Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇Ć ᖧ劇 ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇 Podstawa opracowania ᖧ劇ᖧ劇 Przedmiot i zakres opracowania ᖧ劇ᖧ劇 Opis stanu istniejącego ᖧ劇ᖧ劇 Projekt zagospodarowania ᖧ劇ᖧ劇 Wpływ inwestycji na środowisko ᖧ劇ᖧ劇 Wymogi materiałowe ᖧ劇ᖧ劇 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇 Wykaz drzew projektowanych ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇 Wykaz krzewów projektowanych ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇 劇 劇ᖧ劇ᖧ劇 劇 劇 劇ᖧ劇 劇ᖧ劇 劇 劇ᖧ劇ᐧ咇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇 劇 劇 劇tᖧ劇ktuᖧ劇ᖧ劇 Zestawienie ścieżek i alejek Zestawienie placów, stanowisk na ławki i pozostałych nawierzchni Zestawienie zbiorcze ścieżek, alejek, placów, stanowisk na ławki i pozostałych nawierzchni Zestawienie zbiorcze materiałów użytych w projekcie zagospodarowania parku ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇 Ęᖧ劇Ć ᖧ劇ᖧ劇ᐧ咇ᖧ劇ᐧ咇 ᖧ劇ᖧ劇 ᐧ咇ᐧ咇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇 Plansza podstawowa 1 : 500 ᖧ劇ᖧ劇 ᐧ咇ᐧ咇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇 Plansza wymiarowa 1 : 250 ᖧ劇ᖧ劇 ᐧ咇ᐧ咇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇 Przekroje A-A, B-B, C-C, D-D, E-E 1 : 50 ᖧ劇ᖧ劇 ᐧ咇ᐧ咇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇 Przekroje I-I, J-J 1 : 50 ᖧ劇ᖧ劇 ᐧ咇ᐧ咇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇 Przekroje F-F, G-G, H-H, K-K, L-L, M-M, N-N 1 : 50 ᖧ劇ᖧ劇 ᐧ咇ᐧ咇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇 Przekroje O-O, P-P 1 : 50 ᖧ劇ᖧ劇 ᐧ咇ᐧ咇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇 Kładka drewniana 1 : 20 ᐧ咇ᖧ劇 ᐧ咇ᐧ咇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇 ᐧ咇ᖧ劇 Pergola ze stalowych kształtowników 1 : 50 ᐧ咇ᖧ劇 ᐧ咇ᐧ咇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇 ᐧ咇ᖧ劇 Pergola stalowa z dwuteownika HEB : 50 ᖧ劇ᐧ咇ᖧ劇 ᐧ咇ᐧ咇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᐧ咇ᖧ劇 Projekt zieleni 1 : 500 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᐗ啇Ąᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᐧ咇ᖧ劇 Zał. nr 1. Zał. nr 2. 号 G Zał. nr 2. D ę 号 Zał. nr 3. 号 Zał. nr 4. 号 ᖷ呗 ę ł 号 ł ᖷ呗 号 - ᖷ呗ᖷ呗 ᖷ呗 咧 h ł ᖷ呗 ń Zał. nr 5. ł 号 咧 - 咧 咧ᖷ呗 - 咧 咧 咧 - 咧 ᖷ呗 h - 咧 G - 咧 咧

2 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇 ᐗ啇ᐗ啇 ᐗ啇ᖧ劇ᐗ啇ᐗ啇ᖧ劇ktu 劇ᖧ劇ᐗ啇ᐗ啇ᐧ咇ᐗ啇ᐗ啇ᐗ啇ᖧ劇ᖧ劇ᐗ啇 劇ᖧ劇ᖧ劇 劇ᖧ劇 ᐗ啇ᖧ劇ᖧ劇ku ᐗ啇ᖧ劇 劇ᐧ咇 uᖧ劇 劇 劇ᐧ咇 ᖧ劇ᖧ劇 劇ᐧ咇ᐗ啇ᐗ啇ᐗ啇ᖧ劇ᖧ劇ᐗ啇 劇 ᖧ劇 劇 劇 劇ᖧ劇 劇 劇ᖧ劇 劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇 ᐗ啇ᖧ劇 ᖧ劇 ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 Umowa z Inwestorem. ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 Uchwała Nr XLII/782/05 Rady Miasta Szczecina z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gumieńce- Derdowskiego w Szczecinie (DUWZach Nr 73 poz. 1549). ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 Kopia mapy syt.-wys. w skali 1 : 500 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 Inwentaryzacja dendrologiczna oraz waloryzacja i gospodarka drzewostanem opracowana przez dr inż. Marcina Kubusa w 2008 roku. ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 Zdjęcie satelitarne terenu źródło: Google Earth ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 Prawo budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz z późniejszymi zmianami). ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 Obowiązujące normy i przepisy. ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇 ᖧ劇ᐗ啇ᐗ啇ᖧ劇 ᖧ劇 ᐧ咇 ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇 ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania działek nr 7 i 10/2 zlokalizowanych przy ul. Przygodnej w Szczecinie na teren zieleni urządzonej. Działki objęte opracowaniem zlokalizowane są na obszarze w granicach Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego dnia 18 lipca 2005 r. przez Radę Miasta Szczecin Uchwałą nr Nr XLII/782/05 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Gumieńce-Derdowskiego w Szczecinie (DUWZach. Nr 73 poz. 1549). Przeznaczenie wyznaczonego terenu na ogólnodostępny publiczny park z urządzeniami rekreacyjno-wypoczynkowymi jest zgodne z obowiązującym planem zagospodarowania. Teren objęty Ekologicznym Systemem Zieleni Miejskiej. Powierzchnia działek z obrębu 2083 objętych opracowaniem: Nr 7 pow. 咧 咧 咧 咧 咧 咧 咧 咧 咧 Nr 10/2 pow. 咧 咧 咧 咧 咧 咧 咧 咧 Łączna powierzchnia działek wynosi 咧 咧 咧 咧 咧 咧 咧 咧 咧 Właścicielem ww. działek jest Gmina Miasto Szczecin. ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 Zakres opracowania: zaprojektowanie alejek i placów z przeznaczeniem na cele spaceroworekreacyjne, wraz z niezbędnymi elementami małej architektury, zaprojektowanie dwóch ogrodzonych placów zabaw z uwzględnieniem podziału na grupy wiekowe,

3 zaprojektowanie terenu przeznaczonego do urządzania wszelkiego rodzaju imprez okolicznościowych (typu festyny osiedlowe itp.) wraz z niezbędnymi jego elementami małej architektury, zaprojektowanie placu do uprawiania ćwiczeń na urządzeniach sprawnościowych siłownia pod chmurką, określenie zakresu prac ziemnych i nawierzchniowych, zaprojektowanie zieleni wysokiej i niskiej wraz z zielenią izolacyjną oddzielającą poszczególne strefy parku, określenie zakresu prac pielęgnacyjnych w istniejącej zieleni ze szczególnym uwzględnieniem doliny wzdłuż rzeki Bukowej i strumienia Wierzbak gdzie obowiązuje przywrócenie naturalnych walorów doliny. ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇 ᖧ劇ᐧ咇 ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᐗ啇Ąᖧ劇ᖧ劇ᐗ啇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᐗ啇ᐗ啇kᖧ劇ᖧ劇 劇 劇ᖧ劇 劇ᐗ啇ᖧ劇 Przedmiotowy teren zlokalizowany jest w szczecińskiej dzielnicy Pogodno przy ul. Przygodnej na działkach nr 7 i 10/2 z obrębu Od strony zachodniej granicę terenu wyznacza linia rzeki Bukowa, od strony południowej linię graniczną stanowi rzeka Wierzbak. Po wschodniej stronie za ul. Przygodną znajduje się teren z podziemnym ujęciem wody Świerdzewo, stronę północną terenu planowanego parku zamykają pracownicze ogrody działkowe.

4 5 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA 3.2. Istniejący stan zagospodarowania Teren przeznaczony do zagospodarowania na publiczny park, wcześniej pełnił funkcję miejskiej szkółki drzew i krzewów ozdobnych, po której pozostały rzędy wyrośniętych drzew gęsto rozmieszczonych w kwaterach. Ukształtowanie terenu mało zróżnicowane, rzędna bezwzględna terenu wacha się od 20,9 do 21,4 m n.p.m. Na terenie objętym opracowaniem nie występują obiekty budowlane. Wzdłuż północnej granicy teren oddzielony od pracowniczych ogrodów metalową siatką zawieszoną na żelbetowych prefabrykowanych słupach. W roku 2009 i 2010 na podstawie decyzji Prezydenta (w załączeniu) przeprowadzono w drzewostanie działania selekcyjne. Inwentaryzację dendrologiczną oraz waloryzację i gospodarkę drzewostanem opracował dr inż. Marcin Kubus. Fot. nr 1. Fot. nr 2. Fot. nr 1 i 2. Lokalizacja projektowanego parku stan istniejący. - źródło: Google Earth Na fot. nr 2 żółtą przerywaną kreską zaznaczono przebieg ścieżki, która łączy projektowany park przy ul. Przygodnej ze ścieżką pieszo-rowerową biegnącą wokół Jeziora Słonecznego.

5 6 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA 4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA 4.1. Ogólne założenia projektowe Zaprojektować park mający charakter przestrzeni publicznej przeznaczonej do rekreacji czynnej i biernej dla różnych grup wiekowych z podziałem na strefy o odmiennych funkcjach. A-B, B-C, C-D, strefy wypoczynku biernego z polanami wypoczynkowymi i z łąką kwietną; D-E strefa reprezentacyjna z nawierzchnią mineralną, z pergolą i z miejscami wypoczynkowymi, plac zabaw dla dzieci do lat 6-ciu.; E-F strefa wypoczynku biernego i rekreacji spacerowej z miejscami wypoczynkowymi i drewnianymi kładkami spacerowymi; F-G, G-H strefa wypoczynku biernego i czynnego z placem zabaw dla dzieci, placem z urządzeniami do ćwiczeń na świeżym powietrzu. Zakłada się, że użytkownikami parku będą głównie mieszkańcy Osiedla Kapitanów i Osiedla Polskich Marynarzy projekt zapewnia silne powiązania komunikacyjne z tymi osiedlami poprzez sieć tras pieszych i rowerowych. Zakres oddziaływania i izochrony parku określa rys nr 2*. Rys. nr 2*. Izochrony parku przy ul. Przygodnej. izochrona nr 1 Osiedle Kapitanów i Osiedle Marynarzy Polskich, izochrona nr 2 centrum handlowe Ster, i Castorama, izochrona nr 3 część dzielnic Gumieńce i Pogodno, teren wokół Jeziora Słonecznego.

6 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇tᖧ劇ᖧ劇fᐧ咇 ᐗ啇ᖧ劇ᖧ劇ku PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA Podział przestrzeni parku na strefy o odmiennych funkcjach. ᖧ劇tᖧ劇ᖧ劇fᖧ劇 嘇 嘇 położona jest po obu stronach rzeki Bukowa z dwoma 2 mostkami (mostki - odrębny proj. konstrukcyjny). Na działce 10/2 przewidziano dwa wejścia do parku, które komunikują projektowany teren z powstającym osiedlem mieszkaniowym. W centralnej części proponuje się utworzenie placu wypoczynkowego z nawierzchni tłuczniowej (mineralnej) typu Tegra-Plazadur lub równoważnej. Wyposażenie tej części stanowią ławki i kosze na śmieci. Po przeciwległej stronie cieku założona zostanie łąka kwietna i trawnik rekreacyjny z luźno rozmieszczonymi grupami drzew istniejących. ᖧ劇tᖧ劇ᖧ劇fᖧ劇 嘇 嘇ᖧ劇 z układem łukowo przebiegających ścieżek spacerowych z nawierzchni tłuczniowej, przy których rozmieszczono, w zatoczkach o żwirowej nawierzchni, ławki parkowe z drewnianymi siedziskami i oparciami. W wydzielonym pasie terenu równoległym do przebiegu rzeki i ciągu pieszorowerowego zaproponowano umieszczenie na nawierzchni z grubego żwiru 16/32 betonowych ławek parkowych bez oparcia z drewnianym siedziskiem. Na lekkim podwyższeniu (poziom +0,9 m) o nawierzchni tłuczniowej zainstalowana zostanie stalowo-drewniana pergola w kształcie litery L, w nowoczesnym stylu. Pergola otoczona będzie niskim murkiem z koszy gabionowych wypełnionych grubym kruszywem. Elementem ożywiającym płaszczyznę terenu będą regularne łukowe pasy grubego żwiru 32/64. ᖧ劇tᖧ劇ᖧ劇fᖧ劇 ᖧ劇 嘇ᐗ啇 strefa komunikująca łączy bogato wyposażone sąsiednie strefy B-C i D-E. Zadrzewienie tej strefy stanowią drzewa istniejące, pozostawione po zabiegach pielęgnacyjnych. ᖧ劇tᖧ劇ᖧ劇fᖧ劇 ᐗ啇 嘇ᖧ劇 położona w centralnej części parku ma charakter reprezentacyjny i jest powiązana z otoczeniem parku dwoma wejściami (przez mostek od strony nowobudowanego osiedla i od ul. Przygodnej).. Przeważa tu nawierzchnia tłuczniowa w dwóch barwach piaskowej i jasnobrązowej ułożonych pasmowo, prostopadle do ul. Przygodnej i rzeki Bukowa. W podobnym układzie umieszczono nowoczesną w stylu stalową pergolę, ławki parkowe oraz murki z koszy gabionowych o zróżnicowanej wysokości (0,5 2 m), tworzące kamienny wąwóz. W strefie zlokalizowano również niewielki plac zabaw dla dzieci do lat 6-ciu. Zieleń wysoką tworzą pozostawione, pierwotnie rosnące w regularnych rzędach, drzewa liściaste i iglaste. ᖧ劇tᖧ劇ᖧ劇fᖧ劇 ᖧ劇 嘇F tworzona jest przez zespół prostych i krzyżujących się ze sobą drewnianych kładek spacerowych zainstalowanych ok cm nad powierzchnią gruntu. Prowadzą one w głąb zwartego zadrzewienia tej części parku, nadając mu leśny charakter. Kładki prowadzą w różne części ww. sektora i sąsiednich sektorów. W części w pobliżu ul. Przygodnej, wzdłuż szerokiej ścieżki o nawierzchni tłuczniowej zaprojektowano dwa wypoczynkowe gabionowe wgłębniki z ławkami i koszami na śmieci.

7 ᖧ劇tᖧ劇ᖧ劇fᖧ劇 F 嘇ᐗ啇 podzielona na dwie części z placem zabaw wyposażonym w urządzenia zabawowe (9 szt.) z placem i z wydzielonymi koszami gabionowymi, czterema miejscami wypoczynkowymi ze stołami rekreacyjnymi. Nawierzchnia ww. placu jest analogiczna do nawierzchni placu reprezentacyjnego w sektorze D-E. ᖧ劇tᖧ劇ᖧ劇fᖧ劇 ᐗ啇 嘇ᖧ劇 ma charakter komunikacyjny, z układem ścieżek pieszo-rowerowych prowadzących do dwóch wejść parkowych od strony ul. Przygodnej oraz, przez mostek, od strony nowobudowanego osiedla. Wydzielono tu plac z 6 urządzeniami do ćwiczeń na świeżym powietrzu. Wzdłuż granicy z pracowniczymi ogrodami działkowymi wprowadzono zieleń o funkcji estetyczno-izolacyjnej. ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᐧ咇kᐧ咇ᖧ劇ᐗ啇 kᐗ啇 劇uᖧ劇 劇kᖧ劇 劇ᐧ咇ᐗ啇ᖧ劇ᐧ咇 Projektuje się układ ciągów pieszych i pieszo-rowerowych na podstawie analizy istniejącego obecnie ruchu pieszego jak i przyszłego związanego z intensywną rozbudową pobliskich osiedli mieszkaniowych. Wykorzystano w maksymalnym stopniu układ zinwentaryzowanych przydeptów. Zaprojektowana główna trasa pieszo-rowerowa przebiegająca wzdłuż rzeki Bukowa została zaprojektowana w sposób uwzględniający przywrócenie naturalnych walorów doliny. Sieć tras pieszych i rowerowych wewnątrz projektowanego parku łączy się z ciągami pieszo-rowerowymi znajdującymi się w najbliższej okolicy, np. z trasami rowerowymi wokół J. Słonecznego oraz wzdłuż ul. Taczaka. Do utwardzenia nawierzchni alejek i placów stosuje się naturalne ekologiczne kruszywa odpowiednich frakcji bazując na technologiach i produktach markowych firm np. Tegra Polska lub równoważnych. Ruch kołowy przewidziany jest jedynie na ul. Przygodnej, nie projektuje się miejsc parkingowych. ᐧ咇 ᐗ啇 嘇 ᐗ啇ᐗ啇ᐧ咇tk 劇 嘇ᐧ咇 劇tᖧ劇 ᖧ劇 嘇 ᖧ劇ᖧ劇ᐗ啇 ᖧ劇 劇ᖧ劇k 嘇 嘇ukᐗ啇 劇ᖧ劇 劇ᐗ啇ᐧ咇tᖧ劇ᖧ劇 嘇 ᐗ啇ᐗ啇ᖧ劇ᖧ劇 劇ᐗ啇 劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 劇 ᐗ啇ᐗ啇ᖧ劇ᆗ嚷ᖧ劇ᖧ劇ᐧ咇 劇 ᐗ啇ᖧ劇ᐗ啇ᐗ啇ᖧ劇k 劇 劇ᖧ劇 kᐗ啇ᖧ劇ᐧ咇tᖧ劇uk 劇ᐧ咇ᐗ啇ᖧ劇ᐧ咇 劇 劇 ᖧ劇 劇ᖧ劇 ᐧ咇 嘇 ᐗ啇ᖧ劇ᐗ啇ᆗ嚷tᖧ劇 ᖧ劇 劇ᖧ劇 劇ᖧ劇ᐗ啇ᐧ咇 劇ᐧ咇 劇 ᐗ啇ᖧ劇ᐗ啇ᐗ啇ᖧ劇ktᖧ劇 劇 劇ᖧ劇ᐗ啇ᐗ啇ᐧ咇ᐗ啇ᐗ啇ᐗ啇ᖧ劇ᖧ劇ᐗ啇 劇ᖧ劇ᖧ劇 劇ᖧ劇 tᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇uᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᐗ啇ᖧ劇ᐗ啇tᐧ咇 劇 劇ᖧ劇 劇ᖧ劇ᖧ劇 劇 ᖧ劇ᖧ劇 劇 劇ᖧ劇ᖧ劇 劇 劇 劇ᖧ劇 劇ᐗ啇 劇ᖧ劇 ᖧ劇 嘇 Podczas wykonywania prac związanych z utwardzeniem nawierzchni wykonać niwelację terenu przyjmując istniejące rzędne terenu jako projektowane z tolerancją ± 0,15 m. Usunąć warstwę roślinną i warstwę humusu. Urobek w 70% wykorzystać do wyrównania terenu lub zastosować przy zakładaniu trawników. Pozostały urobek (30%) powstały podczas wykonywania prac ziemnych związanych z wykonaniem alejek i placów (np. korytowanie, niwelacja terenu) usunąć. ᖧ劇 嘇 Niwelacja dotyczy terenu przewidzianego pod alejki, place, miejsca wyznaczone na place zabaw oraz w miejscach związanych z użytkowaniem elementów malej architektury. ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇 劇 劇ᖧ劇ᖧ劇 劇 劇 劇ᖧ劇 劇ᖧ劇 Parametry warstw: ᖧ劇 嘇 nawierzchnie tłuczniowe typu PLAZADUR Tegra Typ T lub równoważne kolor - czerwony (rdzawy), piaskowy (beżowy) lub jasny brązowy.

8 warstwy: tłuczeń typu PLAZADUR, uziarnienie 0/8 mm gr. 4 cm; warstwa dynamiczna, uziarnienie 0/16 mm gr. 6 cm; warstwa nośna z kruszywa łamanego uziarnienie 0/32 mm gr. 15 cm; ᖧ劇 嘇 nawierzchnie żwirowe z grubego żwiru frakcji 16/32 Typ Z. warstwy: żwir gruby, uziarnienie 16/32 mm gr. 10 cm; geowłóknina separacyjna PP150 lub równoważna; warstwa nośna z kruszywa łamanego uziarnienie 0/32 mm gr. 15 cm lub podsypka piaskowa gr. 10 cm (patrz rys. przekrojów nawierzchni); 劇 嘇 nawierzchnie żwirowe z grubego żwiru frakcji 32/64 (otoczaki) Typ Zg. warstwy: żwir gruby, uziarnienie 16/32 mm gr. 10 cm; geowłóknina separacyjna PP150 lub równoważna; warstwa nośna z kruszywa łamanego uziarnienie 0/32 mm gr. 15 cm lub podsypka piaskowa gr. 10 cm (patrz rys. przekrojów nawierzchni); ᐗ啇 嘇 nawierzchnie piaszczyste Typ p, piasek wymywany, frakcja 0,2 2 mm, wolny od cząstek gliny i mułu wg PN-EN piasek wymywany, gr. 30 cm; ᖧ劇 嘇 nawierzchnie drewniane (kładki) z desek gr. 38 mm Typ D. ᐧ咇 ᐗ啇 嘇 劇ᐧ咇 劇ᐧ咇ᐧ咇tk 劇ᖧ劇 ᐗ啇ᖧ劇uᖧ劇ᐗ啇ś 劇 劇 劇ᖧ劇ᖧ劇ᐧ咇t 劇 劇 ᐗ啇kt ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᐗ啇ᐗ啇ᐗ啇ᖧ劇ᖧ劇ᐗ啇 ᐗ啇ᐗ啇 劇ᖧ劇 劇 劇ᖧ劇ᖧ劇 劇 劇 劇ᖧ劇ᐧ咇 劇 劇ᖧ劇ᐗ啇ᆗ嚷ᐧ咇 劇 劇 劇ᖧ劇ᖧ劇 劇uᆗ嚷 ᐗ啇ᖧ劇 劇ᖧ劇kᖧ劇ᐗ啇ᐗ啇ᖧ劇 kᐗ啇ᖧ劇ᐧ咇tᖧ劇uk 劇ᐧ咇ᐗ啇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇 劇 劇ᖧ劇ᖧ劇 劇 劇 劇ᖧ劇 劇 ᐗ啇ᖧ劇 劇ᖧ劇ᐗ啇ᐧ咇tᖧ劇 劇 劇ᐗ啇ᖧ劇ᐗ啇 劇 劇 劇ᆗ嚷ś 劇 劇 ᐗ啇ᖧ劇ᖧ劇f 劇 劇 劇ᖧ劇ᖧ劇ᐗ啇 ᐗ啇ᖧ劇ᐗ啇ᐗ啇ᖧ劇ktuᆗ嚷 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᐗ啇ᐗ啇ᖧ劇ktᐗ啇 劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇 劇 劇ᖧ劇ᖧ劇 劇 劇 劇ᖧ劇 劇ᖧ劇 ᐗ啇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇 劇 劇 劇ᖧ劇ᐗ啇 劇ᖧ劇 ᐗ啇ᐗ啇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇 劇 劇ᖧ劇 劇ᖧ劇tᖧ劇ᖧ劇 劇ᖧ劇ᐧ咇uᆗ嚷ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 劇ᖧ劇ᖧ劇tu ᖧ劇ᐗ啇 劇 劇ᖧ劇ᖧ劇 劇 劇 劇ᖧ劇 劇ᖧ劇 ᆗ嚷 劇ᆗ嚷ᆗ嚷 ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇 Tłuczeń typu PLAZADUR Tegra kolor 755,90 czerwony (rdzawy) lub równoważny ᖧ劇ᖧ劇 Tłuczeń typu PLAZADUR Tegra kolor 4123,63 piaskowy(beżowy) lub równoważny ᖧ劇ᖧ劇 Tłuczeń typu PLAZADUR Tegra kolor jasny 1067,42 brązowy ᖧ劇ᖧ劇 Żwir frakcja 32/64 109,40 ᖧ劇ᖧ劇 Żwir frakcja 16/32 905,80 ᖧ劇ᖧ劇 Pokład kładki z desek gr.38mm 352,20 ᖧ劇ᖧ劇 Piasek wymywalny fr. 0,2 2 mm, 463,50 ᖧ劇ᐗ啇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 劇ᐧ咇ᖧ劇 劇ᆗ嚷

9 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 劇ᖧ劇ᖧ劇tᐧ咇 ᖧ劇uᐗ啇ᐗ啇 劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 劇 劇 劇 嘇 劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 劇 ut 劇ᖧ劇ᖧ劇ᐗ啇 劇ᖧ劇ᖧ劇 劇ᖧ劇 劇 ᖧ劇ᖧ劇 劇 劇ᖧ劇ᖧ劇 劇 劇 劇ᖧ劇 劇 ᐗ啇ᐗ啇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇 劇 劇ᖧ劇 劇ᖧ劇tᖧ劇ᖧ劇 劇ᖧ劇ᐧ咇uᆗ嚷ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 劇ᖧ劇ᖧ劇tu ᖧ劇ᐗ啇 劇 劇ᖧ劇ᖧ劇 劇 劇 劇ᖧ劇 劇ᖧ劇 ᆗ嚷 劇ᆗ嚷ᆗ嚷ᆗ嚷 劇ᖧ劇ᐗ啇śၷ圧 ᆗ嚷ᐧ咇 劇tᖧ劇ᆗ嚷 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᐗ啇 ᖧ劇 ᖧ劇 ᐗ啇ᖧ劇 嘇ᐧ咇ᐗ啇 ᐗ啇 ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇 Obrzeże betonowe szare 100x25x6 3210,24 mb (3210 szt.) ᖧ劇ᖧ劇 Klinkier brukowy (czerwony) 20x10x5,2 cm 3,36 m² (168 szt.) ᖧ劇ᖧ劇 Płyta chodnikowa szara 50x50x7 cm 31,25 m² (125 szt.) ᖧ劇ᖧ劇 Kosz gabionowy z siatki zgrzewanej 283 szt. ᖧ劇ᖧ劇ᐧ咇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇 ocynkowanej 1,0x1,0x0,5 m Kostka brukowa betonowa prostokątna kolor szary [jako obrzeże rozdzielające nawierzchnie tłuczniowe o dwóch różnych kolorach] Taśma rozdzielająca typu SlimBord z tworzywa sztucznego HDPE (wys. obrzeża 200 mm) lub równoważna (141,5 m³) 125,10 m² (6255 szt.; 1251 mb) 510 mb (17 rolek po 30 m) ᖧ劇 劇ᖧ劇ktᐧ咇 劇ᖧ劇ᐧ咇ᖧ劇ᐗ啇 ᖧ劇ᖧ劇 劇 劇 劇tᖧ劇ktuᖧ劇ᐧ咇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 劇ᖧ劇ᖧ劇tᐧ咇 劇 劇 劇 嘇 劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 劇 劇ᐧ咇ᐗ啇ᐗ啇 劇 劇ᐧ咇ᖧ劇k 劇ᖧ劇 劇 劇 ᖧ劇ᖧ劇kᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 劇ᐗ啇 嘇 ᖧ劇 嘇 Projektowane obiekty małej architektury dostosowane są do istniejącego krajobrazu i zabudowy. Teren przeznaczony do zagospodarowania położony jest na obrzeżu kompleksu leśnego i stanowi naturalne miejsce wypoczynku i rekreacji. ᖧ劇 嘇 Projektowane posadowienie obiektów małej architektury nie spowoduje kolizji z sieciami i urządzeniami podziemnymi i nie spowoduje ograniczeń w komunikacji kołowej. Wykaz obiektów małej architektury: ᐗ啇ᐗ啇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇 劇 劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 劇ᖧ劇ᖧ劇tu ᖧ劇ᖧ劇ᐗ啇śၷ圧 ᆗ嚷ᐧ咇 劇tᖧ劇ᆗ嚷 ᐗ啇 ᐗ啇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᐧ咇 ᐧ咇 ᖧ劇ᖧ劇 ławki wolnostojące betonowe z drewnianym 26 szt. siedziskiem i oparciem ᖧ劇ᖧ劇 ławki wolnostojące betonowe z drewnianym 15 szt. siedziskiem (bez oparcia) ᖧ劇ᖧ劇 stoły "parkingowe" z ławami, wolnostojące 5 szt. (betonowe z drewnianym blatem i siedziskami) ᖧ劇ᖧ劇 kosze betonowe z metalowym wkładem 30 szt. ᖧ劇ᖧ劇 słupki zaporowe z betonu zbrojonego wys. 50 cm, śr. 35 cm 14 szt.

10 ᖧ劇ᖧ劇 stojaki rowerowe stalowe 16 szt. ᖧ劇ᖧ劇 tablice informacyjne duże 8 szt. ᐧ咇ᖧ劇 tablice informacyjne małe 8 szt. ᐧ咇ᖧ劇 pergola ze stal. kształtowników wg ᖧ劇ᐧ咇ᐧ咇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇 ᐧ咇 1 komplet ᖧ劇ᐧ咇ᖧ劇 pergola stal. z dwuteownika HEB 160 wg ᖧ劇ᐧ咇ᐧ咇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇 ᐧ咇 1 komplet ᖧ劇ᖧ劇ᐧ咇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇tᐗ啇ᐗ啇ᖧ劇k ᖧ劇ᐗ啇 劇ᖧ劇ᖧ劇ᐗ啇 劇ᐧ咇 Niniejszy pkt został opracowany na podstawie projektu: Ady Krawczak, Bartosza Lemie, Huberta Dziaka. Stojak nawiązuje kompozycyjnie i kolorystycznie do Systemu Identyfikacji Wizualnej marki Szczecina ᖧ劇 嘇 ᐗ啇ᐗ啇ᐗ啇ᐧ咇tᖧ劇 劇ᐗ啇 劇ᖧ劇 劇ᐧ咇 劇 劇ᖧ劇ᖧ劇ᐧ咇 劇 劇ᖧ劇ᐧ咇ᐗ啇żᖧ劇ᖧ劇 劇ᖧ劇 ᐗ啇ᖧ劇ᐗ啇 劇ᖧ劇tᖧ劇ᐧ咇 劇 劇ᖧ劇ᖧ劇 Stojak o nieregularnym kształcie. Podając wymiary wysokości i szerokości podano maksymalną rozpiętość w obrysie stojaka. Jako wysokość traktować należy odległość od powierzchni ziemi. wysokość: 115 cm (+/- 3 cm) szerokość: 115 cm (+/- 3cm) średnica rury stojaka: 4 cm, w miejscach zagięć średnica ok. 8 cm, przekrój przez rurę jest nieregularny; grubość w przekroju bocznym: na całej wysokości stojaka 4 cm ᖧ劇 嘇 劇 劇ᆗ嚷śၷ圧 ᐗ啇ᐗ啇ᐗ啇 劇 劇ᖧ劇 劇ᖧ劇ᖧ劇 Ramę stojaka mocować w gruncie za pomocą dwóch rur stalowych o długości 40 cm i fundamentów o wym. 20x20x30 cm każdy, beton 劇 嘇 劇ᖧ劇tᖧ劇ᖧ劇 劇ᖧ劇ᐧ咇ᐧ咇 劇 kᐗ啇ᖧ劇ᐗ啇ᖧ劇ᐧ咇ᐧ咇tᐧ咇kᖧ劇 嘇 Stojak wykonać z rury stalowej, ocynkowanej i pomalować metodą proszkową na kolor czarny - ( ᐧ咇ᐧ咇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇 嘇ᖧ劇 Stojak rowerowy wymiary.

11 ᖧ劇ᖧ劇ᐧ咇ᖧ劇 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA ᖧ劇 劇ᖧ劇ktᐧ咇 劇ᖧ劇ᐧ咇ᖧ劇ᐗ啇 ᖧ劇ᖧ劇 劇 劇 劇tᖧ劇ktuᖧ劇ᐧ咇 uᖧ劇 劇 嘇ᐗ啇 劇ᖧ劇ᖧ劇 劇ᖧ劇 ᐗ啇ᖧ劇ᖧ劇 劇u 劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 劇 Wykaz urządzeń placu zabaw: ᐗ啇ᐗ啇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇 劇 劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 劇ᖧ劇ᖧ劇tu ᖧ劇ᖧ劇ᐗ啇śၷ圧 ᆗ嚷ᐧ咇 劇tᖧ劇ᆗ嚷 ᐧ咇 Ąᐗ啇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 嘇 ᖧ劇 ᖧ劇ᐗ啇ᖧ劇ᐧ咇 嘇 ᖧ劇ᖧ劇 Konik na sprężynie PA-P3 1 szt. ᖧ劇ᖧ劇 Pies na sprężynie PA-P4 1 szt. ᖧ劇ᖧ劇 Koło na sprężynach PA-11 1 szt. ᖧ劇ᖧ劇 Huśtawka wagowa PC-02 1 szt. ᖧ劇ᖧ劇 Huśtawka podwójna standard PB-06 1 szt. ᖧ劇ᖧ劇 Huśtawka podwójna standard (małe dzieci) 1 szt. PB-06-Z ᖧ劇ᖧ劇 Karuzela tarczowa PD-01 1 szt. ᐧ咇ᖧ劇 Szałas czterospadowy PI-06 1 szt. ᐧ咇ᖧ劇 Zestaw wioska indiańska WA-01 1 szt. ᖧ劇ᐧ咇ᖧ劇 Piaskownica okrągła z palisady PJ-01 2 szt. ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 Wieża ze zjeżdżalnią FIOR-E PE-04 1 szt. ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 Kogut na sprężynie PA-P2 1 szt. ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 Słoń na sprężynie PA-P6 1 szt. ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 Huśtawka pojedyncza standard (małe dzieci) 1 szt. PB-01-Z ᐧ咇 ᐗ啇 嘇 ᖧ劇ᖧ劇 劇 劇ᐧ咇 劇 ᐧ咇ᐧ咇 劇ᖧ劇ᐗ啇ᖧ劇ᖧ劇 ᐗ啇ᐗ啇tᐧ咇 劇 劇 嘇 uᖧ劇 劇 嘇ᐗ啇 劇ᖧ劇ń f 劇ᖧ劇 劇ᐧ咇 Fᖧ劇 劇ᖧ劇 劇 劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᐧ咇 劇ᆗ嚷 ᖧ劇ᖧ劇 劇ᖧ劇ᐧ咇tᐗ啇ᐧ咇ᐗ啇 劇ᖧ劇ᖧ劇 劇ᖧ劇 ᖧ劇ó 劇ᖧ劇ᐗ啇 劇ᖧ劇żᖧ劇ᐧ咇 劇 劇 uᖧ劇 劇 嘇ᐗ啇 劇ᖧ劇ń 劇ᖧ劇ᖧ劇ᐧ咇 劇 劇 f 劇ᖧ劇 劇ᖧ劇 ᐧ咇ᖧ劇 劇 嘇ᐗ啇 劇ᖧ劇ᖧ劇 劇ᖧ劇 劇ᖧ劇 劇ᐗ啇ᖧ劇tᐗ啇 劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇 ᐗ啇ᖧ劇ᖧ劇 劇u 劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 劇 劇uᐧ咇 劇 嘇 ᐧ咇ᐗ啇ᖧ劇ᐧ咇ᖧ劇 劇ᖧ劇ၷ圧 劇ᐧ咇 劇ᖧ劇ᐗ啇ᖧ劇ᖧ劇 劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇 劇ᐗ啇 劇ᖧ劇 劇 劇ᖧ劇ńᐧ咇t 劇ᖧ劇 劇ᖧ劇 劇ᖧ劇ᖧ劇tᖧ劇 劇 ᖧ劇ᐗ啇ᖧ劇ᐧ咇k 劇 劇 劇 ᖧ劇ᐗ啇ᖧ劇 劇ᖧ劇 劇 劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᐧ咇ᖧ劇 ᖧ劇 劇ᖧ劇ktᐧ咇 劇ᖧ劇ᐧ咇ᖧ劇ᐗ啇 ᖧ劇ᖧ劇 劇 劇 劇tᖧ劇ktuᖧ劇ᐧ咇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 劇ᖧ劇ᖧ劇tᐧ咇 ᐧ咇 劇ᐧ咇ᐗ啇 劇ᖧ劇 劇 ᖧ劇ᖧ劇 劇ᐗ啇ᖧ劇ᖧ劇ᐧ咇 劇 ᐗ啇ᐗ啇 劇 劇ᖧ劇tᖧ劇 劇u Wykaz elementów siłowni: ᐗ啇ᐗ啇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇 劇 劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 劇ᖧ劇ᖧ劇tu ᖧ劇ᖧ劇ᐗ啇śၷ圧 ᆗ嚷ᐧ咇 劇tᖧ劇ᆗ嚷 ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇 均ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᐗ啇 ᖧ劇ᐧ咇 ᖧ劇ᖧ劇ᐗ啇 ᖧ劇ᖧ劇Ą ᖧ劇 ᐗ啇ᖧ劇ᖧ劇ᐗ啇 ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇 ᐧ咇 ᖧ劇ᖧ劇 Twister szt. ᖧ劇ᖧ劇 Przyrząd do ćwiczenia klatki piersiowej 1 szt ᖧ劇ᖧ劇 Ławka uniwersalna szt. ᖧ劇ᖧ劇 Biegacz szt. ᖧ劇ᖧ劇 Drążek szt. ᖧ劇ᖧ劇 Wahadło szt. ᐧ咇 ᐗ啇 嘇 ᖧ劇ᖧ劇 劇 劇ᐧ咇 劇 ᐧ咇ᐧ咇 劇ᖧ劇ᐗ啇ᖧ劇ᖧ劇 ᐗ啇ᐗ啇tᐧ咇 劇 劇 嘇 uᖧ劇 劇 嘇ᐗ啇 劇ᖧ劇ń f 劇ᖧ劇 劇ᐧ咇 ᐗ啇üᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 劇ᖧ劇 劇 劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᐧ咇 劇ᆗ嚷 ᖧ劇ᖧ劇 劇ᖧ劇ᐧ咇tᐗ啇ᐧ咇ᐗ啇 劇ᖧ劇ᖧ劇 劇ᖧ劇 ᖧ劇ó 劇ᖧ劇ᐗ啇 劇ᖧ劇żᖧ劇ᐧ咇 劇 劇 uᖧ劇 劇 嘇ᐗ啇 劇ᖧ劇ń 劇ᖧ劇ᖧ劇ᐧ咇 劇 劇 f 劇ᖧ劇 劇ᖧ劇

12 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᐗ啇ᖧ劇ᐗ啇ᐗ啇 劇ᖧ劇ᖧ劇 劇ᖧ劇 Wykaz ogrodzeń: ᐗ啇ᐗ啇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇 劇 劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 劇ᖧ劇ᖧ劇tu ᖧ劇ᖧ劇ᐗ啇śၷ圧 ᆗ嚷ᐧ咇 劇tᖧ劇ᆗ嚷 OGRODZENIA ᖧ劇ᖧ劇 Ogrodzenie metalowe placu zabaw H=1 m, 70 szt. szer. 1,5 m (1 przęsło) ᖧ劇ᖧ劇 Bramki samozamykające do ogrodzenia placu zabaw H=1 m, szer. 1 m 5 szt. ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇 ᐗ啇ᖧ劇ᐧ咇 ᖧ劇ᖧ劇ᐗ啇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇tᖧ劇ᖧ劇 劇ᐧ咇tᖧ劇 劇ᖧ劇ᐗ啇 嘇 劇ᐧ咇 Teren przeznaczony do zagospodarowania na publiczny park, wcześniej pełnił funkcję gruntowej szkółki drzew i krzewów ozdobnych, po której pozostały rzędy wyrośniętych drzew gęsto rozmieszczonych w kwaterach. Drzewa różnych gatunków posadzono w regularnych, prostopadłych do linii ul. Przygodnej rzędach, w średniej rozstawie 1,5 x 1,5 m, tworząc kwatery. Po likwidacji szkółki pozostawiono na kwaterach gruntowych drzewa (pozyskując tylko część z nich), które w okresie kilkunastu lat rozrosły się znacznie i zagęściły. W roku 2010 na podstawie decyzji Prezydenta (w załączeniu) przeprowadzono w drzewostanie działania selekcyjne. Inwentaryzację dendrologiczną oraz waloryzację i gospodarkę drzewostanem opracował dr inż. Marcin Kubus. ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇tᖧ劇ᖧ劇 ᐗ啇ᖧ劇ᐗ啇ᐗ啇ᖧ劇ktᐗ啇 劇ᖧ劇ᖧ劇ᐧ咇 Zieleń pełni rolę dekoracyjną w stosunku do obiektów małej architektury oraz izolacyjną w stosunku do sąsiednich terenów. Nasadzenia otaczające przyszły park, przebiegające wzdłuż rzeki Bukowej, zbudowane z drzew i krzewów uwzględniają zapisy obowiązującego planu zagospodarowania terenu zgodnie, z którymi zaleca się przywrócenie naturalnych walorów doliny. Nasadzenia mają zróżnicowany charakter i funkcję. Od strony północnej stanowią izolację od strony ogrodów działkowych tworząc jednocześnie wnętrze dla placu z siłownią na wolnym powietrzu. W części centralnej projektowana zieleń tworzy zamknięcie widokowe i ścianę dla wnętrza parkowego będącego centralnym placem parku. ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇 劇 劇ᖧ劇ᐗ啇ᖧ劇ᐗ啇ᐗ啇 劇ᖧ劇 ᖧ劇ᐗ啇ᖧ劇ót ᖧ劇 嘇 ᐧ咇 劇ᖧ劇ᐗ啇 劇 ᐗ啇ᐗ啇óᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 Wykonawca nasadzeń zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac będących przedmiotem zlecenia (kontraktu) z należytą starannością, zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej (budowlanej) i rzetelnej wiedzy zawodowej, a także zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie wykonawstwa terenów zieleni.

13 Wskazane jest, aby wszystkie prace związane z zakładaniem zieleni prowadzić po zakończeniu prac budowlanych i drogowych przewidzianych w projekcie zagospodarowania parku przy ul. Przygodnej w Szczecinie. Prace realizacyjne powinny być wykonywane przez specjalistyczną firmę ogrodnicza posiadającą odpowiednie doświadczenie w prowadzeniu tego typu robót. ᖧ劇 嘇 ᖧ劇tᖧ劇ᖧ劇ᐗ啇ᖧ劇ᖧ劇ᐧ咇 劇ᖧ劇 劇ᐗ啇ᖧ劇 劇ᖧ劇tᖧ劇ᖧ劇 劇ᖧ劇ᐧ咇u ᖧ劇ᐗ啇śᖧ劇 劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᐗ啇ᐗ啇 ᖧ劇ᖧ劇 ᐗ啇ᐗ啇tᖧ劇 劇ᖧ劇ᖧ劇ᐧ咇 ᐗ啇ᖧ劇ᐗ啇ᐗ啇ᖧ劇ktu Materiał roślinny użyty do nasadzeń powinien odpowiadać parametrom jakościowym podanym w tᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 劇 ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇 嘇 ᖧ劇ᐧ咇 ᐗ啇 ᖧ劇 ᖧ劇 ᐗ啇ᖧ劇ᐧ咇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 i w tᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 劇 ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇 嘇 ᖧ劇ᐧ咇 ᐧ咇 ᖧ劇 Ó ᖧ劇 ᐗ啇ᖧ劇ᐧ咇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 załączonych do projektu. Ponadto materiał roślinny zakupiony przez wykonawcę powinien posiadać odpowiednie cechy zdrowotne. Wszystkie rośliny powinny być zdrowe, wolne od szkodników i chorób, zgodne w wyglądzie z odmianą, w dobrej kondycji, z prawidłowo rozwiniętym systemem korzeniowym, odpowiednim dla wielkości i odmiany. Rośliny kopane z odkrytymi korzeniami powinny być przynajmniej dwukrotnie przesadzane w cyklu produkcyjnym z dobrze wykształconym systemem korzeniowym. Korzenie muszą być zabezpieczone przed wyschnięciem i przemrożeniem od momentu wykopania roślin w szkółce do czasu sadzenia. Roślinny z uprawy kontenerowej powinny posiadać dobrze wykształcony system korzeniowy i prawidłowo rozwiniętą cześć nadziemną i rosnąc przynajmniej jeden pełny sezon wegetacyjny w kontenerach. o pojemności dostosowanej do wielkości rośliny. 劇 嘇 ᖧ劇ᖧ劇 劇ᐧ咇ᐗ啇ᐗ啇tᐗ啇 劇ᖧ劇ᖧ劇 劇ᖧ劇 tᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇u Przed rozścieleniem ziemi urodzajnej należy oczyścić teren z resztek budowlanych, gruzu i śmieci, karp i korzeni po usuniętych drzewach i krzewach oraz wywieźć zanieczyszczenia. Obszary przeznaczone pod nasadzenia drzew powinny być wolne od resztek pobudowanych zarówno na powierzchni jak i pod powierzchnią. ᐗ啇 嘇 ᐧ咇 劇 劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᐗ啇ᖧ劇uᖧ劇tu 劇 ᐗ啇ᐗ啇 劇ó 劇 ᐗ啇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᐧ咇 uᖧ劇ᐗ啇ᐗ啇 劇ᖧ劇ᐗ啇ᖧ劇ᖧ劇ᐗ啇 嘇 劇 劇ᖧ劇 劇 劇 ᐗ啇ᖧ劇ó 劇 劇ᖧ劇 劇 劇 劇ᖧ劇ᖧ劇ᐗ啇 嘇 Na terenach przeznaczonych pod obsadzenia przewidziano dowóz gleby urodzajnej dla potrzeb zaprawiania dołów pod sadzone drzewa. Na trawnikach przewiduje się rozścielenie ziemi urodzajnej warstwą grubości 10 cm. W projekcie przyjęto transport ziemi samochodami i rozścielenie ręcznie z przerzutem. ᖧ劇 嘇 ᐗ啇 劇kᖧ劇ᐗ啇 ᖧ劇 劇 劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 劇ᐗ啇ᖧ劇 tᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇u 劇 劇ᐗ啇ᐗ啇ᖧ劇ᖧ劇ᐗ啇 劇ᖧ劇ᖧ劇 劇ᖧ劇 tᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇u Przed przystąpieniem do uprawy gleby, obszary przeznaczone pod nasadzenia należy zniwelować w taki sposób, aby ich powierzchnia łączyła jednolita płaszczyzna zaprojektowane poziomy sąsiadujących nawierzchni utwardzonych (ciągi komunikacyjne i place). ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᐗ啇 劇ᖧ劇ᖧ劇 劇ᖧ劇 ᐗ啇ᖧ劇 劇ᖧ劇 劇 劇 kᖧ劇 劇ᖧ劇 劇ó 劇 CPV Roboty w zakresie zakładania terenów zieleni. Termin sadzenia: drzewa i krzewy liściaste kopane sadzimy wiosna, przed rozpoczęciem wegetacji lub jesienią - po utracie liści. Rośliny z uprawy kontenerowej można sadzić przez cały rok. Sadzenie należy wykonać w sprzyjających warunkach atmosferycznych tj. z wyłączeniem dni upalnych,

14 długotrwałych i ulewnych deszczy oraz dni mroźnych. Rośliny rozmieszcza sie w terenie na podstawie ᖧ劇ᐧ咇ᐧ咇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᐧ咇 ᖧ劇ᖧ劇ᐗ啇ᐗ啇ᖧ劇kt 劇 劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 劇ᖧ劇 Drzewa i krzewy powinny być usytuowane w pozycjach i ilościach wskazanych ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᐧ咇ᐧ咇uᖧ劇ku ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᐧ咇 - ᖧ劇ᖧ劇ᐗ啇ᐗ啇ᖧ劇kt 劇 劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 劇 oraz zgodnie z wykazami zawartymi 劇 tᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 劇 劇 ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇 劇 ᖧ劇 dołączonych do projektu. Doły pod drzewa należy wykonać bezpośrednio przed sadzeniem. Wielkość dołów należy dostosować do wielkości bryły korzeniowej z zachowaniem marginesu - zapasu rzędu, co najmniej 10 cm. Ściany i dno dołów powinny być spulchnione. Ziemia użyta do zaprawy dołów musi posiadać odpowiednia luźną" strukturę i musi być wolna od zanieczyszczeń. Rośliny należy sadzić na tej samej głębokości, na jakiej rosły w szkółce lub zostały wykopane przy przesadzeniach. Zastosowano materiał roślinny w I wyborze. Materiał roślinny musi być zaopatrzony w etykiety. Projektuje się sadzenie drzew liściastych form piennych i naturalnych o określonych parametrach dotyczących wysokości korony, minimalnych obwodów pnia mierzonym na wysokości 1 m nad ziemią, formie sprzedaży i ilości szkółkowań podanych w tabelach - Wykaz drzew i wykaz krzewów projektowanych w parku przy ul. Przygodnej. Drzewa liściaste należy sadzić w doły o wielkości 1,0 x 1,0 x 0,6 m całkowicie zaprawiane (z całkowitą wymiana istniejącego gruntu na glebę urodzajną w zasięgu systemu korzeniowego drzew), przy czym wielkość dołów należy modyfikować w zależności od użytego do sadzenia materiału roślinnego. Bryłę korzeniową należy ustabilizować z zagęszczeniem na mokro, a pień umocować do palików drewnianych (po jednym na każde drzewo, przy większych wymiarach drzew 2 paliki łączone półwałkami) taśmą parcianą. Paliki należy zakopać na głębokość ok. 0,8 m, przy czym nad powierzchnią gruntu powinny wystawać na wysokość minimum 1,5 m. Natychmiast po posadzeniu, korony drzew liściastych należy odpowiednio zredukować przez ciecia formujące z usunięciem 30, 50 a nawet do 70 % gałęzi z korony drzewa. W końcowej fazie sadzenia należy tak uformować misę wokół drzewa, aby zabieg ten ułatwiał gromadzenie wody przy roślinach, oraz zwiększał efektywność podlewania. Po zakończeniu sadzenia drzewa i krzewy obficie podlać (minimum 25 l na 1 drzewo). Zaprojektowano posadzenie krzewów liściastych w formie naturalnej z pojemników wg tabel - Wykaz drzew i i wykaz krzewów projektowanych w parku przy ul. Przygodnej. Krzewy powinny być 2-krotnie szkółkowane. Krzewy liściaste sadzone są w doły o średnicy i głębokości 0,3-0,7 m, Przestrzeń pomiędzy bryłą korzeniową a dołem musi być całkowicie wypełniona ziemią urodzajną. Miejsca sadzenia, rozstaw podano na ᖧ劇ᐧ咇ᐧ咇uᖧ劇ku ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᐧ咇 嘇 ᖧ劇ᖧ劇ᐗ啇ᐗ啇ᖧ劇kt 劇 劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 劇. W tekście podano wykaz materiału roślinnego z określeniem parametrów materiału szkółkarskiego oraz parametrów sadzenia (patrz tab.). Projektuje się ściółkowanie mis pod drzewami oraz powierzchni terenu pod grupami krzewów i w najbliższym otoczeniu, kompostem z kory warstwą grubości 5 cm. Do ściółkowania powierzchni nie wolno używać świeżej kory. ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇kᐧ咇ᖧ劇ᐗ啇ᖧ劇ᖧ劇 劇ᖧ劇 tᖧ劇ᖧ劇 劇ᖧ劇 劇kó 劇 CPV Roboty w zakresie zakładania terenów zieleni.

15 Projektuje się założenie trawników dywanowych z siewu z nawożeniem. Nawierzchnię pod wysiew powinna stanowić warstwa urodzajnej ziemi grubości 10 cm zwałowana lekkim wałem. Należy użyć gotowej mieszanki traw. Wysiewać w normie 1 kg na 40 m2. Mieszanka traw na trawniki miejskie parkowe powinna zawierać znaczną ilość traw rodzaju kostrzewa L.(co najmniej 65%); natomiast nie powinna zawierać nasion roślin z rodziny bobowatych Lindl. Powierzchnia trawników - ᖧ劇ᐧ咇ᐧ咇ᖧ劇 劇ᐧ咇 劇ᆗ嚷 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇 劇ᖧ劇ᖧ劇ᆗ嚷ᐗ啇ᖧ劇ᖧ劇 劇ᐗ啇ᖧ劇 劇 劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 劇 劇 ᐗ啇 劇ᖧ劇ᖧ劇 劇ᐧ咇 劇ᐧ咇 劇 ᖧ劇ᐗ啇ku ᐗ啇ᐗ啇 劇ᖧ劇ᐧ咇ᐗ啇żᖧ劇ᖧ劇 劇u CPV Roboty w zakresie zakładania terenów zieleni. W projekcie ujęto pielęgnację zieleni w pierwszym roku po założeniu. Pielęgnacja drzew i krzewów obejmuje podlewanie, nawożenie, pielenie z uzupełnianiem ściółkowania, cięcia pielęgnacyjne i formujące koron, wymianę roślin obumarłych i zamierających oraz palików i więzadeł. Pielęgnacja trawników obejmuje koszenie, odchwaszczanie i nawożenie. Częstotliwość prac pielęgnacyjnych przyjmuje się zgodnie z zakresem czynności podanym w KNR Pielęgnacja drzew liściastych obejmuje: a) odpowiednie przycięcie pędów w koronie drzew (skrócenie pędów ok %), wiosna, przed pierwszym sezonem wegetacyjnym; b) kontrola palików, ewentualna wymiana uszkodzonych z regulacją napięcia taśm wiążących; c) korekta mis wokół drzew z usunięciem chwastów; d) systematyczne podlewanie w okresie wegetacyjnym (częstotliwość i ilość wody uzależniona od warunków pogodowych i stopnia uwilgotnienia podłoża); e) w miarę potrzeb zasilanie nawozami NPK, najkorzystniej na przełomie marca i kwietnia w ilościach zgodnych z instrukcją producenta nawozów; f) wymiana egzemplarzy drzew uszkodzonych lub uschniętych zgodnie z technologia sadzenia opisana wyżej. ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 嘇 劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᐧ咇 tᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇u Łączna powierzchnia w granicach opracowania (pow. działek nr 7, 10/2) Powierzchnia terenu utwardzonego Powierzchnia zieleni ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 劇ᖧ劇ᖧ劇 劇ᆗ嚷 ᐧ咇 ᐧ咇ᖧ劇ᖧ劇 劇 ᖧ劇ᖧ劇 劇ᆗ嚷 ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 劇ᖧ劇ᖧ劇 劇² ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᐗ啇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᐗ啇ᖧ劇 ᖧ劇 ᖧ劇 ᐗ啇 ᖧ劇ᖧ劇ᐧ咇 Nie przewiduje się znaczącego oddziaływania na środowisko podczas wykonywania prac związanych z zagospodarowaniem terenu działek nr 7 i 10/2 z obrębu 2083 na miejski park publiczny. ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᐗ啇 ᐗ啇ᖧ劇 ᐗ啇 ᖧ劇 ᖧ劇 ᐗ啇 ᖧ劇 Należy stosować materiały budowlane posiadające atesty Państwowego Zakładu Higieny oraz Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie. Stosować się do zaleceń i wymagań producentów.

16 ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇F ᐗ啇 ᖧ劇ᐗ啇 ᐗ啇 ᖧ劇ᖧ劇 Ąᖧ劇 嘇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇Ńᖧ劇 ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇 ᐗ啇 ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 Zakres rzeczowy robót planowanej inwestycji zadanie budowlane polega na zagospodarowaniu terenu działek nr 7 i nr 10/2 z obrębu 2083 na miejski park publiczny, budowę należy realizować w następującej kolejności: a) wykonanie prac nawierzchniowych, b) montaż drewnianych obiektów małej architektury. ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi nie występują ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji prac budowlanych: wykonywanie robót ziemnych przy pomocy sprzętu zmechanizowanego, praca niesprawnymi narzędziami, ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do prac szczególnie niebezpiecznych przed rozpoczęciem prac szczególnie niebezpiecznych pracowni muszą przejść szkolenie w dziedzinie bhp na stanowisku pracy, szkolenie z zakresu BHP musi być prowadzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62 poz. 285), zakres szkolenia na stanowisku pracy musi obejmować zapoznanie się z instrukcjami obsługi używanych elektronarzędzi, maszyn i urządzeń, zapoznać się dokładnie z technologią wykonywania robót, ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu podczas wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia. przed rozpoczęciem wykonywania robót pracownicy winni być przeszkoleni w zakresie przepisów BHP i zobowiązani do ich przestrzegania, roboty powinny być wykonywane pod nadzorem uprawnionych osób, prace na wysokości powinny być wykonywane z atestowanych pomostów i rusztowań, przy użyciu odpowiednich zabezpieczeń, stosować oznakowanie i zabezpieczenie niebezpiecznych miejsc przy niedokończonych robotach, i przy transporcie materiałów i odpadów, odpady gromadzić w specjalnym kontenerze dostarczonym i wywożony przez specjalistyczną firmę, stosować odzież ochronną i dodatkowe wyposażenie ochronne stosownie do wykonywanych prac, urządzenia i sprzęt budowlany stosować zgodnie z instrukcją i zakresem użytkowania podanych przez wytwórcę, stosować materiały posiadające ważne atesty i gwarancje, materiały budowlane składować z uwzględnieniem ich potencjalnego zagrożenia dla środowiska i ludzi,

17 podczas robót montażowych z zastosowaniem elektronarzędzi i podczas prac przy użyciu sprzętu mechanicznego zabezpieczyć teren taśmą białoczerwoną z tabliczkami informującymi o pracach budowlanych, zabezpieczyć plac budowy przed przedostawaniem się osób niepowołanych. opracowanie: mgr inż. arch. Sławomir Adrabiński dr inż. Marcin Kubus arch. krajobrazu Paweł Wójs Szczecin, czerwiec 2010 r.

PROJEKT URZĄDZENIA TERENÓW ZIELENI

PROJEKT URZĄDZENIA TERENÓW ZIELENI Pracownia Projektowo-Konsultingowa DROMOS Dróg i Mostów Spółka z o.o. 10-059 Olsztyn ul.polna 1B/10 tel./fax 534-94-20 PROJEKT URZĄDZENIA TERENÓW ZIELENI Nazwa inwestycji: Budowa przedłużenia ulicy Zielonej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NASADZEŃ REKOMPENSUJĄCYCH

PROJEKT NASADZEŃ REKOMPENSUJĄCYCH PROJEKTANT: Biuro 60 446 POZNAŃ Tel./fax: (0-61) 840 30 28 Kom: 0-605 29 42 33 e-mail: babst@udp.pl PROJEKT NASADZEŃ REKOMPENSUJĄCYCH NA TERENIE UAM przy ul. Umultowskiej 85 w Poznaniu ul. Umultowskiej

Bardziej szczegółowo

Z.1 PROJEKT NASADZEŃ REKOMPENSUJĄCYCH

Z.1 PROJEKT NASADZEŃ REKOMPENSUJĄCYCH BUDYNEK WYDZIAŁU RZEŹBY ASP PROJEKT ARCHITEKTURY TOM I str. 1 Faza i symbol projektu: Z.1 PROJEKT NASADZEŃ REKOMPENSUJĄCYCH 89/2011 Nazwa obiektu: Adres: Budynek Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Strona 1 z 7. Roboty modernizacyjne. BUDOWA: Starorzecze Koło. INWESTOR: Miasto Koło ul. Stary Rynek Koło Polska

PRZEDMIAR ROBÓT. Strona 1 z 7. Roboty modernizacyjne. BUDOWA: Starorzecze Koło. INWESTOR: Miasto Koło ul. Stary Rynek Koło Polska PRZEDMIAR ROBÓT Wspólny słownik zamówień: 45233340-4 : Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego Branża: Roboty modernizacyjne BUDOWA: Starorzecze 62-600 Koło INWESTOR: Miasto Koło ul. Stary Rynek 1 62-600

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA UL. LEGNICKIEJ NA ODCINKU OD UL. RYBACKIEJ DO UL. POZNAŃSKIEJ W CELU WYZNACZENIA TRASY ROWEROWEJ WRAZ Z WYNIESIENIAMI PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH I PRZEJAZDÓW ROWEROWYCH WE WROCŁAWIU OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PROJEKT ZIELENI. Opracowali : dr inż. Danuta Kraus. Błażej Kraus, stud. Arch. i Urb. PK

TEMAT: PROJEKT ZIELENI. Opracowali : dr inż. Danuta Kraus. Błażej Kraus, stud. Arch. i Urb. PK PRACOWNIA ZIELENI ul. Studencka 23/5, 31-116 KRAKÓW tel.12-412-21-88, fax: 12-413-44-73, tel. kom. 602-46-98-78 e-mail: biuro@pracownia-zieleni.pl NIP 676-001-22-65 Bank Spółdzielczy Rzemiosła Kraków,

Bardziej szczegółowo

INSA PROJEKT BARBARA ŁADECKA Poznań, ul. Dziewińska 15 PRZEDMIAR ROBÓT

INSA PROJEKT BARBARA ŁADECKA Poznań, ul. Dziewińska 15 PRZEDMIAR ROBÓT INSA PROJEKT BARBARA ŁADECKA 60-178 Poznań, ul. Dziewińska 15 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa lokalnego centrum rekreacyjnego - budowa i urządzenie placu zabaw dla młodzieży w Kowalach Pańskich

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy. Strona 1 z 6. Wartość netto (zł) Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł)

Kosztorys Ofertowy. Strona 1 z 6. Wartość netto (zł) Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł) Kosztorys Ofertowy Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 z przeznaczeniem na skwer do rekreacji dzieci i młodzieży wraz z wykonaniem ciągów pieszych. Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA Ul. Długa 49, Wrocław INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA NAZWA INWESTYCJI LOKALIZACJA INWESTYCJI: TEMAT OPRACOWANIA

ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA Ul. Długa 49, Wrocław INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA NAZWA INWESTYCJI LOKALIZACJA INWESTYCJI: TEMAT OPRACOWANIA INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA Ul. Długa 49, 53-633 Wrocław BETTULLA Anneet taa Brrooddaa Ul..Elbbl ląąsskkaa 1155 5544- -334411 Wrrooccł łaaw NAZWA INWESTYCJI LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar Obiekt Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane Budowa DZ. NR 205, OBRĘB 04, UL. ŁAZIENNA, CHEŁMŻA Inwestor GMINA MIASTO CHEŁMŻA, UL.

Bardziej szczegółowo

III / 3 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Elementy małej architektury

III / 3 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Elementy małej architektury III / 3 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Elementy małej architektury Wszystkie zaproponowane w projekcie elementy małej architektury należy traktować poglądowo. Mogą zostać zmienione na równoważne za

Bardziej szczegółowo

ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH NR 2 W ŁODZI NA UL. SOPOCKA NR 3/5

ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH NR 2 W ŁODZI NA UL. SOPOCKA NR 3/5 TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT PLACU ZABAW DLA CENTRUM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH NR 2 INWESTOR: CENTRUM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH NR 2 ADRES OBIEKTU: ŁODŹ UL. SOPOCKA NR 3/5 Zawartość opracowania: I. OPIS TECHNICZNY.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT URZĄDZENIA TERENÓW ZIELENI

PROJEKT URZĄDZENIA TERENÓW ZIELENI Projekt budowlany Budowa 2 budynków mieszkalnych 22 - rodzinnych wraz z pełną infrastrukturą techniczną na działkach nr 26 i 9, obręb 3 przy ul. Polnej w Lidzbarku Warmińskim PROJEKT URZĄDZENIA TERENÓW

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa placu zabaw dla dzieci. Lokalizacja: Pułtusk dz. nr ew. 39/42 obr. 13 ul. Traugutta. ul. Rynek Pułtusk.

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa placu zabaw dla dzieci. Lokalizacja: Pułtusk dz. nr ew. 39/42 obr. 13 ul. Traugutta. ul. Rynek Pułtusk. PROJEKT BUDOWLANY Budowa placu zabaw dla dzieci Lokalizacja: Pułtusk dz. nr ew. 39/42 obr. 13 ul. Traugutta Inwestor : Gmina Pułtusk ul. Rynek 41 06-100 Pułtusk Autorzy: inż. arch. kraj. Aleksandra Wnorowska

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie przestrzenie centrum wsi Zieluń. GMINA LUBOWIDZ ul. Zielona Lubowidz Zieluń gm. Lubowidz, dz. nr ewid.

Zagospodarowanie przestrzenie centrum wsi Zieluń. GMINA LUBOWIDZ ul. Zielona Lubowidz Zieluń gm. Lubowidz, dz. nr ewid. INWESTYCJA INWESTOR LOKALIZACJA Zagospodarowanie przestrzenie centrum wsi Zieluń GMINA LUBOWIDZ ul. Zielona 10 08-304 Lubowidz Zieluń gm. Lubowidz, dz. nr ewid. 321 LUTY 2012 I. OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Egz. nr. Nazwa obiektu i adres: Remont nawierzchni chodników przy ul. Orzeszkowej w Opolu

PRZEDMIAR ROBÓT. Egz. nr. Nazwa obiektu i adres: Remont nawierzchni chodników przy ul. Orzeszkowej w Opolu MZD/78/TP2/2006 data: VI 2006 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45112730-1 Roboty w zakresie kałtowania zieleni ulicznej Nazwa obiektu i adres: Remont nawierzchni chodników

Bardziej szczegółowo

M E T R Y K A P R O J E K T U

M E T R Y K A P R O J E K T U Lewin Brzeski, marzec 2013r. M E T R Y K A P R O J E K T U Nazwa obiektu: Zagospodarowanie rekreacyjne centrów wsi: Łosiów, Jasiona Nowa Wieś Mała, Strzelniki, Ptakowice, Błażejowice. Adres obiektów: gmina

Bardziej szczegółowo

Slepy kosztorys. PDF created with pdffactory Pro trial version Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Slepy kosztorys. PDF created with pdffactory Pro trial version  Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Slepy kosztorys Obiekt Budowa Inwestor Lubien Urząd Gminy w Lubniu Poziom cen IV kw 2008 Sporządził Bogusław Solarz Myślenice Styczen

Bardziej szczegółowo

BRANŻA ZIELEŃ PRZEDMIOT DOKUMANTACJA WYKONAWCZA ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY UL. PAWIEJ I UL. STRYJEWSKIEGO W GDAŃSKU.

BRANŻA ZIELEŃ PRZEDMIOT DOKUMANTACJA WYKONAWCZA ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY UL. PAWIEJ I UL. STRYJEWSKIEGO W GDAŃSKU. RODZAJ PROJEKTU: PROJEKT ZIELENI BRANŻA ZIELEŃ PRZEDMIOT PROJEKTU: DOKUMANTACJA WYKONAWCZA ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY UL. PAWIEJ I UL. STRYJEWSKIEGO W GDAŃSKU. ADRES INWESTYCJI: PLAC PRZY SKRZYŻOWANIU

Bardziej szczegółowo

INSA PROJEKT BARBARA ŁADECKA Poznań, ul. Dziewińska 15 PRZEDMIAR ROBÓT

INSA PROJEKT BARBARA ŁADECKA Poznań, ul. Dziewińska 15 PRZEDMIAR ROBÓT INSA PROJEKT BARBARA ŁADECKA 60-178 Poznań, ul. Dziewińska 15 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa lokalnego centrum rekreacyjnego - budowa i urządzenie placu zabaw dla dzieci w Kowalach Pańskich

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa placu zabaw i parkingu przy Szkole Podstawowej w Biskupicach Kod CPV: Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa placu zabaw i parkingu przy Szkole Podstawowej w Biskupicach Kod CPV: Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw PRZEDMIAR ROBÓT Zadanie: Budowa placu zabaw i parkingu przy Szkole Podstawowej w Biskupicach Kod CPV: 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw Lokalizacja inwestycji: Biskupice, ul. Szkolna

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PROJEKT ZIELENI. Opracował: dr inż. Maciej Wałecki

TEMAT: PROJEKT ZIELENI. Opracował: dr inż. Maciej Wałecki PRACOWNIA ZIELENI ul. Studencka 23/5, 31-116 KRAKÓW tel.12-412-21-88, fax: 12-413-44-73, tel. kom. 602-46-98-78 e-mail: biuro@pracownia-zieleni.pl NIP 676-001-22-65 Bank Spółdzielczy Rzemiosła Kraków,

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : - Obiekt : Zagospodarowanie terenu przy ul Krynicznej w Pile Adres : 64-920 Piła ul Kryniczna działka nr 266/9,266/7,674 obręb Piła

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys. Przedmiar

Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys. Przedmiar Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys Przedmiar Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników

Bardziej szczegółowo

Katowice, czerwiec 2016r.

Katowice, czerwiec 2016r. FIRMA,,ABS OCHRONA ŚRODOWISKA SP. Z O.O. 40 169 Katowice, ul. Wierzbowa 14 Tel./fax. 32/ 258 90 15 NIP 634 24 41-957 OPERAT DENDROLOGICZNY Inwestor/ Gmina Piekary Śląskie ul. Bytomska 84 41 940 Piekary

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY ZIELEŃ

KOSZTORYS OFERTOWY ZIELEŃ KOSZTORYS OFERTOWY ZIELEŃ Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45112200-7 Usuwanie powłoki gleby 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 45233200-1 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 4500000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45233340-4 Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu 45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 45233200-1 - Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł. Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 24 lipiec Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł. Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 24 lipiec Data zatwierdzenia E-Technika Artur Pióro 03-307 Warszawa ul. Gersona 10m.2 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 45112720- Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Zagospodarowanie terenu gminnego przy ul. Ciasnej w Ząbkowicach Śląskich Obiekt : Roboty zwiazane z nawierzchnią dróg Inwestor : Gmina

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw mgr inż. Witold Krygier ul. Piłsudskiego 16 m 14, Konstantynów Łódzki 95-050 KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZĘŚCI DZ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZĘŚCI DZ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZĘŚCI DZ. NR 540 PRZY REMIZIE OSP W KORFANTOWIE (WYKONANIE UTWARDZENIA TERENU, BUDOWA ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY ORAZ WYKONANIE NASADZEŃ) 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45233320-8 Fundamentowanie dróg 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 45112710-5 Roboty

Bardziej szczegółowo

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE; POWIAT KŁODZKI, GMINA -LEWIN KŁODZKI, DAŃCZÓW DZ. NR: 164/1.

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE; POWIAT KŁODZKI, GMINA -LEWIN KŁODZKI, DAŃCZÓW DZ. NR: 164/1. JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ARCHITEAM MIERCZYCE 77; 59-430 WĄDROŻE WIELKIE www.architeam.com.pl; e-mail: architeam@op.pl; tel.kom.0607-208-615 NAZWA OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU SPORTOWO -REKREACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW

PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW W RAMACH PROJEKTU KREATYWNY PLAC ZABAW WRAZ Z ESTETYZACJĄ OGRODU PRZY PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 2 W GŁOGOWIE Lokalizacja: Inwestor: Aleja Wolności 17, 67-200 Głogów Nr działki:

Bardziej szczegółowo

INWESTOR PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA NAZWA ZADANIA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY PROJEKT ZIELENI NAZWA OPRACOWANIA

INWESTOR PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA NAZWA ZADANIA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY PROJEKT ZIELENI NAZWA OPRACOWANIA INWESTOR PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA NAZWA ZADANIA NAZWA OPRACOWANIA Gmina Wrocław 50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1/8 tel. (071) 777-70-00 www.wroclaw.pl Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. Ofiar

Bardziej szczegółowo

Budżet Obywatelski Gminy Mosina

Budżet Obywatelski Gminy Mosina Budżet Obywatelski Gminy Mosina PRZYKŁADY - PROPOZYCJE Mosina czerwiec 2016 Ławka Wymiary: Wysokośd: 77cm Szerokośd: 58cm Długośd: 180cm Materiały: Podstawy żeliwne, lakierowane Drewno impregnowane, lakierobejca.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 58 Stadium: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CPV: 77310000-6 Temat: Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie obręb 71 dz. 75 obręb 72 dz. 174/6

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE TECHNICZNE

OPRACOWANIE TECHNICZNE INWESTYCJA ADRES INWESTYCJI NR DZIAŁKI BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY Wszewilki, gmina Milicz INWESTOR Gmina Milicz, 56-300 Milicz, ul. Trzebnicka 2 STADIUM JEDNOSTKA PROJEKTOWA Opracowanie techniczne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI OBIEKT: Plac zabaw realizowany w ramach programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Sycowie. ADRES OBIEKTU: Syców, ul. Mickiewicza nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Nr 5 BUDOWA PLACU ZABAW WE WSI TARGÓWKA TEMAT: INWESTOR: GMINA MAZOWIECKI. mgr inż. Bogusław Kowalczyk Mińsk Mazowiecki ul.

PROJEKT BUDOWLANY. Nr 5 BUDOWA PLACU ZABAW WE WSI TARGÓWKA TEMAT: INWESTOR: GMINA MAZOWIECKI. mgr inż. Bogusław Kowalczyk Mińsk Mazowiecki ul. Nr 5 PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA PLACU ZABAW WE WSI TARGÓWKA INWESTOR: GMINA MAZOWIECKI MIŃSK MAZOWIECKI, UL. CHEŁMOŃSKIEGO 14 LOKALIZACJA: Działka nr 57/10 TARGÓWKA GM. MIŃSK MAZOWIECKI AUTOR OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Dokumenty formalno-prawne str. 3 9 - Wypis i wyrys str. 4 - Mapa sytuacyjno wysokościowa skala 1:500 str. 5 - Uprawnienia i zaświadczenia str. 6 9 II. Opis techniczny str. 10 15

Bardziej szczegółowo

Projekt zagospodarowania placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w Gminie Żyrzyn

Projekt zagospodarowania placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w Gminie Żyrzyn ZAMAWIAJĄCY: Urząd Gminy Żyrzyn Ul. Powstania Styczniowego 0 24-03 Żyrzyn Projekt zagospodarowania placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w Gminie Żyrzyn KOSZTORYS OFERTOWY I. Etap przygotowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych isba Grupa Projektowa 5-630 Wrocław, ul Grottgera 6a ROBÓT Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 4570-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych NAZWA INWESTYCJI :

Bardziej szczegółowo

Katowice, grudzień 2016r.

Katowice, grudzień 2016r. FIRMA,,ABS OCHRONA ŚRODOWISKA SP. Z O.O. 40 169 Katowice, ul. Wierzbowa 14 Tel./fax. 32/ 258 90 15 NIP 634 24 41-957 PROJEKT NASADZEŃ Inwestor/ Zleceniodawca Gmina Miasto Mysłowice ul. Powstańców 1 41-400

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany. Nazwa inwestycji. Zagospodarowanie terenu na plac zabaw. Adres inwestycji Piaseczna, dz. nr 188/5

Projekt Budowlany. Nazwa inwestycji. Zagospodarowanie terenu na plac zabaw. Adres inwestycji Piaseczna, dz. nr 188/5 Projekt Budowlany Nazwa inwestycji Zagospodarowanie terenu na plac zabaw. Adres inwestycji Piaseczna, dz. nr 188/5 Inwestor Gmina Węgliniec 59-940 Węgliniec, ul. Sikorskiego 3 Projektant mgr inż. Mirosław

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45100000-8 Roboty przygotowawcze i roboty ziemne 45112720-8 Nawierzchnie placu zabaw 36500000-6 Wyposażenie placu zabaw 45112710-5

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Bytom, Plac Kościuszki 9. ULTRAFIOLET Pracownia Projektowa Arch. Adam Kściuczyk

PRZEDMIAR Bytom, Plac Kościuszki 9. ULTRAFIOLET Pracownia Projektowa Arch. Adam Kściuczyk ULTRAFIOLET Pracownia Projektowa Arch. Adam Kściuczyk 41-709 Bytom, Plac Kościuszki 9 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja placu zabaw w rejonie ulicy Osiedlowej 13C w Rudzie Śląskiej ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Sporządził Natalia Maćków

PRZEDMIAR ROBÓT. Sporządził Natalia Maćków PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt BUDOWA HALI TENISOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNO SOCJALNYM I MAGAZYNOWYM WRAZ Z NIEZBĘDNYMI URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI ORAZ BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ

Bardziej szczegółowo

UTWORZENIE MIEJSCA REKREACJI I ZABAWY W CIĘCINIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENÓW PRZYGRANICZNYCH NA DZ. NR 2946/13.

UTWORZENIE MIEJSCA REKREACJI I ZABAWY W CIĘCINIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENÓW PRZYGRANICZNYCH NA DZ. NR 2946/13. UTWORZENIE MIEJSCA REKREACJI I ZABAWY W CIĘCINIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENÓW PRZYGRANICZNYCH NA DZ. NR 2946/13. Inwestor : Urząd Gminy Węgierska Górka ul.zielona 43 34-350 Węgierska Górka Autorzy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Studio V13 Al. Armii Krajowej 53/ Częstochowa

PRZEDMIAR. Studio V13 Al. Armii Krajowej 53/ Częstochowa Studio V3 Al. Armii Krajowej 53/4 4-5 Częstochowa Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 4533000-9

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. DATA OPRACOWANIA : r. Stawka roboczogodziny :

PRZEDMIAR. DATA OPRACOWANIA : r. Stawka roboczogodziny : PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie skweru wraz z zabudową placu zabaw i siłownią zewnętrzną w iejscowości Białobiel gina Lelis, działka nr 201/14 ADRES INWESTYCJI : Białobiel, gina Lelis, działka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU A R C H I K O PRACOWNIA PROJEKTOWA K a t a r z y n a K r a w i e c k a - K o ł a c z e k 7 6-0 0 4 S I A N Ó W, u l. P a r k o w a 2 0 t e l. 0 6 9 2 4 0 6 7 3 4 NIP 499-017-73-13 REG. 320334897 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI str 1

SPIS ZAWARTOŚCI str 1 SPIS ZAWARTOŚCI str 1 Opis projektu zagospodarowania działki. str 2 1. Projekt zagospodarowania działki 1:500 str 6 2. Rozplanowanie urządzeń 1:200 str 7 3. Przekrój przez chodniki 1:20 str 8 4. Przęsło

Bardziej szczegółowo

INSA PROJEKT BARBARA ŁADECKA Poznań, ul. Dziewińska 15 PRZEDMIAR ROBÓT

INSA PROJEKT BARBARA ŁADECKA Poznań, ul. Dziewińska 15 PRZEDMIAR ROBÓT INSA PROJEKT BARBARA ŁADECKA 60-178 Poznań, ul. Dziewińska 15 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa lokalnego centrum rekreacyjnego - budowa i urządzenie placu zabaw w Kawęczynie ADRES INWESTYCJI :

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT WYKONAWCZY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO OBIEKT: TEREN REKREACYJNY ADRES: KUDOWA -ZDRÓJ Nr. dz. 429/2, 429/5 TEMAT: REWITALIZACJA OBSZARU MIASTA KUDOWA- ZDRÓJ W REJONIE ULIC FABRYCZNEJ I TKACKIEJ PROJEKT: PROJEKT WYKONAWCZY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Kod CPV 45112711-2 - Roboty w zakresie kształtowania parków 45233340-4 - Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego Budowa

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa netto: Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT

Wartość kosztorysowa netto: Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT Wartość kosztorysowa netto: Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Kod CPV 45112723-9 Adres inwestycji Gawłów nr ewid. działek 264/3 oraz 265/4 Inwestor Gmina Rząśnia, ul. Kościuszki 16, 98-332 Rząśnia Wykonawca

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. nr działek: 526, 404/2 i 2591/3 w Żninie URZĄD MIEJSKI W ŻNINIE BURMISTRZ ŻNINA Żnin, ul. 700-lecia 39

PROJEKT BUDOWLANY. nr działek: 526, 404/2 i 2591/3 w Żninie URZĄD MIEJSKI W ŻNINIE BURMISTRZ ŻNINA Żnin, ul. 700-lecia 39 PROJEKT BUDOWLANY Przedmiot opracowania Projekt zieleni w ramach zadania: PROJEKT BUDOWLANY HALI SPORTOWEJ wraz z instalacjami wewnętrznymi, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną oraz przebudową

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej ADRES INWESTYCJI : 68-100 Żagań ul. Wojska Polskiego nr 6-7 działka nr 797 INWESTOR : Gmina Żagań o statusie

Bardziej szczegółowo

ALEKSANDER SAŁAGACKI ARCHITEKTURA A.S.A ul. Henryka Pobożnego 16/38, 50-241 Wrocław e-mail: salagacki.a@post.pl, tel.kom.

ALEKSANDER SAŁAGACKI ARCHITEKTURA A.S.A ul. Henryka Pobożnego 16/38, 50-241 Wrocław e-mail: salagacki.a@post.pl, tel.kom. 1 I. OPIS TECHNICZNY WRAZ Z ISTOTNYMI PARAMETRAMI OKREŚLAJĄCYMI WIELKOŚĆ ROBÓT. 1. Założenia wyjściowe do kosztorysowania. -mapa do celów projektowych w skali 1:500 -wizja lokalna i inwentaryzacja w terenie,

Bardziej szczegółowo

Samolicz sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT. CPV: Roboty drogowe

Samolicz sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT. CPV: Roboty drogowe Samolicz sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT CPV: 45233140-2 Roboty drogowe Budowa: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej przez wieś Borkowice Obiekt: II etap - chodnik lewostronny od km 0+439,21 do km 0+744,23

Bardziej szczegółowo

Rysunki i opisy urządzeń elementów placu zabaw w miejscowości Rudzica i Siekierczyn

Rysunki i opisy urządzeń elementów placu zabaw w miejscowości Rudzica i Siekierczyn ozn. sprawy: ZP/ZO.271.2.2011 Załącznik Nr 5 do WZO Rysunki i opisy urządzeń elementów placu zabaw w miejscowości Rudzica i Siekierczyn Wszelkie nazwy własne materiałów i urządzeń użyte w niniejszej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. BUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. ZIELONEJ W NOWOGARDZIE GMINA NOWOGARD, pl. Wolności 1, Nowogard

PRZEDMIAR ROBÓT. BUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. ZIELONEJ W NOWOGARDZIE GMINA NOWOGARD, pl. Wolności 1, Nowogard PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Inwestor GMINA NOWOGARD, pl. Wolności 1, 72-200 Nowogard Sporządził Natalia Maćków Szczecin MAJ 2013 Przedmiar robót Strona 2/11 Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość 1 KNNR 1 0112/02

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Wartość kosztorysowa brutto: Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT. Wartość kosztorysowa brutto: Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI: Remont drogi publicznej gminnej ulicy Bogusławskiego w Warszawie ADRES INWESTYCJI: Warszawa, dzielnica Bielany INWESTOR: m.st. Warszawa dzielnica Bielany ADRES INWESTORA:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Kosztorys opracowali: mgr inż. Stanisław Wlezień,...

Przedmiar. Kosztorys opracowali: mgr inż. Stanisław Wlezień,... Przedmiar Data: 2008-04-12 Budowa: Budynek Administracyjno Biurowy Sądu Okręgowego i Rejonowego raz Prokuratury Okręgowej i Rejonowej przy ul. Dąbrowskiego w Tarnowie Kody CPV: 45216112-2 Sądy Obiekt:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 7-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw NAZWA INWESTYCJI : PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RZĄDOWEGO "RADOSNA SZKOŁA" PRZY SZKOLE POD- STAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

Plac zabaw Swoboda. Wartość robót ogółem : ,77 zł. Słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć złotych 77/100

Plac zabaw Swoboda. Wartość robót ogółem : ,77 zł. Słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć złotych 77/100 STRONA TYTUŁOWA K O S Z T O R Y S I N W E S T O R S K I Wartość robót ogółem : 275 659,77 zł Słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć złotych 77/100 TABELA ELEMENTÓW

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 2.3 Omówienie poszczególnych elementów projektowanego zagospodarowania:

OPIS TECHNICZNY. 2.3 Omówienie poszczególnych elementów projektowanego zagospodarowania: OPIS TECHNICZNY do projektu Centrum Odnowy Miejscowości Łuszkowo - Centrum Rekreacji i Wypoczynku etap I 1.0 DANE OGÓLNE: 1.1 OBIEKT: PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ŁUSZKOWO, CENTRUM REKREACJI I WYPOCZYNKU ETAP

Bardziej szczegółowo

1. Wspinalnia i klatki schodowe

1. Wspinalnia i klatki schodowe Książka Przedmiarów 1. Wspinalnia i klatki schodowe 1 KNR 2-01I 0201-05-060 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do

Bardziej szczegółowo

Pole golfowe 0,1300 HA 0,130 Plac zabaw 0,2300 HA 0,230 razem HA 0,360 2 KNR 201/

Pole golfowe 0,1300 HA 0,130 Plac zabaw 0,2300 HA 0,230 razem HA 0,360 2 KNR 201/ Przedmiar Strona 1/5 1 CEN 201/01-21-02- CPV 451112-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne Roboty przygotowawcze Roboty pomiarowe przy tyczeniu terenu pod inwestycję wraz

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA STRONA 1 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE...2 II. OPIS NASADZEŃ ZAMIENNYCH...3 III. OPIS PROJEKTOWANYCH GATUNKÓW ROŚLIN ZE ZDJĘCIAMI...4 IV. MATERIAŁ ROŚLINNY SPIS ILOŚCIOWY I WYMAGANIA...4 V.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Komorów ul. Kotońskiego 1. Pracownia projektowa mgr inż. arch. Lesława Bubieńca

KOSZTORYS OFERTOWY Komorów ul. Kotońskiego 1. Pracownia projektowa mgr inż. arch. Lesława Bubieńca Pracownia projektowa mgr inż. arch. Lesława Bubieńca 05-806 Komorów ul. Kotońskiego 1 KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA DO ZGŁOSZENIA

DOKUMENTACJA DO ZGŁOSZENIA 1 DOKUMENTACJA DO ZGŁOSZENIA NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO PLACU ZABAW WRAZ Z PODBABIOGÓRSKIM SZACHOWISKIEM JAKO MIEJSCA REKREACJI W ZAWOI WEŁCZA. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO ZAWOJA NUMERY

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Łódź ul. Tuszyńska 155. Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane " Ekobud" s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek

PRZEDMIAR ROBÓT Łódź ul. Tuszyńska 155. Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane  Ekobud s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane " Ekobud" sc Ewa i Remigiusz Owczarek 93-312 Łódź ul Tuszyńska 155 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 45100000-8 Przygotowanie terenu

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PLACU ZABAW ORAZ ROZMIESZCZENIA ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PLACU ZABAW ORAZ ROZMIESZCZENIA ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PLACU ZABAW ORAZ ROZMIESZCZENIA ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr, Oddział Przedszkola nr 2 Oddział Gimnazjum nr 65 Ul. Hezjoda 5 Miasto POZNAŃ, obręb

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Zagospodarowanie terenów przy budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w Cięcinie na ogólnodostępną bazę sportową Cięcina dz. nr 5052/4, 5052/5 Przedmiotem opracowania jest

Bardziej szczegółowo

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

ZAGOSPODAROWANIE TERENU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-11 ZAGOSPODAROWANIE TERENU Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) DZIAŁ - 45 - Roboty budowlane GRUPA ROBÓT - 451 - Przygotowanie terenu pod budowę

Bardziej szczegółowo

Budowa placu zabaw i miejsca rekreacji na terenie sołectwa Orzech

Budowa placu zabaw i miejsca rekreacji na terenie sołectwa Orzech Temat opracowania: DOKUMENTACJA TECHNICZNA Budowa placu zabaw i miejsca rekreacji na terenie sołectwa Orzech Lokalizacja: ul. Bytomska działka 1055/2; 1056/2 Orzech 0002 Skrzyżowanie Mickiewicza z Bytomską

Bardziej szczegółowo

Projekt przesadzeń drzew oraz dosadzeń rekompensujących wycinkę drzew w pasie przyulicznym ul. Białostockiej

Projekt przesadzeń drzew oraz dosadzeń rekompensujących wycinkę drzew w pasie przyulicznym ul. Białostockiej INWESTOR: Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Północ ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa Projekt przesadzeń drzew oraz dosadzeń rekompensujących wycinkę drzew w pasie przyulicznym ul. Białostockiej

Bardziej szczegółowo

OBMIAR. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł WYKONAWCA : INWESTOR :

OBMIAR. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł WYKONAWCA : INWESTOR : 62-095 Murowana Goślina" "ul. Wojska Polskiego 11/12" "NIP 777-151-16-82 " "REGON 639708891 OBMIAR NAZWA INWESTYCJI : Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej w Stołpiu

Bardziej szczegółowo

6. CHARAKTERYSTYKA ROZWIĄZANIA PROJEKTOWANEGO

6. CHARAKTERYSTYKA ROZWIĄZANIA PROJEKTOWANEGO Nawierzchnia betonowa placu nr 2: Zapadnięta nawierzchnia wokół studzienek i kratek ściekowych: 6. CHARAKTERYSTYKA ROZWIĄZANIA PROJEKTOWANEGO Na przedmiotowym terenie objętym opracowaniem planuje się usunięcie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

PRZEDMIAR ROBÓT. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu WK Koorysy ul. Tomasza Sobkowiaka 30A/3, 65-9 Zielona Góra PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 4500000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 4573-9 Roboty w zakresie kałtowania

Bardziej szczegółowo

P R A C O W N I A A R C H I T E K T U R Y. MONIKA KOŚCIESZA tel , I.

P R A C O W N I A A R C H I T E K T U R Y. MONIKA KOŚCIESZA tel , I. I. ZAŁĄCZNIKI 6 II. PODSTAWA OPRACOWANIA 1. Wizja lokalna z dokonaniem niezbędnych pomiarów inwentaryzacyjnych 2. Program operacyjny infrastruktura i środowisko 3. Uzgodnienia z inwestorem 4. Mapa do celów

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Remont ścieżki spacerowo-rowerowej wzdłuż nabrzeża rzeki Łobżonki

Kosztorys ofertowy. Remont ścieżki spacerowo-rowerowej wzdłuż nabrzeża rzeki Łobżonki Kosztorys ofertowy Budowa: ścieżka spacerowo-rowerowa Obiekt lub rodzaj robót: roboty drogowe Lokalizacja: działka nr 79, obręb Luchowo, gmina Łobżenica Nazwa i kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA.

I. OPIS TECHNICZNY. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Inwestor. 4. Opis stanu istniejącego. 5. ZałoŜenia przestrzenno funkcjonalne. 6. Bilans powierzchni. 7. Ochrona sanitarna. 8. Elementy małej architektury.

Bardziej szczegółowo

1. KNR 201-0121-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,250 ha

1. KNR 201-0121-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,250 ha Budowa : Szkolny plac zabaw w RĘBISZOWIE Obiekt : Szkolny plac zabaw - " Radosna Szkoła " Adres : działka nr 450, obręb Rębiszów, gmina Mirsk Data : 2012-07-03 Str: 1 a. 1.1 ELEMENT : Roboty ziemne i przygotowawcze

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowy alejek parkowych o nawierzchni z kostki betonowej NOVA 8 w nowej części Parku Solankowego w Inowrocławiu

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowy alejek parkowych o nawierzchni z kostki betonowej NOVA 8 w nowej części Parku Solankowego w Inowrocławiu OPIS TECHNICZNY do projektu budowy alejek parkowych o nawierzchni z kostki betonowej NOVA 8 w nowej części Parku Solankowego w Inowrocławiu I. Karta informacyjna Inwestor: Miasto Inowrocław, ul. Roosevelta

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ FONTANNY Drogi piesze

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ FONTANNY Drogi piesze Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45233260-9 - Drogi piesze OLSZTYN DZ. NR GMINA OLSZTYN "Rekomendacja Jakości" dla programu do

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu

Kosztorys ofertowy. Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu Kosztorys ofertowy Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu Data: 2011-06-20 Obiekt: Mały plac zabaw Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA BUDOWĘ BUKOWEJ ALEI SPACEROWEJ NA DZ. NR 342 W MIĘDZYBORZU. BRANŻA: DROGOWA.

PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA BUDOWĘ BUKOWEJ ALEI SPACEROWEJ NA DZ. NR 342 W MIĘDZYBORZU. BRANŻA: DROGOWA. PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA BUDOWĘ BUKOWEJ ALEI SPACEROWEJ NA DZ. NR 342 W MIĘDZYBORZU. BRANŻA: DROGOWA. INWESTOR: GMINA MIĘDZYBÓRZ. Autor opracowania: Syców, sierpień 2011 r. ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T Załącznik nr 5 Budowa :Szkolny plac zabaw na działce nr 355, obręb II MIRSK P R Z E D M I A R R O B Ó T Kod CPV :45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych Obiekt :Szkolny plac zabaw

Bardziej szczegółowo

Przedmiar 3/06/2017. Koszty zakupu oraz zysk i koszty pośrednie ujęte w cenie elementów wyposażenia. Sporządził mgr inż.

Przedmiar 3/06/2017. Koszty zakupu oraz zysk i koszty pośrednie ujęte w cenie elementów wyposażenia. Sporządził mgr inż. Przedmiar 3/06/2017 Obiekt Kod CPV 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45236210-5 - Wyrównywanie nawierzchni placów zabaw dla dzieci 45112723-9 - Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

NOWA CEGIELNIA STABŁOWICKA Sport, rekreacja, wypoczynek. Cel projektu: PRZYSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO STAWU CEGIELNIA STABŁOWICKA DO CELÓW REKREACJI

NOWA CEGIELNIA STABŁOWICKA Sport, rekreacja, wypoczynek. Cel projektu: PRZYSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO STAWU CEGIELNIA STABŁOWICKA DO CELÓW REKREACJI Wroclaw, 03.03.2014 r. NOWA CEGIELNIA STABŁOWICKA Sport, rekreacja, wypoczynek Cel projektu: PRZYSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO STAWU CEGIELNIA STABŁOWICKA DO CELÓW REKREACJI 1. Lokalizacja inwestycji ul. Główna/

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Stawka roboczogodziny : 0,00 zł Poziom cen : Rynek lokalny - II kwartał 2014 NARZUTY VAT [V]... 23,00 % Σ(R, M, S)

PRZEDMIAR. Stawka roboczogodziny : 0,00 zł Poziom cen : Rynek lokalny - II kwartał 2014 NARZUTY VAT [V]... 23,00 % Σ(R, M, S) PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45112710-5 Roboty w zakresie kałtowania terenów zielonych 45112720-8 Roboty w zakresie kałtowania terenów sportowych i rekreacyjnych NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ZIELEŃ DROGOWA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ZIELEŃ DROGOWA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z nasadzeniem

Bardziej szczegółowo

1. ogrodzenie terenu oczyszczalni - trasa ogrodzenia A 1.1

1. ogrodzenie terenu oczyszczalni - trasa ogrodzenia A 1.1 OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW STANOWICE 1 SPIS RYSUNKÓW 1. ogrodzenie terenu oczyszczalni - trasa ogrodzenia A 1.1 2. ogrodzenie rysunek szczegółowy przęsła, odcinek a1)-a2) - schemat A 1.2 3. zieleń izolacyjna

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPISU TECHNICZNEGO:

SPIS TREŚCI OPISU TECHNICZNEGO: ul Garncarska 5, 70-377 Szczecin wwwarchicoeu Tel 91/880 38 93 Projekt placu zabaw Radosna Szkoła w Redle przy Zespole Szkół Publicznych im SPIS TREŚCI OPISU TECHNICZNEGO: 1 PODSTAWY FORMALNE2 11 Określenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

PRZEDMIAR ROBÓT. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu WK Koorysy ul. Tomasza Sobkowiaka 30A/3, 65-9 Zielona Góra PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 4500000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 4573-9 Roboty w zakresie kałtowania

Bardziej szczegółowo

BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z CZĘŚCIĄ DROGOWĄ PRZEDMIAR ROBÓT

BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z CZĘŚCIĄ DROGOWĄ PRZEDMIAR ROBÓT PROJEKT BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z CZĘŚCIĄ DROGOWĄ PRZEDMIAR ROBÓT Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Budowa

Bardziej szczegółowo