GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE"

Transkrypt

1 GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE RYNEK OPARTY NA INFORMACJI WARSZAWA, 4 GRUDNIA 2013 ROKU -1-

2 Spis treści Wprowadzenie Linie biznesowe GPW i jej umiędzynarodowienie Informacje finansowe Dzisiaj i jutro strategia Rola informacji na giełdzie papierów wartościowych -2-

3 Wprowadzenie -3-

4 GPW w Warszawie wprowadzenie 22 lata działalności Aktywny rynek IPO Główna giełda w Europie Środkowo-Wschodniej Atrakcyjna dla inwestorów i emitentów z zagranicy Struktura właścicielska według liczby udziałów 35.00% Spółki zależne 64.72% Polska Giełda Energii Wymiana towarowa i rozliczenia GPW InfoEngine Platforma towarowa OTC WGT Spółka holdingowa dla firm surowcowych Spółki stowarzyszone Grupa KDPW Usługi depozytowe i rozliczeniowe Centrum Giełdowe Zarządca budynku GPW BondSpot Rynek obligacji IRK WSE Research Edukacja ekonomiczna usługi w zakresie w badań rynku i PR State Treasury - preffered shares Other shareholders - preffered shares Free float % 0.42% % 0.28% Struktura właścicielska według prawa głosu 1 Akcje uprzywilejowane serii A będące w posiadaniu Skarbu Państwa, spółek inwestycyjnych, banków i innych akcjonariuszy są uprzywilejowane w prawach głosu w taki sposób, że każda akcja serii A daje dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. STATE TREASURY PREFERRED SHARES: Skarb Państwa akcje uprzywilejowane; OTHER SHAREHOLDERS PREFERRED SHARES: pozostali akcjonariusze akcje uprzywilejowane; FREE FLOAT: akcjonariat rozproszony -4-

5 Linie biznesowe Grupy GPW -5-

6 Usługi potransakcyjne Dane i inne usługi Dane i inne usługi Usługi potransakcyjne Obrót Obrót Obsługa emitentów Linie biznesowe Grupy GPW - skrót Rynek finansowy Największa giełda w Europie Środkowo-Wschodniej z kapitalizacją spółek krajowych w wysokości 138 mld EUR (3 kw r.) 888 notowanych spółek i 443 emisji obligacji oraz rosnący wachlarz instrumentów pochodnych (3 kw r.) 45 spółek zagranicznych na Głównym Rynku GPW oraz kolejne 9 na NewConnect Obrót generowany przez 58 lokalnych i zdalnych członków giełdy Instrumenty udziałowe Instrumenty pochodne Instrumenty dłużne Nr 1 w Europie Środkowo-Wschodniej i nr 10 w Europie pod względem wolumenu obrotu instr. udziałowymi Nr 1 w Europie Środkowo-Wschodniej i nr 5 w Europie pod względem wolumenu obrotu kontraktami terminowymi na indeksy Silny potencjał wzrostu runku Catalyst i Treasury BondSpot Jedyny w Polsce pierwotny dostawca giełdowych danych rynkowych w czasie rzeczywistym, dostarczanych przez 58 dystrybutorów danych (3 kw r.) Wsparcie dla notowanych spółek w ramach badań rynkowych i zadań PR poprzez internetowe platformy GPW, w tym WSEInfoSpace i WSEInternational 33,3% udział w Grupie KDPW (pozostali akcjonariusze to Skarb Państwa i NBP), która pełni rolę centralnego depozytu oraz izby rozliczeniowej dla transakcji zawieranych na GPW, BondSpot oraz transakcji OTC KDPW CCP, uruchomione w 2011, pełni funkcje izby rozliczeniowej Dzięki udziałowi w KDPW Giełda partycypuje w jego zyskach oraz ma wpływ na strukturę polskiego rynku kapitałowego Gaz Rynek praw majątkowych Rynek emisji CO2 Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. (IRGiT) Rejestr świadectw pochodzenia Rynek surowcowy Towarowa Giełda Energii prowadzi rynki towarowe, których członkami są największe przedsiębiorstwa z sektora elektroenergetycznego w Polsce Konsolidacja obrotu energią elektryczną w ramach Energia Grupy TGE elektryczna Wolumen obrotu (TGE SA + poee RE GPW; transakcje spot i terminowe) w 1 kw. - 3 kw. 2013: 128,3 TWh Perspektywiczny Rynek Gazu uruchomiony na TGE SA w grudniu 2012 roku Podstawa systemu wsparcia energetyki odnawialnej i wysokosprawnej kogeneracji w Polsce Wolumen obrotu 1 kw. - 3 kw. 2013: 33,5 TWh Gotowość do udostępnienia platformy do prowadzenia aukcji sprzedaży uprawnień do emisji CO2 w trzecim okresie rozliczeniowym EU ETS ( ) Rozliczanie i rozrachunek wszystkich transakcji zawieranych w ramach TGE Prowadzenie rejestru świadectw pochodzenia (odnawialne źródła energii, kogeneracja i biogaz) Przygotowania do uruchomienia Giełdowej Platformy Informacyjnej jako wykonanie obowiązku nałożonego przez REMIT Świadczenie usług Operatora Handlowego (OH) na rynku energii elektrycznej -6-

7 Struktura przychodów Grupy GPW Rynek towarowy odpowiada za 26,8% przychodów Grupy GPW, natomiast rynek finansowy to 72,2% przychodów Grupy GPW w okresie 1 kw. 3 kw roku Struktura przychodów, 1 kw. 3 kw r. 1.0% Clearing Struktura przychodów w 2008 r. FM Listing 11% FM Informati on Services 17% Other 2% FM Trading 70% Rynek finansowy (RF) obsługa obrotu 70%; RF obsługa emitentów 11%; RF sprzedaż informacji 17%; inne 2% 38.0% 7.7% 2.1% 4.5% 7.2% 7.8% 5.9% 6.7% 4.6% 2.4% 12.1% Obrót akcjami 38%; obrót derywatami 7,7%; inne opłaty od uczestników rynku 2,1%; obrót obligacjami 4,5%; obsługa emitentów 7,8%; usługi informacyjne 12,1%; obrót inne, w tym gaz 2,4%; obrót energią elektryczną 4,6%; obrót prawami majątkowymi 6,7%; rejestr świadectw pochodzenia 5,9%; rozliczanie transakcji 7,2%; inne dochody 1%. Register of certificates of Origin Trading property rights Trading electricity Trading - other, including gas trading Information services Listing Trading bonds Other fees paid by market participants Trading derivatives Trading equities Other income -7-

8 GPW w Europie ,335 1,109 Kapitalizacja rynku akcji, mld euro, październik 2013 r ,393 1,055 Wartość obrotu na rynku akcji, mld euro, styczeń październik 2013 r Źródło: FESE, WFE dla LSE i Moskwy; rynki regulowane i alternatywne -8-

9 70. 0% 60. 0% 50. 0% 40. 0% 30. 0% 20. 0% 10. 0% 0.0 % GPW w Europie Środkowo-Wschodniej Warsaw Stock Exchange Kapitalizacja rynku akcji, mld euro, październik 2013 r CEESEG - Vienna CEESEG - Prague CEESEG - Budapest Bucharest Stock Exchange CEESEG - Ljubljana Bratislava Stock Exchange Źródło: FESE; rynek regulowany i alternatywne systemy obrotu; EUR bn Udział GPW w obrocie akcjami w Europie Środkowo- Wschodniej (w mld euro) % 55.2% 59.4% 60.1% 58.4% % 42.5% 38.1% 36.6% 38.9% % 2.3% 2.5% 3.3% 2.7% 0 Q3/12 Q4/12 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Value of equities trading in CEE WSE's share CEESEG's share Others' share 3 W tym: GPW, Grupa CEESEG, giełdy: bułgarska, rumuńska i słowacka, źródło: FESE Wartość obrotu akcjami w Europie Środkowo-Wschodniej,udział GPW; Udział CEESEG; Udział pozostałych -9-

10 Emitenci i nowe oferty Rynek Główny: liczba notowanych spółek i nowych ofert Number of listed companies New listings Q1-Q NewConnect: liczba notowanych spółek i nowych ofert Number of listed companies New listings Q1-Q

11 Wiodąca giełda pod względem IPO Wiodąca pozycja w Europie pod względem liczby IPO LSE Warsaw NYSE Euronext Frankfurt NASDAQ OMX Swiss Oslo Other 25,000 20,000 Jedna z wiodących giełd w UE pod względem wartości ofert pierwotnych (mln euro) Źródło: PwC IPO Watch, PwC IPO Watch Europe Review ,000 10,000 5,000 0 LSE Frankfurt NYSE Euronext Swiss Warsaw Oslo Italy NASDAQ OMX Spain Other Źródło: PwC IPO Watch, PwC IPO Watch Europe Review

12 Rosnąca liczba spółek zagranicznych notowanych na GPWE Kraje pochodzenia zagranicznych spółek notowanych na GPW Ukraine (12) Czech Republic (8) Israel (4) Estonia (2) Hungary (2) Lithuania (4) UK (3) Austria (2) Bulgaria (3) Canada (1) Cyprus (1) France (1) Germany (1) Italy (1) Luxembourg (1) Slovakia (2) Slovenia (2) Spain (1) Sweden (1) USA (1) Switzerland (1) Republic of China (1) Zagraniczne oferty w 2013 r.: INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE (Wielka Brytania) IMMOFINANZ AG (Austria) PHOTON ENERGY N.V. (Holandia) AVIAAM LEASING (Litwa) PEIXIN INT. GROUP (Chiny) UKRAINA (12 ) CZECHY (8) IZRAEL (4) ESTONIA (2) WĘGRY (2) LITWA (4) WIELKA BRYTANIA (3) AUSTRIA (2) BUŁGARIA (3) KANADA (1) CYPR (1) FRANCJA (1) NIEMCY (1) WŁOCHY (1) LUKSEMBURG (1) SŁOWACJA (2) SŁOWENIA (2) HISZPANIA (1) SZWECJA (1) USA (1) SZWAJCARIA (1) CHINY (1) 54 spółek zagranicznych notowanych na GPW (45 na Rynku Głównym i 9 na rynku NewConnect) Źródło: GPW, narastająco od początku roku -12-

13 Wymogi GPW wobec emitentów w zakresie dopuszczenia akcji do obrotu rynek papierów wartościowych Generalne wymagania dot. emitentów na Rynku Głównym GPW: Sporządzony został odpowiedni dokument informacyjny, zatwierdzony przez właściwy organ nadzoru w UE ( zasada jednolitego paszportu"), chyba że sporządzenie lub zatwierdzenie dokumentu informacyjnego nie jest wymagane, W stosunku do emitenta nie toczy się postępowanie upadłościowe ani likwidacyjne, Zbywalność akcji nie jest ograniczona, Kapitalizacja spółki wynosi co najmniej równowartość w złotych kwoty 15 milionów euro, Emitent publikował sprawozdania finansowe wraz z opinią podmiotu uprawnionego do ich badania przez co najmniej trzy kolejne lata obrotowe poprzedzające złożenie wniosku o dopuszczenie (MSSF), Odpowiednie rozproszenie akcji. Generalne wymagania dot. emitentów na rynku NewConnect: Sporządzony został odpowiedni dokument informacyjny, W stosunku do emitenta nie toczy się postępowanie upadłościowe ani likwidacyjne, Zbywalność akcji nie jest ograniczona, Kapitał zakładowy emitenta wynosi co najmniej 500,000 zł., Nominalna wartość akcji wynosi co najmniej 0,10 zł., Odpowiednie rozproszenie akcji, Współpraca z autoryzowanym doradcą i animatorem rynku. -13-

14 Rynek obligacji nieskarbowych Catalyst Rozwój rynku nieskarbowych papierów dłużnych w Polsce ,2% ,2% Q Q Źródło: Fitch Polska, GPW OBLIGACJE KOMUNALNE, BANKOWE, KORPORACYJNE, PAPIERY KOMERCYJNE, % UDZIAŁ NIESKARBOWYCH PAPIERÓW DŁUŻNYCH NOTOWANYCH NA RYNKU CATALYST (wartość emisji na koniec okresu, w mln zł) Municipal bonds Bank bonds Corporate bonds Commercial papers % share of non- Treasury debt listed on Catalyst Catalyst wartość emisji (mld zł, emitenci nieskarbowi) 50 0 Catalyst (instrumenty nieskarbowe) Q1 13 Q2 13 Q3 13 Value of listed issues (PLN bn) Number of listed series WARTOŚĆ EMISJI (W MLD ZŁOTYCH); LICZBA NOTOWANYCH SERII Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q Corporate banks (incl. BGK) Co-operative banks Corporates Mortgage bonds Local governments BANKI KORPORACYJNE ( w tym BGK) BANKI SPÓŁDZIELCZE OBLIGACJE KORPORACYJNE LISTY ZASTAWNE SAMORZĄDY -14-

15 Rynek instrumentów pochodnych na GPW Wolumen obrotu kontraktami terminowymi w Europie (1 poł r; mln) Wolumen obrotu instrumentami pochodnymi (mln) , Q1/11 Q2/11 Q3/11 Q4/11 Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/13 Q2/13 Q3/13 0,9% 60% 4% 28% Q m Struktura obrotu derywatami 1 7% 0,1% WIG20 futures mwig40 futures stock futures currency futures option miniwig20 particiaption units Rynek derywatów na GPW w Warszawie jest najbardziej znaczącym rynkiem tego rodzaju wśród wszystkich giełd Europy Środkowo-Wschodniej. Rok 2012 GPW zamknęła na 4. miejscu w Europie pod względem obrotu kontraktami terminowymi na indeksy. Od wielu lat są to najpopularniejsze derywaty. Kontrakty terminowe na indeksy WIG to najpopularniejsze kontrakty terminowe na GPW. KONTRAKTY TERMINOWE NA INDEKS WIG20, KONTRAKTY TERMINOWE NA INDEKS mwig40, KONTRAKTY TERMINOWE NA AKCJE, KONTRAKTY WALUTOWE, OPCJE, JEDNOSTKI UCZESTNICTWA miniwig20 1 Od 1 maja 2012 roku wolumen obrotu kontraktami walutowymi jest obliczany na podstawie jednostki transakcyjnej wynoszącej (poprzednio ). W związku z tym, dane prezentowane narastająco nie są w pełni porównywalne z poprzednimi okresami. -15-

16 GPW- szeroka i zróżnicowana baza inwestorów Udział w obrocie papierami wartościowymi na Rynku Głównym według rodzajów inwestorów 36% 39% 32% 33% 34% 37% 39% 37% 34% 35% 34% 37% 29% 29% 35% 26% 35% 30% 18% 27% 19% 18% 18% 14% 35% 32% 33% 41% 31% 33% 43% 36% 47% 47% 48% 49% H Foreign Polish individual Polish institutional Źródło: ankieta GPW, szacunki; FOREIGN zagraniczni; POLISH INDIVIDUAL krajowi indywidualni; POLISH INSTITUTIONAL krajowi instytucjonalni Number of exchange members Countries of origin of remote members Liczba członków giełdy Kraje pochodzenia członków zdalnych REMOTE - zdalni; LOCAL - lokalni 1 Maklerzy z Ukrainy i Rosji mogą występować za pośrednictwem podmiotów zarejestrowanych w Wielkiej Brytanii lub na Cyprze Remote Local UK: 9 Sweden: 1 Russia: 3 Netherlands: 1 Lithuania: 1 Germany: 1 Czech Rep.:2 France: 2 Austria:1 Hungary: 2 Ukraine: 1 Bulgaria: Q4/12 Q1/13 Q2/13 Q3/13 1 Brokers from Ukraine and Russia formally operate through entities registered in the UK and in Cyprus -16-

17 Informacje finansowe -17-

18 Wskaźniki finansowe 1 Stały wzrost 3 Skalowalny biznes i marże Revenues Mln PLN, % Mln PLN, % EBITDA EBITDA margin¹ 49.7% 52.7% 54.3% % 59.6% 57.1% Q1-Q Mln PLN, % poparty wysoką dźwignią operacyjną 58.8% 59.4% 58.6% Operating profit 49.8% 54.2% 54.5% 56.9% Q1-3Q 2013 Cost/Income ratio % Q1-Q Mln PLN, % 13.9% 18.1% i stała rentowność Net income 25.6% 19.7% ROE² Q1 - Q % 14.6% Q1-Q3 Q1 - Q ¹ EBITDA = zysk z działalności operacyjnej + udział w zyskach jednostek stowarzyszonych + amortyzacja ² ROE stopa zwrotu z kapitału własnego, oznacza zysk netto za ostatnie 12 miesięcy podzielony przez średni ą wartość kapitału własnego w okresie ostatnich 12 miesięcy REVENUES przychody, CAGR - skumulowany roczny wskaźnik wzrostu, OPERATING PROFIT zysk z działalności operacyjnej COST/INCOME RATIO wskaźnik koszty/przychody NET INCOME - zysk netto Q1 - Q W ujęciu skonsolidowanym, zgodnie z MSSF Q1 - Q

19 Struktura kosztów w 3 kwartale 2013 roku Koszty to przede wszystkim płace, zewnętrzne usługi IT i koszty związane z telekomunikacją Struktura kosztów, 1-3 kwartał 2013 roku Depreciation and amortisation 6% 15% Salaries 19% Rent Fees and charges External service charges 13% 7% 41% Other Amortyzacja Płace Czynsz Opłaty Opłaty za usługi zewnętrzne Inne -19-

20 Dzisiaj i jutro strategia -20-

21 Kapitalizacja rynku /PKB Potencjał do wzrostu poprzez zmiany strukturalne rynku 200% 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% Luxembourg Irish SE SIX Swiss NYSE Euronext Nasdaq OMX Nordic IMKB 40% GPW Oslo Vienna Deutsche Athens Budapest Borsa Boerse 20% Italiana Prague Bratislava 0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% 180% LSE BME Wskaźnik płynności Potencjał dalszego wzrostu będący efektem: Napływu kapitału z sektora prywatnego oraz kontynuacji prywatyzacji spółek Skarbu Państwa Wdrażania nowych instrumentów finansowych i strategii inwestycyjnych wieńczących wdrożenie systemu UTP: Postępujący rozwój rynku instrumentów pochodnych Zwiększanie atrakcyjności rynku dla nowych uczestników, w tym algotraderów Oczekiwane pozytywne efekty zmian na polskim rynku kapitałowym, tj: Regulacyjne zmiany infrastrukturalne (CCP, rachunki zbiorcze typu omnibus, krótka sprzedaż, itp.) Źródło: Eurostat w zakresie wartości PKB, FESE w zakresie wartości kapitalizacji rynku i wskaźnika płynności (stan na koniec 2012 roku) Szeroka i zróżnicowana baza inwestorów stanowi potencjał do wzrostu rynku

22 GPW: inicjatywy strategiczne Zwiększanie atrakcyjności GPW w celu pozyskania liczniejszego grona uczestników rynku Przyciągnięcie emitentów poprzez rozwój systemu obrotu oraz budowanie relacji z zagranicznymi spółkami Zmiany strukturalne polskiego rynku kapitałowego czynnikiem wyzwalającym aktywność inwestorów Wzbogacenie oferty we współpracy z KDPW (np. uruchomienie CCP) Konsolidacja infrastruktury handlu i rozliczania transakcji na krajowym rynku Inwestowanie w najnowocześniejsze technologie Wdrożenie systemu transakcyjnego UTP zakupionego od NYSE Euronext, co zmniejsza opóźnienia i poprawia płynność Wykorzystanie technologii w celu pozyskania nowych kategorii inwestorów (np. trading algorytmiczny, czyli algo-traderzy) Dywersyfikacja i poszerzanie działalności GPW dzięki wzbogacaniu oferty produktowej Poszerzenie zakresu produktów o dodatkowe instrumenty pochodne (ułatwione dzięki systemowi UTP) oraz fundusze ETF Dalsze zwiększanie atrakcyjności rynku kapitałowego dla MŚP za pośrednictwem rynku NewConnect Wzrost wciąż niedostatecznie rozwiniętego w Polsce rynku obligacji poprzez rynek Catalyst Umiędzynarodowienie działalności GPW i utrwalenie pozycji GPW jako regionalnego centrum finansowego Zwiększanie atrakcyjności GPW dla zagranicznych emitentów i inwestorów Budowa płynności obrotu na płaszczyźnie regionalnej Budowanie synergii między rynkiem finansowym i towarowym Rozwój rynku energii służący usprawnieniu obrotu energią elektryczną i produktami pokrewnymi Konsekwentne poszerzanie oferty produktowej: obrót gazem, kolejne rodzaje świadectw pochodzenia energii elektrycznej Jasny plan strategiczny GPW oparty jest na realizacji mierzalnych celów w zakresie dalszego rozwoju GPW i wzmacniania infrastruktury polskiego rynku kapitałowego -22-

23 Rola informacji na giełdzie papierów wartościowych -23-

24 Rola informacji na giełdzie papierów wartościowych Funkcje platformy wymiany: Funkcja alokacyjna transfer środków od inwestorów do spółek, a także pomiędzy inwestorami Funkcja wyceny wycena rynkowa spółek Funkcja kontrolna ocena wyników spółek Rynek powinien być: Uczciwy Wiarygodny Transparentny Warunki: Efektywny i bezpieczny system obrotu Dostępność informacji Płynność Informacje powinny być aktualne, pewne, użyteczne i istotne Sprawozdawczość na rynku regulowanym zgodna z MSSF dzięki jednolitym standardom poprawia się porównywalność (rosnąca liczba emitentów rozpowszechnianie i popularyzacja MSSF) Najlepsze sprawozdanie roczne konkurs organizowany przez IRiP (Instytut Rachunkowości i Podatków) jednym z kryteriów jest doskonałe stosowanie MSSF Częstotliwość działań sprawozdawczych dyrektywa w sprawie przejrzystości Standard XBRL (extensible Business Reporting Language/rozszerzalny język sprawozdawczości finansowej) pozwala uczestnikom rynku łatwiej i taniej pozyskiwać i analizować informacje finansowe spółek -24-

25 Kontakt Piotr Kajczuk Dyrektor Biura Ekonomiczno-Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie ul. Książęca 4, Warszawa, Polska Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka Lub GPW ) na potrzeby jej akcjonariuszy, analityków oraz innych kontrahentów. Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty kupna bądź sprzedaży ani oferty mającej na celu pozyskanie oferty kupna bądź sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych lub instrumentów. Niniejsza prezentacja nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani oferty świadczenia jakiejkolwiek usługi. Dane przedstawione w prezentacji zostały zaprezentowane z należytą starannością, jednak należy zwrócić uwagę, iż niektóre dane pochodzą ze źródeł zewnętrznych i nie były niezależnie weryfikowane. W odniesieniu do wyczerpującego charakteru lub rzetelności informacji przedstawionych w niniejszej prezentacji nie mogą być udzielone żadne zapewnienia ani oświadczenia. GPW nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje podjęte w oparciu o informacje i opinie zawarte w niniejszej prezentacji. GPW informuje, że w celu uzyskania informacji dotyczących Spółki należy zapoznać się z raportami okresowymi lubi bieżącymi, które są publikowane zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa. -25-

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Główny Rynek, NewConnect i Catalyst. Warszawa, 21 października 2013 r.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Główny Rynek, NewConnect i Catalyst. Warszawa, 21 października 2013 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Główny Rynek, NewConnect i Catalyst Warszawa, 21 października 2013 r. Plan prezentacji: 1. Wprowadzenie 2. Giełda w Warszawie 3. Rozwój GPW 2 WPROWADZENIE 3 RYNEK

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I kwartał r. Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny za III kwartał roku Warszawa,

Bardziej szczegółowo

UNIA RYNKÓW KAPITAŁOWYCH STANOWISKO GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. W SPRAWIE KONCEPCJI UNII RYNKÓW KAPITAŁOWYCH

UNIA RYNKÓW KAPITAŁOWYCH STANOWISKO GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. W SPRAWIE KONCEPCJI UNII RYNKÓW KAPITAŁOWYCH UNIA RYNKÓW KAPITAŁOWYCH STANOWISKO GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. W SPRAWIE KONCEPCJI UNII RYNKÓW KAPITAŁOWYCH SPIS TREŚCI Streszczenie... 1 Założenia Unii Rynków Kapitałowych... 2 Plan

Bardziej szczegółowo

Nowa strategia KDPW. Projekty dla rynku korzyści dla inwestorów. dr Iwona Sroka - Prezes Zarządu KDPW. Zakopane, 11 czerwca 2010 r.

Nowa strategia KDPW. Projekty dla rynku korzyści dla inwestorów. dr Iwona Sroka - Prezes Zarządu KDPW. Zakopane, 11 czerwca 2010 r. Nowa strategia KDPW Projekty dla rynku korzyści dla inwestorów dr Iwona Sroka - Prezes Zarządu KDPW Zakopane, 11 czerwca 2010 r. Obecne postrzeganie KDPW 1. Centralna instytucja odpowiedzialna za prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2012 r.

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2012 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 212 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 212 r. Warszawa 214 Opracowanie powstało w Departamencie Systemu Finansowego NBP. Redakcja: Paweł Sobolewski Dobiesław

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, 28 lutego 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Grupy Kapitałowej Magellan... 3 1.1. Informacje

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu

PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000270885 www.komputronik.com Niniejszy prospekt został

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A.... 3 1.1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2010 Annual Report

Raport Roczny 2010 Annual Report List Prezesa do Udziałowców LETTER TO SHAREHOLDERS Szanowni Państwo, Akcjonariusze i Klienci Pekao Banku Hipotecznego S.A. W imieniu Zarządu Banku przedstawiam Raport Roczny za rok 2010. W roku 2010 Bank

Bardziej szczegółowo

Getin Noble Bank S.A.

Getin Noble Bank S.A. Getin Noble Bank S.A. PROSPEKT EMISYJNY www.gnb.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z publiczną ofertą Obligacji w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji. Oferujący Noble Securities

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C PROSPEKT EMISYJNY Arctic Paper S.A. (spółka prawa handlowego z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000306944) Oferta Publiczna 10.850.000

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012 Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2012 1 Spis treści Spis treści List Prezesa Zarządu BRE Banku do Akcjonariuszy... 6 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej BRE Banku SA do Akcjonariuszy... 8 Ocena Rady

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27 maja 2014 roku

Warszawa, 27 maja 2014 roku S P R A W O Z D A N I E Z A R Z Ą D U Z D Z I A Ł A L N O Ś C I E B C S O L I C I T O R S S P Ó Ł K A A K C Y J N A Z S I E D Z I B Ą W W A R S Z A W I E Z A O K R E S O D 1 S T Y C Z N I A 2 0 1 3 R O

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk PROSPEKT EMISYJNY Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk Na podstawie Prospektu, Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty. za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku.

Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty. za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku. Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku. LIST DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014 1 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 6 2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM... 6 2.1. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Poznań Data publikacji - 14 maja 2015 roku SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA COMARCH S.A. KRAKÓW, AL. JANA PAWŁA II 39A SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013

GRUPA KAPITAŁOWA COMARCH S.A. KRAKÓW, AL. JANA PAWŁA II 39A SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013 GRUPA KAPITAŁOWA COMARCH S.A. KRAKÓW, AL. JANA PAWŁA II 39A SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA GRUPA KAPITAŁOWA COMARCH S.A.

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia roku zgodne z MSSF (w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. Kęty, 11 Marca 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2014 SPIS TREŚCI I Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku SA. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2012 rok

Grupa BRE Banku SA. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2012 rok Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2012 rok Wybrane dane finansowe Poniższe wybrane dane finansowe stanowią informację uzupełniającą

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium

Grupa Banku Millennium Grupa Banku Millennium Strategia Banku Millennium, Podsumowanie emisji akcji serii L oraz Prezentacja wyników za 2009 rok Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Millennium S.A. 22 kwietnia 2010 Zastrzeżenie

Bardziej szczegółowo

Zeszyty. Programu Top 15

Zeszyty. Programu Top 15 Zeszyty Programu Top 15 nr 2 Zeszyty Programu Top 15 Warszawa 2008 2008 Akademia Leona Koźmińskiego Projekt okładki: Agnieszka Miłaszewicz Akademia Leona Koźmińskiego posiada akredytację EQUIS (Europejski

Bardziej szczegółowo

TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318)

TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318) TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318) DOKUMENT OFERTOWY Niniejszy Dokument Ofertowy jest częścią

Bardziej szczegółowo