WEWNĘTRZNA PSYCHOLOGIA TRADERA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WEWNĘTRZNA PSYCHOLOGIA TRADERA"

Transkrypt

1 Copryright by 2011 Żadna część tej prezentacji nie może być kopiowana ani rozpowszechniana bez uprzedniej pisemnej zgody autora.

2 Jedynym ograniczeniem naszego jutra będą dzisiejsze wątpliwości. Idźmy naprzód z silną i aktywną wiarą. Franklin Delano Roosevelt Copryright by 2011 Strona 1

3 SUKCES Copryright by 2011 Strona 2

4 Sukces lub porażka zależą od dokonania kilku prostych, ale decydujących wyborów. Problem polega na tym, że sama wiedza nie stanowi rozwiązania problemu. Nie wystarczy wiedzieć, co robić. Trzeba konsekwentnie zrobić to, o czym się Wie. Nie wystarczy wiedzieć, jak postępują najwybitniejsi ludzie. Żeby skorzystać z ich przykładu, trzeba wyrobić w sobie te same nawyki oparte na takich samych przekonaniach, celach i sposobach myślenia. Mówiąc krótko, aby powtórzyć ich osiągnięcie, musimy wzbudzić w sobie ten sam pozytywny stan umysłu. Jeśli uda się Tobie zmienić stan umysłu z negatywnego na pozytywny, poczujecie się zupełnie inaczej i przezwyciężając psychologiczne ograniczenia osiągniecie maksymalny poziom skuteczności. Pełne zrozumienie stanu własnego umysłu jest niezbędnym krokiem na drodze do opracowania strategii przemiany i, w dalszym ciągu, do systematycznego uzyskiwania satysfakcjonujących wyników. Copryright by 2011 Strona 3

5 Naszym zdaniem wszystko zależy od aktualnego stanu umysłu. Stan umysłu jest odpowiedzialny za to, jak się czujemy w danym momencie, i za to, jak odnosimy się do świata. Taki czy inny stan umysłu nie jest odzwierciedleniem naszych zdolności, ale czynnikiem, który zdolności te kształtuje. Sposób, w jaki myślisz o sobie, łącznie z przekonaniami i oczekiwaniami odnośnie własnych możliwości, ma wpływ na wszystko, co robisz, i wszystko, co Cię spotyka. Zmiana jakości myślenia powoduje zmianę jakości życia, czasem natychmiastowo. Copryright by 2011 Strona 4

6 7 KROKÓW DO OSIĄGNIĘCIA SUKCESU Copryright by 2011 Strona 5

7 Krok 1 - Określ, czego naprawdę chcesz a) Jakie są Twoje cele? Co chcesz osiągnąć? Jaki jest Twój cel długoterminowy? b) Dlaczego osiągnięcie tych celów jest dla Ciebie ważne? c) Co powstrzymuje Cię w obecnej chwili od ich zrealizowania? d) Co konkretnie zamierzasz zrobić, by osiągnąć wyznaczone cele dziś i w przyszłości? Jak jednak powinny zostać sformułowane cele? jasne i precyzyjne usytuowane w czasie pozytywne realistyczne Aby sprecyzować cele w czasie odpowiedz na następujące pytania? 1. Jaki jest Twój cel długoterminowy? 2. Jaki jest twój cel na najbliższy miesiąc? 3. Jaki jest Twój cel na najbliższy tydzień? 4. Aby osiągnąć powyższe cele zastosuję następujące strategie? Copryright by 2011 Strona 6

8 Krok 2 - Zapisz swoje cele na kartce Badania naukowe przeprowadzone na Uniwersytecie w Stanford w Stanach Zjednoczonych wykazały, że zapisanie własnych celów na papierze wzmacnia zaangażowanie i powiększa szansę na ich osiągnięcie. Podczas zapisywania celów na kartce, dzieje się coś niewirygodnego w drodze między mózgiem a dłonią. Umacniasz swoje przekonania i pogłębiasz wiarę, że cele są możliwe do osiągnięcia. Sama czynność zapisywania celów daje Ci poczucie kontroli i władzy. Zapisane cele wzmacniają w Tobie postanowienie i determinację, by za wszelką cenę je osiągnąć. Krok 3 - Określ cenę, jaką zamierzasz zapłacić za osiągnięcie swojego celu. Sporządź listę wszystkiego, co będziesz musiał zrobić, jeśli chcesz by cel stał się rzeczywistością. Czy chcesz codziennie rano wcześniej zaczynać działać na rynkach finansowych? A może będziesz siedział wieczorami? Czy zamierzasz wziąć udział w jakiś kursach? Jakie będziesz stosował system zarządzania? Jakie będziesz płacił podatki? Czy decydujesz się odejść z pracy i zająć się tylko inwestowaniem? Jakie inne koszty mogą pojawić się w osiągnięciu wyznaczonego celu? Wszystko zapisz na kartce. Copryright by 2011 Strona 7

9 Krok 4 - Opracuj szczegółowy plan Opracuj plan na piśmie. Zdolność zapisywania celów i tworzenia planów ich realizacji to główna umiejętność gwarantująca sukces. Plan zaczyna się od listy wszystkich rzeczy, które będziesz musiał zrobić, by osiągnąc cel. Uporządkuj listę według ważności i kolejności. Krok 5 - Działaj zgodnie z planem Podejmij działania w kierunku osiągnięcia celu. Gdy już wyznaczyłeś sobie cel, zapisałeś go, określiłeś cenę, którą zamierzasz zapłacić, i opracowałeś plan, przejdź natychmiast do działania. Krok 6 - Zrób coś każdego dnia, aby przybliżyć się do Twojego celu Każdego dnia zrób coś, co przybliża cię do najważniejszego celu. To kluczowy element sukcesu, który zapewnia energię i entuzjazm. Twoim zadaniem, jest dotrzeć do miejsca, w którym naprawdę uwierzysz w moc własnych nieograniczonych umiejętności i zdolności, a jedyny sposób polega na konsekwentnym podejmowaniu działań każdego dnia, bez przerwy. Copryright by 2011 Strona 8

10 Krok 7 - Trzymaj mocno określony kierunek działania Z góry postanów, że gdy już zaczniesz dążyć do celu, to będziesz trzymał obrany kierunek działania. Cele i plany możesz zmieniać elastycznie. Najważniejsze, abyś podążał w słusznym kierunku. Jak tylko zaczniesz, to szybko zaobserwujesz jakie dokonujesz zmiany w swoim życiu. Wszelkie pojawiające się problemy na drodze, od dzisiaj będą dla Ciebie wyzwaniami. Jeśli mocno utwierdzisz się w tym przekonaniu, to z góry będziesz zakładał, że znajdziesz sposób na rozwiązanie. Copryright by 2011 Strona 9

11 EMOCJE Copryright by 2011 Strona 10

12 Emocje to silne, względnie nietrwałe, świadome lub nieświadome uczucia i wzruszenia o charakterze pobudzenia pozytywnego (pod wpływem szczęścia, zachwytu, spełnienia) lub negatywnego (pod wpływem gniewu, odrazy, strachu). Zwykle odróżnia się je od uczuć, które są bardziej świadomą interpretacją emocji, oraz od mniej intensywnego i z reguły krótkotrwałego nastroju. Gdy stan silnego pobudzenia emocjonalnego przekroczy określony próg, myśli podporządkowują się emocjom. Na przykład im bardziej się złościsz, tym więcej gniewnych myśli wytwarza nasz umysł, a im bardziej narasta złość, tym trudniej przemówić sobie do rozsądku. Radość może wywołać równie zniekształcone lub irracjonalne myśli, jak niepokój. Dlatego też nigdy nie należy podejmować pochopnych decyzji na gorąco, zarówno pod wpływem rozczarowania, jak i radości. W chwilach euforii nie nachodzą nas smutne myśli, a w chwilach przygnębienia nie stać nas na optymizm. W obu przypadkach brakuje obiektywnej oceny sytuacji. Copryright by 2011 Strona 11

13 Źródła emocji (głównym źródłem emocji są wszelkie bodźce odbierane przez nasze zmysły) a) przedmioty lub obiekty, które nie budziły wcześniej żadnych uczuć, np. kontakt z jeziorem jest emocjonalnie obojętny jesienią, ale w czasie letnich upałów jest źródłem przyjemności. Dla kogoś, kto tonął, jezioro może kojarzyć się z lękiem etc. b) potrzeby - dążenie do ich zaspokojenia wywołuje emocje. Kiedy wydaje się, że potrzeba może być zaspokojona pojawia się radość, podekscytowanie, duma, natomiast gdy potrzeba napotyka blokadę - smutek, żal, lęk, złość, c) JA - można siebie lubić, nienawidzić, być z siebie dumnym, złościć się na siebie. Przekonania żywione o sobie, stopień, w jakim jesteśmy bliscy tego, jakimi chcielibyśmy być d) słowa - mogą działać podobnie jak czyny i wywoływać emocje: radość, żal, wstyd, lęk, poczucie winy. Copryright by 2011 Strona 12

14 1. Jakie znasz stany emocjonalne, które przeszkadzają w osiągnięciu dobrych wyników finansowych na giełdzie? Jakie znasz stany emocjonalne, które pomagają w utrzymaniu kontroli oraz osiągnięciu zadowalających wyników finansowych? Copryright by 2011 Strona 13

15 Z naszych doświadczeń wynika, że najbardziej sprzyjają inwestorowi w realizacji zamierzonych celów nastepujące czynniki: a) pozytywne myślenie b) koncentracja uwagi na pojawiąjce się sytuacje lub okazje na wykresach wybranych walorów finansowych c) jasne i czytelne zasady d) konsekwencja potwierdzona działaniem (każdego dnia, bez przerwy) e) konkretny plan sporządzony na kartce f) właściwa strategia zarządzania (chronimy kapitał przed utratą) g) pewność siebie h) mocne ugruntowane oczekiwania i kokretne cele wyszczególnione w czasie i) bardzo dobry stan zdowia fizycznego i psychicznego j) inwestowanie z pasją Wymienione czynniki sprzyjają pełniejszej kontroli naszego stanu emocjonalnego. Copryright by 2011 Strona 14

16 Idea Tradera JTF TEAM 1) Trzymam się ustalonych zasad i reguł. 2) Podejmuję decyzję inwestycyjne na podstawie, tego co przedstawia mi wykres (struktura, geoemtria, formacje świecowe, overbalance). 3) Koncentruję się na metodach i narzędziach do osiąganięcia sukcesu, a nie na ich wynikach. 4) Za wszelkie podjęte decyzje na rynku tylko JA jestem odowiedzialny. 5) Ćwiczę stan umysłu rano i wieczorem, każdego dnia. 5) Gramy z pełną pasją. I LOVE THIS GAME. Copryright by 2011 Strona 15

17 Bądź gotowy na bardzo pozytywny, świadomy trading. To hasło pomoże Ci poczuć się wyciszonym, wewnętrznie skupionym, skoncentrowanym, pełnym energii i rozluźnionym w czasie gry. Copryright by 2011 Strona 16

18 RELAKSACJA Copryright by 2011 Strona 17

19 Relaksacja to proces wchodzenia w stan relaksu. Sprzyja odpoczynkowi fizycznemu i psychicznemu, a także zachowaniu spokoju lub odpowiedniego poziomu napięcia, pozwalającego na optymalne i skuteczne działanie. Napięcie to powinno być dostosowane do okoliczności. W sytuacjach bezproblemowych, w których czujemy się bezpiecznie, relaksacja umożliwia skuteczniejszy wypoczynek. W sytuacjach wymagających większej aktywności, niepokojących lub niebezpiecznych, relaksacja pozwala zachować maksymalną ilość energii na skuteczne myślenie, działanie oraz czujność, zmniejszając przy tym niepotrzebne wydatki emocjonalne. Dysponując większą energią i spokojem, działamy efektywniej! Relaksacja jest naturalną zdolnością ludzi i zwierząt. Zwierzęta jednak potrafią się lepiej odprężyć niż ludzie. Naturalną funkcją relaksacji jest: oszczędność energii, którą możemy przeznaczyć na działanie i myślenie, oraz regeneracja po wysiłku. Relaksacja ułatwia dostęp do myśli, uczuć, wrażliwości i duchowości człowieka. Im bardziej jesteśmy spokojni, tym bardziej jesteśmy sobą, jeśli przyjmiemy, że uczuciowość, duchowość oraz myślenie są ważnymi wymiarami człowieczeństwa. Copryright by 2011 Strona 18

20 ODDYCHANIE Copryright by 2011 Strona 19

21 Czy doświadczasz stan senności, gdy pracujesz kilka godzin w swoim biurze? Jeśli tak, to wytłumaczeniem może być sposób, w jaki oddychasz. Jeżeli twój oddech jest płytki, może ci być trudno pozostać rozbudzonym. Zmień jednak swój wzorzec oddychania, a doświadczysz w ciele nowych wrażeń. Jeżeli zaczniesz oddychać głęboko, z głębi brzucha, odkryjesz, że masz więcej energii i wigoru. Ćwiczenie 1 Odświeżające oddychanie 1) Skup uwagę na swoim nosie i poczuj przepływające przez niego powietrze. 2) Powoli licz do pięciu w tym czasie weź długi, powolny, głęboki wdech przez nos. 3) Wstrzymaj oddech - licz w tym czasie do pięciu. 4) Po pięciu sekundach powoli wypuść powietrze przez nos, licząc przy tym do pięciu. 5) Powtórz to ćwiczenie dziesięć razy. Czy zauważasz jakąś zmianę? Jak się czujesz po wykonaniu ćwiczenia? Copryright by 2011 Strona 20

22 Ćwiczenie 2 Odświeżające oddychanie za pomocą przepony 1) Wyobraź sobie swój brzuch (przeponę) i skoncentruj się na oddechu. Połóż obie dłonie na przeponie i powoli licz do pięciu. W tym czasie po woli wciągaj powietrze przez nos. 2) Biorąc długi, powolny, głęboki wdech, wypychaj brzuch do góry. Wyobrażaj sobie balon napełniający się powietrzem. 3) Policz do pięciu, w tym czasie wstrzymuj oddech. Po cichu mów do siebie: Jeden długi wdech, drugi długi wdech, trzeci długi wdech, czwarty długi wdech, piąty długi wdech. 4) Teraz powoli wydychaj powietrze przez nos, odliczając przy tym do pięciu. W czasie wydechu, powoli wciągaj brzuch. Wyobrażaj sobie balon, z którego uchodzi powietrze. 5) Powtórz tę sekwencję oddechów dziesięć razy. Copryright by 2011 Strona 21

23 Pozycja ciała Dzięki skupieniu się na pewnych częściach ciała, możesz szybciej osiągnąć swój naturalny stan odprężenia. Dlatego jest tak Ważne, by skoncentrować się na tym, jak trzymasz głowę, na szyi, ramionach i plecach. Stan rozluźnienia wstajesz wyprostowany, siedzisz w pozycji wyprostowanej, głowę trzymasz prosto, szyja i ramiona są rozluźnione, ramiona są ściągnięte do tyłu i opuszczone, uśmiechnięta twarz, rozluźnione mięśnie twarzy, rozluźnione szczęki, powolny, miarowy oddech, głęboki oddech, rozluźnione ręce i dłonie, stopy swobodnie oparte o podłoże, otwarte dłonie, nie zakładasz nogi na nogę, nogi nie są skrzyżowane w kostkach. Stan napięcia wstajesz przygarbiony, siedzisz przygarbiony, głowa opada na prawą lub lewą stronę, napięta szyja i ramiona, ramiona skierowane do przodu i podniesione, skurczona twarz, napięte mięśnie twarzy, zaciśnięte szczęki, szybki oddech, płytki oddech, dłonie zaciśnięte w pięści, stopy tupią w podłogę, zaciśnięte dłonie, noga założona na nogę, nogi skrzyżowane w kostkach. Copryright by 2011 Strona 22

24 Ćwiczenie 3 Ćwiczenie relaksujące w pozycji stojącej 1. Gdy stoisz, zwróć uwagę na swoją postawę. 2. Czy twoje łokcie znajdują się z tyłu ciała, czy też z przodu? a) Czy ramiona są wysunięte do przodu? b) Czy twoja klatka piersiowa jest skurczona, czy też wysunięta do przodu? 3. Czy czujesz się zwrócony na zewnątrz czy do wewnątrz? a) Czy kolana są skierowane na zewnątrz czy do wewnątrz? b) Czy stopy są równolegle względem siebie? 4. Czy podbródek jest wysunięty do przodu czy cofnięty? a) Czy twoja głowa jest pochylona do przodu, czy odchy lona do tyłu? b) Czy szyję masz wygiętą do przodu, czy do tyłu? 5. Czy twoje dłonie są otwarte, czy zamknięte? 6. Czy twoja miednica jest wysunięta do przodu, a plecy wygięte w łuk? Czy też miednica jest cofnięta, a plecy proste? Zmień swą postawę tak, by poczuć się bardziej wyciszonym, wewnętrznie skupionym, skoncentrowanym, rozluźnionym i pełnym energii. Zmiany postawy pociągają za sobą pewne subtelne zmiany w sposobie poruszania się. Im bardziej subtelne będą te zmiany, tym szybciej osiągniesz naturalny stan odprężenia. Copryright by 2011 Strona 23

25 Dlaczego to działa? Jak to się dzieje, że ruchy i pozycje ciała oraz sposób oddychania mają wpływ na stan twojego umysłu? Te ćwiczenia działają, bo twoje ciało oraz umysł istnieją i funkcjonują jako system holistyczny. Wzajemne współistnienie umysłu i ciała oznacza, że z natury masz dostęp do swoich stanów emocjonalnych i możliwość wpływania na nie. Korzystając ze swego ciała bądź umysłu, możesz wchodzić w pożądane przez siebie stany (np. w naturalny stan odprężenia), rozwijać je, wzmacniać i stabilizować. Fakt, że ciało i umysł istnieją i funkcjonują jako współzależny system, wyjaśnia, dlaczego sposób, w jaki używasz swojego ciała, odgrywa tak wielką rolę w kierowaniu stanami umysłu. Nieco dalej przedstawimy ci sposoby bardziej efektywnego wykorzystywania mózgu w procesie kontrolowania stanów emocjonalnych. Te procesy neurologiczne już się u ciebie rozpoczęły. Dlaczego? Bo - ogólnie mówiąc dla większości ludzi łatwiej jest działać i doświadczać w nowy sposób, niż tak, jak robiłeś to do tej pory. Copryright by 2011 Strona 24

26 Ćwiczenie 4 Ćwiczenie skupiania wzroku na czterech obiektach 1) Usiądź wygodnie przy biurku. Znajdź w swoim otoczeniu przedmioty, na których mógłbyś zatrzymać wzrok. Powiedzmy, że wybrałeś telefon, no tatnik, nożyczki i książkę. 2) Skup się na dziesięć sekund na pierwszym obiekcie - na telefonie. Kiedy się na nim koncentrujesz, wyobrażaj sobie, że słyszysz siebie mówiącego spokojnym, kojącym głosem: Zrelaksuj się. 3) Teraz przenieś uwagę na drugi obiekt - notatnik. Znowu skup się na dziesięć sekund na tym przedmiocie i wyobraź sobie siebie mówiącego: Zrelaksuj się. 4) Kiedy już czujesz się na to gotowy, zajmij się trzecim obiektem - nożyczkami. Patrz na nożyczki i powtarzaj sobie w myślach: Rozluźnij się. Po dziesięciu sekundach przenieś uwagę na następny obiekt. 5) Ostatnim przedmiotem jest książka. Pozostań skupiony na niej przez dziesięć sekund. Przypominaj sobie spokojnym, kojącym głosem, żeby się relaksować. 6) Powtórz tę sekwencję (punkty 2-5) jeszcze dziesięć razy. Copryright by 2011 Strona 25

27 Niegdyś wierzyliśmy w to, że sztuki medytacji trzeba się uczyć latami, nawet dziesiątkami lat, i dopiero wtedy można korzystać z potężnych metod. Dzisiaj jednak już nie musimy przechodzić tak długiego i żmudnego treningu. Wiedząc, że każde doświadczenie ma swoją strukturę, wewnętrzną formę i że jest procesem, możemy pominąć dodatkowe treści i przejść do struktury procesu, który NLP (Neurolingwistyczne programowanie) nazywa modelowaniem. NLP to zbiór technik komunikacji nastawionych na tworzenie i modyfikowanie wzorców postrzegania i myślenia u ludzi. Copryright by 2011 Strona 26

28 5 istotnych zasad NLP 1) Mapa to nie to samo co dane terytorium. Mapa to nasze myśli i uczucia, terytorium to rzeczywistość. Reagujemy na nasze myśli i przeczucia dotyczące rzeczywistości, a nie bezpośrednio na rzeczywistość. To dobra wiadomość, ponieważ oznacza ona, że możliwe jest stworzenie lepszej mapy, lepszego sposobu myślenia i odczuwania rzeczywistości. 2) Nasze doświadczenie ma swoją strukturę. Inaczej mówiąc, sposób, w jaki w naszych umysłach są ułożone wspomnienia, określa, co będą dla nas oznaczać i jak na nas wpłyną. Jeśli zmienimy strukturę naszych wspomnień, inaczej odbierzemy wydarzenia z naszego życia. Zmieńmy strukturę myśli, a automatycznie zmienią się nasze przeżycia. 3) Jeśli coś jest możliwe dla jakiejś osoby, to znaczy, że jest to wykonalne dla każdego. Doskonałość i osiągnięcia mają strukturę, którą da się skopiować. Tworząc model ludzi sukcesu, możemy się uczyć na doświadczeniach tych, którym się udało. Jeśli będziemy potrafili wykorzystywać nasz mózg w ten sam sposób co wybitnie uzdolnieni ludzie, możemy posiąść istotę ich talentu. Copryright by 2011 Strona 27

29 4) Umysł i ciało to części tego samego systemu. Jeśli zmienimy sposób, w jaki o czymś myślimy, zmienią się nasze umiejętności. Jeśli zmienimy postawę, sposób oddychania czy jakieś inne aspekty naszej fizjologii, zmienią się nasze myśli. Wspaniały psychiatra R.D. Laing zwykł mawiać: Zmień swój umysł, zmień swoje ciało. Zmień swoje ciało, zmień swój umysł. 5) Ludzie mają wszelkie potrzebne zasoby. W NLP traktuje się obraz, dźwięk czy uczucie jak zasoby. Nasz mózg ma zdolność wywoływania wewnętrznych obrazów. Nieważne, czy obrazy te są początkowo rozmyte, czy wyraźne, zawsze da sieje zamienić we wspaniałe i motywujące wizje. Wewnętrzny głos może nas krytykować albo zachęcać i prowadzić. Każdy stan, którego doświadczyliśmy w naszym życiu - pewność siebie, wyzwanie, nieugięta wola czy cokolwiek innego - może zostać wykorzystany w dowolnej sytuacji w naszym życiu, gdy będziemy tego potrzebować. Copryright by 2011 Strona 28

30 AFIRMACJE Copryright by 2011 Strona 29

31 Czy wierzysz w moc pozytywnego myślenia? Ostatnie badania naukowe dowodzą, że pozytywne myślenie obniża poziom stresu i poprawia stan zdrowia. Czy uważasz siebie za osobę pozytywnie nastawioną do życia, która jednak ciągle odkrywa, że jej umysł jest pełen negatywnych myśli? Albo może rozwinąłeś w sobie nawyk oczekiwania na najgorsze? Jakakolwiek jest twoja odpowiedź, możesz ćwiczyć siebie w oczekiwaniu na najlepsze. Najpierw wybierz afirmacje, która sprawi, że poczujesz się dobrze. Następnie, zawsze gdy dochodzi do stresującej sytuacji albo nieprzyjemnej wymiany zdań, powtarzaj tę afirmacje. Im więcej razy ją powtórzysz, tym szybciej osiągniesz naturalny stan odprężenia. Wszystkie afirmacje związane z oddechem, postawą i technikami koncentracji nazywamy punktami odniesienia. Mogą one dla ciebie wewnętrznymi zasobami. Dzięki nim możesz Utrzymywać naturalny stan odprężenia. Oznacza to, że akt afirmacji wprowadza cię w naturalny stan odprężenia. Copryright by 2011 Strona 30

32 Relaksujący oddech: Kiedy oddycham głęboko, bardziej się relaksuję. Oddech pomaga mi się zrelaksować. Kiedy robię wdech, staję się bardziej zrelaksowany. Kiedy robię wydech, staję się bardziej zrelaksowany. Afirmacje pozycji ciała Pozwalam sobie używać siły relaksacji, by poczuć się bardziej wyciszonym i skupionym. Przez cały dzień jestem świadomy mojej postawy. Na początku każdej godziny sprawdzam, czy moja pozycja ciała jest dobra. Sprawdzam, by się upewnić, czy siedzę w zrelaksowany sposób i czy moje plecy są wyprostowane, ramiona ściągnięte do tyłu, czy mój podbródek nie jest przekrzywiony, a szyja napięta. Copryright by 2011 Strona 31

33 Afirmacja skupiania wzroku na czterech obiektach: Gdy zauważam, że zaczynam być spięty, wykonuję ćwiczenie skupiania wzroku na czterech obiektach. Kiedy przez dziesięć sekund patrzę na każdy z czterech przedmiotów, przypominam sobie o tym, by się zrelaksować. Powtarzam tę sekwencję ruchów oczu dziesięć razy. Zobowiązanie się do utrzymywania naturalnego stanu odprężenia: Zobowiązuję się doskonalić mój naturalny stan odprężenia. Osiągam ten stan, kiedy staję się wyciszony, wewnętrznie skupiony, skoncentrowany, rozluźniony i pełen energii. Żadne przeszkody ani wyzwania nie wpłyną na mój stan odprężenia. Zobowiązanie się do pozytywnego myślenia: Teraz obiecuję sobie nagradzać się przyjemnym, spokojnym, pełnym wyciszenia i odprężenia życiem. Jeśli w mojej głowie pojawi się negatywna myśl, natychmiast zdam sobie sprawę z tego, jak to na mnie wpływa. Będę myśleć tylko o tym, co jest pozytywne i konstruktywne. Copryright by 2011 Strona 32

34 Dlaczego afirmacje działają? Moc języka tkwi w jego zdolności do wywoływania stanów i tworzenia zasobów wewnętrznych wyższego rzędu. Dzięki temu możemy się uczyć i doskonalić sztukę sygnalizowania naszemu umysłowi i ciału potrzeby przywoływania zdrowych stanów odpoczynku, spokoju, wewnętrznego skupienia, zintegrowania, zrównoważenia, energii, koncentracji i tym podobnych. Te stany mają ogromny wpływ na naszą kondycję psychofizyczną. Pierwszym krokiem, by naprawdę mieć nad tym kontrolę, jest osiągnięcie większej świadomości tego wewnętrznego monologu. By odkryć, co się właściwie mówi do siebie, trzeba zagłębić się w tę wewnętrzną rozmowę. Być może będziesz musiał trochę ją wzmocnić, aby ją wyraźnie usłyszeć. Copryright by 2011 Strona 33

35 Dlaczego afirmacje działają? c.d Kiedy zobowiązujesz się, by utrzymywać naturalny stan odprężenia, nadajesz swemu życiu pewną strukturę. Staje się ona następnie twoim wewnętrznym zasobem wyższego rzędu i jako twój punkt odniesienia określa, co chcesz robić w życiu, jakich wyborów dokonujesz i na jakie życie się decydujesz. Takie zobowiązanie staje się wartością, w którą wierzysz. Twoje wartości także istnieją jako stan umysłu i ciała, związany z innym stanem z pierwotnym stanem relaksacji. Jako stan związany z innym stanem może on zaistnieć jako wyciszenie, wewnętrzne skupienie i tym podobne. Właściwie stworzyłeś więc dwa zasoby: na podstawowym poziomie skupiłeś się na stawaniu się zrelaksowaną, spójną całością, na metapoziomie zobowiązałeś się do bycia właśnie takim. W związku z tym podjąłeś decyzję, która upoważnia cię do działania. Copryright by 2011 Strona 34

36 WIZUALIZACJE Copryright by 2011 Strona 35

37 Uwarunkowania i doświadczenia z przeszłości odgrywają decydującą rolę i wpływają na sposób funkcjonowania twojego umysłu. Możesz przeanalizować przyczyny i próbować je zmienić. Możesz także podjąć działanie i zacząć czytać o pozytywnych afirmacjach, widzieć je i powtarzać. Zwizualizowane afirmacje zrelaksują twój umysł, pomogą ci szybko i bez wysiłku dotrzeć do naturalnego stanu odprężenia. Stosując afirmacje, pozwól swojemu umysłowi, by wizualizował sceny, zdarzenia, obiekty i symbole - realnie istniejące albo wyimaginowane - które będą ci towarzyszyły w procesie dochodzenia do naturalnego stanu odprężenia. Wybierz dla siebie takie afirmacje, które najlepiej wprowadzają cię w naturalny stan relaksu. Copryright by 2011 Strona 36

38 Ćwiczenie 5 Ćwiczenia relaksacji poprzez wizualizacje Zmienianie swojego umysłu: Moje życie czasami przypomina diabelski młyn - raz jestem na górze, raz na dole. Moje błędy zadziwiają mnie i zachwycają, w ten sposób się uczę. Wiem, że w życiu czeka mnie jeszcze wiele wspaniałych chwil. Pozostanę otwarty na nieprzewidziane zmiany i po prostu przygotuję się na następną drogę pod górę. Wiem, że wszystkie doświadczenia są po prostu częścią życia. Dawanie sobie prawa do samorealizacji: Dzisiaj daję sobie prawo, by robić to, co kocham. Wybieram książki, czasopisma i filmy, które mnie inspirują i sprawiają, że czuję się twórczy. Poprzez pomaganie innym, aktywne uczestniczenie w życiu, a takż zwyczajne bycie sobą nadaję swemu życiu znaczenie. Copryright by 2011 Strona 37

39 Ćwiczenie 5 c.d. Napełnianie umysłu radością: Moje życie jest jak wędrówka niekończącym się szlakiem. Ta droga zawsze mnie cieszy. Pozostaję cierpliwy i świadomy każdego swojego kroku. Pozostaję otwarty na możliwości i zmiany. Podążając ścieżką życia, pozostaję elastyczny w moim sposobie myślenia. Otwieranie umysłu: Każdego dnia otwieram umysł na nowe myśli, idee, możliwości, perspektywy i przekonania. Postrzegam siebie jako osobę wyjątkową. Moja filozofia życiowa i przekonania są unikalne. Mam prawo decydować o tym, co myślę i mówię. Ochranianie umysłu: Otaczam się szczęśliwymi i odważnymi ludźmi. Copryright by 2011 Strona 38

40 Ćwiczenie 5 c.d. Pozwalanie, by umysł odpoczywał: Nawet kiedy czuję się spokojny, zdystansowany i zwrócony ku swemu wnętrzu, słucham i obserwuję otaczających mnie ludzi. W tym czasie napełniam się energią i wewnętrzną siłą. Czuję się pewnie i bezpiecznie. Wiem, że kiedy będę na to gotowy, mogę zacząć dzielić się sobą i swoimi ideami. Wzmacnianie umysłu: Wzmacniam swój umysł poprzez wykonywanie ćwiczeń relaksacji. Uczę się koncentrować i osiągać cele, jakie sobie wyznaczam. Copryright by 2011 Strona 39

41 Ćwiczenie 5 c.d. Docenianie swojej sytuacji - zmiana nastawienia wobec rzeczywistości: Dzisiaj mam pozytywne nastawienie. Czuję wdzięczność za to, co mam. Wiem, że na świecie jest wielu ludzi, którzy mają znacznie mniej niż ja. Mogę przestać porównywać siebie z innymi. Wiem, że moje życie pozostanie na torze, który mu wyznaczyłem. Pójdę jeszcze dalej, uśmiechając się, będąc szczęśliwym i dodając odwagi innym. Zrozumienie swojego umysłu: Rozumiem, że mój umysł podejmuje decyzje, które są dla mnie najwłaściwsze. Sprawiam, że moje myśli i decyzje są zgodne z moimi życiowymi celami. Copryright by 2011 Strona 40

42 Zarówno poczucie napięcia, jak i stan rozluźnienia zaczynają się w umyśle. Zależnie od tego, jak interpretujesz zachowanie - swoje lub innych, stwarzasz w sobie odczucie napięcia lub bycia zrelaksowanym. Ten behawioralny mechanizm poznawczy wyjaśnia zarówno prostotę, jak i głębię dokonującej się w tobie przemiany. Mamy wiele możliwości reagowania na zachowanie innych. Badania dowodzą, że nasze przekonania i system wartości mogą znacząco wpłynąć na nasz stan emocjonalny. Najważniejsze jest to, by nauczyć się dostrzegać, jak mocno Wpływają na nasze zachowanie przekonania i wartości. Poprzez powtarzanie wizualizacji stają się one zbieżne z przekonaniami i wartościami osoby doświadczającej naturalnego stanu odprężenia. Zwróć uwagę na to, jak bardzo przekonania i system wartości wpływają na twoje zachowanie. Copryright by 2011 Strona 41

43 Wizualizacje poprzez afirmacje przekonań Teraz wykroczymy poza zwyczajne myśli - reprezentacje obrazów, dźwięków i doznań, jakie pojawiają się na twoim wewnętrznym ekranie. Chcemy użyć afirmacji różnych przekonań, aby wzmocnić i ustabilizować te myśli. Przekonania i myśli nie są tym samym. Myśli reprezentują różne wizualne, dźwiękowe i kinestetyczne informacje. Możesz je także przedstawiać w formie pojęć językowych (słów). Jednak można mieć wiele myśli, w które się nie wierzy. Można przyjmować idee innych osób i nawet dokładnie je rozumieć, a jednak ciągle nie wierzyć w nie. Kiedy wierzysz w jakąś myśl, doświadczasz jej potwierdzenia. Oznacza to, że na metapoziomie ją afirmujesz. Oto przykład tego, że istnieją myśli, w które nie wierzysz: pomyśl sobie o czymś, w co zdecydowanie nie wierzysz. Czy możesz to zrobić? Oczywiście! Możesz pomyśleć o dowolnym pojęciu i powiedzieć sobie: Nie, to niemożliwe!. Copryright by 2011 Strona 42

44 Wizualizacje poprzez afirmacje przekonań c.d. Teraz pomyśl o czymś, w co wierzysz. Pomyślałeś o tym i uwierzyłeś albo afirmowałeś tę myśl. Mówisz sobie: Tak, oczywiście!. Jednak myśli, które tworzą przekonania, często pozostają nieuświadomione, są poza naszą świadomością. Przedstawimy ci relaksujące myśli, które pomogą ci ujrzeć nowe wzorce myślenia. Możesz je włączyć w swoje życie, dzięki czemu zyskasz świeże spojrzenie na świat. Przeczytaj te myśli i zaakceptuj je - powiedz im Tak!. Copryright by 2011 Strona 43

45 Ćwiczenie 6 Ćwiczenia relaksacji poprzez wizualizacje Wizualizacje relaksujących afirmacji przekonań: Moja wytrwałość zostanie nagrodzona. Jestem najlepszy traderem świata. Trading jest fantastyczną zabawą. Potrafię wyszukiwać najlepsze okazje na rynkach kapitałowych. Każda osiągnięta strata jest cenną lekcją. Trend jest moim przyjacielem. Jestem jak Jaguar - potrafię tropić i polować. Z każdym dniem będę się rozwijać. Znam wiele ciekawych pomysłów na zarabianie pieniędzy. Sprawię, że moje wizje staną się rzeczywistością. Moje życie jest zawsze pełne niespodzianek. Po prostu po to sięgnę. Dzisiaj podejmę decyzję. Jestem najlepszy z najlepszych w każdej dziedzinie życia. Copryright by 2011 Strona 44

46 Poznałeś wsłuchiwanie się w swoje myśli i uświadamianie sobie przekonań, które cię blokują. Teraz dysponujesz relaksującymi wizualizacjami, których możesz użyć, by się wzmocnić i ruszyć do przodu, kiedy czujesz, że utknąłeś w swoim sposobie myślenia i postępowania. Znasz także kilka potężnych myśli, którymi możesz zastąpić te stare, osłabiające cię. Masz narzędzia, pozwalające ci zobaczyć wzorce, według których biegnie twoje życie, i schematy postrzegania rzeczywistości, czyli twoje filtry percepcji. Odkryłeś znaczenie pozytywnej postawy we wzmacnianiu obrazów, dźwięków i doznań na twoim wewnętrznym ekranie. Wszystkie te myśli nieustannie przybliżają cię do twoich celów. Przechodząc przez ten proces, możesz trwać w doświadczaniu naturalnego stanu odprężenia. Copryright by 2011 Strona 45

Część 9. Jak się relaksować.

Część 9. Jak się relaksować. Część 9. Jak się relaksować. A CBT Workbook for Children and Adolescents by Gary O Reilly 98 Co lubisz robić by się zrelaksować A CBT Workbook for Children and Adolescents by Gary O Reilly 99 Ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Jak wzmocnić działanie Dekretów i afirmacji?

Jak wzmocnić działanie Dekretów i afirmacji? Zaprasza Sławomir Mika Jak wzmocnić działanie Dekretów i afirmacji? www.brahman.pl Niniejsza publikacja może być kopiowana oraz dowolnie rozprowadzana Tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez wydawcę.

Bardziej szczegółowo

Witaj, Odważ się i podejmij wyzwanie- zbuduj wizję kariery, która będzie odzwierciedleniem Twoim unikalnych umiejętności, talentów i pragnień.

Witaj, Odważ się i podejmij wyzwanie- zbuduj wizję kariery, która będzie odzwierciedleniem Twoim unikalnych umiejętności, talentów i pragnień. Witaj, Nazywam się Magdalena Kluszczyk. Jestem self-leadership coachem i coachem kariery. Wspieram ludzi w budowaniu i odkrywaniu sukcesu na własnych warunkach. Stwórz wizję kariery to pierwszy krok na

Bardziej szczegółowo

AFIRMACJE DLA GŁOSU. Stwórz własne afirmacje, które być może bardziej odpowiadają Twojej sytuacji. Dodaj je do listy.

AFIRMACJE DLA GŁOSU. Stwórz własne afirmacje, które być może bardziej odpowiadają Twojej sytuacji. Dodaj je do listy. AFIRMACJE DLA GŁOSU Lista, którą przygotowałam zawiera afirmacje dotyczące różnych aspektów Twojego funkcjonowania, Twojego głosu i pracy głosem. Wybierz z niej te, które uznasz za najbardziej trafne w

Bardziej szczegółowo

Z tego rozdziału dowiesz się:

Z tego rozdziału dowiesz się: Rozdział 2 Jak powstaje głos? Z tego rozdziału dowiesz się: które partie ciała biorą udział w tworzeniu głosu, jak przebiega proces wzbudzania dźwięku w krtani, w jaki sposób dźwięk staje się głoską, na

Bardziej szczegółowo

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze.

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze. Przedmowa Kiedy byłem mały, nawet nie wiedziałem, że jestem dzieckiem specjalnej troski. Jak się o tym dowiedziałem? Ludzie powiedzieli mi, że jestem inny niż wszyscy i że to jest problem. To była prawda.

Bardziej szczegółowo

SZTUKA SŁUCHANIA I ZADAWANIA PYTAŃ W COACHINGU. A n n a K o w a l

SZTUKA SŁUCHANIA I ZADAWANIA PYTAŃ W COACHINGU. A n n a K o w a l SZTUKA SŁUCHANIA I ZADAWANIA PYTAŃ W COACHINGU K r a k ó w, 1 7 l i s t o p a d a 2 0 1 4 r. P r z y g o t o w a ł a : A n n a K o w a l KLUCZOWE UMIEJĘTNOŚCI COACHINGOWE: umiejętność budowania zaufania,

Bardziej szczegółowo

Firma EDU-INNOWACJA. zaprasza Państwa na Warsztaty. Uwolnij swój stres - znajdź pokłady relaksu. Jesteśmy przekonani, iż

Firma EDU-INNOWACJA. zaprasza Państwa na Warsztaty. Uwolnij swój stres - znajdź pokłady relaksu. Jesteśmy przekonani, iż Firma EDU-INNOWACJA zaprasza Państwa na Warsztaty Uwolnij swój stres - znajdź pokłady relaksu. Jesteśmy przekonani, iż przyniesą one Państwu wiele korzyści przekładając się na harmonizację całego ciała.

Bardziej szczegółowo

MOTYWACJA, czyli jak oswoić własną siłę?

MOTYWACJA, czyli jak oswoić własną siłę? Jak motywują się Ci, którzy inspirują się sami? MOTYWACJA, czyli jak oswoić własną siłę? 1. DOBRA WIADOMOŚĆ. 2. MOTYWACJA ZEWNĘTRZNA I WEWNĘTRZNA. 3. TECHNIKI MOTYWACYJNE. MOTYWACJA czyli co? RODZAJE MOTYWACJI

Bardziej szczegółowo

KARMIENIE SWOICH DEMONÓW W 5 KROKACH Wersja skrócona do pracy w parach

KARMIENIE SWOICH DEMONÓW W 5 KROKACH Wersja skrócona do pracy w parach KARMIENIE SWOICH DEMONÓW W 5 KROKACH Wersja skrócona do pracy w parach Przygotowanie Na początku zapytaj partnera, czy wie, z jakim demonem lub bogiem chce pracować. Partner nie musi ci tego powiedzieć,

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA W ZAPOBIEGANIU OSTEOPOROZY

ĆWICZENIA W ZAPOBIEGANIU OSTEOPOROZY ĆWICZENIA W ZAPOBIEGANIU OSTEOPOROZY Ćwiczenie 1. - Stajemy w rozkroku na szerokości bioder. Stopy skierowane lekko na zewnątrz, mocno przywierają do podłoża. - Unosimy prawą rękę ciągnąc ją jak najdalej

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia ogólnorozwojowe- parszywa trzynastka!

Ćwiczenia ogólnorozwojowe- parszywa trzynastka! Ćwiczenia ogólnorozwojowe- parszywa trzynastka! Data publikacji: 12/08/2014 Wiadome jest, że aby przygotować się do pokonywania długich dystansów, trzeba ćwiczyć nie tylko stosując trening stricte biegowy.

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA PO CESARSKIM CIĘCIU

ĆWICZENIA PO CESARSKIM CIĘCIU Każde ćwiczenie po cc musi być odpowiednio dobrane do kondycji jakiej dysponuje Twój organizm. Warto wspomnieć aby przez okres kilku pierwszych miesięcy nie wykonywać intensywnych ćwiczeń siłowych, nie

Bardziej szczegółowo

PRACA Z PRZEKONANIAMI W PROGRAMIE SIMONTONA INSTRUKCJE ROZWIJANIE I WZMACNIANIE KOMPETENCJI EMOCJONALNEJ

PRACA Z PRZEKONANIAMI W PROGRAMIE SIMONTONA INSTRUKCJE ROZWIJANIE I WZMACNIANIE KOMPETENCJI EMOCJONALNEJ PRACA Z PRZEKONANIAMI W PROGRAMIE SIMONTONA INSTRUKCJE ROZWIJANIE I WZMACNIANIE KOMPETENCJI EMOCJONALNEJ To nie rzeczy nas smucą, ale sposób w jaki je widzimy (Epiktet 55 135). Powyższe stwierdzenie wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

Zaplanuj Twój najlepszy rok w życiu!

Zaplanuj Twój najlepszy rok w życiu! Sukces na Twoich warunkach Zaplanuj Twój najlepszy rok w życiu! "Naszą najgłębszą obawą nie jest to, że jesteśmy zbyt słabi, ale to, że jesteśmy zbyt potężni. To nasz blask nas przeraża, nie ciemność.

Bardziej szczegółowo

POŚLADKI NA PIĄTKĘ ZESTAW 5 ĆWICZEŃ, KTÓRE SPRAWIĄ, ŻE TWOJE POŚLADKI STANĄ SIĘ SILNE, SPRĘŻYSTE I BĘDĄ WYGLĄDAŁY PIĘKNIE

POŚLADKI NA PIĄTKĘ ZESTAW 5 ĆWICZEŃ, KTÓRE SPRAWIĄ, ŻE TWOJE POŚLADKI STANĄ SIĘ SILNE, SPRĘŻYSTE I BĘDĄ WYGLĄDAŁY PIĘKNIE POŚLADKI NA PIĄTKĘ ZESTAW 5 ĆWICZEŃ, KTÓRE SPRAWIĄ, ŻE TWOJE POŚLADKI STANĄ SIĘ SILNE, SPRĘŻYSTE I BĘDĄ WYGLĄDAŁY PIĘKNIE Ćwicz 3 razy w tygodniu, zawsze z jednodniową przerwą. Rob przerwy około 1 min

Bardziej szczegółowo

Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem

Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem Mocno wierzę w szczęście i stwierdzam, że im bardziej nad nim pracuję, tym więcej go mam. Thomas Jefferson Czy zadaliście już sobie pytanie, jaki jest pierwszy warunek

Bardziej szczegółowo

STRES jest normalną biologiczną reakcją każdego żywego organizmu na wszelkie stawiane mu żądania. Jego brak oznacza śmierć dla jednostki.

STRES jest normalną biologiczną reakcją każdego żywego organizmu na wszelkie stawiane mu żądania. Jego brak oznacza śmierć dla jednostki. Barbara Małek STRES jest normalną biologiczną reakcją każdego żywego organizmu na wszelkie stawiane mu żądania. Jego brak oznacza śmierć dla jednostki.! NIE NALEŻY Y UNIKAĆ STRESU Dwa rodzaje reakcji na

Bardziej szczegółowo

Copyright 2017 Monika Górska

Copyright 2017 Monika Górska I UŁÓŻ OPOWIEŚĆ, NA DOWOLNY TEMAT. JEDYNYM OGRANICZENIEM DLA TWOJEJ WYOBRAŹNI SĄ CZTERY SŁOWA, KTÓRE ZNA JDZIESZ NA NASTĘPNEJ STRONIE, A KTÓRE KONIECZNIE MUSZĄ ZNALEŹĆ SIĘ W TWOJEJ OPOWIEŚCI. NIE MUSISZ

Bardziej szczegółowo

Irena Sosin Wydział Medyczny WSM P+Sychar. Opracowane Irena Sosin 1

Irena Sosin Wydział Medyczny WSM P+Sychar. Opracowane Irena Sosin 1 Irena Sosin Wydział Medyczny WSM P+Sychar Opracowane Irena Sosin 1 Myślenie obejmuje zwerbalizowane myśli, ale także wszelkie wyobrażenia, pamięć oraz uczucia, które generowane i sprzężone są z myśleniem.

Bardziej szczegółowo

ŻYWIOŁ WODY - ĆWICZENIA

ŻYWIOŁ WODY - ĆWICZENIA Strona1 ŻYWIOŁ WODY - ĆWICZENIA Cz. III Aby uzyskać namacalny efekt oddziaływania energii Żywiołu Wody w Twoim życiu - jednocześnie korzystaj i z przygotowanych tu ćwiczeń i z opisu procesów nagranych

Bardziej szczegółowo

Pokonaj Stres darmowy kurs internetowy

Pokonaj Stres darmowy kurs internetowy Pokonaj Stres darmowy kurs internetowy www.pokonajstres.eu 15 najskuteczniejszych sposobów na radzenie sobie ze stresem Lekcja 4 Jak łatwo pozbyć się stresu w naturalny sposób? (nawet jeśli uważasz, że

Bardziej szczegółowo

Stres jego przyczyny i wpływ na funkcjonowanie całego organizmu, przeciwdziałanie.

Stres jego przyczyny i wpływ na funkcjonowanie całego organizmu, przeciwdziałanie. Stres jego przyczyny i wpływ na funkcjonowanie całego organizmu, przeciwdziałanie. Martyna Gąsiorowska II GB CO TO JEST STRES?... 3 JAK SIĘ OBJAWIA STRES?... 3 CZY STRES JEST POTRZEBNY?... 3 JAK WALCZYĆ

Bardziej szczegółowo

Magia komunikacji. - Arkusz ćwiczeń - Mapa nie jest terenem. Magia prostego przekazu

Magia komunikacji. - Arkusz ćwiczeń - Mapa nie jest terenem. Magia prostego przekazu Magia komunikacji - Arkusz ćwiczeń - Mapa nie jest terenem Twoja percepcja rzeczywistości opiera się o uogólnionieniach i zniekształceniach. Oznacza to, że to, jak widzisz rzeczywistość różni się od rzeczywistości,

Bardziej szczegółowo

Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole A D E L E F A B E R E L A I N E M A Z L I S H

Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole A D E L E F A B E R E L A I N E M A Z L I S H Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole A D E L E F A B E R E L A I N E M A Z L I S H ZAMIAST ZAPRZECZAĆ UCZUCIOM NAZWIJ JE ZAMIAST -Tu jest za dużo słów. -Bzdura. Wszystkie słowa są łatwe.

Bardziej szczegółowo

30 Najskuteczniejszych Afirmacji Pieniędzy i Bogactwa. Mark Hubert Kamerton Skuteczne Afirmacje www.skuteczneafirmacje.com

30 Najskuteczniejszych Afirmacji Pieniędzy i Bogactwa. Mark Hubert Kamerton Skuteczne Afirmacje www.skuteczneafirmacje.com 30 Najskuteczniejszych Afirmacji Pieniędzy i Bogactwa Mark Hubert Kamerton Skuteczne Afirmacje www.skuteczneafirmacje.com Witaj. Chciałbym dzisiaj podzielić się z Tobą moim kilkunastoletnim doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

Zasługujesz na szacunek! Bądź pewny siebie i asertywny.

Zasługujesz na szacunek! Bądź pewny siebie i asertywny. Zasługujesz na szacunek! Bądź pewny siebie i asertywny. Obudź w sobie lwa Czy potrafisz domagać się tego, co Ci się należy? Czy umiesz powiedzieć "nie", kiedy masz do tego prawo? Czy Twoje opinie i pomysły

Bardziej szczegółowo

10 kroków do osiągnięcia SUKCESU w życiu i biznesie

10 kroków do osiągnięcia SUKCESU w życiu i biznesie 10 kroków do osiągnięcia SUKCESU w życiu i biznesie Wstęp Budowanie biznesu, który odnosi sukces oznacza dla mnie kilka rzeczy. Najważniejsze z nich to pomaganie innym, posiadanie celu większego niż ja

Bardziej szczegółowo

POMOC W REALIZACJI CELÓW FINANSOWYCH

POMOC W REALIZACJI CELÓW FINANSOWYCH POMOC W REALIZACJI CELÓW FINANSOWYCH Szczegółową instrukcję znajdziesz tu: http://marciniwuc.com/ Miesiąc:. (np. Styczeń 2015) Punkt 1: Wyznacz Twoje 20 minut z finansami. Moje 20 minut na finanse to:

Bardziej szczegółowo

Zmiana przekonań, czyli jak stać się panem swojego umysłu

Zmiana przekonań, czyli jak stać się panem swojego umysłu Zmiana przekonań, czyli jak stać się panem swojego umysłu - Arkusz ćwiczeń - Lista ograniczających przekonań: Żeby być bogatym trzeba ciężko pracować W Polsce trudno jest zrobić biznes Świat jest brutalnym

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3 PUNKTY NA MYŚLENIE. Zanim zacznę się uczyd lub czytad książkę.

Ćwiczenie 3 PUNKTY NA MYŚLENIE. Zanim zacznę się uczyd lub czytad książkę. Ćwiczenie 3 PUNKTY NA MYŚLENIE Zanim zacznę się uczyd lub czytad książkę. Kiedy chcesz się skoncentrować, Wcześniej trzeba pomasować Pewne punkty na swym ciele, Masz korzyści z tego wiele. Pozycją wyjściową

Bardziej szczegółowo

Zauważcie, że gdy rozmawiamy o szczęściu, zadajemy specyficzne pytania:

Zauważcie, że gdy rozmawiamy o szczęściu, zadajemy specyficzne pytania: Nie potrafimy być szczęśliwi tak sobie, po prostu dla samego faktu; żądamy spełnienia jakichś tam warunków. Mówiąc dosadnie - nie potrafimy wyobrazić sobie, że można być szczęśliwym bez spełnienia tych

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH. Radzenie sobie ze stresem. moduł 4 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych

AKADEMIA DLA MŁODYCH. Radzenie sobie ze stresem. moduł 4 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych moduł 4 Temat 1, Poziom 2 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO Akademia dla Młodych Moduł 4 Temat 1 Poziom 2 Budowanie wytrwałości Podręcznik prowadzącego Cele szkolenia Każdy może czasem odczuwać stres lub być w słabszej

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA ŻYWIOŁ ZIEMI ŻYWIOŁ ZIEMI. Cz. III

ĆWICZENIA ŻYWIOŁ ZIEMI ŻYWIOŁ ZIEMI. Cz. III Strona1 ŻYWIOŁ ZIEMI Cz. III Aby uzyskać namacalny efekt oddziaływania energii Żywiołu Ziemi w Twoim życiu - jednocześnie korzystaj i z przygotowanych tu ćwiczeń i z opisu procesów nagranych w części I.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Abraham

Wprowadzenie Abraham Wprowadzenie Abraham P rzyjemnością jest spotkanie w sprawie tematu tego nagrania, ponieważ zostało ono stworzone specjalnie po to, by pomóc ci w następujący sposób: kiedy znajdujesz się w stanie przyzwolenia,

Bardziej szczegółowo

Po prostu ćwicz! Ćwiczenia relaksacyjne przy odrabianiu lekcji w domu. Opracowanie: Izabela Mańkowska, Małgorzata RoŜyńska

Po prostu ćwicz! Ćwiczenia relaksacyjne przy odrabianiu lekcji w domu. Opracowanie: Izabela Mańkowska, Małgorzata RoŜyńska Po prostu ćwicz! Ćwiczenia relaksacyjne przy odrabianiu lekcji w domu Opracowanie: Izabela Mańkowska, Małgorzata RoŜyńska Przemyśl: Warto zmienić stare przyzwyczajenia i sposoby odrabiania lekcji na inne,

Bardziej szczegółowo

5 kroków do skutecznego wprowadzania zmian w życiu

5 kroków do skutecznego wprowadzania zmian w życiu 5 kroków do skutecznego wprowadzania zmian w życiu Jak zarządzać zmianą w życiu osobistym i w pracy www.dorotasoida.pl 5 kroków do skutecznego wprowadzania zmian w życiu Jak zarządzać zmianą w życiu osobistym

Bardziej szczegółowo

Program Coachingu dla młodych osób

Program Coachingu dla młodych osób Program Coachingu dla młodych osób "Dziecku nie wlewaj wiedzy, ale zainspiruj je do działania " Przed rozpoczęciem modułu I wysyłamy do uczestników zajęć kwestionariusz 360 Moduł 1: Samoznanie jako część

Bardziej szczegółowo

Odbędziesz wstęp do Praktyka NLP i będziesz mógł go kontynuować, kiedy tylko zechcesz, w odpowiednim dla Ciebie terminie.

Odbędziesz wstęp do Praktyka NLP i będziesz mógł go kontynuować, kiedy tylko zechcesz, w odpowiednim dla Ciebie terminie. Intensywne Wprowadzenie do NLP to ekscytująca, wyprawa w świat Twojego własnego umysłu. Jest to, być może, najważniejsza podróż, jaką możesz odbyć. W czasie dwóch dni Intensywnego Wprowadzenia do NLP spędzonych

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia w chorobie. zwyrodnieniowej. stawów. Rekomendowane przez prof. dr. hab. n. med. Janusza Płomińskiego

Ćwiczenia w chorobie. zwyrodnieniowej. stawów. Rekomendowane przez prof. dr. hab. n. med. Janusza Płomińskiego Ćwiczenia w chorobie zwyrodnieniowej stawów Rekomendowane przez prof. dr. hab. n. med. Janusza Płomińskiego choroby zwyrodnieniowej kolana Ćwiczenia wspomagają utrzymanie w dobrym stanie stawów i mięśni.

Bardziej szczegółowo

Twój KLUCZ do bogactwa

Twój KLUCZ do bogactwa Twój KLUCZ do bogactwa Copyright: Ania Witowska Dzień 3 Jeśli rozprawiłaś się z zadaniami z dnia 2, czas na dzień kolejny i obiecuję m.in. zadanie, które wiele osób przyprawiło o ból głowy/brzucha na początku,

Bardziej szczegółowo

Jak pomóc w rozwoju swojemu dziecku? I NIE POPEŁNIAĆ BŁĘDÓW WIĘKSZOŚCI RODZICÓW

Jak pomóc w rozwoju swojemu dziecku? I NIE POPEŁNIAĆ BŁĘDÓW WIĘKSZOŚCI RODZICÓW Jak pomóc w rozwoju swojemu dziecku? I NIE POPEŁNIAĆ BŁĘDÓW WIĘKSZOŚCI RODZICÓW im bardziej wyręczamy dzieci w rozwoju, tym bardziej zabieramy im możliwości uczenia się i doświadczania Nie odrabiaj za

Bardziej szczegółowo

Webinar: Uwolnij Swoje Wewnętrzne Dziecko i Zacznij Żyć Pełnią Życia. Start: 26.09.2013 godz: 21.00

Webinar: Uwolnij Swoje Wewnętrzne Dziecko i Zacznij Żyć Pełnią Życia. Start: 26.09.2013 godz: 21.00 Webinar: Dziecko i WD 2 Jak pozbyć się niechcianych emocji z dzieciństwa Start: 26.09.2013 godz: 21.00 Prowadząca: - Autorka Programu: Urzeczywistnij Swoje Marzenia 40 Dni Dostrojenia do Źródła i do Dobrobytu

Bardziej szczegółowo

Przygotuj kredki lub flamastry, długopis lub ołówek oraz kilka kartek.

Przygotuj kredki lub flamastry, długopis lub ołówek oraz kilka kartek. Pamiętaj! Ø Poniższa praca jest do wykonania przez Ciebie, nie przez dziecko/dzieci. Ø Jej wykonanie nie jest warunkiem czytania, rozmowy z dzieckiem, ale wydaje nam się, że to może Ci pomóc. Ø Znajdź

Bardziej szczegółowo

Stres - Co to jest, i z sk d wiem, e go czuj?

Stres - Co to jest, i z sk d wiem, e go czuj? Stres - Co to jest, i z sk d wiem, e go czuj? Myślę że to stres Wszyscy słyszeliśmy o stresie. Ma wpływ na nas wszystkich w pewnym etapie naszego życia i może się różnie objawiać. Co to jest stres? Jeżeli

Bardziej szczegółowo

oswieconykochanek.pl Jack Brunet 7 kroków aby przestać się masturbować

oswieconykochanek.pl Jack Brunet 7 kroków aby przestać się masturbować Masturbacja 7 kroków aby przestać się masturbować Jeśli robisz to codziennie kilka albo kilkanaście razy, to możesz zacząć zastanawiać czy to normalne. Robi tak wielu mężczyzn, ale i kobiet, ale efektem

Bardziej szczegółowo

Copyright 2015 Monika Górska

Copyright 2015 Monika Górska 1 Wiesz jaka jest różnica między produktem a marką? Produkt się kupuje a w markę się wierzy. Kiedy używasz opowieści, budujesz Twoją markę. A kiedy kupujesz cos markowego, nie zastanawiasz się specjalnie

Bardziej szczegółowo

Mali Jogini. Program autorski. Zajęcia ruchowe. z elementami jogi. Koordynatorzy: Magdalena Adamczyk, Żaneta Piskorz

Mali Jogini. Program autorski. Zajęcia ruchowe. z elementami jogi. Koordynatorzy: Magdalena Adamczyk, Żaneta Piskorz Program autorski Mali Jogini Zajęcia ruchowe z elementami jogi Koordynatorzy: Magdalena Adamczyk, Żaneta Piskorz Miejsce realizacji: świetlica Szkoły Podstawowej nr 5 w Gnieźnie Termin realizacji: 1 października

Bardziej szczegółowo

RELACJE Z PIENIĘDZMI

RELACJE Z PIENIĘDZMI RELACJE Z PIENIĘDZMI Zapewne sprawdziłaś już w quizie, kim jesteś w relacji z pieniędzmi. Chomikiem? Strusiem? Motylem? Czy Mikołajem? Każda z tych osobowości ma swoje słabe i mocne strony: CHOMIK ma przymus

Bardziej szczegółowo

Zmiana przekonań ograniczających. Opracowała Grażyna Gregorczyk

Zmiana przekonań ograniczających. Opracowała Grażyna Gregorczyk Zmiana przekonań ograniczających Opracowała Grażyna Gregorczyk Główny wpływ na nasze emocje mają nasze przekonania na temat zaistniałych faktów (np. przekonania na temat uprzedzenia do swojej osoby ze

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy O sztuce wyznaczania i osiągania celów Małgorzata Dębowska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 14 maja 2015 r. Cel to zamierzony rezultat Daje poczucie sprawczości Świadomość,

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 7

Strona 1 z 7 1 z 7 www.fitnessmozgu.pl WSTĘP Czy zdarza Ci się, że kiedy spotykasz na swojej drodze nową wiedzę która Cię zaciekawi na początku masz duży entuzjazm ale kiedy Wchodzisz głębiej okazuje się, że z różnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WARSZTATÓW ROZWOJOWYCH DLA KOBIET PROGRAM WARSZTATÓW ROZWOJOWYCH DLA KOBIET

PROGRAM WARSZTATÓW ROZWOJOWYCH DLA KOBIET PROGRAM WARSZTATÓW ROZWOJOWYCH DLA KOBIET 1 / 1 1 PROGRAM WARSZTATÓW ROZWOJOWYCH DLA KOBIET 2 / 1 1 CZĘŚĆ PIERWSZA: OGARNIJ, CZEGO TY W OGÓLE CHCESZ?! Jaki jest Twój cel? Czy potrafisz sobie odpowiedzieć, czego dokładnie chcesz? Co jest dla Ciebie

Bardziej szczegółowo

Jak zapobiegać przemocy domowej wobec dzieci i młodzieży.

Jak zapobiegać przemocy domowej wobec dzieci i młodzieży. Jak zapobiegać przemocy domowej wobec dzieci i młodzieży. (Terapia Krótkoterminowa Skoncentrowana na Rozwiązaniu) Kontakt tel.: +48 600779294 e-mail: iwona@gabinetterapeutyczny.eu Iwona Czerwoniuk psychoterapeuta

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie podnieść sprzedaż w 97 dni? WARSZTATY

Jak skutecznie podnieść sprzedaż w 97 dni? WARSZTATY Edycja 2015 Jak skutecznie podnieść sprzedaż w 97 dni? WARSZTATY Grant z Programu Rozwoju Sprzedaży Projekt i realizacja dr Mariusz Salamon 1 Czy w 97 dni da się naprawdę znacząco zwiększyć sprzedaż? Tak,

Bardziej szczegółowo

Czyli jak budować poczucie własnej wartości u dziecka?

Czyli jak budować poczucie własnej wartości u dziecka? Czyli jak budować poczucie własnej wartości u dziecka? Co o sobie myślę? Budować poczucie własnej wartości Co to znaczy? Budować wizję samego siebie. Na podstawie tego, co mówią i jak mówią Rodzice oraz

Bardziej szczegółowo

10 zasad naturalnej motywacji

10 zasad naturalnej motywacji 10 zasad naturalnej motywacji - Arkusz ćwiczeń - Zanim zaczniesz Uważaj na pułapkę Ja to już znam. Dopóki dogłębnie nie zrozumiesz i nie przećwiczysz danej zasady, prawdopodobnie nie korzystasz z jej pełnego

Bardziej szczegółowo

ZACZNIJ ŻYĆ ŻYCIEM, KTÓRE KOCHASZ!

ZACZNIJ ŻYĆ ŻYCIEM, KTÓRE KOCHASZ! ZACZNIJ ŻYĆ ŻYCIEM, KTÓRE KOCHASZ! Ewa Kozioł O CZYM BĘDZIE WEBINAR? - Porozmawiamy o nawyku, który odmieni wasze postrzeganie dnia codziennego; - Przekonam Cię do tego abyś zrezygnowała z pefekcjonizmu,

Bardziej szczegółowo

Jak uczyć się języków obcych?

Jak uczyć się języków obcych? Jak uczyć się języków obcych? Język jest jedną z najbardziej przełomowych funkcji mózgu. Nauka języków obcych staje się łatwiejsza, gdy wiesz jak działa język w mózgu. Wiedza o mózgu pomoże Ci uniknąć

Bardziej szczegółowo

W związku z duŝym zainteresowaniem noworocznym treningiem rozwoju osobistego postanowiliśmy zorganizować II edycję treningu: Start:1 marzec

W związku z duŝym zainteresowaniem noworocznym treningiem rozwoju osobistego postanowiliśmy zorganizować II edycję treningu: Start:1 marzec W związku z duŝym zainteresowaniem noworocznym treningiem rozwoju osobistego postanowiliśmy zorganizować II edycję treningu: Start:1 marzec Trening rozwoju osobistego przez Internet Chcesz zmienić swoje

Bardziej szczegółowo

JAK POZBYĆ SIĘ STRESU I PRZEMĘCZENIA? SKUTECZNIE ZARZĄDZAJ ZMIANĄ

JAK POZBYĆ SIĘ STRESU I PRZEMĘCZENIA? SKUTECZNIE ZARZĄDZAJ ZMIANĄ JAK POZBYĆ SIĘ STRESU I PRZEMĘCZENIA? KIM JESTEM? PSYCHOLOG BIZNESU DORADCA PRZEDSIĘBIORCA KIM JESTEM? ZAŁOŻYCIEL BLOGA METODOLOGII CVP INSTYTUTU LIDERÓW ZMIAN ZARZĄDZANIE I ZARZĄDZANIE ZMIANĄ WWW.ADAMDEBOWSKI.PL

Bardziej szczegółowo

5 kroko w do poprawy szybkos ci uderzeń i wytrzymałos ci rąk

5 kroko w do poprawy szybkos ci uderzeń i wytrzymałos ci rąk 5 kroko w do poprawy szybkos ci uderzeń i wytrzymałos ci rąk 5 kroków do poprawy szybkości uderzeń i wytrzymałości rąk 1 krok - Kołowrotek Zauważyłem jak niektóre osoby ćwicząc sztuki walki mają problem

Bardziej szczegółowo

JAK POMÓC DZIECKU KORZYSTAĆ Z KSIĄŻKI

JAK POMÓC DZIECKU KORZYSTAĆ Z KSIĄŻKI JAK POMÓC DZIECKU KORZYSTAĆ Z KSIĄŻKI ŻEBY WYNIOSŁO Z NIEJ JAK NAJWIĘCEJ KORZYŚCI www.sportowywojownik.pl KORZYŚCI - DLA DZIECI: Korzyści, jakie książka Sportowy Wojownik zapewnia dzieciom, można zawrzeć

Bardziej szczegółowo

Wyobraźnia jest ważniejsza niż wiedza. (Albert Einstein)

Wyobraźnia jest ważniejsza niż wiedza. (Albert Einstein) Wiesław Ozga TreningAntystresowy.pl Afirmacje - modlitwa dziękczynna Powinniśmy wiedzieć czego chcemy, widzieć to, cieszyć się i z wielką wdzięcznością dziękować Bogu za to, że nasz doskonały plan staje

Bardziej szczegółowo

Thera Band ćwiczenie podstawowe 1.

Thera Band ćwiczenie podstawowe 1. Thera Band ćwiczenie podstawowe 1. Zakładanie taśmy thera band Załóż thera-band na prawą rękę w taki sposób, aby czubki palców i okolice stawów śródręczno paliczkowych zostały zakryte. Wokół grzbietu lewej

Bardziej szczegółowo

Pokonaj Stres darmowy kurs internetowy

Pokonaj Stres darmowy kurs internetowy Pokonaj Stres darmowy kurs internetowy www.pokonajstres.eu 15 najskuteczniejszych sposobów na radzenie sobie ze stresem Lekcja 5 Jak łatwo pozbyć się stresu w naturalny sposób? (nawet jeśli uważasz, że

Bardziej szczegółowo

TERAPIE, KTÓRE MOŻEMY POPROWADZIĆ SAMI

TERAPIE, KTÓRE MOŻEMY POPROWADZIĆ SAMI TERAPIE, KTÓRE MOŻEMY POPROWADZIĆ SAMI PROGRAM AKTYWNOŚCI KNILL ÓW RUCH ROZWIJAJĄCY W.SHERBORNE Opracowała: Joanna Dolna Marianna i Christopher Knill Metoda powstała w wyniku trudności, jakie napotykali

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH. Osiąganie celów. moduł 3 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych

AKADEMIA DLA MŁODYCH. Osiąganie celów. moduł 3 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych Osiąganie moduł 3 Temat 3, Poziom 1 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO Akademia dla Młodych Moduł 3 Temat 3 Poziom 1 Zarządzanie czasem Przewodnik prowadzącego Cele szkolenia Efektywność osobista pozwala Uczestnikom

Bardziej szczegółowo

Anioły zawsze są obok ciebie i cały czas coś do

Anioły zawsze są obok ciebie i cały czas coś do Anioły zawsze są obok ciebie i cały czas coś do ciebie mówią zwłaszcza wtedy, kiedy się do nich modlisz. Ich subtelny głos, który dociera do nas w postaci intuicyjnych odczuć i myśli ciężko usłyszeć w

Bardziej szczegółowo

CZYM DLA CIEBIE JEST SUKCES DZIECKA?

CZYM DLA CIEBIE JEST SUKCES DZIECKA? Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy WYCHOWANIE DO SUKCESU Joanna Banaś Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania 17 pażdziernika 2013 r. CZYM DLA CIEBIE JEST SUKCES DZIECKA? 1 SUKCES Wykiełkować może tylko

Bardziej szczegółowo

10 kluczowych zasad efektywnego uczenia się tradingu

10 kluczowych zasad efektywnego uczenia się tradingu 10 kluczowych zasad efektywnego uczenia się tradingu Prowadzący: Agenda 1. 5 najpoważniejszych błędów traderów podczas nauki tradingu 2. Uczenie się na błędach - czy na pewno to jest dobre? 3. Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Jak trenować z dzieckiem koncentracje uwagi?

Jak trenować z dzieckiem koncentracje uwagi? Jak trenować z dzieckiem koncentracje uwagi? Umiejętność koncentracji można ćwiczyć, ale wymaga to wysiłku zarówno ze strony dziecka, jak i rodzica wspierającego i motywującego je do tej pracy. Obranie

Bardziej szczegółowo

ŻYWIOŁ POWIETRZA - ĆWICZENIA

ŻYWIOŁ POWIETRZA - ĆWICZENIA Strona1 ŻYWIOŁ POWIETRZA - ĆWICZENIA Cz. III Aby uzyskać namacalny efekt oddziaływania energii Żywiołu Powietrza w Twoim życiu - jednocześnie korzystaj i z przygotowanych tu ćwiczeń i z opisu procesów

Bardziej szczegółowo

Kto to zrobi? Co jest do tego potrzebne?

Kto to zrobi? Co jest do tego potrzebne? USTALANIE ZASAD PRACY W ZESPOLE 1. Kto będzie naszym liderem/przewodniczącym zespołu?... 2. Jak podzielimy odpowiedzialność za realizację zadań?... 3. jak będziemy podejmować decyzje?... 4. W jaki sposób

Bardziej szczegółowo

Zatem może wyjaśnijmy sobie na czym polega różnica między człowiekiem świadomym, a Świadomym.

Zatem może wyjaśnijmy sobie na czym polega różnica między człowiekiem świadomym, a Świadomym. KOSMICZNA ŚWIADOMOŚĆ Kiedy mowa jest o braku świadomi, przeciętny człowiek najczęściej myśli sobie: O czym oni do licha mówią? Czy ja nie jesteś świadomy? Przecież widzę, słyszę i myślę. Tak mniej więcej

Bardziej szczegółowo

Bieganie dla początkujących

Bieganie dla początkujących Bieganie dla początkujących Plan Treningowy PRZYKŁADOWY FRAGMENT Spis treści Wstęp...2 Rola diety...3 Plan Treningowy...5 Zasady treningu:...6 Dni z zalecanym odpoczynkiem lub innym sportem...7 Znaczenie

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć ruchowych wg Sivananda Jogi

Scenariusz zajęć ruchowych wg Sivananda Jogi - 3 - Scenariusz zajęć ruchowych wg Sivananda Jogi Temat: Lekcja jogi dla początkujących Miejsce: Sala gimnastyczna z nagłośnieniem. Prowadząca: Anna Czernoch Pomoce: Płyta z podkładem muzycznym, maty.

Bardziej szczegółowo

z dziećmi w przedszkolu

z dziećmi w przedszkolu Techniki relaksacji w pracy z dziećmi w przedszkolu Dorota Kalinowska - psycholog Na co narażone są dzieci w przedszkolu: Stres; Hałas; Rywalizacja; Pośpiech; Konieczność dostosowania się do wymagań; Podekscytowanie;

Bardziej szczegółowo

Koncentracja w Akcji. CZĘŚĆ 4 Zasada Relewantności Działania

Koncentracja w Akcji. CZĘŚĆ 4 Zasada Relewantności Działania Koncentracja w Akcji CZĘŚĆ 4 Zasada Relewantności Działania SzybkaNauka.pro Koncentracja w Akcji 1 Zasada Relewantności Działania Jesteś gotowy. Jesteś skoncentrowany na zadaniu np. szukaniu informacji

Bardziej szczegółowo

Serdecznie dziękuję trzem najważniejszym kobietom mojego życia: córce Agatce, żonie Agnieszce i mamie Oli za cierpliwość, wyrozumiałość, wsparcie,

Serdecznie dziękuję trzem najważniejszym kobietom mojego życia: córce Agatce, żonie Agnieszce i mamie Oli za cierpliwość, wyrozumiałość, wsparcie, Serdecznie dziękuję trzem najważniejszym kobietom mojego życia: córce Agatce, żonie Agnieszce i mamie Oli za cierpliwość, wyrozumiałość, wsparcie, natchnienie i niezłomną wiarę w sukces. Dziewczyny, bez

Bardziej szczegółowo

Trzy filary motywacji wewnętrznej: jak je budować? Joanna Steinke-Kalembka

Trzy filary motywacji wewnętrznej: jak je budować? Joanna Steinke-Kalembka Trzy filary motywacji wewnętrznej: jak je budować? Joanna Steinke-Kalembka Czym jest motywacja wewnętrzna? motywacja to coś, co pobudza nas do działania i powoduje, że możemy w tym działaniu wytrwać. Motywacja

Bardziej szczegółowo

Test mocny stron. 1. Lubię myśleć o tym, jak można coś zmienić, ulepszyć. Ani pasuje, ani nie pasuje

Test mocny stron. 1. Lubię myśleć o tym, jak można coś zmienić, ulepszyć. Ani pasuje, ani nie pasuje Test mocny stron Poniżej znajduje się lista 55 stwierdzeń. Prosimy, abyś na skali pod każdym z nich określił, jak bardzo ono do Ciebie. Są to określenia, które wiele osób uznaje za korzystne i atrakcyjne.

Bardziej szczegółowo

Lingwistyka.

Lingwistyka. Lingwistyka www.bezpiecznahipnoza.pl Zaprzeczenie - NIE Nie myśl o szkoleniu, na którym właśnie jesteś. Nie myśl o tym czego się nauczysz. Nie myśl jak bardzo zmieni się Twoje życie po szkoleniu, gdy zaczniesz

Bardziej szczegółowo

Indywidualny Zawodowy Plan

Indywidualny Zawodowy Plan Indywidualny Zawodowy Plan Wstęp Witaj w Indywidualnym Zawodowym Planie! Zapraszamy Cię do podróży w przyszłość, do stworzenia swojego własnego planu działania, indywidualnego pomysłu na życie i pracę

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Aneta Januchta. Jak poprawić koncentrację uwagi?

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Aneta Januchta. Jak poprawić koncentrację uwagi? Aneta Januchta Jak poprawić koncentrację uwagi? Aneta Januchta absolwentka filologii polskiej na AŚ w Kielcach. Terapeuta pedagogiczny i animator kultury. Pracuje od 2002 r. w Zespole Szkół w Mąchocicach

Bardziej szczegółowo

Jak tworzyć mapy myśli

Jak tworzyć mapy myśli 1 Irena Sidor-Rangełow Naucz się w 7 godzin: Jak tworzyć mapy myśli 2 Copyright by Irena Sidor-Rangełowa, Anna Gergana Rangełow, Slavcho Rangelov Projekt okładki Slavcho Rangelov ISBN: 978-83-935157-0-7

Bardziej szczegółowo

Narzędzia coachingowe w edukacji dzieci

Narzędzia coachingowe w edukacji dzieci Narzędzia coachingowe w edukacji dzieci Podstawowe formy wspierania i rozwijania kompetencji Prowadzący mgr Olga Samuel-Idzikowska Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki 09.05.2017 r. Warsztat dla Rodziców

Bardziej szczegółowo

SKALA ZDOLNOŚCI SPECJALNYCH W WERSJI DLA GIMNAZJUM (SZS-G) SZS-G Edyta Charzyńska, Ewa Wysocka, 2015

SKALA ZDOLNOŚCI SPECJALNYCH W WERSJI DLA GIMNAZJUM (SZS-G) SZS-G Edyta Charzyńska, Ewa Wysocka, 2015 SKALA ZDOLNOŚCI SPECJALNYCH W WERSJI DLA GIMNAZJUM (SZS-G) SZS-G Edyta Charzyńska, Ewa Wysocka, 2015 INSTRUKCJA Poniżej znajdują się twierdzenia dotyczące pewnych cech, zachowań, umiejętności i zdolności,

Bardziej szczegółowo

Najlepsza Pozycja Seksualna. oswieconykochanek.pl pozycjeseksualne.pl autor: Brunet

Najlepsza Pozycja Seksualna. oswieconykochanek.pl pozycjeseksualne.pl autor: Brunet Najlepsza Pozycja Seksualna oswieconykochanek.pl pozycjeseksualne.pl autor: Brunet Najlepsza pozycja seksualna. Daje zarówno tobie jak i partnerce maksymalne przeżycia. - do stosowania jeśli chcesz mieć

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ PRAWIDŁOWEJ POSTAWY CIAŁA

DZIEŃ PRAWIDŁOWEJ POSTAWY CIAŁA DZIEŃ PRAWIDŁOWEJ POSTAWY CIAŁA Postawa ciała to indywidualny układ ciała jaki przyjmuje człowiek w swobodnej, nawykowej pozycji stojącej. Postawa ciała zmienia się w ciągu całego życia. Zmiany te zależą

Bardziej szczegółowo

Żałoba i strata. Paulina Wróbel Instytut Psychologii UJ

Żałoba i strata. Paulina Wróbel Instytut Psychologii UJ Żałoba i strata Paulina Wróbel Instytut Psychologii UJ Żałoba Proces psychologicznej, społecznej i somatycznej reakcji, będącej odpowiedzią na utratę i jej konsekwencje. Spełnia prawie wszystkie kryteria

Bardziej szczegółowo

Minęły dwa lata od pierwszego wydania książki o energetycznym

Minęły dwa lata od pierwszego wydania książki o energetycznym Przedmowa Minęły dwa lata od pierwszego wydania książki o energetycznym oczyszczaniu domu. Od tej pory tysiące ludzi korzysta z rytuałów w niej opisanych, by uwolnić swój dom i świadomość od dawnych obciążeń

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PIŁKARSKA WISŁA KRAKÓW ROCZNIK 2002

AKADEMIA PIŁKARSKA WISŁA KRAKÓW ROCZNIK 2002 AKADEMIA PIŁKARSKA WISŁA KRAKÓW ROCZNIK 2002 Okres przejściowy podzielony na 2 fazy: 18.12-28.12 Odpoczynek 29.12.14-6.01.15 Trening do indywidualnego wykonania zgodny z planem podanym poniżej (możliwe

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PLANERZE PANI SWOJEGO CZASU

PRZEWODNIK PO PLANERZE PANI SWOJEGO CZASU PRZEWODNIK PO PLANERZE PANI SWOJEGO CZASU A MOJA DROGA PANI SWOJEGO CZASU Gdy 23 sierpnia 2014 roku zakładałam Panią Swojego Czasu, nawet nie śniłam o tym, że pewnego dnia stworzę autorskie narzędzie do

Bardziej szczegółowo

Danuta Sterna: Strategie dobrego nauczania

Danuta Sterna: Strategie dobrego nauczania : Strategie dobrego nauczania Strategie dobrego nauczania Strategie oceniania kształtującego I. Określanie i wyjaśnianie uczniom celów uczenia się i kryteriów sukcesu. II. Organizowanie w klasie dyskusji,

Bardziej szczegółowo

MIŚ I KREDKA Newsletter Przedszkola Nr 110

MIŚ I KREDKA Newsletter Przedszkola Nr 110 MIŚ I KREDKA Newsletter Przedszkola Nr 110 S.1 TEMAT MIESIĄCA MUZYKA NAJMŁODSZYCH LAT MUZYKA - KILKA DŹWIĘKÓW UŁOŻONYCH W PEWIEN RYTM. NIBY NIC TAKIEGO, A JEDNAK KAŻDY JEJ SŁUCHA I KAŻDEGO, ONA NA SWÓJ

Bardziej szczegółowo

Metody pracy: burza mózgów, pogadanka, heureza, problemowa, ćwiczenia relaksacyjne

Metody pracy: burza mózgów, pogadanka, heureza, problemowa, ćwiczenia relaksacyjne TEMAT : NA ŚWIECZNIKU JAK RADZIĆ SOBIE ZE STRESEM BĘDĄC NA WIDOKU PUBLICZNYM. Czas realizacji: 2 godz. lekcyjne Cele zajęć: rozpoznaje sytuację ekspozycji społecznej rozpoznaje źródła przymusu i nacisku

Bardziej szczegółowo

Plan treningowy, Cel: MODELOWANIE

Plan treningowy, Cel: MODELOWANIE Plan treningowy, Cel: MODELOWANIE Na wykonanie ćwiczeń zaplanuj sobie 3 dni w ciągu tygodnia. Staraj się wykonywać ćwiczenia co drugi dzień. Pierwszy dzień treningowy: siła Drugi dzień treningowy: szybkość

Bardziej szczegółowo

TEST TKK TWÓJ KAPITAŁ KARIERY

TEST TKK TWÓJ KAPITAŁ KARIERY 0 Rozpoznawanie predyspozycji zawodowych i zainteresowań - życiowym drogowskazem dla młodzieży TEST TKK TWÓJ KAPITAŁ KARIERY KLASA III 1 Zestaw testów powstał w wyniku realizacji projektu: Rozpoznawanie

Bardziej szczegółowo

Trenerka: Marzena Kopta - kobieta autentyczna

Trenerka: Marzena Kopta - kobieta autentyczna Trenerka: Marzena Kopta - kobieta autentyczna Coach, mediator, trener komunikacji i zmiany autentyczni.com.pl Lista modułów Moduł 1 Świadomość Zmiana, to nie tylko całkowita rewolucja życiowa. Masz wybór.

Bardziej szczegółowo