BRIEF PROGRAMOWY INSTYTUTU KOŚCIUSZKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BRIEF PROGRAMOWY INSTYTUTU KOŚCIUSZKI"

Transkrypt

1 PAŹDZIERNIK 2007 BRIEF PROGRAMOWY INSTYTUTU KOŚCIUSZKI UKRAINA PO WYBORACH Dr Rafał Kęsek Kierownik Obszaru Programowego IK Wymiar Wschodni UE. Politolog, ekspert w zakresie relacji ukraińsko rosyjskich, procesów społeczno gospodarczych na obszarze WNP, a także Polityki Wschodniej Polski i Unii Europejskiej. Wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim. Streszczenie: Autor Briefu Programowego Instytutu Kościuszki przedstawił sytuację polityczną, jaka zaistniała w wyniku przedterminowych wyborów parlamentarnych na Ukrainie. Zwrócił uwagę na skomplikowany powyborczy układ na ukraińskiej scenie politycznej, wskazując możliwe kierunki rozmów koalicyjnych. Od decyzji koalicyjnej zależą prezentowane prawdopodobne kierunki działań przyszłego rządu w zakresie polityki gospodarczej oraz niejednoznacznej polityki zagranicznej. Autor prezentuje także kwestie wobec, które niezależnie od rządowych konfiguracji nowy rząd Ukraina powinien objąć szczególnym zainteresowaniem, w tym m.in. polepszenie klimatu inwestycyjnego oraz zwalczanie korupcji. Instytut Kościuszki jest niezależnym, pozarządowym instytutem naukowo-badawczym (Think Tank) o charakterze non profit, założonym w 1999 roku. Misją Instytutu Kościuszki jest działanie na rzecz społeczno-gospodarczego rozwoju i bezpieczeństwa Polski, jako aktywnego członka Unii Europejskiej oraz partnera sojuszu euroatlantyckiego. Instytut Kościuszki pragnie być liderem pozytywnych przemian, tworzyć i przekazywać najlepsze rozwiązania, również na rzecz sąsiadujących krajów budujących państwo prawa, społeczeństwo obywatelskie i gospodarkę wolnorynkową. Biuro w Krakowie : ul. Szlak 65, Kraków, Polska, TEL.: FAX ,

2 Rafał Kęsek Wynik wyborczy. Przyczyny i konsekwencje Bardzo dobry wynik Bloku Julii Tymoszenko, będzie miał decydujący wpływ na dalszy rozwój sytuacji politycznej na Ukrainie. 2 W wyniku przedterminowych wyborów na Ukrainie, które odbyły się 30 września bieżącego roku do Rady Najwyższej Ukrainy weszło 5 ugrupowań, które przekroczyły 3% próg wyborczy. Łącznie w wyścigu wyborczym wzięło udział 20 podmiotów (partii i bloków wyborczych). 1 Rezultaty głosowania są w dużym stopniu zgodne z przedwyborczym sondażami jednak ostateczny rozkład głosów różni się nieco od tego czego oczekiwali przedstawiciele ukraińskich elit politycznych. Przede wszystkim pewnym zaskoczeniem jest tu bardzo dobry wynik Bloku Julii Tymoszenko, który będzie miał decydujący wpływ na dalszy rozwój sytuacji politycznej na Ukrainie. Warto zwrócić uwagę, iż formacja Julii Tymoszenko jako jedyna w gronie podmiotów politycznych biorących udział w wyścigu wyborczym zdołała znacząco poprawić swój wynik w stosunku do wyborów z roku 2006 / 30,72% głosów obecnie w stosunku do 22,29% w roku 2006 /. Poparcie dla reszty ugrupowań pozostało praktycznie na tym samym poziomie, różnice są tu jedno lub dwu procentowe. Ponad 7 mln głosów zdobytych przez Blok Julii Tymoszenko ( BJUT ) to nagroda nie tylko za dynamiczną kampanię czy też świetnie odgrywaną polityczną bezkompromisowość, ale przede wszystkim za konsekwentne prezentowanie siebie i własnego obozu politycznego jako jedynej na 1 Wszystkie dane cyt. za Centralną Komisją Wyborczą Ukrainy (stan po podliczeniu 99,97% biuletynów wyborczych). Ukrainie siły rzeczywiście dążącej do osłabienia powiązań oligarchicznych i wprowadzenia szeroko zakrojonych zmian społeczno gospodarczych. Ugrupowanie Julii Tymoszenko jest dziś również jedyną siłą polityczną, która potrafi skutecznie zebrać głosy wyborcze na całym terenie kraju. BJUT wygrał wybory aż w 15 obwodach / między innymi lwowskim / i w Kijowie, a nawet w jenakijiwskim zakładzie poprawczym / obwód doniecki / w którym Wiktor Janukowycz odsiadywał swój drugi wyrok. Nie ma przy tym większego znaczenia, że program zaprezentowany przez BJUT jest niczym więcej jak zbiorem demagogicznych haseł bowiem podobnie wyglądały treści programowe wszystkich innych partii biorących udział w wyborach. Wysyp całkowicie nierealnych i kuriozalnych obietnic socjalnych praktycznie zdominował kampanię wyborczą. Wszelkie inne kwestie zeszły w tych wyborach na dalszy plan, trudno tu nawet mówić o jakiejkolwiek rzeczywistej debacie w trakcie, której rozstrzygałyby się sprawy mające fundamentalne znaczenie dla współczesnej Ukrainy. Największym przegranym tych wyborów będzie najprawdopodobniej Partia Regionów i to mimo uzyskania największej ilości głosów / 34,36% i 175 mandatów poselskich /. Ten wynik w połączeniu z rezultatem uzyskanym przez Komunistyczną Partię Ukrainy / 5,39% / i Blok Lytwyna / 3,96% / nie daje bowiem szans partii Wiktora Janukowycza na utworzenie większościowej koalicji. Jedynym sposobem na utrzymanie władzy przez elity donieckie jest dziś mariaż koalicyjny z Naszą Ukrainą co jest bardzo mało prawdopodobne. Zawiązanie takiej kolacji oznacza bowiem szybki rozpad i śmierć polityczną bloku Nasza Ukraina Narodowa Samoobrona ( NU-LS ), a także dalszą gwałtowną deprecjację pozycji Wiktora Juszczenki na ukraińskiej scenie politycznej zakończoną dotkliwą klęską w kolejnych wyborach prezydenckich wygranych przez Julię Tymoszenko. Casus Ołeksandra Moroza lidera Socjalistycznej Partii Ukrainy, która nie zdołała wejść do Rady Najwyższej Ukrainy powinien dobitnie uświadomić elitom Ugrupowanie Julii Tymoszenko jest dziś jedyną siłą polityczną, która potrafi skutecznie zebrać głosy wyborcze na całym terenie kraju. politycznym na Ukrainie, że pewnych wolt czy też zdrad politycznych ukraiński wyborca po prostu przy urnie nie wybaczy. Ukraińscy politycy powinni również zdobyć się na nieco głębszą refleksję patrząc na poziom frekwencji wyborczej. Około 63% głosujących to jak na warunki ukraińskie wynik co najwy-

3 DLACZEGO PIERWIASTEK KWADRATOWY JEST TAK ISTOTNY DLA POLSKI? CZYLI GRA O WAGĘ I POZYCJĘ W UNII EUROPEJSKIEJ żej poprawny. Niestety na Ukrainie powiększa się dziś grupa obywateli, którzy odrzucają całkowicie dotychczasowy styl uprawiania polityki przez ukraińską klasę polityczną i nie idą głosować nawet mimo możliwości oddania głosu przeciwko wszystkim. W tym roku wariant ten wybrało 2,73% głosujących czyli ponad 600 tyś. uprawnionych do głosowania. Ukraińskie ustawodawstwo wyborcze wciąż zachowuje tą formułę choć obserwatorzy zachodni sugerują likwidację tego wariantu uzasadniając to tym, iż głosy oddane w ten sposób mogą wypaczać ostateczny wynik wyborczy i wnosić istotne zmiany w rozkładzie mandatów poselskich. Wybory unaoczniły również, iż Ukraina musi w końcu w sposób rzetelny zinwentaryzować spisy wyborcze i jak najszybciej uruchomić elektroniczny rejestr wyborczy. Stanowisko Wiktora Juszczenki nowego rządu w oparciu o Partię Regionów i Naszą Ukrainę. Swoje stanowisko Wiktor Juszczenko uzasadniał troską o integralność społeczno polityczną kraju i obawą Największym przegranym wyborów jest najprawdopodobniej Partia Regionów nie mająca szans na utworzenie większościowej koalicji. przed pogłębieniem się podziałów pomiędzy poszczególnymi regionami Ukrainy. Można oczywiście uznać ten argument, jednak nie sposób oprzeć się wrażeniu, iż Prezydent Ukrainy jest po prostu rozczarowany mizernym wynikiem własnego zaplecza politycznego i nie zbyt podoba mu się wizja ponownego objęcia steru rządu przez Julię Tymoszenko. Wśród współpracowników i doradców Prezydenta Ukrainy nieustannie można usłyszeć głosy, iż to Julia Tymoszenko jest obecnie największym zagrożeniem dla Wiktora Juszczenki, a nie Wiktor Janukowycz, a także, iż za ewentualne awanturnictwo polityczno gospodarcze premier Tymoszenko zapłaci w pierwszej kolejności właśnie W gronie polityków Naszej Ukrainy swój sceptycyzm wobec Julii Tymoszenko i życzliwy stosunek do idei tzw. szerokiej kolacji otwarcie wyraża między innymi Jurij Jechanurow, Iwan Pluszcz czy Anatolij Matwijenko. Wariant powyższy jest również akceptowany przez Szefa Sekretariatu Prezydenta Ukrainy Wiktora Bałohę. Ogromne znacznie ma w tym przypadku i to, że właśnie Bałohę obarcza się winą za słaby wynik wyborczy NU NS, a przecież jeszcze niedawno polityk ten był typowany na stanowisko premiera w nowopowstałym rządzie. W obecnej sytuacji zarówno dla Bałohy, jak i niektórych polityków Naszej Ukrainy zawarcie tzw. szerokiej koalicji byłoby swoistą ucieczką do przodu, szansą na wykreowanie takiego status quo, które pozwoliłoby zachować dotychczasową pozycję i wpływy polityczne. Pojawienie się tych spekulacji sprawia, iż rozmowy koalicyjne między BJUT i NU-LS będą prowadzone w atmosferze nieufności, a ich przebieg i ewentualny rezultat mogą okazać się dalekie od początkowych optymistycznych planów. Pierwszym punktem krytycznym będzie tu niewątpliwie głosowanie nad powołaniem nowego rządu. Dziś nie ma bo- Dla polityków Naszej Ukrainy zawarcie tzw. szerokiej koalicji byłoby swoistą ucieczką do przodu pozwalającą zachować dotychczasową pozycję i wpływy polityczne. Dyskusje toczone wokół wyniku wyborczego zostały szybko przesłonięte przez spekulacje dotyczące zachowania Wiktora Juszczenki. Prezydent Ukrainy w swoim pierwszym wystąpieniu powyborczym zaapelował bowiem nie tylko do NU-LS i BJUT, ale również do Partii Regionów i pozostałych sił politycznych, które weszły do ukraińskiego parlamentu aby te rozpoczęły negocjacje w sprawie utworzenia koalicji parlamentarnej 2. Oświadczenie to zinterpretowano natychmiast jako niemalże wprost wyrażony sceptycyzm w kwestii utworzenia kolacji BJUT i NU-LS i propozycję budowania 2 data/1_19524.html Prezydentowi Juszczence nie zbyt podoba się wizja ponownego objęcia steru rządu przez Julię Tymoszenko mówi się, iż powinien on minimalizować sukces wyborczy BJUT i wpływy Tymoszenko jeżeli myśli o zachowaniu szans na przyszłą reelekcję. Prezydent Ukrainy. Wprost mówi się również o tym, iż Wiktor Juszczenko powinien już dziś minimalizować sukces wyborczy BJUT i wpływy Julii Tymoszenko jeżeli na poważnie myśli o zachowaniu jakichkolwiek szans na przyszłą reelekcję. wiem żadnej gwarancji jak zachowają się ci posłowie Naszej Ukrainy, którzy otwarcie krytykują ideę powrotu Julii Tymoszenko na fotel premiera. Być może niezbędne okaże poszerzenie koalicji o posłów Bloku Lytwyna co dawałoby nowemu rządowi / zwłaszcza kierowanemu przez Julię Tymoszenko / znacznie większy komfort arytmetyczny. 3

4 TOMASZ MŁYNARSKI 4 Powołanie do życia koalicji NU NS i BJUT będzie w dużej mierze zasługą lidera Ludowej Samoobrony Jurija Łucenki, który jest obecnie jednym z najzagorzalszych orędowników utworzenia nowego rządu w oparciu o te dwie siły polityczne. Także w dłuższej perspektywie czasowej sygnały płynące z Ludowej Samoobrony będą swego rodzaju barometrem nastrojów panujących w obozie rządzących. Łucenko zapowiedział już zresztą, iż w ramach frakcji parlamentarnej NU NS jego ugrupowanie będzie chciało zachować stosowną autonomię. Polityka gospodarcza i polityka zagraniczna nowego rządu. W koalicji powstałej na bazie BJUT i NU LS temu pierwszemu ugrupowaniu oprócz fotela premiera przypadną z pewnością resorty gospodarcze / finanse, gospodarka, energetyka /. Oznacza to, iż działania podejmowane przez nowy rząd w sferze gospodarczej będą w pewnym zakresie przypominały to z czym mieliśmy do czynienia w roku Działania podejmowane przez przyszły rząd w sferze gospodarczej mogą przypominać to z czym mieliśmy do czynienia w roku 2005 rząd będzie starał się przeznaczyć część środków z bieżącej prywatyzacji na zrealizowanie socjalnych obietnic przedwyborczych. Nie należy co prawda oczekiwać powrotu do koncepcji szeroko zakrojonej reprywatyzacji przedsiębiorstw ukraińskich, niemniej jednak rząd Julii Tymoszenko z pewnością będzie starał się przeznaczyć przynajmniej część środków z bieżącej prywatyzacji na zrealizowanie niektórych socjalnych obietnic przedwyborczych. Tym samym nie uda się najprawdopodobniej znacząco zmniejszyć wskaźnika inflacji, który w roku minionym wyniósł aż 11,6% / grudzień do grudnia /. Ostrożniejsze posługiwanie się kwestią reprywatyzacji wymusza na Julii Tymoszenko przede wszystkim chęć pozyskania przez jej rząd kolejnych inwestycji zagranicznych. Cel taki został zresztą wprost zdefiniowany w programie BJUT. Inwestorzy zagraniczny doskonale pamiętają przecież, iż to właśnie rząd Tymoszenko wycofał się ze zobowiązań wobec specjalnych stref ekonomicznych działających na Ukrainie przed 2005 rokiem. Oczywiście ostudzenie własnego zapału reprywatyzacyjnego będzie trudne dla liderki BJUT: bowiem jest to jeden z fundamentów jej programu społeczno politycznego. Dlatego ewentualny cios reprywatyzacyjny nie będzie miał charakteru kompleksowego i zostanie wymierzony najprawdopodobniej przede wszystkim w imperium biznesowe Rinata Achmatowa najbogatszego biznesmena związanego z Partią Regionów, który w ostatnim okresie znacznie powiększył swoje imperium finansowo przemysłowe między innymi o udziały w największej ukraińskiej kompani elektrociepłowniczej WAT Dniproenerho. Przejęcie tej spółki i ekspansja struktur finansowych Achmatowa na ukraińskim rynku ciepłowniczym były z furią krytykowane przez Julię Tymoszenko. Mimo, iż praktycznie wszystkie partie polityczne deklarowały swą wolę walki z korupcją / która wciąż pozostaje jednym z kluczowych problemów sfery społeczno gospodarczej / nie należy spodziewać się, iż np przyszłe procesy prywatyzacyjne będą bardziej przejrzyste od tych z którymi mieliśmy do czynienia do tej pory na Ukrainie. W przypadku prywatyzacji Ukrtelekomu Odeskich zakładów portowych czy Ukrzaliznici stawka będzie bowiem zbyt wysoka. Nie wykluczone, iż z ramienia BJUT Nie należy spodziewać się, by przyszłe procesy prywatyzacyjne były bardziej przejrzyste - korupcja wciąż pozostaje jednym z kluczowych problemów sfery społeczno gospodarczej na Ukrainie. Ministrem Finansów Ukrainy zostanie mianowany ponownie Wiktor Pynzenyk, którego partia poszła do wyborów w ramach Bloku Julii Tymoszenko. Jego obecność w składzie nowego rządu dawałaby pewną gwarancję, iż polityka fiskalna Ukrainy będzie mimo wszystko utrzymywana w określonych ryzach. W programach gospodarczych BJUT i NU LS / nawet tych podawanych przez partie w formie najbardziej uogólnionej / istnieje wiele istotnych różnic co może być zarzewiem przyszłych konfliktów wewnętrznych. Oba ugrupowania dzieli między innymi stosunek do moratorium na wolny obrót ziemią orną czy wizja reformy podatkowej. W deklaracjach przedwyborczych BJUT znaleźć można między innymi punkt mówiący o całkowitym zniesieniu podatku VAT. Czy oba ugrupowania będą wstanie w relatywnie krótkim czasie zbudować jakiś consensus w kwestii reformy podatkowej i nowego Kodeku Podatkowego, dziś trudno jednoznacznie stwierdzić. Z pewnością nie będzie powrotu do formuły specjalnych stref ekonomicznych do czego dążył gabinet Wiktora Janukowycza. Można spodziewać się też wypracowania

5 DLACZEGO PIERWIASTEK KWADRATOWY JEST TAK ISTOTNY DLA POLSKI? CZYLI GRA O WAGĘ I POZYCJĘ W UNII EUROPEJSKIEJ formuły podatkowej wspierającej rozwój małego i średniego biznesu oraz wprowadzenia podatku od majątku osób fizycznych i przedsiębiorstw w przypadku kiedy program podatkowy nowego rządu byłby tworzony pod znaczącym wpływem programu Naszej Ukrainy. Oba ugrupowania zdają sobie również doskonale sprawę z tego, iż Ukraina jak nigdy wcześniej potrzebuje obecnie inwestycji zagranicznych /zwłaszcza w kontekście Euro 2012/. Dlatego też w programach zarówno BJUT jak i NU LS znaleźć można deklaracje odnoszące się do ułatwień między innymi podatkowych dla przyszłych inwestorów. Otwarte pozostaje jednak pytanie czy deklaracje te zostaną urzeczywistnione w postaci jakiegoś kompleksowego programu wspierania procesu inwestycyjnego na Ukrainie. Polityka zagraniczna prowadzona po wyborach przez Ukrainę będzie prawdopodobnie wypadkową dwóch tendencji. Z jednej strony dążenie ośrodka prezydenckiego i posłów z NS LS do maksymalnego zacieśnienia relacji z Unią Europejską i NATO. Z drugiej zaś bardzo niejednoznaczne stanowisko BJUT, które w zależności od politycznej koniunktury może zostać wypełnione taką bądź inną treścią niekoniecznie zgodną z tzw. prozachodnim kursem ukraińskiej polityki zagranicznej. Prawdopodobnie nie będzie powrotu do formuły specjalnych stref ekonomicznych można natomiast spodziewać się wypracowania systemu podatkowego wspierającego rozwój małego i średniego biznesu, wprowadzenia podatku od majątku osób fizycznych i przedsiębiorstw oraz ułatwień dla przyszłych inwestorów. Nie oznacza to jednak, iż polityka zagraniczna przyszłego rządu będzie znacząco odbiegać od tego z czym mieliśmy do czynienia w ciągu ostatnich dwóch trzech lat. Najprawdopodobniej nowy rząd będzie znacznie mocniej akcentował problem bezpieczeństwa energetycznego Ukrainy, w tym także kwestię przyspieszenia budowy ropociągu Odessa Brody Gdańsk. Nowy rząd będzie prawdopodobnie znacznie mocniej akcentował problem bezpieczeństwa energetycznego Ukrainy, nie będzie jednak jednoznaczny w kwestii zacieśnienia relacji z UE i NATO. W tym kontekście polskie inicjatywy energetyczne będą mogły liczyć na bardziej stanowczy odzew niż to było w przypadku rządu Janukowycza. Także strona rosyjska doskonale wie, iż energetyka to jeden z kluczowych tematów dla przyszłej premier rządu ukraińskiego. Stąd też zapewne bierze się wyraźny sygnał ze strony Gazpromu, który zażądał od Ukrainy spłaty rzekomego zadłużenia za gaz. Choć Gazprom stanowczo zaprzecza, iż jego żądanie ma jakikolwiek związek z wyborami na Ukrainie wiele wskazuje na to, iż jest to próba wymuszenia na Kijowie deklaracji, iż obecnie istniejąca formuła instytucjonalna sprzedaży gazu zostanie nadal utrzymana, a rząd ukraiński nie będzie podejmował w tym zakresie żadnych istotnych zmian. Dalsze informacje i komentarze: Dr Rafał Kesęk, Izabela Albrycht tel Instytut Kościuszki jest niezależnym, pozarządowym instytutem naukowo-badawczym (Think Tank) o charakterze non profit, założonym w 1999 roku. Misją Instytutu Kościuszki jest działanie na rzecz społeczno-gospodarczego rozwoju i bezpieczeństwa Polski, jako aktywnego członka Unii Europejskiej oraz partnera sojuszu euroatlantyckiego. Instytut Kościuszki pragnie być liderem pozytywnych przemian, tworzyć i przekazywać najlepsze rozwiązania, również na rzecz sąsiadujących krajów budujących państwo prawa, społeczeństwo obywatelskie i gospodarkę wolnorynkową. Biuro w Krakowie : ul. Szlak 65, Kraków, Polska, TEL.: ,

ROZWÓJ ORAZ POLITYKA GOSPODARCZA POLSKI

ROZWÓJ ORAZ POLITYKA GOSPODARCZA POLSKI ROZWÓJ ORAZ POLITYKA GOSPODARCZA POLSKI ogólnopolskie badanie ankietowe opinii ekonomistów wstępne wyniki Od stycznia do kwietnia 0 roku Zakład Polityki Gospodarczej SGH wraz z Instytutem Wiedzy i Innowacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, luty 2015 ISSN 2353-5822 NR 22/2015 O SYTUACJI NA UKRAINIE I POLSKIEJ POMOCY DLA WSCHODNIEGO SĄSIADA

Warszawa, luty 2015 ISSN 2353-5822 NR 22/2015 O SYTUACJI NA UKRAINIE I POLSKIEJ POMOCY DLA WSCHODNIEGO SĄSIADA Warszawa, luty 2015 ISSN 2353-5822 NR 22/2015 O SYTUACJI NA UKRAINIE I POLSKIEJ POMOCY DLA WSCHODNIEGO SĄSIADA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia roku

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR

Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR Seria Współczesne Społeczeństwo Polskie wobec Przeszłości tom VII Redaktor naukowy serii: prof. dr hab. Andrzej Szpociński Recenzent: prof. dr hab. Jan Jacek Bruski Redaktor

Bardziej szczegółowo

PROGRAM V BALTIC BUSINESS FORUM 2013 Gość Honorowy: Federacja Rosyjska 16-18 października 2013 Świnoujście Heringsdorf

PROGRAM V BALTIC BUSINESS FORUM 2013 Gość Honorowy: Federacja Rosyjska 16-18 października 2013 Świnoujście Heringsdorf PROGRAM V BALTIC BUSINESS FORUM 2013 Gość Honorowy: Federacja Rosyjska 16-18 października 2013 Świnoujście Heringsdorf Dzień pierwszy (16 października 2013) 09:00-13:00 Rejestracja uczestników. 13:00-15:45

Bardziej szczegółowo

WYGRYWAMY Z KORUPCJĄ PAKIET USŁUG ANTYKORUPCYJNYCH

WYGRYWAMY Z KORUPCJĄ PAKIET USŁUG ANTYKORUPCYJNYCH WYGRYWAMY Z KORUPCJĄ PAKIET USŁUG ANTYKORUPCYJNYCH KORUPCJA W SEKTORZE PUBLICZNYM Zjawisko korupcji jest realnym zagrożeniem dla instytucji publicznych i ich pracowników. Osoby uczestniczące w korupcji

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla II klasy gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1/Część 2

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla II klasy gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1/Część 2 Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla II klasy gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1/Część 2 Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji 1. Po co ludziom państwo? 2. Ustroje polityczne

Bardziej szczegółowo

BRIEF PROGRAMOWY INSTYTUTU KOŚCIUSZKI

BRIEF PROGRAMOWY INSTYTUTU KOŚCIUSZKI LUTY 2009 BRIEF PROGRAMOWY INSTYTUTU KOŚCIUSZKI CO DALEJ Z POLSKĄ PREZYDENCJĄ W 2011 ROKU? Dr Tomasz Grzegorz Grosse jest pracownikiem Instytutu Studiów Politycznych PAN. Specjalizuje się w problematyce

Bardziej szczegółowo

Wyższa frekwencja w drugiej turze?

Wyższa frekwencja w drugiej turze? Warszawa, 22.05.2015 Wyższa frekwencja w drugiej turze? Frekwencja podczas I tury wyborów była najniższa spośród wszystkich wyborów prezydenckich po 1990 roku - do urn poszło zaledwie 48,8% wyborców. Jest

Bardziej szczegółowo

доброе утро! Ukraina (ukr. Україна) STRATEGIA POLSKIEJ WSPÓŁPRACY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ NA LATA 2012-2016

доброе утро! Ukraina (ukr. Україна) STRATEGIA POLSKIEJ WSPÓŁPRACY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ NA LATA 2012-2016 доброе утро! Sierpniowe wydanie biuletynu elektronicznego, przygotowanego przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Katowicach, przybliża relacje i współpracę polsko-ukraińską. Ukraina, która nie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Podstawa prawna... 3. 2. Uwarunkowania procesów prywatyzacji... 3. 3. Planowane działania prywatyzacyjne... 4

SPIS TREŚCI. 1. Podstawa prawna... 3. 2. Uwarunkowania procesów prywatyzacji... 3. 3. Planowane działania prywatyzacyjne... 4 SPIS TREŚCI 1. Podstawa prawna... 3 2. Uwarunkowania procesów prywatyzacji... 3 3. Planowane działania prywatyzacyjne... 4 4. Przychody z prywatyzacji oraz dochody z tytułu dywidend przewidywane na 2014

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ w LUBLINIE. Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Promocja zatrudnienia

REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ w LUBLINIE. Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Promocja zatrudnienia Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych BIULETYN INFORMACYJNY grudzień 2013 LEKCJE SZKOLENIA w lubelskich liceach W NUMERZE POLECAMY : Promocja zatrudnienia Ośrodek Debaty Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2013 BS/158/2013 PRZED SZCZYTEM PARTNERSTWA WSCHODNIEGO W WILNIE

Warszawa, listopad 2013 BS/158/2013 PRZED SZCZYTEM PARTNERSTWA WSCHODNIEGO W WILNIE Warszawa, listopad 2013 BS/158/2013 PRZED SZCZYTEM PARTNERSTWA WSCHODNIEGO W WILNIE Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014 Aleksander Łaszek Wzrost gospodarczy I Źródło: Komisja Europejska Komisja Europejska prognozuje w 2014 i 2015 roku przyspieszenie tempa

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN MATURALNY 2012 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania MAJ 2012 2 Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie Zadanie 1. (0 1) Obszar standardów

Bardziej szczegółowo

WYGRYWAMY Z KORUPCJĄ PAKIET USŁUG ANTYKORUPCYJNYCH

WYGRYWAMY Z KORUPCJĄ PAKIET USŁUG ANTYKORUPCYJNYCH WYGRYWAMY Z KORUPCJĄ PAKIET USŁUG ANTYKORUPCYJNYCH KORUPCJA W SEKTORZE PRYWATNYM Zjawisko korupcji jest realnym zagrożeniem dla prywatnych przedsiębiorstw i ich pracowników. Dotyczy to zwłaszcza takich

Bardziej szczegółowo

Ukraiński rynek pracy

Ukraiński rynek pracy WYDZIAŁ PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI AMBASADY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W KIJOWIE Kijów, marzec 215 r. Ukraiński rynek pracy Charakterystyka rynku W związku z ostatnimi niepokojącymi wydarzeniami jakie

Bardziej szczegółowo

Jacek Szlachta. Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego. Białystok 20 luty 2014 roku

Jacek Szlachta. Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego. Białystok 20 luty 2014 roku Jacek Szlachta Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego Białystok 20 luty 2014 roku 1 Struktura prezentacji 1. Zapisy strategii województwa podlaskiego do roku 2020 w

Bardziej szczegółowo

Obietnice wyborcze wobec krajów Partnerstwa Wschodniego i Rosji: Kampania wyborcza do Sejmu i Senatu przed wyborami 25 października 2015 r.

Obietnice wyborcze wobec krajów Partnerstwa Wschodniego i Rosji: Kampania wyborcza do Sejmu i Senatu przed wyborami 25 października 2015 r. Obietnice wyborcze wobec krajów Partnerstwa Wschodgo i Rosji: Kampania wyborcza do Sejmu i Senatu przed wyborami 25 października 2015 r. pytania do Komitetów Wyborczych Priorytety polskiej polityki wschodj:

Bardziej szczegółowo

Integracja gospodarcza UE z Ukrainą: czego oczekiwać w przyszłości?

Integracja gospodarcza UE z Ukrainą: czego oczekiwać w przyszłości? Integracja gospodarcza UE z Ukrainą: czego oczekiwać w przyszłości? Małgorzata Jakubiak, CASE Dmytro Boyarchuk, CASE Ukraine Vitaliy Vavryschuk, CASE Ukraine Senat RP Warszawa, 29 maja 2007 Plan wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Perspektywy ukraińskiej polityki zagranicznej pod rządami demokratycznej koalicji

Perspektywy ukraińskiej polityki zagranicznej pod rządami demokratycznej koalicji 1 2 ( 25) 2008 MICHAŁ SŁOWIKOWSKI Perspektywy ukraińskiej polityki zagranicznej pod rządami demokratycznej koalicji Z godnie z powyborczymi prognozami premierem nowego rządu Ukrainy została wybrana Julia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM V BALTIC BUSINESS FORUM 2013

PROGRAM V BALTIC BUSINESS FORUM 2013 PROGRAM V BALTIC BUSINESS FORUM 2013 Gość Honorowy: Federacja Rosyjska 16-18 października 2013 Świnoujście Heringsdorf Dzień pierwszy (16 października 2013) 09:00-13:00 Rejestracja uczestników. 13:00-15:45

Bardziej szczegółowo

Obietnice wyborcze wobec krajów Partnerstwa Wschodniego i Rosji: Kampania wyborcza do Sejmu i Senatu przed wyborami 25 października 2015 r.

Obietnice wyborcze wobec krajów Partnerstwa Wschodniego i Rosji: Kampania wyborcza do Sejmu i Senatu przed wyborami 25 października 2015 r. KW Razem Obietnice wyborcze wobec krajów Partnerstwa Wschodniego i Rosji: Kampania wyborcza do Sejmu i Senatu przed wyborami 25 października 2015 r. pytania do Komitetów Wyborczych Priorytety polskiej

Bardziej szczegółowo

TĘCZOWY KOŃ WYBORÓW 44% DLA PALIKOTA CZYLI POWYBORCZE OPINIE INTERNAUTÓW

TĘCZOWY KOŃ WYBORÓW 44% DLA PALIKOTA CZYLI POWYBORCZE OPINIE INTERNAUTÓW TĘCZOWY KOŃ WYBORÓW 44% DLA PALIKOTA CZYLI POWYBORCZE OPINIE INTERNAUTÓW Raport na podstawie materiałów dotyczących III Europejskiego Kongresu Kobiet, pochodzących z monitoringu Internetu, zgromadzonych

Bardziej szczegółowo

WOLNE WYBORY I OKRĄGŁY STÓŁ Autor: Marcin Wierzbicki, kl. III d

WOLNE WYBORY I OKRĄGŁY STÓŁ Autor: Marcin Wierzbicki, kl. III d WOLNE WYBORY I OKRĄGŁY STÓŁ Autor: Marcin Wierzbicki, kl. III d Wolne wybory Wybory parlamentarne w Polsce w 1989 roku (tzw. wolne wybory) odbyły się w dniach 4 i 18 czerwca 1989. Zostały przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Łukasz Gibała Poseł na Sejm RP

Łukasz Gibała Poseł na Sejm RP Kraków, czerwca 2012 r. Szanowny Pan Donald Tusk Prezes Rady Ministrów INTERPELACJA w sprawie konieczności udziału Polski w międzynarodowym porozumieniu Partnerstwo Otwartych Rządów (Open Government Partnership)

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo obywatelskie w Parlamencie RP V kadencji (2005-2009) Projekt badawczy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych ANKIETA

Społeczeństwo obywatelskie w Parlamencie RP V kadencji (2005-2009) Projekt badawczy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych ANKIETA ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa, tel. (022) 828 91 28 wew. 135 fax. (022) 828 91 29 Społeczeństwo obywatelskie w Parlamencie RP V kadencji (2005-2009) Projekt badawczy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji

Bardziej szczegółowo

Opinia na temat oferty publicznej Spółki

Opinia na temat oferty publicznej Spółki Opinia na temat oferty publicznej Spółki O Spółce, parametrach oferty oraz celach emisji Energoinstal SA to jeden z największych producentów kotłów energetycznych w Polsce oraz znany i ceniony partner

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ KORUPCJA, NEPOTYZM, NIEUCZCIWY LOBBING BS/2/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, STYCZEŃ 2004

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ KORUPCJA, NEPOTYZM, NIEUCZCIWY LOBBING BS/2/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, STYCZEŃ 2004 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Na dzień: 30 września 2011 Analizy Online Asset Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został przygotowany

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 30.11.2005 KOM(2005) 623 wersja ostateczna 2005/0243 (ACC) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 w sprawie ochrony przed

Bardziej szczegółowo

MRB TO KOMPENDIUM WIEDZY O AKTUALNEJ SYTUACJI GOSPODARCZEJ POLSKI I BRANŻY BUDOWLANEJ. A PONADTO NAJBARDZIEJ AKTUALNE, WIARYGODNE I RZETELNE PROGNOZY.

MRB TO KOMPENDIUM WIEDZY O AKTUALNEJ SYTUACJI GOSPODARCZEJ POLSKI I BRANŻY BUDOWLANEJ. A PONADTO NAJBARDZIEJ AKTUALNE, WIARYGODNE I RZETELNE PROGNOZY. MRB TO KOMPENDIUM WIEDZY O AKTUALNEJ SYTUACJI GOSPODARCZEJ POLSKI I BRANŻY BUDOWLANEJ. A PONADTO NAJBARDZIEJ AKTUALNE, WIARYGODNE I RZETELNE PROGNOZY. CHCESZ WIEDZIEĆ: JAK KSZTAŁTUJĄ SIĘ PROGNOZY NAJWAŻNIEJSZYCH

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe

Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ A 388068 Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe Redakcja i opracowanie: Andrzej Ciupiński Kazimierz Malak WARSZAWA 2004 SPIS TREŚCI WSTĘP 9 CZĘŚĆ I. NOWE PODEJŚCIE DO POLITYKI

Bardziej szczegółowo

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA październik 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 6 Rozdział II - Partie polityczne... 9 Rozdział III - Liderzy partii politycznych...

Bardziej szczegółowo

Projekt MAŁOPOLSKA 2015 -przygotowania do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013

Projekt MAŁOPOLSKA 2015 -przygotowania do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 Projekt MAŁOPOLSKA 2015 -przygotowania do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 Bożena PIETRAS-GOC Koordynator projektu Kancelaria Zarządu Województwa Małopolskiego Kontekst projektu

Bardziej szczegółowo

SLD w mediach. Echo Dnia 13.05.2014 tytuł: Prezydent na pół roku autor: Monika Nosowicz-Kaczorowska; strona: 2

SLD w mediach. Echo Dnia 13.05.2014 tytuł: Prezydent na pół roku autor: Monika Nosowicz-Kaczorowska; strona: 2 Wtorek, 13 maja 2014 r. BRIEF MEDIALNY SLD w mediach Echo Dnia 13.05.2014 tytuł: Prezydent na pół roku autor: Monika Nosowicz-Kaczorowska; strona: 2 Informacja o zwycięstwie w drugiej turze przedterminowych

Bardziej szczegółowo

Raport prasowy SCENA POLITYCZNA

Raport prasowy SCENA POLITYCZNA Raport prasowy SCENA POLITYCZNA marzec 2013 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 7 Rozdział II - Partie polityczne... 10 Rozdział III - Liderzy partii politycznych... 13 2

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2012 BS/79/2012 POKOLENIE PRZYSZŁYCH WYBORCÓW PREFERENCJE PARTYJNE NIEPEŁNOLETNICH POLAKÓW

Warszawa, czerwiec 2012 BS/79/2012 POKOLENIE PRZYSZŁYCH WYBORCÓW PREFERENCJE PARTYJNE NIEPEŁNOLETNICH POLAKÓW Warszawa, czerwiec 2012 BS/79/2012 POKOLENIE PRZYSZŁYCH WYBORCÓW PREFERENCJE PARTYJNE NIEPEŁNOLETNICH POLAKÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2013 BS/45/2013 CZY POLACY SKORZYSTAJĄ Z ODPISU PODATKOWEGO NA KOŚCIÓŁ?

Warszawa, kwiecień 2013 BS/45/2013 CZY POLACY SKORZYSTAJĄ Z ODPISU PODATKOWEGO NA KOŚCIÓŁ? Warszawa, kwiecień 2013 BS/45/2013 CZY POLACY SKORZYSTAJĄ Z ODPISU PODATKOWEGO NA KOŚCIÓŁ? Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

Partie bez programu polityka bez zaufania

Partie bez programu polityka bez zaufania Partie bez programu polityka bez zaufania URSULA KOCH-LAUGWITZ, październik 2012 W przeddzień wyborów parlamentarnych sondaże wskazują na alarmująco niski poziom zaufania Ukraińców do instytucji państwowych

Bardziej szczegółowo

Współpraca państw Grupy Wyszehradzkiej w zapewnianiu cyberbezpieczeństwa analiza i rekomendacje

Współpraca państw Grupy Wyszehradzkiej w zapewnianiu cyberbezpieczeństwa analiza i rekomendacje Współpraca państw Grupy Wyszehradzkiej w zapewnianiu cyberbezpieczeństwa Tomas Rezek, Tomasz Szatkowski, Joanna Świątkowska, Jozef Vyskoč, Maciej Ziarek Współpraca państw Grupy Wyszehradzkiej w zapewnianiu

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo Wschodnie

Partnerstwo Wschodnie Partnerstwo Wschodnie PW proces rozwoju partnerskich relacji UE z państwami Europy Wschodniej mający na celu stopniową integrację tych państw i ich społeczeństw na bazie unijnych norm, standardów i wartości

Bardziej szczegółowo

Formy inwestycji zagranicznych w Polsce

Formy inwestycji zagranicznych w Polsce Elżbieta Ostrowska Uniwersytet Wrocławski Formy inwestycji zagranicznych w Polsce Napływ kapitału zagranicznego regulowany jest w każdym kraju goszczącym przez pakiet aktów prawnych dotyczących różnych

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (11-04-2007r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (11-04-2007r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (11-04-2007r.) Wtorkowa sesja na rynku walutowym przyniosła spore osłabienie amerykańskiej waluty. Ruch był dość niespodziewany, zwłaszcza po piątkowych, dobrych danych

Bardziej szczegółowo

Polska gospodarka - trendy i prognozy-

Polska gospodarka - trendy i prognozy- Polska gospodarka - trendy i prognozy- Mirosław Gronicki Jerzy Hausner Gdynia, 9 października 2009 r. Plan wystąpienia 1. Otoczenie makroekonomiczne. 2. Wewnętrzne przyczyny spowolnienia gospodarczego.

Bardziej szczegółowo

Informacja podsumowująca Badanie organizacji pozarządowych prowadzących działania poza granicami kraju

Informacja podsumowująca Badanie organizacji pozarządowych prowadzących działania poza granicami kraju Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Informacja podsumowująca Badanie organizacji pozarządowych prowadzących działania poza granicami kraju 1. Podstawowe informacje o badaniu: Badanie zostało wykonane

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie działalności pro bono podatkiem VAT

Opodatkowanie działalności pro bono podatkiem VAT Opodatkowanie działalności pro bono podatkiem VAT Informację opracował: Maciej Kułak prawnik PTPA I. Wstęp Świadczenie przez prawników i prawniczki usług za wynagrodzeniem podlega opodatkowaniu podatkiem

Bardziej szczegółowo

Marta Żerkowska-Balas (Uniwersytet SWPS) Wyraz poparcia czy obywatelski obowiązek co motywuje Polaków do głosowania?

Marta Żerkowska-Balas (Uniwersytet SWPS) Wyraz poparcia czy obywatelski obowiązek co motywuje Polaków do głosowania? Marta Żerkowska-Balas (Uniwersytet SWPS) Wyraz poparcia czy obywatelski obowiązek co motywuje Polaków do głosowania? Wyborcy, idąc do urn, kierują się różnymi motywacjami. Najbardziej oczywistą z nich

Bardziej szczegółowo

EKO-GMINA PLANOWANIE ENERGETYCZNE W GMINACH

EKO-GMINA PLANOWANIE ENERGETYCZNE W GMINACH EKO-GMINA PLANOWANIE ENERGETYCZNE W GMINACH OFERTA CERTYFIKOWANYCH SZKOLEŃ DLA URZĘDÓW GMIN OPIS SZKOLENIA SPROSTAJMY UNIJNYM STANDARDOM PLANOWANIE ENERGETYCZNE W GMINACH jest odpowiedzią na współczesne

Bardziej szczegółowo

Studium wykonalności współpracy konsularnej krajów wyszehradzkich na Ukrainie i w Mołdowie. Piotr Kaźmierkiewicz 17.10.2005

Studium wykonalności współpracy konsularnej krajów wyszehradzkich na Ukrainie i w Mołdowie. Piotr Kaźmierkiewicz 17.10.2005 Studium wykonalności współpracy konsularnej krajów wyszehradzkich na Ukrainie i w Mołdowie Piotr Kaźmierkiewicz 17.10.2005 Znaczenie polityki wizowej dla wschodnich sąsiadów Polska i Węgry wydają najwięcej

Bardziej szczegółowo

Polsko Ukraińska Izba Gospodarcza. 17 stycznia 2011

Polsko Ukraińska Izba Gospodarcza. 17 stycznia 2011 Polsko Ukraińska Izba Gospodarcza 17 stycznia 2011 Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza powstała w 1992 roku jako organizacja samorządu gospodarczego reprezentująca interesy zrzeszonych w niej polskich i

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE Potrzeba i cel wydania ustawy Obowiązujący stan prawny

UZASADNIENIE Potrzeba i cel wydania ustawy Obowiązujący stan prawny UZASADNIENIE Potrzeba i cel wydania ustawy Proponowana nowelizacja zakłada całkowitą rezygnację z przyznawania partiom politycznym subwencji, o której mowa w art. 28 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o

Bardziej szczegółowo

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Komisja Europejska - Komunikat prasowy Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Bruksela, 04 listopad 2014 Zgodnie z prognozą gospodarczą Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Connecting Business since 1992!

Connecting Business since 1992! Connecting Business since 1992! Z protokołu Polsko Ukraińskiej Komisji Międzyrządowej do spraw współpracy gospodarczej Warszawa, 29-30.IX.2010 r. Komisja wysoko oceniła rolę organizacji samorządu gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo obywatelskie w Parlamencie RP V kadencji (2005-2009) Projekt badawczy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

Społeczeństwo obywatelskie w Parlamencie RP V kadencji (2005-2009) Projekt badawczy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa, tel. (022) 828 91 28 wew. 135 fax. (022) 828 91 29 Społeczeństwo obywatelskie w Parlamencie RP V kadencji (2005-2009) Projekt badawczy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji

Bardziej szczegółowo

1. Misja Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

1. Misja Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 2 SPIS TREŚCI: 1. Misja Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A... 3 2. Cele polityki charytatywnej i sponsoringowej MARR S.A.........4 3. Obszary działalności charytatywnej i sponsoringowej MARR

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (23-05-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (23-05-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (23-05-2006r.) Początek tygodnia na rynku walutowym charakteryzował się osłabieniem amerykańskiej waluty. Można założyć, że impulsem do takiego ruchu były zdecydowanie lepsze

Bardziej szczegółowo

Z Jerzym Wiśniewskim, prezesem i największym akcjonariuszem PBG oraz Przemysławem Szkudlarczykiem, wiceprezesem spółki, rozmawia Krzysztof Woch.

Z Jerzym Wiśniewskim, prezesem i największym akcjonariuszem PBG oraz Przemysławem Szkudlarczykiem, wiceprezesem spółki, rozmawia Krzysztof Woch. Z Jerzym Wiśniewskim, prezesem i największym akcjonariuszem PBG oraz Przemysławem Szkudlarczykiem, wiceprezesem spółki, rozmawia Krzysztof Woch. W minionym tygodniu zakończyła się oferta publiczna 865

Bardziej szczegółowo

II edycja "Speed uppp POLAND", 18. listopada 2015, Warsaw Trade Tower, ul. Chłodna 51, Warszawa PARTNERZY I SPONSORZY

II edycja Speed uppp POLAND, 18. listopada 2015, Warsaw Trade Tower, ul. Chłodna 51, Warszawa PARTNERZY I SPONSORZY II edycja "Speed uppp POLAND", 18. listopada 2015, Warsaw Trade Tower, ul. Chłodna 51, Warszawa 1/5 Międzynarodowa konferencja o rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce - koniec wymówek - pod

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA III 2012/2013. Piotr Szlachetko

Wymagania na poszczególne oceny WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA III 2012/2013. Piotr Szlachetko Wymagania na poszczególne oceny WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA III 2012/2013 Piotr Szlachetko UWAGA! Podczas zajęć KOSS nie będę oceniał poglądów uczniów i ich przekonań, stosunku do wydarzeń, zjawisk czy

Bardziej szczegółowo

Pomoc Społeczna w ramach programu Polska Pomoc Zagraniczna. Copyright 2010 EGIDA

Pomoc Społeczna w ramach programu Polska Pomoc Zagraniczna. Copyright 2010 EGIDA Pomoc Społeczna w ramach programu Polska Pomoc Zagraniczna Kancelaria Doradcza EGIDA jest konsultingowa firmą specjalizującą się w organizacji współpracy pomiędzy partnerami z Polski, Ukrainy, Białorusi,

Bardziej szczegółowo

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA grudzień 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 6 Rozdział II - Partie polityczne... 8 Rozdział III - Liderzy partii politycznych...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, styczeń 2015 ISSN 2353-5822 NR 4/2015 WYDARZENIE ROKU 2014 W POLSCE I NA ŚWIECIE

Warszawa, styczeń 2015 ISSN 2353-5822 NR 4/2015 WYDARZENIE ROKU 2014 W POLSCE I NA ŚWIECIE Warszawa, styczeń 2015 ISSN 2353-5822 NR 4/2015 WYDARZENIE ROKU 2014 W POLSCE I NA ŚWIECIE Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego dotyczące cyberprzestrzeni RP

Rekomendacje Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego dotyczące cyberprzestrzeni RP Rekomendacje Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego dotyczące cyberprzestrzeni RP Stowarzyszenie Euro-Atlantyckie, którego statutowym celem jest inicjowanie publicznej dyskusji oraz rozwijanie dialogu z instytucjami

Bardziej szczegółowo

Głosowanie w wyborach do Parlamentu Szkockiego

Głosowanie w wyborach do Parlamentu Szkockiego Głosowanie w wyborach do Parlamentu Szkockiego Niniejszy dokument zawiera informacje na temat wpisu na listę wyborców, reguł głosowania oraz znaczenia głosu każdego wyborcy. Czy wiesz, że... Wybory do

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO WSCHODNIE A IDEA EUROPEJSKIEJ INTEGRACJI. MOŻLIWOŚCI, OGRANICZENIA I POLA WSPÓŁPRACY Z PUNKTU WIDZENIA POLSKI I UKRAINY

PARTNERSTWO WSCHODNIE A IDEA EUROPEJSKIEJ INTEGRACJI. MOŻLIWOŚCI, OGRANICZENIA I POLA WSPÓŁPRACY Z PUNKTU WIDZENIA POLSKI I UKRAINY MIĘDZYNARODOWY EKSPERCKI OKRĄGŁY STÓŁ PARTNERSTWO WSCHODNIE A IDEA EUROPEJSKIEJ INTEGRACJI. MOŻLIWOŚCI, OGRANICZENIA I POLA WSPÓŁPRACY Z PUNKTU WIDZENIA POLSKI I UKRAINY 23 listopada 2010 roku Miejsce:

Bardziej szczegółowo

Politikon IV ʼ10. Sondaż: Preferencje polityczne w kwietniu 2010. Wyniki sondażu dla PRÓBA REALIZACJA TERENOWA ANALIZA. Wykonawca:

Politikon IV ʼ10. Sondaż: Preferencje polityczne w kwietniu 2010. Wyniki sondażu dla PRÓBA REALIZACJA TERENOWA ANALIZA. Wykonawca: Politikon IV ʼ10 Sondaż: Preferencje polityczne w kwietniu 2010 PRÓBA Wyniki sondażu dla REALIZACJA TERENOWA Wykonawca: ANALIZA Warszawa, 30 marca 2010r. WIEDZA NOTA METODOLOGICZNA Czas realizacji badania:

Bardziej szczegółowo

Klinika Biznesu. rozwój i innowacja. biznesu. Kompilator finansowy Moderator kooperacyjny. Virtual spot. Menadżer finansowy

Klinika Biznesu. rozwój i innowacja. biznesu. Kompilator finansowy Moderator kooperacyjny. Virtual spot. Menadżer finansowy KLINIKA biznesu pl Menadżer finansowy Virtual spot Kompilator finansowy Moderator kooperacyjny Klinika Biznesu rozwój i innowacja rozwój i innowacja Czy projekt jest dla Ciebie? Tak, jeżeli jesteś MIKRO

Bardziej szczegółowo

Polski rynek hotelowy w 2013 r. ciężka konkurencja na rynku

Polski rynek hotelowy w 2013 r. ciężka konkurencja na rynku Polski rynek hotelowy w 2013 r. ciężka konkurencja na rynku Rok 2012 rynek w rozkwicie Liczba hoteli w Polsce szybko rośnie z każdym rokiem. Według danych GUS w 2012 r. było w Polsce 2014 hoteli, wobec

Bardziej szczegółowo

Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014

Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014 REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W KATOWICACH STRATEGIA ORAZ PROGRAM DZIAŁANIA RIG W KATOWICACH NA LATA 2010-2014 Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014 Rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Miron Lakomy "Projekt : Ukraina", Marek Ziółkowski, Wrocław 2008 : [recenzja] Studia Politicae Universitatis Silesiensis 6, 182-186

Miron Lakomy Projekt : Ukraina, Marek Ziółkowski, Wrocław 2008 : [recenzja] Studia Politicae Universitatis Silesiensis 6, 182-186 Miron Lakomy "Projekt : Ukraina", Marek Ziółkowski, Wrocław 2008 : [recenzja] Studia Politicae Universitatis Silesiensis 6, 182-186 2010 Marek Ziółkowski: Projekt: Ukraina Wrocław 2008, ss. 154 Marek Ziółkowski,

Bardziej szczegółowo

W dłuższym terminie Grexit nie powinien zaszkodzić Polsce

W dłuższym terminie Grexit nie powinien zaszkodzić Polsce W dłuższym terminie Grexit nie powinien zaszkodzić Polsce Cała uwaga Europy skupia się od kilku miesięcy na Grecji ze względu na nasilenie trwającego w tym kraju kryzysu finansowego. Perspektywa wyjścia

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA I ENERGETYKA. Działalność komercyjna i misyjna

GOSPODARKA I ENERGETYKA. Działalność komercyjna i misyjna GOSPODARKA I ENERGETYKA Działalność komercyjna i misyjna INSTYTUT SOBIESKIEGO Instytut Sobieskiego jest niezależnym think tankiem, powstałym w 2004 r., który działa w formie fundacji. Misją Instytutu jest

Bardziej szczegółowo

temat konferencji: DETERMINANTY ROZWOJU MIAST W KONTEKŚCIE POLITYKI MIEJSKIEJ PO ROKU 2013

temat konferencji: DETERMINANTY ROZWOJU MIAST W KONTEKŚCIE POLITYKI MIEJSKIEJ PO ROKU 2013 temat konferencji: DETERMINANTY ROZWOJU MIAST W KONTEKŚCIE POLITYKI MIEJSKIEJ PO ROKU 2013 CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA ROZWÓJ MIAST W KONTEKŚCIE POLITYKI MIEJSKIEJ PO ROKU 2013 tytuł wystąpienia: ROLA MIASTA

Bardziej szczegółowo

Koncepcja utworzenia Energetycznego Think Tank działającego na rzecz OZE i czystego powietrza w Małopolsce

Koncepcja utworzenia Energetycznego Think Tank działającego na rzecz OZE i czystego powietrza w Małopolsce Koncepcja utworzenia Energetycznego Think Tank działającego na rzecz OZE i czystego powietrza w Małopolsce Paweł Jastrzębski Małopolska Agencja Energii i Środowiska sp. z o.o. ul. Łukasiewicza 1, 31 429

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (19.10.2004r.)

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (19.10.2004r.) FOREX - DESK: Komentarz dzienny (19.10.2004r.) Początek tygodnia przyniósł najpierw stabilizację eurodolara w okolicach maksimów z piątku, zatem można się było spodziewać, że podjęta zostanie ponowna próba

Bardziej szczegółowo

VII Konferencja Naukowa: Bezpieczeństwo a rozwój gospodarczy i jakość życia w świetle zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych

VII Konferencja Naukowa: Bezpieczeństwo a rozwój gospodarczy i jakość życia w świetle zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych VII Konferencja Naukowa: Bezpieczeństwo a rozwój gospodarczy i jakość życia w świetle zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych Wzorem lat ubiegłych Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi

Bardziej szczegółowo

PPP w tworzeniu usług logistycznych w obrocie portowo - morskim. dr Marcin Wołek Katedra Rynku Transportowego Uniwersytet Gdański

PPP w tworzeniu usług logistycznych w obrocie portowo - morskim. dr Marcin Wołek Katedra Rynku Transportowego Uniwersytet Gdański PPP w tworzeniu usług logistycznych w obrocie portowo - morskim dr Marcin Wołek Katedra Rynku Transportowego Uniwersytet Gdański Instytut Morski, Gdańsk, 16.05.2007 Główna teza prezentacji PPP choć atrakcyjne

Bardziej szczegółowo

Demokracja elektroniczna (e-demokracja) to rządy demokratyczne z wykorzystaniem elektronicznych technologii komunikacyjnych.

Demokracja elektroniczna (e-demokracja) to rządy demokratyczne z wykorzystaniem elektronicznych technologii komunikacyjnych. Demokracja elektroniczna (e-demokracja) to rządy demokratyczne z wykorzystaniem elektronicznych technologii komunikacyjnych. W szerszym znaczeniu termin "demokracja elektroniczna" obejmuje również elektroniczny

Bardziej szczegółowo

Julia Jarnicka. aplikant radcowski PIERÓG & Partnerzy

Julia Jarnicka. aplikant radcowski PIERÓG & Partnerzy NGO JAKO ZAMAWIAJĄCY Julia Jarnicka aplikant radcowski PIERÓG & Partnerzy Mimo że organizacje pozarządowe nie zostały ujęte w pzp jako podmioty zobowiązane do stosowania ustawy, to jednak w pewnych sytuacjach

Bardziej szczegółowo

Ocena expose premier Ewy Kopacz. 1-2 października 2014 roku

Ocena expose premier Ewy Kopacz. 1-2 października 2014 roku 1-2 października 2014 roku Expose premier Ewy Kopacz zostało ocenione jako dobre (71% badanych) i kompetentne (61%), ale kredyt zaufania mógłby być większy, gdyby nie popełniono błędu inflacji obietnic.

Bardziej szczegółowo

Komentarz poranny z 15 lipca 2009r.

Komentarz poranny z 15 lipca 2009r. Michał Wojciechowski Analityk Rynków Finansowych tel. 071 79 59 026 e-mail: mwojciechowski@ambconsulting.pl Komentarz poranny z 15 lipca 2009r. WYDARZENIA NA ŚWIECIE Rynek zagraniczny. W pierwszej części

Bardziej szczegółowo

w Siewierodoniecku w ostatnich dniach listopada 2004 r.).

w Siewierodoniecku w ostatnich dniach listopada 2004 r.). Status języka rosyjskiego na Ukrainie Paweł Świeżak Choć trudno ryzykować dziś stawianie tezy, że pęknięcie językowe na Ukrainie będzie skutkować, jak utrzymuje politolog Oleś Donij, pełzającą federalizacją

Bardziej szczegółowo

DYREKCJA GENERALNA DS. POLITYKI WEWNĘTRZNEJ DEPARTAMENT TEMATYCZNY C: PRAWA OBYWATELSKIE I SPRAWY KONSTYTUCYJNE

DYREKCJA GENERALNA DS. POLITYKI WEWNĘTRZNEJ DEPARTAMENT TEMATYCZNY C: PRAWA OBYWATELSKIE I SPRAWY KONSTYTUCYJNE DYREKCJA GENERALNA DS. POLITYKI WEWNĘTRZNEJ DEPARTAMENT TEMATYCZNY C: PRAWA OBYWATELSKIE I SPRAWY KONSTYTUCYJNE WOLNOŚCI OBYWATELSKIE, SPRAWIEDLIWOŚĆ I SPRAWY WEWNĘTRZNE LIZBONIZACJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wiedza o społeczeństwie, zakres rozszerzony Plan dydaktyczny, klasa 2d

Wiedza o społeczeństwie, zakres rozszerzony Plan dydaktyczny, klasa 2d Wiedza o społeczeństwie, zakres rozszerzony Plan dydaktyczny, klasa 2d Jednostka tematyczna 1. Życie zbiorowe i jego reguły 2. Socjalizacja i kontrola społeczna Zagadnienia I. Społeczeństwo socjologia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, lipiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 97/2014 ODBIÓR KAMPANII WYBORCZEJ I AKTYWNOŚĆ POLITYCZNA W INTERNECIE

Warszawa, lipiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 97/2014 ODBIÓR KAMPANII WYBORCZEJ I AKTYWNOŚĆ POLITYCZNA W INTERNECIE Warszawa, lipiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 97/2014 ODBIÓR KAMPANII WYBORCZEJ I AKTYWNOŚĆ POLITYCZNA W INTERNECIE Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ARKUSZ I MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ARKUSZ I MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ARKUSZ I MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA Zasady oceniania: za rozwiązanie zadań z arkusza I można uzyskać maksymalnie 100 punktów, model odpowiedzi uwzględnia jej zakres merytoryczny,

Bardziej szczegółowo

Udział organizacji pozarządowych w podejmowaniu decyzji

Udział organizacji pozarządowych w podejmowaniu decyzji Reprezentacja. Jak sprawić by wszyscy mieli prawo do głosu Udział organizacji pozarządowych w podejmowaniu decyzji Bashy Quraishy Prezydent ENAR (Europejska Sieć Przeciw Rasizmowi Bruksela) Tel. i Faks:

Bardziej szczegółowo

Program nauczania a podstawa programowa

Program nauczania a podstawa programowa Program nauczania a podstawa programowa Program nauczania Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo a podstawa programowa przedmiotu uzupełniającego ekonomia w praktyce Temat lekcji Treści z programu nauczania

Bardziej szczegółowo

Deficyt publiczny - jak mu zaradzić piątek, 07 października 2011 20:10 - Poprawiony sobota, 19 kwietnia 2014 16:28

Deficyt publiczny - jak mu zaradzić piątek, 07 października 2011 20:10 - Poprawiony sobota, 19 kwietnia 2014 16:28 Z Olgierdem Bagniewskim*, szefem zespołu analityków niemieckiego instytutu East Stock Informationsdienste GmbH w Hamburgu, rozmawia Iwona Bartczak. I.B.: Brak równowagi finansów publicznych jest znanym

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia reformy samorządowej w Polsce po co nam samorząd?

Doświadczenia reformy samorządowej w Polsce po co nam samorząd? Doświadczenia reformy samorządowej w Polsce po co nam samorząd? Olgierd Dziekoński Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej VIII Konferencja Krakowska 15-16 czerwca 2015 roku Ranking

Bardziej szczegółowo

Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06

Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06 Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06 2 Polska w 2014 r. była, po raz kolejny, liderem wśród państw Europy Środkowo-Wschodniej pod względem pozyskania inwestycji zagranicznych - wynika

Bardziej szczegółowo

Zasady działania Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce zainaugurowanego 3 lipca 2013 r.

Zasady działania Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce zainaugurowanego 3 lipca 2013 r. Zasady działania Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce zainaugurowanego 3 lipca 2013 r. Wstęp Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych jest nieformalnym, dobrowolnym

Bardziej szczegółowo

Znaczenie gazu łupkowego dla Polski i Lubelszczyzny Aspekty ekonomiczne i społeczne. Dr Stanisław Cios Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Znaczenie gazu łupkowego dla Polski i Lubelszczyzny Aspekty ekonomiczne i społeczne. Dr Stanisław Cios Ministerstwo Spraw Zagranicznych Znaczenie gazu łupkowego dla Polski i Lubelszczyzny Aspekty ekonomiczne i społeczne Dr Stanisław Cios Ministerstwo Spraw Zagranicznych Nieco historii Instalacje naftowe w Polsce, początek XX w. Nieco historii

Bardziej szczegółowo

Projektant biznes planu

Projektant biznes planu Projektant biznes planu Projektant biznes planu Jeżeli planujesz rozpoczęcie nowej działalności lub realizację inwestycji to Projektant biznes planu jest narzędziem stworzonym specjalnie dla Ciebie. Naszym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2015 ISSN 2353-5822 NR 61/2015 WIEDZA O UŁATWIENIACH W GŁOSOWANIU PRZED WYBORAMI PREZYDENCKIMI

Warszawa, kwiecień 2015 ISSN 2353-5822 NR 61/2015 WIEDZA O UŁATWIENIACH W GŁOSOWANIU PRZED WYBORAMI PREZYDENCKIMI Warszawa, kwiecień 2015 ISSN 2353-5822 NR 61/2015 WIEDZA O UŁATWIENIACH W GŁOSOWANIU PRZED WYBORAMI PREZYDENCKIMI Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 9 stycznia 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Monitoring zadłużenia miast wojewódzkich

Monitoring zadłużenia miast wojewódzkich Marzec 2011 Brief Programowy Instytutu Kościuszki ISSN 1689-9873 Monitoring zadłużenia miast wojewódzkich Badanie Monitoring zadłużenia miast wojewódzkich jest próbą zainicjowania debaty nad faktyczną

Bardziej szczegółowo

Warszawa, luty 2014 NR 22/2014 POLACY O ROZWOJU SYTUACJI NA UKRAINIE

Warszawa, luty 2014 NR 22/2014 POLACY O ROZWOJU SYTUACJI NA UKRAINIE Warszawa, luty 2014 NR 22/2014 POLACY O ROZWOJU SYTUACJI NA UKRAINIE Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE Podsumowanie okresu 2005-2010

I. WPROWADZENIE Podsumowanie okresu 2005-2010 I. WPROWADZENIE Podsumowanie okresu 2005-2010 W latach 2005-2010 w przedsięwzięciach organizacyjnych, kierowanych do osób potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz zaliczanych

Bardziej szczegółowo

Gratuluję wszystkim absolwentom! Dzięki wytężonej pracy i. wielu poświęceniom otrzymujecie dziś dyplom Master of

Gratuluję wszystkim absolwentom! Dzięki wytężonej pracy i. wielu poświęceniom otrzymujecie dziś dyplom Master of Przemówienie Ambasadora Stephena D. Mulla Ceremonia wręczenia dyplomów WIEMBA Uniwersytet Warszawski 29 czerwca 2013r. Gratuluję wszystkim absolwentom! Dzięki wytężonej pracy i wielu poświęceniom otrzymujecie

Bardziej szczegółowo