Postanowienia ogólne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Załącznik nr do uchwały nr 6/XIV/007 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 8 grudnia 007 r. Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Woźniki na lata Postanowienia ogólne. Gmina Woźniki nie jest zobowiązana do zwiększania ilości urządzeń technicznych w lokalach mieszkalnych.. Mając na uwadze zasady prawidłowej eksploatacji w budynkach mieszkaniowego zasobu gminy naleŝy w pierwszej kolejności usunąć wady technologiczne groŝące dekapitalizacją budynków oraz dokonać wymiany elementów budynków technologicznie zuŝytych.. Ze względu na wielkość i stan techniczny zasobu mieszkaniowego gminy przewiduje się finansowanie jego utrzymania ze źródeł własnych bez potrzeby pozyskiwania środków zewnętrznych.. W przypadkach koniecznych uzasadnionych okolicznościami gmina moŝe zaspakajać potrzeby mieszkańców wspólnoty samorządowej poza gminnym zasobem mieszkaniowym.

2 Załącznik nr do uchwały nr 6/XIV/007 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 8 grudnia 007 r. Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Woźniki na lata Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w poszczególnych latach, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne. Tabela. Prognoza wielkości zasobu mieszkaniowego gminy na lata Rok Lokale mieszkalne Wielkość zasobu Lokale socjalne Lokale ogółem

3 Ustala się następujące kategorie stanów technicznych budynków mieszkalnych: - stan dobry budynek w okresie objętym prognozą nie wymaga napraw, - stan zadowalający elementy konstrukcji są w dobrym stanie natomiast inne elementy budynku naleŝy naprawić, konserwować bądź wymienić (np. okna, konserwacja pokrycia dachowego, przeróbka lub wymiana instalacji wewnętrznych) - stan niezadowalający uszkodzone elementy konstrukcji, stan instalacji zagraŝający bezpieczeństwu mieszkańców, wymagany jest remont kapitalny Tabela. Prognoza stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy na lata Rok Adres Chopina zadowalający zadowalający zadowalający zadowalający zadowalający zadowalający Czarny Las zadowalający zadowalający zadowalający zadowalający zadowalający zadowalający Koziegłowska Krakowska zadowalający zadowalający zadowalający zadowalający zadowalający zadowalający zadowalający zadowalający zadowalający zadowalający zadowalający zadowalający Lompy zadowalający zadowalający zadowalający zadowalający zadowalający zadowalający Rynek 6 zadowalający zadowalający zadowalający zadowalający zadowalający zadowalający Solarnia zadowalający zadowalający zadowalający zadowalający zadowalający zadowalający Solarnia A zadowalający zadowalający zadowalający zadowalający zadowalający zadowalający Śliwa zadowalający zadowalający zadowalający zadowalający zadowalający zadowalający Karola Miarki zadowalający zadowalający zadowalający zadowalający zadowalający zadowalający Solarnia zadowalający zadowalający zadowalający zadowalający zadowalający zadowalający

4 Załącznik nr do uchwały nr 6/XIV/007 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 8 grudnia 007 r. Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Woźniki na lata Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali, z podziałem na kolejne lata. Tabela. Analiza potrzeb remontów i modernizacji zasobu mieszkaniowego gminy na lata Adres Dach Obróbki blacharskie Kominy Elewacje Okna drzwi Klatki Schodowe Piwnice Kanalizacja sanitarna Instalacja odgromowa Chopina X X X X X X X X Czarny Las X X X Koziegłowska X X X X Krakowska X X X X Lompy X X X X X X Rynek 6 X X X Solarnia X X X Solarnia A X X X X X X X X Śliwa X X X X X X Karola Miarki X X X X X X Lubsza ul. Plebiscytowa X X X Solarnia X X X X

5 Tabela. Analiza finansowa potrzeb remontów i modernizacji zasobu mieszkaniowego gminy na lata Razem lata , 99 68,00 0,0 0, ,7 9, I Chopina Rok 9 800, ,00 000, , ,00 a Budynek mieszkalny parterowy wykonanie remontu dachu pokrytego papą, zakonserwowanie więźby dachowej środkami zapobiegającymi korozji mechanicznej i biologicznej , , ,00 b Budynek mieszkalny w podwórzu wykonanie nowego pokrycia dachu, zakonserwowanie więźby dachowej środkami zapobiegającymi korozji mechanicznej i biologicznej ,00-000,00 000,00 c 6 7 Budynek gospodarczy remont konstrukcji więźby dachowej, wymiana pokrycia dachu, załoŝyć rynny i rury spustowe. Budynek mieszkalny w podwórzu odprowadzenie wody deszczowej poza obręb budynku, przemurowanie kominów cegłą klinkierową Naprawa zniszczonych tynków na budynku frontowym i naprawa izolacji poziomej ścian na budynku parterowym. Naprawa spękanych ścian i nadproŝy w budynku gospodarczym. Wymiana okien w wiartołapie i w łazience Wymiana drzwi wejściowych na podwórze. Remont murowanej balustrady przy schodach wejściowych Wykonanie izolacji przeciekającego tarasu nad wiatrołapem, zapewnienie prawidłowego odprowadzenia wody ,00 000,00 000,00 000, ,00-00,00 000,00-000, ,00 000,00 000, ,00-00, ,00-600, ,00-000, Wykonanie instalacji odgromowej , ,

6 II Czarny Las Rok 7 00,00 600, ,00 000,00-600,00 Remont schodów wejściowych 0 600, ,00 Wymiana okien w piwnicy, wymiana okien na klatce schodowej, oraz wymiana reszty okien w mieszkaniach Odnowienie klatki schodowej, remont drzwi wejściowych oraz drzwi do piwnicy szt. Zaimpregnowanie więźby dachowej środkiem zapobiegającym erozji biologicznej i mechanicznej drewna, usunąć zawilgocone ściany od strony ulicy. Przeprowadzenie badania instalacji elektrycznej ,00 000,00 000,00 000,00 00,00 00, ,00-00,00 00, ,00 600, III Koziegłowska Rok 000,00 000,00 000, ,00 Budynek mieszkalno handlowy wysoki remont schodów wejściowych, przebudowa schodów w klatce schodowej, naprawa przecieków na klatce schodowej ,00-000,00 Wykonanie remontu instalacji odgromowej , , Budynek mieszkalny niski wykonanie remontu dachu ,00 000, Wymiana reszty okien w mieszkaniach, klatkach schodowych, wymiana drzwi wejściowych ,00 000,00 IV Krakowska Rok 000, , ,00 00,00 000,00 00,00 Naprawa elewacji zewnętrznej. Wymiana reszty okien w mieszkaniach, klatkach schodowych, wymiana drzwi wejściowych Przeprowadzić badanie instalacji elektrycznej, wyremontować instalację odgromową Zaimpregnowanie więźby dachowej środkiem zapobiegającym erozji biologicznej i mechanicznej drewna, wymiana opierzenia pod rynnami, naprawa rynien i rur spustowych ,00 00,00 00, ,00 000,00 000, ,00 00,00 00, ,00 00,00 00,00

7 V Lompy Rok 86 89, 000, ,00,6 66, , Uzupełnienie braków w tynku zewnętrznym, wykonanie ocieplenia płytami styropianowymi i otynkowanie. Uzupełnienie ubytków w balkonach i loggiach, wykonanie opierzenia, pomalowanie balustrad stalowych. Wymiana 6 okien w mieszkaniach, drzwi balkonowych oraz okien na klatkach schodowych ,00 6,6,6 000, ,00-000,00 000,00 000, , ,00 Odnowienie klatek schodowych ,00 000, Odnowienie piwnic, wykonanie posadzki wraz z izolacją , , przeciwwilgociową. 6 Podłączenie budynku do kanalizacji sanitarnej. 000, , Remont instalacji odgromowej ,00 000, Opracowanie i wykonanie instalacji c.o , 0 000, , VI Rynek 6 Rok 7 00,00 68,00,00 000,00 000,00 - Wzmocnić i zakonserwować konstrukcję dachu, uzupełnić brakujące tralki w balustradzie 0 000,00-000,00 000,00 000,00 - schodów na klatce schodowej. Zamontować rynny i rury spustowe oraz doprowadzić wodę odpadową poza obręb budynku ,00-000,00 Projekt i inwetaryzacja , , Przemurowanie uszkodzonego muru ogniowego z cegły. 000,00-000, odnowienie klatki schodowej ,00-00, budowa sanitariatów i wykonanie 6 kanalizacji sanitarnej wewnętrznej i 0 000,00-000,00 000, zewnetrznej 7 Wymiana 7 okien i drzwi wejściowych , ,00 6,00 000,00

8 VII Solarnia Rok 00,00 000,00 00, ,00-00,00 Uzupełnienie ubytków płytek ceramicznych na posadzce klatki schodowej, przemalowanie balustrad stalowych na schodach wejściowych i na tarasie, zakonserwowanie drabiny stalowej z tarasu na dach Wymiana okien w piwnicy i na poddaszu Rozebranie nieczynnych ubikacji na podwórzu, zasypanie otworów. Zaimpregnowanie konstrukcji dachu środkami nietoksycznymi np. Ogniochronem Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych budynku płytami styropianu wraz z otynkowaniem. 0 00, ,00 00, , ,00 000,00 000, ,00 00,00 000, ,00 VIII Solarnia A Rok 000,00 000,00 00,00 00, Wykonanie remontu dachu, wyremontowanie poddasza oraz ,00 000, zlikwidowanie zacieków. Wymiana rynien i rur spustowych ,00 000, Wykonanie remontu klatki schodowej ,00-000, Naprawa zniszczonych ścian zewnętrznych i elewacji zewnętrznej. Wykonanie chodnika opaskowego wokół budynku w celu odprowadzenia 000,00-000,00 000, wilgoci od ścian. Wymiana okien 000,00 00,00 00,00

9 IX Śliwa Rok 7 000, , ,00 000,00 - Przemurować uszkodzone elementy cokołu wokół budynku, wykonać korytka doprowadzające wodę 0 opadową z rur spustowych poza obręb 000,00-000,00 000,00 000,00 budynku. Uzupełnić ubytki cegieł w ścianach zewnętrznych, wykonać ocieplenie budynku i otynkowanie , , Wymiana okien oraz wymiana drzwi 0 000,00 000,00 000,00 Zamontowanie ław kominiarskich 000, ,00 6 Wykonanie sanitariatów, kanalizacji sanitarnej wewnętrznej i szamba. bezodpływowego. Zlikwidować ubikacje zewnętrzne wynieść nieczystości i zasypać otwory 0 000,00-000,00 000, , ,00 X Karola Miarki Rok 7 000, , , , Remont dachu częściowe przełoŝenie dachówka (ok. 8 m ), przemurowanie popękanego kominu i 008- wykonanie czapy, wykonać naprawy , ,00 000, na dachach pokrytych papą wraz z terowaniem Przemurowanie kominów, wymiana ław kominiarskich, naprawa kominów na strychu, uzupełnienie brakujących drzwiczek, wykonanie wentylacji w kotłowni, Uzupełnienie ubytków cegieł w murach i fundamentach, Wykonanie chodnika opaskowego wokół budynku. Wymiana 0 okien w budynku, wymiana drzwi wejściowych Modernizacja instalacji CO 6 Zamontowanie rynien i rur spustowych oraz odprowadzenie wody opadowej poza obręb budynku ,00 000,00 000, ,00-00,00 00, , , , ,00 000,00 000, ,00 000,

10 XI Lubsza ul. Plebiscytowa Rok 8 00, ,0 6,99 Wykonać naprawy ścian zewnetrznych uzupełnić ubytki cegły i fugi Wymiana grzejników instalacji centralnego ogrzewania 0 00, , , ,0 6,99 Wymiana okien oraz drzwi , ,00 - XII SOLARNIA Rok 6 000,00 000,00 00, ,96 000,00-6 Wymiana 8 okien w mieszkaniach, okien na klatkach oraz 8 okien na strychu oraz wymiana drzwi. Wymiana zniszczonych elementów drewnianych więŝby dachowej i zakonserwowanie całej więźby środkiem ochronnym przeciw erozji biologicznej i chemicznej Wykonanie węzłów sanitarnych spełniających warunki sanitarno higieniczne Wykonanie remontów klatek schodowych Wykonać naprawy ścian zewnetrznych uzupełnić ubytki cegły, przemurować zniszczone naroŝa budynku, przemurować popękane nadproŝa okienne. 000,00 000, , ,00 000, ,00 000,00 00,0 979, ,00 000,00 000,00 000,00

11 Tabela. Plan remontów i modernizacji zasobu mieszkaniowego gminy na lata Razem lata , 99 68,00 0,0 0, ,7 9, I Chopina Rok 9 800, ,00 000, , ,00 a Budynek mieszkalny parterowy wykonanie remontu dachu pokrytego papą, zakonserwowanie więźby dachowej środkami zapobiegającymi korozji mechanicznej i biologicznej , , ,00 b Budynek mieszkalny w podwórzu wykonanie nowego pokrycia dachu, zakonserwowanie więźby dachowej środkami zapobiegającymi korozji mechanicznej i biologicznej ,00-000,00 000,00 c 6 7 Budynek gospodarczy remont konstrukcji więźby dachowej, wymiana pokrycia dachu, załoŝyć rynny i rury spustowe. Budynek mieszkalny w podwórzu odprowadzenie wody deszczowej poza obręb budynku, przemurowanie kominów cegłą klinkierową Naprawa zniszczonych tynków na budynku frontowym i naprawa izolacji poziomej ścian na budynku parterowym. Naprawa spękanych ścian i nadproŝy w budynku gospodarczym. Wymiana okien w wiartołapie i w łazience Wymiana drzwi wejściowych na podwórze. Remont murowanej balustrady przy schodach wejściowych Wykonanie izolacji przeciekającego tarasu nad wiatrołapem, zapewnienie prawidłowego odprowadzenia wody ,00 000,00 000,00 000, ,00-00,00 000,00-000, ,00 000,00 000, ,00-00, ,00-600, ,00-000, Wykonanie instalacji odgromowej , ,

12 II Czarny Las Rok 7 00,00 600, ,00 000,00-600,00 Remont schodów wejściowych 0 600, ,00 Wymiana okien w piwnicy, wymiana okien na klatce schodowej, oraz wymiana reszty okien w mieszkaniach Odnowienie klatki schodowej, remont drzwi wejściowych oraz drzwi do piwnicy szt. Zaimpregnowanie więźby dachowej środkiem zapobiegającym erozji biologicznej i mechanicznej drewna, usunąć zawilgocone ściany od strony ulicy. Przeprowadzenie badania instalacji elektrycznej ,00 000,00 000,00 000,00 00,00 00, ,00-00,00 00, ,00 600, III Koziegłowska Rok 000,00 000,00 000, ,00 Budynek mieszkalno handlowy wysoki remont schodów wejściowych, przebudowa schodów w klatce schodowej, naprawa przecieków na klatce schodowej ,00-000,00 Wykonanie remontu instalacji odgromowej , , Budynek mieszkalny niski wykonanie remontu dachu ,00 000, Wymiana reszty okien w mieszkaniach, klatkach schodowych, wymiana drzwi wejściowych ,00 000,00 IV Krakowska Rok 000, , ,00 00,00 000,00 00,00 Naprawa elewacji zewnętrznej. Wymiana reszty okien w mieszkaniach, klatkach schodowych, wymiana drzwi wejściowych Przeprowadzić badanie instalacji elektrycznej, wyremontować instalację odgromową Zaimpregnowanie więźby dachowej środkiem zapobiegającym erozji biologicznej i mechanicznej drewna, wymiana opierzenia pod rynnami, naprawa rynien i rur spustowych ,00 00,00 00, ,00 000,00 000, ,00 00,00 00, ,00 00,00 00,00

13 V Lompy Rok 86 89, 000, ,00,6 66, , Uzupełnienie braków w tynku zewnętrznym, wykonanie ocieplenia płytami styropianowymi i otynkowanie. Uzupełnienie ubytków w balkonach i loggiach, wykonanie opierzenia, pomalowanie balustrad stalowych. Wymiana 6 okien w mieszkaniach, drzwi balkonowych oraz okien na klatkach schodowych ,00 6,6,6 000, ,00-000,00 000,00 000, , ,00 Odnowienie klatek schodowych ,00 000, Odnowienie piwnic, wykonanie posadzki wraz z izolacją , , przeciwwilgociową. 6 Podłączenie budynku do kanalizacji sanitarnej. 000, , Remont instalacji odgromowej ,00 000, Opracowanie i wykonanie instalacji c.o , 0 000, , VI Rynek 6 Rok 7 00,00 68,00,00 000,00 000,00 - Wzmocnić i zakonserwować konstrukcję dachu, uzupełnić brakujące tralki w balustradzie 0 000,00-000,00 000,00 000,00 - schodów na klatce schodowej. Zamontować rynny i rury spustowe oraz doprowadzić wodę odpadową poza obręb budynku ,00-000,00 Projekt i inwetaryzacja , , Przemurowanie uszkodzonego muru ogniowego z cegły. 000,00-000, odnowienie klatki schodowej ,00-00, budowa sanitariatów i wykonanie 6 kanalizacji sanitarnej wewnętrznej i 0 000,00-000,00 000, zewnetrznej 7 Wymiana 7 okien i drzwi wejściowych , ,00 6,00 000,00

14 VII Solarnia Rok 00,00 000,00 00, ,00-00,00 Uzupełnienie ubytków płytek ceramicznych na posadzce klatki schodowej, przemalowanie balustrad stalowych na schodach wejściowych i na tarasie, zakonserwowanie drabiny stalowej z tarasu na dach Wymiana okien w piwnicy i na poddaszu Rozebranie nieczynnych ubikacji na podwórzu, zasypanie otworów. Zaimpregnowanie konstrukcji dachu środkami nietoksycznymi np. Ogniochronem Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych budynku płytami styropianu wraz z otynkowaniem. 0 00, ,00 00, , ,00 000,00 000, ,00 00,00 000, ,00 VIII Solarnia A Rok 000,00 000,00 00,00 00, Wykonanie remontu dachu, wyremontowanie poddasza oraz ,00 000, zlikwidowanie zacieków. Wymiana rynien i rur spustowych ,00 000, Wykonanie remontu klatki schodowej ,00-000, Naprawa zniszczonych ścian zewnętrznych i elewacji zewnętrznej. Wykonanie chodnika opaskowego wokół budynku w celu odprowadzenia 000,00-000,00 000, wilgoci od ścian. Wymiana okien 000,00 00,00 00,00

15 IX Śliwa Rok 7 000, , ,00 000,00 - Przemurować uszkodzone elementy cokołu wokół budynku, wykonać korytka doprowadzające wodę 0 opadową z rur spustowych poza obręb 000,00-000,00 000,00 000,00 budynku. Uzupełnić ubytki cegieł w ścianach zewnętrznych, wykonać ocieplenie budynku i otynkowanie , , Wymiana okien oraz wymiana drzwi 0 000,00 000,00 000,00 Zamontowanie ław kominiarskich 000, ,00 6 Wykonanie sanitariatów, kanalizacji sanitarnej wewnętrznej i szamba. bezodpływowego. Zlikwidować ubikacje zewnętrzne wynieść nieczystości i zasypać otwory 0 000,00-000,00 000, , ,00 X Karola Miarki Rok 7 000, , , , Remont dachu częściowe przełoŝenie dachówka (ok. 8 m ), przemurowanie popękanego kominu i 008- wykonanie czapy, wykonać naprawy , ,00 000, na dachach pokrytych papą wraz z terowaniem Przemurowanie kominów, wymiana ław kominiarskich, naprawa kominów na strychu, uzupełnienie brakujących drzwiczek, wykonanie wentylacji w kotłowni, Uzupełnienie ubytków cegieł w murach i fundamentach, Wykonanie chodnika opaskowego wokół budynku. Wymiana 0 okien w budynku, wymiana drzwi wejściowych Modernizacja instalacji CO 6 Zamontowanie rynien i rur spustowych oraz odprowadzenie wody opadowej poza obręb budynku ,00 000,00 000, ,00-00,00 00, , , , ,00 000,00 000, ,00 000,

16 XI Lubsza ul. Plebiscytowa Rok 8 00, ,0 6,99 Wykonać naprawy ścian zewnetrznych uzupełnić ubytki cegły i fugi Wymiana grzejników instalacji centralnego ogrzewania 0 00, , , ,0 6,99 Wymiana okien oraz drzwi , ,00 - XII SOLARNIA Rok 6 000,00 000,00 00, ,96 000,00-6 Wymiana 8 okien w mieszkaniach, okien na klatkach oraz 8 okien na strychu oraz wymiana drzwi. Wymiana zniszczonych elementów drewnianych więŝby dachowej i zakonserwowanie całej więźby środkiem ochronnym przeciw erozji biologicznej i chemicznej Wykonanie węzłów sanitarnych spełniających warunki sanitarno higieniczne Wykonanie remontów klatek schodowych Wykonać naprawy ścian zewnetrznych uzupełnić ubytki cegły, przemurować zniszczone naroŝa budynku, przemurować popękane nadproŝa okienne. 000,00 000, , ,00 000, ,00 000,00 00,0 979, ,00 000,00 000,00 000,00

17 Załącznik nr do uchwały nr 6/XIV/007 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 8 grudnia 007 r. Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Woźniki na lata Planowana sprzedaŝ lokali w kolejnych latach Gmina Woźniki w latach nie planuje sprzedaŝy lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

18 Załącznik nr do uchwały nr 6/XIV/007 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 8 grudnia 007 r. Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Woźniki na lata Zasady polityki czynszowej. Ustala się następujące rodzaje czynszu: a) za lokale mieszkalne inne niŝ określone w pkt. b i c, b) za lokale socjalne,. Stawkę czynszu dla lokali mieszkalnych ustala Burmistrz Woźnik.. UpowaŜnia się Burmistrza Woźnik do podwyŝszania stawki czynszu lokali mieszkalnych do maksymalnych granic określonych ustawowo.. Burmistrz Woźnik określając stawkę czynszu za m powierzchni uŝytkowej lokali mieszkalnych jest zobowiązany do uwzględnienia wszystkich ustawowych czynników podwyŝszających lub obniŝających wartość uŝytkową lokali. JeŜeli przemawiają za tym zasady równego traktowania członków społeczności lokalnej Burmistrz Woźnik moŝe zastosować dodatkowe nie opisane w ustawie czynniki podwyŝszające.. Stawka czynszu za lokale socjalne nie moŝe przekroczyć połowy stawki najniŝszego czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym.

19 Załącznik nr 6 do uchwały nr 6/XIV/007 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 8 grudnia 007 r. Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Woźniki na lata Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w latach Ustala się następujące podstawowe strategiczne zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy: a) naleŝy utrzymać a tam gdzie zachodzi konieczność poprawić stan techniczny lokali mieszkalnych i budynków,.gmina zarządza mieszkaniowym zasobem gminy w sposób bezpośredni..nie przewiduje się zmian organizacyjno prawnych w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy przy dopuszczeniu zmian strukturalnych.

20 Załącznik nr 7 do uchwały nr 6/XIV/007 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 8 grudnia 007 r. Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Woźniki na lata Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w latach Źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej w latach będą dochody własne gminy Woźniki: a) wpływy z gospodarki mieszkaniowej, b) wpływy z gospodarki lokalami uŝytkowymi.

21 Załącznik nr 8 do uchwały nr 6/XIV/007 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 8 grudnia 007 r. Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Woźniki na lata Wysokość wpływów i wydatków w latach 008 0, z podziałem na koszty bieŝącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a takŝe wydatki inwestycyjne. Tabela. Planowane wpływy i wydatki w latach W p ł y w y K o s z t y ROK ŁĄCZNIE łącznie 7 0, , , ,6 76 9, 8 69, z gospodarki mieszkaniowej 9 0, ,0 0 79, ,6 9, 706, z gospodarki lokalami 6 990, , , , , ,00 uŝytkowymi łącznie 7 0, , , ,6 76 9, 8 69, bieŝącej eksploatacji 7 7,00 9 7,6 6 8, , 6 989, 06 60, remontów modernizacji 99 68,00 0,0 0, ,7 9, 8 089, zarządu nieruchomościami wspólnymi wydatki inwestycyjne

22 Załącznik nr 9 do uchwały nr 6/XIV/007 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 8 grudnia 007 r. Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Woźniki na lata Inne działania mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Woźniki.Niezbędny zakres zamian lokali związanych z remontami budynków i lokali. - ustalone realne potrzeby remontowe i plan remontów przedstawiony w załączniku nr do niniejszej uchwały wskazują, ze nie jest konieczne wyłączanie lokali z eksploatacji w celu wykonania remontu. Mając powyŝsze na uwadze nie przewiduje się zamian lokali w związku z przeprowadzanymi remontami budynków i lokali..planowana sprzedaŝ lokali. - stan zasobu mieszkaniowego gminy Woźniki nie wymusza planowania sprzedaŝy lokali w celu racjonalizacji gospodarowania zasobem mieszkaniowym..w celu racjonalnego gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy naleŝy podjąć wszelkie przewidziane prawem środki w celu umoŝliwienia najemcom zawarcia bezpośrednich umów na dostęp do lokali mediów i usług, o których mowa w art. ust. pkt. 8 ustawy.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 lutego 2014 r. Poz. 696 UCHWAŁA NR 186/XLIX/2014 RADY GMINY OPATÓW z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym

Bardziej szczegółowo

ZAKRES POTRZEB REMONTOWYCH NIERUCHOMOŚCI GMINY MUROWANA GOŚLINA

ZAKRES POTRZEB REMONTOWYCH NIERUCHOMOŚCI GMINY MUROWANA GOŚLINA ZAKRES POTRZEB REMONTOWYCH NIERUCHOMOŚCI GMINY MUROWANA GOŚLINA Załącznik nr 5 Murowana Goślina ul. Kochanowskiego 9 do wykonania 1. Uzupełnienie tynków i malowanie elewacji 2. Odnowienie powłok malarskich

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY CHOROSZCZ NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY CHOROSZCZ NA LATA Załącznik do uchwały Nr XIII/137/2012 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 30.11.2012 r. WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY CHOROSZCZ NA LATA 2013-2017 1. Wieloletni program gospodarowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 10 czerwca 2016 r. Poz. 2527 UCHWAŁA NR XX/121/2016 RADY GMINY GOMUNICE z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Ilość lokali ogółem mieszkalnych socjalnych 2008 381 357 24 2009 289 248 41 2010 266 225 41 2011 258 217 41 2012 250 209 41

Ilość lokali ogółem mieszkalnych socjalnych 2008 381 357 24 2009 289 248 41 2010 266 225 41 2011 258 217 41 2012 250 209 41 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚCINAWIE NR LIX/301/2009 z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Ścinawa Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 17 marca 2016 r. Poz. 1272 UCHWAŁA NR XVI/149/16 RADY GMINY SZCZERCÓW z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/187/12 RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE. z dnia 30 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVI/187/12 RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE. z dnia 30 maja 2012 r. UCHWAŁA NR XXVI/187/12 RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE z dnia 30 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr V/20/11 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 maja 2011r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 29 września 2014 r. Poz. 3970 UCHWAŁA NR XXIX/191/14 RADY GMINY PĘCŁAW. z dnia 24 września 2014 r.

Wrocław, dnia 29 września 2014 r. Poz. 3970 UCHWAŁA NR XXIX/191/14 RADY GMINY PĘCŁAW. z dnia 24 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 29 września 2014 r. Poz. 3970 UCHWAŁA NR XXIX/191/14 RADY GMINY PĘCŁAW z dnia 24 września 2014 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia r. Projekt Numer druku... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia... r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kożuchów na lata -2020 Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 kwietnia 2013 r. Poz. 3289 UCHWAŁA NR 222/XXVIII/2013 RADY GMINY MIEDŹNO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/37/15 RADY GMINY ŻAGAŃ. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żagań

UCHWAŁA NR VII/37/15 RADY GMINY ŻAGAŃ. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żagań UCHWAŁA NR VII/37/15 RADY GMINY ŻAGAŃ z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żagań Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY WĄSEWO NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY WĄSEWO NA LATA Załącznik do Uchwały Nr XI.87.2015 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 grudnia 2015 r. WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY WĄSEWO NA LATA 2016-2020 Rozdział 1 CELE PROGRAMU 1. 1. Stworzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV..2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 26 luty 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV..2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 26 luty 2014 r. UCHWAŁA NR XLV..2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 26 luty 2014 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2014-2020 Na podstawie art. 4

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY TARNAWATKA NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY TARNAWATKA NA LATA Załącznik do Uchwały Nr XIII/92/2016 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 13 czerwca 2016 roku WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY TARNAWATKA NA LATA 2016-2020 Opracowanie Wieloletniego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV RADY GMINY CHRZĄSTOWICE. z dnia 30 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR IV RADY GMINY CHRZĄSTOWICE. z dnia 30 marca 2011 r. UCHWAŁA NR IV.27.2011 RADY GMINY CHRZĄSTOWICE z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chrząstowice na lata 2011-2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY KOŚCIERZYNA NA LATA

PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY KOŚCIERZYNA NA LATA Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/175/16 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 19 lipca 2016 r. PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY KOŚCIERZYNA NA LATA 2016 2022 I. Prognoza dotycząca wielkości oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE. z dnia 4 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE. z dnia 4 marca 2014 r. Projekt do pkt 5 UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE z dnia 4 marca 04 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sierakowice na lata 04 08 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwala się Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tułowice na lata stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwala się Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tułowice na lata stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. UCHWAŁA Nr XV/67/15 RADY GMINY TUŁOWICE z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tułowice na lata 2016-2020 Na podstawie art. 21

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia r. Projekt z dnia 18 września 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/97/12 RADY GMINY RYJEWO. z dnia 29 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XIV/97/12 RADY GMINY RYJEWO. z dnia 29 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XIV/97/12 RADY GMINY RYJEWO z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Ryjewo na lata 2012-2016. Na podstawie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr L/275/2010 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 9 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA Nr L/275/2010 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 9 czerwca 2010 r. 1574 UCHWAŁA Nr L/275/2010 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Stare Juchy na lata 2010-2014. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/250/14 RADY GMINY BOBROWICE. z dnia 26 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXIV/250/14 RADY GMINY BOBROWICE. z dnia 26 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR XXIV/250/14 RADY GMINY BOBROWICE z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bobrowice na lata 2014-2018 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Rady Gminy Tczew z dnia... uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tczew.

Uchwała nr Rady Gminy Tczew z dnia... uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tczew. PROJEKT Uchwała nr Rady Gminy Tczew z dnia... w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tczew. Na podstawie art. 21 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 1764 UCHWAŁA NR 162/XXV/13 RADY GMINY ŚWIERKLANY z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 marca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/162/2012 RADY GMINY LUBAŃ. z dnia 27 grudnia 2012 r.

Wrocław, dnia 11 marca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/162/2012 RADY GMINY LUBAŃ. z dnia 27 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 marca 2013 r. Poz. 1712 UCHWAŁA NR XXIX/162/2012 RADY GMINY LUBAŃ z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XIII/127/08 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 czerwca 2008 r.

UCHWAŁA nr XIII/127/08 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 czerwca 2008 r. UCHWAŁA nr XIII/127/08 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kowalewo Pomorskie.

Bardziej szczegółowo

Wieloletni program Gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Krzywiń.

Wieloletni program Gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Krzywiń. Załącznik do Uchwały Nr VI/32/2011 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 22.02.2011 r. Wieloletni program Gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Krzywiń. I. Analiza wielkości oraz stanu technicznego istniejącego

Bardziej szczegółowo

ZAKRES POTRZEB REMONTOWYCH NIERUCHOMOŚCI GMINY MUROWANA GOŚLINA

ZAKRES POTRZEB REMONTOWYCH NIERUCHOMOŚCI GMINY MUROWANA GOŚLINA Załącznik nr 5 ZAKRES POTRZEB REMONTOWYCH NIERUCHOMOŚCI GMINY MUROWANA GOŚLINA Murowana Goślina ul. Kochanowskiego 8 (przewidziany do sprzedaży w 2006 roku) 1. Remont pokrycia dachowego w zakresie: - wymiana

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/242/2013 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 25 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/242/2013 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 25 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVII/242/2013 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Książ Wlkp. na lata 2014 2018 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 28 stycznia 2015 r. Poz. 241 UCHWAŁA NR IV/18/15 RADY GMINY LUBOCHNIA z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym

Bardziej szczegółowo

Analiza budynków mieszkaniowych przewidzianych do remontów w GPR

Analiza budynków mieszkaniowych przewidzianych do remontów w GPR Załącznik nr 9 do Gminnego Programu Rewitalizacji Śródmieścia w Człuchowie Analiza budynków mieszkaniowych przewidzianych do remontów w GPR Obszar planowany do rewitalizacji charakteryzuje się miejscami,

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXXVI/350/2013 Rady Miasta Mława z dnia 23 grudnia 2013r.

U C H W A Ł A Nr XXXVI/350/2013 Rady Miasta Mława z dnia 23 grudnia 2013r. U C H W A Ł A Nr XXXVI/350/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/134/2011 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012-2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 7 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA Nr XXXI/276/2014 RADY MIEJSKIEJ w JANOWCU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 7 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA Nr XXXI/276/2014 RADY MIEJSKIEJ w JANOWCU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 7 maja 2014 r. Poz. 1499 UCHWAŁA Nr XXXI/276/2014 RADY MIEJSKIEJ w JANOWCU WIELKOPOLSKIM z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie Wieloletniego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia publicznego

Opis przedmiotu zamówienia publicznego Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia publicznego na kompleksowe Opracowanie 8 audytów energetycznych dla budynków znajdujących się przy ul. Kużaja od nr 58 do nr 70 oraz przy ul. Sikorskiego 4 w Radzionkowie,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY WYSZKÓW NA LATA 2008-2012

PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY WYSZKÓW NA LATA 2008-2012 ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały NrXVII/111/2007 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 listopada 2007r. PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY WYSZKÓW NA LATA 2008-2012 Rozdział I Prognoza wielkości

Bardziej szczegółowo

OBIEKTY KOMUNALNE REMONTY DACHÓW I KOMINÓW NA BUDYNKACH KOMUNALNYCH

OBIEKTY KOMUNALNE REMONTY DACHÓW I KOMINÓW NA BUDYNKACH KOMUNALNYCH OBIEKTY KOMUNALNE Komunalny zasób gminy stanowi 8 budynków mieszkalnych z 36 lokalami mieszkalnymi, z tego 5 lokali socjalnych o obniżonym standardzie, 5 budynków użytkowych oraz 9 budynków gospodarczych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.15.2015 RADY GMINY KOLSKO. z dnia 23 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR IV.15.2015 RADY GMINY KOLSKO. z dnia 23 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR IV.15.2015 RADY GMINY KOLSKO z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kolsko na lata 2015-2019 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 3 grudnia 2015 r. Poz. 6216 UCHWAŁA NR 60.IX.2015 RADY GMINY STARCZA z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY BIELAWA NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY BIELAWA NA LATA WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY BIELAWA NA LATA 2013-2017 Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bielawa na lata 2013-2017, został sporządzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/69/08 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 26 lutego 2008 roku

Uchwała Nr XIV/69/08 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 26 lutego 2008 roku Uchwała Nr XIV/69/08 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2008-2012. Na podst. art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIII / 404 / 14 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LIII / 404 / 14 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR LIII / 404 / 14 RADY GMINY CHEŁMŻA z dnia 30 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chełmża na lata 2014-2018 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR W.0050.75.2012 WÓJTA GMINY GASZOWICE. z dnia 29 maja 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.75.2012 WÓJTA GMINY GASZOWICE. z dnia 29 maja 2012 r. ZARZĄDZENIE NR W.0050.75.2012 WÓJTA GMINY GASZOWICE z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/139/2016 RADY GMINY WIELGIE. z dnia 27 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XXV/139/2016 RADY GMINY WIELGIE. z dnia 27 września 2016 r. UCHWAŁA NR XXV/139/2016 RADY GMINY WIELGIE z dnia 27 września 2016 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wielgie w latach 2016 2020. Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 13 czerwca 2014 r. Poz. 2181 UCHWAŁA NR XL/263/14 RADY GMINY ADAMÓW. z dnia 16 maja 2014 r.

Lublin, dnia 13 czerwca 2014 r. Poz. 2181 UCHWAŁA NR XL/263/14 RADY GMINY ADAMÓW. z dnia 16 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 13 czerwca 2014 r. Poz. 2181 UCHWAŁA NR XL/263/14 RADY GMINY ADAMÓW z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY GRZEGORZEW NA LATA Rozdział I

PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY GRZEGORZEW NA LATA Rozdział I 1 Załącznik do Uchwały nr XXVII/127/2005 Rady Gminy w Grzegorzewie z dnia 30 marca 2005 r. PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY GRZEGORZEW NA LATA 2005-2009 Rozdział I Prognoza dotycząca

Bardziej szczegółowo

9) lokal mieszkalny nr 10 składający się z dwóch pomieszczeń o pow. 32,12 m² wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną.

9) lokal mieszkalny nr 10 składający się z dwóch pomieszczeń o pow. 32,12 m² wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną. Załącznik do Uchwały Nr IX/53/2011 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 czerwca 2011r. Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Rozdrażew na lata 2011 2016 Program reguluje zasady, prognozy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/476/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 25 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/476/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 25 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/476/12 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 25 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Katowice na lata

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 21 września 2017 r. Poz. 4059 UCHWAŁA NR XLVI/299/17 RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie,,wieloletniego programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/66/2015 RADY GMINY KŁOCZEW. z dnia 15 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/66/2015 RADY GMINY KŁOCZEW. z dnia 15 maja 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/66/2015 RADY GMINY KŁOCZEW z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kłoczew na lata 2015 2019. Na podstawie art.18 ust.2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, MIKOŁAJKI POMORSKIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, MIKOŁAJKI POMORSKIE BRANśA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, 82-433 MIKOŁAJKI POMORSKIE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Uprawnienia projektantów.

Bardziej szczegółowo

RZECZOWY PLAN REMONTÓW NA ROK 2015

RZECZOWY PLAN REMONTÓW NA ROK 2015 Ulica, nr budynku Zakres remontów zatwierdzony do wykonania w planie na 2015 rok Turniejowa 59 Remont podestów klatek 1 i 5 ( 2 x 3,5m 2 ) Malowanie klatki nr 1 Rzeczowy Remont tynków kominów - ok.40m

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 2052 UCHWAŁA NR 40/XI/2015 RADY GMINY W STARYM DZIKOWIE. z dnia 24 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 2052 UCHWAŁA NR 40/XI/2015 RADY GMINY W STARYM DZIKOWIE. z dnia 24 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 2052 UCHWAŁA NR 40/XI/2015 RADY GMINY W STARYM DZIKOWIE z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 13 listopada 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/117/2012 RADY GMINY LIPNICA WIELKA. z dnia 17 października 2012 r.

Kraków, dnia 13 listopada 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/117/2012 RADY GMINY LIPNICA WIELKA. z dnia 17 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 13 listopada 2012 r. Poz. 5936 UCHWAŁA NR XXII/117/2012 RADY GMINY LIPNICA WIELKA z dnia 17 października 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/301/2017 RADY GMINY PSARY. z dnia 23 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVII/301/2017 RADY GMINY PSARY. z dnia 23 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXVII/301/2017 RADY GMINY PSARY z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Psary na lata 20172021 Na podstawie art.18 ust.2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 155/XVII/12 RADY GMINY GOZDOWO. z dnia 29 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR 155/XVII/12 RADY GMINY GOZDOWO. z dnia 29 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR 155/XVII/12 RADY GMINY GOZDOWO z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gozdowo na lata 2013 2017. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Gminy Lubasz z dnia 12 kwietnia 2016 roku

Uchwała Nr. Rady Gminy Lubasz z dnia 12 kwietnia 2016 roku PROJEKT Uchwała Nr. Rady Gminy Lubasz z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubasz na lata 2016-2020. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR / /2009 z dnia Rady Miasta Podkowy Leśnej

UCHWAŁA NR / /2009 z dnia Rady Miasta Podkowy Leśnej UCHWAŁA NR / /2009 z dnia Rady Miasta Podkowy Leśnej w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Podkowa Leśna na lata 2010-2014 Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/415/09 Rady Gminy Gniezno z dnia 9 grudnia 2009r. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gniezno na lata 2009 do 2013

Uchwała Nr XLI/415/09 Rady Gminy Gniezno z dnia 9 grudnia 2009r. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gniezno na lata 2009 do 2013 Uchwała Nr XLI/415/09 Rady Gminy Gniezno z dnia 9 grudnia 2009r w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gniezno obejmującym lata 2009 do 2013. Na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XI/63/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 czerwca 2015 r.

Załącznik do Uchwały Nr XI/63/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 czerwca 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr XI/63/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 czerwca 2015 r. Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Siedlce na lata 2015-2020 Wieloletni program gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Plan r. wg uchwały Rady Miasta. Nazwa zadania Zakres rzeczowy Łączny zatwierdzony koszt zadania. Uwagi. / poz. planu

Plan r. wg uchwały Rady Miasta. Nazwa zadania Zakres rzeczowy Łączny zatwierdzony koszt zadania. Uwagi. / poz. planu Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 5000/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 17 maja 2006r. Plan remontów bieżących realizowanych przez inwestora zastępczego Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp.

Bardziej szczegółowo

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy OPATÓW w latach 2013 2017

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy OPATÓW w latach 2013 2017 Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/5/0 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 0 stycznia 0r. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy OPATÓW w latach 0 07 Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 maja 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLIX/319/2017 RADY GMINY LUBIN. z dnia 22 maja 2017 r.

Wrocław, dnia 31 maja 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLIX/319/2017 RADY GMINY LUBIN. z dnia 22 maja 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 31 maja 2017 r. Poz. 2656 UCHWAŁA NR XLIX/319/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/43/07 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 luty 2007 r.

Uchwała Nr IV/43/07 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 luty 2007 r. projekt Uchwała Nr IV/43/07 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 luty 2007 r. w sprawie przyjęcia pięcioletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2007-2011 Na podstawie art. 21

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/336/10 RADY MIASTA USTRZYKI DOLNE. z dnia 27 maja 2010 r.

UCHWAŁA NR XLV/336/10 RADY MIASTA USTRZYKI DOLNE. z dnia 27 maja 2010 r. UCHWAŁA NR XLV/336/10 RADY MIASTA USTRZYKI DOLNE z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ustrzyki Dolne na lata 2009-2014 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr../ /2013 Rady Miejskiej w Kaletach. z dnia r.

Uchwała Nr../ /2013 Rady Miejskiej w Kaletach. z dnia r. projekt burmistrza Uchwała Nr../ /2013 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia.. 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Kalety na lata 2013 2017. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 12 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR LIX/371/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 29 października 2013 r.

Rzeszów, dnia 12 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR LIX/371/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 29 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 12 listopada 2013 r. Poz. 3593 UCHWAŁA NR LIX/371/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 października 2013 r. w sprawie programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Z A Ł Ą C Z N I K N R 2 R Y S U N K I

Z A Ł Ą C Z N I K N R 2 R Y S U N K I Z A Ł Ą C Z N I K N R 2 R Y S U N K I Fot. 1. Budynek A; Tablica z nazwą szkoły i herb miasta Kożuchów Fot. 2. Budynek A; elewacja południowa widok ogólny Fot. 3. Budynek A; elewacja północna widok ogólny

Bardziej szczegółowo

l.p. Załącznik nr 1 do uchwały nr V Rady Miasta Ełku z dnia 31 marca r.

l.p. Załącznik nr 1 do uchwały nr V Rady Miasta Ełku z dnia 31 marca r. Załącznik nr 1 do uchwały nr V.54.15 Rady Miasta Ełku z dnia 31 marca 29015 r. Wykaz dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków usytuowanym

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 4 grudnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/276/17 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 27 listopada 2017 r.

Wrocław, dnia 4 grudnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/276/17 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 27 listopada 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 grudnia 2017 r. Poz. 4988 UCHWAŁA NR XXXIX/276/17 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/315/14 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 28 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/315/14 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 28 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/315/14 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM z dnia 28 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012-2016 oraz zasad wynajmowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 77/XV/2016 RADY GMINY SZULBORZE WIELKIE. z dnia 29 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 29 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 77/XV/2016 RADY GMINY SZULBORZE WIELKIE. z dnia 29 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 29 marca 2017 r. Poz. 3000 UCHWAŁA NR 77/XV/2016 RADY GMINY SZULBORZE WIELKIE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 19 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/303/17 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY. z dnia 29 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 19 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/303/17 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY. z dnia 29 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 19 kwietnia 217 r. Poz. 225 UCHWAŁA NR XXVII/33/17 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 29 marca 217 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/122/2016 RADY GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ. z dnia 10 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XV/122/2016 RADY GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ. z dnia 10 maja 2016 r. UCHWAŁA NR XV/122/2016 RADY GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Goczałkowice-Zdrój, na lata 2016-2021.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/70/2015 RADY GMINY DZWOLA. z dnia 20 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR X/70/2015 RADY GMINY DZWOLA. z dnia 20 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR X/70/2015 RADY GMINY DZWOLA z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Dzwola na lata 2015-2019 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

PLAN ROBÓT REMONTOWYCH NA 2017 ROK

PLAN ROBÓT REMONTOWYCH NA 2017 ROK PLAN ROBÓT REMONTOWYCH NA 2017 ROK 18.02017 r. (korekta po spotkaniach z mieszkańcami) Załącznik nr 1 Plan Remontów 2017 r. - Roboty Elewacyjne i Balkony L.P. ul. MEANDER 22 - wymiana barierek balkonowych

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LXII/542/14 RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ. z dnia 31 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 5 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LXII/542/14 RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 czerwca 4 r. Poz. UCHWAŁA NR LXII/54/4 RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia marca 4 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 2 stycznia 2013 r. Poz. 39 UCHWAŁA NR XXI/196/2012 RADY GMINY MALBORK. z dnia 13 grudnia 2012 r.

Gdańsk, dnia 2 stycznia 2013 r. Poz. 39 UCHWAŁA NR XXI/196/2012 RADY GMINY MALBORK. z dnia 13 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 2 stycznia 213 r. Poz. 39 UCHWAŁA NR XXI/196/212 RADY GMINY MALBORK z dnia 13 grudnia 212 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Urząd Wojewódzki w Opolu. Biuro Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. ul. Piastowska, Opole

Urząd Wojewódzki w Opolu. Biuro Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. ul. Piastowska, Opole Głubczyce dnia 19-05-2010r. Urząd Wojewódzki w Opolu Biuro Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ul. Piastowska, Opole Właściciel lub posiadacz zabytku Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Sosnowiecka 3, 48-100

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LI/549/01 RADY MIASTA PABIANIC z dnia 21 grudnia 2001 r.

UCHWAŁA Nr LI/549/01 RADY MIASTA PABIANIC z dnia 21 grudnia 2001 r. UCHWAŁA Nr LI/549/01 RADY MIASTA PABIANIC z dnia 21 grudnia 2001 r. załącznik do Obwieszczenia Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR XXIX/175/2017 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 marca 2017 r.

U C H W A Ł A NR XXIX/175/2017 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 marca 2017 r. U C H W A Ł A NR XXIX/175/2017 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Baranowo w latach 2017-2025. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lutego 2016 r. Poz. 695 UCHWAŁA NR 0007.XIV RADY GMINY SUCHY DĄB. z dnia 29 grudnia 2015 r.

Gdańsk, dnia 23 lutego 2016 r. Poz. 695 UCHWAŁA NR 0007.XIV RADY GMINY SUCHY DĄB. z dnia 29 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lutego 2016 r. Poz. 695 UCHWAŁA NR 0007.XIV.97.2015 RADY GMINY SUCHY DĄB z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 kwietnia 2013 r. Poz. 3220 UCHWAŁA NR XXII.171.2013 RADY MIEJSKIEJ W KRZANOWICACH z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/348/2013 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 27 sierpnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/348/2013 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 27 sierpnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/348/2013 RADY GMINY PODEGRODZIE z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Podegrodzie na lata 2013-2018 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU TECHNICZNEGO

OCENA STANU TECHNICZNEGO OCENA STANU TECHNICZNEGO Adres budynku : 58-506 Jelenia Góra ul. Jana Kiepury 45B Data przeglądu: 12.06.2012 Rok budowy budynku : 1998 Lp. Rodzaj elementów budynku Rodzaj materiałów Opis zauważonych usterek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/303/17 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY. z dnia 29 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVII/303/17 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY. z dnia 29 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXVII/303/17 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Trzebnica na lata 2017 2021 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Nr XXXVI/245/2014. Rady Miejskiej w Młynarach. z dnia 13 lutego 2014 r.

U c h w a ł a Nr XXXVI/245/2014. Rady Miejskiej w Młynarach. z dnia 13 lutego 2014 r. U c h w a ł a Nr XXXVI/245/2014 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Młynary na lata 2014-2018.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/123/2016 RADY GMINY CISEK. z dnia 12 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/123/2016 RADY GMINY CISEK. z dnia 12 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/123/2016 RADY GMINY CISEK z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cisek na lata 2016-2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 16 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/104/15 RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE. z dnia 10 lipca 2015 r.

Rzeszów, dnia 16 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/104/15 RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE. z dnia 10 lipca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 16 lipca 2015 r. Poz. 2161 UCHWAŁA NR IX/104/15 RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Wykaz prowadzonych prac remontowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Zagórze w 2015r. w poszczególnych miesiącach: ADMINISTRACJA NR 1:

Wykaz prowadzonych prac remontowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Zagórze w 2015r. w poszczególnych miesiącach: ADMINISTRACJA NR 1: Wykaz prowadzonych prac remontowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Zagórze w 2015r. w poszczególnych miesiącach: STYCZEŃ 2015 ADMINISTRACJA NR 1: 1. Wymiana pionów instalacji wodnej w budynku przy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/218/2009 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 29 grudnia 2009r.

Uchwała Nr XXVI/218/2009 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 29 grudnia 2009r. Uchwała Nr XXVI/218/2009 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 29 grudnia 2009r. W sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2010-2014 Na podstawie art. 21

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/169/16 RADY MIEJSKIEJ KOLONOWSKIEGO. z dnia 28 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/169/16 RADY MIEJSKIEJ KOLONOWSKIEGO. z dnia 28 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XX/169/16 RADY MIEJSKIEJ KOLONOWSKIEGO z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kolonowskie na lata 2017-2021 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY TUREK NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY TUREK NA LATA Załącznik do Uchwały Nr LVI/296 / 1 4 Rady Gminy Turek z dnia 23 października 2014 r. WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY TUREK NA LATA 2014 2019 SPIS TREŚCI Wprowadzenie R O

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 lipca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLV/415/2017 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 29 czerwca 2017

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 lipca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLV/415/2017 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 29 czerwca 2017 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 10 lipca 2017 r. Poz. 1616 UCHWAŁA NR XLV/415/2017 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 29 czerwca 2017 w sprawie Wieloletniego Programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 27 listopada 2017 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 27 listopada 2017 r. Projekt z dnia... Zatwierdzony przez Burmistrza Dzierżoniowa UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY PRZYKONA NA LATA 2015 2019

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY PRZYKONA NA LATA 2015 2019 Załącznik do Uchwały Nr 0007.314. 2014 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2014 r. WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY PRZYKONA NA LATA 2015 2019 SPIS TREŚCI Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/223/2009 RADY GMINY PARCHOWO z dnia 20 sierpnia 2009 roku

UCHWAŁA NR XXXIV/223/2009 RADY GMINY PARCHOWO z dnia 20 sierpnia 2009 roku UCHWAŁA NR XXXIV/3/009 RADY GMINY PARCHOWO z dnia 0 sierpnia 009 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 00903. Na podstawie art.8 ust. pkt.5

Bardziej szczegółowo

Lp. Rodzaj wyposażenia Liczba lokali 1. Centralne ogrzewanie 142 2. Instalacja gazowa 15

Lp. Rodzaj wyposażenia Liczba lokali 1. Centralne ogrzewanie 142 2. Instalacja gazowa 15 UCHWAŁA NR XLVII/362/13 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE z dnia 30 października 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tuszyn na lata 2013 2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN REMONTOWY 2012 ROK

PLAN REMONTOWY 2012 ROK PLAN REMONTOWY 2012 ROK L.p. Zakres prac 2012- I kwartał 1. Oś. Na Murawie 2012- II kwartał 2012- III kwartał 2012- IV kwartał A Stan środków na początek roku -1 519,50 B Planowane wpływy 311 360,76 1

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia marca 06 r. Poz. UCHWAŁA NR XIII/75/06 RADY GMINY RUDNIK z dnia lutego 06 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/54/15 RADY GMINY NOWE OSTROWY. z dnia 27 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/54/15 RADY GMINY NOWE OSTROWY. z dnia 27 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/54/15 RADY GMINY NOWE OSTROWY z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nowe Ostrowy na lata 2015-2020 Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo