NIELEGALNY OBRÓT TOWARAMI I PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ILLICIT TRADE IN GOODS AND INTELLECTUAL PROPERTY (IP) CRIME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NIELEGALNY OBRÓT TOWARAMI I PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ILLICIT TRADE IN GOODS AND INTELLECTUAL PROPERTY (IP) CRIME"

Transkrypt

1 OSU- III /2014 NIELEGALNY OBRÓT TOWARAMI I PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ PROGRAM SZKOLENIA DLA PROKURATORÓW WSPÓŁORGANIZOWANEGO PRZEZ KRAJOWĄ SZKOŁĘ SĄDOWNICTWA I PROKURATURY ORAZ OFFICE of LEGAL AFFAIRS (OLA - Biuro Prawne Interpolu) 9-11 września 2014 r. ILLICIT TRADE IN GOODS AND INTELLECTUAL PROPERTY (IP) CRIME TRAINING PROGRAM FOR PROSECUTORS Co-organized by the NATIONAL SCHOOL OF JUDICIARY AND PUBLIC PROSECUTION AND INTERPOL S OFFICE OF LEGAL AFFAIRS (OLA) 9-11 September 2014 Miejsce Place Ośrodek Szkoleniowy w Dębem (Training Center in Dębe) Nad Zalewem Zegrzyńskim Serock tel Organizator Organizers Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury National School of Judiciary and Public Prosecution tel , fax Biuro Prawne Interpolu reprezentowane przez Sekcję Interpolu BMWP KGP INTERPOL s Office of Legal Affairs

2 TRAINING PROGRAM FOR PROSECUTORS Osoby odpowiedzialne ze strony organizatora Focal points Marek Manowiec Sędzia (Judge) tel Nadkom Bogusław Kołdys Kierownik Sekcji Interpolu BMWP KGP (Head of the Section of INTERPOL BMWP KGP) Organizacja Arrangements Artur Nakonieczny Specjalista (Specialist) tel Zastępca Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury ds. Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej Sędzia Adam Czerwiński Deputy Director National School of Judiciary and Public Prosecution School for Training and International Cooperation Judge Adam Czerwiński 2

3 TRAINING PROGRAM FOR PROSECUTORS PORZĄDEK DZIENNY AGENDA WTOREK, 9 września 2014 r. TUESDAY, 9 September Przyjazd uczestników Odjazd autokaru z Warszawy do Ośrodka w Dębem, parking przy Pałacu Kultury i Nauki od strony Muzeum Techniki i Kinoteki wzdłuż Al. Jerozolimskich (autokar za przednią szybą będzie posiadał tabliczkę ze skrótem: KSSiP lub Dębe) Arrival of participants Zakwaterowanie uczestników szkolenia Accommodation of participants Obiad Lunch Powitanie uczestników i otwarcie szkolenia (S. Betti) Welcome Ceremony Omówienie celów szkolenia i wprowadzenie do problematyki (R. Mangion) Na czym polegają przestępstwa przeciwko własności intelektualnej? W jaki sposób łączą się one z nielegalnym obrotem towarami? Określenie obszarów problemowych Presentation of objectives and setting the scene What is IP crime? How does it relate to illicit trade? Identification of issues Wprowadzenie do problematyki (E. Savona) Typy przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu w ujęciu kryminalnym; Typy przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu w ujęciu prawnym; Uczestnicy procederu, towary znajdujące się obrocie; Udział transgranicznych zorganizowanych grup przestępczych; Polityka kontroli przestępczości 3

4 TRAINING PROGRAM FOR PROSECUTORS Wyzwania podejmowane w kierunku zmniejszenia przestępczości; Setting the scene Typologies of illicit trade (criminological approach) Typologies of illicit trade (legal approach) Actors, goods, mechanisms involved Involvement of transnational organized criminals Crime control policies The challenge of reducing opportunities Źródła prawa międzynarodowego w zakresie obrotu towarami i praw własności intelektualnej (S. Betti) Regulacje i umowy międzynarodowe; Regulacje i umowy resortowe; Powoływanie się na umowy międzynarodowe: jak, kiedy, dlaczego? Stan ratyfikacji umów międzynarodowych w Polsce; Zajęcie nielegalnych zysków uzyskanych przez sprawców; Współprac a międzynarodowa w sprawach karnych; - Wzajemna pomoc prawna (MLA), ekstradycja; - Znaczenie; - Mechanizm, podstawy prawne; - Problemy praktyczne; Przerwa na kawę lub herbatę The applicable international legal framework covering illicit trade and IP Crime Cross-sectoral criminal justice treaties Sector-specific criminal justice treaties Using the international treaties: how, when, why? Ratification status in Poland Confiscation of Proceeds of Crime International Cooperation in criminal matters - MLA, Extradition - Importance - Mechanisms and legal bases - Issues in practice Coffee break 4

5 TRAINING PROGRAM FOR PROSECUTORS Współpraca międzynarodowa w sprawach karnych ściganych w Unii Europejskiej (P. Suchan, M. Mokrecka-Podsiadlo) Kolacja Ściganie przestępstw przeciwko własności intelektualnej w Unii Europejskiej; Akty prawne regulujące prawa własności intelektualnej; Współpraca międzynarodowa Wzajemna pomoc prawna (MLA), ekstradycja; Wspólne zespoły dochodzeniowo-śledcze (JIT); Postępowania prowadzone w UE; International Cooperation in criminal matters: EU perspective Dinner EU approach to IP infringements Applicable EU legislation International cooperation MLA, Extradition, Letters of Requests/Letters Rogatory (LORS), European Arrest Warrants (EAWs) EU cases ŚRODA, 10 września 2014 r. WEDNESDAY, 10 September Śniadanie Breakfast Działania operacyjne prowadzone przez europejskie organy ścigania (S. Di Meo) Działania dochodzeniowo-śledcze prowadzone przez policję w sprawach związanych z nielegalnym obrotem towarami i przestępstwami przeciwko własności intelektualnej; Współpraca międzyresortowa Policja, Prokuratura, Służby Celne; Wyzwania i problemy stojące przed Policją; Operacje przeprowadzone przez INTEERPOL, przyszłe zadania; Operational law enforcement activities in Europe How police conduct illicit trade and IP investigations Interagency cooperation police, prosecutors, Customs Challenges and difficulties for police Former and future INTERPOL led operations 5

6 TRAINING PROGRAM FOR PROSECUTORS Współpraca międzynarodowa w sprawach karnych ściganych w Unii Europejskiej (A. Romanowski) Akty prawne regulujące prawa własności intelektualnej; Rola Europolu Wspólne zespoły dochodzeniowo-śledcze (JIT); Postępowania prowadzone w UE; International Cooperation in criminal matters: EU perspective Applicable EU legislation Role of EUROPOL Joint investigation teams (JIT) EU cases Przerwa na kawę lub herbatę Coffee break Ściganie przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu i własności intelektualnej (R. Mangion) Obiad Rodzaje zarzutów stawianych w postępowaniu; Związek pomiędzy przestępstwami przeciwko własności intelektualnej a innymi kategoriami przestępstw Problem zorganizowanej przestępczości; Przestępstwa towarzyszące; Prosecuting illicit trade and IP crime Lunch Categories of offences charged Links between IP crime and other types of criminal activities An organized crime perspective Supporting criminal conducts Ściganie przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu i własności intelektualnej: inne kraje Unii Europejskiej (Włochy) (D. Airoma) Omówienie aktów prawnych; Uczestnicy; Wyzwania stojące przed Prokuraturą; Przykłady prowadzonych postępowań; 6

7 TRAINING PROGRAM FOR PROSECUTORS Prosecuting illicit trade and IP Crime: The Perspective of other EU countries (Italy) Overview of legislative framework Actors involved Challenges for prosecution Case studies Współpraca z sektorem prywatnym (L.Wiwala, A. Kolwas, M. Sayal, M. Ziółkowski) Rola sektora prywatnego w ściganiu przestępstw; Wyzwania stojące przed sektorem prywatnym; Wkład sektora prywatnego; Private sector partnerships Role of the private sector in prosecutions Challenges for the private sector What the private sector can contribute Przerwa na kawę lub herbatę Coffee break Dyskusje w grupach (R. Mangion) Zarzuty najczęściej stawiane przez polskich prokuratorów w sprawach o fałszerstwo i przemyt; Praktyka prokuratorska a: - Stawianie zarzutów; - Ramy czasowe rozpraw sądowych; - Międzynarodowe praktyki i mechanizmy współpracy; - Powinności dowodowe ciążące na oskarżycielu; - Interpretacja obowiązującego prawa; - Zajęcie nielegalnych zysków uzyskanych przez sprawców: czy jest możliwe w przypadku przestępstw przeciwko własności intelektualnej? - Inne problemy; Group discussion What charges are most often used to prosecute counterfeiting activity and smuggling in Poland? What challenges do you face as prosecutors relating to: Laying charges Timeframes for trials 7

8 18.00 Kolacja TRAINING PROGRAM FOR PROSECUTORS Dinner International cooperation mechanisms and practices Evidentiary burdens to be met Judicial interpretation of applicable legislation Confiscation of proceeds of crime: is it possible for IP crime Other CZWARTEK, 11 września 2014 r. THURSDAY, 11 September Śniadanie Breakfast Doświadczenia polskich służb ściganie nielegalnego obrotu towarami i przestępstw przeciwko własności intelektualnej w Polsce (D. Kuberski) Wprowadzenie akty prawne regulujące prawa własności intelektualnej i zakres ochrony karno-prawnej; Akty prawne regulujące kwestie zwalczania przestępczości zorganizowanej i przestępstw towarzyszących; Wyzwania stojące przed Prokuraturą; Rola właścicieli praw; Przerwa na kawę lub herbatę The Polish Experience - Prosecuting illicit trade and IP crime in Poland Setting the scene legislative framework for IP crime and its application Legislative framework for organized crime and supporting criminal conducts Prosecutorial challenges Role of rights holders Coffee break Przykładowe postępowanie i dyskusja (R. Mangion) Dyskusje w małych grupach; Case study and discussion Small group discussions 8

9 TRAINING PROGRAM FOR PROSECUTORS Podsumowanie i zakończenie szkolenia (S. Betti, R. Mangion) Omówione kwestie; Podsumowanie omówionych wyzwań; Propozycje rozwiązań, pomysły, perspektywy. Conclusions and Closing Ceremony Issues discussed Overview of discussed challenges Proposed solutions, ideas, and next steps Obiad Lunch Odjazd uczestników szkolenia Departure of participants Uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział w Szkoleniu. Participants will receive certificates for their participation in the Seminar 9

10 Speakers/Prelegenci TRAINING PROGRAM FOR PROSECUTORS Stefano Betti jest Starszym Radcą w Biurze Prawnym INTERPOLU. Koordynuje działania prawne w zakresie nielegalnego handlu i fałszerstw. Przed wstąpieniem do INTERPOLU, pracował w Biurze Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości, zapewniając Rządom prawne usługi doradcze na temat walki z terroryzmem, zapobiegania przestępczości zorganizowanej i zwalczania korupcji. Wcześniej współpracował z Instytutem Badawczym Narodów Zjednoczonych ds. Międzyregionalnej Przestępczości i Sprawiedliwości nad rozmaitymi projektami związanymi z zapobieganiem przestępczości i sądownictwem. Pan Betti posiada tytuł prawniczy z Uniwersytetu Mediolańskiego we Włoszech, ze specjalizacją w międzynarodowym prawie kryminalnym oraz magisterium z London School of Economics, UK. Stefano Betti is Senior Counsel at the Office of Legal Affairs, INTERPOL. He coordinates the legal activities in the area of illicit trade and counterfeiting. Before joining INTERPOL, he worked for the United Nations Office on Drugs and Crime, providing legal advisory services to Governments on counter-terrorism, the prevention of organized crime and anti-corruption. Previously, he collaborated with the United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute and the European Parliament on different projects relating to crime prevention and criminal justice. Mr Betti has a law degree from the University of Milan, Italy, with specialization in international criminal law, and a Master degree from the London School of Economics, UK. Rosella Mangion jest prawnikiem w Biurze Prawnym INTERPOLU, i zajmuje się tematyką nielegalnego handlu i fałszerstwami. Przed wstąpieniem do INTERPOLU, pani Mangion była prokuratorem w Prokuraturze w New South Wales w Australii, odpowiedzialnym za oskarżenia poważnych przestępstw kryminalnych, występując podczas procesów sądowych, postępowań sentencyjnych i odwoławczych. To doświadczenie dostarczyło jej praktycznej znajomości prawa, polityki i polityków z pierwszej ręki, a wyzwania dały znajomość krajowych podstaw prawnych. Wcześniej pracowała jako prawnik in-house w Ministerstwie Finansów Australii. Pani Mangion posiada tytuł BA, LLB oraz tytuł honorowy z Łaciny, wszystkie z Uniwersytetu Sydney, w Australii. Rosella Mangion is legal officer with the Office of Legal Affairs, INTERPOL, working in the area of illicit trade and counterfeiting. Before joining INTERPOL, Ms Mangion was a solicitor for New South Wales 10

11 TRAINING PROGRAM FOR PROSECUTORS Speakers/Prelegenci Office of the Director of Public Prosecutions, Australia, responsible for prosecuting serious criminal offences and appearing at trial, sentence and appeal proceedings. This experience provided her with practical, first-hand knowledge of law, policy and politics, and the challenges facing prosecutors within the domestic legal framework. Previously, she worked as an in-house solicitor for the Australian Department of Finance. Ms Mangion has a BA, an LLB and an Honours degree in Latin, all from the University of Sydney, Australia. Simone Di Meo jest majorem Włoskiej Policji Finansowej (Guardia di Finanza), oddelegowanym obecnie do Sekretariatu Generalnego INTERPOLU w Lyonie, Francja. W ramach Programu INTERPOLU ds. Obrotu Nielegalnymi Towarami i Fałszerstw (Trafficking in Illicit Goods and Counterfeiting Programme), odpowiada za Region Europejski i pełni funkcję Punktu Kontaktowego ds. przestępstw związanych z wyrobami tytoniowymi. Ukończył Akademię Policyjną "Accademia della Guardia di Finanza" - w Uzyskał tytuł magisterski w dziedzinie Nauk Politycznych oraz Prawa.. Przed wstąpieniem INTERPOLU w roku 2009, specjalizował się w operacjach we Włoszech, swoim kraju ojczystym, w dziedzinie będącej pod znaczącym wpływem przestepczości zorganizowanej (Neapol: ; Torre del Greco: ). W tym okrasie uzyskał doświadczenie głównie w zakresie przestępczości dot. własności intelektualnej, przemytu papierosów, narkotyków oraz przestępczości finansowej. Simone Di Meo is a Major of the Italian Financial Police (Guardia di Finanza), currently seconded to the INTERPOL General Secretariat in Lyon, France. Within the INTERPOL Trafficking in Illicit Goods and Counterfeiting Programme, he is responsible for the European Region, as well as Focal Point for tobacco-related crime. He graduated from the "Accademia della Guardia di Finanza" - Police Academy in At the end of his studies, he earned a Master's degree in Political Sciences and Government and a Master s degree in Law. Before joining INTERPOL in 2009, he specialized in operations in Italy, his native country, in a field significantly characterized by the presence of organized crime (Naples: ; Torre del Greco: ). During that time, he mainly acquired experience in Intellectual Property crime, cigarette smuggling, drug trafficking and financial investigations. 11

12 Speakers/Prelegenci TRAINING PROGRAM FOR PROSECUTORS Domenico Airoma urodzony w Neapolu w roku Posiada 26 lat doświadczenia, jako sędzia i oskarżyciel publiczny. Był prokuratorem publicznym w Prokuraturze Antymafijnej w Neapolu, a następnie Zastępcą Prokuratora Generalnego w Prokuraturze w Cosenza (Włochy), a obecnie jest Zastępcą Prokuratora Generalnego w Prokuraturze w Północnym Neapolu. Ma duże doświadczenie w technicznym wsparciu projektów prowadzonych przez Komisję UE w państwach Bałkanów Zachodnich (CARDS Projects Module 4; PAMECA; twinning Albania-Spain-Italy; EURALIUS 2 Albania), Rosji oraz Azji Centralnej. Jest krótko-terminowym ekspertem TAJEX oraz członkiem Komisji UE ds. szkolenia sędziów i oskarżycieli publicznych. Domenico Airoma was born in Naples in He has 26 years of experience as judge and public prosecutor. He was a Public Prosecutor at the Anti-mafia Prosecution Office in Naples, then was Deputy Chief Prosecutor at Prosecution Office in Cosenza (Italy), and is now Deputy Chief Prosecutor at Prosecution Office in North Naples. He has broad experience in technical assistance projects carried out by the EU Commission in Western Balkan Countries (CARDS Projects Module 4; PAMECA; twinning Albania-Spain-Italy; EURALIUS 2 Albania), Russia and Central Asia. He is a TAJEX short term expert and also a member of EU Commission for the training of judges and public prosecutors. Andrzej Kolwas jest adwokatem, aktualnie praktykującym w Szwajcarii, gdzie zajmuje pozycję in-house Senior Counsel w międzynarodowym koncernie tytoniowym. Pan Kolwas specjalizuje się w prawie procesowym i zagadnieniach regulacyjnych związanych z nielegalnym handlem i produkcją wyrobów tytoniowych w Unii Europejskiej. W przeszłości Pan Kolwas pracował w działach regulacyjnych i procesowych renomowanych międzynarodowych kancelarii prawnych. Andrzej Kolwas is a qualified Polish attorney, currently practicing law in Switzerland where he holds a position of in-house Senior Counsel at an international tobacco company. Mr Kolwa s area of professional interest is litigation and regulatory policy in the field of the illicit trade in tobacco products in the European Union. Previously, Mr Kolwas worked in the regulatory and litigation departments of top international law firms. 12

13 Speakers/Prelegenci TRAINING PROGRAM FOR PROSECUTORS Ernesto U. Savona jest profesorem Kryminologii Katolickiego Uniwersytetu Najświętszego Serca w Mediolanie 2003 (Wcześniej Uniwersytet Trento oraz Uniwersytet Sapienza w Rzymie) oraz Dyrektorem TRANSCRIME, Joint Research Centre on Transnational Crime (www.transcrime.it). Od 2003 jest również Redaktorem Naczelnym European Journal on Criminal Policy and Research oraz serii SpringerBrief Międzynarodowa Kryminologia Porównawcza. Oba wydawane przez wydawnictwo Springer. Otrzymał też nominację na Przewodniczącego Europejskiego Towarzystwa Kryminologicznego na lata 2003/2004. W latach 2010/2011 zajmował stanowisko przewodniczącego Global Agenda Council on Organized Crime Światowego Forum Ekonomicznego. Autor wielu publikacji i artykułów na temat przestępczości zorganizowanej i finansowej, z naciskiem na politykę przestępczą i jej wpływ. Jest także prelegentem wielu konferencji międzynarodowych. Ernesto U. Savona is professor of Criminology at the Università Cattolica del Sacro Cuore in Milan since 2003 (Before at the University of Trento and Rome La Sapienza) and Director of TRANSCRIME, Joint Research Centre on Transnational Crime (www.transcrime.it). From 2003 he is Editor-in-Chief of the European Journal on Criminal Policy and Research and editor in Chief of the SpringerBrief series in International and Comparative Criminology. Both published by Springer. He was also nominated President of the European Society of Criminology for the years 2003/2004. For the term 2010/2011 he has been the chair of the Global Agenda Council on Organized Crime of the World Economic Forum. Author of many books and articles on organized and economic crime with attention to crime policies and their impact, he is also speaker at many international conferences. Malgorzata Mokrecka-Podsiadlo jest prokuratorem Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Po uzyskaniu stopnia magistra na Uniwersytecie Gdańskim, w roku 1989, rozpoczęła pracę w Prokuraturze Rejonowej w Gdańsku. W 1995 została prokuratorem w Departamencie ds. Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej w Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku, a w 1998 prokuratorem w Departamencie Nadzoru Postępowań Przygotowawczych w Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku i zajmował to stanowisko do W 2005, przez jeden rok pełniła funkcję prokuratora w Departamencie Współpracy Międzynarodowej Prokuratury Generalnej. Obecnie jest prokuratorem w Departamencie Nadzoru Postępowań Przygotowawczych w Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku i specjalistą w dziedzinie współpracy międzynarodowej w zakresie spraw kryminalnych. Pełni 13

14 TRAINING PROGRAM FOR PROSECUTORS Speakers/Prelegenci funkcję punktu kontaktowego Judicial Network (EJN), jest także wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (KSSiP) oraz polskim przedstawicielem European Network of Prosecutors on Environmental Crime w Regionie Morza Bałtyckiego (ENPRO). Malgorzata Mokrecka-Podsiadlo is a Prosecutor of the Regional Prosecutor s Office in Gdańsk. After completing her Master of law from the University of Gdańsk in 1989 she began working at the District Prosecutor s Office in Gdańsk. In 1995 she became a Prosecutor in the Department of Combating Organized Crime at the Regional Prosecutor s Office in Gdańsk and in 1998, a Prosecutor in the Department of Supervision of the Preparatory Proceedings, Regional Prosecutor s Office in Gdańsk until In 2005 she was a prosecutor in the Department of International Legal Affairs at the National Prosecutor s Office for one year. Currently, she is a Prosecutor in the Department of Supervision of the Preparatory Proceedings, Regional Prosecutor s Office in Gdańsk and is a specialist in the field of the international co-operation in criminal matters. In this capacity she is the Contact Point of the European Judicial Network (EJN), a lecturer at the National School of Judiciary and Public Prosecution (KSSiP), and the Polish representative to the Network of Prosecutors on Environmental Crime in the Baltic Sea Region (ENPRO). Dariusz Kuberski Wykładowca jest czynnym prawnikiem, prokuratorem Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku. W latach w Prokuraturze Krajowej odpowiedzialny między innymi za działalność legislacyjną. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla prokuratorów, sędziów, adwokatów, radców prawnych, Policji, urzędników oraz aplikantów prokuratorskich i sądowych, jest wykładowcą w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie gdzie prowadzi zajęcia szkoleniowe dla aplikantów. Wymieniony jest konsultantem z zakresu ochrony własności intelektualnej, prowadzi działalność dydaktyczną popularyzując problematykę ochrony własności intelektualnej we współpracy z Urzędem Patentowym R.P. i organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Prowadził zajęcia zakresu prawa gospodarczego na studiach podyplomowych organizowanych przez Uniwersytet Warszawski. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla rzeczników patentowych, a także dla aplikantów w ramach aplikacji prowadzonej przez Polską Izbę Rzeczników Patentowych. Edukował kandydatów na maklerów oraz syndyków masy upadłości i nadzorców sądowych na potrzeby sądownictwa gospodarczego. Autor ponad 20 publikacji, w większości poświęconych karnoprawnej ochronie własności intelektualnej, zagadnieniom prawa karnego materialnego i procesowego. 14

15 Speakers/Prelegenci TRAINING PROGRAM FOR PROSECUTORS Artur Romanowski jest oficerem departamentu operacyjnego Europolu. Mandatem i głowna Rola Europolu jest czynienie Europy bezpieczniejsza min. poprzez asytowanie krajom czlonkowskim w ich walce przeciwko terroryzmowi i najpowazniejszym przestepstwom o charakterze miedzynarodowym. Pan Romanowski pracuje jako ekspert w jednostce, ktorej szczegolnym aspektem dzialan jest zaciesnianie wspolpracy krajow czlonkowskich EU mającej na celu zwalczanie zorganizowanych grup i organizacji przestępczych. Jest on odpowiedzialny za inicjowanie i synchronizacje międzynarodowych dzialan operacyjnych podejmowanych przez roznorodne sluzby odpowiedzialne za bezpieczenstwo w poszczegolnych krajach. Przed swoim oddelegowaniem do pracy w Europolu (2006) pelnil sluzbe jako ekspert ds zwalczania przestepczości zorganizowanej w Komendzie Głownej Policji. Po ukończeniu studiów wyższych w 2000 uzyskal tytuł magistra prawa. Artur Romanowski is an intelligence Officer in the Operations Department at Europol, the Law Enforcement Agency of the European Union. Europol s role is to make Europe safer by assisting the Member States of the European Union in their fight against serious international crime and terrorism. Mr Romanowski works as an expert at the specific, dedicated unit set up to facilitate international cooperation on combating Organized Crime Networks. He is responsible for the synchronization of international multi agency operations undertaken by the EU member states and his organization. Prior to his deployment to Europol in 2006, as a low enforcement officer - Mr Romanowski was in charge of combating serious threats and organized crime. In 2000, he graduated from the University Of Law, Faculty of Law with a Juris Master s Degree. Pietro Suchan podjął swoją pracę w Eurojust, jako Zastępca Przedstawiciela Krajowego Włoch 4 grudnia Pan Suchan od 1977 był sędzią pokoju a od 1990 sędzią Sądu Najwyższego. Początkowo pracował, jako sędzia, a następnie prokurator publiczny w Sienie i Florencji od Dzięki doświadczeniu w zakresie współpracy sądowej, które zaczęło się od jego pracy prokuratora pan Suchan jest oskarżycielem specjalizującym się w przestępczości mafijnej, zwalczającym LORS w wielu krajach europejskich, w ostatnim okresie zawsze ze wsparciem Eurojust. Bierze udział jako mówca w licznych konferencjach i oficjalnych szkoleniach dotyczących współpracy międzynarodowej, a zwłaszcza zwalczania przestępczości zorganizowanej i przekupstwa. 15

16 Speakers/Prelegenci TRAINING PROGRAM FOR PROSECUTORS Pietro Suchan took up his position at Eurojust as Assistant to the National Member for Italy on 4 December Mr Suchan has been a magistrate since 1977 and a Counsellor of the Supreme Court since He worked firstly as a judge and then as a public prosecutor since 1992 in Siena and Florence. Mr Suchan s experience in the field of judicial cooperation began as a prosecutor and then developed as a specialised anti-mafia prosecutor dealing with LORS in several European countries, in the last period always with the assistance of Eurojust, and he has attended and been a speaker at numerous conferences and official courses concerning international cooperation and, in particular, the fight against organised crime and bribery. Leszek Wiwała od 2009 r. jest Prezesem Zarządu Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy (organizacji reprezentującej producentów spirytusu i napojów spirytusowych); w latach był Wiceprzewodniczącym europejskiej organizacji producentów napojów spirytusowych CEPS (obecnie spiritseurope). Z wykształcenia jest prawnikiem, ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego (Uniwersytet Warszawski we współpracy z Uniwersytetem w Cambridge). Jego hobby to historia. Jest autorem książki Od gorzałki do wódki. Zarys historii polskiej wódki, wydanej w 2010 r. Leszek Wiwała is a President of the Board of Polish Spirits Industry Employers Organization (trade association representing producers of spirits). He was Vice-President of CEPS, the European Spirit Organization (now spiritseurope) from 2009 to Trained as a lawyer, a graduate of the Faculty of Law and Administration at Warsaw University and the Centre for English and European Law (Warsaw University - Cambridge University). His hobby is history, and the result of this passion is the book "From gorzalka to vodka. The history of Polish Vodka", published in

17 Speakers/Prelegenci TRAINING PROGRAM FOR PROSECUTORS Meena Sayal -jako Group Brand Protection Director- odpowiada za opracowywanie, przekazywanie i informowanie o strategii Światowej Ochrony Marki Grupy Unilever w jej obrębie i na zewnątrz. Ocenia potrzeby a następnie dostarcza globalne narzędzia, systemy i struktury ekipom Operacyjnym Ochrony Marki Grupy Unilever na całym świecie. Meena jest wykwalifikowanym prawnikiem z rozmaitym doświadczeniem w niezależnej praktyce, jako odpowiednik adwokata w Mishcon de Reya, oskarżyciel publiczny Biura Prawnego HM Customs & Excise oraz prawnik in-house. Jej kariera in-house rozpoczęła się od zarządzania portfolio TM oraz przygotowania programu wzmocnienia Euro 96 i World Cup 98, a następnie przejęła pełne portfolio IP w Diageo oraz zarządzanie sprawami IP w Sony Playstation. Jej obecna rola w Unilever jest bardziej interdyscyplinarna niż typowo prawnicza i polega na dostarczeniu celowej strategii Ochrony Marki i rozwiązań, poprzez ocenę potrzeb oraz wkład wszystkich w Unilever. Meena Sayal -as Group Brand Protection Director- is responsible for the development, delivery and communication of Unilever s Global Brand Protection strategy internally and externally. She assesses need and delivers global tools, systems and structures to the Operational Brand Protection teams in the Unilever geographies around the world. Meena is a qualified barrister who has variously worked in independent practice, as a solicitor equivalent at Mishcon de Reya, as a government prosecutor for the Solicitors Office of HM Customs & Excise (as was) and in-house. Her in-house career started with TM portfolio management and the development of the enforcement programmes for Euro 96 and World Cup 98 before taking her into a full IP portfolio role at Diageo and an IP business affairs role at Sony Playstation. Her current global role at Unilever is a cross-functional rather than a solely legal one and delivers targeted Brand Protection strategies and solutions through evaluating the needs and contribution of each function at Unilever. Michał Ziółkowski jest rzecznikiem patentowym praktykującym w dziale własności intelektualnej w kancelarii K&L Gates w Warszawie. Doradza klientom we wszystkich aspektach prawa znaków towarowych, prawa patentowego i prawa autorskiego oraz w innych sprawach związanych z ochroną tych praw. Zajmuje się zgłaszaniem znaków towarowych oraz prowadzi postępowania przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM), a także reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych z zakresu ochrony praw własności przemysłowej. 17

18 Speakers/Prelegenci TRAINING PROGRAM FOR PROSECUTORS Doświadczenie Michała Ziółkowskiego obejmuje m.in. kwestie dotyczące: naruszeń praw własności przemysłowej, antypiractwa, rozwoju portfolio znaków towarowych. Współpracuje z organami ścigania i prowadzi szkolenia z odróżniania towarów podrobionych od ich legalnych odpowiedników. Michał Ziółkowski is a trademark attorney in the intellectual property department in K&L Gates Warsaw office providing advice to clients on all aspects of trademark, patent and copyright law as well as related fields. Michał is a representative in registration, opposition and invalidation proceedings before the Polish Patent Office, the Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM), as well as in court proceedings regarding industrial property matters. Michał s experience includes antipiracy work based both on copyright and trademark law, trademark infringement studies and cooperation with law enforcement bodies regarding distinguishing fakes from original products. 18

PROGRAM SZKOLENIA DLA PROKURATORÓW. Przestępczość na rynku kapitałowymmetodyka prowadzenia postępowań karnych

PROGRAM SZKOLENIA DLA PROKURATORÓW. Przestępczość na rynku kapitałowymmetodyka prowadzenia postępowań karnych PROGRAM SZKOLENIA DLA PROKURATORÓW Przestępczość na rynku kapitałowymmetodyka prowadzenia postępowań karnych Szkolenie przeznaczone jest dla prokuratorów, prowadzących postępowania z zakresu przestępczości

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw Jarosław Szanajca President of the Management Board Age: 45 Higher, Master of Law, Department of Law and Administration, Warsaw University 1996 present Dom Development S.A. in Warsaw, President of the

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NT. NADUŻYĆ FINANSOWYCH WOBEC UNII EUROPEJSKIEJ

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NT. NADUŻYĆ FINANSOWYCH WOBEC UNII EUROPEJSKIEJ POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/148281,miedzynarodowa-konferencja-nt-naduzyc-finansowych-wobec-unii-europejskiej. html Wygenerowano: Sobota, 30 grudnia 2017, 15:35 Strona znajduje

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

What our clients think about us? A summary od survey results

What our clients think about us? A summary od survey results What our clients think about us? A summary od survey results customer satisfaction survey We conducted our audit in June 2015 This is the first survey about customer satisfaction Why? To get customer feedback

Bardziej szczegółowo

Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury tel. 0 22 55-27-261 fax. 0 22 55-27-260

Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury tel. 0 22 55-27-261 fax. 0 22 55-27-260 PROGRAM SZKOLENIA DLA PROKURATORÓW Metodyka prowadzenia postępowań karnych o przestępstwa z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy prawo własności przemysłowej KCKP 1410-64/08 DATA

Bardziej szczegółowo

KRAJOWA SZKOŁA SĄDOWNICTWA I PROKURATURY Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie

KRAJOWA SZKOŁA SĄDOWNICTWA I PROKURATURY Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie KRAJOWA SZKOŁA SĄDOWNICTWA I PROKURATURY Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie 20 076 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 62 tel. 081 440 87 10, fax 081 440 87 11; e-mail:

Bardziej szczegółowo

LIABILITY OF BOARD MEMBERS: PRACTICAL LEGAL PERSPECTIVE AND SOLUTIONS

LIABILITY OF BOARD MEMBERS: PRACTICAL LEGAL PERSPECTIVE AND SOLUTIONS Seminar: LIABILITY OF BOARD MEMBERS: PRACTICAL LEGAL PERSPECTIVE AND SOLUTIONS 5 November 2015 r, Warsaw, JM Hotel**** OBJECTIVE OF THE SEMINAR: The seminar will enable its participants, in particular

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Conference

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Conference Conference Process of implementing the justice strategy against the background of European experience and directions and recommendations by the European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ)

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Andrzej Zoll

Prof. dr hab. Andrzej Zoll Prawo karne Prof. dr hab. Andrzej Zoll wieloletni kierownik Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1991 1993 przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, w latach 1993 1997 prezes

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Polsko-włoska wymiana doświadczeń. Wizyta podlaskich policjantów w Guardia di Finanza w Rzymie

Polsko-włoska wymiana doświadczeń. Wizyta podlaskich policjantów w Guardia di Finanza w Rzymie Dotacje-STOP-Manipulacje "This(event, publication, conference, training session) has been co-funded by theeuropean Commission (OLAF) under the Hercule II Programme 2007-2013: ACommunity Action Programme

Bardziej szczegółowo

Edukacja antydyskryminacyjna w działalności Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Edukacja antydyskryminacyjna w działalności Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Edukacja antydyskryminacyjna w działalności Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury od momentu swego powstania w 2009r. zaangażowała się w prowadzenie szkoleń

Bardziej szczegółowo

International Business - studia licencjackie i magisterskie

International Business - studia licencjackie i magisterskie International Business - studia licencjackie i magisterskie Wydział Zarządzania Agenda 1. Trochęhistorii 2. Inspiracje i wzorce 3. Program studiów i sylwetka absolwenta 4. Formy prowadzenia i organizacja

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

1. Zbigniew Lasocik, Niekaralność ofiar handlu ludźmi - wstępna diagnoza problemu, Ośrodek Badań Handlu Ludźmi UW, Warszawa, 2013.

1. Zbigniew Lasocik, Niekaralność ofiar handlu ludźmi - wstępna diagnoza problemu, Ośrodek Badań Handlu Ludźmi UW, Warszawa, 2013. Źródło: http://www.handelludzmi.eu/hl/baza-wiedzy/osrodek-badan-handlu-lu/6405,publikacje-osrodka-badan-handlu-ludzmi-uw.ht ml Wygenerowano: Sobota, 23 lipca 2016, 23:53 A A A Publikacje Ośrodka Badań

Bardziej szczegółowo

Numer 3 (67) 2013 Warszawa 2013

Numer 3 (67) 2013 Warszawa 2013 Numer 3 (67) 2013 Warszawa 2013 Sto dwudziesta dziewiàta publikacja Programu Wydawniczego Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego Redaktor naczelny: prof. dr hab. Dariusz Milczarek Zast pca redaktora

Bardziej szczegółowo

NOWE ZASADY I OBOWIĄZKI W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH OMÓWIENIE UNIJNEGO ROZPORZĄDZENIA (GDPR)

NOWE ZASADY I OBOWIĄZKI W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH OMÓWIENIE UNIJNEGO ROZPORZĄDZENIA (GDPR) 30 września Warszawa Warsaw Trade Tower Chłodna 51 NOWE ZASADY I OBOWIĄZKI W ZAKRESIE Założenia i zakres oddziaływania unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych Status i rola Data Protection

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M. 5-7 marca 2012 r. Dębe C 34/D/12

P R O G R A M. 5-7 marca 2012 r. Dębe C 34/D/12 OSU II 1410 6/12 Lublin, dnia 20 stycznia 2012 r. P R O G R A M SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW ORZEKAJĄCYCH W SPRAWACH Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO, GOSPODARCZEGO, RODZINNEGO I NIELETNICH ORAZ PRACY I UBEZPIECZEŃ

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M S Z K O L E N I A

P R O G R A M S Z K O L E N I A P R O G R A M S Z K O L E N I A TEMAT: PRAKTYCZNE ASPEKTY ANALIZY DOKUMENTACJI KSIĘGOWEJ I OCENY KONDYCJI FINANSOWEJ PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI CELÓW POSTĘPOWANIA KARNEGO Szkolenie

Bardziej szczegółowo

BUREAU OF RESEARCH OF THE CHANCELLERY OF THE SEJM. POLAND Warsaw, April 2011

BUREAU OF RESEARCH OF THE CHANCELLERY OF THE SEJM. POLAND Warsaw, April 2011 BUREAU OF RESEARCH OF THE CHANCELLERY OF THE SEJM POLAND Warsaw, April 2011 Chief of the Chancellery of the Sejm Deputy Chief of the Chancellery of the Sejm Sejm Sittings Secretariat Legislative Bureau

Bardziej szczegółowo

KRAJOWA SZKOŁA SĄDOWNICTWA I PROKURATURY Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie

KRAJOWA SZKOŁA SĄDOWNICTWA I PROKURATURY Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie KRAJOWA SZKOŁA SĄDOWNICTWA I PROKURATURY Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie 20 076 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 62 tel. 081 440 87 10, fax 081 440 87 11; e-mail:

Bardziej szczegółowo

Użyteczne dane kontaktowe

Użyteczne dane kontaktowe 11 Użyteczne dane kontaktowe 65 11: Użyteczne dane kontaktowe Organizacja Infolinia dla ofiar przestępstw (Crime Victims Helpline) Service Coordinator National Crime Victims Helpline 3rd Floor, Block B

Bardziej szczegółowo

Indywidualne stypendium Marie Curie jak skutecznie aplikować. Aleksandra Gaweł Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej

Indywidualne stypendium Marie Curie jak skutecznie aplikować. Aleksandra Gaweł Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej Indywidualne stypendium Marie Curie jak skutecznie aplikować Aleksandra Gaweł Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej 7 Program Ramowy 4 główne programy szczegółowe: Cooperation (Współpraca)

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH 6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH MIASTO: OPOLE STANOWISKO: ADIUNKT DYSCYPLINA NAUKOWA: PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ-PRACA SOCJALNA DATA OGŁOSZENIA:...20

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA ASYSTENTÓW SĘDZIÓW PRACUJĄCYCH W WYDZIAŁACH GOSPODARCZYCH SĄDÓW WSZYSTKICH SZCZEBLI 2-4 kwietnia 2012 r.

PROGRAM SZKOLENIA DLA ASYSTENTÓW SĘDZIÓW PRACUJĄCYCH W WYDZIAŁACH GOSPODARCZYCH SĄDÓW WSZYSTKICH SZCZEBLI 2-4 kwietnia 2012 r. OSU-II-1410-13/12 Lublin, dnia 15 lutego 2012 r. PROGRAM SZKOLENIA DLA ASYSTENTÓW SĘDZIÓW PRACUJĄCYCH W WYDZIAŁACH GOSPODARCZYCH SĄDÓW WSZYSTKICH SZCZEBLI 2-4 kwietnia 2012 r. Dębe, C 16/12 Metodyka pracy

Bardziej szczegółowo

Numer 3 (47) 2008 Warszawa 2008

Numer 3 (47) 2008 Warszawa 2008 Numer 3 (47) 2008 Warszawa 2008 Dziewięćdziesiąta trzecia publikacja Programu Wydawniczego Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego Redaktor Naczelny Prof. dr hab. Dariusz Milczarek Recenzowany

Bardziej szczegółowo

WYKAZ prac naukowo badawczych habilitanta zastosowanych w praktyce

WYKAZ prac naukowo badawczych habilitanta zastosowanych w praktyce WYKAZ prac naukowo badawczych habilitanta zastosowanych w praktyce Lp Temat i data opracowania (zadania lub problemu) Zwięzłe wyszczególnienie opracowanych zagadnień Forma przedstawienia wyników Ocena

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M S Z K O L E N I A

P R O G R A M S Z K O L E N I A P R O G R A M S Z K O L E N I A TEMAT: PRAKTYCZNE ASPEKTY ANALIZY PROCESÓW PRZEKSZTAŁCEŃ WŁASNOŚCIOWYCH, ICH SKUTKÓW FINANSOWYCH I PODATKOWYCH Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI CELÓW POSTĘPOWANIA KARNEGO Szkolenie

Bardziej szczegółowo

List of participants

List of participants Project part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) within the BSR INTERREG III B Neighbourhood Programme List of participants EUROBALTIC II Kick-off Meeting Work Package 2

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

PhD Programme in Sociology

PhD Programme in Sociology PhD Programme in Sociology The entity responsible for the studies: Faculty of Social Sciences, University of Wroclaw Name of the programme: PhD Programme in Sociology Duration of studies: 4 Years The form

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/I/2016 Rady Wydziału z dnia r. Obowiązuje od roku akademickiego 2016/17

Uchwała nr 1/I/2016 Rady Wydziału z dnia r. Obowiązuje od roku akademickiego 2016/17 I ROK Lp. Nazwa przedmiotu (modułu) 1 Fundamentals of Law and Government (Podstawy państwa i prawa) SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) W Ćw suma godzin 0 1 E/Z 6 0 1 6 Punkty jednostka Katedra Teorii

Bardziej szczegółowo

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7)

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot -2011-1 (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of Independent Trade Unions (CESI) and EU Public Administration

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO KCSC 1410-92/07 PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO Sądowa współpraca w sprawach cywilnych ZałoŜenia programowe W obecnej sytuacji charakteryzującej się masową migracją osób rola dobrej

Bardziej szczegółowo

Spis treści PRAWO ADMINISTRACYJNE

Spis treści PRAWO ADMINISTRACYJNE Spis treści PRAWO ADMINISTRACYJNE 1. Wyrok NSA z dnia 18 kwietnia 2014 r., II OSK 2769/12 Dr Anna Kosieradzka-Federczyk, Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania Związanie wynikami oceny oddziaływania

Bardziej szczegółowo

24 26 października 2007 r. Hotel Parkhotel Szyce koło Krakowa 32-085 Modlnica tel. 0-12 419 13 31

24 26 października 2007 r. Hotel Parkhotel Szyce koło Krakowa 32-085 Modlnica tel. 0-12 419 13 31 P R O G R A M SZKOLENIA DLA PROKURATORÓW TEMAT: PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO OBROTOWI GOSPODARCZEMU PRZEPISY KARNE KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, PRZESTĘPSTWA KARNO SKARBOWE. SYGNATURA : KCKP 141/ /07 DATA I MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

EMPLOYERS ORGANIZATION OF POLISH COPPER

EMPLOYERS ORGANIZATION OF POLISH COPPER EMPLOYERS ORGANIZATION OF POLISH COPPER Support and advocacy for Industry Beata Staszków President of the Board & CEO About us The Employers Organization of Polish Copper (Związek Pracodawców Polska Miedź)

Bardziej szczegółowo

decoland decoland decoland

decoland decoland decoland F irma decoland od roku 1994 specjalizuje się w zakresie projektowania wzornictwa branży oświetleniowej oraz produkcji gotowych lamp. W całej gamie wyrobów staramy się zaspokoić gusta i oczekiwania naszych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO KCSC 1410-90/07 PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO Sądowa współpraca w sprawach cywilnych ZałoŜenia programowe W obecnej sytuacji charakteryzującej się masową migracją osób rola dobrej

Bardziej szczegółowo

Spis tre ści kwartalnika Przegląd Legislacyjny nr 1(95)/2016

Spis tre ści kwartalnika Przegląd Legislacyjny nr 1(95)/2016 Spis tre ści kwartalnika Przegląd Legislacyjny nr 1(95)/2016 ARTYKUŁY Andrzej Malinowski (Uniwersytet Warszawski) Informacja o nieobowiązywaniu przepisu..................................... 9 Magdalena

Bardziej szczegółowo

SPECJALIZACJA: NOWOCZESNA BIBLIOTEKA (Specialization: Modern library) Liczba godzin Nazwa przedmiotu. Nazwa w języku angielskim

SPECJALIZACJA: NOWOCZESNA BIBLIOTEKA (Specialization: Modern library) Liczba godzin Nazwa przedmiotu. Nazwa w języku angielskim Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Filologiczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Kierunek: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Studia drugiego stopnia stacjonarne od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Zadania komórek organizacyjnych BMWP KGP

Zadania komórek organizacyjnych BMWP KGP 13 Załącznik nr 2 Zadania komórek organizacyjnych BMWP KGP 1. Wydział Współpracy Pozaoperacyjnej: 1) opracowywanie projektów głównych kierunków międzynarodowej współpracy Policji, w tym opiniowanie propozycji

Bardziej szczegółowo

Konferencja organizowana jest pod patronatem Ministra Sprawiedliwości oraz Rzecznika Praw Obywatelskich.

Konferencja organizowana jest pod patronatem Ministra Sprawiedliwości oraz Rzecznika Praw Obywatelskich. Poznań, dn. 14 kwietnia 2014 r. Szanowni Państwo, Zakład Postępowania Karnego WPiA UAM ma zaszczyt zaprosić Państwa na Międzynarodową Konferencję pt. Improving protection of victims rights: access to legal

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW I REFERENDARZY ORZEKAJĄCYCH W SPRAWACH REJESTROWYCH W ZAKRESIE KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW I REFERENDARZY ORZEKAJĄCYCH W SPRAWACH REJESTROWYCH W ZAKRESIE KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KCSC 1410-88 / 07 PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW I REFERENDARZY ORZEKAJĄCYCH W SPRAWACH REJESTROWYCH W ZAKRESIE KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Celem oferowanej sesji szkoleniowej dla sędziów i referendarzy

Bardziej szczegółowo

Zakres rozszerzony - moduł 35 Obywatel wobec prawa. Janusz Korzeniowski

Zakres rozszerzony - moduł 35 Obywatel wobec prawa. Janusz Korzeniowski Zakres rozszerzony - moduł 35 Obywatel wobec prawa Opracowanie: Janusz Korzeniowski nauczyciel konsultant ds. edukacji obywatelskiej w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 1 Spis slajdów

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

Kryminologiczna i prawna problematyka środków odurzających. Temat XIV Narkotyki i narkomania w prawie europejskim

Kryminologiczna i prawna problematyka środków odurzających. Temat XIV Narkotyki i narkomania w prawie europejskim Kryminologiczna i prawna problematyka środków odurzających Temat XIV Narkotyki i narkomania w prawie europejskim Czy istnieje europejska polityka narkotykowa? Podstawy prawne dla ewentualnego kształtowania

Bardziej szczegółowo

PIOTR BtljDOWSKI ZOFIA SZWEDA-LEWANDOWSKA WOBEC. I STARZENIA Sil; W POLSCE W LATACH

PIOTR BtljDOWSKI ZOFIA SZWEDA-LEWANDOWSKA WOBEC. I STARZENIA Sil; W POLSCE W LATACH PIOTR BtljDOWSKI ZOFIA SZWEDA-LEWANDOWSKA POLITYKA WOBEC STAROSCI I STARZENIA Sil; W POLSCE W LATACH 2015-2035 ASPEKTY TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE WARSZAWA 2016 Spis tresci WSTIJP 9 1.ZMIANY STRUKTURY DEMOGRAFICZNEJ

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M. 15 18 października 2012 r. Jastrzębia Góra C 13/B/12. Postępowanie upadłościowe i naprawcze wybrane zagadnienia.

P R O G R A M. 15 18 października 2012 r. Jastrzębia Góra C 13/B/12. Postępowanie upadłościowe i naprawcze wybrane zagadnienia. OSU II 1410 51/12 Lublin, dnia 27 kwietnia 2012 r. P R O G R A M SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW WYDZIAŁÓW GOSPODARCZYCH SĄDÓW WSZYSTKICH SZCZEBLI 15 18 października 2012 r. Jastrzębia Góra C 13/B/12 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

"Strategic management in organizations XXI Century"

Strategic management in organizations XXI Century INTERNATIONAL CONFERENCE "Strategic management in organizations XXI Century" On the days:15 th -17 th of September 2016 in Gdansk POLAND Organizator: Groupivg.com e-mail: biuro@groupivg.com www.groupivg.com

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

NOWE ZASADY I OBOWIĄZKI W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

NOWE ZASADY I OBOWIĄZKI W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I miejsce w rankingu firm szkoleniowych wg Gazety Finansowej 29 maja Warszawa NOWE ZASADY I OBOWIĄZKI W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH Założenia i zakres oddziaływania unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II European studies at KUL About the studies European Studies (BA) and European

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

Noty o autorach Ladislav Cabada Paulina Drab Tomasz G. Grosse Patryk Kołodyński Aleksandra Kułaga Aleksandra Kusztal

Noty o autorach Ladislav Cabada Paulina Drab Tomasz G. Grosse Patryk Kołodyński Aleksandra Kułaga Aleksandra Kusztal Noty o autorach Ladislav Cabada profesor nauk politycznych na Metropolitní univerzita Praha. W roku akademickim 2016/2017 International Chair na Narodowym Uniwersytecie Służby Publicznej (Nemzeti Köszolgálati

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Noty o autorach. Prof. Aurela Anastasi Faculty of Law, University of Tirana, Albania (e-mail: aurela_anast@yahoo.com).

Noty o autorach. Prof. Aurela Anastasi Faculty of Law, University of Tirana, Albania (e-mail: aurela_anast@yahoo.com). Prof. Aurela Anastasi Faculty of Law, University of Tirana, Albania (e-mail: aurela_anast@yahoo.com). Dr Marta Andruszkiewicz doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Teorii Prawa i Filozofii Prawa na

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Glosy PRAWO I POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

Spis treści. Glosy PRAWO I POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE Spis treści Glosy PRAWO I POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE 1. Wyrok WSA w Opolu z dnia 13 września 2011 r., II SA/Op 324/11 Dr hab. Paweł Chmielnicki, profesor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wizyty studyjnej pracowników Senatu Republiki Kenii

Sprawozdanie z wizyty studyjnej pracowników Senatu Republiki Kenii Sprawozdanie z wizyty studyjnej pracowników Senatu Republiki Kenii W dniach 6 13 grudnia 2015 r przebywała z wizytą studyjną w Kancelarii Senatu RP grupa pracowników Senatu Republiki Kenii. Wizyta była

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

17 marca 2005. - recepcja uczestników / reception of participants - rozdanie materiałów konferencyjnych / distribution of conference materials

17 marca 2005. - recepcja uczestników / reception of participants - rozdanie materiałów konferencyjnych / distribution of conference materials Trzeci Sektor budowa pomostów w Europie. Konferencja brytyjsko-polska z udziałem partnerów z państw Europy Wschodniej. Lublin, 17-18 marca 2005 roku Hala Międzynarodowych Targów Lubelskich, ul. Dworcowa

Bardziej szczegółowo

NOWE ZASADY I OBOWIĄZKI W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

NOWE ZASADY I OBOWIĄZKI W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 27 lutego Warszawa NOWE ZASADY I OBOWIĄZKI W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH Założenia i zakres oddziaływania unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych Status i rola Data Protection Officer a następcy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz ważniejszych skrótów Wstęp... 19

Spis treści. Wykaz ważniejszych skrótów Wstęp... 19 Spis treści Wykaz ważniejszych skrótów 15 Wstęp 19 1 Podstawowe pojęcia z zakresu przetwarzania i ochrony danych osobowych 37 11 Wprowadzenie 37 12 Dane osobowe 39 121 Geneza definicji danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

21 22 października 2015r. Centrum Konferencyjne Golden Floor Warszawa

21 22 października 2015r. Centrum Konferencyjne Golden Floor Warszawa 21 22 października 2015r. Ochrona danych osobowych w grupach kapitałowych aspekty prawne Najnowsze zmiany dotyczące ochrony danych osobowych Wymagana dokumentacja z zakresu danych osobowych w grupie kapitałowej

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

Dr Agnieszka Nitszke IE ćw. 2016/17 (10) WSPÓŁPRACA POLICYJNA

Dr Agnieszka Nitszke IE ćw. 2016/17 (10) WSPÓŁPRACA POLICYJNA Dr Agnieszka Nitszke IE ćw. 2016/17 (10) WSPÓŁPRACA POLICYJNA Geneza i rozwój współpracy policyjnej Grupy TREVI Traktat z Maastricht Traktat amsterdamski Konwencja z Prüm Artykuł 87 TFUE Podstawa traktatowa

Bardziej szczegółowo

Szkolenie przeznaczone jest dla prokuratorów

Szkolenie przeznaczone jest dla prokuratorów P R O G R A M S Z K O L E N I A TEMAT: WYKORZYSTANIE INFORMATYKI ŚLEDCZEJ I DOWODÓW ELEKTRONICZNYCH W POSTĘPOWANIU PRZYGOTOWAWCZYM. SPOSÓB ZABEZPIECZENIA DOWODÓW ELEKTRONICZNYCH Szkolenie przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition) Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000 (Polish Edition) Poland) Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (Katowice Click here if your download doesn"t start automatically Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000

Bardziej szczegółowo

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ Zaproponowany dla krajów Unii Europejskiej oraz dla wszystkich zainteresowanych stron wzór Umowy wypożyczenia między muzeami i instytucjami kultury opracowany został przez

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name. Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw

PROGRAM STAŻU. IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name. Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Granty dla indywidualnych naukowców -Individual Fellowships

Granty dla indywidualnych naukowców -Individual Fellowships Politechnika Śląska 28 luty 2014 Granty dla indywidualnych naukowców -Individual Fellowships Renata Downar-Zapolska Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE POLITECHNIKA GDAŃSKA W niniejszej prezentacji

Bardziej szczegółowo

Projekt Wzmocnienie i ochrona praw kobiet i dzieci na Ukrainie (TRES) MAŁOLETNI W SĄDZIE HANDEL LUDŹMI

Projekt Wzmocnienie i ochrona praw kobiet i dzieci na Ukrainie (TRES) MAŁOLETNI W SĄDZIE HANDEL LUDŹMI This project is co-funded by the European Union and the Council of Europe and is implemented by the Council of Europe Projekt Wzmocnienie i ochrona praw kobiet i dzieci na Ukrainie (TRES) MAŁOLETNI W SĄDZIE

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW SŁOWO WSTĘPNE WPROWADZENIE CZĘŚĆ I. PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE PRZESTĘPCZOŚCI W UNII EUROPEJSKIEJ

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW SŁOWO WSTĘPNE WPROWADZENIE CZĘŚĆ I. PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE PRZESTĘPCZOŚCI W UNII EUROPEJSKIEJ Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW SŁOWO WSTĘPNE WPROWADZENIE CZĘŚĆ I. PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE PRZESTĘPCZOŚCI W UNII EUROPEJSKIEJ Rozdział 1. Ewolucja III filaru Unii 1.1. Uwagi ogólne 1.2. Grupa TREVI i

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

The historical influences Poland-Turkey

The historical influences Poland-Turkey The historical influences Poland-Turkey XIX-XX century W czasie zaborów Turcja często postrzegana była jako kraj sprzyjający sprawie polskiej i potencjalny sojusznik. Turcja nigdy nie uznała rozbiorów

Bardziej szczegółowo

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce HORIZON 2020 - THE FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH AND INNOVATION (2014-2020) 2020) Challenge 5 Climate action, environment, resource efficiency and raw materials INFORMAL DRAFT 1 Copyright KPK PB UE

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M. 15-17 luty 2012 r. Kraków C 34/B/12

P R O G R A M. 15-17 luty 2012 r. Kraków C 34/B/12 OSU II 1410 2/12 Lublin, dnia 13 stycznia 2012 r. P R O G R A M SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW ORZEKAJĄCYCH W SPRAWACH Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO, GOSPODARCZEGO, RODZINNEGO I NIELETNICH ORAZ PRACY I UBEZPIECZEŃ

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo