INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA BIZNESOWE III

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA BIZNESOWE III"

Transkrypt

1 Redakcja Milan Popović Michał Błaszczyk INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA BIZNESOWE III Łódź 2010

2 Recenzent: dr Jarosław Zając Redakcja: mgr Milan Popović, mgr Michał Błaszczyk Publikacja dofinansowana przez Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Łódzkiego Autorzy referatów: Joanna Ceranka Malgorzata Cywińska Katarzyna Fedorowicz Tomasz Fidor Beata Gotwald Łukasz Janiszewski Oktawian Jaroszewicz Michał Jonczyk Małgorzata Kaczmarek Katarzyna Kiliańska Jakub Koziński Dominik Majewski Aneta Michalak Dawid Morawiec Karolina Patora Karolina Pluta Milan Popović Joanna Sobczak Anna Tomaszewska Szymon Uczciwek Dorota Wilczyńska Martyna Wójcik ISBN: Wszelkie prawa zastrzeżone Wydawca: Studenckie Koło Naukowe Technologii Internetowych i Multimedialnych IM-Tech ul. P.O.W. 3/5, Łódź Przygotowanie do druku: Grzegorz Holak, Adam Kościelniak Projekt okładki: Agata Partyczyńska Druk i oprawa: Drukarnia Uniwersytetu Łódzkiego ul. Lindleya 8, Łódź tel. (42)

3 Spis treści: Wprowadzenie...5 ROZDZIAŁ I: ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE...7 Tomasz Fidor: Standard ISO i jego zastosowanie w SEPA...9 Małgorzata Kaczmarek: Zastosowanie narzędzia SERVQUAL do oceny jakości usług...15 Dominik Majewski: E-commerce. Zalety i wady...23 Milan Popović, Dawid Morawiec: Rynek konsol do gier komputerowych jako przykład dyskryminacji cenowej cen dwutaryfowych...31 Anna Wanda Tomaszewska: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) przez przedsiębiorstwa w Polsce i Unii Europejskiej...37 Szymon Uczciwek: Praktyczne wykorzystanie metod optymalizacji w systemie harmonogramowania prac w terenie...45 ROZDZIAŁ II: ROZWIĄZANIA FINANSOWE...51 Łukasz Janiszewski, Dorota Wilczyńska: Banki czasu. Powrót do ekonomii barterowej...53 Jakub Koziński: Analiza techniczna - automatyczne systemy transakcyjne...59 Aneta Michalak: Fundusze inwestycyjne na rynku nieruchomości...67 Martyna Wójcik: Bank inwestycyjny na polskim rynku finansowym...73 Karolina Patora, Karolina Pluta: Rola funduszy europejskich w finansowaniu badań i rozwoju w Polsce...81

4 ROZDZIAŁ III: POZOSTAŁE ROZWIĄZANIA W INNOWACYJNEJ GOSPODARCE...89 Małgorzata Cywińska: Wykorzystanie audytu wewnętrznego w doskonaleniu funkcjonowania organizacji...91 Beata Gotwald: Komunikacja 360 stopni jako narzędzie przyszłości marketingu...99 Joanna Sobczak: Przedsiębiorczość akademicka jako sposób komercjalizacji wiedzy Katarzyna Kiliańska: Innowacje w organizacjach uczących się i ich pozycja konkurencyjna Joanna Ceranka, Oktawian Jaroszewicz: Negocjacje zbiorowe jako sposób rozwiązywania konfliktu w organizacji Katarzyna Fedorowicz, Michał Jonczyk: Zastępowanie produktów usługami...131

5 Wprowadzenie Niniejsza publikacja, składająca się z siedemnastu oryginalnych opracowań powstała jako podsumowanie czwartej edycji konferencji Innowacyjność w świecie biznesu, organizowanej przez studentów zrzeszonych w kołach naukowych, działających na Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Treść przedstawionych artykułów wskazuje na bardzo szerokie spektrum zainteresowań naukowych studentów, którzy w swoich pracach wyjaśniają innowacyjne zjawiska występujące w gospodarce. Książka składa się z trzech części. Artykuły zamieszczone w części pierwszej nawiązują do innowacyjnych rozwiązań technologicznych, a ich tematyka przedstawia rozwiązania, bez których trudno jest wyobrazić sobie współczesną gospodarkę. Pierwszy artykuł przedstawia wykorzystywanie standardów XML w jednolitym obszarze płatniczym w walucie euro (SEPA), kolejne opisują zastosowanie narzędzi SERVQUAL do oceny jakości usług jak i zalety oraz wady handlu elektronicznego. Następne prace prezentują dyskryminację cenową cen dwutaryfowych na przykładzie rynku konsol do gier komputerowych, wykorzystanie technologii informacyjnokomunikacyjnych oraz wykorzystanie metod optymalizacji w systemie harmonogramowania prac. Dominującym wątkiem w drugiej części książki jest problematyka funkcjonowania sektora finansowego. Do rozdziału tego należy tematyka banków inwestycyjnych, banków czasu oraz automatycznych systemów transakcyjnych. Zostały również poruszone tematy związane z funduszami: fundusze europejskie w finansowaniu badań i rozwoju oraz fundusze inwestycyjne na rynku nieruchomości. 5

6 Trzeci, ostatni rozdział przedstawia pozostałe trendy gospodarcze, wśród których zostało opisane wykorzystanie audytu wewnętrznego w doskonaleniu funkcjonowania organizacji, komunikacja 360 stopni przedstawiająca przyszłość marketingu oraz przedsiębiorczość akademicka pod kątem komercjalizacji wiedzy. Nie zabrakło organizacji uczących się z punktu widzenia ich pozycji konkurencyjnych, negocjacji zbiorowych w konfliktach jak i zastępowania produktów usługami. Pokładamy nadzieję, iż niniejsza publikacja pozwoli pogłębić czytelnikowi wiedzę z zakresu szeroko pojętej innowacyjności w gospodarce, oraz będzie stanowiła źródło insiracji do dalszych prac i badań w tym zakresie. Składamy podziękowania za pomoc przy recenzowaniu niniejszej publikacji Panu dr. Jarosławi Zającowi z Katedry Informatyki Ekonomicznej Uniwersytetu Łódzkiego. mgr Milan Popović mgr Michał Błaszczyk Katedra Informatyki Ekonomicznej Uniwersytet Łódzki 6

7 ROZDZIAŁ I ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE

8

9 SEPA, ISO, standard ISO Tomasz FIDOR * STANDARD ISO I JEGO ZASTOSOWANIE W SEPA Nowe standardy zawsze niosą ze sobą ryzyko związane z opłacalnością ich wdrożenia. Instytucje, które są zainteresowane wdrożeniem nowego standardu przeprowadzają kalkulację opłacalności i podejmują decyzję wdrożenia lub zaniechania wdrożenia. W celu przeprowadzenia kalkulacji potrzebne są szczegółowe dane, które pozwolą dokładnie wyliczyć i ocenić opłacalność wdrożenia. W przypadku nowych standardów instytucje muszą zmierzyć się z problemem małej ilości danych o standardzie i na ich podstawie podjąć odpowiednią decyzję. W ISO stykamy się z problemem nowego standardu, który niesie ze sobą ryzyko opłacalności jego wdrożenia. Każda rzetelna informacja czy badanie są bardzo cenne i uzupełniają bazę wiedzy pozwalając na lepszą ocenę i weryfikację, a w końcowym efekcie ułatwiają podjęcie decyzji, która często niesie za sobą konsekwencje finansowe. 1. WSTĘP ISO definiuje nowy standard formalizujący komunikację między instytucjami finansowymi eliminując kosztowne różnice w formacie wymienianych komunikatów 1. Nowy standard ISO wprowadza duże zmiany w strukturze. Pierwsza zmiana 2 dotyczy formatu komunikatów i został tu wykorzystany znany na całym świecie standard XML 3. Kolejna zmiana dotyczy jednoznacznego podziału komunikatów ze względu na domeny biznesowe 4 : Payments - płatności, FX Forex, Securities papiery wartościowe, Trade Services transakcje handlowe. * Politechnika Łódzka, Wydział Fizyki Technicznej Informatyki i Matematyki Stosowanej, Student studiów podyplomowych MBA (Master of Business Administration), praca pod kierunkiem dr Jarosława Zająca. Opracowanie własne na podstawie _ISO_20022_ppt_long_version_v64.ppt, Źródło: Extensible Markup Language Źródło:

10 Standard ISO wprowadził zmiany w strukturze, które pozwalają na wprowadzenie usprawnień dotychczasowych procesów, których obsługa często była kosztowna i pracochłonna np. komunikacja pomiędzy instytucjami które korzystają z różnych standardów komunikacji. Pozostaje jednak strukturą dynamiczną pozwalającą dostosować normę w dowolnym czasie do nowych wymagań rynkowych. Obecnie ISO jest już wdrożony w europejskich strukturach finansowych i sprawdza się bardzo dobrze jako nowe, tańsze rozwiązanie oparte o nowe technologie. Zgodnie z harmonogramem, standaryzacja ISO nie jest jeszcze zamknięta i każdy może zgłaszać potrzebę zmiany lub dodania nowych komunikatów, jeśli zaistnieje taka potrzeba. Jest to bardzo dobry przykład realizacji otwartego projektu, do którego każdy zainteresowany może zgłaszać uwagi i poprawki. Należy zauważyć, że organizacja ISO ma na celu poprawę struktur komunikacyjnych i jest otwarta na nowe propozycje, przy czym jest wyjątkowo elastyczna w dostosowaniu struktur ale bardzo statyczna przy implementacji czyli opracowaniu pełnego kształtu nowego standardu. Pierwsza część artykułu przybliży temat standardu ISO Został w niej zawarty opis podejścia do standardu oraz jakie główne problemy zostały w nim rozwiązane. W drugiej części został opisany nowy rodzaj przelewów w walucie Euro, w którym został wykorzystany standard ISO Zaprezentowane zostanie również zestawienie kosztów przelewu europejskiego w walucie Euro w porównaniu ze zwykłym przelewem walutowym. 2. STANDARD ISO Standard ISO jest to międzynarodowy standard komunikacji, który określa schemat komunikacji pomiędzy instytucjami finansowymi. ISO20022 jest ukierunkowany na instytucje finansowe, które chcą usprawnić infrastrukturę komunikacyjną i obniżyć koszty obsługi. Wybór wdrożenia nowego standardu ISO 20022, który określa jednolity, wspólny język komunikacji pomiędzy instytucjami finansowymi pozwoli na swobodę w komunikacji niezależnej od rodzaju działalności, sieci komunikacyjnej oraz klientów. 5 Opisywany standard jest ukierunkowany na efektywną komunikację, która wspiera procesy finansowo-biznesowe ułatwiając integralność pomiędzy różnymi istniejącymi już standardami komunikacyjnymi m.in. EDIFACT, IFX, OAGi, TWIST, RosettaNet oraz SWIFT Źródło, _v63.ppt,

11 Nowe podejście do modelowania biznesowego pozwala używać sformalizowanej i niezależnej notacji do zaprezentowania procesów biznesowych. Procesy mogą zostać przeniesione bezpośrednio na fizyczny komunikat z użyciem formalnej składni. Komunikaty ISO zostały zaimplementowane w języku XML, który jest obecnie standardem komunikacji elektronicznej i jego wykorzystanie ma bardzo duży wpływ na uniwersalność tego rozwiązania. To właśnie standard XML był pośrednio inspiracją do powstania standardu ISO ze względu na to, że jest powszechnie wykorzystywany w realizowaniu procesów biznesowych i poprzez swoją uniwersalność jest często używany w komunikacji pomiędzy niezależnymi systemami informatycznymi. Należy zwrócić również uwagę na to, że w obecnym czasie istnieje wiele standardów komunikacji 7, które samodzielnie działają bardzo dobrze, natomiast jeśli zaistnieje potrzeba wymiany informacji z innym standardem pojawia się szereg problemów. Rysunek 1. Sieć dedykowanych interfejsów do komunikacji z innymi standardami 8. Źródło: opracowanie własne na podstawie Scripted_ISO_20022_ppt_long_version_v63.ppt, M.in. EDIFACT, IFX, OAGi, TWIST, RosettaNet, SWIFT, EDIFACT standard międzynarodowy, zgodny z normą ISO 9735, IFX protokół wymiany informacji finansowych, OAGi organizacja skupiona na budowaniu standardów procesów biznesowych, TWIST organizacja tworząca otwarte standard komunikacji elektronicznej, RosettaNet - Opracowuje standardy komunikacji dla sieci handlowych, SWIFT standard finansowo-bankowy. 11

12 Podstawowy problem polega na tym, że brak wspólnej komunikacji wymusza na każdym standardzie istnienie (n-1) interfejsów, gdzie n to ilość standardów z którymi wymieniane są komunikaty. ISO poprzez standaryzację komunikatów pod kątem wszystkich użytkowników pozwala wyeliminować konieczność istnienia wielu interfejsów, które zostaną zastąpione jednym uniwersalnym. Rysunek 2. Dedykowany interfejs do standardu ISO Źródło: opracowanie własne na podstawie _ISO_20022_ppt_long_version_v64.ppt, Na powyższym rysunku można zauważyć, że poprzez zastosowanie jednego standardu możemy wyeliminować problem komunikacyjny bez konieczności kosztownych zmian własnego standardu. Bardzo dużą zaletą ISO jest również to, że każdy komunikat znajduje się w centralnym repozytorium danych i każdy ma możliwość zapoznania się ze specyfikacją oraz strukturą standardu. Może także proponować nowe funkcjonalności oraz modyfikacje istniejących. Takie poprawki mogą być zgłaszane do zamknięcia procesu rejestracji, czyli zbierania danych o potrzebach biznesowych. Prace nad stworzeniem ostatecznej wersji standardu ISO prowadzą trzy instytucje standaryzujące 9 : Registration Management Group (RMG), Registration Authority (RA), Standards Evaluation Groups (SEGs). 9 Źródło:

13 3. ISO W PRAKTYCE Standard ISO został wykorzystany do realizacji programu SEPA. Wizja programu SEPA została sformułowana w 2002 roku przez EPC (European Payments Council), 42 banki i trzy Europejskie Związki Sektora Kredytowego (ECSAs) oraz Euro Banking Association (EBA) 10. Definicja SEPA (Single European Payment Area) mówi 11 że, SEPA będzie obszarem gdzie obywatele, przedsiębiorcy i inne podmioty będą mogli dokonywać i otrzymywać płatności w euro, na obszarze Europy (zdefiniowanej jako 25 Państw Członkowskich UE oraz Islandia, Norwegia, Liechtenstein i Szwajcaria), zarówno transgranicznie jak i w granicach państw członkowskich według takich samych, prostych zasad, regulacji prawych i zobowiązań bez względu na położenie obywateli i przedsiębiorców. Celem projektu SEPA jest ułatwienie, przyspieszenie i zmniejszenie kosztów dokonywania płatności w tym obszarze do 2010 roku. Dzięki temu, obniżone zostaną koszty ponoszone przez konsumentów, co pozwoli na oszczędności w unijnym PKB, wydawanym obecnie na koszty płatności. Rok 2010 został określony jako data wdrożenia programu SEPA 12. Banki, które zdeklarowały uczestnictwo powinny do końca 2010 roku udostępnić możliwość wykonywania przelewów europejskich SEPA. Część banków udostępniła usługę przed datą końcową. Jednym z celów SEPA było wygenerowanie oszczędności kosztów ponoszonych przez konsumentów. Tabela 1. Zestawienie kosztów przelewów w przykładowych bankach. Koszt przelewu SEPA Koszt przelewu walutowego (w tym EUR) ALIOR BOŚ CITI ING MBANK PKO BP DBPBC 5 zł 0,95 zł 0-5 zł 5 zł 5 zł 8-20 zł 5 zł 80 zł-zwykły 85 zł - pilny 0,25% min. 40 zł max.250 zł +50 zł pilny 0,25%-0,5% min. 10zł max. 100 zł 40 zł - zwykły 90 zł - pilny 0,25% min 20 zł max 200 zł 50 zł - zwykły 90 zł - pilny 0,2% min. 30 zł max. 250zł Źródło: opracowanie własne na podstawie ofert handlowych banków dostępnych na stronach Z powyższej tabeli wynika, że koszt przelewu SEPA oscyluje w okolicy 5 zł, natomiast minimalny koszt zwykłego przelewu walutowego wynosi 20 zł. Należy jednak zwrócić uwagę, że w przypadku przelewu SEPA Źródło: Ibidem. Ibidem. 13

14 jest to cena za samo wykonanie przelewu, bez uwzględnienia kosztów przewalutowania, jeśli konto z którego chcemy wykonać przelew nie jest prowadzone w walucie Euro. 4. PODSUMOWANIE Standard ISO wprowadza nowy porządek w komunikacji pomiędzy instytucjami finansowymi. Zastosowanie ISO w tak zaawansowanym programie jak SEPA potwierdziło jego wyższość nad innymi standardami i można wnioskować, że w niedługim czasie jego wdrożenie będzie koniecznością a nie wyborem jak w chwili obecnej. Wdrożenie przelewów europejskich SEPA pozwoliło na dużą obniżkę kosztów, ale na rynku bankowym nie ma dużej konkurencyjności w cenie tych usług, co w dłuższej perspektywie czasowej może stać się dużą wadą tego rozwiązania. Obserwując sukces realizacji programu SEPA można się zastanowić nad rozszerzeniem tego obszaru o kolejne kontynenty. BIBLIOGRAFIA =41, STANDARD ISO AND ITS USE IN SEPA This article presents basic information about standard ISO20022 and their specification, main features and what problems have been solved. There is also described usage of the ISO standard in SEPA. 14

15 Marketing usług, SERVQUAL,jakość usług, model luk, pomiar jakości, zarządzanie jakością Małgorzata KACZMAREK * ZASTOSOWANIE NARZĘDZIA SERVQUAL DO OCENY JAKOŚCI USŁUG W pracy przybliżono metodę SERVQUAL stosowaną do pomiaru jakości usług. Zwrócono uwagę na różnice między marketingiem klasycznym skupiającym się na produktach a marketingiem usług, jako że implikują one odmienne podejścia do zarządzania jakością. Ze względu na małą popularność metody w Polsce skupiono się na przesłankach jej stosowania, zaletach wykorzystania oraz samej metodologii. Wprowadzono również model luk jakości jako podstawę teoretyczną podejścia SERVQUAL. 1. DEFINICJA USŁUG. POJĘCIE JAKOŚCI I PODEJŚCIE DO JEJ POMIARU Jedno z najbardziej kompleksowych podejść w marketingu usług definiuje usługę jako każdą czynność zawierającą w sobie element niematerialności, która polega na oddziaływaniu na klienta, nieruchomości znajdujące się w jego posiadaniu lub przedmioty, a która nie powoduje przeniesienia prawa własności. Przeniesienie prawa własności może jednak nastąpić, a świadczenie usługi może lub też nie, być ściśle związane z dobrem materialnym 13. Jakość usługi, tu w ujęciu komparatywnym, to stopień w jakim zespół cech tej usługi zaspokaja potrzeby nabywców. Usługodawcy powinni zatem uwzględniać preferencje klientów i ich oczekiwania wobec świadczonych usług, gdyż dzięki spełnieniu tych oczekiwań zwiększają szansę na zadowolenie klienta. Miarą jakości usługi jest zatem w takim podejściu * 13 Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Studenckie Koło Naukowe Wspomagania Decyzji Gospodarczych OPTEAM, praca pod kierunkiem dr Doroty Miszczyńskiej. Payne A., Marketing usług, PWE, Warszawa

16 zadowolenie klienta. Należy jednak podkreślić, że zadowolenie to powstaje, jeżeli usługa co najmniej spełniła oczekiwania nabywcy. Oczekiwaniem jest tu przeświadczenie (wyobrażenie) na temat usługi, jakie ma konsument przed skorzystaniem z niej. Zatem, postrzegana jakość jest w tej pracy zdefiniowana jako wynik porównania usługi oczekiwanej z dostarczoną. 2. RÓŻNICE W MARKETINGU PRODUKTÓW I USŁUG I ICH IMPLIKACJE Ze względu na odmienny charakter usług od produktów wzory zarządzania wykorzystywane z powodzeniem w przedsiębiorstwach produkcyjnych nie sprawdzają się na gruncie organizacji usługowych. Cechami odróżniającymi usługi od produktów implikującymi alternatywne podejście w ich marketingu są przede wszystkim: niematerialność usług (są one nieuchwytne, trudne do wyobrażenia oraz oceny przez nabywców, nie można ich obejrzeć, dotknąć, wypróbować przed zakupem), niejednorodność usług (nie można ich zamknąć w normy, ze względu na duże znaczenie czynnika ludzkiego zarówno ze strony świadczącego usługę jak i odbiorcy efekt nie może być jednoznacznie zaplanowany), produkcja i konsumpcja są równoczesne i wzajemnie na siebie wpływają (postrzegana jakość usługi zależy od warunków, miejsca i czasu jej wykonania zachowania pracownika świadczącego usługę, podejścia konsumenta, ich wzajemnej interakcji, zachowania innych konsumentów obecnych na miejscu). Usługi są zatem niejednolite, niestandardowe i zróżnicowane, a wymagania klienta trudne do zidentyfikowania. Przydatność produktów tkwi w ich fizycznych właściwościach, natomiast w przypadku usług w spełnianiu określonych zadań i realizacji potrzeb. Co więcej, usług nie można magazynować, wytwarzać na zapas. Istotną kwestią jest tutaj niewykorzystany nadmierny potencjał usługowy (np. pojemność linii telefonicznej pozostała nadwyżka nie może zostać użyta w innym czasie, bo linia jest albo zajęta albo nie (0/1)). W przypadku usług nie ma możliwości nabycia prawa własności usług konsument ma jedynie dostęp do danej czynności usługowej lub związanych z nią udogodnień np. pokoju hotelowego, u fryzjera. Korzyści z usług mogą trwać dalej, ale sama usługa często szybko się kończy. Wszystkie te różnice implikują zastosowanie odmiennych metod marketingowych w przypadku promowania i świadczenia usług aniżeli w przypadku produktów, gdyż inne elementy wpływają na postrzeganą przez 16

17 odbiorców jakość. Dokonanie pomiaru jakości usług nastręcza organizacjom wiele trudności. Na sposób odbioru usługi przez klienta wpływa bardzo wiele czynników, z których nie wszystkie są bezpośrednio czy nawet pośrednio zależne od działania firmy. Klient stwierdza, że ma do czynienia z usługą wysokiej jakości w sytuacji, gdy zostaną osiągnięte lub przewyższone jego oczekiwania, a zidentyfikowane wcześniej potrzeby zaspokojone. Podczas konsumowania usługi następuje konfrontacja oczekiwań konsumenta z tym, co jest mu dostarczane, czyli z percepcją usługi. Dopiero te subiektywne odczucia związane z usługą pojawiające się w trakcie korzystania z niej w zestawieniu z wcześniejszymi wyobrażeniami klienta dają pełny obraz postrzeganej jakości danej usługi. Ze względu na złożoność problemu pomiaru jakości usług powstało wiele różnych podejść. Nie ma jednej doskonałej metody pomiaru satysfakcji odbiorców usług ze względu na to, że każdy pomiar jest narażony na błąd szacunku, gdyż trudne jest precyzyjne zmierzenie emocjonalnych reakcji człowieka. Metoda SERVQUAL jest jednym z najbardziej popularnych na świecie mierników wartości usługi i stopnia niezgodności tej wartości z oczekiwaniami klienta, wciąż jednak rzadko stosowanym w Polsce. 3. NARZĘDZIE SERVQUAL SERVQUAL (od angielskiego: service usługa, quality jakość) to uniwersalna metoda będąca prostą, wielostopniową skalą, za pomocą której można dokonać pomiaru jakości usług z punktu widzenia klienta, uzyskując wiele cennych wskazówek co do kierunków poprawy jakości. Została opracowana przez amerykańskich badaczy: L. Berry, A. Parasuraman i V. Zeithaml pod koniec lat 80. XX wieku. Dziś używana jest do badania jakości usług w wielu sektorach, takich jak np. medycyna, bankowość, szkolnictwo usługi edukacyjne, usługi biblioteczne, ubezpieczenia, turystyka, itp. Metoda polega na dokonaniu pomiaru różnic, jakie występują pomiędzy jakością postrzeganą przez klienta a jakością, której tenże klient od danej usługi oczekuje. Aby określić wspomnianą różnicę należy zbadać jednocześnie oczekiwania klienta odnośnie poziomu jakiejś usługi jak i ich realizację w przypadku konkretnej organizacji. Metoda ta opiera się na modelu jakości usług zwanym modelem pięciu luk, opracowanym przez ten sam zespół naukowców w 1985 roku. Ze względu na to, że proces dostarczania usługi zbieżnej z oczekiwaniami odbiorcy jest mechanizmem 17

18 bardzo złożonym, wymaga od przedsiębiorstwa szeregu określonych działań przemyślanych, zaplanowanych i następnie realizowanych. Do odzwierciedlenia tego właśnie problemu stosuje się model luk jakości (gap model), który wskazuje na szereg przyczyn, jakie mogą wpłynąć na jakość odbieranej przez klienta usługi podczas całego procesu powstawania usługi, a następnie jej dostarczania. 3.1 MODEL LUK JAKOŚCI Koncepcją modelu jest odkrywanie przyczyn powstania rozbieżności między oczekiwaniami klienta a świadczoną usługą (customer gap), a zatem postrzeganą jakością, w lukach mających źródło w przedsiębiorstwie (provider gap). Można wyodrębnić cztery luki, które przyczyniają się do obniżenia jakości, tzn. powstania piątej luki (Rysunek. 1). Rysunek. 1 Model luk jakości. Usługa oczekiwana Luka 5 KLIENT Usługa otrzymana FIRMA Luka 1 Luka 3 Luka 2 ŚWIADCZENIE USŁUGI PRZEŁOŻENIE OCZEKIWAŃ KLIENTÓW NA PROJEKT USŁUGI Luka 4 KOMUNIKACJA ZEWN. Z KLIENTEM POSTRZEGANIE OCZEKIWAŃ KLIENTÓW PRZEZ FIRMĘ Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Zeithaml V., Bitner M., Gremler D. Services Marketing: Integrating Customer Focus across the Firm, Luka 1: rozbieżność pomiędzy oczekiwaniami klienta, a spostrzeganiem tych oczekiwań przez kierownictwo firmy; Luka 2: rozbieżność pomiędzy spostrzeżeniami kierownictwa na temat oczekiwań 18

19 klientów co do jakości usług, a stworzonymi technicznymi normami jakości usług; Luka 3: rozbieżność pomiędzy stworzonymi technicznymi normami jakości usług, a usługą faktycznie wykonywaną; Luka 4: różnica pomiędzy faktycznie wykonywaną usługą, a treścią przekazów komunikacyjnych kierowanych do klienta; Luka 5: rozbieżność pomiędzy oczekiwaniami klienta, a tym co faktycznie otrzymał (postrzegana jakość usługi). Model luk zakłada reakcje łańcuchowe, dlatego tak ważne jest pilnowanie jakości na każdym szczeblu. Błędne założenia na początkowym etapie wywołują łańcuch złych decyzji i nieoptymalnej alokacji zasobów przez przedsiębiorstwo, co kończy się złym, niesatysfakcjonującym odbiorem jakości usług przez klientów. 3.2 METODOLOGIA SERVQUAL Skala SERVQUAL odnosi się w zasadzie do ostatniego rodzaju rozbieżności (luki 5): pomiędzy oczekiwaniami konsumenta a postrzeganiem usługi. Zakłada się, że konsumenci mają określone oczekiwania dotyczące usługi, wynikające z ich wiedzy, dotychczasowego doświadczenia, struktury potrzeb i komunikacji interpersonalnej oraz z marketingu zewnętrznego firmy. Percepcja usługi wynika natomiast z rzeczywistego jego odbioru w kontekście jego reklamy i promocji. Model tej luki można wyrazić za pomocą relacji: S k = wi i= 1 ( P i O i ) (1) gdzie: S subiektywne zadowolenie z produktu, w i waga przypisana przez konsumenta danemu wymiarowi usługi, P i ocena postrzegania produktu względem danego wymiaru i, O i oczekiwania konsumenta co do danego wymiaru produktu. Oczywiście firma, która chce dostarczać jak najwyższej jakości dąży do maksymalizacji satysfakcji S. W metodzie SERVQUAL należy zbadać pięć najważniejszych wymiarów usług, które są oceniane i wzajemnie porównywane. Każdy z wymiarów składa się z określonych atrybutów jakości reprezentowanych przez poszczególne stwierdzenia wykorzystywane do oceny jakości. Na tej podstawie przedsiębiorstwo może nie tylko określić swój ogólny poziom realizacji usług wobec klienta, ale także może uzyskać dokładniejsze informacje dotyczące źródeł powstawania problemów związanych z jakością 19

20 procesów usługowych. Do stosowanych w metodzie SERVQUAL pięciu wymiarów jakości usług należą: namacalność = elementy materialne (tangibles) wygląd fizycznych udogodnień, sprzętu, personelu, materiałów komunikacyjnych, niezawodność = solidność (reliability) zdolność do dostarczania obiecanej usługi akuratnie i w zaufany, właściwy, niezawodny i konsekwentny sposób, reagowanie = szybkość reakcji (responsivenees) gotowość i chęć pomocy klientowi, szybkie reagowanie na wymogi stawiane przez klientów, terminowe realizowanie usług, pewność (assurance) wiedza, kwalifikacje i dobre wychowanie pracowników oraz umiejętność wzbudzania zaufania i tworzenia atmosfery pewności klientów, kompetencja, uprzejmość, wiarygodność, bezpieczeństwo, empatia (empathy) zindywidualizowana i dbała uwaga, którą firma zapewnia klientom, utożsamianie się z potrzebami klientów, komunikowanie, zrozumienie, troska o klientów. W celu oszacowania poziomu jakości usług w zakresie każdego z wymienionych wymiarów skonstruowano, po wielu doświadczeniach specjalne kwestionariusze ankietowe. Każdy kwestionariusz składa się z zestawu 22 pytań dotyczących oczekiwań klienta i tychże samych pytań dotyczących postrzegania usługi przez klienta. Są one podzielone na 5 kategorii, które stanowią wymiary jakości. Badania wykazały, że w przypadku większości usług niezawodność ma największe znaczenie, a element materialny najmniejsze, ale wagi nadawane tym wymiarom mogą różnić się ze względu na badaną branżę usług. Autorzy metody SERVQUAL wskazali, że przedsiębiorstwa usługowe w zależności od profilu działalności powinni zweryfikować zestaw analizowanych stwierdzeń. Ze względu na fakt, iż każda działalność usługowa ma swoją specyfikę, zestaw kryteriów oceny powinien być odpowiednio zmodyfikowany i zaadaptowany dla określonej branży, by uwzględnić swoiste cechy usług i by wynik był miarodajny. W metodzie SERVQUAL używana jest siedmiopunktowa skala zwana skalą Likerta, która pozwala przypisać poszczególnym stwierdzeniom wagi od: całkowicie się zgadzam do zupełnie się nie zgadzam. Im większa jest różnica pomiędzy oczekiwaniami a postrzeganiem usługi tym większe jest niezadowolenie klienta, a zatem gorsza jakość. W badaniach wykorzystujących metodologię SERVQUAL najczęściej dokonuje się oceny względnej ważności każdego z pięciu wymiarów jakości (materialnego, niezawodności, reagowania na oczekiwania klienta, kompetencji oraz empatii). Jeden ze sposobów wykorzystuje procedurę przydziału punktów (Point Allocation Question PAQ) służącą ocenie 20

21 względnej ważności każdego z pięciu wymiarów SERVQUAL. Zgodnie z tą procedurą prosi się klientów o przydzielenie opisom każdego z wymiarów SERVQUAL określonej liczby punktów w taki sposób, aby ich suma nie przekroczyła 100. Średnia arytmetyczna punktów przyznanych w danym wymiarze jest wagą dla tego wymiaru. Ze względu na zastosowanie podziału usługi na pięć elementów kryteriów SERVQUAL, możliwe jest zlokalizowanie braków w procesie świadczenia usług, które niejednokrotnie skutecznie odstraszają klientów. Zainteresowanie firm metodą badania postrzegania jakości pozwala na poprawienie jakości, a tym samym na osiągnięcie konkurencyjności, jednak przede wszystkim umożliwia osiągnięcie głównego celu, jaki sobie zakładają dostawcy usług: czyli zadowolenie klienta. Wyniki badań metodą SERVQUAL przedstawia się obliczając tak zwany ważony i nieważony wynik SERVQUAL. Ogólny wynik nieważony SERVQUAL uzyskano w wyniku kolejnych etapów: 1. Dla każdego klienta dodano wyniki SQ otrzymane z twierdzeń odnoszących się do poszczególnych wymiarów, a następnie podzielono ich sumę przez ilość twierdzeń zawartych w danym wymiarze, 2. Zsumowano wyniki wszystkich klientów otrzymane w etapie 1, a następnie podzielono przez liczbę klientów biorących udział w badaniu, 3. Wyniki otrzymane w etapie 2. zostały uśrednione (zsumowane i podzielone przez liczbę wymiarów) i tym samym otrzymano ogólny wynik nieważony SERVQUAL. Sposób obliczania ogólnego wyniku ważonego SQ jest podobny do powyższego, z tą różnicą, że uwzględnia on relatywne znaczenie konkretnych wymiarów. 4. PODSUMOWANIE Opracowanie miało na celu ukazać zastosowanie metody SERVQUAL w ocenie jakości usług. Praca przybliża metodologię tego narzędzia i wskazuje na przesłanki zastosowania metody oraz jej wady i zalety. W Polsce metoda ta jest znana, ale nie stosowana na szerszą skalę. Jej wykorzystanie pojawia się okazjonalnie w próbach pomiaru usług, ale nie w takim stopniu jak w krajach wysoko rozwiniętych. Polska gospodarka aktywnie przestawia się na usługi, więc implikuje to stosowanie 21

Pomiar i doskonalenie jakości procesów usługowych, metody oceny procesu usługowego- SERIQUAL, CIT, CSI.

Pomiar i doskonalenie jakości procesów usługowych, metody oceny procesu usługowego- SERIQUAL, CIT, CSI. Anna Jurek 133846 Izabela Sokołowska 133991 Gr. Pon. P godz. 15.15 Procesowe Zarządzanie Przedsiębiorstwem- seminarium. Pomiar i doskonalenie jakości procesów usługowych, metody oceny procesu usługowego-

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, marzec 2011 r. Dane rejestrowe spółki Power Price S.A. ul. Rosy Bailly 36 01-494 Warszawa tel./fax (22) 25 01 700 www.powerprice.pl e-mail: biuro@powerprice.pl

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, styczeń 2011 r. Profil działalności Power Price Podstawowym przedmiotem działalności spółki Power Price S.A. jest obsługa platformy e-commerce przeznaczonej

Bardziej szczegółowo

Express ELIXIR innowacyjny mechanizm dokonywania płatności

Express ELIXIR innowacyjny mechanizm dokonywania płatności Express ELIXIR innowacyjny mechanizm dokonywania płatności Grzegorz Leńkowski Dyrektor Linii biznesowej płatności natychmiastowe Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014 Rozpoznanie potrzeb rynku Przed uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl BIZNESPLAN Każda działalność gospodarcza, nawet najmniejsza, musi zostać skrupulatnie zaplanowana. Plan przedsięwzięcia gospodarczego konstruuje się zazwyczaj w formie biznesplanu. Biznesplan 1 (ang. business

Bardziej szczegółowo

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna Warszawa, 29 listopada 2011 rusza oferta publiczna Akwizycja Skąpiec.pl i Opineo.pl S.A. czołowy gracz e-commerce w Polsce, właściciel internetowych porównywarek cen opublikowała dziś prospekt emisyjny

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE PRODUKTY STRUKTURYZOWANE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny. Działając pod marką New World

Bardziej szczegółowo

Whitepaper BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI - KLUCZ DO ZROZUMIENIA ZACHOWAŃ E-KLIENTA

Whitepaper BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI - KLUCZ DO ZROZUMIENIA ZACHOWAŃ E-KLIENTA Whitepaper 26.08.2016 BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI - KLUCZ DO ZROZUMIENIA ZACHOWAŃ E-KLIENTA Płatności internetowe zdają się być naturalnym sposobem finalizowania transakcji w e-sklepach. Odbierane na ogół

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Dobosz. Handel elektroniczny

Krzysztof Dobosz. Handel elektroniczny Krzysztof Dobosz Handel elektroniczny Notka biograficzna Dr inż. Krzysztof Dobosz pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Zamiejscowym Informatyki Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych

Bardziej szczegółowo

Głównym celem opracowania jest próba określenia znaczenia i wpływu struktury kapitału na działalność przedsiębiorstwa.

Głównym celem opracowania jest próba określenia znaczenia i wpływu struktury kapitału na działalność przedsiębiorstwa. KAPITAŁ W PRZEDSIĘBIORSTWIE I JEGO STRUKTURA Autor: Jacek Grzywacz, Wstęp W opracowaniu przedstawiono kluczowe zagadnienia dotyczące możliwości pozyskiwania przez przedsiębiorstwo kapitału oraz zasad kształtowania

Bardziej szczegółowo

Narzędzia Informatyki w biznesie

Narzędzia Informatyki w biznesie Narzędzia Informatyki w biznesie Przedstawiony program specjalności obejmuje obszary wiedzy informatycznej (wraz z stosowanymi w nich technikami i narzędziami), które wydają się być najistotniejsze w kontekście

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Warszawa, 30 stycznia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm Badania

Bardziej szczegółowo

PRODUKT (product) CENA (price) PROMOCJA (promotion) DYSTRYBUCJA (place) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical Evidence)

PRODUKT (product) CENA (price) PROMOCJA (promotion) DYSTRYBUCJA (place) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical Evidence) Marketing-mix Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P Cena w marketingu dr Grzegorz Mazurek PRODUKT (product) CENA (price) DYSTRYBUCJA (place) PROMOCJA (promotion) 7 (P) (+ Process, Personnel,

Bardziej szczegółowo

ZALECANA LITERATURA:

ZALECANA LITERATURA: ZALECANA LITERATURA: Marketing. Sposób myślenia i działania. Red. J. Perenc. Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2002 A. Smalec, G. Rosa, L. Gracz: Marketing przewodnik do ćwiczeń. Wydawnictwo Naukowe US,

Bardziej szczegółowo

Wartość dodana podejścia procesowego

Wartość dodana podejścia procesowego Zarządzanie procesami dr Mariusz Maciejczak Wartość dodana podejścia procesowego www.maciejczak.pl Wartość dodana w ujęciu ekonomicznym Wartość dodana - przyrost wartości dóbr w wyniku określonego procesu

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ELEKTRONICZNA I AUTOMATYCZNA IDENTYFIKACJA Handel elektroniczny

GOSPODARKA ELEKTRONICZNA I AUTOMATYCZNA IDENTYFIKACJA Handel elektroniczny 1 GOSPODARKA ELEKTRONICZNA I AUTOMATYCZNA IDENTYFIKACJA Handel elektroniczny PRZEBIEG SZKOLENIA 2 wprowadzenie i podstawowe definicje, sektory i relacje e-biznesu, klasyfikacja modeli e-biznesu, e-handel

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 6.9 Temat zajęć: Jak przyciągniemy klientów? Działania marketingowe (2)

Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 6.9 Temat zajęć: Jak przyciągniemy klientów? Działania marketingowe (2) Strona1 Anna Irena Szymańska Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 6.9 Temat zajęć: Jak przyciągniemy klientów? Działania marketingowe (2) 1. Cele lekcji: Uczeń: wyjaśnia znaczenie pojęć: marketing, marketing-mix,

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Trendy w e-biznesie dr Marcin Szplit Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 21 listopada 2012 r. E-biznes: biznes elektroniczny definiowany jako rodzaj działalności opierającej się na rozwiązaniach

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Pilz E-Shop więcej niż zwykłe zakupy w internecie

Pilz E-Shop więcej niż zwykłe zakupy w internecie Pilz E-Shop więcej niż zwykłe zakupy w internecie Pilz E-Shop W sferze Business-to-Business dzisiejsze sklepy internetowe muszą oferować dużo więcej niż tylko dostępny przez całą dobę portal zakupowy ich

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM Spis treści Wstęp 15 KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM A.1. Płaszczyzna finansowa 19 A.1.1. Tworzenie wartości przedsiębiorstwa 19 A.1.2. Tworzenie wartości dla akcjonariuszy przez

Bardziej szczegółowo

Internetowe modele biznesowe. dr Mirosław Moroz

Internetowe modele biznesowe. dr Mirosław Moroz Internetowe modele biznesowe dr Mirosław Moroz Zagadnienia A. Co to jest model biznesowy B. Tradycyjne modele biznesowe C. Internetowe modele biznesowe Co to jest model biznesowy Model biznesowy określa

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Dokumenty List od Premiera Czasy, w których żyjemy, to czasy komputerów, telefonów komórkowych, SMSów, czatów, Internetu i serwisów społecznościowych.

Bardziej szczegółowo

Rynek mieszkaniowy w Polsce - 5 lat temu i dziś

Rynek mieszkaniowy w Polsce - 5 lat temu i dziś Maj 2012 Rynek mieszkaniowy w Polsce - 5 lat temu i dziś Indeks Cen Mieszkań (ICM) - nowy standard pomiaru cen na rynku sprzedaży mieszkań porównanie cen ofertowych i transakcyjnych mieszkań co się sprzeda,

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA realizacja w roku akademickim 2016/2017

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA realizacja w roku akademickim 2016/2017 Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016-2018 realizacja w roku akademickim 2016/2017 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY KORPORACYJNEJ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE

SYSTEMY KORPORACYJNEJ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE ADAM GOLICKI SYSTEMY KORPORACYJNEJ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE Praca magisterska napisana w Katedrze Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie pod kierunkiem naukowym dr. Emila Ślązaka Copyright

Bardziej szczegółowo

Polski rynek e-commerce 25.04.2010

Polski rynek e-commerce 25.04.2010 Polski rynek e-commerce 25.04.2010 1. Rynek handlu elektronicznego W 2009 roku na zakupy internetowe Polacy wydali 13,43 miliarda złotych. Oznacza to wzrost o 22% w stosunku do roku poprzedniego (w 2008

Bardziej szczegółowo

Bankowość mobilna w oczach %&'(')#*+,- Polaków./&'01-%2$013/./& 2-#1*0'#41+/)2'+#'#$'& *3-%-2+-)51'.-# Warszawa, 6*&+-)17$0*4189:;<:=;88&:

Bankowość mobilna w oczach %&'(')#*+,- Polaków./&'01-%2$013/./& 2-#1*0'#41+/)2'+#'#$'& *3-%-2+-)51'.-# Warszawa, 6*&+-)17$0*4189:;<:=;88&: Bankowość!"#$ mobilna w oczach %&'(')#*+,- Polaków./&'01-%2$013/./& 2-#1*0'#41+/)2'+#'#$'& *3-%-2+-)51'.-# Warszawa, 6*&+-)17$0*4189:;

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. planuje zakup usług doradczych. Zapytanie kierowane jest do firm z branży informatycznej.

Zapytanie ofertowe. planuje zakup usług doradczych. Zapytanie kierowane jest do firm z branży informatycznej. Kraków, 07.07.2014 Zapytanie ofertowe W zawiązku z realizowanym projektem POIG 8.2 firma LABRO TECHNOLOGIE ul. Czerwone Maki 59/22 30-392 Kraków NIP 954-111-33-29 Regon: 273427089 planuje zakup usług doradczych.

Bardziej szczegółowo

MINIMALNY ZAKRES BIZNES PLAN (WZÓR) NR WNIOSKU:.. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

MINIMALNY ZAKRES BIZNES PLAN (WZÓR) NR WNIOSKU:.. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Załącznik nr : Wzór biznesplanu MINIMALNY ZAKRES BIZNES PLAN (WZÓR) NR WNIOSKU:.. Priorytet VI Rynek Pracy Otwarty dla wszystkich. Działanie 6. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Bardziej szczegółowo

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT.

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. 2012 Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. Sebastian Śnieciński Qubsoft - software media house Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Potrzebuję system B2B,

Bardziej szczegółowo

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com FREE ARTICLE Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej Źródło: Raport Sektor budowlany w Polsce I połowa 2010 Prognozy na lata 2010-2012 Bartłomiej Sosna Kwiecień 2010 PMR P U B L I C A T I O N S Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

SATYSFAKCJA KLIENTÓW SKLEPÓW SPOŻYWCZYCH FUNKCJONUJĄCYCH W SIECI HANDLOWEJ - BADANIA ANKIETOWE

SATYSFAKCJA KLIENTÓW SKLEPÓW SPOŻYWCZYCH FUNKCJONUJĄCYCH W SIECI HANDLOWEJ - BADANIA ANKIETOWE Anna Kasprzyk Mariusz Giemza Katedra Zarządzania Jakością Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie SATYSFAKCJA KLIENTÓW SKLEPÓW SPOŻYWCZYCH FUNKCJONUJĄCYCH W SIECI HANDLOWEJ - BADANIA ANKIETOWE Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Szybkie mierzenie efektywności zoptymalizowania procesów. Korzyści w wariancie idealistycznym

Szybkie mierzenie efektywności zoptymalizowania procesów. Korzyści w wariancie idealistycznym 2012 Szybkie mierzenie efektywności zoptymalizowania procesów. Korzyści w wariancie idealistycznym Maciej Mikulski Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 wersja robocza Proces biznesowy

Bardziej szczegółowo

Definicja ceny. I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, C.H. Beck, Warszawa 2003, s. 179

Definicja ceny. I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, C.H. Beck, Warszawa 2003, s. 179 Ceny Definicja ceny cena ilość pieniądza, którą płaci się za dobra i usługi w stosunkach towarowo-pieniężnych, których przedmiotem jest zmiana właściciela lub dysponenta będąca wyrazem wartości i zależna

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08 Spis treści Wstęp.............................................................. 7 Część I Podstawy analizy i modelowania systemów 1. Charakterystyka systemów informacyjnych....................... 13 1.1.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie potencjału internetu

Wykorzystanie potencjału internetu Wykorzystanie potencjału internetu Blok 11 Internet a przedsiębiorczość podejście holistyczne Internet właściwie ICT information and telecommunication technologies połączenie technologii informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Czego oczekują klienci firm doradczych?

Czego oczekują klienci firm doradczych? Czego oczekują klienci firm doradczych? Kwestie badań satysfakcji, zarówno klientów, jak i pracowników, stanowią obszar dyskusji od wielu lat. Znaczenie satysfakcji klienta mocno podkreślają normy serii

Bardziej szczegółowo

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Agencja Public Relations ComPress zrealizowała badanie mające na celu poznanie opinii dziennikarzy zajmujących się nowymi technologiami na temat preferowanych

Bardziej szczegółowo

mnożą korzyści! Propozycja współpracy sprzedaży ratalnej dla Twojego sklepu internetowego

mnożą korzyści! Propozycja współpracy sprzedaży ratalnej dla Twojego sklepu internetowego mnożą korzyści! Propozycja współpracy sprzedaży ratalnej dla Twojego sklepu internetowego Siła Santander Consumer Banku lider w sprzedaży ratalnej współpracujący z 17 000 punktów sprzedaży, w tym ze sklepami

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Departament Zarządzania Informatyką i Projektami BPS S.A. IX Spotkanie Liderów Informatyki Zrzeszenia

Bardziej szczegółowo

Trendy w e-biznesie. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz

Trendy w e-biznesie. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz Trendy w e-biznesie Anna Sołtysik-Piorunkiewicz Agenda Wprowadzenie koncepcja systemu e-biznesu Obszary i modele systemów e- biznesu Korzyści wynikające z przekształcenia przedsiębiorstw w e- biznes Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Akcjonariusze TIM S.A.

Akcjonariusze TIM S.A. Wrocław, 20.03.2015 r. Krzysztof Folta Prezes Zarządu TIM S.A. Akcjonariusze TIM S.A. Szanowni Państwo, Mam zaszczyt przekazać Państwu jednostkowy Raport Roczny TIM SA oraz skonsolidowany Raport Roczny

Bardziej szczegółowo

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo?

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Dariusz Lipka, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, 11.12.2013 r. Specyfika projektów energetyki odnawialnej -

Bardziej szczegółowo

Czynniki sukcesu w e-biznesie. dr Mirosław Moroz

Czynniki sukcesu w e-biznesie. dr Mirosław Moroz Czynniki sukcesu w e-biznesie dr Mirosław Moroz Plan wystąpienia Sukces niejedno ma imię Czynniki sukcesu w e-biznesie ujęcie modelowe Składowe modelu Podsumowanie Sukces niejedno ma imię Tym, co wiąże

Bardziej szczegółowo

Okoliczności powstania raportu

Okoliczności powstania raportu Okoliczności powstania raportu jest największą w Polsce giełdą domen internetowych, zawierającą ponad 250 tysięcy ofert sprzedaży domen. Każdego roku na giełdzie dokonuje się około 15000 transakcji kupna-sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu. Integracja z Okazje.info, Skąpiec, Sklepy24

Dokumentacja Użytkownika Systemu. Integracja z Okazje.info, Skąpiec, Sklepy24 Dokumentacja Użytkownika Systemu Integracja z Okazje.info, Skąpiec, Sklepy24 Wersja 2016 Spis treści 1 INTEGRACJA... 3 2 REJESTRACJA... 4 2.1 OKAZJE.INFO... 4 2.2 SKĄPIEC... 4 2.3 SKLEPY24.PL... 4 3 KONFIGURACJA...

Bardziej szczegółowo

OWOCE I WARZYWA W HANDLU DETALICZNYM

OWOCE I WARZYWA W HANDLU DETALICZNYM OWOCE I WARZYWA W HANDLU DETALICZNYM W kilkunastu ostatnich latach polski rynek detaliczny produktów ogrodniczych wyraźnie zmienił się na lepsze. Obserwuje się poprawę jakości owoców i warzyw, ich przygotowania

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu

BIZNES PLAN. NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu Załącznik nr 2 : Wzór biznesplanu na okres 3 lat działalności przedsiębiorstwa BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1. Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE Załącznik nr 8.6 Wzór biznes planu BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VI Działanie 6.2 Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

NOWE HORYZONTY BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu

NOWE HORYZONTY BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu...... Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

OPCJE DOSTAWY W SERWISIE WIRTU.PL

OPCJE DOSTAWY W SERWISIE WIRTU.PL OPCJE DOSTAWY W SERWISIE WIRTU.PL MOŻLIWOŚCI DOSTAWY Wystawiając ofertę w Serwisie Wirtu.pl do dyspozycji masz trzy różne sposoby dostawy towarów i usług: Kurier Serwisu (DPD Polska sp. z o.o.); Kurier

Bardziej szczegółowo

Raport z cen korepetycji w Polsce 2016/2017. Na podstawie cen z serwisu e-korepetycje.net

Raport z cen korepetycji w Polsce 2016/2017. Na podstawie cen z serwisu e-korepetycje.net Raport z cen korepetycji w Polsce 2016/2017 Na podstawie cen z serwisu e-korepetycje.net Spis treści WSTĘP... 3 ZAŁOŻENIA DO RAPORTU... 3 ANALIZA WOJEWÓDZTW... 3 Województwo dolnośląskie... 5 Województwo

Bardziej szczegółowo

Zwrot z inwestycji w IT: prawda czy mity

Zwrot z inwestycji w IT: prawda czy mity Zwrot z inwestycji w IT: prawda czy mity Inwestycje w technologie IT 1 muszą podlegać takim samym regułom oceny, jak wszystkie inne: muszą mieć ekonomiczne uzasadnienie. Stanowią one koszty i jako takie

Bardziej szczegółowo

Servqual metoda badania jakości świadczonych usług zdrowotnych

Servqual metoda badania jakości świadczonych usług zdrowotnych Servqual metoda badania jakości świadczonych usług zdrowotnych Jedną z konsekwencji przekształceń w ochronie zdrowia w Polsce w ostatnich latach jest postrzeganie jakości świadczonych usług zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami i rentownością w małym lub średnim przedsiębiorstwie

Zarządzanie kosztami i rentownością w małym lub średnim przedsiębiorstwie Zarządzanie kosztami i rentownością w małym lub średnim przedsiębiorstwie Kiedy przeciętna firmazaczyna interesować się szczegółową rentownością swoich produktów Przychody Koszty Szukanie problemów w innych

Bardziej szczegółowo

Omówienie specyfiki i zasad przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych

Omówienie specyfiki i zasad przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Omówienie specyfiki i zasad przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych

Bardziej szczegółowo

Natalia Koszyczarek. Wysyłka towarów do klienta: jak zredukować koszty i usprawnić wysyłkę zamówień?

Natalia Koszyczarek. Wysyłka towarów do klienta: jak zredukować koszty i usprawnić wysyłkę zamówień? Wysyłka towarów do klienta: jak zredukować koszty i usprawnić wysyłkę zamówień? Natalia Koszyczarek Grupa Allegro Sp. z o.o. Product Manager Sendit.pl, Wysyłka towarów do klienta: jak zredukować koszty

Bardziej szczegółowo

Bankowa jakość obsługi sektora MSP. Badania benchmarkingowe w ramach IX edycji konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców.

Bankowa jakość obsługi sektora MSP. Badania benchmarkingowe w ramach IX edycji konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców. Bankowa jakość obsługi sektora MSP. Badania benchmarkingowe w ramach IX edycji konkursu Bank Przyjazny dla. Ewa Jakubowska-Krajewska, Członek Zarządu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Doradztwa dla Małych

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 Spis treści Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 1.1. Wprowadzenie...11 1.2. System zarządzania jakością...11 1.3. Standardy jakości w projekcie

Bardziej szczegółowo

JAK DZIAŁAĆ MARKETINGOWO W INTERNECIE- WYNIKI BADAŃ BEZPOŚREDNICH.

JAK DZIAŁAĆ MARKETINGOWO W INTERNECIE- WYNIKI BADAŃ BEZPOŚREDNICH. JAK DZIAŁAĆ MARKETINGOWO W INTERNECIE- WYNIKI BADAŃ BEZPOŚREDNICH. dr Agnieszka Dejnaka, Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu, Badania (ankieta internetowa) przeprowadzone w 2004 roku na grupie

Bardziej szczegółowo

TECZKA PRASOWA. Czym jest FINANCE-TENDER.COM?

TECZKA PRASOWA. Czym jest FINANCE-TENDER.COM? Czym jest FINANCE-TENDER.COM? FINANCE-TENDER.COM jest pierwszą w Polsce platformą przetargową i ogłoszeniową oferującą nowoczesną metodę przeprowadzania przetargów elektronicznych oraz umożliwiającą przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie. Co to takiego?

Pozycjonowanie. Co to takiego? Pozycjonowanie Co to takiego? WSTĘP SEO to akronim angielskiej nazwy Search Engine Optimization, czyli optymalizacja witryn internetowych pod kątem wyszukiwarek. Pozycjonowanie w uproszczeniu skupia się

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Polskie firmy nie chcą iść na rękę klientom. Plany polskich przedsiębiorstw dotyczących przejścia na faktury elektroniczne

RAPORT. Polskie firmy nie chcą iść na rękę klientom. Plany polskich przedsiębiorstw dotyczących przejścia na faktury elektroniczne Polskie firmy nie chcą iść na rękę klientom RAPORT Plany polskich przedsiębiorstw dotyczących przejścia na faktury elektroniczne Zespół mailpro.pl MailPro Sp. z o.o. S t r o n a 1 Wstęp Od początku 2011

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. 1.Rozpoczęcie procesu zamówienia.

INSTRUKCJA OBSŁUGI. 1.Rozpoczęcie procesu zamówienia. INSTRUKCJA OBSŁUGI dokonywania zamówień w sklepie internetowym urwiskowo.pl dofinansowanych z ZFŚS Spółki Karol Kania i Synowie w ramach Paczek Mikołajkowych dla Dzieci Szanowni Państwo! Niniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo

MARKETING USŁUG MEDYCZNYCH NOWOCZESNE METODY ZARZĄDZANIA

MARKETING USŁUG MEDYCZNYCH NOWOCZESNE METODY ZARZĄDZANIA MARKETING USŁUG MEDYCZNYCH NOWOCZESNE METODY ZARZĄDZANIA DZIEŃ OTWARTY W CENTRUM UŚMIECHU Chrzanów 24.10.2009 www.empiriamanager.com zarządzanie Zarządzanie firmą to dla nas budowanie wartości. To szukanie

Bardziej szczegółowo

Nokaut.pl mobilna rewolucja na rynku zakupów internetowych. Dziś ostatni dzień zapisów na akcje Grupy Nokaut

Nokaut.pl mobilna rewolucja na rynku zakupów internetowych. Dziś ostatni dzień zapisów na akcje Grupy Nokaut Warszawa, 8 grudnia 2011 Nokaut.pl mobilna rewolucja na rynku zakupów internetowych Dziś ostatni dzień zapisów na akcje Grupy Nokaut czołowy gracz e-commerce w Polsce, właściciel internetowych porównywarek

Bardziej szczegółowo

1 Definicja Sprzedawcy

1 Definicja Sprzedawcy REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 Definicja Sprzedawcy Sprzedawca w portalu wszystko.pl: ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków NIP: 6762495204 REGON: 362855439 Tel. 601740065 E-mail: biuro@alsitech.pl Numer

Bardziej szczegółowo

Plan-de-CAMpagne kompatybilny z SEPA!

Plan-de-CAMpagne kompatybilny z SEPA! Plan-de-CAMpagne kompatybilny z SEPA! Coraz wyższe koszty płatności dokonywanych na poziomie międzynarodowym powodowały częste narzekania konsumentów i przedsiębiorców, którzy takie płatności wykonują

Bardziej szczegółowo

Handel detaliczny artykułami spożywczymi w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

Handel detaliczny artykułami spożywczymi w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata Handel detaliczny artykułami spożywczymi w Polsce 2014 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q3 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jaka jest wartość sprzedaży detalicznej w Polsce? Jakie

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Marketing internetowy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Marketing internetowy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Marketing internetowy Dr Leszek Gracz Uniwersytet Szczeciński 25 marca 2015 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL O czym dzisiaj będziemy mówić

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:.. Priorytet

Bardziej szczegółowo

Nowy zawód - specjalista ds. e-commerce

Nowy zawód - specjalista ds. e-commerce Nowy zawód - specjalista ds. e-commerce Justyna Skorupska członek Komitetu Założycielskiego e-commerce Polska, Dyrektor Zarządzająca FACT-Finder Partner Polska Organizator 1. Rynek e-commerce w Polsce

Bardziej szczegółowo

Działania marketingowe

Działania marketingowe Działania marketingowe Czyli jak sprzedać produkt Urszula Kazalska 1 Marketing Nazwa- od słowa market- rynek. Czyli marketing związany jest z wszelkiego rodzaju interakcjami jakie zachodzą pomiędzy kupującymi

Bardziej szczegółowo

Komputerowe wspomaganie zarządzania projektami innowacyjnymi realizowanymi w oparciu o podejście. Rozdział pochodzi z książki:

Komputerowe wspomaganie zarządzania projektami innowacyjnymi realizowanymi w oparciu o podejście. Rozdział pochodzi z książki: Rozdział pochodzi z książki: Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi. Tytuł rozdziału 6: Komputerowe wspomaganie zarządzania projektami innowacyjnymi realizowanymi w oparciu o podejście adaptacyjne

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA FINANSOWA SZANSĄ NA ZMNIEJSZENIE ZJAWISKA WYKLUCZENIA FINANSOWEGO I SPOŁECZNEGO. Artykuł wprowadzający do e-debaty

EDUKACJA FINANSOWA SZANSĄ NA ZMNIEJSZENIE ZJAWISKA WYKLUCZENIA FINANSOWEGO I SPOŁECZNEGO. Artykuł wprowadzający do e-debaty EDUKACJA FINANSOWA SZANSĄ NA ZMNIEJSZENIE ZJAWISKA WYKLUCZENIA FINANSOWEGO I SPOŁECZNEGO Artykuł wprowadzający do e-debaty Marta Penczar, Piotr Górski, Monika Liszewska Edukacja finansowa szansą na zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Logistyka Zarządzanie łańcuchem dostaw Ćwiczenia Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 1983 - początek działalności 1985 - sprzedaż komputerów

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Integracja z Okazje.info, Skąpiec, Sklepy24 Wersja 7.9 Spis treści 1 INTEGRACJA... 3 2 REJESTRACJA... 4 2.1 OKAZJE.INFO... 4 2.2 SKĄPIEC... 4 2.3 SKLEPY24.PL... 4 3 KONFIGURACJA...

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Ocena controllingu w przedsiębiorstwie

Ocena controllingu w przedsiębiorstwie mgr Krzysztof Nowosielski Katedra Rachunkowości i Controllingu Przedsiębiorstw Akademia Ekonomiczna Wrocław Ocena controllingu w przedsiębiorstwie 1. Wprowadzenie Przedsiębiorstwa krajowe coraz częściej

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI 2013

EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI 2013 EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI 2013 26 września 2013, godz. 15:30 17:00 Centrum Konferencyjne Sheraton Panel dyskusyjny Bezpieczeństwo energetyczne. Jaki model dla kogo? Ile solidarności, ile państwa, ile

Bardziej szczegółowo

E-konto bankowe bankowość elektroniczna

E-konto bankowe bankowość elektroniczna E-konto bankowe bankowość elektroniczna Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 Działania szkoleniowe

Bardziej szczegółowo

Polacy kupują w internecie. Tesco i Alma najbardziej rozpoznawalne

Polacy kupują w internecie. Tesco i Alma najbardziej rozpoznawalne Polacy kupują w internecie. Tesco i Alma najbardziej rozpoznawalne data aktualizacji: 2016.07.08 Niemal połowa polskich internautów robi zakupy online, przy czym prawie co czwarty z nich decyduje się na

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością usług dr inż. Anna Dobrowolska Zakład Zarządzania Jakością B4, sala 504

Zarządzanie jakością usług dr inż. Anna Dobrowolska Zakład Zarządzania Jakością B4, sala 504 Konsultacje Zarządzanie jakością usług dr inż. Anna Dobrowolska Zakład Zarządzania Jakością B4, sala 504 MIEJSCE B4, sala 510 Termin: (aktualny na mojej stronie WWW) 1 2 Warunki zaliczenia Zaliczenie kolokwium

Bardziej szczegółowo

NOWATORSKI PROJEKT OSZCZĘDZANIA I ZARABIANIA. na codziennych zakupach w oparciu o familo.com. Skorzystaj z wyjątkowego źródła dochodu!

NOWATORSKI PROJEKT OSZCZĘDZANIA I ZARABIANIA. na codziennych zakupach w oparciu o familo.com. Skorzystaj z wyjątkowego źródła dochodu! NOWATORSKI PROJEKT OSZCZĘDZANIA I ZARABIANIA na codziennych zakupach w oparciu o familo.com Skorzystaj z wyjątkowego źródła dochodu! Karty rabatowo - lojalnościowe Zakupy w Internecie TRENDY XXI WIEKU

Bardziej szczegółowo

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TURYSTYKI UE NA PRZYKŁADZIE REGIONU ŁÓDZKIEGO

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TURYSTYKI UE NA PRZYKŁADZIE REGIONU ŁÓDZKIEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TURYSTYKI UE NA PRZYKŁADZIE REGIONU ŁÓDZKIEGO MGR RADOSŁAW DZIUBA KATEDRA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ I INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTET ŁÓDZKI CEL STRATEGII EUROPA 2020 Inteligentny, zielony

Bardziej szczegółowo

Raport z cen korepetycji w Polsce Na podstawie cen z serwisu e-korepetycje.net

Raport z cen korepetycji w Polsce Na podstawie cen z serwisu e-korepetycje.net Raport z cen korepetycji w Polsce 2016 Na podstawie cen z serwisu e-korepetycje.net Spis treści WSTĘP... 3 ZAŁOŻENIA DO RAPORTU... 3 ANALIZA WOJEWÓDZTW... 3 Województwo dolnośląskie... 6 Województwo kujawsko-pomorskie...

Bardziej szczegółowo

Logistyka sklepu internetowego - idea a rzeczywistość

Logistyka sklepu internetowego - idea a rzeczywistość Logistyka sklepu internetowego - idea a rzeczywistość ść : Szał Internetu Przyszłość Internetu a zwłaszcza ebiznesu Cechy i rzeczywistość sklepu internetowego Logistyka: teoria a praktyka w wirtualnym

Bardziej szczegółowo

Korzyści dla których warto wysyład z nami

Korzyści dla których warto wysyład z nami Jesteśmy brokerem usług kurierskich Dzięki zrzeszeniu ogromnej ilości użytkowników wynegocjowaliśmy bardzo korzystne ceny, przy zachowaniu najwyższej jakości i elastyczności usług. Wieloletnie doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1. Zarys teorii marketingu oraz jego znaczenie na rynku żywnościowym...

Spis treści. Rozdział 1. Zarys teorii marketingu oraz jego znaczenie na rynku żywnościowym... Wstęp... 9 Rozdział 1. Zarys teorii marketingu oraz jego znaczenie na rynku żywnościowym... 11 1.1. Zarys teorii marketingu... 11 1.2. Rodzaje marketingu... 16 1.3. Istota marketingu produktów spożywczych...

Bardziej szczegółowo

E-handel i E-sklep. Jak wdroŝyć i wykorzystać w swoim Ŝyciu i pracy.

E-handel i E-sklep. Jak wdroŝyć i wykorzystać w swoim Ŝyciu i pracy. E-handel i E-sklep Jak wdroŝyć i wykorzystać w swoim Ŝyciu i pracy. Piotr Krośniak Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju UNDP Piotr.krosniak@undp.org Plan warsztatu Handel elektroniczny co to jest,

Bardziej szczegółowo

MARKETING BANKOWY NA SERWISACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH MEDIA DLA CZŁOWIEKA CZY CZŁOWIEK DLA MEDIÓW

MARKETING BANKOWY NA SERWISACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH MEDIA DLA CZŁOWIEKA CZY CZŁOWIEK DLA MEDIÓW MARKETING BANKOWY NA SERWISACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH MEDIA DLA CZŁOWIEKA CZY CZŁOWIEK DLA MEDIÓW Autorzy mgr Natalia Sławińska mgr inż. Jarosław Świdyński Doktoranci Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie.

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem serwisu www.e-poltechcnc.pl zwanego dalej Sklepem internetowym.

Bardziej szczegółowo

Audyt Marketingowy Młodej Firmy [RAPORT]

Audyt Marketingowy Młodej Firmy [RAPORT] Wytyczne dotyczące przygotowania raportu z Audytu Marketingowego Młodej Firmy zał. nr 3 do umowy Audyt Marketingowy Młodej Firmy [RAPORT] NAZWA AUDYTOWANEJ FIRMY:.. ADRES:. DATA PRZEKAZANIA PRZEPROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne

Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne Psychologiczne podstawy marketingu.02.06.2014 Małgorzata Badowska Katarzyna Maleńczyk Aleksandra Tomala Spis treści 1. Definicje 2. Istota pozycjonowania

Bardziej szczegółowo