1. Jak zainstalować klienta Microsoft Dynamics AX?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Jak zainstalować klienta Microsoft Dynamics AX?"

Transkrypt

1 1. Jak zainstalować klienta Microsoft Dynamics AX? Do instalacji Microsoft Dynamics AX 2009 Client wymagane są oprogramowania: komputer w domenie Active Directory, Microsoft Windows Installer 3.1, Microsoft.NET Framework 3.5. Uwaga: przy problemach z instalacją Microsoft Dynamics AX Client z Service Pack 1 przy zainstalowanym.net Framework 3.5, należy pobrać i zainstalować poprawkę dostępną w artykule nr w Microsoft Knowledge Base (https://mbs2.microsoft.com/knowledgebase/kbdisplay.aspx?scid=kb$en-us$957312&wa=wsignin1.0) Microsoft.NET Framework 4.0 jest wspierany tylko przy instalacji side-by-side z Microsoft.NET Framework 3.5. Proces instalacji przebiega następująco: Klient AX 1. Należy uruchomić (z uprawnieniami administratora lokalnego) setup.exe z płyty instalacyjnej Microsoft Dynamics AX 2009 Setup DVD. 2. Wybrać język instalacji i kliknąć Dalej. 3. Wybrać opcję Dodaj lub modyfikuj składniki i nacisnąć Dalej. 4. Zaznaczyć check box przy polu Klient i kliknąć Dalej. 5. Wybrać lokalizację plików dla systemu Microsoft Dynamics AX (zalecana jest domyślna lokalizacja). 6. Wybrać początkowy (domyślny) język interfejsu klienta i nacisnąć Dalej. 7. Wybrać język wyświetlenia Pomocy i kliknąć Dalej. 8. Następnie należy wprowadzić nazwę komputera, na którym uruchomiono usługę AOS, nazwę wystąpienia i port TCP/IP środowisko, do którego klient ma się domyślnie łączyć. 9. Na końcu należy kliknąć Dalej i Zainstaluj. Service Pack Jeżeli jest wymagana instalacja aktualizacji Service Pack 1 (zależy od konfiguracji systemu Microsoft Dynamics AX), to należy uruchomić Instalator Aktualizacji systemu Microsoft Dynamics AX service Pack 1 i zainstalować aktualizację. Hotfix Rollup 11. Jeżeli jest wymagana instalacja aktualizacji Hotfix Rollup (zależy od konfiguracji systemu Microsoft Dynamics AX), to należy uruchomić Instalator Aktualizacji systemu Microsoft Dynamics AX Hotfix Rollup i zainstalować aktualizację. Jeżeli na jakimkolwiek etapie pojawią się problemy, należy skonsultować się z administratorem lokalnym lub administratorem XPLUS. 2. Jakie są architektury uruchomienia systemów? System Microsoft Business Solutions Axapta w wersji 3.0 można uruchamiać w architekturze: a. dwuwarstwowej klient-serwer, b. trójwarstwowej: cienki klient, Application Object Server, Microsoft SQL Server.

2 Microsoft Dynamics AX w wersji 4.0 i wyższej posiada zaimplementowaną architekturę trójwarstwową, która współpracuje przy udziale serwera obiektów AOS z bazą danych Microsoft SQL Server. Cała logika biznesowa jest wykonywana na serwerze AOS. Ilość wykorzystywanych AOS-ów zależy od potrzeb klientów i może być elastycznie dodawana. Pomiędzy serwerami można skonfigurować równoważenie obciążenia poszczególnych sesji (loadbalancing). 3. Jakie transakcje projektowe mogą być rejestrowane w systemie? Transakcje projektowe to rejestracja: godzin pracy pracowników, kosztów, zakupów towarów i usług w powiązaniu z kaucjami gwarancyjnymi dostawców, sprzedaży do inwestora i do odbiorców, sprzedaży wewnętrznej pomiędzy oddziałami firmy, transakcji magazynowych przyjęcie, wydanie, zużycie, przeniesienie towarów, produkcji, obmiarów. Transakcje można rejestrować jedynie w trakcie realizacji projektu inwestycyjnego na etapie W toku. 4. W jaki sposób wykonuje się alokację kosztów i sprzedaży na projektach? Alokacja to przyporządkowanie wartości kosztu do terminu, w którym zostanie on poniesiony. Można ją wykonać ręcznie dla każdego kosztu z osobna w budżecie projektu za pomocą funkcji Prognoza kosztów. Jeśli dla każdej fazy projektów mamy zdefiniowanych wiele linii kosztów, to ułatwieniem może być ustawienie na fazie projektu parametru Automatyczna alokacja Zawsze alokuj z obmiarów. Przy takim ustawieniu należy wykonać alokację obmiarów dla każdej fazy projektu, a system na jej podstawie proporcjonalnie zadeklaruje alokację kosztów. Alokacja sprzedaży powinna być wykonana dla każdej fazy, niezależnie od alokacji obmiarów i kosztów. 5. Co to są opłaty dodatkowe? Dla zakupu towarów magazynowych koszt usługi dodatkowej (malowanie) występuje na fakturze towarowej lub jest na niego wystawiana dodatkowa faktura z kosztem transportu od spedytora. Aby koszt ten powiększył wartość towaru (lub wytworzył dodatkowe zobowiązanie z dostawcą), opłaty dodatkowe możemy alokować w zamówieniach zakupu. W tym celu należy zdefiniować w nagłówku zamówienia sposób alokacji kosztu pomiędzy wierszami towarów lub określić go bezpośrednio na liniach zamówienia. Koszt transportu z osobnej faktury również można doksięgować do materiałów już zafakturowanych, poprzez księgowanie faktury kosztowej i jednoczesne wykonanie korekty na fakturze materiałowej. 6. W jaki sposób odbywa się wprowadzenie kaucji gwarancyjnych? Kaucje gwarancyjne, zarówno zobowiązania, jak i należności, można wprowadzić: a. z modułu Księgi głównej poprzez oznaczenie wiersza w arkuszu finansowym;

3 b. z modułu Rozrachunki z dostawcami/odbiorcami w zamówieniach zakupu/sprzedaży poprzez wybranie funkcji Ustawienia Kaucje gwarancyjne; c. z kartoteki dostawców/odbiorców poprzez edycję otwartej transakcji za pomocą funkcji Utwórz kaucję gwarancyjną. Kaucje gwarancyjne są także dostępne z poziomu formatki Projekty Informacje Kaucje gwarancyjne. Rozliczenie kaucji gwarancyjnych można wykonać poprzez sparowanie otwartych transakcji dostawcy/odbiorcy. 7. Czy w systemie można zaksięgować fakturę korygującą (2) do faktury korygującej (1)? Faktury korygujące tworzymy za pomocą funkcji Tworzenie faktury korygującej z poziomu nowoutworzonego zamówienia zakupu lub sprzedaży. Funkcja umożliwia wskazanie numeru faktury oryginalnej, którą chcemy skorygować i w ten sposób zaznacza transakcje do skorygowania w systemie (wymagane jest wcześniejsze zaksięgowanie w systemie faktury oryginalnej). Korekta polega na utworzeniu dwóch wierszy: wycofującego wiersz oryginalny oraz wiersza, w którym jest podana docelowa wartość i ilość zakupu lub sprzedaży. Jeśli chcemy zaksięgować fakturę korygującą (2) do faktury korygującej (1) wówczas korekta (1) będzie fakturą oryginalną dla korekty (2). 8. Co to jest zaznaczanie transakcji magazynowych? Każda transakcja magazynowa ma unikalny numer Identyfikator partii. Zaznaczanie transakcji magazynowych polega na powiązaniu transakcji rozchodowej z przychodową za pomocą Identyfikatora partii odwołań (na transakcji rozchodowej jest umieszczony numer partii przychodu i odwrotnie na transakcji przychodowej numer partii rozchodowej). Zaznaczanie transakcji wykonuje system, np. przy okazji użycia funkcji tworzenia korekty (zakupu, sprzedaży, zużycia). Można je również wykonać ręcznie, jeśli chce się sparować konkretny rozchód ze wskazanym przychodem. 9. Po co wykonuje się przebieg aktualizujący Ponowne obliczanie magazynu? W MS Dynamics AX wszystkie transakcje rozchodowe w momencie księgowania są wyceniane według średniej ceny. W tym momencie wyliczony koszt jest kosztem przybliżonym i widnieje na transakcji do czasu wykonania procesu zamknięcia/przeliczenia magazynu (regulacji). Wykonanie regulacji magazynu powoduje aktualizację kosztu własnego transakcji rozchodowych na podstawie kosztów zaksięgowanych w transakcjach przychodowych wg ustalonego sposobu wyceny magazynu, np. FIFO, LIFO, średniej ważonej, itp. lub transakcji powiązanych ze sobą identyfikatorem partii. Jeżeli przychód zaksięgowano przed zaksięgowaniem rozchodu, to taka transakcja nie wymaga przeliczenia. Jeżeli zaś najpierw przyjęto towar do magazynu dokumentem dostawy, a potem, kolejno, rozchodowano go (poprzez zaksięgowanie zużycia na projekcie lub sprzedano) i zaksięgowano fakturę zakupu, to koszt takiej transakcji rozchodowej musi zostać zaktualizowany za pomocą funkcji przeliczenia magazynu. Algorytm rozliczania układa wszystkie transakcje przychodowe i wszystkie transakcje rozchodowe w kolejności według daty fizycznej, po czym łączy poszczególne transakcje rozchodowe z kolejnymi przychodowymi. Podczas łączenia w specjalnej kartotece zapisywane są rekordy historii rozliczeń dla każdej rozliczanej transakcji. Jednocześnie naliczane są regulacje do prawidłowego kosztu, które także są zapisywane w rekordach tabeli historii rozliczeń. Naliczone kwoty regulacji widać na poszczególnych transakcjach magazynowych. W systemie Microsoft Dynamics AX rzeczywisty koszt własny dla rozchodowych partii

4 magazynu wyliczany jest dopiero po wykonaniu procesu zamknięcia magazynu lub jego przeliczenia. Przeliczenie może być wykonane dla określonej grupy lub pojedynczego towaru. Zamknięcie magazynu powoduje wyliczenie prawidłowego kosztu własnego dla wszystkich towarów. Obydwa procesy zamknięcie i przeliczenie wykonywane są na określoną datę. W przypadku zamknięcia nie będzie można wykonywać już żadnych operacji w magazynie z datą wcześniejszą niż data ostatniego zamknięcia. Poza powyższymi różnicami przeliczenie i zamknięcie wykonują tę samą operację regulują transakcje rozchodowe do prawidłowego kosztu własnego. Suma wykonanych regulacji zapisywana jest na poszczególnych transakcjach magazynowych i jest widoczna na formularzu transakcji magazynowych na zakładce Aktualizacja. Każdorazowe wykonanie przeliczenia lub zamknięcia powoduje zapisanie rekordu w formularzu Zamknięcie i korekta. Wszystkie operacje przeprowadzone w tym formularzu podlegają operacji anulowania. Umożliwia ono użytkownikowi cofnięcie operacji zamknięcia lub przeliczenia, co powoduje odwrócenie zmian dokonanych w transakcjach magazynowych oraz wyksięgowanie załącznika w finansach. Przeliczenie wykonuje się zwykle w cyklu miesięcznym przy okazji procedury zamknięcia miesiąca. 10. Jakie są metody amortyzacji środków trwałych w systemie? W systemie Microsoft Dynamics AX funkcjonują dwie metody amortyzacji: a. Metoda liniowa Odpisy amortyzacyjne są dokonywane w jednakowych wartościach aż do momentu uzyskania wartości zerowej. Aby zrobić odpisy tą metodą, należy utworzyć profil amortyzacji z metodą Liniowa. Może istnieć wiele profili amortyzacji liniowej różniących się, np. częstotliwością naliczania amortyzacji. b. Metoda degresywna Współczynnik metody degresywnej jest uzupełniany w kartotece środka trwałego. Jeżeli dla modelu ewidencji z metodą degresywną zostanie przypisany model alternatywny metodą liniową, to od momentu zrównania odpisów degresywnych z liniowymi, system amortyzuje środek według metody liniowej. 11. Jakie są metody obliczania propozycji zużycia materiałowego? Aby ułatwić rejestrację zużycia materiałów na projekcie z podręcznego magazynu budowy, w arkuszach zużycia wykorzystuje się funkcję Propozycja zużycia. Należy wspomnieć, że opisane poniżej algorytmy przy rozbijaniu ilości znajdującej się w magazynie na fazy i kategorie, pomijają dwa rodzaje transakcji magazynowych: transakcje zaznaczone (przycisk Magazyn Zaznaczanie), transakcje z opcją automatycznego zużycia. Funkcjonują następujące propozycje zużycia: a. przycisk Funkcje Propozycja zużycia Fizycznie dostępne (kategoria domyślna) Opcja ta jest podpowiadana przez system. Należy ją wybrać wtedy, kiedy zużycie następuje zawsze z tą samą kategorią kosztową, a to, z jaką kategorią towar zakupiono, nie ma znaczenia. Algorytm Fizycznie dostępne (kategoria domyślna) działa w sposób bardzo zbliżony do działania algorytmu Fizycznie dostępne (kategoria ze stanu zapasów), z tą tylko różnicą, że kategoria nie wynika ze stanu magazynowego, lecz system pobiera kategorię domyślna dla danego towaru i

5 fazy. b. przycisk Funkcje Propozycja zużycia Fizycznie dostępne (kategoria ze stanów zapasów) Należy ją wybrać wtedy, gdy celem jest zużycie wszystkich towarów dostępnych w magazynie, a pełna zgodność w obrębie faz i kategorii nie jest wymagana. Opcja składa się z dwóch kroków: Zliczenia fizycznie dostępnej ilość danego towaru w danym magazynie. Rozbicia tej ilości na fazy i kategorie, przy zachowaniu zgodność pomiędzy przychodami a rozchodami. c. przycisk Funkcje Propozycja zużycia Analiza transakcji magazynowych Należy ją wybrać, jeśli ma zostać zachowana zgodność pomiędzy przychodem i rozchodem na poziomie faz i kategorii. Algorytm Analiza transakcji magazynowych wybiera fizycznie zaksięgowane transakcje, które następnie grupuje wg fazy i kategorii. W wyniku tego działania może się okazać, że w obrębie fazy/kategorii jest stan ujemny. W takiej sytuacji zgłaszany jest błąd (komunikat informacyjny dla użytkownika). Dzięki działaniu tego algorytmu będzie zagwarantowana zgodność na poziomie fazy i kategorii dla zużyć. UWAGA: jeśli system nie znajdzie właściwych faz i kategorii, to w użyje kategorii domyślnych, czyli zachowa się jak algorytm Fizycznie dostępne (kategoria domyślna). W ten sposób nigdy nie zostanie zgłoszony błąd niespójności stanu magazynu algorytm zawsze wyszuka fazy i kategorie, które będzie mógł ze sobą powiązać, czego skutkiem będzie opróżnienie magazynu. Różnicę w działaniu algorytmów widać wówczas, gdy np. zaksięgowano fakturę, a następnie utworzono, ale nie zaksięgowano, ilościową korektę faktury. Algorytm Analiza transakcji magazynowych nie zaproponuje ilości, ponieważ (w pierwszej kolejności analizuje transakcje) od razu zignoruje transakcję z faktury z zaznaczoną korektą. Algorytm Fizycznie dostępne (zaczyna od zliczenia ilości towaru w magazynie) zaproponuje ilość z faktury, ponieważ taki jest w danym momencie stan magazynu. 12. W jaki sposób wykonywana jest wycena produkcji (zbiorcza aktualizacja kosztów produkcji)? Przyjęcie wyrobów gotowych do magazynu odbywa się po wstępnie założonej wartości, później natomiast następuje określenie rzeczywistego kosztu danej produkcji. Jednostkowy koszt wyprodukowanego wyrobu wyznaczany jest na podstawie ilorazu sumy zaksięgowanych kosztów na danym projekcie i ilości wyprodukowanego wyrobu. Mechanizm wyceny produkcji dla wskazanej grupy projektów uruchamiany jest okresowo. Uaktualnienie kosztu produkcji w bezpośredni sposób wpływa na wynik danego zakładu. Aktualizacja kosztu dostępna jest z poziomu gałęzi firmy za pomocą przycisku Produkcja Aktualizacja kosztu. Uaktualnienie kosztu należy zapisać w systemie z datą wykonania aktualizacji. Jest ono wykonywane w cyklu miesięcznym przy okazji procedury zamknięcia miesiąca. Po wybraniu funkcji pojawia się komunikat o aktualizacji kosztu produkcji dla wszystkich projektów produkcyjnych. Ponowna wycena dokonywana jest w sposób automatyczny podczas księgowania (miesięcznej) korekty zużycia.

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Wersja 9.5. Dokumentacja. Moduł: Business Intelligence. Aktualizacja dokumentu: 2009-12-08. Moduł: Business Intelligence 1 Wersja 9.

Wersja 9.5. Dokumentacja. Moduł: Business Intelligence. Aktualizacja dokumentu: 2009-12-08. Moduł: Business Intelligence 1 Wersja 9. Wersja 9.5 Dokumentacja Moduł: Business Intelligence Aktualizacja dokumentu: 2009-12-08 Moduł: Business Intelligence 1 Wersja 9.0 Copyright 2009 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.5.1 Data produkcji wersji: 29 czerwca 2015 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN PROGRAMU WH OKNA Firmy WINKHAUS POLSKA

MAGAZYN PROGRAMU WH OKNA Firmy WINKHAUS POLSKA MAGAZYN PROGRAMU WH OKNA Firmy WINKHAUS POLSKA SPIS TREŚCI: MODUŁ MAGAZYNOWY... 3 ROZPOCZĘCIE PRACY Z MODUŁEM MAGAZYNOWYM... 5 URUCHOMINIE MODUŁU MAGAZYNOWEGO... 6 ZAKŁADANIE MAGAZYNÓW... 9 RODZAJE DOKUMENTÓW...11

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja ROZDZIAŁ 8 RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja Spis treści Księgowość 8-1 Dokumenty... 8-1 Podział na grupy 8-2 Dodawanie dokumentu... 8-3

Bardziej szczegółowo

VATowiec INSTRUKCJA OBSŁUGI. wersje. Windows/dbf 3.84

VATowiec INSTRUKCJA OBSŁUGI. wersje. Windows/dbf 3.84 1 VATowiec INSTRUKCJA OBSŁUGI wersje Windows/dbf 3.84 Copyright by Piotr Kowaluk Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza instrukcja jest chroniona prawami autorskimi. Spis treści WSTĘP... 3 INSTALACJA...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika 1/49 1.Historia zmian dokumentu. L.p. Opis zmian Data zmiany 1 Utworzenie dokumentu 2011-11-18 2 Uzupełnienie dokumentu 2012-08-27 3 Uzupełnienie dokumentu 2012-11-26 4 Uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

Polska funkcjonalność NAV 2015

Polska funkcjonalność NAV 2015 Polska funkcjonalność NAV 2015 oraz pakiet Tools i elogistics dla NAV2015 Podręcznik użytkownika Microsoft Dynamics NAV 2015 Dokument przeznaczony do użytku wewnętrznego dla Partnerów oraz użytkowników

Bardziej szczegółowo

Gastro Szef Instrukcja użytkownika

Gastro Szef Instrukcja użytkownika Gastro Szef Instrukcja użytkownika Wersja 2013.x.FR0X SOFTECH Sp. z o. o. 01-940 Warszawa, ul. Palisadowa 20/22 www.gastro.pl e-mail: info@gastro.pl Tel.: do Działu Handlowego: (22) 610 77 42 Tel.: do

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

WF Mag dla Windows. Zaczynamy!

WF Mag dla Windows. Zaczynamy! WF Mag dla Windows Zaczynamy! WF Mag dla Windows Spis treści O CZYM JEST TA KSIĄŻKA... 5 I STALACJA PROGRAMU... 7 ODROBINA TEORII... 7 Organizacja danych w WF Magu dla Windows... 9 Dlaczego instalacja

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel Strona 4 z 77 Spis treści 1. ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM COMARCH ERP OPTIMA... 7 1.1. STRUKTURA PROGRAMU... 7 1.2. STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

Faktura 2013 + MAGAZYN. Instrukcja obsługi

Faktura 2013 + MAGAZYN. Instrukcja obsługi Faktura 2013 + MAGAZYN Instrukcja obsługi Producent: Firma Informatyczna EnterSoft Jacek Jędrzejewski ul. Cmentarna 15 B 85-184 Bydgoszcz tel.: (52) 515-37-79 0696 481 842 www.entersoft.com.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Księga Handlowa (KH)

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Księga Handlowa (KH) Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka Program Księga Handlowa (KH) Wersja 2012 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta.

Bardziej szczegółowo

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1)

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Handel: tel. (0-12) 261-36-44 e-mail: handel@enova.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA 1 2 1.Wstęp...4 2.Instalacja...5 2.1 Instalacja z CD (wersja płatna)...5 2.1 Instalacja z pliku pobranego z internetu...5 2.3 Instalacja wersji jednostanowiskowej...5 2.4 Uaktualnienie...5

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.1.1 Data produkcji wersji: 3 listopad 2014 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Regnator. Instrukcja obsługi.

Regnator. Instrukcja obsługi. Regnator Instrukcja obsługi. Regnator Spis treści Regnator...1 Obsługa...1 Ogólne...1 Logowanie...1 Zmiana hasła...2 O programie...3 Sprzedaż...4 Fakturowanie...4 Fakturowanie z WZ...8 Przeglądanie faktur...9

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a Symfonia Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2011.a Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 2 Pomoc dla programu ILUO Faktura Spis treści Rozdział I 5 Wstęp 1. Informacje... ogólne 5... 5 Dlaczego oprogram ow anie ILUO... 5 Now y standard produkcji oprogram ow ania... 6

Bardziej szczegółowo

P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M. FS-System. FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft.

P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M. FS-System. FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft. P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M FS-System I N S T R U K C J A O B S Ł U G I FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft.pl 2 Dziękujemy za wybranie pakietu oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Magazynowa i Sprzedaż

Gospodarka Magazynowa i Sprzedaż System Graffiti Podręcznik użytkownika Gospodarka Magazynowa i Sprzedaż PC Guard SA, ul. Janickiego 20, 60 542 Poznań, tel. +48/ 061 843 42 66, 843 42 70, 847 12 46 www.pcguard.pl ; e-mail : graffiti@pcguard.pl

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Umożliwiono edycję nagłówków kolumn w raportach AWW. Wprowadzono zaznaczanie kolorem filtra, którego wartość została zmieniona.

Umożliwiono edycję nagłówków kolumn w raportach AWW. Wprowadzono zaznaczanie kolorem filtra, którego wartość została zmieniona. Zmiany w wersji: 9.3.4934 2013-07-05 Moduł: AWW Nowa funkcjonalność Zablokowano możliwość wykonywania konwersji bazy danych enova z poziomu MS Excel. Przy próbie wczytania do arkusza listy pochodzącej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu Dumpingowiec

Instrukcja programu Dumpingowiec Instrukcja programu Dumpingowiec Autor: Przemysław Rokicki ul. Wł. Łokietka 47d/16, 81-736 Sopot NIP: 585-135-80-17 Tel. 0501-383-783, e-mail: biuro@dumpingowiec.pl Wersja instrukcji z dnia 2012-07-13

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.1.1 Data produkcji wersji: 23 październik 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z

Bardziej szczegółowo