Warsaw City Profile. Headlines. Rynek nieruchomości w Warszawie Rynek Nieruchomości w Warszawie. September 2006

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warsaw City Profile. Headlines. Rynek nieruchomości w Warszawie Rynek Nieruchomości w Warszawie. September 2006"

Transkrypt

1 September 2006 Rynek nieruchomości w Warszawie Rynek Nieruchomości w Warszawie City Profile Headlines Large deals push investment volumes to another record high in 2006 Healthy office and industrial demand drives decreasing vacancy in market becomes mature and new formats and retail brands continue to emerge Duże transakcje inwestycyjne przesądzają o rekordowo wysokiej dynamice wzrostu inwestycji w nieruchomości Silny popyt na powierzchnię biurową i magazynową skutkuje obniżeniem wskaźnika powierzchni niewynajętej w Warszawie Rynek powierzchni handlowych dojrzewa i wciąż pojawiają się nowe typy obiektów i nowe marki

2 City Profile Economy and Investment Gospodarka i Inwestycje Economic Overview Favourable economic environment for Poland continues. Key economic growth drivers are: EU accession in 2004, strong GDP growth (5.5% for Q2 2006) and substantial private consumption (estimated 5.0% y-o-y), low inflation (0.8% y-o-y) and decreasing unemployment rate (16%) amongst other. Poland s economic buoyancy is also demonstrated in public infrastructural improvements both in Poland and. In addition, over the last two years, commercial real estate in Poland has become slightly more transparent thus gaining investors trust. Source/Źródło: GUS, Consensus Forecasts Sytuacja Ekonomiczna Polska gospodarka rozwija się obecnie bardzo dynamicznie. Motorami tego rozwoju są m.in. przystąpienie do struktur Unii w 2004r., silny wzrost PKB (5,5% w 2kw. 2006r.) oraz wzrost spożycia gospodarstw domowych (5,5% w stosunku rocznym), jak również niska inflacja (0,8%) oraz systematycznie obniżająca się stopa bezrobocia (16% w czerwcu 2006r.). Wzrost gospodarczy przejawia się również w inwestycjach w infrastrukturę drogową w Polsce i Warszawie. Ponadto Polska stała się w ciągu ostatnich dwóch lat rynkiem bardziej przejrzystym i budzącym zaufanie inwestorów. Real Estate Investment Year 2006 will be another record year for retail investment with 1.2 billion of deals volume to date, over 70% of last year turnover. Investors are increasingly searching opportunities in secondary and tertiary locations concluding transactions in cities like Koszalin or Gniezno. We have recently witnessed significant buyouts on Polish retail market with Real expanding by purchase of operating business of Geant hypermarkets and Tesco going heavily into supermarket/discount sector taking over Leader Price. Inwestycje w Nieruchomości Handlowe Rok 2006 będzie następnym rekordowym rokiem dla inwestycji w powierzchnie handlowe. Wartość transakcji od początku roku do końca lipca wyniosła 1,2 mld, co stanowi 70% wartości inwestycji w 2005r. Inwestorzy intensywnie szukają nieruchomości i kupują centra handlowe w mniejszych miastach takich jak Koszalin czy Gniezno. Na rynku powierzchni handlowej nastąpiła ostatnio konsolidacja w segmencie hipermarketów i supermarketów poprzez przejęcie przez Real hipermarketów Geant i znaczne wzmocnienie pozycji Tesco, które po kupieniu sieci Leader Price wkroczyło w sektor dyskontowych supermarketów. and Warehouse Investment Following last year record 984 million of office investment volume in Poland, till August 2006 we have already seen an increased amount of investment activity, amounting to 1.04 billion just in the office sector. Second half of the year will further add to office investment volumes, as there are a number of big ticket transactions in the process of closing. This will lead to an exceptional level of transactional activity in Polish office investment sector, a growth noticeable even in comparison to Western Europe. Sector Prime Real Estate Yields in Poland Shopping Centres Warehouse Prime Yields 5.5% - 6% 6% 7% - 7.5% Inwestycje w Nieruchomości Biurowe i Magazynowe Change y-o-y Stopy kapitalizacji za najlepsze nieruchomości w Polsce i i i Po rekordowym 2005 roku, kiedy to wartość inwestycji w nieruchomości biurowe w Polsce osiągnęła 984 mln, rynek inwestycyjny w br. rozwija się również bardzo dynamicznie. Tylko do sierpnia 2006r. przedmiotem transakcji nieruchomościami biurowymi były budynki o łącznej wartości 1,04 miliarda. W 2 połowie roku nastąpiła lub nastąpi finalizacja kilku ważnych transakcji inwestycyjnych, co powinno przesądzić o rekordowo wysokiej dynamice wzrostu inwestycji w nieruchomości biurowe, zauważalnej nawet na tle krajów Europy Zachodniej. Regional Real Estate Investment Central Europe is one of Europe s mature real estate investment markets. Regional investment volume is expected to reach Euro 7 to 8 billion by the end of Significant liquidity exists in the market and the region is at the top of the investment cycle. Prime yields have stabilised over the last 6 months after 2 years of rapid yield compression. Across all sectors the region still offers a premium of between 75 and 125 basis points over prime Western European markets. Many investors are moving up the risk curve in taking forward funding or forward sale positions with developers to secure product pipeline in a fiercely competitive market. The first openly marketed institutional quality product is being offered for sale in the accession countries of Romania and Bulgaria where rapid yield convergence is expected to quickly reach CEE-3 levels. Record volumes and structured sales processes are causing notable investor fatigue. Some debt driven investors are being replaced by institutions as financing costs increase. Share of Investment in the Region Jan-Aug 2006 Inwestycje w nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej I-VIII 2006 Inwestycje w Regionie Region Europy Centralnej jest jednym z dojrzałych rynków inwestycyjnych w Europie. Zakładamy, że wartość transakcji w regionie osiągnie poziom 7-8 mld do końca 2006r. Rynek charakteryzuje się dużą płynnością, a cały region znajduje się na szczycie cyklu inwestycyjnego. Stopy kapitalizacji osiągane za najlepsze nieruchomości, po 2 latach gwałtownej kompresji, ustabilizowały się w ciągu ostatnich 6 miesięcy. W porównaniu z rynkami Zachodniej Europy, stopy kapitalizacji we wszystkich sektorach rynku w regionie są wyższe o punktów bazowych. Wielu inwestorów, by sprostać ostrej konkurencji, podejmuje większe ryzyko strukturyzując transakcje w formie forward funding lub forward sale, zabezpieczając obiekty będące w fazie planowania lub budowy. Po raz pierwszy zaoferowano na sprzedaż wysokiej jakości produkty w Rumunii i Bułgarii, gdzie stopy kapitalizacji przypuszczalnie szybko osiągną poziom krajów Europy Centralnej. Rekordowe transakcje i skomplikowane procesy sprzedaży wywołują zniechęcenie inwestorów. Rosnące stopy procentowe powodują zwiększenie obecności kapitału instytucjonalnego na rynku.

3 Rynek nieruchomości w Warszawie Market Rynek Powierzchni Biurowej Supply In H some 128,100 m 2 of modern office accommodation were delivered to the market, bringing the total modern office stock in to 2.5 million m 2. For comparison, office blocks completed in 2005 had an aggregate area of 118,000 m 2. Most active areas of in this respect were City Centre (44% of completions in H1 2006) and -Służewiec area (38%). We expect the stock to significantly increase towards the end of 2007 and in 2008 with the development focused on Non-Central areas., WRF Podaż W 2006r. do tej pory ukończono m 2 powierzchni biurowej, co podniosło całkowitą podaż nowoczesnej powierzchni biurowej do poziomu 2,5 miliona m 2. Dla porównania w całym 2005 roku oddano do użytku biurowce o łącznej powierzchni m 2. Aktywność deweloperska koncentruje się głównie w Centrum Warszawy (44% nowej powierzchni biurowej w 2006r) i Mokotowie- Służewcu (38%). Przewiduje się, że nowoczesne zasoby powierzchni biurowej w Warszawie znacznie wzrosną z końcem roku 2007 i w roku 2008, w szczególności dotyczyć to będzie lokalizacji pozacentralnych. Demand Demand for modern office accommodation remains strong. This is demonstrated by a take-up of approx. 203,600 m 2 in H alone compared to 373,000 m 2 leased in the entire Non-Central locations accounted for nearly 60% of the take-up in 2006 so far. Healthy demand mainly from expanding manufacturing and service companies coupled with average office completions drive decreasing vacancy in which now averages at 11.4% in City Centre and 5.5% in Non-Central locations., WRF Popyt Aktualnie popyt na nowoczesną powierzchnię biurową w Warszawie jest duży, czego dowodem są m 2 powierzchni biurowej wynajętej w 1 połowie 2006 w porównaniu do najmu na poziomie m 2 w całym, bardzo dobrym, 2005r. Blisko 60% wynajętej powierzchni w br. dotyczyło lokalizacji pozacentralnych. Silny popyt głównie ze strony firm z sektora FMCG oraz usługowych w połączeniu z umiarkowaną działalnością deweloperską skutkuje malejącym wskaźnikiem powierzchni niewynajętej, który wynosi obecnie 11,4% w Centrum Warszawy i 5,5% poza nim. Rents features highest office rental levels compared to other Polish markets. Prime headline rents for office buildings in the City Centre are currently 18-21/m 2 /month whilst best quality office accommodation in Non-Central locations commands rents at Average headline rents are 15-18/m 2 /month in Centre and outside of City Centre. Therefore in respect of average rents, downtown locations have become more affordable to occupiers and it is common for these locations to be considered in conjunction with Non-Central areas, particularly the blocks on the fridge of the City Centre. Czynsze Warszawa wciąż pozostaje najdroższym rynkiem biurowym w Polsce. Transakcyjne stawki czynszowe w najlepszych centralnie usytuowanych biurowcach stolicy osiągają poziom /m 2 /miesiąc, podczas gdy powierzchnia w najlepszej jakości biurowcach pozacentralnych wynajmowana jest po /m 2 / miesiąc, przy czym średni czynsz transakcyjny w Centrum to /m 2 /miesiąc a poza nim /m 2 /miesiąc. Zatem w odniesieniu do średnich czynszów, centralnie usytuowane budynki biurowe, szczególnie te na obrzeżach Centrum miasta, konkurują ceną z biurowcami pozacentralnymi. Market Forecast We expect prime headline rents to remain unchanged over the next 6-12 months. Although up-ward pressures on rents are being observed, these apply mainly to effective rents. The reason behind this is a slightly decreasing number of tenant incentives such as rent free periods or cash contributions. 2007/8 should see a number of new office blocks entering the market which may impact upon overall market conditions. Short Term Rental Cycle Q Prognoza Rynkowa Spodziewamy się, iż najwyższe transakcyjne stawki czynszowe pozostaną na niezmienionym poziomie w ciągu kolejnych 6-12 miesięcy. Z uwagi na nieco krótszy okres wolny od czynszu oraz niższe kontrybucje finansowe oferowane najemcom budynków biurowych przez deweloperów, obserwujemy tendencję wzrostową czynszów efektywnych. Lata przyniosą prawdopodobnie nowe trendy na rynku, co będzie związane z oddaniem do użytku wielu budowanych obecnie budynków biurowych. Market Statistics Dane dot. Rynku Powierzchni Biurowej Stock (m 2 ) Completions (m 2 ) Take-up (m 2 ) Vacancy Rate (%) Prime Rent /m 2 /month ,287, , , % ,374, , , % H2006 2,493, , , % Podaż (m 2 ) Powierzchnia oddana do użytku (m 2 ) Powierzchnia wynajęta (m 2 ) Wskaźnik powierzchni niewynajętej (%) Stawki czynszów /m 2 /miesiąc

4 City Profile Market Rynek Powierzchni Handlowej Supply As opposed to the rest of country, registers a limited development activity reflected in the under construction figures barely exceeding 63,000 m 2 with a potential increase in stock of 5% (Złote Tarasy). Developers are shifting their focus of activity from the large high profile shopping centres to convenience shopping. The growing spending power, surge of residential activity with limited facilities and the value of time justifies the development of the smaller projects of 10,000 to 15,000 m 2 anchored by supermarket (i.e. Hala Koszyki & Skorosze). The purpose of these projects is to serve efficiently the primary needs of their immediate catchment. Podaż Warszawa odnotowuje przejściowo niewielkie zainteresowanie deweloperów nowymi obiektami handlowymi, czego dowodem jest jedynie m 2 powierzchni handlowej (Złote Tarasy) będące na etapie budowy (spodziewany wzrost zasobów powierzchni handlowej o 5%). W centrum uwagi deweloperów są obecnie centra osiedlowe obsługujące najbliższą okolicę. Przyczynia się do tego m.in. rosnąca siła nabywcza w Warszawie, dynamicznie rozwijający się rynek mieszkaniowy z brakiem zaplecza usługowego oraz znaczenie przywiązywane do krótkiego czasu zakupów. Przemawia to na korzyść mniejszych obiektów handlowych o powierzchni m 2 z supermarketem jako najemcą strategicznym (np. Hala Koszyki i Skorosze). Demand Although registers the second highest vacancy rate after Budapest, the retail demand remains strong with new brands entering the Polish market. The low development activity and new market entries have enabled shopping centres located in competitive areas to reduce their vacancy rates and well established shopping centres to improve and/or restructure their tenant mix. Galeria and Arkadia remain the preferred location for new market entries and new concepts. Both centres benefit from selective and qualitative waiting lists which convert into a focused marketing strategy enabling them to remain leaders on the market. Rents Prime rent for a standard 100 m 2 shopping centre unit is 55-85/m 2 /month (the highest level being achieved in Złote Tarasy). has achieved the second highest prime rent in CEE after Budapest. The city is witnessing the same development cycle as Budapest 2-3 years ago combining a low development activity, strong retail demand and a limited high street retail opportunities. Prime rents in are expected to grow as shopping centres remain the preferred destination to new market entries and new concepts. Market in Poland Although registers the highest shopping centre density, the gap between the capital and the regional cities (i.e. Poznań & Łódź) is narrowing. The rapid expansion of the retailers outside the Capital has sustained the surge of development activity registered in the regional cities. Markets such as Poznań and Łódź are nearing saturation having observed the opening of a number of large shopping centres such as Stary Browar, King Cross Marcelin, Poznan Plaza and Manufaktura. The focus is shifting to the secondary cities leading to the construction of high profile shopping centres in e.g. Bielsko-Biała, Częstochowa, Lublin, Białystok and Rybnik. Popyt Pomimo, iż wskaźnik powierzchni niewynajętej w warszawskich centrach handlowych nie jest szczególnie niski w porównaniu z innymi krajami Europy Środkowo- Wschodniej, popyt na powierzchnię jest bardzo duży, o czym świadczy spora liczba nowych marek na rynku. Wejście do Warszawy nowych międzynarodowych sieci handlowych w połączeniu z umiarkowaną działalnością deweloperską skutkuje obniżeniem się wskaźnika pustostanów w mniej popularnych centrach handlowych oraz ulepszeniem doboru najemców w najlepszych obiektach. Galeria i Arkadia wciąż są preferowanymi lokalizacjami dla nowych marek na rynku. Obydwa te obiekty posiadają listę oczekujących, wyselekcjonowanych najemców, co możliwe jest dzięki odpowiedniej strategii marketingowej. Czynsze Najwyższe osiągalne stawki czynszowe za lokale o powierzchni 100 m 2 w centrach handlowych zawierają się w przedziale /m 2 /miesiąc, przy czym górny poziom tego zakresu dotyczy projektu Złote Tarasy. Warszawskie stawki czynszowe plasują się na drugim miejscu za Budapesztem w odniesieniu do innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Ocenia się, iż stolica podąża podobnym cyklem koniunkturalnym jak Budapeszt 2-3 lata temu (niska aktywność deweloperów, duży popyt ze strony najemców, ograniczony wybór przy głównych ulicach handlowych). Spodziewamy się, iż stawki czynszowe w Warszawie wzrosną, gdyż centra handlowe pozostaną preferowaną lokalizacją nowych marek handlowych. Centra Handlowe w Polsce Pomimo, iż Warszawa posiada najwyższy wskaźnik powierzchni najmu galerii handlowych na mieszkańców, różnice między stolicą a innymi miastami w Polsce maleją. Budowa dużej liczby centów handlowych w głównych miastach kraju poza Warszawą była możliwa i opłacalna dzięki dynamicznemu rozwojowi sieci handlowych na tych rynkach. Poznań i Łódź zbliżają się do poziomu przejściowego nasycenia po otwarciu takich ważnych obiektów jak Stary Browar, King Cross Marcelin, Poznań Plaza i Manufaktura. Uwaga deweloperów kieruje się do mniejszych miast np. Bielsko-Białej, Częstochowy, Lublina, Rybnika, gdzie zaczęły lub zaczynają powstawać wysokiej klasy centra handlowe. Market Statistics Dane dot. Rynku Powierzchni Handlowej Stock (m 2 ) Completions (m 2 ) Take-up (m 2 ) Vacancy Rate (%) Prime Rent /m 2 /month , , % ,500 18, % H ,000 3, % Podaż (m 2 ) Powierzchnia oddana do użytku (m 2 ) Powierzchnia wynajęta (m 2 ) Wskaźnik powierzchni niewynajętej (%) Stawki czynszów /m 2 /miesiąc

5 Rynek nieruchomości w Warszawie Warehouse Market Rynek Powierzchni Magazynowej Warehouse Supply Podaż Total modern stock in (excluding owner occupiers) is currently nearly 1.3 million m 2. Due to lack of industrial completions, the vacancy rate has sharply decreased from 14% in 2005 to 7% in H Development activity is registered mainly in the area of Nadarzyn, Błonie and Pruszków (Zone II) and this includes principally extensions to existing logistic parks. Remarkable increase in developers interest in Mszczonów and Sochaczew area (Zone III) has also been lately observed. Całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej w Warszawie wynoszą blisko 1,3 mln m 2, nie uwzględniając budynków budowanych na własne potrzeby właścicieli. Głównie z uwagi na brak nowych obiektów magazynowych, wskaźnik powierzchni niewynajętej obniżył się z 14% w 2005r. do 7% w 1 połowie 2006r. Największą aktywność deweloperów obserwuje się w okolicach Nadarzyna, Błonia i Pruszkowa (strefa II) i są to głównie rozbudowy istniejących obiektów. Znacznie wzrosło również zainteresowanie deweloperów i najemców Mszczonowem i Sochaczewem (strefa III). Warehouse Demand Popyt Record-breaking year in take-up of warehouse space in 2005 is followed by high demand in is still attractive to occupiers, however, an increasing number of logistics companies are relocating behind the border due to lower labour costs and incentives offered by local authorities. Majority of leases in 2006 were signed in industrial parks in Nadarzyn and Błonie with the three biggest lease transactions closed in Parkridge Distribution Center Sochaczew, ProLogis Park Teresin and Parkridge Distribution Center Nadarzyn. Rekordowo wysoki poziom najmu powierzchni magazynowej w 2005r. znajduje kontynuację w 2006r. Choć Warszawa nadal cieszy się zainteresowaniem najemców, obserwuje się, że rosnąca liczba firm produkcyjnych i logistycznych lokuje się tuż poza jej granicami. Wiąże się to z niższymi kosztami pracy oraz zachętami oferowanymi przez lokalne władze. Najwięcej umów najmu podpisano w 2006r. w obiektach magazynowych w Nadarzynie i Błoniu, a trzy największe transakcje najmu zawarto w Parkridge Distribution Center Sochaczew, ProLogis Park Teresin i Parkridge Distribution Center Nadarzyn. Warehouse Rents Czynsze Headline rental levels for modern industrial accommodation in have remained stable over 2006 and prime rents for greater area are currently /m 2 /month. In locations outside, rents have continued to come under pressure due to strong competition on the market. Interestingly, industrial rents in logistic parks located behind border are still lower than in other established warehouse locations in Poland ( /m 2 /month against /m 2 /month). Najwyższe stawki czynszowe za nowoczesną powierzchnię magazynową w Warszawie i okolicach są stabilne i wynoszą 4,5-5,0 /m 2 /miesiąc. Na pozawarszawskich rynkach magazynowych, stawki czynszu wykazują niewielką tendencję zniżkową, co wiąże się z silną istniejącą i potencjalną konkurencją na rynku. Co ciekawe, czynsze osiągane w podwarszawskich parkach logistycznych są niższe niż te w innych ważnych obiektach magazynowych w Polsce (2,7-3,3 /m 2 /miesiąc w porównaniu z 3,0-3,7 /m 2 /miesiąc). Warehouse Market Forecast Prognoza Rynkowa We expect the focus of development activity and occupiers would be greater area as well as the southern and western parts of Poland. However, may perhaps slightly lose ground to other cities, mainly from Silesia. Key reasons underlying this situation are: low labour costs, availability of skilled workforce, proximity to the market and good road infrastructure. These factors are mostly appreciated by industrial investors and developers. In the Silesia area some 130,000 m 2 of modern warehouse stock are planned for completion for 2006 alone. Warszawa i okolice, jak również południowa i zachodnia część kraju to regiony, na których skupi się prawdopodobnie zainteresowanie zarówno deweloperów, jak i najemców. Ponieważ jednak inwestorzy i deweloperzy przywiązują wagę do niskich kosztów pracy i dostępu do odpowiednio wykwalifikowanej siły roboczej, rynków zbytu oraz dobrej infrastruktury, Warszawa być może straci nieco na atrakcyjności dla deweloperów parków logistycznych i obiektów magazynowych na korzyść innych miast, zwłaszcza z rejonu Śląska. Tu bowiem planowane jest oddanie do użytku ponad m 2 powierzchni magazynowej w samym tylko 2006r. Warehouse Market Statistics Dane dot. Rynku Powierzchni Magazynowej Stock (m 2 ) Completions (m 2 ) Take-up (m 2 ) Vacancy Rate (%) Prime Rent /m 2 /month , , ,825 15% ,285, , ,300 14% H2006 1,327, ,300 7% Podaż (m 2 ) Powierzchnia oddana do użytku (m 2 ) Powierzchnia wynajęta (m 2 ) Wskaźnik powierzchni niewynajętej (%) Stawki czynszów /m 2 /miesiąc

6 City Profile Transaction Highlights Transakcje Rynkowe SELECTED INVESTMENT TRANSACTIONS IN 2006 SECTOR PROPERTY NAME LOCATION AREA (m 2 ) BUYER ESTIMATED YIELD Metropolitan Rondo 1 Rondo 1 (50% shares) Renaissance Building Raiffeisen Business Center Trinity Park I Wiśniowy Business Park (C - F) Cracovia Business Center Casino Portfolio OBI Portfolio Promenada Alfa Centrum Alfa Centrum Warehouse Portfolio Centrum Okęcie Galeria Gniezno Diamond Business Park Distribution Center Kraków Poland Poland Olsztyn Gdańsk Katowice, Chorzów, Bolesławiec Gniezno Łódź 38,200 60,000 30,000 5,200 16,500 18,500 39,000 13, ,700 50,000 18,000 20,300 14,000 88,900 11,600 60,124 36,150 DEGI London & Regional Macquarie Falcon Fund Invesco Arka Fund & TMW / Pramerica AIB Polonia Fund White Estate Investments GE Real Estate WP Carey Dawnay Day Carpathian AIB Polonia Fund & Arka Fund DB Real Estate TFI BPH TFI BPH aaim Europe AIB Polonia Fund AIB Polonia Fund Below 6% Around 6% Below 6% 5.5% Above 6% Below 6% Around 6% Low teens Around 7% Confidential Confidential Around 7% Around 7.5% Around 7.5% Note: Transactions highlighted with bold font in the table above indicate Jones Lang LaSalle s advisory either on buy or sell side. MAJOR LEASE TRANSACTIONS IN 2006 SECTOR PROPERTY NAME LOCATION TENANT AREA (m 2 ) TYPE OF DEAL Marynarska Point Generali 6,300 Millennium Plaza City Centre ABG Ster-Projekt 5,900 University Business Centre I Nestle 5,500 Renewal Trinity Park II Fortis Bank 5,400 Pre-lease CPF Bobrowiecka Polpharma 5,000 Cirrus GlaxoSmithKline 4,300 Centrum Wileńska Praga Leroy Merlin 4,200 Towers Core Procter & Gamble 4,100 (Sub-lease) Trade Tower City Centre Axa Assistance 4,100 Rondo 1 Core Volkswagen Bank 3,500 Trade Tower City Centre Altcom 3,100 BTA Pfizer 2,900 Renewal Jerozolimskie Business Park B Al. Jerozolimskie Mazowiecka Spółka Gazownictwa 2,700 Norway House City Centre Clifford Chance 2,700 Renewal Topaz Cisco Systems 2,500 Parkridge DC Sochaczew (Zone III) Procter & Gamble 26,000 Pre-lease Parkridge DC Nadarzyn (Zone II) Hellmann Worldwide Logistics 12,600 ProLogis Park Teresin (Zone I) Tesco 12,400 Metropolitan Promenada Distribution Centre

7 Rynek nieruchomości w Warszawie Market Practice Praktyka Rynkowa Purchasing Cost Summary VAT 22% on buildings and land (commercial properties) or in exceptional cases civil-transaction tax in the amount of 2% of the transaction price on real estate transactions, 1% in the case of a sale of shares. Court registration fees from March 2006 the real estate transactions are subject to the fixed court registration fees, not linked to the volume of the contract, i.e. PLN 200 for the entrance of the right of freehold or perpetual usufruct to the Perpetual Book. Notarial fees vary according to transaction price but no more than 6 months average salary in the domestic economy for the previous year (approximately PLN 14,300). Agent s fees are typically 1%-3% of purchase price plus VAT at 22%. Leasing Practice / Lease length 3-10 years 5 years being most common; 10 years maximum permitted by law. (: 3-5 years for logistic companies; 7-10 years more common for production or warehouse built to suit projects). Rental basis Typical deposit Rent increases Repairs Insurance Agency fees Reinstatement Other developers incentives paid monthly in advance with rents denominated in Euro or USD (the latter disappearing) but paid in Polish Zloty; full rent is typically payable for common areas. bank or insurance guarantee (the latter is less common) equivalent of 3 months rent, service charges, car parking, all increased by VAT. annually according to European (or US) Consumer Price Index. internal (tenant); external/structural and common areas (landlord) although recovered through service charge. landlord covers costs of building insurance (recovered through service charge), tenant covers insurance of own premises, contents and civil liability. typically 1-3 month s rent payable, increased by VAT. Fees are paid by either the landlord or tenant. In case of renegotiations on behalf of tenant remuneration paid by tenant may be based on the percentage of the savings secured for the tenant. (: 8%-15% of the annual rent, increased by VAT). not common practice (negotiable by lease). Full fit-out of the rented space; Rent free periods: common practice on the market - usually in the range of months rent free for each year of the lease taken at the beginning of the lease period; Cash contributions and/or taking over existing tenant s liabilities. Leasing Practice Lease length 5 to 10 years with an option to extend. Rental basis or premiums Rental deposit Key money Rent increases Leasing fees base rent paid monthly in advance, denominated in Euro but paid in Polish Zloty; or turnover rent of 6%-8% adjusted monthly or quarterly whichever is the highest. 3-4 month s rent as cash deposit or 3-4 month s rent bank/ insurance guarantee. common for high street retail as well as in shopping centres equal to fit out cost. normally indexed according to European Consumer Price Index (CPI). 10%-16% of the annual rent, increased by VAT. Warunki kupna-sprzedaży nieruchomości Podatek VAT 22% na budynki i grunt (w przypadku transakcji nieruchomościami komercyjnymi) lub w wyjątkowych przypadkach podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% od ceny transakcyjnej przy transakcjach kupna-sprzedaży nieruchomości, w przypadku zbycia udziałów - 1%. Koszty sądowe: Opłaty notarialne Prowizja agencji nieruchomości od marca 2006r. obowiązują nowe, stałe opłaty sądowe związane z księgami wieczystymi. Przykładowo wpis prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego do Księgi Wieczystej podlega opłacie w wysokości 200 PLN. zmienne w zależności od ceny transakcyjnej, nie wyższe niż sześciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku (tj. około PLN). 1%-3% ceny transakcyjnej plus 22% VAT. Warunki najmu powierzchni biurowych / magazynowych Długość najmu 3-10 lat 5 letni okres najmu najpopularniejszy; zgodnie z polskim prawem maksymalny okres umowy najmu - 10 lat (Najem powierzchni magazynowych: 3-5 lat dla firm logistycznych, 7-10 lat bardziej typowe dla firm produkcyjnych lub najemców magazynów budowanych na konkretne zamówienie, tzw. built to suit). Czynsz Depozyt płatny z góry miesięcznie; czynsze ustalane w EUR lub USD (które staje się coraz rzadsze), ale płatne w PLN; pełen czynsz za powierzchnie wspólne - dodawany do opłat głównych. gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa (która staje się coraz mniej popularna) w wysokości 3-miesięcznego czynszu, opłat eksploatacyjnych i należności za miejsca parkingowe plus VAT. Wzrost czynszu coroczna indeksacja według European lub US wskaźnika cen konsumpcyjnych (CPI). Naprawy Ubezpieczenie Prowizja agencji nieruchomości Przywrócenie przedmiotu najmu do stanu pierwotnego Dodatkowy pakiet oferowany najemcom wewnętrzne najemca, zewnętrzne/strukturalne oraz powierzchnia wspólna właściciel, jednak koszt ten jest odzyskany poprzez opłatę eksploatacyjną. właściciel - ubezpieczenie budynku, (koszt ten jest odzyskany poprzez opłatę eksploatacyjną), najemca - OC, NW, majątek ruchomy. równowartość 1 3 miesięcznego czynszu plus VAT, płatna przez właściciela lub najemcę. W przypadku renegocjacji, wynagrodzenie płacone przez najemcę może być zależne od oszczędności wynegocjowanych przez agencję (Agencja powierzchni magazynowych: 8-15% czynszu rocznego plus VAT). nie praktykowane (negocjowane przy wynajmie). Pełna aranżacja wynajmowanej powierzchni; Okres wolny od płatności czynszu: standardowo na początku okresu najmu oferuje się od 1 do 1,5 miesięcy wolnych od płatności czynszu za każdy rok trwania umowy najmu; Wkład pieniężny lub/i przejęcie istniejących zobowiązań najemcy. Warunki najmu powierzchni handlowych Długość najmu 5-10 lat, z możliwością przedłużenia. Czynsz płatny z góry miesięcznie; ustalany w Euro, ale płatny w PLN; lub czynsz w wysokości 6%-8% od obrotu rozliczany miesięcznie lub kwartalnie którykolwiek jest wyższy. Depozyt 3-4 miesięczny czynsz (depozyt gotówkowy), gwarancja bankowa równa 3-4 miesięcznemu czynszowi lub gwarancja renomowanego towarzystwa ubezpieczeniowego. Odstępne praktykowane tylko w przypadku sklepów przy głównych ulicach handlowych jak również w centrach handlowych, równe zwrotowi nakładów na adaptację sklepu. Wzrost czynszu Prowizja agencji nieruchomości z reguły indeksowany według wskaźnika European CPI. 10%-16% rocznego czynszu plus VAT.

8 City Profile Poland Saski Crescent ul. Królewska Tel.: (48) Fax: (48) Jones Lang LaSalle Capital Markets CEE & Russia Saski Crescent ul. Królewska Tel.: (48) Fax: (48) Czech Republic Myslbek Building Na Prikope Prague 1 Tel.: (420) Fax: (420) Hungary Alkotás Point Alkotás Utca Budapest Tel.: (36) Fax: (36) Russia Kosmodamianskaya Nab. 52/ Moscow Tel.: (7) Fax: (7) Definitions of Terms Take-up Total - represents floorspace acquired within a market for occupation during the survey period (normally three-monthly). A unit is registered as taken-up when a legally-binding agreement to acquire the unit has been completed. Take-up includes floorspace leased and sold for occupation, and the prelettings of floorspace in course of development or prior to the start of construction. Prime Rent - represents the top open-market rent that could be expected for a notional office unit of the highest quality and specification in the best location in a market, as at the survey date (normally at the end of each quarter period.) The rent quoted normally reflects prime units of over 500 sq m of lettable floorspace, which excludes rents that represents a premium level paid for a small quantity of space. Prime Yield - represents the best (i.e. lowest) rack-rented yield estimated to be achievable notional office property of the highest quality and specification in the best location in a market, as at the survey date (normally at the end of each quarter period). Vacancy Rate - represents immediately vacant office floorspace in all completed buildings within a market as at the survey date (normally at the end of each quarter period), expressed as a percentage of the total stock. Total stock - represents the total amount of completed office (retail, warehouse) space in buildings mainly used for office (retail, warehouse) purposes within a market that is capable of occupation regardless of the type of ownership or type of building quality, as at the survey date (normally at the end of each quarter period). Completions - represent floorspace completed during the survey period (normally annually and projected forward by two years) within a market. Completions include both new development and refurbished accommodation that has been substantially modernised. Definicje Całkowity popyt - oznacza wielkość powierzchni wynajętej w badanym okresie (zwykle trzymiesięcznym). Daną powierzchnię biurową (handlową, magazynową) uważa się za wynajętą wtedy, gdy zostały zawarte wiążące umowy dotyczące jej najmu. Do popytu zalicza się powierzchnie wynajęte i kupione jak również umowy najmu podpisane jeszcze przed rozpoczęciem lub w trakcie trwania budowy inwestycji (umowy typu pre-lease ). Czynsze za najlepsze powierzchnie - przedstawiają najwyższe oczekiwane stawki zarejestrowane w dniu przeprowadzania badania (zwykle na zakończenie kwartału) osiągalne dla najlepszej powierzchni biurowej o najwyższej jakości i specyfikacji technicznej, w najlepszej lokalizacji na danym rynku. Stopy kapitalizacji za najlepsze powierzchnie - oznaczają najlepsze (najniższe) stopy kapitalizacji możliwe do uzyskania za najlepsze powierzchnie najwyższej jakości w najlepszej lokalizacji na danym rynku, wynajmowane za najwyższe stawki czynszu zarejestrowane w dniu przeprowadzania badania (zwykle na zakończenie kwartału). Wskaźnik powierzchni niewynajętej - oznacza powierzchnię biurową (handlową, magazynową) pustą w dniu przeprowadzania badania (zwykle na zakończenie kwartału) we wszystkich ukończonych budynkach, wyrażoną jako procent całkowitej powierzchni. Całkowita wielkość powierzchni biurowej (handlowej, magazynowej) w budynkach o dominującej funkcji biurowej (handlowej, magazynowej) na danym rynku, która niezależnie od stanu własności czy jakości budynku jest możliwa do użytkowania w dniu przeprowadzania badania (zwykle na zakończenie kwartału). Powierzchnia ukończona w badanym okresie (zwykle rocznym i prognozowanym na następne dwa lata) na danym rynku. Do powierzchni ukończonych zaliczamy zarówno nowe projekty jak i odnowione powierzchnie, które przeszły głęboką modernizację. Copyright Jones Lang LaSalle All rights reserved. No part of the publication may be reproduced or used in any form or by any means, whether graphically, electronically, mechanically or otherwise howsoever including without limitation photocopying and recording on magnetic tape or other media, or included in any information store, retrieval system, and or database of any kind, or transmitted in any form without the prior written permission of Jones Lang LaSalle. This report is based upon material in our possession or supplied to us, which we believe to be reliable. Whilst every effort has been made to ensure its accuracy and completeness, we cannot offer any warranty that factual errors may not have occurred. We would like to be told of any such errors so that these can be put right. Jones Lang LaSalle takes no responsibility for any direct or indirect damage or loss suffered by reason of the incorrectness of this report.

commercial market Rynek komercyjny Knight Frank

commercial market Rynek komercyjny Knight Frank poland 213 commercial market Rynek komercyjny Knight Frank Summary Substantial new office supply and strengthening occupier demand in majority Polish office markets in 212. Sustained interest of international

Bardziej szczegółowo

Jak biurowiec, to najlepiej w Warszawie. Best place for an office building? Warsaw

Jak biurowiec, to najlepiej w Warszawie. Best place for an office building? Warsaw 28 DTZ a UGL company opracowanie raportu report development Jak biurowiec, to najlepiej w Warszawie Best place for an office building? Warsaw Biorąc pod uwagę Warszawę i osiem najbardziej rozwiniętych

Bardziej szczegółowo

RYNEK KOMERCYJNY W POLSCE

RYNEK KOMERCYJNY W POLSCE RAPORT II KW. 214 RYNEK KOMERCYJNY W POLSCE BIURA Dynamiczny wzrost zasobów powierzchni biurowej. HANDEL Wzmożona aktywność deweloperska na średnich i małych rynkach. INWESTYCJE Rosnące zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU NOBLE FUDS DOBRZE ZARZĄDZANY FUNDUSZ 4 26 NOBLE FUNDS WELL-MANAGED FUND LETTER FROM THE CHAIRMAN OF GETIN HOLDING

Bardziej szczegółowo

SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND

SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce Business Services Sector in Poland Warszawa 2012 Raport opracowany przez

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2011 Annual Report

Raport Roczny 2011 Annual Report Raport Roczny 2011 Annual Report 2 Raport Roczny 2011 Annual Report Spis treści Content Zarząd oraz Rada Nadzorcza Management Board and Supervisory Board List Prezesa Zarządu Letter of the President of

Bardziej szczegółowo

COMPANY OVERVIEW PROFIL FIRMY

COMPANY OVERVIEW PROFIL FIRMY COMPANY OVERVIEW PROFIL FIRMY COMPANY OVERVIEW PROFIL FIRMY The Balmain Asset Management group is one of Europe s most experienced specialist shopping centre asset managers and co-investors. Operating

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo

nasz region Wielkopolska: przedsiębiorcza i gościnna Wielkopolska: entrepreneurial and attractive

nasz region Wielkopolska: przedsiębiorcza i gościnna Wielkopolska: entrepreneurial and attractive nasz region Nr 4 /2011 ISSN 1733-6473 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Biuletyn Informacyjny Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 ROZWIJA SIĘ Z EUROPĄ Wielkopolska Regional Operational

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 Raport roczny 2012 03 SPIS TREŚCI CONTENTS List Prezesa Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. 05 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej 08 01 - Władze 10 Akcjonariat

Bardziej szczegółowo

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A... 4. List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A... 5. Władze... 8. Otoczenie makroekonomiczne...

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A... 4. List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A... 5. Władze... 8. Otoczenie makroekonomiczne... Spis Władze treści Governing Table of contents bodies List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A.... 4 Letter of the Chairman of the Supervisory Board List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A.... 5

Bardziej szczegółowo

Polish Steel Association. Hutnicza Izba Przemys³owo-Handlowa

Polish Steel Association. Hutnicza Izba Przemys³owo-Handlowa Hutnicza Izba Przemys³owo-Handlowa Polish Steel Association Hutnicza Izba Przemys³owo-Handlowa (Polish Steel Association) zrzesza krajowych producentów stali, firmy przetwórcze i przedsiêbiorstwa wspó³pracuj¹ce

Bardziej szczegółowo

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Przegląd rynku nieruchomości Polska Kwiecień 2015. Przegląd Rynku Nieruchomości I kwartał 2015

Przegląd rynku nieruchomości Polska Kwiecień 2015. Przegląd Rynku Nieruchomości I kwartał 2015 Przegląd rynku nieruchomości Polska Kwiecień 2015 Przegląd Rynku Nieruchomości I kwartał 2015 Spis treści Gospodarka... 3 Rynek biurowy... 4 Rynek magazynowy... 6 Rynek handlowy... 8 2 Przegląd rynku nieruchomości

Bardziej szczegółowo

POLSKA RAPORT RYNEK KOMERCYJNY BIUROWY HANDLOWY MAGAZYNOWY INWESTYCYJNY. Rosnące zainteresowanie regionalnymi rynkami biurowymi

POLSKA RAPORT RYNEK KOMERCYJNY BIUROWY HANDLOWY MAGAZYNOWY INWESTYCYJNY. Rosnące zainteresowanie regionalnymi rynkami biurowymi RAPORT POLSKA RYNEK KOMERCYJNY 214 BIUROWY HANDLOWY INWESTYCYJNY MAGAZYNOWY Rekordowy rok pod względem nowej podaży w Polsce Znaczący wolumen podaży w budowie na głównych rynkach Rosnące zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership In waste management. Z cyklu: Dobre praktyki ppp

Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership In waste management. Z cyklu: Dobre praktyki ppp Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership In waste management Z cyklu: Dobre praktyki ppp Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership

Bardziej szczegółowo

MARKETBEAT. raport o rynku nieruchomości w polsce. Jesień 2011. publikacja Cushman & Wakefield polska

MARKETBEAT. raport o rynku nieruchomości w polsce. Jesień 2011. publikacja Cushman & Wakefield polska MARKETBEAT raport o rynku nieruchomości w polsce publikacja Cushman & Wakefield polska Jesień 211 Marketbeat raport o rynku nieruchomości Jesień 211 o polsce NIEMCY S 6 S11 Koszalin S 6 S6 GDAŃSK S7 S22

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt.

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF CRACOW INSTITUTE

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE I III KWARTAŁ 2012 R.

BEZROBOCIE REJESTROWANE I III KWARTAŁ 2012 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE BEZROBOCIE REJESTROWANE I III KWARTAŁ 2012 R. REGISTERED UNEMPLOYMENT I III QUARTER 2012 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania

Bardziej szczegółowo

U s ł u g i w zakresie nieruchomości w polsce

U s ł u g i w zakresie nieruchomości w polsce 1 U s ł u g i w zakresie nieruchomości w polsce Cushman & Wakefield Cushman & Wakefield jest wiodącą na świecie firmą świadczącą usługi doradcze na rynku nieruchomości komercyjnych. Została założona w

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania statystyczne

Bardziej szczegółowo

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

DTZ Research. Property Times Warszawa Biura I poł. 2014 Najemcy wciąż na wygranej pozycji. 30 lipca 2014. Spis treści

DTZ Research. Property Times Warszawa Biura I poł. 2014 Najemcy wciąż na wygranej pozycji. 30 lipca 2014. Spis treści 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014(p) Property Times Warszawa Biura I poł. 2014 Najemcy wciąż na wygranej pozycji 30 lipca 2014 Spis treści Sytuacja makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2010 Annual Report

Raport Roczny 2010 Annual Report List Prezesa do Udziałowców LETTER TO SHAREHOLDERS Szanowni Państwo, Akcjonariusze i Klienci Pekao Banku Hipotecznego S.A. W imieniu Zarządu Banku przedstawiam Raport Roczny za rok 2010. W roku 2010 Bank

Bardziej szczegółowo

Stabilny popyt Warszawa Biura, IV kw. 2014

Stabilny popyt Warszawa Biura, IV kw. 2014 DTZ Research PROPERTY TIMES Stabilny popyt Warszawa Biura, IV kw. 214 23 stycznia 215 Spis treści Sytuacja makroekonomiczna 2 Podaż 3 Popyt 3 Pustostany 4 Czynsze 4 Mapa - strefy rynku biurowego 6 Definicje

Bardziej szczegółowo

INWESTOR PRZEMYSŁ I TECHNOLOGIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE DWORZEC POLSKI OCZYSZCZALNIA CZAJKA SZYBKA KOLEJ MIEJSKA OBLICZA ŚLĄSKIEGO PZEMYSŁU

INWESTOR PRZEMYSŁ I TECHNOLOGIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE DWORZEC POLSKI OCZYSZCZALNIA CZAJKA SZYBKA KOLEJ MIEJSKA OBLICZA ŚLĄSKIEGO PZEMYSŁU NIERUCHOMOŚCI ARCHITEKTURA BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURA FINANSE INWESTOR ISSN 1897-4694 10,00 zł (w tym VAT 7%) nr 11 (46) Listopad 2010 DWORZEC POLSKI WARSZAWA OCZYSZCZALNIA CZAJKA POZNAŃ SZYBKA KOLEJ MIEJSKA

Bardziej szczegółowo