Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 13 (144) / 2005 SPIS TREŚCI. Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 13 (144) / 2005 SPIS TREŚCI. Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r."

Transkrypt

1

2 SPIS TREŚCI Poz. 514 Uchwała Nr LX/683/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego. Poz. 515 Uchwała Nr LX/684/2005 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp. z dnia 28 października 2005r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego. Poz. 516 Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego. Poz. 517 Uchwała Nr LX/686/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Poz. 518 Uchwała Nr LX/687/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Poz. 519 Uchwała Nr LX/688/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Poz. 520 Uchwała nr LXI/689/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 14 listopada 2005r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. Poz. 521 Uchwała nr LXII/690/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 listopada 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji założeń Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Gorzowa Wlkp. Poz. 522 Uchwała Nr LXII/691/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych. Poz. 523 Uchwała Nr LXII/692/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie utworzenia funduszu zdrowotnego dla nauczycieli. 1

3 Poz. 524 Uchwała Nr LXII/693/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Sztuki w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Pomorskiej 73 Poz. 525 Uchwała Nr LXII/694/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie Statutu Klub Myśli Twórczej Lamus w Gorzowie Wlkp. przy ulicy Sikorskiego 5 Poz. 526 Uchwała nr LXII/695/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 listopada 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Poz. 527 Uchwała nr LXII/696/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie udzielania dotacji z budżetu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa lubuskiego, położonych w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. oraz określenia form i zasad ich udzielania. Poz. 528 Uchwała Nr LXII/697/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie współdziałania międzygminnego celem realizacji przedsięwzięcia o nazwie Łączą nas rzeki. Poz. 529 Uchwała nr LXII/698/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie wprowadzenia opłat administracyjnych za czynności urzędowe Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. oraz wysokości tych opłat. Poz. 530 Uchwała Nr LXII/699/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 listopada 2005r. zmieniająca Uchwałę Nr LV/639/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 sierpnia 2005r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2005r. Poz. 531 Uchwała Nr LXII/700/ 2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek i zasad poboru podatku od nieruchomości na terenie miasta Gorzowa Wlkp. w 2006 roku. Poz. 532 Uchwała Nr LXII/701/ 2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej w podatku od nieruchomości. 2

4 Poz. 533 Uchwała Nr LXII/702/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na 2006 rok. Poz. 534 Uchwała Nr LXII/703/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie ustalenia wysokości stawek i zasad poboru podatku od posiadania psów na terenie miasta Gorzowa Wlkp. w 2006 roku. Poz. 535 Uchwała Nr LXII/704/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie zmian budżetu miasta na 2005 rok. Poz. 536 Uchwała LXII/705/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 listopada 2005 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. Poz. 537 Uchwała Nr LXII/706/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie zmian budżetu miasta na 2005 rok. Poz. 538 Uchwała Nr LXII/707/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie zmian budżetu miasta na 2005 rok. Poz. 539 Uchwała Nr LXII/708/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie zmian budżetu miasta na 2005 rok. Poz. 540 Uchwała Nr LXII/709/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie zmian budżetu miasta na 2005 rok. Poz. 541 Uchwała NrLXII/710/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na tymczasowe ustawienie pomnika Edwarda Janczara u zbiegu ulic Strzeleckiej i Chrobrego w Gorzowie Wlkp. przez Społeczny Komitet Budowy Pomnika Edwarda Jancarza. Poz. 542 Uchwała Nr LXII/711/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Poz. 543 Uchwała Nr LXII/712/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie wysokości diet radnych Rady Miasta oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych 3

5 Poz. 544 Zarządzenie nr 1556/I/2005 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 października 2005 roku w sprawie zmian budżetu miasta i układu wykonawczego budżetu miasta na 2005 rok. Poz. 545 Zarządzenie nr 1621/I/2005 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005 roku w sprawie zmian budżetu miasta i układu wykonawczego budżetu miasta na 2005 rok. Poz. 546 Zarządzenie nr 1637/I/2005 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 9 listopada 2005 roku w sprawie zmian budżetu miasta i układu wykonawczego budżetu miasta na 2005 rok. Poz. 547 Zarządzenie nr 1658/I/2005 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie zmian budżetu miasta i układu wykonawczego budżetu miasta na 2005 rok. 4

6 AKTY PRAWNE Poz. 514 Uchwała Nr LX/683/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego. Na podstawie art.194 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. Nr 95, poz.602 ze zm.)uchwala się co następuje: 1. Uchwałą nr LIX/678/2005 z dnia 19 października 2005r. Rada Miasta stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego w okręgu wyborczym nr Stwierdza się, że na wakujący mandat w okręgu wyborczym nr 2 wstępuje Pani Irena Franczak kandydatka z listy nr 9, która w wyborach uzyskała kolejno największą liczbę głosów, nie utraciła prawa wybieralności i wyraziła zgodę na przyjęcie mandatu. 3. Uchwałę w sprawie obsadzenia mandatu radnego niezwłocznie doręcza się zainteresowanemu i przesyła Wojewodzie Lubuskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Gorzowie Wlkp. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta Mieczysław Kędzierski Poz. 515 Uchwała Nr LX/684/2005 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp. z dnia 28 października 2005r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego. Na podstawie art.194 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. Nr 95, poz.602 ze zm.) uchwala się co następuje: 1. Uchwałą nr LIX/679/2005 z dnia 19 października 2005r. Rada Miasta stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego w okręgu wyborczym nr 3. 5

7 2. Stwierdza się, że na wakujący mandat w okręgu wyborczym nr 3 wstępuje Pani Anna Danuta Szulc kandydatka z listy nr 9, która w wyborach uzyskała kolejno największą liczbę głosów, nie utraciła prawa wybieralności i wyraziła zgodę na przyjęcie mandatu. 3. Uchwałę w sprawie obsadzenia mandatu radnego niezwłocznie doręcza się zainteresowanemu i przesyła Wojewodzie Lubuskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej Mieczysław Kędzierski Poz. 516 Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego. Na podstawie art.194 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. Nr 95, poz.602 ze zm.)uchwala się co następuje: 1. Uchwałą nr LIX/680/2005 z dnia 19 października 2005r. Rada Miasta stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego w okręgu wyborczym nr Stwierdza się, że na wakujący mandat w okręgu wyborczym nr 4 wstępuje Pan Mirosław Andrzej Rawa kandydat z listy nr 9, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, nie utracił prawa wybieralności i wyraził zgodę na przyjęcie mandatu. 3. Uchwałę w sprawie obsadzenia mandatu radnego niezwłocznie doręcza się zainteresowanemu i przesyła Wojewodzie Lubuskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Gorzowie Wlkp. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta Mieczysław Kędzierski 6

8 Poz. 517 Uchwała Nr LX/686/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.tj. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) uchwala się co następuje: 1. W głosowaniu tajnym na Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Gorzowa Wlkp. wybrany został Pan Arkadiusz Marcinkiewicz. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta Mieczysław Kędzierski Poz. 518 Uchwała Nr LX/687/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Na podstawie art.21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz.1591 z 2001r. ze zm.) oraz 88 ust.3 uchwały Nr VII/58/2003 Rady Miejskiej Gorzowa Wlkp. z dnia 17 lutego 2003r. w sprawie statutu Miasta Gorzowa Wlkp. (Dz.Urz.Woj.Lubuskiego Nr 9, poz.174 z 2003r.) uchwala się co następuje: 1. Ustala się składy osobowe stałych Komisji Rady Miasta Gorzowa Wlkp.: Komisja Budżetu i Finansów: 1. Antoni Bochonko - Przewodniczący 2. Jacek Guzikowski - Wiceprzewodniczący 3. Jerzy Hrybacz - Wiceprzewodniczący 4. Wiktor Kulisz 5. Józef Hajdamowicz 6. Mieczysław Kędzierski 7. Roman Sondej 8. Arkadiusz Marcinkiewicz 9. Stanisław Jałoszyński 10. Piotr Dębicki 7

9 Komisja Gospodarki i Rozwoju: 1. Tadeusz Iżykowski - Przewodniczący 2. Jan Mokrzycki - Wiceprzewodniczący 3. Zbigniew Żbikowski 4. Antoni Bochonko 5. Bożena Stańczyk 6. Mirosław Rawa 7. Irena Franczak 8. Anna Szulc 9. Leszek Narusiewicz 10. Piotr Dębicki Komisja Edukacji, Kultury i Sportu: 1. Roman Bukartyk - Przewodniczący 2. Roman Sondej - Wiceprzewodniczący 3. Stanisław Jałoszyński - Wiceprzewodniczący 4. Janina Kamińska 5. Jerzy Antczak 6. Jerzy Hrybacz 7. Tadeusz Horbacz 8. Marek Kosecki 9. Stefan Sejwa 10. Grażyna Wojciechowska Komisja Spraw Społecznych: 1. Marek Kosecki - Przewodniczący 2. Stefan Sejwa - Wiceprzewodniczący 3. Janina Kamińska - Wiceprzewodniczący 4. Roman Bukartyk 5. Jan Mokrzycki 6. Zbigniew Żbikowski 7. Arkadusz Marcinkiewicz 8. Irena Franczak 9. Anna Szulc 10. Grażyna Wojciechowska 2. Traci moc uchwała nr XXII/264/2003 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. zmieniona uchwałą: - XL/442/2004 z dnia 24 listopada 2004r. - LI/559/2004 z dnia 27 kwietnia 2004r. - LII/600/2005 z dnia 23 maja 2005r. - LV/648/2005 z dnia 25 sierpnia 2005r. - LIX/681/2005 z dnia 19 października 2005r. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta Mieczysław Kędzierski 8

10 Poz. 519 Uchwała Nr LX/688/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Na podstawie art.18a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 142, poz1591 z 2001 ze zm.) oraz 97 uchwały Nr VII/58/2003 Rady Miejskiej Gorzowa Wlkp. z dnia 17 lutego 2003r. w sprawie statutu Miasta Gorzowa Wlkp. (Dz.Urz.Woj.Lubuskiego Nr 9, poz.174 z 2003r.) uchwala się co następuje: 1. Powołuje się Komisje Rewizyjną w składzie: 1. Leszek Narusiewicz - Przewodniczący 2. Bożena Stańczyk - Wiceprzewodniczący 3. Mirosław Rawa - Wiceprzewodniczący 4. Wiktor Kulisz 5. Józef Hajdamowicz 6. Jerzy Antczak 7. Tadeusz Horbacz 8. Tadeusz Iżykowski 9. Jacek Guzikowski 2. Traci moc uchwała nr II/9/2002 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp. z dnia 27 listopada 2002r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp., zmieniona uchwałą nr XXII/265/2003 z dnia 30 grudnia 2003r. oraz uchwałą nr LI/560/2005 z dnia 27 kwietnia 200r. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta Mieczysław Kędzierski 9

11 Poz. 520 Uchwała nr LXI/689/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 14 listopada 2005r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.dz.u. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) uchwala się co następuje: 1. W uchwale nr XXII/242/2003 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 ust.2 otrzymuje brzmienie: 2.Upoważnia się Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. do wnoszenia wkładów niepieniężnych, celem pokrycia podwyższonego kapitału zakładowego i objęcia z tego tytułu udziałów lub akcji w spółkach z udziałem Miasta Gorzowa Wlkp. po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Miasta Gorzowa Wlkp., 2) 1 ust.3 skreśla się, 3) 2 ust.1 otrzymuje brzmienie: 1.Upoważnia się Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. do zbywania udziałów lub akcji w spółkach z udziałem Miasta Gorzowa Wlkp. po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Miasta Gorzowa Wlkp., 4) 2 ust.2 skreśla się, 5) 3 ust.1 otrzymuje brzmienie: 1.Upoważnia się Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. do cofnięcia udziałów lub akcji w spółkach z udziałem Miasta Gorzowa Wlkp., po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Miasta Gorzowa Wlkp., 6) 3 ust.2 skreśla się, 7) dodaje się 4 o brzmieniu: 4. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. wyda opinię, o których mowa w 1, 2 i 3 na pierwszym posiedzeniu Rady, po złożeniu przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. wniosku o jej wydanie. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Przewodniczący Rady Miasta Mieczysław Kędzierski 10

12 Poz. 521 Uchwała nr LXII/690/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 listopada 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji założeń Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Gorzowa Wlkp. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz ze zm.) uchwala się, co następuje: 1. W załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXVI/280/2004 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia do realizacji założeń Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Gorzowa Wielkopolskiego wprowadza się następujące zmiany: 1) dodaje się zdanie: Jednakże w przypadku zadań o szczególnym znaczeniu dla Miasta Gorzowa Wlkp., których finansowanie zagwarantują inne podmioty, mogą być one ujęte w tabeli dodatkowej nie ujmującej finansowania z budżetu Miasta. (zdanie dodaje się do wprowadzenia w pkt IV. Plan finansowy realizacji zadań na str. 35) 2) dla zadania: Modernizacja i restauracja Katedry pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gorzowie Wlkp. (wprowadza się dodatkową tabelę finansowania dla zadań bez udziału budżetu Miasta Gorzowa Wlkp. w tabeli IV.1 na str. 38 wg załącznika nr 1) 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta Mieczysław Kędzierski 11

13 Finansowanie planowanych zadań w okresie bez udziału budżetu Miasta Gorzowa Wlkp. Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXII/690/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 listopada 2005r. Lp. Nazwa zadania Okres realizacji 1. Modernizacja i restauracja Katedry pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gorzowie Wlkp. Koszt zadania W tys. zł ,438 Podmioty uczestniczące w finansowaniu Parafia Katedralna pw. Wniebowzięcia NMP w Gorzowie Wlkp., UE, budżet państwa Budżet JST - Źródła finansowania Budżet Śodki Środki UE państwa prywatne Udział w % 10% 15% 75% 12

14 Poz. 522 Uchwała Nr LXII/691/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późniejszymi zmianami) i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje: 1. Miesięczna opłata za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym składa się z dwóch składników: 1. opłata za wyżywienie, uwzględniająca koszty surowców wykorzystanych do przyrządzania posiłków, 2. opłata stała, obejmująca częściowe koszty organizacji i przyrządzania posiłków, częściowe koszty funkcjonowania placówki oraz zajęć opiekuńczo wychowawczych realizowanych w zakresie i wymiarze przekraczającym podstawy programowe. 2. Wysokość opłaty za wyżywienie, o której mowa w 1 ust. 1 ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z radą rodziców na podstawie aktualnych cen surowca, z uwzględnieniem norm żywienia określonych przez Instytut Żywności i Żywienia. 3. Zwrot opłaty za wyżywienie przysługuje za każdy dzień nieobecności dziecka w placówce. 4. Przy ustalaniu wysokości opłaty stałej za korzystanie z przedszkola, o której mowa w 1 ust. 2 uwzględnia się rodzaj i zakres świadczonych usług, czasu pobytu dziecka w placówce, sytuację materialną rodziny, wg następujących zasad: 1) 100,00 zł jeżeli dziecko korzysta z pełnego wyżywienia i przebywa w placówce powyżej 5 godz., 2) 50,00 zł, jeżeli dziecko 3-5. letnie przebywa w placówce nieprowadzącej żywienia, 3) 75,00 zł, jeżeli dziecko 3-5. letnie przebywa do 5. godz. w oddziale całodziennym i korzysta z jednego lub dwóch posiłków, 4) 50,00 zł, jeżeli dziecko 6. letnie realizuje wyłącznie podstawę programową, przebywa w placówce do 5 godz. i dodatkowo korzysta z 1 lub 2 posiłków, 5) rodzice dzieci 6. letnich, uczęszczających do oddziałów 0 5 godz., którym pomoc społeczna pokrywa koszty wyżywienia nie uiszczają opłaty stałej, 6) rodzice dzieci 6. letnich, realizujących wyłącznie podstawy programowe i niekorzystających z wyżywienia, nie uiszczają opłaty stałej, 7) rodziny wielodzietne (co najmniej troje dzieci w wieku przedszkolnym lub szkolnym), za każde z uczęszczających dzieci odpłatność wynosi 50% opłaty określonej w punktach 1, 2, 3, 4. 8) rodziny wielodzietne (co najmniej troje dzieci) objęte pomocą opieki społecznej, z których do przedszkola uczęszcza więcej niż jedno dziecko, za każde z uczęszczających dzieci odpłatność wynosi 50% opłaty określonej w punktach 1, 2, 3, 4. 13

15 5. Opłata stała nie podlega zwrotowi i traktowana jest jako rezerwacja miejsca w przedszkolu. W miesiącach wakacyjnych (lipiec i sierpień) opłatę stałą uiszczają tylko rodzice dzieci uczęszczających do placówek. 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uwzględniając możliwości finansowe placówki, w zakresie opłat wskazanych w 4 pkt. 1, 2, 3 i 4 dyrektorzy przedszkoli, w porozumieniu z radami rodziców, podejmują decyzję o obniżeniu lub całkowitym zwolnieniu z opłaty stałej. 7. Opłata za przedszkole winna być wniesiona do 20. każdego miesiąca, którego należność dotyczy. W przypadku, gdy ten dzień jest ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień płatności uważa się najbliższy dzień powszedni. Nieterminowe uiszczenie opłaty stałej spowoduje naliczenie ustawowych odsetek zgodnie z odrębnymi przepisami. 7. Traci moc Uchwała Nr VII/52/2003 Rady Miejskiej z dnia 17 lutego 2003 r. 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Przewodniczący Rady Miasta Mieczysław Kędzierski Poz. 523 Uchwała Nr LXII/692/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie utworzenia funduszu zdrowotnego dla nauczycieli. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz ze zmianami) i art. 12 pkt 11 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz ze zmianami) oraz art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz ze zmianami), uchwala się co następuje: 1. Tworzy się fundusz zdrowotny w wysokości 0,3% planowanych na dany rok budżetowy wynagrodzeń nauczycieli, z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, o których mowa w art. 72 ust. 1 i ust. 4 ustawy Karta Nauczyciela. 14

16 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r. 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp. Przewodniczący Rady Miasta Mieczysław Kędzierski Poz. 524 Uchwała Nr LXII/693/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Sztuki w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Pomorskiej 73 Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 z dnia ust 1 i 2 ust r. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz ze zm.) uchwala się co następuje: S T A T U T MIEJSKIEGO OŚRODKA SZTUKI W GORZOWIE WLKP. I. Postanowienia ogólne Biuro Wystaw Artystycznych powołano z dniem 1 stycznia 1980 r. Zarządzeniem Nr 2/80 Wojewody Gorzowskiego z dnia 4 stycznia 1980 r. 2. Uchwałą Nr Nr LXIV/655/2001 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp. z dnia 21 listopada 2001 roku zmieniono nazwę Biura Wystaw Artystycznych na Miejski Ośrodek Sztuki. 3. Miejski Ośrodek Sztuki zwany dalej,,ośrodkiem jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie: - Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zmianami), - Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami), - Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 1998 r. Nr 155, poz z późniejszymi zmianami), zwanych dalej ustawami Organizatorem ośrodka jest Miasto Gorzów Wielkopolski. 2. Nadzór nad ośrodkiem w imieniu organizatora sprawuje Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. 15

17 3. 1.Ośrodek jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora. 2.Ośrodek posiada osobowość prawną. 3.Siedzibą ośrodka jest obiekt przy ul. Pomorskiej 73 w Gorzowie Wlkp., a terenem działania miasto Gorzów Wlkp. II. Cel i zadania. 4. Podstawowym celem statutowym ośrodka jest organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury. 5. I. Do zadań ośrodka należy w szczególności: 1. Prowadzenie szeroko rozumianej działalności upowszechniającej sztukę współczesną poprzez organizowanie profesjonalnych wystaw. 2. Realizacja mecenatu Miasta nad twórczością plastyczną. 3. Współpraca ze środowiskiem artystów plastyków i fotografików w kraju i zagranicą. 4. Realizacja działań o charakterze edukacyjnym, jak: szkolenia, kursy, seminaria, wykłady, spotkania autorskie, projekcje filmowe. 5. Organizowanie projekcji filmowych z zakresu kina niekomercyjnego, niezależnego itp. 6. Upowszechnianie filmu artystycznego poprzez edukację uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych. 7. Prowadzenie konsultacji dotyczącej wystawiennictwa i filmu. 8. Prowadzenie działalności wydawniczej związanej z upowszechnieniem sztuki współczesnej i filmu. 9. Gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie dokumentacji środowiska artystycznego miasta. 10. Gromadzenie dzieł sztuki współczesnej poprzez dokonywanie zakupów, konkursy i przejmowanie darowizn. 11. Obrót dziełami sztuki, wydawnictwami z dziedziny sztuki, artykułami użytku kulturalnego w formie giełdowej, komisowej i aukcyjnej. 12. Współpraca z galeriami, biurami wystaw artystycznych, muzeami, domami kultury, instytucjami rozpowszechniania filmu, szkołami i in. 13. Organizacja spotkań ludzi nauki i sztuki. 14. Organizacja imprez artystycznych oraz imprez zleconych. II. Ośrodek może prowadzić wspólne przedsięwzięcia z innymi instytucjami oraz podmiotami nie należącymi do sektora finansów publicznych. 6. Cel i zadania ośrodek realizuje na podstawie własnego programu zgodnego z polityką kulturalną Miasta Gorzowa Wlkp. III. Zarządzanie i organizacja Ośrodkiem kieruje dyrektor, który odpowiada za jego prawidłowe funkcjonowanie i reprezentuje instytucję na zewnątrz. 2. Dyrektora ośrodka powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. w trybie określonym w/w Ustawami. 16

18 8. Organizację wewnętrzną ośrodka określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora po zasięgnięciu opinii organizatora oraz opinii działających w ośrodku organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców Przy ośrodku może działać Rada Programowa, jako kolegium opiniodawczodoradcze dyrektora, powoływana zarządzeniem dyrektora ośrodka. 2. Zasady działania Rady Programowej oraz tryb jej powoływania określa regulamin Rady nadawany przez dyrektora po zasięgnięciu opinii organizatora. IV. Majątek i finanse. 10. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w w/w ustawach Ośrodek gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. 2.Ośrodek może zbywać środki trwałe po uzyskaniu akceptacji organizatora. Przy zbywaniu środków trwałych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące przedsiębiorstw państwowych. 3.Podstawą gospodarki finansowej ośrodka jest roczny plan działalności instytucji zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem rocznej dotacji organizatora. 4.Plan działalności ośrodka zawiera: plan usług, plan przychodów i kosztów, plan remontów i konserwacji środków trwałych oraz plan inwestycji Ośrodek pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów. 2.Przychodami ośrodka są wpływy z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego z wyjątkiem dóbr kultury w rozumieniu art. 2 i art. 4 ustawy z dnia r. o ochronie dóbr kultury (Dz.U. Nr 10, poz. 48 z późniejszymi zmianami), oraz najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje z budżetu, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł. 3.Wysokość rocznej dotacji na działalność ośrodka ustala organizator. 13. Wartość majątku ośrodka odzwierciedla fundusz ośrodka, który odpowiada wartości wydzielonego i nabytego mienia ośrodka Ośrodek może prowadzić działalność gospodarczą, jako działalność dodatkową w zakresie: organizacji imprez zleconych, usług reklamowych, handlowych, astronomicznych i in., organizacji szkoleń, kursów, konferencji, projekcji filmowych, obsługi technicznej imprez, wystaw, dzierżawy, wynajmu lub użyczenia sal, pomieszczeń i wynajmu środka transportu. 2. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie na działalność statutową ośrodka Ośrodek wypłaca swoim pracownikom świadczenia urlopowe zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych z dnia 4 marca 1994 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 163 z późniejszymi zmianami). 2. Ośrodek może tworzyć z zysku oraz innych środków przekazanych przez osoby prawne i osoby fizyczne fundusz załogi z przeznaczeniem na wypłatę nagród indywidualnych oraz inne fundusze. Zasady gospodarowania tymi funduszami określają odrębne regulaminy. 17

19 V. Postanowienia końcowe. 16. Ośrodek używa pieczątki podłużnej, zawierającej w treści pełną nazwę oraz adres siedziby. 17. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania. 18. Likwidacja ośrodka może nastąpić tylko na wniosek organizatora w trybie określonym w/w ustawami. 19. Traci moc Uchwała nr XLII/428/2000 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp. z dnia 25 października 2000 r. w sprawie nadania statutu instytucji kultury działającej pod nazwą Biuro Wystaw Artystycznych w Gorzowie Wlkp. oraz Uchwała LXIV/655/2001 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp. z dnia 21 listopada 2001 roku w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury. 20. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta Mieczysław Kędzierski Poz. 525 Uchwała Nr LXII/694/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie Statutu Klub Myśli Twórczej Lamus w Gorzowie Wlkp. przy ulicy Sikorskiego 5 Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001r. Nr 13 ze zm.) oraz art. 7 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142,poz ze zm.) uchwala się co następuje: I. Postanowienia ogólne. S T A T U T KLUBU MYŚLI TWÓRCZEJ LAMUS W GORZOWIE WLKP Klub Myśli Twórczej Lamus zwany dalej Klubem został utworzony na mocy Uchwały nr XIX/108/87 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp. z dnia 27 kwietnia 1987 r. w sprawie utworzenia instytucji upowszechniania kultury pod nazwą Klub Myśli Twórczej Lamus w Gorzowie Wlkp. 18

20 2.Klub Myśli Tórczej Lamus jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie: - Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zmianami), - Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13,poz.74 ze zm.), - Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 1998 r. Nr 155, poz ze zm.) zwanych dalej ustawami Organizatorem Klubu jest Miasto Gorzów Wielkopolski. 2. Nadzór nad Klubem w imieniu organizatora sprawuje Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp Klub jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora. 2. Klub posiada osobowość prawną. 3. Siedzibą Klubu jest lokal w obiekcie przy ul. Sikorskiego nr 5 w Gorzowie Wlkp., a terenem działania Klubu jest miasto Gorzów Wlkp. II. Cel i zadania Głównym celem Klubu jest stwarzanie warunków sprzyjających integracji lokalnych środowisk intelektualnych, zwłaszcza twórczych, organizowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze, współtworzenie wartości kulturowych w mieście i regionie. Klub realizuje zadania w zakresie twórczości artystycznej i edukacji kulturalnej. 2. Do zadań Klubu należy w szczególności: - stwarzanie możliwości swobodnej wymiany myśli, doświadczeń i dokonań twórczych, - współpraca ze związkami twórczymi i stowarzyszeniami, - promowanie inicjatyw twórczych i faktów z życia artystycznego i społecznego, tworzących tradycję miasta i regionu, 3.Upowszechnianie dokonań lokalnych środowisk twórczych i wprowadzanie ich do ogólnopolskiego obiegu wartości kulturowych, 4.Popularyzowanie tradycji i współczesności miasta i regionu. 5. Klub może realizować zadania dodatkowe łączące się merytorycznie z celami instytucji np.: 1.Prowadzić działalność wydawniczą. 2.Organizować konkursy, koncerty, wystawy, przedstawienia, widowiska plenerowe itp. 3.Prowadzić działalność impresaryjną i reklamową. 4.Prowadzić komisową i antykwaryczną sprzedaż książek i dzieł sztuki. 5.Świadczyć usługi gastronomiczne i organizować imprezy okolicznościowe. 6.Zadania określone w ust. 1-5 Klub realizuje z inicjatywy własnej lub na zlecenie w oparciu o przepisy normujące tę sferę działania. 6. Klub prowadzi działalność zgodną z polityką kulturalną Miasta w Gorzowa Wlkp. w oparciu o własny plan będący odzwierciedleniem potrzeb i aspiracji lokalnych środowisk. 7. Dla realizacji swoich celów programowych Klub może zawierać porozumienia i umowy z organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami mającymi inny terytorialnie obszar działania oraz podmiotami nie należącymi do sektora finansów publicznych. 19

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/40 Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95 USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072. o samorządzie gminnym Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Działalność kulturalna w rozumieniu niniejszej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 406 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 406 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 406 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego Kancelaria Sejmu s. 1/21 USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/18 USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a.

USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a. Kancelaria Sejmu s. 1/23 USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa normuje: 1) podatek od nieruchomości; 2) podatek od środków transportowych;

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 30 czerwca 2005 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 132, poz. 1111. o kinematografii Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady wspierania

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1. Dz.U.2010.96.616 2012.01.01 zm. Dz.U.2011.185.1092 art. 72 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 1866 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20 IW-1_4.1/413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA (LGD) OPERACJI DO FINANSOWANIA (WYPEŁNIA LGD) 1. DANE IDENTYFIKACYJNE LGD

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA (LGD) OPERACJI DO FINANSOWANIA (WYPEŁNIA LGD) 1. DANE IDENTYFIKACYJNE LGD WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY 1 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek. USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1)

Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek. USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/93 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa dotyczy osób, których

Bardziej szczegółowo

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania IW-1_413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/507/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 23 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XVIII/507/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 23 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR XVIII/507/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych 1)

USTAWA. z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych 1) Dziennik Ustaw Nr 229 15732 Poz. 1496 1496 USTAWA z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady tworzenia, przechowywania, udostępnienia,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 4 Poz. 839. USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dziennik Ustaw 4 Poz. 839. USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne Dziennik Ustaw 4 Poz. 839 Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2015 r. (poz. 839) USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/18 USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie Dz.U. z 2003 r. Nr 122, poz. 1143, z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 99,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki Dziennik Ustaw Nr 96 7936 Poz. 617 617 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Tworzy się Narodowe Centrum Nauki, zwane dalej Centrum. 2. Centrum

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych 1)

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych 1) Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych 1) Doceniając pozytywną rolę ogrodnictwa działkowego, będącego dziedziną

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1.

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 226. USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozdział

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/139 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/76 Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1620, z 2015 r. poz. 249. o zasadach finansowania nauki Rozdział

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598,

Bardziej szczegółowo