PROJEKT. obiekt : adres inwestycji :

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT. obiekt : adres inwestycji :"

Transkrypt

1 PROJEKT obiekt : adres inwestycji : inwestor : opracowanie : zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń pomocniczych poddasza wraz z przebudową na cele sal dydaktycznych, przebudowy - modernizacji dwóch sal dydaktycznych, oraz rozbudowy i modernizacji sieci komputerowej Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych kategoria budynku IX, Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych, ul. Niedziałkowskiego 2, Słupsk, dz. nr 574/7, obr. nr VI Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych, ul. Niedziałkowskiego 2, Słupsk PROJEKT BUDOWLANY WIELOBRANŻOWY Branża:: projektant: sprawdzający: KONSTRUKCJA: mgr inż. Eugeniusz LONSKI upr. AN/8346/158/79 w specjaln. konstrukcyjno-budowlanej. do projekt. bez ograniczeń mgr inż. Konstanty LEMAŃSKI upr. 201/77,UAN IV/8346/19/87 w specjaln. konstrukcyjno-budowlanej. do projekt. bez ograniczeń Słupsk 01 czerwiec 2016

2 SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny str Ekspertyza techniczna o możliwości przebudowy i zmiany sposobu użytkowania str Uprawnienia i zaświadczenia str. 11,11A 4. Cześć graficzna: str. 12- K/1. Rzut elementów konstrukcyjnych II piętra str.13 K/2. Rzut elementów konstrukcyjnych poddasza str.14 K/3. Więźba dachowa część niższa osie 3 5* str.15 K/4. Więźba dachowa w części wyższej osie 1 3 str.16 K/5. Wzmocnienie stropu nad II p. z konstrukcją wsporczą str.17 K/6. Konstrukcja wsporcza KW3, KW2, wzmocnienie belek stropowych WB1 str.18 K/7. Rzut wzmocnień więźby str.19 K/8. Przekrój konstrukcyjny więźby dachowej wzmocnienia str.20 K/9. Schody z poziomu II p. na poddasze 1 str.21 K/10. Schody na poddasze 2 str.22 K/11. Konstrukcja wsporcza pod strop klatki schodowej str Zestawienia materiałów str

3 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany branży architektonicznej Konsultacje techniczne i uzgodnienia Inwentaryzacja budowlana Odkrywki elementów konstrukcyjnych Ocena elementów konstrukcyjnych Analiza techniczna Aktualne normy przepisy oraz literatura techniczna: o PN-EN 1990: 2004/Apl Eurokod: Podstawy proj. Konstrukcji o PN-EN : 2004 Eurokod1: Oddziaływania na konstrukcje. o Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. o PE-EN : 2005 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. o Część 1-3: Oddziaływania ogólne Obciążenie śniegiem. o PN-77/B/02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem. o PN-B-03264: 202/2 Ap1 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. o PN-B-03002: 1999/Apl/Az2 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. o PN-81/B/03020 Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. o PN-90/B Projekty budowlane. Obliczenia statyczne. o Obliczenia statyczne wykonane przy pomocy programu RM-WIN. 2. Cel i zakres opracowania Celem opracowania jest przystosowanie poddasza na cele dydaktyczne w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych. W skład opracowania wchodzi również ekspertyza o możliwości przebudowy i zmiany sposobu użytkowania. 3. Założenia ogólne Projektuje się następujące elementy związane ze zmianą sposobu użytkowania i przebudową: Nowa klatka schodowa z poziomu II piętra na poddasze Schody wewnętrzne na poddaszu z poziomu niższego na poziom wyższy, różnica poziomów wynosi 1,10 m. Nowe pomieszczenia dydaktyczne 4 sale Doświetlenie oknami połaciowymi Ściany działowe, podłogi, podsufitka Konstrukcja wsporcza ścian podłużnych wewn. Wzmocnienie belek stropowych obciążonych słupami Zmniejszenie rozpiętości belek stropowych Usunięcie polepy w miejscach,gdzie jej nie usunięto 3

4 Strop stalowo żelb.w obrysie nowej klatki schodowej nad II p. Wzmocnienie więżby dach. przez wprowadzenie nowych elementow. 4. Stan istniejący Analizie poddano część budynku o długości 24,70m od strony klatki schodowej w poziomach II piętra i poddasza. Budynek 4-kondygnacyjny + poddasze: Piwnica 2,40 Parter 3,80 I piętro 3,75 II piętro 3,75 Poddasze wys. w kalenicy 4,20 m i 5,25 m Stropy nad piwnicą strop typu Kleina na belkach stalowych, na pozostałych stropach belki drewniane w rozstawie 0,90m. Ściany zewnętrzne ceramiczne z cegły pełnej na zaprawie cem.-wap. Ściany wewnętrzne z cegły ceramicznej na zaprawie cem.-wap. Dach o konstrukcji drewnianej typu krokwiowo-płatwiowego z jętkami. Elementy więźby dachowej: Krokwie 12/14 co 0,90m Płatwie 14/16 Słupy 16/16 i 14/14 Jętki 2x8/16 Miecze 12/16 i 12/13 Stan techniczny więźby dachowej dobry. Nie stwierdzono ognisk korozji biologicznej. Słupy więźby dachowej obciążają strop ostatniej kondygnacji poprzez wymiany 12/12 na 2 lub 3 belki stropowe. Strop nad II piętrem: Deski grub. 3,0 cm Pustka 3,0 cm Wełna mineralna, oryginalnie polepa grub. 8 cm Ślepy pułap 2,5 cm Pustka Podsufitka, deski grub. 2,5 cm Tynk na trzcinie 2 cm Stan techniczny elementów konstrukcyjnych stropu dobry. 4

5 5. Stan projektowany 5.1. Schody 1 z poziomu II p na poddasze Zaprojektowano schody o konstrukcji żelbetowo-stalowej. Bieg żelbetowy o grub. 14 cm zbrojony stala A-III #12 co 10 cm, beton C20/25. Biegi opierają się na żebrach stalowych HEB140 opartych na ścianach. W wyniku usytuowania nowej klatki schodowej w projektowanym miejscu nastapi przerwanie oparcia fragmentu stropu nad korytarzem w tym miejscu należy osadzić rygiel stalowy bezpośrednio pod belkami stropowymi ( I HEB 2940mm). Spoczniki żelbetowe o grub. 14 cm oparte na żebrach stalowych HEB140. W poziomie stropu nad II p. w obrębie klatki schodowej projektuje się zamknięcie stropu konstrukcją stalowo-żelbetową rozwiązania wg rys Schody 2 na poddaszu o wys. H=1,10 m Zaprojektowano jako żelbetowe płytowe z betonu C20/25, zbrojenie ze stali A-III. Bieg 7x15,7/30, spocznik szer. 1,60 m obok schodów zaprojektowano siedziska o konstrukcji żelb. 4x27,5/60. Oparcie schodów na stropie poprzez żebro żelbetowe, na poziomie +13,32m na ścianie murowanej. Rozwiązania wg rys Konstrukcje wsporcze Konstrukcja wsporcza KW3 współpraca 3-ch belek w przeniesieniu obciążeń ze słupa. Konstrukcja wsporcza KW2 współpraca 2-ch belek w przeniesieniu obciążeń ze słupa. W stanie istniejącym słupy obciążają 2 lub 3 belki stropowe poprzez poziomy rygiel wystający nad posadzkę poddasza 9,0cm. Dla projektowanej funkcji sal dydaktycznych taki wystający element nie może wystepować w związku z tym zaprojektowano konstrukcję wsporczą stalową wg rys. 6. Rozwiązania: Belka obciążona słupem bezpośrednio będzie wzmocniona dwiema nakładkami z I120 z obu stron belki. Do zamontowanych belek stalowych przyspawane będą wsporniki stalowe z I120 przekazujące obciążenie ze słupa na 3 lub 2 belki stropowe. Nakładki wzmacniające belki drewniane o dł. 3,0m łączone ze sobą śróbami M12 szt. 13 na rys. 6 oznaczone symbolem WB1 (wzmocnienie belek) 5.4. Wzmocnienie belek stropowych Zgodnie z obliczeniami belki stropowe spełniają dla projektowanej funkcji stan graniczny nośności, nie spełniają jednak stanu granicznego użytkowania. Zaprojektowano wzmocnienie belek stropowych poprzez zmniejszenie ich rozpiętości. Część A oparcie na ścianach grubych Część B oparcie na ścianach cienkich Konstrukcję wsporczą wykonać wg rys. 5. Elementy poziome przymocowane do belek stropowych 4 szt. Śrubami M oparte na ścianach korytarzowych. W obszarze osi 3-5

6 5* ściany wzmocnione ryglem stalowym I180, podparte słupami I180 w narożach ścian na IIp Zmiany więźby dachowej W wyniku przebudowy nastąpi wzrost obciążeń działających na więźbę dachową. Wprowadza się następujące elementy dodatkowe: Jętki J1 na wys. 3,80 m o przekroju 6/16 oparte na krokwiach i ryglu w osi kalenicy złożonego z 2x8/16. Rozwiązania wykonać wg rys. 7 i Przyjęte obciążenia, schematy obliczeniowe i wyniki obliczeń Założenia ogólne do obliczeń statycznych: Strefa II obciążenia wiatrem 0,42 Strefa III obciążenia śniegiem 1,2 Strefa przemarzania 0,8 Obliczenia statyczne zostały wykonane na podstawie i zgodnie z następującymi polskimi normami: [1] Obciążenia budowli PN-82/B-02000, 01, 03 [2] Obciążenie śniegiem PN-80/B-02010/Az1 [3] Obciążenie wiatrem PN-77/B-02011/Az1 [4] Konstrukcje z drewna PN-B-03150/Az1:2001 [5] Konstrukcje betonowe, żelbetowe PN-B-03264:2002 [6] Konstrukcje murowe PN-B-03002:2007 [7] Posadowienie bezpośrednie PN-81/B [8] Konstrukcje stalowe PN-90/B Przyjęte materiały konstrukcyjne: drewno konstrukcyjne kl. C27 o parametrach, 11,, 27 beton kl. C20/25 (B25) o parametrach 30 stal zbrojeniowa kl. A-III (34GS) o parametrach 200,! 350 mur z bloczków SILKA na cienkie spoiny, wytrzymałość muru na ściskanie 10 stal gatunku St3S o parametrach 205,! 215 WYNIKI OBLICZEŃ: 1) Schody z poziomu II p. na poddasze Płyta biegowa "#$ 13,05 % & Płyta spocznikowa "#$ 10,20 % & ' 22,33 ( Schemat płyta wolnopodparta Zbrojenie przyjęte #12 co 10 cm ) 11,31 * + 2) Belka żebro stalowe HEB140 6

7 , - 2,42 ' 23,64 ( Przyjęto żebro z HEB140 3) Belki stropowe w obrysie klatki schodowej nad II p. Przyjęto I140 normalny w rozstawie 1,05 m 4) Strop nad strychem Obciążenie na 1 mb belki: (1), - 6,47 (2), - 6,06 1 ' 21,76 ( Belki o przekroju 20/24cm 0 ' 1824 * 1 Naprężenia 211,93 Ugięcie 3,33* 3!"4 2,15* 9,03 ( 3,20 ( "#$ 4,16 ( Obciążenia od ścian działowych: 1 + ścianki działowej 0,38 % & Obciążenie zastępcze na strop od ścian działowych przyjeto 0,25 % & 5) Belka B1 Przyjęto profil 2x8/16 oparte na słupach. 6) Jętki J1 Rozstaw jętek 50,90,, - 3,0, ' 5,40 "#$ 1,27 ( 6,43 ( Obciążenie "#$ 0,31 % 7

8 0,45 ( Przyjęto profil 6/16 7) Wzmocnienie belek stropowych Rozpiętość max aby było spełnione ugięcie wynosi 5,8 m należy wykonać konstrukcję wsporczą zmniejszającą rozpiętość belek stropowych. Belki obciążone słupami należy wzmocnić nakładkami 2xI120 o dł. 3,0m. 8

9 7. EKSPERTYZA TECHNICZNA O MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI STRYCHU W związku z planowaną przebudową nastąpi wzrost obciążeń na elementy konstrukcyjne budynku wynikające z następujących przyczyn: Obciążenie użytkowe 62,0 % &,dla strychu normowe obciążenie użytkowe wynosi 61,2 % & Obciążenie zastępcze od ścianek działowych typu lekkiego 0,25 % & Ocieplenie dachu z podsufitką typu lekkiego o wartości 0,34 % & 7.1. Wpływ przebudowy na fundamenty Na podstawie obliczeń przyrost obciążeń na fundamenty wynosi 3,87%. Obciążenie przed przebudową 239,38 %. Obciążenie po przebudowie 248,65% Przyrost obciążeń w procentach: 248, , %3,87% 239,38 Wniosek wpływ wzrostu obciążeń na fundamenty jest niewielki, nieznaczący w analizie problemu. Dobry stan techniczny bez pęknięc, zarysowań pozwala stwierdzić, że fundamenty istniejące przeniosą założone obciążenia od przebudowy Ściany budynku Dobry stan techniczny ścian istniejących i niewielki przyrost obciążeń w wyniku przebudowy poddasza na funkcję dydaktyczną pozwala stwierdzić, że ściany przeniosą założone obciążenie. Dodatkowo w rejonie od osi 3 do 5* nastąpi wzmocnienie ścian podłużnych wewnętrznych poprzez konstrukcję stalową złożoną z rygla i 2-ch słupów Belki stropowe Nastąpi wzrost obciążeń na belki stropowe pochodzące od zwiększonych obciążeń użytkowych, zmiany posadzki, wykonania ścian działowych i stropu podwieszonego. Belki stropowe należy wzmocnić w następujący sposób: Belki obciążone bezpośrednio słupami drewnianymi wzmocnić nakładkami obustronnymi z 2-ch ceowników h=120mm Dla wszystkich belek należy zmniejszyć rozpiętość poprzez zamontowanie konstrukcji wsporczej stalowej ograniczającej rozpiętość belek stropowych do rozpiętości o wartości, -,' 5, Dach W poziomie podsufitki nad strychem wykonać podparcie na dodatkowych jętkach opartych na ryglu podłużnym w osi kalenicy oraz na krokwiach. Na styku jętki z krokwią wykonać dodatkowe podparcie ryglem w narożu mieczy i krokwi. Wszystkie elementy łączone na śruby usztywnią w wystarczający sposób istniejącą więźbę dachową dla celów projektowych. 9

10 7.5. Schody z II p. na poddasze Nowe żelbetowe spełniające wymagania ppoż i wymiarowe. Ulegnie częściowej rozbiórce ściana w obrysie kl. schodowej. Konieczne jest wykształcenie dodatkowego oparcia dla stropu nad klatką schodową WNIOSKI KOŃCOWE Jest możliwa przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania wg rozwiązań projektowych. Wiąże się to z dodatkowym wzmocnieniem istniejących elementów konstrukcyjnych i wykonaniem nowych elementów konstrukcyjnych: Klatka schodowa nowa stalowo-żelbetowa Schody na poddaszu H=1,10m nowe żelbetowe Konstrukcja wsporcza pod oparcie stropu nad korytarzem na długości nowych schodów stalowa. Wzmocnienie belek stropowych Zmniejszenie rozpiętości belek stropowych Nowe dodatkowe jętki w poziomie podsufitki z oparciem na ryglach podłużnych Konstrukcja wzmacniająca ściany podłużne wewnętrzne między osiami 3-5* Szczegóły rozwiązań projektowych w zakresie jw określone są w części konstrukcyjnej opracowania. 10

11

12

13

14

15

16

17