(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:"

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: Europejski Biuletyn Patentowy 2013/18 EP B1 (13) (51) T3 Int.Cl. B29C 49/46 ( ) B29C 49/12 ( ) B65B 3/02 ( ) B29C 49/78 ( ) B29C 49/06 ( ) (54) Tytuł wynalazku: Sposób i urządzenie do pakowania ciekłego żywnościowego produktu (30) Pierwszeństwo: EP (43) Zgłoszenie ogłoszono: w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2011/17 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: Wiadomości Urzędu Patentowego 2013/09 (73) Uprawniony z patentu: Nestec S.A., Vevey, CH (72) Twórca(y) wynalazku: PL/EP T3 GUILLAUME CHAUVIN, Monthurex Sur Saone, FR FABIO CHIMETTO, Piazzola Sul Brenta, IT KLAUS HARTWIG, Nancy, FR (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Jolanta Hawrylak PATPOL KANCELARIA PATENTOWA SP. Z O.O. ul. Nowoursynowska 162 J Warszawa Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich).

2 Opis Dziedzina wynalazku [0001] Niniejszy wynalazek dotyczy dziedziny wytwarzania pojemników wykonanych z polimerowego materiału, a zwłaszcza z poliestru. Bardziej dokładnie, dotyczy on dziedziny wytwarzania poliestrowych butelek, a korzystnie butelek z politereftalanu etylenu (PET) zawierających ciecz, a korzystnie wodę, a zwłaszcza wodę mineralną. Podstawa wynalazku [0002] Od wielu lat powszechnie występujące na rynku butelki z PET wytwarza się techniką formownia rozdmuchowego, albo formowania rozdmuchowego z rozciąganiem, z preform PET z użyciem sprężonego powietrza. [0003] Zazwyczaj preforma ma postać cylindrycznej rurki zamkniętej na jednym końcu i otwartej na przeciwnym końcu. Otwarta główka preformy odpowiada szyjce pojemnika. Podczas konwencjonalnego procesu wytwarzania pojemników z preform, preformy wsuwa się do cylindrycznych form ciągłego łańcuchowego przenośnika, który transportuje preformy przez piec, zasadniczo tworzony przez prostą sekcję ograniczoną na każdym boku przez elementy do ogrzewania promieniowego, przygotowując plastik pod względem temperatury do następnego etapu formowania rozdmuchowego z rozciąganiem. [0004] Następnie, gorącą preformę wyjmuje się i przenosi do formy urządzenia do rozdmuchowego formowania. Ruch przenoszący prowadzony, na przykład za pomocą przenoszącego ramienia, jest skoordynowany z ruchem urządzenia do rozdmuchowego formowania, które na ogół jest w postaci obracającej się karuzeli, która obraca się w sposób ciągły wokół swojej pionowej osi a na obwodzie ma serię identycznych form. Zatem, preformę umieszcza się w formie natychmiast po jej otwarciu i usunięciu wcześniej wytworzonego pojemnika. [0005] Wcześniej preformę ogrzewa się tak by w formie była w temperaturze powyżej temperatury przejścia szklistego (około 100 C), aby umożliwić jej formowanie przez rozdmuchiwanie z rozciąganiem. Temperatura preformy na końcu etapu ogrzewania jest nieznacznie powyżej temperatury wymaganej wewnątrz formy urządzenia do rozdmuchowego formowania tak aby uwzględnić chłodzenie jakie występuje na odległości między miejscem ogrzewania a miejscem rozdmuchiwania z rozciąganiem. Dzięki jednoczesnej obecności kilku form, takie urządzenie do formowania przez rozdmuchiwanie może wytwarzać pojemniki z bardzo dużymi szybkościami, około kilku dziesiątek tysięcy jednostek na godzinę, to znaczy około do butelek na godzinę na formę. [0006] Formowanie przez rozdmuchiwanie z rozciąganiem następuje poprzez rozciąganie za pomocą metalowego pręta i wstrzykiwanie powietrza pod ciśnieniem, w zakresie od 3 do 40 barów ( Pa do Pa). Powietrze wstrzykuje się poprzez dyszę, której koniec wprowadza się przez otwór w główce preformy. [0007] Butelki wytwarzane przez wstrzykiwanie sprężonego powietrza mają względnie odpowiedni okres przydatności. Jednak, wewnętrzne właściwości i parametry tworzywa PET, w szczególności jego cecha krystalizowania przy rozciąganiu oznacza, że można przywidywać uzyskanie jeszcze lepszych wyników przez zmodyfikowanie procesu wytwarzania pojemnika. W szczególności, wiadomo że wysoka krystaliczność oznacza lepszą mechaniczną wytrzymałość. [0008] Publikacja EP jest europejskim zgłoszeniem patentowym, które ujawnia sposób dostarczania wcześniej określonej objętości napoju do wnętrza termoplastycznego pojemnika utworzonego z 1

3 ogrzanej preformy, preformy umieszczonej w formie. Ponadto ujawniono etap wstrzykiwania cieczy do wnętrza preformy dla powodowania jej rozszerzania. Pionowe rozszerzanie preformy prowadzi się za pomocą rozciągającego pręta. Następnie, jest czas na wstrzykiwanie cieczy, dla poziomego rozszerzania preformy w kierunku ścian formy. [0009] Niniejszy wynalazek umożliwia wydłużenie średniego okresu przydatności pojemników w zakresie normalnego transportowania, rozprowadzania i konsumowania. Ponadto, umożliwia przyspieszenie przemysłowego procesu produkcyjnego poprzez zoptymalizowanie etapów wytwarzania i zminimalizowanie strat na linii produkcyjnej. [0010] Ogólnie korzystnie wynalazek stosuje się do klasy poliestrów, a w szczególności do PET. Krótki opis wynalazku [0011] W powyżej przedstawionym kontekście zgłaszający proponuje sposób dostarczania wcześniej określonej objętość napoju do wnętrza termoplastycznego pojemnika wytworzonego z ogrzanej preformy, preformy która jest, na przykład w przybliżeniu cylindryczna i jest umieszczona w formie, a sposób obejmuje etap wstrzykiwania co najmniej pewnej ilości napoju do wnęki w preformie dla powodowania rozszerzania preformy wewnątrz formy, formy określającej kształt pojemnika, wzdłużnego przemieszczenia rozciągającego pręta prowadzonego w danym cyklu zapewniającym wzdłużne wydłużenie ogrzanej preformy, rozciągający pręt jest nieruchomy na końcu tego cyklu, a objętość napoju większa niż 50% wcześniej określonej objętości znajduje się we wnęce na końcu tego cyklu. [0012] Taki sposób umożliwia polepszenie jakości otrzymywanych pojemników. Na ogół warunek aby wypełniający butelkę tłok wykonał więcej niż połowę swojego całkowitego ruchu gdy zatrzymuje się rozciąganie jest warunkiem sine qua non aby zapobiec eksplodowaniu butelki w formie. [0013] Zgodnie z korzystną cechą, objętość napoju większa niż 75%, wcześniej określonej objętości znajduje się we wnęce na końcu danego cyklu. [0014] Pojemniki otrzymane z użyciem tego sposobu mają znacznie lepsze charakterystyki niż butelki otrzymane konwencjonalną metodą formowania z rozdmuchiwaniem z użyciem gazowego płynu do ich nadymania. W szczególności stwierdzono, że dla danej wagi i danego rodzaju materiału, mają one dłuższy okres przydatności. W szczególności, stopień krystaliczności, to znaczy masa fazy krystalicznej w stosunku do masy polimeru, dla pojemnika otrzymanego sposobem według niniejszego wynalazku może być znacznie wyższy. [0015] Zgodnie z jednym wykonaniem wynalazku, przemieszczanie i wstrzykiwanie są kontrolowane przez urządzenie produkcyjne wspomagane przez komputer. [0016] Alternatywnie i ewentualnie w połączeniu, przemieszczanie i wstrzykiwanie są kontrolowane za pomocą krzywki. [0017] Zgodnie z korzystną cechą, podczas etapu wstępnego ogrzewania, temperaturę preformy doprowadza się do między 50 C a 130 C, albo nawet do między 75 C a 100 C. [0018] Korzystnie, szybkość rozciągającego pręta uzyskiwana podczas jego przemieszczania wynosi między 0,5 a 3,0 m/s, albo nawet między 1 a 2,5 m/s. [0019] Zgodnie z korzystną cechą, podczas etapu wstrzykiwania, objętość napoju ma temperaturę między 1 C a 120 C, albo nawet ma temperaturę między 10 C a 90 C. [0020] Korzystnie, warunkiem dla wzdłużnego stopnia rozciągnięcia preformy, zmierzonego między początkiem a końcem etapu wstrzykiwania, jest to że wynosi on między 2 a 5, albo między 2,5 a 4. [0021] Ponadto, zgodnie z innym wykonaniem, promieniowy stopień rozciągnięcia formy, zmierzony między 2

4 początkiem a końcem etapu wstrzykiwania, wynosi między 2 a 7, albo nawet między 3 a 4,5. [0022] Należy podkreślić, że najlepiej wynalazek wykorzystuje się wtedy gdy termoplastyczny materiał jest wybrany spośród grupy składającej się z politereftalanu etylenu, polipropylenów, polietylenów, poliwęglanów, polistyrenów, kwasów polimlekowych, polichlorku winylu, oraz ich kombinacji. [0023] Korzystnie, sposób ponadto obejmuje etap wstrzykiwania wstępnego gazu dla powodowania rozszerzania preformy tak, że objętość preformy doprowadza się do wcześniej określonej części, korzystnie stanowiącej 70%, wcześniej określonej objętości. [0024] Korzystnie, po etapie wstrzykiwania wstępnego gazu następuje etap wstrzykiwania napoju dla powodowania rozszerzania preformy aż taka preforma osiągnie wcześniej określoną objętość. [0025] Tak się dzieje dlatego, że powietrze nie jest w stanie tak samo jak napój ochłodzić termoplastycznego materiału ulegającego rozszerzaniu. Z tego powodu takie właściwości dają korzyści w postaci bardziej stabilnego procesu i szerszego okienka dla zastosowań tego sposobu. [0026] Zgodnie z korzystną cechą, wstępnie formę doprowadza się do temperatury wynoszącej co najmniej 50 C poniżej temperatury topnienia termoplastycznego materiału. [0027] Sposób według niniejszego wynalazku może obejmować również dalszy etap mocowania zamykającej nakrętki na pojemniku. [0028] W takim przypadku, etap wstrzykiwania co najmniej pewnej ilości napoju korzystnie obejmuje wstrzykiwanie objętości napoju w której wcześniej wprowadzono gaz, dla spowodowania nadciśnienia w szyjce pojemnika po zamocowaniu zamykającej nakrętki. [0029] Na koniec, zgodnie z jednym aspektem, wzdłużne przemieszczania pręta prowadzi się ze stałą szybkością. [0030] Ponadto, wynalazek realizuje się poprzez dyszę mającą głowicę w kształcie dzwonu, co zmniejsza ryzyko deformowania szyjki preformy. [0031] Wynalazek również przedstawia urządzenie dla dostarczania wcześniej określonej objętość napoju do wnętrza termoplastycznego pojemnika wytworzonego z ogrzanej preformy, preformy będącej w przybliżeniu cylindrycznego kształtu i umieszczonej w formie, urządzenie obejmuje elementy do wstrzykiwania co najmniej pewnej ilości napoju do wnęki w preformie powodując rozszerzanie preformy wewnątrz formy, formy określającej kształt pojemnika, elementy dla wzdłużnego przemieszczania rozciągającego pręt w danym cyklu i dla wzdłużnego wyciągania ogrzanej preformy, rozciągający pręt jest nieruchomy na końcu danego cyklu, oraz elementy dla zapewniania że objętość napoju większa niż 50% znajduje się we wnęce na końcu danego cyklu. [0032] Korzystnie, takie urządzenie może obejmować elementy odpowiednie do prowadzenia odpowiednich zamierzonych etapów sposobu, wzięte oddzielnie albo w kombinacji. Krótki opis rysunków [0033] Wynalazek zostanie teraz opisany w nawiązaniu do załączonych figur, które dotyczą przykładowych wykonań wynalazku. Figura 1 przedstawia monitoring wytwarzania butelki wody mineralnej według przykładu ze stanu techniki. Figura 2 przedstawia skalę krystaliczności stosowaną w odniesieniu do sposobu według niniejszego wynalazku. Figura 3 przedstawia ogólny diagram używanej instalacji. Figura 4 przedstawia monitoring wytwarzania butelki wody mineralnej według korzystnego wykonania według niniejszego wynalazku. 3

5 Figura 5 przedstawia inny aspekt wynalazku. Szczegółowy opis wynalazku [0034] Przedstawione tutaj przykładowo wykonanie niniejszego wynalazku dotyczy sposobu wytwarzania butelek PET z mineralną wodą z ogrzanej preformy. Preforma ma kształt cylindrycznej rurki zamkniętej na dolnym końcu. Otwarta główka preformy odpowiada gardłu, albo szyjce, butelki, na której nakręca się zamykającą nakrętkę. [0035] Figura 1 przedstawia zmiany w czasie pozycji 1 rozciągającego pręta i ciśnienia powietrza 2 w preformie ulegającej rozszerzaniu zgodnie z wykonaniem ze stanu techniki. [0036] Na tej figurze, oś x przedstawia czas, a oś y na lewej stronie przedstawia liniową pozycję rozciągającej krzywki, podczas gdy oś y na prawej stronie przedstawia ciśnienie powietrza w preformie ulegającej rozszerzaniu. [0037] Podczas pierwszej fazy 4 procesu, w szczególności między 50 ms a 275 ms, rozciągający pręt przesuwa się liniowo, w przybliżeniu ze stałą szybkością. [0038] 320 ms po rozpoczęciu procesu (odnośnik 3), rozciągający pręt osiągnął swoją końcową pozycję P f, z której już się nie porusza. [0039] Podczas pierwszej części 4a pierwszej fazy procesu, ciśnienie powietrza 2 w preformie, początkowo równe ciśnieniu atmosferycznemu P a i pozostające takie aż do 150 ms do rozpoczęcia procesu, zwiększa się aż do wartości około 1,4 krotności ciśnienia atmosferycznego, która to wartość osiąga w 200 ms od rozpoczęcia procesu. [0040] Podczas drugiej części 4b pierwszej fazy procesu, trwającej dalsze 100 ms, to znaczy aż do 300 ms od rozpoczęcia procesu, ciśnienie pozostaje stałe. [0041] Podczas drugiej fazy 5 procesu, ciśnienie gwałtownie zwiększa się, z w przybliżeniu stałą szybkością wzrostu, aż do 450 ms, gdy osiąga wartość równą około 8 krotności ciśnienia atmosferycznego. [0042] Od tego mementu, ciśnienie w rozszerzającej się preformie nieznacznie zmniejsza się, chociaż ciągle pozostaje rzędu 8 krotności ciśnienia atmosferycznego. [0043] Ponadto, i bez chęci wiązania się jakąkolwiek naukową teorią, wiadomo że poliestrowe preformy są amorficzne i że ich rozciąganie wywołuje, jednocześnie krystalizację i egzotermiczną reakcję. Przekształcanie główki jest szkodliwe dla rozwijania krystaliczności. [0044] W odniesieniu do Figury 2, pierwsze rozciąganie realizuje się za pomocą rozciągającego pręta, powodując krystalizację i przekształcanie główki, i w tym momencie wprowadza się nieściśliwy płyn, który następnie absorbuje wydzielone ciepło i przesuwa punkt równowagi krystaliczności uzyskanej w skończonym pojemniku w kierunku wysokich wartości, korzystnie między 30 a 35%. [0045] Krystaliczność mierzy się na kolumnie do mierzenia gęstości Lloyd-Davenport poniższą metodą. Kolumnę napełnia się słonym (azotan wapnia) roztworem z gradientem gęstości. Kolumnę kalibruje się kulkami mającymi znaną gęstość wynoszącą między 1,335 a 1,455. Następnie, małe kawałki pojemnika według niniejszego wynalazku zanurza się w kolumnie, a po pewnym okresie czasu one stabilizują się w kolumnie na określonej wysokości, odpowiadającej określonej gęstości. Pomiary prowadzi się w temperaturze 23 C. Tabela przedstawia krystaliczność. [0046] W odniesieniu do Figury 3, rozciągający pręt 10 wstawia się do urządzenia uruchamiającego sprężone powietrze 15. Rozciągający pręt 10 steruje się silnikiem rozciągania, który nadaje mu ruch wzdłużny (przedstawiony strzałką). [0047] Urządzenie uruchamiające sprężone powietrze 15 obejmuje cylinder 17 sterujący wstrzykującą gło- 4

6 wicą 18, przez którą przechodzi rozciągający pręt 10. Wstrzykująca głowica 18 jest połączona z szyjką 20 preformy PET umieszczoną w formie (nie pokazana), która to preforma, po jej rozszerzeniu, przyjmuje kształt butelki na wodę mineralną, a ten kształt jest określony przez ściany formy. [0048] Urządzenie uruchamiające ma trzy komory, górne dwie komory 15a i 15b są wypełnione sprężonym powietrzem. Między tymi dwoma górnymi komorami, ścianka 19 tłoka zsuwa się w kierunku równoległym do rozciągającego pręta (przemieszczenie jest pokazane za pomocą strzałki). Rozciągający pręt 10 przechodzi przez środek tej ścianki 19. [0049] Urządzenie uruchamiające sprężone powietrze ma również boczny wlot 30 dla napoju, tutaj wody mineralnej, przyłączony do trzeciej komory 15c urządzenia uruchamiającego, która jest dolną komorą. Napój wprowadza się przez linię 32. [0050] Zewnętrzny wlot mineralnej wody zasila cieczą, poprzez odległy koniec tej linii 32, pierwszy zawór 34, który jest połączony z otworem jednokomorowego cylindra napełniającego 40 obejmującego tłok 42 sterowany przez napełniający silnik (którego ruch jest przedstawiony za pomocą strzałki). Ten silnik nadaje wzdłużny ruch tłokowi w pojedynczej komorze napełniającego cylindra 40. [0051] Na linii 32 znajduje się drugi zawór 36, który jest ustawiony w serii za pierwszym zaworem 34 i otworem napełniającego cylindra 40. Następnie linia 32 biegnie do dolnej komory 15c urządzenia uruchamiającego sprężone powietrze 15. [0052] Dolną komorę 15c urządzenia uruchamiającego sprężone powietrze penetruje cylinder 17 dla sterowania napełniającą głowicą 18, której wewnętrzna objętość pojawia się przez niższy wylot urządzenia uruchamiającego sprężone powietrze 15 w napełniającej głowicy 18. Kontrolny cylinder ma boczny otwór pozwalający na cyrkulowanie napoju między dolną komorą urządzenia wzbudzającego sprężone powietrze i wewnątrz kontrolnego cylindra. [0053] Sam rozciągający pręt 10 przechodzi przez kontrolny cylinder 17 tak daleko jak napełniająca głowica 18 i szyjka 20 butelkowej preformy. [0054] Figura 4 przedstawia zmiany w czasie pozycji 101 rozciągającego pręta i pozycji 102 urządzenia wywołującego napełnianie regulując wpływ mineralnej wody do rozszerzonej preformy. [0055] Pozioma oś przedstawia czas, pionowa oś po lewej stronie przedstawia pozycję rozciągającego pręta a pionowa oś po prawej stronie przedstawia objętość wody wprowadzonej do rozszerzonej preformy, która jest proporcjonalna do pozycji urządzenia wywołującego napełnianie. [0056] Podczas pierwszej części procesu, od 0 do 250 ms, rozciągający pręt przesuwa się z zasadniczo stałą szybkością, zgodnie z korzystnym wykonaniem. [0057] Jednak, zgodnie z innym korzystnym wykonaniem, podczas pierwszej fazy 110 procesu, w szczególności od 0 do 150 ms, rozciągający pręt przesuwa się ze zwiększającą się szybkością w wyniku dodatniego przyspieszenia. Podczas drugiej fazy 115 procesu, od 150 ms do 250 ms, rozciągający pręt przesuwa się z ujemnym przyspieszeniem, szybkość zmniejsza się aż do wartości zero dla 250 ms. Jednak, jest zrozumiałe, że zmiany szybkości muszą być wystarczająco łagodne aby zapewnić regularne i pewne rozciąganie termoplastycznego materiału. [0058] 250 ms od rozpoczęcia procesu (odnośnik 103), rozciągający pręt osiąga swoją końcową pozycję P f, z której już się nie porusza. [0059] W tym samym czasie, urządzenie wzbudzające napełnianie wprowadziło objętość V 1 mineralnej wody do rozszerzonej preformy. Objętość wprowadzona od rozpoczęcia procesu (między 0 ms a 250 ms) stopniowo zwiększa się, ze stopniowym zwiększaniem szybkości przepływu (przyspieszenie przesuwania urzą- 5

7 dzenia wzbudzającego napełnianie). [0060] Podczas następnych ruchów, które stanowią trzecią fazę 120 procesu, aż do 320 ms, całkowita objętość wprowadzonej wody jest stała, szybkość przepływu jest niezmienna. Następnie, objętość nagle zmniejsza się o małą część (około 4%) w okresie 40 ms. [0061] Od tego momentu, całkowita wprowadzona objętość stabilizuje się wokół wartości V 2, którą na koniec uzyskuje się po kilku wahaniach, szybkość przepływu wprowadzanej ciecz wynosi zero. [0062] W kilku późniejszych chwilach, rozpoczynając od 450 ms od rozpoczęcia procesu (odnośnik 104), urządzenie wzbudzające napełnianie osiąga swoją końcową pozycję, z której już się nie rusza. W tym momencie, wprowadza się objętość V 2 mineralnej wody do rozszerzonej preformy. Objętość V 2 jest większa niż V 1, ale mniejsza niż dwie objętości V 1. [0063] Podczas sposobu używania opisanego urządzenia, temperaturę preformy doprowadza się do wartości między 50 C a 130 C, albo nawet między 75 C a 100 C. W korzystnym wykonaniu, ta wartość wynosi 85 C. [0064] Na ogół, butelkę określa się jako mającą wysoką jakość na podstawie faktu, że nie eksplodowała w formie. [0065] Przeprowadzone testy pokazały, że nie jest możliwe pełne wytworzenie butelki jeśli fizycznie nie osiągnęła ona 50% swojej końcowej objętości na końcu działania rozciągającego. [0066] Podczas sposobu używania opisanego urządzenia, temperaturę preformy doprowadza się do wartości między 50 C a 130 C, albo nawet między 75 C a 100 C. W korzystnym wykonaniu wynalazku, ta wartość wynosi 95 C, a stosowanym plastikiem jest PET. [0067] Pręt ma szybkość między 0,5 a 3,0 m/s -1, albo nawet między 1,0 a 5 m/s -1. W korzystnym wykonaniu, ta wartość wynosi 1,6 m/s -1. [0068] Wcześniej, temperaturę napoju doprowadza się do wartości między 1 C a 120 C, a korzystnie między 10 C a 90 C. W korzystnym wykonaniu ta wartość wynosi 30 C. [0069] Wzdłużny stopień rozciągnięcia termoplastycznego materiału wynosi między 2 a 5, albo nawet między 2,5 a 4. W korzystnym wykonaniu, ta wartość wynosi 3,5. [0070] Promieniowy stopień rozciągnięcia termoplastycznego materiału wynosi między 2 a 7, albo nawet między 3 a 4,5. W korzystnym wykonaniu, ta wartość wynosi 4. [0071] Termoplastyczny materiał jest wybrany spośród grupy składającej się z politereftalanu etylenu, polipropylenów, polietylenów, poliwęglanów, polistyrenów, kwasów polimlekowych, chlorków poliwinylu, oraz ich kombinacji. W korzystnym wykonaniu, jest to PET. [0072] Temperatura formy wynosi co najmniej 50 C poniżej temperatury topnienia termoplastycznego materiału, która w przypadku PET wynosi 230 C. Korzystnie, taką temperaturę utrzymuje się poniżej 100 C. W korzystnym wykonaniu, temperatura formy jest równa temperaturze otoczenia. [0073] W odniesieniu do Figury 5, przedstawia ona końcowy kawałek dyszy w kształcie dzwonu 500 zgodny z korzystnym wykonaniem wynalazku. Wewnętrzne i zewnętrzne ciśnienie lub na boku obwodu szyjki preformy (to znaczy na zewnętrznych powierzchniach 510 szyjki i na wewnętrznych powierzchniach 520 szyjki) są identyczne, co pozwala na występowanie korytarza 505 łączącego objętości na obu bokach obwodu, wewnątrz dyszy. Podczas napełniania, dostarcza się zamknięcia poprzez kołnierz 530 na preformie. Dzięki temu urządzeniu, nie ma ryzyka deformowania szyjki preformy gdy przez dyszę wstrzykuje się znajdujący się pod ciśnieniem płyn. [0074] Zgodnie z innym wykonaniem wynalazku, końcowy kawałek dyszy ma zewnętrzne powierzchnie 510 6

8 szyjki preformy określone w taki sposób, że gdy wstrzykuje się płyn pod ciśnieniem od góry dyszy do wnęki preformy, to ciśnienie wywierane na wewnętrzne ścianki 520 szyjki preformy przez płyn kompensuje się uformowaniem końcowego kawałka dyszy w kształcie dzwonu. Dlatego szyjka preformy nie ulega deformacji, mimo wysokiego ciśnienia. [0075] Oczywiście, wynalazek nie jest ograniczony do opisanych i zilustrowanych na załączonych rysunkach wykonań; ale rozciąga się na wszystkie odmiany jakie mogą być przewidziane przez specjalistę w dziedzinie, i mieszczące się w zakresie zastrzeżeń patentowych. Zastrzeżenia patentowe: 1. Sposób dostarczania wcześniej określonej objętości napoju do termoplastycznego pojemnika wytworzonego z ogrzanej preformy, a preforma jest umieszczona w formie, sposób obejmujący etap wstrzykiwania co najmniej pewnej objętości napoju do wnęki w preformie dla przyczyniania się do rozszerzania preformy wewnątrz formy, formy określającej kształt pojemnika, wzdłużnego przemieszczenia rozciągającego pręta (10) prowadzonego przez dany cykl zapewniającego wzdłużne wydłużenie ogrzanej preformy, rozciągający pręt jest nieruchomy na końcu tego cyklu, znamienny tym, że objętość napoju większa niż 50% wcześniej określonej objętości znajduje się we wnęce na końcu tego cyklu. 2. Sposób według zastrzeżenia 1, znamienny tym, że przemieszczanie i wstrzykiwanie są kontrolowane przez urządzenie produkcyjne wspomagane komputerem. 3. Sposób według jednego z zastrzeżeń 1 do 2, znamienny tym, że przemieszczanie i wstrzykiwanie są kontrolowane za pomocą krzywki. 4. Sposób według jednego z zastrzeżeń 1 do 3, znamienny tym, że, podczas etapu wstępnego ogrzewania, temperaturę preformy doprowadza do między 50 C a 130 C. 5. Sposób według zastrzeżenia 4, znamienny tym, że, podczas etapu wstępnego ogrzewania, temperaturę preformy doprowadza się do między 75 C a 100 C. 6. Sposób według jednego z zastrzeżeń 1 do 5, znamienny tym, że szybkość rozciągającego pręta (10) osiągana podczas jego przemieszczania wynosi między 0,5 a 3,0 m/s. 7. Sposób według jednego z zastrzeżeń 1 do 6, znamienny tym, że szybkość rozciągającego pręta (10) osiągana podczas jego przemieszczania wynosi między 1 a 2,5 m/s. 8. Sposób według jednego z zastrzeżeń 1 do 7, znamienny tym, że, podczas etapu wstrzykiwania, objętość napoju ma temperaturę między 1 C a 120 C. 9. Sposób według zastrzeżenia 8, znamienny tym, że, podczas etapu wstrzykiwania, objętość napoju ma temperaturę między 10 C a 90 C. 10. Sposób według jednego z zastrzeżeń 1 do 9, znamienny tym, że stopień rozciągnięcia wzdłużnego preformy, zmierzony między początkiem a końcem etapu wstrzykiwania, wynosi między 2 a Sposób według zastrzeżenia 10, znamienny tym, że stopień rozciągnięcia wzdłużnego preformy, zmierzony między początkiem a końcem etapu wstrzykiwania, wynosi między 2,5 a Sposób według jednego z zastrzeżeń 1 do 11, znamienny tym, że stopień rozciągnięcia promieniowego preformy, zmierzony między początkiem a końcem etapu wstrzykiwania, wynosi między 2 a Sposób według zastrzeżenia 12, znamienny tym, że stopień rozciągnięcia promieniowego pre- 7

9 formy, zmierzony między początkiem a końcem etapu wstrzykiwania, wynosi między 3 a 4, Sposób według jednego z zastrzeżeń 1 do 13, znamienny tym, że termoplastyczny materiał jest wybrany spośród grupy składającej się z politereftalanu etylenu, polipropylenów, polietylenów, poliwęglanów, polistyrenów, kwasów polimlekowych, chlorków poliwinylu, oraz ich kombinacji. 15. Sposób według jednego z zastrzeżeń 1 do 14, znamienny tym, że obejmuje etap wstępnego wstrzykiwania gazu dla przyczyniania się do rozszerzania preformy tak, że objętość preformy doprowadza się do wcześniej określonej części wcześniej określonej objętości. 16. Sposób według zastrzeżenia 15, znamienny tym, że taka wcześniej określona część jest równa 70% wcześniej określonej objętości. 17. Sposób według zastrzeżenia 15 albo zastrzeżenia 16, znamienny tym, że po etapie wstępnego wstrzykiwania gazu następuje etap wstrzykiwania napoju co powoduje rozszerzanie preformy aż preforma osiągnie wcześniej określoną objętość. 18. Sposób według jednego z zastrzeżeń 1 do 17, znamienny tym, że najpierw formę doprowadza się do temperatury wynoszącej co najmniej 50 C poniżej temperatury topnienia termoplastycznego materiału. 19. Sposób według jednego z zastrzeżeń 1 do 18, znamienny tym, że ponadto obejmuje kolejny etap mocowania zamykającej nakrętki na pojemniku. 20. Sposób według zastrzeżenia 19, znamienny tym, że etap wstrzykiwania co najmniej pewnej ilości napoju obejmuje wstrzykiwanie objętości napoju do której wcześniej wprowadzono gaz dla wytworzenia nadciśnienia w szyjce pojemnika po zamocowaniu zamykającej nakrętki. 21. Sposób według jednego z zastrzeżeń 1 do 20, znamienny tym, że wzdłużne przemieszczenie pręta prowadzi się ze stałą szybkością. 22. Sposób według jednego z zastrzeżeń 1 do 21, znamienny tym, że wstrzykiwanie następuje poprzez dyszę mającą głowicę w kształcie dzwonu, co zmniejsza ryzyko deformowania szyjki preformy. 23. Urządzenie do dostarczania wcześniej określonej objętość napoju do termoplastycznego pojemnika wytworzonego z ogrzanej preformy, preforma jest umieszczona w formie, urządzenie obejmujące elementy do wstrzykiwania co najmniej pewnej ilości napoju do wnęki w preformie dla przyczyniania się do rozszerzania preformy wewnątrz formy, formy definiującej kształt pojemnika, elementy do wzdłużnego przemieszczania rozciągającego pręta (10) w danym cyklu i do wzdłużnego wydłużania ogrzanej preformy, rozciągający pręt jest nieruchomy na końcu danego cyklu, znamienne tym, że ma elementy zapewniające że objętość napoju większa niż 50% wcześniej określonej objętości znajduje się we wnęce na końcu danego cyklu. Pełnomocnik: 8

10 9

11 10

12 11

13 12

14 13

15 ODNOŚNIKI CYTOWANE W OPISIE Poniższa lista odnośników cytowanych przez zgłaszającego ma na celu wyłącznie pomoc dla czytającego i nie stanowi części dokumentu patentu europejskiego. Pomimo, że dołożono największej staranności przy jej tworzeniu, nie można wykluczyć błędów lub przeoczeń i EUP nie ponosi żadnej odpowiedzialności w tym względzie. Dokumenty patentowe cytowane w opisie EP A [0008] 14

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1854925 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.12.2005 05826699.0 (13) (51) T3 Int.Cl. E03D 1/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1810954 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.12.2006 06025226.9 (13) (51) T3 Int.Cl. C03B 9/41 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2814723 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2013 13704452.5 (13) (51) T3 Int.Cl. B63G 8/39 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2057877 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.11.2008 08019246.1 (13) (51) T3 Int.Cl. A01C 23/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2326237 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.07.2009 09780285.4 (13) (51) T3 Int.Cl. A47L 15/50 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2093152 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.02.2009 09152806.7 (13) (51) T3 Int.Cl. B65D 33/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2638340 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.11.2011 11781794.0 (13) (51) T3 Int.Cl. F25D 23/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1591364 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 22.04.2005 05103299.3

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1690978 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02.2005 05101042.9 (13) T3 (51) Int. Cl. D06F81/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1799953 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.08.2005 05770398.5

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2086467 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.11.2007 07824706.1 (13) (51) T3 Int.Cl. A61F 2/16 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791425.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791425. PL/EP 1809944 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1809944 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791425.4 (51) Int. Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1477128 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.05.2004 04076445.8 (51) Int. Cl. A61D1/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2353894 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.02.2010 10001703.7 (13) (51) T3 Int.Cl. B60D 5/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 221611 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.01. 000481.1 (13) (1) T3 Int.Cl. B28C /42 (06.01) B60P 3/16

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1754519 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.08.2006 06016676.6 (51) Int. Cl. A62C13/66 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2004 04017866.7

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2004 04017866.7 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1504998 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2004 04017866.7 (13) T3 (51) Int. Cl. B65C9/04 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1730054 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 22.03.2005 05731932.9 (51) Int. Cl. B65G17/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 223771 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.12.08 0886773.1 (13) (1) T3 Int.Cl. A47L 1/42 (06.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 213136 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.03.2008 08723469.6 (13) (1) T3 Int.Cl. F24D 19/ (2006.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 214438 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:.09.2008 0880394.0 (13) (1) T3 Int.Cl. A47D 13/ (2006.01) A63G

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2084461 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.11.2007 07847411.1 (13) (51) T3 Int.Cl. F24C 3/10 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2337642 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.09.09 0978272.1 (13) (1) T3 Int.Cl. B21B 4/08 (06.01) B08B

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1980804 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.03.2008 08102719.5 (13) (51) T3 Int.Cl. F25B 25/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2210706 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.01.2010 10000580.0 (13) (51) T3 Int.Cl. B24B 21/20 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1614553 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.07.2005 05014326.2 (51) Int. Cl. B60C27/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 239643 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:.12.09 0980999.1 (13) (1) T3 Int.Cl. F03D 11/00 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1680075 (13) T3 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.10.2004

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1561894 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 25.01.2005 05001385.3 (13) (51) T3 Int.Cl. E06B 3/66 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2052830. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.10.2008 08018365.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2052830. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.10.2008 08018365. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 202830 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21..2008 0801836.0 (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1968711 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.01.2007 07712641.5

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2468142. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.12.2011 11194996.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2468142. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.12.2011 11194996. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2468142 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.12.2011 11194996.2 (13) (51) T3 Int.Cl. A47C 23/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 182634 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.04.07 070963.1 (13) T3 (1) Int. Cl. F16H/17 F16H7/04 (06.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1859720. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2007 07003173.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1859720. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2007 07003173. PL/EP 1859720 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1859720 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2007 07003173.7 (13) (51) T3 Int.Cl. A47L

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2326839 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.08.2008 08813786.4 (13) (51) T3 Int.Cl. F04B 33/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1495737 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.06.2004 04014424.8 (51) Int. Cl. A61F2/18 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 18761 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.03.06 06726163.6 (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2828428 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.03.13 13731877.0 (13) (1) T3 Int.Cl. D0B 19/12 (06.01) D0B

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1660738 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.04.2005 05737864.8 (51) Int. Cl. E04G1/32 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: PL/EP 1699990 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1699990 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.11.2004 04800186.1 (13) (51) T3 Int.Cl. E04G

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1740398 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 1.03.200 071703.9 (1) Int. Cl. B60C1/06 (2006.01) (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2776315 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.07.2013 13753588.6 (13) (51) T4 Int.Cl. B64C 29/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1871674 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.04.2006 06742571.0 (51) Int. Cl. B65C9/18 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1593766 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.03.2005 05006567.1 (51) Int. Cl. D06F39/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947302. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.12.2007 07122193.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947302. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.12.2007 07122193. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947302 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.12.2007 07122193.1 (13) (51) T3 Int.Cl. F01M 11/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1508941 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.08.2004 04018799.9

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (21) Numer zgłoszenia: 323031 (22) Data zgłoszenia: 07.11.1997 (11) 185976 (13) B1 (51) IntCl7 F25B 39/00 F25D

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1808379 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.01.07 070481.6 (13) T3 (1) Int. Cl. B6D47/08 B6D41/18 (06.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2445326 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.10.2011 11186353.6

Bardziej szczegółowo

PL B1. BRIDGESTONE/FIRESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE S.p.A., Rzym, IT , IT, TO2001A001155

PL B1. BRIDGESTONE/FIRESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE S.p.A., Rzym, IT , IT, TO2001A001155 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 208257 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 357658 (22) Data zgłoszenia: 10.12.2002 (51) Int.Cl. B60C 3/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2282949 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.05.2009 09753887.0 (13) (51) T3 Int.Cl. B65D 5/36 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Wytłaczanie z rozdmuchiwaniem do formy

Wytłaczanie z rozdmuchiwaniem do formy Wytłaczanie z rozdmuchiwaniem do formy Schemat procesu wytłaczania z rozdmuchiwaniem butelek z tworzyw sztucznych bez komory pośredniej A - wytłaczanie rury za pomocą głowicy krzyżowej, B - zamknięcie

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.03.2004 04742371.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.03.2004 04742371. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 16726 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.03.04 04742371.0 (1) Int. Cl. A61F2/16 (06.01) (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2440360 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.06.2010 10723594.7

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.02.2006 06425080.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.02.2006 06425080. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1818196 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.02.06 06480.6 (1) Int. Cl. B60H1/00 (06.01) (97) O

Bardziej szczegółowo

(21) Numer zgłoszenia 393543 (51) Int.CI B29C 49/68 (2006.01)

(21) Numer zgłoszenia 393543 (51) Int.CI B29C 49/68 (2006.01) RZECZPSPLITA PLSKA (12) PIS PATENTWY (19) PL (11) 217378 (13) 81 (21) Numer zgłoszenia 393543 (51) Int.CI B29C 49/68 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia 31.12.2010

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381.9 (13) (51) T3 Int.Cl. D06F 39/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 16234 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18..0 0022716.4 (1) Int. Cl. B6D71/00 (06.01) (97) O udzieleniu

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1449961 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.04.2004 04405227.2 (13) T3 (51) Int. Cl. E01B9/14 F16B13/00

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1510645 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.08.2004 04019758.4 (13) (51) T3 Int.Cl. E06B 3/58 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1999308 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.03.2007 07727422.3 (13) (51) T3 Int.Cl. D06F 35/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1700812 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.03.2006 06004461.7 (51) Int. Cl. B66B9/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1912546. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.08.2006 06761852.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1912546. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.08.2006 06761852. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1912546 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.08.2006 06761852.0 (13) (51) T3 Int.Cl. A47J 41/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2224595 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.02.2010 10001353.1 (13) (51) T3 Int.Cl. H03K 17/96 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1667918 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2004 0478083.9 (1) Int. Cl. B6D71/42 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 18611 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:.03.06 06726236.0 (13) T3 (1) Int. Cl. E03C1/32 E03C1/22 (06.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1591333 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.04.2005 05007175.2 (51) Int. Cl. B60T13/575 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1529464 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.10.2004 04105133.5 (13) T3 (51) Int. Cl. A47B91/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 198480 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.04.08 08007708.4 (1) Int. Cl. B60H1/24 (06.01) (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2065022 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.11.2008 08169470.5 (51) Int. Cl. A61H9/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2451317 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.07.20 752646.9 (13) (51) T3 Int.Cl. A47C 7/74 (2006.01) H05B

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1802536 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.09.2004 04774954.4 (13) T3 (51) Int. Cl. B65D77/20 B65D85/72

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 28647 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 30.03.09 091662.2 (13) (1) T3 Int.Cl. C07D 333/28 (06.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2122 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 2..07 07866441.4 (13) (1) T3 Int.Cl. D21H 19/06 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1886585 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.07.2006 06291197.9

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1655088 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.01.2005 05386004.5 (13) T3 (51) Int. Cl. B21F27/12 B21F27/10

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2241484 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.04.2009 09158011.8 (13) (51) T3 Int.Cl. B60S 1/38 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2870314 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.07.2013 13759313.3 (13) (51) T3 Int.Cl. E06C 1/12 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2580511 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.06.2011 11726327.7 (13) (51) T3 Int.Cl. F16L 47/22 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. KRAWIEC BOGUSŁAW, Łódź, PL BUP 20/07. BOGUSŁAW KRAWIEC, Łódź, PL WUP 05/11. rzecz. pat. Bożydar Piotrowski

PL B1. KRAWIEC BOGUSŁAW, Łódź, PL BUP 20/07. BOGUSŁAW KRAWIEC, Łódź, PL WUP 05/11. rzecz. pat. Bożydar Piotrowski RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 208568 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 379248 (22) Data zgłoszenia: 21.03.2006 (51) Int.Cl. B67D 1/04 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1514800 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.09.2004 04077487.9 (13) T3 (51) Int. Cl. B65B11/04 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2328822 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.09.2009 09782487.4 (13) (51) T3 Int.Cl. B65G 15/38 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1816307 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:.07.06 060114.3 (1) Int. Cl. E06B9/68 (06.01) (97) O udzieleniu

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 24379 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:.06.09 09794002.7 (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2452138 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.06.2010 10723151.6

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2489605 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.02.2012 12155195.6

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1744955. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.04.2005 05732206.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1744955. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.04.2005 05732206. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1744955 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.04.2005 05732206.7 (13) (51) T3 Int.Cl. A45D 34/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1698 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.02.2006 060744.4 (1) Int. Cl. B60N2/28 (2006.01) (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1477628 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.05.2004 04102103.1 (51) Int. Cl. E05D11/10 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2631926 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 30.01.2013 13153269.9 (13) (51) T3 Int.Cl. H01H 3/14 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.10.2006 06804347.0

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.10.2006 06804347.0 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1943177 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12..2006 06804347.0

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2701637 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.04.2012 12724557.9 (13) (51) T3 Int.Cl. A61F 2/44 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1712457 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.04.2005 05007978.9 (13) T3 (51) Int. Cl. B62J9/00 B62J1/16

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 233136 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.09 09776021.9 (13) (1) T3 Int.Cl. B60K 1/03 (06.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2187799 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 25.08.2008 08803199.2 (13) (51) T3 Int.Cl. A47L 15/50 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH PAN, Gdańsk, PL JASIŃSKI MARIUSZ, Wągrowiec, PL GOCH MARCIN, Braniewo, PL MIZERACZYK JERZY, Rotmanka, PL

PL B1. INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH PAN, Gdańsk, PL JASIŃSKI MARIUSZ, Wągrowiec, PL GOCH MARCIN, Braniewo, PL MIZERACZYK JERZY, Rotmanka, PL PL 215139 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215139 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 383703 (22) Data zgłoszenia: 06.11.2007 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1797979 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.12.06 0602949.6 (1) Int. Cl. B22D33/04 (06.01) (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 187301 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 22.02.2006 06704713.4 (13) (1) T3 Int.Cl. G02C /12 (2006.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1712702 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.03.2006 06006359.1 (51) Int. Cl. E04F15/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2032175 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.06.2007 07803914.6 (13) (51) T3 Int.Cl. A61L 2/04 (2006.01)

Bardziej szczegółowo