Za rok minus tydzień

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Za rok minus tydzień"

Transkrypt

1 Mościska Laski Izabelin Hornówek Sieraków Truskaw ISSN gminny miesięcznik bezp³atny Listopad 2004 Nr 14 (98) Za rok minus tydzień spotkamy się na otwarciu oczyszczalni fot. Maryla Łukasińska Za rok minus tydzień - jak ustalono podczas uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod oczyszczalnię ścieków Mokre Łąki - z linii technologicznej nowoczesnego obiektu zaczerpniemy pierwszą szklankę wody, czystej w takim stopniu, że bez obawy o zdrowie można będzie ją wypić.

2 W fundamentach budowanej oczyszczalni zosta³a umieszczona mosiê na tuba z przes³aniem, podpisanym przez uczestników uroczystego wmurowania kamienia wêgielnego. Przyszłym wnukom Wszystkim, w których ręce kiedykolwiek w przyszłości wpadnie ten dokument, wiadomym się czyni, że w 2004 roku Gmina Izabelin w miejscu zwanym Mokre Łąki, w Truskawiu, rozpoczęła budowę oczyszczalni ścieków, do której podłączony będzie system kanalizacji sanitarnej obejmujący Izabelin, Hornówek, Truskaw, Laski, część Mościsk, a w przyszłości także Sieraków i pograniczne zabudowania Lipkowa i Kludyna z Gminy Stare Babice. Budując oczyszczalnię Gmina Izabelin likwiduje wieloletnie zacofanie cywilizacyjne, nadrabia dystans dzielący nas od dalej na zachód położonych krajów Unii Europejskiej, do której Polska weszła przed pół rokiem, dokładnie 1 maja Anno Domini Pisanie o oczyszczaniu domowych (i własnych) nieczystości niektórzy uważają za rzecz mało elegancką, także z powodu uciążliwych zapachów nie będziemy się tym sugerować, po starożytnym Rzymie pozostało przecież jedynie powiedzenie pecunia non olet, a pieniądze, które nie śmierdzą pochodziły z opłat za korzystanie z publicznych szaletów. Mamy nadzieję, że nasza oczyszczalnia przetrwa czas jakiś, może krócej niż Rzym, ale przynajmniej tyle, by dobrze służyć dzisiejszym i późniejszym mieszkańcom. Kamień węgielny O inwestycjach gminnych nie piszemy. Możemy je oglądać. 6listopada, nieco po południu, było dość zimno, zbierało się na deszcz może pogoda sprawiła, że na placu budowy oczyszczalni ścieków Mokre Łąki w Truskawiu zgromadziło się niewielu więcej niż stu mieszkańców gminy. Przybyli ci najbardziej zainteresowani, ci którym na budowie kanalizacji zależało i zależy, przybyli także ci, którzy projekt wstrzymywali szukając przysłowiowej dziury w całym. Wydaje się, że uroczystość pogodziła wszystkich. Wójt przemówił, Ksiądz Proboszcz poświęcił, wojewódzcy marszałkowie wraz z wiceprezesem Narodowego Funduszu podnieśli kamień węgielny i sprawnie umieścili go na betonowej zaprawie ułożonej, uzbrojoną w kielnię, ręką Pani Ewy Stępniewskiej - dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Pod kamieniem zamurowano mosiężną tubę a w niej egzemplarz październikowego numeru Listów do Sąsiada, komplet obiegowych monet polskich, kilka monet europejskich (euro) a także to, co najważniejsze przesłanie do Przyszłych wnuków opisujące nasze starania o budowę oczyszczalni. Tekst przesłania zamieszczamy obok. Jan Sawa Za rok minus tydzień Gmina Izabelin w 2004 roku kończy, jako wspólnota gminna, pierwsze dziesięć lat samodzielnego bytu - oczyszczalnia i system kanalizacyjny, którego budowę rozpoczęliśmy to efekt determinacji jej Rady w kolejnych trzech kadencjach kierowanej nieprzerwanie przez doktora Jerzego Pietrzaka oraz władz wykonawczych - także trzecią kadencję pełniącego obowiązki Wójta Witolda Malarowskiego i jego zastępcy Jana Sawy. Projekt pod nazwą Oczyszczalnia ścieków Mokre Łąki i system kanalizacji sanitarnej w gminie Izabelin budowany jest ze środków własnych gminy. Zestawiając koszty inwestycji z dochodami gminy możemy stwierdzić, że to co niemożliwe stało się faktem przyznać jednak musimy, że bez pożyczki przyznanej nam przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej budowa nie ruszyłaby z miejsca. Przyszłego czytelnika tych słów zawiadamiamy, że oczyszczalnia ścieków i system kanalizacyjny zaprojektowany został przez zespół projektantów z CTBK, firmy, której pełna nazwa brzmi Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego Ekotechnika w Warszawie. Wskazanie wszystkich członków zespołów projektowych byłoby trudne wymienimy więc jedynie Lesława Borzyma, Andrzeja Brauna i Wacława Pajdzińskiego, a pozostałych, równie wybitnych fachowców prosić będziemy o wyrozumiałość. Inwestycja wykonywana jest przez firmę Skanska, kontynuującą tradycję dobrej roboty Rzeszowskiego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych. W imieniu Skanska, z wysokości, budową kieruje Pan Jan Organiściak a na placu budowy rządzą Panowie Władysław Cuber i Edward Pietryka. Obowiązki Inżyniera Kontraktu pełniącego w imieniu inwestora nadzór nad budową pełni Rejonowy Zarząd Inwestycji z Człuchowa firma kierowana przez Panią Krystynę Dragan. O dobry przebieg budowy prosił Najwyższego Przewielebny Proboszcz izabelińskiej parafii ks. Maciej Cholewa. Wszystko to co powyżej, wymienieni i nie wymienieni ale zamieszani w budowę Oczyszczalni świadkowie i uczestnicy obrzędu wmurowania kamienia węgielnego własnoręcznymi podpisami potwierdzają. W Truskawiu, w sobotę 6 listopada 2004 roku, nieco po południu Za rok minus tydzień jak ustalono podczas uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod oczyszczalnię ścieków Mokre Łąki z linii technologicznej nowoczesnego obiektu zaczerpniemy pierwszą szklankę wody, czystej w takim stopniu, że bez obawy o zdrowie można będzie ją wypić. Jan Organiściak kierujący budową przedstawiciel głównego wykonawcy firmy Skanska nie ukrywa, że inwestycja pod względem dotrzymania terminu jest niebagatelnym wyzwaniem dla przedsiębiorstwa, biorąc pod uwagę zbliżającą się zimę, która na pewno wymusi przestój w pracach budowlanych. Zapewnia jednak, że Skanska zdąży na czas. Specyfika lokalizacji oczyszczalni, a więc w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego, postawiła przed projektantami i wykonawcami wymóg zastosowania takich rozwiązań technologicznych, które pozwolą uzyskać wodę drugiej klasy czystości, zatem niemal czystszą od naturalnych wód Parku, do których będzie odprowadzana. W tym więc przypadku wprowadzono tzw. trzeci stopień oczyszczania, czyli filtry działające z dodatkiem metanolu. Nie stosuje się ich na tradycyjnych oczyszczalniach, opartych technologicznie na mechanicznym i biologicznym procesie, pozwalającym eliminować zanieczyszczenia na tyle, by woda jakościowo odpowiadała standardom ochrony środowiska. Nasza oczyszczalnia będzie jedną z nielicznych w kraju, w której zastosowano trzeci stopień oczyszczania, a w działalności wykonawczej firmy Skanska drugą, a zatem sztandarową w dorobku przedsiębiorstwa. AS 2 Listopad 2004 Listy do S¹siada

3 KANALIZACJA CO ZROBIĆ JEŚLI MNIE NA TO NIE STAĆ? Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Rada Gminy Izabelin 27 października br. uchwaliła program osłonowy dla mieszkańców gminy przystępujących do budowy systemu kanalizacji. Celem tego programu jest wsparcie rodzin, które nie są w stanie same, w określonym terminie, ponieść kosztów przyłącza (kwota 3000 zł). Program realizowany będzie w latach Poniżej przedstawiamy założenia tego programu oraz zasady określające, kto i w jaki sposób może z niego skorzystać. Dokument ten jest załącznikiem do uchwały Rady Gminy. GMINNY PROGRAM OSŁONOWY 1. Przyjęty przez gminę plan kanalizacji zakłada objęcie systemem odbioru ścieków wszystkich gospodarstw domowych w gminie. Ponieważ jest to inwestycja przekraczająca możliwości finansowe niektórych rodzin, przyjęto gminny program osłonowy, którego celem jest wsparcie rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i umożliwienie im włączenia się do budowanego systemu kanalizacyjnego. Program realizowany będzie w ramach zadań własnych gminy i finansowany z jej budżetu. 2. Realizację programu powierza się Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej. Podstawowym warunkiem udzielenia pomocy w ramach programu będzie spełnienie kryterium dochodowego. 3. Należy przyjąć, że docelowo z programu skorzysta około 300 rodzin, w tym w roku 2005 około rodzin. W związku z tym należy w budżecie gminy na rok 2005 zabezpieczyć na ten cel kwotę przynajmniej zł. 4. Zasady udzielania pomocy w ramach programu: pomoc będzie udzielana w postaci zasiłku celowego zwrotnego (pożyczki) na koszty przyłącza, przekazywanego na konto Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego Mokre Łąki ; z pomocy będą mogły skorzystać osoby i rodziny, których dochód nie będzie przekraczał 200% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej (obecnie kryterium dochodowe wynosi netto 461 zł dla osoby samotnej i 316 zł na osobę w rodzinie, a więc skorzystać z pomocy będą mogły osoby samotne, których dochód wynosi poniżej 922 zł i rodziny, w których dochód na osobę nie przekracza 632 zł); kwota zasiłku może wynosić do zł, a jej zwrot może być rozłożony maksymalnie na okres 3 lat; zwrot przyznanego świadczenia odbywać się będzie w ratach miesięcznych, wpłacanych na konto gminy do dnia 10 każdego miesiąca; ilość rat i ich kwota każdorazowo ustalane będą indywidualnie ze świadczeniobiorcą i określane w zawieranej z GOPS umowie; w szczególnie uzasadnionych przypadkach, kwota udzielonego zasiłku może zostać częściowo umorzona. Wszystkich, którzy chcieliby skorzystać z pomocy i którzy spełniają zapisane w programie warunki zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej telefon: Barbara Tenerowicz O G Ł O S Z E N I E Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa informuje, że w listopadzie br. przeprowadzona będzie nieodpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych, takich jak: zużyte meble, lodówki, pralki itp. w godz. od 9.00 do 18.00: 25 listopada Mościska, Laski, 26 listopada Izabelin B, Hornówek, 27 listopada Izabelin C, Truskaw, Sieraków. Uwaga: Każdy mieszkaniec wystawia niepotrzebne gabaryty przed swoją posesją. DOM KULTURY zaprasza! 27 listopada (sobota) godz , Salon Gminny w Urzędzie Gminy autorski wieczór poezji śpiewanej ANDRZEJA BRZESKIEGO Walc dla outsiderów 4 grudnia (sobota) godz Salon Gminny w Urzędzie Gminy wernisaż MARCINA SURZYCKIEGO Graficzne portrety Listy do S¹siada Listopad

4 WIEŚĆ GMINNA Życzymy następnych stu lat Laureatka honorowego tytułu Izabelińczyk Roku Pani Zofia Morawska z Lasek skończyła w sobotę 13 listopada pierwsze sto lat życia. W tym dniu w Zakładzie dla Niewidomych, na rzecz którego Pani Morawska ciągle pracuje, odbyły się wspaniałe uroczystości jubileuszowe: Msza Św. Celebrowana przez JE biskupa Bronisława Dembowskiego, występy młodzieży, w tym wspaniałego chóru prowadzonego przez siostrę Blankę, niekończący się korowód życzeniodawców. Z wyraźnie widoczną radością Jubilatki i wielkim aplauzem zgromadzonych spotkały się życzenia złożone przez wójta Witolda Malarowskiego do życzeń dołączony był, przyciągnięty przez przewodniczącego Rady Gminy wózek, na którym zamiast stu róż było, na oko sądząc, ze sto kilo słodyczy. Jesteśmy pewni, że to dzieci te cukierki zjedzą. Pod koniec uroczystości piszący te słowa był już nieźle zmęczony. Najmniejszego śladu zmęczenia nie można było za to zobaczyć - nawet bardzo uważnie patrząc na twarzy Jubilatki. Z wielkim ożywieniem przyjmowała życzenia, swobodnie witała i dziękowała wszystkim przechodząc niekiedy w rozmowie na inne języki niż polski. Już dziś możemy rozpocząć przygotowania do Jubileuszu drugiego stulecia. Salon gminny zaprasza W sobotę, 4 grudnia o godzinie w Salonie Gminnym otwieramy wystawę grafik krakowskiego artysty Marcina Surzyckiego. Swą wystawę autor zatytułował Graficzne portrety. Marcin Surzycki jest laureatem licznych nagród krajowych i zagranicznych, jego prace trafiły do zbiorów Azji i Europy m.in. Muzeum Albertina w Wiedniu, Space Group of Korea Collection (Seoul), a także do licznych kolekcji prywatnych. Znany artysta jest autorem grafiki wręczanej tym, którzy za symboliczną złotówkę przekazują na rzecz naszej gminy swoje działki przeznaczone na drogi. Wernisaż połączony będzie z mini koncertem, popularne jazzowe kawałki na saksofonie grać będzie kto? Tego na razie nie zdradzimy - musi być jakaś nutka tajemnicy, zapewniam, że warto sprawdzić. Może niektórych do przybycia na wystawę zachęcą słowa artysty, zdania opisujące jego metodę twórczą: Kilkanaście lat temu wybrałem grafikę jak sposób realizacji mojej koncepcji artystycznej, metodę tworzenia obrazu. W okresie studiów w pracowni miedziorytu profesora Stanisława Wejmana poznałem i opanowałem klasyczne, trawione techniki wklęsłodrukowe. Posługiwałem się wówczas akwafortą i akwatintą. Możliwości tkwiące w istocie grafiki, powstawanie matrycy i drukowanie z niej odbitki stały się dla mnie podstawowym procesem tworzenia obrazu. Istotna jest dla mnie żywa powierzchnia obrazu mająca swoją indywidualność- ciche życie. Papier choć często zadrukowany do krawędzi jest dla mnie ważny. Jego plastyczność, zdolność do odkształceń staram się wykorzystać jako środek wyrazu. Rezygnuję z passepartout lub wycinam swoje grafiki obiekty wzdłuż kształtu kompozycji. Wystawa otwarta będzie przez grudzień do pierwszych dni stycznia. Kolekcjonerów informujemy, że niektóre prace autor zgodził się sprzedać, mogą one świetnie ozdobić nasze wnętrza lub stać się gwiazdkowym prezentem dla najbliższych. Zapraszamy. Ad maioram dei gloriam Na większą chwałę Bożą. W październiku, po blisko półwiecznej budowie Kościół Parafialny pod wezwaniem Świętego Franciszka w Izabelinie, zgodnie z regułami prawa kanonicznego, uznany został za odpowiedni do sprawowania na wieki ofiary czystej. W tym uroczystym dniu Jego Eminencja Kardynał Józef Glemp, Arcybiskup Warszawski, Prymas Polski dokonał uroczystego aktu Konsekracji Kościoła. Konsekracji czyli uświęcenia. Ołtarz i ściany kościoła zostały pokropione wodą święconą, Ołtarz a także ściany kościoła w dwunastu miejscach zostały namaszczone olejami świętymi, Ołtarz i cały kościół został okadzony wonnym kadzidłem. Wzruszająca atmosfera obrzędu. Dym unoszący się z kadzielnicy ustawionej na ołtarzu przywoływał opisane w Starym Testamencie ofiary całopalne, ciągłość naszej wiary w Boga Abrahama i Chrystusa. Po konsekracji Ksiądz Prymas koncelebrował Mszę Świętą z udziałem między innymi poprzedników obecnego Proboszcza Ks. Macieja Cholewy. Oprócz nieżyjącego już pierwszego proboszcza izabelińskiej parafii, niezapomnianego Ks. Aleksandra Fedorowicza byli wszyscy, ks. Santorski, ks. Podstawka, ks. Gałka. Konsekracja kończy pewne prowizorium w funkcjonowaniu Świątyni. Kończy czas budowy. Kościół izabeliński wspólnota parafialna budowała około 25 lat. Nie jest to długi okres. Wielkie średniowieczne katedry w wielkich i bogatych europejskich miastach budowano niekiedy lat kilkaset. Budowa kościoła to zawsze wielkie dzieło kapłana i wielki wysiłek wspólnoty. Ksiądz Proboszcz Maciej Cholewa, któremu Bóg pozwolił dokończyć dzieło rozpoczęte przez poprzedników dostrzegł ten wysiłek dziękując zarówno poprzedzającym go proboszczom, jak i świeckim członkom wspólnoty. Finis coronat opus. Koniec wieńczy dzieło - powiedział to Ksiądz Prymas podkreślając pracę włożoną przez ks. Cholewę w ostateczny wystrój świątyni. Jan Sawa Zofia Morawska sto lat życia i pracy dla niewidomych dzieci Skąd się wzięła? Zofia Morawska, urodzona 13 listopada 1904 roku w Turwi, niekwestionowana seniorka starej, wielkopolskiej rodziny ziemiańskiej Dzierżykraj Morawskich herbu Nałęcz. Zofia Morawska jest córką Kazimierza Morawskiego, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, przez czas pewien jego Rektora a później Prezesa Polskiej Akademii Umiejętności. Kawaler Orderu Orła Białego Kazimierz Morawski to autor m.in. monumentalnej Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, wybitny filolog klasyczny. Mimo iż od jego śmierci upłynęło blisko 80 lat znany jest wielu Polakom choćby z lektury szkolnej np. Antygona Sofoklesa do niedawna wydawana była jedynie w jego przekładzie. Po kądzieli Zofia Morawska jest potomkiem rodziny Chłapowskich pradziadem Jej był gen. Dezydery Chłapowski, znany z historii Polski i Francji adiutant Napoleona, twórca wielkopolskiego, nowoczesnego rolnictwa. ON TYLKO NIE WIDZI Generalnie niewidomy ma to, co pod stopami, to, czego dosięgnie rękami i to, co usłyszy. To jest jego cała informacja o świecie. Czy potrafimy sobie w ogóle to wyobrazić? Wszechobecną ciemność, w której trzeba się poruszać? Chory od ciemności Jest rok Do Lasek Ze Stanów Zjednoczonych przybywa prof. Stanley Suterko z Massachusetts University i przenosi do Polski najnowsze metody nauczania orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się. Metoda uczenia się tego zawodu była rewelacyjna, ponieważ pomagała dokładnie dowiedzieć się na czym polega poruszanie się osób niewidomych. Przywieziono opaski na oczy, które całkowicie eliminowały wzrok. Podzielono nas na pary i w tych parach ćwiczyliśmy całe sześć tygodni. Mieliśmy wiele razy podczas dnia okazję być raz niewidomym, raz instruktorem. Pamiętam, że byłem trzy dni zupełnie chory od tej ciemności, ale to dopiero pomogło mi zrozumieć, na czym polega odbieranie świata przez osoby, które w ogóle nie widzą. I rzeczywiście dość radykalna, ale skuteczna metoda. Nigdy nie zapomnę pierwszych zajęć przy schodzeniu z laską ze schodów. Naprawdę to są takie momenty, które pozwoliły mi zrozumieć niewidomego, co on czuje i co tak naprawdę wie o świecie. tak o tym przełomowym wydarzeniu opowiada Zbigniew Jęczmyk, uczestnik zorganizowanego wówczas kursu. Żeby porozmawiać o orientacji przestrzennej umawiam się z Damianem. Czekam pod zakładową kaplicą. Zamykam oczy, próbuję poznać to miejsce inaczej, nie wzrokowo. Czuję zapach opadłych liści, słyszę jak szeleszczą pod nogami przechodzących ludzi. Słońce przyjemnie ogrzewa twarz. Ktoś jedzie na rowerze. Otwieram oczy, jest piętnasta i punktualnie nadchodzi młody chłopak. Jestem zaskoczona tym, że przyszedł bez laski i dokładnie zatrzymał się w umówionym miejscu. Damian rozmawiając ze mną nie rozgaduje się, jego wypowiedzi są precyzyjne. Ta precyzja w jakiś sposób go charakteryzuje i na pewno pomaga, chociażby w tym, że porusza się ładnie, pewnie a po terenie Zakładu nawet bez laski: W moim przypadku nauka orientacji przestrzennej trwała pół roku. Ja bardzo chciałem chodzić. Nie sprawiało mi to żadnych problemów, tzn. nie miałem żadnych oporów jak niektórzy. Nie wstydziłem się laski. Trochę musiałem się przełamać z pytaniem ludzi, bo jednak w pewnym stopniu opiera się też to na pytaniu. Czasami nie ma nikogo na przystankach i wtedy jest strasznie głupia sytuacja. Zawsze zastanawiałem co robić, w końcu podchodziłem do drzwi tramwaju czy autobusu i pytałem. Nie miałem innego wyjścia. Lepiej się przełamać i spytać, niż stać i marznąć. 4 Listopad 2004 Listy do S¹siada

5 Czym słynie? Przez całe życie starała się nie słynąć niczym. Po prostu sumiennie wykonuje swoje obowiązki. Służbę drugiemu człowiekowi, służbę niewidomym Zofia Morawska rozpoczęła przed 75 laty w 1930 roku na zawsze związała się z Towarzystwem Opieki nad Ociemniałymi. Najpierw staż w opiece otwartej (Patronacie) organizacja warsztatów, świetlic, opieki indywidualnej, pośrednictwo pracy, opieka lekarska, prawna, rozdawnictwo zapomóg a także kwesta - pozyskiwanie środków na te zapomogi i na utrzymanie samego Zakładu w Laskach. Potem administracja Zakładu i od 1947 roku nieprzerwanie jego finanse. Finanse czyli permanentny ich brak. Budowa działu darów, pozyskiwanie darczyńców. Ofiarność dzięki zaufaniu. Ufać można człowiekowi, nie instytucji. Jej zaufano. Zofia Morawska wspomina scenę z krakowskiego rynku z początku ubiegłego wieku. Ojciec, pokazując jej wtedy niepozornego człowieka prowadzącego konny wóz powiedział Pamiętaj, to jest przyszły Święty. Człowiekiem tym był Adam Chmielowski, brat Albert. Być może ta scena zadecydowała o drodze życiowej Zofii Morawskiej. Niewidomych nie opuściła, pracuje dla nich 75 lat, nadal, już czterdzieści lat po osiągnięciu wieku emerytalnego. Patrzeć laską Długie laski, kluczowe dla orientacji przestrzennej, przywiezione ze Stanów Zjednoczonych wraz z systemem ich prowadzenia były w Polsce 25 lat temu czymś nowym i jak się okazuje do dziś najlepszym. Laska jako przedłużenie dotyku na dwa i pół kroku jest doskonałym narzędziem organizowania przestrzeni i zbierania informacji o podłożu, jego istnieniu, charakterze, bądź jego braku. Jest to niewątpliwie odległość na tyle bezpieczna, że niewidomy idąc jest w stanie właściwie zareagować w stosunku do tego, na co napotyka laska. Sygnał idzie bezpośrednio do ręki jak po przewodzie. - tłumaczy pan Zbigniew Jęczmyk. Chcąc się dowiedzieć co o wynalazku myślą jego adresaci, pytam Damiana, czym dla niego jest laska: Każdy niewidomy musi przyzwyczaić się do tego, żeby patrzeć laską. No po prostu jest to jego wzrok i bez niego się nie obejdzie, chyba że chce być niesamodzielny i żeby go każdy prowadził za rękę przez całe życie. Jeśli chce wprowadzić troszkę samodzielności we własne życie, to musi się nauczyć chodzenia z laską. Co osiągnęła? Nie założyła własnej rodziny, nie oznacza to jednak, że odseparowała się od córek swego brata, ich dzieci, wnuków a także licznych bliższych i dalszych krewnych. Żyje ich sprawami. Pamięta o wszystkich. Zawsze z wielkim zainteresowaniem sprawdza osiągnięcia młodzieży. Docenia sukcesy naukowe i zawodowe. Piętnuje pracujących zbyt mało. Młodzi martwią się, że w Jej ocenie zwyczajna, ośmiogodzinna praca nie zasługuje na pochwałę. To obowiązek. Jej najważniejszym osiągnięciem są pokolenia wychowanków Zakładu dla Niewidomych. Wychowanków, dla których żyła i żyje. Dowodem na to jest dzień Jubileuszu proszona o przybycie na rodzinne spotkanie z tej okazji odmówiła tłumacząc przecież tak wielu niewidomych wychowanków przyjedzie do Lasek w tym dniu, muszę być do ich dyspozycji. Jej sukcesy można obejrzeć w Laskach wszystkie odbudowane i wybudowane od nowa w ciągu ostatniego półwiecza, służące niewidomym domy i urządzenia mają wkład jej pracy. Najstarsza a zarazem nowoczesna. Postawiła na technikę wspomagającą niewidomych, skomputeryzowała Zakład i wychowanków. Pozyskała środki, przekonała ofiarodawców. Co się Jej nie udało? Mimo franciszkańskiej postawy (nie jest zakonnicą, nie wstąpiła do zgromadzenia żartobliwie mówiąc śluby ubóstwa złożyć mogę w każdej chwili, ślubów posłuszeństwa nigdy) nie udało się Jej iść przez życie niezauważoną. Została dostrzeżona i doceniona - Prezydent Rzeczypospolitej Lech Wałęsa udekorował ją Orderem Orła Białego, najwyższym polskim odznaczeniem. To wystarczy. Po Orderze Orła Białego wszystkie inne honory i dowody uznania, tak krajowe jak i zagraniczne choć ważne znaczą niewiele. Wymieńmy więc tylko międzynarodową nagrodę im. Alberta Schweitzera i tegoroczny TOTUS nagrodę Fundacji Episkopatu Polski Dzieło Nowego Tysiąclecia. Ponoć najtrudniej pozyskać uznanie najbliższego otoczenia Zofia Morawska pokonała także i tę barierę, w 2004 roku otrzymała tytuł Izabelińczyka Roku honorowe wyróżnienie Gminy Izabelin, na terenie której leżą Laski. Zofii Morawskiej życzymy kolejnych stu lat życia i pracy dla niewidomych, jeśli pragniemy przyłączyć się osobiście do tych życzeń przekażmy choćby najmniejszą ofiarę na rzecz niewidomych. Podajemy numer rachunku Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach: (Laski, Izabelin). Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi jest organizacją pożytku publicznego zarejestrowaną w myśl ustawy - dokonane wpłaty w wysokości do 1% należnego podatku dochodowego mogą być od niego odliczone. Pan Zbigniew często wraca do wspomnień z przebytego kursu, podkreśla, że właśnie wtedy zrozumiał, co będzie w jego zawodzie najważniejsze. Uwrażliwienie na sposób odbierania świata i przestrzeni przez ucznia jest życiowym doświadczeniem, którego chyba trochę zdobyłem Bardzo często zdarza mi się na skrzyżowaniu tłumacząc coś uczniowi przymykać oczy, żeby mu nie opowiadać, tego co widać, a czego on i tak nie zobaczy. Ja mam mu przekazać to, z czego on może skorzystać nie widząc w tym miejscu, w którym jest. Doświadczyłem też tego, że nie mając możliwości patrzenia, człowiek otwiera się na to, co słyszy, bo słuch sięga daleko i wybiera. I rzeczywiście Damian zmysłowi słuchu przypisuje ogromną rolę: Orientacja to na pewno jest też słuch. Ja nie wyobrażam sobie żebym mógł gdzieś chodzić z laską po mieście nie słysząc, to jest chyba niemożliwe. Trzeba korzystać z tego, co się słyszy, na przykład ruch równoległy, ruch prostopadły, wtedy można poznać czy mogę iść na skrzyżowanie, czy nie, czy ludzie przechodzą. Wtedy spróbuję zaczepić, spytać o coś, o przystanek, kierunek. Zdarzają się osoby, które za bardzo chcą pomóc, oczywiście robią to z życzliwości, dlatego, że chcą pomóc, a jednak bywa to przesadne. Czasami w autobusie kłócę się czy mam usiąść, czy nie, bo w momencie gdy wchodzę, to już ktoś się podnosi, jakaś starsza pani. A nie jest tak, że jak się nie widzi, to wtedy już trzeba usiąść. Często mówię, że mam chore oczy a nie nogi, nogi mam zdrowe. Sytuacje tego typu wywołują u nauczyciela zrozumiałą irytację: Uczeń nie jest od tego, żeby go wpychać, sadzać czy przenosić jak paczkę czy mebel. On tylko nie widzi. Bardzo dbam o to, żeby mógł z pełną gracją dostać się i wydostać z autobusu. Tak samo wewnątrz nie musi być brany za chabety, sadzany, wpychany na siedzenie. On je sobie sam znajdzie. Ja go tych wszystkich detali muszę nauczyć, nie tyle muszę co chcę, bardzo chcę. Zależy mi na tym jak ja to sobie wkułem - żeby się poruszał efektywnie i efektownie. Do zadań nauczyciela orientacji przestrzennej należy przekazanie wiedzy na temat sposobów służących do określenia swojego położenia, wykorzystania wskazówek i stałych punktów orientacyjnych. Każda droga ma swój początek, swój koniec i swój charakter. Pamiętając poszczególne elementy drogi można mieć nagromadzoną wiedzę o niej. Niewidomy musi być mocno skupiony, żeby kolekcjonować dane o drodze, którą przebywa, bo przecież potem musi ją odbyć z powrotem. Jest to takiego rodzaju stopień skupienia na przestrzeni, dzięki któremu jest w stanie odebrać to, co się wokół niego dzieje. Kierunki świata są czymś, co pomaga usystematyzować i ułożyć w wyobraźni plan miasta. Wszystkie pozostałe zmysły musi maksymalnie angażować, żeby skorzystać z dźwiękowych punktów orientacyjnych, a nawet ze stałych elementów zapachowych jak piekarnia, perfumeria, czy apteka, które również mogą pomóc w osadzeniu siebie w przestrzeni. Rodzaj psychoterapii Pytam pana Zbigniewa czy czerpie satysfakcję z wykonywanego zawodu: Absolutnie tak. Do dziś jestem całą tą dziedziną mocno zafrapowany. Bez przerwy mam do czynienia z młodymi ludźmi, którzy odznaczają się nieprawdopodobną motywację do tego, żeby poszukiwać samodzielności, pokonywać siebie. Ja usiłuję im w tym pomagać i jest to w sumie rodzaj psychoterapii, rodzaj działania na psychikę, bo wiadomo, że są trudności, które trzeba pokonywać. Damian zapytany czym powinien charakteryzować się nauczyciel orientacji przestrzennej, po chwili zastanowienia odpowiedział: Powinien mieć dar przekonywania jak pan Zbyszek, bo on go ma naprawdę. Z panem Zbyszkiem świetnie się dogaduję. Dla mnie to był zawsze bardzo miły człowiek, bardzo go cenię. Często się spotykamy, pogadamy trochę. Raz był na obozie, grał na gitarze, zresztą bardzo fajnie. Jeśli chodzi o uczniów, to wszyscy go chwalą. Po tej rozmowie oraz obserwacji lekcji prowadzonych przez pana Zbyszka wiem, że jest to sympatia obustronna: Bardzo się zżywam z uczniami. Jak już mamy kończyć to mi szkoda. Miło jest przeżyć taki moment: siedzę w domu, słyszę dzwonek u drzwi. Otwieram a tam stoi mój uczeń: - Witam Cię Paweł! Co tu robisz? Przyjechałem pana odwiedzić. A jak trafiłeś? No Pana szkoła! Z wieloma utrzymuję takie, czy inne kontakty, częstsze, rzadsze. Mówią, że czegoś się nauczyli, że mniej się boją. A ja z kolei jestem przekonany, że gdyby nie kurs, który dwadzieścia parę lat temu przeżyłem to nie wiedziałbym jak mogę im pomóc. Agnieszka Metrycka Listy do S¹siada Listopad

6 Święto Niepodległości Uczniowie naszej szkoły znają historię naro- Dzień 11 listopada jest dla nas Polaków ważnym przeżyciem patriotycznym. Z roku na rok coraz więcej osób uczestniczy w obchodach tego święta. Godne zauważenia jest zaangażowanie dzieci i młodzieży. W tym roku duża grupa uczniów Szkoły Podstawowej w Izabelinie wzięła udział w przedsięwzięciu pt. 11-listopada w tradycji regionu, które zostało zgłoszone do konkursu organizowanego przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki. Celem tego konkursu było poznanie historii naszego regionu, aktywny udział w pracach związanych z obchodami święta, a tym samym rozbudzanie uczuć patriotycznych uczniów poprzez pogłębianie wiedzy historycznej. Na to przedsięwzięcie składały się: - konkurs wiedzy historycznej; - konkurs plastyczny; - wystawa prac plastycznych uczniów oraz materiałów okolicznościowych w Domu Kultury w Laskach; - przygotowanie montażu słowno-muzycznego przez szkolną grupę artystyczną i prezentacja przed publicznością w DK w Laskach. W konkursie historycznym wzięło udział 49 uczniów z klas IV-VI, których zadaniem było wykazanie się wiedzą, dotyczącą drogi Polaków do niepodległości i rozwiązanie testu zgodnie z tematem. Nad sprawnym przebiegiem konkursu czuwała trzyosobowa komisja nauczycieli. Poziom wiedzy okazał się imponujący - na 35 możliwych do otrzymania punktów 16 uczniów otrzymało powyżej 30 pkt. Laureatami konkursu zostali: I miejsce Paulina Nawrocka z kl. VId (35p); II miejsce Jakub Szumer z kl. Vb i Kamil Mazur z kl. IVa (34p); III miejsce Jarek Królak z kl. VId, Daniel Miedziński z kl. Vb, Hubert Kos z kl. IVc (33p). Na konkurs plastyczny wpłynęły 33 prace formatu A3 wykonane różnymi technikami. Trzyosobowa komisja pod przewodnictwem A. Czunikim-Krasowickiej, wybrała najlepsze prace i przyznała: I miejsce Paulinie Krzywko z kl. VId; II miejsce Angelice Pieczarowskiej z kl. VIa; III miejsce Majce Kirkiewicz z kl. VIc; wyróżnienia Natalii Krzykwo, Zuzi Mandes, Weronice Płatek, Monice Kozłowskiej, Magdzie Sternickiej. Laureaci obu konkursów zostali zaproszeni na rozdanie nagród do Domu Kultury w Laskach, gdzie odbyła się uroczysta gala z okazji Święta Niepodległości. Na uroczystości zaprezentowano montaż słownomuzyczny w wykonaniu grupy artystycznej naszej szkoły. Zaproszeni goście mieli również okazję obejrzenia wystawy plastycznych prac konkursowych oraz wystawy okolicznościowej, związanej z historią naszego narodu. Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursów było możliwe dzięki pomocy i współpracy kilku osób. Pragniemy podziękować za pomoc w realizacji projektu paniom: J. Sosnowskiej, G. Psuja, A. Żurawskiej, i A. Czunikin-Krasowickiej. Dziękujemy Dyrekcji Domu Kultury w Laskach za dyplomy i nagrody dla laureatów konkursów. Materiały konkursowe zostały przesłane do Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie i wezmą udział w konkursie wojewódzkim. Organizatorki projektu Beata Brzozowska i Elżbieta Olejnik Uroczystość z okazji Święta Niepodległości, która odbyła się w Domu Kultury w Laskach, uświetnił ponadto koncert pieśni narodowych w wykonaniu zespołu Jacka Pietrusa. Znane i popularne pieśni wykonane we współczesnej aranżacji zachęciły publiczność do wspólnego śpiewania. Okazuje się więc, że dostojne święto, skłaniające do refleksji może równocześnie być dniem rocznicowej radości z odzyskanej przez nas po latach zaborów niepodległości. Wernisaż w gminie 22 października w piątkowy wieczór, wójt Witold Malarowski. Obecni brak pracowni z prawdziwe- już po raz drugi, odbył się byli znajomi i przyjaciele malarek go zdarzenia. Trudne wa- wernisaż Gminnego Koła Malarskiego oraz mieszkańcy naszej Gminy. runki lokalowe Klubu w La- pod przewodnictwem jego Instruktor z satysfakcją stwierdziła, skach zmusiły nasze założycielki i instruktorki Ewy Urniaż-Szymańskiej. że jej uczennice mimo wielu obo- Panie do spotykania się co Uroczystość odwiązków domowych i zawodowych piątek w domach ich uczest- była się w Urzędzie Gminy, a jej tematem nie opuszczają zajęć i stale robią niczek, aż wreszcie przygar- przewodnim były prace postępy. W porównaniu do prac nęła je pani Wiesia, właści- prezentowane z pleneru w Sandomierzu. zeszłorocznych poziom prac jest cielka znanej nam Wystawę otworzyła Maryla znacznie wyższy. Kampinówki. W tym niety- Łukasińska dyrektor Domu Kultury, Dużym mankamentem działającego powym miejscu na piętrze Panie a jej honorowym gościem był już drugi rok Koła Malarskiego jest urządziły sobie pracownię malarską. Wójt rozumiejąc tę sytuację przedstawił na wernisażu wspaniałe plany rozbudowy drugiej części budynku Urzędu Gminy, w której ma powstać Centrum Kultury z salą widowiskową oraz tak utęsknioną pracownią malarską, ale to dopiero, albo już w 2006 r. Wszystkie uczestniczki Koła Malarskiego już się cieszą. Dalsze uroczystości wernisażu odbyły się we wspomnianej Kampinówce w miłej i sympatycznej atmosferze, za co dziękują obsłudze i pani Wiesi - wszystkie Artystki. Sławomir Cholewiński 6 Listopad 2004 Listy do S¹siada

Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw

Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw luty 2011 nr 2 (164) Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw Budżet Gminy Izabelin na 2011 rok str. 2-4 Powstaje projekt systemu odwodnień Gminy Izabelin str. 7 100 lat Dzieła Lasek

Bardziej szczegółowo

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok!

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! Numer 1 (222) STYCZEŃ 2015 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! (czyt. str. 10 i 12)

Bardziej szczegółowo

SŁUPSKI. Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686

SŁUPSKI. Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686 Powiat SŁUPSKI Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686 Nowe władze powiatu Kadencja była ciekawa Polskie krzyże Zagubiony etos Czar - Pasterka Moja biblioteka Europa po europejsku

Bardziej szczegółowo

sąsiadka~czytaj I miejsce! - str. 5 www.sasiadka-czytaj.pl

sąsiadka~czytaj I miejsce! - str. 5 www.sasiadka-czytaj.pl Bezpłatne pismo Gminy Tarnowo Podgórne ~ sierpień 2013 ~ nr 8 (269) ~ rok XXIV ~ ISSN 1730-4318 sąsiadka~czytaj www.sasiadka-czytaj.pl I miejsce! - str. 5 Baranowo ~ Batorowo ~ Ceradz Kościelny ~ Chyby

Bardziej szczegółowo

GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH

GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH ORGANIZATOR: WSPÓŁORGANIZACJA I DOFINANSOWANIE: PARTNERZY DEBATY: PATRONAT: Prezydent Miasta Gdyni dr WOJCIECH SZCZUREK SPIS RZECZY 4 OD REDAKCJI ROZMOWA 5 DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

Bardziej szczegółowo

ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski Wrzesień 2009 nr 8 (210) www.puszczykowo.pl

ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski Wrzesień 2009 nr 8 (210) www.puszczykowo.pl ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski Wrzesień 2009 nr 8 (210) ISSN 1231-8493 70 lat OD WYBUCHU ii WOJnY ŚWiAtOWeJ s.14 PUSZCZYKOWSKA s.2 jesień kulturalna OFiCJAne OtWARCie s.11 Orlika SPUStOSZenie s.16

Bardziej szczegółowo

pieniądze z Unii Europejskiej. M.P.

pieniądze z Unii Europejskiej. M.P. Warto mieć świąteczny Informator, bowiem wiele ważnych informacji mamy Państwu do przekazania. W tym numerze m.in. dyżury świąteczne służb (str. 4), które odpowiadają m.in. za ośnieżanie dróg, a także

Bardziej szczegółowo

TO NIE BYŁ PRZYPADEK. 20 Echa znad Sanu i Wisłoka

TO NIE BYŁ PRZYPADEK. 20 Echa znad Sanu i Wisłoka TO NIE BYŁ PRZYPADEK Jeszcze nikt przedtem, jak Józef Czwakiel nie dostarczył mi tak ciekawych tematów do zamieszczenia w naszym Biuletynie. Raz pisałem o nim jako gorzyckim Ikarze pasjonacie paralotniarstwa,

Bardziej szczegółowo

Potrzeba prawdziwej solidarności

Potrzeba prawdziwej solidarności www.um.ciechanow.pl MIESIĘCZNIK NR 8/162 WRZESIEŃ 2005 Potrzeba prawdziwej solidarności W numerze: Wkładka prezentująca DIONIZJE i Rajd Warszawski Co się dzieje na ulicy Komunalnej Rajdy rowerowe, czyli

Bardziej szczegółowo

gazeta bezpłatna Gmina i Miasto listopad 2012 Warto było czekać na nowe świetlice

gazeta bezpłatna Gmina i Miasto listopad 2012 Warto było czekać na nowe świetlice PULS Kępic gazeta bezpłatna Gmina i Miasto listopad 2012 Półmetek kadencji Dwa lata pracy nowej władzy w gminie Kępice nowej burmistrz i rady. Co przez 24 miesiące udało się zrealizować? Na ile burmistrz

Bardziej szczegółowo

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 25, 24.09.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 08.10.2013 r. STRZEGOM Uwolnili wieś Strzegomscy rolnicy potrafią ciężko pracować, ale

Bardziej szczegółowo

GAZETA GMINY ROJEWO. W numerze: Inwestycje gminne. m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje

GAZETA GMINY ROJEWO. W numerze: Inwestycje gminne. m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje GAZETA GMINY ROJEWO Nr 1/Marzec 2014 www.roj6wo.pl W numerze: Inwestycje gminne m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców naszej

Bardziej szczegółowo

Półserio. Centrum sportowe otwarte. Drudzy na pudle. Uczymy się dla siebie. Gościu, siądź pod mym parasolem! maj, czerwiec 2013 Nr 5/61 2012/2013

Półserio. Centrum sportowe otwarte. Drudzy na pudle. Uczymy się dla siebie. Gościu, siądź pod mym parasolem! maj, czerwiec 2013 Nr 5/61 2012/2013 Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej Półserio maj, czerwiec 2013 Nr 5/61 2012/2013 Drudzy na pudle Centrum sportowe otwarte Gościu, siądź pod mym parasolem! Uczymy się dla siebie 2 PÓŁSERIO

Bardziej szczegółowo

Orkiestra Miejska Ochotniczej Straży Pożarnej na Litwie

Orkiestra Miejska Ochotniczej Straży Pożarnej na Litwie Nr 36 Sierpień 2013 r. Orkiestra Miejska Ochotniczej Straży Pożarnej na Litwie W numerze: Pożegnanie dyrektor Małgorzaty Kierzkowskiej Jadwiga Śpibida dyrektorem Zespołu Szkół Samorządowych w Kowalu Rada

Bardziej szczegółowo

Publikacja stanowi katalog pomysłów na pobudzanie aktywności, wyrównywanie szans oraz świadczenie szeroko rozumianego wsparcia.

Publikacja stanowi katalog pomysłów na pobudzanie aktywności, wyrównywanie szans oraz świadczenie szeroko rozumianego wsparcia. 2010 Publikacja stanowi katalog pomysłów na pobudzanie aktywności, wyrównywanie szans oraz świadczenie szeroko rozumianego wsparcia. Opisanych 20 projektów zostało wyłonionych w ramach regionalnego konkursu.

Bardziej szczegółowo

życzą Burmistrz i Rada Miejska w Leżajsku Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku Cena: 1,50 zł MARZEC KWIECIEŃ 2011 Nr 3 4 (212 213); Rok XX

życzą Burmistrz i Rada Miejska w Leżajsku Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku Cena: 1,50 zł MARZEC KWIECIEŃ 2011 Nr 3 4 (212 213); Rok XX MARZEC KWIECIEŃ 2011 Nr 3 4 (212 213); Rok XX Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku ISSN 1232 4930 Cena: 1,50 zł Życzenia szczęścia i radości, pogody ducha na każdy dzień, zdrowia i ciepła rodzinnego

Bardziej szczegółowo

JAK GŁOSOWAĆ, ŻEBY NASZ GŁOS BYŁ WAŻNY

JAK GŁOSOWAĆ, ŻEBY NASZ GŁOS BYŁ WAŻNY gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA Ogólnopolska Sieć Gazet Bezpłatnych Nowy Sącz Krynica Muszyna Stary Sącz Grybów Piwniczna NR 214 ROK

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE OPŁATKOWE - BAL SPONSORA

SPOTKANIE OPŁATKOWE - BAL SPONSORA SAMORZĄDOWY BIULETYN INFORMACYJNY www.gokwydminy.net Numer 12 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY styczeń 2011 SPOTKANIE OPŁATKOWE - BAL SPONSORA 8 stycznia br. w GOK-u odbyło spotkanie opłatkowo-noworoczne i Bal Sponsora.

Bardziej szczegółowo

czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79

czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79 czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79 Dzień AGH 2014 2 fot. Z. Sulima Posiedzenie Konwentu AGH oraz II Zjazd absolwentów AGH 13 czerwca 2014 roku w Akademii Górniczo-Hutniczej odbył się II Zjazd Absolwentów AGH

Bardziej szczegółowo

M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W

M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W m ł o d z i o b y w a t e l e d z i a ł a j ą Publikacja finansowana ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2004 03 06 06

Bardziej szczegółowo

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Numer 14 lipiec-wrzesień 2013 ISSN 2081-9137 Nakład: 5000 egz. Egzemplarz bezpłatny I Targi Turystyki Wiejskiej i Kulturowej "Lubelskie Lato 2013 Zakończyły

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Własne projekty do budżetu obywatelskiego można zgłaszać w Punkcie Konsultacyjnym do 6 lutego. Złóż swój wniosek

Strzegom. Własne projekty do budżetu obywatelskiego można zgłaszać w Punkcie Konsultacyjnym do 6 lutego. Złóż swój wniosek Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 57; 27.01.2015 r. Rok IV ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 10.02.2015 r. w numerze: STRZEGOM Co w budżecie na rok 2015? Radni uchwalili budżet na

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawni walczą o swój dom

Niepełnosprawni walczą o swój dom l POWIAT PIASECZYŃSKI l POWIAT GRÓJECKI l URSYNÓW l ROK XIII NR 37 (503) 11-17 PAŹDZIERNIK A 2013 ISSN 1643-2843 GAZETA BEZPŁ ATNA l POWIAT GRODZISKI l POWIAT PRUSZKOWSKI l W NUMERZE Becikowego nie będzie

Bardziej szczegółowo

Nr 1-2 (143-144), Styczeń-Luty 2013 Rok XIII * ISSN 1730-7686

Nr 1-2 (143-144), Styczeń-Luty 2013 Rok XIII * ISSN 1730-7686 Powiat Nr 1-2 (143-144), Styczeń-Luty 2013 Rok XIII * ISSN 1730-7686 Najwyżej w rankingu powiatów W kolejce po tolerancję Razem znaczyć może więcej Cieszyn - miasto pełne uroku Człowiek kultury Sztuka

Bardziej szczegółowo

Światowe Spotkanie Polonii str. 2. 70-lecie Kongresu Polonii Amerykańskiej str. 24. Nr 2/2014. Święty Jan Paweł II

Światowe Spotkanie Polonii str. 2. 70-lecie Kongresu Polonii Amerykańskiej str. 24. Nr 2/2014. Święty Jan Paweł II Światowe Spotkanie Polonii str. 2 70. ROCZNICA BITWY O MONTE CASSINO str. 29 70-lecie Kongresu Polonii Amerykańskiej str. 24 Nr 2/2014 ISSN: 1429-8457 Święty Jan Paweł II SPIS TREŚCI 1 Słowo Prezesa SWP

Bardziej szczegółowo

Pełnych radosnej nadziei świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzą

Pełnych radosnej nadziei świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzą ISSN 1507-7020 KWARTALNIK SAMORZĄDU I TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI JORDANOWSKIEJ nr 90 styczeń - luty - marzec 2010 Pasja w Nowym Targu Uroczystość w szpitalu... 2 Co słychać w szpitalu... 3 w sprawie

Bardziej szczegółowo

Niecodziennik. Dziennikarzy portalu duchowy.pl

Niecodziennik. Dziennikarzy portalu duchowy.pl drogowskazyjp2.pl dr Niecodziennik Dziennikarzy portalu duchowy.pl Egzemplarz bezpłatny Nakład 100 000 egz. Mam za co dziękować! Gdy patrzę na swoje życie z pewnej perspektywy, widzę więcej SPECJALNIE

Bardziej szczegółowo

NR 1 (75) Styczeń 2015 r. Bezpłatny informator miejski tel. 32 2593 850 redakcja@katowice.eu ISSN 1899-9530

NR 1 (75) Styczeń 2015 r. Bezpłatny informator miejski tel. 32 2593 850 redakcja@katowice.eu ISSN 1899-9530 www.katowice.eu NASZE NR 1 (75) Styczeń 2015 r. Bezpłatny informator miejski tel. 32 2593 850 redakcja@katowice.eu ISSN 1899-9530 Jest we mnie wielka potrzeba zmieniania miasta fot. Sławomir Rybok w numerze

Bardziej szczegółowo

kurier galicyjski Szlakiem Żelaznej Brygady s. 28 Polak, Japończyk dwa bratanki s. 18 Droga do Europy wiedzie przez Karpaty s. 4

kurier galicyjski Szlakiem Żelaznej Brygady s. 28 Polak, Japończyk dwa bratanki s. 18 Droga do Europy wiedzie przez Karpaty s. 4 Szlakiem Żelaznej Brygady s. 28 Polak, Japończyk dwa bratanki s. 18 Droga do Europy wiedzie przez Karpaty s. 4 www.kuriergalicyjski.com Niezależne pismo Polaków na Ukrainie kurier galicyjski 17 30 lipca

Bardziej szczegółowo

Zwolnij! Jest ślisko!

Zwolnij! Jest ślisko! BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK MIESZKAŃCÓW POWIATU BIŁGORAJSKIEGO ISSN 1899-7171 nr 2(2) październik 2008 Pola naftowe na Biłgorajszczyźnie? W październiku Geofizyka Kraków Sp. z o.o. rozpoczęła badania sejsmiczne

Bardziej szczegółowo