URZĄD GMINY MOGILANY PORADNIK INTERESANTA. Wydanie drugie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "URZĄD GMINY MOGILANY PORADNIK INTERESANTA. Wydanie drugie"

Transkrypt

1 URZĄD GMINY MOGILANY PORADNIK INTERESANTA Wydanie drugie Mogilany, lipiec 2008

2 Szanowni Paostwo, oddaję do Paostwa rąk kolejne, drugie już wydanie Poradnika Interesanta. Poradnik ten został opracowany w układzie zgodnym z mapą procesów. Mapa procesów natomiast została stworzona w oparciu o klasyfikację zawierającą wydawane przez Urząd Gminy Mogilany decyzje, postanowienia i zaświadczenia oraz realizowane przez pracowników Urzędu usługi komunalne. Aby ułatwid wyszukiwanie niezbędnych informacji udostępniliśmy Paostwu Poradnik Interesanta w wersji elektronicznej na stronie mogilany.pl, gdzie można pobrad poszczególne wzory dokumentów, gotowe formularze i karty informacyjne dotyczące załatwienia interesującej Paostwa procedury. Wszystko po to, aby pomóc Paostwu w szybkim i sprawnym załatwieniu sprawy. Z poważaniem Małgorzata Mardyła Wójt Gminy Mogilany Urząd Gminy Mogilany ul. Rynek 2, Mogilany, tel , fax ,

3 MAPA PROCESÓW URZĘDU GMINY MOGILANY STRUKTURA PROCESÓW DOKUMENT FORMULARZ SA ON FN GARO IGK USC PROCESY ZEWNĘTRZNE WYDAWANIE DECYZJI Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej KI_SA F-39 W Informacja w sprawie podatku od nieruchomości KI_FN.3110(2)-2 F-2 W Informacja w sprawie podatku rolnego KI_FN.3111(2)-4 F-4 W Informacja w sprawie podatku leśnego KI_FN.3112(2)-6 F-6 W Deklaracja na podatek od nieruchomości KI_FN.3110(1)-1 F-1 W Deklaracja na podatek rolny KI_FN.3111(1)-3 F-3 W Deklaracja na podatek leśny KI_FN.3112(1)-5 F-5 W Zgłoszenie obowiązku podatkowego i zmian mających wpływ na wysokośd podatku od środków transportowych dla osób fizycznych i prawnych KI_FN F-7 W Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej KI_FN F-11 W Rozgraniczenie nieruchomości KI_GARO.74301(2)-34 Brak W Podział nieruchomości KI_GARO.74301(1)-33 F-33 W Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu KI_GARO F-29 W Zezwolenie na wycięcie drzew KI_GARO F-25 W Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych F-30a KI_GARO F-30b W Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy agresywnej KI_GARO F-23 W Pozwolenie na prowadzenie działalności w zakresie wywozu KI_GARO Brak W 1 S t r o n a

4 MAPA PROCESÓW URZĘDU GMINY MOGILANY STRUKTURA PROCESÓW DOKUMENT FORMULARZ SA ON FN GARO IGK USC odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych Naliczenie opłaty planistycznej KI_GARO Brak W Zezwolenie na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania KI_USC F-45 W na zawarcie związku małżeoskiego Wpisanie do polskich ksiąg Aktu Stanu Cywilnego sporządzonego za granicą KI_USC Zmiana imion i nazwisk KI_USC F-44 W Zameldowanie na pobyt stały KI_USC.5113(3)-41 F-41 W Wydawanie dowodów osobistych KI_USC F-42 W Zameldowanie na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy KI_USC.5113(4)-43 F-43 W Zmiana imion i nazwisk KI_USC F-44 W Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego F-46 KI_USC.5113(2)-46 F-46a Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego powyżej 3 miesięcy F-47 KI_USC.5113(1)-47 F-46a Plombowanie wodomierza IGK. 7033(4)-15 F-15 W Zmiana sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części KI_GARO F-50 W Tworzenie lub dalsze działanie wielko powierzchniowych obiektów handlowych KI_GARO F-51 W F-48a F-48b F-48c W W W 2 S t r o n a

5 MAPA PROCESÓW URZĘDU GMINY MOGILANY STRUKTURA PROCESÓW DOKUMENT FORMULARZ SA ON FN GARO IGK USC WYDAWANIE POSTANOWIEO Zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości KI_GARO.7327(2)-28 F-28 W WYDAWANIE ZAŚWIADCZEO Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej KI_SA.6411(1)-37 F-37 W Zmiana we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej KI_SA.6411(2)-38 F-38 W Zaświadczenia potwierdzające dane ze zbioru ewidencji działalności gospodarczej KI_SA F-40 W Zaświadczenie o posiadaniu nieruchomości, gruntów rolnych, leśnych przez podatników KI_FN.3118(1)-8 F-8 W Zaświadczenie w sprawie zaległości w zobowiązaniach podatkowych KI_FN.3118(3)-10 F-10 W Zaświadczenie o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego oraz o dochodach z tego gospodarstwa KI_FN.3118(2)-9 F-9 W Nadanie numeru porządkowego budynku KI_GARO. 7411(1)-31 F-31 W Zaświadczenie o położeniu budynku na nieruchomości KI_GARO.7411(2)-32 F-32 W Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zawarcie związku małżeoskiego (przed duchownym) Zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeoskiego KI_GARO.7327(1)-27 F-27 W W W 3 S t r o n a

6 MAPA PROCESÓW URZĘDU GMINY MOGILANY STRUKTURA PROCESÓW DOKUMENT FORMULARZ SA ON FN GARO IGK USC UCHWAŁY Zmiana przeznaczenia nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego Zmiana przeznaczenia nieruchomości w studium uwarunkowao i kierunków zagospodarowania przestrzennego KI_GARO KI_GARO F-26 F-26a F-49 F-49a W W USŁUGI KOMUNALNE Uzgodnienie przebiegu trasy oraz warunków umieszczenia przyłącza/sieci w pasie drogowym drogi gminnej Uzgodnienie budowy ogrodzenia od strony drogi będącej w administracji gminy Mogilany Oświadczenie o warunkach przyłączenia do gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Zgłoszenie wykonania przyłącza wodociągowego/odcinka sieci wodociągowej w celu zawarcia umowy Zgłoszenie odbioru technicznego wykonania odcinka sieci wodociągowej Zgłoszenie wykonania przyłącza kanalizacyjnego/odcinka sieci kanalizacyjnej w celu zawarcia umowy Zgłoszenie odbioru technicznego wykonania odcinka sieci kanalizacyjnej KI_IGK.5548(2)-21 F-21 W KI_IGK.5548(1)-19 F-19 W KI_IGK.7033(1)-12 F-12 W KI_IGK.7033(2)-13 F-13 W KI_IGK.7033(3)-14 F-14 W KI_IGK.7034(1)-16 F-16 W KI_IGK. 7034(2)-17 F-17 W 4 S t r o n a

7 MAPA PROCESÓW URZĘDU GMINY MOGILANY STRUKTURA PROCESÓW DOKUMENT FORMULARZ SA ON FN GARO IGK USC Zezwolenie na lokalizację zjazdu na drogę gminną KI_IGK F-18 W Zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym urządzeo infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych oraz reklam nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub KI_IGK.5548(4)-20 F-20 W potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym drogi gminnej Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym KI_IGK.5548(3)-22 F-20 W Realizacja obowiązku w zakresie czystości placów, ulic i posesji odbiór azbestu KI_GARO F-35 W SA Referat społeczno administracyjny W właściciel procesu ON referat Organizacji i Nadzoru FN Referat Finansowy GARO Referat Geodezji, Architektury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska IGK Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej USC Urząd Stanu Cywilnego 5 S t r o n a

8 Urząd Gminy Mogilany 1. Deklaracja na podatek od nieruchomości KI_FN.3110(1)-1 2. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości KI_FN.3110(2)-2 3. Deklaracja na podatek rolny KI_FN.3111(1)-3 4. Informacja w sprawie podatku rolnego KI_FN.3111(2)-4 5. Deklaracja na podatek leśny KI_FN.3112(1)-5 6. Informacja w sprawie podatku leśnego KI_FN.3112(2)-6 7. Zgłoszenie obowiązku podatkowego i zmian mających wpływ na wysokośd podatku od środków transportowych dla osób fizycznych i prawnych KI_FN Zaświadczenie o posiadaniu nieruchomości, gruntów rolnych i leśnych przez podatników KI_FN.3118(1)-8 9. Zaświadczenie o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego oraz o dochodach z tego gospodarstwa KI_FN.3118(2) Zaświadczenie w sprawie zaległości w zobowiązaniach podatkowych KI_FN.3118(3) Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej KI_FN Wydanie oświadczenia o warunkach przyłączenia do gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej KI_IGK.7033(1) Zgłoszenie wykonania przyłącza wodociągowego/odcinka sieci wodociągowej w celu zawarcia umowy KI_IGK.7033(2) Zgłoszenie odbioru technicznego wykonania odcinka sieci wodociągowej KI_IGK.7033(3) Plombowanie wodomierza KI_IGK.7033(4) Zgłoszenie wykonania przyłącza kanalizacyjnego/odcinka sieci kanalizacyjnej w celu zawarcia umowy KI_IGK.7034(1) Zgłoszenie odbioru technicznego wykonania odcinka sieci kanalizacyjnej KI_IGK.7034(2) Zezwolenie na lokalizację zjazdu na drogę gminną KI_IGK Uzgodnienie budowy ogrodzenia od strony drogi będącej w administracji gminy Mogilany KI_IGK.5548(1) Zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym urządzeo infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych oraz reklam nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego KI_IGK.5548(4) Uzgodnienie przebiegu trasy oraz warunków umieszczenia przyłącza/sieci w pasie drogowym drogi gminnej KI_IGK.5548(2) Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym KI_IGK.5548(3) Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy agresywnej KI_GARO Pozwolenia na prowadzenie działalności w zakresie wywozu odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych KI_GARO Zezwolenie na wycięcie drzew i krzewów KI_GARO Zmiana przeznaczenia działki w planie zagospodarowania przestrzennego KI_GARO Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KI_GARO.7327(1) Zaopiniowanie wstępnego projektu podziału działki KI_GARO.7327(2) Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu KI_GARO Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych KI_GARO Nadanie numeru porządkowego nieruchomości KI_GARO.7411(1) Zaświadczenie o położeniu budynku na nieruchomości KI_GARO.7411(2) Podział nieruchomości KI_GARO.74301(1) Rozgraniczenie nieruchomości KI_GARO.74301(2) Realizacja obowiązku w zakresie czystości placów, ulic i posesji odbiór azbestu KI_GARO

9 Urząd Gminy Mogilany 36. Naliczanie opłaty planistycznej KI_GARO Zgłoszenie o dokonanie wpisu do działalności ewidencji gospodarczej KI_SA.6411(1) Zmiana we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej KI_SA.6411(2) Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej KI_SA Zaświadczenie potwierdzające dane ze zbioru ewidencji działalności gospodarczej KI_SA Zameldowanie na pobyt stały KI_USC.5113(3) Wydawanie dowodów osobistych KI_USC Zameldowanie na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy KI_USC.5113(4) Zmiana imion i nazwisk KI_USC Zezwolenie na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeoskiego KI_USC Wymeldowanie z pobytu stałego KI_USC.5113(2) Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego powyżej 3 miesięcy KI_USC.5113(1) Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą KI_USC Zmiana przeznaczenia działki w studium zagospodarowania przestrzennego KI_GARO Zmiana sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części KI_GARO Tworzenie lub dalsze działanie wielkopowierzchniowych obiektów handlowych KI_GARO FN Referat Finansowy IGK Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej GARO Referat Geodezji Architektury Rolnictwa i Ochrony Środowiska SA Referat Społeczno - Administracyjny USC Urząd Stanu Cywilnego

10 FN. 3110(1) deklaracja na podatek od nieruchomości numer wydania: 1 Urząd Gminy Mogilany Karta Informacyjna nr ewidencyjny 1 data wydania Kogo dotyczy Wymagane dokumenty Formularze/wnioski do pobrania Opłaty Osoba/Jednostka odpowiedzialna Miejsce składania dokumentów Podatników osób prawnych podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Mogilany. Wypełniona deklaracja. Pobierz formularz w wersji elektronicznej (nr 1). Nie podlega opłacie skarbowej. Referat Finansowy Inspektor Anna Piszczek I piętro, pok. 8 tel wew. 236 Punkt Informacyjny Dziennik Podawczy, I piętro, hol Godziny pracy: poniedziałek: wtorek-piątek: Termin załatwienia sprawy Tryb odwoławczy Podstawa prawna Dodatkowe uwagi Niezwłocznie. Od deklaracji nie służy odwołanie. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.). 1. Formularz przeznaczony jest dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych stanowiących własnośd Skarbu Paostwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nie posiadającymi osobowości prawnej. 2. Informację składa się w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeo mających wpływ na wysokośd podatku. Przygotował(a) Anna Piszczek Data Zatwierdził(a) Renata Stawarz Data

11 1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację... DN 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Mogilany Nr II/9/2002 z dnia 9 grudnia 2002 r. na 2. Rok... Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.). Składający: Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub z spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową. Termin składania: Do 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku. Miejsce składania: Wójt Gminy Mogilany właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 3. Wójt Gminy Mogilany Adres: ul. Rynek 2, Mogilany B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić) * - dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną ** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę) 1. osoba fizyczna 2. osoba prawna 3. jednostka organizacyjna 4. spółka nie mająca osobowości prawnej 5. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę) 1. właściciel 2. współwłaściciel 3. posiadacz samoistny 4. współposiadacz samoistny 5. użytkownik wieczysty 6. współużytkownik wieczysty 7. posiadacz 8. współposiadacz 6. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek 7. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów 8. Nazwa pełna * / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia** 9. Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki** 10. Identyfikator REGON* / Numer PESEL** B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA** 11. Kraj 12. Województwo 13. Powiat 14. Gmina 15. Ulica 16. Numer domu / Numer lokalu 17. Miejscowość 18. Kod pocztowy 19. Poczta C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI 20. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę) 1. deklaracja roczna 2. korekta deklaracji rocznej D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych) Wyszczególnienie Podstawa opodatkowania Stawka podatku wynikająca z Uchwały Rady Gminy Mogilany w zł,gr Kwota podatku w zł,gr ( należy zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy ) D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3. pozostałe grunty m ha... m , , , , , ,... UG-Mogilany strona 1 z 3

12 D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (*) 1. mieszkalnych ogółem m 2...,... w tym: - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) m , , , kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m... m 2...,......,..... * Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną, po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ogółem,... m 2...,......,... w tym: - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m 3. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym ogółem,... m 2... m m 2..., , ,......, , ,... w tym: - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m 4. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług medycznych ogółem,... m 2... m m 2..., , ,......, , ,... w tym: - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m 5. pozostałych ogółem w tym: - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m stodoły : - kondygnacji o wysokości od 1, 40 do 2,20 m /zaliczyć 50 % powierzchni/ - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m D.3 BUDOWLE 1. budowle (wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych) E. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU Kwota podatku Suma kwot z kol. D ( należy zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy )... m 2... m m 2... m 2... m 2... m... m ,......, , ,......, , , , , ,......, , , ,... F. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH (podać powierzchnię, bądź wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie) UG-Mogilany strona 2 z 3

13 G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 52. Imię 53. Nazwisko 54. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 55. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 56. Uwagi organu podatkowego 57. Identyfikator przyjmującego formularz 58. Data i podpis przyjmującego formularz Zgodnie z art.3a ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji /Dz.U. z 2002 r. Nr 110 poz.968/ niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego bez uprzedniego wydania decyzji określającej zobowiązanie podatkowe w przypadku niewykonania całości lub części zadeklarowanego zobowiązania podatkowego. UG-Mogilany strona 3 z 3

14 FN. 3110(2) Informacja w sprawie podatku od nieruchomości numer wydania: 1 Urząd Gminy Mogilany Karta Informacyjna nr ewidencyjny 2 data wydania Kogo dotyczy Wymagane dokumenty Formularze/wnioski do pobrania Opłaty Osoba/Jednostka odpowiedzialna Miejsce składania dokumentów Termin załatwienia sprawy Tryb odwoławczy Podstawa prawna Podatników osób fizycznych podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Mogilany. Wypełniona informacja. Pobierz formularz w wersji elektronicznej (nr 2). Nie podlega opłacie skarbowej. Referat Finansowy Inspektor Ewa Nenko Inspektor Anna Piszczek I piętro, pok. 7 tel wew. 236 Punkt Informacyjny Dziennik Podawczy, I piętro, hol Godziny pracy: poniedziałek: wtorek-piątek: dni od daty złożenia informacji. Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy Mogilany w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.). Dodatkowe uwagi 1. Formularz przeznaczony jest dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części, lub obiektów budowlanych stanowiących własnośd Skarbu Paostwa lub jednostki samorządu terytorialnego. 2. Informację składa się w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeo mających wpływ na wysokośd podatku. Przygotował(a) Anna Piszczek, Ewa Nenko Data Zatwierdził(a) Renata Stawarz Data

15 1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informację Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Mogilany Nr II/9/2002 z dnia 9 grudnia 2002 r. INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI na 2. Rok Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce składania: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.). Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku. Wójt Gminy Mogilany właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI 3. Wójt Gminy Mogilany adres: Mogilany, ul. Rynek 2 B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 4. Rodzaj własności, posiadania (postawić X w odpowiedniej kratce) 1. właściciel 2. współwłaściciel 3. posiadacz samoistny 4. współposiadacz samoistny 5. użytkownik wieczysty 6. współużytkownik wieczysty 7. posiadacz 8. współposiadacz 5. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek 6. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów 7. Nazwisko, imię (imiona), data urodzenia 8. Imię ojca, imię matki 9. Numer PESEL Identyfikator REGON B.2 ADRES ZAMIESZKANIA 10. Kraj 11. Województwo 12. Powiat 13. Gmina 14. Ulica 15. Numer domu/lokalu 16. Miejscowość 17. Kod pocztowy 18. Poczta C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI 19. Okoliczności (postawić X w odpowiedniej kratce) 1. informacja składana po raz pierwszy na dany rok 2. korekta uprzednio złożonej informacji (wykazu) D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych) D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych pozostałe grunty 22. D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (*) 1. mieszkalnych ogółem 23. w tym: - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni ) - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m m 2... ha... m 2... m 2... m 2... m 2 * Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną, po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. UG-Mogilany strona 1 z 2

16 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ogółem w tym: - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni ) - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m 3. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym ogółem w tym: - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m 4. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług medycznych ogółem w tym: - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m m 2... m 2... m 2... m 2... m 2... m 2... m 2... m 2... m 2 5. pozostałych ogółem m 2 w tym: - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni ) - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m... m 2... m 2 stodoły: D.3 BUDOWLE - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50 % powierzchni ) - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m 1. budowle (wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych) m 2... m 2...,... E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH (podać powierzchnię, bądź wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie) F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 30. Imię (imiona) 31. Nazwisko 32. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 33. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 34. Uwagi organu podatkowego 35. Identyfikator przyjmującego formularz 36. Data i podpis przyjmującego formularz UG-Mogilany strona 2 z 2

17 FN. 3111(1) Deklaracja na podatek rolny numer wydania: 1 Urząd Gminy Mogilany Karta Informacyjna nr ewidencyjny 3 data wydania Kogo dotyczy Wymagane dokumenty Formularze/wnioski do pobrania Opłaty Osoba/Jednostka odpowiedzialna Miejsce składania dokumentów Termin załatwienia sprawy Tryb odwoławczy Podstawa prawna Dodatkowe uwagi Podatników osób prawnych podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym na terenie gminy Mogilany. Wypełniona deklaracja. Pobierz formularz w wersji elektronicznej (nr 3). Nie podlega opłacie skarbowej. Referat Finansowy Inspektor Anna Piszczek I piętro, pok. 8 tel wew. 236 Punkt Informacyjny Dziennik Podawczy, I piętro, hol Godziny pracy: poniedziałek: wtorek-piątek: Niezwłocznie Od deklaracji nie służy odwołanie. Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.). 1. Formularz przeznaczony jest dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, posiadaczami gruntów na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz posiadaczami gruntów stanowiących własnośd Skarbu Paostwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nie posiadającymi osobowości prawnej. 2. Informację składa się w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeo mających wpływ na wysokośd podatku. Przygotował(a) Anna Piszczek Data Zatwierdził(a) Renata Stawarz Data

18 1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację... DR 1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/9/2002 z dnia 9 grudnia 2002 r. na 2. Rok... Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Tekst jedn. Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zm.) Składający: Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej. Termin składania: Do 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku. Miejsce składania: Wójt Gminy Mogilany właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów. A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 3. Wójt Gminy Mogilany Adres: ul. Rynek 2, Mogilany B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić) * - dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną ** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę) 1. osoba fizyczna 2. osoba prawna 3. jednostka organizacyjna 4. spółka nie mająca osobowości prawnej 5. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę) 1. właściciel 2. współwłaściciel 3. posiadacz samoistny 4. współposiadacz samoistny 5. użytkownik wieczysty 6. współużytkownik wieczysty 7. posiadacz 8. współposiadacz 6. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek 7. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów 8. Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia** 9. Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki** 10. Identyfikator REGON* / Numer PESEL** B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA** 11. Kraj 12. Województwo 13. Powiat 14. Gmina 15. Ulica 16. Numer domu / Numer lokalu 17. Miejscowość 18. Kod pocztowy 19. Poczta C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI 20. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę) 1. deklaracja roczna 2. korekta deklaracji rocznej D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi) Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych Klasy użytków wynikające z ewidencji gruntów i budynków Grunty orne I II IIIa IIIb IVa IVb Ogółem Nie podlegające przeliczeniu na ha przeliczeniowe Podlegające przeliczeniu na hektary przeliczeniowe Liczba hektarów przeliczeniowych Stawka z 1 ha (przeliczeniowego lub fizycznego) w zł,gr Wymiar podatku rolnego w zł,gr UG-Mogilany strona 1 z 3

19 V VI VIz Sady I II IIIa IIIb IVa IVb V VI VIz Użytki zielone I II III IV V VI VIz Grunty rolne zabudowane I II IIIa III IIIb IVa IV IVb V VI VIz Grunty pod stawami a) zarybione, łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem b) zarybione innymi gatunkami ryb niż w poz. a) c) grunty pod stawami niezarybionym i Rowy Grunty zadrzewione i zakrzaczone położone na UR I II IIIa III IIIb IVa IV V VI VIz Razem ( bez zwolnień) UG-Mogilany strona 2 z 3

20 E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH (podać rodzaj, klasę i powierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie) F. ULGI W PODATKU ROLNYM OD GRUNTÓW 1. z tytułu nabycia lub objęcia w zagospodarowanie gruntów 2. inwestycyjne 3. górskie 4. inne Razem G. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU Kwota podatku Różnica kwot z D F (należy zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy ) H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 21. Imię 22. Nazwisko 23. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 24. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 23. Uwagi organu podatkowego 25. Identyfikator przyjmującego formularz 26.Data i podpis przyjmującego formularz Zgodnie z art. 3a ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji /Dz. U. z 2002 r. Nr 110 poz.968/ niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego bez uprzedniego wydania decyzji określającej zobowiązanie podatkowe w przypadku niewykonania części lub całości zadeklarowanego zobowiązania podatkowego. UG-Mogilany strona 3 z 3

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA 8. Kraj 9. Województwo 10. Powiat

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA 8. Kraj 9. Województwo 10. Powiat 1. Identyfikator podatkowy składającego numer PESEL... w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH 1. Numer Identyfikacji Podatkowej** - - - 2. Liczba załączników 1) Przed wypełnieniem zapoznać się z objaśnieniami INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH Podstawa prawna: Termin składania:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH 1. Numer Identyfikacji Podatkowej 2. Liczba załączników 1) - - - INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH Przed wypełnieniem zapoznać się z objaśnieniami Podstawa 1. Ustawa z dnia 12 stycznia

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH CZĘŚĆ ZASADNICZA A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI

IN-1 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH CZĘŚĆ ZASADNICZA A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI 1. Adres nieruchomości 2. Nr ewidencyjny IN-1 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L/523/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 października 2014 r. INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH CZĘŚĆ ZASADNICZA

Bardziej szczegółowo

IP 1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

IP 1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI IP 1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a.

USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a. Kancelaria Sejmu s. 1/23 USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa normuje: 1) podatek od nieruchomości; 2) podatek od środków transportowych;

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 1) Rozdział 1 Przedmiot opłaty skarbowej

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 1) Rozdział 1 Przedmiot opłaty skarbowej Kancelaria Sejmu s. 1/33 USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635. o opłacie skarbowej 1) Rozdział 1 Przedmiot opłaty skarbowej Art. 1. 1. Opłacie skarbowej

Bardziej szczegółowo

OD NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Krzeszowicach

OD NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Krzeszowicach Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXV/392/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 października 2013r. Kod kreskowy DO DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCA

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2006 Nr 225 poz. 1635 USTAWA. z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Rozdział 1. Przedmiot opłaty skarbowej

Dz.U. 2006 Nr 225 poz. 1635 USTAWA. z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Rozdział 1. Przedmiot opłaty skarbowej Kancelaria Sejmu s. 1/47 Dz.U. 2006 Nr 225 poz. 1635 USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282, 1448, 1512, z 2013 r. poz. 21, 455,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej [1]) (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) Rozdział 1 Przedmiot opłaty skarbowej. Art. 1.

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej [1]) (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) Rozdział 1 Przedmiot opłaty skarbowej. Art. 1. USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej [1]) (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) Rozdział 1 Przedmiot opłaty skarbowej 1. Opłacie skarbowej podlega: Art. 1. 1) w sprawach indywidualnych z zakresu

Bardziej szczegółowo

DOK-1 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 3. Data złożenia deklaracji (Dzień - Miesiąc -Rok)

DOK-1 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 3. Data złożenia deklaracji (Dzień - Miesiąc -Rok) 1. PESEL: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/152/12 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 6. XI 2012 r. 2. NIP: DOK-1 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 3. Data złożenia deklaracji

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/11 Dz.U. 1995 Nr 142 poz. 702 USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników Opracowano na podstawie: t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 269,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE. PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE. PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA KATOWICE 2009 Zespół autorski ŚlOIIB: dr inŝ. Henryk A. Nowak mgr inŝ. Dorota Przybyła mgr inŝ. Maria Świerczyńska Opinia prawna: mgr

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW 1

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW 1 Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości, pola ciemne wypełnia Urząd, wypełnić komputerowo lub ręcznie, dużymi, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem. 1. Numer PESEL/REGON 2. Numer dokumentu

Bardziej szczegółowo

NIP-2 ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE / ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE 1)

NIP-2 ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE / ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE 1) 1. Identyfikator podatkowy NIP 2. Numer dokumentu 3. Status NIP-2 ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE / ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE 1) OSOBY PRAWNEJ LUB JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ NIEMAJĄCEJ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, BĘDĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych PROW na lata 2007-2013 dla wersji wniosku

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych PROW na lata 2007-2013 dla wersji wniosku Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych PROW na lata 2007-2013 dla wersji wniosku A. ZALECENIA OGÓLNE PROW 121/13/01 1. Wniosek o przyznanie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1.

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/51 Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, 1593, z 2015

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA (LGD) OPERACJI DO FINANSOWANIA (WYPEŁNIA LGD) 1. DANE IDENTYFIKACYJNE LGD

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA (LGD) OPERACJI DO FINANSOWANIA (WYPEŁNIA LGD) 1. DANE IDENTYFIKACYJNE LGD WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY 1 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a.

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a. Kancelaria Sejmu s. 1/34 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391, 951, z 2013 r. poz. 21, 228, 888. Rozdział

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA do zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości

KARTA INFORMACYJNA do zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości KARTA INFORMACYJNA do zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości 1. Jakie czynności powinien wykonać podatnik Aby otrzymać potrzebne zaświadczenie należy wypełnić stosowny

Bardziej szczegółowo

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33 IW-1_321 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 A. ZALECENIA OGÓLNE 1. Przed wypełnieniem

Bardziej szczegółowo

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania IW-1_413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE PRZEDEMERYTALNE (przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza)

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE PRZEDEMERYTALNE (przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza) WNIOSEK O ŚWIADCZENIE PRZEDEMERYTALNE (przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza) I. DANE OSOBY ZAINTERESOWANEJ DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY ZAINTERESOWANEJ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU Rok 2015 o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ INFORMATOR DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ INFORMATOR DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ Katowice, 2011 r. Informacje zawarte w niniejszej publikacji odzwierciedlają

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Załącznik nr 1do Uchwały Nr XXI/200/12 Rady Gminy Korczyna z dnia 11 grudnia 2012 r. POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Dzień Miesiąc - Rok - - --- --- --- --- --- --- --- ---

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Dzień Miesiąc - Rok - - --- --- --- --- --- --- --- --- POLA JASNE WYPEŁNIA SKŁADAJĄCY, WYPEŁNIAJĄC KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DRUKOWANYMI LITERAMI PESEL Nr dokumentu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/167/13 NIP Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 27

Bardziej szczegółowo

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20 IW-1_4.1/413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/13 USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady ewidencji: a) podatników,

Bardziej szczegółowo