Rozstrzygnięcie konkursu ofert dot. działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozstrzygnięcie konkursu ofert dot. działań na rzecz osób niepełnosprawnych"

Transkrypt

1 Rozstrzygnięcie konkursu ofert dot. działań na rzecz osób niepełnosprawnych Prezydent Miasta Gdyni Przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań dotyczących zadań dotyczących działań na rzecz osób niepełnosprawnych, będących mieszkańcami Gdyni Zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR12471/06/IV/P z dnia r. Prezydent Miasta Gdyni przyznał dotacje następującym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań dotyczących działań na rzecz osób niepełnosprawnych, będących mieszkańcami Gdyni: 1. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów: Gimnastyka usprawniająca dla osób niepełnosprawnych Pomorskie Stowarzyszenie Stomijne: 3-dniowy wyjazd integracyjno-szkoleniowy dla niepełnosprawnych i ich opiekunów Stowarzyszenie Amazonek Gdyńskich: Systematyczna rehabilitacja dążeniem do sprawności Stowarzyszenie Niepełnosprawnych: Aktywizacja osób niepełnosprawnych Stowarzyszenie Niepełnosprawnych: Poznaj swój region Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących ich Rodzin i Przyjaciół EFFETHA: Piknik rodzinny w Orłowie z okazji Dnia Dziecka Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących ich Rodzin i Przyjaciół EFFETHA: Kajakiem po Mazurach Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących ich Rodzin i Przyjaciół EFFETHA: Wyrównywanie szans rozwoju dzieci z rodzin głuchoniemych, dzieci niesłyszących oraz niedosłyszących Uczniowski Klub Sportowy "Orlik": Usprawnienie ruchowe i społeczne dzieci niepełnosprawnych Gdańskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera: Edukacja opiekunów Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni: Teatr dla ludzi Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni: Kontynuacja programu "Nie jesteś sam" wspomaganie rozwoju dzieci w wieku szkolnym niepełnosprawnych intelektualnie i z innymi dysfunkcjami rozwojowymi Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni: Szkoła dla rodziców - udzielanie poradnictwa rodzinnego dla rodziców dzieci niepełnosprawnych Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Wojewódzki w Gdańsku: Życie pod wiatr Caritas Archidiecezji Gdańskiej: Gniezno - stąd nasz ród Gdyńskie Stowarzyszenie Integracyjne "PROMYK": Poznajemy piękno naszego regionu-rajd rowerowy młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie przez Półwysep Helski Gdyńskie Stowarzyszenie Integracyjne "PROMYK": Obóz narciarski dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie Oferty, które nie otrzymały dotacji w konkursie ofert dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań dotyczących działań na rzecz osób niepełnosprawnych, będących mieszkańcami Gdyni. 1. "Tu jest nasza historia - 3 jednodniowe wycieczki dla osób niepełnosprawnych" (wnioskowana kwota dotacji: zł) Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z powodu braku kalkulacji poszczególnych rodzajów kosztów

2 2. "Rehabilitacja medyczna, psychiczna i społeczna osób niepełnosprawnych" (wnioskowana kwota dotacji: zł) Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON z powodu błędów w kalkulacji 3. "Działalność rewalidacyjna, rehabilitacyjna, terapeutyczna, edukacyjna poprzez organizację dwudniowych warsztatów psychoonkologicznych wg Metody Carla Simontona dla osób niepełnosprawnych z powodu choroby nowotworowej w lipcu i sierpniu 2006r." (wnioskowana kwota dotacji: zł) Stowarzyszenia "Lekarze Nadziei" z powodu błędów w kalkulacji kosztów i braku informacji o rekrutacji uczestników oraz niespójności oferty 4. "Ogólnopolska integracja amazonek poprzez turystykę" (wnioskowana kwota dotacji: zł) Stowarzyszenia Amazonek Gdyńskich z powodu braku istotnych informacji w opisie zadania, braku spójności między kosztorysem i opisem zadania, niejasnej kalkulacji kosztów oraz braku uzasadnienia pracy wolontariuszy 5. "Spotkanie opłatkowe" (wnioskowana kwota dotacji: zł) Stowarzyszenia Niepełnosprawnych z powodu braku informacji na temat sposobu rekrutacji uczestników oraz dlatego, iż środki otrzymane z dotacji w większości mają być przeznaczone na art. spożywcze 6. "Dla niesłyszących Zimą Kulig, Latem - Kanał Ostródzko - Elbląski (wnioskowana kwota dotacji: zł) Gdyńskiego Stowarzyszenia Osób Niesłyszących ich Rodzin i Przyjaciół EFFETHA z powodu błędów w kalkulacji kosztów 7. "Pielęgnowanie tradycji - Św. Mikołaj w Stowarzyszeniu oraz Spotkanie Świąteczne dla niesłyszących mieszkańców Gdyni" (wnioskowana kwota dotacji: zł) Gdyńskiego Stowarzyszenia Osób Niesłyszących ich Rodzin i Przyjaciół EFFETHA z powodów: zaproponowany udział Agencji Artystycznej spowodował wysoki koszt, a program artystyczny mógł być realizowany np. przez wolontariuszy; mały wkład członków organizacji w realizację zadania 8. "Gdynia nasze miasto - z okazji 80-lecia Gdyni spotkanie integracyjne" (wnioskowana kwota dotacji: zł) Gdyńskiego Stowarzyszenia Osób Niesłyszących ich Rodzin i Przyjaciół EFFETHA z powodu zbyt małego wkładu pracy organizacji w stosunku do wysokiego kosztu programu 9. "Cykl szkoleń dla chorych i ich rodzin dot. schorzeń Colitis Ulcerosa i chorób Crohna" (wnioskowana kwota dotacji: zł) Polskiego Stowarzyszenia Colitis Ulcerosa i Chorób Crohna z powodu błędów w kalkulacji kosztów oraz oczekiwania nieproporcjonalnie wysokiego udziału dotacji z Miasta Gdyni, nieadekwatnego do procentowego udziału mieszkańców Gdyni w zadaniu 10. "Integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie z rodzin dysfunkcyjnych" (wnioskowana kwota dotacji: zł) Stowarzyszenia na rzecz Dzieci i Młodzieży "Vitava" z powodu błędów w kalkulacji, braku spójności pomiędzy opisem merytorycznym zadania a kalkulacją (budżet nie został merytorycznie uzasadniony) oraz niejasnego sposobu rekrutacji uczestników 11. "Imprezy integracyjne" (wnioskowana kwota dotacji: zł) Gdyńskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera z powodu niespójnej kalkulacji kosztów zadania 12. "Rehabilitacja grupy dzieci niepełnosprawnych" (wnioskowana kwota dotacji: zł) Fundacji "Pierwszy krok" z powodu zbyt wysokiego kosztu zadania i zbyt ogólnego opisu merytorycznego przedsięwzięcia 13. "Organizacja konferencji pt. Metody wspomagania terapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych" (wnioskowana kwota dotacji: zł) Fundacji Dogtor z powodu zbyt ogólnego opisu zadania i związanym z tym brakiem możliwości oceny zadania pod kątem merytorycznym (planowany udział osób w konferencji praktycznie uniemożliwia ocenę budżetu) 14. "Prowadzenie terapii z udziałem zwierząt" (wnioskowana kwota dotacji: zł) Fundacji Dogtor z powodu niespójnej kalkulacji kosztów 15. "Integracja środowiska osób niepełnosprawnych oraz działalność samopomocowa organizowana przez osoby niepełnosprawne" (wnioskowana kwota dotacji: zł) Związku Inwalidów Wojennych RP Zarząd Oddziału w Gdyni z powodu braku kalkulacji kosztów (przedstawiono jedynie rodzaj kosztów) 16. "Ćwiczyć każdy może, rehabilitacja (basen, bowling, turniej piłki nożnej)" (wnioskowana kwota dotacji: zł), "Kultura-Kino-Chcemy być tacy sami" (wnioskowana kwota dotacji: zł), "Likwidacja barier komunikacyjnych - bez barier" (wnioskowana kwota dotacji: zł), "Góry nasze góry" (wnioskowana kwota dotacji: zł) Stowarzyszenia Osób z Wadą Słuchu CISZA z

3 powodu wadliwej kalkulacji kosztów i braku spójności pomiędzy celem zadania i budżetem w odniesieniu do każdej oferty 17. "Rehabilitacja 10 dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym objętych obowiązkiem szkolnym" (wnioskowana kwota dotacji: zł), "Rehabilitacja 7 dzieci z dysfunkcjami psychoruchowymi objętych obowiązkiem szkolnym" (wnioskowana kwota dotacji: zł) Fundacji PATMOS z powodu zbyt wysokiego kosztu realizacji zadania w stosunku do zakresu w odniesieniu do każdej oferty 18. "Obóz rehabilitacyjno-wspinaczkowy dla osób z autyzmem" (wnioskowana kwota dotacji: zł) Krajowego Towarzystwa Autyzmu z powodu braku kalkulacji w kosztorysie zadania 19. "Zimowisko - wyjazd zimowy dzieci i młodzieży z autyzmem" (wnioskowana kwota dotacji: zł) Krajowego Towarzystwa Autyzmu z powodu: okres realizacji zadania nie jest zgodny z okresem, w jakim mają być realizowane zadania konkursowe (termin niezgodny z warunkami konkursu) 20. "Klub integracyjny SEZAM - kontynuacja" (wnioskowana kwota dotacji: zł) Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni z powodu nieprawidłowej kalkulacji kosztów 21. "Poznajemy kulturę i historię średniowiecznego Pomorza" (wnioskowana kwota dotacji: zł) Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni z powodu zbyt ogólnej kalkulacji kosztów, uniemożliwiającej rzetelną ocenę 22. "Teraz Ja, teraz My w teatr się pobawimy - chociaż kółko to otwarte" (wnioskowana kwota dotacji: zł) Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji i Integracji "Tacy Sami" z powodu: nie wiadomo, do ilu niepełnosprawnych skierowano ofertę i braku kalkulacji kosztów 23. "Nad morzem bez barier - kolonie letnie" (wnioskowana kwota dotacji: zł) Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji i Integracji "Tacy Sami" z powodu braku spójności z warunkami konkursu - oferta nie jest skierowana do mieszkańców Gdyni 24. "Z bohaterami Sienkiewicza poznajemy Polskę" (wnioskowana kwota dotacji: zł) Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji i Integracji "Tacy Sami" z powodu braku informacji, do ilu dzieci skierowano ofertę i braku kalkulacji 25. "Słoneczna szkoła - integracyjny festyn rodzinny" (wnioskowana kwota dotacji zł) Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji i Integracji "Tacy Sami" z powodu braku informacji, do ilu dzieci skierowano ofertę i braku kalkulacji 26. "Wypożyczalnia, serwis i konserwacja sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych" (wnioskowana kwota dotacji: zł) Gdyńskiego Stowarzyszenia Integracyjnego "Promyk" z powodu braku uszczegółowienia i uzasadnienia dla kosztów w budżecie zadania i błędnej kalkulacji kosztów (w tytule "wypożyczalnia", a w kosztorysie jest "szkolenie" 27. "Krakonos - integracyjny obóz harcerski" (wnioskowana kwota dotacji: zł) Gdyńskiego Stowarzyszenia Integracyjnego "Promyk" z powodu nieuszczegółowienia w opisie i budżecie zadania, jakie są planowane w ramach zadania koszty i dlatego, iż zapis "dotacja celowa" sugeruje, że na realizację zadania przeznaczono już środki z dotacji celowej UM, co jest niezgodne z warunkami konkursu 28. "Integracyjny Klub Sportowy Z nami zdrowiej " (wnioskowana kwota dotacji: zł) Gdyńskiego Stowarzyszenia Integracyjnego "Promyk" z powodu błędów rachunkowych w kalkulacji kosztów oraz niespójności kosztorysu z opisem zadania 29. "V Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Osób Niepełnosprawnych Muzyka bez granic " (wnioskowana kwota dotacji: zł) Gdyńskiego Stowarzyszenia Integracyjnego "Promyk" z powodu braku spójności pomiędzy opisem zadania a budżetem 30. "Bajkolandia - terapia logopedyczna poprzez przedstawienia teatralne dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w wieku przedszkolnym" (wnioskowana kwota dotacji: zł) Gdyńskiego Stowarzyszenia Integracyjnego "Promyk" z powodu braku spójności pomiędzy opisem zadania a kosztorysem oraz braku informacji o kwalifikacjach osób realizujących zadanie 31. "III Gdyński Przegląd Teatralny Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Bez Tematu " (wnioskowana kwota dotacji: zł) Gdyńskiego Stowarzyszenia Integracyjnego "Promyk" z powodu niekompletnej oferty (pkt 4) oraz braku informacji o kwalifikacjach osób zaangażowanych w realizację zadanie 32. "Integracyjny rejs żeglarski na jachcie Zawisza Czarny - terapia osób niepełnosprawnych intelektualnie w warunkach ekstremalnych" (wnioskowana kwota dotacji: zł) Gdyńskiego Stowarzyszenia Integracyjnego "Promyk" z powodu niespójności między opisem a budżetem

4 zadania oraz braku możliwości oceny kosztorysu 33. "VI Ogólnopolska Spartakiada Osób Niepełnosprawnych" (wnioskowana kwota dotacji: zł) Gdyńskiego Stowarzyszenia Integracyjnego "Promyk" z powodu braku wyodrębnienia kosztów zadania z podziałem na rzecz mieszkańców Gdyni i pozostałych uczestników 34. "Spływ kajakowy dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie - rozwijamy się przez uprawianie turystyki" (wnioskowana kwota dotacji: zł) Gdyńskiego Stowarzyszenia Integracyjnego "Promyk" z powodu błędów w kalkulacji oraz braku możliwości oceny na podstawie opisu zadania ilości osób biorących udział w zadaniu 35. "Familiada - V Turniej Rodzin" (wnioskowana kwota dotacji: zł) Gdyńskiego Stowarzyszenia Integracyjnego "Promyk" z powodu braku w ofercie informacji dotyczących zasobów kadrowych oraz braku informacji, ile osób będzie brało udział w zadaniu 36. "Kolorowa lokomotywa - wieloaspektowa rewalidacja osób głębiej niepełnosprawnych" (wnioskowana kwota dotacji: zł) Gdyńskiego Stowarzyszenia Integracyjnego "Promyk" z powodu trudności w ocenie merytorycznej zadania (lakoniczny, niejasny opis), braku odzwierciedlenia opisu w kosztorysie zadania i braku wskazania osób biorących udział w realizacji zadania 37. "Udział osób niepełnosprawnych w imprezach kulturalnych" (wnioskowana kwota dotacji: zł) Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział Wojewódzki w Gdańsku z powodu braku kalkulacji kosztów i braku możliwości oceny zadania 38. "Wyjazd integracyjno-rehabilitacyjny na łono natury osób chorych na stwardnienie rozsiane" (wnioskowana kwota dotacji: zł) Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział Wojewódzki w Gdańsku z powodu braku kalkulacji kosztów i wynikającej stąd niemożliwości oceny oferty 39. "Rehabilitacja grupowa" (wnioskowana kwota dotacji: zł) Stowarzyszenia Chorych na Chorobę Parkinsona i ich Rodzin z powodu niemożliwości oceny oferty ze względu na brak kalkulacji kosztów 40. "Wyjazd po zdrowie" (wnioskowana kwota dotacji: zł) Fundacji Zdrowia "Esco" z powodów: wadliwa kalkulacja kosztów niezgodna z formularzem, wysokie koszty administracyjne, kalkulacja kosztów nie znajduje potwierdzenia w opisie zadania, zastosowana jednostka miary (tydzień) nie daje możliwości rzetelnej oceny zadania, podobnie jak opis zadania. Informacje o rostrzygnięciu: Komisja Oceniająca odrzuciła z przyczyn formalnych następujące oferty: 1. Wspólnoty "Wiara i Światło" na zadanie "Integracyjny obóz wypoczynkowy dla rodzin posiadających dzieci z upośledzeniem umysłowym - Łyśniewo 2006" - niewłaściwy podmiot ubiegający się o dotację, brak podpisów; 2. Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Vitava" na zadanie "Integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie z rodzin dysfunkcyjnych" - niewłaściwy formularz oferty; 3. Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni na zadanie "Klub integracyjny SEZAM - kontynuacja" - termin realizacji zadania niezgodny z warunkami konkursu; 4. Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji i Integracji "Tacy Sami" na zadanie "Teraz Ja, teraz My w teatr się pobawimy - chociaż kółko to otwarte!" - niewłaściwy formularz oferty; 5. Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji i Integracji "Tacy Sami" na zadanie "Z bohaterami Sienkiewicza poznajemy Polskę" - niewłaściwy formularz oferty; 6. Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji i Integracji "Tacy Sami" na zadanie "Słoneczna szkoła - integracyjny festyn rodzinny" - niewłaściwy formularz oferty; 7. Caritasu Archidiecezji Gdańskiej na zadanie "Teatr Integracyjny" - niewłaściwy formularz oferty; 8. Gdańskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera na zadanie "Imprezy integracyjne" - nieaktualny wyciąg z KRS. Komisja Oceniająca nie zarekomendowała do przyznania dotacji następujących ofert: 1. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON, zadanie: "Wspieranie rodziców w postępowaniu z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną" - brak środków finansowych; 2. Stowarzyszenie Amazonek Gdyńskich, zadanie: "Ogólnopolski zjazd Amazonek" - brak środków

5 finansowych; 3. Stowarzyszenie Niepełnosprawnych, zadanie: "Spotkania integracyjne" - brak środków finansowych; 4. Stowarzyszenie Niepełnosprawnych, zadanie: "Poprawienie sprawności ruchowej" - brak środków finansowych; 5. Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących, Ich Rodzin i Przyjaciół EFFETHA, zadanie: "Dla niesłyszących Latem - Kanał Ostródzko-Elbląski, Zimą Kulig" - w trakcie poprzedniego konkursu przyznano dotację na podobne zadanie; 6. Stowarzyszenie Osób z Wadą Słuchu CISZA, zadanie: "Spełniamy marzenia - Góry nasze Góry - Sport Kultura Rekreacja" - zadanie wchodzi w zakres działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, które są finansowane ze środków PFRON; 7. Stowarzyszenie Osób z Wadą Słuchu CISZA, zadanie: "Pierwszy krok do samodzielności - aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych" - zbyt słabo i zbyt ogólnie opisane zadanie; 8. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni, zadanie: "Poznajemy kulturę i historię średniowiecznego Pomorza" - brak środków finansowych; 9. Gdyńskie Stowarzyszenie Integracyjne "Promyk", zadanie: "Spływ kajakowy dla młodzieży niepełnosprawnej - rozwijamy się poprzez uprawianie turystyki" - brak środków finansowych; 10. Gdyńskie Stowarzyszenie Integracyjne "Promyk", zadanie: "Żaglowiec "Zawisza Czarny" - Morze Bałtyckie" - brak środków finansowych; 11. Gdyńskie Stowarzyszenie Integracyjne "Promyk", zadanie: "Krakonos - integracyjny obóz harcerski" - brak środków finansowych; 12. Gdyńskie Stowarzyszenie Integracyjne "Promyk", zadanie: "Familiada - V Turniej Rodzin" - brak środków finansowych; 13. Gdyńskie Stowarzyszenie Integracyjne "Promyk", zadanie: "Integracyjny Klub Sportowy "Z nami zdrowiej" - brak środków finansowych; 14. Gdyńskie Stowarzyszenie Integracyjne "Promyk", zadanie: "VI Ogólnopolska Spartakiada Osób Niepełnosprawnych" - brak środków finansowych; 15. Gdyńskie Stowarzyszenie Integracyjne "Promyk", zadanie: "Bajkolandia - terapia logopedyczna dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i pełnosprawnych w wieku przedszkolnym poprzez przedstawienia teatralne" - brak środków finansowych; 16. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Wojewódzki w Gdańsku, zadanie: "Rehabilitacja psychosomatyczna osób niepełnosprawnych, chorych na stwardnienie rozsiane mieszkańców Gdyni pod hasłem "Uczmy się żyć z SM w Borkowie" - brak środków finansowych; możliwość uzyskania dofinansowania z innych źródeł (PFRON); 17. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Wojewódzki w Gdańsku, zadanie: "Grupowy udział niepełnosprawnych mieszkańców Gdyni (chorych na SM) w imprezach kulturalnych pod hasłem "Ze sztuką za Pan Brat" - brak środków finansowych; 18. Stowarzyszenie Chorych na Chorobę Parkinsona i Ich Rodzin, zadanie: "Wyjazd po zdrowie" - brak środków finansowych, możliwość uzyskania dofinansowania na zadanie z innych środków (PFRON); 19. Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi "Przyjazna Dłoń", zadanie: "Teatr otwarty" - brak środków finansowych; 20. Fundacja Zdrowia ESCO, zadanie: "Pomoc psychosomatyczna osobom niepełnosprawnym" - brak środków finansowych. W przypadku oferty złożonej przez Stowarzyszenie Osób z Wadą Słuchu CISZA na zadanie "Likwidacja barier w komunikowaniu się - bez barier" Komisja Oceniająca, pozytywnie ustosunkowując się do oferty, zaproponowała dokładne zbadanie skali potrzeb i - wobec wyczerpania budżetu niniejszego konkursu - znalezienie innych źródeł sfinansowania tego zadania. Rejestr zmian Podmiot udostępniający: Wprowadził informację: Urząd Miasta Gdyni root root

6 Data udostępnienia informacji: Źródło:

Zarządzenie Nr 706/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 6 czerwca 2013 r.

Zarządzenie Nr 706/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 6 czerwca 2013 r. Zarządzenie Nr 706/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2013 zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 849/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 11 czerwca 2012 r.

Zarządzenie Nr 849/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 11 czerwca 2012 r. Zarządzenie Nr 849/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2012 zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2013 zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, ogłoszonym na podstawie Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Nazwa zadania. 3 Stowarzyszenie Echo Łagodzenie skutków biedy 7 500,00. Związek Stowarzyszeń Bank Żywności Zbiórka żywności w sklepach

Nazwa zadania. 3 Stowarzyszenie Echo Łagodzenie skutków biedy 7 500,00. Związek Stowarzyszeń Bank Żywności Zbiórka żywności w sklepach Działania związane z pozyskiwaniem i nieodpłatną dystrybucją żywności, odzieży, sprzętu gospodarstwa domowego oraz nieodpłatnego wydawania posiłków osobom bezdomnym i ubogim z miasta Leszna Lp. Nazwa podmiotu

Bardziej szczegółowo

Oczekiwan a wysokość dotacji w zł

Oczekiwan a wysokość dotacji w zł Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Całkowity koszt zadania w zł Oczekiwan a wysokość dotacji w zł Środki własne w zł lub pochodzące z innych źródeł Liczba uzyskanych (max 22 ) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Bardziej szczegółowo

Wykaz przyznanych dotacji organizacjom pozarządowym oraz innym uprawnionym podmiotom stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Wykaz przyznanych dotacji organizacjom pozarządowym oraz innym uprawnionym podmiotom stanowi załącznik do niniejszego protokołu. PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Konkursowej do spraw oceny ofert złożonych w odpowiedzi na otwarte konkursy na realizację zadań publicznych: Wspieranie działań w zakresie pomocy socjalnej i materialnej,

Bardziej szczegółowo

Do Uchwały Nr 837/11. Zarządu Województwa Łódzkiego. z dnia 15 czerwca 2011 r.

Do Uchwały Nr 837/11. Zarządu Województwa Łódzkiego. z dnia 15 czerwca 2011 r. Załącznik nr 2 Do Uchwały Nr 837/11 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 15 czerwca 2011 r. Wykaz ofert, które zostały złożone w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach otwartego konkursu

Bardziej szczegółowo

VI Ogólnopolski Przegląd Twórczości Muzycznej Osób Niepełnosprawnych pod hasłem: WIOSNA RADOSNA

VI Ogólnopolski Przegląd Twórczości Muzycznej Osób Niepełnosprawnych pod hasłem: WIOSNA RADOSNA Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 856/12 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 17.05.2012 r. Lista rankingowa ofert z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych spełniających wymogi merytoryczne z

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych Wyniki I Otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Bądź samodzielny! 16 800. Indywidualne zajęcia usprawniające dla osób chorych na SM. Zwiedzaj razem z nami 4 200 INTEGRACJA PRZEZ TURYSTYKĘ

Bądź samodzielny! 16 800. Indywidualne zajęcia usprawniające dla osób chorych na SM. Zwiedzaj razem z nami 4 200 INTEGRACJA PRZEZ TURYSTYKĘ Lista podmiotów wzywanych do uzupełnienia lub poprawy braków formalnych i nieprawidłowości w ofertach złożonych w ramach ogłoszonego pierwszego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 172/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 lutego 2011 roku

Zarządzenie nr 172/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 lutego 2011 roku Zarządzenie nr 172/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2011 zadań z zakresu pomocy społecznej oraz rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Do Uchwały Nr 837/11. Zarządu Województwa Łódzkiego. z dnia 15 czerwca 2011 r.

Załącznik nr 1. Do Uchwały Nr 837/11. Zarządu Województwa Łódzkiego. z dnia 15 czerwca 2011 r. Załącznik nr 1 Do Uchwały Nr 837/11 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 15 czerwca 2011 r. Wykaz ofert, które zostały złożone w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach otwartego konkursu

Bardziej szczegółowo

MOP Oceny. Wnioski ocenione pozytywnie Cel: 4

MOP Oceny. Wnioski ocenione pozytywnie Cel: 4 MOP Oceny. Wnioski ocenione pozytywnie Cel: 4 nr poza: 366/11/4/POZa/2012 4358 FUNDACJA "DR CLOWN" Dr clown w świecie niepełnosprawnych 50 032/11/4/POZa/2012 4930 FUNDACJA DZIECIOM ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ Szkolenia

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 7 8 1. Stowarzyszenie Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją ICIMSS. Świat Wyobraźni 24 900,00 16 200,00 65,06 %

1 2 3 4 5 6 7 8 1. Stowarzyszenie Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją ICIMSS. Świat Wyobraźni 24 900,00 16 200,00 65,06 % Wykaz ofert złożonych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego wraz z oceną Komisji Konkursowej i przyznaną kwotą na rok 2014. Realizacja zadań publicznych gminy w 2014 r. z zakresu

Bardziej szczegółowo

WYJAZD SZKOLENIOWO- REHABILITACYJNO - INTEGRACYJNY AMAZONEK SENIOREK (50+) Z WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO REGIONALNA IMPREZA KULTURALNA POWITANIE LATA

WYJAZD SZKOLENIOWO- REHABILITACYJNO - INTEGRACYJNY AMAZONEK SENIOREK (50+) Z WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO REGIONALNA IMPREZA KULTURALNA POWITANIE LATA Lista ofert, które zostały złożone w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach pierwszego otwartego konkursu ofert z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2013 roku i uzyskały

Bardziej szczegółowo

(nazwa zadania) Rehabilitacja osób niepełnosprawnych Rehabilitacja w Centrum Rehabilitacyjno Opiekuńczym osób chorych na stwardnienie rozsiane

(nazwa zadania) Rehabilitacja osób niepełnosprawnych Rehabilitacja w Centrum Rehabilitacyjno Opiekuńczym osób chorych na stwardnienie rozsiane Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 483/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 30.03.2010 r. Wykaz ofert, które zostały złoŝone na dotacje w 2010 r. do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi z zakresu

Bardziej szczegółowo

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu "Organizacja czasu wolnego Gdynia sport, turystyka, rekreacja"

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu Organizacja czasu wolnego Gdynia sport, turystyka, rekreacja Rozstrzygnięcie otwartego konkursu "Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ - sport, turystyka, rekreacja" Komisja Oceniająca, powołana Zarządzeniem nr 3757/15/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2 grudnia

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja lecznicza w domu osoby niepełnosprawnej działanie 1a. Specjalistyczne zajęcia rehabilitacyjne w domu osób chorych na SM

Rehabilitacja lecznicza w domu osoby niepełnosprawnej działanie 1a. Specjalistyczne zajęcia rehabilitacyjne w domu osób chorych na SM WYKAZ OFERT, KTÓRE OTRZYMAŁY DOTACJE, ZŁOŻONYCH W OTWARTYM KONKURSIE NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO DOTYCZĄCEGO DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Komisja Konkursowa obradowała w dniach

Bardziej szczegółowo

Oferty spełniające wymogi merytoryczne (65% ogółu punktów z 80 to 52punkty i więcej)

Oferty spełniające wymogi merytoryczne (65% ogółu punktów z 80 to 52punkty i więcej) Lista ofert, które zostały złożone w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach drugiego otwartego konkursu z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2013 roku, spełniających

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA POWIATU GIŻYCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2012 ROKU

WSPÓŁPRACA POWIATU GIŻYCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2012 ROKU WSPÓŁPRACA POWIATU GIŻYCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2012 ROKU 24 kwietnia 2013 roku mija 10 lat funkcjonowania ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ustawa wprowadziła regulacje

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. Tytuł zadania. Poznajemy Żuławy szlakiem Kanału Elbląskiego 0. 2 Stowarzyszenie Amazonki Rumia Ochrona i promocja zdrowia 2 000

Arkusz1. Tytuł zadania. Poznajemy Żuławy szlakiem Kanału Elbląskiego 0. 2 Stowarzyszenie Amazonki Rumia Ochrona i promocja zdrowia 2 000 Arkusz WYKAZ OFERT ZGŁOSZONYCH DO OTWARTEGO KONKURSU - DOTACJA NA 07 ROK Zadanie - ochrona i promocja zdrowia. Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski w Gdańsku Poznajemy Żuławy szlakiem Kanału Elbląskiego

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych Wyniki II Otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

II. Postępowanie konkursowe wyboru ofert przeprowadzono w dniu 10 maja 2011 r.

II. Postępowanie konkursowe wyboru ofert przeprowadzono w dniu 10 maja 2011 r. Protokół z dnia 10 maja 2011r. z postępowania konkursowego wyboru ofert na realizację zadania publicznego pn.: Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zlecana ze środków PFRON I edycja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 96/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 13 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 96/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 13 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 96/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszarów: przeciwdziałanie uzależnieniom

Bardziej szczegółowo

LP ORGANIZACJA ADRES ZADANIE KWOTA DOFINANSOWANIA

LP ORGANIZACJA ADRES ZADANIE KWOTA DOFINANSOWANIA Załącznik nr 1 BLOK I Edukacja w zakresie problematyki niepełnosprawności (profilaktyka i rehabilitacja) oraz kształtowanie umiejętności udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym i przewlekle chorym, prowadzone

Bardziej szczegółowo

LP ORGANIZACJA ADRES ZADANIE KWOTA DOFINANSOWANIA. Osobisty asystent osoby z SM. Wyzwalanie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej

LP ORGANIZACJA ADRES ZADANIE KWOTA DOFINANSOWANIA. Osobisty asystent osoby z SM. Wyzwalanie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej Załącznik nr 2 Blok II podtrzymanie i rozwijanie umiejętności zwiększających szansę lepszego i przewlekle chorych- 3 000 000 zł LP ORGANIZACJA ADRES ZADANIE KWOTA DOFINANSOWANIA 1. Polskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

zapobiegania wykluczeniu społecznemu i łagodzeniu negatywnych skutków marginalizacji społecznej oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

zapobiegania wykluczeniu społecznemu i łagodzeniu negatywnych skutków marginalizacji społecznej oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert w zakresie: zapobiegania wykluczeniu społecznemu i łagodzeniu negatywnych skutków marginalizacji społecznej oraz przeciwdziałanie przemocy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 49/2015 BURMISTRZA ŻNINA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 49/2015 BURMISTRZA ŻNINA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 49/2015 BURMISTRZA ŻNINA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, na cele związane z realizacją zadań własnych gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 75/170/16 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 21 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 75/170/16 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 21 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 75/170/16 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Dzierżoniowskiego w roku 2016 w

Bardziej szczegółowo

Całkowity koszt zadania w zł. Wnioskowana kwota dotacji w zł

Całkowity koszt zadania w zł. Wnioskowana kwota dotacji w zł Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Całkowity koszt zadania w zł Wnioskowana kwota dotacji w zł Liczba uzyskanych punktów (min. 18) Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 56/563/2015 Zarządu Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/ Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Miejskiej Leszna z dnia.. MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2006-2007 /PROJEKT/ OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy

Bardziej szczegółowo

Lp. Nr oferty Nazwa organizacji Nazwa zadania Braki formalne, nieprawidłowości

Lp. Nr oferty Nazwa organizacji Nazwa zadania Braki formalne, nieprawidłowości Lista podmiotów wzywanych do uzupełnienia lub poprawy braków formalnych i nieprawidłowości w ofertach złoŝonych w ramach ogłoszonego pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Bardziej szczegółowo

Nazwa zadania WARSZTATY INTEGRACYJNO- TURYSTYCZNE CUDZE CHWALICIE SWEGO NIE ZNACIE - KULTURA I RELIGIE WSCHODU. Dotrzeć do serca AUTYZMU 21.

Nazwa zadania WARSZTATY INTEGRACYJNO- TURYSTYCZNE CUDZE CHWALICIE SWEGO NIE ZNACIE - KULTURA I RELIGIE WSCHODU. Dotrzeć do serca AUTYZMU 21. Załącznik do Uchwały Nr 1511/12 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 17 września 2012 r. Lista rankingowa ofert złoŝonych w ramach pierwszego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz

Bardziej szczegółowo

, ,00

, ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Sopotu Nr 813/2017 z dnia 10 stycznia 2017 r. Wykaz podmiotów, które złożyły oferty wraz z wybranymi zadaniami oraz kwotami dotacji przyznanych w I konkursie

Bardziej szczegółowo

Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile. z zakresu rehabilitacji społecznej za 2012 rok. Piła, luty 2013 rok

Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile. z zakresu rehabilitacji społecznej za 2012 rok. Piła, luty 2013 rok Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile z zakresu rehabilitacji społecznej za 2012 rok Piła, luty 2013 rok Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile realizuje zadania z zakresu rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie w 2011 roku ogłosił otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na następujące zadania:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie w 2011 roku ogłosił otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na następujące zadania: Współpraca Samorządu Miasta Leszna z Organizacjami Pozarządowymi oraz z innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność w Sferze Pożytku Publicznego w roku 2011 Społeczny charakter podejmowanych przez organizacje

Bardziej szczegółowo

I. Działania z zakresu pomocy społecznej dotyczyły następujących przedsięwzięć:

I. Działania z zakresu pomocy społecznej dotyczyły następujących przedsięwzięć: Analiza wykorzystania dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym ze środków budżetu miasta Konina na realizację projektów na rzecz rozwiązywania problemów społecznych w latach 2003-2004 Jednym z celów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/2016 BURMISTRZA ŚREMU. z dnia 13 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 2/2016 BURMISTRZA ŚREMU. z dnia 13 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 2/206 BURMISTRZA ŚREMU z dnia 3 stycznia 206 r. w sprawie udzielenia z budżetu gminy Śrem na realizację zadań publicznych nr, 3, 4, 5, 6, 7, 9 i w gminie Śrem na 206 r. w związku z ogłoszeniem

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja społeczna

Rehabilitacja społeczna Cele Zadania Podmiot/y odpowiedzialne za realizację Wyrabianie samodzielności i zaradności osobistej uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym Termin realizacji Miejsce realizacji KRAJ Źródło finansowania

Bardziej szczegółowo

Lista wybranych ofert dotyczących zadań dofinansowywanych w ramach Programu współpracy Ministerstwa Zdrowia z organizacjami pozarządowymi w 2005 roku.

Lista wybranych ofert dotyczących zadań dofinansowywanych w ramach Programu współpracy Ministerstwa Zdrowia z organizacjami pozarządowymi w 2005 roku. Lista wybranych ofert dotyczących zadań dofinansowywanych w ramach Programu współpracy Ministerstwa Zdrowia z organizacjami pozarządowymi w 2005 roku. Lp. Nazwa i adres organizacji Nr oferty Kwota wnioskowana

Bardziej szczegółowo

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY CHRZANÓW W 2011 r.

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY CHRZANÓW W 2011 r. Burmistrz Miasta Chrzanowa ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań Gminy Chrzanów w 2011 r. w zakresie organizacji zimowego wypoczynku, kultury, sztuki, ochrony dóbr kulutry i dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1926/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 24 grudnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 1926/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 24 grudnia 2015 r. Zarządzenie Nr 1926/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 24 grudnia 2015 r. w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych Lp. Wnioskodawca Nazwa zadania Wysokość przyznanych środków I. II. III. IV. 1 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych Wyniki I Otwartego konkursu ofert

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2010 R.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2010 R. NGO 0715-3/6/10 Ostróda, dn. 5 maja 2010 r. OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2010 R. Zarząd Powiatu w Ostródzie na posiedzeniu w dniu 5 maja

Bardziej szczegółowo

Termin realizacji. Rehabilitacja ruchowa i hipoterapia

Termin realizacji. Rehabilitacja ruchowa i hipoterapia Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 2263/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 lipca 2012 roku Wykaz podmiotów oraz przyznanych środków finansowych na wspieranie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 365/2014 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 03.01.2014r.

Zarządzenie nr 365/2014 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 03.01.2014r. Zarządzenie nr 365/2014 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 03.01.2014r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w I konkursie ofert rok 2014 w dziedzinach: opieka

Bardziej szczegółowo

Łączna suma punktów z I i II etapu (w pkt) LP. NR WNIOSKU NAZWA WNIOSKODAWCY SIEDZIBA TYTUŁ PROJEKTU

Łączna suma punktów z I i II etapu (w pkt) LP. NR WNIOSKU NAZWA WNIOSKODAWCY SIEDZIBA TYTUŁ PROJEKTU KONKURS NR 9 - LISTA RANKINGOWA PROJEKTÓW POZYTYWNIE OCENIONYCH Z CELU PROGRAMOWEGO 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych (beneficjentów ostatecznych projektu) LP. NR WNIOSKU NAZWA WNIOSKODAWCY

Bardziej szczegółowo

Wakacyjne biegi przełajowe 3.600. KLUBIK rozumiejący autyzm 12.800. XIV Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych

Wakacyjne biegi przełajowe 3.600. KLUBIK rozumiejący autyzm 12.800. XIV Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych Lista podmiotów wzywanych do uzupełnienia lub poprawy braków formalnych i nieprawidłowości w ofertach złożonych w ramach ogłoszonego pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Bardziej szczegółowo

WYNIKI KONKURSU OFERT ZŁOŻONYCH PRZEZ ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA W ROKU

WYNIKI KONKURSU OFERT ZŁOŻONYCH PRZEZ ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA W ROKU WYNIKI KONKURSU OFERT ZŁOŻONYCH PRZEZ ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA W ROKU 2012 Lp. Podmiot realizujący zadanie Nazwa zadania Przyznana

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych SIL w Lubartowie, ul. Szaniawskiego 64, 21-100 Lubartów; KLUB AGE 11 851,00

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych SIL w Lubartowie, ul. Szaniawskiego 64, 21-100 Lubartów; KLUB AGE 11 851,00 Lp. 1. Nazwa i adres organizacji/nazwa zadania Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Ich Rodzinom "Mamy Siebie" przy SOSW w Hrubieszowie, ul. Zamojska 16A, 22-500 Hrubieszów; Bądź odpowiedzialny

Bardziej szczegółowo

Projekt pn.: Od diagnozy funkcjonowania do partycypacji społecznej ( ) - dofinansowany ze środków PFRON.

Projekt pn.: Od diagnozy funkcjonowania do partycypacji społecznej ( ) - dofinansowany ze środków PFRON. Inne Projekty Inne Projekty Czwartek, 16-05-2013 Wykaz, wraz z krótkim opisem, pozostałych projektów realizowanych przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za Krokiem" w Zamościu. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

3 Integracyjny Klub Aktywnej Rehabilitacji i Sportu Osób Niewidomych Ikar ul. Paderewskiego 14/96A 20-860 Lublin; Realny dostęp do postepu

3 Integracyjny Klub Aktywnej Rehabilitacji i Sportu Osób Niewidomych Ikar ul. Paderewskiego 14/96A 20-860 Lublin; Realny dostęp do postepu Spis organizacji, które złożyły oferty nie spełniające wymogów formalnych w ramach konkursu nr 1/2014 na wykonanie zadań zleconych z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych Lp. Nazwa i adres organizacji/nazwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1293/2012

Zarządzenie Nr 1293/2012 Zarządzenie Nr 1293/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 stycznia 2012 roku w sprawie: wyboru i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Tab. 1 Spis umów dot. zadań zleconych z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych - konkurs 1/2014 r.

Tab. 1 Spis umów dot. zadań zleconych z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych - konkurs 1/2014 r. Tab. 1 Spis umów dot. zadań zleconych z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych - konkurs 1/2014 r. Lp. Numer umowy Nazwa i adres organizacji/nazwa zadania Kwota dotacji do Zadanie nr 1. Organizowanie

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEŚCIE LESZNIE OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 18 lutego 2016 r.

Uchwała Nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 18 lutego 2016 r. Uchwała Nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników z otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki, kultury

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2012

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2012 OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2012 Burmistrz Czechowic-Dziedzic informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji

Bardziej szczegółowo

Materiały uzupełniające

Materiały uzupełniające Materiały uzupełniające Wykaz ofert, które zostały złożone w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach otwartego konkursu na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2012 r. i uzyskały negatywną

Bardziej szczegółowo

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Zdrowia i zapobiegania patologiom

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Zdrowia i zapobiegania patologiom Załącznik do Zarządzenia nr 34/2014 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 30 stycznia 2014 w sprawie dokonania wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa, siedziba i adres: Stowarzyszenie Społeczności Lokalnej Pomoc Osobom Niepełnosprawnym - Duet, ul. Grunwaldzka 57, 84-230 Rumia

1. Nazwa, siedziba i adres: Stowarzyszenie Społeczności Lokalnej Pomoc Osobom Niepełnosprawnym - Duet, ul. Grunwaldzka 57, 84-230 Rumia Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U.2001 Nr 50, poz. 529) SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA

Bardziej szczegółowo

Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile. z zakresu rehabilitacji społecznej za 2013 rok. Piła, styczeń 2014 rok

Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile. z zakresu rehabilitacji społecznej za 2013 rok. Piła, styczeń 2014 rok Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile z zakresu rehabilitacji społecznej za 2013 rok Piła, styczeń 2014 rok Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile realizuje zadania z zakresu rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Konkurs Nr 4/2009, zadania zweryfikowane formalnie POZYTYWNIE

Konkurs Nr 4/2009, zadania zweryfikowane formalnie POZYTYWNIE Konkurs Nr 4/2009, zadania zweryfikowane formalnie POZYTYWNIE Oddział biuro funduszu Organizacja: FEDERACJA STOWARZYSZEO "AMAZONKI" Tytul projektu WSZECHSTRONNA REHABILITACJA PSYCHOFIZYCZNA KOBIET PO LECZENIU

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań Miejskiego Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Olsztynie w 2015roku.

Realizacja zadań Miejskiego Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Olsztynie w 2015roku. Realizacja zadań Miejskiego Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Olsztynie w 2015roku. Realizacja zadań, które są zadaniami własnymi powiatu, wynika z: ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.226.2015 BURMISTRZA WYRZYSKA z dnia 21 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.226.2015 BURMISTRZA WYRZYSKA z dnia 21 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.226.2015 BURMISTRZA WYRZYSKA z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych realizowanych w Gminie Wyrzysk w roku 2016.

Bardziej szczegółowo

Wskazane w tabeli uchybienia formalne są możliwe do usunięcia. do dnia 22 lutego 2013

Wskazane w tabeli uchybienia formalne są możliwe do usunięcia. do dnia 22 lutego 2013 Wykaz ofert, posiadających uchybienia formalne możliwe do usunięcia, złożonych w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa Kujawsko Pomorskiego konkursu nr 15/2013 na wykonywanie zadań publicznych pn.

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie w 2012 roku ogłosił otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na następujące zadania:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie w 2012 roku ogłosił otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na następujące zadania: Współpraca Samorządu Miasta Leszna z Organizacjami Pozarządowymi oraz z innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność w Sferze Pożytku Publicznego w roku 2012 Społeczny charakter podejmowanych przez organizacje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2007 Z REALIZACJI PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2007 Z REALIZACJI PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO Załącznik do uchwały Nr XVII/172/2008 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 24 kwietnia 2008 r. SPRAWOZDANIE ZA ROK 2007 Z REALIZACJI PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres organizacji/nazwa zadania

Nazwa i adres organizacji/nazwa zadania Spis organizacji, które złożyły oferty niezakwalifikowane do realizacji ze względów merytorycznych lub z powodu wyczerpania środków w ramach konkursu nr 1/2014 na wykonanie zadań zleconych z zakresu rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3990/2013

Zarządzenie Nr 3990/2013 Zarządzenie Nr 3990/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 grudnia 2013r. w sprawie: ogłoszenia wyników I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w latach

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa, siedziba i adres: Stowarzyszenie Społeczności Lokalnej Pomoc Osobom Niepełnosprawnym - Duet, ul. Grunwaldzka 57, 84-230 Rumia

1. Nazwa, siedziba i adres: Stowarzyszenie Społeczności Lokalnej Pomoc Osobom Niepełnosprawnym - Duet, ul. Grunwaldzka 57, 84-230 Rumia Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U.2001 Nr 50, poz. 529) SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA

Bardziej szczegółowo

Rozstrzygnięcie I Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2011 r.

Rozstrzygnięcie I Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2011 r. Rozstrzygnięcie I Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 0 r. L. p. Nazwa organizacji, która złożyła ofertę Nazwa zadania Wnioskowana kwota dotacji Ogólna punktacja Decyzja Zarządu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6/16 Burmistrza Czechowic-Dziedzic. z dnia 19 stycznia 2016 r.

Zarządzenie Nr 6/16 Burmistrza Czechowic-Dziedzic. z dnia 19 stycznia 2016 r. Zarządzenie Nr 6/16 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2016 roku na terenie Gminy.

Bardziej szczegółowo

Wykaz ofert złożonych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego wraz z oceną Komisji Konkursowej i przyznaną dotacji na rok 2013.

Wykaz ofert złożonych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego wraz z oceną Komisji Konkursowej i przyznaną dotacji na rok 2013. Wykaz ofert złożonych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego wraz z oceną Komisji Konkursowej i przyznaną dotacji na rok 2013. Zadanie: Działania na rzecz osób /355 000 zł/ Lp 1.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie RO Burmistrza Ornety z dnia r.

Zarządzenie RO Burmistrza Ornety z dnia r. Zarządzenie RO.0050.57.2015 Burmistrza Ornety w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych i przyznanych dotacji z budżetu Gminy Orneta na 2015 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych - Organizowanie i prowadzenie zajęć i imprez sportowych dla dzieci i młodzieŝy niepełnosprawnych

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych - Organizowanie i prowadzenie zajęć i imprez sportowych dla dzieci i młodzieŝy niepełnosprawnych Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 337/11 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 08.03.2011 r. Wykaz ofert, które zostały złoŝone w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach otwartego konkursu z

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych Wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych Wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 337/11 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 08.03.2011 r. Wykaz ofert, które zostały złoŝone w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach otwartego konkursu z

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań Miejskiego Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Olsztynie w 2016 roku.

Realizacja zadań Miejskiego Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Olsztynie w 2016 roku. Realizacja zadań Miejskiego Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Olsztynie w 2016 roku. Realizacja zadań, które są zadaniami własnymi powiatu na rzecz osób niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1307/2017 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 10 kwietnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 1307/2017 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 10 kwietnia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 1307/2017 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszarów: przeciwdziałanie uzależnieniom

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE SPORTU I WSPÓŁPRACA GMINY MOSINA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI w 2015 roku

FINANSOWANIE SPORTU I WSPÓŁPRACA GMINY MOSINA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI w 2015 roku FINANSOWANIE SPORTU I WSPÓŁPRACA GMINY MOSINA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI w 2015 roku Uroczysta sesja Rady Miejskiej w Mosinie 16 czerwca 2016 r. Dotacje z budżetu Gminy Mosina udzielone na realizację

Bardziej szczegółowo

Konkurs nr 1/2012. 1 Stowarzyszenie Kobiet "Amazonki" w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna, "Warsztaty terapeutyczno - integracyjne" 4 477

Konkurs nr 1/2012. 1 Stowarzyszenie Kobiet Amazonki w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna, Warsztaty terapeutyczno - integracyjne 4 477 Tab. 1 Spis organizacji, które otrzymały dotację w ramach otwartych konkursów ofert nr 1/2012 i 2/2012 na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Bardziej szczegółowo

MOP Oceny. Wnioski ocenione negatywnie Cel: 2

MOP Oceny. Wnioski ocenione negatywnie Cel: 2 MOP Oceny. Wnioski ocenione negatywnie Cel: 2 nr poza: 442/11/2/POZa/2012 4233 FUNDACJA NASZA BAJKA WYSOKOSPECJALISTYCZNA REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ. 29 204/11/2/POZa/2012 5035 POLSKIE STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 636 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 czerwca 2012r.

Zarządzenie Nr 636 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 czerwca 2012r. Zarządzenie Nr 636 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 czerwca 2012r. w sprawie ogłoszenia wyników rozstrzygnięcia II konkursu ofert na realizację zadań Gminy Miasta Sopotu w 2012 roku, w zakresie,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Uchwały nr 269/5298/10 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 13.kwietnia 2010 roku

Załącznik nr 1 Do Uchwały nr 269/5298/10 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 13.kwietnia 2010 roku Załącznik nr 1 Do Uchwały nr 69/598/10 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 1.kwietnia 010 roku Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji w roku 010 w ramach otwartego konkursu ofert na realizację

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJONALNE I POZAINSTYTUCJONALNE FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM. Zawiercie dnia 21.10.2014r.

INSTYTUCJONALNE I POZAINSTYTUCJONALNE FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM. Zawiercie dnia 21.10.2014r. INSTYTUCJONALNE I POZAINSTYTUCJONALNE FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM Zawiercie dnia 21.10.2014r. POWIAT ZAWIERCIAŃSKI POWIERZCHNIA 1003,27 km 2 LUDNOŚĆ 122 133 OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Bardziej szczegółowo

Termin realizacji UZASADNIENIE

Termin realizacji UZASADNIENIE Na podstawie art. 15 ust 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity z 2010 Dz. U Nr 234, poz. 1536) w związku z zarządzeniem Burmistrza Szubina

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. Nazwa zadania

Arkusz1. Nazwa zadania Arkusz WYKAZ OFERT ZGŁOSZONYCH DO OTWARTEGO KONKURSU - DOTACJA NA ROK Zadanie - ochrona i promocja zdrowia. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Tęcza" Rumia, ul. Stoczniowców 7, 8- Rumia Działalność

Bardziej szczegółowo

powiatowe centrum pomocy rodzinie

powiatowe centrum pomocy rodzinie powiatowe centrum pomocy rodzinie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie tel./fax 46 814-57-60 godziny pracy: poniedziałek, środa, czwartek 8.00-16.00, wtorek 8.00-17.00, piątek 8.00-15.00 e-mail: pcpr@powiatrawski.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 40/505/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 czerwca 2008 r.

Załącznik do Uchwały nr 40/505/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 czerwca 2008 r. Załącznik do Uchwały nr 40/505/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 czerwca 2008 r. Wyniki otwartego konkursu ofert nr 13 pn. Ochrona i promocja zdrowia na wykonanie zadań publicznych związanych

Bardziej szczegółowo

Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile. z zakresu rehabilitacji społecznej za 2014 rok

Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile. z zakresu rehabilitacji społecznej za 2014 rok Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile z zakresu rehabilitacji społecznej za 2014 rok Piła, styczeń 2015 rok Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile realizuje zadania z zakresu rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Ochrona zdrowia. Rehabilitacja fizyczna Warsztaty psychoterapeutyczne i zajęciowe. Promocja badań profilaktycznych chorób nowotworowych

Ochrona zdrowia. Rehabilitacja fizyczna Warsztaty psychoterapeutyczne i zajęciowe. Promocja badań profilaktycznych chorób nowotworowych Informacja o przyznanych dotacjach z budżetu miasta Bielsk Podlaski na realizację zadań publicznych w roku 2014 z zakresu ochrony zdrowia,, pomocy społecznej, upowszechniania i wspierania kultury fizycznej

Bardziej szczegółowo

LP. NR WNIOSKU NAZWA WNIOSKODAWCY SIEDZIBA TYTUŁ PROJEKTU BIELSKO-BIAŁA MIŃSK MAZOWIECKI "PRZEŁAMAĆ IZOLACJĘ" 45 WARSZAWA WARSZAWA ŁÓDŹ

LP. NR WNIOSKU NAZWA WNIOSKODAWCY SIEDZIBA TYTUŁ PROJEKTU BIELSKO-BIAŁA MIŃSK MAZOWIECKI PRZEŁAMAĆ IZOLACJĘ 45 WARSZAWA WARSZAWA ŁÓDŹ KONKURS NR 9 - LISTA RANKINGOWA PROJEKTÓW POZYTYWNIE OCENIONYCH Z CELU PROGRAMOWEGO 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych (beneficjentów ostatecznych projektu) LP. NR WNIOSKU NAZWA WNIOSKODAWCY

Bardziej szczegółowo

Lp Nazwa organizacji Adres telefon Strona www KRS Cel/Misja/ Obszar działań 1. Bank Żywności w Koninie

Lp Nazwa organizacji Adres telefon Strona www KRS Cel/Misja/ Obszar działań 1. Bank Żywności w Koninie Lp Nazwa organizacji Adres telefon Strona www KRS Cel/Misja/ Obszar działań 1. Bank Żywności w Koninie ul.przemysłowa 124d, 63 211 27 93 www.konin.bankizywnosci.pl 0000055996 Misja: 1) Zapobieganie marnotrawstwu

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rehabilitacji osób dorosłych z uszkodzonym słuchem w placówce Polskiego Związku Głuchych w Malborku

Prowadzenie rehabilitacji osób dorosłych z uszkodzonym słuchem w placówce Polskiego Związku Głuchych w Malborku W odpowiedzi na OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie realizacji zadań publicznych w 2010 roku w róŝnych obszarach działalności poŝytku publicznego (w tym ochrona zdrowia,

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Krok za krokiem realizowało/realizuje w roku 2015 i 2016 następujące projekty, dofinansowane ze źródeł zewnętrznych:

Stowarzyszenie Krok za krokiem realizowało/realizuje w roku 2015 i 2016 następujące projekty, dofinansowane ze źródeł zewnętrznych: Inne Projekty Inne Projekty Czwartek, 16-05-2013 Wykaz, wraz z krótkim opisem, pozostałych projektów realizowanych przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za Krokiem" w Zamościu. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo