szybki start podręcznik dla początkującego użytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "szybki start podręcznik dla początkującego użytkownika"

Transkrypt

1 zintegrowane środowisko tłumaczeniowe szybki start podręcznik dla początkującego użytkownika Kilgray Translation Technologies Wszelkie prawa zastrzeżone. Tłumaczenie: GET IT Wszelkie prawa zastrzeżone.

2 Spis treści Spis treści Spis treści Wprowadzenie... 4 Środowisko tłumaczeniowe... 4 Oszczędności Instalacja i wymagania systemowe... 6 Zmiana języka interfejsu użytkownika Proces tłumaczenia... 7 Projekty... 7 Tłumaczenie w memoq... 7 Poruszanie się po środowisku memoq Tworzenie i modyfikacja projektu Tworzenie projektu Modyfikacja bieżącego projektu Tworzenie pamięci tłumaczeniowej Tworzenie baz terminologicznych Tłumaczenie i tabela tłumaczenia Otwieranie dokumentu do tłumaczenia Edycja tłumaczenia Zatwierdzanie segmentów Łączenie i dzielenie segmentów Korzystanie z wyników wyszukiwania Szukanie informacji w pamięciach tłumaczeniowych i bazach terminologicznych, gdy nie ma automatycznych propozycji Tworzenie własnej bazy terminologicznej Tłumaczenie automatyczne Filtrowanie i sortowanie Status segmentów Korzystanie ze znaczników formatowania Odsyłanie tłumaczenia Odsyłanie plików w oryginalnym formacie Eksportowanie dokumentów do pliku dwujęzycznego Eksportowanie pamięci tłumaczeniowych Praca z pakietem zlecenia Tworzenie projektu na podstawie pakietu zlecenia Odsyłanie gotowego tłumaczenia Praca z projektami serwerowymi Rozpoczęcie pracy: sprawdzanie dostępności projektu serwerowego Praca nad projektem serwerowym Odsyłanie gotowej pracy Najczęściej stosowane skróty klawiaturowe zintegrowane środowisko tłumaczeniowe memoq Strona 2 z 34

3 Spis treści Niniejszy podręcznik dotyczy wersji memoq 5, translator pro. Zawiera przykładowe komunikaty z angielskiej wersji językowej interfejsu użytkownika. Elementy te są stale weryfikowane i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. zintegrowane środowisko tłumaczeniowe memoq Strona 3 z 34

4 1 Wprowadzenie 1 Wprowadzenie Środowisko tłumaczeniowe memoq to zaawansowane środowisko tłumaczeniowe. W niniejszym dokumencie objaśniamy, czym jest środowisko tłumaczeniowe oraz jakie korzyści memoq może zaoferować tobie i twojej firmie. Tłumaczenie: Podczas tłumaczenia przekształcamy tekst napisany w danym języku w tekst w innym języku, uwzględniając specyfikę kultury docelowej. Teksty, nad którymi pracujemy, są zazwyczaj podobne. Jeżeli jesteś producentem wyrobu lub dostawcą usług, większość twoich dokumentów źródłowych ma związek z dziedziną twojej działalności. Jeżeli wykonujesz tłumaczenia zawodowo, prawdopodobnie otrzymujesz podobne dokumenty od jednego klienta lub różne dokumenty dotyczące tego samego tematu, np. teksty prawne, instrukcje obsługi. Środowisko tłumaczeniowe pozwala wykorzystać takie podobieństwa. Najważniejsze elementy środowiska memoq to pamięć tłumaczeniowa, korpusy LiveDocs, bazy terminologiczne oraz oczywiście sam edytor tłumaczeń pełniący rolę edytora tekstu. Gdy pracujemy w edytorze tłumaczeń, program sam zajmuje się formatowaniem niezależnie od typu pliku. Tekst zostaje podzielony na segmenty. W memoq segment odpowiada zazwyczaj jednemu zdaniu. Gdy pracujemy w edytorze tłumaczeń, przechodzimy od jednego segmentu do kolejnego. Przetłumaczony segment jest dodawany do pamięci tłumaczeniowej. Pamięć tłumaczeniowa: Pamięć tłumaczeniowa umożliwia korzystanie z wcześniejszych tłumaczeń. Zawiera pary segmentów: zdań w języku docelowym zestawionych z ich tłumaczeniami. Program sprawdza, czy w pamięci tłumaczeniowej nie ma zdania przypominającego to, nad którym aktualnie pracujemy. Jeżeli istnieje takie zdanie, zostanie wyświetlone jako propozycja tłumaczenia, a program wskaże różnice pomiędzy zdaniem obecnym a tym przechowywanym w pamięci. Ponowne wykorzystanie dokumentów (alignment i korpusy LiveDocs): Oprócz konwencjonalnego procesu przekładu można także korzystać z wcześniej tłumaczonych dokumentów tak samo jak z pamięci tłumaczeniowych. Służy do tego funkcja LiveDocs: umożliwia ona stworzenie własnego korpusu dokumentów. W korpusie LiveDocs mogą znaleźć się pary dokumentów (alignment pairs), dokumenty dwujęzyczne, jednojęzyczne oraz pliki binarne (nietekstowe). Para dokumentów składa się z dokumentu w języku źródłowym oraz jego tłumaczenia. Jeżeli dodamy taką parę dokumentów do korpusu, memoq dopasuje do siebie dokumenty (alignment): połączy zdania w języku źródłowym i ich tłumaczenia w pary za pomocą algorytmu matematycznego. Po zakończeniu tego procesu i dodaniu pary dokumentów do korpusu memoq będzie od razu wyświetlać trafienia pochodzące z treści tych dokumentów. Algorytm automatycznego łączenia dokumentów w pary jest dość dokładny, nie można jednak wykluczyć niepoprawnie dopasowanych zdań. Gdy napotkamy taką parę (misalignment), możemy otworzyć ją w edytorze (alignment editor). Po poprawieniu dopasowania zdań memoq będzie automatycznie wyświetlać skorygowane trafienia. Bazy terminologiczne i ekstrakcja terminologii: Gdy korzystamy z pamięci tłumaczeniowej lub korpusu LiveDocs, tworzymy bazę pełnych zdań lub mówiąc bardziej precyzyjnie segmentów, po- zintegrowane środowisko tłumaczeniowe memoq Strona 4 z 34

5 1 Wprowadzenie nieważ jednostką tłumaczenia może być także paragraf czy zwrot, który jest krótszy niż zdanie. Jeżeli chcemy stworzyć glosariusz wyrażeń występujących w obrębie pojedynczego segmentu, możemy wykorzystać bazę terminologiczną. Baza terminologiczna zawiera hasła w postaci terminów (słów lub wyrażeń) w wielu językach oraz opcjonalnie inne dane. Edytor tłumaczeń memoq automatycznie podkreśla terminy znalezione w bazie terminologicznej i wyświetla listę ich tłumaczeń, które można wstawić do przekładanego dokumentu za pomocą jednego przycisku lub kliknięcia. Jeżeli rozpoczynamy pracę i nie dysponujemy bazą terminologiczną, możemy poprosić memoq o stworzenie listy potencjalnych terminów na podstawie naszych dokumentów źródłowych. Analiza tekstu: Ważną rolę w środowisku tłumaczeniowym odgrywa również analiza statystyczna, która umożliwia nam oszacowanie, ile pracy będziemy musieli włożyć w tłumaczenie. Główną zaletą środowiska tłumaczeniowego jest produktywność. Uzyskujemy ją, jeżeli jednostkę pracy możemy wykonać szybciej niż np. w zwyczajnym edytorze tekstu, zachowując jakość tłumaczenia. Moduł statystyki programu memoq analizuje tekst i ocenia, ile pracy zaoszczędzimy, jeżeli skorzystamy z pamięci tłumaczeniowej i korpusu LiveDocs. memoq to zintegrowane środowisko: tłumacz korzysta z jednej aplikacji, w której ma dostęp do wszystkich funkcji potrzebnych podczas pracy. Nie ma konieczności równoczesnej pracy w innych programach. Oszczędności Wzrost produktywności uzyskiwany dzięki korzystaniu ze środowiska tłumaczeniowego zależy w dużej mierze od rodzaju tekstu. W przypadku bardzo powtarzalnych tekstów, np. instrukcji użytkowania lub specyfikacji technicznych, wzrost produktywności może wynieść nawet 70 80%. W przypadku standardowych tekstów produktywność podnosi się o 10 30%. Korzystanie ze środowiska tłumaczeniowego podczas przekładu tekstów literackich może nie przynieść żadnych oszczędności czasowych. Moduł statystyki w programie memoq podpowiada nam przed rozpoczęciem pracy, ile czasu zaoszczędzimy, pracując w memoq dzięki temu możemy obliczyć zwrot nakładów inwestycyjnych. Powszechnie przyjętą praktyką jest pobieranie mniejszych opłat za tłumaczenie tekstów powtarzalnych lub podobnych do siebie. Wszystkie tłumaczone segmenty są przechowywane w pamięci tłumaczeniowej razem z ich odpowiednikami w języku docelowym. memoq może przeanalizować tekst w poszukiwaniu segmentów podobnych do zdań tłumaczonych wcześniej. Program może również obliczyć stopień podobieństwa. Jeżeli dany segment został już zapisany w pamięci tłumaczeniowej lub w korpusie LiveDocs czyli jest dokładnie taki sam jak zdanie w tłumaczonym tekście możemy zażądać jedynie części stawki, zazwyczaj 20 30%. Jeżeli pamięć tłumaczeniowa lub korpus LiveDocs zawiera tylko częściowo podobny segment, stawka będzie wyższa. Na ogół stawka jest tym wyższa, im niższy jest stopień podobieństwa segmentów. Moduł statystyki programu memoq wyposażono także w nowatorską funkcję: analizę jednorodności, która działa nawet wtedy, gdy nie dysponujemy pamięcią tłumaczeniową ani korpusem Live- Docs z wcześniejszymi tłumaczeniami. Podczas analizy jednorodności bada się wewnętrzne powtórzenia w tekście. Dzięki temu możemy dokładniej oszacować wymagany nakład pracy oraz podzielić się korzyściami płynącymi ze stosowania memoq z naszymi klientami. zintegrowane środowisko tłumaczeniowe memoq Strona 5 z 34

6 2 Instalacja i wymagania systemowe 2 Instalacja i wymagania systemowe Wskazówki dotyczące instalacji i aktywacji memoq można znaleźć w Instrukcji dotyczącej instalacji i aktywacji programu dostępnej na stronie internetowej firmy Kilgray (http://kilgray.com/resourcecenter/user-guides). Zmiana języka interfejsu użytkownika Domyślnie memoq komunikuje się z użytkownikiem w języku angielskim. Można jednak zmienić język interfejsu. Oto, co należy zrobić: 1. Jeżeli program memoq nie jest włączony, uruchamiamy go. Pojawi się główne okno aplikacji, w którym zostanie wyświetlony Pulpit nawigacyjny. 2. Z menu rozwijanego Narzędzia wybieramy Opcje. Pojawi się okno dialogowe Opcje. 3. Na liście Kategorii po lewej stronie klikamy Wygląd. W oknie głównym pojawią się ustawienia umożliwiające zmianę wyglądu aplikacji. 4. Wybieramy pożądany język z menu rozwijanego Język interfejsu użytkownika i klikamy OK. 5. Zamykamy memoq i uruchamiamy ponownie. Od tego momentu komunikaty programu będą wyświetlane w wybranym języku. Uwaga: Domyślnie można wybrać następujące języki: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, polski, portugalski lub węgierski. Zależnie od lokalizacji użytkownika dostępny może być również język japoński. Lista jest stale uzupełniana o nowe języki, dlatego może być dłuższa. zintegrowane środowisko tłumaczeniowe memoq Strona 6 z 34

7 3 Proces tłumaczenia 3 Proces tłumaczenia Projekty Podstawową jednostką organizacji pracy w memoq są projekty. W skład projektu tłumaczeniowego wchodzą następujące elementy: 1. Tłumaczenia (nieograniczona liczba w praktyce sprawdza się nawet kilkaset dokumentów) 2. Korpusy LiveDocs składające się z dokumentów dwujęzycznych, par dokumentów źródłowych i docelowych, dokumentów jednojęzycznych oraz plików binarnych (nieograniczona liczba, zdalnie lub lokalnie w praktyce najlepiej sprawdza się jeden lub dwa) 3. Pamięci tłumaczeniowe (nieograniczona liczba, zdalnie lub lokalnie w praktyce najlepiej sprawdza się do pięciu lub sześciu) 4. Bazy terminologiczne (nieograniczona liczba, zdalnie lub lokalnie w praktyce najlepiej sprawdza się do pięciu lub sześciu) 5. Ustawienia i lekkie zasoby: reguły segmentacji, reguły automatycznego tłumaczenia, ustawienia pamięci tłumaczeniowej, ustawienia sprawdzania jakości itp. Zasoby takie jak pamięci tłumaczeniowe, bazy terminologiczne, reguły segmentacji, reguły automatycznego tłumaczenia itp. mogą zostać zapisane lokalnie na komputerze użytkownika; mogą być również dostępne w sieci za pośrednictwem serwera memoq. Zasoby te można przypisywać do wielu projektów. memoq rejestruje pamięci tłumaczeniowe, bazy terminologiczne i inne zasoby przechowywane na komputerze, z których można korzystać w dowolnym projekcie, a nawet w kilku projektach jednocześnie. Tłumaczenie w memoq Proces tłumaczenia w memoq składa się z następujących etapów: 1. Tworzenie projektu Należy wybrać dokumenty do tłumaczenia, a następnie wskazać, z jakich pamięci tłumaczeniowych i baz terminologicznych chcemy korzystać. Gdy tworzymy projekt, memoq importuje treść dokumentów źródłowych do obszaru roboczego, umożliwiając wyeksportowanie gotowego tłumaczenia w formacie zgodnym z oryginałem. Podczas tworzenia projektu możemy także utworzyć nowe pamięci tłumaczeniowe oraz bazy terminologiczne. Zawartość i ustawienia projektu można zmieniać w miarę potrzeb także po jego utworzeniu. 2. Tłumaczenie tekstu Przetłumaczony tekst wpisujemy w specjalnym edytorze zwanym tabelą tłumaczenia. Każdy dokument ma własną tabelę tłumaczenia, która zostaje otwarta w odrębnej zakładce programu. Podczas tłumaczenia memoq automatycznie przeszukuje pamięci tłumaczeniowe, korpusy LiveDocs oraz bazy terminologiczne przypisane do projektu. Można edytować kilka dokumentów jednocześnie w ramach jednego projektu, ale nie ma możliwości pracy nad kilkoma projektami w tym samym czasie. zintegrowane środowisko tłumaczeniowe memoq Strona 7 z 34

8 3 Proces tłumaczenia 3. Odsyłanie tłumaczenia Po zakończeniu pracy nad tekstem należy wyeksportować przetłumaczony dokument. Program zapisuje przetłumaczone pliki na dysku twardym w formacie odpowiadającym dokumentom źródłowym, korzystając z informacji o formatowaniu pozyskanych w trakcie importowania. Tekst można wyeksportować w dowolnym momencie podczas tłumaczenia, a następnie kontynuować pracę nad projektem. Poruszanie się po środowisku memoq memoq umożliwia pracę nad jednym projektem jednocześnie. Program wyświetla zawartość i ustawienia projektu w zakładce Projekt. Gdy pracujemy w memoq, obok zakładki Projekt otwarte są także inne zakładki. Zakładki możemy przełączać w górnej części okna memoq bądź poprzez wciśnięcie kombinacji klawiszy Ctrl+Tab tyle razy, aż zobaczymy żądaną zakładkę. Zakładki dają dostęp do tłumaczonych dokumentów oraz do zawartości zasobów ciężkich (baz terminologicznych i pamięci tłumaczeniowych). Uwaga: W memoq prawie wszystkie ustawienia mają charakter zasobów danych, które kontrolują zachowanie memoq podczas pracy. Pamięci tłumaczeniowe, bazy terminologiczne oraz korpusy LiveDocs to tzw. zasoby ciężkie. Pozostałe zasoby, takie jak reguły segmentacji i automatycznego tłumaczenia, ustawienia sprawdzania jakości, listy wykluczeń itp. zawierają mniej danych: są to zasoby lekkie. Największą zaletą przeniesienia wszystkich ustawień do zasobów jest to, że można je zapisać w postaci plików i załadować, gdy znów będą potrzebne np. na innym kompute- zintegrowane środowisko tłumaczeniowe memoq Strona 8 z 34

9 3 Proces tłumaczenia rze. Oznacza to, że możemy wymieniać się nimi z innymi użytkownikami oraz jeżeli mamy właściwą wersję programu publikować je na serwerach memoq. memoq zapamiętuje stan projektu. Jeżeli zamkniemy program i otworzymy go następnego dnia, wyświetli się Pulpit nawigacyjny, z którego można uruchomić swoje ostatnio otwierane projekty. Gdy otworzymy istniejący projekt, memoq wyświetli te same zakładki, które były otwarte przed ostatnim zamknięciem projektu, oraz automatycznie przejdzie do zakładki, która była ostatnio używana. zintegrowane środowisko tłumaczeniowe memoq Strona 9 z 34

10 4 Tworzenie i modyfikacja projektu 4 Tworzenie i modyfikacja projektu Tworzenie projektu Po uruchomieniu memoq zostaje wyświetlony Pulpit nawigacyjny. Na Pulpicie nawigacyjnym znajdują się: lista projektów, informacje o bieżącej licencji memoq, polecenia najbardziej przydatne do zarządzania projektami. W tym miejscu rozpoczynamy tworzenie projektu. memoq wykorzystuje do tego kreatora projektów tłumaczeniowych. Aby stworzyć nowy projekt, należy wykonać poniższe czynności: 1. Z menu Projekt wybieramy opcję Nowy projekt. W widoku Pulpitu nawigacyjnego możemy też kliknąć odnośnik Stwórz nowy projekt. Pojawi się pierwsza strona Kreatora nowego projektu memoq. 2. Wpisujemy nazwę projektu oraz wybieramy języki źródłowy i docelowy. Możemy również wypełnić pola tekstowe Projekt, Dziedzina, Klient i Temat. Po wprowadzeniu tych danych klikamy Dalej. zintegrowane środowisko tłumaczeniowe memoq Strona 10 z 34

11 4 Tworzenie i modyfikacja projektu 3. Na kolejnej stronie kreatora możemy wskazać dokumenty, które chcemy przetłumaczyć. Klikamy Dodaj dokument poniżej pustej listy dokumentów. Pojawi się okno dialogowe Otwórz umożliwiające odnalezienie i wybranie plików, które chcemy dodać do projektu. Możemy jednocześnie wybrać więcej niż jeden plik, nawet jeżeli są to pliki z różnymi rozszerzeniami. Po wybraniu plików klikamy Otwórz. Możemy ponownie wybrać polecenie Dodaj dokument, jeżeli chcemy dołączyć kolejne pliki. Do jednego projektu można podłączyć pliki różnych typów. Po dodaniu dokumentów klikamy Dalej. 4. Na trzeciej stronie kreatora możemy wybrać pamięci tłumaczeniowe, z których chcemy korzystać podczas pracy. Kreator wyświetla wszystkie pamięci tłumaczeniowe dostępne dla kombinacji językowej projektu. Jeżeli założyliśmy projekt angielsko-niemiecki, memoq nie wyświetli pamięci tłumaczeniowych w kombinacji angielski polski. Aby przypisać jedną lub więcej pamięci tłumaczeniowych do projektu, klikamy pole do zaznaczania znajdujące przy nazwie każdej z pamięci. Wybrane w ten sposób pamięci zostaną przeniesione na początek listy. Na tej stronie kreatora możemy także utworzyć nową pamięć tłumaczeniową, klikając Utwórz nowy/użyj nowego. Po dodaniu pamięci tłumaczeniowych klikamy Dalej zintegrowane środowisko tłumaczeniowe memoq Strona 11 z 34

12 4 Tworzenie i modyfikacja projektu Pamięci, z których będziemy korzystać w bieżącym projekcie, zostaną wyświetlone na początku listy. Nazwa jednej pamięci tłumaczeniowej jest zawsze pogrubiona i oznaczona jako pamięć główna. Jest to główna pamięć tłumaczeniowa. Gdy podczas pracy z tekstem zatwierdzimy tłumaczenie segmentu, utworzona jednostka tłumaczeniowa (segment z parą tekstu źródłowego i docelowego) zostanie wprowadzona do głównej pamięci tłumaczeniowej. memoq wykorzystuje pozostałe pamięci jedynie jako pomoc w tłumaczeniu. Można wybrać inną pamięć główną w dowolnym momencie po utworzeniu projektu. 5. Na czwartej stronie kreatora wybieramy bazy terminologiczne dla bieżącego projektu. memoq wyświetla listę wszystkich dostępnych baz terminologicznych odpowiadającym kombinacji językowej projektu. Jeżeli założyliśmy projekt angielsko-niemiecki, memoq nie wyświetli baz terminologicznych z językami angielskim, francuskim i hiszpańskim, czy niemieckim i polskim. Aby przypisać jedną lub więcej baz terminologicznych do projektu, klikamy pole do zaznaczania znajdujące się przy nazwie baz. Możemy także utworzyć nową bazę terminologiczną, klikając Utwórz nowy/użyj nowego. Po dodaniu baz terminologicznych klikamy Zakończ. memoq utworzy projekt i wyświetli jego zawartość w zakładce Projekt. Modyfikacja bieżącego projektu Po zakończeniu pracy z Kreatorem nowego projektu memoq lub otwarciu istniejącego projektu w oknie memoq pojawi się zakładka Projekt. W zakładce Projekt można zarządzać ustawieniami projektu i je modyfikować. Uwaga: W kreatorze nowego projektu memoq można wybrać opcję Zakończ już na pierwszej karcie, po wpisaniu nazwy projektu i wybraniu języków. W takim przypadku dokumenty do tłumaczenia, pamięci tłumaczeniowe i bazy terminologiczne można dołączyć do projektu już w zakładce Projekt, tak samo jak w kreatorze. Zakładka Projekt obejmuje sześć okienek. Aby wybrać jedno z nich, wystarczy kliknąć odpowiednią ikonę z lewej strony: Informacje ogólne, Tłumaczenia, LiveDocs, Pamięci tłumaczeń, Bazy terminologiczne lubustawienia. zintegrowane środowisko tłumaczeniowe memoq Strona 12 z 34

13 4 Tworzenie i modyfikacja projektu Tworzenie pamięci tłumaczeniowej Jeżeli wybierzemy opcję Stwórz nowy/użyj nowego na trzeciej stronie Kreatora nowego projektu memoq lub w oknie Pamięci tłumaczeń w zakładce Projekt, pojawi się okno dialogowe Nowa pamięć tłumaczeniowa. Można w nim dostosować opcje dotyczące nowych pamięci tłumaczeniowych. Aby zapoznać się ze szczegółowymi instrukcjami na ten temat, należy wybrać opcję Pomoc. Jeżeli zaczniemy tworzyć pamięć tłumaczeniową w otwartym projekcie, wystarczy wpisać jej nazwę i kliknąć OK. Języki pamięci tłumaczeniowej zostaną dostosowane do pary językowej otwartego projektu. Pamięci tłumaczeniowe utworzone w ten sposób zostaną automatycznie przypisane do danego projektu. Tworzenie baz terminologicznych Jeżeli wybierzemy opcję Stwórz nowy/użyj nowego na czwartej stronie Kreatora nowego projektu memoq lub w oknie Bazy terminologiczne w zakładce Projekt, pojawi się okno dialogowe Nowa baza terminologiczna. zintegrowane środowisko tłumaczeniowe memoq Strona 13 z 34

14 4 Tworzenie i modyfikacja projektu Można w nim dostosować opcje dotyczące nowych baz terminologicznych. Szczegółowy opis tej procedury znajduje się w Pomocy memoq. Jeżeli zaczniemy tworzyć bazę terminologiczną w otwartym projekcie, wystarczy tylko wpisać jej nazwę i kliknąć OK. Języki bazy terminologicznej zostaną dostosowane do pary językowej otwartego projektu. Baza terminologiczna utworzona w ten sposób zostanie automatycznie przypisana do danego projektu. zintegrowane środowisko tłumaczeniowe memoq Strona 14 z 34

15 5 Tłumaczenie i tabela tłumaczenia 5 Tłumaczenie i tabela tłumaczenia Otwieranie dokumentu do tłumaczenia W zakładce Projekt klikamy Tłumaczenia. Wybieramy dokument, nad którym chcemy pracować, i klikamy go dwukrotnie. Jeżeli dokument jest już otwarty, klikamy jego zakładkę w górnej części okna memoq. W tym samym czasie można mieć otwartych wiele okien. Aby wyświetlić odpowiedni dokument, należy kliknąć jego zakładkę lub wcisnąć kombinację klawiszy Ctrl+Tab. Zakładki dokumentów można zamknąć, klikając przycisk na zakładce lub korzystając z kombinacji klawiszy Ctrl+F4. Edycja tłumaczenia Treść dokumentu jest wyświetlana w zakładce dokumentu w postaci dwukolumnowej tabeli. Kolumna z lewej strony zawiera segmenty w języku źródłowym. Tłumaczenie wpisujemy w komórkach kolumny z prawej strony. Aby rozpocząć tłumaczenie, wystarczy kliknąć komórkę w pierwszym rzędzie prawej tabeli. W przypadku niektórych formatów dokumentów memoq wyświetla sformatowany tekst w oknie Podglądu tłumaczeniaznajdującym się pod tabelą tłumaczenia, dzięki czemu zawsze możemy zobaczyć, jak dany segment faktycznie wygląda w tłumaczonym dokumencie (oraz jak wyglądałby, gdyby dokument został wyeksportowany). Funkcja Podglądu tłumaczenia jest dostępna w przypadku: dokumen- zintegrowane środowisko tłumaczeniowe memoq Strona 15 z 34

16 5 Tłumaczenie i tabela tłumaczenia tów HTML (stron internetowych), Microsoft Word oraz Rich Text Files, arkuszy Microsoft Excel, plików Microsoft PowerPoint i dokumentów XML. Poniżej podsumowujemy najważniejsze czynności, które można wykonać w tabeli tłumaczenia. Szczegółowe informacje na ten temat zamieszczono w Pomocy memoq. Aby skorzystać z Pomocy, wystarczy wcisnąć klawisz F1 z dowolnego miejsca w programie. Zatwierdzanie segmentów Po przetłumaczeniu segmentu należy wcisnąć klawisze Ctrl+Enter lub wybrać opcję Zatwierdź z menu Tłumaczenie. memoq zapisuje przetłumaczony segment w dokumencie oraz w głównej pamięci tłumaczeniowej projektu, a następnie przechodzi do kolejnego segmentu. Tłumaczenie można także zatwierdzić, wciskając Ctrl+Shift+Enter. Można również wybrać opcję Zatwierdź i nie aktualizuj z menu Tłumaczenie. memoq nie zapisze wówczas tłumaczenia w pamięci tłumaczeniowej. Z tego polecenia należy korzystać, gdy do projektu nie jest przypisana żadna pamięć tłumaczeniowa lub gdy dysponujemy pamięcią, ale nie chcemy (lub nie możemy) dodawać do niej segmentów. Podczas tłumaczenia nie trzeba zapisywać dokumentu, ponieważ memoq automatycznie zapisuje każdą zmianę na dysku twardym tuż po jej wprowadzeniu. Łączenie i dzielenie segmentów Jeżeli otwarty segment nie tworzy sensownej całości, ale tworzyłby ją w połączeniu z następnym segmentem, klikamy ikonę lub wciskamy klawisze Ctrl+J. memoq połączy bieżący segment z kolejnym. Jeżeli bieżący segment zawiera więcej niż jedno zdanie (lub pojedynczą sensowną całość), możemy go podzielić na dwa segmenty: klikamy odpowiednie miejsce komórki źródłowej, a następnie klikamy ikonę lub wciskamy klawisze Ctrl+T. memoq rozdzieli segment na dwie jednostki we wskazanym miejscu. Aby kontynuować tłumaczenie, wystarczy kliknąć komórkę z prawej strony tabeli, w pierwszym nowym segmencie. Korzystanie z wyników wyszukiwania Gdy zatwierdzamy segment, memoq przechodzi do następnego. Program uzupełnia także segment najlepszą (znajdującą się na początku listy) propozycją z listy wyników wyszukiwania. Uwaga: Gdy otworzymy dokument do tłumaczenia, memoq nie wstawi automatycznie najlepszego trafienia z wyników wyszukiwania do pierwszego segmentu. Program nie wstawi również propozycji tłumaczenia do segmentu, jeżeli wejdziemy w dany segment, klikając go lub poruszając się po tabeli za pomocą strzałek na klawiaturze. Niezależnie od tego, w jaki sposób wejdziemy do segmentu, memoq automatycznie przeszuka pamięci tłumaczeniowe i bazy terminologiczne projektu pod kątem treści segmentu. Program zestawi również segment z regułami automatycznego tłumaczenia i listami elementów niepodlegających tłumaczeniu. Wyniki pojawią się w formie propozycji, których lista wyświetlana jest w oknie Translation zintegrowane środowisko tłumaczeniowe memoq Strona 16 z 34

17 5 Tłumaczenie i tabela tłumaczenia results (Wyniki wyszukiwania) znajdującym się z prawej strony tabeli tłumaczenia. Kolejność propozycji nie jest przypadkowa: pierwsze pojawiają się trafienia z pamięci tłumaczeniowych, przy czym na początku listy znajdują się te o najwyższym stopniu dopasowania. Uwaga: Więcej informacji o zasobach takich jak reguły automatycznego tłumaczenia oraz elementy niepodlegające tłumaczeniu zawarto w Pomocy memoq. Jeżeli memoq nie wypełni segmentu automatycznie lub jeżeli chcemy znaleźć propozycję lepiej dopasowaną do naszego segmentu, możemy poruszać się po liście, przeglądać ją i ręcznie wstawiać propozycje tłumaczeń do segmentu. Jeżeli pamięci tłumaczeniowe zawierają segment źródłowy, który jest taki sam jak bieżący segment źródłowy lub wystarczająco podobny (jeżeli bieżący segment lub segment do niego podobny został już wcześniej przetłumaczony), pojawi się on na górze numerowanej listy po prawej stronie i będzie zaznaczony na czerwono. Lista zawiera propozycje (trafienia) uzyskane z pamięci tłumaczeniowych i baz terminologicznych: trafienia z pamięci tłumaczeniowych są pierwsze (zaznaczone na czerwono), a po nich następują trafienia z baz terminologicznych (zaznaczone na niebiesko). Możemy poruszać się po liście, używając klawiszy Ctrl+Strzałka w górę oraz Ctrl+Strzałka w dół. Aby wstawić tłumaczenie z wybranego trafienia do tekstu, należy wcisnąć klawisze Ctrl+Spacja. Ważne: Stopień dopasowania pokazuje, na ile tekst w segmencie dokumentu źródłowego jest zbliżony do tekstu źródłowego odnalezionego przez memoq w pamięci tłumaczeniowej. Jeżeli stopień dopasowania wynosi 100%, tekst źródłowy i formatowanie bieżącego segmentu są identyczne jak w pamięci tłumaczeniowej. Jeżeli stopień dopasowania wynosi 95 99%, oznacza to, że tekst jest identyczny, ale formatowanie lub liczby mogą się różnić. Jeżeli stopień dopasowania jest niższy, w tekście występują różnice. Gdy wybierzemy daną propozycję z listy, memoq wyświetli różnice w trzech polach znajdujących się pod listą. zintegrowane środowisko tłumaczeniowe memoq Strona 17 z 34

18 5 Tłumaczenie i tabela tłumaczenia Jeżeli słowo lub wyrażenie z bieżącego segmentu zostanie odnalezione w bazach terminologicznych przypisanych do projektu, memoq wyświetli takie trafienie na zielononiebieskim tle. Oznaczone wyrażenie oraz jego odpowiednik pojawią się na numerowanej liście z prawej strony, oznaczone kolorem niebieskim. Jeżeli dla danego segmentu odnaleziono więcej niż jedno trafienie, wyniki zostaną wyświetlone w takiej kolejności, w jakiej pojawiają się w tekście. Możemy poruszać się po liście, używając klawiszy Ctrl+Strzałka w górę oraz Ctrl+Strzałka w dół. Aby wstawić tłumaczenie z wybranego trafienia do tekstu, należy wcisnąć klawisze Ctrl+Spacja. Propozycję można również wstawić, wpisując jej numer: należy wcisnąć i przytrzymać klawisz Ctrl oraz odpowiedni numer z listy. Numer ten pojawia się pomiędzy tekstem źródłowym i docelowym, w czerwonym lub niebieskim (a także pomarańczowym, fioletowym bądź zielonym) polu. W polu porównania znajdującym się pod oknem wyników wyświetlany jest segment źródłowy z oryginalnego tekstu, segment źródłowy z trafienia z pamięci tłumaczeniowej zbliżony do segmentu źródłowego, a także segment docelowy z trafienia. Różnice pomiędzy segmentami są zaznaczone kolorami (elementy ciemnoniebieskie należy wstawić, czerwone usunąć, jasnoniebieskie zmienić). Stopień dopasowania (lub stopień zgodności częściowej) jest wskazywany białą czcionką na ciemnoszarym polu w prawym dolnym rogu okna memoq. Szukanie informacji w pamięciach tłumaczeniowych i bazach terminologicznych, gdy nie ma automatycznych propozycji Może się zdarzyć, że będziemy mieć wątpliwość dotyczącą tłumaczenia danego słowa lub wyrażenia w bieżącym segmencie i nie znajdziemy żadnych propozycji na liście z lewej strony, ponieważ zdanie nie zostało odnalezione w pamięciach tłumaczeniowych, a danego słowa czy zwrotu nie ma w bazie terminologicznej. W takim przypadku słowa lub wyrażenia możemy poszukać sami w pamięciach tłumaczeniowych. Aby to zrobić, musimy skorzystać z konkordancji: zaznaczamy dane słowo lub wyrażenie w komórce z tekstem źródłowym i wciskamy klawisze Ctrl+K lub wybieramy opcję Konkordancja z menu Działania. Jeżeli pamięci tłumaczeniowe zawierają segmenty z danym słowem lub wyrażeniem, memoq wyświetli je w oddzielnym oknie razem z ich tłumaczeniem. zintegrowane środowisko tłumaczeniowe memoq Strona 18 z 34

19 5 Tłumaczenie i tabela tłumaczenia Jeżeli słowo lub wyrażenie występuje w pamięciach tłumaczeniowych częściej niż dwa razy, memoq może automatycznie uruchomić funkcję konkordancji. W takim przypadku słowo lub wyrażenie pojawi się na liście trafień z prawej strony i będzie oznaczone kolorem pomarańczowym. Podwójne kliknięcie pomarańczowego trafienia spowoduje otwarcie okna Konkordancji. Nie trzeba już zaznaczać tekstu w komórce źródłowej: program sam przeprowadzi wyszukiwanie w konkordancji. Można także wyszukać część sprawiającego problemy słowa lub wyrażenia w bazach terminologicznych. Aby to zrobić, należy skorzystać z funkcji wyszukiwania terminu: zaznaczamy część słowa lub wyrażenia w komórce z tekstem źródłowym i wciskamy klawisze Ctrl+P lub wybieramy opcję Wyszukaj termin z menu Działania. Jeżeli bazy terminologiczne zawierają daną część słowa lub wyrażenia, memoq wyświetli je w oddzielnym oknie razem z tłumaczeniem. zintegrowane środowisko tłumaczeniowe memoq Strona 19 z 34

20 5 Tłumaczenie i tabela tłumaczenia Tworzenie własnej bazy terminologicznej Podczas pracy w tabeli tłumaczenia do głównej bazy tłumaczeniowej można dodać dowolną liczbę terminów (główną bazę terminologiczną możemy wybrać tak samo jak główną pamięć tłumaczeniową w oknie Bazy terminologiczne zakładki Projekt). Jeżeli w tekście źródłowym znajdziemy powtarzające się wyrażenie, które chcemy dodać do bazy terminologicznej, musimy je zaznaczyć, a następnie wcisnąć klawisze Ctrl+E lub wybrać opcję Dodaj termin z menu Działania. Pojawi się okno dialogowe Tworzenie wpisu w bazie terminologicznej. W polu po prawej stronie należy wpisać tłumaczenie słowa lub wyrażenia, a następnie kliknąć OK. memoq natychmiast doda utworzony termin do bazy terminologicznej. Gdy termin wystąpi w dalszej części tekstu, będzie oznaczony. Jeżeli komórka docelowa zawiera tłumaczenie terminu, który chcemy dodać do bazy, możemy zaznaczyć zarówno wyrażenie źródłowe, jak i docelowe, i wcisnąć klawisze Ctrl+Q lub wybrać opcję Szybkie dodanie terminu z menu Działania. memoq automatycznie doda parę terminologiczną do bazy bez wyświetlania okna dialogowego Tworzenie wpisu w bazie terminologicznej. zintegrowane środowisko tłumaczeniowe memoq Strona 20 z 34

21 5 Tłumaczenie i tabela tłumaczenia Tłumaczenie automatyczne Jeżeli podejrzewamy, że pamięć tłumaczeniowa zawiera wiele segmentów z naszego tekstu źródłowego, możemy je wstawić do tłumaczonego dokumentu za pomocą funkcji automatycznego tłumaczenia. W tym celu z menu Działania wybieramy opcję Przetłumacz automatycznie. Pojawi się okno dialogowe, w którym możemy określić, jakiego rodzaju dopasowania memoq ma wstawić do dokumentu, a jakie zignorować. Szczegółowe informacje na ten temat zamieszczono w Pomocy memoq. Ważne: Oto, co należy zrobić, gdy z dokumentem stanie się coś złego. W memoq bardzo trudno jest utracić wykonane tłumaczenie, ponieważ jest ono zawsze zapisywane w dwóch miejscach: w dokumencie i w pamięci tłumaczeniowej. Jeżeli z jakiegoś powodu nie jesteśmy w stanie wejść do dokumentu ani odesłać ukończonego tłumaczenia, możemy ponownie zaimportować dokument źródłowy do projektu (wchodzimy do zakładki Projekt, następnie wybieramy opcję Dodaj dokument, aby ponownie zaimportować plik) i korzystamy z funkcji Przetłumacz automatycznie, aby odzyskać tłumaczenie z pamięci tłumaczeniowej. Więcej informacji na ten temat znajdziemy wśród wskazówek dotyczących rozwiązywania problemów na stronie internetowej firmy Kilgray (www.kilgray.com), w sekcji Resource Center. Filtrowanie i sortowanie Jeżeli w tabeli tłumaczenia chcemy zobaczyć jedynie segmenty zawierające określone słowo w tekście źródłowym bądź docelowym lub segmenty określonego rodzaju, albo jeżeli chcemy wyświetlić segmenty w określonym porządku, możemy skorzystać z paska filtrowania i sortowania znajdującego się nad tabelą tłumaczenia. Jeżeli chcemy zresetować filtr, klikamy ikonę. Jeżeli chcemy zreseto- zintegrowane środowisko tłumaczeniowe memoq Strona 21 z 34

22 5 Tłumaczenie i tabela tłumaczenia wać funkcję sortowania, wybieramy opcję Bez sortowania w rozwijanym menu na pasku sortowania. Szczegółowe informacje na ten temat zamieszczono w Pomocy memoq. Status segmentów Obok każdego segmentu docelowego znajduje się małe okienko informacyjne pokazujące status danego segmentu. Statusom segmentów w memoq przyporządkowano pięć różnych kolorów: Szary Różowy Zielony Niebieski Fioletowy Segment nie był (jeszcze) edytowany. Segment był edytowany, ale nie został zatwierdzony. Tłumaczenie zostało zatwierdzone. Gdy tłumaczenie jest zatwierdzone, zamiast czerwonego krzyżyka pojawia się przy nim zielony znaczek. Tekst docelowy został wstawiony przez memoq podczas automatycznego tłumaczenia. W takim przypadku na niebieskim polu pojawia się wartość procentowa inna niż zero. Wartość 100% (lub 101%) wskazuje na całkowitą zgodność, niższe wartości odpowiadają natomiast częściowej zgodności segmentów. Tekst w segmencie docelowym został zestawiony z fragmentów przez memoq podczas automatycznego tłumaczenia. Oznacza to, że w pamięci tłumaczeniowej nie było rekordu odpowiadającego całemu segmentowi, ale znalazły się w niej odpowiedniki części (fragmentów) tekstu. Korzystanie ze znaczników formatowania Podczas importowania dokumentu źródłowego memoq wydobywa z niego samą treść i ukrywa wszystkie inne elementy (formatowanie, style, obrazki itp.). Aby ponownie wyświetlić te elementy, należy wyeksportować tłumaczenie do oryginalnego formatu. Jedyne elementy formatowania źródłowego wyświetlane w tabeli tłumaczenia to pogrubienie, kursywa i podkreślenie te właściwości czcionki można dowolnie zmieniać. Jeżeli cały segment źródłowy jest sformatowany w taki sam sposób (np. jest zapisany kursywą), jego styl zostaje automatycznie zastosowany w segmencie docelowym. Jeżeli sformatowana w ten sposób jest jedynie część segmentu źródłowego, segment docelowy należy sformatować przez zaznaczenie odpowiedniej części tekstu i wciśnięcie klawiszy Ctrl+B, Ctrl+I, lub Ctrl+U. Pozostałe polecenia formatowania lub obrazki znajdujące się wewnątrz segmentu zostają zamienione na czas tłumaczenia w znaczniki formatowania i przyjmują postaćfioletowych liczb otoczonych nawiasami klamrowymi {1}. Segment zawierający tekst wyróżniony kolorem może wyglądać następująco: Należy zlokalizować miejsce w komórce docelowej, w którym chcemy wstawić znacznik (jest to miejsce, w którym kontekst segmentu docelowego odpowiada kontekstowi segmentu źródłowego), i wcisnąć klawisz F8. Z klawisza F8 możemy skorzystać także w trakcie wprowadzania tekstu. zintegrowane środowisko tłumaczeniowe memoq Strona 22 z 34

23 5 Tłumaczenie i tabela tłumaczenia memoq może wyeksportować dokument do formatu źródłowego jedynie wówczas, gdy do segmentów docelowych wstawimy wszystkie znaczniki we właściwym miejscu. Nie możemy zmieniać porządku znaczników: wciśnięcie klawisza F8 zawsze powoduje wstawienie kolejnego znacznika. Jeżeli przesuniemy kursor do tyłu i wciśniemy F8, memoq zmieni numerację znaczników w komórce. Komunikat o błędzie (ikona ) będzie wyświetlany dopóty, dopóki do komórki nie zostaną wstawione wszystkie znaczniki formatowania lub nie zostaną z niej usunięte niepotrzebne znaczniki. Znaczniki otoczone nawiasami klamrowymi to tzw. legacy tags. W przypadku większości formatów, takich jak dokumenty Microsoft Office Word 2007 (DOCX) lub pliki HTML, memoq stosuje tzw. znaczniki wewnątrzliniowe. Znaczniki te umożliwiają uzyskanie pewnych informacji na temat ich zawartości; możemy zmieniać ich kolejność oraz jeżeli mamy wprawę tworzyć i wstawiać nowe. Znaczniki wewnątrzliniowe wyglądają następująco: Podczas edycji tłumaczenia można wcisnąć klawisz F9, aby wstawić kolejny znacznik wewnątrzlinowy z komórki źródłowej. W przypadku niektórych formatów memoq wyświetla podgląd tekstu w oknie Podgląd tłumaczenia znajdującym się pod tabelą tłumaczenia. Podgląd pomoże nam prawidłowo umiejscowić znaczniki formatowania i ujawni faktyczne formatowanie tekstu. Oznacza to, że możemy zobaczyć, czy część tekstu ma inną czcionkę, inny kolor, czy jest zapisana w indeksie dolnym lub górnym. memoq odświeża podgląd w miarę postępu w tłumaczeniu. Dlatego funkcję tę nazywa się również podglądem w czasie rzeczywistym. Podgląd w czasie rzeczywistym jest dostępny dla plików pakietu Microsoft Office (DOC, DOCX, PPT, PPTX, XLS), HTML (strony internetowe) oraz XML. zintegrowane środowisko tłumaczeniowe memoq Strona 23 z 34

24 6 Odsyłanie tłumaczenia 6 Odsyłanie tłumaczenia Odsyłanie plików w oryginalnym formacie Po zakończeniu pracy musimy zwrócić przetłumaczone dokumenty klientowi w formacie odpowiadającym formatowi dokumentów źródłowych. Czasami wymagane jest także przesłanie pamięci tłumaczeniowych. Poniżej opisano najprostszy sposób. Szczegółowe informacje na ten temat zamieszczono w Pomocy memoq. 1. Należy upewnić się, że każdy segment został przetłumaczony oraz że znaczniki formatowania (fioletowe liczby otoczone nawiasami klamrowymi: {1}) zostały przekopiowane do tekstu docelowego. Jeżeli pozostały nieprzetłumaczone segmenty albo brakujące znaczniki formatowania, podczas eksportu memoq wyświetli komunikat o błędach oraz w przypadku brakujących znaczników odmówi wyeksportowania dokumentu. 2. W zakładce Projekt klikamy Tłumaczenia. 3. Zaznaczamy wszystkie dokumenty na liście dokumentów i klikamy opcję Eksportuj (zapisana ścieżka) widoczną pod listą dokumentów. memoq sprawdzi, czy przetłumaczono i zatwierdzono wszystkie segmenty oraz czy wszystkie znaczniki formatowania mają swoje odpowiedniki w tekście docelowym. Jeżeli kontrola wykaże nieprawidłowości, pojawi się okno z komunikatem Błędy w dokumentach: Aby przejrzeć i poprawić segmenty, w których program znalazł błędy, klikamy Tak i przechodzimy do zakładki Popraw błędy i usuń ostrzeżenia. Uwaga: Jeżeli chcemy wyeksportować dokument, który edytujemy, nie musimy przechodzić z powrotem do zakładki Projekt. Z menu Projekt wybieramy opcję Eksportuj aktywny dokument. memoq wyeksportuje bieżący dokument do domyślnej lokalizacji eksportu (nie poprosi o wskazanie folderu ani podanie nazwy eksportowanego pliku). 4. Jeżeli nie ma żadnych błędów, które uniemożliwiłyby eksport, program wyeksportuje wszystkie dokumenty do lokalizacji, z której zostały zaimportowane. Podczas eksportu w lokalizacji pliku źródłowego tworzony jest nowy folder, którego nazwa to trzyliterowy skrót nazwy języka docelowego. Dokumenty zostaną zapisane w tym folderze pod nazwami oryginalnych plików (w przypadku języka angielskiego nazwą folderu docelowego będzie eng). 5. Status eksportu dokumentów pokazuje pasek postępu. Po zakończeniu memoq wyświetli odpowiedni komunikat. zintegrowane środowisko tłumaczeniowe memoq Strona 24 z 34

25 6 Odsyłanie tłumaczenia Eksportowanie dokumentów do pliku dwujęzycznego Może się zdarzyć, że klient będzie chciał sprawdzić tłumaczenie w programie memoq. Aby mu to umożliwić, musimy wyeksportować z aplikacji dokumenty dwujęzyczne, które można otworzyć w memoq (pliki te można również dodawać do projektów w taki sam sposób jak dokumenty innego rodzaju). To dwujęzyczne dokumenty w formacie memoq. 1. W zakładce Projekt klikamy Tłumaczenia. Na liście dokumentów zaznaczamy te dokumenty, które chcemy wyeksportować jako pliki dwujęzyczne memoq. Aby zaznaczyć jednocześnie kilka dokumentów, należ przytrzymać wciśnięty przycisk Ctrl, a następnie klikać po kolei nazwy dokumentów. 2. W polu poniżej widoku listy wybieramy opcję Eksportuj plik dwujęzyczny. Gdy wyświetli się okno Kreatora eksportu plików dwujęzycznych, zaznaczamy opcję Plik dwujęzyczny w formacie memoq. Program pozwoli nam wybrać jeden folder dla wszystkich zaznaczonych dokumentów. Otwieranie dokumentu dwujęzycznego memoq przebiega tak samo jak dodawanie go do projektu. W oknie Tłumaczenia zakładki Projekt wybieramy opcję Importuj plik dwujęzyczny widoczną poniżej listy dokumentów. Ważne: memoq może wyeksportować dokument do pliku dwujęzycznego w formacie aplikacji Word lub jako plik z rozszerzeniem XLIFF (XML Localization Interchange File Format). Pliki takie można przetwarzać za pomocą innych narzędzi tłumaczeniowych, takich jak SDL Trados bądź inne edytory tłumaczeń. Program może również wyeksportować dokument do pliku w formacie Rich Text Format (RTF), który będzie zawierał tabelę z tekstem podobną do tabeli tłumaczenia w memoq. Pliki RTF umożliwiają edycję tłumaczeń w programie Microsoft Word, gdy nie mamy dostępu do środowiska tłumaczeniowego, a także późniejszą aktualizację projektu memoq za pomocą zmienionych plików. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Pomocy memoq. Eksportowanie pamięci tłumaczeniowych Klient może poprosić także o przesłanie pamięci tłumaczeniowych stworzonych podczas tłumaczenia. Jeżeli korzysta z innego narzędzia tłumaczeniowego niż memoq, konieczne będzie dostarczenie mu pamięci tłumaczeniowych w standardowym formacie TMX. Pamięć tłumaczeniową eksportujemy do pliku TMX w następujący sposób: 1. Z poziomu zakładki Projekt klikamy Pamięci tłumaczeniowe. Z listy wybieramy pamięć, którą chcemy wyeksportować. 2. Z pola widocznego pod listą pamięci tłumaczeniowych wybieramy opcję Eksportuj do pliku TMX. memoq zapyta o nazwę i lokalizację pliku TMX, który ma zostać utworzony, a następnie wyeksportuje pamięć. Wygenerowany w ten sposób plik TMX można zaimportować do każdego narzędzia tłumaczeniowego obsługującego format TMX, w tym również do programu memoq zainstalowanego na innym komputerze. zintegrowane środowisko tłumaczeniowe memoq Strona 25 z 34

26 7 Praca z pakietem zlecenia 7 Praca z pakietem zlecenia Jeżeli klient także używa memoq, możemy dostać tłumaczenie w postaci pakietu zlecenia. memoq może stworzyć projekt na podstawie pakietu zlecenia, który zawiera dokumenty źródłowe, pamięci tłumaczeniowe, bazy terminologiczne i korpusy LiveDocs wszystko, czego potrzebujemy w projekcie tłumaczeniowym. Jeżeli klient prześle taki pakiet, procedura rozpoczęcia pracy i dostarczenia gotowego tłumaczenia będzie wyglądała nieco inaczej. Tworzenie projektu na podstawie pakietu zlecenia Pakiet zlecenia zazwyczaj otrzymujemy przez . Jest to plik z rozszerzeniem.mqout. Aby stworzyć projekt na podstawie tego pliku, musimy: 1. Zamknąć memoq, jeżeli program jest uruchomiony. 2. Otworzyć wiadomość . Pakiet zlecenia będzie stanowił załącznik do wiadomości. Klikamy podwójnie ikonę pakietu zlecenia. Wygląda ona następująco: 3. memoq uruchomi się automatycznie i wyświetli okno dialogowe Importuj pakiet zlecenia: Uwaga: Nazwa projektu składa się z nazwy projektu źródłowego, nazwy lub identyfikatora użytkownika oraz jego roli. Projekt źródłowy w naszym przykładzie nazywa się Winnie-ille-Pu versioned, nazwa użytkownika to kb, jego rola natomiast to Translator (tłumacz). 4. Gdy klikniemy OK, memoq automatycznie stworzy projekt oraz wyświetli zakładkę Projekt z otwartym oknem Tłumaczenia: zintegrowane środowisko tłumaczeniowe memoq Strona 26 z 34

27 7 Praca z pakietem zlecenia Uwaga: Przed rozpoczęciem pracy należy otworzyć okna Tłumaczenia, LiveDocs, Pamięci tłumaczeniowe oraz Bezy terminologiczne i sprawdzić, czy otrzymaliśmy wszystkie potrzebne dokumenty i zasoby. Następnie możemy wykonać tłumaczenie w standardowy sposób. Ważne: Jeżeli chcemy powrócić do pracy nad projektem, nie musimy kolejny raz importować pakietu zlecenia. Po zaimportowaniu pakietu projekt możemy otwierać z Pulpitu nawigacyjnego tak samo jak każdy inny stworzony przez nas projekt. Rozwiązywanie problemów: Podczas tłumaczenia możemy mieć problem z łączeniem lub dzieleniem segmentów. Menedżer projektu, który stworzył pakiet zlecenia, ma możliwość wyłączenia funkcji łączenia i dzielenia segmentów. Podobne ustawienia mogą sprawić, że nie będziemy widzieć podglądu tłumaczenia lub nie będziemy mogli wyeksportować plików do ich oryginalnego formatu. Odsyłanie gotowego tłumaczenia Jeżeli pracujemy z pakietem zlecenia, musimy odesłać tłumaczenie w pakiecie. Aby stworzyć taki pakiet, należy przejść do okna Tłumaczenia w zakładce Projekt, a następnie kliknąć opcję Deliver/return (Odeślij/zwróć) widoczną pod listą dokumentów. memoq zapisze plik z rozszerzeniem.mqback. Plik ten musimy załączyć do wiadomości, którą wyślemy menedżerowi projektu. Uwaga: Pakiet do odesłania można utworzyć przed ukończeniem pracy. Po wykonaniu pewnej części tłumaczenia (np. po przetłumaczeniu jednego dokumentu) możemy zastosować polecenie Deliver/return, aby zapisać pakiet do odesłania zawierający część projektu. Program memoq na komputerze menedżera projektu na podstawie pliku.mqback rozpozna, że jest to tylko część projektu, i będzie przyjmował dalsze pakiety. zintegrowane środowisko tłumaczeniowe memoq Strona 27 z 34

28 8 Praca z projektami serwerowymi 8 Praca z projektami serwerowymi Może się zdarzyć, że będziemy pracować nad projektem serwerowym, który zamieszczono na serwerze memoq. memoq może uzyskać dostęp do projektów i zasobów znajdujących się na serwerach memoq za pośrednictwem Internetu. Zazwyczaj zlecenie tego typu otrzymujemy przez . Wiadomość zawiera najczęściej opis zadania. Aby rozpocząć pracę nad projektem online, potrzebujemy następujących danych: adresu internetowego (URL) serwera (przykład: memoq.translationcompany.com); nazwy użytkownika; hasła; nazwy projektu, nad którym będziemy pracować. Możemy także otrzymać automatycznie wygenerowaną wiadomość z serwera memoq, która zawiera plik z opisem zadania. W pliku tym znajdują się informacje o adresie serwera, nazwie użytkownika oraz nazwie projektu, nad którym będziemy pracować. Musimy jednak uzyskać hasło od menedżera projektu. Rozpoczęcie pracy: sprawdzanie dostępności projektu serwerowego Aby rozpocząć pracę nad projektem serwerowym, musimy sprawdzić, czy mamy wspomniane informacje, a także wykonać wymienione niżej czynności. Ważne: Dostępność projektu serwerowego należy sprawdzić tylko raz, przed rozpoczęciem pracy nad projektem. Nie należy powtarzać tego kroku, gdy wykonaliśmy już część pracy i po prostu chcemy wrócić do projektu. Po sprawdzeniu dostępności projektu serwerowego możemy zamykać go i otwierać w Pulpicie nawigacyjnym tak jak każdy własnoręcznie stworzony projekt. 1. Uruchamiamy memoq. Na Pulpicie nawigacyjnym wybieramy Sprawdź dostępność projektu serwerowego. Możemy także wybrać polecenie Sprawdź dostępność projektu serwerowego z menu Projekt. memoq wyświetli okno dialogowe Sprawdź dostępność projektu serwerowego: zintegrowane środowisko tłumaczeniowe memoq Strona 28 z 34

29 8 Praca z projektami serwerowymi 2. Do pola tekstowego Adres URL serwera należy przepisać lub wkleić adres serwera, a następnie kliknąć Wybierz. 3. Jeżeli łączymy się z serwerem po raz pierwszy, memoq wyświetli okno dialogowe Wpisz nazwę użytkownika i hasło: Wprowadzamy odpowiednie dane do pól Nazwa użytkownika i Hasło. Są to dane, które otrzymaliśmy od menedżera projektu. Uwaga: Jeżeli wcześniej łączyliśmy się z tym samym serwerem, program nie poprosi nas o podanie nazwy użytkownika ani hasła. memoq zapisuje te dane w ustawieniach po pierwszym połączeniu z serwerem. 4. Program wyświetli listę projektów dostępnych na serwerze. Uwaga: Wszystkie projekty na liście zawierają jedno lub więcej zadań, do których jesteśmy przypisani. Projekty, w których nie bierzemy udziału, nie zostaną wyświetlone. Wybieramy z listy nazwę projektu, nad którym chcemy pracować, i klikamy OK. Program pobiera dokumenty i zasoby z serwera oraz tworzy kopię projektu na naszym komputerze, a następnie wyświetla zakładkę Projekt z otwartym oknem Tłumaczenia. Używanie pliku z opisem projektu do sprawdzenia dostępności projektu serwerowego Jeżeli otrzymaliśmy wiadomość z plikiem zawierającym opis projektu, możemy rozpocząć pracę w łatwiejszy sposób: 1. Zamykamy memoq, jeżeli program jest uruchomiony. Otwieramy otrzymaną wiadomość: będzie do niej załączony plik. Plik ma rozszerzenie.mqdf, a jego ikona wygląda następująco: zintegrowane środowisko tłumaczeniowe memoq Strona 29 z 34

30 8 Praca z projektami serwerowymi 2. Klikamy dwukrotnie ikonę lub nazwę pliku. memoq uruchomi się automatycznie i wyświetli okno dialogowe Wpisz nazwę użytkownika i hasło: Wprowadzamy odpowiednie hasło w polu tekstowym Hasło i klikamy OK. 3. memoq wyświetli okno dialogowe Sprawdź dostępność projektu serwerowego, w którym będzie już zaznaczona nazwa projektu: 4. Klikamy OK. memoq pobierze dokumenty źródłowe i połączy się z zasobami zamieszczonymi na serwerze, a następnie wyświetli zakładkę Projekt dla pobranego projektu. Praca nad projektem serwerowym Po sprawdzeniu dostępności projektu serwerowego memoq tworzy jego kopię lokalną na naszym komputerze. Projekt możemy otwierać i zapisywać tak samo jak wszystkie inne stworzone przez nas projekty. Istnieje jeden wyjątek: gdy otwieramy lokalną kopię projektu serwerowego, memoq łączy się z serwerem i pobiera zmiany. Program wysyła także na serwer zmiany, których dokonaliśmy w dokumentach. Gdy zamkniemy projekt, memoq ponownie połączy się z serwerem i zapisze wprowadzone przez nas zmiany, a także pobierze zmiany, których dokonały inne osoby. zintegrowane środowisko tłumaczeniowe memoq Strona 30 z 34

31 8 Praca z projektami serwerowymi Projekty serwerowe z dokumentami online (live documents) oraz z dokumentami lokalnymi (desktop documents) Od opisanej powyżej sytuacji istnieją wyjątki. W memoq można stworzyć dwa rodzaje projektów serwerowych: jeden obsługuje dokumenty online (live documents), drugi dokumenty lokalne (desktop documents). Określenie dokumenty online oznacza, że nie pracujemy na lokalnej kopii plików: gdy wprowadzamy tłumaczenie i zatwierdzamy segment, zostaje on zapisany bezpośrednio na serwerze. Aby pracować nad projektem serwerowym z dokumentami online, połączenie z serwerem memoq musi być cały czas aktywne. Oznacza to, że potrzebujemy stałego łącza internetowego. Określenie dokumenty lokalne oznacza, że pracujemy na lokalnej kopii plików, a zmiany musimy zapisywać na serwerze tylko co jakiś czas. Pobieramy także zmiany wprowadzone przez innych użytkowników. Robimy to za pomocą jednego polecenia: Synchronizuj. Gdy pracujemy nad projektem serwerowym z dokumentami lokalnymi, nie musimy utrzymywać połączenia z serwerem memoq przez cały czas. Możemy kontynuować pracę, nawet gdy nie mamy połączenia internetowego. Decyzji o tym, czy będziemy pracować z dokumentami online, czy z lokalnymi, nie możemy podjąć sami. Wyboru dokonuje menedżer projektu, gdy zapisuje projekt na serwerze. Synchronizacja projektów serwerowych z dokumentami lokalnymi Podczas zamykania kopii projektu serwerowego memoq zapyta, czy chcemy zsynchronizować ją z wersją nadrzędną zapisaną na serwerze. Zalecane jest kliknięcie odpowiedzi Tak: funkcja ta działa jak zapisywanie swojej pracy pod koniec dnia. Gdy zsynchronizujemy naszą pracę z serwerem, menedżer projektu będzie mógł prześledzić nasz postęp i zobaczyć tłumaczenie. Uwaga: Jeżeli część naszego tłumaczenia została już zsynchronizowana z serwerem, inne osoby mogą również uzyskać dostęp do tego samego dokumentu i pracować nad nim. Może to być np. weryfikator, który otworzy tłumaczenie i zacznie je sprawdzać, zanim ukończymy całą pracę. Tłumaczenie możemy także synchronizować ręcznie. Przechodzimy do okna Tłumaczenia w zakładce Projekt i zaznaczamy jeden lub więcej dokumentów. Klikamy zaznaczenie prawym przyciskiem myszy i wybieramy funkcję Zsynchronizuj dokument. memoq zapisze na serwerze nasze zmiany oraz pobierze zmiany wprowadzone przez innych użytkowników. Uwaga: Gdy synchronizujemy dokumenty, część naszej pracy może zostać nadpisana przez zmiany pobrane z serwera. Może się zdarzyć, że weryfikator wprowadzi zmiany, które mają pierwszeństwo wobec naszej wersji. memoq zasygnalizuje za pomocą znaków zmiany, że segment pochodzi z serwera i nie zawiera już naszego tekstu. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Pomocy memoq. Rozwiązywanie problemów: Podczas tłumaczenia możemy mieć problem z łączeniem lub dzieleniem segmentów. Menedżer projektu, który zapisał projekt na serwerze, ma możliwość wyłączenia funkcji łączenia i dzielenia segmentów. Podobne ustawienia mogą sprawić, że nie będziemy widzieć podglądu tłumaczenia lub nie będziemy mogli wyeksportować plików do ich oryginalnego formatu. zintegrowane środowisko tłumaczeniowe memoq Strona 31 z 34

32 8 Praca z projektami serwerowymi Odsyłanie gotowej pracy Po zakończeniu tłumaczenia musimy powiadomić menedżera projektu o tym, że ukończyliśmy pracę nad wybranymi dokumentami bądź całym projektem. Robimy to w następujący sposób: 1. Przechodzimy do okna Tłumaczenia w zakładce Projekt. 2. Zaznaczamy dokumenty, które chcemy odesłać. Aby wybrać wszystkie dokumenty, wciskamy klawisze Ctrl+A. 3. Klikamy opcję Deliver/return (Odeślij/zwróć) widoczną poniżej listy dokumentów. Z tego polecenia możemy skorzystać jedynie wówczas, gdy zatwierdzono wszystkie segmenty w zaznaczonych dokumentach. Jeżeli tak nie jest, memoq wyświetli komunikat ostrzegawczy: 4. Jeżeli zatwierdziliśmy wszystkie segmenty, memoq zapisze nasze zmiany na serwerze, o ile jest to wymagane, a także powiadomi menedżera projektu o tym, ze tłumaczenie zostało ukończone. zintegrowane środowisko tłumaczeniowe memoq Strona 32 z 34

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika ABBYY FineReader 11 2011 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań po stronie ABBYY. Oprogramowanie opisane w tym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca aktualizacji programu z wersji 5.0 lub 6.0 do wersji 6.2

Instrukcja dotycząca aktualizacji programu z wersji 5.0 lub 6.0 do wersji 6.2 zintegrowane środowisko tłumaczeniowe Instrukcja dotycząca aktualizacji programu z wersji 5.0 lub 6.0 do wersji 6.2 2004-2013 Kilgray Translation Technologies Wszelkie prawa zastrzeżone. Tłumaczenie: GET

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18 Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Spis treści Przed rozpoczęciem............................... 1 Skróty i konwencje...................................

Bardziej szczegółowo

Program do optycznego rozpoznawania znaków. ABBYY FineReader. Wersja 7.0 Podręcznik użytkownika. 2003 ABBYY Software Ltd

Program do optycznego rozpoznawania znaków. ABBYY FineReader. Wersja 7.0 Podręcznik użytkownika. 2003 ABBYY Software Ltd Program do optycznego rozpoznawania znaków ABBYY FineReader Wersja 7.0 Podręcznik użytkownika 2003 ABBYY Software Ltd Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Faktury Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

WF Mag dla Windows. Zaczynamy!

WF Mag dla Windows. Zaczynamy! WF Mag dla Windows Zaczynamy! WF Mag dla Windows Spis treści O CZYM JEST TA KSIĄŻKA... 5 I STALACJA PROGRAMU... 7 ODROBINA TEORII... 7 Organizacja danych w WF Magu dla Windows... 9 Dlaczego instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Faktury Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Oprogramowanie serii MP www.binsoft.pl Marzec 2015!1 Wstęp 6 Jakie funkcje posiadają programy MP? 7 System BSX 12 Moduły 13 Wersje programów 15 Licencjonowanie 16 Aplikacje dedykowane

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

asc Plan Lekcji - Pomoc online asc Plan Lekcji - Pomoc online

asc Plan Lekcji - Pomoc online asc Plan Lekcji - Pomoc online Spis treści asc Plan Lekcji... 1 1 Wstęp... 1 1.1 Po co jest strona z pomocą?... 1 1.2 Pobieranie nowszych wersji i instalacja... 1 1.3 Wymagania systemowe... 1 1.4 Jak sprawdzić, którą wersję programu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika Wersja polska: www.sirtom.pl 2013 Spis treści Witamy w programie Activity Monitor... 3 Szybki start... 4 Dodatkowe uwagi odnośnie instalacji:...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony

Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony Zanim rozpoczniesz... 2 Wymagania techniczne... 2 Ograniczenia wersji demonstracyjnej... 2 Skróty klawiszowe... 2 Obsługa drukarek

Bardziej szczegółowo

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Drodzy Studenci! W niniejszej publikacji zaprezentowany jest materiał do ćwiczeń z technologii informacyjnej

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 2 Pomoc dla programu ILUO Faktura Spis treści Rozdział I 5 Wstęp 1. Informacje... ogólne 5... 5 Dlaczego oprogram ow anie ILUO... 5 Now y standard produkcji oprogram ow ania... 6

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU Podręcznik z ćwiczeniami dla ucznia FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI Warszawa 2009 Wydawca: Fundacja Wspomagania Wsi Opracowanie: Dorota Pronobis Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Spis Treści I Instalacja 5 1 Wymagania... 5 2 Instalacja... 6 3 Konfiguracja... serwisu licencji Mobile 11 II Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 8.00

Podręcznik użytkownika wersja 8.00 wersja 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Ograniczona gwarancja Norman gwarantuje, że załączona płyta CD-ROM lub DVD oraz dokumentacja nie zawierają

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA CafeFirma - Magazyn 2 Multi PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA I CafeFirma - Magazyn 2 Multi Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie 4 Rozdział 2. Wymagania 5 Rozdział 3. Instalacja i logowanie do programu 5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA 1 2 1.Wstęp...4 2.Instalacja...5 2.1 Instalacja z CD (wersja płatna)...5 2.1 Instalacja z pliku pobranego z internetu...5 2.3 Instalacja wersji jednostanowiskowej...5 2.4 Uaktualnienie...5

Bardziej szczegółowo

Lunar Program powiększający Wersja 7.0

Lunar Program powiększający Wersja 7.0 Lunar Program powiększający Wersja 7.0 dla Systemów Operacyjnych Microsoft Windows Copyright 1998-2006 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ Wielka Brytania Tel:

Bardziej szczegółowo

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Spis treści O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21 Część I Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Rozdział 1. Krótki przegląd środowiska Visual Studio 2008... 27 Oczekiwane

Bardziej szczegółowo

mfaktura pomoc do programu

mfaktura pomoc do programu mfaktura pomoc do programu Spis treści Dokumenty sprzedaży...3 Tworzenie Nowego dokumentu sprzedaży...3 Zakładka Właściwości...4 Zakładka Nabywca/Płatnik...9 Zakładka Odbiorca...13 Zakładka Towary/Usługi...16

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika G Data Security 2015 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

U Instrukcja obsługi

U Instrukcja obsługi U Instrukcja obsługi Spis treści Ważne informacje...7 Android co i dlaczego?...8 Aplikacje...8 Czynności przygotowawcze...9 Przygotowanie telefonu do pracy...9 Włączanie i wyłączanie telefonu...11 Kreator

Bardziej szczegółowo