FUNDUSZE INWESTYCYJNE OD A DO Z. JAK INWESTOWAĆ, BY ZARABIAĆ?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FUNDUSZE INWESTYCYJNE OD A DO Z. JAK INWESTOWAĆ, BY ZARABIAĆ?"

Transkrypt

1 FUNDUSZE INWESTYCYJNE OD A DO Z. JAK INWESTOWAĆ, BY ZARABIAĆ? Copyright by Invest Help - Kornel Dybul 2013 Niniejsza publikacja Copyright może by być Invest kopiowana Help 2013 oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej Strona 1 z 31 przez Autora. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody Autora. Wersja E-booka:

2 Spis treści Słowem wstępu... 3 Dla kogo jest ten E-book?... 3 Kilka słów o autorze... 4 Zacznijmy od podstaw!... 4 Rynek kapitałowy w Polsce... 4 Czym są fundusze inwestycyjne?... 5 Rodzaje funduszy inwestycyjnych w Polsce... 7 Inne klasyfikacje funduszy Rozwój funduszy inwestycyjnych Psychologia inwestowania w funduszach inwestycyjnych Definicja ryzyka oraz sposób postrzegania ryzyka przez osoby indywidualne Aspekty psychologiczne wpływające na ryzyko inwestycji Emocje i przekonania klientów funduszy inwestycyjnych Zachowania klientów oraz zarządzających funduszami inwestycyjnymi Aktywne inwestowanie za pomocą funduszy inwestycyjnych Podsumowanie Lista kontrolna Co dalej? Copyright by Invest Help 2013 Strona 2 z 31

3 Słowem wstępu Na początek chciałem Ci pogratulować! To, że czytasz tego E-booka oznacza, że należysz do osób, które kierują się zasadą: Inwestuję tylko w to, co rozumiem. Zauważyłem, że mimo popularności jaką cieszą się fundusze inwestycyjne, tylko niewielki odsetek inwestorów indywidualnych chcących pomnażać swój kapitał dzięki tej formie wie czym tak na prawdę one są. Dlatego też postanowiłem zebrać najważniejsze informacje dotyczące tej formy inwestowania w jednym miejscu i podzielić się nimi z Tobą. Dla kogo jest ten E-book? Wiedza zawarta w niniejszym opracowaniu jest zarówno dla osób, które jeszcze nie inwestowały w fundusze inwestycyjne jak i dla tych, którzy już próbowali swoich sił w tego rodzaju inwestycjach. Niemniej jednak, w szczególności kieruję go do tych, którzy ponieśli mniejszą bądź większą stratę inwestując w fundusze inwestycyjne. Jeśli do nich należysz, to mam nadzieję, że dzięki wiedzy zawartej w tym E-booku zidentyfikujesz przyczyny Twoich ujemnych wyników inwestycji a Twoje kolejne inwestycje będą przynosić Ci zyski. Bardzo ważne: nawet jeśli niektóre fragmenty będą dla Ciebie mniej zrozumiałe, przeczytaj E-book do samego końca. Tylko w ten sposób zyskasz kompletną wiedzę na temat funduszy inwestycyjnych. Odetnij się więc od wszystkich rzeczy, które mogą przeszkodzić Ci w pełnym skupieniu (wycisz telefon, wyłącz facebooka itp.). Zapraszam do lektury! Copyright by Invest Help 2013 Strona 3 z 31

4 Kilka słów o autorze Kornel Dybul. Właściciel Invest Help. Aktywny inwestor z wieloletnim doświadczeniem na rynkach akcyjnych, kontraktach terminowych oraz rynku Forex, Członek Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - specjalność Analiza finansowa i Zarządzanie Ryzykiem - praca dyplomowa pod tytułem "Ocena efektywności funduszy pieniężnych podczas kryzysu ekonomicznego". Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu specjalność Rynki Finansowe i Bankowe praca dyplomowa pod tytułem Analiza ryzyka funduszy inwestycyjnych akcyjnych. Życiowe motto to Semper in altum zawsze w zwyż Zacznijmy od podstaw! Rynek kapitałowy w Polsce Rynek kapitałowy to część rynku finansowego. Dzieli się on na rynek giełdowy i rynek pozagiełdowy: Rynek kapitałowy Rynek giełdowy Rynek pozagiełdowy Początek rynku kapitałowego w Polsce związany jest z powstaniem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. 12 maja 1817 roku na giełdzie warszawskiej rozpoczęto Copyright by Invest Help 2013 Strona 4 z 31

5 obrót papierami wartościowymi, takimi jak obligacje i weksle. W drugiej połowie XIX wieku do podstawowych instrumentów finansowych dołączyły także akcje. Wraz z wybuchem II wojny światowej zawieszono handel papierami wartościowymi, natomiast giełda została zamknięta. Upadek komunizmu oraz przemiana gospodarcza po 1989 roku umożliwiła odbudowę rynku kapitałowego w Polsce. Demokratycznie wybrany rząd opracował regulacje prawne, a także stworzył procedury obrotu giełdowego (przy pomocy i współpracy Spółki Giełd Francuskich i Centralnego depozytu SICOVAM). Pierwszy projekt ustawy regulującej obrót papierami wartościowymi został stworzony w lipcu 1990 roku, natomiast w maju 1991 Sejm uchwalił ustawę o obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych. W 1991 roku Giełda Papierów Wartościowych została przyjęta w poczet członków do Światowej Federacji Giełd, a w 1994 roku polska giełda stała się pełnoprawnym członkiem tej organizacji. Uczestnicy rynku, zwani kapitałobiorcami i kapitałodawcami, realizują pomiędzy sobą przepływy pieniężne. Rynek kapitałowy umożliwia obrót papierami wartościowymi, takimi jak akcje, obligacje czy jednostki funduszy inwestycyjnych. Wymienione rodzaje papierów wartościowych są pewnego rodzaju towarem i równocześnie potwierdzeniem istnienia prawa majątkowego. Czym są fundusze inwestycyjne? Fundusze inwestycyjne to instytucje wspólnego inwestowania. Umożliwiają one gromadzenie oraz pomnażanie oszczędności, zarówno przez osoby fizyczne, jak i osoby prawne. Przechowywanie kapitału w towarzystwie funduszy inwestycyjnych ma za zadanie przynosić odpowiednie zyski dla osób inwestujących (wpłacających), natomiast dla osób zarządzających aktywami - odpowiednie wynagrodzenie. Kiedy możemy mówić o zysku z inwestycji w fundusze inwestycyjne? Inwestycja w fundusze staje się dochodowa w momencie, gdy stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału przewyższa sumę końcową pomniejszoną o opłaty pobierane przez fundusz inwestycyjny. Wraz z rozwojem rynku kapitałowego w Polsce zaobserwowano pojawianie się wielu nowych rodzajów funduszy inwestycyjnych. Copyright by Invest Help 2013 Strona 5 z 31

6 Termin fundusz inwestycyjny posiada wiele znaczeń. Dostępna literatura definiuje go następująco: fundusze inwestycyjne to instytucje finansowe, które lokują powierzone sobie pieniądze w przedsięwzięcia mające przynieść zysk przede wszystkim na rynkach finansowych 1, fundusze inwestycyjne to instytucje finansowe działające we własnym imieniu lecz na rachunek swoich uczestników 2. Europejskie Stowarzyszenie Funduszy i Zarządzających Aktywami (EFAMA) przedstawia następującą definicję: funduszem inwestycyjnym lub instytucją wspólnego inwestowania jest instytucja inwestycyjno-finansowa, która jest skierowana do prywatnych inwestorów małych lub dużych albo do inwestorów instytucjonalnych zakładów ubezpieczeń, banków oferującą następujące 5 kluczowych zalet w odniesieniu do bezpośrednich inwestycji w akcje, obligacje, nieruchomości: ryzyko jest rozproszone, dzięki czemu jest zredukowane, fundusz pozwala inwestorom na dostęp do profesjonalnych i pełno okresowych ekspertyz z zarządzających funduszem, fundusze są efektywne pod względem kosztowym, fundusze oferują dostęp do rynków, które w innym przypadku są niedostępne bądź sprawiają zbyt duży problem techniczny dla indywidualnych inwestorów, zaleta funduszy wynika z instytucjonalnego bezpieczeństwa związanego z Tym, że ich działalność jest regulowana przepisami prawa oraz podlega nadzorowi 3. 1 Tarczyński.W, Kunasz M, Rynek kapitałowy, Wyd.Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego, Szczecin 2002r., s Mazur M, Chróścicki A, Fundusze inwestycyjne w Polsce i na świecie, Rzeczpospolita nr.229, 1996r.,s.18 3 European Fund and Asset Managment Association EFAMA Copyright by Invest Help 2013 Strona 6 z 31

7 Pojęcie funduszu inwestycyjnego zostało również ustawowo określone w polskim prawie: Fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe. 4 Definicje funduszu inwestycyjnego wskazują, iż środki deponowane przez osoby indywidualne czy osoby prawne są efektywniej pomnażane przez fundusze inwestycyjne w porównaniu do inwestycji inwestorów indywidualnych. Patrząc przez pryzmat inwestora indywidualnego bardzo ważną kwestią jest zarządzanie portfelem przez profesjonalistów oraz wysokość kosztów związanych z rozpoczęciem i zakończeniem inwestycji. Pomimo korzyści wynikających z inwestycji w fundusze inwestycyjne należy pamiętać, iż inwestycja ta jest również obarczona ryzykiem. Rodzaje funduszy inwestycyjnych w Polsce W ogólnodostępnej literaturze występuje wiele klasyfikacji funduszy inwestycyjnych. Jednym z głównych klasyfikacji jest podział według kryteriów ekonomicznych oraz prawnych. Ze względu na konstrukcje prawną wyróżniamy 5 typów funduszy inwestycyjnych: 4 Ustawa o funduszach inwestycyjnych z dnia 27 maja 2004 roku Dz.U. nr 146 poz Copyright by Invest Help 2013 Strona 7 z 31

8 Fundusze inwestycyjne otwarte (FIO) Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (SFIO) Fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ) Specjalistyczne fundusze inwestycyjne zamknięte (SFIZ) Fundusze inwestycyjne mieszane (FIM) 5 Fundusze Inwestycyjne otwarte (FIO) Elementem odróżniającym fundusze inwestycyjne otwarte (FIO), a także specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (SFIO) od pozostałych funduszy jest sprzedaż jednostek uczestnictwa. Fundusze inwestycyjne zamknięte oraz fundusze mieszane emitują certyfikaty inwestycyjne (papier wartościowy imienny, bądź na okaziciela, może być notowany na giełdzie). Fundusze inwestycyjne otwarte (FIO) pozyskują środki pieniężne przez sprzedaż jednostek uczestnictwa. Liczba jednostek uczestnictwa jest nieokreślona (uzależniona od wielkości zainteresowania klientów). Oznacza to również, iż ilość klientów (posiadaczy jednostek uczestnictwa) jest nieograniczona. Fundusz inwestycyjny otwarty jest zobligowany do odkupienia każdej ilości jednostek na każde żądanie uczestnika. Jednostki, które zostaną odkupione przez fundusz inwestycyjny zostają umorzone. Inwestorzy, aby wypłacić kapitał z funduszu inwestycyjnego otwartego mogą to zrealizować tylko i wyłącznie poprzez odkupienie jednostek przez dany fundusz inwestycyjny otwarty. Nie istnieje inna możliwość wyjścia z inwestycji. 5 Dawidowicz D, Fundusze Inwestycyjne Rodzaje, typy, metody pomiaru i ocena efektywności, Wyd. Ce- DeWu, Warszawa 2008r., str.17 Copyright by Invest Help 2013 Strona 8 z 31

9 Do funduszu inwestycyjnego otwartego może przystąpić: osoba fizyczna, osoba prawna, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Wycena jednostek uczestnictwa Każdego dnia sesyjnego odbywa się wycena jednostek funduszy inwestycyjnych na podstawie portfela papierów wartościowych jaki posiada dany fundusz inwestycyjny. Koszt jednej jednostki inwestycyjnej to wynik z podziału aktywów netto funduszu przez ilość jednostek uczestnictwa, która to znajduje się w rejestrze liczby uczestników aktualnej na dzień wyceny. Ustawa o funduszach inwestycyjnych określa, że wartość aktywów nie może być mniejsza niż 2 mln zł. Fundusze inwestycyjne otwarte inwestują kapitał w dostępne instrumenty runku finansowego. W zależności od rodzaju funduszu są to papiery wartościowe, bony skarbowe, obligacje a także mogą być instrumenty pochodne (które zwiększają ryzyko inwestycji). Dopuszczalne jest także aby fundusz inwestycyjny otwarty kupował jednostki innych funduszy inwestycyjnych otwartych a także certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych zamkniętych. Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (SFIO) inwestor kupuje i sprzedaje jednostki uczestnictwa w taki sam sposób jak w funduszu inwestycyjnym otwartym. Elementem rozróżniającym te dwa typy funduszy inwestycyjnych jest możliwość ze strony funduszu inwestycyjnego wprowadzenia ograniczenia minimalnego kapitału do rozpoczęcia inwestycji. Inwestor indywidualny musi jednorazowo zainwestować Euro, bądź równowartość w złotówkach. Specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty posiada możliwość wprowadzenia ograniczeń jak w funduszu zamkniętym. Fundusze inwestycyjne otwarte i specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte są powoływane na czas nieokreślony. Copyright by Invest Help 2013 Strona 9 z 31

10 Fundusz inwestycyjny zamknięty (FIZ) fundusz inwestycyjny zamknięty emituje certyfikaty inwestycyjne (imienne bądź na okaziciela). Istnieje możliwość obrotu certyfikatami inwestycyjnymi na rynku wtórnym. W momencie podjęcia decyzji przez klienta o wycofaniu się z inwestycji, inwestor może sprzedać certyfikat inwestycyjny na giełdzie papierów wartościowych lub sprzedać certyfikaty inwestycyjne emitentowi. Sprzedaż certyfikatów funduszowi inwestycyjnemu zamkniętemu jest możliwa tylko w określonych do tego celu okresie. Certyfikaty inwestycyjne są również kupowane przez inwestorów w wyznaczonym terminie, tak zwanym okresie subskrypcji. Certyfikaty inwestycyjne posiadają następujące prawa: Prawo do jednego głosu na zgromadzeniu inwestorów funduszu, w przypadku certyfikatów imiennych prawo do dwóch głosów, Prawo poboru w momencie nowej emisji. 6 Fundusz inwestycyjny zamknięty jest kierowany do ograniczonej liczby klientów. Kolejną różnicą jest fakt, iż FIZ może posiadać w portfelu instrumenty finansowe o większym ryzyku inwestycyjnym. Portfel może być zbudowany z następujących instrumentów: udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, depozyty w bankach krajowych i zagranicznych, instrumenty pochodne (nie tylko zabezpieczając przed ryzykiem), nieruchomości, certyfikaty inwestycyjne bądź jednostki uczestnictwa innych funduszy. 7 Ze względu na zwiększone ryzyko inwestycyjne klienci mogą oczekiwać większych zysków. Przyrost ryzyka jest wprost proporcjonalny do oczekiwanej stopy zwrotu. Inwestorzy posiadający certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych narażeni są na ograniczoną zbywalność certyfikatów inwestycyjnych, co wiąże się z 6 Pochmara W, Zapała A, Prawa uczestnika Funduszu Inwestycyjnego i sposób ich realizacji, wyd. KPWiG, Warszawa 2004r 7 Dawidowicz D, Fundusze Inwestycyjne Rodzaje, typy, metody pomiaru i ocena efektywności, Wyd. Ce- DeWu, Warszawa 2008r., str.20 Copyright by Invest Help 2013 Strona 10 z 31

11 potencjalnie większym ryzykiem inwestycyjnym w porównaniu do jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych otwartych. Specjalistyczne fundusze inwestycyjne zamknięte (SFIZ) W tym rodzaju funduszy inwestorzy mają możliwość inwestowania kapitału poprzez niepubliczną emisję certyfikatów. Inwestycja obarczona jest wysokim ryzykiem. Specjalistyczny fundusz inwestycyjny zamknięty ma możliwość inwestować w prawa własności nieruchomości gruntowych, budynków i lokali. Fundusz inwestycyjny mieszany (FIM) To połączenie własności funduszy inwestycyjnych zamkniętych i funduszy inwestycyjnych otwartych. Podobieństwo do funduszy inwestycyjnych zamkniętych to emitowanie certyfikatów inwestycyjnych, które są dopuszczone do obrotu. Natomiast certyfikaty inwestycyjne są odkupowane od klientów na żądanie uczestnika. Oprócz wymienionych typów funduszy inwestycyjnych można spotkać szczególne ich konstrukcje: fundusze inwestycyjne z różnymi kategoriami jednostek uczestnictwa, fundusze z wyodrębnionymi subfunduszami, fundusze podstawowe i powiązane. 8 Fundusze inwestycyjne z różnymi kategoriami jednostek uczestnictwa są to fundusze inwestycyjne otwarte, bądź specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte. Elementem odróżniającym poszczególne jednostki w danym funduszu inwestycyjnym jest wielkość opłat manipulacyjnych lub też opłaty za zarządzanie. Fundusze z wyodrębnionymi subfunduszami potoczna nazwa to fundusze parasolowe. Każdy subfundusz w danym funduszu inwestycyjnym może prowadzić odmienną politykę inwestycyjną. 8 Banachowicz A, Fundusze inwestycyjne, wyd. Złote Myśli 2007 Copyright by Invest Help 2013 Strona 11 z 31

12 Z punktu widzenia klienta jest to pewnego rodzaju dywersyfikacja, ponieważ dobierając różne subfundusze można doprowadzić do ograniczenia ryzyka inwestycyjnego. Dla osób, które potrafią aktywnie zarządzać pieniędzmi wykorzystując subfundusze dodatkowym atutem jest fakt przenoszenia kapitału pomiędzy subfunduszami bez dodatkowych opłat wstępnych. Ważne jest również to, iż nie ma także konieczności odprowadzenia podatku od zysków kapitałowych. Podatek ten płaci się tylko w momencie wypłaty kapitału z danego parasola funduszu na konto bankowe. Takim typem funduszu inwestycyjnego z subfunduszami może być FIO lub SFIZ. Subfundusze nie posiadają osobowości prawnej, każdy z nich odpowiada za zobowiązania do wysokości zgromadzonych aktywów netto. Fundusze inwestycyjne podstawowe i powiązane występują w ramach jednego towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Mogą to być fundusze otwarte lub fundusze inwestycyjne zamknięte. Najważniejszą istotą tych funduszy jest fakt, iż fundusz podstawowy sprzedaje jednostki uczestnictwa, bądź certyfikaty wyłącznie funduszom powiązanym, które to działają w jednym towarzystwie. W tym rodzaju funduszu nie mogą występować subfundusze. Inne klasyfikacje funduszy Fundusze można sklasyfikować na podstawie kryteriów prawnych: fundusze statutowe, fundusze umowne. Fundusze inwestycyjne statutowe elementem wyróżniającym tego typu fundusze jest fakt, iż majątek funduszu nie jest oddzielony od majątku wpłat klientów. Fundusze umowne posiadają natomiast podział majątku własnego, który jest oddzielony od majątku pochodzącego z wpłat pieniężnych klientów. Istniejące w Polsce fundusze są funduszami umownymi. Copyright by Invest Help 2013 Strona 12 z 31

13 Fundusze inwestycyjne można podzielić według osobowości prawnej: Fundusze inwestycyjne posiadające osobowość prawną, Fundusze inwestycyjne bez osobowości prawnej (subfundusze). 9 Z punktu widzenia inwestora wyróżniamy: fundusze publiczne, fundusze specjalne, fundusze prywatne. 10 Fundusze publiczne to zazwyczaj fundusze inwestycyjne otwarte. Klientem takiego funduszu mogą być osoby prawne, osoby fizyczne, a także organizacje nieposiadające osobowości prawnej. Fundusze specjalne to z reguły fundusze, które kierują swoją ofertę do określonej grupy klientów (klienci kluczowi - zamożni), bądź do osób prawnych. Taką formę przyjmują fundusze zamknięte lub też fundusze inwestycyjne specjalistyczne. Fundusze prywatne są natomiast skierowane do bardzo bogatych klientów. To fundusze zazwyczaj zarządzane przez indywidualnych doradców inwestycyjnych, wykorzystywane w private bankingu. Podział według składowych tworzących portfel danego funduszu. Obejmuje on następujące rodzaje: akcyjne, mieszane, inaczej hybrydowe (zrównoważone, stabilnego wzrostu), papierów dłużnych (obligacji), gotówkowe i rynku pieniężnego. Fundusze akcyjne dzielimy na: fundusze małych i średnich spółek, 9 Jawdosiuk B,Rożko K, ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne, Wyd. Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 2010r. 10 Dawidowicz D, Fundusze Inwestycyjne Rodzaje, typy, metody pomiaru i ocena efektywności, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2008r., str.24 Copyright by Invest Help 2013 Strona 13 z 31

14 fundusze indeksowe, fundusze sektorowe. Fundusze małych i średnich spółek, jak sama nazwa mówi, posiadają w swoich portfelach inwestycyjnych akcje małych i średnich firm z rynku krajowego. Zazwyczaj benchmarkiem takiego funduszu jest indeks giełdowy swig80. Fundusze indeksowe są skorelowane z danym indeksem, np. WIG i skład portfela musi zachowywać się w podobny sposób jak zachowuje się dany indeks. Fundusze sektorowe koncentrują się na danym sektorze i muszą posiadać minimum 66% udziału spółek z danego sektora w portfelu inwestycyjnym. Fundusze mieszane Inaczej nazwane funduszami hybrydowymi, łączą w swojej polityce inwestowanie funduszy akcyjnych z funduszami obligacyjnymi lub innymi. Z tego tytułu ryzyko inwestycyjne jest w pewnym stopniu dywersyfikowalne i mniejsze. Do tej grupy funduszy można zaliczyć fundusz zrównoważony, który posiada w portfelu od 40 do 60% akcji. Kolejny tego typu fundusz to fundusz stabilnego wzrostu, gdzie akcji jest mniej niż 40%. Pozostałą częścią wymienionych funduszy inwestycyjnych są głównie dłużne papiery wartościowe (obligacje) oraz instrumenty rynku pieniężnego. Oczekiwana stopa zwrotu przez klientów powinna być niższą niż np. w funduszach akcyjnych. Zarządzający funduszami mieszanymi mogą zmieniać udział akcji w portfelach w zakresie widełek. W zależności od sytuacji rynkowej, w przypadku gdy rynki akcyjne rosną fundusze chcą posiadać jak najwięcej akcji. Odwrotna sytuacja występuje w przypadku bessy na giełdach (trendu spadkowego). Wówczas fundusze zmniejszają ilość aktywów zaangażowanych w akcje, jednocześnie zwiększając udział procentowy obligacji w portfelu funduszu. Fundusze papierów dłużnych (obligacji) aktywa funduszu inwestowane są w instrumenty skarbowe (bony) lub obligacje. Minimalna ilość wymienionych papierów warto- Copyright by Invest Help 2013 Strona 14 z 31

15 ściowych w portfelu wynosi 90%. Fundusze papierów dłużnych nie są pozbawione ryzyka. Wycena obligacji jest zależna od stopy procentowej oraz inflacji, w skutek których cena obligacji może się zmieniać. Fundusze gotówkowe, a także fundusze rynku pieniężnego są to fundusze charakteryzujące się najmniejszym ryzkiem inwestycyjnym. Aktywa inwestowane są w instrumenty finansowe rynku pieniężnego o terminie zapadalności do 1 roku. Kapitał może trafiać do instrumentów finansowych, które posiadają odpowiedni rating wydany przez agencje ratingową uznawaną przez nadzór finansowy. Według kryterium waluty fundusze dzielą się na: fundusze inwestujące w walucie polskiej, fundusze inwestujące w określonej walucie zagranicznej, fundusze bez określonej podstawowej waluty. 11 Fundusze inwestycyjne operują zazwyczaj walutą kraju, w którym fundusz inwestuje. Podział ze względu na lokalizacje geograficzną w której prowadzą swą działalność fundusze inwestycyjne: fundusze rynku krajowego, fundusze rynków zagranicznych, fundusze międzynarodowe. 12 Fundusz rynku krajowego to fundusz, który inwestuje w instrumenty finansowe emitowane na terytorium kraju w którym ma siedzibę. Fundusze zagraniczne to fundusze inwestycyjne lokujące kapitał w papiery wartościowe firm usytuowanych za granicą. Można je podzielić na : fundusze zagraniczne regionalne, 11 Dawidowicz D, Fundusze Inwestycyjne Rodzaje, typy, metody pomiaru i ocena efektywności, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2008r., str Copyright by Invest Help 2013 Strona 15 z 31

16 fundusze zagraniczne globalne. Fundusze zagraniczne regionalne inwestują większą część kapitału w określony region lub określone państwo (siedziba firm emitujących reprezentuje kraj bądź region). Jeżeli większa część jest rozproszona to fundusz nazywa się funduszem zagranicznym globalnym. Fundusz zamknięty sekurytyzacyjny. Fundusz ten inwestuje w wierzytelności, w tym wierzytelności finansowane ze środków publicznych. Fundusze sekurytyzacyjne mogą inwestować więcej niż 75% aktywów w jednego wierzyciela. Fundusz ten może posiadać także subfundusze. Fundusze aktywów niepublicznych w postaci funduszu inwestycyjnego zamkniętego lub specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego. Fundusz aktywów niepublicznych może inwestować co najmniej 80% swoich aktywów w papiery wartościowe inne niż papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym. Do funduszy niepublicznych należą następujące typy funduszy inwestycyjnych: Private equity, Venture capital Wyżej wymienione fundusze mogą być wyspecjalizowanymi funduszami, na przykład: Multifundusze, Fundusze private equity, Fundusze venture capital, Fundusze hedgingowe. 13 Multifundusze można nazwać umownie platformami funduszy. Klient ma możliwość dokonać zakupu jednostek uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych, innego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. 13 Dawidowicz D, Fundusze Inwestycyjne Rodzaje, typy, metody pomiaru i ocena efektywności, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2008r str. 32 Copyright by Invest Help 2013 Strona 16 z 31

17 Cechą charakterystyczną funduszy private equity jest inwestowanie kapitału zazwyczaj na rynku niepublicznym, dzięki czemu inwestorzy mogą liczyć na większą stopę zwrotu z inwestycji. W funduszach private equity istnieje większe ryzyko inwestycyjne, przez co klient powinien mieć dłuższy horyzont inwestycyjny w porównaniu do funduszy inwestycyjnych otwartych akcyjnych. Fundusze venture capital to odmiana funduszu private equity. Aktywa klientów inwestowane są w firmy rozpoczynające swoją działalność. Najwyższym ryzykiem inwestycyjnym charakteryzują się fundusze hedgingowe, które mają możliwość korzystania z krótkiej sprzedaży, arbitrażu a także mogą posiadać w portfelu instrumenty pochodne w celach spekulacyjnych. Kolejnym kryterium podziału funduszy inwestycyjnych jest wysokość opłat oraz prowizji. Wyróżnić tu można: fundusze prowizyjne, fundusze bezprowizyjne. 14 Podział ze względu na możliwość uczestniczenia klientów funduszy w dochodach wypracowanych przez fundusz inwestycyjny: fundusze inwestycyjne tezauryzujące, fundusze inwestycyjne dystrybucyjne. 15 Fundusze inwestycyjne dystrybucyjne decydują o wypłacaniu, bądź nie wypłacaniu zysków wynikających z dywidend lub sprzedaży praw poboru nowych akcji. Podział ze względu na sposób zarządzania zgromadzonym kapitałem fundusze aktywnego zarządzania, Copyright by Invest Help 2013 Strona 17 z 31

18 fundusze aktywnej alokacji aktywów, fundusze zarządzane pasywnie. 16 Fundusze aktywnego zarządzania ich zadaniem jest znajdywanie akcji niedowartościowanych. Fundusze aktywnego zarządzania inwestują większość kapitału w akcje w momencie hossy. W przypadku, gdy spodziewana jest bessa, bądź załamanie rynkowe już trwa zarządzający przenoszą kapitał do bezpiecznych papierów wartościowych w celu zabezpieczenia kapitału. Fundusze aktywnej alokacji są odmianą funduszy aktywnego zarządzania. Fundusze zarządzane pasywnie to fundusze wzorowane na indeksach giełdowych. Ich portfel odzwierciedla budową skład wybranego indeksu. W niniejszej pracy zaprezentowane zostało wiele przykładowych podziałów funduszy inwestycyjnych. W zależności od kryterium można wyróżnić fundusze inwestycyjne o mniejszym lub większym ryzyku inwestycyjnym. Na rynku polskim można spotkać wiele klasyfikacji funduszy inwestycyjnych. Co najważniejsze, oferta Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych jest szeroka i daje możliwość selekcji funduszu, tak aby jak najbardziej odpowiadał oczekiwaniom klienta. Rozwój funduszy inwestycyjnych Fundusze inwestycyjne rozwijają się bardzo silnie w krajach o gospodarce wolnorynkowej, a przede wszystkim w państwach, w których zamożność społeczeństwa rośnie. Początek historii funduszy inwestycyjnych datuje się na koniec XIX wieku, jednakże silny wzrost znaczenia funduszy inwestycyjnych przypada na początek XX wieku. Rozwój tej formy inwestowania kończy wielki kryzys finansowy w latach trzydziestych XX wieku. Kolejnym przełomowym momentem w historii rynku funduszy inwestycyjnych 16 Pochmara W,Zapała A, Prawa uczestnika funduszu inwestycyjnego i sposób ich realizacji, Wyd.OFFSET DRUK I MEDIA sp.z o.o, Warszawa 2004 Copyright by Invest Help 2013 Strona 18 z 31

19 to początek lat 90 XX wieku, aż do momentu kolejnego globalnego kryzysu w 2008 roku. Czynniki wypływające na rozwój funduszy inwestycyjnych Czynników wpływających na rozwój funduszy inwestycyjnych jest wiele. Jedną z przyczyn wzrostu znaczenia funduszy inwestycyjnych jest system prawny, umożliwiający pomnażanie swoich oszczędności przez obywateli. Pierwszą ustawą umożliwiającą powstawanie funduszy inwestycyjnych była ustawa z 22 marca 1991 roku. Kolejna to ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 roku, która to harmonizowała prawo polskie zgodnie z dyrektywą unijną. Bardzo ważną regulacją prawną jest ustawa z 27 maja 2004 roku, która opisuje możliwość dokonywania transakcji w funduszach posiadających siedzibę poza granicami naszego kraju. Wprowadza one limity dla funduszy inwestycyjnych, daje możliwość tworzenia subfunduszy, a także funduszy parasolowych. Umożliwia również zarządzanie portfelem inwestycyjnym podmiotom mającym odpowiednią wiedzę. 17 Nowelizacja wprowadzona ustawą z dnia 4 września 2008 roku o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy Prawo bankowe oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowy 18 wprowadza kolejne zmiany dostosowujące polskie prawo do prawa wspólnotowego. System prawny umożliwił również klientom chcącym zabezpieczyć finansowo swoją przyszłość regularne inwestowanie w fundusze inwestycyjne, np. w fundusze parasolowe. Dzięki temu nie muszą płacić oni podatku od zysków kapitałowych, aż do momentu wypłaty środków ze swojej inwestycji. Poziom wykształcenia społeczeństwa, a także świadomość kłopotów państwa polskiego w przypadku wypłat przyszłych emerytur skłania obywateli do poszukiwania rozwiązań, które umożliwiałyby efektywne pomnażanie własnych oszczędności. Na rynkach kapitałowych w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się, stan edukacji fi- 17 Uzasadnienie projektu ustawy z 27 mają 2004 roku o funduszach inwestycyjnych 18 Ustawa Prawo bankowe oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym z dnia Dz.U. Nr 231, poz Copyright by Invest Help 2013 Strona 19 z 31

20 nansowej determinuje bardzo silny rozwój funduszy inwestycyjnych. Powstawanie nowych funduszy inwestycyjnych wiąże się także ze wzrostem wielkości aktywów netto zarządzanych przez fundusze. Psychologia inwestowania w funduszach inwestycyjnych Emocje to nieodzowna część podejmowania decyzji związanych z pomnażaniem kapitału. Najczęściej inwestorzy indywidualni ulegają presji otoczenia, bądź własnym przeczuciom. Jednym z głównych elementów emocji jest chciwość inwestorów. Zazwyczaj klienci indywidualni mają bardzo duże oczekiwania do przyszłej stopy zwrotu z inwestycji. Stopa zwrotu z inwestycji jest niczym innym jak premią za podjęte ryzyko. Definicja ryzyka oraz sposób postrzegania ryzyka przez osoby indywidualne Ryzyko jest nieodzownym elementem każdego rodzaju inwestycji. Na ryzyko można jednak spojrzeć w dwojaki sposób. Możemy mówić o wystąpieniu pozytywnych skutków ryzyka (to znaczy stopa zwrotu większa niż oczekiwana), bądź o negatywnym konsekwencjach podjęcia ryzyka, czyli starty poniesione na inwestycji. Trudno jest jednoznacznie i dokładnie wyjaśnić termin ryzyko Termin ryzyko (risk) wywodzi się z języka włoskiego (wł. risico), w którym oznacza przede wszystkim przedsięwzięcie, którego wynik jest nieznany, albo niepewny lub możliwość, że coś się uda albo nie uda. 19 Ryzyko odnosi się zarówno do codziennych sytuacji życiowych, jak i do inwestycji. Z punktu widzenia inwestycji termin ten rozumiany zazwyczaj jest przez osoby indywidualne jako niepewność, że dana inwestycja nie zostanie spełniona z określonymi rezultatami. Ryzyko możemy traktować jako zagrożenia bądź szanse. Istnieje różnica w de- 19 Biegański M, Janca A, Hedging i nowoczesne usługi finansowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001, s. 9 Copyright by Invest Help 2013 Strona 20 z 31

KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC PARASOL FIO)

KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC PARASOL FIO) Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 29 stycznia 2012 r. Strona tytułowa: KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC PARASOL

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna Kluczowe informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla Inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem

Bardziej szczegółowo

1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa:

1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa: 1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa: akcje, obligacje i bony skarbowe 3,92% 6 prawa poboru 0,00% 0 jednostki uczestnictwa 94,12% 144 dywidendy 1,96% 3 2. W grupie

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie a inwestowanie..

Oszczędzanie a inwestowanie.. Oszczędzanie a inwestowanie.. Oszczędzanie to zabezpieczenie nadmiaru środków finansowych niewykorzystanych na bieżącą konsumpcję oraz czerpanie z tego tytułu korzyści w postaci odsetek. Jest to czynność

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. art. 12 ust. 2 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 2. Cel Subfunduszu Global Partners Kredyt

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Inwestycje portfelowe. Indywidualne ubezpieczenie inwestycyjne

Inwestycje portfelowe. Indywidualne ubezpieczenie inwestycyjne Inwestycje portfelowe Indywidualne ubezpieczenie inwestycyjne 1 Korzyści dla Ciebie 1 Kompleksowość Pełna oferta inwestycyjna dostępna w jednym miejscu, oparta na bezpośrednim inwestowaniu w instrumenty

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2013 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2012 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku Działając na podstawie 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy.

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy. SUPERFUND Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Ul. Dzielna 60, 01 029 Warszawa Infolinia: 0 801 588 188 Tel. 22 556 88 60, Fax. 22 556 88 80 superfundtfi@superfund.com www.superfund.pl Ogłoszenie z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY BENEFIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE VIENNA INSURANCE GROUP ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM msaver PLUS REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/1/2015

Opis funduszy OF/1/2015 Opis funduszy Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK NN Akcji...3 Rozdział 3. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK NN Stabilnego Wzrostu...4

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Strategie inwestycyjne na rynku kapitałowym dr Dominika Kordela Uniwersytet Szczeciński 31 marzec 2016 r. Plan wykładu Rynek kapitałowy a rynek finansowy Instrumenty rynku kapitałowego

Bardziej szczegółowo

Produkty szczególnie polecane

Produkty szczególnie polecane Produkty szczególnie polecane 9 luty 2011 r. Szczegółowe informacje na temat funduszy zarządzanych przez Legg Mason TFI S.A. ( fundusze") zawarte są w prospekcie informacyjnym oraz skrócie prospektu informacyjnego,

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. art. 12 ust. 10 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 10. W związku z określonym celem

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 10 stycznia 2017 r.

Ogłoszenie o zmianach wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 10 stycznia 2017 r. Ogłoszenie o zmianach wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 10 stycznia 2017 r. 1. Na stronie tytułowej: 1) lista subfunduszy otrzymuje następujące

Bardziej szczegółowo

KURS DORADCY FINANSOWEGO

KURS DORADCY FINANSOWEGO KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności

Bardziej szczegółowo

I. Rynek kapitałowy II. Strategie inwestycyjne III. Studium przypadku

I. Rynek kapitałowy II. Strategie inwestycyjne III. Studium przypadku Akademia Młodego Ekonomisty Strategie na rynku kapitałowym Inwestowanie na rynku dr Piotr Stobiecki Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 21 listopada 2013 r. Plan wykładu 2 1 Rynek finansowy Rynek kapitałowy

Bardziej szczegółowo

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Frank K. Reilly, Keith C. Brown SPIS TREŚCI TOM I Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa do wydania amerykańskiego O autorach Ramy książki CZĘŚĆ I. INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Niniejszy ebook jest własnością prywatną.

Niniejszy ebook jest własnością prywatną. Niniejszy ebook jest własnością prywatną. Niniejsza publikacja, ani żadna jej część, nie może być kopiowana, ani w jakikolwiek inny sposób reprodukowana, powielana, ani odczytywana w środkach publicznego

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/1/2017

Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Oszczędnościowy... 3 Rozdział 3.

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Planowanie finansów osobistych

Planowanie finansów osobistych Planowanie finansów osobistych Osoby, które planują znaczne wydatki w perspektywie najbliższych kilku czy kilkunastu lat, osoby pragnące zabezpieczyć się na przyszłość, a także wszyscy, którzy dysponują

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych opiera się na deklaracjach składanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Kryterium decydującym o zaliczeniu do danej kategorii

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK ING AKCJI 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK ING STABILNEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

2. Na stronie tytułowej w przedostatnim wierszu po dacie 4 grudnia 2016 r. dodaje się datę 1 lutego 2017 r.

2. Na stronie tytułowej w przedostatnim wierszu po dacie 4 grudnia 2016 r. dodaje się datę 1 lutego 2017 r. 2017-02-01 Aktualizacja Prospektu Informacyjnego BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 1 lutego 2017 r. nastąpiła publikacja

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Opis Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe funkcjonujące w ramach indywidualnych i grupowych ubezpieczeń na życie proponowanych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

czyli Piotr Baran Koło Naukowe Cash Flow

czyli Piotr Baran Koło Naukowe Cash Flow Bądź tu mądry człowieku!!! czyli Jak inwestować w czasie kryzysu finansowego??? Piotr Baran Koło Naukowe Cash Flow Możliwości inwestowania Konserwatywne : o Lokaty o Obligacje o Fundusze inwestycyjne o

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 182 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 523/2014 z dnia 30 października 2014 r. PEŁNOMOCNICTWO

Załącznik nr 182 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 523/2014 z dnia 30 października 2014 r. PEŁNOMOCNICTWO ., dnia... PEŁNOMOCNICTWO Działając w imieniu...... (nazwa Klienta), zarejestrowanego w... (kraj siedziby), pod numerem....... (numer w rejestrze), adres siedziby....., adres do korespondencji, numer identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Podstawy finansów i inwestowania w biznesie. Wykład 6

Podstawy finansów i inwestowania w biznesie. Wykład 6 Podstawy finansów i inwestowania w biznesie Wykład 6 Plan wykładu Cechy inwestycji finansowych: dochód ryzyko płynność Depozyty bankowe Fundusze inwestycyjne 2015-11-05 2 Najważniejszymi cechami inwestycji

Bardziej szczegółowo

Wykład 1 Sprawy organizacyjne

Wykład 1 Sprawy organizacyjne Wykład 1 Sprawy organizacyjne 1 Zasady zaliczenia Prezentacja/projekt w grupach 5 osobowych. Każda osoba przygotowuje: samodzielnie analizę w excel, prezentację teoretyczną w grupie. Obecność na zajęciach

Bardziej szczegółowo

Portfel oszczędnościowy

Portfel oszczędnościowy POLITYKA INWESTYCYJNA Dokument określający odrębnie dla każdego Portfela modelowego podstawowe parametry inwestycyjne, w szczególności: profil Klienta, strukturę portfela, cechy strategii inwestycyjnej,

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Młody inwestor na giełdzie Strategie inwestycyjne dr Radosław Pietrzyk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 11 maja 2015 r. Plan prezentacji 1. Co to jest rynek i giełda?

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny... Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r.

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Pioneer Walutowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Ogłoszenie o zmianie statutu Pioneer Walutowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ogłoszenie o zmianie statutu Pioneer Walutowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Generali Życie T.U. S.A. REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA

Bardziej szczegółowo

Fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne Fundusze inwestycyjne Fundusze inwestycyjne stanowią istotny element rynku kapitałowego. Oszczędności wielu osób tworzą duże sumy, które mogą być profesjonalnie inwestowane na różnych rynkach. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Młody inwestor na giełdzie Strategie inwestycyjne Grzegorz Kowerda EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Młody inwestor na giełdzie Strategie inwestycyjne Grzegorz Kowerda EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Młody inwestor na giełdzie Strategie inwestycyjne Grzegorz Kowerda Uniwersytet w Białymstoku 8 maja 2014 r. Początki giełdy przodek współczesnych giełd to rynek (jarmark,

Bardziej szczegółowo

TEST ADEKWATNOŚCI ...

TEST ADEKWATNOŚCI ... TEST ADEKWATNOŚCI Test zawiera informacje niezbędne do dokonania przez TFI oceny poziomu wiedzy Klienta dotyczącej inwestowania w zakresie instrumentów finansowych, doświadczenia inwestycyjnego, celów

Bardziej szczegółowo

Rynek finansowy w Polsce

Rynek finansowy w Polsce finansowy w Polsce finansowy jest miejscem, na którym są zawierane transakcje kupna i sprzedaży różnych form kapitału pieniężnego, na różne terminy w oparciu o instrumenty finansowe. Uczestnikami rynku

Bardziej szczegółowo

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Witold Szczepaniak Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Rynek

Bardziej szczegółowo

Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Kluczowe Informacje dla Inwestorów Kluczowe Informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie jest to materiał marketingowy. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem

Bardziej szczegółowo

RYNKI INSTRUMENTY I INSTYTUCJE FINANSOWE RED. JAN CZEKAJ

RYNKI INSTRUMENTY I INSTYTUCJE FINANSOWE RED. JAN CZEKAJ RYNKI INSTRUMENTY I INSTYTUCJE FINANSOWE RED. JAN CZEKAJ Wstęp Część I. Ogólna charakterystyka rynków finansowych 1. Istota i funkcje rynków finansowych 1.1. Pojęcie oraz podstawowe rodzaje rynków 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Forward Rate Agreement

Forward Rate Agreement Forward Rate Agreement Nowoczesne rynki finansowe oferują wiele instrumentów pochodnych. Należą do nich: opcje i warranty, kontrakty futures i forward, kontrakty FRA (Forward Rate Agreement) oraz swapy.

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach:

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Dolarowych ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Euro Poniższe zmiany

Bardziej szczegółowo

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r.

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r. LYXOR ETF WIG20 Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny oraz promocyjny i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania

Bardziej szczegółowo

Inwestycje portfelowe. Indywidualne ubezpieczenie inwestycyjne

Inwestycje portfelowe. Indywidualne ubezpieczenie inwestycyjne Inwestycje portfelowe Indywidualne ubezpieczenie inwestycyjne 1 Korzyści dla Ciebie 1 Kompleksowość Pełna oferta inwestycyjna dostępna w jednym miejscu, oparta na bezpośrednim inwestowaniu w instrumenty

Bardziej szczegółowo

Sierpnień 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Sierpień 2015 r.

Sierpnień 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Sierpień 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa Sierpień 2015 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata

Bardziej szczegółowo

- w art. 8 ust. 3 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- w art. 8 ust. 3 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające, jako organ KBC Alfa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, uprzejmie informuje o dokonaniu zmian statutu dotyczących polityki inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

TEST ADEKWATNOŚCI. nie. tak

TEST ADEKWATNOŚCI. nie. tak TEST ADEKWATNOŚCI Odpowiedzi na pytania zawarte w teście zawierają informacje niezbędne do dokonania przez Towarzystwo oceny poziomu wiedzy Klienta dotyczącej inwestowania w zakresie instrumentów finansowych,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO 1 sierpnia 2016 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Obowiązuje od 5.11.2012 r. ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH W związku z rozszerzeniem oferty Towarzystwa o nowe ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe przedstawiamy Aneks do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Zmiany statutu, o których mowa w pkt od 1) do 3) niniejszego ogłoszenia, wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.

Zmiany statutu, o których mowa w pkt od 1) do 3) niniejszego ogłoszenia, wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia. 3 sierpnia 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

Do najczęściej spotykanych opłat pobieranych przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) należą opłaty za:

Do najczęściej spotykanych opłat pobieranych przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) należą opłaty za: Które z tych opłat są obligatoryjne, a których można uniknąć? Jeśli zamierzasz zainwestować w fundusz inwestycyjny, elementem na który powinieneś zwrócić szczególną uwagę podczas analizy ofert Towarzystw

Bardziej szczegółowo

ING Subfundusz Selektywny Plus Nowe podejście do inwestowania w akcje

ING Subfundusz Selektywny Plus Nowe podejście do inwestowania w akcje Nowe podejście do inwestowania w akcje Marcin Sobociński Sebastian Buczek ING TFI 22 820 52 00 Warszawa, 26 czerwca 2006 r. Nowość na polskim rynku To zupełnie nowa strategia inwestycyjna na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 672 KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD. z dnia 1 października 2002 r.

UCHWAŁA Nr 672 KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD. z dnia 1 października 2002 r. Dz.Urz.KPWiG.02.13.66 UCHWAŁA Nr 672 KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD z dnia 1 października 2002 r. w sprawie sporządzania i przedstawiania informacji reklamowych dotyczących funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój. I. Poniższe zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój. I. Poniższe zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. Warszawa, 25 czerwca 2012 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój Niniejszym Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ogłasza poniższe zmiany

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY KBC ALFA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC ALFA SFIO) utworzonego i zarządzanego przez: KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna ul. Chmielna

Bardziej szczegółowo

zajmują się profesjonalnym lokowaniem powierzonych im pieniędzy. Do funduszu może wpłacić swoje w skarpecie.

zajmują się profesjonalnym lokowaniem powierzonych im pieniędzy. Do funduszu może wpłacić swoje w skarpecie. Fundusze inwestycyjne to instytucje, które zajmują się profesjonalnym lokowaniem powierzonych im pieniędzy. Do funduszu może wpłacić swoje oszczędności każdy, kto nie chce ich trzymać w skarpecie. Wynajęci

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2017

Opis funduszy OF/ULS2/2/2017 Opis funduszy OF/ULS2/2/2017 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2017 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Oszczędnościowy... 3 Rozdział 3.

Bardziej szczegółowo

1) Na stronie tytułowej Prospektu, zdanie dotyczące aktualizacji tekstu jednolitego

1) Na stronie tytułowej Prospektu, zdanie dotyczące aktualizacji tekstu jednolitego OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 29 KWIETNIA 2013 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE BY1

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE BY1 Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE BY1 Kod OWU: UB_OLIJ114 Poniższe definicje

Bardziej szczegółowo

KBC Globalny Ochrony 90 Listopad

KBC Globalny Ochrony 90 Listopad KBC Globalny Ochrony 90 Listopad Pierwszy i jedyny subfundusz Inwestycyjny Otwarty z wbudowanym mechanizmem ochrony kapitału (CPPI) w Polsce. Zarabiaj, kiedy można, Minimalizuj straty kiedy trzeba. Zmienność

Bardziej szczegółowo

i inwestowania w biznesie

i inwestowania w biznesie Podstawy finansów i inwestowania w biznesie Wykład 1 Plan wykładu Pojęcie inwestowania i inwestycji, rodzaje inwestycji Instrumenty finansowe Charakterystyka rynku finansowego Rodzaje podmiotów działających

Bardziej szczegółowo

Warszawa Lipiec 2015 r.

Warszawa Lipiec 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC PARASOL Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2014 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC PARASOL Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2014 r. Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC PARASOL Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2014 r. 1. NA STRONIE TYTUŁOWEJ DODAJE SIĘ INFORMACJE O DACIE OSTATNIEJ AKTUALIZACJI. NOWA

Bardziej szczegółowo

Wykład 8 Rynek akcji nisza inwestorów indywidualnych Rynek akcji Jeden z filarów rynku kapitałowego (ok 24% wartości i ok 90% PK globalnie) Źródło: http://www.marketwatch.com (dn. 2015-02-12) SGH, Rynki

Bardziej szczegółowo

Ze względu na przedmiot inwestycji

Ze względu na przedmiot inwestycji INWESTYCJE Ze względu na przedmiot inwestycji Rzeczowe (nieruchomości, Ziemia, złoto) finansowe papiery wartościowe polisy, lokaty) INWESTYCJE Ze względu na podmiot inwestowania Prywatne Dokonywane przez

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 1 Wpływ polityki pieniężnej na obszar makro i wyceny funduszy obligacji Polityka pieniężna kluczowym narzędziem w walce z recesją Utrzymująca się duża podaż taniego

Bardziej szczegółowo

Notowania i wyceny instrumentów finansowych

Notowania i wyceny instrumentów finansowych Notowania i wyceny instrumentów finansowych W teorii praktyka działa, w praktyce nie. Paweł Cymcyk 11.12.2016, Gdańsk W co będziemy inwestować? Rodzaj instrumentu Potrzebna wiedza Potencjał zysku/poziom

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH: 27 Komunikat Nr 20 Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach

Bardziej szczegółowo

Fundusze inwestycyjne na rynku polskim

Fundusze inwestycyjne na rynku polskim Fundusze inwestycyjne na rynku polskim Paweł Panas Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie 15 czerwca 2002 roku SPIS TREŚCI 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 1

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Warszawa, 2014-07-18 Na podstawie 42 pkt 4 statutu Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Pocztylion Plus ( Fundusz ) Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Ocena odpowiedniości

Ocena odpowiedniości Szanowni Państwo, Ocena odpowiedniości przedstawiona Państwu do wypełnienia ankieta ma na celu dokonanie oceny, czy w świetle posiadanej przez Państwa wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych*

Bardziej szczegółowo

Fundusze nieruchomości w Polsce

Fundusze nieruchomości w Polsce Fundusze nieruchomości w Polsce Oferta funduszy inwestycyjnych zamkniętych jest liczy sobie kilka funduszy, które prowadziły subskrypcję certyfikatów w różnym czasie. Klienci, którzy poprzez nabycie certyfikatów

Bardziej szczegółowo

Kluczowe Informacje dla Inwestorów. Subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy. Cele i polityka inwestycyjna. Profil ryzyka i zysku

Kluczowe Informacje dla Inwestorów. Subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy. Cele i polityka inwestycyjna. Profil ryzyka i zysku SUBFUNDUSZ CASPAR AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY Kluczowe Informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego funduszu. Nie są to materiały marketingowe.

Bardziej szczegółowo

Struktura rynku finansowego

Struktura rynku finansowego Akademia Młodego Ekonomisty Strategie inwestycyjne na rynku kapitałowym Grzegorz Kowerda Uniwersytet w Białymstoku 21 listopada 2013 r. Struktura rynku finansowego rynek walutowy rynek pieniężny rynek

Bardziej szczegółowo

S E C U S P R E M I U M S E L E C T I O N. EUROPA FUND InReturn A B S O L U T N A S T O P A Z W R O T U

S E C U S P R E M I U M S E L E C T I O N. EUROPA FUND InReturn A B S O L U T N A S T O P A Z W R O T U S E C U S P R E M I U M S E L E C T I O N II EUROPA FUND InReturn A B S O L U T N A S T O P A Z W R O T U 27.12.2010 31.03.2011 30.09.2011 30.12.2011 25.06.2012 31.07.2012 28.09.2012 30.11.2012 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

PORTFEL MODELOWY STRATEGIA ŻÓŁTA (średnie ryzyko)

PORTFEL MODELOWY STRATEGIA ŻÓŁTA (średnie ryzyko) PORTFEL MODELOWY STRATEGIA ŻÓŁTA (średnie ryzyko) Portfel Modelowy Strategia Żółta (średnie ryzyko) to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statutach

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statutach ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statutach ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Chiny i Indie USD ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Rosja EUR Poniższe zmiany statutów

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo