Neuroleptyki, leki uspokajające i nasenne- wybrane zagadnienia Iwona Zaporowska-Stachowiak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Neuroleptyki, leki uspokajające i nasenne- wybrane zagadnienia Iwona Zaporowska-Stachowiak"

Transkrypt

1 Neuroleptyki, leki uspokajające i nasenne- wybrane zagadnienia Iwona Zaporowska-Stachowiak W OUN dopamina (DA), prekursor norepinefryny (NE), odgrywa ważną rolę w wielu szlakach n.; jest hamującym neuroprzekaźnikiem w następujących (główne) szlakach dopaminergicznych: 1) szlak nigrostriatalny - neurony substancji czarnej uwalniają DA do striatum DA działa hamująco na neurony GABA-ergiczne; parkinsonizm- niedobór/brak DA/zablokowanie receptorów dopaminergicznych (r. D) zaburzenia pozapiramidowe (patrz niżej) - blokada rec. D (np. przez neuroleptyki) parkinsonizm polekowy (odwracalny) dyskinezy- mimowolne ruchy twarzy, k.k. górnych i dolnych 2) szlak mezolimbiczny- mezokortykalny - neurony śródmózgowia wysyłają sygnały do układu limbicznego i kory mózgowej, regulują afekt, napęd (motywacja do działania), funkcje poznawcze, i percepcję zmysłową; DA w tym szlaku zaburzenia psychiczne i uzależnienia - leki, które DA w tym szlaku napęd, a w dużych d. psychozy - leki- blokery rec. D funkcje poznawcze 3) szlak guzkowo- lejkowy - neurony podwzgórza wysyłają sygnały do przysadki: DA uwaln. prolaktyny - agoniści rec. D są stosowane w hiperprolaktynemii (bromokryptyna) - antagoniści rec. D mogą powod. zab. endokrynologiczne (ginekomastia, brak miesiączki, mlekotok) 4) chemoreceptorowa strefa wyzwalająca - aktywacja rec. D wymioty - blokery rec. D leki p. wymiotne

2 Zaburzenia psychiczne Splątanie zaburzenia świadomości o etiologii egzogennej lub endogennej spowodowane przez głębokie zmiany świadomości; wyst. z powodu dysfunkcji mózgu (niewydolność krążenia mózgowego, infekcje, zatrucia, zaburzenia metaboliczne; powikłanie psychoz endogennych, np. manii) Delirium = majaczenie zespół zaburzeń świadomości, któremu towarzyszą iluzje, omamy wzrokowe, słuchowe, dotykowe i inne oraz lęk i pobudzenie psychomotoryczne, zaburzenia snu; objawy te nasilają się często wieczorem i nocą Objawy wytwórcze objawy produktywne = pozytywne; urojenia, omamy, rozkojarzenie myślenia, podejrzliwość, pobudzenie, wrogość; są czymś nowym, wytworzone przez w przebiegu psychozy; występują w zaburzeniach psychicznych (m.in. schizofrenii, depresji psychotycznej, zaburzeniach psychicznych na podłożu organicznym, zaburzeniach spowodowanych przyjmowaniu narkotyków lub alkoholu) Objawy pozapiramidowe sztywność m.m., akineza, bradykineza, drżenia m.m., zab. równowagi/chodu Anksjolityk lek o dział. przeciwlękowym Neuroleptyk lek blokujący rec. D i/lub rec. 5-HT2, m.in. znoszący objawy wytwórcze psychoz (patrz niżej) Prokognitywny lek zdolności poznawcze Dyskineza mimowolne, KKG, k.k. górnych i dolnych Sedacja nadmierne uspokojenie

3 Schizofrenia -objawy pozytywne: zaburzenia myślenia, urojenia, halucynacje, paranoja - objawy negatywne: brak motywacji do działania, izolacja społeczna, zmniejszenie afektu, lakoniczne/bezsensowne wypowiedzi Teoria dopaminowa schizofrenii: objawy pojawiają się, narastają z powodu nadmiernej aktywacji dopaminergicznej w ukł. mezolimbicznym; agoniści rec. D psychozy; antagoniści rec. D działanie antypsychotyczne (neuroleptyki: typowe i atypowe) W etiologii schizofrenii serotonina (5HT3) Leczenie schizofrenii: blokada rec. D i/lub rec. 5HT2 (leki przeciwpsychotyczne) Wskazania do stosowania leków przeciwpsychotycznych (neuroleptyków): schizofrenia, choroba dwubiegunowa, zesp. Tourette'a, ch. Huntingtona, wymioty indukowane lekami lub radioterapią, neuroleptoanalgezja, czkawka uporczywa Objawy niepożądane blokady rec. D: dyskinezy (ostre: zesp. parkinsona, dystonia; leczenie: leki antycholinergiczne; przewlekłe: dyskinezy późne; leczenie: odstawienie leku, leczenie: rotacja na lek atypowy ), dysforia, zaburzenia endokrynologiczne (zab. regulacji temp., prolaktyny, apetytu m.c.); Neuroleptyki Efekt terapeutyczny i działania niepożądane I. generacji ( typowe )- antagoniści rec. D2 (blokują również rec. M- cholinerg., rec. alfa1- adrenerg.; wyw. sedację, są kardiotoksyczne- wyw. zab. rytmu serca typu balet serca = torsade de pointes, mogą wywoływać złośliwy zespół neuroleptyczny): chloropromazyna, lewomepromazyna, haloperidol, fenactil II. generacji ( atypowe )- antgoniści rec. D2 + efekt wyw. na inne receptory, np. rec.5-ht2: klozapina, olanzapina, risperidon, kwetiapina Grupa leków Neuroleptyki I. generacji ( typowe ) Neuroleptyki II. generacji ( atypowe ) Dział. receptorowe antagoniści rec. D2A antgoniści rec. D2 + efekt wyw. na inne receptory, np. rec.5-ht2 Wyw. obj. pozapiramidowych (bradykineza/akineza, drżenia m.m., zab. Chodu/równowagi, dystonia) wydziel. prolaktyny (mlekotok, ginekomastia, zab. miesiączkowania) objawów pozytywnych schizofrenii(halucynacje, urojenia, agresja) objawów negatywnych schizofrenii (brak motywacji do działania, apatia, wycofanie społeczne)

4 Wyw. zespołu metabolicznego (otyłość brzuszna, nadciśnienie tętnicze, przysp. rozw. miażdżycy, upośledzona tolerancja glukozy/cukrzyca, ryzyko serc.- nacz.) Objawy niepożądane neuroleptyków typowych : objawy zw z blokadą rec. D (patrz wyżej), zaburzenia zw. z blokadą rec. M (tachykardia, obniżenie progu drgawkowego, suchość w ustach, zaparcia, zab. widzenia), zaburzenia zw. z blokadą alfa1-adrenerg. (hipotonia ortostatyczna), zaburzenia wynikające z blokady H1 (sedacja), złośliwy zespół neuroleptyczny UWAGA: neuroleptyki- kardiotoksyczne haloperidol (z typowych ), risperidon- (z atypowych lecz ryzyko mniejsze niż halo) duże ryzyko zab. pozapiramidowych klozapina= duże rysyko agranulocytozy, drgawek, nadmiernej potliwości Leki uspokajające i nasenne Barbiturany- efekt zależny od dawki Benzodiazepiny- efekt zależny od dawki Inne: buspiron, zolpidem, zaleplon Odtrutka: Flumazenil Flumazenil odwraca efekty działania benzodiazepin, zolpidemu, zaleplonu Porażenie oddychania i krążenia Anestezja Hipnoza Dział. przeciwlękowe, uspokajające, przeciwdrgawkowe, relaksacja.m..m. pop. prążkow. Linia niebieska- benzodiazepina (triazolam), linia żółta- barbituran (pentobarbital); zależność efektu działania leku od jego stężenia we krwi

5 Miejsce wiązania GABA Miejsce wiązania benzodiazepin Miejsce wiązania barbituranów Receptor GABA aktywacja rec. GABA A napływu Cl do kom. aktywacja rec. GABA B wypływu K z kom. pobudz. miejsca wiązania benzodiazepin BZ1 sedacja pobudz. miejsca wiązania benzodiazepin BZ2 dział. przeciwlękowe, upośledzenie funkcji poznawczych Benzodiazepiny dział. na rec. GABA nasilają dział. GABA częstości otwierania się kanału Cl; nie mają wpływu GABA- mimetycznego Benzodiazepiny metabolizowane w wątrobie do aktywnych metabolitów (wyj. oksazepam, temazepam, lorazepam) Barbiturany dział. na rec. GABA przedłużają dział. GABA czasu otwarcia kanału Cl; w dużych d. wywierają wpływ GABA-mimetyczny Barbiturany metablizowane w wątrobie, niektóre do aktywnych metabolitów; większość to induktory cytochromu P450; przeciwwskazane u chorych z porfirią Działania niepożądane benzodiazepin i barbituranów: tolerancja, zależność fizyczna i psychiczna, po nagłym odstawieniu- zespół odstawienia Zespół odstawienia benzodiazepin: bezsenność, lęk, drgawki, najczęściej gdy benzodiazepiny były stos. jako leki p.drgawkowe w dużych d.; leczenie: długodziałające benzodiazepiny i lecz. objawowe Zespół odstawienia barbituranów: lęk, pobudzenie, drgawki zagrażające życiu; leczenie: długodziałajace benzodiazepiny i lecz. objawowe UWAGA: tolerancja krzyżowa pomiędzy benzodiazepinami, barbituranami i alkoholem Interakcje lekowe: 1) efekt addytywny z innymi lekami, dział. depresyjnie na OUN (ryzyko depresji oddechowej): przeciwhistaminowe, leki do znieczulenia ogolnego, opioidy, beta-blokery i inne 2) barbiturany nasilają metabolizm leków lipofilnych: doustynych antykoncepcyjnych, karbamazepiny, fenytoiny, warfaryny i innych

6 Leki niebenzodiazepinowe Zolpidem, zaleplon: agoniści BZ1, mniej nasilony wpływ na funkcje poznawcze niż w przyp. benzodiazepin, stos. w zab. snu, mniejsze ryzyko tolerancji i uzależnienia; przedawkowanie można leczyć flumazenilem Buspiron: częściowy agonista rec. 5-HT1A, nie wpływa na GABA, stosowany w leczeniu lęku uogólnionego, nie wywołuje sedacji, efekt działania widoczny po 1-2 tyg.

7 Informacje DODATKOWE Leczenie majaczenia (delirium): Haloperidol i.m./s.c. (zniesienie obj. psychotycznych) + Midazolam i.m./s.c. (zniesienie lęku) w dawkach powtarzanych co 30 min. Gdy współistnieje parkinsonizm: NIE haloperidol lecz Risperidon w d. max. 1 mg/dobę Gdy haloperidol nieskuteczny i nie współistnieje parkinsonizm: neuroleptyk: większe d. rosperidonu lub olanzapina lub kwetiapina + benzodiazepina: Midazolam lub Lorazepam W wieku podeszłum- zmniejszenie d. dobowej neuroleptyku Leczenie otępienia (najcz. przyczyna- miażdżyca) Rywastygmina + gdy pobudzenie psychoruchowe: Haloperidol, Risperidon, Olanzapina, Kwetiapina Leczenie lęku przewlekłego Benzodiazepina długodziałająca (np. bromazepam) + anksjolityk (diałają po 14 dniach), które przejmą dzialanie benzodiazepiny, czyli Buspiron lub Doksepina lub opipramol + propranolol (jeśli współistnieją obj. wegetatywne) + Sulpiryd (jeśli wyst. tzw. lękowa koncentracja) Leczenie lęku napadowego (postępowanie dwufazowe) 1) przerwanie napadu lęku: benzodiazepina krótkodziałająca- Midazolam + propranolol (zniesienie objawów wegetatywnych) 2) profilaktyka napadów lęku: małe d. trójcyklicznych leków przeciwdepresyjnych lub SSRI Leczenie lęku fobijnego postępowanie doraźne dostosowane do określonej sytuacji + benzodiazepiny krótkodziałające 0,5 godz. przed spodziewanym zdarzeniem Haloperidol Leczenie czkawki

Leczenie schizofrenii Neuroleptyki. D. Wołyńczyk-Gmaj S. Niemcewicz

Leczenie schizofrenii Neuroleptyki. D. Wołyńczyk-Gmaj S. Niemcewicz Leczenie schizofrenii Neuroleptyki D. Wołyńczyk-Gmaj S. Niemcewicz Rozmieszczenie receptorów dopaminergicznych w OUN: Układ limbiczny - zakręt obręczy, hipokamp, ciało migdałowate, kora przedczołowa, jądro

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia zachowania i zaburzenia psychotyczne w przebiegu otępienia

Zaburzenia zachowania i zaburzenia psychotyczne w przebiegu otępienia Zaburzenia zachowania i zaburzenia psychotyczne w przebiegu otępienia Tomasz Gabryelewicz 2017 Warszawa Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego, PAN Warszawa Objawy pozapoznawcze

Bardziej szczegółowo

Materiały do ćwiczeń IV - V dla III RS WWL rok 2014/15

Materiały do ćwiczeń IV - V dla III RS WWL rok 2014/15 Materiały do ćwiczeń IV - V dla III RS WWL rok 2014/15 Leki psychotropowe - podział 1/leki przeciwlękowe (anksjolityki) 2/leki nasenne 3/leki przeciwdepresyjne 4/leki neuroleptyczne ( neuroleptyki)- o

Bardziej szczegółowo

Zasady stosowania leków psychotropowych w neurologii

Zasady stosowania leków psychotropowych w neurologii Zasady stosowania leków psychotropowych w neurologii 1 Zasady stosowania leków psychotropowych w neurologii Dr hab. n. med. Jan Jaracz Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego, Poznaƒ Wst p Zaburzenia

Bardziej szczegółowo

Alkoholowy zespół abstynencyjny. i psychozy alkoholowe. - rozpoznawanie i postępowanie

Alkoholowy zespół abstynencyjny. i psychozy alkoholowe. - rozpoznawanie i postępowanie Alkoholowy zespół abstynencyjny i psychozy alkoholowe - rozpoznawanie i postępowanie Prof. dr hab. Marcin Wojnar ALKOHOLOWY ZESPÓŁ ABSTYNENCYJNY (AZA) F10.3 (ICD-10) Zespół objawów pojawiających się wskutek

Bardziej szczegółowo

Anksjolityki i leki nasenne

Anksjolityki i leki nasenne Anksjolityki i leki nasenne Prof. UM dr hab. Przemysław Mikołajczak Katedra i Zakład Farmakologii Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu 1 Lęk jest jednym ze stanów emocjonalnych człowieka,

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia neuropsychiczne w anestezjologii i intensywnej terapii Aktualne spojrzenie na leczenie. Łukasz Krzych Śląskie Centrum Chorób Serca

Zaburzenia neuropsychiczne w anestezjologii i intensywnej terapii Aktualne spojrzenie na leczenie. Łukasz Krzych Śląskie Centrum Chorób Serca Zaburzenia neuropsychiczne w anestezjologii i intensywnej terapii Aktualne spojrzenie na leczenie Łukasz Krzych Śląskie Centrum Chorób Serca Brak Konflikt interesów THINK ICU Toxic situations & MODS Hypoxemia

Bardziej szczegółowo

Zasady stosowania leków przeciwdepresyjnych w chorobach neurologicznych

Zasady stosowania leków przeciwdepresyjnych w chorobach neurologicznych Zasady stosowania leków psychotropowych w neurologii 1 Zasady stosowania leków psychotropowych w neurologii Dr hab. n. med. Jan Jaracz Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego, Poznaƒ WST P Zaburzenia

Bardziej szczegółowo

Za l e c e n i a w s p r aw i e s t o s o wa n i a l e k ó w

Za l e c e n i a w s p r aw i e s t o s o wa n i a l e k ó w Aktualności Za l e c e n i a w s p r aw i e s t o s o wa n i a l e k ó w p r z e c i w p s y c h o t y c z n y c h II g e n e r a c j i Przedstawione poniżej Zalecenia w sprawie stosowania leków przeciwpsychotycznych

Bardziej szczegółowo

BIOLOGICZNE MECHANIZMY ZACHOWANIA II ZABURZENIA PSYCHICZNE DEPRESJA

BIOLOGICZNE MECHANIZMY ZACHOWANIA II ZABURZENIA PSYCHICZNE DEPRESJA BIOLOGICZNE MECHANIZMY ZACHOWANIA II ZABURZENIA PSYCHICZNE DEPRESJA van Gogh 1890 DEPRESJA CHARAKTERYSTYKA ZABURZENIA Epizod depresyjny rozpoznaje się gdy pacjent jest w stanie obniżonego nastroju, anhedonii

Bardziej szczegółowo

O co pytają na LEPie z farmakoterapii w psychiatrii? dr hab. n. med. Marcin Olajossy

O co pytają na LEPie z farmakoterapii w psychiatrii? dr hab. n. med. Marcin Olajossy O co pytają na LEPie z farmakoterapii w psychiatrii? dr hab. n. med. Marcin Olajossy Główne grupy leków Wskazania Przeciwskazania Działania niepożądane Czasem dawkowanie Leczenie w psychiatrii Leczenie

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO PRONORAN, 50 mg, tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana o przedłużonym

Bardziej szczegółowo

I.Objawy pozytywne (wytwórcze) urojenia halucynacje nieskładna mowa dziwaczne zachowania katatonia

I.Objawy pozytywne (wytwórcze) urojenia halucynacje nieskładna mowa dziwaczne zachowania katatonia Leki neuroleptyczne leki antypsychotyczne Prof. UM dr hab. Przemysław Mikołajczak Katedra i Zakład Farmakologii Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu 1 I.Objawy pozytywne (wytwórcze) urojenia

Bardziej szczegółowo

Zalecenia w sprawie stosowania leków przeciwpsychotycznych II generacji. Treatment recommendations for the use of II generation antipsychotics

Zalecenia w sprawie stosowania leków przeciwpsychotycznych II generacji. Treatment recommendations for the use of II generation antipsychotics FARMAKOTERAPIA W PSYCHIATRII I NEUROLOGII, 2007, 4, 207 213 Zalecenia w sprawie stosowania leków przeciwpsychotycznych II generacji Treatment recommendations for the use of II generation antipsychotics

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. TIAPRIDAL (Tiapridum) 100 mg, tabletki

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. TIAPRIDAL (Tiapridum) 100 mg, tabletki ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA TIAPRIDAL (Tiapridum) 100 mg, tabletki Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia zachowania czy zaburzenia świadomości

Zaburzenia zachowania czy zaburzenia świadomości Zaburzenia zachowania czy zaburzenia świadomości Tomasz Gabryelewicz 19 lis 2016 Zakopane Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego, PAN Warszawa Termin majaczenie wg. The Merck

Bardziej szczegółowo

Za l e c e n i a w s p r aw i e s t o s o wa n i a

Za l e c e n i a w s p r aw i e s t o s o wa n i a Aktualności Za l e c e n i a w s p r aw i e s t o s o wa n i a leków przeciwpsychotycznych II generacji Przedstawione poniżej Zalecenia w sprawie stosowania leków przeciwpsychotycznych II generacji stanowią

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. OXAZEPAM ESPEFA, 10 mg, tabletki. Oxazepamum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. OXAZEPAM ESPEFA, 10 mg, tabletki. Oxazepamum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta OXAZEPAM ESPEFA, 10 mg, tabletki Oxazepamum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

Zalecenia w sprawie stosowania leków przeciwpsychotycznych II generacji

Zalecenia w sprawie stosowania leków przeciwpsychotycznych II generacji Farmakoterapia w psychiatrii i neurologii, 2008, 3, 177 182 Zalecenia w sprawie stosowania leków przeciwpsychotycznych II generacji Przedstawione poniżej Zalecenia w sprawie stosowania leków przeciwpsychotycznych

Bardziej szczegółowo

Rodzaje zaburzeń psychicznych

Rodzaje zaburzeń psychicznych Choroby psychiczne i rodzaje zaburzeń psychicznych Rodzaje zaburzeń psychicznych Do typowych zaburzeń psychicznych należą: zaburzenia związane ze stresem, zaburzenia adaptacyjne, zaburzenia lękowe, zaburzenia

Bardziej szczegółowo

Aneks III. Zmiany w odpowiednich punktach Charakterystyki Produktu Leczniczego i Ulotki dla Pacjenta

Aneks III. Zmiany w odpowiednich punktach Charakterystyki Produktu Leczniczego i Ulotki dla Pacjenta Aneks III Zmiany w odpowiednich punktach Charakterystyki Produktu Leczniczego i Ulotki dla Pacjenta 61 Produkty lecznicze zawierające metoklopramid Charakterystyka Produktu Leczniczego dołączona do pozwolenia

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO TRANXENE 10 mg kapsułki 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ 1 kapsułka zawiera 10 mg klorazepatu soli dwupotasowej

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Haloperidol UNIA, 2 mg/ml, krople doustne, roztwór 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 ml roztworu zawiera 2 mg haloperydolu (Haloperidolum).

Bardziej szczegółowo

Leki p-depresyjne i normotymiczne Dr n.farm. Katarzyna Manikowska

Leki p-depresyjne i normotymiczne Dr n.farm. Katarzyna Manikowska Leki p-depresyjne i normotymiczne Dr n.farm. Katarzyna Manikowska 1.Przyczyny i patogeneza chorób afektywnych nie są dokładnie poznane. Klinicyści zajmujący się zaburzeniami afektywnymi podkreślają różnorodność

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO OXAZEPAM ESPEFA, 10 mg, tabletki 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna tabletka zawiera 10 mg oksazepamu (Oxazepamum). Substancje pomocnicze

Bardziej szczegółowo

Nowe standardy AP A leczenia w schizofrenii

Nowe standardy AP A leczenia w schizofrenii FARMAKOTERAPIA W PSYCHIATRII I NEUROLOGII, 99, 3, 5~ Małgorzata Rzewuska Nowe standardy AP A leczenia w schizofrenii Samodzielna Pracownia Farmakoterapii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ LABORATORYJNYCH

WYNIKI BADAŃ LABORATORYJNYCH WYNIKI BADAŃ LABORATORYJNYCH niektórych dopalaczy pobranych na terenie powiatu namysłowskiego Przygotowała : Urszula Modrak 1 Niezły wkręt JWH 081 Walina Fenyloalanina RCS 4 (substancja syntetyczna) (aminokwas)

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO TRANXENE, 5 mg, kapsułki TRANXENE, 10 mg, kapsułki 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 kapsułka zawiera 5 mg klorazepatu soli dwupotasowej

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta TRANXENE 20, 20 mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań Dikalii clorazepas Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Midazolam Chiesi 1 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań Midazolamum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. - Należy zachować tę ulotkę,

Bardziej szczegółowo

Co to jest psychoza? Poradnik dla pacjentów i ich rodzin. Iwona Patejuk-Mazurek Adiunkt Kliniki Psychiatrii

Co to jest psychoza? Poradnik dla pacjentów i ich rodzin. Iwona Patejuk-Mazurek Adiunkt Kliniki Psychiatrii Iwona Patejuk-Mazurek Adiunkt Kliniki Psychiatrii Co to jest psychoza? Nazwa psychoza jest określeniem ogólnym, obejmującym trzy podstawowe grupy objawów - tzw. wytwórcze (pozytywne), ubytkowe (negatywne)

Bardziej szczegółowo

Część VI: Streszczenie Planu Zarządzania Ryzykiem dla produktu:

Część VI: Streszczenie Planu Zarządzania Ryzykiem dla produktu: Część VI: Streszczenie Planu Zarządzania Ryzykiem dla produktu: Olamide, 10 mg, tabletki VI.2 VI.2.1 Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dla produktu leczniczego Olamide przeznaczone do wiadomości

Bardziej szczegółowo

Budapeszt/Warszawa, 18.IX.2015r.

Budapeszt/Warszawa, 18.IX.2015r. Budapeszt/Warszawa, 18.IX.2015r. Allergan i Gedeon Richter Plc. otrzymały aprobatę FDA dla leku VRAYLAR TM (Cariprazine) w leczeniu epizodów maniakalnych lub mieszanych w chorobie afektywnej dwubiegunowej

Bardziej szczegółowo

Nazywam się Wojciech Zinka Na schizofrenię zachorowałem w roku 2004, w wieku 22 lat Opowiem o aktualnej wiedzy na temat schizofrenii, a zwłaszcza o

Nazywam się Wojciech Zinka Na schizofrenię zachorowałem w roku 2004, w wieku 22 lat Opowiem o aktualnej wiedzy na temat schizofrenii, a zwłaszcza o Nazywam się Wojciech Zinka Na schizofrenię zachorowałem w roku 2004, w wieku 22 lat Opowiem o aktualnej wiedzy na temat schizofrenii, a zwłaszcza o objawach Przyczyny Początek Fazy Objawy Zwiastunowe Objawy

Bardziej szczegółowo

-Ulotka dla pacjenta-

-Ulotka dla pacjenta- -Ulotka dla pacjenta- Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. - Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. - Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty,

Bardziej szczegółowo

Elicea, 5 mg, tabletki powlekane Elicea, 10 mg, tabletki powlekane Elicea, 20 mg, tabletki powlekane Escitalopramum

Elicea, 5 mg, tabletki powlekane Elicea, 10 mg, tabletki powlekane Elicea, 20 mg, tabletki powlekane Escitalopramum Elicea, 5 mg, tabletki powlekane Elicea, 10 mg, tabletki powlekane Elicea, 20 mg, tabletki powlekane Escitalopramum wiera ona - - - - lub farmaceucie. Patrz punkt 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. Lek Elicea zawiera

Bardziej szczegółowo

Asduter 10 mg tabletki Asduter 15 mg tabletki Asduter 30 mg tabletki

Asduter 10 mg tabletki Asduter 15 mg tabletki Asduter 30 mg tabletki Asduter 10 mg tabletki Asduter 15 mg tabletki Asduter 30 mg tabletki VI.2 Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dla produktu leczniczego Asduter przeznaczone do publicznej wiadomości VI.2.1 Omówienie

Bardziej szczegółowo

CHARATERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARATERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARATERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO OXAZEPAM GSK 10 mg tabletki 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka zawiera 10 mg oksazepamu (Oxazepamum). Substancja pomocnicza

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA STILNOX 10 mg, tabletki powlekane (Zolpidemi tartras)

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA STILNOX 10 mg, tabletki powlekane (Zolpidemi tartras) ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA STILNOX 10 mg, tabletki powlekane (Zolpidemi tartras) Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. - Należy zachować tę ulotkę, aby w razie

Bardziej szczegółowo

1 ml roztworu zawiera odpowiednio 5 mg lub 25 mg Chlorpromazini hydrochloridum (chloropromazyny chlorowodorku).

1 ml roztworu zawiera odpowiednio 5 mg lub 25 mg Chlorpromazini hydrochloridum (chloropromazyny chlorowodorku). CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO FENACTIL FENACTIL 5 mg/ml roztwór do wstrzykiwań 25 mg/ml roztwór do wstrzykiwań 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 ml roztworu zawiera

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Alzin 400, tabletki powlekane, 400 mg 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna tabletka powlekana zawiera 400 mg amisulprydu (Amisulpridum).

Bardziej szczegółowo

Stany nagłe. Andrzej Wakarow Dariusz Maciej Myszka

Stany nagłe. Andrzej Wakarow Dariusz Maciej Myszka Stany nagłe Andrzej Wakarow Dariusz Maciej Myszka Definicja Zachowanie pacjenta, które ze względu na swą niezwykłość, niezrozumiałość, niedostosowanie, gwałtowny charakter może stwarzać zagrożenie Kontakt

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO ESTAZOLAM POLFARMEX, 2 mg, tabletki 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna tabletka zawiera 2 mg estazolamu (Estazolamum). Substancja pomocnicza

Bardziej szczegółowo

MEDAZEPAM TZF. 10 mg Kapsułki twarde Medazepamum

MEDAZEPAM TZF. 10 mg Kapsułki twarde Medazepamum Ulotka dla pacjenta Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. - Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. - Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty,

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. OXAZEPAM GSK 10 mg, tabletki. Oxazepamum. - logo firmy -

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. OXAZEPAM GSK 10 mg, tabletki. Oxazepamum. - logo firmy - ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA OXAZEPAM GSK 10 mg, tabletki Oxazepamum - logo firmy - Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. - Należy zachować tę ulotkę, aby w

Bardziej szczegółowo

Część VI: Podsumowanie Planu Zarządzania Ryzykiem

Część VI: Podsumowanie Planu Zarządzania Ryzykiem Część VI: Podsumowanie Planu Zarządzania Ryzykiem VI.2 Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego Hydroxyzinum Hasco przeznaczone do wiadomości publicznej VI.2.1 Omówienie

Bardziej szczegółowo

Leki przeciwpsychotyczne

Leki przeciwpsychotyczne Leczenie lekami przeciwpsychotycznymi w schizofrenii Leki przeciwpsychotyczne Schizofrenia jest zaburzeniem równowagi metabolicznej mózgu, zaburzeniem aktywności neuroprzekaźników w określonych rejonach

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Peragal, 25 mg, tabletki Peragal, 100 mg, tabletki Perazinum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Peragal, 25 mg, tabletki Peragal, 100 mg, tabletki Perazinum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Peragal, 25 mg, tabletki Peragal, 100 mg, tabletki Perazinum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera

Bardziej szczegółowo

LEKI PRZECIWPSYCHOTYCZNE

LEKI PRZECIWPSYCHOTYCZNE LEKI PRZECIWPSYCHOTYCZNE Schizofrenia jest zaburzeniem równowagi metabolicznej mózgu, zaburzeniem aktywności neuroprzekaźników w określonych rejonach mózgu. Chociaż dotychczas nie wynaleziono leku przeciwschizofrenicznego,

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia lękowe, zaburzenia snu; leki uspokajające i nasenne w praktyce POZ. Prof. dr Marek Jarema III Klinika Psychiatryczna IPiN W Warszawie

Zaburzenia lękowe, zaburzenia snu; leki uspokajające i nasenne w praktyce POZ. Prof. dr Marek Jarema III Klinika Psychiatryczna IPiN W Warszawie Zaburzenia lękowe, zaburzenia snu; leki uspokajające i nasenne w praktyce POZ Prof. dr Marek Jarema III Klinika Psychiatryczna IPiN W Warszawie Zaburzenia lękowe (ICD-10; F40-F48) Zaburzenia lękowe w postaci

Bardziej szczegółowo

Leki i motoryka przewodu pokarmowego. Leki przeciwwymiotne 2015-12-29. Odruch wymiotny

Leki i motoryka przewodu pokarmowego. Leki przeciwwymiotne 2015-12-29. Odruch wymiotny Leki i motoryka przewodu pokarmowego Leki przeciwwymiotne Wymioty występują w przebiegu wielu stanów patologicznych jak np.: choroby przewodu pokarmowego choroba lokomocyjna zaburzenia OUN migrena po niektórych

Bardziej szczegółowo

Jedna tabletka powlekana produktu leczniczego RISPERON, 3 mg zawiera 3 mg rysperydonu

Jedna tabletka powlekana produktu leczniczego RISPERON, 3 mg zawiera 3 mg rysperydonu CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA WŁASNAPRODUKTU LECZNICZEGO RISPERON, 1 mg, tabletki powlekane RISPERON, 2 mg, tabletki powlekane RISPERON, 3 mg, tabletki powlekane RISPERON, 4 mg, tabletki

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. OXAZEPAM GSK, 10 mg, tabletki. Oxazepamum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. OXAZEPAM GSK, 10 mg, tabletki. Oxazepamum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta OXAZEPAM GSK, 10 mg, tabletki Oxazepamum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA STILNOX 10 mg, tabletki powlekane (Zolpidemi tartras)

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA STILNOX 10 mg, tabletki powlekane (Zolpidemi tartras) ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA STILNOX 10 mg, tabletki powlekane (Zolpidemi tartras) Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. - Należy zachować tę ulotkę, aby w razie

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO Spamilan 5 mg, tabletki 10 mg, tabletki 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH Jedna tabletka zawiera 5 mg lub 10

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Jedna tabletka zawiera 5 mg flunaryzyny (Flunarizinum) w postaci flunaryzyny dichlorowodorku.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Jedna tabletka zawiera 5 mg flunaryzyny (Flunarizinum) w postaci flunaryzyny dichlorowodorku. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO FLUNARIZINUM WZF, 5 mg, tabletki 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna tabletka zawiera 5 mg flunaryzyny (Flunarizinum) w postaci flunaryzyny

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta TRANXENE 20, 20 mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań Dikalii clorazepas Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki

Bardziej szczegółowo

Farmakologia leków stosowanych w chorobach afektywnych

Farmakologia leków stosowanych w chorobach afektywnych Farmakologia leków stosowanych w chorobach afektywnych Prof. UM dr hab. Przemysław Mikołajczak Katedra i Zakład Farmakologii Uniwersytet Medyczny im. K.Marcinkowskiego w Poznaniu 1 Depresja Obniżony nastrój

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. PRONORAN 50 mg tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu Piribedilum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. PRONORAN 50 mg tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu Piribedilum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta PRONORAN 50 mg tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu Piribedilum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. TRANXENE, 5 mg, kapsułki TRANXENE, 10 mg, kapsułki Dikalii clorazepas

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. TRANXENE, 5 mg, kapsułki TRANXENE, 10 mg, kapsułki Dikalii clorazepas Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta TRANXENE, 5 mg, kapsułki TRANXENE, 10 mg, kapsułki Dikalii clorazepas Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. PERAZIN 50 mg 50 mg, tabletki Perazinum. PERAZIN 200 mg 200 mg, tabletki Perazinum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. PERAZIN 50 mg 50 mg, tabletki Perazinum. PERAZIN 200 mg 200 mg, tabletki Perazinum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta PERAZIN 50 mg 50 mg, tabletki Perazinum PERAZIN 200 mg 200 mg, tabletki Perazinum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Autor: Dr Agnieszka Piróg-Balcerzak Samodzielna Pracownia Farmakoterapii Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Depresja w schizofrenii

Autor: Dr Agnieszka Piróg-Balcerzak Samodzielna Pracownia Farmakoterapii Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Depresja w schizofrenii Autor: Dr Agnieszka Piróg-Balcerzak Samodzielna Pracownia Farmakoterapii Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Depresja w schizofrenii DANE OGÓLNE Zaburzenia afektywne występują powszechnie wśród

Bardziej szczegółowo

Art copyright 2012, 2008 by Nursing Education Consultants. Leki psychoaktywne 159

Art copyright 2012, 2008 by Nursing Education Consultants. Leki psychoaktywne 159 Art copyright 2012, 2008 by Nursing Education Consultants. Leki psychoaktywne 159 Leki psychoaktywne 160 DZIAŁANIE Najważniejsze informacje Selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI) SSRI

Bardziej szczegółowo

LORAFEN Lorazepamum 1 mg; 2,5 mg Tabletki drażowane

LORAFEN Lorazepamum 1 mg; 2,5 mg Tabletki drażowane Ulotka dla pacjenta Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty,

Bardziej szczegółowo

OKSAZEPAM TZF. 10 mg Tabletki powlekane. Oxazepamum

OKSAZEPAM TZF. 10 mg Tabletki powlekane. Oxazepamum Ulotka dla pacjenta Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. - Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. - Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty,

Bardziej szczegółowo

FARMAKOLOGIA Z FARMAKODYNAMIKĄ - ROK IV

FARMAKOLOGIA Z FARMAKODYNAMIKĄ - ROK IV FARMAKOLOGIA Z FARMAKODYNAMIKĄ - ROK IV 1. Jednostka uczelniana odpowiedzialna za nauczanie przedmiotu: Zakład Farmakodynamiki 2. Kierownik Zakładu: Prof. dr hab. Włodzimierz Buczko 3. Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja ChPL i ulotki dla produktów leczniczych zawierających jako substancję czynną hydroksyzynę.

Aktualizacja ChPL i ulotki dla produktów leczniczych zawierających jako substancję czynną hydroksyzynę. Aktualizacja ChPL i ulotki dla produktów leczniczych zawierających jako substancję czynną hydroksyzynę. Aneks III Poprawki do odpowiednich punktów Charakterystyki Produktu Leczniczego i Ulotki dla pacjenta

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Każda tabletka zawiera 111,1 mg tiaprydu chlorowodorku, co odpowiada 100 mg tiaprydu.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Każda tabletka zawiera 111,1 mg tiaprydu chlorowodorku, co odpowiada 100 mg tiaprydu. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Tiaprid PMCS, 100 mg, tabletki 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka zawiera 111,1 mg tiaprydu chlorowodorku, co odpowiada 100

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Pramolan, 50 mg, tabletki powlekane. Opipramoli dihydrochloridum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Pramolan, 50 mg, tabletki powlekane. Opipramoli dihydrochloridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Pramolan, 50 mg, tabletki powlekane Opipramoli dihydrochloridum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy biologiczne i psychologiczno społeczne regulujace zachowanie człowieka. Dariusz Mazurkiewicz

Mechanizmy biologiczne i psychologiczno społeczne regulujace zachowanie człowieka. Dariusz Mazurkiewicz Mechanizmy biologiczne i psychologiczno społeczne regulujace zachowanie człowieka Dariusz Mazurkiewicz Podejście biologiczne: Zachowanie człowieka jest zdeterminowane czynnikami natury biologicznej: neuroprzekaźniki

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych www.aotm.gov.pl Rekomendacja nr 48/2014 z dnia 10 lutego 2014 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację produktu

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO SOLIAN, 100 mg, tabletki SOLIAN, 200 mg, tabletki 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 tabletka zawiera 100 mg (SOLIAN, 100 mg, tabletki)

Bardziej szczegółowo

Wybrane zaburzenia lękowe. Tomasz Tafliński

Wybrane zaburzenia lękowe. Tomasz Tafliński Wybrane zaburzenia lękowe Tomasz Tafliński Cel prezentacji Przedstawienie najważniejszych objawów oraz rekomendacji klinicznych dotyczących rozpoznawania i leczenia: Uogólnionego zaburzenia lękowego (GAD)

Bardziej szczegółowo

Anksjolityki i leki nasenne

Anksjolityki i leki nasenne Dodatkowo, objawy lęku często towarzyszą: Anksjolityki i leki nasenne Prof. UM dr hab. Przemysław Mikołajczak Katedra i Zakład Farmakologii Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu 1 depresji

Bardziej szczegółowo

arypiprazolu Twój przewodnik na temat Broszura informacyjna dla pacjenta/opiekuna Arypiprazol (Lemilvo)

arypiprazolu Twój przewodnik na temat Broszura informacyjna dla pacjenta/opiekuna Arypiprazol (Lemilvo) Twój przewodnik na temat arypiprazolu Arypiprazol (Lemilvo) Broszura informacyjna dla pacjenta/opiekuna Twój przewodnik na temat arypiprazolu 3 Wprowadzenie Twój lekarz rozpoznał u Ciebie zaburzenia afektywne

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Zomiren SR, 0,5 mg, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu Zomiren SR, 1mg, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu Zomiren SR, 2mg, tabletki o zmodyfikowanym

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY EDUKACYJNE DLA LEKARZY

MATERIAŁY EDUKACYJNE DLA LEKARZY MATERIAŁY EDUKACYJNE DLA LEKARZY Niniejsze materiały edukacyjne, obok Charakterystyki Produktu Leczniczego, przeznaczone są dla fachowych pracowników służby zdrowia. Zawierają informacje o wskazaniach

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO HYPNOGEN, 10 mg, tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera 10 mg winianu zolpidemu (Zolpidemi

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA ZOMIREN Alprazolamum 0,25 mg, tabletki 0,5 mg, tabletki 1 mg, tabletki Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. Należy zachować tę

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Adamon SR 50, 50 mg, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu Adamon SR 100, 100 mg, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu Adamon SR 150, 150 mg, kapsułki

Bardziej szczegółowo

Aneks I. Wnioski naukowe i podstawy zmiany warunków pozwolenia (pozwoleń) na dopuszczenie do obrotu

Aneks I. Wnioski naukowe i podstawy zmiany warunków pozwolenia (pozwoleń) na dopuszczenie do obrotu Aneks I Wnioski naukowe i podstawy zmiany warunków pozwolenia (pozwoleń) na dopuszczenie do obrotu Wnioski naukowe Uwzględniając raport oceniający komitetu PRAC w sprawie okresowych raportów o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. HYDROXYZINUM TEVA (Hydroxyzini hydrochloridum) 50 mg/ml roztwór do wstrzykiwań

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. HYDROXYZINUM TEVA (Hydroxyzini hydrochloridum) 50 mg/ml roztwór do wstrzykiwań ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA HYDROXYZINUM TEVA (Hydroxyzini hydrochloridum) 50 mg/ml roztwór do wstrzykiwań Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. - Należy zachować

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Pramolan 50 mg, tabletki powlekane. Opipramoli dihydrochloridum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Pramolan 50 mg, tabletki powlekane. Opipramoli dihydrochloridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Pramolan 50 mg, tabletki powlekane Opipramoli dihydrochloridum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Sedam 3, 3 mg, tabletki Sedam 6, 6 mg, tabletki 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna tabletka Sedam 3 zawiera 3 mg bromazepamu (Bromazepamum).

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO. TISERCIN 25 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO. TISERCIN 25 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO TISERCIN 25 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każdy 1 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 25 mg lewomepromazyny

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Zomiren, 0,25 mg, tabletki Zomiren 0,5 mg, tabletki Zomiren, 1 mg, tabletki Alprazolamum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Zomiren, 0,25 mg, tabletki Zomiren 0,5 mg, tabletki Zomiren, 1 mg, tabletki Alprazolamum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Zomiren, 0,25 mg, tabletki Zomiren 0,5 mg, tabletki Zomiren, 1 mg, tabletki Alprazolamum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWY TEORETYCZNE WSPÓŁCZESNEJ PSYCHIATRII, PSYCHOPATOLOGII I DIAGNOSTYKI PSYCHIATRYCZNEJ... 15

I. PODSTAWY TEORETYCZNE WSPÓŁCZESNEJ PSYCHIATRII, PSYCHOPATOLOGII I DIAGNOSTYKI PSYCHIATRYCZNEJ... 15 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA Janusz Heitzman........................ 5 I. PODSTAWY TEORETYCZNE WSPÓŁCZESNEJ PSYCHIATRII, PSYCHOPATOLOGII I DIAGNOSTYKI PSYCHIATRYCZNEJ... 15 1. ETIOLOGIA, PATOGENEZA I EPIDEMIOLOGIA

Bardziej szczegółowo

OBJAWY OSTRE Ostre pobudzenie 3 Peter Neu

OBJAWY OSTRE Ostre pobudzenie 3 Peter Neu SPIS TREŚCI OBJAWY OSTRE 1 1. Ostre pobudzenie 3 1.1. Diagnostyka 4 1.2. Leczenie zorientowane na przyczynę 6 1.2.1. Majaczenie i zatrucia 6 1.2.2. Schizofrenia. 8 1.2.3. Mania / 9 1.2.4. Zaburzenia osobowości

Bardziej szczegółowo

Lexotan, 3 mg, tabletki Lexotan, 6 mg, tabletki. Bromazepamum

Lexotan, 3 mg, tabletki Lexotan, 6 mg, tabletki. Bromazepamum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Lexotan, 3 mg, tabletki Lexotan, 6 mg, tabletki Bromazepamum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Sympramol 50 mg, tabletki drażowane (Opipramoli dihydrochloridum)

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Sympramol 50 mg, tabletki drażowane (Opipramoli dihydrochloridum) ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Sympramol 50 mg, tabletki drażowane (Opipramoli dihydrochloridum) Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Zomiren SR; 0,5 mg, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu Zomiren SR; 1mg, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu Zomiren SR; 2mg, tabletki o zmodyfikowanym

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Solian, 100 mg, tabletki Solian, 200 mg, tabletki (Amisulpridum)

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Solian, 100 mg, tabletki Solian, 200 mg, tabletki (Amisulpridum) Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Solian, 100 mg, tabletki Solian, 200 mg, tabletki (Amisulpridum) Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

Bardziej szczegółowo

Uwaga: wykład autorski do bezpośredniego wykorzystania, bez możliwości rozpowszechniania i powielania. Świadomość. Michał Biały

Uwaga: wykład autorski do bezpośredniego wykorzystania, bez możliwości rozpowszechniania i powielania. Świadomość. Michał Biały Uwaga: wykład autorski do bezpośredniego wykorzystania, bez możliwości rozpowszechniania i powielania Świadomość Michał Biały Aspekty świadomości: tło i doznania bieżące Tło poczucie odrębności jako osoby,

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Pernazinum, 25 mg, tabletki Pernazinum, 100 mg, tabletki 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna tabletka produktu Pernazinum, 25 mg, tabletki

Bardziej szczegółowo

Konferencja SAMOLECZENIE A EDUKACJA ZDROWOTNA, POLITYKA ZDROWOTNA, ETYKA Kraków, 20.04.2009 r.

Konferencja SAMOLECZENIE A EDUKACJA ZDROWOTNA, POLITYKA ZDROWOTNA, ETYKA Kraków, 20.04.2009 r. Piotr Burda Biuro In formacji T oksykologicznej Szpital Praski Warszawa Konferencja SAMOLECZENIE A EDUKACJA ZDROWOTNA, POLITYKA ZDROWOTNA, ETYKA Kraków, 20.04.2009 r. - Obejmuje stosowanie przez pacjenta

Bardziej szczegółowo

SIGNOPAM. 10 mg tabletki. Temazepamum

SIGNOPAM. 10 mg tabletki. Temazepamum Ulotka dla pacjenta Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. - Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. - Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty,

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. NASEN, 10 mg, tabletki powlekane Zolpidemi tartras

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. NASEN, 10 mg, tabletki powlekane Zolpidemi tartras Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika NASEN, 10 mg, tabletki powlekane Zolpidemi tartras Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

Bardziej szczegółowo

BIOLOGICZNE MECHANIZMY ZACHOWANIA II ZABURZENIA PSYCHICZNE DEPRESJA I SCHIZOFRENIA

BIOLOGICZNE MECHANIZMY ZACHOWANIA II ZABURZENIA PSYCHICZNE DEPRESJA I SCHIZOFRENIA BIOLOGICZNE MECHANIZMY ZACHOWANIA II ZABURZENIA PSYCHICZNE DEPRESJA I SCHIZOFRENIA DEPRESJA CHARAKTERYSTYKA ZABURZENIA Epizod depresyjny rozpoznaje się gdy pacjent jest w stanie obniżonego nastroju, anhedonii

Bardziej szczegółowo

VI.2 Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego Aripiprazole Teva przeznaczone do publicznej wiadomości

VI.2 Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego Aripiprazole Teva przeznaczone do publicznej wiadomości VI.2 Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego Aripiprazole Teva przeznaczone do publicznej wiadomości VI.2.1. Omówienie rozpowszechnienia choroby Schizofrenia Schizofrenia

Bardziej szczegółowo