WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 13 grudnia 2004 r. Nr 192

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 13 grudnia 2004 r. Nr 192"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 13 grudnia 2004 r. Nr 192 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 2597 Nr XXI/106/04 Rady Miasta Kolno z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych 2598 Nr XXI/107/04 Rady Miasta Kolno z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku 2599 Nr XXI/108/04 Rady Miasta Kolno z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzoru informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny 2600 Nr XXI/109/04 Rady Miasta Kolno z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzoru informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny 2601 Nr XXI/110/04 Rady Miasta Kolno z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2004 r Nr XXI/112/04 Rady Miasta Kolno z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie stawek opłaty targowej, zasad jej poboru oraz określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso 2603 Nr XXI/113/04 Rady Miasta Kolno z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska 2604 Nr XXI/114/04 Rady Miasta Kolno z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie zwolnień od opłaty od zgłoszenia o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 2605 Nr XXI/117/04 Rady Miasta Kolno z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania 2606 Nr XXI/118/04 Rady Miasta Kolno z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej 2607 Nr XVII/114/04 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy 2608 Nr XVII/116/04 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 r. przyjętej do wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Turośń Kościelna w 2005 r Nr XVII/117/04 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2004 r., przyjętej do wymiaru podatku leśnego na terenie gminy Turośń Kościelna w 2005 r Nr XVII/118/04 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Turośń Kościelna na 2005 r

2 Województwa Podlaskiego Nr Poz Nr XVII/119/04 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Turośń Kościelna 2612 Nr XVII/120/04 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w gminie Turośń Kościelna w 2005 r Nr XVII/121/04 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Turośń Kościelna na 2005 r Nr XVII/122/04 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów obowiązujących na terenie gminy Turośń Kościelna w roku Nr XVII/123/04 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie zwolnień w podatku od posiadania psów obowiązujących na terenie gminy Turośń Kościelna w roku Nr XVII/125/04 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej 2617 Nr XXIII/110/04 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/142/2000 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, poboru podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 2618 Nr XXV/121/04 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005 r Nr XXV/122/04 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów 2620 Nr XXV/123/04 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych 2621 Nr XXV/124/04 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru 2622 Nr XXV/125/04 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r UCHWAŁA NR XXI/106/04 RADY MIASTA KOLNO z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych 1) (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 96, poz.

3 Województwa Podlaskiego Nr Poz , Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966; z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291) Rada Miasta uchwala, co następuje: 1. Określa się następujące roczne stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy: 1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 1), o masie całkowitej: a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 580 zł, b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie zł, c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton zł; 2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 1), o masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton 2.452,80 zł; 3) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 1), o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony do poniżej 12 ton zł; 4) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 1), o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: a) do 36 ton włącznie 1.937,76 zł, b) powyżej 36 ton 2.548,65 zł; 5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 1), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton do poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) zł; 6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 1) (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą: a) do 36 ton włącznie zł, b) powyżej 36 ton zł; 7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 1), o ilości miejsc do siedzenia: a) mniej niż 30 miejsc zł, b) równej lub wyższej niż 30 miejsc zł. 2. Pobór podatku od środków transportowych prowadzony będzie w kasie Urzędu Miasta Kolno lub na rachunek Urzędu Miasta. 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

4 Województwa Podlaskiego Nr Poz i Traci moc uchwała Rady Miasta Kolno Nr XII/56/03 z dnia 11 grudnia 2003 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych. (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 132, poz. 2671). 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Robert Suchodolski UCHWAŁA NR XXI/107/04 RADY MIASTA KOLNO z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku. Na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1) (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966; z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291) Rada Miasta uchwala, co następuje: 1. Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości w następującej wysokości: 1) od 1 m 2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części 0,52 zł; 2) od 1 m 2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 17,50 zł; 3) od 1 m 2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części: a) budynki gospodarcze 5,70 zł, b) garaże i inne budynki nie związane z działalnością gospodarczą 5,80 zł, c) zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 5,80 zł; 4) od 1 m 2 powierzchni użytkowej budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 3,50 zł; 5) od 1 m 2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 8,06 zł; 6) od budowli 2 % ich warości; 7) od 1 m 2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,64 zł; 8) od 1 m 2 powierzchni gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,18 zł;

5 Województwa Podlaskiego Nr Poz i ) od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3,40 zł Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki, budowle i grunty miejskich placówek kultury, pomocy społecznej i sportowych. 2. Zwolnienia przewidziane w ust. 1 dotyczą gruntów, budynków i budowli zajmowanych na cele własne. 3. Pobór podatku od nieruchomości osób fizycznych prowadzony będzie w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kolno. 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kolno. 5. Traci moc uchwała Nr XII/54/03 Rady Miasta Kolno z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 132, poz. 2669). 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Robert Suchodolski UCHWAŁA NR XXI/108/04 RADY MIASTA KOLNO z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzoru informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) w związku z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431; z 1994 r. Nr 1, poz. 3; z 1996 r. Nr 91, poz. 409; z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 137, poz. 926; z 1998 r. Nr 108, poz. 681; z 2001 r. Nr 81, poz. 875; z 2002 r. Nr 200, poz. 1680; z 2003 r. Nr 110, poz. 1039, Nr 162, poz. 1568) Rada Miasta uchwala, co następuje: 1. Ustala się wzór informacji o gruntach stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się wzór deklaracji w sprawie podatku rolnego stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

6 Województwa Podlaskiego Nr Poz Traci moc uchwała Nr II/14/02 Rady Miasta Kolno z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 79, poz. 1604) 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Robert Suchodolski... ( Nr ewidencji komputerowej ) Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/108/04 Rady Miasta Kolno z dnia 30 listopada 2004 r. Numer Identyfikacji Podatkowej (właściciel) (współwłaściciel) Położenie nieruchomości i Nr działek INFORMACJA O GRUNTACH Numer księgi wieczystej Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z póżń. zm.) Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Osobami fizyczne (współwłaściciele lub współposiadacze) w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego. Burmistrz Miasta właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów Miejsce składania: A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI 3. Burmistrz Miasta Kolno Kolno ul. Wojska Polskiego 20 B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 4. Rodzaj składającego informację (zaznaczyć właściwą pozycję) 1. właściciel 2. współwłaściciel 5, Nazwisko, pierwsze imię 6. Imię ojca, imię matki 7. Numer PESEL B.2 ADRES ZAMIESZKANIA 8. Kraj 9.Województwo 10. Powiat. 11. Gmina 12. Ulica 13. Numer domu/ Numer lokalu 14. Miejscowość 15. Kod pocztowy 16. Poczta C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI 17. Okoliczności (zaznaczyć właściwą pozycję) 1. Informacja Korekta informacji

7 Województwa Podlaskiego Nr Poz D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi) Klasy użytków wynikające z ewidencji gruntów Powierzchnia gruntów w hektarach fizycznych Klasy użytków wynikające z ewidencji gruntów Powierzchnia gruntów w hektarach fizycznych Grunty orne Użytki zielone I I II II IIIa III IIIb IV IVa V IVb VI V VI Pz VI Grunty pod stawami RVI Rz a) zarybione łososiem, trocią, Sady I II IIIa IIIb IVa IVb V VI VI Rz Ogółem powierzchnia gruntów w hektarach fizycznych: głowacicą, palią i pstrągiem b) zarybione innymi gatunkami ryb niż w poz. a) c) grunty pod stawami niezarybionymi Rowy Grunty zadrzewione i zakrzaczone położone na UR Nieużytki E. INNE ZWOLNIENIA W PODATKU ROLNYM OGÓŁEM: Powierzchnia w ha fizycznych F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 18. Imię 19. Nazwisko 20. Data wypełnienia (dzień miesiąc rok) 21. Podpis składającego zeznanie/ osoby reprezentującej składającego G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 22. Uwagi organu podatkowego 23. Identyfikator przyjmującego formularz 24. Podpis przyjmującego formularz

8 Województwa Podlaskiego Nr Poz Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/108/04 Rady Miasta Kolno z dnia 30 listopada 2004 r. DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY Położenie nieruchomości i Nr działek Numer księgi wieczystej Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce składania: Na rok Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późń. zm. ) Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi bądź innymi jednostkami, osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Osobami fizyczne (współwłaściciele lub współposiadacze z osobami prawnymi, bądź innymi jednostkami), osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego. Burmistrz Miasta właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 3. Burmistrz Miasta Kolno Kolno ul. Wojska Polskiego 20 B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić) * dotyczy składającego deklarację nie będącego osoba fizyczną ** dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 4. Rodzaj składającego informację (zaznaczyć właściwą pozycję) 1.Osoba fizyczna 2. Osoba prawna 3. Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 4. Spółka nie mająca osobowości prawnej 5. Nazwa pełna / Nazwisko, pierwsze imię 6. Nazwa skrócona / Imię ojca, imię matki 7. Identyfikator REGON / Numer PESEL B.2 ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA 8. Kraj 9.Województwo 10. Powiat. 11. Gmina 12. Ulica 13. Numer domu/ Numer lokalu 14. Miejscowość 15. Kod pocztowy 16. Poczta C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI 17. Okoliczności (zaznaczyć właściwą pozycję) 1. Deklaracja roczna 2. Korekta deklaracji rocznej D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi) Klasy użytków Klasy użytków wynikające z wynikające z ewidencji gruntów ewidencji gruntów Grunty orne I II IIIa IIIb Powierzchnia gruntów w hektarach fizycznych Powierzchnia gruntów w ha przeliczeniow ych Powierzchnia gruntów w ha przeliczeniow ych do podatku Użytki zielone I II III IV Powierzchnia gruntów w hektarach fizycznych Powierzchnia gruntów w ha przeliczeniow ych Powierzchnia gruntów w ha przeliczeniow ych do podatku

9 Województwa Podlaskiego Nr Poz IVa IVb V VI RVI Rz Sady I II IIIa V VI VI Pz Grunty pod stawani a) zarybione łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem b) zarybione innymi gatunkami ryb niż w poz. a) c) grunty pod stawami niezarybionymi Rowy Grunty zadrzewione i zakrzaczone położone na UR IIIb Nieużytki IVa IVb V VI VI Rz Powierzchnia gruntów pod działami specjalnymi: Ogółem powierzchnia gruntów w hektarach fizycznych: Ogółem powierzchnia gruntów w ha przeliczeniowych: Ogółem powierzchnia gruntów w ha przeliczeniowych do podatku: D. 1 GRUNTY PODLEGAJĄCA OPODATKOWANIU 1. Powierzchnia ha przeliczeniowych do podatku ha 2. Cena 1q żyta zł 3. Podatek naliczony (2,5 q x poz. 2 x poz. 1) zł D. 2 ULGI W PODATKU ROLNYM 1. Z tytułu nabycia gruntów, zagospodarowania nieużytków zł 2. Inwestycyjne zł 3. Górskie zł 4. Inne zł RAZEM: zł D. 3 INNE ZWOLNIENIA W PODATKU ROLNYM OGÓŁEM: E. PODATEK DO ODPROWADZENIA NA RACHUNEK MIASTA 1. D.1 D.2 D.3 zł

10 Województwa Podlaskiego Nr Poz i 2600 F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 18. Imię 19. Nazwisko 20. Data wypełnienia (dzień miesiąc rok) 21. Podpis składającego zeznanie/ osoby reprezentującej składającego G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 22. Uwagi organu podatkowego 23. Identyfikator przyjmującego formularz 24. Podpis przyjmującego formularz UCHWAŁA NR XXI/109/04 RADY MIASTA KOLNO z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzoru informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny Na podstawie art 18 ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826), Rada Miasta uchwala, co następuje: 1. Ustala się wzór informacji o lasach stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się wzór deklaracji na podatek leśny stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 4. Traci moc uchwała Nr II/13/02 Rady Miasta Kolno z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 79, poz. 1603) 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Robert Suchodolski

11 Województwa Podlaskiego Nr Poz (Nr ewidencji komputerowej) Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/109/04 Rady Miasta Kolno z dnia 30 listopada 2004 r. Numer identyfikacji podatkowej: 1)... (właściciel) 2)... (współwłaściciel) INFORMACJA O LASACH Położenie nieruchomości i Nr działek Numer księgi wieczystej Podstawa prawna: Składający: Termin składania Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz.1682). Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.: Osoby fizyczne (współwłaściciele lub współposiadacze) w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego. Burmistrz Miasta właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów. Miejsce składania: A.MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI 3. Burmistrz Miasta Kolno ul. Wojska Polskiego 20, Kolno B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 4. Rodzaj składającego informacje (zaznaczyć właściwą pozycję) 1. właściciel 2. Współwłaściciel 5. Nazwisko, pierwsze imię 6. Imię ojca, imię matki 7. Numer PESEL B. 2 ADRES ZMIESZKANIA 8. Kraj 9. Województwo 10. Powiat 11. Gmina 12. Ulica 13. Nr domu/numer lokalu 14. Miejscowość 15. Kod pocztowy 16. Poczta C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI 17. Okoliczności (zaznaczyć właściwą pozycje) 1. Informacja 2. Korekta informacji D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi) Wyszczególnienie Powierzchnia lasów w ha fizycznych 18. Lasy 19. powierzchnia ogółem: 20. Lasy z drzewostanem 21. powyżej 40 lat do 40 lat włącznie 22. Użytki ekologiczne Lasy ochronne Rezerwaty przyrody i parki narodowe Lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków 29.

12 Województwa Podlaskiego Nr Poz E. INFORMACJA O LASACH ZWOLNIONYCH F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJACEGO INFORMACJĘ Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą 28. Imię 29. Nazwisko 30 Data wypełnienia (dzień miesiącrok) 31. Podpis (pieczęć) składającego/osoby reprezentującej składającego G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 32. Uwagi organu podatkowego 33. Identyfikator przyjmującego formularz 34. Podpis przyjmującego formularz Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/109/04 Rady Miasta Kolno z dnia 30 listopada 2004 r. 1) Numer identyfikacji podatkowej składającego deklarację DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY Na. Rok Położenie nieruchomości i Nr działek... Numer księgi wieczystej... Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 października 2002 r., o podatku leśnym (Tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz.1682). Składający: Termin składania: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi bądź innymi jednostkami, osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi, posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Osoby fizyczne (współwłaściciele lub współposiadacze z osobami prawnymi, bądź innymi jednostkami), osoby prawne, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego. Burmistrz Miasta właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów. Miejsce składania A.MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

13 Województwa Podlaskiego Nr Poz Burmistrz Miasta Kolno ul. Wojska Polskiego 20, Kolno B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić) * Dotyczy składającego deklarację nie będącego osobą fizyczną ** dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczna B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą pozycję) 1. osoba fizyczna 2. osoba prawna 3. jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 4. Spółka nie mająca osobowości prawnej 5. Nazwa pełna / Nazwisko, pierwsze imię 6. Nazwa skrócona / Imię ojca, imię matki 7. Identyfikator REGON / Numer PESEL B. 2 ADRES SIEDZIBY / ADRES ZMIESZKANIA 8. Kraj 9. Województwo 10. Powiat 11. Gmina 12. Ulica 13. Nr domu/numer lokalu 14. Miejscowość 15. Kod pocztowy 16. Poczta C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI 17. Okoliczności (zaznaczyć właściwą pozycje) 1. Deklaracja roczna 2. Korekta deklaracji rocznej D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi) Wyszczególnienie Powierzchnia lasów w ha fizycznych 18. Lasy powierzchnia ogółem: 20. Lasy z drzewostanem powyżej 40 lat do 40 lat włącznie Użytki ekologiczne Lasy ochronne Rezerwaty przyrody i parki narodowe Lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków D.1. POWIERZCHNIA LASÓW PODLEGAJĄCA OPODATKOWANIU (las z drzewostanem powyżej 40 lat) 30. Cena 1 m3 drewna zł/m3 32. Podatek naliczony (0,220 m3 x poz. 30) zł D.2. POWIERZCHNIA LASÓW PODLEGAJĄCA OPODATKOWANIU (lasy chronione, lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych)) 34. Cena 1 m3 drewna zł/m3 36. Podatek naliczony (0,220 m3 x poz. 35 x 50 %) zł D.3. PODATEK DO ODPROWADZENIA NA RACHUNEK MIASTA (poz poz. 37) zł

14 Województwa Podlaskiego Nr Poz i 2601 E. INFORMACJA O LASACH ZWOLNIONYCH F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJACEGO INFORMACJĘ Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą 28. Imię 29. Nazwisko 30 Data wypełnienia (dzieńmiesiącrok) 31. Podpis (pieczęć) składającego/osoby reprezentującej składającego G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 32. Uwagi organu podatkowego 33. Identyfikator przyjmującego formularz 34. Podpis przyjmującego formularz UCHWAŁA NR XXI/110/04 RADY MIASTA KOLNO z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2004 r. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 109, art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135) Rada Miasta uchwala, co następuje: Zwiększa się plan dochodów o kwotę zł zgodnie z załącznikiem Nr Zmniejsza się plan dochodów o kwotę zł zgodnie z załacznikiem Nr Zwiększa się plan wydatków o kwotę zł zgodnie z załącznikiem Nr Zmniejsza się plan wydatków o kwotę zł zgodnie z załącznikiem Nr Po dokonanych zmianach: 1) plan dochodów wynosi zł; 2) plan wydatków wynosi zł. 2. Nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie zł przeznacza sie na spłatę pożyczek zaciągniętyh na budowę oczyszczalni ścieków w Kolnie.

15 Województwa Podlaskiego Nr Poz Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie zł są: 1) wolne środki w kwocie zł; 2) kredyt długoterminowy w wysokości zł na dokończenie budowy hali sportowej oraz segmentu "D" gimnazjum w Kolnie. 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 5. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Robert Suchodolski Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/110/04 Rady Miasta Kolno z dnia 30 listopada 2004 r. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOLNO NA 2004 R. dział rozdział paragraf treść stan na dzień stan na dzień zmiana ogółem ogółem ogółem 750 administracja publiczna pozostała działalność wpływy z różnych dochodów dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych podatek od spadków i darowizn różne rozliczenia różne rozliczenia finansowe pozostałe odsetki oświata i wychowanie pozostała działalność

16 Województwa Podlaskiego Nr Poz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) pomoc społeczna świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) pozostała działalność dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ogółem Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/110/04 Rady Miasta Kolno z dnia 30 listopada 2004 r. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOLNO NA 2004 R. Dział Rozdział Paragraf Treść Stan na Dzień Stan na Dzień Zmiana Ogółem Ogółem Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze

17 Województwa Podlaskiego Nr Poz i Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Administracja publiczna Pozostała działalność Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na fundusz pracy Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Gimnazja Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenie zdrowotne Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Świadczenia społeczne Pozostała działalność Świadczenia społeczne Ogółem UCHWAŁA NR XXI/112/04 RADY MIASTA KOLNO z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie stawek opłaty targowej, zasad jej poboru oraz określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,

18 Województwa Podlaskiego Nr Poz Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1) (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966; z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i poz. 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291) Rada Miasta uchwala, co następuje: 1. Miejscami wyznaczonymi do prowadzenia handlu na terenie miasta Kolno są targowisko przy ul. Targowej oraz miejsca wyznaczone do handlu przy ul. Żeromskiego, ul. Wojska Polskiego (parking przy stadionie miejskim), przy cmentarzu komunalnym (parking) określone w załączniku Nr 1 niniejszej uchwały. 2. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej od sprzedaży obowiązujące na targowisku w Kolnie przy ulicy Targowej oraz w miejscach wyznaczonych do handlu przy ul. Żeromskiego, ul. Wojska Polskiego (parking przy stadionie miejskim): 1) od sprzedaży na stanowiskach wyznaczonych, za wyjątkiem wymienionych w pkt 2 do 9: a) w dni targowe: za każdy zaczęty 1 mb. linii dostępu do klienta zajętego pod stoisko o długości do 6 mb., 5,00 zł, za każdy zaczęty 1 mb linii dostępu do klienta zajętego pod stoisko o długości powyżej 6 mb., 3,00 zł, b) w pozostałe dni tygodnia: za każdy zaczęty 1 mb. linii dostępu do klienta zajętego pod stoisko o długości do 6 mb., 2,00 zł, za każdy zaczęty 1 mb. linii dostępu do klienta zajętego pod stoisko o długości powyżej 6 mb., 1,5 zł; 2) za każde zaczęte 3 mb stoiska przy handlu ze stołów ustawionych na stałe przez zarządcę targowiska, 8,00 zł; 3) od sprzedaży wyrobów jubilerskich, 15,00 zł; 4) od pozostałej sprzedaży z ręki w małych ilościach, nabiału, jaj, serów, śmietany itp., 3,00 zł; 5) od sprzedaży z wózka lub pojedyńczej skrzynki, 5,00 zł; 6) od każdej wystawionej na sprzedaż sztuki: a) konie powyżej 1 roku 15,00 zł, b) bydło 12,00 zł, c) jałowizna powyżej 6 miesięcy 10,00 zł, d) trzoda chlewna powyżej 60 kg oraz cielęta, owce, źrebięta do 6 mcy 8,00 zł, e) trzoda chlewna do 60 kg 4,00 zł; 7) od sprzedaży w miejscach wyznaczonych do handlu przy cmentarzu komunalnym (parking) za każdy 1 mb. długości terenu zajętego pod stoisko, 8,00 zł; 8) od sprzedaży w miejscach wydzielonych z:

19 Województwa Podlaskiego Nr Poz a) samochodu ciężarowego z przyczepą, naczepą 45,00 zł, b) samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 3,5 t 30,00 zł, c) samochodu ciężarowego o ładowności do 3,5 t 15,00 zł, d) samochodów osobowych 10,00 zł, e) z przyczepy ciągnikowej jednoosiowej 10,00 zł, f) z wozu konnego 8,00 zł; 9) od sprzedaży towarów wyłożonych na placu bez wyznaczonego stanowiska: a) na pow. do 5 m² 10,00 zł, b) na pow. do 10 m² 15,00 zł, c) na pow. od 10 m² do 20m² 30,00 zł. 3. Jako podstawę ustalenia opłat w przypadkach określonych w 2, pkt 1 oraz pkt 7, uwzględnia się całą powierzchnię zajętą przez handlującego, w tym przez stoły, skrzynki, pojazdy itp.,używane do sprzedaży, ekspozycji i magazynowania towarów w obrębie wyznaczonego stanowiska Poboru opłaty targowej dokonuje inkasent bezpośrednio na targowisku na podstawie pokwitowań urzędowych. 2. Dzienna stawka opłaty targowej, określona w 2 pobierana przy sprzedaży na podstawie niniejszej uchwały nie może przekroczyć 579,32 zł Zarządza się pobór opłaty targowej na targowisku przy ulicy Targowej oraz w miejscach wyznaczonych do handlu przy ulicy Żeromskiego i przy cmentarzu komunalnym (parking) przez inkasenta, którym jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kolnie. Wynagrodzenie za inkaso wynosi 85 % pobranych opłat. 2. Zarządza się pobór opłaty targowej w miejscu wyznaczonym do handlu przy ulicy Wojska Polskiego (parking przy stadionie miejskim) przez inkasenta, którym jest Kolneński Dom Kultury w Kolnie. Wynagrodzenie za inkaso wynosi 85 % pobranych opłat. 3. Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez jednostkę prowadzącą targowicę. 4. Inkasent odprowadza co miesiąc w terminie do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc ubiegły pobrane opłaty targowe na rachunek Miasta. 6. Traci moc uchwała II/15/2002 Rady Miasta Kolno z dnia 6 grudnia 2002 roku w sprawie określenia dziannych stawek opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2002 r. Nr 79, poz. 1605), uchwała Nr XII/60/03 Rady Miasta Kolno z dnia 11 grudnia 2003 roku w sprawie wysokości dziennych składek opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2003 r. Nr 132, poz. 2673) i uchwała Nr XVI/85/04 Rady Miasta Kolno z dnia 26 kwietnia 2004 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2004 r. Nr 62, poz. 1024). 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kolno.

20 Województwa Podlaskiego Nr Poz Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Robert Suchodolski Załącznik Nr 1 do uchwały XXI/112/04 Rady Miasta Kolno z dnia 30 listopada 2004 r.

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację DR - 2 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 2. na Rok Podstawa prawna: Składający: Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. O podatku rolnym (tekst jedn. Dz.U.

Bardziej szczegółowo

I. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

I. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce składania: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok INRL-1 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/94/2012 Rady Gminy Drelów z dnia 28 września 2012 r. INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok Podstawa prawna: Składający: Termin składania:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO ¹

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO ¹ Załącznik Nr 1 1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację... INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO ¹ Na 2. Rok... Podstawa prawna: Składający: Ustawa z dnia 12

Bardziej szczegółowo

rok Ustawa z dnia15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz z późn. zm.)

rok Ustawa z dnia15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz z późn. zm.) 1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Damasławek Nr XVII/111/15 z dnia 07.12.2015 r. Numer ewidencyjny pod.(wypełnia organ podatkowy) DR 1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/102/2015 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 23 grudnia 2015 r. 1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informacje ( NIP lub PESEL) INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Załącznik Nr 4do Uchwały Nr XIV/102/11 Rady Gminy Santok z dnia 28.11.2011r. IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/163/2014 RADY GMINY WILCZYCE. z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych

UCHWAŁA NR XXVI/163/2014 RADY GMINY WILCZYCE. z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych UCHWAŁA NR XXVI/163/2014 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/89/16 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 26 lutego 2016 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/89/16 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 26 lutego 2016 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/89/16 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 26 lutego 2016 r. INRL - INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1 Nr telefonu kontaktowego ; e -mail

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Załącznik nr 1 do uchwały XXIX/252/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 grudnia 2012 roku INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO ROK... Podstawa prawna: Składający: Ustawa z

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 1.Numer Identyfikatora Podatkowego składającego deklarację (NIP lub PESEL)* niepotrzebne skreślić... Załącznik Nr 3 do Uchwały nr XI.69.2011 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 listopada 2011 r. DR 1 DEKLARACJA

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklaracjęjeżeli go obowiązuje... Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XX/131/11 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 10 listopada 2011 r. DR 1 DEKLARACJA NA PODATEK

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/103/2011 RADY GMINY ZDUŃSKA WOLA. z dnia 24 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR XIV/103/2011 RADY GMINY ZDUŃSKA WOLA. z dnia 24 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR XIV/103/2011 RADY GMINY ZDUŃSKA WOLA z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce 1. Rok Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t.dz.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVII/521/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2009 roku. INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO ROK... Podstawa prawna: Składający: Ustawa

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 1.Numer Identyfikatora Podatkowego składającego deklarację (NIP lub PESEL)* niepotrzebne skreślić... DR 1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY na 2. Rok... Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU: OD NIERUCHOMOŚCI ROLNEGO LEŚNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU: OD NIERUCHOMOŚCI ROLNEGO LEŚNEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/46/15 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 25 maja 2015 r. 1. Identyfikator podatkowy 1) 2. Nr dokumentu IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU: OD NIERUCHOMOŚCI ROLNEGO LEŚNEGO (zaznaczyć

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 247/XLIII/2014 Rady Gminy Grudusk z dnia 29 października 2014 roku

UCHWAŁA Nr 247/XLIII/2014 Rady Gminy Grudusk z dnia 29 października 2014 roku UCHWAŁA Nr 247/XLIII/2014 Rady Gminy Grudusk z dnia 29 października 2014 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXI/90/2015 Rady Gminy Sochaczew z dnia 16.12.2015 r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia

Bardziej szczegółowo

13. Kraj 14. Województwo 15. Powiat. 16. Gmina 17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lok. 20. Miejscowość 21. Kod pocztowy 22. Poczta 23. Telefon kontaktowy*

13. Kraj 14. Województwo 15. Powiat. 16. Gmina 17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lok. 20. Miejscowość 21. Kod pocztowy 22. Poczta 23. Telefon kontaktowy* IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH, O GRUNTACH ORAZ LASACH

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH, O GRUNTACH ORAZ LASACH Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr I/ 91/2015 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji stosowanych w podatku od nieruchomości, podatku rolnego

Bardziej szczegółowo

7. NIP 8. PESEL 9. PKD/EKD. D.1.2 ADRES ZAMIESZKANIA 13. Kraj 14. Województwo 15. Powiat. 16. Gmina 17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lok.

7. NIP 8. PESEL 9. PKD/EKD. D.1.2 ADRES ZAMIESZKANIA 13. Kraj 14. Województwo 15. Powiat. 16. Gmina 17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lok. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Czerwonak z dnia IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce składania: Ustawa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXXI/293/2013 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 grudnia 2013 r. INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1)

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1) 309 UCHWAŁA Nr III/14/10 Rady Gminy Biskupiec z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie dokonania zmiany w treści uchwały Nr XXXV/236/05 Rady Gminy Biskupiec z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA** 11. Kraj 12. Województwo 13. Powiat

B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA** 11. Kraj 12. Województwo 13. Powiat 1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Otwocka Nr XV/142/11 z dnia 6 grudnia 2011 r. DN 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI na 2. Rok... Podstawa

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 3840 UCHWAŁA NR XIII.63.2015 RADY GMINY BALIGRÓD. z dnia 19 listopada 2015 r.

Rzeszów, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 3840 UCHWAŁA NR XIII.63.2015 RADY GMINY BALIGRÓD. z dnia 19 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 3840 UCHWAŁA NR XIII.63.2015 RADY GMINY BALIGRÓD z dnia 19 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR VIII/ /2015 RADY GMINY FILIPÓW. z dnia 16 listopada 2015 r.

Projekt UCHWAŁA NR VIII/ /2015 RADY GMINY FILIPÓW. z dnia 16 listopada 2015 r. Projekt z dnia 28 października 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR VIII/ /2015 RADY GMINY FILIPÓW z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVI/157 /12 RADY Gminy w Iwkowej z dnia 26 listopada 2012 roku

UCHWAŁA Nr XXVI/157 /12 RADY Gminy w Iwkowej z dnia 26 listopada 2012 roku UCHWAŁA Nr XXVI/157 /12 RADY Gminy w Iwkowej z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości na podatek rolny oraz podatek leśny. Na podstawie art.18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/469/2014 RADY GMINY PABIANICE. z dnia 28 października 2014 r. w sprawie zatwierdzenia druków deklaracji na podatek od nieruchomości

UCHWAŁA NR LVII/469/2014 RADY GMINY PABIANICE. z dnia 28 października 2014 r. w sprawie zatwierdzenia druków deklaracji na podatek od nieruchomości UCHWAŁA NR LVII/469/2014 RADY GMINY PABIANICE z dnia 28 października 2014 r. w sprawie zatwierdzenia druków deklaracji na podatek od nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/138/2015 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 15 grudnia 2015 r. IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Podstawa prawna: Składający:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/140/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU. z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych

UCHWAŁA NR XVI/140/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU. z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych UCHWAŁA NR XVI/40/205 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 6 grudnia 205 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. i art. 42 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 67/XI/15 RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU. z dnia 30 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR 67/XI/15 RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU. z dnia 30 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR 67/XI/15 RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Rok ... ... ADRES ZAMIESZKANIA 15. Kraj 16. Województwo 17. Powiat. 18. Gmina 19. Ulica 20. Numer domu/ lokalu

Rok ... ... ADRES ZAMIESZKANIA 15. Kraj 16. Województwo 17. Powiat. 18. Gmina 19. Ulica 20. Numer domu/ lokalu Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika składającego informację prowadzącego działalność gospodarczą... INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO ¹ Rok... Podstawa prawna: Składający:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVII/481/2014 RADY GMINY PSARY. z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVII/481/2014 RADY GMINY PSARY. z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA NR XLII/481/2014 RADY GMINY PSARY z dnia 30 października 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień podatku od nieruchomości na 2015 r. oraz określenia wzoru informacji i deklaracji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/10/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 grudnia 2010r.

Uchwała Nr III/10/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 grudnia 2010r. Uchwała Nr III/10/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XVI/131/2004 z dnia 26 listopada 2004r. w sprawie : ustalenia wzorów formularzy informacji,

Bardziej szczegółowo

VI. UWAGI: W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w pokoju nr 10.

VI. UWAGI: W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w pokoju nr 10. K A R T A I N F O R M A C Y J N A Zgłoszenie nieruchomości, gruntów rolnych i leśnych do opodatkowania i ustalenie wymiaru podatku od osób fizycznych URZĄD GMINY Organ właściwy: Wójt Gminy Nowe Miasto

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 5 grudnia 2012 r. Poz. 2544 UCHWAŁA NR XXI/135/12 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU. z dnia 28 listopada 2012 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 5 grudnia 2012 r. Poz. 2544 UCHWAŁA NR XXI/135/12 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU. z dnia 28 listopada 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 5 grudnia 2012 r. Poz. 2544 UCHWAŁA NR XXI/135/12 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO I PODATKU LEŚNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO I PODATKU LEŚNEGO POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 1. Identyfikator Załącznik Nr 2 do

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/77/2015 RADY GMINY PURDA. z dnia 13 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/77/2015 RADY GMINY PURDA. z dnia 13 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/77/2015 RADY GMINY PURDA z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ. z dnia r. Projekt z dnia 21 listopada 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ z dnia... 2016 r. w sprawie zmiany do uchwały nr X/269/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO 1.Numer dentyfikacji Podatkowej składającego informację... Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr /54/03 z dnia 10 grudnia 2003 r. R 1 NFORMACJA W SPRAWE PODATKU ROLNEGO na 2. Rok... Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO I LEŚNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO I LEŚNEGO 1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL PESEL w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędacych zarejestrowanymi

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Załącznik nr 1 do uchwały nr XVI/137/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 grudnia 2015 roku INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO ROK... Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/126/2012 Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie. z dnia 20 listopada 2012 r.

Uchwała Nr XXV/126/2012 Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie. z dnia 20 listopada 2012 r. Uchwała Nr XXV/126/2012 Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji podatkowych dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie Na

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA INFORMACJI

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA INFORMACJI Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/97/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 listopada 2015 r. IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Podstawa prawna: 1. Rok Ustawa z

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO I PODATKU LEŚNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO I PODATKU LEŚNEGO POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Identyfikator INRL - 1 Załącznik

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO. 1. Rok. 3. Imię ojca 4. Imię matki 5. Data urodzenia 6. NIP 7. Pesel 9.

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO. 1. Rok. 3. Imię ojca 4. Imię matki 5. Data urodzenia 6. NIP 7. Pesel 9. Załącznik Nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Zatory Nr 78/XIII/2015 z dnia 30 listopada 2015r Podstawa prawna: Składający: INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO na Ustawa z dnia 12 stycznia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/190/13 RADY GMINY KWIDZYN. z dnia 25 października 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXV/190/13 RADY GMINY KWIDZYN. z dnia 25 października 2013 r. UCHWAŁA NR XXXV/190/13 RADY GMINY KWIDZYN z dnia 25 października 2013 r. w sprawie wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/63/15 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY. z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/63/15 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY. z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR /63/15 RADY MEJSKEJ CHEŁMŻY z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru informacji w sprawie podatku rolnego oraz wzoru deklaracji na podatek rolny. Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/195/2012 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/195/2012 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XX/195/2012 RADY MEJSKEJ W KORFANTOWE z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy: informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny Na podstawie art. 6a ust. 11 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZENNK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKEGO Katowice, dnia 17 grudnia 2014 r. Poz. 6571 UCHWAŁA NR 15//2014 RADY GMNY KONOPSKA z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek rolny i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/96/2011 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM. z dnia 30 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR XVII/96/2011 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM. z dnia 30 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR XVII/96/2011 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/55/2015 RADY GMINY BIELAWY. z dnia 25 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/55/2015 RADY GMINY BIELAWY. z dnia 25 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XV/55/2015 RADY GMINY BIELAWY zmieniająca uchwałę Nr XXIV/127/2012 Rady Gminy Bielawy z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji w sprawie podatku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/275/2014 RADY GMINY PIONKI. z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

UCHWAŁA NR XLV/275/2014 RADY GMINY PIONKI. z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych UCHWAŁA NR XLV/275/2014 RADY GMINY PIONKI z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Nr XLIII/409/05 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 listopada 2005 roku. Rada Miejska w Chrzanowie. u c h w a l a

U c h w a ł a Nr XLIII/409/05 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 listopada 2005 roku. Rada Miejska w Chrzanowie. u c h w a l a U c h w a ł a Nr XLIII/409/05 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie określenia wzorów formularzy do celów podatkowych. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/45/15 RADY GMINY GRODZISK. z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

UCHWAŁA NR VIII/45/15 RADY GMINY GRODZISK. z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. UCHWAŁA NR VIII/45/15 RADY GMINY GRODZISK z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 grudnia 2017 r. Poz. 5083 UCHWAŁA NR XXXI/205/2017 RADY GMINY SKIERNIEWICE z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/471/13 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH. z dnia 22 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXV/471/13 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH. z dnia 22 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XXX/471/13 RADY MEJSKEJ W CZERWONCE-LESZCZYNACH z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny obowiązujących od 1 stycznia 2014

Bardziej szczegółowo

7. NIP 8. PESEL 9. PKD. 13. Kraj 14. Województwo 15. Powiat. 16. Gmina 17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lok. 25. Kraj 26. Województwo 27.

7. NIP 8. PESEL 9. PKD. 13. Kraj 14. Województwo 15. Powiat. 16. Gmina 17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lok. 25. Kraj 26. Województwo 27. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 119/XIV/2015 Rady Gminy Czerwonak z dn 19 listopada 2015r. IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok Podstawa prawna: Składający: Termin składania:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XX/210/2003 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 listopada 2003 roku

Uchwała Nr XX/210/2003 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 listopada 2003 roku Uchwała Nr XX/210/2003 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek i zasad poboru podatku od nieruchomości na terenie miasta Gorzowa Wlkp. w 2004 roku Na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI I PODATKU ROLNEGO na

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI I PODATKU ROLNEGO na IN-1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXVI/1158/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 18 listopada 2014 r. INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI I PODATKU ROLNEGO na 1. Rok Podstawa prawna : Składający

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 1.Identyfikator podatkowy * Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Szczytno Nr XIV/130/2011 z dnia 30 listopada 2011 DN 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI na 2. Rok... Podstawa prawna: Art.. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

1/6. DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY na rok.. DR-15 A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA DEKLARACJI B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA

1/6. DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY na rok.. DR-15 A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA DEKLARACJI B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA 1. Numer Identyfikacji Podatkowej/PESEL - - - 2. Liczba załączników Podstawa prawna: Termin składania: Miejsce składania: Składający: DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY na rok.. Ustawa z dnia 15 listopada 1984

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/186/15 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/186/15 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/186/15 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych składanych przez podmioty będące podatnikami podatku od nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

B.2 ADRES SIEDZIBY* /ADRES ZAMIESZKANIA* 12. Kraj 13. Województwo 14. Powiat

B.2 ADRES SIEDZIBY* /ADRES ZAMIESZKANIA* 12. Kraj 13. Województwo 14. Powiat 1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację Załącznik Nr 2 do uchwały Nr.../2010 Rady Gminy w Bejscach z dnia 15 grudnia 2010r. DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. Rok na.. Podstawa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU Projekt z dnia 9 listopada 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji, deklaracji i załączników na podatek

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 lutego 2016 r. Poz. 670 UCHWAŁA NR XII/114/16 RADY GMINY W WARCIE BOLESŁAWIECKIEJ. z dnia 2 lutego 2016 r.

Wrocław, dnia 10 lutego 2016 r. Poz. 670 UCHWAŁA NR XII/114/16 RADY GMINY W WARCIE BOLESŁAWIECKIEJ. z dnia 2 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 lutego 2016 r. Poz. 670 UCHWAŁA NR XII/114/16 RADY GMINY W WARCIE BOLESŁAWIECKIEJ z dnia 2 lutego 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/104/2015 Rady Miejskiej w Opalenicy

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację... Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Ropczycach Nr XIV/136/2003 z dnia 12 grudnia 2003 r. DR 1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 2. Rok 2011

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/148/2016 RADY GMINY BYTOŃ. z dnia 15 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XVIII/148/2016 RADY GMINY BYTOŃ. z dnia 15 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR X/148/2016 RADY GMNY BYTOŃ z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 dt przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego oraz określenia wzorów formularzy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/196/2012 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/196/2012 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XXVIII/196/2012 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE w sprawie określenia wzorów formularzy: informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny Na podstawie art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/125/11 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 21 października 2011r. IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok Podstawa prawna: Składający:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/101/2011 RADY GMINY NOWE MIASTO NAD WARTĄ. z dnia 24 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR XIV/101/2011 RADY GMINY NOWE MIASTO NAD WARTĄ. z dnia 24 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR XIV/101/2011 RADY GMINY NOWE MIASTO NAD WARTĄ z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXII/221/2005 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO I-NRL INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Kętach Nr XI/111/2011 z dnia 30 września 2011 r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/78/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 26.11.2015 POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH, O GRUNTACH, O LASACH

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH, O GRUNTACH, O LASACH INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH, O GRUNTACH, O LASACH na Rok... Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce składania: art. 6 ust. 6 i ust. 10 ustawy z dnia 12 stycznia

Bardziej szczegółowo

3. Rok ... 1. osoba fizyczna 2. osoba prawna 3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej

3. Rok ... 1. osoba fizyczna 2. osoba prawna 3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej 1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację... 2. Nr dokumentu Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/64/11 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 24 listopada 2011 r. DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY na

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZENNK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKEGO Łódź, dnia 17 grudnia 2014 r. Poz. 4692 UCHWAŁA NR /10/2014 RADY GMNY ALEKSANDRÓW z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru formularzy informacji i deklaracji na podatek

Bardziej szczegółowo

2. Rok ... 12. Gmina 13. Ulica 14. Numer domu / Numer lokalu

2. Rok ... 12. Gmina 13. Ulica 14. Numer domu / Numer lokalu 1.Numer dentyfikacji Podatkowej składającego deklarację... Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/159/2005 Rady Gminy Ostaszewo z dnia 28 listopada 2005 r. DN 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NERUCHOMOŚC na 2. Rok...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Kwilcz Nr XV/95 /2015 z dnia 27 listopada 2015 r Podstawa prawna: Składający: Termin składania:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO .1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika. 2. Nr dokumentu Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/64/11 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 24 listopada 2011 r. IR-1.3. Rok INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/149/15 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/149/15 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/149/15 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie okreslenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/ 219 /2013 Rady Gminy Popielów. z dnia 28 listopada 2013 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/ 219 /2013 Rady Gminy Popielów. z dnia 28 listopada 2013 r. UCHWAŁA Nr XXXII/ 219 /2013 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr XIV/94/2012 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/ 85 /2012 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. Z DNIA 19 STYCZNIA 2012 ROKU

UCHWAŁA NR XVI/ 85 /2012 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. Z DNIA 19 STYCZNIA 2012 ROKU UCHWAŁA NR XVI/ 85 /2012 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. Z DNIA 19 STYCZNIA 2012 ROKU w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV/72/2011 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce składania: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/63/2012 RADY GMINY ADAMÓWKA. z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach.

UCHWAŁA NR VIII/63/2012 RADY GMINY ADAMÓWKA. z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach. UCHWAŁA NR VIII/63/2012 RADY GMINY ADAMÓWKA z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1)

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1) 1. Adres nieruchomości 2. Nr ewidencyjny Załącznik nr 1 do uchwały Nr 306/XXIV/2016 Rady Miasta Ciecnów z dnia 27 października 2016 r. IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/12/14 RADY GMINY KOWIESY. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

UCHWAŁA NR II/12/14 RADY GMINY KOWIESY. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych UCHWAŁA NR II/12/14 RADY GMINY KOWIESY z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/319/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH. z dnia 25 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/319/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH. z dnia 25 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XX/319/16 RADY MEJSKEJ W CZERWONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny obowiązujących od 1 stycznia 2017 roku

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 16 grudnia 2015 r. Poz. 5037 UCHWAŁA NR XIV/90/15 RADY GMINY DYWITY. z dnia 30 listopada 2015 r.

Olsztyn, dnia 16 grudnia 2015 r. Poz. 5037 UCHWAŁA NR XIV/90/15 RADY GMINY DYWITY. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn dnia 6 grudnia 05 r. Poz. 507 UCHWAŁA NR XIV/90/5 RADY GMINY DYWITY z dnia 0 listopada 05 r. w sprawie ustalenia obowiązujących w Gminie Dywity

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR 92/7/XVI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ. z dnia 1 grudnia 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR 92/7/XVI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ. z dnia 1 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski dnia 10 grudnia 2015 r. Poz. 2467 UCHWAŁA NR 92/7/XVI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/19/2014 RADY GMINY SŁUPIA. z dnia 16 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/19/2014 RADY GMINY SŁUPIA. z dnia 16 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/19/2014 RADY GMINY SŁUPIA z dnia 16 grudnia 2014 r w sprawie określenia wzorów formularzy: informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz deklaracji na podatek od

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/548/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 31 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/548/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 31 października 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/548/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 31 października 2014 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/118/15 RADY GMINY MRĄGOWO. z dnia 25 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/118/15 RADY GMINY MRĄGOWO. z dnia 25 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/118/15 RADY GMINY MRĄGOWO w sprawie określenia wzorów informacji w sprawie podatku leśnego i deklaracji na podatek leśny. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/15/02 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 6 grudnia 2002 r.

Uchwała Nr III/15/02 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 6 grudnia 2002 r. Uchwała Nr III/15/02 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie wzorów formularzy do wymiaru podatku od nieruchomości. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 i art. 40 ust. 1 oraz art. 42

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/90/15 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29 października 2015r. 1.Rok Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce składania: Organ podatkowy: IN-1 INFORMACJA W

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/85/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRUCHNIKU. z dnia 19 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/85/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRUCHNIKU. z dnia 19 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/85/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRUCHNIKU z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/73/2015 z dnia 27 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych

Bardziej szczegółowo