KARTA INFORMACYJNA KLIENTA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA INFORMACYJNA KLIENTA"

Transkrypt

1 KARTA INFORMACYJNA KLIENTA Imię I Nazwisko: Data Urodzenia: Inne imiona / nazwiska używane w ciągu ostatnich ośmiu lat: Adres domowy: Soc Sec #: Numer Ulicy Nawa Ulicy Miasto Kod Zip Stan Telefon Domowy #: Telefon Kom. #: Nazwa I adres pracodawcy : Numer Ulicy Nawa Ulicy Miasto Kod Zip Stan Adres Zawód : Telefon do pracy #: Data rozpoczęcia pracy : Kontakt awaryjny: Name Telephone number Skąd usłyszałeś o naszym biurze

2 FOR OFFICE USE ONLY DATE: PROVIDED WTDN Y N AF: CC: AC: 13 7 JNT IND Ch 13 Plan Reaffirm: Surrender: Issues: STAN CYWILNY Nigdy nie żonaty / zamężna Żonaty / zamężna mieszkają razem Żonaty / zamężna nie mieszkają razem Mieszka z partnerem Rozwiedziony / a Wdowiec / wdowa Jeśli rozwiedziony / a; data sfinalizowania rozwodu: Wymień wszystkie osoby zamieszkujące z tobą oprócz współmałżonka / ki: Imię I Nazwisko Wiek Pokrewieństwo Zatrudniony? Tak Nie Czy którakolwiek z mieszkających z tobą osób dokłada się do kosztów utrzymania? Jeśli tak, to ile? Wymień wszystkie osoby na twoim utrzymaniu NIE mieszkające z tobą: Imię I Nazwisko Wiek Pokrewieństwo Alimenty? TAK NIE Jeśli tak, ile I jak często INFORMACJA O WSPÓŁMAŁŻONKU

3 [Wypełnij tą sekcję nawet jeśli współmałżonek nie skłąda razem z tobą wniosku o upadłość, chyba że nie mieszkacie razem] Imię I Nazwisko: Data Urodzenia: Inne imiona / nazwiska używane w ciągu ostatnich ośmiu lat: Adres Domowy: Numer Ulicy Nawa Ulicy Miasto Kod Zip Stan Soc Sec #: Telefon Domowy #: Telefon Kom. #: Nazwa I adres pracodawcy : Numer Ulicy Nawa Ulicy Miasto Kod Zip Stan Adres Zawód : Telefon do pracy #: Data rozpoczęcia pracy : Wymień wszystkie swoje adresy pod którymi przebywałeś przez ostatnie 3 lata: Czy kiedykolwiek składałeś bankructwo? Jeśli tak, wymień wszystkie bankructwa jakie składałeś I ich wynik. Data złożenia Rozdział 7, 11, 13, 12 Wynik (odrzucone czy pozytywne)

4 BANKI I KONTA FINANSOWE Wymień OTWARTE konta finansowe (czekowe, oszczędnościowe, CD, Christmas Klub, konta brokerskie itp), otwarte na twoje nazwisko, lub gdzie figurujesz jako współwłaściciel, nawet jeśli konto ma negatywny balans. Jeśli nie ma żadnych, zaznacz w kwadracie obok. Typ konta Nazwa banku I nr. konta Obecny balans None Jeśli jest współwłaściciel, podaj nazwisko Czy jakiekolwiek konta finansowe zostały ZAMKNIĘTE w ciągu ostatnich dwóch lat (24 miesiące)? Jeśli tak, wymień je poniżej: Typ konta Bank I nr konta Data zamknięcia Stan konta w momencie zamknięcia POJAZDY Czy posiadasz jakiekolwiek pojazdy? (włączając, motocykle, łodzię ciężarówki rekreacyjne itp.) Jeśli tak, wymień je poniżej: Rodzaj, model I rok produkcji Przebieg Data zakupu Jeśli zapłaconew całości, napisz ZAPŁACONE. Jeśli nie, napiszwynosi balans Kto jest właścicielem?

5 DOCHÓD DŁUŻNIK: Jak często masz wypłatę? Zaznacz jedno: Tygodniowo Co dwa tygodnie Dwa razy w miesiącu Miesięcznie Wypłata brutto (przed podatkiem I potrąceniami): Wypłata netto ( po podatku I potrąceniach: Dochód dodatkowy (druga praca, ubezpieczenie społeczne, emertyura, dochód z wyjajmu itp.). Wyjaśnij, podaj kwotę i częstotliwość otrzymywania: Miesięcznie brutto: Miesięcznie netto: Jak często otrzymuje wypłatę? Zaznacz jedno: WSPÓŁMAŁŻONEK Tygodniowo Co dwa tygodnie Dwa razy w miesiącu Miesięcznie Wypłata brutto (przed podatkiem I potrąceniami): Wypłata netto ( po podatku I potrąceniach: Dochód dodatkowy (druga praca, ubezpieczenie społeczne, emertyura, dochód z wyjajmu itp.). Wyjaśnij, podaj kwotę i częstotliwość otrzymywania: Miesięcznie brutto: Miesięcznie netto: PROSZĘ WYPEŁNIĆ TYLKO KOSZTY KTÓRE PAŃSTWA DOTYCZĄ; NIE WYPEŁNIAĆ WSZYSTKIEGO Rent lub mortgage ( T ) ( I ) Koszty medyczne Drugi mortgage Działalność charytatywna Płatność za kondo Niania Prąd Opieka Gaz Pożyczka samochodowa Woda Wywóz śmieci Pożyczka studencka Telefon Czesne Telefon komórkowy Benzyna

6 Telewizja kab / sat Przejazdy pociągiem / autobusem Internet Ubezpieczenie samochodu Ubezpieczenie na życie ( nie potrącane z wypłaty) PRZYCHÓD NETTO OGÓŁEM KOSZTY NETTO OGÓŁEM: PODATKI : OGÓŁEM: WYPOSAŻENIE DOMU I RZECZY OSOBISTE Proszę wymienić każdą rzecz która znajduje się w twoim posiadaniu I ma wartość ponad Meble, urządzenia kuchenne, instrumenty muzyczne, antyki, dzieła sztuki, urządzenia elektroniczne, zegarki, biżuteria itp. Jeśli nie posiadasz nic takiego, zaznacz kwadrat obok. Czy któreś z tych rzeczy są ubezpieczone? PRZEDMIOT SZACUNKOWA OBECNA WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI Czy posiadasz nieruchomość lub aktualnie spłacasz mortgage na nieruchomość? Jeśli tak, wymień rodzaj, adres, datę zakupu I aktualną wartość nieruchomości: / / / / Typ Adres Data zakupu Cena zakupu Obecna wartość

7 KONTA / FUNDUSZE EMERYTALNE Wymień wszystkie konta I fundusze emerytalne jakie posiadasz (IRA, 401k, unijne, rządowe, wojskowe itp) Jeśli nie posiadasz, zaznacz kwadrat obok Typ konta / właściciel Data rozpoczęcia świadczeń Obecna wartość POSIADANE BIZNESY Czy ty lub współmałżonek posiadacie lub posiadaliście w ciągu ostatnich sześciu lat biznes? Partnerstwo w biznesie? Jeśli tak, wymień: Rodzaj biznesu Data otwarcia / zamknięcia Roczny przychód brutto Właściciele biznesu: Rekordy I księgi: Czy jakikolwiek biznes został zamknięty, przekazany lub zamknięty (lub dochód z biznesu) w ciągu ostatnich trzech lat? Aktywa biznesu: PYTANIA RÓŻNE DOTYCZĄCE TWOICH FINANSÓW Większość moich długów związanych jest z: Biznes Podatki Postępowanie sądowe Problemy domowe Mortgage lub płatności za samochód Kart kredytowe I rachunki medyczne Ogólny dochód brutto (przed potrąceniami) ze wszystkich źródeł: Ty Współmałżonek 2013 (do teraz) 2013 (do teraz) ŹRÓDŁO DOCHODU:

8 W następnym roku spodziewam/y się że dochód: [podniesie się] [obniży się] [pozostanie taki sam] Czy ty lub współmałżonek otrzymujesz jakiekolwiek świadczenia z tytułu inwalidztwa, czasowej niezdolno,sci do pracy, emerytury? Jeśli tak, ile miesięcznie: Czy oddałeś, wymieniłeś, przekazałeś lub sprzedałeś KOMUKOLWIEK, również członkowi rodziny COKOLWIEK warte więcej niż w ciągu ostatnich 5-ciu lat? Jeśli tak, wymień poniżej: Przedmiot Wartość Data transferu Do kogo Ile posiadasz aktualnie gotówki? Czy podżyrowałeś pożyczkę dla kogoś? Czy jakakolwiek twoja własność znajduje się w posiadaniu kogoś innego lub jest zarejestrowana na inne niż twoje zazwisko? Czy twoje nazwisko znajduje się na czyimś innym koncie bankowym lub czyjejś innej własności? Czy pozywasz kogoś lub masz prawo do pozwania kogoś do odszkodowania zdrowotnego lub w celu odzyskania należnych kwot pieniężnych? Z wyłączeniem alimentów, czy zapłaciłeś lub przekazałeś jakieś pieniądze członkowi rodziny z jakiegokolwiek powodu w ciągu ostatniego roku? Czy rozliczyłeś się z podatku za ostatnie 4 lata? Czy dokonałeś większych zakupów (ponad ) za pomocą karty kredytowej w ciągu ostatnich 3-ech miesięcy? Oprócz zwykłych płatności, czy zapłaciłeś jakiemukolwiek wierzycielowi ponad w ciągu ostatnich 90-ciu dni? Czy miałeś jakiekolwiek zajęcia wypłaty lub mienia w ostatnim roku? Czy jakiekolwiek mienie lub aktywa zostały ci odebrane w ciągu ostatniego roku? Czy nieruchomość została zajęta lub zwrócona wierzycielowi w ciągu ostatnich 120-tu dni? Have you made a gift or contribution of more than during the past year?

9 Czy doznałeś jakichkolwiek strat z tytułu pożaru, kradzieży itp w ostatnim roku? Czy dokonan zajęcia kwoty na twoim koncie bankowym, z powodu długu w ciągu ostatnich 90-ciu dni? Czy zaciągnąłeś jakiekolwiek pożyczki w ciągu ostatnich 3-ech miesięcy? Czy doknałeś przelewu / transferu salda na kartach kredytowych w ciągu ostatnich 3-ech miesięcy? Czy jesteś winien pieniądze z tytułu rozwodu? Czy masz nakazane płacenie alimentów? Jeśli tak, czy świadczenia są przeterminowane? Czy płaciłęś komukolwiek za negocjacie zadłużenia lub bankructwo w ostatnim roku? Czy ktoż z twoich krewnych zmarł niedawno I istnieje możliwość odziedziczenia przz ciebie spadku? Czy kiedykolwiek otrzymałeś, lub jesteś uprawniony do otrzymania w ciągu następnych dwóch lat, jakiegokolwiek spadku, sumy pieniędzy lub wypłaty z ubezpieczenia na życie? Czy posiadasz aktywne umowy, np wynajmu (włączając wynajem samochodu), wystawioną na sprzedaż nieruchomość, udziały itp, gdzie wciąż należne są ci pieniądze? Czy należy ci się zwrot podatku? Ile wynosi twój zwrot podatku? Czy zmienione zostało jakiekolwiek potrącenie z twojej wypłaty w ciągu ostatnich 6-ciu miesięcy? Czy założyłeś fundusz powierniczy w ciągu ostatnich 10-ciu lat? Czy otrzymujesz jakikolwiek dochód z funduszu powierniczego? Czy posiadasz dochód z tytułu szlachectwa, praw do wydobywania metali / kamieni szlachetnych, rud metali, ropy, praw autorskich lub licencji? Czy posiadasz prawo do użytkowania nieruchomości należącej do kogoś innego? Czy posiadasz jakiekolwiek akcje lub inne papiery wartościowe? Czy posiadasz magazyn? Jeśli tak, wymień co w nim jest: Czy posiadasz skrytkę bankową? Jeśli tak, wymień co w niej jest: Czy jest coś jeszcze o czym twój adwokat powinien wiedzieć?

10 Jeśli tak, wymień: Data : Podpis : Podpis Współmałżonka:

Przewodnik po labiryncie na własny rachunek

Przewodnik po labiryncie na własny rachunek Przewodnik po labiryncie na własny rachunek Książka ta jest przeznaczona jedynie jako przykład i nie jest interpretacją wykładni prawnej każdego tematu zawartego w środku. Finansowane przez Departament

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ubezpieczenie zdrowotne i pomoc w pokrywaniu kosztów

Wniosek o ubezpieczenie zdrowotne i pomoc w pokrywaniu kosztów PROSIMY NIE WYPEŁNIAĆ. TO NIE JEST FORMULARZ WNIOSKU. 09/2014 Wniosek o ubezpieczenie zdrowotne i pomoc w pokrywaniu kosztów Formularz zatwierdzony OMB Nr 0938-1191 Wnioski można szybciej złożyć przez

Bardziej szczegółowo

Zakładanie firmy. Przewodnik podatkowy

Zakładanie firmy. Przewodnik podatkowy Zakładanie firmy Czerwiec 2007 Misja Urzędu Skarbowego Służyć społeczeństwu poprzez sprawiedliwe i efektywne pobieranie podatków i opłat oraz poprzez sprawowanie kontroli nad importem i eksportem. Zakładanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania

Instrukcja wypełniania Instrukcja wypełniania Instrukcja wypełniania wniosków o zasiłek dla bezrobotnych II Federalnej Agencji Pracy Instrukcja wypełniania jest częścią wniosku o świadczenia dla zabezpieczenia bytu według drugiej

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja otwarcia rachunku inwestycyjnego

Instrukcja otwarcia rachunku inwestycyjnego Active investing made easy Proszę wysłać wniosek o otwarcie konta na poniższy adres: WH SelfInvest 291 Route d Arlon L 1150 Luxembourg G.D. Luxembourg Instrukcja otwarcia rachunku inwestycyjnego Ten zestaw

Bardziej szczegółowo

opracowanie: Katarzyna Marczyńska, Arbiter Bankowy redakcja: Grażyna Rokicka, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

opracowanie: Katarzyna Marczyńska, Arbiter Bankowy redakcja: Grażyna Rokicka, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich ISBN 978-83-60632-18-5 URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW 00-950 Warszawa, Plac Powstańców Warszawy 1 tel. 022 55 60 800 www.uokik.gov.pl opracowanie: Katarzyna Marczyńska, Arbiter Bankowy redakcja:

Bardziej szczegółowo

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Podatki dochodowe w Polsce... 6 1.2 Charakterystyka podatków dochodowych w Polsce... 6 1.2

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Wnioskowane warunki pożyczki oraz jej przeznaczenie

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Wnioskowane warunki pożyczki oraz jej przeznaczenie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Skąd dowiedziałeś

Bardziej szczegółowo

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu?

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? 1 Wydawca: Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych 61-139 Poznań, ul. Jana Pawła II 6 tel/fax 061 887-11-66 e-mail: biuro@spoldzielnie.org www.spoldzielnie.org

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ 1 ZAKRES OGÓLNY

ARTYKUŁ 1 ZAKRES OGÓLNY KONWENCJA MIĘDZY RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ A STANAMI ZJEDNOCZONYMI AMERYKI W SPRAWIE UNIKANIA PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA I ZAPOBIEGANIA UCHYLANIU SIĘ OD OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKÓW OD DOCHODU Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego Załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 24/R/09 z dnia 1 czerwca 2009 r. REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego tekst jednolity Rozdział I Formy pomocy materialnej 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady udzielania przez

Bardziej szczegółowo

PYTANIA TESTOWE PRZEDSIEBIORCZOŚĆ

PYTANIA TESTOWE PRZEDSIEBIORCZOŚĆ PYTANIA TESTOWE PRZEDSIEBIORCZOŚĆ Zadanie 1. Ilość produktów, która jest oferowana do sprzedaży po określonej cenie i w określonym czasie to: A. Popyt B. Podaż C. Promocja D. Zapotrzebowanie Zadanie 2.

Bardziej szczegółowo

LOYOLA UNIVERSITY MEDICAL CENTER Wniosek o pomoc finansową

LOYOLA UNIVERSITY MEDICAL CENTER Wniosek o pomoc finansową Data: LOYOLA UNIVERSITY MEDICAL CENTER Wniosek o pomoc finansową Dziękujemy za wybranie usług Loyola University Medical Center w zakresie opieki zdrowotnej. W celu sprawdzenia, czy kwalifikują się Państwo

Bardziej szczegółowo

USŁUGI FINANSOWE PORADNIK DLA OSÓB STARSZYCH

USŁUGI FINANSOWE PORADNIK DLA OSÓB STARSZYCH USŁUGI FINANSOWE PORADNIK DLA OSÓB STARSZYCH BIULETYN RPO-Materiały nr 73 Usługi finansowe. Poradnik dla osób starszych Redaktor Naczelny: Stanisław Trociuk Opracowanie: Publikacja przygotowana w ramach

Bardziej szczegółowo

PrzeWodnik po usługach finansowych

PrzeWodnik po usługach finansowych PrzeWodnik po usługach finansowych Warszawa, 2012 r. Spis treści Wstęp... 5 Pytania i odpowiedzi... 7 1. Jakie są rodzaje kredytów?...7 2. Jaka jest różnica między kredytem a pożyczką?...9 3. Czy w przypadku

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ zawarta w w dniu, pomiędzy: ZAPLO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Autor: Urszula Małek. Opracowanie graficzne i skład: Anna Fijałkowska-Oleksiak Ilustracje: Anna Fijałkowska-Oleksiak Zdjęcia: Grzegorz Oleksiak

Autor: Urszula Małek. Opracowanie graficzne i skład: Anna Fijałkowska-Oleksiak Ilustracje: Anna Fijałkowska-Oleksiak Zdjęcia: Grzegorz Oleksiak Autor: Urszula Małek Redakcja i korekta: Daria Dziewięcka, Małgorzata Kazubska, Marcin Polak Konsultacja merytoryczna: Marcin Polak Koordynator projektu: Małgorzata Kazubska Opracowanie graficzne i skład:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja otwarcia rachunku inwestycyjnego dla CFD-Forex

Instrukcja otwarcia rachunku inwestycyjnego dla CFD-Forex Proszę wysłać wniosek o otwarcie konta na poniższy adres: Active investing made easy WH SELFINVEST Niedenau 36 60325 Frankfurt am Main Deutschland Instrukcja otwarcia rachunku inwestycyjnego dla CFD-Forex

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WNIOSKU DO OTWARCIA KONTA OSOBISTEGO W LOYAL BANKU

FORMULARZ WNIOSKU DO OTWARCIA KONTA OSOBISTEGO W LOYAL BANKU For official use only Client name Cust. ID Acc. Num. Referred by: Internal contact Document registry number Condition group specification: Card type FORMULARZ WNIOSKU DO OTWARCIA KONTA OSOBISTEGO W LOYAL

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Elżbieta Szczepaniak

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Elżbieta Szczepaniak PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Elżbieta Szczepaniak Informacje o kursie Prowadzący: Elżbieta Szczepaniak Centrum Studiów Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii, pok. RA108 eszczepaniak@wsiz.rzeszow.pl

Bardziej szczegółowo

Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne

Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE SPOSÓB NA PRZYSZŁOŚĆ Masz w dłoni Ogólne warunki ubezpieczenia. To dokument,

Bardziej szczegółowo

Podatki i Ubezpieczenia. Prof. dr hab. Irena Rzeplińska Karolina Rusiłowicz Ewa Ostaszewska-Żuk

Podatki i Ubezpieczenia. Prof. dr hab. Irena Rzeplińska Karolina Rusiłowicz Ewa Ostaszewska-Żuk Podatki i Ubezpieczenia Prof. dr hab. Irena Rzeplińska Karolina Rusiłowicz Ewa Ostaszewska-Żuk Dać radę w Polsce broszura informacyjna dla cudzoziemców Podatki i Ubezpieczenia Prof. dr hab. Irena Rzeplińska,

Bardziej szczegółowo

AMP Global Clearing, LLC Dokumentacja rachunku terminowego

AMP Global Clearing, LLC Dokumentacja rachunku terminowego AMP Global Clearing, LLC Dokumentacja rachunku terminowego RACHUNEK WSPÓLNY Nazwa rachunku: Nazwa rachunku AMP: TYLKO DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Aprobaty (podpis i data) F.A. Data Menadżer Oddziału Data 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: 15.01.2014 r. Podpisy Zarządu: Jacek Gębala, Tadeusz Dubiański,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka. I. Postanowienia ogólne.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka. I. Postanowienia ogólne. Załącznik do Zarządzenia Nr 2378/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 września 2004 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA OD UTRATY PRACY/ UPADŁOŚCI, CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ORAZ ASSISTANCE KREDYTOBIORCÓW W BANKU ZACHODNIM WBK S.A.

WARUNKI UBEZPIECZENIA OD UTRATY PRACY/ UPADŁOŚCI, CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ORAZ ASSISTANCE KREDYTOBIORCÓW W BANKU ZACHODNIM WBK S.A. Załącznik nr 2 do Umowy Generalnej nr 127/03/2010 WARUNKI UBEZPIECZENIA OD UTRATY PRACY/ UPADŁOŚCI, CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ORAZ ASSISTANCE KREDYTOBIORCÓW W BANKU ZACHODNIM WBK S.A. 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Wszystko o działalnos ci gospodarczej

Wszystko o działalnos ci gospodarczej Wszystko o działalnos ci gospodarczej Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy... 6 1.1 Dobry pomysł połową sukcesu... 6 1.2 Formy działalności

Bardziej szczegółowo