przyswojenie przez uczniów zasad bezpiecznego, kulturalnego zachowania się w teorii oraz praktyce kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "przyswojenie przez uczniów zasad bezpiecznego, kulturalnego zachowania się w teorii oraz praktyce kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne"

Transkrypt

1 PROGRAM DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH DLA KLAS VI rok szkolny 2014/2015 L.P. TEMATY I ZAGADNIENIA (CELE) PODSTAWA PROGRAMOWA METODY I ŚRODKI REALIZACJI OSIĄGNIĘCIA UCZNIA (REALIZACJA CELÓW) UCZEŃ: Zapoznanie uczniów z zasadami bezpieczeństwa w szkole, z WZO oraz z programem działań wychowawczych. Wybór samorządu klasowego, ustalenie planu pracy. - Zadania samorządu szkolnego, - prawa i obowiązki ucznia, - ustalenie planu pracy klasy. pracy zespołowej pracy w grupie WZO regulamin BHP naucz. prezentacja kolegów Kodeks Ucznia dyskusja z wnioskami, samoocena zna kryteria oceniania, zasady bezpiecznego szkole i poza szkołą; zna i przestrzega Kodeks ucznia, zna prawa i obowiązki ucznia. 3. Zachowanie ostrożności w drodze do i ze szkoły. - Droga ucznia do i ze szkoły, - znaki ostrzegawcze, - niebezpieczne miejsca dla pieszych. bezpiecznego i szkole i poza szkołą pokaz Potrafi zachować ostrożność na drogach, ulicach, jezdniach, zna podstawowe znaki ostrzegawcze. 4. Postarajmy się być dobrym zespołem klasowym. - Cechy zespołu klasowego, - zasady koleżeństwa, - nauka bycia w grupie. pracy w grupie z Potrafi żyć w zespole, zna zasady koleżeństwa. 5. Kochaj bliźniego jak siebie samego. - Poszanowanie uczucia miłości, - analiza reakcji negatywnych i pozytywnych. sprawne i odpowiedzialne Potrafi określić uczucia i emocje negatywne i pozytywne, potrafi ocenić i kontrolować swoje myśli, słowa i czyny pytań do nauczyciela wychowawcy. - Rola KEN, - rozmowy o pracy nauczyciela, - poznanie cech osobowych nauczyciela wychowawcy. przyswojenie przez uczniów zasad teorii oraz praktyce pytania odpowiedzi Potrafi porozmawiać o pracy nauczyciela, dostrzega w nauczycielu wychowawcę, rodzica, partnera. 7. Niewybuchy, niewypały i środki pirotechniczne. - Miejsca zagrożeń, - niebezpieczne przedmioty, - zachowanie się w niebezpiecznych sytuacjach: pożar, powódź, miejsce skażenia, kąpiele słoneczne. przyswojenie przez uczniów zasad bezpiecznego, teorii oraz praktyce ilustracje, art. prasowe, broszury Wie jak zachować się i kogo prosić o pomoc w niebezpieczeństwie, rozumie potrzebę bezpieczeństwa w sposobach unikania niebezpiecznych sytuacji. 8. Sport to zdrowie. - Dyscypliny sportu uprawiane przez uczniów; - znaczenie uprawiania sportu dla zdrowia; - sport, bezpieczeństwo, zdrowie. umiejęt. właściwego wykorzystania czasu wolnego, rozwój zainteresowań Rozumie znaczenie uprawiania sportu dla zdrowia.

2 9. Czy wiesz co jesz? - Znaczenie słów: żyć ekonomicznie, - codzienna dieta, - jakość, ilość i estetyka posiłków. przyswojenie przez uczniów zasad bezpiecznego, teorii oraz praktyce z : pytania - odpowiedzi Wie jak należy prawidłowo odżywiać się, rozumie znaczenie słów: żyć ekonomicznie, potrafi estetycznie spożywać posiłki. 10. Moje prawa i obowiązki w rodzinie. - Co powinniśmy wiedzieć o prawach dziecka? - Analiza sytuacji różnych problemów rodzinnych. sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie w rodzinie elementy, przykłady, analiza sytuacji Potrafi określić swoją rolę w rodzinie, wie jak należy rozmawiać z rodzicami o uczuciach, zna swoje prawa i obowiązki w rodzinie. 11. Patron ulicy, na której mieszkam. - Plan osiedla, - historie patronów ulic, - prezentacja patronów swoich ulic, - projektowanie drogowskazu ulicy, plakat. obywatelskich i patriotycznych wywiad: poszukiwanie źródeł informacji opowiadanie, ilustracje, fotografie, albumy, książki, płyty, plansze Potrafi zebrać informacje i opowiedzieć o patronie ulicy, na której mieszka, okazuje szacunek postaciom, instytucjom, patronom ulic. 12. Autorytet nauczyciela i rodziców. sprawne lekcja z zna prawa i obowiązki rodziców i swoje w rodzinie, rozumie na czym polega odpowiedzialność w życiu każdego człowieka. 13. Dziecko w sieci. wykorzystanie posiadanych wiadomości podczas rozwiązywania problemów lekcja z Potrafi selekcjonować wiadomości, wie jak należy obsługiwać komputer i Internet, dostrzega dodatnie i ujemne oddziaływanie telewizji. 14. Dlaczego nałogi są szkodliwe? - Nałogi i złe nawyki, - fazy uzależnień, - wybór, postanowienia. wykorzystanie posiadanych wiadomości podczas rozwiązywania problemów lekcja z wie, co to jest nałóg; zna przyczyny i skutki nałogów, wie jak niszczą zdrowie. 15. Książka, którą warto przeczytać, autor, którego warto poznać. - Promocja książek, - rodzaje książek. - Czego uczą nas książki? umożliwianie zdobywania wiedzy, rozwój emocjonalny, intelektualny, moralny, uczestnictwo w życiu społeczeństw prezentacja pokaz opowiadanie Dostrzega szerokie wartości ksiązki, rozumie potrzebę własnego rozwoju intelektualnego 16. Dlaczego i jak się uczyć? uczenia się jako sposób zaspakajania świata, odkrywanie swoich przygotowania do dalszej lekcja z Potrafi dokonać samooceny, wie jakie cechy ma dobry zespół klasowy, potrafi pomóc koleżance, koledze i przyjąć pomoc.

3 17. Kultura języka, stroju, zachowania. - Cechy człowieka, - poprawne zachowanie się w odpowiednich miejscach. postaw szkole i poza szkołą z pokaz Potrafi poprawnie i kulturalnie zachować się w określonych miejscach i sytuacjach. 18. Dlaczego łatwiej żyć z planem dnia? - Zainteresowania uczniów, - plan dnia i plan tygodnia, - wymagania wobec siebie. umiejętności właściwego wykorzystania czasu wolnego, rozwój zainteresowań wnioski notatki Wie, że łatwiej żyć z planem dnia, potrafi zaplanować swoje czynności dnia, tygodnia. 19. Chcę poznać siebie. - Rozwój psychofizyczny uczniów, - typy układu nerwowego, - radzenie sobie z negatywnymi emocjami. odkrywania własnych zainteresowań, zaspakajania ciekawości świata z, plansze, ilustracje Chce poznać własny rozwój psychofizyczny, umie obserwować swoje uczucia i emocje. 20. Praca w służbie zdrowia. - Predyspozycje zawodowe ludzi, - placówki służby zdrowia w naszej miejscowości. uczenia się jako sposób zaspakajania świata, odkrywanie swoich przygotowania do dalszej, wywiad Dostrzega potrzebę predyspozycji zawodowych u ludzi, wie jakie są i gdzie się mieszczą placówki służby zdrowia w miejscowości. 21. Troska o środowisko naturalne obowiązkiem każdego człowieka. - Znaczenie parków narodowych, - troska o własne środowisko. uczniów umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu turniej wiedzy o przyrodzie Rozumie, że troska o środowiska jest obowiązkiem każdego człowieka, potrafi dbać o własne środowisko Agresja i przemoc w szkole. Unia Europejska. Polska w strukturach międzynarodowych. - geneza i cele UE - miejsce Polski W UE - ONZ i NATO przyswojenie przez uczniów zasad bezpiecznego, teorii oraz praktyce odpowiednich postaw obywatelskich, szacunku do tradycji i symboli narodowych lekcja z z praca z mapą art. prasowe, ilustracje dostrzega negatywne skutki agresji i przemocy; wie, że w każdej sytuacji wybór należy do niego; Rozumie zasady na jakich funkcjonuje EU Ocenia miejsce i rolę Polski w stosunkach międzynarodowych

4 PROGRAM DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH DLA KLAS V w roku szkolnym 2014/2015 L.P. TEMATY I ZAGADNIENIA (CELE) PODSTAWA PROGRAMOWA METODY I ŚRODKI REALIZACJI OSIĄGNIĘCIA UCZNIA (REALIZACJA CELÓW) UCZEŃ: 1. Zapoznanie uczniów z zasadami bezpieczeństwa w szkole, z WZO oraz z programem działań wychowawczych. pracy zespołowej WZO regulamin BHP zna kryteria oceniania, zasady bezpiecznego szkole i poza szkołą; 2. Jak być dobrym zespołem? - zasady funkcjonowania zespołów; - jak dbać o to, aby być dobrym zespołem? - kultura zachowania w grupie. pracy w grupie z element. wie jak może i powinien funkcjonować w grupie; rozumie potrzebę dobrego zachowania w grupie; Wybór samorządu klasowego. Prawa i obowiązki ucznia. - zasady wyboru uczniów do samorządu klasowego; - sposób głosowania; - Kodeks Ucznia prawa i obowiązki. Koleżeństwo a przyjaźń. - co to jest koleżeństwo, a na czym polega przyjaźń? - cechy koleżeństwa; - zasady przyjaźni; - jak postępować, aby mieć kolegów i przyjaciół? - moja przyjaciółka, mój przyjaciel. Co powinniśmy wiedzieć o patronie naszej szkoły? - kogo wybieramy na patrona szkoły? - charakterystyka patrona szkoły; - rola patrona w życiu szkoły. Czy znam swoją szkołę? - sposoby zbierania informacji; - kronika szkoły historia i tradycje; - życie kulturalne w miejscowości i regionie dawniej a dziś. Jak pomóc w niebezpieczeństwie? - co to jest niebezpieczeństwo, niebezpieczna sytuacja? - niebezpieczne sytuacje w życiu uczniów; decyzje i skutki. Moje zainteresowania. - prezentacja przedmiotów i zainteresowań uczniów; współpracy w grupie sprawne obywatelskich i patriotycznych obywatelskich i patriotycznych przyswojenie przez uczniów zasad bezpiecznego, zachowania się w teorii oraz praktyce uczenia się jako sposób zaspakajania naturalnej prezentacja kandydatów wybory elementy, wnioski inscenizacja z wywiady opowiada. rebus opowiadanie praca w grupach pokaz przedmiotów potrafi zaprezentować i uzasadnić wybór koleżanki lub kolegi na kandydata do samorządu klasowego; zna swoje prawa i obowiązki wynikające z Kodeksu Ucznia; potrafi odróżnić koleżeństwo od przyjaźni; rozumie potrzebę i znaczenie przyjaźni w życiu każdego człowieka; wie jak powinien postępować człowiek aby zyskać czyjąś przyjaźń; zna historię, charakterystykę patrona szkoły; dostrzega rolę patrona w życiu społeczności szkolnej; potrafi zebrać informacje o historii i tradycjach szkoły; wie z kim przeprowadzić rozmowę i jakie zadawać pytania; dostrzega rolę szkoły; potrafi określić sytuację niebezpieczną; dostrzega skutki niebezpiecznych sytuacji; wie, że w każdej sytuacji wybór należy do niego; potrafi opowiedzieć o swoich zainteresowaniach; umie rozmawiać w grupie

5 9. - grupowanie rodzajów zainteresowań uczniów; - znaczenie hobby. Muszę czy chcę się uczyć i dlaczego? - znaczenie słów: muszę, chcę; - dla kogo i dlaczego uczę się? ciekawości świata, odkrywanie swoich przygotowania do dalszej uczenia się jako sposób zaspakajania naturalnej ciekawości świata, odkrywanie swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej (słuchać i opowiadać) o hobby; rozumie znaczenie słów: muszę chcę; wie dla kogo i dlaczego uczy się; 10. Jak pokonać trudności w nauce szkolnej? - nauka praca ucznia organizacja czasu dnia; - wewnętrzne i zewnętrzne trudności w nauce; - zapobieganie i pokonywanie trudności w nauce szkolnej. uczniów wytrwałości, poczucia własnej wartości, rozwoju indywidualnego : pytania, odpowiedzi wie, że nauka jest jego pracą; potrafi rozróżnić wewnętrzne i zewnętrzne trudności w nauce; zna sposoby zapobiegania i pokonywania trudności w nauce szkolnej; 11. W jaki sposób pamiętamy o naszych zmarłych? - szacunek i pamięć o zmarłych; - troska o miejsca pamięci. poszanowania tradycji i kultury wie, że należy okazać szacunek zmarłym i pamiętać o miejscach pochówku; 12. Znaczenie uroczystości w życiu społeczności uczniowskiej. - rodzaje uroczystości i ich wychowawcze znaczenie; - udział klasy w apelu; - ubiór i sposób zachowania. odpowiednich postaw obywatelskich, szacunku do tradycji i symboli narodowych ilustracje, książki, atlasy, film, kronika szkoły zna niektóre uroczystości szkolne i uczestniczy w nich; potrafi stosownie do uroczystości lub imprezy ubrać się i prawidłowo zachować się; 13. Przyczyny i skutki nałogów. - co to jest nałóg? - przyczyny uzależnień w młodym wieku i konsekwencje zdrowotne w przyszłości. wykorzystanie posiadanych wiadomości podczas rozwiązywania problemów ; analiza przykładów, plakaty, broszury, plansze wie, co to jest nałóg; zna przyczyny i skutki nałogów, wie jak niszczą zdrowie; 14. Poczucie własnej wartości u sprawne lekcja z Zna swoją wartość Potrafi wymienić swoje mocne i słabe strony 15. Uzależnienie od gier komputerowych wykorzystanie posiadanych wiadomości podczas rozwiązywania problemów lekcja z Potrafi selekcjonować wiadomości, wie jak należy obsługiwać komputer i Internet, dostrzega dodatnie i ujemne oddziaływanie telewizji 16. Agresja i przemoc w szkole przyswojenie przez uczniów zasad bezpiecz. teorii lekcja z dostrzega negatywne skutki agresji i przemocy; wie, że w każdej sytuacji wybór należy do niego;

6 17. Andrzejki zabawa klasowa. - przygotowania do zabawy klasowej plan i realizacja; - udział w zabawie oraz praktyce współpracy zespołowej z (plan) zabawa klasowa potrafi pracować w grupie, dbać o swoja i kolegów radość życia; Chcę poznać siebie. - wyrażanie uczuć; - wartości pozytywnych myśli; - za co siebie lubię, a za co nie? Święta Bożego Narodzenia w moim domu. - wigilia klasowa; - wigilia w moim domu; - teksty życzeń świątecznych; - wigilijne marzenia. odkrywania własnych zainteresowań, zaspakajania ciekawości świata u uczniów szacunku do tradycji, obyczajów świąt Bożego Narodzenia opowiadanie burza mózgów potrafi wyrazić własne uczucia myślą, słowem, czynem (gestem); potrafi określić uczucia do samego siebie; potrafi złożyć życzenia świąteczne, napisać tekst życzeń, odczuwać radość świątecznego nastroju; umie określić wartość marzenia własnego celu; 20. Zachowanie w szkole i poza szkołą. - przyczyny negatywnego i pozytywnego zachowania; - prezentacja zachowań w scenkach dramowych; - analiza sytuacji. postaw bezpiecznego i zachowania się w szkole i poza szkołą z rozumie przyczyny negatywnego i pozytywnego zachowania się ludzi; potrafi spojrzeć na swoje zachowanie w różnych sytuacjach; 21. Jakim jestem uczniem? - pokonywanie trudności w nauce; - rozmowy o trudnościach w nauce i pomocy koleżeńskiej. u sprzyjających rozwojowi indywidualnemu i społecznemu plansze, art. prasowe, ilustracje, encyklopedia potrafi dokonać krótkiej samooceny; wie, które przedmioty sprawiają mu trudności; potrafi przyjąć i okazać pomoc koleżeńską w nauce 22. Higiena mojego ciała i umysłu. - samopoczucie, zmęczenie, wypoczynek; - czym jest higiena? - skutki brak higieny ciała i umysłu. umiejętności właściwego wykorzystania czasu wolnego, rozwój zainteresowań z art. prasowe potrafi określić swoje samopoczucie; rozumie potrzebę troski i higieny ciała i umysłu; wie, że należy dbać o własne zdrowie; 23. Niebezpieczeństwa grożące dzieciom. - określanie niebezpiecznych sytuacji, przykłady; - jak można uniknąć niebezpiecznych sytuacji? formułowania wniosków opartych na obserwacjach dotyczących właściwego i niewłaściwego zachowania opowiadanie z potrafi określić i podać przykłady niebezpiecznych sytuacji; potrafi poprawnie zachować się w różnych sytuacjach; 24. Rodzina praca i obowiązki jej członków. - uczniowie opowiadają o pracy swoich rodziców; - odpowiedzialność w rodzinie; - obowiązki członków rodziny. sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie w rodzinie z potrafi opowiedzieć o pracy swoich rodziców; dostrzega znaczenie odpowiedzialności rodziców i dzieci za szczęście rodzinne; 25. Książka też jest moim przyjacielem. - dlaczego warto czytać książki? - jakie książki czytają rodzice ucznia? umożliwianie zdobywania wiedzy, rozwój emocjonalny, ćwiczenia rozumie potrzebę czytania książek; potrafi opowiedzieć

7 - ulubione książki i biblioteczka ucznia. intelektualny, moralny, uczestnictwo w życiu społeczeństw sprawnościowe podczas ewakuacji i zainteresować innych swoją ulubioną książką; wie co czytają rodzice; 26. Chore dziecko w klasie formułowania wniosków opartych na obserwacjach dotyczących właściwego i niewłaściwego zachowania lekcja z rozumie potrzeby innych osób, zwłaszcza chorych umie okazać empatię wykazuje chęć pomocy i opieki 27. Dziecko w rodzinie niepełnej sprawne i odpowiedzialne funkcjon. w rodzinie lekcja z dostrzega znaczenie odpowiedzialności rodziców i dzieci za szczęście rodzinne, rozumie sytuacje rowieśników

8 PROGRAM DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH DLA KLAS IV w roku szkolnym 2014/2015 L.P. Tematy i zagadnienia (cele) 1. Zaczynamy nowy rok szkolny kultura dobrego zachowania się ucznia poznawanie tradycji szkoły i nabywanie umiejętności uczestniczenia w życiu szkoły 2. Bezpieczny marsz do szkoły niebezpieczne miejsca podczas drogi ucznia do szkoły różne sytuacje na drogach, jezdniach i ulicach jak dbać o własne Podstawa programowa umiejętności pracy zespołowej przyswojenie przez uczniów podstaw. zasobu wiadomości na temat faktów, zasad teorii i praktyki, dotyczących przede wszystkim tematów i zjawisk bliskich doświadczeniom uczniów bezpieczeństwo? 3. Integracja zespołu klasowego pracy zespołowej 4. Jestem członkiem społeczności uczniowskiej Kodeks Ucznia prawa i obowiązki uczniowskie wybór uczniów do samorządu klasowego 5. Jak się uczyć szybko, dobrze i bez wysiłku? różne techniki przyswajania wiedzy rola samokształcenia pomoc koleżeńska co to znaczy zagospodarować czas? 6. Zawody ludzi pracujących dla dobra dzieci. rozmowy, wywiady z ludźmi pracującymi dla dobra dzieci rola nauczyciela- wychow. dlaczego ludzie wybierają takie zawody? 7. Autorytet nauczyciela i rodziców. 8. Jak się odżywiam? prawidłowe odżywianie się, ilość, jakość i estetyka posiłków co powinny jeść, a co szkodzi zdrowiu dziecka? pracy zespołowej uczenia się jako sposób zaspakajania świata, odkrywanie swoich uczenia się jako sposób zaspokajania świata, odkrywania swoich uczniów postaw sprawne zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów Metody i środki realizacji, prezentacja siebie kalendarz ilustracje, artykuły prasowe elementy wywiadu(np. z policjantem) lekcja z pozytywna prezentacja kolegów wybór samorządu klasowego lekcja z elementy wywiadu lekcja z analiza plansz, reklam, ulotek na temat produktów spożywczych Osiągnięcia (realizacja celów) ucznia rozumie potrzeby dobrego zachowania w grupie dostrzega znaczenie tradycji szkoły - wyraża chęć uczestniczenia w życiu szkoły wie, że każdy człowiek powinien dbać o własne i innych bezpieczeństwo na drogach, jezdniach, ulicach zna zasady pracy w zespole klasowym umie pracować w grupie potrafi pozytywnie zaprezentować koleżankę, kolegę rozumie potrzebę działania samorządu klasowego potrafi dokonać samooceny, wie jakie cechy ma dobry zespół klasowy, potrafi pomóc koleżance, koledze i przyjąć pomoc. potrafi porozmawiać, zapytać osobę dorosłą pracującą dla dobra dzieci dostrzega cechy ludzi i ich predyspozycje do wykonywania określonego zawodu zna prawa i obowiązki rodziców i swoje w rodzinie, rozumie na czym polega odpowiedzialność dostrzega zależności pomiędzy odżywianiem a zdrowiem człowieka wie, co powinien jeść, jak, ile zna produkty szkodliwe dla zdrowia

9 9. Historia i tradycje naszej szkoły postawa uczniów wobec sztandaru szkoły sztandar i tradycje szkoły historia szkoły, patron i kronika szkoły 10. Czas wolny, na co dzień i od święta. jak organizować własny czas wolny np. w ferie i wakacje? uczniów postaw sprawne przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyki, dotyczących przede wszystkim tematów i zjawisk bliskich doświadczeniom uczniów 11. Dziecko w sieci wykorzystanie posiadanych wiadomości podczas rozwiązywania problemów 12. Agresja i przemoc w szkole przyswojenie przez uczniów zasad bezpiecznego, zachowania się w teorii oraz praktyce 13. Przygotowujemy wypoczynek na łonie natury wycieczka do lasu, parku, nad rzekę obserwacja przyrody, piknik, wspólne zabawy dlaczego potrzebny jest nam wypoczynek na łonie natury? 14. Praca zawodowa naszych rodziców. co to jest praca, zawód? różne rodzaje zawodów 15. Tradycje Bożego Narodzenia w moim domu. tradycje i obyczaje rodzinne dekoracja sali lekcyjnej przygotowania do Wigilii w domach uczniów 16. Moje miejsce w rodzinie czym jest rodzina dla każdego człowieka? drzewo genealogiczne rodziny ucznia prawa i obowiązki rodziny 17. Klasa na medal wyniki uczniów w nauce za I semestr pomoc koleżeńska uczenia się jako sposób zaspokajania świata, odkrywania swoich uczenia się jako sposób zaspokajania świata, odkrywania swoich przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości na temat zjawisk bliskich doświadczeniom uczniów uczniów postaw sprawne zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości pokaz z lekcja z lekcja z wycieczka: obserwacja przyrody, fotografie, wspólne zabawy opowiadanie elementy z rozumie znaczenie historii i tradycji społeczności szkolnej zna symbole szkoły, kronikę, hymn szkoły KODEKS UCZNIA potrafi opowiedzieć jak spędza czas wolny wie jak należy zaplanować spędzenie czasu wolnego Potrafi selekcjonować wiadomości, wie jak należy obsługiwać komputer dostrzega dodatnie i ujemne oddziaływanie telewizji. dostrzega negatywne skutki agresji i przemocy; wie, że w każdej sytuacji wybór należy do niego; potrafi pod kierunkiem nauczyciela obserwować przyrodę, własne środowisko rozumie potrzebę i znaczenia czynnego wypoczynku na łonie natury dostrzega znaczenie pracy w życiu każdego człowieka rozumie potrzebę rozwoju własnych zainteresowań i umiejętności potrafi udekorować salę lekcyjną w świątecznym nastroju umie opowiedzieć o przygotowaniach do świąt zna swoje miejsce w rodzinie potrafi narysować drzewo genealogiczne dostrzega rolę rodziny w życiu człowieka potrafi ustosunkować się do uzyskanych wyników w szkole rozumie wartość

10 dlaczego warto się uczyć? 18. Nasze hobby, czyli co zbieramy i dlaczego? czym jest hobby? wystawa kolekcjonerska 19. Czy lubimy czytać książki? Książka to najlepszy przyjaciel. rodzaje literatury dla dzieci wystawki książek 20. Jaka jest kultura mojego zachowania? jakie są moje myśli, słowa i czyny wobec koleżanek i kolegów? jak zachowujemy się jako zespół klasowy? dlaczego moje zachowanie świadczy o mnie i moich rodzicach? 21. Czy znasz swoje miasto, dzielnicę, wieś i region? historia miejscowości ucznia na tle historii regionu wycieczka: instytucje dla potrzeb mieszkańców 22. Dlaczego trzeba dbać o swoje środowiska naturalne? co to jest środowisko? troska o środowiska naturalne 23. Bawimy się bezpiecznie przyjemnie, kulturalnie zabawy dziadków rodziców dzieci bezpieczeństwo zabaw podczas wakacji 24. Moja Ojczyzna Rzeczpospolita Polska podstawowe wiadomości o Polsce hymn państwowy godło podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów uczenia się jako sposób zaspokajania świata, odkrywania swoich czytanie rozumiane zarówno jako prosta czynności, jako rozumienia, wykorzystywania i przetwarzania tekstów w zakresie umożliwiającym zdobywanie wiedzy, rozwój emocjonalny, intelektualny i moralny oraz uczestnictwo w życiu społeczeństwa u sprawne u sprawne uczenia się jako sposób zaspokajania świata, odkrywania swoich przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad teorii i praktyki, dotyczących przede wszystkim tematów i zjawisk bliskich doświadczeniom uczniów u sprawne współcz. świecie pokaz opowiadanie wystawa kolekcji hobby uczniów z tekst z tekst wycieczka praca pod kierunkiem nauczyciela przewodniki, mapy, plany, zdjęcia opowiadanie uczniów wycieczka do miejsc pamięci uczenia się wie, co to jest hobby rozumie, że hobby rozwija zainteresowania i umiejętności ludzi rozumie potrzebę czytania książek wie, co czytają rodzice potrafi opowiedzieć i zainteresować innych swoją ulubioną książką rozumie potrzebę dobrego zachowania dostrzega wartość dbania zespołu klasowego o dobrą opinię otoczenia - wie, kto ma i może mieć wpływ na określone zachowanie ucznia potrafi krótko opowiedzieć historię swojej miejscowości dostrzega dorobek kulturowy i ekonom. ludności w miejscowości i regionie potrafi dostrzec zmiana zachodzące we własnym środowisku potrafi zadbać o estetykę otoczenia, w którym przebywa potrafi opowiedzieć o zabawach dziadków, rodziców i własnych potrafi opiekować się młodszymi kolegami, wie, że należy zachować bezpieczeństwo podczas zabaw poznaje zabytki oraz miejsca wydarzeń historycznych zna wybrane fakty z dziejów Polski

11

Plan pracy godzin wychowawczych w klasie V

Plan pracy godzin wychowawczych w klasie V Plan pracy godzin wychowawczych w klasie V Tematy i zagadnienia (cele) Korelacja ze ścieżką edukacyjną Metody i środki realizacji Osiągnięcia ucznia (realizacja celów) 1. Jak być dobrym zespołem? zasady

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZAWADCE OSIECKIEJ

PROGRAM WYCHOWAWCZY KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZAWADCE OSIECKIEJ PROGRAM WYCHOWAWCZY KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZAWADCE OSIECKIEJ Tematy i zagadnienia (cele edukacyjne) 1. Wybór samorządu klasowego prawa i obowiązki ucznia -kształtowanie postaw patriotycznych i świadomości

Bardziej szczegółowo

TEMATY GODZIN WYCHOWAWCZYCH W KLASIE V

TEMATY GODZIN WYCHOWAWCZYCH W KLASIE V TEMATY GODZIN WYCHOWAWCZYCH W KLASIE V Lp. Temat Tematyka zajęć Ścieżka edukacyjna Termin 1. Wybór samorządu klasowego, prawa i obowiązki ucznia. 2. Bezpieczny pobyt w szkole 3. Jacy jesteśmy wobec siebie?

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat Metody Osiągnięcia ucznia: Ścieżka 1. Zaczynamy nowy rok pogadanka dyskusja

Lp. Temat Metody Osiągnięcia ucznia: Ścieżka 1. Zaczynamy nowy rok pogadanka dyskusja Plan pracy lekcji wychowawczych w klasie IV z uwzględnieniem zajęć psychoedukacyjnych. Lp. Temat Metody Osiągnięcia ucznia: Ścieżka 1. Zaczynamy nowy rok szkolny. - potrafi kulturalnie zachować się wobec

Bardziej szczegółowo

kl. Samorząd klasowy podstawą życia klasy

kl. Samorząd klasowy podstawą życia klasy kl. IV Tworzenie i integracja klasy 1. Zintegrowanie klasy poprzez zainicjowanie tworzenia właściwych stosunków koleżeńskich 2. Wyrobienie odpowiedzialności uczniów za losy własne i grupy 3. Stworzenie

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH DLA KLASY IV WYNIKAJĄCYCH Z NAUCZANIA BLOKOWEGO I ŚCIEŻEK EDUKACYJNYCH

TEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH DLA KLASY IV WYNIKAJĄCYCH Z NAUCZANIA BLOKOWEGO I ŚCIEŻEK EDUKACYJNYCH TEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH DLA KLASY IV WYNIKAJĄCYCH Z NAUCZANIA BLOKOWEGO I ŚCIEŻEK EDUKACYJNYCH OPRACOWAŁA: ANNA BŁASZCZYK NAUCZYCIEL SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIELGIEM L.P. Temat Treści Osiągnięcia 1.

Bardziej szczegółowo

Projekt Stop agresji! Stop przemocy!

Projekt Stop agresji! Stop przemocy! Projekt Stop agresji! Stop przemocy! Charakterystyka projektu Prezentowany projekt pt.: Stop agresji! Stop przemocy! opracowany został na potrzeby społeczności uczniowskiej; uwzględnia treści ścieżek edukacyjnych,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYCHOWAWCZY DLA KLASY PIERWSZEJ A 2014/2015

PLAN WYCHOWAWCZY DLA KLASY PIERWSZEJ A 2014/2015 PLAN WYCHOWAWCZY DLA KLASY PIERWSZEJ A 2014/2015 LP. ZADANIA OGÓLNE 1. POZNAJEMY KOLEGÓW (IMIONA I MIEJSCE ZAMIESZKANIA) ZADANIA SZCZEGÓŁOWE SPOSÓB REALIZACJI OSIĄGNIĘCIA EWALUACJA Integracja uczniów w

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASOWEGO KLASY IV

PLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASOWEGO KLASY IV PLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASOWEGO KLASY IV ROK SZKOLNY 2014/2015 ZADANIA OGÓLNE FORMY REALIZACJI SPOSOBY DZIAŁANIA 1. Rozwój wewnętrzny ucznia. 1. Dokonywanie samooceny podczas lekcji wychowawczych. 2. Udział

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASY III W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015

PLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASY III W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 I. PODSTAWA PRAWNA Statut Szkoły, PLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASY III W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 Program Wychowawczy, Program Profilaktyki Szkoły. II. ZADANIA WYCHOWAWCZE NA ROK SZKOLNY 2014 / 2015 1. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Tematyka godzin wychowawczych dla klasy IV

Tematyka godzin wychowawczych dla klasy IV Tematyka godzin wychowawczych dla klasy IV Tematyka godzin wychowawczych może ulec zmianie w oparciu o bieżące potrzeby, problemy klasy. 1. Wybór samorządu klasowego. 2. Kontrakt klasowy. Prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Plan wychowawczy dla klasy V na rok szkolny 2014/2015. Wychowawca: Aneta Śliwa

Plan wychowawczy dla klasy V na rok szkolny 2014/2015. Wychowawca: Aneta Śliwa Plan wychowawczy dla klasy V na rok szkolny 2014/2015 : Aneta Śliwa ZADANIA FORMY REALIZACJI SPOSOBY DZIAŁANIA ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI 1. Pierwsze spotkanie z Godzina wychowawcza: Wrzesień wychowawcą-

Bardziej szczegółowo

Plan pracy wychowawcy klasowego Klasa VI

Plan pracy wychowawcy klasowego Klasa VI Plan pracy wychowawcy Klasa VI Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach rok szkolny 2015/2016 Wychowawca: Celina Piwko 1. Integracja zespołu. 2.. 3. Edukacja ekologiczna. 4. Edukacja czytelnicza

Bardziej szczegółowo

METODA REALIZACJI TERMIN ŚRODKI REALIZACJI SPOSÓB EWALUACJI Numer efektu ZADANIE- CO JEST DO ZROBIENIA

METODA REALIZACJI TERMIN ŚRODKI REALIZACJI SPOSÓB EWALUACJI Numer efektu ZADANIE- CO JEST DO ZROBIENIA Lp. ZADANIE- CO JEST DO ZROBIENIA METODA REALIZACJI TERMIN ŚRODKI REALIZACJI SPOSÓB EWALUACJI Numer efektu 1. Zapoznanie uczniów z obowiązującym w szkole Regulaminem Bezpieczeństwa. Przypomnienie zasad

Bardziej szczegółowo

PLAN GODZIN WYCHOWAWCZYCH KLASA II ROK SZKOLNY 2012/2013 ZESPÓŁ WYCHOWAWCÓW KLAS II

PLAN GODZIN WYCHOWAWCZYCH KLASA II ROK SZKOLNY 2012/2013 ZESPÓŁ WYCHOWAWCÓW KLAS II PLAN GODZIN WYCHOWAWCZYCH KLASA II ROK SZKOLNY 2012/2013 ZESPÓŁ WYCHOWAWCÓW KLAS II MIESIĄC TEMATY I CELE LEKCJI METODY I ŚRODKI REALIZACJI OSIĄGNIĘCIA UCZNIA 1.Przypomnienie obowiązujących w szkole regulaminów.

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MAŁGORZATY SULEK W DRUŻYNACH PROGRAM WYCHOWAWCZY. Zatwierdzony do realizacji w roku szkolnym 2016/2017

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MAŁGORZATY SULEK W DRUŻYNACH PROGRAM WYCHOWAWCZY. Zatwierdzony do realizacji w roku szkolnym 2016/2017 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MAŁGORZATY SULEK W DRUŻYNACH PROGRAM WYCHOWAWCZY Zatwierdzony do realizacji w roku szkolnym 2016/2017 PROGRAM WYCHOWAWCZY KL. O I. WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE. Cel: Poznanie swojego

Bardziej szczegółowo

Pogadanka, turniej minikoszykówki kl. IV-VI Zapoznanie z ćwiczeniami korekcyjnymi na lekcjach wychowania fizycznego Pogadanka.

Pogadanka, turniej minikoszykówki kl. IV-VI Zapoznanie z ćwiczeniami korekcyjnymi na lekcjach wychowania fizycznego Pogadanka. 2. RUCH I WYPOCZYNEK Jak ruch wpływa na budowę i postawę ciała? Wady postawy- podstawowe ćwiczenia korekcyjne Jak i kiedy korzystać z TV, gier komputerowych? Niewielka porcja ruchu sposobem na dobre samopoczucie

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy. Sportowej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Cypriana Kamila Norwida w Wołominie

Program Wychowawczy. Sportowej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Cypriana Kamila Norwida w Wołominie Program Wychowawczy Sportowej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Cypriana Kamila Norwida w Wołominie Pierwszą rzeczą musi być zawsze dobro dziecka. Ono musi się czuć kochane, ale musi też czuć się bezpiecznie.

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy KL. I-III Szkoły Podstawowej w Staninie

Program Wychowawczy KL. I-III Szkoły Podstawowej w Staninie Program Wychowawczy KL. I-III Szkoły Podstawowej w Staninie Uwzględniając wartości etyczne, moralne i zdrowotne tworzymy szansę rozwoju każdemu dziecku. Cele ogólne: 1. Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W DĘBNIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 CELE PROGRAMU PROFILAKTYKI:

ROCZNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W DĘBNIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 CELE PROGRAMU PROFILAKTYKI: załącznik nr 1 do uchwały Nr 21/12/09/2013 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębnie z dnia 12 września 2013 r. ROCZNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W DĘBNIE NA ROK

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ Klasa: 2B GIMNAZJUM Wychowawca: mgr Natalia Gaszczyk L.P. TEMAT LEKCJI CELE FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI 1. Wybór samorządu klasowego; ustalenie planu pracy zespołu klasowego.

Bardziej szczegółowo

MODEL ABSOLWENTA SZKOŁY

MODEL ABSOLWENTA SZKOŁY MODEL ABSOLWENTA SZKOŁY ABSOLWENT ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO jest kulturalny: stara się używać form grzecznościowych, przestrzega reguł obowiązujących w grupie, uważnie słucha dzieci i dorosłych, próbuje

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy klasy 2c. Wychowawca Dagmara Kowalska

Program wychowawczy klasy 2c. Wychowawca Dagmara Kowalska Program wychowawczy klasy 2c Wychowawca Dagmara Kowalska Cele ogólne: wdrażanie do współdziałania i współżycia w grupie, klasie i szkole, rozwijanie umiejętności komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi,

Bardziej szczegółowo

CELE ZADANIA FORMY REALIZACJI Organizacja zespołu klasowego.

CELE ZADANIA FORMY REALIZACJI Organizacja zespołu klasowego. SZCZEGÓŁOWY PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH W KLASIE IV-VI CELE ZADANIA FORMY REALIZACJI Organizacja zespołu klasowego. 1. Integracja zespołu klasowego. organizacja wycieczek dramy uroczystości klasowe i szkolne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKU W ZABOROWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKU W ZABOROWIE PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKU W ZABOROWIE PROGRAM PROFILAKTYKI DLA DZIECI ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKU W ZABOROWIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO - WYCHOWAWCZYM W LESZNIE Podstawy prawne systemu wychowania Powszechna Deklaracja Praw Człowieka Konwencja Praw Dziecka Deklaracja Praw Osób

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ KLASA III E WYCHOWAWCA: mgr Anna Kubicka Rok szkolny 2013/2014 ZAGADNIENIA Uczeń jako członek społeczności lokalnej i narodu TEMATYKA GODZIN

Bardziej szczegółowo

Plan pracy wychowawczej dla klasy VI

Plan pracy wychowawczej dla klasy VI Plan pracy wychowawczej dla klasy VI Wychowawca: mgr Katarzyna Rzepecka Program wychowawczy dla klasy VI opracowano na podstawie Programu Wychowawczego Szkoły Podstawowej w Bolechowicach. Konstrukcja programu

Bardziej szczegółowo

PLAN WYCHOWAWCZY KLASA III A NA ROK SZKOLNY 2014/2015 WYCHOWAWCA: LUCYNA FILIPCZYK

PLAN WYCHOWAWCZY KLASA III A NA ROK SZKOLNY 2014/2015 WYCHOWAWCA: LUCYNA FILIPCZYK PLAN WYCHOWAWCZY KLASA III A NA ROK SZKOLNY 2014/2015 WYCHOWAWCA: LUCYNA FILIPCZYK LP. ZADANIA CELE SPOSOBY REALIZACJI OSIĄGNIĘCIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1. MOJA KLASA Integracja uczniów w klasie, Tworzenie

Bardziej szczegółowo

1. Budowanie właściwych relacji z innymi ludźmi:

1. Budowanie właściwych relacji z innymi ludźmi: DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE: 1. Budowanie właściwych relacji z innymi ludźmi: 1. Integracja zespołu klasowego 2. Poznawanie prawidłowych zasad współżycia społecznego -uświadomienie uczniom, co to znaczy być

Bardziej szczegółowo

Plan wychowawczy klas III

Plan wychowawczy klas III 1. SFERA INTELEKTUALNA Plan wychowawczy klas III 1. Wspieranie rozwoju uczniów, zapewnienie każdemu uczniowi rozwoju na miarę jego możliwości. Motywowanie i kształtowanie właściwej postawy wobec nauki

Bardziej szczegółowo

Innowacja pedagogiczna KRAKÓW moje miasto, moja historia z zakresu edukacji regionalnej dla II etapu edukacyjnego. Autor Michał Lubera

Innowacja pedagogiczna KRAKÓW moje miasto, moja historia z zakresu edukacji regionalnej dla II etapu edukacyjnego. Autor Michał Lubera Innowacja pedagogiczna KRAKÓW z zakresu edukacji regionalnej dla II etapu edukacyjnego Autor Michał Lubera Innowacja pedagogiczna Kraków moje miasto, moja historia jest innowacją programowo-metodyczną.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE Załącznik nr 5 do protokołu z posiedzenie Rady Pedagogicznej Zespołu Placówek Oświatowych w Zajączkowie z dnia 30.08.2016r. SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE 1.PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

PLAN WYCHOWAWCY KLASY I 2016/2017

PLAN WYCHOWAWCY KLASY I 2016/2017 PLAN WYCHOWAWCY KLASY I 2016/2017 Publiczne Gimnazjum w Pławie Wychowawca: Teresa Czerwiec Tematy i cele edukacyjne Metody i środki realizacji Osiągnięcia ucznia 1. Jesteśmy dobrym zespołem klasowym. Zasady

Bardziej szczegółowo

1

1 0 1 2 3 4 5 KLASA I II III IV V VI WARTOŚĆ rodzina kultura osobista patriotyzm lokalny nauka i rozwój uzdolnień uczciwość przyjaźń 6 7 8 Uczeń czuje więzi emocjonalne z rodziną i uczestniczy w jej życiu.

Bardziej szczegółowo

Osoby odpowiedzialne. I. 1. Stworzyć możliwość wykorzystania i zastosowania wiedzy w praktyce

Osoby odpowiedzialne. I. 1. Stworzyć możliwość wykorzystania i zastosowania wiedzy w praktyce Sfera rozwoju Zadania I. 1. Stworzyć możliwość wykorzystania i zastosowania wiedzy w praktyce Formy realizacji Poznanie technik i stylów uczenia się na gddw stosowanie metod aktywizujących na lekcjach

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ DLA ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STĘSZEWIE ROK SZKOLNY 2016\2017

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ DLA ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STĘSZEWIE ROK SZKOLNY 2016\2017 ZADANIA WYCHOWAWCZE POZNANIE SYMBOLI I TRADYCJI NARODOWYCH, RELIGIJNYCH DBANIE O ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I ROZWIJANIE ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ JESTEM OBYWATELEM) SUMIENNE WYKONYWANIE OBOWIĄZKÓW UCZNIA

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ SZKOŁY

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ SZKOŁY PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ SZKOŁY Wartości Odpowiedzialność Obowiązkowość Cele zawarte w Programie Wychowawczym Uczeń: przestrzega zasad i respektuje przyjęty system wartości i norm, zna swoje prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ KLAS V

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ KLAS V PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ KLAS V TEMATYKA SPOSOBY REALIZACJI OCZEKIWANE EFEKTY UWAGI DEMOKRACJA - wybór samorządu klasowego i szkolnego - wyłonienie wspólnych zadań klasowych - autonomiczność działań w wystroju

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły

Program Wychowawczy Szkoły Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie Program Wychowawczy Szkoły na rok szkolny 2015/2016 Częstochowa, sierpień 2015 Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Plan pracy wychowawcy klasowego Klasa IV B

Plan pracy wychowawcy klasowego Klasa IV B Plan pracy wychowawcy Klasa IV B Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach rok szkolny 2016/2017 Wychowawca: Łukasz Skrzyński 1. Integracja zespołu. 2.. 3. Edukacja ekologiczna. 4. Edukacja

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ŚWIETLICY Z PROGRAMEM PROFILAKTYCZNYM PROWADZONEJ PRZEZ STOWARZYESZNIE PRZYJACIÓŁ JEDYNKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LUBSKU

PLAN PRACY ŚWIETLICY Z PROGRAMEM PROFILAKTYCZNYM PROWADZONEJ PRZEZ STOWARZYESZNIE PRZYJACIÓŁ JEDYNKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LUBSKU PLAN PRACY ŚWIETLICY Z PROGRAMEM PROFILAKTYCZNYM PROWADZONEJ PRZEZ STOWARZYESZNIE PRZYJACIÓŁ JEDYNKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LUBSKU OD 17.09.2012 DO 15.12.2012 1 Celem świetlicy w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyki na rok 2014/2015 Procedury postępowania

Szkolny program profilaktyki na rok 2014/2015 Procedury postępowania Szkolny program profilaktyki na rok 2014/2015 Procedury postępowania Blok tematyczny Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Termin I. Żyjmy Zdrowo Higiena codzienna Dbamy o zęby Higiena okresu dojrzewania

Bardziej szczegółowo

Moja mała Ojczyzna Program ścieżki - edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie rawskim.

Moja mała Ojczyzna Program ścieżki - edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie rawskim. Moja mała Ojczyzna Program ścieżki - edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie rawskim. Program szkoły zakłada wychowanie i przygotowanie człowieka do rozumienia otaczającego go świata. Człowiek

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA ZAJĘĆ PROFILAKTYCZNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO I PROFILAKTYCZNEGO SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

TEMATYKA ZAJĘĆ PROFILAKTYCZNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO I PROFILAKTYCZNEGO SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 TEMATYKA ZAJĘĆ PROFILAKTYCZNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO I PROFILAKTYCZNEGO SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Lp Klasa Tematyka Realizujący 1. Oddział Bezpieczeństwo w drodze do i ze

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Wychowawczy 2014/2015

Szkolny Program Wychowawczy 2014/2015 Szkolny Program Wychowawczy 0/0 Cel: Wychowanie człowieka posługującego się dobrymi manierami, szanującego innych i swoje otoczenie. lp forma realizacji termin odpowiedzialni efekty Przeprowadzenie zajęć

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny. Bądź sobą

Program profilaktyczny. Bądź sobą Program profilaktyczny Bądź sobą przeznaczony dla klas IV VI Program opracowała: Monika Wandas-Wasieńko Cele programu: 1.Wzmocnienie więzi koleżeńskiej i grupowej. 2.Nawiązywanie nieagresywnych kontaktów.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ROZUMIEM SIEBIE POMAGAM INNYM

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ROZUMIEM SIEBIE POMAGAM INNYM SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ROZUMIEM SIEBIE POMAGAM INNYM Rok szkolny: 2015/2016 PROMOWANIE ZDROWIA 1. ZDROWE ODŻYWIANIE Wymienia zasady zdrowego odżywiania i stosuje je w życiu codziennym; Wyróżnia zdrowe

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki klas Ia i Ib rok szkolny 2010-2011

Program profilaktyki klas Ia i Ib rok szkolny 2010-2011 Projekty: I. Kształtowanie postaw nieagresywnych II. Propagowanie zdrowego stylu życia. Kształtowanie postaw asertywnych Cele Zadania Formy realizacji Realizator Termin Ewaluacja I. Umiem zachować się

Bardziej szczegółowo

Plan pracy wychowawczej - klasa III gimnazjum Opracowała: Małgorzata Smolińska

Plan pracy wychowawczej - klasa III gimnazjum Opracowała: Małgorzata Smolińska Plan pracy wychowawczej - klasa III gimnazjum Opracowała: Małgorzata Smolińska Tematy i cele 1.Wybór samorządu klasowego, prawa i obowiązki ucznia - kształtowanie postaw patriotycznych i świadomości obywatelskiej,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO - WYCHOWAWCZYM W LESZNIE Podstawy prawne systemu wychowania Powszechna Deklaracja Praw Człowieka Konwencja Praw Dziecka Deklaracja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W CZERNIKOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W CZERNIKOWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W CZERNIKOWIE 2015/2016 Podstawa prawna: 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483, późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W KRAJENCE

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W KRAJENCE PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W KRAJENCE 1 Podstawy prawne szkolnego programy wychowawczego Podstawą do sporządzenia niniejszego programu stanowią następujące

Bardziej szczegółowo

Plan pracy godzin wychowawczych w klasie VI

Plan pracy godzin wychowawczych w klasie VI Plan pracy godzin wychowawczych w klasie VI na rok szkolny 2008/2009 Tematy i cele edukacyjne Korelacja ze ścieŝką edukacyjną Sposoby realizacji 1.Wybór samorządu klasowego, prawa i obowiązki ucznia. -kształtowanie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ DLA KLASY III GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2012 / 2013

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ DLA KLASY III GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2012 / 2013 PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ DLA KLASY III GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2012 / 2013 Cel wychowania: uczeń samodzielnie funkcjonuje w otaczającym go świecie, potrafi swobodnie korzystać z różnych źródeł wiedzy i

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ DLA KLAS I III. Opracowała - Małgorzata Rutkowska

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ DLA KLAS I III. Opracowała - Małgorzata Rutkowska PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ DLA KLAS I III Opracowała - Małgorzata Rutkowska Dział wychowawczy Wychowanie patriotyczne i obywatelskie Cele wychowawcze -Poznaje symbole narodowe (godło, flaga, hymn) umie okazywać

Bardziej szczegółowo

ROK S ZKOLNY 2000/2001

ROK S ZKOLNY 2000/2001 PROGRAM WYCHOWAWCZY KLASY V ROK S ZKOLNY 2000/2001 WYCHOWAWCA: mgr Marzanna Broszczyk WYDARZENIE TERMIN REALIZACJI OBSZAR DZIAŁANIA SPOSÓB REALIZACJI ŚCIEŻKI EDUKACYJNE Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ DLA KLASY VI a

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ DLA KLASY VI a PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ DLA KLASY VI a Wrocław, 05.09.2016r. Plan działań wychowawczych w klasie VI a oparty został na zapisach Programu Wychowawczego Szkoły ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki grupy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY IV - VI ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W SUŁKOWICACH ŁĘGU ROK SZKOLNY 2014/2015

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY IV - VI ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W SUŁKOWICACH ŁĘGU ROK SZKOLNY 2014/2015 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY IV - VI ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W SUŁKOWICACH ŁĘGU ROK SZKOLNY 2014/2015 AKTUALIZACJA DNIA 27.08.2014r. ZAGADNIENE CELE WYCHOWAWCZE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Przedmiot: etyka Klasy: II/III Rok szkolny: 2015/2016 Szkoła: Szkoła Podstawowa im. Batalionów AK Gustaw i Harnaś w Warszawie ul. Cyrklowa 1 Nauczyciel prowadzący: mgr Piotr

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 2 w Gliwicach.

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 2 w Gliwicach. Program wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 2 w Gliwicach. Przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 07.09.2016. NACZELNY CEL WYCHOWANIA Wszechstronny rozwój młodego człowieka zmierzający do ukształtowania,

Bardziej szczegółowo

DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 44 IM. JANA BRZECHWY W KRAKOWIE UL. ZAKĄTEK 2 NA ROK SZKOLNY

DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 44 IM. JANA BRZECHWY W KRAKOWIE UL. ZAKĄTEK 2 NA ROK SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 44 IM. JANA BRZECHWY W KRAKOWIE UL. ZAKĄTEK 2 NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Opracowanie: Katarzyna Kupeček Janina Chudyba Jadwiga Niemiec Podstawa prawna: (prawo

Bardziej szczegółowo

Edukacja społeczna. Postawy społeczne:

Edukacja społeczna. Postawy społeczne: Edukacja społeczna Postawy społeczne: Zgodne z oczekiwaniami Kl. Wymagania nie używa form grzecznościowych wobec innych. nie przestrzega regulaminów i zasad obowiązujących w grupie. nie rozumie zasadności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO - WYCHOWAWCZYM W LESZNIE Podstawy prawne systemu wychowania Powszechna Deklaracja Praw Człowieka Konwencja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W RAWICZU

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W RAWICZU PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W RAWICZU PROGRAM PROFILAKTYKI CELE GŁÓWNE - kształtowanie postaw promujących zdrowy tryb życia - wdrażanie do dbałości o własne prawa i do poszanowania praw

Bardziej szczegółowo

Zadania wychowawcze na poszczególne miesiące. Klasa II

Zadania wychowawcze na poszczególne miesiące. Klasa II Zadania wychowawcze na poszczególne miesiące Klasa II WRZESIEŃ Cel wychowawczy: Uczeń potrafi współżyć i współpracować w grupie. Promowanie naszej Małej Ojczyzny. Pielęgnowanie tradycji regionalnych. Komunikować

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W KARCZEWIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W KARCZEWIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W KARCZEWIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 SZKOŁA: Kreatywna, bezpieczna i przyjazna dla ucznia, nauczyciela,

Bardziej szczegółowo

Zadania Sposób realizacji Termin realizacji/ odpowiedzialni. pracownikami szkoły. 2. Zapoznanie uczniów z wybranymi

Zadania Sposób realizacji Termin realizacji/ odpowiedzialni. pracownikami szkoły. 2. Zapoznanie uczniów z wybranymi Plan pracy zespołu wychowawczego klas pierwszych Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wołczynie w roku szkolnym 2015/2016 Wychowawcy: Klasa I A mgr Barbara Jastrzębska - Łobos Klasa I B mgr Anna Napieraj

Bardziej szczegółowo

Technikum czteroletnie

Technikum czteroletnie Technikum czteroletnie Klasa I 1. Lekcja organizacyjna bezpieczeństwo w drodze do szkoły i ze szkoły oraz na jej terenie. 2. Spacer po szkole - zasady bhp, plan budynku szkolnego, plan ewakuacji 3. Wybór

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ DLA KLASY TRZECIEJ rok szkolny 2015/2016

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ DLA KLASY TRZECIEJ rok szkolny 2015/2016 PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ DLA KLASY TRZECIEJ rok szkolny 2015/2016 L.p. Zagadnienia Cele wychowawcze. Formy realizacji. Przewidywane osiągnięcia uczniów. I. Organizacja życia w klasie. Więzi koleżeńskie.

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Wychowawczej Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Szydłowie rok szkolny 2016/2017

Plan Pracy Wychowawczej Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Szydłowie rok szkolny 2016/2017 Plan Pracy Wychowawczej Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Szydłowie rok szkolny 2016/2017 Przyjęty plan działań wychowawczych na bieżący rok szkolny uwzględnia: wnioski z realizacji planu pracy roku

Bardziej szczegółowo

Plan pracy wychowawczej dla grupy przedszkolnej 5 i 6 latków na rok szkolny 2014/15

Plan pracy wychowawczej dla grupy przedszkolnej 5 i 6 latków na rok szkolny 2014/15 Plan pracy wychowawczej dla grupy przedszkolnej 5 i 6 latków na rok szkolny 2014/15 I. Organizacja grupy 1. Zapoznanie dzieci z ich prawami i obowiązkami, wynikającymi z roli bycia członkiem społeczności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 33 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KL 1

PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 33 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KL 1 PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 33 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KL 1 ROK SZKOLNY 2017/2018 HASŁO ROKU: WYKSZTAŁCENIE TO DOBRO, KTÓREGO NIC NIE JEST NAS W STANIE POZBAWIĆ Menander

Bardziej szczegółowo

,,Przyjazna atmosfera w szkole

,,Przyjazna atmosfera w szkole Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Jaworznie SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI ZDROWOTNEJ pod hasłem,,przyjazna atmosfera w szkole realizowany w latach 2005-2008 Koordynatorzy: mgr Anna Ziętara i

Bardziej szczegółowo

PLAN WYCHOWAWCZY KLASY I NA ROK SZKOLNY 2013/ 2014

PLAN WYCHOWAWCZY KLASY I NA ROK SZKOLNY 2013/ 2014 PLAN WYCHOWAWCZY KLASY I NA ROK SZKOLNY 2013/ 2014 Lp. Zadania Sposoby realizacji Spodziewane efekty Termin 1. Nasz zespół klasowy. 2. Klasa naszym miejscem pracy 3. Nauka to nasz obowiązek i przyjemność

Bardziej szczegółowo

Terminarz realizacji priorytetów wychowawczych w roku szkolnym 2015/2016 KLASA I

Terminarz realizacji priorytetów wychowawczych w roku szkolnym 2015/2016 KLASA I Terminarz realizacji priorytetów wychowawczych w roku szkolnym 2015/2016 KLASA I Zadanie Cel ogólny Cel szczegółowy termin priorytet odpowiedzialni 1. Przeprowadzenie lekcji na temat praw i obowiązków

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIEKARACH ROK SZKOLNY 2015/2016

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIEKARACH ROK SZKOLNY 2015/2016 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIEKARACH ROK SZKOLNY 2015/2016 Podstawę prawną Programu Wychowawczego Szkoły stanowią następujące dokumenty: 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej art.48 ust.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach

PROGRAM WYCHOWAWCZY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach Rok szkolny 2014/2015 Szkolny Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej im. E. Sczanieckiej w Konarzycach zakłada wszechstronny

Bardziej szczegółowo

Plan pracy opiekuńczo - wychowawczy świetlicy na rok szkolny 2014/2015

Plan pracy opiekuńczo - wychowawczy świetlicy na rok szkolny 2014/2015 Zespół Szkól w Biczycach Dolnych im. s. Czesławy Lorek Plan pracy opiekuńczo - wychowawczy świetlicy na rok szkolny 2014/2015 Lp. Zadania główne 1 Przygotowanie sali świetlicowej do rozpoczęcia zajęć.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TUCZNIE ROK SZKOLNY 2016/2017 CELE OGÓLNE: Kształtowanie postaw aktywnego ucznia, dostrzegającego wartości społeczne, patriotyczne, obywatelskie;

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/ Dzierążnia, roku

PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/ Dzierążnia, roku PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/ 2014 Opracowanie Anna Bajur Dzierążnia, 19.08.2013 roku CEL PROGRAMU,,Wychowanie dziecka w atmosferze wzajemnego szacunku, akceptacji

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASOWEGO DLA II ETAPU KSZTAŁCENIA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W NOWYM TOMYŚLU

PLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASOWEGO DLA II ETAPU KSZTAŁCENIA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W NOWYM TOMYŚLU PLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASOWEGO DLA II ETAPU KSZTAŁCENIA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W NOWYM TOMYŚLU DZIAŁ PROBLEMATYKA ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNY UWAGI Zapoznanie z zespołem klasowym. Organizacja zespołu

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNE PLANY PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

MIESIĘCZNE PLANY PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 MIESIĘCZNE PLANY PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 wrzesień 1. Żegnajcie wakacje - Witaj szkoło- witaj świetlico! - Zapoznanie dzieci z salą świetlicową i wyposażeniem świetlicy. -Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy dla klasy 1 LO

Program wychowawczy dla klasy 1 LO Program wychowawczy dla klasy 1 LO Wiodące zadania: - wzmacnianie poczucia odpowiedzialności uczniów (szczególnie zaangażowania do uczestnictwa w życiu szkoły), - kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych,

Bardziej szczegółowo

Program Promocji Zdrowia

Program Promocji Zdrowia Zespół Szkolno Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rząśni Program Promocji Zdrowia przeznaczony dla uczniów klas IV-VI śyjmy Zdrowo Opracowanie : mgr Marzena Otocka -Bednarek I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE: Zdrowie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W MANIOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W MANIOWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W MANIOWIE Opracowany na trzyletni cykl kształcenia. Przyjęty przez Radę Pedagogiczną dnia 14.09.2016 r. pozytywnie zaopiniowany przez Radę Rodziców dnia

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Publicznego Przedszkola w Brąszewicach

Program wychowawczy Publicznego Przedszkola w Brąszewicach Program wychowawczy Publicznego Przedszkola w Brąszewicach Podstawy prawne programu wychowawczego: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Ustawa

Bardziej szczegółowo

Plan realizacji programu profilaktyki w edukacji wczesnoszkolnej i oddziałach przedszkolnych

Plan realizacji programu profilaktyki w edukacji wczesnoszkolnej i oddziałach przedszkolnych Plan realizacji programu profilaktyki w edukacji wczesnoszkolnej i oddziałach przedszkolnych WDRAŻANIE DO ŻYCIA W SZKOLE I W KLASIE 1. Otoczenie troską uczniów przybyłych do grup przedszkolnych. - Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 5 W POZNANIU

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 5 W POZNANIU PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 5 W POZNANIU Naczelny cel wychowawczy Celem wychowania szkolnego jest wspieranie rozwoju młodego człowieka we wszystkich sferach jego funkcjonowania.

Bardziej szczegółowo

Działania wychowawcze - Załącznik nr 1

Działania wychowawcze - Załącznik nr 1 OJCZYZNA, DEMOKRACJA Działania wychowawcze - Załącznik nr 1 Wartości Zadania wychowawcze Oczekiwane efekty, czyli dziecko; Formy realizacji Uwagi 1. Przygotowanie wychowanków do aktywnego i świadomego

Bardziej szczegółowo

Plan pracy opiekuńczo - wychowawczy świetlicy na rok szkolny 2016/2017

Plan pracy opiekuńczo - wychowawczy świetlicy na rok szkolny 2016/2017 Zespół Szkól w Biczycach Dolnych im. s. Czesławy Lorek Plan pracy opiekuńczo - wychowawczy świetlicy na rok szkolny 2016/2017 Dział organizacyjny Lp. Zadania główne Formy i środki Termin Odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 44 IM. JANA BRZECHWY W KRAKOWIE UL. ZAKĄTEK 2 NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 44 IM. JANA BRZECHWY W KRAKOWIE UL. ZAKĄTEK 2 NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 44 IM. JANA BRZECHWY W KRAKOWIE UL. ZAKĄTEK 2 NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Podstawa prawna: (prawo międzynarodowe, krajowe i dokumenty szkolne) - Powszechna Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Program Promocji Zdrowia Akademia zdrowia i urody na lata 2013/2016

Program Promocji Zdrowia Akademia zdrowia i urody na lata 2013/2016 Szkoła Podstawowa nr 19 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Sosnowcu Program Promocji Zdrowia Akademia zdrowia i urody na lata 2013/2016 Szkolny Zespół ds. Promocji Zdrowia Magdalena Seweryn koordynator Paweł

Bardziej szczegółowo

Edukacja społeczno- przyrodnicza

Edukacja społeczno- przyrodnicza Edukacja społeczno- przyrodnicza KLASA I KLASA II KLASA III I półrocze I półrocze I półrocze Wie, jak należy zachowywać się w stosunku do dorosłych i rówieśników (formy grzecznościowe); rozumie potrzebę

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEŻYNIU

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEŻYNIU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEŻYNIU Bieżyń, wrzesień 2015 r. NIE TOLERUJEMY PRZEMOCY, AGRESJI chcemy żyć i uczyć się w przyjaznej atmosferze. 1. Przemoc i agresja to cechy współczesnego

Bardziej szczegółowo

Strona 1. SZKOŁA PODSTAWOWA nr 143 im. STEFANA STARZYŃSKIEGO w WARSZAWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY. Warszawa 2015/16

Strona 1. SZKOŁA PODSTAWOWA nr 143 im. STEFANA STARZYŃSKIEGO w WARSZAWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY. Warszawa 2015/16 Strona 1 SZKOŁA PODSTAWOWA nr 143 im. STEFANA STARZYŃSKIEGO w WARSZAWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY Warszawa 2015/16 Strona 2 PODSTAWA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Harmonogram działań klasy IV - VI i I III gimnazjum w ramach realizacji programu Promocji zdrowia

Harmonogram działań klasy IV - VI i I III gimnazjum w ramach realizacji programu Promocji zdrowia Harmonogram działań klasy IV - VI i I III gimnazjum w ramach realizacji programu Promocji zdrowia Rok szkolny 2008/2009 Zagadnienia będą realizowane na godzinach wychowawczych, lekcjach: przyrody, biologii,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 W RYBNIKU na rok szkolny 2015-2018 Podstawą prawną do wprowadzenia działań profilaktycznych w ramach szkolnego programu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Pedagogicznej Nr 6/2013 z dnia 10.09.2013r. PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE Wrzesień 2013 r. PODSTAWA PRAWNA Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PROFILAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIĘGIELOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY PROFILAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIĘGIELOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY PROFILAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIĘGIELOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 I. CELE: zapewnienie optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości ucznia w bezpiecznym i

Bardziej szczegółowo