Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny"

Transkrypt

1 Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny To program komputerowy służący do wykonywania obliczeń i wizualizacji otrzymanych wyników. Microsoft Excel Quattro Pro Lotus Gnumeric KSpread OpenOffice.org Calc Framework

2 Budowa arkusza kalkulacyjnego Arkusz papierowy Arkusz komputerowy A2 Składa się z siatki kolumn i wierszy tworzącej zespół komórek Adres danej komórki jest określany literą kolumny i numerem wiersza Budowa arkusza kalkulacyjnego Obszar arkusza: Liczba kolumn: 2 8 = 256 (A-Z, AA-AZ, BA-BZ,..) Liczba wierszy: 2 16 = Liczba komórek w arkuszu: 2 24 = Liczba arkuszy: ograniczona wielkością pamięci.

3 Zasada pracy Program arkusz kalkulacyjny wykorzystuje przestrzenne związki pomiędzy wielkościami. Strona arkusza podzielona jest na komórki, które pełnią rolę zmiennych. Komórki mogą zawierać nie tylko wartości, lecz również formuły służące do obliczeń. Formuły mogą korzystać z wartości umieszczonych w innych komórkach oraz ze zmiennych zewnętrznych, np. czas, data. Komórka Po co? Arkusz kalkulacyjny umożliwia: tworzenie zestawień, filtrowanie danych, wykonywaniu obliczeń, przetwarzaniu danych, wizualizację wyników. Pozwala m.in. na badanie scenariuszy: co się stanie, jeżeli...?

4 Historia Komputerowy arkusz kalkulacyjny został wymyślony 1970 roku przez Rene Pardo i Remy Landau a, którzy wystąpili o patent. Dostali go dopiero w 1980 roku (pierwszy patent na algorytm) Rene Pardo Historia Koncept arkusza kalkulacyjnego dla PC-ta został ponownie odkryty przez Dana Bricklin a w 1977 r. Pierwszym użytecznym arkuszem kalkulacyjnym był VisiCalc r. Dan Bricklin Tu nie uzyskano patentu Bob Frankston

5 VisiCalc Pierwszy arkusz kalkulacyjny i pierwsze ogłoszenie Typy danych Opisy Stałe Wyrażenia arytmetyczne (formuły) Wszystkie formuły muszą się zaczynać od = Excel jest wyposażony w możliwości programowania w języku Basic

6 Formatowanie komórek Wszystkie wbudowane formaty są podzielone na kategorie. W większości przypadków po wprowadzeniu danych należy im nadać określony wygląd tzw. format Format Komórki Format danych

7 Format danych Operacje matematyczne - formuły Dodawanie = A1+B1 Odejmowanie = A1-B1 Mnożenie = A1*B1 Dzielenie = A1/B1

8 Operatory matematyczne, cd. Potęgowania = A1^3 Procentu = 20% Operatory tekstowe Łączenia tekstu = ala & ma ala ma Zakresu : = A1:A2 Operatory odwołania Składania ; = SUMA(A1:A2;C1:C2) Przecięcia (spacja) =SUMA(A1:C2 B1:B2)

9 Operacje matematyczne - funkcje Excel posiada ok. 200 wbudowanych funkcji, które używa się stosowanie do zapotrzebowania. Obejmują one podstawowe zagadnienia matematyki, statystyki i logiki, operacje na tekstach i bazach danych. Dodatkowo istnieje możliwość rozbudowywania zbioru funkcji o nowe funkcje, zdefiniowane przez użytkownika. Operacje matematyczne - funkcje SUMA:

10 Operacje matematyczne - funkcje ŚREDNIA: Operacje matematyczne inne funkcje

11 Operacje logiczne w arkuszu kalkulacyjnym Jeżeli (IF) =JEZELI (warunek, wartość, gdy prawda, wartość, gdy fałsz) =JEZELI (A2>0, Dodatnia", Ujemna") Zagnieżdżony IF =JEZELI (A2>0, Dodatnia",JEZELI(A2<0, Ujemna, Zero )) Operacje logiczne w arkuszu kalkulacyjnym Dodaj jeżeli -SUMA.JEZELI -SUMIF =SUMA.JEZELI (zakres sprawdzania warunku, warunek, zakres komórek do sumowania) =SUMA.JEZELI(A4:A7;1;B4:B7)

12 Automatyczne dopełnianie/wypełnianie serią Ciągnij Kopiowanie formuł Względne =A6+B6 ciągnij

13 Adresowanie względne i bezwzględne Względne A2 Adres komórki będzie się zmieniał przy kopiowaniu Bezwzględne $A$2 Adres komórki nie będzie się zmieniał przy kopiowaniu Mieszane $A2 Część adresu komórki nie będzie się zmieniać Kopiowanie formuł To się nie zmieniło Względne =A6+B6 Mieszane =A6+$B$2 Bezwzględne =$A$2+$B$2

14 Nazywanie zespołu pól Nazywanie zespołu pól Jezeli(miesiące=5); Użycie elementu miesiące jest równoważne zapisowi A2:A8

15 Praca z wieloma arkuszami Przyciski zmiany arkusza Najechać kursorem myszy na nazwę arkusza i nacisnąć prawy przycisk myszy Częsty błąd przy importowaniu danych Użycie błędnego separatora dziesiętnego Liczba Tekst

16 Gdzie ustala się znak separatora dziesiętnego? Panel sterowania -> Opcje regionalne Tworzenie formatów użytkownika (1) Nietypowe formaty użytkownik musi napisać samodzielnie Format Komórki na zakładce Liczby. Kategorią przeznaczoną do tworzenia własnych formatów jest kategoria Niestandardowe.

17 Tworzenie formatów użytkownika (2) Format liczb można utworzyć wykorzystując kombinacje znaków 0 i # oraz tekstu w cudzysłowie. Znak 0 (zero) powoduje wyświetlanie nieznaczących zer, jeśli liczba ma mniej cyfr niż jest zer w formacie Znak # powoduje, że wyświetlane są tylko zera znaczące. Tekst wpisany w cudzysłowie zostanie wyświetlony jako opis. Bardzo ważne jest, aby cudzysłów wpisać bezpośrednio po liczbie! Nie można wpisać spacji pomiędzy liczbą a cudzysłowem, bo format nie zadziała! Tworzenie formatów użytkownika (3)

18 Formaty użytkownika daty i godziny (1) Nowe formaty dla dat można tworzyć także w kategorii Niestandardowe w menu Format Komórki na zakładce Liczby. Do tworzenia formatów dat należy wykorzystać znaki specjalne: r - rok, m-miesiąc, d-dzień. Przykładowo: rrrr mmm dd wyświetli datę w zapisie: 2006 maj 15, dd mmm rrrr wyświetli datę: 15 maj Formaty użytkownika daty i godziny (2) W formacie daty wszystko będzie zależało od kolejności znaków oraz od ich ilości. Dzień d- 3 lub 12, dd - 03 lub 12 ddd - Pn (skrót nazwy dnia tygodnia) dddd- Poniedziałek - pełna nazwa dnia tygodnia Miesiąc m 5, mm 05 lub 10 mmm sty mmmm styczeń Rok rr 06, rrrr 2006

19 Formaty użytkownika daty i godziny (3) Przy tworzeniu formatów można stosować kolory: czerwony, niebieski, zielony, żółty, biały, czarny, błękitny, purpurowy. Nazwę koloru należy wpisać na początku formatu i zawsze w nawiasach kwadratowych, np. [niebieski]rrrr mmm dd Ciekawy format można uzyskać poprzez format rrrr mmm dd dddd - uzyskując 2006 maj 16 wtorek W podobny sposób można tworzyć formaty godzin. Formaty godzin można zapisać korzystając ze znaków specjalnych: g godzina, m minuta, s - sekunda Formaty użytkownika daty i godziny (4) Format gg:mm:ss wyświetli godzinę 16:57:02 Format "godzina" gg "i" mm "minut" godzinę wpisaną do komórki w postaci 22:15 wyświetli w formie: godzina 22 i 15 minut.

20 Formatowanie warunkowe (1) Jest to typ formatowania danych, który formatuje tylko te komórki, których zawartość spełnia określone warunki. Należy zaznaczyć kolumnę, na którą nakładamy formatowanie. Następnie z menu Format wybierz polecenie Formatowanie warunkowe... Formatowanie warunkowe (2)

21 Formatowanie warunkowe (3) Na tej samej kolumnie można ustalić maksymalnie 3 warunki. Aby dodać kolejny warunek formatowania, zaznacz dane i otwórz okno Formatowanie warunkowe i kliknij przycisk Dodaj>> Formatowanie warunkowe (4) W każdej chwili każdy warunek można usunąć wybierając przycisk Usuń i zaznaczając warunek do usunięcia.

22 Formatowanie warunkowe (5) Formatowanie warunkowe można stosować także do komórek zawierających dane tekstowe. Sortowanie wg miesięcy i dni tygodnia (1)

23 Sortowanie wg miesięcy i dni tygodnia (2) Podczas sortowania należy skorzystać z Opcji, które znajdują się w okienku Dane Sortuj... W oknie Opcje sortowania należy wybrać odpowiedni klucz sortowania. Ja do tabeli wybrałam zaznaczoną opcję. Sortowanie wg miesięcy i dni tygodnia (3)

24 Rysowanie obramowania (1) Do tej pory można było tworzyć obramowanie przy pomocy menu Format Komórki Obramowanie, gdzie należało zaznaczać linie na okienku podglądu W Excelu 2003 istnieje możliwość ręcznego rysowania ramek. Na pasku można ustalić styl i kolor linii, a także rysowanie obramowania lub siatki obramowania. Rysowanie obramowania (2) Ramka po lewej stronie została narysowana przy użyciu opcji Rysuj obramowanie Ramka z prawej to efekt rysowania z ustawioną opcją Rysuj siatkę obramowania. Używając opcji Rysuj siatkę obramowania obrysowywane są wszystkie linie, natomiast opcja Rysuj obramowanie pozwala na obrysowanie tylko niektórych krawędzi. W równie prosty sposób można obramowanie usunąć, używając narzędzia Gumka.

25 Kwerenda sieci Web (1) Kwerenda sieci Web umożliwia pobranie dowolnych danych ze strony internetowej do arkusza w celu dalszych analiz. Do pobierania danych zewnętrznych w Excelu służy polecenie Dane Importuj dane zewnetrzne Nowa kwerenda sieci Web... Kwerenda sieci Web (2) Okno dialogowe Nowa kwerenda sieci Web swoim działaniem przypomina tradycyjne przeglądarki internetowe.

26 Kwerenda sieci Web (3) Dla ściągniętej strony, przy danych do pobrania będą charakterystyczne żółte strzałki Kliknij żółtą strzałkę przy tym fragmencie strony, który chcesz pobrać do Excela. Po wybraniu danych do pobrania należy nacisnąć przycisk Importuj. Kwerenda sieci Web (4) W ostatnim kroku tworzenia kwerendy Web należy wskazać miejsce docelowe, do którego wstawiamy dane.

27 Kwerenda sieci Web (5) W przypadku, gdy chcemy pobrać dane razem z formatowaniem należy w okienku kwerendy kliknąć przycisk Opcje. Następnie na okienku Opcje kwerendy sieci Web w części Formatowanie zaznaczyć opcję Pełne formatowanie HTML, tak jak jest to pokazane na poniższym zrzucie. Tabele przestawne Tabela przestawna to narzędzie służące do tworzenia dynamicznych podsumowań list utworzonych w Excelu lub pobranych z zewnętrznych baz danych. Raporty tabeli przestawnej pozwalają na opracowywanie tabelarycznych zestawień i podsumowań rekordów poprzez łączenie wartości pochodzących z różnych pól. Dane umieszczone w tabeli przestawnej można rozmieszczać na różne sposoby a także stosować różne funkcje do analizy zbioru. Zbudowaną tabelę można dowolnie modyfikować, zmieniając jej układ tak, aby prezentowała dane w innym aspekcie

28 Tworzenie raportu tabeli przestawnej (1) Zaznacz dowolną komórkę należącą do listy, na podstawie której tworzysz tabelę przestawną. Wybierz polecenie Dane Raport tabeli przestawnej i wykresu przestawnego Kreator tabel przestawnych Wybierz opcję Lista lub baza danych programu Microsoft Office Excel oraz opcję Tabela przestawna. Aby umieścić raport w nowym arkuszu kalkulacyjnym, wybierz pole opcji Nowy arkusz. Wybierz przycisk Układ.

29 Pola tabeli przestawnej Pole wierszy - pole, któremu przypisano orientację wiersza w raporcie tabeli przestawnej. Pole kolumny - pole, któremu w raporcie tabeli przestawnej przypisano orientację kolumny. Pole strony - pole, które jest przypisane do orientacji strony lub filtru. Gdy klikniesz inny element w polu strony, to cały raport tabeli przestawnej zmieni swój wygląd w ten sposób, że wyświetlane będą wyłącznie podsumowane dane powiązane z tym elementem. Obszar danych - część raportu tabeli przestawnej zawierająca dane podsumowania. Kreator tabel przestawnych - opcja układ Różny układ tabeli, a co za tym idzie różne aspekty analizy danych jest możliwy dzięki umieszczaniu kolumn w tzw. polach tabeli przestawnej

30 Przykład zastosowania opcji układ Analiza tabeli z danymi statystycznymi pod kątem średniej liczby ludności na każdym kontynencie. Przeciągam pola Ludność i Kontynent na pola tabeli tak jak na ilustracji. Kreator tabel przestawnych bez opcji układ W przypadku, kiedy użytkownik nie skorzysta z przycisku Układ otrzyma na arkuszu schemat pustej tabeli przestawnej, na którą należy przeciągnąć pola wierszy, kolumny, danych i strony.

31 Zmiana typu obliczeń pola danych (1) Aby zmienić funkcję podsumowującą kliknij prawym przyciskiem myszy pole zaznaczone na rysunku. Wybierz opcję Ustawienia pola i Zaznacz funkcję Średnia. Zmiana typu obliczeń pola danych (2) Wybierz przycisk Liczby, aby ustawić niezbędne formatowanie liczb.

32 Filtrowanie pola Tabela przestawna umożliwia filtrowanie pól dzięki czemu można przeglądać tylko dane spełniające określone kryteria. Kliknij zaznaczony na czerwono przycisk strzałki widoczny z prawej strony pola, które chcesz przefiltrować. Na ekranie pojawi się okienko listy wszystkich elementów. Zmiana układu tabeli przestawnej Tabele przestawne pozwalają na szybkie dodawanie, przemieszczanie i usuwanie pól z raportu. Aby zmienić układ tabeli należy przesunąć pola do odpowiednich miejsc. Można zamienić miejscami pola wierszy i pola kolumn, a także dodać dodatkowe pola. Dodawanie nowych pól do tabeli umożliwia okno Lista pól tabeli przestawnej. W tym oknie są widoczne wszystkie dostępne pola tabeli, przy czym pola używane obecnie w raporcie są wyróżnione pogrubieniem.

33 Zmiana układu tabeli przykład (1) Do tabeli z danymi o średniej liczbie ludności dodajemy pole powierzchnia w km2. Przeciągane pole należy umieścić w obszarze danych - środkowej części tabeli. Zmiana układu tabeli przykład (2) Tabela wymaga korekty: zamiany funkcji Licznik na Średnia oraz przeformułowania nagłówka Średnia liczba ludności na kontynentach.

34 Zmiana układu tabeli przykład (3) Przykłady tabel przestawnych analizujących bazę krajów pod względem różnych aspektów. Liczba krajów na kontynencie posługujących się wybranym językiem. Zmiana układu tabeli przykład (4) Przykłady tabel przestawnych analizujących bazę krajów pod względem różnych aspektów. Gęstość zaludnienia na każdym kontynencie

35 Zmiana układu tabeli przykład (5) Przykłady tabel przestawnych analizujących bazę krajów pod względem różnych aspektów. Liczba języków urzędowych na każdym kontynencie Pola obliczeniowe w tabelach przestawnych Istnieje możliwość tworzenia dodatkowych pól obliczeniowych w tabeli przestawnej. Ustawiam komórkę aktywną w obszarze tabeli przestawnej i na pasku narzędziowym Tabela przestawna wybieram polecenia: Tabela przestawna Formuły Pole obliczeniowe...

36 Dodawanie pól obliczeniowych przykład (1) Dodawanie pól obliczeniowych przykład (2) W oknie Wstawianie pola obliczeniowego należy wpisać nazwę pola. Wprowadzona nazwa: Łączna wartość. Następnie korzystając z dostępnych nazw pól, należy ułożyć formułę. Nazwy pól do formuły należy wprowadzać kliknięciami.

37 Dodawanie pól obliczeniowych przykład (3) Dodawanie pól obliczeniowych przykład (4) Aby uatrakcyjnić wygląd tabeli przestawnej można zastosować jeden z gotowych formatów z polecenia Format Autoformatowanie.

38 Przygotowanie arkusza do wydruku (1) Marginesy zmiana szerokości marginesów to jedno z podstawowych narzędzi stosowanych przy przygotowaniu arkusza do wydruku. Wybierz przycisk Ustawienia i kliknij kartę Marginesy. Kliknij przycisk Marginesy. Na kartce pojawią się linie marginesów oraz linie nagłówków i stopek. Wykorzystując ten sposób można kształtować szerokości marginesów poprzez ręczne przesunięcie linii marginesu. Po dostosowaniu marginesów należy ponownie kliknąć na przycisk Marginesy. Linie pomocnicze zostaną wyłączone. Przygotowanie arkusza do wydruku (2)

39 Przygotowanie arkusza do wydruku (3) Orientacja strony w przypadku szerokiej tabeli lepszym rozwiązaniem będzie zmiana orientacji strony kartki. Standardowo w każdym programie ustawiona jest orientacja pionowa, a rozmiar kartki na A4 ( mm). Aby zmienić orientację lub formatu papieru należy kliknąć przycisk Ustawienia i kartę Strona. Skalowanie dzięki skalowaniu można zmniejszyć lub zwiększyć przygotowaną tabelę na wydruku bez konieczności ingerowania w wielkość pisma. Przeskalowania dokumentu można dokonać na karcie Strona okna Ustawienia strony. Przygotowanie arkusza do wydruku (4) Nagłówki i stopki Nagłówek to górna, a stopka - dolna część kartki, w których można umieszczać dodatkowe informacje o dokumencie. Mogą to być informacje tekstowe oraz graficzne (np. logo). Nagłówek i stopka jest powtarzany na każdej kolejnej stronie wydruku Aby umieścić na dokumencie nagłówek/stopkę tekstową wybierz przycisk Ustawienia w podglądzie wydruku i następnie przejdź na kartę Nagłówek/Stopka.

40 Przygotowanie arkusza do wydruku (4) Nagłówki i stopki Nagłówek to górna, a stopka - dolna część kartki, w których można umieszczać dodatkowe informacje o dokumencie. Mogą to być informacje tekstowe oraz graficzne (np. logo). Nagłówek i stopka jest powtarzany na każdej kolejnej stronie wydruku Aby umieścić na dokumencie nagłówek/stopkę tekstową wybierz przycisk Ustawienia w podglądzie wydruku i następnie przejdź na kartę Nagłówek/Stopka. W Excelu 2003 istnieje też możliwość wstawienia pliku graficznego do nagłówka lub stopki. Przygotowanie arkusza do wydruku (5) Podział stron Ręczny podział arkusza na strony można wprowadzić klikając przycisk Podgląd podziału stron na Podglądzie wydruku lub wybierając z menu Widok polecenie Podgląd podziału stron. Na podglądzie podziału stron widoczny jest podział arkusza na kolejne strony wydruku. Koniec strony jest zaznaczony niebieską przerywaną linią

41 Przygotowanie arkusza do wydruku (6) Ukrywanie błędów Na karcie Arkusz okna Ustawienia strony znajduje się opcja dostępna od Excela 2003 Błędy komórek jako. Pozwala ona określić sposób drukowania błędów w arkuszu. Przygotowanie arkusza do wydruku (7) Drukowanie fragmentu danych Aby wydrukować tylko część tabeli należy określić tzw. obszar wydruku Najpierw należy zaznaczyć fragment arkusza, a następnie wybrać polecenie z menu Plik Obszar wydruku Ustaw obszar wydruku. Gdy po tej operacji włączymy podgląd wydruku okaże się, że będzie widoczny tylko ten obszar, który został objęty zaznaczeniem. Aby usunąć obszar drukowania należy wybrać polecenie Plik Obszar wydruku Wyczyść obszar wydruku.

42 Tworzenie wykresów Uruchom polecenie z menu Wstaw Wykres lub ikonę Kreator wykresów na Standardowym pasku narzędzi. Tworzenie wykresu będzie przebiegało w 4 etapach. Krok 1 Typ wykresu (oraz podtyp określający, czy wykres ma być płaski, trójwymiarowy, skumulowany) Krok 2 Źródło danych Krok 3 Opcje wykresu Krok 4 Położenie wykresu Typ wykresu

43 Żródło danych Zakres danych dane można pogrupować na wykresie wybierając opcję Kolumny lub Wiersze. Serie - na tej zakładce można samodzielnie zdefiniować nazwy serii w polu zaznaczonym kolorem czerwonym. Opcje wykresu Tytuły tytuł wykresu i tytuły osi Osie - na tej zakładce można samodzielnie zdefiniować nazwy serii, lub można wyłączyć widoczność etykiet na osi X i Y. Linie siatki - można zmieniać liczbę linii siatki, czyli pomocniczych linii ułatwiających odczytywanie wykresu lub całkowicie je wyłączyć Legenda - umożliwia zmianę położenia legendy na wykresie. Etykiety danych - etykiety danych to dodatkowe opisy serii na wykresie. Tabela danych - zaznaczenie opcji Pokazuj tabelę danych wyświetla pod wykresem tabelę, na podstawie której tworzymy wykres.

44 Położenie wykresu Decyduje o umieszczeniu wykresu na nowym arkuszu lub istniejącym. Formatowanie wykresu

45 Formatowanie obszaru kreślenia Zmiana koloru tła, gradientu, tekstury Formatowanie obszaru wykresu Zmiana koloru tła, Na obramowanie obszaru wykresu można nałożyć cień i zaokrąglone rogi. Można zmienić ustawienia czcionki na całym wykresie.

46 Formatowanie legendy Istniej możliwość zmiany rodzaju wypełnienia kolorem i obramowania, a także korekty czcionki Można także zmienić położenie legendy Formatowanie tytułu wykresu Przy formatowaniu wykresu można zmieniać Desenie (jak wyżej), Czcionkę oraz Wyrównanie tytułu.

47 Formatowanie osi Na zakładce Skala można ustalić wartości typu: minimum, maksimum, jednostka główna i pomocnicza oraz punkt przecięcia osi. Wartości w kolejności odwrotnej spowodują odwrócenie wartości na wykresie. Formatowanie serii Kolumny w jednym kolorze to seria danych, natomiast pojedyncza kolumna to punkt. Zakładkę Desenie już znasz, jedyną nowością jest tu opcja Odwróć jeśli ujemne. Jej zaznaczenie spowoduje zmianę koloru serii dla liczb ujemnych.

48 Linia trendu Linia trendu to wykres ruchomej średniej danych z serii, rodzaj prognozy, którą można nanieść na wykres do wybranej serii danych. Dodanie linii trendu zaczynamy od kliknięcia prawym przyciskiem myszy na wybranej serii danych na wykresie. Z menu podręcznego wybieramy polecenie Dodaj linię trendu... Dodawanie linii trendu

49 Transpozycja Transpozycja to zamiana kolumn na wiersze lub wierszy na kolumny. Zaznacz tabelę i naciśnij [CTRL+C], Wybierz z menu Edycja Wklej specjalnie. Zaznacz opcję Transpozycja i naciśnij OK. Sumy częściowe (pośrednie) Narzędzie Sumy częściowe pozwala na tworzenie wierszy podsumowujących dla danych grup listy. Za jego pomocą można prowadzić różne wyliczenia, na przykład: średnie wartości z określonych grup wierszy, liczba elementów w grupie.

50 Przykład średnia cena towaru Pierwszym krokiem musi być przesortowanie tabeli według kolumny Nazwa kategorii, ponieważ dla niej tworzymy podsumowanie. Następnie należy upewnić się, czy komórka aktywna znajduje się w zakresie komórek należących do tabeli. Wybranie polecenia z menu Dane Sumy częściowe. Konspekt Został stworzy konspekt, który można zwijać i rozwijać za pomocą oznaczonych przycisków, a także za pomocą przycisków Plus i Minus widocznych po lewej stronie arkusza. Poziom 1 konspektu pokazuje średnią cenę dotyczącą danych w całej tabeli. Poziom 2 przedstawia tylko wiersze podsumowań dla poszczególnych grup towarów. Poziom 3 wyświetla całą tabelę z wierszami podsumować utworzonymi poniżej każdej grupy towarów.

51 Przywrócenie wyglądu tabeli Aby przywrócić poprzedni wygląd tabeli należy z okna Sum częściowych kliknąć przycisk Usuń wszystko. Przykład liczba towarów w każdej kategorii Przesortuj tabelę według kolumny Nazwa kategorii. Wybierz ustawienia w oknie Sumy częściowe tak jak na poniższym zrzucie. Zastosowana funkcja Licznik może wykonać dodać sumę pośrednią do dowolnej kolumny wybrano kolumnę Nazwa produktu, choć identyczny wynik uzyskałabym wskazując kolumnę Cena jednostkowa czy Rabat.

52 Przykład stan magazynowy w każdej kategorii Wyświetlanie dwóch sum na jednym konspekcie Tabele sortujemy według kolumny Nazwa kategorii i wybieramy poniższe ustawienia w oknie Sumy częściowe: Następnie ponownie otwieramy okno Sum częściowych, zmieniamy funkcję na maksimum i odznaczamy opcję Zamień bieżące sumy pośrednie.

53 Formatowanie konspektu Do zwiększenia czytelności warto zastosować polecenie Format Autoformatowanie. Sprawdzanie poprawności danych Jeśli jeden arkusz współdzielimy w użytkowaniu z wieloma osobami, warto wykorzystywać narzędzie do sprawdzania poprawności wprowadzanych danych. Narzędzie to kontroluje, czy użytkownik wprowadza dane zgodne z narzuconymi kryteriami.

54 Wprowadzanie dodatnich liczb całkowitych (1) Zaznacz fragment arkusza, dla którego ustanawiasz kryteria i wybierz polecenie Dane Sprawdzanie poprawności. Na zakładce Ustawienia ustaw kryteria, tak jak na poniższym zrzucie. Na zakładce Komunikat wejściowy podaj treść komunikatu, jaki pojawi się po wyborze komórki w obszarze kontrolowanym przez sprawdzanie poprawności. Alert o błędzie to komunikat pojawiający się wtedy, gdy użytkownik wpisze liczbę nie spełniającą narzuconych warunków (np. ujemna, ułamek). Wprowadzanie dodatnich liczb całkowitych (2)

55 Wprowadzanie dodatnich liczb całkowitych (3) Oprócz treści alertu o błędzie należy ustawić Styl, czyli sposób reakcji na próbę wpisania wartości niedozwolonej. Program dostarcza trzy style: Zatrzymaj, Informacja, Ostrzeżenie. Tylko styl Zatrzymaj nie dopuści aby użytkownik wpisał nieprawidłową wartość. Natomiast style Informacja i Ostrzeżenie dopuszczają taką możliwość. Wprowadzanie dodatnich liczb całkowitych (4)

56 Wprowadzanie określonej ilości znaków Kiedy użytkownik ma wpisać stałą liczbę znaków. Excel zgłosi błąd, jeśli dostanie wpis dłuższy lub krótszy. Wprowadzanie dat z określonego przedziału czasu Data początkowa i Data końcowa musi być podana w poprawnym zapisie Excela, tzn. rok-miesiąc-dzień (koniecznie z myślnikami!).

57 Wprowadzanie tylko daty bieżącej Jeśli w polu Data zastosujemy funkcję daty =dziś() taki zabieg spowoduje, że użytkownik będzie miał możliwość wprowadzenia tylko daty bieżącej. Jeśli komórki zostaną wypełnione kolejnymi datami za pomocą jakiejkolwiek opcji Kopiuj-Wklej reguły sprawdzania poprawności danych nie zadziałają! Blokada działa tylko na dane wpisywane z klawiatury! Lista wartości do wyboru (1) Jeśli wypełniając arkusz danymi wpisujemy wielokrotnie informacje (np.: dni tygodnia, miesiące) można zastosować sprawdzanie poprawności przy pomocy opcji Lista. Najpierw należy przygotować na boku arkusza listę wszystkich możliwych opcji. Na przykład w komórkach I1:I10 są to nazwy miesięcy. Następnie na zakładce Ustawienia należy wybrać opcję Lista i w polu Źródło zaznaczyć fragment arkusza I1:I10.

58 Lista wartości do wyboru (2) Literatura Excel 2003 PL. Biblia, John Walkenbach, ISBN: , Helion, 2004 ABC Excel 2003 PL. Wydanie II, Maciej Groszek, ISBN: , Helion, 2006 Excel 2003 PL. Ćwiczenia zaawansowane, Krzysztof Masłowski, ISBN: , Helion 2004 Excel 2007 PL. Kurs, Piotr Czarny, ISBN: , Helion, 2007 Excel 2003 PL. Ilustrowany przewodnik, Krzysztof Masłowski, ISBN: , Helion 2005

59 Literatura Excel. Tabele i wykresy przestawne. Przewodnik po tworzeniu dynamicznych arkuszy kalkulacyjnych, Paul McFedries, ISBN: , Helion, 2006 Excel. Analiza danych biznesowych, Gerald Knight, ISBN: , Helion, 2006 Excel. Najlepsze sztuczki i chwyty, John Walkenbach, ISBN: , Helion, 2006

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich.

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich. Tabele przestawne Tabela przestawna to narzędzie służące do tworzenia dynamicznych podsumowań list utworzonych w Excelu lub pobranych z zewnętrznych baz danych. Raporty tabeli przestawnej pozwalają na

Bardziej szczegółowo

Technologia Informacyjna. Arkusz kalkulacyjny

Technologia Informacyjna. Arkusz kalkulacyjny Technologia Informacyjna Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny - program komputerowy służący do wykonywania obliczeń i wizualizacji otrzymanych wyników. Microsoft Excel Quattro Pro

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL ĆWICZENIA 4

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL ĆWICZENIA 4 Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL ĆWICZENIA 4 Uwaga! Każde ćwiczenie rozpoczynamy od stworzenia w katalogu Moje dokumenty swojego własnego katalogu roboczego, w którym będziecie Państwo zapisywać swoje pliki.

Bardziej szczegółowo

Uruchom polecenie z menu Wstaw Wykres lub ikonę Kreator wykresów na Standardowym pasku narzędzi.

Uruchom polecenie z menu Wstaw Wykres lub ikonę Kreator wykresów na Standardowym pasku narzędzi. Tworzenie wykresów w Excelu. Część pierwsza. Kreator wykresów Wpisz do arkusza poniższą tabelę. Podczas tworzenia wykresów nie ma znaczenia czy tabela posiada obramowanie lub inne elementy formatowania

Bardziej szczegółowo

TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z

TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z Program szkolenia 1. Tabele programu Excel 1.1. Wstawianie tabeli 1.2. Style tabeli 1.3. Właściwości tabeli 1.4. Narzędzia tabel 1.4.1. Usuń duplikaty 1.4.2. Konwertuj

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy. 16 h dydaktycznych (12 h zegarowych) NAZWA SZCZEGÓŁY CZAS. Skróty dostępu do narzędzi

Program szkoleniowy. 16 h dydaktycznych (12 h zegarowych) NAZWA SZCZEGÓŁY CZAS. Skróty dostępu do narzędzi Program szkoleniowy Microsoft Excel Poziom Podstawowy 16 h dydaktycznych (12 h zegarowych) NAZWA SZCZEGÓŁY CZAS 1. Skróty klawiszowe Skróty do przeglądania arkusza Skróty dostępu do narzędzi Skróty dotyczące

Bardziej szczegółowo

Wprowadzania liczb. Aby uniknąć wprowadzania ułamka jako daty, należy poprzedzać ułamki cyfrą 0 (zero); np.: wpisać 0 1/2

Wprowadzania liczb. Aby uniknąć wprowadzania ułamka jako daty, należy poprzedzać ułamki cyfrą 0 (zero); np.: wpisać 0 1/2 Wprowadzania liczb Liczby wpisywane w komórce są wartościami stałymi. W Excel'u liczba może zawierać tylko następujące znaki: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + - ( ), / $ %. E e Excel ignoruje znaki plus (+) umieszczone

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny EXCEL

Arkusz kalkulacyjny EXCEL ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL 1 Arkusz kalkulacyjny EXCEL Aby obrysować tabelę krawędziami należy: 1. Zaznaczyć komórki, które chcemy obrysować. 2. Kursor myszy ustawić na menu FORMAT i raz kliknąć lewym klawiszem

Bardziej szczegółowo

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy 1 Podstawowym przeznaczeniem arkusza kalkulacyjnego jest najczęściej opracowanie danych liczbowych i prezentowanie ich formie graficznej. Ale formuła arkusza kalkulacyjnego jest na tyle elastyczna, że

Bardziej szczegółowo

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej prowadzi: dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 04 Przygotowywanie danych źródłowych Poniżej przedstawiono zalecenia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Przenoszenie, kopiowanie formuł

Przenoszenie, kopiowanie formuł Przenoszenie, kopiowanie formuł Jeżeli będziemy kopiowali komórki wypełnione tekstem lub liczbami możemy wykorzystywać tradycyjny sposób kopiowania lub przenoszenia zawartości w inne miejsce. Jednak przy

Bardziej szczegółowo

MS Excel. Podstawowe wiadomości

MS Excel. Podstawowe wiadomości MS Excel Podstawowe wiadomości Do czego służy arkusz kalkulacyjny? Arkusz kalkulacyjny wykorzystywany jest tam gdzie wykonywana jest olbrzymia ilość żmudnych, powtarzających się według określonego schematu

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Katarzyna Nawrot Spis treści: 1. Podstawowe pojęcia a. Arkusz kalkulacyjny b. Komórka c. Zakres komórek d. Formuła e. Pasek formuły

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010

Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010 Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010 Czym jest Excel 2010 Excel jest programem umożliwiającym tworzenie tabel, a także obliczanie i analizowanie danych. Należy do typu

Bardziej szczegółowo

4.Arkusz kalkulacyjny Calc

4.Arkusz kalkulacyjny Calc 4.Arkusz kalkulacyjny Calc 4.1. Okno programu Calc Arkusz kalkulacyjny Calc jest zawarty w bezpłatnym pakiecie OpenOffice.org 2.4. Można go uruchomić, podobnie jak inne aplikacje tego środowiska, wybierając

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do MS Excel

Wprowadzenie do MS Excel Wprowadzenie do MS Excel Czym jest Excel? Excel jest programem umożliwiającym tworzenie tabel, a także obliczanie i analizowanie danych. Należy do typu programów nazywanych arkuszami kalkulacyjnymi. W

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: ARKUSZE KALKULACYJNE - MINI SKRYPT

BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: ARKUSZE KALKULACYJNE - MINI SKRYPT BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: ARKUSZE KALKULACYJNE - MINI SKRYPT 1. Wprowadzenie Arkusze kalkulacyjne Google umożliwiają łatwe tworzenie, udostępnianie

Bardziej szczegółowo

EXCEL TABELE PRZESTAWNE

EXCEL TABELE PRZESTAWNE EXCEL TABELE PRZESTAWNE ZADANIE 1. (3 punkty). Ze strony http://www.staff.amu.edu.pl/~izab/ pobierz plik o nazwie Tabela1.xlsx. Używając tabel przestawnych wykonaj następujące polecenia: a) Utwórz pierwszą

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Lekcja 1. Strona 1 z 13 Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Zeszyt Nowy plik programu Excel nazywany zeszytem lub skoroszytem składa się na ogół z trzech arkuszy. Przykładowe okno z otwartym

Bardziej szczegółowo

TABELE I WYKRESY W EXCELU I ACCESSIE

TABELE I WYKRESY W EXCELU I ACCESSIE TABELE I WYKRESY W EXCELU I ACCESSIE Adresowanie w Excelu A B C D 1 A1 $B1 C$1 $D$1 2 3 A B C D 1 15 =A1 2 =$A1 3 =A$1 4 =$A$1 Przesunąć w dół, w bok i w dół i bok Przekopiować w dół, w bok i w dół i bok

Bardziej szczegółowo

TABELE I WYKRESY W EXCELU I ACCESSIE

TABELE I WYKRESY W EXCELU I ACCESSIE TABELE I WYKRESY W EXCELU I ACCESSIE 1. Tabele wykonane w Excelu na pierwszych ćwiczeniach Wielkość prób samce samice wiosna/lato 12 6 jesień 6 7 zima 10 9 Średni ciężar osobnika SD ciężaru osobnika samce

Bardziej szczegółowo

najlepszych trików Excelu

najlepszych trików Excelu 70 najlepszych trików W Excelu 70 najlepszych trików w Excelu Spis treści Formatowanie czytelne i przejrzyste zestawienia...3 Wyświetlanie tylko wartości dodatnich...3 Szybkie dopasowanie szerokości kolumny...3

Bardziej szczegółowo

Aby zastosowad tabelę przestawną należy wybrad dowolną komórkę w arkuszu i z menu Wstawianie wybierz opcję Tabela Przestawna.

Aby zastosowad tabelę przestawną należy wybrad dowolną komórkę w arkuszu i z menu Wstawianie wybierz opcję Tabela Przestawna. Zajęcia nr 3: Tabele i wykresy przestawne Przypuśdmy, że mamy zbiór do analizy: Aby zastosowad tabelę przestawną należy wybrad dowolną komórkę w arkuszu i z menu Wstawianie wybierz opcję Tabela Przestawna.

Bardziej szczegółowo

Żurek INFOBroker. Szkolenia warsztaty konsultacje MS Excel. www.excel.jzurek.com. tel. 601 517 216

Żurek INFOBroker. Szkolenia warsztaty konsultacje MS Excel. www.excel.jzurek.com. tel. 601 517 216 Żurek INFOBroker Szkolenia warsztaty konsultacje MS Excel www.excel.jzurek.com tel. 601 517 216 MS Excel szkolenie dla początkujących i laików (program ramowy): o zastosowanie i budowa programu - do czego

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

BUDOSERWIS Z.U.H Sp. z o.o. ul. Kościuszki 31, Chorzów Agencja Reklamy, Promocji i Szkoleń

BUDOSERWIS Z.U.H Sp. z o.o. ul. Kościuszki 31, Chorzów Agencja Reklamy, Promocji i Szkoleń BUDOSERWIS Z.U.H Sp. z o.o. ul. Kościuszki 31, 41-500 Chorzów Agencja Reklamy, Promocji i Szkoleń PROGRAM SZKOLENIA TEMAT SZKOLENIA MS Excel poziom podstawowy FORMA KSZTAŁCENIA Zgodnie z 3 pkt. 5 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Opracował: mgr inż. Marcin Olech 2010-10-04

Opracował: mgr inż. Marcin Olech 2010-10-04 Laboratorium 4 Strona 1 z 17 Spis treści: 1. Wielowymiarowa analiza danych w arkusza kalkulacyjnych z wykorzystaniem MS Excel: a. tworzenie tabel przestawnych, b. tworzenie wykresów przestawnych. 2. Praca

Bardziej szczegółowo

Techniki wstawiania tabel

Techniki wstawiania tabel Tabele w Wordzie Tabela w Wordzie to uporządkowany układ komórek w postaci wierszy i kolumn, w które może być wpisywany tekst lub grafika. Każda komórka może być formatowana oddzielnie. Możemy wyrównywać

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA. Excel w Analizach danych.

PROGRAM SZKOLENIA. Excel w Analizach danych. PROGRAM SZKOLENIA Excel w Analizach danych SZKOLENIE JEST DLA OSÓB, KTÓRE: znają podstawy programu Microsoft Excel, w codziennej pracy wykorzystują Excel jako narzędzie analizy danych i chcą zgłębić posiadaną

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny MS Excel

Arkusz kalkulacyjny MS Excel Arkusz kalkulacyjny MS Excel I. Wprowadzenie do arkusza kalkulacyjnego Program Excel służy do tworzenia elektronicznego arkusza kalkulacyjnego, który umożliwia dokumentowanie i analizę danych numerycznych.

Bardziej szczegółowo

ABC 2002/XP PL EXCEL. Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings. Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9)

ABC 2002/XP PL EXCEL. Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings. Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9) ABC 2002/XP PL EXCEL Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9) Obszar roboczy programu (10) o Pasek tytułowy (10) o Przyciski Minimalizuj

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotował: dr inż. Janusz Jabłoński LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH Jeżeli nie jest potrzebna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA. Excel Średniozaawansowany z wprowadzeniem do tabel przestawnych i makr.

PROGRAM SZKOLENIA. Excel Średniozaawansowany z wprowadzeniem do tabel przestawnych i makr. PROGRAM SZKOLENIA Excel Średniozaawansowany z wprowadzeniem do tabel przestawnych i makr SZKOLENIE JEST DLA OSÓB, KTÓRE: znają podstawy programu Microsoft Excel, chcą przyspieszyć i usprawnić pracę oraz

Bardziej szczegółowo

2 Arkusz kalkulacyjny

2 Arkusz kalkulacyjny 2 Arkusz kalkulacyjny Excel 2007 2.1. Tworzenie skoroszytów Tworzenie, budowa oraz zapisywanie skoroszytów w programie Excel 2007 nie uległy zasadniczym różnicom w stosunku do programu Excel 2003, dlatego

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

MS EXCEL KURS DLA ZAAWANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM VBA

MS EXCEL KURS DLA ZAAWANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM VBA COGNITY Praktyczne Skuteczne Szkolenia i Konsultacje tel. 12 421 87 54 biuro@cognity.pl www.cognity.pl MS EXCEL KURS DLA ZAAWANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM VBA C O G N I T Y SZKOLENIE MS EXCEL KURS ZAAWANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Dodawanie grafiki i obiektów

Dodawanie grafiki i obiektów Dodawanie grafiki i obiektów Word nie jest edytorem obiektów graficznych, ale oferuje kilka opcji, dzięki którym można dokonywać niewielkich zmian w rysunku. W Wordzie możesz zmieniać rozmiar obiektu graficznego,

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY TEST EGZAMINACYJNY

PRZYKŁADOWY TEST EGZAMINACYJNY European Computer Competence Certificate PRZYKŁADOWY TEST EGZAMINACYJNY Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Informatycznych ECCC Moduł: IT M3 Arkusze kalkulacyjne Poziom: B Średniozaawansowany FUNDACJA

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Formularze i raporty

BAZY DANYCH Formularze i raporty BAZY DANYCH Formularze i raporty Za pomocą tabel można wprowadzać nowe dane, przeglądać i modyfikować dane już istniejące. Jednak dla typowego użytkownika systemu baz danych, przygotowuje się specjalne

Bardziej szczegółowo

3.7. Wykresy czyli popatrzmy na statystyki

3.7. Wykresy czyli popatrzmy na statystyki 3.7. Wykresy czyli popatrzmy na statystyki Współczesne edytory tekstu umożliwiają umieszczanie w dokumentach prostych wykresów, służących do graficznej reprezentacji jakiś danych. Najprostszym sposobem

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Elektroenergetyki Technologie informatyczne

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Elektroenergetyki Technologie informatyczne Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Elektroenergetyki Technologie informatyczne Microsoft Excel Ćw. 4 1. Bazy danych w programie Excel - wprowadzenie Program MS Excel umożliwia

Bardziej szczegółowo

Krótki przewodnik po Open Calc

Krótki przewodnik po Open Calc Krótki przewodnik po Open Calc Uwaga. Po szczegółową pomoc odsyłam do pliku pomocy. W arkuszu kalkulacyjnym możemy sporządzić dowolne zestawienia i przeliczenia danych w sposób elegancki i automatyczny.

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 3: Arkusze kalkulacyjne

Sylabus Moduł 3: Arkusze kalkulacyjne Sylabus Moduł 3: Arkusze kalkulacyjne Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja zawiera podstawowe

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ KALKULACYJNY komórka

ARKUSZ KALKULACYJNY komórka ARKUSZ KALKULACYJNY Arkusz kalkulacyjny program służący do obliczeń, kalkulacji i ich interpretacji graficznej w postaci wykresów. Przykłady programów typu Arkusz Kalkulacyjny: - Ms Excel (*.xls; *.xlsx)

Bardziej szczegółowo

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt.

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt. Grafika w dokumencie Wprowadzanie ozdobnych napisów WordArt Do tworzenia efektownych, ozdobnych napisów służy obiekt WordArt. Aby wstawić do dokumentu obiekt WordArt: 1. Umieść kursor w miejscu, w którym

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2 - 1 - MS EXCEL CZ.2 FUNKCJE Program Excel zawiera ok. 200 funkcji, będących predefiniowanymi formułami, słuŝącymi do wykonywania określonych obliczeń. KaŜda funkcja składa się z nazwy funkcji, która określa

Bardziej szczegółowo

ECDL zaawansowany, moduł EXCEL

ECDL zaawansowany, moduł EXCEL ECDL zaawansowany, moduł EXCEL Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Czas trwania szkolenia - 20h (3 dni szkoleniowe) Grupa- 10 osób Terminy - 18-20

Bardziej szczegółowo

Ćw. IV. Tabele przestawne

Ćw. IV. Tabele przestawne Ćw. IV. Tabele przestawne Przykład 1. Dysponujemy raportem w formacie tabeli (Arkusz: Tabele Przestawne ) o trzech kolumnach zawierających: nazwę produktu, kategorie, do której produkt ten należy, oraz

Bardziej szczegółowo

Jak sprawnie filtrować i sprawdzać poprawność danych w Excelu? 1

Jak sprawnie filtrować i sprawdzać poprawność danych w Excelu? 1 Jakie możliwości daje autofiltr... 1 Niestandardowe filtrowanie transakcji względem nazw produktów i dat... 3 Sprzedaż produktów w określonym czasie i wybranych miastach filtr zaawansowany... 5 Kontrola

Bardziej szczegółowo

Arkusz strona zawierająca informacje. Dokumenty Excela są jakby skoroszytami podzielonymi na pojedyncze arkusze.

Arkusz strona zawierająca informacje. Dokumenty Excela są jakby skoroszytami podzielonymi na pojedyncze arkusze. ARKUSZ KALKULACYJNY Arkusz strona zawierająca informacje Dokumenty Excela są jakby skoroszytami podzielonymi na pojedyncze arkusze. Obszar roboczy fragment ekranu, na którym dokonywane są obliczenia Wiersze

Bardziej szczegółowo

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30 MS Word 2010 Długi dokument Praca z długim dokumentem Kinga Sorkowska 2011-12-30 Dodawanie strony tytułowej 1 W programie Microsoft Word udostępniono wygodną galerię wstępnie zdefiniowanych stron tytułowych.

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Praca z tabelami

Zadanie 3. Praca z tabelami Zadanie 3. Praca z tabelami Niektóre informacje wygodnie jest przedstawiać w tabeli. Pokażemy, w jaki sposób można w dokumentach tworzyć i formatować tabele. Wszystkie funkcje związane z tabelami dostępne

Bardziej szczegółowo

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25 MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 25 Bazy danych Microsoft Excel 2007 udostępnia szereg funkcji i mechanizmów obsługi baz danych (zwanych

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia EXCEL W ANALIZACH DANYCH.

Program szkolenia EXCEL W ANALIZACH DANYCH. Program szkolenia EXCEL W ANALIZACH DANYCH SZKOLENIE JEST DLA OSÓB, KTÓRE: znają podstawy programu Microsoft Excel, w codziennej pracy wykorzystują Excel jako narzędzie analizy danych i chcą zgłębić posiadaną

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia Skopiować do swojego folderu plik cwiczenia-kl.ii.xls, a następnie zmienić jego nazwę na imię i nazwisko ucznia

Ćwiczenia Skopiować do swojego folderu plik cwiczenia-kl.ii.xls, a następnie zmienić jego nazwę na imię i nazwisko ucznia Temat 23 : Poznajemy podstawy pracy w programie Excel. 1. Arkusz kalkulacyjny to: program przeznaczony do wykonywania różnego rodzaju obliczeń oraz prezentowania i analizowania ich wyników, utworzony (w

Bardziej szczegółowo

Wstęp Arkusz kalkulacyjny Za co lubimy arkusze kalkulacyjne Excel

Wstęp Arkusz kalkulacyjny Za co lubimy arkusze kalkulacyjne Excel SPIS TREŚCI Wstęp... 7 1 Arkusz kalkulacyjny... 11 Za co lubimy arkusze kalkulacyjne... 14 Excel 2007... 14 2 Uruchamianie programu... 17 3 Okno programu... 21 Komórka aktywna... 25 4 Nawigacja i zaznaczanie...

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel

Podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel Podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel Informacje o usłudze Numer usługi 2016/11/16/5015/23696 Cena netto 570,00 zł Cena brutto 701,10 zł Cena netto za godzinę 47,50 zł Cena brutto za godzinę 58,43

Bardziej szczegółowo

Zadanie 11. Przygotowanie publikacji do wydrukowania

Zadanie 11. Przygotowanie publikacji do wydrukowania Zadanie 11. Przygotowanie publikacji do wydrukowania Edytor Word może służyć również do składania do druku nawet obszernych publikacji. Skorzystamy z tych możliwości i opracowany dokument przygotujemy

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia EXCEL ŚREDNIOZAAWANSOWANY.

Program szkolenia EXCEL ŚREDNIOZAAWANSOWANY. Program szkolenia EXCEL ŚREDNIOZAAWANSOWANY SZKOLENIE JEST DLA OSÓB, KTÓRE: znają podstawy programu Microsoft Excel, chcą przyspieszyć i usprawnić pracę oraz poszerzyć posiadaną już wiedzę z zakresu wprowadzania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA. Excel w logistyce.

PROGRAM SZKOLENIA. Excel w logistyce. PROGRAM SZKOLENIA Excel w logistyce SZKOLENIE JEST DLA OSÓB, KTÓRE: znają podstawy programu Microsoft Excel, pracują lub zarządzają działami sprzedaży lub logistyki, chcą zoptymalizować czas przygotowywania

Bardziej szczegółowo

Podstawy informatyki

Podstawy informatyki Podstawy informatyki semestr I, studia stacjonarne I stopnia Elektronika rok akademicki 2012/2013 Pracownia nr 5 Edytor tekstu Microsoft Word 2007 mgr inż. Adam Idźkowski Pracownia nr 5 2 Edytor tekstu

Bardziej szczegółowo

Pracownia Informatyczna Instytut Technologii Mechanicznej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Podstawy Informatyki i algorytmizacji

Pracownia Informatyczna Instytut Technologii Mechanicznej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Podstawy Informatyki i algorytmizacji Pracownia Informatyczna Instytut Technologii Mechanicznej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Podstawy Informatyki i algorytmizacji wykład 1 dr inż. Maria Lachowicz Wprowadzenie Dlaczego arkusz

Bardziej szczegółowo

Excel 2007 PL. Pierwsza pomoc

Excel 2007 PL. Pierwsza pomoc . Pierwsza pomoc Autor: Bartosz Gajda ISBN: 978-83-246-1095-2 Format: A5, stron: 92 Kto w dzisiejszych zwariowanych czasach chcia³by traciæ cenne godziny na robienie papierowych sprawozdañ i zestawieñ?

Bardziej szczegółowo

Dane w poniższej tabeli przedstawiają sprzedaż w dolarach i sztukach oraz marżę wyrażoną w dolarach dla:

Dane w poniższej tabeli przedstawiają sprzedaż w dolarach i sztukach oraz marżę wyrażoną w dolarach dla: Przykład 1. Dane w poniższej tabeli przedstawiają sprzedaż w dolarach i sztukach oraz marżę wyrażoną w dolarach dla: 24 miesięcy, 8 krajów, 5 kategorii produktów, 19 segmentów i 30 brandów. Tabela ta ma

Bardziej szczegółowo

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład III W prezentacji wykorzystano fragmenty i przykłady z książki: Joe Habraken;

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1 - Arkusze kalkulacyjne

Ćwiczenie 1 - Arkusze kalkulacyjne Ćwiczenie 1 - Arkusze kalkulacyjne 1. Uruchomić program Excel, utworzyć plik o nazwie Ćwiczenia_excel.xls, a następnie zapisać go na dysku D w swoim folderze. 2. Ćwiczenia wstępne Zaznaczyć pojedynczą

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2 Slajd 1 Excel Slajd 2 Redagowanie danych Wprowadzanie danych do pustej komórki Po kliknięciu na komórkę

Bardziej szczegółowo

Pracownia Informatyczna Instytut Technologii Mechanicznej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Podstawy Informatyki i algorytmizacji

Pracownia Informatyczna Instytut Technologii Mechanicznej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Podstawy Informatyki i algorytmizacji Pracownia Informatyczna Instytut Technologii Mechanicznej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Podstawy Informatyki i algorytmizacji wykład 6 dr inż. Maria Lachowicz Zagadnienia poruszane w ramach

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy Instrukcja obsługi programu 2.18. Terminy, alarmy Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2007-09-25 System Informatyczny CELAB Terminy, alarmy Spis treści 1. Terminy, alarmy...2 1.1. Termin

Bardziej szczegółowo

11. Tabele przestawne

11. Tabele przestawne 11. Tabele przestawne 11.1. Wprowadzenie Arkusz kalkulacyjny jest zwykle postrzegany, jako narzędzie do wykonywania prostych lub bardziej zaawansowanych obliczeń, z wykorzystaniem wbudowanych funkcji lub

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum

Kadry Optivum, Płace Optivum Kadry Optivum, Płace Optivum Jak seryjnie przygotować wykazy absencji pracowników? W celu przygotowania pism zawierających wykazy nieobecności pracowników skorzystamy z mechanizmu Nowe wydruki seryjne.

Bardziej szczegółowo

Aby utworzyć tabelę przestawną należy ustawić aktywną komórkę na dowolnej komórce tabeli z danymi i wybrać z

Aby utworzyć tabelę przestawną należy ustawić aktywną komórkę na dowolnej komórce tabeli z danymi i wybrać z Tabele przestawne Przykład 1. Dysponujemy raportem w formacie tabeli (Arkusz: Tabele Przestawne ) o trzech kolumnach zawierających: nazwę produktu, kategorie, do której produkt ten należy, oraz jego sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Excel Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2 Slajd 1 Slajd 2 Wprowadzanie danych do pustej komórki Po kliknięciu na komórkę rozpoczynamy wprowadzanie

Bardziej szczegółowo

Formularze w programie Word

Formularze w programie Word Formularze w programie Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje można następnie

Bardziej szczegółowo

Tabele przestawne tabelą przestawną. Sprzedawcy, Kwartały, Wartości. Dane/Raport tabeli przestawnej i wykresu przestawnego.

Tabele przestawne tabelą przestawną. Sprzedawcy, Kwartały, Wartości. Dane/Raport tabeli przestawnej i wykresu przestawnego. Tabele przestawne Niekiedy istnieje potrzeba dokonania podsumowania zawartości bazy danych w formie dodatkowej tabeli. Tabelę taką, podsumowującą wybrane pola bazy danych, nazywamy tabelą przestawną. Zasady

Bardziej szczegółowo

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy.

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. Do wprowadzania danych do tabel słuŝą formularze. Dlatego zanim przystąpimy do wypełniania danymi nowo utworzonych tabel, najpierw przygotujemy odpowiednie

Bardziej szczegółowo

Co to jest arkusz kalkulacyjny?

Co to jest arkusz kalkulacyjny? Co to jest arkusz kalkulacyjny? Arkusz kalkulacyjny jest programem służącym do wykonywania obliczeń matematycznych. Za jego pomocą możemy również w czytelny sposób, wykonane obliczenia przedstawić w postaci

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Ćwiczenia nr 4 Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Arkusz kalkulacyjny składa się z komórek powstałych z przecięcia wierszy, oznaczających zwykle przypadki, z kolumnami, oznaczającymi

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI LABORATORIUM TECHNOLOGIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIOTECHNOLOGII Aplikacja bazodanowa: Cz. II Rzeszów, 2010 Strona 1 z 11 APLIKACJA BAZODANOWA MICROSOFT ACCESS

Bardziej szczegółowo

Formatowanie tekstu za pomocą zdefiniowanych stylów. Włączanie okna stylów. 1. zaznaczyć tekst, który chcemy formatować

Formatowanie tekstu za pomocą zdefiniowanych stylów. Włączanie okna stylów. 1. zaznaczyć tekst, który chcemy formatować Style Bardzo często w edytorze podczas pisania tekstu zachodzi potrzeba wielokrotnego powtórzenia czynności związanych z formatowaniem. Aby zapobiec stałemu otwieraniu okien dialogowych i wybierania stale

Bardziej szczegółowo

ECDL Advanced Moduł AM4 Arkusze kalkulacyjne Syllabus, wersja 2.0

ECDL Advanced Moduł AM4 Arkusze kalkulacyjne Syllabus, wersja 2.0 ECDL Advanced Moduł AM4 Arkusze kalkulacyjne Syllabus, wersja 2.0 Copyright 2010, Polskie Towarzystwo Informatyczne Zastrzeżenie Dokument ten został opracowany na podstawie materiałów źródłowych pochodzących

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

2. Tworzenie tabeli przestawnej. W pierwszym oknie dialogowym kreatora określamy źródło danych, które mamy zamiar analizować.

2. Tworzenie tabeli przestawnej. W pierwszym oknie dialogowym kreatora określamy źródło danych, które mamy zamiar analizować. 1. Tabele przestawne Tabele przestawne pozwalają zestawiać dane zawarte w bazach danych przechowywanych w skoroszytach lub plikach zewnętrznych. Tabela przestawna jest dynamicznym zestawieniem danych zawartych

Bardziej szczegółowo

Excel wykresy niestandardowe

Excel wykresy niestandardowe Excel wykresy niestandardowe Uwaga Przy robieniu zadań zadbaj by każde zadanie było na kolejnym arkuszu, zadanie na jednym, wykres na drugim, kolejne zadanie na trzecim itd.: Tworzenie wykresów Gantta

Bardziej szczegółowo

Tabele Przestawne Podstawy

Tabele Przestawne Podstawy Tabele Przestawne Podstawy Przykłady opisane w tej lekcji dostępne są w arkuszu Excela: Tabele Przestawne Podstawy.xls, tylko ich samodzielne przerobienie daje gwarancję zapamiętania tej lekcji. Podstawy

Bardziej szczegółowo

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów 1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów Co to jest styl? Styl jest ciągiem znaków formatujących, które mogą być stosowane do tekstu w dokumencie w celu szybkiej zmiany jego wyglądu. Stosując styl, stosuje

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia bazy danych

Podstawowe pojęcia bazy danych 7.5. Baza danych w arkuszu kalkulacyjnym Przykład 7.16 Zaprojektuj wykres kołowy 3-W pokazujący procentowy udział dochodów z różnych źródeł w podsumowaniu roku 2008 oraz umieść na wykresie wartości procentowe

Bardziej szczegółowo

EXCEL. Diagramy i wykresy w arkuszu lekcja numer 6. Instrukcja. dla Gimnazjum 36 - Ryszard Rogacz Strona 20

EXCEL. Diagramy i wykresy w arkuszu lekcja numer 6. Instrukcja. dla Gimnazjum 36 - Ryszard Rogacz Strona 20 Diagramy i wykresy w arkuszu lekcja numer 6 Tworzenie diagramów w arkuszu Excel nie jest sprawą skomplikowaną. Najbardziej czasochłonne jest przygotowanie danych. Utworzymy następujący diagram (wszystko

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY Moduł 3 - Przetwarzanie tekstów - od kandydata wymaga się zaprezentowania umiejętności wykorzystywania programu do edycji tekstu. Kandydat powinien wykonać zadania o charakterze podstawowym związane z

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Publisher 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DO ARKUSZA KALKULACYJNEGO Excel 2003

INSTRUKCJE DO ARKUSZA KALKULACYJNEGO Excel 2003 INSTRUKCJE DO ARKUSZA KALKULACYJNEGO Excel 2003 Formatowanie arkusza: Ćwiczenie 1 Przygotujmy tabelkę w arkuszu kalkulacyjnym (jak na rysunku). 1. Nazwę Arkusza1 zmieniamy na nazwę Ćw1 Naciskamy prawym

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Zaawansowane arkusze kalkulacyjne Moduł A2 Sylabus, wersja 2.0

ECDL/ICDL Zaawansowane arkusze kalkulacyjne Moduł A2 Sylabus, wersja 2.0 ECDL/ICDL Zaawansowane arkusze kalkulacyjne Moduł A2 Sylabus, wersja 2.0 Przeznaczenie sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy sylabus dla modułu ECDL/ICDL Zaawansowane arkusze kalkulacyjne. Sylabus

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny Excel

Arkusz kalkulacyjny Excel Arkusz kalkulacyjny Excel Ćwiczenie 1. Sumy pośrednie (częściowe). POMOC DO ĆWICZENIA Dzięki funkcji sum pośrednich (częściowych) nie jest konieczne ręczne wprowadzanie odpowiednich formuł. Dzięki nim

Bardziej szczegółowo