Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 13 (144) / 2005 SPIS TREŚCI. Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 13 (144) / 2005 SPIS TREŚCI. Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r."

Transkrypt

1

2 SPIS TREŚCI Poz. 514 Uchwała Nr LX/683/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego. Poz. 515 Uchwała Nr LX/684/2005 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp. z dnia 28 października 2005r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego. Poz. 516 Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego. Poz. 517 Uchwała Nr LX/686/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Poz. 518 Uchwała Nr LX/687/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Poz. 519 Uchwała Nr LX/688/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Poz. 520 Uchwała nr LXI/689/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 14 listopada 2005r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. Poz. 521 Uchwała nr LXII/690/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 listopada 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji założeń Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Gorzowa Wlkp. Poz. 522 Uchwała Nr LXII/691/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych. Poz. 523 Uchwała Nr LXII/692/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie utworzenia funduszu zdrowotnego dla nauczycieli. 1

3 Poz. 524 Uchwała Nr LXII/693/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Sztuki w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Pomorskiej 73 Poz. 525 Uchwała Nr LXII/694/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie Statutu Klub Myśli Twórczej Lamus w Gorzowie Wlkp. przy ulicy Sikorskiego 5 Poz. 526 Uchwała nr LXII/695/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 listopada 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Poz. 527 Uchwała nr LXII/696/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie udzielania dotacji z budżetu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa lubuskiego, położonych w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. oraz określenia form i zasad ich udzielania. Poz. 528 Uchwała Nr LXII/697/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie współdziałania międzygminnego celem realizacji przedsięwzięcia o nazwie Łączą nas rzeki. Poz. 529 Uchwała nr LXII/698/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie wprowadzenia opłat administracyjnych za czynności urzędowe Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. oraz wysokości tych opłat. Poz. 530 Uchwała Nr LXII/699/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 listopada 2005r. zmieniająca Uchwałę Nr LV/639/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 sierpnia 2005r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2005r. Poz. 531 Uchwała Nr LXII/700/ 2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek i zasad poboru podatku od nieruchomości na terenie miasta Gorzowa Wlkp. w 2006 roku. Poz. 532 Uchwała Nr LXII/701/ 2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej w podatku od nieruchomości. 2

4 Poz. 533 Uchwała Nr LXII/702/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na 2006 rok. Poz. 534 Uchwała Nr LXII/703/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie ustalenia wysokości stawek i zasad poboru podatku od posiadania psów na terenie miasta Gorzowa Wlkp. w 2006 roku. Poz. 535 Uchwała Nr LXII/704/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie zmian budżetu miasta na 2005 rok. Poz. 536 Uchwała LXII/705/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 listopada 2005 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. Poz. 537 Uchwała Nr LXII/706/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie zmian budżetu miasta na 2005 rok. Poz. 538 Uchwała Nr LXII/707/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie zmian budżetu miasta na 2005 rok. Poz. 539 Uchwała Nr LXII/708/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie zmian budżetu miasta na 2005 rok. Poz. 540 Uchwała Nr LXII/709/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie zmian budżetu miasta na 2005 rok. Poz. 541 Uchwała NrLXII/710/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na tymczasowe ustawienie pomnika Edwarda Janczara u zbiegu ulic Strzeleckiej i Chrobrego w Gorzowie Wlkp. przez Społeczny Komitet Budowy Pomnika Edwarda Jancarza. Poz. 542 Uchwała Nr LXII/711/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Poz. 543 Uchwała Nr LXII/712/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie wysokości diet radnych Rady Miasta oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych 3

5 Poz. 544 Zarządzenie nr 1556/I/2005 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 października 2005 roku w sprawie zmian budżetu miasta i układu wykonawczego budżetu miasta na 2005 rok. Poz. 545 Zarządzenie nr 1621/I/2005 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005 roku w sprawie zmian budżetu miasta i układu wykonawczego budżetu miasta na 2005 rok. Poz. 546 Zarządzenie nr 1637/I/2005 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 9 listopada 2005 roku w sprawie zmian budżetu miasta i układu wykonawczego budżetu miasta na 2005 rok. Poz. 547 Zarządzenie nr 1658/I/2005 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie zmian budżetu miasta i układu wykonawczego budżetu miasta na 2005 rok. 4

6 AKTY PRAWNE Poz. 514 Uchwała Nr LX/683/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego. Na podstawie art.194 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. Nr 95, poz.602 ze zm.)uchwala się co następuje: 1. Uchwałą nr LIX/678/2005 z dnia 19 października 2005r. Rada Miasta stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego w okręgu wyborczym nr Stwierdza się, że na wakujący mandat w okręgu wyborczym nr 2 wstępuje Pani Irena Franczak kandydatka z listy nr 9, która w wyborach uzyskała kolejno największą liczbę głosów, nie utraciła prawa wybieralności i wyraziła zgodę na przyjęcie mandatu. 3. Uchwałę w sprawie obsadzenia mandatu radnego niezwłocznie doręcza się zainteresowanemu i przesyła Wojewodzie Lubuskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Gorzowie Wlkp. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta Mieczysław Kędzierski Poz. 515 Uchwała Nr LX/684/2005 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp. z dnia 28 października 2005r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego. Na podstawie art.194 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. Nr 95, poz.602 ze zm.) uchwala się co następuje: 1. Uchwałą nr LIX/679/2005 z dnia 19 października 2005r. Rada Miasta stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego w okręgu wyborczym nr 3. 5

7 2. Stwierdza się, że na wakujący mandat w okręgu wyborczym nr 3 wstępuje Pani Anna Danuta Szulc kandydatka z listy nr 9, która w wyborach uzyskała kolejno największą liczbę głosów, nie utraciła prawa wybieralności i wyraziła zgodę na przyjęcie mandatu. 3. Uchwałę w sprawie obsadzenia mandatu radnego niezwłocznie doręcza się zainteresowanemu i przesyła Wojewodzie Lubuskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej Mieczysław Kędzierski Poz. 516 Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego. Na podstawie art.194 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. Nr 95, poz.602 ze zm.)uchwala się co następuje: 1. Uchwałą nr LIX/680/2005 z dnia 19 października 2005r. Rada Miasta stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego w okręgu wyborczym nr Stwierdza się, że na wakujący mandat w okręgu wyborczym nr 4 wstępuje Pan Mirosław Andrzej Rawa kandydat z listy nr 9, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, nie utracił prawa wybieralności i wyraził zgodę na przyjęcie mandatu. 3. Uchwałę w sprawie obsadzenia mandatu radnego niezwłocznie doręcza się zainteresowanemu i przesyła Wojewodzie Lubuskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Gorzowie Wlkp. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta Mieczysław Kędzierski 6

8 Poz. 517 Uchwała Nr LX/686/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.tj. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) uchwala się co następuje: 1. W głosowaniu tajnym na Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Gorzowa Wlkp. wybrany został Pan Arkadiusz Marcinkiewicz. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta Mieczysław Kędzierski Poz. 518 Uchwała Nr LX/687/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Na podstawie art.21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz.1591 z 2001r. ze zm.) oraz 88 ust.3 uchwały Nr VII/58/2003 Rady Miejskiej Gorzowa Wlkp. z dnia 17 lutego 2003r. w sprawie statutu Miasta Gorzowa Wlkp. (Dz.Urz.Woj.Lubuskiego Nr 9, poz.174 z 2003r.) uchwala się co następuje: 1. Ustala się składy osobowe stałych Komisji Rady Miasta Gorzowa Wlkp.: Komisja Budżetu i Finansów: 1. Antoni Bochonko - Przewodniczący 2. Jacek Guzikowski - Wiceprzewodniczący 3. Jerzy Hrybacz - Wiceprzewodniczący 4. Wiktor Kulisz 5. Józef Hajdamowicz 6. Mieczysław Kędzierski 7. Roman Sondej 8. Arkadiusz Marcinkiewicz 9. Stanisław Jałoszyński 10. Piotr Dębicki 7

9 Komisja Gospodarki i Rozwoju: 1. Tadeusz Iżykowski - Przewodniczący 2. Jan Mokrzycki - Wiceprzewodniczący 3. Zbigniew Żbikowski 4. Antoni Bochonko 5. Bożena Stańczyk 6. Mirosław Rawa 7. Irena Franczak 8. Anna Szulc 9. Leszek Narusiewicz 10. Piotr Dębicki Komisja Edukacji, Kultury i Sportu: 1. Roman Bukartyk - Przewodniczący 2. Roman Sondej - Wiceprzewodniczący 3. Stanisław Jałoszyński - Wiceprzewodniczący 4. Janina Kamińska 5. Jerzy Antczak 6. Jerzy Hrybacz 7. Tadeusz Horbacz 8. Marek Kosecki 9. Stefan Sejwa 10. Grażyna Wojciechowska Komisja Spraw Społecznych: 1. Marek Kosecki - Przewodniczący 2. Stefan Sejwa - Wiceprzewodniczący 3. Janina Kamińska - Wiceprzewodniczący 4. Roman Bukartyk 5. Jan Mokrzycki 6. Zbigniew Żbikowski 7. Arkadusz Marcinkiewicz 8. Irena Franczak 9. Anna Szulc 10. Grażyna Wojciechowska 2. Traci moc uchwała nr XXII/264/2003 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. zmieniona uchwałą: - XL/442/2004 z dnia 24 listopada 2004r. - LI/559/2004 z dnia 27 kwietnia 2004r. - LII/600/2005 z dnia 23 maja 2005r. - LV/648/2005 z dnia 25 sierpnia 2005r. - LIX/681/2005 z dnia 19 października 2005r. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta Mieczysław Kędzierski 8

10 Poz. 519 Uchwała Nr LX/688/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Na podstawie art.18a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 142, poz1591 z 2001 ze zm.) oraz 97 uchwały Nr VII/58/2003 Rady Miejskiej Gorzowa Wlkp. z dnia 17 lutego 2003r. w sprawie statutu Miasta Gorzowa Wlkp. (Dz.Urz.Woj.Lubuskiego Nr 9, poz.174 z 2003r.) uchwala się co następuje: 1. Powołuje się Komisje Rewizyjną w składzie: 1. Leszek Narusiewicz - Przewodniczący 2. Bożena Stańczyk - Wiceprzewodniczący 3. Mirosław Rawa - Wiceprzewodniczący 4. Wiktor Kulisz 5. Józef Hajdamowicz 6. Jerzy Antczak 7. Tadeusz Horbacz 8. Tadeusz Iżykowski 9. Jacek Guzikowski 2. Traci moc uchwała nr II/9/2002 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp. z dnia 27 listopada 2002r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp., zmieniona uchwałą nr XXII/265/2003 z dnia 30 grudnia 2003r. oraz uchwałą nr LI/560/2005 z dnia 27 kwietnia 200r. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta Mieczysław Kędzierski 9

11 Poz. 520 Uchwała nr LXI/689/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 14 listopada 2005r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.dz.u. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) uchwala się co następuje: 1. W uchwale nr XXII/242/2003 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 ust.2 otrzymuje brzmienie: 2.Upoważnia się Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. do wnoszenia wkładów niepieniężnych, celem pokrycia podwyższonego kapitału zakładowego i objęcia z tego tytułu udziałów lub akcji w spółkach z udziałem Miasta Gorzowa Wlkp. po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Miasta Gorzowa Wlkp., 2) 1 ust.3 skreśla się, 3) 2 ust.1 otrzymuje brzmienie: 1.Upoważnia się Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. do zbywania udziałów lub akcji w spółkach z udziałem Miasta Gorzowa Wlkp. po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Miasta Gorzowa Wlkp., 4) 2 ust.2 skreśla się, 5) 3 ust.1 otrzymuje brzmienie: 1.Upoważnia się Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. do cofnięcia udziałów lub akcji w spółkach z udziałem Miasta Gorzowa Wlkp., po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Miasta Gorzowa Wlkp., 6) 3 ust.2 skreśla się, 7) dodaje się 4 o brzmieniu: 4. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. wyda opinię, o których mowa w 1, 2 i 3 na pierwszym posiedzeniu Rady, po złożeniu przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. wniosku o jej wydanie. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Przewodniczący Rady Miasta Mieczysław Kędzierski 10

12 Poz. 521 Uchwała nr LXII/690/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 listopada 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji założeń Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Gorzowa Wlkp. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz ze zm.) uchwala się, co następuje: 1. W załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXVI/280/2004 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia do realizacji założeń Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Gorzowa Wielkopolskiego wprowadza się następujące zmiany: 1) dodaje się zdanie: Jednakże w przypadku zadań o szczególnym znaczeniu dla Miasta Gorzowa Wlkp., których finansowanie zagwarantują inne podmioty, mogą być one ujęte w tabeli dodatkowej nie ujmującej finansowania z budżetu Miasta. (zdanie dodaje się do wprowadzenia w pkt IV. Plan finansowy realizacji zadań na str. 35) 2) dla zadania: Modernizacja i restauracja Katedry pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gorzowie Wlkp. (wprowadza się dodatkową tabelę finansowania dla zadań bez udziału budżetu Miasta Gorzowa Wlkp. w tabeli IV.1 na str. 38 wg załącznika nr 1) 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta Mieczysław Kędzierski 11

13 Finansowanie planowanych zadań w okresie bez udziału budżetu Miasta Gorzowa Wlkp. Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXII/690/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 listopada 2005r. Lp. Nazwa zadania Okres realizacji 1. Modernizacja i restauracja Katedry pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gorzowie Wlkp. Koszt zadania W tys. zł ,438 Podmioty uczestniczące w finansowaniu Parafia Katedralna pw. Wniebowzięcia NMP w Gorzowie Wlkp., UE, budżet państwa Budżet JST - Źródła finansowania Budżet Śodki Środki UE państwa prywatne Udział w % 10% 15% 75% 12

14 Poz. 522 Uchwała Nr LXII/691/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późniejszymi zmianami) i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje: 1. Miesięczna opłata za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym składa się z dwóch składników: 1. opłata za wyżywienie, uwzględniająca koszty surowców wykorzystanych do przyrządzania posiłków, 2. opłata stała, obejmująca częściowe koszty organizacji i przyrządzania posiłków, częściowe koszty funkcjonowania placówki oraz zajęć opiekuńczo wychowawczych realizowanych w zakresie i wymiarze przekraczającym podstawy programowe. 2. Wysokość opłaty za wyżywienie, o której mowa w 1 ust. 1 ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z radą rodziców na podstawie aktualnych cen surowca, z uwzględnieniem norm żywienia określonych przez Instytut Żywności i Żywienia. 3. Zwrot opłaty za wyżywienie przysługuje za każdy dzień nieobecności dziecka w placówce. 4. Przy ustalaniu wysokości opłaty stałej za korzystanie z przedszkola, o której mowa w 1 ust. 2 uwzględnia się rodzaj i zakres świadczonych usług, czasu pobytu dziecka w placówce, sytuację materialną rodziny, wg następujących zasad: 1) 100,00 zł jeżeli dziecko korzysta z pełnego wyżywienia i przebywa w placówce powyżej 5 godz., 2) 50,00 zł, jeżeli dziecko 3-5. letnie przebywa w placówce nieprowadzącej żywienia, 3) 75,00 zł, jeżeli dziecko 3-5. letnie przebywa do 5. godz. w oddziale całodziennym i korzysta z jednego lub dwóch posiłków, 4) 50,00 zł, jeżeli dziecko 6. letnie realizuje wyłącznie podstawę programową, przebywa w placówce do 5 godz. i dodatkowo korzysta z 1 lub 2 posiłków, 5) rodzice dzieci 6. letnich, uczęszczających do oddziałów 0 5 godz., którym pomoc społeczna pokrywa koszty wyżywienia nie uiszczają opłaty stałej, 6) rodzice dzieci 6. letnich, realizujących wyłącznie podstawy programowe i niekorzystających z wyżywienia, nie uiszczają opłaty stałej, 7) rodziny wielodzietne (co najmniej troje dzieci w wieku przedszkolnym lub szkolnym), za każde z uczęszczających dzieci odpłatność wynosi 50% opłaty określonej w punktach 1, 2, 3, 4. 8) rodziny wielodzietne (co najmniej troje dzieci) objęte pomocą opieki społecznej, z których do przedszkola uczęszcza więcej niż jedno dziecko, za każde z uczęszczających dzieci odpłatność wynosi 50% opłaty określonej w punktach 1, 2, 3, 4. 13

15 5. Opłata stała nie podlega zwrotowi i traktowana jest jako rezerwacja miejsca w przedszkolu. W miesiącach wakacyjnych (lipiec i sierpień) opłatę stałą uiszczają tylko rodzice dzieci uczęszczających do placówek. 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uwzględniając możliwości finansowe placówki, w zakresie opłat wskazanych w 4 pkt. 1, 2, 3 i 4 dyrektorzy przedszkoli, w porozumieniu z radami rodziców, podejmują decyzję o obniżeniu lub całkowitym zwolnieniu z opłaty stałej. 7. Opłata za przedszkole winna być wniesiona do 20. każdego miesiąca, którego należność dotyczy. W przypadku, gdy ten dzień jest ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień płatności uważa się najbliższy dzień powszedni. Nieterminowe uiszczenie opłaty stałej spowoduje naliczenie ustawowych odsetek zgodnie z odrębnymi przepisami. 7. Traci moc Uchwała Nr VII/52/2003 Rady Miejskiej z dnia 17 lutego 2003 r. 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Przewodniczący Rady Miasta Mieczysław Kędzierski Poz. 523 Uchwała Nr LXII/692/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie utworzenia funduszu zdrowotnego dla nauczycieli. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz ze zmianami) i art. 12 pkt 11 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz ze zmianami) oraz art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz ze zmianami), uchwala się co następuje: 1. Tworzy się fundusz zdrowotny w wysokości 0,3% planowanych na dany rok budżetowy wynagrodzeń nauczycieli, z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, o których mowa w art. 72 ust. 1 i ust. 4 ustawy Karta Nauczyciela. 14

16 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r. 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp. Przewodniczący Rady Miasta Mieczysław Kędzierski Poz. 524 Uchwała Nr LXII/693/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Sztuki w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Pomorskiej 73 Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 z dnia ust 1 i 2 ust r. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz ze zm.) uchwala się co następuje: S T A T U T MIEJSKIEGO OŚRODKA SZTUKI W GORZOWIE WLKP. I. Postanowienia ogólne Biuro Wystaw Artystycznych powołano z dniem 1 stycznia 1980 r. Zarządzeniem Nr 2/80 Wojewody Gorzowskiego z dnia 4 stycznia 1980 r. 2. Uchwałą Nr Nr LXIV/655/2001 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp. z dnia 21 listopada 2001 roku zmieniono nazwę Biura Wystaw Artystycznych na Miejski Ośrodek Sztuki. 3. Miejski Ośrodek Sztuki zwany dalej,,ośrodkiem jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie: - Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zmianami), - Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami), - Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 1998 r. Nr 155, poz z późniejszymi zmianami), zwanych dalej ustawami Organizatorem ośrodka jest Miasto Gorzów Wielkopolski. 2. Nadzór nad ośrodkiem w imieniu organizatora sprawuje Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. 15

17 3. 1.Ośrodek jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora. 2.Ośrodek posiada osobowość prawną. 3.Siedzibą ośrodka jest obiekt przy ul. Pomorskiej 73 w Gorzowie Wlkp., a terenem działania miasto Gorzów Wlkp. II. Cel i zadania. 4. Podstawowym celem statutowym ośrodka jest organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury. 5. I. Do zadań ośrodka należy w szczególności: 1. Prowadzenie szeroko rozumianej działalności upowszechniającej sztukę współczesną poprzez organizowanie profesjonalnych wystaw. 2. Realizacja mecenatu Miasta nad twórczością plastyczną. 3. Współpraca ze środowiskiem artystów plastyków i fotografików w kraju i zagranicą. 4. Realizacja działań o charakterze edukacyjnym, jak: szkolenia, kursy, seminaria, wykłady, spotkania autorskie, projekcje filmowe. 5. Organizowanie projekcji filmowych z zakresu kina niekomercyjnego, niezależnego itp. 6. Upowszechnianie filmu artystycznego poprzez edukację uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych. 7. Prowadzenie konsultacji dotyczącej wystawiennictwa i filmu. 8. Prowadzenie działalności wydawniczej związanej z upowszechnieniem sztuki współczesnej i filmu. 9. Gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie dokumentacji środowiska artystycznego miasta. 10. Gromadzenie dzieł sztuki współczesnej poprzez dokonywanie zakupów, konkursy i przejmowanie darowizn. 11. Obrót dziełami sztuki, wydawnictwami z dziedziny sztuki, artykułami użytku kulturalnego w formie giełdowej, komisowej i aukcyjnej. 12. Współpraca z galeriami, biurami wystaw artystycznych, muzeami, domami kultury, instytucjami rozpowszechniania filmu, szkołami i in. 13. Organizacja spotkań ludzi nauki i sztuki. 14. Organizacja imprez artystycznych oraz imprez zleconych. II. Ośrodek może prowadzić wspólne przedsięwzięcia z innymi instytucjami oraz podmiotami nie należącymi do sektora finansów publicznych. 6. Cel i zadania ośrodek realizuje na podstawie własnego programu zgodnego z polityką kulturalną Miasta Gorzowa Wlkp. III. Zarządzanie i organizacja Ośrodkiem kieruje dyrektor, który odpowiada za jego prawidłowe funkcjonowanie i reprezentuje instytucję na zewnątrz. 2. Dyrektora ośrodka powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. w trybie określonym w/w Ustawami. 16

18 8. Organizację wewnętrzną ośrodka określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora po zasięgnięciu opinii organizatora oraz opinii działających w ośrodku organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców Przy ośrodku może działać Rada Programowa, jako kolegium opiniodawczodoradcze dyrektora, powoływana zarządzeniem dyrektora ośrodka. 2. Zasady działania Rady Programowej oraz tryb jej powoływania określa regulamin Rady nadawany przez dyrektora po zasięgnięciu opinii organizatora. IV. Majątek i finanse. 10. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w w/w ustawach Ośrodek gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. 2.Ośrodek może zbywać środki trwałe po uzyskaniu akceptacji organizatora. Przy zbywaniu środków trwałych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące przedsiębiorstw państwowych. 3.Podstawą gospodarki finansowej ośrodka jest roczny plan działalności instytucji zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem rocznej dotacji organizatora. 4.Plan działalności ośrodka zawiera: plan usług, plan przychodów i kosztów, plan remontów i konserwacji środków trwałych oraz plan inwestycji Ośrodek pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów. 2.Przychodami ośrodka są wpływy z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego z wyjątkiem dóbr kultury w rozumieniu art. 2 i art. 4 ustawy z dnia r. o ochronie dóbr kultury (Dz.U. Nr 10, poz. 48 z późniejszymi zmianami), oraz najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje z budżetu, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł. 3.Wysokość rocznej dotacji na działalność ośrodka ustala organizator. 13. Wartość majątku ośrodka odzwierciedla fundusz ośrodka, który odpowiada wartości wydzielonego i nabytego mienia ośrodka Ośrodek może prowadzić działalność gospodarczą, jako działalność dodatkową w zakresie: organizacji imprez zleconych, usług reklamowych, handlowych, astronomicznych i in., organizacji szkoleń, kursów, konferencji, projekcji filmowych, obsługi technicznej imprez, wystaw, dzierżawy, wynajmu lub użyczenia sal, pomieszczeń i wynajmu środka transportu. 2. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie na działalność statutową ośrodka Ośrodek wypłaca swoim pracownikom świadczenia urlopowe zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych z dnia 4 marca 1994 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 163 z późniejszymi zmianami). 2. Ośrodek może tworzyć z zysku oraz innych środków przekazanych przez osoby prawne i osoby fizyczne fundusz załogi z przeznaczeniem na wypłatę nagród indywidualnych oraz inne fundusze. Zasady gospodarowania tymi funduszami określają odrębne regulaminy. 17

19 V. Postanowienia końcowe. 16. Ośrodek używa pieczątki podłużnej, zawierającej w treści pełną nazwę oraz adres siedziby. 17. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania. 18. Likwidacja ośrodka może nastąpić tylko na wniosek organizatora w trybie określonym w/w ustawami. 19. Traci moc Uchwała nr XLII/428/2000 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp. z dnia 25 października 2000 r. w sprawie nadania statutu instytucji kultury działającej pod nazwą Biuro Wystaw Artystycznych w Gorzowie Wlkp. oraz Uchwała LXIV/655/2001 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp. z dnia 21 listopada 2001 roku w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury. 20. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta Mieczysław Kędzierski Poz. 525 Uchwała Nr LXII/694/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie Statutu Klub Myśli Twórczej Lamus w Gorzowie Wlkp. przy ulicy Sikorskiego 5 Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001r. Nr 13 ze zm.) oraz art. 7 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142,poz ze zm.) uchwala się co następuje: I. Postanowienia ogólne. S T A T U T KLUBU MYŚLI TWÓRCZEJ LAMUS W GORZOWIE WLKP Klub Myśli Twórczej Lamus zwany dalej Klubem został utworzony na mocy Uchwały nr XIX/108/87 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp. z dnia 27 kwietnia 1987 r. w sprawie utworzenia instytucji upowszechniania kultury pod nazwą Klub Myśli Twórczej Lamus w Gorzowie Wlkp. 18

20 2.Klub Myśli Tórczej Lamus jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie: - Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zmianami), - Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13,poz.74 ze zm.), - Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 1998 r. Nr 155, poz ze zm.) zwanych dalej ustawami Organizatorem Klubu jest Miasto Gorzów Wielkopolski. 2. Nadzór nad Klubem w imieniu organizatora sprawuje Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp Klub jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora. 2. Klub posiada osobowość prawną. 3. Siedzibą Klubu jest lokal w obiekcie przy ul. Sikorskiego nr 5 w Gorzowie Wlkp., a terenem działania Klubu jest miasto Gorzów Wlkp. II. Cel i zadania Głównym celem Klubu jest stwarzanie warunków sprzyjających integracji lokalnych środowisk intelektualnych, zwłaszcza twórczych, organizowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze, współtworzenie wartości kulturowych w mieście i regionie. Klub realizuje zadania w zakresie twórczości artystycznej i edukacji kulturalnej. 2. Do zadań Klubu należy w szczególności: - stwarzanie możliwości swobodnej wymiany myśli, doświadczeń i dokonań twórczych, - współpraca ze związkami twórczymi i stowarzyszeniami, - promowanie inicjatyw twórczych i faktów z życia artystycznego i społecznego, tworzących tradycję miasta i regionu, 3.Upowszechnianie dokonań lokalnych środowisk twórczych i wprowadzanie ich do ogólnopolskiego obiegu wartości kulturowych, 4.Popularyzowanie tradycji i współczesności miasta i regionu. 5. Klub może realizować zadania dodatkowe łączące się merytorycznie z celami instytucji np.: 1.Prowadzić działalność wydawniczą. 2.Organizować konkursy, koncerty, wystawy, przedstawienia, widowiska plenerowe itp. 3.Prowadzić działalność impresaryjną i reklamową. 4.Prowadzić komisową i antykwaryczną sprzedaż książek i dzieł sztuki. 5.Świadczyć usługi gastronomiczne i organizować imprezy okolicznościowe. 6.Zadania określone w ust. 1-5 Klub realizuje z inicjatywy własnej lub na zlecenie w oparciu o przepisy normujące tę sferę działania. 6. Klub prowadzi działalność zgodną z polityką kulturalną Miasta w Gorzowa Wlkp. w oparciu o własny plan będący odzwierciedleniem potrzeb i aspiracji lokalnych środowisk. 7. Dla realizacji swoich celów programowych Klub może zawierać porozumienia i umowy z organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami mającymi inny terytorialnie obszar działania oraz podmiotami nie należącymi do sektora finansów publicznych. 19

Uchwała Nr XX/210/2003 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 listopada 2003 roku

Uchwała Nr XX/210/2003 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 listopada 2003 roku Uchwała Nr XX/210/2003 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek i zasad poboru podatku od nieruchomości na terenie miasta Gorzowa Wlkp. w 2004 roku Na

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 1.Identyfikator podatkowy * Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Szczytno Nr XIV/130/2011 z dnia 30 listopada 2011 DN 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI na 2. Rok... Podstawa prawna: Art.. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XX/223/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 4 listopada 2003 roku

Uchwała nr XX/223/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 4 listopada 2003 roku Uchwała nr XX/223/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 4 listopada 2003 roku w sprawie: utworzenia samorządowej instytucji kultury o nazwie Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu. Na podstawie art.9 ustawy

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Załącznik Nr do Uchwały Nr Rady Gminy Szczaniec z dnia 2015 r. 1. Numer Identyfikatora Podatkowego składającego deklarację (NIP lub PESEL)... DN 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI na 2. Rok... Podstawa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/111/08 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 18 listopada 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/111/08 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 18 listopada 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/111/08 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielenia przez Powiat Opatowski dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 253/XL/10 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 09 czerwca 2010 r.

Uchwała nr 253/XL/10 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 09 czerwca 2010 r. Uchwała nr 253/XL/10 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 09 czerwca 2010 r. w sprawie zasad udzielania oraz wysokości dotacji z budŝetu Gminy Cybinka dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Cybince p.w. Matki BoŜej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/ 85 /2012 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. Z DNIA 19 STYCZNIA 2012 ROKU

UCHWAŁA NR XVI/ 85 /2012 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. Z DNIA 19 STYCZNIA 2012 ROKU UCHWAŁA NR XVI/ 85 /2012 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. Z DNIA 19 STYCZNIA 2012 ROKU w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV/72/2011 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 670 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 stycznia 2015 r. ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr 0150/361/99 Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/101/2011 RADY GMINY NOWE MIASTO NAD WARTĄ. z dnia 24 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR XIV/101/2011 RADY GMINY NOWE MIASTO NAD WARTĄ. z dnia 24 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR XIV/101/2011 RADY GMINY NOWE MIASTO NAD WARTĄ z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXII/221/2005 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXII/1383/06 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI. z dnia 12 lipca 2006 r.

UCHWAŁA NR LXXII/1383/06 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI. z dnia 12 lipca 2006 r. UCHWAŁA NR LXXII/1383/06 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach zabytkowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/ 219 /2013 Rady Gminy Popielów. z dnia 28 listopada 2013 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/ 219 /2013 Rady Gminy Popielów. z dnia 28 listopada 2013 r. UCHWAŁA Nr XXXII/ 219 /2013 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr XIV/94/2012 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE. z dnia... w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad i trybu

OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE. z dnia... w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad i trybu Projekt z dnia 18 listopada 2015 r. Zatwierdzony przez... OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE z dnia... w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/548/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 31 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/548/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 31 października 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/548/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 31 października 2014 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

INFORMACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/92/2015 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 29 grudnia 2015 r. IN 1 INFORMACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI na rok Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 2 września 2013 r. Poz. 4836 UCHWAŁA NR XXXIV/269/13 RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 26 sierpnia 2013 r.

Wrocław, dnia 2 września 2013 r. Poz. 4836 UCHWAŁA NR XXXIV/269/13 RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 26 sierpnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 2 września 2013 r. Poz. 4836 UCHWAŁA NR XXXIV/269/13 RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie połączenia instytucji

Bardziej szczegółowo

Organ właściwy: Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie. Nowe Miasto Lubawskie Stanowisko odpowiedzialne: stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

Organ właściwy: Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie. Nowe Miasto Lubawskie Stanowisko odpowiedzialne: stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych K A R T A I N F O R M A C Y J N A Zgłoszenie nieruchomości do opodatkowania i ustalenie wymiaru podatku od nieruchomości od osób prawnych URZĄD GMINY Organ właściwy: Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie Nowe

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVI/14/2008 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 19 lutego 2008r.

Uchwała Nr XVI/14/2008 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 19 lutego 2008r. Uchwała Nr XVI/14/2008 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 19 lutego 2008r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Kultury Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Łęgowie Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO. z dnia... 2015 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO z dnia... 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 7 maja 2014 r. Poz. 2593 UCHWAŁA NR XXXVII/315/2014 RADY GMINY IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE. z dnia 28 kwietnia 2014 roku

Kraków, dnia 7 maja 2014 r. Poz. 2593 UCHWAŁA NR XXXVII/315/2014 RADY GMINY IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE. z dnia 28 kwietnia 2014 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 maja 2014 r. Poz. 2593 UCHWAŁA NR XXXVII/315/2014 RADY GMINY IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie określenia zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia... 2014 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2015 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia... 2014 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2015 rok Projekt z dnia 29 września 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RYBNIKA z dnia... 2014 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2015 rok Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40

Bardziej szczegółowo

3) tryb postępowania i zasady dofinansowania zadań ze środków Funduszu.

3) tryb postępowania i zasady dofinansowania zadań ze środków Funduszu. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XV/62/15 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 29 grudnia 2015 roku

UCHWAŁA Nr XV/62/15 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 29 grudnia 2015 roku UCHWAŁA Nr XV/62/15 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/801/13 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 18 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/801/13 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 18 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXVIII/801/13 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Teatrowi Lalek Pleciuga w Szczecinie Na podstawie art. 16

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXVI/150/12 Rady Gminy Przemęt z dnia 19 czerwca 2012 roku. w sprawie: nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Przemęcie

Uchwała nr XXVI/150/12 Rady Gminy Przemęt z dnia 19 czerwca 2012 roku. w sprawie: nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Przemęcie Uchwała nr XXVI/150/12 Rady Gminy Przemęt z dnia 19 czerwca 2012 roku w sprawie: nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Przemęcie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 8 stycznia 2016 r. Poz. 178 UCHWAŁA NR XIII/95/2015 RADY GMINY ZIELONKI. z dnia 29 grudnia 2015 roku

Kraków, dnia 8 stycznia 2016 r. Poz. 178 UCHWAŁA NR XIII/95/2015 RADY GMINY ZIELONKI. z dnia 29 grudnia 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 8 stycznia 2016 r. Poz. 178 UCHWAŁA NR XIII/95/2015 RADY GMINY ZIELONKI z dnia 29 grudnia 2015 roku zmieniająca uchwałę Rady Gminy Zielonki w sprawie

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T. Uchwała nr... Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia...

P R O J E K T. Uchwała nr... Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia... P R O J E K T Uchwała nr... Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia... w sprawie zmiany statutu samorządowej instytucji kultury o nazwie Tarnogórskie Centrum Kultury w Tarnowskich Górach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 16 grudnia 2015 r. Poz. 5037 UCHWAŁA NR XIV/90/15 RADY GMINY DYWITY. z dnia 30 listopada 2015 r.

Olsztyn, dnia 16 grudnia 2015 r. Poz. 5037 UCHWAŁA NR XIV/90/15 RADY GMINY DYWITY. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn dnia 6 grudnia 05 r. Poz. 507 UCHWAŁA NR XIV/90/5 RADY GMINY DYWITY z dnia 0 listopada 05 r. w sprawie ustalenia obowiązujących w Gminie Dywity

Bardziej szczegółowo

STATUT ZAMKU KSIĄŻAT POMORSKICH W SZCZECINIE

STATUT ZAMKU KSIĄŻAT POMORSKICH W SZCZECINIE Załącznik nr 1 do uchwały nr 481/09 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 kwietnia 2009 STATUT ZAMKU KSIĄŻAT POMORSKICH W SZCZECINIE (wersja zaktualizowana na dzień 21 sierpnia 2009r.) Spis

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 4 stycznia 2016 r. Poz. 20 UCHWAŁA NR XIII/79/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia 30 grudnia 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 4 stycznia 2016 r. Poz. 20 UCHWAŁA NR XIII/79/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia 30 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 4 stycznia 2016 r. Poz. 20 UCHWAŁA NR XIII/79/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXXI/293/2013 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 grudnia 2013 r. INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. w sprawie nadania nowego Statutu instytucji kultury pod nazwą: Miejski Teatr Miniatura

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. w sprawie nadania nowego Statutu instytucji kultury pod nazwą: Miejski Teatr Miniatura Projekt z dnia 20 czerwca 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie nadania nowego Statutu instytucji kultury pod nazwą: Miejski Teatr Miniatura

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/173/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 29 grudnia 2015 r. sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości.

UCHWAŁA NR XIV/173/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 29 grudnia 2015 r. sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości. UCHWAŁA NR XIV/173/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8) ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 25 czerwca 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 25 czerwca 2002 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 25 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXII/192/13 RADY GMINY WYRYKI

Lublin, dnia 25 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXII/192/13 RADY GMINY WYRYKI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 25 listopada 2013 r. Poz. 4825 UCHWAŁA NR XXXII/192/13 RADY GMINY WYRYKI w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Wyrykach oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVIII/1393/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LVIII/1393/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA NR LVIII/1393/14 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdańska Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. Projekt z dnia 2 września 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Miasta

Bardziej szczegółowo

STATUT GALERII SZTUKI IM. JANA TARASINA W KALISZU

STATUT GALERII SZTUKI IM. JANA TARASINA W KALISZU STATUT GALERII SZTUKI IM. JANA TARASINA W KALISZU Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu, zwana dalej Galerią, działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/59/2011 RADY GMINY WIERZCHOSŁAWICE. z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Centrum Kultury w Wierzchosławicach.

UCHWAŁA NR X/59/2011 RADY GMINY WIERZCHOSŁAWICE. z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Centrum Kultury w Wierzchosławicach. UCHWAŁA NR X/59/2011 RADY GMINY WIERZCHOSŁAWICE z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Centrum Kultury w Wierzchosławicach. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.h i art. 40 ust.2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 38/5/VI/07 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ Z DNIA 27 marca 2007r.

UCHWAŁA NR 38/5/VI/07 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ Z DNIA 27 marca 2007r. UCHWAŁA NR 38/5/VI/07 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ Z DNIA 27 marca 2007r. W sprawie zasad udzielenia oraz wysokości dotacji z budŝetu Gminy Iłowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/104/2015 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI. z dnia 28 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/104/2015 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI. z dnia 28 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/104/2015 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO ¹

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO ¹ Załącznik Nr 1 1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację... INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO ¹ Na 2. Rok... Podstawa prawna: Składający: Ustawa z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 5 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XI RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA. z dnia 24 września 2015 roku

Kraków, dnia 5 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XI RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA. z dnia 24 września 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 5 października 2015 r. Poz. 5713 UCHWAŁA NR XI.130.2015 RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA z dnia 24 września 2015 roku w sprawie nadania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/67/2015 RADY POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ. z dnia 26 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/67/2015 RADY POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ. z dnia 26 października 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/67/2015 RADY POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ z dnia 26 października 2015 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie Na podstawie art. 12 ust. 1 i 40 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 7 października 2015 r. Poz. 2849 UCHWAŁA NR XI/51/2015 RADY GMINY KOMAŃCZA. z dnia 18 września 2015 r.

Rzeszów, dnia 7 października 2015 r. Poz. 2849 UCHWAŁA NR XI/51/2015 RADY GMINY KOMAŃCZA. z dnia 18 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 7 października 2015 r. Poz. 2849 UCHWAŁA NR XI/51/2015 RADY GMINY KOMAŃCZA z dnia 18 września 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY W TRĄBKACH WIELKICH

STATUT GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY W TRĄBKACH WIELKICH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 61/VIII/200 z dnia 30 grudnia 2003 r. STATUT GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY W TRĄBKACH WIELKICH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Gminny Ośrodek Kultury w Trąbkach Wielkich zwany

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r. Projekt z dnia 16 września 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Miasta

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/15/02 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 6 grudnia 2002 r.

Uchwała Nr III/15/02 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 6 grudnia 2002 r. Uchwała Nr III/15/02 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie wzorów formularzy do wymiaru podatku od nieruchomości. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 i art. 40 ust. 1 oraz art. 42

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr. Rady Miejskiej w Słupsku z dnia.. w sprawie zmiany statutu instytucji artystycznej Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku

UCHWAŁA Nr. Rady Miejskiej w Słupsku z dnia.. w sprawie zmiany statutu instytucji artystycznej Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku DRUK Nr 23/18 UCHWAŁA Nr. Rady Miejskiej w Słupsku z dnia.. w sprawie zmiany statutu instytucji artystycznej Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/36/11 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 16 lutego 2011 r.

UCHWAŁA NR V/36/11 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 16 lutego 2011 r. UCHWAŁA NR V/36/11 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Świętochłowice Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 25 czerwca 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 25 czerwca 2002 r. Stan prawny 2013-07-09 Dz.U.2002.96.861 (R) Określenie rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 3840 UCHWAŁA NR XIII.63.2015 RADY GMINY BALIGRÓD. z dnia 19 listopada 2015 r.

Rzeszów, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 3840 UCHWAŁA NR XIII.63.2015 RADY GMINY BALIGRÓD. z dnia 19 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 3840 UCHWAŁA NR XIII.63.2015 RADY GMINY BALIGRÓD z dnia 19 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/154/11 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE. z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury i Sportu w Skawinie.

UCHWAŁA NR XIII/154/11 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE. z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. UCHWAŁA NR XIII/154/11 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IX / 94 / 2015 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Domowi Kultury w Mławie

UCHWAŁA Nr IX / 94 / 2015 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Domowi Kultury w Mławie UCHWAŁA Nr IX / 94 / 2015 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Domowi Kultury w Mławie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2016 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2016 rok Projekt z dnia 29 października 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2016 rok Na podstawie: - art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/216/2013 RADY GMINY WERBKOWICE. z dnia 30 lipca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXV/216/2013 RADY GMINY WERBKOWICE. z dnia 30 lipca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXV/216/2013 RADY GMINY WERBKOWICE z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 15 grudnia 2014 r. Poz. 6465 UCHWAŁA NR 20/II/2014 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 8227 UCHWAŁA NR XIII/117/2015 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU. z dnia 27 listopada 2015 r.

Poznań, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 8227 UCHWAŁA NR XIII/117/2015 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU. z dnia 27 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 8227 UCHWAŁA NR XIII/117/2015 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lipca 2015 r. Poz. 6023 UCHWAŁA NR IX/67/15 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE. z dnia 23 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 9 lipca 2015 r. Poz. 6023 UCHWAŁA NR IX/67/15 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE. z dnia 23 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 9 lipca 2015 r. Poz. 6023 UCHWAŁA NR IX/67/15 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury: Miejskiego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklaracjęjeżeli go obowiązuje... Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XX/131/11 Rady z dnia 10 listopada 2011 r. DN 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI... Podstawa

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 16 kwietnia 2014 r. Poz. 1996 UCHWAŁA NR LXII/549/14 RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ. z dnia 31 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 16 kwietnia 2014 r. Poz. 1996 UCHWAŁA NR LXII/549/14 RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 16 kwietnia 2014 r. Poz. 1996 UCHWAŁA NR LXII/549/14 RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 31 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/456/12 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 23 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIII/456/12 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 23 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XXIII/456/12 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zmiany nazwy instytucji z Gdańsk 2016 na: Instytut Kultury Miejskiej oraz zmiany statutu stanowiącego załącznik do niniejszej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 września 2015 r. Poz. 1340 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1)

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1) 309 UCHWAŁA Nr III/14/10 Rady Gminy Biskupiec z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie dokonania zmiany w treści uchwały Nr XXXV/236/05 Rady Gminy Biskupiec z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 419/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 29 października 2012 r.

UCHWAŁA NR 419/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 29 października 2012 r. UCHWAŁA NR 419/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 29 października 2012 r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 1Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Cedyni XII/100/2015 z dnia 25 listopada 2015 r DN 1 DEKLARACJA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI na 2 Rok Podstawa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/398/14 RADY MIEJSKIEJ W BŁONIU. z dnia 12 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR L/398/14 RADY MIEJSKIEJ W BŁONIU. z dnia 12 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR L/398/14 RADY MIEJSKIEJ W BŁONIU z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, zakładanych

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Wniosek o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Wypełnia Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Numer rejestru Ministerstwa:... Program: DZIEDZICTWO KULTUROWE priorytet 1 Data wpływu do Departamentu zarządzającego: Decyzja Ministra: kwota:...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX

UCHWAŁA NR XXIX UCHWAŁA NR XXIX.177.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie nadania statutu Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25.10.1991

Bardziej szczegółowo

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA 8. Kraj 9. Województwo 10. Powiat

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA 8. Kraj 9. Województwo 10. Powiat 1. Identyfikator podatkowy składającego numer PESEL... w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi

Bardziej szczegółowo

B.2 ADRES SIEDZIBY* /ADRES ZAMIESZKANIA* 12. Kraj 13. Województwo 14. Powiat

B.2 ADRES SIEDZIBY* /ADRES ZAMIESZKANIA* 12. Kraj 13. Województwo 14. Powiat 1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację Załącznik Nr 2 do uchwały Nr.../2010 Rady Gminy w Bejscach z dnia 15 grudnia 2010r. DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. Rok na.. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVII/641/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 maja 2014 r.

Uchwała Nr XLVII/641/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 maja 2014 r. Uchwała Nr XLVII/641/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... RADY GMINY JODŁOWA z dnia... w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji w sprawie podatku leśnego

UCHWAŁA Nr... RADY GMINY JODŁOWA z dnia... w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji w sprawie podatku leśnego Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 64/05 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 19.12.2005 UCHWAŁA Nr... RADY GMINY JODŁOWA z dnia... w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji w sprawie podatku

Bardziej szczegółowo

*dotyczy podatników nieobjętych rejestrem PESEL DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI. 2.Rok

*dotyczy podatników nieobjętych rejestrem PESEL DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI. 2.Rok 1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację * _ _ _ - _ _ _ - _ _ - _ _ Załącznik nr 4 do uchwały nr LV/1289/14 Rady Miasta Katowice z dnia 15 października 2014r. *dotyczy podatników nieobjętych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/221/2016 RADY GMINY MIELNO z dnia 26 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX/221/2016 RADY GMINY MIELNO z dnia 26 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XIX/221/2016 RADY GMINY MIELNO z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Centrum Promocji i Informacji Turystycznej Gminy Mielno w celu utworzenia samorządowej instytucji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI I PODATKU ROLNEGO na

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI I PODATKU ROLNEGO na IN-1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXVI/1158/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 18 listopada 2014 r. INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI I PODATKU ROLNEGO na 1. Rok Podstawa prawna : Składający

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Rady Gminy. Damian Kochmański. Strona 1

Przewodniczący Rady Gminy. Damian Kochmański. Strona 1 UCHWAŁA NR XVI/116/15 RADY GMINY SANTOK z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia aktu o utworzeniu samorządowej instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Santoku Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR 136/XXIV/2016 RADY GMINY POPÓW. z dnia 28 października 2016 r. Akt utworzenia Gminnego Centrum Kultury w Popowie

UCHWAŁA NR NR 136/XXIV/2016 RADY GMINY POPÓW. z dnia 28 października 2016 r. Akt utworzenia Gminnego Centrum Kultury w Popowie UCHWAŁA NR NR 136/XXIV/2016 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 października 2016 r. Akt utworzenia Gminnego Centrum Kultury w Popowie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust.

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 1.Identyfikator podatkowy NIP */ numer PESEL podatnika**... Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/122/2015 Rady Gminy Krasne z dnia 25.11.2015 r. DN 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Damasławek Nr XVII/111/15 z dnia 07.12.2015 r.

1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Damasławek Nr XVII/111/15 z dnia 07.12.2015 r. 1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Damasławek Nr XVII/111/15 z dnia 07.12.2015 r. Numer ewidencyjny.(wypełnia organ podatkowy) DN 1 DEKLARACJA

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 23 czerwca 2015 r. Poz. 2087 UCHWAŁA NR VIII/29/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 czerwca 2015 r.

Białystok, dnia 23 czerwca 2015 r. Poz. 2087 UCHWAŁA NR VIII/29/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 23 czerwca 2015 r. Poz. 2087 UCHWAŁA NR VIII/29/2015 RADY GMINY SZTABIN z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację... DN 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. Rok... WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DYŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI. Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

w sprawie nadania nowego Statutu miejskiej instytucji kultury pod nazwą: Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis uchwala się, co następuje:

w sprawie nadania nowego Statutu miejskiej instytucji kultury pod nazwą: Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis uchwala się, co następuje: Uchwała Nr.. Rady Miasta Gdańska z dnia w sprawie nadania nowego Statutu miejskiej instytucji kultury pod nazwą: Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9) litera

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VII/41/2015

UCHWAŁA Nr VII/41/2015 UCHWAŁA Nr VII/41/2015 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub remonty budowlane przy zabytkach wpisanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/78/2015 RADY GMINY W BOJADŁACH. z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/78/2015 RADY GMINY W BOJADŁACH. z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/78/2015 RADY GMINY W BOJADŁACH w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Bojadła przez osoby fizyczne lub osoby prawne,

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości budynków. lub ich części w których wykonano remont elewacji.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości budynków. lub ich części w których wykonano remont elewacji. identyfikator /5 Druk nr 105 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości budynków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Nr XLIII/409/05 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 listopada 2005 roku. Rada Miejska w Chrzanowie. u c h w a l a

U c h w a ł a Nr XLIII/409/05 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 listopada 2005 roku. Rada Miejska w Chrzanowie. u c h w a l a U c h w a ł a Nr XLIII/409/05 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie określenia wzorów formularzy do celów podatkowych. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE. z dnia 26 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR V/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE. z dnia 26 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR V/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) 1 2. Numer telefonu kontaktowego (dane nieobowiązkowe) Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/126/2015 Rady Miasta Gliwice z dnia 18 czerwca

Bardziej szczegółowo

Data wpływu wniosku A. DANE WNIOSKODAWCY. A.1. Osoba fizyczna Imię i nazwisko. Miejsce zamieszkania PESEL NIP. Tytuł prawny do zabytku

Data wpływu wniosku A. DANE WNIOSKODAWCY. A.1. Osoba fizyczna Imię i nazwisko. Miejsce zamieszkania PESEL NIP. Tytuł prawny do zabytku Data wpływu wniosku Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej Sierpca Nr 300/XL/2013 dnia 27.03.2013r. WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU GMINY MIASTA SIERPC NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/591/14 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY. z dnia 20 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIX/591/14 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY. z dnia 20 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLIX/591/14 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Trzebnica przez osoby fizyczne lub

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 28 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/147/2016 RADY GMINY JABŁONNA. z dnia 13 września 2016 r.

Lublin, dnia 28 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/147/2016 RADY GMINY JABŁONNA. z dnia 13 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 28 października 2016 r. Poz. 4173 UCHWAŁA NR XXII/147/2016 RADY GMINY JABŁONNA z dnia 13 września 2016 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W MUSZYNIE. Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W MUSZYNIE. Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr XL.531.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 listopada 2013 r. STATUT MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W MUSZYNIE Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Miejsko-Gminny

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 15 marca 2016 r. Poz. 1667 UCHWAŁA NR 101/XX/2016 RADY GMINY KAMIENICA POLSKA z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Ekonomiczno

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 3432 UCHWAŁA NR X/65/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY. z dnia 4 sierpnia 2015 r.

Wrocław, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 3432 UCHWAŁA NR X/65/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY. z dnia 4 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 3432 UCHWAŁA NR X/65/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

VI. UWAGI: W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w pokoju nr 10.

VI. UWAGI: W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w pokoju nr 10. K A R T A I N F O R M A C Y J N A Zgłoszenie nieruchomości, gruntów rolnych i leśnych do opodatkowania i ustalenie wymiaru podatku od osób fizycznych URZĄD GMINY Organ właściwy: Wójt Gminy Nowe Miasto

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 5 grudnia 2012 r. Pozycja 64

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 5 grudnia 2012 r. Pozycja 64 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 5 grudnia 2012 r. Pozycja 64 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/274/2014 RADY GMINY SKARBIMIERZ. z dnia 17 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarbimierzu

UCHWAŁA NR XL/274/2014 RADY GMINY SKARBIMIERZ. z dnia 17 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarbimierzu UCHWAŁA NR XL/274/2014 RADY GMINY SKARBIMIERZ z dnia 17 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarbimierzu Na podstawie art 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 6 listopada 2014 r. Poz. 3560 UCHWAŁA NR LI/359/2014 RADY GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE Z/S W MSZANOWIE. z dnia 29 października 2014 r.

Olsztyn, dnia 6 listopada 2014 r. Poz. 3560 UCHWAŁA NR LI/359/2014 RADY GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE Z/S W MSZANOWIE. z dnia 29 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 6 listopada 2014 r. Poz. 3560 UCHWAŁA NR LI/359/2014 RADY GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE Z/S W MSZANOWIE z dnia 29 października 2014 r. w

Bardziej szczegółowo