WEWNĘTRZNA PSYCHOLOGIA TRADERA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WEWNĘTRZNA PSYCHOLOGIA TRADERA"

Transkrypt

1 Copryright by 2011 Żadna część tej prezentacji nie może być kopiowana ani rozpowszechniana bez uprzedniej pisemnej zgody autora.

2 Jedynym ograniczeniem naszego jutra będą dzisiejsze wątpliwości. Idźmy naprzód z silną i aktywną wiarą. Franklin Delano Roosevelt Copryright by 2011 Strona 1

3 SUKCES Copryright by 2011 Strona 2

4 Sukces lub porażka zależą od dokonania kilku prostych, ale decydujących wyborów. Problem polega na tym, że sama wiedza nie stanowi rozwiązania problemu. Nie wystarczy wiedzieć, co robić. Trzeba konsekwentnie zrobić to, o czym się Wie. Nie wystarczy wiedzieć, jak postępują najwybitniejsi ludzie. Żeby skorzystać z ich przykładu, trzeba wyrobić w sobie te same nawyki oparte na takich samych przekonaniach, celach i sposobach myślenia. Mówiąc krótko, aby powtórzyć ich osiągnięcie, musimy wzbudzić w sobie ten sam pozytywny stan umysłu. Jeśli uda się Tobie zmienić stan umysłu z negatywnego na pozytywny, poczujecie się zupełnie inaczej i przezwyciężając psychologiczne ograniczenia osiągniecie maksymalny poziom skuteczności. Pełne zrozumienie stanu własnego umysłu jest niezbędnym krokiem na drodze do opracowania strategii przemiany i, w dalszym ciągu, do systematycznego uzyskiwania satysfakcjonujących wyników. Copryright by 2011 Strona 3

5 Naszym zdaniem wszystko zależy od aktualnego stanu umysłu. Stan umysłu jest odpowiedzialny za to, jak się czujemy w danym momencie, i za to, jak odnosimy się do świata. Taki czy inny stan umysłu nie jest odzwierciedleniem naszych zdolności, ale czynnikiem, który zdolności te kształtuje. Sposób, w jaki myślisz o sobie, łącznie z przekonaniami i oczekiwaniami odnośnie własnych możliwości, ma wpływ na wszystko, co robisz, i wszystko, co Cię spotyka. Zmiana jakości myślenia powoduje zmianę jakości życia, czasem natychmiastowo. Copryright by 2011 Strona 4

6 7 KROKÓW DO OSIĄGNIĘCIA SUKCESU Copryright by 2011 Strona 5

7 Krok 1 - Określ, czego naprawdę chcesz a) Jakie są Twoje cele? Co chcesz osiągnąć? Jaki jest Twój cel długoterminowy? b) Dlaczego osiągnięcie tych celów jest dla Ciebie ważne? c) Co powstrzymuje Cię w obecnej chwili od ich zrealizowania? d) Co konkretnie zamierzasz zrobić, by osiągnąć wyznaczone cele dziś i w przyszłości? Jak jednak powinny zostać sformułowane cele? jasne i precyzyjne usytuowane w czasie pozytywne realistyczne Aby sprecyzować cele w czasie odpowiedz na następujące pytania? 1. Jaki jest Twój cel długoterminowy? 2. Jaki jest twój cel na najbliższy miesiąc? 3. Jaki jest Twój cel na najbliższy tydzień? 4. Aby osiągnąć powyższe cele zastosuję następujące strategie? Copryright by 2011 Strona 6

8 Krok 2 - Zapisz swoje cele na kartce Badania naukowe przeprowadzone na Uniwersytecie w Stanford w Stanach Zjednoczonych wykazały, że zapisanie własnych celów na papierze wzmacnia zaangażowanie i powiększa szansę na ich osiągnięcie. Podczas zapisywania celów na kartce, dzieje się coś niewirygodnego w drodze między mózgiem a dłonią. Umacniasz swoje przekonania i pogłębiasz wiarę, że cele są możliwe do osiągnięcia. Sama czynność zapisywania celów daje Ci poczucie kontroli i władzy. Zapisane cele wzmacniają w Tobie postanowienie i determinację, by za wszelką cenę je osiągnąć. Krok 3 - Określ cenę, jaką zamierzasz zapłacić za osiągnięcie swojego celu. Sporządź listę wszystkiego, co będziesz musiał zrobić, jeśli chcesz by cel stał się rzeczywistością. Czy chcesz codziennie rano wcześniej zaczynać działać na rynkach finansowych? A może będziesz siedział wieczorami? Czy zamierzasz wziąć udział w jakiś kursach? Jakie będziesz stosował system zarządzania? Jakie będziesz płacił podatki? Czy decydujesz się odejść z pracy i zająć się tylko inwestowaniem? Jakie inne koszty mogą pojawić się w osiągnięciu wyznaczonego celu? Wszystko zapisz na kartce. Copryright by 2011 Strona 7

9 Krok 4 - Opracuj szczegółowy plan Opracuj plan na piśmie. Zdolność zapisywania celów i tworzenia planów ich realizacji to główna umiejętność gwarantująca sukces. Plan zaczyna się od listy wszystkich rzeczy, które będziesz musiał zrobić, by osiągnąc cel. Uporządkuj listę według ważności i kolejności. Krok 5 - Działaj zgodnie z planem Podejmij działania w kierunku osiągnięcia celu. Gdy już wyznaczyłeś sobie cel, zapisałeś go, określiłeś cenę, którą zamierzasz zapłacić, i opracowałeś plan, przejdź natychmiast do działania. Krok 6 - Zrób coś każdego dnia, aby przybliżyć się do Twojego celu Każdego dnia zrób coś, co przybliża cię do najważniejszego celu. To kluczowy element sukcesu, który zapewnia energię i entuzjazm. Twoim zadaniem, jest dotrzeć do miejsca, w którym naprawdę uwierzysz w moc własnych nieograniczonych umiejętności i zdolności, a jedyny sposób polega na konsekwentnym podejmowaniu działań każdego dnia, bez przerwy. Copryright by 2011 Strona 8

10 Krok 7 - Trzymaj mocno określony kierunek działania Z góry postanów, że gdy już zaczniesz dążyć do celu, to będziesz trzymał obrany kierunek działania. Cele i plany możesz zmieniać elastycznie. Najważniejsze, abyś podążał w słusznym kierunku. Jak tylko zaczniesz, to szybko zaobserwujesz jakie dokonujesz zmiany w swoim życiu. Wszelkie pojawiające się problemy na drodze, od dzisiaj będą dla Ciebie wyzwaniami. Jeśli mocno utwierdzisz się w tym przekonaniu, to z góry będziesz zakładał, że znajdziesz sposób na rozwiązanie. Copryright by 2011 Strona 9

11 EMOCJE Copryright by 2011 Strona 10

12 Emocje to silne, względnie nietrwałe, świadome lub nieświadome uczucia i wzruszenia o charakterze pobudzenia pozytywnego (pod wpływem szczęścia, zachwytu, spełnienia) lub negatywnego (pod wpływem gniewu, odrazy, strachu). Zwykle odróżnia się je od uczuć, które są bardziej świadomą interpretacją emocji, oraz od mniej intensywnego i z reguły krótkotrwałego nastroju. Gdy stan silnego pobudzenia emocjonalnego przekroczy określony próg, myśli podporządkowują się emocjom. Na przykład im bardziej się złościsz, tym więcej gniewnych myśli wytwarza nasz umysł, a im bardziej narasta złość, tym trudniej przemówić sobie do rozsądku. Radość może wywołać równie zniekształcone lub irracjonalne myśli, jak niepokój. Dlatego też nigdy nie należy podejmować pochopnych decyzji na gorąco, zarówno pod wpływem rozczarowania, jak i radości. W chwilach euforii nie nachodzą nas smutne myśli, a w chwilach przygnębienia nie stać nas na optymizm. W obu przypadkach brakuje obiektywnej oceny sytuacji. Copryright by 2011 Strona 11

13 Źródła emocji (głównym źródłem emocji są wszelkie bodźce odbierane przez nasze zmysły) a) przedmioty lub obiekty, które nie budziły wcześniej żadnych uczuć, np. kontakt z jeziorem jest emocjonalnie obojętny jesienią, ale w czasie letnich upałów jest źródłem przyjemności. Dla kogoś, kto tonął, jezioro może kojarzyć się z lękiem etc. b) potrzeby - dążenie do ich zaspokojenia wywołuje emocje. Kiedy wydaje się, że potrzeba może być zaspokojona pojawia się radość, podekscytowanie, duma, natomiast gdy potrzeba napotyka blokadę - smutek, żal, lęk, złość, c) JA - można siebie lubić, nienawidzić, być z siebie dumnym, złościć się na siebie. Przekonania żywione o sobie, stopień, w jakim jesteśmy bliscy tego, jakimi chcielibyśmy być d) słowa - mogą działać podobnie jak czyny i wywoływać emocje: radość, żal, wstyd, lęk, poczucie winy. Copryright by 2011 Strona 12

14 1. Jakie znasz stany emocjonalne, które przeszkadzają w osiągnięciu dobrych wyników finansowych na giełdzie? Jakie znasz stany emocjonalne, które pomagają w utrzymaniu kontroli oraz osiągnięciu zadowalających wyników finansowych? Copryright by 2011 Strona 13

15 Z naszych doświadczeń wynika, że najbardziej sprzyjają inwestorowi w realizacji zamierzonych celów nastepujące czynniki: a) pozytywne myślenie b) koncentracja uwagi na pojawiąjce się sytuacje lub okazje na wykresach wybranych walorów finansowych c) jasne i czytelne zasady d) konsekwencja potwierdzona działaniem (każdego dnia, bez przerwy) e) konkretny plan sporządzony na kartce f) właściwa strategia zarządzania (chronimy kapitał przed utratą) g) pewność siebie h) mocne ugruntowane oczekiwania i kokretne cele wyszczególnione w czasie i) bardzo dobry stan zdowia fizycznego i psychicznego j) inwestowanie z pasją Wymienione czynniki sprzyjają pełniejszej kontroli naszego stanu emocjonalnego. Copryright by 2011 Strona 14

16 Idea Tradera JTF TEAM 1) Trzymam się ustalonych zasad i reguł. 2) Podejmuję decyzję inwestycyjne na podstawie, tego co przedstawia mi wykres (struktura, geoemtria, formacje świecowe, overbalance). 3) Koncentruję się na metodach i narzędziach do osiąganięcia sukcesu, a nie na ich wynikach. 4) Za wszelkie podjęte decyzje na rynku tylko JA jestem odowiedzialny. 5) Ćwiczę stan umysłu rano i wieczorem, każdego dnia. 5) Gramy z pełną pasją. I LOVE THIS GAME. Copryright by 2011 Strona 15

17 Bądź gotowy na bardzo pozytywny, świadomy trading. To hasło pomoże Ci poczuć się wyciszonym, wewnętrznie skupionym, skoncentrowanym, pełnym energii i rozluźnionym w czasie gry. Copryright by 2011 Strona 16

18 RELAKSACJA Copryright by 2011 Strona 17

19 Relaksacja to proces wchodzenia w stan relaksu. Sprzyja odpoczynkowi fizycznemu i psychicznemu, a także zachowaniu spokoju lub odpowiedniego poziomu napięcia, pozwalającego na optymalne i skuteczne działanie. Napięcie to powinno być dostosowane do okoliczności. W sytuacjach bezproblemowych, w których czujemy się bezpiecznie, relaksacja umożliwia skuteczniejszy wypoczynek. W sytuacjach wymagających większej aktywności, niepokojących lub niebezpiecznych, relaksacja pozwala zachować maksymalną ilość energii na skuteczne myślenie, działanie oraz czujność, zmniejszając przy tym niepotrzebne wydatki emocjonalne. Dysponując większą energią i spokojem, działamy efektywniej! Relaksacja jest naturalną zdolnością ludzi i zwierząt. Zwierzęta jednak potrafią się lepiej odprężyć niż ludzie. Naturalną funkcją relaksacji jest: oszczędność energii, którą możemy przeznaczyć na działanie i myślenie, oraz regeneracja po wysiłku. Relaksacja ułatwia dostęp do myśli, uczuć, wrażliwości i duchowości człowieka. Im bardziej jesteśmy spokojni, tym bardziej jesteśmy sobą, jeśli przyjmiemy, że uczuciowość, duchowość oraz myślenie są ważnymi wymiarami człowieczeństwa. Copryright by 2011 Strona 18

20 ODDYCHANIE Copryright by 2011 Strona 19

21 Czy doświadczasz stan senności, gdy pracujesz kilka godzin w swoim biurze? Jeśli tak, to wytłumaczeniem może być sposób, w jaki oddychasz. Jeżeli twój oddech jest płytki, może ci być trudno pozostać rozbudzonym. Zmień jednak swój wzorzec oddychania, a doświadczysz w ciele nowych wrażeń. Jeżeli zaczniesz oddychać głęboko, z głębi brzucha, odkryjesz, że masz więcej energii i wigoru. Ćwiczenie 1 Odświeżające oddychanie 1) Skup uwagę na swoim nosie i poczuj przepływające przez niego powietrze. 2) Powoli licz do pięciu w tym czasie weź długi, powolny, głęboki wdech przez nos. 3) Wstrzymaj oddech - licz w tym czasie do pięciu. 4) Po pięciu sekundach powoli wypuść powietrze przez nos, licząc przy tym do pięciu. 5) Powtórz to ćwiczenie dziesięć razy. Czy zauważasz jakąś zmianę? Jak się czujesz po wykonaniu ćwiczenia? Copryright by 2011 Strona 20

22 Ćwiczenie 2 Odświeżające oddychanie za pomocą przepony 1) Wyobraź sobie swój brzuch (przeponę) i skoncentruj się na oddechu. Połóż obie dłonie na przeponie i powoli licz do pięciu. W tym czasie po woli wciągaj powietrze przez nos. 2) Biorąc długi, powolny, głęboki wdech, wypychaj brzuch do góry. Wyobrażaj sobie balon napełniający się powietrzem. 3) Policz do pięciu, w tym czasie wstrzymuj oddech. Po cichu mów do siebie: Jeden długi wdech, drugi długi wdech, trzeci długi wdech, czwarty długi wdech, piąty długi wdech. 4) Teraz powoli wydychaj powietrze przez nos, odliczając przy tym do pięciu. W czasie wydechu, powoli wciągaj brzuch. Wyobrażaj sobie balon, z którego uchodzi powietrze. 5) Powtórz tę sekwencję oddechów dziesięć razy. Copryright by 2011 Strona 21

23 Pozycja ciała Dzięki skupieniu się na pewnych częściach ciała, możesz szybciej osiągnąć swój naturalny stan odprężenia. Dlatego jest tak Ważne, by skoncentrować się na tym, jak trzymasz głowę, na szyi, ramionach i plecach. Stan rozluźnienia wstajesz wyprostowany, siedzisz w pozycji wyprostowanej, głowę trzymasz prosto, szyja i ramiona są rozluźnione, ramiona są ściągnięte do tyłu i opuszczone, uśmiechnięta twarz, rozluźnione mięśnie twarzy, rozluźnione szczęki, powolny, miarowy oddech, głęboki oddech, rozluźnione ręce i dłonie, stopy swobodnie oparte o podłoże, otwarte dłonie, nie zakładasz nogi na nogę, nogi nie są skrzyżowane w kostkach. Stan napięcia wstajesz przygarbiony, siedzisz przygarbiony, głowa opada na prawą lub lewą stronę, napięta szyja i ramiona, ramiona skierowane do przodu i podniesione, skurczona twarz, napięte mięśnie twarzy, zaciśnięte szczęki, szybki oddech, płytki oddech, dłonie zaciśnięte w pięści, stopy tupią w podłogę, zaciśnięte dłonie, noga założona na nogę, nogi skrzyżowane w kostkach. Copryright by 2011 Strona 22

24 Ćwiczenie 3 Ćwiczenie relaksujące w pozycji stojącej 1. Gdy stoisz, zwróć uwagę na swoją postawę. 2. Czy twoje łokcie znajdują się z tyłu ciała, czy też z przodu? a) Czy ramiona są wysunięte do przodu? b) Czy twoja klatka piersiowa jest skurczona, czy też wysunięta do przodu? 3. Czy czujesz się zwrócony na zewnątrz czy do wewnątrz? a) Czy kolana są skierowane na zewnątrz czy do wewnątrz? b) Czy stopy są równolegle względem siebie? 4. Czy podbródek jest wysunięty do przodu czy cofnięty? a) Czy twoja głowa jest pochylona do przodu, czy odchy lona do tyłu? b) Czy szyję masz wygiętą do przodu, czy do tyłu? 5. Czy twoje dłonie są otwarte, czy zamknięte? 6. Czy twoja miednica jest wysunięta do przodu, a plecy wygięte w łuk? Czy też miednica jest cofnięta, a plecy proste? Zmień swą postawę tak, by poczuć się bardziej wyciszonym, wewnętrznie skupionym, skoncentrowanym, rozluźnionym i pełnym energii. Zmiany postawy pociągają za sobą pewne subtelne zmiany w sposobie poruszania się. Im bardziej subtelne będą te zmiany, tym szybciej osiągniesz naturalny stan odprężenia. Copryright by 2011 Strona 23

25 Dlaczego to działa? Jak to się dzieje, że ruchy i pozycje ciała oraz sposób oddychania mają wpływ na stan twojego umysłu? Te ćwiczenia działają, bo twoje ciało oraz umysł istnieją i funkcjonują jako system holistyczny. Wzajemne współistnienie umysłu i ciała oznacza, że z natury masz dostęp do swoich stanów emocjonalnych i możliwość wpływania na nie. Korzystając ze swego ciała bądź umysłu, możesz wchodzić w pożądane przez siebie stany (np. w naturalny stan odprężenia), rozwijać je, wzmacniać i stabilizować. Fakt, że ciało i umysł istnieją i funkcjonują jako współzależny system, wyjaśnia, dlaczego sposób, w jaki używasz swojego ciała, odgrywa tak wielką rolę w kierowaniu stanami umysłu. Nieco dalej przedstawimy ci sposoby bardziej efektywnego wykorzystywania mózgu w procesie kontrolowania stanów emocjonalnych. Te procesy neurologiczne już się u ciebie rozpoczęły. Dlaczego? Bo - ogólnie mówiąc dla większości ludzi łatwiej jest działać i doświadczać w nowy sposób, niż tak, jak robiłeś to do tej pory. Copryright by 2011 Strona 24

26 Ćwiczenie 4 Ćwiczenie skupiania wzroku na czterech obiektach 1) Usiądź wygodnie przy biurku. Znajdź w swoim otoczeniu przedmioty, na których mógłbyś zatrzymać wzrok. Powiedzmy, że wybrałeś telefon, no tatnik, nożyczki i książkę. 2) Skup się na dziesięć sekund na pierwszym obiekcie - na telefonie. Kiedy się na nim koncentrujesz, wyobrażaj sobie, że słyszysz siebie mówiącego spokojnym, kojącym głosem: Zrelaksuj się. 3) Teraz przenieś uwagę na drugi obiekt - notatnik. Znowu skup się na dziesięć sekund na tym przedmiocie i wyobraź sobie siebie mówiącego: Zrelaksuj się. 4) Kiedy już czujesz się na to gotowy, zajmij się trzecim obiektem - nożyczkami. Patrz na nożyczki i powtarzaj sobie w myślach: Rozluźnij się. Po dziesięciu sekundach przenieś uwagę na następny obiekt. 5) Ostatnim przedmiotem jest książka. Pozostań skupiony na niej przez dziesięć sekund. Przypominaj sobie spokojnym, kojącym głosem, żeby się relaksować. 6) Powtórz tę sekwencję (punkty 2-5) jeszcze dziesięć razy. Copryright by 2011 Strona 25

27 Niegdyś wierzyliśmy w to, że sztuki medytacji trzeba się uczyć latami, nawet dziesiątkami lat, i dopiero wtedy można korzystać z potężnych metod. Dzisiaj jednak już nie musimy przechodzić tak długiego i żmudnego treningu. Wiedząc, że każde doświadczenie ma swoją strukturę, wewnętrzną formę i że jest procesem, możemy pominąć dodatkowe treści i przejść do struktury procesu, który NLP (Neurolingwistyczne programowanie) nazywa modelowaniem. NLP to zbiór technik komunikacji nastawionych na tworzenie i modyfikowanie wzorców postrzegania i myślenia u ludzi. Copryright by 2011 Strona 26

28 5 istotnych zasad NLP 1) Mapa to nie to samo co dane terytorium. Mapa to nasze myśli i uczucia, terytorium to rzeczywistość. Reagujemy na nasze myśli i przeczucia dotyczące rzeczywistości, a nie bezpośrednio na rzeczywistość. To dobra wiadomość, ponieważ oznacza ona, że możliwe jest stworzenie lepszej mapy, lepszego sposobu myślenia i odczuwania rzeczywistości. 2) Nasze doświadczenie ma swoją strukturę. Inaczej mówiąc, sposób, w jaki w naszych umysłach są ułożone wspomnienia, określa, co będą dla nas oznaczać i jak na nas wpłyną. Jeśli zmienimy strukturę naszych wspomnień, inaczej odbierzemy wydarzenia z naszego życia. Zmieńmy strukturę myśli, a automatycznie zmienią się nasze przeżycia. 3) Jeśli coś jest możliwe dla jakiejś osoby, to znaczy, że jest to wykonalne dla każdego. Doskonałość i osiągnięcia mają strukturę, którą da się skopiować. Tworząc model ludzi sukcesu, możemy się uczyć na doświadczeniach tych, którym się udało. Jeśli będziemy potrafili wykorzystywać nasz mózg w ten sam sposób co wybitnie uzdolnieni ludzie, możemy posiąść istotę ich talentu. Copryright by 2011 Strona 27

29 4) Umysł i ciało to części tego samego systemu. Jeśli zmienimy sposób, w jaki o czymś myślimy, zmienią się nasze umiejętności. Jeśli zmienimy postawę, sposób oddychania czy jakieś inne aspekty naszej fizjologii, zmienią się nasze myśli. Wspaniały psychiatra R.D. Laing zwykł mawiać: Zmień swój umysł, zmień swoje ciało. Zmień swoje ciało, zmień swój umysł. 5) Ludzie mają wszelkie potrzebne zasoby. W NLP traktuje się obraz, dźwięk czy uczucie jak zasoby. Nasz mózg ma zdolność wywoływania wewnętrznych obrazów. Nieważne, czy obrazy te są początkowo rozmyte, czy wyraźne, zawsze da sieje zamienić we wspaniałe i motywujące wizje. Wewnętrzny głos może nas krytykować albo zachęcać i prowadzić. Każdy stan, którego doświadczyliśmy w naszym życiu - pewność siebie, wyzwanie, nieugięta wola czy cokolwiek innego - może zostać wykorzystany w dowolnej sytuacji w naszym życiu, gdy będziemy tego potrzebować. Copryright by 2011 Strona 28

30 AFIRMACJE Copryright by 2011 Strona 29

31 Czy wierzysz w moc pozytywnego myślenia? Ostatnie badania naukowe dowodzą, że pozytywne myślenie obniża poziom stresu i poprawia stan zdrowia. Czy uważasz siebie za osobę pozytywnie nastawioną do życia, która jednak ciągle odkrywa, że jej umysł jest pełen negatywnych myśli? Albo może rozwinąłeś w sobie nawyk oczekiwania na najgorsze? Jakakolwiek jest twoja odpowiedź, możesz ćwiczyć siebie w oczekiwaniu na najlepsze. Najpierw wybierz afirmacje, która sprawi, że poczujesz się dobrze. Następnie, zawsze gdy dochodzi do stresującej sytuacji albo nieprzyjemnej wymiany zdań, powtarzaj tę afirmacje. Im więcej razy ją powtórzysz, tym szybciej osiągniesz naturalny stan odprężenia. Wszystkie afirmacje związane z oddechem, postawą i technikami koncentracji nazywamy punktami odniesienia. Mogą one dla ciebie wewnętrznymi zasobami. Dzięki nim możesz Utrzymywać naturalny stan odprężenia. Oznacza to, że akt afirmacji wprowadza cię w naturalny stan odprężenia. Copryright by 2011 Strona 30

32 Relaksujący oddech: Kiedy oddycham głęboko, bardziej się relaksuję. Oddech pomaga mi się zrelaksować. Kiedy robię wdech, staję się bardziej zrelaksowany. Kiedy robię wydech, staję się bardziej zrelaksowany. Afirmacje pozycji ciała Pozwalam sobie używać siły relaksacji, by poczuć się bardziej wyciszonym i skupionym. Przez cały dzień jestem świadomy mojej postawy. Na początku każdej godziny sprawdzam, czy moja pozycja ciała jest dobra. Sprawdzam, by się upewnić, czy siedzę w zrelaksowany sposób i czy moje plecy są wyprostowane, ramiona ściągnięte do tyłu, czy mój podbródek nie jest przekrzywiony, a szyja napięta. Copryright by 2011 Strona 31

33 Afirmacja skupiania wzroku na czterech obiektach: Gdy zauważam, że zaczynam być spięty, wykonuję ćwiczenie skupiania wzroku na czterech obiektach. Kiedy przez dziesięć sekund patrzę na każdy z czterech przedmiotów, przypominam sobie o tym, by się zrelaksować. Powtarzam tę sekwencję ruchów oczu dziesięć razy. Zobowiązanie się do utrzymywania naturalnego stanu odprężenia: Zobowiązuję się doskonalić mój naturalny stan odprężenia. Osiągam ten stan, kiedy staję się wyciszony, wewnętrznie skupiony, skoncentrowany, rozluźniony i pełen energii. Żadne przeszkody ani wyzwania nie wpłyną na mój stan odprężenia. Zobowiązanie się do pozytywnego myślenia: Teraz obiecuję sobie nagradzać się przyjemnym, spokojnym, pełnym wyciszenia i odprężenia życiem. Jeśli w mojej głowie pojawi się negatywna myśl, natychmiast zdam sobie sprawę z tego, jak to na mnie wpływa. Będę myśleć tylko o tym, co jest pozytywne i konstruktywne. Copryright by 2011 Strona 32

34 Dlaczego afirmacje działają? Moc języka tkwi w jego zdolności do wywoływania stanów i tworzenia zasobów wewnętrznych wyższego rzędu. Dzięki temu możemy się uczyć i doskonalić sztukę sygnalizowania naszemu umysłowi i ciału potrzeby przywoływania zdrowych stanów odpoczynku, spokoju, wewnętrznego skupienia, zintegrowania, zrównoważenia, energii, koncentracji i tym podobnych. Te stany mają ogromny wpływ na naszą kondycję psychofizyczną. Pierwszym krokiem, by naprawdę mieć nad tym kontrolę, jest osiągnięcie większej świadomości tego wewnętrznego monologu. By odkryć, co się właściwie mówi do siebie, trzeba zagłębić się w tę wewnętrzną rozmowę. Być może będziesz musiał trochę ją wzmocnić, aby ją wyraźnie usłyszeć. Copryright by 2011 Strona 33

35 Dlaczego afirmacje działają? c.d Kiedy zobowiązujesz się, by utrzymywać naturalny stan odprężenia, nadajesz swemu życiu pewną strukturę. Staje się ona następnie twoim wewnętrznym zasobem wyższego rzędu i jako twój punkt odniesienia określa, co chcesz robić w życiu, jakich wyborów dokonujesz i na jakie życie się decydujesz. Takie zobowiązanie staje się wartością, w którą wierzysz. Twoje wartości także istnieją jako stan umysłu i ciała, związany z innym stanem z pierwotnym stanem relaksacji. Jako stan związany z innym stanem może on zaistnieć jako wyciszenie, wewnętrzne skupienie i tym podobne. Właściwie stworzyłeś więc dwa zasoby: na podstawowym poziomie skupiłeś się na stawaniu się zrelaksowaną, spójną całością, na metapoziomie zobowiązałeś się do bycia właśnie takim. W związku z tym podjąłeś decyzję, która upoważnia cię do działania. Copryright by 2011 Strona 34

36 WIZUALIZACJE Copryright by 2011 Strona 35

37 Uwarunkowania i doświadczenia z przeszłości odgrywają decydującą rolę i wpływają na sposób funkcjonowania twojego umysłu. Możesz przeanalizować przyczyny i próbować je zmienić. Możesz także podjąć działanie i zacząć czytać o pozytywnych afirmacjach, widzieć je i powtarzać. Zwizualizowane afirmacje zrelaksują twój umysł, pomogą ci szybko i bez wysiłku dotrzeć do naturalnego stanu odprężenia. Stosując afirmacje, pozwól swojemu umysłowi, by wizualizował sceny, zdarzenia, obiekty i symbole - realnie istniejące albo wyimaginowane - które będą ci towarzyszyły w procesie dochodzenia do naturalnego stanu odprężenia. Wybierz dla siebie takie afirmacje, które najlepiej wprowadzają cię w naturalny stan relaksu. Copryright by 2011 Strona 36

38 Ćwiczenie 5 Ćwiczenia relaksacji poprzez wizualizacje Zmienianie swojego umysłu: Moje życie czasami przypomina diabelski młyn - raz jestem na górze, raz na dole. Moje błędy zadziwiają mnie i zachwycają, w ten sposób się uczę. Wiem, że w życiu czeka mnie jeszcze wiele wspaniałych chwil. Pozostanę otwarty na nieprzewidziane zmiany i po prostu przygotuję się na następną drogę pod górę. Wiem, że wszystkie doświadczenia są po prostu częścią życia. Dawanie sobie prawa do samorealizacji: Dzisiaj daję sobie prawo, by robić to, co kocham. Wybieram książki, czasopisma i filmy, które mnie inspirują i sprawiają, że czuję się twórczy. Poprzez pomaganie innym, aktywne uczestniczenie w życiu, a takż zwyczajne bycie sobą nadaję swemu życiu znaczenie. Copryright by 2011 Strona 37

39 Ćwiczenie 5 c.d. Napełnianie umysłu radością: Moje życie jest jak wędrówka niekończącym się szlakiem. Ta droga zawsze mnie cieszy. Pozostaję cierpliwy i świadomy każdego swojego kroku. Pozostaję otwarty na możliwości i zmiany. Podążając ścieżką życia, pozostaję elastyczny w moim sposobie myślenia. Otwieranie umysłu: Każdego dnia otwieram umysł na nowe myśli, idee, możliwości, perspektywy i przekonania. Postrzegam siebie jako osobę wyjątkową. Moja filozofia życiowa i przekonania są unikalne. Mam prawo decydować o tym, co myślę i mówię. Ochranianie umysłu: Otaczam się szczęśliwymi i odważnymi ludźmi. Copryright by 2011 Strona 38

40 Ćwiczenie 5 c.d. Pozwalanie, by umysł odpoczywał: Nawet kiedy czuję się spokojny, zdystansowany i zwrócony ku swemu wnętrzu, słucham i obserwuję otaczających mnie ludzi. W tym czasie napełniam się energią i wewnętrzną siłą. Czuję się pewnie i bezpiecznie. Wiem, że kiedy będę na to gotowy, mogę zacząć dzielić się sobą i swoimi ideami. Wzmacnianie umysłu: Wzmacniam swój umysł poprzez wykonywanie ćwiczeń relaksacji. Uczę się koncentrować i osiągać cele, jakie sobie wyznaczam. Copryright by 2011 Strona 39

41 Ćwiczenie 5 c.d. Docenianie swojej sytuacji - zmiana nastawienia wobec rzeczywistości: Dzisiaj mam pozytywne nastawienie. Czuję wdzięczność za to, co mam. Wiem, że na świecie jest wielu ludzi, którzy mają znacznie mniej niż ja. Mogę przestać porównywać siebie z innymi. Wiem, że moje życie pozostanie na torze, który mu wyznaczyłem. Pójdę jeszcze dalej, uśmiechając się, będąc szczęśliwym i dodając odwagi innym. Zrozumienie swojego umysłu: Rozumiem, że mój umysł podejmuje decyzje, które są dla mnie najwłaściwsze. Sprawiam, że moje myśli i decyzje są zgodne z moimi życiowymi celami. Copryright by 2011 Strona 40

42 Zarówno poczucie napięcia, jak i stan rozluźnienia zaczynają się w umyśle. Zależnie od tego, jak interpretujesz zachowanie - swoje lub innych, stwarzasz w sobie odczucie napięcia lub bycia zrelaksowanym. Ten behawioralny mechanizm poznawczy wyjaśnia zarówno prostotę, jak i głębię dokonującej się w tobie przemiany. Mamy wiele możliwości reagowania na zachowanie innych. Badania dowodzą, że nasze przekonania i system wartości mogą znacząco wpłynąć na nasz stan emocjonalny. Najważniejsze jest to, by nauczyć się dostrzegać, jak mocno Wpływają na nasze zachowanie przekonania i wartości. Poprzez powtarzanie wizualizacji stają się one zbieżne z przekonaniami i wartościami osoby doświadczającej naturalnego stanu odprężenia. Zwróć uwagę na to, jak bardzo przekonania i system wartości wpływają na twoje zachowanie. Copryright by 2011 Strona 41

43 Wizualizacje poprzez afirmacje przekonań Teraz wykroczymy poza zwyczajne myśli - reprezentacje obrazów, dźwięków i doznań, jakie pojawiają się na twoim wewnętrznym ekranie. Chcemy użyć afirmacji różnych przekonań, aby wzmocnić i ustabilizować te myśli. Przekonania i myśli nie są tym samym. Myśli reprezentują różne wizualne, dźwiękowe i kinestetyczne informacje. Możesz je także przedstawiać w formie pojęć językowych (słów). Jednak można mieć wiele myśli, w które się nie wierzy. Można przyjmować idee innych osób i nawet dokładnie je rozumieć, a jednak ciągle nie wierzyć w nie. Kiedy wierzysz w jakąś myśl, doświadczasz jej potwierdzenia. Oznacza to, że na metapoziomie ją afirmujesz. Oto przykład tego, że istnieją myśli, w które nie wierzysz: pomyśl sobie o czymś, w co zdecydowanie nie wierzysz. Czy możesz to zrobić? Oczywiście! Możesz pomyśleć o dowolnym pojęciu i powiedzieć sobie: Nie, to niemożliwe!. Copryright by 2011 Strona 42

44 Wizualizacje poprzez afirmacje przekonań c.d. Teraz pomyśl o czymś, w co wierzysz. Pomyślałeś o tym i uwierzyłeś albo afirmowałeś tę myśl. Mówisz sobie: Tak, oczywiście!. Jednak myśli, które tworzą przekonania, często pozostają nieuświadomione, są poza naszą świadomością. Przedstawimy ci relaksujące myśli, które pomogą ci ujrzeć nowe wzorce myślenia. Możesz je włączyć w swoje życie, dzięki czemu zyskasz świeże spojrzenie na świat. Przeczytaj te myśli i zaakceptuj je - powiedz im Tak!. Copryright by 2011 Strona 43

45 Ćwiczenie 6 Ćwiczenia relaksacji poprzez wizualizacje Wizualizacje relaksujących afirmacji przekonań: Moja wytrwałość zostanie nagrodzona. Jestem najlepszy traderem świata. Trading jest fantastyczną zabawą. Potrafię wyszukiwać najlepsze okazje na rynkach kapitałowych. Każda osiągnięta strata jest cenną lekcją. Trend jest moim przyjacielem. Jestem jak Jaguar - potrafię tropić i polować. Z każdym dniem będę się rozwijać. Znam wiele ciekawych pomysłów na zarabianie pieniędzy. Sprawię, że moje wizje staną się rzeczywistością. Moje życie jest zawsze pełne niespodzianek. Po prostu po to sięgnę. Dzisiaj podejmę decyzję. Jestem najlepszy z najlepszych w każdej dziedzinie życia. Copryright by 2011 Strona 44

46 Poznałeś wsłuchiwanie się w swoje myśli i uświadamianie sobie przekonań, które cię blokują. Teraz dysponujesz relaksującymi wizualizacjami, których możesz użyć, by się wzmocnić i ruszyć do przodu, kiedy czujesz, że utknąłeś w swoim sposobie myślenia i postępowania. Znasz także kilka potężnych myśli, którymi możesz zastąpić te stare, osłabiające cię. Masz narzędzia, pozwalające ci zobaczyć wzorce, według których biegnie twoje życie, i schematy postrzegania rzeczywistości, czyli twoje filtry percepcji. Odkryłeś znaczenie pozytywnej postawy we wzmacnianiu obrazów, dźwięków i doznań na twoim wewnętrznym ekranie. Wszystkie te myśli nieustannie przybliżają cię do twoich celów. Przechodząc przez ten proces, możesz trwać w doświadczaniu naturalnego stanu odprężenia. Copryright by 2011 Strona 45

Jak wzmocnić działanie Dekretów i afirmacji?

Jak wzmocnić działanie Dekretów i afirmacji? Zaprasza Sławomir Mika Jak wzmocnić działanie Dekretów i afirmacji? www.brahman.pl Niniejsza publikacja może być kopiowana oraz dowolnie rozprowadzana Tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez wydawcę.

Bardziej szczegółowo

Z tego rozdziału dowiesz się:

Z tego rozdziału dowiesz się: Rozdział 2 Jak powstaje głos? Z tego rozdziału dowiesz się: które partie ciała biorą udział w tworzeniu głosu, jak przebiega proces wzbudzania dźwięku w krtani, w jaki sposób dźwięk staje się głoską, na

Bardziej szczegółowo

Witaj, Odważ się i podejmij wyzwanie- zbuduj wizję kariery, która będzie odzwierciedleniem Twoim unikalnych umiejętności, talentów i pragnień.

Witaj, Odważ się i podejmij wyzwanie- zbuduj wizję kariery, która będzie odzwierciedleniem Twoim unikalnych umiejętności, talentów i pragnień. Witaj, Nazywam się Magdalena Kluszczyk. Jestem self-leadership coachem i coachem kariery. Wspieram ludzi w budowaniu i odkrywaniu sukcesu na własnych warunkach. Stwórz wizję kariery to pierwszy krok na

Bardziej szczegółowo

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze.

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze. Przedmowa Kiedy byłem mały, nawet nie wiedziałem, że jestem dzieckiem specjalnej troski. Jak się o tym dowiedziałem? Ludzie powiedzieli mi, że jestem inny niż wszyscy i że to jest problem. To była prawda.

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA W ZAPOBIEGANIU OSTEOPOROZY

ĆWICZENIA W ZAPOBIEGANIU OSTEOPOROZY ĆWICZENIA W ZAPOBIEGANIU OSTEOPOROZY Ćwiczenie 1. - Stajemy w rozkroku na szerokości bioder. Stopy skierowane lekko na zewnątrz, mocno przywierają do podłoża. - Unosimy prawą rękę ciągnąc ją jak najdalej

Bardziej szczegółowo

PRACA Z PRZEKONANIAMI W PROGRAMIE SIMONTONA INSTRUKCJE ROZWIJANIE I WZMACNIANIE KOMPETENCJI EMOCJONALNEJ

PRACA Z PRZEKONANIAMI W PROGRAMIE SIMONTONA INSTRUKCJE ROZWIJANIE I WZMACNIANIE KOMPETENCJI EMOCJONALNEJ PRACA Z PRZEKONANIAMI W PROGRAMIE SIMONTONA INSTRUKCJE ROZWIJANIE I WZMACNIANIE KOMPETENCJI EMOCJONALNEJ To nie rzeczy nas smucą, ale sposób w jaki je widzimy (Epiktet 55 135). Powyższe stwierdzenie wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

Pokonaj Stres darmowy kurs internetowy

Pokonaj Stres darmowy kurs internetowy Pokonaj Stres darmowy kurs internetowy www.pokonajstres.eu 15 najskuteczniejszych sposobów na radzenie sobie ze stresem Lekcja 4 Jak łatwo pozbyć się stresu w naturalny sposób? (nawet jeśli uważasz, że

Bardziej szczegółowo

Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem

Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem Mocno wierzę w szczęście i stwierdzam, że im bardziej nad nim pracuję, tym więcej go mam. Thomas Jefferson Czy zadaliście już sobie pytanie, jaki jest pierwszy warunek

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia ogólnorozwojowe- parszywa trzynastka!

Ćwiczenia ogólnorozwojowe- parszywa trzynastka! Ćwiczenia ogólnorozwojowe- parszywa trzynastka! Data publikacji: 12/08/2014 Wiadome jest, że aby przygotować się do pokonywania długich dystansów, trzeba ćwiczyć nie tylko stosując trening stricte biegowy.

Bardziej szczegółowo

STRES jest normalną biologiczną reakcją każdego żywego organizmu na wszelkie stawiane mu żądania. Jego brak oznacza śmierć dla jednostki.

STRES jest normalną biologiczną reakcją każdego żywego organizmu na wszelkie stawiane mu żądania. Jego brak oznacza śmierć dla jednostki. Barbara Małek STRES jest normalną biologiczną reakcją każdego żywego organizmu na wszelkie stawiane mu żądania. Jego brak oznacza śmierć dla jednostki.! NIE NALEŻY Y UNIKAĆ STRESU Dwa rodzaje reakcji na

Bardziej szczegółowo

MOTYWACJA, czyli jak oswoić własną siłę?

MOTYWACJA, czyli jak oswoić własną siłę? Jak motywują się Ci, którzy inspirują się sami? MOTYWACJA, czyli jak oswoić własną siłę? 1. DOBRA WIADOMOŚĆ. 2. MOTYWACJA ZEWNĘTRZNA I WEWNĘTRZNA. 3. TECHNIKI MOTYWACYJNE. MOTYWACJA czyli co? RODZAJE MOTYWACJI

Bardziej szczegółowo

Magia komunikacji. - Arkusz ćwiczeń - Mapa nie jest terenem. Magia prostego przekazu

Magia komunikacji. - Arkusz ćwiczeń - Mapa nie jest terenem. Magia prostego przekazu Magia komunikacji - Arkusz ćwiczeń - Mapa nie jest terenem Twoja percepcja rzeczywistości opiera się o uogólnionieniach i zniekształceniach. Oznacza to, że to, jak widzisz rzeczywistość różni się od rzeczywistości,

Bardziej szczegółowo

Stres jego przyczyny i wpływ na funkcjonowanie całego organizmu, przeciwdziałanie.

Stres jego przyczyny i wpływ na funkcjonowanie całego organizmu, przeciwdziałanie. Stres jego przyczyny i wpływ na funkcjonowanie całego organizmu, przeciwdziałanie. Martyna Gąsiorowska II GB CO TO JEST STRES?... 3 JAK SIĘ OBJAWIA STRES?... 3 CZY STRES JEST POTRZEBNY?... 3 JAK WALCZYĆ

Bardziej szczegółowo

Po prostu ćwicz! Ćwiczenia relaksacyjne przy odrabianiu lekcji w domu. Opracowanie: Izabela Mańkowska, Małgorzata RoŜyńska

Po prostu ćwicz! Ćwiczenia relaksacyjne przy odrabianiu lekcji w domu. Opracowanie: Izabela Mańkowska, Małgorzata RoŜyńska Po prostu ćwicz! Ćwiczenia relaksacyjne przy odrabianiu lekcji w domu Opracowanie: Izabela Mańkowska, Małgorzata RoŜyńska Przemyśl: Warto zmienić stare przyzwyczajenia i sposoby odrabiania lekcji na inne,

Bardziej szczegółowo

Zaplanuj Twój najlepszy rok w życiu!

Zaplanuj Twój najlepszy rok w życiu! Sukces na Twoich warunkach Zaplanuj Twój najlepszy rok w życiu! "Naszą najgłębszą obawą nie jest to, że jesteśmy zbyt słabi, ale to, że jesteśmy zbyt potężni. To nasz blask nas przeraża, nie ciemność.

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH. Radzenie sobie ze stresem. moduł 4 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych

AKADEMIA DLA MŁODYCH. Radzenie sobie ze stresem. moduł 4 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych moduł 4 Temat 1, Poziom 2 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO Akademia dla Młodych Moduł 4 Temat 1 Poziom 2 Budowanie wytrwałości Podręcznik prowadzącego Cele szkolenia Każdy może czasem odczuwać stres lub być w słabszej

Bardziej szczegółowo

Odbędziesz wstęp do Praktyka NLP i będziesz mógł go kontynuować, kiedy tylko zechcesz, w odpowiednim dla Ciebie terminie.

Odbędziesz wstęp do Praktyka NLP i będziesz mógł go kontynuować, kiedy tylko zechcesz, w odpowiednim dla Ciebie terminie. Intensywne Wprowadzenie do NLP to ekscytująca, wyprawa w świat Twojego własnego umysłu. Jest to, być może, najważniejsza podróż, jaką możesz odbyć. W czasie dwóch dni Intensywnego Wprowadzenia do NLP spędzonych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Abraham

Wprowadzenie Abraham Wprowadzenie Abraham P rzyjemnością jest spotkanie w sprawie tematu tego nagrania, ponieważ zostało ono stworzone specjalnie po to, by pomóc ci w następujący sposób: kiedy znajdujesz się w stanie przyzwolenia,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia w chorobie. zwyrodnieniowej. stawów. Rekomendowane przez prof. dr. hab. n. med. Janusza Płomińskiego

Ćwiczenia w chorobie. zwyrodnieniowej. stawów. Rekomendowane przez prof. dr. hab. n. med. Janusza Płomińskiego Ćwiczenia w chorobie zwyrodnieniowej stawów Rekomendowane przez prof. dr. hab. n. med. Janusza Płomińskiego choroby zwyrodnieniowej kolana Ćwiczenia wspomagają utrzymanie w dobrym stanie stawów i mięśni.

Bardziej szczegółowo

Zmiana przekonań, czyli jak stać się panem swojego umysłu

Zmiana przekonań, czyli jak stać się panem swojego umysłu Zmiana przekonań, czyli jak stać się panem swojego umysłu - Arkusz ćwiczeń - Lista ograniczających przekonań: Żeby być bogatym trzeba ciężko pracować W Polsce trudno jest zrobić biznes Świat jest brutalnym

Bardziej szczegółowo

30 Najskuteczniejszych Afirmacji Pieniędzy i Bogactwa. Mark Hubert Kamerton Skuteczne Afirmacje www.skuteczneafirmacje.com

30 Najskuteczniejszych Afirmacji Pieniędzy i Bogactwa. Mark Hubert Kamerton Skuteczne Afirmacje www.skuteczneafirmacje.com 30 Najskuteczniejszych Afirmacji Pieniędzy i Bogactwa Mark Hubert Kamerton Skuteczne Afirmacje www.skuteczneafirmacje.com Witaj. Chciałbym dzisiaj podzielić się z Tobą moim kilkunastoletnim doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

5 kroków do skutecznego wprowadzania zmian w życiu

5 kroków do skutecznego wprowadzania zmian w życiu 5 kroków do skutecznego wprowadzania zmian w życiu Jak zarządzać zmianą w życiu osobistym i w pracy www.dorotasoida.pl 5 kroków do skutecznego wprowadzania zmian w życiu Jak zarządzać zmianą w życiu osobistym

Bardziej szczegółowo

10 zasad naturalnej motywacji

10 zasad naturalnej motywacji 10 zasad naturalnej motywacji - Arkusz ćwiczeń - Zanim zaczniesz Uważaj na pułapkę Ja to już znam. Dopóki dogłębnie nie zrozumiesz i nie przećwiczysz danej zasady, prawdopodobnie nie korzystasz z jej pełnego

Bardziej szczegółowo

Wyobraźnia jest ważniejsza niż wiedza. (Albert Einstein)

Wyobraźnia jest ważniejsza niż wiedza. (Albert Einstein) Wiesław Ozga TreningAntystresowy.pl Afirmacje - modlitwa dziękczynna Powinniśmy wiedzieć czego chcemy, widzieć to, cieszyć się i z wielką wdzięcznością dziękować Bogu za to, że nasz doskonały plan staje

Bardziej szczegółowo

Webinar: Uwolnij Swoje Wewnętrzne Dziecko i Zacznij Żyć Pełnią Życia. Start: 26.09.2013 godz: 21.00

Webinar: Uwolnij Swoje Wewnętrzne Dziecko i Zacznij Żyć Pełnią Życia. Start: 26.09.2013 godz: 21.00 Webinar: Dziecko i WD 2 Jak pozbyć się niechcianych emocji z dzieciństwa Start: 26.09.2013 godz: 21.00 Prowadząca: - Autorka Programu: Urzeczywistnij Swoje Marzenia 40 Dni Dostrojenia do Źródła i do Dobrobytu

Bardziej szczegółowo

Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole A D E L E F A B E R E L A I N E M A Z L I S H

Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole A D E L E F A B E R E L A I N E M A Z L I S H Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole A D E L E F A B E R E L A I N E M A Z L I S H ZAMIAST ZAPRZECZAĆ UCZUCIOM NAZWIJ JE ZAMIAST -Tu jest za dużo słów. -Bzdura. Wszystkie słowa są łatwe.

Bardziej szczegółowo

oswieconykochanek.pl Jack Brunet 7 kroków aby przestać się masturbować

oswieconykochanek.pl Jack Brunet 7 kroków aby przestać się masturbować Masturbacja 7 kroków aby przestać się masturbować Jeśli robisz to codziennie kilka albo kilkanaście razy, to możesz zacząć zastanawiać czy to normalne. Robi tak wielu mężczyzn, ale i kobiet, ale efektem

Bardziej szczegółowo

Mali Jogini. Program autorski. Zajęcia ruchowe. z elementami jogi. Koordynatorzy: Magdalena Adamczyk, Żaneta Piskorz

Mali Jogini. Program autorski. Zajęcia ruchowe. z elementami jogi. Koordynatorzy: Magdalena Adamczyk, Żaneta Piskorz Program autorski Mali Jogini Zajęcia ruchowe z elementami jogi Koordynatorzy: Magdalena Adamczyk, Żaneta Piskorz Miejsce realizacji: świetlica Szkoły Podstawowej nr 5 w Gnieźnie Termin realizacji: 1 października

Bardziej szczegółowo

Zasługujesz na szacunek! Bądź pewny siebie i asertywny.

Zasługujesz na szacunek! Bądź pewny siebie i asertywny. Zasługujesz na szacunek! Bądź pewny siebie i asertywny. Obudź w sobie lwa Czy potrafisz domagać się tego, co Ci się należy? Czy umiesz powiedzieć "nie", kiedy masz do tego prawo? Czy Twoje opinie i pomysły

Bardziej szczegółowo

Thera Band ćwiczenie podstawowe 1.

Thera Band ćwiczenie podstawowe 1. Thera Band ćwiczenie podstawowe 1. Zakładanie taśmy thera band Załóż thera-band na prawą rękę w taki sposób, aby czubki palców i okolice stawów śródręczno paliczkowych zostały zakryte. Wokół grzbietu lewej

Bardziej szczegółowo

5 kroko w do poprawy szybkos ci uderzeń i wytrzymałos ci rąk

5 kroko w do poprawy szybkos ci uderzeń i wytrzymałos ci rąk 5 kroko w do poprawy szybkos ci uderzeń i wytrzymałos ci rąk 5 kroków do poprawy szybkości uderzeń i wytrzymałości rąk 1 krok - Kołowrotek Zauważyłem jak niektóre osoby ćwicząc sztuki walki mają problem

Bardziej szczegółowo

Minęły dwa lata od pierwszego wydania książki o energetycznym

Minęły dwa lata od pierwszego wydania książki o energetycznym Przedmowa Minęły dwa lata od pierwszego wydania książki o energetycznym oczyszczaniu domu. Od tej pory tysiące ludzi korzysta z rytuałów w niej opisanych, by uwolnić swój dom i świadomość od dawnych obciążeń

Bardziej szczegółowo

RELACJE Z PIENIĘDZMI

RELACJE Z PIENIĘDZMI RELACJE Z PIENIĘDZMI Zapewne sprawdziłaś już w quizie, kim jesteś w relacji z pieniędzmi. Chomikiem? Strusiem? Motylem? Czy Mikołajem? Każda z tych osobowości ma swoje słabe i mocne strony: CHOMIK ma przymus

Bardziej szczegółowo

Copyright 2015 Monika Górska

Copyright 2015 Monika Górska 1 Wiesz jaka jest różnica między produktem a marką? Produkt się kupuje a w markę się wierzy. Kiedy używasz opowieści, budujesz Twoją markę. A kiedy kupujesz cos markowego, nie zastanawiasz się specjalnie

Bardziej szczegółowo

POMOC W REALIZACJI CELÓW FINANSOWYCH

POMOC W REALIZACJI CELÓW FINANSOWYCH POMOC W REALIZACJI CELÓW FINANSOWYCH Szczegółową instrukcję znajdziesz tu: http://marciniwuc.com/ Miesiąc:. (np. Styczeń 2015) Punkt 1: Wyznacz Twoje 20 minut z finansami. Moje 20 minut na finanse to:

Bardziej szczegółowo

Pokonaj Stres darmowy kurs internetowy

Pokonaj Stres darmowy kurs internetowy Pokonaj Stres darmowy kurs internetowy www.pokonajstres.eu 15 najskuteczniejszych sposobów na radzenie sobie ze stresem Lekcja 5 Jak łatwo pozbyć się stresu w naturalny sposób? (nawet jeśli uważasz, że

Bardziej szczegółowo

W związku z duŝym zainteresowaniem noworocznym treningiem rozwoju osobistego postanowiliśmy zorganizować II edycję treningu: Start:1 marzec

W związku z duŝym zainteresowaniem noworocznym treningiem rozwoju osobistego postanowiliśmy zorganizować II edycję treningu: Start:1 marzec W związku z duŝym zainteresowaniem noworocznym treningiem rozwoju osobistego postanowiliśmy zorganizować II edycję treningu: Start:1 marzec Trening rozwoju osobistego przez Internet Chcesz zmienić swoje

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH. Osiąganie celów. moduł 3 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych

AKADEMIA DLA MŁODYCH. Osiąganie celów. moduł 3 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych Osiąganie moduł 3 Temat 3, Poziom 1 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO Akademia dla Młodych Moduł 3 Temat 3 Poziom 1 Zarządzanie czasem Przewodnik prowadzącego Cele szkolenia Efektywność osobista pozwala Uczestnikom

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć ruchowych wg Sivananda Jogi

Scenariusz zajęć ruchowych wg Sivananda Jogi - 3 - Scenariusz zajęć ruchowych wg Sivananda Jogi Temat: Lekcja jogi dla początkujących Miejsce: Sala gimnastyczna z nagłośnieniem. Prowadząca: Anna Czernoch Pomoce: Płyta z podkładem muzycznym, maty.

Bardziej szczegółowo

Zatem może wyjaśnijmy sobie na czym polega różnica między człowiekiem świadomym, a Świadomym.

Zatem może wyjaśnijmy sobie na czym polega różnica między człowiekiem świadomym, a Świadomym. KOSMICZNA ŚWIADOMOŚĆ Kiedy mowa jest o braku świadomi, przeciętny człowiek najczęściej myśli sobie: O czym oni do licha mówią? Czy ja nie jesteś świadomy? Przecież widzę, słyszę i myślę. Tak mniej więcej

Bardziej szczegółowo

TERAPIE, KTÓRE MOŻEMY POPROWADZIĆ SAMI

TERAPIE, KTÓRE MOŻEMY POPROWADZIĆ SAMI TERAPIE, KTÓRE MOŻEMY POPROWADZIĆ SAMI PROGRAM AKTYWNOŚCI KNILL ÓW RUCH ROZWIJAJĄCY W.SHERBORNE Opracowała: Joanna Dolna Marianna i Christopher Knill Metoda powstała w wyniku trudności, jakie napotykali

Bardziej szczegółowo

Anioły zawsze są obok ciebie i cały czas coś do

Anioły zawsze są obok ciebie i cały czas coś do Anioły zawsze są obok ciebie i cały czas coś do ciebie mówią zwłaszcza wtedy, kiedy się do nich modlisz. Ich subtelny głos, który dociera do nas w postaci intuicyjnych odczuć i myśli ciężko usłyszeć w

Bardziej szczegółowo

Jak trenować z dzieckiem koncentracje uwagi?

Jak trenować z dzieckiem koncentracje uwagi? Jak trenować z dzieckiem koncentracje uwagi? Umiejętność koncentracji można ćwiczyć, ale wymaga to wysiłku zarówno ze strony dziecka, jak i rodzica wspierającego i motywującego je do tej pracy. Obranie

Bardziej szczegółowo

Najlepsza Pozycja Seksualna. oswieconykochanek.pl pozycjeseksualne.pl autor: Brunet

Najlepsza Pozycja Seksualna. oswieconykochanek.pl pozycjeseksualne.pl autor: Brunet Najlepsza Pozycja Seksualna oswieconykochanek.pl pozycjeseksualne.pl autor: Brunet Najlepsza pozycja seksualna. Daje zarówno tobie jak i partnerce maksymalne przeżycia. - do stosowania jeśli chcesz mieć

Bardziej szczegółowo

Program Coachingu dla młodych osób

Program Coachingu dla młodych osób Program Coachingu dla młodych osób "Dziecku nie wlewaj wiedzy, ale zainspiruj je do działania " Przed rozpoczęciem modułu I wysyłamy do uczestników zajęć kwestionariusz 360 Moduł 1: Samoznanie jako część

Bardziej szczegółowo

Bieganie dla początkujących

Bieganie dla początkujących Bieganie dla początkujących Plan Treningowy PRZYKŁADOWY FRAGMENT Spis treści Wstęp...2 Rola diety...3 Plan Treningowy...5 Zasady treningu:...6 Dni z zalecanym odpoczynkiem lub innym sportem...7 Znaczenie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Aneta Januchta. Jak poprawić koncentrację uwagi?

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Aneta Januchta. Jak poprawić koncentrację uwagi? Aneta Januchta Jak poprawić koncentrację uwagi? Aneta Januchta absolwentka filologii polskiej na AŚ w Kielcach. Terapeuta pedagogiczny i animator kultury. Pracuje od 2002 r. w Zespole Szkół w Mąchocicach

Bardziej szczegółowo

Żałoba i strata. Paulina Wróbel Instytut Psychologii UJ

Żałoba i strata. Paulina Wróbel Instytut Psychologii UJ Żałoba i strata Paulina Wróbel Instytut Psychologii UJ Żałoba Proces psychologicznej, społecznej i somatycznej reakcji, będącej odpowiedzią na utratę i jej konsekwencje. Spełnia prawie wszystkie kryteria

Bardziej szczegółowo

2. Zwiększa siłę mięśni, w szczególności mięśni brzucha, dolnej części pleców, bioder i pośladków

2. Zwiększa siłę mięśni, w szczególności mięśni brzucha, dolnej części pleców, bioder i pośladków Pilates pochodzi od twórcy Josepha Pilatesa, który stworzył tę metodę wzorując się na technikach wschodu i łącząc je z technikami zachodu. Istotą ćwiczeń Pilatesa jest rozciąganie, spinanie i rozluźnianie

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PIŁKARSKA WISŁA KRAKÓW ROCZNIK 2002

AKADEMIA PIŁKARSKA WISŁA KRAKÓW ROCZNIK 2002 AKADEMIA PIŁKARSKA WISŁA KRAKÓW ROCZNIK 2002 Okres przejściowy podzielony na 2 fazy: 18.12-28.12 Odpoczynek 29.12.14-6.01.15 Trening do indywidualnego wykonania zgodny z planem podanym poniżej (możliwe

Bardziej szczegółowo

stajesz się szczuplejszy. Niestety zwykle na krótko. Zaczynasz powoli wracać do starych

stajesz się szczuplejszy. Niestety zwykle na krótko. Zaczynasz powoli wracać do starych Zwykle, kiedy przytyjesz lub zachorujesz, masz gorsze wyniki badań krwi i moczu, zaczynasz próbować różnych diet, udajesz się do lekarza, przyjmujesz różnego rodzaju środki odchudzające. Po pewnym czasie

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA EDUKACYJNE EDUKACJA DLA KAŻDEGO SZKOŁA EMOCJI. Ewa Danuta Bia ek

WYZWANIA EDUKACYJNE EDUKACJA DLA KAŻDEGO SZKOŁA EMOCJI. Ewa Danuta Bia ek WYZWANIA EDUKACYJNE EDUKACJA DLA KAŻDEGO SZTUKA ŻYCIA W ŚWIECIE SZKOŁA EMOCJI Ewa Danuta Bia ek 2 Ewa Danuta Białek Szkoła emocji CYKL WYZWANIA EDUKACYJNE EDUKACJA DLA KAŻDEGO: SZTUKA ŻYCIA W ŚWIECIE 3

Bardziej szczegółowo

SKALA ZDOLNOŚCI SPECJALNYCH W WERSJI DLA GIMNAZJUM (SZS-G) SZS-G Edyta Charzyńska, Ewa Wysocka, 2015

SKALA ZDOLNOŚCI SPECJALNYCH W WERSJI DLA GIMNAZJUM (SZS-G) SZS-G Edyta Charzyńska, Ewa Wysocka, 2015 SKALA ZDOLNOŚCI SPECJALNYCH W WERSJI DLA GIMNAZJUM (SZS-G) SZS-G Edyta Charzyńska, Ewa Wysocka, 2015 INSTRUKCJA Poniżej znajdują się twierdzenia dotyczące pewnych cech, zachowań, umiejętności i zdolności,

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH. Osiąganie celów. moduł 3 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych

AKADEMIA DLA MŁODYCH. Osiąganie celów. moduł 3 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych Osiąganie moduł 3 Temat 1, Poziom 2 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO Akademia dla Młodych Moduł 3 Temat 1 Poziom 2 Osiąganie Wyznaczanie, żeby osiągnąć sukces Cele szkolenia Zdolność identyfikowania właściwych

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ PRAWIDŁOWEJ POSTAWY CIAŁA

DZIEŃ PRAWIDŁOWEJ POSTAWY CIAŁA DZIEŃ PRAWIDŁOWEJ POSTAWY CIAŁA Postawa ciała to indywidualny układ ciała jaki przyjmuje człowiek w swobodnej, nawykowej pozycji stojącej. Postawa ciała zmienia się w ciągu całego życia. Zmiany te zależą

Bardziej szczegółowo

10 kluczowych zasad efektywnego uczenia się tradingu

10 kluczowych zasad efektywnego uczenia się tradingu 10 kluczowych zasad efektywnego uczenia się tradingu Prowadzący: Agenda 1. 5 najpoważniejszych błędów traderów podczas nauki tradingu 2. Uczenie się na błędach - czy na pewno to jest dobre? 3. Dlaczego

Bardziej szczegółowo

1.4.1 Pierwsze wrażenie

1.4.1 Pierwsze wrażenie 1.4.1 Pierwsze wrażenie Nastawienie. Pierwsze wrażenie Mówisz cześć, uśmiechasz się i podajesz rękę. Przywitanie się z drugim człowiekiem to stąpanie po kruchym lodzie łatwo można zrobić coś, co postawi

Bardziej szczegółowo

Zmiana przekonań ograniczających. Opracowała Grażyna Gregorczyk

Zmiana przekonań ograniczających. Opracowała Grażyna Gregorczyk Zmiana przekonań ograniczających Opracowała Grażyna Gregorczyk Główny wpływ na nasze emocje mają nasze przekonania na temat zaistniałych faktów (np. przekonania na temat uprzedzenia do swojej osoby ze

Bardziej szczegółowo

PODSKOKI NA JEDNEJ NODZE - pozycja B

PODSKOKI NA JEDNEJ NODZE - pozycja B Ćwiczenie 1 ZMODYFIKOWANA DESKA - pozycja A Oprzyj ciężar ciała na łokciach ułożonych tuż pod barkami i na palcach stop ciało ma tworzyć jedną prostą linię! Utrzymując jedynie tę pozycję, angażujesz mięśnie

Bardziej szczegółowo

MODLITWY. Autorka: Anna Młodawska (Leonette)

MODLITWY. Autorka: Anna Młodawska (Leonette) MODLITWY BLOG MOTYWACYJNY www.leonette.pl Panie, Ty wiesz o najsłodszych mych wspomnieniach, Panie, Ty wiesz o największych mych marzeniach, Panie, Ty wiesz czego dzisiaj tak żałuję, Panie, Ty wiesz czego

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. Zwycięska umiejętność M A K S I M U M O S I Ą G N I Ę Ć MODUŁ 10

WPROWADZENIE. Zwycięska umiejętność M A K S I M U M O S I Ą G N I Ę Ć MODUŁ 10 WPROWADZENIE MODUŁ 10 Zwycięska umiejętność Pewien mądry człowiek powiedział mi kiedyś: sukces to cele, cała reszta to komentarze. Opanowanie umiejętności wyznaczania celów i robienia planów ich realizacji

Bardziej szczegółowo

to jest właśnie to, co nazywamy procesem życia, doświadczenie, mądrość, wyciąganie konsekwencji, wyciąganie wniosków.

to jest właśnie to, co nazywamy procesem życia, doświadczenie, mądrość, wyciąganie konsekwencji, wyciąganie wniosków. Cześć, Jak to jest, że rzeczywistość mamy tylko jedną i czy aby na pewno tak jest? I na ile to może przydać się Tobie, na ile to może zmienić Twoją perspektywę i pomóc Tobie w osiąganiu tego do czego dążysz?

Bardziej szczegółowo

20 sposobów na wspieranie dziecka - w nauce i emocjach. Opracowała: Katarzyna Maszkowska- pedagog szkolny

20 sposobów na wspieranie dziecka - w nauce i emocjach. Opracowała: Katarzyna Maszkowska- pedagog szkolny 20 sposobów na wspieranie dziecka - w nauce i emocjach Opracowała: Katarzyna Maszkowska- pedagog szkolny Kiedy się uczymy, emocje są niezwykle ważne. Gdybyśmy uczyli się tylko biorąc suche fakty, które

Bardziej szczegółowo

Jaki jest poziom Twojej skuteczności i gotowości do życia z pasją?

Jaki jest poziom Twojej skuteczności i gotowości do życia z pasją? Jaki jest poziom Twojej skuteczności i gotowości do życia z pasją? test, BONUS SPECJALNY dla czytelniczek i klientek Inkubatora Kobiecych Pasji Autorka testu: Grażyna Białopiotrowicz Jaki jest poziom Twojej

Bardziej szczegółowo

Wskazówki dla rodziców dzieci, które mają trudności w koncentracji uwagi

Wskazówki dla rodziców dzieci, które mają trudności w koncentracji uwagi Wskazówki dla rodziców dzieci, które mają trudności w koncentracji uwagi UWAGA U DZIECI W WIEKU SZKOLNYM SZKOŁA PODSTAWOWA Gdy dziecko rozpoczyna naukę w szkole podstawowej wymaga się od niego większej

Bardziej szczegółowo

Łatwiej pomóc innym niż sobie

Łatwiej pomóc innym niż sobie Łatwiej pomóc innym niż sobie Spośród wszystkich chorób nowotwory wywierają najsilniejszy wpływ na psychikę człowieka. Fazy przeżywania, adaptacji do choroby, ich kolejność i intensywność zależy od wielu

Bardziej szczegółowo

PLAN KURSU METODA PSYCHOTRONICZNA ONLINE

PLAN KURSU METODA PSYCHOTRONICZNA ONLINE PLAN KURSU METODA PSYCHOTRONICZNA ONLINE Marta Pyrchała-Zarzycka www.astrosalus.pl www.sukces-biznes.pl www.astrosalus.pl/kursy-online/ LEKCJA 1 metoda psychotroniczna. Podstawy wiedzy i praktyki W tej

Bardziej szczegółowo

Minuta Świadomego, uważnego odbierania Świata wszystkimi naszymi zmysłami tu i teraz

Minuta Świadomego, uważnego odbierania Świata wszystkimi naszymi zmysłami tu i teraz Minuta Świadomego, uważnego odbierania Świata wszystkimi naszymi zmysłami tu i teraz Każdy dzień ma 1440 minut. Możemy sobie pozwolić na uszczknięcie przynajmniej pięciu z nich na praktykowanie Mindfulness

Bardziej szczegółowo

JAK RADZIĆ SOBIE Z NASTOLATKIEM W SYTUACJACH KONFLIKTOWYCH?

JAK RADZIĆ SOBIE Z NASTOLATKIEM W SYTUACJACH KONFLIKTOWYCH? JAK RADZIĆ SOBIE Z NASTOLATKIEM W SYTUACJACH KONFLIKTOWYCH? Podstawowa zasada radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych:,,nie reaguj, tylko działaj Rodzice rzadko starają się dojść do tego, dlaczego ich

Bardziej szczegółowo

Danuta Sterna: Strategie dobrego nauczania

Danuta Sterna: Strategie dobrego nauczania : Strategie dobrego nauczania Strategie dobrego nauczania Strategie oceniania kształtującego I. Określanie i wyjaśnianie uczniom celów uczenia się i kryteriów sukcesu. II. Organizowanie w klasie dyskusji,

Bardziej szczegółowo

Techniki radzenia sobie ze stresem

Techniki radzenia sobie ze stresem 1.9.1 Techniki radzenia sobie ze stresem Zachowania człowieka przejawiane w obliczu sytuacji trudnych, oddziałujące na jego stan zdrowia i samopoczucie są obiektem zainteresowań ze strony psychologów.

Bardziej szczegółowo

Pamiętaj! Przygotuj kredki lub flamastry oraz długopis lub ołówek. Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji Drabina Rozwoju z siedzibą w Warszawie.

Pamiętaj! Przygotuj kredki lub flamastry oraz długopis lub ołówek. Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji Drabina Rozwoju z siedzibą w Warszawie. Pamiętaj! Ø Poniższa praca jest do wykonania przez Ciebie, nie przez dzieci. Ø Jej wykonanie nie jest warunkiem przeprowadzenia zajęć z dziećmi, ale wydaje nam się, że to może Ci pomóc. Ø Znajdź spokojny

Bardziej szczegółowo

Test mocny stron. 1. Lubię myśleć o tym, jak można coś zmienić, ulepszyć. Ani pasuje, ani nie pasuje

Test mocny stron. 1. Lubię myśleć o tym, jak można coś zmienić, ulepszyć. Ani pasuje, ani nie pasuje Test mocny stron Poniżej znajduje się lista 55 stwierdzeń. Prosimy, abyś na skali pod każdym z nich określił, jak bardzo ono do Ciebie. Są to określenia, które wiele osób uznaje za korzystne i atrakcyjne.

Bardziej szczegółowo

EEG Biofeedback. Metoda EEG-Biofeedback wykorzystuje mechanizm sprzężenia zwrotnego do treningu i usprawniania pracy mózgu

EEG Biofeedback. Metoda EEG-Biofeedback wykorzystuje mechanizm sprzężenia zwrotnego do treningu i usprawniania pracy mózgu EEG Biofeedback Metoda EEG-Biofeedback wykorzystuje mechanizm sprzężenia zwrotnego do treningu i usprawniania pracy mózgu EEG Biofeedback to skuteczna metoda terapeutyczna zwiększająca skuteczność funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

CZAS jest SKARBEM. Kraków, 01.03.2008. Barbara Krawcewicz. 01.03.2008 SGH Warszawa AR Kraków Wszystkie prawa zastrzeżone

CZAS jest SKARBEM. Kraków, 01.03.2008. Barbara Krawcewicz. 01.03.2008 SGH Warszawa AR Kraków Wszystkie prawa zastrzeżone CZAS jest SKARBEM Kraków, 01.03.2008 Jak to się dzieje, że każdy z nas posiada skarb? Zarządzanie czasem polega na wyznaczaniu celów i priorytetów w działaniu, tak, aby wykorzystać każdą dostępną chwilę

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK: 6 WYMIARÓW ŻYCIA. S2-Efektywne radzenie sobie ze stresem jako czynnik zwiększający kompetencje interpersonalne.

ZAŁĄCZNIK: 6 WYMIARÓW ŻYCIA. S2-Efektywne radzenie sobie ze stresem jako czynnik zwiększający kompetencje interpersonalne. Strona1 ZAŁĄCZNIK: 6 WYMIARÓW ŻYCIA S2-Efektywne radzenie sobie ze stresem jako czynnik zwiększający kompetencje interpersonalne. Praca zawodowa to ważny aspekt życia. Aby uniknąć stresu warto zaplanować,

Bardziej szczegółowo

Jak się uczyć? Jak działa nasz umysł? Jaki mamy typ inteligencji? Jaki styl uczenia preferujemy?

Jak się uczyć? Jak działa nasz umysł? Jaki mamy typ inteligencji? Jaki styl uczenia preferujemy? Jak się uczyć? Jak działa nasz umysł? Jaki mamy typ inteligencji? Jaki styl uczenia preferujemy? Jak działa nasz umysł? Lewa półkula odpowiada za: Czytanie Pisanie Uczenie Podział czasu Rozumowanie logiczne

Bardziej szczegółowo

SZTUKA UCZENIA SIĘ-PORADY. Jak działa nasz umysł? Jaki mamy typ inteligencji? Jaki styl uczenia preferujemy?

SZTUKA UCZENIA SIĘ-PORADY. Jak działa nasz umysł? Jaki mamy typ inteligencji? Jaki styl uczenia preferujemy? SZTUKA UCZENIA SIĘ-PORADY Jak działa nasz umysł? Jaki mamy typ inteligencji? Jaki styl uczenia preferujemy? Jak działa nasz umysł? Lewa półkula odpowiada za: Czytanie Pisanie Uczenie Podział czasu Rozumowanie

Bardziej szczegółowo

warsztat trenera ZALECENIA Jarosław Jakubowski

warsztat trenera ZALECENIA Jarosław Jakubowski warsztat trenera Z pewnością znacie powiedzenie, że najprostsze rozwiązania są najlepsze. Tak właśnie będzie w wypadku naszego kolejnego spotkania dotyczącego propozycji treningów. Tym razem ponownie będziemy

Bardziej szczegółowo

Indywidualny Zawodowy Plan

Indywidualny Zawodowy Plan Indywidualny Zawodowy Plan Wstęp Witaj w Indywidualnym Zawodowym Planie! Zapraszamy Cię do podróży w przyszłość, do stworzenia swojego własnego planu działania, indywidualnego pomysłu na życie i pracę

Bardziej szczegółowo

Czy potrafisz się uczyć? badanie ewaluacyjne

Czy potrafisz się uczyć? badanie ewaluacyjne Czy potrafisz się uczyć? badanie ewaluacyjne W celu zbadania efektywności uczenia się, przygotowałam i przeprowadziłam wśród uczniów mojej klasy ankietę na temat Czy potrafisz się uczyć?. Test przeprowadziłam

Bardziej szczegółowo

TRAVEL COACHING. WYSPY KANARYJSKIE

TRAVEL COACHING. WYSPY KANARYJSKIE Będąc szczęśliwym jesteś niemal jak słońce emanujesz wewnętrznym ciepłem i energią. Blask, który się z Ciebie emanuje ma moc oświetlenia wszystkich ścieżek, którymi chcesz pójść. Czasami jednak boisz się

Bardziej szczegółowo

Atmosfera jasnego szczęścia, oto czego duszy dziecięcej potrzeba. W niej żyje i rozwija się dla Boga. św. Urszula Ledóchowska

Atmosfera jasnego szczęścia, oto czego duszy dziecięcej potrzeba. W niej żyje i rozwija się dla Boga. św. Urszula Ledóchowska Atmosfera jasnego szczęścia, oto czego duszy dziecięcej potrzeba. W niej żyje i rozwija się dla Boga. św. Urszula Ledóchowska ATMOSFERA: - klimat społeczny, psychospołeczny - dotyczy tego, jak członkowie

Bardziej szczegółowo

UCZYMY DZIECKO SAMODZIELNOŚCI

UCZYMY DZIECKO SAMODZIELNOŚCI UCZYMY DZIECKO SAMODZIELNOŚCI Próbujmy przyzwyczaić dziecko do samodzielnego odrabiania lekcji, ograniczając naszą pomoc do tych zadań, przez które dziecko nie będzie mogło przebrnąć samodzielnie. Pomoc

Bardziej szczegółowo

TRENING MISTRZOSTWA OSOBISTEGO KURS INSTRUKTORA SPORTOWEGO

TRENING MISTRZOSTWA OSOBISTEGO KURS INSTRUKTORA SPORTOWEGO TRENING MISTRZOSTWA OSOBISTEGO KURS INSTRUKTORA SPORTOWEGO Jan Przewoźnik TRENING MISTRZOSTWA OSOBISTEGO ODNOWA, ODDECH, RELAKSACJA, WIZUALIZACJA SKALA HOLMESA RAHE A Test poziomu stresu TECHNIKI ODDYCHANIA

Bardziej szczegółowo

KREATYWNE I INNOWACYJNE MYŚLENIE. A. ZARZĄDZANIE EMOCJAMI identyfikacja i zarządzanie własnymi emocjami i zachowaniem.

KREATYWNE I INNOWACYJNE MYŚLENIE. A. ZARZĄDZANIE EMOCJAMI identyfikacja i zarządzanie własnymi emocjami i zachowaniem. KREATYWNE I INNOWACYJNE MYŚLENIE A. ZARZĄDZANIE EMOCJAMI identyfikacja i zarządzanie własnymi emocjami i zachowaniem. 1. Rozpoznawanie i właściwe nazywanie emocji i sposobu, w jaki są powiązane z określonymi

Bardziej szczegółowo

ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie.

ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie. Pomarańczowy Kod ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie. Pomarańczowy Kod determinuje sposób, w jaki realizujemy powyższy cel określa

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz stylu komunikacji

Kwestionariusz stylu komunikacji Kwestionariusz stylu komunikacji Z każdego stwierdzenia wybierz jedno, które uważasz, że lepiej pasuje do twojej osobowości i zaznacz jego numer. Stwierdzenia w parach nie są przeciwstawne, przy wyborze

Bardziej szczegółowo

Pokochaj i przytul dziecko z ADHD. ADHD to zespół zaburzeń polegający na występowaniu wzmożonej pobudliwości i problemów z koncentracją uwagi.

Pokochaj i przytul dziecko z ADHD. ADHD to zespół zaburzeń polegający na występowaniu wzmożonej pobudliwości i problemów z koncentracją uwagi. Pokochaj i przytul dziecko z ADHD ADHD to zespół zaburzeń polegający na występowaniu wzmożonej pobudliwości i problemów z koncentracją uwagi. TYPOWE ZACHOWANIA DZIECI Z ADHD: stale wierci się na krześle,

Bardziej szczegółowo

Początek jest zawsze trudny

Początek jest zawsze trudny Początek jest zawsze trudny Pierwsze dni w przedszkolu są przeżyciem zarówno dla dziecka jak i jego rodziców. Dziecko prawie na cały dzień musi się rozstać z rodzicami, pozostając samo w nowym miejscu,

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ Moduł I - Podejmowanie decyzji Autor scenariusza: Aneta Gąsiewska

SCENARIUSZ ZAJĘĆ Moduł I - Podejmowanie decyzji Autor scenariusza: Aneta Gąsiewska SCENARIUSZ ZAJĘĆ Moduł I - Podejmowanie decyzji Autor scenariusza: Aneta Gąsiewska SCENARIUSZ ZAJĘĆ Moduł I Podejmowanie decyzji Autor scenariusza: Aneta Gąsiewska Cel zajęć: Uczniowie poznają czynniki

Bardziej szczegółowo

J. J. : Spotykam rodziców czternasto- i siedemnastolatków,

J. J. : Spotykam rodziców czternasto- i siedemnastolatków, J. J. : Spotykam rodziców czternasto- i siedemnastolatków, którzy twierdzą, że właściwie w ogóle nie rozmawiają ze swoimi dziećmi, odkąd skończyły osiem czy dziewięć lat. To może wyjaśniać, dlaczego przesiadują

Bardziej szczegółowo

Plan treningowy Zmiana tłuszczu w mięśnie

Plan treningowy Zmiana tłuszczu w mięśnie Plan treningowy Zmiana tłuszczu w mięśnie Dla średnio zaawansowanych PRZYKŁADOWY FRAGMENT SuperTrening.net Spis treści Wstęp...3 Spalanie tkanki tłuszczowej poprzez trening siłowy...4 Co sprawia, że chudniemy?...4

Bardziej szczegółowo

NAUKA JAK UCZYĆ SIĘ SKUTECZNIE (A2 / B1)

NAUKA JAK UCZYĆ SIĘ SKUTECZNIE (A2 / B1) NAUKA JAK UCZYĆ SIĘ SKUTECZNIE (A2 / B1) CZYTANIE A. Mówi się, że człowiek uczy się całe życie. I jest to bez wątpienia prawda. Bo przecież wiedzę zdobywamy nie tylko w szkole, ale również w pracy, albo

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści. Wstęp... Jak wspierać rozwój przedszkolaka?... Jak ćwiczyć dziecięcy umysł?...

Spis treści. Spis treści. Wstęp... Jak wspierać rozwój przedszkolaka?... Jak ćwiczyć dziecięcy umysł?... Spis treści Spis treści Wstęp... Jak wspierać rozwój przedszkolaka?... Jak ćwiczyć dziecięcy umysł?... Koncentracja i spostrzeganie... Pamięć i wiedza... Myślenie... Kreatywność... Zadania, które pomogą

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia lekarstwem na jesienną chandrę

Ćwiczenia lekarstwem na jesienną chandrę Ćwiczenia lekarstwem na jesienną chandrę Jesienna pogoda sprzyja pogorszeniu samopoczucia. Wiele osób rezygnuje z aktywności fizycznej z powodu zmiennej pogody i chłodu. Tymczasem ruch na świeżym powietrzu

Bardziej szczegółowo

Pozycja wyjściowa: leżenie tyłem z piłką lub poduszką pomiędzy kolanami, dłonie ułożone na dolnej części brzucha pod pępkiem. Aby dobrze zrozumieć

Pozycja wyjściowa: leżenie tyłem z piłką lub poduszką pomiędzy kolanami, dłonie ułożone na dolnej części brzucha pod pępkiem. Aby dobrze zrozumieć Pozycja wyjściowa: leżenie tyłem z piłką lub poduszką pomiędzy kolanami, dłonie ułożone na dolnej części brzucha pod pępkiem. Aby dobrze zrozumieć działanie mięśni dna miednicy zaciśnij pośladki i wszystkie

Bardziej szczegółowo

Oprac. Adam M. Zalepa. Stres. Oprac. Adam M. Zalepa 1

Oprac. Adam M. Zalepa. Stres. Oprac. Adam M. Zalepa 1 Oprac. Adam M. Zalepa Stres Oprac. Adam M. Zalepa 1 OBJAWY STRESU Oprac. Adam M. Zalepa 2 Krótkotrwałe symptomy fizyczne - są to objawy biologiczne stresu. Pojawiają się najczęściej w sytuacji bezpośredniego,

Bardziej szczegółowo

Raport o kursie. Strona 0. www.oczyszczanieumyslu.pl www.czystyumysl.com

Raport o kursie. Strona 0. www.oczyszczanieumyslu.pl www.czystyumysl.com Raport o kursie Strona 0 Raport o kursie Marcin Tereszkiewicz Raport o kursie Strona 1 Oczyszczanie Umysłu Oczyść swój umysł aby myśleć pozytywnie i przyciągać to czego chcesz Raport o kursie Strona 2

Bardziej szczegółowo