PROTOKÓŁ XIVSESJI RADY DZIELNICY XVI BIEŃCZYCE Kadencji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ XIVSESJI RADY DZIELNICY XVI BIEŃCZYCE Kadencji"

Transkrypt

1 Dz PROTOKÓŁ XIVSESJI RADY DZIELNICY XVI BIEŃCZYCE Kadencji XIV sesja Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce odbyła się w dniu 24 września 2015 r. w godz w siedzibie Dzielnicy XVI, os. Kalinowe 4. Prowadzący obrady Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce Andrzej Buczkowski przywitał 21 członków Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce (lista obecności - Zał. nr 1 Protokołu) oraz przybyłych mieszkańców. Stwierdził, że Rada posiada quorum i otworzył obrady XIV sesji Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce kadencji W sesji uczestniczyli obserwatorzy oraz mieszkańcy. Wobec braku uwag do Protokołu z XIII sesji Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce Przewodniczący stwierdził jego przyjęcie. Ad.1. Ustalenie porządku obrad. Prowadzący obrady przypomniał, że o terminie sesji wszyscy Radni zostali powiadomieni pismem z dnia 15 września br. Projekt porządku obrad został doręczony wszystkim Radnym wraz z zawiadomieniem o dzisiejszej sesji (Zał. Nr 2). Proponowany porządek obrad: 1. Przedstawienie projektu porządku obrad. 2. Sprawozdanie z prac bieżących Zarządu. 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Sportu Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce (projekt Komisji Sportu, druk 122). 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2016 (projekt Zarządu, druk 123A). 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii projektu budowlanego Budowa pochylni, schodów terenowych oraz fragmentu chodnika na działce nr 298/6 obr. 6 przy ul. Okulickiego w Krakowie (projekt Zarządu, druk nr 124). 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii bezprzetargowego wynajmu lokalu (projekt Zarządu, druk 125). 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2015 (projekt Zarządu, druk nr 126). 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii zawarcia umowy najmu (projekt Zarządu druk nr 127). 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Promocji i Łączności z Mieszkańcami Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce (projekt Komisji Pi ŁM, druk 128). 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosków do Prezydenta i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVI Bieńczyce do realizacji w latach (projekt Zarządu, druk 129).

2 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii najmu lokalu socjalnego (projekt Zarządu, druk 130). 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji ds. Seniorów Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce ( projekt Komisji ds. Seniorów, druk nr 131). 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w składzie Komisji Praworządności i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce (projekt Zarządu, druk 132). 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian podziale środków finansowych na Obsługę Dzielnic na rok 2015 (projekt Zarządu, druk 133). 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału środków finansowych na Obsługę Dzielnic na rok 2016(projekt Zarządu, druk 134). 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii najmu lokalu socjalnego ( projekt Zarządu, druk nr 135). 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii najmu lokalu socjalnego ( projekt Zarządu, druk nr 136). 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii najmu lokalu socjalnego ( projekt Zarządu, druk nr 137). 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii najmu lokalu socjalnego ( projekt Zarządu, druk nr 138). 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii najmu lokalu socjalnego ( projekt Zarządu, druk nr 139). 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii najmu lokalu socjalnego ( projekt Zarządu, druk nr 140). 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii najmu lokalu socjalnego ( projekt Zarządu, druk nr 141). 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii najmu lokalu socjalnego ( projekt Zarządu, druk nr 142). 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii najmu lokalu socjalnego ( projekt Zarządu, druk nr 143). 25. Oświadczenia. Komunikaty. Prowadzący przypomniał, że co do zasady projekt uchwały powinien być przedłożony Przewodniczącemu w terminie, co najmniej 8 dni przez sesją ( 27 ust. 3). W sytuacji, gdy projekt nie spełnia tego wymogu możliwe jest wprowadzenie go w trakcie ustalania porządku obrad ( 18 ust. 2). W tym momencie sesji można wprowadzać uchwały, które nie spełniły wymogu przedłożenia Przewodniczącemu na 8 dni przed sesją, ale zostały zamieszczone na stronie internetowej Dzielnicy oraz na tablicy ogłoszeń Dzielnicy co najmniej 3 dni przed sesją (wniosek z 29 ust. 1). Warunkiem procedowania przedmiotowych projektów jest wprowadzenie go do porządku obrad zgodnie z trybem określonym w 18 Statutu. W związku z powyższym Przewodniczący przedstawił wnioski Zarządu o włączenie dodatkowych projektów uchwał: 1. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/97/15 Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce z dnia 16 lipca 2015 r. projekt Zarządu Dzielnicy XVI, druk 144. Wniosek przyjęto : za- jednogłośnie w obecności 21 członków Rady. 2. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie opinii ustalania rozkładu godzin pracy aptek krakowskich druk 146.

3 Wniosek przyjęto : za- jednogłośnie w obecności 21 członków Rady. Prowadzący stwierdził, że zgodnie z 18 ust. 6 Statutu Dzielnicy XVI projekt porządku obrad wraz z wprowadzonymi zmianami stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji. Ad.2.Sprawozdanie z prac bieżących Zarządu. Sprawozdanie przedstawiła członek Zarządu Magdalena Dziedzic, informując o odbytych posiedzeniach Zarządu oraz spotkaniach z udziałem przedstawicieli Zarządu, które odbyły się na przestrzeni ostatniego miesiąca. Przewodniczący przedstawił prezentację multimedialną odebranych zadań, w których uczestniczyli członkowie Rady. Głos zabrali: Zdzisław Pawiński, Sławomir Góra, Andrzej Buczkowski, Kamil Bartosik. Ad.3.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii zawarcia umowy najmu (projekt Zarządu druk nr 127). Projekt uchwały wraz z pismem dyrektora Szkoły Podstawowej nr 100 przedstawił Przewodniczący, informując, że dyrektor szkoły został zaproszony na dzisiejszą sesje. Głos zabrali: Grzegorz Król, Andrzej Buczkowski, Urszula Aksamit, Antoni Konstanty, Marcin Permus, Zdzisław Pawiński. Projekt uchwały przyjęto: za- 15 głosów; przeciw - 0 głosów; wstrzymujące: 6 głosów, w obecności 21 członków Rady. Prowadzący stwierdził, że Rada Dzielnicy podjęła uchwałę nr XIV/121/15 w sprawie opinii zawarcia umowy najmu Zał. Nr 3 Ad.4.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2015 (projekt Zarządu, druk nr 126). Przewodniczący poinformował, że do przedstawionego projektu przygotowano Autopoprawkę, którą Zarząd jednogłośnie przyjął w tracie sesji. Autopoprawka zawarta w druku nr 126A została przekazana Radnym. Projekt uchwały wraz z Autopoprawką przedstawił Marcin Permus. Głos zabrali: Andrzej Buczkowski, Grzegorz Król, Stanisława Romanik, Wiesław Szczurek, Zdzisław Pawiński. Projekt uchwały przyjęto: za - 20 głosów; 1 osoba nie bierze udziału w głosowaniu, w obecności 21 członków Rady. Prowadzący stwierdził, że Rada Dzielnicy podjęła uchwałę nr XIV/122/15 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2015 Zał. Nr 4. Ad.5. Rozpatrzenie projektu uchwały projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/97/15 Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce z dnia 16 lipca 2015 r. projekt Zarządu Dzielnicy XVI, druk 144. Projekt uchwały przedstawił Marcin Permus.

4 Projekt uchwały przyjęto: za - 21 głosów. Prowadzący stwierdził, że Rada Dzielnicy podjęła uchwałę nr XIV/123/15 w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/97/15 Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce z dnia 16 lipca 2015 r. Zał. Nr 5. Ad.6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosków do Prezydenta i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVI Bieńczyce do realizacji w latach (projekt Zarządu, druk 129). Do przedstawionego projekt Zarząd przyjął Autopoprawkę zmniejszenie kwoty realizacji zadania w r do zł. Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący. Projekt uchwały przyjęto: za - 21 głosów. Prowadzący stwierdził, że Rada Dzielnicy podjęła uchwałę nr XIV/124/15 w sprawie wniosków do Prezydenta i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVI Bieńczyce do realizacji w latach Zał. Nr 6. Ad.7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2016 (projekt Zarządu, druk 123A). Projekt uchwały według druku 123A, który zawiera Autopoprawki przedstawił Marcin Permus. Głos zabrali: Andrzej Buczkowski, Sławomir Góra, Grzegorz Król, Piotr Dominik, Zygmunt Bińczycki. Projekt uchwały przyjęto: za - 21 głosów. Prowadzący stwierdził, że Rada Dzielnicy podjęła uchwałę nr XIV/125/15 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2016 Zał. Nr 7. Ad.8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii projektu budowlanego Budowa pochylni, schodów terenowych oraz fragmentu chodnika na działce nr 298/6 obr. 6 przy ul. Okulickiego w Krakowie (projekt Zarządu, druk nr 124). Projekt uchwały przedstawi Marcin Permus. Głos zabrali: Sławomir Góra, Andrzej Buczkowski, Marcin Permus. Projekt uchwały przyjęto: za - 21 głosów. Prowadzący stwierdził, że Rada Dzielnicy podjęła uchwałę nr XIV/126/15 w sprawie opinii projektu budowlanego Budowa pochylni, schodów terenowych oraz fragmentu chodnika na działce nr 298/6 obr. 6 przy ul. Okulickiego w Krakowie - Zał. Nr 8.

5 Ad.9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii bezprzetargowego wynajmu lokalu (projekt Zarządu, druk 125). Projekt uchwały posiada pozytywna opinię Komisji Zdrowia i Profilaktyki. Piotr Dominik odczytał pismo Krakowskiego Ośrodka Diagnostyki Kręgosłupa. Głos zabrali: Andrzej Buczkowski, Agnieszka Łoś. Projekt uchwały przyjęto: za - 20 głosów; 1 osoba nie bierze udziału w głosowaniu. Prowadzący stwierdził, że Rada Dzielnicy podjęła uchwałę nr XIV/127/15 w sprawie opinii bezprzetargowego wynajmu lokalu Zał. Nr 9. Ad.10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii ustalania rozkładu godzin pracy aptek krakowskich projekt Zarządu Dzielnicy XVI, druk 146. Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący. Zygmunt Bińczycki złożył Poprawkę Zał. Nr 10. W dyskusji udział wzięli: Piotr Dominik, Agnieszka Łoś, Sławomir Góra, Andrzej Buczkowski, Zygmunt Bińczycki, Robert Adamek, Renata Połomska. Głosowanie poprawki: za - 8 głosów; przeciw 10 głosów; wstrzymujące 2 głosy, 1 osoba nie bierze udziału w głosowaniu. Poprawka nie została przyjęta. Projekt uchwały przyjęto: za 10 głosów; przeciw 6 głosów; wstrzymujące 3 głosy, 2 osoby nie biorą udziału w głosowaniu. Prowadzący stwierdził, że Rada Dzielnicy podjęła uchwałę nr XIV/128/15 w sprawie opinii ustalania rozkładu godzin pracy aptek krakowskich Zał. Nr 11. Ad.11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii najmu lokalu socjalnego (projekt Zarządu, druk 130). Projekt uchwały przedstawił Andrzej Buczkowski opinia pozytywna Projekt uchwały przyjęto: za - 17 głosów; przeciw - 0 głosów; wstrzymujące - 2 głosy; 2 osoby nie biorą udziału w głosowaniu. Prowadzący stwierdził, że Rada Dzielnicy podjęła uchwałę nr XIV/129/15 w sprawie opinii najmu lokalu socjalnego Zał. Nr 12. Ad.12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii najmu lokalu socjalnego (projekt Zarządu, druk nr 135). Głos zabrali: Robert Adamek, Zygmunt Bińczycki, Zofia Strojek. Projekt uchwały przyjęto: za 14 głosów; przeciw - 0 głosów; wstrzymujące - 3 głosy, w obecności 17 członków Rady Prowadzący stwierdził, że Rada Dzielnicy podjęła uchwałę nr XIV/130/15 w sprawie opinii najmu lokalu socjalnego Zał. Nr 13.

6 Ad.13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii najmu lokalu socjalnego ( projekt Zarządu, druk nr 136). Projekt przyjęto: za- 18 głosów; przeciw - 0 głosów; wstrzymujące- 2 głosy; w obecności 20 Prowadzący stwierdził, że Rada Dzielnicy podjęła uchwałę nr XIV/131/15 w sprawie opinii najmu lokalu socjalnego- Zał. Nr 14. Ad.14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii najmu lokalu socjalnego ( projekt Zarządu, druk nr 137). Projekt przyjęto: za- 19 głosów przeciw- 0 głosów; wstrzymujące - 1głos; w obecności 20 Prowadzący stwierdził, że Rada Dzielnicy podjęła uchwałę nr XIV/132/15 w sprawie opinii najmu lokalu socjalnego- Zał. Nr 15. Ad.15.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii najmu lokalu socjalnego ( projekt Zarządu, druk nr 138). Projekt przyjęto: za- 18 głosów; przeciw- 0 głosów; wstrzymujące- 2 głosy; w obecności 20 Prowadzący stwierdził, że Rada Dzielnicy podjęła uchwałę nr XIV/133/15 w sprawie opinii najmu lokalu socjalnego- Zał. Nr 16. Ad.16.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii najmu lokalu socjalnego ( projekt Zarządu, druk nr 139). Projekt uchwały przedstawił Andrzej Buczkowski opinia negatywna, policja podejmowała 17 interwencji. Głos zabrała: Zofia Strojek, Andrzej Buczkowski oraz Magdalena Dziedzic odczytała pismo sąsiadów w sprawie uciążliwości lokatorów. Projekt przyjęto: za- 20 głosów; przeciw - 0 głosów; wstrzymujące - 1głos; w obecności 21 Prowadzący stwierdził, że Rada Dzielnicy podjęła uchwałę nr XIV/134/15 w sprawie opinii najmu lokalu socjalnego- Zał. nr 17. Ad.17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii najmu lokalu socjalnego ( projekt Zarządu, druk nr 140). Projekt przyjęto: za- 17 głosów; przeciw- 0 głosów; wstrzymujące- 2 głosy; w obecności 19 Prowadzący stwierdził, że Rada Dzielnicy podjęła uchwałę nr XIV/135/15 w sprawie opinii najmu lokalu socjalnego Zał. Nr 18.

7 Ad.18.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii najmu lokalu socjalnego ( projekt Zarządu, druk nr 141). Projekt przyjęto: za- 16 głosów; przeciw- 0 głosów; wstrzymujące - 2 głosy; w obecności 18 Prowadzący stwierdził, że Rada Dzielnicy podjęła uchwałę nr XIV/136/15 w sprawie w sprawie opinii najmu lokalu socjalnego Zał. Nr 19. Ad.19.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii najmu lokalu socjalnego ( projekt Zarządu, druk nr 142). Projekt przyjęto: za - 16 głosów; przeciw - 0 głosów; wstrzymujące- 2 głosy; w obecności 18 Prowadzący stwierdził, że Rada Dzielnicy podjęła uchwałę nr XIV/137/15 w sprawie opinii najmu lokalu socjalnego Zał. Nr 20. Ad.20.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii najmu lokalu socjalnego ( projekt Zarządu, druk nr 143). Projekt uchwały przedstawił Andrzej Buczkowski opinia negatywna, komisja była trzykrotnie i nikt nie otwierał drzwi. W dyskusji udział wzięli: Robert Adamek, Renata Połomska, Andrzej Buczkowski, Kamil Bartosik, Zofia Strojek, Marek Wawrzynkiewicz, Zygmunt Bińczycki, Agnieszka Łoś, Sławomir Góra, Piotr Dominik Projekt przyjęto: za,- 13 głosów; przeciw- 0 głosów; wstrzymujące - 7głosy;;w obecności 20 Prowadzący stwierdził, że Rada Dzielnicy podjęła uchwałę nr XIV/138/15 w sprawie w sprawie opinii najmu lokalu socjalnego Zał. Nr 21. Ad.21.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian podziale środków finansowych na Obsługę Dzielnic na rok 2015 (projekt Zarządu, druk 133). Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący, do przedstawionego projektu uchwały Zarząd przyjął Autopoprawkę, proponowana do przeniesienia kwota została podzielona, i tak 1000 zł przenosi się na 4210 Zakup materiałów a 1800 zł na Zakup usług ( m.in. wymiana rejestratora wejścia do rady). Projekt przyjęto: za - jednogłośnie; w obecności 19 członków Rady. Prowadzący stwierdził, że Rada Dzielnicy podjęła uchwałę nr XIV/139/15 w sprawie zmian podziale środków finansowych na Obsługę Dzielnic na rok Zał. Nr 22. Ad.22.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału środków finansowych na Obsługę Dzielnic na rok 2016 (projekt Zarządu, druk 134).

8 Projekt przedstawił Przewodniczący; do przedstawionego projektu uchwały Zarząd przyjął Autopoprawkę- Zmienia się w zapis w 1. Słowa Przedstawia się zastępuje się: Wnioskuje się o.. Projekt uchwały przyjęto: za jednogłośnie w obecności 20 członków Rady. Prowadzący stwierdził, że Rada Dzielnicy podjęła uchwałę nr XIV/140/15 w sprawie podziału środków finansowych na Obsługę Dzielnic na rok 2016 Zał. Nr 23. Ad.23.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Sportu Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce (projekt Komisji Sportu, druk 122). Projekt uchwały przedstawił Andrzej Buczkowski członek Komisji Sportu. Projekt uchwały przyjęto: za - 19 głosów ; przy 1 głosie wstrzymującym, w obecności 20 członków Rady. Prowadzący stwierdził, że Rada Dzielnicy podjęła uchwałę nr XIV/141/15 w sprawie w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Sportu Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce - Zał. Nr 24. Ad.24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Promocji i Łączności z Mieszkańcami Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce (projekt Komisji Pi ŁM, druk 128). Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący. Projekt uchwały przyjęto: za jednogłośnie; w obecności 20 członków Rady. Prowadzący stwierdził, że Rada Dzielnicy podjęła uchwałę nr XIV/142/15 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Promocji i Łączności z Mieszkańcami Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce - Zał. Nr 25. Ad.25.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji ds. Seniorów Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce ( projekt Komisji ds. Seniorów, druk nr 131). Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący. Projekt uchwały przyjęto: za 19 głosów; przy 1 głosie wstrzymującym; w obecności 20 członków Rady. Prowadzący stwierdził, że Rada Dzielnicy podjęła uchwałę nr XIV/143/15 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji ds. Seniorów Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce - Zał. Nr 26. Ad.26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w składzie Komisji Praworządności i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce (projekt Zarządu, druk 132). Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący. Projekt uchwały przyjęto: za 18; przeciw - 1 głos; wstrzymujący -1 głos; w obecności 20 członków Rady. Prowadzący stwierdził, że Rada Dzielnicy podjęła uchwałę nr XIV/144/15 w sprawie zmian w składzie Komisji Praworządności i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce- Zał. nr 27. Ad.27.Oświadczenia i Komunikaty.

9 1. Maria Teresa Zaremba- Piwowarska przypomina o braku oświetlenia między bl.37 a Przedszkolem 113 w os. Jagiellońskim oraz dyskryminacji Komisji Mieszkaniowej, która nie dostaje pieniędzy za wizje. Wyjaśnień udzielił Piotr Dominik; głos zabrali: Andrzej Buczkowski i Wiesław Szczurek, Zygmunt Bińczycki. 2. Zdzisław Pawiński przypominał o wnioskach z ko0misji: odnośnie wykonania remontu chodnika wzdłuż placu zabaw w os. Albertyńskim 13 oraz przekazał informacje odnośnie wykonania parkingu przed bl Przewodniczący przypominał aby wnioski komisji składane były na oddzielnych kartach. Nawiązał do wniosku komisji odnośnie zadaszenia piaskownic, który wymaga dyskusji; głos zabrali: Zygmunt Bińczycki, Robert Adamek, Antoni Konstanty. 4. Alina Nowicka przekazała prośbę mieszkańców os. Kościuszkowskiego, którzy chcieliby się poznać Radnymi; głos zabrali: Sławomir Góra, Agnieszka Łoś. 5. Kolejna sesja odbędzie się w dniu 22 października o godz Wobec wyczerpania porządku obrad prowadzący zamknął obrady XIV sesji Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce o godz Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce Andrzej Buczkowski Protokołowała: Małgorzata Ambrozik

PROTOKÓŁ II SESJI RADY DZIELNICY XVI BIEŃCZYCE kadencji

PROTOKÓŁ II SESJI RADY DZIELNICY XVI BIEŃCZYCE kadencji Dz.16.0021.1.2.2014 PROTOKÓŁ II SESJI RADY DZIELNICY XVI BIEŃCZYCE kadencji 2014-2018 II sesja Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce zwołana w trybie nadzwyczajnym odbyła się w dniu 22 grudnia 2014 r. w godz. 18.15-20.50

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce z dnia.

Uchwała Nr.. Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce z dnia. Druk nr 160 w sprawie zmian w składzie Komisji Praworządności i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce Na podstawie 38. ust.8 oraz ust.4 uchwały Nr XCIX/1510/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Uchwałę Nr XXXIII/202/2017 Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie z dnia 29 maja 2017 roku.

Uchwałę Nr XXXIII/202/2017 Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie z dnia 29 maja 2017 roku. Protokół z XXXIII sesji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie, która odbyła się 29 maja 2017 roku w siedzibie Rady przy ul. Wysłouchów 34, w godz. 18.12 20.50 Sesję prowadził Przewodniczący Rady i Zarządu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce z dnia.. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce

Uchwała Nr Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce z dnia.. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce DRUK nr 15 Projekt Komisji Rewizyjnej w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Na podstawie 38 ust. 6 uchwały Nr XCIX/1510/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad: Podjęte uchwały:

Porządek obrad: Podjęte uchwały: Dz.18.0021.41.2017 Podsumowanie: XLI sesja VII kadencji w dniu 23 października 2017 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 4. Projekty uchwał wnoszone na sesję: Druk nr 474 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie

Bardziej szczegółowo

nr 32) projekt Komisji Infrastruktury i Inwestycji. W związku z brakiem głosów w sprawie

nr 32) projekt Komisji Infrastruktury i Inwestycji. W związku z brakiem głosów w sprawie Protokół z IV sesji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie, która odbyła się 2 lutego 2015 roku w siedzibie Rady przy ul. Wysłouchów 34, w godz. 18.10 21.25 Sesję prowadził Przewodniczący Rady i Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół z XIV sesji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie, która odbyła si 26 pa

Protokół z XIV sesji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie, która odbyła si 26 pa Protokół z XIV sesji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie, która odbyła się 26 października 2015 roku w siedzibie Rady przy ul. Wysłouchów 34, w godz. 18.12 20.22 Sesję prowadził Przewodniczący Rady i

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr //14 Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce z dnia.. r. w sprawie delegowania radnych

Uchwała Nr //14 Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce z dnia.. r. w sprawie delegowania radnych Druk nr 362 w sprawie delegowania radnych Na podstawie 4 pkt 3 lit. a, b, c, d Statutu Dzielnicy XIV stanowiącego załącznik nr 14 do uchwały nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 1996 r.

Bardziej szczegółowo

XXVII sesja VII kadencji w dniu 31 sierpnia 2016 r.

XXVII sesja VII kadencji w dniu 31 sierpnia 2016 r. Dz.18.0021.27.2016 Podsumowanie: Porządek obrad: XXVII sesja VII kadencji w dniu 31 sierpnia 2016 r. 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie projektu porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji. 4.

Bardziej szczegółowo

Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie:

Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie: Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie: LI sesja VI kadencji w dniu 13 października 2014 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z L sesji. 4. Projekty

Bardziej szczegółowo

Ad. 3. Ad. 4. Projekty uchwał Zarządu Uchwałę Nr XXII/273/2008 Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie z dnia 8 lipca 2008 roku.

Ad. 3. Ad. 4. Projekty uchwał Zarządu Uchwałę Nr XXII/273/2008 Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie z dnia 8 lipca 2008 roku. Protokół z XXII sesji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie, która odbyła się 8 lipca 2008 roku w siedzibie Rady przy ul. Wysłouchów 34, w godz. 18.00 21.50 Sesję prowadziła Przewodnicząca Rady i Zarządu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr..//14 Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce z dnia..

Uchwała nr..//14 Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce z dnia.. Projekt Zarządu Dzielnicy XVI - druk nr 405 w sprawie ustalenia listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie prac remontowych żłobków w roku 2015 Na podstawie 6 ust.1 pkt. 1 i ust.3 Statutu Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r.

XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r. Dz.18.0020.1.31.2013 Podsumowanie: XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji. 4. Roczne Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

XLVI sesja VI kadencji w dniu 19 maja 2014 r.

XLVI sesja VI kadencji w dniu 19 maja 2014 r. Dz.18.0020.1.46.2014 Podsumowanie: XLVI sesja VI kadencji w dniu 19 maja 2014 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XLV sesji. 4. Informacja z

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący stwierdził, że projekt porządku obrad stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji.

Przewodniczący stwierdził, że projekt porządku obrad stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji. Protokół Nr VIII/2015 z sesji Rady Dzielnicy IX Łagiewniki Borek Fałęcki odbytej w dniu 14.04.2015r. o godz. 18,30 w siedzibie Rady przy ul. Żywieckiej 13. Ad.1. Przewodniczący Rady Dzielnicy IX Jan Stanisław

Bardziej szczegółowo

XXXII sesja VI kadencji w dniu 20 maja 2013 r.

XXXII sesja VI kadencji w dniu 20 maja 2013 r. Dz.18.0020.1.32.2013 Podsumowanie: XXXII sesja VI kadencji w dniu 20 maja 2013 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji. 4. Projekty uchwał

Bardziej szczegółowo

XXXII sesja VII kadencji w dniu 30 stycznia 2017 r.

XXXII sesja VII kadencji w dniu 30 stycznia 2017 r. Dz.18.0021.32.2016 Podsumowanie: Porządek obrad: XXXII sesja VII kadencji w dniu 30 stycznia 2017 r. 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie projektu porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji. 4.

Bardziej szczegółowo

XXVIII sesja VI kadencji w dniu 28 stycznia 2013 r.

XXVIII sesja VI kadencji w dniu 28 stycznia 2013 r. Dz.18.0020.1.28.2012 Podsumowanie: XXVIII sesja VI kadencji w dniu 28 stycznia 2013 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXVI i XXVII sesji. 4.

Bardziej szczegółowo

Dz P. A. Puszkarz przedstawił projekt porządku obrad:

Dz P. A. Puszkarz przedstawił projekt porządku obrad: Dz-08.0020.1.63.2014 PROTOKÓŁ z LXIII sesji Rady Dzielnicy VIII Dębniki z dnia 12 listopada 2014 r. (godz. 18:00) w siedzibie Rady Dzielnicy VIII Dębniki przy ul. Praskiej 52 w Krakowie Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

XLVII sesja VI kadencji w dniu 16 czerwca 2014 r.

XLVII sesja VI kadencji w dniu 16 czerwca 2014 r. Dz.18.0020.1.47.2014 Podsumowanie: XLVII sesja VI kadencji w dniu 16 czerwca 2014 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji. 4. Fundacja

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.7.2015 PROTOKÓŁ z IX Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 11 sierpnia 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

V sesja VII kadencji w dniu 16 lutego 2015 r.

V sesja VII kadencji w dniu 16 lutego 2015 r. Dz.18.0021.5.2015 Podsumowanie: Porządek obrad: V sesja VII kadencji w dniu 16 lutego 2015 r. 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie projektu porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z IV sesji. 4. Projekty

Bardziej szczegółowo

Dz-08.0021.6.2015. P. A. Puszkarz przedstawił projekt porządku obrad:

Dz-08.0021.6.2015. P. A. Puszkarz przedstawił projekt porządku obrad: Dz-08.0021.6.2015 PROTOKÓŁ z VI sesji Rady Dzielnicy VIII Dębniki z dnia 4 marca 2015 r. (godz. 18:00) w siedzibie Rady Dzielnicy VIII Dębniki przy ul. Praskiej 52 w Krakowie Przewodniczący Arkadiusz Puszkarz

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 9/2015 z IX sesji Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec odbytej 23 czerwca 2015 r. w siedzibie Rady przy ul. Prusa 18 w Krakowie

Protokół nr 9/2015 z IX sesji Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec odbytej 23 czerwca 2015 r. w siedzibie Rady przy ul. Prusa 18 w Krakowie Dz-07.0021.7.2015 Protokół nr 9/2015 z IX sesji Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec odbytej 23 czerwca 2015 r. w siedzibie Rady przy ul. Prusa 18 w Krakowie Sesję prowadził Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Dz Podsumowanie: XLVIII sesja VI kadencji w dniu 7 lipca 2014 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku

Dz Podsumowanie: XLVIII sesja VI kadencji w dniu 7 lipca 2014 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku Dz.18.0020.1.48.2014 Podsumowanie: XLVIII sesja VI kadencji w dniu 7 lipca 2014 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji. 4. Projekty

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 52 /2014

Protokół nr 52 /2014 Protokół nr 52 /2014 z LII zwyczajnej sesji Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony z dnia 17 września 2014r., która odbyła się przy ul. Naczelnej 12 w Krakowie o godz.18.00. Sesję Rady Dzielnicy III otworzył

Bardziej szczegółowo

P O R Z Ą D E K O B R A D

P O R Z Ą D E K O B R A D Dz-15.0020.1.27.2013 P R O T O K Ó Ł XXVII SESJA RADY DZIELNICY XV MISTRZEJOWICE z dnia 21 marca 2013 roku Obecni wg listy obecności Czas trwania obrad od godz. 17.00 do 18.25 Prowadzący przewodniczący

Bardziej szczegółowo

XXXIX sesja VI kadencji w dniu 25 listopada 2013 r.

XXXIX sesja VI kadencji w dniu 25 listopada 2013 r. Dz.18.0020.1.39.2013 Podsumowanie: XXXIX sesja VI kadencji w dniu 25 listopada 2013 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji. 4. Projekty

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z II SESJI (SESJI NADZWYCZAJNEJ) RADY DZIELNICY XIII PODGÓRZE z dnia 22 grudnia 2014 roku

PROTOKÓŁ z II SESJI (SESJI NADZWYCZAJNEJ) RADY DZIELNICY XIII PODGÓRZE z dnia 22 grudnia 2014 roku Dz-13.0021.2.2015 PROTOKÓŁ z II SESJI (SESJI NADZWYCZAJNEJ) RADY DZIELNICY XIII PODGÓRZE z dnia 22 grudnia 2014 roku Obecni wg listy obecności (zał. nr 1) Czas trwania obrad od godz.18.00 do godz.20.30

Bardziej szczegółowo

ad. 1. Otwarcie sesji, ustalenie porządku

ad. 1. Otwarcie sesji, ustalenie porządku 1 Dz.01.0021.4.2015 PROTOKÓŁ Nr IV/2015 IV sesji Rady Dzielnicy I Stare Miasto w dniu 30 stycznia 2015 r. (od godz. 18:10 do godz. 21:15) w sali konferencyjnej w siedzibie Dzielnicy I, ul. Rynek Kleparski

Bardziej szczegółowo

XII sesja VI kadencji w dniu 21 listopada 2011 r.

XII sesja VI kadencji w dniu 21 listopada 2011 r. Dz.18.0020.1.12.2011 Podsumowanie: XII sesja VI kadencji w dniu 21 listopada 2011 r. Projekt porządku obrad XII sesji Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta zwołanej na poniedziałek 21 listopada 2011 roku, godz.

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie projektu porządku obrad

1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie projektu porządku obrad Protokół Nr 42/2013 z XLII sesji Rady Dzielnicy XII Bieżanów Prokocim odbytej dnia 10 grudnia 2013 r. w siedzibie Rady przy ul. Kurczaba 3 w Krakowie XLII sesję Rady Dzielnicy XII Bieżanów Prokocim otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Posiedzenia XIV SESJI RADY DZIELNICY VI Bronowice

PROTOKÓŁ. Posiedzenia XIV SESJI RADY DZIELNICY VI Bronowice Dz-06.0021.14.2015 PROTOKÓŁ Posiedzenia XIV SESJI RADY DZIELNICY VI Bronowice Posiedzenie XIV sesji Rady Dzielnicy VI odbyło się w dniu 23 lipca 2015 r. w budynku Klubu Sportowego Bronowianka, przy ul.

Bardziej szczegółowo

w sprawie podziału środków przeznaczonych na zadania priorytetowe w roku 2015

w sprawie podziału środków przeznaczonych na zadania priorytetowe w roku 2015 Projekt Zarządu Dzielnicy XVI druk 369 + Autopoprawka Uchwała nr..//14 z dnia.. w sprawie podziału środków przeznaczonych na zadania priorytetowe w roku 2015 Na podstawie 5 ust.5. Statutu Dzielnicy XVI

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z VII SESJI RADY DZIELNICY X SWOSZOWICE. 7 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ Z VII SESJI RADY DZIELNICY X SWOSZOWICE. 7 maja 2015 r. PROTOKÓŁ Z VII SESJI RADY DZIELNICY X SWOSZOWICE 7 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR VII/2015 Z SESJI RADY DZIELNICY X SWOSZOWICE 7 maja 2015 roku (sala konferencyjna Rady i Zarządu Dzielnicy X ul. Inicjatywy Lokalnej

Bardziej szczegółowo

BR CV.14. W trybie art. 20 ust. 5 do porządku obrad sesji został włączony projekt uchwały Prezydenta Miasta Krakowa:

BR CV.14. W trybie art. 20 ust. 5 do porządku obrad sesji został włączony projekt uchwały Prezydenta Miasta Krakowa: BR-01. 0002.CV.14 Protokół Nr CV/2014 Obrad CV sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 7 maja 2014. /od godz. 10.00 do godz. do godz. 13.45/ Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, Sala Obrad Rady Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

I sesja VII kadencji w dniu 16 grudnia 2014 r.

I sesja VII kadencji w dniu 16 grudnia 2014 r. 1 Dz-18.0021.1.2014 Podsumowanie: I sesja VII kadencji w dniu 16 grudnia 2014 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji, 2. Ślubowanie członków Rady Dzielnicy, 3. Przedstawienie projektu porządku obrad, 4.

Bardziej szczegółowo

XXV sesja VII kadencji w dniu 27 czerwca 2016 r.

XXV sesja VII kadencji w dniu 27 czerwca 2016 r. Dz.18.0021.25.2016 Podsumowanie: Porządek obrad: XXV sesja VII kadencji w dniu 27 czerwca 2016 r. 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie projektu porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji. 4. Projekty

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 21/2016 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Opola z dnia 12 maja 2016 r.

Protokół nr 21/2016 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Opola z dnia 12 maja 2016 r. Protokół nr 21/2016 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Opola Posiedzenie Komisji Budżetowej odbyło się w sali nr 312 im. Karola Musioła w opolskim ratuszu i trwało od godz. 16.00 do godz. 17.00.

Bardziej szczegółowo

Dz-08.0021.10.2015. P. A. Puszkarz przedstawił projekt porządku obrad:

Dz-08.0021.10.2015. P. A. Puszkarz przedstawił projekt porządku obrad: Dz-08.0021.10.2015 PROTOKÓŁ z X sesji Rady Dzielnicy VIII Dębniki z dnia 24 czerwca 2015 r. (godz. 18:00) w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Rzemieślniczej 10 w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 43/2014 Obrad sesji Rady Dzielnicy V Krowodrza z dnia 8 kwietnia 2014 r. godz.18:00 Kraków, ul. Kazimierza Wielkiego 112/2

Protokół nr 43/2014 Obrad sesji Rady Dzielnicy V Krowodrza z dnia 8 kwietnia 2014 r. godz.18:00 Kraków, ul. Kazimierza Wielkiego 112/2 Protokół nr 43/2014 Obrad sesji Rady Dzielnicy V Krowodrza z dnia 8 kwietnia 2014 r. godz.18:00 Kraków, ul. Kazimierza Wielkiego 112/2 I. Otwarcie sesji. Obrady XLIII sesji Rady Dzielnicy V Krowodrza (kadencja

Bardziej szczegółowo

XXX sesja VI kadencji w dniu 18 marca 2013 r.

XXX sesja VI kadencji w dniu 18 marca 2013 r. Dz.18.0020.1.30.2013 Podsumowanie: XXX sesja VI kadencji w dniu 18 marca 2013 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji. 4. Projekty uchwał

Bardziej szczegółowo

IX sesja VI kadencji w dniu 19 września 2011 r.

IX sesja VI kadencji w dniu 19 września 2011 r. Dz.18.0020.1.9.2011 Podsumowanie: IX sesja VI kadencji w dniu 19 września 2011 r. Projekt porządku obrad IX sesji Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta zwołanej na czwartek 19 września 2011 roku, godz. 17.00,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 64. posiedzenia Komisji Głównej Rady Miasta Krakowa 3 marca 2014 r.

PROTOKÓŁ 64. posiedzenia Komisji Głównej Rady Miasta Krakowa 3 marca 2014 r. BR-01.0012.1.3.2014 PROTOKÓŁ 64. posiedzenia Komisji Głównej Rady Miasta Krakowa 3 marca 2014 r. Posiedzenie rozpoczęło się w sali 303 o godz. 15.00, uczestniczyli w nim członkowie Komisji, zgodnie z listą

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PORZĄDKU OBRAD XLII Sesja Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice w dniu 26.06.2014 r. godz. 17.00 /siedziba Rady Dzielnicy ul.

PROJEKT PORZĄDKU OBRAD XLII Sesja Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice w dniu 26.06.2014 r. godz. 17.00 /siedziba Rady Dzielnicy ul. Dz-15.0020.1.42.2014 P R O T O K Ó Ł XLII SESJA RADY DZIELNICY XV MISTRZEJOWICE z dnia 26 czerwca 2014 roku Obecni wg listy obecności Czas trwania obrad od godz.17.10 do godz.18.00 Prowadzący przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/2011 sesji Rady Miejskiej w Żarowie

Protokół Nr V/2011 sesji Rady Miejskiej w Żarowie Protokół Nr V/2011 sesji Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 27 stycznia 2011 roku Rozpoczęcie: godz. 10:00 Zakończenie: godz. 11:15 Ad. I. Otwarcie sesji: Przewodniczący Rady Pan Tadeusz Pudlik otworzył sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/2014 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Opola z dnia 11 grudnia 2014 r.

Protokół nr 1/2014 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Opola z dnia 11 grudnia 2014 r. Protokół nr 1/2014 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Opola Posiedzenie Komisji Budżetowej odbyło się w sali nr 312 im. Karola Musioła w opolskim ratuszu i trwało od godz. 16.00 do godz. 17.20.

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia:

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia: PROTOKÓŁ Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2015 roku Lista obecności radnych w załączeniu. Posiedzenie otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA BR-02.0623-1-208/10 AKTUALNOŚCI PODSUMOWANIE III sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 15 grudnia 2010 r. w godz. 11.00-13.25 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego przy Placu

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola z dnia 18 sierpnia 2014 r.

Protokół nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola z dnia 18 sierpnia 2014 r. Protokół nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola Posiedzenie Komisji Infrastruktury odbyło się w sali nr 312 im. Karola Musioła w opolskim ratuszu i trwało od godz. 16.00 do godz.

Bardziej szczegółowo

1.Sprawy regulaminowe.

1.Sprawy regulaminowe. Protokół Nr 5/15 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 20 marca 2015 r. 1.Sprawy regulaminowe. - stwierdzenie quorum Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XLIX SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu Lp. SPIS TREŚCI Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany. 3 2. Interpelacje Radnych. 3

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III/14 z III sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 12 grudnia 2014 r.

Protokół nr III/14 z III sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 12 grudnia 2014 r. RM. 0002.3.2014 Protokół nr III/14 z III sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 12 grudnia 2014 r. III sesja Rady Miejskiej odbyła się w Domu Kultury Uśmiech w Ożarowie Mazowieckim przy ul.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Rozpoczęcie sesji godz. 10:00 Zakończenie sesji godz. 15:00 Sesja odbyła się w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. OR.0002.9.2013.WD4 P R O T O K Ó Ł z XXXIII sesji Rady N R XXXIII/2013 Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 20 grudnia 2013r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. W obradach sesji uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XI/86/2015 Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie z dnia 27 sierpnia 2015r.

Uchwała Nr XI/86/2015 Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie z dnia 27 sierpnia 2015r. Uchwała Nr XI/86/2015 Rady W sprawie: zmiany podziału środków finansowych na Obsługę Dzielnic Na podstawie 69 ust.1 uchwały Nr XCIX/1511/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXIX/2013

P r o t o k ó ł Nr XXIX/2013 Bestwina, dn. 27 marca 2013r. P r o t o k ó ł Nr XXIX/2013 z sesji Rady Gminy Bestwina zwołanej w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zm.) odbytej w dniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Opole, r. BRM Protokół nr 9/2015 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Opola z dnia 18 czerwca 2015 r.

Opole, r. BRM Protokół nr 9/2015 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Opola z dnia 18 czerwca 2015 r. BRM.0012.4.24.2015 Protokół nr 9/2015 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Opola Opole, 21.05.2015 r. Posiedzenie Komisji Budżetowej odbyło się w sali nr 312 im. Karola Musioła w opolskim ratuszu

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 20/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 r.

Protokół Nr 20/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 r. 1. Sprawy regulaminowe. stwierdzenie quorum 1 Protokół Nr 20/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 r. Przewodniczący Komisji Bogusław Dobkowski

Bardziej szczegółowo

Porządek, nad którym obradowała Komisja był następujący:

Porządek, nad którym obradowała Komisja był następujący: BRM.0012.4.9.2016 Protokół nr 19/2016 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Opola Opole, 18 marca 2016 r. Posiedzenie Komisji Budżetowej odbyło się w sali nr 312 w opolskim ratuszu i trwało od godz.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 26/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 20 września 2016 r.

Protokół nr 26/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 20 września 2016 r. Protokół nr 26/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 20 września 2016 r. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w ratuszu w sali 312 i trwało od godz. 16.00 do godz. 17.40. Posiedzeniu przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 49/2014 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Opola z dnia 20 marca 2014 r.

Protokół nr 49/2014 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Opola z dnia 20 marca 2014 r. Protokół nr 49/2014 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Opola Posiedzenie Komisji Budżetowej odbyło się w sali nr 312 im. Karola Musioła w opolskim ratuszu i trwało od godz. 16.00 do godz. 17.00.

Bardziej szczegółowo

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Fan Club zespołu Dżem "Skazani na Bluesa" Chorzów, dnia 17 czerwca 2017r.

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Fan Club zespołu Dżem Skazani na Bluesa Chorzów, dnia 17 czerwca 2017r. Protokół z Chorzów, dnia 17 czerwca 2017r. W dniu 17 czerwca 2017 r. o godzinie 12:30 w Chorzowie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków (dalej jako Stowarzyszenie). Na wstępie Członek Zarządu Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2015

Protokół Nr III/2015 Protokół Nr III/2015 z sesji Rady Miasta VII kadencji, odbytej w dniu 29 stycznia 2015 r. w Urzędzie Miasta w Jedlinie - Zdroju, u. Poznańska 2. Godz. rozpoczęcia obrad: 14,00 Godz. zakończenia obrad:15,10

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIV/2016

Protokół Nr XXIV/2016 Protokół Nr XXIV/2016 z XXIV sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 25 kwietnia 2016 roku o godz. 13.00 w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie PROTOKÓŁ Nr 32/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Lubartowie przy ul. Kościuszki 1 w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2014 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 28 października 2014 r. w sali Urzędu Gminy.

Protokół Nr 22/2014 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 28 października 2014 r. w sali Urzędu Gminy. Protokół Nr 22/2014 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 28 października 2014 r. w sali Urzędu Gminy. Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Komisji - pan Romuald Gorlewicz,

Bardziej szczegółowo

Obecni: wg załączonych list obecności. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

Obecni: wg załączonych list obecności. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: Protokół nr 62/04/2006 Z posiedzenia Komisji Edukacji Rady Miasta Gdańska w dniu 30 marca 2006 roku o godz. 8.30 w sali 213 Nowego Ratusza w Gdańsku, przy ul. Wały Jagiellońskie 1. Obecni: wg załączonych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu

Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia Krystyna Motławska otworzyła o godz. 17 05

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XCVII/2001 obrad XCVII sesji Rady Miasta Krakowa Kraków, 9 styczeń 2002 r.

Protokół nr XCVII/2001 obrad XCVII sesji Rady Miasta Krakowa Kraków, 9 styczeń 2002 r. BR-01-1. 0052/XCVII/02 Protokół nr XCVII/2001 obrad XCVII sesji Rady Miasta Krakowa Kraków, 9 styczeń 2002 r. 1. Otwarcie sesji. Obrady dziewięćdziesiątej siódmej zwyczajnej sesji Rady miasta Krakowa III

Bardziej szczegółowo

**************************** ORM.0002.XXIX.2012 **************************** Protokół Nr XXIX/12

**************************** ORM.0002.XXIX.2012 **************************** Protokół Nr XXIX/12 **************************** ORM.0002.XXIX.2012 **************************** Protokół Nr XXIX/12 Sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 12.04.2012 r. godz. 9 00 w sali nr 26 ratusza Protokół Nr XXIX/12

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się 16 czerwca 2015 r.

Protokół Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się 16 czerwca 2015 r. Protokół Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się 16 czerwca 2015 r. I część posiedzenia Komisji Edukacji odbyła się w Państwowym Teatrze Lalki Tęcza. II część

Bardziej szczegółowo

Ad.pkt. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Słupska za I półrocze 2016 roku

Ad.pkt. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Słupska za I półrocze 2016 roku 1 Protokół Nr 21/16 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 16 września 2016 r. 1. Sprawy regulaminowe. Przewodnicząca Komisji Jadwiga Stec otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 30/XXX z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 29 lipca 2013 r.

Protokół nr 30/XXX z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 29 lipca 2013 r. Protokół nr 30/XXX z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 29 lipca 2013 r. Ad.1 Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji Rady

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA BR-02.0623-1-22/11 AKTUALNOŚCI PODSUMOWANIE VII sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 26 stycznia 2011 r. w godz. 10.00-14.00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego przy pl.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIV/2016 sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 października 2016 r.

Protokół Nr XXIV/2016 sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 października 2016 r. Protokół Nr XXIV/2016 sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 października 2016 r. V kadencja 2014-2018 XXIV sesja Rady Powiatu w Oświęcimiu odbyła się w sali audiowizualnej im. Jana Klęczara Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 27/2016 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola z dnia 19 grudnia 2016 r.

Protokół nr 27/2016 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola z dnia 19 grudnia 2016 r. Protokół nr 27/2016 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola Posiedzenie Komisji Infrastruktury odbyło się w sali im. Karola Musioła w opolskim ratuszu i trwało od godz. 16 00 do godz. 17

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VIII/15 sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha VII kadencji, która odbyła się 25 maja 2015 roku

Protokół Nr VIII/15 sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha VII kadencji, która odbyła się 25 maja 2015 roku Protokół Nr VIII/15 sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha VII kadencji, która odbyła się 25 maja 2015 roku 25 maja 2015 roku sesja Rady Miejskiej Wałbrzycha rozpoczęła się o godz. 11 00, a zakończyła o godz.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji

P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji OA.0052-1/XLIV/ 05 P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji 2002 2006 14 LIPCA 2005r. - 2 Porządek obrad XLIV Sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach Kadencji 2002 2006

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 31/2017 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Opola z dnia 19 stycznia 2017 r.

Protokół nr 31/2017 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Opola z dnia 19 stycznia 2017 r. Protokół nr 31/2017 z posiedzenia Posiedzenie Komisji Budżetowej odbyło się w sali nr 312 im. Karola Musioła w opolskim ratuszu i trwało od godz. 16:05 do godz. 17:00. Posiedzeniu Komisji przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXVI/2017. z sesji Rady Gminy Klembów odbytej 8 czerwca 2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie

Protokół Nr XXVI/2017. z sesji Rady Gminy Klembów odbytej 8 czerwca 2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Protokół Nr XXVI/2017 z sesji Rady Gminy Klembów odbytej 8 czerwca 2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Obrady rozpoczęto o godz.16 08, a zakończono o godz. 19 33 W posiedzeniu uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 8/6/2015 Komisja Polityki Mieszkaniowej 15 kwietnia 2015 rok

Protokół Nr 8/6/2015 Komisja Polityki Mieszkaniowej 15 kwietnia 2015 rok Protokół Nr 8/6/2015 Komisja Polityki Mieszkaniowej 15 kwietnia 2015 rok Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Anwajler Przewodniczący Komisji Polityki Mieszkaniowej. Obecni, jak w załączonej liście obecności.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/2014 sesji Rady Dzielnicy Środula w Sosnowcu z dnia 4 grudnia 2014 r. Godz. rozpoczęcia sesji 17 05 Godz. zakończenia sesji 18 30

Protokół Nr VII/2014 sesji Rady Dzielnicy Środula w Sosnowcu z dnia 4 grudnia 2014 r. Godz. rozpoczęcia sesji 17 05 Godz. zakończenia sesji 18 30 Protokół Nr VII/2014 sesji Rady Dzielnicy Środula w Sosnowcu z dnia 4 grudnia 2014 r. Godz. rozpoczęcia sesji 17 05 Godz. zakończenia sesji 18 30 Ad.1.Otwarcie sesji. Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/2016. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej. Urzędu Miejskiego w Zawidowie.

Protokół nr XV/2016. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej. Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Protokół nr XV/2016 z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Pilarski o godzinie 17.00

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR II/2014. sesji SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. 8 grudnia 2014 r.

PROTOKÓŁ NR II/2014. sesji SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. 8 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ NR II/2014 sesji SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 8 grudnia 2014 r. Protokół Nr II/2014 sesji Sejmiku Województwa z dnia 8 grudnia 2014 r. Obrady II sesji sejmiku Województwa odbyły się w dniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 19/11 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 12 maja 2011 r. godz

PROTOKÓŁ Nr 19/11 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 12 maja 2011 r. godz PROTOKÓŁ Nr 19/11 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 12 maja 2011 r. godz. 14.00 Obecni na posiedzeniu Komisji 9 członków Komisji: 1. Jacek Bruździak 2. Mariola Jaciuk 3. Zofia Kolat 4. Regina

Bardziej szczegółowo

W wyniku przeprowadzonych wyborów Sekretarzem Posiedzenia został p. Jacek Gajda (jednogłośnie).

W wyniku przeprowadzonych wyborów Sekretarzem Posiedzenia został p. Jacek Gajda (jednogłośnie). PROTOKÓŁ OGÓLNY WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PERSPEKTYWA" W MRĄGOWIE które odbyło się w czterech częściach w dniach 2, 4, 5, 6 czerwca 2014 r. Na podstawie 84 ust. 2 Statutu Zarząd Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 17/15 z posiedzenia Komisji Budżetu Strategii i Rozwoju w dniu 5 maja 2015 r. godz. 14:30

PROTOKÓŁ Nr 17/15 z posiedzenia Komisji Budżetu Strategii i Rozwoju w dniu 5 maja 2015 r. godz. 14:30 PROTOKÓŁ Nr 17/15 z posiedzenia Komisji Budżetu Strategii i Rozwoju w dniu 5 maja 2015 r. godz. 14:30 Obecni na posiedzeniu Komisji 7 członków Komisji: 1. Janusz Chodasewicz 2. Zofia Kolat 3. Regina Komorowska

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji 14.00. Sesję Sesja odbyła się w sali obrad Urzędu Miasta przy ul. Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r.

Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r. Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r. Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Gleń Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. Ad. 1 Pan Andrzej Gleń stwierdził na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. - za wprowadzeniem tego punktu głosowało 20 Radnych

PROTOKÓŁ. - za wprowadzeniem tego punktu głosowało 20 Radnych RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.10.2016 PROTOKÓŁ z XXIII Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 14 listopada 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Wiceprzewodniczący

Bardziej szczegółowo