doradzamy pomagamy informujemy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "doradzamy pomagamy informujemy"

Transkrypt

1 Informator Prawno Ubezpieczeniowy Wrzesień 2013 W BIEŻĄCYM NUMERZE: Brak aktualnych badań technicznych nie może być przyczyną odmowy przyjęcia odpowiedzialności. Próby wyłudzenia odszkodowań coraz częstszym zjawiskiem. doradzamy pomagamy informujemy

2 SPIS TREŚCI AKTUALNOŚCI NOWE PRAWO str. 4 str. 4 str. 4 Nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Nowe znaki specjalnie dla rowerzystów. Odszkodowanie za szkody wyrządzone przez żubry, wilki, rysie i niedźwiedzie. ORZECZNICTWO str. 5 str. 5 str. 6 str. 6 str. 6 str. 7 str. 7 Milion złotych odszkodowania dla poszkodowanego rowerzysty. Dwa lata na żądanie odszkodowania za hałas z lotniska Brak aktualnych badań technicznych nie może być przyczyną odmowy przyjęcia odpowiedzialności złotych zadośćuczynienia. Odejście od auta nie zawsze jest oddaleniem z miejsca zdarzenia. Za zatrucie czadem odpowiada spółdzielnia mieszkaniowa. Tylko bezpośrednio poszkodowani w katastrofie mogą domagać się naprawienia szkody. PRAWO CO DNIA str. 8 str. 8 str. 8 str. 8 str. 9 str. 9 str. 9 str. 9 str. 10 str. 10 Szkody za granicą. Odszkodowanie w przypadku ogłoszenia upadłości szpitala. Szkolne ubezpieczenie NNW. Do jakiego majątku trafia wygrana. Komisja ds. Likwidacji Szkód PIU. Wysokość odszkodowań, a wysokość składki ubezpieczeniowej. Próby wyłudzenia odszkodowań coraz częstszym zjawiskiem. Jedna umowa na trzy lata. Podsumowanie wpływu skarg do Rzecznika Ubezpieczonych. Dane osobowe klientów zakładów ubezpieczeń. str. 2

3 SPIS TREŚCI str. 10 str. 10 Rekordowa liczba upadłości. Kary dla TUW i MTU. PROWADZONE SPRAWY str. 11 Wypadek przy naprawianiu maszyny rolniczej. str. 3

4 AKTUALNOŚCI NOWE PRAWO Nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece. W dniu r. weszła w życie nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece, zgodnie z którą osoba, która nie zaciągnęła długu, a ma udział we wspólnej nieruchomości nie straci na skutek zniesienia współwłasności tej nieruchomości. Nowelizacja była następstwem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że niezgodne z konstytucją jest obciążenie hipoteką nieruchomości, która - po zniesieniu współwłasności - trafia w ręce tego współwłaściciela, który nie zaciągnął długu (sygn. akt: P 15/12). Zgodnie z nowymi postanowieniami ustawy, jeżeli nieruchomość przypadnie współwłaścicielowi, którego udział nie był obciążony hipoteką, wówczas na roszczeniu o spłatę przysługującym drugiemu współwłaścicielowi (którego udział był obciążony) powstanie ustawowe prawo zastawu. Zatem wierzyciel będzie mógł ściągnąć swoją należność z kwoty otrzymanej przez dłużnika tytułem spłaty jego udziału w nieruchomości. Jeżeli natomiast nieruchomość przypadnie - po zniesieniu współwłasności - współwłaścicielowi, którego udział był obciążony hipoteką, wówczas hipoteka ta automatycznie obciąży całą otrzymaną przez niego nieruchomość. Nowe znaki specjalnie dla rowerzystów. W dniu r. weszły w życie znowelizowane rozporządzenia (rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej oraz spraw wewnętrznych zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach), które wprowadziły nowe oznakowanie na drogach i szlakach rowerowych. Celem zmian jest dokładniejsze informowanie o kierunkach jazdy, zagrożeniach na szlaku. Nowe znaki posłużą do oznaczenia międzynarodowych tras rowerowych i szlaków ponadregionalnych. Dotychczasowe tablice stracą ważność za pięć lat. Drogowskazy dla rowerzystów będą lepiej widoczne (czarne litery na pomarańczowym tle) i pokryte odblaskową folią. Zgodnie z nowymi postanowieniami ustawy, jeżeli nieruchomość przypadnie współwłaścicielowi, którego udział nie był obciążony hipoteką, wówczas na roszczeniu o spłatę przysługującym drugiemu współwłaścicielowi (którego udział był obciążony) powstanie ustawowe prawo zastawu. Odszkodowanie za szkody wyrządzone przez żubry, wilki, rysie i niedźwiedzie. Prokurator generalny złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek ws. odszkodowań za szkody wyrządzone przez żubry, wilki, rysie i niedźwiedzie. Zakwestionował art. 126 ustawy o ochronie przyrody. Z przepisu tego wynika, że Skarb Państwa odpowiada tylko za szkody wyrządzone przez: żubry w uprawach, płodach rolnych lub w gospodarstwie leśnym, przez wilki - w pogłowiu zwierząt gospodarskich, przez rysie - w pogłowiu zwierząt gospodarskich i przez niedźwiedzie - w pasiekach, w pogłowiu zwierząt gospodarskich oraz w uprawach rolnych. Prokurator Generalny uznał, że takie ograniczenie odpowiedzialności państwa narusza zasadę równości. Nie można bowiem różnicować sytuacji właścicieli różnych nieruchomości. Już wcześniej Trybunał Konstytucyjny orzekł, że wszyscy właściciele nieruchomości powinni być traktowani tak samo i nie ma podstawy do rozróżniania sytuacji właścicieli gospodarstw rolnych, leśnych i rybackich. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z 2004 r. zarówno bobry, jak i żubry, wilki, rysie i niedźwiedzie podlegają ochronie i dlatego Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność za wyrządzone przez nie szkody. str. 4

5 AKTUALNOŚCI ORZECZNICTWO Milion złotych odszkodowania dla poszkodowanego rowerzysty. Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie. W grudniu 2007 r. mężczyzna wjechał w dziurę w drodze i uderzył głową w metalowy pręt, który wystawał z jezdni. Pręt wbił się w głowę mężczyzny powodując nieodwracalny uszczerbek na zdrowiu. Rodzice mężczyzny zwrócili się do gminy o wypłatę należnego odszkodowania. Wójt przekazał sprawę do ubezpieczyciela, który przyjął odpowiedzialność i przyznał złotych zadośćuczynienia - maksymalną kwotę odszkodowania wynikającą z warunków ubezpieczenia gminy. Sprawa została skierowana do Sądu. Gmina w trakcie procesu poddawała wątpliwość czy w miejscu wypadku w drodze w ogóle była jakaś dziura; tłumaczyła, że poszkodowany nie zachował należytej staranności w poruszaniu się po drodze. Sąd po przeprowadzeniu postępowania dowodowego stwierdził, iż w drodze była dziura o średnicy cm, z której na wysokość 5-10 cm wystawała metalowa rurka, której rowerzysta mógł nie zauważyć. W związku z tym sąd zasądził na rzecz rowerzysty łącznie złotych odszkodowania wraz z ustawowymi odsetkami. Gmina ma też w przyszłości ponosić koszty związane z wypadkiem poszkodowanego (np. koszty rehabilitacji). Sąd wyjaśnił, że z winy zarządcy drogi doszło do bardzo niebezpiecznego wypadku i dlatego gmina ponosi odpowiedzialność na zasadzie winy. Pozwany nie dopełnił obowiązku należytego utrzymania drogi. Dwa lata na żądanie odszkodowania za hałas z lotniska. Wyrok SN z dnia r., sygn. akt: II CSK 578/12. Sąd Najwyższy potwierdził, że właściciel działki lub domu, znajdujących się w pobliżu lotniska ma dwa lata na złożenie pozwu o odszkodowanie. Czas ten liczy się od wejścia w życie zarządzenia ustalającego lub zmieniającego tzw. obszar ograniczonego użytkowania. Sprawa dotyczyła nieruchomości położonej w pobliżu lotniska wojskowego Poznań-Krzesiny. W 2004 r. utworzono tam obszar ograniczonego użytkowania. W 2008 r. dokonano zmiany obszaru ograniczonego użytkowania. Właściciele działek, domów i mieszkań znajdujących się w takiej strefie mają prawo żądać wykupu ich nieruchomości przez Skarb Państwa albo odszkodowania. Odszkodowanie może uwzględniać spadek wartości nieruchomości znajdującej się w obszarze ograniczonego użytkowania. Sąd I instancji zasądził na rzecz powodów odszkodowanie, natomiast Sąd II instancji stwierdził, że nie należy się im odszkodowanie za utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania, a tylko odszkodowanie w związku ze zmianami tego obszaru, które weszły w życie w 2008 r. Sąd ten uznał, że skoro małżonkowie złożyli pozew dopiero pod koniec 2009 r., to ich roszczenie...właściciel działki lub domu, znajdujących się w pobliżu lotniska ma dwa lata na złożenie pozwu o odszkodowanie. Czas ten liczy się od wejścia w życie zarządzenia ustalającego lub zmieniającego tzw. obszar ograniczonego użytkowania. o odszkodowanie za utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania w 2004 r. już wygasło. Skargi kasacyjne od tego wyroku złożyli zarówno małżonkowie, jak i Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa. SN potwierdził, że małżonkowie nie mogą żądać odszkodowania za wcześniejszy okres, sprzed wydania nowego zarządzenia wojewody o zmianie stref, bo w tym zakresie ich roszczenia już się przedawniły. Mogą natomiast żądać odszkodowania wynikającego ze zmian wprowadzonych nowym zarządzeniem, obowiązujących od 2008 r. str. 5

6 AKTUALNOŚCI Brak aktualnych badań technicznych nie może być przyczyną odmowy przyjęcia odpowiedzialności. Sprawa znalazła swój finał w sądzie, ponieważ zakład ubezpieczeń odmówił wypłacenia odszkodowania kierowcy, który w momencie wypadku nie miał ważnych badań technicznych pojazdu, tłumacząc, że takie postanowienie wynika z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Autocasco. Nie było to jednak przyczyną wypadku. Do wypadku doszło na skutek wymuszenia mu pierwszeństwa przez nieoświetlony samochód, który następnie zbiegł z miejsca zdarzenia. W toku postępowania sądowego, sąd uznał że roszczenia powoda są w pełni zasadne. Dodał, że zakład ubezpieczeń odmawiając wypłaty odszkodowania, opierał się na regulacji naruszającej obowiązujące przepisy prawa, uzasadniony interes konsumenta oraz zasady współżycia społecznego. Zakład ubezpieczeń powoływał się bowiem na klauzulę, choć miał świadomość tego, że jest ona niezgodna z prawem, bo na listę klauzul niedozwolonych została wpisana we wrześniu 2011 roku. W świetle powyższego, Zakład ubezpieczeń powoływał się bowiem na klauzulę, choć miał świadomość tego, że jest ona niezgodna z prawem, bo na listę klauzul niedozwolonych została wpisana we wrześniu 2011 roku. sąd zasądził na rzecz powoda należne odszkodowanie za szkodę w pojeździe złotych zadośćuczynienia. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia r., sygn. akt: I ACa 334/13. Sąd Apelacyjny zasądził od zakładu ubezpieczeń na rzecz poszkodowanego, porażonego łukiem elektrycznym kwotę złotych zadośćuczynienia oraz kwotę złotych miesięcznej renty. Na etapie przedsądowym zakład ubezpieczeń nie przyjął odpowiedzialności za zdarzenie, uzasadniając swą decyzję tym, że to poszkodowany był winny powstania szkody. Z tego względu poszkodowany wniósł sprawę do sądu. Podczas postępowania sądowego biegli orzekli, że do zdarzenia doszło na skutek błędów i zaniedbań pracowników zakładu. Sąd I instancji przyznał poszkodowanemu kwotę złotych zadośćuczynienia oraz złotych odszkodowania, a także kwotę złotych renty miesięcznej na przyszłość oraz ponad zł renty zaległej. Sprawa na skutek apelacji trafiła do Sądu Apelacyjnego, który zwiększył wysokość zadośćuczynienia do złotych. Sąd II instancji podniósł bowiem, że zakład ubezpieczeń wykazał się bezdusznością, nie wypłacając poszkodowanemu jakichkolwiek świadczeń. Sąd uzasadniając wysokość przyznanych świadczeń wskazał, że poszkodowany miał przed sobą perspektywę kilkunastu lat życia na dotychczasowym poziomie w ustabilizowanej sytuacji rodzinnej, zawodowej i społecznej. Był osobą zdrową, pracowitą i ambitną. Miał plany wyjazdu do pracy Sprawa na skutek apelacji trafiła do Sądu Apelacyjnego, który zwiększył wysokość zadośćuczynienia do złotych. Sąd II instancji podniósł bowiem, że zakład ubezpieczeń wykazał się bezdusznością, nie wypłacając poszkodowanemu jakichkolwiek świadczeń. do Norwegii, w tym celu podjął naukę tego języka. Natomiast zaistniały wypadek zmienił życie powoda diametralnie. Odejście od auta nie zawsze jest oddaleniem z miejsca zdarzenia. Wyrok Sądu Okręgowego w Słupsku z dnia r., sygn. akt IV Ca 326/13. Sprawa dotyczyła mężczyzny, który na skutek podjęcia próby ominięcia zwierzęcia stracił panowanie nad samochodem, wjechał do rowu i dachował. Chcąc wezwać pomoc (nie miał przy sobie telefonu komórkowego), odszedł z miejsca zdarzenia do pobliskiej miejscowości. W międzyczasie jego pojazd został odholowany przez pomoc drogową. Z uwagi na fakt, że mężczyzna posiadał ubezpieczenie Autocasco, zgłosił roszczenie o wypłacenie odszkodowania. Zakład ubezpieczeń str. 6

7 AKTUALNOŚCI odmówił jednak przyjęcia odpowiedzialności, bowiem powołał się na postanowienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, zgodnie z którymi kierowca nie może oddalić się z miejsca zdarzenia. Ubezpieczyciel przyjął nadto, że skoro poszkodowany odszedł z miejsca zdarzenia to był pod wpływem alkoholu, a w takim wypadku zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności. Poszkodowany skierował sprawę do Sądu, który uznał jego roszczenia i zasądził na jego rzecz odszkodowanie. Sąd dodał, że zakład ubezpieczeń w żaden sposób nie udowodnił, by kierujący rzeczywiście był nietrzeźwy. Zakład ubezpieczeń odwołał się od wyroku Sądu I instancji. Sąd Okręgowy w Słupsku podtrzymał wyrok, wskazując, że powód był wręcz uprawniony do tego, aby znajdując się w miejscu oddalonym od najbliższych zabudowań, w środku nocy, bez kontaktu telefonicznego z najbliższymi, policją czy też pomocą drogową, pozostawić samochód i udać się do pobliskiej miejscowości w celu uzyskania i sprowadzenia pomocy. Za zatrucie czadem odpowiada spółdzielnia mieszkaniowa. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie, sygn. akt: I ACa 233/13. W 2006 r. kobieta zatruła się czadem podczas kąpieli. W ocenie kobiety odpowiedzialność za niesprawną wentylację ponosi spółdzielnia mieszkaniowa, która nie dopełniła obowiązku w zakresie dbania o instalację gazową i wentylacyjną budynku. Kobieta zgłosiła do spółdzielni roszczenia o zadośćuczynienie, jednak spółdzielnia nie przyjęła odpowiedzialności. Spółdzielnia tłumaczyła, że wywiązywała się z obowiązku dokonywania przeglądów kominiarskich, natomiast rodzice kobiety nie dbali o piecyk gazowy, który okazał się niesprawny. Kobieta złożyła pozew w sądzie. W trakcie postępowania sądowego biegli stwierdzili, że rzeczywiście piecyk gazowy nie działał prawidłowo, ale nie była to jednak nagła awaria, bo piecyk źle działał od dawna. Biegli wskazali także inne czynniki, które miały wpływ na zdarzenie. Niektóre z wad budowlanych istniały od momentu oddania bloku do użytku mieszkańcom. Sąd I instancji uznał, że powodem pojawiania się czadu był niesprawny piecyk gazowy znajdujący się w mieszkaniu, dlatego spółdzielnia mieszkaniowa Sąd uznał, że spółdzielnia dopuściła się zaniechania w postaci braku reakcji na nieprawidłowe działanie wentylacji i nieprawidłowości budowlane, o których od dawna miała wiedzę. nie może odpowiadać za wypadek. Kobieta złożyła apelację od wyroku, na skutek której Sąd II instancji skierował sprawę do ponownego rozpoznania. Po ponownej analizie sprawy Sąd uznał odpowiedzialność spółdzielni mieszkaniowej. Sąd uznał, że spółdzielnia dopuściła się zaniechania w postaci braku reakcji na nieprawidłowe działanie wentylacji i nieprawidłowości budowlane, o których od dawna miała wiedzę. Sąd ostatecznie zasądził na rzecz kobiety kwotę złotych zadośćuczynienia, ponad złotych odszkodowania oraz 800 złotych miesięcznej renty. Tylko bezpośrednio poszkodowani w katastrofie mogą domagać się naprawienia szkody. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, sygn. akt: I ACa 226/13. Sprawa dotyczyła zawalenia się dachu na Międzynarodowych Targach w Katowicach. Poza pozwami osób bezpośrednio poszkodowanych rannych, ich bliskich, pozwy złożyli także zarządcy hal. Jedna ze spółek na kilka tygodni przed katastrofą kupiła udziały w MTK, które po katastrofie całkowicie straciły wartość. Spółka uznała, że to jest szkoda i wniosła o odszkodowanie p-ko Skarbowi Państwa. Warszawski Sąd Apelacyjny oddalił pozew. Uznał, że tylko bezpośrednio poszkodowani w katastrofie mogą domagać się naprawienia szkody. Wcześniej oddalił podobny pozew innego wspólnika. str. 7

8 PRAWO CO DNIA Szkody za granicą. Krajowe ubezpieczenie OC jest ważne na terytorium państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Andory, Chorwacji, Islandii, Norwegii, Szwajcarii, Liechtensteinu oraz Serbii. Zielona karta jest potrzebna, gdy jedziemy samochodem do takich krajów jak Białoruś czy Ukraina. Dobrze jest, gdy wybierając się w podróż za granicę posiadamy ubezpieczenie autocasco wraz z assistance, co gwarantuje szybką pomoc techniczną i medyczną w razie wypadku. Warto wydrukować także druk wspólnego zgłoszenia szkody w języku angielskim. Sama procedura po wypadku nie różni się od polskiej. Szkodę można zgłosić będąc za granicą albo po powrocie do Polski. Jeśli nie znamy nazwy towarzystwa, w którym zagraniczny sprawca szkody miał wykupione ubezpieczenie OC możemy zwrócić się do Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, które na podstawie danych sprawcy (imię i nazwisko, numer rejestracyjny pojazdu) pomoże ustalić jego ubezpieczyciela. Odszkodowanie w przypadku ogłoszenia upadłości szpitala. Szpital działający w formie spółki kapitałowej, który ogłosił upadłość może nie wypłacić pacjentowi odszkodowania za błąd medyczny, pomimo tego, że w postępowaniu upadłościowym takie wierzytelności, jak renty dla poszkodowanego pacjenta, należą do pierwszej kategorii. Zatem nawet pomimo tego, że pacjent posiada prawomocny wyrok sądu stwierdzający błąd medyczny i zobowiązujący szpital do wypłaty należnego odszkodowania, zostanie zaspokojony jedynie w takim zakresie, w jakim pozwalają szpitalowi środki pozostałe po likwidacji masy upadłości i pokryciu kosztów. Zdaniem ekspertów istnieje potrzeba wprowadzenia regulacji, które zapewnią poszkodowanym pacjentom należytą ochronę. Krajowe ubezpieczenie OC jest ważne na terytorium państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Andory, Chorwacji, Islandii, Norwegii, Szwajcarii, Liechtensteinu oraz Serbii. Zielona karta jest potrzebna, gdy jedziemy samochodem do takich krajów jak Białoruś czy Ukraina. Szkolne ubezpieczenie NNW. Szkolne ubezpieczenie NNW nie jest ubezpieczeniem obowiązkowym, jednak większość rodziców decyduje się na ochronę w ramach szkolnej umowy grupowej, ponieważ to tańsza i prostsza metoda niż zawarcie polisy indywidualnej. Ubezpieczenie NNW co do zasady obowiązuje również w czasie wakacji, czy ferii. Podstawowy zakres ubezpieczenia obejmuje następstwa takich wypadków, jak śmierć ubezpieczonego oraz trwały lub czasowy uszczerbek na jego zdrowiu. W ramach ochrony pokrywany jest także koszt zakupu środków pomocniczych, protez i innych przedmiotów ortopedycznych oraz leczenia. Istnieje możliwość rozszerzenia zakresu ochrony m.in. o ryzyko pobytu w szpitalu. Jak wynika ze statystyk z zakupionej w szkole ochrony w ramach ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków korzysta 8 na 10 uczniów. Do jakiego majątku trafia wygrana. Pieniądze z wygranej wchodzą do majątku wspólnego. Generalną zasadą jest, że przedmioty majątkowe nabyte przez jednego z małżonków w trakcie trwania wspólności majątkowej zostały nabyte ze środków z majątku wspólnego i dla zasilenia tegoż majątku. Nawet jeśli udowodnilibyśmy, że sam kupon został kupiony z majątku osobistego, to i tak nagroda wejdzie do majątku wspólnego. W przypadku rozwodu majątek ten będzie zatem dzielony jako majątek wspólny. Inna sytuacja zachodzi, gdy małżonek kupił los w trakcie trwania faktycznej separacji. W takim wypadku dopuszcza się, że wygrana wchodzi do jego majątku osobistego. Nadto coraz częściej zdarzają str. 8

9 PRAWO CO DNIA się także rozwody z wnioskiem o ustalenie nierównych udziałów przy podziale dorobku. Wtedy sędziowie starają się jednak brać pod uwagę podział obowiązków w trakcie trwania małżeństwa. Komisja ds. Likwidacji Szkód PIU. Polska Izba Ubezpieczeń powołała nowy organ - Komisję ds. Likwidacji Szkód, którego zadaniem będzie m.in. bezpośrednia likwidacja szkody komunikacyjnej u ubezpieczyciela, u którego klient ma kupioną polisę OC. Komisja ds. Likwidacji Szkód wspomagana będzie wiedzą ekspertów rynkowych pracujących w grupach roboczych, powoływanych do opracowywania poszczególnych obszarów problemowych. Na chwilę obecną powołano dwie grupy robocze: Grupę Roboczą ds. Standaryzacji Szkód Osobowych oraz Grupę Roboczą ds. Bezpośredniej Likwidacji Szkód. Wysokość odszkodowań, a wysokość składki ubezpieczeniowej. Jak informuje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, w ocenie społeczeństwa odszkodowania dla ofiar wypadków drogowych są za niskie, ale mało kto zgodziłby się płacić więcej za komunikacyjne ubezpieczenie OC, tak by poszkodowani mogli otrzymać wyższe świadczenia. Niewiele osób, biorących udział w ankiecie, wskazało, że byliby skłonni zapłacić wyższą składkę za OC tak, aby wypłaty dla ofiar wypadków były wyższe. Eksperci wskazują jednak, że w przypadku podwyższenia składek ubezpieczenia OC, bardzo prawdopodobny byłby wzrost liczby osób niezawierających umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Próby wyłudzenia odszkodowań coraz częstszym zjawiskiem. Zakłady ubezpieczeń skarżą się, że coraz częściej stykają się z próbami wyłudzenia odszkodowań. Zazwyczaj oszustwa dotyczą zgłaszania fikcyjnego zgonu osoby bliskiej lub uszkodzenia ciała. Według danych zgromadzonych przez Polską Izbę Ubezpieczeń liczba wykrytych przestępstw ubezpieczeniowych wzrasta. W sektorze majątkowym częste są fikcyjne urazy powypadkowe, natomiast na rynku życiowym często spotykane jest ukrywanie istotnych informacji w ankiecie medycznej, jak np. nowotwór. W roku poprzednim wykryto próby oszustw o łącznej wartości blisko 110 mln złotych. Jak informuje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, w ocenie społeczeństwa odszkodowania dla ofiar wypadków drogowych są za niskie, ale mało kto zgodziłby się płacić więcej za komunikacyjne ubezpieczenie OC,tak by poszkodowani mogli otrzymać wyższe świadczenia. Jedna umowa na trzy lata. Ubezpieczyciele w ofercie posiadają ubezpieczenie mieszkaniowe, które można zawrzeć na 3 lata (m. in. Proama). Tak długi okres ubezpieczenia został pomyślany przede wszystkim z uwagi na posiadaczy kredytów mieszkaniowych, którzy co roku, przy przedłużaniu lub zawieraniu polisy, muszą dokonywać formalności związanych z cesją praw z ubezpieczenia na bank. Zawarcie ubezpieczenia na 3 lata nie wiąże się z koniecznością opłacenia składki z góry, chociaż taka możliwość istnieje. Składkę można opłacać co roku, zachowując gwarancję niezmienności ceny. Ubezpieczyciele przekonują, że takie ubezpieczenie pozwala na minimalizację formalności. str. 9

10 PRAWO CO DNIA Podsumowanie wpływu skarg do Rzecznika Ubezpieczonych. W pierwszej połowie tego roku klienci towarzystw ubezpieczeń skierowali do Rzecznika Ubezpieczonych ponad 8,5 tysiąca skarg dotyczących ubezpieczeń gospodarczych. To o prawie 15% więcej, niż w analogicznym okresie 2012 r. Najliczniejsza grupa skarg odnosiła się do ubezpieczeń komunikacyjnych. Ubezpieczający skarżyli się na: sposób likwidacji szkody, zaniżanie wartości pojazdu w stanie sprzed szkody i zawyżanie wartości wraku, brak pełnej rekompensaty za najem pojazdu zastępczego, brak zasadności stosowania przez ubezpieczycieli amortyzacji części, żądanie przedstawienia faktur źródłowych stwierdzających rodzaj i źródło nabycia części zamiennych stosowanych przy naprawie pojazdu. W zakresie szkód osobowych najczęściej pojawiały się zarzuty dotyczące ustalania na zbyt niskim poziomie świadczeń odszkodowawczych, dochodzonych w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC sprawcy szkody oraz odmawiania przez ubezpieczycieli prawa do zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej, jeśli doszło do niej przed dniem 3 sierpnia 2008 r. W pierwszej połowie tego roku klienci towarzystw ubezpieczeń skierowali do Rzecznika Ubezpieczonych ponad 8,5 tysiąca skarg dotyczących ubezpieczeń gospodarczych. To o prawie 15% więcej, niż w analogicznym okresie 2012 r. Dane osobowe klientów zakładów ubezpieczeń. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej daje zakładom ubezpieczeń możliwość dostępu do danych medycznych w sytuacji, gdy dana osoba jest poszkodowana lub chce zawrzeć umowę ubezpieczenia. Ubezpieczyciele nie mają zatem problemu ze zdobyciem danych o zdrowiu Polaków. Jeszcze łatwiejszy dostęp do tych danych zakład ubezpieczeń będzie miał po wprowadzeniu w przyszłym roku Systemu Informacji Medycznej i Elektronicznej Karty Pacjenta. Kary dla TUW i MTU. W dniu r. Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła kary finansowe na Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW i MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w wysokości odpowiednio i złotych. Kary zostały nałożone za niewypłacenie w ustawowym terminie odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz niewywiązanie się w ustawowym terminie z podejmowania decyzji. Rekordowa liczba upadłości. W lipcu 2013 r. sądy ogłosiły upadłość 94 przedsiębiorstw. Jest to o prawie 35% więcej niż przed rokiem, i o 11% więcej niż w czerwcu tego roku. Liczba upadłości była rekordowym wynikiem w skali miesiąca, licząc od rozpoczęcia kryzysu w 2008 r. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy na skutek niewypłacalności działalność gospodarczą zakończyło blisko 1000 przedsiębiorstw. Przewiduje się, że w całym 2013 r. może ogłosić upadłość około 284 firm prowadzonych w postaci indywidualnej działalności gospodarczej, czyli prawie o połowę więcej w stosunku do 2012 r. Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła kary finansowe na Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW i MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w wysokości odpowiednio i złotych. str. 10

11 PROWADZONE SPRAWY Wypadek przy naprawianiu maszyny rolniczej. We wrześniu 2012 r. w Koninie nasz klient naprawiał rozrzutnik do obornika, który był podczepiony do traktora. Poszkodowany umówił się ze swoim szwagrem, że ten ma uruchomić silnik ciągnika na jego znak, tak aby wał przekaźnika zaczął działać, a rozrzutnik pracować. Szwagier naszego klienta usiadł na siedzeniu kierowcy, kiedy nagle wydawało mu się, że nasz klient dał mu znak, by uruchomić silnik. Silnik ruszył, a ręka poszkodowanego znalazła się pomiędzy zębatką a łańcuchem. Szwagier naszego klienta poczuł lekkie szarpnięcie i od razu wyłączył silnik traktora. Nasz klient doznał urazów w postaci amputacji opuszka palca III lewej dłoni oraz rany tłuczonej palca II tej ręki. Poszkodowany za pośrednictwem spółki Xaltum zgłosił roszczenie z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, którym objęty był traktor do ubezpieczyciela domagając się zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę oraz zwrotu kosztów leczenia. Ubezpieczyciel początkowo wydał decyzję uznaniową na kwotę złotych tytułem zadośćuczynienia oraz kwotę 70 złotych odszkodowania tytułem zwrotu poniesionych kosztów leczenia, zgodnie z żądaniem. Silnik ruszył, a ręka poszkodowanego znalazła się pomiędzy zębatką a łańcuchem. Szwagier naszego klienta poczuł lekkie szarpnięcie i od razu wyłączył silnik traktora. Nasz klient doznał urazów w postaci amputacji opuszka palca III lewej dłoni oraz rany tłuczonej palca II tej ręki. Xaltum odwołało się od ww. decyzji kwestionując wysokość przyznanego zadośćuczynienia. Xaltum podnosiło, że poszkodowany przez długi okres poddany był leczeniu chirurgicznemu. Nadto podnieśliśmy, iż z uwagi na utrzymujący się stan zdrowia, w tym przede wszystkim silne dolegliwości bólowe oraz ograniczenie ruchomości, poszkodowany nie mógł swobodnie wykonywać wszystkich czynności, m.in. prowadzić gospodarstwa rolnego. Xaltum wskazało, że rodzaj doznanych obrażeń, długotrwałość leczenia oraz wpływ następstw wypadku na życie rodzinne i społeczne poszkodowanego świadczą o tym, że doznana krzywda jest znacznych rozmiarów i kwota złotych nawet w minimalnym stopniu jej nie rekompensuje. W wyniku ww. odwołania zakład ubezpieczeń zaproponował ugodowe zakończenie sprawy, poprzez dopłatę dodatkowej kwoty zł. Kwota ta nadal nie stanowiła jednak pełnej rekompensaty doznanej przez poszkodowanego szkody. Po wystosowaniu ostatecznego wezwania do zapłaty zakład ubezpieczeń w rezultacie wypłacił na rzecz poszkodowanego z tytułu zadośćuczynienia łączną kwotę złotych. W odpowiedzi zakład ubezpieczeń wypłacił dalszą kwotę zadośćuczynienia w wysokości złotych, a także odszkodowanie z tytułu zniszczonej odzieży oraz zwrócił naszej klientce poniesione przez nią koszty leczenia. Kwota ta nadal nie stanowiła pełnej rekompensaty doznanej przez poszkodowaną szkody. Po wystosowaniu ostatecznego wezwania do zapłaty zakład ubezpieczeń w rezultacie wypłacił na rzecz poszkodowanej z tytułu zadośćuczynienia łączną kwotę złotych. str. 11

12 KONTAKT XALTUM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Wyspiańskiego 14/37, Poznań tel , fax NIP , KRS Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Redakcja: Anna Jackowska, mail: Dorota Ossowska, mail: Niniejszy biuletyn stanowi informację dostarczaną bezpłatnie. Nie stanowi usługi doradztwa prawnego oraz nie powinien być podstawą do podejmowania decyzji biznesowych.

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz Sygn. akt IV CK 706/04 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 13 maja 2005 r. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających.

Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności

Bardziej szczegółowo

Szkoda spowodowana pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski

Szkoda spowodowana pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski Szkoda spowodowana pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski Zdarzenie na terenie Polski Sprawcą szkody na terenie Polski jest kierujący pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski. Kto jest zobowiązany

Bardziej szczegółowo

Kancelarie Odszkodowawcze i ich rola w kompleksowym dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych.

Kancelarie Odszkodowawcze i ich rola w kompleksowym dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych. Kancelarie Odszkodowawcze i ich rola w kompleksowym dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych. Postępowanie przed Towarzystwami Ubezpieczeniowymi jest postępowaniem toczącym się na wniosek osoby poszkodowanej/roszczącej.

Bardziej szczegółowo

doradzamy pomagamy informujemy

doradzamy pomagamy informujemy Informator Prawno Ubezpieczeniowy Lipiec 2014 W BIEŻĄCYM NUMERZE: Internetowa weryfikacja punktów karnych Odcinkowy pomiar prędkości od 2015 r. doradzamy pomagamy informujemy SPIS TREŚCI AKTUALNOŚCI orzecznictwo

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CSK 126/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 stycznia 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Marian Kocon (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Anna

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Katarzyna Tyczka-Rote

POSTANOWIENIE. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Katarzyna Tyczka-Rote Sygn. akt II CZ 147/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 18 stycznia 2012 r. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Katarzyna Tyczka-Rote w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 469/08 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 19 lutego 2009 r. SSN Kazimierz Zawada (przewodniczący) SSN Iwona Koper SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CSK 403/06. Dnia 21 lutego 2007 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CSK 403/06. Dnia 21 lutego 2007 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I CSK 403/06 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 21 lutego 2007 r. SSN Stanisław Dąbrowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Gerard Bieniek SSN Marek Sychowicz w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 70/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 listopada 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca) SSA Agnieszka

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt V CSK 498/07 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 29 stycznia 2009 r. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski SSN Katarzyna

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Piotr Malczewski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Piotr Malczewski Sygn. akt V CSK 384/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 29 maja 2014 r. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Dariusz Dończyk SSN Anna Owczarek

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego

POSTANOWIENIE. składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego Sygn. akt III CZP 81/05 POSTANOWIENIE składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 12 stycznia 2006 r. Prezes SN Tadeusz Ereciński (przewodniczący) SSN Jan Górowski SSN Irena

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia

Projekt U S T A W A. z dnia Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IX/103/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 8 września 2015 r.

UCHWAŁA Nr IX/103/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 8 września 2015 r. UCHWAŁA Nr IX/103/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 8 września 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Marszałka Województwa Opolskiego. Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CK 240/04. Dnia 27 października 2004 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CK 240/04. Dnia 27 października 2004 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt IV CK 240/04 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 27 października 2004 r. SSN Marek Sychowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian SSA Elżbieta Strelcow w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Bronisław Czech (sprawozdawca) SSN Maria Grzelka

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Bronisław Czech (sprawozdawca) SSN Maria Grzelka Sygn. akt II CK 406/04 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 lutego 2005 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Bronisław Czech (sprawozdawca) SSN Maria Grzelka

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... XI XIII XVII Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 2. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej...

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 635/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 lipca 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSN Iwona Koper

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY UBEZPIECZEŃ WARSZAWSKIEGO UNIWERSTYSTEU MEDYCZNEGO ROK AKADEMICKI 2016/2017. Ubezpieczenie NNW

PROGRAMY UBEZPIECZEŃ WARSZAWSKIEGO UNIWERSTYSTEU MEDYCZNEGO ROK AKADEMICKI 2016/2017. Ubezpieczenie NNW PROGRAMY UBEZPIECZEŃ WARSZAWSKIEGO UNIWERSTYSTEU MEDYCZNEGO ROK AKADEMICKI 2016/2017 Ubezpieczenie NNW Ubezpieczyciel: STU ERGO HESTIA SA Suma ubezpieczenia 40 000 zł ZAKRES UBEZPIECZENIA 1. Wypłata świadczeń

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Maria Szulc (przewodniczący) SSN Marian Kocon (sprawozdawca) SSN Barbara Myszka. Protokolant Bożena Kowalska

UCHWAŁA. SSN Maria Szulc (przewodniczący) SSN Marian Kocon (sprawozdawca) SSN Barbara Myszka. Protokolant Bożena Kowalska Sygn. akt III CZP 74/16 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 listopada 2016 r. SSN Maria Szulc (przewodniczący) SSN Marian Kocon (sprawozdawca) SSN Barbara Myszka Protokolant Bożena Kowalska w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CSK 43/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 6 grudnia 2012 r. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Stanisław Dąbrowski (sprawozdawca) SSN Henryk Pietrzkowski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Stanisław Dąbrowski (sprawozdawca) SSN Henryk Pietrzkowski Sygn. akt IV CK 740/04 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 czerwca 2005 r. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Stanisław Dąbrowski (sprawozdawca) SSN Henryk

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Marta Romańska

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Marta Romańska Sygn. akt V CSK 482/14 POSTANOWIENIE.Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 maja 2015 r. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Marta Romańska w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca) SSA Jacek Grela

POSTANOWIENIE. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca) SSA Jacek Grela Sygn. akt IV CSK 429/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 marca 2015 r. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca) SSA Jacek Grela w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Strus (przewodniczący) SSN Gerard Bieniek SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Strus (przewodniczący) SSN Gerard Bieniek SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) Sygn. akt III CZP 17/05 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 kwietnia 2005 r. SSN Zbigniew Strus (przewodniczący) SSN Gerard Bieniek SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz

POSTANOWIENIE. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz Sygn. akt IV CSK 653/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 20 października 2011 r. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

ANKIETA SZKODY OSOBOWEJ

ANKIETA SZKODY OSOBOWEJ Adres korespondencyjny: ul. Oświęcimska 7, 42-700 Lubliniec tel. 34 344 86 30, fax. 34 389 50 91 www.campter.pl, biuro@campter.pl ANKIETA SZKODY OSOBOWEJ 1. TYP SPRAWY Typ sprawy: komunikacyjny rolniczy

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Helena Ciepła (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Zbigniew Strus

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Helena Ciepła (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Zbigniew Strus Sygn. akt II CK 382/04 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 20 stycznia 2005 r. SSN Helena Ciepła (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Zbigniew Strus

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 78/08 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 13 sierpnia 2008 r. SSN Gerard Bieniek (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Elżbieta

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Agnieszka Piotrowska (przewodniczący) SSN Iwona Koper SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Agnieszka Piotrowska (przewodniczący) SSN Iwona Koper SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca) Sygn. akt II CSK 480/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 maja 2014 r. SSN Agnieszka Piotrowska (przewodniczący) SSN Iwona Koper SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt V CSK 202/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 19 stycznia 2011 r. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSA Maria

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Słownik pojęć Wprowadzenie

Spis treści. Wykaz skrótów Słownik pojęć Wprowadzenie Spis treści Wykaz skrótów Słownik pojęć Wprowadzenie Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej 1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej 2. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej 3. Przesłanki

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT w odszkodowaniach z ubezpieczeniach OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Podatek VAT w odszkodowaniach z ubezpieczeniach OC posiadaczy pojazdów mechanicznych Bartłomiej Chmielowiec główny specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych Podatki w ubezpieczeniach część 2 Podatek VAT w odszkodowaniach z ubezpieczeniach OC posiadaczy pojazdów mechanicznych Możliwość

Bardziej szczegółowo

Następstwo wypadku: obrażenie ciała, ciężkie kalectwo, śmierd

Następstwo wypadku: obrażenie ciała, ciężkie kalectwo, śmierd Kancelaria Prawno - Podatkowa Capital Legis Sp. z o. o. (Oddział w Polsce) ul. Walczaka 112; 66-400 Gorzów Wielkopolski e-mail: kancelaria@pl.capitallegis.com tel. (22) 270 12 12 ZGŁOSZENIE SZKODY - KOMUNIKACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska Sygn. akt II CSK 50/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 31 stycznia 2014 r. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Agnieszka

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 329/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 14 marca 2013 r. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Irena Gromska-Szuster SSN

Bardziej szczegółowo

Pakiety AUTOCASCO Proama pozwalają na wybranie zakresu ochrony odpowiedniego do potrzeb klienta i jego auta

Pakiety AUTOCASCO Proama pozwalają na wybranie zakresu ochrony odpowiedniego do potrzeb klienta i jego auta Autocasco 1 Pakiety AUTOCASCO Proama pozwalają na wybranie zakresu ochrony odpowiedniego do potrzeb klienta i jego auta 2 Casco ASO Casco Komfortowy Casco Optymalny Wiek pojazdu do 4 lat do 8 lat do 11

Bardziej szczegółowo

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Zakres ubezpieczenia PTU S.A. 1 PZU S.A. 2 Commercial Union 3 Hestia 4 Przedmiot ochrony Ochroną objęte są wypadki ubezpieczeniowe,

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 293/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 marca 2014 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Anna Kozłowska SSN Zbigniew

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 439/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 14 kwietnia 2011 r. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Hubert

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w. xxxxx Miasto, ul...; . (uiszczona przelewem na rachunek tut. Sądu); POZEW O ZAPŁATĘ

Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w. xxxxx Miasto, ul...; . (uiszczona przelewem na rachunek tut. Sądu); POZEW O ZAPŁATĘ Kraków, dnia r. Sąd Rejonowy \ Sąd Okręgowy (w zależności od WPS) w Krakowie \ Warszawie \..itp. Wydział. Powód: Imię Nazwisko, miejsce zamieszkania, PESEL; Pozwany: WPS: Opłata sądowa: Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Antoni Górski (sprawozdawca) SSN Krzysztof Pietrzykowski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Antoni Górski (sprawozdawca) SSN Krzysztof Pietrzykowski Sygn. akt III CSK 167/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 lutego 2015 r. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Antoni Górski (sprawozdawca) SSN Krzysztof

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 107/07 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 26 września 2007 r. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Irena Gromska-Szuster

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 453/09 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 czerwca 2010 r. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jan Górowski SSA Jan Futro

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt V CSK 320/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 kwietnia 2014 r. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek SSA

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 3 lutego 2006 r. II PK 152/05

Wyrok z dnia 3 lutego 2006 r. II PK 152/05 Wyrok z dnia 3 lutego 2006 r. II PK 152/05 Umowa ubezpieczenia wypadkowego pracownika zatrudnionego za granicą może być zawarta na podstawie prawa obcego (art. 25 1 ustawy z dnia 12 listopada 1965 r. -

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Maciej Pacuda

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Maciej Pacuda Sygn. akt II BP 3/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 6 sierpnia 2013 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Maciej Pacuda

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt V CSK 512/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 23 lipca 2014 r. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski SSN Katarzyna Tyczka-Rote

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 376/07 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 15 lutego 2008 r. SSN Tadeusz Wiśniewski (przewodniczący) SSN Gerard Bieniek (sprawozdawca) SSN Irena Gromska-Szuster

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CSK 75/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 17 grudnia 2010 r. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Marta Romańska SSA Anna Kozłowska

Bardziej szczegółowo

Kancelarie i doradcy odszkodowawczy z perspektywy

Kancelarie i doradcy odszkodowawczy z perspektywy Kancelarie i doradcy odszkodowawczy z perspektywy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego Listopad 2010 Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 1 Plan prezentacji 1. Miejsce UFG w systemie ubezpieczeń obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

Polska Izba Ubezpieczeń dr Piotr Majewski. Analiza przestępczości ubezpieczeniowej w 2008 r.

Polska Izba Ubezpieczeń dr Piotr Majewski. Analiza przestępczości ubezpieczeniowej w 2008 r. Polska Izba Ubezpieczeń dr Piotr Majewski Analiza przestępczości ubezpieczeniowej w 2008 r. Seminarium Katedry Ubezpieczenia Społecznego SGH i Polskiej Izby Ubezpieczeń Przestępczośćubezpieczeniowa i metody

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Wojciech Katner (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) Sygn. akt V CSK 556/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 27 listopada 2013 r. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Wojciech Katner (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 14 maja 2009 r. I BP 23/08

Postanowienie z dnia 14 maja 2009 r. I BP 23/08 Postanowienie z dnia 14 maja 2009 r. I BP 23/08 Od dnia 21 października 2005 r. wierzyciele mogą żądać wydania zaświadczenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego odnośnie do orzeczeń sądowych wydanych po

Bardziej szczegółowo

Umowa ubezpieczenia. Główne źródła opracowania prezentacji: 1. Kidyba, Prawo handlowe, C.H.Beck 2016 r.

Umowa ubezpieczenia. Główne źródła opracowania prezentacji: 1. Kidyba, Prawo handlowe, C.H.Beck 2016 r. Umowa ubezpieczenia Główne źródła opracowania prezentacji: 1. Kidyba, Prawo handlowe, C.H.Beck 2016 r. 1 Przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Twój majątek Ogólne warunki ubezpieczenia Zadzwoń do nas 801 28 28 28 z telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 11 lipca 2005 r. Druk nr 1047

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 11 lipca 2005 r. Druk nr 1047 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 11 lipca 2005 r. Druk nr 1047 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Longin PASTUSIAK MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Iwona Koper (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek SSN Dariusz Zawistowski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Iwona Koper (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek SSN Dariusz Zawistowski Sygn. akt II CSK 524/07 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 27 marca 2008 r. SSN Iwona Koper (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek SSN Dariusz Zawistowski

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 482/07 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 27 marca 2008 r. SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKAT DO POLISY seria A-A NR

CERTYFIKAT DO POLISY seria A-A NR CERTYFIKAT DO POLISY seria A-A NR 277086 Na wniosek Ubezpieczającego z dnia 27.09.2016 InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia: NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący) SSN Barbara Myszka SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący) SSN Barbara Myszka SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca) Sygn. akt IV CSK 236/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 lipca 2015 r. SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący) SSN Barbara Myszka SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

ISTOTA UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ

ISTOTA UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ ISTOTA UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ Jakub Nawracała radca prawny Bartłomiej Janyga radca prawny Co to jest ubezpieczenie ochrony prawnej? Ubezpieczenie ochrony prawnej chroni przed ryzykiem prowadzenia

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Barbara Myszka (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Barbara Myszka (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk Sygn. akt IV CSK 362/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 6 kwietnia 2017 r. SSN Barbara Myszka (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Krzysztof

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II PZ 31/11. Dnia 7 grudnia 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II PZ 31/11. Dnia 7 grudnia 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt II PZ 31/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 7 grudnia 2011 r. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Myszka SSN Jolanta Strusińska-Żukowska

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 653/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 19 lipca 2012 r. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Maria Szulc SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący) SSN Włodzimierz Wróbel (sprawozdawca) SSA del. do SN Dorota Wróblewska

POSTANOWIENIE. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący) SSN Włodzimierz Wróbel (sprawozdawca) SSA del. do SN Dorota Wróblewska Sygn. akt IV KK 332/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 lutego 2013 r. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący) SSN Włodzimierz Wróbel (sprawozdawca) SSA del. do SN Dorota Wróblewska Protokolant

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian Sygn. akt I CK 669/04 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 kwietnia 2005 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Elżbieta

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka Sygn. akt II PK 24/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 10 maja 2012 r. SSN Zbigniew Myszka w sprawie z powództwa K. Ż. przeciwko P. P. Sp. z o.o. w W. o odszkodowanie, po rozpoznaniu na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Windykacja zaległości podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową. Tomasz Jasiński Wydział Podatków i Opłat UM w Gliwicach

Windykacja zaległości podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową. Tomasz Jasiński Wydział Podatków i Opłat UM w Gliwicach Windykacja zaległości podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową Tomasz Jasiński Wydział Podatków i Opłat UM w Gliwicach zabezpieczonych hipoteką przymusową Skutki wyroku TK z dnia 8 października

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn.

UMOWA o wykonanie zadania pn. Załącznik nr 5b projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Część II : Ubezpieczenia komunikacyjne zawarta w dniu.. w, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CNP 32/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 marca 2014 r. SSN Tadeusz Wiśniewski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSN Iwona Koper

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Barbara Myszka SSN Hubert Wrzeszcz

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Barbara Myszka SSN Hubert Wrzeszcz Sygn. akt V CSK 241/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 stycznia 2016 r. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Barbara Myszka SSN Hubert

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący) SSN Katarzyna Tyczka-Rote SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący) SSN Katarzyna Tyczka-Rote SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) Sygn. akt V CSK 444/07 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 22 lutego 2008 r. SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący) SSN Katarzyna Tyczka-Rote SSN Dariusz Zawistowski

Bardziej szczegółowo

Struktura porozumienia

Struktura porozumienia Struktura porozumienia KOASEKURACJA Spółka z Grupy VIG dedykowana do współpracy z Pocztowym TUW 2 Produkt Marka, pod którą będą oferowane ubezpieczenia i informacja przedstawiona w OWU: * Prawo do używania

Bardziej szczegółowo

Zestawienie orzecznictwa w sprawach cywilnych za wrzesień 2014 r.

Zestawienie orzecznictwa w sprawach cywilnych za wrzesień 2014 r. Zestawienie orzecznictwa w sprawach cywilnych za wrzesień 2014 r. Orzeczenia Sądu Najwyższego opublikowane w Orzecznictwie Sądu Najwyższego Izba Cywilna zeszyt 9: 1. RĘKOJMIA ZA WADY Uchwała Składu Siedmiu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CNP 62/16. Dnia 28 czerwca 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CNP 62/16. Dnia 28 czerwca 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt IV CNP 62/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 28 czerwca 2017 r. SSN Iwona Koper (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski SSN Władysław Pawlak w sprawie ze skargi uczestniczki

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 6 maja 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie :

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 6 maja 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt II CSK 410/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 maja 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSN Katarzyna

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Hubert Wrzeszcz SSN Kazimierz Zawada (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Hubert Wrzeszcz SSN Kazimierz Zawada (sprawozdawca) Sygn. akt IV CK 203/05 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 18 listopada 2005 r. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Hubert Wrzeszcz SSN Kazimierz Zawada (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 100/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 sierpnia 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Iwona Koper (sprawozdawca) SSN Dariusz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Kowalska

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Kowalska Sygn. akt III CZP 13/16 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 maja 2016 r. SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Kazimierz Zawada Protokolant Bożena Kowalska

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon (sprawozdawca) SSN Eugeniusz Wildowicz

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon (sprawozdawca) SSN Eugeniusz Wildowicz Sygn. akt III KK 14/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 28 lutego 2017 r. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon (sprawozdawca) SSN Eugeniusz

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 26 maja 2015 r.

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 26 maja 2015 r. Sygn. akt III CZP 16/16 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 26 maja 2015 r. Czy zakładowi ubezpieczeń, który wypłacił odszkodowanie z tytułu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ZGŁOSZENIU ROSZCZENIA Z TYTUŁU POCZTOWEGO PRACOWNICZEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ZGŁOSZENIU ROSZCZENIA Z TYTUŁU POCZTOWEGO PRACOWNICZEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ZGŁOSZENIU ROSZCZENIA Z TYTUŁU POCZTOWEGO PRACOWNICZEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Formy zgłoszenia W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek zdarzenia ubezpieczeniowego objętego umową

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH Polisa nr... Taryfa nr X/OCBUP 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest obowiązkowe ubezpieczenie biur

Bardziej szczegółowo

Refundacja wydatków poniesionych na najem pojazdu zastępczego z umowy ubezpieczenia OC p.p.m.

Refundacja wydatków poniesionych na najem pojazdu zastępczego z umowy ubezpieczenia OC p.p.m. Refundacja wydatków poniesionych na najem pojazdu zastępczego z umowy ubezpieczenia OC p.p.m. Praktyka likwidacji szkód do 2011 r. Do 2010 r. powszechne były stanowiska z.u., że wydatki na najem pojazdu

Bardziej szczegółowo

Dochodzenie roszczeń między przedsiębiorcami. Marcin Świerżewski, aplikant radcowski

Dochodzenie roszczeń między przedsiębiorcami. Marcin Świerżewski, aplikant radcowski Dochodzenie roszczeń między przedsiębiorcami Marcin Świerżewski, aplikant radcowski Dokumenty niezbędne do wytoczenia powództwa umowa zawarta między stronami, faktura VAT, wezwanie do dobrowolnego spełnienia

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CSK 366/07 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 9 maja 2008 r. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 473/07 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 4 kwietnia 2008 r. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian (sprawozdawca) SSN

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Barbara Myszka (przewodniczący) SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Barbara Myszka (przewodniczący) SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz Sygn. akt I CSK 334/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 11 maja 2016 r. SSN Barbara Myszka (przewodniczący) SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 18 stycznia 2006 r. II BU 1/05

Wyrok z dnia 18 stycznia 2006 r. II BU 1/05 Wyrok z dnia 18 stycznia 2006 r. II BU 1/05 Pismo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zobowiązujące ubezpieczonego do udzielenia informacji, czy dokonał zgłoszenia do ubezpieczenia, nie ma charakteru czynności

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 14 września 2007 r. III UK 24/07

Wyrok z dnia 14 września 2007 r. III UK 24/07 Wyrok z dnia 14 września 2007 r. III UK 24/07 Członek zarządu spółki handlowej, ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe spółki na podstawie art. 116 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski SSN Hubert Wrzeszcz (sprawozdawca)

UCHWAŁA. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski SSN Hubert Wrzeszcz (sprawozdawca) Sygn. akt III CZP 93/12 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 20 grudnia 2012 r. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski SSN Hubert Wrzeszcz (sprawozdawca) w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Katarzyna Tyczka-Rote SSN Hubert Wrzeszcz (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Katarzyna Tyczka-Rote SSN Hubert Wrzeszcz (sprawozdawca) Sygn. akt I CSK 365/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 11 kwietnia 2014 r. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Katarzyna Tyczka-Rote SSN Hubert Wrzeszcz (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo