I N A NS O W A E DO F Z T T U PA Ń S.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I N A NS O W A E DO F Z T T U PA Ń S. www.concordiaubezpieczenia.pl"

Transkrypt

1 MYŚLĄC O BLISKICH I KREDYCIE UBEZPIECZAJ SIĘ NA ŻYCIE DO F I N A NS O W A NI E DŻE W A Z BU T T U PA Ń S OFERTA ŻYCIE KOMFORT DLA KLIENTA BANKU, INSTYTUCJI KREDYTOWEJ I FINANSOWEJ Jesteś Klientem banku? Posiadasz rachunek z limitem zadłużeniowym? Posiadasz kartę kredytową, kredyt obrotowy? Spłacasz zobowiązanie kredytowe, pożyczkowe? Inwestujesz środki finansowe w lokaty bankowe? UNIKATOWY ZAKRES OCHRONY nawet do zł Chcesz finansowo zabezpieczyć się na wypadek poważnego zachorowania, niezdolności do pracy, a także od utraty pracy oraz chronić bliskich przed problemami finansowymi na wypadek swojej śmierci? SOLIDNE SKORZYSTAJ Z NASZEJ OFERTY UBEZPIECZENIA

2 UBEZPIECZENIE ŻYCIE KOMFORT ZASTOSOWANIE I CHARAKTERYSTYKA Rodzaj umowy Rodzaj produktu Rodzaj sumy ubezpieczenia (SU) Kredyt/pożyczka spłacana cyklicznie, częściej niż raz w roku Umowa zadłużeniowa Kredyt/pożyczka spłacana cyklicznie, raz w roku Kredyt/pożyczka spłacana jednorazowo Limit zadłużeniowy (ROR/karta kredytowa/kredyt obrotowy i inne...) kredytowa SU stała SU Umowa samodzielna Produkt niezadłużeniowy/produkt samodzielny (np. lokata) stała SU OFERTA UBEZPIECZENIA ŻYCIE KOMFORT dla osoby przystępującej do ubezpieczenia w wieku lat (minus okres trwania umowy zadłużeniowej) dla pakietu bazowego 1 i w wieku lat dla wszystkich pakietów lub umowy samodzielnej Rodzaj świadczenia Zakres ubezpieczenia Nr klauzuli OWU Maksymalna wysokość świadczenia ubezpieczeniowego Umowa zadłużeniowa Umowa samodzielna Świadczenie główne Śmierć zł zł Trwała i całkowita niezdolność do pracy w następstwie NW kl. ZK zł zł Trwała i całkowita niezdolność do pracy w następstwie choroby kl. ZK zł zł Poważne zachorowanie (14 rodzajów zachorowań) kl. ZK zł zł Świadczenia dodatkowe Śmierć w następstwie choroby zakaźnej w rolnictwie* kl. ZK zł/ zł* /1* Śmierć w następstwie wypadku przy pracy rolniczej* kl. ZK zł/ zł* /1* Śmierć dziecka (wiek dziecka bez ograniczeń) kl. ZK zł Śmierć współmałżonka kl. ZK zł Utrata pracy kl. ZK zł przy umowie zadłużeniowej do zł nie dotyczy Wysokość składki ze wskazaną częstotliwością opłaty: Klasy ryzyka: przy umowie zadłużeniowej od zł I, II, III, miesięczna (M) IV** roczna (R) jednorazowa (J) przy umowie samodzielnej do zł I, II, III Uwaga: w umowach zadłużeniowych spłacanych cyklicznie z SU powyżej zł wysokość składki maleje w trakcie trwania Umowy ubezpieczenia. * wysokość świadczenia podlega zsumowaniu ze świadczeniem na wypadek śmierci ** osoby wykonujące zawód z klasy ryzyka IV mogą wykupić ubezpieczenie tylko w ramach pakietu 1 Liczba miesięcy trwania Umowy ubezpieczenia (zgodna z okresem umowy zadłużeniowej i umowy samodzielnej) Pamiętaj, że wszystkie informacje opisane są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Życie Komfort i klauzulach dodatkowych zatwierdzonych przez Zarząd Ubezpieczyciela uchwałami nr 33/2014 WTUŻiR Concordia Capital SA i 43/2014 Concordia Polska TUW z dnia 18 grudnia 2014 roku. One są podstawą Umowy ubezpieczenia i powinieneś się z nimi zapoznać. Niniejszy dokument nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego. OŚWIADCZENIA POZAZDROWOTNE W ŻYCIE KOMFORT Oświadczam, że jestem objęty ubezpieczeniem społecznym (ZUS/KRUS) w zakresie umożliwiającym uzyskanie potencjalnie orzeczenia o niezdolności do pracy. Oświadczam, że jestem zatrudniony na podstawie umowy o pracę.

3 PAKIET PAKIET 1 PAKIET 2 PAKIET 3 PAKIET 4 BAZOWY, AGRO, BLISCY, UTRATA PRACY TAK TAK TAK TAK (warunek: SU od zł) BAZOWY, AGRO, BLISCY TAK TAK TAK NIE PRZYKŁADY OFERT UBEZPIECZENIA ŻYCIE KOMFORT pod umowy zadłużeniowe (kredyt/pożyczka spłacana cyklicznie częściej niż raz w roku) pod umowę samodzielną PAKIET/ Rodzaj SU PAKIET 1 PAKIET 2 PAKIET 3 PAKIET zł (Ubezpieczony: 42 l.) PAKIET zł (Ubezpieczony: 42 l.) PAKIET zł PAKIET BAZOWY (obowiązkowy, dostępne 4 pakiety z różnym zakresem ubezpieczenia) zł zł zł PAKIET AGRO (dodatkowy, klauzule dostępne łącznie) PAKIET BLISCY (dodatkowy, klauzule dostępne łącznie) PAKIET UTRATA PRACY (dodatkowy) maksymalnie 12 świadczeń miesięcznych łącznie nie więcej niż zł, bez względu na liczbę zdarzeń utraty pracy PAKIET BAZOWY 142 zł (J) 211 zł (J) 307 zł (J) 65 zł (M) 140 zł (M) 732 zł (J) PAKIET AGRO 12 zł (J) 1 zł (M) 1 zł (M) 12 zł (J) PAKIET BLISCY 60 zł (J) 9 zł (M) 9 zł (M) 67 zł (J) PAKIET UTRATA PRACY 363 zł (J) 644 zł (R) 437 zł (R) 24 miesiące 72 miesiące 24 miesiące OŚWIADCZENIE ZDROWOTNE W ŻYCIE KOMFORT (uwaga: wymagana odpowiedź TAK/NIE) dotychczas nie stwierdzono u mnie ani nie byłem leczony z powodu choroby niedokrwiennej serca, zawału serca, wady zastawkowej serca, zaburzeń rytmu serca, udaru mózgu, nowotworu złośliwego (w tym białaczki lub chłoniaka), marskości wątroby, niewydolności nerek (w trakcie lub ze wskazaniem do dializoterapii), przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, cukrzycy, uzależnienia od alkoholu ani nie stwierdzono u mnie dodatniego wyniku badania w kierunku HIV; w ostatnich 60 dniach nie przeprowadzałem badań medycznych, których wyniki stanowią podstawę do kontynuowania diagnozy w kierunku choroby nowotworowej; aktualnie nie przebywam i w ostatnich 30 dniach nie przebywałem jako pacjent w szpitalu dłużej niż 2 doby (z wyłączeniem pobytów związanych z nieszczęśliwymi wypadkami, a także wycięciem migdałów lub ciążą).

4 SYTUACJE ZMIENIAJĄCE ZAKRES UBEZPIECZENIA ŻYCIE KOMFORT Karencja 1 miesiąc Śmierć będąca następstwem NW 3 miesiące 3 miesiące Wcześniejsze wygaśnięcie ochrony po 75. roku życia dla umów z SU powyżej zł lub po 70. roku życia dla pozostałych umów Śmierć będąca następstwem NW Ubezpieczony ukończył 67. rok życia Ubezpieczony ukończył 67. rok życia Ubezpieczony ukończył: 60. rok życia 8 rodzajów zachorowań; 70. rok życia Wypłata świadczenia Nr klauzuli OWU Koniec Umowy Koniec Umowy Koniec Umowy Utrata Pracy składka jednorazowa Życie 363 zł Komfort składka jednorazowa 142 zł Z ŻYCIA WZIĘTE Przykład: Marek wykupił ubezpieczenie ŻYCIE KOMFORT Z UTRATĄ PRACY pod zabezpieczenie 2-letniej umowy kredytu. Marek był sprzedawcą w salonie samochodowym. Pewnego dnia otrzymał ofertę zakupu auta. Na ten cel wziął kredyt na kwotę, a że był jedynym żywicielem rodziny, to przy podpisaniu umowy kredytu zdecydował się na zawarcie umowy ubezpieczenia na życie z opcją utraty pracy. Po kilku miesiącach od nabycia auta, sytuacja na rynku motoryzacyjnym uległa znacznemu pogorszeniu i Marek został zwolniony z pracy. Marek zarejestrował się w Urzędzie Pracy jako bezrobotny i otrzymał prawo do zasiłku przez okres 6 miesięcy. 3 miesiące z dniem, w którym Ubezpieczony nie posiada dziecka z dniem, w którym Ubezpieczony nie posiada współmałżonka Ubezpieczony ukończył 67. rok życia Kredyt: na okres 2 lat, na kwotę (spłacany cyklicznie, częściej niż raz w roku) Rata kredytu: po 500 zł miesięcznie (raty kapitałowo-odsetkowe) Spełniony warunek: przyznane prawo do zasiłku dla bezrobotnych w 6 miesiącu okresu spłaty zadłużenia przez okres 6 miesięcy. Sposób wyliczenia: 4 miesiące x 500 zł (raty kapitałowo-odsetkowe) Wysokość świadczenia: zł PYTANIA ZDROWOTNE W ŻYCIE KOMFORT (uwaga: wymagane odpowiedzi TAK/NIE, tylko przy wyborze pakietu nr 3 mogą pojawić się dodatkowe pytania zdrowotne nr 9 i 10) 1. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy Pana/Pani waga ciała ulegała 6. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy zasięgał/a Pan/Pani porady zmianie o więcej niż 10 kg? lekarskiej z powodów innych niż krótkotrwałe i przejściowe schorzenia/ 2. Czy do dnia wypełnienia niniejszego dokumentu leczył/a się Pan/ dolegliwości (np. tzw. przeziębienie, grypa) oraz innych niż okresowe Pani, chorował/a lub choruje na przynajmniej jedną z następujących badania profilaktyczne albo czy zamierza Pan/Pani zasięgnąć takiej chorób: choroby serca i układu krążenia (np. zawał, nadciśnienie porady w ciągu najbliższych 3 miesięcy? tętnicze, choroba wieńcowa, miażdżyca), udar mózgu (tzw. wylew 7. Czy w ciągu ostatnich 2 lat przyjmował/a Pan/Pani jakiekolwiek krwi do mózgu lub niedokrwienie mózgu), cukrzycę, przewlekłe leki wydawane na receptę przez okres dłuższy niż 14 kolejnych dni zapalenie trzustki, łagodny guz mózgu, nowotwór złośliwy (raki, (z wyłączeniem leków antykoncepcyjnych w przypadku kobiet)? mięsaki), gruźlicę, padaczkę, chorobę psychiczną, zakażenie wirusem 8. Czy kiedykolwiek Pani/Pana wniosek o ubezpieczenie na życie, HIV, AIDS, choroby wątroby (np. przewlekłe zapalenie wątroby typu B ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy lub o ubezpieczenie i C), choroby nerek (np. niewydolność nerek), stwardnienie rozsiane, na wypadek poważnego zachorowania został odrzucony, odroczony choroba alkoholowa albo czy doszło u Pana/Pani do przeszczepu lub zaakceptowany na warunkach innych niż standardowe? narządów, tkanek lub do przetoczenia krwi? 9. Czy w ciągu ostatnich 5 lat występowały u Pani/Pana zmiany skórne 3. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy palił/a Pan/Pani papierosy lub inne (znamię) charakteryzujące się krwawieniem, bólem, zmianą koloru produkty tytoniowe? lub szybko powiększające się? 4. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy przebywał/a Pan/Pani na zwolnieniu 10.Czy w ciągu ostatnich 5 lat występowały u Pani/Pana jakiekolwiek lekarskim przez okres dłuższy niż 21 kolejnych dni? drętwienia, mrowienia, obniżenie czucia, obniżenie siły mięśniowej 5. Czy w stosunku do Pana/Pani został kiedykolwiek orzeczony stopień lub podwójne widzenie, które nie poddawało się korekcji przy użyciu niepełnosprawności lub niezdolność do pracy, albo czy ubiegał/a się okularów lub szkieł kontaktowych? Pan/Pani o wydanie takiego orzeczenia?

5 Najczęściej zadawane pytania jaki jest dopuszczalny wiek wstępu* do ubezpieczenia? Do ubezpieczenia może przystąpić osoba od 18. roku życia. Maksymalny wiek wstępu do ubezpieczenia zależy od wyboru pakietu (do 85. roku życia minus okres trwania umowy zadłużeniowej dla umów zawartych na warunkach pakietu bazowego 1, a do 65. roku życia dla wszystkich pakietów lub umowy samodzielnej). jak długo może trwać ubezpieczenie? Ubezpieczenie może trwać maksymalnie do ostatniego dnia miesiąca (włącznie), w którym Ubezpieczony kończy 85. rok życia i nie dłużej niż do końca okresu trwania umowy zadłużeniowej lub umowy samodzielnej. co oznacza wcześniejsze wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej w świadczeniu głównym? To znaczy, że po 75. roku życia dla umów z sumą ubezpieczenia co najmniej zł lub po 70. roku życia dla pozostałych umów, ochrona ubezpieczeniowa w świadczeniu głównym zostaje ograniczona do wypłaty świadczenia za śmierć będącą następstwem NW. co oznacza wcześniejsze wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej w świadczeniu dodatkowym? To znaczy, że Ubezpieczony kończy 67. lub 70. rok życia (w zależności od rodzaju klauzuli dodatkowej) lub z dniem, w którym Ubezpieczony nie posiada Współubezpieczonego/ych, następuje wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej w świadczeniu dodatkowym z danej klauzuli i jej jednoczesne przekształcenie w ochronę ubezpieczeniową udzielaną w ramach zastępczej klauzuli nr ZK4 (z każdego przekształcenia przysługuje osobna wypłata świadczenia). ile polis może wykupić dla siebie jedna osoba? Jedna osoba może wykupić dla siebie tyle polis ŻYCIE KOMFORT, ile zawartych umów zadłużeniowych i samodzielnych posiada. Łącznie suma ubezpieczenia nie może jednak przekroczyć zł. czy za współmałżonka uznaje się partnera (tzw. związek nieformalny)? Tak, jeżeli partner jest osobą pełnoletnią, niespokrewnioną z Ubezpieczonym, a Ubezpieczony jest stanu wolnego. Wystarczy, że partner zostanie wpisany do polisy w polu UWAGI i spełni jeden z wymaganych warunków: wspólny z Ubezpieczonym adres zameldowania przynajmniej od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej; wspólnie z Ubezpieczonym zaciągnięty kredyt hipoteczny lub przynajmniej jedno dziecko i razem prowadzone gospodarstwo domowe. co umożliwia Wniosek? Wniosek o zawarcie Umowy ubezpieczenia umożliwia objęcie tymczasową ochroną ubezpieczeniową, polegającą na wypłacie świadczenia za śmierć w wysokości sumy ubezpieczenia na życie, nie wyższej jednak niż zł, do czasu podjęcia decyzji o przyjęciu do ubezpieczenia lub o odmowie. Kiedy rozpoczyna się tymczasowa ochrona ubezpieczeniowa? Tymczasowa ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od następnego dnia po złożeniu kompletnego i prawidłowo wypełnionego Wniosku ubezpieczeniowego i po opłaceniu pierwszej składki. jak długo trwa tymczasowa ochrona ubezpieczeniowa? Tymczasowa ochrona ubezpieczeniowa trwa do dnia wystawienia Umowy lub doręczenia decyzji o odmowie zawarcia Umowy ubezpieczenia, jednak nie dłużej niż 60 dni od dnia rozpoczęcia tymczasowej ochrony. Kiedy rozpoczyna się pełna ochrona ubezpieczeniowa? Pełna ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia wskazanego w Umowie jako początek ochrony (w przypadku świadczeń nie objętych okresem karencji**). ile wynosi minimalna składka za ubezpieczenie? Minimalna składka za ubezpieczenie wynosi 30 zł. jakie czynniki decydują o wystawieniu Umowy, Wniosku o zawarcie Umowy lub o braku możliwości przystąpienia do ubezpieczenia? Rodzaj umowy Wiek wstępu Umowa ubezpieczenia Brak możliwości przystąpienia do ubezpieczenia Wniosek ubezpieczeniowy Umowa zadłużeniowa lat SU do zł oświadczenia zdrowotne na TAK pytania zdrowotne na NIE (przy wyborze pakietu nr 3 przez osoby w wieku powyżej 50 lat dostępna SU do zł) SU do zł oświadczenie zdrowotne na NIE we wszystkich pozostałych przypadkach Umowa samodzielna lat SU do zł pytania zdrowotne na NIE i zawód I, II, III klasy ryzyka*** SU do zł pytania zdrowotne na TAK lub zawód z IV klasy ryzyka*** jakie są dostępne częstotliwości opłacania składek za ubezpieczenie? Wysokość sumy ubezpieczenia Życie Komfort Częstotliwość opłacania składek Utrata Pracy Życie Komfort do zł jednorazowa jednorazowa od zł do zł jednorazowa, roczna jednorazowa, roczna od zł do zł jednorazowa, roczna, półroczna, kwartalna, miesięczna jednorazowa, roczna * WIEK WSTĘPU: Wiek wstępu jest liczony zgodnie z kalendarzową datą urodzenia. ** KARENCJA: Okres liczony od dnia objęcia ochroną ubezpieczeniową, w którym Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej w ograniczonym zakresie, bądź w zakresie innego ryzyka, wskazanym w treści Ogólnych Warunków Ubezpieczenia bądź klauzul dodatkowych. Karencja podawana jest w miesiącach, przy czym przyjmuje się, że każdy miesiąc liczy 30 dni. *** KLASY RYZYKA: Klasy ryzyka ujęte dla zawodów, których wykaz przygotowano w oparciu o klasyfikację zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 82, poz. 537 z dnia 17 maja 2010 r.), zmienionej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1268). Przykładowe klasy ryzyka: I praca umysłowa, np.: adwokat, architekt, student, nauczyciel, sekretarka II praca umysłowa z lekką fizyczną, np.: malarz, fryzjer, kucharz, gospodyni III ciężka praca fizyczna, np.: budowlany pracownik fizyczny, rolnik, stolarz IV praca o szczególnym ryzyku, np.: sportowiec/żołnierz zawodowy, saper, ratownik górski/medyczny.

6 UBEZPIECZENIE OD SKUTKÓW UTRATY PRACY ŻYCIE KOMFORT Utrata pracy to dzień następny po upływie okresu wypowiedzenia umowy o pracę i uzyskania przez statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Zasady obowiązujące przy wypłacie świadczenia dodatkowego z tytułu zajścia wypadku UTRATY PRACY: A. Okres spłaty zadłużenia do 12 miesięcy Rodzaj produktu Okres karencji 3 miesiące (ochrona w zakresie inwalidztwa ) Okres wypłaty świadczeń miesięcznych spłacana jednorazowo spłacana cyklicznie ZK4 ZK4 ZK4 RO RO RO RO RO RO RO RO RO ZK4 ZK4 ZK4 RK RK RK RK RK RK RK RK RK Limit zadłużeniowy ZK4 ZK4 ZK4 1/20 1/20 1/20 1/20 1/20 1/20 1/20 1/20 1/20 Produkt zadłużeniowy ZK4 ZK4 ZK4 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 B. Okres spłaty zadłużenia powyżej 12 miesięcy Rodzaj produktu Okres karencji 3 miesiące (ochrona Czas w zakresie inwalidztwa oczekiwania 60 dni ) Okres wypłaty świadczeń miesięcznych spłacana jednorazowo spłacana cyklicznie ZK4 ZK4 ZK4 RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO ZK4 ZK4 ZK4 RK RK RK RK RK RK RK RK RK RK RK RK Limit zadłużeniowy ZK4 ZK4 ZK4 1/20 1/20 1/20 1/20 1/20 1/20 1/20 1/20 1/20 1/20 1/20 1/20 Produkt zadłużeniowy ZK4 ZK4 ZK4 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 RO RK 1/20 1/12 ZK4 to rata odsetkowa przy kredycie/pożyczce spłacana jednorazowo na koniec okresu umowy zadłużeniowej (wypłata świadczenia dodatkowego równa jest odsetkom należnym w danym miesiącu wypłaty tego świadczenia lub jest uśredniona, gdy w danym miesiącu nie występuje) to rata kapitałowa wraz z odsetkami przy kredycie/pożyczce spłacana cyklicznie raz w roku lub częściej (wypłata świadczenia dodatkowego równa jest odsetkom i kapitałowi należnym w danym miesiącu wypłaty tego świadczenia lub jest uśredniona, gdy w danym miesiącu nie występuje). to 1/20 limitu zadłużeniowego typu ROR/karta kredytowa/kredyt w rachunku bieżącym (wypłata świadczenia dodatkowego równa jest 1/20 limitu zadłużeniowego aktualnego w dniu wymagalności danego miesięcznego świadczenia, jednak nie więcej niż 50% pierwotnego limitu zadłużeniowego) to 1/12 sumy ubezpieczenia umowy zadłużeniowej zawartej na stałą SU dla świadczenia (wypłata świadczenia dodatkowego równa jest 1/12 sumy ubezpieczenia ustalonej dla świadczenia, nie więcej niż po zł miesięcznie i nie więcej niż zł łącznie). to iloczyn 1/10 świadczenia oraz wskaźnika procentowego zależnego od rodzaju inwalidztwa doznanego przez (wypłata świadczenia dodatkowego za wystąpienie takiego rodzaju inwalidztwa, który został określony w Tabeli nr 1, zawartej w klauzuli nr ZK4 ). Ubezpieczenie Życie Komfort działa 24 h na dobę Centrala Concordii Ubezpieczenia ul. św. Michała 43, Poznań, tel , fax pieczątka Pośrednika ŻKOM/F/15/02

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STOSOWANE DO UMÓW UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE OFERTA ŻYCIE CASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STOSOWANE DO UMÓW UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE OFERTA ŻYCIE CASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STOSOWANE DO UMÓW UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE OFERTA ŻYCIE CASCO Spis treści Ogólne Warunki Ubezpieczenia do umów ubezpieczenia indywidualnego na życie 3 Klauzula

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJAMI DODATKOWYMI MULTI OCHRONA SOLO PRO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJAMI DODATKOWYMI MULTI OCHRONA SOLO PRO UI/OWU/111/10-2014/G OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJAMI DODATKOWYMI MULTI OCHRONA SOLO PRO ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna Grupa. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Bezpieczna Grupa. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych OWU Bezpieczna Grupa:Zycie Ksiazka GRUP 31-05-11 13:43 Page 1 Bezpieczna Grupa Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych OWU Bezpieczna Grupa:Zycie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE NORDEA PROGRAM OCHRONY PRACOWNIKÓW

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE NORDEA PROGRAM OCHRONY PRACOWNIKÓW OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE NORDEA PROGRAM OCHRONY PRACOWNIKÓW Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, Nordea

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA grupowe ubezpieczenie na życie

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA grupowe ubezpieczenie na życie ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA grupowe ubezpieczenie na życie Spis treści 1) Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA indeks GOW/07/11/01 3 2) Ogólne warunki dodatkowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Certum Max, Nr 5/2012

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Certum Max, Nr 5/2012 Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Certum Max, Nr 5/2012 Artykuł I Postanowienia ogólne... 3 Artykuł II Definicje... 3 Artykuł III Przedmiot i zakres odpowiedzialności... 6 Artykuł IV Zawarcie

Bardziej szczegółowo

SUPER GRUPA OTWARTEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJĄ FUNDUSZY SUPER GRUPA

SUPER GRUPA OTWARTEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJĄ FUNDUSZY SUPER GRUPA SUPER GRUPA OGÓLNE WARUNKI OTWARTEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJĄ FUNDUSZY SUPER GRUPA POSTANOWIENIA WSTĘPNE Niniejsze warunki ubezpieczenia mają zastosowanie do umów Otwartego Ubezpieczenia na Życie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki terminowego ubezpieczenia na życie i dożycie Aegon Program na Życie

Ogólne warunki terminowego ubezpieczenia na życie i dożycie Aegon Program na Życie Ogólne warunki terminowego ubezpieczenia na życie i dożycie Aegon Program na Życie Ogólne warunki terminowego ubezpieczenia na życie i dożycie Aegon Program na Życie o oznaczeniu HEN-OWU-0315 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne

Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE SPOSÓB NA PRZYSZŁOŚĆ Masz w dłoni Ogólne warunki ubezpieczenia. To dokument,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zbiorowe Ubezpieczenie na Życie - Razem Bezpieczniej

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zbiorowe Ubezpieczenie na Życie - Razem Bezpieczniej UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 44 730 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000005751, NIP 554-100- 15-22 Kapitał zakładowy

Bardziej szczegółowo

I. Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA

I. Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA Ogólne Warunki Ubezpieczenia...3 1. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Wypadkowe na Życie CZERWONE ŚWIATŁO...3

Ubezpieczenie Wypadkowe na Życie CZERWONE ŚWIATŁO...3 Ubezpieczenie Wypadkowe na Życie CZERWONE ŚWIATŁO Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie Wypadkowe na Życie CZERWONE ŚWIATŁO...3 1. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Pożyczkobiorców/Kredytobiorców Credit Agricole Bank Polska S.A.

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Pożyczkobiorców/Kredytobiorców Credit Agricole Bank Polska S.A. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Pożyczkobiorców/Kredytobiorców Credit Agricole Bank Polska S.A. 1. Postanowienia ogólne i definicje Niniejsze Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Pożyczkobiorców/Kredytobiorców

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE CERTUM MAX

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE CERTUM MAX OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE CERTUM MAX Artykuł I Postanowienia ogólne.................................................................................3 Artykuł II Definicje...........................................................................................3

Bardziej szczegółowo

Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia

Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa grupowego ubezpieczenia na dożycie Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek trwałego inwalidztwa NW (opcja dodatkowa) Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Optymalna Ochrona

Ogólne warunki ubezpieczenia Optymalna Ochrona ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Optymalna Ochrona indywidualne ubezpieczenie na życie indeks / / / Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie Optymalna Ochrona I. TWOJE UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie. Skandia Życie+ (OW-OR-ZCP-141230)

Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie. Skandia Życie+ (OW-OR-ZCP-141230) Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie Skandia Życie+ (OW-OR-ZCP-141230) SPIS TREŚCI str. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DEFINICJE 2 ZAKRES UBEZPIECZENIA I WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ 3 WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia na Życie Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Pko Bp S.a. od dnia 9 lutego 2014 r.

Warunki Ubezpieczenia na Życie Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Pko Bp S.a. od dnia 9 lutego 2014 r. Warunki Ubezpieczenia na Życie Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Pko Bp S.a. od dnia 9 lutego 2014 r. Wariant Rozszerzony POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Allianz Rodzina (indeks GZ 10)

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Allianz Rodzina (indeks GZ 10) Ubezpieczenia na życie Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Allianz Rodzina (indeks GZ 10) Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Zakres podstawowy..............................................................................................

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPOKOJNY KREDYT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPOKOJNY KREDYT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPOKOJNY KREDYT 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT stanowią integralną część indywidualnych umów ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE HILIFE DLA LEASINGOBIORCÓW I POŻYCZKOBIORCÓW RAIFFEISEN LEASING POLSKA S.A

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE HILIFE DLA LEASINGOBIORCÓW I POŻYCZKOBIORCÓW RAIFFEISEN LEASING POLSKA S.A Nieszczęśliwym wypadkiem. Za dzień pobytu przyjmuje sie każdą pełną dobę pobytu Ubezpieczonego w szpitalu; 6) Korzystający jest to podmiot gospodarczy, który zawarł Umowę leasingu w rozumieniu obowiązującego

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia na Życie Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a.

Warunki Ubezpieczenia na Życie Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a. Warunki Ubezpieczenia na Życie Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki indywidualnego terminowego ubezpieczenia na życie

Ogólne warunki indywidualnego terminowego ubezpieczenia na życie Ogólne warunki indywidualnego terminowego ubezpieczenia na życie Z Tobą od A do Z Spis treści Ogólne warunki indywidualnego terminowego ubezpieczenia na życie (kod produktu: TER) 1 Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS

Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS...3 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Polisa na Dobry Początek

Karta Produktu Polisa na Dobry Początek Karta Produktu Polisa na Dobry Początek W Karcie Produktu zawarte są najważniejsze informacje o Ubezpieczeniu zaopatrzenia dziecka Polisa na Dobry Początek. Karta Produktu nie jest częścią Umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPŁATY RAT POŻYCZKI FIRMOWEJ DLA POŻYCZKOBIORCÓW BRE BANKU S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPŁATY RAT POŻYCZKI FIRMOWEJ DLA POŻYCZKOBIORCÓW BRE BANKU S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPŁATY RAT POŻYCZKI FIRMOWEJ DLA POŻYCZKOBIORCÓW BRE BANKU S.A. Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Pożyczki Firmowej, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Pożyczkobiorców LUKAS Finanse S.A.

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Pożyczkobiorców LUKAS Finanse S.A. Szczególne Warunki Ubezpieczenia Pożyczkobiorców LUKAS Finanse S.A. 1. Postanowienia ogólne i definicje 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Pożyczkobiorców LUKAS Finanse S.A. stanowią załącznik

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE Co oznaczają określenia użyte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia? DEFINICJE Jaką ochronę zapewnia ubezpieczenie? PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Jednocześnie utrzymaliśmy funkcjonujące dotychczas rozwiązania, z których byliście Państwo zadowoleni,

Szanowni Państwo, Jednocześnie utrzymaliśmy funkcjonujące dotychczas rozwiązania, z których byliście Państwo zadowoleni, Szanowni Państwo, Oddajemy w Państwa ręce nowe Ogólne Warunki Ubezpieczeń Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dzieci, uczniów, studentów i personelu Placówek Oświatowo-Wychowawczych oferowane przez Nauczycielską

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Ubezpieczenie na Życie ŻYCIOWY PLAN

Indywidualne Ubezpieczenie na Życie ŻYCIOWY PLAN Indywidualne Ubezpieczenie na Życie ŻYCIOWY PLAN Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Indywidualne Ubezpieczenie na Życie ŻYCIOWY PLAN...3 1. Postanowienia ogólne...3 2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia...4

Bardziej szczegółowo