ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO"

Transkrypt

1 POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) , fax (0-18) ZP pyt. i odp. do SIWZ Nr 1 Zakopane, dnia 19 stycznia 2015 roku Wykonawcy Pobierający Materiały Przetargowe SIWZ Wszyscy W wyniku otrzymanych pisemnych pytań dotyczących postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie dostawy środowiska serwerowego oraz sprzętu i oprogramowania komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Zakopanem działając na podstawie art. 38 ust. 2 i ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (j.t. Dz. U. z dnia 09 sierpnia 2013 roku, poz. 907 ze zm.), przesyłam Państwu treść pisemnych pytań, odpowiedzi związaną z udzielonymi wyjaśnieniami na zadane pytania oraz treść modyfikacji, zmian zapisów przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. I. Pytania i odpowiedzi do SIWZ: Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 wyżej cytowanej ustawy, przesyłam Państwu treść pisemnych pytań oraz wyjaśnienia na zadane pytania w związku z przedmiotowym postępowaniem przetargowym: 1. Proszę w ramach trwającego postępowania ZP o objaśnienie zapisu: 3. Serwer Zamawiającego Service Tag: 9W98ZX1 należy zaktualizować do najnowszej wersji oprogramowania systemowego oraz dostosować do pracy w środowisku wirtualnym, m.in. poprzez instalację karty FC, zwiększenie RAM. Prosimy o sprecyzowanie czy usługa będzie dotyczyć tylko instalacji już posiadanych przez Państwa komponentów, czy także ich dostarczenie po stronie Wykonawcy. Proszę też w miarę możliwości wymienić komponenty, których ta usługa ma dotyczyć. Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że po stronie Wykonawcy będzie wymóg dostarczenia i instalacji niezbędnych komponentów w środowisku wirtualnym, w tym poprzez dostarczenie i instalacje dwuportowej karty FC, rozszerzenie pamięci. Dodatkowo Wykonawca musi wykonać aktualizację BIOSu i sterowników systemowych. 1

2 STAROSTWO POWIATOWE W ZAKOPANEM Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) fax (0-18) Znak sprawy: ZP II. 2. W punkcie III.1. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, w opisie procesora zamawiający wymaga dostarczenia dwóch procesorów ośmiordzeniowych, podczas gdy wymagania punktowe określone przez zamawiającego spełniają procesory szcześciordzeniowe. Czy zamawiający dopuszcza dostarczenie serwerów wyposażonych w procesory sześciordzeniowe, które również spełniają wymogi punktowe? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że dopuszcza dostarczenie serwerów wyposażonych w procesory sześciordzeniowe. Mając na uwadze powyższe Zamawiający postanawia dokonać modyfikacji, zmiany opisu przedmiotu zamówienia zawartego w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia będącym załącznikiem Nr 8 do SIWZ, patrz część II niniejszego pisma Modyfikacja zapisów SIWZ. 3. W punkcie III.4. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w opisie licencji zamawiający pisze: system operacyjny dedykowany do dostarczonych dwóch serwerów. Czy zamawiający dopuszcza licencje typu OEM lub ROK? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie określa konkretnego typu dostarczanej licencji, gdyż to na Wykonawcy spoczywa obowiązek takiego dobrania odpowiednich składaków dostawy, aby cały system funkcjonował prawidłowo oraz był zgodny z zasadami licencjonowania. Poinadto Zamawiający informuje, że na posiadanym serwerze posiada licencje dostępowe na w wersji GOV, Device. 4. Gdzie ma odbyć się szkolenie personelu z zakresu dostarczonego przedmiotu zamówienia? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że szkolenie personelu z zakresu dostarczonego przedmiotu zamówienia ma odbyć się w siedzibie Zamawiającego. 5. W punkcie III.2. Macierz dyskowa, nazwa podzespołu Warunki gwarancji dla macierzy zamawiający pisze: naprawa na miejscu instalacji urządzenia maksymalnie na następny dzień od zgłoszenia. Czy zamawiający pisząc..następny dzień.. rozumie następny dzień roboczy, czy następny dzień kalendarzowy? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że przez urzyte sformułowanie następny dzień rozumie dzień roboczy. Mając na uwadze powyższe Zamawiający postanawia dokonać modyfikacji, zmiany opisu przedmiotu zamówienia zawartego w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia będącym załącznikiem Nr 8 do SIWZ, patrz część II niniejszego pisma Modyfikacja zapisów SIWZ. 2

3 STAROSTWO POWIATOWE W ZAKOPANEM Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) fax (0-18) Znak sprawy: ZP W punkcie III.8. Zasilacz awaryjny, nazwa podzespołu Standardowy czas zasilania awaryjnego zasilacza. Dla jakiego obciążenia procentowego zasilacza awaryjnego zamawiający definiuje wymagania w postaci 8 minut? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że postawione wymaganie dla zasilacza awaryjnego w postaci 8 minut ma zostać przyjęte dla obciążenia 70%. 7. W punkcie II.1. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, podpunkt 1.3. Czy poprzez instalacje karty FC i zwiększenia RAM, zamawiający rozumie zakup i dostarczenie w ramach niniejszego postepowania odpowiednich komponentów, czy też zamawiający posiada te komponenty i niniejsze postępowanie obejmuje jedynie ich instalacje? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że w zakresie niniejszego postępowania wymaga dostarczenie przez Wykonawcę wraz z intalacją i uruchomieniem katy FC i zwiększenia RAM. 8. W punkcie II.2. W opisie Praca użytkowników w systemie na stacjach komputerowych zamawiający pisząc: logowanie z pomocą kart chipowych (wymóg dostarczenia 25 kompletów, tj. czytnik oraz karta) wymaga dostarczenia odpowiednich urządzeń w ramach niniejszego postępowania? Jeśli tak to prosimy o zdefiniowanie parametrów tych urządzeń, ponieważ w opublikowanej specyfikacji przez zamawiającego nie ma definicji parametrów tych urządzeń. Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że w ramach niniejszego postępowania wymaga dostarczenia odpowiednich urządzeń, natomiast nie definiuje szczegółowo parametrów, a jedynie wymaga dostarczenia odpowiednich składników funkcjonalności tak aby należycie była realziazowana funkcjonalność logowania i uwierzytelniania użytkownika w systemie operacyjnym. 9. W punkcie II.2. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, sekcja System usług katalogowych zamawiający definiuje usługę wykonawca dostosuje do potrzeb zamawiającego system usług katalogowych..? W jakiej wersji i konfiguracji posiada w tej chwili system AD, a jaka wersja i konfiguracja AD jest przedmiotem docelowej konfiguracji będącej przedmiotem niniejszego postepowania? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że w chwili obecnej posiada funkcjonalność domeny w wersji 2003, docelowo przewiduję przynajmniej dla wersji III. 10. W związku z tym, iż dostawca skonfiguruje, wdroży i uruchomi do pełnej funkcjonalnoiści środowisko 3 serwerów (2 dostarczonych oraz 1 serwera Zamawiającego Serwer Tag: 9W98ZX1) zwracam się z prośbą o udzielenie informacji dotyczącej serwera Zamawiającego. Jaki to jest typ serwera i jakiego producenta? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że posiada serwer Dell PowerEdge R320 Service Tag: 9W98ZX1. Ponadto patrz odpowiedź na pytanie nr 12 niniejszego pisma. 3

4 STAROSTWO POWIATOWE W ZAKOPANEM Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) fax (0-18) Znak sprawy: ZP IV. 11. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie macierzy bez funkcjonalności rozbudowy pamięci cache do odczytu i zapisu w oparciu o pamięć Flash do pojemności minimum 80GB. Cała pamięć cache drugiego poziomu musi jednocześnie obsługiwać zapytania odczytu i zapisu? Przy tej klasie macierzy i skalowalności którą przewiduje Zamawiający (wynikającej z wszystkich pozostałych parametrów macierzy) zastosowanie macierzy umożliwiającej 80GB Cache'u mocno podniesie cenę rozwiązania (tj. o kilkadziesiąt tysięcy zł). Zrezygnowanie z tego zapisu, który nie jest wymagany obligatoryjnie, a jedynie jako możliwość rozbudowy w przyszłości (która niekoniecznie musi się wydarzyć) pozwoli zaproponować bardzo dobrą macierz czołowego producenta macierzy na świecie. Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że dopuszcza zaoferowanie macierzy bez funkcjonalności rozbudowy pamięci cache do odczytu i zapisu w oparciu o pamięć Flash do pojemności minimum 80GB. Cała pamięć cache drugiego poziomu musi jednocześnie obsługiwać zapytania odczytu i zapisu. Mając na uwadze powyższe Zamawiający postanawia dokonać modyfikacji, zmiany opisu przedmiotu zamówienia zawartego w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia będącym załącznikiem Nr 8 do SIWZ, patrz część II niniejszego pisma Modyfikacja zapisów SIWZ. 12. Dotyczy posiadanego przez Zamawiającego serwera Dell PowerEdge R320 Service Tag: 9W98ZX1: Jaka jest obecna wielkość pamięci RAM i ilość wolnych złącz RAM? Jakie są wolne złącza w serwerze, w które miałyby być zainstalowane wymagane karty FC? Do jakiej wielkości ma być rozbudowana pamięć RAM w tym serwerze? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że niniejszy serwer jest w standardowej konfiguracji dostarczonej przez producenta, co można sprawdzić po numerze Service Tag na stronie producenta sprzętu. Dodatkowo Zamawiający informuje że są zainstalowane 2 szt. pamięci 4 GB, 4 wolne złącza RAM, 2 wolne złącza PCIe. Zamawiający wymaga aby Wykonawca ocenił minimalną wielkość jaką należy doposażyć serwer w pamięć w celu zapewnienia prawidłowego działania funkcjonalności uruchamianych przez Wykonawcę. Zamawiający rekomenduje doposażenie do 64 GB pamięci. 13. Jaka jest ilość użytkowników, dla których miałyby zostać przyznane udziały macierzowe i jakiego typu miałyby być to zasoby (np. NAS, backup, systemu wirtualizacji)? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że w chwili obecnej jest 110 użytkowników dla których trzeba przydzielić przydziały na dane użytkowników (dokumenty) oraz backup danych. 4

5 STAROSTWO POWIATOWE W ZAKOPANEM Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) fax (0-18) Znak sprawy: ZP Czy zamawiający ma zaimplementowaną Infrastrukturę Klucza Publicznego (PKI) do wydawania certyfikatów użytkownikom? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie posiada zaimplementowanej Infrastruktury Klucza Publicznego. 15. Jaką infrastrukturą sieciową dysponuje Zamawiający? Zwracamy się z prośbą podania producentów i modeli przełączników sieciowych, które zostaną wykorzystane przy projekcie? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że posiada przełączniki Linksys SRW-2048 oraz Linksys SRW Czy chcąc realizować politykę eliminacji pojedynczego punktu awarii, Zamawiający dysponuje co najmniej dwoma przełącznikami do podłączenia hostów? Czy też Wykonawca winien dostarczyć drugi przełącznik, jeśli tak to o jakich parametrach? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że dysponuje dwoma przełącznikami. 17. Zwracamy się z prośba wyjaśnienia w jakim celu Zamawiający chce duplikować środowisko wirtualne? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że kopię środowiska serwerowego będzie wykonywał w celu zwiększenia bezpieczeństwa ciągłości działania systemu oraz zwiększenia bezpieczeństwa przechowywanych danych. 18. Gdzie mają być przechowywane kopie zapasowe tworzone przez VMware vsphere Data Protection (VDP)? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że kopie zapasowe przewiduje przechowywać na macierzy oraz NAS. II. Modyfikacja (zmiana) zapisów SIWZ: Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, postanawia się wprowadzić modyfikacje, zmiany zapisów przedmiotowej SIWZ, które stają się jej integralną częścią. Dokonane zmiany są wiążące dla Wykonawców, którzy pobrali materiały przetargowe (SIWZ). 1. Ulega zmianie Załącznik Nr 8 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, który otrzymuje nowe brzmienie: Nowy zmodyfikowany Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia będący załącznikiem Nr 8 do SIWZ, jest dołączony do niniejszego pisma w postaci Załącznika Nr 1. W wyniku dokonania powyższych wyjaśnień, zmian zapisów SIWZ przedmiotowego postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 5

6 STAROSTWO POWIATOWE W ZAKOPANEM Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) fax (0-18) Znak sprawy: ZP Zamawiający działając zgodnie z postanowieniami art. 38 ust. 4a w związku z postanowieniami art. 12a cytowanej wyżej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, postanawia dokonać zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu (patrz Zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszcza informację o zmianach w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej) zgodnie z niniejszą modyfikacją zapisów SIWZ, a to: 2. Ulega zmianie Punkt ) SIWZ, który otrzymuje nowe brzmienie: Punkt ) SIWZ Ofertę przetargową należy złożyć w kopercie lub opakowaniu, a to: 1) Koperta (opakowanie) powinna zawierać nazwę i dokładny adres Wykonawcy składającego ofertę oraz napis: Oferta przetargowa na: Wykonanie dostawy środowiska serwerowego oraz sprzętu i oprogramowania komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Zakopanem, oraz napis: nie otwierać przed 23 stycznia 2015 roku. 3. Ulega zmianie Punkt ) SIWZ, który otrzymuje nowe brzmienie: Punkt ) SIWZ Termin składania ofert: 1) Ofert należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: Do dnia 23 stycznia 2015 roku, do godziny Ulega zmianie Punkt ) SIWZ, który otrzymuje nowe brzmienie: Punkt ) SIWZ Termin otwarcia ofert: 1) Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 23 stycznia 2015 roku o godzinie Załączniki: 1. Załącznik Nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik Nr 8 do SIWZ). Z poważaniem: STAROSTA TATRZAŃSKI mgr inż. Piotr Bąk Otrzymują: 1. Wykonawcy, którzy pobrali/otrzymali SIWZ, 2. A/a. 6

7 Załącznik Nr 8 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na dostawę wraz z wdrożeniem środowiska serwerowego na potrzeby informatyzacji W. Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. I. Określenie przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest modernizacja infrastruktury informatycznej Starostwa Powiatowego w Zakopanem, w tym: 1) Dostawa, instalacja i konfiguracja środowiska serwerowego: a) Serwery rack z obudową przeznaczoną do montażu w szafie RACK 2 szt., b) Macierz dysków wraz licencją na oprogramowaniem do wykonywania kopii danych 1 komplet, c) Konsola zarządzająca wraz z KVM 1 szt., d) Dysk sieciowy NAS 1 szt. e) UPS serwerowy do montażu w szafie RACK 1 szt. f) Licencje na oprogramowanie wirtualizacyjne max. trzech serwerów z obsługą funkcji HA Wysokiej Dostępności 1 szt., g) Licencje systemów operacyjnych 1 komplet, 2) Wdrożenie dostarczonego przedmiotu Zamówienia wraz ze szkoleniem personelu; 3) Świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych wobec całości dostarczonego i zrealizowanego przedmiotu zamówienia. Przeznaczenie realizowanego przedmiotu Zamówienia: Powyższy zakres przedmiotu zamówienia będzie powiązany i przeznaczony do realizacji zadań przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Zakopanem. System musi działać w infrastrukturze serwerów wirtualnych lub innego równoważnego rozwiązania Wysokiej Dostępności oraz w oparciu o zewnętrzne macierze dyskowe dostarczone przez Wykonawcę. Zastosowane rozwiązania przez Wykonawcę muszą umożliwiać tworzenie kopii bez konieczności przerywania pracy użytkowników. str. 1

8 II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1) Dostawa, instalacja środowiska serwerowego W ramach realizacji zamówienia Wykonawca dostarczy, skonfiguruje, wdroży i uruchomi do pełnej funkcjonalności środowisko 3 serwerów fizycznych ( 2 szt. serwerów dostarczonych niniejszym postępowaniu oraz 1 szt. serwera Zamawiającego Service Tag: 9W98ZX1) oraz wraz z macierzą dyskową oraz sprzętem serwerowym przeznaczonych do montażu w szafie RACK. Dostarczony powyższy sprzęt powinien zawierać systemy operacyjne oraz oprogramowanie serwerowe niezbędne do uruchomienia w pełni działającego i funkcjonalnego środowiska serwerowego współpracującego z innym sprzętem dostarczonym przez Wykonawcę oraz ze sprzętem komputerowym posiadanym przez Zamawiającego. Dostarczane środowisko serwerowe musi zostać zainstalowane i skonfigurowane w następujący sposób: 1. Dostarczony przedmiot Zamówienia musi być zainstalowany w szafie RACK 42U Zamawiającego wraz z dostawą i instalacją niezbędnego okablowania m.in. LAN, FC potrzebnego do prawidłowego działania. 2. Dostarczony przedmiot Zamówienia powinien być zaktualizowany do najnowszej wersji oprogramowania systemowego. 3. Serwer Zamawiającego Service Tag: 9W98ZX1 należy zaktualizować do najnowszej wersji oprogramowania systemowego oraz dostosować do pracy w środowisku wirtualnym, m.in. poprzez instalację karty FC, zwiększenie RAM. 4. Instalacja i konfiguracja systemu wirtualizacji (3xhypervisor, 1xserwer zarządzania, 1x system backupu platformy wirtualizacji) 5. Trzy serwery będą tworzyły środowisko wirtualizacji, na których zainstalowane zostaną wirtualne maszyny hostujące inne serwisy funkcjonujące w systemie. Na każdy z serwerów fizycznych będą przypadać co najmniej dwa serwery wirtualne. Niniejsze serwery będą przeznaczone między innymi jako serwery aplikacji, bazodanowe, plikowe, AD. 6. Wykonawca dostarczy niezbędną ilość systemów operacyjnych do poprawnej pracy wskazanej liczby urządzeń obejmujące wszystkie dostarczane procesory. 7. W ramach dostawy Wykonawca zainstaluje i skonfiguruje środowisko wirtualizacji. Wykonawca dostarczy narzędzia umożliwiające centralne zarządzanie całym środowiskiem oraz aktualizację środowiska. 8. Trzy serwery zostaną połączone z dostarczaną macierzą dyskową minimum 2 połączeniami FC, tak aby był zapewniona funkcja Wysokiej Dostępności HA. 9. Dostarczane rozwiązanie musi być odporne na pojedynczy punkt awarii serwerów, a w szczególności awarię zasilacza, poszczególnych kart sieciowych w serwerach, wentylatorów. 10. Konfiguracja macierzy dyskowej do pracy ze środowiskiem wirtualnym, w tym rejestracja hostów, konfiguracja RAID Grup, LUNów, itp. 11. Konfiguracja sieci, zasobów dyskowych, systemu logowania zdarzeń na serwerach hypervisorów. 12. Konfiguracja klastra wysokiej dostępności w środowisku wirtualnym. 13. Wykonawca skonwertuje do dwóch fizycznych serwerów Zamawiającego do środowiska wirtualnego. str. 2

9 2) Wdrożenie dostarczonego przedmiotu Zamówienia wraz ze szkoleniem personelu Informacje wstępne Projekt wdrożenia musi być dostarczony Zamawiającemu do akceptacji przed przystąpieniem do dostawy i wdrożenia. Wykonawca dostarczy i skonfiguruje wszystkie elementy i podzespoły do pełnej funkcjonalności wg przedłożonego Zamawiającemu i zaakceptowanego przez niego projektu technicznego umożliwiającego realizację funkcjonalności Projektu. Wszystkie serwery wskazane przez Zamawiającego zostaną skonfigurowane do współpracy z macierzą dyskową. Wykonawca dostarczy komplet kabli i elementów montażowych niezbędnych do uruchomienia wszystkich elementów dostarczanej konfiguracji i zainstalowania ich w szafie 19 Zamawiającego. Wykonawca dostarczy i skonfiguruje środowiska wirtualizacji w sposób optymalny ze względu na dostarczony sprzęt oraz cel działania, a także w ramach wdrożenia systemu zainstaluje i skonfiguruje dostarczane oprogramowanie do archiwizowania zasobów systemu. Infrastruktura serwerowa Wykonawca dostarczy, zainstaluje w serwerowni głównej Zamawiającego, skonfiguruje i dostosuje do potrzeb Zamawiającego infrastrukturę serwerową z zainstalowanymi serwerowymi systemami operacyjnymi w wersji 64 bitowej i polskiej wersji językowej umożliwiającą jednoczesny dostęp dla minimum 110 urządzeń komputerowych. System usług katalogowych Wykonawca dostosuje do potrzeb Zamawiającego system usług katalogowych wspierający funkcjonowanie pozostałych systemów informatycznych eksploatowanych przez Starostwo do obecnie obowiązującego AD w urzędzie. System usług katalogowych musi zapewnić następującą funkcjonalność: Odzwierciedlenie struktury organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Zakopanem, Zcentralizowane zarządzanie kontami użytkowników i ich prawami dostępu do zasobów, Zcentralizowane zarządzanie zasadami grup, Delegacja uprawnień administracyjnych, Możliwość implementacji mechanizmów silnego uwierzytelniania użytkowników w oparciu o karty chipowe, Ruch synchronizacyjny systemu usług katalogowych musi być ograniczony do minimum, W ramach systemu usług katalogowych uruchomione zostaną następujące usługi sieciowe: o DNS hierarchiczny system rozwiązywania nazw sieciowych, o WINS system rozwiązywania nazw sieciowych, o DHCP, o NTP synchronizacja czasu, System automatycznej dystrybucji poprawek i aktualizacji systemowych. Praca użytkowników w systemie na stacjach komputerowych Wykonawca zainstaluje wybrane oprogramowanie na serwerze i przydzieli użytkownikom odpowiednie aplikacje w zależności od rodzaju użytkownika listę aplikacji Zamawiający ustali z Wykonawcą, Wykonawca dokona niezbędnej konfiguracji umożliwiającej poprawną pracę oprogramowania użytkowanego w Starostwie Powiatowym w Zakopanem zgodnie z dokumentacją techniczną systemów udostępnioną przez Zamawiającego, Skonfiguruje automatyczne aktualizację dla systemu operacyjnego pobierane z wdrożonych serwerów, str. 3

10 Skonfiguruje zasady grupowej polityki dla użytkowników komputerów w następującym zakresie: o włączenie domyślnego przydziału dysku na poziomie 2 GB z poziomem ostrzeżeń przy zajętości 1,5 GB z opcją rozszerzenia pojemności dla wybranych kont, o wymuszenie klasycznego menu start, o zablokowanie możliwości dodawania i zmian na pasków narzędzi paska zadań, o zablokowanie możliwości zmiany lub ustawienia tapety pulpitu, o włączenie wygaszacza ekranu po 5 minutach bezczynności, o zablokowanie możliwości zmiany kompozycji, o logowanie z pomocą kart chipowych (wymóg dostarczenia 25 kompletów tj. czytnik oraz karta), o zawieszenie sesji po wyjęciu karty chipowej z czytnika, o wyłączenie autoodtwarzania dla dysków USB, Macierz dyskowa z systemem backupu Wykonawca dostarczy, zainstaluje, skonfiguruje i dostosuje dla potrzeb Zamawiającego system backupu: System backupu za pośrednictwem agentów pracujących na serwerach realizowana jest archiwizacja serwerów bez konieczności przerywania ich pracy czy też rozłączania serwerów; Rozwiązanie zapewnić ma wysoką wydajność, wysoką dostępność usług i łatwą skalowalność stosownie do zwiększających się potrzeb; System backupu ma zawierać scentralizowaną konsolę backupu w której zostaną skonfigurowane procesy backupu serwerów oraz baz danych; System backupu powinien być wdrożony przynajmniej na min. 80 stacjach komputerowych oraz serwerach Zamawiającego; W celu zapewnienia miejsca do przechowywania backupów Wykonawca dostarczy i skonfiguruje dysk sieciowy NAS. Wykonawca dostarczy, zainstaluje, skonfiguruje i dostosuje dla potrzeb Zamawiającego macierz dyskową w następującym zakresie: Macierz ma być zrealizowana w technologii braku pojedynczego punktu awarii, co oznacza, że bez względu na potencjalną awarię czy to kontrolera HBA w dostarczanym serwerze, okablowania, zasilacza czy kontrolera dysków w macierzy dostęp do danych jest wciąż zapewniony, a serwery nie zaprzestaną pracy, Do przechowywania danych macierz wyposażona będzie w szybkie dyski z przeznaczeniem do pracy aplikacji i baz danych, Przydziałów przestrzeni dyskowej na poziomie 2 GB na użytkownika z możliwością rozszerzenia pojemności poszczególnych kont, Wirtualizacja Zamawiający wymaga, uruchomienia platformy wirtualizacji. Konfiguracja platformy ma umożliwiać pracę z wysoka niezawodnością (automatyczne przenoszenie maszyn wirtualnych z uszkodzonej maszyny fizycznej) oraz możliwość przenoszenia maszyn wirtualnych pomiędzy maszynami fizycznymi bez przerywania ich pracy. Szkolenie personelu z zakresu dostarczonego przedmiotu Zamówienia Szkolenia zostaną potwierdzone odpowiednim protokołem podpisanym przez obydwie strony, Wykonawca, uzgodni z Zamawiającym szczegółowy harmonogram szkoleń, Czas trwania szkolenia min. 2 dni, 2 administratorów str. 4

11 Szczegółowość i poziom szkoleń Wykonawca musi dobrać tak, aby przeszkolony zespół osób był w stanie samodzielnie obsługiwać i administrować dostarczonym sprzętem i oprogramowaniem, Zakres szkoleń musi obejmować co najmniej następujące tematy: 1. Omówienie Infrastruktury wirtualnej. 2. Zarządzanie maszynami wirtualnymi. 3. Zarządzanie zasobami. 4. Wdrażanie, migracja i uruchamianie maszyn wirtualnych. 5. Monitorowanie infrastruktury wirtualnej. 6. Podstawy zarządzania macierzami dyskowymi. 7. Podstawy zarządzania systemami backupu. 8. Wykonywanie backupu oraz odzyskiwanie według przygotowanej polityki backupu 9. Szkolenie prowadzone w formie warsztatów. Wdrożenie Prace muszą być prowadzone w sposób niekolidujący z pracą pracowników Starostwa Powiatowego w Zakopanem. Formą akceptacji wszystkich prac będzie protokół odbioru, który będzie podpisywany pomiędzy Kierownikiem Projektu ze strony Wykonawcy i upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego. Zamawiający dokona weryfikacji przekazanych protokołem odbioru wyników prac w terminie 7 dni roboczych od daty przekazania prac. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego zastrzeżeń, wad, uwag bądź rozbieżności pomiędzy przekazanymi do weryfikacji wynikami danego etapu, a założeniami przyjętymi dla wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiający sporządzi i przekaże Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od daty przekazania prac protokół rozbieżności. Po otrzymaniu protokołu rozbieżności, Wykonawca w terminie 4 dni roboczych lub innym wzajemnie uzgodnionym terminie dokona koniecznych poprawek, zmian lub udzieli wiążących wyjaśnień w tej sprawie i przekaże wyniki danego etapu do ponownej weryfikacji. Odbiór wykonanych prac uważa się za zakończony z chwilą podpisania bez zastrzeżeń odpowiedniego protokołu odbioru przez obie Strony, w ilości po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron Wykonawca ma zapewnić pracownika/ów do realizacji projektu z kompetencjami potwierdzonymi certyfikatami producenta systemu wirtualizacji oraz oprogramowania do backupu. 3) Świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych wobec całości dostarczonego i zrealizowanego przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga, by Wykonawca udzielił na okres 60 miesięcy gwarancji na dostarczone urządzenia lub na podstawie zapisu w wymiarze określonym dla każdego urządzenia, przy czym serwis będzie realizowany przez producenta lub autoryzowany partner serwisowy producenta. Wykonawca ma obowiązek przyjmowania zgłoszeń serwisowych poprzez serwis WWW, faxem, e mailem lub telefonicznie w godzinach od 8 16 w dni robocze. Wykonawca ma udostępnić pojedynczy punkt przyjmowania zgłoszeń dla wszystkich dostarczanych rozwiązań. W przypadku gdy awarii ulegnie dysk Wykonawca zobowiązany jest do wymiany na nowy a uszkodzony dysk pozostaje u Zamawiającego. str. 5

12 III. Wymagania minimalne dla poszczególnych komponentów środowiska serwerowego wraz z oprogramowaniem. 1. Serwer pod wirtualizację 2 sztuki Element składowy dostawy Obudowa: Płyta główna: Procesor: Obudowa Rack o wysokości maks. 1U wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz organizatorem kabli i maskownicy z przodu serwera jeśli jest dostępna w ofercie producenta. Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów. Dwa procesory min. sześciordzeniowe klasy x86 dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiający osiągnięcie wyniku: test 1 min. 450 punktów w teście SPECint_rate2006 dostępnym na stronie lub test 2 min punktów w teście Passmark Benchmark CPU Mark wg kolumny Passmark CPU Mark, na podstawie opublikowanej tabeli wyników pod adresem 96 GB pamięci, płyta powinna obsługiwać rozszerzenie pamięci do 256GB. Pamięć RAM: Obsługa mirroringu pamięci. Pamięć powinna pracować na pełnej szybkości taktowania. Karta graficzna: Zintegrowana karta graficzna. Wbudowane porty: min. 4 portów USB, VGA. 4 x 1Gb/s LAN, RJ 45; Interfejsy sieciowe: dwuportowa karta FC 8Gb/s. 2 szt. wewnętrzne karty SD, lub dwa dyski SSD o rozmiarze minimum 2GB każdy pracujące w Dyski twarde: RAID1. Napęd optyczny: Wbudowany napęd DVD+/ RW. System diagnostyczny: Wbudowany wyświetlacz lub diody informujące o stanie serwera lub błędów. Zasilacze: Redundantne zasilacze. Wentylatory: Redundantne wentylatorów Hot Plug. Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach: Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera; Dedykowana karta LAN 1 Gb/s RJ 45 do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego Karta zarządzająca: zarządzania; Dostęp poprzez przeglądarkę Web (także SSL, SSH); Zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii; Zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP); Sprzętowy monitoring serwera ; 5 lat gwarancji realizowane na miejscu u klienta z naprawą na następny dzień roboczy od Gwarancja: zgłoszenia. W przypadku wymiany dysków, uszkodzone dyski pozostają u zamawiającego. Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami Dokumentacja: Oferowane modele serwerów muszą posiadać certyfikat, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli serwera z zainstalowanym systemem operacyjnym. Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. str. 6

13 2. Macierz dyskowa 1 szt. Nazwa podzespołu Obudowa: Kontrolery: Dyski twarde Interfejsy Oprogramowanie: Wsparcie dla systemów operacyjnych: Zarządzanie Warunki gwarancji dla macierzy: Przez macierz dyskową Zamawiający rozumie zestaw dysków twardych lub SSD kontrolowanych przez pojedynczą parę kontrolerów macierzowych. Dostęp do macierzy realizowany jest poprzez redundantną sieć opartą o technologię min. 8Gb/s. Do instalacji w standardowej szafie RACK 19 obudowa maksymalnie 4U Obudowa musi zawierać układ nadmiarowy dla modułów zasilania i chłodzenia umożliwiający wymianę tych elementów w razie awarii bez konieczności wyłączania macierzy. Obudowa powinna posiadać widoczne elementy sygnalizacyjne do informowania o stanie poprawnej pracy lub awarii/macierzy. Macierz musi zostać dostarczona w konfiguracji pozwalającej na zamontowanie minimum 24 dysków. Macierz powinna pozwalać w późniejszym okresie na rozbudowę, do minimum 50 dysków twardych. Macierz musi posiadać wsparcie dla dysków SSD, SAS, NL SAS. Macierz musi mieć możliwość równoczesnej obsługi wszystkich wymienionych typów dysków w obrębie jednej półki. System musi posiadać 2 kontrolery pracujące w układzie nadmiarowym typu aktywny aktywny, z minimum 4GB pamięci podręcznej każdy. Macierz powinna pozwalać na wymianę kontrolera RAID bez utraty danych zapisanych na dyskach nawet w przypadku konfiguracji z jednym kontrolerem RAID. W układzie z zainstalowanymi dwoma kontrolerami RAID zawartości pamięci podręcznej obydwu kontrolerów musi być identyczna. Oferowana macierz musi zawierać min. 17 dysków SAS 600GB o prędkości obr obr./min. Macierz musi zapewniać poziom zabezpieczenia danych na dyskach definiowany poziomami co najmniej RAID: 1,1+0, 5, 6. Interfejsy obsługiwanych dysków muszą być wyposażone w min. SAS 6Gb/s. Macierz musi umożliwiać definiowanie i obsługę dysków zapasowych tzw. hot spare. Macierz musi być wyposażona w minimum po 4 porty FC 2/4/8Gb/s na każdy kontroler macierzy do komunikacji z hostami. Porty macierzy muszą umożliwiać zarówno połączenie z hostami poprzez switche FC, jak również połączenie bezpośrednie bez zastosowania switchy FC. Połączenia z serwerami musi być zapewniona funkcja Wysokiej dostępności. Interfejsy wspierane w rozwiązaniu nie mogą być wykorzystywane do innych pomocniczych rodzajów transmisji danych jak zarządzanie, konfiguracja zasobów macierzy. Macierz musi być wyposażona w system min. 8 kopii migawkowych (snapshot). Macierz musi wspierać VSS. Macierz musi zapewniać mechanizm thin provisioning Macierz musi umożliwiać zdefiniowanie min. 256 woluminów (LUN). Macierz musi umożliwiać dokonywanie w trybie on line (tj. bez wyłączania zasilania i bez przerywania przetwarzania danych w macierzy) migracji danych: ze zmianą rozmiaru woluminu, ze zmianą poziomu RAID, ze zmianą technologii dysków dla danej grupy RAID. Macierz musi posiadać wsparcie dla dostarczonych w niniejszym przedmiocie zamówienia systemów operacyjnych i oprogramowania wirtualizacji. Oprogramowanie do zarządzania musi być zintegrowane z systemem operacyjnym systemu pamięci masowej bez konieczności dedykowania oddzielnego serwera do obsługi tego oprogramowania. Komunikacja z wbudowanym oprogramowaniem zarządzającym macierzą musi być możliwa w trybie graficznym np. poprzez przeglądarkę WWW oraz w trybie tekstowym. Przynajmniej pięć lat gwarancji. Naprawa na miejscu instalacji urządzenia maksymalnie na następny dzień roboczy od zgłoszenia. Dostawca ponosi koszty napraw gwarancyjnych, włączając w to koszt części I transportu. W czasie obowiązywania gwarancji dostawca zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu nowych wersji BIOS, firmware i sterowników (na płytach CD lub stronach str. 7

14 Nazwa podzespołu internetowych). System musi zapewniać możliwość samodzielnego i automatycznego powiadamiania producenta i administratorów Zamawiającego o usterkach za pomocą wiadomości wysyłanych. Dokumentacja Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. użytkownika: Certyfikaty: Macierz musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO Licencja na oprogramowanie do wykonywania kopii danych 1 szt. Nazwa podzespołu Licencje systemu kopii W ramach dostawy wymagane są: 1. Licencja na przechowywanie minimum 1TB de duplikatów. 2. System kopii zapasowych Konstrukcja systemu kopii 1. Zainstalowany w rozwiązaniu system centralnego backupu musi być dostarczony z licencją na nielimitowaną liczbę zabezpieczanych serwerów / systemów operacyjnych / baz danych / laptopów/desktopów. 2. System backupu musi posiadać możliwość replikacji. Replikacji powinny podlegać tylko bloki unikalne. Musi mieć możliwość replikacji z serwerem backupu na platformie fizyczne i wirtualnej. 3. Rozwiązanie musi tworzyć centralny system backupu wykonujący kopie zapasowe oraz zapewniać przechowywanie zdeduplikowanych kopii zapasowych. 4. Zabezpieczane serwery muszą być backupowane bezpośrednio do systemu backupu. 5. Konsola powinna udostępniać raporty dotyczące zajętości przestrzeni przeznaczonej na de duplikaty. 6. Musi istnieć pojedyncza konsola zarządzająca całym środowiskiem backupowym. Konsola powinna mieć możliwość pracy na systemach minimum Windows, Linux. 7. Bloki przesyłane z zabezpieczanych serwerów musza być kompresowane i szyfrowane algorytmem z kluczem minimum 256 bitowym. 8. Musi istnieć możliwość szyfrowania danych na medium dyskowym przechowującym backupy (de duplikaty). 9. Musi być możliwość wyboru danych podlegających replikacji. 10. Wymagana jest autentyfikacja komunikacji między klientem a serwerem backupu (farmą serwerów) oparta na certyfikatach. 11. Oferowane rozwiązanie musi mieć możliwość replikacji backupowanych danych do drugiego systemu znajdującego się w innym ośrodku. Replikacji powinny podlegać tylko unikalne fragmenty danych które nie znajdują się w zdalnym systemie. Funkcjonalności systemu kopii 1. Zainstalowane oprogramowanie musi umożliwiać backup: pojedynczych plików całych systemów plików baz danych w trakcie ich normalnej pracy ustawień systemu operacyjnego Windows całych obrazów maszyn wirtualnych systemu wirtualizacji 2. Oprogramowanie backupowe musi wykonywać logicznie pełne backupy systemu plików. W wewnętrznej strukturze musi być przechowywana informacja o każdym backupie i należących do niego danych (blokach). Odtworzenie jakiegokolwiek systemu musi być pojedynczym procesem. str. 8

15 Nazwa podzespołu 3. W konsoli oprogramowania backupowego musi być możliwość definiowania ważności danych (backupów) na podstawie kryteriów czasowych (dni, miesiące, lata). Po okresie ważności backupy musza być automatycznie usunięte. 4. Oferowane rozwiązanie musi umożliwiać tworzenie wykluczeń w zdefiniowanych zadaniach wykonywania kopii zapasowych dla wybranych typów plików, np. dla plików z rozszerzeniem mp3. 5. Disaster Recovery: Oferowane rozwiązanie musi mieć możliwość replikacji backupowanych danych do drugiego systemu znajdującego się w innym ośrodku. Replikacji powinny podlegać tylko unikalne fragmenty danych które nie znajdują się w zdalnym systemie. 6. Oprogramowanie backupowe musi wspierać następujące systemy operacyjne: Windows 2008/20012, Linux. Backup zasobów plików z powyższych systemów musi podlegać de duplikacji. 7. Oprogramowanie backupowe musi wspierać backup online następujących baz danych: MS SQL. Backup z powyższych baz danych musi podlegać de duplikacji. 8. Rozwiązanie backupowe musi wspierać dostarczoną platformę wirtualizacyjną. 9. Oprogramowanie backupowe musi umożliwiać dla środowisk wirtualnych dostarczonych przez Wykonawcę: a) Backup pojedynczych plików i baz danych z maszyny wirtualnej. b) Backup całych maszyn wirtualnych (obrazów, plików reprezentujących wirtualną maszynę). W trakcie backupu odczytowi z systemu dyskowego mają podlegać tylko zmienione bloki wirtualnych maszyn systemu wirtualnego c) Wykonywanie backupu jak w punkcie b. nie może wymagać bufora dyskowego do wykonania kopii obrazów maszyn wirtualnych d) Wykonywanie backupu jak w punkcie b. musi dodatkowo umożliwiać odtworzenie pojedynczego pliku dla systemów Windows. e) Wykonywanie backupu jak w punkcie b. musi pozwalać na szybkie odtworzenie całych obrazów maszyn wirtualnych poprzez odtworzenie tylko tych danych (bloków wirtualnej maszyny), które są różne w stosunku do ostatniej kopii zapasowej Dopuszcza się wykonywanie snapshotów maszyn wirtualnych i użycie ich w trakcie backupu obrazów maszyn wirtualnych. Powyższe metody backupu muszą być wbudowane w system backupu i w pełni automatyczne bez wykorzystania skryptów/dodatkowych komend. Powyższe metody backupu maszyn wirtualnych muszą podlegać de duplikacji. 10. Musi istnieć możliwość odtworzenia danych: z zabezpieczanego serwera/komputera z konsoli systemu backupowego 11. Musi istnieć możliwość odtworzenia: Pojedynczego pliku Zabezpieczanej bazy danych 12. Dla systemów Windows 2008/2012, Windows 7 musi istnieć funkcjonalność Bare Metal Recovery automatycznego odtworzenia całego serwera (system operacyjny + ustawienia systemu operacyjnego + dane) w jednym kroku. Funkcjonalność musi być wbudowana w rozwiązanie backupowe. 13. W przypadku odtwarzania danych z interfejsu dostępnego na zabezpieczanym serwerze musi istnieć mechanizm autentyfikacji użytkowników dostępny w dwóch opcjach: Wbudowany w system backupowy Zintegrowany z usługami katalogowymi (AD) Przy wykorzystaniu AD, użytkownicy będący w domenie nie muszą się logować do systemu backupu w celu odtworzenia danych, przeszukania zawartości swoich backupów lub wykonania backupu. 14. System backupu musi mieć możliwość raportowania o błędach. str. 9

16 Nazwa podzespołu 15. System backupu musi mieć możliwość automatycznej aktualizacji oprogramowania agentów wykonywanej bezpośrednio z serwera backupu. Gwarancja, aktualizacje i wsparcie techniczne 1. Licencja na oprogramowanie musi zawierać 1 rok prawa do aktualizacji do najnowszych wersji i 1 rok wsparcia technicznego producenta 2. Licencja na oprogramowanie nie powinna być w żaden sposób ograniczona czasowo jeżeli chodzi o działanie czy też funkcjonalności systemu backupu. 4. Licencje systemów operacyjnych do serwerów 1 komplet Nazwa podzespołu System operacyjny dedykowany do dostarczonych dwóch serwerów. Licencja wieczysta. Licencja Licencja dostępowa do zasobów serwera na urządzenie rozszerzenie do 110 urządzeń klienckich, Zamawiający ma w chwili obecnej50 licencji. Zamawiający wymaga spełnienia przez oprogramowanie minimalnych wymagań w zakresie funkcjonalności określonych poniżej: licencja uprawniająca do bezterminowego, nieograniczonego czasowo korzystania z oprogramowania; licencja umożliwiająca instalację jednej kopii oprogramowania na serwerze fizycznym lub w zakresie licencji dwóch kopii oprogramowania w środowisku wirtualnym; najnowsza, dostępna w momencie składania oferty wersja oprogramowania, z możliwością legalnej instalacji co najmniej jednej wersji wcześniejszej; pełna obsługa wszystkich podzespołów serwerów będących składnikiem niniejszego zamówienia; Obsługa następujących ról: Serwer Active Directory, Serwer DNS, Serwer Plików, Serwer w zakresie Internetowych usług informacyjnych zgodny z IIS 8, Serwer DHCP, Serwer wydruku, Serwer funkcjonalności zasad sieciowych z obsługą serwera RADIUS; obsługa.net Framework 4.5, serwer terminali, dostarczone oprogramowanie serwerowe powinno być kompatybilne z obecnie użytkowanymi aplikacjami na serwerach Zamawiającego. 5. Licencje na oprogramowanie do wirtualizacji max. trzech serwerów z obsługą funkcji HA Wysokiej Dostępności 1 szt. Nazwa podzespołu Licencja Wsparcie techniczne i aktualizacja Wymagania ogólne do wirtualizacyjnego systemu Oprogramowanie do wirtualizacji maksymalnie trzech serwerów wraz z konsolą zarządzającą. Produkt wymaganego przez Zmawiającego musi spełniać następujące kryteria: Musi zostać zapewnione co najmniej 1 roczne (w systemie 9x5), nielimitowane wsparcie techniczne świadczone przez producenta dostarczonego oprogramowania oraz możliwość wykonywania w tym okresie dowolnej liczby aktualizacji dostarczonego oprogramowania (wirtualizacyjnych systemów operacyjnych oraz oprogramowania umożliwiającego ich zdalne zarządzanie). Wirtualizacyjny system musi co najmniej: 1. Warstwa wirtualizacji musi być zainstalowana bezpośrednio na sprzęcie fizycznym bez dodatkowych pośredniczących systemów operacyjnych. 2. Rozwiązanie musi zapewnić możliwość obsługi wielu instancji systemów operacyjnych na jednym serwerze fizycznym i powinno się charakteryzować maksymalnym możliwym stopniem konsolidacji sprzętowej. 3. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych z możliwością przydzielenia do 1 TB pamięci operacyjnej RAM. 4. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych z których każda może mieć 1 10 wirtualnych kart sieciowych. str. 10

17 Nazwa podzespołu 5. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych z których każda może mieć co najmniej 4 porty szeregowe i 3 porty równoległe i 20 urządzeń USB. 6. Rozwiązanie musi umożliwiać łatwą i szybką rozbudowę infrastruktury o nowe usługi bez spadku wydajności i dostępności pozostałych wybranych usług. 7. Rozwiązanie powinno w możliwie największym stopniu być niezależne od producenta platformy sprzętowej. 8. Polityka licencjonowania musi umożliwiać przenoszenie licencji na oprogramowanie do wirtualizacji pomiędzy serwerami różnych producentów z zachowaniem wsparcia technicznego i zmianą wersji oprogramowania na niższą (downgrade). Licencjonowanie nie może odbywać się w trybie OEM. 9. Rozwiązanie musi wspierać następujące systemy dostarczone przez Wykonawcę. 10. Rozwiązanie musi umożliwiać przydzielenie większej ilości pamięci RAM dla maszyn wirtualnych niż fizyczne zasoby RAM serwera w celu osiągnięcia maksymalnego współczynnika konsolidacji. 11. Rozwiązanie musi umożliwiać udostępnienie maszynie wirtualnej większej ilości zasobów dyskowych niż jest fizycznie zarezerwowane na dyskach lokalnych serwera lub na macierzy. 12. Rozwiązanie powinno posiadać centralną konsolę graficzną do zarządzania maszynami wirtualnymi i do konfigurowania innych funkcjonalności. Centralna konsola graficzna powinna mieć możliwość działania zarówno jako aplikacja na maszynie fizycznej lub wirtualnej jak i jako gotowa, wstępnie skonfigurowana maszyna wirtualna tzw. virtual appliance. 13. Rozwiązanie musi zapewnić możliwość bieżącego monitorowania wykorzystania zasobów fizycznych infrastruktury wirtualnej (np. wykorzystanie procesorów, pamięci RAM, wykorzystanie przestrzeni na dyskach/wolumenach) oraz przechowywać i wyświetlać dane maksymalnie sprzed roku. 14. Oprogramowanie do wirtualizacji powinno zapewnić możliwość wykonywania kopii migawkowych instancji systemów operacyjnych (tzw. snapshot) na potrzeby tworzenia kopii zapasowych bez przerywania ich pracy. 15. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość klonowania systemów operacyjnych wraz z ich pełną konfiguracją i danymi. 16. Oprogramowanie do wirtualizacji oraz oprogramowanie zarządzające musi posiadać możliwość integracji z usługami katalogowymi Active Directory. 17. Rozwiązanie musi zapewniać mechanizm bezpiecznego uaktualniania warstwy wirtualizacyjnej (hosta, maszyny wirtualnej) bez potrzeby wyłączania wirtualnych maszyn. 18. Rozwiązanie musi zapewnić wbudowany mechanizm do bezpiecznej automatycznej archiwizacji i odtwarzania wskazanych maszyn wirtualnych. Mechanizm ten musi umożliwiać również odtwarzanie pojedynczych plików z kopii zapasowej oraz zapewnia stosowanie deduplikacji dla kopii zapasowych. 19. Rozwiązanie musi zapewniać mechanizm replikacji wskazanych maszyn wirtualnych w obrębie klastra serwerów fizycznych. 20. Musi zostać zapewniona odpowiednia redundancja i taki mechanizm (wysokiej dostępności HA) aby w przypadku awarii lub niedostępności serwera fizycznego wybrane przez administratora i uruchomione nim wirtualne maszyny zostały uruchomione na innych serwerach z zainstalowanym oprogramowaniem wirtualizacyjnym. 21. System musi posiadać funkcjonalność wirtualnego przełącznika (virtual switch) umożliwiającego tworzenie sieci wirtualnej w obszarze hosta i pozwalającego połączyć maszyny wirtualne w obszarze jednego hosta, a także na zewnątrz sieci fizycznej. 22. Pojedynczy wirtualny przełącznik musi posiadać możliwość przyłączania do niego dwóch i więcej fizycznych kart sieciowych aby zapewnić bezpieczeństwo połączenia ethernetowego w razie awarii karty sieciowej. 23. Wirtualne przełączniki musza obsługiwać wirtualne sieci lokalne (VLAN). str. 11

18 6. Przełącznik KVM IP 1 sztuka Nazwa podzespołu Obudowa Opis Gwarancja Obudowa RACK. Konsola KVM do montażu w szafie RACK, zintegrowana z monitorem LCD 17, klawiatura i urządzenia wskazującego (touchpad) umożliwiająca podłączenie minimum 8 urządzeń. Możliwość zdalnego zarządzania przez TCP/IP z możliwością zdalnego wyboru źródła sygnału i wizualizacji aktywnego serwera. Komplet kabli do podłączenia wszystkich serwerów i urządzeń szafy. 24 miesiące 7. Dysk sieciowy NAS 1 sztuka Nazwa podzespołu Obudowa Pamięć Dyski Funkcje Certyfikat Gwarancja Dwa zasilacze zapewniające redundancję. RACK, max. wysokość: 2U, Szyny montażowe rack do montażu w szafie serwerowej wraz z elementami do montażu w szafie. Możliwość obsługi minimum 8 dysków SATA, dostępnych z przodu. Wbudowany wyświetlacz lub diody informujące o stanie urządzenia lub błędów. Min. 2 GB pamięci operacyjnej RAM Minimum 8 szt. dysków 3,5 o pojemności minimum 3TB, dedykowane do pracy w urządzeniach typu NAS. Obsługiwane poziomy RAID minimum 1,5,6, 10, + Hot Spare Możliwość montowania dysków HDD różnych producentów. Komplet kabli do podłączenia wszystkich serwerów i urządzeń szafy. Minimum dwa złącza Ethernet RJ45 1 Gb/s do transmisji danych. Obsługa protokołu blokowego iscsi. Możliwość szyfrowania woluminów kluczem AES 256 bitów. Dostęp i administracja przez HTTPS (SSL). Możliwość integracji z LDAP i MS Active Direstory. Obsługa protokołów sieciowych: IFS, AFP, NFS, HTTP, FTP, HTTPS, NTP, SNMP, Telnet, SSH. Polski język interfejsu. Zgodność z dostarczonym systemem wirtualizacji 36 miesięcy 8. Zasilacz awaryjny 1 sztuka Nazwa podzespołu Moc 3000VA. Technologia On line. Obudowa Max. RACK 3U. Komunikacja 1 port USB. Podłączenia wyjścia 8 gniazdek. Sinus podczas pracy na baterii Pełny sinus. Układ automatycznej regulacji nepięcia TAK AVR Sygnalizacja Wyświetlacz LCD, alarmy dźwiękowe informujące o stanie pracy lub błędów UPSa. Oprogramowanie i sprzęt komunikacyjny Oprogramowanie do monitorowania serwerów zasilanych przez UPS oraz do lokalnego i zdalnego nadzoru zasilacza UPS, wysyłanie alarmów przez SNMP. Standardowy czas zasilania awaryjnego 8 minut. zasilacza Gwarancja 24 miesiące. str. 12

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/42/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Pozycja nr 1: Dostawa serwera blade o następujących parametrach

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne Składana oferta musi odpowiadać warunkom nie gorszym niż określone poniżej: Oferowane produkty muszą spełniać wszystkie parametry określone w niniejszym załączniku oraz być fabrycznie nowe, oznakowane

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy

Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego w zakresie: I. 1 sztuka serwera kopii zapasowych (obudowa typu RACK) + montaż i konfiguracja II. 1 sztuka serwera kontrolera domeny (obudowa typy RACK)

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt.

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Szafa 42 U 1000 x 800 mm a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Ilość i cechy techniczne Szafa 42 U 1000 x 800 mm Przystosowana do ustawienia na nóżkach poziomujących Spełnia (odp. tak/nie) W dachu i podstawie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS SzWNr2 ZP/250/100/395 /10 Rzeszów, 20101108 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS Zamawiający

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ... ( pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1. Szafa stelażowa RACK 1 szt. Lp Element konfiguracji Wymagania minimalne 1 Wysokość (podana w 42 U jednostkach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ )

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) ZAMAWIAJĄCY Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) Dostawa elementów infrastruktury sprzętowej, przedłużenia gwarancji na elementy infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji

Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji Lp. 1. 1.1 AE/ZP-27-16/14 Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje systemu muszą być dostarczone, zamontowane,

Bardziej szczegółowo

zakup, dostarczenie i montaż sprzętu komputerowego

zakup, dostarczenie i montaż sprzętu komputerowego Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 21 00 100, fax. 22 21 00 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup, dostarczenie i montaż

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna rozbudowy infrastruktury IT oraz wdrożenia systemu Backupu. W ramach prowadzonego postępowania przetargowego Zamawiający zamierza wdrożyć profesjonalny

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015 Załącznik Nr 6 - Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015 Przedmiotem zamówienia w ramach prowadzonego postępowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ Załącznik Nr 2 do SIWZ... Pieczątka firmowa wykonawcy SZCZEGÓŁOWY OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwery szt. 2 Nazwa Elementu serwera Minimalne wymagane parametry techniczne: UWAGA W wykropkowane

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza

dla rozwoju Mazowsza dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia

FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia Załącznik nr 5 do oferty FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Serwer Cena jednostkowa brutto Wartość brutto ilość: 2..... Obudowa Typ procesora Wydajność systemu Ilość procesorów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Kalisz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania pn.: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Specyfikację zatwierdzono: dnia 14.05.2015 roku PREZYDENT MIASTA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na modernizację istniejącej infrastruktury serwerowej w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA Specyfikacja 1.1 Serwer Łącznie 2 szt. Oferowany model... Producent... LP. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne 1 Obudowa Typ procesora

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: nie dotyczy

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: nie dotyczy z 10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: nie dotyczy Łódź: Rozbudowa systemu informatycznego CEM dla potrzeb wirtualizacji oraz szkieletu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Oferowany sprzęt i urządzenia komputerowe

Opis przedmiotu zamówienia Oferowany sprzęt i urządzenia komputerowe Część III SIWZ OPZ Opis przedmiotu zamówienia Oferowany sprzęt i urządzenia komputerowe Spis treści 1 Wymagania ogólne... 2 2 Pola eksploatacji... 3 3 Serwer typ I... 4 4 Serwer typ II... 6 5 Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ/ Załącznik nr 1 do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i konfiguracja infrastruktury serwerowo-sieciowej wraz z dostawą oprogramowania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 2 Załącznik nr 6a do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 2 Dostawa serwerów, macierzy dyskowej, oprogramowania do wirtualizacji, systemu kopii zapasowych, szafy serwerowej z wyposażeniem, zasilacza UPS

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ System i urządzenia do backupu danych serwerów. Przetarg pisemny Nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

Zakup macierzy dyskowych oraz oprogramowania do udostępniania zasobów plikowych wraz ze wsparciem

Zakup macierzy dyskowych oraz oprogramowania do udostępniania zasobów plikowych wraz ze wsparciem Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup macierzy dyskowych oraz Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/4/15/VBC

Bardziej szczegółowo