ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA"

Transkrypt

1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Opis techniczny I.1. Podstawa, faza i przedmiot opracowania I.2. Opis ogólny fontanny I.3. Opis instalacji I.4. Dobór urządzeń I.5. Wytyczne branŝowe I.6. Warunki dopuszczenia zamienników I.7. Zestawienie urządzeń i materiałów II. III. Rysunki Urządzenia w niecce fontanny F1 Certyfikaty i karty katalogowe

2 I. Opis techniczny I.1. PODSTAWA, FAZA I PRZEDMIOT OPRACOWANIA Podstawą do opracowania niniejszego projektu są wytyczne architektonicznobudowlane modernizacji fontanny przy ul. Romera w Warszawie. Fazą opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy, jego przedmiotem podanie rozwiązań technicznych instalacji wodnej. Projekt przewiduje modernizację istniejącej fontanny, polegającej na wymianie istniejących dysz atrakcji i oświetlenia na nowe przy zachowaniu istniejącego systemu uzdatniania, dezynfekcji oraz instalacji. I.2. OPIS OGÓLNY FONTANNY Fontanna wykonana będzie w postaci zagłębionej pod poziomem terenu betonowej niecki, przykrytej płytami kamiennymi. Forma obrazów wodnych osiągana będzie poprzez 25 szt. dysz typ Kometa LT (KO) bijącymi wodą na wysokość do 1,5m. Dysze zintegrowane będą z podwodnymi agregatami fontannowymi typ Varionaut EC1 (EC). Oświetlenie ww. obrazów wodnych realizowane będzie za pomocą reflektorów ze światłem ledowym typ BEST LED 222+ (LED). Sterowanie agregatami Varionaut EC1 oraz reflektorami BEST LED 222+ odbywać się będzie za pośrednictwem programowalnych sterowników EasyControl poprzez system sygnałów DMX. Obrazy wodne oraz światło będą zsynchronizowane. Woda będzie uzdatniania i dezynfekowana w zestawie urządzeń dla tego celu zamontowanych w wydzielonym pomieszczeniu technicznym. I.3. OPIS INSTALACJI Przepływ wody w instalacji fontanny podzielony jest na dwa niezaleŝnie pracujące obiegi: uzdatniania wody oraz zasilania dysz. Stacja uzdatniania umieszczona będą w podziemnym pomieszczeniu technicznym. Agregaty fontannowe umieszczone będą w niecce fontanny. Praca fontanny będzie sterowana automatycznie. Zaprogramowanie czasu pracy fontanny zostanie wykonane zgodnie z wytycznymi inwestora. Do niecki fontanny dostarczana jest woda wodociągowa do pierwszego napełnienia oraz pokrycia bieŝących ubytków eksploatacyjnych. Wlot rurociągu wyposaŝony jest w elektrozawór, który to sterowany jest regulatorem poziomu wody. W obiegu zasilania dysz fontannowych woda zasysana jest z niecki fontanny poprzez podwodne agregaty fontannowe. Agregaty wyposaŝone są w kosze ze stali nierdzewnej zabezpieczające je przed dostaniem się większych elementów stałych do wnętrza i uszkodzeniem. Pompy fontanny pracują w obiegu zamkniętym i są włączane okresowo. W okresie nocnym pompy atrakcji fontanny będą wyłączane. Niecka wykonana będzie ze zbrojonego betonu (wg odrębnego projektu) i wyposaŝona w króćce technologiczne: przelewowe, spustowe i przejść kabli. Strona 2

3 I.4. DOBÓR URZĄDZEŃ I.4.1. Regulator poziomu wody (RP) Regulator słuŝy do automatycznego sterownia uzupełnianiem wody z sieci w zbiorniku przelewowym fontanny, oraz zabezpiecza pompy przed suchobiegiem. W skład zestawu wchodzą: przekaźniki regulatora poziomu, elektrody wraz z uchwytem, zawór elektromagnetyczny. Dobrano elektrozawór typ 1. I.4.2. Dysze typ Kometa LT (KO) Przyjęto dysze jednostrumieniowe typu Kometa LT, wytwarzające klarowny i odporny na podmuchy wiatru pełny strumień wody. KaŜda dysza Kometa wyposaŝona jest w przegub kulowy, za pomocą którego strumień moŝe być regulowany w zakresie 12 od pozycji pionowej. I.4.3. Reflektory typ BEST LED 222+ (LED) Dla optymalnego oświetlenia poszczególnych strumieni wodnych zastosowano reflektory BEST LED 222+ z moŝliwością umieszczenia dyszy strumieniowej pośrodku lampy (otwór na dyszę w centrum reflektora). Reflektory zasilane są bezpiecznym napięciem 24V/DC, przeznaczone do eksploatacji podwodnej, jako oświetlenie fontann i wodotrysków. Obudowa reflektora wykonana jest z odlewu tombaku i standardowo wyposaŝona w dwa wpusty kablowe Pg 13,5. Szyba reflektora ze szkła pancernego wytrzymująca praktycznie wszystkie napręŝenia i pełniąca rolę osłony diod LED, ok. 100 sztuk diod LED w kaŝdym reflektorze. Szyba ze szkła pancernego jest płasko łączona śrubami z obudową oraz uszczelnieniem. Reflektor charakteryzuje się gładką i równa powierzchnia, bez wystających krawędzi, sprzyjających gromadzeniu się zanieczyszczeń. Zastosowane reflektory LED umoŝliwiają zmianę światła w zakresie 16 milionów kolorów. KaŜdy z reflektorów jest indywidualnie kontrolowany poprzez system DMX, zarówno pod kątem liczebności kolorów, jak i dynamiki ich wyświetlania. Reflektory wyposaŝone są w hermetyczne puszki połączeniowe. I.4.4. Agregaty fontannowe typ Varionaut EC1 (EC) Dla sterowania obrazami wodnymi zastosowano podwodne agregaty fontannowe typ Varionaut EC1. Agregaty zapewniają płynną regulacje wysokości kaŝdego z 25 szt. strumieni oraz ich indywidualne przerywanie. Agregat zasilany jest bezpiecznym napięciem 24 V/DC i pobiera moc 53W. Dodatkowo wyposaŝony jest w przetwornicę częstotliwości w celu płynnej regulacji wysokości strumienia wodnego. KaŜdy z agregatów jest indywidualnie kontrolowany poprzez system DMX, zarówno pod Strona 3

4 kątem wysokości, jak i dynamiki obrazu wodnego. Agregaty wyposaŝone są w filtry wstępne ze stali nierdzewnej oraz hermetyczne puszki połączeniowe. KaŜde z urządzeń ma własne imię cyfrowe oraz nadany adres, na postawie którego z wiązki informacji wybiera rozkazy przeznaczone dla niego. Podstawowym załoŝeniem jest liniowość sieci tzn. sygnał przechodzi z jednego urządzenia do kolejnego. I.5. WYTYCZNE BRANśOWE 1. Do urządzeń elektrycznych doprowadzić zasilanie wg zapotrzebowania podanego w tabeli poniŝej. 2. W pomieszczeniu technicznym wykonać oświetlenie zgodnie z PN. 3. W pomieszczeniu technicznym naleŝy zapewnić temperaturę min 5 C, max 30 C. 4. Obsługa fontanny przez uprawniony i przeszkolony personel. 5. Projekt przewiduje wykorzystanie istniejących przyłączy wod-kan. Tab.1 Zapotrzebowanie mocy elektrycznej. Lp. Urządzenie Moc Napięcie Moc całkowita Oznaczenie Obieg fontanna zewnętrzna 1 Reflektory dysz 25x0,02 kw 24 V/DC 0,5 kw LED 2 Agregaty fontannowe 25x0,053 kw 24 V/DC 1,325 kw EC 3 Inne automatyka, filtracja, 3,00 kw dozowanie, itp Razem 4,0 kw I.6. WARUNKI DOPUSZCZENIA ZAMIENNIKÓW W dokumentacji powyŝszej wskazano szereg produktów gotowych, z podaniem nazwy, symbolu i producenta, przeznaczonych do zastosowania w ramach prac wykonawczych. Produkty te stanowią przykłady elementów i urządzeń, jakie mogą być uŝyte przez wykonawców w ramach robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole poszczególnych produktów zostały w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Oznacza to, Ŝe wykonawca nie jest zobowiązany do zastosowania tych konkretnych, podanych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej produktów i moŝe stosować inne, jednakŝe wyłącznie pod warunkiem ich całkowitej zgodności z produktami podanymi w dokumentacji pod względem: - gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj oraz liczba elementów składowych), - charakteru uŝytkowego (toŝsamość funkcji), - charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiału), Strona 4

5 - parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja), - wyglądu (struktura, barwa, kształt), - parametrów bezpieczeństwa uŝytkowania. Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z europejskimi normami dotyczącymi określonej grupy produktów. ROZWIĄZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM PROJEKCIE SĄ OBOWIĄZUJĄCE. WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA. REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM ZWALNIA PROJEKTANTA Z ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PROJEKTOWANY I REALIZOWANY OBIEKT I PRZENOSI TĘ ODPOWIEDZIALNOŚĆ NA WYKONAWCĘ. I.7. ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW Lp Opis Typ/Producent Ilość RP Czujnik poziomu wody. WSS20-4/WATERSYSTEM 1 SZS Szafa zasilająco-sterująca dla SZS1P/EL/13VN/WATERSYSTEM 1 urządzeń technologicznych. LED Reflektor LED. N=20 W; 24 V/DC Materiał: stal nierdzewna/tombak. BEST LED 222+/WATERSYSTEM 25 EC Agregat fontannowy. Varionaut EC1/WATERSYSTEM 25 N=53 W; 24 V/DC Materiał: stal nierdzewna/tworzywo sztuczne. KO Dysza Kometa LT/WATERSYSTEM 25 Materiał: tombak. JB Puszka połączeniowa. JB 8/M20/WATERSYSTEM 4 Materiał: tworzywo sztuczne. DMX-3 Kabel DMX VTS L3m. Materiał: guma. DMX 3m/WATERSYSTEM 25 DMX-20 Kabel DMX VTS L20m. Materiał: guma. DMX 20m/WATERSYSTEM 2 24VDC Kabel 24V VTS L7,5m. 24VTS7,5/WATERSYSTEM 25 /7,5 Materiał: guma. EL Elektrozawór. Materiał: mosiądz DN40/WATERSYSTEM 1 Strona 5

6 II. Rysunki Strona 6

7 III. Certyfikaty i karty katalogowe Strona 7

Czy zakres wykonania prac etapu I dotyczy również wykonania technologii fontann?

Czy zakres wykonania prac etapu I dotyczy również wykonania technologii fontann? Nasz znak: GK-II.271.1.04.2012 Iłowa, dnia 23.05.2012r. Pytanie Czy zakres wykonania prac etapu I dotyczy również wykonania technologii fontann? Na które udzielamy: Odpowiedź Tak, wykonanie technologii

Bardziej szczegółowo

Technologia fontanny

Technologia fontanny TOM 5 EGZ. 1 Studio OGRODY PRACOWNIA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU Anna Kanclerz ul. Królowej Jadwigi 1a/3, 05-200 Wołomin pracownia: Wołomin, ul. 1 Maja 34A e-mail: studioogrody@tlen.pl tel. (+48 22) 776 55

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT MODERNIZACJI FONTANNY MIEJSKIEJ W WARSZAWIE PRZY UL. ROMERA 07.2010 ARCHITEKTURA. INSTALACJE Grzegorz Kurek

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT MODERNIZACJI FONTANNY MIEJSKIEJ W WARSZAWIE PRZY UL. ROMERA 07.2010 ARCHITEKTURA. INSTALACJE Grzegorz Kurek PROJEKT BUDOWLANY M & K ARCHITEKCI AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA S.C. Ul. Owalna 14, Warszawa Tel/fax 22 863 68 36 www.mkarchitekci.com.pl pracownia@mkarchitekci.com.pl INWESTOR: URZĄD GMINY WARSZAWA URSYNÓW

Bardziej szczegółowo

poprzez podwodne agregaty fontannowe (EC1). Oświetlenie ww. obrazu wodnego

poprzez podwodne agregaty fontannowe (EC1). Oświetlenie ww. obrazu wodnego OPIS OGÓLNY FONTANNY Fontanna wykonana będzie w postaci podziemnej betonowej niecki, przykrytej płytami kamiennymi nawierzchni wspartych na podporach BUZON. Efekt wizualny pierwszego obrazu wodnego tworzony

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: I. Opis techniczny. Podstawa, faza i przedmiot opracowania Opis ogólny fontanny

SPIS TREŚCI: I. Opis techniczny. Podstawa, faza i przedmiot opracowania Opis ogólny fontanny SPIS TREŚCI: I. Opis techniczny I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. I.8. Podstawa, faza i przedmiot opracowania Opis ogólny fontanny Opis instalacji Dobór urządzeń Montaż urządzeń i instalacji Wytyczne

Bardziej szczegółowo

Fontanny DRY PLAZA. chodnikowe bez lustra wody

Fontanny DRY PLAZA. chodnikowe bez lustra wody 2016 Fontanny DRY PLAZA chodnikowe bez lustra wody Profesjonalny osprzęt do fontann. dysze fontannowe, gotowe zestawy fontannowe, oświetlenie LED RGB z protokołem DMX, pompy oraz osprzęt hydrauliczny.

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny II. Rysunki III. Karty katalogowe, atesty, deklaracje

I. Opis techniczny II. Rysunki III. Karty katalogowe, atesty, deklaracje SPIS TREŚCI: I. Opis techniczny I.1. Podstawa, faza i przedmiot opracowania I.2. Opis ogólny fontann I.3. Opis instalacji I.4. Dobór urządzeń I.5. Montaż urządzeń i instalacji I.6. Wytyczne branżowe I.7.

Bardziej szczegółowo

Zadanie inwestycyjne: BUDOWA FONTANNY NA RYNKU W GŁOWNIE Inwestor: GMINA GŁOWNO Lokalizacja: Opracowanie: TECHNOLOGIA FONTANNY PROJEKT BUDOWLANY

Zadanie inwestycyjne: BUDOWA FONTANNY NA RYNKU W GŁOWNIE Inwestor: GMINA GŁOWNO Lokalizacja: Opracowanie: TECHNOLOGIA FONTANNY PROJEKT BUDOWLANY Zadanie inwestycyjne: BUDOWA FONTANNY NA RYNKU W GŁOWNIE Inwestor: GMINA GŁOWNO Lokalizacja: Opracowanie: TECHNOLOGIA FONTANNY PROJEKT BUDOWLANY Zadanie inwestycyjne: BUDOWA FONTANNY NA RYNKU W GŁOWNIE

Bardziej szczegółowo

2017 Fontanny DRY PLAZA

2017 Fontanny DRY PLAZA 2017 Fontanny DRY PLAZA chodnikowe bez lustra wody Profesjonalny osprzęt do fontann. dysze fontannowe, gotowe zestawy fontannowe, oświetlenie LED RGB z protokołem DMX, pompy oraz osprzęt hydrauliczny.

Bardziej szczegółowo

2016 Fontanny DRY PLAZA

2016 Fontanny DRY PLAZA 2016 Fontanny DRY PLAZA chodnikowe bez lustra wody Profesjonalny osprzęt do fontann. dysze fontannowe, gotowe zestawy fontannowe, oświetlenie LED RGB z protokołem DMX, pompy oraz osprzęt hydrauliczny.

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA TECHNOLOGII UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ W OSIR ŻOLIBORZ PRZY UL. POTOCKIEJ 1. AKTUALIZACJA.

MODERNIZACJA TECHNOLOGII UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ W OSIR ŻOLIBORZ PRZY UL. POTOCKIEJ 1. AKTUALIZACJA. TOMAR PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-HANDLOWO-WYKONAWCZE Marzenna Koźmian ul. Nabielaka 2/12 00-743 Warszawa tel./fax (0-22)841 54 49 e-mail: kozmian@poczta.onet.pl MODERNIZACJA TECHNOLOGII UZDATNIANIA WODY

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA FONTANNY

TECHNOLOGIA FONTANNY TECHNOLOGIA FONTANNY FONTANNA NA PARKINGU NAZIEMNYM KRAKÓW UL. BASZTOWA 22, dz. nr 155 DOKUMENTACJA TECHNICZNA Zespół projektowy: (Imię i Nazwisko BranŜa, specjalność, nr uprawnień) mgr inŝ. Anna Terentjew

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY. Zaprojektowanie i wykonanie fontanny przy Miejskim Domu Kultury w Opocznie

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY. Zaprojektowanie i wykonanie fontanny przy Miejskim Domu Kultury w Opocznie PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Zamawiający: Gmina Opoczno Ul. Staromiejska 6 26-300 Opoczno Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie fontanny przy Miejskim Domu Kultury w Opocznie Adres obiektu którego

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Opis techniczny I.1. I.. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. I.8. Podstawa, faza i przedmiot opracowania Opis ogólny fontann Opis instalacji Dobór urządzeń Montaż urządzeń i instalacji Wytyczne

Bardziej szczegółowo

f TECHNOLOGIA FONTANN - CENNIK 2010

f TECHNOLOGIA FONTANN - CENNIK 2010 Autoryzowany dystrybutor OASE Majdan 105 05-462 Wiazowna Biuro +48 (22) 226 84 84 Serwis +38 (22) 296 93 97 sklep@oczkawodne.net Fountain www.oczkawodne.net Technology Fountain Technology Fountain Technology

Bardziej szczegółowo

Watersystem Sp. z o.o. 05-077 Wesoła, ul. Trakt Brzeski 167, Zakręt tel.022 773-23-80, fax 022 357-93-39 e-mail : watersystem@watersystem.

Watersystem Sp. z o.o. 05-077 Wesoła, ul. Trakt Brzeski 167, Zakręt tel.022 773-23-80, fax 022 357-93-39 e-mail : watersystem@watersystem. Watersystem Sp. z o.o. 05-077 Wesoła, ul. Trakt Brzeski 67, Zakręt tel.022 773-23-80, fax 022 357-93-39 e-mail : watersystem@watersystem.pl Temat opracowania: Zagospodarowanie centrum miejscowości Iwaniska

Bardziej szczegółowo

Zestawienie oferty orientacyjnej produktów OASE

Zestawienie oferty orientacyjnej produktów OASE Zestawienie oferty orientacyjnej produktów OASE Opis produktu Waga Dysze jednostrumieniowe Kometa K 3-3 T 0.1 Kometa K 3-4 T 0.1 Kometa K 3-5 T 0.1 Kometa K 3-6 T 0.1 Kometa K 5-8 T 0.1 Kometa K 5-10 T

Bardziej szczegółowo

OPIS POSZCZEGÓLNYCH FONTANN

OPIS POSZCZEGÓLNYCH FONTANN OPIS POSZCZEGÓLNYCH FONTANN WYKAZ ELEMENTÓW FONTANNY NEPTUN NA RYNKU: Pompa blokowa MD 65/125/7,5 kw; Zestaw filtracyjny Astral; Pompa obiegowa filtracji Astral; Automatyczna stacja zmiękczania wody; Śluza

Bardziej szczegółowo

B U D O W L A N Y WYKONAWCZY

B U D O W L A N Y WYKONAWCZY PROJEKT B U D O W L A N Y WYKONAWCZY MODERNIZACJI STACJI UZDATNIA NIA WODY W MIEJSCOWOŚCI SZCZYTNO, GMINA KAMPINOS CZĘŚĆ DRUGA AUTOMATYKA (AKPiA) Lokalizacja: Inwestor: GRUNTY WSI SZCZYTNO GMINA KAMPINOS

Bardziej szczegółowo

AQUA Fontanny: specjalistyczna technologia fontann

AQUA Fontanny: specjalistyczna technologia fontann Pływające agregaty fontannowe- typu MINI, MIDI, MAXI Instaluje się je tam gdzie nie moŝna zainstalować fontann innych typów z uwagi na zmienną wysokość lustra wody, gdzie głębokość dna uniemoŝliwia instalację

Bardziej szczegółowo

Zestawienie urządzeń zasilanych elektrycznie pom techniczne przy fontannie na placu Lp Urządzenie Moc nominalna Napięcie Moc całkowita

Zestawienie urządzeń zasilanych elektrycznie pom techniczne przy fontannie na placu Lp Urządzenie Moc nominalna Napięcie Moc całkowita OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji uzdatniania wody i zasilania fontanny zewnętrznej zlokalizowanej w stawie w parku miejskim

Bardziej szczegółowo

Dysze jednostrumieniowe. Średnica przyłącza. Dysza kumulacyjna typ HS 100/4 E. Dysza kumulacyjna typ HS 70/3,5 T. Wysokość strumienia

Dysze jednostrumieniowe. Średnica przyłącza. Dysza kumulacyjna typ HS 100/4 E. Dysza kumulacyjna typ HS 70/3,5 T. Wysokość strumienia Dysze jednostrumieniowe Dysza Średnica wylotu Kometa K 3-3 T Kometa K 3-4 T Kometa K 3-5 T Kometa K 3-6 T Kometa K 5-8 T Kometa K 5-10 T Kometa K 10-12 T Kometa K 10-14 T Kometa K 15-17 T Kometa K 15-20

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ AKP i A SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY

CZĘŚĆ AKP i A SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ AKP i A SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Przedmiot projektu 4. Opis automatyki istniejącej w węźle cieplnym 5. Automatyka projektowana c.w.u. 6. Pompa

Bardziej szczegółowo

Katalog fontann pływających cennik

Katalog fontann pływających cennik 2017 poprawka 20 kwietnia Katalog fontann pływających cennik Gotowe zestawy fontannowe, dysze fontannowe, oświetlenie podwodne halogenowe i POWER LED, profesjonalny osprzęt do fontann. pompy oraz osprzęt

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr I. Opisy Fontann. Fontanna u zbiegu ulic Króla Kazimierza i ul. Słowackiego skwer im. Kazimierza Górskiego

Załącznik Nr I. Opisy Fontann. Fontanna u zbiegu ulic Króla Kazimierza i ul. Słowackiego skwer im. Kazimierza Górskiego Załącznik Nr I Opisy Fontann Fontanna u zbiegu ulic Króla Kazimierza i ul. Słowackiego skwer im. Kazimierza Górskiego Fontanna na planie dwóch trójkątów zwróconych do siebie przeciwprostokątnymi. W każdej

Bardziej szczegółowo

Katalog fontann pływających cennik

Katalog fontann pływających cennik 2016 poprawka 10 czerwca Katalog fontann pływających cennik Gotowe zestawy fontannowe, dysze fontannowe, oświetlenie podwodne halogenowe i POWER LED, profesjonalny osprzęt do fontann. pompy oraz osprzęt

Bardziej szczegółowo

Usługi Projektowe. Antoni Duźniak. 43-520 Chybie ul. Topolowa 7 Tel. 0-33 8560-370. Obiekt: Projekt budowy fontanny na terenie Parku w Strumieniu

Usługi Projektowe. Antoni Duźniak. 43-520 Chybie ul. Topolowa 7 Tel. 0-33 8560-370. Obiekt: Projekt budowy fontanny na terenie Parku w Strumieniu 1 Usługi Projektowe Antoni Duźniak 43-520 Chybie ul. Topolowa 7 Tel. 0-33 8560-370 Obiekt: Projekt budowy fontanny na terenie Parku w Strumieniu Inwestor: Urząd Miejski w Strumieniu 43-246 Strumień Rynek

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL Charakterystyka systemu System LubeTool jest systemem skąpego smarowania. Składa się on (zaleŝnie od odmiany) ze zbiornika oleju, sekcji roboczych, elementów instalacji pneumatycznej

Bardziej szczegółowo

AQUA Fontanny: specjalistyczna technologia fontann

AQUA Fontanny: specjalistyczna technologia fontann Pływające agregaty fontannowe- typu MINI, MIDI, MAXI Instaluje się je tam gdzie nie można zainstalować fontann innych typów z uwagi na zmienną wysokość lustra wody, gdzie głębokość dna uniemożliwia instalację

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany wymiany zestawu hydroforowego

Projekt budowlany wymiany zestawu hydroforowego EGZ. NR 1 Projekt budowlany wymiany zestawu hydroforowego Zamawiający: Inwestor: Obiekt: Adres: Branża: Kod CPV: Gmina Radzyń Podlaski Adres: 21-300 Radzyń Podlaski ul Warszawska 32 Gmina Radzyń Podlaski

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ ZASILANIA UKŁADU KLIMATYZACJI

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ ZASILANIA UKŁADU KLIMATYZACJI SYSTHERM Danuta Gazińska S. J. 61-003 Poznań ul. Św. Wincentego 7 Tel. 61/85 07 550 Fax. 61/85 07 555 e-mail: serwis@systherm.pl www.systherm.pl Konto: Raiffeisen Bank Polska S.A. Nr 08 1750 1019 0000

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REGULACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA BUDYNKU SZPITALNEGO.

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REGULACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA BUDYNKU SZPITALNEGO. K R A K Ó W INWESTOR : 0 WOJSKOWY SZPITAL UZDROWISKOWO REHABILITACYJNY SPZOZ W KRYNICY ZDROJU ul. Świdzińskiego 4 Krynica Zdrój TYTUŁ OPRACOWANIA : PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REGULACJI INSTALACJI CENTRALNEGO

Bardziej szczegółowo

Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie ul. Mariańska 3A Olsztyn. Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie

Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie ul. Mariańska 3A Olsztyn. Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie INWESTOR Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie ul. Mariańska 3A 10-052 Olsztyn NAZWA I ADRES OBIEKTU Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie ul. Mariańska 3A Działka

Bardziej szczegółowo

PX 284. PxAqua 3 SH 12V INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX 284. PxAqua 3 SH 12V INSTRUKCJA OBSŁUGI PX 84 PxAqua 3 SH V INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI. Opis ogólny... 3. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Informacje na temat wersji... 5 4. Opis modelu... 5 5. Schemat podłączenia... 7 6. Wymiary... 8 7.

Bardziej szczegółowo

Fontanny sucho-powierzchniowe typu Dry-Deck. Bo woda to też zabawa

Fontanny sucho-powierzchniowe typu Dry-Deck. Bo woda to też zabawa Fontanny sucho-powierzchniowe typu Dry-Deck Bo woda to też zabawa Widok wody wydobywającej się spod ziemi ma w sobie coś magicznego. Wyjątkowość. Fontanny sucho-powierzchniowe typu Dry-Deck to coś skrajnie

Bardziej szczegółowo

Egz. WOD - MAX SŁAWOMIR LEBICA UL. DWORCOWA 49, SŁUPCA TEL ,

Egz. WOD - MAX SŁAWOMIR LEBICA UL. DWORCOWA 49, SŁUPCA TEL , WOD - MAX SŁAWOMIR LEBICA UL. DWORCOWA 49, 62-400 SŁUPCA TEL. +48 505 175 730, E-MAIL: slawomir.lebica@wod-max.pl Temat : PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY I REMONTU STACJI UZDATNIANIA WODY W M. BABOSZEWO,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT FONTANNY WINDSOR 600. Gmina Miejska Ciechocinek ul. Kopernika 19 87-720 Ciechocinek. Projekt Budowlano-Wykonawczy. Technologia fontanny

PROJEKT FONTANNY WINDSOR 600. Gmina Miejska Ciechocinek ul. Kopernika 19 87-720 Ciechocinek. Projekt Budowlano-Wykonawczy. Technologia fontanny PROJEKT FONTANNY WINDSOR 600 INWESTOR: Gmina Miejska Ciechocinek ul. Kopernika 9 87-720 Ciechocinek FAZA: Projekt Budowlano-Wykonawczy BRANŻA: Technologia fontanny TYTUŁ OPRACOWANIA: Instalacja uzdatniania

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne pompy liniowe

Elektroniczne pompy liniowe PRZEZNACZENIE Pompy liniowe typu PTe przeznaczone są do pompowania nieagresywnej, niewybuchowej cieczy czystej i lekko zanieczyszczonej o temperaturze nie przekraczającej 140 C, wymuszania obiegu wody

Bardziej szczegółowo

Dysze fontanny. Pływające agregaty fontannowe WWW.WATERSYSTEM.PL

Dysze fontanny. Pływające agregaty fontannowe WWW.WATERSYSTEM.PL Dysze fontanny Pływające agregaty fontannowe WIELKI KIELICH Pompa Wysokość Średnica MAXI 4,0 kw 2,6m 11,5m MAXI 5,5 kw 2,7m 11,5m MAXI 7,5 kw 2,8m 13,5m MAXI 11,0 kw 3,0m 14,5m Pływające agregaty fontannowe

Bardziej szczegółowo

6. STACJE I ARMATURA AUTOMATYCZNA

6. STACJE I ARMATURA AUTOMATYCZNA 6. STACJE I ARMATURA AUTOMATYCZNA 6.1. ZAWORY SZTANGOWE 6.2. ZAWORY Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM 6.3. ZAWORY Z NAPĘDEM PNEUMATYCZNYM 6.4. ZAWORY ELEKTROMAGNETYCZNE 6.5. AUTOMATYCZNE STACJE UZDATNIANIA STRONA

Bardziej szczegółowo

PRZYŁĄCZE I INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY ELEKTRYCZNA

PRZYŁĄCZE I INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY ELEKTRYCZNA INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE PROJEKTOWANIE I NADZÓR inz.tadeusz CICHON 70-781 Szczecin, ul. Seledynowa 101/10 Biuro: 71-502 Szczecin ul. Boguchwały 3 tel./ (091) 423 38 73 lub kom. 0501 140 784 e-mail cichonbiuro@tstd.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNOLOGICZNY FONTANNY

PROJEKT TECHNOLOGICZNY FONTANNY NAZWA INWESTYCJI: PROJEKT BUDOWLANY REWITALIZACJI PRZESTRZENNEJ RYNKU STAREGO w RYKACH NAZWA OPRACOWANIA: PROJEKT TECHNOLOGICZNY FONTANNY INWESTOR / ADRES INWESTORA : PROJEKTANT : URZĄD MIASTA w RYKACH

Bardziej szczegółowo

Obiekt: Budowa fontanny w Parku Miejskim w Strumieniu na parceli nr 30/1

Obiekt: Budowa fontanny w Parku Miejskim w Strumieniu na parceli nr 30/1 Inwestor: Urząd Miejski w Strumieniu Obiekt: Budowa fontanny w Parku Miejskim w Strumieniu na parceli nr 30/1 Treść: Projekt wykonawczy zasilania i oświetlenia fontanny Autor: Cieszyn, październik 2007r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT / TECHNOLOGIA FONTANNY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT / TECHNOLOGIA FONTANNY , EGZEMPLARZ: CZĘŚĆ: VI ZLECENIE: UMOWA TORUŃ, DNIA: MAJ 2013 ETAP PROJEKTU / BRANŻA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT / TECHNOLOGIA FONTANNY PRZEDMIOT OPRACOWANIA / ZADANIE: Bodowa fontanny

Bardziej szczegółowo

Piotr Święcki ul.kr.jadwigi 18B ; Iława, tel: Fontanna miejska - branża sanitarna. inż. PIOTR ŚWIĘCKI nr ewid.

Piotr Święcki ul.kr.jadwigi 18B ; Iława, tel: Fontanna miejska - branża sanitarna. inż. PIOTR ŚWIĘCKI nr ewid. Piotr Święcki ul.kr.jadwigi 18B ; 14-200 Iława, tel: 089 649 15 13 PROJEKT BUDOWLANY 1 Temat: PROJEKT BUDOWLANY FONTANNY MIEJSKIEJ Obiekt: Fontanna miejska - branża sanitarna Adres: Tolkmicko ul. Plac

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Strona 1 z 6 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 163578-2015 z dnia 2015-07-02 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Żagań Przedmiotem zamówienia jest modernizacja fontann znajdujących się na terenie parku pałacowego

Bardziej szczegółowo

Wydział Mechaniczny Katedra Techniki Cieplnej

Wydział Mechaniczny Katedra Techniki Cieplnej Wydział Mechaniczny Katedra Techniki Cieplnej Automatyka Chłodnicza i Klimatyzacyjna. Układy automatyki nowoczesnych central klimatyzacyjnych z odzyskiem i bez odzysku ciepła, budowa, działanie i przykłady

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ZGODNOSCI I JAKOSCI

DEKLARACJA ZGODNOSCI I JAKOSCI ,, t!, Aleje Jerozollrnskie 200, 10k. 538, 02-486 Warszawa tel. +48 (22) 323." 11, fax: +48 (22) 32371 '5 e-mail: info@oase.pl, internet: www.oase.pl L!JI~:O ~f't.t[n. Founta in Technology WATERSYSTEM

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y PROJEKTOWANIE: NADZORY: - wodociągi - autorskie - kanalizacja - inwestorskie - ogrzewanie - gaz KONSULTACJE - wentylacja - uzdatnianie wody Siedziba firmy: 02-784 Warszawa, ul. J. Cybisa 6/46, tel. kom.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II PROJEKT AUTOMATYKI DLA ZAŁOśENIA WODNEGO Część II PROJEKT AUTOMATYKI DLA ZAŁOśENIA WODNEGO P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P R Z E B U D O W Y P L A C U T A D E U S Z A K O Ś C I U S Z K I W

Bardziej szczegółowo

Zadania kwalifikacyjne do odbycia praktyki/stażu w Zakładzie Automatyki Ochrony Środowiska i Przemysłu PROCOM SYSTEM S.A.

Zadania kwalifikacyjne do odbycia praktyki/stażu w Zakładzie Automatyki Ochrony Środowiska i Przemysłu PROCOM SYSTEM S.A. Zadania kwalifikacyjne do odbycia praktyki/stażu w Zakładzie Automatyki Ochrony Środowiska i Przemysłu PROCOM SYSTEM S.A. dla studentów/absolwentów: Wydziału ELEKTRYCZNEGO o kierunku Automatyka i Robotyka

Bardziej szczegółowo

OŚWIETLENIE BASENÓW I FONTANN REFLEKTORAMI PODWODNYMI DIODOWYMI TYPU LED

OŚWIETLENIE BASENÓW I FONTANN REFLEKTORAMI PODWODNYMI DIODOWYMI TYPU LED Kazimierz Torbicz Prezes Zarządu DC ENGINEERING Sp. z o.o. i DKT EXPERT - Kraków INFORMACJA TECHNICZNA DLA UŻYTKOWNIKÓW BASENÓW I FONTANN OŚWIETLENIE BASENÓW I FONTANN REFLEKTORAMI PODWODNYMI DIODOWYMI

Bardziej szczegółowo

Budowa Zajezdni Trolejbusowej ul. Grygowej w Lublinie działka ewid. nr 1/27, 1/28, 1/144 WIATA WJAZDOWA DO HALI O N

Budowa Zajezdni Trolejbusowej ul. Grygowej w Lublinie działka ewid. nr 1/27, 1/28, 1/144 WIATA WJAZDOWA DO HALI O N Str. 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1.0. Dane ogólne 2.0. Opis techniczny 3.0. Rysunki: E-1 Plan instalacji elektrycznych Str. 2 1.0. DANE OGÓLNE 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr I. Opisy Fontann. Fontanna u zbiegu ulic Króla Kazimierza i ul. Słowackiego skwer im. Kazimierza Górskiego

Załącznik Nr I. Opisy Fontann. Fontanna u zbiegu ulic Króla Kazimierza i ul. Słowackiego skwer im. Kazimierza Górskiego Załącznik Nr I Opisy Fontann Fontanna u zbiegu ulic Króla Kazimierza i ul. Słowackiego skwer im. Kazimierza Górskiego Fontanna na planie dwóch trójkątów zwróconych do siebie przeciwprostokątnymi. W każdej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zestawu solarnego Heliosin

Instrukcja zestawu solarnego Heliosin Instrukcja zestawu solarnego Heliosin www.heliosin.pl 1 ) Charakterystyka możliwych konfiguracji zestawów solarnych Heliosin W zależności od uwarunkowań technicznych i wymagań użytkownika zestawy solarne

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA

AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA Układy automatyki nowoczesnych central klimatyzacyjnych z odzyskiem i bez odzysku ciepła: budowa + działanie + przykłady rozwiązań Część II Przykłady układów automatyki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I EKSPLOATACJI

INSTRUKCJA OBSŁUGI I EKSPLOATACJI Nazwa opracowania INSTRUKCJA OBSŁUGI I EKSPLOATACJI Obiekt budowlany - nazwa FONTANNA NA RYNKU W INOWROCŁAWIU Adres Rynek Inowrocław 88-100 Inowrocław Inwestor Urząd Miasta Inowrocławia ul. Roosevelta

Bardziej szczegółowo

Pałac Kultury i Nauki Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa

Pałac Kultury i Nauki Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa 00 855 Warszawa, ul.grzybowska 39/817, tel. /fax/: (22) 729 70 31, 0 604 43 76 70 e mail: buba_warszawa@poczta.onet.pl INWESTOR: Pałac Kultury i Nauki Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa OBIEKT: REMONT NEONU

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OŚWIADCZENIE + UPRAWNIENIA II. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Przedmiot opracowania..... 9 2. Podstawa opracowania.... 9 3. Zakres opracowania... 9 4. Rozwiązania projektowe... 9 4.1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR : Wentylacja mechaniczna CP 45300000-0 Morawica

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlano -Wykonawczy

Projekt Budowlano -Wykonawczy Projektowanie architektoniczne i plastyczne Irena Gierczyk Ul. Roentgena 5/4 50-362 Wrocław NIP 898-002 Projekt Budowlano -Wykonawczy Temat : Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Zadanie. Oświetlenie

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Wewnętrzna instalacja c.o. w wydzielonych zespołów sanitarnych

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY ELEMENTÓW I UKŁADÓW PNEUMATYKI Sp. z o.o.

OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY ELEMENTÓW I UKŁADÓW PNEUMATYKI Sp. z o.o. OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY ELEMENTÓW I UKŁADÓW PNEUMATYKI Sp. z o.o. 25-217 Kielce tel. (0-41)361-50-15; 361-91-01 ul. Hauke Bosaka 15 fax (0-41)361-17-51 www.obreiup.com.pl e-mail: obreiup@neostrada.pl

Bardziej szczegółowo

6. STACJE I ARMATURA AUTOMATYCZNA

6. STACJE I ARMATURA AUTOMATYCZNA 6. STACJE I ARMATURA AUTOMATYCZNA 6.1. ZAWORY SZTANGOWE 6.2. ZAWORY ELEKTROMAGNETYCZNE 6.3. AUTOMATYCZNE STACJE UZDATNIANIA STRONA 6.1. ZAWORY SZTANGOWE Automatyczny system płukania Zawory besgo są sterowane

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA DLA WENTYLACJI

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA DLA WENTYLACJI AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: BUDYNEK AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY RYSUNKI 1.Rzut fragmentu piwnicy 2.Rozwiniecie instalacji co pion 4 3.Rozwiniecie instalacji co pion 5 2 OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego instalacji co dla

Bardziej szczegółowo

dz. nr 3248/204, ul. Wyrska, 43-173 Łaziska Górne, woj. śląskie. Obręb: Łaziska Średnie; Jednostka Ewidencyjna: Łaziska Górne

dz. nr 3248/204, ul. Wyrska, 43-173 Łaziska Górne, woj. śląskie. Obręb: Łaziska Średnie; Jednostka Ewidencyjna: Łaziska Górne TEMAT: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT BUDOWLANYCH OBEJMUJĄCYCH ADAPTACYJĘ POMIESZCZEŃ NA ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SP6 W ŁAZISKACH GÓRNYCH PRZY UL. WYRSKIEJ 4 ORAZ ROZBUDOWY BUDYNKU O śłobek BRANśA ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

POMPA JEDNOPRZEWODOWA SEO / SEG

POMPA JEDNOPRZEWODOWA SEO / SEG POMPA JEDNOPRZEWODOWA SEO / SEG Charakterystyka wyrobu Pompy SEO / SEG są jednowylotowymi pompami zębatymi z napędem elektrycznym. Są one stosowane jako źródło ciśnienia środka smarnego w systemach centralnego

Bardziej szczegółowo

Lampa wczesnego ostrzegania B80 EC. Lampa wczesnego ostrzegania B102 EC LAMPY O DALEKIM ZASIĘGU ZE STEROWANIEM ZEWNĘTRZNYM B102 EC LAMPA HERMETYCZNA

Lampa wczesnego ostrzegania B80 EC. Lampa wczesnego ostrzegania B102 EC LAMPY O DALEKIM ZASIĘGU ZE STEROWANIEM ZEWNĘTRZNYM B102 EC LAMPA HERMETYCZNA 4 LAMPY O DALEKIM ZASIĘGU ZEWNĘTRZNYM Lampa B80 EC B80 EC LAMPA HERMETYCZNA Z UCHWYTEM OWYM L2H (światło ciągłe) 80 mm średnica lampy (z kołnierzem) 88 mm średnica uchwytu montażowego do płaszczyzny 84

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-Sub TWU 3

Opis serii: Wilo-Sub TWU 3 Opis serii: Wilo-Sub TWU 3 H[m] 100 80 60 40 20-0145 -0130-0123 -0115 Wilo-Sub TWU 3-... 0 0 0,5 1,0 1,5 2,0 Q[m³/h] Zmiany zastrzeżone www.wilo.pl 50 EU 2014-03 1 / 5 Opis serii: Wilo-Sub TWU 3 Budowa

Bardziej szczegółowo

Katalog fontann pływajacych cennik

Katalog fontann pływajacych cennik 2014 Katalog fontann pływajacych cennik Gotowe zestawy fontannowe, dysze fontannowe, oświetlenie podwodne halogenowe i POWER LED, profesjonalny osprzęt do fontann. pompy oraz osprzęt hydrauliczny. HYDROOGRÓD

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 3. Spis rysunków Rys nr S-1 schemat instalacji CCTV Piwnica Rys nr

Bardziej szczegółowo

Moduł FlowLine LED oprawa liniowa LED do oświetlenia w tunelach

Moduł FlowLine LED oprawa liniowa LED do oświetlenia w tunelach Lighting Moduł FlowLine LED oprawa liniowa LED do oświetlenia w tunelach FlowLine Tunele często wymagają liniowych systemów oświetlania wnętrz. Produkty z serii FlowLine zapewniają oświetlenie LED do zastosowania

Bardziej szczegółowo

Zakresy rzeczowe prac do bieżącego utrzymania w latach 2011 2012

Zakresy rzeczowe prac do bieżącego utrzymania w latach 2011 2012 zał. nr 2 Zakresy rzeczowe prac do bieżącego utrzymania w latach 2011 2012 I. OBSŁUGA i UTRZYMANIE FONTANN A. Etap zimowo - wiosenny od 01.01.2011r - do 30.04.2011r od 01.01.2012r - do 30.04.2012r 1. Dozór

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 3.3 DO SIWZ ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY CZĘŚĆ III: STAŁA KONSERWACJA I NAPRAWA URZĄDZEŃ W CENTRALNEJ STERYLIZATORNI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. STACJA UZDATNIANIA WODY SUW 1000 Czynności wykonywane

Bardziej szczegółowo

EGZ. NR

EGZ. NR EGZ. NR... ------------------------------------------------------------------------------------------- BRANŻA: INSTALACJE SANITARNE INWESTYCJA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ W

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 002

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 002 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 002 ZADANIE: Modernizacja stacji uzdatniania wody na potrzeby CO ADRES: Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o. 41-219 SOSNOWIEC, ul. Szpitalna 1 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

PL B1. WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielsko-Biała, PL BUP 24/12

PL B1. WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielsko-Biała, PL BUP 24/12 PL 220291 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 220291 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 394859 (51) Int.Cl. C02F 1/68 (2006.01) E03B 7/07 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN ul. Dworkowa 3, Warszawa, Przedmiot: INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Zał Nr. WYKAZ fontann, brodzików, pitników i sieci zraszaczy na terenie Gminy Miejskiej Kraków

Zał Nr. WYKAZ fontann, brodzików, pitników i sieci zraszaczy na terenie Gminy Miejskiej Kraków 1 Zał Nr Zakres szczegółowy prac do bieżącego utrzymania fontann, pitników, brodzików i sieci zraszaczy na terenie Gminy Miejskiej Kraków w okresie 15.01.2014. 30.11. 2015. WYKAZ fontann, brodzików, pitników

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania.

Zawartość opracowania. Zawartość opracowania. 1.0. Opis techniczny 2.0. Obliczenia 3.0. Rysunki 3.1. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1: 500 rys. A0-1 3.2. Schemat ideowy zasilania 3 x 400/ 230 V rys. E-2 3.3. Schemat

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr I. Opisy Fontann

Załącznik Nr I. Opisy Fontann Załącznik Nr I Opisy Fontann Fontanna w Parku Papieskim pomiędzy Al. Armii Krajowej i Al. Sikorskiego Fontanna w kształcie strumyka wyłożona kamieniem nieregularnym tworząca efekt żywego strumyka poprzez

Bardziej szczegółowo

Seria NMVL oraz NMX ZAWORY WTRYSKOWE STEROWANY CIŚNIENIEM NA SSANIU, WYMIENNE DYSZE

Seria NMVL oraz NMX ZAWORY WTRYSKOWE STEROWANY CIŚNIENIEM NA SSANIU, WYMIENNE DYSZE Seria oraz NMX ZAWORY WTRYSKOWE STEROWANY CIŚNIENIEM NA SSANIU, WYMIENNE DYSZE DANE TECHNICZNE Zastosowanie Termostatyczne zawory wtryskowe Honeywell serii oraz NMX są stosowane w instalacjach chłodniczych

Bardziej szczegółowo

I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA FONTANN W ŚWIERKLAŃCU zadania inwestycyjnego:

I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA FONTANN W ŚWIERKLAŃCU zadania inwestycyjnego: I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA FONTANN W ŚWIERKLAŃCU zadania inwestycyjnego: Budowa podziemnej komory technologicznej niezbędnej do pracy fontann w Parku w Świerklańcu wraz z przyłączem wodociągowym i instalacją

Bardziej szczegółowo

Pogotowie cieplne (041)

Pogotowie cieplne (041) WSTĘP Węzeł cieplny MEC jest urządzeniem słuŝącym dla potrzeb centralnego ogrzewania i (opcjonalnie) do ogrzewania ciepłej wody uŝytkowej. Zastosowanie nowoczesnej technologii i wysokiej jakości urządzeń

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia BranŜa: Sanitarna Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa studni zastępczej wraz z przebudową układu napowietrzania wody oraz przebudową

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW. str. 1

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW. str. 1 SPIS TREŚCI 1 DANE OGÓLNE 2 1.1 INWESTOR, INWESTYCJA 2 1.2 PODSTAWA i AUTOR OPRACOWANIA, 2 1.3 ZAKRES PROJEKTU 2 1.4 MATERIAŁY WYJŚCIOWE 2 2 PARAMETRY TECHNICZNE 3 2.1 UKŁAD OPRACOWANIA 3 2.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRZEBUDOWY TECHNOLOGII KOTŁOWNI STAŁOPALNEJ

WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRZEBUDOWY TECHNOLOGII KOTŁOWNI STAŁOPALNEJ Projektowanie, kosztorysowanie, kierowanie robotami w zakresie sieci, instalacji, urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych 56-200 Góra, Ul. Cisowa 2, tel. kom. 0604/112

Bardziej szczegółowo

MPA-W z nagrzewnicą wodną

MPA-W z nagrzewnicą wodną z nagrzewnicą wodną MPA to nawiewna centrala wentylacyjna w skład której wchodzi: filtr klasy G, kanałowy wentylator z łopatkami wirnika zagiętymi do przodu, nagrzewnica elektryczna (MPA E) lub nagrzewnica

Bardziej szczegółowo

ELEKTROMAGNETYCZNY ZAWÓR MEMBRANOWY DO WODY (NO) ESM87

ELEKTROMAGNETYCZNY ZAWÓR MEMBRANOWY DO WODY (NO) ESM87 INFORMACJA TECHNICZNA ELEKTROMAGNETYCZNY ZAWÓR MEMBRANOWY DO WODY (NO) ESM87 Opis ESM87 służy do otwierania i zamykania przepływu wody, oraz nieagresywnych ciekłych czynników roboczych o gęstości zbliżonej

Bardziej szczegółowo

Spis treści Spis rysunków

Spis treści Spis rysunków Projekt został wykonany przez: Usługi Projektowo Wykonawcze D. W. Kolassa ELK-KOMP Spółka Jawna 86-005 Białe Błota, Murowaniec, ul. Opalowa 16 www.elk-komp.pl email: wkolassa@tlen.pl tel./fax (52) 3248504,

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-Sub TWI 6-..-B

Opis serii: Wilo-Sub TWI 6-..-B Opis serii: Wilo-Sub TWI 6-..-B H/m 360 Wilo-Sub TWI 6-..-B 280 200 120 40 3 4 5 6 7 10 15 20 30 40 50 Q/m³/h Budowa Wielostopniowa pompa głębinowa 6 w wersji z taśmami ściągowymi, do montażu pionowego

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert 1. Zamawiający: Zakłady Mechaniczne BUMAR ŁABĘDY S.A. ul. Mechaników 9, 44-109 Gliwice 2. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg ograniczony pisemny, postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

WIEŻE CHŁODNICZE KONSTRUKCJI BETONOWEJ

WIEŻE CHŁODNICZE KONSTRUKCJI BETONOWEJ WIEŻE CHŁODNICZE KONSTRUKCJI BETONOWEJ Wieże chłodnicze konstrukcji betonowej są idealne do zastosowania w małych i dużych instalacjach przewidzianych do długiego okresu użytkowania. ILMED IPIANTI w przypadku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BIOZ NAZWA INWESTYCJI : REMONT (MODERNIZACJA) UJĘCIA WODY I STACJI UZDATNIANIA WODY

INFORMACJA BIOZ NAZWA INWESTYCJI : REMONT (MODERNIZACJA) UJĘCIA WODY I STACJI UZDATNIANIA WODY PR O J EK T O W A N IE KRZYSZTOF OZGA ul. Budowlanych 10/9 66-405 Gorzów Wlkp. 7 tel.95 7204548, 0 795 584 861 email biuro@akwamel.pl www.akwamel.pl INFORMACJA BIOZ OBIEKT : WODOCIĄG KOMUNALNY ZWIERZYN

Bardziej szczegółowo

BRANśA: SANITARNA. 1. Opis techniczny str. S- 2

BRANśA: SANITARNA. 1. Opis techniczny str. S- 2 BRANśA: SANITARNA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: Część opisowa str. S-2 1. Opis techniczny str. S- 2 Część graficzna str. S-4 1. Rys. nr S-1. Projekt zagospodarowania działki, skala 1:500 str. S-4 2. Rys. nr S-2.

Bardziej szczegółowo

Automatyka chłodnicza

Automatyka chłodnicza Gdańsk, 04.12.2007r. Automatyka chłodnicza Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny Temat pt.: Układy automatyki nowoczesnych central klimatyzacyjnych z odzyskiem ciepła: budowa + działanie + przykłady

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-Sub TWU 4

Opis serii: Wilo-Sub TWU 4 Opis serii: Wilo-Sub TWU 4 0H[m] 280 240 200 160 120 80 40 1 2 3 4 5 10 14 Wilo-Sub TWU 4-...-C Q[m³/h] Budowa Pompa głębinowa, wielostopniowa Zastosowanie Zaopatrzenie w wodę ze studni głębinowych i cystern

Bardziej szczegółowo

PX246. PxRing 12 S INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX246. PxRing 12 S INSTRUKCJA OBSŁUGI PX246 PxRing 12 S INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Informacje na temat wersji... 5 4. Opis modelu... 6 5. Schemat podłączenia... 7 6. Wymiary... 9

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT : BUDYNEK GŁÓWNY ODDZIAŁU LECZNICZO- REHABILITACYJNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY JAWORZE, UL. WAPIENICKA 142 TEMAT : MODERNIZACJA BASENU WEWNĘTRZNEGO W ODDZIALE LECZNICZO REHABILITACYJNYM DLA DZIECI

Bardziej szczegółowo