The Quality Connection. Kable bezpieczeństwa i kablowe systemy nośne Safety cables and Laying systems

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "The Quality Connection. Kable bezpieczeństwa i kablowe systemy nośne Safety cables and Laying systems"

Transkrypt

1 The Quality Connection Kable bezpieczeństwa i kablowe systemy nośne Safety cables and Laying systems

2 BETAflam / BETAfixss KONTAKT CONTACT TWÓJ OSOBISTY NUMER KLIENTA Aby umożliwić nam zapewnienie Państwu bardziej efektywnej obsługi, prosimy o podawanie osobistego numeru klienta przy każdym zamówieniu. YOUR PERSONAL CUSTOMER NUMBER To offer you a more efficient service, we kindly ask you to mention your personal customer number for each order. DORADZTWO I SPRZEDAŻ Telefon Szwajcaria +41 (0) Niemcy +49 (0) CONSULTING AND SALES Phone Switzerland +41 (0) Germany +49 (0) Faks Szwajcaria +41 (0) Niemcy +49 (0) Fax Switzerland +41 (0) Germany +49 (0) Internet Szwajcaria Niemcy Internet Switzerland Germany Kable i systemy nośne należy zawsze stosować zgodnie z ich przeznaczeniem. W przypadku awarii lub uszkodzenia kabla, złącza lub elementu systemu należy natychmiast wyłączyć zasilanie i wymienić wszystkie uszkodzone części. Konserwacja, naprawa i wymiana kabli powinna być wykonywana wyłącznie przez wykwalifikowany i przeszkolony personel. Polityka firmy LEONI Studer obejmuje ciągły rozwój związany z materiałami i wyrobami. Zastrzegamy sobie prawo do proponowania alternatywnych rozwiązań pozostających w zgodzie z programem produkcji obowiązującym w czasie otrzymania zapytania. Wszystkie informacje dotyczące właściwości materiału, zachowania w przypadku pożaru, konstrukcji, danych elektrycznych i technicznych, cen, itp. są zgodne z naszym obecnym stanem wiedzy i nie są zobowiązujące. i ciężar to wartości odniesienia. Wszystkie podawane dane mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odnosimy się do ogólnych warunków sprzedaży i dostawy obowiązujących w naszej firmie. Cables are to be used for designed applications only. In case of failure or damage to the cable or connector switch off power immediately and replace all damaged parts. Maintenance, repair and replacement of the cables and connectors must be carried out by authorised and trained personnel only. LEONI Studer s policy is one of continous material and product development. We reserve the right to offer alternatives consistent with our manufacturing programme at the time of enquiry. All information concerning material properties, fire performance, construction, electrical and technical data, prices etc. are in accordance with our present-day standard of knowledge and are without obligation. and weights are reference values. All indications may alter any time without prior notice. We refer to our general conditions of sales and delivery. 2 LEONI Studer GmbH Phone +49 (0) November 2007

3 BETAflam / BETAfixss SPIS TREŚCI LIST OF CONTENTS Strona LEONI Studer Przedsiębiorstwo Zalety wyrobów 4 6 Page LEONI Studer The Company Product benefits 4 6 KABLE BETAflam Przegląd wyrobów INFORMACJE TECHNICZNE BETAflam CABLES Summary TECHNICAL INFORMATION KABLOWE SYSTEMY NOŚNE BETAfixss Przegląd wyrobów BETAfixss LAYING SYSTEMS Summary Ogólne warunki sprzedaży i dostawy November LEONI Studer AG Phone General conditions of sale and delivery 132 3

4 BETAflam / BETAfixss LEONI Studer INNOWACJE I KOMPETENCJE LEONI Studer INNOVATION AND COMPETENCE POŁĄCZENIE INNOWACYJNOŚCI I KOMPETENCJI LEONI Studer to przedsiębiorstwo działające na arenie międzynarodowej, należące do ogólnoświatowej grupy LEONI. LEONI Studer jest wiodącym dostawcą wysokiej jakości bezhalogenowych przewodów i kabli. Dział (Business Unit) «Infrastructure» produkuje kable przy użyciu wysoko wyspecjalizowanych mieszanek opracowanych i wytwarzanych przez firmę. Dział (Business Unit) «Radiation processing» wykorzystuje najbardziej postępową technologię radiacyjnego sieciowania izolacji z tworzyw sztucznych. Kluczowe kompetencje LEONI Studer leżą w zakresie opracowywania, projektowania, produkcji i sprzedaży wysokiej jakości kabli i przewodów do skomplikowanych zastosowań w systemach przemysłowych i infrastrukturalnych. Klienci firmy doceniają specjalne usługi dodatkowe, obejmujące wprowadzanie innowacji specjalnie dla poszczególnych zamówień, sieciowanie strumieniem elektronów oraz inne stosowane technologie. Głównym celem jest tworzenie optymalnych rozwiązań dla poszczególnych klientów. Doradztwo dla klientów obejmuje okres przed i w czasie trwania fazy projektowej, a wsparcie zapewnione jest również po zakończeniu projektu. Długotrwałe partnerstwo potwierdza daleko idące korzyści dla klientów i użytkowników. COMBINED INNOVATION AND COMPETENCE LEONI Studer is an internationally active company and member of the worldwide transacts LEONI group. LEONI Studer is a leading provider of high quality, halogen free conductors and cables. The unit «Infrastructure» produces cables using highly specialized compounds which developed and manufactured on site. The business unit «Radiation Processing» utilizes probably the most progressive cross-linking technology for plastic insulation. The key competencies of LEONI Studer are in the development, design, manufacture and sale of high quality cables and conductors for complex applications in industry and infrastructure systems. Above-average additional services such as order-specific innovations, electron-beam cross-linking and engineering are highly appreciated. The creation of lasting solutions for the customer is a prime aim. Customers are advised before and during the project phase and the support continues even after the project is finished. Lasting partnerships confirm the great benefits and added value for customers and users. The secret of success is the commitment of more than 400 highly motivated employees. Podstawą sukcesu jest zaangażowanie ponad 400 wysoko umotywowanych pracowników. 4 LEONI Studer GmbH Phone +49 (0) November 2007

5 BETAflam / BETAfixss TWÓJ PARTNER W UZYSKIWANIU KOMPETENTNYCH ROZWIĄZAŃ W naszych nowoczesnych laboratoriach opracowujemy niezawodne mieszanki i kable. Dzięki ciągłym inwestycjom w linie produkcyjne, utrzymujemy je na wysokim poziomie technicznym. Ponadto, na szczególne możliwości naszego przedsiębiorstwa w branży kablowej wskazuje nowoczesny ośrodek radiacyjnego sieciowania. Posiadamy również własne certyfikowane laboratorium prób pożarowych dla kompletnych instalacji kablowych, systemów pomocniczych i łączników kablowych, zgodnie z DIN Możliwości przedsiębiorstwa w zakresie wprowadzania innowacji potwierdzają liczne certyfikaty krajowe i międzynarodowe. JAKOŚĆ Na każdym etapie prac, zapewniamy jakość produkcji w odniesieniu do niezawodności i spełnienia warunków specyfikacji funkcjonalnych, dzięki stosowaniu samotestów i kontroli procesów nowatorskich technologii i konsekwentnemu stosowaniu wszystkich elementów systemu zapewnienia jakości. YOUR PARTNER FOR COMPETENT SOLUTIONS In modern laboratories we develop reliable compounds and cables. Through continuous investments into the production lines, they are held on a high technical standard. Furthermore the outstanding competence in the cabling business is expressed by the progressive cross-linking centre of the company. Even a fire test center for testing complete cable installations, supporting systems and cable fittings according to DIN 4102 is available. Numerous national and international certificates prove the innovation strength of the company. QUALITY During each work step, we assure the quality of production regarding the quality, the reliability and the fulfilment of the functional specifications by means of self test and process control with innovative technology and the consequent use of all quality-system elements. November 2007 LEONI Studer AG Phone

6 BETAflam / BETAfixss KABLE I KABLOWE SYSTEMY NOŚNE BEZPIECZEŃSTWO OD JEDNEGO DOSTAWCY CABLES AND INSTALLATION SYSTEMS SAFETY FROM A SINGLE SOURCE BEZPIECZEŃSTWO! Kable BETAflam i kablowe systemy nośne BETAfixss ze zintergrowanym podtrzymaniem funkcji: Długie trasy układania kabli Obniżony koszt materiałów Krótki czas montażu Materiały wysokiej jakości Kable i kablowe systemy nośne od jednego dostawcy Kontrola i aprobata DIN JAKOŚĆ! Kable i kablowe systemy nośne od jednego dostawcy ekonomiczne rozwiązanie z oszczędnością kosztów do 30 %! BETAflam KABLE I PRZEWODY ZGODNE Z NORMĄ VDE, SPEŁNIAJĄCE WYSO- KIE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA. Bezhalogenowość, ognioodporność Niska emisja gazów spalinowych i właściwości powstrzymujące palenie się Zintergrowane podtrzymanie funkcji systemu zgodnie z DIN BETAfixss CERTYFIKOWANY KABLOWY SYSTEM NOŚNY ZE ZINTEGROWA- NYM PODTRZYMANIEM FUNKCJI SYSTEMU W PRZYPADKU POŻARU. SAFETY! BETAflam cables and BETAfixss installation system with total circuit integrity: Long laying distances Reduced cost of materials Short fitting times High quality materials Cable and installation system from a single source DIN tested and approved QUALITY! Cable and installation system from a single source the economical solution with up to 30 % cost savings! BETAflam VDE STANDARD COMPLIANT CABLES AND WIRES TO MEET HIGH SAFETY REQUIREMENTS. Halogen free, flame retardant Low flue gas emission and fire inhibiting With DIN compliant total system integrity BETAfixss CERTIFIED CABLE SUPPORT SYSTEM WITH TOTAL CIRCUIT INTEGRITY IN FIRE. 6 LEONI Studer GmbH Phone +49 (0) November 2007

7 BETAflam KABLE INSTALACYJNE I DLA SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA BETAflam BETAflam SAFETY AND INSTALLATION CABLES Strona Przegląd wyrobów 8 page Summary 8 NHXH FE180 / E30-E60 10 NHXCH FE180 / E30-E60 14 NHXH FE180 / E90 16 NHXCH FE180 / E90 20 JE-H(St)H FE180 / E30 22 JE-H(St)H FE180 / E30-E90 24 JE-H(St)HRH FE180 / E30-E90 26 J-H(St)H 28 N2XH 30 N2XCH 34 NHXMH 36 NHXH FE180 / E30-E60 10 NHXCH FE180 / E30-E60 14 NHXH FE180 / E90 16 NHXCH FE180 / E90 20 JE-H(St)H FE180 / E30-E90 22 JE-H(St)HRH FE180 / E30 24 JE-H(St)HRH FE180 / E30-E90 26 J-H(St)H 28 N2XH 30 N2XCH 34 NHXMH 36 Kable wg norm szwajcarskich FE0 38 FE5 40 FE180 / E30 44 FE180 / E30-CLE 48 Cables according to Swiss standard FE0 38 FE5 40 FE180 / E30 44 FE180 / E30-CLE 48 INFORMACJE TECHNICZNE 51 Ogólne warunki sprzedaży i dostawy 132 TECHNICAL INFORMATION 51 General conditions of sale and delivery 132 November 2007 LEONI Studer AG Phone

8 BETAflam Przegląd wyrobów Kable BETAflam Summary BETAflam Cables BETAflam Kable dla systemów bezpieczeństwa 0,6 / 1 kv zgodnie z normą DIN VDE 0266 BETAflam Safety cables 0,6 / 1 kv acc. to DIN VDE 0266 NHXH FE180 / E30-E60 Strona 10 NHXH FE180 / E30-E60 page 10 NHXCH FE180 / E30-E60 Strona 14 NHXCH FE180 / E30-E60 page 14 BETAflam Kabel sygnalizacyjny i alarmowy zgodnie z normą DIN VDE 0815 BETAflam Signal and fire alarm cable acc. to DIN VDE 0815 JE-H(St)H FE180 / E30 Strona 22 JE-H(St)H FE180 / E30 page 22 JE-H(St)H FE180 / E30-E90 Strona 24 JE-H(St)H FE180 / E30-E90 page 24 BETAflam Kabel bezhalogenowy 0,6 / 1 kv zgodnie z normą DIN VDE BETAflam Halogen free cable 0,6 / 1 kv acc. to DIN VDE N2XH Strona 30 N2XH page 30 N2XCH Strona 34 N2XCH page 34 BETAflam Kabel instalacyjny 300/500 V zgodnie z normą DIN VDE BETAflam Installation cable 300/500 V acc. to DIN VDE NHXMH Strona 36 NHXMH page 36 BETAflam Kabel wg. norm szwajcarskich BETAflam Swiss standard cable FE0 Strona 38 FE0 page 38 FE5 Strona 40 FE5 page 40 8 LEONI Studer GmbH Phone +49 (0) November 2007

9 BETAflam NHXH FE180 / E90 Strona 16 NHXH FE180 / E90 page 16 NHXCH FE180 / E90 Strona 20 NHXCH FE180 / E90 page 20 Informacje techniczne Strona 51 Technical information page 51 JE-H(St)HRH FE180 / E30-E90 Strona 26 JE-H(St)HRH FE180 / E30-E90 page 26 J-H(St)H Strona 28 J-H(St)H page 28 FE180 / E30 Strona 44 FE180 / E30 page 44 FE180 / E30-CLE Strona 48 FE180/ E30-CLE page 48 November 2007 LEONI Studer AG Phone

10 BETAflam Kable dla systemów bezpieczeństwa BETAflam NHXH FE180 / E30-E60 0,6 / 1 kv, wg DIN VDE 0266, pomarańczowy BETAflam Safety cables NHXH FE180 / E30-E60 0,6 / 1 kv, acc. to DIN VDE 0266, orange ZASTOSOWANIE Kabel energetyczny 0,6 / 1 kv do montażu na stałe w instalacjach kablowych o podwyższonej wytrzymałości pożarowej i ze zintegrowanym podtrzymaniem funkcji systemu zgodnie z normą DIN 4102 część 12 dla potrzeb oświetlenia dróg ewakuacyjnych, instalacji alarmów pożarowych, systemów wentylacyjnych, oddymiających, itp. Zalecany w miejscach gromadzenia się ludzi i do zabezpieczania wartościowych przedmiotów. BUDOWA Przewody: żyła miedziana niepobielana Przegroda ogniowa: taśma mikowa Izolacja: BETAflam, usieciowana Pokrycie wewnętrzne: taśma lub wypełnienie Powłoka: kopolimer BETAflam Identyfikacja żyły: zgodnie z VDE 0266 odpow. HD 308 S2 Kolor powłoki: pomarańczowy DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe: U0/U 0,6 / 1 kv Napięcie testowe: 4 kv przy 50 Hz Zakres temperatur: Temperatura pracy: od 30 C do + 90 C Temperatura montażu: od 5 C do + 70 C Temperatura zwarcia: C (wartość szczytowa temperatury < 5 s) Promień zginania: kabel jednożyłowy kabel wielożyłowy w trakcie montażu > 15 śr. zewn. > 12 śr. zewn. zamocowany > 8 śr. zewn. > 7 śr. zewn. Warunki montażu: montaż wewnętrzny na stałe, w powietrzu lub w betonie. Montaż w ziemi lub w wodzie wyłącznie w suchych, wodoszczelnych rurkach. Montaż na otwartej przestrzeni wyłącznie w zabezpieczeniu przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym i wpływem innych czynników zewnętrznych. NORMY / WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁU Bezhalogenowość: IEC , EN , VDE Brak korozyjnych gazów: IEC , EN , VDE Brak toksycznych gazów: NES , NFC Niska emisja dymów: IEC i -2, EN i -2, VDE i -2 Ognioodporność: IEC , EN , VDE Nierozprzestrzenianie płomienia: IEC und -3-24, EN , -2-4, VDE , -2-4 Trwałość izolacji FE180: IEC i -21, VDE Trwałość izolacji z udarem mechanicznym: EN 50200, PH90 (do śr. 20 mm) Podtrzymanie funkcji systemu instalacji elektrycznej: DIN , E30 lub E60, w zależności od sposobu montażu APPLICATION Power cable 0,6 / 1 kv for fixed installation in cable systems with improved fire performance and system circuit integrity to DIN 4102 part 12 for lighting of escape routes, fire alarm systems, smoke exhaust systems etc. Recommended in areas where people gather and for protection of valuables. CONSTRUCTION Conductors: bare annealed copper Flame barrier: MICA tape Insulation: BETAflam crosslinked Inner covering: tape or filler Sheath: BETAflam copolymer Core identification: according to VDE 0266 resp. HD 308 S2 Sheath colour: orange TECHNICAL DATA Rated voltage: U0/U 0,6 / 1 kv Test voltage: 4 kv with 50 Hz Temperature range: Operation temperature from 30 C to + 90 C Laying temperature from 5 C to + 70 C Short circuit temperature C (temperature peak < 5 s) Bending radius: single core multiple core during laying > 15 outer Ø > 12 outer Ø fixed > 8 outer Ø > 7 outer Ø Laying conditions: Fixed installation indoor, in air or concrete. Laying in earth or water only in water-proof dry tubes. Outdoor laying only when protected from direct sunlight and other external impacts. STANDARDS / MATERIAL PROPERTIES Halogen free: IEC , EN , VDE No corrosive gases: IEC , EN , VDE No toxic gases: NES , NFC Low smoke density: IEC and -2, EN and -2, VDE and -2 Flame retardant: IEC , EN , VDE No flame propagation: IEC and -3-24, EN , -2-4, VDE , -2-4 Circuit integrity FE180: IEC and -21, VDE Circuit integrity with shock: EN PH90 (up to Ø 20 mm) System circuit integrity: DIN , E30 or E60, depending on laying system 10 LEONI Studer GmbH Phone +49 (0) November 2007

11 Kable dla systemów bezpieczeństwa BETAflam NHXH FE180 / E30-E60 BETAflam Safety cables NHXH FE180 / E30-E60 ZALETY Doskonałe własności dotyczące bezpieczeństwa Podtrzymanie funkcji systemu instalacji elektrycznej zgodnie z DIN 4102, część 12 Bez halogenu i silikonu Zgodność z dyrektywą RoHS (ograniczającą użycie pewnych substancji niebezpiecznych - przyp. tłum.) Jeden dostawca kabli i systemów nośnych ADVANTAGES Highest safety standards System circuit integrity to DIN 4102 part 12 Halogen free and silicone free In compliance with RoHS directive One source for cables and laying system WYMIARY, CIĘŻAR / DIMENSIONS, WEIGHT Budowa Część nr Część nr Funkcja żyły Średnica Ciężar Indeks Cu Cena brutto Construction Core zewn. Weight Cu factor Baza Cu 0 /100 kg function Outer Gross price LSG LSA Cu basis 0/100 kg n mm2 mm kg / km kg / km EUR / km NHXH-J FE180 / E30-E RE PE 7, ,00 NHXH-J FE180 / E30-E RE PE 7, ,00 NHXH-J FE180 / E30-E RE PE 8, ,00 NHXH-J FE180 / E30-E RM PE 10, ,00 NHXH-J FE180 / E30-E RM PE 11, ,00 NHXH-J FE180 / E30-E RM PE 13, ,00 NHXH-J FE180 / E30-E RM PE 14, ,00 NHXH-J FE180 / E30-E RM PE 16, ,00 NHXH-J FE180 / E30-E RM PE 19, ,00 NHXH-J FE180 / E30-E RM PE 21, ,00 NHXH-J FE180 / E30-E RM PE 22, ,00 NHXH-J FE180 / E30-E RM PE 25, ,00 NHXH-J FE180 / E30-E RM PE 28, ,00 NHXH-J FE180 / E30-E RM PE 32, ,00 NHXH-J FE180 / E30-E RM PE 36, ,00 NHXH-J FE180 / E30-E RM PE 40, ,00 NHXH-O FE180 / E30-E RE L 7, ,00 NHXH-O FE180 / E30-E RE L 7, ,00 NHXH-O FE180 / E30-E RE L 8, ,00 NHXH-O FE180 / E30-E RM L 10, ,00 NHXH-O FE180 / E30-E RM L 11, ,00 NHXH-O FE180 / E30-E RM L 13, ,00 NHXH-O FE180 / E30-E RM L 14, ,00 NHXH-O FE180 / E30-E RM L 16, ,00 NHXH-O FE180 / E30-E RM L 19, ,00 NHXH-O FE180 / E30-E RM L 21, ,00 NHXH-O FE180 / E30-E RM L 22, ,00 NHXH-O FE180 / E30-E RM L 25, ,00 NHXH-O FE180 / E30-E RM L 28, ,00 NHXH-O FE180 / E30-E RM L 32, ,00 NHXH-O FE180 / E30-E RM L 36, ,00 NHXH-O FE180 / E30-E RM L 40, ,00 NHXH-O FE180 / E30-E60 2 1,5 RE LN 11, ,00 NHXH-O FE180 / E30-E60 2 2,5 RE LN 12, ,00 NHXH-O FE180 / E30-E RE LN 13, ,00 NHXH-O FE180 / E30-E RE LN 14, ,00 NHXH-O FE180 / E30-E RE LN 16, ,00 NHXH-O FE180 / E30-E RM LN 19, ,00 NHXH-O FE180 / E30-E RM LN 22, ,00 November 2007 LEONI Studer AG Phone

12 Kable dla systemów bezpieczeństwa BETAflam NHXH FE180 / E30-E60 BETAflam Safety cables NHXH FE180 / E30-E60 Budowa Część nr Część nr Funkcja żyły Średnica Ciężar Indeks Cu Cena brutto Construction Core zewn. Weight Cu factor Baza Cu 0 /100 kg function Gross price Outer Ø LSG LSA Cu basis 0/100 kg n mm2 mm kg / km kg / km EUR / km NHXH-J FE180 / E30-E60 3 1,5 RE LNPE 12, ,00 NHXH-J FE180 / E30-E60 3 1,5 RE * * LNPE 12, ,00 NHXH-J FE180 / E30-E60 3 2,5 RE LNPE 13, ,00 NHXH-J FE180 / E30-E60 3 2,5 RE * * LNPE 13, ,00 NHXH-J FE180 / E30-E RE LNPE 13, ,00 NHXH-J FE180 / E30-E RE LNPE 14, ,00 NHXH-J FE180 / E30-E RE LNPE 16, ,00 NHXH-J FE180 / E30-E RM LNPE 20, ,00 NHXH-J FE180 / E30-E RM LNPE 23, ,00 NHXH-J FE180 / E30-E RM LNPE 25, ,00 NHXH-J FE180 / E30-E RM LNPE 30, ,00 NHXH-J FE180 / E30-E RM LNPE 34, ,00 NHXH-J FE180 / E30-E RM LNPE 39, ,00 NHXH-J FE180 / E30-E RM LNPE 43, ,00 NHXH-J FE180 / E30-E RM LNPE 46, ,00 NHXH-J FE180 / E30-E RM LNPE 52, ,00 NHXH-J FE180 / E30-E RM LPE 25, ,00 NHXH-J FE180 / E30-E RM LPE 28, ,00 NHXH-J FE180 / E30-E RM LPE 32, ,00 NHXH-J FE180 / E30-E RM LPE 36, ,00 NHXH-J FE180 / E30-E RM LPE 41, ,00 NHXH-J FE180 / E30-E RM LPE 45, ,00 NHXH-J FE180 / E30-E RM LPE 49, ,00 NHXH-J FE180 / E30-E RM LPE 55, ,00 NHXH-J FE180 / E30-E RM 3LPE 61, ,00 NHXH-J FE180 / E30-E60 4 1,5 RE LPE 13, ,00 NHXH-J FE180 / E30-E60 4 2,5 RE LPE 14, ,00 NHXH-J FE180 / E30-E RE LPE 15, ,00 NHXH-J FE180 / E30-E RE LPE 16, ,00 NHXH-J FE180 / E30-E RE LPE 18, ,00 NHXH-J FE180 / E30-E RM LPE 22, ,00 NHXH-J FE180 / E30-E RM LPE 26, ,00 NHXH-J FE180 / E30-E RM LPE 28, ,00 NHXH-J FE180 / E30-E RM LPE 32, ,00 NHXH-J FE180 / E30-E RM LPE 37, ,00 NHXH-J FE180 / E30-E RM LPE 43, ,00 NHXH-J FE180 / E30-E RM LPE 48, ,00 NHXH-J FE180 / E30-E RM LPE 53, ,00 NHXH-J FE180 / E30-E RM LPE 58, ,00 NHXH-J FE180 / E30-E RM LPE 65, ,00 NHXH-J FE180 / E30-E60 5 1,5 RE LNPE 14, ,00 NHXH-J FE180 / E30-E60 5 2,5 RE LNPE 15, ,00 NHXH-J FE180 / E30-E RE LNPE 16, ,00 NHXH-J FE180 / E30-E RE LNPE 17, ,00 NHXH-J FE180 / E30-E RE LNPE 20, ,00 NHXH-J FE180 / E30-E RM LNPE 24, ,00 NHXH-J FE180 / E30-E RM LNPE 28, ,00 NHXH-J FE180 / E30-E RM LNPE 32, ,00 NHXH-J FE180 / E30-E RM LNPE 36, ,00 NHXH-J FE180 / E30-E RM LNPE 42, ,00 NHXH-J FE180 / E30-E RM LNPE 48, ,00 NHXH-J FE180 / E30-E RM LNPE 54, ,00 12 LEONI Studer GmbH Phone +49 (0) November 2007

13 Kable dla systemów bezpieczeństwa BETAflam NHXH FE180 / E30-E60 BETAflam Safety cables NHXH FE180 / E30-E60 Budowa Część nr Część nr Funkcja żyły Średnica Ciężar Indeks Cu Cena brutto Construction Core zewn. Weight Cu factor Baza Cu 0 /100 kg function Gross price Outer Ø LSG LSA Cu basis 0/100 kg n mm2 mm kg / km kg / km EUR / km NHXH-J FE180 / E30-E60 7 1,5 RE NRPE 16, ,00 NHXH-J FE180 / E30-E60 7 2,5 RE NRPE 17, ,00 NHXH-J FE180 / E30-E RE NRPE 19, ,00 NHXH-J FE180 / E30-E ,5 RE NRPE 20, ,00 NHXH-J FE180 / E30-E ,5 RE NRPE 22, ,00 NHXH-J FE180 / E30-E ,5 RE NRPE 23, ,00 NHXH-J FE180 / E30-E ,5 RE NRPE 27, ,00 NHXH-J FE180 / E30-E ,5 RE NRPE 27, ,00 NHXH-J FE180 / E30-E ,5 RE NRPE 30, ,00 NHXH-J FE180 / E30-E ,5 RE NRPE 28, ,00 NHXH-J FE180 / E30-E ,5 RE NRPE 32, ,00 -J = z przewodem zielono-żółtym -O = bez przewodu zielono-żółtego RE = okrągły pełny RM = okrągły spleciony L = przewód fazowy brązowy, czarny, szary N = przewód zerowy niebieski NR = przewody fazowe czarne, numerowane PE = przewód uziemiający zielono-żółty * = w jednej długości m Nr części wydrukowany pogrubioną czcionką = element inwentarzowy Inne konstrukcje na życzenie. -J = with green-yellow conductor -O = without green-yellow conductor RE = round solid RM = round stranded L = phase conductor brown, black, grey N = neutral conductor blue NR = phase conductors black, numbered PE = earth conductor green-yellow * = in one length m Bold printed part no. = stock item Further designs upon request. November 2007 LEONI Studer AG Phone

14 BETAflam Kable dla systemów bezpieczeństwa BETAflam NHXCH FE180 / E30-E60 0,6 / 1 kv, zgodny z DIN VDE 0266, pomarańczowy BETAflam Safety cables NHXCH FE180 / E30-E60 0,6 / 1 kv, acc. to DIN VDE 0266, orange ZASTOSOWANIE Kabel energetyczny 0,6 / 1 kv z przewodem koncentrycznym do montażu na stałe w instalacjach kablowych o podwyższonej wytrzymałości pożarowej i ze zintegrowanym podtrzymaniem funkcji systemu zgodnie z normą DIN 4102 część 12 dla potrzeb oświetlenia dróg ewakuacyjnych, instalacji alarmów pożarowych, systemów wentylacyjnych, oddymiających, itp. Zalecany w miejscach gromadzenia się ludzi i do zabezpieczania wartościowych przedmiotów. BUDOWA Przewody: żyła miedziana niepobielana Przegroda ogniowa: taśma mikowa Izolacja: BETAflam, usieciowana Przewód koncentryczny: żyły miedziane, ze spiralą z taśmy miedzianej Pokrycie wewnętrzne: taśma lub wypełnienie Powłoka: kopolimer BETAflam Identyfikacja żyły: zgodnie z VDE 0266 odpow. HD 308 S2 Kolor powłoki: pomarańczowy DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe: U0/U 0,6 / 1 kv Napięcie testowe: 4 kv przy 50 Hz Zakres temperatur: Temperatura pracy: od 30 C do + 90 C Temperatura montażu: od 5 C do + 70 C Temperatura zwarcia: C (wartość szczytowa temperatury < 5 s) Promień zginania: kabel jednożyłowy kabel wielożyłowy w trakcie montażu > 15 śr. zewn. > 12 śr. zewn. zamocowany > 8 śr. zewn. > 7 śr. zewn. Warunki montażu: montaż wewnętrzny na stałe, w powietrzu lub w betonie. Montaż w ziemi lub w wodzie wyłącznie w suchych, wodoszczelnych rurkach. Montaż na otwartej przestrzeni wyłącznie w zabezpieczeniu przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym i wpływem innych czynników zewnętrznych. NORMY / WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁU Bezhalogenowość: IEC , EN , VDE Brak korozyjnych gazów: IEC , EN , VDE Brak toksycznych gazów: NES , NFC Niska emisja dymów: IEC i -2, EN i -2, VDE i -2 Ognioodporność: IEC , EN , VDE Nierozprzestrzenianie płomienia: IEC i -3-24, EN , -2-4, VDE , -2-4 Trwałość izolacji FE180: IEC i -21, VDE Trwałość izolacji z udarem mechanicznym: EN 50200, PH90 (do śr. 20 mm) Podtrzymanie funkcji systemu instalacji elektrycznej: DIN , E30 lub E60, w zależności od sposobu montażu APPLICATION Power cable 0,6 / 1 kv with concentric conductor for fixed installation in cable systems with improved fire performance and system circuit integrity to DIN 4102 part 12 for lighting of escape routes, fire alarm systems, smoke exhaust systems etc. Recommended in areas where people gather and for protection of valuables. CONSTRUCTION Conductors: bare annealed copper Flame barrier: MICA tape Insulation: BETAflam crosslinked Concentric conductor: copper wires, with helix of copper tape Inner covering: tape or filler Sheath: BETAflam copolymer Core identification: according to VDE 0266 resp. HD 308 S2 Sheath colour: orange TECHNICAL DATA Rated voltage: U0/U 0,6 / 1 kv Test voltage: 4 kv with 50 Hz Temperature range: Operation temperature from 30 C to + 90 C Laying temperature from 5 C to + 70 C Short circuit temperature C (temperature peak < 5 s) Bending radius: single core multiple core during laying > 15 outer Ø > 12 outer Ø fixed > 8 outer Ø > 7 outer Ø Laying conditions: Fixed installation indoor, in air or concrete. Laying in earth or water only in water-proof dry tubes. Outdoor laying only when protected from direct sunlight and other external impacts. STANDARDS / MATERIAL PROPERTIES Halogen free: IEC , EN , VDE No corrosive gases: IEC , EN , VDE No toxic gases: NES , NFC Low smoke density: IEC and -2, EN and -2, VDE and -2 Flame retardant: IEC , EN , VDE No flame propagation: IEC and -3-24, EN , -2-4, VDE , -2-4 Circuit integrity FE180: IEC and -21, VDE Circuit integrity with shock: EN PH90 (up to Ø 20 mm) System circuit integrity: DIN , E30 or E60, depending on laying system 14 LEONI Studer GmbH Phone +49 (0) November 2007

15 Kable dla systemów bezpieczeństwa BETAflam NHXCH FE180 / E30-E60 BETAflam Safety cables NHXCH FE180 / E30-E60 ZALETY Doskonałe własności dotyczące bezpieczeństwa Podtrzymanie funkcji systemu instalacji elektrycznej zgodnie z DIN 4102 część 12 Bez halogenu i silikonu Zgodność z dyrektywą RoHS (ograniczającą użycie pewnych substancji niebezpiecznych - przyp. tłum.) Jeden dostawca kabli i systemów nośnych ADVANTAGES Highest safety standards System circuit integrity to DIN 4102 part 12 Halogen free and silicone free In compliance with RoHS One source for cables and laying system WYMIARY, CIĘŻAR / DIMENSIONS, WEIGHT Budowa Część nr Część nr Funkcja żyły Średnica Ciężar Indeks Cu Cena brutto Construction Core zewn. Weight Cu factor Baza Cu 0 /100 kg function Gross price Outer Ø LSG LSA Cu basis 0/100 kg n mm2 mm kg / km kg / km EUR / km NHXCH FE180 / E30-E60 2 1,5 RE/1, LN 16, ,00 NHXCH FE180 / E30-E60 2 2,5 RE/2, LN 17, ,00 NHXCH FE180 / E30-E RE/ LN 17, ,00 NHXCH FE180 / E30-E RE/ LN 18, ,00 NHXCH FE180 / E30-E RE/ LN 20, ,00 NHXCH FE180 / E30-E60 3 1,5 RE/1, L 16, ,00 NHXCH FE180 / E30-E60 3 2,5 RE/2, L 17, ,00 NHXCH FE180 / E30-E RE/ L 18, ,00 NHXCH FE180 / E30-E RE/ L 19, ,00 NHXCH FE180 / E30-E RE/ L 20, ,00 NHXCH FE180 / E30-E RM/ L 24, ,00 NHXCH FE180 / E30-E RM/ L 29, ,00 NHXCH FE180 / E30-E RM/ L 31, ,00 NHXCH FE180 / E30-E RM/ L 37, ,00 NHXCH FE180 / E30-E RM/ L 41, ,00 NHXCH FE180 / E30-E RM/ L 46, ,00 NHXCH FE180 / E30-E RM/ L 52, ,00 NHXCH FE180 / E30-E RM/ L 53, ,00 NHXCH FE180 / E30-E RM/ L 58, ,00 NHXCH FE180 / E30-E RM/ L 65, ,00 NHXCH FE180 / E30-E60 4 1,5 RE/1, LN 15, ,00 NHXCH FE180 / E30-E60 4 2,5 RE/2, LN 15, ,00 NHXCH FE180 / E30-E RE/ LN 17, ,00 NHXCH FE180 / E30-E RE/ LN 17, ,00 NHXCH FE180 / E30-E RE/ LN 20, ,00 NHXCH FE180 / E30-E RM/ LN 24, ,00 NHXCH FE180 / E30-E RM/ LN 28, ,00 NHXCH FE180 / E30-E RM/ LN 31, ,00 NHXCH FE180 / E30-E RM/ LN 36, ,00 NHXCH FE180 / E30-E RM/ LN 40, ,00 NHXCH FE180 / E30-E RM/ LN 46, ,00 NHXCH FE180 / E30-E RM/ LN 52, ,00 NHXCH FE180 / E30-E RM/ LN 56, ,00 NHXCH FE180 / E30-E RM/ LN 62, ,00 NHXCH FE180 / E30-E RM/ LN 68, ,00 NHXCH FE180 / E30-E60 7 1,5 RE/2, NR 17, ,00 NHXCH FE180 / E30-E60 7 2,5 RE/2, NR 18, ,00 NHXCH FE180 / E30-E ,5 RE/2, NR 21, ,00 NHXCH FE180 / E30-E ,5 RE/ NR 23, ,00 NHXCH FE180 / E30-E ,5 RE/ NR 27, ,00 NHXCH FE180 / E30-E ,5 RE/ NR 30, ,00 RE = okrągły pełny RM = okrągły spleciony L = przewód fazowy brązowy, czarny, szary N = przewód zerowy niebieski NR = przewody fazowe czarne, numerowane Nr części wydrukowany pogrubioną czcionką = element inwentarzowy RE = round solid RM = round stranded L = phase conductor brown, black, grey N = neutral conductor blue NR = phase conductors black, numbered Bold printed part no. = stock item November 2007 LEONI Studer AG Phone

16 BETAflam Kable dla systemów bezpieczeństwa BETAflam NHXH FE180 / E90 0,6 / 1 kv, zgodny z DIN VDE 0266, pomarańczowy BETAflam Safety cables NHXH FE180 / E90 0,6 / 1 kv, acc. to DIN VDE 0266, orange ZASTOSOWANIE Kabel energetyczny 0,6/1 kv do montażu na stałe w instalacjach kablowych o podwyższonej wytrzymałości pożarowej i ze zintegrowanym podtrzymaniem funkcji systemu zgodnie z normą DIN 4102 część 12 dla potrzeb przeciwpożarowych pomp wodnych, systemów wentylacyjnych, oddymiających, itp. Zalecany w miejscach gromadzenia się ludzi i do zabezpieczania wartościowych przedmiotów. BUDOWA Przewody: żyła miedziana niepobielana Przegroda ogniowa: taśma mikowa Izolacja: BETAflam, usieciowana Pokrycie wewnętrzne: taśma lub wypełnienie Powłoka: kopolimer BETAflam Identyfikacja żyły: zgodnie z VDE 0266 odpow. HD 308 S2 Kolor powłoki: pomarańczowy DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe: U0/U 0,6 / 1 kv Napięcie testowe: 4 kv przy 50 Hz Zakres temperatur: Temperatura pracy: od 30 C do + 90 C Temperatura montażu: od 5 C do + 70 C Temperatura zwarcia: C (wartość szczytowa temperatury < 5 s) Promień zginania: kabel jednożyłowy kabel wielożyłowy w trakcie montażu > 15 śr. zewn. > 12 śr. zewn. zamocowany > 8 śr. zewn. > 7 śr. zewn. Warunki montażu: montaż wewnętrzny na stałe, w powietrzu lub w betonie. Montaż w ziemi lub w wodzie wyłącznie w suchych, wodoszczelnych rurkach. Montaż na otwartej przestrzeni wyłącznie w zabezpieczeniu przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym i wpływem innych czynników zewnętrznych. NORMY / MATERIALEIGENSCHAFTEN Bezhalogenowość: IEC , EN , VDE Brak korozyjnych gazów: IEC , EN , VDE Brak toksycznych gazów: NES , NFC Niska emisja dymów: IEC i -2, EN i -2, VDE i -2 Ognioodporność: IEC , EN , VDE Nierozprzestrzenianie płomienia: IEC und -3-24, EN , -2-4, VDE , -2-4 Trwałość izolacji FE180: IEC i -21, VDE Trwałość izolacji z udarem mechanicznym: EN 50200, PH90 (do śr. 20 mm) Podtrzymanie funkcji systemu instalacji elektrycznej: DIN , E90, w zależności od sposobu montażu Wodne systemy gaśnicze: VdS 2,5 mm2 APPLICATION Power cable 0,6/1 kv for fixed installation in cable systems with improved fire performance and system circuit integrity to DIN 4102 part 12 for water pumps for fire fighting, smoke exhaust systems etc. Recommended in areas where people gather and for protection of valuables. CONSTRUCTION Conductors: bare annealed copper Flame barrier: MICA tape Insulation: BETAflam crosslinked Inner covering: tape or filler Sheath: BETAflam copolymer Core identification: according to VDE 0266 resp. HD 308 S2 Sheath colour: orange TECHNICAL DATA Rated voltage: U0/U 0,6 / 1 kv Test voltage: 4 kv with 50 Hz Temperature range: Operation temperature from 30 C to + 90 C Laying temperature from 5 C to + 70 C Short circuit temperature C (temperature peak < 5 s) Bending radius: single core multiple core during laying > 15 outer Ø > 12 outer Ø fixed > 8 outer Ø > 7 outer Ø Laying conditions: Fixed installation indoor, in air or concrete. Laying in earth or water only in water-proof dry tubes. Outdoor laying only when protected from direct sunlight and other external impacts. STANDARDS / MATERIAL PROPERTIES Halogen free: IEC , EN , VDE No corrosive gases: IEC , EN , VDE No toxic gases: NES , NFC Low smoke density: IEC and -2, EN and -2, VDE and -2 Flame retardant: IEC , EN , VDE No flame propagation: IEC and -3-24, EN , -2-4, VDE , -2-4 Circuit integrity FE180: IEC and -21, VDE Circuit integrity with shock: EN PH90 (up to Ø 20 mm) System circuit integrity: DIN , E90, depending on laying system Water extinguishing systems: VdS 2,5 mm2 16 LEONI Studer GmbH Phone +49 (0) November 2007

17 Kable dla systemów bezpieczeństwa BETAflam NHXH FE180 / E90 BETAflam Safety cables NHXH FE180 / E90 ZALETY Doskonałe własności dotyczące bezpieczeństwa Podtrzymanie funkcji systemu instalacji elektrycznej zgodnie z DIN 4102 część 12 Bez halogenu i silikonu Zgodność z dyrektywą RoHS (ograniczającą użycie pewnych substancji niebezpiecznych - przyp. tłum.) Jeden dostawca kabli i systemów nośnych ADVANTAGES Highest safety standards System circuit integrity to DIN 4102 part 12 Halogen free and silicone free In compliance with RoHS directive One source for cables and laying system WYMIARY, CIĘŻAR / DIMENSIONS, WEIGHT Budowa Część nr Część nr Funkcja żyły Średnica Ciężar Indeks Cu Cena brutto Construction Core zewn. Weight Cu factor Baza Cu 0 /100 kg function Gross price Outer Ø LSG LSA Cu basis 0/100 kg n mm2 mm kg / km kg / km EUR / km NHXH-J FE180 / E RE PE 9, ,00 NHXH-J FE180 / E RM PE 10, ,00 NHXH-J FE180 / E RM PE 12, ,00 NHXH-J FE180 / E RM PE 13, ,00 NHXH-J FE180 / E RM PE 15, ,00 NHXH-J FE180 / E RM PE 17, ,00 NHXH-J FE180 / E RM PE 19, ,00 NHXH-J FE180 / E RM PE 21, ,00 NHXH-J FE180 / E RM PE 23, ,00 NHXH-J FE180 / E RM PE 25, ,00 NHXH-J FE180 / E RM PE 28, ,00 NHXH-J FE180 / E RM PE 32, ,00 NHXH-J FE180 / E RM PE 36, ,00 NHXH-J FE180 / E RM PE 40, ,00 NHXH-O FE180 / E RE L 9, ,00 NHXH-O FE180 / E RM L 10, ,00 NHXH-O FE180 / E RM L 12, ,00 NHXH-O FE180 / E RM L 13, ,00 NHXH-O FE180 / E RM L 15, ,00 NHXH-O FE180 / E RM L 17, ,00 NHXH-O FE180 / E RM L 19, ,00 NHXH-O FE180 / E RM L 21, ,00 NHXH-O FE180 / E RM L 23, ,00 NHXH-O FE180 / E RM L 25, ,00 NHXH-O FE180 / E RM L 28, ,00 NHXH-O FE180 / E RM L 32, ,00 NHXH-O FE180 / E RM L 36, ,00 NHXH-O FE180 / E RM L 40, ,00 NHXH-O FE180 / E90 2 1,5 RE LN 13, ,00 NHXH-O FE180 / E90 2 2,5 RE LN 13, ,00 NHXH-O FE180 / E RE LN 14, ,00 NHXH-O FE180 / E RE LN 15, ,00 NHXH-O FE180 / E RE LN 17, ,00 NHXH-O FE180 / E RM LN 20, ,00 NHXH-O FE180 / E RM LN 23, ,00 NHXH-O FE180 / E RM LN 25, ,00 NHXH-O FE180 / E RM LN 28, ,00 November 2007 LEONI Studer AG Phone

18 Kable dla systemów bezpieczeństwa BETAflam NHXH FE180 / E90 BETAflam Safety cables NHXH FE180 / E90 Budowa Część nr Część nr Funkcja żyły Średnica Ciężar Indeks Cu Cena brutto Construction Core zewn. Weight Cu factor Baza Cu 0 /100 kg function Gross price Outer Ø LSG LSA Cu basis 0/100 kg n mm2 mm kg / km kg / km EUR / km NHXH-J FE180 / E90 3 1,5 RE LNPE 13, ,00 NHXH-J FE180 / E90 3 2,5 RE LNPE 14, ,00 NHXH-J FE180 / E RE LNPE 15, ,00 NHXH-J FE180 / E RE LNPE 16, ,00 NHXH-J FE180 / E RE LNPE 18, ,00 NHXH-J FE180 / E RM LNPE 21, ,00 NHXH-J FE180 / E RM LNPE 24, ,00 NHXH-J FE180 / E RM LNPE 27, ,00 NHXH-J FE180 / E RM LNPE 30, ,00 NHXH-J FE180 / E RM LNPE 34, ,00 NHXH-J FE180 / E RM LNPE 39, ,00 NHXH-J FE180 / E RM LNPE 43, ,00 NHXH-J FE180 / E RM LNPE 48, ,00 NHXH-J FE180 / E RM LNPE 53, ,838,00 NHXH-J FE180 / E RM LNPE 59, ,00 NHXH-J FE180 / E RM LPE 30, ,00 NHXH-J FE180 / E RM LPE 34, ,00 NHXH-J FE180 / E RM LPE 37, ,00 NHXH-J FE180 / E RM LPE 44, ,00 NHXH-J FE180 / E RM LPE 47, ,00 NHXH-J FE180 / E RM LPE 51, ,00 NHXH-J FE180 / E RM LPE 57, ,00 NHXH-J FE180 / E RM LPE 63, ,00 NHXH-J FE180 / E RM LPE 77, ,00 NHXH-J FE180 / E90 4 1,5 RE LPE 14, ,00 NHXH-J FE180 / E90 4 2,5 RE LPE 15, ,00 NHXH-J FE180 / E RE LPE 17, ,00 NHXH-J FE180 / E RE LPE 18, ,00 NHXH-J FE180 / E RE LPE 20, ,00 NHXH-J FE180 / E RM LPE 23, ,00 NHXH-J FE180 / E RM LPE 27, ,00 NHXH-J FE180 / E RM LPE 30, ,00 NHXH-J FE180 / E RM LPE 34, ,00 NHXH-J FE180 / E RM LPE 38, ,00 NHXH-J FE180 / E RM LPE 44, ,00 NHXH-J FE180 / E RM LPE 48, ,00 NHXH-J FE180 / E RM LPE 53, ,00 NHXH-J FE180 / E RM LPE 59, ,00 NHXH-J FE180 / E RM LPE 67, ,00 NHXH-J FE180 / E90 5 1,5 RE LNPE 16, ,00 NHXH-J FE180 / E90 5 2,5 RE LNPE 17, ,00 NHXH-J FE180 / E RE LNPE 18, ,00 NHXH-J FE180 / E RE LNPE 20, ,00 NHXH-J FE180 / E RE LNPE 22, ,00 NHXH-J FE180 / E RM LNPE 26, ,00 NHXH-J FE180 / E RM LNPE 30, ,00 NHXH-J FE180 / E RM LNPE 33, ,00 NHXH-J FE180 / E RM LNPE 38, ,00 NHXH-J FE180 / E RM LNPE 43, ,00 NHXH-J FE180 / E RM LNPE 50, ,00 18 LEONI Studer GmbH Phone +49 (0) November 2007

19 Kable dla systemów bezpieczeństwa BETAflam NHXH FE180 / E90 BETAflam Safety cables NHXH FE180 / E90 Budowa Część nr Część nr Funkcja żyły Średnica Ciężar Indeks Cu Cena brutto Construction Core zewn. Weight Cu factor Baza Cu 0 /100 kg function Gross price Outer Ø LSG LSA Cu basis 0/100 kg n mm2 mm kg / km kg / km EUR / km NHXH-J FE180 / E90 7 1,5 RE NRPE 17, ,00 NHXH-J FE180 / E90 7 2,5 RE NRPE 18, ,00 NHXH-J FE180 / E RE NRPE 20, ,00 NHXH-J FE180 / E ,5 RE NRPE 22, ,00 NHXH-J FE180 / E ,5 RE NRPE 24, ,00 NHXH-J FE180 / E ,5 RE NRPE 22, ,00 NHXH-J FE180 / E ,5 RE NRPE 24, ,00 NHXH-J FE180 / E ,5 RE NRPE 30, ,00 NHXH-J FE180 / E ,5 RE NRPE 33, ,00 NHXH-J FE180 / E ,5 RE NRPE 32, ,00 -J = z przewodem zielono-żółtym -O = bez przewodu zielono-żółtego RE = okrągły pełny RM = okrągły spleciony L = Przewód fazowy brązowy, czarny, szary N = Przewód zerowy niebieski NR = Przewody fazowe czarne, numerowane PE = Przewód uziemiający zielono-żółty Nr części wydrukowany pogrubioną czcionką = element inwentarzowy Inne konstrukcje na życzenie. -J = with green-yellow conductor -O = without green-yellow conductor RE = round solid RM = round stranded L = phase conductor brown, black, grey N = neutral conductor blue NR = phase conductors black, numbered PE = earth conductor green-yellow Bold printed part no. = stock item Further designs upon request. November 2007 LEONI Studer AG Phone

20 BETAflam Kable dla systemów bezpieczeństwa BETAflam NHXCH FE180 / E90 0,6 / 1 kv, zgodny z DIN VDE 0266, pomarańczowy BETAflam Safety cables NHXCH FE180 / E90 0,6 / 1 kv, acc. to DIN VDE 0266, orange ZASTOSOWANIE Kabel energetyczny 0,6 / 1 kv z koncentrycznym przewodem do montażu na stałe w instalacjach kablowych o podwyższonej wytrzymałości pożarowej i ze zintegrowanym podtrzymaniem funkcji systemu zgodnie z normą DIN 4102 część 12 dla potrzeb przeciwpożarowych pomp wodnych, systemów wentylacyjnych, oddymiających, itp. Zalecany w miejscach gromadzenia się ludzi i do zabezpieczania wartościowych przedmiotów. BUDOWA Przewody: żyła miedziana niepobielana Przegroda ogniowa: taśma mikowa Izolacja: BETAflam, usieciowana Przewód koncentryczny: żyły miedziane, ze spiralą z taśmy miedzianej Pokrycie wewnętrzne: taśma lub wypełnienie Powłoka: kopolimer BETAflam Identyfikacja żyły: zgodnie z VDE 0266 odpow. HD 308 S2 Kolor powłoki: pomarańczowy DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe: U0/U 0,6/ 1 kv Napięcie testowe: 4 kv przy 50 Hz Zakres temperatur: Temperatura pracy: od 30 C do + 90 C Temperatura montażu: od 5 C do + 70 C Temperatura zwarcia: C (wartość szczytowa temperatury < 5 s) Promień zginania: kabel jednożyłowy kabel wielożyłowy w trakcie montażu > 15 śr. zewn. > 12 śr. zewn. zamocowany > 8 śr. zewn. > 7 śr. zewn. Warunki montażu: montaż wewnętrzny na stałe, w powietrzu lub w betonie. Montaż w ziemi lub w wodzie wyłącznie w suchych, wodoszczelnych rurkach. Montaż na otwartej przestrzeni wyłącznie w zabezpieczeniu przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym i wpływem innych czynników zewnętrznych. NORMY / WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁU Bezhalogenowość: IEC , EN , VDE Brak korozyjnych gazów: IEC , EN , VDE Brak toksycznych gazów: NES , NFC Niska emisja dymów: IEC i -2, EN i -2, VDE i -2 Ognioodporność: IEC , EN , VDE Nierozprzestrzenianie płomienia: IEC i -3-24, EN , -2-4, VDE , -2-4 Trwałość izolacji FE180: IEC i -21, VDE Trwałość izolacji z udarem mechanicznym: EN 50200, PH90 (do śr. 20 mm) Podtrzymanie funkcji systemu instalacji elektrycznej: DIN E90, w zależności od sposobu montażu Wodne systemy gaśnicze: VdS 2,5 mm2 APPLICATION Power cable 0,6 / 1 kv with concentric conductor for fixed installation in cable systems with improved fire performance and system circuit integrity to DIN 4102 part 12 for water pumps for fire fighting, smoke exhaust systems etc. Recommended in areas where people gather and for protection of valuables. CONSTRUCTION Conductors: bare annealed copper Flame barrier: MICA tape Insulation: BETAflam crosslinked Concentric conductor: copper wires, with helix of copper tape Inner covering: tape or filler Sheath: BETAflam copolymer Core identification: according to VDE 0266 resp. HD 308 S2 Sheath colour: orange TECHNICAL DATA Rated voltage: U0/U 0,6 / 1 kv Test voltage: 4 kv with 50 Hz Temperature range: Operation temperature from 30 C to + 90 C Laying temperature from 5 C to + 70 C Short circuit temperature C (temperature peak < 5 s) Bending radius: single core multiple core during laying > 15 outer Ø > 12 outer Ø fixed > 8 outer Ø > 7 outer Ø Laying conditions: Fixed installation indoor, in air or concrete. Laying in earth or water only in water-proof dry tubes. Outdoor laying only when protected from direct sunlight and other external impacts. STANDARDS / MATERIAL PROPERTIES Halogen free: IEC , EN , VDE No corrosive gases: IEC , EN , VDE No toxic gases: NES , NFC Low smoke density: IEC and -2, EN and -2, VDE and -2 Flame retardant: IEC , EN , VDE No flame propagation: IEC and -3-24, EN , -2-4, VDE , -2-4 Circuit integrity FE180: IEC and -21, VDE Circuit integrity with shock: EN PH90 (up to Ø 20 mm) System circuit integrity: DIN E90, depending on laying system Water extinguishing systems: VdS 2,5 mm2 20 LEONI Studer GmbH Phone +49 (0) November 2007

Kable bezhalogenowe nierozprzestrzeniające płomienia

Kable bezhalogenowe nierozprzestrzeniające płomienia Kable bezhalogenowe nierozprzestrzeniające płomienia Halogen-free flame retardant cable Norma Standard PN-HD 604 5G 4 3 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca miedziana Copper class 1 or 2 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

YAKY, YAKYżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC. Norma IEC - 60502-1:2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości

YAKY, YAKYżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC. Norma IEC - 60502-1:2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC Power cables with PVC insulation YKY, YKYżo 0,6/1 kv Norma Standard IEC - 60502-1:2004 3 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca aluminiowa luminium Izolacja

Bardziej szczegółowo

YKY, YKYżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC. Norma. 10 mm² PN-HD 603 S1:3G >10 mm² IEC :2004. Konstrukcja.

YKY, YKYżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC. Norma. 10 mm² PN-HD 603 S1:3G >10 mm² IEC :2004. Konstrukcja. Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC Power cables with PVC insulation YKY, YKYżo 0,6/1 kv Norma Standard 10 ² PN-HD 603 S1:3G >10 ² IEC 60502-1:2004 3 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca

Bardziej szczegółowo

YKXS, YKXSżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE. Norma IEC :2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości

YKXS, YKXSżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE. Norma IEC :2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE Power cables with XLPE insulation YKXS, YKXSżo 0,6/1 kv Norma Standard IEC - 60502-1:2004 3 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca miedziana Copper Izolacja

Bardziej szczegółowo

YAKXS, YAKXSżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE. Norma IEC :2004. Konstrukcja. Zastosowanie.

YAKXS, YAKXSżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE. Norma IEC :2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE Power cables with XLPE insulation YKXS, YKXSżo 0,6/1 kv Norma Standard IEC - 60502-1:04 3 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca aluminiowa luminium Izolacja

Bardziej szczegółowo

YKXS, YKXSżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE. Norma IEC :2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości

YKXS, YKXSżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE. Norma IEC :2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE Power cables with XLPE insulation YKXS, YKXSżo 0,6/1 kv Norma Standard IEC - 60502-1:2004 3 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca miedziana Copper Izolacja

Bardziej szczegółowo

YAKXS, YAKXSżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE. Norma IEC :2004. Konstrukcja. Zastosowanie.

YAKXS, YAKXSżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE. Norma IEC :2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE Power cables with XLPE insulation YKXS, YKXSżo 0,6/1 kv Norma Standard IEC - 60502-1:04 3 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca aluminiowa luminium Izolacja

Bardziej szczegółowo

YKXS, YKXSżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE. Norma IEC - 60502-1:2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości

YKXS, YKXSżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE. Norma IEC - 60502-1:2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE Power cables with XLPE insulation YKXS, YKXSżo 0,6/1 kv Norma Standard IEC - 60502-1:2004 3 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca miedziana Copper Izolacja

Bardziej szczegółowo

YKY, YKYżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC. Norma. 10 mm² PN-HD 603 S1:3G >10 mm² IEC :2004. Konstrukcja.

YKY, YKYżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC. Norma. 10 mm² PN-HD 603 S1:3G >10 mm² IEC :2004. Konstrukcja. Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC Power cables with PVC insulation YKY, YKYżo 0,6/1 kv Norma Standard 10 ² PN-HD 603 S1:3G >10 ² IEC 60502-1:2004 3 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca

Bardziej szczegółowo

YSLY-OZ (300/500 V) YSLY-JZ (300/300 V)

YSLY-OZ (300/500 V) YSLY-JZ (300/300 V) KARTA KATALOGOWA YSLY-JZ; -OZ 300/500 V strona 1 z 6 YSLY-OZ (300/500 V) YSLY-JZ (300/300 V) Przewody sterownicze słaboprądowe z żyłami numerowanymi z żyłą ochronną (YSLY-JZ) lub bez (YSLY-OZ) przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Przewody elektroenergetyczne z izolacją XLPE

Przewody elektroenergetyczne z izolacją XLPE Przewody elektroenergetyczne z izolacją XLPE Power cables with XLPE insulation AsXSn 0,6/1 kv Norma Standard PN HD 626 4F 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca aluminiowa Aluminium 1 2 Izolacja

Bardziej szczegółowo

Przewody elektroenergetyczne z izolacją XLPE

Przewody elektroenergetyczne z izolacją XLPE Przewody elektroenergetyczne z izolacją XLPE Power cables with XLPE insulation AsXSn 0,6/1 kv Norma Standard PN HD 626 4F 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca aluminiowa Aluminium 1 2 Izolacja

Bardziej szczegółowo

KABLE I PRZEWODY BEZHALOGENOWE

KABLE I PRZEWODY BEZHALOGENOWE Kable elektroenergetyczne bezhalogenowe Kable telekomunikacyjne bezhalogenowe SPIS TREŚCI ROZDZIAŁU Kable energetyczne bezhalogenowe NHXMH-J(O) N2XH-J(O) N2XCH Kable telekomunikacyjne bezhalogenowe (ekw)

Bardziej szczegółowo

BLACKLIGHT SPOT 400W F

BLACKLIGHT SPOT 400W F BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

BETAflam / BETAtrans / BETAdrive / ROFLEX. BETAflam / BETAtrans / BETAdrive / ROFLEX

BETAflam / BETAtrans / BETAdrive / ROFLEX. BETAflam / BETAtrans / BETAdrive / ROFLEX BETAflam / BETAtrans / BETAdrive / ROFLEX BETAflam / BETAtrans / BETAdrive / ROFLEX Kable wysokiej jakości BETAflam / BETAtrans / BETAdrive / ROFLEX Premium cables Strona Przegląd 38 Ze zwiększoną odpornością

Bardziej szczegółowo

LED WASHER 30x3W WHITE IP65 F

LED WASHER 30x3W WHITE IP65 F USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED WASHER 30x3W WHITE IP65 F7200171 LED WASHER 30x3W WHITE IP65 F7200171 Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1

Bardziej szczegółowo

Kable elektroenergetyczne średniego napięcia z izolacją XLPE

Kable elektroenergetyczne średniego napięcia z izolacją XLPE YHKXS 6/10 kv Kable elektroenergetyczne średniego napięcia z izolacją XLPE Medium voltage cables with XLPE insulation Norma Standard PN-HD 620-10C IEC 60502-2 8 7 6 5 4 3 2 1 Konstrukcja Construction 1

Bardziej szczegółowo

Bezhalogenowy; możliwość zanurzenia w długim okresie czasu; zginanie/skręcenie w pętli (WTG): -40 C do +90 C; odporny na promieniowanie UV/ozon

Bezhalogenowy; możliwość zanurzenia w długim okresie czasu; zginanie/skręcenie w pętli (WTG): -40 C do +90 C; odporny na promieniowanie UV/ozon Bezhalogenowy; możliwość zanurzenia w długim okresie czasu; zginanie/skręcenie w pętli (WTG): -40 C do +90 C; odporny na promieniowanie UV/ozon H07RN-F, &lt HAR&gt, power and control cable, 450/750 V,

Bardziej szczegółowo

YKY, YKY-żo 0,6/1kV PN-93/E-90401, PN-HD-603 S1, IEC

YKY, YKY-żo 0,6/1kV PN-93/E-90401, PN-HD-603 S1, IEC Kable elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce PVC KONSTRUKCJA Żyły: miedziane jednodrutowe okrągłe klasa 1 (RE), wielodrutowe okrągłe klasa 2 (RM), wielodrutowe okrągłe zagęszczane

Bardziej szczegółowo

Przewody i osprzęt kablowy dedykowane energiom odnawialnym.

Przewody i osprzęt kablowy dedykowane energiom odnawialnym. Przewody i osprzęt kablowy dedykowane energiom odnawialnym www.helukabel.pl A SOLARFLEX -X PV1-F przewód do instalacji fotowoltaicznych, 2-standardowy Dane techniczne ETIM Class-ID: EC000993 Opis klasy:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRODUKCIE N2XH. Info CPR: informacje pod adresem Bezhalogenowa alternatywa dla kabli NYY-J, NYY-O w PVC

INFORMACJA O PRODUKCIE N2XH. Info CPR: informacje pod adresem  Bezhalogenowa alternatywa dla kabli NYY-J, NYY-O w PVC Bezhalogenowe przewody zasilające, 0,6/1 kv do instalacji nieruchomych bezhalogenowy kabel elektroenergetyczny zgodny z HD 604/VDE 0276-604. Kabel do instalacji budowlanych z udoskonalonymi właściwościami

Bardziej szczegółowo

KABLE BEZHALOGENOWE, OGNIOODPORNE I UNIEPALNIONE HALOGEN-FREE, FIRE RESISTANT AND FLAME RETARDANT CABLES

KABLE BEZHALOGENOWE, OGNIOODPORNE I UNIEPALNIONE HALOGEN-FREE, FIRE RESISTANT AND FLAME RETARDANT CABLES KABLE BEZHALOGENOWE, OGNIOODPORNE I UNIEPALNIONE HALOGEN-FREE, FIRE RESISTANT AND FLAME RETARDANT CABLES Szanowni Państwo, Dear stomers, Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce katalog kabli bezhalogenowych

Bardziej szczegółowo

FABRYKA SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH SILNIKI INDUKCYJNE JEDNOFAZOWE O WZNIOSIE OSI WAŁU 56 serii h. SINGLE-PHASE INDUCTION MOTORS FRAME SIZE 56 series h

FABRYKA SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH SILNIKI INDUKCYJNE JEDNOFAZOWE O WZNIOSIE OSI WAŁU 56 serii h. SINGLE-PHASE INDUCTION MOTORS FRAME SIZE 56 series h K.K. /17 B B.. FBYK IIKÓW KYCZYCH IIKI IUKCY OFZOW O WZIOI OI WŁU 6 serii h Charakterystyka silników katalogowych: silniki ogólnego przeznaczenia do pracy w warunkach klimatu umiarkowanego, praca ciągła

Bardziej szczegółowo

Elastyczne kable sterownicze flexible control cables

Elastyczne kable sterownicze flexible control cables 01 Elastyczne kable sterownicze flexible control cables 01 Elastyczne kable sterownicze Rozdział Typ kabli 01.01 Przewody sterownicze 01.01.01 Ö-JB/OB Strona 01.01.04 Ö-JZ/OZ Strona 01.01.05 Ö-JZ/OZ-YCY

Bardziej szczegółowo

Żyły pojedyncze przebadane przez VDE wg EN (H05Z-K i H07Z-K) do bardziej wymagających zastosowań

Żyły pojedyncze przebadane przez VDE wg EN (H05Z-K i H07Z-K) do bardziej wymagających zastosowań Żyły pojedyncze przebadane przez VDE wg EN 50525-3-41 (H05Z-K i H07Z-K) do bardziej wymagających zastosowań ÖLFLEX HEAT 125 C MC bezhalogenowy, jednożyłowy kabel z certyfikatem GL, specjalna odporność

Bardziej szczegółowo

Przewody sterownicze

Przewody sterownicze Przewody sterownicze Nexans Centrala: Paryż (Francja) Centrala dla Europy Śr-Wsch: Mönchengladbach (Niemcy) Liczba pracowników: 20.000 Obroty 2005: 5,5 MLD Euro Liczba fabryk: 72 Przedstawicielstwa krajowe:

Bardziej szczegółowo

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE Poland GENERAL INFORMATION USE Whiteheart malleable cast iron fittings brand EE are used in threaded pipe joints, particularly in water, gas,

Bardziej szczegółowo

Przewody i kable elektroenergetyczne Power cables and wires

Przewody i kable elektroenergetyczne Power cables and wires Member of the NKT Group Przewody i kable elektroenergetyczne Power cables and wires Completing the picture www.nktcables.pl Spis treści Table of contents O firmie bout company Profil firmy Company profile...

Bardziej szczegółowo

Przewody do linii napowietrznych Przewody z drutów okrągłych skręconych współosiowo

Przewody do linii napowietrznych Przewody z drutów okrągłych skręconych współosiowo POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 29.060.10 PNEN 50182:2002/AC Wprowadza EN 50182:2001/AC:2013, IDT Przewody do linii napowietrznych Przewody z drutów okrągłych skręconych współosiowo Poprawka do Normy Europejskiej

Bardziej szczegółowo

KABLE BEZPIECZNE I BEZHALOGENOWE SAFE AND HALOGEN-FREE CABLES

KABLE BEZPIECZNE I BEZHALOGENOWE SAFE AND HALOGEN-FREE CABLES EDYCJA/EDITION 2017 KABLE BEZPIECZNE I BEZHALOGENOWE SAFE AND HALOGEN-FREE CABLES Katalog chroniony jest prawem autorskim. Wszystkie informacje zostały podane w dobrej wierze i w przeświadczeniu o ich

Bardziej szczegółowo

Fixtures LED HEDRION

Fixtures LED HEDRION K A R T Y K ATA L O G O W E Fixtures LED HEDRION Oprawy lampy LED Hedrion do zastosowań profesjonalnych Fixtures LED lamps Hedrion for professional applications NATRIUM Sp. z o.o. ul. Grodziska 15, 05-870

Bardziej szczegółowo

The Quality Connection. Kable przemysłowe wysokiej jakości Premium Industry Cables

The Quality Connection. Kable przemysłowe wysokiej jakości Premium Industry Cables The Quality Connection Kable przemysłowe wysokiej jakości Premium Industry Cables www.astat.com.pl Styczeń 2011 Kable przemysłowe wysokiej jakości Premium Industry Cables Spis treści List of contents LEONI

Bardziej szczegółowo

Przewody i kable elektroenergetyczne Power cables and wires

Przewody i kable elektroenergetyczne Power cables and wires Member of the NKT Group Przewody i kable elektroenergetyczne Power cables and wires Completing the picture www.nktcables.pl Spis treści Table of contents O firmie bout company Profil firmy Company profile...

Bardziej szczegółowo

Bow terminals Zaciski szynowe

Bow terminals Zaciski szynowe www.el-team.com.pl www.ftg-germany.de Bow terminals Zaciski szynowe Szeroka Great variety różnorodność with solid i solidna technique technika Pewna Steady klasyka classic Ustalony Well established standard.

Bardziej szczegółowo

- napięcia znamionowe 230V/400V (D - częstotliwość zasilania 50 Hz, - temperatura otoczenia od -15 C do +40 C, - kolor malowania RAL 5010.

- napięcia znamionowe 230V/400V (D - częstotliwość zasilania 50 Hz, - temperatura otoczenia od -15 C do +40 C, - kolor malowania RAL 5010. K.K.9/17 B B.. FBK IIKÓW KCZCH IIKI IUKC ÓFZOW O WZIOI OI WŁU 56 serii h Charakterystyka silników katalogowych: - silniki ogólnego przeznaczenia do pracy w warunkach klimatu umiarkowanego, - praca ciągła

Bardziej szczegółowo

Kable elektroenergetyczne średniego napięcia uodpornione na rozprzestrzenianie płomiena Medium voltage fire-retardant power cables

Kable elektroenergetyczne średniego napięcia uodpornione na rozprzestrzenianie płomiena Medium voltage fire-retardant power cables Member of the NKT Group Kable elektroenergetyczne średniego napięcia uodpornione na rozprzestrzenianie płomiena Medium voltage fire-retardant power cables Completing the picture www.nktcables.pl Spis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca. portalu Meusburgera

Instrukcja dotycząca. portalu Meusburgera Instrukcja dotycząca portalu Meusburgera 1. Zawartość 2 1. Informacje ogólne 3 2. Rejestracja na portalu Meusburgera 4 3. 3.1 3.2 Hasło Hasło przy rejestracji Zapomniałeś hasła? 4. Zamówienie kart wstępu

Bardziej szczegółowo

SHP / SHP-T Standard and Basic PLUS

SHP / SHP-T Standard and Basic PLUS Range Features ErP compliant High Pressure Sodium Lamps Long life between 24,000 to 28,000 hours, T90 at 16,000 hours Strong performance with high reliability Car park, Street and Floodlighting applications

Bardziej szczegółowo

KABLE I PRZEWODY BEZPIECZNE

KABLE I PRZEWODY BEZPIECZNE KABLE I PRZEWODY BEZPIECZNE Kable telekomunikacyjne bezhalogenowe bezpieczne Przewody sygnalizacyjne bezhalogenowe ognioodporne Kable bezhalogenowe ognioodporne Nowe uruchomienia SPIS TREŚCI ROZDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

DM-ML, DM-FL. Auxiliary Equipment and Accessories. Damper Drives. Dimensions. Descritpion

DM-ML, DM-FL. Auxiliary Equipment and Accessories. Damper Drives. Dimensions. Descritpion DM-ML, DM-FL Descritpion DM-ML and DM-FL actuators are designed for driving round dampers and square multi-blade dampers. Example identification Product code: DM-FL-5-2 voltage Dimensions DM-ML-6 DM-ML-8

Bardziej szczegółowo

LED MAGIC BALL MP3 F

LED MAGIC BALL MP3 F USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED MAGIC BALL MP3 F7000623 LED MAGIC BALL MP3 F7000623 Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

Moment. Wspó³czynnik. Sprawnoœæ. mocy [%] [Nm] Torque. Power factor. Efficiency. [Nm] cos N [%]

Moment. Wspó³czynnik. Sprawnoœæ. mocy [%] [Nm] Torque. Power factor. Efficiency. [Nm] cos N [%] K.K. 10/ BEE.. FBYK IIKÓW EEKYCZYCH IIKI IUKCYE EOFZOWE O WZIOIE OI W U 56 serii h Charakterystyka silników katalogowych: silniki ogólnego przeznaczenia do pracy w warunkach klimatu umiarkowanego, praca

Bardziej szczegółowo

PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302

PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302 do połączeń kołnierzowych PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302 W bogatej ofercie firmy ASMET obok typowych elementów złącznych znajdują się wyroby śrubowe i inne elementy o niestandardowych rozmiarach

Bardziej szczegółowo

YKYFtly, YKYFtly-żo 0,6/1kV PN-93/E-90401, PN-HD 603 S1

YKYFtly, YKYFtly-żo 0,6/1kV PN-93/E-90401, PN-HD 603 S1 Kable z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce opancerzone taśmami stalowymi lakierowanymi KONSTRUKCJA Żyły: Izolacja: Wypełnienie: Pancerz: Powłoka: Kolor powłoki: Identyfikacja żył: YKYFty 2-żyłowe:

Bardziej szczegółowo

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS 24 5L 19 31 23 12L 34 27 16L 37 28 20L Dostępne rozmiary wiader bez lejka: Available sizes of buckets without funnel: Wiadro 5L/ Bucket 5L Wiadro

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kable Bezpieczeństwa 2007/2008. M2 Kable elektroenergetyczne

Spis treści. Kable Bezpieczeństwa 2007/2008. M2 Kable elektroenergetyczne Kable bezpieczeñstwa 2008 Spis treści Kable Bezpieczeństwa 2007/2008 M2 Kable elektroenergetyczne numer* strona NHXH (J) FE180 PH30/E30 0,6/1 kv M2-1 1 NHXH (J) FE180 PH90/E90 0,6 kv M2-2 3 NHXCH FE 180

Bardziej szczegółowo

PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302

PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302 do połączeń kołnierzowych PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302 W bogatej ofercie firmy ASMET obok typowych elementów złącznych znajdują się wyroby śrubowe i inne elementy o niestandardowych rozmiarach

Bardziej szczegółowo

BESEL S.A. FABRYKA SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH SILNIKI INDUKCYJNE JEDNOFAZOWE O WZNIOSIE OSI WAŁU 63 serii h

BESEL S.A. FABRYKA SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH SILNIKI INDUKCYJNE JEDNOFAZOWE O WZNIOSIE OSI WAŁU 63 serii h K.K. /11 B E E BEE.. FBYK IIKÓW EEKYCZYCH IIKI IUKCYE EOFZOWE O WZIOIE OI WŁU 63 serii h Charakterystyka silników katalogowych: silniki ogólnego przeznaczenia do pracy w warunkach klimatu umiarkowanego,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRODUKCIE

INFORMACJA O PRODUKCIE GmbH INFORMACJA O PRODUKCIE Żyły pojedyncze przebadane przez VDE wg EN 50525-3-41 (H05Z-K i H07Z-K) do bardziej wymagających zastosowań Bezpieczeństwo na obszarach o dużej gęstości zaludnienia Redukcja

Bardziej szczegółowo

ONTEC C DYSKRETNA OCHRONA

ONTEC C DYSKRETNA OCHRONA DYSKRETNA OCHRONA niewielki kształt oprawy sprawia, że jest ona dyskretna i dopasowuje się do każdego wnętrza nie naruszając konstrukcji oświetlenia podstawowego idealne chłodzenie elektroniki zapewnia

Bardziej szczegółowo

KABLE I PRZEWODY ENERGET YCZNE

KABLE I PRZEWODY ENERGET YCZNE 2009 KABLE I PRZEWODY ENERGET YCZNE kable energetyczne 1 Spis treści: Kable i przewody energetyczne na napięcie 0,6/1kV 3 YKY(żo) 4 Y(X)KXS(żo) 9 YKYFt(l,Zn)y(żo) 13 YKYektmy(żo) 17 YKYFoy(żo) 20 NYCY

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kable i przewody bezhalogenowe strona 1. Rozdział II Kable i przewody elektroenergetyczne bezhalogenowe, ognioodporne

Spis treści. Kable i przewody bezhalogenowe strona 1. Rozdział II Kable i przewody elektroenergetyczne bezhalogenowe, ognioodporne Spis treści Wprowadzenie...2 Typ kabla...4 Normy...4 Podstawowe właściwości...4 Rozdział I Kable i przewody elektroenergetyczne bezhalogenowe, nierozprzestrzeniające płomienia H07Z-U, -R, -K 450/750V...6

Bardziej szczegółowo

Kable Górnicze. Średnie Napięcie

Kable Górnicze. Średnie Napięcie Kable Górnicze Średnie Napięcie Spis treści BiTmining NTSCGEWOEU-W.../3... BiTmining NTSCGEWOEU-W.../3E... N)TSKCGECWOEU-CH... N)TSKCGECWOEU-FN... N)TSCGEWOEU-F... N)TSCGEWOEU-R... N)TSCGEWOEU-SR... N)TSCGEWOEU-TR...

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

karta katalogowa CLEVEO CLEVEO datasheet

karta katalogowa CLEVEO CLEVEO datasheet karta katalogowa CLEVEO CLEVEO datasheet inteligentna oprawa uliczna LED intelligent LED street luminaire www.lediko.com ZASTOSOWANIE AREAS OF APPLICATION oświetlenie miejskie municipal lighting oświetlenie

Bardziej szczegółowo

Kable bezhalogenowe z wyższą odpornością na działanie ognia Halogen-free flame retardant cables

Kable bezhalogenowe z wyższą odpornością na działanie ognia Halogen-free flame retardant cables Kable i przewody elektroenergetyczne Power cables and flexible cables Kable bezhalogenowe z wyższą odpornością na działanie ognia Halogen-free flame retardant cables Katalog CATALOGUE www.drakakabely.pl

Bardziej szczegółowo

Wspó³czynnik Sprawnoœæ mocy 400 V Y [%] Power factor. Efficiency. cos N [%] 0,09 0,12 2820 0,60 0,35 62,0 0,63 0,30 3,4 2,5 2,7 0,000076 2,9

Wspó³czynnik Sprawnoœæ mocy 400 V Y [%] Power factor. Efficiency. cos N [%] 0,09 0,12 2820 0,60 0,35 62,0 0,63 0,30 3,4 2,5 2,7 0,000076 2,9 K.K.9/ BEE.. FBK IIKÓW EEKCZCH IIKI IUKCE ÓFZOWE O WZIOIE OI W U 56 serii h Charakterystyka silników katalogowych: - silniki ogólnego przeznaczenia do pracy w warunkach klimatu umiarkowanego, - praca ci¹g³a

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH 3

DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH 3 by Wydawnictwo CNBOP-PIB Please cite as: BiTP Vol. 31 Issue 3, 2013, pp. 111-121 mł. bryg. mgr inż. Jacek ZBOINA 1 st. kpt. mgr inż. Grzegorz MROCZKO 1,2 Przyjęty/Accepted: 15.04.2013; Zrecenzowany/Reviewed:

Bardziej szczegółowo

Wspó³czynnik. Sprawnoœæ 400 V Y. mocy [%] Power factor. Efficiency 400 V Y. cos N [%]

Wspó³czynnik. Sprawnoœæ 400 V Y. mocy [%] Power factor. Efficiency 400 V Y. cos N [%] K.K. 9/07 KWiU: 1.10.200; 1.10.240.00.01.. FK IIKÓW KCZCH IIKI IUKC ÓFZOW O WZIOI OI W U 56 Charakterystyka silników katalogowych: silniki ogólnego przeznaczenia do pracy w warunkach klimatu umiarkowanego,

Bardziej szczegółowo

rozwiązania profesjonalne / outdoor apply czarny / black czarny / black

rozwiązania profesjonalne / outdoor apply czarny / black czarny / black TEKNO to seria osprzętu elektroinstalacyjnego natynkowego, który przeznaczony jest przede wszystkim do zastosowania na zewnątrz ze względu na swoja szczelność - IP54. Oznacza to, że produkty są pyłoodporne

Bardziej szczegółowo

Parametry elektryczne kabli średniego napięcia w izolacji XLPE, 6-30 kv

Parametry elektryczne kabli średniego napięcia w izolacji XLPE, 6-30 kv Parametry elektryczne kabli średniego napięcia w izolacji XLPE, 6-30 kv Rezystancja żyły dla temperatury 20 C Żyła miedziana - Cu Ohm/km maksymalna wartość Żyła aluminiowa - Alu Ohm/km 25 0,727 1,20 35

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för lysrörsarmatur 2 x 18 W. Instrukcja obsługi oprawy świetlówkowej 2 x 18 W. Operating Instructions for Strip Light 2 x 18 W

Bruksanvisning för lysrörsarmatur 2 x 18 W. Instrukcja obsługi oprawy świetlówkowej 2 x 18 W. Operating Instructions for Strip Light 2 x 18 W Bruksanvisning för lysrörsarmatur 2 x 18 W Instrukcja obsługi oprawy świetlówkowej 2 x 18 W Operating Instructions for Strip Light 2 x 18 W 424-054 SV PL EN Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

LED PAR 56 7*10W RGBW 4in1 SLIM

LED PAR 56 7*10W RGBW 4in1 SLIM LED PAR 56 7*10W RGBW 4in1 SLIM USER MANUAL Attention: www.flash-butrym.pl Strona 1 1. Please read this specification carefully before installment and operation. 2. Please do not transmit this specification

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS. mgr ing. Janusz Bandel

WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS. mgr ing. Janusz Bandel Sprawozdanie z Badań Nr Strona/Page 2/24 WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS STRONA PAGE Próba uszkodzenia przy przepięciach dorywczych TOV failure test 5 Próby wykonał / The tests were carried out by: mgr ing.

Bardziej szczegółowo

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WE SUPPORT YOUR LOGISTIC KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOGUE SKRZYNKI TRANSPORTOWE / TRANSPORT CRATES PIWO / BEER Skrzynki na piwo marki ERG-SYSTEM to praktyczne i sprawdzone

Bardziej szczegółowo

BOGFRAN home.

BOGFRAN home. www.bogfranhome.pl Krzesło / Chair mod./mod.: Tory kol./col.: brązowy, szary, zielony / brown, grey, green 956 620 465 BOGFRAN home NORDIC Krzesło / Chair mod./mod.: Baso kol./col.: jasny szary, czarny

Bardziej szczegółowo

KABLE I PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE DO 1kV. Kable elektroenergetyczne

KABLE I PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE DO 1kV. Kable elektroenergetyczne KABLE I PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE DO kv Kable elektroenergetyczne KABLE I PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE DO kv SPIS TREŚCI ROZDZIAŁU Kable elektroenergetyczne 0,6/kV YKY(żo) YKXS(żo) YnKY (żo) YKYFtly(żo)

Bardziej szczegółowo

Indukcyjne czujniki zbliżeniowe Cylindrical threaded housing, IM12

Indukcyjne czujniki zbliżeniowe Cylindrical threaded housing, IM12 KATALOG ONLINE www.mysick.com Indukcyjne czujniki zbliżeniowe Cylindrical threaded housing, IM12 IM12-06BPS-NC1 Indukcyjne czujniki zbliżeniowe Cylindrical threaded housing, IM12 Nazwa modelu > IM12-06BPS-NC1

Bardziej szczegółowo

Instalacje zasilające urządzenia bezpieczeństwa pożarowego

Instalacje zasilające urządzenia bezpieczeństwa pożarowego SCIENTIFIC STUDIES Monographs PRACE NAUKOWE Monografie Radosław Lenartowicz, Jadwiga Fangrat Instalacje zasilające urządzenia bezpieczeństwa pożarowego Tom 2: Oprzewodowanie i urządzenia przeciwpożarowe

Bardziej szczegółowo

Fotoprzekaźniki W9 Laser, Fotoprzekaźnik refleksyjny, Standard optics

Fotoprzekaźniki W9 Laser, Fotoprzekaźnik refleksyjny, Standard optics KATALOG ONLINE www.mysick.com Fotoprzekaźniki W9 Laser, Fotoprzekaźnik refleksyjny, Standard optics WL9L-P430 Fotoprzekaźniki W9 Laser, Fotoprzekaźnik refleksyjny, Standard optics Nazwa modelu > WL9L-P430

Bardziej szczegółowo

Moment. Współczynnik. Sprawność h [%] mocy cos j N. [Nm] Torque. Power factor. Efficiency h [%] [Nm]

Moment. Współczynnik. Sprawność h [%] mocy cos j N. [Nm] Torque. Power factor. Efficiency h [%] [Nm] K.K. 10/15 B B.. FBYK IIKÓW KYCZYCH IIKI IUKCY OFZOW O WZIOI OI WŁU 56 serii Carakterystyka silników katalogowyc: silniki ogólnego przeznaczenia do pracy w warunkac klimatu umiarkowanego, praca ciągła

Bardziej szczegółowo

REHABILITATION OF MEDIUM-HEAD HYDROPOWER PLANTS WITH EXPLOITED TWIN-FRANCIS TURBINES.

REHABILITATION OF MEDIUM-HEAD HYDROPOWER PLANTS WITH EXPLOITED TWIN-FRANCIS TURBINES. ZRE Gdańsk S.A. ul. Litewska 14A 80-719 Gdańsk REHABILITATION OF MEDIUM-HEAD HYDROPOWER PLANTS WITH EXPLOITED TWIN-FRANCIS TURBINES. Maciej Kaniecki, PhD Andrzej Łojek, PhD Marusz Hajdarowicz, M.Sc.Eng

Bardziej szczegółowo

Typ VME FOR THE MEASUREMENT OF VOLUME FLOW RATES IN DUCTS

Typ VME FOR THE MEASUREMENT OF VOLUME FLOW RATES IN DUCTS Typ VME FOR THE MEASUREMENT OF VOLUME FLOW RATES IN DUCTS Rectangular volume flow rate measuring units for the recording or monitoring of volume flow rates Manual volume flow rate measuring Permanent volume

Bardziej szczegółowo

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Studia II stopnia Specjalność: Systemy wbudowane Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Przewody w izolacjach usieciowanych elektronowo do aplikacji o podwyższonych wymaganiach

Przewody w izolacjach usieciowanych elektronowo do aplikacji o podwyższonych wymaganiach Przewody w izolacjach usieciowanych elektronowo do aplikacji o podwyższonych wymaganiach bezhalogenowy, ekranowany kabel sterowniczy z certyfikatem GL, specjalna odporność na ogień, zgodny z IEC 60332-3,

Bardziej szczegółowo

Współczynnik. Sprawność. h [%] 400 V Y. mocy. Power factor. Efficiency. h [%] cos j N 0,09 0, ,60 0, ,63 0,30 3,4 2,5 2,7 0, ,9

Współczynnik. Sprawność. h [%] 400 V Y. mocy. Power factor. Efficiency. h [%] cos j N 0,09 0, ,60 0, ,63 0,30 3,4 2,5 2,7 0, ,9 K.K.9/ B B.. FBK IIKÓW KCZCH IIKI IUKC ÓFZOW O WZIOI OI WŁU 56 serii Carakterystyka silników katalogowyc: - silniki ogólnego przeznaczenia do pracy w warunkac klimatu umiarkowanego, - praca ciągła 1, -

Bardziej szczegółowo

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI):

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI): Jesteśmy firmą oświetleniową stworzoną przez ludzi od wielu lat związanych z branżą. Wieloletnie kontakty z producentami zagranicznymi i polskimi pozwoliły nam uczestniczyć w najbardziej innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

SCHREDER EVOLO 2 / 2018 / HPS 100W / 28289A / Karta danych oprawy

SCHREDER EVOLO 2 / 2018 / HPS 100W / 28289A / Karta danych oprawy SCHREDER EVOLO 2 / 2018 / HPS 100W / 28289A / Karta danych oprawy Wylot światła 1: Klasyfikacja oświetleń CIE: 100 Kod Flux CIE: 48 82 99 100 80 powodu braku właściwości symetrycznych nie można przedstawić

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS

WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS Strona/Page 2/9 WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS PN-EN 61643-11:2006 STRONA PAGE Próba nieusuwalności znakowania Test of indelibility of markings Próba niezawodności śrub, części przewodzących i połączeń

Bardziej szczegółowo

TR18 INSTALATION MANUAL / INSTRUKCJA MONTAŻU. cart for flat displays

TR18 INSTALATION MANUAL / INSTRUKCJA MONTAŻU. cart for flat displays INSTLTION NUL / INSTRUKCJ ONTŻU cart for flat displays WRNING: Please read this manual before the installation to ensure proper assembly. The assembly should be carried out in accordance with this manual

Bardziej szczegółowo

BARIERA ANTYKONDENSACYJNA

BARIERA ANTYKONDENSACYJNA Skład Obróbka Parametry techniczne BARIERA ANTYKONDENSACYJNA Lama "Lama" sp. z o.o. sp. k Właściwość Metoda badania Wartość Jednostka włóknina poliestrowa + klej PSA + folia polietylenowa Samoprzylepna

Bardziej szczegółowo

KATALOG MODUŁÓW LED L E D M O D U L E S C A T A L O G

KATALOG MODUŁÓW LED L E D M O D U L E S C A T A L O G KATALOG MODUŁÓW LED LED MOD ULE S CATALOG SUGEROWANY SCHEMAT PODŁĄCZENIA SUGGESTED CONNECTION SCHEME 100 240VAC AC/N(BLUE) AC/L(BROWN) I N P U T 2 0.51.5mm wire for S/N: GLOBAL GLPW LEADER PO ER GPV6012

Bardziej szczegółowo

OZNACZENIE KABLA ZASTOSOWANIE BUDOWA KABLA DANE TECHNICZNE. - zgodność z DIN VDE Izolacja żyły wykonana z polietylenu (PE)

OZNACZENIE KABLA ZASTOSOWANIE BUDOWA KABLA DANE TECHNICZNE. - zgodność z DIN VDE Izolacja żyły wykonana z polietylenu (PE) OZNACZENIE KABLA ZASTOSOWANIE BUDOWA KABLA DANE TECHNICZNE W53 1/4 mostki tensometryczne - żyła wewnętrzna miedziana 7-drutowa - zgodność z DIN VDE 0812 - Izolacja żyły wykonana z polietylenu (PE) - indeks

Bardziej szczegółowo

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES Kompozyty 11: 2 (2011) 152-156 Werner A. Hufenbach, Frank Adam, Maik Gude, Ivonne Körner, Thomas Heber*, Anja Winkler Technische Universität Dresden, Institute of Lightweight Engineering and Polymer Technology

Bardziej szczegółowo

BOGFRAN home _BOGFRANHOME_UZUPELNIENIE.indd :21:39

BOGFRAN home _BOGFRANHOME_UZUPELNIENIE.indd :21:39 BOGFRAN home www.bogfranhome.pl 2016_BOGFRANHOME_UZUPELNIENIE.indd 1 2016-08-30 08:21:39 Krzesło / Chair Tory kol./col.: brązowy, szary, zielony / brown, grey, green 956 620 465 2016_BOGFRANHOME_UZUPELNIENIE.indd

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA RODZINY PRODUKTÓW PrevaLED Flat AC HF

KARTA KATALOGOWA RODZINY PRODUKTÓW PrevaLED Flat AC HF PrevaLED Flat AC HF Systemy oświetleniowe i moduły Spot-, Down- oraz Wallmount OBSZAR ZASTOSOWAŃ Korytarze Schody Lotniska Korytarze KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU Akcesoria zabezpieczające przed dotykaniem

Bardziej szczegółowo

EURO Plus DALI TRACK 3F Track 3F

EURO Plus DALI TRACK 3F Track 3F System aluminiowych szynoprzewodów oraz akcesoriów łączących, zasilających i montażowych. Do systemu można podpiąć wszystkie oprawy (reflektory) z oznaczeniem Adaptor 3F. Szyna wyposażona jest w dwa dodatkowe

Bardziej szczegółowo

LED PAR 56 7x10 4in1 RGBW F

LED PAR 56 7x10 4in1 RGBW F USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED PAR 56 7x10 4in1 RGBW F7100311 LED PAR 56 7x10W 4in1 RGBW F7100311 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

- Special Springs może dostarczyć przetestowaną i gotową do użytku płytę wg specyfikacji klienta.

- Special Springs może dostarczyć przetestowaną i gotową do użytku płytę wg specyfikacji klienta. WŁAŚCIWOŚCI: - Korzystna alternatywa dla drogich, konwencjonalnych sprężyn Manifold - Duża paleta rozwiązań umożliwiających użycie standardowych sprężyn niezależnych - Zupełna eliminacja przewodów i złączek

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej. Paweł Łesyk

Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej. Paweł Łesyk NEXRAD TELECOM Sp. z o.o. Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej Paweł Łesyk Specjalista ds. wdrożeń ECM pawel.lesyk@nexrad.pl Enterprise Content Management www.elo.com O firmie Partnerzy Enterprise

Bardziej szczegółowo

KABLE I PRZEWODY BEZPIECZEŃSTWA. HDGs(żo)FE180/PH90, HLGs(żo)FE180/PH90, HDGsekwf(żo) FE180/PH90, HLGsekwf(żo) FE180/PH90: ZN-CB-03:2002 OPIS OGÓLNY:

KABLE I PRZEWODY BEZPIECZEŃSTWA. HDGs(żo)FE180/PH90, HLGs(żo)FE180/PH90, HDGsekwf(żo) FE180/PH90, HLGsekwf(żo) FE180/PH90: ZN-CB-03:2002 OPIS OGÓLNY: RoHS HDGs, HLGs, HDGsekwf, HLGsekwf NORMA: ZN-CB-03:2002 OPIS OGÓLNY: HDGs, HLGs, HDGsekwf, HLGsekwf : przewody elektroenergetyczne o żyłach miedzianych jednodrutowych / D/ lub wielodrutowych / L/, izolacji

Bardziej szczegółowo

CERTIFICATION CONTACT SECRETARY HOMEPAGE OFFER CERTIFICATION. The Building Research Institute as:

CERTIFICATION CONTACT SECRETARY HOMEPAGE OFFER CERTIFICATION. The Building Research Institute as: HOMEPAGE OFFER CERTIFICATION CERTIFICATION The Building Research Institute as: an accredited and notified body for certification of products conducts certification activities within the scope of certification

Bardziej szczegółowo

(Tłumaczenie z języka niemieckiego) P-MPA-E-07-022

(Tłumaczenie z języka niemieckiego) P-MPA-E-07-022 (Tłumaczenie z języka niemieckiego) Ogólne świadectwo badania przez nadzór budowlany Świadectwo badania numer: P-MPA-E-07-022 Przedmiot badania:zestaw do wykonywania tras kablowych w klasach utrzymania

Bardziej szczegółowo

Bariery bezpieczeństwa C2000 Standard

Bariery bezpieczeństwa C2000 Standard KATALOG ONLINE www.mysick.com Bariery bezpieczeństwa C2000 Standard C20E-165304A12, C20S-165104A12 Bariery bezpieczeństwa C2000 Standard Odbiornik Nazwa modelu > C20E-165304A12 Numer części > 1016614 Nadajnik

Bardziej szczegółowo

Arkusz zmian. Mechatroniczny układ napędowy MOVIGEAR -DBC-B, -DAC-B, -DSC-B, -SNI-B *21931712_0315*

Arkusz zmian. Mechatroniczny układ napędowy MOVIGEAR -DBC-B, -DAC-B, -DSC-B, -SNI-B *21931712_0315* Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwis *21931712_0315* Arkusz zmian Mechatroniczny układ napędowy MOVIGEAR -DBC-B, -DAC-B, -DSC-B, -SNI-B Wydanie 03/2015 21931712/PL SEW-EURODRIVE

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne Technical data Données techniques Hawker perfect plus

Dane techniczne Technical data Données techniques Hawker perfect plus Dane techniczne Technical data Données techniques Hawker perfect plus Hawker perfect plus, ogniwa PzS, z połączeniami śrubowymi, wymiary zgodnie z normami DIN/EN 60254-2 i IEC 254-2 Seria L PzS-cells Hawker

Bardziej szczegółowo

ONTEC C IP C 230VAC DYSKRETNA OCHRONA DISCRETE PROTECTION

ONTEC C IP C 230VAC DYSKRETNA OCHRONA DISCRETE PROTECTION DYSKRETNA OCHRONA DISCRETE PROTECTION niewielki kształt oprawy sprawia, że jest dyskretna i dopasowuje się do każdego wnętrza nie naruszając konstrukcji oświetlenia podstawowego oprawa występuje w wersji

Bardziej szczegółowo

Przewody do przesyłania danych, telekomunikacyjne oraz do instalacji iskrobezpiecznych Electronic cables, telecommunication cables and wires for

Przewody do przesyłania danych, telekomunikacyjne oraz do instalacji iskrobezpiecznych Electronic cables, telecommunication cables and wires for 02 Przewody do przesyłania danych, telekomunikacyjne oraz do instalacji iskrobezpiecznych Electronic cables, telecommunication cables and wires for intrinsically safe systems 02 Przewody do przesyłania

Bardziej szczegółowo

GENERALNY WYKONAWCA INSTALACJE Z TWORZYW SZTUCZNYCH WZMACNIANYCH WŁÓKNEM SZKLANYM GENERAL CONTRACTOR GLASS FIBER REINFORCED PLASTIC INSTALLATIONS

GENERALNY WYKONAWCA INSTALACJE Z TWORZYW SZTUCZNYCH WZMACNIANYCH WŁÓKNEM SZKLANYM GENERAL CONTRACTOR GLASS FIBER REINFORCED PLASTIC INSTALLATIONS GENERALNY WYKONAWCA INSTALACJE Z TWORZYW SZTUCZNYCH WZMACNIANYCH WŁÓKNEM SZKLANYM GENERAL CONTRACTOR GLASS FIBER REINFORCED PLASTIC INSTALLATIONS Ponieważ budowanie zaufania oraz trwała relacja z klientem

Bardziej szczegółowo