STATKI DO PRZEWOZU SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO LNG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATKI DO PRZEWOZU SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO LNG"

Transkrypt

1 STATKI DO PRZEWOZU SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO LNG Marcin Szczepanek Akademia Morska w Szczecinie

2 Statek to nader szerokie i nie do końca sprecyzowane pojęcie, określenie zawężające do jednostki pływającej, a do konkretnie takich jednostek, które powinny poruszać się samodzielnie, lub też, w myśl innych definicji, są ogólnie wykorzystywane jako środek transportu, z swoim napędem lub bez. Np w międzynarodowym rozumieniu prawa drogi morskiej statek oznacza rozmaite urządzenie pływające, nie wyłączając maszyn bezwypornościowych i wodnosamolotów, wykorzystywane lub nadające się do jako użytku środek transportu wodnego

3 Gazowiec to statek przeznaczony do przewozu skroplonego naturalnego gazu ziemnego lub skroplonego gazu porafinacyjnego. Pierwszy transport skroplonego LNG drogą morską to rok 1959 roku, kiedy to Methane Pioneer (przekształcony na tankowca drobnicowiec) podczas prawie miesięcznego rejsu (25 styczeń do 20 lutego), przewiozł ładunek z Lake Charles (Stany Zjednoczone) do Canvey Island (Angila).

4 Transport ciekłych paliw gazowych jest jak do tej pory przedsięwzięciem bezpiecznym. Do roku 2006 nie zanotowano istotniejszych wypadków czy katastrof powodowanych poprzez ten typ statków. Potencjalna katastrofa gazowca z ładunkiem mogłaby, w ocenie amerykańskich specjalistów, efekty przynieść równe wybuchowi jądrowemu. Niezwykle szybko ulatniający się gaz z zbiornika rozbitego mógłby doprowadzić do powstania mieszanki paliwowo-powietrznej o potężnej sile niszczącej. Szacunki amerykańskie mówią, że rozproszone w powietrzu m³ LNG jest ekwiwalent ton trotylu lub 40 bomb atomowych zrzuconych na Hiroszimę. Strefa całkowitych zniszczeń wynosiłaby 5,6 km, poparzenia ciężkie dotknęłyby ludzi znajdujących się w promieniu 10 km. Jest to naturalnie rozważanie czysto teoretyczne, ulatniający się gaz powstały z LNG mieszankę robi wybuchową przy zawartości w powietrzu od 5 do 15%, jest więc mało prawdopodobne, aby zaistniały takowych uwarunkowania.

5 Transport skroplonych gazów drogą morską Według aktualnych prognoz gaz ziemny będzie odgrywał ważną rolę wśród zasadniczych źródeł energii. Corocznie się obserwuje przyrost popytu na ten tworzywo o blisko 2%. Ograniczone szanse wykorzystywania rurociągów do przesyłu jego wymusza rozwój technologii masowego transportu w postaci ciekłej lub sprężonej. Analizy przeprowadzone poprzez Gas de France jak i Statoil wykazują, że transport gazu ziemnego na dystansach przekraczających 2500 km jest o wiele bardziej rentowny za pomocą gazowców LNG niż transport sprężonego gazu rurociągami. W obecnej chwili gazowce LNG stanowią 2,31%, a gazowce LPG 1,32% światowego tonażu statków. W 2005 flota światowa takich jednostek liczyła 192 sztuki, a szacowanie na rok 2013 to ok jednostek.

6 Podstawowym warunkiem bezpiecznego transportu gazu LNG drogą morską jest stabilizacja ciśnienia w zbiornikach ładunkowych statku. Pomimo zastosowania zaawansowanych technologii izolacji zbiorników nie można całkowicie wyeliminować parowania ładunku. Przyjmuje się, że dzienne ciągłe odparowanie Ładunku określane jako BOG (boil-off gas) wynosi 0.15%, co stanowi od 3000 do 6000 kg/h. Aby nie dopuścić do nadmiernego wzrostu ciśnienia gaz BOG musi być odprowadzany ze zbiorników ładunkowych i zagospodarowany na statku. Typowym sposobem wykorzystania gazu BOG było użycie go jako dodatkowego paliwa do napędu statku. Stosowano w tym celu głównie napędy turboparowe z kotłami dwupaliwowymi, przy takim rozwiązaniu część ładunku była tracona. Odzyskiwano część kosztów zyskiem na paliwie, jednak biorąc pod uwagę rodzaj napędu, takie rozwiązanie nie było zbyt sprawne.

7 Szybki wzrost w ostatnich latach zapotrzebowania na transport skroplonego gazu ziemnego był impulsem do powstania nowej generacji statków LNG o wyższej sprawności. W latach Qatargas zrealizował projekt budowy ponad 40 takich statków LNG określanych jako Qmax i Qflex. STATKI QMAX i QFLEX WYPOSAŻONO W: Zmodyfikowane zbiorniki ładunkowe typu membranowego Systemy skraplania gazu odparowanego z ładunku (boil-off gas). Dwa wolnoobrotowe silniki spalinowe napędu głównego Pierwszy raz w światowym budownictwie okrętowym: Zbudowano statki LNG takiej wielkości Zastosowano na statku skraplanie gazu LNG Uniezależniono stabilizację ciśnienia w zbiornikach ładunkowych od napędu statku

8 STATEK Z NAPĘDEM TURBOPAROWYM QFLEX STATEK NAPĘDZANY DWOMA SILNIKAMI SPALINOWYMI

9 Statek LNG (do przewozu skroplonego gazu ziemnego) Dane statku QMAX QFLEX 1 Pojemność ładunku (Cargo Capacity) [m 3 ] 2 Długość całkowita (Lenght Overall) [m] 3 Szerokość (Breadth) [m] Wysokość (Depth) [m] Zanurzenie (Draft) [m ] Prędkość (Speed) [w] Silniki Główne: MAN B&W Typ 7S70ME-C 6S70ME-C Ilość 2 2 Moc [Kw]

10 BUDOWA STATKÓW LNG

11 SPB - SELF SUPPORTING PRISMATIC TANKS ZALETY KONSTRUKCJ ZBIORNIKÓW TYPU SPB: 1. NIŻSZE KOSZTY EKSPLOATACJI 2. MOŻLIWOŚĆ PRZEWOZU WIĘKSZEJ ILOŚCI ŁADUNKU - ZASTOSOWANIE STUDZIENEK POMPOWYCH - MNIEJSZA ILOŚĆ BOG - PODCZS PODRÓŻY POD BALSTEM NIE STOSUJE SIĘ ZRASZANIA ZBIORNIKÓW 3. NIŻSZE KOSZTY PRZEGLĄDÓW I REMONTÓW 4. UPROSZCZONA EKSPLOATACJA - BRAK BARRIER - BRAK WĘŻOWNIC GRZEJĄCYCH KOFERDAMY - NIE MA OGRANICZEŃ DOTYCZĄCYCH POZIOMU ŁADUNKU W ZBIORNIKACH - ŁATWIEJSZA NAWIGACJA

12 SPB - SELF SUPPORTING PRISMATIC TANKS

13 SPB - SELF SUPPORTING PRISMATIC TANKS

14 SPB - SELF SUPPORTING PRISMATIC TANKS KONSTRUKCJA ZBIORNIKA TYPU SPB STUDZIENKA POMPOWA USYTUOWANA -300 MM PONIŻEJ DNA ZBIORNIKA

15 SPB - SELF SUPPORTING PRISMATIC TANKS Zbiornik izolowany z zewnątrz panelami Izolacyjnymi. Panele montowane są do zbiornika przy pomocy śrub. Materiałem paneli jest pianka poliuretanowa. Między panelami wstawiane są segmenty Izolacyjne. Siły ciśnienia cieczy ładunku nie oddziaływują bezpośrednio na izolację co pozwala na użycie najbardziej efektywnych materiałów izolacyjnych

16 A - wieża pompowa. B Liquid & Vapour Dome. C Izolacja termiczna. D Grubość zbiornika. E Kurczliwość termiczna zbiornika. F Cylindryczny pierścień suportu zbiornika. G powłoka zewnętrzna zbiornika. H Doprowadzenie BOG do s-ka. STATEK LNG ZE ZBIORNIKAMI TYPU MOSS

17 STATEK LNG ZE ZBIORNIKAMI TYPU MOSS

18 ZBIORNIK TYPU MOSS

19 ZBIORNIK TYPU MOSS

20 ZBIORNIK TYPU MOSS

21 ZBIORNIK TYPU MOSS

22 PUMP TOWER WIEŻA POMPOWA

23 POMPA CARGO WIEŻA POMPOWA

24 STATKI ZE ZBIORNNIKAMI MEMBRANOWYMI Obecnie na statkach LNG są stosowane trzy systemy zbiorników membranowych zaprojektowane przez francuską firmą GTT : Mark III No 96 CSI

25

26 SYSTEMY ZBIORNIKÓW MEMBRANOWYCH MARK III KONSTRUKCJA ZBIORNIKA MEMBRANOWEGO Zbiornik ładunkowy posiada dwie warstwy izolacji termicznej i dwie membrany nazywane barierami SIDE PASSAGE WAY INNER DECK HULL SECONDARY INSULSTION SECONDARY BARRIER PRIMARY INSULATION PRIMARY BARRIER PRIMARY BARRIER METALOWA MEMBRANA BEZPOŚREDNIO STYKAJĄCA SIĘ Z ŁADUNKEIM. SECONDARY BARRIER W ZALEŻNOŚCI OD SYSTEMU ZBIORNIKÓW MEMEBRANOWYCH JEDNO LUB WIELOWARSTWOWA MEMBRANA PRZEDZIELAJĄCA DWIE WARSTWY IZOLACJI ZBIORNIKA. BALLAST TANK PIPE DUCKT

27 SYSTEMY ZBIORNIKÓW MEMBRANOWYCH MARK III Passageway Void area Cofferdam Primary barrier 304 l stainless steel 1.2 mm THICK PRIMARY INSULATION 100mm Interbarrier space ibs Secondary barrier Triplex membrane 0.7 mm THICK Ballast tank Pipe duct SECONDARY INSULATION 170 mm Insulaton space is

28 SYSTEMY ZBIORNIKÓW MEMBRANOWYCH MARK III PRIMARY MEMBRANE Ma grubość 1.2 mm Jest wykonana z pasów stali nierdzewnej 304 L Posiada wytłoczenia wykonane w dwóch prostopadłych kierunkach pozwalające na kompensację naprężeń termicznych. Jest przyspawana do płaskowników ze stali nierdzewnej wbudowanych w panele izolacyjne stanowiące pierwszą warstwę izolacyjną (primary insulation ibs).

29 SYSTEMY ZBIORNIKÓW MEMBRANOWYCH MARK III SECONDARY MEMBRANE STANOWI BARIERĘ POMIĘDZY DWOMA WARSTWAMI IZOLACJI GRUBOŚĆ MEMBRANY 0.7 mm SKŁADA SIĘ Z TRZECH ZESPOLONYCH WARSTW MATERIAŁU (TRIPLEX) DWIE ZEWNĘTRZNE WARSTWY SĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO A WEWNĘTRZNĄ JEST ALUMINIOWA FOLIA O GRUBOŚCI 80 MIKRONÓW DRUGA MEMBRANA (SECONDARY MEMBRANE) JEST PRZYKLEJANA DO PANELI IZOLACYJNYCH

30 90 0 corner panel Thrihedron corner panel Flat panel

31 SYSTEMY ZBIORNIKÓW MEMBRANOWYCH MARK III TOP BRIDGE PAD CYLINDRICAL PLUG SECONDARY MEMBRANE TRIPLEX SCAB FLAT PANEL ANCHORING STRIP FLAT JOINT SECONDARY MEMBRANE INNER HULL

32 SYSTEMY ZBIORNIKÓW MEMBRANOWYCH MARK III FLAT PANEL

33 SYSTEMY ZBIORNIKÓW MEMBRANOWYCH MARK III

34 SYSTEMY ZBIORNIKÓW MEMBRANOWYCH MARK III FLAT PANEL

35

36 SYSTEMY ZBIORNIKÓW MEMBRANOWYCH MARK III

37 SYSTEMY ZBIORNIKÓW MEMBRANOWYCH MARK III Konstrukcja izolacji zbiornika w systemie MARK III

38 SYSTEMY ZBIORNIKÓW MEMBRANOWYCH MARK III

39

40 SYSTEMY ZBIORNIKÓW MEMBRANOWYCH NO 96 Hull Side passage way Inner deck Secondary insulation BOX 300 mm Secondary barrier Invar 0.7mm Primary insulation BOX 230 mm Primary barrier Invar 0.7 mm Ballast tank Pipe duct

41 SYSTEMY ZBIORNIKÓW MEMBRANOWYCH NO 96

42 SYSTEMY ZBIORNIKÓW MEMBRANOWYCH NO 96

43 SYSTEMY ZBIORNIKÓW MEMBRANOWYCH NO 96

44 SYSTEMY ZBIORNIKÓW MEMBRANOWYCH NO 96

45 SYSTEMY ZBIORNIKÓW MEMBRANOWYCH NO 96

46 SYSTEMY ZBIORNIKÓW MEMBRANOWYCH NO 96

47 SYSTEMY ZBIORNIKÓW MEMBRANOWYCH NO 96

48 SYSTEMY ZBIORNIKÓW MEMBRANOWYCH NO 96 Tongue arrangement Tongue Flexible Seam resistance weld

49 SYSTEMY ZBIORNIKÓW MEMBRANOWYCH NO 96

50 SYSTEMY ZBIORNIKÓW MEMBRANOWYCH NO 96

51 SYSTEMY ZBIORNIKÓW MEMBRANOWYCH NO 96

52 SYSTEMY ZBIORNIKÓW MEMBRANOWYCH NO 96

53 SYSTEMY ZBIORNIKÓW MEMBRANOWYCH NO 96

54 SYSTEMY ZBIORNIKÓW MEMBRANOWYCH NO 96

55 MARK III No 96

56 Pompy zbiornikowe

57 SUBTRAN zanurzeniowa pompa odśrodkowa wysokiego ciśnienia przeznaczona jest do pompowania ciekłych gazów LN2, LAr, LNG. Do smarowania łożysk, wykorzystuje się krioprodukt. P = 20 bar (290 PSI) (Hmax = 165 m) Qmax = 340 l/min N = 15 kw

58 Modular Centrifugal Pump (MCP) Multi-stage Vertical Pump (VP) Pompy odśrodkowe MCP o wydajności od 14 l/min do l/min. Ciśnienie wylotowe do 20 bar Pionowe wielostopniowe pompy VP wysokiego ciśnienia do 130 barów przeznaczone są do pompowania ciekłych gazów: LO2, LN2, LAr, LCO2, LNG.

59 Pompy LNG do ładowania zbiorników stacjonarnych oraz autocystern Pompa odśrodkowa typu GBS P = 28 bar (Hmax = 190 m H2O) Q = l/min Pionowa pompa odśrodkowa typu VS P = 25 bar (Hmax = 70 m H2O) Q = l/min

60 Pompy LNG do ładowania małych zbiorników stacjonarnych oraz autocystern Pompa odśrodkowa typu CO Ciśnienie P = 36 bar. (Hmax = 160 m H2O) Q = l/min om Pompa typu GBSD Ciśnienie P = 50 bar Qmax = 555 l/min Pompa odśrodkowa typu CSH Ciśnienie P = 50 bar. Pompy mogą służyć do pompowania ciekłych gazów (LN2, LAr, LCO2, LNG) oraz zwykłej wody lub innych roztworów o niskiej lepkości.

61 Układ pompowy Mixtran Zamknięty układ pompowy do autocystern Pompy kriogeniczne (GBS 155/4.5, CBS 185/3 lub CBS 2/155/4.5). Pompa odśrodkowa typu CBS 185/3 P = 50 bar (Hmax = 330 m H2O) Q = l/min om

62 Odśrodkowe pompy LPG niskiego i średniego ciśnienia Wielostopniowa pompa VSMP 8/140-4 P = 30 bar Q = l/min Pompa VSMP 200 P = 3 bar Q = 1000 l/min ml Pompa SLLPRP 65 P = 15 bar Q = 35 l/min

63 Pompy tłokowe (LNG) Pompa tłokowa HPP 5 - cylindrowa (LNG) P = 690 bar Qmax =1135 l/min

64 Pompy zanurzeniowe LNG Krioprom, OOO PKF, Odessa

65 Pompy tłokowe LNG wysokiego ciśnienia Pompa 3XL-DELTA-N 50/TW14,5 (do 3 modułów) Q = 80 l/min, P = 300 bar ml

66 Systemy ładowania (bunkrowania) zbiornikowców:

67 Systemy ładowania (bunkrowania) zbiornikowców:

68 Systemy ładowania (bunkrowania) zbiornikowców:

69 Systemy ładowania (bunkrowania) zbiornikowców:

70 Systemy ładowania (bunkrowania) zbiornikowców:

71 Systemy ładowania (bunkrowania) zbiornikowców:

72 Systemy ładowania (bunkrowania) zbiornikowców:

73 Systemy ładowania (bunkrowania) zbiornikowców:

74 Systemy ładowania (bunkrowania) zbiornikowców:

75 Systemy ładowania (bunkrowania) zbiornikowców:

76 Systemy rozładowywania zbiornikowców:

77 Systemy rozładowywania zbiornikowców:

78 Systemy rozładowywania zbiornikowców:

79 Systemy rozładowywania zbiornikowców:

80 Systemy rozładowywania zbiornikowców:

81 Systemy ładowania (bunkrowania) zbiornikowców:

82 Systemy ładowania (bunkrowania) zbiornikowców:

83 Systemy rozładowywania zbiornikowców: STATKI LNG Z REGAZYFIKACJĄ (LNGRV) Skroplony LNG jest regazyfikowany na burcie statku i wyładowywany pod wysokim ciśnieniem bezpośrednio do systemu sieci dystrybucji gazu, eliminując w ten sposób potrzebę budowy terminalu wyładunkowego na lądzie.

84 Statek LNG cumowany jest do boi wyładunkowej zwanej STL przeznaczoną do przesyłu gazu Boja znajduje się około m pod powierzchnią wody i zacumowana jest do dna morskiego za pomocą 8 dużych kotwic rozmieszczonych symetrycznie. Podchodzący do boi gazowiec łapie za pomocą rzutki tzw. Messenger Line, podłączoną do boi, o długości około 180 m i swobodnie utrzymującej się na powierzchni wody przy użyciu małych elementów wypornościowych. Następnie boja wciągana jest do wnętrza kadłuba statku i zabezpieczona mechanizmem hydraulicznym. W ten sposób statek zostaje zakotwiczony do boi i może pozostawać na wodzie bez użycia napędu. Kotwice utrzymujące boję na określonej głębokości.

85 Systemy skraplania gazu BOG zainstalowane na statkach: QMAX SYSTEM FIRMY CRYOSTAR EcoRel S QFLEX SYSTEMY FIRMY HAMWORTHY: MARK I MARK III

LNG własnosci i zastosowanie Michał Bagniewski

LNG własnosci i zastosowanie Michał Bagniewski LNG własnosci i zastosowanie Michał Bagniewski Skroplony gaz ziemny czyli Liquefied Natural gas (LNG) produkowany jest poprzez obniżanie temperatury gazu poniżej punktu wrzenia i jego oczyszczanie. Zmiana

Bardziej szczegółowo

(amoniak, chlor, dwutlenek siarki). Sposoby (systemy) przeciwdziałania

(amoniak, chlor, dwutlenek siarki). Sposoby (systemy) przeciwdziałania JEDNOSTKA RATOWNICTWA CHEMICZNEGO Sp. z o.o. 33-101 TARNÓW, UL. KWIATKOWSKIEGO 8 Telefony: +48 14 637 39 74; fax +48 14 628 34 57; e-mail: r.skorupa@jrch.pl Charakterystyka specyficznych zagrożeń z udziałem

Bardziej szczegółowo

Rys. 8.9. Model numeryczny systemu wirującego turbogeneratora podpartego w łożyskach aerostatycznych Ź r ó d ł o: [12].

Rys. 8.9. Model numeryczny systemu wirującego turbogeneratora podpartego w łożyskach aerostatycznych Ź r ó d ł o: [12]. Rys. 8.8. Model turbogeneratora ORC (Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej) Ź r ó d ł o: Z. K o z a n e c k i, Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej, opracowanie wewnętrzne.

Bardziej szczegółowo

TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ

TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Wydział Inżynierii Mechanicznej Inż. Mikołaj Skibowski Nr albumu: 095620 Stanowisko dydaktyczne do badań instalacji

Bardziej szczegółowo

WODÓR PALIWEM PRZYSZŁOŚCI

WODÓR PALIWEM PRZYSZŁOŚCI WODÓR PALIWEM PRZYSZŁOŚCI mgr inż. Adam Feldzensztajn mgr inż. Leszek Pacuła inż. Jakub Pusz 80-286 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 84, (Poland) E-mail: iwt@intech.biz.pl Web: www.intech.gdansk.pl Tel.: (+48

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2014 r. Poz. 536 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 28 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2014 r. Poz. 536 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 28 lutego 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 kwietnia 2014 r. Poz. 536 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów szkoleń i

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje stalowe pełnomorskie (offshore) rodzaje, remonty. Offshore steel structures: types and repairs

Konstrukcje stalowe pełnomorskie (offshore) rodzaje, remonty. Offshore steel structures: types and repairs Ryszard Pakos Ernest Romek Konstrukcje stalowe pełnomorskie (offshore) rodzaje, remonty Offshore steel structures: types and repairs Streszczenie W ostatnich latach obserwuje się ciągły wzrost zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Materiały techniczno-projektowe Logatherm WPS.. K-1, WPS.. -1 i WPS.. Ciepło jest naszym żywiołem. Zakres mocy od 6 kw do 60 kw

Materiały techniczno-projektowe Logatherm WPS.. K-1, WPS.. -1 i WPS.. Ciepło jest naszym żywiołem. Zakres mocy od 6 kw do 60 kw Pompy ciepła glikol-woda Wydanie 0/07 Materiały techniczno-projektowe Logatherm WPS.. K-, WPS.. - i WPS.. Zakres mocy od 6 kw do 60 kw Ciepło jest naszym żywiołem Spis treści Spis treści Podstawy................................

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć.

PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć. PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć. AUTORZY PORADNIKA Mariusz Bogacki Arkadiusz Osicki Sławomir Pasierb Jerzy Wojtulewicz Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

news THE INTERNATIONAL MAGAZINE OF LEROY-SOMER > INNOWACYJNOŚĆ > METRO W CHINACH > KU PEŁNEMU ZWYCIĘSTWU

news THE INTERNATIONAL MAGAZINE OF LEROY-SOMER > INNOWACYJNOŚĆ > METRO W CHINACH > KU PEŁNEMU ZWYCIĘSTWU news POLAND 28 THE INTERNATIONAL MAGAZINE OF LEROY-SOMER PAŹDZIERNIK 2013 > METRO W CHINACH Huasuitong lub sztuka drążenia tuneli > KU PEŁNEMU ZWYCIĘSTWU Hydrogeneratory Watt&Sea i regaty Vendée Globe

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 stycznia 2015 r. Poz. 34 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny

system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny Spis treści 1. Wstęp....... 3 2. System Solter Pex... 3 2.1. Charakterystyka materiału rur.... 3 2.1.1 Kumulacja ładunków elektrycznych... 3 2.1.2 Odporność

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo poprzez efektywność energetyczną

Bezpieczeństwo poprzez efektywność energetyczną Bezpieczeństwo poprzez efektywność energetyczną Autor: Marcin Łapa 1. Wprowadzenie Początek XXI wieku niesie ze sobą poważne zmiany dotyczące wytwarzania energii. Ludzkość powoli uświadamia sobie, że bazujemy

Bardziej szczegółowo

z energetyką energia w gospodarstwie rolnym przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU

z energetyką energia w gospodarstwie rolnym przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ z energetyką przyjazną środowisku za pan brat energia w gospodarstwie rolnym Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju ul.

Bardziej szczegółowo

Jak zorganizować przegląd energetyczny szkoły i pomóc zespołowi ds. energii poznać jej sytuację energetyczną?

Jak zorganizować przegląd energetyczny szkoły i pomóc zespołowi ds. energii poznać jej sytuację energetyczną? Jak zorganizować przegląd energetyczny szkoły i pomóc zespołowi ds. energii poznać jej sytuację energetyczną? Poradnik dla szkolnych woźnych i/lub administratorów technicznych budynku Niniejszy poradnik

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

dzisiaj Najważniejsze nowatorskie rozwiązania ABB na rok 2014 14

dzisiaj Najważniejsze nowatorskie rozwiązania ABB na rok 2014 14 dzisiaj 1 14 Magazyn dla klientów ABB w Polsce Najważniejsze nowatorskie rozwiązania ABB na rok 2014 14 Wystartowała kolejna fabryka ABB w Polsce 4 Efektywnie i cicho. Transformatory dla PSE 9 Podgrzewanie

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH DLA INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ, W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

LISTA PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH DLA INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ, W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO LISTA PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH DLA INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ, W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 (STANOWIĄCĄ PROJECT PIPELINE DLA SEKTORA ENERGETYKI W RAMACH PO IIŚ

Bardziej szczegółowo

Osuszanie chłodnicze: PoleStar Smart

Osuszanie chłodnicze: PoleStar Smart Osuszanie chłodnicze: PoleStar Smart Zanieczyszczenie sprężonego powietrza Poważny problem w przemysłowych procesach produkcyjnych Sprężone powietrze to podstawowe źródło energii w większości przemysłowych

Bardziej szczegółowo

dzisiaj Magazyny energii istotny element sieci energetycznych 12

dzisiaj Magazyny energii istotny element sieci energetycznych 12 dzisiaj 3 13 Magazyn dla klientów ABB w Polsce Magazyny energii istotny element sieci energetycznych 12 Duże zamówienie na trudny rynek 6 76 pociągów Stadlera z urządzeniami trakcyjnymi ABB 10 Robotyzacja

Bardziej szczegółowo

PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA

PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA ISSN 0509-6669 PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA Kwartalnik naukowy 3/2009 (198) TECHNIKI I TECHNOLOGIE RAKIET KOSMICZNYCH prof. dr hab. inż. Piotr Wolański, redaktor wydania SPIS TREŚCI Od redaktora wydania...

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów solarnych

Projektowanie systemów solarnych Projektowanie systemów solarnych Solarne przygotowywanie ciepłej wody Solarne wspomaganie ogrzewania Solarne ogrzewanie basenów kąpielowych Kolektory rurowe VTK Kolektory płaskie VFK Solarne podgrzewacze

Bardziej szczegółowo

JAKI KLIMATYZATOR ODPOWIADA MOIM POTRZEBOM?

JAKI KLIMATYZATOR ODPOWIADA MOIM POTRZEBOM? JAKI KLIMATYZATOR ODPOWIADA MOIM POTRZEBOM? Tak znajdziesz odpowiedni klimatyzator K RYTERIA WYBORU D ZIAŁANIE P ORÓWNANIE SYSTEMÓW P RZEGLĄD OFERTY Klimatyzatory dachowe Klimatyzatory dachowe z oknem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 1853 OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 14 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 1853 OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 14 sierpnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 1853 OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Acta Innovations, ISSN 2300-5599, nr 8, 2013

Acta Innovations, ISSN 2300-5599, nr 8, 2013 Maksymilian Kochański Centrum Badań i Innowacji Pro- Akademia ul. Piotrkowska 238, 90-360 Łódź, Maksymilian.Kochanski@proakademia.eu Katarzyna Korczak Centrum Badań i Innowacji Pro- Akademia ul. Piotrkowska

Bardziej szczegółowo

HYDROIZOLACJE ISSN 2353-5261

HYDROIZOLACJE ISSN 2353-5261 miesięcznik HYDROIZOLACJE ISSN 2353-5261 edycja 2015 poleca Iniekcja Krystaliczna 28 lat doświadczenia Trwałe osuszanie budynków poprzez wytworzenie blokady przeciwwilgociowej Iniekcja Krystaliczna, opracowana

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny 2 - ii PRZEDMOWA Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

Condair GS...OC wersja C

Condair GS...OC wersja C Condair GS...OC wersja C Nawilżacz parowy opalany gazem - wykonanie zewnętrzne Instrukcja Instalacji, uruchomienia, oraz eksploatacji i konserwacji 2553162 PL 1204 Spis treści 1 Wstęp 4 1.1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA INSTALACJĘ SOLARNĄ WSPOMAGAJĄCĄ PODGRZEW CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM

OFERTA NA INSTALACJĘ SOLARNĄ WSPOMAGAJĄCĄ PODGRZEW CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM OFERTA NA INSTALACJĘ SOLARNĄ WSPOMAGAJĄCĄ PODGRZEW CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM OBIEKT: INWESTOR: Dostawca: Pieczęć i podpis: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: A. Opis techniczny 1. Założenia dla

Bardziej szczegółowo

Procesy pseudopojemnościowe na granicy faz elektroda/elektrolit w elektrochemicznych systemach magazynowania energii

Procesy pseudopojemnościowe na granicy faz elektroda/elektrolit w elektrochemicznych systemach magazynowania energii Politechnika Poznańska Wydział Technologii Chemicznej Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej Kierunek studiów: Technologia Chemiczna Procesy pseudopojemnościowe na granicy faz elektroda/elektrolit

Bardziej szczegółowo