Centrum Informatyczne Edukacji, Warszawa, Al. Szucha 25

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Centrum Informatyczne Edukacji, 00-918 Warszawa, Al. Szucha 25"

Transkrypt

1 Załącznik nr 4 do SIWZ Specyfikacja Techniczna Oferowanego Sprzętu Wymagania ogólne: 1. Z uwagi na jednolitość platformy sprzętowej, oczekiwany pojedynczy punkt kontaktu serwisu producenta (jednolite wsparcie techniczne), wymagane jest aby serwery i macierz dyskowa były tego samego producenta. 2. Całkowita zajętość w szafie rack oferowanych urządzeń (2 serwery, macierz, biblioteka taśmowa, przełącznik KVM z monitorem) nie powinna przekroczyć wymiaru 9U w szafie rack. 3. Urządzenia takie jak serwery, macierz, biblioteka taśmowa, przełącznik KVM z monitorem i szafa rack powinny być objęte 3 letnią gwarancją producenta w następującym trybie: naprawa lub wymiana w miejscu instalacji w terminie do 14 dni od pisemnego zgłoszenia o awarii (faksem lub mailem), w przypadku, gdy naprawa nie moŝe być wykonana w terminie określonym wyŝej, Wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niŝ niesprawny sprzęt, a naprawy dokona w innym miejscu w terminie do 30 dni roboczych od pisemnego zgłoszenia awarii, o którym mowa wyŝej. w przypadku awarii dysku twardego dysk lub części na którym przechowywane są dane pozostają u Zamawiającego. 4. Oprogramowanie do budowy środowiska wirtualizacyjnego i ochrony danych powinna być objęta 3-letnim standardowym wsparciem producenta oprogramowania z prawem do jego aktualizacji. 5. Wszystkie urządzenia powinny zostać zainstalowane w szafie rack wraz z niezbędnymi kablami przyłączeniowymi (kable zasilające, kable FC i kable Ethernetowe). 6. Wymagane jest zainstalowanie dostarczonego oprogramowania systemowego, wirtualizującego oraz oprogramowania do wykonania backupów na zasoby biblioteki taśmowej w trybie codziennych kopii przyrostowych i cotygodniowych kopii pełnych. 7. Wymagane jest zainstalowanie 5 instancji wirtualnych na kaŝdym serwerze. o instancja domeny w trybie niezawodnościowym dla systemu operacyjnego Windows o instancja serwera plików dla systemu operacyjnego Windows o instancja aplikacyjna dla systemu operacyjnego LINUXa o instancja aplikacyjna dla systemu operacyjnego Windows o instancja backupu dla systemu operacyjnego Windows 8. Instancja serwerów plików, aplikacji i backupu powinny działać w trybie niezawodnościowym (HA) tzn. w przypadku awarii serwera podstawowego powinny działać na serwerze zapasowym. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Strona 1 z 9

2 Wymagania szczegółowe: Serwer (2 szt.) Lp. Opis elementów serwera Wymagania minimalne Parametry oferowanego sprzętu: Obudowa typu RACK 19 wraz z elementami niezbędnymi do montaŝu w szafie (zestaw do zamontowania serwerów na wysuwanych szynach w szafie teleinformatycznej 19, umoŝliwiający pełne wysunięcie obudowy, śruby itp.) o wysokości, nie przekraczającej 2U. 2. Płyta główna Płyta główna zaprojektowana przez producenta serwera z moŝliwością zainstalowania minimum czterech procesorów. Cztery procesory klasy x86 64-bitowe przeznaczone dla platform Ilość procesorów szt. serwerowych wieloprocesorowych (MP). Liczba rdzeni na procesor min. Procesor: nazwa.. 4. Prędkość procesorów (częstotliwość) powinna zapewniać wydajność 3. Procesor typu Base co najmniej na poziomie 135 pkt, według standardowego testu SPECfp_rate2006 (wydajność oferowanego serwera [producent i nazwa], powinna być potwierdzona przez oficjalny test udostępniony na stronie Typ.. Producent 4. Pamięć Min. 8 GB na kaŝdy procesor (z moŝliwością rozbudowy do 256GB w serwerze) 5. Zabezpieczenia pamięci RAM Min. typu Registered ECC 6. Gniazda PCI Min. 6 gniazd PCI Express 7. Interfejsy sieciowe, interfejsy funkcjonalne 8. Karty rozszerzeń Min. 4 porty Ethernet 10/100/1000 RJ-45, dodatkowy dedykowany port Ethernetowy 10/100 sieci zarządzającej (dedykowany moduł zarządzający), min. 4 porty USB (2P+2T) oraz 1 port USB wewnętrzny, dedykowany kontroler dyskowy RAID zapewniający funkcjonalność zabezpieczenia na poziomach: RAID 0, 1, 1E, 10, 5, 5EE, 50, 6, 60 dwa dedykowane interfejsy HBA FC 4Gb jednoportowe, w pełni kompatybilne z macierzą FC wymienioną w niniejszej specyfikacji oraz dwa 2 metrowe kable światłowodowe; dedykowany interfejs 1-portowy (w pełni kompatybilny) do podłączenia biblioteki taśmowej wymienionej w niniejszej specyfikacji 9. Napęd optyczny Wewnętrzny napęd DVD typu +/-RW 10. Dyski twarde Min. 4 napędy dyskowe kaŝdy min. 143GB typu hot-swap SAS 2,5 min. 10krpm, z moŝliwością zainstalowania co najmniej 8-iu dysków w technologii hot-swap SAS Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Strona 2 z 9

3 11. Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna 12. Poziom głośności Nie wyŝszy niŝ 66dB wg normy ISO Elementy redundantne Zasilacze z funkcjonalnością Hot-Swap (min. 2 zasilacze), wentylatory z funkcjonalnością Hot-Swap VMware ESX 3.5 (zgodność oferowanego modelu serwera i rodzaju oferowanych procesorów powinna być potwierdzona przez VMware w dokumencie Systems Compatibility Guide For ESX Server 3.5 and ESX Server 3i ) lub innym dokumencie podanym przez producenta VMware 14. źródło: Zgodność sprzętu z Red Hat Enterprise Linux 4 Update 5, 32-bit/64-bit oprogramowaniem Red Hat Enterprise Linux 5, 64-bit SUSE Linux 10 Professional 64-bit Windows Server 2003, Enterprise Edition, 32-bit/64-bit Windows Server 2003, Standard Edition, 32-bit/64-bit Solaris Dokumentacja uŝytkownika Dokumentacja w języku polskim lub angielskim. 16. Warunki gwarancji Zgodnie z zapisami pkt.3 Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej Strona organizacji standaryzującej testy: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Strona 3 z 9

4 Macierz dyskowa (1 szt.): Lp. Opis elementów macierzy 2. Kontrolery 3. Interfejsy komunikacyjne 4. Cache 5. Dyski 6. Oprogramowanie i pozostałe funkcjonalności Wymagania minimalne Typu RACK 19 wraz z elementami niezbędnymi do montaŝu w szafie (zestaw do zamontowania macierzy na wysuwanych szynach w szafie teleinformatycznej 19, umoŝliwiający pełne wysunięcie obudowy, śruby itp.) o wysokości, nie przekraczającej 2U. Dwa kontrolery RAID pracujące w układzie active-active udostępniające minimum dwa złącza na kaŝdym kontrolerze do bezpośredniego podłączenia switchy FC lub serwerów. Równoczesna obsługa wielu poziomów min. RAID 0,1,10,3,5 Min. 4 porty FC 4 Gbit/s Min. 2 porty Gigabit Ethernet RJ-45 do podsieci zarządzającej Min. 2 porty RS-232 do podsieci diagnostycznej Min. 1GB sumarycznie, pamięć cache zapisu mirrorowana między kontrolerami, z funkcjonalnością podtrzymywana bateryjnego przez min. 72h w razie awarii Napędy dyskowe typu Hot-swap, min. 12 napędów SATA w ramach jednej półki dyskowej; sumaryczna wielkość pojemności surowej w jednej półce dyskowej nie mniejsza niŝ: 6TB (gdzie 1 TB= bajtów) MoŜliwość rozbudowy przez dokładanie kolejnych dysków/półek dyskowych do min. 48 napędów HDD Wydajność na operacjach dyskowych na poziomie nie mniej niŝ IOPS Obsługa dysków w technologii SAS oraz dysków w technologii SATA II w ramach jednej macierzy dyskowej MoŜliwość dowolnego rozmieszczenia dysku Hot Spare w ramach dostępnej przestrzeni (funkcjonalność Globar Hot-Spare ) Macierz wyposaŝona w moduły zarządzające całością urządzenia, przy czym ich awaria nie wpływa na funkcjonowanie całości urządzenia i oferowanych przez nie usług Zarządzanie zarówno z poziomu linii komend (CLI) w trybie lokalnym (RS) i zdalnym (Ethernet) oraz z poziomu interfejsu graficznego (GUI). Parametry oferowanego sprzętu: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Strona 4 z 9

5 7. Współpraca z systemami operacyjnymi 8. Bezpieczeństwo Funkcjonalność konfiguracji domen przestrzeni dyskowych (do 16 domen), w oferowanej konfiguracji wymagana jest funkcjonalność umoŝliwiająca zbudowanie min 2-ch domen dyskowych, mechanizm snapshot-ów, wykonywanych z poziomu urządzenia (funkcjonalność opcjonalna). Funkcjonalność zapewniająca bez przerywania pracy urządzenia na: - rozbudowę wolumenów, - migrację RAID - rozbudowę pojemności, - migrację wielkości segmentu - rekonfigurację wolumenu lub dysku wirtualnego - aktualizację firmware u kontrolera(ów). VMware ESX 3.5 (zgodność oferowanego modelu macierzy powinna być potwierdzona przez VMware w dokumencie Storage / SAN Compatibility Guide For ESX Server 3.5 and ESX Server 3i ) lub innym dokumencie podanym przez producenta VMware źródło: MS Windows 2003, Linux, Solaris Brak pojedynczego punktu awarii. Ciągła praca obu kontrolerów nawet w przypadku zaniku jednej z faz zasilania. Zasilacze, wentylatory, kontrolery RAID redundantne, moŝliwość wymiany na gorąco bez zatrzymywania pracy macierzy 9. Poziom głośności Nie wyŝszy niŝ 60dB wg normy ISO9296 Dokumentacja Dokumentacja w języku polskim lub angielskim 10. uŝytkownika 11. Warunki gwarancji Zgodnie z zapisami pkt.3 Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Strona 5 z 9

6 Biblioteka taśmowa (1 szt.): Lp. Opis elementów biblioteki Wymagania minimalne Parametry oferowanego sprzętu: Obudowa typu RACK 19 wraz z elementami niezbędnymi do montaŝu w szafie (zestaw do zamontowania na wysuwanych szynach w szafie teleinformatycznej 19, umoŝliwiający pełne wysunięcie obudowy, śruby itp.) o wysokości, nie przekraczającej 2U. 2. Ilość napędów taśmowych Min. 1 napęd taśmowy typu LTO3 (niskoprofilowy) z moŝliwością 3. Interfejs komunikacyjny rozbudowy do 2-ch napędów tego samego typu. Napędy typu Hot-Swap Interfejs do podłączenia z serwerem kompatybilny do interfejsu, w jaki będą wyposaŝone serwery (opis wymagań powyŝej w specyfikacji), dedykowany interfejs zarządzania 4. Ilość slotów na nośniki Nie mniej niŝ 24 (9,6TB na wszystkich nośnikach) 5. WyposaŜenie dodatkowe Czytnik kodów paskowych 6. System zarządzania Zarządzanie z poziomu interfejsu graficznego 7. Zgodność sprzętu z MS Windows 2003 oprogramowaniem 8. Dokumentacja uŝytkownika Dokumentacja w języku polskim lub angielskim. 9. Wymagania dodatkowe 24 taśmy typu LTO-3 oraz 1 taśma czyszcząca 10. Warunki gwarancji Zgodnie z zapisami pkt.3 Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Strona 6 z 9

7 Konsola KVM (1 szt.): Lp. Opis elementów KVMa Wymagania minimalne Parametry oferowanego sprzętu: Obudowa typu RACK 19 wraz z elementami niezbędnymi do montaŝu w szafie (zestaw do zamontowania na wysuwanych szynach w szafie teleinformatycznej 19, umoŝliwiający pełne wysunięcie urządzenia, śruby itp.) o wysokości, nie przekraczającej 1U, zamek zabezpieczający otworzenie konsoli przez niepowołane osoby 2. Wielkość I rodzaj ekranu Min. 17 LCD 3. Rodzaj I ilość obsługiwanych interfejsów 4. System zarządzania Interfejsy do podłączenia lokalnego nie mniej niŝ 16 serwerów (VGA, PS/2 lub USB), zestaw kabli o długości min. 3m do podłączenia 8 serwerów (6 x PS/2 + 2 x USB, podłączane za pomocą zintegrowanych kabli lub uniwersalnych przejściówek), wymagana jest opcjonalna moŝliwość zastosowania dedykowanego adaptera do podłączenia serwerów SUN, opcjonalna moŝliwość podłączania urządzeń z portem szeregowym przy pomocy dedykowanej przejściówki i emulacji terminala VT100, gigabitowy interfejs Ethernetowy dla zdalnego dostępu przez sieć komputerową. Zarządzanie z poziomu interfejsu graficznego (wbudowany interfejs webowy), moŝliwość zarządzania zdalnego (jednoczesne sesje) min. na 1 uŝytkownika zdalnego, dostępne menu ekranowe przy dostępie lokalnym. 64 lokalne konta uŝytkowników z oddzielnymi listami dostępu dla kaŝdych z nich, szyfrowanie przesyłanych danych przy pomocy algorytmu AES, wsparcie dla protokołu uwierzytelniania LDAP, wsparcie dla protokołu IPv6 MS Windows 2003, Linux, Solaris 5. Zgodność sprzętu z oprogramowaniem systemowym 6. Dokumentacja uŝytkownika Dokumentacja w języku polskim lub angielskim. 7. Warunki gwarancji Zgodnie z zapisami pkt.3 Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Strona 7 z 9

8 Szafa rack (1 szt.): Lp. Opis Wymagania minimalne Parametry oferowanego sprzętu: Obudowę o wysokości 42U muszą cechować następujące funkcjonalności: - wymiary: 800 x 1000 [mm] - obciąŝalność, co najmniej 1000 kg - rama musi być spawana - rama szafy musi umoŝliwić boczne prowadzenie kabli i ich mocowanie przy pomocy opasek kablowych bądź uchwytów kablowych Szafa musi być wyposaŝona w następujące elementy dodatkowe: - przednie i tylne drzwi perforowane - listwy uziemienia i linki uziemienia drzwi, osłon i dachu - zabezpieczenie przed przechyleniem szafy (cokół) - drzwi frontowe i tylne wyposaŝone w uchwyt zamykany na klucz - drzwi frontowe i tylne o kącie otwarcia 180 stopni 2. WyposaŜenie dodatkowe Dwie listwy zasilające z wyłącznikiem 2 x C10 i z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym z filtrem sieciowym, 10 gniazd C10 (9 x 2P+Z; 1 x 32-C13) 2. Warunki gwarancji Zgodnie z zapisami pkt.3 Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Strona 8 z 9

9 Oprogramowanie (zestaw licencji)* wraz ze szkoleniami(**): Lp. Opis oprogramowania Wymagania minimalne (producent, rodzaj licencji, ilość licencji) Parametry oferowanej licencji: (producent, rodzaj, ilość); rodzaj oferowanego szkolenia Microsoft Windows Serwer wersja 2008 Standard PL 32bitowa. (lub inne oprogramowanie funkcjonalnie równowaŝne) Symantec Backup Exec wersja min. 12 (lub inne oprogramowanie funkcjonalnie równowaŝne) VMware Infrastructure wersja min. Standard 3.5 (lub inne oprogramowanie funkcjonalnie równowaŝne) Szkolenie z oprogramowania do ochrony danych (certyfikowane przez producenta oprogramowania) Szkolenie z oprogramowania wirtualizacyjnego (certyfikowane przez producenta oprogramowania) Microsoft Rodzaj licencji: OLP Liczba licencji: 6 Symantec Rodzaj i ilości licencji: ochrona serwer backupu (1 licencja), ochrona serwera MS Windows (4 licencje), ochrona serwera Linux (7 licencji), VMware Rodzaj i ilości licencji. Ilość licencji powinna odpowiadać ogólnej liczbie zainstalowanych i oferowanych procesorów w serwerach opisanych z specyfikacji (nie jest moŝliwe zaoferowanie licencji typu OEM). Jednorazowe szkolenie 3 pracowników z obsługi wdroŝonego oprogramowania o zakresie nie gorszym niŝ: szkolenie o oznaczeniu VBEW12 Symantec Backup Exec v.12 Administaracja przygotowujące do egzaminu Administration of Backup Exec 12 for Windows, metoda szkolenia: wykład + warsztaty, z minimalnym czasie trwania: ponad 34 godziny lub inne równowaŝne szkolenie odpowiadające rozwiązaniu funkcjonalnie równowaŝnemu Jednorazowe szkolenie 3 pracowników z obsługi wdroŝonego oprogramowania o zakresie nie gorszym niŝ szkolenie o oznaczeniu HB513S VMware Infrastructure 3.5: Install and Configure przygotowujące do egzaminu i certyfikatu VMware- Certified Professional, metoda szkolenia: wykłady, o minimalnym czasie trwania: min. 4 dni lub inne równowaŝne szkolenie odpowiadające rozwiązaniu funkcjonalnie równowaznemu (*) do kaŝdego rodzaju oferowanego oprogramowania (licencji) wymagane jest dostarczenie odpowiedniego nośnika instalacyjnego. (**) wymagane jest zaoferowanie szkoleń certyfikowanych przez producenta. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Strona 9 z 9

Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji

Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji Lp. 1. 1.1 AE/ZP-27-16/14 Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje systemu muszą być dostarczone, zamontowane,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ 1

Załącznik nr 1 do SIWZ 1 Przedmiot dostawy: dwa serwery i macierz dyskowa Załącznik nr 1 do SIWZ 1 Wymagany zestaw parametrów technicznych zamówienia Zamierzone cele: zbudowanie wydajnej i bezawaryjnej infrastruktury dla wirtualizacji

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia

FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia Załącznik nr 5 do oferty FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Serwer Cena jednostkowa brutto Wartość brutto ilość: 2..... Obudowa Typ procesora Wydajność systemu Ilość procesorów

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zakres postępowania 1. Dostawa platformy serwerowej. 2. Przeniesienie systemu wirtualizacyjnego VMware. 3. Opracowanie i dostarczenie Dokumentacji powykonawczej.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA Specyfikacja 1.1 Serwer Łącznie 2 szt. Oferowany model... Producent... LP. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne 1 Obudowa Typ procesora

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/42/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Pozycja nr 1: Dostawa serwera blade o następujących parametrach

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna rozbudowy infrastruktury IT oraz wdrożenia systemu Backupu. W ramach prowadzonego postępowania przetargowego Zamawiający zamierza wdrożyć profesjonalny

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ/ Załącznik nr 1 do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i konfiguracja infrastruktury serwerowo-sieciowej wraz z dostawą oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Ilość : Pozycja 1 Router sprzętowy/firewall 1 sztuka Minilmalna liczba interfejsów RJ-45 Ethernet 10/100/1000 8 sztuk, każdy z interfejsów musi mieć możliwość konfiguracji osobnej podsieci i strefy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy

Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego w zakresie: I. 1 sztuka serwera kopii zapasowych (obudowa typu RACK) + montaż i konfiguracja II. 1 sztuka serwera kontrolera domeny (obudowa typy RACK)

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ... ( pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1. Szafa stelażowa RACK 1 szt. Lp Element konfiguracji Wymagania minimalne 1 Wysokość (podana w 42 U jednostkach

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Wymogi ogólne Zamawiającego: Oferent dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć

Bardziej szczegółowo

Dotyczy postępowania: Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego dla UM Gliwice Opis minimalnych wymagań sprzętu spełniających warunki zamówienia

Dotyczy postępowania: Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego dla UM Gliwice Opis minimalnych wymagań sprzętu spełniających warunki zamówienia oznaczenie sprawy: ZA.271.91.2014 Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ Dotyczy postępowania: Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego dla UM Gliwice Opis minimalnych wymagań sprzętu spełniających

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Nr sprawy: AD-O.272.4.2014 Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia 1. Serwer wraz z oprogramowaniem do archiwizacji 1 zestaw Lp. Wymagane minimalne parametry techniczne serwera 1. Typ Serwer 2. Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

1. Minimalne wymagania dla serwera baz danych

1. Minimalne wymagania dla serwera baz danych Załącznik nr 10 (Pieczęć Wykonawcy) Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu Przedmiot postępowania: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania część C Tryb: przetarg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA Część nr 1 Macierz 12x1TB wraz z oprogramowaniem, wdrożeniem i szkoleniem model wg opisu w części nr 1(sprzęt komputerowy spełniający wymagania wymienione

Bardziej szczegółowo

Z możliwością instalacji w standardowej szafie RACK 19 (maksymalnie 5U). Możliwość instalacji łącznie 8 dysków twardych Hot-Plug 2,5

Z możliwością instalacji w standardowej szafie RACK 19 (maksymalnie 5U). Możliwość instalacji łącznie 8 dysków twardych Hot-Plug 2,5 Załącznik nr 9 do SIWZ SERWER aplikacyjno-bazodanowy 5 szt. Serwer Aplikacyjno-Bazodanowy Nazwa producenta i model (*). Opis wymagań minimalnych 1. Obudowa Z możliwością instalacji w standardowej szafie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ Załącznik Nr 2 do SIWZ... Pieczątka firmowa wykonawcy SZCZEGÓŁOWY OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwery szt. 2 Nazwa Elementu serwera Minimalne wymagane parametry techniczne: UWAGA W wykropkowane

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 2 Załącznik nr 6a do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 2 Dostawa serwerów, macierzy dyskowej, oprogramowania do wirtualizacji, systemu kopii zapasowych, szafy serwerowej z wyposażeniem, zasilacza UPS

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego sprzętu/model 1. 1.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego sprzętu/model 1. 1. Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2 Oferowany produkt: Macierz dyskowa Typ. Model.. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego

Bardziej szczegółowo

Dokument techniczny. Załącznik Nr 4. 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Nazwa komponentu

Dokument techniczny. Załącznik Nr 4. 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Nazwa komponentu Załącznik Nr 4 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Dokument techniczny Nazwa komponentu Obudowa Płyta główna Procesor Pamięć RAM Sloty PCI Express Wbudowane porty Karta graficzna Interfejsy sieciowe Kontroler

Bardziej szczegółowo

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne Składana oferta musi odpowiadać warunkom nie gorszym niż określone poniżej: Oferowane produkty muszą spełniać wszystkie parametry określone w niniejszym załączniku oraz być fabrycznie nowe, oznakowane

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna Sprzętu (Minimalne wymagania techniczne)

Specyfikacja techniczna Sprzętu (Minimalne wymagania techniczne) Znak sprawy: BDG-III-3820-09/08 Specyfikacja techniczna Sprzętu (Minimalne wymagania techniczne) Załącznik nr 1 do umowy nr.. z dnia.. 1. ZESTAW SERWERÓW dla duŝego Wydziału Ksiąg Wieczystych SS.1, Ilość:

Bardziej szczegółowo

81-703 Sopot, ul.władysława IV 9, centrala: 58 555 97 00, fax: 58 555 97 11, e-mail: headoffice@strefa.gda.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA

81-703 Sopot, ul.władysława IV 9, centrala: 58 555 97 00, fax: 58 555 97 11, e-mail: headoffice@strefa.gda.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA 81-703 Sopot, ul.władysława IV 9, centrala: 58 555 97 00, fax: 58 555 97 11, e-mail: headoffice@strefa.gda.pl UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Załącznik nr 3 do Zaproszenia SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Oferowany sprzęt i urządzenia komputerowe

Opis przedmiotu zamówienia Oferowany sprzęt i urządzenia komputerowe Część III SIWZ OPZ Opis przedmiotu zamówienia Oferowany sprzęt i urządzenia komputerowe Spis treści 1 Wymagania ogólne... 2 2 Pola eksploatacji... 3 3 Serwer typ I... 4 4 Serwer typ II... 6 5 Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do specyfikacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Stacja komputerowa szt. 32 Nazwa komponentu

Załącznik nr 1 do specyfikacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Stacja komputerowa szt. 32 Nazwa komponentu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Stacja komputerowa szt. 32 Nazwa komponentu Typ Procesor Chipset Załącznik nr 1 do specyfikacji Wymagane minimalne parametry techniczne stacji komputerowej Komputer

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie: Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji

Bardziej szczegółowo