OSZUSTWO NA TACHOGRAFIE SIĘ NIE OPŁACA URLOP NA ŻĄDANIE CZY ZAWSZE TRZEBA GO UDZIELAĆ. Wzrost pensji droższy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OSZUSTWO NA TACHOGRAFIE SIĘ NIE OPŁACA URLOP NA ŻĄDANIE CZY ZAWSZE TRZEBA GO UDZIELAĆ. Wzrost pensji droższy"

Transkrypt

1 Aktualizacja 108 Marzec 2014 Skorzystaj z telefonicznego dyżuru eksperta! w marcu: wtorki godz AFT 108 Firma transportowa l Aktualizacja 108 Marzec 2014 l Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Archiwum artykułów na stronie KONWENCJA CMR A NORMY POLSKIEGO PRAWA PRZEWOZOWEGO OSZUSTWO NA TACHOGRAFIE SIĘ NIE OPŁACA PRACODAWCA NIE ZAWSZE MUSI PŁACIĆ ZA MANDAT KIEROWCY URLOP NA ŻĄDANIE CZY ZAWSZE TRZEBA GO UDZIELAĆ PORADY M.IN.: Przewóz na potrzeby własne na Litwę warunki Szkolenia okresowe wymagane, gdy przewóz podlega ustawie o transporcie drogowym Ryczałt za nocleg przysługuje za odpoczynek dobowy PYTANIA I ODPOWIEDZI M.IN.: ITD nie może sprawdzać okresów dłuższych niż 28 dni ITD nie ma prawa do przeszukania pojazdu Zatrzymanie do kontroli przez straż miejską tylko w jednym przypadku NOWOŚCI Wzrost pensji droższy ższ mandat O Ostre sankcje za jazdę po pijanemu Koniec z podwójnymi karami za złe parkowanie Egzamin na prawo jazdy czasami płatny dwa razy Dane o zagranicznych autach na razie niedostępne Przewóz można przypisać tylko jednej z dostaw w transakcji łańcuchowej Sposób na kierowców bez OC Szare fotoradary tylko do lipca Zakaz jazdy ciężarówek po lewym pasie w Austrii Znamy lokalizacje odcinkowego pomiaru prędkości Wielka Brytania nowy podatek drogowy Szykują się zmiany w VAT od aut Obowiązkowe składki ze wszystkich umów Elektroniczne formularze ułatwią prowadzenie firmy Wątpliwości ZUS co do stanu zdrowia kierowcy to za mało Odebrane prawo jazdy jednej kategorii nie można jeździć inną kategorią Tylko warszawski sąd rozpoznaje skargi na decyzje GITD

2 Spis treści Nowości najświeższe zmiany Wzrost pensji droższy mandat... str. 1 Ostre sankcje za jazdę po pijanemu... str. 2 Koniec z podwójnymi karami za złe parkowanie... str. 5 Egzamin na prawo jazdy czasami płatny dwa razy... str. 7 Dane o zagranicznych autach na razie niedostępne... str. 8 Nowości zapowiedzi zmian Sposób na kierowców bez OC... str. 9 Zakaz jazdy ciężarówek po lewym pasie w Austrii... str. 10 Szare fotoradary tylko do lipca... str. 11 Znamy lokalizacje odcinkowego pomiaru prędkości... str. 12 Wielka Brytania nowy podatek drogowy... str. 14 Szykują się zmiany w VAT od aut... str. 15 Elektroniczne formularze ułatwią prowadzenie firmy... str. 16 Obowiązkowe składki ze wszystkich umów... str. 17 Nowości najnowsze wyroki sądów Wątpliwości ZUS co do stanu zdrowia kierowcy to za mało... str. 19 Odebrane prawo jazdy jednej kategorii nie można jeździć inną kategorią... str. 20 Przewóz można przypisać tylko jednej z dostaw w transakcji łańcuchowej... str. 23 Tylko warszawski sąd rozpoznaje skargi na decyzje GITD... str. 24 Pytania i odpowiedzi Tygodniowy odpoczynek należy rozpocząć nie później niż po zakończeniu sześciu okresów 24-godzinnych... str. 27 ITD nie może sprawdzać okresów dłuższych niż 28 dni... str. 29 ITD nie ma prawa do przeszukania pojazdu... str. 31 Zatrzymanie do kontroli przez straż miejską tylko w jednym przypadku... str. 32 Za transport rachunek wystawia tylko przewoźnik... str. 33 Nie wolno różnicować wysokości diet... str. 35 Porady Przewóz na potrzeby własne na Litwę warunki... str. 37 Nowe zaświadczenia niezbędne do wydania świadectwa ADR... str. 39 Szkolenia okresowe wymagane, gdy przewóz podlega ustawie o transporcie drogowym... str. 40 Ryczałt za nocleg przysługuje za odpoczynek dobowy... str. 41 Kierowca odśnieżający drogi może jeździć z włączoną funkcją OUT... str. 43 Sprzedaż używanych aut już opodatkowana... str. 44 Raporty K 54 Konwencja CMR a normy polskiego prawa przewozowego... str. 45 O 25 Oszustwo na tachografie się nie opłaca... str. 53 P 68 Pracodawca nie zawsze musi płacić za mandat kierowcy... str. 69 U 29 Urlop na żądanie czy zawsze trzeba go udzielać... str. 75

3 Szanowni Państwo! Niestety, częstą praktyką jest, że kierowcy stosują przeróżne metody fałszowania zapisów tachografu. Robią to dlatego, że chcą ukryć swój faktyczny czas jazdy, który przekraczają, lub próbują nadrobić stracony czas. Właściciel firmy transportowej powinien dokładnie wiedzieć, co może się stać, gdy takiego kierowcę złapie kontrola. O metodach oszustw i sankcjach za takie zachowanie piszemy w artykule pt. Oszustwo na tachografie się nie opłaca. Ponadto przybliżamy różnice pomiędzy Konwencją CMR a polskim Prawem przewozowym. Te akty prawne inaczej definiują chociażby odpowiedzialność przewoźnika, warto więc wiedzieć, który lepiej zastosować w danej sytuacji i który może okazać się korzystniejszy. Odpowiadamy także na pytanie, czy pracodawca zawsze musi płacić za mandat kierowcy oraz czy zawsze ma obowiązek udzielić urlopu na żądanie. Życzę miłej lektury Izabela Kunowska redaktor poradnika Firma transportowa Specjalnie dla Czytelników poradnika Firma transportowa dyżur telefoniczny eksperta W marcu na Państwa pytania odpowiada Dariusz Lotz, ekspert specjalizujący się w prawie przewozowym, współwłaściciel kancelarii Spółka Adwokatów Lotz i Partnerzy sp. p. z Wrocławia. Dyżur odbywa się we wtorki w godzinach , temat: prawo umów transportowych i prawo cywilne, PIN: Oferta dostępna tylko dla stałych Czytelników poradnika Firma transportowa!

4 Redaktor grupy czasopism Aldona Kapica Redaktor prowadzący Izabela Kunowska Menedżer produktu Patrycja Wądołowska Koordynator Mariusz Jezierski Projekt graficzny Monika Gajewska Korekta Bożena Hałuszczyńska Anna Marecka Marzena Obszyńska Anna Pieckowska Monika Rychalska Anna Skowrońska Anna Wasilewska Agnieszka Włodkowska ISBN Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2014 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o Warszawa, ul. Łotewska 9a, tel.: , faks: , Centrum Obsługi Klienta: tel ; faks Skład: Triograf, Dariusz Kołacz Druk: Miller Druk sp. z o.o. Poradnik Firma transportowa zo stał opra co wa ny we współ pra cy z Wy daw nic twem VNR Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG z Nie miec. Poradnik Firma transportowa chroniony jest prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w nim bez zgody wydawcy jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Niniejszy poradnik został przygotowany z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów oraz konsultantów. Zaproponowane w poradniku Firma transportowa wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w poradniku Firma transportowa wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. Wydawca nie odpowiada za treść zamieszczonej reklamy; ma prawo odmówić zamieszczenia reklamy, jeżeli jej treść lub forma są sprzeczne z linią programową bądź charakterem pisma oraz interesem Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. In for mu je my, że Pań stwa da ne oso bo we bę d ą prze twa rza ne przez Wy daw nic two Wie dza i Prak ty ka sp. z o.o. z sie dzi bą w Warszawie, ul. Łotewska 9a, w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych przesyłania materiałów promocyjnych dotyczących innych produktów i usług. Ma ją Państwo pra wo do wglą du oraz po pra wia nia swo ich da nych, a tak że do wy ra że nia sprze ci wu wo bec ich przetwarzania do celów promocyjnych. Podanie danych jest dobrowolne. Zapew nia my, że Państwa dane nie bę dą przekazywane bez Pań stwa wie dzy i zgo dy in nym podmio tom.

5 WZROST PENSJI DROŻSZY MANDAT Kwoty mandatów z fotoradarów będą zależały od średniej krajowej. Ponadto gminy utracą dochody z tych urządzeń. Projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym autorstwa posłów PO zakłada uzależnienie wysokości mandatów nakładanych na podstawie zdjęć fotoradarów od przeciętnego wynagrodzenia podawanego przez GUS. Są to mandaty za przekroczenie dozwolonej prędkości oraz przejazd na czerwonym świetle. Jeśli założymy, że za 2013 rok pensja wzrośnie do zł, mandaty będą wynosiły za przekroczenie prędkości: do 10 km/h 56 zł (1,5% średniej krajowej), od 11 do 20 km/h 111 zł (3%), od 21 do 30 km/h 185 zł (5%), od 31 do 40 km/h 333 zł (9%), od 41 do 50 km/h 518 zł (14%), wyższe niż 50 km/h oraz za przejazd na czerwonym świetle 740 zł (20%). W terenie zabudowanym wysokość kar będzie dwukrotnie wyższa. Kary dla recydywistów Kierowca, który w ciągu roku trzy razy przekroczy prędkość o ponad 50 km/h, następny mandat otrzyma o połowę wyższy. A zatem osoby, które przekroczą dozwoloną prędkość w terenie zabudowanym, zapłacą procent od średniej pensji krajowej pomnożony przez 2 (teren zabudowany) i powiększony o połowę (za recydywę). Kierowca, który przekroczy prędkość o ponad 50 km/h, zapłaci ponad 700 zł, obecnie byłoby to tylko zł. Gminy nie skorzystają Projekt zakłada także, że gminy nie będą już miały uprawnień do rejestrowania wykroczeń za pomocą fotoradarów. Oznaczałoby to koniec Firma transportowa. Profesjonalny serwis dla przewoźników 1

6 zasilania budżetów gmin z kieszeni kierowców. Jak się okazało podczas ubiegłorocznych analiz NIK i Ministerstwa Infrastruktury, urządzenia te były często lokalizowane w miejscach, w których nie mogły wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa kierowców, za to wpływały na poprawę budżetu gminy. ITD a punkty karne Zdjęcia za pomocą fotoradarów stacjonarnych będzie mogła robić jedynie ITD. Za zarejestrowane w ten sposób przekroczenie prędkości administracyjnie odpowie właściciel pojazdu, nawet jeśli to nie on kierował. W ten sposób postępowania mandatowe przestaną się ciągnąć w nieskończoność. Często dzieje się tak dlatego, że właściciel pojazdu nie chce wskazać osoby kierującej samochodem w czasie zarejestrowanego przez fotoradar wykroczenia. ITD straci możliwość nakładania na kierowców punktów karnych. Inspekcja nie będzie też już miała uprawnień do używania nieoznakowanych samochodów z wideorejestratorami. Przejmie je Policja i tylko ona będzie mogła przyznawać kierowcom punkty karne. Nowe zasady mają obowiązywać już w przyszłym roku. Etap legislacyjny: projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (przed trafieniem do Sejmu). Aldona Kapica specjalista z zakresu transportu drogowego OSTRE SANKCJE ZA JAZDĘ PO PIJANEMU Nietrzeźwym kierowcom grożą wyższe grzywny oraz dłuższy pobyt w więzieniu. Będą także kierowani na terapię. PSL przygotowało projekt przepisów mających na celu zaostrzenie kar dla osób wsiadających za kierownicę po pijanemu 2 Marzec 2014

7 i zagrażających w ten sposób bezpieczeństwu drogowemu. Stan nietrzeźwości Za prowadzenie pojazdu po raz pierwszy w stanie nietrzeźwości albo pod wpływem środka odurzającego będzie grozić: grzywna nie mniejsza niż 240 stawek dziennych, kara ograniczenia wolności na co najmniej 6 miesięcy albo kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Sądy nie będą mogły nałożyć mniej niż 240 stawek dziennych grzywny, co będzie oznaczać znaczne zwiększenie wysokości zasądzanych grzywien. Minimalna stawka dzienna wynosi 10 zł, zatem po przemnożeniu tej kwoty przez 240 stawek wysokość najniższej grzywny wyniesie zł. Obecnie za to przestępstwo nakładana jest kara grzywny wynosząca minimum 100 zł, kara ograniczenia wolności od 1 do 12 miesięcy albo pozbawiania wolności do lat 2. Recydywiści, czyli osoby, które powtórnie popełniają przestępstwo jazdy w stanie nietrzeźwości, będą karani pozbawieniem wolności od 6 miesięcy do 8 lat (teraz od 3 miesięcy do 5 lat). Jeśli kierowca, skazany wyrokiem sądu za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego działającego podobnie jak alkohol, będzie chciał odzyskać uprawnienia, będzie musiał odbyć terapię uzależnień od alkoholu. Terapia będzie prowadzona w rejonowych poradniach psychologicznych w wymiarze do 2 godzin tygodniowo przez 2 miesiące. Jej koszt będzie pokrywał kierowca. Jazda po użyciu alkoholu Zwiększona ma zostać również kara za kierowanie pojazdem po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka. Kara ograniczenia wolności, czyli praca na cele społeczne, ma wynieść od 2 do 6 miesięcy. Jej wymiar wynosi od 20 do 40 godzin tygodniowo. Natomiast grzywnę zapłacimy w wysokości do zł, lecz nie niższą Firma transportowa. Profesjonalny serwis dla przewoźników 3

8 Uwaga! Stan nietrzeźwości zachodzi wówczas, gdy (w zależności od sposobu pomiaru): zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia powyżej tej wartości (badanie krwi), zawartość alkoholu w 1 dm 3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia powyżej tej wartości (badania na alkomacie). Natomiast stan po użyciu alkoholu występuje, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do: a) stężenia we krwi od 0,2 do 0,5 promila alkoholu, b) obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm 3. niż zł. Obecnie karą za to wykroczenie jest areszt (od 5 do 30 dni) albo grzywna w wysokości nie niższej niż 50 zł (maksymalnie zł). Za prowadzenie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdu innego niż mechaniczny po użyciu alkoholu będzie grozić kara ograniczenia wolności (od 2 do 6 miesięcy) albo kara grzywny w wysokości nie niższej niż 500 zł (maksymalnie zł). Obecnie kara przewidziana za to wykroczenie to areszt do 14 dni albo grzywna wynosząca od 50 do zł. Za jazdę po drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu bez wymaganego uprawnienia nakładana będzie grzywna w wysokości co najmniej zł (maksymalnie zł). Obecnie kara wynosi od 50 do zł. Etap legislacyjny: projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw autorstwa grupy posłów PSL trafił do Sejmu 10 stycznia 2014 r. Adam Hrycak prawnik, specjalista z zakresu transportu drogowego 4 Marzec 2014

9 KONIEC Z PODWÓJNYMI KARAMI ZA ZŁE PARKOWANIE Nie można już nałożyć podwójnej kary na kierowcę, który nie zapłacił za postój auta w strefie płatnego parkowania. Dnia 14 lutego 2014 r. weszły w życie dwa znowelizowane rozporządzenia ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej, które mają takiemu postepowaniu zapobiec. Do tej pory kierowcy zostawiający samochody w strefach płatnego parkowania byli narażeni na podwójną karę: jedną w postaci sankcji administracyjnej za brak biletu parkingowego, a drugą w postaci grzywny za wykroczenie nakładanej przez Policję lub Straż Miejską. Brak zakazu Kluczową zmianą w obu rozporządzeniach jest zmodyfikowanie znaczenia oraz zakresu obowiązywania znaku D-44 strefa parkowania. Został on pozbawiony funkcji zakazującej postoju pojazdu bez wniesienia opłaty. Dzięki temu nie ma możliwości jednoczesnego nakładania sankcji administracyjnej i grzywny za wykroczenie. Przepisy wprowadzają również zmianę nazw znaków D-44 strefa parkowania na strefa płatnego parkowania oraz D-45 koniec strefy parkowania na koniec strefy płatnego parkowania. Ponadto obowiązywanie znaków ograniczono do pojazdów samochodowych (poprzednio pojazdów), dostosowując tym samym przepisy do ustawy o drogach publicznych. Niejasne pojęcia Kontrowersje wokół pojęć parkowania i postoju zrodziły się już jakiś czas temu. W Prawie o ruchu drogowym znajdziemy rozgraniczenie, które mówi, że postój pojazdu to unieruchomienie go niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające dłużej niż minutę, Firma transportowa. Profesjonalny serwis dla przewoźników 5

10 a parkowanie to czynność polegająca na wykonaniu przez kierującego manewru (albo kilku manewrów), którego celem jest zatrzymanie pojazdu w miejscu przeznaczonym na postój. Zatem parkowanie jest tylko wstępem do postoju. Niestety w ustawie o drogach publicznych zabrakło definicji postoju. Znajdziemy w niej jedynie pojęcie parkowania, a i tak ostatecznie niezdefiniowane. Według zapisów tej ustawy kierowca musi zapłacić za parkowanie w strefie płatnego parkowania. Jednocześnie gminy mają prawo uzależniać wysokość tej opłaty od czasu, w którym pojazd stoi w strefie płatnego parkowania. I tu rodzą się wątpliwości. Biorąc pod uwagę, że przepisy pozwalają na pobieranie opłat za parkowanie, a nie za postój, to czy opłata w strefach płatnego parkowania nie powinna być pobierana jednorazowo za samo zaparkowanie? Twórcy ustawy, chcąc zezwolić na wprowadzenie opłat godzinowych, nie wpisali do niej, że opłaty w strefie płatnego parkowania pobiera się za postój. Przy okazji nowelizacji Kodeksu drogowego z jesieni 2013 roku zmieniono też przepisy o płatnym parkowaniu w ustawie o drogach publicznych. Wszędzie tam gdzie była mowa o opłatach za parkowanie, pojawiły się zapisy o opłatach za postój. Tyle że nowe brzmienie przepisu będzie obowiązywać dopiero od 1 września 2014 r. Źródło: DGP, samorząd. lex.pl. Podstawa prawna: rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z 23 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1326), rozporządzenie ministrów transportu, budownictwa i gospodarki morskiej oraz spraw wewnętrznych z 3 paź- 6 Marzec 2014

11 dziernika 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1325), ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 250 z późn. zm.). Anna Kolasa specjalista z zakresu transportu drogowego EGZAMIN NA PRAWO JAZDY CZASAMI PŁATNY DWA RAZY Po zmianie przepisów o egzaminach na prawo jazdy jedne WORD-y pobierały od zdających podwójne opłaty, a inne nie. Zdaniem RPO jest to niekonstytucyjne. Rzecznik praw obywatelskich przeprowadził postępowanie w sprawie niejednolitych praktyk stosowanych przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego podczas egzaminowania kandydatów na kierowców. Okazało się, że w jedenastu województwach pobierano dodatkowe opłaty od osób, które złożyły wymagane dokumenty i uiściły opłatę za przeprowadzenie egzaminu państwowego na prawo jazdy przed 19 stycznia 2013 r., czyli przed wejściem w życie ustawy o kierujących. Na terenie czterech województw w obrębie poszczególnych WORD-ów były rozbieżności. Tylko w województwie mazowieckim uznano, że jeżeli kandydat wniósł opłatę za dopuszczenie do egzaminu przed 19 stycznia 2013 r., to nie musiał ponownie płacić. Zdaniem RPO jest to wina Ministerstwa Transportu, które nie przygotowało przepisów przejściowych. Zabrakło ich w rozporządzeniu z 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów, Firma transportowa. Profesjonalny serwis dla przewoźników 7

12 doszło do nieuprawnionego zróżnicowania sytuacji osób znajdujących się w takich samych sytuacjach. Narusza to konstytucyjną zasadę równości. Rzecznik praw obywatelskich zwrócił się do ministra infrastruktury i rozwoju o ustosunkowanie się do wyników postępowania potwierdzającego niejednolitość praktyk ośrodków ruchu drogowego. Źródło: RPO. Izabela Kunowska specjalista z zakresu transportu drogowego DANE O ZAGRANICZNYCH AUTACH NA RAZIE NIEDOSTĘPNE Jak się okazuje, pomysł dostępu online do informacji o zarejestrowanych w Polsce pojazdach nie jest do końca przemyślany. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało projekt, w którym zapowiada możliwość sprawdzenia na stronach internetowych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców historię każdego rejestrowanego w Polsce samochodu. Będzie to możliwe dzięki aplikacji CEPiK 2.0. W ramach usługi Historia pojazdu zainteresowany nabywca mógłby za darmo dowiedzieć się o: roku produkcji, terminie badania technicznego, kradzieży pojazdu oraz jego odnalezieniu, zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego albo pozwolenia czasowego, umowie OC. Musiałby tylko podać podstawowe dane pojazdu, czyli: numer VIN, datę pierwszej rejestracji oraz numer rejestracyjny. Jednak okazało się, że nie można sprawdzić historii pojazdów sprowadzonych z za- 8 Marzec 2014

13 Nowości zapowiedzi zmian granicy, a jest ich 5 mln. MSW próbuje więc dowiedzieć się, czy państwa, z których Polacy najczęściej sprowadzają samochody, udostępnią wiedzę na temat ich stanu technicznego. Ministerstwo wystosowało pismo do ambasad RP w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji i USA w celu zdobycia tych danych. W zamian mamy udostępnić informacje o polskich samochodach. Odpowiedź miała nadejść do 20 stycznia 2014 r., jednak tak się nie stało. Zdaniem niektórych, informacje, które obiecaliśmy wysłać za granicę, są niewiarygodne. W CEPiK jest 2 3 mln pojazdów, których fizycznie już nie ma, ale nie zostały wyrejestrowane. Ponadto część danych jest błędna. Oznacza to, że jeżeli źródłowe dane są niepoprawne, to CEPiK 2.0 musi przygotować odpowiedź zgodnie z tymi informacjami. Nowa aplikacja nie może zmienić żadnych danych przekazanych przez źródłowy system w starostwach, ponieważ byłoby to niezgodne z prawem. Źródło: DGP. Etap legislacyjny: projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (stan na luty 2014 roku). Izabela Kunowska specjalista z zakresu transportu drogowego SPOSÓB NA KIEROWCÓW BEZ OC Posłowie chcą, aby kierowcy korzystali ze specjalnych naklejek. Dzięki temu będzie wiadomo, którzy z nich są ubezpieczeni. Parlamentarny Zespół ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ma pomysł na ograniczenie liczby pojazdów jeżdżących bez obowiązkowego ubezpieczenia OC. Posłowie opracowali przepisy mające zdyscyplinować kierowców. Każdy samochód musiałby mieć na przedniej szybie na- Firma transportowa. Profesjonalny serwis dla przewoźników 9

14 Nowości zapowiedzi zmian klejkę potwierdzającą aktualność OC oraz przeglądu technicznego. Wówczas Policja lub Straż Miejska mogłyby z łatwością odnaleźć samochody bez naklejek, a więc bez polisy i niesprawne technicznie. Według szacunków Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego ok. 200 tysięcy pojazdów w Polsce nie ma ubezpieczenia OC. Gdy wypadek spowoduje kierowca jadący samochodem bez obowiązkowego ubezpieczenia, wszelkie koszty pokrywa Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Następnie UFG żąda zwrotu poniesionych kosztów, co często dla sprawcy wypadku oznacza materialną ruinę. System nalepek umieszczanych na szybie każdego samochodu funkcjonuje w wielu krajach od kilkudziesięciu lat. W Irlandii i Wielkiej Brytanii umieszcza się na nich potwierdzenie zapłaty podatku drogowego. W Niemczech nalepka znajduje się na tablicy rejestracyjnej i informuje o poziomie emisji CO2. Jednak wiele państw już wycofuje się z tego obowiązku, np. Australia i Wielka Brytania. Źródło: sejm.gov.pl, wp.pl. Izabela Kunowska specjalista z zakresu transportu drogowego ZAKAZ JAZDY CIĘŻARÓWEK PO LEWYM PASIE W AUSTRII Pojazdy o DMC powyżej 7,5 t nie będą mogły jeździć po lewym pasie na niektórych odcinkach austriackich dróg ekspresowych i autostrad. Zakaz jazdy samochodami ciężarowymi o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 tony będzie obowiązywał tylko na 3- i 4- pasmowych autostradach i drogach ekspresowych. Austriackie władze postanowiły zmienić prawo ze 10 Marzec 2014

Zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców 2013 wzory dokumentów porady ekspertów przykłady rozliczeń

Zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców 2013 wzory dokumentów porady ekspertów przykłady rozliczeń Biblioteka Przewoźnika Zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców 2013 wzory dokumentów porady ekspertów przykłady rozliczeń Zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców 2013 Wzory dokumentów, porady ekspertów,

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o transporcie drogowym 2013 interpretacje ekspertów praktyczne porady

Zmiany w ustawie o transporcie drogowym 2013 interpretacje ekspertów praktyczne porady Biblioteka Przewoźnika Zmiany w ustawie o transporcie drogowym 2013 interpretacje ekspertów praktyczne porady Zmiany w ustawie o transporcie drogowym 2013 Interpretacje ekspertów, praktyczne porady Katarzyna

Bardziej szczegółowo

CZAS EWIDENCJA, ROZLICZENIA, KONTROLE PRACY KIEROWCÓW

CZAS EWIDENCJA, ROZLICZENIA, KONTROLE PRACY KIEROWCÓW CZAS EWIDENCJA, ROZLICZENIA, KONTROLE PRACY KIEROWCÓW CZAS PRACY KIEROWCÓW ewidencja, rozliczenia, kontrole Autorzy: Ewa Matejczyk, Łukasz Prasołek, Łukasz Wilczkowski, Monika Wacikowska, dr Joanna Wegner-Kowalska,

Bardziej szczegółowo

O CO ZADBAĆ PRZED KONTROLĄ INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO W FIRMIE TRANSPORTOWEJ?

O CO ZADBAĆ PRZED KONTROLĄ INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO W FIRMIE TRANSPORTOWEJ? TRANSPORT O CO ZADBAĆ PRZED KONTROLĄ INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO W FIRMIE TRANSPORTOWEJ? www.firmatransportowa.pl TRANSPORT O CO ZADBAĆ PRZED KONTROLĄ INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO W FIRMIE TRANSPORTOWEJ?

Bardziej szczegółowo

CZAS EWIDENCJA, ROZLICZENIA, KONTROLE PRACY KIEROWCÓW

CZAS EWIDENCJA, ROZLICZENIA, KONTROLE PRACY KIEROWCÓW CZAS EWIDENCJA, ROZLICZENIA, KONTROLE PRACY KIEROWCÓW CZAS PRACY KIEROWCÓW ewidencja, rozliczenia, kontrole Autorzy: Ewa Matejczyk, Łukasz Prasołek, Łukasz Wilczkowski, Monika Wacikowska, dr Joanna Wegner-Kowalska,

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność kadrowej podczas kontroli PIP

Odpowiedzialność kadrowej podczas kontroli PIP PRAWO PRACY W PRAKTYCE Odpowiedzialność kadrowej podczas kontroli PIP Wydawca Katarzyna Sénat Redaktorzy Monika Załuska Grażyna Mazur Korekta Zespół Autorzy Adrianna Jasińska-Cichoń (dział I) radca prawny

Bardziej szczegółowo

WRĘCZENIE WYPOWIEDZENIA

WRĘCZENIE WYPOWIEDZENIA PRAWO PRACY W PRAKTYCE WRĘCZENIE WYPOWIEDZENIA 9 PRAKT YCZNYCH PORAD w w w.prawo -prac y.com.pl PRAWO PRACY W PRAKTYCE WRĘCZENIE WYPOWIEDZENIA 9 PRAKTYCZNYCH PORAD Autor Iwona Jaroszewska-Ignatowska radca

Bardziej szczegółowo

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w instytucjach kultury

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w instytucjach kultury Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w instytucjach kultury PROFESJONALNE PUBLIKACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY Fundusze unijne i krajowe dla kultury 2016 22 518 29 29 @ 22 617 60 10 FABRYKAWIEDZY.comWIEDZAIPRAKTYKA

Bardziej szczegółowo

UMOWY ZLECENIA UMOWY O DZIEŁO

UMOWY ZLECENIA UMOWY O DZIEŁO Elżbieta Młynarska-Wełpa UMOWY ZLECENIA UMOWY O DZIEŁO 2015 VADEMECUM PŁATNIKA Elżbieta Młynarska-Wełpa UMOWY ZLECENIA UMOWY O DZIEŁO 2015 VADEMECUM PŁATNIKA Autor Elżbieta Młynarska-Wełpa specjalista

Bardziej szczegółowo

JAK WYBRAĆ NAJKORZYSTNIEJSZĄ POLISĘ AC?

JAK WYBRAĆ NAJKORZYSTNIEJSZĄ POLISĘ AC? TRANSPORT JAK WYBRAĆ NAJKORZYSTNIEJSZĄ POLISĘ AC? www.firmatransportowa.pl TRANSPORT JAK WYBRAĆ NAJKORZYSTNIEJSZĄ POLISĘ AC JAK WYBRAĆ NAJKORZYSTNIEJSZĄ POLISĘ AC? Spis treści Jaki zakres ochrony możesz

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI. Aktualizacja 110 Kwiecień/Maj 2014

NOWOŚCI. Aktualizacja 110 Kwiecień/Maj 2014 Aktualizacja 110 Kwiecień/Maj 2014 Skorzystaj z telefonicznego dyżuru eksperta! w kwietniu: wtorki godz. 12.00 14.00, w maju: wtorki godz. 8.00 9.00 Archiwum artykułów na stronie www.firmatransportowa.wip.pl

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY W PRAKTYCE. Kontrola PIP. Jak postępować w razie kontroli PIP? OPIS LISTA KONTROLNA PODSTAWA PRAWNA.

PRAWO PRACY W PRAKTYCE. Kontrola PIP. Jak postępować w razie kontroli PIP? OPIS LISTA KONTROLNA PODSTAWA PRAWNA. PRAWO PRACY W PRAKTYCE Kontrola PIP Jak postępować w razie kontroli PIP? OPIS LISTA KONTROLNA PODSTAWA PRAWNA Autor Łukasz Prasołek Kierownik Centrum Wydawniczego Beata Rudnicka Redaktor Anna Makarczuk

Bardziej szczegółowo

Okiem inspekcji pracy. 23 stanowiska PIP w kontrowersyjnych sprawach pracowniczych

Okiem inspekcji pracy. 23 stanowiska PIP w kontrowersyjnych sprawach pracowniczych Okiem inspekcji pracy 23 stanowiska PIP w kontrowersyjnych sprawach pracowniczych 1 Autorzy Katarzyna Pietruszyńska Departament Prawny Głównego Inspektoratu Pracy Joanna Kaleta Sekcja Kontroli Wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRACOWNIKAMI I SPRAWY KADROWE

ZARZĄDZANIE PRACOWNIKAMI I SPRAWY KADROWE KIEROWCA EWIDENCJA, W ROZLICZENIA, FIRMIE KONTROLE ZARZĄDZANIE PRACOWNIKAMI I SPRAWY KADROWE KIEROWCA W FIRMIE zarządzanie pracownikami i sprawy kadrowe Autorzy: Agata Lankamer-Prasołek, Łukasz Prasołek,

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY CZAS PRACY 37 GOTOWYCH WZORÓW Z OPISEM. www.aktualnoscikadrowe.pl

PRAWO PRACY CZAS PRACY 37 GOTOWYCH WZORÓW Z OPISEM. www.aktualnoscikadrowe.pl PRAWO PRACY CZAS PRACY 37 GOTOWYCH WZORÓW Z OPISEM www.aktualnoscikadrowe.pl PRAWO PRACY CZAS PRACY CZAS PRACY Spis treści Harmonogramy czasu pracy... 3 Zapisy dotyczące czasu pracy w regulaminie pracy...

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONYWANIA TRANSPORTU

WARUNKI WYKONYWANIA TRANSPORTU WARUNKI WYKONYWANIA TRANSPORTU ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRZEWÓZ TOWARÓW I OSÓB Centrum Analiz Transportowych Wydanie drugie Zarządzanie transportem WYJĄTKOWEEBOOKIZADARMODLACIEBIE Jeśli: jesteśwłaścicielemfirmytransportowej,kierownikiemdziałutransportu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRACĘ NA OKRES PRÓBNY UMOŻLIWIA SPRAWDZENIE PRACOWNIKA

UMOWA O PRACĘ NA OKRES PRÓBNY UMOŻLIWIA SPRAWDZENIE PRACOWNIKA Aktualizacja 107 Luty 2014 Skorzystaj z telefonicznego dyżuru eksperta! w lutym: poniedziałki godz. 15.30 16.30 Archiwum artykułów na stronie www.firmatransportowa.pl WSZYSTKO NA TEMAT PRAWA JAZDY CZAS

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI. Aktualizacja 112 Czerwiec 2014 NAJCZĘSTSZE BŁĘDY KIEROWCÓW ZWIĄZANE Z CZASEM PRACY, ZA KTÓRE ZAPŁACI FIRMA

NOWOŚCI. Aktualizacja 112 Czerwiec 2014 NAJCZĘSTSZE BŁĘDY KIEROWCÓW ZWIĄZANE Z CZASEM PRACY, ZA KTÓRE ZAPŁACI FIRMA Aktualizacja 112 Czerwiec 2014 Skorzystaj z telefonicznego dyżuru eksperta! w czerwcu: wtorki godz. 15.00 16.00 Archiwum artykułów na stronie www.firmatransportowa.wip.pl NAJCZĘSTSZE BŁĘDY KIEROWCÓW ZWIĄZANE

Bardziej szczegółowo

informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 czerwca 2015 r.

informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 czerwca 2015 r. informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 czerwca 2015 r. Kierownik grupy wydawniczej Agnieszka Konopacka-Kuramochi Redaktor prowadzący Re na ta Ka jew ska Koordynator produkcji Mariusz Jezierski

Bardziej szczegółowo

1 z :08

1 z :08 1 z 6 2014-02-09 08:08 Czeski system punktowy zawiera maksymalną i minimalną wysokość kary w postępowaniu administracyjnym, którą można nałożyć na kierującego. Karę może zastosować policjant (do wysokości

Bardziej szczegółowo

OSZUSTWO NA TACHOGRAFIE SIĘ NIE OPŁACA URLOP NA ŻĄDANIE CZY ZAWSZE TRZEBA GO UDZIELAĆ. Wzrost pensji droższy

OSZUSTWO NA TACHOGRAFIE SIĘ NIE OPŁACA URLOP NA ŻĄDANIE CZY ZAWSZE TRZEBA GO UDZIELAĆ. Wzrost pensji droższy Aktualizacja 108 Marzec 2014 Skorzystaj z telefonicznego dyżuru eksperta! w marcu: wtorki godz. 13.00 15.00 AFT 108 Firma transportowa l Aktualizacja 108 Marzec 2014 l Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Archiwum

Bardziej szczegółowo

RODZICIELSTWO A PRACA

RODZICIELSTWO A PRACA PRAWO PRACY RODZICIELSTWO A PRACA 51 NAJWAŻNIEJSZYCH PYTAŃ I ODPOWIEDZI Z PRAKTYKI www.aktualnoscikadrowe.pl PRAWO PRACY RODZICIELSTWO A PRACA 51 NAJWAŻNIEJSZYCH PYTAŃ I ODPOWIEDZI Z PRAKTYKI RODZICIELSTWO

Bardziej szczegółowo

KIEROWCY MAJĄ WIĘCEJ SPOSOBÓW NA OSZUKANIE

KIEROWCY MAJĄ WIĘCEJ SPOSOBÓW NA OSZUKANIE Aktualizacja 109 Kwiecień 2014 Skorzystaj z telefonicznego dyżuru eksperta! w kwietniu: wtorki godz. 12.00 14.00 Archiwum artykułów na stronie www.firmatransportowa.wip.pl KIEROWCY MAJĄ WIĘCEJ SPOSOBÓW

Bardziej szczegółowo

JAZDA W ZAŁODZE JAKICH ZASAD NALEŻY PRZESTRZEGAĆ, ŻEBY UNIKNĄĆ KARY UMOWY O PRACĘ Z KIEROWCAMI JAKIE ZAPISY POWINNY SIĘ W NICH ZNALEŹĆ

JAZDA W ZAŁODZE JAKICH ZASAD NALEŻY PRZESTRZEGAĆ, ŻEBY UNIKNĄĆ KARY UMOWY O PRACĘ Z KIEROWCAMI JAKIE ZAPISY POWINNY SIĘ W NICH ZNALEŹĆ Aktualizacja 113 Lipiec 2014 Skorzystaj z telefonicznego dyżuru eksperta! w lipcu: wtorki godz. 11.00 12.00 Archiwum artykułów na stronie www.firmatransportowa.wip.pl JAZDA W ZAŁODZE JAKICH ZASAD NALEŻY

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIE URLOPOWE NAUCZYCIELI

ŚWIADCZENIE URLOPOWE NAUCZYCIELI ŚWIADCZENIE URLOPOWE NAUCZYCIELI Kierownik Centrum Wydawniczego: Sebastian Watras Wydawca: Magdalena Makarczuk Redaktor prowadząca: Anna Trochimiuk ISBN: 978-83-269-0580-3 Copyright by Wydawnictwo Wiedza

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONYWANIA TRANSPORTU EWIDENCJA, ROZLICZENIA, KONTROLE ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRZEWÓZ TOWARÓW I OSÓB

WARUNKI WYKONYWANIA TRANSPORTU EWIDENCJA, ROZLICZENIA, KONTROLE ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRZEWÓZ TOWARÓW I OSÓB WARUNKI WYKONYWANIA EWIDENCJA, ROZLICZENIA, KONTROLE TRANSPORTU ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRZEWÓZ TOWARÓW I OSÓB WARUNKI WYKONYWANIA TRANSPORTU odpowiedzialność za przewóz towarów i osób Autorzy: Katarzyna Laskowska-Woś,

Bardziej szczegółowo

CENTRUM ANALIZY PRAWA PRACY

CENTRUM ANALIZY PRAWA PRACY INFORMATOR KADROWEGO 2017 NOWOŚĆ! Książka: UMOWY ZLECENIA UMOWY O DZIEŁO 2017 Rewolucja w rozliczeniach Z publikacji dowiesz się m.in.: W jaki sposób poprawnie oskładkowywać umowy zlecenia w 2017 roku?

Bardziej szczegółowo

biblioteczka zamówień publicznych Agata Smerd NEGOCJACJE Z OGŁOSZENIEM procedura krok po kroku

biblioteczka zamówień publicznych Agata Smerd NEGOCJACJE Z OGŁOSZENIEM procedura krok po kroku biblioteczka zamówień publicznych Agata Smerd NEGOCJACJE Z OGŁOSZENIEM procedura krok po kroku Agata Smerd NEGOCJACJE Z OGŁOSZENIEM procedura krok po kroku Autor: Agata Smerd autorka licznych publikacji

Bardziej szczegółowo

WZORY SPRAWOZDAŃ DLA NGO Z KOMENTARZEM KONIEC BŁĘDÓW W SPRAWOZDANIACH FINANSOWYCH I MERYTORYCZNYCH

WZORY SPRAWOZDAŃ DLA NGO Z KOMENTARZEM KONIEC BŁĘDÓW W SPRAWOZDANIACH FINANSOWYCH I MERYTORYCZNYCH WZORY SPRAWOZDAŃ DLA NGO Z KOMENTARZEM KONIEC BŁĘDÓW W SPRAWOZDANIACH FINANSOWYCH I MERYTORYCZNYCH Wzory sprawozdań dla NGO z komentarzem wydanie trzecie zmienione Katarzyna Trzpioła doktor nauk ekonomicznych,

Bardziej szczegółowo

CZAS PRACY 2015. Przepisy z praktycznym komentarzem. Stan prawny: Marzec 2015 r.

CZAS PRACY 2015. Przepisy z praktycznym komentarzem. Stan prawny: Marzec 2015 r. CZAS PRACY 2015 Przepisy z praktycznym komentarzem Stan prawny: Marzec 2015 r. CZAS PRACY 2015 STAN PRAWNY: MARZEC 2015 ROKU Publikacja Czas pracy 2015 to starannie wyselekcjonowane i zebrane informacje,

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Przewoźnika. Czas pracy kierowców najnowsze zmiany. wzory dokumentów porady ekspertów przykłady rozliczeń

Biblioteka Przewoźnika. Czas pracy kierowców najnowsze zmiany. wzory dokumentów porady ekspertów przykłady rozliczeń Biblioteka Przewoźnika Czas pracy kierowców najnowsze zmiany wzory dokumentów porady ekspertów przykłady rozliczeń Czas pracy kierowców najnowsze zmiany Wzory dokumentów, porady ekspertów, przykłady rozliczeń

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja związana ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów

Dokumentacja związana ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów Dokumentacja związana ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów Firmy zajmujące się zbieraniem i przetwarzaniem odpadów muszą sprostać licznym wymaganiom i obowiązkom. Przede wszystkim muszą dysponować zezwoleniem

Bardziej szczegółowo

Tytuł ebooka Skarga do sądu wpisujesz i zadajesz styl administracyjnego Tytuł ebooka droga odwoławcza od decyzji podatkowych

Tytuł ebooka Skarga do sądu wpisujesz i zadajesz styl administracyjnego Tytuł ebooka droga odwoławcza od decyzji podatkowych Tytuł ebooka Skarga do sądu wpisujesz i zadajesz styl administracyjnego Tytuł ebooka droga odwoławcza od decyzji podatkowych w razie potrzeby podtytuł Autor Marcin Sikora 1BQ17 Miejsce na numer produktowy

Bardziej szczegółowo

Praktyczne komentarze URLOPY 2014. przykłady wyliczenia wzory. Stan prawny: styczeń 2014 r.

Praktyczne komentarze URLOPY 2014. przykłady wyliczenia wzory. Stan prawny: styczeń 2014 r. Praktyczne komentarze URLOPY 2014 przykłady wyliczenia wzory Stan prawny: styczeń 2014 r. Urlopy 2014 Przykłady, wyliczenia, wzory Publikacja Urlopy 2014. Przykłady, wyliczenia, wzory to starannie wyselekcjonowane

Bardziej szczegółowo

USTAWA O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

USTAWA O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO USTAWA O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE PO ZMIANACH Z KOMENTARZEM BIBLIOTEKA JEDNOSTEK PUBLICZNYCH I POZARZĄDOWYCH Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Po zmianach

Bardziej szczegółowo

USTAWA O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

USTAWA O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO USTAWA O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE PO ZMIANACH Z KOMENTARZEM WYDANIE TRZECIE BIBLIOTEKA JEDNOSTEK PUBLICZNYCH I POZARZĄDOWYCH Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

Firma/ Biznes/Własna Działalność Gospodarcza Rezerwy z tytułu niewykorzystanego urlopu należy wykazać w bilansie

Firma/ Biznes/Własna Działalność Gospodarcza Rezerwy z tytułu niewykorzystanego urlopu należy wykazać w bilansie Firma/ Biznes/Własna Działalność Gospodarcza Rezerwy z tytułu niewykorzystanego urlopu należy wykazać w bilansie 2 EK 0035 Szanowny Czytelniku Jeśli koszty z tytułu zaległych urlopów (które trzeba wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w instytucjach kultury

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w instytucjach kultury Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w instytucjach kultury PROFESJONALNE PUBLIKACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY Fundusze unijne i krajowe dla kultury 2016 22 518 29 29 @ 22 617 60 10 FABRYKAWIEDZY.comWIEDZAIPRAKTYKA

Bardziej szczegółowo

Ochrona zdrowia. Dokumentacja medyczna w praktyce. 15 najczęstszych problemów

Ochrona zdrowia. Dokumentacja medyczna w praktyce. 15 najczęstszych problemów Ochrona zdrowia Dokumentacja medyczna w praktyce 15 najczęstszych problemów AUTORZY: Piotr Glen - administrator bezpieczeństwa informacji Dorota Kaczmarczyk - aplikantka radcowska Agnieszka Sieńko - radca

Bardziej szczegółowo

Surowsze kary dla piratów drogowych i pijanych kierowców

Surowsze kary dla piratów drogowych i pijanych kierowców Źródło: http://msw.gov.pl Wygenerowano: Czwartek, 22 października 2015, 03:55 Strona znajduje się w archiwum. Piątek, 15 maja 2015 Surowsze kary dla piratów drogowych i pijanych kierowców Utrata prawa

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady w sprawozdaniach za 2013 rok

Nowe zasady w sprawozdaniach za 2013 rok BIBLIOTEKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Strona 1 Małgorzata Niezgoda-Kamińska Nowe zasady w sprawozdaniach za 2013 rok Wytyczne nowego rozporządzenia o sprawozdaniu z udzielonych zamówień publicznych wraz z treścią

Bardziej szczegółowo

PODWYKONAWCA PRAWA, OBOWIĄZKI I ZASADY WSPÓŁPRACY Z WYKONAWCĄ. uczestnicy przetargów publicznych

PODWYKONAWCA PRAWA, OBOWIĄZKI I ZASADY WSPÓŁPRACY Z WYKONAWCĄ. uczestnicy przetargów publicznych biblioteczka zamówień publicznych Małgorzata Skóra Dominika Perkowska Klaudyna Saja-Żwirkowska PODWYKONAWCA PRAWA, OBOWIĄZKI I ZASADY WSPÓŁPRACY Z WYKONAWCĄ uczestnicy przetargów publicznych Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy

Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy Zarządzanie szkołą czerwiec wrzesień 2013 Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy Autorzy: Dariusz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PERSONELEM

ZARZĄDZANIE PERSONELEM ZARZĄDZANIE PERSONELEM Regulamin wynagradzania wzór z komentarzem w w w.kadr yonline.pl Autor Bożena Lenart specjalista prawa pracy Redaktor merytoryczny Iwona Jaroszewska-Ignatowska radca prawny prowadzący

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie urlopów 2017

Rozliczanie urlopów 2017 Rozliczanie urlopów 2017 Praktyczne wskazówki ekspertów BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA Rozliczenia urlopów 2017 Praktyczne wskazówki ekspertów Autor: Praca zbiorowa Redakcja: Katarzyna Brzozowska Wydawca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PERSONELEM

ZARZĄDZANIE PERSONELEM ZARZĄDZANIE PERSONELEM Wynagrodzenia pracowników w w w.kadr yonline.pl ZARZĄDZANIE PERSONELEM Wynagrodzenia pracowników Autor: Adrianna Jasińska-Cichoń radca prawny specjalizujący się w prawie pracy, Kancelaria

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Racibórz. Kierowcy samochodów, motocykli i innych pojazdów:

Urząd Miasta Racibórz. Kierowcy samochodów, motocykli i innych pojazdów: Urząd Miasta Racibórz http://www.raciborz.pl/dla_mieszkancow/kierowcy/printpdf Kierowcy Kierowcy samochodów, motocykli i innych pojazdów: Zasady ruchu pojazdów na drogach publicznych i w strefach zamieszkania

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI. Aktualizacja 111 Maj 2014

NOWOŚCI. Aktualizacja 111 Maj 2014 Aktualizacja 111 Maj 2014 Skorzystaj z telefonicznego dyżuru eksperta! w maju: wtorki godz. 8.00 9.00 Archiwum artykułów na stronie www.firmatransportowa.wip.pl UMOWA PRZEWOZOWA UWAŻAJMY NA ZAPISY W KLAUZULACH

Bardziej szczegółowo

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Marzec 2015 issn 2391-5781 nr 6 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Praktyczne porady Instrukcje krok po kroku Wzory Wywiad z Andrzejem Lewińskim p.o. GIODO Współpraca ABI z GIODO po nowelizacji Nie wszystkie zbiory

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO PRACY. v wydawanie, v wypełnianie, v korekty. v odpisy

ŚWIADECTWO PRACY. v wydawanie, v wypełnianie, v korekty. v odpisy ŚWIADECTWO PRACY v wydawanie, v wypełnianie, v korekty v odpisy Świadectwo pracy wydawanie, wypełnianie, korekty i odpisy Odrębne zasady wydawania świadectw pracy po umowach terminowych choć obowiązują

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania. z zakresu ochrony środowiska. Raport o KOBiZE. Opłaty za korzystanie ze środowiska WYDANIE 2016 ZAKTUALIZOWANE

Sprawozdania. z zakresu ochrony środowiska. Raport o KOBiZE. Opłaty za korzystanie ze środowiska WYDANIE 2016 ZAKTUALIZOWANE Sprawozdania z zakresu ochrony środowiska Raport o KOBiZE Opłaty za korzystanie ze środowiska WYDANIE 2016 ZAKTUALIZOWANE Autorzy: Bartłomiej Matysiak specjalista ds. ochrony środowiska w firmie konsultingowej,

Bardziej szczegółowo

Odwołania od kar Inspekcji Transportu Drogowego

Odwołania od kar Inspekcji Transportu Drogowego Biblioteka Przewoźnika Odwołania od kar Inspekcji Transportu Drogowego Poradnik dla właścicieli firm transportowych i osób zarządzających transportem Odwołania od kar Inspekcji Transportu Drogowego Autorzy:

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI. Aktualizacja 110 Kwiecień/Maj 2014

NOWOŚCI. Aktualizacja 110 Kwiecień/Maj 2014 Aktualizacja 110 Kwiecień/Maj 2014 Skorzystaj z telefonicznego dyżuru eksperta! w kwietniu: wtorki godz. 12.00 14.00, w maju: wtorki godz. 8.00 9.00 Archiwum artykułów na stronie www.firmatransportowa.wip.pl

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie rachunkowe i podatkowe. wydatków z przełomu roku

Rozliczenie rachunkowe i podatkowe. wydatków z przełomu roku Rozliczenie rachunkowe i podatkowe wydatków z przełomu roku Rozliczenie rachunkowe i podatkowe wydatków z przełomu roku dr Katarzyna Trzpioła Rozliczanie kosztów ponoszonych na przełomie roku może przysparzać

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRACĘ NA OKRES PRÓBNY UMOŻLIWIA SPRAWDZENIE PRACOWNIKA

UMOWA O PRACĘ NA OKRES PRÓBNY UMOŻLIWIA SPRAWDZENIE PRACOWNIKA Aktualizacja 107 Luty 2014 Skorzystaj z telefonicznego dyżuru eksperta! w lutym: poniedziałki godz. 15.30 16.30 Archiwum artykułów na stronie www.firmatransportowa.pl WSZYSTKO NA TEMAT PRAWA JAZDY CZAS

Bardziej szczegółowo

Służba cywilna po nowelizacji

Służba cywilna po nowelizacji Michał Culepa Służba cywilna po nowelizacji Kompendium służb zatrudnienia Zmiany 2016. Wzory dokumentów. Praktyka Służba cywilna po nowelizacji. Kompendium służb zatrudnienia Copyright by Wydawnictwo Wiedza

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania z zakresu ochrony środowiska

Sprawozdania z zakresu ochrony środowiska OCHRONA ŚRODOWISKA Sprawozdania z zakresu ochrony środowiska Opłaty za korzystanie ze środowiska Sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej Część 2. Autorzy: Bartłomiej Matysiak specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

biblioteczka spółki z o.o. Umowa spółki z o.o. ZAPISY, KTÓRE ZAPEWNIĄ SKUTECZNE ZARZĄDZANIE FIRMĄ

biblioteczka spółki z o.o. Umowa spółki z o.o. ZAPISY, KTÓRE ZAPEWNIĄ SKUTECZNE ZARZĄDZANIE FIRMĄ biblioteczka spółki z o.o. Umowa spółki z o.o. ZAPISY, KTÓRE ZAPEWNIĄ SKUTECZNE ZARZĄDZANIE FIRMĄ Biblioteczka spółki z o.o. Umowa spółki z o.o. Zapisy, które zapewnią skuteczne zarządzanie firmą Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Składki na fundusze pozaubezpieczeniowe w 2014 roku. Fundusz Pracy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Fundusz Emerytur Pomostowych

Składki na fundusze pozaubezpieczeniowe w 2014 roku. Fundusz Pracy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Fundusz Emerytur Pomostowych Składki na fundusze pozaubezpieczeniowe w 2014 roku Fundusz Pracy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Fundusz Emerytur Pomostowych Praca zbiorowa pod redakcją Anny Puszkarskiej Redaktor naczelna

Bardziej szczegółowo

Od wydawcy Recenzja Wprowadzenie Symbole, oznaczenia oraz definicje

Od wydawcy Recenzja Wprowadzenie Symbole, oznaczenia oraz definicje Od wydawcy Recenzja Wprowadzenie Symbole, oznaczenia oraz definicje CZĘŚĆ III: NAJWAśNIEJSZE PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE KIEROWCÓW... 1. Podstawowe akty prawne stosowane w transporcie drogowym... 1.1. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

FIRMA TRANSPORTOWA ZARZĄDZANIE, FINANSE, UBEZPIECZENIA

FIRMA TRANSPORTOWA ZARZĄDZANIE, FINANSE, UBEZPIECZENIA FIRMA TRANSPORTOWA KROK PO EWIDENCJA, KROKU ROZLICZENIA, KONTROLE ZARZĄDZANIE, FINANSE, UBEZPIECZENIA FIRMA TRANSPORTOWA KROK PO KROKU zarządzanie, finanse, ubezpieczenia Autorzy: Rafał Ratajczak, Robert

Bardziej szczegółowo

Kierunki nowelizacji ustaw regulujących funkcjonowanie i działalność uprawnionych organów w zakresie problematyki wykroczeń

Kierunki nowelizacji ustaw regulujących funkcjonowanie i działalność uprawnionych organów w zakresie problematyki wykroczeń Kierunki nowelizacji ustaw regulujących funkcjonowanie i działalność uprawnionych organów w zakresie problematyki wykroczeń Departament Porządku Publicznego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Nietrzeźwi kierowcy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2017 ROK KROK PO KROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2017 ROK KROK PO KROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2017 ROK KROK PO KROKU Sprawozdanie finansowe za 2017 rok krok po kroku Katarzyna Trzpioła doktor nauk ekonomicznych, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego,

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE biblioteczka zamówień publicznych Damian Michalak PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE NOWOCZESNA FORMA REALIZACJI INWESTYCJI Damian Michalak Partnerstwo publiczno-prywatne nowoczesna forma realizacji inwestycji

Bardziej szczegółowo

dr Katarzyna Trzpioła Sławomir Liżewski Wzory sprawozdań dla NGO z komentarzem

dr Katarzyna Trzpioła Sławomir Liżewski Wzory sprawozdań dla NGO z komentarzem dr Katarzyna Trzpioła Sławomir Liżewski Wzory sprawozdań dla NGO z komentarzem Wzory sprawozdań dla NGO z komentarzem Katarzyna Trzpioła doktor nauk ekonomicznych, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za niewykorzystany urlop reguły ustalania, obowiązki pracodawcy

Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za niewykorzystany urlop reguły ustalania, obowiązki pracodawcy Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za niewykorzystany urlop reguły ustalania, obowiązki pracodawcy Kierownik grupy wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Wydawca: Agnieszka Gorczyca Redaktor prowadzący:

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI. Aktualizacja 112 Czerwiec 2014 NAJCZĘSTSZE BŁĘDY KIEROWCÓW ZWIĄZANE Z CZASEM PRACY, ZA KTÓRE ZAPŁACI FIRMA

NOWOŚCI. Aktualizacja 112 Czerwiec 2014 NAJCZĘSTSZE BŁĘDY KIEROWCÓW ZWIĄZANE Z CZASEM PRACY, ZA KTÓRE ZAPŁACI FIRMA Aktualizacja 112 Czerwiec 2014 Skorzystaj z telefonicznego dyżuru eksperta! w czerwcu: wtorki godz. 15.00 16.00 Archiwum artykułów na stronie www.firmatransportowa.wip.pl NAJCZĘSTSZE BŁĘDY KIEROWCÓW ZWIĄZANE

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła Zasady działania i wybór rozwiązań

Pompy ciepła Zasady działania i wybór rozwiązań Janusz Strzyżewski Pompy ciepła Zasady działania i wybór rozwiązań Pompy ciepła zasady działania i wybór rozwiązań Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej.

Bardziej szczegółowo

Świadczenia z ZFŚS w szkole i przedszkolu

Świadczenia z ZFŚS w szkole i przedszkolu www.portaloswiatowy.pl Świadczenia z ZFŚS w szkole i przedszkolu 25 praktycznych wskazówek Świadczenia z ZFŚS w szkole i przedszkolu Kierownik Centrum Wydawniczego: Sebastian Watras Wydawca: Magdalena

Bardziej szczegółowo

5 zmian w szkolnym prawie pracy na 2016 rok

5 zmian w szkolnym prawie pracy na 2016 rok Katarzyna Wrońska-Zblewska, Szymon Sokolik, Agnieszka Kosiarz, Joanna Kaleta, Emilia Wawrzyszczuk 5880 UOO 75 okladka 1 480,0 x 330,0 5 zmian w szkolnym prawie pracy na 2016 rok Polecamy nasze pozostałe

Bardziej szczegółowo

5 zmian w szkolnym prawie pracy na 2016 rok

5 zmian w szkolnym prawie pracy na 2016 rok Katarzyna Wrońska-Zblewska, Szymon Sokolik, Agnieszka Kosiarz, Joanna Kaleta, Emilia Wawrzyszczuk 5880 UOO 75 okladka 1 480,0 x 330,0 5 zmian w szkolnym prawie pracy na 2016 rok Polecamy nasze pozostałe

Bardziej szczegółowo

PIP o wprowadzaniu zmian w rozkładach czasu pracy

PIP o wprowadzaniu zmian w rozkładach czasu pracy PIP o wprowadzaniu zmian w rozkładach czasu pracy Autor: Joanna Kaleta, Sekcja Kontroli Wewnętrznej GIP Konsultant merytoryczny: Halina Tulwin, dyrektor Departamentu Prawnego GIP Kierownik Grupy Wydawniczej:

Bardziej szczegółowo

biblioteczka spółki z o.o. Umowa spółki z o.o. ZAPISY, KTÓRE ZAPEWNIĄ SKUTECZNE ZARZĄDZANIE FIRMĄ

biblioteczka spółki z o.o. Umowa spółki z o.o. ZAPISY, KTÓRE ZAPEWNIĄ SKUTECZNE ZARZĄDZANIE FIRMĄ biblioteczka spółki z o.o. Umowa spółki z o.o. ZAPISY, KTÓRE ZAPEWNIĄ SKUTECZNE ZARZĄDZANIE FIRMĄ Biblioteczka spółki z o.o. Umowa spółki z o.o. Zapisy, które zapewnią skuteczne zarządzanie firmą Autorzy:

Bardziej szczegółowo

biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd PRZETARG OGRANICZONY procedura krok po kroku

biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd PRZETARG OGRANICZONY procedura krok po kroku biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd PRZETARG OGRANICZONY procedura krok po kroku Agata Hryc-Ląd PRZETARG OGRANICZONY procedura krok po kroku Autor: Agata Hryc-Ląd wieloletni praktyk doradca,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ ZA 2017 ROK KROK PO KROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ ZA 2017 ROK KROK PO KROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ ZA 2017 ROK KROK PO KROKU Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej za 2017 rok krok po kroku Katarzyna Trzpioła doktor nauk ekonomicznych, adiunkt

Bardziej szczegółowo

biblioteczka zamówień publicznych Agata Smerd NEGOCJACJE Z OGŁOSZENIEM procedura krok po kroku

biblioteczka zamówień publicznych Agata Smerd NEGOCJACJE Z OGŁOSZENIEM procedura krok po kroku biblioteczka zamówień publicznych Agata Smerd NEGOCJACJE Z OGŁOSZENIEM procedura krok po kroku Agata Smerd NEGOCJACJE Z OGŁOSZENIEM procedura krok po kroku Autor: Agata Smerd autorka licznych publikacji

Bardziej szczegółowo

Jestem w ciąży. Co mi przysługuje od pracodawcy? Na jakie świadczenia mogę liczyć, jeśli nie pracuję?

Jestem w ciąży. Co mi przysługuje od pracodawcy? Na jakie świadczenia mogę liczyć, jeśli nie pracuję? Jestem w ciąży Co mi przysługuje od pracodawcy? Na jakie świadczenia mogę liczyć, jeśli nie pracuję? Czy mam prawo do zasiłku macierzyńskiego, będąc przedsiębiorcą? Jestem w ciąży Co mi przysługuje od

Bardziej szczegółowo

Urlop uzupełniający i ekwiwalent za urlop nauczyciela. 30 najczęściej popełnianych błędów. Wydanie II

Urlop uzupełniający i ekwiwalent za urlop nauczyciela. 30 najczęściej popełnianych błędów. Wydanie II Urlop uzupełniający i ekwiwalent za urlop nauczyciela 30 najczęściej popełnianych błędów Wydanie II Urlop uzupełniający i ekwiwalent za urlop nauczyciela 30 najczęściej popełnianych błędów Autor: Anna

Bardziej szczegółowo

Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy

Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy Wydanie II Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy Autorzy: Dariusz Dwojewski doradca prawny

Bardziej szczegółowo

GDY PRACOWNIK DŁUGO CHORUJE. Uprawnienia pracownika i pracodawcy

GDY PRACOWNIK DŁUGO CHORUJE. Uprawnienia pracownika i pracodawcy GDY PRACOWNIK DŁUGO CHORUJE Uprawnienia pracownika i pracodawcy Gdy pracownik długo choruje Uprawnienia pracownika i pracodawcy Warszawa 2014 Praca zbiorowa pod redakcją: Krystyny Trojanowskiej Kierownik

Bardziej szczegółowo

Najnowszy wyrok WSA RACHUNKOWOŚĆ FICYNAFK FINANSOWO-KSIĘGOWA

Najnowszy wyrok WSA RACHUNKOWOŚĆ FICYNAFK FINANSOWO-KSIĘGOWA RACHUNKOWOŚĆ i PODATKI DLA PRAKTYKÓW Najnowszy wyrok WSA ryczałt z tytułu wykorzystywania samochodów służbowych do celów prywatnych obejmuje również paliwo FICYNAFK FINANSOWO-KSIĘGOWA Kierownik Grupy Wydawniczej:

Bardziej szczegółowo

Świadczenie urlopowe i wynagrodzenie za wakacje 2014

Świadczenie urlopowe i wynagrodzenie za wakacje 2014 Świadczenie urlopowe i wynagrodzenie za wakacje 2014 Wydanie II Świadczenie urlopowe i wynagrodzenie za wakacje 2014 Autorzy: Dariusz Dwojewski doradca prawny Anna Trochimiuk prawnik, specjalista prawa

Bardziej szczegółowo

Urlop uzupełniający i ekwiwalent za urlop nauczyciela 30 najczęściej popełnianych błędów

Urlop uzupełniający i ekwiwalent za urlop nauczyciela 30 najczęściej popełnianych błędów Zarządzanie szkołą czerwiec wrzesień 2013 Urlop uzupełniający i ekwiwalent za urlop nauczyciela 30 najczęściej popełnianych błędów Urlop uzupełniający i ekwiwalent za urlop nauczyciela 30 najczęściej popełnianych

Bardziej szczegółowo

Zatrudnianie niepełnoetatowców

Zatrudnianie niepełnoetatowców PRAWO PRACY W PRAKTYCE Zatrudnianie niepełnoetatowców 21 praktycznych wskazówek www.portalkadrowy.pl PRAWO PRACY W PRAKTYCE Zatrudnianie niepełnoetatowców 21 praktycznych wskazówek Kierownik Grupy Wydawniczej:

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ DO NOWELIZACJI USTAWY O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW ADW. PAWŁA SIKORY

KOMENTARZ DO NOWELIZACJI USTAWY O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW ADW. PAWŁA SIKORY KOMENTARZ DO NOWELIZACJI USTAWY O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW ADW. PAWŁA SIKORY KOMENTARZ DO NOWELIZACJI USTAWY O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW ADW. PAWŁA SIKORY Stan prawny: 21 lipca 2014

Bardziej szczegółowo

! Cotygodniowa audycja w każdą środę po godz. 11:00 w Programie 1 Polskiego Radia.

! Cotygodniowa audycja w każdą środę po godz. 11:00 w Programie 1 Polskiego Radia. Czy rzeczywiście polskie przepisy łagodnie traktują pijanych kierowców? Czy tylko za spożycie alkoholu czeka nas odpowiedzialność karna? Jakiego rodzaju zachowania na drogach kodeks karny oraz kodeks wykroczeń

Bardziej szczegółowo

Ordynacja podatkowa. Ujednolicony tekst ustawy z komentarzem ekspertów BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA

Ordynacja podatkowa. Ujednolicony tekst ustawy z komentarzem ekspertów BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA Ordynacja podatkowa 2017 Ujednolicony tekst ustawy z komentarzem ekspertów BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA Ordynacja podatkowa 2017 Ujednolicony tekst ustawy z komentarzem ekspertów Redaktor prowadzący:

Bardziej szczegółowo

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Luty 2014 issn 2391-5781 nr 5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Praktyczne porady Instrukcje krok po kroku Wzory Ochrona danych dotyczy także informacji publicznych Tajemnica bankowa w świecie Big data Ochrona

Bardziej szczegółowo

Zarząd w spółce z o.o.

Zarząd w spółce z o.o. biblioteczka spółki z o.o. Zarząd w spółce z o.o. ZASADY FUNKCJONOWANIA ZARZĄD W SPÓŁCE Z O.O. Zasady funkcjonowania Autorzy: Michał Kuryłek, radca prawny Anna Żak, adwokat Tymon Betlej, konsultant w spółkach

Bardziej szczegółowo

dyskryminacji zatrudnieniu przydatna strategia,

dyskryminacji zatrudnieniu przydatna strategia, 4 przykłady rozliczeń Jak rozliczyć Zakaz zwolnienie dyskryminacji lekarskie w dostarczone zatrudnieniu przydatna strategia, po terminie wypłaty? orzecznictwo sądów pracy 1 Zwolnienie lekarskie dostarczone

Bardziej szczegółowo

podatkowe za 2014 rok

podatkowe za 2014 rok Sławomir Liżewski Rozliczenie podatkowe za 2014 rok Obowiązki płatnika do końca stycznia i końca lutego 2015 r. VADEMECUM PŁATNIKA Książka zawiera gotowe instrukcje, jak krok po kroku rozliczyć z podatku

Bardziej szczegółowo

Zatrudnianie niepełnoetatowców

Zatrudnianie niepełnoetatowców PRAWO PRACY W PRAKTYCE Zatrudnianie niepełnoetatowców 22 praktyczne wskazówki Kierownik Centrum Wydawniczego: Beata Rudnicka Wydawca: Joanna Łukawska Redaktor prowadząca: Emilia Kamińska Konsultacja: Jakub

Bardziej szczegółowo

Emeryt. aktywny zawodowo

Emeryt. aktywny zawodowo Emeryt aktywny zawodowo Emeryt aktywny zawodowo Redaktor Krystyna Trojanowska Wydawca Agnieszka Gorczyca Kierownik Grupy Wydawniczej Agnieszka Konopacka-Kuramochi Projekt graficzny okładki Patrycja Szczubełek

Bardziej szczegółowo

Rejestracja zmian w spółce w KRS

Rejestracja zmian w spółce w KRS biblioteczka spółki z o.o. Rejestracja zmian w spółce w KRS BEZ BŁĘDÓW I ZBĘDNYCH KOSZTÓW Rejestracja zmian w spółce w KRS Bez błędów i zbędnych kosztów Autorzy: Michał Kuryłek, radca prawny Maciej Szupłat,

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu jest niezbędne do rozliczenia kosztów

Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu jest niezbędne do rozliczenia kosztów Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu jest niezbędne do rozliczenia kosztów Kierownik Grupy Wydawniczej: Ewa Marmurska-Karpińska Wydawca: Marta Grabowska-Peda Redaktor: Katarzyna Brzozowska ISBN: 978-83-269-5731-4

Bardziej szczegółowo

Co powinna zawierać instrukcja ochrony danych osobowych w ZOZ. Praktyczne wskazówki z gotowym wzorem instrukcji dla ZOZ

Co powinna zawierać instrukcja ochrony danych osobowych w ZOZ. Praktyczne wskazówki z gotowym wzorem instrukcji dla ZOZ Co powinna zawierać instrukcja ochrony danych osobowych w ZOZ Praktyczne wskazówki z gotowym wzorem instrukcji dla ZOZ Co powinna zawierać instrukcja ochrony danych osobowych w ZOZ Praktyczne wskazówki

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI. Aktualizacja 118 Grudzień 2014

NOWOŚCI. Aktualizacja 118 Grudzień 2014 Aktualizacja 118 Grudzień 2014 Skorzystaj z telefonicznego dyżuru eksperta! w grudniu: środy godz. 16.00 17.00 Archiwum artykułów na stronie www.firmatransportowa.wip.pl KARTA KIEROWCY JAK UNIKNĄĆ PROBLEMATYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy

Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy Wydanie II Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy Autorzy: Dariusz Dwojewski doradca prawny

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja w transporcie drogowym Jak uniknąć błędów i nie narazić się na kary. Biblioteka Przewoźnika

Dokumentacja w transporcie drogowym Jak uniknąć błędów i nie narazić się na kary. Biblioteka Przewoźnika Kierowca, w yruszając w trasę, musi zabrać ze sobą komplet dokumentów. Konsekwencją braku któregoś z nich są oczywiście kary pieniężne, ale nie tylko. Może to powodować opóźnienia w wykonywaniu przewozów,

Bardziej szczegółowo

Czynny żal sprawdź, jak uniknąć sankcji karno-skarbowej

Czynny żal sprawdź, jak uniknąć sankcji karno-skarbowej sprawdź, jak uniknąć sankcji karno-skarbowej Wydawca: Marta Grabowska-Peda Redaktor prowadzący: Katarzyna Brzozowska ISBN 978-83-269-5010-7 Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa

Bardziej szczegółowo