szybki start podręcznik dla początkującego użytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "szybki start podręcznik dla początkującego użytkownika"

Transkrypt

1 zintegrowane środowisko tłumaczeniowe szybki start podręcznik dla początkującego użytkownika Kilgray Translation Technologies Wszelkie prawa zastrzeżone. Tłumaczenie: GET IT Wszelkie prawa zastrzeżone.

2 Spis treści Spis treści Spis treści Wprowadzenie... 4 Środowisko tłumaczeniowe... 4 Oszczędności Instalacja i wymagania systemowe... 6 Zmiana języka interfejsu użytkownika Proces tłumaczenia... 7 Projekty... 7 Tłumaczenie w memoq... 7 Poruszanie się po środowisku memoq Tworzenie i modyfikacja projektu Tworzenie projektu Modyfikacja bieżącego projektu Tworzenie pamięci tłumaczeniowej Tworzenie baz terminologicznych Tłumaczenie i tabela tłumaczenia Otwieranie dokumentu do tłumaczenia Edycja tłumaczenia Zatwierdzanie segmentów Łączenie i dzielenie segmentów Korzystanie z wyników wyszukiwania Szukanie informacji w pamięciach tłumaczeniowych i bazach terminologicznych, gdy nie ma automatycznych propozycji Tworzenie własnej bazy terminologicznej Tłumaczenie automatyczne Filtrowanie i sortowanie Status segmentów Korzystanie ze znaczników formatowania Odsyłanie tłumaczenia Odsyłanie plików w oryginalnym formacie Eksportowanie dokumentów do pliku dwujęzycznego Eksportowanie pamięci tłumaczeniowych Praca z pakietem zlecenia Tworzenie projektu na podstawie pakietu zlecenia Odsyłanie gotowego tłumaczenia Praca z projektami serwerowymi Rozpoczęcie pracy: sprawdzanie dostępności projektu serwerowego Praca nad projektem serwerowym Odsyłanie gotowej pracy Najczęściej stosowane skróty klawiaturowe zintegrowane środowisko tłumaczeniowe memoq Strona 2 z 34

3 Spis treści Niniejszy podręcznik dotyczy wersji memoq 5, translator pro. Zawiera przykładowe komunikaty z angielskiej wersji językowej interfejsu użytkownika. Elementy te są stale weryfikowane i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. zintegrowane środowisko tłumaczeniowe memoq Strona 3 z 34

4 1 Wprowadzenie 1 Wprowadzenie Środowisko tłumaczeniowe memoq to zaawansowane środowisko tłumaczeniowe. W niniejszym dokumencie objaśniamy, czym jest środowisko tłumaczeniowe oraz jakie korzyści memoq może zaoferować tobie i twojej firmie. Tłumaczenie: Podczas tłumaczenia przekształcamy tekst napisany w danym języku w tekst w innym języku, uwzględniając specyfikę kultury docelowej. Teksty, nad którymi pracujemy, są zazwyczaj podobne. Jeżeli jesteś producentem wyrobu lub dostawcą usług, większość twoich dokumentów źródłowych ma związek z dziedziną twojej działalności. Jeżeli wykonujesz tłumaczenia zawodowo, prawdopodobnie otrzymujesz podobne dokumenty od jednego klienta lub różne dokumenty dotyczące tego samego tematu, np. teksty prawne, instrukcje obsługi. Środowisko tłumaczeniowe pozwala wykorzystać takie podobieństwa. Najważniejsze elementy środowiska memoq to pamięć tłumaczeniowa, korpusy LiveDocs, bazy terminologiczne oraz oczywiście sam edytor tłumaczeń pełniący rolę edytora tekstu. Gdy pracujemy w edytorze tłumaczeń, program sam zajmuje się formatowaniem niezależnie od typu pliku. Tekst zostaje podzielony na segmenty. W memoq segment odpowiada zazwyczaj jednemu zdaniu. Gdy pracujemy w edytorze tłumaczeń, przechodzimy od jednego segmentu do kolejnego. Przetłumaczony segment jest dodawany do pamięci tłumaczeniowej. Pamięć tłumaczeniowa: Pamięć tłumaczeniowa umożliwia korzystanie z wcześniejszych tłumaczeń. Zawiera pary segmentów: zdań w języku docelowym zestawionych z ich tłumaczeniami. Program sprawdza, czy w pamięci tłumaczeniowej nie ma zdania przypominającego to, nad którym aktualnie pracujemy. Jeżeli istnieje takie zdanie, zostanie wyświetlone jako propozycja tłumaczenia, a program wskaże różnice pomiędzy zdaniem obecnym a tym przechowywanym w pamięci. Ponowne wykorzystanie dokumentów (alignment i korpusy LiveDocs): Oprócz konwencjonalnego procesu przekładu można także korzystać z wcześniej tłumaczonych dokumentów tak samo jak z pamięci tłumaczeniowych. Służy do tego funkcja LiveDocs: umożliwia ona stworzenie własnego korpusu dokumentów. W korpusie LiveDocs mogą znaleźć się pary dokumentów (alignment pairs), dokumenty dwujęzyczne, jednojęzyczne oraz pliki binarne (nietekstowe). Para dokumentów składa się z dokumentu w języku źródłowym oraz jego tłumaczenia. Jeżeli dodamy taką parę dokumentów do korpusu, memoq dopasuje do siebie dokumenty (alignment): połączy zdania w języku źródłowym i ich tłumaczenia w pary za pomocą algorytmu matematycznego. Po zakończeniu tego procesu i dodaniu pary dokumentów do korpusu memoq będzie od razu wyświetlać trafienia pochodzące z treści tych dokumentów. Algorytm automatycznego łączenia dokumentów w pary jest dość dokładny, nie można jednak wykluczyć niepoprawnie dopasowanych zdań. Gdy napotkamy taką parę (misalignment), możemy otworzyć ją w edytorze (alignment editor). Po poprawieniu dopasowania zdań memoq będzie automatycznie wyświetlać skorygowane trafienia. Bazy terminologiczne i ekstrakcja terminologii: Gdy korzystamy z pamięci tłumaczeniowej lub korpusu LiveDocs, tworzymy bazę pełnych zdań lub mówiąc bardziej precyzyjnie segmentów, po- zintegrowane środowisko tłumaczeniowe memoq Strona 4 z 34

5 1 Wprowadzenie nieważ jednostką tłumaczenia może być także paragraf czy zwrot, który jest krótszy niż zdanie. Jeżeli chcemy stworzyć glosariusz wyrażeń występujących w obrębie pojedynczego segmentu, możemy wykorzystać bazę terminologiczną. Baza terminologiczna zawiera hasła w postaci terminów (słów lub wyrażeń) w wielu językach oraz opcjonalnie inne dane. Edytor tłumaczeń memoq automatycznie podkreśla terminy znalezione w bazie terminologicznej i wyświetla listę ich tłumaczeń, które można wstawić do przekładanego dokumentu za pomocą jednego przycisku lub kliknięcia. Jeżeli rozpoczynamy pracę i nie dysponujemy bazą terminologiczną, możemy poprosić memoq o stworzenie listy potencjalnych terminów na podstawie naszych dokumentów źródłowych. Analiza tekstu: Ważną rolę w środowisku tłumaczeniowym odgrywa również analiza statystyczna, która umożliwia nam oszacowanie, ile pracy będziemy musieli włożyć w tłumaczenie. Główną zaletą środowiska tłumaczeniowego jest produktywność. Uzyskujemy ją, jeżeli jednostkę pracy możemy wykonać szybciej niż np. w zwyczajnym edytorze tekstu, zachowując jakość tłumaczenia. Moduł statystyki programu memoq analizuje tekst i ocenia, ile pracy zaoszczędzimy, jeżeli skorzystamy z pamięci tłumaczeniowej i korpusu LiveDocs. memoq to zintegrowane środowisko: tłumacz korzysta z jednej aplikacji, w której ma dostęp do wszystkich funkcji potrzebnych podczas pracy. Nie ma konieczności równoczesnej pracy w innych programach. Oszczędności Wzrost produktywności uzyskiwany dzięki korzystaniu ze środowiska tłumaczeniowego zależy w dużej mierze od rodzaju tekstu. W przypadku bardzo powtarzalnych tekstów, np. instrukcji użytkowania lub specyfikacji technicznych, wzrost produktywności może wynieść nawet 70 80%. W przypadku standardowych tekstów produktywność podnosi się o 10 30%. Korzystanie ze środowiska tłumaczeniowego podczas przekładu tekstów literackich może nie przynieść żadnych oszczędności czasowych. Moduł statystyki w programie memoq podpowiada nam przed rozpoczęciem pracy, ile czasu zaoszczędzimy, pracując w memoq dzięki temu możemy obliczyć zwrot nakładów inwestycyjnych. Powszechnie przyjętą praktyką jest pobieranie mniejszych opłat za tłumaczenie tekstów powtarzalnych lub podobnych do siebie. Wszystkie tłumaczone segmenty są przechowywane w pamięci tłumaczeniowej razem z ich odpowiednikami w języku docelowym. memoq może przeanalizować tekst w poszukiwaniu segmentów podobnych do zdań tłumaczonych wcześniej. Program może również obliczyć stopień podobieństwa. Jeżeli dany segment został już zapisany w pamięci tłumaczeniowej lub w korpusie LiveDocs czyli jest dokładnie taki sam jak zdanie w tłumaczonym tekście możemy zażądać jedynie części stawki, zazwyczaj 20 30%. Jeżeli pamięć tłumaczeniowa lub korpus LiveDocs zawiera tylko częściowo podobny segment, stawka będzie wyższa. Na ogół stawka jest tym wyższa, im niższy jest stopień podobieństwa segmentów. Moduł statystyki programu memoq wyposażono także w nowatorską funkcję: analizę jednorodności, która działa nawet wtedy, gdy nie dysponujemy pamięcią tłumaczeniową ani korpusem Live- Docs z wcześniejszymi tłumaczeniami. Podczas analizy jednorodności bada się wewnętrzne powtórzenia w tekście. Dzięki temu możemy dokładniej oszacować wymagany nakład pracy oraz podzielić się korzyściami płynącymi ze stosowania memoq z naszymi klientami. zintegrowane środowisko tłumaczeniowe memoq Strona 5 z 34

6 2 Instalacja i wymagania systemowe 2 Instalacja i wymagania systemowe Wskazówki dotyczące instalacji i aktywacji memoq można znaleźć w Instrukcji dotyczącej instalacji i aktywacji programu dostępnej na stronie internetowej firmy Kilgray (http://kilgray.com/resourcecenter/user-guides). Zmiana języka interfejsu użytkownika Domyślnie memoq komunikuje się z użytkownikiem w języku angielskim. Można jednak zmienić język interfejsu. Oto, co należy zrobić: 1. Jeżeli program memoq nie jest włączony, uruchamiamy go. Pojawi się główne okno aplikacji, w którym zostanie wyświetlony Pulpit nawigacyjny. 2. Z menu rozwijanego Narzędzia wybieramy Opcje. Pojawi się okno dialogowe Opcje. 3. Na liście Kategorii po lewej stronie klikamy Wygląd. W oknie głównym pojawią się ustawienia umożliwiające zmianę wyglądu aplikacji. 4. Wybieramy pożądany język z menu rozwijanego Język interfejsu użytkownika i klikamy OK. 5. Zamykamy memoq i uruchamiamy ponownie. Od tego momentu komunikaty programu będą wyświetlane w wybranym języku. Uwaga: Domyślnie można wybrać następujące języki: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, polski, portugalski lub węgierski. Zależnie od lokalizacji użytkownika dostępny może być również język japoński. Lista jest stale uzupełniana o nowe języki, dlatego może być dłuższa. zintegrowane środowisko tłumaczeniowe memoq Strona 6 z 34

7 3 Proces tłumaczenia 3 Proces tłumaczenia Projekty Podstawową jednostką organizacji pracy w memoq są projekty. W skład projektu tłumaczeniowego wchodzą następujące elementy: 1. Tłumaczenia (nieograniczona liczba w praktyce sprawdza się nawet kilkaset dokumentów) 2. Korpusy LiveDocs składające się z dokumentów dwujęzycznych, par dokumentów źródłowych i docelowych, dokumentów jednojęzycznych oraz plików binarnych (nieograniczona liczba, zdalnie lub lokalnie w praktyce najlepiej sprawdza się jeden lub dwa) 3. Pamięci tłumaczeniowe (nieograniczona liczba, zdalnie lub lokalnie w praktyce najlepiej sprawdza się do pięciu lub sześciu) 4. Bazy terminologiczne (nieograniczona liczba, zdalnie lub lokalnie w praktyce najlepiej sprawdza się do pięciu lub sześciu) 5. Ustawienia i lekkie zasoby: reguły segmentacji, reguły automatycznego tłumaczenia, ustawienia pamięci tłumaczeniowej, ustawienia sprawdzania jakości itp. Zasoby takie jak pamięci tłumaczeniowe, bazy terminologiczne, reguły segmentacji, reguły automatycznego tłumaczenia itp. mogą zostać zapisane lokalnie na komputerze użytkownika; mogą być również dostępne w sieci za pośrednictwem serwera memoq. Zasoby te można przypisywać do wielu projektów. memoq rejestruje pamięci tłumaczeniowe, bazy terminologiczne i inne zasoby przechowywane na komputerze, z których można korzystać w dowolnym projekcie, a nawet w kilku projektach jednocześnie. Tłumaczenie w memoq Proces tłumaczenia w memoq składa się z następujących etapów: 1. Tworzenie projektu Należy wybrać dokumenty do tłumaczenia, a następnie wskazać, z jakich pamięci tłumaczeniowych i baz terminologicznych chcemy korzystać. Gdy tworzymy projekt, memoq importuje treść dokumentów źródłowych do obszaru roboczego, umożliwiając wyeksportowanie gotowego tłumaczenia w formacie zgodnym z oryginałem. Podczas tworzenia projektu możemy także utworzyć nowe pamięci tłumaczeniowe oraz bazy terminologiczne. Zawartość i ustawienia projektu można zmieniać w miarę potrzeb także po jego utworzeniu. 2. Tłumaczenie tekstu Przetłumaczony tekst wpisujemy w specjalnym edytorze zwanym tabelą tłumaczenia. Każdy dokument ma własną tabelę tłumaczenia, która zostaje otwarta w odrębnej zakładce programu. Podczas tłumaczenia memoq automatycznie przeszukuje pamięci tłumaczeniowe, korpusy LiveDocs oraz bazy terminologiczne przypisane do projektu. Można edytować kilka dokumentów jednocześnie w ramach jednego projektu, ale nie ma możliwości pracy nad kilkoma projektami w tym samym czasie. zintegrowane środowisko tłumaczeniowe memoq Strona 7 z 34

8 3 Proces tłumaczenia 3. Odsyłanie tłumaczenia Po zakończeniu pracy nad tekstem należy wyeksportować przetłumaczony dokument. Program zapisuje przetłumaczone pliki na dysku twardym w formacie odpowiadającym dokumentom źródłowym, korzystając z informacji o formatowaniu pozyskanych w trakcie importowania. Tekst można wyeksportować w dowolnym momencie podczas tłumaczenia, a następnie kontynuować pracę nad projektem. Poruszanie się po środowisku memoq memoq umożliwia pracę nad jednym projektem jednocześnie. Program wyświetla zawartość i ustawienia projektu w zakładce Projekt. Gdy pracujemy w memoq, obok zakładki Projekt otwarte są także inne zakładki. Zakładki możemy przełączać w górnej części okna memoq bądź poprzez wciśnięcie kombinacji klawiszy Ctrl+Tab tyle razy, aż zobaczymy żądaną zakładkę. Zakładki dają dostęp do tłumaczonych dokumentów oraz do zawartości zasobów ciężkich (baz terminologicznych i pamięci tłumaczeniowych). Uwaga: W memoq prawie wszystkie ustawienia mają charakter zasobów danych, które kontrolują zachowanie memoq podczas pracy. Pamięci tłumaczeniowe, bazy terminologiczne oraz korpusy LiveDocs to tzw. zasoby ciężkie. Pozostałe zasoby, takie jak reguły segmentacji i automatycznego tłumaczenia, ustawienia sprawdzania jakości, listy wykluczeń itp. zawierają mniej danych: są to zasoby lekkie. Największą zaletą przeniesienia wszystkich ustawień do zasobów jest to, że można je zapisać w postaci plików i załadować, gdy znów będą potrzebne np. na innym kompute- zintegrowane środowisko tłumaczeniowe memoq Strona 8 z 34

9 3 Proces tłumaczenia rze. Oznacza to, że możemy wymieniać się nimi z innymi użytkownikami oraz jeżeli mamy właściwą wersję programu publikować je na serwerach memoq. memoq zapamiętuje stan projektu. Jeżeli zamkniemy program i otworzymy go następnego dnia, wyświetli się Pulpit nawigacyjny, z którego można uruchomić swoje ostatnio otwierane projekty. Gdy otworzymy istniejący projekt, memoq wyświetli te same zakładki, które były otwarte przed ostatnim zamknięciem projektu, oraz automatycznie przejdzie do zakładki, która była ostatnio używana. zintegrowane środowisko tłumaczeniowe memoq Strona 9 z 34

10 4 Tworzenie i modyfikacja projektu 4 Tworzenie i modyfikacja projektu Tworzenie projektu Po uruchomieniu memoq zostaje wyświetlony Pulpit nawigacyjny. Na Pulpicie nawigacyjnym znajdują się: lista projektów, informacje o bieżącej licencji memoq, polecenia najbardziej przydatne do zarządzania projektami. W tym miejscu rozpoczynamy tworzenie projektu. memoq wykorzystuje do tego kreatora projektów tłumaczeniowych. Aby stworzyć nowy projekt, należy wykonać poniższe czynności: 1. Z menu Projekt wybieramy opcję Nowy projekt. W widoku Pulpitu nawigacyjnego możemy też kliknąć odnośnik Stwórz nowy projekt. Pojawi się pierwsza strona Kreatora nowego projektu memoq. 2. Wpisujemy nazwę projektu oraz wybieramy języki źródłowy i docelowy. Możemy również wypełnić pola tekstowe Projekt, Dziedzina, Klient i Temat. Po wprowadzeniu tych danych klikamy Dalej. zintegrowane środowisko tłumaczeniowe memoq Strona 10 z 34

11 4 Tworzenie i modyfikacja projektu 3. Na kolejnej stronie kreatora możemy wskazać dokumenty, które chcemy przetłumaczyć. Klikamy Dodaj dokument poniżej pustej listy dokumentów. Pojawi się okno dialogowe Otwórz umożliwiające odnalezienie i wybranie plików, które chcemy dodać do projektu. Możemy jednocześnie wybrać więcej niż jeden plik, nawet jeżeli są to pliki z różnymi rozszerzeniami. Po wybraniu plików klikamy Otwórz. Możemy ponownie wybrać polecenie Dodaj dokument, jeżeli chcemy dołączyć kolejne pliki. Do jednego projektu można podłączyć pliki różnych typów. Po dodaniu dokumentów klikamy Dalej. 4. Na trzeciej stronie kreatora możemy wybrać pamięci tłumaczeniowe, z których chcemy korzystać podczas pracy. Kreator wyświetla wszystkie pamięci tłumaczeniowe dostępne dla kombinacji językowej projektu. Jeżeli założyliśmy projekt angielsko-niemiecki, memoq nie wyświetli pamięci tłumaczeniowych w kombinacji angielski polski. Aby przypisać jedną lub więcej pamięci tłumaczeniowych do projektu, klikamy pole do zaznaczania znajdujące przy nazwie każdej z pamięci. Wybrane w ten sposób pamięci zostaną przeniesione na początek listy. Na tej stronie kreatora możemy także utworzyć nową pamięć tłumaczeniową, klikając Utwórz nowy/użyj nowego. Po dodaniu pamięci tłumaczeniowych klikamy Dalej zintegrowane środowisko tłumaczeniowe memoq Strona 11 z 34

12 4 Tworzenie i modyfikacja projektu Pamięci, z których będziemy korzystać w bieżącym projekcie, zostaną wyświetlone na początku listy. Nazwa jednej pamięci tłumaczeniowej jest zawsze pogrubiona i oznaczona jako pamięć główna. Jest to główna pamięć tłumaczeniowa. Gdy podczas pracy z tekstem zatwierdzimy tłumaczenie segmentu, utworzona jednostka tłumaczeniowa (segment z parą tekstu źródłowego i docelowego) zostanie wprowadzona do głównej pamięci tłumaczeniowej. memoq wykorzystuje pozostałe pamięci jedynie jako pomoc w tłumaczeniu. Można wybrać inną pamięć główną w dowolnym momencie po utworzeniu projektu. 5. Na czwartej stronie kreatora wybieramy bazy terminologiczne dla bieżącego projektu. memoq wyświetla listę wszystkich dostępnych baz terminologicznych odpowiadającym kombinacji językowej projektu. Jeżeli założyliśmy projekt angielsko-niemiecki, memoq nie wyświetli baz terminologicznych z językami angielskim, francuskim i hiszpańskim, czy niemieckim i polskim. Aby przypisać jedną lub więcej baz terminologicznych do projektu, klikamy pole do zaznaczania znajdujące się przy nazwie baz. Możemy także utworzyć nową bazę terminologiczną, klikając Utwórz nowy/użyj nowego. Po dodaniu baz terminologicznych klikamy Zakończ. memoq utworzy projekt i wyświetli jego zawartość w zakładce Projekt. Modyfikacja bieżącego projektu Po zakończeniu pracy z Kreatorem nowego projektu memoq lub otwarciu istniejącego projektu w oknie memoq pojawi się zakładka Projekt. W zakładce Projekt można zarządzać ustawieniami projektu i je modyfikować. Uwaga: W kreatorze nowego projektu memoq można wybrać opcję Zakończ już na pierwszej karcie, po wpisaniu nazwy projektu i wybraniu języków. W takim przypadku dokumenty do tłumaczenia, pamięci tłumaczeniowe i bazy terminologiczne można dołączyć do projektu już w zakładce Projekt, tak samo jak w kreatorze. Zakładka Projekt obejmuje sześć okienek. Aby wybrać jedno z nich, wystarczy kliknąć odpowiednią ikonę z lewej strony: Informacje ogólne, Tłumaczenia, LiveDocs, Pamięci tłumaczeń, Bazy terminologiczne lubustawienia. zintegrowane środowisko tłumaczeniowe memoq Strona 12 z 34

13 4 Tworzenie i modyfikacja projektu Tworzenie pamięci tłumaczeniowej Jeżeli wybierzemy opcję Stwórz nowy/użyj nowego na trzeciej stronie Kreatora nowego projektu memoq lub w oknie Pamięci tłumaczeń w zakładce Projekt, pojawi się okno dialogowe Nowa pamięć tłumaczeniowa. Można w nim dostosować opcje dotyczące nowych pamięci tłumaczeniowych. Aby zapoznać się ze szczegółowymi instrukcjami na ten temat, należy wybrać opcję Pomoc. Jeżeli zaczniemy tworzyć pamięć tłumaczeniową w otwartym projekcie, wystarczy wpisać jej nazwę i kliknąć OK. Języki pamięci tłumaczeniowej zostaną dostosowane do pary językowej otwartego projektu. Pamięci tłumaczeniowe utworzone w ten sposób zostaną automatycznie przypisane do danego projektu. Tworzenie baz terminologicznych Jeżeli wybierzemy opcję Stwórz nowy/użyj nowego na czwartej stronie Kreatora nowego projektu memoq lub w oknie Bazy terminologiczne w zakładce Projekt, pojawi się okno dialogowe Nowa baza terminologiczna. zintegrowane środowisko tłumaczeniowe memoq Strona 13 z 34

14 4 Tworzenie i modyfikacja projektu Można w nim dostosować opcje dotyczące nowych baz terminologicznych. Szczegółowy opis tej procedury znajduje się w Pomocy memoq. Jeżeli zaczniemy tworzyć bazę terminologiczną w otwartym projekcie, wystarczy tylko wpisać jej nazwę i kliknąć OK. Języki bazy terminologicznej zostaną dostosowane do pary językowej otwartego projektu. Baza terminologiczna utworzona w ten sposób zostanie automatycznie przypisana do danego projektu. zintegrowane środowisko tłumaczeniowe memoq Strona 14 z 34

15 5 Tłumaczenie i tabela tłumaczenia 5 Tłumaczenie i tabela tłumaczenia Otwieranie dokumentu do tłumaczenia W zakładce Projekt klikamy Tłumaczenia. Wybieramy dokument, nad którym chcemy pracować, i klikamy go dwukrotnie. Jeżeli dokument jest już otwarty, klikamy jego zakładkę w górnej części okna memoq. W tym samym czasie można mieć otwartych wiele okien. Aby wyświetlić odpowiedni dokument, należy kliknąć jego zakładkę lub wcisnąć kombinację klawiszy Ctrl+Tab. Zakładki dokumentów można zamknąć, klikając przycisk na zakładce lub korzystając z kombinacji klawiszy Ctrl+F4. Edycja tłumaczenia Treść dokumentu jest wyświetlana w zakładce dokumentu w postaci dwukolumnowej tabeli. Kolumna z lewej strony zawiera segmenty w języku źródłowym. Tłumaczenie wpisujemy w komórkach kolumny z prawej strony. Aby rozpocząć tłumaczenie, wystarczy kliknąć komórkę w pierwszym rzędzie prawej tabeli. W przypadku niektórych formatów dokumentów memoq wyświetla sformatowany tekst w oknie Podglądu tłumaczeniaznajdującym się pod tabelą tłumaczenia, dzięki czemu zawsze możemy zobaczyć, jak dany segment faktycznie wygląda w tłumaczonym dokumencie (oraz jak wyglądałby, gdyby dokument został wyeksportowany). Funkcja Podglądu tłumaczenia jest dostępna w przypadku: dokumen- zintegrowane środowisko tłumaczeniowe memoq Strona 15 z 34

16 5 Tłumaczenie i tabela tłumaczenia tów HTML (stron internetowych), Microsoft Word oraz Rich Text Files, arkuszy Microsoft Excel, plików Microsoft PowerPoint i dokumentów XML. Poniżej podsumowujemy najważniejsze czynności, które można wykonać w tabeli tłumaczenia. Szczegółowe informacje na ten temat zamieszczono w Pomocy memoq. Aby skorzystać z Pomocy, wystarczy wcisnąć klawisz F1 z dowolnego miejsca w programie. Zatwierdzanie segmentów Po przetłumaczeniu segmentu należy wcisnąć klawisze Ctrl+Enter lub wybrać opcję Zatwierdź z menu Tłumaczenie. memoq zapisuje przetłumaczony segment w dokumencie oraz w głównej pamięci tłumaczeniowej projektu, a następnie przechodzi do kolejnego segmentu. Tłumaczenie można także zatwierdzić, wciskając Ctrl+Shift+Enter. Można również wybrać opcję Zatwierdź i nie aktualizuj z menu Tłumaczenie. memoq nie zapisze wówczas tłumaczenia w pamięci tłumaczeniowej. Z tego polecenia należy korzystać, gdy do projektu nie jest przypisana żadna pamięć tłumaczeniowa lub gdy dysponujemy pamięcią, ale nie chcemy (lub nie możemy) dodawać do niej segmentów. Podczas tłumaczenia nie trzeba zapisywać dokumentu, ponieważ memoq automatycznie zapisuje każdą zmianę na dysku twardym tuż po jej wprowadzeniu. Łączenie i dzielenie segmentów Jeżeli otwarty segment nie tworzy sensownej całości, ale tworzyłby ją w połączeniu z następnym segmentem, klikamy ikonę lub wciskamy klawisze Ctrl+J. memoq połączy bieżący segment z kolejnym. Jeżeli bieżący segment zawiera więcej niż jedno zdanie (lub pojedynczą sensowną całość), możemy go podzielić na dwa segmenty: klikamy odpowiednie miejsce komórki źródłowej, a następnie klikamy ikonę lub wciskamy klawisze Ctrl+T. memoq rozdzieli segment na dwie jednostki we wskazanym miejscu. Aby kontynuować tłumaczenie, wystarczy kliknąć komórkę z prawej strony tabeli, w pierwszym nowym segmencie. Korzystanie z wyników wyszukiwania Gdy zatwierdzamy segment, memoq przechodzi do następnego. Program uzupełnia także segment najlepszą (znajdującą się na początku listy) propozycją z listy wyników wyszukiwania. Uwaga: Gdy otworzymy dokument do tłumaczenia, memoq nie wstawi automatycznie najlepszego trafienia z wyników wyszukiwania do pierwszego segmentu. Program nie wstawi również propozycji tłumaczenia do segmentu, jeżeli wejdziemy w dany segment, klikając go lub poruszając się po tabeli za pomocą strzałek na klawiaturze. Niezależnie od tego, w jaki sposób wejdziemy do segmentu, memoq automatycznie przeszuka pamięci tłumaczeniowe i bazy terminologiczne projektu pod kątem treści segmentu. Program zestawi również segment z regułami automatycznego tłumaczenia i listami elementów niepodlegających tłumaczeniu. Wyniki pojawią się w formie propozycji, których lista wyświetlana jest w oknie Translation zintegrowane środowisko tłumaczeniowe memoq Strona 16 z 34

17 5 Tłumaczenie i tabela tłumaczenia results (Wyniki wyszukiwania) znajdującym się z prawej strony tabeli tłumaczenia. Kolejność propozycji nie jest przypadkowa: pierwsze pojawiają się trafienia z pamięci tłumaczeniowych, przy czym na początku listy znajdują się te o najwyższym stopniu dopasowania. Uwaga: Więcej informacji o zasobach takich jak reguły automatycznego tłumaczenia oraz elementy niepodlegające tłumaczeniu zawarto w Pomocy memoq. Jeżeli memoq nie wypełni segmentu automatycznie lub jeżeli chcemy znaleźć propozycję lepiej dopasowaną do naszego segmentu, możemy poruszać się po liście, przeglądać ją i ręcznie wstawiać propozycje tłumaczeń do segmentu. Jeżeli pamięci tłumaczeniowe zawierają segment źródłowy, który jest taki sam jak bieżący segment źródłowy lub wystarczająco podobny (jeżeli bieżący segment lub segment do niego podobny został już wcześniej przetłumaczony), pojawi się on na górze numerowanej listy po prawej stronie i będzie zaznaczony na czerwono. Lista zawiera propozycje (trafienia) uzyskane z pamięci tłumaczeniowych i baz terminologicznych: trafienia z pamięci tłumaczeniowych są pierwsze (zaznaczone na czerwono), a po nich następują trafienia z baz terminologicznych (zaznaczone na niebiesko). Możemy poruszać się po liście, używając klawiszy Ctrl+Strzałka w górę oraz Ctrl+Strzałka w dół. Aby wstawić tłumaczenie z wybranego trafienia do tekstu, należy wcisnąć klawisze Ctrl+Spacja. Ważne: Stopień dopasowania pokazuje, na ile tekst w segmencie dokumentu źródłowego jest zbliżony do tekstu źródłowego odnalezionego przez memoq w pamięci tłumaczeniowej. Jeżeli stopień dopasowania wynosi 100%, tekst źródłowy i formatowanie bieżącego segmentu są identyczne jak w pamięci tłumaczeniowej. Jeżeli stopień dopasowania wynosi 95 99%, oznacza to, że tekst jest identyczny, ale formatowanie lub liczby mogą się różnić. Jeżeli stopień dopasowania jest niższy, w tekście występują różnice. Gdy wybierzemy daną propozycję z listy, memoq wyświetli różnice w trzech polach znajdujących się pod listą. zintegrowane środowisko tłumaczeniowe memoq Strona 17 z 34

18 5 Tłumaczenie i tabela tłumaczenia Jeżeli słowo lub wyrażenie z bieżącego segmentu zostanie odnalezione w bazach terminologicznych przypisanych do projektu, memoq wyświetli takie trafienie na zielononiebieskim tle. Oznaczone wyrażenie oraz jego odpowiednik pojawią się na numerowanej liście z prawej strony, oznaczone kolorem niebieskim. Jeżeli dla danego segmentu odnaleziono więcej niż jedno trafienie, wyniki zostaną wyświetlone w takiej kolejności, w jakiej pojawiają się w tekście. Możemy poruszać się po liście, używając klawiszy Ctrl+Strzałka w górę oraz Ctrl+Strzałka w dół. Aby wstawić tłumaczenie z wybranego trafienia do tekstu, należy wcisnąć klawisze Ctrl+Spacja. Propozycję można również wstawić, wpisując jej numer: należy wcisnąć i przytrzymać klawisz Ctrl oraz odpowiedni numer z listy. Numer ten pojawia się pomiędzy tekstem źródłowym i docelowym, w czerwonym lub niebieskim (a także pomarańczowym, fioletowym bądź zielonym) polu. W polu porównania znajdującym się pod oknem wyników wyświetlany jest segment źródłowy z oryginalnego tekstu, segment źródłowy z trafienia z pamięci tłumaczeniowej zbliżony do segmentu źródłowego, a także segment docelowy z trafienia. Różnice pomiędzy segmentami są zaznaczone kolorami (elementy ciemnoniebieskie należy wstawić, czerwone usunąć, jasnoniebieskie zmienić). Stopień dopasowania (lub stopień zgodności częściowej) jest wskazywany białą czcionką na ciemnoszarym polu w prawym dolnym rogu okna memoq. Szukanie informacji w pamięciach tłumaczeniowych i bazach terminologicznych, gdy nie ma automatycznych propozycji Może się zdarzyć, że będziemy mieć wątpliwość dotyczącą tłumaczenia danego słowa lub wyrażenia w bieżącym segmencie i nie znajdziemy żadnych propozycji na liście z lewej strony, ponieważ zdanie nie zostało odnalezione w pamięciach tłumaczeniowych, a danego słowa czy zwrotu nie ma w bazie terminologicznej. W takim przypadku słowa lub wyrażenia możemy poszukać sami w pamięciach tłumaczeniowych. Aby to zrobić, musimy skorzystać z konkordancji: zaznaczamy dane słowo lub wyrażenie w komórce z tekstem źródłowym i wciskamy klawisze Ctrl+K lub wybieramy opcję Konkordancja z menu Działania. Jeżeli pamięci tłumaczeniowe zawierają segmenty z danym słowem lub wyrażeniem, memoq wyświetli je w oddzielnym oknie razem z ich tłumaczeniem. zintegrowane środowisko tłumaczeniowe memoq Strona 18 z 34

19 5 Tłumaczenie i tabela tłumaczenia Jeżeli słowo lub wyrażenie występuje w pamięciach tłumaczeniowych częściej niż dwa razy, memoq może automatycznie uruchomić funkcję konkordancji. W takim przypadku słowo lub wyrażenie pojawi się na liście trafień z prawej strony i będzie oznaczone kolorem pomarańczowym. Podwójne kliknięcie pomarańczowego trafienia spowoduje otwarcie okna Konkordancji. Nie trzeba już zaznaczać tekstu w komórce źródłowej: program sam przeprowadzi wyszukiwanie w konkordancji. Można także wyszukać część sprawiającego problemy słowa lub wyrażenia w bazach terminologicznych. Aby to zrobić, należy skorzystać z funkcji wyszukiwania terminu: zaznaczamy część słowa lub wyrażenia w komórce z tekstem źródłowym i wciskamy klawisze Ctrl+P lub wybieramy opcję Wyszukaj termin z menu Działania. Jeżeli bazy terminologiczne zawierają daną część słowa lub wyrażenia, memoq wyświetli je w oddzielnym oknie razem z tłumaczeniem. zintegrowane środowisko tłumaczeniowe memoq Strona 19 z 34

20 5 Tłumaczenie i tabela tłumaczenia Tworzenie własnej bazy terminologicznej Podczas pracy w tabeli tłumaczenia do głównej bazy tłumaczeniowej można dodać dowolną liczbę terminów (główną bazę terminologiczną możemy wybrać tak samo jak główną pamięć tłumaczeniową w oknie Bazy terminologiczne zakładki Projekt). Jeżeli w tekście źródłowym znajdziemy powtarzające się wyrażenie, które chcemy dodać do bazy terminologicznej, musimy je zaznaczyć, a następnie wcisnąć klawisze Ctrl+E lub wybrać opcję Dodaj termin z menu Działania. Pojawi się okno dialogowe Tworzenie wpisu w bazie terminologicznej. W polu po prawej stronie należy wpisać tłumaczenie słowa lub wyrażenia, a następnie kliknąć OK. memoq natychmiast doda utworzony termin do bazy terminologicznej. Gdy termin wystąpi w dalszej części tekstu, będzie oznaczony. Jeżeli komórka docelowa zawiera tłumaczenie terminu, który chcemy dodać do bazy, możemy zaznaczyć zarówno wyrażenie źródłowe, jak i docelowe, i wcisnąć klawisze Ctrl+Q lub wybrać opcję Szybkie dodanie terminu z menu Działania. memoq automatycznie doda parę terminologiczną do bazy bez wyświetlania okna dialogowego Tworzenie wpisu w bazie terminologicznej. zintegrowane środowisko tłumaczeniowe memoq Strona 20 z 34

21 5 Tłumaczenie i tabela tłumaczenia Tłumaczenie automatyczne Jeżeli podejrzewamy, że pamięć tłumaczeniowa zawiera wiele segmentów z naszego tekstu źródłowego, możemy je wstawić do tłumaczonego dokumentu za pomocą funkcji automatycznego tłumaczenia. W tym celu z menu Działania wybieramy opcję Przetłumacz automatycznie. Pojawi się okno dialogowe, w którym możemy określić, jakiego rodzaju dopasowania memoq ma wstawić do dokumentu, a jakie zignorować. Szczegółowe informacje na ten temat zamieszczono w Pomocy memoq. Ważne: Oto, co należy zrobić, gdy z dokumentem stanie się coś złego. W memoq bardzo trudno jest utracić wykonane tłumaczenie, ponieważ jest ono zawsze zapisywane w dwóch miejscach: w dokumencie i w pamięci tłumaczeniowej. Jeżeli z jakiegoś powodu nie jesteśmy w stanie wejść do dokumentu ani odesłać ukończonego tłumaczenia, możemy ponownie zaimportować dokument źródłowy do projektu (wchodzimy do zakładki Projekt, następnie wybieramy opcję Dodaj dokument, aby ponownie zaimportować plik) i korzystamy z funkcji Przetłumacz automatycznie, aby odzyskać tłumaczenie z pamięci tłumaczeniowej. Więcej informacji na ten temat znajdziemy wśród wskazówek dotyczących rozwiązywania problemów na stronie internetowej firmy Kilgray (www.kilgray.com), w sekcji Resource Center. Filtrowanie i sortowanie Jeżeli w tabeli tłumaczenia chcemy zobaczyć jedynie segmenty zawierające określone słowo w tekście źródłowym bądź docelowym lub segmenty określonego rodzaju, albo jeżeli chcemy wyświetlić segmenty w określonym porządku, możemy skorzystać z paska filtrowania i sortowania znajdującego się nad tabelą tłumaczenia. Jeżeli chcemy zresetować filtr, klikamy ikonę. Jeżeli chcemy zreseto- zintegrowane środowisko tłumaczeniowe memoq Strona 21 z 34

22 5 Tłumaczenie i tabela tłumaczenia wać funkcję sortowania, wybieramy opcję Bez sortowania w rozwijanym menu na pasku sortowania. Szczegółowe informacje na ten temat zamieszczono w Pomocy memoq. Status segmentów Obok każdego segmentu docelowego znajduje się małe okienko informacyjne pokazujące status danego segmentu. Statusom segmentów w memoq przyporządkowano pięć różnych kolorów: Szary Różowy Zielony Niebieski Fioletowy Segment nie był (jeszcze) edytowany. Segment był edytowany, ale nie został zatwierdzony. Tłumaczenie zostało zatwierdzone. Gdy tłumaczenie jest zatwierdzone, zamiast czerwonego krzyżyka pojawia się przy nim zielony znaczek. Tekst docelowy został wstawiony przez memoq podczas automatycznego tłumaczenia. W takim przypadku na niebieskim polu pojawia się wartość procentowa inna niż zero. Wartość 100% (lub 101%) wskazuje na całkowitą zgodność, niższe wartości odpowiadają natomiast częściowej zgodności segmentów. Tekst w segmencie docelowym został zestawiony z fragmentów przez memoq podczas automatycznego tłumaczenia. Oznacza to, że w pamięci tłumaczeniowej nie było rekordu odpowiadającego całemu segmentowi, ale znalazły się w niej odpowiedniki części (fragmentów) tekstu. Korzystanie ze znaczników formatowania Podczas importowania dokumentu źródłowego memoq wydobywa z niego samą treść i ukrywa wszystkie inne elementy (formatowanie, style, obrazki itp.). Aby ponownie wyświetlić te elementy, należy wyeksportować tłumaczenie do oryginalnego formatu. Jedyne elementy formatowania źródłowego wyświetlane w tabeli tłumaczenia to pogrubienie, kursywa i podkreślenie te właściwości czcionki można dowolnie zmieniać. Jeżeli cały segment źródłowy jest sformatowany w taki sam sposób (np. jest zapisany kursywą), jego styl zostaje automatycznie zastosowany w segmencie docelowym. Jeżeli sformatowana w ten sposób jest jedynie część segmentu źródłowego, segment docelowy należy sformatować przez zaznaczenie odpowiedniej części tekstu i wciśnięcie klawiszy Ctrl+B, Ctrl+I, lub Ctrl+U. Pozostałe polecenia formatowania lub obrazki znajdujące się wewnątrz segmentu zostają zamienione na czas tłumaczenia w znaczniki formatowania i przyjmują postaćfioletowych liczb otoczonych nawiasami klamrowymi {1}. Segment zawierający tekst wyróżniony kolorem może wyglądać następująco: Należy zlokalizować miejsce w komórce docelowej, w którym chcemy wstawić znacznik (jest to miejsce, w którym kontekst segmentu docelowego odpowiada kontekstowi segmentu źródłowego), i wcisnąć klawisz F8. Z klawisza F8 możemy skorzystać także w trakcie wprowadzania tekstu. zintegrowane środowisko tłumaczeniowe memoq Strona 22 z 34

23 5 Tłumaczenie i tabela tłumaczenia memoq może wyeksportować dokument do formatu źródłowego jedynie wówczas, gdy do segmentów docelowych wstawimy wszystkie znaczniki we właściwym miejscu. Nie możemy zmieniać porządku znaczników: wciśnięcie klawisza F8 zawsze powoduje wstawienie kolejnego znacznika. Jeżeli przesuniemy kursor do tyłu i wciśniemy F8, memoq zmieni numerację znaczników w komórce. Komunikat o błędzie (ikona ) będzie wyświetlany dopóty, dopóki do komórki nie zostaną wstawione wszystkie znaczniki formatowania lub nie zostaną z niej usunięte niepotrzebne znaczniki. Znaczniki otoczone nawiasami klamrowymi to tzw. legacy tags. W przypadku większości formatów, takich jak dokumenty Microsoft Office Word 2007 (DOCX) lub pliki HTML, memoq stosuje tzw. znaczniki wewnątrzliniowe. Znaczniki te umożliwiają uzyskanie pewnych informacji na temat ich zawartości; możemy zmieniać ich kolejność oraz jeżeli mamy wprawę tworzyć i wstawiać nowe. Znaczniki wewnątrzliniowe wyglądają następująco: Podczas edycji tłumaczenia można wcisnąć klawisz F9, aby wstawić kolejny znacznik wewnątrzlinowy z komórki źródłowej. W przypadku niektórych formatów memoq wyświetla podgląd tekstu w oknie Podgląd tłumaczenia znajdującym się pod tabelą tłumaczenia. Podgląd pomoże nam prawidłowo umiejscowić znaczniki formatowania i ujawni faktyczne formatowanie tekstu. Oznacza to, że możemy zobaczyć, czy część tekstu ma inną czcionkę, inny kolor, czy jest zapisana w indeksie dolnym lub górnym. memoq odświeża podgląd w miarę postępu w tłumaczeniu. Dlatego funkcję tę nazywa się również podglądem w czasie rzeczywistym. Podgląd w czasie rzeczywistym jest dostępny dla plików pakietu Microsoft Office (DOC, DOCX, PPT, PPTX, XLS), HTML (strony internetowe) oraz XML. zintegrowane środowisko tłumaczeniowe memoq Strona 23 z 34

24 6 Odsyłanie tłumaczenia 6 Odsyłanie tłumaczenia Odsyłanie plików w oryginalnym formacie Po zakończeniu pracy musimy zwrócić przetłumaczone dokumenty klientowi w formacie odpowiadającym formatowi dokumentów źródłowych. Czasami wymagane jest także przesłanie pamięci tłumaczeniowych. Poniżej opisano najprostszy sposób. Szczegółowe informacje na ten temat zamieszczono w Pomocy memoq. 1. Należy upewnić się, że każdy segment został przetłumaczony oraz że znaczniki formatowania (fioletowe liczby otoczone nawiasami klamrowymi: {1}) zostały przekopiowane do tekstu docelowego. Jeżeli pozostały nieprzetłumaczone segmenty albo brakujące znaczniki formatowania, podczas eksportu memoq wyświetli komunikat o błędach oraz w przypadku brakujących znaczników odmówi wyeksportowania dokumentu. 2. W zakładce Projekt klikamy Tłumaczenia. 3. Zaznaczamy wszystkie dokumenty na liście dokumentów i klikamy opcję Eksportuj (zapisana ścieżka) widoczną pod listą dokumentów. memoq sprawdzi, czy przetłumaczono i zatwierdzono wszystkie segmenty oraz czy wszystkie znaczniki formatowania mają swoje odpowiedniki w tekście docelowym. Jeżeli kontrola wykaże nieprawidłowości, pojawi się okno z komunikatem Błędy w dokumentach: Aby przejrzeć i poprawić segmenty, w których program znalazł błędy, klikamy Tak i przechodzimy do zakładki Popraw błędy i usuń ostrzeżenia. Uwaga: Jeżeli chcemy wyeksportować dokument, który edytujemy, nie musimy przechodzić z powrotem do zakładki Projekt. Z menu Projekt wybieramy opcję Eksportuj aktywny dokument. memoq wyeksportuje bieżący dokument do domyślnej lokalizacji eksportu (nie poprosi o wskazanie folderu ani podanie nazwy eksportowanego pliku). 4. Jeżeli nie ma żadnych błędów, które uniemożliwiłyby eksport, program wyeksportuje wszystkie dokumenty do lokalizacji, z której zostały zaimportowane. Podczas eksportu w lokalizacji pliku źródłowego tworzony jest nowy folder, którego nazwa to trzyliterowy skrót nazwy języka docelowego. Dokumenty zostaną zapisane w tym folderze pod nazwami oryginalnych plików (w przypadku języka angielskiego nazwą folderu docelowego będzie eng). 5. Status eksportu dokumentów pokazuje pasek postępu. Po zakończeniu memoq wyświetli odpowiedni komunikat. zintegrowane środowisko tłumaczeniowe memoq Strona 24 z 34

25 6 Odsyłanie tłumaczenia Eksportowanie dokumentów do pliku dwujęzycznego Może się zdarzyć, że klient będzie chciał sprawdzić tłumaczenie w programie memoq. Aby mu to umożliwić, musimy wyeksportować z aplikacji dokumenty dwujęzyczne, które można otworzyć w memoq (pliki te można również dodawać do projektów w taki sam sposób jak dokumenty innego rodzaju). To dwujęzyczne dokumenty w formacie memoq. 1. W zakładce Projekt klikamy Tłumaczenia. Na liście dokumentów zaznaczamy te dokumenty, które chcemy wyeksportować jako pliki dwujęzyczne memoq. Aby zaznaczyć jednocześnie kilka dokumentów, należ przytrzymać wciśnięty przycisk Ctrl, a następnie klikać po kolei nazwy dokumentów. 2. W polu poniżej widoku listy wybieramy opcję Eksportuj plik dwujęzyczny. Gdy wyświetli się okno Kreatora eksportu plików dwujęzycznych, zaznaczamy opcję Plik dwujęzyczny w formacie memoq. Program pozwoli nam wybrać jeden folder dla wszystkich zaznaczonych dokumentów. Otwieranie dokumentu dwujęzycznego memoq przebiega tak samo jak dodawanie go do projektu. W oknie Tłumaczenia zakładki Projekt wybieramy opcję Importuj plik dwujęzyczny widoczną poniżej listy dokumentów. Ważne: memoq może wyeksportować dokument do pliku dwujęzycznego w formacie aplikacji Word lub jako plik z rozszerzeniem XLIFF (XML Localization Interchange File Format). Pliki takie można przetwarzać za pomocą innych narzędzi tłumaczeniowych, takich jak SDL Trados bądź inne edytory tłumaczeń. Program może również wyeksportować dokument do pliku w formacie Rich Text Format (RTF), który będzie zawierał tabelę z tekstem podobną do tabeli tłumaczenia w memoq. Pliki RTF umożliwiają edycję tłumaczeń w programie Microsoft Word, gdy nie mamy dostępu do środowiska tłumaczeniowego, a także późniejszą aktualizację projektu memoq za pomocą zmienionych plików. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Pomocy memoq. Eksportowanie pamięci tłumaczeniowych Klient może poprosić także o przesłanie pamięci tłumaczeniowych stworzonych podczas tłumaczenia. Jeżeli korzysta z innego narzędzia tłumaczeniowego niż memoq, konieczne będzie dostarczenie mu pamięci tłumaczeniowych w standardowym formacie TMX. Pamięć tłumaczeniową eksportujemy do pliku TMX w następujący sposób: 1. Z poziomu zakładki Projekt klikamy Pamięci tłumaczeniowe. Z listy wybieramy pamięć, którą chcemy wyeksportować. 2. Z pola widocznego pod listą pamięci tłumaczeniowych wybieramy opcję Eksportuj do pliku TMX. memoq zapyta o nazwę i lokalizację pliku TMX, który ma zostać utworzony, a następnie wyeksportuje pamięć. Wygenerowany w ten sposób plik TMX można zaimportować do każdego narzędzia tłumaczeniowego obsługującego format TMX, w tym również do programu memoq zainstalowanego na innym komputerze. zintegrowane środowisko tłumaczeniowe memoq Strona 25 z 34

26 7 Praca z pakietem zlecenia 7 Praca z pakietem zlecenia Jeżeli klient także używa memoq, możemy dostać tłumaczenie w postaci pakietu zlecenia. memoq może stworzyć projekt na podstawie pakietu zlecenia, który zawiera dokumenty źródłowe, pamięci tłumaczeniowe, bazy terminologiczne i korpusy LiveDocs wszystko, czego potrzebujemy w projekcie tłumaczeniowym. Jeżeli klient prześle taki pakiet, procedura rozpoczęcia pracy i dostarczenia gotowego tłumaczenia będzie wyglądała nieco inaczej. Tworzenie projektu na podstawie pakietu zlecenia Pakiet zlecenia zazwyczaj otrzymujemy przez . Jest to plik z rozszerzeniem.mqout. Aby stworzyć projekt na podstawie tego pliku, musimy: 1. Zamknąć memoq, jeżeli program jest uruchomiony. 2. Otworzyć wiadomość . Pakiet zlecenia będzie stanowił załącznik do wiadomości. Klikamy podwójnie ikonę pakietu zlecenia. Wygląda ona następująco: 3. memoq uruchomi się automatycznie i wyświetli okno dialogowe Importuj pakiet zlecenia: Uwaga: Nazwa projektu składa się z nazwy projektu źródłowego, nazwy lub identyfikatora użytkownika oraz jego roli. Projekt źródłowy w naszym przykładzie nazywa się Winnie-ille-Pu versioned, nazwa użytkownika to kb, jego rola natomiast to Translator (tłumacz). 4. Gdy klikniemy OK, memoq automatycznie stworzy projekt oraz wyświetli zakładkę Projekt z otwartym oknem Tłumaczenia: zintegrowane środowisko tłumaczeniowe memoq Strona 26 z 34

27 7 Praca z pakietem zlecenia Uwaga: Przed rozpoczęciem pracy należy otworzyć okna Tłumaczenia, LiveDocs, Pamięci tłumaczeniowe oraz Bezy terminologiczne i sprawdzić, czy otrzymaliśmy wszystkie potrzebne dokumenty i zasoby. Następnie możemy wykonać tłumaczenie w standardowy sposób. Ważne: Jeżeli chcemy powrócić do pracy nad projektem, nie musimy kolejny raz importować pakietu zlecenia. Po zaimportowaniu pakietu projekt możemy otwierać z Pulpitu nawigacyjnego tak samo jak każdy inny stworzony przez nas projekt. Rozwiązywanie problemów: Podczas tłumaczenia możemy mieć problem z łączeniem lub dzieleniem segmentów. Menedżer projektu, który stworzył pakiet zlecenia, ma możliwość wyłączenia funkcji łączenia i dzielenia segmentów. Podobne ustawienia mogą sprawić, że nie będziemy widzieć podglądu tłumaczenia lub nie będziemy mogli wyeksportować plików do ich oryginalnego formatu. Odsyłanie gotowego tłumaczenia Jeżeli pracujemy z pakietem zlecenia, musimy odesłać tłumaczenie w pakiecie. Aby stworzyć taki pakiet, należy przejść do okna Tłumaczenia w zakładce Projekt, a następnie kliknąć opcję Deliver/return (Odeślij/zwróć) widoczną pod listą dokumentów. memoq zapisze plik z rozszerzeniem.mqback. Plik ten musimy załączyć do wiadomości, którą wyślemy menedżerowi projektu. Uwaga: Pakiet do odesłania można utworzyć przed ukończeniem pracy. Po wykonaniu pewnej części tłumaczenia (np. po przetłumaczeniu jednego dokumentu) możemy zastosować polecenie Deliver/return, aby zapisać pakiet do odesłania zawierający część projektu. Program memoq na komputerze menedżera projektu na podstawie pliku.mqback rozpozna, że jest to tylko część projektu, i będzie przyjmował dalsze pakiety. zintegrowane środowisko tłumaczeniowe memoq Strona 27 z 34

28 8 Praca z projektami serwerowymi 8 Praca z projektami serwerowymi Może się zdarzyć, że będziemy pracować nad projektem serwerowym, który zamieszczono na serwerze memoq. memoq może uzyskać dostęp do projektów i zasobów znajdujących się na serwerach memoq za pośrednictwem Internetu. Zazwyczaj zlecenie tego typu otrzymujemy przez . Wiadomość zawiera najczęściej opis zadania. Aby rozpocząć pracę nad projektem online, potrzebujemy następujących danych: adresu internetowego (URL) serwera (przykład: memoq.translationcompany.com); nazwy użytkownika; hasła; nazwy projektu, nad którym będziemy pracować. Możemy także otrzymać automatycznie wygenerowaną wiadomość z serwera memoq, która zawiera plik z opisem zadania. W pliku tym znajdują się informacje o adresie serwera, nazwie użytkownika oraz nazwie projektu, nad którym będziemy pracować. Musimy jednak uzyskać hasło od menedżera projektu. Rozpoczęcie pracy: sprawdzanie dostępności projektu serwerowego Aby rozpocząć pracę nad projektem serwerowym, musimy sprawdzić, czy mamy wspomniane informacje, a także wykonać wymienione niżej czynności. Ważne: Dostępność projektu serwerowego należy sprawdzić tylko raz, przed rozpoczęciem pracy nad projektem. Nie należy powtarzać tego kroku, gdy wykonaliśmy już część pracy i po prostu chcemy wrócić do projektu. Po sprawdzeniu dostępności projektu serwerowego możemy zamykać go i otwierać w Pulpicie nawigacyjnym tak jak każdy własnoręcznie stworzony projekt. 1. Uruchamiamy memoq. Na Pulpicie nawigacyjnym wybieramy Sprawdź dostępność projektu serwerowego. Możemy także wybrać polecenie Sprawdź dostępność projektu serwerowego z menu Projekt. memoq wyświetli okno dialogowe Sprawdź dostępność projektu serwerowego: zintegrowane środowisko tłumaczeniowe memoq Strona 28 z 34

29 8 Praca z projektami serwerowymi 2. Do pola tekstowego Adres URL serwera należy przepisać lub wkleić adres serwera, a następnie kliknąć Wybierz. 3. Jeżeli łączymy się z serwerem po raz pierwszy, memoq wyświetli okno dialogowe Wpisz nazwę użytkownika i hasło: Wprowadzamy odpowiednie dane do pól Nazwa użytkownika i Hasło. Są to dane, które otrzymaliśmy od menedżera projektu. Uwaga: Jeżeli wcześniej łączyliśmy się z tym samym serwerem, program nie poprosi nas o podanie nazwy użytkownika ani hasła. memoq zapisuje te dane w ustawieniach po pierwszym połączeniu z serwerem. 4. Program wyświetli listę projektów dostępnych na serwerze. Uwaga: Wszystkie projekty na liście zawierają jedno lub więcej zadań, do których jesteśmy przypisani. Projekty, w których nie bierzemy udziału, nie zostaną wyświetlone. Wybieramy z listy nazwę projektu, nad którym chcemy pracować, i klikamy OK. Program pobiera dokumenty i zasoby z serwera oraz tworzy kopię projektu na naszym komputerze, a następnie wyświetla zakładkę Projekt z otwartym oknem Tłumaczenia. Używanie pliku z opisem projektu do sprawdzenia dostępności projektu serwerowego Jeżeli otrzymaliśmy wiadomość z plikiem zawierającym opis projektu, możemy rozpocząć pracę w łatwiejszy sposób: 1. Zamykamy memoq, jeżeli program jest uruchomiony. Otwieramy otrzymaną wiadomość: będzie do niej załączony plik. Plik ma rozszerzenie.mqdf, a jego ikona wygląda następująco: zintegrowane środowisko tłumaczeniowe memoq Strona 29 z 34

30 8 Praca z projektami serwerowymi 2. Klikamy dwukrotnie ikonę lub nazwę pliku. memoq uruchomi się automatycznie i wyświetli okno dialogowe Wpisz nazwę użytkownika i hasło: Wprowadzamy odpowiednie hasło w polu tekstowym Hasło i klikamy OK. 3. memoq wyświetli okno dialogowe Sprawdź dostępność projektu serwerowego, w którym będzie już zaznaczona nazwa projektu: 4. Klikamy OK. memoq pobierze dokumenty źródłowe i połączy się z zasobami zamieszczonymi na serwerze, a następnie wyświetli zakładkę Projekt dla pobranego projektu. Praca nad projektem serwerowym Po sprawdzeniu dostępności projektu serwerowego memoq tworzy jego kopię lokalną na naszym komputerze. Projekt możemy otwierać i zapisywać tak samo jak wszystkie inne stworzone przez nas projekty. Istnieje jeden wyjątek: gdy otwieramy lokalną kopię projektu serwerowego, memoq łączy się z serwerem i pobiera zmiany. Program wysyła także na serwer zmiany, których dokonaliśmy w dokumentach. Gdy zamkniemy projekt, memoq ponownie połączy się z serwerem i zapisze wprowadzone przez nas zmiany, a także pobierze zmiany, których dokonały inne osoby. zintegrowane środowisko tłumaczeniowe memoq Strona 30 z 34

31 8 Praca z projektami serwerowymi Projekty serwerowe z dokumentami online (live documents) oraz z dokumentami lokalnymi (desktop documents) Od opisanej powyżej sytuacji istnieją wyjątki. W memoq można stworzyć dwa rodzaje projektów serwerowych: jeden obsługuje dokumenty online (live documents), drugi dokumenty lokalne (desktop documents). Określenie dokumenty online oznacza, że nie pracujemy na lokalnej kopii plików: gdy wprowadzamy tłumaczenie i zatwierdzamy segment, zostaje on zapisany bezpośrednio na serwerze. Aby pracować nad projektem serwerowym z dokumentami online, połączenie z serwerem memoq musi być cały czas aktywne. Oznacza to, że potrzebujemy stałego łącza internetowego. Określenie dokumenty lokalne oznacza, że pracujemy na lokalnej kopii plików, a zmiany musimy zapisywać na serwerze tylko co jakiś czas. Pobieramy także zmiany wprowadzone przez innych użytkowników. Robimy to za pomocą jednego polecenia: Synchronizuj. Gdy pracujemy nad projektem serwerowym z dokumentami lokalnymi, nie musimy utrzymywać połączenia z serwerem memoq przez cały czas. Możemy kontynuować pracę, nawet gdy nie mamy połączenia internetowego. Decyzji o tym, czy będziemy pracować z dokumentami online, czy z lokalnymi, nie możemy podjąć sami. Wyboru dokonuje menedżer projektu, gdy zapisuje projekt na serwerze. Synchronizacja projektów serwerowych z dokumentami lokalnymi Podczas zamykania kopii projektu serwerowego memoq zapyta, czy chcemy zsynchronizować ją z wersją nadrzędną zapisaną na serwerze. Zalecane jest kliknięcie odpowiedzi Tak: funkcja ta działa jak zapisywanie swojej pracy pod koniec dnia. Gdy zsynchronizujemy naszą pracę z serwerem, menedżer projektu będzie mógł prześledzić nasz postęp i zobaczyć tłumaczenie. Uwaga: Jeżeli część naszego tłumaczenia została już zsynchronizowana z serwerem, inne osoby mogą również uzyskać dostęp do tego samego dokumentu i pracować nad nim. Może to być np. weryfikator, który otworzy tłumaczenie i zacznie je sprawdzać, zanim ukończymy całą pracę. Tłumaczenie możemy także synchronizować ręcznie. Przechodzimy do okna Tłumaczenia w zakładce Projekt i zaznaczamy jeden lub więcej dokumentów. Klikamy zaznaczenie prawym przyciskiem myszy i wybieramy funkcję Zsynchronizuj dokument. memoq zapisze na serwerze nasze zmiany oraz pobierze zmiany wprowadzone przez innych użytkowników. Uwaga: Gdy synchronizujemy dokumenty, część naszej pracy może zostać nadpisana przez zmiany pobrane z serwera. Może się zdarzyć, że weryfikator wprowadzi zmiany, które mają pierwszeństwo wobec naszej wersji. memoq zasygnalizuje za pomocą znaków zmiany, że segment pochodzi z serwera i nie zawiera już naszego tekstu. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Pomocy memoq. Rozwiązywanie problemów: Podczas tłumaczenia możemy mieć problem z łączeniem lub dzieleniem segmentów. Menedżer projektu, który zapisał projekt na serwerze, ma możliwość wyłączenia funkcji łączenia i dzielenia segmentów. Podobne ustawienia mogą sprawić, że nie będziemy widzieć podglądu tłumaczenia lub nie będziemy mogli wyeksportować plików do ich oryginalnego formatu. zintegrowane środowisko tłumaczeniowe memoq Strona 31 z 34

32 8 Praca z projektami serwerowymi Odsyłanie gotowej pracy Po zakończeniu tłumaczenia musimy powiadomić menedżera projektu o tym, że ukończyliśmy pracę nad wybranymi dokumentami bądź całym projektem. Robimy to w następujący sposób: 1. Przechodzimy do okna Tłumaczenia w zakładce Projekt. 2. Zaznaczamy dokumenty, które chcemy odesłać. Aby wybrać wszystkie dokumenty, wciskamy klawisze Ctrl+A. 3. Klikamy opcję Deliver/return (Odeślij/zwróć) widoczną poniżej listy dokumentów. Z tego polecenia możemy skorzystać jedynie wówczas, gdy zatwierdzono wszystkie segmenty w zaznaczonych dokumentach. Jeżeli tak nie jest, memoq wyświetli komunikat ostrzegawczy: 4. Jeżeli zatwierdziliśmy wszystkie segmenty, memoq zapisze nasze zmiany na serwerze, o ile jest to wymagane, a także powiadomi menedżera projektu o tym, ze tłumaczenie zostało ukończone. zintegrowane środowisko tłumaczeniowe memoq Strona 32 z 34

szybki start podręcznik dla początkującego użytkownika

szybki start podręcznik dla początkującego użytkownika zintegrowane środowisko tłumaczeniowe szybki start podręcznik dla początkującego użytkownika 2004-2013 Kilgray Translation Technologies Wszelkie prawa zastrzeżone. Tłumaczenie: GET IT Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca aktualizacji programu z wersji 5.0 lub 6.0 do wersji 6.2

Instrukcja dotycząca aktualizacji programu z wersji 5.0 lub 6.0 do wersji 6.2 zintegrowane środowisko tłumaczeniowe Instrukcja dotycząca aktualizacji programu z wersji 5.0 lub 6.0 do wersji 6.2 2004-2013 Kilgray Translation Technologies Wszelkie prawa zastrzeżone. Tłumaczenie: GET

Bardziej szczegółowo

zintegrowane środowisko tłumaczenia szybki start

zintegrowane środowisko tłumaczenia szybki start zintegrowane środowisko tłumaczenia szybki start 2004-2013 Kilgray Translation Technologies. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp... 4 1.1 Środowisko tłumaczenia... 4 1.2 Produktywność...

Bardziej szczegółowo

Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007

Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007 Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007 opracowanie: mgr Monika Pskit 1. Rozpoczęcie pracy z programem Microsoft PowerPoint 2007. 2. Umieszczanie tekstów i obrazów na slajdach.

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

Pobieranie i zwracanie licencji CAL

Pobieranie i zwracanie licencji CAL zintegrowane środowisko tłumaczenia Pobieranie i zwracanie licencji CAL 2004-2013 Kilgray Translation Technologies Wszelkie prawa zastrzeżone. Tłumaczenie: GET IT Language Solutions Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Praca z pakietami w memoq i tłumaczenie pakietów zlecenia memoq w innych narzędziach

Praca z pakietami w memoq i tłumaczenie pakietów zlecenia memoq w innych narzędziach zintegrowane środowisko tłumaczenia Praca z pakietami w memoq i tłumaczenie pakietów zlecenia memoq w innych narzędziach 2004-2013 Kilgray Translation Technologies Wszelkie prawa zastrzeżone. Tłumaczenie:

Bardziej szczegółowo

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie Słownik tłumaczeń Informacje ogólne Edytor słownika jest aplikacją MDI, umożliwiającą otwieranie różnych słowników, w celu zarzadzania nimi oraz zapisywania ich do poszczególnych plików. Słownik tłumaczeń

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

TIME MARKER. Podręcznik Użytkownika

TIME MARKER. Podręcznik Użytkownika TIME MARKER Podręcznik Użytkownika SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 3 II. Instalacja programu... 3 III. Opis funkcji programu... 7 Lista skrótów... 7 1.1. Klawisz kontrolny... 7 1.2. Klawisz skrótu... 8

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Kleos Mobile Android

Kleos Mobile Android Kleos Mobile Android Spis treści 1. Wersja mobilna... 3 2. Instalacja... 4 3. Logowanie... 5 4. Pulpit... 6 4.1 Ostatnie sprawy... 7 4.1.1 Informacje o sprawie... 10 4.1.2 Strony w sprawie i pracownicy...

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Zadanie 11. Przygotowanie publikacji do wydrukowania

Zadanie 11. Przygotowanie publikacji do wydrukowania Zadanie 11. Przygotowanie publikacji do wydrukowania Edytor Word może służyć również do składania do druku nawet obszernych publikacji. Skorzystamy z tych możliwości i opracowany dokument przygotujemy

Bardziej szczegółowo

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30 MS Word 2010 Długi dokument Praca z długim dokumentem Kinga Sorkowska 2011-12-30 Dodawanie strony tytułowej 1 W programie Microsoft Word udostępniono wygodną galerię wstępnie zdefiniowanych stron tytułowych.

Bardziej szczegółowo

Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów

Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów Za pomocą edytora Word można pracować zespołowo nad jednym dużym projektem (dokumentem). Tworzy się wówczas dokument główny,

Bardziej szczegółowo

Zaznaczanie komórek. Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM

Zaznaczanie komórek. Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM Zaznaczanie komórek Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM Aby zaznaczyć blok komórek które leżą obok siebie należy trzymając wciśnięty LPM przesunąć kursor rozpoczynając od komórki

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY I GRAFIKI. Zarządzanie zawartością Tworzenie folderu Dodawanie dokumentu / grafiki Wersje plików... 7

DOKUMENTY I GRAFIKI. Zarządzanie zawartością Tworzenie folderu Dodawanie dokumentu / grafiki Wersje plików... 7 DOKUMENTY I GRAFIKI SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością... 2 Tworzenie folderu... 3 Dodawanie dokumentu / grafiki... 4 Wersje plików... 7 Zmiana uprawnień w plikach... 9 Link do dokumentów i dodawanie

Bardziej szczegółowo

logowanie Login: memoq Hasło: qomem

logowanie Login: memoq Hasło: qomem logowanie Login: memoq Hasło: qomem Wprowadzenie do programów CAT Łukasz Rejter CAT czyli? Computer Assisted Translation (Computer Aided Translation)? CAT czyli? Computer Assisted Translation (Computer

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Dodawanie grafiki i obiektów

Dodawanie grafiki i obiektów Dodawanie grafiki i obiektów Word nie jest edytorem obiektów graficznych, ale oferuje kilka opcji, dzięki którym można dokonywać niewielkich zmian w rysunku. W Wordzie możesz zmieniać rozmiar obiektu graficznego,

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

Szybka instrukcja tworzenia testów dla E-SPRAWDZIAN-2 programem e_kreator_2

Szybka instrukcja tworzenia testów dla E-SPRAWDZIAN-2 programem e_kreator_2 Szybka instrukcja tworzenia testów dla E-SPRAWDZIAN-2 programem e_kreator_2 Spis treści: 1. Tworzenie nowego testu. str 2...5 2. Odczyt raportów z wynikami. str 6...7 3. Edycja i modyfikacja testów zapisanych

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Makropolecenia w Excelu

Makropolecenia w Excelu Makropolecenia w Excelu Trochę teorii Makropolecenie w skrócie nazywane makro ma za zadanie automatyczne wykonanie powtarzających się po sobie określonych czynności. Na przykładzie arkusza kalkulacyjnego

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Cz. 4. Rysunki i tabele w dokumencie Obiekt WordArt Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład hasło reklamowe, możemy wykorzystać

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

jest dostępne na różne systemy operacyjne. Niniejsza instrukcja opisuje podstawowe operacje i opcje niezbędne do rozpoczęcia pracy w tym programie.

jest dostępne na różne systemy operacyjne. Niniejsza instrukcja opisuje podstawowe operacje i opcje niezbędne do rozpoczęcia pracy w tym programie. OmegaT to darmowe narzędzie CAT wykonane w technologii Java, dzięki czemu jest dostępne na różne systemy operacyjne. Niniejsza instrukcja opisuje podstawowe operacje i opcje niezbędne do rozpoczęcia pracy

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word)

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word) Dostosowywanie paska zadań Ćwiczenia nr 2 Edycja tekstu (Microsoft Word) Domyślnie program Word proponuje paski narzędzi Standardowy oraz Formatowanie z zestawem opcji widocznym poniżej: Można jednak zmodyfikować

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

Formularze w programie Word

Formularze w programie Word Formularze w programie Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje można następnie

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

ApSIC Xbench: Szybki start wydanie 1 2008-2015 Mariusz Stępień http://mariuszstepien.net/ http://www.facebook.com/mariuszstepien.

ApSIC Xbench: Szybki start wydanie 1 2008-2015 Mariusz Stępień http://mariuszstepien.net/ http://www.facebook.com/mariuszstepien. ApSIC Xbench jest darmowym i niezwykle przydatnym programem w pracy tłumacza pisemnego korzystającego z narzędzi CAT. Otóż pozwala on przeszukiwać posiadane pamięci tłumaczeniowe (TM) można szukać pojedynczych

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy Instrukcja obsługi programu 2.18. Terminy, alarmy Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2007-09-25 System Informatyczny CELAB Terminy, alarmy Spis treści 1. Terminy, alarmy...2 1.1. Termin

Bardziej szczegółowo

Formatowanie tekstu przy uz yciu stylo w

Formatowanie tekstu przy uz yciu stylo w Formatowanie tekstu przy uz yciu stylo w Czy stosowanie wciąż tego samego formatowania albo zmienianie koloru, rozmiaru lub rodzaju czcionki w celu wyróżnienia tekstu należy do często wykonywanych czynności?

Bardziej szczegółowo

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych 5.2. Pierwsze kroki z bazami danych Uruchamianie programu Podobnie jak inne programy, OO Base uruchamiamy z Menu Start, poprzez zakładkę Wszystkie programy, gdzie znajduje się folder OpenOffice.org 2.2,

Bardziej szczegółowo

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów.

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. We wstążce Narzędzia główne umieszczone są style, dzięki którym w prosty sposób możemy zmieniać tekst i hurtowo modyfikować. Klikając kwadrat ze strzałką w

Bardziej szczegółowo

5. Bazy danych Base Okno bazy danych

5. Bazy danych Base Okno bazy danych 5. Bazy danych Base 5.1. Okno bazy danych Podobnie jak inne aplikacje środowiska OpenOffice, program do tworzenia baz danych uruchamia się po wybraniu polecenia Start/Programy/OpenOffice.org 2.4/OpenOffice.org

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla studenta

Instrukcja obsługi dla studenta Instrukcja obsługi dla studenta Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym Plagiat.pl. Student korzystający

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ W celu wprowadzenia, modyfikacji lub usunięcia informacji w Biuletynie Informacji Publicznej należy wpisać w przeglądarce adres strony: http:/bip.moriw.pl/admin.php

Bardziej szczegółowo

Instrukcja redaktora strony

Instrukcja redaktora strony Warszawa 14.02.2011 Instrukcja redaktora strony http://przedszkole198.edu.pl wersja: 1.1 1. Zasady ogólne 1.1. Elementy formularza do wprowadzania treści Wyróżniamy następujące elementy do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Jeśli użytkownik nie korzystał nigdy z makr, nie powinien się zniechęcać. Makro jest po prostu zarejestrowanym zestawem naciśnięć klawiszy i

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja funkcji logowania

Skrócona instrukcja funkcji logowania Skrócona instrukcja funkcji logowania Logowanie 1. Wpisz swój identyfikator nie używając spacji, podkreśleń ani nawiasów. Aby przejść do pola tekstowego Hasło, wciśnij klawisz tabulatora lub kliknij wewnątrz

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5 Moduły i bloki 1 Spis treści 1. Dodawanie bloków... 3 2. Treść i Dodaj odstęp... 3 3. Galeria obrazów Amiant... 5 4. Lista stron... 8 5. Aktualności...

Bardziej szczegółowo

5.4. Tworzymy formularze

5.4. Tworzymy formularze 5.4. Tworzymy formularze Zastosowanie formularzy Formularz to obiekt bazy danych, który daje możliwość tworzenia i modyfikacji danych w tabeli lub kwerendzie. Jego wielką zaletą jest umiejętność zautomatyzowania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja.

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. Kontrola topto Obsługa aplikacji Kontrola topto 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. 5. Dodawanie, edycja i usuwanie przejść.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Excel

Podstawowe czynnos ci w programie Excel Podstawowe czynnos ci w programie Excel Program Excel to zaawansowana aplikacja do obsługi arkuszy kalkulacyjnych i analizy danych, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw poznać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do modułu Kontroli Zarządczej (KZ)

Instrukcja do modułu Kontroli Zarządczej (KZ) Instrukcja do modułu Kontroli Zarządczej (KZ) www.budzet-zadaniowy.com 1 Spis treści I Kontrola Zarządcza... 3 II Ogólna budowa KZ... 4 III Tworzenie nowych dokumentów KZ opcja Nowy... 5 IV Otwieranie

Bardziej szczegółowo

Rejestr transakcji GIIF - instrukcja

Rejestr transakcji GIIF - instrukcja Rejestr transakcji GIIF - instrukcja 2 1 Kancelaria Notarialna - Rejestr Transakcji GIIF instrukcja Rejestr Transakcji GIIF Poniższa instrukcja przedstawia sposób przygotowania transakcji i realizację

Bardziej szczegółowo

Synchroniczne wprowadzanie kontrahentów - SWK Moduł VBA do Symfonia FK Forte.

Synchroniczne wprowadzanie kontrahentów - SWK Moduł VBA do Symfonia FK Forte. Synchroniczne wprowadzanie kontrahentów - SWK Moduł VBA do Symfonia FK Forte. Autor: DAMAL Grupa Dr IT Data utworzenia: 2009-10-15 Ostatnia zmiana: 2012-11-04 Wersja: 1.4 1. Opis rozwiązania Moduł Synchroniczne

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Ćwiczenia nr 4 Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Arkusz kalkulacyjny składa się z komórek powstałych z przecięcia wierszy, oznaczających zwykle przypadki, z kolumnami, oznaczającymi

Bardziej szczegółowo

Podstawy informatyki

Podstawy informatyki Podstawy informatyki semestr I, studia stacjonarne I stopnia Elektronika rok akademicki 2012/2013 Pracownia nr 5 Edytor tekstu Microsoft Word 2007 mgr inż. Adam Idźkowski Pracownia nr 5 2 Edytor tekstu

Bardziej szczegółowo

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów 1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów Co to jest styl? Styl jest ciągiem znaków formatujących, które mogą być stosowane do tekstu w dokumencie w celu szybkiej zmiany jego wyglądu. Stosując styl, stosuje

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

Przewodnik... Tworzenie ankiet

Przewodnik... Tworzenie ankiet Przewodnik... Tworzenie ankiet W tym przewodniku dowiesz się jak Dowiesz się, w jaki sposób zadawać pytania tak często, jak potrzebujesz i uzyskiwać informacje pomocne w ulepszeniu Twoich produktów i kampanii

Bardziej szczegółowo

Jak zainstalować i skonfigurować komunikator MIRANDA, aby wyglądał i funkcjonował jak Gadu Gadu Tutorial by t800.

Jak zainstalować i skonfigurować komunikator MIRANDA, aby wyglądał i funkcjonował jak Gadu Gadu Tutorial by t800. Jak zainstalować i skonfigurować komunikator MIRANDA, aby wyglądał i funkcjonował jak Gadu Gadu Tutorial by t800. Wraz z niniejszym tutorialem, dołączone są 4 pliki (krok0, krok1, itd). Nie należy ich

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL Lublin, 16 stycznia 2014 r. 1. Logowanie do systemu Aby rozpocząć edycję profilu osobowego wejdź na stronę główną www.umcs.pl w zakładkę Jednostki

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

SPIS ILUSTRACJI, BIBLIOGRAFIA

SPIS ILUSTRACJI, BIBLIOGRAFIA SPIS ILUSTRACJI, BIBLIOGRAFIA Ćwiczenie 1 Automatyczne tworzenie spisu ilustracji 1. Wstaw do tekstu roboczego kilka rysunków (WSTAWIANIE OBRAZ z pliku). 2. Ustaw kursor w wersie pod zdjęciem i kliknij

Bardziej szczegółowo

Co nowego w programie GM EPC

Co nowego w programie GM EPC Co nowego w programie GM EPC Nawigacja graficzna Program GM EPC następnej generacji posiada szereg nowych funkcji, dzięki którym wyszukiwanie właściwej części jest szybsze i łatwiejsze. Aby uzyskać szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej. W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2012. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska A.: Obsługa programu AutoCAD 14 i 2000.

Bardziej szczegółowo

mfaktura Instrukcja instalacji programu Ogólne informacje o programie www.matsol.pl biuro@matsol.pl

mfaktura Instrukcja instalacji programu Ogólne informacje o programie www.matsol.pl biuro@matsol.pl mfaktura Instrukcja instalacji programu Ogólne informacje o programie www.matsol.pl biuro@matsol.pl Instalacja programu 1. Po włożeniu płytki cd do napędu program instalacyjny powinien się uruchomić automatyczne.

Bardziej szczegółowo

E-DEKLARACJE Dokumentacja eksploatacyjna 2017

E-DEKLARACJE Dokumentacja eksploatacyjna 2017 E-DEKLARACJE Dokumentacja eksploatacyjna 2017 Wprowadzenie...3 1 Generowanie deklaracji VAT-7 w skrócie...3 2 Generowanie deklaracji JPK w skrócie...4 3 Generowanie deklaracji PIT w skrócie...5 4 Generowanie

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z poczty e-mail i Internetu

Korzystanie z poczty e-mail i Internetu Korzystanie z poczty e-mail i Internetu Jesteś nowym użytkownikiem systemu Windows 7? Wiele elementów odpowiada funkcjom znanym z poprzednich wersji systemu Windows, możesz jednak potrzebować pomocy, aby

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2007 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum

Kadry Optivum, Płace Optivum Kadry Optivum, Płace Optivum Jak seryjnie przygotować wykazy absencji pracowników? W celu przygotowania pism zawierających wykazy nieobecności pracowników skorzystamy z mechanizmu Nowe wydruki seryjne.

Bardziej szczegółowo

7.9. Ochrona danych Ochrona i zabezpieczenie arkusza. Pole wyboru

7.9. Ochrona danych Ochrona i zabezpieczenie arkusza. Pole wyboru Pole wyboru Pole wyboru może zostać wykorzystane wtedy, gdy istnieją dwie alternatywne opcje. Umożliwia wybranie jednej z wzajemnie wykluczających się opcji przez zaznaczenie lub usunięcie zaznaczenia

Bardziej szczegółowo

System Wsparcia Organizacji Zakupów w GRUPIE TAURON - Podręcznik Oferenta

System Wsparcia Organizacji Zakupów w GRUPIE TAURON - Podręcznik Oferenta System Wsparcia Organizacji Zakupów w GRUPIE TAURON - Podręcznik Oferenta (c) 2012 Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. 1 TAURON Polska Energia SA Marketplanet 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 1 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 I. EKSPORT DANYCH Z PROGRAMU FAKT DO PŁATNIKA...2 I.1. WYSYŁANIE DEKLARACJI Z PROGRAMU FAKT....2 I.2. KATALOGI I ŚCIEŻKI DOSTĘPU....2

Bardziej szczegółowo

Zadanie 8. Dołączanie obiektów

Zadanie 8. Dołączanie obiektów Zadanie 8. Dołączanie obiektów Edytor Word umożliwia dołączanie do dokumentów różnych obiektów. Mogą to być gotowe obiekty graficzne z galerii klipów, równania, obrazy ze skanera lub aparatu cyfrowego.

Bardziej szczegółowo

Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ:

Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ: WAŻNE INFORMACJE Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ: w województwach, w których obowiązuje szyfrowanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik... Tworzenie Landing Page

Przewodnik... Tworzenie Landing Page Przewodnik... Tworzenie Landing Page Spis treści Kreator strony landing page Stwórz stronę Zarządzaj stronami 2 Kreator strony landing page Kreator pozwala stworzyć własną stronę internetową z unikalnym

Bardziej szczegółowo

Baza danych. Program: Access 2007

Baza danych. Program: Access 2007 Baza danych Program: Access 2007 Bazę danych składa się z czterech typów obiektów: tabela, formularz, kwerenda i raport (do czego, który służy, poszukaj w podręczniku i nie bądź za bardzo leniw) Pracę

Bardziej szczegółowo

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5 Moduły i bloki 1 Spis treści 1. Dodawanie bloków... 3 2. Treść i Dodaj odstęp... 3 3. Galeria zdjęć... 5 4. Lista stron... 8 5. Aktualności...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące

Bardziej szczegółowo

Przewodnik... Budowanie listy Odbiorców

Przewodnik... Budowanie listy Odbiorców Przewodnik... Budowanie listy Odbiorców W tym przewodniku dowiesz się jak Skutecznie budować listę Odbiorców, korzystając z narzędzi dostępnych w Twoim koncie oraz zarządzać ustawieniami subskrypcji. Każda

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Strona 1 z 14 Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r.

Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r. Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r. W systemie SZOI została wprowadzona nowa funkcjonalność umożliwiająca tworzenie graficznych harmonogramów pracy.

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla studenta

Instrukcja obsługi dla studenta Instrukcja obsługi dla studenta Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym Plagiat.pl. Student korzystający

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla studenta

Instrukcja obsługi dla studenta Instrukcja obsługi dla studenta Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym Plagiat.pl. Student korzystający

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/04_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Tworzenie kopii zapasowej ustawień systemowych serwera - Zadania do wykonania

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik Fakt Dystrybucja, Instrukcja z dnia 06.2010 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik oraz przesyłania danych do ZUS przy pomocy programu Płatnik 1/22 1 Eksport danych z Programu

Bardziej szczegółowo

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu...

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... Kreator szablonów I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... 7 a. Grafika... 7 b. Tekst... 7 c.

Bardziej szczegółowo