Raport za okres styczeń czerwiec 2017 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport za okres styczeń czerwiec 2017 r."

Transkrypt

1 Analiza, interpretacja i wnioski z badania rozkładu stężeń pyłów PM2,5 i PM1 z użyciem Systemu Badania Jakości Powietrza - LUMA dla miasta Dąbrowa Górnicza Raport za okres styczeń czerwiec 217 r.

2 Analiza, interpretacja i wnioski z badania rozkładu stężeń pyłów PM2,5 i PM1 z użyciem Systemu Badania Jakości Powietrza LUMA dla miasta Dąbrowa Górnicza. Raport za okres styczeń czerwiec 217 r. Zespół autorski: mgr Urszula Chmura mgr inż. Magdalena Krowicka dr inż. Artur Smolczyk mgr inż. Tomasz Kochanowski mgr inż. Piotr Michałek mgr inż. Marek Rosicki ATMOTERM S.A Innowacyjne rozwiązania dla ochrony środowiska 2

3 Analiza, interpretacja i wnioski z badania rozkładu stężeń pyłów PM2,5 i PM1 z użyciem Systemu Badania Jakości Powietrza LUMA dla miasta Dąbrowa Górnicza. Raport za okres styczeń czerwiec 217 r. Spis treści 1. Informacje ogólne Miarodajność wyników detekcji pyłu PM Analiza i interpretacja wyników badań rozkładu stężeń pyłów PM2,5 i PM1 w okresie od 1 stycznia do 31 czerwca 217 r. z użyciem 2 detektorów Systemu Badania Jakości Powietrza LUMA Analiza przebiegów stężeń dobowych pyłu PM1 i PM2, Analiza profili zmienność imisji pyłu PM Analiza dni z przekroczeniami poziomów dopuszczalnych dla pyłu PM Analiza epizodów wysokich stężeń pyłu PM Wnioski z badań rozkładu stężeń pyłów PM2,5 i PM1 z użyciem Systemu Badania Jakości Powietrza LUMA 42 Spis map, rysunków i tabel

4 Analiza, interpretacja i wnioski z badania rozkładu stężeń pyłów PM2,5 i PM1 z użyciem Systemu Badania Jakości Powietrza LUMA dla miasta Dąbrowa Górnicza. Raport za okres styczeń czerwiec 217 r. 1. Informacje ogólne Monitoring jakości powietrza dla Miasta Dąbrowy Górniczej zaprojektowano w celu zbadania zróżnicowania przestrzennego i czasowego jakości powietrza na terenie miasta w oparciu o połączenie techniki pomiarowej (detektory laserowe) i analizy matematycznej, tj. modelowania i kompensacji wyników pomiarów z wynikami notowanymi przez WIOŚ Poniżej przedstawiono wykaz i lokalizację detektorów na terenie miasta Wykaz detektorów uzupełniającej sieci monitoringu atmosfery i lokalizacji, w których odbywają się pomiary stężeń pyłów PM1 i PM2,5: 1 ul. Uczniowska (Trzebiesławice) 11 ul. Sportowa (Strzemieszyce Wielkie) 2 ul. Mieszka I (Ujejsce) 12 ul. Fabryczna (Strzemieszyce Wielkie) 3 ul. Żołnierska (Błędów) 13 ul. Chemiczna (Ząbkowice) 4 ul. Gołonoska (Łosień) 14 ul. Główna (Strzemieszyce Małe) 5 ul. Strzemieszycka (Rudna - Strzemieszyce Wielkie) 15 ul. Górna (Okradzionów) 6 ul. Tysiąclecia (Gołonóg) 16 ul. Piłsudskiego (Gołonóg) 7 ul. Graniczna (Gołonóg) 17 ul. Łęknice (Łęknice) 8 ul. Czapińskiego (Stara Dąbrowa) 18 ul. Ratanice (Marianki-Ratanice-Piekło) 9 ul. Idzikowskiego (Sikorka - Tucznawa) 19 ul. Przelotowa (Łęka) 1 ul. Podlesie (Gołonóg) 2 ul. Robotnicza (Zielona) Mapa 1. Poglądowa mapa lokalizacji detektorów na terenie miasta Dąbrowa Górnicza Źródło: Opracowanie własne ATMOTERM S.A. na podstawie e-usługi LUMA. 4

5 2. Miarodajność wyników detekcji pyłu PM1 Jeden z detektorów, tzw. detektor wzorcowy został zlokalizowany w pobliżu stacji pomiarowej WIOŚ (Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska), celem oceny zgodności wyników z detektora i stacji WIOŚ. Na poniższym wykresie przedstawiono szczegółowo różnice w wartościach stężeń dobowych PM1 pomiędzy detektorem wzorcowym zlokalizowanym na ul. Tysiąclecia a stacją WIOŚ w okresie od 1 stycznia do 31 czerwca. Różnice te wyniosły odpowiednio od do 23,9 %, a zatem wykazały wysoką zgodność obu wyników. Rysunek 1. Przebiegi stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM1 notowane na stacji WIOŚ oraz uzyskane z detektora zlokalizowanego w pobliżu stacji WIOŚ, na ul. Tysiąclecia w okresie eksploatacji systemu od 1 stycznia do 31 czerwca 217 r. [Źródło: Opracowanie własne ATMOTERM S.A. na podstawie e-usługi LUMA oraz GIOŚ].

6 Analiza, interpretacja i wnioski z badania rozkładu stężeń pyłów PM2,5 i PM1 z użyciem Systemu Badania Jakości Powietrza LUMA dla miasta Dąbrowa Górnicza. Raport za okres styczeń czerwiec 217 r. 3. Analiza i interpretacja wyników badań rozkładu stężeń pyłów PM2,5 i PM1 w okresie od 1 stycznia do 31 czerwca 217 r. z użyciem 2 detektorów Systemu Badania Jakości Powietrza LUMA 3.1. Analiza przebiegów stężeń dobowych pyłu PM1 i PM2,5 Na poniższym wykresie zestawiono przebiegi stężeń dobowych pyłu PM1 i PM2,5 dla wszystkich 2 lokalizacji detektorów systemu LUMA w raportowanym okresie od 1 stycznia do 31 czerwca 217 r. Źródło dla opracowania poniższych wykresów i map: Opracowanie własne ATMOTERM S.A. na podstawie e-usługi LUMA. [mg/m 3 ] Rysunek 2. Przebieg stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM1 i pyłu zawieszonego PM2,5 uzyskanych od 1 stycznia do 31 czerwca 217 r. na detektorze Nr 1, ul. Uczniowska (Trzebiesławice) w Dąbrowie Górniczej. Zauważalna zmienność czasowa stężeń pozwala na identyfikację okresów, w których przez dłuższy czas utrzymywały się wysokie stężenia pyłu PM1 praktycznie we wszystkich badanych lokalizacjach. Okresy te, tzw. epizody wysokich stężeń zostaną szczegółowo przeanalizowane w dalszej część dokumentacji. Powyższe zestawienie wyników pozwala również zidentyfikować lokalizacje, w których przebiegi stężeń w czasie wykazują inny charakter od pozostałych. Szczegółową analizę przebiegów stężeń dobowych dla poszczególnych detektorów przedstawiono poniżej. 6

7 Analiza, interpretacja i wnioski z badania rozkładu stężeń pyłów PM2,5 i PM1 z użyciem Systemu Badania Jakości Powietrza LUMA dla miasta Dąbrowa Górnicza. Raport za okres styczeń czerwiec 217 r. 35 Nr 1, ul. Uczniowska (Trzebiesławice) Stężenie dobowe PM2,5 Stężenie dobowe PM2,5 - średnia z 2 detektorów Norma stężenia dobowego PM1 Stężenie dobowe PM1 Średnie dobowe PM1 - średnia z 2 detektorów Poziom informowania (dla PM1) Poziom alarmowania (dla PM1) Rysunek 3. Przebieg stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM1 i pyłu zawieszonego PM2,5 uzyskanych od 1 stycznia do 31 czerwca 217 r. na detektorze Nr 1, ul. Uczniowska (Trzebiesławice) w Dąbrowie Górniczej w porównaniu ze średnią z 2 detektorów Nr 1, ul. Uczniowska (Trzebiesławice) [ C] Stężenie dobowe PM1 Stężenie dobowe PM2,5 Norma stężenia dobowego PM1 Poziom informowania (dla PM1) Poziom alarmowania (dla PM1) Wyniki na stacji PMŚ Temperatura Rysunek 4. Przebieg stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM1 i pyłu zawieszonego PM2,5 uzyskanych od 1 stycznia do 31 czerwca 217 r. na detektorze Nr 1, ul. Uczniowska (Trzebiesławice) w Dąbrowie Górniczej w zestawieniu z temperaturą i w porównani u z wynikami na stacji WIOŚ. Na podstawie powyższych wykresów, możemy stwierdzić, iż jakość badanego powietrza dla lokalizacji przy ul. Uczniowskiej, jest lepsza od średniej dla całego miasta. W sezonie grzewczym nie zaobserwowano w tej lokalizacji wysokich stężeń przekraczających poziomy informowania czy poziomy alarmowe określone dla stężeń dobowych PM1, jakie notowano na stacji WIOŚ. Fakt ten może być spowodowany następującymi czynnikami: mniejszą gęstością źródeł niskiej emisji oraz lepszym przewietrzaniem tej okolicy z uwagi na wyższe położenie tego terenu w stosunku do centralnej części miasta (ponad 3 m n.p.m.) oraz brakiem wysokiej zabudowy. Wraz ze wzrostem temperatury w czasie jakość powietrza uległa poprawie i od połowy kwietnia nie obserwowano już przekroczeń stężeń dobowych pyłu PM1. 7

8 Analiza, interpretacja i wnioski z badania rozkładu stężeń pyłów PM2,5 i PM1 z użyciem Systemu Badania Jakości Powietrza LUMA dla miasta Dąbrowa Górnicza. Raport za okres styczeń czerwiec 217 r. 35 Nr 2, ul. Mieszka I (Ujejśce) Stężenie dobowe PM2,5 Stężenie dobowe PM2,5 - średnia z 2 detektorów Norma stężenia dobowego PM1 Stężenie dobowe PM1 Średnie dobowe PM1 - średnia z 2 detektorów Poziom informowania (dla PM1) Poziom alarmowania (dla PM1) Rysunek 5. Przebieg stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM1 i pyłu zawieszonego PM2,5 uzyskanych w czerwcu na detektorze Nr 2, ul. Mieszka I (Ujejsce) w Dąbrowie Górniczej w porównaniu ze średnią z 2 detektorów Nr 2, ul. Mieszka I (Ujejsce) [ C] Stężenie dobowe PM1 Stężenie dobowe PM2,5 Norma stężenia dobowego PM1 Poziom informowania (dla PM1) Poziom alarmowania (dla PM1) Wyniki na stacji PMŚ Temperatura Rysunek 6. Przebieg stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM1 i pyłu zawieszonego PM2,5 uzyskanych od 1 stycznia do 31 czerwca 217 r. na detektorze Nr 2, ul. Mieszka I (Ujejsce) w Dąbrowie Górniczej w zestawieniu z temperaturą i w porównani u z wynikami na stacji WIOŚ. Pomimo podobnego charakteru analizowanej lokalizacji (Ujejsce i Trzebiesławice to tereny o funkcji mieszkaniowej z elementami produkcji rolnej) stwierdza się, że jakość badanego powietrza dla lokalizacji przy ul. Mieszka I jest porównywalna, a momentami nawet mniej korzystna od średniej jakości w mieście. W sezonie grzewczym zaobserwowano w tej lokalizacji wysokie stężenia przekraczające poziomy informowania, nie zostały natomiast przekroczone poziomy alarmowania określone dla stężeń dobowych pyłu PM1, jakie notowano na stacji WIOŚ. Dominujący wpływ źródeł niskiej emisji na stężenia widoczny był w sezonie grzewczym, od połowy kwietnia jakość powietrza uległa zdecydowanej poprawie i nie obserwowano już przekroczeń stężeń dobowych pyłu PM1. 8

9 Analiza, interpretacja i wnioski z badania rozkładu stężeń pyłów PM2,5 i PM1 z użyciem Systemu Badania Jakości Powietrza LUMA dla miasta Dąbrowa Górnicza. Raport za okres styczeń czerwiec 217 r. 35 Nr 3, ul. Żołnierska (Błędów) Stężenie dobowe PM2,5 Stężenie dobowe PM2,5 - średnia z 2 detektorów Norma stężenia dobowego PM1 Stężenie dobowe PM1 Średnie dobowe PM1 - średnia z 2 detektorów Poziom informowania (dla PM1) Poziom alarmowania (dla PM1) Rysunek 7. Przebieg stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM1 i pyłu zawieszonego PM2,5 uzyskanych w czerwcu na detektorze Nr 3, ul. Żołnierska (Błędów) w Dąbrowie Górniczej w porównaniu ze średnią z 2 detektorów Nr 3, ul. Żołnierska (Błędów) [ C] Stężenie dobowe PM1 Stężenie dobowe PM2,5 Norma stężenia dobowego PM1 Poziom informowania (dla PM1) Poziom alarmowania (dla PM1) Wyniki na stacji PMŚ Temperatura Rysunek 8. Przebieg stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM1 i pyłu zawieszonego PM2,5 uzyskanych od 1 stycznia do 31 czerwca 217 r. na detektorze Nr 3, ul. Żołnierska (Błędów) w Dąbrowie Górniczej w zestawieniu z temperaturą i w porównani u z wynikami na stacji WIOŚ. Jakość badanego powietrza w tej lokalizacji jest zbliżona do średniej jakości powietrza wyznaczonej dla całego obszaru miasta, a w sezonie grzewczym lepsza w porównaniu z jakością wskazywaną przez stację WIOŚ. W sezonie grzewczym nie zaobserwowano w tej lokalizacji wysokich stężeń przekraczających poziomy informowania czy poziomy alarmowe określone dla stężeń dobowych PM1. Wpływ niskiej emisji na stan jakości powietrza w tej lokalizacji może być związany z pozamiejskim charakterem tej dzielnicy. Po sezonie grzewczym zaobserwowano poprawę jakości powietrza. 9

10 Analiza, interpretacja i wnioski z badania rozkładu stężeń pyłów PM2,5 i PM1 z użyciem Systemu Badania Jakości Powietrza LUMA dla miasta Dąbrowa Górnicza. Raport za okres styczeń czerwiec 217 r. 35 Nr 4, ul. Gołonoska (Łosień) Stężenie dobowe PM2,5 Stężenie dobowe PM2,5 - średnia z 2 detektorów Norma stężenia dobowego PM1 Stężenie dobowe PM1 Średnie dobowe PM1 - średnia z 2 detektorów Poziom informowania (dla PM1) Poziom alarmowania (dla PM1) Rysunek 9. Przebieg stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM1 i pyłu zawieszonego PM2,5 uzyskanych w czerwcu na detektorze Nr 4, ul. Gołonoska (Łosień) w Dąbrowie Górniczej w porównaniu ze średnią z 2 detektorów. 35 Nr 4, ul. Gołonoska (Łosień) [ C] Stężenie dobowe PM1 Stężenie dobowe PM2,5 Norma stężenia dobowego PM1 Poziom informowania (dla PM1) Poziom alarmowania (dla PM1) Wyniki na stacji PMŚ Temperatura Rysunek 1. Przebieg stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM1 i pyłu zawieszonego PM2,5 uzyskanych od 1 stycznia do 31 czerwca 217 r. na detektorze Nr 4, ul. Gołonoska (Łosień) w Dąbrowie Górniczej w zestawieniu z temperaturą i w porównani u z wynikami na stacji WIOŚ. Przebieg stężeń pyłów zawieszonych dla lokalizacji przy ul. Gołonoskiej wykazuje odmienny charakter od pozostałych lokalizacji, tj. stężenia notowane w okresie grzewczym są niższe w porównaniu ze stężeniami na stacji WIOŚ. Wpływ na wielkość stężeń emisji ze spalania paliw w indywidualnych systemach grzewczych, wynikający z pozamiejskiego charakteru tego obszaru może być kompensowany korzystnym położeniem w stosunku do całego miasta. Łosień to obszar położony najwyżej spośród 2 lokalizacji, w których prowadzone są badania z użyciem systemu LUMA ok. 36 m n.p.m. Jakość powietrza w sezonie grzewczym w tej lokalizacji, jest lepsza niż średnia z wyników dla całego obszaru miasta. Odmienność przebiegu stężeń w tej lokalizacji jest w szczególności zauważalna poprzez występowanie dni z przekroczeniami poza sezonem grzewczym. Mogą być one związane z bliskim sąsiedztwem przemysłowych i komunikacyjnych źródeł emisji. 1

11 Analiza, interpretacja i wnioski z badania rozkładu stężeń pyłów PM2,5 i PM1 z użyciem Systemu Badania Jakości Powietrza LUMA dla miasta Dąbrowa Górnicza. Raport za okres styczeń czerwiec 217 r. 35 Nr 5, ul. Strzemieszycka (Rudna - Strzemieszyce Wielkie) Stężenie dobowe PM2,5 Stężenie dobowe PM2,5 - średnia z 2 detektorów Norma stężenia dobowego PM1 Stężenie dobowe PM1 Średnie dobowe PM1 - średnia z 2 detektorów Poziom informowania (dla PM1) Poziom alarmowania (dla PM1) Rysunek 11. Przebieg stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM1 i pyłu zawieszonego PM2,5 uzyskanych w czerwcu na detektorze Nr 5, ul. Strzemieszycka (Rudna - Strzemieszyce Wielkie) w Dąbrowie Górniczej w porównaniu ze średnią z 2 detektorów Nr 5, ul. Strzemieszycka (Rudna - Strzemieszyce Wielkie) [ C] Stężenie dobowe PM1 Stężenie dobowe PM2,5 Norma stężenia dobowego PM1 Poziom informowania (dla PM1) Poziom alarmowania (dla PM1) Wyniki na stacji PMŚ Temperatura Rysunek 12. Przebieg stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM1 i pyłu zawieszonego PM2,5 uzyskanych od 1 stycznia do 31 czerwca 217 r. na detektorze Nr 5, ul. Strzemieszycka (Rudna - Strzemieszyce Wielkie) w Dąbrowie Górniczej w zestawieniu z temperaturą i w porównani u z wynikami na stacji WIOŚ. Jakość badanego powietrza w tej lokalizacji (teren o charakterze mieszkaniowym, usługowym i wytwórczym) w sezonie grzewczym jest lepsza niż średnia jakość powietrza wyznaczona dla całego obszaru miasta, zaobserwowano jednak wysokie stężenia przekraczające poziomy informowania określone dla stężeń dobowych PM1. W sezonie pozagrzewczym obserwujemy pogorszenie jakości powietrza w stosunku do średniej dla miasta. Mogą być to związane z sąsiedztwem przemysłowych i komunikacyjnych źródeł emisji. 11

12 Analiza, interpretacja i wnioski z badania rozkładu stężeń pyłów PM2,5 i PM1 z użyciem Systemu Badania Jakości Powietrza LUMA dla miasta Dąbrowa Górnicza. Raport za okres styczeń czerwiec 217 r. 35 Nr 6, ul. Tysiąclecia (Gołonóg) Stężenie dobowe PM2,5 Stężenie dobowe PM2,5 - średnia z 2 detektorów Norma stężenia dobowego PM1 Stężenie dobowe PM1 Średnie dobowe PM1 - średnia z 2 detektorów Poziom informowania (dla PM1) Poziom alarmowania (dla PM1) Rysunek 13. Przebieg stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM1 i pyłu zawieszonego PM2,5 uzyskanych w czerwcu na detektorze Nr 6, ul. Tysiąclecia (Gołonóg) w Dąbrowie Górniczej w porównaniu ze średnią z 2 detektorów Nr 6, ul. Tysiąclecia (Gołonóg) [ C] Stężenie dobowe PM1 Stężenie dobowe PM2,5 Norma stężenia dobowego PM1 Poziom informowania (dla PM1) Poziom alarmowania (dla PM1) Wyniki na stacji PMŚ Temperatura Rysunek 14. Przebieg stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM1 i pyłu zawieszonego PM2,5 uzyskanych od 1 stycznia do 31 czerwca 217 r. na detektorze Nr 6, ul. Tysiąclecia (Gołonóg) w Dąbrowie Górniczej w zestawieniu z temperaturą i w porównaniu z wynikami na stacji WIOŚ. Przebieg stężeń pyłów zawieszonych dla lokalizacji przy ul. Tysiąclecia pokazuje, iż stan jakości powietrza w zakresie stężeń pyłu PM1 w sezonie grzewczym w tej lokalizacji jest gorszy od średniej dla całego miasta. Jest to obszar głównie o funkcji mieszkalnej i usługowej, położony w dolinie (ok. 29 m n.p.m.). Gorsza jakość powietrza w sezonie grzewczym w tej lokalizacji może być związana z występowaniem indywidualnych źródeł niskiej emisji oraz gorszymi warunkami przewietrzania. W sezonie pozagrzewczym zaobserwowano poprawę jakości powietrza. 12

13 Analiza, interpretacja i wnioski z badania rozkładu stężeń pyłów PM2,5 i PM1 z użyciem Systemu Badania Jakości Powietrza LUMA dla miasta Dąbrowa Górnicza. Raport za okres styczeń czerwiec 217 r. 4 Nr 7, ul. Graniczna (Gołonóg) Stężenie dobowe PM2,5 Stężenie dobowe PM2,5 - średnia z 2 detektorów Norma stężenia dobowego PM1 Stężenie dobowe PM1 Średnie dobowe PM1 - średnia z 2 detektorów Poziom informowania (dla PM1) Poziom alarmowania (dla PM1) Rysunek 15. Przebieg stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM1 i pyłu zawieszonego PM2,5 uzyskanych w czerwcu na detektorze Nr 7, ul. Graniczna (Gołonóg) w Dąbrowie Górniczej w porównaniu ze średnią z 2 detektorów Nr 7, ul. Graniczna (Gołonóg) [ C] Stężenie dobowe PM1 Stężenie dobowe PM2,5 Norma stężenia dobowego PM1 Poziom informowania (dla PM1) Poziom alarmowania (dla PM1) Wyniki na stacji PMŚ Temperatura Rysunek 16. Przebieg stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM1 i pyłu zawieszonego PM2,5 uzyskanych od 1 stycznia do 31 czerwca 217 r. na detektorze Nr 7, ul. Graniczna (Gołonóg) w Dąbrowie Górniczej w zestawieniu z temperaturą i w porównani u z wynikami na stacji WIOŚ. Podobnie jak w przypadku lokalizacji przy ul. Tysiąclecia, przy ul. Granicznej stan jakości powietrza w sezonie grzewczym w tej lokalizacji jest gorszy od średniej dla całego miasta. Jest to obszar głównie o funkcji mieszkalnej i usługowej, położony w dolinie (ok. 268 m n.p.m.). Gorsza jakość powietrza w sezonie grzewczym w tej lokalizacji może być związana z występowaniem indywidualnych źródeł niskiej emisji oraz gorszymi warunkami przewietrzania. W sezonie pozagrzewczym zaobserwowano poprawę jakości powietrza. 13

14 Analiza, interpretacja i wnioski z badania rozkładu stężeń pyłów PM2,5 i PM1 z użyciem Systemu Badania Jakości Powietrza LUMA dla miasta Dąbrowa Górnicza. Raport za okres styczeń czerwiec 217 r. 35 Nr 8, ul. Czapińskiego (Stara Dąbrowa) Stężenie dobowe PM2,5 Stężenie dobowe PM2,5 - średnia z 2 detektorów Norma stężenia dobowego PM1 Stężenie dobowe PM1 Średnie dobowe PM1 - średnia z 2 detektorów Poziom informowania (dla PM1) Poziom alarmowania (dla PM1) Rysunek 17. Przebieg stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM1 i pyłu zawieszonego PM2,5 uzyskanych w czerwcu na detektorze Nr 8, ul. Czapińskiego (Stara Dąbrowa) w Dąbrowie Górniczej w porównaniu ze średnią z 2 detektorów Nr 8, ul. Czapińskiego (Stara Dąbrowa) [ C] Stężenie dobowe PM1 Stężenie dobowe PM2,5 Norma stężenia dobowego PM1 Poziom informowania (dla PM1) Poziom alarmowania (dla PM1) Wyniki na stacji PMŚ Temperatura Rysunek 18. Przebieg stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM1 i pyłu zawieszonego PM2,5 uzyskanych od 1 stycznia do 31 czerwca 217 r. na detektorze Nr 8, ul. Czapińskiego (Stara Dąbrowa) w Dąbrowie Górniczej w zestawieniu z temperaturą i w porównani u z wynikami na stacji WIOŚ. Przebieg stężeń pyłów zawieszonych dla lokalizacji przy ul. Czapińskiego wykazuje w okresie grzewczym lepszą jakość powietrza w stosunku do średniej z całego miasta oraz w stosunku do stężeń notowanych na stacji WIOŚ. Może być to związane z korzystniejszym położeniem tego obszaru (299 m n.p.m.) a więc lepszym przewietrzaniem tej części miasta. Z początkiem sezonu pozagrzewczego obserwowano jeszcze dla tej lokalizacji przekroczenia poziomu dopuszczalnego określonego dla pyłu PM1. 14

15 Analiza, interpretacja i wnioski z badania rozkładu stężeń pyłów PM2,5 i PM1 z użyciem Systemu Badania Jakości Powietrza LUMA dla miasta Dąbrowa Górnicza. Raport za okres styczeń czerwiec 217 r. 35 Nr 9, ul. Idzikowskiego (Sikorka - Tucznawa) Stężenie dobowe PM2,5 Stężenie dobowe PM2,5 - średnia z 2 detektorów Norma stężenia dobowego PM1 Stężenie dobowe PM1 Średnie dobowe PM1 - średnia z 2 detektorów Poziom informowania (dla PM1) Poziom alarmowania (dla PM1) Rysunek 19. Przebieg stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM1 i pyłu zawieszonego PM2,5 uzyskanych w czerwcu na detektorze Nr 9, ul. Idzikowskiego (Sikorka - Tucznawa) w Dąbrowie Górniczej w porównaniu ze średnią z 2 detektorów Nr 9, ul. Idzikowskiego (Sikorka - Tucznawa) [ C] Stężenie dobowe PM1 Stężenie dobowe PM2,5 Norma stężenia dobowego PM1 Poziom informowania (dla PM1) Poziom alarmowania (dla PM1) Wyniki na stacji PMŚ Temperatura Rysunek 2. Przebieg stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM1 i pyłu zawieszonego PM2,5 uzyskanych od 1 stycznia do 31 czerwca 217 r. na detektorze Nr 9, ul. Idzikowskiego (Sikorka - Tucznawa w Dąbrowie Górniczej w zestawieniu z temperaturą i w porównani u z wynikami na stacji WIOŚ. Poziom stężeń pyłów notowanych dla lokalizacji przy ul. Idzikowskiego jest porównywalny ze średnią dla całego miasta zarówno w okresie grzewczym jak i pozagrzewczym. Jakość powietrza dla tej lokalizacji w okresie grzewczym jest lepsza niż wskazana na stacji WIOŚ; stężenia nie osiągnęły poziomów stężeń informowania. Warunkami sprzyjającymi tej sytuacji mogą być: pozamiejski charakter otoczenia, lepsze warunki przewietrzania (318 m n.p.m.) 15

16 Analiza, interpretacja i wnioski z badania rozkładu stężeń pyłów PM2,5 i PM1 z użyciem Systemu Badania Jakości Powietrza LUMA dla miasta Dąbrowa Górnicza. Raport za okres styczeń czerwiec 217 r. 35 Nr 1, ul. Podlesie (Gołonóg) Stężenie dobowe PM2,5 Stężenie dobowe PM2,5 - średnia z 2 detektorów Norma stężenia dobowego PM1 Stężenie dobowe PM1 Średnie dobowe PM1 - średnia z 2 detektorów Poziom informowania (dla PM1) Poziom alarmowania (dla PM1) Rysunek 21. Przebieg stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM1 i pyłu zawieszonego PM2,5 uzyskanych w czerwcu na detektorze Nr 1, ul. Podlesie (Gołonóg) w Dąbrowie Górniczej w porównaniu ze średnią z 2 detektorów Nr 1, ul. Podlesie (Gołonóg) [ C] Stężenie dobowe PM1 Stężenie dobowe PM2,5 Norma stężenia dobowego PM1 Poziom informowania (dla PM1) Poziom alarmowania (dla PM1) Wyniki na stacji PMŚ Temperatura Rysunek 22. Przebieg stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM1 i pyłu zawieszonego PM2,5 uzyskanych od 1 stycznia do 31 czerwca 217 r. na detektorze Nr 1, ul. Podlesie (Gołonóg) w Dąbrowie Górniczej w zestawieniu z temperaturą i w porównani u z wynikami na stacji WIOŚ. W badanym okresie stan jakości powietrza dla lokalizacji ul. Podlesie jest porównywalny do średniej dla całego miasta. Stężenia notowane w okresie grzewczym są nieznacznie niższe w porównaniu ze stacją WIOŚ, zanotowano przekroczenia poziomów informowania określonych dla PM1. Wysokie stężenia w okresie grzewczym mogą być związane ze źródłami niskiej emisji i gorszymi warunkami przewietrzania: położenie w dolinie (277 m n.p.m). W sezonie pozagrzewczym zaobserwowano poprawę jakości powietrza. 16

17 Analiza, interpretacja i wnioski z badania rozkładu stężeń pyłów PM2,5 i PM1 z użyciem Systemu Badania Jakości Powietrza LUMA dla miasta Dąbrowa Górnicza. Raport za okres styczeń czerwiec 217 r. 35 Nr 11, ul. Sportowa (Strzemieszyce Wielkie) Stężenie dobowe PM2,5 Stężenie dobowe PM2,5 - średnia z 2 detektorów Norma stężenia dobowego PM1 Stężenie dobowe PM1 Średnie dobowe PM1 - średnia z 2 detektorów Poziom informowania (dla PM1) Poziom alarmowania (dla PM1) Rysunek 23. Przebieg stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM1 i pyłu zawieszonego PM2,5 uzyskanych w czerwcu na detektorze Nr 11, ul. Sportowa (Strzemieszyce Wielkie) w Dąbrowie Górniczej w porównaniu ze średnią z 2 detektorów Nr 11, ul. Sportowa (Strzemieszyce Wielkie) [ C] Stężenie dobowe PM1 Stężenie dobowe PM2,5 Norma stężenia dobowego PM1 Poziom informowania (dla PM1) Poziom alarmowania (dla PM1) Wyniki na stacji PMŚ Temperatura Rysunek 24. Przebieg stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM1 i pyłu zawieszonego PM2,5 uzyskanych od 1 stycznia do 31 czerwca 217 r. na detektorze Nr 11, ul. Sportowa (Strzemieszyce Wielkie) w Dąbrowie Górniczej w zestawieniu z temperaturą i w porównani u z wynikami na stacji WIOŚ. Jakość powietrza dla tej lokalizacji jedynie w sezonie grzewczym jest zbliżona do średniej dla całego miasta. Początkiem sezonu pozagrzewczego obserwowano nieznacznie podwyższone wartości stężeń w porównaniu ze średnią dla całego miasta. Notowane stężenia w sezonie grzewczym były niższe niż na stacji WIOŚ, jednakże zanotowano przekroczenie poziomu informowania określonego dla PM1. W czerwcu jakość powietrza uległa poprawie. 17

18 Analiza, interpretacja i wnioski z badania rozkładu stężeń pyłów PM2,5 i PM1 z użyciem Systemu Badania Jakości Powietrza LUMA dla miasta Dąbrowa Górnicza. Raport za okres styczeń czerwiec 217 r. 35 Nr 12, ul. Fabryczna (Strzemieszyce Wielkie) Stężenie dobowe PM2,5 Stężenie dobowe PM2,5 - średnia z 2 detektorów Norma stężenia dobowego PM1 Stężenie dobowe PM1 Średnie dobowe PM1 - średnia z 2 detektorów Poziom informowania (dla PM1) Poziom alarmowania (dla PM1) Rysunek 25. Przebieg stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM1 i pyłu zawieszonego PM2,5 uzyskanych w czerwcu na detektorze Nr 12, ul. Fabryczna (Strzemieszyce Wielkie) w Dąbrowie Górniczej w porównaniu ze średnią z 2 detektorów Nr 12, ul. Fabryczna (Strzemieszyce Wielkie) [ C] Stężenie dobowe PM1 Stężenie dobowe PM2,5 Norma stężenia dobowego PM1 Poziom informowania (dla PM1) Poziom alarmowania (dla PM1) Wyniki na stacji PMŚ Temperatura Rysunek 26. Przebieg stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM1 i pyłu zawieszonego PM2,5 uzyskanych od 1 stycznia do 31 czerwca 217 r. na detektorze Nr 12, ul. Fabryczna (Strzemieszyce Wielkie) w Dąbrowie Górniczej w zestawieniu z temperaturą i w porównani u z wynikami na stacji WIOŚ. Przebieg stężeń pyłów przy ul. Fabrycznej wykazał bardzo podobny charakter jak przy przebieg przy ul. Sportowej, co może być spowodowane bliskim sąsiedztwem tych lokalizacji (odległość ok. 1,5 m). Jakość powietrza dla tej lokalizacji jedynie w sezonie grzewczym jest zbliżona do średniej dla całego miasta. Z początkiem sezonu pozagrzewczego obserwowano nieznacznie podwyższone wartości stężeń w porównaniu ze średnią dla całego miasta. Notowane stężenia w sezonie grzewczym były niższe niż na stacji WIOŚ, jednakże zanotowano przekroczenie poziomu informowania określonego dla PM1. W czerwcu jakość powietrza uległa poprawie. 18

19 Analiza, interpretacja i wnioski z badania rozkładu stężeń pyłów PM2,5 i PM1 z użyciem Systemu Badania Jakości Powietrza LUMA dla miasta Dąbrowa Górnicza. Raport za okres styczeń czerwiec 217 r. 35 Nr 13, ul. Chemiczna (Ząbkowice) Stężenie dobowe PM2,5 Stężenie dobowe PM2,5 - średnia z 2 detektorów Norma stężenia dobowego PM1 Stężenie dobowe PM1 Średnie dobowe PM1 - średnia z 2 detektorów Poziom informowania (dla PM1) Poziom alarmowania (dla PM1) Rysunek 27. Przebieg stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM1 i pyłu zawieszonego PM2,5 uzyskanych w czerwcu na detektorze Nr 13, ul. Chemiczna (Ząbkowice) w Dąbrowie Górniczej w porównaniu ze średnią z 2 detektorów Nr 13, ul. Chemiczna (Ząbkowice) [ C] Stężenie dobowe PM1 Stężenie dobowe PM2,5 Norma stężenia dobowego PM1 Poziom informowania (dla PM1) Poziom alarmowania (dla PM1) Wyniki na stacji PMŚ Temperatura Rysunek 28. Przebieg stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM1 i pyłu zawieszonego PM2,5 uzyskanych od 1 stycznia do 31 czerwca 217 r. na detektorze Nr 13, ul. Chemiczna (Ząbkowice) w Dąbrowie Górniczej w zestawieniu z temperaturą i w porównani u z wynikami na stacji WIOŚ. Poziom stężeń pyłu pyłów notowanych dla lokalizacji przy ul. Chemicznej w okresie grzewczym jest porównywalny ze średnią dla całego miasta. Stężenia notowane w okresie grzewczym są nieznacznie niższe w porównaniu ze stacją WIOŚ. W sezonie pozagrzewczym (w czerwcu zaobserwowano) poprawę jakości powietrza. 19

20 Analiza, interpretacja i wnioski z badania rozkładu stężeń pyłów PM2,5 i PM1 z użyciem Systemu Badania Jakości Powietrza LUMA dla miasta Dąbrowa Górnicza. Raport za okres styczeń czerwiec 217 r. 35 Nr 14, ul. Główna (Strzemieszyce Małe) Stężenie dobowe PM2,5 Stężenie dobowe PM2,5 - średnia z 2 detektorów Norma stężenia dobowego PM1 Stężenie dobowe PM1 Średnie dobowe PM1 - średnia z 2 detektorów Poziom informowania (dla PM1) Poziom alarmowania (dla PM1) Rysunek 29. Przebieg stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM1 i pyłu zawieszonego PM2,5 uzyskanych w czerwcu na detektorze Nr 14, ul. Główna (Strzemieszyce Małe) w Dąbrowie Górniczej w porównaniu ze średnią z 2 detektorów Nr 14, ul. Główna (Strzemieszyce Małe) [ C] Stężenie dobowe PM1 Stężenie dobowe PM2,5 Norma stężenia dobowego PM1 Poziom informowania (dla PM1) Poziom alarmowania (dla PM1) Wyniki na stacji PMŚ Temperatura Rysunek 3. Przebieg stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM1 i pyłu zawieszonego PM2,5 uzyskanych od 1 stycznia do 31 czerwca 217 r. na detektorze Nr 14, ul. Główna (Strzemieszyce Małe) w Dąbrowie Górniczej w zestawieniu z temperaturą i w porównani u z wynikami na stacji WIOŚ. Przebieg stężeń pyłów zawieszonych dla lokalizacji przy ul. Głównej pokazuje, iż stan jakości powietrza w tej lokalizacji jest gorszy od średniej dla całego miasta, zarówno w sezonie grzewczym jak i pozagrzewczym. Wysokie stężenia w sezonie pozagrzewczym mogą być związane z sąsiedztwem zarówno źródeł przemysłowych jak i komunikacyjnych (droga krajowa 94, droga wojewódzka 79). 2

21 Analiza, interpretacja i wnioski z badania rozkładu stężeń pyłów PM2,5 i PM1 z użyciem Systemu Badania Jakości Powietrza LUMA dla miasta Dąbrowa Górnicza. Raport za okres styczeń czerwiec 217 r. 35 Nr 15, ul. Górna (Okradzionów) Stężenie dobowe PM2,5 Stężenie dobowe PM2,5 - średnia z 2 detektorów Norma stężenia dobowego PM1 Stężenie dobowe PM1 Średnie dobowe PM1 - średnia z 2 detektorów Poziom informowania (dla PM1) Poziom alarmowania (dla PM1) Rysunek 31. Przebieg stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM1 i pyłu zawieszonego PM2,5 uzyskanych w czerwcu na detektorze Nr 15, ul. Górna (Okradzionów) w Dąbrowie Górniczej w porównaniu ze średnią z 2 detektorów Nr 15, ul. Górna (Okradzionów) [ C] Stężenie dobowe PM1 Stężenie dobowe PM2,5 Norma stężenia dobowego PM1 Poziom informowania (dla PM1) Poziom alarmowania (dla PM1) Wyniki na stacji PMŚ Temperatura Rysunek 32. Przebieg stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM1 i pyłu zawieszonego PM2,5 uzyskanych od 1 stycznia do 31 czerwca 217 r. na detektorze Nr 15, ul. Górna (Okradzionów) w Dąbrowie Górniczej w zestawieniu z temperaturą i w porównani u z wynikami na stacji WIOŚ. Jakość badanego powietrza w tej lokalizacji w okresie grzewczym jest nieco lepsza w porównaniu do średniej wyznaczonej dla całego obszaru miasta oraz wskazywanej przez stację WIOŚ. W sezonie grzewczym nie zaobserwowano w tej lokalizacji wysokich stężeń przekraczających poziomy informowania czy poziomy alarmowe określone dla stężeń dobowych PM1, jakie notowano na stacji WIOŚ. Wpływ niskiej emisji na stan jakości powietrza w tej lokalizacji jest związany z pozamiejskim charakterem tej dzielnicy. Po sezonie grzewczym zaobserwowano poprawę jakości powietrza. 21

22 Analiza, interpretacja i wnioski z badania rozkładu stężeń pyłów PM2,5 i PM1 z użyciem Systemu Badania Jakości Powietrza LUMA dla miasta Dąbrowa Górnicza. Raport za okres styczeń czerwiec 217 r. 35 Nr 16, ul. Piłsudskiego (Gołonóg) Stężenie dobowe PM2,5 Stężenie dobowe PM2,5 - średnia z 2 detektorów Norma stężenia dobowego PM1 PM1 średnie dobowe Średnie dobowe PM1 - średnia z 2 detektorów Poziom informowania (dla PM1) Poziom alarmowania (dla PM1) Rysunek 33. Przebieg stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM1 i pyłu zawieszonego PM2,5 uzyskanych w czerwcu na detektorze Nr 16, ul. Piłsudskiego (Gołonóg) w Dąbrowie Górniczej w porównaniu ze średnią z 2 detektorów Nr 16, ul. Piłsudskiego (Gołonóg) [ C] Stężenie dobowe PM1 Stężenie dobowe PM2,5 Norma stężenia dobowego PM1 Poziom informowania (dla PM1) Poziom alarmowania (dla PM1) Wyniki na stacji PMŚ Temperatura Rysunek 34. Przebieg stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM1 i pyłu zawieszonego PM2,5 uzyskanych od 1 stycznia do 31 czerwca 217 r. na detektorze Nr 16, ul. Piłsudskiego (Gołonóg) w Dąbrowie Górniczej w zestawieniu z temperaturą i w porównani u z wynikami na stacji WIOŚ. Przebieg stężeń pyłów zawieszonych dla lokalizacji przy ul. Piłsudskiego pokazuje, iż stan jakości powietrza w sezonie grzewczym w tej lokalizacji jest gorszy od średniej dla całego miasta. Jest to obszar głównie o funkcji mieszkalnej i usługowej, położony w dolinie (ok. 29 m n.p.m.). Gorsza jakość powietrza w sezonie grzewczym w tej lokalizacji może być związana z występowaniem indywidualnych źródeł niskiej emisji oraz gorszymi warunkami przewietrzania. W sezonie pozagrzewczym zaobserwowano poprawę jakości powietrza. 22

23 Analiza, interpretacja i wnioski z badania rozkładu stężeń pyłów PM2,5 i PM1 z użyciem Systemu Badania Jakości Powietrza LUMA dla miasta Dąbrowa Górnicza. Raport za okres styczeń czerwiec 217 r. 35 Nr 17, ul. Łęknice (Łęknice) Stężenie dobowe PM2,5 Stężenie dobowe PM2,5 - średnia z 2 detektorów Norma stężenia dobowego PM1 Stężenie dobowe PM1 Średnie dobowe PM1 - średnia z 2 detektorów Poziom informowania (dla PM1) Poziom alarmowania (dla PM1) Rysunek 35. Przebieg stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM1 i pyłu zawieszonego PM2,5 uzyskanych w czerwcu na detektorze Nr 17, ul. Łęknice (Łęknice) w Dąbrowie Górniczej w porównaniu ze średnią z 2 detektorów Nr 17, ul. Łęknice (Łęknice) [ C] Stężenie dobowe PM1 Stężenie dobowe PM2,5 Norma stężenia dobowego PM1 Poziom informowania (dla PM1) Poziom alarmowania (dla PM1) Wyniki na stacji PMŚ Temperatura Rysunek 36. Przebieg stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM1 i pyłu zawieszonego PM2,5 uzyskanych od 1 stycznia do 31 czerwca 217 r. na detektorze Nr 17, ul. Łęknice (Łęknice) w Dąbrowie Górniczej w zestawieniu z temperaturą i w porównani u z wynikami na stacji WIOŚ. Poziom stężeń pyłów zawieszonych przy ul. Łęknice jest podobny do średniej dla miasta. Stężenia notowane w okresie grzewczym są nieco niższe niż na stacji WIOŚ, jednak zaobserwowano przekroczenia poziomu informowania, określonego dla pyłu PM1. Wysokie stężenia w sezonie grzewczym mogą być związane z niską emisją oraz gorszymi warunkami przewietrzania (położenie w dolinie 272 m n.p.m. ). Z początkiem sezonu pozagrzewczego zaobserwowano poprawę jakości powietrza. 23

24 Analiza, interpretacja i wnioski z badania rozkładu stężeń pyłów PM2,5 i PM1 z użyciem Systemu Badania Jakości Powietrza LUMA dla miasta Dąbrowa Górnicza. Raport za okres styczeń czerwiec 217 r. 35 Nr 18, ul. Ratanice (Marianki-Ratanice-Piekło) Stężenie dobowe PM2,5 Stężenie dobowe PM2,5 - średnia z 2 detektorów Norma stężenia dobowego PM1 Stężenie dobowe PM1 Średnie dobowe PM1 - średnia z 2 detektorów Poziom informowania (dla PM1) Poziom alarmowania (dla PM1) Rysunek 37. Przebieg stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM1 i pyłu zawieszonego PM2,5 uzyskanych w czerwcu na detektorze Nr 18, ul. Ratanice (Marianki-Ratanice-Piekło) w Dąbrowie Górniczej w porównaniu ze średnią z 2 detektorów Nr 18, ul. Ratanice (Marianki-Ratanice-Piekło) [ C] Stężenie dobowe PM1 Stężenie dobowe PM2,5 Norma stężenia dobowego PM1 Poziom informowania (dla PM1) Poziom alarmowania (dla PM1) Wyniki na stacji PMŚ Temperatura Rysunek 38. Przebieg stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM1 i pyłu zawieszonego PM2,5 uzyskanych od 1 stycznia do 31 czerwca 217 r. na detektorze Nr 18, ul. Ratanice (Marianki-Ratanice- Piekło) w Dąbrowie Górniczej w zestawieniu z temperaturą i w porównani u z wynikami na stacji WIOŚ. Poziom stężeń pyłów zawieszonych przy ul. Ratanice jest podobny do średniej dla miasta. Stężenia notowane w okresie grzewczym są niższe niż na stacji WIOŚ, jednak zaobserwowano przekroczenia poziomu informowania. Wysokie stężenia w sezonie grzewczym związane mogą z niską emisją oraz gorszymi warunkami przewietrzania (położenie w dolinie 267 m n.p.m. ). Z początkiem sezonu pozagrzewczego zaobserwowano poprawę jakości powietrza. 24

25 Analiza, interpretacja i wnioski z badania rozkładu stężeń pyłów PM2,5 i PM1 z użyciem Systemu Badania Jakości Powietrza LUMA dla miasta Dąbrowa Górnicza. Raport za okres styczeń czerwiec 217 r. 35 Nr 19, ul. Przelotowa (Łęka) Stężenie dobowe PM2,5 Stężenie dobowe PM2,5 - średnia z 2 detektorów Norma stężenia dobowego PM1 Stężenie dobowe PM1 Średnie dobowe PM1 - średnia z 2 detektorów Poziom informowania (dla PM1) Poziom alarmowania (dla PM1) Rysunek 39. Przebieg stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM1 i pyłu zawieszonego PM2,5 uzyskanych w czerwcu na detektorze Nr 19, ul. Przelotowa (Łęka) w Dąbrowie Górniczej w porównaniu ze średnią z 2 detektorów Nr 19, ul. Przelotowa (Łęka) [ C] Stężenie dobowe PM1 Stężenie dobowe PM2,5 Norma stężenia dobowego PM1 Poziom informowania (dla PM1) Poziom alarmowania (dla PM1) Wyniki na stacji PMŚ Temperatura Rysunek 4. Przebieg stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM1 i pyłu zawieszonego PM2,5 uzyskanych od 1 stycznia do 31 czerwca 217 r. na detektorze Nr 19, ul. Przelotowa (Łęka) w Dąbrowie Górniczej w zestawieniu z temperaturą i w porównani u z wynikami na stacji WIOŚ. Poziom stężeń pyłów notowanych dla lokalizacji przy ul. Przelotowej jest porównywalny ze średnią dla całego miasta zarówno w okresie grzewczym jak i pozagrzewczym. Jakość powietrza dla tej lokalizacji w okresie grzewczym jest lepsza niż wskazana na stacji WIOŚ; stężenia nie osiągnęły poziomów stężeń informowania, określonych dla pyłów. Warunkami sprzyjającymi tej sytuacji mogą być: pozamiejski charakter otoczenia, lepsze warunki przewietrzania (34 m n.p.m.). W sezonie pozagrzewczym zaobserwowano poprawę jakości powietrza. 25

26 Analiza, interpretacja i wnioski z badania rozkładu stężeń pyłów PM2,5 i PM1 z użyciem Systemu Badania Jakości Powietrza LUMA dla miasta Dąbrowa Górnicza. Raport za okres styczeń czerwiec 217 r. 35 Nr 2, ul. Robotnicza (Zielona) Stężenie dobowe PM2,5 Stężenie dobowe PM2,5 - średnia z 2 detektorów Norma stężenia dobowego PM1 Stężenie dobowe PM1 Średnie dobowe PM1 - średnia z 2 detektorów Poziom informowania (dla PM1) Poziom alarmowania (dla PM1) Rysunek 41. Przebieg stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM1 i pyłu zawieszonego PM2,5 uzyskanych w czerwcu na detektorze Nr 2, ul. Robotnicza (Zielona) w Dąbrowie Górniczej w porównaniu ze średnią z 2 detektorów Nr 2, ul. Robotnicza (Zielona) [ C] Stężenie dobowe PM1 Stężenie dobowe PM2,5 Norma stężenia dobowego PM1 Poziom informowania (dla PM1) Poziom alarmowania (dla PM1) Wyniki na stacji PMŚ Temperatura Rysunek 42. Przebieg stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM1 i pyłu zawieszonego PM2,5 uzyskanych od 1 stycznia do 31 czerwca 217 r. na detektorze Nr 2, ul. Robotnicza (Zielona) w Dąbrowie Górniczej w zestawieniu z temperaturą i w porównani u z wynikami na stacji WIOŚ. Przebieg stężeń pyłu zawieszonego przy ul. Granicznej wykazuje, iż stan jakości powietrza w sezonie grzewczym w tej lokalizacji jest nieco gorszy od średniej dla całego miasta. Jest to obszar głównie o funkcji mieszkalnej i usługowej, położony w dolinie (ok. 261 m n.p.m.). Gorsza jakość powietrza w sezonie grzewczym w tej lokalizacji może być związana z występowaniem indywidualnych źródeł niskiej emisji oraz gorszymi warunkami przewietrzania. W sezonie pozagrzewczym (w czerwcu) zaobserwowano poprawę jakości powietrza. 26

27 Analiza, interpretacja i wnioski z badania rozkładu stężeń pyłów PM2,5 i PM1 z użyciem Systemu Badania Jakości Powietrza LUMA dla miasta Dąbrowa Górnicza. Raport za okres styczeń czerwiec 217 r Analiza profili zmienność imisji pyłu PM1 Do analizy profili zmienności imisji dla każdej godziny doby w badanym okresie wzięto pod uwagę stężenia 1-godz., których poziom przekroczył poziom 5 mg/m 3. Wyniki analizy zostały przedstawione na poniższych wykresach. Z wykresów można odczytać, ile razy w danej godzinie wystąpiło stężenie powyżej 5 mg/m 3. Np. dla lokalizacji przy ul. Tysiąclecia przekroczenie stężenia 5 µg/m 3 wystąpiło najczęściej w o 23: - 65 razy z czego 61 razy w sezonie grzewczym a tylko 4 poza sezonem grzewczym. Wyniki analizy zestawiono dla poszczególnych lokalizacji na poniższych rysunkach. 27

28 Analiza, interpretacja i wnioski z badania rozkładu stężeń pyłów PM2,5 i PM1 z użyciem Systemu Badania Jakości Powietrza LUMA dla miasta Dąbrowa Górnicza. Raport za okres styczeń czerwiec 217 r. Rysunek 43. Profile zmienności imisji dla każdej godziny doby w badanym okresie z uwzględnieniem stężeń powyżej 5 µg/m 3 lokalizacje nr

29 Analiza, interpretacja i wnioski z badania rozkładu stężeń pyłów PM2,5 i PM1 z użyciem Systemu Badania Jakości Powietrza LUMA dla miasta Dąbrowa Górnicza. Raport za okres styczeń czerwiec 217 r. Rysunek 44. Profile zmienności imisji dla każdej godziny doby w badanym okresie z uwzględnieniem stężeń powyżej 5 µg/m 3 lokalizacje nr

30 Analiza, interpretacja i wnioski z badania rozkładu stężeń pyłów PM2,5 i PM1 z użyciem Systemu Badania Jakości Powietrza LUMA dla miasta Dąbrowa Górnicza. Raport za okres styczeń czerwiec 217 r. Rysunek 45. Profile zmienności imisji dla każdej godziny doby w badanym okresie z uwzględnieniem stężeń powyżej 5 µg/m 3 lokalizacje nr 19-2 Wysokie stężenia w godzinach wieczornych i nocnych pokrywają się z profilem aktywności ludności i mogą wskazywać na wpływ na stężenia źródeł niskiej emisji. Dodatkowo przewaga okresu grzewczego nad niegrzewczym potwierdza tezę o socjalno-bytowym źródle emisji. W odróżnieniu od takich profili z tzw. doliną dzienną, profil dla lokalizacji nr 4 (ul. Gołonoska) pokazuje wpływ innych źródeł prawdopodobnie przemysłowych (duży udział okresu nie grzewczego, brak doliny dziennej ). 3

31 Analiza, interpretacja i wnioski z badania rozkładu stężeń pyłów PM2,5 i PM1 z użyciem Systemu Badania Jakości Powietrza LUMA dla miasta Dąbrowa Górnicza. Raport za okres styczeń czerwiec 217 r Analiza dni z przekroczeniami poziomów dopuszczalnych dla pyłu PM1 Na poniższym rysunku przedstawiono ilość dni z przekroczeniami dopuszczalnych 24-godz. stężeń pyłu PM1. Rysunek 46. Ilość dni z przekroczeniami dopuszczalnych 24-godz. stężeń pyłu PM1 w okresie od 1 stycznia do 31 czerwca 217 r. w 2 lokalizacjach (detektorach) i stacji WIOŚ w Dąbrowie Górniczej. Na poniższej mapie przedstawiono ilość dni z przekroczeniami dopuszczalnych 24-godz. stężeń pyłu PM1 w okresie od 1 stycznia do 31 czerwca 217 r. w 2 lokalizacjach (detektorach) w Dąbrowie Górniczej. Mapa 2. Ilość dni z przekroczeniami dopuszczalnych 24-godz. stężeń pyłu PM1 w okresie od 1 stycznia do 31 czerwca 217 r. w 2 lokalizacjach (detektorach). 31

32 Analiza, interpretacja i wnioski z badania rozkładu stężeń pyłów PM2,5 i PM1 z użyciem Systemu Badania Jakości Powietrza LUMA dla miasta Dąbrowa Górnicza. Raport za okres styczeń czerwiec 217 r. Najwięcej dni z przekroczeniami stężenia dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM1 w okresie od 1 stycznia do 31 czerwca 217 r., wystąpiło w lokalizacjach: ul. Główna, ul. Gołonoska. W tych lokalizacjach również w okresie pozagrzewczym występowały dni z przekroczeniami dopuszczalnego stężenia PM1. Poza sezonem grzewczym pojedyncze dni z przekroczeniami wystąpiły w lokalizacjach: ul. Czapińskiego, ul. Sportowa, ul. Strzemieszycka, ul. Fabryczna, ul. Chemiczna, Idzikowskiego, Robotnicza. Tylko w 2 lokalizacjach wystąpiły stężenia dobowe przekraczające 3 µg/m 3 (poziom alarmowania): przy ul. Tysiąclecia i ul. Granicznej. Przekroczenia poziomów stężeń informowania i alarmowych, określonych dla pyłu PM1 wystąpiły tylko w sezonie grzewczym. Na poniższym rysunku przedstawiono ilość dni z przekroczeniami tych poziomów. Rysunek 47. Ilość dni z przekroczeniami poziomów stężeń informowania i alarmowych, określonych dla pyłu PM1 w okresie od 1 stycznia do 31 czerwca 217 r. w 2 lokalizacjach (detektorach) i stacji WIOŚ w Dąbrowie Górniczej. Na poniższej mapie przedstawiono ilość dni z przekroczeniami poziomów stężeń informowania, określonych dla pyłu PM1 w okresie od 1 stycznia do 31 czerwca 217 r. w 2 lokalizacjach (detektorach). Mapa 3. Ilość dni z przekroczeniami poziomów stężeń informowania, określonych dla pyłu PM1 w okresie od 1 stycznia do 31 czerwca 217 r. w 2 lokalizacjach (detektorach). 32

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Komunikat o zanieczyszczeniu powietrza w Warszawie w okresie 1.09.02 r.- 8.09.02 r. W związku z zanieczyszczeniem powietrza (zadymienie) w dniach: 3.09.02 r. - 4.09.02 r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badań jakości powietrza wykonanych ambulansem pomiarowym w Tarnowskich Górach w dzielnicy Osada Jana w dniach

Sprawozdanie z badań jakości powietrza wykonanych ambulansem pomiarowym w Tarnowskich Górach w dzielnicy Osada Jana w dniach WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH DELEGATURA W CZĘSTOCHOWIE ul. Rząsawska 24/28 tel. (34) 369 41 20, (34) 364-35-12 42-200 Częstochowa tel./fax (34) 360-42-80 e-mail: czestochowa@katowice.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

POWIETRZE. 1. Presja POWIETRZE

POWIETRZE. 1. Presja POWIETRZE 9 1. Presja Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza jest emisja antropogeniczna, na którą składa się emisja z działalności przemysłowej, z sektora bytowego oraz emisja komunikacyjna. W strukturze całkowitej

Bardziej szczegółowo

Poniżej prezentujemy opracowane wyniki pomiarów stężeń zanieczyszczeń, natomiast szczegółowe zestawienie danych zawiera załącznik nr 1.

Poniżej prezentujemy opracowane wyniki pomiarów stężeń zanieczyszczeń, natomiast szczegółowe zestawienie danych zawiera załącznik nr 1. Sprawozdanie z pomiarów jakości powietrza wykonanych w I półroczu 14 roku zgodnie z zawartymi porozumieniami pomiędzy Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Krakowie a gminami: Miasto Nowy Targ

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, październik 2015r.

Zielona Góra, październik 2015r. Streszczenie Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla strefy miasta Gorzów Wielkopolski ze względu na przekroczenie wartości docelowej benzo(a)pirenu w pyle PM10 Zielona Góra, październik 2015r. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Wyniki pomiarów jakości powietrza prowadzonych metodą pasywną w Kolonowskiem w 2014 roku

Wyniki pomiarów jakości powietrza prowadzonych metodą pasywną w Kolonowskiem w 2014 roku WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU Wyniki pomiarów jakości powietrza prowadzonych metodą pasywną w Kolonowskiem w 2014 roku Opole, luty 2015 r. 1. Podstawy formalne Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

242 Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej

242 Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej 242 Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej Rysunek 61. Rozkład stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM10 na terenie strefy wielkopolskiej w roku bazowym 2011 146 146 źródło: opracowanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA W 2009 ROKU

SPRAWOZDANIE Z MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA W 2009 ROKU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE DELEGATURA W JAŚLE SPRAWOZDANIE Z MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA W 2009 ROKU Stanowisko pomiarowe: ŻYDOWSKIE Jasło, luty 2010 r. 1. Położenie i najbliższe

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE WYNIKÓW

PODSUMOWANIE WYNIKÓW PODSUMOWANIE WYNIKÓW 11 MARCA 17 24 CZERWCA 17. W MARCU 17 ROKU MIASTO PIASECZNO PRZY WSPÓŁPRACY Z LABORATORIUM ZDROCHEM DZIAŁAJĄCYM PRZY CENTRUM NAUK BIOLOGICZNO CHEMICZNYCH UW URUCHOMIŁO SYSTEM MONITORINGU

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 września 2017 r. Poz. 4914 UCHWAŁA NR XXX/640/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIX/357/12

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH

JAKOŚĆ POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH JAKOŚĆ POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2010-2015 Prezentacja przygotowana w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Katowicach, na posiedzenie Zespołu ds. uchwały antysmogowej w woj. śląskim.

Bardziej szczegółowo

Program został opracowany w Wydziale Monitoringu Środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie

Program został opracowany w Wydziale Monitoringu Środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie Program Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2013-2015 stanowi wypełnienie przepisu art. 23 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/640/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 6 września 2017 r.

UCHWAŁA NR XXX/640/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 6 września 2017 r. UCHWAŁA NR XXX/640/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIX/357/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 5 września 2012r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

Raport z pomiarów jakości powietrza. pod kątem zawartości pyłu PM10. wykonanych na terenie gminy Stryszów. w okresie zimowym (

Raport z pomiarów jakości powietrza. pod kątem zawartości pyłu PM10. wykonanych na terenie gminy Stryszów. w okresie zimowym ( Fundacja Planeta 172 34-145 Stronie www.fundacjaplaneta.org Raport z pomiarów jakości powietrza pod kątem zawartości pyłu PM10 wykonanych na terenie gminy w okresie zimowym (04 18.01.2016) 1 Strona Spis

Bardziej szczegółowo

Streszczenie Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Zielona Góra ze względu na przekroczenie wartości docelowej benzo(a)pirenu w pyle PM10

Streszczenie Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Zielona Góra ze względu na przekroczenie wartości docelowej benzo(a)pirenu w pyle PM10 Streszczenie Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Zielona Góra ze względu na przekroczenie wartości docelowej benzo(a)pirenu w pyle PM10 Zielona Góra, październik 2015r. Streszczenie Programu ochrony

Bardziej szczegółowo

Miejscem pomiarów była gmina Kamionka Wielka. Pyłomierz był instalowany w trzech miejscach. Rys1. Mapa gminy z zaznaczonymi miejscowościami

Miejscem pomiarów była gmina Kamionka Wielka. Pyłomierz był instalowany w trzech miejscach. Rys1. Mapa gminy z zaznaczonymi miejscowościami W ramach projektu LIFE, przy współpracy z Krakowskim Alarmem Smogowym, został przeprowadzony pomiar pyłu zawieszonego, przy użyciu miernika laserowego DUSTTRAK II AEROSOL MONITOR 8530 przystosowanego do

Bardziej szczegółowo

Wyniki głosowania w ramach II edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego

Wyniki głosowania w ramach II edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego Wyniki głosowania w ramach II edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego Lp. Dzielnica Tytuł projektu Szacunkowy koszt 1. Zagospodarowanie terenu pomiędzy blokami nr 12,16,19 31 200,00zł Aleje ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Stan czystości powietrza wg pomiarów Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej.

Stan czystości powietrza wg pomiarów Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej. 5.2.2. Stan czystości powietrza wg pomiarów Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej. I. Charakterystyka stacji pomiarowych W roku 27, w ramach Regionalnego Monitoringu Atmosfery

Bardziej szczegółowo

ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Joanna Jędras Wydział Monitoringu Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach 1 marca 2017 roku Plan prezentacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

AM1 85,1 98, ,2 AM2 97,8 97, ,3 AM3 97,3 98,7-96,0 97,0 98,6 AM5 96,5 92,2 96,0-95,5 96,2 AM8 98,5 97,8 98,4-96,1 98,7

AM1 85,1 98, ,2 AM2 97,8 97, ,3 AM3 97,3 98,7-96,0 97,0 98,6 AM5 96,5 92,2 96,0-95,5 96,2 AM8 98,5 97,8 98,4-96,1 98,7 5.2.2. Stan czystości powietrza wg pomiarów Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej. I. Charakterystyka stacji pomiarowych W roku 26 w ramach Regionalnego Monitoringu Atmosfery

Bardziej szczegółowo

Monitoring i ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Monitoring i ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Monitoring i ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie KROSNO listopad 2016 Monitoring jakości powietrza Wojewódzki inspektor ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

STAN GEOEKOSYSTEMÓW POLSKI

STAN GEOEKOSYSTEMÓW POLSKI Dr Robert Kruszyk Instytut Badań Czwartorzędu i Geoekologii, WNGiG Uniwersytet im. A. Mickiewicza Fredry 10, 61-701 Poznań rlk@main.amu.edu.pl STAN GEOEKOSYSTEMÓW POLSKI W 2002 ROKU CHEMIZM POWIETRZA PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Źródło: http://wios.warszawa.pl/pl/aktualnosci-i-komunika/aktualnosci/1176,aktualnosci-z-31032016-r-informacja-dot-zakupu-przez-s amorzady-nowych-stacji-pom.html

Bardziej szczegółowo

PRZYCZYNY ZŁEJ JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM ORAZ SPOSÓB INFORMOWANIA O JAKOŚCI POWIETRZA

PRZYCZYNY ZŁEJ JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM ORAZ SPOSÓB INFORMOWANIA O JAKOŚCI POWIETRZA PRZYCZYNY ZŁEJ JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM ORAZ SPOSÓB INFORMOWANIA O JAKOŚCI POWIETRZA Prezentacja przygotowana w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Katowicach, Katowice, wrzesień

Bardziej szczegółowo

Problemy zanieczyszczenia powietrza w Polsce i innych krajach europejskich

Problemy zanieczyszczenia powietrza w Polsce i innych krajach europejskich Problemy zanieczyszczenia powietrza w Polsce i innych krajach europejskich Barbara Toczko Departament Monitoringu i Informacji o Środowisku Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 15 listopada 2012 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Druga pięcioletnia ocena jakości powietrza z określeniem wymagań w zakresie systemu ocen rocznych dla SO 2, NO 2, NO x, PM10, Pb, CO, C 6 H 6 i O 3

Druga pięcioletnia ocena jakości powietrza z określeniem wymagań w zakresie systemu ocen rocznych dla SO 2, NO 2, NO x, PM10, Pb, CO, C 6 H 6 i O 3 Druga pięcioletnia ocena jakości powietrza z określeniem wymagań w zakresie systemu ocen rocznych dla SO 2, NO 2, NO x, PM10, Pb, CO, C 6 H 6 i O 3 Poznań 2007 1. Wstęp Na mocy art. 88 ustawy Prawo ochrony

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE RZESZÓW W ASPEKCIE WPŁYWU WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH NA ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ ZANIECZYSZCZEŃ

JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE RZESZÓW W ASPEKCIE WPŁYWU WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH NA ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ ZANIECZYSZCZEŃ Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE RZESZÓW W ASPEKCIE WPŁYWU WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH NA ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ ZANIECZYSZCZEŃ Rzeszów, październik 217 r.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008

WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI 90-006 Łódź, ul. Piotrkowska 120 WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008 Opracowali: Włodzimierz Andrzejczak Barbara Witaszczyk Monika Krajewska

Bardziej szczegółowo

5.1. Stan czystości powietrza wg pomiarów Fundacji Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej.

5.1. Stan czystości powietrza wg pomiarów Fundacji Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej. 5. Stan powietrza Jakość powietrza atmosferycznego Główne źródła zanieczyszczeń do powietrza na terenie Gdańska: - komunikacja - ruch pojazdów (emisja liniowa), - ogrzewanie indywidualne (emisja powierzchniowa),

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE www.wios.szczecin.pl PIĘCIOLETNIA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA ZA LATA 2002-2006 POD KĄTEM SO 2, NO 2, NO X, PM10, Pb, CO,

Bardziej szczegółowo

Czym oddychamy? Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Czym oddychamy? Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Czym oddychamy? Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Warszawa, maj 2015 r. Jak oceniamy jakość powietrza? Strefy Substancje ochrona zdrowia: dwutlenek siarki - SO 2, dwutlenek

Bardziej szczegółowo

Punkt zlokalizowano na obszarze Parku tak, aby charakteryzował tło stężeń NO 2 i SO 2.

Punkt zlokalizowano na obszarze Parku tak, aby charakteryzował tło stężeń NO 2 i SO 2. Na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego w 26 roku kontynuowano badania zanieczyszczenia powietrza metodą wskaźnikową w zakresie NO 2 i SO 2 w 3 punktach pomiarowych. Pomiary prowadzono od stycznia do grudnia.

Bardziej szczegółowo

System prognoz i udostępniania informacji o jakości powietrza LIFE-APIS/PL

System prognoz i udostępniania informacji o jakości powietrza LIFE-APIS/PL System prognoz i udostępniania informacji o jakości powietrza LIFE-APIS/PL Projekcie LIFE-APIS/PL najważniejsze ingormacje Projekt pn. System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych

Bardziej szczegółowo

Jakość powietrza w województwie lubuskim na podstawie badań WIOŚ

Jakość powietrza w województwie lubuskim na podstawie badań WIOŚ Jakość powietrza w województwie lubuskim na podstawie badań WIOŚ Zielona Góra, 4 października 2016 r. jest częścią rządowej administracji zespolonej Wojewody Lubuskiego na obszarze województwa lubuskiego.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM NA TLE KRAJU WG OCENY JAKOŚCI POWIETRZA ZA 2015 ROK

ANALIZA STANU JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM NA TLE KRAJU WG OCENY JAKOŚCI POWIETRZA ZA 2015 ROK ANALIZA STANU JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM NA TLE KRAJU WG OCENY JAKOŚCI POWIETRZA ZA 2015 ROK Renata Pałyska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie 1. 2. 3. 4. 5.

Bardziej szczegółowo

Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10

Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 Lista działań dla poprawy jakości powietrza w Szczecinie - Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 Małgorzata Landsberg Uczciwek, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie Międzyzdroje,

Bardziej szczegółowo

Rola aplikacji mobilnej Jakość Powietrza w Polsce w informowaniu społeczeństwa o stanie jakości powietrza

Rola aplikacji mobilnej Jakość Powietrza w Polsce w informowaniu społeczeństwa o stanie jakości powietrza Rola aplikacji mobilnej Jakość Powietrza w Polsce w informowaniu społeczeństwa o stanie jakości powietrza Magdalena Brodowska Departament Monitoringu i Informacji o Środowisku I Konferencja Naukowo-Techniczna

Bardziej szczegółowo

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2010 ROKU

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2010 ROKU MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2010 ROKU Podsystem monitoringu hałasu obejmuje zarówno emisję hałasu, jak i ocenę klimatu akustycznego. Ze względu na charakter zjawiska hałasu, pomiary w sieci krajowej

Bardziej szczegółowo

Radiowo-Telewizyjne Centrum Nadawcze Krosno - Sucha Góra. Stacja elektroenergetyczna w Boguchwale V. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE NIEJONIZUJĄCE

Radiowo-Telewizyjne Centrum Nadawcze Krosno - Sucha Góra. Stacja elektroenergetyczna w Boguchwale V. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE NIEJONIZUJĄCE Radiowo-Telewizyjne Centrum Nadawcze Krosno - Sucha Góra Stacja elektroenergetyczna w Boguchwale V. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE STAN ŒRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LATACH 999-28 4 Pola

Bardziej szczegółowo

VI. MONITORING CHEMIZMU OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH I DEPOZYCJI ZANIECZYSZCZEŃ DO PODŁOŻA

VI. MONITORING CHEMIZMU OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH I DEPOZYCJI ZANIECZYSZCZEŃ DO PODŁOŻA VI. MONITORING CHEMIZMU OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH I DEPOZYCJI ZANIECZYSZCZEŃ DO PODŁOŻA Monitoring of rainfall chemistry and of the deposition of pollutants to the ground Przygotowano w oparciu o zlecone

Bardziej szczegółowo

Babiogórski Park Narodowy.

Babiogórski Park Narodowy. Babiogórski Park Narodowy. Lokalizacja punktów pomiarowych i wyniki badań. Na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego zlokalizowano 3 punkty pomiarowe. Pomiary prowadzono od stycznia do grudnia 2005 roku.

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE. Wnioski podsumowujące można sformułować następująco:

PODSUMOWANIE. Wnioski podsumowujące można sformułować następująco: PODSUMOWANIE Hałas w środowisku jest coraz silniej odczuwalnym problemem, wpływa na zdrowie ludzi i przeszkadza w codziennych czynnościach w pracy, w domu i szkole. Może powodować choroby układu krążenia,

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości powietrza dla m.gdańska za 2012 rok

Ocena jakości powietrza dla m.gdańska za 2012 rok Ocena jakości powietrza dla m.gdańska za 2012 rok AUTORZY : Krystyna Szymańska Michalina Bielawska Gdańsk, czerwiec 2012 I. Charakterystyka stacji pomiarowych W roku 2012 ramach Regionalnego Monitoringu

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3 tel. 085 742-53-78 faks. 085 742-21-04 e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl OCENA WYNIKÓW BADAŃ HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Zastępca Prezydenta Miasta Płocka dot. inter. 1664

Zastępca Prezydenta Miasta Płocka dot. inter. 1664 Zastępca Prezydenta Miasta Płocka dot. inter. 1664 WGK.II.0057-2/06 Pan Andrzej Nowakowski Radny Rady Miasta Płocka Płock, dn. 06.03.2006 r. W odpowiedzi na Pana interpelację, złożoną na LIII Sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3 tel. 085 742-53-78 faks. 085 742-21-04 e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl OCENA WYNIKÓW BADAŃ HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

VI. MONITORING CHEMIZMU OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH I DEPOZYCJI ZANIECZYSZCZEŃ DO PODŁOŻA

VI. MONITORING CHEMIZMU OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH I DEPOZYCJI ZANIECZYSZCZEŃ DO PODŁOŻA VI. MONITORING CHEMIZMU OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH I DEPOZYCJI ZANIECZYSZCZEŃ DO PODŁOŻA Monitoring of rainfall chemistry and of the deposition of pollutants to the ground Przygotowano w oparciu o zlecone

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Dokumentacja do aktualizacji programu ochrony powietrza dla miasta Legnica, w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM1, pyłu zawieszonego

Bardziej szczegółowo

Wstępna 1 analiza wyników akcji: Małopolska bez smogu 2016 prowadzonej przez Radio Kraków oraz Polski Alarm Smogowy

Wstępna 1 analiza wyników akcji: Małopolska bez smogu 2016 prowadzonej przez Radio Kraków oraz Polski Alarm Smogowy Kraków 12.12.2016 r. Wprowadzenie Wstępna 1 analiza wyników akcji: Małopolska bez smogu 2016 prowadzonej przez Radio Kraków oraz Polski Alarm Smogowy dr inż. Jakub Bartyzel W ramach akcji pomiarowej prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Walory klimatyczne Kościerzyny i powiatu kościerskiego na tle uwarunkowań prawnych dotyczących gmin uzdrowiskowych

Walory klimatyczne Kościerzyny i powiatu kościerskiego na tle uwarunkowań prawnych dotyczących gmin uzdrowiskowych Walory klimatyczne Kościerzyny i powiatu kościerskiego na tle uwarunkowań prawnych dotyczących gmin uzdrowiskowych Leszek Ośródka Kościerzyna, 13 stycznia 214 r. Uzdrowiska w Polsce 2 Lokalizacja miejscowości

Bardziej szczegółowo

Plan działań krótkoterminowych dla strefy miasto Zielona Góra

Plan działań krótkoterminowych dla strefy miasto Zielona Góra Załącznik do uchwały nr XLVIII/576/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 9 czerwca 2014 roku Plan działań krótkoterminowych dla strefy miasto Zielona Góra Zielona Góra 2014 Id: B70DB4EF-6BC2-4D8C-9900-7870F720D023.

Bardziej szczegółowo

7. System baz danych i prezentacji informacji

7. System baz danych i prezentacji informacji 7. System baz danych i prezentacji informacji Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi wykorzystuje na potrzeby monitoringu środowiska następujące bazy danych: JAWO monitoring wód powierzchniowych;

Bardziej szczegółowo

Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim

Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim Andrzej Miluch Marta Bursztynowicz Natalia Bykowszczenko Szczecin, 31 marca 2017 r. Roczna ocena

Bardziej szczegółowo

PRZYCZYNY ZŁEJ JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWODZTWIE ŚLĄSKIM ORAZ SPOSÓB INFORMOWANIA O JAKOŚCI POWIETRZA

PRZYCZYNY ZŁEJ JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWODZTWIE ŚLĄSKIM ORAZ SPOSÓB INFORMOWANIA O JAKOŚCI POWIETRZA PRZYCZYNY ZŁEJ JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWODZTWIE ŚLĄSKIM ORAZ SPOSÓB INFORMOWANIA O JAKOŚCI POWIETRZA Tadeusz Sadowski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach Monitoring powietrza w województwie

Bardziej szczegółowo

System pomiarów jakości powietrza w Polsce

System pomiarów jakości powietrza w Polsce System pomiarów jakości powietrza w Polsce Pomiary i oceny jakości powietrza Podstawa prawna: Przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska oraz rozporządzenia wykonawcze określają system prawny w jakim funkcjonuje

Bardziej szczegółowo

Ocena roczna jakości powietrza w województwie pomorskim - stan w 2014 roku

Ocena roczna jakości powietrza w województwie pomorskim - stan w 2014 roku Ocena roczna jakości powietrza w województwie pomorskim - stan w 2014 roku Adam Zarembski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku WYDZIAŁ MONITORINGU www.gdansk.wios.gov.pl Pomorski Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3 tel. 085 742-53-78 faks. 085 742-21-04 e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl WYNIKI BADAŃ HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Dominik Kobus

SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Dominik Kobus SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Dominik Kobus Obszar objęty oceną jakości powietrza Ocena w 18 strefach dla: SO2, NO2, PM10,

Bardziej szczegółowo

Program ochrony powietrza dla strefy: powiat ostrowski w województwie wielkopolskim - UZASADNIENIE

Program ochrony powietrza dla strefy: powiat ostrowski w województwie wielkopolskim - UZASADNIENIE Mapa 7.2.7. Percentyl 90,4 ze stęŝeń 24-godz. pyłu zaw. PM10 [µg/m 3 ] rok bazowy 2006 powiat ostrowski. marzec 2009 r. 153 Mapa 7.2.8. Percentyl 90,4 ze stęŝeń 24-godz. pyłu zaw. PM10 [µg/m 3 ] rok bazowy

Bardziej szczegółowo

SMOG w Dąbrowie Górniczej. Rafał Psik Zagłębiowski Alarm Smogowy Dąbrowa Górnicza, Strzemieszyce

SMOG w Dąbrowie Górniczej. Rafał Psik Zagłębiowski Alarm Smogowy Dąbrowa Górnicza, Strzemieszyce SMOG w Dąbrowie Górniczej. Rafał Psik Zagłębiowski Alarm Smogowy Dąbrowa Górnicza, Strzemieszyce - 18.10.2016 O czym będziemy mówić: O czym będziemy mówić: - co to jest SMOG i jak powstaje - stan powietrza

Bardziej szczegółowo

7. Monitoring natężenia hałasu. Mapa akustyczna Miasta Gdańska

7. Monitoring natężenia hałasu. Mapa akustyczna Miasta Gdańska 7. Monitoring natężenia hałasu Mapa akustyczna Miasta Gdańska W czerwca 2012 zakończono prace przy opracowaniu drugiej mapy akustycznej Miasta Gdańska. Jest to realizacja obowiązku zawartego w art. 118

Bardziej szczegółowo

Pył jest zanieczyszczeniem powietrza składającym się z mieszaniny cząstek stałych i ciekłych, zawieszonych w powietrzu, będących mieszaniną

Pył jest zanieczyszczeniem powietrza składającym się z mieszaniny cząstek stałych i ciekłych, zawieszonych w powietrzu, będących mieszaniną Adrianna Król 1 Pył jest zanieczyszczeniem powietrza składającym się z mieszaniny cząstek stałych i ciekłych, zawieszonych w powietrzu, będących mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych. 2

Bardziej szczegółowo

4.3. Podsystem monitoringu jakości gleby i ziemi

4.3. Podsystem monitoringu jakości gleby i ziemi 4.3. Podsystem monitoringu jakości gleby i ziemi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi nie prowadzi tej kategorii badań. Badania jakości gleby i ziemi prowadzone będą w sieci krajowej, organizowanej

Bardziej szczegółowo

UMWD, IRT Konferencja: Razem dla czystego powietrza na Dolnym Śląsku Wrocław, 26 lipca 2016 r.

UMWD, IRT Konferencja: Razem dla czystego powietrza na Dolnym Śląsku Wrocław, 26 lipca 2016 r. UMWD, IRT Konferencja: Razem dla czystego powietrza na Dolnym Śląsku Wrocław, 26 lipca 2016 r. Zakres prezentacji Stan powietrza w Europie / Polsce problemy Jakość powietrza na Dolnym Śląsku na podstawie

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM ORAZ SPOSÓB INFORMOWANIA O JAKOŚCI POWIETRZA

JAKOŚĆ POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM ORAZ SPOSÓB INFORMOWANIA O JAKOŚCI POWIETRZA JAKOŚĆ POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM ORAZ SPOSÓB INFORMOWANIA O JAKOŚCI POWIETRZA Prezentacja przygotowana w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Katowicach, na spotkanie w Ostrawie w dniach

Bardziej szczegółowo

Zanieczyszczenia powietrza a przedwczesne zgony i hospitalizacje z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego

Zanieczyszczenia powietrza a przedwczesne zgony i hospitalizacje z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego Zanieczyszczenia powietrza a przedwczesne zgony i hospitalizacje z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior lek. Aneta Ciślak III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii

Bardziej szczegółowo

5. Stan powietrza Jakość powietrza atmosferycznego

5. Stan powietrza Jakość powietrza atmosferycznego 5. Stan powietrza 5.1. Jakość powietrza atmosferycznego Głównymi źródłami zanieczyszczeń do powietrza na terenie a są: - komunikacja - ruch pojazdów (emisja liniowa), - ogrzewanie indywidualne (emisja

Bardziej szczegółowo

AKTUALNY STAN ŚRODOWISKA NA TERENIE GMINY SOSNOWICA W ZAKRESIE JAKOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO

AKTUALNY STAN ŚRODOWISKA NA TERENIE GMINY SOSNOWICA W ZAKRESIE JAKOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO AKTUALNY STAN ŚRODOWISKA NA TERENIE GMINY SOSNOWICA W ZAKRESIE JAKOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO mgr inŝ. Andrzej Karaś Lubelska Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego Jakość powietrza atmosferycznego

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Tabela z informacjami ogólnymi odnośnie jednostki przekazującej sprawozdanie z Programu ochrony powietrza

Tabela 1. Tabela z informacjami ogólnymi odnośnie jednostki przekazującej sprawozdanie z Programu ochrony powietrza Wytyczne do sprawozdania z realizacji Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Opole, ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z planem

Bardziej szczegółowo

Emisje pyłu u w wybranych gminach. liwości redukcji tej emisji. rejonu przygranicznego Polski. Cz. KLIŚ, M. CENOWSKI, E. STRZELECKA-JASTRZĄB

Emisje pyłu u w wybranych gminach. liwości redukcji tej emisji. rejonu przygranicznego Polski. Cz. KLIŚ, M. CENOWSKI, E. STRZELECKA-JASTRZĄB Emisje pyłu u w wybranych gminach rejonu przygranicznego Polski i możliwo liwości redukcji tej emisji Program Operacyjny Współpracy pracy Transgranicznej 2007-2013 2013 Republika Czeska Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi, ul. Lipowa 16

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi, ul. Lipowa 16 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi, ul. Lipowa 16 Analiza trendu zmian zanieczyszczeń powietrza (pył PM1 i benzo(a)piren) na wybranych stacjach pomiarów jakości powietrza w woj. łódzkim

Bardziej szczegółowo

Działania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Działania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Działania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy na rzecz poprawy jakości powietrza atmosferycznego Jacek Goszczyński, Kinga Hildebrandt, Joanna Kozakiewicz INNOWACYJNE ECO-MIASTO:

Bardziej szczegółowo

Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Zielona Góra, 23 luty 2010 r.

Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Zielona Góra, 23 luty 2010 r. Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Zielona Góra, 23 luty 2010 r. Podstawa opracowania Programu Programy ochrony powietrza sporządza się dla stref,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 9 stanowi podsumowanie pracy oraz zawiera wnioski końcowe z przeprowadzonej oceny jakości powietrza w regionie. W 10 rozdziale zestawiono

Rozdział 9 stanowi podsumowanie pracy oraz zawiera wnioski końcowe z przeprowadzonej oceny jakości powietrza w regionie. W 10 rozdziale zestawiono Spis treści 1.Wstęp... 2 2. Podstawy prawne wykonania oceny jakości powietrza... 4 3. Wartości kryterialne obowiązujące w ocenie jakości powietrza za rok 214... 6 3.1. Kryteria dla SO 2, NO 2, CO, benzenu,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.../16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia r.

UCHWAŁA Nr.../16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia r. PROJEKT ZWM UCHWAŁA Nr.../16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia... 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/612/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie Programu

Bardziej szczegółowo

CZYM ODDYCHAMY? Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie. Płock, styczeń 2014 r.

CZYM ODDYCHAMY? Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie. Płock, styczeń 2014 r. CZYM ODDYCHAMY? Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Płock, styczeń 2014 r. TROCHĘ DETALI TECHNICZNYCH STACJE POMIAROWE TROCHĘ DETALI TECHNICZNYCH WNĘTRZE STACJI dwutlenek siarki SO 2,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA METODĄ WSKAŹNIKOWĄ W ZAKRESIE NO 2 I SO 2 W RAMACH MONITORINGU REGIONALNEGO W 2010 ROKU.

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA METODĄ WSKAŹNIKOWĄ W ZAKRESIE NO 2 I SO 2 W RAMACH MONITORINGU REGIONALNEGO W 2010 ROKU. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W NOWYM SĄCZU SPRAWOZDANIE Z BADAŃ ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA METODĄ WSKAŹNIKOWĄ W ZAKRESIE NO 2 I SO 2 W RAMACH MONITORINGU REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

Aplikacja mobilna Jakość powietrza w Polsce

Aplikacja mobilna Jakość powietrza w Polsce Aplikacja mobilna Jakość powietrza w Polsce Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Departament Monitoringu i Informacji o Środowisku Opis ogólny Aplikacja Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska pt. Jakość

Bardziej szczegółowo

Jakość powietrza w Polsce na tle Europy

Jakość powietrza w Polsce na tle Europy Monitoring jakości powietrza w systemie Państwowego Monitoringu Środowiska Jakość powietrza w Polsce na tle Europy PODSYSTEMY: 1. Monitoring jakości powietrza 2. Monitoring jakości wód 3. Monitoring jakości

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan jakości powietrza w Warszawie

Aktualny stan jakości powietrza w Warszawie Aktualny stan jakości powietrza w Warszawie XII Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw CZYSTE POWIETRZE W WARSZAWIE jako efekt polityki energetycznej miasta Warszawa, 23 października 2015

Bardziej szczegółowo

Roczna analiza cen wtórnego i pierwotnego rynku mieszkaniowego Wrocław

Roczna analiza cen wtórnego i pierwotnego rynku mieszkaniowego Wrocław Roczna analiza cen wtórnego i pierwotnego rynku mieszkaniowego Wrocław I. Wprowadzenie Wrocław jest miastem położonym w południowo-zachodniej Polsce. Jest on siedzibą władz województwa dolnośląskiego.

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SANITARNYM POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2009 ROKU

RAPORT O STANIE SANITARNYM POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2009 ROKU WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W KATOWICACH 40-957 Katowice, ul. Raciborska 39, tel. (32) 351 23 00, fax. (32) 351 23 18 RAPORT O STANIE SANITARNYM POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2009

Bardziej szczegółowo

POWIETRZE INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W MIEŚCIE STALOWA WOLA. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu

POWIETRZE INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W MIEŚCIE STALOWA WOLA. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W MIEŚCIE STALOWA WOLA POWIETRZE 2014 r. Obowiązek wykonywania pomiarów i oceny jakości powietrza

Bardziej szczegółowo

Monitoring i ocena środowiska

Monitoring i ocena środowiska Monitoring i ocena środowiska Monika Roszkowska Łódź, dn. 12. 03. 2014r. Plan prezentacji: Źródła zanieczyszczeń Poziomy dopuszczalne Ocena jakości powietrza w Gdańsku, Gdyni i Sopocie Parametry normowane

Bardziej szczegółowo

Promieniowanie. elektromagnetycznego. Presje. Stan. RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 2011 roku

Promieniowanie. elektromagnetycznego. Presje. Stan. RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 2011 roku Promieniowanie elektromagnetyczne RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 2011 roku Promieniowanie elektromagnetyczne Presje Promieniowanie elektromagnetyczne jest naturalnym elementem natury

Bardziej szczegółowo

OCENA ROCZNA, KLASYFIKACJA STREF, OBSZARY PRZEKROCZEŃ NA DOLNYM ŚLĄSKU W 2015 ROKU

OCENA ROCZNA, KLASYFIKACJA STREF, OBSZARY PRZEKROCZEŃ NA DOLNYM ŚLĄSKU W 2015 ROKU Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu OCENA ROCZNA, KLASYFIKACJA STREF, OBSZARY PRZEKROCZEŃ NA DOLNYM ŚLĄSKU W 2015 ROKU na podstawie Państwowego Monitoringu Środowiska Ocena 2015 r. Wrocław,

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2. Temat 3. Ocena jakości powietrza atmosferycznego i powietrza w pomieszczeniach, w aspekcie narażenia dzieci

Zadanie 2. Temat 3. Ocena jakości powietrza atmosferycznego i powietrza w pomieszczeniach, w aspekcie narażenia dzieci Zadanie 2. Temat 3. Ocena jakości powietrza atmosferycznego i powietrza w pomieszczeniach, w aspekcie narażenia dzieci dr inż. Krzysztof Klejnowski, mgr Jadwiga Błaszczyk mgr Andrzej Krasa, mgr inż. Wioletta

Bardziej szczegółowo

TARGI POL-ECO-SYSTEM 2015 strefa ograniczania niskiej emisji 27-29 października 2015 r., Poznań

TARGI POL-ECO-SYSTEM 2015 strefa ograniczania niskiej emisji 27-29 października 2015 r., Poznań Anna Chlebowska-Styś Wydział Monitoringu Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu 1. Struktura Państwowego Monitoringu Środowiska. 2. Podstawy prawne monitoringu powietrza w Polsce.

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZA ROK 2011

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZA ROK 2011 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZA ROK 2011 wykonana zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Lódzki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Srodowiska PROGRAM PANSTWOWEGO MONITORINGU,, SRODOWISKA WOJEWODZTW A LÓDZKIEGO na lata

Lódzki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Srodowiska PROGRAM PANSTWOWEGO MONITORINGU,, SRODOWISKA WOJEWODZTW A LÓDZKIEGO na lata Lódzki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Srodowiska PROGRAM PANSTWOWEGO MONITORINGU,, SRODOWISKA WOJEWODZTW A LÓDZKIEGO na lata 2010-2012 Przedkladam Piotr MaKS Wojewódzki Inspektor Ochrony Srodowiska :guslewlcz

Bardziej szczegółowo

Wstępna ocena jakości powietrza pod kątem As, Cd, Ni i B(a)P w PM10 w woj. pomorskim

Wstępna ocena jakości powietrza pod kątem As, Cd, Ni i B(a)P w PM10 w woj. pomorskim WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU Wstępna ocena jakości powietrza pod kątem arsenu (As), kadmu (Cd), niklu (Ni) i benzo-a-pirenu (B(a)P) w pyle zawieszonym PM 10 w województwie pomorskim

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NATĘŻENIA PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH NA TERENIE POZNANIA I OKOLIC W ROKU 2007 Część I

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NATĘŻENIA PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH NA TERENIE POZNANIA I OKOLIC W ROKU 2007 Część I SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NATĘŻENIA PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH NA TERENIE POZNANIA I OKOLIC W ROKU 2007 Część I Opracował: Stefan Klimaszewski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu Delegatura w

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3 tel. 085 742-53-78 faks. 085 742-21-04 e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl OCENA WYNIKÓW BADAŃ HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan jakości powietrza w Warszawie

Aktualny stan jakości powietrza w Warszawie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Mirosław Sałata Emilia Trębińska Aktualny stan jakości powietrza w Warszawie Powiat warszawski obejmuje obszar m.st. Warszawy o powierzchni prawie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM. Wydział Monitoringu Środowiska WIOŚ w Warszawie

SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM. Wydział Monitoringu Środowiska WIOŚ w Warszawie SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Wydział Monitoringu Środowiska WIOŚ w Warszawie Prace przygotowawcze do powstania SOJP Projekt PHARE PL0007.02 Systemy oceny jakości powietrza

Bardziej szczegółowo

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2013 ROKU

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2013 ROKU MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2013 ROKU Podsystem monitoringu hałasu obejmuje zarówno emisję hałasu, jak i ocenę klimatu akustycznego. Ze względu na charakter zjawiska hałasu, pomiary w sieci krajowej

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W MIEŚCIE STALOWA WOLA HAŁAS r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W MIEŚCIE STALOWA WOLA HAŁAS r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W MIEŚCIE STALOWA WOLA HAŁAS 2014 r. Pomiary hałasu Zgodnie z art. 26 i 117 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Zbiorcze zestawienie klas stref dla poszczególnych zanieczyszczeń - ochrona zdrowia... 19

SPIS TREŚCI Zbiorcze zestawienie klas stref dla poszczególnych zanieczyszczeń - ochrona zdrowia... 19 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 1 2. Informacje ogólne o województwie lubelskim... 3 3. Opis systemu oceny... 7 4. Klasy stref i wymagane działania wynikające z oceny. 9 5. Wyniki oceny i klasyfikacji stref według

Bardziej szczegółowo

RUCH DROGOWY I ZANIECZYSZCZENIE

RUCH DROGOWY I ZANIECZYSZCZENIE SPOTKANIE INFORMACYJNE WAWELSKA DZIŚ I JUTRO RUCH DROGOWY I ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA W REJONIE UL. WAWELSKIEJ Warszawa, 28 października 2015 r. Artur Jerzy BADYDA 2 Wprowadzenie PROBLEMYJAKOŚCIPOWIETRZA

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE STĘśENIA PYŁU PM10 I PM2.5 EMITOWANEGO ZE ŹRÓDEŁ CIEPŁA W REGIONIE PRZYGRANICZNYM Z CZECHY-POLSKA

MODELOWANIE STĘśENIA PYŁU PM10 I PM2.5 EMITOWANEGO ZE ŹRÓDEŁ CIEPŁA W REGIONIE PRZYGRANICZNYM Z CZECHY-POLSKA MODELOWANIE STĘśENIA PYŁU PM10 I PM2.5 EMITOWANEGO ZE ŹRÓDEŁ CIEPŁA W REGIONIE PRZYGRANICZNYM Z CZECHY-POLSKA Dr Czesław Kliś Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice Zadanie modelowania stęŝeń

Bardziej szczegółowo