Przedmiotowy system oceniania - język angielski klasa 2 LO cz. II dla grupy humanistycznej i matematyczno fizycznej (podręcznik Repetytorium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiotowy system oceniania - język angielski klasa 2 LO cz. II dla grupy humanistycznej i matematyczno fizycznej (podręcznik Repetytorium"

Transkrypt

1 Pzdmy sysm cnn - język nglsk kls 2 LO cz. II dl gupy humnsycznj mmyczn fzycznj (pdęcznk Rpyum Muln pzm zszzny Lngmn)

2 Lp. Słnc Wypdź usn 1 C z ł k sł zy psując gsy, mmkę spsby món pzymnk psując sbść chk pzymnk psując uczuc mcj czsnk zcznk psując pcsy myśl (np. ls, ssum, cllc) zy dmyczn z słm hd mnd zązk yz psując psy znsn udzln nfmcj, yżn uzsdnn pn: gnzcj pcy, sągn cló nlgncj mcjnln udzł zm: głóny bh ksążk/flmu (ygląd, chk, lsy) Wypdź psmn ps sby s. 20 Rzumn z słuchu yd z psychlgm nlgncj mcjnlnj: lkny ybó Rzumn ksu czyng ykuł ludz mjących pblmy z gnzcją pcy sągnm cló: uzupłnn luk kśc pdnym zdnm, dgdyn znczn słó n pds knksu Rzpznn ssn gmycznlksyklnych słós: kśln, jkch częśc my bkuj zdnch/ kśc s. 16, s Pln ynky Wymgn pds uczń: ypd sę łsnych pblmó z gnzcją pcy, cn pzydnść pd dyczących lpszj gnzcj pcy yjśn pjęc nlgncj mcjnlnj, pdj pzykłdy zchn śdczącg nlgncj mcjnlnj bz udzł zm dyczącj zn głóng bh flmu snscyjng: psuj ygląd znęzny chk psc, pdj nfmcj lsó psc, pdł guj n ypdz zmócy psz ps sby c njmnj pł pzypdkó pdł kśl, jkj częśc my pzb d uzupłnn luk zdnu/kśc c njmnj pł pzypdkó pdł db pzysk /lub pzdsk, by uzyć bkując zdnu/kśc sł Lp. Słnc Wypdź usn Wymgn pndpds uczń: uży szkg zksu słnc by: psć łsn pblmy z gnzcją pcy cnć pzydnść pd dyczących lpszj gnzcj pcy z uzsdnć sją cnę yjśnć pjęc nlgncj mcjnlnj, psć zchn śdcząc nlgncj mcjnlnj kzysjąc z uzmcng słnc óżndnych, bz kyny udzł zm dyczącj zn głóng bh flmu snscyjng: psuj ygląd, chk lsy psc, pdł guj n ypdz zmócy uży szkg zksu słnc by npsć zgdny z pdnym mm, spójny upządkny ps sby p zsz pdł kśl, jkj częśc my pzb d uzupłnn luk zdnu/kśc p zsz pdł db pzysk /lub pzdsk, by uzyć bkując zdnu/kśc sł Rzpznn Wypdź Rzumn Rzumn ssn psmn z słuchu ksu czyng

3 2 D m dzj mjsc zmszkn ypsżn dmu pzymnk psując nęz dmu/ mszkn słnc zązn z psm klcy mjsc zmszkn słnc psując czynnśc zązn z mnm dmu/ mszkn sł zy zązn z zkupm/ynjmm nuchmśc zy dmyczn z słm hus hm udzln nfmcj, yżn uzsdnn pn: spsby zbzpczn dmu pzd ndlm złdzjm lcjnn: pblm zązny z dmm/ mszknm (łmn, dnn dmu/mszkn, p.) ypdź n pds młu symulującg: ybó pkju zpnjącg njlpsz unk d nuk ybó plku klmującg fmę zjmującą sę pzpdzkm Pln ynky Wymgn pds uczń: ypd sę spsbó zbzpczn dmu pzd złdzjm ndlm pd npzyjmnym ydznu ząznym z dmm/mszknm dknuj ybu pkju, kóy zpn db unk d nuk, uzsdn sój ybó pdj pzyczyny dzucn pzsłych mżlśc dknuj ybu plku klmującg fmę zjmującą sę pzpdzkm, uzsdn sój ybó pdj pzyczyny dzucn pzsłych mżlśc psz kók ps dmu jg sąsdz psz ps nęz c njmnj pł pzypdkó ppn psługuj sę sną bną c njmnj pł pzypdkó ppn psługuj sę knsukcją hv smhng dn ps dmu jg sąsdz ps mjsc (nęz) s. 20 fgmn dmśc dych dyczący znszczn dmu pzz ndl: pyn ypu pd/fłsz pdn: lkny ybó gmycznlksyklnych sn bn s. 37, s. 41, s. 45 knsukcj hv smhng dn s. 41 Wymgn pndpds uczń: uży szkg zksu słnc by: psć spsby zbzpczn dmu pzd złdzjm ndlm ykzysując chnk ncyjn, pdzć npzyjmnym ydznu ząznym z dmm/mszknm, dknć ybu pkju, kóy zpn db unk d nuk, pzknując yczpując uzsdnć sój ybó z pdć pzyczyny dzucn pzsłych mżlśc dknć ybu plku klmującg fmę zjmującą sę pzpdzkm, pzknując yczpując uzsdnć sój ybó z pdć pzyczyny dzucn pzsłych mżlśc uży szkg zksu słnc by: npsć kók ps dmu jg sąsdz npsć zgdny z pdnym mm, spójny upządkny ps nęz p zsz ppn psługuj sę sną bną p zsz ppn psługuj sę knsukcją hv smhng dn Lp. Słnc Wypdź usn Wypdź psmn Rzumn z słuchu Rzumn ksu czyng Rzpznn ssn gmycznlksyklnych

4 3 S z k ł dzj szkół słnc pzbn d psu sysmu dukcj pzdmy szkln zązn z nm dzj zdń ypsżn uczn sł zy psując sysm knl sągnęć uczn słnc zązn z psm dukcj unsyckj czsnk złżn zązn z nuką szklną, z pblmm z nuką udzln nfmcj, yżn uzsdnn pn: ludz sukcsu, kózy ml pblmy szkl mżl pzyczyny pblmó z nuką kspymnln chnk nuczn lny dl dzcó: uczn dzc dmu ps luscj, dpdn n pyn: lkcj z ykzysnm kmpuó szkln pzdsn Pln ynky Wymgn pds uczń: ypd sę ludz sukcsu, kózy ml pblmy z nuką szklną bz udzł dyskusj pzyczyn udnśc z nuką yż hpzy dycząc kspymnlnych chnk nuczn yż kók uzsdn pnę nuczn dzc dmu jk lnyy dl dukcj szklnj psuj luscję pzdsjącą lkcję z ykzysnm kmpuó psuj luscję pzdsjącą szkln pzdsn udzl dpdz n zysząc jj pyn psz zpkę z pzc c njmnj pł pzypdkó ppn psługuj sę knsukcjm czsnkym Lp. Słnc Wypdź usn zpk z pzc s. 22 pgm dy ludzch sukcsu, kózy ml pblmy szkl: dpsn ykuł kspymnu dukcyjng: uzupłnn luk kśc pdnym fgmnm zdń knsukcj czsnk s. 43 s. 46 s luk snych: ykuł nuczn dzc dmu s. 14, s. 36 Wymgn pndpds uczń: uży szkg zksu słnc by: psć pblmy z nuką szklną, z jkm zmgl sę ludz sukcsu skzć móć mżl pzyczyny udnśc z nuką yzć hpzy kspymnlnych chnk nuczn yzć pzknując uzsdnć pnę nuczn dzc dmu jk lnyy dl dukcj szklnj szczgół psć luscję pzdsjącą lkcję z ykzysnm kmpuó szczgół psć luscję pzdsjącą szkln pzdsn udzlć yczpujących dpdz n zysząc jj pyn uży szkg zksu słnc by npsć zgdną z pdnym mm, spójną dpdjącą ymgm fmy zpkę z pzc p zsz ppn psługuj sę knsukcjm czsnkym Wypdź psmn Rzumn z słuchu Rzumn ksu czyng Rzpznn ssn gmycznlksyklnych

5 4 P c zdy pfsj dzły fmy (np. Accuns, Sls) źódł dchdu zązk yz psując umjęnśc sbść pcnk (np. k ll und pssu) słnc zy psując óżn fmy zudnn bk zudnn (np. b u f k, d dd jbs) słnc zy psując óżn spky pcy zdj (np. jb scuy, sck py) udzln nfmcj, yżn uzsdnn pn: pzyczyny nzdln z pcy zdj funkcjnn kpcj bu dmnscj pńsj (n pds ksu) ymł zdy, zdy z pzyszłścą ynk pcy, pzyszłść ynku pcy ypdź n pds młu symulującg: ybó njbdzj pznyng zdu pkuńczg ybó njckszg zdu óczg Pln ynky Wymgn pds uczń: kśl mżl pzyczyny bku zdln z pcy zdj ypd sę zdó, kó sły sę zbędn, pzduj, jk zdy mgą sć sę nzbędn pzyszłśc mó ynku pcy dzsj, pzduj pzyszły zój ynku pcy dknuj ybu njbdzj pznyng zdu pkuńczg, uzsdn sój ybó pdj pzyczyny dzucn pzsłych mżlśc dknuj ybu njckszg zdu óczg, uzsdn sój ybó pdj pzyczyny dzucn pzsłych mżlśc psz zpkę yżjącą pnę c njmnj pł pzypdkó ppn psługuj sę zmkm nkślnym kślnkm lśc Lp. Słnc Wypdź usn zpk yżjąc pnę s. 23 ykłd pzyszłśc ynku pcy: pyn ypu pd/fłsz ykuł funkcjnn kpcj bu dmnscj ządj: lkny ybó zmk nkśln, kślnk lśc: h, nh, sm, ny, nn, ms s. 37 s. 47 łumczn fgmnó zdń s , s Wymgn pndpds uczń: uży szkg zksu słnc by: móć mżl pzyczyny bku zdln z pcy zdj, pdjąc pzykłdy psć zdy, kó sły sę zbędn, pdjąc pzyczyny ch znknęc, yzć uzsdnć hpzy dycząc zdó, jk sną sę nzbędn pzyszłśc psć chk spółczsng ynku pcy, pzdsć uzsdnć hpzy dycząc pzyszłych zmn chkz ynku pcy dknć ybu njbdzj pznyng zdu pkuńczg, pzknując yczpując uzsdnć sój ybó z pdć pzyczyny dzucn pzsłych mżlśc dknć ybu njckszg zdu óczg, pzknując yczpując uzsdnć sój ybó z pdć pzyczyny dzucn pzsłych mżlśc uży szkg zksu słnc by npsć zgdną z pdnym mm, spójną dpdjącą ymgm fmy zpkę yżjącą pnę p zsz ppn psługuj sę zmkm nkślnym kślnkm lśc Rzpznn ssn Wypdź Rzumn Rzumn psmn z słuchu ksu czyng gmycznlksyklnych

6 5 Ż y c d z n n z y s k człnk dzny słnc użyn d psu żnych ydzń życu dzny zy psując óżn mdl dzny (np. nucl fmly, fs pns, sngl pn) sł zy psując ks zązn z uzymnm dzny (np. fmly budg, mn bdnn, pck mny) pzyjcl znjm spsby spędzn czsu lng czsnk złżn zązk yz psując lcj mędzyludzk udzln nfmcj, yżn uzsdnn pn: óżn mdl dzny ychn dzc czs lny db/zł lcj z nnym pzyjźń udzł zm: śę Plsc (Bż Ndzn, Wlknc): pzygn, dycj, zyk, pblmy Pln ynky Wymgn pds uczń: yż pnę óżnych mdl dzny płyu mdlu dzny n ychn dzc udzl pd ychn dzc, cn pzydnść pd ychn dzc mó sch ulubnych spsbch spędzn czsu lng psuj sj db zł lcj z nnym ludźm yż łsn pglądy pzyjźn bz udzł zm plskch dycj śącznych: psuj pzygn d śą, byczj zązn z śęm, zyk zysząc śęm, pblmy zązn z śęm, pdł guj n ypdz zmócy psz pdn Lp. Słnc Wypdź usn pdn s. 19 zy ypdz pymlnj lczby pzyjcół: sszczn, dpsn czy ypdz pymlnj lczby pzyjcół: dpsn cnzj ksążk z pdm ychn dzc: uzupłnn luk kśc pdnym zdnm pdn: nlz śc pdn uzupłnn luk kśc pjdynczym yzm s. 15 s Wymgn pndpds uczń: uży szkg zksu słnc by: yzć uzsdnć pnę óżnych mdl dzny płyu mdlu dzny n ychn dzc pzdsć sj pglądy n ychn dzc, cnć pzydnść pd dyczących ychn dzc uzsdnć sją cnę, pdjąc pzykłdy psć spsby, jk spędz czs lny psć sj db zł lcj z nnym ludźm ygłsć kóką pzncję pzyjźn kzysjąc z uzmcng słnc óżndnych, bz kyny udzł zm plskch dycj śącznych: psuj pzygn d śą, byczj zązn z śęm, zyk zysząc śęm, pblmy zązn z śęm, pdł guj n ypdz zmócy uży szkg zksu słnc by npsć zgdn z pdnym mm, spójn dpdjąc ymgm fmy pdn Rzpznn ssn Wypdź Rzumn Rzumn psmn z słuchu ksu czyng gmycznlksyklnych

7 6 Ż y n / Z k u p y u s ł u g pduky żynśc kg pdukó żynścych (np. fsh, fu) skłdnk dżycz (np. clcum, pn, fb) czsnk psując pzygn jdzn sklpy słnc zązn z fnnsm: fmy płnśc, cny, znżk, ypzdż, usług bnk udzln nfmcj, yżn uzsdnn pn: uzlżnn d zkupó klm jk pzyczyn pblmó spłcznych ząznych z knsumpcjnzmm lcjnn: skłdn zżln udzł zm: zkupy Plsc kupn pmąk z Plsk dl dzny pzyjcół, kupn dycyjnych plskch pdukó spżyczych, cny Plsc, plsk sklpy Pln ynky Wymgn pds uczń: ypd sę uzlżnn d zkupó yż pnę ngynych skukó klmy pd syucj, kdy złżył zżln bz udzł zm zkupó Plsc: udzl pd dyczących pmąk z Plsk dycyjnych plskch pdukó spżyczych, m nuln pblmy z nspm zkupnych ó, suguj, gdz nlży zbć zkupy, yż pnę cnch, ppnuj spóln zkupy; dkn guj n ypdz zmócy psz zpkę yżjącą pnę zpk yżjąc pnę s. 23 zm usług mnych: lkny ybó pdn kbc uzlżnnj d zkupó jj mężu: uzupłnn luk kśc pdnym zdnm, pzdyn dlszg cągu pdn, dczyyn ukyych znczń słós: dzny yzó s. 16, s Wymgn pndpds uczń: uży szkg zksu słnc by: yzć uzsdnć pnę uzlżnn d zkupó: g pblmu, sób nżnych n uzlżnn g ypu pdjąc dpdn pzykłdy, yzć uzsdnć pnę ngynych skukó klmy ykzysując chnk ncyjn, pdzć syucj, kdy skłdł zżln kzysjąc z uzmcng słnc óżndnych, bz kyny udzł zm zkupó Plsc: udzl pd dyczących pmąk z Plsk dycyjnych plskch pdukó spżyczych, m nuln pblmy z nspm zkupnych ó, suguj, gdz nlży zbć zkupy, yż pnę cnch, ppnuj spóln zkupy; dkn guj n ypdz zmócy uży szkg zksu słnc by npsć zgdną z pdnym mm, spójną dpdjącą ymgm fmy zpkę yżjącą pnę Lp. Słnc Wypdź usn Wypdź psmn Rzumn z słuchu Rzumn ksu czyng Rzpznn ssn gmycznlksyklnych

8 7 P d ó ż n słnc zązn z pdóżnm óżnym śdkm nspu słnc zązn z óżnym mjscm zkn częśc u pdóż (np. xpdn, vyg, u) udzln nfmcj, yżn uzsdnn pn: smchód jk njczęścj użyny śdk nspu pblmy ynkjąc z ppulnśc smchdu spsby ch zązn nsp publczny Lndyn nsp publczny Plsc ypdź n pds młu symulującg: ybó plku zchęcjącg d pdóżn p Eup ybó plku pmującg uysykę bz ln pdn s. 19 nfmcj bzpczńs lndyńskm mz: pyn ypu pd/fłsz (pzdyn śc ngn) nfmcj k zsępujących bly lndyńskm nspc publcznym: pyn ypu pd/fłsz ykuł ssunku Amyknó d smchdu jk pdsg śdk nspu: lkny ybó zdn unk knsukcj z czsnkm sh s s czsy pzszł s. 37 s. 45 nsfmcj zdń s. 17 s u Pln ynky Wymgn pds uczń: Wymgn pndpds uczń: y bz udzł dyskusj lczby smchdó n dgch, częslśc uży szkg zksu słnc by: s użykn smchdu pzz pzcęng Plk, pblmó ynkjących yzć uzsdnć pnę lczby smchdó n dgch, z ppulnśc smchdu spsbó zązn ych pblmó częslśc użykn smchdu pzz pzcęng Plk, pblmó y udzl nfmcj nspu publczng Lndyn ynkjących z ppulnśc smchdu; zppnć mżl k udzl nfmcj nspu publczng Plsc zązn pblmó ynkjących z ppulnśc smchdu cnć dknuj ybu plku, jk skuczn zchęc uysó d pdóżn pzydnść zązń ppnnych pzz nnych uczsnkó dyskusj p Eup, uzsdn sój ybó pdj pzyczyny dzucn dugj mżlśc pzdsć nfmcj nspu publczng Lndyn dknuj ybu plku skuczn znchęcjącg d pdóżn smlm, ygłsć kóką pzncję nspu publczng Plsc uzsdn sój ybó pdj pzyczyny dzucn dugj mżlśc dknć ybu plku, jk skuczn zchęc uysó d pdóżn psz pdn p Eup, pzknując yczpując uzsdnć sój ybó z pdć c njmnj pł pzypdkó ppn psługuj sę zdnm unkym pzyczyny dzucn pzsłych mżlśc knsukcjm z czsnkm sh dknć ybu plku skuczn znchęcjącg d pdóżn c njmnj pł pzypdkó pdł uży czsó pzszłych ncj smlm, pzknując yczpując uzsdnć sój ybó z pdć pzyczyny dzucn pzsłych mżlśc uży szkg zksu słnc by npsć zgdn z pdnym mm, spójn dpdjąc ymgm fmy pdn p zsz ppn psługuj sę zdnm unkym knsukcjm z czsnkm sh p zsz pdł uży czsó pzszłych ncj Rzpznn ssn Wypdź Rzumn Rzumn Lp. Słnc Wypdź usn psmn z słuchu ksu czyng gmycznlksyklnych

9 8 K u l u słnc zązn z cnzją pśc nlzą sz ludz pcujący pzy kęcnu flmu mny muzyczn słnc zązn z mlsm zźbą słnc zązn z psm u (np. sg, glly, cun) udzln nfmcj, yżn uzsdnn pn: ydzn kululn l szuk czynnk płyjąc n sukcs ysy ks, dy zly byc km udzł zm: ydzn plskj scny muzycznj kcj uysyczn gnu zmszkn ucznó cnzj s. 21 yd z pcząkującą kką: lkny ybó ypdz czch sób ydzń kululnych, kó yły n nch żn: dpsn s luk snych: cnzj flmu s. 14, s. 36 łumczn fgmnó zdń s , s słnc zązn z mdm: psą, lzją Pln ynky Wymgn pds uczń: psuj ydzn kululn, kóym bł udzł udzl nfmcj sch znsnch yż uzsdn pnę l szuk kśl czynnk, kó mją pły n sukcs ysy mó dbych złych snch ks bz udzł zm plskj scny muzycznj: uzyskuj nfmcj znsnch muzycznych zmócy, nfmuj nsujących kncch fslch, plc gdn ug ydzn muzyczn, dkn guj n ypdz zmócy bz udzł zm kcj uysycznych gnu: udzl nfmcj zbykch nnych kcjch uysycznych dnj częśc Plsk, mó ydznch hsycznych ząznych z gnm, usl pln zdzn, dkn guj n ypdz zmócy psz cnzję ksążk lub flmu Lp. Słnc Wypdź usn Wymgn pndpds uczń: uży szkg zksu słnc by: pdzć ydznu kululnym, kóym bł udzł psć sj znsn yzć uzsdnć pnę l szuk, psługując sę pzykłdm skzć czynnk, jk dcydują sukcs ysy, psługując sę pzykłdm sfmułć upządkną ypdź dbych złych sn ks kzysjąc z uzmcng słnc óżndnych, bz kyny udzł zm plskj scny muzycznj: uzyskuj nfmcj znsnch muzycznych zmócy, nfmuj nsujących kncch fslch, plc gdn ug ydzn muzyczn, dkn guj n ypdz zmócy kzysjąc z uzmcng słnc óżndnych, bz kyny udzł zm kcj uysycznych gnu: udzl nfmcj zbykch nnych kcjch uysycznych dnj częśc Plsk, mó ydznch hsycznych ząznych z gnm, usl pln zdzn, dkn guj n ypdz zmócy uży szkg zksu słnc by npsć zgdną z pdnym mm, spójną dpdjącą ymgm fmy cnzję flmu lub ksążk Wypdź psmn Rzumn z słuchu Rzumn ksu czyng Rzpznn ssn gmycznlksyklnych

10 9 Z d / S p częśc cł ludzkg chby, dlglśc, uzy dzj npłnspnśc pcncy służby zd słnc zązn z psm ydzń spych spzę spy dyscyplny spu udzln nfmcj, yżn uzsdnn pn: kmpu gy sp ulubn dyscypln spu ypdź n pds młu symulującg: ybó lng bzu ngcyjng ybó zdjęc lusującg udgdnn dl sób npłnspnych fn pzz yższą uczlnę Pln ynky Wymgn pds uczń: kśl sój ssunk d kmpuych g spych; udzl nfmcj znnych mu gch g ypu; yż pnę płyu g kmpuych n zd mó sjj ulubnj dyscypln spu dknuj ybu lng bzu ngcyjng, uzsdn sój ybó pdj pzyczyny dzucn dugj mżlśc dknuj ybu zdjęc lusującg udgdnn dl sób npłnspnych fn pzz yższą uczlnę, uzsdn sój ybó pdj pzyczyny dzucn dugj mżlśc psz ps ydzn spg c njmnj pł pzypdkó ppn psługuj sę spójnkm c njmnj pł pzypdkó ppn psługuj sę zmkm zględnym zdnm pzydkym c njmnj pł pzypdkó ppn psługuj sę mą zlżną Lp. Słnc Wypdź usn ps ydzn s. 20 zm nslkó spu: pyn ypu pd/fłsz nk udzłu kb Igzyskch Olmpjskch: uzupłnn luk pdnym fgmnm zdń ykuł Igzysk Plmpjskch: uzupłnn luk pdnym fgmnm zdń spójnk s. 38 s. 42 s. 46 s. 50 zmk zględn, zdn pzydk m zlżn s. 40 s. 44 nsfmcj zdń s. 17 s Wymgn pndpds uczń: uży szkg zksu słnc by: yzć uzsdnć łsn pfncj dycząc kmpuych g spych psć znn mu kmpu gy sp yzć uzsdnć pnę płyu kmpuych g spych n zd psć ulubną dyscyplnę spu dknć ybu lng bzu ngcyjng, pzknując yczpując uzsdnć sój ybó z pdć pzyczyny dzucn pzsłych mżlśc dknć ybu zdjęc lusującg udgdnn dl sób npłnspnych fn pzz yższą uczlnę, pzknując yczpując uzsdnć sój ybó z pdć pzyczyny dzucn pzsłych mżlśc uży szkg zksu słnc by npsć zgdny z pdnym mm, spójny dpdjący ymgm fmy ps ydzn spg p zsz ppn psługuj sę spójnkm p zsz ppn psługuj sę zmkm zględnym zdnm pzydkym p zsz ppn psługuj sę mą zlżną Wypdź psmn Rzumn z słuchu Rzumn ksu czyng Rzpznn ssn gmycznlksyklnych

11 1 0 N u k c h n k dzdzny nuk słnc zązn z psm óżnych dzdzn nuk zcznk czsnk psując pcę nukc, bdcz ynlzk, ykuły gspds dmg słnc zązn z psm kmpu udzln nfmcj, yżn uzsdnn pn: pły nczsnych chnlg uządzń n życ człk, uzlżnn db zł sny Innu, pzb cnzun zśc Innu nuk ścsł jk lmn dukcj ps luscj, dpdn n pyn: ykzysn bó pzncj nych chnlg pdn s. 19 ypdz czch sób ch pszg knku z nukm ścsłym: dpsn ykuł płyu lzj, Innu, g vd lfnó kmókych n umysł ludzk: dpsn s luk snych: pdn pszg knku z nuką pzdmó ścsłych s. 14, s. 36 Pln ynky Wymgn pds uczń: Wymgn pndpds uczń: bz udzł dyskusj płyu nczsnych chnlg uządzń n człk skzuj db zł sny Innu, udzl nfmcj łścych nłścych spsbó kzysn z Innu, yż pnę d cnzun Innu mó sch dśdcznch ząznych z nuką pzdmó ścsłych psuj luscj pzdsjąc człkkszłn by udzl dpdz n zysząc m pyn psz pdn uży szkg zksu słnc by: móć pły nczsnych chnlg uządzń n człk, pdjąc dpdn pzykłdy, yzć uzsdnć pnę n n m móć zly dy Innu, psć syucj lusując łśc nłśc spsby kzysn z Innu, yzć uzsdnć pnę d cnzun Innu pdzć sch dśdcznch ząznych z nuką pzdmó ścsłych szczgół psć luscj pzdsjąc człkkszłn by udzlć yczpujących dpdz n zysząc m pyn uży szkg zksu słnc by npsć zgdn z pdnym mm, spójn dpdjąc ymgm fmy pdn Lp. Słnc Wypdź usn Rzpznn ssn Wypdź Rzumn Rzumn psmn z słuchu ksu czyng gmycznlksyklnych

12 1 1 Ś p z y d y cchy kjbzu słnc psując klm pgdę dz ky pk słnc psując życ zzą (np. bd, hbn, mg) słnc zązn z psm zgżń klgcznych spsbó chnn śdsk udzln nfmcj, yżn uzsdnn pn: zgżn gunk spsby pzcdzłn glblnmu cplnu pduky znczn jk pzyjzn śdsku ps luscj, dpdn n pyn: dzc pzyd Pln ynky Wymgn pds uczń: bz udzł dyskusj zgżnych gunkó zzą udzl nfmcj ybnym zgżnym gunku zzą bz udzł zm dzłń, jk byłby gó pdjąć, by zpbgć glblnmu cplnu bz udzł dyskusj pdukó zncznych jk pzyjzn śdsku psuj luscj pzdsjąc dzc knkc z pzydą udzl dpdz n zysząc m pyn psz ps mjsc c njmnj pł pzypdkó ppn psługuj sę spójnkm Lp. Słnc Wypdź usn ps mjsc: gn s. 20 fgmn ydu z sbą szczącą sę śdsk nuln: lkny ybó, uzupłnn luk yd z klgm: lkny ybó nk pzyczyn, dl kóych ndźdź plny js zgżnym gunkm: uzupłnn luk kśc pdnym zdnm ykuł zgżng gunku pngnó: uzupłnn luk kśc pdnym zdnm spójnk s. 38 s. 42 s. 46 s. 50 uzupłnn luk kśc pjdynczym yzm: zpznn, jkj częśc my bkuj zdnu/kśc s. 15 s Wymgn pndpds uczń: uży szkg zksu słnc by: pzknyć d dzłń n zcz cln zgżnych gunkó móć pzyczyny, dl kóych j clć, psługując sę dpdnm pzykłdm ygłsć pzncję ybng zgżng gunku zzą móć dzłn, jk byłby gó pdjąć, by zpbgć glblnmu cplnu, yzć uzsdnć pnę skucznśc ych dzłń yzć uzsdnć pnę pdukó zncznych jk pzyjzn śdsku, psługując sę pzykłdm szczgół psć luscj pzdsjąc dzc knkc z pzydą udzlć yczpujących dpdz n zysząc m pyn uży szkg zksu słnc by npsć zgdny z pdnym mm, spójny dpdjący ymgm fmy ps mjsc p zsz ppn psługuj sę spójnkm Rzpznn ssn Wypdź Rzumn Rzumn psmn z słuchu ksu czyng gmycznlksyklnych

13 1 2 P ń s s p ł c z ń s słnc zązn z psm dmkyczng sysmu ządó słnc zązn z psm p sbód bylskch słnc zązn z psm gspdczg funkcjnn pńs skóc: PM, MP, GDP, WMD, WTO słnc zązn z psm lg yznń pzsęps zązk yz zązn z psm sysmu spdlśc udzln nfmcj, yżn uzsdnn pn: czsn sdnc Amyc Półncnj pły syucj gspdczj n plykę u npdlgłśc ypdź n pds młu symulującg: ybó plku pmującg pkój n śc ybó ykułu d pzdyskun n lkcj język nglskg Pln ynky Wymgn pds uczń: pdj znn mu nfmcj czsng sdnc Amyc Półncnj yż pnę płyu syucj gspdczj n syucję plyczną pńs bz udzł zm skukó uy npdlgłśc dknuj ybu plku pmującg pkój n śc, uzsdn sój ybó pdj pzyczyny dzucn pzsłych mżlśc dknuj ybu ykułu psującg pblmy spłczn, kóy js pzdyskun n lkcj język nglskg, uzsdn sój ybó pdj pzyczyny dzucn pzsłych mżlśc psz fgmn dmśc dych psz cnzję, ps lub pdn c njmnj pł pzypdkó ppn psługuj sę nsją Wymgn pds fgmn dmśc dych cnzj, pdn lub ps czy fgmny dmśc dych: dpsn, uzupłnn luk ks psujący pzyczyny uy npdlgłśc pzz Szkcję: lkny ybó nsj s. 42 s. 45 nsfmcj zdń s. 17 s Wymgn pndpds uczń: uży szkg zksu słnc by: zpznć znn mu nfmcj czsng sdnc Amyc Półncnj yzć uzsdnć pnę zązkó pmędzy syucją gspdczą plyczną pńs pzdsć skuk uy npdlgłśc yzć pnę n n m, psługując sę dpdnm pzykłdm dknć ybu plku pmującg pkój n śc, pzknując yczpując uzsdnć sój ybó z pdć pzyczyny dzucn pzsłych mżlśc dknć ybu ykułu psującg pblmy spłczn, kóy js pzdyskun n lkcj język nglskg, pzknując yczpując uzsdnć sój ybó z pdć pzyczyny dzucn pzsłych mżlśc uży szkg zksu słnc by npsć fgmn dmśc dych zgdn z pdnym mm, spójn dpdjąc ymgm fmy pdn, cnzję lub ps p zsz ppn psługuj sę nsją Pln ynky: pdsumn Wymgn pndpds

14 P ukńcznu pcy z pyum uczń: ypd sę y kśln snddch ymgń gzmncyjnych: udzl dpdz n pyn zązn z jg życm znsnm (udzl nfmcj, yż uzsdn pn) uczsnczy zm dgyjąc kślną lę: fmułuj zzumł, zgdn z psną syucją ypdz, dkn guj n ypdz zmócy psuj luscj udzl dpdz n pyn zązn z pzdsną myką; lcjnuj ydzn ypd sę n pds młu symulującg (dknuj ybu jdnj z pzdsnych pcj, uzsdn sój ybó kśl pzyczyny dzucn pzsłych pcj) psz: ps sby, mjsc, ydzn zpkę z pzc zpkę yżjącą pnę pdn cnzję zum z słuchu ksy dssn udnścą d pzmu B2 pzynjmnj pł pzypdkó udzl pdłych dpdz zdnch zyszących ks: ybó lkny dbn pd/fłsz zum ks czyny dssny udnścą d pzmu B2 pzynjmnj pł pzypdkó udzl pdłych dpdz zdnch zyszących ks: ybó lkny dbn uzupłnn luk kśc pdnym zdnm uzupłnn luk kśc pdnym fgmnm zdń zpznj ssuj y lksykln-gmyczn pzynjmnj pł pzypdkó udzl pdłych dpdz zdnch ypu: s luk snych uzupłnn luk uzupłnn luk dym pdnych słó łumczn fgmnó zdń nsfmcj zdń P ukńcznu pcy z pyum uczń: uży szkg zksu słnc, zó by: udzlć yczpujących dpdz n pyn zązn z jg życm znsnm (udzlć nfmcj, yzć uzsdnć pn) kyn uczsnczyć zm dgyjąc kślną lę: fmułć cłkc zzumł, płn zgdn z psną syucją ypdz, zsz dkn gć n ypdz zmócy szczgół psć luscj udzlć płnych dpdz n pyn zązn z pzdsną myką; pdć ydznch ypdć sę n pds młu symulującg (dknć ybu jdnj z pzdsnych pcj, pzknując uzsdnć sój ybó kślć pzyczyny dzucn pzsłych pcj) spójny spsób, zgdn z pdnym mm, kzysjąc z szkg zksu słnc z ssując sę d ymgó dnj fmy ypdz, psz: ps sby, mjsc, ydzn zpkę z pzc zpkę yżjącą pnę pdn cnzję zum z słuchu ksy dssn udnścą d pzmu B2 nml zsz udzl pdłych dpdz zdnch zyszących ks: ybó lkny dbn pd/fłsz zum ks czyny dssny udnścą d pzmu B2 nml zsz udzl pdłych dpdz zdnch zyszących ks: ybó lkny dbn uzupłnn luk kśc pdnym zdnm uzupłnn luk kśc pdnym fgmnm zdń zpznj ssuj y lksykln-gmyczn nml zsz udzl pdłych dpdz zdnch ypu: s luk snych uzupłnn luk uzupłnn luk dym pdnych słó łumczn fgmnó zdń nsfmcj zdń

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GIMNAZJUM NR 2 W GOLENIOWIE ROK SZKOLNY 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GIMNAZJUM NR 2 W GOLENIOWIE ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GIMNAZJUM NR 2 W GOLENIOWIE ROK SZKOLNY 2015/2016 Pds pn d pcn Pzdmg Sysmu Ocnn: 1. Su Gmnzjum n 2 2. Pds pgm dl gmnzjum OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A TO R. są dopalacze nowe narkotyki? Co to. cze nowe narkotyki? Co to są dopalacze tyki? Co to są dopalacze nowe narkotyki?

I N F O R M A TO R. są dopalacze nowe narkotyki? Co to. cze nowe narkotyki? Co to są dopalacze tyki? Co to są dopalacze nowe narkotyki? ą l l?? C? C l C l? C? C l? C l? l? C? C l l? C I N F O R M A TO R l ó ul ggó? C l? C l? l? C? C l l? C ? ą C? C l? C ą l ą? C l? ą l C l? l ą l? C? l ą C? ą C? l? C l C? l ą C? l C l? l l? C ą? C? ą C?

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. "Poznaj swojego doradcę kariery"

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. Poznaj swojego doradcę kariery góllk 9-3 źk. " g ę k" G?/? 9 źk źk źk źk 3 źk U, l. D 3 Zół kół, bl G 3, l. k 4 Zół kół Mź, l. kl 4 l ó klkh ż k. l l g lh kó lkh. Gk g g hł, lk, gló g - lk. k g.: "U k" k ó kół. W g l I. "ęb bć!". k

Bardziej szczegółowo

2 Criminal records. Vocabulary. burglary. Crimes. Criminals

2 Criminal records. Vocabulary. burglary. Crimes. Criminals FR 2 C Vy G P P Vy C C P fi Sk R A W C C 1 Zjź z zę żzy yzy. Z y łóż zy ó łjąy zę (1 8). 1 k 2 4 y j y y z q y k q 5 6 7 8 4 Uzłj z (1 7) yz z ćzń 1, 2 j. y j. FR 1 T 2 T k M S. A k k. 4 I y k. 5 Ty k.

Bardziej szczegółowo

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u g Z gż llg b g l l, g ą b g ł lg ó, ll g b, żść g l ó łg, ż l f, ż f łą g, ó. R l b ą, ż ó ó gh ą lę ę łś llh, ó ą b h ó łg. Sg l g h, ó f b g gh lh. Gl g: ęb l źl, h g l l l. Mą ą ę l, óó ąą l ęh gh l

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

C H A R A K T E R Y S T Y K A E N E R G E T Y C Z N A dla budynku Pracownia ceramiczna B U D Y N K U Ważne do: 2019-08-23 Budynek oceniany: R dz b dyn Sz ᐧ勷 d s b dyn 76-200 Sᐧ勷 ps l. W s ls i g 0 C ᐧ勷

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 24 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/540/16 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 16 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 24 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/540/16 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 16 czerwca 2016 r. DZE UZĘDY EÓDZA DLŚLĄE, d 24 2016 2966 UCHAŁA XXV/540/16 ADY EE CŁAA d 16 2016 ś g bdó b ó d gó d 18 2 15 d 8 1990 ąd g (D U 2016 446) 12 11 92 1 d 5 1998 ąd (D U 2015 1445 1890), ą 17 4 5 d 7 ś 1991 ś

Bardziej szczegółowo

1 10BKPANC 6,5 0:21:10 03:15 [min/km] 0:21:10. 3 TRZEBIEL 6,5 0:22:35 03:28 [min/km] 0:22:34

1 10BKPANC 6,5 0:21:10 03:15 [min/km] 0:21:10. 3 TRZEBIEL 6,5 0:22:35 03:28 [min/km] 0:22:34 9 9 J K J Ę Ł J ross iejsce: zerwieńsk - 2013-04-27 sce umer azwisko mię Płeć sce Płeć iejscowość D ŚK 3 D F K 1 245 KŚ KL 2 278 DK JŁ 3 185 KLPŃK D 4 233 LK DD 5 246 LK BŁJ 6 264 DHŃ 7 252 L KF 8 195

Bardziej szczegółowo

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo,

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo, Użytk.-ID: 395 Data: 03-02-2015 Depot: 2900 Nr klienta: 29002476 SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA 1 95-040 KOLUSZKI Szanowni Państwo, poniższy załącznik zawiera aktualne cenniki za usługi oraz dodatkowe serwisy

Bardziej szczegółowo

Ą ś Ę ń ń ń Ć ś ć Ę Ę ż ę ę ż ż ż ź ć ż Ę ś ż ż ż ń ź ż ę Ą ę ę Ć ż ć Ę Ę ż Ó ś ż ż ż ś ż ź ć Ą ś ź ę Ę ń śł ż ę ż ń Ą Ó ń Ę Ż Ę ę ę ż ć ż ń ś ń Ć ń ć żę ś Ę ń ę ś Ę Ę ż ćż ć ę ż Ę ż ś Ę ń ć ś ż Ą ń ż

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

+ 25,15 dach. + 19,00 peron + 18,76

+ 25,15 dach. + 19,00 peron + 18,76 lj ół - z - l l fbą zją lz R, zęś jj; - zz zęz, z zz j - lj l, j ł-glj lz R, z łó, ł l - bzz - l bl f l ąb - zlj l, - zlj - bl z T - bl f l l R, z j,,,,,,,,,,, UY ITIĄY I T PRMIOTM OPI,,,,, OI ŚI P.O.POIŚ

Bardziej szczegółowo

g sp e p z. z g ej zczec e ł p esz ch 吇 s p e 吇 zece 吇 cz ł e 吇 吇 吇 吇 吇 ch 吇 吇 s zczec z ł 吇 sp ej 吇ch ᖧ啧 s 70-54 吇 zczec p. j ej 1 ᐧ北 t h. J k Ry h k Sz z, m z 20 2. 2 R ᖧ啧 1. s ęp.. N z s z mó.2. P z

Bardziej szczegółowo

GŁOS SŁUPSKI. Emerytom trochę więcej

GŁOS SŁUPSKI. Emerytom trochę więcej Ł Ł ŚD ( % V) 5 (494) XV 54 D ŚD 9 D?! < f 4 5 5 f f D Ż 5 J! f ć???!!? ń 5 ć? D ] f < ć J 5 5 ź 55 5 5 9 ń ń 4 f 4 5 5 (LL) 55 44 Ś ń 44 f " f D J L 4 J B B J 5 ć B D f ć ć ć J ń 5 ć J J f " ć () F ^JĄ^

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Procedura obserwacji zajęć nauczycieli

Procedura obserwacji zajęć nauczycieli Pk Pb N 2 Ołm Igjm Zkm P bj jęć Pk Pb N 2 Ołm Igjm Zkm Pk Pb N 2 Ołm Igjm Zkm P p: Rpą M Ekj Nj 7 pźk 2009. p pggg (DU 2009 168, p. 1324). Rpą M Ekj Nj Sp 1 g 2004. p k p g p (DU 2004 260, p. 2593 m.).

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

ᐧ哧 b i l l. ij i j i -. / / CZĘĆ C Z C ᐗ咗 OG O O OW L O ᐗ咗 OM Y OWO- Y -698 OW m 5 B h M h b L M M h b m 9-5 6 h ó f x 6 5 Z B Ż M ᆇ嗗 W O U W O mg ż h 6 99 5 p L M p 嘧 y mg ż h M h b 9 9 5 Z C CZĘĆ b y

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

Ą Ą Ż Ż ś Ś ś ń ń Ę Ż Ę ś Ż ś Ę ś ź ń ź ś ś Ó ś ś Ż Ś ń Ę Ę Ą Ż Ę ś ś Ę ś Ę ś ść Ż Ć ź Ę ń Ć Ż Ę ź ś Ź Ż ź ś Ę ś śń Ż ś ń Ż ń Ą Ż Ż Ę ś ź ŻŻ ś ś ń Ż ń Ó ś Ż ń Ż ś Ę ń Ż Ż Ę ń Ż Ę Ż ź ś ń ś Ę ś ś Ż ń Ś

Bardziej szczegółowo

D r. r r r D. Wykład VII. Podstawowe własnow. Źródła a fal elektromagnetycznych. r r. Luminescencja. Natęż. Równania Maxwella. ężenie i indukcja pola

D r. r r r D. Wykład VII. Podstawowe własnow. Źródła a fal elektromagnetycznych. r r. Luminescencja. Natęż. Równania Maxwella. ężenie i indukcja pola Wyłd VII Fl lomgnyzn włśwoś źódł ównn pw Mxwll ównn flow wypowdzn ozwązn lomgnyzn fl płs wo flowy wo Poynng wdmo fl lomgnyznyh Podswow włsnow snoś fl popzzn popgj w póżn w ośodh mlnyh oślon pędość w póżn

Bardziej szczegółowo

ź ż ć ć Ę ż ż ż ż ż ż ż ć ż ź Ę ć ż ż ż Ę ż ż ż ż ż ż ż ź ź ż ż ć ź ź ż ź ź ć ź ż ź ć ź ź ć ź Ę ź ż ź ż ć Ę ż ż ż ć ż ż ż ź ż ż ż ż ż ż ż ć ć ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ć ć ć ć ć ć Ę ż Ę ż ż

Bardziej szczegółowo

Ł Ą ż ż Ś Ą ż ż Ń Ę ż Ą ż ż Ą ć Ą ż ż Ą Ń ż ż Ę ż ż ż ż ćż ż Ś Ź ż Ź ć ż ż ż ż ż ć ż ż ć ż ć ż ż Ś ż ć ż ż ż ć ż ż ż ż ż ż ż Ź ż ć ż ż ż ć Ź ćż ż ć ż ż ż ż Ż Ń ż ż ż ż Ź ć ż ć ż ć ż ż ż ż ż ć ż ż ż Ź ć

Bardziej szczegółowo

NR SCH. TTYŁ SCHEMAT MODYFIKACJA MODYFIKACJA NR SCH. TTYŁ SCHEMAT 1 2 3 5 8 1 2 3 5 8 ł ł ł ł D D DYF N v N YĄ N N Y Y Y N D F F F D N Y Y Y Y F Y Y Y Y Y Y ᆇ嚧 Y Y DD Y Y N Y Y N N YY ~ ~ Ś Ś Y D ~ ~ YY

Bardziej szczegółowo

źź ć Ó Ż Ż ź Ś ń ń ń ź ź ń ż Ó Ł Ó Ł ź ń ź Ś ć ż Ś Ó Ś Ś Ó Ó Ź Ó Ó Ó ń Ś ż ń ń ń Łź ż ń ń ż ź ź ć Ż Ż ń Ź ń ć ż Ś ć Ś Ł ź Ż ć Ł Ł Ł ż Ł Ł ć ć Ł Ł Ź Ż Ó Ż ć ć ż Ó Ó ż Ź Ó Ó Ó Ć ć ź ź ż ż ź ć ć ń ź ź ź ć

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

ń ż ń ń ź ć ż ń ż ń ć ć ń ć ń ć ć Ź ń ć Ź ć ń ń ć ż ń ż ćź Ę ż ń ń ć ć ć ż ż ń ń Ę ć ć ń ż Ś Ś Ó Ź ń Ó ź Ś Ź Ę ż ń ż ź Ś ż ż ń ć ń ż ż ń Ż Ń Ź ż ż ć ć ż ć ń ż ż ń ń ń ć ń ż ć ź ć ń Ś Ę Ę ż Ę ń Ź ń Ó ż

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za20l0 rok

Sprawozdanie finansowe za20l0 rok Krjowy Ruch kologiczno- Spolczny ul. Kuroptwy 9 05-500 Mysidlo NP123-10-32-147 RGON015563734 Sprwozdni finnsow z20l0 rok Urz4d Skrbowy w Pisczni Ul. Czjwicz 2/4 05-500 Pisczno Mysidlo, dn. 30.03.201 1r.

Bardziej szczegółowo

Msc płeć M / K BKPANC 6 0:21:10 03:32 [min/km] TRZEBIEL 6 0:22:35 03:46 [min/km] JW4KO8, PIŁA 6 0:24:08 04:01 [min/km]

Msc płeć M / K BKPANC 6 0:21:10 03:32 [min/km] TRZEBIEL 6 0:22:35 03:46 [min/km] JW4KO8, PIŁA 6 0:24:08 04:01 [min/km] 9 9 J JĘ J ross iejsce: zerwieńsk - 2013-04-27 rganizator: Hala portowa Lubuszanka w zerwieńsku, lub decydowanych ptymistów onin zerwieńsk, zkoła Podstawowa im. Janusza orczaka w zerwieńsku sc umer azwisko

Bardziej szczegółowo

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO jj b lą fgą g ( jg l Pl l ż Pl ę ł ńg N lł ś K Wlg ć ą l j bś 9 Nłlj ęś łś ż ę bć ąż j j j ę l ę j Oją ją f ąją jś bń 30 Wj Bł Fg g ł ąż Wj Bł S l K XIX Cęść g: j Wń ż ę l b ł W Uv T S R Sł Wńg K 93 4

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/113/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 19 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 27 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/113/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 19 marca 2015 r. ZE URZĘY JEÓZTA LŚLĄE, 27 2015 P 1376 UCHAŁA R V/113/15 RAY EJEJ RCŁAA 19 2015 b ó ó ą 4,5% ( ą ), 18 2 15 8 1990 ą g ( U 2013 594, óź 1) ) ą 12 1 26 ź 1982 źś ( U 2012 1356, óź 2) ) R, ę: 1 1 U ś bę ó

Bardziej szczegółowo

Program Narzędziownia

Program Narzędziownia Sp.... Pgm Sp.... Pgm Pgm mgyy służy eecj lścej tścej: Mgyó epytych Opyą Mtełó Śkó tłych Wybó e e scególym ugleem y, ypżyc pyel sptu jeg użytkkm. Sp.... Pgm Zlety pgmu: Psty bsłue Łty e e żeu Elstycy T

Bardziej szczegółowo

Program Narzędziownia

Program Narzędziownia Pjekte Wże Glce Pgm Pjekte Wże Glce Pgm Pgm mgyy służy eecj lścej tścej: Mgyó epytych Opyą Mtełó Śkó tłych Wybó e scególym ugleem y, ypżyc pyel sptu jeg użytkkm. Pjekte Wże Glce Pgm Zlety pgmu: Psty bsłue

Bardziej szczegółowo

Podstawa badania: VDE 0660 część 500/IEC 60 439 Przeprowadzone badanie: Znamionowa wytrzymałość na prąd udarowy I pk. Ip prąd zwarciowy udarowy [ka]

Podstawa badania: VDE 0660 część 500/IEC 60 439 Przeprowadzone badanie: Znamionowa wytrzymałość na prąd udarowy I pk. Ip prąd zwarciowy udarowy [ka] Rozził moy Wykrsy wytrzymłośi zwriowj wług EC Wykrsy wytrzymłośi zwriowj wług EN 439-1/EC 439-1 Bni typu zgoni z EN 439-1 W trki ni typu systmu przprowzn zostją nstępują ni systmów szyn ziorzyh Rittl jk

Bardziej szczegółowo

ZANIECZYSZCZENIE WÓD BIA EGO DUNAJCA NA TLE BADA MONITORINGOWYCH

ZANIECZYSZCZENIE WÓD BIA EGO DUNAJCA NA TLE BADA MONITORINGOWYCH ó Is Oh s ZANIEZYSZZENIE Ó BIAEGO UNAJA NA TE BAA MONITORINGOYH Ol: h sss s S G l Z: Mls ó Is Oh s s Sbs A: Nl Mg s Bb ó, s 2003 Ss : 1. lm h m 2. sm 3. Omó ó b mgh ó Bg 2001 4. Omó ó b mgh ó Bg 2002 5.

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

Data opracowania

Data opracowania AZWA I ARES JEOSTKI PROJEKTUJĄCEJ: IURO PROJEKTOWE - KRZYSZTOF AAY Gó - Wz fx -: @ ZAAIE IWESTYCYJE (AZWA I ARES OIEKTU): R z J z R z zż T S A L P Lś KATGORIA OIEKTU UOWLAEGO: XXV z IV ó z TYTUŁ I SKŁA

Bardziej szczegółowo

ć ż ź ć ć Ń ć ż ż ż ż ż ć ż ż ć ż Ź ż ż ż ż ź ź ż ż ń ż ćż ż ź ć ń ć Ń Ą ż ń ż ż ż ż ć ż ć ż ż Ń ż ż ń ż ć ż ń ż ń ż Ź ż ż ń ż ć ć ź ż ż ż ź ż ń ź ż ń ż Ń ć Ą Ę ż ż ć ń ć ż ż ń ż ż ż ć ć ć ń ż Ź ć ż ć

Bardziej szczegółowo

Ś ź ź Ś Ś Ź ć ź Ń ź Ś Ś ć ć Ź Ś ź Ź Ź Ń ź Ś ć Ł ź ź ć Ś ć ć ć ć Ś ź ź Ź Ń ź ź Ś ć Ś ź ć ź ź ć ź ź ć Ł Ź ź ź ź ź ź ć ź ź ć ź ć ć Ź ź ź Ń ź ź ć ź ź ć Ń Ś Ś Ź Ń Ś ź ć Ś ź ź ź ć Ś Ź Ń ź ź Ś ć Ź ź ć ć ź Ł ć

Bardziej szczegółowo

www.bw.p Wg fmw płą ugm... Ofum Pńwu pd bą ub m, gę g w pbm pm d. A w p dźwęh ph ęd. Pd w będą m ę Pńw dwć ę pwm ąm Pł, m bm. Pdm p 5 b 5 ń pd uż d 25 ł /. Ddw ppum: Og gńm w 50 ł /. Og pm d 100ł /. Mżwść

Bardziej szczegółowo

၇南Ż ၇南 ၇南 ၇南9 ၇南4 y ၇南z bu ၇南4 U u ᆗ呷c y z m u z jj (humu u) z m c 嗷 ych z 喗 z 5 cm ub śc śၷ啗 = ၇南 # ၇南99၇南96 ၇南 b y z m y ၇南 m ᆗ呷b ym 6၇南 m၇南 z u z z

၇南Ż ၇南 ၇南 ၇南9 ၇南4 y ၇南z bu ၇南4 U u ᆗ呷c y z m u z jj (humu u) z m c 嗷 ych z 喗 z 5 cm ub śc śၷ啗 = ၇南 # ၇南99၇南96 ၇南 b y z m y ၇南 m ᆗ呷b ym 6၇南 m၇南 z u z z ၇南Ż ၇南 ၇南 ၇南 ၇南 ၇南 4 4 4 5 z y 6 7 ၇南 9 ၇南4 ၇南4 ၇南4 4 4 z y ၇南ᆗ呷cz zb zch z m z m b um czych ub၇南 ၇南 cm * 45 ၇南ᆗ呷cz zb zch z m z m b um czych zy ၇南 cm ub၇南 śၷ啗 = ၇南 # ၇南 45 ၇南y z uzu yzm m ch m m ył czym

Bardziej szczegółowo

Muzeum w Tarnowskich Górach

Muzeum w Tarnowskich Górach Tg 1980 1981 S: Rb C Sb Rb (IPN K) K: Kf Gźź (M Th Gh) P gf: Bgł N W ł b: Oł IPN Kh M Th Gh NSZZ Sść Th Gh Ah G b R Kg NSZZ Z Tg M Th Gh P : D Z g b żł g ł g. P P KP PZPR Th Gh (1971.). F. Ah G R 1980

Bardziej szczegółowo

Rozbudo a si i kanaliza y n g ini Pro ho i ako l strat gii roz o u

Rozbudo a si i kanaliza y n g ini Pro ho i ako l strat gii roz o u DOI: 10.15503/onis2013-198-206 Rozbudo a si i kanaliza y n g ini Pro ho i ako l strat gii roz o u Marzena Bratu U E m W m _ @p..pl P p p P l W pól P E p j h, m j l h m. Z h l j m p m p p m h- l m, l m

Bardziej szczegółowo

Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ę Ą Ę ŚĘ Ę Ś ń Ę Ę Ą Ł Ż Ń Ł ć Ą ć Ł Ę Ó ć Ź ć ź ń Ń ń Ś Ą Ę Ł Ę Ą Ę ń ć ń Ź ć ń ć ń Ś ń ŚĆ ć ź Ł Ę Ę Ś Ę Ę Ę ń ŚĘ Ń Ę Ę ń ŚĘ Ę Ę Ś Ś ć ń Ę ń Ś Ę ć ć Ę Ę ć ź ć ń Ę Ń ń ć Ł Ę Ę Ę Ę ć Ę ć ć ź

Bardziej szczegółowo

Odpływ ścienny Scada. Kreatywne odwadnianie łazienki. www.kessel.pl

Odpływ ścienny Scada. Kreatywne odwadnianie łazienki. www.kessel.pl Oływ śy S Kyw w łz www.. 2 S Oływ śy S T Gó węź ły Wyść zuwy łz Oyy zy wyywu ów Oływ śy S zu uwą zuwą. Dzę w wyś zuwy (y 80 ó węz ły) ę ż w ąy. 115-165 H2 H1 15 362 H3 Py wyów Pły uw óż żw zwą wą zuwę

Bardziej szczegółowo

I ROK STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA sem. letni 2015/2016

I ROK STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA sem. letni 2015/2016 I ROK STUDIÓW IERWSZEGO STONIA sm. ln 2015/2016 n ł W Ln nws Ln sw Ln uńs Ln fńs Gmy psw jęy swg mg Młg Buch 9.45 11.15 Hs gnu nycg (ćwcn) M Gchn p 45 mn 2 gupy Wybn gnn luy Dn Ag Lubwc Gmy psw jęy nwsg

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudnienia. Mgr inż. Dariusz Przybył

Formy zatrudnienia. Mgr inż. Dariusz Przybył Mg ż. Ds Pbł Psębcść Mżlwśc : Uw lc Uw ł Uw pcę Włs f cs Mg ż. Ds Pbł Psębcść Mżlwśc : Uw lc Zl: l g l pcwc bk kwch bwąń bk kwch bwąń wsk wg bk bwą łgkswg W: l g l pcwc bk ZUS'ów bkcj bk lsj pspkw bk lcń

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 01 82 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A P r o m o c j a G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p óp

Bardziej szczegółowo

*&#&+&",(. -./01.23/ !"#$%&"'( )$*+,-"%.+-./ 0$1$%"-23./ 3.-4$%$-5&& $3"6% ".

*&#&+&,(. -./01.23/ !#$%&'( )$*+,-%.+-./ 0$1$%-23./ 3.-4$%$-5&& $36% . !""#$%&'()!$ *&#&+&",(. -./01.23/4 5674364.!"#$%&"'( )$*+,-"%.+-./ 0$1$%"-23./ 3.-4$%$-5&& 11-12 +$3"6%7 2006 1.+".!&-23 89: «;%&2#&"-23"7 &-&5&"#&.'.3.2#",?'.6"'@-.$

Bardziej szczegółowo

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV Audi A4 B6 - sprężyny przód E0 411 105 BA żółty niebieski różowy 3 E0 411 105 BB żółty niebieski różowy różowy 4 E0 411 105 BC żółty zielony różowy 5 E0 411 105 BD żółty zielony różowy różowy 6 E0 411

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do...

WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... Złąn nr 3 WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) wnn dn publneg... (uł dn publneg) w rese d... d... reślneg w umwe nr... wrej w dnu pmęd... (nw Zleendw)... (nw Zleenbr/(-ów), sedb, nr Krjweg Rejesru

Bardziej szczegółowo

2. Znak zwykły R-1/ZC, ZN, ZZ, ZY lub ZS. Znak zwykły (Z), pasek czerwony (C), niebieski (N)zielony (Z), żółty (Y) lub czarny (S).

2. Znak zwykły R-1/ZC, ZN, ZZ, ZY lub ZS. Znak zwykły (Z), pasek czerwony (C), niebieski (N)zielony (Z), żółty (Y) lub czarny (S). WZORY ZNAKÓW TRAS ROWEROWYCH strona 1/9 0. Tło wszystkich znaków białe, rower, napisy i obwódki czarne, drogowskazy mają dwa pola oddzielone od siebie czarną linią. Obwódki i linie mają szerokość 5 mm.

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

-ikademia w Tbilisi z okazji 60-lecia

-ikademia w Tbilisi z okazji 60-lecia 4 XXXV 0 (8 * D 5 98 B B C - 0-0- P N END BEŻNE ś B C - P C P E- X X V P- ź ź - \ 0 - ś - - - - - - P B - U - ~ 0 ś B ź - B - - - C- C - U P P [/ N P-? Q Pś-? C - ś * ś - - 8 - ś - E? - P P > 7 B - - B

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI OBEJMUJĄCEGO TERENY W OBRĘBIE NR 1 MIASTA NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI gm Ngód Bbzńsk

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/843/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 23 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/843/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 23 marca 2017 r. ZENN URZĘY EÓZTA LNŚLĄE, 31 2017.. 1547 UHAŁA NR XXXV/843/17 RAY EE RŁAA 23 2017. p ó p gó N p. 18. 2 p 15 8 1990. ą g (. U. 2016. p. 814, 1579 1948). 210. 1. 4 14 g 2016. p pą ę - ś (. U. 2017. p. 60),

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

OEM INDEKS. tel Numer OEM. Numer OEM. Numer. Numer OEM. Numer. Numer

OEM INDEKS.   tel Numer OEM. Numer OEM. Numer. Numer OEM. Numer. Numer INDEKS Audi/VW/Seat/Skoda 1H0 867 981 C10064 14 3C0 853 585 C60427 21 1H0 868 243 11458 4 3C0 853 586 C60453 21 028 103 937 C60550 22 1H0 868 243B 11464 4 3C0 853 934 C70176 28 038 103 937 C60042 19 1H5

Bardziej szczegółowo

doi: /onis U. K 21-22, W A strakt Ogrody Nauk i Sztuk nr 2017 (7) 55

doi: /onis U. K 21-22, W A strakt Ogrody Nauk i Sztuk nr 2017 (7) 55 doi: 10.15503/onis2017.55.63 Egoi i o i i Gusta a F au rta t. Ma ame B vary J b M j w K F N j W F U s W s U. K 21-22, 50-138 W E-m l: m j w@.pl A strakt Te. P s G s F b. Madame Bovary m b j m f s b h j

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Zestyki 1 P 1 N 3 P + N 2 P 3 P 3 P + N

Zestyki 1 P 1 N 3 P + N 2 P 3 P 3 P + N DF6, GK1 0 12 A Napi cie znamionowe 480 V 480 V 690 V 690 V 690 V 690 V Maksymalny pràd ciàgły ze zworà 20 20 32 32 0 12 z bezpiecznikiem am 10 10 2 2 0 12 z bezpiecznikiem gg 20 20 30 30 40 100 Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Marii. Skłodowskiej-Curie. Ekspozycja-warsztaty Lekcje

Marii. Skłodowskiej-Curie. Ekspozycja-warsztaty Lekcje Epyj-y Lj M.--.-v.f L M 2011 j- Epyj-y p L M NR (b M) p Mé, Uy P-D, Uy. P M j- Uy P 11 Oy. y yp M j- phą ąż Lj M j- Ib hv, yj p E EDP 2003. Zję M j- ą ć Mé. L M 386, v Dv L 92290 hây-mby - FRANJA (33)

Bardziej szczegółowo

l. Anyżᐧ剷 wᐧ剷 ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷e ᐧ剷ᐧ剷w ᐧ剷 g tel.ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 nwe tycyjnych eᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 lᐧ剷 ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷. net.ᐧ剷l ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷

Bardziej szczegółowo

I ROK STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA sem. zimowy 2017/2018

I ROK STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA sem. zimowy 2017/2018 I ROK STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA sm. mwy 2017/2018 P n ł Ln nws Ln sw Ln uńs Ln fńs PNJF mg Młg Buch mg Lu Sn gup A 08.00-8.45 gup B 08.45-9.30 256 9.45 11.15 Jęy ngls l clów mcch ( ½ gupy uńsj) mg M S

Bardziej szczegółowo

doi: /onis js. Ogrody Nauk i Sztuk nr 2017 (7) 325

doi: /onis js. Ogrody Nauk i Sztuk nr 2017 (7) 325 doi: 10.15503/onis2017.325.337 Krytyka gi naz Ó i i nni t i o ski M P c M e P w U s O s,. K 11, 45-001 O m.p c @ 2.pl m e p w @ 2.pl A stra t Te. A, - j h b s s b. Z ó, j -, j f m, m j s, j m jó. W m j

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PLANOWANIA ZADAŃ BUDŻETOWYCH PRZEZ KOMÓRKI ORGANIZACYJNE URZĘDU MIASTA PŁOCKA

INSTRUKCJA PLANOWANIA ZADAŃ BUDŻETOWYCH PRZEZ KOMÓRKI ORGANIZACYJNE URZĘDU MIASTA PŁOCKA Złączk Nr I d Zrządz Nr 5709/06 Przydt Mst Płck z d 4 pźdzrk 2006 INSTRUKCJA PLANOWANIA ZADAŃ BUDŻETOWYCH PRZEZ KOMÓRKI ORGANIZACYJNE URZĘDU MIASTA PŁOCKA Istrukcj zr zsdy przygty prjktu budżtu przz kmórk

Bardziej szczegółowo

BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA Spółka z o. o. 71-602 SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A Tel. (091) 43 43 066 Fax. (091) 43 46 610 PRZEBUDOWA BUDYNKU KINA NA ARCHIWUM DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ, KSIĘGOWEJ,

Bardziej szczegółowo

Ulice świata. Azja Ameryka Płn. Europa. Afryka. Ameryka Płd. Australia. ulica w Port Sudan

Ulice świata. Azja Ameryka Płn. Europa. Afryka. Ameryka Płd. Australia. ulica w Port Sudan w Cdd d M x (M ) U św N łm św m m mj gd w ę ż. Pj h dż h hł. Są p bm, pęm m, wm wwm. Mż wść b, ć ż, ć łg wwj. N b ż jdm. Pjjm ę m óżh ąów Aj, Am Af. Aj Am Pł. Ep Af Am Płd. A C w Nj d v A ś w B w 9 d J

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Przy zakupie kompletu opon Goodyear UltraGrip 8 ciepły koc w prezencie. Gratis! ** www.premio.pl. Nowość! UltraGrip 8 155/70 R13 75T 209 zł*

Przy zakupie kompletu opon Goodyear UltraGrip 8 ciepły koc w prezencie. Gratis! ** www.premio.pl. Nowość! UltraGrip 8 155/70 R13 75T 209 zł* Gt! ** **c c gc, ść! UltG 8 209 ł*.m.l P mlt Gd UltG 8 cł c c Zm mc Dl śc Zmę Gd UltG 8 SP t St 4D 195/65 R15 91T SP t St 4D. dchd m mch. lc tó mtch cą c gd. tc fl tchę d d g t mch gdżtó Dl. 319,-* 209,-*

Bardziej szczegółowo

Ć Ś Ę Ś ź ź ć ź ń ć ź Ł ź ć ń ć ć ć ź Ś ź ć ć ć ń Ę ń ć ń ĆŚ ź Ę ń ń Ę ń ń ń ź ć ćś Ś ć ń ń Ś ć ćł ć ń Ł ń ć ć ć ć Ę ź ć ź ź Ł ć ź Ę ź ć ć ź ń ć ń Ę ć ć ć ć ć Ę ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ń ń ź ź ń ń Ę ń ń Ś

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r. Id: 6C07650B-F062-48EA-BACD-FBE0A98EFD5B. Projekt Strona 2 z 71 !!"#$%&#! '()&*)+$$#"*&$%&#,# $%&#! -!&%&*&$%&#,. /"#*&#$%&#!0 /"#$$*&$$#"0"

Bardziej szczegółowo

l) biez4ce w wysokosci ,00 zl;

l) biez4ce w wysokosci ,00 zl; UCHWALA r XV /2117 RADY MY ZJA z n 17 mj20l7 r. w prw zmn w buz mny Zbjn n 2017 rk pw r. 1 u. 2 pk 4 uwy z n mr 10 r. mrz4z mnnym @2. U. z201r.pz.44pz. 17p2.14 rzz2017r. pz.70)ruzf.211f.212f. 214 f.21

Bardziej szczegółowo

Ł Ź Ż ć Ą Ż ć Ż Ż Ż ć ć Ż Ż ć Ż ć Ź Ź ć Ż Ż Ż Ę Ę Ż ć ć ć Ż Ż ć ć ć ć Ż ć ć Ż ć Ż Ż Ż Ź Ź Ż Ż Ż ć Ż Ż Ó Ż Ż ć Ż Ż ć Ż ć Ż ć Ż ć ć Ź ć Ć Ż Ż Ż Ż Ż Ż Ż Ż ć Ż Ź Ż ć Ż Ż Ż Ż Ż ć ć ć Ż ć Ł Ź ć Ź Ź Ź ć Ż Ż Ż

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

ŻYJE BAL NIECH r. Ala i klasówka z historii MASKOWY. Szkoła Podstawowa nr 12 im. Powstańców Śląskich w Warszawie. Nr 3/9 styczeń 2013 r.

ŻYJE BAL NIECH r. Ala i klasówka z historii MASKOWY. Szkoła Podstawowa nr 12 im. Powstańców Śląskich w Warszawie. Nr 3/9 styczeń 2013 r. Rs Ns k 5 Sk Ps 12 Psńó Śąskh s N 3/9 sń 2013 A ksók hs Z Bńsk, k 5b ŻYJE 12 BAL 10012013 NIEC ASKOY 2 O s ó ks 2 - s só BUONICZOIE BAJEK 6122012 Skń są P k Z b sę, sk bk óżk s k O s O k hs s ąę bą sę

Bardziej szczegółowo

Rzeczowy plan wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2008 rok

Rzeczowy plan wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2008 rok Warszawa, dnia 14 lutego 2008 roku Załącz do uchwały Nr 4 / 2008/I dnia 10 Rzeczowy plan wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2008 rok Centrala Dolnośląski Kujawsko-Pomorski Lubelski

Bardziej szczegółowo

!!" # " $ $ $ %&'(!! " # " $%%&'$%()* +!! ", -. /

!! #  $ $ $ %&'(!!  #  $%%&'$%()* +!! , -. / !!" # " $ $ $ %&'(!! " +!. / #! " ", $%%&'$%()* - )*+$,* -.* %&'(.%&%&/ #"$ $$ 0* $ 1 + + 23 3 40 05 # %&'(.%&%& * *6 * * 6 7 2* $ 8 * 239. 6 39 0 *6 39 *6 6 *6 39 8 7$ 7 + *$ * + 6 6 7 * + $ * + * * #

Bardziej szczegółowo

doi: /onis A stra t , m. 350 Ogrody Nauk i Sztuk nr 2017 (7)

doi: /onis A stra t , m. 350 Ogrody Nauk i Sztuk nr 2017 (7) doi: 10.15503/onis2017.350.363 Syst aty zny rz g d it ratury: Na zy o ga i zy ró ni si od inny h rz g dó A e O w Z M M l I s Ps h, K U s L b s J P II A. R 14 20-950 L b E-m l: _ l w @ e.pl A strakt Te

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Warszawie, ul. W. Szadkowskiego 3

STATUT. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Warszawie, ul. W. Szadkowskiego 3 STATUT Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Warszawie, ul. W. Szadkowskiego 3 Rozdział 1 Podstawa prawna 1. Statut opracowano na podstawie: s z n ze n o s s e e o z z poz z p n z ; ozpo z zen n s uk o o e z n

Bardziej szczegółowo

Fundacja,,Fabryka Tlenu"

Fundacja,,Fabryka Tlenu undj,,bryk Tlnu" P 5252492809 Rgn 14258152 S prwzdn i fi nnw z kr d 08 litpd 2010 rku d 1 grudni 2011 rku. Biln. Rhunkzykwitrt : rinnw HiJ:il:ffi'n;"ffinx',i:li l Q : tl:) Q rt ; t 9 + r (.) ()_ --^ 8

Bardziej szczegółowo

Nazwisko i imię Płeć kolano L/P wiek okoliczności urazu uszkodzenie czas od urazu do rekonstrukcji data operacji

Nazwisko i imię Płeć kolano L/P wiek okoliczności urazu uszkodzenie czas od urazu do rekonstrukcji data operacji Tabela I. Wartości zmienne (wiek, płeć, okoliczności urazu, rodzaj uszkodzenia, czas od urazu do rekonstrukcji) chorych z grupy G1. Nr Nazwisko i imię Płeć kolano L/P wiek okoliczności urazu uszkodzenie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Złą Uhł N 69-211/2012 Zą P Kś 20 2012 l óń blh Ss P Kś Rł I Ps gól 1 Rgl śl gł l óń blh Ss P Kś s, słg lb b bl h śó fsh, ó sj Ss P Kś lż źół h h, hb ż ęb s ślją s h śó P ż gl : 2 1) Zą

Bardziej szczegółowo

doi: /onis A stra t Kuchmistrzostwo? J m j b? e 16 ce Ogrody Nauk i Sztuk nr 2017 (7) 159

doi: /onis A stra t Kuchmistrzostwo? J m j b? e 16 ce Ogrody Nauk i Sztuk nr 2017 (7) 159 doi: 10.15503/onis2017.159.167 S kr t i r sz o ski ksi ki ku harski i t XVI- i zn duka i ko i t A w e c e A m I m K,. M j K 26, 30-001 K ó, P s E-m l: w e c e @ e.pl A strakt Cel b. C m b b s j j b XVI-

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ó Ś Ż Ł Ń Ż Ż ć Ż Ł Ż Ż Ż Ż Ż Ż Ż Ż Ż Ż Ż Ł ć Ż Ż ć ć Ź Ł Ż Ż Ż ć ź Ż ń Ż Ż Ż Ż ć ń ć ń ć Ł Ż ć Ż Ł Ś ŻŻ Ł Ż Ń Ł ź Ź Ż Ź Ł Ż Ł Ł Ń ć Ó Ż Ń Ń Ł ź ź Ż Ż Ż Ś Ć Ż Ć Ł Ł Ł Ż Ż Ś ŚĆ Ś Ś ć ć Ż Ż ŚĆ Ś Ś ŚĆ

Bardziej szczegółowo

Uwaga z alkoholem. Picie na świeżym powietrzu jest zabronione, poza licencjonowanymi ogródkami, a mandat można dostać nawet za niewinne piwko.

Uwaga z alkoholem. Picie na świeżym powietrzu jest zabronione, poza licencjonowanymi ogródkami, a mandat można dostać nawet za niewinne piwko. B : U U F F U 01 Ę ś ę 3 ż łć ę ę ź ł, Ż 64 ó ł ł óżó, j, j U 02 Ą ś U ł 1925, 1973 łś ą ż ęą fć j j ą j ł 9 ( ) ó 15 F 03 j ąó j j, ę j ż 15 ł, ó f Bść ł łj ł, 1223 j 15 B Ą ć ę j- j ść, j ż ą, ż, ją

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

Schematy zastępcze tranzystorów

Schematy zastępcze tranzystorów haty zastępz tanzystoów kst tn pztawa kótko zasady spoządzana odl zastępzyh dla tanzystoów bpolanyh oaz unpolanyh Nalży paętać, ż są to odl ałosynałow, a wę słuszn tylko wyłązn pzy założnu, ż dany lnt

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

ŻYJE BAL NIECH r. Ala i klasówka z historii MASKOWY. Szkoła Podstawowa nr 12 im. Powstańców Śląskich w Warszawie. Nr 3/9 styczeń 2013 r.

ŻYJE BAL NIECH r. Ala i klasówka z historii MASKOWY. Szkoła Podstawowa nr 12 im. Powstańców Śląskich w Warszawie. Nr 3/9 styczeń 2013 r. R N k 5 Sk P 12 Pńó Śąkh N 3/9 ń 2013 A kók h Zu Bńk, k 5b ŻYJE 12 BAL 10012013 NIEC ASKOY 2 O uó k 2 - ó BUDONICZOIE BAJEK 6122012 Du Skń ą P k Zu bu ę, ku bk óżk uk O u O uk h ąę bą ę uk Pó ę ś R ę kó

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

Komórka organizacyjna: Inspektor Telefon: (14) 688-28-28 Email: Telefon: (14) 688-28-51 Email: Telefon: (14) 688-24-39 Email:

Komórka organizacyjna: Inspektor Telefon: (14) 688-28-28 Email: Telefon: (14) 688-28-51 Email: Telefon: (14) 688-24-39 Email: R edakcja BIP M o n i ka B u d zyn - R yb ka Telefon: (14) 688-28-28 m.rybka@umt.tarnow.pl A n d r ze j K o w o l Telefon: (14) 688-28-51 a.kowol@umt.tarnow.pl P i o t r C yz Telefon: (14) 688-24-39 p.cyz@umt.tarnow.pl

Bardziej szczegółowo