WYDZIAŁ BIOLOGII. BIOLOGIA studia stacjonarne pierwszego stopnia. studia stacjonarne drugiego stopnia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYDZIAŁ BIOLOGII. BIOLOGIA studia stacjonarne pierwszego stopnia. studia stacjonarne drugiego stopnia"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/09 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne, wieczorowe i eksternistyczne) w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2010/2011 WYDZIAŁ BIOLOGII BIOLOGIA biologia 0,5 jeden do wyboru spośród: chemia, fizyka i astronomia, matematyka 0,3 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym, to uzyskuje zero punktów za ten 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się Średnia ocen ze wszystkich egzaminów i zaliczeń (do średniej nie jest wliczana ocena z wychowania fizycznego, BHP i ergonomii, jeśli takie występują) w trakcie studiów wyższych. Do konkursu należy przedstawić indeks lub wypis ocen z indeksu wystawiony przez uczelnię, której kandydat jest absolwentem. 1. Absolwenci studiów wyższych z kierunków BIOLOGIA, BIOTECHNOLOGIA, OCEANOGRAFIA, OCHRONA ŚRODOWISKA przyjmowani są wyłącznie na podstawie konkursu średniej ocen. 2.Kandydaci z innych kierunków przyjmowani są na podstawie średniej ocen i rozmowy kwalifikacyjnej oceniającej predyspozycje do studiowania na kierunku Biologia. Negatywny wynik rozmowy wyklucza z dalszego postępowania rekrutacyjnego. 1

2 BIOLOGIA studia niestacjonarne pierwszego stopnia 5) biologia 0,5 jeden do wyboru spośród: chemia, fizyka i astronomia, matematyka 0,3 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym, to uzyskuje zero punktów za ten 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się 5. Studia zostaną uruchomione w przypadku przyjęcia min. 40 osób. Średnia ocen ze wszystkich egzaminów i zaliczeń (do średniej nie jest wliczana ocena z wychowania fizycznego, BHP i ergonomii, jeśli takie występują) w trakcie studiów wyższych. Do konkursu należy przedstawić indeks lub wypis ocen z indeksu wystawiony przez uczelnię, której kandydat jest absolwentem. studia niestacjonarne drugiego stopnia 1.Absolwenci studiów wyższych z kierunków BIOLOGIA, BIOTECHNOLOGIA, OCEANOGRAFIA, OCHRONA ŚRODOWISKA przyjmowani są wyłącznie na podstawie konkursu średniej ocen. 2.Kandydaci z innych kierunków przyjmowani są na podstawie średniej ocen i rozmowy kwalifikacyjnej oceniającej predyspozycje do studiowania na kierunku Biologia. Negatywny wynik rozmowy wyklucza z dalszego postępowania rekrutacyjnego. Studia zostaną uruchomione w przypadku przyjęcia min. 30 osób. makrokierunek PRZYRODA dwa y do wyboru spośród: biologia, geografia, chemia, fizyka i astronomia, 0,4 matematyka 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym, to uzyskuje zero punktów za ten 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się 2

3 OGRODNICTWO* biologia 0,4 jeden do wyboru spośród: chemia, fizyka i astronomia, matematyka 0,4 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym, to uzyskuje zero punktów za ten 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się Uwagi: * Rekrutacja zostanie uruchomiona pod warunkiem zatwierdzenia kierunku przez Senat UG w terminie do końca 2009 r. 3

4 WYDZIAŁ CHEMII AGROCHEMIA* STARA MATURA- konkurs świadectw dojrzałości 4) chemia 0,40 matematyka 0,20 język obcy 0,15 jeden do wyboru spośród: biologia, fizyka i astronomia, geografia 0,25 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się (ust. 5 i 6) 2005, 2006, 2007 (ust. 6). Uwagi: * Rekrutacja zostanie uruchomiona pod warunkiem zatwierdzenia kierunku przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Senat UG w terminie do dnia rozpoczęcia rekrutacji. CHEMIA specjalności*: analityka i diagnostyka chemiczna, chemia medyczna, chemia kosmetyków, chemia nauczycielska STARA MATURA- konkurs świadectw dojrzałości 4) chemia 0,45 matematyka 0,20 język obcy 0,15 jeden do wyboru spośród: biologia, fizyka i astronomia, geografia 0,20 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się (ust. 5 i 6) 2005, 2006, 2007 (ust. 6). Uwagi: *Rekrutacja przeprowadzana jest na kierunek. Średnia ocen ze wszystkich egzaminów w trakcie studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Do konkursu należy przedstawić indeks lub wypis ocen z indeksu wystawiony przez uczelnię, której kandydat jest absolwentem. 4 O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich lub inżynierskich kierunku CHEMIA oraz absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich kierunków pokrewnych, na których standardy kształcenia są zbliżone do standardów kształcenia na kierunku CHEMIA.

5 OCHRONA ŚRODOWISKA Na międzywydziałowym kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA studia I stopnia administrowane są przez Wydział Chemii a studia II stopnia przez Wydział Oceanografii i Geografii STARA MATURA- konkurs świadectw dojrzałości 4) chemia 0,40 matematyka 0,20 język obcy 0,15 jeden do wyboru spośród: biologia, fizyka i astronomia, geografia 0,25 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się (ust. 5 i 6) 2005, 2006, 2007 (ust. 6). 5

6 WYDZIAŁ EKONOMICZNY EKONOMIA matematyka 0,3 język obcy 0,4 jeden do wyboru spośród: geografia, historia, informatyka, WOS, język polski 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się Egzamin: test pisemny z wiedzy objętej programem studiów pierwszego stopnia. Zakres merytoryczny testu: ekonomia, międzynarodowe stosunki ekonomiczne oraz polityka gospodarcza (kandydat może uzyskać maksimum 40 pkt). studia niestacjonarne pierwszego stopnia 5) język obcy 0,4 matematyka, język polski, geografia, historia, WOS, informatyka 0,3 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się 5. Trzy z siedmiu ów do wyboru. studia niestacjonarne drugiego stopnia (2. letnie) dla absolwentów studiów ekonomicznych Postępowanie rekrutacyjne odbywa się na podstawie oceny znajdującej się na dyplomie ukończenia studiów wyższych. Studenci wybierają jedną z oferowanych przez Wydział specjalności. studia niestacjonarne drugiego stopnia (3. letnie) dla absolwentów studiów nieekonomicznych Postępowanie rekrutacyjne odbywa się na podstawie oceny znajdującej się na dyplomie ukończenia studiów wyższych. 0,3 Po pierwszym roku studiów studenci wybierają jedną z oferowanych przez Wydział specjalności. 6

7 MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE język obcy 0,4 dwa y do wyboru spośród: historia, geografia, język polski, matematyka, informatyka, WOS 0,3 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się Egzamin: test pisemny z wiedzy objętej programem studiów pierwszego stopnia. Zakres merytoryczny testu: ekonomia, międzynarodowe stosunki ekonomiczne oraz polityka gospodarcza (kandydat może uzyskać maksimum 40 pkt). Za każdy certyfikat językowy na poziomie B2 kandydat otrzymuje dodatkowo 5 pkt (maksymalnie 10 pkt) studia niestacjonarne pierwszego stopnia 5) język obcy 0,4 matematyka, język polski, geografia, historia, WOS, informatyka 0,3 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się 5. Trzy z siedmiu ów do wyboru. studia niestacjonarne drugiego stopnia (2. letnie) dla absolwentów studiów ekonomicznych Postępowanie rekrutacyjne odbywa się na podstawie oceny znajdującej się na dyplomie ukończenia studiów wyższych. Studenci wybierają jedną z oferowanych przez Wydział specjalności. studia niestacjonarne drugiego stopnia (3. letnie) dla absolwentów studiów nieekonomicznych Postępowanie rekrutacyjne odbywa się na podstawie oceny znajdującej się na dyplomie ukończenia studiów wyższych. Po pierwszym roku studiów studenci wybierają jedną z oferowanych przez Wydział specjalności. 7

8 MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE specjalność International Business* 5) język angielski 0,6 dwa y do wyboru spośród: historia, geografia, matematyka, WOS, informatyka 0,2 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się 5. Studia zostaną uruchomione w przypadku przyjęcia min. 30 osób. Uwagi: * Studia na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, specjalność International Bussines jako prowadzone w języku angielskim są z tego tytułu odpłatne. Wysokość odpłatności ustala Rektor zarządzeniem. Egzamin: test pisemny w języku angielskim z wiedzy objętej programem studiów pierwszego stopnia. Zakres merytoryczny testu: ekonomia, międzynarodowe stosunki ekonomiczne oraz polityka gospodarcza (kandydat może uzyskać maksimum 40 pkt). Za każdy certyfikat językowy na poziomie B2 kandydat otrzymuje dodatkowo 5 pkt (maksymalnie 10 pkt) Studia zostaną uruchomione w przypadku przyjęcia min. 30 osób. Uwagi: * Studia na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, specjalność International Bussines jako prowadzone w języku angielskim są z tego tytułu odpłatne. Wysokość odpłatności ustala Rektor zarządzeniem. 8

9 WYDZIAŁ FILOLOGICZNY FILOLOGIA POLSKA język polski 0,5 historia 0,3 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się FILOLOGIA POLSKA z dwuową specjalnością nauczycielską - kaszubistyczną* język polski 0,5 historia 0,3 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się Uwagi: * Rekrutacja zostanie uruchomiona pod warunkiem zatwierdzenia specjalności przez Radę Wydziału w terminie do końca 2009 r. 9

10 FILOLOGIA POLSKA Punktacja max 100 pkt Kwalifikacja kandydatów następuje wg liczby uzyskanych punktów w oparciu o sumę: ½ średniej oceny studiów wyższych ¼ oceny pracy dyplomowej, ¼ oceny z egzaminu dyplomowego Dla absolwentów studiów I stopnia filologii polskiej. Punktacja max 100 pkt - 50 pkt Kwalifikacja kandydatów następuje wg liczby uzyskanych punktów w oparciu o sumę: ½ średniej oceny studiów wyższych, ¼ oceny pracy dyplomowej, ¼ oceny z egzaminu dyplomowego. Dla absolwentów studiów wyższych innych kierunków filologicznych pkt Egzamin ustny z literatury polskiej w zakresie literatury polskiej I stopnia. Ocena 2 3 3,5 4 4,5 5 Punkty

11 FILOLOGIA POLSKA studia niestacjonarne pierwszego stopnia język polski 0,5 historia 0,3 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się studia niestacjonarne drugiego stopnia Punktacja max 100 pkt Kwalifikacja kandydatów następuje wg liczby uzyskanych punktów w oparciu o sumę: ½ średniej ocen uzyskanych w trakcie studiów wyższych, ¼ oceny pracy dyplomowej, ¼ oceny z egzaminu dyplomowego. Dla absolwentów studiów I stopnia filologii polskiej Punktacja max 100 pkt - 50 pkt Kwalifikacja kandydatów następuje wg liczby uzyskanych punktów w oparciu o sumę: ½ średniej ocen uzyskanych na studiach wyższych, ¼ oceny pracy dyplomowej, ¼ oceny z egzaminu dyplomowego. Dla absolwentów studiów wyższych innych kierunków - 50 pkt Egzamin ustny z literatury polskiej w zakresie programu studiów I stopnia. Ocena 2 3 3,5 4 4,5 5 Punkty

12 FILOLOGIA POLSKA ze specjalnością Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa studia niestacjonarne pierwszego stopnia język polski 0,5 historia 0,3 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się studia niestacjonarne drugiego stopnia Punktacja max 100 pkt: Kwalifikacja kandydatów następuje wg liczby uzyskanych punktów w oparciu o sumę: ½ średniej ocen uzyskanych na studiach wyższych, ¼ oceny pracy dyplomowej, ¼ oceny z egzaminu dyplomowego. Dla absolwentów studiów I stopnia filologii polskiej Punktacja max 100 pkt - 50 pkt Kwalifikacja kandydatów następuje wg liczby uzyskanych punktów w oparciu o sumę: ½ średniej ocen uzyskanych na studiach wyższych, ¼ oceny pracy dyplomowej, ¼ oceny z egzaminu dyplomowego. Dla absolwentów studiów wyższych innych kierunków - 50 pkt Egzamin ustny z literatury polskiej w zakresie programu studiów I stopnia. Ocena 2 3 3,5 4 4,5 5 Punkty

13 FILOLOGIA specjalność AMERYKANISTYKA język angielski 0,6 język polski 0,2 jeden do wyboru spośród: historia, historia sztuki, urzędowy język UE, język rosyjski 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się 1. Test pisemny z języka angielskiego (na poziomie CAE/CPE). Punktacja w skali pkt 2. Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim na temat projektu pracy magisterskiej 50 pkt 0,2 O przyjęcie ubiegać się mogą absolwenci studiów wyższych. 13

14 FILOLOGIA specjalność FILOLOGIA ANGIELSKA język angielski 0,6 język polski 0,2 jeden do wyboru spośród: historia, historia sztuki, urzędowy język UE, język rosyjski 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się Test pisemny z języka angielskiego (na poziomie CAE/CPE). Punktacja w skali pkt studia niestacjonarne pierwszego stopnia* 0,2 O przyjęcie ubiegać się mogą absolwenci studiów wyższych. język angielski 0,6 język polski 0,2 jeden do wyboru spośród: historia, historia sztuki, urzędowy język UE, 0,2 język rosyjski 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się Uwagi: * Rekrutacja zostanie uruchomiona pod warunkiem zatwierdzenia specjalności w trybie niestacjonarnym przez Senat UG w terminie do końca 2009 r. studia niestacjonarne drugiego stopnia Test pisemny z języka angielskiego (na poziomie CAE/CPE). Punktacja w skali pkt O przyjęcie ubiegać się mogą absolwenci studiów wyższych. studia niestacjonarne (eksternistyczne) pierwszego stopnia FILOLOGIA, specjalność: Nauczanie języka angielskiego przyjęcie na VI semestr I stopnia po kolegiach nauczycielskich w: Suwałkach, Wałczu, Elblągu, Gdańsku, Bydgoszczy, Olsztynie, Szczecinie, Szczytnie, Toruniu. 14 przyjęcie na podstawie zaliczenia V semestru w NKJO Regent College Elbląg, English Unlimited NKJO Gdańsk, ZKN Wałcz, ZKN Suwałki, NNKJO Bydgoszcz, NKJO Szczecin, ZKN Szczytno, NKJO Toruń, NKJO Olsztyn, ZKN Szczecin

15 FILOLOGIA specjalność FILOLOGIA GERMAŃSKA język niemiecki 0,6 język polski 0,2 jeden do wyboru spośród: historia, urzędowy język UE, język rosyjski 5) 0,2 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się 5. Kandydaci na studia nauczycielskie dwukierunkowe z jęz. angielskim jako drugim - zobowiązani są do wyboru języka angielskiego. Dla absolwentów germanistyki oraz lingwistyki stosowanej Ubiegać się o przyjęcie mogą tylko kandydaci, którzy napisali pracę dyplomową w języku niemieckim. Kwalifikacja kandydatów następuje wg liczby uzyskanych punktów w oparciu o sumę max 100 pkt, na którą składają się: 65 pkt* ½ średniej ocen z egzaminów uzyskanych w trakcie studiów wyższych ¼ oceny pracy licencjackiej lub magisterskiej ¼ oceny egzaminu licencjackiego lub magisterskiego * Punktacja za oceny: Średnia 5,00-4,74-4,48-4,22-3,96-3,50-4,75 4,49 4,23 3,97 3,51 3,00 Punkty Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia II stopnia nie mogą posiadać w zakresie ów podstawowych i kierunkowych więcej niż 3 różnic programowych. 35 pkt Rozmowa kwalifikacyjna na temat zainteresowań germanistycznych, w zakresie napisanej pracy dyplomowej lub planowanej pracy magisterskiej. O miejsca ubiegać się mogą osoby z punktacją od 65 punktów wzwyż. 15

16 FILOLOGIA specjalność FILOLOGIA GERMAŃSKA studia niestacjonarne pierwszego stopnia* język niemiecki 0,6 język polski 0,2 jeden do wyboru spośród: historia, urzędowy język UE, język rosyjski 5) 0,2 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się 5. Kandydaci na studia z dwuową specjalizacją nauczycielską z językiem angielskim zobowiązani są do wyboru języka angielskiego. Uwagi: * Rekrutacja zostanie uruchomiona pod warunkiem zatwierdzenia specjalności w trybie niestacjonarnym przez Senat UG w terminie do końca 2009 r. studia niestacjonarne drugiego stopnia dla osób z dyplomem studiów wyższych tego samego lub pokrewnego kierunku, np. lingwistyka stosowana Kwalifikacja kandydatów następuje wg liczby uzyskanych punktów w oparciu o sumę: ½ średniej ocen z egzaminów uzyskanych w trakcie studiów wyższych ¼ oceny pracy licencjackiej lub magisterskiej ¼ oceny egzaminu licencjackiego lub magisterskiego studia niestacjonarne (eksternistyczne) pierwszego stopnia FILOLOGIA specjalność: Nauczanie języka niemieckiego przyjęcie na VI semestr I stopnia po kolegiach nauczycielskich w: Suwałkach, Szczytnie, Bydgoszczy, Gdańsku, Toruniu przyjęcie na podstawie zaliczenia V semestru w English Unlimited NKJO Gdańsk, ZKN Suwałki, NNKJO Bydgoszcz, ZKN Szczytno, NKJO Toruń 16

17 FILOLOGIA specjalność FILOLOGIA KLASYCZNA Filologia klasyczna Filologia klasyczna z cywilizacją śródziemnomorską język polski 0,4 język obcy 5) 0,3 jeden do wyboru spośród: język łaciński i kultura antyczna 6), historia, historia sztuki, drugi język obcy 5) 0,3 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się 5. Za język romański (włoski, francuski, hiszpański) przy punktacji powyżej 70% kandydat otrzymuje dodatkowo 10 pkt 6. Za egzamin maturalny lub egzamin dojrzałości z języka łacińskiego i kultury antycznej kandydat otrzymuje dodatkowo 20 pkt Uwaga: Rekrutacja następuje bezpośrednio na specjalizację. Filologia klasyczna Filologia klasyczna studia neolatynistyczne Dla kandydatów z dyplomem studiów wyższych z zakresu filologii klasycznej i innych kierunków filologicznych i humanistycznych, takich jak: historia, historia sztuki, archeologia, filozofia, teologia itp. Punktacja: max 100 pkt Ocena na dyplomie Punkty Skala 2-5 Skala , , ,

18 FILOLOGIA specjalność LINGWISTYKA STOSOWANA język niemiecki 0,4 język angielski 0,4 jeden polski 0,2 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się 18

19 FILOLOGIA specjalność FILOLOGIA ROMAŃSKA język polski 0,3 język francuski 0,5 język angielski 0,2 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się punktacja: max 100 pkt 1. Konkurs dyplomów studiów wyższych - 50 pkt Ocena na dyplomie Punkty Skala 2-5 Skala , , , Rozmowa kwalifikacyjna (w języku francuskim) na poziomie studiów romanistycznych I stopnia max 50 pkt Ocena Punkty , ,

20 FILOLOGIA specjalność FILOLOGIA ROSYJSKA 5) język polski 0,2 język obcy nowożytny 0,6 historia lub drugi język obcy nowożytny 0,2 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się 5. Znajomość języka rosyjskiego nie jest wymagana. Absolwenci z dyplomem studiów I stopnia w zakresie filologii rosyjskiej : punktacja max 100 pkt Absolwenci z dyplomem studiów wyższych go kierunku filologicznego 1. Konkurs dyplomów: Ocena na Punkty dyplomie Skala 2-5 Skala , , , Egzamin ustny z języka rosyjskiego 50 pkt 2. Konkurs dyplomów 50 pkt Ocena na Punkty dyplomie Skala 2-5 Skala , , ,

21 FILOLOGIA specjalność FILOLOGIA ROSYJSKA studia niestacjonarne pierwszego stopnia 5) język polski 0,2 język obcy nowożytny 0,6 historia lub drugi język obcy nowożytny 0,2 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się 5. Znajomość języka rosyjskiego nie jest wymagana. Absolwenci z dyplomem studiów I stopnia w zakresie filologii rosyjskiej studia niestacjonarne drugiego stopnia : punktacja max 100 pkt Absolwenci z dyplomem studiów wyższych go kierunku filologicznego Konkurs dyplomów: Ocena na dyplomie Punkty Skala 2-5 Skala , , , Egzamin ustny z języka rosyjskiego 50 pkt 2. Konkurs dyplomów 50 pkt Ocena na dyplomie Punkty Skala 2-5 Skala , , ,

22 FILOLOGIA specjalność SKANDYNAWISTYKA język angielski 0,6 język polski 0,2 jeden do wyboru: drugi język obcy, historia, geografia, matematyka 0,2 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się Absolwenci studiów I stopnia kierunków Absolwenci studiów wyższych innych kierunków filologicznych o specjalności: skandynawistyka, filologicznych oraz neofilologii, filozofii, politologii, filologia szwedzka, filologia norweska, filologia socjologii, psychologii, historii, historii sztuki, duńska kulturoznawstwa i archeologii punktacja: max 100 pkt 1. Ocena na dyplomie 70 pkt Ocena na dyplomie Punkty Skala 2-5 Skala , , , Rozmowa kwalifikacyjna w j. szwedzkim lub norweskim albo duńskim na temat projektu pracy magisterskiej 30 pkt 1. Ocena na dyplomie 30 pkt Ocena na dyplomie Punkty Skala 2-5 Skala , , , Egzamin ustny w języku szwedzkim lub duńskim lub norweskim na temat projektu pracy magisterskiej. Oczekiwany poziom znajomości jednego z wymienionych języków skandynawskich to poziom B2 zgodnie z CEF, czyli Europejskim Systemem Opisu Kształcenia językowego ( 70 pkt 22

23 FILOLOGIA specjalność SLAWISTYKA język polski 0,6 jeden do wyboru spośród: historia, historia sztuki, drugi 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się Absolwenci studiów I stopnia w zakresie slawistyki Absolwenci studiów wyższych innych kierunków (z językiem kierunkowym serbskim lub chorwackim) punktacja: max 100 pkt Konkurs dyplomów: Ocena na dyplomie Punkty Skala 2-5 Skala , , , Egzamin ustny w zakresie języka kierunkowego oraz literatury i kultury słowiańskiej 50 pkt 2. Konkurs dyplomów 50 pkt studia niestacjonarne pierwszego stopnia Ocena na dyplomie Punkty Skala 2-5 Skala , , , język polski 0,6 jeden do wyboru spośród: historia, historia sztuki, drugi 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się 23

24 KULTUROZNAWSTWO język polski 0,5 jeden do wyboru spośród: historia, historia sztuki, WOS 0,3 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się Absolwenci studiów I stopnia kierunku Kulturoznawstwo Egzamin ustny z zakresu programu studiów I stopnia kierunku Kulturoznawstwo (treści programowe określone w standardach dla tego typu studiów jako Teoretyczne podstawy wiedzy o kulturze) oraz tematyki związanej z pracą dyplomową max 50 pkt Absolwenci studiów wyższych innych kierunków Egzamin ustny z zakresu programu u Wiedza o kulturze na poziomie szkoły średniej (treści programowe określone w Rozporządzeniu MEN Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2007 roku, nr 157, poz. 1100, zał. nr 3) max 50 pkt Dla absolwentów studiów I stopnia kierunku Kulturoznawstwo, przeznaczone są specjalności: 1. Komunikacja kulturowa 2. Audiowizualna Dla absolwentów studiów wyższych, przeznaczona jest specjalność: Studia Kulturowe Szczegółowe informacje o standardach studiów I stopnia dla kierunku Kulturoznawstwo oraz o wymaganiach programowych (wraz z przykładami zasad oceniania wiedzy i umiejętności absolwenta szkoły średniej) dla u Wiedza o kulturze podane są na stronie internetowej Katedry Kulturoznawstwa UG. 24

25 LOGOPEDIA (międzyuczelniany kierunek UG i GUMed) 5) język polski 0,5 biologia lub historia 0,3 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się 5. Sprawdzian przydatności do zawodu logopedy ocena pozytywna lub negatywna. Negatywna ocena ze sprawdzianu z wymowy wyklucza z dalszego postępowania rekrutacyjnego. Punktacja: max 100 pkt 1. Ocena z dyplomu studiów wyższych 50 pkt Ocena na dyplomie Punkty Skala 2-5 Skala , , , Rozmowa kwalifikacyjna obejmująca sprawdzenie przydatności do zawodu logopedy oraz podstawowych wiadomości z zakresu logopedii max 50 pkt 3. Negatywna ocena stanu wymowy kandydata wyklucza z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. 25

26 makrokierunek ROSJOZNAWSTWO 5) język polski 0,25 jeden do wyboru spośród: język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski 0,25 historia 0,50 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się 5. Znajomość języka rosyjskiego nie jest wymagana. studia niestacjonarne pierwszego stopnia* 5) język polski 0,25 jeden do wyboru spośród: język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski 0,25 historia 0,50 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się 5. Znajomość języka rosyjskiego nie jest wymagana. Uwaga: * Rekrutacja zostanie uruchomiona pod warunkiem zatwierdzenia kierunku w trybie niestacjonarnym przez Senat UG w terminie do końca 2009 r. 26

27 WIEDZA O TEATRZE* język polski 0,5 historia 0,3 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się Uwaga: * Rekrutacja zostanie uruchomiona pod warunkiem zatwierdzenia kierunku przez Senat UG w terminie do końca 2009 r. 27

28 WYDZIAŁ HISTORYCZNY ARCHEOLOGIA Archeologia powszechna i specjalność Archeologia śródziemnomorska 6) język polski 0,2 jeden do wyboru spośród: język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, włoski, rosyjski 0,2 historia 5) 0,6 historia sztuki 5) 0,4 geografia 5) 0,4 język łaciński i kultura antyczna 5) 0,4 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym, to uzyskuje zero punktów za ten 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się 5. Jeden z czterech ów do wyboru. 6. Komisja rekrutacyjna decyduje o przydziale do specjalności Archeologia śródziemnomorska na podstawie deklaracji kandydata i wyniku postępowania rekrutacyjnego. ARCHEOLOGIA Dla absolwentów studiów wyższych. Punktacja max 100 pkt 1. Ocena na dyplomie max 40 pkt ocena skala , , , Egzamin ustny z zakresu studiów I stopnia kierunku archeologia max 60 pkt Ocena punkty , , O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się kandydaci, którzy łącznie za dyplom i egzamin ustny uzyskali minimum 40 punktów. Niezdany egzamin (ocena niedostateczna) wyklucza z dalszego postępowania rekrutacyjnego. Kandydatów, którzy ukończyli kierunki niż archeologia obowiązuje oprócz egzaminu wstępnego zaliczenie 12 tygodni praktyki wykopaliskowej (ćwiczenia terenowe na stanowiskach archeologicznych). Brak zaświadczenia o zaliczeniu praktyki wyklucza z postępowania kwalifikacyjnego. 28

29 ETNOLOGIA * język polski 0,2 jeden do wyboru spośród: język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski 0,2 historia 5) 0,6 historia sztuki 5) 0,4 geografia 5) 0,4 WOS 5) 0,4 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym, to uzyskuje zero punktów za ten 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się 5. Jeden z czterech do wyboru. Uwaga: * Rekrutacja zostanie uruchomiona pod warunkiem zatwierdzenia kierunku przez Senat UG w terminie do końca 2009 r. studia niestacjonarne pierwszego stopnia język polski 0,2 jeden do wyboru spośród: język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski 0,2 historia 5) 0,6 historia sztuki 5) 0,4 geografia 5) 0,4 WOS 5) 0,4 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym, to uzyskuje zero punktów za ten 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się 5. Jeden z czterech do wyboru. Uwaga: * Rekrutacja zostanie uruchomiona pod warunkiem zatwierdzenia kierunku przez Senat UG w terminie do końca 2009 r. 29

30 HISTORIA 5,6) język polski 0,25 jeden do wyboru spośród: język angielski, francuski, hiszpański, 0,25 niemiecki, rosyjski, włoski jeden do wyboru spośród: historia, historia sztuki, WOS, geografia, 0,50 filozofia 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym, to uzyskuje zero punktów za ten 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się 5. Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego zostanie przyjętych dwóch laureatów Olimpiady Mediewistycznej organizowanej przez Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego. 6. Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego zostanie przyjętych dwóch laureatów Olimpiady Wiedzy o Gdańsku. Konkurs dyplomów ukończenia studiów wyższych ocena na dyplomie. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych. studia niestacjonarne pierwszego stopnia język polski 0,25 jeden do wyboru spośród: język angielski, francuski, hiszpański, 0,25 niemiecki, rosyjski, włoski jeden do wyboru spośród: historia, historia sztuki, WOS, geografia, 0,50 filozofia 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym, to uzyskuje zero punktów za ten 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się studia niestacjonarne drugiego stopnia Konkurs dyplomów ukończenia studiów wyższych ocena na dyplomie. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych. 30

31 HISTORIA SZTUKI język polski 0,2 jeden do wyboru spośród: język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski 0,2 historia sztuki 5) 0,6 historia 5) 0,4 język łaciński i kultura antyczna 5) 0,4 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym, to uzyskuje zero punktów za ten 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się 5. Jeden z trzech ów do wyboru. Punktacja max 100 pkt 1. Ocena na dyplomie max 40 pkt ocena skala , , , Rozmowa kwalifikacyjna z zakresu studiów I stopnia na kierunku historia sztuki max 60 pkt O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci, którzy uzyskali dyplom studiów wyższych z zakresu: dyscyplin humanistycznych, dyscyplin artystycznych, sztuk plastycznych lub architektury. studia niestacjonarne pierwszego stopnia język polski 0,2 jeden do wyboru spośród: język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski 0,2 historia sztuki 5) 0,6 historia 5) 0,4 język łaciński i kultura antyczna 5) 0,4 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się 5. Jeden z trzech ów do wyboru. 31

32 makrokierunek KRAJOZNAWSTWO I TURYSTYKA HISTORYCZNA* 5) język polski 0,25 jeden do wyboru spośród: język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski 0,25 jeden do wyboru spośród: historia, historia sztuki, WOS, geografia, filozofia, biologia, matematyka, fizyka i astronomia, chemia 0,50 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym, to uzyskuje zero punktów za ten 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się Uwaga: * Rekrutacja zostanie uruchomiona pod warunkiem zatwierdzenia kierunku przez Senat UG w terminie do końca 2009 r. 32

33 RELIGIOZNAWSTWO* język polski 0,25 5 dwa y do wyboru spośród: historia, geografia, WOS 0,25 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się (ust. 5 i 6) 2005, 2006, 2007 (ust.6). Uwaga: * Rekrutacja zostanie uruchomiona pod warunkiem zatwierdzenia kierunku przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Senat UG w terminie do dnia rozpoczęcia rekrutacji. studia niestacjonarne pierwszego stopnia język polski 0,25 5 dwa y do wyboru spośród: historia, geografia, WOS 0,25 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się (ust. 5 i 6) 2005, 2006, 2007 (ust.6). Uwaga: * Rekrutacja zostanie uruchomiona pod warunkiem zatwierdzenia kierunku przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Senat UG w terminie do dnia rozpoczęcia rekrutacji. 33

34 WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI BIOINFORMATYKA* język angielski 0,3 jeden do wyboru spośród: biologia, informatyka 0,4 jeden do wyboru spośród: chemia, matematyka, fizyka i astronomia 0,3 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się Uwaga: * Rekrutacja zostanie uruchomiona pod warunkiem zatwierdzenia kierunku przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Senat UG w terminie do dnia rozpoczęcia rekrutacji. FIZYKA 5) specjalności: fizyka, fizyka biomedyczna, fizyka komputerowa, nanostruktury i nanotechnologia, informatyka kwantowa specjalizacja nauczycielska o specjalności: fizyka z matematyką jeden do wyboru spośród: fizyka i astronomia, matematyka, chemia, biologia, informatyka, geografia 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się 5. Aby ubiegać się o przyjęcie na fizykę, kandydat musi uzyskać co najmniej 10 pkt z u go niż język obcy. specjalności: fizyka, fizyka biomedyczna, fizyka komputerowa Master studies on quantum information specjalizacja nauczycielska o specjalności: fizyka z informatyką, fizyka z matematyką Rozmowa kwalifikacyjna z wiedzy objętej programem studiów I stopnia na kierunku fizyka max 50 pkt Średnia ocen ze studiów I stopnia pomnożona przez 10 max 50 pkt 0,8 Kandydaci z dyplomem licencjata z fizyki o specjalności jednej z wyżej wymienionych są zwolnieni z rozmowy kwalifikacyjnej i uzyskują z tej części postępowania rekrutacyjnego maksymalną liczbę punktów. 34

35 FIZYKA MEDYCZNA* studia prowadzone przez Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydział Nauk o Zdrowiu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego biologia 0,5 dwa y do wyboru spośród: chemia, matematyka, fizyka i astronomia 0,3 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się Uwaga: * Rekrutacja zostanie uruchomiona pod warunkiem zatwierdzenia kierunku przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Senat UG oraz Gdański Uniwersytet Medyczny w terminie do dnia rozpoczęcia rekrutacji. MATEMATYKA specjalności: matematyka, matematyka ekonomiczna specjalizacja nauczycielska o specjalności: matematyka z informatyką matematyka 0,8 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się specjalności: matematyka finansowa, matematyka teoretyczna, metody numeryczne i informatyka specjalizacja nauczycielska o specjalności: matematyka z informatyką Średnia ocen ze wszystkich egzaminów w trakcie studiów wyższych. Do konkursu należy przedstawić indeks lub wypis ocen z indeksu wystawiony przez uczelnię, której kandydat jest absolwentem. O przyjęcie mogą się ubiegać absolwenci studiów z kierunku matematyka oraz z kierunków pokrewnych, na których standardy nauczania są zbliżone do standardów nauczania na kierunku matematyka. 35

36 INFORMATYKA specjalności: Technologie sieciowe i bazy danych, Algorytmy i struktury danych matematyka 0,8 język obcy lub informatyka 0,2 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się specjalności: Inteligencja obliczeniowa, Algorytmy Rozmowa kwalifikacyjna z wiedzy objętej programem studiów pierwszego stopnia na kierunku informatyka. Punktacja rozmowy kwalifikacyjnej: max 50, przyjęci będą kandydaci, którzy uzyskają minimum 25 punktów. studia niestacjonarne pierwszego stopnia specjalność: Technologie sieciowe i bazy danych matematyka 0,8 język obcy lub informatyka 0,2 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się 36

37 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA język polski 0,3 WOS 0,3 historia 0,2 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się (ust. 5 i 6) 2005, 2006, 2007 (ust. 6). Forma egzaminu: Egzamin pisemny w postaci testu otwartego - max 100 pkt Zakres egzaminu Zakres wiedzy oparty na grupie ów kierunkowych będących częścią składową minimum programowego na kierunkowych studiach dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Dla absolwentów studiów licencjackich innych niż kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna jest przeznaczona specjalizacja dziennikarska, mająca na celu uzupełnienie wiedzy z dziennikarskich ów kierunkowych. 37

38 DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA studia niestacjonarne pierwszego stopnia język polski 0,3 WOS 0,3 historia 0,2 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się (ust. 1), maturą europejską EB (ust.3), kandydatów klas dwujęzycznych (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5 i 6) 2005, 2006, 2007 (ust. 6). studia niestacjonarne drugiego stopnia Forma egzaminu: Egzamin pisemny w postaci testu otwartego - max 100 pkt Zakres egzaminu Obowiązuje zakres wiedzy z ów podstawowych wchodzących w skład minimum programowego na studiach humanistycznych i z zakresu nauk społecznych. Dla absolwentów studiów licencjackich innych niż kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna jest przeznaczona specjalizacja dziennikarska, mająca na celu uzupełnienie wiedzy z dziennikarskich ów kierunkowych. 38

39 FILOZOFIA język polski 0,3 język obcy 0,3 jeden do wyboru spośród: historia, matematyka, WOS, filozofia, fizyka i astronomia, biologia, geografia 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się (ust. 5 i 6) 2005, 2006, 2007 (ust. 6). Konkurs na podstawie końcowej oceny na dyplomie (max 100 punktów) według skali: Skala Ocena na dyplomie Punkty , , , ,4 II stopień - dla absolwentów studiów wyższych (I stopnia lub II stopnia lub jednolitych magisterskich) kierunków: archeologia, automatyka i robotyka, biologia, biotechnologia, chemia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ekonomia, elektronika i telekomunikacja, etnologia, europeistyka, filologia, filologia polska, filozofia, fizyka, fizyka techniczna, geografia, historia, historia sztuki, informatyka, informatyka i ekonometria, kompozycja i teoria muzyki, kulturoznawstwo, matematyka, muzykologia, nauki o rodzinie, oceanografia, ochrona środowiska, pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, prawo, prawo kanoniczne, psychologia, socjologia, stosunki międzynarodowe, teologia, turystyka i rekreacja, wiedza o teatrze, zarządzanie, zdrowie publiczne. 39

40 FILOZOFIA studia niestacjonarne pierwszego stopnia język polski 0,3 język obcy 0,3 jeden do wyboru spośród: historia, matematyka, WOS, filozofia, fizyka i astronomia, biologia, geografia 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się (ust. 5 i 6) 2005, 2006, 2007 (ust. 6). Konkurs na podstawie końcowej oceny na dyplomie (max 100 punktów) według skali: Skala Ocena na dyplomie Punkty , , , studia niestacjonarne drugiego stopnia 0,4 II stopień - dla absolwentów studiów wyższych (I stopnia lub II stopnia lub jednolitych magisterskich) kierunków: archeologia, automatyka i robotyka, biologia, biotechnologia, chemia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ekonomia, elektronika i telekomunikacja, etnologia, europeistyka, filologia, filologia polska, filozofia, fizyka, fizyka techniczna, geografia, historia, historia sztuki, informatyka, informatyka i ekonometria, kompozycja i teoria muzyki, kulturoznawstwo, matematyka, muzykologia, nauki o rodzinie, oceanografia, ochrona środowiska, pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, prawo, prawo kanoniczne, psychologia, socjologia, stosunki międzynarodowe, teologia, turystyka i rekreacja, wiedza o teatrze, zarządzanie, zdrowie publiczne. 40

41 PEDAGOGIKA Specjalności: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, Animacja społeczna, Wczesna edukacja z terapią pedagogiczną, Edukacja niepełnosprawnych intelektualnie z terapią indywidualną*, Pedagogika resocjalizacyjna* język polski 0,6 dwa y do wyboru spośród: biologia, historia, matematyka, chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia sztuki, WOS, język obcy nowożytny (drugi) 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się (ust. 5 i 6) 2005, 2006, 2007 (ust. 6). Uwaga: * Rekrutacja na specjalności będzie uruchomiona, jeśli postanowieniem Senatu UG nie zostanie utworzony kierunek Pedagogika specjalna o specjalnościach: oligofrenopedagogika oraz pedagogika resocjalizacyjna w terminie do końca 2009 r. Specjalność: Wczesna edukacja z językiem angielskim język polski 0,2 język angielski 0,6 dwa y do wyboru spośród: biologia, historia, matematyka, chemia, 0,1 fizyka i astronomia, geografia, historia sztuki, WOS, język obcy nowożytny (drugi) 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się (ust. 5 i 6) 2005, 2006, 2007 (ust.6). 0,1 41

42 PEDAGOGIKA Specjalności: Pedagogika społeczna, Pedagogika resocjalizacyjna, Pedagogika wczesnoszkolna, Pedagogika szkolna, Pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie, Edukacja wielokulturowa i regionalna z językiem kaszubskim EGZAMIN TESTOWY (test czytania ze zrozumieniem tekstu pedagogicznego; zadania testowe zamknięte, wybór jednej poprawnej odpowiedzi, punktowanie każdego zadania w skali 0-1) KONKURS średnia ocen z przebiegu studiów wyższych* mnożnik Wynik egzaminu testowego (max punktów = 25) 0,6 Średnia ocen z toku studiów 2,0 Pozostałe : Pedagogika społeczna dla kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunkach: pedagogika (wszystkie specjalności), pedagogika specjalna, praca socjalna, pielęgniarstwo. Pedagogika resocjalizacyjna wyłącznie dla kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych o specjalności: resocjalizacja. Pedagogika wczesnoszkolna - dla kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku pedagogika w zakresie: pedagogiki wczesnoszkolnej, pedagogiki przedszkolnej, wczesnej edukacji, nauczania zintegrowanego (bez względu na to czy była to I czy II specjalność). Pedagogika szkolna - dla kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych o specjalności nauczycielskiej w zakresie nauczania różnych ów szkolnych (np. nauczyciel języków obcych, matematyki, fizyki, katecheta i in.), a także dla kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku pedagogika w zakresie: pedagogiki wczesnoszkolnej, wczesnej edukacji, nauczania zintegrowanego (bez względu na to czy była to I czy II specjalność). Pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie - dla kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów I stopnia w zakresie pedagogiki niepełnosprawnych na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna. Edukacja wielokulturowa i regionalna z językiem kaszubskim dla kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych o specjalności nauczycielskiej w zakresie nauczania rożnych ów szkolnych, a także dla kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku pedagogika (posiadających kwalifikacje nauczycielskie) w zakresie: pedagogiki wczesnoszkolnej, wczesnej edukacji, nauczania zintegrowanego. * Średnia ocen uzyskana w toku studiów wyższych, liczona do drugiego miejsca po przecinku (obliczana na podstawie wszystkich ocen pozytywnych i negatywnych uzyskanych przez kandydata z egzaminów i zaliczeń wszystkich ów we wszystkich terminach; bez oceny z egzaminu dyplomowego i bez oceny uzyskanej na dyplomie), policzona i poświadczona przez uczelnię, której kandydat jest absolwentem. Uwaga: Rekrutacja następuje bezpośrednio na specjalność. 42

43 PEDAGOGIKA studia niestacjonarne pierwszego stopnia Specjalności: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, Animacja społeczna, Edukacja niepełnosprawnych intelektualnie z terapią indywidualną*, Pedagogika resocjalizacyjna* język polski 0,6 dwa y do wyboru spośród: biologia, historia, matematyka, chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia sztuki, WOS, język obcy nowożytny (drugi) 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się (ust. 5 i 6) 2005, 2006, 2007 (ust.6). Uwaga: * Rekrutacja na specjalności będzie uruchomiona, jeśli postanowieniem Senatu UG nie zostanie utworzony kierunek Pedagogika specjalna o specjalnościach: oligofrenopedagogika oraz pedagogika resocjalizacyjna w terminie do końca 2009 r. 0,1 43

44 PEDAGOGIKA studia niestacjonarne drugiego stopnia Specjalności: Pedagogika społeczna, Pedagogika resocjalizacyjna, Pedagogika wczesnoszkolna, Pedagogika szkolna, Pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie, Edukacja wielokulturowa i regionalna z językiem kaszubskim EGZAMIN TESTOWY (test czytania ze zrozumieniem tekstu pedagogicznego; zadania testowe zamknięte, wybór jednej poprawnej odpowiedzi, punktowanie każdego zadania w skali 0-1) KONKURS średnia ocen z przebiegu studiów wyższych * mnożnik Wynik egzaminu testowego (max punktów = 25) 0,6 Średnia ocen z toku studiów 2,0 Pozostałe : Pedagogika społeczna dla kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunkach: pedagogika (wszystkie specjalności), pedagogika specjalna, praca socjalna, pielęgniarstwo. Pedagogika resocjalizacyjna wyłącznie dla kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych o specjalności: resocjalizacja. Pedagogika wczesnoszkolna - dla kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku pedagogika w zakresie: pedagogiki wczesnoszkolnej, pedagogiki przedszkolnej, wczesnej edukacji, nauczania zintegrowanego (bez względu na to czy była to I czy II specjalność). Pedagogika szkolna - dla kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych o specjalności nauczycielskiej w zakresie nauczania różnych ów szkolnych (np. nauczyciel języków obcych, matematyki, fizyki, katecheta i in.), a także dla kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku pedagogika w zakresie: pedagogiki wczesnoszkolnej, wczesnej edukacji, nauczania zintegrowanego (bez względu na to czy była to I czy II specjalność). Pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie - dla kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów I stopnia w zakresie pedagogiki niepełnosprawnych na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna. Edukacja wielokulturowa i regionalna z językiem kaszubskim dla kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych o specjalności nauczycielskiej w zakresie nauczania rożnych ów szkolnych, a także dla kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku pedagogika (posiadających kwalifikacje nauczycielskie) w zakresie: pedagogiki wczesnoszkolnej, wczesnej edukacji, nauczania zintegrowanego. * Średnia ocen uzyskana w toku studiów wyższych, liczona do drugiego miejsca po przecinku (obliczana na podstawie wszystkich ocen pozytywnych i negatywnych uzyskanych przez kandydata z egzaminów i zaliczeń wszystkich ów we wszystkich terminach; bez oceny z egzaminu dyplomowego i bez oceny uzyskanej na dyplomie), policzona i poświadczona przez uczelnię, której kandydat jest absolwentem. Uwaga: Rekrutacja następuje bezpośrednio na specjalność. 44

WYDZIAŁ BIOLOGII. BIOLOGIA studia stacjonarne pierwszego stopnia. studia stacjonarne drugiego stopnia

WYDZIAŁ BIOLOGII. BIOLOGIA studia stacjonarne pierwszego stopnia. studia stacjonarne drugiego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/09 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2014/2015 WYDZIAŁ BIOLOGII

ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2014/2015 WYDZIAŁ BIOLOGII ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2014/2015 WYDZIAŁ BIOLOGII BIOLOGIA konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4) język obcy 0,2 biologia 0,5 jeden do wyboru spośród: chemia, fizyka i astronomia, matematyka 0,3 1. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2015/2016 WYDZIAŁ BIOLOGII

ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2015/2016 WYDZIAŁ BIOLOGII ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2015/2016 WYDZIAŁ BIOLOGII BIOLOGIA konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4) przedmiot język obcy 0,2 biologia 0,5 jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka/fizyka i astronomia,

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2015/2016 WYDZIAŁ BIOLOGII

ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2015/2016 WYDZIAŁ BIOLOGII ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2015/2016 WYDZIAŁ BIOLOGII BIOLOGIA konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4) przedmiot język obcy 0,2 biologia 0,5 jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka/fizyka i astronomia,

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2016/2017 WYDZIAŁ BIOLOGII

ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2016/2017 WYDZIAŁ BIOLOGII ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2016/2017 WYDZIAŁ BIOLOGII BIOLOGIA konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4) język obcy 0,2 biologia 0,5 jeden do wyboru spośród: chemia, fizyka/fizyka i astronomia, matematyka 0,3

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2017/2018 WYDZIAŁ BIOLOGII

ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2017/2018 WYDZIAŁ BIOLOGII ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2017/2018 Tekst jednolity z dn. 19.05.2016 r. WYDZIAŁ BIOLOGII BIOLOGIA język obcy 0,2 biologia 0,5 jeden do wyboru spośród: chemia, fizyka/fizyka i astronomia, matematyka 0,3

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2016/2017 WYDZIAŁ BIOLOGII

ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2016/2017 WYDZIAŁ BIOLOGII ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2016/2017 (tekst ujednolicony z dnia 31.03.2016 r.) WYDZIAŁ BIOLOGII BIOLOGIA język obcy 0,2 biologia 0,5 jeden do wyboru spośród: chemia, fizyka/fizyka i astronomia, matematyka

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 37/09 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 maja 2009 roku

Uchwała nr 37/09 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 maja 2009 roku Uchwała nr 37/09 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr 2/09 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów oraz zakresu egzaminów

Bardziej szczegółowo

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ/KIERUNEK. Wydział Biologii 330. Wydział Chemii 520. Wydział Ekonomiczny 1230

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ/KIERUNEK. Wydział Biologii 330. Wydział Chemii 520. Wydział Ekonomiczny 1230 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 2/09 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 STUDIA STACJONARNE

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 STUDIA STACJONARNE Załącznik nr 2 do Uchwały nr 46/11 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne na Uniwersytecie Gdańskim,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 29/10 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 marca 2010 roku

Uchwała nr 29/10 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 marca 2010 roku Uchwała nr 29/10 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne,

Bardziej szczegółowo

850,00 zł 3 300,00 zł 6 300,00 zł Uniwersytet Medyczny)

850,00 zł 3 300,00 zł 6 300,00 zł Uniwersytet Medyczny) OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 STUDIA MIĘDZYUCZELNIANE Agrochemia (I stopień) (Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Przedmioty wymagane podczas rekrutacji na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Przedmioty wymagane podczas rekrutacji na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Przedmioty wymagane podczas rekrutacji na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie WYDZIAŁ BIOLOGII i NAUK O ŚRODOWISKU biologia inżynieria środowiska język polski pisemny język obcy nowożytny

Bardziej szczegółowo

850,00 zł 3 300,00 zł 6 300,00 zł Uniwersytet Medyczny)

850,00 zł 3 300,00 zł 6 300,00 zł Uniwersytet Medyczny) OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA MIĘDZYUCZELNIANE Agrochemia (I stopień) (Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na studia drugiego stopnia

Rekrutacja na studia drugiego stopnia Załącznik 3 do uchwały Senatu UO nr 163/2012-2016 z dnia 2. VI 2016r. w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 Rekrutacja na studia drugiego stopnia Nazwa kierunku, na który odbywa

Bardziej szczegółowo

Przedmioty wymagane podczas rekrutacji na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Przedmioty wymagane podczas rekrutacji na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Przedmioty wymagane podczas rekrutacji na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie WYDZIAŁ BIOLOGII i NAUK O ŚRODOWISKU biologia inżynieria środowiska język polski pisemny język obcy nowożytny

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny. kierunek specjalność tryb/forma studiów

Wydział Filologiczny. kierunek specjalność tryb/forma studiów zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2014/2015 z dnia 29 kwietnia 2013 r. Wydział Filologiczny Filologia filologia

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie)

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY Nr XXIII 17.12/14 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 28 maja 2014 r. ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2015/2016: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ADMINISTRACJA ANIMACJA

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny FILOLOGIA ANGIELSKA

Wydział Filologiczny FILOLOGIA ANGIELSKA FILOLOGIA ANGIELSKA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Język angielski część pisemna rozszerzony p 1 = 0,50 rozszerzony p 2. Język polski

Bardziej szczegółowo

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 5 do uchwały nr 574 Senatu UZ z dnia 25 maja 2016 r. WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA COACHING I DORADZTWO FILOZOFICZNE d 1, d 2 - punkty za jeden przedmiot wybrany spośród:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Rok akademicki 2018/2019 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 10 do uchwały nr 110 Senatu UŚ z dnia 30 maja 2017 r. WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Kierunki studiów: v Pedagogika; v Pedagogika specjalna

Bardziej szczegółowo

Rodzaje egzaminów oraz zasady uwzględniania ich wyników w procesie kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2008/2009

Rodzaje egzaminów oraz zasady uwzględniania ich wyników w procesie kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2008/2009 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 10 Rektora UMK z dnia 24 stycznia 2008 r. Rodzaje egzaminów oraz zasady uwzględniania ich wyników w procesie kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA MIĘDZYUCZELNIANE Agrochemia (I stopień) (Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 STUDIA STACJONARNE

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 STUDIA STACJONARNE Zasady rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH ADMINISTRACJA (I-lic.) ranking średniej ocen z egzaminu maturalnego/dojrzałości; punkty dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wymagane przedmioty (podział wg wydziałów)

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wymagane przedmioty (podział wg wydziałów) Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wymagane przedmioty (podział wg wydziałów) 1) WYDZIAŁ BIOLOGII i NAUK O ŚRODOWISKU: Biologia Inżynieria środowiska język polski pisemny język obcy

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Humanistyczny na studia w roku akademickim 2015/2016 * - przedmiot kierunkowy ** - studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego SM stara matura NM nowa matura IB - matura

Bardziej szczegółowo

ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2008/2009: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie)

ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2008/2009: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY Senatu UMCS nr XXI-17.4/07 z dnia 23 maja 2007 r. ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2008/2009: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ADMINISTRACJA Konkurs ocen na

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie)

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY Nr XXIII-8.4/13 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 29 maja 2013 r. ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2014/2015: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ADMINISTRACJA ARCHEOLOGIA

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA na rok akademicki 2015/16

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA na rok akademicki 2015/16 ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA na rok akademicki 2015/16 na podstawie uchwały nr 55/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Spis treści Zasady przeliczenia wyniku rekrutacyjnego

Bardziej szczegółowo

kierunek specjalność tryb/forma studiów Administracja e-administracja Stacjonarne studia I stopnia (3 letnie)

kierunek specjalność tryb/forma studiów Administracja e-administracja Stacjonarne studia I stopnia (3 letnie) Administracja e-administracja Stacjonarne studia I stopnia (3 letnie) Administracja e-administracja Niestacjonarne studia I stopnia (3 letnie) polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna)

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA. stacjonarne studia pierwszego stopnia (3-letnie) nienauczycielskie

ADMINISTRACJA. stacjonarne studia pierwszego stopnia (3-letnie) nienauczycielskie zał. nr 1 do Uchwały Senatu ADMINISTRACJA stacjonarne studia pierwszego stopnia (3-letnie) nienauczycielskie wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego oraz języka obcego nowoŝytnego konkurs świadectw:

Bardziej szczegółowo

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom. Wynik egzaminu maturalnego

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom. Wynik egzaminu maturalnego zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 z dnia 28 maja 2012 r. Wydział Humanistyczny Administracja Specjalność do

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA

WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA Załącznik do uchwały nr 42/2010 Senatu UKSW z dnia 27 maja 2010 r. WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA DZIAŁ I WARUNKI i TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA i JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY Załącznik nr 1 do uchwały NR R/0004/21/13 WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia pierwszego stopnia stacjonarne Specjalności: edukacja

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Załącznik nr 1 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia pierwszego stopnia stacjonarne edukacja muzyczna (n) Przyjęcie kandydatów na studia następuje

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacyjne Konkurs świadectw Punktacja Inne. Średnia z ocen ze wszystkich egzaminów. Średnia z ocen ze wszystkich egzaminów

Kryteria kwalifikacyjne Konkurs świadectw Punktacja Inne. Średnia z ocen ze wszystkich egzaminów. Średnia z ocen ze wszystkich egzaminów Uchwała Senatu z dnia 27 maja 2004 r. uzupełniająca załącznik nr 1 Uchwały Nr 6/04 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów oraz zakresu egzaminów

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedmiotów, z których wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na studia w roku akademickim 2008/2009

Wykaz przedmiotów, z których wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na studia w roku akademickim 2008/2009 Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu UMCS nr XXI17.4/07 z dnia 23 maja 2007 r. Wykaz przedmiotów, z których wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na studia w roku akademickim 2008/2009 S

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY Załącznik nr 1 do uchwały NR R/0004/27/12 z dnia 30 maja 2012 roku INSTYTUT MUZYKI Animacja kulturalna i artystyczna* studia pierwszego stopnia stacjonarne Edukacja artystyczna

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 46/11 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 maja 2011 roku

Uchwała nr 46/11 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 maja 2011 roku Uchwała nr 46/11 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim, w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Kierunki studiów: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Pedagogika; Pedagogika specjalna Forma studiów: stacjonarne oraz niestacjonarne Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:

Bardziej szczegółowo

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje:

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje: UCHWAŁA Rady WPiP Nr 130/2015/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie zasad rekrutacji na kierunku pedagogika, pedagogika wczesnoszkolna, praca socjalna, logopedia, psychologia na rok akademicki 2017/2018

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacyjne WYDZIAŁ BIOLOGII, GEOGRAFII I OCEANOLOGII

Kryteria kwalifikacyjne WYDZIAŁ BIOLOGII, GEOGRAFII I OCEANOLOGII Uchwała Senatu z dnia 27 maja 2004 r. uzupełniająca załącznik nr 1 Uchwały Nr 6/04 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów oraz zakresu egzaminów

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. p 3 = 0,20 p 3 = 0,30. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. p 3 = 0,20 p 3 = 0,30. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: PEDAGOGIKA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy rozszerzony 1. Język polski część pisemna p 1 = 0,30 p 1 = 0,40 * Język obcy nowożytny

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedmiotów, z których wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na studia w roku akademickim 2007/2008.

Wykaz przedmiotów, z których wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na studia w roku akademickim 2007/2008. Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu UMCS z dnia 31 maja 2006 r. Wykaz przedmiotów, z których wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na studia w roku akademickim 2007/2008. S studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA COACHING I DORADZTWO FILOZOFICZNE d1, d2 - punkty za jeden przedmiot wybrany spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia, geografia, historia,

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. p 3 = 0,20 p 3 = 0,30. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. p 3 = 0,20 p 3 = 0,30. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: PEDAGOGIKA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy rozszerzony 1. Język polski część pisemna p 1 = 0,30 p 1 = 0,40 * Język obcy nowożytny

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 82/2012/2013. z dnia 23 kwietnia 2013 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 82/2012/2013. z dnia 23 kwietnia 2013 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 82/2012/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia aneksu do Uchwały Senatu UKW Nr 85/2011/2012 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2016/ Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2016/ Wydział Humanistyczny Załącznik nr 2 do uchwały Senatu nr 41/2015 z dnia 28 maja 2015 r. na studia w roku akademickim 2016/2017 * przedmiot kierunkowy ** studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds.

Bardziej szczegółowo

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE Podatki i doradztwo podatkowe (studia niestacjonarne II stopień) (Wydział Prawa i Administracji; Wydział Zarządzania) Biznes i technologia ekologiczna (II stopień - studia 3-semestralne niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje:

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje: UCHWAŁA Rady WPiP Nr 84 /2013/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 roku w sprawie zasad rekrutacji na kierunku pedagogika, pedagogika wczesnoszkolna, praca socjalna, logopedia, psychologia na rok akademicki 2015/2016

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 58/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 58/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2007 r. ZARZĄDZENIE Nr 58/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie wysokości opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim Na podstawie art. 66 ust. 2. i art. 99 ust. 1 pkt 1,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1 ( z dn. 14.12.2011 r.) do Uchwały NR R/0004/19/11 z dnia 20 kwietnia 2011 roku WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Bardziej szczegółowo

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje:

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje: UCHWAŁA Rady WPiP Nr /2015/2016 z dnia 09 lutego 2016 roku zmieniająca UCHWAŁĘ Rady WPiP Nr 226 /2014/2015 z dnia 15 września 2015 roku w w sprawie zasad rekrutacji na kierunku pedagogika, pedagogika wczesnoszkolna,

Bardziej szczegółowo

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA STACJONARNE

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA STACJONARNE LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA STACJONARNE Wydział / Kierunek Limit 2014/2015 WYDZIAŁ BIOLOGII Biologia /I stopień/ 160 Biologia medyczna /I stopień/ 80 Przyroda /I stopień/ 40 Biologia /II

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 176/2013/2014. z dnia 23 września 2014 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 176/2013/2014. z dnia 23 września 2014 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 176/2013/2014 z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2014/2015. 1. Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2014/2015. 1. Wydział Humanistyczny na studia w roku akademickim 2014/2015 * - przedmiot kierunkowy ** - studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego SM stara matura NM nowa matura 1. Wydział

Bardziej szczegółowo

roczna - biologia (I stopień) 530 zł zł zł - biologia (II stopień) 530 zł zł zł

roczna - biologia (I stopień) 530 zł zł zł - biologia (II stopień) 530 zł zł zł Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 32/R/09 Rektora UG z dn. 23.062009 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne* w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2009/2010 Wydział Biologii - biologia (I stopień)

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA KWALIFIKACJI NA STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

KRYTERIA KWALIFIKACJI NA STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 102 /2016 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 24 maja 2016 r. KRYTERIA KWALIFIKACJI NA STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE W ROKU

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 22/V/2008 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 maja 2008 r.

Uchwała nr 22/V/2008 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 maja 2008 r. Uchwała nr 22/V/2008 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie: zasad przyjmowania na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne) laureatów

Bardziej szczegółowo

Rok 2015; poz. 84. UCHWAŁA Nr 43. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 marca 2015 r.

Rok 2015; poz. 84. UCHWAŁA Nr 43. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 marca 2015 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2015; poz. 84 UCHWAŁA Nr 43 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr 74 Senatu UMK z

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny FILOLOGIA ANGIELSKA. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

Wydział Filologiczny FILOLOGIA ANGIELSKA. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: Załącznik nr 4 do Uchwały nr 74 Senatu UMK z dnia 27 maja 2014 r. FILOLOGIA ANGIELSKA nie nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy

Bardziej szczegółowo

Limity przyjęć na I rok studiów stacjonarnych w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2008/2009

Limity przyjęć na I rok studiów stacjonarnych w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2008/2009 Uchwała nr 66/XII/2007 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie: limitów przyjęć na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego i drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady postępowania rekrutacyjnego na poszczególne kierunki studiów zaocznych w Uniwersytecie Gdańskim w roku akad.

Szczegółowe zasady postępowania rekrutacyjnego na poszczególne kierunki studiów zaocznych w Uniwersytecie Gdańskim w roku akad. Załącznik nr 2 do Uchwały nr 30/05 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia dzienne, zaoczne, wieczorowe

Bardziej szczegółowo

I stopnia (3-letnie) Niestacjonarne studia. (studia prowadzone w

I stopnia (3-letnie) Niestacjonarne studia. (studia prowadzone w zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2017/2018 z dnia 18 kwietnia 2016 r. Wydział Humanistyczny Historia - nauczycielska

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Kierunki studiów: v Pedagogika; v Pedagogika specjalna studia pierwszego stopnia Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ: Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości pod uwagę

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady postępowania rekrutacyjnego na poszczególne kierunki studiów dziennych w Uniwersytecie Gdańskim w roku akad.

Szczegółowe zasady postępowania rekrutacyjnego na poszczególne kierunki studiów dziennych w Uniwersytecie Gdańskim w roku akad. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 30/05 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia dzienne, zaoczne, wieczorowe

Bardziej szczegółowo

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje:

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje: UCHWAŁA Rady WPiP Nr 142/2013/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku zmieniająca UCHWAŁĘ Rady WPiP Nr 84 /2013/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 roku w sprawie zasad rekrutacji na kierunku pedagogika, pedagogika

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 28/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 28/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 28/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2012/2013 Na podstawie 119 Statutu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 56/2014/2015. z dnia 31 marca 2015 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 56/2014/2015. z dnia 31 marca 2015 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 56/2014/2015 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2015/2016.

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA NA ROK AKADEMICKI 2017/18 na podstawie uchwały nr 77/2016 Senatu UKSW w Warszawie z dnia 19 maja 2016 r.

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA NA ROK AKADEMICKI 2017/18 na podstawie uchwały nr 77/2016 Senatu UKSW w Warszawie z dnia 19 maja 2016 r. ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA NA ROK AKADEMICKI 2017/18 na podstawie uchwały nr 77/2016 Senatu UKSW w Warszawie z dnia 19 maja 2016 r. Spis treści Warunki i tryb przyjmowania na studia stacjonarne I stopnia

Bardziej szczegółowo

VIII. Wydział Historyczny 3. Instytut Historii Sztuki

VIII. Wydział Historyczny 3. Instytut Historii Sztuki Załącznik do Uchwały nr Senatu UW z dnia 19 grudnia 2007 r. Zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały nr 217 z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedmiotów, z których wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na studia w roku akademickim 2006/2007.

Wykaz przedmiotów, z których wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na studia w roku akademickim 2006/2007. Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu UMCS z dnia 23 marca 2005 r. Wykaz przedmiotów, z których wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na studia w roku akademickim 2006/2007. S studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny FILOLOGIA ANGIELSKA

Wydział Filologiczny FILOLOGIA ANGIELSKA FILOLOGIA ANGIELSKA Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Język angielski część pisemna rozszerzony p 1 = 0,50 rozszerzony p 2. Język polski część pisemna 2 = 0,50 angielskiego,

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA studia licencjackie*

INFORMATYKA studia licencjackie* Jednostka prowadząca INFORMATYKA studia licencjackie* pierwszego stopnia stacjonarne 3 lata * Istnieje możliwość zmiany rodzaju studiów po I roku na studia inżynierskie. nowa matura konkurs świadectw dojrzałości

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2013/ Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2013/ Wydział Humanistyczny * - przedmiot kierunkowy SM stara matura NM nowa matura na studia w roku akademickim 2013/2014 1. Wydział Humanistyczny Załącznik nr 2 do uchwały Senatu nr 43/2012 z dnia 31 maja 2012 r. DZIENNIKARSTWO

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE (5-letnie)

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE (5-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY Nr XXII-28.8/11 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 25 maja 2011 r. WYKAZ PRZEDMIOTÓW MATURALNYCH I DODATKOWYCH KRYTERIÓW, stanowiących podstawę postępowania kwalifikacyjnego na studia

Bardziej szczegółowo

OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013

OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 Wydział Biologii OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 ratalna semestralna roczna biologia (I stopień) 650,00 zł 2 4 biologia (II stopień) 650,00 zł

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia jednolite studia studia II stopnia jednolite studia magisterskie WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII

studia I stopnia jednolite studia studia II stopnia jednolite studia magisterskie WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII HARMONOGRAM EGZAMINÓW WSTĘPNYCH* NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE * dotyczy 1. kandydatów z tzw. starą maturą 2. kandydatów na studia II stopnia na wymienionych w tabeli kierunkach 3. kandydatów

Bardziej szczegółowo

Praca socjalna (stacjonarne I stopnia)

Praca socjalna (stacjonarne I stopnia) Załącznik nr 1 Kryteria postępowania kwalifikacyjnego na studia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2015/2016 1 Ustala się następujące kryteria kwalifikacji na poszczególne

Bardziej szczegółowo

roczna - biologia (I stopień) 530 zł zł zł - biologia (II stopień) 530 zł zł zł

roczna - biologia (I stopień) 530 zł zł zł - biologia (II stopień) 530 zł zł zł Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora nr 20/R/08 Opłaty za zajęcia dydaktyczne * na studiach niestacjonarnych na Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2008/2009 Wydział Biologii - biologia (I stopień)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Kryteria postępowania kwalifikacyjnego na studia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2014/2015

Załącznik nr 1 Kryteria postępowania kwalifikacyjnego na studia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2014/2015 Załącznik nr 1 Kryteria postępowania kwalifikacyjnego na studia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2014/2015 1 Ustala się następujące kryteria kwalifikacji na poszczególne

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) - profil Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) - profil

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA studia licencjackie*

INFORMATYKA studia licencjackie* INFORMATYKA studia licencjackie* Jednostka prowadząca Wydział Matematyki i Informatyki pierwszego stopnia stacjonarne Czas trwania studiów 3 lata * Istnieje możliwość zmiany rodzaju studiów po I roku na

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE (MISHiS)

MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE (MISHiS) MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE (MISHiS) 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia jednolite magisterskie Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne (MISHiS)

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI. Informatyka pierwszego stopnia stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI. Informatyka pierwszego stopnia stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów Wysokość opłat za I rok studiów rozpoczynających się : studia niestacjonarne (zaoczne i wieczorowe) oraz studia stacjonarne (gdy są to studia na drugim i ) WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI 3. 4. 5. Informatyka

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Kierunki studiów: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII v Pedagogika; v Pedagogika specjalna Forma studiów: stacjonarne oraz niestacjonarne Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Dla kandydatów z NOWĄ

Bardziej szczegółowo

rozszerzony - część pisemna). studia I stopnia (3-letnie)

rozszerzony - część pisemna). studia I stopnia (3-letnie) zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2015/2016 z dnia 28 kwietnia 2014 r. Wydział Filologiczny Architektura Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 51/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 kwietnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 51/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 kwietnia 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 51/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie wysokości opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2011/2012 Na podstawie art. 66 ust. 2. oraz art. 99 ust. 2,

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny FILOLOGIA ANGIELSKA. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

Wydział Filologiczny FILOLOGIA ANGIELSKA. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: FILOLOGIA ANGIELSKA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy rozszerzony 1. Język angielski część pisemna - p 1 = 0,60 2. Język polski

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Załącznik nr 1 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia pierwszego stopnia stacjonarne Specjalności: edukacja muzyczna (n) Przyjęcie kandydatów

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów - uczelnie - studia Uniwersytet Zielonogórski

Kierunki studiów - uczelnie - studia Uniwersytet Zielonogórski Wykaz przedmiotów maturalnych uwzględnianych podczas rekrutacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2015/2016 >>Szczegółowe zasady rekrutacji 2015/2016

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA studia licencjackie*

INFORMATYKA studia licencjackie* INFORMATYKA studia licencjackie* pierwszego stopnia 3 lata * Istnieje możliwość zmiany rodzaju studiów po I roku na studia inżynierskie. nowa matura konkurs świadectw dojrzałości 1. Dla kandydatów, którzy

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI

WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Kryteria kwalifikacji na studia I stopnia i jednolite magisterskie w roku akademickim 2009/2010 dla kandydatów, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ( nowa matura ): Uwaga! Podany w nawiasach % wyniku

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie)

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY Nr XXII-28.8/11 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 25 maja 2011 r. ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2012/2013: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ADMINISTRACJA Podstawę

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY część druga

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY część druga WYDZIAŁ FILOLOGICZNY część druga Kierunek/specjalność angielska kultura i literatura angielskiego obszaru językowego angielska kultura-media-translacja angielska nauczycielska z informatyką angielska nauczycielska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 16/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA Nr 16/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA Nr 16/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynających się w

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Język polski część pisemna

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Język polski część pisemna PEDAGOGIKA 1. Język polski część pisemna rozszerzony p 1 = 0,40 albo podstawowy p 1 = 0,30 rozszerzony p 2 = 0,30 albo podstawowy p 2 = 0,25 Biologia albo chemia albo filozofia albo fizyka i astronomia

Bardziej szczegółowo

LICZBA MIEJSC W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 STUDIA STACJONARNE

LICZBA MIEJSC W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 STUDIA STACJONARNE LICZBA MIEJSC W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 STUDIA STACJONARNE Wydział / Kierunek Liczba miejsc WYDZIAŁ BIOLOGII Biologia /I stopień/ 150 Biologia medyczna /I stopień/ 120 Biologia /II stopień/ 80 Biologia

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie)

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY Nr XXIII-26.8/15 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 27 maja 2015 r. ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2016/2017: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ADMINISTRACJA ANGLISTYKA

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 87/2015/2016 Senatu UKW z dnia 31 maja 2016 r. WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY 1. BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I NIESTACJONARNE (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym ( nowa matura,

Bardziej szczegółowo