SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę platformy sprzętowo-programowej pod system ERP na rzecz NITROERG S.A. w lokalizacji Krupski Młyn Nr postępowania: 40/PIW/2013 Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. Krupski Młyn, wrzesień 2013 r.

2 I. Informacje ogólne NITROERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Bieruniu przy Placu Alfreda Nobla 1 ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę platformy sprzętowo-programowej na rzecz NITROERG S.A. w lokalizacji Krupski Młyn 1.1 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Ogłoszenie o przetargu zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej: w dniach r. 1.2 Cel przetargu: Wyłonienie Dostawcy, który: dostarczy i wdroży produkcyjnie platformę sprzętowo-programową pod system ERP na rzecz NITROERG S.A. w lokalizacji Krupski Młyn, zapewni na dostarczony sprzęt serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, wykona projekt, kosztorys i harmonogram modernizacji serwerowni, oraz opcjonalnie w ramach dodatkowego zamówienia NITROERG S.A. wykona prace związane z modernizacją serwerowni, zaoferuje najkorzystniejsze warunki handlowe, w tym na serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, posiada wymagane uprawnienia, niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym, kadrowym i finansowym niezbędnym do wykonania zamówienia Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i konfiguracja platformy sprzętowo-programowej na potrzeby wdrożenia systemu ERP na rzecz NITROERG S.A. w lokalizacji Krupski Młyn wraz ze szkoleniem dla administratorów systemów Dostawa dotyczy sprzętu: DB Serwer Bazy Danych APP Serwer Aplikacji BACKUP Serwer Backupu (wraz z niezbędnym oprogramowaniem zarządzającym) REPOZYTORIUM DANYCH Repozytorium Danych z przeznaczeniem dla baz danych systemu oraz jako przestrzeń pomocnicza dla backupu danych Szafa Serwerowa do montażu całości sprzętu serwerowego poza serwerem backupowym Zasilacz awaryjny UPS UPS centralny dla serwerowni Dodatkowe informacje: Komunikacja pomiędzy elementami platformy realizowana w technologii FC. Zamawiający posiada wolne porty w switchach SAN (więcej niż po 5 w każdym z dwóch switchy) Wszystkie urządzenia (poza serwerem backupu) powinny zostać zainstalowane w szafie rack wraz z niezbędnymi kablami przyłączeniowymi (kable zasilające, kable FC i kable Ethernetowe). 2

3 Minimalne wymagania dotyczące urządzeń: 2 serwery DB pracujące w klastrze niezawodnościowym (failover): Parametr Środowisko Produkcyjne Wydajność 600 lub więcej jednostek wg SPECint2006_Rate (http://www.spec.org/cpu2006/) Zalecana ilość rdzeni procesorowych 16 rdzeni procesorowych, procesory serii XEON E5 26xx firmy Intel Pamięć RAM 96 GB Przestrzeń dyskowa na potrzeby Zalecana na wszystkie środowiska przestrzeń zorganizowana na systemu operacyjnego oraz dyskach maks 300 GB, zalecane dyski SAS min 10K z mirroringiem oprogramowania Oracle RAID 1 System operacyjny Właściwy certyfikowany dla RDBMS Oracle 11g R2, preferowany Oracle Linux 6.x; Red Hat Enterprise Linux 6 64-bit (em64t,amd64); Wymagany roczny support Informacja dodatkowa: Na serwerach DB będzie uruchamiane oprogramowanie RDBMS Oracle 11g R2, które dostarczone będzie przez dostawcę systemu ERP 2 serwery aplikacji pracujące w klastrze niezawodnościowym Parametr Wydajność Ilość rdzeni procesorowych Pamięć RAM Przestrzeń dyskowa na potrzeby systemu operacyjnego oraz oprogramowania serwera aplikacji Informacja dodatkowa Dotycząca systemu operacyjnego oraz oprogramowania Serwera Aplikacji Środowisko Produkcyjne 500 lub więcej jednostek wg SPECint2006_Rate (http://www.spec.org/cpu2006/ 16 rdzeni procesorowych, procesory serii XEON E5 26xx firmy Intel 64 GB Zalecana na wszystkie środowiska przestrzeń zorganizowana na dyskach co najmniej 900 GB, zalecane dyski SAS min 10K z mirroringiem Na serwerach APP będzie uruchamiane MS WINDOWS SERWER 2012 Certyfikowany serwer J2EE (domyślnie JBoss Enterprise Application Platform) Zamawiający zapewnia to oprogramowanie na moment instalacji Serwer backupu Parametr Wydajność Ilość rdzeni procesorowych Pamięć RAM Przestrzeń dyskowa Oprogramowanie Serwera backupu Informacja dodatkowa Dotycząca systemu operacyjnego Środowisko Produkcyjne Około 200 jednostek wg SPECint2006_Rate (http://www.spec.org/cpu2006/ 4 rdzenie procesorowe 32 GB Zalecana na wszystkie środowiska przestrzeń 18TB zorganizowana na dyskach 3TB, 7,2 K w RAID 5 Symantec -zintegrowane narzędzie do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych, które pozwala na ochronę systemów operacyjnych, serwerów plików, baz danych wraz z 12 miesięcznym wsparciem technicznym producenta zgodnie ze specyfikacją z Załączniku nr 2 do SIWZ Na serwerze Backupu będzie uruchamiane MS WINDOWS SERWER Zamawiający zapewnia system operacyjny na moment instalacji Repozytorium danych Parametr Bazy Danych Produkcyjna Baza Testowa i Szkoleniowa Wielkość 1,8 TB 3,6 TB (kopiowane z bazy produkcyjnej) Wielkość dysków Maksymalnie 300 GB FC/SAS rekomendowane 15K Maksymalnie 300 GB FC/SAS rekomendowane 15K (w praktyce często stosowana ta sama przestrzeń dyskowa co dla bazy produkcyjnej) Organizacja RAID RAID 5, +1 HotSpare RAID 5 Przestrzeń dyskowa na pomocnicze tygodniowe backupy Dyski >= 1TB, rekomendowane 10 K, dopuszczalne 7,2 K; Łączna pojemność 12 TB Organizacja RAID RAID 5, +1 HotSpare 3

4 Oferta powinna zawierać wszystkie elementy niezbędne do uruchomienia całej platformy i przekazania do eksploatacji, np. komplet kabli logicznych, zasilających, do podłączenia sieci LAN i SAN. Oferowane serwery i macierz powinny być tego samego producenta. Elementy, z których zbudowane są serwery i macierz powinny być produktami producenta tego sprzętu lub powinny być przez niego certyfikowane. Serwis gwarancyjny musi obejmować dostęp do poprawek i nowych wersji oprogramowania wbudowanego będącego elementem zamówienia w okresie przynajmniej 36 miesięcy od daty zakupu sprzętu. Dostawca powinien dołączyć do oferty oświadczenie producenta serwerów i macierzy potwierdzające, że sprzęt oferowany i dostarczany w powyższym postępowaniu będzie fabrycznie nowy i będzie pochodził z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski oraz że sprzęt będzie objęty pakiem usług serwisowych producenta sprzętu dedykowanym dla użytkowników z terenu RP. Sprzęt powinien być objęty 3-letnią gwarancją producenta i powinien być wyprodukowany nie wcześniej, niż trzy miesiące od daty dostawy oraz nie może być używany w innych projektach. Warunki gwarancji: o Zamawiający wymaga, aby oferowane serwery oraz macierz dyskowa były przez okres 3 lat objęte pakietem usług serwisowych producenta z gwarantowanym czasem reakcji w lokalizacji Zamawiającego 4h oraz gwarantowanym czasem naprawy 24godz. Usługa, w tym serwisowe okno zgłoszeń, powinna być dostępna 24 godz. na dobę przez wszystkie dni w roku. o Zamawiający wymaga od Dostawcy pisemnego oświadczenia producenta sprzętu o aktywacji pakietów serwisowych producenta sprzętu dla dostarczanych serwerów i macierzy (pakiet 7 x 24 x 24 ). Oświadczenie to należy dostarczyć w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru. o Serwis producenta serwerów i macierzy musi zapewniać możliwość dokonywania zgłoszeń serwisowych telefonicznie (ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta sprzętu, ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801, w formularzu ofertowym należy podać nr telefonu), za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez stronę www. o Dla pozostałych oferowanych urządzeń Dostawca udzieli standardowej gwarancji producenta sprzętu. Dostawca dołączy do oferty wykaz wykonanych w okresie 3 lat od daty ogłoszenia postępowania dostaw obejmujących dostawę serwerów i/lub macierzy dyskowych na kwotę łączną co najmniej zł netto wraz z dokumentami potwierdzającymi, iż Dostawca wykonał w tym okresie, co najmniej trzy zamówienia, a każde na kwotę co najmniej zł wg wzoru w Załączniku nr 4 do SIWZ, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że zamówienia te zostały wykonane należycie. Dostawca dołączy do oferty certyfikat potwierdzający posiadanie autoryzacji producenta na poziomie wyższym o co najmniej jeden od poziomu podstawowego. Dostawca dołączy do oferty certyfikaty ISO 9001 producenta sprzętu w zakresie projektowania, produkcji oraz serwisu oferowanych serwerów i macierzy Prace wdrożeniowe obejmują: przygotowanie projektu technicznego, który będzie zawierał koncepcje, konfiguracje oraz schematy w zakresie: a) platformy sprzętowej- konfiguracja fizyczna i logiczna (w tym sieć SAN) b) schemat podłączenia do istniejącej sieci LAN, c) założenia konfiguracyjne dla systemów operacyjnych platformy, 4

5 d) założenia konfiguracyjne dla klastrów, e) założenia konfiguracyjne dla systemu backupu, przygotowanie harmonogramu prac, instalacja oprogramowania systemowego, uruchomienie platformy, konfiguracja systemów przy współpracy dostawcy systemu ERP, konfiguracja i testy oprogramowania klastrowego, konfiguracja i testy mechanizmów backupu, szkolenie administratorów Zamawiającego (administracja Oracle Linux, oprogramowanie backupowe, oprogramowanie klastrowe, zarządzanie macierzą), opracowanie powdrożeniowej dokumentacji technicznej, która będzie zawierać: a) konfigurację sprzętową platformy, b) konfigurację systemów operacyjnych, c) konfigurację klastrów, d) schemat topologii sieci w ramach przyłączanej infrastruktury, e) dokumentację eksploatacyjną, f) zalecenia powdrożeniowe Wykonanie projektu i kosztorysu modernizacji serwerowni w zakresie: modernizacji instalacji elektrycznej, modernizacji klimatyzacji. Oferent opracuje projekt instalacji elektrycznych w pomieszczeniach serwerowni wraz ze schematami ideowymi oraz zestawieniem zastosowanej aparatury i przewodów. Projekt nie będzie zawierał zasilania projektowanej(ych) rozdzielni dla serwerowni, które to Zamawiający doprowadzi we własnym zakresie. Oferent winnien określić wyłącznie parametry elektryczne tzn. napięcie i moc elektryczną. Oferent zapewni, że dysponuje zasobami koniecznymi do zrealizowania prac związanych z modernizacją serwerowni w terminie przed dostawą platformy sprzętowej. Decyzja o realizacji prac modernizacyjnych w serwerowni nastąpi po wyborze Dostawcy dla niniejszego postępowania Termin wykonania zadania: do 5 tygodni od podpisania umowy (na dostawę sprzętu i jego fizyczną instalację i konfigurację systemów operacyjnych tj. przygotowanie platformy sprzętowej do migracji środowiska bazodanowego przez dostawcę systemu ERP); do 7 tygodni od podpisania umowy konfiguracje i testy końcowe, szkolenia i odbiór końcowy; realizacja zamówienia planowana na tydzień 2013 r. II. Sposób przygotowania oferty 2.1 Oferta powinna zostać złożona na Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 i 2) i winna zawierać: A) Wypełnione Załączniki nr 1 i 2 do SIWZ - Ofertę handlową wyrażoną w PLN, zawierającą: koszt całkowity kompletnej dostawy, instalacji, konfiguracji, uruchomienia i serwisu platformy sprzętowo-programowej w zakresie zgodnym z założeniami zawartymi w SIWZ oraz koszty szczegółowe (Załącznik nr 2 do SIWZ), projekt wykonania modernizacji serwerowni w zakresie opisanym w SIWZ, koszt wykonania modernizacji serwerowni w zakresie opisanym w SIWZ, warunki płatności (przelew minimum 30 dni od daty dostarczenia faktury), termin realizacji zamówienia zgodnie z pkt SIWZ, termin ważności oferty minimum 30 dni, koszt 36-miesięcznej gwarancji producenta w reżimie 24/7/365 NBD z gwarantowanym czasem reakcji na miejscu 4h oraz gwarantowanym czasem naprawy 24h; warunki i koszt świadczenia serwisu pogwarancyjnego na przedmiot dostawy oraz usług 5

6 wsparcia technicznego w okresie gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym, w tym wsparcia Dostawcy zapewniającego uruchomienie po naprawie awarii krytycznej tj. przywrócenie środowiska do pełnej funkcjonalności. wagę w kg każdego z dostarczanych urządzeń. B) Oprócz oferty handlowej, dodatkowo do oferty należy dołączyć niżej wyspecyfikowane informacje, dokumenty i oświadczenia: nazwę, siedzibę i status prawny Oferenta oraz krótki opis firmy, datę sporządzenia oferty i termin ważności oferty (w treści Załącznika nr 1) z podpisami osób uprawnionych, aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wydruk z CEiDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, kopie lub oryginał zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON, kopię lub oryginał decyzji w sprawie nadania NIP, kopię polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i z ZUS-u o nie zaleganiu z płaceniem podatków i składek wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert, oświadczenie o tym, że w stosunku do Oferenta nie zostało wszczęte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne oraz nie ogłoszono jego likwidacji, wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert minimum trzech dostaw o charakterze zbliżonym do przedmiotu zamówienia na kwotę minimum , zł netto wraz z dokumentami potwierdzającymi, że zamówienia te zostały wykonane należycie (Załącznik nr 4 do SIWZ), listę referencyjną z co najmniej 5 kontrahentami, dla których Dostawca świadczy obecnie usługi serwisowe w reżimie 24/7/365 NBD z gwarantowanym czasem naprawy 24h z podaniem nazwy Zamawiającego, lokalizacji odbiorcy serwisu, nazwą serwisowanego sprzętu, daty rozpoczęcia świadczenia serwisu, długości zwartej umowy, (Załącznik nr 5 SIWZ) wraz z udzielonymi referencjami, kopie aktualnych certyfikatów inżynierów potwierdzające właściwy poziom kwalifikacji w odniesieniu do oferowanego sprzętu i oprogramowania wykorzystywanego na dostarczanej platformie sprzętowej, oświadczenie o poufności zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ, oświadczenie producenta serwerów i macierzy potwierdzające, że sprzęt oferowany i dostarczany w powyższym postępowaniu będzie fabrycznie nowy i będzie pochodził z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski oraz że sprzęt będzie objęty pakiem usług serwisowych producenta sprzętu dedykowanym dla użytkowników z terenu RP, certyfikat potwierdzający posiadanie autoryzacji producenta na poziomie wyższym o co najmniej jeden od poziomu podstawowego, certyfikaty ISO 9001 producenta sprzętu w zakresie projektowania, produkcji oraz serwisu oferowanych serwerów i macierzy, certyfikaty Energy Star dla oferowanych serwerów i macierzy, Załącznik specyfikujący metody kontaktu z serwisem producenta serwerów i macierzy. Wyżej wymienione dokumenty należy składać w oryginałach lub poświadczonych przez upoważnione osoby kopiach. Pełnomocnictwa należy przedstawiać w oryginale. 6

7 2.2. Forma oferty: a) ofertę stanowią wypełnione i podpisane Formularze Ofertowe stanowiące Załączniki nr 1 i 2,4,5 b) Oferent powinien przygotować 1 egzemplarz oferty, wymaga się by oferta była sporządzona w formie pisemnej, c) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę, d) oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty wyspecyfikowane w punkcie 2.1.B e) oferta powinna być zapakowana w nieprzejrzystej kopercie, zabezpieczona i opieczętowana firmową pieczęcią, f) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej, g) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej, h) Oferta winna być napisana w języku polskim, sporządzona na formularzach zgodnych ze wzorami formularzy stanowiącymi załączniki do Specyfikacji. Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty powinny być podpisane przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy (w sposób umożliwiający identyfikację podpisu). Dokument obejmujący pełnomocnictwo do podpisania oferty winien być dołączony do oferty, o ile umocowanie do działania w imieniu wykonawcy nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty, i) W przypadku, dołączenia do oferty kopii dokumentu, powyższa kopia winna być opatrzona klauzulą za zgodność z oryginałem" i podpisana przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, w sposób umożliwiający identyfikację podpisu, j) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, k) Zaleca się, aby oferta była na trwale złączona (tzn. nie zawierała luźnych kartek) i wszystkie strony oferty były ponumerowane kolejnymi numerami, l) Kopertę należy opatrzyć pieczęcią własną firmy oraz napisem: Przetarg NIE OTWIERAĆ PLATFORMA SPRZĘTOWO -PROGRAMOWA Oferty należy składać w: NITROERG S.A., ul. Zawadzkiego 1, Krupski Młyn, w Sekretariacie lub w Kancelarii Ogólnej Termin składania ofert: Pisemne oferty, wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać (wysłać pocztą, kurierem lub złożyć osobiście) do dnia: r. do godz Za datę doręczenia oferty uznaje się datę jej wpływu do Spółki. III. Kryterium wyboru ofert Komisja przy wyborze będzie się kierowała następującymi kryteriami: Kryterium [CP] - Cena oferty netto za sprzęt, oprogramowanie i serwis gwarancyjny, Kryterium [CS] - Cena oferty netto na serwis pogwarancyjny, Kryterium [CM] - Cena oferty netto za modernizację serwerowni zgodnie z przedstawionym projektem, 7

8 Kryterium [TD]- Termin dostawy i uruchomienia, Kryterium [G] - Okres gwarancji, Kryterium [WS] - Warunki serwisu - Odległość punktu serwisowego do Krupskiego Młyna, Kryterium [WO] - Warunki serwisu - dostępność serwisowego okna zgłoszeń. Uzyskane przez Oferentów punkty za poszczególne kryteria ulegają sumowaniu: P = P CP +P CS + P CM + P TD + P G + P WS + P WO Do realizacji przedmiotu zamówienia zostanie wybrana jedna firma, która w wyniku opisanej operacji matematycznej uzyskała największą liczbę punktów, przy czym punkty zaokrągla się do jednego miejsca po przecinku; liczby równe lub powyżej 0,05 zaokrągla się w górę. W przypadku wyłonienia firm, które uzyskały największe, zbliżone punktacje (do 2 pkt.) przeprowadzone będą z nimi dodatkowe negocjacje. Kryteria dodatkowe i inne uwarunkowania: Łączne wynagrodzenie, szczegółowy zakres prac, termin ich wykonania oraz warunki płatności będą uzgodnione z wybranym Oferentem przy spisywaniu stosownej umowy. Zamawiający wymaga aby termin płatności był nie krótszy niż 30 dni. Wynagrodzenie za ww. usługę jest niezmienne w całym okresie jego wykonywania, chyba że zachodzi przypadek rozszerzenia zakresu usługi na wniosek inwestora (NITROERG S.A.). W takim przypadku strony uzgodnią jego wartość z zastosowaniem stawek cenotwórczych Oferenta zaoferowanych w postępowaniu przetargowym. Komisja rości sobie prawo oceny firmy pod kątem referencji, w tym załączonych wykazów dostaw oraz umów serwisowych, warunków na serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, kwalifikacji i uprawnień posiadanych przez inżynierów, zatrudnianych przez Oferenta, posiadanej polisy oraz możliwości ostatecznych negocjacji cenowych z wybraną firmą. Komisja ma prawo zwracać się do Oferentów z prośbą o udzielenie dodatkowych informacji, w tym o przedstawienie wielkości sprzedaży i osiągniętych wyników finansowych za ostatnie 3 lata, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres. Komisja zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert zawierających skrajnie wysoką lub niską cenę. Ostateczne warunki będą uzgodnione z wybranym Oferentem przy spisywaniu stosownej umowy. IV. Tryb udzielania wyjaśnień Oferentom Osobą kontaktową w sprawie uzyskania dodatkowych informacji o charakterze organizacyjnym oraz w sprawie złożenia oferty codziennie w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. od 8.00 do jest: p. Grzegorz Stokłosa - tel ; Szczegółowych informacji w kwestiach technicznych codziennie w dni robocze (od poniedziałku do czwartku) w godz. od 9.00 do udzielą: Pan Adam Knabel tel ; kom ; Pan Robert Wosiński - kom , Jednocześnie prosimy, przed złożeniem oferty, o wyjaśnienie wszystkich wątpliwości oraz ewentualnie dokonanie wizji lokalnej w naszej firmie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania. W celu umówienia terminu wizji lokalnej należy skontaktować się z ww. osobami. Przed dokonaniem wizji lokalnej wymagane jest podpisanie dokumentu Oświadczenie o poufności (Załącznik nr 3). Jeżeli na wizję lokalną przyjadą osoby, które nie są wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowniczym jako osoby uprawnione do reprezentowania firmy/właściciele firmy, to muszą one posiadać upoważnienie 8

9 wystawione przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy, jak również same będą musiały podpisać Oświadczenie o poufności. V. Procedura przeprowadzenia zamówienia Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz. 8 00, na terenie NITROERG S.A. w lokalizacji Krupski Młyn. Nie przewiduje się obecności Oferentów na posiedzeniu Komisji Przetargowej. VI. Komisja Przetargowa Wyboru dostawcy dokona Wewnętrzna Komisja Przetargowa. VII. Tryb ogłoszenia wyników procedury przeprowadzenia zamówienia O ostatecznym wyniku procedury przeprowadzenia zamówienia Zamawiający powiadomi pisemnie ( ) każdego Oferenta indywidualnie. Jakiekolwiek ustalenia dokonane przed zawarciem umowy nie dają podstaw prawnych do składania roszczeń finansowych wobec Zamawiającego. VIII. Postanowienia końcowe 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcami, których oferty zostały przyjęte a uzyskana ocena jest jedną z 3 najkorzystniejszych dla Spółki. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Oferentów. 3. Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli: a) została złożona z naruszeniem postanowień Kodeksu Cywilnego lub Kodeksu Spółek Handlowych albo innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa regulujących zasady reprezentacji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, b) została złożona z naruszeniem SIWZ lub warunków udziału w postępowaniu, c) treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, d) złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, f) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, g) Wykonawca prowadzi z NITROERG S.A. spór przed sądem lub arbitrażem w sprawie dotyczącej wykonania zobowiązań lub w stosunku do Wykonawcy orzeczono o odszkodowaniu na rzecz NITROERG S.A. h) w przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania. 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania postępowania w sprawie zamówienia (przetargu). 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania warunków postępowania. 9

10 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub zamknięcia postępowania o udzielenie zamówienia, na każdym jego etapie bez podania przyczyny. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykluczenia z przetargu i odrzucenia z przyczyn formalnych w kolejnych przetargach tych Wykonawców, którzy złożą oświadczenia lub podadzą informacje niezgodne ze stanem faktycznym. 8. Dokumenty i informacje zawarte w SIWZ mogą być wykorzystane jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem. Dane zawarte w poszczególnych punktach SIWZ oraz uzyskane w trakcie prowadzonego postępowania są poufne i nie mogą być wykorzystane do innych celów. 9. Zamawiający będzie rozpatrywał wyłącznie indywidualne oferty, złożone jednoosobowo przez osoby fizyczne, osoby prawne lub spółki prawa handlowego nieposiadające osobowości prawnej. 10. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ oraz zdobyć wszelkie informacje, które mogą być przydatne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. Wykonawcy zobowiązani są przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami z uwzględnieniem zadawanych przez Wykonawców pytań i udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi. Nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego w razie błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia w ofercie lub kalkulacji elementów niezbędnych do wykonania umowy. 11. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty i nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego. 12. Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego w przypadku odrzucenia oferty. 13. Informację o wykluczeniu lub odrzuceniu oferty Wykonawcy otrzymają po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego. 14. Jakiekolwiek ustalenia dokonane przed zawarciem umowy nie dają podstaw prawnych do składania roszczeń finansowych wobec Zamawiającego. 15. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U r. Nr 223, poz ze zmianami). IX. Załączniki - Załącznik nr 1 Formularz ofertowy - zbiorczy - Załącznik nr 2 Specyfikacja techniczna - Formularz ofertowy - szczegółowy - Załącznik nr 3 Oświadczenie o poufności - Załącznik nr 4 Wykaz zrealizowanych dostaw - Załącznik nr 5 Wykaz zrealizowanych umów serwisowych 10

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ System i urządzenia do backupu danych serwerów. Przetarg pisemny Nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611 15/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na modernizację istniejącej infrastruktury serwerowej w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

Zakup macierzy dyskowych oraz oprogramowania do udostępniania zasobów plikowych wraz ze wsparciem

Zakup macierzy dyskowych oraz oprogramowania do udostępniania zasobów plikowych wraz ze wsparciem Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup macierzy dyskowych oraz Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/4/15/VBC

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FILHARMONIA NARODOWA ZP/02/05/2015 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015 PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna -Wydział Zamówień Nr postepowania 762/GL/LZA/AO/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z poz. zm.) procedura jak

Bardziej szczegółowo

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DZ 270-36/205 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, przy ul. Lubicz 25 A, tel: 2/42-00- 33, fax: 2/430-38-85, http://www.inig.pl,

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA DZIEKAN ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, Gmach ITC, pok. 104 fax: +48 22 234 66 32, e-mail: zampub@meil.pw.edu.pl Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo