WEWNĘTRZNA PSYCHOLOGIA TRADERA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WEWNĘTRZNA PSYCHOLOGIA TRADERA"

Transkrypt

1 Copryright by 2011 Żadna część tej prezentacji nie może być kopiowana ani rozpowszechniana bez uprzedniej pisemnej zgody autora.

2 Jedynym ograniczeniem naszego jutra będą dzisiejsze wątpliwości. Idźmy naprzód z silną i aktywną wiarą. Franklin Delano Roosevelt Copryright by 2011 Strona 1

3 SUKCES Copryright by 2011 Strona 2

4 Sukces lub porażka zależą od dokonania kilku prostych, ale decydujących wyborów. Problem polega na tym, że sama wiedza nie stanowi rozwiązania problemu. Nie wystarczy wiedzieć, co robić. Trzeba konsekwentnie zrobić to, o czym się Wie. Nie wystarczy wiedzieć, jak postępują najwybitniejsi ludzie. Żeby skorzystać z ich przykładu, trzeba wyrobić w sobie te same nawyki oparte na takich samych przekonaniach, celach i sposobach myślenia. Mówiąc krótko, aby powtórzyć ich osiągnięcie, musimy wzbudzić w sobie ten sam pozytywny stan umysłu. Jeśli uda się Tobie zmienić stan umysłu z negatywnego na pozytywny, poczujecie się zupełnie inaczej i przezwyciężając psychologiczne ograniczenia osiągniecie maksymalny poziom skuteczności. Pełne zrozumienie stanu własnego umysłu jest niezbędnym krokiem na drodze do opracowania strategii przemiany i, w dalszym ciągu, do systematycznego uzyskiwania satysfakcjonujących wyników. Copryright by 2011 Strona 3

5 Naszym zdaniem wszystko zależy od aktualnego stanu umysłu. Stan umysłu jest odpowiedzialny za to, jak się czujemy w danym momencie, i za to, jak odnosimy się do świata. Taki czy inny stan umysłu nie jest odzwierciedleniem naszych zdolności, ale czynnikiem, który zdolności te kształtuje. Sposób, w jaki myślisz o sobie, łącznie z przekonaniami i oczekiwaniami odnośnie własnych możliwości, ma wpływ na wszystko, co robisz, i wszystko, co Cię spotyka. Zmiana jakości myślenia powoduje zmianę jakości życia, czasem natychmiastowo. Copryright by 2011 Strona 4

6 7 KROKÓW DO OSIĄGNIĘCIA SUKCESU Copryright by 2011 Strona 5

7 Krok 1 - Określ, czego naprawdę chcesz a) Jakie są Twoje cele? Co chcesz osiągnąć? Jaki jest Twój cel długoterminowy? b) Dlaczego osiągnięcie tych celów jest dla Ciebie ważne? c) Co powstrzymuje Cię w obecnej chwili od ich zrealizowania? d) Co konkretnie zamierzasz zrobić, by osiągnąć wyznaczone cele dziś i w przyszłości? Jak jednak powinny zostać sformułowane cele? jasne i precyzyjne usytuowane w czasie pozytywne realistyczne Aby sprecyzować cele w czasie odpowiedz na następujące pytania? 1. Jaki jest Twój cel długoterminowy? 2. Jaki jest twój cel na najbliższy miesiąc? 3. Jaki jest Twój cel na najbliższy tydzień? 4. Aby osiągnąć powyższe cele zastosuję następujące strategie? Copryright by 2011 Strona 6

8 Krok 2 - Zapisz swoje cele na kartce Badania naukowe przeprowadzone na Uniwersytecie w Stanford w Stanach Zjednoczonych wykazały, że zapisanie własnych celów na papierze wzmacnia zaangażowanie i powiększa szansę na ich osiągnięcie. Podczas zapisywania celów na kartce, dzieje się coś niewirygodnego w drodze między mózgiem a dłonią. Umacniasz swoje przekonania i pogłębiasz wiarę, że cele są możliwe do osiągnięcia. Sama czynność zapisywania celów daje Ci poczucie kontroli i władzy. Zapisane cele wzmacniają w Tobie postanowienie i determinację, by za wszelką cenę je osiągnąć. Krok 3 - Określ cenę, jaką zamierzasz zapłacić za osiągnięcie swojego celu. Sporządź listę wszystkiego, co będziesz musiał zrobić, jeśli chcesz by cel stał się rzeczywistością. Czy chcesz codziennie rano wcześniej zaczynać działać na rynkach finansowych? A może będziesz siedział wieczorami? Czy zamierzasz wziąć udział w jakiś kursach? Jakie będziesz stosował system zarządzania? Jakie będziesz płacił podatki? Czy decydujesz się odejść z pracy i zająć się tylko inwestowaniem? Jakie inne koszty mogą pojawić się w osiągnięciu wyznaczonego celu? Wszystko zapisz na kartce. Copryright by 2011 Strona 7

9 Krok 4 - Opracuj szczegółowy plan Opracuj plan na piśmie. Zdolność zapisywania celów i tworzenia planów ich realizacji to główna umiejętność gwarantująca sukces. Plan zaczyna się od listy wszystkich rzeczy, które będziesz musiał zrobić, by osiągnąc cel. Uporządkuj listę według ważności i kolejności. Krok 5 - Działaj zgodnie z planem Podejmij działania w kierunku osiągnięcia celu. Gdy już wyznaczyłeś sobie cel, zapisałeś go, określiłeś cenę, którą zamierzasz zapłacić, i opracowałeś plan, przejdź natychmiast do działania. Krok 6 - Zrób coś każdego dnia, aby przybliżyć się do Twojego celu Każdego dnia zrób coś, co przybliża cię do najważniejszego celu. To kluczowy element sukcesu, który zapewnia energię i entuzjazm. Twoim zadaniem, jest dotrzeć do miejsca, w którym naprawdę uwierzysz w moc własnych nieograniczonych umiejętności i zdolności, a jedyny sposób polega na konsekwentnym podejmowaniu działań każdego dnia, bez przerwy. Copryright by 2011 Strona 8

10 Krok 7 - Trzymaj mocno określony kierunek działania Z góry postanów, że gdy już zaczniesz dążyć do celu, to będziesz trzymał obrany kierunek działania. Cele i plany możesz zmieniać elastycznie. Najważniejsze, abyś podążał w słusznym kierunku. Jak tylko zaczniesz, to szybko zaobserwujesz jakie dokonujesz zmiany w swoim życiu. Wszelkie pojawiające się problemy na drodze, od dzisiaj będą dla Ciebie wyzwaniami. Jeśli mocno utwierdzisz się w tym przekonaniu, to z góry będziesz zakładał, że znajdziesz sposób na rozwiązanie. Copryright by 2011 Strona 9

11 EMOCJE Copryright by 2011 Strona 10

12 Emocje to silne, względnie nietrwałe, świadome lub nieświadome uczucia i wzruszenia o charakterze pobudzenia pozytywnego (pod wpływem szczęścia, zachwytu, spełnienia) lub negatywnego (pod wpływem gniewu, odrazy, strachu). Zwykle odróżnia się je od uczuć, które są bardziej świadomą interpretacją emocji, oraz od mniej intensywnego i z reguły krótkotrwałego nastroju. Gdy stan silnego pobudzenia emocjonalnego przekroczy określony próg, myśli podporządkowują się emocjom. Na przykład im bardziej się złościsz, tym więcej gniewnych myśli wytwarza nasz umysł, a im bardziej narasta złość, tym trudniej przemówić sobie do rozsądku. Radość może wywołać równie zniekształcone lub irracjonalne myśli, jak niepokój. Dlatego też nigdy nie należy podejmować pochopnych decyzji na gorąco, zarówno pod wpływem rozczarowania, jak i radości. W chwilach euforii nie nachodzą nas smutne myśli, a w chwilach przygnębienia nie stać nas na optymizm. W obu przypadkach brakuje obiektywnej oceny sytuacji. Copryright by 2011 Strona 11

13 Źródła emocji (głównym źródłem emocji są wszelkie bodźce odbierane przez nasze zmysły) a) przedmioty lub obiekty, które nie budziły wcześniej żadnych uczuć, np. kontakt z jeziorem jest emocjonalnie obojętny jesienią, ale w czasie letnich upałów jest źródłem przyjemności. Dla kogoś, kto tonął, jezioro może kojarzyć się z lękiem etc. b) potrzeby - dążenie do ich zaspokojenia wywołuje emocje. Kiedy wydaje się, że potrzeba może być zaspokojona pojawia się radość, podekscytowanie, duma, natomiast gdy potrzeba napotyka blokadę - smutek, żal, lęk, złość, c) JA - można siebie lubić, nienawidzić, być z siebie dumnym, złościć się na siebie. Przekonania żywione o sobie, stopień, w jakim jesteśmy bliscy tego, jakimi chcielibyśmy być d) słowa - mogą działać podobnie jak czyny i wywoływać emocje: radość, żal, wstyd, lęk, poczucie winy. Copryright by 2011 Strona 12

14 1. Jakie znasz stany emocjonalne, które przeszkadzają w osiągnięciu dobrych wyników finansowych na giełdzie? Jakie znasz stany emocjonalne, które pomagają w utrzymaniu kontroli oraz osiągnięciu zadowalających wyników finansowych? Copryright by 2011 Strona 13

15 Z naszych doświadczeń wynika, że najbardziej sprzyjają inwestorowi w realizacji zamierzonych celów nastepujące czynniki: a) pozytywne myślenie b) koncentracja uwagi na pojawiąjce się sytuacje lub okazje na wykresach wybranych walorów finansowych c) jasne i czytelne zasady d) konsekwencja potwierdzona działaniem (każdego dnia, bez przerwy) e) konkretny plan sporządzony na kartce f) właściwa strategia zarządzania (chronimy kapitał przed utratą) g) pewność siebie h) mocne ugruntowane oczekiwania i kokretne cele wyszczególnione w czasie i) bardzo dobry stan zdowia fizycznego i psychicznego j) inwestowanie z pasją Wymienione czynniki sprzyjają pełniejszej kontroli naszego stanu emocjonalnego. Copryright by 2011 Strona 14

16 Idea Tradera JTF TEAM 1) Trzymam się ustalonych zasad i reguł. 2) Podejmuję decyzję inwestycyjne na podstawie, tego co przedstawia mi wykres (struktura, geoemtria, formacje świecowe, overbalance). 3) Koncentruję się na metodach i narzędziach do osiąganięcia sukcesu, a nie na ich wynikach. 4) Za wszelkie podjęte decyzje na rynku tylko JA jestem odowiedzialny. 5) Ćwiczę stan umysłu rano i wieczorem, każdego dnia. 5) Gramy z pełną pasją. I LOVE THIS GAME. Copryright by 2011 Strona 15

17 Bądź gotowy na bardzo pozytywny, świadomy trading. To hasło pomoże Ci poczuć się wyciszonym, wewnętrznie skupionym, skoncentrowanym, pełnym energii i rozluźnionym w czasie gry. Copryright by 2011 Strona 16

18 RELAKSACJA Copryright by 2011 Strona 17

19 Relaksacja to proces wchodzenia w stan relaksu. Sprzyja odpoczynkowi fizycznemu i psychicznemu, a także zachowaniu spokoju lub odpowiedniego poziomu napięcia, pozwalającego na optymalne i skuteczne działanie. Napięcie to powinno być dostosowane do okoliczności. W sytuacjach bezproblemowych, w których czujemy się bezpiecznie, relaksacja umożliwia skuteczniejszy wypoczynek. W sytuacjach wymagających większej aktywności, niepokojących lub niebezpiecznych, relaksacja pozwala zachować maksymalną ilość energii na skuteczne myślenie, działanie oraz czujność, zmniejszając przy tym niepotrzebne wydatki emocjonalne. Dysponując większą energią i spokojem, działamy efektywniej! Relaksacja jest naturalną zdolnością ludzi i zwierząt. Zwierzęta jednak potrafią się lepiej odprężyć niż ludzie. Naturalną funkcją relaksacji jest: oszczędność energii, którą możemy przeznaczyć na działanie i myślenie, oraz regeneracja po wysiłku. Relaksacja ułatwia dostęp do myśli, uczuć, wrażliwości i duchowości człowieka. Im bardziej jesteśmy spokojni, tym bardziej jesteśmy sobą, jeśli przyjmiemy, że uczuciowość, duchowość oraz myślenie są ważnymi wymiarami człowieczeństwa. Copryright by 2011 Strona 18

20 ODDYCHANIE Copryright by 2011 Strona 19

21 Czy doświadczasz stan senności, gdy pracujesz kilka godzin w swoim biurze? Jeśli tak, to wytłumaczeniem może być sposób, w jaki oddychasz. Jeżeli twój oddech jest płytki, może ci być trudno pozostać rozbudzonym. Zmień jednak swój wzorzec oddychania, a doświadczysz w ciele nowych wrażeń. Jeżeli zaczniesz oddychać głęboko, z głębi brzucha, odkryjesz, że masz więcej energii i wigoru. Ćwiczenie 1 Odświeżające oddychanie 1) Skup uwagę na swoim nosie i poczuj przepływające przez niego powietrze. 2) Powoli licz do pięciu w tym czasie weź długi, powolny, głęboki wdech przez nos. 3) Wstrzymaj oddech - licz w tym czasie do pięciu. 4) Po pięciu sekundach powoli wypuść powietrze przez nos, licząc przy tym do pięciu. 5) Powtórz to ćwiczenie dziesięć razy. Czy zauważasz jakąś zmianę? Jak się czujesz po wykonaniu ćwiczenia? Copryright by 2011 Strona 20

22 Ćwiczenie 2 Odświeżające oddychanie za pomocą przepony 1) Wyobraź sobie swój brzuch (przeponę) i skoncentruj się na oddechu. Połóż obie dłonie na przeponie i powoli licz do pięciu. W tym czasie po woli wciągaj powietrze przez nos. 2) Biorąc długi, powolny, głęboki wdech, wypychaj brzuch do góry. Wyobrażaj sobie balon napełniający się powietrzem. 3) Policz do pięciu, w tym czasie wstrzymuj oddech. Po cichu mów do siebie: Jeden długi wdech, drugi długi wdech, trzeci długi wdech, czwarty długi wdech, piąty długi wdech. 4) Teraz powoli wydychaj powietrze przez nos, odliczając przy tym do pięciu. W czasie wydechu, powoli wciągaj brzuch. Wyobrażaj sobie balon, z którego uchodzi powietrze. 5) Powtórz tę sekwencję oddechów dziesięć razy. Copryright by 2011 Strona 21

23 Pozycja ciała Dzięki skupieniu się na pewnych częściach ciała, możesz szybciej osiągnąć swój naturalny stan odprężenia. Dlatego jest tak Ważne, by skoncentrować się na tym, jak trzymasz głowę, na szyi, ramionach i plecach. Stan rozluźnienia wstajesz wyprostowany, siedzisz w pozycji wyprostowanej, głowę trzymasz prosto, szyja i ramiona są rozluźnione, ramiona są ściągnięte do tyłu i opuszczone, uśmiechnięta twarz, rozluźnione mięśnie twarzy, rozluźnione szczęki, powolny, miarowy oddech, głęboki oddech, rozluźnione ręce i dłonie, stopy swobodnie oparte o podłoże, otwarte dłonie, nie zakładasz nogi na nogę, nogi nie są skrzyżowane w kostkach. Stan napięcia wstajesz przygarbiony, siedzisz przygarbiony, głowa opada na prawą lub lewą stronę, napięta szyja i ramiona, ramiona skierowane do przodu i podniesione, skurczona twarz, napięte mięśnie twarzy, zaciśnięte szczęki, szybki oddech, płytki oddech, dłonie zaciśnięte w pięści, stopy tupią w podłogę, zaciśnięte dłonie, noga założona na nogę, nogi skrzyżowane w kostkach. Copryright by 2011 Strona 22

24 Ćwiczenie 3 Ćwiczenie relaksujące w pozycji stojącej 1. Gdy stoisz, zwróć uwagę na swoją postawę. 2. Czy twoje łokcie znajdują się z tyłu ciała, czy też z przodu? a) Czy ramiona są wysunięte do przodu? b) Czy twoja klatka piersiowa jest skurczona, czy też wysunięta do przodu? 3. Czy czujesz się zwrócony na zewnątrz czy do wewnątrz? a) Czy kolana są skierowane na zewnątrz czy do wewnątrz? b) Czy stopy są równolegle względem siebie? 4. Czy podbródek jest wysunięty do przodu czy cofnięty? a) Czy twoja głowa jest pochylona do przodu, czy odchy lona do tyłu? b) Czy szyję masz wygiętą do przodu, czy do tyłu? 5. Czy twoje dłonie są otwarte, czy zamknięte? 6. Czy twoja miednica jest wysunięta do przodu, a plecy wygięte w łuk? Czy też miednica jest cofnięta, a plecy proste? Zmień swą postawę tak, by poczuć się bardziej wyciszonym, wewnętrznie skupionym, skoncentrowanym, rozluźnionym i pełnym energii. Zmiany postawy pociągają za sobą pewne subtelne zmiany w sposobie poruszania się. Im bardziej subtelne będą te zmiany, tym szybciej osiągniesz naturalny stan odprężenia. Copryright by 2011 Strona 23

25 Dlaczego to działa? Jak to się dzieje, że ruchy i pozycje ciała oraz sposób oddychania mają wpływ na stan twojego umysłu? Te ćwiczenia działają, bo twoje ciało oraz umysł istnieją i funkcjonują jako system holistyczny. Wzajemne współistnienie umysłu i ciała oznacza, że z natury masz dostęp do swoich stanów emocjonalnych i możliwość wpływania na nie. Korzystając ze swego ciała bądź umysłu, możesz wchodzić w pożądane przez siebie stany (np. w naturalny stan odprężenia), rozwijać je, wzmacniać i stabilizować. Fakt, że ciało i umysł istnieją i funkcjonują jako współzależny system, wyjaśnia, dlaczego sposób, w jaki używasz swojego ciała, odgrywa tak wielką rolę w kierowaniu stanami umysłu. Nieco dalej przedstawimy ci sposoby bardziej efektywnego wykorzystywania mózgu w procesie kontrolowania stanów emocjonalnych. Te procesy neurologiczne już się u ciebie rozpoczęły. Dlaczego? Bo - ogólnie mówiąc dla większości ludzi łatwiej jest działać i doświadczać w nowy sposób, niż tak, jak robiłeś to do tej pory. Copryright by 2011 Strona 24

26 Ćwiczenie 4 Ćwiczenie skupiania wzroku na czterech obiektach 1) Usiądź wygodnie przy biurku. Znajdź w swoim otoczeniu przedmioty, na których mógłbyś zatrzymać wzrok. Powiedzmy, że wybrałeś telefon, no tatnik, nożyczki i książkę. 2) Skup się na dziesięć sekund na pierwszym obiekcie - na telefonie. Kiedy się na nim koncentrujesz, wyobrażaj sobie, że słyszysz siebie mówiącego spokojnym, kojącym głosem: Zrelaksuj się. 3) Teraz przenieś uwagę na drugi obiekt - notatnik. Znowu skup się na dziesięć sekund na tym przedmiocie i wyobraź sobie siebie mówiącego: Zrelaksuj się. 4) Kiedy już czujesz się na to gotowy, zajmij się trzecim obiektem - nożyczkami. Patrz na nożyczki i powtarzaj sobie w myślach: Rozluźnij się. Po dziesięciu sekundach przenieś uwagę na następny obiekt. 5) Ostatnim przedmiotem jest książka. Pozostań skupiony na niej przez dziesięć sekund. Przypominaj sobie spokojnym, kojącym głosem, żeby się relaksować. 6) Powtórz tę sekwencję (punkty 2-5) jeszcze dziesięć razy. Copryright by 2011 Strona 25

27 Niegdyś wierzyliśmy w to, że sztuki medytacji trzeba się uczyć latami, nawet dziesiątkami lat, i dopiero wtedy można korzystać z potężnych metod. Dzisiaj jednak już nie musimy przechodzić tak długiego i żmudnego treningu. Wiedząc, że każde doświadczenie ma swoją strukturę, wewnętrzną formę i że jest procesem, możemy pominąć dodatkowe treści i przejść do struktury procesu, który NLP (Neurolingwistyczne programowanie) nazywa modelowaniem. NLP to zbiór technik komunikacji nastawionych na tworzenie i modyfikowanie wzorców postrzegania i myślenia u ludzi. Copryright by 2011 Strona 26

28 5 istotnych zasad NLP 1) Mapa to nie to samo co dane terytorium. Mapa to nasze myśli i uczucia, terytorium to rzeczywistość. Reagujemy na nasze myśli i przeczucia dotyczące rzeczywistości, a nie bezpośrednio na rzeczywistość. To dobra wiadomość, ponieważ oznacza ona, że możliwe jest stworzenie lepszej mapy, lepszego sposobu myślenia i odczuwania rzeczywistości. 2) Nasze doświadczenie ma swoją strukturę. Inaczej mówiąc, sposób, w jaki w naszych umysłach są ułożone wspomnienia, określa, co będą dla nas oznaczać i jak na nas wpłyną. Jeśli zmienimy strukturę naszych wspomnień, inaczej odbierzemy wydarzenia z naszego życia. Zmieńmy strukturę myśli, a automatycznie zmienią się nasze przeżycia. 3) Jeśli coś jest możliwe dla jakiejś osoby, to znaczy, że jest to wykonalne dla każdego. Doskonałość i osiągnięcia mają strukturę, którą da się skopiować. Tworząc model ludzi sukcesu, możemy się uczyć na doświadczeniach tych, którym się udało. Jeśli będziemy potrafili wykorzystywać nasz mózg w ten sam sposób co wybitnie uzdolnieni ludzie, możemy posiąść istotę ich talentu. Copryright by 2011 Strona 27

29 4) Umysł i ciało to części tego samego systemu. Jeśli zmienimy sposób, w jaki o czymś myślimy, zmienią się nasze umiejętności. Jeśli zmienimy postawę, sposób oddychania czy jakieś inne aspekty naszej fizjologii, zmienią się nasze myśli. Wspaniały psychiatra R.D. Laing zwykł mawiać: Zmień swój umysł, zmień swoje ciało. Zmień swoje ciało, zmień swój umysł. 5) Ludzie mają wszelkie potrzebne zasoby. W NLP traktuje się obraz, dźwięk czy uczucie jak zasoby. Nasz mózg ma zdolność wywoływania wewnętrznych obrazów. Nieważne, czy obrazy te są początkowo rozmyte, czy wyraźne, zawsze da sieje zamienić we wspaniałe i motywujące wizje. Wewnętrzny głos może nas krytykować albo zachęcać i prowadzić. Każdy stan, którego doświadczyliśmy w naszym życiu - pewność siebie, wyzwanie, nieugięta wola czy cokolwiek innego - może zostać wykorzystany w dowolnej sytuacji w naszym życiu, gdy będziemy tego potrzebować. Copryright by 2011 Strona 28

30 AFIRMACJE Copryright by 2011 Strona 29

31 Czy wierzysz w moc pozytywnego myślenia? Ostatnie badania naukowe dowodzą, że pozytywne myślenie obniża poziom stresu i poprawia stan zdrowia. Czy uważasz siebie za osobę pozytywnie nastawioną do życia, która jednak ciągle odkrywa, że jej umysł jest pełen negatywnych myśli? Albo może rozwinąłeś w sobie nawyk oczekiwania na najgorsze? Jakakolwiek jest twoja odpowiedź, możesz ćwiczyć siebie w oczekiwaniu na najlepsze. Najpierw wybierz afirmacje, która sprawi, że poczujesz się dobrze. Następnie, zawsze gdy dochodzi do stresującej sytuacji albo nieprzyjemnej wymiany zdań, powtarzaj tę afirmacje. Im więcej razy ją powtórzysz, tym szybciej osiągniesz naturalny stan odprężenia. Wszystkie afirmacje związane z oddechem, postawą i technikami koncentracji nazywamy punktami odniesienia. Mogą one dla ciebie wewnętrznymi zasobami. Dzięki nim możesz Utrzymywać naturalny stan odprężenia. Oznacza to, że akt afirmacji wprowadza cię w naturalny stan odprężenia. Copryright by 2011 Strona 30

32 Relaksujący oddech: Kiedy oddycham głęboko, bardziej się relaksuję. Oddech pomaga mi się zrelaksować. Kiedy robię wdech, staję się bardziej zrelaksowany. Kiedy robię wydech, staję się bardziej zrelaksowany. Afirmacje pozycji ciała Pozwalam sobie używać siły relaksacji, by poczuć się bardziej wyciszonym i skupionym. Przez cały dzień jestem świadomy mojej postawy. Na początku każdej godziny sprawdzam, czy moja pozycja ciała jest dobra. Sprawdzam, by się upewnić, czy siedzę w zrelaksowany sposób i czy moje plecy są wyprostowane, ramiona ściągnięte do tyłu, czy mój podbródek nie jest przekrzywiony, a szyja napięta. Copryright by 2011 Strona 31

33 Afirmacja skupiania wzroku na czterech obiektach: Gdy zauważam, że zaczynam być spięty, wykonuję ćwiczenie skupiania wzroku na czterech obiektach. Kiedy przez dziesięć sekund patrzę na każdy z czterech przedmiotów, przypominam sobie o tym, by się zrelaksować. Powtarzam tę sekwencję ruchów oczu dziesięć razy. Zobowiązanie się do utrzymywania naturalnego stanu odprężenia: Zobowiązuję się doskonalić mój naturalny stan odprężenia. Osiągam ten stan, kiedy staję się wyciszony, wewnętrznie skupiony, skoncentrowany, rozluźniony i pełen energii. Żadne przeszkody ani wyzwania nie wpłyną na mój stan odprężenia. Zobowiązanie się do pozytywnego myślenia: Teraz obiecuję sobie nagradzać się przyjemnym, spokojnym, pełnym wyciszenia i odprężenia życiem. Jeśli w mojej głowie pojawi się negatywna myśl, natychmiast zdam sobie sprawę z tego, jak to na mnie wpływa. Będę myśleć tylko o tym, co jest pozytywne i konstruktywne. Copryright by 2011 Strona 32

34 Dlaczego afirmacje działają? Moc języka tkwi w jego zdolności do wywoływania stanów i tworzenia zasobów wewnętrznych wyższego rzędu. Dzięki temu możemy się uczyć i doskonalić sztukę sygnalizowania naszemu umysłowi i ciału potrzeby przywoływania zdrowych stanów odpoczynku, spokoju, wewnętrznego skupienia, zintegrowania, zrównoważenia, energii, koncentracji i tym podobnych. Te stany mają ogromny wpływ na naszą kondycję psychofizyczną. Pierwszym krokiem, by naprawdę mieć nad tym kontrolę, jest osiągnięcie większej świadomości tego wewnętrznego monologu. By odkryć, co się właściwie mówi do siebie, trzeba zagłębić się w tę wewnętrzną rozmowę. Być może będziesz musiał trochę ją wzmocnić, aby ją wyraźnie usłyszeć. Copryright by 2011 Strona 33

35 Dlaczego afirmacje działają? c.d Kiedy zobowiązujesz się, by utrzymywać naturalny stan odprężenia, nadajesz swemu życiu pewną strukturę. Staje się ona następnie twoim wewnętrznym zasobem wyższego rzędu i jako twój punkt odniesienia określa, co chcesz robić w życiu, jakich wyborów dokonujesz i na jakie życie się decydujesz. Takie zobowiązanie staje się wartością, w którą wierzysz. Twoje wartości także istnieją jako stan umysłu i ciała, związany z innym stanem z pierwotnym stanem relaksacji. Jako stan związany z innym stanem może on zaistnieć jako wyciszenie, wewnętrzne skupienie i tym podobne. Właściwie stworzyłeś więc dwa zasoby: na podstawowym poziomie skupiłeś się na stawaniu się zrelaksowaną, spójną całością, na metapoziomie zobowiązałeś się do bycia właśnie takim. W związku z tym podjąłeś decyzję, która upoważnia cię do działania. Copryright by 2011 Strona 34

36 WIZUALIZACJE Copryright by 2011 Strona 35

37 Uwarunkowania i doświadczenia z przeszłości odgrywają decydującą rolę i wpływają na sposób funkcjonowania twojego umysłu. Możesz przeanalizować przyczyny i próbować je zmienić. Możesz także podjąć działanie i zacząć czytać o pozytywnych afirmacjach, widzieć je i powtarzać. Zwizualizowane afirmacje zrelaksują twój umysł, pomogą ci szybko i bez wysiłku dotrzeć do naturalnego stanu odprężenia. Stosując afirmacje, pozwól swojemu umysłowi, by wizualizował sceny, zdarzenia, obiekty i symbole - realnie istniejące albo wyimaginowane - które będą ci towarzyszyły w procesie dochodzenia do naturalnego stanu odprężenia. Wybierz dla siebie takie afirmacje, które najlepiej wprowadzają cię w naturalny stan relaksu. Copryright by 2011 Strona 36

38 Ćwiczenie 5 Ćwiczenia relaksacji poprzez wizualizacje Zmienianie swojego umysłu: Moje życie czasami przypomina diabelski młyn - raz jestem na górze, raz na dole. Moje błędy zadziwiają mnie i zachwycają, w ten sposób się uczę. Wiem, że w życiu czeka mnie jeszcze wiele wspaniałych chwil. Pozostanę otwarty na nieprzewidziane zmiany i po prostu przygotuję się na następną drogę pod górę. Wiem, że wszystkie doświadczenia są po prostu częścią życia. Dawanie sobie prawa do samorealizacji: Dzisiaj daję sobie prawo, by robić to, co kocham. Wybieram książki, czasopisma i filmy, które mnie inspirują i sprawiają, że czuję się twórczy. Poprzez pomaganie innym, aktywne uczestniczenie w życiu, a takż zwyczajne bycie sobą nadaję swemu życiu znaczenie. Copryright by 2011 Strona 37

39 Ćwiczenie 5 c.d. Napełnianie umysłu radością: Moje życie jest jak wędrówka niekończącym się szlakiem. Ta droga zawsze mnie cieszy. Pozostaję cierpliwy i świadomy każdego swojego kroku. Pozostaję otwarty na możliwości i zmiany. Podążając ścieżką życia, pozostaję elastyczny w moim sposobie myślenia. Otwieranie umysłu: Każdego dnia otwieram umysł na nowe myśli, idee, możliwości, perspektywy i przekonania. Postrzegam siebie jako osobę wyjątkową. Moja filozofia życiowa i przekonania są unikalne. Mam prawo decydować o tym, co myślę i mówię. Ochranianie umysłu: Otaczam się szczęśliwymi i odważnymi ludźmi. Copryright by 2011 Strona 38

40 Ćwiczenie 5 c.d. Pozwalanie, by umysł odpoczywał: Nawet kiedy czuję się spokojny, zdystansowany i zwrócony ku swemu wnętrzu, słucham i obserwuję otaczających mnie ludzi. W tym czasie napełniam się energią i wewnętrzną siłą. Czuję się pewnie i bezpiecznie. Wiem, że kiedy będę na to gotowy, mogę zacząć dzielić się sobą i swoimi ideami. Wzmacnianie umysłu: Wzmacniam swój umysł poprzez wykonywanie ćwiczeń relaksacji. Uczę się koncentrować i osiągać cele, jakie sobie wyznaczam. Copryright by 2011 Strona 39

41 Ćwiczenie 5 c.d. Docenianie swojej sytuacji - zmiana nastawienia wobec rzeczywistości: Dzisiaj mam pozytywne nastawienie. Czuję wdzięczność za to, co mam. Wiem, że na świecie jest wielu ludzi, którzy mają znacznie mniej niż ja. Mogę przestać porównywać siebie z innymi. Wiem, że moje życie pozostanie na torze, który mu wyznaczyłem. Pójdę jeszcze dalej, uśmiechając się, będąc szczęśliwym i dodając odwagi innym. Zrozumienie swojego umysłu: Rozumiem, że mój umysł podejmuje decyzje, które są dla mnie najwłaściwsze. Sprawiam, że moje myśli i decyzje są zgodne z moimi życiowymi celami. Copryright by 2011 Strona 40

42 Zarówno poczucie napięcia, jak i stan rozluźnienia zaczynają się w umyśle. Zależnie od tego, jak interpretujesz zachowanie - swoje lub innych, stwarzasz w sobie odczucie napięcia lub bycia zrelaksowanym. Ten behawioralny mechanizm poznawczy wyjaśnia zarówno prostotę, jak i głębię dokonującej się w tobie przemiany. Mamy wiele możliwości reagowania na zachowanie innych. Badania dowodzą, że nasze przekonania i system wartości mogą znacząco wpłynąć na nasz stan emocjonalny. Najważniejsze jest to, by nauczyć się dostrzegać, jak mocno Wpływają na nasze zachowanie przekonania i wartości. Poprzez powtarzanie wizualizacji stają się one zbieżne z przekonaniami i wartościami osoby doświadczającej naturalnego stanu odprężenia. Zwróć uwagę na to, jak bardzo przekonania i system wartości wpływają na twoje zachowanie. Copryright by 2011 Strona 41

43 Wizualizacje poprzez afirmacje przekonań Teraz wykroczymy poza zwyczajne myśli - reprezentacje obrazów, dźwięków i doznań, jakie pojawiają się na twoim wewnętrznym ekranie. Chcemy użyć afirmacji różnych przekonań, aby wzmocnić i ustabilizować te myśli. Przekonania i myśli nie są tym samym. Myśli reprezentują różne wizualne, dźwiękowe i kinestetyczne informacje. Możesz je także przedstawiać w formie pojęć językowych (słów). Jednak można mieć wiele myśli, w które się nie wierzy. Można przyjmować idee innych osób i nawet dokładnie je rozumieć, a jednak ciągle nie wierzyć w nie. Kiedy wierzysz w jakąś myśl, doświadczasz jej potwierdzenia. Oznacza to, że na metapoziomie ją afirmujesz. Oto przykład tego, że istnieją myśli, w które nie wierzysz: pomyśl sobie o czymś, w co zdecydowanie nie wierzysz. Czy możesz to zrobić? Oczywiście! Możesz pomyśleć o dowolnym pojęciu i powiedzieć sobie: Nie, to niemożliwe!. Copryright by 2011 Strona 42

44 Wizualizacje poprzez afirmacje przekonań c.d. Teraz pomyśl o czymś, w co wierzysz. Pomyślałeś o tym i uwierzyłeś albo afirmowałeś tę myśl. Mówisz sobie: Tak, oczywiście!. Jednak myśli, które tworzą przekonania, często pozostają nieuświadomione, są poza naszą świadomością. Przedstawimy ci relaksujące myśli, które pomogą ci ujrzeć nowe wzorce myślenia. Możesz je włączyć w swoje życie, dzięki czemu zyskasz świeże spojrzenie na świat. Przeczytaj te myśli i zaakceptuj je - powiedz im Tak!. Copryright by 2011 Strona 43

45 Ćwiczenie 6 Ćwiczenia relaksacji poprzez wizualizacje Wizualizacje relaksujących afirmacji przekonań: Moja wytrwałość zostanie nagrodzona. Jestem najlepszy traderem świata. Trading jest fantastyczną zabawą. Potrafię wyszukiwać najlepsze okazje na rynkach kapitałowych. Każda osiągnięta strata jest cenną lekcją. Trend jest moim przyjacielem. Jestem jak Jaguar - potrafię tropić i polować. Z każdym dniem będę się rozwijać. Znam wiele ciekawych pomysłów na zarabianie pieniędzy. Sprawię, że moje wizje staną się rzeczywistością. Moje życie jest zawsze pełne niespodzianek. Po prostu po to sięgnę. Dzisiaj podejmę decyzję. Jestem najlepszy z najlepszych w każdej dziedzinie życia. Copryright by 2011 Strona 44

46 Poznałeś wsłuchiwanie się w swoje myśli i uświadamianie sobie przekonań, które cię blokują. Teraz dysponujesz relaksującymi wizualizacjami, których możesz użyć, by się wzmocnić i ruszyć do przodu, kiedy czujesz, że utknąłeś w swoim sposobie myślenia i postępowania. Znasz także kilka potężnych myśli, którymi możesz zastąpić te stare, osłabiające cię. Masz narzędzia, pozwalające ci zobaczyć wzorce, według których biegnie twoje życie, i schematy postrzegania rzeczywistości, czyli twoje filtry percepcji. Odkryłeś znaczenie pozytywnej postawy we wzmacnianiu obrazów, dźwięków i doznań na twoim wewnętrznym ekranie. Wszystkie te myśli nieustannie przybliżają cię do twoich celów. Przechodząc przez ten proces, możesz trwać w doświadczaniu naturalnego stanu odprężenia. Copryright by 2011 Strona 45

ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ZAŁĄCZNIK NR 3

ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ZAŁĄCZNIK NR 3 ZAŁĄCZNIK NR 3 ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPIS TREŚCI WYTYCZNE DO ETAPU DZIAŁANIA... 3 SESJE

Bardziej szczegółowo

Umiejętność realizowania marzeń

Umiejętność realizowania marzeń PROGRAMOWANIE NEUROLINGWISTYCZNE HARRY ADLER Umiejętność realizowania marzeń Spis treści Wstęp 2 1. Osiąganie upragnionych celów 4 Przesłanki sukcesu 6 Cztery kroki do sukcesu 7 Założenia NLP 8 Lepsza

Bardziej szczegółowo

ABC pewności siebie. 2010 Jakub Drzewiecki Wszystkie prawa zastrzeżone. Ebook udostępniony dla Ciebie przez. www.pewnoscsiebie.

ABC pewności siebie. 2010 Jakub Drzewiecki Wszystkie prawa zastrzeżone. Ebook udostępniony dla Ciebie przez. www.pewnoscsiebie. ABC pewności siebie 2010 Jakub Drzewiecki Wszystkie prawa zastrzeżone. Ebook udostępniony dla Ciebie przez www.pewnoscsiebie.info Zachęcam do rozpowszechniania tego ebooka na Twojej stronie lub wysyłania

Bardziej szczegółowo

Technika Alexandra jako niezbędna pomoc w nauczaniu początkujących flecistów. mgr Dorota Wilk nauczyciel fletu PSM I stopnia w Kolbuszowej

Technika Alexandra jako niezbędna pomoc w nauczaniu początkujących flecistów. mgr Dorota Wilk nauczyciel fletu PSM I stopnia w Kolbuszowej Technika Alexandra jako niezbędna pomoc w nauczaniu początkujących flecistów mgr Dorota Wilk nauczyciel fletu PSM I stopnia w Kolbuszowej Spis treści: Wstęp 3 Rozdział I Co to jest Technika Alexandra?...

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie swoim czasem

Jak skutecznie swoim czasem Biuletyn maturalny Witold Kołodziejczyk Jak skutecznie zarządzać swoim czasem Centralna Komisja Egzaminacyjna publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Autor broszury: Witold Kołodziejczyk

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI Załącznik nr 1 PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI INNOWACYJNA METODA I NARZĘDZIA PRACY WYCHOWAWCZEJ PROWADZENIE ROZMÓW Spis treści WPROWADZENIE DO COACHINGU... 3 Geneza powstania metody... 3 Cele coachingu...

Bardziej szczegółowo

darmowy e-book Wyznaczanie

darmowy e-book Wyznaczanie darmowy e-book BRIAN TRACY INTERNATIONAL Brian tracy Wyznaczanie Celów Osobisty przewodnik Ludzie mający jasne, sprecyzowane i zapisane cele mogą w o wiele krótszym czasie osiągnąć więcej, niż ludzie bez

Bardziej szczegółowo

Fragmenty szkolenia Jak doświadczyć fizycznej manifestacji swoich pragnień

Fragmenty szkolenia Jak doświadczyć fizycznej manifestacji swoich pragnień Fragmenty szkolenia Jak doświadczyć fizycznej manifestacji swoich pragnień Opracowane przez: Elżbietę Maszke ( więcej o mnie przeczytasz tutaj >> ) Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie

Bardziej szczegółowo

Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój?

Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój? Anna I. Brzezińska Magdalena Czub Radosław Kaczan Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój? Anna I. Brzezińska Magdalena Czub Radosław Kaczan Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak

Bardziej szczegółowo

Mariusz Kapusta. Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-bez utworów zależnych 3.0 Unported.

Mariusz Kapusta. Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-bez utworów zależnych 3.0 Unported. Mariusz Kapusta Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-bez utworów zależnych 3.0 Unported. Jak zacząć działać i nie przestać. Spis treści Proaktywnie.pl

Bardziej szczegółowo

Błędy i przyzwyczajenia które kradną czas - Hubert Oleszczuk. CzasRozwoju.pl

Błędy i przyzwyczajenia które kradną czas - Hubert Oleszczuk. CzasRozwoju.pl 1 Spis treści: 1. Wstęp 2. Rzeczy które powinniśmy umieć 3. Odkładanie rzeczy na później 4. Brak planu dnia 5. Brak pomocników 6. Multitasking 7. Robienie rzeczy w nieodpowiedniej kolejności 8. Zdrowie

Bardziej szczegółowo

SKRYPT PN. EFEKTYWNA KOMUNIKACJA Z UWZGLĘDNIENIEM SYTUACJI KRYZYSOWYCH

SKRYPT PN. EFEKTYWNA KOMUNIKACJA Z UWZGLĘDNIENIEM SYTUACJI KRYZYSOWYCH SKRYPT PN. EFEKTYWNA KOMUNIKACJA Z UWZGLĘDNIENIEM SYTUACJI KRYZYSOWYCH SKUTECZNE POROZUMIEWANIE ZASADY OGÓLNE... 3 MODELE PROCESU KOMUNIKACJI... 5 REGUŁY RZĄDZĄCE POROZUMIEWANIEM SIĘ... 9 WYWIERANIE WRAŻENIA

Bardziej szczegółowo

JAK KOCHAĆ I WYMAGAĆ

JAK KOCHAĆ I WYMAGAĆ JAK KOCHAĆ I WYMAGAĆ PORADNIK DLA RODZICÓW Pracownia Wychowania i Profilaktyki Joanna Sakowska Anna Zajic Maria Talar Marta Witkowska Warszawa 2011 Spis treści: Wprowadzenie. 3 I. Jak określać dziecku

Bardziej szczegółowo

Wszedłeś w jej posiadanie dzięki uprzejmości Księgarni Internetowej MAKLERSKA (www.maklerska.pl)

Wszedłeś w jej posiadanie dzięki uprzejmości Księgarni Internetowej MAKLERSKA (www.maklerska.pl) Niniejszy publikacja jest własnością prywatną. Wszedłeś w jej posiadanie dzięki uprzejmości Księgarni Internetowej MAKLERSKA (www.maklerska.pl) Niniejsza publikacja ani żadna jej część, nie może być kopiowana,

Bardziej szczegółowo

System Uniwersalnego Klucza (The Master Key System)

System Uniwersalnego Klucza (The Master Key System) System Uniwersalnego Klucza (The Master Key System) Charles Haanel, tłumaczenie: Wojciech Luciejewski System Uniwersalnego Klucza był fenomenem swego czasu, wznosząc autora Charlesa F. Haanela tak do wielkiej

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

obiektywnej obserwacji mentalne powstrzymanie kierunki myślowe, które świadomy wybór sposobu działania

obiektywnej obserwacji mentalne powstrzymanie kierunki myślowe, które świadomy wybór sposobu działania TECHNIKA ALEXANDRA jest metodą uczącą świadomego powrotu do rozluźnienia po momencie stresu oraz ciągłego poszukiwania większej swobody ruchu i oddechu. Jej zadaniem jest przywrócenie tych procesów do

Bardziej szczegółowo

NAUKA JAK ZOSTAĆ BOGATYM. Wallace Wattles

NAUKA JAK ZOSTAĆ BOGATYM. Wallace Wattles NAUKA JAK ZOSTAĆ BOGATYM Wallace Wattles Niniejsza książka jest darmowa (wygasły na nią prawa autorskie) i powinna dotrzeć do jak największej ilości osób. Jeśli znasz kogoś, kogo mogłaby zainteresować

Bardziej szczegółowo

NAUKA JAK ZOSTAĆ BOGATYM. Wallace Wattles

NAUKA JAK ZOSTAĆ BOGATYM. Wallace Wattles NAUKA JAK ZOSTAĆ BOGATYM Wallace Wattles Niniejsza książka jest darmowa (wygasły na nią prawa autorskie) i powinna dotrzeć do jak największej ilości osób. Jeśli znasz kogoś, kogo mogłaby zainteresować

Bardziej szczegółowo

Możesz uzdrowić swoje życie

Możesz uzdrowić swoje życie Louise L. Hay Możesz uzdrowić swoje życie przekład: Teresa Kruszewska Paulina Remiszewska-Drążkiewicz Wydawnictwo MEDIUM Przedmowa Gdybym miał być zesłany na bezludną wyspę i mógł zabrać ze sobą tylko

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Przepis na sukces

Wstęp. Przepis na sukces Wstęp Przepis na sukces Przeczytałem w życiu wiele książek na temat kreowania bogactwa i jeszcze więcej biografii oraz autobiografii ludzi sukcesu. Każda z nich oferuje przepis na sukces, opierający się

Bardziej szczegółowo

Na zdrowe życie! Mieć apetyt na życie. 2012 01 wiosna. Szczęście to stan pozytywnych emocji. W numerze: Holistyczny kwartalnik z apetytem na życie

Na zdrowe życie! Mieć apetyt na życie. 2012 01 wiosna. Szczęście to stan pozytywnych emocji. W numerze: Holistyczny kwartalnik z apetytem na życie Na zdrowe życie! 2012 01 wiosna Holistyczny kwartalnik z apetytem na życie W numerze: Mieć apetyt na życie Aktywność fi zyczna i jej wpływ na rozwój dziecka Wiosna nowa energia nowa ja Setki diet, a ja

Bardziej szczegółowo

Przewodnik SPRZEDAŻ I PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA

Przewodnik SPRZEDAŻ I PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA Przewodnik SPRZEDAŻ I PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA Opracowanie przewodnika: Dorota Tomaszewicz Przewodnik dystrybuowany bezpłatnie Nakład: 5 000 egz. Przewodnik wydany w ramach projektu Komercjalizacja

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie 1. Potrzeba przekazywania władzy pracownikom 2. Podstawowe informacje 3. Wiedza to potęga

Wprowadzenie 1. Potrzeba przekazywania władzy pracownikom 2. Podstawowe informacje 3. Wiedza to potęga Wprowadzenie 5 1. Potrzeba przekazywania władzy pracownikom 7 Co oznacza empowerment?... 7 Dlaczego empowerment jest konieczny?...10 Korzyści wynikające z przekazywania władzy pracownikom...13 Bariery

Bardziej szczegółowo

Magdalena Czub PIERWSZY ROK ŻYCIA DZIECKA

Magdalena Czub PIERWSZY ROK ŻYCIA DZIECKA Magdalena Czub PIERWSZY ROK ŻYCIA DZIECKA Autor: Magdalena Czub Korekta językowa: Irena Romulewicz Wydawca: Instytut Badań Edukacyjnych ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa tel. (22) 241 71 00; www.ibe.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu Wydział Zarządzania i Marketingu

Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu Wydział Zarządzania i Marketingu Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu Wydział Zarządzania i Marketingu Emil Janusz Piasecki Przywództwo charyzmatyczne na przykładzie działalności i poglądów Roberta Monroe Praca dyplomowa

Bardziej szczegółowo

George Eckes. jako trwały element kultury organizacji. www.mtbiznes.pl

George Eckes. jako trwały element kultury organizacji. www.mtbiznes.pl George Eckes jako trwały element kultury organizacji 1 JAKO TRWAŁY ELEMENT KULTURY ORGANIZACJI George Eckes JAKO TRWAŁY ELEMENT KULTURY ORGANIZACJI Przek ad: Konrad Paw owski Tytuł oryginału: MAKING SIX

Bardziej szczegółowo

RADOSNE DZIECKO Niezbędnik Montessori od Narodzenia do Lat Trzech

RADOSNE DZIECKO Niezbędnik Montessori od Narodzenia do Lat Trzech RADOSNE DZIECKO Niezbędnik Montessori od Narodzenia do Lat Trzech 2008, SUSAN MAYCLIN STEPHENSON Każde dziecko przychodzące na świat jest znakiem, że Bóg jeszcze nie zwątpił w ludzkość. - Rabindranath

Bardziej szczegółowo

Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna

Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna Autorzy: Agnieszka Arkusińska Ewa Borgosz Aleksandra Cupok Bernadetta Czerkawska Krystyna Dudak Justyna Franczak Joanna

Bardziej szczegółowo