z s i e d z i b ą w G d a ń s k u, u l. N o w e O g r o d y 8 / 1 2 ogłasza otwarty konkurs ofert Konkurs obejmuje następujące zadania:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "z s i e d z i b ą w G d a ń s k u, u l. N o w e O g r o d y 8 / 1 2 ogłasza otwarty konkurs ofert Konkurs obejmuje następujące zadania:"

Transkrypt

1 P R E Z Y D E N T Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 1608/08 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 października 2008r. M I A S T A G D A Ń S K A z s i e d z i b ą w G d a ń s k u, u l. N o w e O g r o d y 8 / 1 2 ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2009, 2010, 2011 zadań z zakresu pomocy społecznej, który skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania. I Konkurs obejmuje następujące zadania: 1. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania: 1) z upośledzeniem umysłowym zamieszkujących w Gdańsku przy ul. Płk Dąbka 4 - termin realizacji zadania r r. - planowana wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania ,00 zł (kwota dotacji może ulec zmianie w zależności od przyznanych środków przez Pomorski Urząd Wojewódzki); 2) dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia - autyzmu - termin realizacji zadania r r. - planowana wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania ,00 zł (kwota dotacji może ulec zmianie w zależności od przyznanych środków przez Pomorski Urząd Wojewódzki); 3) innych osób z zaburzeniami psychicznymi - termin realizacji zadania r. na realizację zadania ,00 zł (kwota dotacji może ulec zmianie w zależności od przyznanych środków przez Pomorski Urząd Wojewódzki); 2. Prowadzenie Klubu Integracji Społecznej w celu aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych oraz opuszczających zakłady karne - termin realizacji zadania r r. - planowana wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania ,00 zł. 3. Zabezpieczenie posiłków dla osób dorosłych tego pozbawionych, nie będących bezdomnymi - termin realizacji zadania r r. - planowana wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania ,00 zł. 4. Zabezpieczenie posiłków dzieciom ze szkół, w których brak możliwości przygotowania posiłku: SP 4, SP 29, SP 82, SP 84 - termin realizacji zadania r r. - planowana wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania ,00 zł. 5. Poradnictwo prawne z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów dla mieszkańców Gdańska termin realizacji zadania r r.; planowana wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania ,00 zł. 6. Poradnictwo pedagogiczno - psychologiczne dla mieszkańców Gdańska - termin realizacji zadania r r. - planowana wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania ,00 zł. 7. Udzielenie pomocy rzeczowej dla osób przezwyciężających trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego - mieszkańców Gdańska - termin realizacji zadania r r. - planowana wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania 4.000,00 zł. 8. Wsparcie dla dzieci osób pozbawionych wolności lub tymczasowo aresztowanych będących mieszkańcami Gdańska - termin realizacji zadania r. na realizację zadania 3.700,00 zł. 1

2 9. Przeciwdziałanie osamotnieniu i zagrożeniu marginalizacją społeczną osób starszych mieszkańców Gdańska - termin realizacji zadania r r. - planowana wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania ,00 zł. 10. Udzielanie schronienia osobom bezdomnym: 1) poprzez zapewnienie posiłku i tymczasowego miejsca noclegowego w ośrodku wsparcia o standardzie domu dla bezdomnych dla średnio 60 mężczyzn w samodzielnym budynku lub wydzielonej części budynku ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych i wymagających opieki osób drugich w tym usług pielęgnacyjnych - termin realizacji zadania r. na realizację zadania ,00 zł; 2) poprzez zapewnienie tymczasowego miejsca noclegowego w ośrodku wsparcia o standardzie schroniska dla średnio 120 mężczyzn w samodzielnym budynku lub wydzielonej części budynku - termin realizacji zadania r. na realizację zadania ,00 zł; 3) poprzez zapewnienie tymczasowego miejsca noclegowego w ośrodku wsparcia o standardzie schroniska dla średnio 80 kobiet i dzieci, w tym samotnego rodzica z dziećmi, w samodzielnym budynku lub wydzielonej części budynku - termin realizacji zadania r r. - planowana wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania ,00 zł. 4) poprzez zapewnienie jednego gorącego posiłku i tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowni dla średnio 135 mężczyzn w samodzielnym budynku lub wydzielonej części budynku - termin realizacji zadania r. na realizację zadania ,00 zł; 11. Prowadzenie miejsca czasowego pobytu dla osób bezdomnych prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych - termin realizacji zadania r r., planowana wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania ,00 zł. 12. Zapewnienie całodobowego, okresowego pobytu w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (Dz. U. z 2005 r. nr 43, poz. 418 ) - termin realizacji zadania r r., planowana wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania ,00 zł. 13. Prowadzenie placówek opiekuńczo wychowawczych wsparcia dziennego dla dzieci z terenu Miasta Gdańska, w szczególności w rejonie dzielnic Miasta Gdańska: Aniołki, Brętowo, Kokoszki, Krakowiec-Górki Zachodnie, Matarnia, Młyniska, Oliwa, Olszynka, Osowa, Przymorze Małe, Przymorze Wielkie, Rudniki, Siedlce, Stogi z Przeróbką, Strzyża, Suchanino, VII Dwór, Wyspa Sobieszewska, Zaspa - Rozstaje - termin realizacji zadania r r. - planowana wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania ,00 zł. 14. Prowadzenie ośrodków adopcyjno opiekuńczych - termin realizacji zadania r r. - planowana wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania ,00 zł. 15. Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci z terenu Miasta Gdańska - termin realizacji zadania r r. planowana kwota środków finansowych przeznaczona na realizację zadania ,00 zł. 16. Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci z terenu Miasta Gdańska - termin realizacji zadania r r. - planowana kwota środków finansowych przeznaczona na realizację zadania ,00 zł. 17. Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo wychowawczej typu socjalizacyjnego Dom pod Cyprysami dla 14 dzieci z terenu Miasta Gdańska - termin realizacji zadania r r. - planowana kwota środków finansowych przeznaczona na realizację zadania ,00 zł. 2

3 18. Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo wychowawczej typu interwencyjnego dla 14 dzieci z terenu Miasta Gdańska - termin realizacji zadania r r. - planowana kwota środków finansowych przeznaczona na realizację zadania ,00 zł. 19. Prowadzenie i zapewnienie 12 miejsc dla osób z zaburzeniami psychicznymi w klubie samopomocy termin realizacji zadania r r. planowana kwota środków finansowych przeznaczona na realizację zadania ,00 zł. 20. Prowadzenie i zapewnienie 25 miejsc dla osób w podeszłym wieku w klubie samopomocy, w szczególności z dzielnic : Przymorze, Zaspa - termin realizacji zadania r r. planowana kwota środków finansowych przeznaczona na realizację zadania w 2009 r ,00 zł. 21. Prowadzenie usług specjalistycznych mających na celu zwiększenie samodzielności 2 osób z niepełnosprawnością intelektualną w mieszkaniu chronionym - termin realizacji zadania r r. planowana kwota środków finansowych przeznaczona na realizację zadania w 2009 r ,00 zł. 22. Prowadzenie i zapewnienie 15 miejsc dla osób z choroba Alzheimera w środowiskowym domu samopomocy - termin realizacji zadania r r. planowana kwota środków finansowych przeznaczona na realizację zadania ,00 zł. 23. Prowadzenie usług specjalistycznych w mieszkaniach treningowych dla 4 osób niepełnosprawnych intelektualnie - termin realizacji zadania r. zadania w 2009 r ,00 zł. 24. Prowadzenie usług specjalistycznych mających na celu zwiększenie samodzielności 3 osób chorych psychicznie w mieszkaniu chronionym - termin realizacji zadania r r. planowana kwota środków finansowych przeznaczona na realizację zadania w 2009 r ,00 zł. 25. Prowadzenie i zapewnienie 10 miejsc całodobowych okresowego pobytu w ośrodku wsparcia - termin realizacji zadania r r. planowana kwota środków finansowych przeznaczona na realizację zadania w ,00 zł. 26. Poprawa sytuacji osób z zaburzeniami psychicznymi, osób niepełnosprawnych, osób przewlekle chorych oraz ich rodzin w zakresie tworzenia warunków oparcia społecznego w środowisku - termin realizacji zadania r r. planowana kwota środków finansowych przeznaczona na realizację zadania ,00 zł. 27. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w dziennym domu pomocy dla 28 osób w podeszłym wieku z terenu Miasta Gdańska - termin realizacji zadania r. zadania w 2009 r ,00 zł. 28. Prowadzenie i zapewnienie 50 miejsc dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w środowiskowych domach samopomocy - termin realizacji zadania r. zadania w 2009 r ,00 zł. 29. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w dziennym domu pomocy dla 35 osób w podeszłym wieku z terenu Miasta Gdańska, w szczególności z rejonu dzielnic: Zaspa, Wrzeszcz, Oliwa, Przymorze i Żabianka - termin realizacji zadania r. zadania w 2009 r ,00 zł. 30. Prowadzenie i zapewnienie 20 miejsc dla dorosłych osób chorych psychicznie w środowiskowym domu samopomocy - termin realizacji zadania r. zadania w 2009 r ,00 zł. 31. Prowadzenie i zapewnienie 30 miejsc dla młodzieży dotkniętej chorobami i zaburzeniami psychicznymi od roku życia w środowiskowym domu samopomocy oraz prowadzenie punktu wsparcia środowiskowego na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach budowanego gdańskiego zintegrowanego systemu pomocy środowiskowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi - termin 3

4 realizacji zadania r r. planowana kwota środków finansowych przeznaczona na realizację zadania ,00 zł. 32. Prowadzenie mieszkania chronionego dla 2 osób z niepełnosprawnością intelektualną - termin realizacji zadania r r. planowana kwota środków finansowych przeznaczona na realizację zadania ,00 zł. 33. Prowadzenie i zapewnienie jednego miejsca w domu pomocy społecznej dla kobiety niepełnosprawnej intelektualnie kierowanej w trybie interwencyjnym - termin realizacji zadania r r. planowana kwota środków finansowych przeznaczona na realizację zadania ,00 zł. 34. Prowadzenie i zapewnienie 2 miejsc w domu pomocy społecznej lub 2 miejsc całodobowych okresowego pobytu w ośrodku wsparcia dla osób przewlekle somatycznie chorych kierowanych w trybie interwencyjnym - termin realizacji zadania r r. planowana kwota środków finansowych przeznaczona na realizację zadania w 2009 r ,00 zł. 35. Poprawa sytuacji osób z zaburzeniami psychicznymi, osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich rodzin w zakresie tworzenia warunków oparcia społecznego w środowisku włączenie funkcji asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako stałego elementu systemu wsparcia - termin realizacji zadania r r. planowana kwota środków finansowych przeznaczona na realizację zadania ,00 zł. II Warunki konkursu: 1. Oferty na realizację wyżej wymienionych zadań należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem pozostawienia bez rozpatrzenia w nieprzekraczalnym terminie do 17 listopada 2008 roku do godziny (z adnotacją Konkurs 2009 ) w Kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 134 A (pokój nr 11) lub przesłać pocztą na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Gdańsk ul. Marynarki Polskiej 134 A. UWAGA!!!!!! W przypadku wysłania ofert pocztą muszą one wpłynąć do Kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do dnia 17 listopada 2008 r. (nie decyduje data stempla pocztowego). 2. Środki finansowe przyznane podmiotowi na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej nie mogą być przeznaczone na finansowanie: 1) realizacji projektów finansowanych z budżetu Miasta Gdańska z innego tytułu; 2) zakupu nieruchomości; 3) kosztów działalności gospodarczej podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego; 4) zakupu środków trwałych w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych; 5) działalności politycznej lub religijnej. 3. Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się w Kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 134 A (pokój nr 11), tel Formularze ofert wraz z informacją o wymaganych załącznikach są dostępne w kancelarii MOPS oraz w wersji elektronicznej na stronach internetowych: i lub pisząc na adres: Osobami upoważnionymi do udzielania wyjaśnień są: zadania nr 1-9 p. Anna Sobota, Wydział Integracji i Organizacji Pomocy Środowiskowej, ul. Wolności 16 tel , zadania nr p. Ewa Zając, Wydział Integracji i Organizacji Pomocy Środowiskowej, ul. Dworska 27 tel , zadania nr p. Ewa Wołczak, Wydział Pomocy Instytucjonalnej i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ul. Dyrekcyjna 5, tel , zadania nr p. Magdalena Szerszyńska, Wydział Pomocy Dziecku i Rodzinie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku, ul. Powstańców Warszawskich 26 tel oraz w kwestiach związanych z organizacją konkursu - p. Elżbieta Jastrzębska-Złotoś i p. Maria Bielska, Wydział Organizacji i Rozwoju Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku, ul. Leczkowa 1a tel

5 4. Oferty, które spełniły warunki formalne oraz zostały pozytywnie ocenione pod względem merytorycznym, przedstawiane są przez Komisję Konkursową do wyboru Prezydentowi Miasta Gdańska. 5. Dokonując oceny ofert bierze się pod uwagę w szczególności: 1) możliwość realizacji projektu przez wnioskodawcę; 2) deklarowaną jakość działania i kwalifikacje osób mających realizować zadanie; 3) przedstawioną kalkulację kosztów, w tym w relacji do zakresu rzeczowego zadania; 4) zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania; 5) analizę i ocenę realizacji zadań zleconych wnioskodawcy w okresie poprzednim; 6) rozliczenie się podmiotu ze środków finansowych otrzymanych w okresie poprzednim biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia; 7) wysokość dotacji, która jest przeznaczona na realizację zadania. 6. Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego, w tym przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu podjęcia decyzji co do rozstrzygnięcia konkursu. 7. Warunki realizacji zadania ustalone będą w drodze porozumienia z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana do realizacji, mając na uwadze treść oferty, kwotę przyznanej dotacji oraz obowiązujące lub wypracowane standardy realizacji zadania danego typu i zostaną umieszczone w umowie na realizację zadania. 8. Prezydent Miasta Gdańska powinien podjąć decyzję o wyborze ofert na realizację zadań oraz o kwocie dotacji na rok 2009, bądź o nierozstrzygnięciu konkursu w terminie do 30 grudnia 2008 roku na podstawie protokołu prac komisji konkursowej, z zastrzeżeniem ust Wyniki konkursu ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku oraz publikację ogłoszenia w dzienniku lokalnym, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz na stronie internetowej MOPS w Gdańsku w terminie 30 dni od dnia podjęcia decyzji przez Prezydenta Miasta Gdańska. Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2008 Nr 115 poz. 728) podawane są do wiadomości informacje o zrealizowanych w bieżącym roku i w roku poprzednim zadaniach tego samego rodzaju wraz z kwotą przekazanej dotacji przy udziale podmiotów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ww. ustawy: w r o k u L.p. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Pomorski Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, Gdańsk Al. Zwycięstwa 27 Stowarzyszenie Opiekuńczo- Resocjalizacyjne "Prometeusz" ul. Nałkowskiej 4c/16 Alberta Koło Gdańsk, ul. Przegalińska 135 Fundacja "Pomoc" na Rzecz Resocjalizacji Byłych Skazanych Gdańsk ul. Ogarna 37/5 Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku, Gdańsk ul. Zator Przytockiego 4 Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski Gdańsk ul. Jesionowa 10 Nadwiślańskie Stowarzyszenie Chorych na Epilepsję "Piast" Gdańsk ul. Drzewieckiego 2F/2 Polskie z Tysiąclecia 13a z Kryzysami Psychicznymi "Przyjazna Dłoń" Gdańsk ul. Srebrniki 1 Prowadzenie KIS w celu aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych oraz opuszczających zakłady karne Prowadzenie KIS w celu aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych oraz opuszczających zakłady karne Kwota przekazanej dotacji w zł Kwota rozliczonej dotacji w zł 5 220, , , ,63 Prowadzenie Klubu Integracji Społecznej 5 120, ,00 Prowadzenie KIS w celu aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych oraz opuszczających zakłady karne , ,00 Wolontariusze i dzieci 5 000, ,00 Organizowanie i rozwój usług doradczych dla niewidomych i słabowidzących osób dorosłych i dzieci oraz ich rodzin 6 500, ,00 Opanuj lek pokonaj próg nieufności 3 500, ,00 Prowadzenie 2 mieszkań chronionych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną r , ,76 Wspólny Dom, Mieszkania chronione , ,00 5

6 Lokalny Ośrodek Integracyjny Dla osób z Dragana 25 Polskie z Tysiąclecia 13a Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwością Psychoruchową i Ich Rodzinom "Pomost", Gdynia ul. Tatarczana 1A/21, Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Gdańsk ul. Dyrekcyjna 5 Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Gdańsk ul. Dyrekcyjna 5 Potrzebujących Światło i Cienie" Gdańsk ul. Al. Jana Pawła II 48, Polski Związek Głuchych Odział Pomorski- Specjalny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu Gdańsk ul. Pniewskiego 8 Polski Związek Głuchych Odział Pomorski Gdańsk ul. Pniewskiego 8 Polski Związek Niewidomych, Okręg Pomorski Gdańsk ul. Jesionowa 10 Stowarzyszenie Wspólnota Serc Gdańsk ul. Hoene 6 Fundacja Autyzm w Rodzinie Gdańsk ul. Chopina 42 Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym Gdańsk ul. Dąbrowszczaków 28 Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym Gdańsk ul. Dąbrowszczaków 29 z Kryzysami Psychicznymi Przyjazna Dłoń Gdańsk ul. Srebrniki 1 Polskie z Tysiąclecia 13a Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym Gdańsk ul. Dąbrowszczaków 29 Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (siostry Pallotynki) Warszawa ul. Płońska 20 Caritas Archidiecezji Gdanskiej Sopot Al. Niepodległości 632 Fundacja Domus Vitae Gdańsk Al. Gen. J. Hallera 227A, Stowarzyszenie Domu Opieki Złota Jesień, Gdańsk ul. Hynka 12 Stowarzyszenie Domu Opieki Złota Jesień, Gdańsk ul. Hynka 12 z Kryzysami Psychicznymi "Przyjazna Dłoń" Gdańsk ul. Srebrniki 1 Polskie z Tysiąclecia 13a Potrzebujących "Światło i Cienie" Gdańsk Al. Jana Pawła II Stowarzyszenie "Wspólnota serc" Gdańsk ul. Hoene 6 Gdańska Fundacja Kultury Chrześcijańskiej im. Św. Brata Alberta, Gdańsk ul. Równa 12 Gdańska Fundacja Kultury Chrześcijańskiej im. Św. Brata Alberta, Gdańsk ul. Równa 14 Prowadzenie dziennego ośrodka dla osób niepełnosprawnych Organizowanie oparcia społecznego w środowisku rodzinnym dla rodzin z osoba niepełnosprawna intelektualnie Program pomocy rodzinom dzieci z ADHD r. Wsparcie rodziny osób chorych na stwardnienie rozsiane w Gdańsku Rehabilitacja osób chorych na stwardnienie rozsiane w miejscu zamieszkania Świadczenie specjalistycznych usług dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej Wsparcie środowiskowe dzieci z wadą słuchu i ich rodzin poprzez wizyty domowe i w placówkach oświatowych. Działania na rzecz inwalidów słuchu i ich rodzin w zakresie tworzenia warunków oparcia społecznego w środowisku rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych wzrokowo w wieku starszym Podnoszenie sprawności psychometrycznej i kompetencji społecznych dzieci niepełnosprawnych poprzez uczestnictwo w specjalistycznych zajęciach Opracowanie indywidualnych programów edukacyjno - -terapeutycznych dla dzieci z autyzmem r. Żyć razem - program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych dotkniętych autyzmem i ich rodzin Interwencja kryzysowa jako forma zapewnienia wsparcia dla osób autystycznych i ich rodzin w miejscu zamieszkania Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 7 000, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,72 Realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w miejscu zamieszkania , ,00 Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi dostosowanych do szczególnych , ,00 potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia - autyzmu Prowadzenie domu pomocy społecznej dla 55 osób niepełnosprawnych intelektualnie , ,41 Prowadzenie domu pomocy społecznej i zapewnienie całodobowej opieki dla 50 osób w podeszłym wieku Prowadzenie domu pomocy społecznej dla 64 osób w podeszłym wieku Prowadzenie domu pomocy społecznej dla 30 osób w podeszłym wieku Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domu pomocy społecznej dla 10 osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych fizycznie Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 20 osób chorych psychicznie Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 20 osób niepełnosprawnych intelektualnie Prowadzenie klubu samopomocy dla 20 osób starszych z Miasta Gdańska, w szczególności z rejonu dzielnic: Zaspa, Przymorze. Prowadzenie usług specjalistycznych w mieszkaniach treningowych dla 4 osób niepełnosprawnych intelektualnie. możliwości wymiany ubrania w noclegowni dla mężczyzn , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 6

7 Stowarzyszenie Na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy AGAPE w Borowym Młynie, Ryjewo, Borowy Młyn 22 Stowarzyszenie Opiekuńczo- Resocjalizacyjne PROMETEUSZ, Gdańsk ul. Nałkowskiej 4c/16 Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT w Gdańsku, Gdańsk ul. Kochanowskiego 7a Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT w Gdańsku, Gdańsk ul. Kochanowskiego 7a Alberta - Koło Gdańsk Gdańsk ul. Przegalińska 135 Alberta - Koło Gdańsk Gdańsk ul. Przegalińska 135 Alberta - Koło Gdańsk Gdańsk ul. Przegalińska 136 Towarzystwo Wspierania Potrzebujących "PRZYSTAŃ" Gdańsk ul. Malborska 8A/12 Alberta - Koło Gdańsk Gdańsk ul. Przegalińska 135 Stowarzyszenie Na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy AGAPE w Borowym Młynie, Ryjewo, Borowy Młyn 22 Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT w Gdańsku, Gdańsk ul. Kochanowskiego 7a Stowarzyszenie Opiekuńczo- Resocjalizacyjne PROMETEUSZ, Gdańsk ul. Nałkowskiej 4c/16 Stowarzyszenie Na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy AGAPE w Borowym Młynie, Ryjewo, Borowy Młyn 22 Stowarzyszenie klub Seniora "Promyk Prawdziwy", Gdańsk ul. Grunwaldzka 136, Stowarzyszenie Nadbałtyckie Plastyków im. M. Mokwy, Gdańsk ul. Ogarna 27/2, Stowarzyszenie "Klub Przyjaciół Strzyży", Gdańsk ul. Ks. B. Sychty 12/14, Stowarzyszenie Domu Opieki "Złota Jesień" Gdańsk ul. Hynka 12 Potrzebujących "Światło i Cienie" Gdańsk Al.. Jana Pawła II Potrzebujących "Światło i Cienie" Gdańsk Al.. Jana Pawła II Pomorski Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, Gdańsk Al. Zwycięstwa 27 Stowarzyszenie Akcja Społeczna SAS Gdańsk ul. Pniewskiego 5/4 Stowarzyszenie Opiekuńczo - Resocjalizacyjne "Prometeusz" Gdańsk ul. Nałkowskiej 4c/16 Stowarzyszenie Opiekuńczo - Resocjalizacyjne "Prometeusz" Gdańsk ul. Nałkowskiej 4c/16 Fundacja Dla Rodziny Gdańsk ul. Żwirki i Wigury 2 standardzie schroniska dla mężczyzn standardzie domu dla bezdomnych mężczyzn możliwości wymiany ubrania w noclegowni dla kobiet z dziećmi standardzie schroniska dla kobiet z dziećmi możliwości wymiany ubrania w noclegowni dla mężczyzn , , , , , , , ,00 Prowadzenie ogrzewalni dla bezdomnych , ,00 standardzie schroniska dla mężczyzn standardzie schroniska dla mężczyzn możliwości wymiany ubrania w noclegowni dla mężczyzn Zabezpieczenie tymczasowego miejsca noclegowego, posiłku w noclegowni dla mężczyzn Zabezpieczeniu 6 miejsc w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży standardzie schroniska dla kobiet z dziećmi możliwości wymiany ubrania w noclegowni dla kobiet z dziećmi standardzie domu dla bezdomnych mężczyzn , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Prowadzenie klubu seniora 3 500, ,00 Prowadzenie klubu seniora "Akwarela" 6 000, ,00 Klub seniora "Promyk" 6 000, ,00 Prowadzenie dziennego domu pomocy dla 30 osób starszych z Gdańska, w szczególności z rejonu dzielnic: Zaspa, Wrzeszcz, Oliwa, Przymorze i Żabianka. Prowadzenie klubu samopomocy dla 20 osób starszych z Miasta Gdańska, w szczególności z rejonu dzielnic: Zaspa, Przymorze. Prowadzenie dziennego domu pomocy dla 28 osób starszych z terenu Miasta Gdańska ul. Kisielewskiego Centrum Interwencji Kryzysowej wraz z hostelem , , , , , , , ,04 Gdańszczanie znają swoje praw 8 000, ,00 Nowe szanse - nowe możliwości. W trosce o lepsze jutro Interdyscyplinarny system pomocy dla osób uzależnionych, ofiar przemocy i ich rodzin Zapewnienie poradnictwa pedagogiczno psychologicznego dla mieszkańców "Dobra Rada" 2 000, , , , , ,00 7

8 Polskie Towarzystwo Pomocy Telefonicznej Sopot ul. Krasickeigo 10/6 Stowarzyszenie Samopomocy "KRĄG" Gdańsk ul. Olszyńska 41 Stowarzyszenie Samopomocy "KRĄG", Gdańsk ul. Olszyńska 41 Stowarzyszenie "Klub Przyjaciół Strzyży" Gdańsk ul. Ks.B.Sychty 12/14 Gdańskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Choroba Alzheimera Sopot ul. Armii Krajowej 94 Stowarzyszenie Antymobbingowe Gdańsk ul. Miszewskiego 17/ Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków Gdańsk ul. Stryjewskiego 28 Fundacja "Dla Rodziny" Gdańsk ul. Żwirki i Wigury 2 Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych "PELIKAN" Gdańsk ul. Pow. Wielkopols. 9 Fundacja "Rodzina Nadziei" Gdańsk ul. Grottgera 25 Fundacja "Rodzina Nadziei" Gdańsk ul. Grottgera 26 Fundacja Herbu JANINA Gdańsk ul. Chmielna 95/4 Polski Komitet Pomocy Społecznej Gdańsk ul. Długi Targ 39/40 Polski Komitet Pomocy Społecznej Gdańsk ul. Długi Targ 39/41 Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Promyk Nadziei" Gdańsk ul. Piecewska 9 Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Promyk Nadziei" Gdańsk ul. Piecewska 9 Caritas Archidiecezji Gdańskiej Sopot ul. Niepodległości 632 Caritas Archidiecezji Gdańskiej Sopot ul. Niepodległości 632 Caritas Archidiecezji Gdańskiej Sopot ul. Niepodległości 633 Caritas Archidiecezji Gdańskiej Sopot ul. Niepodległości 633 Chrześcijańska Służba Charytatywna Gdańsk ul. Reduta Miejska 1 Stowarzyszenie Dom Rodzinny Nasze Dzieci Gdańsk ul. Dragana 9 Stowarzyszenie Niosące Pomoc Dzieciom i Młodzieży Dzieciaki ze Złotej, Gdańsk ul. Złota Karczma 3/25 Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko" Gdańsk ul. Agrarna 2 Fundacja "Rodzina Nadziei" Gdańsk ul. Grottgera 25 Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej Gdańsk ul. Brzegi 55 Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej Gdańsk ul. Brzegi 56 Fundacja "Rodzina Nadziei" Gdańsk ul. Grottgera 25 Gdański Komitet Obywatelski Gdańsk ul. Na Zaspę 45 Gdański Komitet Obywatelski Gdańsk ul. Na Zaspę 46 Fundacja "Droga" Gdańsk ul. Wojska Polskiego 52/6 Fundacja Herbu Janina dla Sierot i Dzieci Pokrzywdzonych Losowo Gdańsk ul. Chmielna 95/4 Pomorski zarząd Okręgowy PCK Gdańsk ul. Słowackiego 14 Pomorski Zarząd Wojewódzki PKPS Gdańsk ul. Długi Targ 39/40 Stowarzyszenie Samopomocy "Krąg" Gdańsk ul. Olszyńska 41 Prowadzenie poradnictwa pedagogiczno psychologicznego przez telefon i internet Centrum Pomocy Ofiarom Przemocy - prowadzenie ośrodka dla osób maltretowanych - porady prawne Centrum Pomocy Ofiarom Przemocy - prowadzenie ośrodka dla osób maltretowanych - porady pedagogiczno psychologiczne. Zapewnienie poradnictwa prawnego i psycholog. Z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego 6 500, , , , , , , ,00 Poradnictwo i wsparcie psychologiczne rodzin 3 000, ,00 Mediacja remedium na konflikty rodzinne 2 000, ,00 Punkt informacyjno - konsultacyjny 8 000, ,00 Ośrodek adopcyjno opiekuńczy Fundacji Dla Rodziny "Prawdziwy Dom" , ,00 Mamy prawo do rodziny , ,00 Całodobowa Placówka opiekuńczo wychowawcza. typu socjalizacyjnego Placówka opiekuńczo wychowawcza wsparcia dziennego typu opiekuńczego Janinka świetlica w formie placówki opiekuńczo wychowawczej. wsparcia dziennego , , , , , ,73 Świetlica środowiskowa Gdańsk ul. Minogi 1A , ,00 Świetlica środowiskowa Gdańsk ul. Leszczyńskich , ,00 wsparcia dziennego typu spec. Kat.Ognisko Wych. prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej wsparcia dziennego typu spec. Młodzieżowy Klub Środowiskowy Wsparcie rodziny poprzez prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej wsparcia dziennego. Świetlica Pod Kasztanami" wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Anielska Kraina" ul. Jesionowa , , , , , , , ,00 Młodzieżowa Placówka Sparta , ,00 Świetlica Słoneczne Wzgórze , ,00 "Mój Kameleon" - program z zakresu profilaktyki selektywnej wsparcia dziennego typu opiekuńczego wsparcia dziennego typu opiekuńczego wsparcia dziennego typu opiekuńczego- Ośrodek Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko-Glanik" Całodobowa placówka opiek. - wychow. typu socjalizacyjnego w Liniewku dla 14 dzieci całodobowej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci ul. Gościnna całodobowej typu interwencyjnego dla 14 dzieci całodobowej typu interwencyjnego dla 4 dzieci , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Pomocna Dłoń dzieciom , ,50 Pomocna Dłoń , ,00 Zabezpieczenie pomocy rzeczowej dla najuboższych mieszkańców Zabezpieczenie pomocy rzeczowej dla najuboższych mieszkańców Zabezpieczenie pomocy rzeczowej dla najuboższych mieszkańców Zabezpieczenie pomocy rzeczowej dla najuboższych mieszkańców Centrum Pomocy Ofiarom Przemocy - zabezpieczenie pomocy rzeczowej 4 500, , , , , , , , , ,00 8

9 W roku 2008 nie zrealizowano dotąd zadań tego samego rodzaju. 9

Zarządzenie Nr 1868/09 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2009 roku

Zarządzenie Nr 1868/09 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2009 roku Zarządzenie Nr 1868/09 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Miasta Gdańska z zakresu pomocy społecznej w roku 2010,

Bardziej szczegółowo

z s i e d z i b ą w G d a ń s k u, u l. N o w e O g r o d y 8 / 1 2 ogłasza otwarty konkurs ofert Konkurs obejmuje następujące zadania:

z s i e d z i b ą w G d a ń s k u, u l. N o w e O g r o d y 8 / 1 2 ogłasza otwarty konkurs ofert Konkurs obejmuje następujące zadania: P R E Z Y D E N T Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1529/09 Prezydenta Miasta a z dnia 16 października 2009 roku M I A S T A G D A Ń S K A z s i e d z i b ą w G d a ń s k u, u l. N o w e O g r o d y 8 /

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2013/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 28 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 2013/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 28 grudnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 2013/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1937/08 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 grudnia 2008 roku

Zarządzenie Nr 1937/08 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 grudnia 2008 roku Zarządzenie Nr 1937/08 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Miasta Gdańska z zakresu pomocy społecznej w roku 2009,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1945/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 1945/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30 grudnia 2015 r. Zarządzenie Nr 1945/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2016 2018 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1683/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 grudnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 1683/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 grudnia 2013 r. Zarządzenie Nr 1683/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2014-2016 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1926/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 24 grudnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 1926/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 24 grudnia 2015 r. Zarządzenie Nr 1926/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 24 grudnia 2015 r. w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2190/17 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 29 grudnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 2190/17 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 29 grudnia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 2190/17 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018-2020 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1590/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 listopada 2011 r.

Zarządzenie Nr 1590/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 listopada 2011 r. Zarządzenie Nr 1590/11 Prezydenta z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów uprawnionych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2012 roku. Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

Zadania realizowane w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny 2016 rok (luty 2016)

Zadania realizowane w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny 2016 rok (luty 2016) Zadania realizowane w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny 2016 rok (luty 2016) Lp. Nazwa 1. zapewnienie opieki w placówce wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin problemowych Placówka jest otwarta

Bardziej szczegółowo

Zadania bieżące Gminy Miejskiej Kraków realizowane przez MOPS - szczegółowy zakres

Zadania bieżące Gminy Miejskiej Kraków realizowane przez MOPS - szczegółowy zakres 245 472 600 zł I. Zadania bieżące Gminy Miejskiej Kraków w zakresie 237 941 400 zł pomocy społecznej, w tym zadania zlecone 7 531 200 zł 1. Zadania bieżące Gminy Miejskiej Kraków realizowane przez MOPS

Bardziej szczegółowo

Zadania realizowane w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny 2016 rok (listopad 2016)

Zadania realizowane w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny 2016 rok (listopad 2016) Zadania realizowane w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny 2016 rok (listopad 2016) Lp. Nazwa 1. zapewnienie opieki w placówce wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin problemowych Placówka jest

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1711/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 listopada 2010 r.

Zarządzenie Nr 1711/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 listopada 2010 r. Zarządzenie Nr 1711/10 Miasta Gdańska z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie zatwierdzenia ramowego kalendarza konkursów na zlecanie w 2011 roku realizacji zadań publicznych podmiotom nie zaliczanym do

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/ZPS/2017 PREZYDENTA MIASTA ZABRZE. z dnia 3 stycznia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 2/ZPS/2017 PREZYDENTA MIASTA ZABRZE. z dnia 3 stycznia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 2/ZPS/2017 PREZYDENTA MIASTA ZABRZE z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta w zakresie ochrony zdrowia i pomocy

Bardziej szczegółowo

Kontrole Kontrole zewnętrzne

Kontrole Kontrole zewnętrzne Kontrole 2016 Kontrole zewnętrzne 1. Fundacja ADAPTACJA M&K w Gdyni - kontrola zewnętrzna problemowa, przeprowadzona w terminie od 11.01.2016 r. do 15.01.2016 r. w zakresie przestrzegania zapisów Umowy

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. 1. Zadania do realizacji: 2. Terminy i warunki realizacji Zadań: Zamość, dnia 18.11.2013 r.

O G Ł O S Z E N I E. 1. Zadania do realizacji: 2. Terminy i warunki realizacji Zadań: Zamość, dnia 18.11.2013 r. Zamość, dnia 18.11.2013 r. O G Ł O S Z E N I E Prezydent Miasta Zamość na podstawie art. 11 i art. 13 ust. 1, 2, 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku

Bardziej szczegółowo

SP 4, SP 29, SP 82, SP

SP 4, SP 29, SP 82, SP Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 1608/08 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 października 2008r. Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2009,

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA SOCJALNA POWIATU /stan na dzień 31 grudnia 2010r./

INFRASTRUKTURA SOCJALNA POWIATU /stan na dzień 31 grudnia 2010r./ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie Lp. Wyszczególnienie Placówka INFRASTRUKTURA SOCJALNA POWIATU /stan na dzień 31 grudnia 2010r./ 1 2 3 4 5 6 7 8 I. Domy pomocy społecznej Powiatowy Dom Pomocy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr ZARZĄDU POWIATU w Białej Podlaskiej z dnia.

UCHWAŁA Nr ZARZĄDU POWIATU w Białej Podlaskiej z dnia. UCHWAŁA Nr ZARZĄDU POWIATU w Białej Podlaskiej z dnia. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej finansowanych z budżetu Powiatu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 517/2014 ZARZĄDU POWIATU w Białej Podlaskiej z dnia 27 listopada 2014

UCHWAŁA Nr 517/2014 ZARZĄDU POWIATU w Białej Podlaskiej z dnia 27 listopada 2014 UCHWAŁA Nr 517/2014 ZARZĄDU POWIATU w Białej Podlaskiej z dnia 27 listopada 2014 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej finansowanych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 31 stycznia 2017 r. Poz. 605 UCHWAŁA NR XXXI/389/17 RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych,

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Tel:. Fax:. Numer identyfikacyjny - REGON MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 2 grudnia 2013 r. Poz. 7037 UCHWAŁA NR XXIII/320/13 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach. za I-XII 2008 r.

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach. za I-XII 2008 r. MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MOPS Rzeszów Jagiellońska 26, 35-025 Rzeszów Tel:. Fax:. Numer identyfikacyjny -

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03. MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MPiPS-03. MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. Fax MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa PCPR nakielski Dąbrowskiego 46 89- NAKŁO NAD NOTECIĄ MPiPS-3 Sprawozdanie półroczne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 706/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 6 czerwca 2013 r.

Zarządzenie Nr 706/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 6 czerwca 2013 r. Zarządzenie Nr 706/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2013 zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Pomocy Społecznej Mickiewicza 40/ 63-100 Śrem Tel. 0612836107 Fax 0612833989

Bardziej szczegółowo

Lp. Organizacja Telefon e-mail Zadanie 2538-737. Prowadzenie Centrum Informacji i Poradnictwa dla Kobiet - - Katowice, ul. Młyńska 21/23 2537-560

Lp. Organizacja Telefon e-mail Zadanie 2538-737. Prowadzenie Centrum Informacji i Poradnictwa dla Kobiet - - Katowice, ul. Młyńska 21/23 2537-560 Wykaz organizacji pozarządowych, z którymi współpracuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach na podstawie umów zlecających realizację zadań pomocy społecznej podmiotom niepublicznym: W oparciu

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNY I N F O R M A T O R DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH POMOCY

PODRĘCZNY I N F O R M A T O R DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH POMOCY Pp Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Elblągu, ul. Kosynierów Gdyńskich 30, 82-300 Elbląg tel./fax. (055) 643-34-35, ~ www.pppdwa.elblag.com.pl ~ pppdwa@elblag.com.pl PODRĘCZNY I N F O R M A T

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa 2 9 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu Tel. 75-645 78 23 Fax

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 323440323 Fax MOPS Ruda Śląska 41-709 Ruda Śląska Markowej 20/ MPiPS-03 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

PORADNIE RODZINNE I PEDAGOGICZNE

PORADNIE RODZINNE I PEDAGOGICZNE PORADNIE RODZINNE I PEDAGOGICZNE Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 ul. Pułaskiego 1f tel. (55) 237-06-70 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 Poradnia Rodzinna i Pedagogiczna poniedziałki,

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2011 zadań z zakresu pomocy społecznej oraz rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. Fax PCPR nakielski 89-1 NAKŁO NAD NOTECIĄ Dąbrowskiego 46 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS-3 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Załącznik do Uchwały Nr 328/LI/05 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 czerwca 2005 r. STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE..1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

MATRYCA LOGICZNA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE ŻARSKIM

MATRYCA LOGICZNA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE ŻARSKIM MATRYCA LOGICZNA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW POMOCY W POWIECIE ŻARSKIM CEL WSKAŹNIK OSIĄGNIĘCIA CELU TERMIN ODPOWIEDZIALNY ZAŁOŻENIA CEL NADRZĘDNY: wszyscy potrzebujący mieszkańcy powiatu

Bardziej szczegółowo

Rejestr domów pomocy społecznej mających siedzibę na terenie województwa pomorskiego

Rejestr domów pomocy społecznej mających siedzibę na terenie województwa pomorskiego 1 2 3 4 5 1 3 5 6 7 Złota Jesień ul. Hynka 12, 80-465 Gdańsk Caritas w Gdańsku ul. Fromborska 24, 80-389 Gdańsk ul. Leśna 12, 89-600 Chojnice ul. Kasztanowa 2, 77-124 Parchowo dla Dzieci i MłodzieŜy Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Rejestr domów pomocy społecznej mających siedzibę na obszarze województwa pomorskiego

Rejestr domów pomocy społecznej mających siedzibę na obszarze województwa pomorskiego Aktualne 1 1 1998-10-12 Złota Jesień ul. Hynka 12, 80-465 Gdańsk 50 miejsc dla osób przewlekle somatycznie chorych Stowarzyszenie Domu Opieki Złota Jesień ul. Hynka 12, 80-465 Gdańsk 2007-01-24 2 3 1999-08-16

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LOKALNY W ZAKRESIE OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ W MIEŚCIE OSTROŁĘKA

PROGRAM LOKALNY W ZAKRESIE OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ W MIEŚCIE OSTROŁĘKA Załącznik Nr 1 do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Programu lokalnego w zakresie pomocy społecznej w mieście Ostrołęka na lata 2009 2016. PROGRAM LOKALNY W ZAKRESIE OPIEKI NAD DZIECKIEM I

Bardziej szczegółowo

Wykaz domów pomocy społecznej znajdujących się w "Rejestrze domów pomocy społecznej mających siedzibę na obszarze województwa pomorskiego"

Wykaz domów pomocy społecznej znajdujących się w Rejestrze domów pomocy społecznej mających siedzibę na obszarze województwa pomorskiego 1 2 3 4 5 6 1 3 5 6 7 1998-10-12 1999-08-16 1999-12-31 1999-12-31 1999-12-31 Złota Jesień ul. Hynka 12, 80-465 Gdańsk Caritas w Gdańsku 65 miejsc, w tym: 50 dla osób w podeszłym wieku, Stowarzyszenie Domu

Bardziej szczegółowo

LP ORGANIZACJA ADRES ZADANIE KWOTA DOFINANSOWANIA

LP ORGANIZACJA ADRES ZADANIE KWOTA DOFINANSOWANIA Załącznik nr 1 BLOK I Edukacja w zakresie problematyki niepełnosprawności (profilaktyka i rehabilitacja) oraz kształtowanie umiejętności udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym i przewlekle chorym, prowadzone

Bardziej szczegółowo

Współpracy Miasta Nowego Targu z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami

Współpracy Miasta Nowego Targu z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami Znak: SP.526.4.4.2015 Zarządzenie Nr 0050.Z.197.2015 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta

Bardziej szczegółowo

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03. Adresat MGOPS Nowe. Sprawozdanie półroczne i roczne. WPS Woj. Kujawsko - Pomorskie ul. Plac Św. Rocha 5, 86-170 NOWE

MPiPS-03. Adresat MGOPS Nowe. Sprawozdanie półroczne i roczne. WPS Woj. Kujawsko - Pomorskie ul. Plac Św. Rocha 5, 86-170 NOWE MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MPiPS-03 Adresat MGOPS Nowe Sprawozdanie półroczne i roczne WPS Woj. Kujawsko - Pomorskie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Adresat Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

Rejestr domów pomocy społecznej mających siedzibę na terenie województwa pomorskiego

Rejestr domów pomocy społecznej mających siedzibę na terenie województwa pomorskiego 45 miejsc, w tym: Stowarzyszenie Domu Opieki Złota Jesień "Złota Jesień" 1 15 dla osób niepełnosprawnych fizycznie, ul. Hynka 12, 80-471 Gdańsk 2007-01-24 01/2007 ul. Hynka 12, 80-471 Gdańsk 30 dla osób

Bardziej szczegółowo

P R E Z Y D E N T M I A S T A G D A Ń S K A z s i e d z i bą w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12

P R E Z Y D E N T M I A S T A G D A Ń S K A z s i e d z i bą w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1389/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 października 2011 r. P R E Z Y D E N T M I A S T A G D A Ń S K A z s i e d z i bą w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

MOP Oceny. Wnioski ocenione negatywnie Cel: 2

MOP Oceny. Wnioski ocenione negatywnie Cel: 2 MOP Oceny. Wnioski ocenione negatywnie Cel: 2 nr poza: 442/11/2/POZa/2012 4233 FUNDACJA NASZA BAJKA WYSOKOSPECJALISTYCZNA REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ. 29 204/11/2/POZa/2012 5035 POLSKIE STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

Świadczenia niepieniężne

Świadczenia niepieniężne Świadczenia niepieniężne ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE POMOC SPOŁECZNA PRZEWIDUJE NASTĘPUJĄCE ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE: Pomoc w postaci schronienia, posiłku, odzieży Ośrodek Pomocy Społecznej udziela schronienia,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 931/LII/2014 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY. z dnia 22 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR 931/LII/2014 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY. z dnia 22 maja 2014 r. UCHWAŁA NR 931/LII/2014 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Radomsko Tel. 44 6832885 Fax 97-5 RADOMSKO ul. KOŚCIUSZKI 12A MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu Cicha 7/ 59-700 Bolesławiec Tel. 75-645 78

Bardziej szczegółowo

Potrzeby Gminy Miejskiej Kraków w zakresie pomocy społecznej na rok 2009

Potrzeby Gminy Miejskiej Kraków w zakresie pomocy społecznej na rok 2009 Potrzeby Gminy Miejskiej Kraków w zakresie pomocy społecznej na rok 2009 Potrzeby Gminy Miejskiej Kraków w zakresie pomocy społecznej - OGÓŁEM 1. Zadania własne 2. Zadania zlecone Ogółem zadania inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: PCPR Powiat miejski Grudziądz Tel. 56 46 269 9 Fax 56 46 286 9 86-3 GRUDZIĄDZ ul. HALLERA 1 MPiPS-3-P MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 30 kwietnia 2015 r. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI z dnia 30 kwietnia 2015 r. O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB

Bardziej szczegółowo

Wykaz organizacji do dofinansowania na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2015 roku (konkurs ogłoszony 28.01.2015 r.)

Wykaz organizacji do dofinansowania na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2015 roku (konkurs ogłoszony 28.01.2015 r.) Załącznik do Uchwały XXVI/441/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 31 marca 2015 r. Wykaz organizacji do dofinansowania na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2015 roku (konkurs ogłoszony 202015

Bardziej szczegółowo

Nazwa organizacji Podmiot bezpośrednio realizujący zadanie Nazwa zadania

Nazwa organizacji Podmiot bezpośrednio realizujący zadanie Nazwa zadania Nazwa organizacji Podmiot bezpośrednio realizujący zadanie Nazwa zadania 1 2 Fundacja Opieki Zdrowotnej i Pomocy Potrzebującym Lux Hominum 3 43 100 Tychy ul. Zofii Nałkowskiej 27 Ruda Śląska 41-704 ul.

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa 21 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Radomsko Tel. 44 6832885 Fax 97-5 RADOMSKO ul.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. KOŚCIUSZKI 12A 97-500 RADOMSKO Tel. 44 6832885

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych,

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej tel:. fax:. Numer identyfikacyjny - REGON MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 2145

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 2145 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 2145 Ogłoszenie Wojewody Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2012 r. Na podstawie art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 1/2013 na realizację zadań z zakresu szeroko rozumianej pomocy społecznej

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 1/2013 na realizację zadań z zakresu szeroko rozumianej pomocy społecznej Wyniki otwartego konkursu ofert nr 1/2013 na realizację zadań z zakresu szeroko rozumianej pomocy społecznej Wykaz ofert konkursowych rozpatrzonych pozytywnie przez Komisję Konkursową Nazwa organizacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r.

Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r. Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Ostrołęce Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie 1 Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie zwany dalej Ośrodkiem, działa na podstawie : 1. Ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-P MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 774835949 Fax 774835949 MOPS Kędzierzyn-Koźle 47-224 Kędzierzyn-Koźle

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Pomocy Społecznej Mickiewicza 40/ 63-100 Śrem Tel. 0612836107 Fax 0612833989

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W ROKU 2015

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W ROKU 2015 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W ROKU 2015 STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI NA LATA 2012-2016 MIŃSK MAZOWIECKI 2016

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

Zadania realizowane przez gminy

Zadania realizowane przez gminy Zadania realizowane przez gminy Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym : opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów

Bardziej szczegółowo

PRZEMOC INSTYTUCJE PAŃSTWOWE. L.p. PODMIOT FORMY POMOCY. Interwencja Zapewnienie bezpieczeństwa Zebranie dowodów Niebieskie Karty

PRZEMOC INSTYTUCJE PAŃSTWOWE. L.p. PODMIOT FORMY POMOCY. Interwencja Zapewnienie bezpieczeństwa Zebranie dowodów Niebieskie Karty PRZEMOC Instytucje i placówki służące pomocą na terenie miasta Olsztyna (stan na dzień 21 marca 2014 r., aktualizacja inf. o Poradniach Psych.-Ped. 14.11.2014 r.) INSTYTUCJE PAŃSTWOWE L.p. PODMIOT FORMY

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00 513 Warszawa. MPiPS 03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00 513 Warszawa. MPiPS 03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00 513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MOPS Wodzisław Śląski ul. Płk. Ks. W. Kubsza 28 44 300 WODZISŁAW ŚLĄSKI Tel. 324556200

Bardziej szczegółowo

Ośrodki wsparcia działające w Lublinie L.p. Nazwa adres telefon opis 1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 1

Ośrodki wsparcia działające w Lublinie L.p. Nazwa adres telefon opis 1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 1 Ośrodki wsparcia działające w ie L.p. Nazwa adres telefon opis 1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 1 2. Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 3 ul. Niecała 16 20-080 ul. Pozytywistów 16 3. Centrum Usług Socjalnych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kolejowa 2 62-200 Gniezno Tel. 061 4262582

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MOPS Wodzisław Śląski ul. Kubsza 28 44-300 Wodzisław Śląski Tel. 0324556200 Fax

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zwane dalej Centrum działa na podstawie : 1) ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu Tel. 75-645 78 23 Fax 75-645 78 24 59-7 Bolesławiec Cicha 7/ MPiPS-3-P MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul.

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-P Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: PMOPS Powiat miejski Sosnowiec Tel. Fax 41-2 SOSNOWIEC 3 MAJA 33 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS-3

Bardziej szczegółowo

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa kujawsko pomorskiego

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa kujawsko pomorskiego L p. Rejestr placówek zapewniających na terenie województwa kujawsko pomorskiego Nazwa i adres placówki Dane teleadresowe placówki Kategoria placówki Do kogo jest kierowana usługa Liczba miejsc Forma pomocy

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1935 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 23 czerwca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1935 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 23 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1935 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia rejestru placówek

Bardziej szczegółowo

niepełnosprawnych intelektualnie.

niepełnosprawnych intelektualnie. OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie. Podstawa

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach. za I-XII 2010 r.

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach. za I-XII 2010 r. MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MOPS Rzeszów Jagiellońska 26, 35-025 Rzeszów Tel:. Fax:. Numer identyfikacyjny -

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 172/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 lutego 2011 roku

Zarządzenie nr 172/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 lutego 2011 roku Zarządzenie nr 172/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Wakacje w Mieście 2017

Wakacje w Mieście 2017 Wakacje w Mieście 2017 Oferta aktywności dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich 1 czerwca ruszają zapisy zintegrowane podejście więcej godzin, więcej miejsc, nie tylko w pierwszych miesiącach

Bardziej szczegółowo

Wakacje w Mieście 2017

Wakacje w Mieście 2017 Wakacje w Mieście 2017 Oferta aktywności dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich 1 czerwca ruszają zapisy zintegrowane podejście więcej godzin, więcej miejsc, nie tylko w pierwszych miesiącach

Bardziej szczegółowo

organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, w tym z asystentem rodziny, pomocy w

organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, w tym z asystentem rodziny, pomocy w Kontrole 2017 Kontrole zewnętrzne 1. Fundacja ADAPTACJA M&K z siedzibą w Gdyni - kontrola zewnętrzna problemowa, przeprowadzona w terminie od 18.01.2017 r. do 31.01.2017 r. w zakresie przestrzegania realizacji

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Adresat Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1764/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 31 grudnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 1764/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 31 grudnia 2014 r. Zarządzenie Nr 1764/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2015-2017 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Hallera 1/ 86-300 Grudziądz Tel. 56 4626990 Fax

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KALISZU

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KALISZU Załącznik do uchwały Nr XV/162/2011 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 27 grudnia 2011 r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KALISZU Rozdział 1 Postanowienie ogólne 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 1 z 13 2017-02-06 13:33 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MOPS Wodzisław Śląski ul. Ignacego Daszyńskiego 3 44-300

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2015 r.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 30 lipca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia na terenie miasta Gdańska odrębnych obwodów głosowania w celu przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MGOPS Nowe ul. Plac Św. Rocha 5 86-170 NOWE Tel. Fax Numer identyfikacyjny REGON:

Bardziej szczegółowo

Wykaz domów pomocy społecznej wpisanych do "Rejestru domów pomocy społecznej mających siedzibę na obszarze województwa pomorskiego"

Wykaz domów pomocy społecznej wpisanych do Rejestru domów pomocy społecznej mających siedzibę na obszarze województwa pomorskiego 1 2 1 1998-10-12 3 1999-08-16 Złota Jesień ul. Hynka 12, 80-465 Gdańsk Caritas w Gdańsku 50 miejsc 65 miejsc, w tym: 50 dla osób w podeszłym wieku, Stowarzyszenie Domu Opieki Złota Jesień ul. Hynka 12,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie na stronę internetową MOPS. SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONYCH KONTROLI W I półroczu 2011 r.

Sprawozdanie na stronę internetową MOPS. SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONYCH KONTROLI W I półroczu 2011 r. Sprawozdanie na stronę internetową MOPS SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONYCH KONTROLI W I półroczu 2011 r. JEDNOSTKA TEMAT KONTROLI WYNIKI KONTROLI KONTROLOWANA 2 3 4 Sekcja Należności MOPS Dochodzenie należności

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03. za I-VI 2016 r.

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03. za I-VI 2016 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Reja 2A/ 47-224 Kędzierzyn-Koźle Tel. 774835949

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Jerzmanowice Jerzmanowice 372B 32-048 Jerzmanowice

Bardziej szczegółowo

Jednostka pomocnicza. Nazwa ulicy Nr budynku Nr lokalu

Jednostka pomocnicza. Nazwa ulicy Nr budynku Nr lokalu Lp. Pełna nazwa obiektu Skrót identyfikujący nazwę Nazwa ulicy Nr budynku Nr lokalu Jednostka pomocnicza p - podmiot publiczny / n - podmiot niepubliczny Adresaci (d - dzieci, m - młodzież, do - dorośli,

Bardziej szczegółowo