Księga Jakości. Nr edycji 07 Nr egzemplarza Otrzymujący. Imię i Nazwisko Data Podpis Michał Kaczmarczyk Ryszard Słoka Piotr Krzystek

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Księga Jakości. Nr edycji 07 Nr egzemplarza Otrzymujący. Imię i Nazwisko Data Podpis Michał Kaczmarczyk Ryszard Słoka Piotr Krzystek"

Transkrypt

1 Księga Jakości Nr edycji 07 Nr egzemplarza Otrzymujący Opracował Sprawdził Zatwierdził Imię i Nazwisko Data Podpis Michał Kaczmarczyk Ryszard Słoka Piotr Krzystek

2 Strona: 2 Stron: 55 CZEŚĆ I. WPROWADZENIE A. Zatwierdzenie Księgi Jakości... 5 B. Polityka jakości... 6 C. Ogólna prezentacja Urzędu Miasta... 8 D. Odpowiedzialność i uprawnienia kierownictwa w zakresie jakości E. Struktura organizacyjna Urzędu Miasta CZĘŚĆ II WYMAGANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 1. Wstęp Norma powołana Terminy i definicje System zarządzania jakością Wymagania ogólne 4.2. Dokumentacja SZJ 5. Odpowiedzialność kierownictwa Zaangażowanie kierownictwa 5.2. Orientacja na klienta 5.3. Wdrożenie polityki jakości 5.4. Planowanie jakości 5.5. Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja 5.6. Przegląd zarządzania 6. Zarządzanie zasobami Zapewnienie zasobów 6.2. Zasoby ludzkie 6.3. Infrastruktura

3 Strona: 3 Stron: Środowisko pracy 7. Realizacja wyrobu / usługi Planowanie realizacji usługi 7.2. Procesy związane z interesantem 7.3. Projektowanie i rozwój 7.4. Zakupy 7.5. Dostarczanie usługi 7.6. Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów Pomiar, analiza i doskonalenie Postanowienia ogólne 8.2. Monitorowanie i pomiary 8.3. wyrobem niezgodnym 8.4. Analiza danych 8.5. Doskonalenie CZĘŚĆ III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE / ZAŁĄCZNIKI 1. Wyłączenia Wykaz opracowanych procedur i instrukcji SZJ dla Urzędu Miasta Szczecin Rejestr zmian księgi jakości... 61

4 Strona: 4 Stron: 55 CZĘŚĆ I WPROWADZENIE A ZATWIERDZENIE KSIĘGI JAKOŚCI B POLITYKA JAKOŚCI C OGÓLNA PREZENTACJA URZĘDU MIASTA SZCZECIN D ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UPRAWNIENIA KIEROWNICTWA W ZAKRESIE JAKOŚCI E STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU MIASTA SZCZECIN

5 Strona: 5 Stron: 55 A. ZATWIERDZENIE KSIĘGI JAKOŚCI Zatwierdzam niniejszą Księgę Jakości określającą politykę jakości i opisującą System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Szczecin zgodnie z wymaganiami normy PN EN ISO 9001 : 2009 Systemy zarządzania jakością Wymagania. Zobowiązuję wszystkich pracowników Urzędu do stosowania zasad, procedur i instrukcji wprowadzonych Księgą Jakości. realizacją polityki jakości sformułowanej w tej Księdze Jakości przyjmuję osobiście. Prezydent Miasta Szczecin Piotr Krzystek

6 Strona: 6 Stron: 55 B POLITYKA JAKOŚCI Polityka Jakości w Urzędzie Miasta Szczecin została podpisana przez Prezydenta Miasta Szczecin, ustanowiona i przekazana do wiadomości wszystkim pracownikom urzędu Zarządzeniem Nr 87/07 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 28 lutego 2007 roku Załącznik do Zarządzenia Nr 87/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lutego 2007 r. POLITYKA JAKOŚCI URZĘDU MIASTA SZCZECIN SKŁADNIK PROCESU WDRAŻANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG NORMY ISO 9001:2008

7 Strona: 7 Stron: 55 Polityka Jakości Urzędu Miasta Szczecin Najważniejszym zadaniem Władz Miasta Szczecin oraz pracowników Urzędu Miasta jest zapewnienie i utrzymanie przyjaznego klimatu oraz jak najlepszych warunków realizacji zbiorowych potrzeb mieszkańców Szczecina oraz gości naszego miasta. Wprowadzenie systemu kontroli efektywnego zarządzania personelem skraca czas załatwiania spraw przekazywanych do Urzędu Miasta oraz stale poszerza zakres usług dla zaspokojenia potrzeb interesantów z zachowaniem partnerskich relacji i służebnej roli Urzędu wobec nich. Dla zapewnienia wzorowego funkcjonowania Szczecina Władze Miasta dążą do poszerzenia oferty inwestycyjnej oraz stworzenia lepszych warunków do rozwoju miasta. Dla odpowiedniego rozwoju zapewnia się mieszkańcom oraz gościom Szczecina możliwość spędzenia wolnego czasu w urozmaicony sposób poprzez organizację dużej ilości imprez kulturalnych i komercyjnych promujących miasto. W celu osiągnięcia powyższych zamierzeń Władze Miasta utrzymują System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Szczecin. Pracownicy Urzędu zarówno przestrzegają ustalonych procedur jak również występują z własnymi pomysłami, aby rozwiązywać postawione im zadania. Jednostki organizacyjne Urzędu cały czas rozszerzają zakres swoich usług oraz podnoszą kwalifikacje pracowników. Struktura organizacyjna Urzędu Miasta jest stale dostosowywana do bieżących potrzeb dla zapewnienia dobrego funkcjonowania Miasta. Urząd cały czas rozwija model społeczeństwa informacyjnego poprzez tworzenie rozwiązań, dzięki którym możliwości techniczne przekładają się na konkretne rozwiązania użytkowe np. stworzenie zintegrowanej platformy usług administracji publicznej e-urząd, tworzenie indywidualnych kont interesantów, rozwijanie tematycznych serwisów informacyjnych. Wszyscy pracownicy Urzędu w pełni utożsamiają się z miejscem pracy co pozwala na efektywne wykorzystanie ich możliwości.

8 Strona: 8 Stron: 55 C. OGÓLNA PREZENTACJA URZĘDU 1. Historia Urzędu Miasta Gmach władz Prowincji Pomorskiej /tj. obecny gmach Urzędu Miasta/ miał zastąpić ich dawną siedzibę przy ulicy Staromłyńskiej 27 /budynek Muzeum Narodowego/. Wzniesiony został na podstawie uchwał Sejmu Prowincji Pomorskiej z dn r. oraz r. Plac pod budowę gmachu kupiono r. od radcy handlowego Martina Quistorpa. Projekt architektury, w tym wnętrz budynku sporządził architekt Georg Steinmetz z Charlotenburga, projekt konstrukcji - krajowy radca budowlany Viering, który pełnił też nadzór nad realizacją. Kierownictwo budowy powierzono krajowemu starszemu inspektorowi technicznemu Lutherowi. Powołano Komisję Budowlaną pod kierownictwem gubernatora prowincji Sarnowa. Finansami inwestycji kierował krajowy syndyk de Schultze- Plotzius. Pierwsze "uderzenie" łopaty miało miejsce r., natomiast uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego wraz z aktem elekcyjnym i projektem odbyło się roku. Budowę gmachu można podzielić na cztery etapy: - w grudniu 1924 r. zakończono budowę korpusu głównego gmachu z dwoma przyległymi częściami tzw. "bramnymi", mieszczącego m. in. bogato wyposażoną bibliotekę - w1925 r. dobudowano skrzydło wschodnie mieszczące na parterze zespół kas i skarbiec, a także części przednie obu skrzydeł, - w 1926r. zakończono budowę skrzydła zachodniego z reprezentacyjnymi salami posiedzeń Zarządu Prowincji i Sejmu Prowincjonalnego, - w 1927dobudowano drugie skrzydło wschodnie za budynkiem kas. Przenosiny biur Prowincji do nowego gmachu rozpoczęły się w czerwcu 1927 r., zaś jego uroczyste poświęcenie podczas specjalnego posiedzenia Sejmu Prowincji dnia r. W latach dobudowano część gmachu od ulicy Odrowąża umieszczając tu siedzibę władz prowincjonalnych NSDAP. Od 1945 r. siedzibę w gmachu znalazł Urząd Miasta, od 1950r. Rada Narodowa. Od roku 1954 w skrzydle lewym /zachodnim/ mieści się Państwowa Filharmonia im. M. Karłowicza. Powstał budynek neobarokowy, położony na zamknięciu osi widokowej, którą stanowi aleja Papieża Jana Pawła II, a której przedłużeniem są ciągnące się za gmachem Jasne Błonia. Reprezentacyjna fasada gmachu zwrócona jest w kierunku płd-wsch, ku pl. Armii Krajowej, pełniącemu funkcje honorowego dziedzińca położonego wewnątrz zabudowań. Budynek murowany, otynkowany, podpiwniczony, w części głównej 3-piętrowy, dachy czterospadowe pokryte dachówką karpiówką.

9 Strona: 9 Stron: 55 Stolarka drzwiowa oryginalna z wyjątkiem przeszklonych drzwi wejściowych w korpusie głównym i skrzydłach, w drzwiach do pomieszczeń reprezentacyjnych neobarokowa. W oknach piwnic znajdują się ozdobne kraty, prostsze w oknach parteru. Elewacje gmachu pokryte zostały tynkiem barwionym na zielony kolor o charakterystycznym chłodnym odcieniu skąd wzięło się popularne przed 1945 rokiem określanie budynku jako Spinattenpalast /Szpinakowy pałac/ lub Spinatten Haus /dom szpinakowy/. W okresie powojennym na stare tynki narzucono cienką warstwę zaprawy cementowej. Obecnie fragmenty oryginalnych tynków odsłonięte są w dolnej części tylnej elewacji budynku. Cokół oblicowany został piaskowcem, z którego też wykonana jest część detalu architektonicznego zwłaszcza w obramowaniach wejść od strony dziedzińca. Wnętrza holów i klatek wyłożono brązowo-żółtym trawertynem /ściany/ i brązowym polerowanym wapieniem /posadzki/. Zabudowa wokół reprezentacyjnego dziedzińca rozplanowana została z zachowaniem ścisłej symetrii. Środek 17-osiowej fasady korpusu głównego wyznacza trójosiowy ryzalit mieszczący główne wejścia do gmachu. Płyciny nad drzwiami wejściowymi do budynku ozdobiono płaskorzeźbionym motywem rogów obfitości, zaś pomiędzy balkonami na lizenach rozdzielających osie okien umieszczono plastyczne elementy dekoracyjne symbolizujące przemysł /tryby maszyn/, rolnictwo /ptak, owoce/, oraz służbę wojskową /panoplia - bębny, sztandary/. Attykę ryzalitu wieńczy rzeźbiony herb Prowincji Pomorskiej - gryf na tarczy otoczonej panopliami i podtrzymywanej przez trzymaczy. Po obu stronach korpusu głównego przylegają skrzydła bramne z przejazdami zamkniętymi łukami i zwieńczonymi herbami miast pomorskich - Koszalina, Szczecina, Stralsundu i Greifswaldu. Na dziedzińcu przed gmachem znajdują się dwie fontanny o basenach wykonanych z piaskowca i czarach w kształcie muszli. Aktualne dane dotyczące budynku UM: powierzchnia zabudowy m 2 kubatura m 3 pow. użytkowa m 2 podpiwniczenie - w 90% dach - czterospadowy, o więźbie drewnianej, pokryty dachówką ceramiczną, pow. zajmowana na potrzeby Urzędu ,78 m 2 pow. najmowana przez jednostki obce 8.574,22 m 2 całkowita ilość pomieszczeń W lewym skrzydle gmachu na parterze mieści się Sala Obrad Rady Miasta, a na pierwszym piętrze sala Filharmonii im. M. Karłowicza. W gmachu mieszczą się ponadto: - Delegatura Najwyższej Izby Kontroli współwłaściciel nieruchomości w 306/ udziałów - Drugi Urząd Skarbowy

10 Strona: 10 Stron: 55 - Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - Biuro Planowania Przestrzennego Miasta - Straż Miejska - Poczta Polska - Bank PKO S.A. - kancelarie prawne - kiosk - punkty gastronomiczne - punkty usługowe (foto, ksero, Warta Ubezpieczenia) - ambulatorium medyczne. D. ODPOWIEDZIALNOŚĆ i UPRAWNIENIA KIEROWNICTWA W ZAKRESIE JAKOŚCI Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność poszczególnych członków kierownictwa Urzędu są określone w ich zakresach obowiązków oraz w procedurach i instrukcjach SZJ na poziomie operacyjnym. Ogólna odpowiedzialność jest następująca: I. Prezydent Miasta Szczecin : pełni funkcję Kierownika Urzędu Miasta, zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu, kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, zwierzchnika w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i straży oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, pełni funkcję organu samorządu terytorialnego przy rozstrzyganiu indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, kieruje realizacją zadań Urzędu Miasta Szczecin, określa kierunki polityki zagranicznej miasta, sprawuje nadzór nad zapewnieniem porządku publicznego, promocją i komunikacją społeczną, kontrolą i audytem wewnętrznym, zapewnieniem ochrony informacji niejawnych oraz danych osobowych, odpowiada za sprawy związane z obronnością kraju oraz obroną cywilną Miasta. Prezydent Miasta powierza swoim zastępcom prowadzenie niżej określonych spraw Gminy Miasto Szczecin w imieniu Prezydenta Miasta Szczecin: II. Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedzialny za sprawy społeczne, kultury, ochrony konserwatorskiej zabytków, kultury fizycznej, sportu i turystyki, w tym : a) ochronę zdrowia, b) pomoc społeczną,

11 Strona: 11 Stron: 55 c) działania na rzecz osób niepełnosprawnych, d) współpracę z organizacjami pozarządowymi, e) kulturę i sztukę, f) ochronę konserwatorską zabytków, g) kulturę fizyczną, sport i turystykę, h) udzielanie zamówień publicznych, w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami, i) merytoryczny nadzór nad spółkami z udziałem miasta w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami. III. Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedzialny za sprawy oświaty, aktów stanu cywilnego, ochrony praw konsumenckich, współpracy z radami osiedli oraz sprawy morskie, w tym : a) oświatę, b) akty stanu cywilnego, c) ochronę praw konsumenckich, d) współpracę z radami osiedla, e) sprawy morskie, f) udzielanie zamówień publicznych w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami, g) merytoryczny nadzór nad spółkami z udziałem miasta w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami. IV Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedzialny za sprawy z zakresu bieżącego funkcjonowania miasta, gospodarowania mieniem, polityki mieszkaniowej, ochrony środowiska oraz przekształceń miejskich jednostek organizacyjnych w tym : a) bezpieczne funkcjonowanie miasta, b) lokalny transport zbiorowy, c) inżynierię i organizację ruchu drogowego, d) gospodarkę wodno-ściekową w zakresie bieżącego funkcjonowania miasta, e) gospodarkę odpadami oraz utrzymanie porządku i czystości w zakresie bieżącego funkcjonowania miasta, f) gospodarkę energetyczną i cieplną, g) handel, usługi i targowiska, h) gospodarkę nieruchomościami zabudowanymi i niezabudowanymi, i) politykę mieszkaniową, j) nadzór nad gospodarowaniem zasobem mieszkaniowym oraz lokalami użytkowymi,

12 Strona: 12 Stron: 55 k) budownictwo komunalne, l) administrację geodezyjną i kartograficzną, m) ochronę i kształtowanie środowiska, n) administrację geologiczną, o) zieleń, gospodarkę leśną i cmentarze, p) ochronę zwierząt, q) restrukturyzację i prywatyzację miejskich jednostek organizacyjnych, r) udzielanie zamówień publicznych w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami, s) merytoryczny nadzór nad spółkami z udziałem miasta w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami. III. Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedzialny za sprawy rozwoju, inwestycji, pozyskiwania inwestorów, współpracy regionalnej, przeciwdziałania bezrobociu oraz ładu budowlanego, w tym : a) koordynowanie tworzenia planów i strategii rozwoju miasta, b) zagospodarowanie przestrzenne miasta, c) inwestycje miejskie, d) aktywizację gospodarczą projekty inwestycyjne, e) pozyskiwanie inwestorów, f) współpracę regionalną, g) przeciwdziałanie bezrobociu, h) ład budowlany, i) udzielanie zamówień publicznych w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami, j) merytoryczny nadzór nad spółkami z udziałem miasta w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami. VI. Sekretarz Miasta odpowiada za zadania związane z : a) organizacją pracy Prezydenta Miasta oraz koordynowanie współpracy Prezydenta Miasta z Radą Miasta i Urzędem, b) z oraz koordynacja i nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych Urzędu, c) realizowaniem polityki zarządzania zasobami ludzkimi, d) kontrolą jednostek organizacyjnych Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin, e) zapewnieniem sprawnej obsługi interesantów,

13 Strona: 13 Stron: 55 f) ochroną danych osobowych oraz nadzór w zakresie udostępniania informacji publicznej, g) obsługą kontaktów zewnętrznych oraz spraw Miasta w zakresie powierzonym przez Prezydenta, h) zarządzaniem kryzysowe i ochrona ludności, i) udzielaniem zamówień publicznych w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami oraz nadzór nad udzielanymi zamówieniami publicznymi w imieniu Miasta. VII. Skarbnik Miasta odpowiada za zadnia z zakresu: 1. polityki finansowej miasta, 2. obsługi finansowo-księgowej miasta i Urzędu, 3. pomocy publicznej dla przedsiębiorców, 4. koordynowania pozyskiwania środków pozabudżetowych, 5. realizacji zadań wynikających z przepisów szczegółowych, dotyczących praw i obowiązków głównych księgowych budżetów, 6. nadzoru nad udzielanymi zamówieniami publicznymi w imieniu miasta, w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami. VIII. Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością odpowiada za: Pełnomocnik ds. SZJ niezależnie od swoich obowiązków odpowiada za: 1) Planowanie, wdrażanie i utrzymanie systemu zarządzania jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001 oraz Księgą Jakości, 2) nadzorowanie dokumentacji systemu zarządzania jakością, 3) kontakty z jednostkami zewnętrznymi w zakresie funkcjonowania systemu jakości 4) analizę funkcjonowania systemu zarządzania jakością i dostarczanie okresowych informacji Prezydentowi lub Sekretarzowi. Prezydent Miasta wraz z Zastępcami, Sekretarzem i Skarbnikiem Miasta odpowiada za realizację Polityki Jakości

14 Strona: 14 Stron: 55 E STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU MIASTA Na strukturę organizacyjną Urzędu Miasta Szczecin składają się następujące komórki: - Prezydent Miasta wraz z Zastępcami oraz Sekretarzem i Skarbnikiem Miasta, - wydziały i biura na prawach wydziałów oznaczone odpowiednio symbolami: 1. Biuro Prezydenta Miasta - BPM, 2. Biuro Rady Miasta - BRM, 3. Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego - WKiAW, 4. Wydział Organizacyjny - WO, 5. Biuro Obsługi Interesantów - BOI, 6. Urząd Stanu Cywilnego - USC, 7. Wydział Oświaty - WOś, 8. Biuro Promocji i Informacji - BPiI, 9. Wydział Kultury i Ochrony Zabytków - WKiOZ, 10. Wydział Sportu i Turystyki - WSiT, 11. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - WZiPS, 12. Wydział Rozwoju Miasta - WRM, 13. Wydział Inwestycji Miejskich - WIM, 14. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej - WUiAB, 15. Biuro Geodety Miasta - BGM, 16. Wydział Gospodarki Nieruchomościami - WGN, 17. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - WGKiOŚ, 18. Biuro Budżetu i Funduszy Pomocowych - BBiFP, 19. Wydział Księgowości - WKs, 20. Wydział Podatków i Opłat Lokalnych - WPiOL, 21. Biuro ds. Zamówień Publicznych - BZP, 22. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności - WZKiOL, 23. Wydział Informatyki - WInf, 24. Wydział Obsługi Urzędu - WOU, 25. Wydział Egzekucji Administracyjnej - WEA. - Biura na prawach samodzielnych referatów: 1. Biuro Prawne - BP,

15 Strona: 15 Stron: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych - BOP 3. Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów - BMRK 4. Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych - BOIN 5. Biuro ds. Morskich - BM - Filia Urzędu Miasta CZĘŚĆ II

16 Strona: 16 Stron: 55 WYMAGANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Wg normy EN ISO 9001: Wstęp 2. Norma powołana 3. Terminy i definicje 4. System zarządzania jakością 5. Odpowiedzialność kierownictwa 6. Zarządzanie zasobami 7. Realizacja wyrobu / usługi 8. Pomiar, analiza i doskonalenie

17 Strona: 17 Stron: 55 1 WSTĘP Wprowadzanie Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Szczecin rozpoczęło się w dniu 30 listopada 2000 roku od podpisania umowy z firmą konsultingową. Na podstawie umowy, firma konsultingowa zobowiązała się wprowadzić w Urzędzie Miasta System Zarządzania Jakością według normy PN-EN ISO System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Szczecin został zbudowany w oparciu o faktycznie realizowane procesy usługowe, które dostosowano do wymagań określonych w normie PN-EN ISO 9001 i opisano w dokumentacji systemu. Głównym celem tego systemu jest wprowadzenie i trwałe utrzymanie takich zasad postępowania, które gwarantują w sposób ciągły jednakowy poziom świadczonych usług, ku pełnemu zadowoleniu interesantów, a także wprowadzają elementy szybkiego reagowania na występujące niezgodności oraz elementy ciągłego doskonalenia. Głównym dokumentem systemu zarządzania jakością jest niniejsza Księga Jakości. Zasady i ustalenia zawarte w tym dokumencie odnoszą się do wszystkich obszarów działania Urzędu, w których urząd pełni rolę służebną w stosunku do swoich interesantów.

18 Strona: 18 Stron: NORMA POWOŁANA Niniejszą Księgę Jakości opracowano w oparciu o następujące dokumenty: - normę PN-EN ISO 9000 System zarządzania jakością. Zasady i terminologia - normę PN-EN ISO 9001 System zarządzania jakością. Wymagania - normę PN-EN ISO 9004 System zarządzania jakością. Wytyczne do doskonalenia ` - normę PN-EN ISO Wytyczne do auditowania SZJ i/lub SZŚ Księga Jakości opisuje postępowanie obowiązujące w każdym z rozdziałów normy PN-EN ISO TERMINY I DEFINICJE W całej Księdze Jakości obowiązuje terminologia zgodna z normą PN-EN ISO 9000:2006. Poniżej podano terminologię najczęściej przywoływaną w procedurach oraz skróty używane w niniejszej księdze jakości: AKCEPTACJA DOKUMENTACJI podpis i pieczątka radcy prawnego, Dyrektora WO, Kierownika Referatu Kadr i Szkolenia, ALGORYTM - graficzny schemat przebiegu czynności wykonywanych przez poszczególnych pracowników organizacji. Zasady tworzenia algorytmu procedury zawarte są w Wytycznych pisania procedur załączonych w tej procedurze. APLIKACJA - program, realizujący określone zadania. Jest on uruchamiany bezpośrednio w środowisku systemu operacyjnego. Aplikacja przeznaczona jest do uruchomienia w konkretnym systemie operacyjnym (np. Windows). SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA system przygotowania pracowników obejmujących pracę w Urzędzie Miasta Szczecin, który ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie takiego pracownika do prawidłowego wykonywania obowiązków urzędnika samorządowego, zgodnie z Zarządzeniem Nr 154/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta Szczecin. AUTOR procedury (opracowujący) - osoba mająca największe doświadczenie w zakresie tematu objętego tworzonym dokumentem i / lub wyznaczona przez przełożonego. Osoba taka opracowuje koncepcję dokumentu i / lub opracowująca procedurę merytorycznie zgodnie z wytycznymi pisania procedur. BACKUP (KOPIA ZAPASOWA) - kopia danych lub oprogramowania wykonana w celach ochronnych na osobnym nośniku danych, przechowywana w miejscu fizycznie oddzielnym.

19 Strona: 19 Stron: 55 Uaktualnianych danych jest obowiązkiem osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo systemu komputerowego. BAZA PESEL komputerowa baza danych osobowych. DOKSZTAŁCANIE proces, którego celem jest uzyskanie wykształcenia niezbędnego do zajmowania danego stanowiska pracy. DOKUMENT - (wg ISO 9000:2005) informacja i przekazujący ja nośnik. DOKUMENTACJA KADROWA dokumenty wymagane przy zatrudnianiu, dokumenty dot. nawiązania i trwania stosunku pracy, określone w rozporządzeniu MPiPS z dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.). DOKUMENTACJA KONKURSOWA ogłoszenie o konkursie, zarządzenie w sprawie powołania komisji, protokół z postępowania konkursowego. DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM 1) dokumenty przygotowane na stanowisku ds. kadrowych, zgodnie z przepisami, umowa o pracę na okres próbny, umowa o pracę na czas określony, umowa na czas zastępstwa, umowa o pracę na czas nieokreślony; 2) dokumenty złożone przez zatrudnianego pracownika, 3) dokumenty dodatkowe wymagane przy zatrudnieniu: oświadczenie majątkowe, zaświadczenie lekarskie, zaświadczenie o odbyciu szkolenia bhp, karta obiegowa zmiany. HARMONOGRAM SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ plan określający tematy, wykładowców prowadzących dane zajęcia oraz godziny i miejsce ich trwania. HARMONOGRAM SZKOLEŃ plan obejmujący potrzeby szkoleniowe, a w tym: tematykę szkoleń, ilość potencjalnych uczestników i ewentualnie imienny wykaz potencjalnych uczestników, w powiązaniu z zatwierdzonymi środkami finansowymi. INSTRUKCJA - określony sposób przeprowadzenia działania lub procesu. Instrukcja odnosi się lub jest uzupełnieniem procedury. Instrukcja zawiera określone stałe polecenia lub szereg poleceń, wymagających wykonywania ich przez pracownika, którego dotyczy dana instrukcja. ISO - skrót: INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna. JAKOŚĆ - (wg ISO 9001:2008) stopień do jakiego zestaw naturalnych właściwości spełnia wymagania. JRWA jednolity rzeczowy wykaz akt dla Urzędu Miejskiego w Szczecinie, rozbudowany o nowe hasła klasyfikacyjne Zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie rozbudowy Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt, stanowi rzeczową klasyfikację dokumentacji powstającej w toku działalności Urzędu. Jego zadaniem jest jasne i precyzyjne określenie rodzajów spraw i dokumentów, którymi zajmuje się Urząd, co umożliwia jego sprawne funkcjonowanie. JRWA zawiera symbole i hasła klasyfikacyjne spraw oraz oznaczenia

20 Strona: 20 Stron: 55 kategorii archiwalnych akt i czasokres kategorii B w komórce macierzystej i innych jednostkach. KONSUMENT - Osoba fizyczna, która nabywa rzecz w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (towar konsumpcyjny) ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (DZ.U z 2002 r., Nr 141, poz z późn. zm.) - (wg ISO 9000:2005) dokument, w którym określono system zarządzania jakością organizacji. NIEZGODNOŚĆ brak spójności dokumentacji lub procesu (sposobu postępowania) z wymaganiami postawionymi w przepisach prawa i obowiązujących procedurach Urzędu Miasta Szczecin. OPROGRAMOWANIE (angielskie software), program lub zbiór programów, umożliwiający korzystanie z komputera oraz ewentualnie ze sprzętu peryferyjnego modemu, skanera itp.) bądź pozwalający rozwiązywać konkretne problemy użytkownika. PETYCJA wszystkie sprawy do których odnoszą się skargi, wnioski o ile dotyczą życia zbiorowego. PROCEDURA - (wg ISO 9000:2005) określony sposób przeprowadzenia działania lub procesu. (Procedura zawiera polecenia dla kilku pracowników, z czego każde jedno polecenie może odnosić się do każdego pracownika organizacji. Polecenia te są ze sobą ściśle powiązane i zrealizowanie każdego z nich prowadzi do osiągnięcia zamierzonego celu. Procedura wymaga stałego współdziałania pracowników w niej zaangażowanych). PROGRAM SŁUŻBY PRZYTOGOWAWCZEJ dokument, w oparciu o który przebiega służba przygotowawcza, określający jej zakres i formy. PRZEDSIĘBIORCA osoba fizyczna, osoba prawna oraz nie mająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego, która zawodowo we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą. SAMODZIELNE STANOWISKO Główny Specjalista lub urzędnik (pracownik), którego bezpośrednim przełożonym jest Dyrektor Wydziału. SERWER komputer lub program umożliwiający dostęp do pewnej usługi innym programom bądź komputerom zwanym klientami. SKARGA zaniedbania lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. SOFTWARE program. SYSTEM EWID. - komputerowy rejestr postępowań w sprawach zameldowań, wymeldowań, postępowań w toku, informacji o danych osobowych, spraw różnych.

21 Strona: 21 Stron: 55 SYSTEM KOMPUTEROWY, SYSTEM CYFROWY (angielskie computer system, digital system), układ trzech elementów: człowiek sprzęt oprogramowanie. SYSTEM REJESTR Komputerowy system ewidencji obiegu dokumentów (wniosków, skarg i spraw interesantów). SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ - SZJ (wg ISO 9000:2005) system zarządzania do kierowania i kontroli organizacji pod względem jakości. SZKOLENIE proces, którego celem jest przystosowanie wiedzy i umiejętności pracowników do wymagań wynikających z zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy. URZĘDNIK - Pracownik Urzędu Miasta Szczecin. WNIOSEK przedstawienie prośby / oczekiwań interesanta w postaci wypełnionego formularza Urzędu Miasta lub podania. WYRÓB/USŁUGA produkt finalny działań Urzędu Miasta mających na celu spełnienie wymagań klienta. ZAPIS - (wg ISO 9000:2005) dokument, w którym podano uzyskane wyniki lub ewidencję przeprowadzonych działań. ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ - (wg ISO 9000:2005) koordynowane działania związane z kierowaniem organizacją i jej nadzorowaniem w odniesieniu do jakości. Skróty występujące w dokumentach SZJ. J.O. jednostka organizacyjna Urzędu Miasta UM Urząd Miasta Szczecin MSWiA Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. SIWZ - Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. ZBiLK - skrót: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych. STBS skrót: Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. TBS - skrót: Towarzystwo Budownictwa Społecznego. REL - Referat Ewidencji Ludności Biura Obsługi Interesantów. WKU Wojskowa Komenda Uzupełnień. WOI-TBD Wojewódzki Ośrodek Informatyki-Terenowy Bank Danych. KN i DK - Karta Niezgodności i Działań Korygujących. PB - ustawa Prawo Budowlane.

22 Strona: 22 Stron: 55 KPA - ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego. PINB - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

23 Strona: 23 Stron: SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 4.1. WYMAGANIA OGÓLNE Urząd Miasta Szczecin ustanowił, udokumentował, wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością zgodny z międzynarodową normą PN EN ISO 9001:2009, której odpowiednikiem jest polska norma PN-EN ISO Prezydent Miasta Szczecin ustanowił system zarządzania jakością Zarządzeniem nr 171/01 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 20 lipca 2001 r., w którym powołał Pełnomocnika ds. SZJ. Prezydent Miasta formułuje politykę jakości dla Urzędu, wprowadza ją do stosowania poprzez zapisy w Księdze Jakości oraz nadzoruje jej realizację stosując różnego rodzaju działania jak: audity, przeglądy, działania korygujące i zapobiegawcze, ankiety i inne. W działalności Urzędu Miasta Szczecin wyróżniono 6 n/w podstawowych procesów, którymi Urząd zarządza zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 9001 : I. Nadzorowanie systemu zarządzania jakością II. III. IV. Zarządzanie zasobami Określanie wymagań klienta Zakupy towarów i usług V. Realizacja procesu / usługi VI. Pomiary i monitorowanie

24 Strona: 24 Stron: 55 MAPA PROCESÓW

25 Strona: 25 Stron: 55 PUNKT NORMY NAZWA PROCESU NAZWA PROCEDURY WŁAŚCICIEL dokumentami dokumentami dokumentami I NADZOROWANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ P-I-01 - Zasady opracowywania, uaktualniania wydawania procedur i instrukcji P-I-02 - Zasady opracowywania i zarządzania Księgą Jakości P-I-03 - dokumentacją niezbędną dla pracy Urzędu Miasta Szczecin zapisami P-I-04 - zapisami jakości 5.1. Zaangażowanie Zapis w punkcie 5.1. w Księdze kierownictwa Jakości UM Szczecin 5.2. Orientacja na klienta Zapis w punkcie 5.2. w Księdze Jakości UM Szczecin 5.3. Polityka jakości i cele Zapis w punkcie 5.3. w Księdze Jakości UM Szczecin 5.4. Planowanie Zapis w punkcie 5.4. w Księdze Jakości UM Szczecin 5.5. Odpowiedzialność, Zapis w punkcie 5.5. w Księdze uprawnienia i Jakości UM Szczecin komunikacja 5.6. Przegląd zarządzania P-I-05 - Przegląd systemu zarządzania jakością wykonywany przez Prezydenta Miasta. II ZARZĄDZANIE ZASOBAMI 6.1. Zapewnienie zasobów P-II-01 - Nadzór i aktualizacja oprogramowania oraz systemów komputerowych 6.1. Zapewnienie zasobów P-II-02 - Planowanie i przeprowadzanie przeglądów i remontów maszyn i urządzeń biurowych. Pełnomocnik ds. SZJ Pełnomocnik ds. SZJ Sekretarz Miasta Pełnomocnik ds. SZJ Prezydent Miasta Prezydent Miasta Prezydent Miasta Prezydent Miasta Prezydent Miasta Prezydent Miasta Dyrektor Wydziału Informatyki Dyrektor Wydziału Obsługi Urzędu POWIĄZANIA Z PROCESAMI Wszystkie procesy Wszystkie procesy Wszystkie procesy Wszystkie procesy Wszystkie procesy Wszystkie procesy Wszystkie procesy Wszystkie procesy Wszystkie procesy Wszystkie procesy zapobiegawcze zapobiegawcze

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów. Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK. Wersja 1.02

Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów. Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK. Wersja 1.02 Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK Wersja 1.02 SPIS TREŚCI: 1METRYKA DOKUMENTU...9 2ASPEKT FORMALNY OPRACOWANIA...10 2.1PODSTAWA FORMALNA...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA 2 Załącznik do zarządzenia nr 3 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska z dnia 26 listopada 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

S t r o n a 1. Spis treści I. Wstęp... 2 II. Źródła standardu, zasady nadrzędne oraz cele opracowania... 3

S t r o n a 1. Spis treści I. Wstęp... 2 II. Źródła standardu, zasady nadrzędne oraz cele opracowania... 3 Strona 0 S t r o n a 1 Spis treści I. Wstęp... 2 II. Źródła standardu, zasady nadrzędne oraz cele opracowania... 3 II.1. I. Zasada przejrzystości...4 II.2. III. Zasada partycypacji społecznej...5 II.3.

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ Nr ewid. 26/2012/P11022/ KBF KBF-4101-09-00/2011 Informacja o wynikach kontroli AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA

SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA Zespół ds. obsługi podatników i komunikacji ZATWIERDZAM SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA Warszawa, luty 2015 r. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 123 52 20 fax: +48 22 123 3719 www.mf.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Global Compact 2013 Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Spis treści Poczta Polska S.A.. 3 Poczta Polska a prawa człowieka.. 4 Poczta Polska a środowisko

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 213 ROK Warszawa, czerwiec 214 2 Spis treści I. Podstawy prawne działalności Funduszu 7 II. Ogólne informacje o Funduszu 8 II.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2010

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2010 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2010 Sprawozdanie stanowi wykonanie art. 20 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO,

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, FUNDACJA na rzecz EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII MATERIAŁY METODYCZNE JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINACH PORADNIK Zespół autorski: Karol Niedziela, Piotr

Bardziej szczegółowo

ABC zasad kontroli przetwarzania danych osobowych

ABC zasad kontroli przetwarzania danych osobowych ABC zasad kontroli przetwarzania danych osobowych BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel.: (22) 860 70 81 fax: (22) 860 70 86 kancelaria@giodo.gov.pl www.giodo.gov.pl

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej

USTAWA z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej Art. 1. W ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10. Słowniczek

Załącznik nr 10. Słowniczek Załącznik nr 10 Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, październik 2014 r. LISTA POJĘĆ DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH USZCZEGÓŁOWIENIA

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment

KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment Zakład Sieci Z-2 KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment Nr pracy: 02300017 07300027 06300077 Warszawa, grudzień 2007 INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

WPROWADZENIE DO KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WPROWADZENIE DO KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Warszawa, marzec 2012 roku SPIS TREŚCI Wstęp... 6 I. PLANOWANIE I KOORDYNACJA KONTROLI 11 II. PROGRAM KONTROLI..23 II.1. TEMAT KONTROLI 26 II.2. CEL KONTROLI..27

Bardziej szczegółowo

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rozpoznanie cenowe o wartości poniżej 30.000 euro / zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907, z późn. zm.) / I. PROWADZĄCY ROZPOZNANIE

Bardziej szczegółowo

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Warszawa, 2008 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF)

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I. Przepisy ogólne

U S T AWA. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I. Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 25 maja 2015 r. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa - Kodeks budowlany, zwana dalej Kodeksem, określa: 1) działalność obejmującą projektowanie i

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP rozumiany jako szczegółowa koncepcja MSZ-KIIP wraz z jego analizą funkcjonalną Strona 1 z 185 Spis treści 1 Metryka dokumentu... 8 1.1 Aspekt formalny... 9 1.2

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 2013 Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 1 Spis treści Spis treści 2 Wprowadzenie 4 1. Zakres, cele, priorytety i zasady Programu 6 1.1.

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Publikacja uwzględnia m.in. treść Ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie informacją o środowisku

Zarządzanie informacją o środowisku Zarządzanie informacją o środowisku PRZEWODNIK Spis treści Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie 1. Prawo do informacji o stanie środowiska i jego ochronie 1.1. Informacja o środowisku i jego

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH Nr ewid. 14/2012/P/11/004/KAP KAP-4101-05/2011 Informacja o wynikach kontroli FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT PRACY, SPRAW SOCJALNYCH I ZDROWIA KPZ-4101-04/2010 Nr ewid.: 11/2011/P/10/096/KPZ Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających

Bardziej szczegółowo