Autobusy miejskie na gaz jako sposób ograniczenia wpływu na środowisko

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Autobusy miejskie na gaz jako sposób ograniczenia wpływu na środowisko"

Transkrypt

1 Autobusy miejskie na gaz jako sposób ograniczenia wpływu na środowisko Urząd Zamówień Publicznych VIII Konferencja Zielone Zamówienia Publiczne Warszawa 20.XI.2014r.

2 Autobusy zasilane paliwem gazowym dzięki ciągłemu doskonaleniu konstrukcji siników, w coraz mniejszym stopniu negatywnie wpływają na środowisko. Dla silników starszej konstrukcji produkowanych do 2005 roku emisja CO 2 była wyższa o ok. 14% od silników zasilanych ON, aktualnie, ze względu na podwyższenie sprawności silników zasilanych gazem emisja CO 2 jest niższa o ok. 2 5 %

3 Emisja szkodliwych substancji normowanych przez autobusy W chwili obecnej, okresie obowiązywania normy emisji spalin Euro VI, emisje substancji normowanych z silnika zasilanego olejem napędowym oraz z silnika zasilanego paliwem metanowym są minimalne w porównaniu z poprzednimi normami Euro a ich wielkość jest porównywalna [dopuszczalna emisja w teście stacjonarnym dla autobusów] [g/kwh] EURO 1 EURO 2 EURO 3 EURO 4 EURO 5 EEV Od 1999 EURO 6 CO 4,5 4,0 2,1 1,5 1,5 1,5 1,5 HC 1,5 1,1 0,66 0,46 0,46 0,25 0,13 NOx 8,0 7,0 5,0 3,5 2,0 2,0 0,40 PM 0,36 0,25 0,10 0,02 0,02 0,02 0,01 UZP - VIII Konferencja Zielone Zamówienia Publiczne, Warszawa 20.XI.2014r.

4 Udział procentowy autobusów MZA spełanijących normy EURO UZP - VIII Konferencja Zielone Zamówienia Publiczne, Warszawa 20.XI.2014r.

5 Poziom hałasu [db(a)] UZP - VIII Konferencja Zielone Zamówienia Publiczne, Warszawa 20.XI.2014r. Autobusy zasilane paliwem gazowym charakteryzują się niższym poziomem hałasu, są zatem mniej uciążliwe dla mieszkańców, pasażerów oraz innych uczestników ruchu 84,0 82,0 Poziom hałasu podczas jazdy 82,0 Poziom hałasu na postoju 80,0 78,0 77,0 76,8 76,0 75,0 74,0 72,0 70,0 Autobus SOLARIS U18 z silnikiem DAF PR 228 U2 zasilanym ON Autobus SOLARIS U18 z silnikiem CUMMINS ISLGEEV 320 zasilanym gazem (G20) (Poziomy hałasu wg świadectwa homologacji)

6 Zmniejszenie kosztów eksploatacji autobusu przegubowego w Warszawie przy następujących założeniach: - roczny przebieg autobusu km, - stopa dyskonta 5 %, - cena paliwa metanowego w założonym parytecie do ON 1 Nm 3 = 50% ceny 1 dm 3 ON (Źródło: opracowanie własne MZA)

7 Problemy / zagrożenia wdrożenia zasilania paliwami metanowymi E k o n o m i a 1. Brak możliwości rzetelnego oszacowania cen paliw w perspektywie 10 lat, w tym oszacowania wartości zamówienia w części paliwowej i niezbędnych środków finansowych na paliwo. 2. Nieznana polityka państwa w zakresie istotnych czynników ceny paliw np. akcyzy, opłaty paliwowej dla ON, CNG i LNG. Projekt obarczony jest ryzykiem utrzymania stałego parytetu cen paliw gazowych do oleju napędowego. 3. Możliwość odstąpienia od umowy podmiotu odpowiedzialnego za dostawę paliwa metanowego, w przypadku niekorzystnej sytuacji rynkowej, np. wprowadzenia wysokiej akcyzy na CNG. 4. Możliwe wydłużenie terminu wdrożenia projektu i zwiększenie kosztów w wyniku konieczności uzyskania dodatkowych zgód i zezwoleń.

8 Problemy / zagrożenia wdrożenia zasilania paliwami metanowymi E k s p l o a t a c j a 1. Niezbędna modernizacja i dostosowanie zaplecza technicznego. 2. Większe zagrożenie pożarem w eksploatacji autobusów zasilanych paliwami metanowymi konieczność wykonania Eex. 3. Wysokie wymogi dotyczące procedur bhp w całym procesie eksploatacji autobusów gazowych. 4. Niezbędne specjalistyczne szkolenia pracowników obsługi i kierowców. 5. Paliwa metanowe są mniej uniwersalne niż olej napędowy. W przypadku zakłóceń w dostawie lub braku dostaw paliwa autobusy jako jednopaliwowe zostaną wyłączone z ruchu.

9 Porównanie paliw metanowych CNG i LNG 1. POJAZDY - Autobus LNG jest lżejszy od CNG i może mieć większy zasięg. - Praktycznie brak oferty producentów autobusów LNG. 2. DOŚWIADCZENIE - Brak doświadczeń w transporcie publicznym w wykorzystaniu paliwa LNG do zasilania autobusów. - LNG na świecie wykorzystywane jest do zasilania ciężarówek dalekiego zasięgu oraz coraz częściej statków. 3. REGULACJE PRAWNE Aktualnie brak przepisów homologacyjnych dla pojazdów zasilanych LNG oraz brak przepisów dotyczących budowy i eksploatacji stacji zasilania LNG.

10 Porównanie paliw metanowych CNG i LNG 4. STACJA - LNG - szybszy czas wybudowania stacji oraz dowożenie paliwa cysternami. - CNG całkowity czas budowy stosunkowo długi z uwagi na konieczność budowy rurociągu gazowego i systemu zasilania energią elektryczną sprężarkowni. Niezbędna większa powierzchnia stacji CNG. 5. PALIWO - LNG jest bezpośrednio tankowane do zbiorników autobusu. - CNG musi zostać wyprodukowane w stacji sprężania. Skutkuje to dodatkowymi kosztami ekonomicznymi (np. duże zużycie energii elektrycznej) i ekologicznymi (dodatkowa emisja CO 2 ). 6. CZAS TANKOWANIA - LNG czas tankowania autobusów porównywalny do tankowania ON. - CNG czas tankowania autobusów jest dłuższy od tankowania ON.

11 dla przypadku gdy W/S < V Przykładowe obliczenie ceny paliwa CNG A x (W/S)/V + (B + C) x S = D x {[E x G + H x F] x K x P + L + M} A x (W/0,735)/48,10 + (0+127,98) x 0,735 = 50,00% x [(93% G+7% F) x K x 0, , ,92] gdzie: A cena paliwa metanowego wzorcowego [knm 3 ] w zł B akcyza paliwa metanowego CNG, od 1.XI.2013r. wynosi: 0,34224 zł netto za 1m 3 gazu C opłata paliwowa CNG, aktualnie 127,98 [zł/mg]; S gęstość gazowego paliwa metanowego np. 0,735 kg/nm 3 A+B+C cena netto wzorcowego paliwa metanowego CNG w aktualnym tygodniu obliczona w poniedziałek A x (W/S)/V +B+C cena netto paliwa metanowego CNG w aktualnym tygodniu obliczona w poniedziałek D parytet procentowy paliwa metanowego do oleju napędowego [Nm 3 /dm 3 ] przedstawiony w ofercie, równy lub mniejszy niż 50,00% E procentowa masowa zawartość produktu naftowego w ON F średnia cena FAME w tygodniu poprzedzającym; ARA w USD/Mg G średnia cena ON w tygodniu poprzedzającym; ARA w USD/Mg H procentowa masowa zawartość FAME w oleju napędowym K przelicznik średniego kursu PLN/USD z tygodnia poprzedzającego L akcyza ON, aktualnie 1196,00 [zł/m 3 ] M opłata paliwowa ON, aktualnie 259,92 [zł/m 3 ] P przelicznik z jedn. masowych na objętościowe mieszaniny czystego ON i FAME [ 1 m 3 ON = 845 kg ON] V wartość opałowa wysokometanowego paliwa wzorcowego 48,10 [MJ/kg] W rzeczywista wartość opałowa paliwa metanowego (inna niż wzorcowa) [MJ/m 3 ] UWAGA: w przypadku gdy W/S V wyrażenie (W/S)/V we wzorze przyjmuje stałą wartość 1 UZP - VIII Konferencja Zielone Zamówienia Publiczne, Warszawa 20.XI.2014r.

12 Przykładowe obliczenie ceny paliwa LNG A x (W/S)/V + B + C = 1/S x D x {[E x G + H x F] x K x P + L + M} A x (W/0,735)/48, , ,98 = 1,361 x 50,00% x [(93% G+7% F) x K x 0, , ,92] gdzie: A cena paliwa metanowego wzorcowego [Mg] w zł B akcyza paliwa metanowego LNG, aktualnie 695,00 [zł/mg] C opłata paliwowa LNG, aktualnie 127,98 [zł/mg] S gęstość gazowego paliwa metanowego np. 0,735 kg/nm 3 A+B+C cena netto wzorcowego paliwa metanowego LNG w aktualnym tygodniu obliczona w poniedziałek A x (W/S)/V +B+C cena netto paliwa metanowego CNG w aktualnym tygodniu obliczona w poniedziałek D parytet procentowy paliwa metanowego do oleju napędowego [Nm 3 /dm 3 ] przedstawiony w ofercie, równy lub mniejszy niż 50,00% E procentowa masowa zawartość produktu naftowego w ON F średnia cena FAME w tygodniu poprzedzającym; ARA w USD/Mg G średnia cena ON w tygodniu poprzedzającym; ARA w USD/Mg H procentowa masowa zawartość FAME w oleju napędowym K przelicznik średniego kursu PLN/USD z tygodnia poprzedzającego L akcyza ON, aktualnie 1196,00 [zł/m 3 ] M opłata paliwowa ON, aktualnie 259,92 [zł/m 3 ] P przelicznik z jednostek masowych na objętościowe mieszaniny czystego ON i FAME [m 3 ON = 845 kg ON] V wartość opałowa wysokometanowego paliwa wzorcowego 48,10 [MJ/kg] W rzeczywista wartość opałowa paliwa metanowego (inna niż wzorcowa) [MJ/m 3 ] UZP - VIII Konferencja Zielone Zamówienia Publiczne, Warszawa 20.XI.2014r.

13 Autobus SOLBUS SOLCITY 12 LNG dane techniczne Niskopodłogowy autobus miejski klasy maxi Liczba miejsc: miejsce na wózek + 1 kierowca Liczba siedzeń: kierowca / Drzwi: Silnik: Cummins ISLG EEV, 8,9 dm 3., moc maks kw, maks. moment 1345 Nm, zasilany skroplonym metanem (LNG) Skrzynia biegów: automatyczna Voith D854.5 Zbiornik paliwa: wyprodukowany przez firmę Chart Ferrox 330 dm 3 pojemności netto (367 dm 3 pojemność brutto) Zasięg autobusu: ok. 450 km Klimatyzacja przestrzeni pasażerskiej: Webasto Spheros UZP - VIII Konferencja Zielone Zamówienia Publiczne, Warszawa 20.XI.2014r.

14 Porównanie wybranych parametrów eksploatacyjnych autobusów zasilanych ON oraz LNG i CNG Parametr Typ autobusu SOLBUS diesel ON SOLBUS LNG Masa własna kg kg SOLBUS CNG kg kg Zbiornik paliwa 250 dm dm dm 3 Zasięg 600 km 450 km 450 km Czas tankowania 2-3 min. 2-3 min. Inne + identyczna logistyka tankowania + pokonują wiadukty o wys. 3,2 m 10 min. do 8 godz. dodatkowe stabilizatory (Źródło: opracowanie SOLBUS)

15 Autobus SOLBUS SOLCITY 12 LNG podczas wykonywania zadań przewozowych UZP - VIII Konferencja Zielone Zamówienia Publiczne, Warszawa 20.XI.2014r.

16 Autobusy VOLVO zasilane CNG UZP - VIII Konferencja Zielone Zamówienia Publiczne, Warszawa 20.XI.2014r.

17 Wytwarzanie i dystrybucja paliw gazowych - LNG Produkcja LNG Terminal Dystrybucja Tankowanie Końcowy użytkownik

18 Wytwarzanie i dystrybucja paliw gazowych L CNG Produkcja LNG Terminal Dystrybucja Tankowanie Końcowy użytkownik

19 Korytarze LNG w Europie UZP - VIII Konferencja Zielone Zamówienia Publiczne, Warszawa 20.XI.2014r.

20 Sieć publicznych stacji LNG w Wielkiej Brytanii UZP - VIII Konferencja Zielone Zamówienia Publiczne, Warszawa 20.XI.2014r.

21 Tankowanie LNG i CNG Stacja tankowania LNG i CNG (taki system tankowania nazywamy w skrócie LCNG) Tankowanie pojazdu LNG poprzez instalację kriogeniczną metanu w postaci ciekłej o temperaturze 163 C

22 Tankowanie autobusu SOLBUS Solcity 12 LNG gazem LNG z cysterny UZP - VIII Konferencja Zielone Zamówienia Publiczne, Warszawa 20.XI.2014r.

23 PRZETARG - WARUNKI Szczegółowy opis dla poszczególnych pozycji znaleźć można w SiWZ (nr 48/NT/WM/13)

24 GWARANCJE JAKOŚCI: PRZETARG - WARUNKI - na cały autobus km przebiegu lub 3 lata, w zależności co nastąpi wcześniej, - na konstrukcję nadwozia i podwozia (wady lub korozja) 10 lat, - na powłoki lakiernicze 5 lat, - na zabezpieczenie antykorozyjne podwozia 5 lat, - na perforację elementów poszycia zewnętrznego 7 lat, - na auto komputer, panel sterujący oraz elektronikę wewnętrzną (LCD czy CCTV) 5 lat. Szczegółowy opis dla poszczególnych pozycji znaleźć można w SiWZ (nr 48/NT/WM/13)

25 GWARANCJE EKSPLOATACYJNE: PRZETARG - WARUNKI - wskaźnik gotowości technicznej nie mniejszy niż 90% - kara umowna to 3.329,13 zł. za dzień i autobus wyłączony z ruchu, - wielkość zużycia paliwa metanowego nie większa niż 54,0 kg/100 km kara umowna to 8,30 zł. / kg / 100 km, dla przebiegu wynoszącego km, Szczegółowy opis dla poszczególnych pozycji znaleźć można w SiWZ (nr 48/NT/WM/13)

26 GWARANCJE SERWISOWE: PRZETARG - WARUNKI - dostarczenie części i materiałów w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze, - zorganizowanie magazynu depozytowego części zamiennych i materiałów do autobusów czynny w trybie pracy ciągłej (7/24), - wykonanie naprawy gwarancyjnej, w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (10 dni wyłącznie w przypadku wymagającym naprawy zespołu), - w przypadku naprawy nieskutecznej - kara umowna 5.548,56 zł. / dzień / autobus. Szczegółowy opis dla poszczególnych pozycji znaleźć można w SiWZ (nr 48/NT/WM/13)

27 PRZETARG - WYNIKI Autobusy LNG w Warszawie Zamawiający nie określił w swojej specyfikacji stanu fizycznego gazu a jedynie jego rodzaj tzn. PALIWO METANOWE Tym samym SIWZ nie ograniczał kręgu oferentów pojazdów (silniki zasilane CNG, LNG, LCNG) jak i dostawców metanu. W przetargu, pomimo wcześniejszych deklaracji, w efekcie została złożona tylko JEDNA oferta.

28 PRZETARG - WYNIKI Autobusy LNG w Warszawie W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w XII.2013r. Spółka zawarła Umowę na dostawę 35 autobusów przegubowych zasilanych LNG firmy SOLBUS Gwarantowane zużycie gazu wynosi 54kg/100km. Test sprawdzający wg zaleceń UITP SORT 2 UZP - VIII Konferencja Zielone Zamówienia Publiczne, Warszawa 20.XI.2014r.

29 PRZETARG - WYNIKI Autobusy LNG w Warszawie W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w XII.2013r. Spółka zawarła Umowę na: - Dostawę paliwa metanowego LNG przez okres 10 lat (lub wyczerpania kwoty Umownej 71 mln zł) dostawca Gazprom. - Wybudowanie i eksploatację stacji magazynowania i tankowania LNG. Cena paliwa (obejmuje paliwo + wybudowanie stacji LNG) wynosi 50% ceny oleju napędowego [Nm 3 /dm 3 ] - Umowa przewiduje możliwość rozbudowy stacji LNG o moduł regazyfikacji (LCNG), pozwalając tym samym w przyszłości na tankowanie pojazdów zasilanych CNG.

30 MZA - Oddział R3 - Ostrobramska LNG

31 MZA - Oddział R3 Ostrobramska - Wizualizacja stacji LNG Zbiorniki magazynowe LNG (2x 60Nm 3 ) wraz z całą infrastrukturą stacji Istniejąca stacja paliw uzupełniona w dystrybutory LNG

32 Autobusy miejskie na gaz jako sposób Do przygotowania prezentacji posłużyły materiały własne MZA, jak również te prezentowane przez instytucje, producentów lub autorów projektów na stronach internetowych. Mam nadzieję, że nie pominąłem żadnego podmiotu. Wszystkim autorom dziękuję za możliwość ich wykorzystania. Jan Kuźmiński Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. Dziękuję za uwagę UZP - VIII Konferencja Zielone Zamówienia Publiczne, Warszawa 20.XI.2014r.

LNG własnosci i zastosowanie Michał Bagniewski

LNG własnosci i zastosowanie Michał Bagniewski LNG własnosci i zastosowanie Michał Bagniewski Skroplony gaz ziemny czyli Liquefied Natural gas (LNG) produkowany jest poprzez obniżanie temperatury gazu poniżej punktu wrzenia i jego oczyszczanie. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK BIG BIG BIG BIG BIG BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 Grupa ČEZ Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006 Energia bez granic CYAN MAGENTA

Bardziej szczegółowo

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. ul. Mokotowska 35, 00-560 Warszawa tel. +48 22 626-09-10 fax: +48 22 626-09-11 Opracowanie zakresu oraz

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA MONITORINGU ŚRODOWISKA Warszawa 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 11 marca 2010 r. 1 Tekst ujednolicony w Biurze Prawnym URE (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 12 lutego 2015 r. 1 Tekst ujednolicony w Departamencie Prawnym i Rozstrzygania Sporów URE (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z 2013 r. poz. 984

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Część A CZĘŚĆ OPISOWA PFU A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia A II - Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia obejmujący cechy dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU DĄBROWA, DNIA 30 SIERPNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. Informacje o Spółce... 3 2. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/194 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Stan prawny USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 4 maja 2015 r. 1 Tekst ujednolicony w Departamencie Prawnym i Rozstrzygania Sporów URE (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 24 stycznia 2014 r. Przewodniczący: Anna Packo

WYROK. z dnia 24 stycznia 2014 r. Przewodniczący: Anna Packo Sygn. akt: KIO 32/14 WYROK z dnia 24 stycznia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Anna Packo Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 stycznia 2014 r.,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/108 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady kształtowania polityki energetycznej państwa, zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy LOTOS S.A. za rok 2012

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy LOTOS S.A. za rok 2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2012 SPIS TREŚCI 1. Informacje o Grupie LOTOS S.A.... 4 1.1. Organizacja i zarządzanie w Grupie LOTOS S.A.... 5 1.1.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy Kapitałowej LOTOS. za rok 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy Kapitałowej LOTOS. za rok 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LOTOS za rok 2014 Spis treści 1. O Grupie Kapitałowej LOTOS... 5 1.1. Organizacja i zarządzanie w Grupie Kapitałowej LOTOS... 6 1.1.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C PROSPEKT EMISYJNY Arctic Paper S.A. (spółka prawa handlowego z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000306944) Oferta Publiczna 10.850.000

Bardziej szczegółowo

z energetyką energia w gospodarstwie rolnym przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU

z energetyką energia w gospodarstwie rolnym przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ z energetyką przyjazną środowisku za pan brat energia w gospodarstwie rolnym Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY MORĄG

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY MORĄG PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY MORĄG Olsztyn, sierpień 2012 Wykonanie: WARMIŃSKO MAZURSKA AGENCJA ENERGETYCZNA Sp. z o.o. ul. Kopernika 46A 10-513

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY SYSTEMU OGRZEWANIA

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY SYSTEMU OGRZEWANIA Załącznik do Uchwały Nr XXIII/494/08 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 marca 2008 r. URZĄD MIASTA MYSŁOWICE UL. POWSTAŃCÓW 1 41-400 MYSŁOWICE PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk PROSPEKT EMISYJNY Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk Na podstawie Prospektu, Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl Białystok: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

POZYCJA KONSUMENTA NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ

POZYCJA KONSUMENTA NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ POZYCJA KONSUMENTA NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ WARSZAWA WROCŁAW CZERWIEC 2011 2 Słownik energetyczny D Detaliczny handel energią - Sprzedaż energii do odbiorców końcowych (konsumentów). Dystrybucja transport

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć.

PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć. PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć. AUTORZY PORADNIKA Mariusz Bogacki Arkadiusz Osicki Sławomir Pasierb Jerzy Wojtulewicz Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej

Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej WYTYCZNE TECHNICZNE Określenie szczegółowych zasad kształtowania

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 174/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10 lutego 2010 r. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Opracowanie dokumentu

Bardziej szczegółowo

PL 2014. W jaki sposób instytucje i organy UE obliczają, ograniczają i kompensują własną emisję gazów cieplarnianych? Sprawozdanie specjalne

PL 2014. W jaki sposób instytucje i organy UE obliczają, ograniczają i kompensują własną emisję gazów cieplarnianych? Sprawozdanie specjalne PL 2014 nr 14 Sprawozdanie specjalne W jaki sposób instytucje i organy UE obliczają, ograniczają i kompensują własną emisję gazów cieplarnianych? EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ -

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ - strony 1 z 28 Naszą misją jest aktywne uczestnictwo w unowocześnianiu oraz poprawie bezpieczeństwa i komfortu codziennego życia poprzez budowę przyjaznych środowisku źródeł energii. Spis Treści: OGÓLNE

Bardziej szczegółowo