BIURO PROJEKTÓW PRO-MAR MARIOLA MAZUROWSKA UL. W. ROGOYSKIEGO 2, TARNÓW TEL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIURO PROJEKTÓW PRO-MAR MARIOLA MAZUROWSKA UL. W. ROGOYSKIEGO 2, TARNÓW TEL"

Transkrypt

1 BIURO PROJEKTÓW PRO-MAR MARIOLA MAZUROWSKA UL. W. ROGOYSKIEGO 2, TARNÓW TEL PROJEKT KONCEPCYJNY Temat: PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PIWNIC I PODDASZA BUDYNKU DOMU STUDENTA PWSZ W TARNOWIE PRZY UL. SŁOWACKIEGO 7 NA PRACOWNIE STUDENCKIE Lokalizacja: dz. nr 16/7 obręb 169, Tarnów, ul. Słowackiego Inwestor: Branża: PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE, ul. Mickiewicza 8, Tarnów ARCHITEKTONICZNA Zespół autorski Imię i nazwisko Podpis Projektował: mgr inż. arch. Zbigniew Sipiora, upr. nr WD-NB-8346/77/80 Opracował: mgr inż. arch. Donata Młynarska Tarnów, czerwiec 2017 r.

2 SPIS TREŚCI I. KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA, OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA 3. LOKALIZACJA 4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 5. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 6. KOMUNIKACJA 7. DOSTĘPNOŚĆ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 8. ZIELEŃ 9. ZESTWIENIE POWIERZCHNI 10. UWAGI KOŃCOWE II KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA, OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 3. FUNKCJA 4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI, KUBATURY, WYSOKOŚCI 5. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POMIESZCZEŃ 6. OPIS PLANOWANYCH ZMIAN 7. DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIAŁOWE 8. WYKOŃCZENIE 9. INSTALACJE WENĘTRZNE 10. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 11.UWAGI KOŃCOWE

3 III CZĘŚĆ RYSUNKOWA 0. Koncepcja zagospodarowania 1. Rzut piwnic 2. Rzut poddasza 3. Rzut dachu 4. Przekrój A - A 5. Przekrój B - B 6. Elewacja zachodnia 7. Elewacja wschodnia 8. Elewacja północna 9. Elewacja południowa 10. Rzut piwnic, technologia

4 I. KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA zlecenie Inwestora wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne dokumentacja archiwalna przepisy budowlane i Polskie Normy 2. TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA Tematem opracowania jest koncepcja architektoniczna przebudowy i zmiany sposobu użytkowania piwnic i poddasza budynku Domu Studenta PWSZ w Tarnowie przy ul. Słowackiego 7 na pracownie studenckie. 3. LOKALIZACJA Budynek stanowiący przedmiot opracowania zlokalizowany jest przy ul. Słowackiego 7 w Tarnowie, na działce nr 16/7, obręb OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI Istniejący budynek, Dom Studenta, zlokalizowany jest w Tarnowie przy ul. Słowackiego. Ukształtowanie działki płaskie z niewielkim spadkiem w stronę południową. Działka objęta opracowaniem jest ogrodzona. Na działce znajduje się przedmiotowy budynek oraz jadalnia połączone przewiązką. Parking po północnej stronie obiektu. Istniejące uzbrojenie terenu: przył. wody, kan. sanit., gazu, prądu, telekomunkacji oraz kan. deszczowej, drenaż. 5. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI Istniejący budynek, Dom Studenta, zlokalizowany jest w centralnej części działki. Budynek zostanie rozbudowany o zewnętrzną klatkę schodowa po zachodniej stronie obiektu prowadzącą do piwnic - kondygnacja -1. Wymiary zewnętrzne proj. rozbudowy 4,28m x 3,99m. Zaprojektowano schody zewnętrzne wraz ze ściana oporową prowadzące do proj. klatki schodowej.

5 Projektowane przełożenie kanalizacji deszczowej i likwidacja przepustu pod szybem windy kolidującej z proj. rozbudową. Przebudowa drenażu poprowadzenie go obok projektowanej klatki schodowej (istn. drenaż otokowy znajduje się na wysokości stopy ławy budynku). Planowana inwestycja jest zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. 6. KOMUNIKACJA Istniejąca dostępność komunikacyna od ul. Nowy Świat. W obrębie działki objętej opracowaniem istniejący układ ciągów pieszych i jezdnych. 7. DOSTĘPNOŚĆ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH Istniejąca dostępność do kondygnacji naziemnych poprzez istn. podjazd przy wejściu głównym od strony wschodniej. Dostępność do kondygnacji podziemnej zapewniono poprzez projektowany schodołaz (jedna sztuka) zlokalizowany w części piwnicy objętej opracowaniem. Schodołaz obsługujący schody zewnętrzne oraz wewnętrzne do piwnicy 8. ZIELEŃ Nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów. 9. ZESTWIENIE POWIERZCHNI ISTNIEJĄCA POWIERZCHNIA Budynek główny 891,33m2 Pawilon stołówki 364,05m2 Przewiązka 51,21m2 Szyb windowy 10,45m2 PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA I KUBATURA Budynek główny 891,33m2 + 17,08m2 = 908,41m2 Pawilon stołowki 364,05m2 bez zmian Przewiązka 51,21m2 bez zmian Szyb windowy 10,45m2 bez zmian

6 10. UWAGI KOŃCOWE Wszystkie użyte materiały powinny posiadać ates t i spełniać obowiązujące normy. Roboty Budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami pod nadzorem osób posiadających wymagane uprawnienia po uzyskaniu pozwolenia na budowę. PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. Zbigniew Sipiora, upr. nr WD-NB-8346/77/80 OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. Donata Młynarska

7 II. KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Koncepcja architektoniczna obejmuje przebudowę i zmianę sposobu użytkowania piwnic i poddasza budynku Domu Studenta PWSZ w Tarnowie przy ul. Słowackiego 7 na pracownie studenckie. 2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Budynek Dom Studenta znajduje się przy ul. Słowackiego w Tarnowie. Obiekt czterokondygnacyjny, podpiwniczony, obecnie z poddaszem nieużytkowym. Główne wejście do budynku znajduje się po zachodniej stronie, wejścia dodatkowe po północnej, południowej i wschodniej stronie. Budynek zrealizowany w technologii tradycyjnej: fundamenty żelbetowe ściany piwnic murowane z cegły pełnej ściany konstrukcyjne wyższych kondygnacji murowane z cegły pełnej ściany zewnętrzne wypełniające murowane z bloczka siporex stropy międzykondygnacyjne gęstożebrowe, DZ3 dach drewniany, płatwiowo kleszczowy, wielospadowy o kącie nachylenia 30 0 kryty blachodachówką. 3. FUNKCJA Budynek objęty opracowaniem pełni obecnie funkcję Domu Studenckiego - zamieszkania zbiorowego w przeważającej części oraz jadalni dla ponad 50 osób. Projektowana zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na pracownie oraz piwnic na warsztaty. Na etapie projektu budowlanego należy występić o odstępstwo od warunków technicznych do Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, dotyczące: - posadowienie posadzki piwnicy -1,2m poniżej poziomu terenu - niewystarczające oświetlenie pomieszczeń piwnicy ok. 1/9 - niewystarczające oświetlenie pomieszczeń poddasza (pracownie) ok. 1/16.

8 4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI, KUBATURY, WYSOKOŚCI ISTNIEJĄCE Wysokość budynku 17,20m bez zmian Kubatura budynku ,51m3 Powierzchnia zabudowy 1 317,04m2 PROJEKTOWANE Kubatura klatki schodowej 49,83m2 Kubatura całości ,51m3 + 99,83m3 = ,34m3 Powierzchnia zabudowy klatki schodowej 17,08m2 Powierzchnia użytkowa części objętej opracowaniem: Powierzchnia użytkowa części piwnicy 153,38m2 Powierzchnia użytkowa poddasza 516,38m2 5. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POMIESZCZEŃ PIWNICA - KONDYGNACJA -1 NR POMIESZCZENIE POWIERZCHNIA [m2] KLATKA SCHODOWA 18, KORYTARZ + SZATNIA 14, KANTOREK 7, WARSZTAT 84, POM. TECHNICZNE 14, POM. PORZĄDKOWE 5, WC DAMSKI I DLA NP 4, PRZEDSIONEK 1, WC MĘSKI 1,55 PODDASZE - KONDYGNACJA +5 NR POMIESZCZENIE POWIERZCHNIA [m2] 5.01 KLATKA SCHODOWA 21, KORYTARZ 29, POM. PORZĄDKOWE 2,46

9 5.04 PRACOWNIA 136, SZATNIA 9, KUCHNIA 15, PRZEDSIONEK 1, WC DAMSKI 1, WC DAMSKI I DLA NP 4, PRACOWNIA 236, KANTOREK 11, KLATKA SCHODOWA 23, PRZEDSIONEK 1, PRZEDSIONEK 2, WC MĘSKI 1, WC MĘSKI 1, PRZEDSIONEK 12, WINDA 4,47 6. OPIS PLANOWANYCH ZMIAN - Wykonanie schodów zewnętrznych po zachodniej stronie budynku. - Wykonanie ściany oporowej. - Rozbudowa budynku o zewnętrzną klatkę schodową prowadzącą do piwnic. - Wyposażenie piwnicy w jeden schodołaz obsługujący schody zewnętrzne i wewnętrzne. - Rozbiórka fragmentu ściany zewnętrznej kolidującej z projektowaną klatką schodową, wykonanie nadproża dwa dwuteowniki PE Wykonanie nowej posadzki w części piwnicy objętej opracowaniem. - Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicy (część korytarza, pralnia, suszarnia, prasowalnia, cerowalnia, pok. pers.) na warsztat, korytarz z szatnią, wc, kantorek, pom. poprządkowe oraz techniczne. - Przebudowa ścian wewnętrznych części piwnicy. - Wymiana stolarki drzwiowej w części piwnicy objętej opracowaniem. - Wykonanie zaplecza sanitarnego wraz z niezbędnymi instalacjami w piwnicy oraz na poddaszu. - Zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na pracownie, zaplecze sanitarne, szatnie, kantorek, kuchnię, ścianki działowe lekkie obudowane płytą GK. - Przebudowa istniejącej klatki schodowej na poddaszu ( w centralnej części budynku)

10 ściany zewętrzne i wewnętrzne, wykonanie poręczy, ściany klatki schodowej z cegły pełnej. Schody istniejące, obniżenie górnego stopnia do wysokości 16,7cm (obecie 20cm). - Rozbudowa istniejącej windy do możliwości obsługi poddasza poprzez: wykonanie szybu windowego analogicznie do istniejącego wyposażonego w instalację elektryczną, tory jezdne, nowe liny, nowe drzwi przystankowe na poddaszu wyposażone analogicznie jak kondygnacje poniżej i inne konieczne do prawidłowego funkcjonowania windy. - Przebudowa istniejącej klatki schodowej w południowej części budynku, rozbiórka części stropu nad istniejącą klatką schodową, wykonanie schodów na poddasze, ściany klatki schodowej z cegły pełnej. - Przebudowa dachu po południowej stronie budynku. - Wykonanie ściany szczytowej po południowej stronie budynku. - Wzmocnienie stropu na poddaszu - belki HEA 120 w rozstawie co 1,0m, wypełnienie z wełny mineralnej, folia PVC, płyty 2 x OSB 2,5cm, posadzka z wykładziny PVC. Belki oprzeć na projektowanych wylewanych podwalinach o wym. 51cmx25cm nad ścianami nośnymi III piętra. - Wzmocnienie stropu na poddaszu w miejscu projektowanych przedsionków i WC belki HEA 100 w rozstawie co 1,0m, wypełnienie z wełny mineralnej, folia PVC, płyta 1xOSB 2,5cm, wylewka cementowa 3,5cm zbrojona siatką, płytki ceramiczne, podłogowe, antypoślizgowe. Belki oprzeć na projektowanych podwalinach wylewanch lub murowanych nad ścianami nośnymi III piętra. - Wykonanie dodatkowych 16 okien połaciowych na poddaszu o wymiarch 140cmx114cm oraz 2 okien 70cmx110cm. - Wykonanie dwóch okien w nowej ścianie szczytowej o wymiarch 90cmx170cm oraz jednego okna 80cmx220cm w zach. elewacji. - Montaż klapy dymowej w pomieszczeniu klatki schodowej po południowej stronie budynku. - Montaż okna oddymiającego w górnej części centralnej klatki schodowej. - Montaż klapy dymowej nad szybem windy. - Nadbudowa kominów kolidujących z projektowanym stropodachem. - Nadbudowa ścian zewętrznych i wewnętrznych szybu windy i centralnej klatki schodowej. - Przebudowa części dachu na stropodach. - Zabezpieczenie p.poż. konstrukcji dachu płytami gipsowo-włóknowymi - Wykonanie termoizolacji poddasza. - Wykonanie instalacji wod-kan, co, telekomunikacyjnej, wentylacji mechanicznej

11 nawiewno wywiewnej oraz wywiewnej w pomieszczeniach WC. - Przełożenie kolidującej kanalizacji deszczowej. - Przebudowa istniejącego drenażu otokowego, obejście projektowanej klatki schodowej (istn. drenaż otokowy znajduje się na wysokości stopy ławy budynku) - Zabezpieczenie istn. kabla enn rurą osłonową dwudzielną na odcinku 6,0m - Przebudowa kanalizacji. - Wyposażenie jednej pracowni na poddaszu w wannę na potrzeby obsługi pracowni gliny z bezpośrednim podłączeniem do pionu średnicą fi 100mm. 7. DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIAŁOWE A POSADZKA NA GRUNCIE (klatka schodowa) 1,0cm płytki podłogowe antypoślizgowe 7,0cm wylewka cementowa zbrojona siatką 5,0cm termoizolacja - polistyren ekstrudowany papa termozgrzewalna 1x zatarcie - warstwa wyrównawcza 10cm beton C8/10 warstwa suchego zagęszczonego piasku B 0,5cm 15,0cm 24,0cm 1,5cm ŚCIANA ZEWNĘTRZNA (proj. klatka schodowa do piwnicy) tynk cienkowarstwowy - jasny beż termoizolacja - styropian bloczki piano-betonowe tynk cementowo - wapienny C 1,5cm 12,0cm 1,5/1,0cm ŚCIANA WEWNĘTRZNA tynk cementowo - wapienny cegła tynk cementowo - wapienny / płytki ceramiczne D 15,0cm 24,0cm ŚCIANA FUNDAMENTOWA styrodur hydroizolacja - masa bitumiczna ściana fundamentowa betonowa

12 E 30,0cm 14,0cm STROPODACH NAD KLATKĄ SCHODOWĄ DO PIWNICY 2x papa termozgrzewalna termoizolacja - styropian folia polietylenowa płyta żelbetowa F 1,0cm 7,0cm 5,0cm POSADZKA NA GRUNCIE (istniejąca piwnica) płytki podłogowe antypoślizgowe wylewka cementowa zbrojona siatką termoizolacja - styropian ekstrudowany papa termozgrzewalna 1x zatarcie - warstwa wyrównawcza istniejąca podbudowa G 5,0cm 12,0cm 25,0cm 3,0cm 25,0cm STROP (nad IV kondygnacją nadziemną) proj. wykładzina PVC proj. płyta OSB-3 2x folia PVC proj. belki stalowe 2x HEA, rozstaw 1,0m na podwalinie betonowej 51cm wełna mineralna istn. wylewka cementowa zbrojona siatką istn. folia PE istn. polistyren ekstrudowany istn. strop DZ3 H 14,0cm 30,0cm 2,5cm SUFIT PODWIESZANY istn. kleszcze proj. termoizolacja - wełna mineralna proj. płyta gipsowo-włóknowa na ruszcie systemowym I 5,0cm 5,0cm DACH istn. blacha istn. łaty istn. kontrłaty istn. folia

13 14,0cm 5,0cm 2,5cm istn. krokwie/ wełna mineralna proj. wełna mineralna proj. płyta gipsowo-włóknowa na ruszcie systemowym J 1,0cm 15,0cm SCHODY płytki podłogowe antypoślizgowe schody żelbetowe K STROP (nad IV kondygnacją nadziemną w części sanitarnej) 1,0cm płytki podłogowe antypoślizgowe 3,5cm wylewka cementowa zbrojona siatką 2,5cm proj. płyta OSB-3 1x 10,0cm proj. belki stalowe 2x HEA, rozstaw 1,0m 3,0cm istn. wylewka cementowa zbrojona siatką istn. folia PE 25,0cm istn. polistyren ekstrudowany istn. strop DZ3 L 0,5cm 15,0cm 29,0cm 1,5cm ŚCIANA SZCZYTOWA tynk cienkowarstwowy - jasny beż termoizolacja - styropian bloczki ceramiczne tynk cementowo - wapienny Ł 5,0cm 16,0cm 2,5cm STROPODACH NAD CZĘŚCIĄ PODDASZA membrana PVC proj. płyta OSB-3 2x belki drewniane 16cmx16cm/wełna mineralna proj. płyta gipsowo-włóknowa na ruszcie systemowym/wełna mineralna 8. WYKOŃCZENIE Ściany działowe murowane z bloczka ceramicznego gr. 12cm Posadzki płytki podłogowe ceramiczne antypoślizgowe. Tynki wewnętrzne cementowo wapienne, gładkie. gładzie gipsowe. Termoizolacja styropian 15cm projektowana zewnętrzna klatka schodowa oraz

14 ściana szczytowa. Tynki zewnętrzne cienkowarstwowa masa tynkarska, na zaprawie klejowej, wzmocnionej siatką z włókna szklanego Malowanie ścian 2 x farba emulsyjna, akrylowa, na podłożu zagruntowanym 2 x warstwa gruntującą. Okładziny ścian w wc glazura do wysokości min. 2,0m. Okna pvc w kolorze białym Drzwi pvc 9. INSTALACJE WEWNĘTRZNE Instalacja elektryczna stanowi rozbudowę istn. instalacji Instalacja co stanowi rozbudowę istn. instalacji Instalacja wody zimnej stanowi rozbudowę istn. instalacji Instalacja kan. sanit. stanowi rozbudowę istn. instalacji, wpięcie do istn. pionów Instalacja wody ciepłej podgrzewacze zamontowane w proj. pomieszczeniach piwnicy oraz poddasza Instalacja hydrantowa stanowi rozbudowę istn. instalacji Instalacja wentylacyjna pomieszczenia wc proj. wentylacja wywiewna, proj. pomieszczenia użytkowe piwnicy oraz poddasza wentylacja nawiewno - wywiewna.

15 10. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, ISTNIEJĄCA OCHRONA P.POŻ. Droga pożarowa w trakcie realizacji, wg odrębnego opracowania. Budynek zaprojektowano w następujących klasach odporności p.poż.: Jadalnia (dla ponad 50 osób) - kategoria zagrożenia ludzi ZL I, klasa odporności ogniowej B. Budynek główny - kategoria zagrożenia ludzi - ZL V (ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO), klasa odporności ogniowej C. Budynek spełnia wymagania dla klasy odporności B. Budynek stanowi jedną strefę pożarową. W budynku zainstalowano oświetlenie awaryjne na drogach komunikacynych ewakuacyjnych. Budynek wyposażono w hydranty 52 - na każdej kondygnacji po jednym przy obu klatkach schodowych oraz hydrant 25 z wężem półsztywnym na końcu przewiązki przy wejściu do sali jadalnianej. Obecnie poddasze nieużytkowe oddzielone od pozostałej części budynku i oddymianej klatki schodowej drzwiami EI30. Wszystkie materiały i wyroby wykończeniowe nie mogą być łatwozapalne i nie mogą być toksyczne lub intensywnie dymiące w trakcie pożaru. Wszystkie elementy drewniane zabezpieczone przed agresją chemiczną i biologiczną, impregnowane środkami ogniochronnymi typu FOBOS. PROJEKTOWANA OCHRONA P.POŻ. Projektowana przebudowa i zmiana sposobu użytkowania piwnic i poddasza budynku Domu Studenta PWSZ w Tarnowie przy ul. Słowackiego 7 na pracownie studenckie - budynek średniowysoki. Poddasze użytkowe - kategoria zagrożenia ludzi ZLI (zawierające pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób niebędących ich stałymi użytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się. Wymagana klasa odporności pożarowej B.

16 Główna konstrukcja nośna R 120. Konstrukcja dachu R 30 - zabezpieczyć płytami gipsowo - włóknowymi. Wszystkie elementy drewniane zabezpieczone przed agresją chemiczną i biologiczną, impregnowane środkami ogniochronnymi typu FOBOS. Strop REI 60. Ściany zewnętrzne EI 30. Ściany wewnętrzne EI 30. Przekrycie dachu RE 30. Drzwi do klatki schodowej EI30. W części projektowanej zainstalować oświetlenie ewakuacyjne. Należy wykonać dwa hydranty 52. Poddasze należy wyposażyć w dwie gaśnice proszkowe GP4 ABC. Ewakuacja zapewniona dwoma klatkami schodowymi. Drzwi do klatki schodowej o wymiarze 1,3x2,0m. Jedno skrzydło o min. szerokości 0,9m. Szerokość biegów min. 1,2m, szerokość spocznika min. 1,5m. Oddymianie klatek schodowych: istniejące okna napowietrzające oraz projektowane klapy dymowe. Projektowana przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza budynku Domu Studenta PWSZ w Tarnowie przy ul. Słowackiego 7 na pracownie studenckie przeznaczona dla ponad 50 osób. Piwnica - kategoria zagrożenia ludzi ZLIII (zawierające pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania mniej niż 50 osób niebędących ich stałymi użytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się. Wymagana klasa odporności pożarowej B. Główna konstrukcja nośna R 120. Konstrukcja dachu R 30 - zabezpieczyć płytami gipsowo - włóknowymi. Strop REI 60. Ściany zewnętrzne EI 30. Ściany wewnętrzne EI 30. Przekrycie dachu RE 30.

17 W części piwnicy objętej opracowaniem zainstalować oświetlenie ewakuacyjne. Należy wykonać hydrant 52. Piwnicę należy wyposażyć w gaśnicę proszkową GP4 ABC. Ewakuacja zapewniona dwoma klatkami schodowymi. Drzwi do klatki schodowej o wymiarze 1,3x2,0m. Jedno skrzydło o min. szerokości 0,9m. Szerokość biegów min. 1,2m, szerokość spocznika min. 1,5m. 11. UWAGI KOŃCOWE Wszystkie użyte materiały powinny posiadać atest i spełniać obowiązujące normy. Roboty Budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami pod nadzorem osób posiadających wymagane uprawnienia po uzyskaniu pozwolenia na budowę. 12. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że koncepcja p.n. "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania piwnic i poddasza budynku Domu Studenta PWSZ w Tarnowie przy ul. Słowackiego 7 na pracownie studenckie opracowana została zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. Zbigniew Sipiora, upr. nr WD-NB-8346/77/80 OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. Donata Młynarska