ZAKRES CECH NA POTRZEBY POWSZECHNEGO SPISU ROLNEGO 2020 KONSULTACJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKRES CECH NA POTRZEBY POWSZECHNEGO SPISU ROLNEGO 2020 KONSULTACJE"

Transkrypt

1 ZAKRES CECH NA POTRZEBY POWSZECHNEGO SPISU ROLNEGO 2020 KONSULTACJE CZĘŚĆ I Wykaz cech zbieranych na : zgodnie z projektem Rozporządzenia ramowego Zintegrowane Badania Gospodarstw Rolnych IFS (z ang. Integrated Farm Statistics), zawierającego listę cech dla spisu rolnego 2020 oraz Rozporządzeniem PE i Rady nr 543/2009 w sprawie statystyk upraw. - zgodnie z wymogami użytkowników krajowych zgłoszonymi podczas konsultacji zakresu tematycznego poprzednich spisów oraz corocznych PBSSP. Nazwa cechy /inny niż CECHY OGÓLNE Status prawny (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, wspólnota gruntowa) Współrzędne geograficzne gospodarstwa kod stopnie, minuty Województwo siedziby użytkownika x Powiat siedziby użytkownika x Gmina siedziby użytkownika x Województwo siedziby gospodarstwa x Podregion siedziby gospodarstwa x Powiat siedziby gospodarstwa x Gmina siedziby gospodarstwa x Gospodarstwo uzyskuje dopłaty i jest zarejestrowane w IACS tak/nie Gospodarstwa położone na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania tak/nie x x

2 /inny niż DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA Gospodarstwo domowe z użytkownikiem gospodarstwa rolnego zużywało na samo- zaopatrzenie żywnościowe więcej niż 50% wartości końcowej produkcji rolniczej tak/nie Gospodarstwo rolne prowadziło sprzedaż własnych produktów rolnych tak/nie Bezpośrednia sprzedaż konsumentom stanowiła ponad 50% ogólnej sprzedaży produkcji rolniczej gospodarstwa rolnego tak/nie Gospodarstwo prowadziło zarobkową działalność gospodarczą inną niż rolnicza bezpośrednio związaną z gospodarstwem rolnym w zakresie: tak/nie świadczenia opieki zdrowotnej, socjalnej lub usług edukacyjnych tak/nie agroturystyki, wynajmu pokoi i innych tak/nie przetwórstwa produktów rolnych tak/nie produkcji energii odnawialnej tak/nie przetwarzania drewna tak/nie rękodzieła tak/nie akwakultury tak/nie prac kontraktowych z wykorzystaniem środków produkcji gospodarstwa tak/nie rolniczych tak/nie nierolniczych tak/nie leśnictwa tak/nie innych działalności tak/nie Udział przychodów ze sprzedaży wyrobów i usług z działalności innej niż rolnicza przedziały w ogólnej sprzedaży gospodarstwa rolnego % STRUKTURA DOCHODÓW Udział w dochodach ogółem gospodarstwa domowego z użytkownikiem gospodarstwa rolnego dochodów z: działalności rolniczej % działalności pozarolniczej % pracy najemnej % 2

3 /inny niż STRUKTURA DOCHODÓW /dok./ emerytur i rent % innych niezarobkowych źródeł % PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (PROW) dane administracyjne (ARiMR) Gospodarstwo korzysta ze wsparcia ze środków PROW (wg rodzaju działań) tak/nie ROLNICTWO EKOLOGICZNE dane administracyjne (IJHAR-S) Powierzchnia użytków rolnych z certyfikatem ha Powierzchnia użytków rolnych w okresie przestawiania ha Powierzchnia użytków rolnych, na której stosuje się ekologiczne metody produkcji lub jest w trakcie przestawiania: ha uprawy zbożowe na ziarno ha uprawy białkowe na ziarno ha ziemniaki ha buraki cukrowe ha uprawy oleiste ha rośliny przemysłowe ha rośliny pastewne na zielonkę na gruntach ornych ha trawy polowe ha warzywa, melony, truskawki ha uprawy nasienne ha trwałe użytki zielone ha pastwiska i łąki (z wyłączeniem terenów ekstensywnie wypasanych) ha ekstensywne tereny do wypasu ha uprawy trwałe ha plantacje drzew i krzewów owocowych ha winnice ha warzywa, melony i truskawki pod osłonami ha Ekologiczne metody produkcji stosowane w produkcji zwierzęcej: 3

4 /inny niż ROLNICTWO EKOLOGICZNE dane administracyjne (IJHAR-S) /dok./ bydło szt. trzoda chlewna szt. owce i kozy szt. drób szt. Uczestnictwo w innych systemach certyfikacji środowiskowej tak/nie UŻYTKOWANIE GRUNTÓW Powierzchnia gruntów ogółem w gospodarstwie rolnym ha Powierzchnia użytków rolnych ogółem ha Użytków rolnych w dobrej kulturze rolnej ha Powierzchnia zasiewów ha Trwałych użytków zielonych ha Łąk trwałych, w tym: ha Łąk trwałych wyłączonych z produkcji ha Pastwisk trwałych, w tym: ha Nieuprawianych terenów do wypasu ha Pastwisk trwałych wyłączonych z produkcji ha Pozostałych terenów wykorzystywanych do wypasu ha Użytków zielonych położonych na obszarach wrażliwych pod względem środowiskowym ha Upraw trwałych (łącznie z sadami) ha Upraw trwałych pod osłonami ha Szkółek drzew i krzewów owocowych ha Szkółek drzew i krzewów ozdobnych ha Szkółek drzew leśnych do celów handlowych ha Wikliny ha Powierzchnia plantacji drzew owocowych ogółem ha Jabłoni ha Grusz ha 4

5 /inny niż UŻYTKOWANIE GRUNTÓW /cd./ Śliw ha Wiśni ha Czereśni ha Brzoskwiń i nektaryn ha Moreli ha Orzechów włoskich ha Pozostałych drzew owocowych ha Powierzchnia plantacji krzewów owocowych ogółem ha Plantacji krzewów jagodowych ha Porzeczek czarnych ha Porzeczek kolorowych ha Malin ha Agrestu ha Borówki wysokiej ha Aronii ha Leszczyny ha Winogron (plantacji winorośli) ha Pozostałych krzewów owocowych ha Powierzchnia plantacji pozostałych upraw trwałych, w tym: ha Choinek bożonarodzeniowych ha Powierzchnia ogrodów przydomowych (bez powierzchni przeznaczonej na ha rekreację) Powierzchnia gruntów ugorowanych, w tym: ha Upraw na przyoranie uprawianych jako plon główny ha Powierzchnia lasów i gruntów leśnych (łącznie z plantacjami o krótkiej rotacji - niezależnie od rodzaju gruntów na jakich zostały założone), w tym: ha od 0 do 5 Powierzchnia plantacji o krótkiej rotacji, w tym: ha Wierzby ha 5

6 /inny niż UŻYTKOWANIE GRUNTÓW /dok./ Topoli ha Brzozy ha Powierzchnia użytków rolnych pozostałych (nieutrzymywanych w dobrej kulturze rolnej) ha Powierzchnia pozostałych gruntów ha Powierzchnia użytków rolnych w dobrej kulturze rolnej własnych (bez wydzierżawionych) ha Powierzchnia użytków rolnych w dobrej kulturze rolnej dzierżawionych od innych osób (bez wydzierżawionych osobom trzecim) ha Powierzchnia użytków rolnych w dobrej kulturze rolnej użytkowanych wspólnie (w części przypadającej użytkownikowi) i innego rodzaju użytkowania (bez ha wydzierżawionych osobom trzecim i bez użytków wspólnot gruntowych) WINNICE Powierzchnia uprawy winogron na wino ha z chronioną nazwą pochodzenia (PDO) ha z chronionym oznaczeniem geograficznym (PGI) ha pozostałe winogrona na wino ha Powierzchnia uprawy winogron stołowych ha Powierzchnia uprawy winogron na rodzynki ha POWIERZCHNIA ZASIEWÓW Zboża na ziarno ha Pszenica ha Pszenica ozima ha Pszenica jara ha Żyto ha Jęczmień ha Jęczmień ozimy ha Jęczmień jary ha 6

7 /inny niż POWIERZCHNIA ZASIEWÓW /cd./ Owies ha Pszenżyto ha Pszenżyto ozime ha Pszenżyto jare ha Kukurydza na ziarno ha Mieszanki zbożowe ozime ha Mieszanki zbożowe jare ha Sorgo ha Pozostałe zbożowe ha Strączkowe jadalne na suche ziarno ha Groch ha Fasola ha Bób ha Pozostałe strączkowe jadalne (min. ciecierzyca, soczewica, soja jadalna) ha Strączkowe i mowe pastewne na ziarno/nasiona ha Peluszka - groch polny ha Wyka ha Bobik ha Łubin słodki (biały, wąskolistny, żółty ha Mieszanki zbożowo-strączkowe na ziarno ha Mieszanki zbożowo strączkowe na ziarno ozime ha Mieszanki zbożowe strączkowe na ziarno jare ha Koniczyna ha Lucerna ha Esparceta ha Seradela i pozostałe mowe pastewne ha Trawy polowe ha Inne pastewne ha 7

8 /inny niż POWIERZCHNIA ZASIEWÓW /cd./ Okopowe ha Ziemniaki ha Buraki cukrowe ha Okopowe pastewne, w tym: ha Buraki pastewne ha Przemysłowe ha Włókniste ha Len włóknisty ha Konopie ha Tytoń ha Chmiel ha Zioła i przyprawy ha Cykoria ha Oleiste ha Rzepak i rzepik ha Rzepak i rzepik ozimy ha Rzepak i rzepik jary ha Słonecznik na ziarno ha Soja ha Len oleisty ha Inne oleiste ha Powierzchnia upraw energetycznych uprawianych na gruntach ornych (na biopaliwa lub inną energię odnawialną) - wieloletnie ha Inne przemysłowe ha Powierzchnia upraw na zielonkę z gruntów ornych od 0 do 5 Kukurydza na zielonkę ha Mowe pastewne na zielonkę ha Strączkowe pastewne na zielonkę ha 8

9 /inny niż POWIERZCHNIA ZASIEWÓW /cd./ Trawy polowe i pastwiska polowe, w tym: ha Trawy polowe na zielonkę ha Zboża na zielonkę (bez kukurydzy) ha Inne pastewne na gruntach ornych na zielonkę ha Warzywa gruntowe ha w płodozmianie z uprawami rolnymi ha w płodozmianie z uprawami ogrodniczymi ha Warzywa kapustne ha Kapusta (biała, czerwona, włoska) ha Kalafiory ha Brokuły ha Kapusta pekińska ha Warzywa liściowe i łodygowe ha Pory ha Selery ha Sałata ha Szpinak ha Szparagi ha Cykoria sałatowa ha Warzywa uprawiane na owoce ha Pomidory ha w tym przeznaczone do przemysłu ha Ogórki ha w tym korniszony ha Cukinia i kabaczek ha Papryka ha Warzywa korzeniowe i cebulowe (bez porów) ha Marchwi jadalna ha 9

10 /inny niż POWIERZCHNIA ZASIEWÓW /cd./ Cebula ha Selery korzeniowe ha Rzodkiewka i rzodkiew ha Czosnek ha Pietruszka ha Buraki ćwikłowe ha Warzywa na zielone strąki (strączkowe świeże) ha Groch zielony ha Fasola szparagowa ha Pozostałe warzywa gruntowe ha w tym kukurydza cukrowa ha Warzywa pod osłonami ha Pomidory ha Ogórki ha w tym korniszony ha Papryka ha Sałata ha Pozostałe warzywa pod osłonami ha Truskawki i poziomki gruntowe ha Truskawki i poziomki gruntowe w płodozmianie z uprawami rolnymi ha Truskawki i poziomki gruntowe w płodozmianie z uprawami ogrodniczymi ha Truskawki i poziomki pod osłonami ha Kwiaty i rośliny ozdobne gruntowe ha Kwiaty i rośliny ozdobne pod osłonami ha Inne uprawy pod osłonami ha Uprawy nasienne ha Pozostałe uprawy ha 10

11 /inny niż POWIERZCHNIA ZASIEWÓW /dok./ Grzyby jadalne m 2 NAWADNIANIE Stosowanie nawadniania tak/nie Powierzchnia upraw nawadnianych ha NAWOŻENIE Ilość nawozów azotowych, fosforowych, potasowych, wieloskładnikowych, wapniowych i wapniowo-magnezowych zużyta w gospodarstwie (według listy dt/l nawozów) Ilość zużytego do nawożenia obornika dt Ilość zużytej do nawożenia gnojówki m 3 Ilość zużytej do nawożenia gnojowicy m 3 Powierzchnia nawożona nawozami mineralnymi ha Powierzchnia nawożona nawozami naturalnymi (obornikiem, gnojówką, gnojowicą) ha Nawozy wywiezione z gospodarstwa (obornik, gnojówka, gnojowica) dt/m 3 Nawozy przywiezione do gospodarstwa (obornik, gnojówka, gnojowica) dt/m 3 Udział w ogólnej masie nawozów naturalnych dostępnych w gospodarstwie: nawozów naturalnych zastosowanych rozrzutowo z przyoraniem w ciągu 4 godzin % nawozów naturalnych zastosowanych rozrzutowo z przyoraniem po 4 godzinach % nawozów naturalnych zastosowanych rozrzutowo bez przyorania % nawozów naturalnych zastosowanych pasmowo wężami wleczonymi % nawozów naturalnych zastosowanych pasmowo płozami redlicami % nawozów naturalnych zastosowanych doglebowo przez dozowanie płytkie % nawozów naturalnych zastosowanych doglebowo przez dozowanie głębokie % Urządzenia do przetwarzania/uzdatniania nawozów naturalnych w gospodarstwie tak/nie Urządzenia do przechowywania nawozów naturalnych w gospodarstwie tak/nie 11

12 /inny niż NAWOŻENIE /dok./ Pojemność zbiorników do magazynowania nawozów naturalnych m 3 Ilość zabiegów środkami ochrony roślin na powierzchni uprawy zbóż, warzyw, upraw trwałych, powierzchni magazynowej liczba Uwzględnianie przy doborze środka ochrony roślin jego szkodliwości dla ludzi pszczół i środowiska naturalnego tak/nie POGŁOWIE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH Bydło ogółem szt. Bydło w wieku poniżej 1 roku szt. Byczki poniżej 1 roku szt. Jałówki poniżej 1 roku szt. Bydło w wieku 1-2 lat szt. Byczki w wieku 1-2 lat szt. Jałówki w wieku 1-2 lat szt. Samce w wieku 2 lat i więcej (kastrowane i niekastrowane) szt. Samice w wieku 2 lat i więcej szt. Jałówki w wieku 2 lat i więcej szt. Krowy szt. Krowy mleczne szt. Krowy mamki szt. Bawoły szt. Świnie ogółem szt. Prosięta o wadze do 20 kg szt. Warchlaki o wadze kg szt. Trzoda chlewna do dalszego chowu o wadze 50 kg i więcej szt. Lochy hodowlane o wadze 50 kg i więcej szt. lochy prośne szt. w tym prośne po raz pierwszy szt. lochy pozostałe (prośne i luźne) szt. 12

13 /inny niż POGŁOWIE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH /cd./ loszki hodowlane (jeszcze nigdy nie kryte) szt. Knury rozpłodowe szt. x Trzoda chlewna na ubój o wadze 50 kg i więcej (tuczniki) szt. Owce ogółem szt. Jagnięta szt. Maciorki do dalszego chowu szt. maciorki użytkowane w kierunku mlecznym szt. maciorki użytkowane w innych kierunkach szt. Pozostałe owce dorosłe szt. Kozy ogółem szt. Samice do dalszego chowu szt. w tym samice użytkowane do produkcji mleka szt. Pozostałe kozy szt. w tym koźlęta szt. Konie ogółem szt. w tym konie 3-letnie i starsze szt. Drób ogółem szt. Brojlery kurze szt. Kury nioski szt. kury nioski do produkcji jaj konsumpcyjnych szt. kury nioski do produkcji jaj wylęgowych szt. Drób kurzy pozostały szt. x Indyki szt. Gęsi szt. Kaczki szt. Strusie szt. Drób pozostały (wcześniej nie wymieniony) szt. w tym samice szt. 13

14 /inny niż POGŁOWIE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH /dok./ Króliki ogółem szt. w tym samice reprodukcyjne szt. Pnie pszczele szt. Zwierzęta futerkowe szt. Pozostałe zwierzęta szt. w tym jeleniowate szt. BUDYNKI GOSPODARSKIE DLA ZWIERZĄT Budynki dla bydła w podziale na: przeznaczone dla bydła poniżej 2 lat, bydła powyżej 2 lat, w tym krów i bydła pozostałego Pogłowie bydła 14 średnia liczba w roku Obory stanowiskowe (uwięziowe) z gnojowicą stanowiska Obory stanowiskowe (uwięziowe) z obornikiem stanowiska Obory z indywidualnymi stanowiskami stanowiska Obory wolnostanowiskowe stanowiska w tym ściołowe stanowiska Obory pozostałe stanowiska w tym ściołowe stanowiska Utrzymywane wyłącznie poza budynkami stanowiska Budynki dla świń w podziale na: przeznaczone dla prosiąt poniżej 20 kg, loch, pozostałych świń. Pogłowie świń średnia liczba w roku Chlewnie z podłożem całkowicie rusztowym stanowiska Chlewnie z podłożem częściowo rusztowym stanowiska Chlewnie z podłożem litym stanowiska w tym ściołowe stanowiska

15 /inny niż BUDYNKI GOSPODARSKIE DLA ZWIERZĄT /dok./ Chlewnie z głęboką ściółką stanowiska Pozostałe chlewnie stanowiska w tym ściołowe stanowiska Utrzymywane wyłącznie poza budynkami stanowiska Budynki dla drobiu Pogłowie kur niosek średnia liczba w roku Kurnik z głęboką ściółką stanowiska Kurnik woliera stanowiska Klatki z napowietrzaniem stanowiska Klatki bez napowietrzania stanowiska Pozostałe kurniki stanowiska w tym ściołowe stanowiska Utrzymywane wyłącznie poza budynkami stanowiska CIĄGNIKI I MASZYNY ROLNICZE Ciągniki i ładowarki teleskopowe według mocy silnika szt. Kombajny zbożowe szt. Silosokombajny szt. Kombajny ziemniaczane szt. Kombajny buraczane szt. Siewniki szt. Agregaty uprawowe szt. Kosiarki szt. Rozrzutniki obornika szt. Opryskiwacze polowe i sadownicze szt. Rozsiewacze nawozów i wapna szt. Sadzarki do ziemniaków szt. 15

16 /inny niż CIĄGNIKI I MASZYNY ROLNICZE /dok./ Ładowacze chwytakowe i czołowe szt. Kopaczki do ziemniaków szt. Prasy zbierające szt. Przyczepy zbierające szt. Gospodarstwa korzystające z ciągników lub maszyn będących własnością innych gospodarstw, spółdzielni lub firm usługowych tak/nie PRACUJĄCY W GOSPODARSTWIE ROLNYM Informacje o osobach zamieszkałych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego i pracujących w gospodarstwie rolnym w badanym tygodniu w wieku 15 lat i więcej osoby według płci, w tym: pracujący wyłącznie, głównie lub dodatkowo w gospodarstwie rolnym osoby pracujący wyłącznie poza gospodarstwem rolnym osoby Informacje o osobach pracujących w gospodarstwie rolnym i o poniesionych nakładach pracy w ciągu 12 miesięcy: osoby/ a. użytkownik, AWU osoby/ b. współmałżonek, AWU osoby/ c. członkowie rodziny mieszkający z użytkownikiem AWU d. członkowie rodziny pracujący w gospodarstwie, ale niemieszkający z osoby/ użytkownikiem AWU Dla każdej z ww. osób (od a. do d.): płeć kod wiek kod wykonywanie pracy w gospodarstwie rolnym tak/nie wymiar czasu pracy części etatu wykonywanie innej działalności zarobkowej tak/nie 16

17 /inny niż PRACUJĄCY W GOSPODARSTWIE ROLNYM /cd./ inna działalność jako praca główna/ dodatkowa tak/nie Informacje o osobie kierującej gospodarstwem: osobą kierującą jest użytkownik/ członek rodziny użytkownika/ pracownik najemny kod płeć kod wiek kod części wymiar czasu pracy etatu wykonywanie innej działalności zarobkowej związanej z gospodarstwem rolnym tak/nie inna działalność jako praca główna / / dodatkowa tak/nie poziom wykształcenia ogólnego kod poziom wykształcenia rolniczego kod kursy doszkalające tak/nie Informacje o stałych pracownikach najemnych w okresie 12 miesięcy: od 0 do 5 liczba osób pracujących osoby płeć kod części wymiar czasu pracy etatu wykonywanie innej działalności zarobkowej związanej z gospodarstwem rolnym tak/nie liczba pracowników najemnych wykonujących inną działalność zarobkową osoby inna działalność jako praca główna / / dodatkowa osoby Informacje o dorywczych pracownikach najemnych pracujących w gospodarstwie rolnym w okresie 12 miesięcy: 17

18 /inny niż PRACUJĄCY W GOSPODARSTWIE ROLNYM /dok./ wkład pracy dniówki płeć kod Informacje o osobach pracujących w ramach pomocy sąsiedzkiej w gospodarstwie rolnym w okresie 12 miesięcy: wkład pracy dniówki płeć kod Informacje o pracownikach kontraktowych pracujących w gospodarstwie rolnym w okresie 12 miesięcy: wkład pracy dniówki płeć kod Informacje o rocznych nakładach pracy innych osób pracujących w gospodarstwach rolnych osób prawnych lub jednostek niemających osobowości prawnej (członkowie Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, zakonnicy, szkoły rolnicze): wkład pracy dniówki płeć kod 18

19 CZĘŚĆ II Dodatkowe użytkowników informacji 1. Czy powyższy wykaz cech zaspokaja Pana/Pani informacyjne? Tak Nie pkt.2 2. Jeśli Nie, proszę sprecyzować dodatkowe wypełniając poniższą tabelę: Lp. Nazwa cechy Jedno stka Na jakie zbierana 3. Uwagi 19

Wyliczenie wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego na podstawie wartości standardowej nadwyżki bezpośredniej (SGM 2002)

Wyliczenie wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego na podstawie wartości standardowej nadwyżki bezpośredniej (SGM 2002) Imię i Nazwisko/Nazwa W-1.2_121/135 Adres Wyliczenie wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego na podstawie wartości standardowej nadwyżki bezpośredniej (SGM 2002) Do wniosku należy dołączyć wyliczenie

Bardziej szczegółowo

R-CzBR. Czerwcowe badanie rolnicze. według stanu w dniu 1 czerwca 2014 r. WZÓR

R-CzBR. Czerwcowe badanie rolnicze. według stanu w dniu 1 czerwca 2014 r. WZÓR GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl R-CzBR Czerwcowe badanie rolnicze według stanu w dniu 1 czerwca 2014 r. Portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl do 23

Bardziej szczegółowo

Zboża na ziarno Pszenica zwyczajna ogółem na ziarno Pszenica zwyczajna jara na ziarno Pszenica zwyczajna ozima na ziarno Żyto ogółem na ziarno Żyto

Zboża na ziarno Pszenica zwyczajna ogółem na ziarno Pszenica zwyczajna jara na ziarno Pszenica zwyczajna ozima na ziarno Żyto ogółem na ziarno Żyto NAZWA Zboża na ziarno Pszenica zwyczajna ogółem na ziarno Pszenica zwyczajna jara na ziarno Pszenica zwyczajna ozima na ziarno Żyto ogółem na ziarno Żyto jare na ziarno Żyto ozime na ziarno Jęczmień ogółem

Bardziej szczegółowo

TABL. 1 (40). CHARAKTERYSTYKA GOSPODARSTW ROLNYCH WEDŁUG SIEDZIBY GOSPODARSTWA

TABL. 1 (40). CHARAKTERYSTYKA GOSPODARSTW ROLNYCH WEDŁUG SIEDZIBY GOSPODARSTWA TABL. 1 (40). CHARAKTERYSTYKA GOSPODARSTW ROLNYCH WEDŁUG SIEDZIBY GOSPODARSTWA GRUPY OBSZAROWE UŻYTKÓW ROLNYCH ogólna Powierzchnia w ha w tym użytków rolnych O G Ó Ł E M... 140 335,91 301,74 do 1 ha...

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 06.10.2014 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 12.06.2015 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

Wniosek. o oszacowanie strat w uprawach powstałych w wyniku przymrozków wiosennych w 2017 r. Nr identyfikacyjny producenta rolnego (ARIMR)...

Wniosek. o oszacowanie strat w uprawach powstałych w wyniku przymrozków wiosennych w 2017 r. Nr identyfikacyjny producenta rolnego (ARIMR)... ... data... miejscowość Wniosek BURMISTRZ LUBRAŃCA o oszacowanie strat w uprawach powstałych w wyniku przymrozków wiosennych w 2017 r. Nazwisko i imię rolnika... adres zamieszkania... telefon kontaktowy...

Bardziej szczegółowo

R-SGR. Badanie struktury gospodarstw rolnych. według stanu w dniu 1 czerwca 2016 r.

R-SGR. Badanie struktury gospodarstw rolnych. według stanu w dniu 1 czerwca 2016 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl R-SGR Badanie struktury gospodarstw rolnych według stanu w dniu 1 czerwca 2016 r. Portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do wniosku

Załącznik Nr 2 do wniosku Załącznik Nr 2 do wniosku W-1.2_121/N Imię i Nazwisko, Adres, seria i numer dokumentu tożsamości, NIP*/ Nazwa, Adres siedziby, NIP, REGON Ustalenie wielkości ekonomicznej gospodarstwa z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Komisja ds. oszacowania zakresu

Komisja ds. oszacowania zakresu W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR (dot. producentów rolnych korzystających z płatności obszarowych)...

Bardziej szczegółowo

2. Dane dotyczące osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej:

2. Dane dotyczące osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej: ZAŁĄCZNIK Nr 1 SZCZEGÓŁOWY WYKAZ DANYCH ZBIERANYCH W SPISIE ROLNYM WYŁĄCZNIE NA POTRZEBY KRAJOWE, W TYM W BADANIU METOD PRODUKCJI ROLNEJ I. Szczegółowy wykaz danych zbieranych w spisie rolnym 1. Dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

Rozwój rolnictwa na Podkarpaciu. Rzeszów, 20 listopada 2015

Rozwój rolnictwa na Podkarpaciu. Rzeszów, 20 listopada 2015 Rozwój rolnictwa na Podkarpaciu Rzeszów, 20 listopada 2015 Ogólna powierzchnia województwa podkarpackiego wynosi 1784,6 tys. ha i stanowi 5,7% powierzchni kraju. Struktura powierzchni województwa podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

Maksymalne dawki nawożenia azotem na OSN wg nowych zasad

Maksymalne dawki nawożenia azotem na OSN wg nowych zasad Maksymalne dawki nawożenia azotem na OSN wg nowych zasad OSN to obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzącego ze źródeł rolniczych, na których występują wody zanieczyszczone

Bardziej szczegółowo

UŻYTKOWANIE GRUNTÓW. Warunki agrometeorologiczne

UŻYTKOWANIE GRUNTÓW. Warunki agrometeorologiczne UŻYTKOWANIE GRUNTÓW Ogólna powierzchnia gospodarstw rolnych województwa lubuskiego według stanu na koniec czerwca 2013 r. wynosiła 456,7 tys. ha, z tego areał użytków rolnych stanowił 89,3%, lasy i grunty

Bardziej szczegółowo

załącznik Nr I.1 (dane zgodne z wnioskami o dopłaty obszarowe składanymi do ARiMR)

załącznik Nr I.1 (dane zgodne z wnioskami o dopłaty obszarowe składanymi do ARiMR) załącznik Nr I.1 (dane zgodne z wnioskami o dopłaty obszarowe składanymi do ARiMR) Załącznik wypełniają wyłączne gospodarstwa posiadające grunty na obszarze kilku gmin i przekazują tylko do gminy właściwej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 173/35

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 173/35 3.7.2007 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 173/35 SPROSTOWANIA Sprostowanie do decyzji Komisji 2003/369/WE z dnia 16 maja 2003 r. zmieniającej decyzję 85/377/EWG ustanawiającą wspólnotową typologię

Bardziej szczegółowo

UWAGI ANALITYCZNE... 19

UWAGI ANALITYCZNE... 19 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 3 UWAGI METODYCZNE... 9 Wprowadzenie... 9 Zakres i tematyka Powszechnego Spisu Rolnego... 10 Ważniejsze definicje, pojęcia spisowe i zasady spisywania... 12 Ważniejsze grupowania

Bardziej szczegółowo

Komisja ds. oszacowania zakresu

Komisja ds. oszacowania zakresu W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR (dot. producentów rolnych korzystających z płatności obszarowych)...

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY WNIOSKODAWCY

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY WNIOSKODAWCY KWESTIONARIUSZ OSOBISTY WNIOSKODAWCY I. INFORMACJE PODSTAWOWE 1. osób pozostających na utrzymaniu Wnioskodawcy. 2. Czy Wnioskodawcami ubezpieczył mienie w gospodarstwie? tak nie 3. Czy między Wnioskodawcami

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA STATYSTYCZNA 0 SPISIE ROLNICZYM STAN W CZERWCU 1974 R.

INFORMACJA STATYSTYCZNA 0 SPISIE ROLNICZYM STAN W CZERWCU 1974 R. f Hj 1/' MIEJSKI URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU V ixm1u Do użytku służbowego Eg z. Nr 5J30 IhB INFORMACJA STATYSTYCZNA 0 SPISIE ROLNICZYM STAN W CZERWCU 1974 R. (^BIBLIOTEKA V\\ V : Zeszyt Nr. 10 Wrocław

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PRODUKCJI ROLNICZEJ W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2004 R.

WYNIKI PRODUKCJI ROLNICZEJ W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2004 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - luty 2005 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. (0-12) 415-38-84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr 2 PRODUKCJA

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 15 lipca 2015 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 15 lipca 2015 r. (OR. en) ada Unii Europejskiej Bruksela, 15 lipca 2015 r. (O. en) 10936/15 ADD 1 AGI 400 STATIS 63 DELACT 95 PISMO PZEWODNIE Od: Data otrzymania: 13 lipca 2015 r. Do: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 190/8 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 715/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1166/2008 w sprawie badań struktury gospodarstw

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI. do wniosku dotyczącego ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

ZAŁĄCZNIKI. do wniosku dotyczącego ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 9.12.2016 r. COM(2016) 786 final ANNEXES 1 to 5 ZAŁĄCZNIKI do wniosku dotyczącego ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie zintegrowanych statystyk dotyczących

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w EŁKU

BANK SPÓŁDZIELCZY w EŁKU Załącznik nr I.2A do Instrukcji kredytowania działalności rolniczej BANK SPÓŁDZIELCZY w EŁKU BANK SPÓŁDZIELCZY W EŁKU ODDZIAŁ W... KWESTIONARIUSZ OSOBISTY *KREDYTOBIORCY/ PORĘCZYCIELA PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO

Bardziej szczegółowo

WYKAZ CECH DO POWSZECHNEGO SPISU ROLNEGO W 2010 ROKU

WYKAZ CECH DO POWSZECHNEGO SPISU ROLNEGO W 2010 ROKU WYKAZ CECH DO POWSZECHNEGO SPISU ROLNEGO W 2010 ROKU Legenda do kolumny Cec EU : cec badana tylko na potrzeby krajo brak zapisu cec badana na potrzeby Eurostatu Nazwa cechy CECHY OGÓLNE Status prawny gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w EŁKU

BANK SPÓŁDZIELCZY w EŁKU Zał. nr W.8 do Instrukcji kredytowania Klienta Instytucjonalnego Cz. II BANK SPÓŁDZIELCZY w EŁKU BANK SPÓŁDZIELCZY W EŁKU ODDZIAŁ W... KWESTIONARIUSZ OSOBISTY *KREDYTOBIORCY/ PORĘCZYCIELA PROWADZĄCEGO

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY WNIOSKODAWCY PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE I. INFORMACJE PODSTAWOWE

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY WNIOSKODAWCY PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE I. INFORMACJE PODSTAWOWE BANK SPÓŁDZIELCZY W ZGIERZU KWESTIONARIUSZ OSOBISTY WNIOSKODAWCY PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE I. INFORMACJE PODSTAWOWE 1. Wnioskodawca Imię i nazwisko PESEL : Numer dowodu tożsamości :. Adres zamieszkania..

Bardziej szczegółowo

Gmina. Gmina. Gmina. 4)

Gmina. Gmina. Gmina. 4) załącznik Nr I.1 (dane zgodne z wnioskami o dopłaty obszarowe składanymi do ARiMR) Załącznik wypełniają wyłączne gospodarstwa posiadające grunty na obszarze kilku gmin i przekazują tylko do gminy właściwej

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo w województwie lubuskim w 2014 r.

Rolnictwo w województwie lubuskim w 2014 r. 1 UŻYTKOWANIE GRUNTÓW Ogólna powierzchnia gospodarstw rolnych województwa lubuskiego według stanu na koniec czerwca 2014 r. wynosiła 469,0 tys. ha, z tego areał użytków rolnych stanowił 93,6%, lasy i grunty

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY *KREDYTOBIORCY/PORĘCZYCIELA PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE (każdy z kredytobiorców/poręczycieli wypełnia oddzielnie)

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY *KREDYTOBIORCY/PORĘCZYCIELA PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE (każdy z kredytobiorców/poręczycieli wypełnia oddzielnie) KWESTIONARIUSZ OSOBISTY *KREDYTOBIORCY/PORĘCZYCIELA PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE (każdy z kredytobiorców/poręczycieli wypełnia oddzielnie) 1. *Kredytobiorca/Poręczyciel I. INFORMACJE PODSTAWOWE Imię

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU ODDZIAŁ/FILIA*W KWESTIONARIUSZ OSOBISTY WNIOSKODAWCY/PORĘCZYCIELA* PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE

BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU ODDZIAŁ/FILIA*W KWESTIONARIUSZ OSOBISTY WNIOSKODAWCY/PORĘCZYCIELA* PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU ODDZIAŁ/FILIA*W KWESTIONARIUSZ OSOBISTY WNIOSKODAWCY/PORĘCZYCIELA* PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE W przypadku gdy Wnioskodawca/Poręczyciel i Współmałżonek prowadzą

Bardziej szczegółowo

... Adres gospodarstwa rolnego

... Adres gospodarstwa rolnego PROTOKÓŁ NR.. z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego Dane producenta rolnego:....

Bardziej szczegółowo

... Adres gospodarstwa rolnego

... Adres gospodarstwa rolnego .. PROTOKÓŁ NR DLA REGIONU FADN A... (gmina) z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W SIERPCU KWESTIONARIUSZ OSOBISTY I. INFORMACJE PODSTAWOWE. 1. Kredytobiorca Imię i nazwisko PESEL :... Numer dowodu tożsamości :...

BANK SPÓŁDZIELCZY W SIERPCU KWESTIONARIUSZ OSOBISTY I. INFORMACJE PODSTAWOWE. 1. Kredytobiorca Imię i nazwisko PESEL :... Numer dowodu tożsamości :... BANK SPÓŁDZIELCZY W SIERPCU KWESTIONARIUSZ OSOBISTY KREDYTOBIORCY PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE (każdy z kredytobiorców wypełnia oddzielnie) I. INFORMACJE PODSTAWOWE 1. Kredytobiorca Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1242/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiające wspólnotową typologię gospodarstw rolnych

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1242/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiające wspólnotową typologię gospodarstw rolnych 13.12.2008 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 335/3 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1242/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiające wspólnotową typologię gospodarstw rolnych KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W OLECKU... IMIĘ I NAZWISKO KREDYTBIORCY/PORĘCZYCIELA......... ORGAN WYDAJĄCY...

BANK SPÓŁDZIELCZY W OLECKU... IMIĘ I NAZWISKO KREDYTBIORCY/PORĘCZYCIELA......... ORGAN WYDAJĄCY... Załącznik nr 3 do Instrukcji kredytowania działalności rolniczej cz. I KREDYTOBIORCA/PORĘCZYCIEL* BANK SPÓŁDZIELCZY W OLECKU INFORMACJA KREDYTOBIORCY/PORĘCZYCIELA* PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE IMIĘ

Bardziej szczegółowo

Typ rolniczy gospodarstw rolnych

Typ rolniczy gospodarstw rolnych Typ rolniczy gospodarstw rolnych Typ rolniczy gospodarstw rolnych określany jest udziałem wartości Standardowej Produkcji z poszczególnych grup działalności rolniczych w całkowitej wartości Standardowej

Bardziej szczegółowo

R-05. Sprawozdanie o użytkowaniu gruntów, powierzchni zasiewów i zbiorach

R-05. Sprawozdanie o użytkowaniu gruntów, powierzchni zasiewów i zbiorach GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej R-05 Sprawozdanie o użytkowaniu gruntów, powierzchni zasiewów i zbiorach Numer identyfikacyjny -

Bardziej szczegółowo

Zwracam się z wnioskiem o szacowanie szkód powstałych w moim gospodarstwie rolnym w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego 4) :

Zwracam się z wnioskiem o szacowanie szkód powstałych w moim gospodarstwie rolnym w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego 4) : W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR (dot. producentów rolnych korzystających z płatności obszarowych

Bardziej szczegółowo

Plan wyboru próby gospodarstw rolnych Polskiego FADN

Plan wyboru próby gospodarstw rolnych Polskiego FADN Plan wyboru próby gospodarstw rolnych Polskiego FADN dla roku obrachunkowego 2013 wersja z dn. 05-09-2012 r. OPRACOWAŁ ZESPÓŁ: dr inż. dr inż. mgr inż. mgr inż. mgr inż. Lech Goraj Dariusz Osuch Monika

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Zdzieszowic ul. Bolesława Chrobrego 34 47-330 Zdzieszowice

Burmistrz Zdzieszowic ul. Bolesława Chrobrego 34 47-330 Zdzieszowice . imię i nazwisko.. miejscowość, data. adres. nr telefonu kontaktowego PESEL: fffffffffff Burmistrz Zdzieszowic ul. Bolesława Chrobrego 34 47-330 Zdzieszowice WNIOSEK Zwracam się z prośbą o oszacowanie

Bardziej szczegółowo

Plan wyboru próby gospodarstw rolnych Polskiego FADN od roku obrachunkowego 2016 wersja z dn roku

Plan wyboru próby gospodarstw rolnych Polskiego FADN od roku obrachunkowego 2016 wersja z dn roku Plan wyboru próby gospodarstw rolnych Polskiego FADN od roku obrachunkowego 2016 wersja z dn. 28.10.2015 roku Opracował zespół: dr inż. dr inż. mgr inż. mgr inż. Zbigniew Floriańczyk Dariusz Osuch Monika

Bardziej szczegółowo

POWSZECHNY SPIS ROLNY 1996

POWSZECHNY SPIS ROLNY 1996 URZĄD STATYSTYCZNY w r W rolmctwa POWSZECHNY SPIS ROLNY 1996 (podstawowe informacje) OPOLE V 1997 POWSZECHNY SPIS ROLNY 1996 (podstawowe informacje) SPIS TREŚCI Str. Struktura organizacyjna gospodarstw...

Bardziej szczegółowo

R-05. Sprawozdanie o użytkowaniu gruntów, powierzchni zasiewów i zbiorach

R-05. Sprawozdanie o użytkowaniu gruntów, powierzchni zasiewów i zbiorach GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej R-05 Sprawozdanie o użytkowaniu gruntów, powierzchni zasiewów i zbiorach Numer identyfikacyjny -

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY/MIASTA 1) :

URZĄD GMINY/MIASTA 1) : Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY/MIASTA 1) :

URZĄD GMINY/MIASTA 1) : Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR

Bardziej szczegółowo

Zwracam się z wnioskiem o szacowanie szkód powstałych w moim gospodarstwie rolnym w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego 3) :

Zwracam się z wnioskiem o szacowanie szkód powstałych w moim gospodarstwie rolnym w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego 3) : Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY *KREDYTOBIORCY/ PORĘCZYCIELA PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE (każdy z kredytobiorców/ poręczycieli wypełnia oddzielnie)

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY *KREDYTOBIORCY/ PORĘCZYCIELA PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE (każdy z kredytobiorców/ poręczycieli wypełnia oddzielnie) BANK SPÓŁDZIELCZY W LEŚNICY ODDZIAŁ/FILIA w... KWESTIONARIUSZ OSOBISTY *KREDYTOBIORCY/ PORĘCZYCIELA PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE (każdy z kredytobiorców/ poręczycieli wypełnia oddzielnie) 1. *Kredytobiorca/

Bardziej szczegółowo

Zwracam się z wnioskiem o szacowanie szkód powstałych w moim gospodarstwie rolnym w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego 4) :

Zwracam się z wnioskiem o szacowanie szkód powstałych w moim gospodarstwie rolnym w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego 4) : Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR

Bardziej szczegółowo

ROLNICTWO W LICZBACH. Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu

ROLNICTWO W LICZBACH. Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu Lubań, ul. Tadeusza Maderskiego 3 83-422 Nowy Barkoczyn tel. 58 326-39-00, fax. 58 309-09-45 e-mail: sekretariat@podr.pl, www.podr.pl ROLNICTWO W LICZBACH

Bardziej szczegółowo

wsp. przeliczeniowy TUZ II 0 1,60 0 1,30 IIIa 1 1,45 IIIb 2 1,25

wsp. przeliczeniowy TUZ II 0 1,60 0 1,30 IIIa 1 1,45 IIIb 2 1,25 1 1. Oblicz powierzchnię przeliczeniową oraz wskaźnik bonitacji gleb na podstawie poniższych danych Powierzchnia przeliczeniowa, Wskaźnik bonitacji gleb, Informacje i powierzchni i użytkowaniu gruntów

Bardziej szczegółowo

Zwracam się z wnioskiem o szacowanie szkód powstałych w moim gospodarstwie rolnym w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego 4) :

Zwracam się z wnioskiem o szacowanie szkód powstałych w moim gospodarstwie rolnym w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego 4) : Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR

Bardziej szczegółowo

Ankieta do wniosku o zawarcie umowy finansowania sprzętu rolniczego - podejście uproszczone

Ankieta do wniosku o zawarcie umowy finansowania sprzętu rolniczego - podejście uproszczone Ankieta do wniosku o zawarcie umowy finansowania sprzętu rolniczego - podejście uproszczone - leasing - poŝyczka - poŝyczka z refinansowaniem z PROW - nazwa działania: - procent i kwota dofinansowania:.....

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY I. INFORMACJE PODSTAWOWE. Adres zamieszkania.. Data i miejsce urodzenia... Wykształcenie...

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY I. INFORMACJE PODSTAWOWE. Adres zamieszkania.. Data i miejsce urodzenia... Wykształcenie... Załącznik nr 1.2B do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej i rolniczej KBS KRAKOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ODDZIAŁ. KWESTIONARIUSZ OSOBISTY *KREDYTOBIORCY/ PORĘCZYCIELA /DŁUZNIKA Z TYTUŁU ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

informujemy, że 16 marca 2015 r. otwieramy wiosenny sezon sprzedaży ubezpieczenia upraw rolnych.

informujemy, że 16 marca 2015 r. otwieramy wiosenny sezon sprzedaży ubezpieczenia upraw rolnych. Poznań, 2014-03-09 Concordia Polska TUW Biuro Ubezpieczeń Rolnych Oddziały Przedstawicielstwa Pośrednicy Concordia Polska TUW Szanowni Państwo, informujemy, że 16 marca 2015 r. otwieramy wiosenny sezon

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w SZCZEKOCINACH ODDZIAŁ/ FILIA w... KWESTIONARIUSZ OSOBISTY I. INFORMACJE PODSTAWOWE

BANK SPÓŁDZIELCZY w SZCZEKOCINACH ODDZIAŁ/ FILIA w... KWESTIONARIUSZ OSOBISTY I. INFORMACJE PODSTAWOWE BANK SPÓŁDZIELCZY w SZCZEKOCINACH ODDZIAŁ/ FILIA w... KWESTIONARIUSZ OSOBISTY *KREDYTOBIORCY/ PORĘCZYCIELA PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE (kaŝdy z kredytobiorców/ poręczycieli wypełnia oddzielnie) 1.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składany do ARiMR (dotyczy

Bardziej szczegółowo

Artur Łączyński Departament Rolnictwa GUS

Artur Łączyński Departament Rolnictwa GUS Artur Łączyński Departament Rolnictwa GUS Plan wystąpienia Czynniki pływające na rolnictwo polskie od roku 2002 Gospodarstwa rolne Użytkowanie gruntów Powierzchnia zasiewów Zwierzęta gospodarskie Maszyny

Bardziej szczegółowo

R o g o w o, g m. R o g o w o

R o g o w o, g m. R o g o w o S T A R O Ś C I N A D O Ż Y N E K B o g u s ł a w a Ś w i e ż a w s k a R o g o w o, g m. R o g o w o Przez wiele lat prowadziła z mężem gospodarstwo rolne. Obecnie pomaga synowi w prowadzeniu rodzinnego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE KREDYTU KRÓTKOTERMINOWEGO (DO 12 MIESIĘCY) NA ZAKUP RZECZOWYCH ŚRODKÓW DO PRODUKCJI ROLNEJ

WNIOSEK O PRZYZNANIE KREDYTU KRÓTKOTERMINOWEGO (DO 12 MIESIĘCY) NA ZAKUP RZECZOWYCH ŚRODKÓW DO PRODUKCJI ROLNEJ Załącznik nr I.3 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej cz. I Data wpływu Numer. miejscowość i data BANK SPÓŁDZIELCZY W OLECKU WNIOSEK O PRZYZNANIE KREDYTU KRÓTKOTERMINOWEGO (DO 12 MIESIĘCY)

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce WIELKOPOLSKA w Europie WIELKOPOLSKA w Polsce Podział Administracyjny Województwa Wielkopolskiego Liczba

Bardziej szczegółowo

Informacja o prowadzonej działalności rolniczej

Informacja o prowadzonej działalności rolniczej 1 (wypełnia Bank BGŻ BNP ParibasS.A.) I I - - Data wpływu do Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (rrrr-mm-dd) Bank BGŻ BNP Paribas SPÓŁKA AKCYJNA I I / I / I I / I I / I I Nr Wniosku Informacja o prowadzonej działalności

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK 1) O OSZACOWANIE SZKÓD 1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.

WNIOSEK 1) O OSZACOWANIE SZKÓD 1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA INFORMACJE OGÓLNE. Nazwa handlowa: siarkomax agro. nawóz WE siarkowo-wapniowy dwuwodny siarczan wapnia CaSO 4 2 H 2O.

KARTA INFORMACYJNA INFORMACJE OGÓLNE. Nazwa handlowa: siarkomax agro. nawóz WE siarkowo-wapniowy dwuwodny siarczan wapnia CaSO 4 2 H 2O. KARTA INFORMACYJNA INFORMACJE OGÓLNE Nazwa handlowa: Produkt: Dostępne formy: Przeznaczenie: Rośliny: Szczególnie polecany: Dokumenty potwierdzające jakość: siarkomax agro nawóz WE siarkowo-wapniowy dwuwodny

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ NR WNIOSKU INFORMACJE PODSTAWOWE O WNIOSKODAWCY NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO WNIOSKODAWCY ADRES MIEJSCA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI (PROFIL

Bardziej szczegółowo

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. Trakt Św. Wojciecha 293, Gdańsk, tel , fax ,

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. Trakt Św. Wojciecha 293, Gdańsk, tel , fax , Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku Trakt Św. Wojciecha 293, 80-001 Gdańsk, tel. 58 326-39-00, fax. 58 309-09-45, e-mail: sekretariat@podr.pl, www.podr.pl Spis treści: INFORMACJE OGÓLNE 3-8

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR

Bardziej szczegółowo

1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.

1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY DOPIEWO WNIOSEK 1) O OSZACOWANIE SZKÓD 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy:......

URZĄD GMINY DOPIEWO WNIOSEK 1) O OSZACOWANIE SZKÓD 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR

Bardziej szczegółowo

TYPOWANIE GOSPODARSTW DO KONTROLI STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

TYPOWANIE GOSPODARSTW DO KONTROLI STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN KAZIMIERZ WALECZEK STANISŁAW STOBIECKI WOJCIECH ŚLIWIŃSKI INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ODDZIAŁ SOŚNICOWICE e-mail: ior@ior.gliwice.pl 1 TYPOWANIE GOSPODARSTW DO KONTROLI STOSOWANIA

Bardziej szczegółowo

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. Trakt Św. Wojciecha 293, Gdańsk, tel , fax ,

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. Trakt Św. Wojciecha 293, Gdańsk, tel , fax , Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku Trakt Św. Wojciecha 293, 80-001 Gdańsk, tel. 58 326-39-00, fax. 58 309-09-45, e-mail: sekretariat@podr.pl, www.podr.pl Spis treści Informacje ogólne 3 8

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). Do niniejszego wniosku należy dołączyć kserokopię wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok przez ARiMR i zachować zgodność danych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD. 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy: Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD. 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy: Adres siedziby gospodarstwa rolnego:. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR

Bardziej szczegółowo

Nr Informacja. Przewidywana produkcja głównych upraw rolniczych i ogrodniczych w 2004 r. KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr Informacja. Przewidywana produkcja głównych upraw rolniczych i ogrodniczych w 2004 r. KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Przewidywana produkcja głównych upraw rolniczych i ogrodniczych w 2004 r. Wrzesień 2004 Dorota Stankiewicz Informacja

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY *KREDYTOBIORCY/PORĘCZYCIELA PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE I. INFORMACJE PODSTAWOWE. Adres zamieszkania..

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY *KREDYTOBIORCY/PORĘCZYCIELA PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE I. INFORMACJE PODSTAWOWE. Adres zamieszkania.. KWESTIONARIUSZ OSOBISTY *KREDYTOBIORCY/PORĘCZYCIELA PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE I. INFORMACJE PODSTAWOWE 1. *Kredytobiorca/Poręczyciel Imię i nazwisko PESEL :... Numer dowodu toŝsamości :... Adres

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Informacja o wstępnych wynikach Powszechnego spisu rolnego 2010 Warszawa, 2011-06-30 Powszechny Spis Rolny z 2010 r. (PSR 2010) był pierwszym spisem realizowanym od czasu przystąpienia

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w RÓŻANIE

BANK SPÓŁDZIELCZY w RÓŻANIE BANK SPÓŁDZIELCZY w RÓŻANIE dnia.. Wniosek przyjęto nr rej. WNIOSEK KREDYTOWY NA BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ 1. WNIOSKODAWCA Imię i nazwisko Adres. Numer i seria dowodu osobistego..... Numer PESEL. NIP..

Bardziej szczegółowo

W WAŁBuz, fchu ROLNICTWO WAŁBRZYSKIE W LICZBACH

W WAŁBuz, fchu ROLNICTWO WAŁBRZYSKIE W LICZBACH URZĄD SI TYCZNY W WAŁBuz, fchu ROLNICTWO WAŁBRZYSKIE W LICZBACH WAŁBRZYCH Kwiecień 1997 URZĄD STATYSTYCZNY W WAŁBRZYCHU ROLNICTWO WAŁBRZYSKIE W LICZBACH WAŁBRZYCH Kwiecień 1997 PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY

Bardziej szczegółowo

WYNIKI SPISU ROLNEGO W WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM W 1998 R.

WYNIKI SPISU ROLNEGO W WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM W 1998 R. Urząd Statystyczny w Katowicach Informacje i opracowania statystyczne WYNIKI SPISU ROLNEGO W WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM W 1998 R. Katowice, październik 1998 r. SPIS TREŚCI Źródła danych spisowych i zasada

Bardziej szczegółowo

AK-R. Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym. według stanu w dniu 1czerwca, 1 grudnia 2013 r.

AK-R. Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym. według stanu w dniu 1czerwca, 1 grudnia 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl od 1 do 23 czerwca 2013 r./ od 1 do 10 grudnia 2013 r. lub Ankieter statystyczny

Bardziej szczegółowo

Zero (0) - zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,5. (0,0) - zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,05

Zero (0) - zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,5. (0,0) - zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,05 Objaśnienia znaków umownych Kreska (-) - zjawisko nie wystąpiło Zero (0) - zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,5 (0,0) - zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,05 Kropka (.) - zupełny brak

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy:... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:....

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy:... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.... Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). Brak pełnych danych będzie skutkował odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych. Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 234 Wojewody Mazowieckiego z dnia

Bardziej szczegółowo

ŁUŻYCKI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBANIU / ODDZIAŁ W ...

ŁUŻYCKI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBANIU / ODDZIAŁ W ... Załącznik nr 1 do Instrukcji udzielania kredytów obrotowych na finansowanie bieżącej działalności rolniczej Wniosek przyjęto dnia.. nr rej. ŁUŻYCKI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBANIU / ODDZIAŁ W 1. WNIOSKODAWCA

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU

URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU Informacje i opracowania statystyczne maj 2009 Opracowanie publikacji: pod kierownictwem: pracownicy Wydziału Statystyki Gospodarczej Urzędu Statystycznego w Opolu Janiny Kuźmickiej

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna

Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna Wniosek naleŝy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). Brak pełnych danych będzie skutkował odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych. Data wpływu do urzędu Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

Na terenie gmin/y:...

Na terenie gmin/y:... Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). Brak pełnych danych będzie skutkował odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych. URZĄD GMINY TARNOWO PODGÓRNE Ul. Poznańska 115 62-080 Tarnowo Podgórne

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W WERBKOWICACH KWESTIONARIUSZ OSOBISTY KREDYTOBIORCY / PORĘCZYCIELA* 1. Wykształcenie:...

BANK SPÓŁDZIELCZY W WERBKOWICACH KWESTIONARIUSZ OSOBISTY KREDYTOBIORCY / PORĘCZYCIELA* 1. Wykształcenie:... BANK SPÓŁDZIELCZY W WERBKOWICACH KWESTIONARIUSZ OSOBISTY KREDYTOBIORCY / PORĘCZYCIELA* Imię i nazwisko:....... PESEL:.. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Kredytobiorca: 1. Wykształcenie:... 2. Miejsce pracy Kredytobiorcy

Bardziej szczegółowo

Wydział Rolnictwa w... za pośrednictwem Urzędu Gminy w Wnioskodawca:...

Wydział Rolnictwa w... za pośrednictwem Urzędu Gminy w Wnioskodawca:... załącznik Nr I WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD POWSTAŁYCH W WYNIKU NIEKORZYSTNEGO ZJAWISKA ATMOSFERYCZNEGO W GOSPODARSTWIE ROLNYM MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wydział Rolnictwa w... za pośrednictwem Urzędu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Wójt (-) Stanisław Wirtek

OGŁOSZENIE. Wójt (-) Stanisław Wirtek OGŁOSZENIE Urząd Gminy Sobienie-Jeziory informuje, że rolnicy u których wystąpiły szkody w gospodarstwach rolnych w wyniku działania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, tj. spowodowane przez grad,

Bardziej szczegółowo

Zwracam się z wnioskiem o szacowanie szkód powstałych w moim gospodarstwie rolnym w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego 3) :

Zwracam się z wnioskiem o szacowanie szkód powstałych w moim gospodarstwie rolnym w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego 3) : Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR

Bardziej szczegółowo

Nawadnianie roślin - red. S. Karczmarczyk, L. Nowak

Nawadnianie roślin - red. S. Karczmarczyk, L. Nowak Nawadnianie roślin - red. S. Karczmarczyk, L. Nowak Spis treści Przedmowa CZĘŚCI. GOSPODARKA WODNA W PRODUKCJI ROŚLINNE J 1. Rozwój nawodnień na świecie i w Polsce 1.1. Nawadnianie w staroŝytności 1.2.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy: Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy: Adres siedziby gospodarstwa rolnego:. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami. W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR (dot.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI W ROLNICTWIE NA TERENIE POWIATU PLESZEWSKIEGO. Pleszew, dnia 20.09.2012r.

INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI W ROLNICTWIE NA TERENIE POWIATU PLESZEWSKIEGO. Pleszew, dnia 20.09.2012r. INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI W ROLNICTWIE NA TERENIE POWIATU PLESZEWSKIEGO Pleszew, dnia 20.09.2012r. STRUKTURA UŻYTKÓW W POWIECIE PLESZEWSKIM grunty zabudowane i zurbanizowane 4,10% wody 0,35% użytki

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE SYSTEMATYKA I CHARAKTERYSTYKA GOSPODARSTW ROLNYCH W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM. Styczeń 2004 Nr 2

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE SYSTEMATYKA I CHARAKTERYSTYKA GOSPODARSTW ROLNYCH W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM. Styczeń 2004 Nr 2 URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - styczeń 2004 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. (0-12) 415-38-84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak SYSTEMATYKA

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2009 2007/0084(COD) 1.2.2008 POPRAWKI 43-52 Projekt sprawozdania Gábor Harangozó (PE393.868v01-00) Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu

Bardziej szczegółowo

Rolnicy gminy. Brańszczyk

Rolnicy gminy. Brańszczyk Rolnicy gminy Brańszczyk W związku ze szkodami w rolnictwie powstałymi na skutek utrzymującej się od dłuższego czasu suszy, informujemy zainteresowanych rolników o możliwości składania wniosków o oszacowanie

Bardziej szczegółowo

Wyliczenie ywotnoci ekonomicznej gospodarstwa rolnego na podstawie Standardowej Nadwyki Bezporedniej (SGM)

Wyliczenie ywotnoci ekonomicznej gospodarstwa rolnego na podstawie Standardowej Nadwyki Bezporedniej (SGM) Wyliczenie ywotnoci ekonomicznej gospodarstwa rolnego na podstawie Standardowej Nadwyki Bezporedniej (SGM) W celu obliczenia wielkoci ekonomicznej gospodarstwa rolnego przeprowadza si nastpujce obliczenia:

Bardziej szczegółowo