INFORMACJA NA TEMAT WDRAŻANIA PODSTAW WSPARCIA WSPÓLNOTY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA NA TEMAT WDRAŻANIA PODSTAW WSPARCIA WSPÓLNOTY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM"

Transkrypt

1 Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego INFORMACJA NA TEMAT WDRAŻANIA PODSTAW WSPARCIA WSPÓLNOTY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM Stan na koniec IV kwartału 2009 r. 1 marca 2010 r. 1

2 SPIS TREŚCI: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY... 3 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI EUROPEJSKIE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA EURES PROGRAM INNOWACYJNA GOSPODARKA PROGRAM ROZWOJU OBSZRÓW WIEJSKICH ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO KUJAWSKO-POMORSKI FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH KUJAWSKO-POMORSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY

3 WDRAŻANIE PODSTAW WSPARCIA WSPÓLNOTY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM Stan na IV kwartał 2009 r. Zarząd Województwa realizując uchwałę Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr III/53/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zobowiązania Zarządu Województwa do przedstawienia okresowej informacji na temat stanu realizacji zadań w zakresie polityki rozwoju regionalnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przedstawia informację dla radnych. Niniejszy materiał opracowano w Departamencie Planowania Strategicznego i Gospodarczego w Biurze Monitorowania Rozwoju Województwa w oparciu o dostępne dane pochodzące z Instytucji Wdrażających i Pośredniczących, tzn. Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie i Oddziału Regionalnego w Toruniu, Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych, Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego oraz departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Informacja dostępna jest na stronie internetowej >Rozwój Regionalny> Analizy> Wdrażanie Podstaw Wsparcia Wspólnoty w Województwie Kujawsko-Pomorskim rok. oraz na stronie DPSiG REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego I. Tryb konkursowy Do dnia 31 grudnia 2009r. w ramach RPO ogłoszono 25 naborów wniosków w ramach następujących działań: 1.1. Infrastruktura drogowa Drogi gminne na obszarach wiejskich, 1.1. Infrastruktura drogowa Drogi powiatowe (bez powiatów grodzkich), 1.1. Infrastruktura drogowa Drogi gminne poza obszarami wiejskimi (bez miast grodzkich), Infrastruktura drogowa Drogi powiatowe, 1.1. Infrastruktura drogowa Drogi gminne, obwodnice, Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza, 2.4. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku, 3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej dla szpitali powiatowych, 3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej infrastruktura opiekuńczo wychowawcza oraz pozostała infrastruktura społeczna, 4.3. Rozwój komercyjnych e-usług, 3

4 5.1. Rozwój instytucji otoczenia biznesu,(2 konkursy) Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw, Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw (2009), Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw Gminy, w których dotychczas udzielono wsparcia w ramach Działania 5.2, Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw Gminy, w których dotychczas nie udzielono wsparcia w ramach Działania 5.2, 5.3. Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów środowiska, 5.5. Promocja i rozwój markowych produktów konkurs otwarty, (2 konkursy) 6.2. Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych, 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast konkurs otwarty, 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast konkurs otwarty (2konkursy). Do dnia 31 grudnia 2009 roku złożono w konkursach 1709 projektów. Szczegółowe informacje na temat terminów poszczególnych naborów, liczby złożonych wniosków oraz stanu zaawansowania procedury znajdują się poniżej: Nabór w ramach działania 1.1.: nabór otwarty od (drogi powiatowe) Alokacja ,00 euro, czyli ,69 PLN Do dnia r. złożono 6 wniosków na kwotę ,21 PLN (26% alokacji przeznaczonej na konkurs). Nabór w ramach działania 1.1.: (drogi gminne, obwodnice) Alokacja ,13 euro, czyli ,21 PLN. Nabór w ramach działania 2.4: Alokacja euro, czyli ,00 PLN. Złożono 2 wnioski na kwotę ,95 PLN (4% alokacji przeznaczonej na konkurs). Nabór w ramach działania 3.2: Alokacja euro, czyli ,45 PLN. Złożono 26 wniosków na kwotę ,71 PLN (216% alokacji przeznaczonej na konkurs). Nabór w ramach działania 4.3: Alokacja euro, czyli ,45 PLN. Złożono 61 wniosków na kwotę ,47 PLN (14% alokacji przeznaczonej na konkurs). Nabór w ramach działania 5.1.: nabór otwarty od r. Alokacja ,00 euro, czyli ,00 PLN. Nabór w ramach działania 5.2.2: nabór otwarty od r. Alokacja euro, czyli ,32 PLN. Złożono 191 wniosków na kwotę ,03 PLN (132% alokacji przeznaczonej na konkurs). Nabór w ramach działania 5.2.2: r. - Gminy, w których dotychczas udzielono wsparcia w ramach Działania 5.2. Alokacja ,53 euro, czyli ,55 PLN. Nabór w ramach działania 5.2.2: r. - Gminy, w których dotychczas nie udzielono wsparcia w ramach Działania 5.2. Alokacja ,47 euro, czyli ,44 PLN. Nabór w ramach działania 5.3: Alokacja ,00 euro, czyli ,81 PLN 4

5 Złożono 12 wniosków na kwotę ,75 PLN (6% alokacji przeznaczonej na konkurs). Nabór w ramach działania 5.5: nabór otwarty prowadzony od Alokacja 1,600 mln euro, czyli 7,014 mln PLN. Złożono 255 wniosków na łączną kwotę ,34 PLN (138% alokacji przeznaczonej na konkurs). Nabór w ramach działania 6.2: Alokacja euro, czyli ,00 PLN. Złożono 146 wniosków na kwotę ,75 PLN (677% alokacji przeznaczonej na konkurs). Nabór w ramach działania 7.1: nabór otwarty od roku Alokacja ,00 PLN. Nabór w ramach działania 7.1: nabór otwarty od roku Alokacja ,00 euro, czyli ,89 PLN Do dnia r. złożono 19 wniosków na kwotę ,33 PLN (25% alokacji przeznaczonej na konkurs). 5

6 Źródło: Departament Wdrażania RPO, Biuro Oceny Formalnej Projektów w Wydziale Wyboru Projektów. 6

7 Źródło: Departament Wdrażania RPO, Biuro Oceny Formalnej Projektów w Wydziale Wyboru Projektów. 7

8 Źródło: Departament Wdrażania RPO, Biuro Oceny Formalnej Projektów w Wydziale Wyboru Projektów. 8

9 II. Tryb indywidualny Do dnia 31 grudnia 2009 roku złożono 81 wniosków projektów w ramach trybu indywidualnego. Wnioski projektów zweryfikowane na etapie oceny formalnej Wnioski projektów odrzucone na etapie oceny formalnej - 0. Wnioski projektów ocenione pozytywnie pod względem formalnym - 48 w tym zarejestrowane w KSI SIMIK Wnioski projektów zweryfikowane na etapie oceny merytorycznej - 48 Wnioski projektów odrzucone na etapie oceny merytorycznej - 0. Wnioski projektów ocenione pozytywnie pod względem merytorycznym (zarejestrowane w KSI SIMIK) Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa Złożono 24 wnioski projektów na wartość ,27 PLN Nazwa Wnioskodawcy Samorząd Województwa Kujawsko Pomorskiego Tytuł projektu Połączenie układu drogowego korytarza TEN-T VIa, S-5 w Żninie z korytarzem VI autostrada A-1, droga krajowa Nr 1. Odcinek Żnin Inowrocław Włocławek A-1 Połączenie drogi ekspresowej S 10 TEN T VIa, drogą ekspresową S 5. Odcinek drogi wojewódzkiej Nr 246 Nakło Szubin Połączenie autostrady A 1 z obszarem Tucholi, Sępólna Krajeńskiego, Nakła S 10, Kcynii. Odcinek Sępólno Kcynia Połączenie układu drogowego drogi krajowej Nr 15 z drogą S-10. Odcinek drogi wojewódzkiej Nr 560 Brodnica Sierpc Połączenie z korytarzem TEN-T VIa, drogą ekspresową S-5. Odcinek drogi wojewódzkiej Nr 247 Kcynia Szubin Data wpływu 9 całkowita projektu z EFRR , , , , , , , , , ,00 Etap Oceny Decyzja Nr 87/1080/08 z dnia Decyzja Nr 87/1077/08 z dnia Decyzja Nr 87/1079/08 z dnia Decyzja Nr 87/1076/08 z dnia Decyzja Nr 87/1078/08 z dnia Połączenie autostrady , ,00 Decyzja

10 Nazwa Wnioskodawcy Gmina Pakość Gmina Miasta Brodnicy Powiat Chełmiński Gmina Miasta Toruń Miasto Inowrocław Gmina Janikowo Tytuł projektu A1 w korytarzu TEN- TVI z obszarem Wąbrzeźna, Golubia Dobrzynia, Rypina do drogi S-10 Budowa obwodnicy m. Pakość - przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja i Mogileńska w Pakości, łączących drogi wojewódzkie 251 i 255. Budowa Trasy Przemysłowej aktywizującej tereny inwestycyjne miasta Brodnicy Budowa południowej obwodnicy miasta Chełmna Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego miasta Torunia. Zadanie I: Budowa i przebudowa Trasy Staromostowej w głównym szkieletowym układzie drogowym miasta na kierunku północ - południe od ul. Polnej do granicy miasta Zaprojektowanie i wybudowanie łącznika ulicy Wojska Polskiego od Alei Niepodległości do ul. Staszica w Inowrocławiu oraz zaprojektowanie i wybudowanie łącznika ul. Metalowców z ul. Toruńską Budowa obwodnicy miasta Janikowa Data wpływu całkowita projektu z EFRR , , , , , , , , , , , ,58 Etap Oceny Nr 87/1075/08 z dnia Umowa o przyznaniu Nr 16/174/09 z dnia Umowa o przyznaniu Nr 46/704/09 z dnia Umowa o przyznaniu Nr 54/869/09 z dnia Umowa Nr 61/1028/09 z dnia Umowa o przyznaniu Nr 82/1413/09 z dnia o przyznaniu 10

11 Nazwa Wnioskodawcy Gmina Miasto Włocławek Samorząd Województwa Kujawsko- Pomorskiego Samorząd Województwa Kujawsko- Pomorskiego Gmina Miasto Grudziądz Gmina Miasto Włocławek Gmina Mogilno Gmina Miasto Włocławek Tytuł projektu Skomunikowanie terenów inwestycyjnych Miasta Włocławek - przebudowa ul. Kapitulnej do połączenia z rondem Falbanka oraz z Zazamczem do ul. Wienieckiej - Etap 1 Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 246 Paterek - Dąbrowa Biskupia odcinek Szubin - Łabiszyn od km do km i od km ,70 do km ,17 dł. 13,907 km Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 553 Toruń - Wybcz km do km (po przekilometrowaniu drogi nr 553 wg dokumentacji projektowej do ) Przebudowa fragmentu ulicy Hallera w Grudziądzu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 534 Skomunikowanie terenów inwestycyjnych Miasta Włocławek - przebudowa ul. Kapitulnej do połączenia z rondem Falbanka oraz z Zazamczem do ul. Wienieckiej - Etap II Budowa obwodnicy miasta Mogilna Skomunikowanie terenów inwestycyjnych Miasta Włocławek - przebudowa ul. Kapitulnej do połączenia z rondem Falbanka oraz z Data wpływu całkowita projektu z EFRR , , , , , , , , , , , , , ,26 Etap Oceny Nr 93/1641/09 z dnia Umowa o przyznaniu Nr 82/1413/09 z dnia Decyzja Nr 87/1497/09 z dnia Decyzja Nr 87/1498/09 z dnia W trakcie oceny formalnej W trakcie oceny formalnej W trakcie oceny formalnej W trakcie oceny formalnej 11

12 Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektu Data wpływu 12 całkowita projektu z EFRR Zazamczem do ul. Wienieckiej - Etap III Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 252 Inowrocław - Gmina Miasto Włocławek. Odcinek Włocławek na terenie miasta Włocławek o dł. 950m , ,00 Obejście miasta Nakło na kierunku Gmina Nakło nad Pd-Pn w ciągu drogi Notecią wojewódzkiej nr ,72 - (Rogoźno -Tuchola) Budowa ulicy Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ul. Miasto Powstańców Bydgoszcz Wielkopolskich do ul , ,00 Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami Gmina Mrocza Budowa obwodnicy miasta Mroczy , ,00 Budowa ścieżek rowerowych na Związek Gmin terenie gmin Ziemi Kujawskiej należących do , ,08 Związku Gmin Ziemi Kujawskiej Źródło: Departament Wdrażania RPO, Biuro Oceny Formalnej Projektów w Wydziale Wyboru Projektów. Nazwa Wnioskodawcy Etap Oceny W trakcie oceny formalnej W trakcie oceny formalnej W trakcie oceny formalnej W trakcie oceny formalnej W trakcie oceny formalnej Działanie 1.2 Infrastruktura transportu publicznego Złożono 2 wnioski projektu na wartość ,00 PLN. Data Tytuł projektu wpływu Gmina Miasta Toruń Miasto Bydgoszcz Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach Budowa linii tramwajowej z centrum miasta do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z rozbudową ulic: Marszałka Focha, Dworcowa, Naruszewicza i Zygmunta Augusta w Bydgoszczy całkowita projektu z EFRR , , , ,00 Źródło: Departament Wdrażania RPO, Biuro Oceny Formalnej Projektów w Wydziale Wyboru Projektów. Etap W trakcie oceny formalnej W trakcie oceny formalnej

13 Działanie 1.3 Infrastruktura kolejowa Złożono 1 wniosek projektu na wartość 17,395 mln PLN. Data Tytuł projektu wpływu Nazwa Wnioskodawcy Samorząd Województwa Kujawsko- Pomorskiego Zakup nowoczesnego kolejowego taboru pasażerskiego 13 całkowita projektu z EFRR , ,00 Źródło: Departament Wdrażania RPO, Biuro Oceny Formalnej Projektów w Wydziale Wyboru Projektów. Działanie 1.4 Infrastruktura portu lotniczego Złożono 2 wnioski projektu na wartość ,65 PLN. Data Tytuł projektu wpływu Nazwa Wnioskodawcy Port Lotniczy Bydgoszcz Spółka Akcyjna Port Lotniczy Bydgoszcz Spółka Akcyjna Zintegrowany Projekt inwestycyjny rozwoju funkcji Portu Lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgosko-toruńskiej - etap 1: System odprawy bagażowej Zintegrowany Projekt inwestycyjny rozwoju funkcji Portu Lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgosko toruńskiej etap 2: Budowa ogrodzenia lotniska, zakup autobusów niskopodłogowych oraz specjalistycznego sprzętu gaśniczego całkowita projektu z EFRR , , , ,65 Źródło: Departament Wdrażania RPO, Biuro Oceny Formalnej Projektów w Wydziale Wyboru Projektów. Działanie 2.1. Rozwój infrastruktury wodno ściekowej Złożono 3 wnioski projektu na wartość ,68 PLN. Nazwa Data Tytuł projektu całkowita Wnioskodawcy wpływu projektu z EFRR Gmina Mogilno Uregulowanie gospodarki wodno ściekowej w mieście Mogilnie , ,47 Etap Decyzja Etap W trakcie oceny formalnej o przyznaniu Nr 75/1296/09 z dnia Etap Umowa o przyznaniu Nr 50/780/09 z dnia

14 Nazwa Wnioskodawcy Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o. Gmina Miasto Golub Dobrzyń Tytuł projektu Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Grudziądzu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Golubia- Dobrzynia Data wpływu 14 całkowita projektu z EFRR , , , ,21 Źródło: Departament Wdrażania RPO, Biuro Oceny Formalnej Projektów w Wydziale Wyboru Projektów. Działanie 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza Złożono 1 wniosek projektu na wartość ,62 PLN. Nazwa Tytuł Data wpływu całkowita Wnioskodawcy projektu projektu z EFRR Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. we Włocławku Likwidacja niskich emisji w rejonie Starówki Miasta Włocławek , ,62 Źródło: Departament Wdrażania RPO, Biuro Oceny Formalnej Projektów w Wydziale Wyboru Projektów. Działanie 2.5. Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska Złożono 4 wnioski projektu na wartość ,83 PLN. Nazwa Wnioskodawcy Powiat Włocławski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu Tytuł projektu Remont grobli przy moście na rzece Zgłowiączce w miejscowości Nowy Młyn w ciągu drogi powiatowej nr 2906 Polówka Stary Brześć Doposażenie bazy sprzętowej kompanii powodziowej Kujawsko Pomorskiej Wojewódzkiej Brygady Odwodowej Państwowej Straży Pożarnej w ugrupowaniu pompowym Doposażenie bazy sprzętowej kompanii powodziowej Kujawsko Pomorskiej Wojewódzkiej Brygady Odwodowej Data wpływu całkowita projektu z EFRR , , , , , ,99 Etap Umowa o przyznaniu Nr 61/1029/09 z dnia W trakcie oceny formalnej Etap W trakcie oceny formalnej Etap Umowa o przyznaniu Nr 68/1153/09 z dnia Umowa o przyznaniu Nr 68/1153/09 z dnia Umowa o przyznaniu Nr 68/1153/09

15 Nazwa Wnioskodawcy Miasto Bydgoszcz Tytuł projektu Państwowej Straży Pożarnej w ugrupowaniu ewakuacyjnym Przebudowa przepustu wałowego P-II wraz z komorą połączeniowoblokującą i innych miejsc wału przeciwpowodziowego Fordon - Łoskoń Data wpływu całkowita projektu z EFRR , ,00 Źródło: Departament Wdrażania RPO, Biuro Oceny Formalnej Projektów w Wydziale Wyboru Projektów. Etap z dnia W trakcie oceny formalnej Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej Złożono 8 wniosków projektów na wartość ,56 PLN. Nazwa Wnioskodawcy Powiat Wąbrzeski UMK w Toruniu Gmina Miasta Rypina Prowincja Św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych Franciszkanów w Polsce Powiat Radziejowski Tytuł projektu Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem dydaktycznym dla Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie Budowa Collegium Humanisticum UMK w Toruniu Budowa hali sportowej i basenu przy Zespole Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej Budowa Wyższej Szkoły Filologii Hebrajskiej w Toruniu Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie Data wpływu całkowita projektu z EFRR , , , , , , , , , ,67 Etap Podpisana umowa o przyznaniu Nr 77/959/08 z dnia Podpisana umowa o przyznaniu Nr 77/958/08 z dnia Podpisana umowa o przyznaniu Nr 8/74/09 z dnia Podpisana umowa o przyznaniu Nr 18/223/09 z dnia Podpisana umowa o przyznaniu Nr 71/1210/09 z dnia

16 Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektu Data wpływu całkowita projektu z EFRR Diecezja Toruńska Centrum Dialogu , ,00 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Biblioteka Główna Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego , , , ,60 Źródło: Departament Wdrażania RPO, Biuro Oceny Formalnej Projektów w Wydziale Wyboru Projektów. Etap W trakcie oceny formalnej W trakcie oceny formalnej W trakcie oceny formalnej Działanie 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej Złożono 9 wniosków projektów na wartość 40,243 mln PLN. Nazwa Wnioskodawcy Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy Regionalny Szpital Specjalistyczny im. Dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu SP ZOZ Wojewódzki Szpital im. Dr J. Biziela w Bydgoszczy Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu SPZOZ Szpital Wojewódzki Tytuł projektu Utworzenie Centrum Wysokospecjalistycznej Diagnostyki Obrazowej oraz Ośrodka Operacji Zaćmy na bazie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy Wyposażenie Pracowni Hemodynamicznej w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym w Grudziądzu Rozwój oraz dostosowanie do wymaganych standardów, wysokospecjalistycznych procedur leczniczych i operacyjnych poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej Zakup sprzętu i aparatury medycznej jako podstawowy element realizacji celów Polityki Jakości Zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej w Data wpływu 16 całkowita projektu z EFRR , , , , , , , , , ,00 Etap Podpisana umowa o przyznaniu Nr 65/827/08 z dnia Podpisana umowa o przyznaniu Nr 65/827/08 z dnia Podpisana umowa o przyznaniu Nr 65/827/08 z dnia Podpisana umowa o przyznaniu Nr 85/1039/08 z dnia Podpisana umowa

17 Nazwa Wnioskodawcy we Włocławku Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu Powiat Inowrocławski Wojewódzki Szpital Obserwacyjno- Zakaźny w Toruniu SP ZOZ Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy Tytuł projektu diagnozowaniu i leczeniu stanów nagłych dla Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku Zakup rezonansu magnetycznego i tomografu komputerowego wraz z dostosowaniem pomieszczeń Rozbudowa Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu w celu dostosowania Stacji Dializ do wymogów Polskich Norm Nefrologicznych Rozbudowa i remont infrastruktury oraz doposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno- Zakaźnego w Toruniu Dostosowanie obiektów szpitalnych leczenia gruźlicy i chorób płuc do standardów europejskich - etap 1 Data wpływu 17 całkowita projektu z EFRR , , , , , , , ,05 Źródło: Departament Wdrażania RPO, Biuro Oceny Formalnej Projektów w Wydziale Wyboru Projektów. Etap o przyznaniu Nr 85/1038/08 z dnia Podpisana umowa o przyznaniu Nr 31/370/09 z dnia Podpisana umowa o przyznaniu Nr 31/370/09 z dnia Podpisana umowa o przyznaniu Nr 31/370/09 z dnia Umowa o przyznaniu Nr 16/174/09 z dnia Działanie 3.3. Rozwój infrastruktury kultury Złożono 5 wniosków projektu na wartość ,21 PLN. Nazwa Wnioskodawcy Gmina Chełmno Miasto Bydgoszcz Tytuł projektu Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna - II etap Ostromecko - cztery pory roku. Etap 1 i etap 2 Data wpływu całkowita projektu z EFRR , , , ,00 Etap Podpisana umowa o przyznaniu Nr 12/122/09 z dnia umowa o przyznaniu Nr 81/1407/09 z dnia Gmina Pakość Utworzenie parku , ,66 W trakcie oceny

18 Nazwa Wnioskodawcy Gmina Miasto Chełmno Gmina Miasto Toruń Tytuł projektu kulturowego Kalwaria Pakoska" jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmno - III etap Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalnokongresowe Data wpływu 18 całkowita projektu z EFRR , , , ,00 Źródło: Departament Wdrażania RPO, Biuro Oceny Formalnej Projektów w Wydziale Wyboru Projektów. Etap formalnej W trakcie oceny formalnej W trakcie oceny formalnej Działanie 4.1. Rozwój infrastruktury ICT Złożono 1 wniosek projektu na wartość ,00 PLN Nazwa Tytuł projektu Data wpływu całkowita Wnioskodawcy projektu z EFRR Gmina Miasta Toruń Toruński Inkubator Technologiczny , ,00 Źródło: Departament Wdrażania RPO, Biuro Oceny Formalnej Projektów w Wydziale Wyboru Projektów. Etap W trakcie oceny formalnej Działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności Złożono 1 wniosek projektu na wartość ,80 PLN Nazwa Tytuł projektu Data wpływu całkowita Wnioskodawcy projektu z EFRR Województwo Kujawsko- Pomorskie Infostrada Kujaw i Pomorza - Usługi w zakresie e-administracji i informacji przestrzennej , ,80 Źródło: Departament Wdrażania RPO, Biuro Oceny Formalnej Projektów w Wydziale Wyboru Projektów. Działanie 5.4. Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii Złożono 2 wnioski projektu na wartość 51,942 mln PLN Nazwa Data Tytuł projektu całkowita Wnioskodawcy wpływu projektu z EFRR Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Gmina Miasto Włocławek Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości , , , ,44 Źródło: Departament Wdrażania RPO, Biuro Oceny Formalnej Projektów w Wydziale Wyboru Projektów. Etap W trakcie oceny formalnej Etap Umowa o przyznaniu Nr 46/703/09 z dnia Umowa o przyznaniu Nr 75/1294/09 z dnia

19 Działanie 5.6. Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje Złożono 6 wniosków projektu na wartość ,77 PLN Nazwa Wnioskodawcy Miasto i Gmina Lubień Kujawski Gmina Miasto Włocławek Miasto Inowrocław Bydgoski Park Przemysłowy Sp. z o.o. Gmina Solec Kujawski Gmina Miasta Rypin Tytuł projektu Park przemysłowy na terenach inwestycyjnych w Lubieniu Kujawskim Włocławska Strefa Rozwoju Gospodarczego Park Przemysłowo- Technologiczny Inowrocławski Obszar Gospodarczy Rozbudowa infrastruktury technicznej Bydgoskiego Parku Przemysłowego Przygotowanie terenów pod realizację II etapu Parku Przemysłowego w Solcu Kujawskim Rypiński Obszar Gospodarczy Bielawki" Data wpływu całkowita projektu z EFRR , , , , , , , , , , , ,49 Źródło: Departament Wdrażania RPO, Biuro Oceny Formalnej Projektów w Wydziale Wyboru Projektów. Działanie 6.1 Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze Złożono 2 wnioski projektu na wartość ,98 PLN. Nazwa Data Tytuł projektu całkowita Wnioskodawcy wpływu projektu z EFRR Gmina Kruszwica Powiat Tucholski Goplańskie dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Kruszwicy bazą dla turystyki, rekreacji, edukacji i sportu Bory Tucholskie - w labiryntach Natury - wzmocnienie pozycji regionu Borów Tucholskich na turystycznej mapie Polski poprzez rozwój infrastruktury turystycznej , , , ,14 Źródło: Departament Wdrażania RPO, Biuro Oceny Formalnej Projektów w Wydziale Wyboru Projektów. Etap W trakcie oceny formalnej Umowa o przyznaniu Nr 64/1068/09 z dnia W trakcie oceny formalnej W trakcie oceny formalnej W trakcie oceny formalnej W trakcie oceny formalnej Etap W trakcie oceny formalnej W trakcie oceny formalnej 19

20 Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych Złożono 7 wniosków projektu na wartość ,00 PLN Nazwa Data Tytuł projektu całkowita Etap Wnioskodawcy wpływu projektu z EFRR Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą Gmina Miasto Inowrocław Gmina Miasto Inowrocław Gmina Miejska Ciechocinek Gmina Sępólno Krajeńskie Powiat Nakielski Gmina Miasto Włocławek Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki Hala Sportowa Uzdrowisko Inowrocław (rozwój funkcji uzdrowiskowej) I etap Uzdrowisko Inowrocław (rozwój funkcji uzdrowiskowej) II etap Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych w Ciechocinku Rozwój turystyki, rekreacji i sportu na terenie Pojezierza Krajeńskiego Przystań wodna na rzece Noteć w Nakle nad Notecią Turystyczne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego , , , , , , , , , , , , , ,06 Źródło: Departament Wdrażania RPO, Biuro Oceny Formalnej Projektów w Wydziale Wyboru Projektów. Podpisana umowa o przyznaniu Nr 21/254/09 z dnia Umowa o przyznaniu Nr 82/1412/09 z dnia Umowa o przyznaniu Nr 82/1412/09 z dnia o przyznaniu Nr 2/12/10 z dnia (uchwałą Nr 21/248/09 Zarządu Województwa Kujawsko Pomorskiego z dnia 17 marca 2009r. ww. projekt został zakwalifikowany do działania 6.2. Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych) o przyznaniu Nr 82/1412/09 z dnia W trakcie oceny formalnej W trakcie oceny formalnej 20

21 Działanie 7.2 Adaptacja do nowych funkcji społeczno-gospodarczych terenów poprzemysłowych i powojskowych Złożono 3 wnioski projektu na wartość ,53 PLN. Nazwa Wnioskodawcy Gmina Świecie Miasto Bydgoszcz Tytuł projektu Rozwój gospodarczy i społeczny na zdegradowanym obszarze powojskowym - etap II Skansen architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG - Fabrik w Bydgoszczy Centrum Nowoczesności Data wpływu całkowita projektu z EFRR , , , ,2 Gmina Miasta , ,99 Toruń Źródło: Departament Wdrażania RPO, Biuro Oceny Formalnej Projektów w Wydziale Wyboru Projektów. III. Ilość i wartość podpisanych umów/decyzji Do dnia 31 grudnia 2009 roku zostały podpisane 473 umowy/decyzje/uchwały projektów na łączną kwotę ,88 PLN, w tym dofinansowanie UE ,35 PLN: w tym: 1. Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa. W ramach Działania 1.1 podpisano umowy na realizację 120 projektów na łączną kwotę ,95 PLN. Przewidziany wkład ze środków unijnych na Działanie 1.1 wynosi euro. Alokacja jest wykorzystana w 48,16%. Etap Umowa o przyznaniu Nr 71/1209/09 z dnia Umowa o przyznaniu Nr 85/1460/09 z dnia W trakcie oceny formalnej Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Oracle Discoverer. 21

22 2. Działanie 1.3 Infrastruktura kolejowa. W ramach Działania 1.3 do realizacji wybrano 1 projekt na kwotę ,00 PLN. Zaplanowany wkład ze środków unijnych na Działanie 1.3 wynosi euro. Alokacja jest wykorzystana w 22,35%. Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Oracle Discoverer. Łącznie w ramach Osi 1 do realizacji wybrano 121 projektów na łączną kwotę ,95 PLN. Zaplanowany wkład ze środków unijnych na Oś 1 wynosi euro. Alokacja jest wykorzystana w 35,02%. Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Oracle Discoverer. 22

23 3. Działanie: 2.1 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej W ramach Działania 2.1 podpisano umowy na realizację 16 projektów na łączną kwotę ,77 PLN. Przewidziany wkład ze środków unijnych na Działanie 2.1 wynosi euro. Alokacja jest wykorzystana w 32,44%. Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Oracle Discoverer. 4. Działanie: 2.5 Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska W ramach Działania 2.5 podpisano umowy na realizację 3 projektów na kwotę ,82 PLN. Przewidziany wkład ze środków unijnych na Działanie 2.5 wynosi euro. Alokacja jest wykorzystana w 9,07%. Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Oracle Discoverer. 23

24 Łącznie w ramach Osi 2 do realizacji wybrano 19 projektów na łączną kwotę ,59 PLN. Zaplanowany wkład ze środków unijnych na Oś 2 wynosi euro. Alokacja jest wykorzystana w 10,55%. Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Oracle Discoverer. 5. Działanie: 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej W ramach Działania 3.1 podpisano umowy na realizację 5 projektów na łączną kwotę ze środków unijnych ,96 PLN. Przewidziany wkład ze środków unijnych na Działanie 3.1 wynosi euro. Alokacja jest wykorzystana w 35,00%. Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Oracle Discoverer. 24

25 6. Działanie: 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej Łącznie w ramach Działania 3.2 podpisano umowy na realizację 25 projektów na łączną kwotę ,39 PLN. Przewidziany wkład ze środków unijnych na Działanie 3.2 wynosi euro. Alokacja jest wykorzystana w 53,90%. Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Oracle Discoverer. 7. Działanie: 3.3 Rozwój infrastruktury kultury W ramach Działania 3.3 podpisano umowę na realizację 2 projektów na łączną kwotę ,82 PLN. Przewidziany wkład ze środków unijnych na Działanie 3.3 wynosi euro. Alokacja jest wykorzystana w 12,81%. Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Oracle Discoverer. 25

26 Łącznie w ramach Osi 3 do realizacji wybrano 32 projekty na łączną kwotę ze środków unijnych ,17 PLN. Zaplanowany wkład ze środków unijnych na Oś 3 wynosi euro. Alokacja jest wykorzystana w 36,79%. Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Oracle Discoverer. 8. Działanie: 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu W ramach Działania 5.1 podpisano umowy na realizację 6 projektów na łączną kwotę ze środków UE ,84 PLN. Przewidziany wkład ze środków unijnych na Działanie 5.1 wynosi euro. Alokacja jest wykorzystana w 61,58%. Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Oracle Discoverer. 26

27 9. Poddziałanie: Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw W ramach Poddziałania podpisano umowy na realizację 140 projektów na łączną kwotę ze środków UE ,91 PLN. Przewidziany wkład ze środków unijnych na Poddziałanie wynosi euro. Alokacja jest wykorzystana w 73,10%. Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Oracle Discoverer. 10. Poddziałanie: Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw W ramach Poddziałania podpisano umowy na realizację 93 projektów na łączną kwotę ze środków UE ,81 PLN. Przewidziany wkład ze środków unijnych na Poddziałanie wynosi euro. Alokacja jest wykorzystana w 42,12%. Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Oracle Discoverer 27

28 Działanie: 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii W ramach Działania 5.4 podpisano umowę na realizację 2 projektów na łączną kwotę ze środków UE ,36 PLN. Przewidziany wkład ze środków unijnych na Działanie 5.4 wynosi euro. Alokacja jest wykorzystana w 16,36%. Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Oracle Discoverer. 11. Działanie: 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów W ramach Działania 5.5 podpisano umowy na realizację 41 projektów na łączną kwotę ze środków UE ,61 PLN. Przewidziany wkład ze środków unijnych na Działanie 5.5 wynosi euro. Alokacja jest wykorzystana w 3,25%. Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Oracle Discoverer. 28

29 12. Działanie: 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje W ramach Działania 5.6 podpisano umowę na realizację 1 projektu na łączną kwotę ze środków UE ,15 PLN. Przewidziany wkład ze środków unijnych na Działanie 5.6 wynosi euro. Alokacja jest wykorzystana w 14,99%. Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Oracle Discoverer. Łącznie w ramach Osi 5 do realizacji wybrano 283 projekty na łączną kwotę z UE ,68 PLN. Przewidziany wkład ze środków unijnych na Oś 5 wynosi euro. Alokacja jest wykorzystana w 30,62%. Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Oracle Discoverer. 29

30 13. Działanie: 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych W ramach Działania 6.2 podpisano umowy na realizację 3 projektów na kwotę ,00 PLN. Przewidziany wkład ze środków unijnych na Działanie 6.2 wynosi euro. Alokacja jest wykorzystana w 16,00%. Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Oracle Discoverer. Łącznie w ramach Osi 6 do realizacji wybrano 3 projekty na kwotę ,00 PLN. Zaplanowany wkład ze środków unijnych na Oś 6 wynosi euro. Alokacja jest wykorzystana w 12,26%. Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Oracle Discoverer. 30

31 14. Działanie: 7.1 Rewitalizacja zdegradowany dzielnic miast W ramach Działania 7.1 podpisano umowy na realizację 2 projektów na kwotę ,48 PLN. Przewidziany wkład ze środków unijnych na Działanie 7.1 wynosi ,00 euro. Alokacja jest wykorzystana w 2,03%. Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Oracle Discoverer. 15. Działanie: 7.2 Adaptacja do nowych funkcji społeczno-gospodarczych terenów poprzemysłowych i powojskowych W ramach Działania 7.2 podpisano umowy na realizację 2 projektów na kwotę ,54 PLN. Przewidziany wkład ze środków unijnych na Działanie 7.2 wynosi euro. Alokacja jest wykorzystana w 16,10%. Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Oracle Discoverer. 31

32 Łącznie w ramach Osi 7 do realizacji wybrano 4 projekty na kwotę ,02 PLN. Zaplanowany wkład ze środków unijnych na Oś 7 wynosi euro. Alokacja jest wykorzystana w 4,53%. Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Oracle Discoverer. 16. Działanie: 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO Łącznie w ramach Działania 8.1 do realizacji wybrano 9 projektów na łączną kwotę ,09 PLN. Przewidziany wkład ze środków unijnych na Działanie 8.1 wynosi euro. Alokacja jest wykorzystana w 20,11%. Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Oracle Discoverer. 32

33 17. Działanie: 8.2 Działania informacyjne i promocyjne. W ramach Działania 8.2 do realizacji wybrano 2 projekty na kwotę ,85 PLN. Przewidziany wkład ze środków unijnych na Działanie 8.2 wynosi euro. Alokacja jest wykorzystana w 18,47%. Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Oracle Discoverer. Łącznie w ramach Osi 8 do realizacji wybrano 11 projektów na łączną kwotę ,94 PLN. Zaplanowany wkład ze środków unijnych na Oś 8 wynosi euro. Alokacja jest wykorzystana w 19,79%. Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Oracle Discoverer. 33

34 IV. Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów (dotyczy danych ujętych w Krajowym Systemie Informacyjnym). Do dnia 31 grudnia 2010 r. na rzecz Beneficjentów przekazano w części odpowiadającej dofinansowaniu z EFRR ,17 1 PLN. Na kwotę tę składa się wniosków o płatność. 291 z nich dotyczy Osi 1 ( ,41 PLN), 29 Osi 2 ( ,48 PLN), 124 Osi 3 ( ,92 PLN), 320 Osi 5 ( ,61 PLN), 4 Osi 6 ( ,74 PLN), 1 Osi 7 (0,00 PLN) i 79 Osi 8 ( ,01 PLN). Łącznie planowane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej dla całego RPO wynosi euro. Umowy zawarto na 24,61% alokacji, natomiast Beneficjentom przekazano 7,17% przyznanej alokacji. Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Oracle Discoverer. Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Oracle Discoverer. 1 Kwota dotyczy wniosków rozliczeniowych, nie zawiera wniosków zaliczkowych. 2 Dotyczy wszystkich wniosków ujętych w KSI (rozliczeniowe, zaliczkowe, sprawozdawcze). 34

35 Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Oracle Discoverer. Załącznik do Raportu Konkursy zakończone Nabór w ramach działania 1.1: Alokacja 5 mln euro, czyli 17,61 mln PLN. Uchwałą nr 10/93/09 Zarządu Województwa Kujawsko Pomorskiego z dnia 5 lutego 2009 r. zwiększono wartość alokacji na kwotę 10 mln euro, czyli 43,840 mln PLN Złożono 103 wnioski projektów. Zarząd Województwa zatwierdził do 76 wniosków na łączną kwotę ,43 PLN. Nabór w ramach działania 1.1.: (drogi powiatowe) Alokacja 18,100 mln euro, czyli 75,051 mln PLN. Złożono 29 wniosków na kwotę ,00 PLN (80% alokacji przeznaczonej na konkurs). Zarząd Województwa zatwierdził do 25 wniosków na łączną kwotę ,29 PLN. Nabór w ramach działania 1.1.: (drogi gminne poza obszarami wiejskimi - bez miast grodzkich) Alokacja 3,850 mln euro, czyli 16,878 mln PLN. Złożono 11 wniosków na kwotę ,58 PLN (75% alokacji przeznaczonej na konkurs). Zarząd Województwa zatwierdził do 7 wniosków na łączną kwotę ,93 PLN. Nabór w ramach działania 2.1: Alokacja 10 mln euro, czyli 34,564 mln PLN. Uchwałą Nr 38/513/09 Zarządu Województwa Kujawsko Pomorskiego z dnia 14 maja 2009 r. zwiększono wartość alokacji na kwotę 11,2 mln euro, czyli 49,7368 mln PLN Złożono 27 wniosków projektów. 35

36 Uchwałą Nr 42/611/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2009r. zostało zatwierdzonych 14 wniosków do na łączną kwotę ,81 PLN. Nabór w ramach działania 2.3: Alokacja EURO, czyli ,46 PLN. Złożono 38 wniosków na kwotę ,83 PLN (109% alokacji przeznaczonej na konkurs). Zarząd Województwa zatwierdził do 30 wniosków na łączną kwotę ,63 PLN. Nabór w ramach działania 3.2: Alokacja 19,020 mln euro, czyli 65,741 mln PLN. Złożono 16 wniosków projektów o wartości wynoszącej 53,685 PLN (82 % alokacji przeznaczonej na konkurs). Zarząd Województwa zatwierdził do 16 wniosków na łączną kwotę ,22 PLN. Nabór w ramach działania 5.1 : nabór zamknięty od do roku. Alokacja ,23 EURO, czyli ,84 PLN. Złożono 10 wniosków na kwotę ,88 PLN (108% alokacji przeznaczonej na konkurs). Zarząd Województwa zatwierdził do 8 wniosków na łączną kwotę ,88 PLN. Nabór w ramach działania 5.2.1: Alokacja 5 mln euro, czyli 17,282 mln PLN. Zarząd Województwa Kujawsko Pomorskiego w drodze uchwały Nr 47/713/09 z dnia 18 czerwca 2009r przeniósł ,57 euro na działania związane z pakietem antykryzysowym pozostawiając alokację w przedmiotowym konkursie w wysokości ,43 euro, czyli ,02 PLN. Złożono 309 wniosków projektów na wartość 62,176 mln PLN (119 % alokacji przeznaczonej na konkurs). Zarząd Województwa zatwierdził do 145 wniosków na łączną kwotę ,69 PLN. Nabór w ramach działania 5.2.2: Alokacja 13,368 mln euro, czyli 43,025 mln PLN. Uchwałą 24/285/09 Zarządu Województwa Kujawsko Pomorskiego z dnia 27 marca 2009r. zwiększono wartość alokacji na kwotę 28,368 mln euro, czyli 133,216 mln PLN. Złożono 378 wniosków projektów o wartości wynoszącej 415,362 mln PLN (965 % alokacji przeznaczonej na konkurs). Zarząd Województwa zatwierdził do 97 wniosków na łączną kwotę ,71PLN. Nabór w ramach działania 5.5: nabór otwarty Alokacja 1,590 mln euro, czyli 5,353 mln PLN. Uchwałą Nr 12/119/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2009r. zmniejszono kwotę konkursu na euro, czyli ,60 PLN. Złożono 65 wniosków projektów na wartość 2,127 mln PLN (99 % alokacji przeznaczonej na konkurs). Zarząd Województwa zatwierdził do 44 wnioski na łączną kwotę ,33 PLN. Nabór w ramach działania 7.1: nabór otwarty Alokacja 70,374 mln euro, czyli 250,884 mln PLN. Złożono 3 wnioski na kwotę ,52 PLN (4% alokacji przeznaczonej na konkurs). 36

37 Zarząd Województwa zatwierdził do 2 wnioski na łączną kwotę ,99 PLN. Informacja o stanie realizacji przez Wydział Społeczeństwa Informacyjnego projektów kluczowych osi 4 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Wydział Społeczeństwa Informacyjnego jest w trakcie realizacji trzech projektów kluczowych osi 4 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata Celem pierwszego projektu kluczowego (działanie 4.2) pod nazwą Infostrada Kujaw i Pomorza jest wsparcie gospodarczego i społecznego rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych. Będzie to możliwe dzięki rozbudowie regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego oraz wypracowaniu i wdrożeniu standardów pracy nowoczesnego urzędu, opartych o platformę elektroniczną, na której będą świadczone usługi publiczne dla obywateli i przedsiębiorstw. Projekt ten realizowany będzie w dwóch podstawowych obszarach: e-administracja, System Informacji Przestrzennej. Projekt zapewni warunki do zbudowania nowoczesnej administracji i podniesienia jakości usług publicznych. Spowoduje usprawnienie obsługi obywateli i zwiększenie efektywności pracy urzędów. Wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów oraz elektronicznej skrzynki podawczej doprowadzi do wyeliminowania dokumentu papierowego. Da to znaczne oszczędności bezpośrednie (koszty druku) jak i pośrednie (powierzchnia biurowa i archiwum). Cały projekt realizowany będzie w ramach porozumienia Urzędu Marszałkowskiego i samorządów lokalnych oraz innych podmiotów zainteresowanych rozwojem regionu. Stworzona zostanie w ten sposób struktura będąca podstawą rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie kujawsko-pomorskim. W projekcie duży nacisk położony zostanie na optymalne wykorzystanie istniejących zasobów infrastruktury technologicznej (w tym szerokopasmowej sieci zbudowanej przez K-PSI Sp. z o.o.) jak również upowszechnienie i standaryzację wykorzystania podstawowych środków komunikacji elektronicznej np. poczty elektronicznej, usług WWW, podpisu elektronicznego etc. W realizacji projektu od strony technologicznej wykorzystane zostaną nowoczesne rozwiązania inżynierii oprogramowania. Całość tych działań ma zapewnić stopniowy i zrównoważony rozwój systemu czyli ułatwić również intuicyjne poruszanie się w nim wszystkim uczestnikom platformy, zaś kolejne moduły (usługi) będą dodawane w możliwie krótkich przedziałach czasowych. Z dniem 15 lipca br. została zakończona procedura podpisywania z jednostkami samorządu terytorialnego porozumień dotyczących współdziałania przy realizacji wspomnianego projektu kluczowego. Do chwili obecnej z wszystkich 163 samorządów naszego województwa zaproszonych do udziału w projekcie, porozumienie podpisało aż 156 jednostek. Wniosek projektu został złożony z końcem roku Drugi projekt kluczowy (działanie 4.2), stanowiący rozwinięcie wspomnianej koncepcji rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie kujawsko-pomorskim pod nazwą e-usługi e-organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego, składa się z trzech modułów, które stanowią odrębnie prowadzone podprojekty (e-zdrowie, e-edukacja, e-kultura). 37

38 Celem moduł e-zdrowie wchodzącego w skład tego projektu jest poprawienie funkcjonalności szpitali naszego regionu oraz podniesienie poziomu świadczonych przez nie usług poprzez zastosowanie technologii ICT, w tym w szczególności poprzez realizację zadań związanych z: modernizowaniem i rozbudowaniem infrastruktury teleinformatycznej szpitali biorących udział w projekcie (uzupełnienie infrastruktury, serwery, sieci LAN, etc.) do stanu umożliwiającego efektywne przesyłanie danych medycznych zarówno na terenie szpitala jak również na zewnątrz, modernizowaniem lub wdrożeniem nowego szpitalnego systemu informacyjnego (HIS) na terenie każdej jednostki biorącej udział w projekcie, utworzenie Regionalnego Centrum Danych Medycznych wraz z portalem internetowym dotyczącym e-zdrowia. Celem modułu e-edukacja jest stworzenie regionalnego systemu informacyjnego wykorzystującego możliwości technik ICT i multimedialnych w kształceniu mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego oraz usprawnieniu funkcjonowania placówek oświaty. W projekcie mogą uczestniczyć wszystkie jednostki oświatowe z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt zakłada koordynację usług ICT, informacji i dokumentów na poziomie portalu, stosownie dla różnych jednostek instytucji organizacji współpracujących na rzecz wytworzenia, publikowania informacji oraz wykorzystania technologii komunikacyjnych w celu usprawnienia wymiany i upowszechniania informacji dla społeczeństwa. W ramach struktury odpowiedzialnej za trwałość projektu planowane jest wyposażenie wybranych trzech jednostek oświatowych, którymi są Kujawsko-Pomorskie Centra Edukacji Nauczycieli w niezbędny sprzęt oraz oprogramowanie umożliwiające produkcję materiałów multimedialnych na potrzeby portalu e-edukacji. Dodatkową funkcją takich jednostek byłoby organizowanie szkoleń i pokazów dla nauczycieli w zakresie wykorzystania nowych technik multimedialnych w procesie edukacji. Celem modułu e-kultura jest aktywizacja społeczeństwa regionu do czynnego udziału w życiu kulturalnym województwa w przestrzeni cyfrowej jak również stworzenie regionalnego portalu informacyjnego ekultura Kujawsko-Pomorska (ekkp). Portal ekultura Kujawsko Pomorskie będzie nie tylko platformą komunikacji między twórcami, organizatorami kultury oraz użytkownikami (mieszkańcami regionu oraz gośćmi); zakłada się, że poprzez swoje treści i możliwości komunikacyjne, będzie on pełnił także określone funkcje edukacyjne. Celami szczegółowymi realizowanymi równolegle są: wykreowanie nowej formy integracji społecznej na poziomie regionalnym, rozbudowanie i poszerzenie możliwości ofertowych w dziedzinie kultury, umożliwienie przedstawienia na portalu swoich ofert wszystkim zainteresowanym instytucjom, grupom i środowiskom związanym z działalnością kulturalną. Przewiduje się, że wniosek będzie złożony z końcem lutego 2010 r. Zadaniem trzeciego projektu kluczowego (działanie 4.1) Budowa Infrastruktury dla Regionalnego Ośrodka Społeczeństwa Informacyjnego jest stworzenie bazy materialnej dla instytucji i działań mających na celu rozwój innowacyjności i społeczeństwa informacyjnego w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie infrastruktury Regionalnego Ośrodka Społeczeństwa Informacyjnego i wyposażenie mieszkańców naszego regionu zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w dostęp do zasobów sieciowych poprzez budowę szerokopasmowej sieci radiowej WiMax i łącza szerokopasmowego dla szpitali będących partnerami projektu kluczowego e-usługi e-organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego Regionalny Ośrodek Społeczeństwa Informacyjnego powstanie w celu optymalizacji infrastruktury, procedur eksploatacyjnych jak również wykorzystania wzajemnych relacji 38

39 pomiędzy wszystkimi projektami informatycznymi realizowanymi przez samorząd województwa. Relacje mogą dotyczyć wspólnego wykorzystywania przez projekty elementów infrastruktury (łącza, serwery, macierze, systemy bezpieczeństwa, miejsca kolokacji, systemy zasilania, mostki wideokonferencyjne etc.) oraz elementów oprogramowania (moduły i komponenty portalowe, system CMS, serwer strumieni AV, serwery baz danych, systemy archiwizacji, system zarządzania użytkownikami). Wspomniana konsolidacja elementów systemów pochodzących z różnych projektów z założenia powinna znacząco obniżyć zarówno koszty związane z wdrożeniem, jak i późniejszą eksploatacją projektów. Obecnie zakończyło się postępowanie AD.V.333/57/2009 w trybie przetargu ograniczonego, którego przedmiotem jest realizacja przygotowania planowania radiowego wraz ze studium wykonalności dla radiowej sieć szerokopasmowej WiMax województwa kujawsko-pomorskiego realizowanej w ramach projektu Budowa Infrastruktury dla Regionalnego Ośrodka Społeczeństwa Informacyjnego. Został wyłoniony wykonawca Konsorcjum Biuro Projektów Radia i Telewizji Protel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Polixel S.A. z siedzibą w Warszawie, Cecylia Czop Info Solutions z siedzibą w Krakowie. Umowa z wymienioną firmą została podpisana i trwają prace związane z realizacją umowy. Zakończyła również inwentaryzacja stanu infrastruktury szerokopasmowej w województwie kujawsko-pomorskim. Wyniki pokazują niski poziom dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej zwłaszcza na terenach wiejskich. PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI WDRAŻANIE PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI (KOMPONENT REGIONALNY) STAN WDRAŻANIA PRIORYTETÓW VI, VII, VIII i IX (stan na dzień r.) W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zostało ogłoszonych 50 konkursów. Wszystkie konkursy cieszą się dużym zainteresowaniem wśród uprawnionych do aplikowania podmiotów, co potwierdza liczba wniosków złożonych w odpowiedzi na poszczególne nabory projektów. Dotychczas zostało podpisanych 761 umów realizacji projektów na kwotę ,24 PLN. Źródło: Opracowanie własne UM na podstawie danych z Krajowego Systemu Informatycznego 39

40 Źródło: Opracowanie własne UM na podstawie danych z Krajowego Systemu Informatycznego Źródło: Opracowanie własne UM na podstawie danych z Krajowego Systemu Informatycznego Źródło: Opracowanie własne UM na podstawie danych z Krajowego Systemu Informatycznego 40

Konferencja podsumowująca

Konferencja podsumowująca Konferencja podsumowująca Mój region w Europie RPO w Kujawsko-Pomorskiem 14 grudnia 2009 r. Opera Nova, Bydgoszcz Tryb konkursowy Do dnia 07 grudnia 2009 r. w ramach RPO ogłoszono 23 nabory wniosków w

Bardziej szczegółowo

Aktualny. (Wszystko) Data rozwiązania/anunull. Dane. Oś priorytetowa Umowa / Aneks. Suma z Wartość ogółem. Suma z Wydatki kwalifikowalne

Aktualny. (Wszystko) Data rozwiązania/anunull. Dane. Oś priorytetowa <Kod> Umowa / Aneks. Suma z Wartość ogółem. Suma z Wydatki kwalifikowalne Aktualny (Wszystko) Data rozwiązania/anunull Oś priorytetowa Numer wniosku (Sygnatura) Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Tryb wyboru RPKP.01.00.00 RPKP.01.01.00-04-001/10 Powiat Bydgoszcz Umowa /

Bardziej szczegółowo

Skomunikowanie terenów inwestycyjnych Miasta Włocławek

Skomunikowanie terenów inwestycyjnych Miasta Włocławek Oś priorytetowa Numer wniosku (Sygnatura) Nazwa beneficjenta Tytuł projektu tryb wyboru umowa/aneks Aktualny Data podpisania Suma z Wartośći ogółem SUM Suma z w tym UE SUM RPKP.01.00.00 RPKP.01.01.00-04-001/10

Bardziej szczegółowo

Aktualny Data rozwiązania/anulowania

Aktualny Data rozwiązania/anulowania Aktualny Data rozwiązania/anulowania T (puste) Oś priorytetowa Numer wniosku (Sygnatura) Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Tryb wyboru Numer umowy/aneksu/decyzji Data podpisania Suma z Wartości ogółem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA TEMAT WDRAŻANIA PODSTAW WSPARCIA WSPÓLNOTY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

INFORMACJA NA TEMAT WDRAŻANIA PODSTAW WSPARCIA WSPÓLNOTY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego INFORMACJA NA TEMAT WDRAŻANIA PODSTAW WSPARCIA WSPÓLNOTY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM Stan na koniec III kwartału 2009 r. 23 listopada 2009 r. SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA TEMAT WDRAśANIA POLITYKI SPÓJNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

INFORMACJA NA TEMAT WDRAśANIA POLITYKI SPÓJNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego INFORMACJA NA TEMAT WDRAśANIA POLITYKI SPÓJNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM Stan na koniec IV kwartału 2010 r. Luty 2011 r. 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA TEMAT WDRAŻANIA PODSTAW WSPARCIA WSPÓLNOTY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

INFORMACJA NA TEMAT WDRAŻANIA PODSTAW WSPARCIA WSPÓLNOTY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego INFORMACJA NA TEMAT WDRAŻANIA PODSTAW WSPARCIA WSPÓLNOTY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM Stan na koniec IV kwartału 2008r. 23 luty 2009 r. SPIS TREŚCI: REGIONALNY

Bardziej szczegółowo

Bieżąca informacja na temat stanu realizacji zadań w zakresie polityki rozwoju regionalnego w Województwie Kujawsko-Pomorskim

Bieżąca informacja na temat stanu realizacji zadań w zakresie polityki rozwoju regionalnego w Województwie Kujawsko-Pomorskim Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Bieżąca informacja na temat stanu realizacji zadań w zakresie polityki rozwoju regionalnego w Województwie Kujawsko-Pomorskim 26 stycznia 2009 r. Zarząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2007-2015

Fundusze unijne dla województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2007-2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 Fundusze unijne dla województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2007-2015 W latach 2007-2015 do województwa

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny na lata Departament Wdrażania EFRR

Regionalny Program Operacyjny na lata Departament Wdrażania EFRR Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Departament Wdrażania EFRR Alokacja dla Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 bez rezerwy wykonania wynosi: 2 097 100 684,00 EURO tj. 8 757

Bardziej szczegółowo

Zakres świadczeń SOR/IP/NPL

Zakres świadczeń SOR/IP/NPL Miejsce udzielania świadczeń- Powiat Miejsce udzielania świadczeń- Miejscowość Miejsce udzielania świadczeń- Adres Zakres świadczeń SOR/IP/ Nazwa świadczeniodawcy Telefon do rejestracji SZPITAL UNIWERSYTECKI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA TEMAT WDRAŻANIA PODSTAW WSPARCIA WSPÓLNOTY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

INFORMACJA NA TEMAT WDRAŻANIA PODSTAW WSPARCIA WSPÓLNOTY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego INFORMACJA NA TEMAT WDRAŻANIA PODSTAW WSPARCIA WSPÓLNOTY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM Stan na koniec I kwartału 2009 r. 25 maj 2009 r. SPIS TREŚCI: REGIONALNY

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynków Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2 oraz ul. Ogińskiego 16 w Bydgoszczy.

Termomodernizacja budynków Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2 oraz ul. Ogińskiego 16 w Bydgoszczy. Lista rezerwowa projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPOWKP 124/II/2.3/2014, Działanie 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza. Załącznik nr 2 do uchwały Nr 8/253/15 Zarządu

Bardziej szczegółowo

W ramach Działania 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje RPO WK-P zostało dofinansowane 17 projektów: 1.

W ramach Działania 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje RPO WK-P zostało dofinansowane 17 projektów: 1. W ramach Działania 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje RPO WK-P 2007-2013 zostało dofinansowane 17 projektów: 1. Rypiński Obszar Gospodarczy "Bielawki 2. Rozbudowa infrastruktury technicznej

Bardziej szczegółowo

Regionalne Programy Operacyjne Konkursy planowane na lata

Regionalne Programy Operacyjne Konkursy planowane na lata Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 Konkursy planowane na lata 2014-2015 WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Numer i nazwa Działania 1.1. Inwestycje dla przedsiębior stw 5.4. Zwiększenie efektywnośc i energetyczn

Bardziej szczegółowo

W BYDGOSZCZY I TORUNIU PIOTR CAŁBECKI MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

W BYDGOSZCZY I TORUNIU PIOTR CAŁBECKI MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO WYKORZYSTANIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH W BYDGOSZCZY I TORUNIU PIOTR CAŁBECKI MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Porównanie kontraktacji projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju obszarów wiejskich. założenia do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi i Rolnictwa

Kierunki rozwoju obszarów wiejskich. założenia do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi i Rolnictwa Kierunki rozwoju obszarów wiejskich założenia do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi i Rolnictwa Przysiek, 9 czerwca 2010 Założenia wojewódzkiej polityki spójności w kontekście krajowych dokumentów strategicznych

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZE STANU WYKORZYSTANIA TERENÓW INWESTYCYJNYCH WSPARTYCH W RAMACH RPO WKP na lata

RAPORT ZE STANU WYKORZYSTANIA TERENÓW INWESTYCYJNYCH WSPARTYCH W RAMACH RPO WKP na lata RAPORT ZE STANU WYKORZYSTANIA TERENÓW INWESTYCYJNYCH WSPARTYCH W RAMACH RPO WKP na lata 2007-13 Działanie 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje Spis treści Informacje wstępne... 3 Zestawienia

Bardziej szczegółowo

OBRAZ STATYSTYCZNY POWIATU RADZIEJOWSKIEGO

OBRAZ STATYSTYCZNY POWIATU RADZIEJOWSKIEGO OBRAZ STATYSTYCZNY POWIATU RADZIEJOWSKIEGO Powiat radziejowski na tle podziału administracyjnego województwa kujawsko-pomorskiego 2 Powiat radziejowski aleksandrowski wąbrzeski chełmiński rypiński radziejowski

Bardziej szczegółowo

Data wpływu. Kwota całkowita. Dotacja EFRR. Nr wniosku. Powiat Wnioskodawca Tytuł. Uwagi. Gmina Miejska Wąbrzeźno.

Data wpływu. Kwota całkowita. Dotacja EFRR. Nr wniosku. Powiat Wnioskodawca Tytuł. Uwagi. Gmina Miejska Wąbrzeźno. Lista projektów ocenionych pozytywnie na etapie oceny formalnej w ramach konkursu Nr RPOWKP 56/VI/6.2/2010 dla Działania 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

46/III/3.1/2010. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce przy ul. Toruńskiej

46/III/3.1/2010. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce przy ul. Toruńskiej Działanie 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej Lp. Nr wniosku Data wpływu 46/III/3.1/2010 Powiat Wnioskodawca Tytuł Kwota całkowita Dotacja EFRR 1 04-003/10 21.10.2010 M.Toruń Województwo Kujawsko- Pomorskie

Bardziej szczegółowo

Wykaz uniwersytetów trzeciego wieku w województwie kujawsko-pomorskim. LP. Adres Numer telefonu

Wykaz uniwersytetów trzeciego wieku w województwie kujawsko-pomorskim. LP. Adres Numer telefonu 1 Kazimierzowski Uniwersytet Trzeciego Wieku Uniwersytet Kazimierza Wielkiego ul. J.K. Chodkiewicza 30 85-064 Bydgoszcz 52 341-91-00 2 Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynków. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Brodnicy.

Termomodernizacja budynków. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Brodnicy. Lista rezerwowa projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPOWKP 124/II/2.3/2014, Działanie 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza. Załącznik nr 2 do uchwały Nr 4/106/15 Zarządu

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Strategia na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego

Strategia na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim Strategia na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Sępólno Krajeńskie listopad 2016 r. Podmioty zaangażowane w tworzenie

Bardziej szczegółowo

Razem dla mieszkańców Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 14 marca 2016 r.

Razem dla mieszkańców Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 14 marca 2016 r. Razem dla mieszkańców Województwa Kujawsko-Pomorskiego 14 marca 2016 r. 1 Produkt Krajowy Brutto (PKB) Jednostka terytorialna Wartość w mln zł % wartości krajowej Wartość w zł na 1 mieszkańca Zmiana w

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata rok

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata rok Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 2008 rok Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00,

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Kryteria zatwierdzone na posiedzeniu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Laureaci Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Innowacyjni europejska nagroda regionu 2009

Laureaci Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Innowacyjni europejska nagroda regionu 2009 Laureaci Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Innowacyjni europejska nagroda regionu 2009 Kategoria: Transport Tytuł projektu: Optymalizacja układu komunikacyjnego odciąŝającego zabytkowe

Bardziej szczegółowo

Raport wykorzystania środków unijnych w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego

Raport wykorzystania środków unijnych w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego Raport wykorzystania środków unijnych w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego Opracował Jerzy Czyżewski na zlecenie Fundacji Wspomagania Wsi Warszawa, marzec 2010 Spis treści Wprowadzenie... 3 Regionalne

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2005 ROKU. Miasta Ogółem 3 465 647

WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2005 ROKU. Miasta Ogółem 3 465 647 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr / / 06 Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25.05.2006 r. WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2005 ROKU Podstawa prawna - art.

Bardziej szczegółowo

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia.

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia. Możliwości finansowania projektów budowlanych w Polsce ze środków UE w świetle nowej perspektywy finansowania 2014-2020 Warszawa, 24 września 2013 r. 1 Dotychczasowe doświadczenia Skutecznie korzystamy

Bardziej szczegółowo

Bieżąca informacja na temat stanu realizacji zadań w zakresie polityki rozwoju regionalnego w Województwie Kujawsko-Pomorskim

Bieżąca informacja na temat stanu realizacji zadań w zakresie polityki rozwoju regionalnego w Województwie Kujawsko-Pomorskim Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Bieżąca informacja na temat stanu realizacji zadań w zakresie polityki rozwoju regionalnego w Województwie Kujawsko-Pomorskim 1 lutego 2010 r. Zarząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Dane projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalno - merytorycznym. Całkowita wartość projektu w PLN

Dane projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalno - merytorycznym. Całkowita wartość projektu w PLN Dane projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalno - merytorycznym L.p. Nazwa Wnioskodawcy Numer wniosku Tytuł projektu Całkowita wartość projektu w PLN Koszty kwalifikowalne w PLN Dotacja EFRR

Bardziej szczegółowo

Bieżąca informacja na temat stanu realizacji zadań w zakresie polityki rozwoju regionalnego w Województwie Kujawsko-Pomorskim

Bieżąca informacja na temat stanu realizacji zadań w zakresie polityki rozwoju regionalnego w Województwie Kujawsko-Pomorskim Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Bieżąca informacja na temat stanu realizacji zadań w zakresie polityki rozwoju regionalnego w Województwie Kujawsko-Pomorskim 26 października 2009 r. Zarząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Kontrakt Terytorialny Województwa Kujawsko-Pomorskiego Kontrakt Terytorialny Województwa Kujawsko-Pomorskiego KONFERENCJA UZGODNIENIOWA dotycząca Projektu Stanowiska Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Obszary strategicznych interwencji w województwie

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wyników oceny merytorycznej w postaci listy wszystkich ocenionych projektów

Zestawienie wyników oceny merytorycznej w postaci listy wszystkich ocenionych projektów Zestawienie wyników oceny merytorycznej w postaci listy wszystkich ocenionych projektów Załącznik do uchwały Nr 50/2028/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2016 r. Konkurs nr

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL 2007 2013 W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL 2007 2013 NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r. STAN WDRAŻANIA RPO WL NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 R. ALOKACJA

Bardziej szczegółowo

Bieżąca informacja na temat stanu realizacji zadań w zakresie polityki rozwoju regionalnego w Województwie Kujawsko-Pomorskim

Bieżąca informacja na temat stanu realizacji zadań w zakresie polityki rozwoju regionalnego w Województwie Kujawsko-Pomorskim Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Bieżąca informacja na temat stanu realizacji zadań w zakresie polityki rozwoju regionalnego w Województwie Kujawsko-Pomorskim 23 luty 2009 r. Zarząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna - art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. d) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.

Podstawa prawna - art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. d) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm. OGÓŁEM w złotych 8 795, I WOJEWÓDZTWA RAZEM 9 760,85 Pomorskie Działania na rzecz rewitalizacji i promocji polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 9 760,85 II MIASTA NA PRAWACH POWIATU RAZEM

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE SYMBOL GMINY RODZAJ GMINY** WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Wskaźnik zwodociągowania gmin na koniec 2014 roku* NAZWA Ludność wg. faktycznego miejsca zamieszkania Ludność korzystająca z sieci wodociągowej

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania oraz dobre praktyki w ramach RPO WO

Stan wdrażania oraz dobre praktyki w ramach RPO WO Stan wdrażania oraz dobre praktyki w ramach RPO WO 2007-2013 (stan na 17 listopada 2010 r.) Karina Bedrunka Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Opole, 24 listopada 2010 r. Zakres prezentacji:

Bardziej szczegółowo

STAN REALIZACJI PROJEKTÓW KLUCZOWYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013

STAN REALIZACJI PROJEKTÓW KLUCZOWYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013 XXV POSIEDZENIE KOMITETU MONITORUJĄCEGO STAN REALIZACJI PROJEKTÓW KLUCZOWYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013 Kielce, 13 marca 2015 r. dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

Projekty, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów i kwalifikują się do dofinansowania.

Projekty, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów i kwalifikują się do dofinansowania. Lista projektów ocenionych pozytywnie dla konkursu Nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-012/16, Osi Priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.3 Efektywność energetyczna

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja wraz z remontem systemu grzewczego w bydynkach użyteczności publicznej w miejscowościach Miliszewy i Świętosław

Termomodernizacja wraz z remontem systemu grzewczego w bydynkach użyteczności publicznej w miejscowościach Miliszewy i Świętosław Priorytet II Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska Działanie 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza 124/II/2.3/2014 Lp. Nr wniosku Data wpływu Powiat Wnioskodawca Tytuł Kwota

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE SYMBOL GMINY RODZAJ GMINY** WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Wskaźnik skanalizowania gmin na koniec 2014 roku* NAZWA Ludność wg. faktycznego miejsca zamieszkania Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Całkowita wartość projektu w PLN. Tytuł projektu. Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Bydgoszczy Etap I.

Całkowita wartość projektu w PLN. Tytuł projektu. Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Bydgoszczy Etap I. Załącznik nr 2 do uchwały Nr 16/488/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2015 r. Lista rezerwowa projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPOWKP 124/II/2.3/2014, Działanie

Bardziej szczegółowo

Rejestr jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Rejestr jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Rejestr jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Cześć I jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej. Lp. Nazwa jednostki współpracującej

Bardziej szczegółowo

Gmina Złotniki Kujawskie

Gmina Złotniki Kujawskie Informacja o stanie realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2008-2015 Załącznik nr 9 Gmina Złotniki Kujawskie Wykonanie planu finansowego zadań ujętych w załączniku nr 9 Źródła

Bardziej szczegółowo

Rola projektu kluczowego Infostrada Kujaw i Pomorza jako elementu szerszego planu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie kujawsko-pomorskim Ryszard Rumiński- Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

brodnicki Zbiczno GMINA ZBICZNO Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Zbiczno , ,02

brodnicki Zbiczno GMINA ZBICZNO Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Zbiczno , ,02 Oś priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Schemat: Modernizacja energetyczna budynków

Bardziej szczegółowo

Stopień wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego. dla Województwa Pomorskiego. na lata 2007 2013

Stopień wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego. dla Województwa Pomorskiego. na lata 2007 2013 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 UNIA EUROPEJSKA Stopień wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013 Departament

Bardziej szczegółowo

ZASOBY I POTENCJAŁ SPOŁECZNY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM

ZASOBY I POTENCJAŁ SPOŁECZNY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM ZASOBY I POTENCJAŁ SPOŁECZNY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM 19 czerwca 2017 r. AGENDA ZASOBY I POTENCJAŁY DEMOGRAFIA DZIECI I MŁODZIEŻ OSOBY BEZROBOTNE I OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE OSOBY STARSZE WNIOSKI

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

Lubuski Regionalny Program Operacyjny. Gorzów Wlkp., 25 sierpnia 2010 r.

Lubuski Regionalny Program Operacyjny. Gorzów Wlkp., 25 sierpnia 2010 r. Lubuski Regionalny Program Operacyjny Gorzów Wlkp., 25 sierpnia 2010 r. Realizacja Programu LRPO Wnioski : Liczba złożonych wniosków po ocenie formalnej (od początku realizacji programu): 1 375 szt. Liczba

Bardziej szczegółowo

Przyznana kwota dotacji. Lp. Wnioskodawca Powiat Tytuł projektu. Gmina Aleksandrów Kujawski

Przyznana kwota dotacji. Lp. Wnioskodawca Powiat Tytuł projektu. Gmina Aleksandrów Kujawski Lista projektów wybranych do otrzymania dotacji w ramach Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 Lp. Wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

Bieżąca informacja na temat stanu realizacji zadań w zakresie polityki rozwoju regionalnego w Województwie Kujawsko-Pomorskim

Bieżąca informacja na temat stanu realizacji zadań w zakresie polityki rozwoju regionalnego w Województwie Kujawsko-Pomorskim Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Bieżąca informacja na temat stanu realizacji zadań w zakresie polityki rozwoju regionalnego w Województwie Kujawsko-Pomorskim 27 kwietnia 2009 r. Zarząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Wykaz warsztatów terapii zajęciowej w województwie kujawsko-pomorskim. Numer telefonu 52 371-67-21

Wykaz warsztatów terapii zajęciowej w województwie kujawsko-pomorskim. Numer telefonu 52 371-67-21 1 Caritas Diecezji Bydgoskiej ul. Cienista 2 85-817 Bydgoszcz 52 371-67-21 Tęcza AL. Planu 6 Letniego 37 85-806 Bydgoszcz 52 345-02-80 wtz@caritas.pl 2 Liga Kobiet Polskich Kujawsko- Pomorski Oddział Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

http://www.fundusze20072013.malopolska.pl/mrpo/strony/projekty_kluczowe.aspx

http://www.fundusze20072013.malopolska.pl/mrpo/strony/projekty_kluczowe.aspx Załącznik nr 3 do Uchwały nr 917/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 lipca 2015 r. KOMUNIKAT INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ MAŁOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM w sprawie zmian w Uszczegółowieniu

Bardziej szczegółowo

BieŜąca informacja na temat stanu realizacji zadań w zakresie polityki rozwoju regionalnego w Województwie Kujawsko-Pomorskim

BieŜąca informacja na temat stanu realizacji zadań w zakresie polityki rozwoju regionalnego w Województwie Kujawsko-Pomorskim Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego BieŜąca informacja na temat stanu realizacji zadań w zakresie polityki rozwoju regionalnego w Województwie Kujawsko-Pomorskim 21 Lutego 2011 r. Zarząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Jak pozyskać środki na inwestycje w. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

Jak pozyskać środki na inwestycje w. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Jak pozyskać środki na inwestycje w ramach osi priorytetowej 4 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-13 Oś IV Rozwój

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Rozwoju Regionalnego Katowice, 10 maja 2016 r. Postęp wdrażania RPO WSL

Bardziej szczegółowo

Metoda podziału środków na rewitalizację dla miast województwa w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 9B

Metoda podziału środków na rewitalizację dla miast województwa w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 9B Metoda podziału środków na rewitalizację dla miast województwa w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 9B Założenia: 1. Podział środków na miasta w ramach ZIT i na pozostałe miasta - brak możliwości przesunięć

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA Załącznik 2 Lista projektów indywidualnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z dziedziny środowiska proponowana przez Ministra Środowiska GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA Projekt: Gospodarka

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZMIAN. w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata

REJESTR ZMIAN. w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Załącznik nr 1 do uchwały nr 1140/246/09 Pomorskiego z dnia 10 września 2009 r. REJESTR ZMIAN w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Przebudowa budynku przy ul. Saperów 207 w Bydgoszczy w celu utworzenia 13 lokali socjalnych.

Przebudowa budynku przy ul. Saperów 207 w Bydgoszczy w celu utworzenia 13 lokali socjalnych. Projekty, które spełniły kryteria w yboru projektów i uzyskały w ymaganą liczbę punktów i kw alifikują się do dofinansow ania. Koszty Całkowita wartość kwalifikowalne w projektu w PLN PLN Lp. Nr wniosku

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata na 2016 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata na 2016 rok Załącznik do Uchwały Nr 46/1826/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2016 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016 rok Załącznik do Uchwały Nr 48/1720/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 listopada 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ E-POTENCJAŁU MAZOWSZA. NOWE MOŻLIWOŚCI W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ

ROZWÓJ E-POTENCJAŁU MAZOWSZA. NOWE MOŻLIWOŚCI W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ ROZWÓJ E-POTENCJAŁU MAZOWSZA. NOWE MOŻLIWOŚCI W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Ponad 8 mld zł na lata 2014-2020 Ponad 640 mln zł na

Bardziej szczegółowo

Polityka terytorialna

Polityka terytorialna Polityka terytorialna BYDGOSZCZ 19.01.2017 R. Zgodnie z ustaleniami w Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 Plan Modernizacji 2020+ w warunkach naszego regionu proces planowania

Bardziej szczegółowo

Polityka Terytorialna-

Polityka Terytorialna- Polityka Terytorialna- Propozycje zmian w sposobie wdrażania polityki terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego 27 stycznia 2015 r. Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Projekty Unijne realizowane przez Uniwersytet Zielonogórski w latach 2004-2011

Projekty Unijne realizowane przez Uniwersytet Zielonogórski w latach 2004-2011 Projekty Unijne realizowane przez Uniwersytet Zielonogórski w latach 2004-2011 Projekty zrealizowane w latach 2004-2010 Uniwersytet Zielonogórski w latach 2004 2010 zrealizował 24 projekty unijne: - łączna

Bardziej szczegółowo

Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych

Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych Informacja prasowa, 28 lutego 2011 r. Zakończyła się kolejna aktualizacja list projektów indywidualnych. To najważniejsze inwestycje, które w najbliższych

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Projekt Rodzina w centrum Lista partnerów z opisem działań

Projekt Rodzina w centrum Lista partnerów z opisem działań Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Projekt Rodzina w centrum Lista partnerów z opisem działań Partner Jednostka Opis 01. 02. 03. 04. Społecznej w Bydgoszczy Toruń e Włocławku Grudziądzu W ramach

Bardziej szczegółowo

Lista projektów ocenionych w ramach kryteriów dopuszczających.

Lista projektów ocenionych w ramach kryteriów dopuszczających. Lista projektów ocenionych w ramach kryteriów dopuszczających. Konkurs nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-067/16 w ramach Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Inwestycje w zakresie

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Wartość projektów oraz wydatki beneficjentów dla 16 RPO łącznie, środki UE (mld zł). 72,3 70,4 59,6 39,6

Wykres 1. Wartość projektów oraz wydatki beneficjentów dla 16 RPO łącznie, środki UE (mld zł). 72,3 70,4 59,6 39,6 1. P o s t ę p f i n a n s o w y Do końca stycznia 2015 r. w 16 programach regionalnych podpisano 35,4 tys. umów o dofinansowanie. Ich wartość wynosi 109,8 mld zł, w tym dofinansowanie UE 70,4 mld zł.

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze Załącznik Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze GMINA ZWIERZYNIEC Cel Strategiczny 1. Lepsza dostępność komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

Środki RPO WK-P na lata jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych

Środki RPO WK-P na lata jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Środki RPO WK-P na lata 2014-2020 jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych Toruń, luty 2016 r. Definicja Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II Oś priorytetowa 1. Rozwój przedsiębiorczości WSKAŹNIKI PRODUKTU

półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II Oś priorytetowa 1. Rozwój przedsiębiorczości WSKAŹNIKI PRODUKTU wskaźniki Jedno stka Kod odpowia dajacego wskaźnik a kluczow ego KSI (SIMIK 73) rok 27 28 29 2 2 22 23 24 25 półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II wskaźnik z bezpośredniej pomocy inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

Rola samorządu województwa kujawsko-pomorskiego w rozwoju Bydgoszczy Konferencja Decydujmy razem. Bydgoszcz 2030 strategia 2.0

Rola samorządu województwa kujawsko-pomorskiego w rozwoju Bydgoszczy Konferencja Decydujmy razem. Bydgoszcz 2030 strategia 2.0 Bydgoszcz, 9 października 2017 r. Rola samorządu województwa kujawsko-pomorskiego w rozwoju Bydgoszczy Konferencja Decydujmy razem. Bydgoszcz 2030 strategia 2.0 Piotr Całbecki Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Miejski transport szynowy. Perspektywy finansowania komunikacji

Miejski transport szynowy. Perspektywy finansowania komunikacji Miejski transport szynowy. Perspektywy finansowania komunikacji tramwajowej ze środków w UE Departament Koordynacji Programów w Infrastrukturalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w okresie 2004-2006

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

GMINY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Sprawdzian końcowy w szkołach podstawowych'2008 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Gmina S9 S9 S8 S9

Bardziej szczegółowo

3,47 2,87 2,45. śląskie małopolskie wielkopolskie

3,47 2,87 2,45. śląskie małopolskie wielkopolskie 3,47 2,87 2,45 śląskie małopolskie wielkopolskie sprzęt, badania i rozwój technologii, to kwota wydana na inwestycje w pobudzanie innowacji, transfer technologii, usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKO-BIAŁOGARDZKI OBSZAR FUNKCJONALNY (ZIT KKBOF)

ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKO-BIAŁOGARDZKI OBSZAR FUNKCJONALNY (ZIT KKBOF) ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKO-BIAŁOGARDZKI OBSZAR FUNKCJONALNY (ZIT KKBOF) Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Źródło: Biuletyn Informacyjny

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA DRÓG DO 2023 ROKU. Urząd Marszałkowski w Toruniu Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

MODERNIZACJA DRÓG DO 2023 ROKU. Urząd Marszałkowski w Toruniu Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy MODERNIZACJA DRÓG DO 2023 ROKU Urząd Marszałkowski w Toruniu Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Inwestycje zrealizowane w latach 2007-15. Drogi wojewódzkie Nowe rondo w Nakle w ciągu drogi wojewódzkiej

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata podsumowanie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata podsumowanie Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 - podsumowanie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Rozwoju Regionalnego Marzec 2017 r. RPO WSL 2007-2013 alokacja w podziale

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 W ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Śląskiego przygotował

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

Bieżąca informacja na temat stanu realizacji zadań w zakresie polityki rozwoju regionalnego w Województwie Kujawsko-Pomorskim

Bieżąca informacja na temat stanu realizacji zadań w zakresie polityki rozwoju regionalnego w Województwie Kujawsko-Pomorskim Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Bieżąca informacja na temat stanu realizacji zadań w zakresie polityki rozwoju regionalnego w Województwie Kujawsko-Pomorskim 1 marca 2010 r. 1 Zarząd Województwa

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH W TYM INWESTYCYJNYCH NA 2010 ROK

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH W TYM INWESTYCYJNYCH NA 2010 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LV/405./10 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 24 lutego 2010 r. WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH W TYM INWESTYCYJNYCH NA 2010 ROK Rok Inwestycje gminne w Nakłady do rozpoczęcia 2010, w tym:

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2008 ROKU

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2008 ROKU WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2008 ROKU 1 DOCHODY 2 Realizacja dochodów w 2008 roku z uwzględnieniem wpływu dotacji rozwojowej w tys. zł 1 056 433 750 117 710 525 704 372 Wskaźnik wykonania

Bardziej szczegółowo

Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy

Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy Inwestycje medyczne w bydgoskich szpitalach i placówkach medycznych realizowane przez Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne oraz przy wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1088/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 9 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR 1088/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 9 maja 2012 r. UCHWAŁA NR 1088/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 9 maja 2012 r. W SPRAWIE: zmiany Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPOWŚ 2007-2013, stanowiącego załącznik

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego województwa kujawsko pomorskiego na 2016 rok.

Kalkulacja kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego województwa kujawsko pomorskiego na 2016 rok. III Kalkulacja kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego. Kalkulacja kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego województwa kujawsko pomorskiego na 2016 rok. W oparciu o zapis art.

Bardziej szczegółowo

PRIORYTET VI Rynek pracy otwarty dla wszyskich

PRIORYTET VI Rynek pracy otwarty dla wszyskich PRIORYTET VI Rynek pracy otwarty dla wszyskich Działanie Tytuł projektu Nazwa Beneficjenta Program Absolwent Wartość projektu ogółem** Data podpisania umowy o dofinansowanie 196 716,00 1 wrzesień 2008

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja z realizacji Programu Rozwój Polski Wschodniej. nr2/2012. stan na dzień 30 czerwca 2012 r.

Kwartalna informacja z realizacji Programu Rozwój Polski Wschodniej. nr2/2012. stan na dzień 30 czerwca 2012 r. Kwartalna informacja z realizacji Programu Rozwój Polski Wschodniej nr2/ stan na dzień 30 czerwca r. nr2/ Program Rozwój Polski Wschodniej o wartości prawie 10 mld PLN dofinansowuje ze środków unijnych

Bardziej szczegółowo