BIURO PROJEKTÓW PRO-MAR MARIOLA MAZUROWSKA UL. W. ROGOYSKIEGO 2, TARNÓW TEL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIURO PROJEKTÓW PRO-MAR MARIOLA MAZUROWSKA UL. W. ROGOYSKIEGO 2, TARNÓW TEL"

Transkrypt

1 BIURO PROJEKTÓW PRO-MAR MARIOLA MAZUROWSKA UL. W. ROGOYSKIEGO 2, TARNÓW TEL PROJEKT KONCEPCYJNY Temat: PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PIWNIC I PODDASZA BUDYNKU DOMU STUDENTA PWSZ W TARNOWIE PRZY UL. SŁOWACKIEGO 7 NA PRACOWNIE STUDENCKIE Lokalizacja: dz. nr 16/7 obręb 169, Tarnów, ul. Słowackiego Inwestor: Branża: PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE, ul. Mickiewicza 8, Tarnów ARCHITEKTONICZNA Zespół autorski Imię i nazwisko Podpis Projektował: mgr inż. arch. Zbigniew Sipiora, upr. nr WD-NB-8346/77/80 Opracował: mgr inż. arch. Donata Młynarska Tarnów, czerwiec 2017 r.

2 SPIS TREŚCI I. KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA, OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA 3. LOKALIZACJA 4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 5. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 6. KOMUNIKACJA 7. DOSTĘPNOŚĆ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 8. ZIELEŃ 9. ZESTWIENIE POWIERZCHNI 10. UWAGI KOŃCOWE II KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA, OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 3. FUNKCJA 4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI, KUBATURY, WYSOKOŚCI 5. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POMIESZCZEŃ 6. OPIS PLANOWANYCH ZMIAN 7. DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIAŁOWE 8. WYKOŃCZENIE 9. INSTALACJE WENĘTRZNE 10. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 11.UWAGI KOŃCOWE

3 III CZĘŚĆ RYSUNKOWA 0. Koncepcja zagospodarowania 1. Rzut piwnic 2. Rzut poddasza 3. Rzut dachu 4. Przekrój A - A 5. Przekrój B - B 6. Elewacja zachodnia 7. Elewacja wschodnia 8. Elewacja północna 9. Elewacja południowa 10. Rzut piwnic, technologia

4 I. KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA zlecenie Inwestora wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne dokumentacja archiwalna przepisy budowlane i Polskie Normy 2. TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA Tematem opracowania jest koncepcja architektoniczna przebudowy i zmiany sposobu użytkowania piwnic i poddasza budynku Domu Studenta PWSZ w Tarnowie przy ul. Słowackiego 7 na pracownie studenckie. 3. LOKALIZACJA Budynek stanowiący przedmiot opracowania zlokalizowany jest przy ul. Słowackiego 7 w Tarnowie, na działce nr 16/7, obręb OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI Istniejący budynek, Dom Studenta, zlokalizowany jest w Tarnowie przy ul. Słowackiego. Ukształtowanie działki płaskie z niewielkim spadkiem w stronę południową. Działka objęta opracowaniem jest ogrodzona. Na działce znajduje się przedmiotowy budynek oraz jadalnia połączone przewiązką. Parking po północnej stronie obiektu. Istniejące uzbrojenie terenu: przył. wody, kan. sanit., gazu, prądu, telekomunkacji oraz kan. deszczowej, drenaż. 5. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI Istniejący budynek, Dom Studenta, zlokalizowany jest w centralnej części działki. Budynek zostanie rozbudowany o zewnętrzną klatkę schodowa po zachodniej stronie obiektu prowadzącą do piwnic - kondygnacja -1. Wymiary zewnętrzne proj. rozbudowy 4,28m x 3,99m. Zaprojektowano schody zewnętrzne wraz ze ściana oporową prowadzące do proj. klatki schodowej.

5 Projektowane przełożenie kanalizacji deszczowej i likwidacja przepustu pod szybem windy kolidującej z proj. rozbudową. Przebudowa drenażu poprowadzenie go obok projektowanej klatki schodowej (istn. drenaż otokowy znajduje się na wysokości stopy ławy budynku). Planowana inwestycja jest zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. 6. KOMUNIKACJA Istniejąca dostępność komunikacyna od ul. Nowy Świat. W obrębie działki objętej opracowaniem istniejący układ ciągów pieszych i jezdnych. 7. DOSTĘPNOŚĆ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH Istniejąca dostępność do kondygnacji naziemnych poprzez istn. podjazd przy wejściu głównym od strony wschodniej. Dostępność do kondygnacji podziemnej zapewniono poprzez projektowany schodołaz (jedna sztuka) zlokalizowany w części piwnicy objętej opracowaniem. Schodołaz obsługujący schody zewnętrzne oraz wewnętrzne do piwnicy 8. ZIELEŃ Nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów. 9. ZESTWIENIE POWIERZCHNI ISTNIEJĄCA POWIERZCHNIA Budynek główny 891,33m2 Pawilon stołówki 364,05m2 Przewiązka 51,21m2 Szyb windowy 10,45m2 PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA I KUBATURA Budynek główny 891,33m2 + 17,08m2 = 908,41m2 Pawilon stołowki 364,05m2 bez zmian Przewiązka 51,21m2 bez zmian Szyb windowy 10,45m2 bez zmian

6 10. UWAGI KOŃCOWE Wszystkie użyte materiały powinny posiadać ates t i spełniać obowiązujące normy. Roboty Budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami pod nadzorem osób posiadających wymagane uprawnienia po uzyskaniu pozwolenia na budowę. PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. Zbigniew Sipiora, upr. nr WD-NB-8346/77/80 OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. Donata Młynarska

7 II. KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Koncepcja architektoniczna obejmuje przebudowę i zmianę sposobu użytkowania piwnic i poddasza budynku Domu Studenta PWSZ w Tarnowie przy ul. Słowackiego 7 na pracownie studenckie. 2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Budynek Dom Studenta znajduje się przy ul. Słowackiego w Tarnowie. Obiekt czterokondygnacyjny, podpiwniczony, obecnie z poddaszem nieużytkowym. Główne wejście do budynku znajduje się po zachodniej stronie, wejścia dodatkowe po północnej, południowej i wschodniej stronie. Budynek zrealizowany w technologii tradycyjnej: fundamenty żelbetowe ściany piwnic murowane z cegły pełnej ściany konstrukcyjne wyższych kondygnacji murowane z cegły pełnej ściany zewnętrzne wypełniające murowane z bloczka siporex stropy międzykondygnacyjne gęstożebrowe, DZ3 dach drewniany, płatwiowo kleszczowy, wielospadowy o kącie nachylenia 30 0 kryty blachodachówką. 3. FUNKCJA Budynek objęty opracowaniem pełni obecnie funkcję Domu Studenckiego - zamieszkania zbiorowego w przeważającej części oraz jadalni dla ponad 50 osób. Projektowana zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na pracownie oraz piwnic na warsztaty. Na etapie projektu budowlanego należy występić o odstępstwo od warunków technicznych do Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, dotyczące: - posadowienie posadzki piwnicy -1,2m poniżej poziomu terenu - niewystarczające oświetlenie pomieszczeń piwnicy ok. 1/9 - niewystarczające oświetlenie pomieszczeń poddasza (pracownie) ok. 1/16.

8 4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI, KUBATURY, WYSOKOŚCI ISTNIEJĄCE Wysokość budynku 17,20m bez zmian Kubatura budynku ,51m3 Powierzchnia zabudowy 1 317,04m2 PROJEKTOWANE Kubatura klatki schodowej 49,83m2 Kubatura całości ,51m3 + 99,83m3 = ,34m3 Powierzchnia zabudowy klatki schodowej 17,08m2 Powierzchnia użytkowa części objętej opracowaniem: Powierzchnia użytkowa części piwnicy 153,38m2 Powierzchnia użytkowa poddasza 516,38m2 5. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POMIESZCZEŃ PIWNICA - KONDYGNACJA -1 NR POMIESZCZENIE POWIERZCHNIA [m2] KLATKA SCHODOWA 18, KORYTARZ + SZATNIA 14, KANTOREK 7, WARSZTAT 84, POM. TECHNICZNE 14, POM. PORZĄDKOWE 5, WC DAMSKI I DLA NP 4, PRZEDSIONEK 1, WC MĘSKI 1,55 PODDASZE - KONDYGNACJA +5 NR POMIESZCZENIE POWIERZCHNIA [m2] 5.01 KLATKA SCHODOWA 21, KORYTARZ 29, POM. PORZĄDKOWE 2,46

9 5.04 PRACOWNIA 136, SZATNIA 9, KUCHNIA 15, PRZEDSIONEK 1, WC DAMSKI 1, WC DAMSKI I DLA NP 4, PRACOWNIA 236, KANTOREK 11, KLATKA SCHODOWA 23, PRZEDSIONEK 1, PRZEDSIONEK 2, WC MĘSKI 1, WC MĘSKI 1, PRZEDSIONEK 12, WINDA 4,47 6. OPIS PLANOWANYCH ZMIAN - Wykonanie schodów zewnętrznych po zachodniej stronie budynku. - Wykonanie ściany oporowej. - Rozbudowa budynku o zewnętrzną klatkę schodową prowadzącą do piwnic. - Wyposażenie piwnicy w jeden schodołaz obsługujący schody zewnętrzne i wewnętrzne. - Rozbiórka fragmentu ściany zewnętrznej kolidującej z projektowaną klatką schodową, wykonanie nadproża dwa dwuteowniki PE Wykonanie nowej posadzki w części piwnicy objętej opracowaniem. - Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicy (część korytarza, pralnia, suszarnia, prasowalnia, cerowalnia, pok. pers.) na warsztat, korytarz z szatnią, wc, kantorek, pom. poprządkowe oraz techniczne. - Przebudowa ścian wewnętrznych części piwnicy. - Wymiana stolarki drzwiowej w części piwnicy objętej opracowaniem. - Wykonanie zaplecza sanitarnego wraz z niezbędnymi instalacjami w piwnicy oraz na poddaszu. - Zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na pracownie, zaplecze sanitarne, szatnie, kantorek, kuchnię, ścianki działowe lekkie obudowane płytą GK. - Przebudowa istniejącej klatki schodowej na poddaszu ( w centralnej części budynku)

10 ściany zewętrzne i wewnętrzne, wykonanie poręczy, ściany klatki schodowej z cegły pełnej. Schody istniejące, obniżenie górnego stopnia do wysokości 16,7cm (obecie 20cm). - Rozbudowa istniejącej windy do możliwości obsługi poddasza poprzez: wykonanie szybu windowego analogicznie do istniejącego wyposażonego w instalację elektryczną, tory jezdne, nowe liny, nowe drzwi przystankowe na poddaszu wyposażone analogicznie jak kondygnacje poniżej i inne konieczne do prawidłowego funkcjonowania windy. - Przebudowa istniejącej klatki schodowej w południowej części budynku, rozbiórka części stropu nad istniejącą klatką schodową, wykonanie schodów na poddasze, ściany klatki schodowej z cegły pełnej. - Przebudowa dachu po południowej stronie budynku. - Wykonanie ściany szczytowej po południowej stronie budynku. - Wzmocnienie stropu na poddaszu - belki HEA 120 w rozstawie co 1,0m, wypełnienie z wełny mineralnej, folia PVC, płyty 2 x OSB 2,5cm, posadzka z wykładziny PVC. Belki oprzeć na projektowanych wylewanych podwalinach o wym. 51cmx25cm nad ścianami nośnymi III piętra. - Wzmocnienie stropu na poddaszu w miejscu projektowanych przedsionków i WC belki HEA 100 w rozstawie co 1,0m, wypełnienie z wełny mineralnej, folia PVC, płyta 1xOSB 2,5cm, wylewka cementowa 3,5cm zbrojona siatką, płytki ceramiczne, podłogowe, antypoślizgowe. Belki oprzeć na projektowanych podwalinach wylewanch lub murowanych nad ścianami nośnymi III piętra. - Wykonanie dodatkowych 16 okien połaciowych na poddaszu o wymiarch 140cmx114cm oraz 2 okien 70cmx110cm. - Wykonanie dwóch okien w nowej ścianie szczytowej o wymiarch 90cmx170cm oraz jednego okna 80cmx220cm w zach. elewacji. - Montaż klapy dymowej w pomieszczeniu klatki schodowej po południowej stronie budynku. - Montaż okna oddymiającego w górnej części centralnej klatki schodowej. - Montaż klapy dymowej nad szybem windy. - Nadbudowa kominów kolidujących z projektowanym stropodachem. - Nadbudowa ścian zewętrznych i wewnętrznych szybu windy i centralnej klatki schodowej. - Przebudowa części dachu na stropodach. - Zabezpieczenie p.poż. konstrukcji dachu płytami gipsowo-włóknowymi - Wykonanie termoizolacji poddasza. - Wykonanie instalacji wod-kan, co, telekomunikacyjnej, wentylacji mechanicznej

11 nawiewno wywiewnej oraz wywiewnej w pomieszczeniach WC. - Przełożenie kolidującej kanalizacji deszczowej. - Przebudowa istniejącego drenażu otokowego, obejście projektowanej klatki schodowej (istn. drenaż otokowy znajduje się na wysokości stopy ławy budynku) - Zabezpieczenie istn. kabla enn rurą osłonową dwudzielną na odcinku 6,0m - Przebudowa kanalizacji. - Wyposażenie jednej pracowni na poddaszu w wannę na potrzeby obsługi pracowni gliny z bezpośrednim podłączeniem do pionu średnicą fi 100mm. 7. DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIAŁOWE A POSADZKA NA GRUNCIE (klatka schodowa) 1,0cm płytki podłogowe antypoślizgowe 7,0cm wylewka cementowa zbrojona siatką 5,0cm termoizolacja - polistyren ekstrudowany papa termozgrzewalna 1x zatarcie - warstwa wyrównawcza 10cm beton C8/10 warstwa suchego zagęszczonego piasku B 0,5cm 15,0cm 24,0cm 1,5cm ŚCIANA ZEWNĘTRZNA (proj. klatka schodowa do piwnicy) tynk cienkowarstwowy - jasny beż termoizolacja - styropian bloczki piano-betonowe tynk cementowo - wapienny C 1,5cm 12,0cm 1,5/1,0cm ŚCIANA WEWNĘTRZNA tynk cementowo - wapienny cegła tynk cementowo - wapienny / płytki ceramiczne D 15,0cm 24,0cm ŚCIANA FUNDAMENTOWA styrodur hydroizolacja - masa bitumiczna ściana fundamentowa betonowa

12 E 30,0cm 14,0cm STROPODACH NAD KLATKĄ SCHODOWĄ DO PIWNICY 2x papa termozgrzewalna termoizolacja - styropian folia polietylenowa płyta żelbetowa F 1,0cm 7,0cm 5,0cm POSADZKA NA GRUNCIE (istniejąca piwnica) płytki podłogowe antypoślizgowe wylewka cementowa zbrojona siatką termoizolacja - styropian ekstrudowany papa termozgrzewalna 1x zatarcie - warstwa wyrównawcza istniejąca podbudowa G 5,0cm 12,0cm 25,0cm 3,0cm 25,0cm STROP (nad IV kondygnacją nadziemną) proj. wykładzina PVC proj. płyta OSB-3 2x folia PVC proj. belki stalowe 2x HEA, rozstaw 1,0m na podwalinie betonowej 51cm wełna mineralna istn. wylewka cementowa zbrojona siatką istn. folia PE istn. polistyren ekstrudowany istn. strop DZ3 H 14,0cm 30,0cm 2,5cm SUFIT PODWIESZANY istn. kleszcze proj. termoizolacja - wełna mineralna proj. płyta gipsowo-włóknowa na ruszcie systemowym I 5,0cm 5,0cm DACH istn. blacha istn. łaty istn. kontrłaty istn. folia

13 14,0cm 5,0cm 2,5cm istn. krokwie/ wełna mineralna proj. wełna mineralna proj. płyta gipsowo-włóknowa na ruszcie systemowym J 1,0cm 15,0cm SCHODY płytki podłogowe antypoślizgowe schody żelbetowe K STROP (nad IV kondygnacją nadziemną w części sanitarnej) 1,0cm płytki podłogowe antypoślizgowe 3,5cm wylewka cementowa zbrojona siatką 2,5cm proj. płyta OSB-3 1x 10,0cm proj. belki stalowe 2x HEA, rozstaw 1,0m 3,0cm istn. wylewka cementowa zbrojona siatką istn. folia PE 25,0cm istn. polistyren ekstrudowany istn. strop DZ3 L 0,5cm 15,0cm 29,0cm 1,5cm ŚCIANA SZCZYTOWA tynk cienkowarstwowy - jasny beż termoizolacja - styropian bloczki ceramiczne tynk cementowo - wapienny Ł 5,0cm 16,0cm 2,5cm STROPODACH NAD CZĘŚCIĄ PODDASZA membrana PVC proj. płyta OSB-3 2x belki drewniane 16cmx16cm/wełna mineralna proj. płyta gipsowo-włóknowa na ruszcie systemowym/wełna mineralna 8. WYKOŃCZENIE Ściany działowe murowane z bloczka ceramicznego gr. 12cm Posadzki płytki podłogowe ceramiczne antypoślizgowe. Tynki wewnętrzne cementowo wapienne, gładkie. gładzie gipsowe. Termoizolacja styropian 15cm projektowana zewnętrzna klatka schodowa oraz

14 ściana szczytowa. Tynki zewnętrzne cienkowarstwowa masa tynkarska, na zaprawie klejowej, wzmocnionej siatką z włókna szklanego Malowanie ścian 2 x farba emulsyjna, akrylowa, na podłożu zagruntowanym 2 x warstwa gruntującą. Okładziny ścian w wc glazura do wysokości min. 2,0m. Okna pvc w kolorze białym Drzwi pvc 9. INSTALACJE WEWNĘTRZNE Instalacja elektryczna stanowi rozbudowę istn. instalacji Instalacja co stanowi rozbudowę istn. instalacji Instalacja wody zimnej stanowi rozbudowę istn. instalacji Instalacja kan. sanit. stanowi rozbudowę istn. instalacji, wpięcie do istn. pionów Instalacja wody ciepłej podgrzewacze zamontowane w proj. pomieszczeniach piwnicy oraz poddasza Instalacja hydrantowa stanowi rozbudowę istn. instalacji Instalacja wentylacyjna pomieszczenia wc proj. wentylacja wywiewna, proj. pomieszczenia użytkowe piwnicy oraz poddasza wentylacja nawiewno - wywiewna.

15 10. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, ISTNIEJĄCA OCHRONA P.POŻ. Droga pożarowa w trakcie realizacji, wg odrębnego opracowania. Budynek zaprojektowano w następujących klasach odporności p.poż.: Jadalnia (dla ponad 50 osób) - kategoria zagrożenia ludzi ZL I, klasa odporności ogniowej B. Budynek główny - kategoria zagrożenia ludzi - ZL V (ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO), klasa odporności ogniowej C. Budynek spełnia wymagania dla klasy odporności B. Budynek stanowi jedną strefę pożarową. W budynku zainstalowano oświetlenie awaryjne na drogach komunikacynych ewakuacyjnych. Budynek wyposażono w hydranty 52 - na każdej kondygnacji po jednym przy obu klatkach schodowych oraz hydrant 25 z wężem półsztywnym na końcu przewiązki przy wejściu do sali jadalnianej. Obecnie poddasze nieużytkowe oddzielone od pozostałej części budynku i oddymianej klatki schodowej drzwiami EI30. Wszystkie materiały i wyroby wykończeniowe nie mogą być łatwozapalne i nie mogą być toksyczne lub intensywnie dymiące w trakcie pożaru. Wszystkie elementy drewniane zabezpieczone przed agresją chemiczną i biologiczną, impregnowane środkami ogniochronnymi typu FOBOS. PROJEKTOWANA OCHRONA P.POŻ. Projektowana przebudowa i zmiana sposobu użytkowania piwnic i poddasza budynku Domu Studenta PWSZ w Tarnowie przy ul. Słowackiego 7 na pracownie studenckie - budynek średniowysoki. Poddasze użytkowe - kategoria zagrożenia ludzi ZLI (zawierające pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób niebędących ich stałymi użytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się. Wymagana klasa odporności pożarowej B.

16 Główna konstrukcja nośna R 120. Konstrukcja dachu R 30 - zabezpieczyć płytami gipsowo - włóknowymi. Wszystkie elementy drewniane zabezpieczone przed agresją chemiczną i biologiczną, impregnowane środkami ogniochronnymi typu FOBOS. Strop REI 60. Ściany zewnętrzne EI 30. Ściany wewnętrzne EI 30. Przekrycie dachu RE 30. Drzwi do klatki schodowej EI30. W części projektowanej zainstalować oświetlenie ewakuacyjne. Należy wykonać dwa hydranty 52. Poddasze należy wyposażyć w dwie gaśnice proszkowe GP4 ABC. Ewakuacja zapewniona dwoma klatkami schodowymi. Drzwi do klatki schodowej o wymiarze 1,3x2,0m. Jedno skrzydło o min. szerokości 0,9m. Szerokość biegów min. 1,2m, szerokość spocznika min. 1,5m. Oddymianie klatek schodowych: istniejące okna napowietrzające oraz projektowane klapy dymowe. Projektowana przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza budynku Domu Studenta PWSZ w Tarnowie przy ul. Słowackiego 7 na pracownie studenckie przeznaczona dla ponad 50 osób. Piwnica - kategoria zagrożenia ludzi ZLIII (zawierające pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania mniej niż 50 osób niebędących ich stałymi użytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się. Wymagana klasa odporności pożarowej B. Główna konstrukcja nośna R 120. Konstrukcja dachu R 30 - zabezpieczyć płytami gipsowo - włóknowymi. Strop REI 60. Ściany zewnętrzne EI 30. Ściany wewnętrzne EI 30. Przekrycie dachu RE 30.

17 W części piwnicy objętej opracowaniem zainstalować oświetlenie ewakuacyjne. Należy wykonać hydrant 52. Piwnicę należy wyposażyć w gaśnicę proszkową GP4 ABC. Ewakuacja zapewniona dwoma klatkami schodowymi. Drzwi do klatki schodowej o wymiarze 1,3x2,0m. Jedno skrzydło o min. szerokości 0,9m. Szerokość biegów min. 1,2m, szerokość spocznika min. 1,5m. 11. UWAGI KOŃCOWE Wszystkie użyte materiały powinny posiadać atest i spełniać obowiązujące normy. Roboty Budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami pod nadzorem osób posiadających wymagane uprawnienia po uzyskaniu pozwolenia na budowę. 12. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że koncepcja p.n. "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania piwnic i poddasza budynku Domu Studenta PWSZ w Tarnowie przy ul. Słowackiego 7 na pracownie studenckie opracowana została zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. Zbigniew Sipiora, upr. nr WD-NB-8346/77/80 OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. Donata Młynarska

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze ARCHITRAW sp. Z o.o. 24-100 Puławy, ul. Piłsudskiego 28 tel. (081) 888 04 84, fax: (081) 888 04 84, NIP 716-00-15-020, Regon 0080020634 Puławy, grudzień 2014r. PROJEKT

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI P r a c o w n i a A r c h i t e k t o n i c z n a Pracownia Architektoniczna S.C. mgr inż. arch Anna Matla, mgr inż. Sławomir Koziara EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI Przebudowa części pomieszczeń parteru

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA GOKSiR KAMIENICA POLSKA UL. M. KONOPNICKIEJ 135a INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA GOKSiR KAMIENICA POLSKA UL. M. KONOPNICKIEJ 135a INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA Egz. nr 1 INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA Nazwa obiektu budowlanego Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Adres obiektu budowlanego Kamienica Polska ul. M. Konopnickiej 135a, 42-260 Dane

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA 1. Dane ogólne Budynek świetlicy wiejskiej, częściowo podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja pożarowa budynku

1. Klasyfikacja pożarowa budynku 1. Klasyfikacja pożarowa budynku Na podstawie rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZU nr 75 poz. 690 z 12 kwietnia 2002 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

MOyE studio projektowe mgr inż. arch. Anna Stasz

MOyE studio projektowe mgr inż. arch. Anna Stasz OPIS INWENTARYZACJI 1. Podstawa i zakres opracowania: Umowa zawarta z Inwestorem na podstawie zgody właścicieli przedmiotowej nieruchomości. Wizja na przedmiotowej posesji. Wytyczne programowo - funkcjonalne

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT OPRACOWANIA CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT OPRACOWANIA CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU 1 WSTĘP...2 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 1.3 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 2 OPIS TECHNICZNY BUDYNKU...2 2.2 PARAMETRY TECHNICZNE INWENTARYZOWANEGO OBIEKTU...

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ INWENTARYZACJA BUDOWLANA do projektu docieplenia ścian zewnętrznych, przebudowy dachu, remontu schodów zewnętrznych, przebudowy kanalizacji deszczowej odwodnienia dachu budynku usługowego SPIS ZAWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

P R O N I E R Usługi Majątkowe Jan Kraus i Zbigniew Wróblewski spółka cywilna Żywiec ul. Komorowskich 95, tel/fax (0-33)

P R O N I E R Usługi Majątkowe Jan Kraus i Zbigniew Wróblewski spółka cywilna Żywiec ul. Komorowskich 95, tel/fax (0-33) P R O N I E R Usługi Majątkowe Jan Kraus i Zbigniew Wróblewski spółka cywilna 34-300 Żywiec ul. Komorowskich 95, tel/fax (0-33) 861-04-36 I N W E N T A R Y Z A C J A BUDYNKU UŻYTKOWEGO (szkoła podstawowa

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE KRZYSZTOF OLESIAK 76-042 ROSNOWO 13/10 tel. 697 05 12 73 INWENTARYZACJA BUDOWLANA OBIEKT Świetlica wiejska w miejscowości Manowo ADRES Manowo nr 37 działka nr 247. INWESTOR Gmina

Bardziej szczegółowo

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA PROJEKT PRZYSTOSOWANIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ TJ. WEJŚCIE DO BUDYNKU WINDA ZEWNĘTRZNA, PARTER Z SANITARIATEM ORAZ UDOSTĘPNIENIE PIĘTRA BUDYNKU,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Remont przebudowa pomieszczeń Dworca Kolejowego Warszawa Wschodnia dla PKP INTERCITY Inwestor: PKP INTERCITY PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Część 1 - Architektura Zespół

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Inwestor: Nadleśnictwo Jamy adres: 86-318 Rogóźno, Jamy 5 Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 Stadium: Projekt remontu budynku z wymianą

Bardziej szczegółowo

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 4 OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI 1. Działka gruntowa - obszar 1193 m 2. Powierzchnia płaska, teren w całości zagospodarowany. Dojście do nieruchomości utwardzone kostką Polbruk, parking samochodowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ >>JAN HARA

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH Nr umowy ZP 31 2014 AREA-BP Marcin Smuda 43-100 Tychy, ul. Zwierzyniecka 73 tel/fax. 791 691 360 / (032) 258-58-46 INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu

do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu 4 OPIS TECHNICZNY do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu Inwestor : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Kościuszki 6a 86-100 Świecie I. DANE OGÓLNE 1.1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na pomieszczenia Powiatowego Urzędu Pracy INWESTOR Powiatowy Urząd Pracy, Ostrów Wlkp. ul. Al. Powstańców Wlkp. 14 LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

Warunki ochrony przeciwpożarowej

Warunki ochrony przeciwpożarowej Warunki ochrony przeciwpożarowej PODSTAWA OPRACOWANIA Projekt budowlany. 1. PODSTAWOWE DANE OBIEKTU, POWIERZCHNIA, WYSOKOŚĆ I LICZBA KONDYGNACJI. Budynek świetlicy wiejskiej zlokalizowany na dz. nr 321/16

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 7. Koncepcja architektoniczno budowlana zaplecza socjalno technicznego.

ZAŁĄCZNIK 7. Koncepcja architektoniczno budowlana zaplecza socjalno technicznego. ZAŁĄCZNIK 7. Koncepcja architektoniczno budowlana zaplecza socjalno technicznego. II SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I STRONA TYTUŁOWA II SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA III OPIS TECHNICZNY IV RYSUNKI NR RYSUNKU

Bardziej szczegółowo

KARTA OBIEKTU nr 1 Budynek hali przemysłowej POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 3346,97 m² POWIERZCHNIA ZABUDOWY 3526,15 m² KUBATURA 39492,90 m³ ROK BUDOWY 2009

KARTA OBIEKTU nr 1 Budynek hali przemysłowej POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 3346,97 m² POWIERZCHNIA ZABUDOWY 3526,15 m² KUBATURA 39492,90 m³ ROK BUDOWY 2009 KARTA OBIEKTU nr 1 PRZEDMIOT Budynek hali przemysłowej POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 3346,97 m² POWIERZCHNIA ZABUDOWY 3526,15 m² KUBATURA 39492,90 m³ ROK BUDOWY 2009 1 Budynek I kondygnacyjny, w zabudowie zwartej,

Bardziej szczegółowo

D151 HALI SPORTOWEJ (PODŁOGA WENTYLOWANA MECHANICZNIE)

D151 HALI SPORTOWEJ (PODŁOGA WENTYLOWANA MECHANICZNIE) ZESTAWIENIE PRZEGRÓD POZIOMYCH: D151 HALI SPORTOWEJ (PODŁOGA WENTYLOWANA MECHANICZNIE) wielowarstwowa wykładzina winylowa 0,4 płyta OSB 2x10mm 2,0 deski sosnowe 18x95 co 25cm 1,8 tacica iglasta,wilgotność

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY WRAZ Z DANYMI TECHNICZNO - UŻYTKOWYMI.

OPIS TECHNICZNY WRAZ Z DANYMI TECHNICZNO - UŻYTKOWYMI. OPIS TECHNICZNY WRAZ Z DANYMI TECHNICZNO - UŻYTKOWYMI. I. Rodzaj i charakterystyka obiektu. 1. Dane ewidencyjne : 1.1.Budowa - projektowana jest przebudowa pracowni RTG w budynku głównym szpitala w Słupcy.

Bardziej szczegółowo

Wysokość okapu ok. 6,70 Od strony południowo-zachodniej na pierwszym piętrze znajdują się balkony żelbetowe z barierkami stalowymi. Obiekt został wykonany w konstrukcji murowanej tradycyjnej. Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 1 - WYKONANIE ŚCIANEK DYMOSZCZELNYCH, EI30, EI60, WYMIANA STOLARKI ORAZ ZABEZPIECZENIE DREWNIANEJ KONSTRUKCJI DACHU

CZĘŚĆ 1 - WYKONANIE ŚCIANEK DYMOSZCZELNYCH, EI30, EI60, WYMIANA STOLARKI ORAZ ZABEZPIECZENIE DREWNIANEJ KONSTRUKCJI DACHU NAZWA INWESTYCJI: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA W OPARCIU O EKSPERTYZĘ TECHNICZNĄ ORAZ POSTANOWIENIE NR 28/2015 WYDANE PRZEZ WIELKOPOLSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ OKRESLAJĄCA WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Architektura. Dom Pomocy Społecznej, Jeziorany, ul. Kajki 49. Dom Pomocy Społecznej Jeziorany, ul.

PROJEKT BUDOWLANY. Architektura. Dom Pomocy Społecznej, Jeziorany, ul. Kajki 49. Dom Pomocy Społecznej Jeziorany, ul. Usługi Projektowe arch. Agnieszka M. Piotrowska, 10-688 Olsztyn, ul. W. Witosa 1F/9, tel.: 502 066 156, e-mail: ampiotrowska@op.pl biuro - 10-510 Olsztyn, ul. M. Kopernika 1/20, tel./fax: 89 527 91 76

Bardziej szczegółowo

ATK. P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573

ATK. P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ATK P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573 TEMAT/ OBIEKT: INWENTARYZACJA BUDOWLANA PIWNIC W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ W BUDYNKU KRUS RYKI UL. KOŚCIUSZKI 22 ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ W BUDYNKU KRUS RYKI UL. KOŚCIUSZKI 22 ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ W BUDYNKU KRUS RYKI UL. KOŚCIUSZKI 22 Branża: ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA Spis zawartości: Lp. Nazwa Str. 1 Strona tytułowa 1 2 Spis zawartości 2 3 Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. WSTĘP I DANE OGÓLNE 1.1. Podstawa opracowania i dane wyjściowe. II. ZAŁĄCZNIKI DOKUMENTÓW FORMALNO PRAWNYCH DO OPRACOWANIA III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ZAMIENNY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY LOKALIZACJA:

OPIS TECHNICZNY LOKALIZACJA: OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU REMONTU I MODERNIZACJI CZĘŚCI PARTERU BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W WOJCIECHOWIE KOLONII, POLEGAJĄCEGO NA ADAPTACJI ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ NA ZAPLECZE SANITARNE INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRZEDMIOT INWENTARYZACJI : Działka nr 7. AM-23, obręb Plac Grunwaldzki jednostka ewidencyjna Wrocław część budynku przy ul. Składowej 1-3 Wrocław Sporządził: inż. Mieczysław Cegliński

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I ADAPTACJI KLATKI SCHODOWEJ PAWILONU C POD MONTAŻ DŹWIGU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I ADAPTACJI KLATKI SCHODOWEJ PAWILONU C POD MONTAŻ DŹWIGU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Krasickiego 60 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I ADAPTACJI KLATKI SCHODOWEJ PAWILONU C POD MONTAŻ DŹWIGU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Lokalizacja: Inwestor: Branża: TARNOWSKIE GÓRY

Bardziej szczegółowo

OPIS DZIAŁKI DANE LOKALIZACYJNE. Nr ewidencyjny działki(ek) 2139/2, 2140/2 Działka znajduje się w Świnnej przy ul. Jasnej

OPIS DZIAŁKI DANE LOKALIZACYJNE. Nr ewidencyjny działki(ek) 2139/2, 2140/2 Działka znajduje się w Świnnej przy ul. Jasnej OPIS NIERUCHOMOŚCI 1. Opis i charakterystyka działek : Działki będące przedmiotem wyceny położone są w Łodygowicach przy ulicy Jasnej. Posiadają księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Żywcu o numerze BB1Z

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZO BUDOWLANA ARCHITEKTURA INWENTARYZACJA BUDYNKU NR 29 SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO UL. GRUNWALDZKA 45 KIELCE

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZO BUDOWLANA ARCHITEKTURA INWENTARYZACJA BUDYNKU NR 29 SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO UL. GRUNWALDZKA 45 KIELCE INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZO BUDOWLANA ARCHITEKTURA INWENTARYZACJA BUDYNKU NR 29 SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO UL. GRUNWALDZKA 45 KIELCE 25-736 Strona 1 z 9 SPIS ZAWARTOŚCI A. część opisowa... 4 1.

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA Z OPINIĄ

EKSPERTYZA TECHNICZNA Z OPINIĄ EKSPERTYZA TECHNICZNA Z OPINIĄ PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO -Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o.suwałki, ul. Sikorskiego 1 Białystok 28 grudnia 2007 PRACOWNIA PROJEKTOWA JERZY

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 178,00 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Przeznaczenie i program użytkowy

OPIS TECHNICZNY. Przeznaczenie i program użytkowy OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń parteru w budynku wielorodzinnym z funkcji hotelowej na potrzeby świetlicy wielopokoleniowej organizowanej przy OPS

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: PROJEKT TERMOMODERNIZACJ SZKOŁY PODSTAWO- WEJ W GŁUCHOWIE REMONT ATTYKI Gmina Czempiń ul. 24 Stycznia 25 64-020 Czempiń Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Wielofunkcyjny ul. Kolejowa 6 55-002 Kamieniec Wrocławski Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003 Czernica Data

Bardziej szczegółowo

Obowiązujące przepisy i normy z zakresu budownictwa: -Ustawa z dnia PRAWO BUDOWLANE Ustawa ze zmianami z dnia 27marca 2003r

Obowiązujące przepisy i normy z zakresu budownictwa: -Ustawa z dnia PRAWO BUDOWLANE Ustawa ze zmianami z dnia 27marca 2003r I. SKŁAD ZESPOŁU AUTORSKIEGO - ARCHITEKTURA PROJEKTANT: mgr inż. arch. Justyna Uszałowicz upr. nr 2/R-519/LOOIA/10 II. OPIS TECHNICZNY 1. LOKALIZACJA KOMPLEKS 3 dz. nr 22/24 2. INWESTOR ŁÓDZKA SPECJALNA

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 400 WILLA USTRONIE

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 400 WILLA USTRONIE Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 400 WILLA USTRONIE Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 400 2 Wykopy

Bardziej szczegółowo

INWENTARZYACJA BUDOWLANA DO CELÓW WYKONANIA AUDYTU ENERGETYCZNEGO DLA OKREŚLENIA WYTYCZNYCH DO TERMOMODERNIZACJI

INWENTARZYACJA BUDOWLANA DO CELÓW WYKONANIA AUDYTU ENERGETYCZNEGO DLA OKREŚLENIA WYTYCZNYCH DO TERMOMODERNIZACJI INWENTARZYACJA BUDOWLANA DO CELÓW WYKONANIA AUDYTU ENERGETYCZNEGO DLA OKREŚLENIA WYTYCZNYCH DO TERMOMODERNIZACJI OBIEKT: Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie ADRES OBIEKTU: Ptaszków nr 46, 49; gm. Kamienna Góra

Bardziej szczegółowo

dz. nr 319, obręb 0003 Śródmieście

dz. nr 319, obręb 0003 Śródmieście mgr inż. Piotr Rajca ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Świebodzice biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Wałbrzych tel./fax. 74 665-96-96 www.ppkonstruktor.com.pl e-mail: biuroppkonstruktor@wp.pl Stadium: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. BIAŁACZÓW INWESTOR: Gmina Białaczów ul. Piotrkowska 12 26-307 Białaczów OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

hp.87 hp.30 hp.147 kotłownia / pralnia 9 A: 8,65 m2 słup poz słup poz x 29 x 17,4 ±0.00 terakota A: 21,38 m2 r=257

hp.87 hp.30 hp.147 kotłownia / pralnia 9 A: 8,65 m2 słup poz słup poz x 29 x 17,4 ±0.00 terakota A: 21,38 m2 r=257 RZUT PARTERU A B C E J K 0 6 4 0 7 4 4 4 47 1 6 4 7 4 8 4 8 69 1 0 96 8 1 9 8 9 69 0 99 6 8 6 99 69 1 10 9 96-0.40 L Ł 1 ` 4 1 0 ` 4 7 0 7 7 07 0 8 4 4 1 640 77 76 0 WG 00-0,0 garaż A: 1,68 m hp.1 1 8

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA Nazwa opracowania : INWENTARYZACJA BUDOWLANA Branża : ARCHITEKTURA Nazwa i adres obiektu : Budynek biurowo - laboratoryjny Al. Krakowska 110/114, Warszawa Inwestor : INSTYTUT LOTNICTWA 02-256 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZO BUDOWLANY KONSTRUKCJI ADRES: ul. Wojska Polskiego 10

Bardziej szczegółowo

S A C H A J K O P R O J E K T

S A C H A J K O P R O J E K T S A C H A J K O P R O J E K T MGR INZ. ALEKSANDRA SACHAJKO 93-134 Łódź, ul. Poznańska 17/19 M 17 TEL. 0-501-359-321 PROJEKT BUDOWLANY WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH DLA POMIESZCZEŃ KUCHNI I ŁAZIENKI W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 158 AKANT

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 158 AKANT Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 158 AKANT Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 165,65 2 Wykopy

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1.Opis techniczny 1.Dane podstawowe 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku prokuratury rejonowej Wrocław Krzyki Zachód przy ul.

Bardziej szczegółowo

RZESZÓW, ul. M. Bałuckiego 9c

RZESZÓW, ul. M. Bałuckiego 9c RZESZÓW, ul. M. Bałuckiego 9c Będąca przedmiotem wyceny nieruchomość położona jest w Rzeszowie przy ul. M. Bałuckiego 9c, w obszarze zabudowy jednorodzinnej. Działka w kształcie prostokąta, nie ogrodzona,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY - BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY - BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNY - BUDOWLANY 1.Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego Przedmiotowa inwestycja przewiduje: -przebudowa i rozbudowa istn. świetlicy wiejskiej 2. Charakterystyczne parametry

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Przeprojektowano istniejący układ komunikacyjny. Przewidziano nowe wjazdy i wejścia na teren działki oraz parkingi i dojścia.

OPIS TECHNICZNY. Przeprojektowano istniejący układ komunikacyjny. Przewidziano nowe wjazdy i wejścia na teren działki oraz parkingi i dojścia. SPIS TREŚCI Opis techniczny Rysunki: 1.Projekt zagospodarowania terenu 1:500 2. Projekt zagospodarowania terenu 1:500 3.Rzut parteru 1:200 4.Rzut 1 piętra 1:200 5.Rzut 2 piętra 1:200 6.Rzut dachu 1:200

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Zespołu Szkół w Chrząstawie Wielkiej ul. Wrocławska 19 55-003 Czernica Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 178 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Karta informacyjna 2. Zawartość opracowania 3. Opis techniczny 4. Rysunki 1. plan sytuacyjny w skali 1:500 2. rzut piwnic 1:50 3. rzut parteru 1:50 4. rzut poddasza 1:50 5. przekrój

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 OBIEKT: INWESTOR: MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY 055-10/ PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Nazwa obiektu Projekt architektoniczno - konstrukcyjny budynku w zakresie budowy pionów sanitarnych. Adres: Budynek Administracyjny ul. Waryńskiego 32-36, dz. nr

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA KONCEPCJA PRZEBUDOWY BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO OŚMIOKONDYGNACYJNEGO CZĘŚCI C W KATOWICACH - UL. LWOWSKA 23 KONCPECJA FAZA: BRANŻA:

ARCHITEKTURA KONCEPCJA PRZEBUDOWY BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO OŚMIOKONDYGNACYJNEGO CZĘŚCI C W KATOWICACH - UL. LWOWSKA 23 KONCPECJA FAZA: BRANŻA: 43-100 Tychy, ul. F. Modrzewskiego 49, tel. kom. 509 966188,502 294303 www.pracowniakolor.pl NIP: 677-162-20-27, REGON: 241062052. NR OPRACOWANIA 6/A/2014 ZLECENIE nr 746/DPM/PMT/MS/2014 KONCEPCJA PRZEBUDOWY

Bardziej szczegółowo

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90 PRACOWNIA PROJEKTOWA ZBIGNIEW KOZIARSKI Sosnowiec, ul. Warszawska 18 TEMAT: Projekt dostosowania budynku Domu Dziecka Stanica do wymagań bezpieczeństwa pożarowego ADRES BUDOWY: Katowice ul. Plebiscytowa

Bardziej szczegółowo

do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu

do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu 4 OPIS TECHNICZNY do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu Inwestor : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Kościuszki 6a 86-100 Świecie I. DANE OGÓLNE 1.1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

WL-PROJEKT 41-400 Mysłowice, ul.towarowa 10 tel.(32)222-23-06, 694-807-406, www.wl.pl BUDYNKI W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ I SZEREGOWEJ

WL-PROJEKT 41-400 Mysłowice, ul.towarowa 10 tel.(32)222-23-06, 694-807-406, www.wl.pl BUDYNKI W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ I SZEREGOWEJ BUDYNKI W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ I SZEREGOWEJ Mysłowice, grudzień 2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWY BUDYNKÓW NISKOENERGETYCZNYCH BLIŹNIACZYCH I SZEREGOWYCH 1. FUNDAMENT. Założenie, że działka jest płaska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul.

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM Kłecko ul. Gnieźnieńska 7 INWESTOR: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. hm. Zygmunta Imbierowicza

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT OPINIA TECHNICZNA

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT OPINIA TECHNICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT Jan Koperkiewicz, 82-300 Elbląg, ul.prusa 3B/6 NIP 578 102 14 41 tel.: (55) 235 47 25 e-mail: jankoperkiewicz@wp.pl REGON 170049655 OPINIA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 430 FENIKS

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 430 FENIKS Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Opis robót Opis elementów budynku 1. Roboty ziemne Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm Wykopy fundamentowe (netto-po obrysie

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE 1 MATERIAŁY mb m szt 1 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-0 7,5 Stopy fundamentowe B-0 1,01 Ściany fundamentowe 48,08 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(1)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 4cm 899,10 bloczki

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja budowlana

Inwentaryzacja budowlana jednostka projektowa obiekt budowlany Budynek sali gimnastycznej stadium Inwentaryzacja budowlana data 08.2012 adres obiektu budowlanego nr działki inwestor Miasto Poznań Poznań, Pl. Kolegiacki 17 zespół

Bardziej szczegółowo

Standard wykończenia mieszkań

Standard wykończenia mieszkań Standard wykończenia mieszkań 1. OTOCZENIE Poznań, ul. Czarnucha Ogrodzenie Dojścia piesze Mała architektura Zieleń Dojazdy Instalacje WOD.-KAN. przęsła stalowe, ocynkowane, murki z cegły betonowej lub

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH I ETAP REALIZACJI OSIEDLA NOWE KONINKO 2010-2011 ELEMENTY OGÓLNOBUDOWLANE ELEMENTY WYKOŃCZENIA ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI ELEMENTY WYPOSAŻENIA ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA BUDYNKU MPOPS W ŁEBIE. Gmina Miejska Łeba ul.kościuszki Łeba PROJEKT KONCEPCYJNY

ROZBUDOWA BUDYNKU MPOPS W ŁEBIE. Gmina Miejska Łeba ul.kościuszki Łeba PROJEKT KONCEPCYJNY ROZBUDOW BUDYNKU MPOPS W ŁEBIE ul. Kościuszki 90, INWESTOR: PROJEKT KONCEPCYJNY PROJEKTNT: ZESPÓŁ PROJEKTOWY RCHITEKTUR l.wolności 44/2 biuro@szpilewicz.pl tel. 609 397 509 BRNŻ PROJEKTNT SPRWDZJĄCY mgr

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 365 TANDEM

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 365 TANDEM Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1 Opis robót Opis elementów budynku 1. Roboty ziemne Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm Jednostka miary Ilość jednostek m2 107,35 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

WRAZ Z OCENĄ STANU ISTNIEJĄCEGO

WRAZ Z OCENĄ STANU ISTNIEJĄCEGO EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OCENĄ STANU ISTNIEJĄCEGO Dotycząca budowy instalacji solarnej dla Szkoły Podstawowej nr 65 ul. Golikówka 52 w Krakowie Branża: konstrukcyjno - budowlana Lokalizacja: Kraków,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3.

OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3. OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa Kopie decyzji i uzgodnień Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 271 GRACJA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 271 GRACJA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 271 GRACJA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 m2 141,25 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Smyk - strop drewniany

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Smyk - strop drewniany 1 mb m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 6,70 Stopy fundamentowe B-2,51 Ściany fundamentowe 35,20 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 658,24 bloczki

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE BG08

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE BG08 1 m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 3,50 Stopy fundamentowe B-2,80 Ściany fundamentowe 19,20 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 359,04 bloczki

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁY. Nowoczesny

ZESTAWIENIE MATERIAŁY. Nowoczesny 1 m2 m3 szt Cena 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 23,33 Stopy fundamentowe B-2,00 Ściany fundamentowe 64,90 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 0,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 1 213,63

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA ZAKRES PRAC DO WYKONANIA Nazwa inwestycji : Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na biura i salę obrad Adres budowy : Święciechowa, ul. Rynek 14 a ( dz. nr ewid. 73/1, 73/2)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Pracownia Projektowa ARCHITEKT mgr inż.arch. Janusz Rotko email: rotkoj@wp. p l PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: URZĄD GMINY ROPA ROPA 733, 38-312 ROPA BUDYNEK WIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

7. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 7.1. Stan prawny

7. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 7.1. Stan prawny 7. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 7.1. Stan prawny Dla nieruchomości gruntowej składającej się z działki ewidencyjnej nr 1478/7 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Wieliczce III Wydział Ksiąg Wieczystych

Bardziej szczegółowo

11B. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni.

11B. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni. Karta informacyjna domu nr 11B Przykładowa aranżacja wnętrz PARTER POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 3 1. Sień 3,61 m 2 2. Hol+klatka 9,78 m 2 3. Salon 26,60 m 2 4 2 6 4. Aneks kuchenny 6,39 m 2 5. Kotłownia z pralnią

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁY. Zgrabny II

ZESTAWIENIE MATERIAŁY. Zgrabny II 1 mb m2 m3 szt Cena 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 14,48 Stopy fundamentowe B-20 1,31 Ściany fundamentowe 57,40 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 0,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny

WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny Wrocław, ul. Kołłątaja 15 Działka nr 40 Powierzchnia działki: 534 m² Działka zabudowana budynkiem biurowo - usługowym Księga wieczysta: WR1K/00097378/6

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY DOMÓW Pracownia Architektoniczna Z500 tel: tel: +48 (22)

PROJEKTY DOMÓW Pracownia Architektoniczna Z500  tel: tel: +48 (22) ektu!!! PRSPKTYWY Kocioł c.o. na paliwo stałe ektu!!! 8 8 00 00 0 8 0 8 0 8 8 77 00 0 kanał nawiewny typu "Z" O O O 0 0 0 h= h= h= 9 0 O 0 h= 9 00 70 0 00 9 70 9 8 0 00 0 0 8 0 7 9 8 0 09 00 07 7 7 7 gabinet,98

Bardziej szczegółowo

1. INWENTARYZACJA I OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

1. INWENTARYZACJA I OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU 1. INWENTARYZACJA I OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU Nazwa i adres obiektu: Remont budynku geriatrycznego DPS w Koszelewie polegający na dostosowaniu budynku do obowiązujących przepisów ppoż. Działka nr

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Garaż BG11

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Garaż BG11 1 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 7,44 Stopy fundamentowe B-20 Ściany fundamentowe 29,03 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 542,86 bloczki betonowe na

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Rezydencja

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Rezydencja 1 mb m2 m3 szt Cena 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 29,16 Stopy fundamentowe B-20 1,40 Ściany fundamentowe 98,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 0,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 140 KAROLINA

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 140 KAROLINA Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 209,00 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Adres Wrocław, ul. Kożuchowska 5, Wrocław ( obręb Biskupin, AM 9, dz. nr 3 ) Inwestor Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

OPIS TECHNICZNY. Adres Wrocław, ul. Kożuchowska 5, Wrocław ( obręb Biskupin, AM 9, dz. nr 3 ) Inwestor Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego przebudowy budynku dydaktycznego wraz z przystosowaniem poddasza nieużytkowego na potrzeby Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego przy

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE DOMU "NATALIA 2"

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE DOMU NATALIA 2 1 mb m2 m3 szt Cena 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 19,79 Stopy fundamentowe B-20 2,46 Ściany fundamentowe 82,13 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 0, bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA POWIERZCHNI BUDYNKU

INWENTARYZACJA POWIERZCHNI BUDYNKU INWENTARYZACJA POWIERZCHNI BUDYNKU ul. Partyzantów 16 Hrubieszów Inwestor PKO BANK POLSKI S.A. ul. Puławska 15 02-515 Warszawa Jednostka projektowa JARNIEWICZ ARCHITEKCI Lech Jarniewicz 94-246 Łódź, ul.

Bardziej szczegółowo