śeglarska Odyseja Kpt. Wagnera

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "śeglarska Odyseja Kpt. Wagnera"

Transkrypt

1 śeglarska Odyseja Kpt. Wagnera ZbliŜające się uroczystości odsłonięcia tablicy ku czci Kpt. Władysława Wagnera 21 i 22 stycznia 2012 roku zgromadzą w Trellis Bay na wyspie Tortola w archipelagu Brytyjskich Wysp Dziewiczych grono niezwykle zacnych gości. Oprócz organizatorów Wagner Sailing Rally 2012: kpt. Jerzego Knabe z Londynu, kpt. Andrzeja W. Piotrowskiego i Krzysztofa Kamińskiego z Chicago oraz Zbigniewa Turkiewicza z Kanady spodziewani są komandorzy polonijnych klubów Ŝeglarskich i polonijni Ŝeglarze na pokładach przeszło 20 jachtów. Przypłynie polski Ŝaglowiec FRYDERYK CHOPIN z 50 Ŝeglarzami na pokładzie. Będą obecne teŝ inne jachty z polską banderą na rufie. Licznie będzie reprezentowana społeczność wyspiarska z miejscowymi notablami na czele bowiem swoje przybycie zapowiedzieli: premier i lider opozycji, gubernator reprezentujący koronę brytyjską i ministrowie rządu Brytyjskich Wysp Dziewiczych, miejscowi politycy i działacze społeczni. RównieŜ swoją obecność potwierdził znany miliarder - Richard Branson inwestujący znaczne pieniądze na wyspach. Organizatorzy spodziewają się obecności kilkuset osób podczas dwudniowych uroczystości. I wszyscy oni przybędą aby uczcić polskiego Ŝeglarza, który jako pierwszy Polak opłynął świat pod Ŝaglami i po wojnie osiedlił się w Trellis Bay nie chcąc wracać do Polski opanowanej prze komunistów. PoniŜej historia Ŝeglarskiej odysei Kpt. W. Wagnera. Odzyskana w 1918 roku w wyniku działań zbrojnych (Legiony Józefa Piłsudskiego) i dyplomatycznych (I.Paderewski, J.Piłsudski i R.Dmowski) niepodległość Polski zaowocowała wieloma działaniami mającymi umocnić świeŝo powstałe państwo. II Rzeczpospolita bo tak przyjęto nazywać odrodzoną Polskę powstała na ziemiach byłych trzech zaborów. W procesie ich scalania równieŝ uzyskała dostęp do Morza Bałtyckiego: ciągnął się on od Jeziora śarnowieckiego do Orłowa, a z linią brzegową Półwyspu Helskiego liczył zaledwie 140 km długości. NaleŜący do Polski przedrozbiorowej Gdańsk decyzją Traktatu Wersalskiego pozostał poza granicami II Rzeczpospolitej mając status Wolnego Miasta i stając się przyczyną późniejszych kłopotów państwa polskiego. W 1918 roku Naczelnik Państwa Józef Piłsudski wydał dekret: Z dniem 28 listopada 1918 roku rozkazuję utworzyć Marynarkę Polską. Tym pismem późniejszy Marszałek rozpoczął nową erę skrawka wybrzeŝa, które stało się dla II Rzeczpospolitej oknem na świat. Dziesiątego lutego 1920 roku Sejm RP powołał Komisję Morską i uchwalił budowę portu morskiego w Gdyni. Siedemnastego czerwca 1920 roku powstała Szkoła Morska w Tczewie. Jednostką szkoleniową nowopowstałej szkoły był Ŝaglowiec LWÓW. W 1930 roku została przeniesiona do Gdyni zmieniając nazwę na Państwową Szkołą Morską natomiast LWÓW został zastąpiony przez nowszy Ŝaglowiec fregatę DAR POMORZA. Równolegle z powstawaniem administracji morskiej i obiektów Marynarki Wojennej na odzyskane wybrzeŝe wkraczało Ŝeglarstwo. W czasach II Rzeczpospolitej Ŝeglarstwem zajmowało sie wiele organizacji. Powstały 11 maja 1924 roku Polski Związek śeglarski zajmował się Ŝeglarstwem olimpijskim, zrzeszał nowo powstałe kluby Ŝeglarskie jak teŝ ustanowił system stopni Ŝeglarskich. Związek Harcerstwa Polskiego do swej działalności z

2 młodzieŝą wstawił wychowanie wodne co zaowocowało powstaniem druŝyn harcerskich o profilu Ŝeglarskim. Mieli harcerze nawet własny Ŝaglowiec ZAWISZA CZARNY, którego kapitanem był sławny Ŝeglarz i społecznik gen. Mariusz Zaruski. W lutym 1924 roku wzorem innych państw morskich powstał Yacht Klub Polski, którego honorowym komandorem tradycyjnie był Prezydent Rzeczpospolitej. W takich warunkach dorastał młody, przybyły ze śródlądzia Polak, Władek Wagner. Przyszły Ŝeglarz oceaniczny urodził się w KrzyŜowej Woli w powiecie iłŝańskim (okolice Radomia) 17 września 1912 roku. Jego ojciec Walerian Wagner i matka Maria z domu Bielińska wraz z całą rodziną przeprowadzili się w 1927 roku do Gdyni, która z małej rybackiej wioski stawała się głównym portem II Rzeczpospolitej. Tutaj kilkunastoletni Władek wraz z młodszym bratem Jankiem zaczynał rozwijać swoje Ŝeglarskie zainteresowania. Atmosfera polskiego Klondike wraz ze statkami obcych bander na redzie, marynarzami ze wszystkich stron świata mocno działała na wyobraźnię młodego Polaka. Było to rzeczywiście okno na świat. Dla Władka zapewne był to zew nowej ekscytującej przygody. Rok 1931 Władek rozpoczął juŝ jako szef morskiej druŝyny harcerskiej im. J. Sobieskiego. Podczas penetracji terenu nowobudowanego portu wraz z Jankiem znalazł porzucony kadłub łodzi Ŝaglowomotorowej. Przez całą zimę wraz z kolegami pracowali nad przebudową wraku na jacht Ŝaglowy. Nowy armator nazwał swój nabytek ZJAWA. Nazwa odzwierciedlała odczucia młodego Ŝeglarza. Zaiste jawiła się jak zjawa, która odmieni Ŝycie Władka i powiedzie go w daleki świat, o którym słyszał od marynarzy odwiedzających polskie okno na świat.ósmego lipca 1932 rokuwładek Wagner wraz z Rudolfem Korniowskim opuszcza Gdynię udając się w rejs. Jeszcze nie zdradza się z myślą, Ŝe będzie to rejs dookoła świata. Obaj Ŝeglarze na pokładzie ZJAWY poprzez wybrzeŝe Szwecji, cieśniny duńskie i Limfiord docierają do Morza Północnego. Stąd wzdłuŝ wybrzeŝa Francji poprzeŝ Kanał Angielski i Zatokę Biskajską dopływają do hiszpańskiego Santander. Tutaj Wagner w liście do Kuriera Krakowskiego oznajmia o swojej woli opłynięcia kuli ziemskiej pod Ŝaglami. W Lizbonie załoga zostaje uzupełniona przez polskiego obieŝyświata Frydsona. JuŜ w trójkę dopływają do Casablanki. Tam polski Ŝeglarz spotyka się ze sławnym francuskim Ŝeglarzem Alain Gerbault. Będący u szczytu sławy Francuz widząc polski jacht nie wierzy w pomyślnośc wyprawy Wagnera. Polacy przepływają Atlantyk docierając do brazylijskiego portu Belem. Tam opuszcza jacht wskutek choroby Rudolf Korniowski. Wagner i Frydson płyną dalej. Trzeciego grudnia 1933 roku ZJAWA dopływa do portu Colon. To wejście do Kanału Panamskiego. Niestety jacht nie nadaje się do dalszej Ŝeglugi. Frydson znajduje kupca i sprzedają jacht amerykańskiemu Ŝeglarzowi. Rozstają się. Wagner rozpoczyna pisanie ksiąŝki Podług słońca i gwiazd. Rozgląda się teŝ za nowym jachtem. Pieniądze za artykuły i zaliczka za rozpoczętą ksiąŝkę pozwala mu zakupić kadłub jachtu. Pracuje przy jego wyposaŝenu. Jacht będzie się nazywać ZJAWA II. Na początku grudnia jacht jest prawie gotowy do Ŝeglugi. W międzyczasie zyskuje nowego załoganta. Jest nim młody Polak, Józef Pawlica mający kłopoty z panamskim immigration i zmuszony opuścić Panamę. Prze kanał ZJAWĘ II przeholowuje polski Ŝaglowiec DAR POMORZA odbywający właśnie rejs szkoleniowy dookoła świata. Po przejściu kanału Ŝeglarze kierują jacht do Ekwadoru aby przygotować go do Ŝeglugi do Australii. W Libertad dokonują niezbędnych przygotowań i

3 piątego lutego 1935 roku ZJAWA II rusza na Pacyfik. Poprzez atol Manihiki i wyspay Samoa Ŝeglarze docierają 11 lipca do FidŜi. Niestety okazuje się, Ŝe kadłub ZJAWY jest mocno zniszczony przez świdraki.tak mocno, Ŝe jacht osiada na dnie na płytkim kotwicowisku w Suva. śeglarz wydobywa jacht i sprzedaje hinduskim kupcom. śegna się teŝ z Pawlicą, który decyduje się zostać na wyspie. Przy pomocy konsula polskiego w Australii Wagner opuszcza FidŜi na pokładzie statku NIAGARA i 17 kwietnia 1936 roku ląduje na ziemi australijskiej witany przez miejscową Polonię. Zamieszkuje w domu będącym siedzibą dwóch niezwykle patriotycznych polskich rodzin Kaczanowskich i Kondratowiczów. W Australii Wagner przebywa cztery miesiące, są to dni wypełnione spotkaniami z Polonią i pracą. śeglarz musi uzbierać pieniądze na kolejny jacht. Równocześnie jako wolny słuchacz studiuje budowę statków na uniwersytecie w Sydney. Wreszcie jest gotów. Decyduje się zbudować jacht w Ekwadorze, który poznał podczas postoju ZJAWĄ II. Trzeciego lipca 1936 roku Wagner opuszcza Sydney udając się do Ekwadoru. PodróŜuje oczywiście statkami. Najpierw parowcem MONOVAI do Auckland w Nowej Zelandii i stamtąd kolejnym parowcem MATAROA do Balboa na Kanale Panamskim. Podczas rejsu Ŝeglarz pracuje mocno nad planami swojego przyszłego jachtu. Decyduje się na jol o wymiarach 50 stóp długi, 13 szeroki i mający 7 stóp zanurzenia. Osiem i pół miesiąca trwała w Ekwadorze budowa nowej ZJAWY III. Skiper nie tylko zaprojektował swój przyszły jacht, ale równieŝ wyszukał stocznię w Guayaquil, zorganizował materiały jak teŝ kierował całą budową. Zaprzyjaźniony z nim Władysław Kondratowicz przybył do Ekwadoru w sprawach biznesowych i... zdecydował się płynąć z Wagnerem biorąc udział w budowie jachtu i finansowaniu wyprawy. Na początku lipca 1937 roku ZJAWA III była gotowa do Ŝeglugi. Tym razem droga przez Pacyfik prowadzi przez wyspy Raroia, Tahiti i Bora Bora gdzie Wladek ponownie spotyka się z Alain Gerbault. Tym razem Francuz jest o wiele bardzie serdeczny. Polski zeglarz wyraźnie imponuje mu wolą w kontynuacji rejsu dookoła świata. Znajdzie to wyraz we wpisie w dzienniku jachtowym ZJAWY III. Następny port to Avarua na wyspie Rarotonga. Trzydziestego września juŝ są w drodze do Sydney. Piątego listopada 1937 roku jacht rzuca kotwicę w zatoce Watson witany przez australijską Polonię. Postój w Australii to pasmo sukcesów. Niezliczona ilość spotkań, wyprawy w głąb lądu nie przeszkadzają skiperowi myśleć o powrocie do Polski. Na powrotny rejs zgłaszają się dwaj skauci australijski jako, Ŝe polski jacht ma być horowym gościem międzynarodowego skautingu w lipcu 1939 roku w Szkocji. Dziesiątego lipca 1938 roku w zatoce Rose Bay odbywa się poŝegnanie polskiego jachtu i jego załogi. Odprowadzany przez liczną flotyllę jachtów i łodzi z gośćmi jacht stawia Ŝagle i wyrusza w kierunku the Heads oznaczających główki wyjściowe Port Jackson. ZJAWA III rozpoczyna powrót do Polski. Dwudziestego trzeciego stycznia polski jacht wpływa do Portu Tewfik na wejściu do Kanału Sueskiego. Aby tu dotrzeć jacht przepłynął długą drogę z Sydney w Australii. Młodzi Ŝeglarze doświadczyli w międzyczasie wejścia na rafę koralową na Great Reef Barrier, długiej Ŝeglugi przez Ocean Indyjski jak teŝ niebezpiecznej nawigacji przez Morze Czerwone. Dzięki pomocy ambasady polskiej w Kairze jacht przepływa Kanał Sueski pod Ŝaglami co jest ewenementem w historii kanału. Dalej droga wiedzie z Port Said przez Maltę, Algier i Gibraltar. W Gibraltarze postój trwa niedługo i juŝ 3 lipca 1939 roku jacht odpływa w kierunku Anglii. Piętnastego lipca

4 w dzień otwarcia Światowego Zlotu Skautingu w Szkocji ZJAWA III dalej sztormuje pod wiatr będąc 340 mil od wyspy Ille D Ouessant wyznaczającej północną krawędź Zatoki Biskajskiej. Dwudziestego pierwszego lipca o godzinie ZJAWA III rzuca kotwicę w Southampton naprzeciwko Royal Pier. Droga z Sydney do Anglii zakończona. Władek i dwaj australijczycy udają się na skautowski zlot pociągiem. Są tam bohaterami zlotu. Władek nie czeka na zakończenie zlotu. Spieszy się do domu, do Polski. Wraz z nim płyną Dave Walsh i Bernard Wright, dwaj skauci australijscy. Polski skiper spieszy się bowiem wojenne chmury gromadzą się nadeuropą. Dnia 2 września ZJAWA III wchodzi do angielskiego portu Great Yarmouth na wschodnim wybrzeŝu Anglii. Tutaj dostaje depeszę od konsula generalnego RP nakazującą przerwać rejs z powodu wybuchu wojny rozpoczętej napaścią Niemiec na Polskę. ZJAWA III zostaje zarekwirowana przez władze brytyjskie do potrzeb marynarki wojennej. Lata wojenne spędził Władek pływając jako oficer na polskich statkach handlowych w konwojach atlantyckich. Po wojnie odzyskał ZJAWĘ III i dokupując kolejne jednostki usiłuje parać się rybołówtwem. Komunistyczna okupacja Polski wyklucza powrót do kraju. W tym czasie poznaje swoją przyszłą Ŝonę Mabel. Biorąc pod uwagę trudną sytuację gospodarczą Wielkiej Brytanii młodzi małŝonkowie decydują się opuścić kraj i poŝeglować do Australii.Wagner sprzedaje ZJAWĘ III i pozostałe jednostki rybackie. Za uzyskane pieniądze zakupuje duŝy kecz RUBICON zbudowany przez sławną stocznię Camper Nicholson. Po remoncie w listopadzie 1948 roku wyruszają z Dublina w rejs do Australii. Załogę stanowią Polacy (wśród nich odnaleziony w Anglii brat Władka, Marian), Anglicy i Irlandczycy. Skiperem jest Władek, a Ŝywnością zawiaduje Mabel. Osiemnastego lutego 1949 roku RUBICON dopływa do Port of Spain, Trynidad. Tutaj okazuje się, Ŝe Ŝona kapitana jest w ciąŝy. Wyprawa ulega rozwiązaniu. Jacht Ŝegluje na północ Karaibów aŝ dociera do St. Thomas na Amerykańskich Wyspach Dziewiczych. Wiadomo juŝ, Ŝe projekt z Australią upada. Załoga rozprasza się w poszukiwaniu miejsca do Ŝycia. Młody skiper z małŝonką decydują się pozostać na Wyspach Dziewiczych. Tym bardziej, Ŝe 30 września 1949 przychodzi na świat ich córka Suzanna. Dokuczliwe jest ciągłe ubieganie się o wizę aby zamieszkiwać w St. Thomas. ToteŜ Władek podczas jednej z ekskapad na sąsiednie Brytyjskie Wyspy Dziewicze odkrywa piękną zatokę przynaleŝącą do Beef Island będącą częścią większej Tortoli. W Trellis Bay Wagnerowie mieszkali przez 9 lat. Tam przyszedł teŝ na świat ich syn Michael. W Trellis Bay Władek zbudował slip i yachtyard, budynek klubowy na Bellamy Cay, Tamarind-dom dla rodziny. Wagner równieŝ podjął się w porozumieniu z miejscowymi władzami zbudować lotnisko na Beef Island. Skończyło się na tym, Ŝe zbudował pas startowy największego dzisiaj lotniska na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych zanim rodzina zdecydowała się przeprowadzić do San Juan w Puerto Rico. W 1958 roku Wagnerowie przeprowadzają się do Puerto Rico. Aby zamieszkać w San Juan rodzina potrzebuje amerykańskich wiz. RównieŜ bardzo istotną sprawą było znalezienie anglojęzycznej szkoły dla młodych Wagnerów jako, Ŝe Puerto Rico było wyspą hiszpańskojęzyczną. Władek natomiast w porozumieniu z miejscowymi władzami rozpoczyna budowę stoczni w Isla Grande będącej częścią San Juan. Jest to wielkie przedsięwzięcie. Jak wspomina Mabel Wagner wyrównanie terenu pod stocznię, pogłebianie i zbudowanie budynków zabiera bardzo duŝo czasu

5 i wymaga uŝycia wielkiej ilości cięŝkiego sprzętu. W końcu Wagner Shipyard & Marina powstaje. Obsługuje jachty, kutry rybackie i nawet mniejsze jednostki US Navy. W 1964 roku Wagnerowie otrzymują stały pobyt w USA. Przedsiębiorczy Polak wzbudza zazdrość konkurentów. Władek dostaje propozycje odkupienia stoczni, które konsekwentnie odrzuca. Niemniej konkurencja stosuje nieustanny nacisk na Wagnera. Po latach wywiera to skutek. Bezkompromisowe działania konkurencji powoduje u Władka wielki szok. Odbija się to jego zdrowiu. Wagnerowie przeprowadzają się do Winter Park na Florydzie. W międzyczasie Władek rozpoczyna prace nad wielkim projektem umiejscowionym na wyspie St. Maarten nazwanym Buccaneers Isles Resorts. Z tego powodu RUBICON zostaje przeprowadzony do Simpson Bay w St. Maarten jako tymczasowa baza dla przyszłego projektu. Mabel wspomina, Ŝe była w pracy w Orlando kiedy dostała telefon, Ŝe Władek jest w szpitalu z powodu rozległego wylewu krwi do mózgu. Prawie równocześnie przychodzi wiadomość z Simpson Bay, Ŝe wskutek przechodzącego huraganu RUBICON zrywa kotwicę, dryfuje aby w końcu zatonąć w zatoce. Dla Wagnera to wielki cios. Kończą się prace nad wielkim projektem. Czeka go długi okres rekonwalescencji. Dzięki opiece Ŝony powoli dochodzi do siebie. Pisze ksiąŝkę By the sun and stars, wykonuje modele swoich jachtów, zbiera materiały ze swoich podróŝy. Umiera 15 września 1992 roku w Winter Park. Andrzej W. Piotrowski Trellis Bay, Brytyjskie Wyspy Dziewicze - styczeń 2012

WŁADYSŁAW WAGNER I JEGO PIERWSZY POLSKI REJS DOOKOŁA ŚWIATA

WŁADYSŁAW WAGNER I JEGO PIERWSZY POLSKI REJS DOOKOŁA ŚWIATA WŁADYSŁAW WAGNER I JEGO PIERWSZY POLSKI REJS DOOKOŁA ŚWIATA Pierwszy polski jacht wyruszył w morze kilka lat po odzyskaniu przez nasz kraj niepodległości w 1918 r. Wielką historię naszego żeglarstwa rozpoczęli

Bardziej szczegółowo

Maciej Krzeptowski Wyprawa dookoła świata Władysława Wagnera (1932 1939)

Maciej Krzeptowski Wyprawa dookoła świata Władysława Wagnera (1932 1939) Maciej Krzeptowski Wyprawa dookoła świata Władysława Wagnera (1932 1939) Opłynąć świat to słowa magiczne, które fascynowały ludzi od zawsze i wciąŝ wyzwalają ciekawość, pasje i marzenia. Zwykłe rejsy i

Bardziej szczegółowo

OCEANY STELLA CHOCHOWSKA KL.1TH

OCEANY STELLA CHOCHOWSKA KL.1TH OCEANY STELLA CHOCHOWSKA KL.1TH Oceany światowe: Ocean Arktyczny Ocean Indyjski Ocean Atlantycki Ocean Spokojny Ocean Arktyczny Ocean Arktyczny jest bardzo ściśle monitorować na skutki zmian klimatycznych.

Bardziej szczegółowo

s/y STARY powrócił do Szczecina

s/y STARY powrócił do Szczecina WYPRAWA NA KONIEC NASZEGO ŚWIATA ZAKONCZYŁA SIĘ Wyprawa ISLANDIA 2009 była rejsem w przeszłość, teraźniejszość i przede wszystkim przyszłość Szczecina. Jej celem było przypomnienie wielkich osiągnięć szczecińskich

Bardziej szczegółowo

Baltic Sprint Cup 2009 na jachcie Fujimo. Regaty na Bałtyku dla kaŝdego. Pomorsko-Mazurskie Biuro śeglarskie "Błękitny Piotruś"

Baltic Sprint Cup 2009 na jachcie Fujimo. Regaty na Bałtyku dla kaŝdego. Pomorsko-Mazurskie Biuro śeglarskie Błękitny Piotruś Baltic Sprint Cup 2009 na jachcie Fujimo Regaty na Bałtyku dla kaŝdego INTEGRACJA PRZYGODA EMOCJE Pomorsko-Mazurskie Biuro śeglarskie "Błękitny Piotruś" Szanowni Państwo, jako firma Ŝeglarska oraz organizator

Bardziej szczegółowo

Patenty motorowodne - podstawa prawna

Patenty motorowodne - podstawa prawna 1 z 10 Patenty motorowodne - podstawa prawna Dz.U.97.112.729 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 września 1997 r. w sprawie uprawiania Ŝeglarstwa. (Dz. U. z dnia 24 września 1997 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

/podpisy członków Ławy Morskiej przyjmujących rezolucję/

/podpisy członków Ławy Morskiej przyjmujących rezolucję/ w sprawie wskazania trzech pierwszych postaci do uhonorowania w ramach Galerii sław Ŝeglarstwa polskiego w Gdańsku Działając z obywatelskiego uprawnienia, w poczuciu troski o pomyślność spaw morskich Gdańska,

Bardziej szczegółowo

Bałtyk morzem szelfowym i śródlądowym

Bałtyk morzem szelfowym i śródlądowym Konspekt lekcji z geografii dla klasy III gimnazjum Cele lekcji: Bałtyk morzem szelfowym i śródlądowym Cel ogólny: poznanie środowiska geograficznego Bałtyku oraz przyczyn zasolenia Sfera poznawcza cele

Bardziej szczegółowo

Związki społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni im. kpt. ż.w. K.O. Borchardta ze statkiem-muzeum Dar Pomorza

Związki społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni im. kpt. ż.w. K.O. Borchardta ze statkiem-muzeum Dar Pomorza Opracowanie: mgr Liliana Koszałka nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni Związki społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni im. kpt. ż.w. K.O. Borchardta ze statkiem-muzeum Dar Pomorza

Bardziej szczegółowo

KARAIBY - wulkany i mangrowce Martynika - St.Maarten

KARAIBY - wulkany i mangrowce Martynika - St.Maarten KARAIBY - wulkany i mangrowce Martynika - St.Maarten (w jedną stronę) Serdecznie zapraszamy na nową przygodę! Od 6 do 20 Listopada płyniemy wspólnie z pięknej Martyniki przez Wyspy Nawietrzne do wspaniałego

Bardziej szczegółowo

ZAĆMIENIA. Zaćmienia Słońca

ZAĆMIENIA. Zaćmienia Słońca ZAĆMIENIA Zaćmienia Słońca 1. Obrączkowe zaćmienie Słońca 10 maja 2013. Pas fazy obrączkowej zaćmienia rozpocznie się 10 maja 2013 o godzinie 22 h 31 m w zachodniej Australii, w punkcie o współrzędnych

Bardziej szczegółowo

ZAĆMIENIA. Zaćmienia Słońca

ZAĆMIENIA. Zaćmienia Słońca ZAĆMIENIA Zaćmienia Słońca 1. Całkowite zaćmienie Słońca 9 marca 2016. Pas fazy całkowitej zaćmienia rozpocznie się 9 marca 2016 o godzinie 0 h 16 m na Oceanie Indyjskim, w połowie drogi między południowym

Bardziej szczegółowo

Projekt. The Tall Ships Races, Lisbona La Corunia 2012 OFRTA PARTNERSKO - SPONSORSKA. Kontakt: ttsr2012@gmail.com. 502 629 298 Agnieszka Piekło

Projekt. The Tall Ships Races, Lisbona La Corunia 2012 OFRTA PARTNERSKO - SPONSORSKA. Kontakt: ttsr2012@gmail.com. 502 629 298 Agnieszka Piekło Projekt The Tall Ships Races, Lisbona La Corunia 2012 OFRTA PARTNERSKO - SPONSORSKA Kontakt: ttsr2012@gmail.com 502 629 298 Agnieszka Piekło Strona: www.ttsr2012.wordpress.com PROJEKT Kim jesteśmy, co

Bardziej szczegółowo

II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM

II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM Imię i nazwisko Szkoła.. 1. W którym roku uchwalono konstytucję kwietniową?... 2. Podaj lata, w jakich Piłsudski był Naczelnikiem Państwa?... 3. W jakiej tradycji

Bardziej szczegółowo

Niektóre miejsca gdzie nurkujemy:

Niektóre miejsca gdzie nurkujemy: Niektóre miejsca gdzie nurkujemy: Wrak Tabinja. Oddalone, bardzo interesujące miejsce zatopionego wraku, które znajduje się niedaleko wyspy Dolin. Odpowiednie dla doświadczonych nurków lub nurków z niższą

Bardziej szczegółowo

Test konkursowy wiedzy o morzu 1000 słów o morzu i okręcie

Test konkursowy wiedzy o morzu 1000 słów o morzu i okręcie Imię i nazwisko ucznia (uczniów):... Szkoła, klasa:... Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego do konkursu:... Test konkursowy wiedzy o morzu 1000 słów o morzu i okręcie 1. Wybierz poprawną odpowiedź:

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Artykuł 1. Artykuł 2. Artykuł 3

UMOWA. Artykuł 1. Artykuł 2. Artykuł 3 UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o warunkach podróŝy obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i obywateli Federacji Rosyjskiej Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd

Bardziej szczegółowo

REGATY NA KARAIBACH oferta uczestnictwa

REGATY NA KARAIBACH oferta uczestnictwa REGATY NA KARAIBACH oferta uczestnictwa Startujemy na jachcie SUN FAST 3600 ONE & ONLY ONE & ONLY jest prawdziwym jachtem regatowym, który gwarantuje niezapomniane przeżycia na wodzie. W rękach dobrej

Bardziej szczegółowo

Propozycja sezonu 2010 dla jachtu s/y Panorama. Opracował: Olgierd Młynarski

Propozycja sezonu 2010 dla jachtu s/y Panorama. Opracował: Olgierd Młynarski Propozycja sezonu 2010 dla jachtu s/y Panorama Opracował: Olgierd Młynarski O czym będzie mowa? Stan techniczny jachtu Przed sezonem Plan trasy na rok 2010 Informacje dla kapitanów Plan marketingowy przed

Bardziej szczegółowo

Sail Your Dreams! BRYTYJSKIE WYSPY DZIEWICZE!!! il dolce far niente! To nie jest zwyczajny rejs, to

Sail Your Dreams! BRYTYJSKIE WYSPY DZIEWICZE!!! il dolce far niente! To nie jest zwyczajny rejs, to il dolce far niente! Sail Your Dreams! To nie jest zwyczajny rejs, to PODRÓŻ DO RAJU W OBŁĘDNEJ OPRAWIE przez dwa tygodnie! Brytyjskie Wyspy Dziewicze to kilka wysp na Morzu Karaibskim, które uznawane

Bardziej szczegółowo

- 2016 - KALENDARIUM WYDARZEŃ. Yacht Club Sopot

- 2016 - KALENDARIUM WYDARZEŃ. Yacht Club Sopot - 2016 - KALENDARIUM WYDARZEŃ Yacht Club Sopot REGATY I SPOTKANIA KLUBOWE. WSZYSTKIE REGATY I IMPREZY ZAWIERAJĄ SIĘ W PAKIECIE CZŁONKOWSKIM I NIE WYMAGAJĄ DODATKOWYCH OPŁAT. REGATY ODBYWAJĄ SIĘ NA JACHTACH

Bardziej szczegółowo

gen. Władysław Sikorski generał broni Wojska Polskiego

gen. Władysław Sikorski generał broni Wojska Polskiego gen. Władysław Sikorski generał broni Wojska Polskiego Władysław Eugeniusz Sikorski ur. 20 maja 1881r. w Tuszowie Narodowym, zm. 4 lipca 1943r. na Gibraltarze, polski wojskowy i polityk, generał broni

Bardziej szczegółowo

Samotne regaty przez Atlantyk. Projekt TRANSAT 6.50

Samotne regaty przez Atlantyk. Projekt TRANSAT 6.50 Samotne regaty przez Atlantyk Projekt TRANSAT 6.50 kpt. Jarosław Kaczorowski Kapitan Żeglugi Wielkiej Jachtowej i Żeglugi Motorowodnej Dwukrotny Mistrz Świata w Klasie Micro Państwowy Sędzia Regatowy Oferta

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Klubu poświęcone Józefowi Piłsudskiemu

Spotkanie Klubu poświęcone Józefowi Piłsudskiemu Spotkanie Klubu poświęcone Józefowi Piłsudskiemu Dnia 18 listopada 2008 r. w poznańskim Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej przy ul. Rolnej 45a, w ramach prac Klubu Historycznego, przypomniano osobę i

Bardziej szczegółowo

śeglarstwo Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku Katedra Sportu Powszechnego Zakład Sportów Wodnych

śeglarstwo Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku Katedra Sportu Powszechnego Zakład Sportów Wodnych Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku Katedra Sportu Powszechnego Zakład Sportów Wodnych śeglarstwo Osoby prowadzące przedmiot: 1. dr Zbigniew Czubek, zczubek@awf.gda.pl 2. dr Krzysztof Zawalski,

Bardziej szczegółowo

OFERTA CZARTERÓW JACHTÓW POLCONN CSS

OFERTA CZARTERÓW JACHTÓW POLCONN CSS OFERTA CZARTERÓW JACHTÓW POLCONN CSS Szanowni Państwo, Firma Polconn CSS specjalizuje się w organizacji wakacji pod żaglami o najwyższym standardzie, w najbardziej atrakcyjnych rejonach świata. Naszym

Bardziej szczegółowo

Gospodarka morska w Polsce 2009 roku

Gospodarka morska w Polsce 2009 roku Tekst opublikowany w internecie pod adresem: http://www.egospodarka.pl/52652,gospodarkamorska-w-polsce-2009,1,39,1.html (2011-02-02) 07.05.2010, 12:50 Gospodarka morska w Polsce 2009 roku Morska i przybrzeżna

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ BRACTWA KAPHORNOWCÓW Roczne sprawozdanie grotmaszta Bractwa Kaphornowców

DZIAŁALNOŚĆ BRACTWA KAPHORNOWCÓW Roczne sprawozdanie grotmaszta Bractwa Kaphornowców DZIAŁALNOŚĆ BRACTWA KAPHORNOWCÓW Roczne sprawozdanie grotmaszta Bractwa Kaphornowców 1. OKRES SPRAWOZDAWCZY (16.08.2014 06.03.2015 R.) Do dnia 06.03.2015 r. przylądek Horn został pokonany 100 razy przez

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Imago Maris. Kim jesteśmy? Jakie mamy założenia? Jakie mamy plany na 2014 rok? Co potrzebujemy? Co możemy zaoferować?

PROJEKT Imago Maris. Kim jesteśmy? Jakie mamy założenia? Jakie mamy plany na 2014 rok? Co potrzebujemy? Co możemy zaoferować? PROJEKT Imago Maris Kim jesteśmy? Jakie mamy założenia? Jakie mamy plany na 2014 rok? Co potrzebujemy? Co możemy zaoferować? FUNDACJA Imago Maris cele działania Integracja europejskiego środowiska niewidomych

Bardziej szczegółowo

Warszawa Poczdam Kilonia Skagen Odense - Kopenhaga Ystad Świnoujście Warszawa: 10 do 12 dni 2800 km WYPRAWA DO DANII - SKAGEN

Warszawa Poczdam Kilonia Skagen Odense - Kopenhaga Ystad Świnoujście Warszawa: 10 do 12 dni 2800 km WYPRAWA DO DANII - SKAGEN Warszawa Poczdam Kilonia Skagen Odense - Kopenhaga Ystad Świnoujście Warszawa: 10 do 12 dni 2800 km WYPRAWA DO DANII - SKAGEN Niemcy - Poczdam Budynek z 1685 r, początkowo jako oranżeria a następnie stajnie

Bardziej szczegółowo

Rejs na trasie: Gdynia Gdynia wyspy Bałtyku północno-wschodniego

Rejs na trasie: Gdynia Gdynia wyspy Bałtyku północno-wschodniego Rejs na trasie: Gdynia Gdynia wyspy Bałtyku północno-wschodniego 25.08-08.09.2012 ZAŁOŻENIA: Początek rejsu: zaokrętowanie Gdynia, 25 sierpnia g. 12.00 Orientacyjna Trasa : Gdynia-Gotlandia- Marienhamn-

Bardziej szczegółowo

Problemy emigracji dotyczące polskich obywateli. Paulina Brzezińska

Problemy emigracji dotyczące polskich obywateli. Paulina Brzezińska Problemy emigracji dotyczące polskich obywateli. Paulina Brzezińska Emigracja-wędrówka ludności mająca na celu zmianę miejsca pobytu. Przemieszczanie się ludności jest całkowicie naturalnym zjawiskiem

Bardziej szczegółowo

CN IGEL DIVERS RADOSŁAW KONIECZNY E-MAIL: RADEK@KURSYNURKOWANIA.EU WWW.KURSYNURKOWANIA.EU MOBILE: 697 899 600

CN IGEL DIVERS RADOSŁAW KONIECZNY E-MAIL: RADEK@KURSYNURKOWANIA.EU WWW.KURSYNURKOWANIA.EU MOBILE: 697 899 600 Malta leży na morzu Śródziemnym, pomiędzy Sycylią a Afryką i ze względu na swoje położenie ma przepiękną, przejrzystą i ciepłą wodę (30 metrów widoczności i 27 stopni pod koniec lata). Ze względu na swoją

Bardziej szczegółowo

Harcmistrz Ostatni Prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski

Harcmistrz Ostatni Prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski Pochodził z rodziny szlacheckiej pieczętującej się herbem Jelita. Był młodszym synem Wacława i Jadwigi z Sawickich Kaczorowskich. Wychował się w domu przy ul. Mazowieckiej 7 w Białymstoku, przed wojną

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOŁA PRZYWÓDZTWA POD ŻAGLAMI

OFERTA SZKOŁA PRZYWÓDZTWA POD ŻAGLAMI Kontakt w sprawie oferty: Tomasz Gardian dyrektor ds. sprzedaży tomaszgardian@prospero.com.pl 509 966 485 OFERTA SZKOŁA PRZYWÓDZTWA POD ŻAGLAMI PROSPERO BUSINESS TRAINING Ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice

Bardziej szczegółowo

Pomniki i tablice. Toruń. Zbigniew Kręcicki

Pomniki i tablice. Toruń. Zbigniew Kręcicki Zbigniew Kręcicki Pomniki i tablice Toruń Po lewej. Plac Rapackiego. Uroczyste odsłonięcie pomnika Marszałka nastąpiło 15 sierpnia 2000 r. w 80. rocznicę bitwy warszawskiej. Po prawej. Pierwszy, tymczasowy

Bardziej szczegółowo

Okres PRL Polska Rzeczpospolita Ludowa

Okres PRL Polska Rzeczpospolita Ludowa I wojna światowa II wojna światowa 1901 1914 1918 1939-1945 1945-1989 2000 Odzyskanie przez Polskę Niepodległości Okres PRL Polska Rzeczpospolita Ludowa GRANICE POLSKI WYBUCH II WOJNY ŚWIATOWEJ 1 WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

Agresja ZSRR na Polskę zbrojna napaść dokonana 17 września 1939 przez ZSRR na Polskę, będącą od 1 września 1939 w stanie wojny z III Rzeszą.

Agresja ZSRR na Polskę zbrojna napaść dokonana 17 września 1939 przez ZSRR na Polskę, będącą od 1 września 1939 w stanie wojny z III Rzeszą. Agresja ZSRR na Polskę zbrojna napaść dokonana 17 września 1939 przez ZSRR na Polskę, będącą od 1 września 1939 w stanie wojny z III Rzeszą. Element działań wojennych kampanii wrześniowej pierwszej kampanii

Bardziej szczegółowo

MARIAN BEŁC MIESZKANIEC WSI PAPLIN BOHATER BITWY O ANGLIĘ

MARIAN BEŁC MIESZKANIEC WSI PAPLIN BOHATER BITWY O ANGLIĘ MARIAN BEŁC MIESZKANIEC WSI PAPLIN BOHATER BITWY O ANGLIĘ BIOGRAFIA MARIANA BEŁCA Marian Bełc urodził się 27 stycznia 1914 r. w Paplinie, zginął 27 sierpnia 1942 r., miał 28 lat. Rodzicami jego byli Jan

Bardziej szczegółowo

Tajemnice Gdyni gra miejska dla szkół. Karta zgłoszenia

Tajemnice Gdyni gra miejska dla szkół. Karta zgłoszenia Autorki: Anna Leszczyńska i Izabela Niklewska Tajemnice Gdyni gra miejska dla szkół godzina rozpoczęcia dochodzenia: godzina zakończenia dochodzenia: nauczyciel opiekun grupy: Karta zgłoszenia DANE UCZESTNIKÓW

Bardziej szczegółowo

WODNA PRZYGODA!!! ORGANIZACJA URODZIN DLA DZIECI OD 10 LAT

WODNA PRZYGODA!!! ORGANIZACJA URODZIN DLA DZIECI OD 10 LAT WODNA PRZYGODA!!! ORGANIZACJA URODZIN DLA DZIECI OD 10 LAT Proponujemy wielką, ciekawą i niezapomnianą nadmorską przygodę! Podczas rejsów w specjalnie odwiedzanych miejscach utrzymujemy odpowiednie warunki

Bardziej szczegółowo

Nasz adres: Kraków ul. Akacjowa 5 tel./fax:

Nasz adres: Kraków ul. Akacjowa 5 tel./fax: Nasz adres: Kraków ul. Akacjowa 5 tel./fax: 12-412-33-63 Gmach Liceum Przed Liceum znajduje się pomnik patrona szkoły- księdza Stanisława Konarskiego, pijara, wybitnego reformatora szkolnictwa doby stanisławowskiej.

Bardziej szczegółowo

Kolumbia- Rejs po siedmiokolorowych, karaibskich wodach

Kolumbia- Rejs po siedmiokolorowych, karaibskich wodach Kolumbia- Rejs po siedmiokolorowych, karaibskich wodach Opis Cena od: 8100 PLN Liczba dni: 5 dni Kraj: Kolumbia Witamy na pokładzie! Ta wycieczka to połączenie błogiego wypoczynku na karaibskich plażach

Bardziej szczegółowo

Festiwal Nurkowy Wyspa Curacao 23-30 maja 2009

Festiwal Nurkowy Wyspa Curacao 23-30 maja 2009 2009 Festiwal Nurkowy Wyspa Curacao 23-30 maja 2009 Curacao jest to wyspa leżąca na Karaibach, należąca do Antyli Holenderskich. Wchodzi w skład Archipelagu Małych Antyli. Słońce świeci na Curaçao przez

Bardziej szczegółowo

Indonezja. Bali, Flores wyjazd turystyczny połączony z safari nurkowym wokół Komodo

Indonezja. Bali, Flores wyjazd turystyczny połączony z safari nurkowym wokół Komodo Indonezja Bali, Flores wyjazd turystyczny połączony z safari nurkowym wokół Komodo Zapraszamy na kolejną w tym roku wyprawę turystyczno-nurkową. Indonezyjskie wyspy Bali, Flores i Komodo to jedno z miejsc

Bardziej szczegółowo

Ulysses to bezpieczny i luksusowy jacht z doświadczonym kapitanem. Kontakt: ulysses@g.pl mobile: +13453254745 Iridium: +8816 2241-8796

Ulysses to bezpieczny i luksusowy jacht z doświadczonym kapitanem. Kontakt: ulysses@g.pl mobile: +13453254745 Iridium: +8816 2241-8796 CURACAO BONAIRE ARUBA: EGZOTYKA MARZENIE WIELU ZREALIZUJ JE TERAZ! Jednocześnie wspierając Wyprawę Dookoła Świata: www.rejswagnera.pl Lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad 2011. 10-14 dniowe

Bardziej szczegółowo

S/Y Nowe Warpno Sharki w The Tall Ships Races 2013

S/Y Nowe Warpno Sharki w The Tall Ships Races 2013 S/Y Nowe Warpno Sharki w The Tall Ships Races 2013 Jacht Nowe Warpno Sharki wyrusza na prestiżowe regaty The Tall Ships Races 2013 z załogą rekrutowaną przez Burmistrza Nowego Warpna spośród młodzieży

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN JACHTU DAR SZCZECINA

REGULAMIN JACHTU DAR SZCZECINA REGULAMIN JACHTU DAR SZCZECINA I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji Ŝycia i przebiegu słuŝby na pokładzie jachtu Zryw zwanego dalej jachtem. 2. W sprawach nie określonych

Bardziej szczegółowo

COOK ISLANDS - ROROTONGA & AITUTAKI 30.X-16.XI.2016

COOK ISLANDS - ROROTONGA & AITUTAKI 30.X-16.XI.2016 The BEST of the Top 10 Kitesurfing Destinations in The World COOK ISLANDS - ROROTONGA & AITUTAKI 30.X-16.XI.2016 KITESURFING & SNORKELING Wyspy Cooka Idylliczny klimat, wspaniałe krajobrazy, ciepłe serca

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT J U R Y NAJWYŻSZYCH POLSKICH TROFEÓW ŻEGLARSKICH R E J S R O K U 2005

KOMUNIKAT J U R Y NAJWYŻSZYCH POLSKICH TROFEÓW ŻEGLARSKICH R E J S R O K U 2005 KOMUNIKAT J U R Y NAJWYŻSZYCH POLSKICH TROFEÓW ŻEGLARSKICH R E J S R O K U 2005 Dzieje się tak już od 36 lat, iż w drugiej połowie grudnia, w salonie Komendanta, steranego wichrami żaglowca szkolnego Dar

Bardziej szczegółowo

MŁODZIEŻOWA ENCYKLOPEDIA INTERNETOWA BOHATERÓW KRAJNY POD REDAKCJĄ MICHAŁA KOKOWSKIEGO

MŁODZIEŻOWA ENCYKLOPEDIA INTERNETOWA BOHATERÓW KRAJNY POD REDAKCJĄ MICHAŁA KOKOWSKIEGO MŁODZIEŻOWA ENCYKLOPEDIA INTERNETOWA BOHATERÓW KRAJNY POD REDAKCJĄ MICHAŁA KOKOWSKIEGO WARSZAWA KRAKÓW: INSTYTUT HISTORII NAUKI PAN, 2015 ISBN 978-83-86062-23-2 Życiorys Bolesław Szymon Romanowski urodził

Bardziej szczegółowo

KAPITAN TADEUSZ ZIÓŁKOWSKI NAUCZYCIEL LUDZI MORZA

KAPITAN TADEUSZ ZIÓŁKOWSKI NAUCZYCIEL LUDZI MORZA KAPITAN TADEUSZ ZIÓŁKOWSKI NAUCZYCIEL LUDZI MORZA W pierwszych latach po I wojnie narodów, później nazwanej światową, nowe państwa Europy szukały swej nowej tożsamości, a społeczeństwa tych państw bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Sailing Paradise Seszele 2015 21-28 listopada 2015 Forsail Business Club ul. Ciołka 12, 01-402 Warszawa Tel./fax. 022 620 29 03 info@forsail.

Sailing Paradise Seszele 2015 21-28 listopada 2015 Forsail Business Club ul. Ciołka 12, 01-402 Warszawa Tel./fax. 022 620 29 03 info@forsail. Sailing Paradise Seszele 2015 21-28 listopada 2015 Założenia programowe: Termin: 21-28 listopada 2015 Miejsce: Seszele Czas trwania: 7 +2 dni Charakter wyjazdu: rejs Zakwaterowanie: Lagoon 380 Transport:

Bardziej szczegółowo

Jakieś 12 godzin później dotarliśmy do miasta Darwin w Australii. Zostaliśmy tam 2 dni, dlatego że byliśmy zmęczeni i potrzebowaliśmy odpoczynku.

Jakieś 12 godzin później dotarliśmy do miasta Darwin w Australii. Zostaliśmy tam 2 dni, dlatego że byliśmy zmęczeni i potrzebowaliśmy odpoczynku. Dnia 24 września 1984 roku postanowiłam wyruszyć w podróż. Ustaliłam z moją załogą, że przyjmiemy nowego majtka do sprzątania pokładu. Po 2 dniach zgłosił się do nas pewien chłopak. Miał 14 lat. Nie przedstawił

Bardziej szczegółowo

Pozycja prawna kapitana cz. 1. zwierzchnictwa występujących w działalności gospodarczej. Wynika to ze specyfiki

Pozycja prawna kapitana cz. 1. zwierzchnictwa występujących w działalności gospodarczej. Wynika to ze specyfiki Piotr Radwański Kapitan jako kierownik statku morskiego Sytuacja prawna kapitana statku morskiego wyróżnia się na tle innych form zwierzchnictwa występujących w działalności gospodarczej. Wynika to ze

Bardziej szczegółowo

KOMENDANT NACZELNIK MARSZAŁEK

KOMENDANT NACZELNIK MARSZAŁEK Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek. Warsztaty historyczne KOMENDANT NACZELNIK MARSZAŁEK Śladami Józefa Piłsudskiego Część 2: DAŁ POLSCE WOLNOŚĆ, GRANICE, MOC SZACUNEK Podczas studiów Józef zaangażował

Bardziej szczegółowo

W Y T Y C Z N E. Do weryfikacji z uprawnień zawodowych morskich i śródlądowych na stopnie motorowodne. Opracowano w oparciu o :

W Y T Y C Z N E. Do weryfikacji z uprawnień zawodowych morskich i śródlądowych na stopnie motorowodne. Opracowano w oparciu o : W Y T Y C Z N E Do weryfikacji z uprawnień zawodowych morskich i śródlądowych na stopnie motorowodne. Opracowano w oparciu o : 1. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w

Bardziej szczegółowo

Wstęp do inwentarza. zespołu/ zbioru: KOLEKCJA OSOBISTA WACŁAWA URBANOWICZA. ARCHIWUM FOTOGRAFII OŚRODKA KARTA 02-536 Warszawa ul.

Wstęp do inwentarza. zespołu/ zbioru: KOLEKCJA OSOBISTA WACŁAWA URBANOWICZA. ARCHIWUM FOTOGRAFII OŚRODKA KARTA 02-536 Warszawa ul. ARCHIWUM FOTOGRAFII OŚRODKA KARTA 02-536 Warszawa ul. Narbutta 29 Wstęp do inwentarza zespołu/ zbioru: KOLEKCJA OSOBISTA WACŁAWA URBANOWICZA 1909-2012 Nr zespołu OK 1012 1 I. Charakterystyka twórcy spuścizny:

Bardziej szczegółowo

Rejs Sylwestrowy 2010/2011

Rejs Sylwestrowy 2010/2011 Rejs Sylwestrowy 2010/2011 28.12.2010 04.01.2011 Palermo Cefalu Wyspy Liparyjskie Capo d Orlando - Palermo Page 1 28 grudzień 2010 Palermo Zaczynamy i kończymy rejs w stolicy Sycylii - Palermo. Najszybszy

Bardziej szczegółowo

Życie i działalność Józefa Piłsudskiego. Życie i działalność Józefa Piłsudskiego

Życie i działalność Józefa Piłsudskiego. Życie i działalność Józefa Piłsudskiego Życie i działalność Józefa Piłsudskiego Życie i działalność Józefa Piłsudskiego -5.12.1867 na świat przychodzi w Zułowie (Wileńszczyzna ) Józef Klemens Piłsudski. - Był jednym z dwunastu dzieci Józefa

Bardziej szczegółowo

JEDZIEMY NAD... Morze Bałtyckie

JEDZIEMY NAD... Morze Bałtyckie JEDZIEMY NAD... Morze Bałtyckie Morze Bałtyckie, Bałtyk płytkie morze śródlądowe na szelfie kontynentalnym w północnej Europie. Połączone z Morzem Północnym przez Cieśniny Duńskie (Sund, Mały i Wielki

Bardziej szczegółowo

Rejs Samotnych Żeglarzy Ostróda, 6-7 czerwca 2012

Rejs Samotnych Żeglarzy Ostróda, 6-7 czerwca 2012 Rejs Samotnych Żeglarzy Ostróda, 6-7 czerwca 2012 ZAWIADOMIENIE Rejs Samotnych Żeglarzy Ostróda 2012 Solo Challenge 24 HOUR NON STOP 1. ORGANIZATOR Grupa Ostródzkich Żeglarzy, patronat Klub Żeglarski Ostróda.

Bardziej szczegółowo

Londyn, Krążownik HMS Belfast - największy okręt muzeum w Europie.

Londyn, Krążownik HMS Belfast - największy okręt muzeum w Europie. A gdzież to człowieka poniesie czasem. Ano do Londynu na przykład. A Londyn ma do zaoferowania wiele, oj wiele... Z tego też powodu skłonny jestem założyć się, że odwiedzający to miasto turyści, albo nawet

Bardziej szczegółowo

Czarter katamaranów morskich. www.sunrisebay.pl

Czarter katamaranów morskich. www.sunrisebay.pl Czarter katamaranów morskich Kim jesteśmy? SunriseBay specjalizuje się w wynajmie luksusowych katamaranów morskich firmy Nau9tech oraz innych światowych producentów takich jak: Lagoon, Fontain Pajot, Catana

Bardziej szczegółowo

90. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

90. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI "Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani nie ma prawa do przyszłości". Józef Piłsudski Po 123 latach zaborów Polacy doczekali się odzyskania niepodległości.

Bardziej szczegółowo

12-13.02.2015 Wyprawa SELMA-ANTARKTYDA-WYTRWAŁOŚĆ - REKORD! KOMUNIKAT nr 12 s/y Selma Expeditions dotarła do "końca świata"

12-13.02.2015 Wyprawa SELMA-ANTARKTYDA-WYTRWAŁOŚĆ - REKORD! KOMUNIKAT nr 12 s/y Selma Expeditions dotarła do końca świata 12-13.02.2015 Wyprawa SELMA-ANTARKTYDA-WYTRWAŁOŚĆ - REKORD! KOMUNIKAT nr 12 s/y Selma Expeditions dotarła do "końca świata" Zatoka Wielorybów, Morze Rossa, Antarktyda, 78º43'926 S Aktualna pozycja jachtu:

Bardziej szczegółowo

Barkasy. Bernard Jesionowski. Malbork Bernard Jesionowski - Barkasy Strona 1

Barkasy. Bernard Jesionowski. Malbork Bernard Jesionowski - Barkasy Strona 1 Barkasy Bernard Jesionowski Malbork 2008 Bernard Jesionowski - Barkasy Strona 1 Dziełem Ernesta Hemingwaya jest perełka literatury marynistycznej, opowiadanie Stary człowiek i morze, wielkie dzieło o błahym

Bardziej szczegółowo

ASY POLSKIEGO LOTNICTWA W BITWIE O ANGLIĘ

ASY POLSKIEGO LOTNICTWA W BITWIE O ANGLIĘ ASY POLSKIEGO LOTNICTWA W BITWIE O ANGLIĘ GRANICE II RZECZYPOSPOLITEJ WYBUCH II WOJNY ŚWIATOWEJ 1 WRZEŚNIA 1939 ATAK NIEMIEC 17 WRZEŚNIA ATAK ZWIĄZKU RADZIECKIEGO EWAKUACJA POLSKIEGO RZĄDU I CZĘŚCI ARMII

Bardziej szczegółowo

ZAĆMIENIA. Zaćmienia Słońca

ZAĆMIENIA. Zaćmienia Słońca ZAĆMIENIA Zaćmienia Słońca 1. Całkowite zaćmienie Słońca 20 marca 2015. Pas fazy całkowitej zaćmienia rozpocznie się 20 marca 2015 o godzinie 9 h 10 m na północnym Atlantyku, prawie 500 km na południe

Bardziej szczegółowo

Pełne kalendarium życia Ignacego Jana Paderewskiego

Pełne kalendarium życia Ignacego Jana Paderewskiego Pełne kalendarium życia Ignacego Jana Paderewskiego 1860 Ignacy Jan Paderewski przychodzi na świat 6 listopada w Kuryłówce na Podolu. Matka umiera wkrótce po jego narodzinach. Jedynym opiekunem małego

Bardziej szczegółowo

Andrzej Józefiak. Dyrektor Lloyd s Register (Polska) Sp. z o.o.

Andrzej Józefiak. Dyrektor Lloyd s Register (Polska) Sp. z o.o. Pięćdziesiąt lat temu, we wrześniu 1957 roku inspektorzy brytyjskiego Towarzystwa Klasyfikacji Statków Lloyd s Register of Shipping wrócili do Polski po kilkuletniej nieobecności. Kontakty LRS z przemysłem

Bardziej szczegółowo

Trójka na Atlantyku, czyli samotny rejs Pana Kuby MATERIAŁY PRASOWE. Warszawa, 21 sierpnia 2012. 1 S t r o n a

Trójka na Atlantyku, czyli samotny rejs Pana Kuby MATERIAŁY PRASOWE. Warszawa, 21 sierpnia 2012. 1 S t r o n a Trójka na Atlantyku, czyli samotny rejs Pana Kuby MATERIAŁY PRASOWE Warszawa, 21 sierpnia 2012 1 S t r o n a Trójka na Atlantyku, czyli samotny rejs Pana Kuby w trzech etapach Z okazji 50. urodzin radiowej

Bardziej szczegółowo

Wrzesień. Październik

Wrzesień. Październik Kalendarz historyczny rok szkolny 2010/2011 Wrzesień 1 września 1939 r. - agresja Niemiec na Polskę 1-7 września 1939 r. - obrona Westerplatte 11 września 1932 r. - Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura

Bardziej szczegółowo

CZESŁAW SŁANIA 22.10.1921 Czeladź Data i miejsce urodzin Czesława Słani. 1927 Przeprowadzka wraz z rodziną do wsi Osmolice koło Lublina 1945 Wstąpienie do Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. 1947-1949

Bardziej szczegółowo

EDYCJA 2014 01.07-05.10.2014 12 ZAŁÓG 24 PORTY PRZEKAZANIE FLAGI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PRZEZ MARSZAŁKA OLGIERDA GEBLEWICZA

EDYCJA 2014 01.07-05.10.2014 12 ZAŁÓG 24 PORTY PRZEKAZANIE FLAGI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PRZEZ MARSZAŁKA OLGIERDA GEBLEWICZA O AKCJI Akcja Polonez na Wodzie" powstała by umożliwić studentom polskich uczeni wyższych wzięcie udziału w rejsach i międzynarodowych regatach The Tall Ships Races na słynnym polskim jachcie Polonez.

Bardziej szczegółowo

STANICA NA MORZU. czyli udział harcerzy z Drużyn Wodnych w

STANICA NA MORZU. czyli udział harcerzy z Drużyn Wodnych w STANICA NA MORZU czyli udział harcerzy z Drużyn Wodnych w Operacji Żagiel 2009 1 ORGANIZACJA I FINANSOWANIE 1. Organizacja Rejsu Głównym organizatorem rejsu jest Wrocławskie Stowarzyszenie Żeglarskie Port

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ŻEGLUGI. 2. ZGŁOSZENIA W regatach mogą brać udział załogi, które dopełniły formalności zgłoszeniowych u organizatora imprezy.

INSTRUKCJA ŻEGLUGI. 2. ZGŁOSZENIA W regatach mogą brać udział załogi, które dopełniły formalności zgłoszeniowych u organizatora imprezy. 62 Błękitna Wstęga Zatoki Gdańskiej 2013r. Gdynia, 05-06.10.2013r. INSTRUKCJA ŻEGLUGI 1. PRZEPISY Regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami określonymi definicją w Przepisach Regatowych Żeglarstwa

Bardziej szczegółowo

Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego

Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego Regulamin utrzymania i uŝytkowania statku naukowo-badawczego k/h Oceanograf-2 INSTYTUT OCEANOGRAFII Gdynia, styczeń 2012 Statek k/h Oceanograf-2 jest statkiem

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia.. 2011 r. w sprawie wyposażania statków w rejestratory danych z podróży 2) (Dz. U....) Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na ubezpieczenie jednostek pływających Politechniki Gdańskiej część B ubezpieczenie jachtów pełnomorskich

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na ubezpieczenie jednostek pływających Politechniki Gdańskiej część B ubezpieczenie jachtów pełnomorskich Załącznik nr 15 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na Politechniki Gdańskiej część B ubezpieczenie jachtów pełnomorskich 1) Szczegółowy zakres ubezpieczenia. 1. Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

WOJCIECH JACOBSON. 1965 uzyskał stopień jachtowego kapitana żeglugi wielkiej.

WOJCIECH JACOBSON. 1965 uzyskał stopień jachtowego kapitana żeglugi wielkiej. WOJCIECH JACOBSON ur. 1929 w Toruniu wykształcenie: mgr inż. chemii powołanie: żeglarz j.k.ż.w. członek Jacht Klubu AZS Szczecin członek honorowy PZŻ (2004) i AZS członek Bractwa Wybrzeża Pochodzi z rodziny,

Bardziej szczegółowo

4-11. Spełniamy marzenia. St John s. XI.2011 Safari

4-11. Spełniamy marzenia. St John s. XI.2011 Safari St John s 4-11 XI.2011 Safari KONTAKT DIVING STARS UK Tomasz Konieczny 53, Hercules Road London SE1 7DZ tom@diving-stars.com UK +44 7706915314 UK +44 2079281423 Thistlegorm SAFARI Carnatic Ghianis D. Kto

Bardziej szczegółowo

Oni teŝ lubią się dzielić. Najhojniejsi Olimpijczycy

Oni teŝ lubią się dzielić. Najhojniejsi Olimpijczycy Artykuł pochodzi z portalu Platine.pl Źródło: http://galerie.platine.pl/oni-tez-lubia-sie-dzielic-najhojniejsi-olimpijczycy- g466780.html 2012-07-28 Autor artykułu: Oni teŝ lubią się dzielić. Najhojniejsi

Bardziej szczegółowo

RZEŹBOTWÓRCZA DZIAŁALNOŚĆ MÓRZ. Działalność mórz zachodzi na wybrzeżu, które wyznacza zasięg działalności fal, prądów i pływów morskich.

RZEŹBOTWÓRCZA DZIAŁALNOŚĆ MÓRZ. Działalność mórz zachodzi na wybrzeżu, które wyznacza zasięg działalności fal, prądów i pływów morskich. RZEŹBOTWÓRCZA DZIAŁALNOŚĆ MÓRZ Działalność mórz zachodzi na wybrzeżu, które wyznacza zasięg działalności fal, prądów i pływów morskich. Możemy wyróżnić: Wybrzeża wynurzone, które powstają w czasie regresji

Bardziej szczegółowo

Grupa Reagowania Operacyjno-Manewrowego (GROM)

Grupa Reagowania Operacyjno-Manewrowego (GROM) Strona znajduje się w archiwum. Grupa Reagowania Operacyjno-Manewrowego (GROM) Tworzenie Jednostki rozpoczęto w 1990 roku, wykorzystując najlepsze doświadczenia zagraniczne zwłaszcza Stanów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW MORSKICH ROCZNA ANALIZA WYPADKÓW I INCYDENTÓW MORSKICH

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW MORSKICH ROCZNA ANALIZA WYPADKÓW I INCYDENTÓW MORSKICH PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW MORSKICH ROCZNA ANALIZA WYPADKÓW I INCYDENTÓW MORSKICH PKBWM Roczna analiza WIM Spis treści str.. Wstęp.... Informacje o Komisji.... Ilość powiadomień o wypadkach i incydentach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia r. w sprawie wyposażania statków w rejestratory danych z podróży (VDR) 2) (Dz. U...

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia r. w sprawie wyposażania statków w rejestratory danych z podróży (VDR) 2) (Dz. U... ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia.. 2011 r. w sprawie wyposażania statków w rejestratory danych z podróży (VDR) 2) (Dz. U....) Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011

Bardziej szczegółowo

Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU

Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU Jan Paweł II Jan Paweł II właściwie Karol Józef Wojtyła, urodził się 18 maja 1920 w Wadowicach, zmarł 2 kwietnia 2005 w Watykanie polski biskup rzymskokatolicki, biskup

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 6 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 21 listopada 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 6 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 21 listopada 2006 r. ZARZĄDZENIE Nr 6 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie określenia granic pasa technicznego na terenie gminy Międzyzdroje. Na podstawie art. 36 ust. 5 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Polski Caravaning. Zapraszamy na Hel!

Polski Caravaning. Zapraszamy na Hel! Zapraszamy na Hel! Czy na Hel trzeba zapraszać? Zgodnie z zasadą cudze chwalicie, swego nie znacie jednak warto. Malownicza Mierzeja Helska jest jednym z najpiękniejszych miejsc w naszym kraju. Długość

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 1997 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa (Dz. U. Nr 112 z dnia 24.09.1997 r., poz.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 1997 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa (Dz. U. Nr 112 z dnia 24.09.1997 r., poz. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 1997 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa (Dz. U. Nr 112 z dnia 24.09.1997 r., poz. 729) Na podstawie art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 18 stycznia 1996 o kulturze

Bardziej szczegółowo

Polska i Irlandia Wspólne doświadczenia w walce o wolność

Polska i Irlandia Wspólne doświadczenia w walce o wolność Polska i Irlandia Wspólne doświadczenia w walce o wolność DominikaSiejkowskaklasa II c IRLANDIA Irlandia była pod panowaniemangielskimprzez 750 lat, od złożenia hołdu lennegohenrykowi II z dynastiiplantagenetóww1171r.

Bardziej szczegółowo

Safari Egipt - Złoty Trójkąt

Safari Egipt - Złoty Trójkąt /czerwiec 2013/ Złoty Trójkąt to kompilacja najlepszych miejsc nurkowych Morza Czerwonego, łącząca Wyspy Braci, Dedalus Reef oraz położoną w rejonie Marsa Alam Elphinstone Reef. Rejs rozpoczynamy z Portu

Bardziej szczegółowo

il dolce far niente! Elastyczny program turystyczny Idea il dolce far niente czyli słodkie robienie nic

il dolce far niente! Elastyczny program turystyczny Idea il dolce far niente czyli słodkie robienie nic il dolce far niente! Malta, Gozo, Comino przełom maja i czerwca 2016! Rejs komfortowym yachtem połączony z Tango Argentino Atrakcyjna trasa rejsu Wspaniałe doznania żeglarskie Cudowne wakacje 27 MAJA -

Bardziej szczegółowo

MARIUSZ ZARUSKI. Człowiek dwóch żywiołów. Prezentacja multimedialna. Opracowała Ewa Błachnio Szkoła Podstawowa nr 53 w Warszawie

MARIUSZ ZARUSKI. Człowiek dwóch żywiołów. Prezentacja multimedialna. Opracowała Ewa Błachnio Szkoła Podstawowa nr 53 w Warszawie MARIUSZ ZARUSKI Człowiek dwóch żywiołów Prezentacja multimedialna Opracowała Ewa Błachnio Szkoła Podstawowa nr 53 w Warszawie MARIUSZ ZARUSKI Witaj! Nazywam się Antek. Jestem uczniem Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

,,To możliwość spełnienia marzeń sprawia, że życie jest tak fascynujące - marzenia, warto je realizować, nie odkładać na później!

,,To możliwość spełnienia marzeń sprawia, że życie jest tak fascynujące - marzenia, warto je realizować, nie odkładać na później! ,,To możliwość spełnienia marzeń sprawia, że życie jest tak fascynujące - marzenia, warto je realizować, nie odkładać na później! Projekt,,Cousins Sailing Adventure to projekt dwóch kuzynów, Wojtka i Kuby,

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 2015 ROKU

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 2015 ROKU HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 05 ROKU STYCZEŃ 70 rocznica wyzwolenia hitlerowskiego obozu w Płaszowie 5.0 teren byłego obozu w Płaszowie Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOŁY Z MARCINKIEM POD ŻAGLAMI

REGULAMIN SZKOŁY Z MARCINKIEM POD ŻAGLAMI zał.1 REGULAMIN SZKOŁY Z MARCINKIEM POD ŻAGLAMI na STS Fryderyk Chopin I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Bukowska 16, 60-809 Poznań, Tel: 618464920 I. PRAWA I OBOWIĄZKI

Bardziej szczegółowo

Ranking cytowań i informacji

Ranking cytowań i informacji Ranking cytowań i informacji sierpień 00 Ranking cytowań Wśród dzienników ogólnopolskich najczęściej cytowano Rzeczpospolitą (). Licznie cytowano m.in. artykuł, w którym dziennik ujawnił, Ŝe na stole sekcyjnym

Bardziej szczegółowo

Dzieciństwo i młodość Ks. Bonawentury Metlera

Dzieciństwo i młodość Ks. Bonawentury Metlera Dzieciństwo i młodość Ks. Bonawentury Metlera Środowisko rodzinne Ks. Bonawentura Metler urodził się 7 lipca 1866r. we wsi Ciążeń w powiecie słupeckim w ziemi kaliskiej. Był synem Bernarda i Marii z domu

Bardziej szczegółowo