INWESTOWANIE Z CFD NA PLATFORMIE SAXOTRADER

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INWESTOWANIE Z CFD NA PLATFORMIE SAXOTRADER"

Transkrypt

1 INWESTOWANIE Z CFD NA PLATFORMIE SAXOTRADER Saxo Bank Polska, Warszawa Saxo Bank A/S Headquarters Philip Heymans Allé 15 DK Hellerup, Denmark Phone: Saxo Bank Polska 4000 Fax: Nowy +45 Świat 39777/ Web: , Warszawa Phone: For more information contact our office in Cyprus Phone:

2 JAK OBRACAĆ KONTRAKTAMI CFD NA AKCJE, TOWARY I INDEKSY NA PLATFORMIE SAXOTRADER Aby uzyskać pomoc, naciśnij F1 na swojej klawiaturze 1. Najpierw, wyczyść swój obszar roboczy poprzez kliknięcie Plik > Widok > Dodaj widok. 2. Aby znaleźć np. kontrakty CFD, na Polskie Akcje, wybierz zakładkę Zawieranie transakcji i kliknij Eksplorator instrumentów. 3. W polu Wyszukaj wpisz np. Warsaw, odnajdzie WSE Warsaw Stock Exchange i wszystkie Akcje / CFD na Akcje na tej giełdzie. 2

3 4. Teraz w zakładce Zawieranie transakcji kliknij Moduły transakcyjne > Transakcje CFD. 5. Otworzy się okno transakcji CFD. Możesz kliknąć strzałki, aby rozwinąć więcej opcji. Saxo Bank Polska Τel: Web Site: 3

4 6. W polu Kontrakt wpisz nazwę CFD, którym chcesz obracać. Na poniższym przykładzie wybraliśmy do obrotu CFD na Akcje Cinema City International. WAŻNE W przypadku rachunku DEMO ceny są opóźnione o około15 minut. Zlecenie należy złożyć w drugiej części okna modułu (Zlecenia). Na rachunku LIVE istnieje możliwość wykupienia subskrypcji do notowań bieżących na danej giełdzie i wykonywania transakcji po bieżących cenach rynkowych. Kontrakt: Wybierz CFD na indeks lub akcję, którym chcesz obracać. Ilość: Wpisz liczbę kontraktów, którą chcesz kupić lub sprzedać. Wartość nominalna: Całkowita wartość transakcji. Szacunkowe dzienne odsetki: Dzienne oprocentowanie doliczane do bądź odciążające Twoje konto za każdy dzień w którym utrzymujesz otwartą pozycję, (jeśli zamkniesz pozycję w ciągu dnia - intraday, nie są naliczane odsetki). Więcej informacji o szacunkowym dziennym oprocentowaniu można znaleźć na stronie Saxo Bank - Depozyt Zabezpieczający: Kwota zablokowana na Twoim rachunku by wykonać zlecenie. Ta kwota zostanie uwolniona w momencie zamknięcia pozycji. 7. Po wpisaniu wszystkich informacji, aby potwierdzić chęć wykonania transakcji kliknij Złóż zlecenie. Pojawi się okno potwierdzające wykonaną transakcje ze wszystkimi istotnymi informacjami. 4

5 ZESTAWIENIE RACHUNKU Klikając na Rachunek > Stan Rachunku możesz zobaczyć pozycje otwarte na Twoim koncie: WAŻNE Można składać zlecenia powiązane do otwartych pozycji, bezpośrednio z zestawienia rachunku Zamknij pozycje Kliknij ikonę Zamknij pozycje aby ją zamknąć Zlecenie Limit Kliknij ikonę Limit aby złożyć zlecenie powiązane Limit pobranie zysku Zlecenie Limit Kliknij ikonę Zlecenie Stop aby założyc zlecenie powiązane typu stop minimalizacja strat Pozycja zbilansowana / kwadratowa Kliknij ikonę squared/kwadrat aby zbilansować pozycje Saxo Bank Polska Τel: Web Site: 5

6 8. Klikając jedną z ikonek możesz złożyć odpowiednio zlecenia powiązane Limit oraz Stop Loss. Po wpisaniu cen, potwierdź klikając na Złóż zlecenie(a). 9. Aby zobaczyć zlecenia oczekujące (te, które nie zostały jeszcze wykonane), kliknij na Zawieranie transakcji > Złożone zlecenia. Klikając na widoczne zlecenie, możesz je odwołać, zmienić lub zamienić je na zlecenie rynkowe. 6

7 10. Inny sposób wglądu do wszystkich otwartych pozycji: kliknij Zawieranie Transakcji > Zestawienie pozycji. Z tego modułu istnieje możliwość zamknięcia otwartej pozycji, złożenia zleceń powiązanych typu Stop Loss i Limit (Take Profit). Kliknij żeby zobaczyć wszystkie otwarte pozycje Kliknij żeby złożyć zlecenie powiązane typu Stop Loss Kliknij żeby złożyć zlecenie powiązane typu Limit Wybrana cena zlecenia powiązanego jest wyświetlana z widoczną odległością do rynku. W miarę zmniejszania odległości pole staje się zielone. MODUŁ WYKRESÓW 11. Aby otworzyć moduł wykresów kliknij Zawieranie Transakcji > Nowy wykres. Wybierz interesujący Cię instrument. Dodatkowo na wykresie znajdują się ikonki pokazujące otwarte pozycje oraz zlecenia powiązane do danego instrumentu Saxo Bank Polska Τel: Web Site: 7

8 12. Aby złożyć trzy-stronne zlecenie powiązane, przejdź do Zawieranie transakcji > Zlecenia > Zlecenia CFD. Zlecenia trzy-stronne składają się ze zlecenia pierwotnego które zostanie zrealizowane jak tylko warunki na rynku na to pozwolą, oraz dwóch zleceń drugorzędnych które zostaną aktywowane wówczas gdy pierwsze zlecenie zostanie wykonane. Zlecenia drugorzędne są ze sobą powiązane jako OCO (One Cancels the Other Jedno anuluje drugie), pozwalając na założenie zleceń Stop Loss i Take Profit wokół jednej pozycji. Kontrakt: Nazwa kontraktu, którym chcesz obracać. Aby wyszukać instrument wpisz ticker, nazwę firmy, lub kliknij by wyszukać na giełdzie. Ilość: Ilość kontraktów CFD, które chcesz kupić lub sprzedać. Kupno/Sprzedaż: Złóż zlecenie kupna lub sprzedaży. Typ: Wybierz rodzaj zlecenia; Limit, Po cenie rynkowej, Stop, Stop Limit lub Stop Kroczący. Cena: Cena instrumentu, po której chcesz zrealizować transakcje. Okres ważności: Okres ważności zlecenia. Zlecenie(a) powiązane: Wybierz If done w celu złożenia zleceń powiązanych. Złóż zlecenie powiązane typu Limit: Zlecenie drugorzędne powiązane z pierwotnym zleceniem. Złóż zlecenie powiązane typu stop loss: Zlecenie drugorzędne powiązane z pierwotnym zleceniem. 8

9 TYPY ZLECEŃ CFD Po cenie rynkowej Zlecasz kupno lub sprzedaż określonego instrumentu tak szybko jak możliwe po cenie rynkowej. Zlecasz kupno lub sprzedaż określonego instrumentu tak szybko jak możliwe po cenie rynkowej. Zlecenia limit do kupna są umieszczane poniżej obecnej ceny rynkowej i są realizowane, w momencie, gdy Cena Ask osiągnie lub przekroczy określony poziom cenowy, (jeśli zlecenie zostanie umieszczone powyżej ceny rynkowej, zostanie natychmiast zrealizowane po najlepszej dostępnej cenie poniżej lub na poziomie ceny-limit). Zlecenie Limit (Take Profit) Zlecenia limit do sprzedaży są umieszczane powyżej obecnej ceny rynkowej i są realizowane, kiedy Cena Bid osiągnie lub przekroczy określony poziom cenowy, (jeśli zlecenie zostanie umieszczone poniżej ceny rynkowej, zostanie natychmiast zrealizowane po najlepszej dostępnej cenie powyżej lub na poziomie ceny-limit). Kiedy cena limit jest aktywowana, jest realizowana natychmiast po cenie rynkowej. Zważ, że cena, po której Twe zlecenie jest realizowane, może być odmienna od ceny, którą ustawiłeś w zleceniu, jeśli rynkowa cena otwarcia jest lepsza niż Twoja cena limit. W przypadku kontraktów futures, zlecenie będzie zrealizowane, jeśli to możliwe, a jakikolwiek pozostały wolumen pozostanie na rynku, jako zlecenie limit W przypadku CFD s, zlecenie zostanie zrealizowane, jeśli możliwe, a jakikolwiek pozostały wolumen pozostanie na rynku, jako zlecenie limit. Zlecenia Stop są powszechnie używane, minimalizując straty inwestycyjne. Zlecenia Stop do sprzedaży umieszczane są poniżej obecnego poziomu rynkowego i są wykonywane, gdy cena Bid osiąganie lub przekroczy określony poziom cenowy. Zlecenie Stop Zlecenia Stop do kupna umieszczane są powyżej obecnego poziomu rynkowego i są wykonywane, gdy cena Ask osiągnie lub przekroczy określony poziom cenowy. W momencie, kiedy cena Bid dla zleceń sprzedaży (lub Ask do zleceń kupna) jest osiągnięta lub przekroczona, zlecenie staje się zleceniem rynkowym i jest realizowane tak szybko jak jest to możliwe po cenie rynkowej. Ta cena może się różnić od ceny ustawionej na zleceniu. W przypadku CFD zlecenie zostanie zrealizowane w całości, jeżeli dostępność/wolumen na rynku na to pozwoli. W przypadku częściowego zrealizowania, pozostała cześć zamówienia pozostanie, jako otwarte/oczekujące zlecenie. Zlecenie Stop Limit Zlecenie Stop Limit zostanie zrealizowane po określonej (lub lepszej) cenie po osiągnieciu ceny określonej Stop. Kiedy cena Stop zostanie osiągnięta, zlecenie Stop Limit staje się zleceniem Limit kupna (lub Sprzedaży) po określonej cenie Limit lub lepszej. Zlecenie Stop Kroczący Trailing Stop Zlecenie Stop Kroczący jest zleceniem stop, którego cena wywoławcza zmienia się z ceną spot. Jeżeli rynek idzie w górę (dla długich pozycji) cena stop wzrasta odpowiednio do proporcji ustawionej przez użytkownika, ale jeżeli rynek spada, cena stop się nie zmienia. Taki rodzaj zlecenia pomaga inwestorom odgraniczyć maksymalne straty bez ograniczania ewentualnych zysków. Redukuje tez potrzebę ciągłego monitorowania cen rynkowych otwartych pozycji. Powiązane zlecenia warunkowe Dostępnych jest kilka rodzajów zleceń powiązanych. Zlecenia If Done składają się z dwóch zleceń: pierwsze zostanie zrealizowane jak tylko warunki na rynku na to pozwolą, oraz drugie, które zostanie uaktywnione tylko wtedy, kiedy pierwsze zostanie spełnione. Zlecenie O.C.O - One Cancels the Other (jedno anuluje drugie) składa się z dwóch zleceń. Jeżeli którekolwiek z nich zostanie zrealizowane, pozostałe jest anulowane. Trzy-stronne zlecenia warunkowe polegają na tym ze, jeżeli pierwsze zlecenie (If Done) zostanie zrealizowane, kolejne dwa zlecenia są uruchamiane. Te dwa zlecenia sa ze sobą powiązane, jako O.C.O pozwalając na ustawienie zarówno zlecenia Stop Loss jak i Take Profit do jednej pozycji. Saxo Bank Polska Τel: Web Site: 9

10 Kategoria Risk Ryzyko Specyfikacja & Aktywo bazowe Zielona Obligacje Obligacje Obligacje korporacyjne notowane na rynku regulowanym Akcje Certyfikaty Gwarantowane Akcje notowane na rynku regulowanym Nie dotyczy Certyfikaty Certyfikaty funduszy typu mutual fund Stowarzyszenia specjalnego przeznaczenia Czerwona Akcje Akcje nienotowane na rynku regulowanym, na wielostronnej placówce obrotu lub na rynku alternatywnym Obligacje Obligacje korporacyjne nienotowane na rynku regulowanym, na wielostronnej placówce obrotu lub na rynku alternatywnym Obligacje strukturyzowane Certyfikaty Opcje, kontrakty futures i forwards FX Spot Forex Akcje Obligacje Stopy procentowe Indeksy Towary Pary walutowe Swaps CFD ETC ETF Towary Forex Akcje Obligacje Stopy procentowe Indeksy RYZYKO PRODUKTOWE: Zgodnie z Nakazem Wykonawczym o Kategoryzacji Ryzyka Produktów Inwestycyjnych, przedsięwzięcia finansowe w Danii mają obowiązek kategoryzacji produktów inwestycyjnych oferowanych klientom detalicznym, na kategorie zieloną, żółtą i czerwoną. Kategoryzacja jest dokonywana zgodnie ze stopniowaniem stworzonym przez Duński Nadzór Finansowy, która odzwierciedla ryzyko utraty depozytu. Tabela pokazuje produkty dostępne do obrotu przez telefon lub na platformie transakcyjnej w ramach Grupy Saxo Bank. Generalne zwolnienie z odpowiedzialności: Żadna z informacji tutaj zawartych nie stanowi oferty (lub propozycji oferty) kupna lub sprzedaży jakiejkolwiek waluty, produktu lub instrumentu finansowego albo uczestnictwa w jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Materiał niniejszy jest stworzony wyłącznie w celach marketingowych i/lub informacyjnych a Saxo Bank A/S i jego właściciele, subsydariusze i partnerzy czy to działający bezpośrednio czy też przez biura lokalne ( Saxo Bank ) nie czynią reprezentacji lub gwarancji i nie przyjmują żadnej odpowiedzialności za dokładność lub pełność podanych tutaj informacji. Zapewniając niniejszy materiał Saxo nie brał pod uwagę celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej czy specyficznych potrzeb i wymagań żadnego konkretnego odbiorcy, i żaden element tutaj zawarty nie jest uważany jako rekomendacja dla odbiorcy by inwestować lub dywestować w jakiś szczególny sposób. Saxo Bank nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za stratę w inwestowaniu poniesioną przez odbiorcę tego przekazu z powodu rzekomej lub postrzeganej przez niego rekomendacji. Wszystkie inwestycje zawierają w sobie ryzyko i mogą skutkować tak zyskiem jak i stratą. W szczególności inwestycje w produkty lewarowane, takie jak, ale nie ograniczone do FX, instrumenty pochodne czy towary mogą mieć bardzo spekulacyjny charakter a zyski i straty mogą doświadczać zarówno gwałtownej jak i bardzo szybkiej fluktuacji. Obrót spekulacyjny nie jest odpowiedni dla wszystkich inwestorów i wszyscy odbiorcy powinni uważnie rozważyć swoją sytuację finansową i skonsultować się ze swoimi doradcami finansowymi by zrozumieć produkty i ryzyko z nimi związane. Pełen tekst na com/disclaimer 10

11 Saxo Bank Polska Nowy Świat 7/ , Warszawa Phone:

INWESTOWANIE FOREX NA PLATFORMIE SAXOTRADER

INWESTOWANIE FOREX NA PLATFORMIE SAXOTRADER INWESTOWANIE FOREX NA PLATFORMIE SAXOTRADER Saxo Bank Polska, Warszawa Saxo Bank A/S Headquarters Philip Heymans Allé 15 DK - 2900 Hellerup, Denmark Phone: Saxo Bank +45 3977 Polska 4000 Fax: Nowy +45

Bardziej szczegółowo

FOREX PROFESJONALNE inwestowanie z SAxO BANk

FOREX PROFESJONALNE inwestowanie z SAxO BANk PROFESJONALNE inwestowanie z Saxo Bank O rynku Forex Rynek walutowy jest największym rynkiem na świecie. Szacuje się, że dzienny obrót na nim wynosi 3,5 biliona USD. To znacznie więcej niż łączne obroty

Bardziej szczegółowo

TMS DIRECT PRZEWODNIK PO PLATFORMIE

TMS DIRECT PRZEWODNIK PO PLATFORMIE TMS DIRECT PRZEWODNIK PO PLATFORMIE Spis treści 1. Uruchamianie Platformy TMS Direct 1 2. Praca z wykresami 4 3. Zawieranie transakcji 9 4. Składanie zleceo 11 5. Zakładka Rachunek 16 6. Serwis informacyjny

Bardziej szczegółowo

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask Forex Nazwa FOREX pochodzi od angielskiego foreign exchange i oznacza najogólniej rzecz biorąc miejsce hurtowej wymiany walut poza zorganizowanym systemem obrotu, takim jak giełdy papierów wartościowych.

Bardziej szczegółowo

System transakcyjny Noble Markets 5

System transakcyjny Noble Markets 5 System transakcyjny Noble Markets 5 1 Spis treści I.... 3 II. Co wyróżnia MetaTrader 5 od MetaTrader 4... 3 III. Pierwsze logowanie... 4 1. Okno Rynek... 5 2. Okno Nawigator... 7 a) Moduł Głębokość rynku...

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF)

Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF) Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF) Literatura: John J. Murphy - Analiza techniczna rynków finansowych Tony Plummer - Psychologia rynków finansowych Waldemar Tarczyński - Rynki kapitałowe

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do platformy MetaTrader 4

Podręcznik do platformy MetaTrader 4 Podręcznik do platformy MetaTrader 4 Wstęp 1. Wstęp System transakcyjny MetaTrader (MT 4) jest jednym z pierwszych systemów handlu na rynku instrumentów pochodnych OTC, powstałym we współpracy z jedną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INWESTYCYJNY WHS

REGULAMIN INWESTYCYJNY WHS REGULAMIN CFD & FOREX REGULAMIN INWESTYCYJNY WHS CFD, Forex oraz kontrakty terminowe Futures podlegają wahaniom cenowym i są instrumentami finansowymi, które dają inwestorowi możliwość korzystania z dźwigni

Bardziej szczegółowo

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO 1. Menu główne... 2 1.1 Logo... 2 1.2 Dane rachunku... 2 1.3 Filtry... 2 1.4 Menu... 2 1.5 Ustawienia... 3 1.6 Pomoc... 5 1.7 Wyloguj... 5 2.

Bardziej szczegółowo

StarterPack do konkursu Stratotrade

StarterPack do konkursu Stratotrade StarterPack do konkursu Stratotrade StarterPack dla uczestników projektu StratoTrade przygotowali Paweł Kluska i Michał Pluta, korzystając z materiałów dostępnych na stronie www.bossafx.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Biuro Maklerskie. Alior Trader Mobile. Podręcznik użytkownika System ios 1/20

Biuro Maklerskie. Alior Trader Mobile. Podręcznik użytkownika System ios 1/20 Biuro Maklerskie Alior Trader Mobile Podręcznik użytkownika System ios 1/20 1. Spis Treści 1. WSTĘP... 3 2. Instalacja Platformy Alior Trader Mobile... 4 3. Logowanie do Platformy... 5 3.1 Rachunek Rzeczywisty...

Bardziej szczegółowo

emakler Wejdź na giełdę z mbankiem mbank.pl 801 300 800

emakler Wejdź na giełdę z mbankiem mbank.pl 801 300 800 emakler Wejdź na giełdę z mbankiem mbank.pl 801 300 800 Gratulujemy i cieszymy się, że postanowiłeś dołączyć do grona Klientów mbanku czerpiących korzyści finansowe z dobrodziejstw rynku kapitałowego w

Bardziej szczegółowo

ICF System do obsługi zleceń zakupu i sprzedaży walut Platformy Handlu Walutami CUREX Panel transakcyjny Instrukcja Użytkownika

ICF System do obsługi zleceń zakupu i sprzedaży walut Platformy Handlu Walutami CUREX Panel transakcyjny Instrukcja Użytkownika ICF System do obsługi zleceń zakupu i sprzedaży walut Platformy Handlu Walutami CUREX Panel transakcyjny Instrukcja Użytkownika Spis treści Wstęp... 4 O tym dokumencie... 4 Przyjęte oznaczenia... 4 Cel

Bardziej szczegółowo

GAIN Capital FOREX.com UK Ltd. POLITYKA REALIZACJI ZLECEŃ dotyczących pakietu platform DealBook

GAIN Capital FOREX.com UK Ltd. POLITYKA REALIZACJI ZLECEŃ dotyczących pakietu platform DealBook GAIN Capital FOREX.com UK Ltd. POLITYKA REALIZACJI ZLECEŃ dotyczących pakietu platform DealBook 1) Wprowadzenie Politykę realizacji zleceń należy interpretować w połączeniu z Umową otwarcia rachunku lub

Bardziej szczegółowo

www.exbino.com Witamy w ekscytującym świecie handlu opcjami binarnymi!

www.exbino.com Witamy w ekscytującym świecie handlu opcjami binarnymi! Poradnik użytkownika www.exbino.com Witamy w ekscytującym świecie handlu opcjami binarnymi! Dzięki temu ebookowi dowiesz się: co to są opcje binarne, jak handlować opcjami binarnymi oraz zapoznasz się

Bardziej szczegółowo

WHS przewodnik do handlu opcjami walutowymi

WHS przewodnik do handlu opcjami walutowymi Jak zacząć inwestowanie w opcje walutowe? WHS przewodnik do handlu opcjami walutowymi Przewiduj trend na rynku walutowym lub zabezpiecz swoje pozycję opcjami walutowymi. Udoskonal własny styl handlowania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE:

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: I. INFORMACJE OGÓLNE Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie środków w instrumenty finansowe

Bardziej szczegółowo

1. Rynek Forex. a) Opis rynku

1. Rynek Forex. a) Opis rynku 1. Rynek Forex a) Opis rynku Forex (FX) jest globalnym rynkiem, na którym za pośrednictwem internetu odbywa się handel walutami. Aktualnie rynek Forex jest najpopularniejszą alternatywną formą inwestowania

Bardziej szczegółowo

FOREX w 8 krokach PLATFORMA TRANSAKCYJNA OTWIERANIE POZYCJI ZLECENIA OCZEKUJĄCE WSKAŹNIKI ANALIZY TECHNICZNEJ OCHRONA OTWARTEJ POZYCJI

FOREX w 8 krokach PLATFORMA TRANSAKCYJNA OTWIERANIE POZYCJI ZLECENIA OCZEKUJĄCE WSKAŹNIKI ANALIZY TECHNICZNEJ OCHRONA OTWARTEJ POZYCJI FOREX w 8 krokach PLATFORMA TRANSAKCYJNA OTWIERANIE POZYCJI ZLECENIA OCZEKUJĄCE WSKAŹNIKI ANALIZY TECHNICZNEJ OCHRONA OTWARTEJ POZYCJI PSYCHOLOGIA INWESTOWANIA WYKRESY ŚWIECOWE FALE ELLIOTTA . SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Dużo Mocnej Adrenaliny (DMA) na polskim i globalnym rynku akcji

Dużo Mocnej Adrenaliny (DMA) na polskim i globalnym rynku akcji Dużo Mocnej Adrenaliny (DMA) na polskim i globalnym rynku akcji forex, wszystkie towary, rynki giełda w jednym miejscu Czym są Equity DMA? Handel na Equity DMA odpowiada transakcjom zawieranym na akcjach

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE Trademarker (Cypr) Ltd ("Spółka") jest spółką usługowo finansową założoną i zarejestrowaną zgodnie z prawem Republiki Cypru pod numerem rejestracyjnym 282594 (Strona zarządzana

Bardziej szczegółowo

Tutorial Dukascopy Bank i Dukascopy Europe. Platforma transakcyjna JForex. www.forexclub.pl

Tutorial Dukascopy Bank i Dukascopy Europe. Platforma transakcyjna JForex. www.forexclub.pl Tutorial Dukascopy Bank i Dukascopy Europe Platforma transakcyjna JForex www.forexclub.pl Strona 1 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Niniejszy dokument jest nieoficjalnym, polskojęzycznym przewodnikiem po platformie

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika mforex Android

Instrukcja użytkownika mforex Android Instrukcja użytkownika mforex Android Platforma transakcyjna Meta Trader 4 dla urzadzeń mobilnych z systemem Android TM Kontakt: e-mail: kontakt@mforex.pl infolinia: 22 697 4774 www.mforex.pl Android TM

Bardziej szczegółowo

TradeMaster spis treści

TradeMaster spis treści TradeMaster spis treści Handel walutami... 2 Okno par walutowych...3 Okno informacji o rachunku...4 Okno statystyczne rachunku...5 Okno wykresów liniowych...6 Komendy aplikacji Tworzenie i zamykanie pozycji...7

Bardziej szczegółowo

Alternatywa dla aktywnych inwestorów. ING Turbo. Szybka reakcja na zmiany wartości akcji, indeksów, obligacji, surowców oraz walut

Alternatywa dla aktywnych inwestorów. ING Turbo. Szybka reakcja na zmiany wartości akcji, indeksów, obligacji, surowców oraz walut Alternatywa dla aktywnych inwestorów ING Turbo Szybka reakcja na zmiany wartości akcji, indeksów, obligacji, surowców oraz walut ING Turbo Szybka reakcja na zmiany wartości akcji, indeksów, obligacji,

Bardziej szczegółowo

Plus500CY Ltd. Polityka realizacji zleceń

Plus500CY Ltd. Polityka realizacji zleceń Plus500CY Ltd. Polityka realizacji zleceń Polityka realizacji zleceń Niniejsza polityka realizacji zleceń jest częścią Umowy z Klientem (Client Agreements), określonej w Umowie z Użytkownikiem (User Agreement)..

Bardziej szczegółowo

WebTrader w Noble Markets

WebTrader w Noble Markets WebTrader w Noble Markets Noble Marktes to nowoczesna platforma transakcyjna, pozwalająca Klientom inwestować na rynku walutowym z poziomu przeglądarek internetowych. Noble Markets umożliwia handel zarówno

Bardziej szczegółowo

Rachunek brokerski w 5 krokach

Rachunek brokerski w 5 krokach Biuro Maklerskie Rachunek brokerski w 5 krokach w Systemie Bankowości Internetowej SPIS TREŚCI 1. Zasilenie rachunku brokerskiego 2. Obsługa zleceń giełdowych 3. Monitor powiadomień 4. Zmiana sposobu autoryzacji

Bardziej szczegółowo

Umowa handlu na itrend

Umowa handlu na itrend Umowa handlu na itrend Niniejszy dokument stanowi umowę pomiędzy: 1. AVUS CAPITAL Ltd., licencjonowanym pośrednikiem inwestycyjnym z siedzibą biura w Litex Tower, 10. piętro, ul. Lachezar Stanchev 3, Sofia,

Bardziej szczegółowo