NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA III. Miejscowość i data wykładu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA III. Miejscowość i data wykładu"

Transkrypt

1 NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA III Miejscowość i data wykładu

2 PLAN WYKŁADU 1. O PROJEKCIE Nowoczesne i bezpieczne finanse seniora III 2. ODWRÓCONA HIPOTEKA czy warto oddać nieruchomość za dodatkowe comiesięczne świadczenie pieniężne? 3. PUŁAPKI W UMOWACH FINANSOWYCH czyli na co konsument powinien zwrócić szczególną uwagę przy zaciąganiu zobowiązań finansowych? 4. INSTYTUCJE POŻYCZKOWE czy szybkie pożyczanie pieniędzy jest opłacalne? 5. PODSUMOWANIE 6. CIEKAWE STRONY INTERNETOWE

3 O PROJEKCIE NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA III 1. Projekt jest realizowany przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń UTW - został dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego. 2. Okres realizacji: 1 grudnia 2013 do 31 października 2014r. 3. Główne działania w projekcie: przygotowanie i przeprowadzenie cyklu 30 wykładów pt. BEZPIECZNE finanse seniora oraz 60 warsztatów komputerowych pt. NOWOCZESNE finanse seniora dla grupy UTW na terenie Polski; prowadzenie punktu informacyjno doradczego Bezpieczne finanse seniora ; przygotowanie, wydanie i dystrybucja do UTW na terenie Polski 3 wydań newslettera pt. Niezbędnik finansowy seniora. 4. WIĘCEJ INFORMACJI:

4 O PROJEKCIE NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA III INFOLINIA PUNKTU INFORMACYJNO-DORADCZEGO (BEZPŁATNA dla połączeń z telefonów stacjonarnych)

5 ODWRÓCONA HIPOTEKA

6 TEST WIEDZY 1. Co to jest odwrócona hipoteka? 2. Czy instytucja odwróconej hipoteki jest korzystna dla seniora? 3. Jakie podmioty oferują produkt nazywany odwróconą hipoteką?

7 KONKURS W jakim kraju po raz pierwszy w praktyce zastosowano konstrukcję odwróconej hipoteki/odwróconego kredytu hipotecznego? USA

8 HISTORIA 1. Ojczyzną odwróconego kredytu hipotecznego są Stany Zjednoczone. 2. Po raz pierwszy kredyt ten został zaprezentowany światu w 1961 roku przez Nelsona Haynesa z Deering Savings & Loan (w Portland) jako pomoc dla Nellie Young, wdowy po trenerze piłkarskim dzięki niemu wdowa nie straciła domu i jednocześnie uzyskała stały dochód po śmierci męża. 3. Pierwszego kredytu, wg takich standardów jakie znamy obecnie, udzielono w 1989 r. w Kansas w Stanach Zjednoczonych.

9 ISTOTA TZW. ODWRÓCONEJ HIPOTEKI w POLSCE stan obecny 1. Jest to produkt finansowy dla osób starszych, które są właścicielami domu lub mieszkania. 2. W Polsce nie ma w ogóle uregulowań i wyznaczonych standardów w zakresie instytucji odwróconej hipoteki. Trwają dopiero prace nad projektem ustawy, która umożliwi funkcjonowanie tego produktu na wzór standardów zachodnich. 3. Produkt finansowy, który fundusze hipoteczne w Polsce nazywają odwróconą hipoteką, to w rzeczywistości: RENTA DOŻYWOTNIA.

10 ISTOTA RENTY DOŻYWOTNIEJ stan obecny 1. W ramach w/w produktu senior posiadający nieruchomość, otrzymuje rentę dożywotnią wraz z prawem zamieszkiwania w nieruchomości w zamian za przeniesienie własności nieruchomości na rzecz instytucji finansowej - własność nieruchomości senior traci w momencie podpisania stosownej umowy. 2. Świadczeniodawca płaci beneficjentowi rentę dożywotnią, jednocześnie senior ma gwarancję, iż do śmierci będzie korzystał ze swojego dotychczasowego lokum. 3. Wysokość świadczeń, które może otrzymać beneficjent umowy, jest uzależniona od wielu czynników - przede wszystkim od wieku, płci oraz wartości nieruchomości.

11 MODELE PRDUKTU FINANSOWEGO OBEJMUJĄCEGO PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI W ZAMIAN ZA ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE MODEL KREDYTOWY (właściwa odwrócona hipoteka) klient co do zasady nie traci własności nieruchomości, wariant dotychczas niedostępny w Polsce, prawdopodobne nazewnictwo: odwrócony kredyt hipoteczny trwają prace nad odpowiednimi przepisami. MODEL SPRZEDAŻOWY klient co do zasady traci własność nieruchomości w momencie podpisania umowy, wariant obecnie dostępny w Polsce, nazewnictwo: renta dożywotnia, oferowany na podstawie przepisów kodeksu cywilnego o dożywociu i rencie.

12 MODELE PRDUKTU FINANSOWEGO OBEJMUJĄCEGO PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI W ZAMIAN ZA ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE WYBRANE PRZYKŁADY ZA GRANICĄ MODEL KREDYTOWY MODEL SPRZEDAŻOWY MODEL KREDYTOWY I SPRZEDAŻOWY AUSTRIA HOLANDIA HISZPANIA FRANCJA BUŁGARIA NIEMCY WŁOCHY RUMUNIA WIELKA BRYTANIA

13 RENTA DOŻYWOTNIA W POLSCE 1. Konstrukcję produktu finansowego obejmującego przeniesienie własności nieruchomości w zamian za świadczenie pieniężne należy rozpatrywać w kontekście stanu prawnego obowiązującego oraz stanu prawnego planowanego. 2. Aktualnie trwają prace legislacyjne nad kompleksowym uregulowaniem tego zagadnienia w ramach dwóch odrębnych instytucji, tj.: odwróconego kredytu hipotecznego (właściwiej odwróconej hipoteki) oraz dożywotniego świadczenia pieniężnego w zamian za przeniesienie własności nieruchomości. (źródło:

14 Kryteria Podstawa prawna STAN OBECNY - renta dożywotnia art KC (umowa o dożywocie) i art KC (umowa renty), STAN PLANOWANY - dożywotnie świad. pieniężne w zamian za przeniesienie własności nieruchomości STAN PLANOWANY - odwrócony kredyt hipoteczny prace nad uregulowaniami prawnymi w toku (postęp prac:

15 Kryteria Świadczeniodawca STAN OBECNY - renta dożywotnia STAN PLANOWANY - dożywotnie świad. pieniężne w zamian za przeniesienie własności nieruchomości podmiot prowadzący działalność gospodarczą, nazywający się np. funduszem hipotecznym, STAN PLANOWANY - odwrócony kredyt hipoteczny bank, oddział instytucji kredytowej, oddział banku zagranicznego, instytucja kredytowa prowadząca działalność transgraniczną,

16 Kryteria Klient STAN OBECNY - renta dożywotnia właściciele domów, mieszkań; osoby fizyczne, którym służy wyłączne prawo własności, małżonkowie, STAN PLANOWANY - dożywotnie świad. pieniężne w zamian za przeniesienie własności nieruchomości STAN PLANOWANY - odwrócony kredyt hipoteczny właściciele domów, mieszkań, gruntów; osoby fizyczne, którym służy wyłączne prawo własności, małżonkowie,

17 Kryteria STAN OBECNY - renta dożywotnia STAN PLANOWANY - dożywotnie świad. pieniężne w zamian za przeniesienie własności nieruchomości STAN PLANOWANY - odwrócony kredyt hipoteczny Zobowiązanie świadczeniodawcy wypłata okresowego świadczenia przez czas określony w umowie (najczęściej dożywotnio), wypłata okresowego świadczenia dożywotnio, wypłata periodycznego świadczenia do wysokości kwoty udzielonego kredytu (lub jednorazowo całej kwoty kredytu), umożliwienie dożywotniego zamieszkiwania w nieruchomości będącej przedmiotem umowy,

18 Kryteria Prawo własności STAN OBECNY - renta dożywotnia STAN PLANOWANY - dożywotnie świad. pieniężne w zamian za przeniesienie własności nieruchomości klient zbywa własność nieruchomości w momencie podpisania umowy, a jednocześnie świadczeniodawca ustanawia na jego rzecz prawo dożywocia, STAN PLANOWANY - odwrócony kredyt hipoteczny Klient do swojej śmierci pozostaje właścicielem nieruchomości i w niej zamieszkuje. Na rzecz banku ustanawiana jest hipoteka na nieruchomości lub określonym prawie do tej nieruchomości.

19 Kryteria STAN OBECNY - renta dożywotn ia STAN PLANOWANY - dożywotnie świad. pieniężne w zamian za przeniesienie własności nieruchomości STAN PLANOWANY - odwrócony kredyt hipoteczny Rozporządzanie nieruchomością Nie można rozporządzać nieruchomością bez zgody instytucji finansowej.

20 Kryteria STAN OBECNY - renta dożywotnia STAN PLANOWANY - dożywotnie świad. pieniężne w zamian za przeniesienie własności nieruchomości STAN PLANOWANY - odwrócony kredyt hipoteczny Spadek nieruchomość staje się własnością świadczeniodaw cy, o ewentualnych uprawnieniach spadkobierców decyduje zawarta umowa, nieruchomość staje się własnością świadczeniodawcy, spadkobiercy świadczeniobiorcy nie mają do niej praw, istnieje możliwość spłaty wypłaconej kwoty kredytu przez spadkobierców i zachowania przez nich prawa własności nieruchomości; w przypadku braku spłaty zobowiązania instytucja kredytująca pokrywa wartość zobowiązania konsumenta, a różnicę wynikającą z wartości nieruchomości i zobowiązania przekazuje spadkobiercom,

21 Kryteria STAN OBECNY - renta dożywotnia STAN PLANOWANY - dożywotnie świad. pieniężne w zamian za przeniesienie własności nieruchomości STAN PLANOWANY - odwrócony kredyt hipoteczny Zabezpieczeni e klienta przed niewypłacalnością świadczeniodawcy brak gwarancji państwowych - dochodzenie roszczeń na drodze postępowania cywilnego wg zasad ogólnych (egzekucja komornicza, postępowanie upadłościowe), brak gwarancji państwowych - bardzo uproszczone wymogi finansowe wobec funduszu hipotecznego zabezpieczające przed niewypłacalnością, dochodzenie roszczeń na drodze postępowania cywilnego wg zasad ogólnych (egzekucja komornicza, postępowanie upadłościowe), rozważana jest możliwość objęcia świadczeń z zakresu odwróconego kredytu hipotecznego gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG),

22 Kryteria STAN OBECNY - renta dożywotnia STAN PLANOWANY - dożywotnie świad. pieniężne w zamian za przeniesienie własności nieruchomości STAN PLANOWANY - odwrócony kredyt hipoteczny Nadzór na zasadach ogólnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej (np. kontrole UOKiK), planuje się ustalenie progów kapitałowych i finansowych dla podmiotów świadczących ww. usługę finansową, obowiązek składania półrocznych sprawozdań do KNF oraz ustanowienie wymogów dot. osób zasiadających w zarządzie, nadzór ostrożnościowy Komisji Nadzoru Finansowego, przewidujący szereg uprawnień kontrolnonadzorczych, w szczególności możliwość przeprowadzania inspekcji, rozbudowaną sprawozdawczość banków do KNF, zatwierdzanie kandydatów na członków zarządu,

23 WAŻNE 1. Przedstawione powyżej założenia w zakresie regulacji prawnej produktów: odwróconego kredytu hipotecznego oraz dożywotniego świadczenia pieniężnego w zamian za przeniesienie własności nieruchomości mogą ulec zmianom w toku dalszych prac legislacyjnych. 2. Informacje o postępie prac legislacyjnych w w/w zakresie są dostępne na stronie:

24 PRZYKŁAD Pani Ela ma 65 lat, jest właścicielką mieszkania w Poznaniu o wartości rynkowej ok. 300 tys. zł. W jakiej wysokości Pani Ela mogłaby dostać świadczenie pieniężne po zrzeczeniu się praw do lokalu po jej śmierci? Odpowiedź: ok. 400 zł miesięcznie (czyli w ciągu 10 lat firma wypłaci jej 48 tys. zł, a w ciągu 20 lat - 96 tys. zł.) gdyby Pani Ela miała 75 lat, to mogłaby liczyć na ok. 750 zł comiesięcznego świadczenia (czyli w ciągu 10 lat firma wypłaciłaby jej 90 tys. zł)*. *Źródło: 2000_zl_renty_miesiecznie Nie.html?piano_t=1

25 PRZYKŁAD Pani Ela chciałby otrzymywać świadczenie w zamian za zrzeczenie się praw do lokalu po swojej śmierci w kwocie 2000 zł miesięcznie. Jakie warunki Pani Ela musiałby w związku z tym spełniać? Odpowiedź: Pani Ela musiałaby posiadać nieruchomość o wartości ok. 400 tys. zł oraz mieć co najmniej 85 lat *Źródło: 2000_zl_renty_miesiecznie Nie.html?piano_t=1

26 KORZYŚCI ZWIĄZANE Z RENTĄ DOŻYWOTNIĄ W OBECNYM STANIE PRAWNYM 1. Comiesięczny dodatkowy dochód, możliwa jest również jednorazowa premia w wysokości większej niż miesięczne świadczenie. 2. Brak opodatkowania środków z renty dożywotniwj (kwestia ta może ulec zmianie). 3. Możliwość - po podpisaniu umowy - dożywotniego korzystania z mieszkania/domu. 4. Możliwość zaciągnięcia kredytu bez wymagań dotyczących określonej wysokości dochodów, stanu zdrowia czy historii kredytowej. 5. Istnienie produktów tego rodzaju może zwiększyć zaangażowanie w opiekę nad osobami starszymi (rodzicami/dziadkami) ze strony najbliższej rodziny, której członkowie z natury rzeczy są zainteresowani odziedziczeniem w przyszłości nieruchomości i nie leży w ich interesie, by ich rodzice/dziadkowie zbywali swoje nieruchomości w zamian za rentę dożywotnią.

27 ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z RENTĄ DOŻYWOTNIĄ W OBECNYM STANIE PRAWNYM 1. Brak gwarancji w przypadku upadłości podmiotu oferującego tego typu produkty. 2. Zasadniczo klient nie otrzyma tyle środków, co przy sprzedaży nieruchomości na zasadach ogólnych. 3. Po zerwaniu umowy renty dożywotniej należy zwrócić otrzymane świadczenia wraz odsetkami (zwykle wysokimi). 4. Możliwe ograniczenia w sposobie użytkowania nieruchomości (np. w zakresie adaptacji, remontu czy też meldunku innych osób). 5. Ryzyko możliwych nadużyć ze strony świadczeniodawców biorąc pod uwagę wysoki stopień skomplikowania umów renty dożywotniej.

28 WARTO PAMIĘTAĆ 1. W obecnym stanie prawnym beneficjenci renty dożywotniej nie uzyskają pełnego zwrotu wartości nieruchomości, gdyż znaczna część tej wartości przeznaczana jest na opłaty pobierane przez podmiot wypłacający świadczenie. 2. Warto zatem przed podjęciem decyzji w przedmiocie skorzystania z renty dożywotniej przeanalizować i zastanowić się, czy nie skorzystać z innych możliwości mogących przynieść dodatkowy zysk, nie wiążących się z utratą własności nieruchomości.

29 PUŁAPKI W UMOWACH FINANSOWYCH

30

31 PUŁAPKI W UMOWACH FINANSOWYCH Przez pojęcie pułapki w umowach finansowych najczęściej rozumie się takie zapisy umowne, które z różnych powodów są niekorzystne dla klienta.

32 PUŁAPKI W UMOWACH FINANSOWYCH NIEKORZYSTNE DLA KLIENTA ZAPISY UMOWNE (ZGODNE z przepisami) nieprawdopodobnie niskie oprocentowanie nominalne, dodatkowe koszty: prowizje opłaty, ubezpieczenia. NIEKORZYSTNE DLA KLIENTA ZAPISY UMOWNE (NIEZGODNE z przepisami) oprocentowanie przekraczające tzw. odsetki maksymalne, niedozwolone klauzule umowne, brak obligatoryjnych zapisów umownych wynikających z właściwych przepisów.

33 PUŁAPKA 1: NIEPRAWDOPODOBNIE NISKIE OPROCENTOWANIE 1. Niskie oprocentowanie kredytu/pożyczki jest pożądanym przez każdego konsumenta elementem umowy. 2. Instytucje finansowe mając świadomość preferencji konsumentów, często oferują tego typu produkty z bardzo niskim oprocentowaniem nominalnym (w tym również tzw. kredyty 0 procent) jednocześnie wprowadzając inne koszty związane z zaciągniętym zobowiązaniem (prowizje, ubezpieczenia itp.). 3. W tym kontekście każdy, kto zamierza zaciągnąć kredyt/pożyczkę, powinien w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na wysokość tzw. rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania (RRSO).

34 ISTOTA RRSO 1. RRSO jest to całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym. 2. RRSO obejmuje nie tylko oprocentowanie nominalne kredytu (które może wynosić nawet 0%), ale również wszelkie inne koszty związane z udzieleniem kredytu (np. prowizja, opłata przygotowawcza, ubezpieczenie, koszty doradztwa). 3. Przed podpisaniem umowy należy koniecznie sprawdzić wysokość RRSO dla zaciąganego zobowiązania informacja ta powinna być obowiązkowo przekazana konsumentowi przed zawarciem umowy wraz z szeregiem innych istotnych danych dotyczących oferowanego produktu.

35 PRZYKŁAD Jan Kowalski zachęcony reklamą kredytu zero procent udał się do banku z zamiarem pożyczenia zł. Po zapoznaniu się z otrzymaną na miejscu informacją o warunkach, na jakich może otrzymać przedmiotowy kredyt, Pan Jan ze zdumieniem stwierdził, iż RRSO dla tego zobowiązania wynosi aż 62 procent. Zapytał zatem doradcę kredytowego, skąd bierze się ta rozbieżność. Uzyskał wyjaśnienie, iż wprawdzie oprocentowanie tego kredytu wynosi rzeczywiście zero procent, ale na jego całkowity koszt składają się jeszcze: obowiązkowa prowizja oraz ubezpieczenie, co sprawia, iż RRSO wynosi właśnie 62%. Taki poziom RRSO dla Pana Jana oznacza, iż faktyczny koszt pożyczki jest w rzeczywistości wyższy, niż mogłoby się wydawać opierając się na reklamie, gdzie produkt ten przedstawiony został jako zero procent.

36 PUŁAPKA 2: ZAWĘŻONY PRZEDMIOTWO ZAKRES UBEZPIECZENIA KREDYTU/POŻYCZKI 1. Z przepisów powszechnie obowiązującego prawa nie wynika obowiązek ubezpieczenia spłaty kredytu. 2. Uzyskanie kredytu konsumenckiego coraz częściej warunkowane jest jednoczesnym zawarciem tego typu umowy ubezpieczenia, które zwykle traktowane jest jako dodatkowa gwarancja terminowej spłaty zaciągniętego zobowiązania. 3. Konstrukcja ubezpieczenia kredytu/pożyczki ma na celu ochronę konsumenta poprzez pomoc w spłacie zobowiązania w sytuacjach określonych w polisie ubezpieczeniowej (np. utrata pracy, śmierć, choroba).

37 UBEZPIECZENIE KREDYTU/POŻYCZKI 1. Praktyka pokazuje jednak, iż w wielu przypadkach instytucja ubezpieczenia kredytu/pożyczki jest dla konsumenta źródłem dodatkowych często wysokich kosztów, przy jednoczesnym określeniu zakresu ochrony na bardzo wąskim poziomie. 2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej jest bardzo zróżnicowany i może dotyczyć, w zależności od zapisów umownych, różnych zdarzeń ubezpieczeniowych dotykających ubezpieczonego m.in.: śmierć (ale np. tylko wskutek nagłego zdarzenia), choroba (ale np. tylko określone kategorie chorób).

38 PRZYKŁAD Pan Jan jest zatrudniony w firmie produkującej obuwie. W dniu 15 lipca 2013 r. zaciągnął kredyt na kwotę 20 tys. zł. Uzyskanie kredytu uwarunkowane było wykupieniem ubezpieczenia, którego koszt wynosił 1200 zł rocznie. W dniu 3 stycznia 2014 r. Pan Jan został zwolniony z pracy z uwagi na długotrwałą chorobę. W związku z utratą pracy Pan Jan zwrócił się do firmy ubezpieczeniowej o pomoc w spłacie kredytu. Spotkał się jednak z decyzją odmowną, gdyż jak wynikało z przesłanego pisma polisa obejmuje przypadki utraty pracy ale tylko z przyczyn leżących po stronie pracodawcy (np. likwidacja stanowiska pracy, likwidacja firmy).

39 UBEZPIECZENIE KREDYTU/POŻYCZKI 1. Koszt ubezpieczenia może być bardzo wysoki, dlatego przed podjęciem decyzji w przedmiocie zaciągnięcia zobowiązania w instytucji finansowej, gdzie takie zabezpieczenie jest obowiązkowe, należy dokonać dwóch zasadniczych czynności: po pierwsze sprawdzić, czy w innej instytucji finansowej nie będzie taniej (a może gdzie indziej ubezpieczenie w ogóle nie będzie wymagane); po drugie sprawdzić, w jakich okolicznościach zawierane ubezpieczenie będzie skutkowało spłatą naszego zobowiązania. 2. Dla wielu konsumentów ubezpieczenie w banku będzie jednak korzystne z tego chociażby powodu, iż stanowić ono będzie np. jedyne obowiązkowe zabezpieczenie spłaty kredytu/pożyczki.

40 PUŁAPKA 3: KOSZTOWNE PROWIZJE 1. Prowizje to dodatkowe opłaty łączące się z zaciąganym zobowiązaniem, mające co do zasady pokryć koszty administracyjne instytucji finansowej związane z obsługą konsumenta. 2. Często prowizje stanowią jednak źródło dodatkowego zysku instytucji finansowych (np. mechanizm polegający na obniżeniu wysokości oprocentowania nominalnego z jednoczesnym podwyższeniem wysokości prowizji). 3. Wysokość prowizji ustalana jest w granicach określonych taryfami prowizji i opłat, które instytucje finansowe powinny obowiązkowo ogłaszać w miejscach ogólnie dostępnych. 4. Warto negocjować wysokość prowizji instytucje finansowe czasem godzą się na jej obniżenie.

41 INNE OPŁATY 1. W umowach kredytu/pożyczki obok odsetek, ubezpieczeń i prowizji bardzo często spotkać można innego rodzaju opłaty dodatkowe, które podwyższają koszt pożyczenia pieniędzy. 2. Dla przykładu należy wskazać: marżę, opłatę przygotowawczą, opłatę za doradztwo, opłatę za zbadanie zdolności kredytowej. 3. Mając to na uwadze, przed podpisaniem umowy koniecznie należy: policzyć całkowity koszt zaciąganego zobowiązania (można to łatwo zrobić korzystając z kalkulatorów dostępnych w Internecie), dokładnie przeczytać umowę, oraz zrezygnować z jej podpisania jeśli nie zrozumieliśmy zaproponowanych zapisów.

42 PUŁAPKA 4: OPRCENTOWANIE PRZEKRACZAJĄCE TZW. ODSETKI MAKSYMALNE 1. Ustawodawca w przepisie art. 359 ustawy Kodeks cywilny określił, iż maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej (czyli między innymi umowy kredytu/pożyczki) nie może w stosunku rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego NBP (odsetki maksymalne). 2. Od dnia 4 lipca 2013 r. stopa lombardowa NBP wynosi 4,00%, w związku z czym odsetki maksymalne wynoszą 16%; 3. odsetki maksymalne dotyczą jednak tylko nominalnego oprocentowania kredytu/pożyczki, natomiast nie dotyczą innych jego kosztów. 4. W tym kontekście podkreślić należy, iż odsetki przekraczające w/w pułap są niezgodne z obowiązującym prawem.

43 PUŁAPKA 5: NIEDOZWOLONE KLAUZULE UMOWNE 1. Niedozwolone klauzule umowne - to postanowienia umowy, które nie zostały uzgodnione z konsumentem indywidualnie, kształtując jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszający jego interesy. 2. Konsument, który stwierdza, iż w doręczonym mu projekcie umowy znajdują się postanowienia niedozwolone, powinien zwrócić przedsiębiorcy uwagę na ten fakt - w przypadku, gdy nie wyraża on zgody na zmianę kwestionowanych punktów umowy najlepiej jej nie zawierać. 3. Jeśli umowa, którą już podpisaliśmy, zawiera niedozwolone postanowienia to - zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie cywilnym - takie klauzule nie wiążą nas z mocy prawa (źródło:

44 NIEDOZWOLONE KLAUZULE UMOWNE 1. Jeżeli przedsiębiorca nie uzna postulatów co do nieważności niektórych zapisów zawartej umowy, konsumentowi przysługuje uprawnienie zwrócenia się do sądu powszechnego o uznanie danego postanowienia za niewiążące, np.: jeżeli chcemy odstąpić od umowy, a w jej warunkach znajduje się postanowienie wykluczające taką możliwość lub przewidujące rażąco wygórowaną karę, to możemy powołać się na niedozwolony charakter postanowienia umownego i jeżeli przedsiębiorca nie uwzględni naszych racji, dochodzić swych roszczeń na drodze sądowej (źródło:

45 NIEDOZWOLONE KLAUZULE UMOWNE 1. Kontrole wzorców stosowanych w umowach z konsumentami przez przedsiębiorców przeprowadza Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). 2. W wyniku kontroli - w razie stwierdzenia niedozwolonych klauzul - Prezes UOKiK kieruje stosowne pozwy do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) (źródło:

46 NIEDOZWOLONE KLAUZULE UMOWNE 1. Postanowienia umowne uznane prawomocnym wyrokiem SOKiK za niedozwolone są wpisywane do rejestru klauzul niedozwolonych prowadzonego przez Prezesa UOKiK - od tego momentu ich stosowanie w obrocie z konsumentami staje się zakazane. 2. Warto wspomnieć, że prawo składania pozwów do SOKiK przysługuje również miejskim (powiatowym) rzecznikom konsumentów, a także organizacjom pozarządowym oraz konsumentom (źródło:

47 NIEDOZWOLONE KLAUZULE UMOWNE - REJESTR -

48 NIEDOZWOLONE KLAUZULE UMOWNE - PRZYKŁADY - 1. Zamknięcie rachunku wskutek decyzji Banku prowadzącego rachunek może nastąpić, gdy (...) zaistnieją inne uzasadnione powody (wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie SOKiK z dnia 22 lutego 2012 r., sygn. akt: XVII AmC 3532/10). 2. Zamknięcie ROR wskutek decyzji Oddziału prowadzącego ROR może nastąpić, gdy (...) zaistnieją inne uzasadnione powody (wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie SOKiK z dnia 6 grudnia 2011 r, sygn. akt: XVII AmC 2554/10) 3. Wyżej wskazane zapisy przyznają bankowi uprawnienie do jednostronnego interpretowania ważnych/uzasadnionych powodów, co w konsekwencji może spowodować, że z punktu widzenia banku każda, nawet błaha przyczyna, może zostać zdefiniowana - ze szkodą dla konsumenta - jako ważna/uzasadniona.

49 NIEDOZWOLONE KLAUZULE UMOWNE - PRZYKŁADY - 1. (...) oprocentowanie w trakcie trwania umowy może ulec zmianie (wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie SOKiK z dnia 12 sierpnia 2011 r., sygn. akt: XVII AmC 2360/10). 2. Wyżej wskazany zapis nie precyzuje kiedy oprocentowanie może ulec zmianie, dając tym samym bankowi duże możliwości jednostronnych decyzji w tym zakresie. Zapisy umowne dotyczące zmiany oprocentowania powinny być opisane w sposób możliwie dokładny, np. poprzez odniesienie zmiany oprocentowania do zmian stóp procentowych na rynku międzybankowym WIBOR.

50 NIEDOZWOLONE KLAUZULE UMOWNE - PRZYKŁADY - 1. Jeżeli zapłata składki lub jej pierwszej raty została odroczona w stosunku do początku okresu ubezpieczenia, a Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, niezapłacenie składki lub pierwszej raty składki w terminie wyznaczonym przez Ubezpieczyciela będzie traktowane jako odstąpienie od umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczyciela z upływem dnia wyznaczonego w umowie jako termin płatności składki lub pierwszej raty składki (o godzinie 0:00 dnia następnego po tym terminie), bez konieczności składania odrębnego oświadczenia woli w tym zakresie. Postanowienie zdania poprzedzającego stanowi zawiadomienie Ubezpieczającego o odstąpieniu od umowy (wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie SOKiK z dnia 3 lipca 2007 r., sygn. akt: XVII AmC 102/07).

51 NIEDOZWOLONE KLAUZULE UMOWNE - PRZYKŁADY - Bank może wypowiedzieć umowę kredytu w całości lub w części, w szczególności z powodu: niespłacenia w terminie należności, o których mowa w 13 ust. 1, zagrożenia terminowej spłaty kredytu z powodu złej sytuacji finansowo majątkowej Kredytobiorcy, znacznego obniżenia się realnej wartości złożonego zabezpieczenia lub utraty tego zabezpieczenia, niedotrzymania innych warunków umowy kredytu (wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie SOKiK z dnia 29 grudnia 2004 r., sygn. akt: XVII AmC 92/03).

52 NIEDOZWOLONE KLAUZULE UMOWNE - PRZYKŁADY - 1. Zapis wskazany w slajdzie nr 50 może spowodować, że nawet najmniejsze opóźnienie w płatności, np.: z powodu braku środków na rachunku bankowym przy poleceniu przelewu, wpisanie błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy, czy też niedokonanie zapłaty z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od nas (choroba) spowoduje, utratę ochrony ubezpieczeniowej. 2. W przypadku zastosowania podobnej klauzuli w umowie kredytowej (np. umowa rozwiązuje się w przypadku braku płatności kolejnej raty, lub klauzula zamieszczona w slajdzie 51), zapis taki może spowodować konieczność natychmiastowej spłaty całości naszego zobowiązania - co przy dużych kredytach (np. kredytach hipotecznych) najczęściej jest niemożliwe, a w konsekwencji może doprowadzić do egzekucji z nieruchomości (i utraty tej nieruchomości!).

53 WAŻNE 1. Należy pamiętać, iż niektóre klauzule stosowane w umowach są nieważne z mocy prawa. Takim zapisem będzie umowne wyłączenie prawa konsumenta do odstąpienia od umowy kredytu konsumenckiego. Zgodnie bowiem z przepisem art. 53 ustawy o kredycie konsumenckim konsument może odstąpić od umowy kredytu konsumenckiego w okresie 14 dni od dnia zawarcia umowy, nie podając przyczyny swojej decyzji. Jest to norma bezwzględnie obowiązująca, i w związku z tym nie może ona podlegać modyfikacjom na niekorzyść konsumenta. 2. Warto pamiętać, że przykładowe niedozwolone postanowienia umowne wskazane zostały również w treści przepisu art. 385 (3) ustawy Kodeks cywilny. Ich wspólną cechą jest nierównomierne rozłożenie praw, obowiązków i ryzyka pomiędzy stronami, co prowadzi do zachwiania równowagi kontraktowej są to więc klauzule, które jedną ze stron (najczęściej konsumenta) z góry, w oderwaniu od konkretnych okoliczności, stawiają w gorszym położeniu.

54 NIEDOZWOLONE KLAUZULE UMOWNE - GDZIE SZUKAĆ POMOCY - miejscy/powiatowi rzecznicy konsumentów, Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, poradnie udzielające bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich, punkt informacyjno-doradczy Bezpieczne finanse seniora

55 PUŁAPKA 6: BRAK OBLIGATORYJNYCH ZAPISÓW UMOWNYCH 1. Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim w przepisie art. 30 wskazuje, jakie elementy powinna zawierać umowa o kredyt konsumencki. 2. W szczególności umowa taka powinna zawierać: całkowitą kwotę kredytu, kwotę oprocentowania nominalnego, RRSO, informację o innych kosztach, które konsument zobowiązany jest ponieść w związku z umową, skutki braku płatności, termin, sposób i skutki odstąpienia konsumenta od umowy. 3. Braki w obligatoryjnych zapisach umowy powodują, że konsument, po złożeniu kredytodawcy pisemnego oświadczenia, zwraca kredyt bez odsetek i innych kosztów kredytu jest to tzw. sankcja kredytu darmowego (art. 45 w/w ustawy). Podkreślić jednak należy, iż konstrukcja ta ma zastosowanie tylko w przypadku takich braków, które zostały enumeratywnie wskazane w art. 45 ust. 1 w zw. z art. 30 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim. Innymi słowy nie każdy brak w umowie kredytu/pożyczki powoduje konsekwencje w postaci sankcji kredytu darmowego.

56 INSTYTUCJE POŻYCZKOWE

57 INSTYTUCJA POŻYCZKOWA a BANK INSTYTUCJA POŻYCZKOWA to podmiot, który w ramach działalności gospodarczej oferuje produkty finansowe podobne do produktów oferowanych przez banki (np.: pożyczki), nie podlegając jednocześnie nadzorowi finansowemu, sprawowanemu przez odpowiedni organ nadzoru. Działalność takich instytucji jest regulowana w szczególności przepisami Kodeksu cywilnego i ustawy o kredycie konsumenckim. BANK to podmiot działający na podstawie szczególnego zezwolenia, nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego, jego działalność polega m.in.: na przyjmowaniu depozytów (np. lokat), udzielaniu kredytów oraz dokonywaniu rozliczeń pieniężnych.

58 INSTYTUCJA POŻYCZKOWA a BANK KRYTERIUM BANK INST. POŻYCZKOWA FORMA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY NADZÓR FINANSOWY ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA NAJWAŻNIEJSZE PRODUKTY SPÓŁKA AKCYJNA, BANK SPÓŁDZIECZY TAK TAK SZCZEGÓŁOWO BADANA RACH. BANKOWY, KREDYT, POŻYCZKA, LOKATA JEDNOOSOBOWA DZIAŁ. GOSP., SPÓŁKA Z O.O. NIE NIE POBIEŻNIE BADANA lub NIEBADANA POŻYCZKA

59 Jak zarabia instytucja pożyczkowa? Pani Ela pożyczyła w instytucji pożyczkowej 600 zł na okres 15 dni. Po 15 dniach zgodnie z umową musiała oddać 760 zł. Na koszt tej pożyczki wynoszący 160 zł złożyły się: odsetki od udzielonej pożyczki - 6 zł, opłata przygotowawcza - 30 zł, składka ubezpieczeniowa zł, Łącznie rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 31385,96 %

60 JAKIE ZAGROŻENIA MOGĄ BYĆ ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z OFERTY INSTYTUCJI POŻYCZKOWYCH? bardzo wysoka rzeczywista roczna stopa oprocentowania, nieproporcjonalnie wysokie wymogi dotyczące ustanowienia zabezpieczenia udzielanej pożyczki (np. hipoteka na nieruchomości o wartości znacznie przekraczającej kwotę udzielonej pożyczki), pętla kredytowa - często korzystając z oferty instytucji pożyczkowych pożyczamy pieniądze na spłatę np. wcześniej zaciągniętych kredytów, popadając w ten sposób w coraz większe kłopoty ze spłatą rosnących zobowiązań,

NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA

NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA MODUŁ 1 Renta dożywotnia a odwrócony kredyt hipoteczny TEST WIEDZY 1. Co to jest odwrócony kredyt hipoteczny? 2. Co to jest renta dożywotnia? 3. Czy w/w

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA

NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA MODUŁ 2 Kredyt konsumencki - wybrane zagadnienia UMOWA O KREDYT KONSUMENCKI 1. Najważniejszym aktem prawnym regulującym kwestie kredytu konsumenckiego jest

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD BEZPIECZNE FINANSE SENIORA

WYKŁAD BEZPIECZNE FINANSE SENIORA WYKŁAD BEZPIECZNE FINANSE SENIORA PLAN WYKŁADU 1. O PROJEKCIE Nowoczesne i bezpieczne finanse seniora IV. 2. ODWRÓCONY KREDYT HIPOTECZNY i RENTA DOŻYWOTNIA - wybrane zagadnienia. 3. UPRAWNIENIA KONSUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA

NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA MODUŁ 4 Zagrożenia wynikające z zaciągania szybkich pożyczek (tzw. chwilówek ) INSTYTUCJA POŻYCZKOWA 1. INSTYTUCJA POŻYCZKOWA to podmiot (kredytodawca),

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNIK FINANSOWY SENIORA

NIEZBĘDNIK FINANSOWY SENIORA NIEZBĘDNIK FINANSOWY SENIORA NUMER 13 KWIECIEŃ 2016 W TYM NUMERZE: Informacja o projekcie Nowoczesne i bezpieczne finanse seniora V edycja Ogólnopolski system bezpłatnej pomocy prawnej Pozaodsetkowe koszty

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1325)

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1325) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1325) USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 12 września 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 713)

do ustawy z dnia 12 września 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 713) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 12 września 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 713) U S T A W A z dnia z dnia 17 listopada

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA

NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA MODUŁ 5 Pułapki w umowach finansowych w tym kwestie związane z wyłudzaniem oszczędności od osób starszych PUŁAPKI W UMOWACH FINANSOWYCH Przez pojęcie pułapki

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA VI EDYCJA

NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA VI EDYCJA NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA VI EDYCJA WYKŁAD Bezpieczne finanse seniora MODUŁ 1 Pożyczki i kredyty wybrane zagadnienia PLAN MODUŁU 1. Wprowadzenie. 2. Podmioty udzielające pożyczek - banki,

Bardziej szczegółowo

Prawo bankowe. Kredyt konsumencki ochrona praw konsumenta USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; z. U. z 2011 r.

Prawo bankowe. Kredyt konsumencki ochrona praw konsumenta USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; z. U. z 2011 r. Prawo bankowe Kredyt konsumencki ochrona praw konsumenta USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; z. U. z 2011 r. Nr 126 Kredyt konsumencki kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 zł

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU HIPOTECZNEGO PLN 120 miesięcy Kredyt mieszkaniowy hipoteczny zakup domu

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU HIPOTECZNEGO PLN 120 miesięcy Kredyt mieszkaniowy hipoteczny zakup domu FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU HIPOTECZNEGO Wprowadzenie Niniejszy dokument został przygotowany dla Jan Kowalski w dniu 2017-09-05 r. Podane poniżej informacje, z wyjątkiem stopy oprocentowania

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Alfakredyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące kredytodawcy Kredytodawca: Zaliczka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Adres: (siedziba) Numer

Bardziej szczegółowo

URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Kredyt bankowy. Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej

URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Kredyt bankowy. Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Kredyt bankowy Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej Kredyt bankowy Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do Państwa dyspozycji

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Dane identyfikacyjne:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać

Bardziej szczegółowo

Adres Al. Jana Pawła II 61, lok.10, 01 031 Warszawa Telefon +48 22 1006010 info@netcredit.pl Faks +48 22 1005966

Adres Al. Jana Pawła II 61, lok.10, 01 031 Warszawa Telefon +48 22 1006010 info@netcredit.pl Faks +48 22 1005966 Standardowy europejski arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Szybka pożyczka dla osób fizycznych: 21.05.2013 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące kredytodawcy Kredytodawca NET

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca Adres (siedziba) Alior Bank SA 02-232 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA

NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA MODUŁ 3 Uprawnienia konsumentów zawierających umowy finansowe - wybrane zagadnienia PODSTAWOWE ŹRÓDŁA PRAWA 1. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób i w jakim terminie otrzyma Pani/Pan

W jaki sposób i w jakim terminie otrzyma Pani/Pan Załącznik l ARKUSZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY ODWRÓCONEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO l. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące kredytodawcy/pośrednika kredytowego Kredytodawca Adres Nr telefonu Adres poczty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE Bank Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Kredytobiorca będąca Konsumentem osoba fizyczna lub osoby fizyczne wymienione

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Adres poczty

Bardziej szczegółowo

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy 4FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Dane identyfikacyjne: Kredytodawca: Aasa Polska S.A. Adres:

Bardziej szczegółowo

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Dane identyfikacyjne: Kredytodawca: Aasa Polska S.A. Adres:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO Dane kredytodawcy Nazwa: Pożyczkowe Centrum Sp. z o.o., nr KRS: 0000516050, NIP 536-191-67-92, REGON 147325952 Adres siedziby: ul. Kopernika 9 05-120

Bardziej szczegółowo

Poznań, luty 2006 r.

Poznań, luty 2006 r. REGULAMIN UDZIELANIA KONSUMENCKIEGO KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA PRYWATNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A. Poznań, luty 2006 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 103 /B/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z 23 grudnia 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Chodzież, grudzień 2013

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Numer: - Miejsce: Warszawa, Polska Data: 07.07.2017 Alfa Finance Sp. z o.o. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika

Bardziej szczegółowo

należności przeterminowane

należności przeterminowane REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK LOMBARDOWYCH OSOBOM FIZYCZNYM WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2013 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin określa podstawowe zasady udzielania oraz zabezpieczenia spłaty pożyczek lombardowych.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 5 do SIWZ zmieniony dnia 20.08.2014 r. Ogólne warunki umowy 1. 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak.., prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu

Bardziej szczegółowo

KLAUZULE NIEDOZWOLONE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI BANKÓW

KLAUZULE NIEDOZWOLONE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI BANKÓW KLAUZULE NIEDOZWOLONE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI BANKÓW WYCIĄG Z REJESTRU Warszawa, luty 2008 KLAUZULE NIEDOZWOLONE Czym są niedozwolone klauzule w umowach Decydując się na zawarcie umowy konsumenci często

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW.

TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW. TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW. Ogólne zasady pobierania opłat i prowizji bankowych: 1. Tabela oprocentowania, Opłat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Przed zawarciem umowy z bankiem. Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej

URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Przed zawarciem umowy z bankiem. Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Przed zawarciem umowy z bankiem Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej Przed zawarciem umowy z bankiem RACHUNEK OSZCZ DNOÂCIOWY Wybierając

Bardziej szczegółowo

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,57 % 3,33 % 3,09 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 204,98 zł 153,48 zł 151,10 zł.

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,57 % 3,33 % 3,09 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 204,98 zł 153,48 zł 151,10 zł. Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02092015 (23:28) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego.

Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące kredytodawcy Kredytodawca: Pożycz tu sp. z o.o. KRS 0000607024, REGON 363941320 NIP 5732862436

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdański, styczeń 2015 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: VIVUS FINANCE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

O ZABEZPIECZENIU DO CZASU WPISU HIPOTEKI

O ZABEZPIECZENIU DO CZASU WPISU HIPOTEKI Treść pisma aktualna na dzień 1.12.2015 Kolejna weryfikacja aktualności 1.02.2016 O ZABEZPIECZENIU DO CZASU WPISU HIPOTEKI 1. O zabezpieczeniu do czasu wpisu hipoteki 2. Podstawy prawne 3. Jak ustalić

Bardziej szczegółowo

Spis treści. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. (Dz.U. Nr 126, poz. 715 ze zm.)

Spis treści. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. (Dz.U. Nr 126, poz. 715 ze zm.) Wykaz skrótów.................................. 15 Przedmowa.................................... 19 Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. Nr 126, poz. 715 ze zm.) ROZDZIAŁ 1. Przepisy

Bardziej szczegółowo

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,58 % 3,28 % 3,27 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 205,12 zł 152,99 zł 259,65 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,58 % 3,28 % 3,27 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 205,12 zł 152,99 zł 259,65 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia: 06122015 (23:03) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Przemkowie,

Bardziej szczegółowo

Z A Ł Ą C Z N I K D O R A P O R T U Warszawa, maj 2008

Z A Ł Ą C Z N I K D O R A P O R T U Warszawa, maj 2008 ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU Warszawa, maj 2008 Lp. Nazwa i adres przedsiębiorcy 1. Bank BPH S.A. z siedzibą w Krakowie 2. Bank Pocztowy S.A. Bydgoszczy Liczba zakwestionowanych postanowień Przykłady kwestionowanych

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1.Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego KREDYTODAWCA: Adres: POLI INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

0,00% 5,00% 0,00% 3,34% 3,07% 3,27% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,58 zł 211,97 zł 152,89 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00% 5,00% 0,00% 3,34% 3,07% 3,27% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,58 zł 211,97 zł 152,89 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Oferta przygotowana dnia: 07022016 (19:59) Paweł Pyziński email: pawelpyzinski@homebrokerpl telefon: ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości: 375 000, LTV:

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy:

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy: Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej Zawarta w dniu., pomiędzy: (NAZWA BANKU), w imieniu którego działają : 1. 2.... a Gminą Złota z siedzibą : Złota,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101/2011 Zarządu BS Rzepin z dnia 14 grudnia 2011 REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Rzepin, grudzień 2011r. Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Z_92_PMiZP_2013 z dnia 14.10.2013 Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 30.09.2013 r. Ostatnia nowelizacja: Zarządzenie Wiceprezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Adwokacka Sławomir Derek Pułapki prawne w ramach umów usług finansowych (bankowych, ubezpieczeniowych)

Kancelaria Adwokacka Sławomir Derek Pułapki prawne w ramach umów usług finansowych (bankowych, ubezpieczeniowych) Kancelaria Adwokacka Sławomir Derek Pułapki prawne w ramach umów usług finansowych (bankowych, ubezpieczeniowych) Rybnik 31 V 2011 r. Kto może udzielać pożyczek Instytucje finansowe: Banki podlegają nadzorowi

Bardziej szczegółowo

Klauzule niedozwolone. możliwości dochodzenia roszczeń

Klauzule niedozwolone. możliwości dochodzenia roszczeń Klauzule niedozwolone możliwości dochodzenia roszczeń mbank klauzula nr: 4704 klauzula nr: 4704 Na czym polega niedozwolony charakter tej klauzuli? Uprawnia bank do zmiany wysokości oprocentowania kredytów

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać

Bardziej szczegółowo

0,00 % 2,00 % 1,64 % 3,42 % 3,41 % 3,34 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 262,06 zł 171,95 zł 171,19 zł. 0 zł 0 zł 1 259,98 zł

0,00 % 2,00 % 1,64 % 3,42 % 3,41 % 3,34 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 262,06 zł 171,95 zł 171,19 zł. 0 zł 0 zł 1 259,98 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02092015 (23:25) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

Stosowane stawki oprocentowania kredytów / pożyczek hipotecznych

Stosowane stawki oprocentowania kredytów / pożyczek hipotecznych OD 3 MARCA 2009 R. 1 Kredyty hipoteczne od 1,7% do 4,7% (+ Wibor 6M*) od 2,8% do 5,8% (+ Libor 6M**) od 2,8% do 5,8% (+ Libor 6M**) 2 Kredyty konsolidacyjne od 3,2% do 6,0% (+ Wibor 6M*) od 4,7% do 7,5%

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Załącznik do Uchwały nr 72/R/2014 Zarządu Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie z dnia 30 grudnia 2014 r. Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Wejherowo, grudzień 2014 r. Spis treści ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie Przyjęto Uchwałą nr 47/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 18.06.2014r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 23.06.2014r. Jednocześnie traci moc Uchwała nr 4/2014 z dnia 22.01.2014r. REGULAMIN UDZIELANIA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: SuperGrosz Sp. z o.o. ul. Inflancka 11/27, 00-189 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego.

Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące kredytodawcy Kredytodawca: Mini Money sp. z o.o. KRS 0000627479, REGON 364938313 NIP 5272774474

Bardziej szczegółowo

stanowiącą zabezpieczenie kredytu udzielonego Aad Sp. z o.o., która to umowa została uznana za istotną ze względu na jej wartość,

stanowiącą zabezpieczenie kredytu udzielonego Aad Sp. z o.o., która to umowa została uznana za istotną ze względu na jej wartość, Aneks nr 18 z dnia 6 marca 2012 roku do prospektu emisyjnego spółki Mex Polska S.A. z siedzibą w Łodzi, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 1 września 2011 roku Niniejszy Aneks nr 18

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KARTY KREDYTOWEJ PKO BP SA

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KARTY KREDYTOWEJ PKO BP SA FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KARTY KREDYTOWEJ PKO BP SA 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy Kredytodawca: Adres: (siedziba) Dane identyfikacyjne: (adres, z którego ma korzystać

Bardziej szczegółowo

Klient w prawie bankowym

Klient w prawie bankowym Klient w prawie bankowym Prawa i obowiązki klienta Ewelina Wruk Karolina Walczak Jakie dokumenty określają prawa i obowiązki klientów? Ustawa Prawo Bankowe; Ustawa o BFG, systemie gwarantowania depozytów

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: SOLVEN Finance

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu (obowiązujący od dnia 11.03.2016r.) Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub

Bardziej szczegółowo

LIMIT CAŁKOWITEGO KOSZTU KREDYTU W KONTEKŚCIE RODZAJÓW UMÓW KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Marcin Czugan. Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

LIMIT CAŁKOWITEGO KOSZTU KREDYTU W KONTEKŚCIE RODZAJÓW UMÓW KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Marcin Czugan. Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce LIMIT CAŁKOWITEGO KOSZTU KREDYTU W KONTEKŚCIE RODZAJÓW UMÓW KREDYTU KONSUMENCKIEGO Marcin Czugan Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce Warszawa, 12.12.2014 PLAN PREZENTACJI 1. PROPOZYCJE LIMITU

Bardziej szczegółowo

0,00% 5,00% 1,59% 3,13% 2,53% 3,26% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 150,13 zł 119,24 zł 99,35 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00% 5,00% 1,59% 3,13% 2,53% 3,26% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 150,13 zł 119,24 zł 99,35 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:11062015 (23:53) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: waluta: PLN, kwota: 175 000, wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe w walucie krajowej

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe w walucie krajowej Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe w walucie krajowej w Ludowym Banku Spółdzielczym w Obornikach PRODUKTY KREDYTOWE (kredyty, pożyczki, gwarancje) A. KREDYTY UDZIELANE PODMIOTOM INSTYTUCJONALNYM

Bardziej szczegółowo

1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub instytucji pośredniczącej

1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub instytucji pośredniczącej Formularz Informacyjny Pożyczki Ratalnej FinCol 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub instytucji pośredniczącej Nazwa kredytodawcy Taimen Polska Sp. z o.o. Adres:(siedziba) Pl.

Bardziej szczegółowo

2,00 % 5,00 % 0,00 % 2,99 % 2,57 % 3,20 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 150,09 zł 204,98 zł 152,19 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

2,00 % 5,00 % 0,00 % 2,99 % 2,57 % 3,20 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 150,09 zł 204,98 zł 152,19 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02092015 (23:33) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1.Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego KREDYTODAWCA: POLI INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Kontrola reklam przedświątecznych

Kontrola reklam przedświątecznych Kontrola reklam przedświątecznych Kontrola reklam przedświątecznych Zakres badania: reklamy kredytów konsumenckich, którymi kredytodawcy lub pośrednicy kredytowi posługiwali się w okresie od 1 listopada

Bardziej szczegółowo

Gazeta Prawna 239/2008z dnia (str. 14) PRAWA KONSUMENTA Niedozwolone klauzule w umowach. Zmiana umowy bez poinformowania klienta

Gazeta Prawna 239/2008z dnia (str. 14) PRAWA KONSUMENTA Niedozwolone klauzule w umowach. Zmiana umowy bez poinformowania klienta Gazeta Prawna 29/2008z dnia 08.12.2008 (str. 14) PRAWA KONSUMENTA Niedozwolone klauzule w umowach Zmiana umowy bez poinformowania klienta UMOWA O DOSTARCZANIE INTERNETU Umowa o świadczenie usługi dostępu

Bardziej szczegółowo

4FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

4FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 4FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Dane identyfikacyjne: Kredytodawca: Aasa Polska S.A. Adres:

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNIK FINANSOWY SENIORA

NIEZBĘDNIK FINANSOWY SENIORA Newsletter NIEZBĘDNIK FINANSOWY SENIORA NUMER 12 WRZESIEŃ 2015 W TYM NUMERZE: ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DŁUGI SPADKOWE NOWE ZASADY ODWRÓCONY KREDYT HIPOTECZNY WYBRANE ZAGADNIENIA (cz.3) Z PRACY PUNKTU INFORMACYJNO-DORADCZEGO

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty Matematyka finansowa dla liderów Albert Tomaszewski Grupy 1-2 Zadanie 1.

Akademia Młodego Ekonomisty Matematyka finansowa dla liderów Albert Tomaszewski Grupy 1-2 Zadanie 1. Grupy 1-2 Zadanie 1. Sprawdźcie ofertę dowolnych 5 banków i wybierzcie najlepszą ofertę oszczędnościową (lokatę lub konto oszczędnościowe). Obliczcie, jaki zwrot przyniesie założenie jednej takiej lokaty

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 5 do SIWZ zmieniony dnia 21.09.2016 r. Ogólne warunki umowy 1. 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak WO.271.26.2016, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki. 1. Warunki Pożyczki

Umowa pożyczki. 1. Warunki Pożyczki Umowa pożyczki Umowa pożyczki gotówkowej, dalej: Umowa, zawarta dnia w pomiędzy 1. Imię, Nazwisko, adres zameldowania, adres zamieszkania (korespondencyjny), nr dowodu, PESEL, dalej: Pożyczkobiorca, a

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO Załącznik nr 6 do Instrukcji udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Ożarowie. Bank Spółdzielczy w Ożarowie FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa)

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego. W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -...

UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego. W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -... UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -... reprezentowanego przez... zwanym dalej Bankiem" oraz Gminą Wierzbica,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy Pożyczkodawca Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: SuperGrosz

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Net Gotówka Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ NUMER... NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY...

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ NUMER... NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY... FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ NUMER... 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: SuperGrosz Sp. z o.o. ul. Inflancka 11/27, 00-189

Bardziej szczegółowo

KREDYTY ZABEZPIECZONE HIPOTECZNIE

KREDYTY ZABEZPIECZONE HIPOTECZNIE TABELA OPROCENTOWAŃ KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM WE WŁOSZAKOWICACH (OBOWIĄZUJE OD 01.09.2017r.) KREDYTY ZABEZPIECZONE HIPOTECZNIE KREDYTY STANDARD NA CELE MIESZKANIOWE 1)

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 01.04.2015 r.

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 01.04.2015 r. Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 01.04.2015 r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres Przedmiotowy Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania warunków cenowych

Bardziej szczegółowo

RWR 61-15/2014/WS Wrocław,.30. grudnia 2014 r. POSTANOWIENIE Nr RWR 222 /2014

RWR 61-15/2014/WS Wrocław,.30. grudnia 2014 r. POSTANOWIENIE Nr RWR 222 /2014 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA WE WROCŁAWIU 50-224 Wrocław, pl. Strzelecki 25 tel.(071) 323 63 80, fax (071) 323 63 98 e-mail: wroclaw@uokik.gov.pl RWR 61-15/2014/WS Wrocław,.30.

Bardziej szczegółowo

0,00% 5,00% 2,00% 3,21% 3,07% 3,27% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,29 zł 211,97 zł 152,89 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00% 5,00% 2,00% 3,21% 3,07% 3,27% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,29 zł 211,97 zł 152,89 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Oferta przygotowana dnia: 07022016 (20:02) Paweł Pyziński email: pawelpyzinski@homebrokerpl telefon: ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości: 600 000, LTV:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. ul. Wiejska 23, 72-200 Nowogard. biuro@solven.pl. www.solven.pl.

ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. ul. Wiejska 23, 72-200 Nowogard. biuro@solven.pl. www.solven.pl. ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: SOLVEN sp.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE NR RBG -18/2015

POSTANOWIENIE NR RBG -18/2015 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W BYDGOSZCZY ul. Długa 47,85-034 Bydgoszcz Tel. 52 345-56-44, Fax 52 345-56-17 E-mail: bydgoszcz@uokik.gov.pl Bydgoszcz, dnia 4 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta...

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... BD.271.1.2016 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY W dniu... 2016 roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... zwanym dalej Kredytobiorcą

Bardziej szczegółowo

0,00% 0,00% 5,00% 3,40% 3,39% 3,07% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 50,41 zł 154,07 zł 211,97 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00% 0,00% 5,00% 3,40% 3,39% 3,07% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 50,41 zł 154,07 zł 211,97 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Oferta przygotowana dnia: 07022016 (20:00) Paweł Pyziński email: pawelpyzinski@homebrokerpl telefon: ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości: 375 000, LTV:

Bardziej szczegółowo

LOKATY RENTIERSKIE min. kwota 500 zł oprocentowanie zmienne

LOKATY RENTIERSKIE min. kwota 500 zł oprocentowanie zmienne Okres oszczędzania TABELE OPROCENTOWAŃ LOKAT LOKATY TERMINOWE kwota min. 500 zł oprocentowanie zmienne oprocentowanie stałe Lokata PRIMA 7 dni - 0,50 % 1 m-c 1,00 % 1,00 % 2 m-ce 1,00 % - 3 m-ce 1,00 %

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (POŻYCZKA RATALNA) ... złotych

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (POŻYCZKA RATALNA) ... złotych FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (POŻYCZKA RATALNA) 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Kredytodawcy. Kredytodawca: Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej:

Bardziej szczegółowo

2,50% 1,99% 0,00% 3,42% 3,81% 3,56% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,06 zł 176,23 zł 155,73 zł. 0,00 zł 1 298,88 zł 42,38 zł

2,50% 1,99% 0,00% 3,42% 3,81% 3,56% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,06 zł 176,23 zł 155,73 zł. 0,00 zł 1 298,88 zł 42,38 zł Oferta przygotowana dnia: 07022016 (19:55) Paweł Pyziński email: pawelpyzinski@homebrokerpl telefon: ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości: 334 000, LTV:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY... PLN

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY... PLN FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Adres strony

Bardziej szczegółowo

WERSJA ZAKTUALIZOWANA 10.09.2004

WERSJA ZAKTUALIZOWANA 10.09.2004 WERSJA ZAKTUALIZOWANA 10.09.2004 DODATKOWE KOSZTY I PROWIZJE ZWIĄZANE Z ZACIĄGNIĘCIEM KREDYTU HIPOTECZNEGO (finansowanie kredytem hipotecznym zakupu mieszkania stanowiącego odrębną własność na rynku pierwotnym)

Bardziej szczegółowo

LOKATY RENTIERSKIE min. kwota 500 zł oprocentowanie zmienne

LOKATY RENTIERSKIE min. kwota 500 zł oprocentowanie zmienne Okres oszczędzania TABELE OPROCENTOWAŃ LOKAT LOKATY TERMINOWE kwota min. 500 zł oprocentowanie zmienne oprocentowanie stałe Lokata PRIMA 7 dni - 0,50 % 1 m-c 1,00 % 1,00 % 2 m-ce 1,00 % - 3 m-ce 1,00 %

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia.. o sposobach przywrócenia równości stron niektórych umów kredytu i zmianie niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia.. o sposobach przywrócenia równości stron niektórych umów kredytu i zmianie niektórych innych ustaw Ustawa z dnia.. o sposobach przywrócenia równości stron niektórych umów kredytu i zmianie niektórych innych ustaw Art. 1. Ustawa określa zasady, na jakich nastąpi przywrócenie ekwiwalentności świadczeń

Bardziej szczegółowo

4) umowę, na mocy której świadczenie pieniężne konsumenta ma zostać spełnione później niż świadczenie kredytodawcy,

4) umowę, na mocy której świadczenie pieniężne konsumenta ma zostać spełnione później niż świadczenie kredytodawcy, Dz.U.2005.157.1316 USTAWA z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim Art. 1. Ustawa reguluje zasady i tryb zawierania umów o kredyt konsumencki, zasady ochrony konsumenta, który zawarł umowę o kredyt

Bardziej szczegółowo