I N A NS O W A E DO F Z T T U PA Ń S.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I N A NS O W A E DO F Z T T U PA Ń S. www.concordiaubezpieczenia.pl"

Transkrypt

1 MYŚLĄC O BLISKICH I KREDYCIE UBEZPIECZAJ SIĘ NA ŻYCIE DO F I N A NS O W A NI E DŻE W A Z BU T T U PA Ń S OFERTA ŻYCIE KOMFORT DLA KLIENTA BANKU, INSTYTUCJI KREDYTOWEJ I FINANSOWEJ Jesteś Klientem banku? Posiadasz rachunek z limitem zadłużeniowym? Posiadasz kartę kredytową, kredyt obrotowy? Spłacasz zobowiązanie kredytowe, pożyczkowe? Inwestujesz środki finansowe w lokaty bankowe? UNIKATOWY ZAKRES OCHRONY nawet do zł Chcesz finansowo zabezpieczyć się na wypadek poważnego zachorowania, niezdolności do pracy, a także od utraty pracy oraz chronić bliskich przed problemami finansowymi na wypadek swojej śmierci? SOLIDNE SKORZYSTAJ Z NASZEJ OFERTY UBEZPIECZENIA

2 UBEZPIECZENIE ŻYCIE KOMFORT ZASTOSOWANIE I CHARAKTERYSTYKA Rodzaj umowy Rodzaj produktu Rodzaj sumy ubezpieczenia (SU) Kredyt/pożyczka spłacana cyklicznie, częściej niż raz w roku Umowa zadłużeniowa Kredyt/pożyczka spłacana cyklicznie, raz w roku Kredyt/pożyczka spłacana jednorazowo Limit zadłużeniowy (ROR/karta kredytowa/kredyt obrotowy i inne...) kredytowa SU stała SU Umowa samodzielna Produkt niezadłużeniowy/produkt samodzielny (np. lokata) stała SU OFERTA UBEZPIECZENIA ŻYCIE KOMFORT dla osoby przystępującej do ubezpieczenia w wieku lat (minus okres trwania umowy zadłużeniowej) dla pakietu bazowego 1 i w wieku lat dla wszystkich pakietów lub umowy samodzielnej Rodzaj świadczenia Zakres ubezpieczenia Nr klauzuli OWU Maksymalna wysokość świadczenia ubezpieczeniowego Umowa zadłużeniowa Umowa samodzielna Świadczenie główne Śmierć zł zł Trwała i całkowita niezdolność do pracy w następstwie NW kl. ZK zł zł Trwała i całkowita niezdolność do pracy w następstwie choroby kl. ZK zł zł Poważne zachorowanie (14 rodzajów zachorowań) kl. ZK zł zł Świadczenia dodatkowe Śmierć w następstwie choroby zakaźnej w rolnictwie* kl. ZK zł/ zł* /1* Śmierć w następstwie wypadku przy pracy rolniczej* kl. ZK zł/ zł* /1* Śmierć dziecka (wiek dziecka bez ograniczeń) kl. ZK zł Śmierć współmałżonka kl. ZK zł Utrata pracy kl. ZK zł przy umowie zadłużeniowej do zł nie dotyczy Wysokość składki ze wskazaną częstotliwością opłaty: Klasy ryzyka: przy umowie zadłużeniowej od zł I, II, III, miesięczna (M) IV** roczna (R) jednorazowa (J) przy umowie samodzielnej do zł I, II, III Uwaga: w umowach zadłużeniowych spłacanych cyklicznie z SU powyżej zł wysokość składki maleje w trakcie trwania Umowy ubezpieczenia. * wysokość świadczenia podlega zsumowaniu ze świadczeniem na wypadek śmierci ** osoby wykonujące zawód z klasy ryzyka IV mogą wykupić ubezpieczenie tylko w ramach pakietu 1 Liczba miesięcy trwania Umowy ubezpieczenia (zgodna z okresem umowy zadłużeniowej i umowy samodzielnej) Pamiętaj, że wszystkie informacje opisane są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Życie Komfort i klauzulach dodatkowych zatwierdzonych przez Zarząd Ubezpieczyciela uchwałami nr 33/2014 WTUŻiR Concordia Capital SA i 43/2014 Concordia Polska TUW z dnia 18 grudnia 2014 roku. One są podstawą Umowy ubezpieczenia i powinieneś się z nimi zapoznać. Niniejszy dokument nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego. OŚWIADCZENIA POZAZDROWOTNE W ŻYCIE KOMFORT Oświadczam, że jestem objęty ubezpieczeniem społecznym (ZUS/KRUS) w zakresie umożliwiającym uzyskanie potencjalnie orzeczenia o niezdolności do pracy. Oświadczam, że jestem zatrudniony na podstawie umowy o pracę.

3 PAKIET PAKIET 1 PAKIET 2 PAKIET 3 PAKIET 4 BAZOWY, AGRO, BLISCY, UTRATA PRACY TAK TAK TAK TAK (warunek: SU od zł) BAZOWY, AGRO, BLISCY TAK TAK TAK NIE PRZYKŁADY OFERT UBEZPIECZENIA ŻYCIE KOMFORT pod umowy zadłużeniowe (kredyt/pożyczka spłacana cyklicznie częściej niż raz w roku) pod umowę samodzielną PAKIET/ Rodzaj SU PAKIET 1 PAKIET 2 PAKIET 3 PAKIET zł (Ubezpieczony: 42 l.) PAKIET zł (Ubezpieczony: 42 l.) PAKIET zł PAKIET BAZOWY (obowiązkowy, dostępne 4 pakiety z różnym zakresem ubezpieczenia) zł zł zł PAKIET AGRO (dodatkowy, klauzule dostępne łącznie) PAKIET BLISCY (dodatkowy, klauzule dostępne łącznie) PAKIET UTRATA PRACY (dodatkowy) maksymalnie 12 świadczeń miesięcznych łącznie nie więcej niż zł, bez względu na liczbę zdarzeń utraty pracy PAKIET BAZOWY 142 zł (J) 211 zł (J) 307 zł (J) 65 zł (M) 140 zł (M) 732 zł (J) PAKIET AGRO 12 zł (J) 1 zł (M) 1 zł (M) 12 zł (J) PAKIET BLISCY 60 zł (J) 9 zł (M) 9 zł (M) 67 zł (J) PAKIET UTRATA PRACY 363 zł (J) 644 zł (R) 437 zł (R) 24 miesiące 72 miesiące 24 miesiące OŚWIADCZENIE ZDROWOTNE W ŻYCIE KOMFORT (uwaga: wymagana odpowiedź TAK/NIE) dotychczas nie stwierdzono u mnie ani nie byłem leczony z powodu choroby niedokrwiennej serca, zawału serca, wady zastawkowej serca, zaburzeń rytmu serca, udaru mózgu, nowotworu złośliwego (w tym białaczki lub chłoniaka), marskości wątroby, niewydolności nerek (w trakcie lub ze wskazaniem do dializoterapii), przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, cukrzycy, uzależnienia od alkoholu ani nie stwierdzono u mnie dodatniego wyniku badania w kierunku HIV; w ostatnich 60 dniach nie przeprowadzałem badań medycznych, których wyniki stanowią podstawę do kontynuowania diagnozy w kierunku choroby nowotworowej; aktualnie nie przebywam i w ostatnich 30 dniach nie przebywałem jako pacjent w szpitalu dłużej niż 2 doby (z wyłączeniem pobytów związanych z nieszczęśliwymi wypadkami, a także wycięciem migdałów lub ciążą).

4 SYTUACJE ZMIENIAJĄCE ZAKRES UBEZPIECZENIA ŻYCIE KOMFORT Karencja 1 miesiąc Śmierć będąca następstwem NW 3 miesiące 3 miesiące Wcześniejsze wygaśnięcie ochrony po 75. roku życia dla umów z SU powyżej zł lub po 70. roku życia dla pozostałych umów Śmierć będąca następstwem NW Ubezpieczony ukończył 67. rok życia Ubezpieczony ukończył 67. rok życia Ubezpieczony ukończył: 60. rok życia 8 rodzajów zachorowań; 70. rok życia Wypłata świadczenia Nr klauzuli OWU Koniec Umowy Koniec Umowy Koniec Umowy Utrata Pracy składka jednorazowa Życie 363 zł Komfort składka jednorazowa 142 zł Z ŻYCIA WZIĘTE Przykład: Marek wykupił ubezpieczenie ŻYCIE KOMFORT Z UTRATĄ PRACY pod zabezpieczenie 2-letniej umowy kredytu. Marek był sprzedawcą w salonie samochodowym. Pewnego dnia otrzymał ofertę zakupu auta. Na ten cel wziął kredyt na kwotę, a że był jedynym żywicielem rodziny, to przy podpisaniu umowy kredytu zdecydował się na zawarcie umowy ubezpieczenia na życie z opcją utraty pracy. Po kilku miesiącach od nabycia auta, sytuacja na rynku motoryzacyjnym uległa znacznemu pogorszeniu i Marek został zwolniony z pracy. Marek zarejestrował się w Urzędzie Pracy jako bezrobotny i otrzymał prawo do zasiłku przez okres 6 miesięcy. 3 miesiące z dniem, w którym Ubezpieczony nie posiada dziecka z dniem, w którym Ubezpieczony nie posiada współmałżonka Ubezpieczony ukończył 67. rok życia Kredyt: na okres 2 lat, na kwotę (spłacany cyklicznie, częściej niż raz w roku) Rata kredytu: po 500 zł miesięcznie (raty kapitałowo-odsetkowe) Spełniony warunek: przyznane prawo do zasiłku dla bezrobotnych w 6 miesiącu okresu spłaty zadłużenia przez okres 6 miesięcy. Sposób wyliczenia: 4 miesiące x 500 zł (raty kapitałowo-odsetkowe) Wysokość świadczenia: zł PYTANIA ZDROWOTNE W ŻYCIE KOMFORT (uwaga: wymagane odpowiedzi TAK/NIE, tylko przy wyborze pakietu nr 3 mogą pojawić się dodatkowe pytania zdrowotne nr 9 i 10) 1. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy Pana/Pani waga ciała ulegała 6. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy zasięgał/a Pan/Pani porady zmianie o więcej niż 10 kg? lekarskiej z powodów innych niż krótkotrwałe i przejściowe schorzenia/ 2. Czy do dnia wypełnienia niniejszego dokumentu leczył/a się Pan/ dolegliwości (np. tzw. przeziębienie, grypa) oraz innych niż okresowe Pani, chorował/a lub choruje na przynajmniej jedną z następujących badania profilaktyczne albo czy zamierza Pan/Pani zasięgnąć takiej chorób: choroby serca i układu krążenia (np. zawał, nadciśnienie porady w ciągu najbliższych 3 miesięcy? tętnicze, choroba wieńcowa, miażdżyca), udar mózgu (tzw. wylew 7. Czy w ciągu ostatnich 2 lat przyjmował/a Pan/Pani jakiekolwiek krwi do mózgu lub niedokrwienie mózgu), cukrzycę, przewlekłe leki wydawane na receptę przez okres dłuższy niż 14 kolejnych dni zapalenie trzustki, łagodny guz mózgu, nowotwór złośliwy (raki, (z wyłączeniem leków antykoncepcyjnych w przypadku kobiet)? mięsaki), gruźlicę, padaczkę, chorobę psychiczną, zakażenie wirusem 8. Czy kiedykolwiek Pani/Pana wniosek o ubezpieczenie na życie, HIV, AIDS, choroby wątroby (np. przewlekłe zapalenie wątroby typu B ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy lub o ubezpieczenie i C), choroby nerek (np. niewydolność nerek), stwardnienie rozsiane, na wypadek poważnego zachorowania został odrzucony, odroczony choroba alkoholowa albo czy doszło u Pana/Pani do przeszczepu lub zaakceptowany na warunkach innych niż standardowe? narządów, tkanek lub do przetoczenia krwi? 9. Czy w ciągu ostatnich 5 lat występowały u Pani/Pana zmiany skórne 3. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy palił/a Pan/Pani papierosy lub inne (znamię) charakteryzujące się krwawieniem, bólem, zmianą koloru produkty tytoniowe? lub szybko powiększające się? 4. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy przebywał/a Pan/Pani na zwolnieniu 10.Czy w ciągu ostatnich 5 lat występowały u Pani/Pana jakiekolwiek lekarskim przez okres dłuższy niż 21 kolejnych dni? drętwienia, mrowienia, obniżenie czucia, obniżenie siły mięśniowej 5. Czy w stosunku do Pana/Pani został kiedykolwiek orzeczony stopień lub podwójne widzenie, które nie poddawało się korekcji przy użyciu niepełnosprawności lub niezdolność do pracy, albo czy ubiegał/a się okularów lub szkieł kontaktowych? Pan/Pani o wydanie takiego orzeczenia?

5 Najczęściej zadawane pytania jaki jest dopuszczalny wiek wstępu* do ubezpieczenia? Do ubezpieczenia może przystąpić osoba od 18. roku życia. Maksymalny wiek wstępu do ubezpieczenia zależy od wyboru pakietu (do 85. roku życia minus okres trwania umowy zadłużeniowej dla umów zawartych na warunkach pakietu bazowego 1, a do 65. roku życia dla wszystkich pakietów lub umowy samodzielnej). jak długo może trwać ubezpieczenie? Ubezpieczenie może trwać maksymalnie do ostatniego dnia miesiąca (włącznie), w którym Ubezpieczony kończy 85. rok życia i nie dłużej niż do końca okresu trwania umowy zadłużeniowej lub umowy samodzielnej. co oznacza wcześniejsze wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej w świadczeniu głównym? To znaczy, że po 75. roku życia dla umów z sumą ubezpieczenia co najmniej zł lub po 70. roku życia dla pozostałych umów, ochrona ubezpieczeniowa w świadczeniu głównym zostaje ograniczona do wypłaty świadczenia za śmierć będącą następstwem NW. co oznacza wcześniejsze wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej w świadczeniu dodatkowym? To znaczy, że Ubezpieczony kończy 67. lub 70. rok życia (w zależności od rodzaju klauzuli dodatkowej) lub z dniem, w którym Ubezpieczony nie posiada Współubezpieczonego/ych, następuje wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej w świadczeniu dodatkowym z danej klauzuli i jej jednoczesne przekształcenie w ochronę ubezpieczeniową udzielaną w ramach zastępczej klauzuli nr ZK4 (z każdego przekształcenia przysługuje osobna wypłata świadczenia). ile polis może wykupić dla siebie jedna osoba? Jedna osoba może wykupić dla siebie tyle polis ŻYCIE KOMFORT, ile zawartych umów zadłużeniowych i samodzielnych posiada. Łącznie suma ubezpieczenia nie może jednak przekroczyć zł. czy za współmałżonka uznaje się partnera (tzw. związek nieformalny)? Tak, jeżeli partner jest osobą pełnoletnią, niespokrewnioną z Ubezpieczonym, a Ubezpieczony jest stanu wolnego. Wystarczy, że partner zostanie wpisany do polisy w polu UWAGI i spełni jeden z wymaganych warunków: wspólny z Ubezpieczonym adres zameldowania przynajmniej od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej; wspólnie z Ubezpieczonym zaciągnięty kredyt hipoteczny lub przynajmniej jedno dziecko i razem prowadzone gospodarstwo domowe. co umożliwia Wniosek? Wniosek o zawarcie Umowy ubezpieczenia umożliwia objęcie tymczasową ochroną ubezpieczeniową, polegającą na wypłacie świadczenia za śmierć w wysokości sumy ubezpieczenia na życie, nie wyższej jednak niż zł, do czasu podjęcia decyzji o przyjęciu do ubezpieczenia lub o odmowie. Kiedy rozpoczyna się tymczasowa ochrona ubezpieczeniowa? Tymczasowa ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od następnego dnia po złożeniu kompletnego i prawidłowo wypełnionego Wniosku ubezpieczeniowego i po opłaceniu pierwszej składki. jak długo trwa tymczasowa ochrona ubezpieczeniowa? Tymczasowa ochrona ubezpieczeniowa trwa do dnia wystawienia Umowy lub doręczenia decyzji o odmowie zawarcia Umowy ubezpieczenia, jednak nie dłużej niż 60 dni od dnia rozpoczęcia tymczasowej ochrony. Kiedy rozpoczyna się pełna ochrona ubezpieczeniowa? Pełna ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia wskazanego w Umowie jako początek ochrony (w przypadku świadczeń nie objętych okresem karencji**). ile wynosi minimalna składka za ubezpieczenie? Minimalna składka za ubezpieczenie wynosi 30 zł. jakie czynniki decydują o wystawieniu Umowy, Wniosku o zawarcie Umowy lub o braku możliwości przystąpienia do ubezpieczenia? Rodzaj umowy Wiek wstępu Umowa ubezpieczenia Brak możliwości przystąpienia do ubezpieczenia Wniosek ubezpieczeniowy Umowa zadłużeniowa lat SU do zł oświadczenia zdrowotne na TAK pytania zdrowotne na NIE (przy wyborze pakietu nr 3 przez osoby w wieku powyżej 50 lat dostępna SU do zł) SU do zł oświadczenie zdrowotne na NIE we wszystkich pozostałych przypadkach Umowa samodzielna lat SU do zł pytania zdrowotne na NIE i zawód I, II, III klasy ryzyka*** SU do zł pytania zdrowotne na TAK lub zawód z IV klasy ryzyka*** jakie są dostępne częstotliwości opłacania składek za ubezpieczenie? Wysokość sumy ubezpieczenia Życie Komfort Częstotliwość opłacania składek Utrata Pracy Życie Komfort do zł jednorazowa jednorazowa od zł do zł jednorazowa, roczna jednorazowa, roczna od zł do zł jednorazowa, roczna, półroczna, kwartalna, miesięczna jednorazowa, roczna * WIEK WSTĘPU: Wiek wstępu jest liczony zgodnie z kalendarzową datą urodzenia. ** KARENCJA: Okres liczony od dnia objęcia ochroną ubezpieczeniową, w którym Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej w ograniczonym zakresie, bądź w zakresie innego ryzyka, wskazanym w treści Ogólnych Warunków Ubezpieczenia bądź klauzul dodatkowych. Karencja podawana jest w miesiącach, przy czym przyjmuje się, że każdy miesiąc liczy 30 dni. *** KLASY RYZYKA: Klasy ryzyka ujęte dla zawodów, których wykaz przygotowano w oparciu o klasyfikację zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 82, poz. 537 z dnia 17 maja 2010 r.), zmienionej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1268). Przykładowe klasy ryzyka: I praca umysłowa, np.: adwokat, architekt, student, nauczyciel, sekretarka II praca umysłowa z lekką fizyczną, np.: malarz, fryzjer, kucharz, gospodyni III ciężka praca fizyczna, np.: budowlany pracownik fizyczny, rolnik, stolarz IV praca o szczególnym ryzyku, np.: sportowiec/żołnierz zawodowy, saper, ratownik górski/medyczny.

6 UBEZPIECZENIE OD SKUTKÓW UTRATY PRACY ŻYCIE KOMFORT Utrata pracy to dzień następny po upływie okresu wypowiedzenia umowy o pracę i uzyskania przez statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Zasady obowiązujące przy wypłacie świadczenia dodatkowego z tytułu zajścia wypadku UTRATY PRACY: A. Okres spłaty zadłużenia do 12 miesięcy Rodzaj produktu Okres karencji 3 miesiące (ochrona w zakresie inwalidztwa ) Okres wypłaty świadczeń miesięcznych spłacana jednorazowo spłacana cyklicznie ZK4 ZK4 ZK4 RO RO RO RO RO RO RO RO RO ZK4 ZK4 ZK4 RK RK RK RK RK RK RK RK RK Limit zadłużeniowy ZK4 ZK4 ZK4 1/20 1/20 1/20 1/20 1/20 1/20 1/20 1/20 1/20 Produkt zadłużeniowy ZK4 ZK4 ZK4 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 B. Okres spłaty zadłużenia powyżej 12 miesięcy Rodzaj produktu Okres karencji 3 miesiące (ochrona Czas w zakresie inwalidztwa oczekiwania 60 dni ) Okres wypłaty świadczeń miesięcznych spłacana jednorazowo spłacana cyklicznie ZK4 ZK4 ZK4 RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO ZK4 ZK4 ZK4 RK RK RK RK RK RK RK RK RK RK RK RK Limit zadłużeniowy ZK4 ZK4 ZK4 1/20 1/20 1/20 1/20 1/20 1/20 1/20 1/20 1/20 1/20 1/20 1/20 Produkt zadłużeniowy ZK4 ZK4 ZK4 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 RO RK 1/20 1/12 ZK4 to rata odsetkowa przy kredycie/pożyczce spłacana jednorazowo na koniec okresu umowy zadłużeniowej (wypłata świadczenia dodatkowego równa jest odsetkom należnym w danym miesiącu wypłaty tego świadczenia lub jest uśredniona, gdy w danym miesiącu nie występuje) to rata kapitałowa wraz z odsetkami przy kredycie/pożyczce spłacana cyklicznie raz w roku lub częściej (wypłata świadczenia dodatkowego równa jest odsetkom i kapitałowi należnym w danym miesiącu wypłaty tego świadczenia lub jest uśredniona, gdy w danym miesiącu nie występuje). to 1/20 limitu zadłużeniowego typu ROR/karta kredytowa/kredyt w rachunku bieżącym (wypłata świadczenia dodatkowego równa jest 1/20 limitu zadłużeniowego aktualnego w dniu wymagalności danego miesięcznego świadczenia, jednak nie więcej niż 50% pierwotnego limitu zadłużeniowego) to 1/12 sumy ubezpieczenia umowy zadłużeniowej zawartej na stałą SU dla świadczenia (wypłata świadczenia dodatkowego równa jest 1/12 sumy ubezpieczenia ustalonej dla świadczenia, nie więcej niż po zł miesięcznie i nie więcej niż zł łącznie). to iloczyn 1/10 świadczenia oraz wskaźnika procentowego zależnego od rodzaju inwalidztwa doznanego przez (wypłata świadczenia dodatkowego za wystąpienie takiego rodzaju inwalidztwa, który został określony w Tabeli nr 1, zawartej w klauzuli nr ZK4 ). Ubezpieczenie Życie Komfort działa 24 h na dobę Centrala Concordii Ubezpieczenia ul. św. Michała 43, Poznań, tel , fax pieczątka Pośrednika ŻKOM/F/15/02

CHROŃ NALEŻYCIE. JUŻ OD 97 gr DZIENNIE OFERTA ŻYCIE PLUS KLIENTA BANKU DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO. www.concordiaubezpieczenia.pl SOLIDNE UBEZPIECZENIA

CHROŃ NALEŻYCIE. JUŻ OD 97 gr DZIENNIE OFERTA ŻYCIE PLUS KLIENTA BANKU DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO. www.concordiaubezpieczenia.pl SOLIDNE UBEZPIECZENIA Zdrowie i ŻYCIE CHROŃ NALEŻYCIE OFERTA ŻYCIE PLUS KLIENTA BANKU DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO JUŻ OD 97 gr DZIENNIE Jesteś Klientem banku? Uczysz się, studiujesz? Jesteś singlem? Założyłeś własną rodzinę?

Bardziej szczegółowo

WYBIERZ SPOKÓJ UBEZPIECZ ŻYCIE I ZDROWIE

WYBIERZ SPOKÓJ UBEZPIECZ ŻYCIE I ZDROWIE DO F I N A NS O W A NI E WYBIERZ SPOKÓJ UBEZPIECZ ŻYCIE I ZDROWIE DŻE W A Z BU T T U PA Ń S OFERTA ŻYCIE PLUS DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO JUŻ OD 16 ZŁ Masz własną firmę? MIESIĘCZNIE Prowadzisz gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

NA LOSU PRZECIWNOŚCI MIEJ POLISĘ W GOTOWOŚCI

NA LOSU PRZECIWNOŚCI MIEJ POLISĘ W GOTOWOŚCI NA LOSU PRZECIWNOŚCI MIEJ POLISĘ W GOTOWOŚCI OFERTA ŻYCIE I ZDROWIE DLA ROLNIKA Już od 83 gr NIE Jesteś Klientem Banku BGŻ BNP Paribas? DZIEN Spłacasz zobowiązanie kredytowe, pożyczkowe? Poszukujesz kompleksowej

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego

Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE Atuty Dożywotnia ochrona na życie ze stałą składką Brak badań lekarskich Prosta forma zawarcia umowy Atrakcyjna prowizja dla Agenta Możliwość gromadzenia środków

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU UBEZPIECZYCIEL AGENT UBEZPIECZENIOWY UBEZPIECZONY = UBEZPIECZAJĄCY PODSTAWOWE INFORMACJE O UBEZPIECZENIU

KARTA PRODUKTU UBEZPIECZYCIEL AGENT UBEZPIECZENIOWY UBEZPIECZONY = UBEZPIECZAJĄCY PODSTAWOWE INFORMACJE O UBEZPIECZENIU Ubezpieczenie na Życie Polisa dla Ciebie KARTA PRODUKTU UBEZPIECZYCIEL POLISA-ŻYCIE TU S.A. Vienna Insurance Group Al. Jerozolimskie 162A 02-342 Warszawa AGENT UBEZPIECZENIOWY PLUS BANK S.A. Al. Stanów

Bardziej szczegółowo

I. OŚWIADCZENIE KREDYTOBIORCY / POŻYCZKOBIORCY DOTYCZĄCE ZASTRZEŻENIA NA JEGO RZECZ OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ (OBJĘCIA OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ):

I. OŚWIADCZENIE KREDYTOBIORCY / POŻYCZKOBIORCY DOTYCZĄCE ZASTRZEŻENIA NA JEGO RZECZ OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ (OBJĘCIA OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ): WNIOSEK O PRZYSTĄPIENIE DO UMOWY UBEZPIECZENIA GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW LUB POŻYCZKOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT SANTANDER CONSUMER BANK I. OŚWIADCZENIE KREDYTOBIORCY / POŻYCZKOBIORCY

Bardziej szczegółowo

Altima, Aspira Terminowe ubezpieczenia na życie. Hestia Kontakt 801 107 107*, 58 555 5 555 * opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora

Altima, Aspira Terminowe ubezpieczenia na życie. Hestia Kontakt 801 107 107*, 58 555 5 555 * opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora Altima, Aspira Terminowe na życie 1 Ubezpieczenie na Życie ALTIMA I. opis produktu Charakter Odbiorca produktu Warunki przystąpienia Okres Składka Składka dodatkowa Suma i zakres Umowy dodatkowe Indywidualne,

Bardziej szczegółowo

BO CHRONIĆ TRZEBA TYCH, KTÓRZY SĄ NAJBLIŻEJ

BO CHRONIĆ TRZEBA TYCH, KTÓRZY SĄ NAJBLIŻEJ BO CHRONIĆ TRZEBA TYCH, KTÓRZY SĄ NAJBLIŻEJ Twoja rodzina to największy skarb, dbasz i troszczysz się o nią każdego dnia. Nie na wszystko masz jednak wpływ, nie wszystko jesteś w stanie przewidzieć. Zaufaj

Bardziej szczegółowo

SPOKOJNY KREDYT PRODUKT W PIGUŁCE

SPOKOJNY KREDYT PRODUKT W PIGUŁCE SPOKOJNY KREDYT PRODUKT W PIGUŁCE 1.Spokojny kredyt Może być zabezpieczeniem spłaty kredytu gotówkowego Klienta w trudnych sytuacjach życiowych takich jak: Do dnia wcześniejszej spłaty kredytu w Pierwotnym

Bardziej szczegółowo

Oferujemy bardzo szeroki zakres ochrony, wraz z świadczeniami opiekuńczymi dla Ciebie i Twojej rodziny przez 24 godziny na dobę.

Oferujemy bardzo szeroki zakres ochrony, wraz z świadczeniami opiekuńczymi dla Ciebie i Twojej rodziny przez 24 godziny na dobę. - Oferujemy bardzo szeroki zakres ochrony, wraz z świadczeniami opiekuńczymi dla Ciebie i Twojej rodziny przez 24 godziny na dobę. - Dostosowujemy składkę do Twoich możliwości finansowych. - Umożliwiamy

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek RODZINA MAX+ wariant 5 Zakres ochrony Ubezpieczony WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA - (zł) KARENCJA Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW komunikacyjnego *

Bardziej szczegółowo

Opiekun VIP Rozwiązanie dla ludzi biznesu

Opiekun VIP Rozwiązanie dla ludzi biznesu Opiekun VIP Rozwiązanie dla ludzi biznesu Kontakt: Maciej Lichoński 509 601 741 Zespół Szkoleń Aviva 1 Wyjątkowy produkt dla wyjątkowych Klientów Opiekun VIP jest specjalnym ubezpieczeniem, dedykowanym

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek WARIANT I WARIANT II WARIANT III WARIANT IV ` RODZINA MINI 40,00 miesiąc 50 40 miesiąc 58,90 miesiąc 67,20 miesiąc Zakres ochrony Ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek WARIANT I WARIANT II WARIANT III WARIANT IV ` RODZINA STANDARD + 55,60 miesiąc 68,90 miesiąc 82,00 miesiąc 95,00 miesiąc Zakres ochrony Ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

Terminowe Ubezpieczenie na Życie "MONO PLUS"

Terminowe Ubezpieczenie na Życie MONO PLUS Terminowe Ubezpieczenie na Życie "MONO PLUS" 1. Dla kogo jest ta polisa indywidualna? 2. Co to jest ubezpieczenie terminowe Mono Plus 3. Korzyści dla Ubezpieczonego 4. Cechy ubezpieczenia 5. Suma ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek Ubezpieczenie na życie Optymalny Wybór AXA WARIANT I WARIANT II WARIANT III WARIANT IV SINGIEL 25,64 miesiąc 34 68 miesiąc 42,73 miesiąc 47,10

Bardziej szczegółowo

OFERTA ŻYCIE CASCO ORAZ ŻYCIE PLUS DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO. 1,15 zł SOLIDNE UBEZPIECZENIA.

OFERTA ŻYCIE CASCO ORAZ ŻYCIE PLUS DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO. 1,15 zł SOLIDNE UBEZPIECZENIA. Bezpieczeństwo finansowe twoich najbliższych gdy ciebie zabraknie OFERTA ORAZ DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO Jesteś głównym żywicielem rodziny? Często wyjeżdżasz w sprawach służbowych? Jesteś właścicielem

Bardziej szczegółowo

Grupowe Ubezpieczenie Ochrona na 5-tkę dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Grupowe Ubezpieczenie Ochrona na 5-tkę dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Grupowe Ubezpieczenie Ochrona na 5-tkę dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Spis treści 1 Obsługa, składka, procedury, przystąpienie do ubezpieczenia. 2 1.1. Od kiedy mogę być objęty ochroną i co muszę

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW MBP TYCHY ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW MBP TYCHY ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW MBP TYCHY ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI 1. Przedmiotem jest usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników MBP Tychy ich współmałżonków i

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia jest usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Terminowe Ubezpieczenie na Życie MONO

Terminowe Ubezpieczenie na Życie MONO Terminowe Ubezpieczenie na Życie MONO 1. Dla kogo jest ta polisa indywidualna? 2. Co to jest ubezpieczenie terminowe MONO? 3. Korzyści dla Ubezpieczonego 4. Cechy ubezpieczenia 5. Suma ubezpieczenia i

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNA DEKADA PRESTIŻ

BEZPIECZNA DEKADA PRESTIŻ 1 BEZPIECZNA DEKADA PRESTIŻ Indywidualne ubezpieczenie i na życiei 1 Bezpieczna Dekada Prestiż - ogólny zarys produktu 2 Ogólny zarys produktu Wiek przystąpienia liczba ukończonych pełnych lat życia Ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

"Audiatur et altera pars" Niechaj będzie wysłuchana i druga strona

Audiatur et altera pars Niechaj będzie wysłuchana i druga strona "Audiatur et altera pars" Niechaj będzie wysłuchana i druga strona Horacy OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ZWIĄZANEGO Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM Przygotowana dla Pracowników Collegium

Bardziej szczegółowo

Toruń dnia 01-09-2014

Toruń dnia 01-09-2014 Toruń dnia 01-09-2014 Odpowiedzi na pytania Wykonawców w postępowaniu na wykonanie usługi GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW, PARTNERÓW ŻYCIOWYCH ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI SAMODZIELNEGO

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD Ubezpieczający: Osoba fizyczna, będąca klientem Banku, zawierająca Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji. oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji. oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012 PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012 na tle PROGRAMU POLICJA 2008 Toruń, 19.09.2011 r. KONSTRUKCJA PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE

BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE 1. Dla kogo? Kredytobiorca : Jednoosobowa działalność gospodarcza Wspólnik spółki cywilnej Rolnik Kredyt: Kredyt w rachunku bieżącym (zawierane na okres 6 36 miesięcy),

Bardziej szczegółowo

OPTYMALNA OCHRONA Indywidualne ubezpieczenie na życie

OPTYMALNA OCHRONA Indywidualne ubezpieczenie na życie OPTYMALNA OCHRONA Indywidualne ubezpieczenie na życie 1 Optymalna Ochrona Optymalna py Ochrona w pg pigułce CZAS TRWANIA UMOWY Każda umowa zawierana na rok, automatycznie t przedłużana ż na kolejne roczne

Bardziej szczegółowo

Grupowe Ubezpieczenie na Życie dla

Grupowe Ubezpieczenie na Życie dla Grupowe Ubezpieczenie na Życie dla pracowników- 1. Do kogo kierowane jest ubezpieczenie Bezpieczna Firma? 2. Co to jest program Bezpieczna Firma? 3. Korzyści dla Pracodawcy 4. Korzyści dla Pracownika 5.

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BA-175-1/1974/1160/PKo/10 ZAKRES UBEZPIECZENIA

Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BA-175-1/1974/1160/PKo/10 ZAKRES UBEZPIECZENIA Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BA-175-1/1974/1160/PKo/10 do SIWZ ZAKRES UBEZPIECZENIA A. Grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników Zamawiającego powinno obejmować następujące zdarzenia, za które zakład

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma DZP.184.1.2013 INFORMACJE OGÓLNE

Załącznik nr 1 do pisma DZP.184.1.2013 INFORMACJE OGÓLNE PODSTAWOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH ORAZ ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW, PEŁNOLETNICH DZIECI i PARTNERÓW ŻYCIOWYCH (obowiązujące w okresie od

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Piekary Śląskie, dnia 21.04.2011r MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługi których przedmiotem zamówienia jest: ubezpieczenie grupowe na życie

Bardziej szczegółowo

AXA LIDER BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO NA ŚWIECIE PARASOL ZASADY FUNKCJONOWANIA

AXA LIDER BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO NA ŚWIECIE PARASOL ZASADY FUNKCJONOWANIA AXA LIDER BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO NA ŚWIECIE PARASOL ZASADY FUNKCJONOWANIA 1 Zawartość prezentacji 1. Informacje ogólne Konstrukcja produktu Klient docelowy 2. Umowa podstawowa 3. Cecha zaleta 4. Zasady

Bardziej szczegółowo

OWU grupowe i indywidualne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

OWU grupowe i indywidualne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Wykaz postanowień umownych OWU grupowe i Indywidualne ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (zatwierdzone uchwałą Zarządu Concordia Polska TUW nr 28/2010 z 17.08.2010 r.) zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Otwarte Ubezpieczenie na Życie z Opcją Funduszy SUPER GRUPA

Otwarte Ubezpieczenie na Życie z Opcją Funduszy SUPER GRUPA Otwarte Ubezpieczenie na Życie z Opcją Funduszy 1. Dla kogo jest ta polisa grupowa? 2. Co to jest program? 3. Korzyści dla Ubezpieczonego 4. Cechy Programu 5. Składki i suma ubezpieczenia tel 58 775 04

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1.1 do SIWZ dotyczący części nr 1 zamówienia

Załącznik Nr 1.1 do SIWZ dotyczący części nr 1 zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Termy Uniejów sp. z o.o. w Uniejowie oraz członków ich rodzin I. Informacje

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA Ubezpieczający: Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

OWU stosowane do umów ubezpieczenia grupowego na życie

OWU stosowane do umów ubezpieczenia grupowego na życie Wykaz postanowień umownych OWU stosowane do umów ubezpieczenia grupowego na życie (zatwierdzone uchwałą Zarządu WTUŻiR Concordia Capital SA nr 11/2010 z 17.08.2010 r.) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Terminowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Wypadków Komunikacyjnych Bezpieczny na Drodze. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego

Terminowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Wypadków Komunikacyjnych Bezpieczny na Drodze. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego Terminowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Wypadków Komunikacyjnych Bezpieczny na Drodze Definicje Ubezpieczający jest to strona, która zawarła umowę i jest zobowiązana do opłacania składki Ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU ŻYCIE KOMFORT

KARTA PRODUKTU ŻYCIE KOMFORT Ubezpieczyciel Ubezpieczający/Ubezpieczony W zakresie na życie oraz pozostałych ryzyk dodatkowych poza ryzykiem od utraty pracy, Ubezpieczycielem jest Wielkopolskie Towarzystwo Ubezpieczeń Życiowych i

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: SGA.261.4.2012 Gorzów Wlkp., dnia 20 marca 2012 r.

Nasz znak: SGA.261.4.2012 Gorzów Wlkp., dnia 20 marca 2012 r. Dom Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz ul. Podmiejska - Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. 95 732 35 22, tel./fax 95 732 41 22 e-mail: sekretariat@dps.gorzow.pl www: http://dps.gorzow.pl Nasz znak:

Bardziej szczegółowo

Załącznik do oferty ubezpieczenia Allianz Rodzina dla grup programu Z Rodziną Bezpieczniej.

Załącznik do oferty ubezpieczenia Allianz Rodzina dla grup programu Z Rodziną Bezpieczniej. Załącznik do oferty ubezpieczenia Allianz Rodzina dla grup programu Z Rodziną Bezpieczniej. TU Allianz Życie Polska S.A. wprowadza do umowy ubezpieczenia zawieranej na podstawie ogólnych warunków grupowego

Bardziej szczegółowo

zdrowie mojego dziecka jest dla mnie najważniejsze

zdrowie mojego dziecka jest dla mnie najważniejsze ubezpieczenia zdrowie mojego dziecka jest dla mnie najważniejsze Optymalny Wybór AXA Dla Twoich dzieci. Na wszelki wypadek grupowe ubezpieczenie na życie Optymalny Wybór AXA Czy masz pewność, że jeśli

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji. oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji. oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012 PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012 na tle PROGRAMU POLICJA 2008 Toruń, 28.09.2011 r. KORZYŚCI Z WDROŻENIA

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU. zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia

KARTA PRODUKTU. zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia KARTA PRODUKTU zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia Karta Produktu zawiera wybrane informacje o produkcie Ubezpieczenia, które współgrają

Bardziej szczegółowo

Program grupowych ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń majątkowych w partnerstwie z Mentor SA

Program grupowych ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń majątkowych w partnerstwie z Mentor SA Program grupowych ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń majątkowych w partnerstwie z Mentor SA Program grupowych ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń majątkowych przygotowany przez MENTOR SA to atrakcyjna oferta

Bardziej szczegółowo

Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA

Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA 1. Opis i charakter produktu Ubezpieczenie bezterminowe o charakterze ochronno-inwestycyjnym łączące szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Ostrowiec Św., dn.: r.

Ostrowiec Św., dn.: r. Ostrowiec Św., dn.: 15.04.2016 r. Dotyczy: odpowiedzi na zapytania Wykonawców w postępowaniu na Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Miejskich

Bardziej szczegółowo

Karta produktu ubezpieczenia Gwarancja Spłaty

Karta produktu ubezpieczenia Gwarancja Spłaty ubezpieczenia Karta produktu ubezpieczenia Gwarancja Spłaty Niniejszy dokument jest materiałem informacyjnym przygotowanym na podstawie Rekomendacji U, dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bancassurance,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14... 4 Art. 1 Definicje... 4

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO przygotowana przy udziale firmy Inter Broker Sp. z o.o. EDU PLUS Program ogólnopolski - Rok szkolny 2017/2018

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO przygotowana przy udziale firmy Inter Broker Sp. z o.o. EDU PLUS Program ogólnopolski - Rok szkolny 2017/2018 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO przygotowana przy udziale firmy Inter Broker Sp. z o.o. EDU PLUS Program ogólnopolski - Rok szkolny 2017/2018 Osoba do kontaktu: Imię i nazwisko Telefon kontaktowy Adres

Bardziej szczegółowo

Zakres ubezpieczenia NNW pracowników u przykładowych ubezpieczycieli

Zakres ubezpieczenia NNW pracowników u przykładowych ubezpieczycieli Zakres NNW pracowników u przykładowych ubezpieczycieli Zakres Przedmiot PTU S.A. Hestia Compensa UNIQA PZU S.A. Gerling 1 Commercial Union Przedmiotem Przedmiotem Przedmiotem Przedmiotem Przedmiotem Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

PROSTY SPOSÓB NA NIESZCZĘŚLIWE WYPADKI I ZWIĄZANE Z NIMI WYDATKI

PROSTY SPOSÓB NA NIESZCZĘŚLIWE WYPADKI I ZWIĄZANE Z NIMI WYDATKI PROSTY SPOSÓB NA NIESZCZĘŚLIWE WYPADKI I ZWIĄZANE Z NIMI WYDATKI Oferta NNW Dla KLIENTA INDYWIDUALNEGO JUŻ OD 23 gr DZIENNIE SOLIDNE UBEZPIECZENIA Jesteś uczniem, studentem? Jesteś pracownikiem? Jesteś

Bardziej szczegółowo

W ramach jednej składki ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie dzieci Ubezpieczonego.

W ramach jednej składki ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie dzieci Ubezpieczonego. Pakiet Moje Dziecko O produkcie Pakiet MOJE DZIECKO to kompleksowy program ubezpieczeniowy, który zapewnia wsparcie finansowe na wypadek nieoczekiwanych zdarzeń losowych takich jak pobyt w szpitalu czy

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Karta Produktu Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Ubezpieczający : osoba fizyczna, która zawarła z Bankiem umowę o Produkt

Bardziej szczegółowo

KONTYNUACJA SW 2012. w PZU Życie S.A.

KONTYNUACJA SW 2012. w PZU Życie S.A. KONTYNUACJA SW 2012 w PZU Życie S.A. Grupowe Ubezpieczenie na życie dedykowane byłym Funkcjonariuszom i Pracownikom Służby Więziennej oraz członkom ich rodzin. Do kogo adresowana jest oferta? Propozycja

Bardziej szczegółowo

0,00 % 0,00 % 1,99 % 3,48 % 3,92 % 3,81 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 154,95 zł 269,90 zł 176,23 zł. 42,16 zł 0 zł 1 298,88 zł

0,00 % 0,00 % 1,99 % 3,48 % 3,92 % 3,81 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 154,95 zł 269,90 zł 176,23 zł. 42,16 zł 0 zł 1 298,88 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia: 07012016 (12:28) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

Specjalna Propozycja Warunków Grupowego Ubezpieczenia na Życie CERTUM MAX dla Członków Grup Otwartych

Specjalna Propozycja Warunków Grupowego Ubezpieczenia na Życie CERTUM MAX dla Członków Grup Otwartych Specjalna Propozycja Warunków Grupowego Ubezpieczenia na Życie CERTUM MAX dla Członków Grup Otwartych Zasady zawierania i obsługi bieżącej Umowy 1 Podstawa zawarcia Umowy ubezpieczenia Podstawą zawarcia

Bardziej szczegółowo

EDU PLUS EDU PLUS PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I PRACOWNIKÓW PLACÓWKI OŚWIATOWEJ

EDU PLUS EDU PLUS PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I PRACOWNIKÓW PLACÓWKI OŚWIATOWEJ DYREKCJA, RADA RODZICÓW EDU PLUS ROK SZKOLNY 2017 / 2018 (NA PODSTAWIE OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA "EDU PLUS" ZATWIERDZONYCH UCHWAŁĄ NR 01/24/04/2017 ZARZĄDU INTERRISK S.A. VIENNA INSURANCE GROUP Z

Bardziej szczegółowo

Szacunkowa kwotacja w ramach programu MSP w ramach Grupowego Ubezpieczenia na Życie "WARTA EKSTRABIZNES PLUS" FUNDACJA PRESS CLUB

Szacunkowa kwotacja w ramach programu MSP w ramach Grupowego Ubezpieczenia na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS FUNDACJA PRESS CLUB Zdarzenie WARIANT 1 WARIANT 2 skumulowane wysokości świadczeń przy zajściu danego zdarzenia skumulowane wysokości świadczeń przy zajściu danego zdarzenia zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego

Bardziej szczegółowo

EDU PLUS. DYREKCJA, RADA RODZICÓW Szkoła podstaw.. ROK SZKOLNY 2016 / Koninie.

EDU PLUS. DYREKCJA, RADA RODZICÓW Szkoła podstaw.. ROK SZKOLNY 2016 / Koninie. DYREKCJA, RADA RODZICÓW Szkoła podstaw.. w. Koninie. wwwww. EDU PLUS ROK SZKOLNY 2016 / 2017 (NA PODSTAWIE OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA "EDU PLUS" ZATWIERDZONYCH UCHWAŁĄ NR 01/29/03/2016 ZARZĄDU INTERRISK

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA. Oszczędź sobie zmartwień na emeryturze UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE ORAZ UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

UBEZPIECZENIA. Oszczędź sobie zmartwień na emeryturze UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE ORAZ UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE UBEZPIECZENIA Oszczędź sobie zmartwień na emeryturze UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE ORAZ UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE DLA EMERYTOWANYCH FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM EMERYT PSP 2014

Bardziej szczegółowo

Karta produktu WARTA EKSTRABIZNES PLUS (nazwa produktu)

Karta produktu WARTA EKSTRABIZNES PLUS (nazwa produktu) Karta produktu WARTA EKSTRABIZNES PLUS (nazwa produktu) 1. Data wprowadzenia zmodyfikowanego produktu do sprzedaży: 01-07-2012 Data ostatniej aktualizacji karty produktu: dd-mm-rrrr 2. Opis i charakter

Bardziej szczegółowo

Tym samym, to Państwo tworzycie zakres ochrony dla swoich dzieci

Tym samym, to Państwo tworzycie zakres ochrony dla swoich dzieci Szanowni Państwo, w załączeniu przekazujemy Państwu informacje dotyczące propozycji ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży na rok szkolny 2015/2016. Przedstawiony program

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BO-231-1/WK/110/12. Opis przedmiotu zamówienia

Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BO-231-1/WK/110/12. Opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BO-231-1/WK/110/12 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników Zamawiającego powinno obejmować następujące zdarzenia, za które zakład

Bardziej szczegółowo

0,00% 5,00% 1,59% 3,13% 2,53% 3,26% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 150,13 zł 119,24 zł 99,35 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00% 5,00% 1,59% 3,13% 2,53% 3,26% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 150,13 zł 119,24 zł 99,35 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:11062015 (23:53) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: waluta: PLN, kwota: 175 000, wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

Ubez piecz enie ersalne saln D am a en e t n ow o a a S t S rat ra eg e i g a

Ubez piecz enie ersalne saln D am a en e t n ow o a a S t S rat ra eg e i g a Ubezpieczenie Uniwersalne Diamentowa Strategia 17 październik 2012 Diamentowa Strategia pozwoli Ci zabezpieczyć finansowo rodzinę przed utratą głównych dochodów w przypadku: inwalidztwa, poważnego zachorowania,

Bardziej szczegółowo

Zespół Ubezpieczenie grupowe

Zespół Ubezpieczenie grupowe Zespół Ubezpieczenie grupowe Kontakt: Maciej Lichoński 509 601 741 Zespół Szkoleń Aviva 1 Zespół cel ubezpieczenia Zespół Zapewnienie finansowej rekompensaty w razie utraty życia i zdrowia wskutek nieprzewidzianych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Wariantu 2 określonego w Zał. nr 2 Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie Spłaty Zadłużenia nr 9956 1. Definicje 1. Klient / Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

INTER GRUPA dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie. Małgorzata Ziółkowska Dyrektor Oddziału Jacek Korzeniewski Manager

INTER GRUPA dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie. Małgorzata Ziółkowska Dyrektor Oddziału Jacek Korzeniewski Manager INTER GRUPA dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie Małgorzata Ziółkowska Dyrektor Oddziału Jacek Korzeniewski Manager Grupa INTER Partner bezpiecznego jutra od DZIŚ! Siedziba główna Grupy INTER

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO przygotowana przy udziale firmy Inter Broker Sp. z o.o. EDU PLUS Program ogólnopolski - Rok szkolny 2015/2016

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO przygotowana przy udziale firmy Inter Broker Sp. z o.o. EDU PLUS Program ogólnopolski - Rok szkolny 2015/2016 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO przygotowana przy udziale firmy Inter Broker Sp. z o.o. EDU PLUS Program ogólnopolski - Rok szkolny 2015/2016 Osoba do kontaktu: Imię i nazwisko Izabela Leciak Telefon kontaktowy

Bardziej szczegółowo

Specjalnie dla pracowników firmy Playada

Specjalnie dla pracowników firmy Playada Oferta ubezpieczenia grupowego Specjalnie dla pracowników firmy Playada Agencja Terlecki Dla pracowników Dla rodziny Zgon w Rodzinie Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy

Bardziej szczegółowo

0,00 % 2,00 % 1,64 % 3,42 % 3,41 % 3,34 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 262,06 zł 171,95 zł 171,19 zł. 0 zł 0 zł 1 259,98 zł

0,00 % 2,00 % 1,64 % 3,42 % 3,41 % 3,34 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 262,06 zł 171,95 zł 171,19 zł. 0 zł 0 zł 1 259,98 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02092015 (23:25) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

EDU PLUS PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DZIECI I MŁODZIEŻY

EDU PLUS PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DZIECI I MŁODZIEŻY EDU PLUS PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DZIECI I MŁODZIEŻY INTERRISK TU S.A. VIENNA INSURANCE GROUP Opracowany przez Konsorcjum Brokerskie KDB BU Sp. z o.o & DB PATRON Sp. z o.o. dla Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Oferta ubezpieczenia grupowego. Specjalnie dla emerytów służb mundurowych woj. kujawsko-pomorskiego. Wariant III. L.P Rodzaj świadczenia :

Oferta ubezpieczenia grupowego. Specjalnie dla emerytów służb mundurowych woj. kujawsko-pomorskiego. Wariant III. L.P Rodzaj świadczenia : Oferta ubezpieczenia grupowego Specjalnie dla emerytów służb mundurowych woj. kujawsko-pomorskiego L.P Rodzaj świadczenia : Wariant I Wariant II 1. Zgon Ubezpieczonego w następstwie wypadku w ruchu LĄDOWYM

Bardziej szczegółowo

Kraków Program opracowany przez Konsorcjum Brokerskie KDB Sp. z o.o.& DB Patron Sp. z o.o.

Kraków Program opracowany przez Konsorcjum Brokerskie KDB Sp. z o.o.& DB Patron Sp. z o.o. Kraków 31.08.2017 Program opracowany przez Konsorcjum Brokerskie KDB Sp. z o.o.& DB Patron Sp. z o.o. edu Plus program ochrony ubezpieczeniowej NNW dla dzieci i młodzieży oraz personelu placówki oświatowej

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZIPH GORZÓW

PROPOZYCJA UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZIPH GORZÓW PROPOZYCJA UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZIPH GORZÓW 2012-2013 --------------------------------------------------- ZAKRES OCHRONY KL. W-1 W-2 W-3 W-4 W-5 W-6 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwego wypadku powodującego

Bardziej szczegółowo

Zbiorowe Ubezpieczenie na Życie SUPER GRUPA KARTA PRODUKTU

Zbiorowe Ubezpieczenie na Życie SUPER GRUPA KARTA PRODUKTU Zbiorowe Ubezpieczenie na Życie SUPER GRUPA KARTA PRODUKTU UBEZPIECZYCIEL POLISA-ŻYCIE TU S.A. Vienna Insurance Group Al. Jerozolimskie 162A 02-342 Warszawa AGENT UBEZPIECZENIOWY PLUS BANK S.A. Al. Stanów

Bardziej szczegółowo

Opiekun Ubezpieczenie grupowe

Opiekun Ubezpieczenie grupowe Opiekun Ubezpieczenie grupowe Kontakt: Maciej Lichoński 509 601 741 Zespół Szkoleń Aviva 1 Ubezpieczenie Grupowe Opiekun Ubezpieczenie ma za zadanie zrekompensować poniesione straty finansowe, w przypadku

Bardziej szczegółowo

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,58 % 3,28 % 3,27 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 205,12 zł 152,99 zł 259,65 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,58 % 3,28 % 3,27 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 205,12 zł 152,99 zł 259,65 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia: 06122015 (23:03) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

Pod Opieką AEGON. Taryfy stawek oraz zasady wyliczania Składek

Pod Opieką AEGON. Taryfy stawek oraz zasady wyliczania Składek Pod Opieką AEGON Taryfy stawek oraz zasady wyliczania Składek Pod Opieką AEGON Taryfy stawek oraz zasady wyliczania Składek Pod Opieką AEGON Pakiet ubezpieczeń dodatkowych Pod Opieką AEGON to: 1. dodatkowa

Bardziej szczegółowo

Gwarantowana Renta Kapitałowa (GRK) Kontakt: Maciej Lichoński 509 601 741

Gwarantowana Renta Kapitałowa (GRK) Kontakt: Maciej Lichoński 509 601 741 Gwarantowana Renta Kapitałowa (GRK) Kontakt: Maciej Lichoński 509 601 741 Gwarantowana Renta Kapitałowa Co to jest? Gwarantowana Renta Kapitałowa (GRK) to możliwość zasilania swojego domowego budżetu dodatkowymi

Bardziej szczegółowo

Dlaczego powinniśmy sprzedawać Ubezpieczenie CPI do Kredytów Mieszkaniowych udzielanych przez Pekao S.A.

Dlaczego powinniśmy sprzedawać Ubezpieczenie CPI do Kredytów Mieszkaniowych udzielanych przez Pekao S.A. Dlaczego powinniśmy sprzedawać Ubezpieczenie CPI do Kredytów Mieszkaniowych udzielanych przez Pekao S.A. Warszawa, czerwiec 2011 Korzyści dla Klienta i Partnera SprzedaŜy CPI Ubezpieczenie wpływa na wzrost

Bardziej szczegółowo

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY PROGRAM UBEZPIECZENIOWY WARTA DLA CIEBIE I DLA KOGO? Warta dla Ciebie i Rodziny to ubezpieczenie o charakterze ochronnym o szerokim zakresie, obejmującym zdarzenia wypadkowe, chorobowe i rodzinne. Program

Bardziej szczegółowo

Składka miesięczna za osobę 58,65 zł 68,00 zł 74,00 zł

Składka miesięczna za osobę 58,65 zł 68,00 zł 74,00 zł Wysokość świadczeń Zgon w Rodzinie R1u R2u R3u Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku 100 000,00 zł 1) 110 000,00 zł 1) 120 000,00 zł 1) Śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru

Bardziej szczegółowo

AEGON Bezpieczni Bliscy

AEGON Bezpieczni Bliscy AEGON Bezpieczni Bliscy Przedmiot i zakres ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia jest: Życie Ubezpieczonego Zakres ubezpieczenia jest: Śmierć Ubezpieczonego Ubezpieczony i Ubezpieczający Ubezpieczony =

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DZIECI I MŁODZIEŻY -2017/2018

PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DZIECI I MŁODZIEŻY -2017/2018 PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DZIECI I MŁODZIEŻY -2017/2018 KORZYŚCI JAKIE DAJE UBEZPIECZENIE EDU PLUS W INTERRISK Dla Dzieci, Uczniów, Studentów i Rodziców Ochrona 365 dni w roku, 24 godz. na dobę,

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA UTRATY DOCHODÓW NA SKUTEK CHOROBY LUB WYPADKU WRAZ Z UBEZPIECZENIEM NA ŻYCIE

UBEZPIECZENIA UTRATY DOCHODÓW NA SKUTEK CHOROBY LUB WYPADKU WRAZ Z UBEZPIECZENIEM NA ŻYCIE UBEZPIECZENIA UTRATY DOCHODÓW NA SKUTEK CHOROBY LUB WYPADKU WRAZ Z UBEZPIECZENIEM NA ŻYCIE W trosce o zapewnienie stabilności finansowej lekarza i jego najbliższych Beskidzka Izba Lekarska wynegocjowała

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa niezdolność do samodzielnego życia lub pracy

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa niezdolność do samodzielnego życia lub pracy Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa niezdolność do samodzielnego życia lub pracy nr OWU/TP12/1/2016 Spis treści Masz w dłoni Ogólne warunki ubezpieczenia. To dokument, który zawiera szczegółowe

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE DODATKOWE NA WYPADEK TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU

UBEZPIECZENIE DODATKOWE NA WYPADEK TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU UMOWA GŁÓWNA 1. Czy możliwe jest opłacania składek dodatkowych w okresie zawieszenia opłacania składki regularnej? 2. Kiedy dojdzie do upadku polisy w wyniku zaległości w opłacaniu składki regularnej?

Bardziej szczegółowo

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY WARTA DLA CIEBIE I RODZINY 11.03.2014 aktualizacja listopad 2014 WARTA DLA CIEBIE I RODZINY DLACZEGO WARTO? MOŻESZ ZAROBIĆ DODATKOWE PIENIĄDZE!!! PODNIEŚĆ STANDARD ŻYCIA! REALIZOWAĆ MARZENIA! UMACNIAĆ

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Pracowników i Ich Rodzin HESTIA RODZINA data wejścia w życie o.w.u. 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU EMERYTURA BEZ OBAW

KARTA PRODUKTU EMERYTURA BEZ OBAW Cechy produktu Zakres umowy Wiek wstępu Okres ubezpieczenia Początek odpowiedzialności Zawarcie umowy Profil Oszczędzania Gwarantowane świadczenie w wysokości wpłaconych składek (ROP) KARTA PRODUKTU EMERYTURA

Bardziej szczegółowo

5,00 % 0,00 % 1,59 % 2,53 % 3,27 % 3,26 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 204,41 zł 205,80 zł 170,31 zł. 0 zł 33,20 zł 0 zł

5,00 % 0,00 % 1,59 % 2,53 % 3,27 % 3,26 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 204,41 zł 205,80 zł 170,31 zł. 0 zł 33,20 zł 0 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02072015 (23:31) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

Zmiany do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA dla grup nieformalnych Ubezpieczonymi

Zmiany do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA dla grup nieformalnych Ubezpieczonymi Zmiany do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA dla grup nieformalnych 1. Ubezpieczający zawiera z TOWARZYSTWEM umowę ubezpieczenia na życie osób ubezpieczonych w ramach niniejszej umowy

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Trafna Decyzja

Ogólne warunki ubezpieczenia Trafna Decyzja ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Trafna Decyzja grupowe ubezpieczenie na życie indeks GTD/10/04/19 Drogi Kliencie! Wiemy, jak istotną rzeczą jest pełne zrozumienie warunków umowy, dlatego przygotowaliśmy

Bardziej szczegółowo

EDU PLUS PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DZIECI I MŁODZIEŻY

EDU PLUS PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DZIECI I MŁODZIEŻY EDU PLUS PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ PERSONELU PLACÓWKI OŚWIATOWEJ I. OPCJA PODSTAWOWA ŚWIADCZENIE WYSOKOŚĆ 1. z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku : 1.1 100% uszczerbek

Bardziej szczegółowo

Specjalnie dla funkcjonariuszy, pracowników cywilnych i ich rodzin

Specjalnie dla funkcjonariuszy, pracowników cywilnych i ich rodzin Oferta ubezpieczenia grupowego Specjalnie dla funkcjonariuszy, pracowników cywilnych i ich rodzin Przygotowano we współpracy z Zarządem Wojewódkim NSZZ Policjantów woj. świętokrzyskiego Agencja Terlecki

Bardziej szczegółowo