BIURO PROJEKTÓW PRO-MAR MARIOLA MAZUROWSKA UL. W. ROGOYSKIEGO 2, TARNÓW TEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIURO PROJEKTÓW PRO-MAR MARIOLA MAZUROWSKA UL. W. ROGOYSKIEGO 2, TARNÓW TEL"

Transkrypt

1 BIURO PROJEKTÓW PRO-MAR MARIOLA MAZUROWSKA UL. W. ROGOYSKIEGO 2, TARNÓW TEL PROJEKT KONCEPCYJNY Temat: PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PIWNIC I PODDASZA BUDYNKU DOMU STUDENTA PWSZ W TARNOWIE PRZY UL. SŁOWACKIEGO 7 NA PRACOWNIE STUDENCKIE Lokalizacja: dz. nr 16/7 obręb 169, Tarnów, ul. Słowackiego Inwestor: Branża: PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE, ul. Mickiewicza 8, Tarnów ARCHITEKTONICZNA Zespół autorski Imię i nazwisko Podpis Projektował: mgr inż. arch. Zbigniew Sipiora, upr. nr WD-NB-8346/77/80 Opracował: mgr inż. arch. Donata Młynarska Tarnów, czerwiec 2017 r.

2 SPIS TREŚCI I. KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA, OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA 3. LOKALIZACJA 4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 5. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 6. KOMUNIKACJA 7. DOSTĘPNOŚĆ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 8. ZIELEŃ 9. ZESTWIENIE POWIERZCHNI 10. UWAGI KOŃCOWE II KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA, OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 3. FUNKCJA 4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI, KUBATURY, WYSOKOŚCI 5. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POMIESZCZEŃ 6. OPIS PLANOWANYCH ZMIAN 7. DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIAŁOWE 8. WYKOŃCZENIE 9. INSTALACJE WENĘTRZNE 10. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 11.UWAGI KOŃCOWE

3 III CZĘŚĆ RYSUNKOWA 0. Koncepcja zagospodarowania 1. Rzut piwnic 2. Rzut poddasza 3. Rzut dachu 4. Przekrój A - A 5. Przekrój B - B 6. Elewacja zachodnia 7. Elewacja wschodnia 8. Elewacja północna 9. Elewacja południowa 10. Rzut piwnic, technologia

4 I. KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA zlecenie Inwestora wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne dokumentacja archiwalna przepisy budowlane i Polskie Normy 2. TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA Tematem opracowania jest koncepcja architektoniczna przebudowy i zmiany sposobu użytkowania piwnic i poddasza budynku Domu Studenta PWSZ w Tarnowie przy ul. Słowackiego 7 na pracownie studenckie. 3. LOKALIZACJA Budynek stanowiący przedmiot opracowania zlokalizowany jest przy ul. Słowackiego 7 w Tarnowie, na działce nr 16/7, obręb OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI Istniejący budynek, Dom Studenta, zlokalizowany jest w Tarnowie przy ul. Słowackiego. Ukształtowanie działki płaskie z niewielkim spadkiem w stronę południową. Działka objęta opracowaniem jest ogrodzona. Na działce znajduje się przedmiotowy budynek oraz jadalnia połączone przewiązką. Parking po północnej stronie obiektu. Istniejące uzbrojenie terenu: przył. wody, kan. sanit., gazu, prądu, telekomunkacji oraz kan. deszczowej, drenaż. 5. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI Istniejący budynek, Dom Studenta, zlokalizowany jest w centralnej części działki. Budynek zostanie rozbudowany o zewnętrzną klatkę schodowa po zachodniej stronie obiektu prowadzącą do piwnic - kondygnacja -1. Wymiary zewnętrzne proj. rozbudowy 4,28m x 3,99m. Zaprojektowano schody zewnętrzne wraz ze ściana oporową prowadzące do proj. klatki schodowej.

5 Projektowane przełożenie kanalizacji deszczowej i likwidacja przepustu pod szybem windy kolidującej z proj. rozbudową. Przebudowa drenażu poprowadzenie go obok projektowanej klatki schodowej (istn. drenaż otokowy znajduje się na wysokości stopy ławy budynku). Planowana inwestycja jest zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. 6. KOMUNIKACJA Istniejąca dostępność komunikacyna od ul. Nowy Świat. W obrębie działki objętej opracowaniem istniejący układ ciągów pieszych i jezdnych. 7. DOSTĘPNOŚĆ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH Istniejąca dostępność do kondygnacji naziemnych poprzez istn. podjazd przy wejściu głównym od strony wschodniej. Dostępność do kondygnacji podziemnej zapewniono poprzez projektowany schodołaz (jedna sztuka) zlokalizowany w części piwnicy objętej opracowaniem. Schodołaz obsługujący schody zewnętrzne oraz wewnętrzne do piwnicy 8. ZIELEŃ Nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów. 9. ZESTWIENIE POWIERZCHNI ISTNIEJĄCA POWIERZCHNIA Budynek główny 891,33m2 Pawilon stołówki 364,05m2 Przewiązka 51,21m2 Szyb windowy 10,45m2 PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA I KUBATURA Budynek główny 891,33m2 + 17,08m2 = 908,41m2 Pawilon stołowki 364,05m2 bez zmian Przewiązka 51,21m2 bez zmian Szyb windowy 10,45m2 bez zmian

6 10. UWAGI KOŃCOWE Wszystkie użyte materiały powinny posiadać ates t i spełniać obowiązujące normy. Roboty Budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami pod nadzorem osób posiadających wymagane uprawnienia po uzyskaniu pozwolenia na budowę. PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. Zbigniew Sipiora, upr. nr WD-NB-8346/77/80 OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. Donata Młynarska

7 II. KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Koncepcja architektoniczna obejmuje przebudowę i zmianę sposobu użytkowania piwnic i poddasza budynku Domu Studenta PWSZ w Tarnowie przy ul. Słowackiego 7 na pracownie studenckie. 2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Budynek Dom Studenta znajduje się przy ul. Słowackiego w Tarnowie. Obiekt czterokondygnacyjny, podpiwniczony, obecnie z poddaszem nieużytkowym. Główne wejście do budynku znajduje się po zachodniej stronie, wejścia dodatkowe po północnej, południowej i wschodniej stronie. Budynek zrealizowany w technologii tradycyjnej: fundamenty żelbetowe ściany piwnic murowane z cegły pełnej ściany konstrukcyjne wyższych kondygnacji murowane z cegły pełnej ściany zewnętrzne wypełniające murowane z bloczka siporex stropy międzykondygnacyjne gęstożebrowe, DZ3 dach drewniany, płatwiowo kleszczowy, wielospadowy o kącie nachylenia 30 0 kryty blachodachówką. 3. FUNKCJA Budynek objęty opracowaniem pełni obecnie funkcję Domu Studenckiego - zamieszkania zbiorowego w przeważającej części oraz jadalni dla ponad 50 osób. Projektowana zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na pracownie oraz piwnic na warsztaty. Na etapie projektu budowlanego należy występić o odstępstwo od warunków technicznych do Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, dotyczące: - posadowienie posadzki piwnicy -1,2m poniżej poziomu terenu - niewystarczające oświetlenie pomieszczeń piwnicy ok. 1/9 - niewystarczające oświetlenie pomieszczeń poddasza (pracownie) ok. 1/16.

8 4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI, KUBATURY, WYSOKOŚCI ISTNIEJĄCE Wysokość budynku 17,20m bez zmian Kubatura budynku ,51m3 Powierzchnia zabudowy 1 317,04m2 PROJEKTOWANE Kubatura klatki schodowej 49,83m2 Kubatura całości ,51m3 + 99,83m3 = ,34m3 Powierzchnia zabudowy klatki schodowej 17,08m2 Powierzchnia użytkowa części objętej opracowaniem: Powierzchnia użytkowa części piwnicy 153,38m2 Powierzchnia użytkowa poddasza 516,38m2 5. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POMIESZCZEŃ PIWNICA - KONDYGNACJA -1 NR POMIESZCZENIE POWIERZCHNIA [m2] KLATKA SCHODOWA 18, KORYTARZ + SZATNIA 14, KANTOREK 7, WARSZTAT 84, POM. TECHNICZNE 14, POM. PORZĄDKOWE 5, WC DAMSKI I DLA NP 4, PRZEDSIONEK 1, WC MĘSKI 1,55 PODDASZE - KONDYGNACJA +5 NR POMIESZCZENIE POWIERZCHNIA [m2] 5.01 KLATKA SCHODOWA 21, KORYTARZ 29, POM. PORZĄDKOWE 2,46

9 5.04 PRACOWNIA 136, SZATNIA 9, KUCHNIA 15, PRZEDSIONEK 1, WC DAMSKI 1, WC DAMSKI I DLA NP 4, PRACOWNIA 236, KANTOREK 11, KLATKA SCHODOWA 23, PRZEDSIONEK 1, PRZEDSIONEK 2, WC MĘSKI 1, WC MĘSKI 1, PRZEDSIONEK 12, WINDA 4,47 6. OPIS PLANOWANYCH ZMIAN - Wykonanie schodów zewnętrznych po zachodniej stronie budynku. - Wykonanie ściany oporowej. - Rozbudowa budynku o zewnętrzną klatkę schodową prowadzącą do piwnic. - Wyposażenie piwnicy w jeden schodołaz obsługujący schody zewnętrzne i wewnętrzne. - Rozbiórka fragmentu ściany zewnętrznej kolidującej z projektowaną klatką schodową, wykonanie nadproża dwa dwuteowniki PE Wykonanie nowej posadzki w części piwnicy objętej opracowaniem. - Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicy (część korytarza, pralnia, suszarnia, prasowalnia, cerowalnia, pok. pers.) na warsztat, korytarz z szatnią, wc, kantorek, pom. poprządkowe oraz techniczne. - Przebudowa ścian wewnętrznych części piwnicy. - Wymiana stolarki drzwiowej w części piwnicy objętej opracowaniem. - Wykonanie zaplecza sanitarnego wraz z niezbędnymi instalacjami w piwnicy oraz na poddaszu. - Zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na pracownie, zaplecze sanitarne, szatnie, kantorek, kuchnię, ścianki działowe lekkie obudowane płytą GK. - Przebudowa istniejącej klatki schodowej na poddaszu ( w centralnej części budynku)

10 ściany zewętrzne i wewnętrzne, wykonanie poręczy, ściany klatki schodowej z cegły pełnej. Schody istniejące, obniżenie górnego stopnia do wysokości 16,7cm (obecie 20cm). - Rozbudowa istniejącej windy do możliwości obsługi poddasza poprzez: wykonanie szybu windowego analogicznie do istniejącego wyposażonego w instalację elektryczną, tory jezdne, nowe liny, nowe drzwi przystankowe na poddaszu wyposażone analogicznie jak kondygnacje poniżej i inne konieczne do prawidłowego funkcjonowania windy. - Przebudowa istniejącej klatki schodowej w południowej części budynku, rozbiórka części stropu nad istniejącą klatką schodową, wykonanie schodów na poddasze, ściany klatki schodowej z cegły pełnej. - Przebudowa dachu po południowej stronie budynku. - Wykonanie ściany szczytowej po południowej stronie budynku. - Wzmocnienie stropu na poddaszu - belki HEA 120 w rozstawie co 1,0m, wypełnienie z wełny mineralnej, folia PVC, płyty 2 x OSB 2,5cm, posadzka z wykładziny PVC. Belki oprzeć na projektowanych wylewanych podwalinach o wym. 51cmx25cm nad ścianami nośnymi III piętra. - Wzmocnienie stropu na poddaszu w miejscu projektowanych przedsionków i WC belki HEA 100 w rozstawie co 1,0m, wypełnienie z wełny mineralnej, folia PVC, płyta 1xOSB 2,5cm, wylewka cementowa 3,5cm zbrojona siatką, płytki ceramiczne, podłogowe, antypoślizgowe. Belki oprzeć na projektowanych podwalinach wylewanch lub murowanych nad ścianami nośnymi III piętra. - Wykonanie dodatkowych 16 okien połaciowych na poddaszu o wymiarch 140cmx114cm oraz 2 okien 70cmx110cm. - Wykonanie dwóch okien w nowej ścianie szczytowej o wymiarch 90cmx170cm oraz jednego okna 80cmx220cm w zach. elewacji. - Montaż klapy dymowej w pomieszczeniu klatki schodowej po południowej stronie budynku. - Montaż okna oddymiającego w górnej części centralnej klatki schodowej. - Montaż klapy dymowej nad szybem windy. - Nadbudowa kominów kolidujących z projektowanym stropodachem. - Nadbudowa ścian zewętrznych i wewnętrznych szybu windy i centralnej klatki schodowej. - Przebudowa części dachu na stropodach. - Zabezpieczenie p.poż. konstrukcji dachu płytami gipsowo-włóknowymi - Wykonanie termoizolacji poddasza. - Wykonanie instalacji wod-kan, co, telekomunikacyjnej, wentylacji mechanicznej

11 nawiewno wywiewnej oraz wywiewnej w pomieszczeniach WC. - Przełożenie kolidującej kanalizacji deszczowej. - Przebudowa istniejącego drenażu otokowego, obejście projektowanej klatki schodowej (istn. drenaż otokowy znajduje się na wysokości stopy ławy budynku) - Zabezpieczenie istn. kabla enn rurą osłonową dwudzielną na odcinku 6,0m - Przebudowa kanalizacji. - Wyposażenie jednej pracowni na poddaszu w wannę na potrzeby obsługi pracowni gliny z bezpośrednim podłączeniem do pionu średnicą fi 100mm. 7. DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIAŁOWE A POSADZKA NA GRUNCIE (klatka schodowa) 1,0cm płytki podłogowe antypoślizgowe 7,0cm wylewka cementowa zbrojona siatką 5,0cm termoizolacja - polistyren ekstrudowany papa termozgrzewalna 1x zatarcie - warstwa wyrównawcza 10cm beton C8/10 warstwa suchego zagęszczonego piasku B 0,5cm 15,0cm 24,0cm 1,5cm ŚCIANA ZEWNĘTRZNA (proj. klatka schodowa do piwnicy) tynk cienkowarstwowy - jasny beż termoizolacja - styropian bloczki piano-betonowe tynk cementowo - wapienny C 1,5cm 12,0cm 1,5/1,0cm ŚCIANA WEWNĘTRZNA tynk cementowo - wapienny cegła tynk cementowo - wapienny / płytki ceramiczne D 15,0cm 24,0cm ŚCIANA FUNDAMENTOWA styrodur hydroizolacja - masa bitumiczna ściana fundamentowa betonowa

12 E 30,0cm 14,0cm STROPODACH NAD KLATKĄ SCHODOWĄ DO PIWNICY 2x papa termozgrzewalna termoizolacja - styropian folia polietylenowa płyta żelbetowa F 1,0cm 7,0cm 5,0cm POSADZKA NA GRUNCIE (istniejąca piwnica) płytki podłogowe antypoślizgowe wylewka cementowa zbrojona siatką termoizolacja - styropian ekstrudowany papa termozgrzewalna 1x zatarcie - warstwa wyrównawcza istniejąca podbudowa G 5,0cm 12,0cm 25,0cm 3,0cm 25,0cm STROP (nad IV kondygnacją nadziemną) proj. wykładzina PVC proj. płyta OSB-3 2x folia PVC proj. belki stalowe 2x HEA, rozstaw 1,0m na podwalinie betonowej 51cm wełna mineralna istn. wylewka cementowa zbrojona siatką istn. folia PE istn. polistyren ekstrudowany istn. strop DZ3 H 14,0cm 30,0cm 2,5cm SUFIT PODWIESZANY istn. kleszcze proj. termoizolacja - wełna mineralna proj. płyta gipsowo-włóknowa na ruszcie systemowym I 5,0cm 5,0cm DACH istn. blacha istn. łaty istn. kontrłaty istn. folia

13 14,0cm 5,0cm 2,5cm istn. krokwie/ wełna mineralna proj. wełna mineralna proj. płyta gipsowo-włóknowa na ruszcie systemowym J 1,0cm 15,0cm SCHODY płytki podłogowe antypoślizgowe schody żelbetowe K STROP (nad IV kondygnacją nadziemną w części sanitarnej) 1,0cm płytki podłogowe antypoślizgowe 3,5cm wylewka cementowa zbrojona siatką 2,5cm proj. płyta OSB-3 1x 10,0cm proj. belki stalowe 2x HEA, rozstaw 1,0m 3,0cm istn. wylewka cementowa zbrojona siatką istn. folia PE 25,0cm istn. polistyren ekstrudowany istn. strop DZ3 L 0,5cm 15,0cm 29,0cm 1,5cm ŚCIANA SZCZYTOWA tynk cienkowarstwowy - jasny beż termoizolacja - styropian bloczki ceramiczne tynk cementowo - wapienny Ł 5,0cm 16,0cm 2,5cm STROPODACH NAD CZĘŚCIĄ PODDASZA membrana PVC proj. płyta OSB-3 2x belki drewniane 16cmx16cm/wełna mineralna proj. płyta gipsowo-włóknowa na ruszcie systemowym/wełna mineralna 8. WYKOŃCZENIE Ściany działowe murowane z bloczka ceramicznego gr. 12cm Posadzki płytki podłogowe ceramiczne antypoślizgowe. Tynki wewnętrzne cementowo wapienne, gładkie. gładzie gipsowe. Termoizolacja styropian 15cm projektowana zewnętrzna klatka schodowa oraz

14 ściana szczytowa. Tynki zewnętrzne cienkowarstwowa masa tynkarska, na zaprawie klejowej, wzmocnionej siatką z włókna szklanego Malowanie ścian 2 x farba emulsyjna, akrylowa, na podłożu zagruntowanym 2 x warstwa gruntującą. Okładziny ścian w wc glazura do wysokości min. 2,0m. Okna pvc w kolorze białym Drzwi pvc 9. INSTALACJE WEWNĘTRZNE Instalacja elektryczna stanowi rozbudowę istn. instalacji Instalacja co stanowi rozbudowę istn. instalacji Instalacja wody zimnej stanowi rozbudowę istn. instalacji Instalacja kan. sanit. stanowi rozbudowę istn. instalacji, wpięcie do istn. pionów Instalacja wody ciepłej podgrzewacze zamontowane w proj. pomieszczeniach piwnicy oraz poddasza Instalacja hydrantowa stanowi rozbudowę istn. instalacji Instalacja wentylacyjna pomieszczenia wc proj. wentylacja wywiewna, proj. pomieszczenia użytkowe piwnicy oraz poddasza wentylacja nawiewno - wywiewna.

15 10. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, ISTNIEJĄCA OCHRONA P.POŻ. Droga pożarowa w trakcie realizacji, wg odrębnego opracowania. Budynek zaprojektowano w następujących klasach odporności p.poż.: Jadalnia (dla ponad 50 osób) - kategoria zagrożenia ludzi ZL I, klasa odporności ogniowej B. Budynek główny - kategoria zagrożenia ludzi - ZL V (ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO), klasa odporności ogniowej C. Budynek spełnia wymagania dla klasy odporności B. Budynek stanowi jedną strefę pożarową. W budynku zainstalowano oświetlenie awaryjne na drogach komunikacynych ewakuacyjnych. Budynek wyposażono w hydranty 52 - na każdej kondygnacji po jednym przy obu klatkach schodowych oraz hydrant 25 z wężem półsztywnym na końcu przewiązki przy wejściu do sali jadalnianej. Obecnie poddasze nieużytkowe oddzielone od pozostałej części budynku i oddymianej klatki schodowej drzwiami EI30. Wszystkie materiały i wyroby wykończeniowe nie mogą być łatwozapalne i nie mogą być toksyczne lub intensywnie dymiące w trakcie pożaru. Wszystkie elementy drewniane zabezpieczone przed agresją chemiczną i biologiczną, impregnowane środkami ogniochronnymi typu FOBOS. PROJEKTOWANA OCHRONA P.POŻ. Projektowana przebudowa i zmiana sposobu użytkowania piwnic i poddasza budynku Domu Studenta PWSZ w Tarnowie przy ul. Słowackiego 7 na pracownie studenckie - budynek średniowysoki. Poddasze użytkowe - kategoria zagrożenia ludzi ZLI (zawierające pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób niebędących ich stałymi użytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się. Wymagana klasa odporności pożarowej B.

16 Główna konstrukcja nośna R 120. Konstrukcja dachu R 30 - zabezpieczyć płytami gipsowo - włóknowymi. Wszystkie elementy drewniane zabezpieczone przed agresją chemiczną i biologiczną, impregnowane środkami ogniochronnymi typu FOBOS. Strop REI 60. Ściany zewnętrzne EI 30. Ściany wewnętrzne EI 30. Przekrycie dachu RE 30. Drzwi do klatki schodowej EI30. W części projektowanej zainstalować oświetlenie ewakuacyjne. Należy wykonać dwa hydranty 52. Poddasze należy wyposażyć w dwie gaśnice proszkowe GP4 ABC. Ewakuacja zapewniona dwoma klatkami schodowymi. Drzwi do klatki schodowej o wymiarze 1,3x2,0m. Jedno skrzydło o min. szerokości 0,9m. Szerokość biegów min. 1,2m, szerokość spocznika min. 1,5m. Oddymianie klatek schodowych: istniejące okna napowietrzające oraz projektowane klapy dymowe. Projektowana przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza budynku Domu Studenta PWSZ w Tarnowie przy ul. Słowackiego 7 na pracownie studenckie przeznaczona dla ponad 50 osób. Piwnica - kategoria zagrożenia ludzi ZLIII (zawierające pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania mniej niż 50 osób niebędących ich stałymi użytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się. Wymagana klasa odporności pożarowej B. Główna konstrukcja nośna R 120. Konstrukcja dachu R 30 - zabezpieczyć płytami gipsowo - włóknowymi. Strop REI 60. Ściany zewnętrzne EI 30. Ściany wewnętrzne EI 30. Przekrycie dachu RE 30.

17 W części piwnicy objętej opracowaniem zainstalować oświetlenie ewakuacyjne. Należy wykonać hydrant 52. Piwnicę należy wyposażyć w gaśnicę proszkową GP4 ABC. Ewakuacja zapewniona dwoma klatkami schodowymi. Drzwi do klatki schodowej o wymiarze 1,3x2,0m. Jedno skrzydło o min. szerokości 0,9m. Szerokość biegów min. 1,2m, szerokość spocznika min. 1,5m. 11. UWAGI KOŃCOWE Wszystkie użyte materiały powinny posiadać atest i spełniać obowiązujące normy. Roboty Budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami pod nadzorem osób posiadających wymagane uprawnienia po uzyskaniu pozwolenia na budowę. 12. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że koncepcja p.n. "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania piwnic i poddasza budynku Domu Studenta PWSZ w Tarnowie przy ul. Słowackiego 7 na pracownie studenckie opracowana została zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. Zbigniew Sipiora, upr. nr WD-NB-8346/77/80 OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. Donata Młynarska

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze ARCHITRAW sp. Z o.o. 24-100 Puławy, ul. Piłsudskiego 28 tel. (081) 888 04 84, fax: (081) 888 04 84, NIP 716-00-15-020, Regon 0080020634 Puławy, grudzień 2014r. PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA 1. Dane ogólne Budynek świetlicy wiejskiej, częściowo podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja pożarowa budynku

1. Klasyfikacja pożarowa budynku 1. Klasyfikacja pożarowa budynku Na podstawie rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZU nr 75 poz. 690 z 12 kwietnia 2002 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Remont przebudowa pomieszczeń Dworca Kolejowego Warszawa Wschodnia dla PKP INTERCITY Inwestor: PKP INTERCITY PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Część 1 - Architektura Zespół

Bardziej szczegółowo

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 4 OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI 1. Działka gruntowa - obszar 1193 m 2. Powierzchnia płaska, teren w całości zagospodarowany. Dojście do nieruchomości utwardzone kostką Polbruk, parking samochodowy

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH Nr umowy ZP 31 2014 AREA-BP Marcin Smuda 43-100 Tychy, ul. Zwierzyniecka 73 tel/fax. 791 691 360 / (032) 258-58-46 INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ >>JAN HARA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Inwestor: Nadleśnictwo Jamy adres: 86-318 Rogóźno, Jamy 5 Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 Stadium: Projekt remontu budynku z wymianą

Bardziej szczegółowo

do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu

do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu 4 OPIS TECHNICZNY do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu Inwestor : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Kościuszki 6a 86-100 Świecie I. DANE OGÓLNE 1.1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

D151 HALI SPORTOWEJ (PODŁOGA WENTYLOWANA MECHANICZNIE)

D151 HALI SPORTOWEJ (PODŁOGA WENTYLOWANA MECHANICZNIE) ZESTAWIENIE PRZEGRÓD POZIOMYCH: D151 HALI SPORTOWEJ (PODŁOGA WENTYLOWANA MECHANICZNIE) wielowarstwowa wykładzina winylowa 0,4 płyta OSB 2x10mm 2,0 deski sosnowe 18x95 co 25cm 1,8 tacica iglasta,wilgotność

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY WRAZ Z DANYMI TECHNICZNO - UŻYTKOWYMI.

OPIS TECHNICZNY WRAZ Z DANYMI TECHNICZNO - UŻYTKOWYMI. OPIS TECHNICZNY WRAZ Z DANYMI TECHNICZNO - UŻYTKOWYMI. I. Rodzaj i charakterystyka obiektu. 1. Dane ewidencyjne : 1.1.Budowa - projektowana jest przebudowa pracowni RTG w budynku głównym szpitala w Słupcy.

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 7. Koncepcja architektoniczno budowlana zaplecza socjalno technicznego.

ZAŁĄCZNIK 7. Koncepcja architektoniczno budowlana zaplecza socjalno technicznego. ZAŁĄCZNIK 7. Koncepcja architektoniczno budowlana zaplecza socjalno technicznego. II SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I STRONA TYTUŁOWA II SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA III OPIS TECHNICZNY IV RYSUNKI NR RYSUNKU

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 1 - WYKONANIE ŚCIANEK DYMOSZCZELNYCH, EI30, EI60, WYMIANA STOLARKI ORAZ ZABEZPIECZENIE DREWNIANEJ KONSTRUKCJI DACHU

CZĘŚĆ 1 - WYKONANIE ŚCIANEK DYMOSZCZELNYCH, EI30, EI60, WYMIANA STOLARKI ORAZ ZABEZPIECZENIE DREWNIANEJ KONSTRUKCJI DACHU NAZWA INWESTYCJI: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA W OPARCIU O EKSPERTYZĘ TECHNICZNĄ ORAZ POSTANOWIENIE NR 28/2015 WYDANE PRZEZ WIELKOPOLSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ OKRESLAJĄCA WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. WSTĘP I DANE OGÓLNE 1.1. Podstawa opracowania i dane wyjściowe. II. ZAŁĄCZNIKI DOKUMENTÓW FORMALNO PRAWNYCH DO OPRACOWANIA III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ZAMIENNY

Bardziej szczegółowo

OPIS DZIAŁKI DANE LOKALIZACYJNE. Nr ewidencyjny działki(ek) 2139/2, 2140/2 Działka znajduje się w Świnnej przy ul. Jasnej

OPIS DZIAŁKI DANE LOKALIZACYJNE. Nr ewidencyjny działki(ek) 2139/2, 2140/2 Działka znajduje się w Świnnej przy ul. Jasnej OPIS NIERUCHOMOŚCI 1. Opis i charakterystyka działek : Działki będące przedmiotem wyceny położone są w Łodygowicach przy ulicy Jasnej. Posiadają księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Żywcu o numerze BB1Z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I ADAPTACJI KLATKI SCHODOWEJ PAWILONU C POD MONTAŻ DŹWIGU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I ADAPTACJI KLATKI SCHODOWEJ PAWILONU C POD MONTAŻ DŹWIGU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Krasickiego 60 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I ADAPTACJI KLATKI SCHODOWEJ PAWILONU C POD MONTAŻ DŹWIGU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Lokalizacja: Inwestor: Branża: TARNOWSKIE GÓRY

Bardziej szczegółowo

ATK. P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573

ATK. P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ATK P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573 TEMAT/ OBIEKT: INWENTARYZACJA BUDOWLANA PIWNIC W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA Z OPINIĄ

EKSPERTYZA TECHNICZNA Z OPINIĄ EKSPERTYZA TECHNICZNA Z OPINIĄ PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO -Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o.suwałki, ul. Sikorskiego 1 Białystok 28 grudnia 2007 PRACOWNIA PROJEKTOWA JERZY

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRZEDMIOT INWENTARYZACJI : Działka nr 7. AM-23, obręb Plac Grunwaldzki jednostka ewidencyjna Wrocław część budynku przy ul. Składowej 1-3 Wrocław Sporządził: inż. Mieczysław Cegliński

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Wielofunkcyjny ul. Kolejowa 6 55-002 Kamieniec Wrocławski Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003 Czernica Data

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ W BUDYNKU KRUS RYKI UL. KOŚCIUSZKI 22 ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ W BUDYNKU KRUS RYKI UL. KOŚCIUSZKI 22 ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ W BUDYNKU KRUS RYKI UL. KOŚCIUSZKI 22 Branża: ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA Spis zawartości: Lp. Nazwa Str. 1 Strona tytułowa 1 2 Spis zawartości 2 3 Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

S A C H A J K O P R O J E K T

S A C H A J K O P R O J E K T S A C H A J K O P R O J E K T MGR INZ. ALEKSANDRA SACHAJKO 93-134 Łódź, ul. Poznańska 17/19 M 17 TEL. 0-501-359-321 PROJEKT BUDOWLANY WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH DLA POMIESZCZEŃ KUCHNI I ŁAZIENKI W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. BIAŁACZÓW INWESTOR: Gmina Białaczów ul. Piotrkowska 12 26-307 Białaczów OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

dz. nr 319, obręb 0003 Śródmieście

dz. nr 319, obręb 0003 Śródmieście mgr inż. Piotr Rajca ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Świebodzice biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Wałbrzych tel./fax. 74 665-96-96 www.ppkonstruktor.com.pl e-mail: biuroppkonstruktor@wp.pl Stadium: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Przeprojektowano istniejący układ komunikacyjny. Przewidziano nowe wjazdy i wejścia na teren działki oraz parkingi i dojścia.

OPIS TECHNICZNY. Przeprojektowano istniejący układ komunikacyjny. Przewidziano nowe wjazdy i wejścia na teren działki oraz parkingi i dojścia. SPIS TREŚCI Opis techniczny Rysunki: 1.Projekt zagospodarowania terenu 1:500 2. Projekt zagospodarowania terenu 1:500 3.Rzut parteru 1:200 4.Rzut 1 piętra 1:200 5.Rzut 2 piętra 1:200 6.Rzut dachu 1:200

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 OBIEKT: INWESTOR: MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 178 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT OPINIA TECHNICZNA

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT OPINIA TECHNICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT Jan Koperkiewicz, 82-300 Elbląg, ul.prusa 3B/6 NIP 578 102 14 41 tel.: (55) 235 47 25 e-mail: jankoperkiewicz@wp.pl REGON 170049655 OPINIA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Karta informacyjna 2. Zawartość opracowania 3. Opis techniczny 4. Rysunki 1. plan sytuacyjny w skali 1:500 2. rzut piwnic 1:50 3. rzut parteru 1:50 4. rzut poddasza 1:50 5. przekrój

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA Nazwa opracowania : INWENTARYZACJA BUDOWLANA Branża : ARCHITEKTURA Nazwa i adres obiektu : Budynek biurowo - laboratoryjny Al. Krakowska 110/114, Warszawa Inwestor : INSTYTUT LOTNICTWA 02-256 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Zespołu Szkół w Chrząstawie Wielkiej ul. Wrocławska 19 55-003 Czernica Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003

Bardziej szczegółowo

Standard wykończenia mieszkań

Standard wykończenia mieszkań Standard wykończenia mieszkań 1. OTOCZENIE Poznań, ul. Czarnucha Ogrodzenie Dojścia piesze Mała architektura Zieleń Dojazdy Instalacje WOD.-KAN. przęsła stalowe, ocynkowane, murki z cegły betonowej lub

Bardziej szczegółowo

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90 PRACOWNIA PROJEKTOWA ZBIGNIEW KOZIARSKI Sosnowiec, ul. Warszawska 18 TEMAT: Projekt dostosowania budynku Domu Dziecka Stanica do wymagań bezpieczeństwa pożarowego ADRES BUDOWY: Katowice ul. Plebiscytowa

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA KONCEPCJA PRZEBUDOWY BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO OŚMIOKONDYGNACYJNEGO CZĘŚCI C W KATOWICACH - UL. LWOWSKA 23 KONCPECJA FAZA: BRANŻA:

ARCHITEKTURA KONCEPCJA PRZEBUDOWY BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO OŚMIOKONDYGNACYJNEGO CZĘŚCI C W KATOWICACH - UL. LWOWSKA 23 KONCPECJA FAZA: BRANŻA: 43-100 Tychy, ul. F. Modrzewskiego 49, tel. kom. 509 966188,502 294303 www.pracowniakolor.pl NIP: 677-162-20-27, REGON: 241062052. NR OPRACOWANIA 6/A/2014 ZLECENIE nr 746/DPM/PMT/MS/2014 KONCEPCJA PRZEBUDOWY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul.

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM Kłecko ul. Gnieźnieńska 7 INWESTOR: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. hm. Zygmunta Imbierowicza

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1.Opis techniczny 1.Dane podstawowe 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku prokuratury rejonowej Wrocław Krzyki Zachód przy ul.

Bardziej szczegółowo

do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu

do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu 4 OPIS TECHNICZNY do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu Inwestor : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Kościuszki 6a 86-100 Świecie I. DANE OGÓLNE 1.1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3.

OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3. OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa Kopie decyzji i uzgodnień Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

WRAZ Z OCENĄ STANU ISTNIEJĄCEGO

WRAZ Z OCENĄ STANU ISTNIEJĄCEGO EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OCENĄ STANU ISTNIEJĄCEGO Dotycząca budowy instalacji solarnej dla Szkoły Podstawowej nr 65 ul. Golikówka 52 w Krakowie Branża: konstrukcyjno - budowlana Lokalizacja: Kraków,

Bardziej szczegółowo

WL-PROJEKT 41-400 Mysłowice, ul.towarowa 10 tel.(32)222-23-06, 694-807-406, www.wl.pl BUDYNKI W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ I SZEREGOWEJ

WL-PROJEKT 41-400 Mysłowice, ul.towarowa 10 tel.(32)222-23-06, 694-807-406, www.wl.pl BUDYNKI W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ I SZEREGOWEJ BUDYNKI W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ I SZEREGOWEJ Mysłowice, grudzień 2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWY BUDYNKÓW NISKOENERGETYCZNYCH BLIŹNIACZYCH I SZEREGOWYCH 1. FUNDAMENT. Założenie, że działka jest płaska

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA ZAKRES PRAC DO WYKONANIA Nazwa inwestycji : Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na biura i salę obrad Adres budowy : Święciechowa, ul. Rynek 14 a ( dz. nr ewid. 73/1, 73/2)

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE 1 MATERIAŁY mb m szt 1 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-0 7,5 Stopy fundamentowe B-0 1,01 Ściany fundamentowe 48,08 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(1)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 4cm 899,10 bloczki

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH I ETAP REALIZACJI OSIEDLA NOWE KONINKO 2010-2011 ELEMENTY OGÓLNOBUDOWLANE ELEMENTY WYKOŃCZENIA ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI ELEMENTY WYPOSAŻENIA ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY

PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY KONSTRUKCJA DLA INWESTYCJI PN.: ZMIANA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ BUDOWĄ LUKARN, ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO NA POMIESZCZENIA SZPITALNE ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

7. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 7.1. Stan prawny

7. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 7.1. Stan prawny 7. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 7.1. Stan prawny Dla nieruchomości gruntowej składającej się z działki ewidencyjnej nr 1478/7 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Wieliczce III Wydział Ksiąg Wieczystych

Bardziej szczegółowo

1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ :

1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ : 1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ : Prace Przygotowawcze: uporządkowanie i zabezpieczenie terenu inwestycji, zabezpieczenie instalacji, wytyczenie budynku, Prace ziemne i rozbiórkowe:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY BIURO PROJEKTOWE ARCHIBUD PAWEŁ KRÓL PLAC WOLNOŚCI 3, PL-28400 PIŃCZÓW TEL.600839035, EMAIL: PAWEL_KROL07@WP.PL PKO BP O/PIŃCZÓW: 06 1020 2645 0000 5902 0024 0648 REGON 260141176 NIP 662-147-43-12 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

1. INWENTARYZACJA I OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

1. INWENTARYZACJA I OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU 1. INWENTARYZACJA I OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU Nazwa i adres obiektu: Remont budynku geriatrycznego DPS w Koszelewie polegający na dostosowaniu budynku do obowiązujących przepisów ppoż. Działka nr

Bardziej szczegółowo

17A. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni. www.archideon.pl

17A. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni. www.archideon.pl Karta informacyjna domu nr 17A Przykładowa aranżacja wnętrz 3 PARTER POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 1. Sień 3,61 m 2 2. Hol+klatka 9,78 m 2 3. Salon 26,6 m 2 5 6 1 2 7 4 4. Aneks kuchenny 6,39 m 2 5. Kotłownia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Pracownia Projektowa ARCHITEKT mgr inż.arch. Janusz Rotko email: rotkoj@wp. p l PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: URZĄD GMINY ROPA ROPA 733, 38-312 ROPA BUDYNEK WIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny

WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny Wrocław, ul. Kołłątaja 15 Działka nr 40 Powierzchnia działki: 534 m² Działka zabudowana budynkiem biurowo - usługowym Księga wieczysta: WR1K/00097378/6

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i nadzory budowlane mgr inż. Paweł Tomicki 87 630 Skępe, ul. Pszczela 19 tel. 603 272 356 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Przebudowa dachu istniejącego budynku mieszkalnego Adres: Srebrna 45, gm.

Bardziej szczegółowo

Standard wykończenia mieszkań

Standard wykończenia mieszkań Standard wykończenia mieszkań 1. OTOCZENIE Wrocław Ogrodzenie Dojścia piesze Mała architektura Zieleń na gruncie rodzimym Zieleń na stropach przęsła stalowe, malowane, wysokość ogrodzenia max. 2m kostka

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 169,85 2 Wykopy

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Stylowy

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Stylowy 1 m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 28,58 Stopy fundamentowe B-2,80 Ściany fundamentowe 210,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 0,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 3 927,00

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 190 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. WSTĘP I DANE OGÓLNE 1.1. Podstawa opracowania i dane wyjściowe. II. ZAŁĄCZNIKI DOKUMENTÓW FORMALNO PRAWNYCH DO OPRACOWANIA III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ZAMIENNY

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRACOWNIA PROJEKTOWA gr inŝ. arch. MARTA FILEK - WACHNIK 03-284 Warszawa ul. Porannej Bryzy 21 NIP 524-102-49-09 tel./ fax 0-22-251-47-48 lub 0-604-472-720 m.wachnik@biuroprojektowe.com INWENTARYZACJA

Bardziej szczegółowo

Pracownia Architektoniczna

Pracownia Architektoniczna Pracownia Architektoniczna REMONT I DOSTOSOWANIE DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW ŁAZIENEK, SZATNI I WENTYLATORNI NA POZIOMIE WYSOKICH SUTEREN W BLOKU C CENTRALI NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO Warszawa ul. Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego II. Opis techniczny III. Informacja o BiOZ IV. Rysunki Architektura 1/4 Rzut fragmentu parteru--- Oddział Patomorfologii 2/4 Przekrój

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA stanu technicznego istniejącego budynku głównego Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie w związku z projektowanymi nadprożami. ADRES INWESTYCJI: Tarnów, ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 172,85 2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY Temat: Remont sal lekcyjnych 18, 36, 50 z zapleczami w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych Lokalizacja: Olsztyn, ul. Bałtycka 37 Inwestor: Zespół Szkół Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym):

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym): ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU MIESZKALNYM W WARSZAWIE PRZY ul. ZĄBKOWSKIEJ 4 NA CELE ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ 4.2. Na rysunkach zamiennych zaproponowano także dodatkowe elementy wykończenia wnętrz

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach 1. PODSTAWA OPRACOWANIA - zlecenie Inwestora, umowa nr IKIN.2228-63/ 3 / 07 - inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCYJNY

PROJEKT KONSTRUKCYJNY egz. PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU USŁUGOWEGO KUCHNI ZE STOŁÓWKĄ Z PRZEZNACZENIEM NA GASTROTERAPIĘ PRACOWNIA KULINARNA Z PRZEBUDOWĄ I ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ PODDASZA NA MIESZKANIA AKTYWIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 5 JASIEK

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 5 JASIEK Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 112,06 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Bursztyn

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Bursztyn 1 m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-2 1,44 Stopy fundamentowe B-2 2,98 Ściany fundamentowe 55,3 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm, bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 1 34,11 bloczki

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Opis Str. 2-6

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Opis Str. 2-6 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Opis Str. 2-6 Elewacje rzut parteru rzut poddasza rzut dachu przekrój zestawienie drzwi i okien rys. 1 rys. 2 rys. 3 rys. 4 rys. 5 rys.6 1 OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego

Bardziej szczegółowo

Zakład projektowania architektoniczno-budowlanego P I O N 42-675 Ziemięcice ul. Mikulczycka 57 tel. 032/2336892 NIP 645-158-12-03 REGON 272134913

Zakład projektowania architektoniczno-budowlanego P I O N 42-675 Ziemięcice ul. Mikulczycka 57 tel. 032/2336892 NIP 645-158-12-03 REGON 272134913 Inwestycja: Adaptacja i wyposażenie lokalu na utworzenie klubu dziecięcego w Wilczy ul. Karola Miarki 27 Inwestor: Gmina Pilchowice Ul. Damrota 6 44-145 Pilchowice Tytuł projektu: Zmiana sposobu użytkowania

Bardziej szczegółowo

budynków NR 12 i NR 1

budynków NR 12 i NR 1 KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA budynków NR 12 i NR 1 INWESTOR (ZAMAWIAJĄCY): ADRES OBIEKTÓW: EC1 ŁÓDŹ MIASTO KULTURY 90-022022 Łódź ul. Targowa 1/3 AUTORZY OPRACOWANIA: mgr inż. Dariusz Dolecki UPR

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA FUNDAMENTY płyta żelbetowa KONSTRUKCJA żelbetowa, monolityczna murowane ściany kondygnacji nadziemnych zewnętrzne i międzylokalowe ELEWACJE instalacja

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU SZKÓŁ w Mołtajnach gm. BARCIANY

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU SZKÓŁ w Mołtajnach gm. BARCIANY FIRMA CONSULTOR MAX Mirosław Rudzki ul. Partyzantów 71 lok. 32 10-402 Olsztyn NIP: 739-010-28-92 Biuro: tel/fax: 89 522-29-83 e-mail: miror09@op.pl UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCYJNO- BUDOWLANY

PROJEKT KONSTRUKCYJNO- BUDOWLANY PROJEKT KONSTRUKCYJNO- BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ROZBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNO-USŁUGOWEGO ADAPTACJA ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ INWESTOR : Gmina Woźniki ul. Rynek 11 42-289 Woźniki ADRES BUDOWY

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Pierwszy dom 3

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Pierwszy dom 3 mb m m3 szt Cena 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-0 0,06 Stopy fundamentowe B-0 0,5 Ściany fundamentowe 49,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9()cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 4cm 96,30 bloczki betonowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Józefowie na schronisko

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Józefowie na schronisko Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

Bardziej szczegółowo

ściana fundamentowa schody żelbetowe wylewane spocznikowe, alternatywnie schody gotowe typu drewnianego lub stalowego (w porozumienu z inwestorem)

ściana fundamentowa schody żelbetowe wylewane spocznikowe, alternatywnie schody gotowe typu drewnianego lub stalowego (w porozumienu z inwestorem) RZUT PIWNIY (częściowe podpiwniczenie) ściana fundamentowa schodków tarasu ` WRSJ MONSTRYJN 89 3 338 40 3 3 3 4 ściana fundamentowa schodów tarasu 4 4 4 3 4 8 0 4 30 3 0 4 8 884 8 MZ4 3 30 448 -,0 op h=3

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE ANNA KONDEJ 26-600 RADOM ul. Komunalna 143 e-mail: kondej@dzierzkow.net

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE ANNA KONDEJ 26-600 RADOM ul. Komunalna 143 e-mail: kondej@dzierzkow.net PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE ANNA KONDEJ 26-600 RADOM ul. Komunalna 143 e-mail: kondej@dzierzkow.net PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POSADZEK KORYTARZY I KLATEK SCHODOWYCH W PAWILONIE C DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

(TOM II): WYCIĄG V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY A) OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA

(TOM II): WYCIĄG V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY A) OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA (TOM II): WYCIĄG V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY A) OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA 7. ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW BUDOWLANYCH, WYKOŃCZENIA WNĘTRZ I WYPOSAŻENIA OGÓLNOBUDOWLANEGO 7.1 PRZEGRODY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DO ZGŁOSZENIA ROBÓT

PROJEKT BUDOWLANY DO ZGŁOSZENIA ROBÓT Egz. 1 PROJEKT BUDOWLANY DO ZGŁOSZENIA ROBÓT OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ KONDYGNACJI PIWNIC i PIĘTRA w BUDYNKU KOMUNALNYM PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 21B w DZIAŁOSZYNIE

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA NAZWA, ADRES OBIEKTU : INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDOWLANEGO UL. WARYŃSKIEGO 21 59-920 BOGATYNIA działka nr 30/4, AM-16, obręb II INWESTOR : POWIAT ZGORZELECKI ADRES INWESTORA :

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE Ambasador II

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE Ambasador II 1 mb m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 Ławy fundamentowe B-20 24,90 24 5 976,00 zł Stopy fundamentowe B-20 4,00 24 96 Ściany fundamentowe 118,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 0,00 2,70 zł bloczki betonowe

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW domu "Bryza 6 "

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW domu Bryza 6 1 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 13,49 Stopy fundamentowe B-2,80 Ściany fundamentowe 48,40 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 905,08 bloczki betonowe

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1. Program inwestycji przedstawiony i omówiony z inwestorem.

Bardziej szczegółowo

Z30 L d GL wersja "LUSTRO" z garażem po lewej stronie, technologia "szkielet drewniany"

Z30 L d GL wersja LUSTRO z garażem po lewej stronie, technologia szkielet drewniany PROJEKTY OMÓW STUIO Z5 www.z5.pl tel:7-17-12-12 tel:(22) 425-5-3 ' ' 1 57 87 57 22 8 6 1 2 3 1 4 134 178 336 612 W.. Ø Garaż 2,56 m2 22 G -,2 nawiew Ø mm 254 24 254 87 5 22 -, weranda,21 m2 496 R. @ 19,7

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW "Chatka war. C"

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Chatka war. C 1 1 2 3 Ławy fundamentowe B-20 4,59 Stopy fundamentowe B-20 1,28 Ściany fundamentowe 24,92 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 466,00 bloczki betonowe na ścianę

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 114 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod 2600/1, 2599/2,

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Rzeczoznawca ds. ppoż. Rzeczoznawca budowlany Wrocław, luty 2012r.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Załącznik nr 2 do SIWZ OBIEKT / ZAKRES ROBÓT TERMOMODERNIZACJA STROPODACHU BUDYNKU OFICYNA lokalizacja Orońsko, ul. Topolowa 1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY adres INWESTOR CENTRUM RZEŹBY POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja architektoniczna budynku dydaktycznego Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu

Inwentaryzacja architektoniczna budynku dydaktycznego Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu Inwentaryzacja architektoniczna budynku dydaktycznego Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu Autorzy: Geocartis Sp. z o.o. ul. Wilczak 12H 61-623 Poznań Poznań, lipiec 2015 Spis treści Podstawa

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA i OPINIA TECHNICZNA DOTYCZĄCA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEZNACZONEGO DO ROZBUDOWY i PRZEBUDOWY TOM 5

INWENTARYZACJA i OPINIA TECHNICZNA DOTYCZĄCA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEZNACZONEGO DO ROZBUDOWY i PRZEBUDOWY TOM 5 STATUS PROJEKTU : PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA : ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU O HALĘ SPORTOWO WIDOWISKOWĄ W NADARZYNIE przy ul. Sitarskich 3 Na działce nr ewid. 448/1 INWESTOR : GMINA NADARZYN

Bardziej szczegółowo

Z204 wersja podstawowa w technologii murowanej

Z204 wersja podstawowa w technologii murowanej PERSPEKTYW WIDOK OD FRONTU PERSPEKTYW WIDOK OD OGRODU C F G 1 494 27 3 510 540 27 954 501 24 15 646 94 94 261 274 89 48 744 48 1 2 3 4 5 1 630 27 646 240 0 27 15 24 7 840 24 51 375 274 113 94 94 267 114

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Gargamel z garażem

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Gargamel z garażem 1 1 2 3 Ławy fundamentowe B-20 12,49 Stopy fundamentowe B-20 Ściany fundamentowe 62,80 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 1 174,36 bloczki betonowe na ścianę

Bardziej szczegółowo