Czy straciłeś pracę?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czy straciłeś pracę?"

Transkrypt

1 Czy straciłeś pracę? Co się dzieje, gdy traci się pracę? Jakie zasiłki można uzyskać? Ile można otrzymać? Jak się zarejestrować? Jak poradzić sobie otrzymując mniejsze dochody? provided by the Citizens Information Board

2 Niniejsza broszura zawiera informacje przydatne dla osób, które straciły pracę. Opisano w niej oferowane zasiłki i wsparcie oraz kroki, które należy podjąć, aby uzyskać do nich dostęp. Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie Spis treści Co się dzieje, gdy traci się pracę? 3-7 Jakie zasiłki można uzyskać? 8 Zasiłek dla osób poszukujących pracy 9 Zapomoga dla osób poszukujących pracy i ocena dochodów 10 Ile można otrzymać? 11 Jak się zarejestrować? 12 Lista potrzebnych dokumentów 13 Jak odbiera się świadczenia pieniężne? 14 Jak poradzić sobie otrzymując mniejsze dochody? Poszukiwanie pracy 18 Przydatne kontakty

3 Co się dzieje, gdy traci się pracę? Do utraty pracy może dojść na skutek redukcji etatu lub zwolnienia indywidualnego. Na czym polega różnica? REDUKCJA ETATU Zlikwidowane zostaje samo stanowisko. Może to wynikać ze zmniejszenia liczby pracowników lub zamknięcia bądź przeniesienia zakładu. Redukcja etatu wiąże się z uprawnieniem do wypłaty ustawowej odprawy wolnej od podatku. Do otrzymania odprawy uprawnione są osoby, które pracowały dla danego pracodawcy przez co najmniej dwa lata i mają powyżej 16 lat. Wszyscy kwalifikujący się pracownicy są uprawnieni do otrzymania dwutygodniowej wypłaty [przed potrąceniem podatku i składek na ubezpieczenie społeczne (PRSI), maksymalnie do wysokości 600 EUR za tydzień] za każdy rok pracy plus jedna dodatkowa wypłata tygodniowa. Jest to minimalna odprawa i pracodawca może zgodzić się na wypłacenie wyższej kwoty. ZWOLNIENIE Z PRACY Pracownik traci pracę, ale stanowisko nie ulega likwidacji i może zostać objęte przez kogoś innego. Niektóre powody zwolnienia są uznawane za uzasadnione, natomiast inne nie. W przypadku zwolnienia z pracy należy sprawdzić, czy pracodawca należycie uzasadnił przyczyny zwolnienia oraz czy postępował zgodnie ze stosownymi procedurami. Jeżeli pracownik uzna, że jego zwolnienie było nieuzasadnione i jest uprawniony do wniesienia roszczenia, jego pracodawca musi dowieść, że zwolnienie było uzasadnione. Generalnie pracownik nie kwalifikuje się do otrzymania żadnej wypłaty poza ekwiwalentem za niewykorzystany urlop lub odszkodowaniem za skrócenie okresu wypowiedzenia. 3

4 UWAGA Długość okresu wypowiedzenia jest uzależniona od czasu pracy u danego pracodawcy. Pisemna umowa o pracę może przewidywać dłuższy okres wypowiedzenia. Jeżeli pracownik został zwolniony w związku z redukcją etatu, ma prawo do co najmniej dwutygodniowego okresu wypowiedzenia zgodnie z Formularzem Zawiadomienia o Redukcji Etatu (część A formularza RP50), na którym powinna być wskazana data zakończenia zatrudnienia. W przypadku indywidualnego zwolnienia z pracy pracownikowi przysługuje minimalny okres wypowiedzenia, jeżeli przepracował co najmniej 13 tygodni u swojego pracodawcy. Okres zatrudnienia Minimalny okres wypowiedzenia od 13 tygodni do 2 lat 1 tydzień od 2 do 5 lat 2 tygodnie od 5 do 10 lat 4 tygodnie od 10 do 15 lat 6 tygodni 15 lat i więcej 8 tygodni Wypłata i podatek Osobie, która straciła pracę, może przysługiwać również ekwiwalent pieniężny za należny urlop, który został niewykorzystany. Podatek dochodowy odprowadzany przez pracodawcę obliczany jest dla każdego okresu wynagrodzenia przy założeniu, że pracownik będzie nadal uzyskiwał taki poziom dochodów przez resztę roku. Jeżeli rzeczywisty dochód pracownika za rok będzie niższy, ponieważ przestał pracować w ciągu roku, możliwe jest, że zapłacił za dużą kwotę podatku. Może wtedy wystąpić z wnioskiem o zwrot podatku, wykorzystując w tym celu formularz zwrotu podatku P50. Ten formularz oraz więcej informacji na temat zwrotu podatku można uzyskać w lokalnym urzędzie skarbowym lub na stronie internetowej 4

5 Zmniejszenie wymiaru czasu pracy lub płacy Kiedy pracodawcę dotyka spadek koniunktury albo ma mniej pracy dla danego pracownika, może mu zaproponować obniżkę płacy lub pracę w mniejszym wymiarze godzin. Wiąże się to ze zmianą warunków umowy o pracę. Wszelkie zmiany w umowie o pracę muszą być uzgodnione przez pracownika i pracodawcę, a pracownik ma prawo nie wyrazić na nie zgody. Jednak w przypadku odmowy pracodawca może podjąć decyzję o redukcji etatu pracownika. Pracodawca może również wysłać pracownika na przymusowy urlop lub skrócić jego czas pracy na okres kilku tygodni. Przestój w pracy następuje, kiedy pracodawca nie jest w stanie zapewnić pracownikowi pracy. Sytuacja pracy w niewielkim wymiarze godzin powstaje wtedy, kiedy wynagrodzenie pracownika lub jego czas pracy są mniejsze niż połowa normalnego tygodniowego wymiaru. W obu przypadkach muszą to być sytuacje czasowe, a pracodawca musi powiadomić o nich pracownika z wyprzedzeniem. Jeżeli przestój w pracy lub sytuacja pracy w niewielkim wymiarze godzin trwa 4 tygodnie lub dłużej lub przez okres 6 tygodni w ciągu ostatnich 13 tygodni, pracownik może wystąpić o wypłacenie jednorazowej odprawy. Osobie tymczasowo zwolnionej lub pracującej w niewielkim wymiarze godzin przez część tygodnia pracy może przysługiwać prawo do ubiegania się o zasiłek dla osób poszukujących pracy lub zapomogę dla osób poszukujących pracy za dni, kiedy pozostaje bez pracy. Musi ona pozostawać bez pracy przez co najmniej 3 z 6 dni roboczych. Osoba taka może mieć także możliwość pobierania dodatku rodzinnego, jeśli ma rodzinę, a jej płaca lub czas pracy zostały zmniejszone. 5

6 See overleaf for instructions on how to complete this form and for terms and conditions N.B. You may submit your claim on-line at the following web address: On-line claims are processed quicker as they are automatically validated and recorded on our system. Employer PAYE No.: * Employee PPS No.: * Employer Registered Name: * Employee Surname: * Trading Name: (if different from above) Employee First Name: * Registered Address: * Address: * County: * Post Code: EMPLOYER REBATE CLAIM Please choose EMPLOYEE LUMP SUM CLAIM Employment Address: (if different from above) Date of Commencement of Employment: * Date of Termination of Employment: * Is Employee a Director/Secretary/Shareholder of this County: Post Code: Company? * Yes No Business Sector: * Job Title: * Weekly Hours: * PRSI Class: * Reason for Redundancy: * Gross Weekly Wage: * Reason for Non-Payment (if appropriate): Redundancy Payment Details No. of Years No. of Weeks Due: Statutory Entitlement: * Service: * * County: * Contact Name: * Contact Telephone No: * Contact Telephone No: * Date of Birth: * Post Code: address: Gender: * Male Female Date of Notice of Termination: * Proposed Date of Termination: * Payee Address: * (if different from above) County: * Employer Signature: * Role of Signee: * Post Code: Administrator Details (if applicable) Administrator PAYE No.: Company Name: Address: County: Contact Name: Contact Telephone No.: Address: Post Code: Rebate Amount due to Employer: * Rebate Claim Declaration OR Lump Sum Claim Declaration EMPLOYER / EMPLOYER REPRESENTATIVE: * ADMINISTRATOR / EMPLOYER: I hereby certify that the above employer has not paid the full statutory to the employee. Signed: Date: Signed: Date: Role of Signee: Role of Signee: EMPLOYEE: * EMPLOYEE: I hereby certify that I have received payment of from my employer. (Blue ink only) Signed: Date: Signed: Date: Lista dokumentów, które pracownik powinien otrzymać odchodząc z pracy DOKUMENT Formularz RP50 (B) CLAIM FOR REDUNDANCY PAYMENT FROM THE SOCIAL INSURANCE FUND See following page for Breaks in Service (if any) I hereby declare the above employee was dismissed by reason of redundancy, and request payment of 60% of the statutory amount paid Redundancy Payments Acts RP50 (A) NOTIFICATION OF REDUNDANCY Claim No: (office use only) redundancy entitlement to the above employee, and payment should now be made to them from the Social Insurance Fund. I hereby certify that I have not received payment as outlined above from my employer: (Blue ink only) CO TO JEST? Formularz RP50 to formularz składający się z czterech części. Jeżeli pracownik stracił pracę na skutek redukcji etatu, powinien otrzymać od swojego pracodawcy zawiadomienie o redukcji etatu (część A formularza RP50). W dniu ustania stosunku pracy pracownik powinien otrzymać zaświadczenie o redukcji etatu (część B formularza RP50), wraz z jednorazową odprawą. DLACZEGO JEST POTRZEBNE? Są to dowody redukcji etatu pracownika i wypłaty. P Pracownik powinien otrzymać zaświadczenie podatkowe (P60) na koniec każdego roku zatrudnienia. Na formularzu P60 odnotowane są wszystkie zaliczki na podatek dochodowy (PAYE) pracownika za dany rok, wraz z jego taksą od dochodu oraz składkami na ubezpieczenie społeczne (PRSI). Każdy formularz P60 odnosi się tylko do jednego roku kalendarzowego. Formularz P60 może okazać się szczególnie ważny w przypadku przedostatniego pełnego roku przed utratą pracy oraz roku poprzedzającego ten rok, ponieważ stanowi zapis składek na ubezpieczenie społeczne (PRSI) pracownika w tych latach. Są one podstawą ubiegania się o zasiłek dla osób poszukujących pracy.

7 DOKUMENT P45 CO TO JEST? Formularz P45 to formularz składający się z czterech części, w którym odnotowane jest wynagrodzenie, podatek i składki na ubezpieczenie społeczne (PRSI) pracownika od początku roku podatkowego do dnia zakończenia pracy. Pracodawca jest zobowiązany wysyłać część 1 formularza do inspektora podatkowego (urzędnika urzędu skarbowego) oraz przekazać części 2, 3 i 4 pracownikowi w dniu zakończenia stosunku pracy lub w dniu ostatniej wypłaty. Jeżeli zatrudnienie ustaje w 2009 r., pracownik powinien otrzymać także zaświadczenie o odprowadzonej taksie od dochodu. DLACZEGO JEST POTRZEBNE? Formularz P45 jest potrzebny przy ubieganiu się o świadczenia socjalne i zwrot podatku w okresie, w którym dana osoba pozostaje bezrobotna. Jeżeli pracodawca nie przekaże pracownikowi formularza, pracownik powinien natychmiast poinformować o tym urząd skarbowy. Urząd skarbowy skontaktuje się z pracodawcą w celu uzyskania P45 pracownika. Żadne inne formularze lub dokumenty nie mogą zastąpić formularza P45. Dodatkowe informacje Aby uzyskać informacje dotyczące redukcji etatów, należy skontaktować się z Krajowym Biurem Spraw Pracowniczych (NERA), a o prawach wynikających z przepisów o nieuzasadnionych zwolnieniach można dowiedzieć się w Biurze Pełnomocnika ds. Praw Pracowniczych. W sprawie informacji na temat wszystkich swoich praw pracowniczych należy kontaktować się z NERA, dzwoniąc pod numer (opłata za połączenie lokalne) lub na stronie employmentrights.ie. Osoby, które uważają, że doszło do naruszenia ich praw pracowniczych, mogą wnieść skargę do Sądu Apelacyjnego ds. Zatrudnienia. Więcej informacji można uzyskać w witrynie internetowej tego Sądu eatribunal.ie. 7

8 Jakie zasiłki można uzyskać? Osoba pracująca płaci co tydzień składki na ubezpieczenie społeczne (PRSI) wraz z podatkiem. Jeżeli pracownik opłaci wystarczającą ilość składek, jest uprawniony do otrzymania świadczenia z tytułu ubezpieczenia społecznego, gdy stanie się osobą bezrobotną i poszukującą pracy. Świadczenie to określane jest jako zasiłek dla osób poszukujących pracy. Jeżeli pracownik nie opłacał składek na ubezpieczenie społeczne lub nie opłacił wystarczającej ilości składek, może otrzymać świadczenie uwarunkowane kryteriami finansowymi. Nosi ono nazwę zapomogi dla osób poszukujących pracy. O oba świadczenia należy ubiegać się w lokalnym urzędzie pomocy społecznej (najbliższy urząd można znaleźć na stronie Jeżeli rozpatrzenie wniosku o przyznanie świadczenia dla osób poszukujących pracy będzie wymagało dłuższego czasu albo jeżeli dana osoba nie kwalifikuje się do otrzymania zasiłku lub zapomogi dla osób poszukujących pracy, wówczas można uzyskać dodatkowe świadczenie socjalne od pracownika opieki społecznej w rejonowym ośrodku zdrowia. Pracownik opieki społecznej może również pomóc, jeżeli dana osoba znajduje się w wyjątkowo trudnej sytuacji finansowej. Niemożliwe jest uzyskanie jakichkolwiek świadczeń w ramach programu dodatkowego świadczenia socjalnego, jeżeli dana osoba lub jej partner pracuje więcej niż 30 godzin tygodniowo. Osobom, które były samozatrudnione, zwykle nie przysługuje zasiłek dla osób poszukujących pracy, ale mogą kwalifikować się do otrzymania zapomogi dla osób poszukujących pracy lub dodatkowego świadczenia socjalnego. Osoby chore lub niepełnosprawne mogą kwalifikować się do otrzymywania zasiłku chorobowego albo dodatku z tytułu niepełnosprawności zamiast świadczenia dla osób poszukujących pracy. 8

9 Zasiłek dla osób poszukujących pracy Aby otrzymać zasiłek dla osób poszukujących pracy, należy: Mieszkać w Irlandii Być w wieku poniżej 66 lat Być dostępnym i zdolnym do pracy oraz faktycznie poszukiwać pracy (konieczne może być przedstawienie stosownych dowodów) Być bezrobotnym przez co najmniej 3 dni z 6 (można pracować w niektóre dni i nadal kwalifikować się do otrzymania zasiłku dla osób poszukujących pracy) Konieczne jest ponadto posiadanie wystarczającej ilości składek na ubezpieczenie społeczne (PRSI) (opłaconych lub kredytowanych). Oznacza to 104 (2 lata) opłacone składki od czasu rozpoczęcia pracy. W przypadku składania wniosków w 2010 r. należy posiadać: Albo 39 opłaconych lub skredytowanych składek w 2008 r.* (z których 13 musi być opłaconych) lub 26 tygodni opłaconych składek w 2008 r. i 26 opłaconych składek w 2007 r. * Jest to przedostatni pełny rok podatkowy przed rokiem złożenia wniosku, określany jako odpowiedni rok podatkowy. Osoba posiadająca 260 (5 lat) składek będzie otrzymywać zasiłek dla osób poszukujących pracy przez 12 miesięcy, natomiast w przypadku osób posiadających mniej niż 260 składek zasiłek jest wypłacany przez okres 9 miesięcy. Może przysługiwać dodatkowe świadczenie na osobę pełnoletnią pozostającą na utrzymaniu (współmałżonek lub partner) oraz na każde dziecko pozostające na utrzymaniu. Stan majątkowy nie wpływa na zasiłek dla osób poszukujących pracy. Jednak osobom poniżej 55 roku życia, które otrzymały odprawę w kwocie wyższej niż EUR, może nie przysługiwać zasiłek dla osób poszukujących pracy przez okres do 9 tygodni. Nie można wykonywać pracy w dniu otrzymania zasiłku dla osób poszukujących pracy. Jednak dopuszczalne jest wykonywanie pewnej dodatkowej pracy w innych godzinach niż te, które były normalnymi godzinami pracy, pod warunkiem że wykonywało się tę dodatkową pracę przez co najmniej sześć miesięcy przed utratą podstawowej pracy. 9

10 Zapomoga dla osób poszukujących pracy i ocena dochodów Aby otrzymać zapomogę dla osób poszukujących pracy, należy: Posiadać środki finansowe poniżej określonego poziomu (spełnić kryteria finansowe) Być w wieku pomiędzy 18 i 66 lat Być dostępnym i zdolnym do pracy oraz faktycznie poszukiwać pracy (konieczne może być przedstawienie stosownych dowodów) Mieszkać w Irlandii i spełniać warunek stałego pobytu Być osobą bezrobotną przez co najmniej 3 dni z 6 Kryteria finansowe pozwalają ocenić dochody danej osoby, aby sprawdzić, czy kwalifikuje się do uzyskania zapomogi. Brane są pod uwagę wszystkie źródła dochodu, w tym dochody pieniężne, dochody z kapitału, oszczędności, inwestycje, nieruchomości (ale nie własny dom) oraz korzyści wynikające z mieszkania z rodzicami w przypadku osób poniżej 25 lat (określane jako korzyści i przywileje). Ocenie podlega również dochód małżonka lub partnera. Nawet jeśli posiada się pewne środki finansowe, można zakwalifikować się do otrzymania zapomogi dla osób poszukujących pracy. Można również wykonywać pracę dorywczą lub pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy i nadal kwalifikować się do uzyskania zapomogi dla osób poszukujących pracy. Jeżeli uzyskuje się dochody z pracy, dochód 20 EUR na dzień (przez okres do 3 dni) nie jest brany pod uwagę i tylko 60% pozostałej kwoty uznaje się za dochód. Więc w przypadku osoby pracującej przez 3 dni i zarabiającej 120 EUR tylko 36 EUR zalicza się w poczet dochodów. Osoba, która jest legalnym rezydentem Irlandii przez co najmniej dwa lata, pracuje lub pracowała w tym kraju oraz zamierza pozostać w Irlandii, powinna spełniać warunek stałego pobytu. 10

11 Osoba samozatrudniona może być uprawniona do pobierania zapomogi dla osób poszukujących pracy, jeśli jej dochód jest poniżej określonego poziomu. Nie trzeba zamykać prowadzonej przez siebie działalności ani zaprzestawać pracy w charakterze osoby samozatrudnionej. W ocenie dochodów zarobki uzyskane z działalności gospodarczej ocenia się jako dochód brutto pomniejszony o wydatki związane z pracą w okresie 12 miesięcy. Dochód z ostatnich 12 miesięcy zostanie potraktowany jako orientacyjny, ale można to zmienić, jeśli istnieją czynniki świadczące, że dochód tej osoby w ciągu najbliższych 12 miesięcy będzie mniejszy. Zazwyczaj prosi się o przedstawienie pokwitowań wpłat i wypłat albo zbadanego sprawozdania finansowego za bieżący i poprzedni rok, chociaż można zostać poproszonym o sprawozdania za ostatnie dwa lub więcej lat. 11

12 Zasiłek dla osób poszukujących pracy Zapomoga dla osób poszukujących pracy/ dodatkowe świadczenie socjalne Zapomoga dla poszukujących pracy/dodatkowe świadczenie socjalne, ubiegający się w wieku lat Zapomoga dla poszukujących pracy/dodatkowe świadczenie socjalne, ubiegający się w wieku lat Ubiegający się Kwalifikujący się dorosły Kwalifikujące się dziecko Maksymalna stawka tygodniowa, EUR 188,00 124,80 29,80 188,00 124,80 29,80 144,00 124,80 nie dotyczy 100,00 100,00 nie dotyczy 12

13 Zredukowane stawki dla osób poniżej 25 lat Zredukowane stawki zapomogi dla osób poszukujących pracy i dodatkowego świadczenia socjalnego dla ubiegających się w wieku poniżej 25 lat nie mają zastosowania do (m.in.): osób z dziećmi na utrzymaniu osób, które pobierały zasiłek dla osób poszukujących pracy i dodatek z tytułu niepełnosprawności, a przechodzą na pobieranie zapomogi dla osób poszukujących pracy osób, które 30 grudnia 2009 r. miały co najmniej 20 lat i stały się bezrobotne 30 grudnia 2009 r. lub wcześniej osób, które 30 grudnia 2009 r. miały 18 lub 19 lat i stały się bezrobotne 29 kwietnia 2009 r. lub wcześniej osób w wieku poniżej 25 lat uczestniczących w kursie edukacyjnym, szkoleniu lub społecznym programie zatrudnienia oraz osób w wieku od 22 do 24 lat uczestniczących w programie praktyk zawodowych FÁS Dodatkowe informacje Na stronie dostępnych jest więcej informacji na temat tych świadczeń i kryteriów finansowych. Departament Spraw Społecznych i Rodziny publikuje bardzo szczegółowe wytyczne dotyczące wszystkich świadczeń socjalnych na stronie

14 Jak się zarejestrować? O zasiłek dla osób poszukujących pracy należy wystąpić możliwie jak najszybciej po utracie pracy, żeby nie stracić możliwości otrzymania wszystkich przysługujących świadczeń. Formularz wniosku o zasiłek i zapomogę dla osób poszukujących pracy (określany jako UP 1) można pobrać ze strony Formularz ten obejmuje oba świadczenia i jeżeli dana osoba nie kwalifikuje się do otrzymania zasiłku dla osób poszukujących pracy, może uzyskać zapomogę dla osób poszukujących pracy. Należy wypełnić formularz przed udaniem się do lokalnego urzędu pomocy społecznej i zabrać ze sobą wszystkie potrzebne dokumenty. W urzędzie mogą być kolejki. Przyjście z wypełnionym formularzem i gotowymi dokumentami przyspieszy załatwienie sprawy. Można wystąpić o dodatkowe świadczenie socjalne od pracownika opieki społecznej w rejonowym ośrodku zdrowia, czekając na rozpatrzenie wniosku o wypłatę pozostałych świadczeń. Należy przynieść ze sobą dowód tożsamości i zaświadczenie o dochodach, ostatni pasek wypłaty oraz zaświadczenie z lokalnego urzędu pomocy społecznej, jeżeli właśnie złożyło się wniosek o zasiłek lub zapomogę dla osób poszukujących pracy. Dodatkowe informacje W przypadku odmowy wypłaty świadczenia można odwołać się od tej decyzji do Biura ds. Odwołań w sprawie Świadczeń Społecznych w ciągu 21 dni. Jeżeli nastąpi odmowa przyznania dodatkowego świadczenia socjalnego, można odwołać się do HSE. Jeżeli dana osoba nie kwalifikuje się do otrzymania świadczenia dla osób poszukujących pracy, powinna mimo wszystko zarejestrować się w systemie kredytowanych składek na ubezpieczenie społeczne (PRSI), aby uniknąć luki w aktach ubezpieczeń społecznych w okresie pozostawania bezrobotnym. Osoba samozatrudniona może sprawdzić możliwość dobrowolnego opłacania składek na ubezpieczenie społeczne (PRSI). 14

15 Lista dokumentów potrzebnych do rejestracji: Numer ubezpieczenia społecznego (PPS) (i w stosownym przypadku numery PPS małżonka lub partnera i dzieci). Formularz P45 (lub w pewnych przypadkach pismo od pracodawcy). Formularz P60. Dowód tożsamości (paszport lub zupełny odpis aktu urodzenia oraz prawo jazdy, dokument z urzędu pocztowego, banku, kasy mieszkaniowej lub spółdzielczej kasy oszczędnościowej, karta bankowa lub książeczka opłat czynszowych). Należy również podać nazwisko panieńskie matki. Potwierdzenie adresu zamieszkania (rachunki za mieszkanie, książeczka opłat czynszowych lub dokument podatkowy). Dokumenty potwierdzające wysiłki podjęte w celu znalezienia pracy. Na przykład ogłoszenia o pracy, na które odpowiedziała dana osoba, listy do pracodawców wysłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną i wszelkie uzyskane odpowiedzi. Szczegółowe informacje i potwierdzenia dotyczące dochodów (wyciągi bankowe). Szczegóły dotyczące dochodów małżonka/partnera i dzieci (jeśli dotyczy). Imiona i nazwiska oraz daty urodzenia dzieci na utrzymaniu (konieczne będzie pismo ze szkoły lub college u, jeżeli którekolwiek z dzieci jest w wieku lat i uczy się w systemie dziennym). W przypadku zapomogi dla osób poszukujących pracy konieczne może być przedstawienie dowodów dotyczących okresu mieszkania w Irlandii (np. karta Krajowego Biura Imigracyjnego Garda (GNIB) i pozwolenie na pracę). 15

16 16

17 Jak odbiera się świadczenia pieniężne? Świadczenie dla osób poszukujących pracy wypłaca Departament Ochrony Socjalnej. Świadczenie to można odbierać co tydzień w najbliższym urzędzie pocztowym. Aby odebrać wypłatę, należy przynieść ze sobą ważny dowód tożsamości ze zdjęciem. Prawo jazdy, paszport lub karta GNIB są ważnymi dowodami tożsamości ze zdjęciem. Urzędnicy na poczcie mogą zażądać okazania dowodu tożsamości ze zdjęciem przed przekazaniem wypłaty. Należy także zgłaszać się do lokalnego urzędu pomocy społecznej, zazwyczaj co miesiąc, aby złożyć oświadczenie, że nadal jest się bezrobotnym i poszukuje się pracy (nazywa się to rejestracją). Lokalny urząd pomocy społecznej wyznacza dzień i godzinę rejestrowania się w każdym miesiącu. W pewnych przypadkach można się rejestrować częściej lub rzadziej. Zwykle jeśli mieszka się w odległości do 10 mil od najbliższego urzędu pomocy społecznej, rejestruje się co 4 tygodnie. Jeżeli mieszka się w odległości większej niż 10 mil od najbliższego urzędu pomocy społecznej, rejestruje się co 12 tygodni. Dodatkowe świadczenie socjalne może być wypłacane w czekach, przekazem pocztowym lub bezpośrednio na rachunek bankowy. 17

18 Jak poradzić sobie otrzymując mniejsze dochody? Osoba, która straciła pracę może mieć trudności w opłacaniu swoich rachunków i ze spłatą zadłużenia. Ważne jest, aby rozwiązywać wszelkie problemy szybko, zamiast pozwolić, żeby się nagromadziły. Serwis ds. doradztwa finansowego i budżetowania (MABS) może pomóc w zaplanowaniu budżetu oraz negocjowaniu porozumień z wierzycielami. Należy się również upewnić, że otrzymuje się wszystkie przysługujące świadczenia. Oto lista dostępnych rodzajów wsparcia: ZAKRES POMOCY Czynsz CO MOŻNA UZYSKAĆ? Uwarunkowane kryteriami finansowymi dofinansowanie miesięcznego lub tygodniowego czynszu, zwane dodatkiem mieszkaniowym. Należy wpłacić pierwsze 24 EUR. GDZIE SIĘ ZWRÓCIĆ? Pracownik opieki społecznej w rejonowym ośrodku zdrowia. Kredyt hipoteczny Uwarunkowane kryteriami finansowymi dofinansowanie tej części miesięcznej raty, którą stanowią odsetki od kredytu hipotecznego. Należy wpłacić pierwsze 24 EUR. Pracownik opieki społecznej w rejonowym ośrodku zdrowia. 18

19 ZAKRES POMOCY Kredyt hipoteczny Wydatki związane z opieką medyczną Podręczniki szkolne i ubranie CO MOŻNA UZYSKAĆ? Zmiana lub przełożenie spłat kredytu hipotecznego i pozostanie w przejętej nieruchomości przez okres do 1 roku. Uwarunkowana kryteriami finansowymi medyczna karta pokrywająca wszystkie wydatki rodziny na leczenie. Uwarunkowana kryteriami finansowymi karta wizyt u lekarza rodzinnego, która pokrywa koszty wizyt lekarskich dla wszystkich członków rodziny. Program płatności za leki, który zapewnia, że w 2010 r. ubiegający się nie będzie płacił więcej niż 120 EUR miesięcznie za przepisane leki. W przypadku posiadania dzieci, które uczęszczają do szkoły i otrzymują świadczenia socjalne lub inne świadczenia, można ubiegać się o dodatek na wyprawkę szkolną. GDZIE SIĘ ZWRÓCIĆ? Kredytodawca Należy zwrócić się do rejonowego ośrodka zdrowia HSE. Należy również uzyskać zgodę lekarza rodzinnego na świadczenie przez niego usług medycznych dla danej osoby i jej rodziny. Ubiegając się o obie karty, wykorzystuje się ten sam formularz i na jego podstawie zostanie wydana karta, do której kwalifikuje się dana osoba. Należy zwrócić się do rejonowego ośrodka zdrowia HSE. Formularze są dostępne w aptekach. Pracownik opieki społecznej w rejonowym ośrodku zdrowia. 19

20 ZAKRES POMOCY Nagłe wydatki Niskie dochody CO MOŻNA UZYSKAĆ? Świadczenie na potrzeby specjalne przeznaczane na jednorazowy wydatek, który trudno byłoby zrealizować. Wolne od podatku świadczenie zwane dodatkiem rodzinnym dla rodzin o niskich dochodach, jeśli osoba posiada co najmniej jedno dziecko, pracuje 19 godzin tygodniowo lub więcej i zarabia mniej niż określona kwota, która uzależniona jest od wielkości rodziny. GDZIE SIĘ ZWRÓCIĆ? Pracownik opieki społecznej w rejonowym ośrodku zdrowia. Lokalny urząd pomocy społecznej Opłacanie rachunków Program budżetu domowego oferowany przez An Post, który pomaga uwzględniać w budżecie rachunki lub czynsz. W jego ramach potrąca się określoną kwotę z tygodniowych świadczeń socjalnych na opłacenie rachunków. Spółdzielcze kasy oszczędnościowe również zapewniają podobny system płacenia rachunków. An Post (darmowy numer lub i/lub lokalna spółdzielcza kasa oszczędnościowa. 20

21 Poszukiwanie pracy FÁS zapewnia informacje, porady i szkolenia dla osób poszukujących pracy. Należy zarejestrować się w FÁS osobiście, w lokalnym biurze FÁS, przez Internet na stronie lub dzwoniąc pod numer (opłata za połączenie lokalne). Twoje dane zostaną wprowadzone do bazy danych osób poszukujących pracy, do której mają dostęp pracodawcy. Można wyjechać w poszukiwaniu pracy za granicę do innego kraju EOG na okres do trzech miesięcy (a sześciu miesięcy w wyjątkowych okolicznościach) i zachować przyznany w Irlandii zasiłek dla osób poszukujących pracy. Osoby, które pozostają bezrobotne przez pewien okres mogą zakwalifikować się do programu pomocy w znalezieniu pracy: Można uczęszczać na zatwierdzony kurs i uzyskać dodatek na powrót do edukacji. Można założyć własną firmę i uzyskać dodatek dla bezrobotnych otwierających własną działalność gospodarczą, który pozwala utrzymać świadczenia podczas zakładania firmy. Osoby, które kwalifikują się do otrzymania zasiłku dla osób poszukujących pracy (mając 104 opłacone składki w ciągu ostatnich dwóch lat) lub które otrzymały ustawową odprawę, mogą uzyskać natychmiastowy dostęp do dodatku dla bezrobotnych otwierających własną działalność gospodarczą w skróconym terminie. W takim przypadku możliwe jest otrzymanie dodatku na okres uprawnienia do otrzymywania zasiłku dla osób poszukujących pracy (tzn. na 9 lub na 12 miesięcy). Można uzyskać inne rodzaje wsparcia dla osób samozatrudnionych od FÁS, agencji Enterprise Ireland w ramach programu wspierania przedsiębiorczości Community Enterprise Centre, lokalnych stowarzyszeń oraz Rad Przedsiębiorczości Hrabstwa i Miasta. Zob. enterpriseboards.ie. 21

22 Program praktyk zawodowych FÁS umożliwia absolwentom i innym osobom bezrobotnym zdobycie 9-miesięcznego doświadczenia zawodowego. Osoba pobierająca świadczenie socjalne przez co najmniej 3 miesiące może mieć możliwość pobierania go dalej podczas uczestnictwa w tym programie. Osoby, które nie pobierają świadczenia socjalnego przez co najmniej 3 miesiące, kwalifikują się do udziału w programie, ale nie będą otrzymywać świadczenia pieniężnego podczas uczestnictwa w nim. Przydatne wskazówki Należy zarejestrować się w jakiejkolwiek instytucji zajmującej się poszukiwaniem pracy, która znajduje się w okolicy, takiej jak lokalne urzędy pracy, ośrodki ICTU dla bezrobotnych, Kluby Pracy (Job Clubs) lub odpowiedni związek zawodowy. Przedsiębiorstwa zrzeszone w lokalnych stowarzyszeniach także oferują usługi dla osób bezrobotnych. Koordynatorzy z Działu Wspierania Zatrudnienia Departamentu Ochrony Socjalnej pomagają osobom bezrobotnym w znalezieniu pracy i przekazują informacje o programach zatrudnienia i możliwościach szkoleń. Należy skontaktować się z lokalnym urzędem pomocy społecznej. 22

23 Przydatne kontakty Departament Spraw Społecznych i Rodzinnych (Department of Social Protection) Infolinia (opłata za połączenie lokalne): Zarząd Służby Zdrowia (Health Service Executive - HSE) Tanie połączenie: FÁS Jobs Ireland (opłata za połączenie lokalne): Urząd Skarbowy Zamawianie formularzy lub broszur (opłata za połączenie lokalne): Serwis ds. doradztwa finansowego i budżetowania (MABS) MABS posiada ośrodki na terenie całego kraju oraz krajową infolinię: (01) lub (opłata za połączenie lokalne): ,

24 Niniejsza broszura zapewnia podstawowe informacje, które mogą okazać się przydatne w przypadku utraty pracy. Więcej informacji można uzyskać na stronie www. losingyourjob.ie. W przypadku pojawienia się pytań, na które nie można znaleźć odpowiedzi na stronie lub w celu omówienia istniejących opcji można zadzwonić do serwisu informacyjnego dla obywateli pod nr (otwartego od poniedziałku do piątku od godz ) lub przyjść do lokalnego ośrodka informacji dla obywateli (CIC) (najbliższy ośrodek można znaleźć na stronie Keepingyourhome.ie, nowa witryna internetowa Służby Informacji dla Obywateli (Citizens Information Board) oraz serwisu ds. doradztwa finansowego i budżetowania (Money Advice and Budgeting Service - MABS) zawiera wszechstronne informacje dotyczące usług i uprawnień przysługujących osobom mającym trudności w spłacaniu kredytu hipotecznego lub płaceniu czynszu. Przygotowano także dwie broszury dla właścicieli domów i najemców. Niniejsza ulotka została wydana przez służbę informacji dla obywateli (Citizens Information Board). Aby otrzymać egzemplarze tej broszury lub związany z nią plakat, należy skontaktować się z: Głównym Biurem Służby Informacji dla Obywateli (Citizens Information Board Head Office) Ground Floor t George s Quay House f Townsend St e Dublin 2

Co powinny wiedzieć osoby, które straci y pracę

Co powinny wiedzieć osoby, które straci y pracę Maj 2009 Krajowe Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych Poznaj swoje prawa Świadczenia dla osób bezrobotnych Co powinny wiedzieć osoby, które straci y pracę 279 Osoby, które straciły pracę, mogę mieć 284 trudności

Bardziej szczegółowo

Podatki i Bankowość. {Taxes and Banking}

Podatki i Bankowość. {Taxes and Banking} Podatki i Bankowość {Taxes and Banking} 38 CODZIENNE ŻYCIE W IRLANDII Podatki i Bankowość Jak płaci się podatek dochodowy w Irlandii? Sprawą ważną jest, by od początku powstania obowiązku podatkowego,

Bardziej szczegółowo

Szukanie pracy. {Finding a job}

Szukanie pracy. {Finding a job} Szukanie pracy {Finding a job} 28 CODZIENNE ŻYCIE W IRLANDII Szukanie Pracy Jeśli NIE pochodzisz z jednego z krajów Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii, Lichtensteinu, nie posiadasz automatycznego pozwolenia

Bardziej szczegółowo

Emerytury. {Pensions}

Emerytury. {Pensions} Emerytury {Pensions} 182 CODZIENNE ŻYCIE W IRLANDII Istnieją trzy rodzaje emerytur państwowych. Dwie z nich oparte są na składkach płaconych jako część ubezpieczenia społecznego emerytura państwowa pomostowa

Bardziej szczegółowo

WyjeŜdŜasz z Irlandii? Marzec 2009

WyjeŜdŜasz z Irlandii? Marzec 2009 WyjeŜdŜasz z Irlandii? Marzec 2009 1. O jakie dokumenty muszę wystąpić przed wyjazdem? Jak mogę udowodnić moje zatrudnienie w Irlandii? Powinieneś postarać się o formularze E104 i E301, które zawierają

Bardziej szczegółowo

Adviceguide Advice that makes a difference

Adviceguide Advice that makes a difference Choroba w pracy Sickness at work POLISH / POLSKI Czy przysługuje mi wynagrodzenie za czas? Jeżeli pracownik jest nieobecny przez okres kolejnych czterech lub więcej dni i zarabia ponad 111 funtów tygodniowo,

Bardziej szczegółowo

Zasiłek mieszkaniowy i zasiłek na podatek lokalny dla osób uczących się przewodnik

Zasiłek mieszkaniowy i zasiłek na podatek lokalny dla osób uczących się przewodnik Zasiłek mieszkaniowy i zasiłek na podatek lokalny dla osób uczących się przewodnik (A guide to Housing Benefit and Council Tax Benefit for Students) Polish Niniejsza ulotka wyjaśnia zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

Zgłaszanie roszczenia

Zgłaszanie roszczenia Zgłaszanie roszczenia Jeśli odniesiesz obrażenia w pracy, zawsze udzielimy Ci pomocy. Jeśli odniesiesz obrażenia w pracy, zawsze udzielimy Ci pomocy. www.wcb.mb.ca Niniejsza publikacja ma jedynie charakter

Bardziej szczegółowo

osoby niepełnosprawne, którym stan zdrowia pozwala na podjęcie pracy w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy,

osoby niepełnosprawne, którym stan zdrowia pozwala na podjęcie pracy w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, osoby, które nabyły prawo do pobierania renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia, osoby, które nabyły prawo do emerytury lub renty z powodu niezdolności do pracy, mają

Bardziej szczegółowo

Formularz danych zasiłek dla bezrobotnych

Formularz danych zasiłek dla bezrobotnych Formularz danych zasiłek dla bezrobotnych PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH Abyśmy mogli wykonać dla Ciebie usługę dostarcz W przypadku Zasiłku dla bezrobotnych: Umowę o pracę i wypowiedzenie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu utraty pracy. Nazwisko Imiona Dokładny adres zameldowania. Dokładny adres korespondencyjny

Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu utraty pracy. Nazwisko Imiona Dokładny adres zameldowania. Dokładny adres korespondencyjny miejscowość data Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu utraty pracy A. Informacje o Kredytobiorcy / Ubezpieczonym Nazwisko Imiona Dokładny adres zameldowania Dokładny adres korespondencyjny PESEL _ Nr

Bardziej szczegółowo

Program New Deal dla Partnerów Pracujmy razem dla lepszej przyszłości

Program New Deal dla Partnerów Pracujmy razem dla lepszej przyszłości Program New Deal dla Partnerów Pracujmy razem dla lepszej przyszłości Polish NDL42 New Deal For Partners NDL42 p.2-3 Dla kogo przeznaczony jest program? Program New Deal dla Partnerów jest programem, z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPŁATY STYPENDIÓW. w ramach projektu RPSL /16. "ZNÓW AKTYWNI! - powrót na rynek pracy"

REGULAMIN WYPŁATY STYPENDIÓW. w ramach projektu RPSL /16. ZNÓW AKTYWNI! - powrót na rynek pracy REGULAMIN WYPŁATY STYPENDIÓW w ramach projektu RPSL.07.01.03-24-0528/16 "ZNÓW AKTYWNI! - powrót na rynek pracy" 1. Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów szkoleniowych i stażowych w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po nowych przepisach dotyczących Lokalnego zasiłku mieszkaniowego

Przewodnik po nowych przepisach dotyczących Lokalnego zasiłku mieszkaniowego Polish Przewodnik po nowych przepisach dotyczących Lokalnego zasiłku mieszkaniowego (A guide to Local Housing Allowance) Niniejsza ulotka opisuje nowe sposoby na obliczanie maksymalnej wysokości dodatku

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY SKŁADANIU WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA RODZINNE I. Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć: 1. uwierzytelnioną kopię

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY SKŁADANIU WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA RODZINNE I. Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć: 1. uwierzytelnioną kopię DOKUMENTY WYMAGANE PRZY SKŁADANIU WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA RODZINNE I. Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć: 1. uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość obojga rodziców (dowód osobisty

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz pracować w Irlandii 2015-06-15 14:02:48

Jeśli chcesz pracować w Irlandii 2015-06-15 14:02:48 Jeśli chcesz pracować w Irlandii 2015-06-15 14:02:48 2 W Irlandii minimalna stawka za godzinę pracy wynosi około 8,65 euro. Niezbędnym warunkiem do podjęcia legalnej pracy w Irlandii, korzystania ze świadczeń

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

INFORMACJA DOTYCZĄCA UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 INFORMACJA DOTYCZĄCA UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego. W przypadku uczniów szkół,

Bardziej szczegółowo

Adviceguide Advice that makes a difference

Adviceguide Advice that makes a difference Choroba w pracy Sickness at work POLISH / POLSKI Czy przysługuje mi wynagrodzenie za czas? Jeżeli pracownik jest nieobecny przez okres kolejnych czterech lub więcej dni i zarabia ponad 97 funtów tygodniowo,

Bardziej szczegółowo

Każdy ma prawo do płacy minimalnej

Każdy ma prawo do płacy minimalnej Każdy ma prawo do płacy minimalnej Otrzymujesz minimalną płacę? Pracujesz w Holandii i masz poniżej 65 lat? To masz prawo do holenderskiej płacy minimalnej. Nawet jeśli jesteś obcokrajowcem. Twój pracodawca

Bardziej szczegółowo

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r.

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. SPIS TREŚCI Prawo do zasiłku macierzyńskiego.... 3 Wymiar zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka w czasie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2013/2014. w Szkole Podstawowej Nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku

INFORMACJA DOTYCZĄCA UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2013/2014. w Szkole Podstawowej Nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku INFORMACJA DOTYCZĄCA UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 w Szkole Podstawowej Nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW SZKOLENIOWYCH I STAŻOWYCH. w ramach projektu Nie zwalniaj tempa pracy! nr RPLD

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW SZKOLENIOWYCH I STAŻOWYCH. w ramach projektu Nie zwalniaj tempa pracy! nr RPLD REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW SZKOLENIOWYCH I STAŻOWYCH w ramach projektu Nie zwalniaj tempa pracy! nr RPLD.10.02.02-10-0003/16. 1. Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

WyjeŜdŜasz z Irlandii? Listopad 2010

WyjeŜdŜasz z Irlandii? Listopad 2010 WyjeŜdŜasz z Irlandii? Listopad 2010 1. Gdzie mogę uzyskać informację na temat Ŝycia i pracy w innym kraju EU? MoŜesz skontaktować się poprzez FAS z doradcą EURES. Dowiedz się w swoim lokalnym biurze FAS-u

Bardziej szczegółowo

Program New Deal dla rodziców samotnie wychowujących dzieci

Program New Deal dla rodziców samotnie wychowujących dzieci Program New Deal dla rodziców samotnie wychowujących dzieci Polish ND41 New Deal Lone Parents ND41 Page 1 Wstęp Jesteś rodzicem samotnie wychowującym dzieci? Chciałbyś znaleźć pracę, ale nie wiesz od czego

Bardziej szczegółowo

Świadczenia pieniężne

Świadczenia pieniężne Świadczenia pieniężne Ustalenie uprawnień i przyznanie zasiłku stałego, okresowego, celowego i specjalnego zasiłku celowego: zasiłek stały: 1. Zasiłek stały przysługuje: a) pełnoletniej osobie samotnie

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32

Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32 Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32 2 W Holandii osoby z krajów UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EPG) mają takie same prawa jak obywatele Niderlandów dotyczące wynagrodzenia,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPŁATY STYPENDIÓW w ramach projektu RPLD /16 "Bądź aktywny nie wykluczaj swoich szans!"

REGULAMIN WYPŁATY STYPENDIÓW w ramach projektu RPLD /16 Bądź aktywny nie wykluczaj swoich szans! REGULAMIN WYPŁATY STYPENDIÓW w ramach projektu RPLD.09.01.02-10-0002/16 "Bądź aktywny nie wykluczaj swoich szans!" 1. Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów szkoleniowych i stażowych w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1000 zł na jedno dziecko. Jednorazowa zapomoga przysługuje matce

Bardziej szczegółowo

Każdy ma prawo do minimalnego wynagrodzenia

Każdy ma prawo do minimalnego wynagrodzenia Każdy ma prawo do minimalnego wynagrodzenia Czy otrzymują Państwo wynagrodzenie minimalne? Pracują Państwo w Holandii i mają mniej niż 65 lat? W takim razie przysługuje Państwu prawo do holenderskiego

Bardziej szczegółowo

Czym jest staż? Kto może być organizatorem stażu?

Czym jest staż? Kto może być organizatorem stażu? Czym jest staż? Staż jest formą wsparcia, która oznacza nabywanie przez osobę pozostającą bez zatrudnienia (w tym osobę zarejestrowaną jako bezrobotną lub poszukującą pracy) umiejętności praktycznych do

Bardziej szczegółowo

WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA WZÓR Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Część I 1. Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego w roku szkolnym /.

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego w roku szkolnym /. . imię i nazwisko wnioskodawcy (rodzica, opiekuna, pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły) miejscowość, data... adres wnioskodawcy. telefon Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku Wniosek o przyznanie

Bardziej szczegółowo

4. Programem Ambasador nie jest objęty zakup od Organizatora lokalu mieszkalnego,

4. Programem Ambasador nie jest objęty zakup od Organizatora lokalu mieszkalnego, Regulamin Programu Ambasador 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin") określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w programie rekomendacyjnym Ambasador ( Program Ambasador ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Zasiłek mieszkaniowy i zasiłek na podatek lokalny nadpłaty i długi

Zasiłek mieszkaniowy i zasiłek na podatek lokalny nadpłaty i długi Zasiłek mieszkaniowy i zasiłek na podatek lokalny nadpłaty i długi (Housing Benefit and Council Tax Benefit a guide to overpayments and debt) Polish Niniejsza ulotka wyjaśnia zasady postępowania w przypadkach

Bardziej szczegółowo

o możliwości uzyskania bezzwrotnej pomocy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

o możliwości uzyskania bezzwrotnej pomocy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o możliwości uzyskania bezzwrotnej pomocy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na podstawie ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia pracowników na terenie Amager Bakke. Photo: Justin Hummerston

Uprawnienia pracowników na terenie Amager Bakke. Photo: Justin Hummerston Uprawnienia pracowników na terenie Amager Bakke Photo: Justin Hummerston Pierwsze kroki W trakcie prac budowlanych przy inwestycji Amager Bakke, wszystkie zaangażowane w nie przedsiębiorstwa przestrzegają

Bardziej szczegółowo

Umowy zlecenia i o dzieło nie są umowami o pracę, a więc podpisując je, nie stajesz się pracownikiem i nie masz praw opisanych w tej ulotce.

Umowy zlecenia i o dzieło nie są umowami o pracę, a więc podpisując je, nie stajesz się pracownikiem i nie masz praw opisanych w tej ulotce. Umowy zlecenia i o dzieło nie są umowami o pracę, a więc podpisując je, nie stajesz się pracownikiem i nie masz praw opisanych w tej ulotce. Pracując na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, nie

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny na częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka w wysokości :

Zasiłek rodzinny na częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka w wysokości : Zasiłek rodzinny na częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka w wysokości : 95 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia; 124 zł miesięcznie na dziecko powyżej 5 roku życia do

Bardziej szczegółowo

Przeciętna długość życia: mężczyzn 79,8 lat; kobiet 84,2 lat (Eurostat, 2014 r.)

Przeciętna długość życia: mężczyzn 79,8 lat; kobiet 84,2 lat (Eurostat, 2014 r.) Jak ubezpieczają się w Unii Malta Powierzchnia: 316 km² Stolica: Valletta 5,5 tys. mieszkańców (na podstawie National Statistics Office Malta, 2015 r.), największym miastem jest Birkirkara (22 tys. mieszkańców)

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Powiatowy Urząd Pracy w Opolu http://pup.opole.pl/strona/zasilek-dla-bezrobotnych/78 Zasiłek dla bezrobotnych I. Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów z terenu Gminy Miasto Rzeszów w roku 2010

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów z terenu Gminy Miasto Rzeszów w roku 2010 Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów z terenu Gminy Miasto Rzeszów w roku 2010 Formularz wniosku należy wypełnić, w przypadku uczniów: a) pochodzących z rodzin spełniających kryterium

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPŁATY STYPENDIÓW. w ramach projektu RPDS /16. "Zawodowa odnowa! Aktywizacja osób 50+"

REGULAMIN WYPŁATY STYPENDIÓW. w ramach projektu RPDS /16. Zawodowa odnowa! Aktywizacja osób 50+ REGULAMIN WYPŁATY STYPENDIÓW w ramach projektu RPDS.08.02.00-02-0028/16 "Zawodowa odnowa! Aktywizacja osób 50+" 1. Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów szkoleniowych i stażowych w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA ZASIŁKÓW DLA BEZROBOTNYCH W POLSCE WAŁBRZYCH 03.12.2009r. PLAN PREZENTACJI REJESTRACJA BEZROBOTNEGO WARUNKI WYMAGANE DO PRZYZNANIA PRAWA DO ZASIŁKU INNE OKRESY ZALICZNE DO 365 DNI WYSOKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW SZKOLENIOWYCH I STAŻOWYCH

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW SZKOLENIOWYCH I STAŻOWYCH REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW SZKOLENIOWYCH I STAŻOWYCH w ramach projektu Bez wykluczeń Kompleksowy program aktywizacji społecznozawodowej nr RPPM.06.01.02-22-0024/16. 1. Regulamin przyznawania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA 1. Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

I. Art. 29 6 kodeksu pracy:

I. Art. 29 6 kodeksu pracy: PROPOZYCJE ZMIAN KODEKSU PRACY DLA MŚP ZESPOŁU PRZEDSTAWICIELI ZARZĄDÓW Regionu Wielkopolska NSZZ Solidarność, Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej, Wielkopolskiego Zrzeszenia Handlu i Usług i Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Podstawa ekwiwalentu... 1 Pracownicy niepełnoetatowi... 2 Ekwiwalent dla pracownika niepełnosprawnego... 4 Składki i podatek... 6

Podstawa ekwiwalentu... 1 Pracownicy niepełnoetatowi... 2 Ekwiwalent dla pracownika niepełnosprawnego... 4 Składki i podatek... 6 Podstawa ekwiwalentu... 1 Pracownicy niepełnoetatowi... 2 Ekwiwalent dla pracownika niepełnosprawnego... 4 Składki i podatek... 6 Pracownicy nie zawsze wykorzystują na bieżąco należny im urlop, dlatego

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY Zasiłek chorobowy r Komu przysługuje zasiłek chorobowy? Zasiłek chorobowy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

Zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych Zasiłek dla bezrobotnych Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, z zastrzeżeniem art.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE

WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE Załącznik nr 10 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE Student ubiegający się

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA DANE OSOBOWE UCZNIA. INFORMACJE O SZKOLE (w roku szkolnym 2013/2014)

WNIOSKODAWCA DANE OSOBOWE UCZNIA. INFORMACJE O SZKOLE (w roku szkolnym 2013/2014) Nr wniosku:...... (pieczątka szkoły) Data wpływu:... 2013 r. Podpis:....... Kwota do wypłaty:. zł WNIOSEK o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. Wyprawka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW. SZKOLENIOWYCH i STAŻOWYCH. w ramach projektu pn. Akademia Aktywności Zawodowej

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW. SZKOLENIOWYCH i STAŻOWYCH. w ramach projektu pn. Akademia Aktywności Zawodowej 1 REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW SZKOLENIOWYCH i STAŻOWYCH w ramach projektu pn. Akademia Aktywności Zawodowej RPLU.09.01.00-06-0078/15 1. Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY Zasiłek macierzyński r Komu przysługuje zasiłek macierzyński? Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, z tytułu: r urodzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPŁATY STYPENDIUM SZKOLENIOWEGO I STAŻOWEGO ORAZ STYPENDIUM ZA PRZYUCZENIE DO PRACY DOROSŁYCH W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN WYPŁATY STYPENDIUM SZKOLENIOWEGO I STAŻOWEGO ORAZ STYPENDIUM ZA PRZYUCZENIE DO PRACY DOROSŁYCH W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN WYPŁATY STYPENDIUM SZKOLENIOWEGO I STAŻOWEGO ORAZ STYPENDIUM ZA PRZYUCZENIE DO PRACY DOROSŁYCH W RAMACH PROJEKTU Program Aktywizacji Młodych nr POWR.01.02.01-30-0002/15 1 Informacje ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym na rok szkolny 2013/2014

WNIOSEK. o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym na rok szkolny 2013/2014 ... (data wpływu wniosku do OPS) Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Karczmie WNIOSEK o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym na rok szkolny 2013/2014 1. Wnioskodawca (zaznaczyć właściwe

Bardziej szczegółowo

2. Składam wniosek o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka na następujące dzieci:

2. Składam wniosek o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka na następujące dzieci: Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Świadczeń 57-300 Kłodzko, ul. Wyspiańskiego 2D tel. 0-74 865-43-00 FORMA PRZEKAZYWANIA ŚWIADCZEŃ: KONTO BANKOWE KASA TUT. OPS WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI

Bardziej szczegółowo

Vademecum Pakietu Antykryzysowego. Procedura stosowania niektórych rozwiązań przewidzianych w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego

Vademecum Pakietu Antykryzysowego. Procedura stosowania niektórych rozwiązań przewidzianych w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego Vademecum Pakietu Antykryzysowego Procedura stosowania niektórych rozwiązań przewidzianych w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego 1 Zawartość I. Skorzystanie przez przedsiębiorcę w przejściowych

Bardziej szczegółowo

AKTY PRAWNE BĘDĄCE PODSTAWĄ UZYSKANIA POMOCY FINANSOWEJ NA RZECZ OCHRONY MIEJSC PRACY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

AKTY PRAWNE BĘDĄCE PODSTAWĄ UZYSKANIA POMOCY FINANSOWEJ NA RZECZ OCHRONY MIEJSC PRACY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH I n f o r m a t o r dla przedsiębiorców, u których przejściowo pogorszyły się warunki prowadzenia działalności gospodarczej o możliwości uzyskania bezzwrotnej pomocy na podstawie ustawy z dnia 11 października

Bardziej szczegółowo

Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły - w terminie do 10 września 2013 roku.

Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły - w terminie do 10 września 2013 roku. Informacja dla rodziców i uczniów Wyprawka szkolna 2013-2014. Kto może skorzystać z programu? Uczniowie: - szkoła podstawowa klasa I - szkoła podstawowa klasa II-III - szkoła podstawowa klasa V - uczniowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW SZKOLENIOWYCH I STAŻOWYCH W RAMACH PROJEKTU STAŻ + SZKOLENIE = ZATRUDNIENIE

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW SZKOLENIOWYCH I STAŻOWYCH W RAMACH PROJEKTU STAŻ + SZKOLENIE = ZATRUDNIENIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW SZKOLENIOWYCH I STAŻOWYCH W RAMACH PROJEKTU STAŻ + SZKOLENIE = ZATRUDNIENIE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o osobistej i gospodarczej sytuacji w ramach zwolnienia z kosztów procesowych

Oświadczenie o osobistej i gospodarczej sytuacji w ramach zwolnienia z kosztów procesowych Oświadczenie o osobistej i gospodarczej sytuacji w ramach zwolnienia z kosztów procesowych A. Dane osobowe -proszę przedłożyć dowody w formie kopii- Nazwisko, imiona, względnie nazwisko rodowe Zawód Data

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego Informacje ogólne Dodatek mieszkaniowy Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy państwa dla osób, które nie są w stanie pokrywać wydatków związanych z utrzymaniem

Bardziej szczegółowo

Stypendia szkoleniowe

Stypendia szkoleniowe REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW SZKOLENIOWYCH i STAŻOWYCH w ramach projektu Aktywizacja społeczna i zawodowa drogą do integracji i zatrudnienia nr RPMP.09.01.02-12-0052/16 Regulamin przyznawania

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: Podstawa prawna Osoby uprawnione i kryteria

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: Podstawa prawna Osoby uprawnione i kryteria Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: urodzenia dziecka; opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego; samotnego wychowywania dziecka; dodatek z tytułu wychowywania

Bardziej szczegółowo

Informacja o dodatkach mieszkaniowych

Informacja o dodatkach mieszkaniowych Informacja o dodatkach mieszkaniowych Dodatek mieszkaniowy stanowi różnicę pomiędzy wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego ( bądź wydatkami ponoszonymi

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Wariantu 2 określonego w Zał. nr 2 Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie Spłaty Zadłużenia nr 9956 1. Definicje 1. Klient / Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie. obrażenia

Zgłoszenie. obrażenia Zgłoszenie obrażenia Jeśli odniesiesz obrażenia w pracy, zawsze udzielimy Ci pomocy. Ważne informacje: Masz prawo do otworzenia sprawy w WSIB jeżeli doznasz obrażenia w pracy. Próby pracodawcy powstrzymania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLENGO W ROKU SZKOLNYM.. Wniosek składa ( zaznaczyć X właściwą rubrykę) rodzic / opiekun prawny ucznia

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLENGO W ROKU SZKOLNYM.. Wniosek składa ( zaznaczyć X właściwą rubrykę) rodzic / opiekun prawny ucznia Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Góra Kalwaria Nr ewidencyjny wniosku: (Wypełnia organ przyjmujący

Bardziej szczegółowo

Fundacja SYNAPSIS stan prawny na dzień 10 kwietnia2014 r. Informacje dla rodzin

Fundacja SYNAPSIS stan prawny na dzień 10 kwietnia2014 r. Informacje dla rodzin UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM. (dni wolne na opiekę nad dzieckiem, zasiłek opiekuńczy, urlop macierzyński, wydłużony urlop wychowawczy) I. DNI WOLNE NA OPIEKĘ NAD DZIECKIEM. Art 188

Bardziej szczegółowo

DODATKI MIESZKANIOWE

DODATKI MIESZKANIOWE DODATKI MIESZKANIOWE Dział Dodatków Mieszkaniowych zajmuje się m.in. zbieraniem, opracowaniem dokumentacji oraz przygotowaniem decyzji dotyczących przyznania dodatków, sporządzeniem bilansu potrzeb środków

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

USTAWA. z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 1212 USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Art. 1. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ I LIKWIDACJI ZADŁUŻEŃ PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWEJ PRZY KATOWICKICH WODOCIĄGACH SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ I LIKWIDACJI ZADŁUŻEŃ PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWEJ PRZY KATOWICKICH WODOCIĄGACH SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ I LIKWIDACJI ZADŁUŻEŃ PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWEJ PRZY KATOWICKICH WODOCIĄGACH SPÓŁKA AKCYJNA Opracowany w oparciu o: Statut Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW SZKOLENIOWYCH I STAŻOWYCH. w ramach projektu Nowa droga do zatrudnienia nr RPPK

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW SZKOLENIOWYCH I STAŻOWYCH. w ramach projektu Nowa droga do zatrudnienia nr RPPK REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW SZKOLENIOWYCH I STAŻOWYCH w ramach projektu Nowa droga do zatrudnienia nr RPPK.07.01.00-18-0017/15 Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania pracowników Stowarzyszenia LGD Eurogalicja. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Wynagradzania pracowników Stowarzyszenia LGD Eurogalicja. I. Postanowienia ogólne Regulamin Wynagradzania pracowników Na podstawie art. 77 2 Kodeksu pracy (tekst jedn. Dz.U. z dnia 1998 r., nr 21, poz. 94 z późn. zm.), ustala się, co następuje: I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Zwrot podatku niemieckiego a zwrot podatku holenderskiego

Zwrot podatku niemieckiego a zwrot podatku holenderskiego Bardzo wielu pracowników wyjeżdża z Polski w celach zarobkowych do Niemiec i Holandii. W obu tych krajach istnieją inne systemy podatkowe, a procedury zwrotu podatku dochodowego znacznie się różnią. Kto

Bardziej szczegółowo

Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 o systemie ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

Aktywni obywatele świadome społeczeństwo. Uprawnienia. pracownika

Aktywni obywatele świadome społeczeństwo. Uprawnienia. pracownika Aktywni obywatele świadome społeczeństwo Uprawnienia pracownika Rzeszów 2012 1 Podkarpacki Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ul. Fredry 4/58 35-959 Rzeszów tel/fax (0-17) 86 20 122 porso@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Organ właściwy wierzyciela 1) realizujący świadczenia z funduszu alimentacyjnego: Adres: Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 1. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach. Pl. Staszica Daleszyce

Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach. Pl. Staszica Daleszyce 26-021 11.10.2012 r. 01.12.2012 r. 6.11.2012 r. Strona 1 / 2 Karta usługi Nazwa usługi: Dodatki mieszkaniowe Jednostka świadcząca usługi: Miejsce świadczenia usługi: Termin załatwienia sprawy: Tryb odwoławczy:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2010/2011

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2010/2011 (imię i nazwisko wnioskodawcy) 1 Somianka, dnia 2010..... (adres zamieszkania) (PESEL) 2 Wójt Gminy Somianka Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2010/2011 Lp. 1. Część I Dane ucznia/słuchacza

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny i dodatki

Zasiłek rodzinny i dodatki Zasiłek rodzinny i dodatki Zasiłek rodzinny Dodatki do zasiłku rodzinnego 1. dodatek z tytułu urodzenia dziecka 2. dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 3.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Część I. Imię 1. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia 2) : Nazwisko Numer PESEL 3) Stan cywilny Obywatelstwo Miejsce

Bardziej szczegółowo

Rejestracja osób bezrobotnych

Rejestracja osób bezrobotnych Rejestracja osób bezrobotnych Rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy odbywa się w Dziale Ewidencji i Świadczeń Referat Rejestracji i Orzecznictwa w pokoju 30 (parter), w godz. 8 00 14 00. Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE NOWE ŚWIADCZENIE RODZINNE

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE NOWE ŚWIADCZENIE RODZINNE ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE NOWE ŚWIADCZENIE RODZINNE wchodzące w życie od dnia 01.01.2016 r. Uchwalona przez Sejm w dniu 24 lipca 2015 r. ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasador" wersja obowiązująca od dnia 1 marca 2017 roku

Regulamin Programu Ambasador wersja obowiązująca od dnia 1 marca 2017 roku Regulamin Programu Ambasador" wersja obowiązująca od dnia 1 marca 2017 roku 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin") określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w programie rekomendacyjnym

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A. Dane wnioskodawcy. Nazwisko ucznia/słuchacza Imiona ucznia/słuchacza Data i miejsce urodzenia ucznia PESEL ucznia. Imię i nazwisko ojca

CZĘŚĆ A. Dane wnioskodawcy. Nazwisko ucznia/słuchacza Imiona ucznia/słuchacza Data i miejsce urodzenia ucznia PESEL ucznia. Imię i nazwisko ojca Wniosek o przyznanie stypendium /zasiłku szkolnego * w roku szkolnym 2012/2013 na zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia/słuchacza, finansowanego

Bardziej szczegółowo

I. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego:

I. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego: Informacja dotycząca osób uprawnionych do świadczeń rodzinnych oraz zasad przyznawania świadczeń rodzinnych zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tj.: Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW SZKOLENIOWYCH i STAŻOWYCH w ramach projektu pn. Akademia kwalifikacji RPDS

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW SZKOLENIOWYCH i STAŻOWYCH w ramach projektu pn. Akademia kwalifikacji RPDS REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW SZKOLENIOWYCH i STAŻOWYCH w ramach projektu pn. Akademia kwalifikacji RPDS.08.02.00-02-0057/16 1. Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY POTRZEBNE DO ROZLICZENIA PODATKU Z ZAGRANICY ROZLICZENIE PODATKU Z HOLANDII INDYWIDUALNE DODATEK DO UBEZPIECZENIA (ZORGTOESLAG)

DOKUMENTY POTRZEBNE DO ROZLICZENIA PODATKU Z ZAGRANICY ROZLICZENIE PODATKU Z HOLANDII INDYWIDUALNE DODATEK DO UBEZPIECZENIA (ZORGTOESLAG) DOKUMENTY POTRZEBNE DO ROZLICZENIA PODATKU Z ZAGRANICY ROZLICZENIE PODATKU Z HOLANDII INDYWIDUALNE 1. KOPIE WSZYSTKICH JAAROPGAAFÓW 2. DOWÓD OSOBISTY BĄDŹ PASZPORT 3. ZAŚWIADCZENIE Z BANKU ŻE JESTEŚ WŁAŚCICIELEM

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZ ODSETEK

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZ ODSETEK Bank Spółdzielczy w Koszęcinie 42-286 Koszęcin ul. Sienkiewicza 1 tel. 034 378 07 41, tel./fax 034 378 07 40 email: kredyty@bskoszecin.com.pl www.bskoszecin.com.pl Nr wniosku kredytowego... Data złożenia

Bardziej szczegółowo

ZASADY FINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BOLESŁAWCU

ZASADY FINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BOLESŁAWCU ZASADY FINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BOLESŁAWCU Bolesławiec 2011 1 Finansowanie z Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych jest udzielane na podstawie: 1)

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne -++++++++++++ Świadczenia rodzinne Podstawa prawna ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 114), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE

WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE Załącznik nr 13 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE Student ubiegający się

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA 1. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Imię Nazwisko

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO 1. Wnioskodawca WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO... (nazwisko i imię rodzica/opiekuna prawnego, rodziców zastępczych, nauczyciela lub pełnoletniego ucznia albo dyrektora szkoły, ośrodka) 2. Dane

Bardziej szczegółowo

Rządowa instrukcja dla osób starających się o dopłatę do kredytu mieszkaniowego. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Rządowa instrukcja dla osób starających się o dopłatę do kredytu mieszkaniowego. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Rządowa instrukcja dla osób starających się o dopłatę do kredytu mieszkaniowego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej OSOBA, KTÓREJ UDZIELONO POMOCY, MUSI: monitorować zasady rozliczania pomocy w banku,

Bardziej szczegółowo

Program rejestracji pracowników w Wielkiej Brytanii

Program rejestracji pracowników w Wielkiej Brytanii Program rejestracji pracowników w Wielkiej Brytanii Obowiązkowi rejestracji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych( Home Office) podlegają osoby, które po udaniu się na Wyspy podjęły zatrudnienie na okres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W GDYNI

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W GDYNI Załącznik 16D REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W GDYNI podstawa prawna : art. 77² ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (tekst jednolity :

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach ul. Piłsudskiego 19 69-100 Słubice Tel.: 95 758 36 08 Fax.: 95 758 36 09 sekretariat@pupslubice.pl www.pupslubice.pl REGULAMIN DOFINANSOWANIA Z FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DLA OSÓB UPRAWNIONYCH

Bardziej szczegółowo