śeglarska Odyseja Kpt. Wagnera

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "śeglarska Odyseja Kpt. Wagnera"

Transkrypt

1 śeglarska Odyseja Kpt. Wagnera ZbliŜające się uroczystości odsłonięcia tablicy ku czci Kpt. Władysława Wagnera 21 i 22 stycznia 2012 roku zgromadzą w Trellis Bay na wyspie Tortola w archipelagu Brytyjskich Wysp Dziewiczych grono niezwykle zacnych gości. Oprócz organizatorów Wagner Sailing Rally 2012: kpt. Jerzego Knabe z Londynu, kpt. Andrzeja W. Piotrowskiego i Krzysztofa Kamińskiego z Chicago oraz Zbigniewa Turkiewicza z Kanady spodziewani są komandorzy polonijnych klubów Ŝeglarskich i polonijni Ŝeglarze na pokładach przeszło 20 jachtów. Przypłynie polski Ŝaglowiec FRYDERYK CHOPIN z 50 Ŝeglarzami na pokładzie. Będą obecne teŝ inne jachty z polską banderą na rufie. Licznie będzie reprezentowana społeczność wyspiarska z miejscowymi notablami na czele bowiem swoje przybycie zapowiedzieli: premier i lider opozycji, gubernator reprezentujący koronę brytyjską i ministrowie rządu Brytyjskich Wysp Dziewiczych, miejscowi politycy i działacze społeczni. RównieŜ swoją obecność potwierdził znany miliarder - Richard Branson inwestujący znaczne pieniądze na wyspach. Organizatorzy spodziewają się obecności kilkuset osób podczas dwudniowych uroczystości. I wszyscy oni przybędą aby uczcić polskiego Ŝeglarza, który jako pierwszy Polak opłynął świat pod Ŝaglami i po wojnie osiedlił się w Trellis Bay nie chcąc wracać do Polski opanowanej prze komunistów. PoniŜej historia Ŝeglarskiej odysei Kpt. W. Wagnera. Odzyskana w 1918 roku w wyniku działań zbrojnych (Legiony Józefa Piłsudskiego) i dyplomatycznych (I.Paderewski, J.Piłsudski i R.Dmowski) niepodległość Polski zaowocowała wieloma działaniami mającymi umocnić świeŝo powstałe państwo. II Rzeczpospolita bo tak przyjęto nazywać odrodzoną Polskę powstała na ziemiach byłych trzech zaborów. W procesie ich scalania równieŝ uzyskała dostęp do Morza Bałtyckiego: ciągnął się on od Jeziora śarnowieckiego do Orłowa, a z linią brzegową Półwyspu Helskiego liczył zaledwie 140 km długości. NaleŜący do Polski przedrozbiorowej Gdańsk decyzją Traktatu Wersalskiego pozostał poza granicami II Rzeczpospolitej mając status Wolnego Miasta i stając się przyczyną późniejszych kłopotów państwa polskiego. W 1918 roku Naczelnik Państwa Józef Piłsudski wydał dekret: Z dniem 28 listopada 1918 roku rozkazuję utworzyć Marynarkę Polską. Tym pismem późniejszy Marszałek rozpoczął nową erę skrawka wybrzeŝa, które stało się dla II Rzeczpospolitej oknem na świat. Dziesiątego lutego 1920 roku Sejm RP powołał Komisję Morską i uchwalił budowę portu morskiego w Gdyni. Siedemnastego czerwca 1920 roku powstała Szkoła Morska w Tczewie. Jednostką szkoleniową nowopowstałej szkoły był Ŝaglowiec LWÓW. W 1930 roku została przeniesiona do Gdyni zmieniając nazwę na Państwową Szkołą Morską natomiast LWÓW został zastąpiony przez nowszy Ŝaglowiec fregatę DAR POMORZA. Równolegle z powstawaniem administracji morskiej i obiektów Marynarki Wojennej na odzyskane wybrzeŝe wkraczało Ŝeglarstwo. W czasach II Rzeczpospolitej Ŝeglarstwem zajmowało sie wiele organizacji. Powstały 11 maja 1924 roku Polski Związek śeglarski zajmował się Ŝeglarstwem olimpijskim, zrzeszał nowo powstałe kluby Ŝeglarskie jak teŝ ustanowił system stopni Ŝeglarskich. Związek Harcerstwa Polskiego do swej działalności z

2 młodzieŝą wstawił wychowanie wodne co zaowocowało powstaniem druŝyn harcerskich o profilu Ŝeglarskim. Mieli harcerze nawet własny Ŝaglowiec ZAWISZA CZARNY, którego kapitanem był sławny Ŝeglarz i społecznik gen. Mariusz Zaruski. W lutym 1924 roku wzorem innych państw morskich powstał Yacht Klub Polski, którego honorowym komandorem tradycyjnie był Prezydent Rzeczpospolitej. W takich warunkach dorastał młody, przybyły ze śródlądzia Polak, Władek Wagner. Przyszły Ŝeglarz oceaniczny urodził się w KrzyŜowej Woli w powiecie iłŝańskim (okolice Radomia) 17 września 1912 roku. Jego ojciec Walerian Wagner i matka Maria z domu Bielińska wraz z całą rodziną przeprowadzili się w 1927 roku do Gdyni, która z małej rybackiej wioski stawała się głównym portem II Rzeczpospolitej. Tutaj kilkunastoletni Władek wraz z młodszym bratem Jankiem zaczynał rozwijać swoje Ŝeglarskie zainteresowania. Atmosfera polskiego Klondike wraz ze statkami obcych bander na redzie, marynarzami ze wszystkich stron świata mocno działała na wyobraźnię młodego Polaka. Było to rzeczywiście okno na świat. Dla Władka zapewne był to zew nowej ekscytującej przygody. Rok 1931 Władek rozpoczął juŝ jako szef morskiej druŝyny harcerskiej im. J. Sobieskiego. Podczas penetracji terenu nowobudowanego portu wraz z Jankiem znalazł porzucony kadłub łodzi Ŝaglowomotorowej. Przez całą zimę wraz z kolegami pracowali nad przebudową wraku na jacht Ŝaglowy. Nowy armator nazwał swój nabytek ZJAWA. Nazwa odzwierciedlała odczucia młodego Ŝeglarza. Zaiste jawiła się jak zjawa, która odmieni Ŝycie Władka i powiedzie go w daleki świat, o którym słyszał od marynarzy odwiedzających polskie okno na świat.ósmego lipca 1932 rokuwładek Wagner wraz z Rudolfem Korniowskim opuszcza Gdynię udając się w rejs. Jeszcze nie zdradza się z myślą, Ŝe będzie to rejs dookoła świata. Obaj Ŝeglarze na pokładzie ZJAWY poprzez wybrzeŝe Szwecji, cieśniny duńskie i Limfiord docierają do Morza Północnego. Stąd wzdłuŝ wybrzeŝa Francji poprzeŝ Kanał Angielski i Zatokę Biskajską dopływają do hiszpańskiego Santander. Tutaj Wagner w liście do Kuriera Krakowskiego oznajmia o swojej woli opłynięcia kuli ziemskiej pod Ŝaglami. W Lizbonie załoga zostaje uzupełniona przez polskiego obieŝyświata Frydsona. JuŜ w trójkę dopływają do Casablanki. Tam polski Ŝeglarz spotyka się ze sławnym francuskim Ŝeglarzem Alain Gerbault. Będący u szczytu sławy Francuz widząc polski jacht nie wierzy w pomyślnośc wyprawy Wagnera. Polacy przepływają Atlantyk docierając do brazylijskiego portu Belem. Tam opuszcza jacht wskutek choroby Rudolf Korniowski. Wagner i Frydson płyną dalej. Trzeciego grudnia 1933 roku ZJAWA dopływa do portu Colon. To wejście do Kanału Panamskiego. Niestety jacht nie nadaje się do dalszej Ŝeglugi. Frydson znajduje kupca i sprzedają jacht amerykańskiemu Ŝeglarzowi. Rozstają się. Wagner rozpoczyna pisanie ksiąŝki Podług słońca i gwiazd. Rozgląda się teŝ za nowym jachtem. Pieniądze za artykuły i zaliczka za rozpoczętą ksiąŝkę pozwala mu zakupić kadłub jachtu. Pracuje przy jego wyposaŝenu. Jacht będzie się nazywać ZJAWA II. Na początku grudnia jacht jest prawie gotowy do Ŝeglugi. W międzyczasie zyskuje nowego załoganta. Jest nim młody Polak, Józef Pawlica mający kłopoty z panamskim immigration i zmuszony opuścić Panamę. Prze kanał ZJAWĘ II przeholowuje polski Ŝaglowiec DAR POMORZA odbywający właśnie rejs szkoleniowy dookoła świata. Po przejściu kanału Ŝeglarze kierują jacht do Ekwadoru aby przygotować go do Ŝeglugi do Australii. W Libertad dokonują niezbędnych przygotowań i

3 piątego lutego 1935 roku ZJAWA II rusza na Pacyfik. Poprzez atol Manihiki i wyspay Samoa Ŝeglarze docierają 11 lipca do FidŜi. Niestety okazuje się, Ŝe kadłub ZJAWY jest mocno zniszczony przez świdraki.tak mocno, Ŝe jacht osiada na dnie na płytkim kotwicowisku w Suva. śeglarz wydobywa jacht i sprzedaje hinduskim kupcom. śegna się teŝ z Pawlicą, który decyduje się zostać na wyspie. Przy pomocy konsula polskiego w Australii Wagner opuszcza FidŜi na pokładzie statku NIAGARA i 17 kwietnia 1936 roku ląduje na ziemi australijskiej witany przez miejscową Polonię. Zamieszkuje w domu będącym siedzibą dwóch niezwykle patriotycznych polskich rodzin Kaczanowskich i Kondratowiczów. W Australii Wagner przebywa cztery miesiące, są to dni wypełnione spotkaniami z Polonią i pracą. śeglarz musi uzbierać pieniądze na kolejny jacht. Równocześnie jako wolny słuchacz studiuje budowę statków na uniwersytecie w Sydney. Wreszcie jest gotów. Decyduje się zbudować jacht w Ekwadorze, który poznał podczas postoju ZJAWĄ II. Trzeciego lipca 1936 roku Wagner opuszcza Sydney udając się do Ekwadoru. PodróŜuje oczywiście statkami. Najpierw parowcem MONOVAI do Auckland w Nowej Zelandii i stamtąd kolejnym parowcem MATAROA do Balboa na Kanale Panamskim. Podczas rejsu Ŝeglarz pracuje mocno nad planami swojego przyszłego jachtu. Decyduje się na jol o wymiarach 50 stóp długi, 13 szeroki i mający 7 stóp zanurzenia. Osiem i pół miesiąca trwała w Ekwadorze budowa nowej ZJAWY III. Skiper nie tylko zaprojektował swój przyszły jacht, ale równieŝ wyszukał stocznię w Guayaquil, zorganizował materiały jak teŝ kierował całą budową. Zaprzyjaźniony z nim Władysław Kondratowicz przybył do Ekwadoru w sprawach biznesowych i... zdecydował się płynąć z Wagnerem biorąc udział w budowie jachtu i finansowaniu wyprawy. Na początku lipca 1937 roku ZJAWA III była gotowa do Ŝeglugi. Tym razem droga przez Pacyfik prowadzi przez wyspy Raroia, Tahiti i Bora Bora gdzie Wladek ponownie spotyka się z Alain Gerbault. Tym razem Francuz jest o wiele bardzie serdeczny. Polski zeglarz wyraźnie imponuje mu wolą w kontynuacji rejsu dookoła świata. Znajdzie to wyraz we wpisie w dzienniku jachtowym ZJAWY III. Następny port to Avarua na wyspie Rarotonga. Trzydziestego września juŝ są w drodze do Sydney. Piątego listopada 1937 roku jacht rzuca kotwicę w zatoce Watson witany przez australijską Polonię. Postój w Australii to pasmo sukcesów. Niezliczona ilość spotkań, wyprawy w głąb lądu nie przeszkadzają skiperowi myśleć o powrocie do Polski. Na powrotny rejs zgłaszają się dwaj skauci australijski jako, Ŝe polski jacht ma być horowym gościem międzynarodowego skautingu w lipcu 1939 roku w Szkocji. Dziesiątego lipca 1938 roku w zatoce Rose Bay odbywa się poŝegnanie polskiego jachtu i jego załogi. Odprowadzany przez liczną flotyllę jachtów i łodzi z gośćmi jacht stawia Ŝagle i wyrusza w kierunku the Heads oznaczających główki wyjściowe Port Jackson. ZJAWA III rozpoczyna powrót do Polski. Dwudziestego trzeciego stycznia polski jacht wpływa do Portu Tewfik na wejściu do Kanału Sueskiego. Aby tu dotrzeć jacht przepłynął długą drogę z Sydney w Australii. Młodzi Ŝeglarze doświadczyli w międzyczasie wejścia na rafę koralową na Great Reef Barrier, długiej Ŝeglugi przez Ocean Indyjski jak teŝ niebezpiecznej nawigacji przez Morze Czerwone. Dzięki pomocy ambasady polskiej w Kairze jacht przepływa Kanał Sueski pod Ŝaglami co jest ewenementem w historii kanału. Dalej droga wiedzie z Port Said przez Maltę, Algier i Gibraltar. W Gibraltarze postój trwa niedługo i juŝ 3 lipca 1939 roku jacht odpływa w kierunku Anglii. Piętnastego lipca

4 w dzień otwarcia Światowego Zlotu Skautingu w Szkocji ZJAWA III dalej sztormuje pod wiatr będąc 340 mil od wyspy Ille D Ouessant wyznaczającej północną krawędź Zatoki Biskajskiej. Dwudziestego pierwszego lipca o godzinie ZJAWA III rzuca kotwicę w Southampton naprzeciwko Royal Pier. Droga z Sydney do Anglii zakończona. Władek i dwaj australijczycy udają się na skautowski zlot pociągiem. Są tam bohaterami zlotu. Władek nie czeka na zakończenie zlotu. Spieszy się do domu, do Polski. Wraz z nim płyną Dave Walsh i Bernard Wright, dwaj skauci australijscy. Polski skiper spieszy się bowiem wojenne chmury gromadzą się nadeuropą. Dnia 2 września ZJAWA III wchodzi do angielskiego portu Great Yarmouth na wschodnim wybrzeŝu Anglii. Tutaj dostaje depeszę od konsula generalnego RP nakazującą przerwać rejs z powodu wybuchu wojny rozpoczętej napaścią Niemiec na Polskę. ZJAWA III zostaje zarekwirowana przez władze brytyjskie do potrzeb marynarki wojennej. Lata wojenne spędził Władek pływając jako oficer na polskich statkach handlowych w konwojach atlantyckich. Po wojnie odzyskał ZJAWĘ III i dokupując kolejne jednostki usiłuje parać się rybołówtwem. Komunistyczna okupacja Polski wyklucza powrót do kraju. W tym czasie poznaje swoją przyszłą Ŝonę Mabel. Biorąc pod uwagę trudną sytuację gospodarczą Wielkiej Brytanii młodzi małŝonkowie decydują się opuścić kraj i poŝeglować do Australii.Wagner sprzedaje ZJAWĘ III i pozostałe jednostki rybackie. Za uzyskane pieniądze zakupuje duŝy kecz RUBICON zbudowany przez sławną stocznię Camper Nicholson. Po remoncie w listopadzie 1948 roku wyruszają z Dublina w rejs do Australii. Załogę stanowią Polacy (wśród nich odnaleziony w Anglii brat Władka, Marian), Anglicy i Irlandczycy. Skiperem jest Władek, a Ŝywnością zawiaduje Mabel. Osiemnastego lutego 1949 roku RUBICON dopływa do Port of Spain, Trynidad. Tutaj okazuje się, Ŝe Ŝona kapitana jest w ciąŝy. Wyprawa ulega rozwiązaniu. Jacht Ŝegluje na północ Karaibów aŝ dociera do St. Thomas na Amerykańskich Wyspach Dziewiczych. Wiadomo juŝ, Ŝe projekt z Australią upada. Załoga rozprasza się w poszukiwaniu miejsca do Ŝycia. Młody skiper z małŝonką decydują się pozostać na Wyspach Dziewiczych. Tym bardziej, Ŝe 30 września 1949 przychodzi na świat ich córka Suzanna. Dokuczliwe jest ciągłe ubieganie się o wizę aby zamieszkiwać w St. Thomas. ToteŜ Władek podczas jednej z ekskapad na sąsiednie Brytyjskie Wyspy Dziewicze odkrywa piękną zatokę przynaleŝącą do Beef Island będącą częścią większej Tortoli. W Trellis Bay Wagnerowie mieszkali przez 9 lat. Tam przyszedł teŝ na świat ich syn Michael. W Trellis Bay Władek zbudował slip i yachtyard, budynek klubowy na Bellamy Cay, Tamarind-dom dla rodziny. Wagner równieŝ podjął się w porozumieniu z miejscowymi władzami zbudować lotnisko na Beef Island. Skończyło się na tym, Ŝe zbudował pas startowy największego dzisiaj lotniska na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych zanim rodzina zdecydowała się przeprowadzić do San Juan w Puerto Rico. W 1958 roku Wagnerowie przeprowadzają się do Puerto Rico. Aby zamieszkać w San Juan rodzina potrzebuje amerykańskich wiz. RównieŜ bardzo istotną sprawą było znalezienie anglojęzycznej szkoły dla młodych Wagnerów jako, Ŝe Puerto Rico było wyspą hiszpańskojęzyczną. Władek natomiast w porozumieniu z miejscowymi władzami rozpoczyna budowę stoczni w Isla Grande będącej częścią San Juan. Jest to wielkie przedsięwzięcie. Jak wspomina Mabel Wagner wyrównanie terenu pod stocznię, pogłebianie i zbudowanie budynków zabiera bardzo duŝo czasu

5 i wymaga uŝycia wielkiej ilości cięŝkiego sprzętu. W końcu Wagner Shipyard & Marina powstaje. Obsługuje jachty, kutry rybackie i nawet mniejsze jednostki US Navy. W 1964 roku Wagnerowie otrzymują stały pobyt w USA. Przedsiębiorczy Polak wzbudza zazdrość konkurentów. Władek dostaje propozycje odkupienia stoczni, które konsekwentnie odrzuca. Niemniej konkurencja stosuje nieustanny nacisk na Wagnera. Po latach wywiera to skutek. Bezkompromisowe działania konkurencji powoduje u Władka wielki szok. Odbija się to jego zdrowiu. Wagnerowie przeprowadzają się do Winter Park na Florydzie. W międzyczasie Władek rozpoczyna prace nad wielkim projektem umiejscowionym na wyspie St. Maarten nazwanym Buccaneers Isles Resorts. Z tego powodu RUBICON zostaje przeprowadzony do Simpson Bay w St. Maarten jako tymczasowa baza dla przyszłego projektu. Mabel wspomina, Ŝe była w pracy w Orlando kiedy dostała telefon, Ŝe Władek jest w szpitalu z powodu rozległego wylewu krwi do mózgu. Prawie równocześnie przychodzi wiadomość z Simpson Bay, Ŝe wskutek przechodzącego huraganu RUBICON zrywa kotwicę, dryfuje aby w końcu zatonąć w zatoce. Dla Wagnera to wielki cios. Kończą się prace nad wielkim projektem. Czeka go długi okres rekonwalescencji. Dzięki opiece Ŝony powoli dochodzi do siebie. Pisze ksiąŝkę By the sun and stars, wykonuje modele swoich jachtów, zbiera materiały ze swoich podróŝy. Umiera 15 września 1992 roku w Winter Park. Andrzej W. Piotrowski Trellis Bay, Brytyjskie Wyspy Dziewicze - styczeń 2012

NSZZ SOLIDARNOŚĆ NR 2 (64) KWIECIEŃ-MAJ-CZERWIEC 2012 ISSN

NSZZ SOLIDARNOŚĆ NR 2 (64) KWIECIEŃ-MAJ-CZERWIEC 2012 ISSN Kwartalnik Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ SOLIDARNOŚĆ NR 2 (64) KWIECIEŃ-MAJ-CZERWIEC 2012 ISSN 1426-1006 Motto życiowe i pożyteczne: Ludzie są często głupi, nielogiczni i dbają tylko

Bardziej szczegółowo

Z DZIEJÓW BOGDAŃCA Bogdaniec

Z DZIEJÓW BOGDAŃCA Bogdaniec WSTĘP Bywają momenty szczególne i przełomowe w historii każdego narodu. Dzieje Polski przepełnione są heroizmem, poświęceniem i tragedią. Jednak na losy narodu nie składa się tylko krew bohaterów. Jest

Bardziej szczegółowo

kurier galicyjski Szlakiem Żelaznej Brygady s. 28 Polak, Japończyk dwa bratanki s. 18 Droga do Europy wiedzie przez Karpaty s. 4

kurier galicyjski Szlakiem Żelaznej Brygady s. 28 Polak, Japończyk dwa bratanki s. 18 Droga do Europy wiedzie przez Karpaty s. 4 Szlakiem Żelaznej Brygady s. 28 Polak, Japończyk dwa bratanki s. 18 Droga do Europy wiedzie przez Karpaty s. 4 www.kuriergalicyjski.com Niezależne pismo Polaków na Ukrainie kurier galicyjski 17 30 lipca

Bardziej szczegółowo

Jubileusz Towarzystwa Plastyków Polskich

Jubileusz Towarzystwa Plastyków Polskich Ogólnokrajowy tygodnik SZ «Związek Polaków na Białorusi» sierpień 2007 r. Nr 4(11) Zarząd Główny Związku Polaków na Białorusi składa kondolencje w związku z tragiczną śmiercią polskich pielgrzymów we Francji.

Bardziej szczegółowo

W poprzednich zeszytach m.in.:

W poprzednich zeszytach m.in.: ARCHIWUM EMIGRACJI W poprzednich zeszytach m.in.: Janusz Kryszak, O historycznej i kulturowej roli współczesnej emigracji polskiej David Williams, Wygnaniec jako antytwórca Jerzy Grot-Kwaśniewski, Ponad

Bardziej szczegółowo

Wielka Brytania - Great Britain

Wielka Brytania - Great Britain Wielka Brytania - Great Britain 1.Położenie Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) składa się z Anglii, Walii i Szkocji

Bardziej szczegółowo

20 000 MIL PODMORSKIEJ ŻEGLUGI JULIUSZ VERNE

20 000 MIL PODMORSKIEJ ŻEGLUGI JULIUSZ VERNE JULIUSZ VERNE 20 000 MIL PODMORSKIEJ ŻEGLUGI TYTUŁ ORYGINAŁU FRANCUSKIEGO,,VINGT MILLE LIEUES SOUS LES MERS PRZEŁOŻYŁ Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO: BOLESŁAW KIELSKI SŁOWO WSTĘPNE Często spotkać się można ze zdaniem,

Bardziej szczegółowo

Od zainteresowania do zrozumienia Linda R. Hoover Konsul Generalny USA w Warszawie

Od zainteresowania do zrozumienia Linda R. Hoover Konsul Generalny USA w Warszawie Numer 36 www.biuletynmigracyjny.uw.edu.pl Czerwiec 2012 Szanowni Czytelnicy, w tym Dodatku do Biuletynu Migracyjnego chcielibyśmy przybliŝyć Państwu sytuację polskiej diaspory w Stanach Zjednoczonych.

Bardziej szczegółowo

WSCHODNIA GRANICA POLSKI W LATACH 1944-1948 NA PRZYKŁADZIE POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ LUBELSZCZYZNY

WSCHODNIA GRANICA POLSKI W LATACH 1944-1948 NA PRZYKŁADZIE POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ LUBELSZCZYZNY Doc. dr Andrzej Wawryniuk Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie WSCHODNIA GRANICA POLSKI W LATACH 1944-1948 NA PRZYKŁADZIE POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ LUBELSZCZYZNY O kreślony w tytule obszar południowo-wschodniej

Bardziej szczegółowo

WIEŚCI ZE LWOWA, Z ZIEMI LWOWSKIEJ, HALICKO- POKUCKIEJ, WOŁYNIA, BUKOWINY I PODOLA DWUTYGODNIK

WIEŚCI ZE LWOWA, Z ZIEMI LWOWSKIEJ, HALICKO- POKUCKIEJ, WOŁYNIA, BUKOWINY I PODOLA DWUTYGODNIK ARKA 2008 NA STYKU KULTUR, JĘZYKÓW, RELIGII KURIER NIEZALEŻNE PISMO POLAKÓW NA UKRAINIE GALICYJSKI WIEŚCI ZE LWOWA, Z ZIEMI LWOWSKIEJ, HALICKO- POKUCKIEJ, WOŁYNIA, BUKOWINY I PODOLA DWUTYGODNIK HALINA

Bardziej szczegółowo

Kurier. Galicyjski. ROZSĄDZi krew i ŻeLaZO? Zbliża się kolejne święto we Lwowie Przegląd Najnowszych Filmów Polskich Pod Wysokim Zamkiem

Kurier. Galicyjski. ROZSĄDZi krew i ŻeLaZO? Zbliża się kolejne święto we Lwowie Przegląd Najnowszych Filmów Polskich Pod Wysokim Zamkiem Niezależne pismo Polaków na Ukrainie ROZSĄDZi krew i ŻeLaZO? Kurier Galicyjski www.kuriergalicyjski.com 29 sierpnia 15 września 2014 nr 16 (212) Polacy Doniecka rozmowa z Heleną Krasowską s. 16 Od 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

wolność Za naszą i gospodarczą 14 44 Marketing 50 Głosy w jądrowej sprawie Małe biznesy i wielkie perspektywy w skali neuro

wolność Za naszą i gospodarczą 14 44 Marketing 50 Głosy w jądrowej sprawie Małe biznesy i wielkie perspektywy w skali neuro Za naszą i gospodarczą wolność 14 44 Marketing 50 Małe biznesy i wielkie perspektywy w skali neuro Głosy w jądrowej sprawie PÓŁNOCNEJ IZBY GOSPODARCZEJ Spis treści 2 Strona dla sztuki 3 Felieton Temat

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Absolwenta nr 31

Biuletyn Absolwenta nr 31 Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Biuletyn Absolwenta nr 31 foto: Nawara Chlebem i ciepłym słowem (czyt. str.17) Luty 2005 Biuletyn Absolwenta nr 31 1 Spis treści Czas

Bardziej szczegółowo

Ryszard Moździerz. Jak przeŝyłem STAN WOJENNY

Ryszard Moździerz. Jak przeŝyłem STAN WOJENNY Ryszard Moździerz Jak przeŝyłem STAN WOJENNY Wspomnienia te poświęcam wszystkim tym, którzy starali się pomóc mi, w powrocie do Polski. A przede wszystkim: Marcie Gąsiorowskiej Józefowi Gruszce Henrykowi

Bardziej szczegółowo

In God We Trust (W Bogu pokładamy ufność)

In God We Trust (W Bogu pokładamy ufność) In God We Trust (W Bogu pokładamy ufność) Michał Gaweł I Rok TIR /SUM/ Z GR. T3 1 Spis treści Wstęp... 1 ROZDZIAŁ I Informacje ogólne -Ludność... 3 -Środowisko... 3 -Gospodarka...... 4 -Historia... 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

SŁUPSKI. Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686

SŁUPSKI. Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686 Powiat SŁUPSKI Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686 Nowe władze powiatu Kadencja była ciekawa Polskie krzyże Zagubiony etos Czar - Pasterka Moja biblioteka Europa po europejsku

Bardziej szczegółowo

Trzeci. 70latpowojnie Toruń,24 26.04.2015 sztukafaktu.pl

Trzeci. 70latpowojnie Toruń,24 26.04.2015 sztukafaktu.pl Trzeci 70latpowojnie Toruń,24 26.04.2015 sztukafaktu.pl Spis treści Słowa wprowadzające 2 Prezydent Miasta Torunia 2 Prezeska MDR 5 Prezes Zarządu TVP SA 3 Dyrektor artystyczny festiwalu 7 Marszałek Województwa

Bardziej szczegółowo

Odrodzenie kulturowe na postkolonialnym Tahiti. Przypadek unu.

Odrodzenie kulturowe na postkolonialnym Tahiti. Przypadek unu. Małgorzata Owczarska Odrodzenie kulturowe na postkolonialnym Tahiti. Przypadek unu. Ruch odnowy kulturowej w Polinezji Francuskiej autonomicznym terytorium Francji, narodził się już w latach siedemdziesiątych

Bardziej szczegółowo

KAśDY INNY, WSZYSCY RÓWNI...

KAśDY INNY, WSZYSCY RÓWNI... gazetka szkolna II LO im. Romualda Traugutta w Częstochowie ul. Kilińskiego 62 tel. (034) 361 25 68 e-mail: agnieszka.henel@vp.pl Wszelkie uwagi na temat gazetki proszę pisać na Forum Traugutta w kategorii

Bardziej szczegółowo

Światowe Spotkanie Polonii str. 2. 70-lecie Kongresu Polonii Amerykańskiej str. 24. Nr 2/2014. Święty Jan Paweł II

Światowe Spotkanie Polonii str. 2. 70-lecie Kongresu Polonii Amerykańskiej str. 24. Nr 2/2014. Święty Jan Paweł II Światowe Spotkanie Polonii str. 2 70. ROCZNICA BITWY O MONTE CASSINO str. 29 70-lecie Kongresu Polonii Amerykańskiej str. 24 Nr 2/2014 ISSN: 1429-8457 Święty Jan Paweł II SPIS TREŚCI 1 Słowo Prezesa SWP

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK POWIATOWY NOMINOWANY DO TYTUŁU "ZASŁUŻONY DLA MIASTA I GMINY KOLBUSZOWA" W 2012 R. KOLBUSZOWSKI. Nr 234 marzec 2013r.

MIESIĘCZNIK POWIATOWY NOMINOWANY DO TYTUŁU ZASŁUŻONY DLA MIASTA I GMINY KOLBUSZOWA W 2012 R. KOLBUSZOWSKI. Nr 234 marzec 2013r. MIESIĘCZNIK POWIATOWY NOMINOWANY DO TYTUŁU "ZASŁUŻONY DLA MIASTA I GMINY KOLBUSZOWA" W 2012 R. UKAZUJE SIĘ BEZ PRZERWY OD 22MRZEŚNIA 1991IR. ISSN 1232-7646 "...wolna jest prasa niezbędnym i najskuteczniejszym

Bardziej szczegółowo

JAKA WIGILIA, TAKI CAŁY ROK NIECH BĘDZIE POMYŚLNA I RADOSNA. Tematy numeru: Nr 3/2012. Egzemplarz BEZPŁATNY

JAKA WIGILIA, TAKI CAŁY ROK NIECH BĘDZIE POMYŚLNA I RADOSNA. Tematy numeru: Nr 3/2012. Egzemplarz BEZPŁATNY Nr 3/2012 Egzemplarz BEZPŁATNY Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2013 w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Ziemia Bełchatowska składamy wszystkim mieszkańcom powiatu bełchatowskiego

Bardziej szczegółowo

CZTERDZIEŚCI LAT JAK JEDEN DZIEŃ

CZTERDZIEŚCI LAT JAK JEDEN DZIEŃ CZTERDZIEŚCI LAT JAK JEDEN DZIEŃ Wielu z nas zna przysłowie: Choćby cię smażono w smole, nie mów, co się dzieje w szkole. Jednak jubileusz, jakim jest 40-lecie szkoły, to z pewnością okoliczność, która

Bardziej szczegółowo

Kielce 2006 2. Propozycja ceremoniału szkolnego dla placówek oświatowych w województwie świętokrzyskim Spis treści. Wstęp...1

Kielce 2006 2. Propozycja ceremoniału szkolnego dla placówek oświatowych w województwie świętokrzyskim Spis treści. Wstęp...1 Propozycja ceremoniału szkolnego dla szkół i placówek oświatowych w województwie świętokrzyskim Spis treści Wstęp....1 Uroczystości i symbole szkolne....4 Poczet sztandarowy w szkole.... Załącznik nr 1...7

Bardziej szczegółowo

NR 1(13)2015. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw.

NR 1(13)2015. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw. ABSOLWENCI Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw.pl ISSN 2353-4001 NR 1(13)2015 Tadeusz Kochanowski (1926-2015) Urodził

Bardziej szczegółowo

Proces pierwszego kierownictwa KPN

Proces pierwszego kierownictwa KPN 270 Rozdział V Lamus Proces pierwszego kierownictwa KPN Leszek Moczulski (a także czołowi działacze KSS KOR: Jacek Kuroń, Adam Michnik, Zbigniew Romaszewski czy Mirosław Chojecki) został zatrzymany przez

Bardziej szczegółowo

NSZZ SOLIDARNOŚĆ NR 1,2 (75,76) STYCZEŃ - CZERWIEC 2015 ISSN

NSZZ SOLIDARNOŚĆ NR 1,2 (75,76) STYCZEŃ - CZERWIEC 2015 ISSN Kwartalnik Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ SOLIDARNOŚĆ NR 1,2 (75,76) STYCZEŃ - CZERWIEC 2015 ISSN 1426-1006 Motto życiowe i pożyteczne: Powodem, dla którego ludziom tak trudno jest być

Bardziej szczegółowo

AŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Instytut Ekonomiczny Specjalność: Ekonomika Turystyki. Anna Chochorowska

AŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Instytut Ekonomiczny Specjalność: Ekonomika Turystyki. Anna Chochorowska AŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU Instytut Ekonomiczny Specjalność: Ekonomika Turystyki Anna Chochorowska CENTRUM PIELGRZYMOWANIA IM. JANA PAWŁA II W STARYM SĄCZU (PRACA DYPLOMOWA) Opiekun

Bardziej szczegółowo

kurier galicyjski PIERWSZY DOM POLSKI NA UKRAINIE ZACHODNIEJ POWSTANIE W IWANO-FRANKOWSKU Niezależne pismo Polaków na Ukrainie

kurier galicyjski PIERWSZY DOM POLSKI NA UKRAINIE ZACHODNIEJ POWSTANIE W IWANO-FRANKOWSKU Niezależne pismo Polaków na Ukrainie www.kuriergalicyjski.com Niezależne pismo Polaków na Ukrainie kurier galicyjski 31 lipca 16 sierpnia 2012 nr 14 (162) Dyskusja o Wołyniu we Lwowie s. 8 Bitwa o media s. 4 Wańkowicz w Kosowie s. 16 14 Pułk

Bardziej szczegółowo

Trzeba działać szybko, nie tracąc

Trzeba działać szybko, nie tracąc www.dk.com.ua Śladami bestialstwa totalitaryzmu (str. 5) Nr 2 (489) styczeń-luty 2015 Tytuł istnieje od roku 1906 Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie Amerykański ekspert Putin to żaden mistrz Rosja

Bardziej szczegółowo