Instrukcja użytkownika. Silent Tools. do zastosowań tokarskich

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja użytkownika. Silent Tools. do zastosowań tokarskich"

Transkrypt

1 Instrukcja użytkownika Silent Tools do zastosowań tokarskich

2 Wprowadzenie Niniejsza instrukcja ma na celu ułatwienie Państwu korzystanie z wytaczaków z tłumieniem drgań (Silent Tools), aby osiągnąć możliwie najlepsze efekty toczenia wewnętrznego. Trzonki wytaczaków i adaptery z tłumieniem drgań Silent Tools umożliwiają osiągnięcie wysokiej produktywności oraz dokładnych tolerancji nawet w przypadku długich wysięgów. Dzięki Silent Tools możliwe staje się skuteczne wykonywanie operacji toczenia przy wysięgach większych niż 4 x średnica wytaczaka (dm m ). Symbole stosowane w niniejszej instrukcji a p = głębokość skrawania mm ap = promieniowy dosuw wgłębny mm dm m = średnica chwytu mm D th = średnica zewnętrzna gwintu śruby mm f n = posuw na obrót mm/obr. r = kąt przystawienia stopnie k c0.4 m c = = opór właściwy skrawania (dla grubości wiórów 0,4) współczynnik korygujący dla rzeczywistej grubości wiórów N/mm 2 2

3 Zawartość Wprowadzenie 2 Symbole stosowane w niniejszej instrukcji 2 1. Przegląd produktów 4 2. Wybór narzędzi 6 Wytaczaki z tłumieniem drgań dla zapewnienia wyższej produktywności 7 Obliczenia parametrów dla wytaczaków 8 3. Silent Tools w obrabiarkach różnego typu 9 Tokarki rewolwerowe i obrabiarki wielozadaniowe 10 Tokarki z imakami narzędziowymi 11 Składowe siły skrawania i ich kierunki Sposób zamocowania 14 Mocowanie imaka narzędziowego 14 Mocowanie wytaczaków Silent Tools 17 Narzędzie do ustawiania krawędzi skrawającej 18 Zalecenia dotyczące sposobu mocowania Wymagania dotyczące chłodziwa Wykorzystanie produktu 22 Metoda trzech przejść 22 Długość wytaczaka po skróceniu 24 Wyliczenie momentu 25 Asortyment produktów Rady i wskazówki Oferta rozszerzona 35 3

4 1. Przegląd produktów Dobór materiału, z którego wykonany jest wytaczak ma duży wpływ na możliwość osiągnięcia najlepszej ekonomiki produkcji: W przypadku wysięgów sięgających do 10 x dm m stosuje się stalowe wytaczaki z tłumieniem drgań, co umożliwia realizację odpowiedniego procesu. Wysięgi ponad 10 x dm m wymagają wzmocnionego węglikiem wytaczaka z tłumieniem drgań, aby zmniejszyć ugięcie promieniowe i drgania. 600 Średnica trzonka, dm m (mm) Produkty specjalne CoroTurn SL-QC CoroTurn SL CoroTurn 107/111 Stalowe wytaczaki z tłumieniem drgań 10 x dm m 14 x dm m Wzmocnione węglikiem wytaczaki z tłumieniem drgań

5 Maksymalny zalecany wysięg Toczenie wewnętrzne jest bardzo wrażliwe na drgania. Należy minimalizować wysięg narzędzia i wybrać narzędzie o możliwie największym przekroju trzonka, aby uzyskać możliwie najwyższą stabilność i dokładność. W przypadku toczenia wewnętrznego przy zastosowaniu stalowych wytaczaków z tłumieniem drgań, pierwszym wyborem jest typ 570-3C. W przypadku toczenia rowków i gwintów, gdzie siła promieniowa jest wyższa niż w przypadku toczenia wzdłużnego, zalecany jest wytaczak typu 570-4C. Poniższa tabela przedstawia maksymalny zalecany wysięg dla wytaczaków różnego typu. Rodzaj wytaczaka Toczenie Toczenie rowków Toczenie gwintów Trzonek stalowy 4 x dm m 3 x dm m 3 x dm m Trzonek węglikowy 6 x dm m 5 x dm m 5 x dm m Trzonek stalowy z tłumieniem drgań 10 x dm m 5 x dm m * 5 x dm m * Wzmocniony węglikiem trzonek z tłumieniem drgań * Trzonki serii 570-4C 14 x dm m 7 x dm m 7 x dm m 5

6 2. Wybór narzędzi Kształt i średnica otworu elementu obrabianego decydują o średnicy i długości trzonka wytaczaka. Pierwszym wyborem zapewniającym najlepszą sztywność jest mocowanie Coromant Capto lub mocowanie za pomocą tulei do narzędzi z chwytem cylindrycznym (tulei dzielonej). Aby osiągnąć możliwie najlepszą stabilność, należy wybrać wytaczak o największej średnicy dla danego zastosowania. Średnica trzonka wytaczaka oraz długość konieczna, aby sięgnąć do dna otworu, ma wpływ na typ wytaczaka, który należy zastosować. Prześwit między wytaczakiem, a wnętrzem toczonego otworu jest szczególnie ważny z punktu widzenia ewakuacji wiórów i ugięcia promieniowego. Zalecenia w tym zakresie znajdują się w katalogu głównym w pozycji D m min (minimalna średnica otworu) Przykład: W przypadku otworu o średnicy 100 mm należy zastosować wytaczak o średnicy 80 mm. Zapewnia to wystarczający prześwit umożliwiający ewakuację wiórów i pozwala na wyeliminowanie ryzyka uszkodzenia narzędzia. 6

7 Wytaczaki z tłumieniem drgań dla zapewnienia wyższej produktywności Zachęcamy do korzystania ze stalowych wytaczaków z tłumieniem drgań lub wytaczaków węglikowych z tłumieniem drgań w celu: Zapewnienia wyższej produktywności przy wysięgu o wartości z zalecanego zakresu. Poprawy tolerancji otworu i wykończenia powierzchni. Zmniejszenia liczby przejść. Przykład Poniższa tabela przedstawia przykład tego, jak większa sztywność statyczna wytaczaka węglikowego umożliwia: Większą głębokość skrawania. Zwiększenie posuwu. Zmniejszenie liczby przejść. Skrócenie czasu skrawania. Materiał Wysięg wytaczaka Stalowy 8 x dm m z tłumieniem drgań Wzmocniony węglikiem i 8 x dm m z tłumieniem drgań *Liczba przejść a p, mm/obr. f n, mm/obr Długość wytaczaka, mm N.O.P* Czas skrawania, min

8 Obliczanie obciążenia wytaczaka Obciążenie wytaczaka zależy głównie od głębokości skrawania, posuwu i rodzaju obrabianego materiału. Maksymalne obciążenia poszczególnych wytaczaków zostały wyszczególnione na stronach oraz oznaczone na każdym narzędziu. Siłę styczną F t w czasie toczenia można obliczyć ze wzoru 1. 1) F t = k c0.4 m c 0.4 f n a f p n sin r k c0.4 ; Opór właściwy skrawania przy posuwie 0,4 mm/obr. Wartość k c0.4 została podana w Katalogu głównym. m c ; Stała, zależna od materiału. Zasadniczo należy stosować wartość 0,29. W przypadku kątów przystawienia r 75 lub większych, sin r 1, można skorzystać z uproszczonego wzoru (2). 2) F t = k c f n 0.29 f n a p Praktyczna zasada: F t nie powinna przekraczać 90% maksymalnego obciążenia określonego dla danego wytaczaka. 8

9 3. Silent Tools w obrabiarkach różnego typu Niezależnie od typu maszyny bardzo ważne jest, aby przedmiot obrabiany i układ narzędzia były stabilne oraz sztywne, ponieważ drgania mogą być przenoszone do wytaczaków. W przypadku dłuższych wytaczaków, ciężar samego wytaczaka może powodować niestabilność imaka narzędziowego i ustawienia. Należy przeanalizować średnicę i długość wytaczaka. Wybrać odpowiedni typ i wielkość obrabiarki. Wytaczak z tłumieniem drgań o średnicy 300 mm i wysięgu 10 x dm m systemu CoroTurn SL z możliwością szybkiej wymiany głowicy 9

10 Tokarki rewolwerowe i obrabiarki wielozadaniowe Ze względu na kształt głowicy rewolwerowej w tokarce CNC lub elastyczność obrabiarek wielozadaniowych, sztywność w przypadku ich stosowania jest zwykle mniejsza. Niewielkie szerokości głowicy rewolwerowej zmniejszają stosunek pomiędzy długością mocowania, a średnicą trzonka w przypadku większych wytaczaków cylindrycznych i w konsekwencji prowadzą do zmniejszenia stabilności takiej konfiguracji. Stabilność można zwiększyć stosując dłuższą oprawkę i tuleję, aby zwiększyć długość mocowania. Zalecana długość mocowania wynosi minimum 4 x dm m. W przypadku tokarek rewolwerowych i obrabiarek wielozadaniowych rozwiązanie stanowić może także mocowanie Coromant Capto. Minimalizuje ono potrzebę stosowania długich tulei i zapewnia stabilne mocowanie, które dodatkowo charakteryzuje się możliwością szybkiej wymiany narzędzia. 10 Wytaczak z tłumieniem drgań na tokarce rewolwerowej lub obrabiarce wielozadaniowej

11 Imak narzędziowy W porównaniu z tokarkami z głowicami narzędziowymi, tokarki uniwersalne wyposażone w imak narzędziowy często mogą być sztywniejsze i stabilniejsze. Pozwala to na mocowanie większych i dłuższych wytaczaków. Ograniczeniem w tym przypadku może być imak narzędziowy, wielkość obrabiarki oraz sztywność wynikająca z jej konstrukcji. Stabilność sań i prowadnic stanowi istotny czynnik wpływający na możliwość osiągnięcia dobrych wyników w przypadku mocowania dużych wytaczaków Silent Tools z długimi wysięgami. Wraz ze wzrostem wielkości wytaczaka drastycznie rośnie także jego waga: Średnica 100 mm = 88 kg Średnica 120 mm = 140 kg Minimum 4 x średnica trzonka wytaczaka Mocowanie tulejami dzielonymi do wytaczaków o średnicy 300 mm. Odległość pomiędzy suportami porzecznymi wynosi 1200 mm (4 x dm m ). 11

12 Siły skrawania i ich kierunki Konwencjonalne konfiguracje zamocowania powodują ryzyko przeciążenia wytaczaka i imaka narzędziowego, ponieważ siła ciężkości wytaczaka i wypadkowa siła skrawania będą działać w tym samym kierunku. W wyniku tego dochodzi do niestabilności i tendencji do powstawania drgań, ponieważ imak zakleszcza się przy prowadnicach. Dodając przeciwwagę, skierowana do dołu siła oddziałująca na imak jest równoważona względem prowadnic pozwalając na osiągnięcie łagodniejszego przebiegu procesu skrawania. 12

13 Jeśli wytaczak zostanie zamontowany odwrotnie, wypadkowa siła skrawania będzie skierowana w przeciwnym kierunku do siły ciążenia. W zależności od parametrów skrawania, przeciwwaga może okazać się niepotrzebna. Popularne ustawienie Konwencjonalne wykorzystanie wytaczaków powoduje powstawanie sił skrawania, które powodują ugięcie ostrza w dół. Ustawienie alternatywne Odwrócenie wytaczaka zmienia kierunek sił skrawania, co zwiększa stabilność. Może to także spowodować poprawę ewakuacji wiórów. 13

14 4. Sposób zamocowania Mocowanie w obrabiarce jest najważniejszym elementem wpływającym na skuteczną obróbkę za pomocą wytaczaków Silent Tools. Dotyczy to zarówno mocowania imaka narzędziowego w obrabiarce jak i mocowania samego wytaczaka. Mocowanie imaka narzędziowego Aby osiągnąć najlepsze rezultaty, imak powinien być mocowany za pomocą dużych prowadnic z prowadnicami poprzecznymi rozstawionymi szeroko, rozstaw ten powinien być równy lub większy niż długość mocowania, 4 x dm m. Długość mocowania: minimum 4 x dm m Rozstaw prowadnic: 4 x dm m lub więcej 14

15 Najlepsza konstrukcja imaka to rama w kształcie litery A, w którym wytaczak jest montowany bezpośrednio nad i pomiędzy saniami tokarki. Zalecany montaż na ramie w kształcie litery A Mniej stabilny montaż ma miejsce w przypadku, gdy wytaczak wystaje poza najbardziej stabilną część obrabiarki. Ustawienie to może powodować niestabilność i drgania w przypadku stosowania dużych wytaczaków. Ustawienie niezalecane 15

16 Przypadek klienta używającego CoroTurn SL Kompletne rozwiązanie do długich wysięgów. Rodzaj wytaczaka: Wytaczak stalowy z tłumieniem drgań Średnica trzonka wytaczaka 125 mm (5 ) Wysięg 10 x dm m Wytaczak i oprawka imaka zaprojektowane przez Sandvik Coromant. Dotychczasowa tokarka uniwersalna przystosowana została do imaka w kształcie litery A umożliwiającego mocowanie wytaczaka. Wynik Unikatowe mocowanie zapewnia stabilne ustawienie oraz obróbkę wolną od drgań. 16

17 Mocowanie wytaczaków Silent Tools Zapewnij maksymalną powierzchnię styku na całym obwodzie stosując uchwyt z tuleją dzieloną. Zalecana tolerancja mocowania to ISO H7. Materiał tulei dzielonej powinien mieć twardość minimum 45 HRC w celu uniknięcia trwałych odkształceń. Nigdy nie należy stosować śrub w taki sposób, aby miały bezpośredni kontakt z trzonkiem wytaczaka. Sprawdzić wymaganą siłę mocowania w kluczowych miejscach Uchwyt z tuleją dzieloną Tuleja dzielona 17

18 Przyrząd do ustawiania poprawnej wysokości ostrza w obrabiarce Szybka i prosta metoda dokładnego sprawdzenia poprawnego ustawienia krawędzi skrawającej. Do wszystkich trzonków wytaczaków cylindrycznych CoroTurn SL. 1. Przyłożyć przyrząd do złącza trzonka ząbkowaną powierzchnią 2. Obrócić trzonek do właściwego położenia. 3. Jeśli pęcherzyk gazu znajduje się w położeniu centralnym, złącze na trzonku ustawiono poziomo. 18

19 Zalecenia dotyczące sposobu zamocowania, podsumowanie Mocowanie wytaczaka: Należy stosować mocowanie o długości minimum 4 x dm m. Należy stosować mocowanie za pomocą tulei do narzędzi z chwytem cylindrycznym w celu zapewnienia maksymalnej powierzchni styku mocowania. Należy stosować wytaczaki najbardziej odpowiednie do specyfiki danej operacji. Krawędź skrawająca: Należy dwukrotnie sprawdzić ustawienie krawędzi skrawającej, aby upewnić się, że kąty skrawania są odpowiednie. Należy skorzystać z przyrządu do ustawiania w celu prawidłowego ustawienia ostrza. Ugięcie wytaczaka: Zależenie od głębokości skrawania a p i posuwu f n, geometrii i promienia płytki, kąta przystawienia, rodzaju obrabianego materiału, przekroju oraz wysięgu wytaczaka może wystąpić ugięcie o różnej wartości. W przypadku obróbki wykańczającej, dla zapewnienia wymaganych tolerancji konieczne może się okazać wykonanie dodatkowego przejścia wykańczającego. 19

20 5. Wymagania dotyczące chłodziwa Ciśnienie i kierunek Strefa skrawania na płytce: Chłodziwo należy kierować na krawędź skrawającą, aby zapewnić niską temperaturę skrawania i wydłużyć trwałość narzędzia. W przypadku narzędzi wyposażonych w głowice SL do szybkiej wymiany, ustawienie dysz chłodziwa należy wykonywać ręcznie, aby mieć pewność, że chłodziwo trafia na krawędź skrawającą. Ustawianie dysz: Do otwierania i zamykania przepływu chłodziwa należy posłużyć się kluczem sześciokątnym. Za pomocą tego samego klucza sześciokątnego można ustawić kierunek dysz. Przepływ chłodziwa W przypadku toczenia wewnętrznego dostarczanie chłodziwa jest ważne dla utrzymania niskiej temperatury skrawania oraz dobrej ewakuacji wiórów. Zasadniczo należy stosować narzędzia z wbudowaną funkcją doprowadzenia chłodziwa. 20

21 Natężenie przepływu i objętość chłodziwa są istotne dla zapewnienia ewakuacji wiórów poza głębokie otwory podczas skrawania na długich wysięgach. Kilka dysz zwiększa objętość dostarczanego chłodziwa Chłodziwo można doprowadzić przez tylną część trzonka z zastosowaniem złącz popularnej wielkości zgodnych z brytyjskim znormalizowanym gwintem rurowym (BSP). Wytaczaki z tłumieniem drgań Sandvik Coromant są wyposażone w gwintowane otwory chłodziwa o średnicy D th, proszę zapoznać się z tabelami na stronach Chłodziwo pod wysokim ciśnieniem (HPC) Stosowanie HPC skutkuje krótszymi wiórami, które można łatwo usuwać. Unikatowe dysze przystosowane do ciśnienia 70 bar (1000 psi) umożliwiają skierowanie chłodziwa precyzyjnie na krawędź skrawającą. Dzięki precyzyjnemu kierunkowi przepływu chłodziwa, głowice z systemem HPC mogą być stosowane z korzyścią nawet przy niskim ciśnieniu. 21

22 6. Wykorzystanie produktu Metoda trzech przejść Metoda pozwalająca na osiągnięcie wysokiej dokładności podczas toczenia wewnętrznego za pomocą smukłych wytaczaków, w przypadkach, w których ugięcie wytaczaka może mieć wpływ na ostateczną średnicę otworu. Przykład: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: Wprowadź wymaganą średnicę końcową Wartość pomiarowa średnicy przed pierwszym przejściem Realizacja pierwszego przejścia. Zaprogramowana średnica to: ( ) / 3 = Wartość pomiarowa średnicy przed drugim przejściem: Realizacja drugiego przejścia. Zaprogramowana średnica to: ( ) / 2 = Wartość pomiarowa średnicy przed trzecim przejściem: Realizacja trzeciego przejścia. Zaprogramowana średnica to: = Wartość pomiarowa średnicy końcowej: Odchyłka:

23 Szablon do metody trzech przejść Proszę skorzystać z tego wzoru i wpisać swoje wartości, aby dokonać obliczeń dla trzech przejść. Szablon: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: Wprowadź wymaganą średnicę końcową Wartość pomiarowa średnicy przed pierwszym przejściem Realizacja pierwszego przejścia. Zaprogramowana średnica to: Wartość pomiarowa średnicy przed drugim przejściem: Realizacja drugiego przejścia. Zaprogramowana średnica to: Wartość pomiarowa średnicy przed trzecim przejściem: Realizacja trzeciego przejścia. Zaprogramowana średnica to: Wartość pomiarowa średnicy końcowej: Odchyłka: 23

24 Długość wytaczaka po skróceniu Najprostszym przykładem adaptacji do potrzeb użytkownika jest skrócenie standardowego trzonka. W przypadku wytaczaków Silent Tools konstrukcja mechanizmu tłumienia stanowi ograniczenie dla minimalnej długości po skróceniu. Średnica trzonka dm m, mm l 1 min Trzonki 570-3C; wersja krótka l 1, mm l 1 min, mm W przypadku trzonków 570-4C, mocowanie za mechanizm tłumienia jest dozwolone. l 1 min: minimalna długość po skróceniu l 1 : długość trzonka przed skróceniem Trzonki 570-3C; wersja długa l 1, mm l 1 min, mm Modyfikacja trzonków wytaczaków Silent Tools z tłumieniem drgań 570-3C. Kiedy trzonek 570-3C w wersji krótkiej zostaje skrócony do minimalnej długości, aby uniknąć mocowania za mechanizm tłumienia, długość mocowania nie może przekraczać 3 x dm m Średnica trzonka Trzonek 570-4C dm m, mm l 1 l 1 min

25 Wyliczenie momentu Stosując wytaczaki Silent Tools w obrabiarkach z automatyczną wymianą narzędzia (ATC) ważne jest, aby kontrolować czy moment powodowany przez narzędzie nie przekroczy bezpiecznego zakresu (patrz informacje na obrabiarce lub w jej dokumentacji). W przypadku trzonków z zamontowaną głowicą moment M można obliczyć w następujący sposób: COG trzonka COG głowicy M = g ((m trzonka COG trzonka ) + (m głowicy COG głowicy )) COG = odległość do środka ciężkości g = stała grawitacyjna ( 9,8) m trzonka /m głowicy = odpowiednio masa trzonka i masa głowicy W przypadku długich wytaczaków, COG głowicy długość trzonka l 1 W przypadku głowic: Zastosować m głowicy : 0.3 kg 0.5 kg Średnica CoroTurn SL mm CoroTurn SL-QC Przykład: Wytaczak: C6-SL3C32352-CR Masa trzonka, m trzonka : COG trzonka : Masa głowicy, m głowicy : COG głowicy Długość trzonka, l 1 : 3.5 kg 0.15 m 0.3 kg m M = 9.8 (( ) + ( )) 6.2 Nm Uwaga. Nawet jeśli masa głowicy jest niewielka, dodatkowego momentu nie można pominąć ze względu na długi wysięg. Podczas wymiany narzędzia przyspieszenie narzędzia spowoduje dodatkowe zwiększenie tych sił. Zdecydowanie zaleca się spowolnienie procesu wymiany narzędzia, jeśli masa narzędzia lub moment są bliskie wartościom maksymalnym dla danego urządzenia, można także rozważyć ręczną wymianę narzędzia. 25

26 Trzonki wytaczaków, asortyment metryczny Długość min. Środek ciężkości (COG) Zalecany wysięg (od ostrza płytki do uchwytu) Mocowanie (minimum 4 x dm m ) Zalecany wysięg, Oznaczenie mm D th Min. zalec. długość mocowania, mm Środek ciężkości (COG), mm Masa, kg Maks. obciążenie (dla SL), N Maks. temp. C Min. długość, mm 570-3C * G3/ C * G3/ C * G3/ C * G3/ C R/L G3/ ** 570-3C R/L G3/ ** 570-3C R/L G ** 570-3C R/L G ** *) W przypadku średnic od 80 mm do 100 mm, mocowanie za mechanizm tłumienia jest dozwolone. **) Skontaktuj się z przedstawicielem Sandvik Coromant. 26

27 Trzonki wytaczaków, asortyment calowy Zalecany Oznaczenie wysięg, cale D th A570-3C D48 33 A570-3C D48 45 A570-3C D64 44 A570-3C D64 60 A570-3C D80 75R/L A570-3C D96 95R/L A570-3C D R/L A570-3C D R/L * (0-560) (0-800) (0-700) (0-1000) ( ) ( ) ( ) ( ) G3/4 G3/4 G3/4 G3/4 G3/4 G3/4 G1 G1 Zalecany wysięg, cale 12.0 (305) 12.0 (305) 16.0 (406.4) 16.0 (406.4) 20.0 (508) 24.0 (609.6) 32.0 (812.8) 40.0 (1016) Wartości w nawiasach wyrażono w jednostkach metrycznych. *) Skontaktuj się z przedstawicielem Sandvik Coromant. Środek ciężkości (COG), cale 16.5 (410) 22.6 (565) 17.8 (560) 25.6 (760) 37.9 (930) 48.3 (1170) 63.4 (1600) 80.3 (1975) Masa, lb 61.7 (28) 83.8 (38) (70) (93) (155) (265) (635) (1035) Maks. obciążenie (dla SL), N Maks. temp. C Min. długość, cale 24.8 (630) 24.8 (630) 16.3 (415) 16.3 (41.5) * * * * 27

28 Trzonki wytaczaków wzmocnione węglikiem Zalecany wysięg, Oznaczenie mm D th Min. zalec. długość mocowania, mm Środek ciężkości (COG), mm Masa, kg Maks. obciążenie (dla SL), N Maks. temp. C Min. długość, mm 570-3C CR G1/ C CR G1/ C CR G1/ C CR G1/ C CR G3/ C CR G3/ C CR G1/ C CR G1/ C CR G3/ C CR G3/ C6-SL3C25280CR C6-SL3C32352CR C6-SL3C40448CR C8-SL3C25280CR C8-SL3C32352CR C8-SL3C40448CR C8-SL3C50568CR-40R C8-SL3C60688CR-40R

29 7. Rady i wskazówki Informacje ogólne Jeśli olej w wytaczaku z tłumieniem drgań stał się zbyt lepki na skutek długiego okresu przechowywania lub transportu w niskich temperaturach, można delikatnie uderzyć wytaczak gumowym młotkiem. Dla zapewnienia najlepszej wydajności należy czyścić wszystkie męskie i żeńskie elementy złączne oraz smarować je olejem przynajmniej raz w roku. Środek smarny należy także, w miarę potrzeb, stosować do śrub. Należy wymieniać zużyte lub uszkodzone śruby i podkładki. Wytaczaki z tłumieniem drań mogą ulec deformacji ze względu na niewielką grubość ścianek. Podczas montażu należy sprawdzić, czy wytaczaki zostały zamontowane prawidłowo. Stosując produkty Silent Tools, zawsze należy sprawdzać mocowanie. Dla zapewnienia właściwego dociągnięcia śrub stosować klucz dynamometryczny. 29

30 Toczenie wewnętrzne Aby zmniejszyć ryzyko drgań: Wybierz wytaczak o możliwie największej średnicy przy możliwie najmniejszym wysięgu Stosuj zalecaną długość mocowania, minimum 4 x dm m. Zalecana długość mocowania Stosuj kąt przystawienia bliski 90, aby skierować siły skrawające osiowo. Stosuj promień zaokrąglenia płytki mniejszy niż głębokość skrawania. Kąt przystawienia bliski 90 Zagwarantuj odpowiednią a p i f n, aby podczas skrawania uniknąć drgań spowodowanych tarciem. Zbyt wysokie wartości a p i f n, mogą spowodować drgania na skutek ugięcia narzędzia. W celu zmniejszenia ugięcia zalecane są płytki dodatnie o kształcie podstawowym i o dodatniej geometrii. Wartość a p większa niż promień zaokrąglenia 30

31 Toczenie wewnętrzne Kąt wierzchołkowy płytki: Należy wybierać kształt płytki zależnie od kąta przystawienia i wymagań dotyczących dostępności narzędzia do powierzchni detalu. Zasadniczo dla zapewnienia wytrzymałości i niezawodności płytki należy stosować możliwie największy kąt wierzchołkowy. Jednakże zastosowanie dużego kąta wierzchołkowego wymaga większej siły skrawania i powoduje tendencję do drgań na skutek większego zaangażowania krawędzi skrawającej. Niewielkie kąty wierzchołkowe mogą poprawić stabilność narzędzia, ponieważ prawdopodobne ruchy promieniowe powodują mniejsze zmiany w przekroju wióra i wartości sił skrawania. Płytki wiper Dla zapewnienia lepszego wykończenia powierzchni i wyższej produktywności. Dla swojej skuteczności wymają bardzo stabilnych warunków. Powodują wyższe siły skrawania. Generalne zalecenia podczas stosowania płytek wiper: Zwiększyć posuw. Wybrać płytkę o mniejszym promieniu zaokrąglenia naroża. 31

32 Toczenie wewnętrzne Ewakuacja wiórów: Stosować oprawki z wewnętrznym doprowadzeniem chłodziwa. Zalecane są geometrie płytek, które zapewniają krótkie i spiralne wióry. Zalecany kształt wiórów Jeśli zachodzi konieczność poprawienia kształtowania wiórów, proszę rozważyć alternatywne poprowadzenie ścieżki narzędzia. Odwrócone narzędzia pozwalają na lepszą ewakuację wiórów. W celu zminimalizowania ponownego skrawania wirów, zwiększyć przepływ chłodziwa, zmienić kierunek dysz lub zastosować chłodziwo pod wysokim ciśnieniem (HPC). Upewnić się, że pomiędzy wytaczakiem, a powierzchnią otworu jest wystarczająca ilość miejsca na wióry. W przeciwnym razie narzędzie może dociskać wióry do powierzchni i uszkadzać element obrabiany oraz narzędzie. 32

33 Toczenie rowków wewnętrznych i profilowanie Aby zmniejszyć ryzyko drgań: Układ powinien cechować się możliwie najkrótszym wysięgiem przy zastosowaniu możliwie najlżejszej geometrii. Stosować mniejszą płytkę i wykonywać kilka przejść zamiast jednego. W celu zapewnienia najlepszej ewakuacji wiórów, zacząć od zewnątrz i wykonać zachodzące na siebie przejścia w kierunku do wewnątrz. Operację wykańczającą należy prowadzić od dna otworu do jego wyjścia. Toczenie z zagłębianiem można stosować w celu poprawy kontroli wiórów, a także może ono zmniejszać drgania. Stosować płytki prawe lub lewe w celu odpowiedniego skierowania wiórów podczas obróbki zgrubnej. Obrabiać szerokie rowki wykonując kilka wejść za pomocą węższej płytki (ilustracja A). Zakończyć obróbką przejściem wykańczającym (ilustracja B). 33

34 Toczenie gwintów wewnętrznych Zmniejszyć ryzyko drgań poprzez: Zastosowanie zmodyfikowanego bocznego dosuwu wgłębnego. Dosuw wgłębny nie powinien być większy niż 0,2 mm na każde przejście i nigdy nie może być mniejszy niż 0,06 mm. Zapewnienie ostatniego przejścia zawsze z dosuwem wgłębnym. Zastosowanie ostrej geometrii dla zapewnienia najniższych sił skrawających. Ewakuacja wiórów: Zastosować zmodyfikowany boczny dosuw wgłębny, aby skierować spiralne wióry do wylotu otworu. Dla zapewnienia najlepszej kontroli wiórów stosować posuw w kierunku od wewnątrz do zewnątrz. Stosować geometrię łamiącą wióry. Użyć chłodziwa. Kierunek wiórów Posuw w kierunku od wewnętrz do zewnątrz Kierunek posuwu Zmodyfikowany boczny dosuw wgłębny kieruje wióry poza otwór ap x ap 34

35 8. Rozszerzona oferta Standardowe wytaczaki Sandvik Coromant stanowią dobrą platformę zapewniającą optymalne rozwiązania i wysoką produktywność. Jednakże czasami zachodzi konieczność zastosowania rozwiązań opracowanych indywidualnie. Specjalne wersje trzonków wytaczaków z tłumieniem drgań są oferowane w formie stożkowej, o przekroju elipsy i/lub w wersji zakrzywionej z mocowaniem dostosowanym do obrabiarki. Dostępne są także trzonki z wysięgiem do 14 x dm m. Aby uzyskać więcej informacji o naszej rozszerzonej ofercie, prosimy o kontakt z przedstawicielem Sandvik Coromant. 35

36 SANDVIK POLSKA Sp. z o.o. Al. Wilanowska 372, Warszawa Tel: (22) , Fax: (22) , C-2920:32 POL/01. Wydrukowano na papierze nadającym się do powtórnego zastosowania. Wydrukowane w Szwecji przez Sandvikens Tryckeri. AB Sandvik Coromant

Modułowe systemy narzędziowe. typu Coromant Capto, Coromant EH i CoroTurn SL

Modułowe systemy narzędziowe. typu Coromant Capto, Coromant EH i CoroTurn SL Modułowe systemy narzędziowe typu Coromant Capto, Coromant EH i CoroTurn SL Zoptymalizowane zestawy z użyciem standardowych elementów Czy dla każdej obrabiarki, przedmiotu i obrabianej powierzchni konieczne

Bardziej szczegółowo

Silent Tools. Narzędzia z tłumieniem drgań źródłem produktywności

Silent Tools. Narzędzia z tłumieniem drgań źródłem produktywności Silent Tools Narzędzia z tłumieniem drgań źródłem produktywności Rozkoszuj się ciszą Silent Tools to znak handlowy rodziny oprawek do narzędzi tokarskich, frezarskich, wytaczarskich i wiertarskich. Narzędzia

Bardziej szczegółowo

CoroMill QD. Wysoka niezawodność frezowania rowków

CoroMill QD. Wysoka niezawodność frezowania rowków CoroMill QD Wysoka niezawodność frezowania rowków Głównym wyzwaniem przy frezowaniu rowków jest zwykle odprowadzanie wiórów, zwłaszcza podczas obróbki rowków głębokich i wąskich. CoroMill QD jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

Narzędzia skrawające firmy Sandvik Coromant. Narzędzia obrotowe FREZOWANIE WIERCENIE WYTACZANIE SYSTEMY NARZĘDZIOWE

Narzędzia skrawające firmy Sandvik Coromant. Narzędzia obrotowe FREZOWANIE WIERCENIE WYTACZANIE SYSTEMY NARZĘDZIOWE Narzędzia skrawające firmy Sandvik Coromant Narzędzia obrotowe RZOWANI WIRCNI WYTACZANI SYSTMY NARZĘDZIOW 2012 WIRCNI ak dobrać odpowiednie wiertło ak dobrać odpowiednie wiertło 1 Określenie średnicy i

Bardziej szczegółowo

CoroBore Wytaczanie zgrubne

CoroBore Wytaczanie zgrubne CoroBore Wytaczanie zgrubne Wytaczanie, wytaczanie stopniowe i wytaczanie wsteczne Narzędzia CoroBore nowej generacji do wytaczania zgrubnego spełniają stawiane przed nimi wymagania w zakresie ograniczania

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Wydział Nowych Technologii i Chemii KATEDRA ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Wydział Nowych Technologii i Chemii KATEDRA ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Wydział Nowych Technologii i Chemii KATEDRA ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII DOBÓR NARZĘDZI I PARAMETRÓW SKRAWANIA Techniki Wytwarzania Ć1: Budowa narzędzi tokarskich

Bardziej szczegółowo

Modułowy system narzędziowy Coromant EH

Modułowy system narzędziowy Coromant EH Modułowy system narzędziowy Coromant EH Bogaty wybór narzędzi do obróbki małych średnic Dotarcie do trudno dostępnych powierzchni przedmiotów i tworzenie możliwie krótkich i kompaktowych zespołów narzędzi

Bardziej szczegółowo

CoroThread 266 Toczenie gwintów zewnętrznych CoroThread 266 Toczenie gwintów wewnętrznych. CoroTurn SL do szybkiej wymiany ze złączem wielkości 32

CoroThread 266 Toczenie gwintów zewnętrznych CoroThread 266 Toczenie gwintów wewnętrznych. CoroTurn SL do szybkiej wymiany ze złączem wielkości 32 CoroTurn SL Content Zastosowania Wprowadzenie Produkty Przegląd Głowice wymienne Obróbka zewnętrzna Trzonki i wymienne głowice wytaczaków Obróbka wewnętrzna Trzonki i wymienne głowice wytaczaków Głowice

Bardziej szczegółowo

Szybka wymiana narzędzi do centrów tokarskich

Szybka wymiana narzędzi do centrów tokarskich Szybka wymiana narzędzi do centrów tokarskich Maksymalna oszczędność czasu Jeśli zależy Państwu na zoptymalizowaniu czasu maszynowego, warto zainwestować w szybkowymienne mocowanie narzędzi. Dzięki funkcji

Bardziej szczegółowo

Gwinty drobnozwojne. Zarys częściowy płaska powierzchnia natarcia (NTF i NTK): Zarys częściowy. kontrola wiórów (NT-K): Gwinty drobnozwojne

Gwinty drobnozwojne. Zarys częściowy płaska powierzchnia natarcia (NTF i NTK): Zarys częściowy. kontrola wiórów (NT-K): Gwinty drobnozwojne poradnik zastosowania Top Notch do toczenia zewnętrznych Rozmiary oprawek z chwytem o przekroju kwadratowym: Metryczne 10 32 mm gwintu UN: 32 Minimalny skok gwintu ISO: 1,5 mm gwintu UN: 7 Maksymalny skok

Bardziej szczegółowo

Moduł 2/3 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa

Moduł 2/3 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa Moduł 2/3 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa Zajęcia nr: 5 Temat zajęć: Dobór narzędzi obróbkowych i parametrów skrawania Prowadzący: mgr inż. Łukasz Gola, mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Obróbka zgrubna. Obróbka wykańczająca/ kształtowa. Aluminium. Wskazówki odnośnie wykorzystania. FREZOWANIE CoroMill dla każdego zastosowania

Obróbka zgrubna. Obróbka wykańczająca/ kształtowa. Aluminium. Wskazówki odnośnie wykorzystania. FREZOWANIE CoroMill dla każdego zastosowania FREZOWAIE Coroill dla każdego zastosowania Wskazówki odnośnie wykorzystania Coroill 245 Coroill 200 Obróbka zgrubna Coroill 390 Coroill 245 Obróbka wykańczająca/ kształtowa Coroill 210 Coroill 300 Coroill

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania do tytanu

Rozwiązania do tytanu Wręgi lotnicze Rozwiązania do tytanu Dla zapewnienia skutecznej obróbki Cztery klucze do osiągnięcia sukcesu w obróbce tytanu Tytan słynie z trudności, jakie stwarza podczas obróbki. Możliwości skrawania

Bardziej szczegółowo

Narzędzia z tłumieniem drgań źródłem produktywności. Silent Tools

Narzędzia z tłumieniem drgań źródłem produktywności. Silent Tools Narzędzia z tłumieniem drgań źródłem produktywności Silent Tools Rozkoszuj się ciszą Silent Tools to znak handlowy rodziny oprawek do narzędzi tokarskich, frezarskich, wytaczarskich i wiertarskich. Narzędzia

Bardziej szczegółowo

QM - MAX. Wysokowydajne frezy do obróbki kopiowej i kształtowej DIJET INDUSTRIAL CO., LTD

QM - MAX. Wysokowydajne frezy do obróbki kopiowej i kształtowej DIJET INDUSTRIAL CO., LTD QM - MAX Wysokowydajne frezy do obróbki kopiowej i kształtowej DIJET INDUSTRIAL CO., LTD Właściwości produktu 1) Wysoka produktywność poprzez zastosowanie wielu ostrzy 2) Możliwość stosowania wysokich

Bardziej szczegółowo

Oprawki Sandvik Coromant. Hydro-Grip. Asortyment precyzyjnych uchwytów

Oprawki Sandvik Coromant. Hydro-Grip. Asortyment precyzyjnych uchwytów Oprawki Sandvik Coromant Hydro-Grip Asortyment precyzyjnych uchwytów Hydro-Grip * nawet trzy razy większa siła w porównaniu z konwencjonalnymi uchwytami Precyzyjne uchwyty Hydro-Grip to gwarancja bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI. Obróbka skrawaniem i narzędzia

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI. Obróbka skrawaniem i narzędzia KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI Przedmiot: Temat ćwiczenia: Obróbka skrawaniem i narzędzia Toczenie cz. II Numer ćwiczenia: 3 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie studenta z parametrami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 3

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 3 Przedmiot : OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA Temat: Toczenie cz. II KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 3 Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Bardziej szczegółowo

1 Znajdź zakresy średnic i głębokości wiercenia wierteł wymienionych w tabeli. 3 Większość wierteł jest oferowanych z różnego rodzaju chwytami.

1 Znajdź zakresy średnic i głębokości wiercenia wierteł wymienionych w tabeli. 3 Większość wierteł jest oferowanych z różnego rodzaju chwytami. pdrilling Content WIRCNI Jak dobrać odpowiednie wiertło Jak dobrać odpowiednie wiertło? Określenie średnicy i głębokości wiercenia 1 Znajdź zakresy średnic i głębokości wiercenia wierteł wymienionych w

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR Materiały pomocnicze do wykonania zadania

ĆWICZENIE NR Materiały pomocnicze do wykonania zadania ĆWICZENIE NR 3 3. OBRÓBKA TULEI NA TOKARCE REWOLWEROWEJ 3.1. Zadanie technologiczne Dla zadanego rysunkiem wykonawczym tulei wykonać : - Plan operacyjny obróbki tokarskiej, wykonywanej na tokarce rewolwerowej

Bardziej szczegółowo

Wyjątkowe rozwiązania CoroMill

Wyjątkowe rozwiązania CoroMill Wyjątkowe rozwiązania CoroMill CoroMill Państwa pierwszy wybór Od początku swojego istnienia system CoroMill kształtował świat obróbki frezarskiej. Dzięki charakterystycznym cechom, jak geometrie płytek

Bardziej szczegółowo

CoroMill 390 Frezy palcowe z płytkami o wielkości 07 Płytki w gatunku GC1130 do obróbki stali

CoroMill 390 Frezy palcowe z płytkami o wielkości 07 Płytki w gatunku GC1130 do obróbki stali CoroMill 390 Frezy palcowe z płytkami o wielkości 07 Płytki w gatunku GC1130 do obróbki stali Nowe frezy palcowe o małych średnicach, wyposażone w płytki o wielkości 07, sprawiają, że najwyższej wydajności

Bardziej szczegółowo

Węglikowe pilniki obrotowe. Asortyment rozszerzony 2016

Węglikowe pilniki obrotowe. Asortyment rozszerzony 2016 Węglikowe pilniki obrotowe Asortyment rozszerzony 2016 1 WĘGLIKOWE PILNIKI OBROTOWE Asortyment rozszerzony 2016 WSTĘP Pilniki obrotowe Dormer to wysokiej jakości, uniwersalne narzędzia o różnej budowie

Bardziej szczegółowo

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI Inżynieria wytwarzania: Obróbka ubytkowa

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI Inżynieria wytwarzania: Obróbka ubytkowa Przedmiot: KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI Inżynieria wytwarzania: Obróbka ubytkowa Temat ćwiczenia: Toczenie Numer ćwiczenia: 1 1. Cel ćwiczenia Poznanie odmian toczenia, budowy i przeznaczenia

Bardziej szczegółowo

WIERTŁA RUROWE nowa niższa cena nowa geometria (łamacz wióra)

WIERTŁA RUROWE nowa niższa cena nowa geometria (łamacz wióra) WIERTŁA RUROWE nowa niższa cena nowa geometria (łamacz wióra) Wiertła rurowe umożliwiają wiercenie otworów przelotowych w pełnym materiale bez konieczności wykonywania wstępnych operacji. Dzięki zastosowanej

Bardziej szczegółowo

Silent Tools TM Produktywna obróbka z użyciem smukłych narzędzi

Silent Tools TM Produktywna obróbka z użyciem smukłych narzędzi Silent Tools TM Produktywna obróbka z użyciem smukłych narzędzi Koncentracja na ograniczeniu drgań Podatność na drgania stanowi stałe zagrożenie dla produktywności i bezpieczeństwa obróbki, szczególnie

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA SKRAWAJĄCE FIRMY SANDVIK COROMANT. Narzędzia tokarskie

NARZĘDZIA SKRAWAJĄCE FIRMY SANDVIK COROMANT. Narzędzia tokarskie NARZĘZA SKRAWAJĄ RMY SANVK OROMANT Narzędzia tokarskie TOZN OÓLN RZNAN TOZN ROWKÓW TOZN WNTÓW NARZĘZA WLOUNKYJN UWYTY NARZĘZOW AATRY O ZASTOSOWAŃ TOKARSK 2015 Toczenie ogólne Sandvik oromant oferuje narzędzia

Bardziej szczegółowo

Narzędzia skrawające firmy Sandvik Coromant. Narzędzia obrotowe FREZOWANIE WIERCENIE WYTACZANIE SYSTEMY NARZĘDZIOWE

Narzędzia skrawające firmy Sandvik Coromant. Narzędzia obrotowe FREZOWANIE WIERCENIE WYTACZANIE SYSTEMY NARZĘDZIOWE Narzędzia skrawające firmy Sandvik Coromant Narzędzia obrotowe RZOWANI WIRCNI WYTACZANI SYSTMY NARZĘDZIOW 2012 WYTACZANI ak wybrać narzędzie wytaczarskie ak wybrać narzędzie wytaczarskie 1 Zdefiniowanie

Bardziej szczegółowo

OBRÓBKA SKRAWANIEM DOBÓR NARZĘDZI I PARAMETRÓW SKRAWANIA DO TOCZENIA. Ćwiczenie nr 5. opracowała: dr inż. Joanna Kossakowska

OBRÓBKA SKRAWANIEM DOBÓR NARZĘDZI I PARAMETRÓW SKRAWANIA DO TOCZENIA. Ćwiczenie nr 5. opracowała: dr inż. Joanna Kossakowska OBRÓBKA SKRAWANIEM Ćwizenie nr 5 DOBÓR NARZĘDZI I PARAMETRÓW SKRAWANIA DO TOCZENIA opraowała: dr inż. Joanna Kossakowska PO L ITECH NI KA WARS ZAWS KA INSTYTUT TECHNIK WYTWARZANIA ZAKŁAD AUTOMATYZACJI,

Bardziej szczegółowo

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Przedmiot : OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA Temat: Katalogowy dobór narzędzi i parametrów obróbki Nr ćwiczenia : 10 Kierunek:

Bardziej szczegółowo

Jango-uchwyty 63-800 Gostyń ul. Starogostyńska 6 Tel.: +48+65+572 11 02 fax: +48+65+572 25 83 http://www.jango.pl e-mail: jango@jango.

Jango-uchwyty 63-800 Gostyń ul. Starogostyńska 6 Tel.: +48+65+572 11 02 fax: +48+65+572 25 83 http://www.jango.pl e-mail: jango@jango. Jango-uchwyty 63-800 Gostyń ul. Starogostyńska 6 Tel.: +48+65+572 11 02 fax: +48+65+572 25 83 http://www.jango.pl e-mail: jango@jango.pl JANGO NOWE PRODUKTY ZAWIERA CENNIK 2008-12-01 UCHWYTY WIERTARSKIE

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze nowości narzędziowe w ofercie Sandvik Coromant

Najważniejsze nowości narzędziowe w ofercie Sandvik Coromant Najważniejsze nowości narzędziowe w ofercie Sandvik Coromant Nowe geometrie ISO S - toczenie materiałów HRSA i tytanu Dzięki prostym wytycznym dotyczącym doboru narzędzia względem wszystkich wymagań związanych

Bardziej szczegółowo

Narzędzia skrawające firmy Sandvik Coromant. Narzędzia obrotowe FREZOWANIE WIERCENIE WYTACZANIE SYSTEMY NARZĘDZIOWE

Narzędzia skrawające firmy Sandvik Coromant. Narzędzia obrotowe FREZOWANIE WIERCENIE WYTACZANIE SYSTEMY NARZĘDZIOWE Narzędzia skrawające firmy Sandvik Coromant Narzędzia obrotowe RZOWANI WIRCNI WYTACZANI SYSTMY NARZĘDZIOW 2012 SYSTMY MOCOWANIA NARZĘDZI ak dobrać uchwyt ak dobrać uchwyt 1 Wybór sposobu mocowania narzędzia

Bardziej szczegółowo

TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE

TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE T9D-115/135 CNC Podstawowe parametry: Max. średnica obrabianych rur Max. ciężar detalu w kłach Długość toczenia 300/420 mm 9 ton 2-4 m Transporter wiórów w standardzie

Bardziej szczegółowo

TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TC2B-160 CNC TC2B-200 CNC TC2B-224 CNC TC2B-250 CNC TC2B-275 CNC TC2B-300 CNC

TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TC2B-160 CNC TC2B-200 CNC TC2B-224 CNC TC2B-250 CNC TC2B-275 CNC TC2B-300 CNC TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TC2B-160 CNC TC2B-200 CNC TC2B-224 CNC TC2B-250 CNC TC2B-275 CNC TC2B-300 CNC Podstawowe parametry: Łoże 3-prowadnicowe Max. moment obrotowy wrzeciona Max. ciężar detalu

Bardziej szczegółowo

CZAS WYKONANIA BUDOWLANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI STALOWYCH OBRABIANYCH METODĄ SKRAWANIA A PARAMETRY SKRAWANIA

CZAS WYKONANIA BUDOWLANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI STALOWYCH OBRABIANYCH METODĄ SKRAWANIA A PARAMETRY SKRAWANIA Budownictwo 16 Piotr Całusiński CZAS WYKONANIA BUDOWLANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI STALOWYCH OBRABIANYCH METODĄ SKRAWANIA A PARAMETRY SKRAWANIA Wprowadzenie Rys. 1. Zmiana całkowitych kosztów wytworzenia

Bardziej szczegółowo

Naucz się kochać przecinanie i toczenie rowków

Naucz się kochać przecinanie i toczenie rowków Naucz się kochać przecinanie i toczenie rowków i korzystaj z optymalnych warunków produkcji dzięki inteligentnym i oszczędnym rozwiązaniom Będąc specjalną kategorią procesów toczenia, wymagającą wykonania

Bardziej szczegółowo

Nowe rozwiązania obróbka otworów

Nowe rozwiązania obróbka otworów P K M N S H NARZĘDZIA DO FAZOWANIA Nowe rozwiązania obróbka otworów P M S H Możliwość zastosowania FREZY DO ZAOKRĄGLEŃ w wielu maszynach frezarki tokarki wiertarki P K M N S H P M POGŁĘBIACZE 4 W 1 NAWIERTAKI

Bardziej szczegółowo

Ceramiczne materiały narzędziowe. Inteligentna i produktywna obróbka superstopów

Ceramiczne materiały narzędziowe. Inteligentna i produktywna obróbka superstopów Ceramiczne materiały narzędziowe Inteligentna i produktywna obróbka superstopów Skrawanie ostrzami ceramicznymi Zastosowania Ceramiczne gatunki płytek wieloostrzowych mogą być stosowane w szerokim zakresie

Bardziej szczegółowo

Narzędzia Walter do wytaczania zgrubnego i dokładnego: systematyczne podążanie w kierunku najwyższej precyzji

Narzędzia Walter do wytaczania zgrubnego i dokładnego: systematyczne podążanie w kierunku najwyższej precyzji _ KOMPETENCJA W OBRÓBCE SKRAWANIEM Narzędzia Walter do wytaczania zgrubnego i dokładnego: systematyczne podążanie w kierunku najwyższej precyzji Rozwiązania narzędziowe Wytaczanie zgrubne i dokładne Walter

Bardziej szczegółowo

Narzędzia skrawające firmy Sandvik Coromant. Narzędzia obrotowe FREZOWANIE WIERCENIE WYTACZANIE SYSTEMY NARZĘDZIOWE

Narzędzia skrawające firmy Sandvik Coromant. Narzędzia obrotowe FREZOWANIE WIERCENIE WYTACZANIE SYSTEMY NARZĘDZIOWE Narzędzia skrawające firmy Sandvik Coromant Narzędzia obrotowe RZOWANI WIRCNI WYTACZANI SYSTMY NARZĘDZIOW 2012 WIRCNI ak dobrać odpowiednie wiertło ak dobrać odpowiednie wiertło 1 Określenie średnicy i

Bardziej szczegółowo

Narzędzia do efektywnego przecinania i toczenia rowków

Narzędzia do efektywnego przecinania i toczenia rowków Narzędzia do efektywnego przecinania i toczenia rowków Przeznaczone specjalnie do odcinania CoroCut QD jest najbardziej wytrzymałym i zaawansowanym systemem do przecinania i toczenia rowków na rynku. Doskonale

Bardziej szczegółowo

TC3-200 CNC TC3-250 CNC

TC3-200 CNC TC3-250 CNC TOKARKA KŁOWA SUPERCIĘŻKA STEROWANA NUMERYCZNIE TC3-200 CNC TC3-250 CNC Podstawowe parametry: Łoże 4-prowadnicowe Max. moment obrotowy wrzeciona Max. ciężar detalu w kłach Długość toczenia 180000 Nm 80

Bardziej szczegółowo

dla zapewnienia najwyższej elastyczności.

dla zapewnienia najwyższej elastyczności. Kompetencje w zakresie produktów _ KOMPETENCJA W OBRÓBCE SKRAWANIEM Frezowanie ConeFit TM dla zapewnienia najwyższej elastyczności. WALTER PROTOTYP ConeFit modułowy system do frezowania SYSTEM NARZĘDZIOWY

Bardziej szczegółowo

TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TR2D-93 CNC

TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TR2D-93 CNC TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TR2D-93 CNC Podstawowe parametry: Max. średnica obrabianych rur Max. ciężar detalu w kłach 204/300/370 mm 6 ton Długość toczenia 2-4m Transporter wiórów w standardzie

Bardziej szczegółowo

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI. Obróbka skrawaniem i narzędzia

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI. Obróbka skrawaniem i narzędzia KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI Przedmiot: Temat ćwiczenia: Obróbka skrawaniem i narzędzia Toczenie cz. II Numer ćwiczenia: 3 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie studenta z parametrami

Bardziej szczegółowo

Produktywność i precyzja dla małych otworów to rozwiertaki Seco Nanofix

Produktywność i precyzja dla małych otworów to rozwiertaki Seco Nanofix Holemaking.book Page 229 Monday, April 19, 2010 7:13 AM Nanofix Produktywność i precyzja dla małych otworów to rozwiertaki Seco Nanofix Jakość Duża dokładność mocowania dzięki Quick-Fit. Możliwość uzyskania

Bardziej szczegółowo

TOOLS NEWS B228P. Seria frezów trzpieniowych CERAMIC END MILL. Ultrawysoka wydajność obróbki stopów żaroodpornych na bazie niklu

TOOLS NEWS B228P. Seria frezów trzpieniowych CERAMIC END MILL. Ultrawysoka wydajność obróbki stopów żaroodpornych na bazie niklu TOOLS NEWS B228P Seria frezów trzpieniowych CERAMIC END MILL Ultrawysoka wydajność obróbki stopów żaroodpornych na bazie niklu CERAMIC Seria frezów trzpieniowych Łatwa obróbka materiałów trudnoobrabialnych!

Bardziej szczegółowo

Wiertła modułowe. System wierteł modułowych KenTIP. Zastosowanie podstawowe

Wiertła modułowe. System wierteł modułowych KenTIP. Zastosowanie podstawowe System wierteł modułowych KenTIP Zastosowanie podstawowe System wierteł składanych KenTIP zapewnia osiągi na poziomie monolitycznych wierteł węglikowych. Opatentowany mechanizm zacisku umożliwia wymianę

Bardziej szczegółowo

Obwiedniowe narzędzia frezarskie

Obwiedniowe narzędzia frezarskie 1 Obwiedniowe narzędzia frezarskie ostrzami skrawającymi do: rowków rowków do pierścieni Segera gwintów metrycznych ISO gwintów rurowych Whitworth a rowków o pełnym promieniu fazowania i gratowania Gniazdo

Bardziej szczegółowo

Walter Cut rowkowanie i wcinanie: narzędzia monolityczne G1011

Walter Cut rowkowanie i wcinanie: narzędzia monolityczne G1011 _PROMOCJA BEST OF WALTER Walter Cut rowkowanie i wcinanie: narzędzia monolityczne G1011 PROMOCJA BEST OF WALTER 10 płytek skrawających + 1 oprawka gratis ZAMÓW JUŻ TERAZ! NARZĘDZIE: G1011 narzędzia monolityczne

Bardziej szczegółowo

TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE T CNC T CNC T CNC T CNC T CNC T CNC

TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE T CNC T CNC T CNC T CNC T CNC T CNC TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE T30-160 CNC T30-200 CNC T30-224 CNC T30-250 CNC T30-275 CNC T30-300 CNC Podstawowe parametry: Łoże 3-prowadnicowe Max. moment obrotowy wrzeciona Max. ciężar detalu w

Bardziej szczegółowo

Kompozyty. Rozwiązania do zastosowań w materiałach kompozytowych

Kompozyty. Rozwiązania do zastosowań w materiałach kompozytowych Kompozyty Rozwiązania do zastosowań w materiałach kompozytowych Skrzydło kompozytowe Obróbka powierzchni Skupiając się na kompozytach Wysokie wymagania dotyczące obróbki powierzchni elementów z włókna

Bardziej szczegółowo

WYTACZANIE. ZASTOSOWANIA Najważniejsze informacje. PRODUKTY Wytaczanie zgrubne

WYTACZANIE. ZASTOSOWANIA Najważniejsze informacje. PRODUKTY Wytaczanie zgrubne WYTZN Wprowadzenie 2 ZSTOSOWN Najważniejsze informacje 3 Obróbka zgrubna Obróbka wykańczająca Rozwiercanie Rozwiązywanie problemów 14 22 31 34 PROUKTY zgrubne oroore 820 uobore Obróbka ciężka 38 41 44

Bardziej szczegółowo

TOKARKA KŁOWA SUPERCIĘŻKA PŁYTOWA STEROWANA NUMERYCZNIE

TOKARKA KŁOWA SUPERCIĘŻKA PŁYTOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TOKARKA KŁOWA SUPERCIĘŻKA PŁYTOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TC3L-420 CNC Podstawowe parametry: Łoże pod suport 4-prowadnicowe Max. moment obrotowy wrzeciona Max. ciężar detalu w kłach Długość toczenia 180000

Bardziej szczegółowo

Automaty tokarskie wzdłużne swiss type

Automaty tokarskie wzdłużne swiss type Automaty tokarskie wzdłużne swiss type PRZEDSTAWICIEL FIRMY do obróbki dużych serii drobnych detali DIAMOND CS 12/16 2 DIAMOND CSL 12-2Y/16-2Y 4 DIAMOND 20/32 6 DIAMOND CSL 25/32 8 DIAMOND 42/52/60 10

Bardziej szczegółowo

TRB 115 / TRB 135 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE

TRB 115 / TRB 135 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TRB 115 / TRB 135 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE PODSTAWOWE PARAMETRY Max. moment obrotowy wrzeciona: Max. masa detalu w kłach (bez podtrzymek): Długość toczenia: Transporter wiórów w standardzie

Bardziej szczegółowo

1 Obróbka. Narzędzia do gwintowania 1/163. Zestaw gwintowników ręcznych i narzynek EN DIN 2184 DIN 1814 HSS. skrawaniem

1 Obróbka. Narzędzia do gwintowania 1/163. Zestaw gwintowników ręcznych i narzynek EN DIN 2184 DIN 1814 HSS. skrawaniem Narzędzia gwintowania Zestaw gwintowników ręcznych i narzynek " Wykonanie: Dostawa w wysokojakościowej walizce z wkładkami piankowymi, zapewniającymi perfekcyjną obsługę i przechowywanie narzędzi. 2184

Bardziej szczegółowo

TCF 160 CNC TCF 200 CNC TCF 224 CNC TCF 250 CNC TCF 275 CNC TCF 300 CNC

TCF 160 CNC TCF 200 CNC TCF 224 CNC TCF 250 CNC TCF 275 CNC TCF 300 CNC TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TCF 160 CNC TCF 200 CNC TCF 224 CNC TCF 250 CNC TCF 275 CNC TCF 300 CNC Podstawowe parametry: Łoże 3-prowadnicowe Max. moment obrotowy wrzeciona: Max. masa detalu w

Bardziej szczegółowo

Centra. tokarskie DUGARD 100. ze skośnym łożem. www.jafo.com.pl DUGARD

Centra. tokarskie DUGARD 100. ze skośnym łożem. www.jafo.com.pl DUGARD Centra tokarskie DUGARD 100 ze skośnym łożem DUGARD www.jafo.com.pl DUGARD 100 Tokarki CNC Szybkie posuwy 30m/min, prowadnice liniowe w osiach X i Z Prowadnice liniowe zapewniają duże prędkości przesuwów

Bardziej szczegółowo

TCF 160 / TCF 200 / TCF 224 / TCF 250 TCF 275 / TCF 300 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE

TCF 160 / TCF 200 / TCF 224 / TCF 250 TCF 275 / TCF 300 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TCF 160 / TCF 200 / TCF 224 / TCF 250 TCF 275 / TCF 300 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE PODSTAWOWE PARAMETRY Łoże 3-prowadnicowe Max. moment obrotowy wrzeciona: Max. masa detalu w kłach: Długość toczenia:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 7

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 7 Przedmiot : OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA Temat: Szlifowanie cz. II. KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 7 Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Bardziej szczegółowo

3 Mocowanie. Uchwyty narzędziowe i akcesoria 3/35. Stożkowe uchwyty zaciskowe Weldon

3 Mocowanie. Uchwyty narzędziowe i akcesoria 3/35. Stożkowe uchwyty zaciskowe Weldon Stożkowe uchwyty zaciskowe Weldon Wykonanie: 69781, kształt D/B ze stali stopowej i wytrzymałości rdzenia na rozciąganie 950 N/mm 2 oraz głębokości hartowania min. 0,5 mm. Stożek według 254. Form 69871

Bardziej szczegółowo

passion passion for precision for precision Wiertło Supradrill U

passion passion for precision for precision Wiertło Supradrill U passion passion for precision for precision Wiertło Supradrill U Wiertło Supradrill U do obróbki stali i stali nierdzewnej Wiertło kręte Supradrill U to wytrzymałe narzędzie z węglika spiekanego zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych inżynierskich kierunek MiBM

Tematy prac dyplomowych inżynierskich kierunek MiBM Tematy prac dyplomowych inżynierskich kierunek MiBM Nr pracy Temat Cel Zakres Prowadzący 001/I8/Inż/2013 002/I8/Inż/2013 003/I8/ Inż /2013 Wykonywanie otworów gwintowanych na obrabiarkach CNC. Projekt

Bardziej szczegółowo

TOKARKO-WIERTARKA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ STEROWANA NUMERYCZNIE WT2B-160 CNC WT2B-200 CNC

TOKARKO-WIERTARKA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ STEROWANA NUMERYCZNIE WT2B-160 CNC WT2B-200 CNC TOKARKO-WIERTARKA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ STEROWANA NUMERYCZNIE WT2B-160 CNC WT2B-200 CNC Podstawowe parametry: Max. moment obrotowy wrzeciona Max. ciężar detalu w kłach Długość obrabianego otworu 40000 Nm

Bardziej szczegółowo

L a b o r a t o r i u m ( h a l a 2 0 Z O S )

L a b o r a t o r i u m ( h a l a 2 0 Z O S ) Politechnika Poznańska Instytut echnologii Mechanicznej Wydział: BMiZ Studium: niestacjonarne/ii stopień Kierunek: MiBM, IME Rok akad.: 016/17 Liczba godzin 15 E K S P L O A A C J A N A R Z Ę D Z I S K

Bardziej szczegółowo

Prędkość skrawania Posuw Kąt lini śrubowej Czas obróbki. fn = vf (mm/obr.) n. fn: Posuw na obrót (mm/obr.) vf : Posuw na minutę (mm/min)

Prędkość skrawania Posuw Kąt lini śrubowej Czas obróbki. fn = vf (mm/obr.) n. fn: Posuw na obrót (mm/obr.) vf : Posuw na minutę (mm/min) Główne wzory w odniesieniu do wiercenia Prędkość skrawania Posuw Kąt lini śruowej Czas oróki vc = π D n (m/min) 000 vc : Prędkość skrawania (m/min) n : Oroty na minutę (min - ) π : icza Pi (.) Md = KD²

Bardziej szczegółowo

ProGroove. Toczenie rowków i przecinanie z zastosowaniem systemu ProGroove. Właściwości i zalety: WWW.WIDIA.COM

ProGroove. Toczenie rowków i przecinanie z zastosowaniem systemu ProGroove. Właściwości i zalety: WWW.WIDIA.COM Toczenie rowków i przecinanie z zastosowaniem systemu ProGroove Właściwości i zalety: Jednoostrzowe płytki do to toczenia rowków i przecinania. Oferowane w formie oprawki lub listwy do przecinania. Możliwość

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 2

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 2 Przedmiot : OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA Temat: Toczenie cz.i KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 2 Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn 1.

Bardziej szczegółowo

Tolerancja wykonania: AT5 - Najgorsze dopuszczalne wykonanie AT4 - Dopuszczalna do standardowych obrabiarek AT3 - Standardowe wykonanie AT2 -

Tolerancja wykonania: AT5 - Najgorsze dopuszczalne wykonanie AT4 - Dopuszczalna do standardowych obrabiarek AT3 - Standardowe wykonanie AT2 - Tolerancja wykonania: AT5 - Najgorsze dopuszczalne wykonanie AT4 - Dopuszczalna do standardowych obrabiarek AT3 - Standardowe wykonanie AT2 - Wykonanie blisko wzorcowego AT1 - Wzorcowe wykonanie KLASA

Bardziej szczegółowo

DirectCooling DC-SX system do przecinania z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa

DirectCooling DC-SX system do przecinania z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa New Nowe Czerwiec 2016 produkty dla techników obróbki skrawaniem DirectCooling DC-SX system do przecinania z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa Ciągłe chłodzenie bezpośrednio na krawędź tnącą TOTL TOOLING

Bardziej szczegółowo

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Przedmiot : OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA Temat: Komputerowy dobór narzędzi i parametrów obróbki w procesie toczenia Nr

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNE MONTAŻOWNICE DO KÓŁ

AUTOMATYCZNE MONTAŻOWNICE DO KÓŁ od 1958 roku (0) 32-352-40-33, fax (0) 32-254-86-63 (0) 501-567-447, (0) 509-815-919 biuro@autotechnika.net www.autotechnika.net ul. 1-go Maja 79 41-706 Ruda Śląska AUTOMATYCZNE MONTAŻOWNICE DO KÓŁ G 870E

Bardziej szczegółowo

5 : mm. Główna krawędź skrawająca

5 : mm. Główna krawędź skrawająca Informacja techniczna System oznaczeń PB A M 5 R/L M Power Buster Kąt przyłożenia I/C Średnica narz. Kierunek Liczba ostrzy A : 5 Z : 0 Typ trzpienia M : Metryczny I : Calowy 5 : 5.75mm ØD : mm R : Prawy

Bardziej szczegółowo

1 - Wybierz system mocowania, modułowy lub jednolity - patrz spis treści na stronie G6.

1 - Wybierz system mocowania, modułowy lub jednolity - patrz spis treści na stronie G6. TOOLIN SYSTMS How to select tool holding SYSTMY NARZĘDZIOW Jak dobrać uchwyt Jak dobrać uchwyt? Wybór sposobu mocowania narzędzia 1 - Wybierz system mocowania, modułowy lub jednolity - patrz spis treści

Bardziej szczegółowo

W83 wysokowydajna, wymienna płytka skrawająca. TOTAL Quatron

W83 wysokowydajna, wymienna płytka skrawająca. TOTAL Quatron W83 wysokowydajna, wymienna płytka skrawająca TOTAL Quatron KOMET TOTAL Quatron Wymienna płytka wieloostrzowa W83 K Czterokrawędziowa, wymienna płytka skrawająca zapewniająca bezpieczeństwo procesu K 1

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA DO USUWANIA ZADZIORÓW. profiline

NARZĘDZIA DO USUWANIA ZADZIORÓW. profiline NRZĘDZI DO USUWNI ZDZIORÓW profiline Uniwersalna rękojeść Unigrat zaprojektowana zgodnie z najnowszymi osiągnięciami ergonomii Obsługa jedną ręką Głowicę blokującą można odsunąć kciukiem lub palcem wskazującym.

Bardziej szczegółowo

Bardziej ekonomiczna od termokurczu

Bardziej ekonomiczna od termokurczu New Nowe Lipiec 2016 produkty dla techników obróbki skrawaniem Bardziej ekonomiczna od termokurczu Najnowsza generacja uchwytów hydraulicznych pozwala przy wyjątkowo smukłej budowie zachować maksymalne

Bardziej szczegółowo

TRP 63 / TRP 72 / TRP 93 / TRP 110 TOKARKI KŁOWE

TRP 63 / TRP 72 / TRP 93 / TRP 110 TOKARKI KŁOWE TRP 63 / TRP 72 / TRP 93 / TRP 110 TOKARKI KŁOWE PODSTAWOWE PARAMETRY Maks. moment obrotowy wrzeciona: Maks. masa detalu w kłach: 5.600 Nm 6 ton Długość toczenia: 1.000 16.000 mm W podstawowej wersji tokarki

Bardziej szczegółowo

POKRYWANE FREZY ZE STALI PROSZKOWEJ PM60. Idealne rozwiązanie dla problemów z wykruszaniem narzędzi węglikowych w warunkach wibracji i drgań

POKRYWANE FREZY ZE STALI PROSZKOWEJ PM60. Idealne rozwiązanie dla problemów z wykruszaniem narzędzi węglikowych w warunkach wibracji i drgań FREZY POKRYWANE FREZY ZE STALI PROSZKOWEJ PM60 Idealne rozwiązanie dla problemów z wykruszaniem narzędzi węglikowych w warunkach wibracji i drgań - Lepsza odporność na zużycie - Lepsza żywotność narzędzi

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja metod kształtowania powierzchni w oparciu o sposób tworzenia I i II linii charakterystycznej [1]

Klasyfikacja metod kształtowania powierzchni w oparciu o sposób tworzenia I i II linii charakterystycznej [1] Tablica 1.1 Klasyfikacja metod kształtowania powierzchni w oparciu o sposób tworzenia I i II linii charakterystycznej [1] I Linia charakterystyczna Kształtowa Punktowa Obwiedniowa II Linia charakterystyczna

Bardziej szczegółowo

Obrabiarka EMCO Concept Turn 55 ustawianie narzędzi

Obrabiarka EMCO Concept Turn 55 ustawianie narzędzi Obrabiarka EMCO Concept Turn 55 ustawianie narzędzi Będąc w menu głównym klawiszem funkcyjnym F2 dolnej klawiatury wybieramy Parametry maszyny zobaczymy ekran jak niżej (jeśli nie to należy wybrać jeszcze

Bardziej szczegółowo

E 172. Pro-A Mill - Informacja techniczna. Pro-A Mill. Właściwości. Sria Pro-A mill. Zalecane parametry obróbki. System wewnętrznego chłodzenia

E 172. Pro-A Mill - Informacja techniczna. Pro-A Mill. Właściwości. Sria Pro-A mill. Zalecane parametry obróbki. System wewnętrznego chłodzenia ProA Mill Informacja techniczna ProA Mill Właściwości Wypolerowana powierzchnia górna płytki zapewnia dobrą kontrolę wiór oraz redukuje narost. Mały typ modularny do obróbki. Różne rodzaje systemu modularnego

Bardziej szczegółowo

Frezarka uniwersalna

Frezarka uniwersalna Frezarka uniwersalna Dane ogólne 1) uniwersalna frezarka konwencjonalna, wyposażona we wrzeciono poziome i pionowe, 2) przeznaczenie do obróbki żeliwa, stali, brązu, mosiądzu, miedzi, aluminium oraz stopy

Bardziej szczegółowo

TOKARKO-WIERTARKA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ STEROWANA NUMERYCZNIE WT3B-250 CNC. Max. moment obrotowy wrzeciona. Max. długość obrabianego otworu

TOKARKO-WIERTARKA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ STEROWANA NUMERYCZNIE WT3B-250 CNC. Max. moment obrotowy wrzeciona. Max. długość obrabianego otworu TOKARKO-WIERTARKA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ STEROWANA NUMERYCZNIE WT3B-250 CNC Podstawowe parametry: Max. moment obrotowy wrzeciona Max. ciężar detalu w kłach Max. długość obrabianego otworu 130000 Nm 80 ton

Bardziej szczegółowo

Wykonanie ślimaka ze zmiennym skokiem na tokarce z narzędziami napędzanymi

Wykonanie ślimaka ze zmiennym skokiem na tokarce z narzędziami napędzanymi Wykonanie ślimaka ze zmiennym skokiem na tokarce z narzędziami napędzanymi Pierwszym etapem po wczytaniu bryły do Edgecama jest ustawienie jej do obróbki w odpowiednim środowisku pracy. W naszym przypadku

Bardziej szczegółowo

TCE 200 / TCE 250 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE

TCE 200 / TCE 250 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TCE 200 / TCE 250 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE PODSTAWOWE PARAMETRY Łoże 4-prowadnicowe Max. moment obrotowy wrzeciona: Max. masa detalu w kłach: Długość toczenia: Transporter wiórów w standardzie

Bardziej szczegółowo

Obliczanie parametrów technologicznych do obróbki CNC.

Obliczanie parametrów technologicznych do obróbki CNC. Obliczanie parametrów technologicznych do obróbki CNC. Materiały szkoleniowe. Opracował: mgr inż. Wojciech Kubiszyn Parametry skrawania Podczas obróbki skrawaniem można rozróżnić w obrabianym przedmiocie

Bardziej szczegółowo

Frezy nasadzane 3.2. Informacje podstawowe

Frezy nasadzane 3.2. Informacje podstawowe 3. Frezy nasadzane Informacje podstawowe 3 Frezy nasadzane Frezy nasadzane z nakładami ze stali szybkotnącej (HSS) przeznaczone do profesjonalnej obróbki drewna litego miękkiego oraz frezy nasadzane z

Bardziej szczegółowo

Optymalny frez do obróbki wykańczającej

Optymalny frez do obróbki wykańczającej Rozszerzony asortyment Frezy palcowe kuliste z płytkami wieloostrzowymi do obróbki wykańczającej Frezy palcowe z płytkami wymiennymi z promieniem naroża do obróbki wykańczającej Wersja 2011.2 B065PL SRF

Bardziej szczegółowo

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI. Obróbka skrawaniem i narzędzia

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI. Obróbka skrawaniem i narzędzia KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI Przedmiot: Temat ćwiczenia: Obróbka skrawaniem i narzędzia Toczenie cz. I Numer ćwiczenia: 2 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie odmian toczenia,

Bardziej szczegółowo

1/ Magnetyczne Rozmiary: Ø16, 20, 25, 32 mm. Duże możliwości montażowe Nierdzewne stalowe szczęki chwytające Rozległa powierzchnia robocza

1/ Magnetyczne Rozmiary: Ø16, 20, 25, 32 mm. Duże możliwości montażowe Nierdzewne stalowe szczęki chwytające Rozległa powierzchnia robocza KATALOG > Wydanie 8.7 Chwytaki o kącie rozwarcia szczęk 80 serii CGSN > Chwytaki o kącie rozwarcia szczęk 80 serii CGSN Nowa wersja Magnetyczne Rozmiary: Ø6, 20, 25, 32 mm»» Duże możliwości montażowe»»

Bardziej szczegółowo

AKTUALNOŚCI B194P Płytki z cermetalu z powłoką PVD do obróbki stali MP3025. Zapewniają doskonałą gładkość powierzchni po obróbce

AKTUALNOŚCI B194P Płytki z cermetalu z powłoką PVD do obróbki stali MP3025. Zapewniają doskonałą gładkość powierzchni po obróbce AKTUALNOŚCI Płytki z cermetalu z powłoką PVD do obróbki stali 3025 2014.01 B194P Zapewniają doskonałą gładkość powierzchni po obróbce Płytki z cermetalu z powłoką PVD do obróbki stali Płytki z cermetalu

Bardziej szczegółowo

Myślicie Państwo o inwestycji w zakup nowej obrabiarki? Najbliższe 60 sekund może dać oszczędność sporej sumy pieniędzy!

Myślicie Państwo o inwestycji w zakup nowej obrabiarki? Najbliższe 60 sekund może dać oszczędność sporej sumy pieniędzy! Myślicie Państwo o inwestycji w zakup nowej obrabiarki? Najbliższe 60 sekund może dać oszczędność sporej sumy pieniędzy! Dobrze od samego początku Inteligentna praca to wielka różnica Dobry początek to

Bardziej szczegółowo

Poradnik tokarski. Toczenie ogólne - Przecinanie i toczenie rowków - Toczenie gwintów

Poradnik tokarski. Toczenie ogólne - Przecinanie i toczenie rowków - Toczenie gwintów Poradnik tokarski Toczenie ogólne - Przecinanie i toczenie rowków - Toczenie gwintów Warunki obróbki Przed rozpoczęciem obróbki należy wziąć pod uwagę kilka zagadnień. Przedmiot obrabiany Rodzaj obróbki

Bardziej szczegółowo

Nazwa Jedn. TBI FT 550 TBI FT 650

Nazwa Jedn. TBI FT 550 TBI FT 650 Cechy maszyny ręczne przesuwanie suportów za pomocą pokręteł elektronicznych stopniowe dołączanie nowych cykli roboczych do posiadanego programu graficzna symulacja przebiegu cyklu roboczego natychmiast

Bardziej szczegółowo

Narzędzia skrawające firmy Sandvik Coromant. Narzędzia tokarskie TOCZENIE OGÓLNE PRZECINANIE I TOCZENIE ROWKÓW TOCZENIE GWINTÓW SYSTEMY NARZĘDZIOWE

Narzędzia skrawające firmy Sandvik Coromant. Narzędzia tokarskie TOCZENIE OGÓLNE PRZECINANIE I TOCZENIE ROWKÓW TOCZENIE GWINTÓW SYSTEMY NARZĘDZIOWE Narzędzia skrawające firmy Sandvik oromant Narzędzia tokarskie TOZENE OÓLNE PRZENANE TOZENE ROWKÓW TOZENE WNTÓW SYSTEMY NARZĘDZOWE 2012 Zawartość Przeznaczenie narzędzi Produkty Przegląd oprawek Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Kurs: Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie - CNC

Kurs: Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie - CNC Kurs: Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie - CNC Liczba godzin: 40; koszt 1200zł Liczba godzin: 80; koszt 1800zł Cel kursu: Nabycie umiejętności i kwalifikacji operatora obrabiarek

Bardziej szczegółowo

Silniki lotnicze. Kompletne rozwiązania obróbcze

Silniki lotnicze. Kompletne rozwiązania obróbcze Silniki lotnicze Kompletne rozwiązania obróbcze Sandvik Coromant w przemyśle lotniczym Wiedza ekspercka dla wymagającej produkcji Państwa wymagania ustanawiają nasze standardy Przemysł lotniczy jest jedną

Bardziej szczegółowo