NIELEGALNY OBRÓT TOWARAMI I PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ILLICIT TRADE IN GOODS AND INTELLECTUAL PROPERTY (IP) CRIME

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NIELEGALNY OBRÓT TOWARAMI I PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ILLICIT TRADE IN GOODS AND INTELLECTUAL PROPERTY (IP) CRIME"

Transkrypt

1 OSU- III /2014 NIELEGALNY OBRÓT TOWARAMI I PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ PROGRAM SZKOLENIA DLA PROKURATORÓW WSPÓŁORGANIZOWANEGO PRZEZ KRAJOWĄ SZKOŁĘ SĄDOWNICTWA I PROKURATURY ORAZ OFFICE of LEGAL AFFAIRS (OLA - Biuro Prawne Interpolu) 9-11 września 2014 r. ILLICIT TRADE IN GOODS AND INTELLECTUAL PROPERTY (IP) CRIME TRAINING PROGRAM FOR PROSECUTORS Co-organized by the NATIONAL SCHOOL OF JUDICIARY AND PUBLIC PROSECUTION AND INTERPOL S OFFICE OF LEGAL AFFAIRS (OLA) 9-11 September 2014 Miejsce Place Ośrodek Szkoleniowy w Dębem (Training Center in Dębe) Nad Zalewem Zegrzyńskim Serock tel Organizator Organizers Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury National School of Judiciary and Public Prosecution tel , fax Biuro Prawne Interpolu reprezentowane przez Sekcję Interpolu BMWP KGP INTERPOL s Office of Legal Affairs

2 TRAINING PROGRAM FOR PROSECUTORS Osoby odpowiedzialne ze strony organizatora Focal points Marek Manowiec Sędzia (Judge) tel Nadkom Bogusław Kołdys Kierownik Sekcji Interpolu BMWP KGP (Head of the Section of INTERPOL BMWP KGP) Organizacja Arrangements Artur Nakonieczny Specjalista (Specialist) tel Zastępca Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury ds. Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej Sędzia Adam Czerwiński Deputy Director National School of Judiciary and Public Prosecution School for Training and International Cooperation Judge Adam Czerwiński 2

3 TRAINING PROGRAM FOR PROSECUTORS PORZĄDEK DZIENNY AGENDA WTOREK, 9 września 2014 r. TUESDAY, 9 September Przyjazd uczestników Odjazd autokaru z Warszawy do Ośrodka w Dębem, parking przy Pałacu Kultury i Nauki od strony Muzeum Techniki i Kinoteki wzdłuż Al. Jerozolimskich (autokar za przednią szybą będzie posiadał tabliczkę ze skrótem: KSSiP lub Dębe) Arrival of participants Zakwaterowanie uczestników szkolenia Accommodation of participants Obiad Lunch Powitanie uczestników i otwarcie szkolenia (S. Betti) Welcome Ceremony Omówienie celów szkolenia i wprowadzenie do problematyki (R. Mangion) Na czym polegają przestępstwa przeciwko własności intelektualnej? W jaki sposób łączą się one z nielegalnym obrotem towarami? Określenie obszarów problemowych Presentation of objectives and setting the scene What is IP crime? How does it relate to illicit trade? Identification of issues Wprowadzenie do problematyki (E. Savona) Typy przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu w ujęciu kryminalnym; Typy przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu w ujęciu prawnym; Uczestnicy procederu, towary znajdujące się obrocie; Udział transgranicznych zorganizowanych grup przestępczych; Polityka kontroli przestępczości 3

4 TRAINING PROGRAM FOR PROSECUTORS Wyzwania podejmowane w kierunku zmniejszenia przestępczości; Setting the scene Typologies of illicit trade (criminological approach) Typologies of illicit trade (legal approach) Actors, goods, mechanisms involved Involvement of transnational organized criminals Crime control policies The challenge of reducing opportunities Źródła prawa międzynarodowego w zakresie obrotu towarami i praw własności intelektualnej (S. Betti) Regulacje i umowy międzynarodowe; Regulacje i umowy resortowe; Powoływanie się na umowy międzynarodowe: jak, kiedy, dlaczego? Stan ratyfikacji umów międzynarodowych w Polsce; Zajęcie nielegalnych zysków uzyskanych przez sprawców; Współprac a międzynarodowa w sprawach karnych; - Wzajemna pomoc prawna (MLA), ekstradycja; - Znaczenie; - Mechanizm, podstawy prawne; - Problemy praktyczne; Przerwa na kawę lub herbatę The applicable international legal framework covering illicit trade and IP Crime Cross-sectoral criminal justice treaties Sector-specific criminal justice treaties Using the international treaties: how, when, why? Ratification status in Poland Confiscation of Proceeds of Crime International Cooperation in criminal matters - MLA, Extradition - Importance - Mechanisms and legal bases - Issues in practice Coffee break 4

5 TRAINING PROGRAM FOR PROSECUTORS Współpraca międzynarodowa w sprawach karnych ściganych w Unii Europejskiej (P. Suchan, M. Mokrecka-Podsiadlo) Kolacja Ściganie przestępstw przeciwko własności intelektualnej w Unii Europejskiej; Akty prawne regulujące prawa własności intelektualnej; Współpraca międzynarodowa Wzajemna pomoc prawna (MLA), ekstradycja; Wspólne zespoły dochodzeniowo-śledcze (JIT); Postępowania prowadzone w UE; International Cooperation in criminal matters: EU perspective Dinner EU approach to IP infringements Applicable EU legislation International cooperation MLA, Extradition, Letters of Requests/Letters Rogatory (LORS), European Arrest Warrants (EAWs) EU cases ŚRODA, 10 września 2014 r. WEDNESDAY, 10 September Śniadanie Breakfast Działania operacyjne prowadzone przez europejskie organy ścigania (S. Di Meo) Działania dochodzeniowo-śledcze prowadzone przez policję w sprawach związanych z nielegalnym obrotem towarami i przestępstwami przeciwko własności intelektualnej; Współpraca międzyresortowa Policja, Prokuratura, Służby Celne; Wyzwania i problemy stojące przed Policją; Operacje przeprowadzone przez INTEERPOL, przyszłe zadania; Operational law enforcement activities in Europe How police conduct illicit trade and IP investigations Interagency cooperation police, prosecutors, Customs Challenges and difficulties for police Former and future INTERPOL led operations 5

6 TRAINING PROGRAM FOR PROSECUTORS Współpraca międzynarodowa w sprawach karnych ściganych w Unii Europejskiej (A. Romanowski) Akty prawne regulujące prawa własności intelektualnej; Rola Europolu Wspólne zespoły dochodzeniowo-śledcze (JIT); Postępowania prowadzone w UE; International Cooperation in criminal matters: EU perspective Applicable EU legislation Role of EUROPOL Joint investigation teams (JIT) EU cases Przerwa na kawę lub herbatę Coffee break Ściganie przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu i własności intelektualnej (R. Mangion) Obiad Rodzaje zarzutów stawianych w postępowaniu; Związek pomiędzy przestępstwami przeciwko własności intelektualnej a innymi kategoriami przestępstw Problem zorganizowanej przestępczości; Przestępstwa towarzyszące; Prosecuting illicit trade and IP crime Lunch Categories of offences charged Links between IP crime and other types of criminal activities An organized crime perspective Supporting criminal conducts Ściganie przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu i własności intelektualnej: inne kraje Unii Europejskiej (Włochy) (D. Airoma) Omówienie aktów prawnych; Uczestnicy; Wyzwania stojące przed Prokuraturą; Przykłady prowadzonych postępowań; 6

7 TRAINING PROGRAM FOR PROSECUTORS Prosecuting illicit trade and IP Crime: The Perspective of other EU countries (Italy) Overview of legislative framework Actors involved Challenges for prosecution Case studies Współpraca z sektorem prywatnym (L.Wiwala, A. Kolwas, M. Sayal, M. Ziółkowski) Rola sektora prywatnego w ściganiu przestępstw; Wyzwania stojące przed sektorem prywatnym; Wkład sektora prywatnego; Private sector partnerships Role of the private sector in prosecutions Challenges for the private sector What the private sector can contribute Przerwa na kawę lub herbatę Coffee break Dyskusje w grupach (R. Mangion) Zarzuty najczęściej stawiane przez polskich prokuratorów w sprawach o fałszerstwo i przemyt; Praktyka prokuratorska a: - Stawianie zarzutów; - Ramy czasowe rozpraw sądowych; - Międzynarodowe praktyki i mechanizmy współpracy; - Powinności dowodowe ciążące na oskarżycielu; - Interpretacja obowiązującego prawa; - Zajęcie nielegalnych zysków uzyskanych przez sprawców: czy jest możliwe w przypadku przestępstw przeciwko własności intelektualnej? - Inne problemy; Group discussion What charges are most often used to prosecute counterfeiting activity and smuggling in Poland? What challenges do you face as prosecutors relating to: Laying charges Timeframes for trials 7

8 18.00 Kolacja TRAINING PROGRAM FOR PROSECUTORS Dinner International cooperation mechanisms and practices Evidentiary burdens to be met Judicial interpretation of applicable legislation Confiscation of proceeds of crime: is it possible for IP crime Other CZWARTEK, 11 września 2014 r. THURSDAY, 11 September Śniadanie Breakfast Doświadczenia polskich służb ściganie nielegalnego obrotu towarami i przestępstw przeciwko własności intelektualnej w Polsce (D. Kuberski) Wprowadzenie akty prawne regulujące prawa własności intelektualnej i zakres ochrony karno-prawnej; Akty prawne regulujące kwestie zwalczania przestępczości zorganizowanej i przestępstw towarzyszących; Wyzwania stojące przed Prokuraturą; Rola właścicieli praw; Przerwa na kawę lub herbatę The Polish Experience - Prosecuting illicit trade and IP crime in Poland Setting the scene legislative framework for IP crime and its application Legislative framework for organized crime and supporting criminal conducts Prosecutorial challenges Role of rights holders Coffee break Przykładowe postępowanie i dyskusja (R. Mangion) Dyskusje w małych grupach; Case study and discussion Small group discussions 8

9 TRAINING PROGRAM FOR PROSECUTORS Podsumowanie i zakończenie szkolenia (S. Betti, R. Mangion) Omówione kwestie; Podsumowanie omówionych wyzwań; Propozycje rozwiązań, pomysły, perspektywy. Conclusions and Closing Ceremony Issues discussed Overview of discussed challenges Proposed solutions, ideas, and next steps Obiad Lunch Odjazd uczestników szkolenia Departure of participants Uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział w Szkoleniu. Participants will receive certificates for their participation in the Seminar 9

10 Speakers/Prelegenci TRAINING PROGRAM FOR PROSECUTORS Stefano Betti jest Starszym Radcą w Biurze Prawnym INTERPOLU. Koordynuje działania prawne w zakresie nielegalnego handlu i fałszerstw. Przed wstąpieniem do INTERPOLU, pracował w Biurze Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości, zapewniając Rządom prawne usługi doradcze na temat walki z terroryzmem, zapobiegania przestępczości zorganizowanej i zwalczania korupcji. Wcześniej współpracował z Instytutem Badawczym Narodów Zjednoczonych ds. Międzyregionalnej Przestępczości i Sprawiedliwości nad rozmaitymi projektami związanymi z zapobieganiem przestępczości i sądownictwem. Pan Betti posiada tytuł prawniczy z Uniwersytetu Mediolańskiego we Włoszech, ze specjalizacją w międzynarodowym prawie kryminalnym oraz magisterium z London School of Economics, UK. Stefano Betti is Senior Counsel at the Office of Legal Affairs, INTERPOL. He coordinates the legal activities in the area of illicit trade and counterfeiting. Before joining INTERPOL, he worked for the United Nations Office on Drugs and Crime, providing legal advisory services to Governments on counter-terrorism, the prevention of organized crime and anti-corruption. Previously, he collaborated with the United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute and the European Parliament on different projects relating to crime prevention and criminal justice. Mr Betti has a law degree from the University of Milan, Italy, with specialization in international criminal law, and a Master degree from the London School of Economics, UK. Rosella Mangion jest prawnikiem w Biurze Prawnym INTERPOLU, i zajmuje się tematyką nielegalnego handlu i fałszerstwami. Przed wstąpieniem do INTERPOLU, pani Mangion była prokuratorem w Prokuraturze w New South Wales w Australii, odpowiedzialnym za oskarżenia poważnych przestępstw kryminalnych, występując podczas procesów sądowych, postępowań sentencyjnych i odwoławczych. To doświadczenie dostarczyło jej praktycznej znajomości prawa, polityki i polityków z pierwszej ręki, a wyzwania dały znajomość krajowych podstaw prawnych. Wcześniej pracowała jako prawnik in-house w Ministerstwie Finansów Australii. Pani Mangion posiada tytuł BA, LLB oraz tytuł honorowy z Łaciny, wszystkie z Uniwersytetu Sydney, w Australii. Rosella Mangion is legal officer with the Office of Legal Affairs, INTERPOL, working in the area of illicit trade and counterfeiting. Before joining INTERPOL, Ms Mangion was a solicitor for New South Wales 10

11 TRAINING PROGRAM FOR PROSECUTORS Speakers/Prelegenci Office of the Director of Public Prosecutions, Australia, responsible for prosecuting serious criminal offences and appearing at trial, sentence and appeal proceedings. This experience provided her with practical, first-hand knowledge of law, policy and politics, and the challenges facing prosecutors within the domestic legal framework. Previously, she worked as an in-house solicitor for the Australian Department of Finance. Ms Mangion has a BA, an LLB and an Honours degree in Latin, all from the University of Sydney, Australia. Simone Di Meo jest majorem Włoskiej Policji Finansowej (Guardia di Finanza), oddelegowanym obecnie do Sekretariatu Generalnego INTERPOLU w Lyonie, Francja. W ramach Programu INTERPOLU ds. Obrotu Nielegalnymi Towarami i Fałszerstw (Trafficking in Illicit Goods and Counterfeiting Programme), odpowiada za Region Europejski i pełni funkcję Punktu Kontaktowego ds. przestępstw związanych z wyrobami tytoniowymi. Ukończył Akademię Policyjną "Accademia della Guardia di Finanza" - w Uzyskał tytuł magisterski w dziedzinie Nauk Politycznych oraz Prawa.. Przed wstąpieniem INTERPOLU w roku 2009, specjalizował się w operacjach we Włoszech, swoim kraju ojczystym, w dziedzinie będącej pod znaczącym wpływem przestepczości zorganizowanej (Neapol: ; Torre del Greco: ). W tym okrasie uzyskał doświadczenie głównie w zakresie przestępczości dot. własności intelektualnej, przemytu papierosów, narkotyków oraz przestępczości finansowej. Simone Di Meo is a Major of the Italian Financial Police (Guardia di Finanza), currently seconded to the INTERPOL General Secretariat in Lyon, France. Within the INTERPOL Trafficking in Illicit Goods and Counterfeiting Programme, he is responsible for the European Region, as well as Focal Point for tobacco-related crime. He graduated from the "Accademia della Guardia di Finanza" - Police Academy in At the end of his studies, he earned a Master's degree in Political Sciences and Government and a Master s degree in Law. Before joining INTERPOL in 2009, he specialized in operations in Italy, his native country, in a field significantly characterized by the presence of organized crime (Naples: ; Torre del Greco: ). During that time, he mainly acquired experience in Intellectual Property crime, cigarette smuggling, drug trafficking and financial investigations. 11

12 Speakers/Prelegenci TRAINING PROGRAM FOR PROSECUTORS Domenico Airoma urodzony w Neapolu w roku Posiada 26 lat doświadczenia, jako sędzia i oskarżyciel publiczny. Był prokuratorem publicznym w Prokuraturze Antymafijnej w Neapolu, a następnie Zastępcą Prokuratora Generalnego w Prokuraturze w Cosenza (Włochy), a obecnie jest Zastępcą Prokuratora Generalnego w Prokuraturze w Północnym Neapolu. Ma duże doświadczenie w technicznym wsparciu projektów prowadzonych przez Komisję UE w państwach Bałkanów Zachodnich (CARDS Projects Module 4; PAMECA; twinning Albania-Spain-Italy; EURALIUS 2 Albania), Rosji oraz Azji Centralnej. Jest krótko-terminowym ekspertem TAJEX oraz członkiem Komisji UE ds. szkolenia sędziów i oskarżycieli publicznych. Domenico Airoma was born in Naples in He has 26 years of experience as judge and public prosecutor. He was a Public Prosecutor at the Anti-mafia Prosecution Office in Naples, then was Deputy Chief Prosecutor at Prosecution Office in Cosenza (Italy), and is now Deputy Chief Prosecutor at Prosecution Office in North Naples. He has broad experience in technical assistance projects carried out by the EU Commission in Western Balkan Countries (CARDS Projects Module 4; PAMECA; twinning Albania-Spain-Italy; EURALIUS 2 Albania), Russia and Central Asia. He is a TAJEX short term expert and also a member of EU Commission for the training of judges and public prosecutors. Andrzej Kolwas jest adwokatem, aktualnie praktykującym w Szwajcarii, gdzie zajmuje pozycję in-house Senior Counsel w międzynarodowym koncernie tytoniowym. Pan Kolwas specjalizuje się w prawie procesowym i zagadnieniach regulacyjnych związanych z nielegalnym handlem i produkcją wyrobów tytoniowych w Unii Europejskiej. W przeszłości Pan Kolwas pracował w działach regulacyjnych i procesowych renomowanych międzynarodowych kancelarii prawnych. Andrzej Kolwas is a qualified Polish attorney, currently practicing law in Switzerland where he holds a position of in-house Senior Counsel at an international tobacco company. Mr Kolwa s area of professional interest is litigation and regulatory policy in the field of the illicit trade in tobacco products in the European Union. Previously, Mr Kolwas worked in the regulatory and litigation departments of top international law firms. 12

13 Speakers/Prelegenci TRAINING PROGRAM FOR PROSECUTORS Ernesto U. Savona jest profesorem Kryminologii Katolickiego Uniwersytetu Najświętszego Serca w Mediolanie 2003 (Wcześniej Uniwersytet Trento oraz Uniwersytet Sapienza w Rzymie) oraz Dyrektorem TRANSCRIME, Joint Research Centre on Transnational Crime (www.transcrime.it). Od 2003 jest również Redaktorem Naczelnym European Journal on Criminal Policy and Research oraz serii SpringerBrief Międzynarodowa Kryminologia Porównawcza. Oba wydawane przez wydawnictwo Springer. Otrzymał też nominację na Przewodniczącego Europejskiego Towarzystwa Kryminologicznego na lata 2003/2004. W latach 2010/2011 zajmował stanowisko przewodniczącego Global Agenda Council on Organized Crime Światowego Forum Ekonomicznego. Autor wielu publikacji i artykułów na temat przestępczości zorganizowanej i finansowej, z naciskiem na politykę przestępczą i jej wpływ. Jest także prelegentem wielu konferencji międzynarodowych. Ernesto U. Savona is professor of Criminology at the Università Cattolica del Sacro Cuore in Milan since 2003 (Before at the University of Trento and Rome La Sapienza) and Director of TRANSCRIME, Joint Research Centre on Transnational Crime (www.transcrime.it). From 2003 he is Editor-in-Chief of the European Journal on Criminal Policy and Research and editor in Chief of the SpringerBrief series in International and Comparative Criminology. Both published by Springer. He was also nominated President of the European Society of Criminology for the years 2003/2004. For the term 2010/2011 he has been the chair of the Global Agenda Council on Organized Crime of the World Economic Forum. Author of many books and articles on organized and economic crime with attention to crime policies and their impact, he is also speaker at many international conferences. Malgorzata Mokrecka-Podsiadlo jest prokuratorem Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Po uzyskaniu stopnia magistra na Uniwersytecie Gdańskim, w roku 1989, rozpoczęła pracę w Prokuraturze Rejonowej w Gdańsku. W 1995 została prokuratorem w Departamencie ds. Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej w Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku, a w 1998 prokuratorem w Departamencie Nadzoru Postępowań Przygotowawczych w Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku i zajmował to stanowisko do W 2005, przez jeden rok pełniła funkcję prokuratora w Departamencie Współpracy Międzynarodowej Prokuratury Generalnej. Obecnie jest prokuratorem w Departamencie Nadzoru Postępowań Przygotowawczych w Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku i specjalistą w dziedzinie współpracy międzynarodowej w zakresie spraw kryminalnych. Pełni 13

14 TRAINING PROGRAM FOR PROSECUTORS Speakers/Prelegenci funkcję punktu kontaktowego Judicial Network (EJN), jest także wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (KSSiP) oraz polskim przedstawicielem European Network of Prosecutors on Environmental Crime w Regionie Morza Bałtyckiego (ENPRO). Malgorzata Mokrecka-Podsiadlo is a Prosecutor of the Regional Prosecutor s Office in Gdańsk. After completing her Master of law from the University of Gdańsk in 1989 she began working at the District Prosecutor s Office in Gdańsk. In 1995 she became a Prosecutor in the Department of Combating Organized Crime at the Regional Prosecutor s Office in Gdańsk and in 1998, a Prosecutor in the Department of Supervision of the Preparatory Proceedings, Regional Prosecutor s Office in Gdańsk until In 2005 she was a prosecutor in the Department of International Legal Affairs at the National Prosecutor s Office for one year. Currently, she is a Prosecutor in the Department of Supervision of the Preparatory Proceedings, Regional Prosecutor s Office in Gdańsk and is a specialist in the field of the international co-operation in criminal matters. In this capacity she is the Contact Point of the European Judicial Network (EJN), a lecturer at the National School of Judiciary and Public Prosecution (KSSiP), and the Polish representative to the Network of Prosecutors on Environmental Crime in the Baltic Sea Region (ENPRO). Dariusz Kuberski Wykładowca jest czynnym prawnikiem, prokuratorem Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku. W latach w Prokuraturze Krajowej odpowiedzialny między innymi za działalność legislacyjną. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla prokuratorów, sędziów, adwokatów, radców prawnych, Policji, urzędników oraz aplikantów prokuratorskich i sądowych, jest wykładowcą w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie gdzie prowadzi zajęcia szkoleniowe dla aplikantów. Wymieniony jest konsultantem z zakresu ochrony własności intelektualnej, prowadzi działalność dydaktyczną popularyzując problematykę ochrony własności intelektualnej we współpracy z Urzędem Patentowym R.P. i organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Prowadził zajęcia zakresu prawa gospodarczego na studiach podyplomowych organizowanych przez Uniwersytet Warszawski. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla rzeczników patentowych, a także dla aplikantów w ramach aplikacji prowadzonej przez Polską Izbę Rzeczników Patentowych. Edukował kandydatów na maklerów oraz syndyków masy upadłości i nadzorców sądowych na potrzeby sądownictwa gospodarczego. Autor ponad 20 publikacji, w większości poświęconych karnoprawnej ochronie własności intelektualnej, zagadnieniom prawa karnego materialnego i procesowego. 14

15 Speakers/Prelegenci TRAINING PROGRAM FOR PROSECUTORS Artur Romanowski jest oficerem departamentu operacyjnego Europolu. Mandatem i głowna Rola Europolu jest czynienie Europy bezpieczniejsza min. poprzez asytowanie krajom czlonkowskim w ich walce przeciwko terroryzmowi i najpowazniejszym przestepstwom o charakterze miedzynarodowym. Pan Romanowski pracuje jako ekspert w jednostce, ktorej szczegolnym aspektem dzialan jest zaciesnianie wspolpracy krajow czlonkowskich EU mającej na celu zwalczanie zorganizowanych grup i organizacji przestępczych. Jest on odpowiedzialny za inicjowanie i synchronizacje międzynarodowych dzialan operacyjnych podejmowanych przez roznorodne sluzby odpowiedzialne za bezpieczenstwo w poszczegolnych krajach. Przed swoim oddelegowaniem do pracy w Europolu (2006) pelnil sluzbe jako ekspert ds zwalczania przestepczości zorganizowanej w Komendzie Głownej Policji. Po ukończeniu studiów wyższych w 2000 uzyskal tytuł magistra prawa. Artur Romanowski is an intelligence Officer in the Operations Department at Europol, the Law Enforcement Agency of the European Union. Europol s role is to make Europe safer by assisting the Member States of the European Union in their fight against serious international crime and terrorism. Mr Romanowski works as an expert at the specific, dedicated unit set up to facilitate international cooperation on combating Organized Crime Networks. He is responsible for the synchronization of international multi agency operations undertaken by the EU member states and his organization. Prior to his deployment to Europol in 2006, as a low enforcement officer - Mr Romanowski was in charge of combating serious threats and organized crime. In 2000, he graduated from the University Of Law, Faculty of Law with a Juris Master s Degree. Pietro Suchan podjął swoją pracę w Eurojust, jako Zastępca Przedstawiciela Krajowego Włoch 4 grudnia Pan Suchan od 1977 był sędzią pokoju a od 1990 sędzią Sądu Najwyższego. Początkowo pracował, jako sędzia, a następnie prokurator publiczny w Sienie i Florencji od Dzięki doświadczeniu w zakresie współpracy sądowej, które zaczęło się od jego pracy prokuratora pan Suchan jest oskarżycielem specjalizującym się w przestępczości mafijnej, zwalczającym LORS w wielu krajach europejskich, w ostatnim okresie zawsze ze wsparciem Eurojust. Bierze udział jako mówca w licznych konferencjach i oficjalnych szkoleniach dotyczących współpracy międzynarodowej, a zwłaszcza zwalczania przestępczości zorganizowanej i przekupstwa. 15

16 Speakers/Prelegenci TRAINING PROGRAM FOR PROSECUTORS Pietro Suchan took up his position at Eurojust as Assistant to the National Member for Italy on 4 December Mr Suchan has been a magistrate since 1977 and a Counsellor of the Supreme Court since He worked firstly as a judge and then as a public prosecutor since 1992 in Siena and Florence. Mr Suchan s experience in the field of judicial cooperation began as a prosecutor and then developed as a specialised anti-mafia prosecutor dealing with LORS in several European countries, in the last period always with the assistance of Eurojust, and he has attended and been a speaker at numerous conferences and official courses concerning international cooperation and, in particular, the fight against organised crime and bribery. Leszek Wiwała od 2009 r. jest Prezesem Zarządu Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy (organizacji reprezentującej producentów spirytusu i napojów spirytusowych); w latach był Wiceprzewodniczącym europejskiej organizacji producentów napojów spirytusowych CEPS (obecnie spiritseurope). Z wykształcenia jest prawnikiem, ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego (Uniwersytet Warszawski we współpracy z Uniwersytetem w Cambridge). Jego hobby to historia. Jest autorem książki Od gorzałki do wódki. Zarys historii polskiej wódki, wydanej w 2010 r. Leszek Wiwała is a President of the Board of Polish Spirits Industry Employers Organization (trade association representing producers of spirits). He was Vice-President of CEPS, the European Spirit Organization (now spiritseurope) from 2009 to Trained as a lawyer, a graduate of the Faculty of Law and Administration at Warsaw University and the Centre for English and European Law (Warsaw University - Cambridge University). His hobby is history, and the result of this passion is the book "From gorzalka to vodka. The history of Polish Vodka", published in

17 Speakers/Prelegenci TRAINING PROGRAM FOR PROSECUTORS Meena Sayal -jako Group Brand Protection Director- odpowiada za opracowywanie, przekazywanie i informowanie o strategii Światowej Ochrony Marki Grupy Unilever w jej obrębie i na zewnątrz. Ocenia potrzeby a następnie dostarcza globalne narzędzia, systemy i struktury ekipom Operacyjnym Ochrony Marki Grupy Unilever na całym świecie. Meena jest wykwalifikowanym prawnikiem z rozmaitym doświadczeniem w niezależnej praktyce, jako odpowiednik adwokata w Mishcon de Reya, oskarżyciel publiczny Biura Prawnego HM Customs & Excise oraz prawnik in-house. Jej kariera in-house rozpoczęła się od zarządzania portfolio TM oraz przygotowania programu wzmocnienia Euro 96 i World Cup 98, a następnie przejęła pełne portfolio IP w Diageo oraz zarządzanie sprawami IP w Sony Playstation. Jej obecna rola w Unilever jest bardziej interdyscyplinarna niż typowo prawnicza i polega na dostarczeniu celowej strategii Ochrony Marki i rozwiązań, poprzez ocenę potrzeb oraz wkład wszystkich w Unilever. Meena Sayal -as Group Brand Protection Director- is responsible for the development, delivery and communication of Unilever s Global Brand Protection strategy internally and externally. She assesses need and delivers global tools, systems and structures to the Operational Brand Protection teams in the Unilever geographies around the world. Meena is a qualified barrister who has variously worked in independent practice, as a solicitor equivalent at Mishcon de Reya, as a government prosecutor for the Solicitors Office of HM Customs & Excise (as was) and in-house. Her in-house career started with TM portfolio management and the development of the enforcement programmes for Euro 96 and World Cup 98 before taking her into a full IP portfolio role at Diageo and an IP business affairs role at Sony Playstation. Her current global role at Unilever is a cross-functional rather than a solely legal one and delivers targeted Brand Protection strategies and solutions through evaluating the needs and contribution of each function at Unilever. Michał Ziółkowski jest rzecznikiem patentowym praktykującym w dziale własności intelektualnej w kancelarii K&L Gates w Warszawie. Doradza klientom we wszystkich aspektach prawa znaków towarowych, prawa patentowego i prawa autorskiego oraz w innych sprawach związanych z ochroną tych praw. Zajmuje się zgłaszaniem znaków towarowych oraz prowadzi postępowania przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM), a także reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych z zakresu ochrony praw własności przemysłowej. 17

18 Speakers/Prelegenci TRAINING PROGRAM FOR PROSECUTORS Doświadczenie Michała Ziółkowskiego obejmuje m.in. kwestie dotyczące: naruszeń praw własności przemysłowej, antypiractwa, rozwoju portfolio znaków towarowych. Współpracuje z organami ścigania i prowadzi szkolenia z odróżniania towarów podrobionych od ich legalnych odpowiedników. Michał Ziółkowski is a trademark attorney in the intellectual property department in K&L Gates Warsaw office providing advice to clients on all aspects of trademark, patent and copyright law as well as related fields. Michał is a representative in registration, opposition and invalidation proceedings before the Polish Patent Office, the Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM), as well as in court proceedings regarding industrial property matters. Michał s experience includes antipiracy work based both on copyright and trademark law, trademark infringement studies and cooperation with law enforcement bodies regarding distinguishing fakes from original products. 18

Final Program. Evidence-Based Health Care. Kraków 2-3 X 2006 Uniwersytet Jagielloński Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 35. International Symposium

Final Program. Evidence-Based Health Care. Kraków 2-3 X 2006 Uniwersytet Jagielloński Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 35. International Symposium International Symposium Health Care Priorytety w ochronie zdrowia Patronat: Minister Zdrowia Prof. Zbigniew Religa Prezydent Miasta Krakowa Prof. Jacek Majchrowski Stowarzyszenie HTAi Kraków 2-3 X 2006

Bardziej szczegółowo

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni.

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni. TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI A Word from the Rector Helsinki School of Economics Poznan School of Banking Pillars of the Program Experienced Faculty Program Curriculum Study Tour Managerial Project Participants

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Annual Report of the Industrial Development Agency JSC

Raport Roczny. Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Annual Report of the Industrial Development Agency JSC 2013 Raport Roczny Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Annual Report of the Industrial Development Agency JSC O ARP S.A. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa. Od początku

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year.

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year. Nr 14 grudzień 2004 Wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa w Polsce życzę wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w Nowym Roku. I would

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Spis treści Table of contents A Word from the Rector 1 Poznan School of Banking 2 Aalto University School of Economics 3 Three pillars of the Program 5 Prestigious accreditations 6 Executive MBA Diploma

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

Między wsparciem a ograniczaniem. Odpowiedzi na wyzwania migracji XXI wieku w wybranych krajach Europy

Między wsparciem a ograniczaniem. Odpowiedzi na wyzwania migracji XXI wieku w wybranych krajach Europy pod redakcją Macieja Fagasińskiego i Marty Szczepanik edited by Maciej Fagasiński and Marta Szczepanik Między wsparciem a ograniczaniem. Odpowiedzi na wyzwania migracji XXI wieku w wybranych krajach Europy

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Raport. Roczny. KDPW S.A. 00-498 Warszawa, ul. Książęca 4 tel.: 0 22 537 93 43 fax: 0 22 627 31 11 www.kdpw.pl kdpw@kdpw.pl. Annual.

Raport. Roczny. KDPW S.A. 00-498 Warszawa, ul. Książęca 4 tel.: 0 22 537 93 43 fax: 0 22 627 31 11 www.kdpw.pl kdpw@kdpw.pl. Annual. Raport Roczny KDPW S.A. 00-498 Warszawa, ul. Książęca 4 tel.: 0 22 537 93 43 fax: 0 22 627 31 11 www.kdpw.pl kdpw@kdpw.pl 2008 Annual Report Raport Roczny 2008 Annual Report Co 4 List Prezesa Zarządu An

Bardziej szczegółowo

Legal basis of the UFG s operational activity... 16. Cooperation with domestic financial market institutions... 76

Legal basis of the UFG s operational activity... 16. Cooperation with domestic financial market institutions... 76 Contents FOREWORD FROM THE CHAIRMAN OF THE FUND S COUNCIL.............. 4 FOREWORD FROM THE CHAIRPERSON OF THE FUND S EXECUTIVE BOARD.... 8 ROLE OF GUARANTEE FUNDS IN INSURANCE...........................

Bardziej szczegółowo

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber Edytorial Foreword The General Assembly was undoubtedly the most important event organized by the Chamber in the last six months. It was followed by the CEO Forum with the Board of Directors of Brugg and

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014 NR 39 FORUM Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice Październik / October 2014 blisko Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach znajduje się w sercu

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł).

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Zawartość tomu: Rozdział I: Funkcjonowanie współczesnego

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 Raport roczny 2012 03 SPIS TREŚCI CONTENTS List Prezesa Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. 05 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej 08 01 - Władze 10 Akcjonariat

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania

Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania Redakcja: Robert Sroka Guidelines for investors in the scope of responsible investing 2 GRUPA ROBOCZA DS. ODPOWIEDZIALNYCH INWESTYCJI Wydawca:

Bardziej szczegółowo

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt.

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF CRACOW INSTITUTE

Bardziej szczegółowo

Forum. Logistyka & Łańcuch Dostaw. nowe modele rozwiązania optymalizacja. 18-19 kwietnia, Centrum Konferencyjne Adgar Plaza, Warszawa

Forum. Logistyka & Łańcuch Dostaw. nowe modele rozwiązania optymalizacja. 18-19 kwietnia, Centrum Konferencyjne Adgar Plaza, Warszawa sclforum Forum Logistyka & Łańcuch Dostaw nowe modele rozwiązania optymalizacja 18-19 kwietnia, Centrum Konferencyjne Adgar Plaza, Warszawa Next generation supply chain klient jako początek i koniec łańcucha

Bardziej szczegółowo

IV CEE Fraud & Risk Conference

IV CEE Fraud & Risk Conference organizator: współorganizatorzy: IV CEE Fraud & Risk Conference 24-25 listopada 2014 Hotel Sofitel Victoria Warszawa partner: patron medialny: Formularz zgłoszeniowy na stronie: www.ibbctrainings.com Program

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania statystyczne

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA POMORZU ZACHODNIM. JĘZYKI. EKONOMIA. PRAWO

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA POMORZU ZACHODNIM. JĘZYKI. EKONOMIA. PRAWO PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA POMORZU ZACHODNIM. JĘZYKI. EKONOMIA. PRAWO PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA POMORZU ZACHODNIM. JĘZYKI. EKONOMIA. PRAWO pod redakcją Ewy Komorowskiej, Agnieszki Szlachty, Małgorzaty Tarczyńskiej-Łuniewskiej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM RAPORT Z BADANIA: ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu (+akronim jeżeli dotyczy) Wartość projektu wg umowy o dofinansowanie. Adres strony internetowej projektu

Tytuł projektu (+akronim jeżeli dotyczy) Wartość projektu wg umowy o dofinansowanie. Adres strony internetowej projektu Zakończone projekty naukowo-badawcze, edukacyjne i inne (z wyłączeniem projektów inwestycyjnych) finansowane lub współfinansowane ze środków zagranicznych realizowane od stycznia 2008 Tytuł projektu (+akronim

Bardziej szczegółowo

PRZESTĘPCZOŚĆ W XXI WIEKU

PRZESTĘPCZOŚĆ W XXI WIEKU PRZESTĘPCZOŚĆ W XXI WIEKU ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE Problemy technologiczno-informatyczne redakcja naukowa Emil W. Pływaczewski, Wojciech Filipkowski, Zbigniew Rau Zamów książkę w księgarni internetowej

Bardziej szczegółowo

www.polskieklastry.org

www.polskieklastry.org Klaster Metalowy METALIKA Klaster powstał w marcu 2011 roku i jest zlokalizowany w północno-zachodnim regionie Polski. Celem inicjatywy klastrowej jest dynamiczny rozwój poprzez zwiększenie skali kooperacji

Bardziej szczegółowo

FORUM WSPÓŁPRACY DLA ROZWOJU INNOWACJI W LIFE SCIENCE

FORUM WSPÓŁPRACY DLA ROZWOJU INNOWACJI W LIFE SCIENCE FORUM WSPÓŁPRACY DLA ROZWOJU INNOWACJI W LIFE SCIENCE NAUKA I INNOWACJE DLA ZDROWIA I JAKOŚCI ŻYCIA KRAKÓW 8/10/2013 MATERIAŁY KONFERENCYJNE Copyright 2013 PerkinElmer, Inc. 400282_01 All rights reserved.

Bardziej szczegółowo