OSZUSTWO NA TACHOGRAFIE SIĘ NIE OPŁACA URLOP NA ŻĄDANIE CZY ZAWSZE TRZEBA GO UDZIELAĆ. Wzrost pensji droższy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OSZUSTWO NA TACHOGRAFIE SIĘ NIE OPŁACA URLOP NA ŻĄDANIE CZY ZAWSZE TRZEBA GO UDZIELAĆ. Wzrost pensji droższy"

Transkrypt

1 Aktualizacja 108 Marzec 2014 Skorzystaj z telefonicznego dyżuru eksperta! w marcu: wtorki godz AFT 108 Firma transportowa l Aktualizacja 108 Marzec 2014 l Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Archiwum artykułów na stronie KONWENCJA CMR A NORMY POLSKIEGO PRAWA PRZEWOZOWEGO OSZUSTWO NA TACHOGRAFIE SIĘ NIE OPŁACA PRACODAWCA NIE ZAWSZE MUSI PŁACIĆ ZA MANDAT KIEROWCY URLOP NA ŻĄDANIE CZY ZAWSZE TRZEBA GO UDZIELAĆ PORADY M.IN.: Przewóz na potrzeby własne na Litwę warunki Szkolenia okresowe wymagane, gdy przewóz podlega ustawie o transporcie drogowym Ryczałt za nocleg przysługuje za odpoczynek dobowy PYTANIA I ODPOWIEDZI M.IN.: ITD nie może sprawdzać okresów dłuższych niż 28 dni ITD nie ma prawa do przeszukania pojazdu Zatrzymanie do kontroli przez straż miejską tylko w jednym przypadku NOWOŚCI Wzrost pensji droższy ższ mandat O Ostre sankcje za jazdę po pijanemu Koniec z podwójnymi karami za złe parkowanie Egzamin na prawo jazdy czasami płatny dwa razy Dane o zagranicznych autach na razie niedostępne Przewóz można przypisać tylko jednej z dostaw w transakcji łańcuchowej Sposób na kierowców bez OC Szare fotoradary tylko do lipca Zakaz jazdy ciężarówek po lewym pasie w Austrii Znamy lokalizacje odcinkowego pomiaru prędkości Wielka Brytania nowy podatek drogowy Szykują się zmiany w VAT od aut Obowiązkowe składki ze wszystkich umów Elektroniczne formularze ułatwią prowadzenie firmy Wątpliwości ZUS co do stanu zdrowia kierowcy to za mało Odebrane prawo jazdy jednej kategorii nie można jeździć inną kategorią Tylko warszawski sąd rozpoznaje skargi na decyzje GITD

2 Spis treści Nowości najświeższe zmiany Wzrost pensji droższy mandat... str. 1 Ostre sankcje za jazdę po pijanemu... str. 2 Koniec z podwójnymi karami za złe parkowanie... str. 5 Egzamin na prawo jazdy czasami płatny dwa razy... str. 7 Dane o zagranicznych autach na razie niedostępne... str. 8 Nowości zapowiedzi zmian Sposób na kierowców bez OC... str. 9 Zakaz jazdy ciężarówek po lewym pasie w Austrii... str. 10 Szare fotoradary tylko do lipca... str. 11 Znamy lokalizacje odcinkowego pomiaru prędkości... str. 12 Wielka Brytania nowy podatek drogowy... str. 14 Szykują się zmiany w VAT od aut... str. 15 Elektroniczne formularze ułatwią prowadzenie firmy... str. 16 Obowiązkowe składki ze wszystkich umów... str. 17 Nowości najnowsze wyroki sądów Wątpliwości ZUS co do stanu zdrowia kierowcy to za mało... str. 19 Odebrane prawo jazdy jednej kategorii nie można jeździć inną kategorią... str. 20 Przewóz można przypisać tylko jednej z dostaw w transakcji łańcuchowej... str. 23 Tylko warszawski sąd rozpoznaje skargi na decyzje GITD... str. 24 Pytania i odpowiedzi Tygodniowy odpoczynek należy rozpocząć nie później niż po zakończeniu sześciu okresów 24-godzinnych... str. 27 ITD nie może sprawdzać okresów dłuższych niż 28 dni... str. 29 ITD nie ma prawa do przeszukania pojazdu... str. 31 Zatrzymanie do kontroli przez straż miejską tylko w jednym przypadku... str. 32 Za transport rachunek wystawia tylko przewoźnik... str. 33 Nie wolno różnicować wysokości diet... str. 35 Porady Przewóz na potrzeby własne na Litwę warunki... str. 37 Nowe zaświadczenia niezbędne do wydania świadectwa ADR... str. 39 Szkolenia okresowe wymagane, gdy przewóz podlega ustawie o transporcie drogowym... str. 40 Ryczałt za nocleg przysługuje za odpoczynek dobowy... str. 41 Kierowca odśnieżający drogi może jeździć z włączoną funkcją OUT... str. 43 Sprzedaż używanych aut już opodatkowana... str. 44 Raporty K 54 Konwencja CMR a normy polskiego prawa przewozowego... str. 45 O 25 Oszustwo na tachografie się nie opłaca... str. 53 P 68 Pracodawca nie zawsze musi płacić za mandat kierowcy... str. 69 U 29 Urlop na żądanie czy zawsze trzeba go udzielać... str. 75

3 Szanowni Państwo! Niestety, częstą praktyką jest, że kierowcy stosują przeróżne metody fałszowania zapisów tachografu. Robią to dlatego, że chcą ukryć swój faktyczny czas jazdy, który przekraczają, lub próbują nadrobić stracony czas. Właściciel firmy transportowej powinien dokładnie wiedzieć, co może się stać, gdy takiego kierowcę złapie kontrola. O metodach oszustw i sankcjach za takie zachowanie piszemy w artykule pt. Oszustwo na tachografie się nie opłaca. Ponadto przybliżamy różnice pomiędzy Konwencją CMR a polskim Prawem przewozowym. Te akty prawne inaczej definiują chociażby odpowiedzialność przewoźnika, warto więc wiedzieć, który lepiej zastosować w danej sytuacji i który może okazać się korzystniejszy. Odpowiadamy także na pytanie, czy pracodawca zawsze musi płacić za mandat kierowcy oraz czy zawsze ma obowiązek udzielić urlopu na żądanie. Życzę miłej lektury Izabela Kunowska redaktor poradnika Firma transportowa Specjalnie dla Czytelników poradnika Firma transportowa dyżur telefoniczny eksperta W marcu na Państwa pytania odpowiada Dariusz Lotz, ekspert specjalizujący się w prawie przewozowym, współwłaściciel kancelarii Spółka Adwokatów Lotz i Partnerzy sp. p. z Wrocławia. Dyżur odbywa się we wtorki w godzinach , temat: prawo umów transportowych i prawo cywilne, PIN: Oferta dostępna tylko dla stałych Czytelników poradnika Firma transportowa!

4 Redaktor grupy czasopism Aldona Kapica Redaktor prowadzący Izabela Kunowska Menedżer produktu Patrycja Wądołowska Koordynator Mariusz Jezierski Projekt graficzny Monika Gajewska Korekta Bożena Hałuszczyńska Anna Marecka Marzena Obszyńska Anna Pieckowska Monika Rychalska Anna Skowrońska Anna Wasilewska Agnieszka Włodkowska ISBN Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2014 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o Warszawa, ul. Łotewska 9a, tel.: , faks: , Centrum Obsługi Klienta: tel ; faks Skład: Triograf, Dariusz Kołacz Druk: Miller Druk sp. z o.o. Poradnik Firma transportowa zo stał opra co wa ny we współ pra cy z Wy daw nic twem VNR Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG z Nie miec. Poradnik Firma transportowa chroniony jest prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w nim bez zgody wydawcy jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Niniejszy poradnik został przygotowany z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów oraz konsultantów. Zaproponowane w poradniku Firma transportowa wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w poradniku Firma transportowa wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. Wydawca nie odpowiada za treść zamieszczonej reklamy; ma prawo odmówić zamieszczenia reklamy, jeżeli jej treść lub forma są sprzeczne z linią programową bądź charakterem pisma oraz interesem Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. In for mu je my, że Pań stwa da ne oso bo we bę d ą prze twa rza ne przez Wy daw nic two Wie dza i Prak ty ka sp. z o.o. z sie dzi bą w Warszawie, ul. Łotewska 9a, w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych przesyłania materiałów promocyjnych dotyczących innych produktów i usług. Ma ją Państwo pra wo do wglą du oraz po pra wia nia swo ich da nych, a tak że do wy ra że nia sprze ci wu wo bec ich przetwarzania do celów promocyjnych. Podanie danych jest dobrowolne. Zapew nia my, że Państwa dane nie bę dą przekazywane bez Pań stwa wie dzy i zgo dy in nym podmio tom.

5 WZROST PENSJI DROŻSZY MANDAT Kwoty mandatów z fotoradarów będą zależały od średniej krajowej. Ponadto gminy utracą dochody z tych urządzeń. Projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym autorstwa posłów PO zakłada uzależnienie wysokości mandatów nakładanych na podstawie zdjęć fotoradarów od przeciętnego wynagrodzenia podawanego przez GUS. Są to mandaty za przekroczenie dozwolonej prędkości oraz przejazd na czerwonym świetle. Jeśli założymy, że za 2013 rok pensja wzrośnie do zł, mandaty będą wynosiły za przekroczenie prędkości: do 10 km/h 56 zł (1,5% średniej krajowej), od 11 do 20 km/h 111 zł (3%), od 21 do 30 km/h 185 zł (5%), od 31 do 40 km/h 333 zł (9%), od 41 do 50 km/h 518 zł (14%), wyższe niż 50 km/h oraz za przejazd na czerwonym świetle 740 zł (20%). W terenie zabudowanym wysokość kar będzie dwukrotnie wyższa. Kary dla recydywistów Kierowca, który w ciągu roku trzy razy przekroczy prędkość o ponad 50 km/h, następny mandat otrzyma o połowę wyższy. A zatem osoby, które przekroczą dozwoloną prędkość w terenie zabudowanym, zapłacą procent od średniej pensji krajowej pomnożony przez 2 (teren zabudowany) i powiększony o połowę (za recydywę). Kierowca, który przekroczy prędkość o ponad 50 km/h, zapłaci ponad 700 zł, obecnie byłoby to tylko zł. Gminy nie skorzystają Projekt zakłada także, że gminy nie będą już miały uprawnień do rejestrowania wykroczeń za pomocą fotoradarów. Oznaczałoby to koniec Firma transportowa. Profesjonalny serwis dla przewoźników 1

6 zasilania budżetów gmin z kieszeni kierowców. Jak się okazało podczas ubiegłorocznych analiz NIK i Ministerstwa Infrastruktury, urządzenia te były często lokalizowane w miejscach, w których nie mogły wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa kierowców, za to wpływały na poprawę budżetu gminy. ITD a punkty karne Zdjęcia za pomocą fotoradarów stacjonarnych będzie mogła robić jedynie ITD. Za zarejestrowane w ten sposób przekroczenie prędkości administracyjnie odpowie właściciel pojazdu, nawet jeśli to nie on kierował. W ten sposób postępowania mandatowe przestaną się ciągnąć w nieskończoność. Często dzieje się tak dlatego, że właściciel pojazdu nie chce wskazać osoby kierującej samochodem w czasie zarejestrowanego przez fotoradar wykroczenia. ITD straci możliwość nakładania na kierowców punktów karnych. Inspekcja nie będzie też już miała uprawnień do używania nieoznakowanych samochodów z wideorejestratorami. Przejmie je Policja i tylko ona będzie mogła przyznawać kierowcom punkty karne. Nowe zasady mają obowiązywać już w przyszłym roku. Etap legislacyjny: projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (przed trafieniem do Sejmu). Aldona Kapica specjalista z zakresu transportu drogowego OSTRE SANKCJE ZA JAZDĘ PO PIJANEMU Nietrzeźwym kierowcom grożą wyższe grzywny oraz dłuższy pobyt w więzieniu. Będą także kierowani na terapię. PSL przygotowało projekt przepisów mających na celu zaostrzenie kar dla osób wsiadających za kierownicę po pijanemu 2 Marzec 2014

7 i zagrażających w ten sposób bezpieczeństwu drogowemu. Stan nietrzeźwości Za prowadzenie pojazdu po raz pierwszy w stanie nietrzeźwości albo pod wpływem środka odurzającego będzie grozić: grzywna nie mniejsza niż 240 stawek dziennych, kara ograniczenia wolności na co najmniej 6 miesięcy albo kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Sądy nie będą mogły nałożyć mniej niż 240 stawek dziennych grzywny, co będzie oznaczać znaczne zwiększenie wysokości zasądzanych grzywien. Minimalna stawka dzienna wynosi 10 zł, zatem po przemnożeniu tej kwoty przez 240 stawek wysokość najniższej grzywny wyniesie zł. Obecnie za to przestępstwo nakładana jest kara grzywny wynosząca minimum 100 zł, kara ograniczenia wolności od 1 do 12 miesięcy albo pozbawiania wolności do lat 2. Recydywiści, czyli osoby, które powtórnie popełniają przestępstwo jazdy w stanie nietrzeźwości, będą karani pozbawieniem wolności od 6 miesięcy do 8 lat (teraz od 3 miesięcy do 5 lat). Jeśli kierowca, skazany wyrokiem sądu za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego działającego podobnie jak alkohol, będzie chciał odzyskać uprawnienia, będzie musiał odbyć terapię uzależnień od alkoholu. Terapia będzie prowadzona w rejonowych poradniach psychologicznych w wymiarze do 2 godzin tygodniowo przez 2 miesiące. Jej koszt będzie pokrywał kierowca. Jazda po użyciu alkoholu Zwiększona ma zostać również kara za kierowanie pojazdem po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka. Kara ograniczenia wolności, czyli praca na cele społeczne, ma wynieść od 2 do 6 miesięcy. Jej wymiar wynosi od 20 do 40 godzin tygodniowo. Natomiast grzywnę zapłacimy w wysokości do zł, lecz nie niższą Firma transportowa. Profesjonalny serwis dla przewoźników 3

8 Uwaga! Stan nietrzeźwości zachodzi wówczas, gdy (w zależności od sposobu pomiaru): zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia powyżej tej wartości (badanie krwi), zawartość alkoholu w 1 dm 3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia powyżej tej wartości (badania na alkomacie). Natomiast stan po użyciu alkoholu występuje, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do: a) stężenia we krwi od 0,2 do 0,5 promila alkoholu, b) obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm 3. niż zł. Obecnie karą za to wykroczenie jest areszt (od 5 do 30 dni) albo grzywna w wysokości nie niższej niż 50 zł (maksymalnie zł). Za prowadzenie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdu innego niż mechaniczny po użyciu alkoholu będzie grozić kara ograniczenia wolności (od 2 do 6 miesięcy) albo kara grzywny w wysokości nie niższej niż 500 zł (maksymalnie zł). Obecnie kara przewidziana za to wykroczenie to areszt do 14 dni albo grzywna wynosząca od 50 do zł. Za jazdę po drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu bez wymaganego uprawnienia nakładana będzie grzywna w wysokości co najmniej zł (maksymalnie zł). Obecnie kara wynosi od 50 do zł. Etap legislacyjny: projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw autorstwa grupy posłów PSL trafił do Sejmu 10 stycznia 2014 r. Adam Hrycak prawnik, specjalista z zakresu transportu drogowego 4 Marzec 2014

9 KONIEC Z PODWÓJNYMI KARAMI ZA ZŁE PARKOWANIE Nie można już nałożyć podwójnej kary na kierowcę, który nie zapłacił za postój auta w strefie płatnego parkowania. Dnia 14 lutego 2014 r. weszły w życie dwa znowelizowane rozporządzenia ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej, które mają takiemu postepowaniu zapobiec. Do tej pory kierowcy zostawiający samochody w strefach płatnego parkowania byli narażeni na podwójną karę: jedną w postaci sankcji administracyjnej za brak biletu parkingowego, a drugą w postaci grzywny za wykroczenie nakładanej przez Policję lub Straż Miejską. Brak zakazu Kluczową zmianą w obu rozporządzeniach jest zmodyfikowanie znaczenia oraz zakresu obowiązywania znaku D-44 strefa parkowania. Został on pozbawiony funkcji zakazującej postoju pojazdu bez wniesienia opłaty. Dzięki temu nie ma możliwości jednoczesnego nakładania sankcji administracyjnej i grzywny za wykroczenie. Przepisy wprowadzają również zmianę nazw znaków D-44 strefa parkowania na strefa płatnego parkowania oraz D-45 koniec strefy parkowania na koniec strefy płatnego parkowania. Ponadto obowiązywanie znaków ograniczono do pojazdów samochodowych (poprzednio pojazdów), dostosowując tym samym przepisy do ustawy o drogach publicznych. Niejasne pojęcia Kontrowersje wokół pojęć parkowania i postoju zrodziły się już jakiś czas temu. W Prawie o ruchu drogowym znajdziemy rozgraniczenie, które mówi, że postój pojazdu to unieruchomienie go niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające dłużej niż minutę, Firma transportowa. Profesjonalny serwis dla przewoźników 5

10 a parkowanie to czynność polegająca na wykonaniu przez kierującego manewru (albo kilku manewrów), którego celem jest zatrzymanie pojazdu w miejscu przeznaczonym na postój. Zatem parkowanie jest tylko wstępem do postoju. Niestety w ustawie o drogach publicznych zabrakło definicji postoju. Znajdziemy w niej jedynie pojęcie parkowania, a i tak ostatecznie niezdefiniowane. Według zapisów tej ustawy kierowca musi zapłacić za parkowanie w strefie płatnego parkowania. Jednocześnie gminy mają prawo uzależniać wysokość tej opłaty od czasu, w którym pojazd stoi w strefie płatnego parkowania. I tu rodzą się wątpliwości. Biorąc pod uwagę, że przepisy pozwalają na pobieranie opłat za parkowanie, a nie za postój, to czy opłata w strefach płatnego parkowania nie powinna być pobierana jednorazowo za samo zaparkowanie? Twórcy ustawy, chcąc zezwolić na wprowadzenie opłat godzinowych, nie wpisali do niej, że opłaty w strefie płatnego parkowania pobiera się za postój. Przy okazji nowelizacji Kodeksu drogowego z jesieni 2013 roku zmieniono też przepisy o płatnym parkowaniu w ustawie o drogach publicznych. Wszędzie tam gdzie była mowa o opłatach za parkowanie, pojawiły się zapisy o opłatach za postój. Tyle że nowe brzmienie przepisu będzie obowiązywać dopiero od 1 września 2014 r. Źródło: DGP, samorząd. lex.pl. Podstawa prawna: rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z 23 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1326), rozporządzenie ministrów transportu, budownictwa i gospodarki morskiej oraz spraw wewnętrznych z 3 paź- 6 Marzec 2014

11 dziernika 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1325), ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 250 z późn. zm.). Anna Kolasa specjalista z zakresu transportu drogowego EGZAMIN NA PRAWO JAZDY CZASAMI PŁATNY DWA RAZY Po zmianie przepisów o egzaminach na prawo jazdy jedne WORD-y pobierały od zdających podwójne opłaty, a inne nie. Zdaniem RPO jest to niekonstytucyjne. Rzecznik praw obywatelskich przeprowadził postępowanie w sprawie niejednolitych praktyk stosowanych przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego podczas egzaminowania kandydatów na kierowców. Okazało się, że w jedenastu województwach pobierano dodatkowe opłaty od osób, które złożyły wymagane dokumenty i uiściły opłatę za przeprowadzenie egzaminu państwowego na prawo jazdy przed 19 stycznia 2013 r., czyli przed wejściem w życie ustawy o kierujących. Na terenie czterech województw w obrębie poszczególnych WORD-ów były rozbieżności. Tylko w województwie mazowieckim uznano, że jeżeli kandydat wniósł opłatę za dopuszczenie do egzaminu przed 19 stycznia 2013 r., to nie musiał ponownie płacić. Zdaniem RPO jest to wina Ministerstwa Transportu, które nie przygotowało przepisów przejściowych. Zabrakło ich w rozporządzeniu z 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów, Firma transportowa. Profesjonalny serwis dla przewoźników 7

12 doszło do nieuprawnionego zróżnicowania sytuacji osób znajdujących się w takich samych sytuacjach. Narusza to konstytucyjną zasadę równości. Rzecznik praw obywatelskich zwrócił się do ministra infrastruktury i rozwoju o ustosunkowanie się do wyników postępowania potwierdzającego niejednolitość praktyk ośrodków ruchu drogowego. Źródło: RPO. Izabela Kunowska specjalista z zakresu transportu drogowego DANE O ZAGRANICZNYCH AUTACH NA RAZIE NIEDOSTĘPNE Jak się okazuje, pomysł dostępu online do informacji o zarejestrowanych w Polsce pojazdach nie jest do końca przemyślany. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało projekt, w którym zapowiada możliwość sprawdzenia na stronach internetowych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców historię każdego rejestrowanego w Polsce samochodu. Będzie to możliwe dzięki aplikacji CEPiK 2.0. W ramach usługi Historia pojazdu zainteresowany nabywca mógłby za darmo dowiedzieć się o: roku produkcji, terminie badania technicznego, kradzieży pojazdu oraz jego odnalezieniu, zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego albo pozwolenia czasowego, umowie OC. Musiałby tylko podać podstawowe dane pojazdu, czyli: numer VIN, datę pierwszej rejestracji oraz numer rejestracyjny. Jednak okazało się, że nie można sprawdzić historii pojazdów sprowadzonych z za- 8 Marzec 2014

13 Nowości zapowiedzi zmian granicy, a jest ich 5 mln. MSW próbuje więc dowiedzieć się, czy państwa, z których Polacy najczęściej sprowadzają samochody, udostępnią wiedzę na temat ich stanu technicznego. Ministerstwo wystosowało pismo do ambasad RP w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji i USA w celu zdobycia tych danych. W zamian mamy udostępnić informacje o polskich samochodach. Odpowiedź miała nadejść do 20 stycznia 2014 r., jednak tak się nie stało. Zdaniem niektórych, informacje, które obiecaliśmy wysłać za granicę, są niewiarygodne. W CEPiK jest 2 3 mln pojazdów, których fizycznie już nie ma, ale nie zostały wyrejestrowane. Ponadto część danych jest błędna. Oznacza to, że jeżeli źródłowe dane są niepoprawne, to CEPiK 2.0 musi przygotować odpowiedź zgodnie z tymi informacjami. Nowa aplikacja nie może zmienić żadnych danych przekazanych przez źródłowy system w starostwach, ponieważ byłoby to niezgodne z prawem. Źródło: DGP. Etap legislacyjny: projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (stan na luty 2014 roku). Izabela Kunowska specjalista z zakresu transportu drogowego SPOSÓB NA KIEROWCÓW BEZ OC Posłowie chcą, aby kierowcy korzystali ze specjalnych naklejek. Dzięki temu będzie wiadomo, którzy z nich są ubezpieczeni. Parlamentarny Zespół ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ma pomysł na ograniczenie liczby pojazdów jeżdżących bez obowiązkowego ubezpieczenia OC. Posłowie opracowali przepisy mające zdyscyplinować kierowców. Każdy samochód musiałby mieć na przedniej szybie na- Firma transportowa. Profesjonalny serwis dla przewoźników 9

14 Nowości zapowiedzi zmian klejkę potwierdzającą aktualność OC oraz przeglądu technicznego. Wówczas Policja lub Straż Miejska mogłyby z łatwością odnaleźć samochody bez naklejek, a więc bez polisy i niesprawne technicznie. Według szacunków Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego ok. 200 tysięcy pojazdów w Polsce nie ma ubezpieczenia OC. Gdy wypadek spowoduje kierowca jadący samochodem bez obowiązkowego ubezpieczenia, wszelkie koszty pokrywa Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Następnie UFG żąda zwrotu poniesionych kosztów, co często dla sprawcy wypadku oznacza materialną ruinę. System nalepek umieszczanych na szybie każdego samochodu funkcjonuje w wielu krajach od kilkudziesięciu lat. W Irlandii i Wielkiej Brytanii umieszcza się na nich potwierdzenie zapłaty podatku drogowego. W Niemczech nalepka znajduje się na tablicy rejestracyjnej i informuje o poziomie emisji CO2. Jednak wiele państw już wycofuje się z tego obowiązku, np. Australia i Wielka Brytania. Źródło: sejm.gov.pl, wp.pl. Izabela Kunowska specjalista z zakresu transportu drogowego ZAKAZ JAZDY CIĘŻARÓWEK PO LEWYM PASIE W AUSTRII Pojazdy o DMC powyżej 7,5 t nie będą mogły jeździć po lewym pasie na niektórych odcinkach austriackich dróg ekspresowych i autostrad. Zakaz jazdy samochodami ciężarowymi o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 tony będzie obowiązywał tylko na 3- i 4- pasmowych autostradach i drogach ekspresowych. Austriackie władze postanowiły zmienić prawo ze 10 Marzec 2014

KANCELARIA SENATU BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI

KANCELARIA SENATU BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI KANCELARIA SENATU BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI Kary za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości w wybranych krajach OPRACOWANIA TEMATYCZNE OT 628 luty 2014 BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI Zespół Analiz i

Bardziej szczegółowo

Współpraca biura podróży z zakładami usług transportowych 341[05].Z3.04

Współpraca biura podróży z zakładami usług transportowych 341[05].Z3.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Agnieszka Buczkowska Współpraca biura podróży z zakładami usług transportowych 341[05].Z3.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY

Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY Publikacja dystrybuowana bezpłatnie Olsztyn, lipiec 2009 Publikacja wydana w ramach projektu pt. Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PRZEPISY KONSUMENCKIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW KRZYSZTOF LEHMANN

SPIS TREŚCI PRZEPISY KONSUMENCKIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW KRZYSZTOF LEHMANN PRZEPISY KONSUMENCKIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW KRZYSZTOF LEHMANN Warszawa, październik 2014 3 Wstęp Niniejszy poradnik stanowi podstawowe kompendium wiedzy na temat najważniejszych obowiązków przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw ma na celu wprowadzenie uregulowań, które w większym stopniu odpowiadają

Bardziej szczegółowo

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu?

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? 1 Wydawca: Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych 61-139 Poznań, ul. Jana Pawła II 6 tel/fax 061 887-11-66 e-mail: biuro@spoldzielnie.org www.spoldzielnie.org

Bardziej szczegółowo

Koszt uczestnictwa 110 zł. Serdecznie zapraszamy w imieniu Zarządu Cechu wszystkich członków Cechu.

Koszt uczestnictwa 110 zł. Serdecznie zapraszamy w imieniu Zarządu Cechu wszystkich członków Cechu. Warszawa, grudzień 2012 r. Gdy nadejdą Święta niech nadzieja i radość zastukają do Waszych drzwi, a Nowy Rok przyniesie pomyślność i szczęście każdego dnia. Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną firmę w Warszawie

Jak założyć własną firmę w Warszawie Jak założyć własną firmę w Warszawie Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Opracowanie publikacji: Miasto Stołeczne Warszawa Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI W PRAC Y

NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI W PRAC Y MOJA PRACA P O W I A T O W Y U R Z Ą D P R A C Y W P R Z E M Y Ś L U N R 1 ( 1 0 ) L U T Y 2 0 1 4 TEMAT WYDANIA NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI W PRAC Y SZKOLENIA GRUPOWE Prezentujemy szkolenia grupowe, które

Bardziej szczegółowo

USŁUGI FINANSOWE PORADNIK DLA OSÓB STARSZYCH

USŁUGI FINANSOWE PORADNIK DLA OSÓB STARSZYCH USŁUGI FINANSOWE PORADNIK DLA OSÓB STARSZYCH BIULETYN RPO-Materiały nr 73 Usługi finansowe. Poradnik dla osób starszych Redaktor Naczelny: Stanisław Trociuk Opracowanie: Publikacja przygotowana w ramach

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska. Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych

Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska. Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych Działalność gospodarcza organizacji pozarządowych. Copyright 2007 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU?

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POD REDAKCJĄ MARCINA DADELA Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

W art. 1 pkt 1 proponuję dodanie ppkt e) w brzmieniu. e) po pkt 17 dodaje się pkt 18 w brzmieniu:

W art. 1 pkt 1 proponuję dodanie ppkt e) w brzmieniu. e) po pkt 17 dodaje się pkt 18 w brzmieniu: Propozycje zmian do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

Wszystko o działalnos ci gospodarczej

Wszystko o działalnos ci gospodarczej Wszystko o działalnos ci gospodarczej Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy... 6 1.1 Dobry pomysł połową sukcesu... 6 1.2 Formy działalności

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie 2012 Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie SPIS TREŚCI 1. Założenie e-sklepu... 3 1.1. Co jest potrzebne do rozpoczęcia e-działalności gospodarczej w Internecie?... 3 1.2. Rejestracja działalności gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia majątek Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Aviva Witamy w Aviva Dziękujemy za wybranie Aviva. Oferujemy ubezpieczenia komunikacyjne w systemie

Bardziej szczegółowo

PRZEJRZYSTY BIZNES SZANSĄ NA SUKCES

PRZEJRZYSTY BIZNES SZANSĄ NA SUKCES PRZEJRZYSTY BIZNES SZANSĄ NA SUKCES KONSUMENCIE znaj swoje prawa PRZEDSIĘBIORCO działaj legalnie nie daj się oszukać szanuj klienta www.skarzysko.powiat.pl/bezpieczny-biznes PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNY. z chorobą nowotworową4. Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem

BEZPŁATNY. z chorobą nowotworową4. Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem przedstawiają: Pomoc socjalna przewodnik dla pacjentów z chorobą nowotworową4 BEZPŁATNY Patronat honorowy:

Bardziej szczegółowo

NIE TAKI KREDYT STRASZNY USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

NIE TAKI KREDYT STRASZNY USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH NIE TAKI KREDYT STRASZNY USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH MACIEJ CZAPLIŃSKI Warszawa, sierpień 2012 Copyright by Maciej Czapliński and Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Bardziej szczegółowo

Praca. Poradnik dla osób starszych

Praca. Poradnik dla osób starszych Praca Poradnik dla osób starszych Warszawa 2012 BIULETYN RPO Materiały nr 74 Praca. Poradnik dla osób starszych Redaktor Naczelny: Stanisław Trociuk Opracowanie: Publikacja przygotowana w ramach prac Komisji

Bardziej szczegółowo

moduł 1 Prawne warunki działania organizacji pozarządowych

moduł 1 Prawne warunki działania organizacji pozarządowych moduł 1 Prawne warunki działania organizacji pozarządowych Prawne warunki działania organizacji pozarządowych WSTĘP (5) Spis rzeczy Radosław Skiba PRAWNE WARUNKI DZIAŁANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Bardziej szczegółowo

ABC wybranych zagadnień z ustawy o ochronie danych osobowych

ABC wybranych zagadnień z ustawy o ochronie danych osobowych ABC wybranych zagadnień z ustawy o ochronie danych osobowych BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel.: (22) 860 70 81 fax: (22) 860 70 86 kancelaria@giodo.gov.pl

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy UZASADNIENIE Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy Projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom społecznym w zakresie transportu zbiorowego i jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Tabela uwag konsultacje społeczne do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Tabela uwag konsultacje społeczne do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych L.p. Zgłaszający uwagi Treść uwag odniesienie 1. 2. 3. Elżbieta Małecka POW NFZ Elżbieta Małecka POW NFZ Marcin (pracownik płac) Fichtel działu 67 ust.3 1.1. w art. 67 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Osoba

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151. USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151. USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/108 Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. 1), 2) o kierujących pojazdami Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) osoby uprawnione do kierowania

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. W niniejszym dokumencie będziemy starali się przedstawić Państwu podstawowe zagadnienia związane z pracą u siebie

WSTĘP. W niniejszym dokumencie będziemy starali się przedstawić Państwu podstawowe zagadnienia związane z pracą u siebie WSTĘP Krąży wiele różnych opinii o własnej działalności gospodarczej. Można pracować jako tzw pracownik najemny. Ma to swoje dobre strony. Stałość zatrudnienia przy umowie o pracę na czas nieokreślony.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151. USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151. USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/113 Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 600, 970. o kierujących pojazdami 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWA PRACY. materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys

PODSTAWY PRAWA PRACY. materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys PODSTAWY PRAWA PRACY materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys PRAWO PRACY - gałąź prawa obejmująca ogół regulacji w zakresie stosunku pracy konkretnego pracownika

Bardziej szczegółowo

USTAWY I AKTY PRAWNE

USTAWY I AKTY PRAWNE WYCIĄG Z USTAWY z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz. 1152) obejmujący zasady

Bardziej szczegółowo

Na prawo patrz Poradnik

Na prawo patrz Poradnik Na prawo patrz Poradnik Pryzgotowanie i druk niniejszej publikacji wsparły finansowo Ministerstwo Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Opiekun wolontariatu w

Bardziej szczegółowo