ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO"

Transkrypt

1 POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) , fax (0-18) ZP pyt. i odp. do SIWZ Nr 1 Zakopane, dnia 19 stycznia 2015 roku Wykonawcy Pobierający Materiały Przetargowe SIWZ Wszyscy W wyniku otrzymanych pisemnych pytań dotyczących postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie dostawy środowiska serwerowego oraz sprzętu i oprogramowania komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Zakopanem działając na podstawie art. 38 ust. 2 i ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (j.t. Dz. U. z dnia 09 sierpnia 2013 roku, poz. 907 ze zm.), przesyłam Państwu treść pisemnych pytań, odpowiedzi związaną z udzielonymi wyjaśnieniami na zadane pytania oraz treść modyfikacji, zmian zapisów przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. I. Pytania i odpowiedzi do SIWZ: Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 wyżej cytowanej ustawy, przesyłam Państwu treść pisemnych pytań oraz wyjaśnienia na zadane pytania w związku z przedmiotowym postępowaniem przetargowym: 1. Proszę w ramach trwającego postępowania ZP o objaśnienie zapisu: 3. Serwer Zamawiającego Service Tag: 9W98ZX1 należy zaktualizować do najnowszej wersji oprogramowania systemowego oraz dostosować do pracy w środowisku wirtualnym, m.in. poprzez instalację karty FC, zwiększenie RAM. Prosimy o sprecyzowanie czy usługa będzie dotyczyć tylko instalacji już posiadanych przez Państwa komponentów, czy także ich dostarczenie po stronie Wykonawcy. Proszę też w miarę możliwości wymienić komponenty, których ta usługa ma dotyczyć. Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że po stronie Wykonawcy będzie wymóg dostarczenia i instalacji niezbędnych komponentów w środowisku wirtualnym, w tym poprzez dostarczenie i instalacje dwuportowej karty FC, rozszerzenie pamięci. Dodatkowo Wykonawca musi wykonać aktualizację BIOSu i sterowników systemowych. 1

2 STAROSTWO POWIATOWE W ZAKOPANEM Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) fax (0-18) Znak sprawy: ZP II. 2. W punkcie III.1. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, w opisie procesora zamawiający wymaga dostarczenia dwóch procesorów ośmiordzeniowych, podczas gdy wymagania punktowe określone przez zamawiającego spełniają procesory szcześciordzeniowe. Czy zamawiający dopuszcza dostarczenie serwerów wyposażonych w procesory sześciordzeniowe, które również spełniają wymogi punktowe? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że dopuszcza dostarczenie serwerów wyposażonych w procesory sześciordzeniowe. Mając na uwadze powyższe Zamawiający postanawia dokonać modyfikacji, zmiany opisu przedmiotu zamówienia zawartego w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia będącym załącznikiem Nr 8 do SIWZ, patrz część II niniejszego pisma Modyfikacja zapisów SIWZ. 3. W punkcie III.4. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w opisie licencji zamawiający pisze: system operacyjny dedykowany do dostarczonych dwóch serwerów. Czy zamawiający dopuszcza licencje typu OEM lub ROK? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie określa konkretnego typu dostarczanej licencji, gdyż to na Wykonawcy spoczywa obowiązek takiego dobrania odpowiednich składaków dostawy, aby cały system funkcjonował prawidłowo oraz był zgodny z zasadami licencjonowania. Poinadto Zamawiający informuje, że na posiadanym serwerze posiada licencje dostępowe na w wersji GOV, Device. 4. Gdzie ma odbyć się szkolenie personelu z zakresu dostarczonego przedmiotu zamówienia? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że szkolenie personelu z zakresu dostarczonego przedmiotu zamówienia ma odbyć się w siedzibie Zamawiającego. 5. W punkcie III.2. Macierz dyskowa, nazwa podzespołu Warunki gwarancji dla macierzy zamawiający pisze: naprawa na miejscu instalacji urządzenia maksymalnie na następny dzień od zgłoszenia. Czy zamawiający pisząc..następny dzień.. rozumie następny dzień roboczy, czy następny dzień kalendarzowy? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że przez urzyte sformułowanie następny dzień rozumie dzień roboczy. Mając na uwadze powyższe Zamawiający postanawia dokonać modyfikacji, zmiany opisu przedmiotu zamówienia zawartego w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia będącym załącznikiem Nr 8 do SIWZ, patrz część II niniejszego pisma Modyfikacja zapisów SIWZ. 2

3 STAROSTWO POWIATOWE W ZAKOPANEM Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) fax (0-18) Znak sprawy: ZP W punkcie III.8. Zasilacz awaryjny, nazwa podzespołu Standardowy czas zasilania awaryjnego zasilacza. Dla jakiego obciążenia procentowego zasilacza awaryjnego zamawiający definiuje wymagania w postaci 8 minut? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że postawione wymaganie dla zasilacza awaryjnego w postaci 8 minut ma zostać przyjęte dla obciążenia 70%. 7. W punkcie II.1. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, podpunkt 1.3. Czy poprzez instalacje karty FC i zwiększenia RAM, zamawiający rozumie zakup i dostarczenie w ramach niniejszego postepowania odpowiednich komponentów, czy też zamawiający posiada te komponenty i niniejsze postępowanie obejmuje jedynie ich instalacje? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że w zakresie niniejszego postępowania wymaga dostarczenie przez Wykonawcę wraz z intalacją i uruchomieniem katy FC i zwiększenia RAM. 8. W punkcie II.2. W opisie Praca użytkowników w systemie na stacjach komputerowych zamawiający pisząc: logowanie z pomocą kart chipowych (wymóg dostarczenia 25 kompletów, tj. czytnik oraz karta) wymaga dostarczenia odpowiednich urządzeń w ramach niniejszego postępowania? Jeśli tak to prosimy o zdefiniowanie parametrów tych urządzeń, ponieważ w opublikowanej specyfikacji przez zamawiającego nie ma definicji parametrów tych urządzeń. Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że w ramach niniejszego postępowania wymaga dostarczenia odpowiednich urządzeń, natomiast nie definiuje szczegółowo parametrów, a jedynie wymaga dostarczenia odpowiednich składników funkcjonalności tak aby należycie była realziazowana funkcjonalność logowania i uwierzytelniania użytkownika w systemie operacyjnym. 9. W punkcie II.2. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, sekcja System usług katalogowych zamawiający definiuje usługę wykonawca dostosuje do potrzeb zamawiającego system usług katalogowych..? W jakiej wersji i konfiguracji posiada w tej chwili system AD, a jaka wersja i konfiguracja AD jest przedmiotem docelowej konfiguracji będącej przedmiotem niniejszego postepowania? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że w chwili obecnej posiada funkcjonalność domeny w wersji 2003, docelowo przewiduję przynajmniej dla wersji III. 10. W związku z tym, iż dostawca skonfiguruje, wdroży i uruchomi do pełnej funkcjonalnoiści środowisko 3 serwerów (2 dostarczonych oraz 1 serwera Zamawiającego Serwer Tag: 9W98ZX1) zwracam się z prośbą o udzielenie informacji dotyczącej serwera Zamawiającego. Jaki to jest typ serwera i jakiego producenta? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że posiada serwer Dell PowerEdge R320 Service Tag: 9W98ZX1. Ponadto patrz odpowiedź na pytanie nr 12 niniejszego pisma. 3

4 STAROSTWO POWIATOWE W ZAKOPANEM Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) fax (0-18) Znak sprawy: ZP IV. 11. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie macierzy bez funkcjonalności rozbudowy pamięci cache do odczytu i zapisu w oparciu o pamięć Flash do pojemności minimum 80GB. Cała pamięć cache drugiego poziomu musi jednocześnie obsługiwać zapytania odczytu i zapisu? Przy tej klasie macierzy i skalowalności którą przewiduje Zamawiający (wynikającej z wszystkich pozostałych parametrów macierzy) zastosowanie macierzy umożliwiającej 80GB Cache'u mocno podniesie cenę rozwiązania (tj. o kilkadziesiąt tysięcy zł). Zrezygnowanie z tego zapisu, który nie jest wymagany obligatoryjnie, a jedynie jako możliwość rozbudowy w przyszłości (która niekoniecznie musi się wydarzyć) pozwoli zaproponować bardzo dobrą macierz czołowego producenta macierzy na świecie. Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że dopuszcza zaoferowanie macierzy bez funkcjonalności rozbudowy pamięci cache do odczytu i zapisu w oparciu o pamięć Flash do pojemności minimum 80GB. Cała pamięć cache drugiego poziomu musi jednocześnie obsługiwać zapytania odczytu i zapisu. Mając na uwadze powyższe Zamawiający postanawia dokonać modyfikacji, zmiany opisu przedmiotu zamówienia zawartego w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia będącym załącznikiem Nr 8 do SIWZ, patrz część II niniejszego pisma Modyfikacja zapisów SIWZ. 12. Dotyczy posiadanego przez Zamawiającego serwera Dell PowerEdge R320 Service Tag: 9W98ZX1: Jaka jest obecna wielkość pamięci RAM i ilość wolnych złącz RAM? Jakie są wolne złącza w serwerze, w które miałyby być zainstalowane wymagane karty FC? Do jakiej wielkości ma być rozbudowana pamięć RAM w tym serwerze? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że niniejszy serwer jest w standardowej konfiguracji dostarczonej przez producenta, co można sprawdzić po numerze Service Tag na stronie producenta sprzętu. Dodatkowo Zamawiający informuje że są zainstalowane 2 szt. pamięci 4 GB, 4 wolne złącza RAM, 2 wolne złącza PCIe. Zamawiający wymaga aby Wykonawca ocenił minimalną wielkość jaką należy doposażyć serwer w pamięć w celu zapewnienia prawidłowego działania funkcjonalności uruchamianych przez Wykonawcę. Zamawiający rekomenduje doposażenie do 64 GB pamięci. 13. Jaka jest ilość użytkowników, dla których miałyby zostać przyznane udziały macierzowe i jakiego typu miałyby być to zasoby (np. NAS, backup, systemu wirtualizacji)? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że w chwili obecnej jest 110 użytkowników dla których trzeba przydzielić przydziały na dane użytkowników (dokumenty) oraz backup danych. 4

5 STAROSTWO POWIATOWE W ZAKOPANEM Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) fax (0-18) Znak sprawy: ZP Czy zamawiający ma zaimplementowaną Infrastrukturę Klucza Publicznego (PKI) do wydawania certyfikatów użytkownikom? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie posiada zaimplementowanej Infrastruktury Klucza Publicznego. 15. Jaką infrastrukturą sieciową dysponuje Zamawiający? Zwracamy się z prośbą podania producentów i modeli przełączników sieciowych, które zostaną wykorzystane przy projekcie? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że posiada przełączniki Linksys SRW-2048 oraz Linksys SRW Czy chcąc realizować politykę eliminacji pojedynczego punktu awarii, Zamawiający dysponuje co najmniej dwoma przełącznikami do podłączenia hostów? Czy też Wykonawca winien dostarczyć drugi przełącznik, jeśli tak to o jakich parametrach? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że dysponuje dwoma przełącznikami. 17. Zwracamy się z prośba wyjaśnienia w jakim celu Zamawiający chce duplikować środowisko wirtualne? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że kopię środowiska serwerowego będzie wykonywał w celu zwiększenia bezpieczeństwa ciągłości działania systemu oraz zwiększenia bezpieczeństwa przechowywanych danych. 18. Gdzie mają być przechowywane kopie zapasowe tworzone przez VMware vsphere Data Protection (VDP)? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że kopie zapasowe przewiduje przechowywać na macierzy oraz NAS. II. Modyfikacja (zmiana) zapisów SIWZ: Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, postanawia się wprowadzić modyfikacje, zmiany zapisów przedmiotowej SIWZ, które stają się jej integralną częścią. Dokonane zmiany są wiążące dla Wykonawców, którzy pobrali materiały przetargowe (SIWZ). 1. Ulega zmianie Załącznik Nr 8 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, który otrzymuje nowe brzmienie: Nowy zmodyfikowany Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia będący załącznikiem Nr 8 do SIWZ, jest dołączony do niniejszego pisma w postaci Załącznika Nr 1. W wyniku dokonania powyższych wyjaśnień, zmian zapisów SIWZ przedmiotowego postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 5

6 STAROSTWO POWIATOWE W ZAKOPANEM Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) fax (0-18) Znak sprawy: ZP Zamawiający działając zgodnie z postanowieniami art. 38 ust. 4a w związku z postanowieniami art. 12a cytowanej wyżej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, postanawia dokonać zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu (patrz Zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszcza informację o zmianach w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej) zgodnie z niniejszą modyfikacją zapisów SIWZ, a to: 2. Ulega zmianie Punkt ) SIWZ, który otrzymuje nowe brzmienie: Punkt ) SIWZ Ofertę przetargową należy złożyć w kopercie lub opakowaniu, a to: 1) Koperta (opakowanie) powinna zawierać nazwę i dokładny adres Wykonawcy składającego ofertę oraz napis: Oferta przetargowa na: Wykonanie dostawy środowiska serwerowego oraz sprzętu i oprogramowania komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Zakopanem, oraz napis: nie otwierać przed 23 stycznia 2015 roku. 3. Ulega zmianie Punkt ) SIWZ, który otrzymuje nowe brzmienie: Punkt ) SIWZ Termin składania ofert: 1) Ofert należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: Do dnia 23 stycznia 2015 roku, do godziny Ulega zmianie Punkt ) SIWZ, który otrzymuje nowe brzmienie: Punkt ) SIWZ Termin otwarcia ofert: 1) Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 23 stycznia 2015 roku o godzinie Załączniki: 1. Załącznik Nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik Nr 8 do SIWZ). Z poważaniem: STAROSTA TATRZAŃSKI mgr inż. Piotr Bąk Otrzymują: 1. Wykonawcy, którzy pobrali/otrzymali SIWZ, 2. A/a. 6

7 Załącznik Nr 8 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na dostawę wraz z wdrożeniem środowiska serwerowego na potrzeby informatyzacji W. Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. I. Określenie przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest modernizacja infrastruktury informatycznej Starostwa Powiatowego w Zakopanem, w tym: 1) Dostawa, instalacja i konfiguracja środowiska serwerowego: a) Serwery rack z obudową przeznaczoną do montażu w szafie RACK 2 szt., b) Macierz dysków wraz licencją na oprogramowaniem do wykonywania kopii danych 1 komplet, c) Konsola zarządzająca wraz z KVM 1 szt., d) Dysk sieciowy NAS 1 szt. e) UPS serwerowy do montażu w szafie RACK 1 szt. f) Licencje na oprogramowanie wirtualizacyjne max. trzech serwerów z obsługą funkcji HA Wysokiej Dostępności 1 szt., g) Licencje systemów operacyjnych 1 komplet, 2) Wdrożenie dostarczonego przedmiotu Zamówienia wraz ze szkoleniem personelu; 3) Świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych wobec całości dostarczonego i zrealizowanego przedmiotu zamówienia. Przeznaczenie realizowanego przedmiotu Zamówienia: Powyższy zakres przedmiotu zamówienia będzie powiązany i przeznaczony do realizacji zadań przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Zakopanem. System musi działać w infrastrukturze serwerów wirtualnych lub innego równoważnego rozwiązania Wysokiej Dostępności oraz w oparciu o zewnętrzne macierze dyskowe dostarczone przez Wykonawcę. Zastosowane rozwiązania przez Wykonawcę muszą umożliwiać tworzenie kopii bez konieczności przerywania pracy użytkowników. str. 1

8 II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1) Dostawa, instalacja środowiska serwerowego W ramach realizacji zamówienia Wykonawca dostarczy, skonfiguruje, wdroży i uruchomi do pełnej funkcjonalności środowisko 3 serwerów fizycznych ( 2 szt. serwerów dostarczonych niniejszym postępowaniu oraz 1 szt. serwera Zamawiającego Service Tag: 9W98ZX1) oraz wraz z macierzą dyskową oraz sprzętem serwerowym przeznaczonych do montażu w szafie RACK. Dostarczony powyższy sprzęt powinien zawierać systemy operacyjne oraz oprogramowanie serwerowe niezbędne do uruchomienia w pełni działającego i funkcjonalnego środowiska serwerowego współpracującego z innym sprzętem dostarczonym przez Wykonawcę oraz ze sprzętem komputerowym posiadanym przez Zamawiającego. Dostarczane środowisko serwerowe musi zostać zainstalowane i skonfigurowane w następujący sposób: 1. Dostarczony przedmiot Zamówienia musi być zainstalowany w szafie RACK 42U Zamawiającego wraz z dostawą i instalacją niezbędnego okablowania m.in. LAN, FC potrzebnego do prawidłowego działania. 2. Dostarczony przedmiot Zamówienia powinien być zaktualizowany do najnowszej wersji oprogramowania systemowego. 3. Serwer Zamawiającego Service Tag: 9W98ZX1 należy zaktualizować do najnowszej wersji oprogramowania systemowego oraz dostosować do pracy w środowisku wirtualnym, m.in. poprzez instalację karty FC, zwiększenie RAM. 4. Instalacja i konfiguracja systemu wirtualizacji (3xhypervisor, 1xserwer zarządzania, 1x system backupu platformy wirtualizacji) 5. Trzy serwery będą tworzyły środowisko wirtualizacji, na których zainstalowane zostaną wirtualne maszyny hostujące inne serwisy funkcjonujące w systemie. Na każdy z serwerów fizycznych będą przypadać co najmniej dwa serwery wirtualne. Niniejsze serwery będą przeznaczone między innymi jako serwery aplikacji, bazodanowe, plikowe, AD. 6. Wykonawca dostarczy niezbędną ilość systemów operacyjnych do poprawnej pracy wskazanej liczby urządzeń obejmujące wszystkie dostarczane procesory. 7. W ramach dostawy Wykonawca zainstaluje i skonfiguruje środowisko wirtualizacji. Wykonawca dostarczy narzędzia umożliwiające centralne zarządzanie całym środowiskiem oraz aktualizację środowiska. 8. Trzy serwery zostaną połączone z dostarczaną macierzą dyskową minimum 2 połączeniami FC, tak aby był zapewniona funkcja Wysokiej Dostępności HA. 9. Dostarczane rozwiązanie musi być odporne na pojedynczy punkt awarii serwerów, a w szczególności awarię zasilacza, poszczególnych kart sieciowych w serwerach, wentylatorów. 10. Konfiguracja macierzy dyskowej do pracy ze środowiskiem wirtualnym, w tym rejestracja hostów, konfiguracja RAID Grup, LUNów, itp. 11. Konfiguracja sieci, zasobów dyskowych, systemu logowania zdarzeń na serwerach hypervisorów. 12. Konfiguracja klastra wysokiej dostępności w środowisku wirtualnym. 13. Wykonawca skonwertuje do dwóch fizycznych serwerów Zamawiającego do środowiska wirtualnego. str. 2

9 2) Wdrożenie dostarczonego przedmiotu Zamówienia wraz ze szkoleniem personelu Informacje wstępne Projekt wdrożenia musi być dostarczony Zamawiającemu do akceptacji przed przystąpieniem do dostawy i wdrożenia. Wykonawca dostarczy i skonfiguruje wszystkie elementy i podzespoły do pełnej funkcjonalności wg przedłożonego Zamawiającemu i zaakceptowanego przez niego projektu technicznego umożliwiającego realizację funkcjonalności Projektu. Wszystkie serwery wskazane przez Zamawiającego zostaną skonfigurowane do współpracy z macierzą dyskową. Wykonawca dostarczy komplet kabli i elementów montażowych niezbędnych do uruchomienia wszystkich elementów dostarczanej konfiguracji i zainstalowania ich w szafie 19 Zamawiającego. Wykonawca dostarczy i skonfiguruje środowiska wirtualizacji w sposób optymalny ze względu na dostarczony sprzęt oraz cel działania, a także w ramach wdrożenia systemu zainstaluje i skonfiguruje dostarczane oprogramowanie do archiwizowania zasobów systemu. Infrastruktura serwerowa Wykonawca dostarczy, zainstaluje w serwerowni głównej Zamawiającego, skonfiguruje i dostosuje do potrzeb Zamawiającego infrastrukturę serwerową z zainstalowanymi serwerowymi systemami operacyjnymi w wersji 64 bitowej i polskiej wersji językowej umożliwiającą jednoczesny dostęp dla minimum 110 urządzeń komputerowych. System usług katalogowych Wykonawca dostosuje do potrzeb Zamawiającego system usług katalogowych wspierający funkcjonowanie pozostałych systemów informatycznych eksploatowanych przez Starostwo do obecnie obowiązującego AD w urzędzie. System usług katalogowych musi zapewnić następującą funkcjonalność: Odzwierciedlenie struktury organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Zakopanem, Zcentralizowane zarządzanie kontami użytkowników i ich prawami dostępu do zasobów, Zcentralizowane zarządzanie zasadami grup, Delegacja uprawnień administracyjnych, Możliwość implementacji mechanizmów silnego uwierzytelniania użytkowników w oparciu o karty chipowe, Ruch synchronizacyjny systemu usług katalogowych musi być ograniczony do minimum, W ramach systemu usług katalogowych uruchomione zostaną następujące usługi sieciowe: o DNS hierarchiczny system rozwiązywania nazw sieciowych, o WINS system rozwiązywania nazw sieciowych, o DHCP, o NTP synchronizacja czasu, System automatycznej dystrybucji poprawek i aktualizacji systemowych. Praca użytkowników w systemie na stacjach komputerowych Wykonawca zainstaluje wybrane oprogramowanie na serwerze i przydzieli użytkownikom odpowiednie aplikacje w zależności od rodzaju użytkownika listę aplikacji Zamawiający ustali z Wykonawcą, Wykonawca dokona niezbędnej konfiguracji umożliwiającej poprawną pracę oprogramowania użytkowanego w Starostwie Powiatowym w Zakopanem zgodnie z dokumentacją techniczną systemów udostępnioną przez Zamawiającego, Skonfiguruje automatyczne aktualizację dla systemu operacyjnego pobierane z wdrożonych serwerów, str. 3

10 Skonfiguruje zasady grupowej polityki dla użytkowników komputerów w następującym zakresie: o włączenie domyślnego przydziału dysku na poziomie 2 GB z poziomem ostrzeżeń przy zajętości 1,5 GB z opcją rozszerzenia pojemności dla wybranych kont, o wymuszenie klasycznego menu start, o zablokowanie możliwości dodawania i zmian na pasków narzędzi paska zadań, o zablokowanie możliwości zmiany lub ustawienia tapety pulpitu, o włączenie wygaszacza ekranu po 5 minutach bezczynności, o zablokowanie możliwości zmiany kompozycji, o logowanie z pomocą kart chipowych (wymóg dostarczenia 25 kompletów tj. czytnik oraz karta), o zawieszenie sesji po wyjęciu karty chipowej z czytnika, o wyłączenie autoodtwarzania dla dysków USB, Macierz dyskowa z systemem backupu Wykonawca dostarczy, zainstaluje, skonfiguruje i dostosuje dla potrzeb Zamawiającego system backupu: System backupu za pośrednictwem agentów pracujących na serwerach realizowana jest archiwizacja serwerów bez konieczności przerywania ich pracy czy też rozłączania serwerów; Rozwiązanie zapewnić ma wysoką wydajność, wysoką dostępność usług i łatwą skalowalność stosownie do zwiększających się potrzeb; System backupu ma zawierać scentralizowaną konsolę backupu w której zostaną skonfigurowane procesy backupu serwerów oraz baz danych; System backupu powinien być wdrożony przynajmniej na min. 80 stacjach komputerowych oraz serwerach Zamawiającego; W celu zapewnienia miejsca do przechowywania backupów Wykonawca dostarczy i skonfiguruje dysk sieciowy NAS. Wykonawca dostarczy, zainstaluje, skonfiguruje i dostosuje dla potrzeb Zamawiającego macierz dyskową w następującym zakresie: Macierz ma być zrealizowana w technologii braku pojedynczego punktu awarii, co oznacza, że bez względu na potencjalną awarię czy to kontrolera HBA w dostarczanym serwerze, okablowania, zasilacza czy kontrolera dysków w macierzy dostęp do danych jest wciąż zapewniony, a serwery nie zaprzestaną pracy, Do przechowywania danych macierz wyposażona będzie w szybkie dyski z przeznaczeniem do pracy aplikacji i baz danych, Przydziałów przestrzeni dyskowej na poziomie 2 GB na użytkownika z możliwością rozszerzenia pojemności poszczególnych kont, Wirtualizacja Zamawiający wymaga, uruchomienia platformy wirtualizacji. Konfiguracja platformy ma umożliwiać pracę z wysoka niezawodnością (automatyczne przenoszenie maszyn wirtualnych z uszkodzonej maszyny fizycznej) oraz możliwość przenoszenia maszyn wirtualnych pomiędzy maszynami fizycznymi bez przerywania ich pracy. Szkolenie personelu z zakresu dostarczonego przedmiotu Zamówienia Szkolenia zostaną potwierdzone odpowiednim protokołem podpisanym przez obydwie strony, Wykonawca, uzgodni z Zamawiającym szczegółowy harmonogram szkoleń, Czas trwania szkolenia min. 2 dni, 2 administratorów str. 4

11 Szczegółowość i poziom szkoleń Wykonawca musi dobrać tak, aby przeszkolony zespół osób był w stanie samodzielnie obsługiwać i administrować dostarczonym sprzętem i oprogramowaniem, Zakres szkoleń musi obejmować co najmniej następujące tematy: 1. Omówienie Infrastruktury wirtualnej. 2. Zarządzanie maszynami wirtualnymi. 3. Zarządzanie zasobami. 4. Wdrażanie, migracja i uruchamianie maszyn wirtualnych. 5. Monitorowanie infrastruktury wirtualnej. 6. Podstawy zarządzania macierzami dyskowymi. 7. Podstawy zarządzania systemami backupu. 8. Wykonywanie backupu oraz odzyskiwanie według przygotowanej polityki backupu 9. Szkolenie prowadzone w formie warsztatów. Wdrożenie Prace muszą być prowadzone w sposób niekolidujący z pracą pracowników Starostwa Powiatowego w Zakopanem. Formą akceptacji wszystkich prac będzie protokół odbioru, który będzie podpisywany pomiędzy Kierownikiem Projektu ze strony Wykonawcy i upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego. Zamawiający dokona weryfikacji przekazanych protokołem odbioru wyników prac w terminie 7 dni roboczych od daty przekazania prac. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego zastrzeżeń, wad, uwag bądź rozbieżności pomiędzy przekazanymi do weryfikacji wynikami danego etapu, a założeniami przyjętymi dla wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiający sporządzi i przekaże Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od daty przekazania prac protokół rozbieżności. Po otrzymaniu protokołu rozbieżności, Wykonawca w terminie 4 dni roboczych lub innym wzajemnie uzgodnionym terminie dokona koniecznych poprawek, zmian lub udzieli wiążących wyjaśnień w tej sprawie i przekaże wyniki danego etapu do ponownej weryfikacji. Odbiór wykonanych prac uważa się za zakończony z chwilą podpisania bez zastrzeżeń odpowiedniego protokołu odbioru przez obie Strony, w ilości po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron Wykonawca ma zapewnić pracownika/ów do realizacji projektu z kompetencjami potwierdzonymi certyfikatami producenta systemu wirtualizacji oraz oprogramowania do backupu. 3) Świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych wobec całości dostarczonego i zrealizowanego przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga, by Wykonawca udzielił na okres 60 miesięcy gwarancji na dostarczone urządzenia lub na podstawie zapisu w wymiarze określonym dla każdego urządzenia, przy czym serwis będzie realizowany przez producenta lub autoryzowany partner serwisowy producenta. Wykonawca ma obowiązek przyjmowania zgłoszeń serwisowych poprzez serwis WWW, faxem, e mailem lub telefonicznie w godzinach od 8 16 w dni robocze. Wykonawca ma udostępnić pojedynczy punkt przyjmowania zgłoszeń dla wszystkich dostarczanych rozwiązań. W przypadku gdy awarii ulegnie dysk Wykonawca zobowiązany jest do wymiany na nowy a uszkodzony dysk pozostaje u Zamawiającego. str. 5

12 III. Wymagania minimalne dla poszczególnych komponentów środowiska serwerowego wraz z oprogramowaniem. 1. Serwer pod wirtualizację 2 sztuki Element składowy dostawy Obudowa: Płyta główna: Procesor: Obudowa Rack o wysokości maks. 1U wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz organizatorem kabli i maskownicy z przodu serwera jeśli jest dostępna w ofercie producenta. Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów. Dwa procesory min. sześciordzeniowe klasy x86 dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiający osiągnięcie wyniku: test 1 min. 450 punktów w teście SPECint_rate2006 dostępnym na stronie lub test 2 min punktów w teście Passmark Benchmark CPU Mark wg kolumny Passmark CPU Mark, na podstawie opublikowanej tabeli wyników pod adresem 96 GB pamięci, płyta powinna obsługiwać rozszerzenie pamięci do 256GB. Pamięć RAM: Obsługa mirroringu pamięci. Pamięć powinna pracować na pełnej szybkości taktowania. Karta graficzna: Zintegrowana karta graficzna. Wbudowane porty: min. 4 portów USB, VGA. 4 x 1Gb/s LAN, RJ 45; Interfejsy sieciowe: dwuportowa karta FC 8Gb/s. 2 szt. wewnętrzne karty SD, lub dwa dyski SSD o rozmiarze minimum 2GB każdy pracujące w Dyski twarde: RAID1. Napęd optyczny: Wbudowany napęd DVD+/ RW. System diagnostyczny: Wbudowany wyświetlacz lub diody informujące o stanie serwera lub błędów. Zasilacze: Redundantne zasilacze. Wentylatory: Redundantne wentylatorów Hot Plug. Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach: Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera; Dedykowana karta LAN 1 Gb/s RJ 45 do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego Karta zarządzająca: zarządzania; Dostęp poprzez przeglądarkę Web (także SSL, SSH); Zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii; Zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP); Sprzętowy monitoring serwera ; 5 lat gwarancji realizowane na miejscu u klienta z naprawą na następny dzień roboczy od Gwarancja: zgłoszenia. W przypadku wymiany dysków, uszkodzone dyski pozostają u zamawiającego. Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami Dokumentacja: Oferowane modele serwerów muszą posiadać certyfikat, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli serwera z zainstalowanym systemem operacyjnym. Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. str. 6

13 2. Macierz dyskowa 1 szt. Nazwa podzespołu Obudowa: Kontrolery: Dyski twarde Interfejsy Oprogramowanie: Wsparcie dla systemów operacyjnych: Zarządzanie Warunki gwarancji dla macierzy: Przez macierz dyskową Zamawiający rozumie zestaw dysków twardych lub SSD kontrolowanych przez pojedynczą parę kontrolerów macierzowych. Dostęp do macierzy realizowany jest poprzez redundantną sieć opartą o technologię min. 8Gb/s. Do instalacji w standardowej szafie RACK 19 obudowa maksymalnie 4U Obudowa musi zawierać układ nadmiarowy dla modułów zasilania i chłodzenia umożliwiający wymianę tych elementów w razie awarii bez konieczności wyłączania macierzy. Obudowa powinna posiadać widoczne elementy sygnalizacyjne do informowania o stanie poprawnej pracy lub awarii/macierzy. Macierz musi zostać dostarczona w konfiguracji pozwalającej na zamontowanie minimum 24 dysków. Macierz powinna pozwalać w późniejszym okresie na rozbudowę, do minimum 50 dysków twardych. Macierz musi posiadać wsparcie dla dysków SSD, SAS, NL SAS. Macierz musi mieć możliwość równoczesnej obsługi wszystkich wymienionych typów dysków w obrębie jednej półki. System musi posiadać 2 kontrolery pracujące w układzie nadmiarowym typu aktywny aktywny, z minimum 4GB pamięci podręcznej każdy. Macierz powinna pozwalać na wymianę kontrolera RAID bez utraty danych zapisanych na dyskach nawet w przypadku konfiguracji z jednym kontrolerem RAID. W układzie z zainstalowanymi dwoma kontrolerami RAID zawartości pamięci podręcznej obydwu kontrolerów musi być identyczna. Oferowana macierz musi zawierać min. 17 dysków SAS 600GB o prędkości obr obr./min. Macierz musi zapewniać poziom zabezpieczenia danych na dyskach definiowany poziomami co najmniej RAID: 1,1+0, 5, 6. Interfejsy obsługiwanych dysków muszą być wyposażone w min. SAS 6Gb/s. Macierz musi umożliwiać definiowanie i obsługę dysków zapasowych tzw. hot spare. Macierz musi być wyposażona w minimum po 4 porty FC 2/4/8Gb/s na każdy kontroler macierzy do komunikacji z hostami. Porty macierzy muszą umożliwiać zarówno połączenie z hostami poprzez switche FC, jak również połączenie bezpośrednie bez zastosowania switchy FC. Połączenia z serwerami musi być zapewniona funkcja Wysokiej dostępności. Interfejsy wspierane w rozwiązaniu nie mogą być wykorzystywane do innych pomocniczych rodzajów transmisji danych jak zarządzanie, konfiguracja zasobów macierzy. Macierz musi być wyposażona w system min. 8 kopii migawkowych (snapshot). Macierz musi wspierać VSS. Macierz musi zapewniać mechanizm thin provisioning Macierz musi umożliwiać zdefiniowanie min. 256 woluminów (LUN). Macierz musi umożliwiać dokonywanie w trybie on line (tj. bez wyłączania zasilania i bez przerywania przetwarzania danych w macierzy) migracji danych: ze zmianą rozmiaru woluminu, ze zmianą poziomu RAID, ze zmianą technologii dysków dla danej grupy RAID. Macierz musi posiadać wsparcie dla dostarczonych w niniejszym przedmiocie zamówienia systemów operacyjnych i oprogramowania wirtualizacji. Oprogramowanie do zarządzania musi być zintegrowane z systemem operacyjnym systemu pamięci masowej bez konieczności dedykowania oddzielnego serwera do obsługi tego oprogramowania. Komunikacja z wbudowanym oprogramowaniem zarządzającym macierzą musi być możliwa w trybie graficznym np. poprzez przeglądarkę WWW oraz w trybie tekstowym. Przynajmniej pięć lat gwarancji. Naprawa na miejscu instalacji urządzenia maksymalnie na następny dzień roboczy od zgłoszenia. Dostawca ponosi koszty napraw gwarancyjnych, włączając w to koszt części I transportu. W czasie obowiązywania gwarancji dostawca zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu nowych wersji BIOS, firmware i sterowników (na płytach CD lub stronach str. 7

14 Nazwa podzespołu internetowych). System musi zapewniać możliwość samodzielnego i automatycznego powiadamiania producenta i administratorów Zamawiającego o usterkach za pomocą wiadomości wysyłanych. Dokumentacja Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. użytkownika: Certyfikaty: Macierz musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO Licencja na oprogramowanie do wykonywania kopii danych 1 szt. Nazwa podzespołu Licencje systemu kopii W ramach dostawy wymagane są: 1. Licencja na przechowywanie minimum 1TB de duplikatów. 2. System kopii zapasowych Konstrukcja systemu kopii 1. Zainstalowany w rozwiązaniu system centralnego backupu musi być dostarczony z licencją na nielimitowaną liczbę zabezpieczanych serwerów / systemów operacyjnych / baz danych / laptopów/desktopów. 2. System backupu musi posiadać możliwość replikacji. Replikacji powinny podlegać tylko bloki unikalne. Musi mieć możliwość replikacji z serwerem backupu na platformie fizyczne i wirtualnej. 3. Rozwiązanie musi tworzyć centralny system backupu wykonujący kopie zapasowe oraz zapewniać przechowywanie zdeduplikowanych kopii zapasowych. 4. Zabezpieczane serwery muszą być backupowane bezpośrednio do systemu backupu. 5. Konsola powinna udostępniać raporty dotyczące zajętości przestrzeni przeznaczonej na de duplikaty. 6. Musi istnieć pojedyncza konsola zarządzająca całym środowiskiem backupowym. Konsola powinna mieć możliwość pracy na systemach minimum Windows, Linux. 7. Bloki przesyłane z zabezpieczanych serwerów musza być kompresowane i szyfrowane algorytmem z kluczem minimum 256 bitowym. 8. Musi istnieć możliwość szyfrowania danych na medium dyskowym przechowującym backupy (de duplikaty). 9. Musi być możliwość wyboru danych podlegających replikacji. 10. Wymagana jest autentyfikacja komunikacji między klientem a serwerem backupu (farmą serwerów) oparta na certyfikatach. 11. Oferowane rozwiązanie musi mieć możliwość replikacji backupowanych danych do drugiego systemu znajdującego się w innym ośrodku. Replikacji powinny podlegać tylko unikalne fragmenty danych które nie znajdują się w zdalnym systemie. Funkcjonalności systemu kopii 1. Zainstalowane oprogramowanie musi umożliwiać backup: pojedynczych plików całych systemów plików baz danych w trakcie ich normalnej pracy ustawień systemu operacyjnego Windows całych obrazów maszyn wirtualnych systemu wirtualizacji 2. Oprogramowanie backupowe musi wykonywać logicznie pełne backupy systemu plików. W wewnętrznej strukturze musi być przechowywana informacja o każdym backupie i należących do niego danych (blokach). Odtworzenie jakiegokolwiek systemu musi być pojedynczym procesem. str. 8

15 Nazwa podzespołu 3. W konsoli oprogramowania backupowego musi być możliwość definiowania ważności danych (backupów) na podstawie kryteriów czasowych (dni, miesiące, lata). Po okresie ważności backupy musza być automatycznie usunięte. 4. Oferowane rozwiązanie musi umożliwiać tworzenie wykluczeń w zdefiniowanych zadaniach wykonywania kopii zapasowych dla wybranych typów plików, np. dla plików z rozszerzeniem mp3. 5. Disaster Recovery: Oferowane rozwiązanie musi mieć możliwość replikacji backupowanych danych do drugiego systemu znajdującego się w innym ośrodku. Replikacji powinny podlegać tylko unikalne fragmenty danych które nie znajdują się w zdalnym systemie. 6. Oprogramowanie backupowe musi wspierać następujące systemy operacyjne: Windows 2008/20012, Linux. Backup zasobów plików z powyższych systemów musi podlegać de duplikacji. 7. Oprogramowanie backupowe musi wspierać backup online następujących baz danych: MS SQL. Backup z powyższych baz danych musi podlegać de duplikacji. 8. Rozwiązanie backupowe musi wspierać dostarczoną platformę wirtualizacyjną. 9. Oprogramowanie backupowe musi umożliwiać dla środowisk wirtualnych dostarczonych przez Wykonawcę: a) Backup pojedynczych plików i baz danych z maszyny wirtualnej. b) Backup całych maszyn wirtualnych (obrazów, plików reprezentujących wirtualną maszynę). W trakcie backupu odczytowi z systemu dyskowego mają podlegać tylko zmienione bloki wirtualnych maszyn systemu wirtualnego c) Wykonywanie backupu jak w punkcie b. nie może wymagać bufora dyskowego do wykonania kopii obrazów maszyn wirtualnych d) Wykonywanie backupu jak w punkcie b. musi dodatkowo umożliwiać odtworzenie pojedynczego pliku dla systemów Windows. e) Wykonywanie backupu jak w punkcie b. musi pozwalać na szybkie odtworzenie całych obrazów maszyn wirtualnych poprzez odtworzenie tylko tych danych (bloków wirtualnej maszyny), które są różne w stosunku do ostatniej kopii zapasowej Dopuszcza się wykonywanie snapshotów maszyn wirtualnych i użycie ich w trakcie backupu obrazów maszyn wirtualnych. Powyższe metody backupu muszą być wbudowane w system backupu i w pełni automatyczne bez wykorzystania skryptów/dodatkowych komend. Powyższe metody backupu maszyn wirtualnych muszą podlegać de duplikacji. 10. Musi istnieć możliwość odtworzenia danych: z zabezpieczanego serwera/komputera z konsoli systemu backupowego 11. Musi istnieć możliwość odtworzenia: Pojedynczego pliku Zabezpieczanej bazy danych 12. Dla systemów Windows 2008/2012, Windows 7 musi istnieć funkcjonalność Bare Metal Recovery automatycznego odtworzenia całego serwera (system operacyjny + ustawienia systemu operacyjnego + dane) w jednym kroku. Funkcjonalność musi być wbudowana w rozwiązanie backupowe. 13. W przypadku odtwarzania danych z interfejsu dostępnego na zabezpieczanym serwerze musi istnieć mechanizm autentyfikacji użytkowników dostępny w dwóch opcjach: Wbudowany w system backupowy Zintegrowany z usługami katalogowymi (AD) Przy wykorzystaniu AD, użytkownicy będący w domenie nie muszą się logować do systemu backupu w celu odtworzenia danych, przeszukania zawartości swoich backupów lub wykonania backupu. 14. System backupu musi mieć możliwość raportowania o błędach. str. 9

16 Nazwa podzespołu 15. System backupu musi mieć możliwość automatycznej aktualizacji oprogramowania agentów wykonywanej bezpośrednio z serwera backupu. Gwarancja, aktualizacje i wsparcie techniczne 1. Licencja na oprogramowanie musi zawierać 1 rok prawa do aktualizacji do najnowszych wersji i 1 rok wsparcia technicznego producenta 2. Licencja na oprogramowanie nie powinna być w żaden sposób ograniczona czasowo jeżeli chodzi o działanie czy też funkcjonalności systemu backupu. 4. Licencje systemów operacyjnych do serwerów 1 komplet Nazwa podzespołu System operacyjny dedykowany do dostarczonych dwóch serwerów. Licencja wieczysta. Licencja Licencja dostępowa do zasobów serwera na urządzenie rozszerzenie do 110 urządzeń klienckich, Zamawiający ma w chwili obecnej50 licencji. Zamawiający wymaga spełnienia przez oprogramowanie minimalnych wymagań w zakresie funkcjonalności określonych poniżej: licencja uprawniająca do bezterminowego, nieograniczonego czasowo korzystania z oprogramowania; licencja umożliwiająca instalację jednej kopii oprogramowania na serwerze fizycznym lub w zakresie licencji dwóch kopii oprogramowania w środowisku wirtualnym; najnowsza, dostępna w momencie składania oferty wersja oprogramowania, z możliwością legalnej instalacji co najmniej jednej wersji wcześniejszej; pełna obsługa wszystkich podzespołów serwerów będących składnikiem niniejszego zamówienia; Obsługa następujących ról: Serwer Active Directory, Serwer DNS, Serwer Plików, Serwer w zakresie Internetowych usług informacyjnych zgodny z IIS 8, Serwer DHCP, Serwer wydruku, Serwer funkcjonalności zasad sieciowych z obsługą serwera RADIUS; obsługa.net Framework 4.5, serwer terminali, dostarczone oprogramowanie serwerowe powinno być kompatybilne z obecnie użytkowanymi aplikacjami na serwerach Zamawiającego. 5. Licencje na oprogramowanie do wirtualizacji max. trzech serwerów z obsługą funkcji HA Wysokiej Dostępności 1 szt. Nazwa podzespołu Licencja Wsparcie techniczne i aktualizacja Wymagania ogólne do wirtualizacyjnego systemu Oprogramowanie do wirtualizacji maksymalnie trzech serwerów wraz z konsolą zarządzającą. Produkt wymaganego przez Zmawiającego musi spełniać następujące kryteria: Musi zostać zapewnione co najmniej 1 roczne (w systemie 9x5), nielimitowane wsparcie techniczne świadczone przez producenta dostarczonego oprogramowania oraz możliwość wykonywania w tym okresie dowolnej liczby aktualizacji dostarczonego oprogramowania (wirtualizacyjnych systemów operacyjnych oraz oprogramowania umożliwiającego ich zdalne zarządzanie). Wirtualizacyjny system musi co najmniej: 1. Warstwa wirtualizacji musi być zainstalowana bezpośrednio na sprzęcie fizycznym bez dodatkowych pośredniczących systemów operacyjnych. 2. Rozwiązanie musi zapewnić możliwość obsługi wielu instancji systemów operacyjnych na jednym serwerze fizycznym i powinno się charakteryzować maksymalnym możliwym stopniem konsolidacji sprzętowej. 3. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych z możliwością przydzielenia do 1 TB pamięci operacyjnej RAM. 4. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych z których każda może mieć 1 10 wirtualnych kart sieciowych. str. 10

17 Nazwa podzespołu 5. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych z których każda może mieć co najmniej 4 porty szeregowe i 3 porty równoległe i 20 urządzeń USB. 6. Rozwiązanie musi umożliwiać łatwą i szybką rozbudowę infrastruktury o nowe usługi bez spadku wydajności i dostępności pozostałych wybranych usług. 7. Rozwiązanie powinno w możliwie największym stopniu być niezależne od producenta platformy sprzętowej. 8. Polityka licencjonowania musi umożliwiać przenoszenie licencji na oprogramowanie do wirtualizacji pomiędzy serwerami różnych producentów z zachowaniem wsparcia technicznego i zmianą wersji oprogramowania na niższą (downgrade). Licencjonowanie nie może odbywać się w trybie OEM. 9. Rozwiązanie musi wspierać następujące systemy dostarczone przez Wykonawcę. 10. Rozwiązanie musi umożliwiać przydzielenie większej ilości pamięci RAM dla maszyn wirtualnych niż fizyczne zasoby RAM serwera w celu osiągnięcia maksymalnego współczynnika konsolidacji. 11. Rozwiązanie musi umożliwiać udostępnienie maszynie wirtualnej większej ilości zasobów dyskowych niż jest fizycznie zarezerwowane na dyskach lokalnych serwera lub na macierzy. 12. Rozwiązanie powinno posiadać centralną konsolę graficzną do zarządzania maszynami wirtualnymi i do konfigurowania innych funkcjonalności. Centralna konsola graficzna powinna mieć możliwość działania zarówno jako aplikacja na maszynie fizycznej lub wirtualnej jak i jako gotowa, wstępnie skonfigurowana maszyna wirtualna tzw. virtual appliance. 13. Rozwiązanie musi zapewnić możliwość bieżącego monitorowania wykorzystania zasobów fizycznych infrastruktury wirtualnej (np. wykorzystanie procesorów, pamięci RAM, wykorzystanie przestrzeni na dyskach/wolumenach) oraz przechowywać i wyświetlać dane maksymalnie sprzed roku. 14. Oprogramowanie do wirtualizacji powinno zapewnić możliwość wykonywania kopii migawkowych instancji systemów operacyjnych (tzw. snapshot) na potrzeby tworzenia kopii zapasowych bez przerywania ich pracy. 15. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość klonowania systemów operacyjnych wraz z ich pełną konfiguracją i danymi. 16. Oprogramowanie do wirtualizacji oraz oprogramowanie zarządzające musi posiadać możliwość integracji z usługami katalogowymi Active Directory. 17. Rozwiązanie musi zapewniać mechanizm bezpiecznego uaktualniania warstwy wirtualizacyjnej (hosta, maszyny wirtualnej) bez potrzeby wyłączania wirtualnych maszyn. 18. Rozwiązanie musi zapewnić wbudowany mechanizm do bezpiecznej automatycznej archiwizacji i odtwarzania wskazanych maszyn wirtualnych. Mechanizm ten musi umożliwiać również odtwarzanie pojedynczych plików z kopii zapasowej oraz zapewnia stosowanie deduplikacji dla kopii zapasowych. 19. Rozwiązanie musi zapewniać mechanizm replikacji wskazanych maszyn wirtualnych w obrębie klastra serwerów fizycznych. 20. Musi zostać zapewniona odpowiednia redundancja i taki mechanizm (wysokiej dostępności HA) aby w przypadku awarii lub niedostępności serwera fizycznego wybrane przez administratora i uruchomione nim wirtualne maszyny zostały uruchomione na innych serwerach z zainstalowanym oprogramowaniem wirtualizacyjnym. 21. System musi posiadać funkcjonalność wirtualnego przełącznika (virtual switch) umożliwiającego tworzenie sieci wirtualnej w obszarze hosta i pozwalającego połączyć maszyny wirtualne w obszarze jednego hosta, a także na zewnątrz sieci fizycznej. 22. Pojedynczy wirtualny przełącznik musi posiadać możliwość przyłączania do niego dwóch i więcej fizycznych kart sieciowych aby zapewnić bezpieczeństwo połączenia ethernetowego w razie awarii karty sieciowej. 23. Wirtualne przełączniki musza obsługiwać wirtualne sieci lokalne (VLAN). str. 11

18 6. Przełącznik KVM IP 1 sztuka Nazwa podzespołu Obudowa Opis Gwarancja Obudowa RACK. Konsola KVM do montażu w szafie RACK, zintegrowana z monitorem LCD 17, klawiatura i urządzenia wskazującego (touchpad) umożliwiająca podłączenie minimum 8 urządzeń. Możliwość zdalnego zarządzania przez TCP/IP z możliwością zdalnego wyboru źródła sygnału i wizualizacji aktywnego serwera. Komplet kabli do podłączenia wszystkich serwerów i urządzeń szafy. 24 miesiące 7. Dysk sieciowy NAS 1 sztuka Nazwa podzespołu Obudowa Pamięć Dyski Funkcje Certyfikat Gwarancja Dwa zasilacze zapewniające redundancję. RACK, max. wysokość: 2U, Szyny montażowe rack do montażu w szafie serwerowej wraz z elementami do montażu w szafie. Możliwość obsługi minimum 8 dysków SATA, dostępnych z przodu. Wbudowany wyświetlacz lub diody informujące o stanie urządzenia lub błędów. Min. 2 GB pamięci operacyjnej RAM Minimum 8 szt. dysków 3,5 o pojemności minimum 3TB, dedykowane do pracy w urządzeniach typu NAS. Obsługiwane poziomy RAID minimum 1,5,6, 10, + Hot Spare Możliwość montowania dysków HDD różnych producentów. Komplet kabli do podłączenia wszystkich serwerów i urządzeń szafy. Minimum dwa złącza Ethernet RJ45 1 Gb/s do transmisji danych. Obsługa protokołu blokowego iscsi. Możliwość szyfrowania woluminów kluczem AES 256 bitów. Dostęp i administracja przez HTTPS (SSL). Możliwość integracji z LDAP i MS Active Direstory. Obsługa protokołów sieciowych: IFS, AFP, NFS, HTTP, FTP, HTTPS, NTP, SNMP, Telnet, SSH. Polski język interfejsu. Zgodność z dostarczonym systemem wirtualizacji 36 miesięcy 8. Zasilacz awaryjny 1 sztuka Nazwa podzespołu Moc 3000VA. Technologia On line. Obudowa Max. RACK 3U. Komunikacja 1 port USB. Podłączenia wyjścia 8 gniazdek. Sinus podczas pracy na baterii Pełny sinus. Układ automatycznej regulacji nepięcia TAK AVR Sygnalizacja Wyświetlacz LCD, alarmy dźwiękowe informujące o stanie pracy lub błędów UPSa. Oprogramowanie i sprzęt komunikacyjny Oprogramowanie do monitorowania serwerów zasilanych przez UPS oraz do lokalnego i zdalnego nadzoru zasilacza UPS, wysyłanie alarmów przez SNMP. Standardowy czas zasilania awaryjnego 8 minut. zasilacza Gwarancja 24 miesiące. str. 12

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych.

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 Serwery przetwarzania danych 1.1 Serwery dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 1.2 Konsola zarządzająca serwerami dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 1. konsoli

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej.

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ (Po zawarciu umowy załącznik nr 3 do Umowy) Przedmiotem Zamówienia jest: - zakup i dostawa macierzy dyskowej z półkami dyskowymi, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ZP.271.1.2013 Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : /

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / 1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / Komponent Minimalne wymagania Parametry oferowane Obudowa -Typu Rack, wysokość 2U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego Produkt zamawiany Produkt oferowany VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Nazwa i parametry ilość % za 1 szt brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Rozbudowa klastra obliczeniowego w Instytucie Fizyki UJK serwer stelażowy

Bardziej szczegółowo

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.583.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Macierz dyskowa Urządzenie musi być zgodne, równoważne lub o wyższych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniżej:

Bardziej szczegółowo

ARCHIWUM PAŃSTWOWE W ZIELONEJ GÓRZE

ARCHIWUM PAŃSTWOWE W ZIELONEJ GÓRZE Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, instalacja i konfiguracja macierzy dyskowej oraz udzielenie gwarancji na dostarczone urządzenia o parametrach

Bardziej szczegółowo

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie)

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie) 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERWERÓW Serwer główny bazodanowy Element konfiguracji Obudowa Procesor Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji..

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji.. Pakiet I Formularz wymaganych warunków technicznych Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwerów, urządzeń infrastruktury sieciowej oraz wybór podmiotu obsługującego

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej,

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, Załącznik nr 5 do SIWZ Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, (Zadanie 1) 1 1. Serwer bazodanowy 1 szt. Producent. model Lp. Parametr Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie 1. Obudowa Minimalnie

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Czerwionka-Leszczyny 6.11.2012

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 Opis przedmiotu zamówienia Zakup nowych licencji IBM Tivoli Storage Manager for Database Protection, IBM Tivoli Storage Manager for SAN oraz przedłużenie wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia : 2013-02-12 zakup środków trwałych: Serwer - 2 procesory min. 4 core e5540 xeon 2,53ghz, ram 12gb, 4x1GE (1szt.) Serwer - Procesor min 6 core L5640 xeon 2,27ghz ram 16ghz,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.. miejscowość, data OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WYMAGAŃ PRZEZ PRZEDMIOT OFERTY NA CZĘŚĆ A ZAMÓWIENIA (INSTRUKCJA: każda ze stron powinna być

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ znak sprawy: 20/DI/PN/2015 1. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany

Bardziej szczegółowo

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik nr 6 do SIWZ TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie nr 1 - Budowa platformy wirtualizacji sieci 1. Wymagania oraz wymagane parametry dotyczące "Serwera 1 do budowy platformy wirtualizacji"

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Białymstoku, w dniu.. pomiędzy:

WZÓR UMOWY. Zawarta w Białymstoku, w dniu.. pomiędzy: WZÓR UMOWY Zawarta w Białymstoku, w dniu.. pomiędzy: Województwem Podlaskim, z siedzibą w Białymstoku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, w imieniu którego działa, na podstawie upoważnienia udzielonego

Bardziej szczegółowo

(kody CPV: 30230000-0 i 48000000-8)

(kody CPV: 30230000-0 i 48000000-8) Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie: dostawy macierzy dyskowej (cz. I) i dostawy oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: INF-V Załącznik nr 4 do SIWZ /Załącznik nr 2 do umowy część II/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II

Nr sprawy: INF-V Załącznik nr 4 do SIWZ /Załącznik nr 2 do umowy część II/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Nr sprawy: INF-V.271.58.2017 Załącznik nr 4 do SIWZ /Załącznik nr 2 do umowy część II/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych macierzy dyskowych Element konfiguracji Obudowa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. 1. Wymagania na system wykonywania i składowania kopii zapasowych, nazwa sprzętu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. 1. Wymagania na system wykonywania i składowania kopii zapasowych, nazwa sprzętu SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 3 do SIWZ 1. Wymagania na system wykonywania i składowania kopii zapasowych, nazwa sprzętu oraz oprogramowania L.p. Treść wymagania Spełnione [TAK/NIE] 1. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 - Szczegółowy opis zamówienia

Załącznik 1 - Szczegółowy opis zamówienia Załącznik 1 - Szczegółowy opis zamówienia Dostawa serwera wraz z zainstalowanym oprogramowaniem operacyjnym do siedziby 6 Partnerów projektu Wdrożenie e-usług dla przedsiębiorców w oparciu o Zintegrowaną

Bardziej szczegółowo

GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY

GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę macierzy dla jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy. Stosownie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Załącznik nr 2 do SIWZ... miejscowość, data OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Tabela nr 1. ELEMENTY I URZĄDZENIA DO ROZBUDOWY MACIERZY: ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 nr 03/05/2014 Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 Warszawa, 5 maja 2014 Veriti sp. z o.o. ul. Koszycka 8 01-446 Warszawa Tel/Faks : +48 22 100 62 42 e-mail: biuro@veriti.pl

Bardziej szczegółowo

(Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin FORMULARZ OFERTY

(Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego z dnia 12.02.2014r.. Szczecin,.02.2014 r.. (Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin (Zamawiający) FORMULARZ OFERTY Szanowni Państwo, W odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwer Typ I 5 sztuk. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ Element konfiguracji Wymagania minimalne Obudowa Serwer o wysokości maksymalnie 2U do zamontowania w 19 szafie typu RACK wraz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia \ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Postępowanie nr: WB.2420.5.2014.NG Załącznik nr 5 do

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu: WMIM /2017

Dotyczy przetargu: WMIM /2017 Część I, 2 sztuki 1 Obudowa Obudowa typu tower/rack (tower z możliwością monatżu szyn) o wysokości 4U z możliwością instalacji 8 dysków 3,5" Hot-Plug (Hot-Swappable) wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ Modyfikacja treści SIWZ

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ Modyfikacja treści SIWZ Kraków, dnia 11.07.2014 r. Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ Modyfikacja treści SIWZ dot. postepowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu AV, sprzętu teleinformatycznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna. Serwer 1 szt. Podać producenta i model. Serwer 1szt. ... Wymagana minimalna wartość parametru

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna. Serwer 1 szt. Podać producenta i model. Serwer 1szt. ... Wymagana minimalna wartość parametru Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna Serwer 1 szt. Lp. 1 2 Serwer 1szt. Ilość zainstalowanych procesorów Podać producenta i model Procesor 6-cio rdzeniowy, architektura x86-64 ze sprzętowym wsparciem

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e 1. Centrala głosowa 1. Płyta główna 2. Procesor 3. Złącza PCI 4. Pamięć 5. Zarządzanie 6. Karta sieciowa Wymagane parametry sprzętowe Centrala Głosowa

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź II wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Odpowiedź II wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Czerwionka-Leszczyny 6.11.2012

Bardziej szczegółowo

ZP Nowy Sącz, dnia 8 czerwca 2017 r.

ZP Nowy Sącz, dnia 8 czerwca 2017 r. ZP.272.12.2017 Nowy Sącz, dnia 8 czerwca 2017 r. Otrzymują Wykonawcy wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/ /2016 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą System do backupu urządzeń sieciowych (zwany dalej: Systemem

Bardziej szczegółowo

1. Serwer typu RACK szt. 1

1. Serwer typu RACK szt. 1 OP-IV.272.80.2015.AMI Opis przedmiotu zamówienia dla części I - Załącznik nr 1a do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest zakup serwerów do infrastruktury serwerowej Zamawiającego. 1. Serwer typu RACK szt. 1

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na:

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Warszawa, 16.12.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostarczenie urządzeń stanowiących podstawę do budowy macierzy dyskowych w/g specyfikacji do celów wdrożenia wyników prac B+R dla K2 Internet S.A na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA Załącznik nr 3E do SIWZ DZP-0431-1257/2009 Część V - Serwery UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY OBUDOWA Parametr KWESTURA Wymagane

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ I UMOWY Specyfikacja techniczna urządzeń, sprzętu i oprogramowania będącego przedmiotem zamówienia

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ I UMOWY Specyfikacja techniczna urządzeń, sprzętu i oprogramowania będącego przedmiotem zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ I UMOWY Specyfikacja techniczna urządzeń, sprzętu i oprogramowania będącego przedmiotem zamówienia Zadanie nr 1 Serwer 2 szt. Właściwości techniczne Obudowa Płyta główna Procesor

Bardziej szczegółowo

Systemy macierzowe. www. qsantechnology. com

Systemy macierzowe. www. qsantechnology. com Systemy macierzowe www. qsantechnology. com Przegląd produktów Rozwiązania macierzowe QSAN Unified Storage serwer NAS i SAN w jednym Macierze dyskowe typu Unified Storage QSAN pozwalają na wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lp.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lp. Zamawiający: COMTEGRA Sp. z o.o. Ul. Puławska 474 02-884 Warszawa Warszawa, 05.04.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup infrastruktury sprzętowej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup serwera na potrzeby LAWP w Lublinie

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup serwera na potrzeby LAWP w Lublinie OAK.KCB.2621/57/2017 Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert- Opis przedmiotu zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup serwera na potrzeby LAWP w Lublinie 1.Serwer spełniający poniższe wymagania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Zawartość 1. CEL ZAMÓWIENIA:... 2 1.1. Przedmiot zamówienia... 2 1.2. Warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 Z 8a ZAŁĄCZNIK NR 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia : Dostawa serwerów 2. Ilość: zadanie nr 1 ilość gwarantowana: 1 szt.

Bardziej szczegółowo

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel. +48 91 4315 363 e-mail: gbi@profipc.pl www.ctera.pl CTERA

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel. +48 91 4315 363 e-mail: gbi@profipc.pl www.ctera.pl CTERA CTERA PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA DO BACKUPU I ARCHIWIZACJI DANYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM ORAZ KORPORACJI CTERA Networks specjalizuje się w systemach do magazynowania i ochrony danych, realizowanych

Bardziej szczegółowo

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel CTERA

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel CTERA CTERA PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA DO BACKUPU I ARCHIWIZACJI DANYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM ORAZ KORPORACJI CTERA Networks specjalizuje się w systemach do magazynowania i ochrony danych, realizowanych

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników.

Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników. Załącznik Nr 1 Parametry techniczne Zadanie Nr 1 1. Wstęp. Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników. Zakres Zamówienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OR.272.17.2017 www.powiat.turek.pl P O W I A T T U R E C K I Powiat Innowacji i Nowoczesnych Technologii Załącznik nr 1 do SIWZ Dostawa serwerów SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOSTAWA SERWERÓW

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II Załącznik nr 3 do SIWZ DZP-0431-1490/2009-II Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY Parametr Wymagane parametry Parametry oferowane (Wymienić: nazwę, typ, model ilość sztuk oferowanych podzespołów) OBUDOWA Maksymalnie

Bardziej szczegółowo

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Data: 08/03/2016 PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Pytania i odpowiedzi dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma:

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma: Data wpływu oferty (wypełnia zamawiający): W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówieni Specyfikacja techniczna - minimalne obligatoryjne wymagania techniczne, funkcjonalne sprzętu

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówieni Specyfikacja techniczna - minimalne obligatoryjne wymagania techniczne, funkcjonalne sprzętu Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówieni Specyfikacja techniczna - minimalne obligatoryjne wymagania techniczne, funkcjonalne sprzętu 1. Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszelkie zapisy konfiguracji

Bardziej szczegółowo

System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny.

System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny. System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny. Rozwój infrastruktury Muzeum celem uatrakcyjnienia oferty turystycznej o kulturalnej (Etap I).

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia I. Serwer Opis przedmiotu zamówienia Część III SIWZ 1. Obudowa Maksymalnie 2U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie: szyny mocujące- wysuwane,

Bardziej szczegółowo

Sprawa RAP.272.148.2012. 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki

Sprawa RAP.272.148.2012. 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki Sprawa RAP.272.148.2012 Parametry wymagane/minimalne - załącznik nr 1a do SIWZ Urządzenie oferowane - producent, typ, model 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki 1. Macierz dyskowa musi być wyposażona w minimum

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1b do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Cześć II Dostawa niewyłącznych, nieograniczonych czasowo 3 sztuk licencji oprogramowania Microsoft Server 2012 R2 DataCenter x64 w celu rozbudowy

Bardziej szczegółowo

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141 Załącznik nr 1 do SIWZ DZ-2501/200/14 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141 Parametry Minimalne wymagania Oferowane

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zadanie nr 1.2: Macierz RAID Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem Macierzy RAID

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy: DAS-251-2/14 Załącznik A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warunki ogólne: gwarancja świadczona w siedzibie Zamawiającego dostawa na koszt i ryzyko Dostawcy dostawa na adres Zamawiającego deklaracja

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wieloprocesorowa typu SMP

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wieloprocesorowa typu SMP Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOSTAWA SERWERA RISC PRZEDMIOTEM ZADANIA JEST DOSTAWA SERWERA RISC O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIŻ PRZEDSTAWIONE W PONIŻSZEJ TABELI: 1 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Kody CPV: 48214000-1 Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48517000-5 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni:

Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni: Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni: 1. Dostarczony sprzęt musi być nowy i wyprodukowany nie dawniej, niż 6 miesięcy przed dostawą. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia oświadczenia

Bardziej szczegółowo

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Data: 09/03/2016 PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Pytania i odpowiedzi dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Nazwa i kod dotyczący przedmiotu zamówienia określony we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV): Główny kod CPV: 30-21-10-00-1 komputery wysokowydajne

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I DOSTAWA SERWERA W OBUDOWIE Z WYPOSAŻENIEM

CZĘŚĆ I DOSTAWA SERWERA W OBUDOWIE Z WYPOSAŻENIEM ZAŁĄCZNIK I DO SIWZ CZĘŚĆ I DOSTAWA SERWERA W OBUDOWIE Z WYPOSAŻENIEM 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwera typu blade w obudowie z wyposaŝeniem sztuk 1. Szczegółowe parametry techniczne przedstawia

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi na pytania z dnia r.

Pytania i odpowiedzi na pytania z dnia r. Postępowanie 1/2017 Warszawa, dnia 6.02.2017 r. Dotyczy: DOSTAWA SERWERA WRAZ Z MACIERZĄ ORAZ POZOSTAŁEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO NA POTRZEBY FILMOTEKI NARODOWEJ. Pytania i odpowiedzi na pytania z dnia 3.02.2017

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE KONFIGURACJI OFEROWANEGO SPRZĘTU. Przetarg nieograniczony Dostawa sprzętu komputerowego

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE KONFIGURACJI OFEROWANEGO SPRZĘTU. Przetarg nieograniczony Dostawa sprzętu komputerowego OR.272.10.2017 www.powiat.turek.pl P O W I A T T U R E C K I Powiat Innowacji i Nowoczesnych Technologii Załącznik nr 3b do SIWZ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE KONFIGURACJI OFEROWANEGO SPRZĘTU Przetarg

Bardziej szczegółowo

str. 1 Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Oświęcim, dnia r.

str. 1 Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Oświęcim, dnia r. Oświęcim, dnia 16.07. 2015 r. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu ul. Więźniów Oświęcimia 20 32-603 Oświęcim Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Medialab s.c. Bożena Rożenek, Zbigniew Rożenek, Łódź

ZAPYTANIE OFERTOWE. Medialab s.c. Bożena Rożenek, Zbigniew Rożenek, Łódź ZAPYTANIE OFERTOWE Na zakup sprzętu, konfigurację i instalację w siedzibie firmy Medialab s.c. Bożena Rożenek, Zbigniew Rożenek, Łódź Łódź, dnia 8 grudnia 2009 r. 1 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Dedykowana płyta serwerowa, dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera,

Zapytanie ofertowe. Dedykowana płyta serwerowa, dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera, Kraków, dnia 25.02.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w celu automatyzacji procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

IV. Wymagane parametry techniczne platformy sprzętowo-programowej (serwera) do zarządzania oprogramowaniem do wykonywania kopii zapasowych szt. 1.

IV. Wymagane parametry techniczne platformy sprzętowo-programowej (serwera) do zarządzania oprogramowaniem do wykonywania kopii zapasowych szt. 1. Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Wymagane parametry techniczne dysków twardych do macierzy NetApp FAS 2240-2 12 szt. Dysk typu - Disk Drive, 600GB 10k, DS224x, 2552/2240-2

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Ja, niżej podpisany/podpisana, działając w imieniu i na rzecz

OFERTA. Ja, niżej podpisany/podpisana, działając w imieniu i na rzecz Pieczątka firmowa Oferenta..., dnia r. CENTRUM MEDYCZNE PUŁAWSKA SP. Z O.O. UL. PUŁAWSKA 49 05-500 PIASECZNO OFERTA Ja, niżej podpisany/podpisana, działając w imieniu i na rzecz w odpowiedzi na przekazane

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ Dostarczenie oraz wdroŝenie Systemu kopii bezpieczeństwa (Backup)

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ Dostarczenie oraz wdroŝenie Systemu kopii bezpieczeństwa (Backup) Warszawa, 200-09-20 Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostarczenie oraz wdroŝenie Systemu kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE I SPECYFIKACJA USŁUG

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE I SPECYFIKACJA USŁUG Załącznik nr 2a do SIWZ ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE I SPECYFIKACJA USŁUG a SPIS TREŚCI 1. STRUKTURA SPRZĘTOWA.... 3 1.1. Lokalizacja węzeł lokalny 1:5... 4 1.2. Lokalizacja węzeł centralny... 5 1.3. Współdziałanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Warszawa, dnia r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 2.0.205 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją przez ARTEK Artur Żochowski, projektu pn.: Modernizacja i rozbudowa systemu informatycznego przedsiębiorstwa ARTEK w celu integracji

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia WYMAGANIA MINIMALNE. L.p. Parametr Wymagania minimalne Parametry serwera oferowanego przez Wykonawcę

Opis przedmiotu zamówienia WYMAGANIA MINIMALNE. L.p. Parametr Wymagania minimalne Parametry serwera oferowanego przez Wykonawcę ZADANIE NR 2 Załącznik nr 2 do SIWZ Serwer 1 szt. Opis przedmiotu zamówienia WYMAGANIA MINIMALNE L.p. Parametr Wymagania minimalne Parametry serwera oferowanego przez Wykonawcę 1 Obudowa 2 Płyta główna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oraz wdrożenie usług katalogowych Active Directory wraz z zakupem licencji oprogramowania oraz modernizacją serwera na potrzeby ww usługi

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia / Formularz Oferty Technicznej (dokument należy złożyć wraz z ofertą)

Opis przedmiotu zamówienia / Formularz Oferty Technicznej (dokument należy złożyć wraz z ofertą) ... Nazwa (firma) wykonawcy albo wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ przedmiotu zamówienia / Formularz Oferty Technicznej (dokument należy złożyć wraz z

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1a do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia 1. Serwer Lp. Nazwa Minimalne wymagania 1 Obudowa - Typu Rack, wysokość maksymalna 1U; - Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (część techniczna)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (część techniczna) Załącznik nr 1 do umowy nr ZP/PN/32/2014/CUI Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (część techniczna) Zamówienie obejmuje: 1) 1 Serwer intel-based stelażowy Dostarczenie serwera stelażowego wraz z

Bardziej szczegółowo

Cena. Wartość brutto jednostkowa. jednostkowa netto. netto brutto. Obudowa typu Tower, dająca możliwość konwersji do RACK wysokość nie więcej niż 4U

Cena. Wartość brutto jednostkowa. jednostkowa netto. netto brutto. Obudowa typu Tower, dająca możliwość konwersji do RACK wysokość nie więcej niż 4U ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ Szczegółowe wymagania stawiane dla zamawianego sprzętu komputerowego Wymagane parametry minimalne, muszą być bezwzględnie spełnione. Nie spełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2010/SN/POIG

Zapytanie ofertowe nr 4/2010/SN/POIG Wrocław, 08.10.2010 Zapytanie ofertowe nr 4/2010/SN/POIG W związku z realizacją przez NetLine Group Sp. z o.o. projektu zgodnie z umową o dofinansowanie nr: UDA-POIG.01.04.00-02-015/09-00 w ramach działania

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 1. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia 1.1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ

PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ ZAŁĄCZNIK NR DO FORMULARZA OFERTY... /pieczęć Wykonawcy/ PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ ZADANIE NR Zamówienie gwarantowane: 7 kompletów w dwóch zestawach sprzętowych. Zamówienie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA / OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA / OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA / OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPRZĘT LICZBA SZTUK Serwer 2 Producent: Model: l.p 1. Obudowa Parametr Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

DBA-2/240-51/2016 Warszawa,... listopada 2016 r.

DBA-2/240-51/2016 Warszawa,... listopada 2016 r. Maciej Jabłoński Dyrektor Generalny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów DBA-2/240-51/2016 Warszawa,... listopada 2016 r. Wszyscy uczestnicy postępowania W nawiązaniu do prowadzonego postępowania na

Bardziej szczegółowo

Informacje o zamawiającym i przedmiocie zakupu. Osoba upoważniona do kontaktowania się z wykonawcami w sprawie przedmiotu zamówienia:

Informacje o zamawiającym i przedmiocie zakupu. Osoba upoważniona do kontaktowania się z wykonawcami w sprawie przedmiotu zamówienia: OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup, dostawa i montaż sprzętu serwerowego na potrzeby Multimedialnej Strefy Obsługi Pasażera w Centrum Komunikacyjnym w Legionowie. Informacje o zamawiającym i przedmiocie

Bardziej szczegółowo

1. Zakres modernizacji Active Directory

1. Zakres modernizacji Active Directory załącznik nr 1 do umowy 1. Zakres modernizacji Active Directory 1.1 Opracowanie szczegółowego projektu wdrożenia. Określenie fizycznych lokalizacji serwerów oraz liczby lokacji Active Directory Określenie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA DOSTAWA SERWERA

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA DOSTAWA SERWERA Załącznik I do SIWZ CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA DOSTAWA SERWERA Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (umowa nr ARTEMIS-2012-1/8/2013) oraz ARTEMIS JU (umowa nr 333020) w ramach projektu

Bardziej szczegółowo