SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę platformy sprzętowo-programowej pod system ERP na rzecz NITROERG S.A. w lokalizacji Krupski Młyn Nr postępowania: 40/PIW/2013 Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. Krupski Młyn, wrzesień 2013 r.

2 I. Informacje ogólne NITROERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Bieruniu przy Placu Alfreda Nobla 1 ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę platformy sprzętowo-programowej na rzecz NITROERG S.A. w lokalizacji Krupski Młyn 1.1 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Ogłoszenie o przetargu zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej: w dniach r. 1.2 Cel przetargu: Wyłonienie Dostawcy, który: dostarczy i wdroży produkcyjnie platformę sprzętowo-programową pod system ERP na rzecz NITROERG S.A. w lokalizacji Krupski Młyn, zapewni na dostarczony sprzęt serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, wykona projekt, kosztorys i harmonogram modernizacji serwerowni, oraz opcjonalnie w ramach dodatkowego zamówienia NITROERG S.A. wykona prace związane z modernizacją serwerowni, zaoferuje najkorzystniejsze warunki handlowe, w tym na serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, posiada wymagane uprawnienia, niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym, kadrowym i finansowym niezbędnym do wykonania zamówienia Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i konfiguracja platformy sprzętowo-programowej na potrzeby wdrożenia systemu ERP na rzecz NITROERG S.A. w lokalizacji Krupski Młyn wraz ze szkoleniem dla administratorów systemów Dostawa dotyczy sprzętu: DB Serwer Bazy Danych APP Serwer Aplikacji BACKUP Serwer Backupu (wraz z niezbędnym oprogramowaniem zarządzającym) REPOZYTORIUM DANYCH Repozytorium Danych z przeznaczeniem dla baz danych systemu oraz jako przestrzeń pomocnicza dla backupu danych Szafa Serwerowa do montażu całości sprzętu serwerowego poza serwerem backupowym Zasilacz awaryjny UPS UPS centralny dla serwerowni Dodatkowe informacje: Komunikacja pomiędzy elementami platformy realizowana w technologii FC. Zamawiający posiada wolne porty w switchach SAN (więcej niż po 5 w każdym z dwóch switchy) Wszystkie urządzenia (poza serwerem backupu) powinny zostać zainstalowane w szafie rack wraz z niezbędnymi kablami przyłączeniowymi (kable zasilające, kable FC i kable Ethernetowe). 2

3 Minimalne wymagania dotyczące urządzeń: 2 serwery DB pracujące w klastrze niezawodnościowym (failover): Parametr Środowisko Produkcyjne Wydajność 600 lub więcej jednostek wg SPECint2006_Rate (http://www.spec.org/cpu2006/) Zalecana ilość rdzeni procesorowych 16 rdzeni procesorowych, procesory serii XEON E5 26xx firmy Intel Pamięć RAM 96 GB Przestrzeń dyskowa na potrzeby Zalecana na wszystkie środowiska przestrzeń zorganizowana na systemu operacyjnego oraz dyskach maks 300 GB, zalecane dyski SAS min 10K z mirroringiem oprogramowania Oracle RAID 1 System operacyjny Właściwy certyfikowany dla RDBMS Oracle 11g R2, preferowany Oracle Linux 6.x; Red Hat Enterprise Linux 6 64-bit (em64t,amd64); Wymagany roczny support Informacja dodatkowa: Na serwerach DB będzie uruchamiane oprogramowanie RDBMS Oracle 11g R2, które dostarczone będzie przez dostawcę systemu ERP 2 serwery aplikacji pracujące w klastrze niezawodnościowym Parametr Wydajność Ilość rdzeni procesorowych Pamięć RAM Przestrzeń dyskowa na potrzeby systemu operacyjnego oraz oprogramowania serwera aplikacji Informacja dodatkowa Dotycząca systemu operacyjnego oraz oprogramowania Serwera Aplikacji Środowisko Produkcyjne 500 lub więcej jednostek wg SPECint2006_Rate (http://www.spec.org/cpu2006/ 16 rdzeni procesorowych, procesory serii XEON E5 26xx firmy Intel 64 GB Zalecana na wszystkie środowiska przestrzeń zorganizowana na dyskach co najmniej 900 GB, zalecane dyski SAS min 10K z mirroringiem Na serwerach APP będzie uruchamiane MS WINDOWS SERWER 2012 Certyfikowany serwer J2EE (domyślnie JBoss Enterprise Application Platform) Zamawiający zapewnia to oprogramowanie na moment instalacji Serwer backupu Parametr Wydajność Ilość rdzeni procesorowych Pamięć RAM Przestrzeń dyskowa Oprogramowanie Serwera backupu Informacja dodatkowa Dotycząca systemu operacyjnego Środowisko Produkcyjne Około 200 jednostek wg SPECint2006_Rate (http://www.spec.org/cpu2006/ 4 rdzenie procesorowe 32 GB Zalecana na wszystkie środowiska przestrzeń 18TB zorganizowana na dyskach 3TB, 7,2 K w RAID 5 Symantec -zintegrowane narzędzie do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych, które pozwala na ochronę systemów operacyjnych, serwerów plików, baz danych wraz z 12 miesięcznym wsparciem technicznym producenta zgodnie ze specyfikacją z Załączniku nr 2 do SIWZ Na serwerze Backupu będzie uruchamiane MS WINDOWS SERWER Zamawiający zapewnia system operacyjny na moment instalacji Repozytorium danych Parametr Bazy Danych Produkcyjna Baza Testowa i Szkoleniowa Wielkość 1,8 TB 3,6 TB (kopiowane z bazy produkcyjnej) Wielkość dysków Maksymalnie 300 GB FC/SAS rekomendowane 15K Maksymalnie 300 GB FC/SAS rekomendowane 15K (w praktyce często stosowana ta sama przestrzeń dyskowa co dla bazy produkcyjnej) Organizacja RAID RAID 5, +1 HotSpare RAID 5 Przestrzeń dyskowa na pomocnicze tygodniowe backupy Dyski >= 1TB, rekomendowane 10 K, dopuszczalne 7,2 K; Łączna pojemność 12 TB Organizacja RAID RAID 5, +1 HotSpare 3

4 Oferta powinna zawierać wszystkie elementy niezbędne do uruchomienia całej platformy i przekazania do eksploatacji, np. komplet kabli logicznych, zasilających, do podłączenia sieci LAN i SAN. Oferowane serwery i macierz powinny być tego samego producenta. Elementy, z których zbudowane są serwery i macierz powinny być produktami producenta tego sprzętu lub powinny być przez niego certyfikowane. Serwis gwarancyjny musi obejmować dostęp do poprawek i nowych wersji oprogramowania wbudowanego będącego elementem zamówienia w okresie przynajmniej 36 miesięcy od daty zakupu sprzętu. Dostawca powinien dołączyć do oferty oświadczenie producenta serwerów i macierzy potwierdzające, że sprzęt oferowany i dostarczany w powyższym postępowaniu będzie fabrycznie nowy i będzie pochodził z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski oraz że sprzęt będzie objęty pakiem usług serwisowych producenta sprzętu dedykowanym dla użytkowników z terenu RP. Sprzęt powinien być objęty 3-letnią gwarancją producenta i powinien być wyprodukowany nie wcześniej, niż trzy miesiące od daty dostawy oraz nie może być używany w innych projektach. Warunki gwarancji: o Zamawiający wymaga, aby oferowane serwery oraz macierz dyskowa były przez okres 3 lat objęte pakietem usług serwisowych producenta z gwarantowanym czasem reakcji w lokalizacji Zamawiającego 4h oraz gwarantowanym czasem naprawy 24godz. Usługa, w tym serwisowe okno zgłoszeń, powinna być dostępna 24 godz. na dobę przez wszystkie dni w roku. o Zamawiający wymaga od Dostawcy pisemnego oświadczenia producenta sprzętu o aktywacji pakietów serwisowych producenta sprzętu dla dostarczanych serwerów i macierzy (pakiet 7 x 24 x 24 ). Oświadczenie to należy dostarczyć w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru. o Serwis producenta serwerów i macierzy musi zapewniać możliwość dokonywania zgłoszeń serwisowych telefonicznie (ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta sprzętu, ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801, w formularzu ofertowym należy podać nr telefonu), za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez stronę www. o Dla pozostałych oferowanych urządzeń Dostawca udzieli standardowej gwarancji producenta sprzętu. Dostawca dołączy do oferty wykaz wykonanych w okresie 3 lat od daty ogłoszenia postępowania dostaw obejmujących dostawę serwerów i/lub macierzy dyskowych na kwotę łączną co najmniej zł netto wraz z dokumentami potwierdzającymi, iż Dostawca wykonał w tym okresie, co najmniej trzy zamówienia, a każde na kwotę co najmniej zł wg wzoru w Załączniku nr 4 do SIWZ, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że zamówienia te zostały wykonane należycie. Dostawca dołączy do oferty certyfikat potwierdzający posiadanie autoryzacji producenta na poziomie wyższym o co najmniej jeden od poziomu podstawowego. Dostawca dołączy do oferty certyfikaty ISO 9001 producenta sprzętu w zakresie projektowania, produkcji oraz serwisu oferowanych serwerów i macierzy Prace wdrożeniowe obejmują: przygotowanie projektu technicznego, który będzie zawierał koncepcje, konfiguracje oraz schematy w zakresie: a) platformy sprzętowej- konfiguracja fizyczna i logiczna (w tym sieć SAN) b) schemat podłączenia do istniejącej sieci LAN, c) założenia konfiguracyjne dla systemów operacyjnych platformy, 4

5 d) założenia konfiguracyjne dla klastrów, e) założenia konfiguracyjne dla systemu backupu, przygotowanie harmonogramu prac, instalacja oprogramowania systemowego, uruchomienie platformy, konfiguracja systemów przy współpracy dostawcy systemu ERP, konfiguracja i testy oprogramowania klastrowego, konfiguracja i testy mechanizmów backupu, szkolenie administratorów Zamawiającego (administracja Oracle Linux, oprogramowanie backupowe, oprogramowanie klastrowe, zarządzanie macierzą), opracowanie powdrożeniowej dokumentacji technicznej, która będzie zawierać: a) konfigurację sprzętową platformy, b) konfigurację systemów operacyjnych, c) konfigurację klastrów, d) schemat topologii sieci w ramach przyłączanej infrastruktury, e) dokumentację eksploatacyjną, f) zalecenia powdrożeniowe Wykonanie projektu i kosztorysu modernizacji serwerowni w zakresie: modernizacji instalacji elektrycznej, modernizacji klimatyzacji. Oferent opracuje projekt instalacji elektrycznych w pomieszczeniach serwerowni wraz ze schematami ideowymi oraz zestawieniem zastosowanej aparatury i przewodów. Projekt nie będzie zawierał zasilania projektowanej(ych) rozdzielni dla serwerowni, które to Zamawiający doprowadzi we własnym zakresie. Oferent winnien określić wyłącznie parametry elektryczne tzn. napięcie i moc elektryczną. Oferent zapewni, że dysponuje zasobami koniecznymi do zrealizowania prac związanych z modernizacją serwerowni w terminie przed dostawą platformy sprzętowej. Decyzja o realizacji prac modernizacyjnych w serwerowni nastąpi po wyborze Dostawcy dla niniejszego postępowania Termin wykonania zadania: do 5 tygodni od podpisania umowy (na dostawę sprzętu i jego fizyczną instalację i konfigurację systemów operacyjnych tj. przygotowanie platformy sprzętowej do migracji środowiska bazodanowego przez dostawcę systemu ERP); do 7 tygodni od podpisania umowy konfiguracje i testy końcowe, szkolenia i odbiór końcowy; realizacja zamówienia planowana na tydzień 2013 r. II. Sposób przygotowania oferty 2.1 Oferta powinna zostać złożona na Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 i 2) i winna zawierać: A) Wypełnione Załączniki nr 1 i 2 do SIWZ - Ofertę handlową wyrażoną w PLN, zawierającą: koszt całkowity kompletnej dostawy, instalacji, konfiguracji, uruchomienia i serwisu platformy sprzętowo-programowej w zakresie zgodnym z założeniami zawartymi w SIWZ oraz koszty szczegółowe (Załącznik nr 2 do SIWZ), projekt wykonania modernizacji serwerowni w zakresie opisanym w SIWZ, koszt wykonania modernizacji serwerowni w zakresie opisanym w SIWZ, warunki płatności (przelew minimum 30 dni od daty dostarczenia faktury), termin realizacji zamówienia zgodnie z pkt SIWZ, termin ważności oferty minimum 30 dni, koszt 36-miesięcznej gwarancji producenta w reżimie 24/7/365 NBD z gwarantowanym czasem reakcji na miejscu 4h oraz gwarantowanym czasem naprawy 24h; warunki i koszt świadczenia serwisu pogwarancyjnego na przedmiot dostawy oraz usług 5

6 wsparcia technicznego w okresie gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym, w tym wsparcia Dostawcy zapewniającego uruchomienie po naprawie awarii krytycznej tj. przywrócenie środowiska do pełnej funkcjonalności. wagę w kg każdego z dostarczanych urządzeń. B) Oprócz oferty handlowej, dodatkowo do oferty należy dołączyć niżej wyspecyfikowane informacje, dokumenty i oświadczenia: nazwę, siedzibę i status prawny Oferenta oraz krótki opis firmy, datę sporządzenia oferty i termin ważności oferty (w treści Załącznika nr 1) z podpisami osób uprawnionych, aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wydruk z CEiDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, kopie lub oryginał zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON, kopię lub oryginał decyzji w sprawie nadania NIP, kopię polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i z ZUS-u o nie zaleganiu z płaceniem podatków i składek wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert, oświadczenie o tym, że w stosunku do Oferenta nie zostało wszczęte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne oraz nie ogłoszono jego likwidacji, wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert minimum trzech dostaw o charakterze zbliżonym do przedmiotu zamówienia na kwotę minimum , zł netto wraz z dokumentami potwierdzającymi, że zamówienia te zostały wykonane należycie (Załącznik nr 4 do SIWZ), listę referencyjną z co najmniej 5 kontrahentami, dla których Dostawca świadczy obecnie usługi serwisowe w reżimie 24/7/365 NBD z gwarantowanym czasem naprawy 24h z podaniem nazwy Zamawiającego, lokalizacji odbiorcy serwisu, nazwą serwisowanego sprzętu, daty rozpoczęcia świadczenia serwisu, długości zwartej umowy, (Załącznik nr 5 SIWZ) wraz z udzielonymi referencjami, kopie aktualnych certyfikatów inżynierów potwierdzające właściwy poziom kwalifikacji w odniesieniu do oferowanego sprzętu i oprogramowania wykorzystywanego na dostarczanej platformie sprzętowej, oświadczenie o poufności zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ, oświadczenie producenta serwerów i macierzy potwierdzające, że sprzęt oferowany i dostarczany w powyższym postępowaniu będzie fabrycznie nowy i będzie pochodził z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski oraz że sprzęt będzie objęty pakiem usług serwisowych producenta sprzętu dedykowanym dla użytkowników z terenu RP, certyfikat potwierdzający posiadanie autoryzacji producenta na poziomie wyższym o co najmniej jeden od poziomu podstawowego, certyfikaty ISO 9001 producenta sprzętu w zakresie projektowania, produkcji oraz serwisu oferowanych serwerów i macierzy, certyfikaty Energy Star dla oferowanych serwerów i macierzy, Załącznik specyfikujący metody kontaktu z serwisem producenta serwerów i macierzy. Wyżej wymienione dokumenty należy składać w oryginałach lub poświadczonych przez upoważnione osoby kopiach. Pełnomocnictwa należy przedstawiać w oryginale. 6

7 2.2. Forma oferty: a) ofertę stanowią wypełnione i podpisane Formularze Ofertowe stanowiące Załączniki nr 1 i 2,4,5 b) Oferent powinien przygotować 1 egzemplarz oferty, wymaga się by oferta była sporządzona w formie pisemnej, c) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę, d) oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty wyspecyfikowane w punkcie 2.1.B e) oferta powinna być zapakowana w nieprzejrzystej kopercie, zabezpieczona i opieczętowana firmową pieczęcią, f) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej, g) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej, h) Oferta winna być napisana w języku polskim, sporządzona na formularzach zgodnych ze wzorami formularzy stanowiącymi załączniki do Specyfikacji. Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty powinny być podpisane przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy (w sposób umożliwiający identyfikację podpisu). Dokument obejmujący pełnomocnictwo do podpisania oferty winien być dołączony do oferty, o ile umocowanie do działania w imieniu wykonawcy nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty, i) W przypadku, dołączenia do oferty kopii dokumentu, powyższa kopia winna być opatrzona klauzulą za zgodność z oryginałem" i podpisana przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, w sposób umożliwiający identyfikację podpisu, j) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, k) Zaleca się, aby oferta była na trwale złączona (tzn. nie zawierała luźnych kartek) i wszystkie strony oferty były ponumerowane kolejnymi numerami, l) Kopertę należy opatrzyć pieczęcią własną firmy oraz napisem: Przetarg NIE OTWIERAĆ PLATFORMA SPRZĘTOWO -PROGRAMOWA Oferty należy składać w: NITROERG S.A., ul. Zawadzkiego 1, Krupski Młyn, w Sekretariacie lub w Kancelarii Ogólnej Termin składania ofert: Pisemne oferty, wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać (wysłać pocztą, kurierem lub złożyć osobiście) do dnia: r. do godz Za datę doręczenia oferty uznaje się datę jej wpływu do Spółki. III. Kryterium wyboru ofert Komisja przy wyborze będzie się kierowała następującymi kryteriami: Kryterium [CP] - Cena oferty netto za sprzęt, oprogramowanie i serwis gwarancyjny, Kryterium [CS] - Cena oferty netto na serwis pogwarancyjny, Kryterium [CM] - Cena oferty netto za modernizację serwerowni zgodnie z przedstawionym projektem, 7

8 Kryterium [TD]- Termin dostawy i uruchomienia, Kryterium [G] - Okres gwarancji, Kryterium [WS] - Warunki serwisu - Odległość punktu serwisowego do Krupskiego Młyna, Kryterium [WO] - Warunki serwisu - dostępność serwisowego okna zgłoszeń. Uzyskane przez Oferentów punkty za poszczególne kryteria ulegają sumowaniu: P = P CP +P CS + P CM + P TD + P G + P WS + P WO Do realizacji przedmiotu zamówienia zostanie wybrana jedna firma, która w wyniku opisanej operacji matematycznej uzyskała największą liczbę punktów, przy czym punkty zaokrągla się do jednego miejsca po przecinku; liczby równe lub powyżej 0,05 zaokrągla się w górę. W przypadku wyłonienia firm, które uzyskały największe, zbliżone punktacje (do 2 pkt.) przeprowadzone będą z nimi dodatkowe negocjacje. Kryteria dodatkowe i inne uwarunkowania: Łączne wynagrodzenie, szczegółowy zakres prac, termin ich wykonania oraz warunki płatności będą uzgodnione z wybranym Oferentem przy spisywaniu stosownej umowy. Zamawiający wymaga aby termin płatności był nie krótszy niż 30 dni. Wynagrodzenie za ww. usługę jest niezmienne w całym okresie jego wykonywania, chyba że zachodzi przypadek rozszerzenia zakresu usługi na wniosek inwestora (NITROERG S.A.). W takim przypadku strony uzgodnią jego wartość z zastosowaniem stawek cenotwórczych Oferenta zaoferowanych w postępowaniu przetargowym. Komisja rości sobie prawo oceny firmy pod kątem referencji, w tym załączonych wykazów dostaw oraz umów serwisowych, warunków na serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, kwalifikacji i uprawnień posiadanych przez inżynierów, zatrudnianych przez Oferenta, posiadanej polisy oraz możliwości ostatecznych negocjacji cenowych z wybraną firmą. Komisja ma prawo zwracać się do Oferentów z prośbą o udzielenie dodatkowych informacji, w tym o przedstawienie wielkości sprzedaży i osiągniętych wyników finansowych za ostatnie 3 lata, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres. Komisja zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert zawierających skrajnie wysoką lub niską cenę. Ostateczne warunki będą uzgodnione z wybranym Oferentem przy spisywaniu stosownej umowy. IV. Tryb udzielania wyjaśnień Oferentom Osobą kontaktową w sprawie uzyskania dodatkowych informacji o charakterze organizacyjnym oraz w sprawie złożenia oferty codziennie w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. od 8.00 do jest: p. Grzegorz Stokłosa - tel ; Szczegółowych informacji w kwestiach technicznych codziennie w dni robocze (od poniedziałku do czwartku) w godz. od 9.00 do udzielą: Pan Adam Knabel tel ; kom ; Pan Robert Wosiński - kom , Jednocześnie prosimy, przed złożeniem oferty, o wyjaśnienie wszystkich wątpliwości oraz ewentualnie dokonanie wizji lokalnej w naszej firmie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania. W celu umówienia terminu wizji lokalnej należy skontaktować się z ww. osobami. Przed dokonaniem wizji lokalnej wymagane jest podpisanie dokumentu Oświadczenie o poufności (Załącznik nr 3). Jeżeli na wizję lokalną przyjadą osoby, które nie są wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowniczym jako osoby uprawnione do reprezentowania firmy/właściciele firmy, to muszą one posiadać upoważnienie 8

9 wystawione przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy, jak również same będą musiały podpisać Oświadczenie o poufności. V. Procedura przeprowadzenia zamówienia Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz. 8 00, na terenie NITROERG S.A. w lokalizacji Krupski Młyn. Nie przewiduje się obecności Oferentów na posiedzeniu Komisji Przetargowej. VI. Komisja Przetargowa Wyboru dostawcy dokona Wewnętrzna Komisja Przetargowa. VII. Tryb ogłoszenia wyników procedury przeprowadzenia zamówienia O ostatecznym wyniku procedury przeprowadzenia zamówienia Zamawiający powiadomi pisemnie ( ) każdego Oferenta indywidualnie. Jakiekolwiek ustalenia dokonane przed zawarciem umowy nie dają podstaw prawnych do składania roszczeń finansowych wobec Zamawiającego. VIII. Postanowienia końcowe 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcami, których oferty zostały przyjęte a uzyskana ocena jest jedną z 3 najkorzystniejszych dla Spółki. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Oferentów. 3. Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli: a) została złożona z naruszeniem postanowień Kodeksu Cywilnego lub Kodeksu Spółek Handlowych albo innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa regulujących zasady reprezentacji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, b) została złożona z naruszeniem SIWZ lub warunków udziału w postępowaniu, c) treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, d) złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, f) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, g) Wykonawca prowadzi z NITROERG S.A. spór przed sądem lub arbitrażem w sprawie dotyczącej wykonania zobowiązań lub w stosunku do Wykonawcy orzeczono o odszkodowaniu na rzecz NITROERG S.A. h) w przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania. 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania postępowania w sprawie zamówienia (przetargu). 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania warunków postępowania. 9

10 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub zamknięcia postępowania o udzielenie zamówienia, na każdym jego etapie bez podania przyczyny. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykluczenia z przetargu i odrzucenia z przyczyn formalnych w kolejnych przetargach tych Wykonawców, którzy złożą oświadczenia lub podadzą informacje niezgodne ze stanem faktycznym. 8. Dokumenty i informacje zawarte w SIWZ mogą być wykorzystane jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem. Dane zawarte w poszczególnych punktach SIWZ oraz uzyskane w trakcie prowadzonego postępowania są poufne i nie mogą być wykorzystane do innych celów. 9. Zamawiający będzie rozpatrywał wyłącznie indywidualne oferty, złożone jednoosobowo przez osoby fizyczne, osoby prawne lub spółki prawa handlowego nieposiadające osobowości prawnej. 10. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ oraz zdobyć wszelkie informacje, które mogą być przydatne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. Wykonawcy zobowiązani są przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami z uwzględnieniem zadawanych przez Wykonawców pytań i udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi. Nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego w razie błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia w ofercie lub kalkulacji elementów niezbędnych do wykonania umowy. 11. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty i nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego. 12. Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego w przypadku odrzucenia oferty. 13. Informację o wykluczeniu lub odrzuceniu oferty Wykonawcy otrzymają po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego. 14. Jakiekolwiek ustalenia dokonane przed zawarciem umowy nie dają podstaw prawnych do składania roszczeń finansowych wobec Zamawiającego. 15. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U r. Nr 223, poz ze zmianami). IX. Załączniki - Załącznik nr 1 Formularz ofertowy - zbiorczy - Załącznik nr 2 Specyfikacja techniczna - Formularz ofertowy - szczegółowy - Załącznik nr 3 Oświadczenie o poufności - Załącznik nr 4 Wykaz zrealizowanych dostaw - Załącznik nr 5 Wykaz zrealizowanych umów serwisowych 10

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Nr postępowania 14/II/PIW/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na przeprowadzenie modernizacji młynowni M-11c na rzecz NITROERG S.A. w lokalizacji Krupski Młyn Nr postępowania: 14/II/PIW/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NITROERG SA Plac Alfreda Nobla 1 43-150 Bieruń SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dwóch budynków socjalnych w lokalizacji Krupski Młyn Krupski Młyn,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NITROERG SA Plac Alfreda Nobla 1 43-150 Bieruń SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie dokumentacji projektowej koncentracji produkcji zapalników w lokalizacji Bieruń. Bieruń, czerwiec

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NITROERG SA Plac Alfreda Nobla 1 43-150 Bieruń SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wybór wykonawcy posadzki Ŝywicznej FLOORPOL 120 SL/AST (system specjalistyczny epoksydowy antyelektrostatyczny,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NITROERG SA Plac Alfreda Nobla 1 43-150 Bieruń SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zakup energii elektrycznej w 2013 roku na rzecz NITROERG S.A. w lokalizacji Bieruń i w lokalizacji Krupski Młyn

Bardziej szczegółowo

NITROERG S.A. Plac Alfreda Nobla Bieruń

NITROERG S.A. Plac Alfreda Nobla Bieruń NITROERG S.A. Plac Alfreda Nobla 1 43-150 Bieruń SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie koncepcji oraz wstępnego studium wykonalności dla zadania Skojarzone wytwarzanie ciepła i energii

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 8 NITROERG SA Plac Alfreda Nobla 1 43-150 Bieruń SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wybór dostawcy akumulatorowego wózka widłowego ręcznego kierowanego dyszlem na prąd zmienny na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NITROERG SA Plac Alfreda Nobla 1 43-150 Bieruń SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie dokumentacji projektowej obiektu pod stację badań w lokalizacji Krupski Młyn. Krupski Młyn, sierpień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NITROERG SA Plac Alfreda Nobla 1 43-150 Bieruń SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zakup, dostawę, montaŝ i uruchomienie zaklejarek do pudeł w lokalizacji Krupski Młyn. Krupski Młyn, październik

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NITROERG SA Plac Alfreda Nobla 1 43-150 Bieruń SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na modernizację II ciągu chłodniczego solanki w obiekcie chłodni amoniakalnej N-6 w lokalizacji Krupski Młyn Krupski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 9 NITROERG SA Plac Alfreda Nobla 1 43-150 Bieruń SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji technologicznej dla obiektów A-3a, A-3b i A-3e na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Nr postępowania 21/PIW/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zakup i dostawę zbiorników do składowania kwasu siarkowego na rzecz NITROERG S.A. w lokalizacji Krupski Młyn Nr postępowania:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na świadczenie usług w zakresie robót ogólnobudowlanych oraz drogowych w 2013 roku na rzecz NITROERG S.A. w lokalizacji Bieruń i Krupski Młyn Nr postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 9 NITROERG SA Plac Alfreda Nobla 1 43-150 Bieruń SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ROBÓT ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ HALI PRODUKCYJNEJ WYDZIAŁU PRODUKCJI ZAPALNIKÓW WRAZ Z NIEZBĘDNYMI

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE I. PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE I PROJEKCIE. SALUTARIS integrującej procesy zakupu i dostawy

ZAPYTANIE OFERTOWE I. PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE I PROJEKCIE. SALUTARIS integrującej procesy zakupu i dostawy Warszawa, dnia 25.06.2012 roku ZAPYTANIE OFERTOWE I. PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE I PROJEKCIE Przedmiot zamówienia Zamawiający Tytuł projektu Źródło współfinansowania projektu Termin składania ofert

Bardziej szczegółowo

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer ogłoszenia: 116646-2011; data zamieszczenia: 17.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer

DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer ogłoszenia: 94133-2011; data zamieszczenia: 23.03.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę SERWERA BAZODANOWEGO ORAZ SERWERA PLIKOWEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę SERWERA BAZODANOWEGO ORAZ SERWERA PLIKOWEGO ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę SERWERA BAZODANOWEGO ORAZ SERWERA PLIKOWEGO I. Nazwa, adres i dane teleadresowe Zamawiającego Mabo Sp. z o.o. ul. Spółdzielców 8A 72-006 Mierzyn NIP: 8513178776 REGON: 321576250

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PLCRC/2830700/06/3165/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PLCRC/2830700/06/3165/2014 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. ZAPYTANIE OFERTOWE NR PLCRC/2830700/06/3165/2014 24.09.2014 I. Informacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW Z RUR PREIZOLOWANYCH I KSZTAŁTEK DO MODERNIZACJI SIECI CIEPŁOWNICZEJ

Bardziej szczegółowo

wdrożenie systemu B2B opartego o system ERP

wdrożenie systemu B2B opartego o system ERP 15-04-2014, Zblewo Zapytanie ofertowe na przedmiot zamówienia: wdrożenie systemu B2B opartego o system ERP Tytuł projektu: Integracja procesów biznesowych zachodzących między partnerami a Glass Serwis

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE Nowa Telefonia Sp. o.o. ul. Foksal 18 00-372 Warszawa NIP: 701-029-37-11 REGON: 142888946 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie dedykowanej, innowacyjnej platformy B2B oraz dostawę sprzętu niezbędnego

Bardziej szczegółowo

Zadanie finansowane/ dofinansowane przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa. Dotacje na innowacje. Zapytanie ofertowe:

Zadanie finansowane/ dofinansowane przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa. Dotacje na innowacje. Zapytanie ofertowe: 14.04.2014, Zblewo Zapytanie ofertowe: Tytuł projektu: Integracja procesów biznesowych zachodzących między partnerami a Glass Serwis poprzez wdrożenie zaawansowanego systemu B2B. Numer wniosku o dofinansowanie:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia / Formularz Oferty Technicznej (dokument należy złożyć wraz z ofertą)

Opis przedmiotu zamówienia / Formularz Oferty Technicznej (dokument należy złożyć wraz z ofertą) ... Nazwa (firma) wykonawcy albo wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ przedmiotu zamówienia / Formularz Oferty Technicznej (dokument należy złożyć wraz z

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania Nr postępowania: SCM/ZP/XIV/2009/3 Strzelin, dnia 4 grudnia 2009 r. NZOZ Strzelińskie Centrum Medyczne ul. Wrocławska 46 57-100 Strzelin Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ANETA GRYLA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "CASMIR" 41-303 Dąbrowa Górnicza Ulica Bukowa 23 NIP : NIP 6291893246 1. Podstawa formalna zapytania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem Zamówienia, jest dostawa, instalacja infrastruktury IT: serwerów, macierzy, urządzeń sieciowych oraz pozostałego sprzętu IT, wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PROJEKTU: Utworzenie systemu typu B2B do automatyzacji kooperacji z partnerami oraz zarządzania procesem produkcyjnym

TYTUŁ PROJEKTU: Utworzenie systemu typu B2B do automatyzacji kooperacji z partnerami oraz zarządzania procesem produkcyjnym TYTUŁ PROJEKTU: Utworzenie systemu typu B2B do automatyzacji kooperacji z partnerami oraz zarządzania procesem produkcyjnym dla Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. Realizacja projektu współfinansowana

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Chechło Drugie, dn. 22.05.2014 r. Zapytanie ofertowe Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 Działanie 4.3 Kredyt technologiczny Wniosek o dofinansowanie nr: WND-POIG.04.03.00-00-D90/12

Bardziej szczegółowo

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa MATAR Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 1. Podstawa formalna zapytania ofertowego Niniejsze Zapytaniem

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ipis.zabrze.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ipis.zabrze.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ipis.zabrze.pl Zabrze: Zakup i konfigurację serwerów wraz z oprogramowaniem systemowym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotacje na Innowacje

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotacje na Innowacje Kościelna Wieś, dnia 19.06.2012 r. Nr Sprawy: 01/06/PAKOS/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia stanowi: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań przygotowawczych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 03/2015/B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 03/2015/B2B Projekt Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B umożliwiającego wprowadzenia nowych usług wymiany i przetwarzania danych współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjny Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Elektroniczna platforma danych B2B usprawniająca procesy biznesowe pomiędzy firmą AGRO-PARTNER a partnerami handlowymi

ZAPYTANIE OFERTOWE. Elektroniczna platforma danych B2B usprawniająca procesy biznesowe pomiędzy firmą AGRO-PARTNER a partnerami handlowymi Gorzyce Wielkie, dnia 03.12.2012 r. Nr Sprawy: 01/12/AGRO-PARTNER/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia stanowi: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI. Zapytanie ofertowe

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI. Zapytanie ofertowe FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI Zapytanie ofertowe Spółka VINDEREN Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 22 zaprasza do składania ofert do realizacji projektu wdrożenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO KLSY ERP

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO KLSY ERP ZAPYTANIE OFERTOWE NA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO KLSY ERP Dąbrowa 15.03.2016 Wpłynęło dnia:... Podpis:... 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Cynkownia Radomsko Sp. z o.o. Adres: ul Torowa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 z dnia 6 sierpnia 2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 z dnia 6 sierpnia 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 z dnia 6 sierpnia 2013 r. W związku z realizacją projektu pn.: Budowa platformy do świadczenia e-usługi zarządzania produkcją w architekturze Cloud w modelu SaaS oraz udostępnienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.pl Katowice: DOSTARCZENIE ORAZ URUCHOMIENIE SYSTEMU SKŁADOWANIA DANYCH

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lp.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lp. Zamawiający: COMTEGRA Sp. z o.o. Ul. Puławska 474 02-884 Warszawa Warszawa, 05.04.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup infrastruktury sprzętowej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE w związku z realizacją projektu pn. Usprawnienie procesów biznesowych pomiędzy firmą INBOOK S.A. a jej partnerami dzięki rozbudowie i modernizacji systemu współpracy B2B

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie rozwiązań systemu informatycznego Integracja B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie rozwiązań systemu informatycznego Integracja B2B LTC Sp. z o.o. ul. Narutowicza 2 98-300 Wieluń NIP 827-000-78-03 REGON 005267185 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i Zapytanie ofertowe obejmuje: Zakup usług o charakterze analizy przedwdrożeniowej Zakup

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 Opis przedmiotu zamówienia Zakup nowych licencji IBM Tivoli Storage Manager for Database Protection, IBM Tivoli Storage Manager for SAN oraz przedłużenie wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Sprzęt związany z komputerami

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Sprzęt związany z komputerami 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:314579-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Sprzęt związany z komputerami 2010/S 206-314579 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Nr postępowania 22/PIW/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na projekt i wykonanie opomiarowania trzech zbiorników leŝących o pojemności 100 m3 kaŝdy oraz doposaŝenia istniejącego układu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia : 2013-02-12 zakup środków trwałych: Serwer - 2 procesory min. 4 core e5540 xeon 2,53ghz, ram 12gb, 4x1GE (1szt.) Serwer - Procesor min 6 core L5640 xeon 2,27ghz ram 16ghz,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 7/2016

Zapytanie ofertowe nr 7/2016 Zapytanie ofertowe nr 7/2016 Przedmiotem zapytania jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do obsługi kasy kina Klaps. Zamówienie realizowane w ramach programów operacyjnych Polskiego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

SIWZ. do ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr: 14/2014

SIWZ. do ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr: 14/2014 Nowa Sól, 09.12.2014 r. SIWZ do ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr: 14/2014 Dotyczącego zadania inwestycyjnego Regały magazynowe w ramach projektu pt. Uzyskanie nowych wyrobów poprzez izolację lizozymu z białka jaja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Pracownik administracyjno biurowy z obsługą komputera

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Pracownik administracyjno biurowy z obsługą komputera Zamość, dnia 11.02.2015r. MC.VII.EFS.3329/1/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Pracownik administracyjno biurowy z obsługą komputera w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. ZAPYTANIE OFERTOWE NR PLCRC/2830700/06/3831/2014 Kraków, 2014-11-13

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Przedmiot: Hosting (wynajem serwerów dedykowanych) dla realizacji serwisu QShopping

Zapytanie ofertowe. Przedmiot: Hosting (wynajem serwerów dedykowanych) dla realizacji serwisu QShopping Zapytanie ofertowe Przedmiot: Hosting (wynajem serwerów dedykowanych) dla realizacji serwisu QShopping Projekt: Stworzenie rozwiązania wspomagającego pewne i efektywne zakupy na aukcjach internetowych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA r.

OGŁOSZENIE Z DNIA r. OGŁOSZENIE Z DNIA 20.12.2013 r. Gmina Andrespol z siedzibą w Andrespolu ul. Rokicińska 126 95-020 Andrespol Ogłasza konkurs NA WYBÓR USŁUG BROKERSKICH w zakresie ubezpieczeń: majątkowego, odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego Numer ogłoszenia: 246111-2013; data zamieszczenia: 20.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego Numer ogłoszenia: 246111-2013; data zamieszczenia: 20.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego Numer ogłoszenia: 246111-2013; data zamieszczenia: 20.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Wdrożenie zintegrowanego systemu kompleksowej obsługi klienta i zarządzania firmą Eltrans Sp. z o.o.

Tytuł projektu: Wdrożenie zintegrowanego systemu kompleksowej obsługi klienta i zarządzania firmą Eltrans Sp. z o.o. Opole dnia 19.04.2017 Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 10/04/2017 na Zakup 2 telefonów systemowych Firma z siedzibą w Opolu ul. Elektrowniana 25, 45-920 zaprasza do złożenia oferty na zakup 2 telefonów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 12/2008 Wałbrzych, dnia 8.09.2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. 58-304 Wałbrzych, ul. Gen. Wł. Andersa 48 NIP 886-26-08-287

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa urządzenia IPS Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa urządzenia IPS Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Warszawa: Dostawa urządzenia IPS Numer ogłoszenia: 161890-2015; data zamieszczenia: 01.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016/IA/Małopolska

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016/IA/Małopolska Kraków, 17 listopada 2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016/IA/Małopolska dotyczące wyboru dostawcy serwerów Zakup planowany jest w ramach Projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach I Osi Priorytetowej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2013 NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2013 NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Medicus w Opolu Sp. z o.o. Plac Piłsudskiego 5 45-706 Opole tel. 77 441 32 34; fax 77 441 50 81 Opole, 17.01.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2013 NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO w ramach realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

Toruń, dnia 19.07.2011 r.

Toruń, dnia 19.07.2011 r. Toruń, dnia 19.07.2011 r. DZ.RI.332-4/11 OGŁOSZENIE Wojewódzki Urząd Pracy, 87-100 Toruń, ul Szosa Chełmińska 30/32 ogłasza trzy częściowy przetarg nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kolmed.tarnow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kolmed.tarnow.pl 1 z 6 2014-06-05 14:20 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kolmed.tarnow.pl Tarnów: Zakup serwera wraz z osprzętem, macierzą dyskową

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie. o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 211 tys. euro na:

Ogłoszenie. o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 211 tys. euro na: Przekazano do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.08.2007 r. nr 137990-2007. Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Toruniu 87-100 Toruń ul. Legionów 70/76 tel.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Oferta cenowa na wykonanie usługi powinna być sporządzona zgodnie z załącznikami.

Oferta cenowa na wykonanie usługi powinna być sporządzona zgodnie z załącznikami. Poznań, dnia 13 lutego 2015r. L.Dz. WSB/P/Adm/3/2015 Szanowni Państwo! Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na zapewnienie fizycznej ochrony obiektu i mienia na poszczególnych budynkach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POIG/HS

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POIG/HS Opole 17.01.2013 r. Higma Service Sp. z o.o. 45-446 Opole ul. Gosławicka 2 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POIG/HS - 2013 Dotyczy projektu pt. "Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie systemu integrującego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Warszawa, dnia r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 2.0.205 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją przez ARTEK Artur Żochowski, projektu pn.: Modernizacja i rozbudowa systemu informatycznego przedsiębiorstwa ARTEK w celu integracji

Bardziej szczegółowo

Wido Profil sp. z o.o. Ul. Wielicka 22A, 30-552 Kraków

Wido Profil sp. z o.o. Ul. Wielicka 22A, 30-552 Kraków Kraków, 2013-12-27 Wido Profil sp. z o.o. Ul. Wielicka 22A, 30-552 Kraków Zapytanie ofertowe nr 2 dotyczące dostawy środków trwałych i oprogramowania do modernizowanego serwera wraz z usługą instalacyjno-wdrożeniową

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 czerwca 2014 r. I. Podstawy prawne i zasady przeprowadzenia przetargu.

Warszawa, dnia 2 czerwca 2014 r. I. Podstawy prawne i zasady przeprowadzenia przetargu. Warszawa, dnia 2 czerwca 2014 r. Zaproszenie Polskiego Związku Hodowców Koni do składania ofert na dostarczenie i wdrożenie serwisu ogłoszeniowego wspierającego sprzedaż koni polskiej hodowli. I. Podstawy

Bardziej szczegółowo

Łódź: Dostawa sprzętu medycznego - 8/ZP/2015 Numer ogłoszenia: 62876-2015; data zamieszczenia: 20.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Łódź: Dostawa sprzętu medycznego - 8/ZP/2015 Numer ogłoszenia: 62876-2015; data zamieszczenia: 20.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 7 2015-03-20 12:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Łódź: Dostawa sprzętu medycznego - 8/ZP/2015 Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Procesor co najmniej 6 rdzeni RAM co najmniej 32 GB Przestrzeń dyskowa co najmniej 1TB przestrzeni użytkowej

Procesor co najmniej 6 rdzeni RAM co najmniej 32 GB Przestrzeń dyskowa co najmniej 1TB przestrzeni użytkowej Warszawa, dnia 13.11.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2/2 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.01.00-14-908/12 zawartej w dniu 21.05.2013 w ramach działania 8.1 8. osi priorytetowej Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

DZ.RI.332-8/11 OGŁOSZENIE

DZ.RI.332-8/11 OGŁOSZENIE Toruń, dnia 14.11.2011 r. : DZ.RI.332-8/11 OGŁOSZENIE Wojewódzki Urząd Pracy, 87-100 Toruń, ul Szosa Chełmińska 30/32 ogłasza trzy częściowy przetarg nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art. 11

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy ZO/2/8.2/2014 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Nr sprawy ZO/2/8.2/2014 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Nr sprawy ZO/2/8.2/2014 Załącznik nr 1 Nazwa i adres Wykonawcy FORMULARZ OFERTY...... REGON:..... NIP:... Nr tel.:... fax:... e-mail:... Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym (imię, nazwisko):...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU NA BUDOWĘ FARMY WIATROWEJ CZAPLINEK W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG, PLACÓW, BRANŻY ELEKTRYCZNEJ Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: AZI-79/I/EJ/2011 Bielsko-Biała, 31.05.2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie negocjacje z ogłoszeniem, o wartości nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/2016 Limanowa, 01.12.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/2016 Przedmiotem zapytania jest dzierżawa części nieruchomości na prowadzenie stoiska handlowego z ciepłymi napojami i przekąskami przy Limanowskim Domu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 84/SK/2012/TZ

Zapytanie ofertowe nr 84/SK/2012/TZ Skawina, dnia 11.04.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 84/SK/2012/TZ Prowadzone wg Procedury Udzielania Zamówień w Podmiotach Grupy CEZ w Polsce I. ZAMAWIAJĄCY 1. Pełna nazwa zamawiającego: Elektrownia Skawina

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2012/0474/P/SM

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2012/0474/P/SM Kraków, dnia 26.10.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2012/0474/P/SM w postępowaniu prowadzonym wg Procedury zakupu towarów i usług w ORLEN OIL Sp. z o.o. w trybie: Tryb ofertowy I.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę łącza internetowego- Rzeszów

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę łącza internetowego- Rzeszów ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę łącza internetowego- Rzeszów Nr postępowania: 37.10.2013, data: 16.10.2013r. 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Fundacja Aktywizacja Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PLANOWANEJ DOSTAWIE

OGŁOSZENIE O PLANOWANEJ DOSTAWIE Nazwa zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Adres: Lipnicka 26, 43-300 Bielsko-Biała Miejscowość i data: Bielsko-Biała, dnia 5 listopada 2010 r. Numer sprawy: DZ/100/2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14000 euro netto

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14000 euro netto PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. 44-300 WODZISŁAW ŚL. ul. MARKLOWICKA 15 tel: 0-32/ 455 26 34, 455 27 55 sekretariat tel./fax 0-32/455 46 65 e-mail: poczta@pwik-wodzislaw.pl. www.pwik-wodzislaw.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wynajem długoterminowy 4 szt. samochodów osobowych na rzecz NITROERG S.A. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 8/06/2017 na zakup tablicy powitalnej z laptopem do jej obsługi w DMS (JBR ROGOWIEC)

Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 8/06/2017 na zakup tablicy powitalnej z laptopem do jej obsługi w DMS (JBR ROGOWIEC) Opole dnia 14.06.2017 Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 8/06/2017 na zakup tablicy powitalnej z laptopem do jej obsługi w DMS (JBR ROGOWIEC) Tryb postępowania: zapytanie o cenę Firma Eltrans Sp.

Bardziej szczegółowo

PGNiG Serwis Sp. z o.o.

PGNiG Serwis Sp. z o.o. PGNiG Serwis Sp. z o.o. ul. Diamentowa 15 20-471 Lublin Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Nazwa zamówienia: Dostawa i wdrożenie kontrolerów macierzowych NetApp FAS3250 Znak sprawy: PN/2014/0001/PS/DZA

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Inwestujemy w Waszą przyszłość Zapytanie ofertowe Zakup serwera niezbędnego do lokalizacji platformy e-learningowej w Wyższej Szkole Finansów i

Bardziej szczegółowo

PGNiG Serwis Sp. z o.o.

PGNiG Serwis Sp. z o.o. PGNiG Serwis Sp. z o.o. ul. Diamentowa 15 20-471 Lublin Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Nazwa zamówienia: Dostawa i wdrożenie serwerów Cisco Znak sprawy: PN/2014/0002/PS/DZA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Wyrzysk, dnia 18.03.2009r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Dotyczy: opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE "Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego INTEGRATOR"

ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego INTEGRATOR FINN Sp. z o.o. Wrońsko 1A 98-313 Konopnica NIP: 8321912565 REGON: 731586439 ZAPYTANIE OFERTOWE "Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego INTEGRATOR" Zapytanie ofertowe obejmuje: Zakup analizy przedwdrożeniowej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/4.4 POIG/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/4.4 POIG/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/4.4 POIG/2014 Warszawa, dnia 10 lutego 2014 r. w ramach projektu pt. Uruchomienie produkcji innowacyjnych puszek PET (pustych/z napojem) przeznaczonych do gorącego nalewu realizowanego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Przedmiot zamówienia: zakup i dostawa zestawów sportowych oraz dodatkowych elementów (kamizelek oraz turbo oszczepów i vortexów na potrzeby programu Lekkoatletyka

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Wprowadzenie nowej usługi w firmie Wanke Piotr Emblemat.com

Tytuł projektu: Wprowadzenie nowej usługi w firmie Wanke Piotr Emblemat.com Opole dnia 27.07.2015r. Postępowanie o udzielenie zamówienia poprzez publiczne ogłoszenie o zamówieniu nr 1/07/2015 na zakup urządzeń i oprogramowania dla firmy Wanke Piotr Emblemat.com Firma Wanke Piotr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. 44-300 WODZISŁAW ŚL., ul. MARKLOWICKA 15 tel.: 32/ 455 26 34, 455 27 55 sekretariat tel./fax 32/456 38 80 e-mail: poczta@pwik-wodzislaw.pl www.pwik-wodzislaw.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PN.: INNOWACYJNA WSPÓŁPRACA W RAMACH PLATFORMY ITM (IT MANAGEMENT) DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE

PROJEKT PN.: INNOWACYJNA WSPÓŁPRACA W RAMACH PLATFORMY ITM (IT MANAGEMENT) DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZY: Projektu i wdrożenia platformy B2B oraz dostawy sprzętu Zapytanie ofertowe obejmuje: Zakup usług o charakterze analiz przygotowawczych i usług eksperckich (analizy przedwdrożeniowe

Bardziej szczegółowo