INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA BIZNESOWE III

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA BIZNESOWE III"

Transkrypt

1 Redakcja Milan Popović Michał Błaszczyk INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA BIZNESOWE III Łódź 2010

2 Recenzent: dr Jarosław Zając Redakcja: mgr Milan Popović, mgr Michał Błaszczyk Publikacja dofinansowana przez Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Łódzkiego Autorzy referatów: Joanna Ceranka Malgorzata Cywińska Katarzyna Fedorowicz Tomasz Fidor Beata Gotwald Łukasz Janiszewski Oktawian Jaroszewicz Michał Jonczyk Małgorzata Kaczmarek Katarzyna Kiliańska Jakub Koziński Dominik Majewski Aneta Michalak Dawid Morawiec Karolina Patora Karolina Pluta Milan Popović Joanna Sobczak Anna Tomaszewska Szymon Uczciwek Dorota Wilczyńska Martyna Wójcik ISBN: Wszelkie prawa zastrzeżone Wydawca: Studenckie Koło Naukowe Technologii Internetowych i Multimedialnych IM-Tech ul. P.O.W. 3/5, Łódź Przygotowanie do druku: Grzegorz Holak, Adam Kościelniak Projekt okładki: Agata Partyczyńska Druk i oprawa: Drukarnia Uniwersytetu Łódzkiego ul. Lindleya 8, Łódź tel. (42)

3 Spis treści: Wprowadzenie...5 ROZDZIAŁ I: ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE...7 Tomasz Fidor: Standard ISO i jego zastosowanie w SEPA...9 Małgorzata Kaczmarek: Zastosowanie narzędzia SERVQUAL do oceny jakości usług...15 Dominik Majewski: E-commerce. Zalety i wady...23 Milan Popović, Dawid Morawiec: Rynek konsol do gier komputerowych jako przykład dyskryminacji cenowej cen dwutaryfowych...31 Anna Wanda Tomaszewska: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) przez przedsiębiorstwa w Polsce i Unii Europejskiej...37 Szymon Uczciwek: Praktyczne wykorzystanie metod optymalizacji w systemie harmonogramowania prac w terenie...45 ROZDZIAŁ II: ROZWIĄZANIA FINANSOWE...51 Łukasz Janiszewski, Dorota Wilczyńska: Banki czasu. Powrót do ekonomii barterowej...53 Jakub Koziński: Analiza techniczna - automatyczne systemy transakcyjne...59 Aneta Michalak: Fundusze inwestycyjne na rynku nieruchomości...67 Martyna Wójcik: Bank inwestycyjny na polskim rynku finansowym...73 Karolina Patora, Karolina Pluta: Rola funduszy europejskich w finansowaniu badań i rozwoju w Polsce...81

4 ROZDZIAŁ III: POZOSTAŁE ROZWIĄZANIA W INNOWACYJNEJ GOSPODARCE...89 Małgorzata Cywińska: Wykorzystanie audytu wewnętrznego w doskonaleniu funkcjonowania organizacji...91 Beata Gotwald: Komunikacja 360 stopni jako narzędzie przyszłości marketingu...99 Joanna Sobczak: Przedsiębiorczość akademicka jako sposób komercjalizacji wiedzy Katarzyna Kiliańska: Innowacje w organizacjach uczących się i ich pozycja konkurencyjna Joanna Ceranka, Oktawian Jaroszewicz: Negocjacje zbiorowe jako sposób rozwiązywania konfliktu w organizacji Katarzyna Fedorowicz, Michał Jonczyk: Zastępowanie produktów usługami...131

5 Wprowadzenie Niniejsza publikacja, składająca się z siedemnastu oryginalnych opracowań powstała jako podsumowanie czwartej edycji konferencji Innowacyjność w świecie biznesu, organizowanej przez studentów zrzeszonych w kołach naukowych, działających na Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Treść przedstawionych artykułów wskazuje na bardzo szerokie spektrum zainteresowań naukowych studentów, którzy w swoich pracach wyjaśniają innowacyjne zjawiska występujące w gospodarce. Książka składa się z trzech części. Artykuły zamieszczone w części pierwszej nawiązują do innowacyjnych rozwiązań technologicznych, a ich tematyka przedstawia rozwiązania, bez których trudno jest wyobrazić sobie współczesną gospodarkę. Pierwszy artykuł przedstawia wykorzystywanie standardów XML w jednolitym obszarze płatniczym w walucie euro (SEPA), kolejne opisują zastosowanie narzędzi SERVQUAL do oceny jakości usług jak i zalety oraz wady handlu elektronicznego. Następne prace prezentują dyskryminację cenową cen dwutaryfowych na przykładzie rynku konsol do gier komputerowych, wykorzystanie technologii informacyjnokomunikacyjnych oraz wykorzystanie metod optymalizacji w systemie harmonogramowania prac. Dominującym wątkiem w drugiej części książki jest problematyka funkcjonowania sektora finansowego. Do rozdziału tego należy tematyka banków inwestycyjnych, banków czasu oraz automatycznych systemów transakcyjnych. Zostały również poruszone tematy związane z funduszami: fundusze europejskie w finansowaniu badań i rozwoju oraz fundusze inwestycyjne na rynku nieruchomości. 5

6 Trzeci, ostatni rozdział przedstawia pozostałe trendy gospodarcze, wśród których zostało opisane wykorzystanie audytu wewnętrznego w doskonaleniu funkcjonowania organizacji, komunikacja 360 stopni przedstawiająca przyszłość marketingu oraz przedsiębiorczość akademicka pod kątem komercjalizacji wiedzy. Nie zabrakło organizacji uczących się z punktu widzenia ich pozycji konkurencyjnych, negocjacji zbiorowych w konfliktach jak i zastępowania produktów usługami. Pokładamy nadzieję, iż niniejsza publikacja pozwoli pogłębić czytelnikowi wiedzę z zakresu szeroko pojętej innowacyjności w gospodarce, oraz będzie stanowiła źródło insiracji do dalszych prac i badań w tym zakresie. Składamy podziękowania za pomoc przy recenzowaniu niniejszej publikacji Panu dr. Jarosławi Zającowi z Katedry Informatyki Ekonomicznej Uniwersytetu Łódzkiego. mgr Milan Popović mgr Michał Błaszczyk Katedra Informatyki Ekonomicznej Uniwersytet Łódzki 6

7 ROZDZIAŁ I ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE

8

9 SEPA, ISO, standard ISO Tomasz FIDOR * STANDARD ISO I JEGO ZASTOSOWANIE W SEPA Nowe standardy zawsze niosą ze sobą ryzyko związane z opłacalnością ich wdrożenia. Instytucje, które są zainteresowane wdrożeniem nowego standardu przeprowadzają kalkulację opłacalności i podejmują decyzję wdrożenia lub zaniechania wdrożenia. W celu przeprowadzenia kalkulacji potrzebne są szczegółowe dane, które pozwolą dokładnie wyliczyć i ocenić opłacalność wdrożenia. W przypadku nowych standardów instytucje muszą zmierzyć się z problemem małej ilości danych o standardzie i na ich podstawie podjąć odpowiednią decyzję. W ISO stykamy się z problemem nowego standardu, który niesie ze sobą ryzyko opłacalności jego wdrożenia. Każda rzetelna informacja czy badanie są bardzo cenne i uzupełniają bazę wiedzy pozwalając na lepszą ocenę i weryfikację, a w końcowym efekcie ułatwiają podjęcie decyzji, która często niesie za sobą konsekwencje finansowe. 1. WSTĘP ISO definiuje nowy standard formalizujący komunikację między instytucjami finansowymi eliminując kosztowne różnice w formacie wymienianych komunikatów 1. Nowy standard ISO wprowadza duże zmiany w strukturze. Pierwsza zmiana 2 dotyczy formatu komunikatów i został tu wykorzystany znany na całym świecie standard XML 3. Kolejna zmiana dotyczy jednoznacznego podziału komunikatów ze względu na domeny biznesowe 4 : Payments - płatności, FX Forex, Securities papiery wartościowe, Trade Services transakcje handlowe. * Politechnika Łódzka, Wydział Fizyki Technicznej Informatyki i Matematyki Stosowanej, Student studiów podyplomowych MBA (Master of Business Administration), praca pod kierunkiem dr Jarosława Zająca. Opracowanie własne na podstawie _ISO_20022_ppt_long_version_v64.ppt, Źródło: Extensible Markup Language Źródło:

10 Standard ISO wprowadził zmiany w strukturze, które pozwalają na wprowadzenie usprawnień dotychczasowych procesów, których obsługa często była kosztowna i pracochłonna np. komunikacja pomiędzy instytucjami które korzystają z różnych standardów komunikacji. Pozostaje jednak strukturą dynamiczną pozwalającą dostosować normę w dowolnym czasie do nowych wymagań rynkowych. Obecnie ISO jest już wdrożony w europejskich strukturach finansowych i sprawdza się bardzo dobrze jako nowe, tańsze rozwiązanie oparte o nowe technologie. Zgodnie z harmonogramem, standaryzacja ISO nie jest jeszcze zamknięta i każdy może zgłaszać potrzebę zmiany lub dodania nowych komunikatów, jeśli zaistnieje taka potrzeba. Jest to bardzo dobry przykład realizacji otwartego projektu, do którego każdy zainteresowany może zgłaszać uwagi i poprawki. Należy zauważyć, że organizacja ISO ma na celu poprawę struktur komunikacyjnych i jest otwarta na nowe propozycje, przy czym jest wyjątkowo elastyczna w dostosowaniu struktur ale bardzo statyczna przy implementacji czyli opracowaniu pełnego kształtu nowego standardu. Pierwsza część artykułu przybliży temat standardu ISO Został w niej zawarty opis podejścia do standardu oraz jakie główne problemy zostały w nim rozwiązane. W drugiej części został opisany nowy rodzaj przelewów w walucie Euro, w którym został wykorzystany standard ISO Zaprezentowane zostanie również zestawienie kosztów przelewu europejskiego w walucie Euro w porównaniu ze zwykłym przelewem walutowym. 2. STANDARD ISO Standard ISO jest to międzynarodowy standard komunikacji, który określa schemat komunikacji pomiędzy instytucjami finansowymi. ISO20022 jest ukierunkowany na instytucje finansowe, które chcą usprawnić infrastrukturę komunikacyjną i obniżyć koszty obsługi. Wybór wdrożenia nowego standardu ISO 20022, który określa jednolity, wspólny język komunikacji pomiędzy instytucjami finansowymi pozwoli na swobodę w komunikacji niezależnej od rodzaju działalności, sieci komunikacyjnej oraz klientów. 5 Opisywany standard jest ukierunkowany na efektywną komunikację, która wspiera procesy finansowo-biznesowe ułatwiając integralność pomiędzy różnymi istniejącymi już standardami komunikacyjnymi m.in. EDIFACT, IFX, OAGi, TWIST, RosettaNet oraz SWIFT Źródło, _v63.ppt,

11 Nowe podejście do modelowania biznesowego pozwala używać sformalizowanej i niezależnej notacji do zaprezentowania procesów biznesowych. Procesy mogą zostać przeniesione bezpośrednio na fizyczny komunikat z użyciem formalnej składni. Komunikaty ISO zostały zaimplementowane w języku XML, który jest obecnie standardem komunikacji elektronicznej i jego wykorzystanie ma bardzo duży wpływ na uniwersalność tego rozwiązania. To właśnie standard XML był pośrednio inspiracją do powstania standardu ISO ze względu na to, że jest powszechnie wykorzystywany w realizowaniu procesów biznesowych i poprzez swoją uniwersalność jest często używany w komunikacji pomiędzy niezależnymi systemami informatycznymi. Należy zwrócić również uwagę na to, że w obecnym czasie istnieje wiele standardów komunikacji 7, które samodzielnie działają bardzo dobrze, natomiast jeśli zaistnieje potrzeba wymiany informacji z innym standardem pojawia się szereg problemów. Rysunek 1. Sieć dedykowanych interfejsów do komunikacji z innymi standardami 8. Źródło: opracowanie własne na podstawie Scripted_ISO_20022_ppt_long_version_v63.ppt, M.in. EDIFACT, IFX, OAGi, TWIST, RosettaNet, SWIFT, EDIFACT standard międzynarodowy, zgodny z normą ISO 9735, IFX protokół wymiany informacji finansowych, OAGi organizacja skupiona na budowaniu standardów procesów biznesowych, TWIST organizacja tworząca otwarte standard komunikacji elektronicznej, RosettaNet - Opracowuje standardy komunikacji dla sieci handlowych, SWIFT standard finansowo-bankowy. 11

12 Podstawowy problem polega na tym, że brak wspólnej komunikacji wymusza na każdym standardzie istnienie (n-1) interfejsów, gdzie n to ilość standardów z którymi wymieniane są komunikaty. ISO poprzez standaryzację komunikatów pod kątem wszystkich użytkowników pozwala wyeliminować konieczność istnienia wielu interfejsów, które zostaną zastąpione jednym uniwersalnym. Rysunek 2. Dedykowany interfejs do standardu ISO Źródło: opracowanie własne na podstawie _ISO_20022_ppt_long_version_v64.ppt, Na powyższym rysunku można zauważyć, że poprzez zastosowanie jednego standardu możemy wyeliminować problem komunikacyjny bez konieczności kosztownych zmian własnego standardu. Bardzo dużą zaletą ISO jest również to, że każdy komunikat znajduje się w centralnym repozytorium danych i każdy ma możliwość zapoznania się ze specyfikacją oraz strukturą standardu. Może także proponować nowe funkcjonalności oraz modyfikacje istniejących. Takie poprawki mogą być zgłaszane do zamknięcia procesu rejestracji, czyli zbierania danych o potrzebach biznesowych. Prace nad stworzeniem ostatecznej wersji standardu ISO prowadzą trzy instytucje standaryzujące 9 : Registration Management Group (RMG), Registration Authority (RA), Standards Evaluation Groups (SEGs). 9 Źródło:

13 3. ISO W PRAKTYCE Standard ISO został wykorzystany do realizacji programu SEPA. Wizja programu SEPA została sformułowana w 2002 roku przez EPC (European Payments Council), 42 banki i trzy Europejskie Związki Sektora Kredytowego (ECSAs) oraz Euro Banking Association (EBA) 10. Definicja SEPA (Single European Payment Area) mówi 11 że, SEPA będzie obszarem gdzie obywatele, przedsiębiorcy i inne podmioty będą mogli dokonywać i otrzymywać płatności w euro, na obszarze Europy (zdefiniowanej jako 25 Państw Członkowskich UE oraz Islandia, Norwegia, Liechtenstein i Szwajcaria), zarówno transgranicznie jak i w granicach państw członkowskich według takich samych, prostych zasad, regulacji prawych i zobowiązań bez względu na położenie obywateli i przedsiębiorców. Celem projektu SEPA jest ułatwienie, przyspieszenie i zmniejszenie kosztów dokonywania płatności w tym obszarze do 2010 roku. Dzięki temu, obniżone zostaną koszty ponoszone przez konsumentów, co pozwoli na oszczędności w unijnym PKB, wydawanym obecnie na koszty płatności. Rok 2010 został określony jako data wdrożenia programu SEPA 12. Banki, które zdeklarowały uczestnictwo powinny do końca 2010 roku udostępnić możliwość wykonywania przelewów europejskich SEPA. Część banków udostępniła usługę przed datą końcową. Jednym z celów SEPA było wygenerowanie oszczędności kosztów ponoszonych przez konsumentów. Tabela 1. Zestawienie kosztów przelewów w przykładowych bankach. Koszt przelewu SEPA Koszt przelewu walutowego (w tym EUR) ALIOR BOŚ CITI ING MBANK PKO BP DBPBC 5 zł 0,95 zł 0-5 zł 5 zł 5 zł 8-20 zł 5 zł 80 zł-zwykły 85 zł - pilny 0,25% min. 40 zł max.250 zł +50 zł pilny 0,25%-0,5% min. 10zł max. 100 zł 40 zł - zwykły 90 zł - pilny 0,25% min 20 zł max 200 zł 50 zł - zwykły 90 zł - pilny 0,2% min. 30 zł max. 250zł Źródło: opracowanie własne na podstawie ofert handlowych banków dostępnych na stronach Z powyższej tabeli wynika, że koszt przelewu SEPA oscyluje w okolicy 5 zł, natomiast minimalny koszt zwykłego przelewu walutowego wynosi 20 zł. Należy jednak zwrócić uwagę, że w przypadku przelewu SEPA Źródło: Ibidem. Ibidem. 13

14 jest to cena za samo wykonanie przelewu, bez uwzględnienia kosztów przewalutowania, jeśli konto z którego chcemy wykonać przelew nie jest prowadzone w walucie Euro. 4. PODSUMOWANIE Standard ISO wprowadza nowy porządek w komunikacji pomiędzy instytucjami finansowymi. Zastosowanie ISO w tak zaawansowanym programie jak SEPA potwierdziło jego wyższość nad innymi standardami i można wnioskować, że w niedługim czasie jego wdrożenie będzie koniecznością a nie wyborem jak w chwili obecnej. Wdrożenie przelewów europejskich SEPA pozwoliło na dużą obniżkę kosztów, ale na rynku bankowym nie ma dużej konkurencyjności w cenie tych usług, co w dłuższej perspektywie czasowej może stać się dużą wadą tego rozwiązania. Obserwując sukces realizacji programu SEPA można się zastanowić nad rozszerzeniem tego obszaru o kolejne kontynenty. BIBLIOGRAFIA =41, STANDARD ISO AND ITS USE IN SEPA This article presents basic information about standard ISO20022 and their specification, main features and what problems have been solved. There is also described usage of the ISO standard in SEPA. 14

15 Marketing usług, SERVQUAL,jakość usług, model luk, pomiar jakości, zarządzanie jakością Małgorzata KACZMAREK * ZASTOSOWANIE NARZĘDZIA SERVQUAL DO OCENY JAKOŚCI USŁUG W pracy przybliżono metodę SERVQUAL stosowaną do pomiaru jakości usług. Zwrócono uwagę na różnice między marketingiem klasycznym skupiającym się na produktach a marketingiem usług, jako że implikują one odmienne podejścia do zarządzania jakością. Ze względu na małą popularność metody w Polsce skupiono się na przesłankach jej stosowania, zaletach wykorzystania oraz samej metodologii. Wprowadzono również model luk jakości jako podstawę teoretyczną podejścia SERVQUAL. 1. DEFINICJA USŁUG. POJĘCIE JAKOŚCI I PODEJŚCIE DO JEJ POMIARU Jedno z najbardziej kompleksowych podejść w marketingu usług definiuje usługę jako każdą czynność zawierającą w sobie element niematerialności, która polega na oddziaływaniu na klienta, nieruchomości znajdujące się w jego posiadaniu lub przedmioty, a która nie powoduje przeniesienia prawa własności. Przeniesienie prawa własności może jednak nastąpić, a świadczenie usługi może lub też nie, być ściśle związane z dobrem materialnym 13. Jakość usługi, tu w ujęciu komparatywnym, to stopień w jakim zespół cech tej usługi zaspokaja potrzeby nabywców. Usługodawcy powinni zatem uwzględniać preferencje klientów i ich oczekiwania wobec świadczonych usług, gdyż dzięki spełnieniu tych oczekiwań zwiększają szansę na zadowolenie klienta. Miarą jakości usługi jest zatem w takim podejściu * 13 Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Studenckie Koło Naukowe Wspomagania Decyzji Gospodarczych OPTEAM, praca pod kierunkiem dr Doroty Miszczyńskiej. Payne A., Marketing usług, PWE, Warszawa

16 zadowolenie klienta. Należy jednak podkreślić, że zadowolenie to powstaje, jeżeli usługa co najmniej spełniła oczekiwania nabywcy. Oczekiwaniem jest tu przeświadczenie (wyobrażenie) na temat usługi, jakie ma konsument przed skorzystaniem z niej. Zatem, postrzegana jakość jest w tej pracy zdefiniowana jako wynik porównania usługi oczekiwanej z dostarczoną. 2. RÓŻNICE W MARKETINGU PRODUKTÓW I USŁUG I ICH IMPLIKACJE Ze względu na odmienny charakter usług od produktów wzory zarządzania wykorzystywane z powodzeniem w przedsiębiorstwach produkcyjnych nie sprawdzają się na gruncie organizacji usługowych. Cechami odróżniającymi usługi od produktów implikującymi alternatywne podejście w ich marketingu są przede wszystkim: niematerialność usług (są one nieuchwytne, trudne do wyobrażenia oraz oceny przez nabywców, nie można ich obejrzeć, dotknąć, wypróbować przed zakupem), niejednorodność usług (nie można ich zamknąć w normy, ze względu na duże znaczenie czynnika ludzkiego zarówno ze strony świadczącego usługę jak i odbiorcy efekt nie może być jednoznacznie zaplanowany), produkcja i konsumpcja są równoczesne i wzajemnie na siebie wpływają (postrzegana jakość usługi zależy od warunków, miejsca i czasu jej wykonania zachowania pracownika świadczącego usługę, podejścia konsumenta, ich wzajemnej interakcji, zachowania innych konsumentów obecnych na miejscu). Usługi są zatem niejednolite, niestandardowe i zróżnicowane, a wymagania klienta trudne do zidentyfikowania. Przydatność produktów tkwi w ich fizycznych właściwościach, natomiast w przypadku usług w spełnianiu określonych zadań i realizacji potrzeb. Co więcej, usług nie można magazynować, wytwarzać na zapas. Istotną kwestią jest tutaj niewykorzystany nadmierny potencjał usługowy (np. pojemność linii telefonicznej pozostała nadwyżka nie może zostać użyta w innym czasie, bo linia jest albo zajęta albo nie (0/1)). W przypadku usług nie ma możliwości nabycia prawa własności usług konsument ma jedynie dostęp do danej czynności usługowej lub związanych z nią udogodnień np. pokoju hotelowego, u fryzjera. Korzyści z usług mogą trwać dalej, ale sama usługa często szybko się kończy. Wszystkie te różnice implikują zastosowanie odmiennych metod marketingowych w przypadku promowania i świadczenia usług aniżeli w przypadku produktów, gdyż inne elementy wpływają na postrzeganą przez 16

17 odbiorców jakość. Dokonanie pomiaru jakości usług nastręcza organizacjom wiele trudności. Na sposób odbioru usługi przez klienta wpływa bardzo wiele czynników, z których nie wszystkie są bezpośrednio czy nawet pośrednio zależne od działania firmy. Klient stwierdza, że ma do czynienia z usługą wysokiej jakości w sytuacji, gdy zostaną osiągnięte lub przewyższone jego oczekiwania, a zidentyfikowane wcześniej potrzeby zaspokojone. Podczas konsumowania usługi następuje konfrontacja oczekiwań konsumenta z tym, co jest mu dostarczane, czyli z percepcją usługi. Dopiero te subiektywne odczucia związane z usługą pojawiające się w trakcie korzystania z niej w zestawieniu z wcześniejszymi wyobrażeniami klienta dają pełny obraz postrzeganej jakości danej usługi. Ze względu na złożoność problemu pomiaru jakości usług powstało wiele różnych podejść. Nie ma jednej doskonałej metody pomiaru satysfakcji odbiorców usług ze względu na to, że każdy pomiar jest narażony na błąd szacunku, gdyż trudne jest precyzyjne zmierzenie emocjonalnych reakcji człowieka. Metoda SERVQUAL jest jednym z najbardziej popularnych na świecie mierników wartości usługi i stopnia niezgodności tej wartości z oczekiwaniami klienta, wciąż jednak rzadko stosowanym w Polsce. 3. NARZĘDZIE SERVQUAL SERVQUAL (od angielskiego: service usługa, quality jakość) to uniwersalna metoda będąca prostą, wielostopniową skalą, za pomocą której można dokonać pomiaru jakości usług z punktu widzenia klienta, uzyskując wiele cennych wskazówek co do kierunków poprawy jakości. Została opracowana przez amerykańskich badaczy: L. Berry, A. Parasuraman i V. Zeithaml pod koniec lat 80. XX wieku. Dziś używana jest do badania jakości usług w wielu sektorach, takich jak np. medycyna, bankowość, szkolnictwo usługi edukacyjne, usługi biblioteczne, ubezpieczenia, turystyka, itp. Metoda polega na dokonaniu pomiaru różnic, jakie występują pomiędzy jakością postrzeganą przez klienta a jakością, której tenże klient od danej usługi oczekuje. Aby określić wspomnianą różnicę należy zbadać jednocześnie oczekiwania klienta odnośnie poziomu jakiejś usługi jak i ich realizację w przypadku konkretnej organizacji. Metoda ta opiera się na modelu jakości usług zwanym modelem pięciu luk, opracowanym przez ten sam zespół naukowców w 1985 roku. Ze względu na to, że proces dostarczania usługi zbieżnej z oczekiwaniami odbiorcy jest mechanizmem 17

18 bardzo złożonym, wymaga od przedsiębiorstwa szeregu określonych działań przemyślanych, zaplanowanych i następnie realizowanych. Do odzwierciedlenia tego właśnie problemu stosuje się model luk jakości (gap model), który wskazuje na szereg przyczyn, jakie mogą wpłynąć na jakość odbieranej przez klienta usługi podczas całego procesu powstawania usługi, a następnie jej dostarczania. 3.1 MODEL LUK JAKOŚCI Koncepcją modelu jest odkrywanie przyczyn powstania rozbieżności między oczekiwaniami klienta a świadczoną usługą (customer gap), a zatem postrzeganą jakością, w lukach mających źródło w przedsiębiorstwie (provider gap). Można wyodrębnić cztery luki, które przyczyniają się do obniżenia jakości, tzn. powstania piątej luki (Rysunek. 1). Rysunek. 1 Model luk jakości. Usługa oczekiwana Luka 5 KLIENT Usługa otrzymana FIRMA Luka 1 Luka 3 Luka 2 ŚWIADCZENIE USŁUGI PRZEŁOŻENIE OCZEKIWAŃ KLIENTÓW NA PROJEKT USŁUGI Luka 4 KOMUNIKACJA ZEWN. Z KLIENTEM POSTRZEGANIE OCZEKIWAŃ KLIENTÓW PRZEZ FIRMĘ Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Zeithaml V., Bitner M., Gremler D. Services Marketing: Integrating Customer Focus across the Firm, Luka 1: rozbieżność pomiędzy oczekiwaniami klienta, a spostrzeganiem tych oczekiwań przez kierownictwo firmy; Luka 2: rozbieżność pomiędzy spostrzeżeniami kierownictwa na temat oczekiwań 18

19 klientów co do jakości usług, a stworzonymi technicznymi normami jakości usług; Luka 3: rozbieżność pomiędzy stworzonymi technicznymi normami jakości usług, a usługą faktycznie wykonywaną; Luka 4: różnica pomiędzy faktycznie wykonywaną usługą, a treścią przekazów komunikacyjnych kierowanych do klienta; Luka 5: rozbieżność pomiędzy oczekiwaniami klienta, a tym co faktycznie otrzymał (postrzegana jakość usługi). Model luk zakłada reakcje łańcuchowe, dlatego tak ważne jest pilnowanie jakości na każdym szczeblu. Błędne założenia na początkowym etapie wywołują łańcuch złych decyzji i nieoptymalnej alokacji zasobów przez przedsiębiorstwo, co kończy się złym, niesatysfakcjonującym odbiorem jakości usług przez klientów. 3.2 METODOLOGIA SERVQUAL Skala SERVQUAL odnosi się w zasadzie do ostatniego rodzaju rozbieżności (luki 5): pomiędzy oczekiwaniami konsumenta a postrzeganiem usługi. Zakłada się, że konsumenci mają określone oczekiwania dotyczące usługi, wynikające z ich wiedzy, dotychczasowego doświadczenia, struktury potrzeb i komunikacji interpersonalnej oraz z marketingu zewnętrznego firmy. Percepcja usługi wynika natomiast z rzeczywistego jego odbioru w kontekście jego reklamy i promocji. Model tej luki można wyrazić za pomocą relacji: S k = wi i= 1 ( P i O i ) (1) gdzie: S subiektywne zadowolenie z produktu, w i waga przypisana przez konsumenta danemu wymiarowi usługi, P i ocena postrzegania produktu względem danego wymiaru i, O i oczekiwania konsumenta co do danego wymiaru produktu. Oczywiście firma, która chce dostarczać jak najwyższej jakości dąży do maksymalizacji satysfakcji S. W metodzie SERVQUAL należy zbadać pięć najważniejszych wymiarów usług, które są oceniane i wzajemnie porównywane. Każdy z wymiarów składa się z określonych atrybutów jakości reprezentowanych przez poszczególne stwierdzenia wykorzystywane do oceny jakości. Na tej podstawie przedsiębiorstwo może nie tylko określić swój ogólny poziom realizacji usług wobec klienta, ale także może uzyskać dokładniejsze informacje dotyczące źródeł powstawania problemów związanych z jakością 19

20 procesów usługowych. Do stosowanych w metodzie SERVQUAL pięciu wymiarów jakości usług należą: namacalność = elementy materialne (tangibles) wygląd fizycznych udogodnień, sprzętu, personelu, materiałów komunikacyjnych, niezawodność = solidność (reliability) zdolność do dostarczania obiecanej usługi akuratnie i w zaufany, właściwy, niezawodny i konsekwentny sposób, reagowanie = szybkość reakcji (responsivenees) gotowość i chęć pomocy klientowi, szybkie reagowanie na wymogi stawiane przez klientów, terminowe realizowanie usług, pewność (assurance) wiedza, kwalifikacje i dobre wychowanie pracowników oraz umiejętność wzbudzania zaufania i tworzenia atmosfery pewności klientów, kompetencja, uprzejmość, wiarygodność, bezpieczeństwo, empatia (empathy) zindywidualizowana i dbała uwaga, którą firma zapewnia klientom, utożsamianie się z potrzebami klientów, komunikowanie, zrozumienie, troska o klientów. W celu oszacowania poziomu jakości usług w zakresie każdego z wymienionych wymiarów skonstruowano, po wielu doświadczeniach specjalne kwestionariusze ankietowe. Każdy kwestionariusz składa się z zestawu 22 pytań dotyczących oczekiwań klienta i tychże samych pytań dotyczących postrzegania usługi przez klienta. Są one podzielone na 5 kategorii, które stanowią wymiary jakości. Badania wykazały, że w przypadku większości usług niezawodność ma największe znaczenie, a element materialny najmniejsze, ale wagi nadawane tym wymiarom mogą różnić się ze względu na badaną branżę usług. Autorzy metody SERVQUAL wskazali, że przedsiębiorstwa usługowe w zależności od profilu działalności powinni zweryfikować zestaw analizowanych stwierdzeń. Ze względu na fakt, iż każda działalność usługowa ma swoją specyfikę, zestaw kryteriów oceny powinien być odpowiednio zmodyfikowany i zaadaptowany dla określonej branży, by uwzględnić swoiste cechy usług i by wynik był miarodajny. W metodzie SERVQUAL używana jest siedmiopunktowa skala zwana skalą Likerta, która pozwala przypisać poszczególnym stwierdzeniom wagi od: całkowicie się zgadzam do zupełnie się nie zgadzam. Im większa jest różnica pomiędzy oczekiwaniami a postrzeganiem usługi tym większe jest niezadowolenie klienta, a zatem gorsza jakość. W badaniach wykorzystujących metodologię SERVQUAL najczęściej dokonuje się oceny względnej ważności każdego z pięciu wymiarów jakości (materialnego, niezawodności, reagowania na oczekiwania klienta, kompetencji oraz empatii). Jeden ze sposobów wykorzystuje procedurę przydziału punktów (Point Allocation Question PAQ) służącą ocenie 20

21 względnej ważności każdego z pięciu wymiarów SERVQUAL. Zgodnie z tą procedurą prosi się klientów o przydzielenie opisom każdego z wymiarów SERVQUAL określonej liczby punktów w taki sposób, aby ich suma nie przekroczyła 100. Średnia arytmetyczna punktów przyznanych w danym wymiarze jest wagą dla tego wymiaru. Ze względu na zastosowanie podziału usługi na pięć elementów kryteriów SERVQUAL, możliwe jest zlokalizowanie braków w procesie świadczenia usług, które niejednokrotnie skutecznie odstraszają klientów. Zainteresowanie firm metodą badania postrzegania jakości pozwala na poprawienie jakości, a tym samym na osiągnięcie konkurencyjności, jednak przede wszystkim umożliwia osiągnięcie głównego celu, jaki sobie zakładają dostawcy usług: czyli zadowolenie klienta. Wyniki badań metodą SERVQUAL przedstawia się obliczając tak zwany ważony i nieważony wynik SERVQUAL. Ogólny wynik nieważony SERVQUAL uzyskano w wyniku kolejnych etapów: 1. Dla każdego klienta dodano wyniki SQ otrzymane z twierdzeń odnoszących się do poszczególnych wymiarów, a następnie podzielono ich sumę przez ilość twierdzeń zawartych w danym wymiarze, 2. Zsumowano wyniki wszystkich klientów otrzymane w etapie 1, a następnie podzielono przez liczbę klientów biorących udział w badaniu, 3. Wyniki otrzymane w etapie 2. zostały uśrednione (zsumowane i podzielone przez liczbę wymiarów) i tym samym otrzymano ogólny wynik nieważony SERVQUAL. Sposób obliczania ogólnego wyniku ważonego SQ jest podobny do powyższego, z tą różnicą, że uwzględnia on relatywne znaczenie konkretnych wymiarów. 4. PODSUMOWANIE Opracowanie miało na celu ukazać zastosowanie metody SERVQUAL w ocenie jakości usług. Praca przybliża metodologię tego narzędzia i wskazuje na przesłanki zastosowania metody oraz jej wady i zalety. W Polsce metoda ta jest znana, ale nie stosowana na szerszą skalę. Jej wykorzystanie pojawia się okazjonalnie w próbach pomiaru usług, ale nie w takim stopniu jak w krajach wysoko rozwiniętych. Polska gospodarka aktywnie przestawia się na usługi, więc implikuje to stosowanie 21

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością Zeszyty Naukowe nr 815 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2010 Urszula Balon Katedra Zarządzania Jakością Joanna Dziadkowiec Katedra Zarządzania Jakością Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Raport. Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE

Raport. Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE Raport Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE Przedmowa Internet. To słowo zadomowiło się w języku na dobre. Sieć stała się częścią naszego życia, naszej codzienności. Coraz częściej jako użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? 2012 Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? Wnioski ze spotkań Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Bardziej szczegółowo

przewodnik po systematyce oraz przykłady dobrych praktyk

przewodnik po systematyce oraz przykłady dobrych praktyk 2012 Innowacje w sektorze usług przewodnik po systematyce oraz przykłady dobrych praktyk Jarosław Osiadacz Innowacje w sektorze usług przewodnik po systematyce oraz przykłady dobrych praktyk Jarosław Osiadacz

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZA IE ŁAŃCUCHAMI DOSTAW. Sebastian Kot Marta Starostka-Patyk Dariusz Krzywda

ZARZĄDZA IE ŁAŃCUCHAMI DOSTAW. Sebastian Kot Marta Starostka-Patyk Dariusz Krzywda P O L I T E C H N I K A C Z Ę S T O CHOWSKA ZARZĄDZA IE ŁAŃCUCHAMI DOSTAW Sebastian Kot Marta Starostka-Patyk Dariusz Krzywda CZĘSTOCHOWA 2009 RECENZENCI Dr hab.joanna Nowakowska-Grunt, Prof. P.Cz. Dr

Bardziej szczegółowo

OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1

OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1 OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1 6/8/15 1:56 PM Wyzwania bankowości detalicznej pod redakcją Zbigniewa Jagiełły Gdańsk 2015 Opracowanie redakcyjne: Aleksandra Gibała Projekt graficzny: TOFU Studio

Bardziej szczegółowo

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania Wartością dodaną współpracy z pracodawcami w trakcie tworzenia wszystkich elementów Wirtualnych Laboratoriów jest nawiązanie trwałej współpracy z firmą PROMAG S.A. współpraca ta miała charakter bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6. Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6. Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6 Zarządzanie Logistyczne Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska Łódź 2010 Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska Skład i łamanie tekstu:

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wartości w klastrze

Tworzenie wartości w klastrze 2012 Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: Marzena Frankowska Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: dr Marzena Frankowska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2012 Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA

Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA Wpływ zmian na rynku płatności na podmioty prowadzące działalność gospodarczą Dr hab. Remigiusz W. Kaszubski- Koordynator Krajowy Programu SEPA w Polsce Dominika

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

jako metody zarządzania kosztami i podnoszenia jakości

jako metody zarządzania kosztami i podnoszenia jakości Analiza outsourcingu IT jako metody zarządzania kosztami i podnoszenia jakości Kiedy opłacalne jest korzystanie z usług zewnętrznych firm w tym z usług dzierżawy aplikacji? Dla jakich firm są to usługi

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym w polskich przedsiębiorstwach

Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym w polskich przedsiębiorstwach UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNE METODY PŁATNOŚCI. ISTOTA, ROZWÓJ, PROGNOZA

ELEKTRONICZNE METODY PŁATNOŚCI. ISTOTA, ROZWÓJ, PROGNOZA Poradnik KLIENTA USŁUG FINANSOWYCH Bartłomiej Chinowski ELEKTRONICZNE METODY PŁATNOŚCI. ISTOTA, ROZWÓJ, PROGNOZA Warszawa 2013 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA

Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA Wpływ zmian na rynku płatności na użytkowników usług płatniczych Dr hab. Remigiusz W. Kaszubski- Koordynator Krajowy Programu SEPA w Polsce Dominika Duziak- Z-ca

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNES PLAN dla rozpoczynających działalność gospodarczą Motto: Prawo Shapero: Przedsiębiorstwa, które planują,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT PODSTAWOWY) Łódź Spis treści Wstęp...3 Moduł 1 Dane, informacje

Bardziej szczegółowo

Rozwój Internetu a segmentacja nabywców i pozycjonowanie oferty przedsiębiorstwa

Rozwój Internetu a segmentacja nabywców i pozycjonowanie oferty przedsiębiorstwa Lidia Danik Instytut Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu Rozwój Internetu a segmentacja nabywców i pozycjonowanie oferty przedsiębiorstwa Wprowadzenie Segmentacja i pozycjonowanie uznawane są za

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych KRAINA BIZNESU Otoczenie przyjazne rozwojowi biznesu UX & Business Consulting Paweł Kopyść Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych Biała Księga Kraków 2014 Kraina Biznesu - UX

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie 2012 Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie SPIS TREŚCI 1. Założenie e-sklepu... 3 1.1. Co jest potrzebne do rozpoczęcia e-działalności gospodarczej w Internecie?... 3 1.2. Rejestracja działalności gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

TRANSFER TECHNOLOGII

TRANSFER TECHNOLOGII VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY TRANSFER TECHNOLOGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI Tom I Warszawa 2006 transfer technologii w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Finansowanie Potrzeby, możliwości, instrumenty Kontrola należności Ochrona przepływów gotówkowych Analiza płynności Zbadaj kondycję Twojej

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy ABC Biznesu Jak założyć sklep spożywczy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci sklepu spożywczego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 2.1. Wykształcenie i doświadczenie / 4 2.2. Wiedza o własnym produkcie/usłudze

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI

MINISTERSTWO GOSPODARKI MINISTERSTWO GOSPODARKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ WSPIERANIA ELEKTRONICZNEGO HANDLU I USŁUG NA LATA 2009-2010 Warszawa, grudzień 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 1. DIAGNOZA OBSZARÓW SŁUśĄCYCH ROZWOJOWI HANDLU

Bardziej szczegółowo

Efektywność, planowanie, rozwój

Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój jednostki samorządu terytorialnego jednostki samorządu wobec kluczowych terytorialnego wyzwań strukturalnych wobec kluczowych wyzwań strukturalnych

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

Arkusz informacyjny SBA 2014 POLSKA

Arkusz informacyjny SBA 2014 POLSKA PL Przedsiębiorstwa i przemysł Arkusz informacyjny SBA 2014 POLSKA W pigułce Ogólna sytuacja gospodarcza polskich MŚP w 2013 r. była stabilna. Brak istotnych zmian w porównaniu z rokiem poprzednim odzwierciedlają

Bardziej szczegółowo