Warsaw City Profile. Headlines. Rynek nieruchomości w Warszawie Rynek Nieruchomości w Warszawie. September 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warsaw City Profile. Headlines. Rynek nieruchomości w Warszawie Rynek Nieruchomości w Warszawie. September 2006"

Transkrypt

1 September 2006 Rynek nieruchomości w Warszawie Rynek Nieruchomości w Warszawie City Profile Headlines Large deals push investment volumes to another record high in 2006 Healthy office and industrial demand drives decreasing vacancy in market becomes mature and new formats and retail brands continue to emerge Duże transakcje inwestycyjne przesądzają o rekordowo wysokiej dynamice wzrostu inwestycji w nieruchomości Silny popyt na powierzchnię biurową i magazynową skutkuje obniżeniem wskaźnika powierzchni niewynajętej w Warszawie Rynek powierzchni handlowych dojrzewa i wciąż pojawiają się nowe typy obiektów i nowe marki

2 City Profile Economy and Investment Gospodarka i Inwestycje Economic Overview Favourable economic environment for Poland continues. Key economic growth drivers are: EU accession in 2004, strong GDP growth (5.5% for Q2 2006) and substantial private consumption (estimated 5.0% y-o-y), low inflation (0.8% y-o-y) and decreasing unemployment rate (16%) amongst other. Poland s economic buoyancy is also demonstrated in public infrastructural improvements both in Poland and. In addition, over the last two years, commercial real estate in Poland has become slightly more transparent thus gaining investors trust. Source/Źródło: GUS, Consensus Forecasts Sytuacja Ekonomiczna Polska gospodarka rozwija się obecnie bardzo dynamicznie. Motorami tego rozwoju są m.in. przystąpienie do struktur Unii w 2004r., silny wzrost PKB (5,5% w 2kw. 2006r.) oraz wzrost spożycia gospodarstw domowych (5,5% w stosunku rocznym), jak również niska inflacja (0,8%) oraz systematycznie obniżająca się stopa bezrobocia (16% w czerwcu 2006r.). Wzrost gospodarczy przejawia się również w inwestycjach w infrastrukturę drogową w Polsce i Warszawie. Ponadto Polska stała się w ciągu ostatnich dwóch lat rynkiem bardziej przejrzystym i budzącym zaufanie inwestorów. Real Estate Investment Year 2006 will be another record year for retail investment with 1.2 billion of deals volume to date, over 70% of last year turnover. Investors are increasingly searching opportunities in secondary and tertiary locations concluding transactions in cities like Koszalin or Gniezno. We have recently witnessed significant buyouts on Polish retail market with Real expanding by purchase of operating business of Geant hypermarkets and Tesco going heavily into supermarket/discount sector taking over Leader Price. Inwestycje w Nieruchomości Handlowe Rok 2006 będzie następnym rekordowym rokiem dla inwestycji w powierzchnie handlowe. Wartość transakcji od początku roku do końca lipca wyniosła 1,2 mld, co stanowi 70% wartości inwestycji w 2005r. Inwestorzy intensywnie szukają nieruchomości i kupują centra handlowe w mniejszych miastach takich jak Koszalin czy Gniezno. Na rynku powierzchni handlowej nastąpiła ostatnio konsolidacja w segmencie hipermarketów i supermarketów poprzez przejęcie przez Real hipermarketów Geant i znaczne wzmocnienie pozycji Tesco, które po kupieniu sieci Leader Price wkroczyło w sektor dyskontowych supermarketów. and Warehouse Investment Following last year record 984 million of office investment volume in Poland, till August 2006 we have already seen an increased amount of investment activity, amounting to 1.04 billion just in the office sector. Second half of the year will further add to office investment volumes, as there are a number of big ticket transactions in the process of closing. This will lead to an exceptional level of transactional activity in Polish office investment sector, a growth noticeable even in comparison to Western Europe. Sector Prime Real Estate Yields in Poland Shopping Centres Warehouse Prime Yields 5.5% - 6% 6% 7% - 7.5% Inwestycje w Nieruchomości Biurowe i Magazynowe Change y-o-y Stopy kapitalizacji za najlepsze nieruchomości w Polsce i i i Po rekordowym 2005 roku, kiedy to wartość inwestycji w nieruchomości biurowe w Polsce osiągnęła 984 mln, rynek inwestycyjny w br. rozwija się również bardzo dynamicznie. Tylko do sierpnia 2006r. przedmiotem transakcji nieruchomościami biurowymi były budynki o łącznej wartości 1,04 miliarda. W 2 połowie roku nastąpiła lub nastąpi finalizacja kilku ważnych transakcji inwestycyjnych, co powinno przesądzić o rekordowo wysokiej dynamice wzrostu inwestycji w nieruchomości biurowe, zauważalnej nawet na tle krajów Europy Zachodniej. Regional Real Estate Investment Central Europe is one of Europe s mature real estate investment markets. Regional investment volume is expected to reach Euro 7 to 8 billion by the end of Significant liquidity exists in the market and the region is at the top of the investment cycle. Prime yields have stabilised over the last 6 months after 2 years of rapid yield compression. Across all sectors the region still offers a premium of between 75 and 125 basis points over prime Western European markets. Many investors are moving up the risk curve in taking forward funding or forward sale positions with developers to secure product pipeline in a fiercely competitive market. The first openly marketed institutional quality product is being offered for sale in the accession countries of Romania and Bulgaria where rapid yield convergence is expected to quickly reach CEE-3 levels. Record volumes and structured sales processes are causing notable investor fatigue. Some debt driven investors are being replaced by institutions as financing costs increase. Share of Investment in the Region Jan-Aug 2006 Inwestycje w nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej I-VIII 2006 Inwestycje w Regionie Region Europy Centralnej jest jednym z dojrzałych rynków inwestycyjnych w Europie. Zakładamy, że wartość transakcji w regionie osiągnie poziom 7-8 mld do końca 2006r. Rynek charakteryzuje się dużą płynnością, a cały region znajduje się na szczycie cyklu inwestycyjnego. Stopy kapitalizacji osiągane za najlepsze nieruchomości, po 2 latach gwałtownej kompresji, ustabilizowały się w ciągu ostatnich 6 miesięcy. W porównaniu z rynkami Zachodniej Europy, stopy kapitalizacji we wszystkich sektorach rynku w regionie są wyższe o punktów bazowych. Wielu inwestorów, by sprostać ostrej konkurencji, podejmuje większe ryzyko strukturyzując transakcje w formie forward funding lub forward sale, zabezpieczając obiekty będące w fazie planowania lub budowy. Po raz pierwszy zaoferowano na sprzedaż wysokiej jakości produkty w Rumunii i Bułgarii, gdzie stopy kapitalizacji przypuszczalnie szybko osiągną poziom krajów Europy Centralnej. Rekordowe transakcje i skomplikowane procesy sprzedaży wywołują zniechęcenie inwestorów. Rosnące stopy procentowe powodują zwiększenie obecności kapitału instytucjonalnego na rynku.

3 Rynek nieruchomości w Warszawie Market Rynek Powierzchni Biurowej Supply In H some 128,100 m 2 of modern office accommodation were delivered to the market, bringing the total modern office stock in to 2.5 million m 2. For comparison, office blocks completed in 2005 had an aggregate area of 118,000 m 2. Most active areas of in this respect were City Centre (44% of completions in H1 2006) and -Służewiec area (38%). We expect the stock to significantly increase towards the end of 2007 and in 2008 with the development focused on Non-Central areas., WRF Podaż W 2006r. do tej pory ukończono m 2 powierzchni biurowej, co podniosło całkowitą podaż nowoczesnej powierzchni biurowej do poziomu 2,5 miliona m 2. Dla porównania w całym 2005 roku oddano do użytku biurowce o łącznej powierzchni m 2. Aktywność deweloperska koncentruje się głównie w Centrum Warszawy (44% nowej powierzchni biurowej w 2006r) i Mokotowie- Służewcu (38%). Przewiduje się, że nowoczesne zasoby powierzchni biurowej w Warszawie znacznie wzrosną z końcem roku 2007 i w roku 2008, w szczególności dotyczyć to będzie lokalizacji pozacentralnych. Demand Demand for modern office accommodation remains strong. This is demonstrated by a take-up of approx. 203,600 m 2 in H alone compared to 373,000 m 2 leased in the entire Non-Central locations accounted for nearly 60% of the take-up in 2006 so far. Healthy demand mainly from expanding manufacturing and service companies coupled with average office completions drive decreasing vacancy in which now averages at 11.4% in City Centre and 5.5% in Non-Central locations., WRF Popyt Aktualnie popyt na nowoczesną powierzchnię biurową w Warszawie jest duży, czego dowodem są m 2 powierzchni biurowej wynajętej w 1 połowie 2006 w porównaniu do najmu na poziomie m 2 w całym, bardzo dobrym, 2005r. Blisko 60% wynajętej powierzchni w br. dotyczyło lokalizacji pozacentralnych. Silny popyt głównie ze strony firm z sektora FMCG oraz usługowych w połączeniu z umiarkowaną działalnością deweloperską skutkuje malejącym wskaźnikiem powierzchni niewynajętej, który wynosi obecnie 11,4% w Centrum Warszawy i 5,5% poza nim. Rents features highest office rental levels compared to other Polish markets. Prime headline rents for office buildings in the City Centre are currently 18-21/m 2 /month whilst best quality office accommodation in Non-Central locations commands rents at Average headline rents are 15-18/m 2 /month in Centre and outside of City Centre. Therefore in respect of average rents, downtown locations have become more affordable to occupiers and it is common for these locations to be considered in conjunction with Non-Central areas, particularly the blocks on the fridge of the City Centre. Czynsze Warszawa wciąż pozostaje najdroższym rynkiem biurowym w Polsce. Transakcyjne stawki czynszowe w najlepszych centralnie usytuowanych biurowcach stolicy osiągają poziom /m 2 /miesiąc, podczas gdy powierzchnia w najlepszej jakości biurowcach pozacentralnych wynajmowana jest po /m 2 / miesiąc, przy czym średni czynsz transakcyjny w Centrum to /m 2 /miesiąc a poza nim /m 2 /miesiąc. Zatem w odniesieniu do średnich czynszów, centralnie usytuowane budynki biurowe, szczególnie te na obrzeżach Centrum miasta, konkurują ceną z biurowcami pozacentralnymi. Market Forecast We expect prime headline rents to remain unchanged over the next 6-12 months. Although up-ward pressures on rents are being observed, these apply mainly to effective rents. The reason behind this is a slightly decreasing number of tenant incentives such as rent free periods or cash contributions. 2007/8 should see a number of new office blocks entering the market which may impact upon overall market conditions. Short Term Rental Cycle Q Prognoza Rynkowa Spodziewamy się, iż najwyższe transakcyjne stawki czynszowe pozostaną na niezmienionym poziomie w ciągu kolejnych 6-12 miesięcy. Z uwagi na nieco krótszy okres wolny od czynszu oraz niższe kontrybucje finansowe oferowane najemcom budynków biurowych przez deweloperów, obserwujemy tendencję wzrostową czynszów efektywnych. Lata przyniosą prawdopodobnie nowe trendy na rynku, co będzie związane z oddaniem do użytku wielu budowanych obecnie budynków biurowych. Market Statistics Dane dot. Rynku Powierzchni Biurowej Stock (m 2 ) Completions (m 2 ) Take-up (m 2 ) Vacancy Rate (%) Prime Rent /m 2 /month ,287, , , % ,374, , , % H2006 2,493, , , % Podaż (m 2 ) Powierzchnia oddana do użytku (m 2 ) Powierzchnia wynajęta (m 2 ) Wskaźnik powierzchni niewynajętej (%) Stawki czynszów /m 2 /miesiąc

4 City Profile Market Rynek Powierzchni Handlowej Supply As opposed to the rest of country, registers a limited development activity reflected in the under construction figures barely exceeding 63,000 m 2 with a potential increase in stock of 5% (Złote Tarasy). Developers are shifting their focus of activity from the large high profile shopping centres to convenience shopping. The growing spending power, surge of residential activity with limited facilities and the value of time justifies the development of the smaller projects of 10,000 to 15,000 m 2 anchored by supermarket (i.e. Hala Koszyki & Skorosze). The purpose of these projects is to serve efficiently the primary needs of their immediate catchment. Podaż Warszawa odnotowuje przejściowo niewielkie zainteresowanie deweloperów nowymi obiektami handlowymi, czego dowodem jest jedynie m 2 powierzchni handlowej (Złote Tarasy) będące na etapie budowy (spodziewany wzrost zasobów powierzchni handlowej o 5%). W centrum uwagi deweloperów są obecnie centra osiedlowe obsługujące najbliższą okolicę. Przyczynia się do tego m.in. rosnąca siła nabywcza w Warszawie, dynamicznie rozwijający się rynek mieszkaniowy z brakiem zaplecza usługowego oraz znaczenie przywiązywane do krótkiego czasu zakupów. Przemawia to na korzyść mniejszych obiektów handlowych o powierzchni m 2 z supermarketem jako najemcą strategicznym (np. Hala Koszyki i Skorosze). Demand Although registers the second highest vacancy rate after Budapest, the retail demand remains strong with new brands entering the Polish market. The low development activity and new market entries have enabled shopping centres located in competitive areas to reduce their vacancy rates and well established shopping centres to improve and/or restructure their tenant mix. Galeria and Arkadia remain the preferred location for new market entries and new concepts. Both centres benefit from selective and qualitative waiting lists which convert into a focused marketing strategy enabling them to remain leaders on the market. Rents Prime rent for a standard 100 m 2 shopping centre unit is 55-85/m 2 /month (the highest level being achieved in Złote Tarasy). has achieved the second highest prime rent in CEE after Budapest. The city is witnessing the same development cycle as Budapest 2-3 years ago combining a low development activity, strong retail demand and a limited high street retail opportunities. Prime rents in are expected to grow as shopping centres remain the preferred destination to new market entries and new concepts. Market in Poland Although registers the highest shopping centre density, the gap between the capital and the regional cities (i.e. Poznań & Łódź) is narrowing. The rapid expansion of the retailers outside the Capital has sustained the surge of development activity registered in the regional cities. Markets such as Poznań and Łódź are nearing saturation having observed the opening of a number of large shopping centres such as Stary Browar, King Cross Marcelin, Poznan Plaza and Manufaktura. The focus is shifting to the secondary cities leading to the construction of high profile shopping centres in e.g. Bielsko-Biała, Częstochowa, Lublin, Białystok and Rybnik. Popyt Pomimo, iż wskaźnik powierzchni niewynajętej w warszawskich centrach handlowych nie jest szczególnie niski w porównaniu z innymi krajami Europy Środkowo- Wschodniej, popyt na powierzchnię jest bardzo duży, o czym świadczy spora liczba nowych marek na rynku. Wejście do Warszawy nowych międzynarodowych sieci handlowych w połączeniu z umiarkowaną działalnością deweloperską skutkuje obniżeniem się wskaźnika pustostanów w mniej popularnych centrach handlowych oraz ulepszeniem doboru najemców w najlepszych obiektach. Galeria i Arkadia wciąż są preferowanymi lokalizacjami dla nowych marek na rynku. Obydwa te obiekty posiadają listę oczekujących, wyselekcjonowanych najemców, co możliwe jest dzięki odpowiedniej strategii marketingowej. Czynsze Najwyższe osiągalne stawki czynszowe za lokale o powierzchni 100 m 2 w centrach handlowych zawierają się w przedziale /m 2 /miesiąc, przy czym górny poziom tego zakresu dotyczy projektu Złote Tarasy. Warszawskie stawki czynszowe plasują się na drugim miejscu za Budapesztem w odniesieniu do innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Ocenia się, iż stolica podąża podobnym cyklem koniunkturalnym jak Budapeszt 2-3 lata temu (niska aktywność deweloperów, duży popyt ze strony najemców, ograniczony wybór przy głównych ulicach handlowych). Spodziewamy się, iż stawki czynszowe w Warszawie wzrosną, gdyż centra handlowe pozostaną preferowaną lokalizacją nowych marek handlowych. Centra Handlowe w Polsce Pomimo, iż Warszawa posiada najwyższy wskaźnik powierzchni najmu galerii handlowych na mieszkańców, różnice między stolicą a innymi miastami w Polsce maleją. Budowa dużej liczby centów handlowych w głównych miastach kraju poza Warszawą była możliwa i opłacalna dzięki dynamicznemu rozwojowi sieci handlowych na tych rynkach. Poznań i Łódź zbliżają się do poziomu przejściowego nasycenia po otwarciu takich ważnych obiektów jak Stary Browar, King Cross Marcelin, Poznań Plaza i Manufaktura. Uwaga deweloperów kieruje się do mniejszych miast np. Bielsko-Białej, Częstochowy, Lublina, Rybnika, gdzie zaczęły lub zaczynają powstawać wysokiej klasy centra handlowe. Market Statistics Dane dot. Rynku Powierzchni Handlowej Stock (m 2 ) Completions (m 2 ) Take-up (m 2 ) Vacancy Rate (%) Prime Rent /m 2 /month , , % ,500 18, % H ,000 3, % Podaż (m 2 ) Powierzchnia oddana do użytku (m 2 ) Powierzchnia wynajęta (m 2 ) Wskaźnik powierzchni niewynajętej (%) Stawki czynszów /m 2 /miesiąc

5 Rynek nieruchomości w Warszawie Warehouse Market Rynek Powierzchni Magazynowej Warehouse Supply Podaż Total modern stock in (excluding owner occupiers) is currently nearly 1.3 million m 2. Due to lack of industrial completions, the vacancy rate has sharply decreased from 14% in 2005 to 7% in H Development activity is registered mainly in the area of Nadarzyn, Błonie and Pruszków (Zone II) and this includes principally extensions to existing logistic parks. Remarkable increase in developers interest in Mszczonów and Sochaczew area (Zone III) has also been lately observed. Całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej w Warszawie wynoszą blisko 1,3 mln m 2, nie uwzględniając budynków budowanych na własne potrzeby właścicieli. Głównie z uwagi na brak nowych obiektów magazynowych, wskaźnik powierzchni niewynajętej obniżył się z 14% w 2005r. do 7% w 1 połowie 2006r. Największą aktywność deweloperów obserwuje się w okolicach Nadarzyna, Błonia i Pruszkowa (strefa II) i są to głównie rozbudowy istniejących obiektów. Znacznie wzrosło również zainteresowanie deweloperów i najemców Mszczonowem i Sochaczewem (strefa III). Warehouse Demand Popyt Record-breaking year in take-up of warehouse space in 2005 is followed by high demand in is still attractive to occupiers, however, an increasing number of logistics companies are relocating behind the border due to lower labour costs and incentives offered by local authorities. Majority of leases in 2006 were signed in industrial parks in Nadarzyn and Błonie with the three biggest lease transactions closed in Parkridge Distribution Center Sochaczew, ProLogis Park Teresin and Parkridge Distribution Center Nadarzyn. Rekordowo wysoki poziom najmu powierzchni magazynowej w 2005r. znajduje kontynuację w 2006r. Choć Warszawa nadal cieszy się zainteresowaniem najemców, obserwuje się, że rosnąca liczba firm produkcyjnych i logistycznych lokuje się tuż poza jej granicami. Wiąże się to z niższymi kosztami pracy oraz zachętami oferowanymi przez lokalne władze. Najwięcej umów najmu podpisano w 2006r. w obiektach magazynowych w Nadarzynie i Błoniu, a trzy największe transakcje najmu zawarto w Parkridge Distribution Center Sochaczew, ProLogis Park Teresin i Parkridge Distribution Center Nadarzyn. Warehouse Rents Czynsze Headline rental levels for modern industrial accommodation in have remained stable over 2006 and prime rents for greater area are currently /m 2 /month. In locations outside, rents have continued to come under pressure due to strong competition on the market. Interestingly, industrial rents in logistic parks located behind border are still lower than in other established warehouse locations in Poland ( /m 2 /month against /m 2 /month). Najwyższe stawki czynszowe za nowoczesną powierzchnię magazynową w Warszawie i okolicach są stabilne i wynoszą 4,5-5,0 /m 2 /miesiąc. Na pozawarszawskich rynkach magazynowych, stawki czynszu wykazują niewielką tendencję zniżkową, co wiąże się z silną istniejącą i potencjalną konkurencją na rynku. Co ciekawe, czynsze osiągane w podwarszawskich parkach logistycznych są niższe niż te w innych ważnych obiektach magazynowych w Polsce (2,7-3,3 /m 2 /miesiąc w porównaniu z 3,0-3,7 /m 2 /miesiąc). Warehouse Market Forecast Prognoza Rynkowa We expect the focus of development activity and occupiers would be greater area as well as the southern and western parts of Poland. However, may perhaps slightly lose ground to other cities, mainly from Silesia. Key reasons underlying this situation are: low labour costs, availability of skilled workforce, proximity to the market and good road infrastructure. These factors are mostly appreciated by industrial investors and developers. In the Silesia area some 130,000 m 2 of modern warehouse stock are planned for completion for 2006 alone. Warszawa i okolice, jak również południowa i zachodnia część kraju to regiony, na których skupi się prawdopodobnie zainteresowanie zarówno deweloperów, jak i najemców. Ponieważ jednak inwestorzy i deweloperzy przywiązują wagę do niskich kosztów pracy i dostępu do odpowiednio wykwalifikowanej siły roboczej, rynków zbytu oraz dobrej infrastruktury, Warszawa być może straci nieco na atrakcyjności dla deweloperów parków logistycznych i obiektów magazynowych na korzyść innych miast, zwłaszcza z rejonu Śląska. Tu bowiem planowane jest oddanie do użytku ponad m 2 powierzchni magazynowej w samym tylko 2006r. Warehouse Market Statistics Dane dot. Rynku Powierzchni Magazynowej Stock (m 2 ) Completions (m 2 ) Take-up (m 2 ) Vacancy Rate (%) Prime Rent /m 2 /month , , ,825 15% ,285, , ,300 14% H2006 1,327, ,300 7% Podaż (m 2 ) Powierzchnia oddana do użytku (m 2 ) Powierzchnia wynajęta (m 2 ) Wskaźnik powierzchni niewynajętej (%) Stawki czynszów /m 2 /miesiąc

6 City Profile Transaction Highlights Transakcje Rynkowe SELECTED INVESTMENT TRANSACTIONS IN 2006 SECTOR PROPERTY NAME LOCATION AREA (m 2 ) BUYER ESTIMATED YIELD Metropolitan Rondo 1 Rondo 1 (50% shares) Renaissance Building Raiffeisen Business Center Trinity Park I Wiśniowy Business Park (C - F) Cracovia Business Center Casino Portfolio OBI Portfolio Promenada Alfa Centrum Alfa Centrum Warehouse Portfolio Centrum Okęcie Galeria Gniezno Diamond Business Park Distribution Center Kraków Poland Poland Olsztyn Gdańsk Katowice, Chorzów, Bolesławiec Gniezno Łódź 38,200 60,000 30,000 5,200 16,500 18,500 39,000 13, ,700 50,000 18,000 20,300 14,000 88,900 11,600 60,124 36,150 DEGI London & Regional Macquarie Falcon Fund Invesco Arka Fund & TMW / Pramerica AIB Polonia Fund White Estate Investments GE Real Estate WP Carey Dawnay Day Carpathian AIB Polonia Fund & Arka Fund DB Real Estate TFI BPH TFI BPH aaim Europe AIB Polonia Fund AIB Polonia Fund Below 6% Around 6% Below 6% 5.5% Above 6% Below 6% Around 6% Low teens Around 7% Confidential Confidential Around 7% Around 7.5% Around 7.5% Note: Transactions highlighted with bold font in the table above indicate Jones Lang LaSalle s advisory either on buy or sell side. MAJOR LEASE TRANSACTIONS IN 2006 SECTOR PROPERTY NAME LOCATION TENANT AREA (m 2 ) TYPE OF DEAL Marynarska Point Generali 6,300 Millennium Plaza City Centre ABG Ster-Projekt 5,900 University Business Centre I Nestle 5,500 Renewal Trinity Park II Fortis Bank 5,400 Pre-lease CPF Bobrowiecka Polpharma 5,000 Cirrus GlaxoSmithKline 4,300 Centrum Wileńska Praga Leroy Merlin 4,200 Towers Core Procter & Gamble 4,100 (Sub-lease) Trade Tower City Centre Axa Assistance 4,100 Rondo 1 Core Volkswagen Bank 3,500 Trade Tower City Centre Altcom 3,100 BTA Pfizer 2,900 Renewal Jerozolimskie Business Park B Al. Jerozolimskie Mazowiecka Spółka Gazownictwa 2,700 Norway House City Centre Clifford Chance 2,700 Renewal Topaz Cisco Systems 2,500 Parkridge DC Sochaczew (Zone III) Procter & Gamble 26,000 Pre-lease Parkridge DC Nadarzyn (Zone II) Hellmann Worldwide Logistics 12,600 ProLogis Park Teresin (Zone I) Tesco 12,400 Metropolitan Promenada Distribution Centre

7 Rynek nieruchomości w Warszawie Market Practice Praktyka Rynkowa Purchasing Cost Summary VAT 22% on buildings and land (commercial properties) or in exceptional cases civil-transaction tax in the amount of 2% of the transaction price on real estate transactions, 1% in the case of a sale of shares. Court registration fees from March 2006 the real estate transactions are subject to the fixed court registration fees, not linked to the volume of the contract, i.e. PLN 200 for the entrance of the right of freehold or perpetual usufruct to the Perpetual Book. Notarial fees vary according to transaction price but no more than 6 months average salary in the domestic economy for the previous year (approximately PLN 14,300). Agent s fees are typically 1%-3% of purchase price plus VAT at 22%. Leasing Practice / Lease length 3-10 years 5 years being most common; 10 years maximum permitted by law. (: 3-5 years for logistic companies; 7-10 years more common for production or warehouse built to suit projects). Rental basis Typical deposit Rent increases Repairs Insurance Agency fees Reinstatement Other developers incentives paid monthly in advance with rents denominated in Euro or USD (the latter disappearing) but paid in Polish Zloty; full rent is typically payable for common areas. bank or insurance guarantee (the latter is less common) equivalent of 3 months rent, service charges, car parking, all increased by VAT. annually according to European (or US) Consumer Price Index. internal (tenant); external/structural and common areas (landlord) although recovered through service charge. landlord covers costs of building insurance (recovered through service charge), tenant covers insurance of own premises, contents and civil liability. typically 1-3 month s rent payable, increased by VAT. Fees are paid by either the landlord or tenant. In case of renegotiations on behalf of tenant remuneration paid by tenant may be based on the percentage of the savings secured for the tenant. (: 8%-15% of the annual rent, increased by VAT). not common practice (negotiable by lease). Full fit-out of the rented space; Rent free periods: common practice on the market - usually in the range of months rent free for each year of the lease taken at the beginning of the lease period; Cash contributions and/or taking over existing tenant s liabilities. Leasing Practice Lease length 5 to 10 years with an option to extend. Rental basis or premiums Rental deposit Key money Rent increases Leasing fees base rent paid monthly in advance, denominated in Euro but paid in Polish Zloty; or turnover rent of 6%-8% adjusted monthly or quarterly whichever is the highest. 3-4 month s rent as cash deposit or 3-4 month s rent bank/ insurance guarantee. common for high street retail as well as in shopping centres equal to fit out cost. normally indexed according to European Consumer Price Index (CPI). 10%-16% of the annual rent, increased by VAT. Warunki kupna-sprzedaży nieruchomości Podatek VAT 22% na budynki i grunt (w przypadku transakcji nieruchomościami komercyjnymi) lub w wyjątkowych przypadkach podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% od ceny transakcyjnej przy transakcjach kupna-sprzedaży nieruchomości, w przypadku zbycia udziałów - 1%. Koszty sądowe: Opłaty notarialne Prowizja agencji nieruchomości od marca 2006r. obowiązują nowe, stałe opłaty sądowe związane z księgami wieczystymi. Przykładowo wpis prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego do Księgi Wieczystej podlega opłacie w wysokości 200 PLN. zmienne w zależności od ceny transakcyjnej, nie wyższe niż sześciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku (tj. około PLN). 1%-3% ceny transakcyjnej plus 22% VAT. Warunki najmu powierzchni biurowych / magazynowych Długość najmu 3-10 lat 5 letni okres najmu najpopularniejszy; zgodnie z polskim prawem maksymalny okres umowy najmu - 10 lat (Najem powierzchni magazynowych: 3-5 lat dla firm logistycznych, 7-10 lat bardziej typowe dla firm produkcyjnych lub najemców magazynów budowanych na konkretne zamówienie, tzw. built to suit). Czynsz Depozyt płatny z góry miesięcznie; czynsze ustalane w EUR lub USD (które staje się coraz rzadsze), ale płatne w PLN; pełen czynsz za powierzchnie wspólne - dodawany do opłat głównych. gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa (która staje się coraz mniej popularna) w wysokości 3-miesięcznego czynszu, opłat eksploatacyjnych i należności za miejsca parkingowe plus VAT. Wzrost czynszu coroczna indeksacja według European lub US wskaźnika cen konsumpcyjnych (CPI). Naprawy Ubezpieczenie Prowizja agencji nieruchomości Przywrócenie przedmiotu najmu do stanu pierwotnego Dodatkowy pakiet oferowany najemcom wewnętrzne najemca, zewnętrzne/strukturalne oraz powierzchnia wspólna właściciel, jednak koszt ten jest odzyskany poprzez opłatę eksploatacyjną. właściciel - ubezpieczenie budynku, (koszt ten jest odzyskany poprzez opłatę eksploatacyjną), najemca - OC, NW, majątek ruchomy. równowartość 1 3 miesięcznego czynszu plus VAT, płatna przez właściciela lub najemcę. W przypadku renegocjacji, wynagrodzenie płacone przez najemcę może być zależne od oszczędności wynegocjowanych przez agencję (Agencja powierzchni magazynowych: 8-15% czynszu rocznego plus VAT). nie praktykowane (negocjowane przy wynajmie). Pełna aranżacja wynajmowanej powierzchni; Okres wolny od płatności czynszu: standardowo na początku okresu najmu oferuje się od 1 do 1,5 miesięcy wolnych od płatności czynszu za każdy rok trwania umowy najmu; Wkład pieniężny lub/i przejęcie istniejących zobowiązań najemcy. Warunki najmu powierzchni handlowych Długość najmu 5-10 lat, z możliwością przedłużenia. Czynsz płatny z góry miesięcznie; ustalany w Euro, ale płatny w PLN; lub czynsz w wysokości 6%-8% od obrotu rozliczany miesięcznie lub kwartalnie którykolwiek jest wyższy. Depozyt 3-4 miesięczny czynsz (depozyt gotówkowy), gwarancja bankowa równa 3-4 miesięcznemu czynszowi lub gwarancja renomowanego towarzystwa ubezpieczeniowego. Odstępne praktykowane tylko w przypadku sklepów przy głównych ulicach handlowych jak również w centrach handlowych, równe zwrotowi nakładów na adaptację sklepu. Wzrost czynszu Prowizja agencji nieruchomości z reguły indeksowany według wskaźnika European CPI. 10%-16% rocznego czynszu plus VAT.

8 City Profile Poland Saski Crescent ul. Królewska Tel.: (48) Fax: (48) Jones Lang LaSalle Capital Markets CEE & Russia Saski Crescent ul. Królewska Tel.: (48) Fax: (48) Czech Republic Myslbek Building Na Prikope Prague 1 Tel.: (420) Fax: (420) Hungary Alkotás Point Alkotás Utca Budapest Tel.: (36) Fax: (36) Russia Kosmodamianskaya Nab. 52/ Moscow Tel.: (7) Fax: (7) Definitions of Terms Take-up Total - represents floorspace acquired within a market for occupation during the survey period (normally three-monthly). A unit is registered as taken-up when a legally-binding agreement to acquire the unit has been completed. Take-up includes floorspace leased and sold for occupation, and the prelettings of floorspace in course of development or prior to the start of construction. Prime Rent - represents the top open-market rent that could be expected for a notional office unit of the highest quality and specification in the best location in a market, as at the survey date (normally at the end of each quarter period.) The rent quoted normally reflects prime units of over 500 sq m of lettable floorspace, which excludes rents that represents a premium level paid for a small quantity of space. Prime Yield - represents the best (i.e. lowest) rack-rented yield estimated to be achievable notional office property of the highest quality and specification in the best location in a market, as at the survey date (normally at the end of each quarter period). Vacancy Rate - represents immediately vacant office floorspace in all completed buildings within a market as at the survey date (normally at the end of each quarter period), expressed as a percentage of the total stock. Total stock - represents the total amount of completed office (retail, warehouse) space in buildings mainly used for office (retail, warehouse) purposes within a market that is capable of occupation regardless of the type of ownership or type of building quality, as at the survey date (normally at the end of each quarter period). Completions - represent floorspace completed during the survey period (normally annually and projected forward by two years) within a market. Completions include both new development and refurbished accommodation that has been substantially modernised. Definicje Całkowity popyt - oznacza wielkość powierzchni wynajętej w badanym okresie (zwykle trzymiesięcznym). Daną powierzchnię biurową (handlową, magazynową) uważa się za wynajętą wtedy, gdy zostały zawarte wiążące umowy dotyczące jej najmu. Do popytu zalicza się powierzchnie wynajęte i kupione jak również umowy najmu podpisane jeszcze przed rozpoczęciem lub w trakcie trwania budowy inwestycji (umowy typu pre-lease ). Czynsze za najlepsze powierzchnie - przedstawiają najwyższe oczekiwane stawki zarejestrowane w dniu przeprowadzania badania (zwykle na zakończenie kwartału) osiągalne dla najlepszej powierzchni biurowej o najwyższej jakości i specyfikacji technicznej, w najlepszej lokalizacji na danym rynku. Stopy kapitalizacji za najlepsze powierzchnie - oznaczają najlepsze (najniższe) stopy kapitalizacji możliwe do uzyskania za najlepsze powierzchnie najwyższej jakości w najlepszej lokalizacji na danym rynku, wynajmowane za najwyższe stawki czynszu zarejestrowane w dniu przeprowadzania badania (zwykle na zakończenie kwartału). Wskaźnik powierzchni niewynajętej - oznacza powierzchnię biurową (handlową, magazynową) pustą w dniu przeprowadzania badania (zwykle na zakończenie kwartału) we wszystkich ukończonych budynkach, wyrażoną jako procent całkowitej powierzchni. Całkowita wielkość powierzchni biurowej (handlowej, magazynowej) w budynkach o dominującej funkcji biurowej (handlowej, magazynowej) na danym rynku, która niezależnie od stanu własności czy jakości budynku jest możliwa do użytkowania w dniu przeprowadzania badania (zwykle na zakończenie kwartału). Powierzchnia ukończona w badanym okresie (zwykle rocznym i prognozowanym na następne dwa lata) na danym rynku. Do powierzchni ukończonych zaliczamy zarówno nowe projekty jak i odnowione powierzchnie, które przeszły głęboką modernizację. Copyright Jones Lang LaSalle All rights reserved. No part of the publication may be reproduced or used in any form or by any means, whether graphically, electronically, mechanically or otherwise howsoever including without limitation photocopying and recording on magnetic tape or other media, or included in any information store, retrieval system, and or database of any kind, or transmitted in any form without the prior written permission of Jones Lang LaSalle. This report is based upon material in our possession or supplied to us, which we believe to be reliable. Whilst every effort has been made to ensure its accuracy and completeness, we cannot offer any warranty that factual errors may not have occurred. We would like to be told of any such errors so that these can be put right. Jones Lang LaSalle takes no responsibility for any direct or indirect damage or loss suffered by reason of the incorrectness of this report.

Magazyny w I kwartale 2011 rosną czynsze, coraz mniej wolnej powierzchni

Magazyny w I kwartale 2011 rosną czynsze, coraz mniej wolnej powierzchni Magazyny w I kwartale 2011 rosną czynsze, coraz mniej wolnej powierzchni Pierwszy kwartał 2011 na rynku magazynowym potwierdza tendencje zaobserwowane pod koniec 2010 roku. Czynsze najmu rosną w większości

Bardziej szczegółowo

regionalne rynki biurowe Knight Frank

regionalne rynki biurowe Knight Frank IV kw. 213 raport regionalne rynki biurowe Podaż TRENDY Całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej na sześciu największych rynkach regionalnych wzrosły do ok. 2,42 mln m2, co dla porównania stanowi

Bardziej szczegółowo

Market Overview 2013

Market Overview 2013 Market Overview 2013 Economic overview (2013) GDP, Inflation Unemployment 10% 20% 9% 18% 8% 16% 7% 14% 6% 12% 5% 10% 4% 8% 3% 6% 2% 4% 1% 2% 0% 0% GDP (%, left axis) Inflation (%, left axis) Unemployment

Bardziej szczegółowo

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. III kwartał 2016

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. III kwartał 2016 Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce W trzecim kwartale 216 roku odnotowano dalszy wzrost popytu i podaży na rynku magazynowym w Polsce, o czym świadczy rekordowy wolumen transakcji - na poziomie prawie

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Rynek magazynowy w Polsce w I III kw. 2011 r. Industrial market in Poland: Q1 to Q3 2011

Rynek magazynowy w Polsce w I III kw. 2011 r. Industrial market in Poland: Q1 to Q3 2011 310 raport rynek magazynowy Jones Lang LaSalle opracowanie raportu report development Rynek magazynowy w Polsce w I III kw. 2011 r. Pozytywne trendy obserwowane na rynku magazynowym w Polsce od końca 2010

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE

RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE RYNEK POWIERZCHNI II KWARTAŁ 215 Pustostany [mkw.] Wskaźnik pustostanów[%] mkw. mkw. RYNEK POWIERZCHNI II KWARTAŁ 215 W drugim kwartale br. odnotowano dalszy wzrost aktywności najemców i deweloperów na

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

Polish Commercial Property Markets 2012

Polish Commercial Property Markets 2012 Polish Commercial Property Markets 2012 Breakfast Seminar 27 November 2012 savills.pl Agenda 1 Economy 2 Investment 3 Office Warsaw 4 Office regional cities 5 Retail Economy: Poland still a green island

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE

RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE RYNEK POWIERZCHNI I KWARTAŁ 215 Pustostany [mkw.] Wskaźnik pustostanów [%] mkw. mkw. RYNEK POWIERZCHNI I KWARTAŁ 215 W pierwszym kwartale br. odnotowano wyraźny wzrost aktywności najemców i deweloperów

Bardziej szczegółowo

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. II kwartał 2016

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. II kwartał 2016 Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce W drugim kwartale 216 roku odnotowano dalszy wzrost aktywności najemców i deweloperów na rynku nowoczesnych powierzchni przemysłowych i magazynowych w Polsce. Na

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Rynek biurowy w Polsce

Rynek biurowy w Polsce Rynek biurowy w Polsce IV kw. 2016 3,9 mln m² nowoczesnej powierzchni biurowej Główne wskaźniki dla Krakowa, Wrocławia, Trójmiasta, Katowic, Poznania, Łodzi, Lublina oraz Szczecina 819 700 m² w budowie

Bardziej szczegółowo

Rynek powierzchni biurowych w Polsce. Office market in Poland

Rynek powierzchni biurowych w Polsce. Office market in Poland 297 opracowanie raportu report development Rynek powierzchni biurowych w Polsce Office market in Poland Podaż Od początku 2011 roku całkowite zasoby powierzchni biurowej zwiększyły się o około 160 000

Bardziej szczegółowo

Jak biurowiec, to najlepiej w Warszawie. Best place for an office building? Warsaw

Jak biurowiec, to najlepiej w Warszawie. Best place for an office building? Warsaw 28 DTZ a UGL company opracowanie raportu report development Jak biurowiec, to najlepiej w Warszawie Best place for an office building? Warsaw Biorąc pod uwagę Warszawę i osiem najbardziej rozwiniętych

Bardziej szczegółowo

MORTGAGE COVER POOL REPORT Issuer

MORTGAGE COVER POOL REPORT Issuer MORTGAGE COVER POOL REPORT Issuer FX rates NBP exchange rate Report date EUR/PLN 4,1944 2015-06-30 USD/PLN 3,7645 ( NBP fixing exchange rate as of Report date) Issuer Name mbank Hipoteczny S.A. CRD compliant

Bardziej szczegółowo

Rosnąca aktywność najemców

Rosnąca aktywność najemców PROPERTY TIMES Rosnąca aktywność najemców Warszawa, Biura, III kw. 2015 r. 5/11/2015 Spis treści Spis treści 1 Podaż 2 Popyt 2 Stopa pustostanów 3 Czynsze 3 Definicje 4 Standardowe warunki najmu 4 Pod

Bardziej szczegółowo

ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011

ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011 ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

17-18 września 2016 Spółka Limited w UK. Jako Wehikuł Inwestycyjny. Marek Niedźwiedź. InvestCamp 2016 PL

17-18 września 2016 Spółka Limited w UK. Jako Wehikuł Inwestycyjny. Marek Niedźwiedź. InvestCamp 2016 PL 17-18 września 2016 Spółka Limited w UK Jako Wehikuł Inwestycyjny InvestCamp 2016 PL Marek Niedźwiedź A G E N D A Dlaczego Spółka Ltd? Stabilność Bezpieczeństwo Narzędzia 1. Stabilność brytyjskiego systemu

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. Podsumowanie 2015 roku

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. Podsumowanie 2015 roku Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce m kw. mkw. Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce Na koniec czwartego kwartału 215 roku całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej w Polsce osiągnęły

Bardziej szczegółowo

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950?

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Joanna Wibig Department of Meteorology and Climatology, University of Lodz, Poland OUTLINE: Motivation Data Heat wave frequency measures

Bardziej szczegółowo

Warsaw, August 25th, 2011

Warsaw, August 25th, 2011 ROBYG S.A. Group 1H 2011 Financial i Financial i results Warsaw, August 25th, 2011 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU by Marek Oppeln-Bronikowski, 17 of March 2005, Brussels POLISH ECONOMICAL SITUATION POLISH ECONOMICAL SITUATION REAL ECONOMY: YEAR GDP CPI year-end Investment

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

Warsaw City Report Q1 2011. Warszawski Rynek Nieruchomości. I kwartał 2011

Warsaw City Report Q1 2011. Warszawski Rynek Nieruchomości. I kwartał 2011 City Report Q1 211 Warszawski Rynek Nieruchomości I kwartał 211 2 On Point Q1 211 Economy / Investment Gospodarka / Rynek inwestycyjny Poland among leaders of the EU s economies. Likely further yield compression

Bardziej szczegółowo

ROBYG GROUP 3Q 2011 Financial results Warsaw, 10th November, 2011

ROBYG GROUP 3Q 2011 Financial results Warsaw, 10th November, 2011 ROBYG GROUP 3Q 2011 Financial results Warsaw, 10th November, 2011 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

Jones Lang LaSalle 2013

Jones Lang LaSalle 2013 Jones Lang LaSalle 2013 Jones Lang LaSalle jest międzynarodową firmą doradczą świadczącą kompleksowe usługi na rynku nieruchomości. Doświadczone zespoły ekspertów Jones Lang LaSalle oferują zintegrowane

Bardziej szczegółowo

Warsaw City Report Q4 2009. Warszawski Rynek Nieruchomości. IV kwartał 2009

Warsaw City Report Q4 2009. Warszawski Rynek Nieruchomości. IV kwartał 2009 Warsaw City Report Q4 29 Warszawski Rynek Nieruchomości IV kwartał 29 2 On Point Q4 29 Economy / Investment Gospodarka / Rynek inwestycyjny The Polish economy repels effects of the global economic crisis.

Bardziej szczegółowo

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS Patients price acceptance SELECTED FINDINGS October 2015 Summary With growing economy and Poles benefiting from this growth, perception of prices changes - this is also true for pharmaceuticals It may

Bardziej szczegółowo

on point Warsaw City Report Q Warszawski Rynek Nieruchomości I kwartał 2010

on point Warsaw City Report Q Warszawski Rynek Nieruchomości I kwartał 2010 on point Warsaw City Report Q1 21 Warszawski Rynek Nieruchomości I kwartał 21 2 On Point Q1 21 Economy / Investment Gospodarka / Rynek inwestycyjny Poland avoids the economic recession with GDP of 1.8

Bardziej szczegółowo

AVAILABILITY BROCHURE

AVAILABILITY BROCHURE CEE AVAILABILITY BROCHURE Central & Eastern Europe www.prologiscee.com POLAND REGION WARSAW Prologis Park Warsaw II Building 2 : 3,340 m² Prologis Park Teresin Building 1 : 9,730 m² Building 2: 27,140

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre Units from 1,750 sqm for immediate lease space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman Kraków Airport Logistics

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A

PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A I POŁOWA 2010 POWIERZCHNIE Warszawa Po znacznym spadku aktywności rynkowej w 2009 roku od końca zeszłego roku obserwujemy poprawę sytuacji na rynku powierzchni

Bardziej szczegółowo

Katowice to jeden z największych rynków biurowych w Polsce o dużym potencjale BPO i SSC.

Katowice to jeden z największych rynków biurowych w Polsce o dużym potencjale BPO i SSC. 017 Katowice to jeden z największych rynków biurowych w Polsce o dużym potencjale BPO i SSC. Górny Śląsk cechuje się znakomitymi zasobami ludzkimi, świetnymi powierzchniami biurowymi oraz może się pochwalić

Bardziej szczegółowo

office market Rynek biurowy Knight Frank

office market Rynek biurowy Knight Frank poland Q 13 / II kw. 13 office market Rynek biurowy Knight Frank Summary Negligible amount of new supply in Q (excluding Warsaw) with significant volume of new stock in development pipeline in most regional

Bardziej szczegółowo

Presentation of results for GETIN Holding Group Q Presentation for investors and analyst of audited financial results

Presentation of results for GETIN Holding Group Q Presentation for investors and analyst of audited financial results Presentation of results for GETIN Holding Group Q1 2010 Presentation for investors and analyst of audited financial results Warsaw, 14 May 2010 Basic financial data of GETIN Holding Higher net interest

Bardziej szczegółowo

A new window to the East+

A new window to the East+ Goodman Lublin Logistics Centre 17,000 sqm of modern logistics space A new window to the East Goodman Lublin Logistics Centre ul. Metalurgiczna 62, 20-234 Lublin Nowa, wysokiej jakości powierzchnia magazynowa

Bardziej szczegółowo

RZESZÓW. Rzeszów - miasto stawiające na rozwój RYNEK BIUROWY.

RZESZÓW. Rzeszów - miasto stawiające na rozwój RYNEK BIUROWY. 017 Rzeszów - miasto stawiające na rozwój Rzeszów to miasto z bogatą tradycją w przemyśle lotniczym. Miasto konsekwentnie stawia na rozwój ośrodków akademickich i nowoczesne technologie. Rzeszów staje

Bardziej szczegółowo

Warsaw City Report Q1 2012. Warszawski Rynek Nieruchomości. I kwartał 2012

Warsaw City Report Q1 2012. Warszawski Rynek Nieruchomości. I kwartał 2012 Warsaw City Report Q1 2012 Warszawski Rynek Nieruchomości I kwartał 2012 2 On Point Warsaw City Report Q1 2012 Economy/Investment Economy According to Consensus Forecast, the Polish economy should develop

Bardziej szczegółowo

on point Rynek gruntów inwestycyjnych w Polsce Podsumowanie 2013 roku

on point Rynek gruntów inwestycyjnych w Polsce Podsumowanie 2013 roku on point Rynek gruntów inwestycyjnych w Polsce Podsumowanie 2013 roku taż n ru ed Gna sprz 2 On Point Rynek gruntów inwestycyjnych w Polsce 2013 Rok 2013 upłynął pod znakiem ożywienia na rynku gruntów

Bardziej szczegółowo

Warsaw City Report. Warszawski Rynek Nieruchomości Q4 2014 / IV kwartał 2014

Warsaw City Report. Warszawski Rynek Nieruchomości Q4 2014 / IV kwartał 2014 Warsaw City Report Warszawski Rynek Nieruchomości Q4 2014 / IV kwartał 2014 PL Q4 Warsaw City Report - Q4 2014 Economy/Investment Economy The Polish economy remains resilient despite the recent tensions

Bardziej szczegółowo

on point Warsaw City Report Q2 2010 Warszawski Rynek Nieruchomości II kwartał 2010

on point Warsaw City Report Q2 2010 Warszawski Rynek Nieruchomości II kwartał 2010 on point Warsaw City Report Q2 21 Warszawski Rynek Nieruchomości II kwartał 21 2 On Point Q2 21 Economy / Investment Gospodarka / Rynek inwestycyjny Optimistic GDP forecast during 21 and an expanding Polish

Bardziej szczegółowo

Podnoszenie Wartości i Kondycji Finansowej Nieruchomości Anna Duchnowska. 29 Marca 2012

Podnoszenie Wartości i Kondycji Finansowej Nieruchomości Anna Duchnowska. 29 Marca 2012 Podnoszenie Wartości i Kondycji Finansowej Nieruchomości Anna Duchnowska 29 Marca 2012 Agenda 1. Co to jest wartość 2. Rola Asset Managera w podnoszeniu wartości 3. Cykl inwestycji - zakup / zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Warszawa jest najważniejszym ośrodkiem gospodarczym, i siedzibą licznych polskich i międzynarodowych korporacji oraz władz państwowych.

Warszawa jest najważniejszym ośrodkiem gospodarczym, i siedzibą licznych polskich i międzynarodowych korporacji oraz władz państwowych. RYNEK BIUROWY 017 Warszawa jest najważniejszym ośrodkiem gospodarczym, i siedzibą licznych polskich i międzynarodowych korporacji oraz władz państwowych. Główne strefy biurowe Warszawy są położone w centrum

Bardziej szczegółowo

Warsaw City Report. ł 4

Warsaw City Report. ł 4 Warsaw City Report ł 4 ś PL Q1 Warsaw City Report Q1 2014 Economy/Investment Economy The Polish economy saw a 1.6% uptick of GDP over the course of 2013. According to the Consensus Forecast, 2014 and

Bardziej szczegółowo

RYNEK MAGAZYNOWY W POLSCE. Podsumowanie 2016 roku

RYNEK MAGAZYNOWY W POLSCE. Podsumowanie 2016 roku RYNEK MAGAZYNOWY W POLSCE Podsumowanie 2016 roku PODAŻ W 2016 roku niespełna 1,2 miliona mkw. powierzchni magazynowej oddano na rynku magazynowym w Polsce, a całkowite zasoby przekroczyły 11,1 miliona

Bardziej szczegółowo

Polska. Debiuty Marek na Rynku Polskim

Polska. Debiuty Marek na Rynku Polskim Polska Debiuty Marek na Rynku Polskim Roczne Przyrosty Powierzchni w Centrach Handlowych m 2 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Bardziej szczegółowo

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA Atrakcyjne tereny inwestycyjne znajdują się przy ul. Leśnej w Bytomiu, w bezpośrednim sąsiedztwie Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Przeznaczona do sprzedaży uzbrojona

Bardziej szczegółowo

Galeria Handlowa Starogard Gdański

Galeria Handlowa Starogard Gdański Galeria Handlowa Starogard Gdański Parkridge Retail Miasto Starogard Gdański leży w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego, w pobliżu Borów Tucholskich, nad rzeką Wierzycą na Pojezierzu Starogardzkim.

Bardziej szczegółowo

Warszawski Rynek Biurowy. Prelegent: Tomasz Czuba National Director Head of Office Leasing Jones Lang LaSalle tomasz.czuba@eu.jll.

Warszawski Rynek Biurowy. Prelegent: Tomasz Czuba National Director Head of Office Leasing Jones Lang LaSalle tomasz.czuba@eu.jll. Warszawski Rynek Biurowy Prelegent: Tomasz Czuba National Director Head of Office Leasing Jones Lang LaSalle tomasz.czuba@eu.jll.com Warszawa: Rejony biurowe Podaż i współczynnik powierzchni niewynajętej

Bardziej szczegółowo

on point WARSAW Q1 2013 Warsaw City Report Q1 2013 TENANT MIX Warszawski Rynek Nieruchomości I kwartał 2013 REAL ESTATE

on point WARSAW Q1 2013 Warsaw City Report Q1 2013 TENANT MIX Warszawski Rynek Nieruchomości I kwartał 2013 REAL ESTATE on point Warsaw City Report Q1 213 Warszawski Rynek Nieruchomości I kwartał 213 WARSAW REAL ESTATE TENANT MIX Q1 213 2 On Point Warsaw City Report Q1 213 Economy/Investment Economy After a moderate 1.9%

Bardziej szczegółowo

OFFICE MARKET IN WARSAW

OFFICE MARKET IN WARSAW REPORT Q2 214 / RAPORT II KW. 214 OFFICE MARKET IN WARSAW RYNEK BIUROWY W WARSZAWIE Office Market At the end of Q2 214, the total modern office stock in Warsaw amounted to 4.3 million sq m. More than 3.6

Bardziej szczegółowo

Polski Rynek Powierzchni Magazynowych I poł. 2008. Raport przygotowany przez Colliers International Poland

Polski Rynek Powierzchni Magazynowych I poł. 2008. Raport przygotowany przez Colliers International Poland Polski Rynek Powierzchni Magazynowych I poł. 2008 Raport przygotowany przez Colliers International Poland Podsumowanie Pierwsza połowa 2008 roku okazała się być dla rynku nieruchomości magazynowych bardzo

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

WAREHOUSES ON THE A1. OPEN YOUR BUSINESS TO EVEN MORE BUSINESS.

WAREHOUSES ON THE A1. OPEN YOUR BUSINESS TO EVEN MORE BUSINESS. WAREHOUSES ON THE A1. OPEN YOUR BUSINESS TO EVEN MORE BUSINESS. GOODMAN ŁÓDŹ LOGISTICS CENTRE Up to 8,600 sqm of modern logistics space with excellent conditions for warehousing, distribution and light

Bardziej szczegółowo

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition) Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000 (Polish Edition) Poland) Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (Katowice Click here if your download doesn"t start automatically Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000

Bardziej szczegółowo

Space tailored for your logistics+

Space tailored for your logistics+ Goodman Sosnowiec Logistics Centre 22,588 sqm of warehouse space for development Space tailored for your logistics+ Goodman Sosnowiec Logistics Centre ul. Logistyczna 1, 41-200 Sosnowiec Magazyn szyty

Bardziej szczegółowo

Raport: Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce - Podsumowanie I połowy 2011 roku

Raport: Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce - Podsumowanie I połowy 2011 roku August 2011 Raport: Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce - Podsumowanie I połowy 2011 roku COPYRIGHT JONES LANG LASALLE IP, INC. 2007. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Warsaw City Report Q3 2009. Warszawski Rynek Nieruchomości. III kwartał 2009

Warsaw City Report Q3 2009. Warszawski Rynek Nieruchomości. III kwartał 2009 Warsaw City Report Q3 29 Warszawski Rynek Nieruchomości III kwartał 29 2 On Point Q3 29 Economy / Investment Gospodarka / Rynek inwestycyjny Poland ahead of Europe in respect of economic growth projections

Bardziej szczegółowo

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch PRODUCTION HALL DATA 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Hala magazynowo- produkyjna (oznaczona na schemacie

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Poland is a nation rich in history, culture, and tradition, undergoing tremendous change. Polska jest krajem bogatym w historię, kulturę i tradycję, przechodzącym

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

office market Rynek biurowy Knight Frank

office market Rynek biurowy Knight Frank poland Q3 213 / III kw. 213 office market Rynek biurowy Knight Frank Summary Significant new supply dynamics and substantial development pipeline in most office markets Lingering positive market sentiment

Bardziej szczegółowo

office market Rynek biurowy Knight Frank

office market Rynek biurowy Knight Frank poland Q1 13 / I kw. 13 office market Rynek biurowy Knight Frank Summary Slight increase in vacancy rate due to significant volume of office space delivered to Warsaw market. Stable pace of absorption

Bardziej szczegółowo

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce Q3 2015

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce Q3 2015 Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce W trzecim kwartale br. odnotowano dalszy wzrost aktywności deweloperów na rynku nowoczesnych powierzchni przemysłowych i magazynowych w Polsce. Łączne zasoby nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

ISSN X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (08/2012) sierpień 2012 (08/2012) August 2012

ISSN X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (08/2012) sierpień 2012 (08/2012) August 2012 ISSN 1731-920X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (08/2012) sierpień 2012 (08/2012) August 2012 Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market Wartość obrotów - notowania

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market ISSN 1731-920X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (10/2012) październik 2012 (10/2012) October 2012 Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market Wartość obrotów - notowania

Bardziej szczegółowo

Segro Logistics Park Poznań m 2 / 250,000 sq m

Segro Logistics Park Poznań m 2 / 250,000 sq m Segro Logistics Park Poznań KOMORNIKI, PLEWISKA PARK WIELKICH MOŻLIWOŚCI SPACE FOR GROWING BUSINESS 250 000 m 2 / 250,000 sq m Segro Logistics Park Poznań Centrum logistyczne strategicznie usytuowane bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Rynek powierzchni magazynowych. Industrial market

Rynek powierzchni magazynowych. Industrial market 360 xxxxxxxx xxxxxxxxx polskie budownictwo xxxxxxxx raport xxxx 361 opracowanie raportu Colliers International report development Colliers International Rynek powierzchni magazynowych Ogólnoświatowe spowolnienie

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market ISSN 1731-920X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (09/2012) wrzesień 2012 (09/2012) September 2012 Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market Wartość obrotów - notowania

Bardziej szczegółowo

OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży

OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży Oferta budynku biurowego Warszawa, Sabały 60 Okęcie Business Point Office building offer Warsaw, Sabały 60 Street Okecie Business Point Witamy w 5th Avenue Holding

Bardziej szczegółowo

RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH Q3 2014

RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH Q3 2014 RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH Q3 1 Copyright 1 Walter Herz. All rights reserved. WARSZAWA W III kwartale 1 roku popyt wygenerowany przez najemców, na warszawskim rynku nieruchomości biurowych wyniósł tys.

Bardziej szczegółowo

Rynek powierzchni magazynowych w Polsce w I połowie 2015 r. Research type

Rynek powierzchni magazynowych w Polsce w I połowie 2015 r. Research type Rynek powierzchni magazynowych w Polsce w I połowie 215 r. Research type 2 On Point Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce Podsumowanie I połowy 215 sierpień 215 Podsumowanie rynku powierzchni magazynowych

Bardziej szczegółowo

Rynek Powierzchni Biurowej w Warszawie

Rynek Powierzchni Biurowej w Warszawie RYNEK BIUROWY 017 Rynek Powierzchni Biurowej w Warszawie Rzeszów - miasto stawiające na rozwój Rzeszów to miasto z bogatą tradycją w przemyśle lotniczym. Miasto konsekwentnie stawia na rozwój ośrodków

Bardziej szczegółowo

SEGRO LOGISTICS PARK STRYKÓW. SEGRO.pl. NOWOCZESNY PARK LOGISTYCZNY MODERN LOGISTICS PARK 400 000 m 2 / 400,000 sq m STRYKÓW, SMOLICE 1

SEGRO LOGISTICS PARK STRYKÓW. SEGRO.pl. NOWOCZESNY PARK LOGISTYCZNY MODERN LOGISTICS PARK 400 000 m 2 / 400,000 sq m STRYKÓW, SMOLICE 1 STRYKÓW, SMOLICE 1 NOWOCZESNY PARK LOGISTYCZNY MODERN LOGISTICS PARK 400 000 m 2 / 400,000 sq m SEGRO.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wysokość netto 10 m Siatka słupów 12 m x 22,5 m Wytrzymałość posadzki 5

Bardziej szczegółowo

Warsaw City Report Q2 2009. Warszawski Rynek Nieruchomości. II kwartał 2009

Warsaw City Report Q2 2009. Warszawski Rynek Nieruchomości. II kwartał 2009 Warsaw City Report Q2 29 Warszawski Rynek Nieruchomości II kwartał 29 2 On Point Q2 29 Economy / Investment Gospodarka / Rynek inwestycyjny The global economic crisis is having a mixed impact on the Polish

Bardziej szczegółowo

Office Space Market in Lublin

Office Space Market in Lublin Office Space Market in Lublin October 2017 Table of contents Office space for rent 1. CZ OFFICE PARK... 5 2. TECHNIC OFFICE PARK... 6 3. NORD OFFICE PARK... 7 4. MAKROCHEM...8 5. RUPES... 9 6. 21 ZWIĄZKOWA

Bardziej szczegółowo

Goodman Toruń Logistics Centre. Up to 26,000 sqm available for built to suit development. regional choices+

Goodman Toruń Logistics Centre. Up to 26,000 sqm available for built to suit development. regional choices+ Goodman Toruń Logistics Centre Up to 26,000 sqm available for built to suit development regional choices Goodman Toruń Logistics Centre Ostaszewo 57B, 87-148 Łysomice/Toruń, Poland Elastyczna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH

RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH 1H 2013 WARSZAWA Znaczenie rynku W pierwszej połowie 2013 roku dostarczono ponad 150 000 m kw. nowoczesnej powierzchni biurowej, kształtując całkowitą podaż na poziomie ponad

Bardziej szczegółowo

on point Warsaw City Report Q Warszawski Rynek Nieruchomości IV kwartał 2010

on point Warsaw City Report Q Warszawski Rynek Nieruchomości IV kwartał 2010 on point Warsaw City Report Q4 21 Warszawski Rynek Nieruchomości IV kwartał 21 2 On Point Q4 21 Economy / Investment Gospodarka / Rynek inwestycyjny Sound GDP growth in Q4 21. Last year s investment volumes

Bardziej szczegółowo

Warsaw City Report Q3 2011. Warszawski Rynek Nieruchomości. III kwartał 2011

Warsaw City Report Q3 2011. Warszawski Rynek Nieruchomości. III kwartał 2011 City Report Q3 211 Warszawski Rynek Nieruchomości III kwartał 211 2 On Point Q3 211 Economy / Investment Gospodarka / Rynek inwestycyjny Poland s Economy GDP, Private Consumption, Inflation rate - GDP

Bardziej szczegółowo

Warsaw City Report Q3 2011. Warszawski Rynek Nieruchomości. III kwartał 2011

Warsaw City Report Q3 2011. Warszawski Rynek Nieruchomości. III kwartał 2011 City Report Q3 211 Warszawski Rynek Nieruchomości III kwartał 211 2 On Point Q3 211 Economy / Investment Gospodarka / Rynek inwestycyjny Poland s Economy GDP, Private Consumption, Inflation rate - GDP

Bardziej szczegółowo

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013 Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL June 2013 KEY FACTS ON THE SECTOR KEY FACTS ON THE SECTOR 110 000 No. of employees in foreign capital BPO/ITO, SSC and R&D centres

Bardziej szczegółowo

RUSSIA TURKEY. POLAND Warsaw UKRAINE ROMANIA HUNGARY LATVIA. LITHUANIA Vilnius SERBIA BULGARIA. St. Petersburg. Tallinn ESTONIA. Riga. Moscow.

RUSSIA TURKEY. POLAND Warsaw UKRAINE ROMANIA HUNGARY LATVIA. LITHUANIA Vilnius SERBIA BULGARIA. St. Petersburg. Tallinn ESTONIA. Riga. Moscow. Tallinn ESTONIA Riga LATVIA LITHUANIA Vilnius St. Petersburg RUSSIA Moscow POLAND Warsaw Wroclaw Krakow Prague CZECH REPUBLIC SLOVAKIA Bratislava Budapest Kyiv UKRAINE HUNGARY Zagreb CROATIA Belgrade SERBIA

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market ISSN 1731-920X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (11/2012) listopad 2012 (11/2012) November 2012 Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market Wartość obrotów - notowania

Bardziej szczegółowo

ISSN X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (01/2013) styczeń 2013 (01/2013) January 2013

ISSN X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (01/2013) styczeń 2013 (01/2013) January 2013 ISSN 1731-920X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (01/2013) styczeń 2013 (01/2013) January 2013 Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market Wartość obrotów - notowania

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market ISSN 1731-920X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (02/2013) luty 2013 02/2013) February 2013 Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market Wartość obrotów - notowania ciągłe

Bardziej szczegółowo

RESEARCH WROCŁAW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY Q3 2015 / III KW. 2015

RESEARCH WROCŁAW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY Q3 2015 / III KW. 2015 WROCŁAW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY Q3 215 / III KW. 215 TOTAL OFFICE STOCK: 677,3 STOCK UNDER CONSTRUCTION 12,5 Wrocław is one of the most dynamically developing cities in Poland. Over recent years

Bardziej szczegółowo

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. I kwartał 2016

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. I kwartał 2016 Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce mkw. mkw. Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce W pierwszym kwartale 216 roku odnotowano dalszy wzrost aktywności najemców i deweloperów na rynku nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

RESEARCH KRAKÓW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY Q2 2015 / II KW. 2015

RESEARCH KRAKÓW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY Q2 2015 / II KW. 2015 KRAKÓW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY Q2 / II KW. Opolska Business Park, Echo Investment Kraków remains the largest and one of the most dynamically developing regional office markets in Poland. In H1, positive

Bardziej szczegółowo

Wolbórz SSE-HW-19 Wynajem powierzchni magazynowej LEASE OF WAREHOUSE SPACE

Wolbórz SSE-HW-19 Wynajem powierzchni magazynowej LEASE OF WAREHOUSE SPACE ŁÓDZKA SPECJALNA SREFA EKONOMICZNA LODZ SPECIAL ECONOMIC ZONE Oferta nieruchomości Property offer Wolbórz SSE-HW-19 Wynajem powierzchni magazynowej LEASE OF WAREHOUSE SPACE Paweł Klimczak tel.: 42 275

Bardziej szczegółowo

Walter Herz O POLSCE. Nieruchomości komercyjne. Warsaw, 12/09/2016

Walter Herz O POLSCE. Nieruchomości komercyjne. Warsaw, 12/09/2016 Walter Herz Nieruchomości komercyjne O POLSCE Warsaw, 12/09/2016 Agenda 1. Polska w liczbach- podstawowe informacje 2. Polska w liczbach- ekonomia 3. Polska w liczbach- populacja 4. Dlaczego Polska 5.

Bardziej szczegółowo