LICZĄ SIĘ FAKTY, NIE ZŁUDZENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LICZĄ SIĘ FAKTY, NIE ZŁUDZENIA"

Transkrypt

1 ERP PREZENTACJA LICZĄ SIĘ FAKTY, NIE ZŁUDZENIA Dlaczego warto wdrożyć zintegrowany system do zarządzania firmą? Jak zmierzyć realne korzyści płynące z inwestycji w system ERP? Jak wybrać właściwego dostawcę rozwiązań klasy ERP? Co o wdrożeniu ERP sądzą ci, którzy już mają doświadczenie w tym zakresie?

2 Jak dokonać dobrego wyboru? Jak wybrać najbardziej optymalny system do zarządzania firmą, po podjęciu decyzji o inwestycji w rozwiązanie klasy ERP? Kryteria, jakie najczęściej są brane pod uwagę, to między innymi cena wdrożenia systemu i koszt jego utrzymania, referencje firm z podobnej branży czy też funkcjonalności dostępne w standardzie. Wszystkie powyższe elementy wpływające na wybór oprogramowania oraz firmy je wdrażającej są jak najbardziej racjonalne. Powstaje jednak pytanie, czy podpisując kontrakt z konkretnym dostawcą systemu, mamy świadomość, jakie korzyści, przeliczone na złotówki, zamierzamy osiągnąć. Wdrożenie systemu ERP = inwestycja W przypadku typowych projektów inwestycyjnych, takich jak budowa magazynu, otwarcie oddziału czy zakup linii technologicznej, dokonywane są analizy stosunku kosztów do korzyści. Wszystko po to, aby określić, czy inwestycja się opłaci. Warto w ten sam sposób potraktować wdrożenie zintegrowanego systemu do zarządzania firmą. Planowane korzyści gwóźdź programu O ile uzyskanie informacji o kosztach realizacji projektu jest dość proste i szybkie, o tyle określenie przyszłych korzyści wynikających z wdrożenia systemu ERP wymaga już dłuższej chwili zastanowienia. Przede wszystkim należy określić, w jakich obszarach rozwiązanie ma pomóc firmie. Dla przykładu załóżmy, że wdrożenie oprogramowania pozwoli: Tomasz Rutkowski, Dyrektor Konsultingu ERP Polska w firmie Comarch Zanim podpiszemy kontrakt, ustalmy jakie korzyści, przeliczone na złotówki, zamierzamy osiągnąć. zwiększyć przychód poprzez uruchomienie e-handlu usprawnić obsługę zamówień, skrócić czas potrzebny na generowanie raportów. W przypadku pierwszego celu, jeżeli jeszcze nie prowadzimy sprzedaży przez Internet, przychód generowany przez ten kanał sprzedaży wynosi 0 zł. Znając swoje wyniki ze sprzedaży (np. 30 mln zł w skali roku), możemy przyjąć założenie, że dzięki uruchomieniu e-sklepu zarobimy więcej, np. o 5 proc., co daje nam kwotę 1,5 mln zł przychodu rocznie. Przejdźmy do drugiego celu biznesowego. Na podstawie informacji o liczbie pracowników realizujących zamówienia jesteśmy w stanie oszacować, jaki jest konkretny koszt wykonywanej przez nich pracy w skali roku. Jeżeli w efekcie np. wprowadzenia internetowej obsługi zamówień ta sama praca będzie obsługiwana przez mniejszą grupę pracowników (np. o dwa etaty ze średnimi zarobkami na poziomie 3 tys. zł miesięcznie), to oszczędność w tym obszarze wyniesie 72 tys. zł w skali roku. Z kolei w przypadku czasu potrzebnego na generowanie raportów w średniej wielkości firmie bez odpowiednich narzędzi proces ten pochłania 12 osobodni. Dzięki wdrożeniu odpowiednich narzędzi raportujących czas ten zostanie skrócony średnio o 50%, co daje nam oszczędności na poziomie tys. zł rocznie. Indywidualne podejście klucz do sukcesu Oczywiście powyższe trzy przykłady obliczeń są bardzo proste

3 Najczęściej odczuwalne korzyści i średnie wartości parametrów uzyskiwane przez klientów Comarch po wdrożeniu zintegrowanego systemu do zarządzania firmą Czas potrzebny do przygotowania raportów Czas realizacji zamówienia Wartość zapasów magazynowych 23% 36% 87% 24% 42% Czas ewidencji dokumentów 25% Wartość przeterminowanych należności Liczba obsługiwanych zamówień dziennie i w rzeczywistości trzeba wziąć pod uwagę wiele więcej elementów np. w obszarze sprzedaży istotny będzie wzrost marży, z kolei w magazynie obniżenie średniego czasu zalegania towarów. W odniesieniu do strony finansowej będzie to skrócenie średniego okresu spływu należności oraz zmniejszenie wartości nieściągalnych należności. Na bazie tych danych można przeprowadzić analizę przepływów pieniężnych, np. metodą NPV, uwzględniając planowane wydatki i zyski (bądź oszczędności) wynikające z wdrożenia systemu, i na tej podstawie oszacować stopę oraz okres zwrotu z inwestycji. Samodzielnie czy we współpracy z ekspertami? Oczywiście nasuwają się pytania jak oszacować, czy wzrost sprzedaży przez Internet wyniesie 1,5 czy też 10%, czy i jak system pomoże w usprawnieniu obiegu dokumentów w firmie i jak to przeliczyć na złotówki, czy też jak zmieni się wydajność pracy zespołu księgowego. I na końcu jak policzyć NPV, uwzględniając powyższe informacje. Na te i inne pytania można poszukać odpowiedzi samodzielnie bądź też zwrócić się do ekspertów, którzy m.in: określą, kluczowe obszary dla wdrożenia i zwrotu z inwestycji zdefiniują parametry, za pomocą których będzie można mierzyć uzyskane efekty określą planowane efekty wdrożenia na bazie wiedzy i doświadczenia branżowego zmierzą, ile konkretnie firma zarobi na wdrożeniu systemu ERP. Dzięki takiej informacji zarząd firmy będzie mógł racjonalnie podjąć decyzję o ewentualnym uruchomieniu projektu i objąć nim obszary, które są najbardziej opłacalne. Odkładanie decyzji przynosi straty sprawdź, ile zyskasz Pamiętajmy jednocześnie, że skoro wdrożenie zintegrowanego oprogramowania do zarządzania firmą przynosi mierzalne korzyści, to odkładanie w czasie decyzji o realizacji projektu systemu wiąże się z kosztem utraconych możliwości. Dlatego też warto jak najszybciej przekonać się, ile złotych można zyskać dzięki wdrożeniu oprogramowania, a w konsekwencji podjąć racjonalną decyzję o rozwoju informatyki w przedsiębiorstwie.

4 Precyzyjne przewidywania Ocena, na ile inwestycja w zakup i wdrożenie rozwiązania ERP będzie opłacalna, jest możliwa. Wymaga jednak rzetelnej analizy. Jak na przełomie kilku lat zmienił się sposób podejmowania decyzji o wyborze systemu ERP w Polsce? Arkadiusz Zub, Dyrektor Sprzedaży ERP w Comarch SA: Przede wszystkim znacząco wzrosła ogólna świadomość informatyczna w firmach z sektora MSP. Potencjalni klienci są do procesu wyboru systemu ERP przygotowani dużo lepiej niż jeszcze kilka lat temu. Przedsiębiorcy bardzo dokładnie precyzują swoje oczekiwania nie tylko względem dostawcy ERP, wdrażanego oprogramowania, czy sposobu finansowania, ale również względem mierzalnych efektów takiego przedsięwzięcia. Czy polskie firmy oczekują dostarczania konkretnych informacji o korzyściach jeszcze przed podjęciem decyzji o wyborze rozwiązania ERP? A.Z.: Wyraźnie widać, że grono przedsiębiorców oczekujących od dostawcy ERP podejścia opartego na dostarczaniu konkretnych policzalnych korzyści z wdrożenia ERP, poszerza się w bardzo szybkim tempie. Chcemy wyjść temu naprzeciw. Z mojego punktu widzenia to również metoda na zwiększenie efektywności sprzedaży oprogramowania Comarch ERP ponieważ rynek oczekuje dziś transparentności w ofercie dostawców ERP. A my dzięki analizie taką właśnie transparentność dostarczamy. Arkadiusz Zub, Dyrektor Sprzedaży ERP w Comarch SA Na czym polega unikatowość Państwa metodyki? A.Z.: Ważnym rynkowym wyróżnikiem oprogramowania Comarch ERP jest jego bogata funkcjonalność dostępna w standardzie. W odróżnieniu od systemów tworzonych w trakcie procesu wdrożenia, efekty realizowanych przez nas projektów są więc dość precyzyjnie przewidywalne. Wspomniana przewidywalność nie pozostaje bez znaczenia dla przeprowadzanych przez nas analiz zwrotu z inwestycji w ERP. Korzystamy również z doświadczenia z 3,5 tys. wdrożeń Comarch CDN XL oraz Comarch ALTUM w polskich i zagranicznych firmach. Czy każda firma może skorzystać z takiej analizy? A.Z.: Zdecydowanie tak. Warto przy tym pamiętać, że wykonanie kalkulacji zwrotu z inwestycji w ERP nie jest możliwe bez udziału samego zainteresowanego. Oszacowanie, w jakim czasie nastąpi wspomniany zwrot z inwestycji w ERP oraz jakich oszczędności i w jakich obszarach można spodziewać się w efekcie wdrożenia Comarch ERP w kolejnych latach wymaga od przedsiębiorcy podania na potrzeby analizy średnio od kilku od kilkudziesięciu danych liczbowych związanych z prowadzoną przez niego działalnością. Jakie korzyści daje taka analiza firmie, która zdecyduje się na jej przeprowadzenie? A.Z.: Rzetelnie przeprowadzona analiza stanowi dla przedsiębiorców bardzo ważny czynnik w procesie podejmowania decyzji o zakupie ERP, ale również wyborze konkretnego dostawcy. Najprościej rzecz ujmując, analiza daje odpowiedź na pytanie czy inwestycja w zakup i wdrożenie Comarch ERP będzie opłacalna. Jak wygląda proces przeprowadzenia takiej analizy? A.Z.: W dużym skrócie to z reguły cykl spotkań, podczas których definiujemy z klientem cele wdrożenia Comarch ERP, analizujemy stan obecny i oczekiwany. Na tej podstawie przy uwzględnieniu wielu innych wskaźników, takich jak np. TCO (z ang. Total Cost of Ownership), wyliczamy okres w jakim nastąpi zwrot z inwestycji w Comarch ERP. Co trzeba zrobić, aby zamówić u Państwa taką analizę? A.Z.: Wystarczy wypełnić formularz kontaktowy dostępny na stronie:

5 Efektywność przede wszystkim Wdrożenie systemu ERP to nie tylko krok w stronę nowoczesności, ale przede wszystkim poprawa efektywności działania przedsiębiorstwa. BHU S.A. to spółka należąca do Grupy Kapitałowej ENEA, zajmująca się handlem wyrobami wykorzystywanymi w przemyśle i dystrybucji energii elektrycznej oraz świadcząca usługi logistyczne w zakresie magazynowania i obsługi dostaw. Dlaczego podjęliście Państwo decyzję o wdrożeniu ERP? Marek Leśniak, Prezes Zarządu spółki BHU S.A.: Zanim spółka zdecydowała się na wdrożenie zintegrowanego systemu klasy ERP, prowadziła swoją działalność w oparciu o system informatyczny, który pozostawiał wiele do życzenia, jeśli chodzi o nowoczesność, integrację i spójność danych. W branży handlu towarami elektrotechnicznymi wymagane jest precyzyjne panowanie nad procesem zakupów i sprzedaży i racjonalnością stanów magazynowych, tym bardziej, że nasze jednostki handlowe znajdują się na terenach kilku województw. Posiadany przez nas wcześniej program nie potrafił w pełni sprostać temu zadaniu. Czyli można stwierdzić, że inwestycja w ERP jest kluczowa dla rozwoju firmy? M.L.: W BHU wierzymy, że nie da się poprawiać sprawności organizacji, satysfakcji klientów ze współpracy z nami i zwiększać sprzedaży bez wykorzystania nowoczesnego systemu ERP, dlatego konsekwentnie inwestujemy w ten obszar. Wybierając system ERP warto policzyć realne korzyści z wdrożenia rozwiązania? M.L.: Analizując potrzeby spółki dostrzegłem, że mamy jeszcze wiele obszarów, w których można znacznie poprawić efektywność działania dzięki systemowi ERP. Przeprowadziliśmy zatem analizę, Marek Leśniak, Prezes Zarządu spółki BHU S.A która koncentrowała się na obszarach prowadzących do obniżenia kosztów obsługi odbiorców, racjonalizacji asortymentu w magazynach oraz kontroli poziomu rentowności sprzedaży. Przedmiotem analizy stała się również kwestia wykorzystania platformy B2B do współpracy z kontrahentami oraz automatyzacja przepływu dokumentów. Analiza wskazała, że przy odpowiednich usprawnieniach nakład pracy na obsługę niektórych procesów może zostać znacznie zmniejszony, a marża ze sprzedaży może istotnie wzrosnąć. Wdrożenie zmian wymaga zrealizowania kilku, opracowanych przez nas projektów. Pierwszy z nich dotyczy zwiększenia sprzedaży poprzez optymalizację zarządzania promocjami, drugi projekt dotyczy wspierania decyzji zakupowych, mając na celu racjonalizację stanów magazynowych i zwiększenie dostępności kluczowego asortymentu. Szacujemy, że jeżeli zrealizujemy oba projekty, to czas zwrotu z inwestycji będzie w naszym przypadku zawrotnie krótki, krótszy niż rok. Co powinno determinować wybór konkretnego rozwiązania ERP? M.L.: Warto postawić na sprawdzonego producenta ERP. Wybraliśmy rozwiązanie firmy Comarch ze względu na fakt, że potrzebowaliśmy kompletnego rozwiązania, które zapewni nam stabilną obsługę informatyczną dzisiaj i w przyszłości. Comarch jako duża polska firma jest dla nas gwarantem utrzymania i rozwoju użytkowanych aplikacji. Poza tym, warto również przed podjęciem decyzji o wyborze rozwiązania oczekiwać konkretnych informacji o przewidywanych efektach wdrożenia, aby można było oszacować, kiedy system się zwróci i kiedy zacznie zarabiać.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

bo same finanse już nie wystarczają

bo same finanse już nie wystarczają 1/2014 bo same finanse już nie wystarczają Magazyn klientów i partnerów Archman 04 07 Doświadczenie ludzi kluczem do rozwoju Business Intelligence Trzy stopnie wtajemniczenia Business Intelligence 10 Business

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać

Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać 30 OPROGRAMOWANIE DLA MSP Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać Oferta rynkowa systemów dostępnych w modelu SaaS jest w Polsce coraz bogatsza, porównywalna do innych krajów Europy Zachodniej, choć

Bardziej szczegółowo

e-biznes 5KroKÓW NIE BÓJMY SIĘ INTERNETU nr 1/Marzec 2010

e-biznes 5KroKÓW NIE BÓJMY SIĘ INTERNETU nr 1/Marzec 2010 NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z DZIENNIKIEM GAZETą prawną nr 1/Marzec 2010 e-biznes 5KroKÓW do UdANeGo e-biznesu E-sklep Dla przedsiębiorcy to duża maszyneria logistyczna E-usługi Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Raport 2013. Raport zawiera: Szanowni Państwo! Oddajemy w Wasze ręce raport na temat rozwiązań serwerowych stosowanych

Wstęp. Raport 2013. Raport zawiera: Szanowni Państwo! Oddajemy w Wasze ręce raport na temat rozwiązań serwerowych stosowanych 1 1 Wstęp Szanowni Państwo! Raport zawiera: Sławomir Koszołko Dyrektor ds. Strategii i Marketingu GTS Poland Oddajemy w Wasze ręce raport na temat rozwiązań serwerowych stosowanych w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie?

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Jak polskie przedsiębiorstwa podchodzą do optymalizacji kosztów KPMG W POLSCE 2 Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie??

Bardziej szczegółowo

Przykładowe opracowanie, o charakterze edukacyjnym, dotyczące Strategii Zarządzania ryzykiem kursowym w Chemia Sp. z o.o. 1

Przykładowe opracowanie, o charakterze edukacyjnym, dotyczące Strategii Zarządzania ryzykiem kursowym w Chemia Sp. z o.o. 1 Przykładowe opracowanie, o charakterze edukacyjnym, dotyczące Strategii Zarządzania ryzykiem kursowym w Chemia Sp. z o.o. 1 Spis treści Luty 2008 1. WSTĘP... 2 2. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM WALUTOWYM... 2 2.1.

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie Biznesowe dla przedsięwzięć internetowych

Uzasadnienie Biznesowe dla przedsięwzięć internetowych Uzasadnienie Biznesowe dla przedsięwzięć internetowych Mirosław Prywata UNIA UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKA EUROPEJSKI EUROPEJSKI FUNDUSZ FUNDUSZ ROZWOJU ROZWOJU REGIONALNEGO Autor: Mirosław Prywata Infovide-Matrix

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Raport MSI Polska maj 2011 www.msipolska.pl Systemy ERP 2011 dla sektora przemysłowego Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Oferta na polskim rynku, przykłady wdrożeń,

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

jako metody zarządzania kosztami i podnoszenia jakości

jako metody zarządzania kosztami i podnoszenia jakości Analiza outsourcingu IT jako metody zarządzania kosztami i podnoszenia jakości Kiedy opłacalne jest korzystanie z usług zewnętrznych firm w tym z usług dzierżawy aplikacji? Dla jakich firm są to usługi

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W FIRMIE

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W FIRMIE Gazeta Finansowa NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W FIRMIE Kolorowy magazyn tygodnika Gazeta Finansowa (bezpłatny, wyłącznie do 46 numeru z 18 24 listopada 2011 r.) Już 16 grudnia specjalne wydanie Magazynu GF Kolorowy

Bardziej szczegółowo

Outsourcing rachunkowości 03/2015 PLUS

Outsourcing rachunkowości 03/2015 PLUS Outsourcing rachunkowości 03/2015 PLUS Spis treści 04 Ocena zasadności outsourcingu 10 Workflow. Elektroniczny obieg dokumentów narzędzie wspierające pracę 14 Żeby napić się mleka, nie trzeba hodować krowy

Bardziej szczegółowo

Komputerowo zintegrowane systemy zarządzania produkcją

Komputerowo zintegrowane systemy zarządzania produkcją Komputerowo zintegrowane systemy zarządzania produkcją Zarządzanie produkcją Zamówienia klientów Zdolności produkcyjne Aby zaspokoić potrzeby klienta i osiągnąć oczekiwany wynik finansowy, każdy producent

Bardziej szczegółowo

Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce

Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce Nowe horyzonty Rynek transportu i logistyki w Polsce Maj 2007 Autor Stanisław Ślubowski Departament Marketingu Korporacyjnego Zespół ds. Analiz Gospodarczych ING Bank e-mail: stanislaw.slubowski@ingbank.pl

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie 2012 Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie SPIS TREŚCI 1. Założenie e-sklepu... 3 1.1. Co jest potrzebne do rozpoczęcia e-działalności gospodarczej w Internecie?... 3 1.2. Rejestracja działalności gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

Efektywność, planowanie, rozwój

Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój jednostki samorządu terytorialnego jednostki samorządu wobec kluczowych terytorialnego wyzwań strukturalnych wobec kluczowych wyzwań strukturalnych

Bardziej szczegółowo

Rynek elektronicznych systemów B2B

Rynek elektronicznych systemów B2B Rynek elektronicznych systemów B2B Paweł Mamcarz UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Autor: Paweł Mamcarz UBIK Business Consulting Sp. z o.o. www.ubikbc.pl Wydawca: Polska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Case study 3 Nescafé Dolce Gusto. Kompleksowe wdrożenie e-commerce 13 dla TIM SA. Kompleksowa optymalizacja e-commerce 27 dla INTERSPORT Polska S.A.

Case study 3 Nescafé Dolce Gusto. Kompleksowe wdrożenie e-commerce 13 dla TIM SA. Kompleksowa optymalizacja e-commerce 27 dla INTERSPORT Polska S.A. 1 Spis treści Case study 3 Nescafé Dolce Gusto Kompleksowe wdrożenie e-commerce 13 dla TIM SA Kompleksowa optymalizacja e-commerce 27 dla INTERSPORT Polska S.A. Rozwijanie sprzedaży e-commerce 35 w modelu

Bardziej szczegółowo

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III.

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. Services Management Handboo Spis treści I. QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. OPINIE KLIENTÓW I ANALITYKÓW... 16 IV. QAD W BADANIACH FIRM ANALITYCZNYCH... 19 V.

Bardziej szczegółowo

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4 Informacje o systemie Comarch ERP Altum Wersja: 5.4 Spis treści 1. Informacje ogólne... 6 2. Funkcjonalność Comarch ERP Altum w pigułce... 6 3. Elastyczność i otwartość systemu... 9 3.1. Ergonomia, interfejs

Bardziej szczegółowo

Jak założyć. sklep. internetowy. ABC Biznesu

Jak założyć. sklep. internetowy. ABC Biznesu ABC Biznesu Jak założyć sklep internetowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. W jakiej branży założyć sklep internetowy / 4 1.1. Kim są klienci sklepu internetowego? / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Cloud 2013 weryfikacja. Chmura po latach. Integracja w chmurach wg Gartnera

Spis treści. Cloud 2013 weryfikacja. Chmura po latach. Integracja w chmurach wg Gartnera Cloud 2013 1 Spis treści Cloud 2013 weryfikacja Robert Jesionek Chmura po latach Ewa Zborowska, IDC Poland Integracja w chmurach wg Gartnera Barbara Mejssner, it-manager.pl Przejrzysta wspo łpraca i bezpieczne

Bardziej szczegółowo

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Finansowanie Potrzeby, możliwości, instrumenty Kontrola należności Ochrona przepływów gotówkowych Analiza płynności Zbadaj kondycję Twojej

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kompleksowe wdrożenie e-commerce dla TIM SA 3. Kompleksowa optymalizacja e-commerce dla INTERSPORT Polska S.A. 17

Spis treści. Kompleksowe wdrożenie e-commerce dla TIM SA 3. Kompleksowa optymalizacja e-commerce dla INTERSPORT Polska S.A. 17 Spis treści Kompleksowe wdrożenie e-commerce dla TIM SA 3 Kompleksowa optymalizacja e-commerce dla INTERSPORT Polska S.A. 17 Rozwijanie sprzedaży e-commerce w modelu success fee dla In360.pl 25 Wsparcie

Bardziej szczegółowo