PROJEKT WYKONAWCZY USUNIĘCIA KOLIZJI TOM 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT WYKONAWCZY USUNIĘCIA KOLIZJI TOM 3"

Transkrypt

1 Jerzy Osiński ul. G. Morcinka 26/7, Warszawa, tlf ; kom Nr archiwalny: Egzemplarzy - Symbol Egz. - PROJEKT WYKONAWCZY USUNIĘCIA KOLIZJI TOM 3 ZADANIE: Budowa połączenia drogowego ul. Polnej z ul. Piaskową zlokalizowanego po wschodniej stronie torów PKP relacji Warszawa Tłuszcz. TEMAT: Usunięcie kolizji teletechnicznych infrastruktury TK Telekom CZĘŚĆ: Liniowa TEREN: Legionowo INWESTOR: Gmina Legionowo - Urząd Miasta Legionowo, ADRES INWESTORA: ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, Legionowo Wykonawca Imię i nazwisko Uprawnienia Pieczątka i podpis Projektant Jerzy Osiński 1147/98/UZ Warszawa, Wrzesień 2012 r.

2

3

4

5 Spis treści Opis techniczny 4 1. Dane ogólne Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Zakres rzeczowy projektu Inwestor Biuro projektowe Część techniczna Projektowane rozwiązania techniczne Przebudowa doziemnego kabla OTK Przebudowa kanalizacji kablowej pierwotnej Przebudowa kabli kanałowych TKM Przebudowa kabli kanałowych OTK Wykaz kabli i materiałów do demontażu Przepisy BHP Uwagi i zalecenia dla wykonawcy Zestawienia i tabele Wykaz odcinków kanalizacji i obiektów trasowych Projektowane studnie kablowe Zestawienie projektowanych odcinków instalacyjnych linii kablowych podlegających przebudowie Wykaz odcinków kanalizacji kablowej wtórnej Zestawienie projektowanych odcinków instalacyjnych linii kablowych OTK podlegających przebudowie Zestawienie materiałów podstawowych Wykaz norm i przepisów Załączniki do opisu.. 15 Spis rysunków Rys. Nr 1 Plan sytuacyjny 25 Rys. Nr 2 (ark. 1 4) Przebieg trasowy projektowanej kanalizacji kablowej 26 Rys. Nr 3 (ark. 1 4) Schemat przełączania kabli telekomunikacyjnych TKM TK Telekom 27 Rys. Nr 4 (ark. 1 4) Schemat przełączania kabli optotelekomunikacyjnych TK Telekom.. 28 Rys. Nr 5 (ark. 1 2) Przebudowa trasy kabli doziemnych TK Telekom

6 Rys. Nr 6 Wprowadzenie i zakończenie kabli OTK do KATS/CA Legionowo.. 30 Rys. Nr 7 Schemat optyczny i rozpływ włókien przebudowywanego kabla Z-XOTKtsd 24J (kier. Nasielsk).. 31 Rys. Nr 8 Schemat optyczny i rozpływ włókien przebudowywanego kabla Z-XOTKtsd 12J (kier. Nasielsk).. 32 Rys. Nr 9 Schemat optyczny i rozpływ włókien przebudowywanego kabla Z-XOTKtsd 24J (kier. MON).. 33 Rys. Nr 10 Przepusty pod drogą. 34 Rys. Nr 11 Skrzyżowanie kanalizacji kablowej z mediami podziemnymi 35 Rys. Nr 12 Przywieszki identyfikacyjne

7 OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejącej sieci teletechnicznej (kanalizacji kablowej, kabli teletechnicznych typu TKM i OTK) będącą własnością Telekomunikacji Kolejowej Sp. z o.o. w związku z budową połączenia drogowego ul. Polnej z ul. Piaskową zlokalizowanego po stronie wschodniej torów PKP relacji Warszawa Tłuszcz w Legionowie Podstawa opracowania Podstawę formalno prawną opracowania projektu stanowią: Umowa o dzieło WI z dnia r. zawarta pomiędzy Gminą Legionowo Urzędem Miasta Legionowo z siedzibą przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, Legionowo a projektantem Jerzym Osińskim zam. przy ul. G. Morcinka 26 m. 7, Warszawa. Projekt budowlany (zgłoszenie) Usunięcie kolizji infrastruktury telekomunikacyjnej w rejonie budowy połączenia drogowego ul. Polnej z ul. Piaskową zlokalizowanego po wschodniej stronie torów PKP relacji Warszawa Tłuszcz w Legionowie. Projekt budowlany TK-05/3. Usunięcie kolizji teletechnicznych - infrastruktura TK Telekom opracowany przez biuro projektów KOLPROJEKT Sp. z o.o. Projekt budowlany TK-05H/3. Usunięcie kolizji teletechnicznych - infrastruktura TK Telekom opracowany przez biuro projektów KOLPROJEKT Sp. z o.o. Ustawa z dnia r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz wraz z póź. zm.) Normy PN w zakresie budowy linii telekomunikacyjnych, Normy Zakładowe TK Telekom w zakresie budowy linii telekomunikacyjnych, Normy Zakładowe TP S.A. w zakresie budowy linii telekomunikacyjnych, Mapa geodezyjna terenu przebudowy w skali 1:500 uaktualniona i przeznaczona do projektowania, Uzgodnienia robocze, Dane uzyskane od użytkownika terenu Zakres rzeczowy projektu. Zakres rzeczowy projektu stanowi: Przebudowa doziemnego kabla typu OTK. Przebudowa teletechnicznej kanalizacji pierwotnej. Przebudowa kabli kanałowych typu TKM. Przebudowa kabli kanałowych typu OTK. 4

8 1.4. Inwestor Inwestorem jest Gmina Legionowo - Urząd Miasta Legionowo, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, Legionowo Biuro projektowe Projekt opracował Jerzy Osiński, Warszawa ul. G. Morcinka 26/7. 2. Część techniczna Projektowane rozwiązania techniczne Przebudowa doziemnego kabla typu OTK. W związku z budową nowej drogi na odcinku pomiędzy ul. Polną a ul. Piaskową zaszła konieczność przebudowy istniejącego rurociągu kablowego RHDPE 40/3,7 z kablem optotelekomunikacyjnym Z-XOKtsd 24J. Przebieg trasowy istniejący i projektowany dla przełożenia ww. rurociągu pokazano na rys. nr 5 (ark. 1 2). Przebudowywany rurociąg będzie przekładany do wspólnego wykopu dla kabli i rurociągów spółek PK Telekom, PKP PLK S.A. i NETII. Przy przebudowie ww. rurociągu trzeba zachować ostrożność gdyż w sąsiedztwie biegną rurociągi i kable ww. spółek. Zabezpieczenie kabli rurami dwudzielnymi na trasie przełożenia rurociągu zostało rzeczowo i kosztowo ujęte w projekcie Usunięcie kolizji teletechnicznej infrastruktury PKP PLK Tom Przebudowa kanalizacji kablowej pierwotnej. W związku z budową nowej drogi na odcinku pomiędzy ul. Polną a ul. Piaskową zaszła konieczność przebudowy istniejącego ciągu kanalizacji kablowej pierwotnej. Projektowana kanalizacja kablowa pierwotna składać będzie się z dwóch odcinków, których przebieg trasowy pokazano na rys. Nr 2 (ark. 1 4). Ze względu na budowę kanalizacji kablowej w rejonie rampy kolejowej (możliwość poruszania się ciężkiego sprzętu mechanicznego) do budowy należy zastosować rury RHDPE 110/6,3 i studnie kablowe klasy D 400. W związku z powyższym projektowaną kanalizację wykonać zgodnie z rys Nr 2 (ark. 1 4) w układzie: 6-cio otw. z rur RHDPE 110/6,3 na gł. 0,7m - 445,0m, 4-ro otw. z rur RHDPE 110/6,3 na gł. 0,7m - 135,0m, 4-ro otw. z rur dwudzielnych na głębokości 0,8m - 7,0m. Kanalizację pierwotną wykonać zgodnie z normą BN-73/ i TP S.A. ZN- 96/TP S.A W projektowanym ciągu kanalizacji kablowej zastosować studnie kablowe typu SKMP-3 szt. 6 i SKMOP-3 szt. 6. Przy nabudowywaniu studni kablowych na istniejącym ciągu kanalizacji kablowej pierwotnej należy zwrócić szczególną uwagę aby nie uszkodzić istniejących kabli, które muszą się znaleźć wewnątrz tych studni. Otwory kanalizacji pierwotnej po zaciągnięciu kabli TKM i rur RHDPE Ø 32/2,9 kanalizacji wtórnej należy uszczelnić. 5

9 Studnie kablowe przed montażem należy pokryć od zewnątrz masą bitumiczną lub innym środkiem izolacyjnym oraz zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych za pomocą pokryw zabezpieczających z zamkiem typu Abloy. Napotkane kable energetyczne należy traktować jako czynne grożące porażeniem i należy je osłonić rurami osłonowymi dwudzielnymi. Przy budowie kanalizacji kablowej należy korzystać z normy BN-73/ i ZN-96/TP S.A Przebudowa kabli kanałowych TKM Projektowana droga koliduje w dwóch rejonach z istniejącymi kablami: dalekosiężnym TKD 93x2 na którym miejscowo wykonane są wstawki kablem XzTKMXpw 50x4x0,8, dalekosiężnym TKD 68x2 na którym miejscowo wykonane są wstawki kablem TKDy 69x2, lokalnym TKM 25x4 na którym miejscowo wykonane są wstawki kablem XzTKMXpw 25x4x0,8, 1. W rejonie SKMOD-3/nr 2 SKMOD-3/nr 5 przedmiotowe kable kolidujące z drogą leżą bezpośrednio w ziemi. 2. W rejonie SKMP-3/nr 6 SKMOL-3/nr 9 i przejścia kablowego pod torami PKP powyższe kable zostały przełożone (wstawki) z ziemi do istniejącej (aktualnie kolidującej) kanalizacji w ramach projektu TG /5 Przebudowa rampy dla sprzętu ciężkiego w Legionowie - Usunięcie kolizji teletechnicznych i srk. W następstwie przebudowy kanalizacji kablowej oraz usuwania kolizji kabli ziemnych z projektowaną drogą należy przebudować kable miedziane na następujących odcinkach: Rejon pomiędzy studniami SKMOD-3/nr 2 SKMOD-3/nr 5 kabel TKDy 69x2 - przełożyć na dł. ok. 20m istniejący kabel TKD 68x2 w rejonie proj. złącza Zp w pobliżu studni kablowej SKMOD-3/nr 5, - zaciągnąć do projektowanej kanalizacji kabel TKDy 69x2 dł. 110m od proj. złącza Zp na TKD 68x2 w studni SKMP-3/nr 3 do studni SKMOD-3/nr 5 i dalej do proj. złącza Zp na TKD 68x2 w ziemi, kabel XzTKMXpw 50x4x0,8 - zaciągnąć do projektowanej kanalizacji kabel XzTKMXpw 50x4x0,8 dł. 208 m od proj. złącza Zp na TKD 93x2 w studni SKMOD-3/nr2 do studni SKMOD-3/nr 5 i dalej do proj. złącza Zp na TKD 93x2 w ziemi, kabel XzTKMXpw 25x4x0,8 - zaciągnąć do projektowanej kanalizacji kabel XzTKMXpw 25x4x0,8 dł. 208 m od proj. złącza Zp na TKM 25x4 w studni SKMOD-3/nr2 do studni SKMOD-3/nr 5 i dalej do proj. złącza Zp na TKM 25x4 w ziemi. 6

10 - Rejon pomiędzy studniami SKMOD-3/nr 6 SKMOL-3/nr 9 i przejścia kablowego pod torami PKP kabel TKDy 69x2 - zaciągnąć kabel TKDy 69x2 dł. 370m od istn. złącza Zp na kablu TKD 68x2 w ziemi przy studni kablowej SKMOP-3/nr 6, dalej projektowaną kanalizacją kablową przez SKMOL-3/nr 9 i rurociąg 3x110 (istn. przepust kablowy) pod torami PKP do złącza proj. Zp na kablu XzTKMXpw 50x4x0,8 w ziemi. kabel XzTKMXpw 50x4x0,8 - zaciągnąć kabel XzTKMXpw 50x4x0,8 dł. 370m od istn./proj. złącza Zp na kablu TKD 93x2 i XzTKMXpw 50x4x0,8 w ziemi przy studni kablowej SKMOP-3/nr 6, dalej projektowaną kanalizacją kablową przez SKMOL-3/nr 9 i rurociąg 3x110 (istn. przepust kablowy) pod torami PKP do złącza Zp proj. Zp na kablu XzTKMXpw 50x4x0,8 w ziemi. kabel XzTKMXpw 25x4x0,8 - zaciągnąć kabel XzTKMXpw 25x4x0,8 dł. 370m od istn./proj. złącza Zp na kablu TKM 25x4 i XzTKMXpw 25x4x0,8 w ziemi przy studni kablowej SKMOP-3/nr 6, dalej projektowaną kanalizacją kablową przez SKMOL-3/nr 9 i rurociąg 3x110 (istniejący przepust kablowy) pod torami PKP do proj. złącza Zp na kablu XzTKMXpw 25x4x0,8 w ziemi. Zaciąganie kabli do istniejących 3 rur pod torami PKP należy wykonywać po kolei mając do dyspozycji 1 otwór wolny. Każdy projektowany kabel należy połączyć z kablem istniejącym złączami równoległymi typu XAGA w studniach kablowych SKMOD-3/nr 2 i SKMP-3/nr 3 oraz w ziemi przy SKMOD-3/nr 5, SKMOP-3/nr 6 i poza torami PKP przy zachowaniu ciągłości łączności. Do łączenia żył kabli w ww. złączach równoległych zastosować łączniki żył AMP pojedyncze lub modułowe. Po połączeniu i sprawdzeniu prawidłowości połączeń, stare kable odciąć i zamknąć złącza. Po zakończeniu etapu przełączania kabli można przystąpić do demontażu odciętych istniejących odcinków kabli. W studniach kablowych projektowane kable należy w sposób trwały oznaczyć za pomocą tabliczek oznaczeniowych przymocowanych do kabli za pomocą opasek (Rys. Nr 12). Treść opisu na tabliczce oznaczeniowej należy wykonać zgodnie z normą ZN-96/TP S.A.-022 i uzgodnić z użytkownikiem. Przed wykonaniem prac należy wykonać pomiary wstępne dla określenia parametrów kabli a po ich zakończeniu komplet pomiarów końcowych. Budowę kabli teletechnicznych należy wykonać zgodnie z normami; BN-89/ /03, BN-89/ , PN-T i ZN-96/TP S.A Po ułożeniu kabli, w studniach kablowych otwory kanalizacji należy uszczelnić. Projektowane kable ułożone zostaną w projektowanej kanalizacji kablowej po trasie pokazanej na rys. Nr 3 (ark. 1 4). Po obu stronach złącz kablowych należy pozostawić zapasy kabla o długości 1 m. 7

11 Przebudowa kabli kanałowych OTK Po przebudowaniu kanalizacji teletechnicznej pierwotnej i kabli typu TKM należy przystąpić do przebudowy kabli optotelekomunikacyjnych znajdujących się w tej kanalizacji. Przebudowie podlegają nw. kable światłowodowe; Z-XOTKtsd 24J na odc. KATS/CA Legionowo SKMOL-3/nr 7 (kier. MON) Z-XOTKtsd 24J na odc. KATS/CA Legionowo SKMOL-3/nr 1 (kier. Nasielsk) Z-XOTKtsd 12J na odc. KATS/CA Legionowo SKMOL-3/nr 1 (kier. Nasielsk) Ww. kable należy przebudować w następujący sposób: - Dla przebudowywanych ww. kabli OTK do przebudowanej kanalizacji kablowej pierwotnej (odcinek SKMOL-3/nr 1 SKMOD-3/nr 5 i SKMP-3/ nr 6 SKMOL-3/nr 11) i istniejącej (odcinek SKMOD-3/nr 5 SKMP-3/nr 6 i SKMOL-3/nr 11 KAST/CA Legionowo) należy po trasach projektowanych kabli zaciągnąć rury kanalizacji wtórnej RHDPE 32/2,9 o łącznej długości 1990,0 m. - zainstalowaniu w studni kablowej SKMOL-3/nr 1 dwóch muf, zaś w studni SKMOL-3/nr 7 jednej mufy FOSC 100 B/H, - demontażu istniejących 2 muf, - zaciągnięciu projektowanego kabla Z-XOTKtsd 24J (kier. MON) długości 460,0m do projektowanej rury RHDPE 32/2,9 na odcinku: KATS/CA Legionowo - proj. studnia kablowa SKMOL-3/nr 7 (kier MON), - zaciągnięciu projektowanego kabla Z-XOTKtsd 24J (kier. Nasielsk) długości 885,0m do projektowanej rury RHDPE 32/2,9 na odcinku: KATS/CA Legionowo - proj. studnia kablowa SKMOL-3/nr 1, - zaciągnięciu projektowanego kabla Z-XOTKtsd 12J (kier. Nasielsk) długości 885,0m do projektowanej rury RHDPE 32/2,9 na odcinku: KATS/CA Legionowo - proj. studnia kablowa SKMOL-3/nr 1, - wykonać zapasy kablowe (30,0m) przy złączach na projektowanych kablach i pozostawić istniejące po stronie istniejących kabli. - dokonaniu przełączenia kabli OTK na projektowanych złączach i na przełącznicach światłowodowych znajdujących się w KATS/CA Legionowo, - wykonaniu niezbędnych pomiarów kabli OTK. Warunki i wymagania w zakresie budowy kanalizacji wtórnej określa norma ZN- 96/TPSA-012 i ZN-96/TPSA-013. Do kanalizacji wtórnej przebudowywane kable należy zaciągnąć metodą pneumatycznego wdmuchiwania. Otwory kanalizacji pierwotnej po zaciągnięciu kanalizacji wtórnej i kabli należy uszczelnić w studniach. W każdej studni rurociągi z kablami optotelekomunikacyjnymi oznaczyć tabliczką identyfikacyjną (Rys. Nr 12) zgodnie z normą ZN-96/TPSA-022. Przebieg trasowy projektowanych kabli OTK przedstawiono na rysunku Nr 4 (ark. 1 4), zaś ich schematy optyczne na rys. Nr 7 9. x- przydzielenie otworu dla zaciągnięcia do kanalizacji pierwotnej rury HDPE 32/2,9 wykonawca ustali z właścicielem kanalizacji. 8

12 W trakcie budowy linii optotelekomunikacyjnych winny być wykonywane pomiary zgodnie z wymogami instrukcji T-01 i wymaganiami norm zakładowych TK Telekom i TP S.A. Po zmontowaniu kabli należy wykonać na przełącznicach z obu stron następujące pomiary: a) charakterystyki tłumienności - krzywe reflektometryczne: - dla długości fali 1310 nm - II okno transmisyjne, - dla długości fali 1550 nm - III okno transmisyjne, b) pomiary tłumienności złączy spawanych metodą reflektometryczną, c) pomiary tłumienności metodą transmisyjną z wykorzystaniem nadajnika i odbiornika mocy optycznej. Pomiary wykonać dla wszystkich włókien. Opracowane wyniki w/w pomiarów wykonawca dostarczy inwestorowi w formie graficznej wraz z zapisem na nośniku komputerowym Wykaz kabli i materiałów do demontażu. W ramach przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej ujętej w nn. opracowaniu demontażowi podlega: Studnia kablowa - 12szt. Kabel optotelekomunikacyjny Z-XOTKtsd 24J (kier MON) - 440,0 m Kabel optotelekomunikacyjny Z-XOTKtsd 24J (kier. Nasielsk) - 865,0 m Kabel optotelekomunikacyjny XOTKtd 12J (kier. Nasielsk) - 885,0 m Kabel dalekosiężny TKDy 69x2 (z kanalizacji) - 360,0 m Kabel telekomunikacyjny XzTKMXpw 50x4x0,8 (z kanalizacji) - 360,0 m Kabel telekomunikacyjny XzTKMXpw 25x4x0,8 (z kanalizacji) - 360,0 m 3. Przepisy BHP Do przestrzegania przepisów BHP w czasie prowadzenia budowy teletechnicznych linii kablowych zobowiązani są wszyscy pracownicy biorący udział w realizacji przedsięwzięcia. Warunki bezpieczeństwa BHP określone są w zeszycie Budownictwo Telekomunikacyjne 1/11/2000, wydawanym przez Gospodarstwo Pomocnicze Państwowej Inspekcji Telekomunikacyjnej i Pocztowej Warszawa, ul. Domaniewska 39A oraz w załączniku do decyzji nr 22 Dyr. Gen. PPTT z dnia roku Przepisy BHP przy budownictwie, remoncie, konserwacji i obsłudze linii i urządzeń telekomunikacyjnych. 4. Uwagi i zalecenia dla wykonawcy. Zakres robót objętych projektem winien być wykonany zgodnie z dokumentacją, opinią ZUD oraz z obowiązującymi w TK Telekom normami. Termin rozpoczęcia robót przez wykonawcę winien być uzgodniony z właścicielem przebudowywanej infrastruktury telekomunikacyjnej i terenu. Wszystkie otwory kanalizacji kablowej w studniach kablowych, po ułożeniu kabli projektowanych należy uszczelnić przed przenikaniem wody i gazu, zgodnie z wymaganiami normy ZN-96/TPSA-021. Numeracja studni na rysunkach została przyjęta dla celów projektowych. 9

13 5. Zestawienia i tabele. Lp. Tabela 5.1. WYKAZ ODCINKÓW KANALIZACJI I OBIEKTÓW TRASOWYCH Odcinki trasowe kanalizacji kablowej pierwotnej Od do Długość trasowa [m] Rury kanalizacji pierwotnej RHDPEp Ø110/6,3 Ilość rur x odcinek [m] Długość całkowita rur [m] Rura osłonowa dwudzielna [m] Obiekty trasowe Rura przewiertowa RHDPEp Ø110/6,3 [m] SKMOL-3/Nr 1 SKMOD-3/Nr 2 26,0 4 x 26,0 104,0-2 SKMOD-3/Nr 2 SKMP-3/Nr 3 85,0 6 x 85,0 510,0-3 SKMP-3/Nr 3 SKMOL-3/Nr 4 80,0 6 x 80,0 480,0-4 SKMOL-3/Nr 4 SKMOD-3/Nr 5 10,0 6 x 10,0 60,0-5 SKMP-3/Nr 6 SKMOL-3/Nr 7 100,0 6 x 100,0 600,0-6 SKMOL-3/Nr 7 SKMP-3/Nr 8 84,0 6 x 84,0 504,0-7 SKMP-3/Nr 8 SKMOL-3/Nr 9 81,0+2,0 6 x 81,0 486,0 4x2,0-8 SKMOL-3/Nr 9 SKMP-3/Nr 10 72,0 4 x 72,0 288,0-9 SKMP-3/Nr 10 SKMOL-3/Nr 11 34,0 4 x 34,0 136,0-10 SKMOL-3/Nr 11 istn. studnia do likwidacji Razem: 577,0 5, x5,0-6 x 440,0 4 x 132, ,0 28,0 - PROJEKTOWANE STUDNIE KABLOWE Tabela 5.2. Oznaczenie Wymiary wewnętrzne Ilość Numer studni Lp. (typ) Długość Szerokość Wysokość [szt.] na rysunkach [/Nr... i /Nr Uwagi L [cm] S [cm] H [cm] SKMP SKMP-3/Nr 3, 6, 8 i 10 Klasy D SKMOL SKMOL-3/Nr 1, 4, 7, 9 i 11 Klasy D SKMOD SKMOD-3/Nr 2, i 5 Klasy D-400 Razem:

14 Zestawienie projektowanych odcinków instalacyjnych linii kablowych podlegających przebudowie Tabela 5.3. Odcinki kablowe Lp. Relacja Od do Długość Trasowa [m] Falowanie [0,3%] wyłożenie, dod. na złącze, zapasy, [m] Długość elektr. [m] Długość fabryczna [m] Typ kabla Typ złącza kablowego Linia kablowa TKDy 69x2 Proj. Zp w SKMP-3/nr 3 1 SKMOL-3/nr 4 SKMOD-3/ 90,0 + 7,0 nr 5 proj. Zp na TKD 68x2 w ziemi 13,0 110,0 Min. 285,0 TKDy 69x2 w ziemi Istn./proj. Zp w SKMOP-3/nr 6 2 SKMOL-3/nr 7 SKMP-3/nr 8 SKMOL-3/nr 9 pod torami 345,0 25,0 370,0 Min. 285,0 TKDy 69x2 PKP do istn./proj. Zp w ziemi. RAZEM 442,0 38,0 480, x XAGA / PO 2 x XAGA / PO Linia kablowa XzTKMXpw 50x4x0,8 Proj. Zp na kablu TKD 93x2 w 1 SKMOD-3 nr 2 SKMOD-3/Nr XzTKMXpw 3 SKMOL-3/nr 4 SKMOD- 177,0 31,0 208,0 300,0 50x4x0,8 3/nr 5 proj. Zp na TKD 93x2 w ziemi Istn./proj. Zp w SKMOP-3/nr 6 2 SKMOL-3/nr 7 SKMP-3/nr XzTKMXpw 345,0 25,0 370,0 300,0 8 SKMOL-3/nr 9 pod torami 50x4x0,8 PKP do proj. Zp w ziemi. RAZEM 522,0 56,0 578, Linia kablowa XzTKMXpw 25x4x0,8 Proj. Zp na kablu TKM 25x4 w 1 SKMOD-3 nr 2 SKMOD-3/Nr XzTKMXpw 3 SKMOL-3/nr 4 SKMOD- 177,0 31,0 208,0 600,0 25x4x0,8 3/nr 5 proj. Zp na TKM 25x4 w ziemi 2 Istn./proj. Zp w SKMOP-3/nr 6 SKMOL-3/nr 7 SKMP-3/nr 8 SKMOL-3/nr 9 pod torami PKP do proj. Zp w ziemi. 345,0 25,0 370,0 600,0 XzTKMXpw 25x4x0,8 2 x XAGA / PO 2 x XAGA / PO 2 x XAGA / PO 2 x XAGA / PO RAZEM 515,0 56,0 578,

15 WYKAZ ODCINKÓW KANALIZACJI KABLOWEJ WTÓRNEJ Tabela 5.4. Lp. Długość Rury kanalizacji wtórnej Odcinki trasowe kanalizacji kablowej wtórnej trasowa RHDPE Ø 32/2,9 Od do [m] Ilość rur x odcinek Długość całkowita rur [m] [m] SKMOL-3/Nr 1 SKMOD-3/Nr 5 201,0 2 x 205,0 410,0 2 SKMOD-3/Nr 5 SKMP-3/Nr 6 odc. istniejącej kanalizacji 4-ro otw. 114,0 2 x 120,0 240,0 3 SKMP-3/Nr 6 SKMOL-3/Nr 7 100,0 2 x 103,0 206,0 4 SKMOL-3/Nr 7 SKMOL-3/Nr ,0 3 x 275,0 825,0 5 SKMOL-3/Nr 11 CA/KAST Legionowo 75,0 3 x 103,0 309,0 Razem: 761,0 2 x 415,0 3 x 346,0 1990,0 Tabela 5.5. Zestawienie projektowanych odcinków instalacyjnych linii kablowych OTK podlegających przebudowie Odcinki kablowe Lp. Relacja Od do Długość Trasowa [m] Falowanie [0,3%] wyłożenie, dod. na złącze, zapasy, [m] Długość optyczna [m] Typ kabla Typ złącza kablowego Uwaga Linia kablowa światłowodowa Z-XOTKtsd 24J relacji CA/KATS SKMOL-3/nr 7 (kier. MON) Proj. mufa kablowa w SKMOL- Z-XOTKtsd 1 346,0 113,0 460,0 Złącze proj. 3/nr 7 CA/KAST Legionowo 24J Linia kablowa światłowodowa Z-XOTKtsd 24J relacji CA/KATS SKMOL-3/nr 1 (kier. Nasielsk) Proj. mufa kablowa w SKMOL- Z-XOTKtsd 772,0 112,0 885,0 Złącze prij. 3/nr 1 CA/KAST Legionowo 24J Linia kablowa światłowodowa Z-XOTKtsd 12J relacji CA/KATS SKMOL-3/nr 1 (kier. Nasielsk) Proj. mufa kablowa w SKMOL- Z-XOTKtsd 1 772,0 112,0 885,0 Złącze proj. 3/nr 1 CA/KAST Legionowo 12J Odc. kabla do wymiany Odc. kabla do wymiany Odc. kabla do wymiany 12

16 Zestawienie materiałów podstawowych. Tab Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość 1 Rura osłonowa RHDPEp Ø110/6,3 m 3168,0 2 Złączki do rur RHDPEp Ø110/6,3 szt. wg. kosztorysu 3 Rura osłonowa dwudzielna Ø110 m 28,0 4 Rura osłonowa RHDPEp Ø32/2,9 m 1990,0 5 Złączki do rur RHDPEp Ø32/2,9 szt. wg. kosztorysu 6 Studnia kablowa typu SKMP-3 (klasy D-400) z kompletnym wyposażeniem kpl. 4 7 Studnia kablowa typu SKMOL-3 (klasy D-400) z kompletnym wyposażeniem kpl. 5 8 Studnia kablowa typu SKMOD-3 (klasy D-400) z kompletnym wyposażeniem kpl. 2 9 Zestaw zabezpieczający 3T z zamkiem Abloy do studni kablowych SKMP-3 kpl Kabel TKDy 69x2 m 480,0 11 Kabel XzTKMXpw 50x4x0,8 m 578,0 12 Kabel XzTKMXpw 25x4x0,8 m 578,0 13 Osłona złączowa typu XAGA / PO kpl Osłona złączowa typu XAGA / PO kpl Łączniki do 2 żył AMP (modułowe) szt. wg. kosztorysu 16 Kabel optotelekomunikacyjny Z-XOTKtsd 24J m 1345,0 17 Kabel optotelekomunikacyjny Z-XOTKtsd 12J m 885,0 18 Mufa światłowodowa (złącze przelotowe) kpl Stelaż zapasu kabla liniowego SZ-2 kpl. 3 WYKAZ NORM I PRZEPISÓW Tab Lp. Oznaczenie Tytuł Uwagi ZN-2003 TK-03 Budowa, pomiary i utrzymanie urządzeń i systemów teleinformatycznych Telekomunikacyjne dostępowe sieci przewodowe. 2 ZN-96/TPSA-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne. 3 ZN-96/TPSA-004 Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. Ogólne wymagania i badania. 4 ZN-96/TPSA-005 Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania. 5 ZN-96/TPSA-006 Złącza spajane światłowodów jednomodowych. Wymagania i badania. 6 ZN-96/TPSA-007 Złączki światłowodowe i kable stacyjne. Wymagania i badania. 7 ZN-96/TPSA-008 Osłony złączowe. Wymagania i badania. 8 ZN-96/TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne 9 ZN-96/TPSA-012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania. 10 ZN-96/TPSA-015 Rury polipropylenowe (PP). Wymagania i badania. 11 ZN-96/TPSA-016 Rury polipropylenowe karbowane, dwuwarstwowe. Wymagania i badania. 12 ZN-96/TPSA-018 Rury polipropylenowe RHDPEp przepustowe. Wymagania i badania. 13 ZN-96/TPSA-019 Rury trudnopalne (HDPEt). Wymagania i badania. 14 ZN-96/TPSA-020 Złączki rur. Wymagania i badania. 15 ZN-96/TPSA-021 Uszczelki końców rur. Wymagania i badania. 13

17 16 ZN-96/TPSA-022 Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania. 17 ZN-96/TPSA-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania. 18 ZN-96/TPSA-024 Zasobniki złączowe. Wymagania i badania. 19 ZN-96/TPSA ZN-96/TPSA-029 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach metalowych. Ogólne wymagania i badania. Telekomunikacyjne sieci miejscowe o izolacji i powłoce polietylenowej, wypełnione. Wymagania i badania. 21 ZN-96/TPSA-030 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki żył. Wymagania i badania 22 ZN-96/TPSA-031 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osłony. Wymagania i badania. 23 ZN-96/TPSA ZN-96/TPSA ZN-96/TPSA BH-73/ BH-73/ BH-73/ BN-89/ /03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączówki i głowice kablowe. Wymagania i badania Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakończeń kablowych. Wymagania i badania. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiające obiektów telekomunikacyjnych. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Wietrzniki do studni kablowych. Wymagania i badania. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ramy i oprawy pokryw do studni kablowych. Wymagania i badania. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Wsporniki kablowe do studni kablowych. Wymagania i badania. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania i badania. 30 BN-89/ Telekomunikacyjne sieci dalekosiężne. Ogólne wymagania i badania. 31 BN-73/ Kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania i badania. 32 PN-T Telekomunikacyjne linie przewodowe. Skrzyżowania z liniami kolejowymi. Ogólne wymagania. 33 Instrukcja T-01/TPSA Odbiór i utrzymanie linii kablowych Dz.U. nr 171 poz Dz. U. 00 nr 71 poz. 838 (jednolity tekst) 36 Dz. U. Nr 89 poz. 414 Ustawa z dn r. Prawo telekomunikacyjne Ustawa z dn r. O drogach publicznych Ustawa z dnia r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz wraz z późn. zm.) 37 Dz. U. Nr 89 poz. 415 Ustawa z dnia r. O zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. Monitor Polski Nr 2 poz. 29 z 1995r. Rozporządzenie MŁ z dnia r. Dz. U. Nr 109 poz. 709 Rozporządzenie MŁ z dnia r. Dz. M.P nr 13, poz. 95 Rozporządzenie MI z dnia r. Dz. U. Nr 219 poz Załącznik do decyzji nr 22 Dyr.. Gen. PPTT z dnia r. Zarządzenie MGP i Bud. z regulujące zasady prowadzenia dziennika budowy. Wymagania techniczne i eksploatacyjne linii i sieci telekomunikacyjnych wraz z załącznikami nr 11,13 i 31. Zasady i warunki budowy linii telekomunikacyjnych wzdłuż dróg publicznych, wodnych, kanałow oraz w pobliżu lotnisk i w miejscowościach, a także ustalenia warunków, jakim te linie powinny odpowiadać. Warunki techniczne,jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. Przepisy BHP przy budowie (montażu), remoncie, konserwacji i obsłudze linii urządzeń telekomunikacyjnych. 14

18 6. Załączniki do opisu. Kserokopia decyzji o nadaniu uprawnień projektantowi. Kserokopia zaświadczenia o ubezpieczeniu projektanta. Kserokopia zaświadczenia wpisu do Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane projektanta. Warunki techniczne na przebudowę i zabezpieczenie kabli teletechnicznych w związku z budową drogi wzdłuż torów w Legionowie Nr pisma LZTT /10 z dn r. Warunki techniczne na przebudowę i zabezpieczenie kabli teletechnicznych w związku z budową drogi wzdłuż torów w Legionowie Nr pisma LZTT /10 z dn r. Pismo Nr ref.: LOTS3g /12 z dn r. dotyczy: Przedłużenia terminu ważności uzgodnienia projektów przebudowy kabli teletechnicznych TK Telekom w Legionowie w związku z planowaną przebudową ul. Piaskowej. Opinia Nr 2/2012 uzgodnienia dokumentacji projektowej z dnia r. wydana Stołeczny Zarząd Infrastruktury. Oznaczenia i parametry techniczne kabli OTK. 15

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

Spis treści Opis techniczny Dane ogólne Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Zakres rzeczowy projektu...

Spis treści Opis techniczny Dane ogólne Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Zakres rzeczowy projektu... Spis treści Opis techniczny.. 3 1. Dane ogólne... 3 1.1. Przedmiot opracowania... 3 1.2. Podstawa opracowania... 3 1.3. Zakres rzeczowy projektu... 3 1.4. Inwestor 3 1.5. Biuro projektowe... 4 2. Część

Bardziej szczegółowo

TOM NR 2 PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ

TOM NR 2 PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA R- PLAN TOM NR 2 PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ I. OPIS TECHNICZNY...25 1. CZĘŚĆ OGÓLNA...25 1.1 Podstawa opracowania...25 1.2 Zakres opracowania...25 1.3 Uzgodnienia...25 2. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: 3. Uwagi końcowe. 5. Załączniki: Formularz 1K Załącznik nr 3. Projekt Wykonawczy

SPIS TREŚCI: 3. Uwagi końcowe. 5. Załączniki: Formularz 1K Załącznik nr 3. Projekt Wykonawczy SPIS TREŚCI: 1. Część ogólna 1.1 Inwestor i zleceniodawca. 1.2 Wykonawca. 1.3 Opracowujący projekt. 1.4 Przedmiot projektu. 1.5 Podstawa opracowania projektu. 1.6 Zakres rzeczowy opracowania. 2. Część

Bardziej szczegółowo

Nr warunków:. Egz. 1 z 3 PROJEKT WYKONAWCZY

Nr warunków:. Egz. 1 z 3 PROJEKT WYKONAWCZY Nr warunków:. Egz. 1 z 3 PROJEKT WYKONAWCZY Temat: Lokalizacja. Miejscowość adres początkowy i końcowy relacji. Data wykonania.. Inwestor Projektował:.. Opracował: Nr archiwalny projektu:. 1 UZGODNIENIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEBODIN-SAP-PROJEKT POZNAŃ Sp. z o.o. ul. Nieszawska 1 61-021 Poznań Poland www.tebodin.com www.sapprojekt.pl NIP: 781-16-02-699 REGON: 631158132 R-k bieŝ.: 69 1090 1362 0000 0001 0356 4579 BZ WBK S.A.

Bardziej szczegółowo

1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA.

1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA. Spis treści 1. Charakterystyka ogólna............................... str.3 2. Charakterystyka techniczna............................ str.4 3. Warunki techniczne Telekomunikacji Polskiej S.A. Pion Technicznej

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano-wykonawczy.

Projekt budowlano-wykonawczy. Projekt budowlano-wykonawczy. Temat opracowania: BUDOWA BUDYNKU HANDLOWEGO WRAZ Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA WODY,BUDOWĄ ZEWNETRZNEJINSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ, PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Lokalizacja. Miejscowość adres początkowy i końcowy relacji. Data wykonania.. Inwestor. Projektował:..

PROJEKT WYKONAWCZY. Lokalizacja. Miejscowość adres początkowy i końcowy relacji. Data wykonania.. Inwestor. Projektował:.. Nr warunków:. Egz. 1 z 3 PROJEKT WYKONAWCZY Temat: Lokalizacja. Miejscowość adres początkowy i końcowy relacji. Data wykonania.. Inwestor Projektował:.. Opracował: Nr archiwalny projektu:. 1 UZGODNIENIA

Bardziej szczegółowo

Nr arch. 007/2008 Ilość egz. 5 PROJEKT WYKONAWCZY

Nr arch. 007/2008 Ilość egz. 5 PROJEKT WYKONAWCZY PROJ-TEL-BUD Zbigniew Rybicki 24-220 Niedrzwica Duża ul. Bazowa 10 Nr arch. 007/2008 Ilość egz. 5 Egz. Nr 1 PROJEKT WYKONAWCZY Temat : Budowa kabla światłowodowego w relacji: Szafa Optyczna Politechniki

Bardziej szczegółowo

GMINA MIASTO RZESZÓW, MIEJSKI ZARZĄD DRÓG UL. TARGOWA 1. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT WYKONAWCZY

GMINA MIASTO RZESZÓW, MIEJSKI ZARZĄD DRÓG UL. TARGOWA 1. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT WYKONAWCZY INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: GMINA MIASTO RZESZÓW, MIEJSKI ZARZĄD DRÓG UL. TARGOWA 1 ROZBUDOWA DK NR 4 W KM 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY Przedsiębiorstwo TELNET Paweł Zych 33 Pułku Piechoty 14 18-421 Piątnica mail: biuro@e-serwis.info NIP: 7181454558, REGON: 450714573 Egz. Nr 1 PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY TEMAT: Przebudowa i rozbudowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE Janusz Malinowski 18-400 ŁOMŻA ul. KAZAŃSKA 16/31 NIP: 718-123-96-64 R-451207329 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Miejscowość: Temat: ŁOMŻA Przebudowa kabla światłowodowego MNI Telecom

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. Połączenie ulicy Autostrada Poznańska z Autostradą A-6 w Szczecinie etap I Przebudowa sieci teletechnicznej PTC Sp. z o.o.

S P I S T R E Ś C I. Połączenie ulicy Autostrada Poznańska z Autostradą A-6 w Szczecinie etap I Przebudowa sieci teletechnicznej PTC Sp. z o.o. S P I S T R E Ś C I 1.Charakterystyka ogólna 1.1.Przedmiot projektu 1.2.Inwestor 1.3.Podstawa opracowania 1.4.Zakres rzeczowy 1.5.Uzgodnienia 2.Charakterystyka techniczna 2.1.Stan istniejący 2.2.Stan projektowany

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 229, DOJAZD DO AUTOSTRADY A-1; ODCINEK OD PROJ. ZJAZDU Z OBWODNICY PELPLINA DO DR. KRAJ NR

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 229, DOJAZD DO AUTOSTRADY A-1; ODCINEK OD PROJ. ZJAZDU Z OBWODNICY PELPLINA DO DR. KRAJ NR "DROP" Zofia Gruszecka NIP 957-006-48-75 Regon 192738780 BPH PBK S.A. II O/GDAŃSK 69 1060 0076 0000 4022 3002 2281 80-215 GDAŃSK tel/fax (0-58) 347 98 55 ul. Raciborskiego 40 0-603 608 185 e-mail: drop1@wp.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Usunięcia kolizji sieci telekomunikacyjnej z projektem przebudowy skrzyŝowania drogi krajowej nr 11 z 12 na rondo w m.

PROJEKT. Usunięcia kolizji sieci telekomunikacyjnej z projektem przebudowy skrzyŝowania drogi krajowej nr 11 z 12 na rondo w m. Opracowanie PRZEBUDOWA (ROZBUDOWA) SKRZYśOWANIA DRÓG KRAJOWYCH NR 11 Z 12 W M. PLESZEW NA RONDO Część PROJEKT USUNIĘCIA KOLIZJI SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH Inwestor Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy. Projekt przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury teletechnicznej

Projekt Wykonawczy. Projekt przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury teletechnicznej SPÓŁDZIELNIA PRACY INWESTPROJEKT KATOWICE 40-874 Katowice, ul.tysiąclecia 1 ( skr.poczt.1766 ) Tel: (32) 254 05 39, fax (32) 254 14 41, (32) 254 05 29, NIP 634-013-42-57 Wpisana do rejestru Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY 02214/TM- TP-PW-1. Przebudowa infrastruktury teletechnicznej. przy ul. Wyzwolenia w Imielinie. Imielin.

PROJEKT WYKONAWCZY 02214/TM- TP-PW-1. Przebudowa infrastruktury teletechnicznej. przy ul. Wyzwolenia w Imielinie. Imielin. KATOWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT TELEKOMUNIKACYJNYCH SPÓŁKA Z O.O. W KATOWICACH 40-857 KATOWICE, ul. ZAMUŁKOWA 8 e-mail: kprt@prt.com.pl tel. (032) 253 00 50, 253 00 51, Fax (032) 254 66 08 Stadium: PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany/wykonawczy

Projekt budowlany/wykonawczy Projekt budowlany/wykonawczy Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej w związku z przebudową ul. Narutowicza w Iławie dz.156 obręb 11 Spis treści 1 Część ogólna... 3 1.1 Przedmiot opracowania... 3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Temat: Przebudowa kanalizacji kablowej telefonicznej wraz z studniami kolidującymi z planowaną przebudową drogi powiatowej nr 1817 O dz. nr 171, 177, 640 KM 2 Obręb Kamień

Bardziej szczegółowo

Lafrentz - Polska Sp. z o.o.

Lafrentz - Polska Sp. z o.o. Wykonawca: Lafrentz - Polska Sp. z o.o. Raiffeisen Bank Polska S.A. O/Poznań ul. Zbąszyńska 29 56 1750 1019 0000 0000 0444 4833 60-359 Poznań fax (0-61) 86 74 079 NIP 783-10-04-441 tel. (0-61) 86 74 050

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Spis treści

PROJEKT WYKONAWCZY. Spis treści Spis treści PROJEKT WYKONAWCZY 1.CZĘŚĆ OGÓLNA...3 1.1.PODSTAWY OPRACOWANIA...3 1.2.PRZEDMIOT OPRACOWANIA...3 1.3.PROJEKTY ZWIĄZANE...3 1.4.CEL INWESTYCJI...3 1.5.ZAKRES RZECZOWY...4 1.6.NORMY I PRZEPISY...4

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna TEMAT : Przebudowa ul. Senatorskiejw Legnicy ADRES : Legnica ul. SEnatorska INWESTOR : Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Mickiewicza 2 STADIUM : Szczegółowa Specyfikacja Techniczna BRANŻA

Bardziej szczegółowo

NAZWA: Modernizacja końcowego odcinka linii nr 6 i 16 w Katowicach Brynowie

NAZWA: Modernizacja końcowego odcinka linii nr 6 i 16 w Katowicach Brynowie ZADANIE BD 4449 PROJEKT WYKONAWCZY NAZWA: Modernizacja końcowego odcinka linii nr 6 i 16 w Katowicach Brynowie RODZAJ OPRACOWANIA: ZAMAWIAJĄCY: Przebudowa kabla światłowodowego ATM S.A. przy ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Temat : Budowa przyłączy telekomunikacyjnych do budynków KPT w Kaliszu. Miejscowość : Kalisz. Branża : Telekomunikacja

PROJEKT BUDOWLANY. Temat : Budowa przyłączy telekomunikacyjnych do budynków KPT w Kaliszu. Miejscowość : Kalisz. Branża : Telekomunikacja PROJEKT BUDOWLANY Temat : Budowa przyłączy telekomunikacyjnych do budynków KPT w Kaliszu. Branża : Telekomunikacja Miejscowość : Kalisz. Inwestor : Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Sp.z.o.o Ul. Wrocławska

Bardziej szczegółowo

Miasto Katowice ul. Warszawska 4 40-006 Katowice fax. (032) 259 89 30

Miasto Katowice ul. Warszawska 4 40-006 Katowice fax. (032) 259 89 30 Inwestor: Nazwa projektu: Stadium : Miasto Katowice ul. Warszawska 4 40-00 Katowice fax. (03) 5 8 30 Wykonanie usług projektowych pn. Modernizacja torowiska tramwajowego na odcinku od Placu Wolności do

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ul. Rzecznej w m. Pobiedziska usunięcie kolizji telekomunikacyjnych Przebudowa sieci Telekomunikacji Polskiej S.A.

Przebudowa ul. Rzecznej w m. Pobiedziska usunięcie kolizji telekomunikacyjnych Przebudowa sieci Telekomunikacji Polskiej S.A. SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Inwestor 1.2. Zamawiający 1.3. Adres budowy 1.4. Wykonawca dokumentacji 1.5. Wykonawca robót 1.6. Uzgodnienia i projekty związane 2. PODSTAWY OPRACOWANIA PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

do Ramowej Oferty TP dotyczącej dostępu do Kanalizacji kablowej Projektu wykonawczego Nr warunków:. Egz. 1 z 3

do Ramowej Oferty TP dotyczącej dostępu do Kanalizacji kablowej Projektu wykonawczego Nr warunków:. Egz. 1 z 3 Załącznik nr 9c Wzór do Ramowej Oferty TP dotyczącej dostępu do Kanalizacji kablowej Projektu wykonawczego Nr warunków:. Egz. 1 z 3 PROJEKT WYKONAWCZY Temat: Lokalizacja. Miejscowość adres początkowy i

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH

PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru przebudowy kanalizacji teletechnicznej

Bardziej szczegółowo

3. Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich.

3. Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich. S P I S T R E Ś C I 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot opracowania. 1.2. Inwestor. 1.3. Jednostka projektowa. 1.4. Podstawa opracowania. 1.5. Zakres rzeczowy. 1.6. Zatwierdzenie dokumentacji. 1.7. Wykonawca robót.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Most przez rzekę Narew w Nowogrodzie, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 645.

PROJEKT WYKONAWCZY. Most przez rzekę Narew w Nowogrodzie, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 645. Etap: PROJEKT WYKONAWCZY Tom: SIECI TELETECHNICZNE TOM II/TT PRZEBUDOWA KABLI TELETECHNICZNYCH Tytuł opracowania: Przebudowa i rozbudowa mostu przez rzekę Narew w Nowogrodzie w ciągu drogi wojewódzkiej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem opracowania jest przebudowa kanalizacji teletechnicznej związanej z modernizacją ul. Portowej we Władysławowie..

Przedmiotem opracowania jest przebudowa kanalizacji teletechnicznej związanej z modernizacją ul. Portowej we Władysławowie.. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest przebudowa kanalizacji teletechnicznej związanej z modernizacją ul. Portowej we Władysławowie.. 1.2. Podstawa opracowania. Zlecenie z dnia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY UL. MORCINKA W KATOWICACH

PROJEKT PRZEBUDOWY UL. MORCINKA W KATOWICACH Mikołów, kwiecień 2009 r. PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT ZADANIA: PROJEKT PRZEBUDOWY UL. MORCINKA W KATOWICACH -SIEĆ TELETECHNICZNA- INWESTOR: Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach 40-381 Katowice Ul. Kantorówny

Bardziej szczegółowo

telekomunikacja kod CPV: 45231100

telekomunikacja kod CPV: 45231100 pracownia projektowa Portal s.c. Pracownia Projektowa P. Czujkowski, M. Zombirt 71-604 Warszawa, ul. śuławskiego 2 tel./fax: 0 22 8482144, tel. kom. 0 604 433133 71-604 Szczecin, ul. Szarotki 9 tel./fax:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY TOM 6 BRANŻA TELETECHNICZNA INWESTOR ZAMAWIAJĄCY JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA

PROJEKT WYKONAWCZY TOM 6 BRANŻA TELETECHNICZNA INWESTOR ZAMAWIAJĄCY JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA PROJEKT WYKONAWCZY Budowa ulicy Sadowej w Ostrowie Wielkopolskim (od ul. Kamiennej do ul. Wrocławskiej) wraz ze skrzyżowaniami z ul. Wrocławską (w formie ronda) i z ul. Kamienną wraz z projektem przejazdu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna D

Specyfikacja techniczna D Specyfikacja techniczna D-01.03.04 Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej w związku z rozbudowa ulicy Sejneńskiej w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653, od km 33+656 do km 35+580 tj. od ulicy

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa EKODROGA Robert Salomon. ul. Piasta 4/16, Kostrzyn Wlkp.

Pracownia Projektowa EKODROGA Robert Salomon. ul. Piasta 4/16, Kostrzyn Wlkp. Pracownia Projektowa EKODROGA Robert Salomon ul. Piasta 4/16, 62-025 Kostrzyn Wlkp. NIP 972-061-15-87 REGON 301329715 tel. 0665 341 470 e-mail: robert.salomon@interia.pl Stadium dokumentacji: PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

I. OPIS III. RYSUNKI 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA PROJEKTU

I. OPIS III. RYSUNKI 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA PROJEKTU SPIS TREŚCI I. OPIS 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA PROJEKTU 1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES PROJEKTU 1.2. PODSTAWA OPRACOWNIA PROJEKTU 1.3. ZAKRES RZECZOWY 1.4. ADRES BUDOWY 2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PROJEKTU 2.1.

Bardziej szczegółowo

MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul. Kaczkowskiego 6

MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul. Kaczkowskiego 6 PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA OBWODNICY PÓŁNOCNO ZACHODNIEJ MIASTA BOCHNIA MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul. Kaczkowskiego 6 tel./fax (+48 14) 626 38 90, 626 45 39 www.mggp.com.pl, e-mail: mggp@mggp.com.pl PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa telekomunikacyjnej linii kablowej w relacji: 6-go Sierpnia 5A - 6-go Sierpnia dz. Nr 106/12 w Puławach

Przedmiar robót. Budowa telekomunikacyjnej linii kablowej w relacji: 6-go Sierpnia 5A - 6-go Sierpnia dz. Nr 106/12 w Puławach Przedmiar robót Budowa: Budowa optotelekomunikacyjnej linii kablowej dla potrzeb Urzędu Miasta Puławy w relacji: 6-go Sierpnia 5A - 6-go Sierpnia dz. nr 106/12 w. Kody CPV: 45232300-5 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY EGZ.: 1 STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAMAWIAJĄCY: JEDNOSTKA PROJEKTOWA: NAZWA INWESTYCJI: ADRES OBIEKTU: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y DROGI DOJAZDOWEJ DO BAZY WIOŚLARSKIEJ I EKOLOGICZNEJ MINI PRZYSTANI W IŁAWIE na działkach ewidencyjnych numer 172/7; 172/13; 220; z obrębu 2 Zeszyt 3 SIECI TELETECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.03.04 PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEKOMUNIKACJI POLSKIEJ S.A.I TELEFONI DIALOG S.A.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.03.04 PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEKOMUNIKACJI POLSKIEJ S.A.I TELEFONI DIALOG S.A. SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.03.04 PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEKOMUNIKACJI POLSKIEJ S.A.I TELEFONI DIALOG S.A. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są

Bardziej szczegółowo

Część H: Projekt architektoniczno budowlany Branża teletechniczna. Gmina Kozienice 26-900 Kozienice Parkowa 5

Część H: Projekt architektoniczno budowlany Branża teletechniczna. Gmina Kozienice 26-900 Kozienice Parkowa 5 Nazwa, adres obiektu budowlanego Budowa drogi gminnej w m. Kociołki na odcinku od granicy m. Nowiny do nawierzchni asfaltobetonowej Stadium Projekt budowlany Część H: Projekt architektoniczno budowlany

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Branża teletechnika

OPIS TECHNICZNY. Branża teletechnika OPIS TECHNICZNY EKKOM Sp. z o.o. 1 Strona 1. DANE OGÓLNE... 3 1.1. Przedmiot opracowania... 3 1.2. Podstawa opracowania... 3 2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 4 2.1. Uzbrojenie terenu... 4 3. BADANIA TERENU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PROLAN MAREK LANGOWSKI Ul. Jabłonkowska 6 05-230 Kobyłka tel. / fax. ( 0-22 ) 786-28-67 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Stadium : Specyfikacja techniczna Miejscowość : Wołomin. Obiekt : Sieć monitoringu wizyjnego

Bardziej szczegółowo

1. Część opisowa. 1.1. Część ogólna. 1.2. Część budowlano-montażowa. 1.3. Uwagi końcowe, zasady BHP. 2. Zestawienie podstawowych materiałów

1. Część opisowa. 1.1. Część ogólna. 1.2. Część budowlano-montażowa. 1.3. Uwagi końcowe, zasady BHP. 2. Zestawienie podstawowych materiałów 1. Część opisowa 1.1. Część ogólna 1.1.1. Przedmiot opracowania. 1.1.2. Zakres rzeczowy. 1.1.3. Podstawy opracowania. 1.1.4. Wykonawca dokumentacji. 1.1.5. Wykonawca robót. 1.1.6. Ustalenia końcowe. 1.1.7.

Bardziej szczegółowo

Bielsko - Biała, październik 2009r.

Bielsko - Biała, październik 2009r. Inwestor: Wykonawca: Jednostka projektowa: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego "ENERGOPOL" Sp. z o.o. ul.salwatorska 14, 30-109

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNE... 2

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNE... 2 Przebudowa ulicy Kopernika w Brańsku. STADIUM : PROJEKT WYKONAWCZY RODZAJ OPRACOWANIA: Telekomunikacja ADRES: Brańsk, ul. Kopernika ADRES SZAFY: Szafa kablowa 1B / R 10-14 DZIAŁKI OBJĘTE INWESTYCJĄ: 1312,

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P Ł Y W A L N I P O W I A T O W E J W R Y K A C H P R Z Y U L J A N I S Z E W S K I E J

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P Ł Y W A L N I P O W I A T O W E J W R Y K A C H P R Z Y U L J A N I S Z E W S K I E J P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P Ł Y W A L N I P O W I A T O W E J W R Y K A C H P R Z Y U L J A N I S Z E W S K I E J na działkach ewidencyjnych numer 4073/3, 4073/4 C ZĘŚĆ I Z E S Z Y T V I I I Z

Bardziej szczegółowo

KOMAT Pracownia Projektowa Andrzej Pasik 96-100 Skierniewice ul. Rawska 59/22 NIP: 836-127. 38-29 tel. 0-600804796

KOMAT Pracownia Projektowa Andrzej Pasik 96-100 Skierniewice ul. Rawska 59/22 NIP: 836-127. 38-29 tel. 0-600804796 EGZ. 1 KOMAT Pracownia Projektowa Andrzej Pasik 96-100 Skierniewice ul. Rawska 59/22 NIP: 836-127 127-38 38-29 tel. 0-600804796 0 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WYKONAWCZY BRANŻA: NAZWA OBIEKTU: ADRES: NR

Bardziej szczegółowo

Firma Inżynierska ARCUS Jerzy Bajer ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 17i/ Kraków

Firma Inżynierska ARCUS Jerzy Bajer ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 17i/ Kraków 1 WYKONAWCA: Firma Inżynierska ARCUS Jerzy Bajer ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 17i/37 31-234 Kraków INWESTOR: ADRES INWESTYCJI: NAZWA INWESTYCJI: RODZAJ OPRACOWANIA: Gmina Trzebinia ul. Piłsudskiego 14 32-540

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NA BUDOWĘ KABLA 24J

PROJEKT NA BUDOWĘ KABLA 24J KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W SZCZECINIE R ARCHIWAL Y: PW-145/59/12 EGZ. R 1 LICZBA EGZ. 4 PROJEKT NA BUDOWĘ KABLA 24J Temat: BUDOWA POŁĄCZE IA ŚWIATŁOWODOWEGO W RELACJI: KOME DA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE nr 1104-04/PW2/11

OPRACOWANIE nr 1104-04/PW2/11 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE I USŁUG RÓŻNYCH Telkol Spółka z o.o. KRS - 0000186214 43-340 Kozy ul. Świerkowa 14 tel: 0-33-81-74-118 e-mail: biuro@telkol.com ZADANIE INWESTYCYJNE OPRACOWANIE nr

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót INSTALACJE TELEKOMUNIKACYJNE

Przedmiar robót INSTALACJE TELEKOMUNIKACYJNE Przedmiar robót INSTALACJE TELEKOMUNIKACYJNE Obiekt Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej sieć magistralna, rozdzielcza,światłowodowa Kod CPV 45231000-5 Budowa Nowy Sącz, ul. Kolejowa, ul.

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej TPSA przy ul. Lubelskiej w m. Garwolin ( dz nr 3662/11 )

Kosztorys. Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej TPSA przy ul. Lubelskiej w m. Garwolin ( dz nr 3662/11 ) Kosztorys Data: 2010-10-20 Budowa: Przebudowa infrastrukturytelekomunikacyjnej Telekomunikacji Polskiej SA Obiekt: Garwolin dz.nr 3662/11 Zamawiający: Urząd Gminy w Garwolinie ul. Mazowiecka 16 08-400

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis rysunków

Spis treści. Spis rysunków 1 Spis treści 1. Część ogólna 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Zleceniodawca Inwestor 1.3 Wykonawca robót 1.4 Podstawa opracowania 1.5 Zakres rzeczowy 1.6 Zestawienie podstawowych materiałów -tabele 2. Część

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. NORBERT WALKIEWICZ DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. NORBERT WALKIEWICZ DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Łącznik teleinformatyczny pomiędzy obszarem A i C INWESTOR : Gmina Miejska Olsztyn ADRES INWESTORA : ul. Jana Pawła II 1 BRANŻA : TELETECHNICZNA SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY CPV 45231400-9 CPV 45232310-8

PROJEKT WYKONAWCZY CPV 45231400-9 CPV 45232310-8 PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ZALICZNIKOWYCH KABLOWYCH LINII ENERGETYCZNYCH I NAPOWIETRZNYCH TELEFONICZNYCH CPV 45231400-9 CPV 45232310-8 INWESTYCJA : BUDYNEK DYDAKTYCZNY Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI DLA

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany. Przebudowa ulic: Kolejowej i Sulechowskiej w Świebodzinie Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych

Projekt Budowlany. Przebudowa ulic: Kolejowej i Sulechowskiej w Świebodzinie Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Projekt Budowlany Przebudowa ulic: Kolejowej i Sulechowskiej w Świebodzinie własności TP S.A. i Telefonii Dialog sp. z o.o. Strona tytułowa Zawartość opracowania Oświadczenie projektanta

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Branża teletechniczna

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Branża teletechniczna SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Branża teletechniczna CZĘŚĆ OPISOWA... 2 1. LOKALIZACJA I PROGRAM ZADANIA INWESTYCYJNEGO... 1 1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 1.2. INWESTOR... 1 1.3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 1

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Oświęcim, październik 2010 1. Wstęp 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej. Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową przyłącza teletechnicznego

Bardziej szczegółowo

TOM 3, Poz. 3 Egz. 1 USUNIĘCIE KOLIZJI Z SIECIĄ TELETECHNICZNĄ. Przebudowa ul. Okrężnej w Wejherowie. Imię Nazwisko, specjalność nr uprawnień:

TOM 3, Poz. 3 Egz. 1 USUNIĘCIE KOLIZJI Z SIECIĄ TELETECHNICZNĄ. Przebudowa ul. Okrężnej w Wejherowie. Imię Nazwisko, specjalność nr uprawnień: ul. Daliowa 18, 83-032 Skowarcz tel. 058 550-73-75 fax. 058 550-00-98 e-mail: biuro@dgn.net.pl KRS 0000306545 NIP: 583-302-65-69 Regon: 220617954 TOM 3, Poz. 3 Egz. 1 PROJEKT WYKONAWCZY Opracowanie branżowe:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNYCH - odc. na ternie PKP kolejowej nr 428 Szczecin Dąbie Szczecin Podjuchy, km 5,176km - 5,204km

PROJEKT BUDOWLANY. PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNYCH - odc. na ternie PKP kolejowej nr 428 Szczecin Dąbie Szczecin Podjuchy, km 5,176km - 5,204km PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNYCH - odc. na ternie PKP kolejowej nr 428 Szczecin Dąbie Szczecin Podjuchy, km 5,176km - 5,204km SPIS TREŚCI 1. Część opisowa 3 1.1 Podstawy opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY EGZ. NR 1. Góra Puławska, ul. Dębowa 13 24-100 Puławy tel. 081/ 880 59 19 fax. 081/ 880 52 39 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TYTUŁ OPRACOWANIA: REMONT PRZEPUSTU RAMOWEGO W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2529L

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. A. Projekt zagospodarowania terenu. 1.Dane ogólne. 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres projektu 1.3 Inwestor 1.

Zawartość opracowania. A. Projekt zagospodarowania terenu. 1.Dane ogólne. 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres projektu 1.3 Inwestor 1. Zawartość opracowania A. Projekt zagospodarowania terenu B. Projekt budowlany 1.Dane ogólne 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres projektu 1.3 Inwestor 1.4 Wykonawca 2. Opis techniczny 2.1 Stan istniejący

Bardziej szczegółowo

GMINA MIKOŁÓW ul. Rynek 16 43-190 Mikołów

GMINA MIKOŁÓW ul. Rynek 16 43-190 Mikołów 6 Jednostka projektowa: Inwestor: GMINA MIKOŁÓW ul. Rynek 16 43-190 Mikołów Nazwa i adres obiektu: Budowa łączników drogowych ul. Bluszcza - Strzechy, ul. Strzechy - Długa, ul. Długa - Jodłowa w Mikołowie

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 Wykaz współrzędnych Tabela 2 Zestawienie materiałów podstawowych do przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej TPSA

Tabela 1 Wykaz współrzędnych Tabela 2 Zestawienie materiałów podstawowych do przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej TPSA Strona 2 Spis treści : 1. Część ogólna. 1.1 Podstawa opracowania. 1.2 Przedmiot projektu. 1.3 Zakres rzeczowy. 1.4 Normy i przepisy 2. Część techniczna. 2.1 Stan istniejący. 2.2 Stan projektowany. 2.3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Temat : Rewitalizacji Skweru Jana Pawła II w Modliborzycach CPV 45232300-5 Spis treści: 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST; 1.2. Zakres

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - projektowanie dróg, mostów oraz obiektów inżynierskich - nadzory, ekspertyzy 40 467 Katowice, ul. 73 Pułku Piechoty 1 tel/fax 032 735-20-55, 735-21-41 email:biuro@autostradaii.pl DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Klienta, Region Zachodni, Rozwój i Gospodarka Zasobami, Dział Ewidencji i Zarządzania

OPIS TECHNICZNY. Klienta, Region Zachodni, Rozwój i Gospodarka Zasobami, Dział Ewidencji i Zarządzania OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne Projekt budowlano-wykonawczy usunięcia kolizji telekomunikacyjnej urządzeń Telekomunikacji Polskiej powstałej przy budowie drogi gminnej w m. Obrzębin, gm. Turek 2. Podstawa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEBUDOWY SIECI TELETECHNICZNEJ POD PROJEKTOWANYM ZJAZDEM DO ZABUDOWAŃ W MIEJSCOWOŚCI ORŁOWO W GMINIE BAKAŁARZEWO. Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A I. Część merytoryczna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY ZAKŁAD PROJEKTOWO-USŁUGOWO-HANDLOWY Mgr inż. Bożena Urbańska 62-800 Kalisz; ul. H. Sawickiej 2a/3 Tel. Kom. 602 511 202 Tel. /Fax 62 765 33 33 e-mail: bozena_kalisz@o2.pl NIP 618-113-54-15 REGON 250707562

Bardziej szczegółowo

Katowice, październik 2011 rok

Katowice, październik 2011 rok Wykonawca: energoekspert sp. z o.o. energia i ekologia 40-105 Katowice, ul. Węglowa 7 tel (0 32) 351-36-70, fax (0 32) 351-36-75 NIP 634-10-21-696 e-mail: biuro@energoekspert.com.pl www.energoekspert.com.pl

Bardziej szczegółowo

7.0 - Przebudowa i zabezpieczenie istniejących sieci elektroenergetycznych Kod CPV: 45231400-9. mgr inż. Wiesław Korbanek Nr upr.

7.0 - Przebudowa i zabezpieczenie istniejących sieci elektroenergetycznych Kod CPV: 45231400-9. mgr inż. Wiesław Korbanek Nr upr. PROGREG Sp. z o.o. 30-414 Kraków, ul. Dekarzy 7C tel. (012) 269-82-50, fax. (012) 268-13-91 NIP 679-301-39-27 REGON 120974723 Biuro w Łodzi: www.progreg.pl e-mail: biuro@progreg.pl Numer KRS 0000333486

Bardziej szczegółowo

Telekomunikacyjna. Przebudowa kolizji.

Telekomunikacyjna. Przebudowa kolizji. BIURO PROJEKTÓW Spółka z o.o. 10-542 OLSZTYN, ul. Dąbrowszczaków 39, tel./fax (0-89) 527-41-11 e-mail: biuro@now-eko.com.pl Nazwa obiektu: Adres: Zamawiający: Budowa drogi dojazdowej do Drogowego Przejścia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Projekt Wykonawczy. Opis techniczny

Spis treści. Projekt Wykonawczy. Opis techniczny Spis treści Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Postanowienia ogólne 3. Inwestor 4. Projektant 5. Wykonawca 6. Zakres rzeczowy inwestycji 7. Rozwiązanie techniczne 7.1 Budowa studni kablowej w ul.

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia prawne. NARZĘDZIA KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH

Zagadnienia prawne. NARZĘDZIA KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH EiT TZ II semestr Narzędzia CAD w03 1/12 NARZĘDZIA KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH Zagadnienia prawne. Wykonany projekt sieci telekomunikacyjnej powinien być zgodny z

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty budowy infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym

Praktyczne aspekty budowy infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym Praktyczne aspekty budowy infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym Prezentuje: Michał Matuszewski Ocena zakresu inwestycji. Na początek wystarczy: 1. maps.google.com 2. pilot.pl 3. inne mapy

Bardziej szczegółowo

Funkcja Imię i nazwisko Uprawnienia do projektowania Data Podpis Projektant branży telekomunikacyjnej Sprawdzający branży telekomunikacyjnej

Funkcja Imię i nazwisko Uprawnienia do projektowania Data Podpis Projektant branży telekomunikacyjnej Sprawdzający branży telekomunikacyjnej NR ARCH. 1 TOM VI NAZWA INWESTYCJI ZAKRES INWESTYCJI FAZA PROJEKTU BRANŻA LOKALIZACJA ZAMAWIAJĄCY Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej PSG Chorzele PROJEKT WYKONAWCZY Telekomunikacyjna CPV 45233000-9

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

Przedmiar. Opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. Przedmiar Przebudowa, zabezpieczenie kanalizacji i kabli miedzian 1.1 Przebudowa kanalizacji kablowej strona nr: 1 Opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1.1.1 Rozebranie krawężników,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW KOMUNIKACJI I INŻYNIERII MIEJSKIEJ BIPROSKIM Sp. z o.o. ul. Parkowa 10, 51-616 WROCŁAW

PROJEKT WYKONAWCZY. BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW KOMUNIKACJI I INŻYNIERII MIEJSKIEJ BIPROSKIM Sp. z o.o. ul. Parkowa 10, 51-616 WROCŁAW BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW KOMUNIKACJI I INŻYNIERII MIEJSKIEJ BIPROSKIM Sp. z o.o. ul. Parkowa 10, 51-616 WROCŁAW NIP 101-00-00-893 REGON 020106533 Telefony: (071) 344 50 83-85; fax 344 43 41 Umowa nr:

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D.01.03.04

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D.01.03.04 WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D.01.03.04 PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH CPV: Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 1. Wstęp 1.1. Przedmiot WWiORB Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Budowa linii światłowodowej w relacji: Komenda Policji Komenda Straży Miejskiej

Budowa linii światłowodowej w relacji: Komenda Policji Komenda Straży Miejskiej www.expando.pl expando@expando.pl fax. 914-230-725 ul. K. Twardowskiego 18 70-320 Szczecin tel. 0 914-210-504 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa linii światłowodowej od Komendy Policji przy ul. Dworcowej 14

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY KABLA ŚWIATŁOWODOWEGO UPC Z-XOTKtsd 24J W RELACJI UL. BIERUTOWSKA 8 POLESKA9. Specjalność Nr uprawnień Zakres

PROJEKT PRZEBUDOWY KABLA ŚWIATŁOWODOWEGO UPC Z-XOTKtsd 24J W RELACJI UL. BIERUTOWSKA 8 POLESKA9. Specjalność Nr uprawnień Zakres INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 53-633 Wrocław, ul Długa 49 BIIPROGEO PROJJEKT SSpp.. zz oo..oo.. 52-418 Wrocław, ul. Bukowskiego 2 Tel. +4871 337 46 12, Fax +4871 364 33

Bardziej szczegółowo

Budowa przyłącza telekomunikacyjnego do budynku SM wraz z punktami kamerowymi nr 14, 1,3 i 4 oraz adaptacją pomieszczeń w budynku KPP i SM

Budowa przyłącza telekomunikacyjnego do budynku SM wraz z punktami kamerowymi nr 14, 1,3 i 4 oraz adaptacją pomieszczeń w budynku KPP i SM P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa przyłącza telekomunikacyjnego do budynku SM wraz z punktami kamerowymi nr 14, 1,3 i 4 oraz adaptacją pomieszczeń w budynku KPP i SM Data: 2010-10-11 Inwestor: Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

TELEKOMUNIKACYJNA. LUBLIN; październik 2013 r.

TELEKOMUNIKACYJNA. LUBLIN; październik 2013 r. ZAKŁAD ROBÓT DROGOWYCH DROROB 24-100 Puławy; ul. Baczyńskiego 28 NIP: 712-132-43-43 Pracownia Projektowa 20-553 Lublin; ul. Szaserów 11/3 kom: 603-888-732; e-mail:drorob@onet.pl EGZ. ZAMAWIAJĄCY: GMINA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. TEMAT: Łącznik teleinformatyczny pomiędzy obszarem A i C. mgr inż. Norbert Walkiewicz upr. Nr DTT-TU/02314/02/U

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. TEMAT: Łącznik teleinformatyczny pomiędzy obszarem A i C. mgr inż. Norbert Walkiewicz upr. Nr DTT-TU/02314/02/U NORBUD Norbert Walkiewicz ul. Bałtycka 5/1 10-135 Olsztyn PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT:. INWESTOR: GMINA OLSZTYN ul. Jana Pawła II 1 10-101 Olsztyn BRANŻA: TELETECHNICZNA PROJEKTANT mgr inż. Norbert

Bardziej szczegółowo

KS POLONIA Warszawa, ul. Konwiktorska 6 PROJEKT TECHNICZNY

KS POLONIA Warszawa, ul. Konwiktorska 6 PROJEKT TECHNICZNY Firma świadczy usługi od 1986 roku tel. 601 328 063 Fax.: 22 730 17 00 REGON: 012520635, NIP:534-135-97-27 j.s. Elmont Jan Smoliński, ul. Sprawiedliwości 2/4 05-800 Pruszków Egz. nr 1* KS POLONIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

TOM VIB - PROJEKT WYKONAWCZY

TOM VIB - PROJEKT WYKONAWCZY TOM VIB - PROJEKT WYKONAWCZY LIKWIDACJA KOLIZJI TELETECHNICZNYCH "Poprawa jakości połączeń drogowych Województwa Dolnośląskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 3149 D i 3143D wraz z obiektem mostowym

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Egz. nr 1 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Miejscowość: Kazanice Temat: przebudowa kolidującej infrastruktury telekomunikacyjnej z nowo budowaną drogą Kazanice Rodzone Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA:

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: 1 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: 1. DANE OGÓLNE... 3 2. PRZEDMIOT PROJEKTU... 3 2.1. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 4 3. STAN ISTNIEJACY... 8 4. STAN PROJEKTOWANY... 8 5. KANALIZACJA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Zakres rzeczowy 1.3. Podstawa opracowania 1.4. Inwestor 1.5. Powiązania z innymi projektami 1.6. Uzgodnienia 2. OPIS TECHNICZNY 2.1.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA - Warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej, - Wypis działek, - Uzgodnienia, - Opis techniczny, - Wykaz materiałów i prefabrykatów, - Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO BUDOWLANE

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO BUDOWLANE PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO BUDOWLANE EDBUD 81-558 GDYNIA-ORŁOWO ul.wierzbowa 25 tel. (058)624-87-77 tel. fax (058)344-16-12 e-mail: edbud7@wp.pl NIP: 586-106-57-65 Bank Pocztowy S.A. Oddział Okrgowy Gdask

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY www.sigmatel.com.pl tel.: (061) 877-90-09, kom.: 0 609 138 483 61-245 Poznań, os. Rusa 32/5 e-mail: sigmatel@sigmatel.com.pl Nr arch.: P/026/2015 Egzemplarz: 1 Ilość arkuszy: 21 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna CPV: 45232300-5 Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej kolidującej z przebudową ulicy M. Reja i T. Kościuszki w Suwałkach Sporządził: 1.Część ogólna 1.1.Nazwa zadania: Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa zamierzenia budowlanego. województwo lubuskie powiat Międzyrzecz gminy: Bledzew, Międzyrzecz miasto Międzyrzecz.

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa zamierzenia budowlanego. województwo lubuskie powiat Międzyrzecz gminy: Bledzew, Międzyrzecz miasto Międzyrzecz. PROJEKT WYKONAWCZY TOM 9 MIEJSCA OBSŁUGI PODRÓŻNYCH TOM 9/10.3 BUDOWA PRZYŁĄCZA TELEKOMUNIKACYJNEGO DO OBWODU UTRZYMANIA DROGI OUD MIĘDZYRZECZ - ODCINK 3 Nazwa zamierzenia budowlanego Adres DROGA EKSPRESOWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Opracowali: Imię i nazwisko Nr i zakres uprawnień Podpis. 1238/98/U specj. instalacje telekomunikacyjne do projektowania

PROJEKT WYKONAWCZY. Opracowali: Imię i nazwisko Nr i zakres uprawnień Podpis. 1238/98/U specj. instalacje telekomunikacyjne do projektowania PROJEKT WYKONAWCZY budowy sieci teletechnicznej MSRK (MTKK) ETAP 2 w ramach projektu: Przebudowa placu Bema wraz z odcinkiem ul. Bema od ul. Prusa do ul. Sienkiewicza i remontem mostów Młyńskich we Wrocławiu"

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY NA Rozbudowa infrastruktury informatycznej Instytut Ogrodnictwa, ul. Pomologiczna.

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY NA Rozbudowa infrastruktury informatycznej Instytut Ogrodnictwa, ul. Pomologiczna. Załącznik Nr 1 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY NA Rozbudowa infrastruktury informatycznej Instytut Ogrodnictwa, ul. Pomologiczna. Program funkcjonalno użytkowy dotyczy obiektów budowlanych Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Spis treści : PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - budowa sieci kamer monitoringu wizyjnego na terenie Osiedla Beskidzkiego. 1.

Spis treści : PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - budowa sieci kamer monitoringu wizyjnego na terenie Osiedla Beskidzkiego. 1. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE I USŁUG RÓŻNYCH Telkol Spółka z o.o. KRS - 0000186214 43-340 Kozy ul. Świerkowa 14 tel: 0-33-81-74-118 e-mail: biuro@telkol.com OPRACOWANIE nr 1104-04/PZT2/11 ZADANIE

Bardziej szczegółowo