ORGANIZATORZY SEMINARIUM AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ORGANIZATORZY SEMINARIUM AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE"

Transkrypt

1

2

3 PATRONAT HONOROWY NAD SEMINARIUM ZOSTAŁ OBJETY PRZEZ: ORGANIZATORZY SEMINARIUM SEMINARIUM OGRANICZANIE EMISJI TOKSYCZNYCH ZWIĄZKÓW SPALANIA PALIW ZE STATKÓW W PORTACH I REJONIE MORZA BAŁTYCKIEGO Termin Seminarium: Seminarium odbędzie się w dniu 21 marca 2012 roku w Centrali Polskiego Rejestru Statków w Gdańsku, al. gen. J. Hallera 126 Marszałka Województwa Pomorskiego Związek Armatorów Polskich AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE Sekretariat Seminarium (adres do korespondencji) Krzysztof Kołwzan Polski Rejestr Statków S.A. al. Generała J. Hallera 126, Gdańsk tel. (058) Wstępny Program Seminarium Aktualne regulacje prawne Międzynarodowej Organizacji Morskiej, Unii Europejskiej i Polski w zakresie ograniczania emisji toksycznych związków spalania ze statków. Współczesne techniki i metody ograniczania emisji NO X i SO X na statkach. Ograniczanie emisji toksycznych związków spalania ze statków w kontekście bezpieczeństwa eksploatacji statków wytyczne dla armatorów i operatorów statków.

4 Seminarium w ramach projektu BSR InnoShip Polski Rejestr Statków S.A. 21 marca 2012 r. 8:00-9:00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 1. Informacja o projekcie BSR InnoShip i celach Seminarium PRS 2012 Krzysztof Kołwzan Zastępca Kierownika Projektu BSR InnoShip PRS S.A. 2. Uroczyste powitanie Jerzy Wyrzykowski 9:05-9:30 3. Słowo wstępne Anna Wypych - Namiotko Członek Zarządu Polskiego Rejestru Statków S.A. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 4. Związek Armatorów Polskich Adolf Wysocki Sekretarz ZAP I sesja Sesja Prawna Ograniczanie emisji w portach Przewodniczący Sesji / Moderator Magdalena Jabłonowska Imię i Nazwisko referującego, Instytucja Dyrektor Departamentu Transportu Morskiego i Bezpieczeństwa śeglugi, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Morskiego (GT2), Wymagania IMO i EU Departament Transportu 1. 9:35-9:55 w zakresie ograniczania emisji ze Agnieszka Zapłatka Morskiego i Bezpieczeństwa statków śeglugi, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Najnowsze wymagania IMO Zastępca Kierownika Projektu 2. 10:00-10:15 w zakresie ograniczania emisji Krzysztof Kołwzan BSR InnoShip gazów cieplarnianych ze statków w Polskim Rejestrze Statków S.A. 10:20-10:35 LNG w portach bałtyckich jako odpowiedź na nowe przepisy IMO Bogdan Ołdakowski, Secretary General, Baltic Ports Organization 3. 10:40-10:55 Rola portów w gospodarce odpadami urządzeń oczyszczających spaliny na statkach na przykładzie Katarzyna Hlebowicz- Stanisławska Edyta Białowąs Kierownik Działu Ochrony Środowiska, Specjalista ds. ochrony środowiska, Portu Gdynia Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., Wydział Ochrony Środowiska 11:00-11:15 Przerwa na kawę

5 II sesja Sesja Naukowa Imię i Nazwisko referującego, Instytucja Przewodniczący Sesji / Moderator Prof. dr hab. inŝ. Czesław Dymarski - Politechnika Gdańska 1. 11:15-11: :40-12: :05-12:25 12:30-13:00 Alternatywne technologie prof. nadzw. Akademii Morskiej oczyszczania spalin, instalacja w Szczecinie, Lider 4 Pakietu Tadeusz Borkowski hybrydowa plazmowo zadaniowego projektu katalityczna BSR InnoShip, Współczesne techniki i metody Pracownik naukowy Akademii ograniczania emisji NO X i SO X Jarosław Myśków Morskiej w Szczecinie, na statkach Zasilanie elektryczne statków z lądu podczas postoju statków Pracownik naukowy Akademii Dariusz Tarnapowicz koncepcje i przegląd Morskiej w Szczecinie, współczesnych rozwiązań Ogłoszenie wyników dziecięcego Konkurs plastycznego "ZATRZYMAJMY GLOBALNE OCIEPLENIE NAD MORZEM BAŁTYCKIM" realizowanego przez Polski Rejestr Statków we współpracy z Liga Morską i Rzeczną. Wręczenie nagród oraz prezentacja nagrodzonych prac. 13:00-13:30 Przerwa na posiłek III sesja Sesja Przemysłowa Imię i Nazwisko referującego, Instytucja Przewodniczący Sesji / Moderator dr inŝ. hab. Wiesław Tarełko, prof. nadzw. Akademii Morskiej w Gdyni Techniczna realizacja układów katalizatora spalin i recyrkulacji spalin przygotowywanych dla silników wolnoobrotowych MAN B&W i średnioobrotowych MAN Andrzej Krupa Dyrektor Zarządzający, MAN Diesel & Turbo Poland Sp. z o.o :00-14:20 Ograniczenie emisji spalin w rozwiązaniu technicznym firmy Alfa Laval Aalborg. Andrzej Smoleński Dyrektor d/s Rozwoju SprzedaŜy, Alfa Laval Polska 3. 14:25-14:45 Silniki gazowe - nowe budowy i konwersje na gaz istniejących silników spalinowych. Jerzy Cegła General Manager, Ship Power, Wartsila Poland 4. 14:50-15:10 Urządzenia do redukcji tlenków azotu (NOx) w zastosowaniach okrętowych "NOR - System" Jerzy Cegła General Manager, Ship Power, Wartsila Poland 5. 15:15-15:35 Urządzenia do redukcji tlenków siarki (SOx) w zastosowaniach okrętowych "Scrubbers" Franciszek Magnowski Sales Manager, Service Div., Wartsila Poland 15:40-15:55 Przerwa na kawę

6 IV sesja Sesja Klasyfikacyjno- techniczna Imię i Nazwisko referującego, Instytucja Przewodniczący Sesji / Moderator dr hab. inŝ. Andrzej Adamkiewicz, prof. nadzw. Akademii Morskiej w Szczecinie 1. 16:00-16:15 Identyfikacja problemów eksploatacyjnych w okrętowych silnikach spalinowych zasilanych paliwem niskosiarkowym Marek Narewski Członek zespołu Projektu BSR InnoShip w Polskim Rejestrze Statków S.A :20-16:35 Okrętowe kotły opalane zagroŝenia eksploatacyjne wynikające ze stosowania paliw niskosiarkowych Wojciech Zaczek Członek zespołu Projektu BSR InnoShip w Polskim Rejestrze Statków S.A :40-16:55 Analiza potrzeb modernizacji floty europejskiej pod katem ograniczenia emisji toksycznych Marta Walk Kierownik Projektu ECO-REFITEC w Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku; związków spalania paliw ze statków. Helena Modrzejewska Członek zespołu Projektu ECO-REFITEC w Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku 17:00 ZAKOŃCZENIE SEMINARIUM

7 SEMINARIUM W POLSKIM REJESTRZE STATKÓW S.A. Gdańsk 21 marca 2012 roku OGRANICZANIE EMISJI TOKSYCZNYCH ZWIĄZKÓW SPALANIA PALIW ZE STATKÓW W REJONIE MORZA BAŁTYCKIEGO I PORTÓW Szanowne Panie i Panowie, PT (pleno titulo) Uczestnicy dzisiejszego Seminarium Przypadł mi w udziale zaszczyt powitania Państwa w imieniu Zespołu do realizacji projektu BSR InnoShip w Polskim Rejestrze Statków PROJEKT BSR InnoShip Projekt BSR InnoShip, do uczestnictwa w którym PRS S.A. przystąpił z rekomendacji Ministerstwa Infrastruktury w 2010 roku, został uznany przez Komisję Europejską za projekt flagowy w ramach 4. Obszaru Priorytetowego strategii UE i Planu Działania dla Regionu Morza Bałtyckiego (Action Plan for the Baltic Sea Region - BSR). BSR InnoShip Baltic Sea cooperation for reducing ship and port emissions through knowledge- & innovation-based competitiveness - Współpraca w Regionie Morza Bałtyckiego na rzecz Zmniejszenia Emisji ze Statków i Portów poprzez Konkurencyjność opartą na rozwoju wiedzy i innowacji. OGÓLNY ZAKRES PROBLEMU PODJĘTEGO w PROJEKCIE BSR INNOSHIP Transport morski stanowi niezwykle ważną część handlu i usług w krajach położonych w Europie, w szczególny zaś sposób nad Morzem Bałtyckim. Intensywność żeglugi po Morzu Bałtyckim stale rośnie, a część z najbardziej ruchliwych tras żeglugowych na świecie przechodzi przez to morze. Powoduje to w efekcie, że szczególnie wrażliwe środowisko naturalne Morza Bałtyckiego jest w znaczny sposób zagrożone wzrostem zanieczyszczeń, pochodzących z szeroko rozumianego przemysłu morskiego.

8 Z związku z opublikowaniem konwencji Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), Dyrektywy ramowej o strategii morskiej Unii Europejskiej oraz strategii UE i Planu działania dla regionu Morza Bałtyckiego, a także Bałtyckiego Planu Działania HELCOM, kraje basenu Morza Bałtyckiego są zobowiązane do podjęcia działań w celu zmniejszenia szkodliwych emisji do atmosfery i wzmocnienia wspólnych, skoordynowanych działań dla ustanowienia Morza Bałtyckiego modelowym obszarem w zakresie czystej i ekologicznej żeglugi. Ze względu na rygorystyczne wymogi międzynarodowe na rzecz zmniejszenia emisji tlenków siarki i azotu w Morzu Bałtyckim, przedstawiciele branży żeglugowej zostaną postawieni, w ciągu następnych pięciu lat, przed koniecznością ponoszenia znacząco większych kosztów, obejmujących stosowanie odpowiednich paliw. Wyższe koszty obejmą również logistykę. Pojawi się także wymóg inwestowania w technologie nisko emisyjne i infrastrukturę. Morze Bałtyckie należy do największych zbiorników wód słonawych (częściowo zasolonych) na świecie. Jest ono morzem stosunkowo płytkim (średnia głębokość wynosi 50 m, podczas gdy w przypadku Morza Śródziemnego jest to 1500 m) i prawie całkowicie zamkniętym. Zaledwie 3 % wody ulega rocznie wymianie oznacza to, że wymiana całkowitej objętości następuje co ponad 30 lat. Z kolei rzeki wpadające do Bałtyku odprowadzają wodę z obszaru lądowego czterokrotnie większego niż samo morze i zamieszkanego przez prawie 90 mln ludzi. Wyjątkowe cechy Morza Bałtyckiego oraz jego obciążenia ekologiczne wymagają podejścia makroregionalnego, które powstrzymywałoby pogorszenie jego stanu w perspektywie długoterminowej. Kwestia ta jest od dłuższego czasu uznawana za bezsporną. Region Morza Bałtyckiego ma nadal wielki potencjał, by stać się modelowym przykładem przyjaznej środowisku żeglugi i czystych portów, aczkolwiek istnieje konieczność większej koordynacji działań wszystkich podmiotów i instytucji.

9 CEL PROJEKTU I KLUCZOWE FAKTY 1. Projekt BSR InnoShip ma odpowiedzieć na wspólne wezwanie krajów basenu Morza Bałtyckiego i głównych zainteresowanych stron do współpracy, mającej na celu zminimalizowanie zanieczyszczenia powietrza ze statków morskich, oraz dążenie do optymalizacji konkurencyjności przemysłu morskiego. 2. BSR InnoShip promuje nowe i innowacyjne ponadnarodowe podejście, mające na celu złagodzenie różnych potrzeb i interesów sektora morskiego oraz zapewnienie równych reguł gry, dla osiągnięcia bardziej stabilnego i ekonomicznie opłacalnego zarządzania zasobami Morza Bałtyckiego. 3. Zadaniem Projektu jest zapewnienie politykom i decydentom wystarczającej wiedzy i najlepszych praktyk w zakresie rozwoju i wspólnego wdrażania polityki krajowej i zagranicznej, a także strategii i konkretnych sposobów, mających na celu spełnienie międzynarodowych wymagań dotyczących obniżania emisji ze statków. 4. Do oszacowania skutków ekonomicznych wymaganej redukcji emisji oraz zachęcania do dobrowolnego podejmowania środków i zachęt ekonomicznych dla rozwiązań niskoemisyjnych na poziomie lokalnym, krajowym i regionalnym Morza Bałtyckiego zostaną opracowane w projekcie praktyczne modele i odpowiednie narzędzia. 5. W skład partnerskiego projektu wchodzi 19 partnerów i 24 partnerów stowarzyszonych reprezentujących Region Pan-Bałtycki, organizacje krajowe i lokalne we wszystkich krajach regionu Morza Bałtyckiego, w tym w Rosji. Dla osiągnięcia celów projektu jego partnerzy współpracują z kluczowymi zainteresowanymi stronami rejonu Bałtyku, włączając w to HELCOM i krajowe władze morskie, tak, by opracować zalecenia dotyczące wspólnych działań

10 w celu zmniejszenia i zapobiegania emisji zanieczyszczeń do atmosfery i w efekcie zapewnić konkurencyjność przemysłu morskiego na Bałtyku. 6. Dzięki Komisji ds. Środowiska Unii Miast Bałtyckich jest zapewnione w projekcie szerokie zaangażowanie miast zrzeszonych w Unii. 7. W ramach projektu Federację Rosyjską reprezentuje miasto Sankt Petersburg wraz z oficjalnym organem federalnym Administracją Morskiego Portu St. Petersburg" reprezentującym sześć głównych portów w regionie Petersburga (St. Petersburg, Kronsztadt, Łomonosow, Primorsk, Ust-Ługę i Viborg). Rosyjski udział w projekcie ma kluczowe znaczenie dla promowania zintegrowanego podejścia i środków, w celu zapewnienia, że cały region Morza Bałtyckiego, stanie się wzorem ekologicznej żeglugi w regionie. mgr inż. Krzysztof Kołwzan Zastępca Kierownika Projektu BSR InnoShip w Polskim Rejestrze Statków S.A. Przewodniczący Krajowej Sekcji Komitetu Ochrony Środowiska Międzynarodowej Organizacji Morskiej IMO MEPC w Ośrodku ds. IMO przy Polskim Rejestrze Statków S.A. Starszy Inspektor Centrali Polskiego Rejestru Statków S.A. - Inspektorat Maszynowo-Wyposażeniowy

11

12

13 Seminarium w Gdańsku w dniu OGRANICZANIE EMISJI TOKSYCZNYCH ZWIĄZKÓW SPALANIA ZE STATKÓW W REJONIE MORZA BAŁTYCKIEGO I PORTÓW Szanowne Panie i Panowie, PT Uczestnicy dzisiejszego Seminarium, Motto:,,Trudne problemy pozostawione same sobie, staną się jeszcze trudniejsze Przypadł mi w udziale zaszczyt powitania Państwa w imieniu Związku Armatorów Polskich. W ostatnich dekadach lat przemiany w żegludze światowej wiążą się z rozwojem nowoczesnych technologii przewozu a wyścig techniczny i technologiczny wpisuje się w strategię działania wielkich korporacji światowych. Jednocześnie, przedsięwzięcia ukierunkowane na ochronę środowiska morskiego, stały się nieodłącznym elementem w zarządzaniu jakością i bezpieczeństwem żeglugi. Stanowią również jeden z elementów gry rynkowej, w dążeniu do uzyskania przewagi konkurencyjnej. Certyfikaty jakości dla firm propagujących ochronę klimatu i środowiska a świadczących usługi transportowe, zawierają slogany i odniesienia do,,greening w strategii działania.,,zielone statki uzyskują upusty od opłat tonażowych i przystaniowych a zintensyfikowany zakres inspekcji PSC w portach skandynawskich wyraźnie wskazuje na określony kierunek działania, tj. wskazanie i wyeliminowanie tzw.,,sub-standard ships. Nowomianowany sekretarz generalny IMO Koji Sekimizu wybrał problematykę ochrony środowiska ( greening ), jako temat pierwszego spotkania z wpływowymi przedstawicielami międzynarodowych organizacji żeglugowych. Aktualny wykaz certyfikatów i dokumentów IMO wymaganych (i podlegającemu nadzorowi) na burcie każdego statku morskiego zawiera 45 pozycji i. Desygnowanie Morza Bałtyckiego przez IMO Marine Environment Protection Committee (MEPC ) - Resolution 136(53) z lipca 2005, jako obszaru Particularly Sensitive Sea Area (PSSA), stawia określone wyzwania dla wszystkich krajów nadbałtyckich. Od 1 lipca 2010 r., max. zawartość siarki w paliwie okrętowym jest zredukowana w obszarach ECA do 1,00% m/m. Z dniem 1 stycznia 2015, zgodnie z IMO MARPOL Aneks VI, następuje wprowadzenie ograniczenia zawartości siarki w ECA do 0,10 % m/m, co spowoduje radykalne zmiany w eksploatacji statków. Przede wszystkim, nastąpi wzrost kosztów paliwa okrętowego i jednocześnie, zburzy dotychczasowy ład ekonomiczny oznaczający, że żegluga bliskiego zasięgu w rejonie ECA utraci dotychczasowy walor konkurencyjności w stosunku do transportu kolejowego i drogowego. W opinii ekspertów branżowych wywoła to skutek odwrotny od zamierzonego, tzn. zamiast przewidywanej redukcji emisji szkodliwych związków do atmosfery, nastąpi ich zwiększenie, spowodowane wzrostem ruchu kołowego, który jest mniej przyjazny per saldo dla środowiska aniżeli transport morski. Dla armatorów (w tym polskich) nastał czas trudnych decyzji w tym zakresie, a de facto heroicznej walki o przetrwanie ii na bałtyckim rynku przewozów promowych. Związek Armatorów Polskich, jako Członek European Community Shipowners Associations (ECSA), czynnie uczestniczy w konsultacjach społecznych, związanym z procesem implementacji Aneksu VI Konwencji MARPOL w obszarach ECA - kontroli emisji SOx a zwłaszcza Baltic & North Sea Emission Control Area (ECA)]. Armatorzy, zrzeszeni w ECSA, wyrażają obawy co do możliwości zastosowania w praktyce propozycji, zawartych w,,commission Staff Working Document on pollutant emissions reduction from maritime transport and the sustainable waterborne transport toolbox - ogłoszonym IX/2011 r. Przywołany dokument, zawiera wyraźne wskazanie na fundusze możliwe do uzyskania na prace

14 dostosowawcze (napęd LNG, scrubbers, etc), w ramach pakietu pomocy publicznej dla transportu morskiego iii w poszczególnych krajach członkowskich UE (fundusze Marco Polo oraz TEN-T.). Szereg negatywnych opinii na ten temat wynika z pracochłonności i nieznajomości długotrwałych procedur unijnych, a przede wszystkim, braku dostępnych środków publicznych w okresie pogłębiającej się recesji w krajach członkowskich UE. Odnotowujemy pierwsze zwiastuny możliwych rozwiązań, przy wykorzystaniu dopouszczalnej pomocy publicznej w zakresie ochrony środowiska w portach morskich. Ze zwolnienia z przestrzegania limitu zawartości siarki w paliwie, wynoszącym 0,1%, korzystają statki pobierające energię z terminalowej sieci elektrycznej podczas postoju w porcie Goeteborg. W tym przypadku spełnione zostały warunki unijnych wytycznych dotyczących pomocy publicznej (State Aid Guidelines) z zakresu,,environmental,,,regional and,,shipbuilding frameworks, tj. decyzja o pomocy publicznej należy do danego kraju ( w tym przypadku Szwecji), notyfikacja i uzyskanie zgody Komisji Europejskiej. Przykładowy schemat zasilania statku w energię elektryczną w Porcie Goeteborg rysunek iv : Pierwsza inwestycja ABB, składająca się z transformatora i podstacji (konwertera) terminalowej została ukończona w 2011 r.(standardowa częstotliwość w Europie 50 Hz (Hertz), podczas gdy większość statków jest zasilana w energie 60 Hz. Elementem składowym systemu jest automatyczna kontrola procesu synchronizacji natężenia i napięcia energii elektrycznej przekazywanej do zasilania urządzeń okrętowych. Kolejna instalacja jest w trakcie budowy w Ystad. Będzie mogła zasilać 7 promów równocześnie. Armatorzy, zrzeszeni w ECSA, w oczekiwaniu na zakończenie dyskusji w Parlamencie Europejskim na temat rewizji dyrektywy 1999/32/WE, swoje stanowisko (list Prezydenta ECSA ze stycznia 2012 r.),kierowane do eurodeputowanych, sformułowali następująco: armatorzy zrzeszeni w ECSA, zarządzający 41 % światowej floty handlowej (w GT), potwierdzają swoje zaangażowanie w przedsięwzięcia ukierunkowane na dalsze ograniczenie emisji siarki, jednocześnie - wyrażają zdecydowany protest przeciwko wprowadzeniu zmian do dyrektywy unijnej w szerszym zakresie, aniżeli wynika to z MARPOL Aneks VI - praktyczne zastosowanie,,toolbox of scrubbers & LNG, jako alternatywnego źródła zasilania w energię, wymaga dużych nakładów finansowych, długich i żmudnych badań i prac wdrożeniowych; w trakcie seminarium zorganizowanym przez Rząd Republiki Finlandii w Turku r. wykazano, że brak jest możliwości osiągnięcia tego celu do roku dalszy dialog na ten temat może doprowadzić do udokumentowania postulatu

15 o niezbędnym przesunięciu w czasie terminu wprowadzenia Aneksu VI; postulat o derogation/ exemption dotyczy zwłaszcza żeglugi bliskiego zasięgu. Armatorzy obsługujący relacje bliskiego zasięgu (również zaangażowani w żegludze promowej pomiędzy Polską i Szwecją) zwracają uwagę na potrzebę wydłużenia okresu dostosowawczego oraz uwzględnienie faktu, że znaczna część floty pływającej w rejonie Baltic &North Sea ECA, to jednostki o średnim wieku powyżej 15 lat. Wynik spodziewanego głosowania w Parlamencie Europejskim w maju br., dotyczącego rewizji dyrektywy 1999/32/WE jest trudny do przewidzenia. W znacznym stopniu, zależy to również od aktywności euro deputowanych z Polski. Pozostaję w przeświadczeniu, że dzisiejsze prezentacje oraz dyskusja w panelach tematycznych, pozwoli na zebranie cennego materiału, który będzie stanowić zaczyn i inspirację do podejmowania dalszych badań oraz przedsięwzięć, które wpiszą się w wypełnienie zobowiązań wynikających z przepisów konwencyjnych i uregulowań międzynarodowych. dr Adolf Wysocki Sekretarz Generalny Związku Armatorów Polskich Członek ECSA BOD oraz Vice-Chairman ECSA Shipping Policy Committee Członek Rady Oddziału Stowarzyszenia Starszych Mechaników Morskich w Szczecinie Ekspert z zakresu technika i organizacja handlu morskiego An abstract Environmental concerns pose the biggest challenge for the shipping industry. A distinction should be made between three sets of State aid guidelines (environmental, regional and shipbuilding frameworks). The environmental state aids guidelines might be applied, in particular, to:. retro-fitting air pollution control devices (scrubbers) to the exhaust systems of existing vessels. retro-fitting marine engines on existing vessels to allow them to burn the low sulphur fuel more efficiently. fitting new vessels with liquefied natural gas (LNG) marine engines European Community Shipowners' Associations (ECSA) are fully committed to further reduce sulphur emissions. Yet, the shipping industry strongly feels that nothing on top of MARPOL Annex VI should be added to the EU Directive. The practical toolbox of scrubbers & LNG as an alternative energy source has been analyzed in detail by the industry and the industry continues working constructively on using these tools and it looks like the tools will not be ready for operational use by 2015.The industry is willing to move ahead but it is clear that this is not feasible right now, therefore, ways and means for how to cope with the MARPOL Annex VI provisions by the year 2015 in the ECAs should be investigated further on. In this context, Seminar participants are requested to raise and address all relevant aspects. i ii iii Por. IMO revised list of certificates and documents required to be carried on board ships, London Annex: Certificates and documents required to be carried on board ships. Les temps héroïques sont passés,, (z francuskiego: Czasy heroiczne się skończyły ), chciałoby się powtórzyć za Leonem Gambetta, politykiem francuskim ( ). Podstawa: COMMUNITY GUIDELINES ON STATE AID FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION; EN Official Journal of the European Union C 82/1 State Aid. iv Żródło: ABB Shore to Ship Power Supplies, By Keith Henderson Schematic of shore to ship power supply; Image credit: ABB Maritime Propulsion Environmental State aid guidelines

16 I sesja Sesja Prawna / Ograniczanie emisji w portach Imię i Nazwisko referującego, Instytucja Przewodniczący Sesji / Moderator Magdalena Jabłonowska 1. 9:35-9: :00-10:15 Dyrektor Departamentu Transportu Morskiego i Bezpieczeństwa Żeglugi, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, MTBiGM Wymagania IMO i EU w zakresie ograniczania emisji ze statków Najnowsze wymagania IMO w zakresie ograniczania emisji gazów cieplarnianych ze statków Agnieszka Zapłatka Krzysztof Kołwzan Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Morskiego (GT2), Departament Transportu Morskiego i Bezpieczeństwa Żeglugi, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, MTBiGM Zastępca Kierownika Projektu BSR InnoShip w Polskim Rejestrze Statków S.A :20-10:35 LNG w portach bałtyckich jako odpowiedź na nowe przepisy IMO Bogdan Ołdakowski Secretary General, Baltic Ports Organization 4. 10:40-10:55 Rola portów w gospodarce odpadami urządzeń oczyszczających spaliny na statkach na przykładzie Portu Gdynia Katarzyna Hlebowicz - Stanisławska Edyta Białowąs Kierownik Działu Ochrony Środowiska, Specjalista ds. ochrony środowiska, Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Dział Ochrony Środowiska Moderator Magdalena Jabłonowska

17 Wymagania IMO i EU w zakresie ograniczania emisji ze statków Agnieszka Zapłatka Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Morskiego Departament Transportu Morskiego i Bezpieczeństwa Żeglugi PRS S.A. Gdańsk, r.

18 Wymagania międzynarodowe - MARPOL MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA i GOSPODARKI MORSKIEJ Rezolucja MEPC.176(58) - Zmieniony Zał. VI MARPOL: Prawidło 12 Substancje zubożające warstwę ozonową Prawidło 13 NOx Prawidło 14 SOx i Cząstki Stałe Rezolucja MEPC. MEPC.203(62): Prawidło 19 gazy cieplarniane (Indeks Konstrukcyjny Wydajności Energetycznej EEDI)

19 MARPOL NOx MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA i GOSPODARKI MORSKIEJ Tier I Dla silników zainstalowanych na statkach zbudowanych między a : dla silników o obrotach nominalnych n < 130 [min-1] 17 [g/kwh]; dla silników o obrotach nominalnych 130 n < 2000 [min-1] 45 x n(-0,2) [g/kwh]; dla silników o obrotach nominalnych n 2000 [min -1] 9,8 [g/kwh] Tier II Dla silników zainstalowanych na statkach zbudowanych po : dla silników o obrotach nominalnych n < 130 [min-1] 14,4 [g/kwh]; dla silników o obrotach nominalnych 130 n < 2000 [min-1] 44 x n(-0,2) [g/kwh]; dla silników o obrotach nominalnych n 2000 [min -1] 7,7 [g/kwh] Tier III (tylko w Obszarach Kontroli Emisji) - ECA Dla silników zainstalowanych na statkach zbudowanych po : dla silników o obrotach nominalnych n < 130 [min-1] 3,4 [g/kwh]; dla silników o obrotach nominalnych 130 n < 2000 [min-1] 9 x n(-0,2) [g/kwh]; dla silników o obrotach nominalnych n 2000 [min -1] 2,0 [g/kwh]

20 MARPOL SOx MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA i GOSPODARKI MORSKIEJ Zawartość siarki w paliwach żeglugowych Globalnie: do r. - 4,5 %; od r. - 3,5 %; od r. 0,5% (przy czym standard 0,5% siarki w paliwie będzie w 2018 roku podlegał ocenie przez specjalnie powołaną przez IMO grupę ekspertów, która sprawdzi możliwość jego wprowadzenia, ze względu na przyszłe trendy i dostępność takiego paliwa na rynku paliwowym. W przypadku negatywnej oceny standard 0,5 % będzie obowiązywał dopiero od roku).

21 MARPOL SOx MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA i GOSPODARKI MORSKIEJ Zawartość siarki w paliwach żeglugowych Obszary Kontroli Emisji Tlenków Siarki (SECA): od r. - 1,5 %; od do ,0 %; od ,1 %.

22 Wymagania UE (aktualne) SOx MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA i GOSPODARKI MORSKIEJ Dyrektywa 1999/32/WE zmieniona dyrektywą 2005/33/WE: 1,5% - w paliwach żeglugowych w SECA oraz dla statków pasażerskich odbywających regularne rejsy do i z portów UE 0,1% - w paliwach żeglugowychdnia 1 stycznia 2010 r. statki żeglugi śródlądowej; statki cumujące w portach UE;

23 Wymagania UE (planowane) SOx MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA i GOSPODARKI MORSKIEJ Sprawa znajduje się na agendzie UE od 29 października 2010 r. ( konsultacje społeczne w sprawie zmiany Dyrektywy 1999/32/WE). Projekt dyrektywy został przyjęty przez KE w dniu 15 lipca 2011 r. W czasie PREZ PL 4 spotkania Grupy Roboczej Rady ds. Środowiska, PREZ PL przygotowała Raport z postępu prac, który został przyjęty na posiedzeniu Rady ds. Środowiska w dniu r. (dok /11 z dnia r.) W czasie PREZ DK odbyły się kolejne spotkania, a w dniu projekt został przedłożony na COREPER. Celem PREZ DK jest skierowanie projektu do pierwszego czytania w PE (prawdopoodbnie w czerwcu 2012 r.)

24 Wymagania UE (planowane) SOx MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA i GOSPODARKI MORSKIEJ Nowy projekt dyrektywy 1) w paliwach żeglugowych w SECA: - 1,0% - do ,1% - od ) W paliwach żeglugowych używanych na morzu terytorialny, w wyłącznej strefie ekonomicznej i strefach kontroli emisji: Opcja KE: - 3,5% od ,5% od * *rewizja zgodnie z MARPOL Opcja PE: - 3,5% od ,5% od ,1% od Opcja PREZ: - 3,5% od [data transpozycji] - 0,5% od * *rewizja zgodnie z MARPOL

25 Wymagania UE (planowane) SOx c.d. MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA i GOSPODARKI MORSKIEJ Opcja alternatywna rozszerzenie wymogów SECA na wszystkie wody UE i na wszystkie statki (blokada między państwami północy i południa UE) lub Zachowanie dotychczasowego limitu dla statków pasażerskich: -1,5%

26 Wymagania UE (planowane) SOx c.d. MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA i GOSPODARKI MORSKIEJ Opcja kompromisowa: zachowanie podziału na SECA i pozostałe obszary morskie UE, ale z zastosowaniem mechanizmów redukujących zapis dotyczący wprowadzenia limitu 0,1% od r., propozycje np.: 1. KE, we współpracy z P.Czł. i innymi zainteresowanymi stronami, do końca 2012 r., opracuje środki wskazane w Sustainable Waterborne Transport Toolbox w celu promocji zapewnienia zgodności ze standardami środowiskowymi przyjętymi w tej dyrektywie 2. Koszty nowych wymagań redukujących emisje siarki grożą przejściem modalnym z morza na ląd. KE powinna wykorzystać instrumenty t.j. programy Marco Polo i TEN-T, aby udzielić pomocy w celu minimalizacji ryzyka przejścia modalnego, jeśli będzie miało ono miejsce;

27 Wymagania UE (planowane) SOx c.d. MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA i GOSPODARKI MORSKIEJ Zastosowanie Prawidła 18 Zał. VI MARPOL ws. postępowania w przypadku braku dostępności paliwa Dostęp do metod ograniczania emisji powinien być ułatwiony. Metody alternatywne, t.j. wykorzystywanie systemów oczyszczania gazów wylotowych, mieszanie paliw z LNG lub użycie biopaliw będą uznane przez UE. Ważne jest, aby promować i rozwijać nowe metody ograniczania emisji, w celu, m.in. uniknięcia niekorzystnego przejścia modalnego z żeglugi krótkiego zasięgu na ciężarówki.

28 Dziękujemy za uwagę

29 Seminarium Projektu BSR Innoship PRS - Gdańsk Najnowsze wymagania IMO w zakresie ograniczania emisji gazów cieplarnianych ze statków PRZEPISY O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ STATKÓW Krzysztof Kołwzan Polski Rejestr Statków SA Inspektorat Maszynowo-Wyposażeniowy Gdańsk, Al. Gen. J.Hallera PRS S.A.

30 PLAN PREZENTACJI EMISJA GAZÓW CIEPLARNIANYCH ZE STATKÓW UDZIAŁŚWIATOWEJ FLOTY HANDLOWEJ W EMISJI CO 2 NOWE WYMAGANIA IMO W ZAKRESIE WZROSTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ STATKÓW WYTYCZNE DLA PRZEPISÓW O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ PLAN ZARZĄDZANIA EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ MIĘDZYNARODOWE ŚWIADECTWO EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

31 PM 2005 PRS S.A.

32 GAZY CIEPLARNIANE DWUTLENEK WĘGLA (CO 2 ) PODTLENEK AZOTU (N 2 O) METAN (CH4) W przeliczeniu na tonę udział samych F-gazów w globalnym ociepleniu jest pomiędzy 140 a razy większy niż udział dwutlenku węgla (CO 2 ), który jest najbardziej znanym gazem cieplarnianym. WODORO FLUORO WĘGLOWODORY (HFC) PERFLUORO WĘGLOWODORY (PFC) HEKSAFLUOREK SIARKI (SF 6 ) 2005 PRS S.A.

33 UDZIAŁ WSPÓŁCZESNYCH RODZAJÓW PRZEMYSŁU W ŚWIATOWEJ EMISJI CO 2

34 Rodzaj transportu EMISJA CO 2 ZE STATKÓW A INNE RODZAJE TRANSPORTU Statki Ropowce LNG Drobnicowce Chłodniowce Chemikaliowce Masowce Kontenerowce LPG Produktowce Promy ro-ro Kolej Samochody Emisja [g CO 2 /tona x km]

35 Rezolucja MEPC. 203(62) Poprawki do Załącznika do Protokołu 1997 Konwencji MARPOL 73/78. Włączenie przepisów o efektywności energetycznej statków do Zał.VI Konwencji MARPOL LIPIEC 2011 NOWY ROZDZIAŁ 4 ZAŁĄCZNIKA VI Przepisy o efektywności energetycznej statków DWA OBOWIĄZKOWE INSTRUMENTY Wskaźnik projektowy efektywności energetycznej (EEDI) nowe statki Okrętowy Plan Zarządzania Efektywnością Energetyczną (SEEMP) wszystkie statki ZASTOSOWANIE Statki o pojemności 400 GT i większej WEJŚCIE W ŻYCIE WYMAGAŃ 1 stycznia 2013 r. ZWOLNIENIA Administracja może udzielić zgody na odstąpienie z wymagań zgodności z EEDI dla nowego statku (Rozdział 4, prawidło 19) ŚWIADECTWO EEDI Międzynarodowe Świadectwo Efektywności Energetycznej (IEEC)

Omówienie obowiązujących aktów prawnych, spodziewanych zmian prawa dotyczącego żeglugi oraz planowanych działań w ramach UE dot.

Omówienie obowiązujących aktów prawnych, spodziewanych zmian prawa dotyczącego żeglugi oraz planowanych działań w ramach UE dot. Omówienie obowiązujących aktów prawnych, spodziewanych zmian prawa dotyczącego żeglugi oraz planowanych działań w ramach UE dot. siarki Agnieszka Zapłatka Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Morskiego

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWA KONWENCJA O ZAPOBIEGANIU ZANIECZYSZCZANIU MORZA PRZEZ STATKI, 1973 WRAZ Z PROTOKOŁAMI 1978 I 1997

MIĘDZYNARODOWA KONWENCJA O ZAPOBIEGANIU ZANIECZYSZCZANIU MORZA PRZEZ STATKI, 1973 WRAZ Z PROTOKOŁAMI 1978 I 1997 MIĘDZYNARODOWA KONWENCJA O ZAPOBIEGANIU ZANIECZYSZCZANIU MORZA PRZEZ STATKI, 1973 WRAZ Z PROTOKOŁAMI 1978 I 1997 Zmiany do Konwencji MARPOL 1973/78/97 opracowane w oparciu o rezolucje IMO, uchwalone w

Bardziej szczegółowo

Technologie LNG w przemyśle stoczniowym oraz doświadczenia polskich firm w tym zakresie

Technologie LNG w przemyśle stoczniowym oraz doświadczenia polskich firm w tym zakresie Technologie LNG w przemyśle stoczniowym oraz doświadczenia polskich firm w tym zakresie Piotr Dowżenko GoLNG Polska! 18 października 2016 Uniwersytet Gdański at least for the next 20 years, NG will be

Bardziej szczegółowo

LNG Żeglugowe. Paliwo Przyszłości. Polska Żegluga Morska P.P. (Polsteam), Szczecin, Poland 2013

LNG Żeglugowe. Paliwo Przyszłości. Polska Żegluga Morska P.P. (Polsteam), Szczecin, Poland 2013 LNG Żeglugowe? Paliwo Przyszłości 1.01.2015 wchodzi w życie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego oraz nowe przepisy IMO (International Maritime Organization) dotyczące dopuszczalnej zawartości siarki w paliwach

Bardziej szczegółowo

Rozwój nowoczesnych technologii w żegludze śródlądowejw aspekcie europejskich standardów ochrony środowiska. Wojciech Ignalewski

Rozwój nowoczesnych technologii w żegludze śródlądowejw aspekcie europejskich standardów ochrony środowiska. Wojciech Ignalewski Rozwój nowoczesnych technologii w żegludze śródlądowejw aspekcie europejskich standardów ochrony środowiska Wojciech Ignalewski Spodziewamy się, że do 2050 roku przewozy towarowe śródlądowymi drogami wodnymi

Bardziej szczegółowo

Zapobieganie zanieczyszczaniu powietrza przez statki w świetle najnowszych wymagań Załącznika VI do Konwencji MARPOL

Zapobieganie zanieczyszczaniu powietrza przez statki w świetle najnowszych wymagań Załącznika VI do Konwencji MARPOL Scientific Journals Maritime University of Szczecin Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie 2009, 18(90) pp. 66 70 2009, 18(90) s. 66 70 Zapobieganie zanieczyszczaniu powietrza przez statki w świetle

Bardziej szczegółowo

Środowiskowe aspekty wykorzystania paliw metanowych w transporcie

Środowiskowe aspekty wykorzystania paliw metanowych w transporcie Środowiskowe aspekty wykorzystania paliw metanowych w transporcie Izabela Samson-Bręk Zakład Odnawialnych Zasobów Energii Plan prezentacji Emisje z sektora transportu; Zobowiązania względem UE; Możliwości

Bardziej szczegółowo

POLSKA PLATFORMA LNG

POLSKA PLATFORMA LNG POLSKA PLATFORMA LNG LNG Paliwo morskie Paliwo dla transportu drogowego Energia dla przemysłu Produkcja Energia chłodu CEL Wykorzystanie potencjału LNG Koncentracja zasobów na najbardziej perspektywicznych

Bardziej szczegółowo

EKOLOGICZNE PROMY NA BAŁTYKU EKSTRAWAGANCJA CZY NIEUCHRONNOŚĆ?

EKOLOGICZNE PROMY NA BAŁTYKU EKSTRAWAGANCJA CZY NIEUCHRONNOŚĆ? NEXUS Consultants Sp. z o.o. Hryniewickiego 8A, 81-340 Gdynia T.: +48 58 66 18 300, F.: +48 58 50 05 303 nexus@nexus.pl www.nexus.pl EKOLOGICZNE PROMY NA BAŁTYKU EKSTRAWAGANCJA CZY NIEUCHRONNOŚĆ? Gdynia,

Bardziej szczegółowo

Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych z sektora transportu. dr inŝ. Olaf Kopczyński Z-ca Dyrektora Departament Ochrony Powietrza

Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych z sektora transportu. dr inŝ. Olaf Kopczyński Z-ca Dyrektora Departament Ochrony Powietrza Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych z sektora transportu dr inŝ. Olaf Kopczyński Z-ca Dyrektora Departament Ochrony Powietrza Główne dokumenty strategiczne w zakresie redukcji emisji z sektora transportu

Bardziej szczegółowo

Główne problemy. Wysokie koszty importu ropy: 1 mld dziennie w 2011 Deficyt w bilansie handlowym: ~ 2.5 % of PKB 7% wydatków gospodarstw domowych

Główne problemy. Wysokie koszty importu ropy: 1 mld dziennie w 2011 Deficyt w bilansie handlowym: ~ 2.5 % of PKB 7% wydatków gospodarstw domowych Pakiet "Czysta Energia dla u" Europejska strategia dotycząca paliw alternatywnych i towarzyszącej im infrastruktury Warszawa, 15 kwietnia 2013 Katarzyna Drabicka, Policy Officer, European Commission, DG

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 listopada 2015 r. Poz. 1806 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 20 października 2015 r. w sprawie przeglądów i inspekcji

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 29 August 2013 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) ENV 782 MAR 119 MI 708 ONU 86 CODEC 1921 INST 459 PARLNAT 214 COVER NOTE from: Polish Senate date

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O TRYBIE I SPOSOBIE ODBIORU ODPADÓW ZE STATKÓW MORSKICH W PORCIE GDAŃSK

INFORMACJA O TRYBIE I SPOSOBIE ODBIORU ODPADÓW ZE STATKÓW MORSKICH W PORCIE GDAŃSK info@portgdansk.pl, www.portgdansk.pl Dyspozytor Portu tel. 0 58 7376487, 0 58 7379305 fax 058 7376376 odpady@portgdansk.pl Zespół Ochrony Środowiska tel. 058 7379312 fax: 058 7379502 info@portgdansk.pl

Bardziej szczegółowo

Perspektywy dla przemysłu okrętowego wynikające z rozwoju Ŝeglugi morskiej bliskiego zasięgu

Perspektywy dla przemysłu okrętowego wynikające z rozwoju Ŝeglugi morskiej bliskiego zasięgu Perspektywy dla przemysłu okrętowego wynikające z rozwoju Ŝeglugi morskiej bliskiego zasięgu mgr inŝ. Anna Jędrzejewska Centrum Techniki Okrętowej S.A. Gdańsk, 28.11.2006 Sytuacja w sektorze transportowym

Bardziej szczegółowo

REGION MORZA BAŁTYCKIEGO JAKO OBSZAR INTEGRACJI MAKROEGIONALNEJ MAREK GRZYBOWSKI

REGION MORZA BAŁTYCKIEGO JAKO OBSZAR INTEGRACJI MAKROEGIONALNEJ MAREK GRZYBOWSKI REGION MORZA BAŁTYCKIEGO JAKO OBSZAR INTEGRACJI MAKROEGIONALNEJ W UNII EUROPEJSKIEJ MAREK GRZYBOWSKI BALTIC SEA REGION OBSERVATORY Akademia Morska w Gdyni m.grzybowski@wpit.am.gdynia.pl Plan wystąpienia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O TRYBIE I SPOSOBIE ODBIORU ODPADÓW ZE STATKÓW MORSKICH W PORCIE GDAŃSK

INFORMACJA O TRYBIE I SPOSOBIE ODBIORU ODPADÓW ZE STATKÓW MORSKICH W PORCIE GDAŃSK info@portgdansk.pl, www.portgdansk.pl Dyspozytor Portu tel. 0 58 7376487, 0 58 7379305 fax 058 7376376 odpady@portgdansk.pl Zespół Ochrony Środowiska tel. 058 7379312 fax: 058 7379502 info@portgdansk.pl

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 września 2002 r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 12 września 2002 r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 12 września 2002 r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1361.

Bardziej szczegółowo

Projekt GO LNG. rezultaty i efekty dla Polski

Projekt GO LNG. rezultaty i efekty dla Polski Projekt GO LNG rezultaty i efekty dla Polski Projekt Go LNG LNG Value chain for clean shipping, green ports and Blue growth in Baltic Sea Region Priorytet 3 Zrównoważony transport Cel szczegółowy 3.4 Żegluga

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna w UE a problemy klimatyczne Doświadczenia Polski

Polityka energetyczna w UE a problemy klimatyczne Doświadczenia Polski Polityka energetyczna w UE a problemy klimatyczne Doświadczenia Polski Polityka energetyczna w Unii Europejskiej Zobowiązania ekologiczne UE Zobowiązania ekologiczne UE na rok 2020 redukcja emisji gazów

Bardziej szczegółowo

IM Wykład 1 INSPEKCJE MORSKIE WPROWADZENIE. mgr inż. kpt.ż.w. Mirosław Wielgosz

IM Wykład 1 INSPEKCJE MORSKIE WPROWADZENIE. mgr inż. kpt.ż.w. Mirosław Wielgosz INSPEKCJE MORSKIE WPROWADZENIE mgr inż. kpt.ż.w. Mirosław Wielgosz mgr inż. kpt.ż.w. Mirosław Wielgosz pok. 234 Wały Chrobrego 1-2 pok. 107 OSRM ul. Ludowa KONSULTACJE (semestr zimowy 2014-2014): Środa,

Bardziej szczegółowo

ROCZNY ZBIORCZY RAPORT DLA KOMISJI EUROPEJSKIEJ

ROCZNY ZBIORCZY RAPORT DLA KOMISJI EUROPEJSKIEJ POLSKA ROCZNY ZBIORCZY RAPORT DLA KOMISJI EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCY ZAWARTOŚCI SIARKI W LEKKIM OLEJU OPAŁOWYM, CIĘŻKIM OLEJU OPAŁOWYM, OLEJU DO SILNIKÓW STATKÓW ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ ORAZ PALIWIE ŻEGLUGOWYM

Bardziej szczegółowo

Porty morskie wybrzeża wschodniego CELE INWESTYCJE - KONKURENCYJNOŚĆ

Porty morskie wybrzeża wschodniego CELE INWESTYCJE - KONKURENCYJNOŚĆ Porty morskie wybrzeża wschodniego CELE INWESTYCJE - KONKURENCYJNOŚĆ CELE Strategia rozwoju transportu do 2020 roku z perspektywą do 2030 roku Program rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 z perspektywą

Bardziej szczegółowo

Transnarodowy program Interreg Region Morza Bałtyckiego

Transnarodowy program Interreg Region Morza Bałtyckiego Transnarodowy program Interreg Region Morza Bałtyckiego (BSR) Katowice, 24 listopada 2014 r. Obszar programu Dania Niemcy (częściowo) Polska Litwa Łotwa Estonia Finlandia Szwecja Norwegia Rosja (częściowo,

Bardziej szczegółowo

Czy ostatnia zmiana dyrektywy siarkowej przyczyni się do redukcji SO 2 na morzach?

Czy ostatnia zmiana dyrektywy siarkowej przyczyni się do redukcji SO 2 na morzach? Czy ostatnia zmiana dyrektywy siarkowej przyczyni się do redukcji SO 2 na morzach? Daniel Chojnacki Counsel Szczecin, 9 czerwca 2016 r. Agenda Wpływ dwutlenku siarki na środowisko czy regulacje są potrzebne?

Bardziej szczegółowo

EU strategy for the Baltic Sea Region,,to become a model region for clean shipping

EU strategy for the Baltic Sea Region,,to become a model region for clean shipping EU strategy for the Baltic Sea Region,,to become a model region for clean shipping Gdynia, 2013-01-28 Photo: Świnoujście Ferry Terminal 20/12/2012 Transport Council meeting decision: sulphur to be discussed

Bardziej szczegółowo

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji 2 Plan prezentacji 1. Kontekst transformacji niskoemisyjnej 2. Przykładowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

6. Organizacje polityczne: Komisje działające przy Unii Europejskiej, HELCOM, IMO, MARPOL, paostwowe organizacje ochrony środowiska

6. Organizacje polityczne: Komisje działające przy Unii Europejskiej, HELCOM, IMO, MARPOL, paostwowe organizacje ochrony środowiska BSR InnoShip Program obejmujący kraje basenu Morza Bałtyckiego mający na celu zmniejszenie emisji ze statków działający w oparciu o wiedzę i wprowadzanie innowacyjności. Streszczenie projektu 1. Czas trwania:

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW POTENCJALNEGO ROZSZERZENIA ZAKRESU OBSZARÓW KONTROLI EMISJI TLENKÓW SIARKI NA SZCZEBLU UE WZDŁUŻ CAŁEJ EUROPEJSKIEJ LINII BRZEGOWEJ

OCENA SKUTKÓW POTENCJALNEGO ROZSZERZENIA ZAKRESU OBSZARÓW KONTROLI EMISJI TLENKÓW SIARKI NA SZCZEBLU UE WZDŁUŻ CAŁEJ EUROPEJSKIEJ LINII BRZEGOWEJ DYREKCJA GENERALNA DS. POLITYK WEWNĘTRZNYCH UNII DEPARTAMENT POLITYCZNY B: POLITYKA STRUKTURALNA I POLITYKA SPÓJNOŚCI TRANSPORT I TURYSTYKA OCENA SKUTKÓW POTENCJALNEGO ROZSZERZENIA ZAKRESU OBSZARÓW KONTROLI

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 11. REZOLUCJA MEPC.265(68) (przyjęta 15 maja 2015 r.)

ZAŁĄCZNIK 11. REZOLUCJA MEPC.265(68) (przyjęta 15 maja 2015 r.) ZAŁĄCZNIK 11 REZOLUCJA MEPC.265(68) (przyjęta 15 maja 2015 r.) POPRAWKI DO ZAŁĄCZNIKA DO PROTOKOŁU Z 1978 R. DO MIĘDZYNARODOWEJ KONWENCJI O ZAPOBIEGANIU ZANIECZYSZCZANIU MORZA PRZEZ STATKI, 1973 Poprawki

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Uwolnij energię z odpadów!

Uwolnij energię z odpadów! Uwolnij energię z odpadów! Energia-z-Odpadów: Co na wejściu? Co na wyjściu? Energia-z-Odpadów a legislacja europejska 26.11.2009 POLEKO, Poznań dr inŝ. Artur Salamon, ESWET 1 O nas: ESWET (European Suppliers

Bardziej szczegółowo

Polska Platforma LNG

Polska Platforma LNG Polska Platforma LNG Polska Platforma LNG Paliwo morskie Paliwo dla transportu drogowego Energia dla przemysłu Produkcja Energia chłodu Polska Platforma LNG Wykorzystanie potencjału LNG Koncentracja zasobów

Bardziej szczegółowo

KONTROLA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA W DYREKTYWACH UNII EUROPEJSKIEJ I PRAWIE POLSKIM

KONTROLA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA W DYREKTYWACH UNII EUROPEJSKIEJ I PRAWIE POLSKIM KONTROLA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA W DYREKTYWACH UNII EUROPEJSKIEJ I PRAWIE POLSKIM Wiesław Steinke Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie Cele prezentacji : Zapoznanie z prawem

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia... 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia... 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia... 2012 r. w sprawie wzoru legitymacji członka Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich Na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

Program Bałtyk 2015-2020

Program Bałtyk 2015-2020 Program Bałtyk 2015-2020 Realizowany w ramach Inicjatywy Odpowiedzialny Transport 2014-2020 Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy do przystąpienia do Programu Bałtyk. Program stanowi platformę wymiany

Bardziej szczegółowo

ZAPOBIEGANIE ZANIECZYSZCZANIU POWIETRZA PRZEZ STATKI REALIZACJA WYMOGÓW ZAŁĄCZNIKA VI DO KONWENCJI MARPOL 73/78 PRZEZ POLSKI REJESTR STATKÓW S.A.

ZAPOBIEGANIE ZANIECZYSZCZANIU POWIETRZA PRZEZ STATKI REALIZACJA WYMOGÓW ZAŁĄCZNIKA VI DO KONWENCJI MARPOL 73/78 PRZEZ POLSKI REJESTR STATKÓW S.A. KRZYSZTOF KOŁWZAN 1 ZAPOBIEGANIE ZANIECZYSZCZANIU POWIETRZA PRZEZ STATKI REALIZACJA WYMOGÓW ZAŁĄCZNIKA VI DO KONWENCJI MARPOL 73/78 PRZEZ POLSKI REJESTR STATKÓW S.A. Streszczenie W dniu 19 maja 2005 roku

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA POLITYKA MORSKA GDYNIA 14 marca 2016 r.

KONFERENCJA POLITYKA MORSKA GDYNIA 14 marca 2016 r. KONFERENCJA GDYNIA 14 marca 2016 r. organizowana jest pod honorowym patronatem Marka Gróbarczyka Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej i prof. zw. dr. hab. Piotra Jędrzejowicza JM Rektora

Bardziej szczegółowo

Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz -Trójmiasto

Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz -Trójmiasto Styczeń - zawinięcie pierwszego w historii portu statku z napędem na gaz (LNG) - m/v Greenland (pierwszy na świecie statek z napędem LNG do przewozu cementu oraz innych ładunków proszkowych). Kwiecień

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zakres i struktura dokumentu

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zakres i struktura dokumentu Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zakres i struktura dokumentu Anna Pekar Zastępca Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor Jordi AYET PUIGARNAU. Uwe CORSEPIUS, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor Jordi AYET PUIGARNAU. Uwe CORSEPIUS, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 23 grudnia 2013 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2013/0448 (NLE) 18165/13 WNIOSEK Od: Data otrzymania: 20 grudnia 2013 r. Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Skierniewice, 18.02.2015 r. 1 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2 Agenda spotkania 1. Czym jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej i w jakim celu się go tworzy? 2. Uwarunkowania krajowe i międzynarodowe 3. Szczególne

Bardziej szczegółowo

PAKIET KLIMATYCZNO ENERGETYCZNY UE

PAKIET KLIMATYCZNO ENERGETYCZNY UE FORUM BRANŻOWYCH ORGANIZACJI GOSPODARCZYCH PAKIET KLIMATYCZNO ENERGETYCZNY UE SZANSA DLA INNOWACJI CZY ZAGROŻENIE DLA GOSPODARKI? STANOWISKO PRZEMYSŁU ANDRZEJ WERKOWSKI PRZEWODNICZĄCY FORUM CO2 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA MORSKA STAN OBECNY, OCZEKIWANIA, POTRZEBY

GOSPODARKA MORSKA STAN OBECNY, OCZEKIWANIA, POTRZEBY GOSPODARKA MORSKA STAN OBECNY, OCZEKIWANIA, POTRZEBY dr inż. kpt.ż.w. Jerzy Hajduk prof.ndzw. AM Akademia Morska w Szczecinie 1 PLAN PREZENTACJI Wprowadzenie Ogólne założenia polityki morskiej UE Strategia

Bardziej szczegółowo

12,5m DLA SZCZECINA. Inicjatywy na rzecz rozwoju portów w Szczecinie i Świnoujściu SZCZECIN. Paweł Adamarek Członek Zarządu

12,5m DLA SZCZECINA. Inicjatywy na rzecz rozwoju portów w Szczecinie i Świnoujściu SZCZECIN. Paweł Adamarek Członek Zarządu 12,5m DLA SZCZECINA Inicjatywy na rzecz rozwoju portów w Szczecinie i Świnoujściu Paweł Adamarek Członek Zarządu Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA SZCZECIN Zarząd Morskich Portów Szczecin

Bardziej szczegółowo

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 12.08.2014, Łódź Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 12.08.2014, Łódź PLAN PREZENTACJI 1. Opis Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie węgla kamiennego. Warszawa, 18 grudnia 2013

Wykorzystanie węgla kamiennego. Warszawa, 18 grudnia 2013 Wykorzystanie węgla kamiennego Warszawa, 18 grudnia 2013 2 Zasoby kopalin energetycznych na świecie (stan na koniec 2012 r.) Ameryka Płn. 245/34/382 b. ZSRR 190/16/1895 Europa 90/3/150 Bliski Wschód 1/109/2842

Bardziej szczegółowo

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) THE ANALYSIS CONCERNING THE DESIGNATION OF THE ROUTE THAT INTEGRATES THE SOUTH OF THE LOWER SILESIA PROVINCE TOGETHER WITH NORTH - SOUTHLINKS Analiza

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: WYTYCZNE DLA STATKÓW SPALAJĄCYCH PALIWA NISKOSIARKOWE

SPIS TREŚCI: WYTYCZNE DLA STATKÓW SPALAJĄCYCH PALIWA NISKOSIARKOWE SPIS TREŚCI: ZAPOBIEGANIE ZANIECZYSZCZANIU POWIETRZA PRZEZ STATKI W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH WYMAGAŃ UNII EUROPEJSKIEJ, STANU KALIFORNIA, ORAZ ZAŁĄCZNIKA VI DO KONWENCJI MARPOL WYTYCZNE DLA STATKÓW SPALAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia.. 2011 r. w sprawie wyposażania statków w rejestratory danych z podróży 2) (Dz. U....) Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wstęp do polityki UE dot. infrastruktury transportowej i jej rewizji

Wstęp do polityki UE dot. infrastruktury transportowej i jej rewizji Wstęp do polityki UE dot. infrastruktury transportowej i jej rewizji 28 lutego 2012 1 Podstawa prawna Traktat o Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r., Nr. 90, poz. 864/30) Art. 3 cel UE to wspieranie spójności

Bardziej szczegółowo

Gospodarka niskoemisyjna

Gospodarka niskoemisyjna Pracownia Badań Strategicznych, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk Gospodarka niskoemisyjna dr hab. Joanna Kulczycka, prof. AGH, mgr Marcin Cholewa Kraków, 02.06.2015

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia.. r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia.. r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia.. r. w sprawie wykazów obszarów morza, po których pływają promy pasażerskie typu ro-ro 2) (Dz. U. z 2012 r., poz....)

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001)

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) ROMAN KOŁODZIEJ IV Konferencja Naukowo-Techniczna,,Utrzymanie ruchu w przemyśle spożywczym Szczyrk, 26 kwietnia 2012 r. 1 PLAN

Bardziej szczegółowo

Regionalny system transportowy w województwie pomorskim

Regionalny system transportowy w województwie pomorskim Regionalny system transportowy w województwie pomorskim doświadczenia i perspektywy MIECZYSŁAW STRUK Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Konferencja pt. Sektorowy Program Operacyjny Transport 2004-2006

Bardziej szczegółowo

Krajowe doświadczenia zastosowania LNG w transporcie Przemysłowy Instytut Motoryzacji PIMOT

Krajowe doświadczenia zastosowania LNG w transporcie Przemysłowy Instytut Motoryzacji PIMOT Krajowe doświadczenia zastosowania LNG w transporcie Przemysłowy Instytut Motoryzacji PIMOT III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Program gazyfikacji kraju Wyspowe stacje regazyfikacji LNG na

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

IDEA MAPY DROGOWEJ 2050 DLA POLSKI

IDEA MAPY DROGOWEJ 2050 DLA POLSKI IDEA MAPY DROGOWEJ 2050 DLA POLSKI Maciej Bukowski Instytut Badań Strukturalnych 1 Andrzej Kassenberg Instytut na rzecz Ekorozwoju O projekcie Podstawowe przesłania Idea projektu Uczestnicy Zakres tematyczny

Bardziej szczegółowo

Strategia Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego

Strategia Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego Strategia Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego Małgorzata Kałużyńska dyrektor Departamentu Analiz i Strategii Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Mandat do prac nad Strategią dla RMB Nie

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy kontekst zanieczyszczeń Morza Bałtyckiego substancjami biogennymi pochodzenia rolniczego

Międzynarodowy kontekst zanieczyszczeń Morza Bałtyckiego substancjami biogennymi pochodzenia rolniczego Międzynarodowy kontekst zanieczyszczeń Morza Bałtyckiego substancjami biogennymi pochodzenia rolniczego Marta Kalinowska, WWF IV Bałtycki Okrągły Stół, 1.07.2015 r. fot. Darek Bógdał Marta Kalinowska,

Bardziej szczegółowo

UWAGI DE LEGE FERENDA O STATUSIE MORZA BAŁTYCKIEGO JAKO OBSZARU KONTROLI EMISJI TLENKÓW AZOTU ZE STATKÓW MORSKICH

UWAGI DE LEGE FERENDA O STATUSIE MORZA BAŁTYCKIEGO JAKO OBSZARU KONTROLI EMISJI TLENKÓW AZOTU ZE STATKÓW MORSKICH Prawo Morskie, t. XXVIII ISSN 0860-7338 DOROTA PYĆ UWAGI DE LEGE FERENDA O STATUSIE MORZA BAŁTYCKIEGO JAKO OBSZARU KONTROLI EMISJI TLENKÓW AZOTU ZE STATKÓW MORSKICH Załącznik VI Przepisy o zapobieganiu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia.. 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia.. 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia.. 2012 r. w sprawie planu udzielania schronienia statkom potrzebującym pomocy na polskich obszarach morskich 2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.7.2011 KOM(2011) 441 wersja ostateczna/2 Corrigendum: Annule et remplace le document COM(2011) 441 final du 15.9.2011 Concerne toutes les versions linguistiques Ajout

Bardziej szczegółowo

Bazowa inwentaryzacja emisji CO 2

Bazowa inwentaryzacja emisji CO 2 Bazowa inwentaryzacja emisji CO 2 Patrycja Płonka Asystent Projektów Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités 31-016 Kraków, ul. Sławkowska 17 tel./faks: +48 12 429 17 93 e-mail: biuro@pnec.org.pl

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 5.11.2016 L 299/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/1927 z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie szablonów planów monitorowania, raportów

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń do projektu ustawy o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

Projekt założeń do projektu ustawy o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych Projekt założeń do projektu ustawy o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych Polska jest zobowiązana jako państwo członkowskie UE do podejmowania działań służących redukcji emisji fluorowanych gazów

Bardziej szczegółowo

Ścieki, zanieczyszczenia, jakość wody Klara Ramm Szatkiewicz Dyrektor Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych - Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Ścieki, zanieczyszczenia, jakość wody Klara Ramm Szatkiewicz Dyrektor Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych - Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Warszawa, 11 kwietnia 2014 r. Ścieki, zanieczyszczenia, jakość wody Klara Ramm Szatkiewicz Dyrektor Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych - Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Ustawa z dnia 18 lipca 2001

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia r. w sprawie wyposażania statków w rejestratory danych z podróży (VDR) 2) (Dz. U...

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia r. w sprawie wyposażania statków w rejestratory danych z podróży (VDR) 2) (Dz. U... ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia.. 2011 r. w sprawie wyposażania statków w rejestratory danych z podróży (VDR) 2) (Dz. U....) Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011

Bardziej szczegółowo

Regionalny SEAP w województwie pomorskim

Regionalny SEAP w województwie pomorskim ENNEREG International Conference Transfer of knowledge in the field of sustainable use of energy 22 May 2012, Wielkopolska Voivodship Office, Poznań, Poland Regionalny SEAP w województwie pomorskim Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

WFOŚiGW w Katowicach jako instrument wspierania efektywności energetycznej oraz wdrażania odnawialnych źródeł energii. Katowice, 16 grudnia 2014 roku

WFOŚiGW w Katowicach jako instrument wspierania efektywności energetycznej oraz wdrażania odnawialnych źródeł energii. Katowice, 16 grudnia 2014 roku WFOŚiGW w Katowicach jako instrument wspierania efektywności energetycznej oraz wdrażania odnawialnych źródeł energii Katowice, 16 grudnia 2014 roku Wojewódzki Fundusz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Inne Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 Szczecin, 8 lipca 2014

Inne Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 Szczecin, 8 lipca 2014 Inne Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 Szczecin, 8 lipca 2014 Beneficjenci W programach transnarodowych (CE, BSR) zarówno instytucje publiczne, jak i prywatne. W programie INTERREG

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r.

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Dokumenty strategiczne KOMUNIKAT KOMISJI EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Nowa CHP Zabrze. czyste ciepło dla Zabrze i Bytomia. Adam Kampa, CHP Plant Development Manager

Nowa CHP Zabrze. czyste ciepło dla Zabrze i Bytomia. Adam Kampa, CHP Plant Development Manager Nowa CHP Zabrze czyste ciepło dla Zabrze i Bytomia Adam Kampa, CHP Plant Development Manager Fortum Lider w obszarze czystej energii MISJA Naszym klientom dostarczamy rozwiązania energetyczne poprawiające

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 2426/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 07.09.2015 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Planu gospodarki

Bardziej szczegółowo

Rola proekologicznego Banku w finansowaniu przedsięwzięć gospodarki morskiej

Rola proekologicznego Banku w finansowaniu przedsięwzięć gospodarki morskiej Rola proekologicznego Banku w finansowaniu przedsięwzięć gospodarki morskiej Dr Stanisław Kluza Prezes Banku Ochrony Środowiska S.A. Międzynarodowy Kongres Morski Szczecin, 8-10 czerwca 2016 r. Gospodarka

Bardziej szczegółowo

ROCZNY ZBIORCZY RAPORT DLA KOMISJI EUROPEJSKIEJ

ROCZNY ZBIORCZY RAPORT DLA KOMISJI EUROPEJSKIEJ POLSKA ROCZNY ZBIORCZY RAPORT DLA KOMISJI EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCY ZAWARTOŚCI SIARKI W LEKKIM OLEJU OPAŁOWYM, CIĘŻKIM OLEJU OPAŁOWYM, OLEJU DO SILNIKÓW STATKÓW ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ ORAZ PALIWIE ŻEGLUGOWYM

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 stycznia 2013 r. Poz. 77 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 11 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 17 stycznia 2013 r. Poz. 77 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 11 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 stycznia 2013 r. Poz. 77 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie przekazywania

Bardziej szczegółowo

Gospodarka morska w Polsce w 2006 r. *

Gospodarka morska w Polsce w 2006 r. * Materiał na konferencję prasową w dniu 25 kwietnia 2007 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Centrum Statystyki Morskiej Informacja sygnalna Gospodarka morska w Polsce w 2006 r.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRZYZNANIA ŚWIADECTWA PO RAZ PRIERWSZY. ukończenie kursu w ośrodku. szkoleniowym. szkoleniowym

WARUNKI PRZYZNANIA ŚWIADECTWA PO RAZ PRIERWSZY. ukończenie kursu w ośrodku. szkoleniowym. szkoleniowym POLSKA PRZED DM 20.08.2013 r. ODNOWIE DO PRZEWOZU GAZÓW SKROPLONYCH STOPIEŃ PODSTAWOWY in Liquified Gas Tanker Familiarization świadectwa przeszkolenia na zbiornikowce do przewozu: gazów skroplonych stopień

Bardziej szczegółowo

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus SIEĆ DYSTRYBUCYJNA OGNIWEM STRATEGICZNEJ ROZBUDOWY SYSTEMU GAZOWEGO ZWIĘKSZAJĄCEGO BEZPIECZEŃSTWO DOSTAW GAZU ZIEMNEGO ORAZ STOPIEŃ DOSTĘPU SPOŁECZEŃSTWA DO SIECI Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja założeń wybranych programów EWT w perspektywie 2014-2020. Wrocław, 26 września 2013 r.

Prezentacja założeń wybranych programów EWT w perspektywie 2014-2020. Wrocław, 26 września 2013 r. Prezentacja założeń wybranych programów EWT w perspektywie 2014-2020 Wrocław, 26 września 2013 r. Współpraca terytorialna w perspektywie finansowej 2014-2020 przygotowanie beneficjentów Aktywny udział

Bardziej szczegółowo

ŚRODOWISKO I ENERGETYKA OTOCZENIE REGULACYJNE

ŚRODOWISKO I ENERGETYKA OTOCZENIE REGULACYJNE ŚRODOWISKO I ENERGETYKA OTOCZENIE REGULACYJNE Otoczenie biznesowo-regulacyjne Wpływ bezpośredni Dyrektywy UE Wpływ pośredni Limity emisyjne i efektywnościowe Efektywność energetyczna (podatek energetyczny)

Bardziej szczegółowo

Logistyka - nauka. Zielona żegluga na Bałtyku - wyzwania prośrodowiskowe a konkurencyjność żeglugi. Magdalena Klopott Akademia Morska w Gdyni

Logistyka - nauka. Zielona żegluga na Bałtyku - wyzwania prośrodowiskowe a konkurencyjność żeglugi. Magdalena Klopott Akademia Morska w Gdyni Magdalena Klopott Akademia Morska w Gdyni Zielona żegluga na Bałtyku - wyzwania prośrodowiskowe a konkurencyjność żeglugi 1. Bałtyk morze pod specjalną ochroną Dynamiczny rozwój krajów regionu Morza Bałtyckiego

Bardziej szczegółowo

Rafał Kręcisz. Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o

Rafał Kręcisz. Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Finansowanie efektywności energetycznej w przemyśle: doświadczenia i plany na przyszłość

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE W Y K A Z

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE W Y K A Z PRZEPISY MIĘDZYNARODOWE I KRAJOWE KONWENCJE, USTAWY ORAZ ROZPORZĄDZENIA I ZARZĄDZENIA WYDANE NA ICH PODSTAWIE I. KONWENCJE MIĘDZYNARODOWE 1. Międzynarodowa konwencja o liniach ładunkowych, 1966 (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Współpraca pomiędzy Krajową Agencją Poszanowania Energii S.A. a Urzędem m.st. Warszawy w ramach projektów UE: E-Street i STAR BUS

Współpraca pomiędzy Krajową Agencją Poszanowania Energii S.A. a Urzędem m.st. Warszawy w ramach projektów UE: E-Street i STAR BUS Współpraca pomiędzy Krajową Agencją Poszanowania Energii S.A. a Urzędem m.st. Warszawy w ramach projektów UE: E-Street i STAR BUS Współpraca w okresie 04.2006-06.2008 Projekt Unii Europejskiej EIE-05-157

Bardziej szczegółowo

Gdańsk to miasto wyjątkowe ze względu na swoją ponad 1000-letnią historię, hanzeatycką tradycję i niezwykłą architekturę.

Gdańsk to miasto wyjątkowe ze względu na swoją ponad 1000-letnią historię, hanzeatycką tradycję i niezwykłą architekturę. Johann Carl Schultz (1801-1873), Długie Pobrzeże w Gdańsku, 1837 Gdańsk to miasto wyjątkowe ze względu na swoją ponad 1000-letnią historię, hanzeatycką tradycję i niezwykłą architekturę. AKCJONARIUSZE

Bardziej szczegółowo

Konferencja zamykająca realizacje projektów:

Konferencja zamykająca realizacje projektów: Konferencja zamykająca realizacje projektów: 1) Przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia Etap I Nabrzeże Rumuńskie, 2) Przebudowa intermodalnego terminalu kolejowego w Porcie Gdynia. Gdynia, 7 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa założenia do nowego okresu programowania.

Nowa perspektywa finansowa założenia do nowego okresu programowania. Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 założenia do nowego okresu programowania.. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawa prawna: - Pakiet

Bardziej szczegółowo

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r.

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Innowacje i Inteligentny Rozwój Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Wsparcie innowacyjności w latach 2014-2020 W perspektywie 2014-2020 wsparcie

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA MORSKA POLSKI 2013

GOSPODARKA MORSKA POLSKI 2013 dr Elżbieta Marszałek Wiceprezes Ligii Morskiej i Rzecznej Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydz. Ekonomiczny w Szczecinie GOSPODARKA MORSKA POLSKI 2013 Artykuł oparty jest o materiały statystyczne, opracowane

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 18.V.2005 C(2005)1531

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 18.V.2005 C(2005)1531 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.V.2005 C(2005)1531 Dotyczy: Pomoc Państwa nr N 15/2005 Polska Program pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie miejsc pracy związanych z nowymi

Bardziej szczegółowo

28.04 powołanie przez Radę Nadzorczą ZMPG-a S.A. Zarządu Spółki VI kadencji.

28.04 powołanie przez Radę Nadzorczą ZMPG-a S.A. Zarządu Spółki VI kadencji. Wydarzenia 2014 27.01 podpisanie umowy nabycia od Stoczni Marynarki Wojennej S.A. części Nabrzeża Gościnnego, niezbędnej dla realizacji inwestycji pn.,,pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Biogas buses of Scania

Biogas buses of Scania Zdzisław CHŁOPEK PTNSS-2012-SS1-135 Biogas buses of Scania The paper presents the design and performance characteristics of Scania engines fueled by biogas: OC9G04 and G05OC9. These are five cylinders

Bardziej szczegółowo

Programy współpracy terytorialnej UE

Programy współpracy terytorialnej UE Programy współpracy terytorialnej UE Elżbieta Książek II Forum Dni Nauki i Technologii Polska Wschód Białystok-Białowieża, 22-24 kwietnia 2009 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie biomasy stałej w Europie

Wykorzystanie biomasy stałej w Europie Wykorzystanie biomasy stałej w Europie Rafał Pudełko POLSKIE Wykorzystanie biomasy stałej w Europie PLAN PREZENTACJI: Aktualne dane statystyczne Pierwsze pomysły dot. energetycznego wykorzystania biomasy

Bardziej szczegółowo