GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE"

Transkrypt

1 GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE RYNEK OPARTY NA INFORMACJI WARSZAWA, 4 GRUDNIA 2013 ROKU -1-

2 Spis treści Wprowadzenie Linie biznesowe GPW i jej umiędzynarodowienie Informacje finansowe Dzisiaj i jutro strategia Rola informacji na giełdzie papierów wartościowych -2-

3 Wprowadzenie -3-

4 GPW w Warszawie wprowadzenie 22 lata działalności Aktywny rynek IPO Główna giełda w Europie Środkowo-Wschodniej Atrakcyjna dla inwestorów i emitentów z zagranicy Struktura właścicielska według liczby udziałów 35.00% Spółki zależne 64.72% Polska Giełda Energii Wymiana towarowa i rozliczenia GPW InfoEngine Platforma towarowa OTC WGT Spółka holdingowa dla firm surowcowych Spółki stowarzyszone Grupa KDPW Usługi depozytowe i rozliczeniowe Centrum Giełdowe Zarządca budynku GPW BondSpot Rynek obligacji IRK WSE Research Edukacja ekonomiczna usługi w zakresie w badań rynku i PR State Treasury - preffered shares Other shareholders - preffered shares Free float % 0.42% % 0.28% Struktura właścicielska według prawa głosu 1 Akcje uprzywilejowane serii A będące w posiadaniu Skarbu Państwa, spółek inwestycyjnych, banków i innych akcjonariuszy są uprzywilejowane w prawach głosu w taki sposób, że każda akcja serii A daje dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. STATE TREASURY PREFERRED SHARES: Skarb Państwa akcje uprzywilejowane; OTHER SHAREHOLDERS PREFERRED SHARES: pozostali akcjonariusze akcje uprzywilejowane; FREE FLOAT: akcjonariat rozproszony -4-

5 Linie biznesowe Grupy GPW -5-

6 Usługi potransakcyjne Dane i inne usługi Dane i inne usługi Usługi potransakcyjne Obrót Obrót Obsługa emitentów Linie biznesowe Grupy GPW - skrót Rynek finansowy Największa giełda w Europie Środkowo-Wschodniej z kapitalizacją spółek krajowych w wysokości 138 mld EUR (3 kw r.) 888 notowanych spółek i 443 emisji obligacji oraz rosnący wachlarz instrumentów pochodnych (3 kw r.) 45 spółek zagranicznych na Głównym Rynku GPW oraz kolejne 9 na NewConnect Obrót generowany przez 58 lokalnych i zdalnych członków giełdy Instrumenty udziałowe Instrumenty pochodne Instrumenty dłużne Nr 1 w Europie Środkowo-Wschodniej i nr 10 w Europie pod względem wolumenu obrotu instr. udziałowymi Nr 1 w Europie Środkowo-Wschodniej i nr 5 w Europie pod względem wolumenu obrotu kontraktami terminowymi na indeksy Silny potencjał wzrostu runku Catalyst i Treasury BondSpot Jedyny w Polsce pierwotny dostawca giełdowych danych rynkowych w czasie rzeczywistym, dostarczanych przez 58 dystrybutorów danych (3 kw r.) Wsparcie dla notowanych spółek w ramach badań rynkowych i zadań PR poprzez internetowe platformy GPW, w tym WSEInfoSpace i WSEInternational 33,3% udział w Grupie KDPW (pozostali akcjonariusze to Skarb Państwa i NBP), która pełni rolę centralnego depozytu oraz izby rozliczeniowej dla transakcji zawieranych na GPW, BondSpot oraz transakcji OTC KDPW CCP, uruchomione w 2011, pełni funkcje izby rozliczeniowej Dzięki udziałowi w KDPW Giełda partycypuje w jego zyskach oraz ma wpływ na strukturę polskiego rynku kapitałowego Gaz Rynek praw majątkowych Rynek emisji CO2 Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. (IRGiT) Rejestr świadectw pochodzenia Rynek surowcowy Towarowa Giełda Energii prowadzi rynki towarowe, których członkami są największe przedsiębiorstwa z sektora elektroenergetycznego w Polsce Konsolidacja obrotu energią elektryczną w ramach Energia Grupy TGE elektryczna Wolumen obrotu (TGE SA + poee RE GPW; transakcje spot i terminowe) w 1 kw. - 3 kw. 2013: 128,3 TWh Perspektywiczny Rynek Gazu uruchomiony na TGE SA w grudniu 2012 roku Podstawa systemu wsparcia energetyki odnawialnej i wysokosprawnej kogeneracji w Polsce Wolumen obrotu 1 kw. - 3 kw. 2013: 33,5 TWh Gotowość do udostępnienia platformy do prowadzenia aukcji sprzedaży uprawnień do emisji CO2 w trzecim okresie rozliczeniowym EU ETS ( ) Rozliczanie i rozrachunek wszystkich transakcji zawieranych w ramach TGE Prowadzenie rejestru świadectw pochodzenia (odnawialne źródła energii, kogeneracja i biogaz) Przygotowania do uruchomienia Giełdowej Platformy Informacyjnej jako wykonanie obowiązku nałożonego przez REMIT Świadczenie usług Operatora Handlowego (OH) na rynku energii elektrycznej -6-

7 Struktura przychodów Grupy GPW Rynek towarowy odpowiada za 26,8% przychodów Grupy GPW, natomiast rynek finansowy to 72,2% przychodów Grupy GPW w okresie 1 kw. 3 kw roku Struktura przychodów, 1 kw. 3 kw r. 1.0% Clearing Struktura przychodów w 2008 r. FM Listing 11% FM Informati on Services 17% Other 2% FM Trading 70% Rynek finansowy (RF) obsługa obrotu 70%; RF obsługa emitentów 11%; RF sprzedaż informacji 17%; inne 2% 38.0% 7.7% 2.1% 4.5% 7.2% 7.8% 5.9% 6.7% 4.6% 2.4% 12.1% Obrót akcjami 38%; obrót derywatami 7,7%; inne opłaty od uczestników rynku 2,1%; obrót obligacjami 4,5%; obsługa emitentów 7,8%; usługi informacyjne 12,1%; obrót inne, w tym gaz 2,4%; obrót energią elektryczną 4,6%; obrót prawami majątkowymi 6,7%; rejestr świadectw pochodzenia 5,9%; rozliczanie transakcji 7,2%; inne dochody 1%. Register of certificates of Origin Trading property rights Trading electricity Trading - other, including gas trading Information services Listing Trading bonds Other fees paid by market participants Trading derivatives Trading equities Other income -7-

8 GPW w Europie ,335 1,109 Kapitalizacja rynku akcji, mld euro, październik 2013 r ,393 1,055 Wartość obrotu na rynku akcji, mld euro, styczeń październik 2013 r Źródło: FESE, WFE dla LSE i Moskwy; rynki regulowane i alternatywne -8-

9 70. 0% 60. 0% 50. 0% 40. 0% 30. 0% 20. 0% 10. 0% 0.0 % GPW w Europie Środkowo-Wschodniej Warsaw Stock Exchange Kapitalizacja rynku akcji, mld euro, październik 2013 r CEESEG - Vienna CEESEG - Prague CEESEG - Budapest Bucharest Stock Exchange CEESEG - Ljubljana Bratislava Stock Exchange Źródło: FESE; rynek regulowany i alternatywne systemy obrotu; EUR bn Udział GPW w obrocie akcjami w Europie Środkowo- Wschodniej (w mld euro) % 55.2% 59.4% 60.1% 58.4% % 42.5% 38.1% 36.6% 38.9% % 2.3% 2.5% 3.3% 2.7% 0 Q3/12 Q4/12 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Value of equities trading in CEE WSE's share CEESEG's share Others' share 3 W tym: GPW, Grupa CEESEG, giełdy: bułgarska, rumuńska i słowacka, źródło: FESE Wartość obrotu akcjami w Europie Środkowo-Wschodniej,udział GPW; Udział CEESEG; Udział pozostałych -9-

10 Emitenci i nowe oferty Rynek Główny: liczba notowanych spółek i nowych ofert Number of listed companies New listings Q1-Q NewConnect: liczba notowanych spółek i nowych ofert Number of listed companies New listings Q1-Q

11 Wiodąca giełda pod względem IPO Wiodąca pozycja w Europie pod względem liczby IPO LSE Warsaw NYSE Euronext Frankfurt NASDAQ OMX Swiss Oslo Other 25,000 20,000 Jedna z wiodących giełd w UE pod względem wartości ofert pierwotnych (mln euro) Źródło: PwC IPO Watch, PwC IPO Watch Europe Review ,000 10,000 5,000 0 LSE Frankfurt NYSE Euronext Swiss Warsaw Oslo Italy NASDAQ OMX Spain Other Źródło: PwC IPO Watch, PwC IPO Watch Europe Review

12 Rosnąca liczba spółek zagranicznych notowanych na GPWE Kraje pochodzenia zagranicznych spółek notowanych na GPW Ukraine (12) Czech Republic (8) Israel (4) Estonia (2) Hungary (2) Lithuania (4) UK (3) Austria (2) Bulgaria (3) Canada (1) Cyprus (1) France (1) Germany (1) Italy (1) Luxembourg (1) Slovakia (2) Slovenia (2) Spain (1) Sweden (1) USA (1) Switzerland (1) Republic of China (1) Zagraniczne oferty w 2013 r.: INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE (Wielka Brytania) IMMOFINANZ AG (Austria) PHOTON ENERGY N.V. (Holandia) AVIAAM LEASING (Litwa) PEIXIN INT. GROUP (Chiny) UKRAINA (12 ) CZECHY (8) IZRAEL (4) ESTONIA (2) WĘGRY (2) LITWA (4) WIELKA BRYTANIA (3) AUSTRIA (2) BUŁGARIA (3) KANADA (1) CYPR (1) FRANCJA (1) NIEMCY (1) WŁOCHY (1) LUKSEMBURG (1) SŁOWACJA (2) SŁOWENIA (2) HISZPANIA (1) SZWECJA (1) USA (1) SZWAJCARIA (1) CHINY (1) 54 spółek zagranicznych notowanych na GPW (45 na Rynku Głównym i 9 na rynku NewConnect) Źródło: GPW, narastająco od początku roku -12-

13 Wymogi GPW wobec emitentów w zakresie dopuszczenia akcji do obrotu rynek papierów wartościowych Generalne wymagania dot. emitentów na Rynku Głównym GPW: Sporządzony został odpowiedni dokument informacyjny, zatwierdzony przez właściwy organ nadzoru w UE ( zasada jednolitego paszportu"), chyba że sporządzenie lub zatwierdzenie dokumentu informacyjnego nie jest wymagane, W stosunku do emitenta nie toczy się postępowanie upadłościowe ani likwidacyjne, Zbywalność akcji nie jest ograniczona, Kapitalizacja spółki wynosi co najmniej równowartość w złotych kwoty 15 milionów euro, Emitent publikował sprawozdania finansowe wraz z opinią podmiotu uprawnionego do ich badania przez co najmniej trzy kolejne lata obrotowe poprzedzające złożenie wniosku o dopuszczenie (MSSF), Odpowiednie rozproszenie akcji. Generalne wymagania dot. emitentów na rynku NewConnect: Sporządzony został odpowiedni dokument informacyjny, W stosunku do emitenta nie toczy się postępowanie upadłościowe ani likwidacyjne, Zbywalność akcji nie jest ograniczona, Kapitał zakładowy emitenta wynosi co najmniej 500,000 zł., Nominalna wartość akcji wynosi co najmniej 0,10 zł., Odpowiednie rozproszenie akcji, Współpraca z autoryzowanym doradcą i animatorem rynku. -13-

14 Rynek obligacji nieskarbowych Catalyst Rozwój rynku nieskarbowych papierów dłużnych w Polsce ,2% ,2% Q Q Źródło: Fitch Polska, GPW OBLIGACJE KOMUNALNE, BANKOWE, KORPORACYJNE, PAPIERY KOMERCYJNE, % UDZIAŁ NIESKARBOWYCH PAPIERÓW DŁUŻNYCH NOTOWANYCH NA RYNKU CATALYST (wartość emisji na koniec okresu, w mln zł) Municipal bonds Bank bonds Corporate bonds Commercial papers % share of non- Treasury debt listed on Catalyst Catalyst wartość emisji (mld zł, emitenci nieskarbowi) 50 0 Catalyst (instrumenty nieskarbowe) Q1 13 Q2 13 Q3 13 Value of listed issues (PLN bn) Number of listed series WARTOŚĆ EMISJI (W MLD ZŁOTYCH); LICZBA NOTOWANYCH SERII Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q Corporate banks (incl. BGK) Co-operative banks Corporates Mortgage bonds Local governments BANKI KORPORACYJNE ( w tym BGK) BANKI SPÓŁDZIELCZE OBLIGACJE KORPORACYJNE LISTY ZASTAWNE SAMORZĄDY -14-

15 Rynek instrumentów pochodnych na GPW Wolumen obrotu kontraktami terminowymi w Europie (1 poł r; mln) Wolumen obrotu instrumentami pochodnymi (mln) , Q1/11 Q2/11 Q3/11 Q4/11 Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/13 Q2/13 Q3/13 0,9% 60% 4% 28% Q m Struktura obrotu derywatami 1 7% 0,1% WIG20 futures mwig40 futures stock futures currency futures option miniwig20 particiaption units Rynek derywatów na GPW w Warszawie jest najbardziej znaczącym rynkiem tego rodzaju wśród wszystkich giełd Europy Środkowo-Wschodniej. Rok 2012 GPW zamknęła na 4. miejscu w Europie pod względem obrotu kontraktami terminowymi na indeksy. Od wielu lat są to najpopularniejsze derywaty. Kontrakty terminowe na indeksy WIG to najpopularniejsze kontrakty terminowe na GPW. KONTRAKTY TERMINOWE NA INDEKS WIG20, KONTRAKTY TERMINOWE NA INDEKS mwig40, KONTRAKTY TERMINOWE NA AKCJE, KONTRAKTY WALUTOWE, OPCJE, JEDNOSTKI UCZESTNICTWA miniwig20 1 Od 1 maja 2012 roku wolumen obrotu kontraktami walutowymi jest obliczany na podstawie jednostki transakcyjnej wynoszącej (poprzednio ). W związku z tym, dane prezentowane narastająco nie są w pełni porównywalne z poprzednimi okresami. -15-

16 GPW- szeroka i zróżnicowana baza inwestorów Udział w obrocie papierami wartościowymi na Rynku Głównym według rodzajów inwestorów 36% 39% 32% 33% 34% 37% 39% 37% 34% 35% 34% 37% 29% 29% 35% 26% 35% 30% 18% 27% 19% 18% 18% 14% 35% 32% 33% 41% 31% 33% 43% 36% 47% 47% 48% 49% H Foreign Polish individual Polish institutional Źródło: ankieta GPW, szacunki; FOREIGN zagraniczni; POLISH INDIVIDUAL krajowi indywidualni; POLISH INSTITUTIONAL krajowi instytucjonalni Number of exchange members Countries of origin of remote members Liczba członków giełdy Kraje pochodzenia członków zdalnych REMOTE - zdalni; LOCAL - lokalni 1 Maklerzy z Ukrainy i Rosji mogą występować za pośrednictwem podmiotów zarejestrowanych w Wielkiej Brytanii lub na Cyprze Remote Local UK: 9 Sweden: 1 Russia: 3 Netherlands: 1 Lithuania: 1 Germany: 1 Czech Rep.:2 France: 2 Austria:1 Hungary: 2 Ukraine: 1 Bulgaria: Q4/12 Q1/13 Q2/13 Q3/13 1 Brokers from Ukraine and Russia formally operate through entities registered in the UK and in Cyprus -16-

17 Informacje finansowe -17-

18 Wskaźniki finansowe 1 Stały wzrost 3 Skalowalny biznes i marże Revenues Mln PLN, % Mln PLN, % EBITDA EBITDA margin¹ 49.7% 52.7% 54.3% % 59.6% 57.1% Q1-Q Mln PLN, % poparty wysoką dźwignią operacyjną 58.8% 59.4% 58.6% Operating profit 49.8% 54.2% 54.5% 56.9% Q1-3Q 2013 Cost/Income ratio % Q1-Q Mln PLN, % 13.9% 18.1% i stała rentowność Net income 25.6% 19.7% ROE² Q1 - Q % 14.6% Q1-Q3 Q1 - Q ¹ EBITDA = zysk z działalności operacyjnej + udział w zyskach jednostek stowarzyszonych + amortyzacja ² ROE stopa zwrotu z kapitału własnego, oznacza zysk netto za ostatnie 12 miesięcy podzielony przez średni ą wartość kapitału własnego w okresie ostatnich 12 miesięcy REVENUES przychody, CAGR - skumulowany roczny wskaźnik wzrostu, OPERATING PROFIT zysk z działalności operacyjnej COST/INCOME RATIO wskaźnik koszty/przychody NET INCOME - zysk netto Q1 - Q W ujęciu skonsolidowanym, zgodnie z MSSF Q1 - Q

19 Struktura kosztów w 3 kwartale 2013 roku Koszty to przede wszystkim płace, zewnętrzne usługi IT i koszty związane z telekomunikacją Struktura kosztów, 1-3 kwartał 2013 roku Depreciation and amortisation 6% 15% Salaries 19% Rent Fees and charges External service charges 13% 7% 41% Other Amortyzacja Płace Czynsz Opłaty Opłaty za usługi zewnętrzne Inne -19-

20 Dzisiaj i jutro strategia -20-

21 Kapitalizacja rynku /PKB Potencjał do wzrostu poprzez zmiany strukturalne rynku 200% 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% Luxembourg Irish SE SIX Swiss NYSE Euronext Nasdaq OMX Nordic IMKB 40% GPW Oslo Vienna Deutsche Athens Budapest Borsa Boerse 20% Italiana Prague Bratislava 0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% 180% LSE BME Wskaźnik płynności Potencjał dalszego wzrostu będący efektem: Napływu kapitału z sektora prywatnego oraz kontynuacji prywatyzacji spółek Skarbu Państwa Wdrażania nowych instrumentów finansowych i strategii inwestycyjnych wieńczących wdrożenie systemu UTP: Postępujący rozwój rynku instrumentów pochodnych Zwiększanie atrakcyjności rynku dla nowych uczestników, w tym algotraderów Oczekiwane pozytywne efekty zmian na polskim rynku kapitałowym, tj: Regulacyjne zmiany infrastrukturalne (CCP, rachunki zbiorcze typu omnibus, krótka sprzedaż, itp.) Źródło: Eurostat w zakresie wartości PKB, FESE w zakresie wartości kapitalizacji rynku i wskaźnika płynności (stan na koniec 2012 roku) Szeroka i zróżnicowana baza inwestorów stanowi potencjał do wzrostu rynku

22 GPW: inicjatywy strategiczne Zwiększanie atrakcyjności GPW w celu pozyskania liczniejszego grona uczestników rynku Przyciągnięcie emitentów poprzez rozwój systemu obrotu oraz budowanie relacji z zagranicznymi spółkami Zmiany strukturalne polskiego rynku kapitałowego czynnikiem wyzwalającym aktywność inwestorów Wzbogacenie oferty we współpracy z KDPW (np. uruchomienie CCP) Konsolidacja infrastruktury handlu i rozliczania transakcji na krajowym rynku Inwestowanie w najnowocześniejsze technologie Wdrożenie systemu transakcyjnego UTP zakupionego od NYSE Euronext, co zmniejsza opóźnienia i poprawia płynność Wykorzystanie technologii w celu pozyskania nowych kategorii inwestorów (np. trading algorytmiczny, czyli algo-traderzy) Dywersyfikacja i poszerzanie działalności GPW dzięki wzbogacaniu oferty produktowej Poszerzenie zakresu produktów o dodatkowe instrumenty pochodne (ułatwione dzięki systemowi UTP) oraz fundusze ETF Dalsze zwiększanie atrakcyjności rynku kapitałowego dla MŚP za pośrednictwem rynku NewConnect Wzrost wciąż niedostatecznie rozwiniętego w Polsce rynku obligacji poprzez rynek Catalyst Umiędzynarodowienie działalności GPW i utrwalenie pozycji GPW jako regionalnego centrum finansowego Zwiększanie atrakcyjności GPW dla zagranicznych emitentów i inwestorów Budowa płynności obrotu na płaszczyźnie regionalnej Budowanie synergii między rynkiem finansowym i towarowym Rozwój rynku energii służący usprawnieniu obrotu energią elektryczną i produktami pokrewnymi Konsekwentne poszerzanie oferty produktowej: obrót gazem, kolejne rodzaje świadectw pochodzenia energii elektrycznej Jasny plan strategiczny GPW oparty jest na realizacji mierzalnych celów w zakresie dalszego rozwoju GPW i wzmacniania infrastruktury polskiego rynku kapitałowego -22-

23 Rola informacji na giełdzie papierów wartościowych -23-

24 Rola informacji na giełdzie papierów wartościowych Funkcje platformy wymiany: Funkcja alokacyjna transfer środków od inwestorów do spółek, a także pomiędzy inwestorami Funkcja wyceny wycena rynkowa spółek Funkcja kontrolna ocena wyników spółek Rynek powinien być: Uczciwy Wiarygodny Transparentny Warunki: Efektywny i bezpieczny system obrotu Dostępność informacji Płynność Informacje powinny być aktualne, pewne, użyteczne i istotne Sprawozdawczość na rynku regulowanym zgodna z MSSF dzięki jednolitym standardom poprawia się porównywalność (rosnąca liczba emitentów rozpowszechnianie i popularyzacja MSSF) Najlepsze sprawozdanie roczne konkurs organizowany przez IRiP (Instytut Rachunkowości i Podatków) jednym z kryteriów jest doskonałe stosowanie MSSF Częstotliwość działań sprawozdawczych dyrektywa w sprawie przejrzystości Standard XBRL (extensible Business Reporting Language/rozszerzalny język sprawozdawczości finansowej) pozwala uczestnikom rynku łatwiej i taniej pozyskiwać i analizować informacje finansowe spółek -24-

25 Kontakt Piotr Kajczuk Dyrektor Biura Ekonomiczno-Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie ul. Książęca 4, Warszawa, Polska Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka Lub GPW ) na potrzeby jej akcjonariuszy, analityków oraz innych kontrahentów. Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty kupna bądź sprzedaży ani oferty mającej na celu pozyskanie oferty kupna bądź sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych lub instrumentów. Niniejsza prezentacja nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani oferty świadczenia jakiejkolwiek usługi. Dane przedstawione w prezentacji zostały zaprezentowane z należytą starannością, jednak należy zwrócić uwagę, iż niektóre dane pochodzą ze źródeł zewnętrznych i nie były niezależnie weryfikowane. W odniesieniu do wyczerpującego charakteru lub rzetelności informacji przedstawionych w niniejszej prezentacji nie mogą być udzielone żadne zapewnienia ani oświadczenia. GPW nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje podjęte w oparciu o informacje i opinie zawarte w niniejszej prezentacji. GPW informuje, że w celu uzyskania informacji dotyczących Spółki należy zapoznać się z raportami okresowymi lubi bieżącymi, które są publikowane zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa. -25-

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie w I kwartale 2011 r. Prezentacja wyników Grupy GPW

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie w I kwartale 2011 r. Prezentacja wyników Grupy GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie w I kwartale 2011 r. Prezentacja wyników Grupy GPW GPW wiodąca Giełda Europy Środkowo-Wschodniej I kw. 2011 r.: międzynarodowa ekspansja i bardzo dobre wyniki

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie w III kwartale 2011 r. Prezentacja wyników Grupy GPW 9 listopada 2011 r.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie w III kwartale 2011 r. Prezentacja wyników Grupy GPW 9 listopada 2011 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie w III kwartale 20 r. Prezentacja wyników Grupy GPW 9 listopada 20 r. Najważniejsze wydarzenia III kwartału 20 Wysoki wynik finansowy Grupy GPW rekordowe przychody

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W III KW R. PAŹDZIERNIK 2013 R.

PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W III KW R. PAŹDZIERNIK 2013 R. PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W III KW. 2013 R. PAŹDZIERNIK 2013 R. Grupa GPW w III kw. 2013 r. Wzmacnianie międzynarodowej pozycji GPW Zakup udziałów w Aquis Exchange Kontynuacja

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW

WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW ZA III KWARTAŁ 2014 R. 30 PAŹDZIERNIKA 2014 R. Wyniki finansowe Grupy GPW za III kwartał 2014 r. Karol Półtorak, Wiceprezes Zarządu GPW, CFO Najważniejsze wydarzenia

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W 2012 R.

PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W 2012 R. PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W 202 R. LUTY 203 R. -- Ważne wydarzenia w Grupie GPW w 202 r. Przejęcie Towarowej Giełdy Energii przez GPW C/Z dla tej transakcji na podstawie zysku

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH GPW.2020 30 PAŹDZIERNIKA 2014 R.

STRATEGIA GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH GPW.2020 30 PAŹDZIERNIKA 2014 R. STRATEGIA GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH GPW.22 3 PAŹDZIERNIKA 214 R. Przesłanki aktualizacji strategii 1 Spowolnienie na rynku kasowym od 212 r. 1 2 Niższe przychody GPW na rynku pochodnych

Bardziej szczegółowo

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl System finansowy w Polsce dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl Segmenty sektora finansowego (w % PKB) 2 27 212 Wielkość systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH GPW.2020 30 PAŹDZIERNIKA 2014 R.

STRATEGIA GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH GPW.2020 30 PAŹDZIERNIKA 2014 R. STRATEGIA GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH GPW.2020 30 PAŹDZIERNIKA 2014 R. Zastrzeżenie prawne Niniejszy materiał stanowi własność Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A ( Giełda,

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W 2013 R. LUTY 2014 R.

PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W 2013 R. LUTY 2014 R. PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W 2013 R. LUTY 2014 R. 2013 rok wyzwań dla Grupy GPW Wyniki: 2013 r. Zysk netto: 113,5 mln zł +6,9% rdr EBITDA 1 : 156,9 mln zł +3,8% rdr Nagroda

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W II KW. 2013 R. LIPIEC 2013 R.

PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W II KW. 2013 R. LIPIEC 2013 R. PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W II KW. 203 R. LIPIEC 203 R. Myślimy strategicznie Warszawa - Centrum Kapitałowe CEE Strategia GPW Strategia Polskiego Rynku Kapitałowego Priorytety

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie w 2010 r. Prezentacja wyników działalności Grupy Kapitałowej GPW

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie w 2010 r. Prezentacja wyników działalności Grupy Kapitałowej GPW humba LOGO Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie w 200 r. Prezentacja wyników działalności Grupy Kapitałowej GPW GPW, spółka notowana na Giełdzie 200: Ważny rok w historii rynku kapitałowego w Polsce

Bardziej szczegółowo

Kapitał dla innowacyjnych firm Rynek NewConnect podsumowanie 5 lat działalności. Warszawa, 17 października 2012 r.

Kapitał dla innowacyjnych firm Rynek NewConnect podsumowanie 5 lat działalności. Warszawa, 17 października 2012 r. Kapitał dla innowacyjnych firm Rynek NewConnect podsumowanie 5 lat działalności Warszawa, 17 października 212 r. 2 STRUKTURA PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE Struktura sektora przedsiębiorstw Struktura PKB wytwarzanego

Bardziej szczegółowo

OFERTA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW LUTY 2015

OFERTA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW LUTY 2015 OFERTA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW LUTY 2015 GPW atuty inwestycyjne Blisko 25 lat doświadczeń, niezawodność operacyjna i szeroka gama produktowa Zdywersyfikowana działalność o dużym

Bardziej szczegółowo

Oferta Giełdy Papierów Wartościowych - Główny Rynek GPW, NewConnect i Catalyst. Marzec 2012

Oferta Giełdy Papierów Wartościowych - Główny Rynek GPW, NewConnect i Catalyst. Marzec 2012 Oferta Giełdy Papierów Wartościowych - Główny Rynek GPW, NewConnect i Catalyst. Marzec 2012 GŁÓWNY RYNEK AKCJI GPW Kapitalizacja spółek na GPW (mld zł) Spółki krajowe (mld zł) Spółki zagraniczne (mld zł)

Bardziej szczegółowo

OFERTA FINANSOWANIA FIRM, JAKĄ DAJE RYNEK KAPITAŁOWY. Beata Kacprzyk Giełda Papierów Wartościowych Czerwiec 2014

OFERTA FINANSOWANIA FIRM, JAKĄ DAJE RYNEK KAPITAŁOWY. Beata Kacprzyk Giełda Papierów Wartościowych Czerwiec 2014 OFERTA FINANSOWANIA FIRM, JAKĄ DAJE RYNEK KAPITAŁOWY Beata Kacprzyk Giełda Papierów Wartościowych Czerwiec 2014 Cykl rozwoju firmy, czyli od pomysłu do spółki giełdowej Zysk Pomysł Zasiew Startup Crowdfunding

Bardziej szczegółowo

Efektywności polskiego systemu emerytalnego z perspektywy Giełdy. dr hab. prof. SGH Jan Koleśnik Doradca Prezesa Zarządu

Efektywności polskiego systemu emerytalnego z perspektywy Giełdy. dr hab. prof. SGH Jan Koleśnik Doradca Prezesa Zarządu Efektywności polskiego systemu emerytalnego z perspektywy Giełdy dr hab. prof. SGH Jan Koleśnik Doradca Prezesa Zarządu Znaczenie OFE dla GPW GPW jako pośrednikiem w przepływie kapitału pomiędzy stroną

Bardziej szczegółowo

Obligacje korporacyjne. marzec 2013

Obligacje korporacyjne. marzec 2013 Obligacje korporacyjne marzec 2013 Catalyst platforma obrotu obligacjami Rynek wtórny dla obligacji Pierwszy zorganizowany rynek obrotu papierami dłużnymi w Polsce GPW Nowatorskie rozwiązanie łączące w

Bardziej szczegółowo

ZBIORCZE INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI KDPW / COLLECTED INFORMATION ON KDPW ACTIVITIES

ZBIORCZE INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI KDPW / COLLECTED INFORMATION ON KDPW ACTIVITIES I A. EMISJE / ISSUES Stan na 1 października 2004 / As at 1 October 2004 Emisje zarejestrowane w KDPW / Security issues registered in KDPW 1. Papiery wartościowe w obrocie publicznym / Securities in the

Bardziej szczegółowo

Wyniki działalności Grupy Kapitałowej GPW w I półroczu 2012 r. Warszawa, r.

Wyniki działalności Grupy Kapitałowej GPW w I półroczu 2012 r. Warszawa, r. Wyniki działalności Grupy Kapitałowej GPW w I półroczu 202 r. Warszawa, 30.08.202 r. SOLIDNE PODSTAWY BIZNESU tys. zł H 202 Wyniki finansowe Grupy GPW zmiana vs. H 20 Q2 202 zmiana vs. Q2 20 Przychody

Bardziej szczegółowo

Oferta GPW dla samorządów. Emisja akcji i obligacji. Maj 2011

Oferta GPW dla samorządów. Emisja akcji i obligacji. Maj 2011 Oferta GPW dla samorządów. Emisja akcji i obligacji. Maj 2011 GŁÓWNY RYNEK AKCJI GPW Kapitalizacja spółek na GPW (mld zł) 1Q 2011: 10 debiutów na Głównym Rynku, w tym 2 spółki zagraniczne i 3 przeniesienia

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny za I kwartał 2015 roku. Warszawa, 24 kwietnia 2015 r.

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny za I kwartał 2015 roku. Warszawa, 24 kwietnia 2015 r. Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny za I kwartał roku Warszawa, 24 kwietnia r. SPIS TREŚCI I. WYBRANE DANE RYNKOWE...4 II. WYBRANE DANE FINANSOWE...7 III. KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GPW PREZENTACJA DLA INWESTORÓW KWIECIEŃ 2014

GRUPA KAPITAŁOWA GPW PREZENTACJA DLA INWESTORÓW KWIECIEŃ 2014 GRUPA KAPITAŁOWA GPW PREZENTACJA DLA INWESTORÓW KWIECIEŃ 2014 Agenda Wprowadzenie 3 Slajd Reforma systemu emerytalnego (oczekiwany średnioterminowy wpływ na rynek kapitałowy) 19 Grupa GPW w 2013 r. 24

Bardziej szczegółowo

21. rocznica powstania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

21. rocznica powstania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 21. rocznica powstania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie co udało się osiągnąć, co jeszcze trzeba zrobić 21 lat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie garść podstawowych faktów Giełda Papierów

Bardziej szczegółowo

POZYSKANIE KAPITAŁU POPRZEZ RYNEK GIEŁDOWY - KIEDY, JAK I Z KIM

POZYSKANIE KAPITAŁU POPRZEZ RYNEK GIEŁDOWY - KIEDY, JAK I Z KIM POZYSKANIE KAPITAŁU POPRZEZ RYNEK GIEŁDOWY - KIEDY, JAK I Z KIM PAŻDZIERNIK 2014 Sektor MŚP w Polsce Struktura sektora przedsiębiorstw Struktura PKB wytwarzanego przez przedsiębiorstwa Średnie i duże 0,86%

Bardziej szczegółowo

CATALYST platforma obrotu obligacjami prowadzona przez GPW i BondSpot. 10 grudnia 2012

CATALYST platforma obrotu obligacjami prowadzona przez GPW i BondSpot. 10 grudnia 2012 CATALYST platforma obrotu obligacjami prowadzona przez GPW i BondSpot 10 grudnia 2012 1 Catalyst platforma obrotu obligacjami Rynek wtórny dla obligacji Pierwszy zorganizowany rynek obrotu papierami dłużnymi

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej GPW za I kwartał 2017 r. 28 kwietnia 2017 r.

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej GPW za I kwartał 2017 r. 28 kwietnia 2017 r. Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej GPW za I kwartał 2017 r. 28 kwietnia 2017 r. Osoby prezentujące Jarosław Grzywiński p.o. Prezes Zarządu GPW Jacek Fotek Wiceprezes Zarządu GPW, CFO Michał Cieciórski

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o ofercie. Cena oferowanych akcji. Harmonogram oferty

Podstawowe informacje o ofercie. Cena oferowanych akcji. Harmonogram oferty Podstawowe informacje o ofercie. Na podstawie Prospektu w ramach Oferty Akcjonariusz Sprzedający oferuje do 26.786.530 akcji zwykłych na okaziciela serii B Giełdy papierów Wartościowych w Warszawie o wartości

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W I KW R. 30 KWIETNIA 2014 R.

PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W I KW R. 30 KWIETNIA 2014 R. PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W I KW. 204 R. 30 KWIETNIA 204 R. Grupa GPW w I kwartale 204 r. Dobry pierwszy kwartał dla Grupy GPW: wzrost aktywności na rynku finansowym, sezonowo

Bardziej szczegółowo

Po co na Giełdę? Robert Kwiatkowski Dyrektor Działu Rozwoju Biznesu GPW. Warszawa,11 grudnia 2008 r.

Po co na Giełdę? Robert Kwiatkowski Dyrektor Działu Rozwoju Biznesu GPW. Warszawa,11 grudnia 2008 r. Po co na Giełdę? Robert Kwiatkowski Dyrektor Działu Rozwoju Biznesu GPW Warszawa,11 grudnia 2008 r. Trudne czasy? Nie dla wszystkich! 29 spółek zadebiutowało na Rynku Głównym GPW w 2008 roku. Kwiecień

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2012 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2012 rok z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2012 rok Warszawa, luty 2013 r. 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ... 3 1.1 1.2 GŁÓWNE DANE DOTYCZĄCE RYNKÓW

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I kwartał r. Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny za I kwartał roku Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2010 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2010 rok Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2010 rok Warszawa, marzec 2011 r. 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O GIEŁDZIE 3 1.1 Główne parametry rynków prowadzonych przez Giełdę 5 1.2 Wybrane jednostkowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2011 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2011 rok z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2011 rok Warszawa, marzec 2012 r. 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O GIEŁDZIE 3 1.1 Główne parametry rynków prowadzonych przez Giełdę 5 1.2 Wybrane

Bardziej szczegółowo

Ewolucja rynku obligacji korporacyjnych. Jacek A. Fotek 29 września 2014 r.

Ewolucja rynku obligacji korporacyjnych. Jacek A. Fotek 29 września 2014 r. Ewolucja rynku obligacji korporacyjnych Jacek A. Fotek 29 września 2014 r. Trendy i możliwości Perspektywa makroekonomiczna - wysoki potencjał wzrostu w Polsce Popyt na kapitał - Wzrost zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

CATALYST nowy rynek obligacji. Łódź, 3 grudnia 2009 r.

CATALYST nowy rynek obligacji. Łódź, 3 grudnia 2009 r. CATALYST nowy rynek obligacji Łódź, 3 grudnia 2009 r. 1 Wartość emisji jako % PKB 180,00% Wartość emisji papierów dłużnych wyemitowanych przez przedsiębiorstwa i instytucje finansowe jako % PKB 160,00%

Bardziej szczegółowo

Rynek Catalyst - wsparcie w finansowaniu rozwoju samorządów. czerwiec 2014

Rynek Catalyst - wsparcie w finansowaniu rozwoju samorządów. czerwiec 2014 Rynek Catalyst - wsparcie w finansowaniu rozwoju samorządów czerwiec 2014 Catalyst platforma obrotu obligacjami Pierwszy zorganizowany rynek obrotu papierami dłużnymi w Polsce uruchomiony we wrześniu 2009

Bardziej szczegółowo

Potencjał wzrostu rynku obligacji w Polsce

Potencjał wzrostu rynku obligacji w Polsce MAJ 213 Islandia Irlandia Holandia Dania Hiszpania Luksemburg Portugalia USA Wielka Brytania Szwecja Francja Belgia Grecja Włochy Szwajcaria Niemcy Norwegia Finlandia Cypr Japonia Republika Czeska Słowenia

Bardziej szczegółowo

NEW CONNECT INKUBATOR DLA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Beata Kacprzyk, GPW 14 lutego 2008

NEW CONNECT INKUBATOR DLA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Beata Kacprzyk, GPW 14 lutego 2008 NEW CONNECT INKUBATOR DLA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW Beata Kacprzyk, GPW 14 lutego 2008 2 POLSKI RYNEK KAPITAŁOWY - STRUKTURA Fundusze emerytalne Zakłady ubezpieczeń Fundusze inwestycyjne Domy maklerskie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2011 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2011 rok z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2011 rok Warszawa, marzec 2012 r. 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O GIEŁDZIE 3 1.1 Główne parametry rynków prowadzonych przez Giełdę 5 1.2 Wybrane

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Departament Systemu Finansowego Rozwój systemu finansowego w Polsce Warszawa 213 Struktura systemu finansowego (1) 2 Struktura aktywów systemu finansowego w Polsce w latach 25-VI 213 1 % 8 6 4 2 25 26

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny za I kwartał 2016 roku. Warszawa, 25 kwietnia 2016 r.

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny za I kwartał 2016 roku. Warszawa, 25 kwietnia 2016 r. W Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny za I kwartał roku Warszawa, 25 kwietnia r. w Warszawie S.A. za I kwartał r. SPIS TREŚCI I. WYBRANE DANE RYNKOWE...4 II.

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W 2013 R. LUTY 2014 R.

PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W 2013 R. LUTY 2014 R. PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W 2013 R. LUTY 2014 R. 2013 rok wyzwań dla Grupy GPW Wyniki: 2013 r. Zysk netto: 113,5 mln zł +6,9% rdr EBITDA 1 : 156,9 mln zł +3,8% rdr Nagroda

Bardziej szczegółowo

Najlepsze miejsce. do obrotu obligacjami w Polsce

Najlepsze miejsce. do obrotu obligacjami w Polsce Najlepsze miejsce do obrotu obligacjami w Polsce GRUPAKAPITAŁOWAGPW BondSpot S.A. doświadczenie i rozwój BondSpot S.A. jest drugą, obok Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., instytucją na polskim

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa MIFID II w kontekście działalności IRGIT SA. Forum Obrotu 2016

Dyrektywa MIFID II w kontekście działalności IRGIT SA. Forum Obrotu 2016 Dyrektywa MIFID II w kontekście działalności IRGIT SA Forum Obrotu 2016 IRGIT SA w obecnym stanie prawnym I. Zakres działalności IRGIT SA: 1. IRGIT SA jako giełdowa izba rozrachunkowa ( GIR ) w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

Rola KDPW na polskim rynku kapitałowym. 28 sierpnia 2012

Rola KDPW na polskim rynku kapitałowym. 28 sierpnia 2012 Rola KDPW na polskim rynku kapitałowym 28 sierpnia 2012 KDPW - Centralny depozyt papierów wartościowych Główne zadania: Deponowanie i rejestracja instrumentów finansowych Rozliczenie i rozrachunek instrumentów

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W II KW R. 31 LIPCA 2014 R.

PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W II KW R. 31 LIPCA 2014 R. PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W II KW. 2014 R. 31 LIPCA 2014 R. Najważniejsze wydarzenia Powołanie Zarządu nowej kadencji Dywidenda za 2013 r. 1,2 zł na akcję (0,78 zł rok wcześniej)

Bardziej szczegółowo

Lyxor ETF DAX i Lyxor ETF S&P 500 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Lyxor ETF DAX i Lyxor ETF S&P 500 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Lyxor ETF DAX i Lyxor ETF S&P 500 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Lyxor Asset Management Jedna z największych na świecie i druga w Europie instytucja zarządzająca funduszami typu ETF. Należy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2012 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2012 rok Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2012 rok Warszawa, luty 2013 r. 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O GIEŁDZIE... 3 1.1 GŁÓWNE DANE DOTYCZĄCE RYNKÓW PROWADZONYCH PRZEZ GIEŁDĘ... 5 1.2 WYBRANE JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2011 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2011 rok z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2011 rok Warszawa, marzec 2012 r. 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ 3 1.1 Główne parametry rynków prowadzonych

Bardziej szczegółowo

KBC Securities. Kontrakty terminowe na GPW. Od zlecenia do rozliczenia w modelu zintegrowanym. Konrad Makowiecki Andrzej Maliszewski

KBC Securities. Kontrakty terminowe na GPW. Od zlecenia do rozliczenia w modelu zintegrowanym. Konrad Makowiecki Andrzej Maliszewski KBC Securities Kontrakty terminowe na GPW Od zlecenia do rozliczenia w modelu zintegrowanym Konrad Makowiecki Andrzej Maliszewski Warszawa, 18.10.2013 Plan prezentacji Struktura grupy KBC Linie biznesowe

Bardziej szczegółowo

Ankieta IPO Watch Europe I kwartał 2012 r.

Ankieta IPO Watch Europe I kwartał 2012 r. www.pwc.pl/rynkikapitalowe Ankieta IPO Watch Europe I kwartał 2012 r. Spis treści Europa razem liczba i wartość IPO w I kwartale 2012 r. 3 Struktura rynku IPO w Europie wg wartości ofert 4 Struktura rynku

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny za III kwartał 2015 roku. Warszawa, 26 października 2015 r.

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny za III kwartał 2015 roku. Warszawa, 26 października 2015 r. w Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny za III kwartał roku Warszawa, 26 października r. w Warszawie S.A. za III kwartał r. SPIS TREŚCI I. WYBRANE DANE RYNKOWE...4

Bardziej szczegółowo

GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH wwarszawie

GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH wwarszawie GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH wwarszawie w.gpw.pl GPW MIĘDZYNARODOWYRYNEKDLAEMITENTÓWINWESTORÓW Warszawska giełda jest najdynamiczniej rozwijającym się rynkiem Europy Środkowo-Wschodniej, dzięki czemu jest

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I kwartał r. Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny za III kwartał roku Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Strategia dla rynku kapitałowego w Polsce

Strategia dla rynku kapitałowego w Polsce Strategia dla rynku kapitałowego w Polsce Wyniki badania przeprowadzonego wśród Alumnów Fundacji im. Lesława A. Pagi Warszawa, 27 stycznia 2015 r. www.paga.org.pl facebook.com/fundacjapagi Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instytucje rynku kapitałowego

Instytucje rynku kapitałowego Instytucje rynku kapitałowego Współczesny, regulowany rynek kapitałowy nie mógłby istnieć bez instytucji, które zajmują się jego nadzorowaniem, zapewnieniem bezpieczeństwa obrotu, a także pośredniczeniem.

Bardziej szczegółowo

Ankieta IPO Watch Europe I kwartał 2011 r.

Ankieta IPO Watch Europe I kwartał 2011 r. www.pwc.com/pl Ankieta IPO Watch Europe Spis treści Strona Europa razem liczba i wartość IPO 3 Struktura rynku IPO w Europie wg wartości ofert 4 Struktura rynku IPO w Europie wg liczby debiutów 5 Analiza

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników działalności Grupy Kapitałowej GPW w 2011 r. Warszawa, r.

Prezentacja wyników działalności Grupy Kapitałowej GPW w 2011 r. Warszawa, r. Prezentacja wyników działalności Grupy Kapitałowej GPW w 20 r. Warszawa, 3.03.202 r. Rekordowy rok w historii GPW Ponad 250 mld zł obrotów sesyjnych akcjami w 20 r. (wzrost o 2% w stosunku do 200 r.) Wolumen

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKA GIEŁDA2013 GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE

WARSZAWSKA GIEŁDA2013 GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE WARSZAWSKA GIEŁDA2013 GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE GPW JEDNA Z NAJSZYBCIEJ ROZWIJAJĄCYCH SIĘ GIEŁD W EUROPIE Od kilku lat warszawska giełda zalicza się do najdynamiczniej rozwijających się rynków

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok Warszawa, luty 2014 r. Spis treści 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ... 3 1.1 GŁÓWNE DANE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r.

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. Dzień Inwestora Indywidualnego Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

Organizacja rynku kapitałowego i funkcjonowanie Giełdy

Organizacja rynku kapitałowego i funkcjonowanie Giełdy Organizacja rynku kapitałowego i funkcjonowanie Giełdy Warszawa, 28 sierpnia 2012 r. www.gpwirk.pl kapitałowy, a rynek finansowy pieniężny kapitałowy pożyczkowy walutowy instrumentów pochodnych Obejmuje

Bardziej szczegółowo

KDPW_CCP cele zadania, korzyści dla rynku

KDPW_CCP cele zadania, korzyści dla rynku Izba rozliczeniowa KDPW_CCP KDPW_CCP cele zadania, korzyści dla rynku 1 lipca 2011 r. nastąpi przekazanie przez Krajowy Depozyt spółce KDPW_CCP zadań dotyczących prowadzenia rozliczeń transakcji zawieranych

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne WNE UW Rynek kapitałowy

Studia niestacjonarne WNE UW Rynek kapitałowy Studia niestacjonarne WNE UW Rynek kapitałowy Architektura rynku kapitałowego w Polsce 10 października 2011 Założenia: Rynek kapitałowy to rynek funduszy średnio i długoterminowych Rynek kapitałowy składa

Bardziej szczegółowo

Warunki dopuszczenia akcji do obrotu giełdowego

Warunki dopuszczenia akcji do obrotu giełdowego Podstawowym warunkiem dopuszczenia akcji spółki do obrotu giełdowego na rynku podstawowym jest sporządzenie i zatwierdzenie odpowiedniego dokumentu informacyjnego przez odpowiedni organ nadzoru, chyba

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport za I półrocze roku Warszawa, 30 sierpnia r. Raport półroczny Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I

Bardziej szczegółowo

GPW TRZY RYNKI. Wykład inauguracyjny, Sala Notowań - 5 marca 2014 r. -1-

GPW TRZY RYNKI. Wykład inauguracyjny, Sala Notowań - 5 marca 2014 r. -1- GPW TRZY RYNKI Wykład inauguracyjny, Sala Notowań - 5 marca 2014 r. -1- Żyjecie w pięknych czasach, bo -2- ..Wasze pokolenie nie zna recesji PKB Polski w latach 1992-2014 (%) 8,0 7,0 7,0 6,2 7,1 6,2 6,8

Bardziej szczegółowo

KDPW - rola i zadania na polskim rynku kapitałowym Sławomir Panasiuk Wiceprezes Zarządu KDPW

KDPW - rola i zadania na polskim rynku kapitałowym Sławomir Panasiuk Wiceprezes Zarządu KDPW KDPW - rola i zadania na polskim rynku kapitałowym Sławomir Panasiuk Wiceprezes Zarządu KDPW Warszawa, 8 czerwca 2011 r. KDPW podstawowe informacje Historia 1991-1994 Integralna część Giełdy Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Śniadanie prasowe z Małgorzatą Zaleską - Prezesem Zarządu GPW oraz kadrą menadżerską GPW. 8 grudnia 2016 r.

Śniadanie prasowe z Małgorzatą Zaleską - Prezesem Zarządu GPW oraz kadrą menadżerską GPW. 8 grudnia 2016 r. Śniadanie prasowe z Małgorzatą Zaleską - Prezesem Zarządu GPW oraz kadrą menadżerską GPW 8 grudnia 2016 r. Strona I. Prezentacja Bartosza Świdzińskiego, Dyrektora Działu Rozwoju Rynku 3 II. III. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R 1 CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO Główni akcjonariusze od ponad 20 lat prowadzą

Bardziej szczegółowo

Opis: Spis treści: Wprowadzenie 11

Opis: Spis treści: Wprowadzenie 11 Tytuł: Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym. Operacje giełdowe rynku publicznego i niepublicznego Autorzy: Radosław Pastusiak Wydawnictwo: CeDeWu.pl Rok wydania: 2010 Opis: Książka "Przedsiębiorstwo na

Bardziej szczegółowo

Perspektywa rozwoju usług post-transakcyjnych i rynku kapitałowego w Polsce, w świetle Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju

Perspektywa rozwoju usług post-transakcyjnych i rynku kapitałowego w Polsce, w świetle Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju Perspektywa rozwoju usług post-transakcyjnych i rynku kapitałowego w Polsce, w świetle Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju dr Iwona Sroka Prezes Zarządu KDPW i KDPW_CCP Warszawa, 30 listopada 2016 r. Akcjonariusze

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie w I półroczu 2011. Prezentacja wyników Grupy GPW. 30 sierpnia 2011

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie w I półroczu 2011. Prezentacja wyników Grupy GPW. 30 sierpnia 2011 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie w I półroczu 211 Prezentacja wyników Grupy GPW 3 sierpnia 211 Najważniejsze wydarzenia Emitenci zagraniczni 19 emitentów zagranicznych notowanych w dual-listingu

Bardziej szczegółowo

Zanim zaczniesz inwestować -1-

Zanim zaczniesz inwestować -1- Zanim zaczniesz inwestować -1- Inwestor kto to taki? PL B AUS D Źródło: SII, OBI, 2014-2- Kobiety wśród inwestorów Ogólnopolskie Badanie Inwestorów Kobiety w OBI 2014 mężczyzna 82,6% Odsetek kobiet w latach

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej GPW za I kwartał 2016 r. 29 kwietnia 2016 r.

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej GPW za I kwartał 2016 r. 29 kwietnia 2016 r. Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej GPW za I kwartał 206 r. 29 kwietnia 206 r. Osoby prezentujące Paweł Dziekoński Grzegorz Zawada Wiceprezes Zarządu GPW, CFO Wiceprezes Zarządu GPW Ireneusz Łazor Prezes

Bardziej szczegółowo

Rynek finansowy w Polsce

Rynek finansowy w Polsce finansowy w Polsce finansowy jest miejscem, na którym są zawierane transakcje kupna i sprzedaży różnych form kapitału pieniężnego, na różne terminy w oparciu o instrumenty finansowe. Uczestnikami rynku

Bardziej szczegółowo

Inwestorzy w obrotach giełdowych

Inwestorzy w obrotach giełdowych Inwestorzy w obrotach giełdowych (II połowa roku) Giełda Papierów Wartościowych Warszawa, 28 lutego 2007 www.gpw.pl 1 Agenda: Udział inwestorów w obrotach giełdowych w II półroczu r. Udział inwestorów

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

Ankieta IPO Watch Europe III kwartał 2011 r.

Ankieta IPO Watch Europe III kwartał 2011 r. www.pwc.com/pl Ankieta IPO Watch Europe Spis treści Strona Europa razem liczba i wartość IPO 3 Struktura rynku IPO w Europie wg wartości ofert 4 Struktura rynku IPO w Europie wg liczby debiutów 5 Pięć

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowy w Polsce. Warszawa, październik 2015 r.

Rynek kapitałowy w Polsce. Warszawa, październik 2015 r. Rynek kapitałowy w Polsce Warszawa, październik 215 r. Rynki kapitałowe w Europie Udział w obrotach na rynku akcji (%) Rynek 214 IH 215 BATS Chi-X Europe 19,55 22,2 London Stock Exchange Group 2,74 19,1

Bardziej szczegółowo

Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania

Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania Twój czas Twój Kapitał Gdańsk, 15 czerwca 2011 r. Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania Maciej Richter Partner Zarządzający Grant Thornton Frąckowiak 2011 Grant Thornton Frąckowiak. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

NewConnect. mechanizm finansowania innowacyjnych przedsiębiorstw. Sławomir Pycko Dyrektor Działu Analiz i Informacji Strategicznej GPW w Warszawie SA

NewConnect. mechanizm finansowania innowacyjnych przedsiębiorstw. Sławomir Pycko Dyrektor Działu Analiz i Informacji Strategicznej GPW w Warszawie SA NewConnect mechanizm finansowania innowacyjnych przedsiębiorstw Sławomir Pycko Dyrektor Działu Analiz i Informacji Strategicznej GPW w Warszawie SA Kraków, 4 września 2008 2 RYNKI GPW GPW Rynek zorganizowany

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH: 27 Komunikat Nr 20 Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Ankieta IPO Watch Europe IV kwartał 2011 r.

Ankieta IPO Watch Europe IV kwartał 2011 r. www.pwc.pl Ankieta IPO Watch Europe Spis treści Strona Podsumowanie 3 Europa razem liczba i wartość IPO w 4 Liczba i wartość IPO wg giełd w 5 Europa razem liczba i wartość IPO w IV kwartale 6 Struktura

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium. Strategia na lata 2010-2012

Grupa Banku Millennium. Strategia na lata 2010-2012 Grupa Banku Millennium Strategia na lata 2010-2012 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank Millennium S.A. ( Bank ) i w żadnym przypadku nie może być traktowana

Bardziej szczegółowo

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A.

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Oferta do 750.000 obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 100 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 1.700.000 obligacji

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ GPW W WARSZAWIE NA TLE GIEŁD EUROPEJSKICH

ROZWÓJ GPW W WARSZAWIE NA TLE GIEŁD EUROPEJSKICH , 63 77 JOURNAL OF FINANCIAL MANAGEMENT AND ACCOUNTING, 63 77 ROZWÓJ GPW W WARSZAWIE NA TLE GIEŁD EUROPEJSKICH Marta Juszczyk Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Szkoła Główna Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowy. jak skutecznie pozyskać środki na rozwój. Gdańsk Styczeń 2014

Rynek kapitałowy. jak skutecznie pozyskać środki na rozwój. Gdańsk Styczeń 2014 Rynek kapitałowy jak skutecznie pozyskać środki na rozwój Gdańsk Styczeń 2014 Plan spotkania Kapitał na rozwój firmy Możliwości pozyskania finansowania na rozwój Kapitał z Giełdy specjalna oferta dla małych

Bardziej szczegółowo

Rola rynku obligacji Catalyst w finansowaniu rozwoju samorządów. Warszawa, 9 maja 2013

Rola rynku obligacji Catalyst w finansowaniu rozwoju samorządów. Warszawa, 9 maja 2013 Rola rynku obligacji Catalyst w finansowaniu rozwoju samorządów Warszawa, 9 maja 2013 Rynek obligacji nieskarbowych w Polsce Wartość rynku nieskarbowych instrumentów dłużnych do PKB w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Rola Giełdy w rozwoju polskiego przemysłu teleinformatycznego

Rola Giełdy w rozwoju polskiego przemysłu teleinformatycznego Rola Giełdy w rozwoju polskiego przemysłu teleinformatycznego 1 Polski rynek giełdowy - struktura Fundusze emerytalne Zakłady ubezpieczeń Fundusze inwestycyjne Banki Domy maklerskie Banki prowadzące działalność

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 8 marca 2012 r.

Warszawa, 8 marca 2012 r. Kondycja banków w Europie i Polsce. Czy problemy finansowe inwestorów strategicznych wpłyną na zaostrzenie polityki kredytowej w spółkach-córkach w Polsce Warszawa, 8 marca 2012 r. Samodzielność w ramach

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport półroczny za I półrocze 2016 roku. Warszawa, 29 lipca 2016 r.

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport półroczny za I półrocze 2016 roku. Warszawa, 29 lipca 2016 r. W Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport półroczny za I półrocze roku Warszawa, 29 lipca r. Raport półroczny Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU 15 PAŹDZIERNIKA 2010 R.

STRATEGIA ROZWOJU 15 PAŹDZIERNIKA 2010 R. STRATEGIA ROZWOJU 15 PAŹDZIERNIKA 2010 R. AGENDA FIRMA DZIŚ PROFIL DZIAŁALNOŚCI WYNIKI FINANSOWE PROGNOZY FINANSOWE FINANSE FIRMA JUTRO NOWY ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STRATEGIA ROZWOJU WŁADZE FIRMA DZIŚ PROFIL

Bardziej szczegółowo

i inwestowania w biznesie

i inwestowania w biznesie Podstawy finansów i inwestowania w biznesie Wykład 2 Plan wykładu Indeksy giełdowe Rola Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i jej podstawowe funkcje Obrót publiczny a niepubliczny Podstawowe rodzaje

Bardziej szczegółowo