WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO"

Transkrypt

1 WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 marca 2006 r. Nr 53 TREŚĆ: Poz.: ROZPORZĄDZENIE: 871 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Bardo, Jemielno, Kamienna Góra, Kowary, Kudowa Zdrój, Lubin, Oleśnica Ołdrzychowice Kłodzkie, Pieszyce, Wałbrzych, Wąsosz, Wińsko, Zawonia, Żmigród, Żukowice UCHWAŁA RADY POWIATU: 872 Rady Powiatu w Rwidnicy z dnia 8 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Hostelu funkcjonującym przy Domu Dziecka w Bystrzycy Górnej UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 873 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dodatków do wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Bolków UCHWAŁY RAD GMIN: 875 Rady Gminy Gromadka z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gromadka Rady Gminy Domaniów z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej Rady Gminy Marcinowice z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia na rok 2006 regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, motywacyjnego i funkcyjnego oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny dorannych zastępstw, a takme dodatku mieszkaniowego i dodatku za warunki pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Marcinowice Rady Gminy Marcinowice z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Wójta Gminy Marcinowice Rady Gminy Malczyce z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Malczyce Rady Gminy Długołęka z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Długołęka, dodatków funkcyjnego, za warunki pracy, motywacyjnego, za wysługę lat, oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny dorannych zastępstw i innych składników wynagrodzenia, a takme wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego na 2006 rok

2 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz Rady Gminy Długołęka z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie utworzenia Programu Stypendialnego Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodziemy Wójta Gminy Długołęka Rady Gminy Długołęka z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie Kiełczów w gminie Długołęka część B Rady Gminy Rwięta Katarzyna z dnia 9 lutego 2006 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny dorannych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Rwięta Katarzyna Rady Gminy Kostomłoty z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/89/99 Rady Gminy w Kostomłotach z dnia 23 listopada 1999 roku w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Rady Gminy Kostomłoty z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/54/03 Rady Gminy w Kostomłotach z dnia 11 września 2003 roku w sprawie utworzenia nowej jednostki pomocniczej gminy sołectwa Sobkowice ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji: Bardo, Jemielno, Kamienna Góra, Kowary, Kudowa Zdrój, Lubin, Oleśnica, Ołdrzychowice Kłodzkie, Pieszyce, Wałbrzych, W sosz, Wi sko, Zawonia, Żmigród, Żukowice Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872, Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 558, Nr 89, poz. 804, Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1452, z 2004 r. Nr 33, poz. 287, z 2005 r. Nr 33, poz. 288, Nr 90, poz. 757, Nr 175, poz. 1462) w zw. z art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267, poz. 2255) zarządza się, co następuje: 1 1. Wyznacza się aglomerację Bardo połomoną na terenie powiatu ząbkowickiego z dwiema oczyszczalniami ścieków zlokalizowanymi w miejscowościach Bardo oraz Przyłęk, gmina Bardo. 2. Przebieg granicy aglomeracji, o której mowa w ust. 1, oraz jej obszar są oznaczone na mapie w skali 1:25 000, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia. 3. W skład aglomeracji, o której mowa w ust. 1, wchodzą następujące miejscowości z terenu gminy Bardo: Bardo podłączone do oczyszczalni ścieków w Bardzie oraz Przyłęk, Brzennica, Grochowa, Potworów, Bardo Fabryczna, Dzbanów, Laskówka, podłączone do oczyszczalni w Przyłęku. 4. Równowamna liczba mieszkańców aglomeracji, o której mowa w ust. 1 wynosi Wyznacza się aglomerację Jemielno połomoną na terenie powiatów górowskiego i wołowskiego z oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w miejscowości Jemielno, gmina Jemielno, powiat górowski.

3 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz Przebieg granicy aglomeracji, o której mowa w ust. 1, oraz jej obszar są oznaczone na mapie w skali 1:25 000, stanowiącej załącznik nr 2 do rozporządzenia. 3. W skład aglomeracji, o której mowa w ust. 1 wchodzą następujące miejscowości: 1) z terenu gminy Jemielno, powiat górowski: Jemielno, Łęczyca, Rleszów, Zdziesławice, Cieszyny, 2) z terenu gminy Wińsko, powiat wołowski: Rajczyn, Grymyce, Wyszęcice, Krzelów, Młoty, Konary, Moczydlnica Klasztorna, Dąbie, Budków, Buszkowice Małe, Przyborów, Iwno, Małowice, Orzeszków. 4. Równowamna liczba mieszkańców aglomeracji, o której mowa w ust. 1 wynosi Wyznacza się aglomerację Kamienna Góra połomoną na terenie powiatu kamiennogórskiego z oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną na terenie miasta Kamienna Góra. 2. Przebieg granicy aglomeracji, o której mowa w ust. 1, oraz jej obszar są oznaczone na mapie w skali 1:25 000, stanowiącej załącznik nr 3 do rozporządzenia. 3. W skład aglomeracji, o której mowa w ust. 1 wchodzi miasto Kamienna Góra oraz następujące miejscowości: 1) z terenu gminy Kamienna Góra: Janiszów, Czadrów, Ptaszków, Przedwojów, 2) z terenu gminy Lubawka: Stara Białka, Błamkowa. 4. Równowamna liczba mieszkańców aglomeracji, o której mowa w ust. 1 wynosi Wyznacza się aglomerację Kowary połomoną na terenie powiatu jeleniogórskiego z oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną na terenie miasta Kowary. 2. Przebieg granicy aglomeracji, o której mowa w ust. 1, oraz jej obszar są oznaczone na mapie w skali 1:25 000, stanowiącej załącznik nr 4 do rozporządzenia. 3. W skład aglomeracji, o której mowa w ust. 1 wchodzi miasto Kowary. 4. Równowamna liczba mieszkańców aglomeracji, o której mowa w ust. 1 wynosi Wyznacza się aglomerację Kudowa Zdrój połomoną na terenie powiatu kłodzkiego z oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną na terenie miasta Kudowa Zdrój. 2. Przebieg granicy aglomeracji, o której mowa w ust. 1, oraz jej obszar są oznaczone na mapie w skali 1:25 000, stanowiącej załącznik nr 5a i 5b do rozporządzenia. 3. W skład aglomeracji, o której mowa w ust. 1 wchodzi miasto Kudowa Zdrój oraz następujące miejscowości z terenu gminy Lewin Kłodzki: Darnków, Dańczów, Gołaczów, Jeleniów, Lewin Kłodzki, Jarków, Kocioł, Taszów, Jawornica, Krzymanów. 4. Równowamna liczba mieszkańców aglomeracji, o której mowa w ust. 1 wynosi Wyznacza się aglomerację Lubin połomoną na terenie powiatu lubińskiego z oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną na terenie miasta Lubin. 2. Przebieg granicy aglomeracji, o której mowa w ust. 1, oraz jej obszar są oznaczone na mapie w skali 1:25 000, stanowiącej załącznik nr 6 do rozporządzenia. 3. W skład aglomeracji, o której mowa w ust. 1 wchodzi miasto Lubin oraz następujące miejscowości z terenu gminy Lubin: Gola, Górzyca, Krzeczyn Wielki, Krzeczyn Mały. 4. Równowamna liczba mieszkańców aglomeracji, o której mowa w ust. 1 wynosi Wyznacza się aglomerację Oleśnica połomoną na terenie powiatu oleśnickiego z oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną na terenie miasta Oleśnica. 2. Przebieg granicy aglomeracji, o której mowa w ust. 1, oraz jej obszar są oznaczone na mapie w skali 1:25 000, stanowiącej załącznik nr 7 do rozporządzenia. 3. W skład aglomeracji, o której mowa w ust. 1 wchodzi miasto Oleśnica. 4. Równowamna liczba mieszkańców aglomeracji, o której mowa w ust. 1 wynosi Wyznacza się aglomerację Ołdrzychowice Kłodzkie połomoną na terenie powiatu kłodzkiego z oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w miejscowości Ołdrzychowice Kłodzkie, gmina Kłodzko. 2. Przebieg granicy aglomeracji, o której mowa w ust. 1, oraz jej obszar są oznaczone na mapie w skali 1:25 000, stanowiącej załącznik nr 8 do rozporządzenia. 3. W skład aglomeracji, o której mowa w ust. 1 wchodzą następujące miejscowości z terenu gminy Kłodzko: Ołdrzychowice Kłodzkie, Żelazno. 4. Równowamna liczba mieszkańców aglomeracji, o której mowa w ust. 1 wynosi Wyznacza się aglomerację Pieszyce połomoną na terenie powiatu dziermoniowskiego z oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną na terenie miasta Pieszyce. 2. Przebieg granicy aglomeracji, o której mowa w ust. 1, oraz jej obszar są oznaczone na mapie w skali 1:25 000, stanowiącej załącznik nr 9 do rozporządzenia. 3. W skład aglomeracji, o której mowa w ust. 1 wchodzi miasto Pieszyce. 4. Równowamna liczba mieszkańców aglomeracji, o której mowa w ust. 1 wynosi Wyznacza się aglomerację Wałbrzych połomoną na terenie powiatów wałbrzyskiego i świdnickiego z oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną na terenie miasta Rwiebodzice, powiat świdnicki. 2. Przebieg granicy aglomeracji, o której mowa w ust. 1, oraz jej obszar są oznaczone na mapie w skali 1:25 000, stanowiącej załącznik nr 10a, 10b i 10c do rozporządzenia.

4 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz W skład aglomeracji, o której mowa w ust. 1 wchodzi: 1) miasto Wałbrzych, powiat wałbrzyski, 2) miasto Boguszów-Gorce, powiat wałbrzyski, 3) miasto Szczawno Zdrój, powiat wałbrzyski, 4) miasto Rwiebodzice, powiat świdnicki. 4. Równowamna liczba mieszkańców aglomeracji, o której mowa w ust. 1 wynosi Wyznacza się aglomerację W sosz połomoną na terenie powiatów górowskiego i wołowskiego z oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w miejscowości Wąsosz, gmina Wąsosz, powiat górowski. 2. Przebieg granicy aglomeracji, o której mowa w ust. 1, oraz jej obszar są oznaczone na mapie w skali 1:25 000, stanowiącej załącznik nr 11 do rozporządzenia. 3. W skład aglomeracji, o której mowa w ust. 1 wchodzą następujące miejscowości: 1) z terenu gminy Wąsosz, powiat górowski: Sułów Wielki, Rudna Wielka, Rudna Mała, Dochowa, Wiewierz, Czarnoborsko, Zbaków Górny, Wiklina, Cieszkowice, Gola Wąsoska, Górka Wąsoska, Wodniki, Rwiniary Borowno, Rwiniary, Pobiel, Bełcz Mały, Czeladn Wielka, Baranowice, Kowalewo, Płoski, Chocieborowice, Drozdowice Wielkie, Drozdowice Małe, Wrząca Rląska, Wrząca Wielka, Kamień Górowski, Wąsosz, 2) z terenu gminy Góra, powiat górowski: Bronów, 3) z terenu gminy Jemielno, powiat górowski: Zawiszów, Daszów, Psary, Osłowice, 4) z terenu gminy Wińsko, powiat wołowski: Piskorzyna. 4. Równowamna liczba mieszkańców aglomeracji, o której mowa w ust. 1 wynosi Wyznacza się aglomerację Wi sko połomoną na terenie powiatu wołowskiego z oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w miejscowości Wińsko, gmina Wińsko. 2. Przebieg granicy aglomeracji, o której mowa w ust. 1, oraz jej obszar są oznaczone na mapach w skali 1:25 000, stanowiących załącznik nr 12 do rozporządzenia. 3. W skład aglomeracji, o której mowa w ust. 1 wchodzą następujące miejscowości z terenu gminy Wińsko: Węgrzce, Kleszczowice oraz Wińsko. 4. Równowamna liczba mieszkańców aglomeracji, o której mowa w ust. 1 wynosi Wyznacza się aglomerację Zawonia połomoną na terenie powiatu trzebnickiego z oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w miejscowości Sucha Wielka, gmina Zawonia. 2. Przebieg granicy aglomeracji, o której mowa w ust. 1, oraz jej obszar są oznaczone na mapie w skali 1:25 000, stanowiącej załącznik nr 13 do rozporządzenia. 3. W skład aglomeracji, o której mowa w ust. 1 wchodzą następujące miejscowości z terenu gminy Zawonia: Zawonia, Sucha Wielka, Budczyce, Tarnowiec, Sędzice, Cielętniki oraz Pstrzejowice. 4. Równowamna liczba mieszkańców aglomeracji, o której mowa w ust. 1 wynosi Wyznacza się aglomerację Żmigród połomoną na terenie powiatów trzebnickiego, wołowskiego oraz górowskiego z oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w miejscowości Żmigród, gmina Żmigród, powiat trzebnicki. 2. Przebieg granicy aglomeracji, o której mowa w ust. 1, oraz jej obszar są oznaczone na mapie w skali 1:25 000, stanowiącej załącznik nr 14 do rozporządzenia. 3. W skład aglomeracji, o której mowa w ust. 1 wchodzą następujące miejscowości: 1) z terenu gminy Żmigród, powiat trzebnicki: Dobrosławice, Kaszyce Milickie, Przedkowice, Powidzko, Kanclerzowice, Osiek, Osiek Mały, Grądzik, Sanie, Borzęcin, Żmigród, Żmigródek, Garbce, Borek, Radziądz, Korzeńsko, Chodlewo, Węglewo, Bychowo, Karnice, Kliszkowice, Kliszkowiczki, Łapczyce, Barkówko, Barkowo, Nowe Domy, Góreczki, Rogomowa, 2) z terenu gminy Wińsko, powiat wołowski: Białawy Wielkie, Czaplice, Turzany, Głębowice, Trzcinica Wołowska, 3) z terenu gminy Wąsosz, powiat górowski: Lubiel. 4. Równowamna liczba mieszkańców aglomeracji, o której mowa w ust. 1 wynosi Wyznacza się aglomerację Żukowice połomoną na terenie powiatu głogowskiego z oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w miejscowości Nielubia, gmina Żukowice. 2. Przebieg granicy aglomeracji, o której mowa w ust. 1, oraz jej obszar są oznaczone na mapie w skali 1:25 000, stanowiącej załącznik nr 15 do rozporządzenia. 3. W skład aglomeracji, o której mowa w ust. 1 wchodzą następujące miejscowości z terenu gminy Żukowice: Nielubia, Glinica, Zabłocie, Bukwica, Dankowice, Kamiona, Słone, Kłoda, Słoćwina, Zameczno, Brzeg Głogowski, Czerna, Dobrzejowice, Domaniowice, Szczepów oraz Kromolin. 4. Równowamna liczba mieszkańców aglomeracji, o której mowa w ust. 1 wynosi Rozporządzenie wchodzi w mycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. WOJEWODA DOLNORLJSKI KRZYSZTOF GRZELCZYK

5 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 871 Zał cznik nr 1 do rozporz dzenia Wojewody Dolnośl skiego z dnia 1 marca 2 6 r. (poz. 871m

6 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 871 Zał cznik nr 2 do rozporz dzenia Wojewody Dolnośl skiego z dnia 1 marca 2 6 r. (poz. 871m

7 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 871

8 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 871

9 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 871 Zał cznik nr 3 do rozporz dzenia Wojewody Dolnośl skiego z dnia 1 marca 2 6 r. (poz. 871m

10 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 871

11 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 871 Zał cznik nr 4 do rozporz dzenia Wojewody Dolnośl skiego z dnia 1 marca 2 6 r. (poz. 871m

12 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 871 Zał cznik nr 5a do rozporz dzenia Wojewody Dolnośl skiego z dnia 1 marca 2 6 r. (poz. 871m

13 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 871 Zał cznik nr 5b do rozporz dzenia Wojewody Dolnośl skiego z dnia 1 marca 2 6 r. (poz. 871m

14 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 871 Zał cznik nr 6 do rozporz dzenia Wojewody Dolnośl skiego z dnia 1 marca 2 6 r. (poz. 871m

15 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 871

16 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 871 Zał cznik nr 7 do rozporz dzenia Wojewody Dolnośl skiego z dnia 1 marca 2 6 r. (poz. 871m

17 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 871 Zał cznik nr 8 do rozporz dzenia Wojewody Dolnośl skiego z dnia 1 marca 2 6 r. (poz. 871m

18 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 871 Zał cznik nr 9 do rozporz dzenia Wojewody Dolnośl skiego z dnia 1 marca 2 6 r. (poz. 871m

19 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 871 Zał cznik nr 1 a do rozporz dzenia Wojewody Dolnośl skiego z dnia 1 marca 2 6 r. (poz. 871m

20 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 871 Zał cznik nr 1 b do rozporz dzenia Wojewody Dolnośl skiego z dnia 1 marca 2 6 r. (poz. 871m

21 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 871

22 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 871 Zał cznik nr 1 c do rozporz dzenia Wojewody Dolnośl skiego z dnia 1 marca 2 6 r. (poz. 871m

23 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 871 Zał cznik nr 11 do rozporz dzenia Wojewody Dolnośl skiego z dnia 1 marca 2 6 r. (poz. 871m

24 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 871

25 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 871

26 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 871

27 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 871

28 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 871

29 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 871 Zał cznik nr 12 do rozporz dzenia Wojewody Dolnośl skiego z dnia 1 marca 2 6 r. (poz. 871m

30 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 871 Zał cznik nr 13 do rozporz dzenia Wojewody Dolnośl skiego z dnia 1 marca 2 6 r. (poz. 871m

31 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 871 Zał cznik nr 14 do rozporz dzenia Wojewody Dolnośl skiego z dnia 1 marca 2 6 r. (poz. 871m

32 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 871

33 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 871

34 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 871

35 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 871

36 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 871

37 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 871 Zał cznik nr 15 do rozporz dzenia Wojewody Dolnośl skiego z dnia 1 marca 2 6 r. (poz. 871m

38 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 871

GMINY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Sprawdzian końcowy w szkołach podstawowych'2008 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Gmina S9 S9 S8 S9 S7 S9

Bardziej szczegółowo

6-ci333DOLNOŚLĄSKI W WAŁBRZYCHU. Podstawowe informacje o bezrobociu w gminach Dolnego Śląska

6-ci333DOLNOŚLĄSKI W WAŁBRZYCHU. Podstawowe informacje o bezrobociu w gminach Dolnego Śląska -cidolnośląski WOJEWÓDZKI WOJEWÓDZKI URZĄD URZĄD PRACY PRACY W WAŁBRZYCHU Podstawowe informacje o bezrobociu w gminach Dolnego Śląska Marzec 0 Bezrobotni według gmin I. Podregion jeleniogórski gmina miejska

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21 lutego 2014 r. Poz. 953 ZARZĄDZENIE NR 45 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 19 lutego 2014 r.

Wrocław, dnia 21 lutego 2014 r. Poz. 953 ZARZĄDZENIE NR 45 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 19 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 21 lutego 2014 r. Poz. 953 ZARZĄDZENIE NR 45 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa

Bardziej szczegółowo

LISTA IDENTYFIKATORÓW GMIN WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

LISTA IDENTYFIKATORÓW GMIN WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO LISTA IDENTYFIKATORÓW GMIN WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Powiat m. Wrocław M. Wrocław 026401 1 Delegatury: Wrocław-Fabryczna 026402 9 Wrocław-Krzyki 026403 9 Wrocław-Psie Pole 026404 9 Wrocław-Stare Miasto

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o bezrobociu w gminach Dolnego Śląska

Podstawowe informacje o bezrobociu w gminach Dolnego Śląska Podstawowe informacje o bezrobociu w gminach Dolnego Śląska Lipiec 0 str. Bezrobotni w gminach Dolnego Śląska I. Podregion jeleniogórski Powiat bolesławiecki gmina miejska Bolesławiec 9 8 8 89 9 gmina

Bardziej szczegółowo

I. W o j e w ó d z t w o d o l n o ś l ą s k i e

I. W o j e w ó d z t w o d o l n o ś l ą s k i e C z ę ś ć I. W o j e w ó d z t w o d o l n o ś l ą s k i e Poz. 1. Powiat bolesławiecki z siedzibą władz w Bolesławcu 1) miasto: Bolesławiec 2) Bolesławiec Gromadka Nowogrodziec Osiecznica Warta Bolesławiecka

Bardziej szczegółowo

Podział dotacji na realizację bieżących zadao własnych powiatu ujętych w ustawie budżetowej na rok 2010

Podział dotacji na realizację bieżących zadao własnych powiatu ujętych w ustawie budżetowej na rok 2010 załącznik 4 Podział dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ujęte w ustawie budżetowej na rok 2010 Dział 010 700 710 710

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia6 kwietnia 2010 f.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia6 kwietnia 2010 f. OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia6 kwietnia 2010 f. w sprawie podania do publicznej wiadomości Zarządzenia Nr 78 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie ustalenia liczby radnych

Bardziej szczegółowo

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru Miejsce zdarzenia na terenie województwa (gmina) Powiat Bolesławiecki Bolesławiec - miasto Bolesławiec - gmina Gromadka Nowogrodziec Osiecznica Warta Bolesławiecka Powiat Dzierżoniowski Bielawa Dzierżoniów

Bardziej szczegółowo

Ranking gmin województwa dolnośląskiego

Ranking gmin województwa dolnośląskiego INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach Ranking gmin województwa dolnośląskiego wg wyników uzyskach przez uczniów ze sprawdzianu końcowego w szkołach podstawowych w roku 2008 Opracowanie powstało na podstawie

Bardziej szczegółowo

LICZBA MIEJSC W PRZEDSZKOLACH NA 1000 DZIECI W WIEKU 3-6 LAT W GMINACH DOLNEGO ŚLĄSKA W 2013 R.

LICZBA MIEJSC W PRZEDSZKOLACH NA 1000 DZIECI W WIEKU 3-6 LAT W GMINACH DOLNEGO ŚLĄSKA W 2013 R. \\ Samorządowa jednostka organizacyjna LICZBA MIEJSC W PRZEDSZKOLACH NA 1000 DZIECI W WIEKU 3-6 LAT W GMINACH DOLNEGO ŚLĄSKA W 2013 R. OPRACOWANIE Instytut Rozwoju Terytorialnego ul. Świdnicka 12/16 50-068

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 78. z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i rad gmin

ZARZĄDZENIE NR 78. z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i rad gmin ZARZĄDZENIE NR 78 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w Województwie Dolnośląskim. Na

Bardziej szczegółowo

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru. Nazwa i adres szpitala, w którym działa oddział szpitalny pierwszego wyboru

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru. Nazwa i adres szpitala, w którym działa oddział szpitalny pierwszego wyboru Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: chirurgii dla pacjentów dorosłych Województwo: dolnośląskie Załącznik nr 1 Miejsce zdarzenia na terenie województwa (gmina) Adres

Bardziej szczegółowo

LICZBA MIEJSC W PRZEDSZKOLACH NA 1000 DZIECI W WIEKU 3-6 LAT W GMINACH DOLNEGO ŚLĄSKA W 2013 R.

LICZBA MIEJSC W PRZEDSZKOLACH NA 1000 DZIECI W WIEKU 3-6 LAT W GMINACH DOLNEGO ŚLĄSKA W 2013 R. Samorządowa jednostka organizacyjna LICZBA MIEJSC W PRZEDSZKOLACH NA 1000 DZIECI W WIEKU 3-6 LAT W GMINACH DOLNEGO ŚLĄSKA W 2013 R. OPRACOWANIE Instytut Rozwoju Terytorialnego ul. Świdnicka 12/16 50-068

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA SAMORZĄDU URZĄD ADRES MIEJSCOWOŚĆ KOD 1. Bardo Urząd Miejski Rynek 2 Bardo

JEDNOSTKA SAMORZĄDU URZĄD ADRES MIEJSCOWOŚĆ KOD 1. Bardo Urząd Miejski Rynek 2 Bardo JEDNOSTKA SAMORZĄDU URZĄD ADRES MIEJSCOWOŚĆ KOD 1. Bardo Urząd Miejski Rynek 2 Bardo 57-256 2. Bielawa Urząd Miejski Pl. Wolności 1, Bielawa 58-260 Piastowska 1 3. Bierutów Urząd Miejski ul. S. Moniuszki

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 29 lipca 2014 r. Poz OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W ROPCZYCACH. z dnia 28 lipca 2014 r.

Rzeszów, dnia 29 lipca 2014 r. Poz OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W ROPCZYCACH. z dnia 28 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 29 lipca 2014 r. Poz. 2140 OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W ROPCZYCACH z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w

Bardziej szczegółowo

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru. Nazwa i adres szpitala, w którym działa oddział szpitalny pierwszego wyboru

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru. Nazwa i adres szpitala, w którym działa oddział szpitalny pierwszego wyboru Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: chirurgii dla pacjentów dorosłych Województwo: dolnośląskie Załącznik nr 1 Miejsce zdarzenia na terenie województwa (gmina) Adres

Bardziej szczegółowo

Propozycja planu aglomeracji Wąsosz. powiat. górowski. województwo dolnośląskie. Strona 1

Propozycja planu aglomeracji Wąsosz. powiat. górowski. województwo dolnośląskie. Strona 1 Propozycja planu aglomeracji Wąsosz powiat górowski województwo dolnośląskie Strona 1 Część opisowa 1. Podstawowe informacje na temat aglomeracji 1 1. Nazwa aglomeracji: Wąsosz 2. Wielkość RLM aglomeracji

Bardziej szczegółowo

Samorządowa jednostka organizacyjna ANALIZA NA POTRZEBY KRYTERIÓW KONKURSOWYCH W RAMACH RPO WD OŚ 10: EDUKACJA (AKTUALIZACJA)

Samorządowa jednostka organizacyjna ANALIZA NA POTRZEBY KRYTERIÓW KONKURSOWYCH W RAMACH RPO WD OŚ 10: EDUKACJA (AKTUALIZACJA) Samorządowa jednostka organizacyjna ANALIZA NA POTRZEBY KRYTERIÓW KONKURSOWYCH W RAMACH RPO WD 2014-2020 OŚ 10: EDUKACJA (AKTUALIZACJA) Wrocław, 2016 OPRACOWANIE Instytut Rozwoju Terytorialnego ul. Świdnicka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. Analiza IRT

Załącznik nr 5. Analiza IRT Załącznik nr 5 Analiza IRT Samorządowa jednostka organizacyjna ANALIZA NA POTRZEBY KRYTERIÓW KONKURSOWYCH W RAMACH RPO WD 2014-2020 OŚ 10: EDUKACJA (AKTUALIZACJA) Wrocław, 2016 OPRACOWANIE Instytut Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ANR - zestawienie nieruchomości zabytkowych na Dolnym Śląsku przygotowywanych do sprzedaży w roku 2013 607/44, 607/46

ANR - zestawienie nieruchomości zabytkowych na Dolnym Śląsku przygotowywanych do sprzedaży w roku 2013 607/44, 607/46 Lp. NAZWA rodzaj obiektu GMINA POWIAT NR DZ. ARKUSZ POW. MPZP/STUDIUM REJ. ZAB. MAPY BIAŁAWY MAŁE pałac Wińsko wołowski 8/ 8/2 0,7905 M, RO A/2594/485W dn 22.2.980r. pałac A/2599/484W dn.22.2.980r. Park

Bardziej szczegółowo

Średnia wartość procentowa wskażnika G. Wskaźnik G na 2016 r. Kod gminy GMINA

Średnia wartość procentowa wskażnika G. Wskaźnik G na 2016 r. Kod gminy GMINA miny woj. dolnośląskiego zostały podzielone na V grup, w zależności od wartości procentowych wskaźnika. wskaźnika dla gmin województwa dolnośląskiego wynosi 1 491,64 zł. Ocena kryterium będzie przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

L.p. miejscowość obiekt adres nr rodzaj obiektu rejestr zabytków 1. BARANOWICE Historyczny układ ruralistyczny wsi

L.p. miejscowość obiekt adres nr rodzaj obiektu rejestr zabytków 1. BARANOWICE Historyczny układ ruralistyczny wsi Wykaz zabytków w powiecie górowskim, Gmina Wąsosz - stan maj 2012 L.p. miejscowość obiekt adres nr rodzaj obiektu rejestr zabytków 1. BARANOWICE Historyczny układ 2. BARANOWICE Zespół folwarczny: zespół

Bardziej szczegółowo

Samorządowa jednostka organizacyjna PROGNOZA DEMOGRAFICZNA DLA GMIN WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO DO 2035 ROKU. Wrocław, 2015

Samorządowa jednostka organizacyjna PROGNOZA DEMOGRAFICZNA DLA GMIN WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO DO 2035 ROKU. Wrocław, 2015 Samorządowa jednostka organizacyjna PROGNOZA DEMOGRAFICZNA DLA GMIN WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO DO 2035 ROKU Wrocław, 2015 Projekt Dolnośląskie Obserwatorium Rozwoju Terytorialnego współfinansowany jest

Bardziej szczegółowo

ROZDZIELNIK odbiorców pisma z dnia 16 lipca 2014 roku. Urząd Gminy i Miasta Węgliniec Gmina miejsko-wiejska ul. Sikorskiego 3, Węgliniec

ROZDZIELNIK odbiorców pisma z dnia 16 lipca 2014 roku. Urząd Gminy i Miasta Węgliniec Gmina miejsko-wiejska ul. Sikorskiego 3, Węgliniec ROZDZIELNIK odbiorców pisma z dnia 16 lipca 2014 roku Urząd Gminy i Miasta Węgliniec ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec Urząd Gminy Siekierczyn Siekierczyn 271, 59-818 Siekierczyn Urząd Miasta Piława

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/109/16 RADY POWIATU WOŁOWSKIEGO. z dnia 30 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/109/16 RADY POWIATU WOŁOWSKIEGO. z dnia 30 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/109/16 RADY POWIATU WOŁOWSKIEGO z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Wołowskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat

Bardziej szczegółowo

Kod TERYT miejsca stacjonowania. Adres miejsca stacjonowania zespołu ratownictwa medycznego. ul. Jeleniogórska D

Kod TERYT miejsca stacjonowania. Adres miejsca stacjonowania zespołu ratownictwa medycznego. ul. Jeleniogórska D TABELA 8 - zespoły medycznego włączone do systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne - stan na dzień 01.10.2016 r. Dysponenci i miejsca stacjonowania zespołów medycznego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Numer rejonu

Bardziej szczegółowo

2717 UCHWAŁA Nr XV/106/2011 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 27 października 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/235/09 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

KiM-Informacja Przstrzenna, ul. Stanisławskiego 10 lok. 3, Wrocław. ogłasza przetarg na:

KiM-Informacja Przstrzenna, ul. Stanisławskiego 10 lok. 3, Wrocław. ogłasza przetarg na: KiM-Informacja Przstrzenna, ul. Stanisławskiego 10 lok. 3, 51-638 Wrocław ogłasza przetarg na: NAJEM MODUŁÓW REKLAMOWYCH NA WORTALU CMENTARZE24.PL i KSIEGAZMARLYCH24.pl dla obszaru województwa dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 24 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 0007.XXV RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE. z dnia 21 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 24 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 0007.XXV RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE. z dnia 21 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 24 marca 2017 r. Poz. 1419 UCHWAŁA NR 0007.XXV.209.2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół

Bardziej szczegółowo

Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: chirurgii ogólnej dla pacjentów dorosłych Załącznik nr 1

Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: chirurgii ogólnej dla pacjentów dorosłych Załącznik nr 1 Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: chirurgii dla pacjentów dorosłych Załącznik nr 1 Miejsce zdarzenia na terenie województwa (gmina) Adres oddziału szpitalnego pierwszego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VI WZORY PISM 112 ROZDZIAŁ VI

ROZDZIAŁ VI WZORY PISM 112 ROZDZIAŁ VI ROZDZIAŁ VI WZORY PISM 112 ROZDZIAŁ VI Wzory pism dotyczących wynagrodzenia nauczycieli ROZDZIAŁ VI WZORY PISM 113 Wzór nr 1 projekt* Uchwała Nr... /... /2006 Rady Miasta... z dnia... 2006 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wykaz składowisk przyjmujących odpady komunalne na terenie województwa dolnośląskiego (według działalności kontrolnej WIOŚ - stan na koniec 2011 roku)

Wykaz składowisk przyjmujących odpady komunalne na terenie województwa dolnośląskiego (według działalności kontrolnej WIOŚ - stan na koniec 2011 roku) Wykaz składowisk przyjmujących odpady komunalne na terenie województwa dolnośląskiego (według działalności kontrolnej WIOŚ - stan na koniec 2011 roku) Lp. Powiat Miejscowość Zarządzający składowiskiem

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 listopada 2002 r. Nr 77 Treść: Poz. : Informacje Poz. 2733 Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 października 2002

Bardziej szczegółowo

REJESTR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONYCH PRZEZ RADĘ POWIATU W LUBLINIE II KADENCJA ( )

REJESTR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONYCH PRZEZ RADĘ POWIATU W LUBLINIE II KADENCJA ( ) REJESTR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONYCH PRZEZ RADĘ POWIATU W LUBLINIE II KADENCJA (2002 2006) Lp. Nr i data podjęcia uchwały Temat uchwały Data ogłoszenia uchwały Data wejścia w życie uchwały Status

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Kamiennogórskim w III 2011 r. - zestawienia tabelaryczne

Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Kamiennogórskim w III 2011 r. - zestawienia tabelaryczne Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Kamiennogórskim w III 2011 r. - zestawienia tabelaryczne kwiecień 2011 r. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOTNYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM Bezrobocie w gminach

Bardziej szczegółowo

2012 OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ województwo

2012 OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ województwo Tab. 1.1 Ludność w latach 2011-2013 w powiatach wg podziału miasto-wieś stan w dniu 31.12. Wyszczególnienie 2011 2012 2013 OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ województwo 2 916 577

Bardziej szczegółowo

2013 OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ województwo

2013 OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ województwo Tab. 1.1 Ludność w latach 2012-2014 w powiatach wg podziału miasto-wieś stan w dniu 31.12. Wyszczególnienie 2012 2013 2014 OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ województwo 2 914 362

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 września 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 1118/XXXVIII/2017 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 20 września 2017 r.

Warszawa, dnia 29 września 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 1118/XXXVIII/2017 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 20 września 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 29 września 2017 r. Poz. 8440 UCHWAŁA NR 1118/XXXVIII/2017 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 20 września 2017 r. w sprawie regulaminu wynagradzania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 21 UCHWAŁA NR XVIII/193/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Warta Na

Bardziej szczegółowo

Miejsce Gmina Głosuj wysyłając sms a na numer 7135 o treści: 1. Izbicko GMINA.53

Miejsce Gmina Głosuj wysyłając sms a na numer 7135 o treści: 1. Izbicko GMINA.53 Miejsce Gmina Głosuj wysyłając sms a na numer 7135 o treści: 1. Izbicko GMINA.53 2. Jelcz-Laskowice GMINA.58 3. Nysa GMINA.131 4. Oleśnica - gmina GMINA.134 5. Rudniki GMINA.173 6. Czernica GMINA.26 7.

Bardziej szczegółowo

Miejscowość Ulica Bankomat. Bardo Plac Wolności 4 BPS. Bardo Rynek 10 BPS. Bielawa ul. Piłsudskiego 74 SGB. Bielawa os.

Miejscowość Ulica Bankomat. Bardo Plac Wolności 4 BPS. Bardo Rynek 10 BPS. Bielawa ul. Piłsudskiego 74 SGB. Bielawa os. Miejscowość Ulica Bankomat Bardo Plac Wolności 4 BPS Bardo Rynek 10 BPS Bielawa ul. Piłsudskiego 74 SGB Bielawa os. Włókniarzy 1 SGB Bierutów ul. Rynek 20 BPS Bierutów Rynek 20 BPS Bogatynia ul. Daszyńskiego

Bardziej szczegółowo

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH LISTOPAD 2017 / KWIECIEŃ 2018 GÓRA, PAŹDZIERNIK 2017 r. I. CZĘŚĆ : OPIS PLANU ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG (ZUD) LISTOPAD 2017 / KWIECIEŃ 2018 Niniejsze opracowanie ma na

Bardziej szczegółowo

Propozycja podziału dotacji na zakup nowości wydawniczych w 2014 roku

Propozycja podziału dotacji na zakup nowości wydawniczych w 2014 roku Województwo: dolnośląskie Lp. Nazwa Instytucji Miejscowość Powiat Dotacja ogółem 1 2 3 4 5 data: 29.05.2014 W tym minimum 1/3 na publikacje dla dzieci i młodzieży 1 2 Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana

Bardziej szczegółowo

DATA UCHWALENIA/AKTUALIZACJI PROGRAMU REWITALIZACJI PRZEZ SAMORZĄD GMINNY 2

DATA UCHWALENIA/AKTUALIZACJI PROGRAMU REWITALIZACJI PRZEZ SAMORZĄD GMINNY 2 WYKAZ POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANYCH PROGRAMÓW REWITALIZACJI GMIN WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 1 1 weryfikacja programów zgodna z Wytycznymi MR w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-

Bardziej szczegółowo

Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego

Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego SKOROWIDZ ALFABETYCZNY Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego ROK 2008 (Numery: 1 329*) Skróty oznaczają: A. aneks, D. decyzję, Obw. obwieszczenie, Ogł. ogłoszenie P. postanowienie, Por. porozumienie,

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie. wskaźnik na 10 tys. ludności , , , , ,8

Wyszczególnienie. wskaźnik na 10 tys. ludności , , , , ,8 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 liczba porad Tab. 3.1 Działalność ambulatoryjnej opieki zdrowotnej podstawowej i specjalistycznej w podmiotach leczniczych i praktykach

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 3878 OGŁOSZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie rejestru domów pomocy społecznej

Wrocław, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 3878 OGŁOSZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie rejestru domów pomocy społecznej DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 3878 OGŁOSZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie rejestru domów pomocy społecznej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Słownik podstawowych pojęć:

Słownik podstawowych pojęć: REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Nowe kompetencje- nowe szanse realizowanego w ramach Działania 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie Regionalnego Programu Operacyjnego dla

Bardziej szczegółowo

1.1 Cel planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu. trzebnickiego...5

1.1 Cel planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu. trzebnickiego...5 Trzebnica, luty 2016 Autorami niniejszego projektu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu trzebnickiego są członkowie zespołu specjalistów ds. publicznego transportu

Bardziej szczegółowo

Atlas jakości życia powiatów dolnośląskich metodologia i wyniki. Zespół Badawczy Przedsiębiorczości i Zarządzania Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Atlas jakości życia powiatów dolnośląskich metodologia i wyniki. Zespół Badawczy Przedsiębiorczości i Zarządzania Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Atlas jakości życia powiatów dolnośląskich metodologia i wyniki dr Tomasz Kopyściański dr Tomasz Rólczyński Zespół Badawczy Przedsiębiorczości i Zarządzania Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Zastosowana

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ I ZAŁĄCZNIKÓW

PROJEKTY UCHWAŁ I ZAŁĄCZNIKÓW Uchwały Rady Gminy Uchwały Rady Gminy Cieszków: Sposób numerowania: xxx/nn/rr xxx - numer posiedzenia Rady Gminy nn - numer uchwały rr - rok uchwały PROJEKTY UCHWAŁ I ZAŁĄCZNIKÓW 20101029_projekt (Download/get/id,11600.html)

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji operacji z dnia r.

Harmonogram realizacji operacji z dnia r. Znak sprawy (wypełnia FAPA): Harmonogram realizacji operacji z dnia 20.01.2015 r. Lp. Etap II 1 dolnośląskie głogowski Głogów Jaczów, 67-200 Głogów Wiejski Dom Kultury Jaczów - szkolenie ul. Główna 1-2015-01-13

Bardziej szczegółowo

Wyniki współzawodnictwa dolnośląskich gimnazjów za rok 2013 miejsce szkoła miejscowość suma 1 GM 2 Lubin 1375 2 GM 1 Polkowice 1335 3 GM 11 Wałbrzych

Wyniki współzawodnictwa dolnośląskich gimnazjów za rok 2013 miejsce szkoła miejscowość suma 1 GM 2 Lubin 1375 2 GM 1 Polkowice 1335 3 GM 11 Wałbrzych Wyniki współzawodnictwa dolnośląskich gimnazjów za rok 2013 miejsce szkoła miejscowość suma 1 GM 2 Lubin 1375 2 GM 1 Polkowice 1335 3 GM 11 Wałbrzych 1310 4 GM 1 Zgorzelec 1230 5 GM 2 Kamienna Góra 1175

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 12 lipca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII/224/17 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 29 czerwca 2017 r.

Wrocław, dnia 12 lipca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII/224/17 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 29 czerwca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 12 lipca 2017 r. Poz. 3226 UCHWAŁA NR XXXIII/224/17 RADY GMINY OLEŚNICA z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek dodatków

Bardziej szczegółowo

Kwartał I, 2017 Q Województwo dolnośląskie. str. 1

Kwartał I, 2017 Q Województwo dolnośląskie. str. 1 Q1 2017 Województwo dolnośląskie str. 1 Adecco Poland jest światowym liderem wśród firm doradztwa personalnego, który posiada 5600 placówek w ponad 60 krajach. W Polsce działamy od 1994 roku. Wykorzystując

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/94/2011 RADY POWIATU KARTUSKIEGO. z dnia 27 października 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/94/2011 RADY POWIATU KARTUSKIEGO. z dnia 27 października 2011 r. UCHWAŁA NR XI/94/2011 RADY POWIATU KARTUSKIEGO z dnia 27 października 2011 r. w sprawie: dodatków do wynagrodzenia zasadniczego za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także niektórych

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr Poz i 2292

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr Poz i 2292 Województwa Dolnośląskiego Nr 147 15575 Poz. 2291 i 2292 W uchwale nr XXXLX/214/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie nadania statutu Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej

Bardziej szczegółowo

Lista projektów wybranych do dofinansowania. Nabór nr RPDS IZ /17

Lista projektów wybranych do dofinansowania. Nabór nr RPDS IZ /17 Lista projektów wybranych do Nabór nr RPDS.001-IZ.00-02-220/17 Lp. Nr Tytuł Nazwa Wnioskodawcy nabór horyzontalny 0043/17 Szkoły Marzeń Fundacja Art Projekt 1 638 251,52 1 557 371,52 1 392 513,79 120,50

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 marca 2006 r. Nr 51 TREŚĆ: Poz.: AKTY NORMATYWNE: UCHWAŁA RADY POWIATU: 804 Rady Powiatu w Legnicy z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia działki [m 2 ]

Powierzchnia działki [m 2 ] KWP WROCŁAW 516 313,72 1 ul. Podwale 31-33, Wrocław 7 845,00 2 ul. Podwale, Wrocław (pochylnia) 39,00 3 pl. Muzealny 16, Wrocław 1 304,00 4 ul. Druckiego Lubeckiego 4/6, Wrocław 979,00 5 ul.ks.witolda

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa projektów w ramach konkursu "Odnowa Dolnośląskiej Wsi" w 2012 roku

Lista rankingowa projektów w ramach konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi w 2012 roku Lp. Gmina Tytuł 1 Niechlów 2 Świerzawa 3 Węgliniec 4 Dziadowa Kłoda Remont i doposażenie świetlic wiejskich w Naratowie i Żuchlowie - centrów aktywizacji społeczności wiejskich Wyposażenie WDK w Nowym

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 185771-2014 z dnia 2014-08-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wrocław 1.2 Przedmiotem zamówienia publicznego jest likwidacja nielegalnych składowisk odpadów znajdujących

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 1 października 2014 r. Poz. 3461 UCHWAŁA NR L/907/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łódź Na

Bardziej szczegółowo

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego rok 2009 (numery 1 226)

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego rok 2009 (numery 1 226) 1 SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego rok 2009 (numery 1 226) administracyjne postępowanie A Rada Miejska w Ziębicach uchwała nr XXVII/191/08 Rady Miejskiej w Ziębicach

Bardziej szczegółowo

Harmonogram III etap realizacji operacji z dnia r.

Harmonogram III etap realizacji operacji z dnia r. Załącznik Nr 6 do Wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 111 "Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie" Znak sprawy (wypełnia FAPA): Harmonogram III etap realizacji operacji

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXII/202/2017 RADY GMINY ZAWONIA. z dnia 30 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 11 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXII/202/2017 RADY GMINY ZAWONIA. z dnia 30 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 kwietnia 2017 r. Poz. 1854 UCHWAŁA NR XXXII/202/2017 RADY GMINY ZAWONIA w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego

Bardziej szczegółowo

/n/- Dofinansowanie na rok Województwo Dolnośląskie. Osoba upoważniona do zatwierdzenia listy - Wojewoda Dolnośląski

/n/- Dofinansowanie na rok Województwo Dolnośląskie. Osoba upoważniona do zatwierdzenia listy - Wojewoda Dolnośląski Lista zmieniona nr 5 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 Dofinansowanie na rok 2016 /n/- Województwo Dolnośląskie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/454/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXV/454/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXV/454/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wielka Nieszawka Na podstawie art. 43 ust. 2 a ustawy z dnia 18 lipca 2001

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 3 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/194/16 RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE. z dnia 20 września 2016 r.

Wrocław, dnia 3 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/194/16 RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE. z dnia 20 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 października 2016 r. Poz. 4408 UCHWAŁA NR XXI/194/16 RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE z dnia 20 września 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr../../ Rady Miejskiej w Miliczu z dnia.

Uchwała Nr../../ Rady Miejskiej w Miliczu z dnia. Uchwała Nr../../ Rady Miejskiej w Miliczu z dnia. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, sposób obliczania wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ GMIN, KTÓRE ZAKTUALIZOWAŁY PRG ZA POŚREDNICTWEM USŁUGI SIECIOWEJ

WYKAZ GMIN, KTÓRE ZAKTUALIZOWAŁY PRG ZA POŚREDNICTWEM USŁUGI SIECIOWEJ WYKAZ GMIN, KTÓRE ZAKTUALIZOWAŁY PRG ZA POŚREDNICTWEM USŁUGI SIECIOWEJ Uwaga! Aktualizacja PRG w przypadku gmin korzystających z aplikacji udostępnionej przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii jest wykonywana

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 9 lipca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/188/13 RADY GMINY SIEKIERCZYN. z dnia 28 maja 2013 r.

Wrocław, dnia 9 lipca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/188/13 RADY GMINY SIEKIERCZYN. z dnia 28 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4215 UCHWAŁA NR XXVI/188/13 RADY GMINY SIEKIERCZYN z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2016 r,

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2016 r, WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2016 r, FB-BP.3111.293.2016. JK Bolesławiec z dnia 20 października zostały wprowadzone w budżecie następujące zmiany: ( w złotych ) 754 75411 2110 powiat

Bardziej szczegółowo

Dziennika Urzędowego. Województwa Dolnośląskiego ROK (Numery: 1 307*)

Dziennika Urzędowego. Województwa Dolnośląskiego ROK (Numery: 1 307*) SKOROWIDZ ALFABETYCZNY Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego ROK 2007 (Numery: 1 307*) Skróty oznaczają: A. aneks, D. decyzję, Obw. obwieszczenie, Ogł. ogłoszenie, P. postanowienie, Por. porozumienie,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ VI. SZKOŁY ZASADNICZE ZAWODOWE, ŚREDNIE ZAWODOWE ORAZ POLICEALNE

DZIAŁ VI. SZKOŁY ZASADNICZE ZAWODOWE, ŚREDNIE ZAWODOWE ORAZ POLICEALNE DZIAŁ VI. SZKOŁY ZASADNICZE ZAWODOWE, ŚREDNIE ZAWODOWE ORAZ POLICEALNE A. SZKOŁY ZASADNICZE ZAWODOWE, ŚREDNIE ZAWODOWE ORAZ POLICEALNE DLA MŁODZIEŻY (bez specjalnych) TABL.1(59). SZKOŁY ZAWODOWE I LICEA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY I n f o r m a c j a POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU LUTYM 2015 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, MARZEC 2015 1. W miesiącu lutym 2015 r. zanotowano w powiecie jaworskim

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska. Edukacja dolnośląska na tle sytuacji demograficznej - kierunki kształcenia

Unia Europejska. Edukacja dolnośląska na tle sytuacji demograficznej - kierunki kształcenia Unia Europejska Edukacja dolnośląska na tle sytuacji demograficznej - kierunki kształcenia Cele analizy: Ocena aktualnej oferty edukacyjnej w województwie dolnośląskim na tle sytuacji demograficznej Próba

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania nauczycieli na rok 2009 R o z d z i a ł 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Regulamin wynagradzania nauczycieli na rok 2009 R o z d z i a ł 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH NR XXVIII/199/09 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 16 kwietnia 2013 r.

Wrocław, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 16 kwietnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 2631 OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia statutu Związku Powiatów Województwa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:303105-2011:text:pl:html PL-Wałbrzych: Usługi szkolenia zawodowego 2011/S 185-303105 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Sekcja

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 stycznia 2014 r. Poz. 464 UCHWAŁA NR XXXIII/212/2014 RADY GMINY JEMIELNO. z dnia 28 stycznia 2014 r.

Wrocław, dnia 31 stycznia 2014 r. Poz. 464 UCHWAŁA NR XXXIII/212/2014 RADY GMINY JEMIELNO. z dnia 28 stycznia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 31 stycznia 2014 r. Poz. 464 UCHWAŁA NR XXXIII/212/2014 RADY GMINY JEMIELNO z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie Regulaminu dofinansowania ze

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 września 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 140/XXXV/2017 RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ. z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Wrocław, dnia 11 września 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 140/XXXV/2017 RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ. z dnia 30 sierpnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 września 2017 r. Poz. 3753 UCHWAŁA NR 140/XXXV/2017 RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu

Bardziej szczegółowo

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY. Dziennika Urzędowego. Województwa Dolnośląskiego ROK 2005. (Numery: 1 266*)

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY. Dziennika Urzędowego. Województwa Dolnośląskiego ROK 2005. (Numery: 1 266*) SKOROWIDZ ALFABETYCZNY Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego ROK 2005 (Numery: 1 266*) Skróty oznaczają: A. aneks, D. decyzję,, Obw. obwieszczenie, Ogł. ogłoszenie P. postanowienie, Por. porozumienie,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE Uchwała Nr XXXV/197/09 Rady Gminy Santok z dnia 9 kwietnia 2009r. W sprawie: przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Santok. Na

Bardziej szczegółowo

Harmonogram III etap realizacji operacji z dnia r.

Harmonogram III etap realizacji operacji z dnia r. Załącznik Nr 6 do Wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 111 "Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie" Znak sprawy (wypełnia FAPA): Harmonogram III etap realizacji operacji

Bardziej szczegółowo

SZKOLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W ROKU SZKOLNYM 1999/2000. URZĄD STATYSTYCZNY we Wrocławiu INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE

SZKOLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W ROKU SZKOLNYM 1999/2000. URZĄD STATYSTYCZNY we Wrocławiu INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY we Wrocławiu INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE SZKOLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W ROKU SZKOLNYM 1999/2000 ŚVATV^ WROCLAW 2000 R, OBJAŚNIENIE ZNAKÓW UMOWNYCH Kreska - zjawisko

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU GRUDNIU 2016 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, STYCZEŃ 2017 1. W miesiącu grudniu zanotowano w powiecie jaworskim

Bardziej szczegółowo

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Żukowice na 2014 rok

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Żukowice na 2014 rok UCHWAŁA NR XXXV/288/2014 Rady Gminy Żukowice z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Żukowice na 2014 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/38/07 RADY GMINY SIEMIATYCZE z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2008 roku.

UCHWAŁA NR IX/38/07 RADY GMINY SIEMIATYCZE z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2008 roku. UCHWAŁA NR IX/38/07 RADY GMINY SIEMIATYCZE z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2008 roku. Na podstawie art.30 ust.6 i art. 72 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Stan na koniec 2013 r.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Stan na koniec 2013 r. Kontakt: tel. 71 37-16-300 e-mail: SekretariatUSwro@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/wroc INFORMACJA SYGNALNA nr 1/2014 PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

Bardziej szczegółowo

województwo Miejscowość adres właściciel bankomatu

województwo Miejscowość adres właściciel bankomatu województwo Miejscowość adres właściciel bankomatu dolnosląskie Bardo Plac Wolności 4 Zrzeszenie BPS SA dolnosląskie Bielany Wrocławskie Wrocławska 7 Kredyt Bank S.A. dolnosląskie Bielawa ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 7 stycznia 2014 r. Poz. 54 UCHWAŁA NR LV/554/2013 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 19 grudnia 2013 r.

Wrocław, dnia 7 stycznia 2014 r. Poz. 54 UCHWAŁA NR LV/554/2013 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 19 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 7 stycznia 2014 r. Poz. 54 UCHWAŁA NR LV/554/2013 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania

Bardziej szczegółowo

PLACÓWKI BIORĄCE UDZIAŁ W PROJEKCIE Poprzez praktykę do profesjonalizmu nowa koncepcja praktyk studenckich i jej aplikacja

PLACÓWKI BIORĄCE UDZIAŁ W PROJEKCIE Poprzez praktykę do profesjonalizmu nowa koncepcja praktyk studenckich i jej aplikacja PLACÓWKI BIORĄCE UDZIAŁ W PROJEKCIE Poprzez praktykę do profesjonalizmu nowa koncepcja praktyk studenckich i jej aplikacja Nazwa placówki Powiat Województwo 1 Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1 w Bolesławcu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXX/179/2009 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 25 marca 2009 roku

UCHWAŁA Nr XXX/179/2009 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 25 marca 2009 roku UCHWAŁA Nr XXX/179/2009 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego,

Bardziej szczegółowo

OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ

OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ Tab. 1.1 Ludność w latach 2010-2012 w powiatach wg podziału miasto-wieś stan w dniu 31.12. Wyszczególnienie województwo OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ 2 877 840 2 016 830 861

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LV/554/2013 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 19 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR LV/554/2013 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR LV/554/2013 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w części należącej do kompetencji

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANE KURSY JĘZYKA NIEMIECKIEGO W ÖSTERREICH INSTITUT:

DOFINANSOWANE KURSY JĘZYKA NIEMIECKIEGO W ÖSTERREICH INSTITUT: Deutschkurse im Ausland im Auftrag der Republik Österreich DOFINANSOWANE KURSY JĘZYKA NIEMIECKIEGO Seite 1 DLA KOGO?: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz osoby samozatrudnione posiadające swoją

Bardziej szczegółowo

LISTA STAROSTW POWIATOWYCH ORAZ URZĘDÓW MIAST I GMIN NA TERENIE POLSKI DOLNOŚLĄSKIE... 2 STAROSTWA POWIATOWE... 2 URZĘDY MIAST I GMIN...

LISTA STAROSTW POWIATOWYCH ORAZ URZĘDÓW MIAST I GMIN NA TERENIE POLSKI DOLNOŚLĄSKIE... 2 STAROSTWA POWIATOWE... 2 URZĘDY MIAST I GMIN... LISTA STAROSTW POWIATOWYCH ORAZ URZĘDÓW MIAST I GMIN NA TERENIE POLSKI DOLNOŚLĄSKIE... 2 STAROSTWA POWIATOWE... 2 URZĘDY MIAST I GMIN... 3 KUJAWSKO-POMORSKIE... 9 STAROSTWA POWIATOWE... 9 URZĘDY MIAST

Bardziej szczegółowo